P. 1
Caracteristicile Unui Proiect

Caracteristicile Unui Proiect

|Views: 691|Likes:
Published by Andra Popescu

More info:

Published by: Andra Popescu on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

CARACTERISTICILE UNUI PROIECT.

CICLUL DE VIAŢĂ; TIPURI DE PROIECTE; FAZELE UNUI PROIECT; EVALUAREA UNUI PROIECT

I.0. Noţiunea de proiect Companiile dezvoltă proiecte ca părţi ale programelor, sau de sine stătătoare, având drept scop atingerea obiectivelor de dezvoltare economică identificate prin procesul propriu de planificare strategică.

Proiectele pot fi gestionate de companie sau contractate de la companie specializată în management de proiect. Din acest punct de vedere putem spune ca proiectele sunt demersuri unice, inedite, cu o durată determinată care vor aduce un beneficiu companiei şi anume realizarea unui nou obiectiv de dezvoltare. Derularea lor comportă un grad de incertitudine şi risc. Un proiect este un mod de a lucra, de a organiza resurse (umane, materiale, financiare şi timp) şi activităţi pe o durată determinată având ca scop obţinerea unui rezultat final. S-au identificat următoarele definiţii pentru un proiect:

1

Managerul de proiect. logistice şi financiare. Ei se caracterizează prin : ● Impun cerinţe referitoare la proiect ● Beneficiază de foloasele pe care le aduce proiectul. pentru obţinerea unor rezultate materiale/imaterială (Gareis). organizate într-un mod specific pentru realizarea unei lucrări dintrun domeniu de activitate. Orice proiect se execută pentru cineva care poate fi o persoană individuală sau un grup de oameni. cu restricţii de cost şi timp. prin controlul şi coordonarea resurselor umane. materiale şi financiare sunt 2.(SR 13465: 2002) Organizaţie temporară. de complexitate ridicată. Aceştia sunt clienţii. Exemple de proiecte: ● Crearea unui site pentru organizaţie ● Achiziţionarea/construirea unui nou sediu pentru organizaţie 2 . creată şi organizată într-un mod nou. şi anume : ● Sponsorul sau titularul proiectului ● Finanţatorul ● Beneficiarul ● Utilizatorul final ● Clientul final ● Persoane cointeresate. Ansamblu de activităţi cu caracter temporar realizate pentru îndeplinirea unui obiectiv bine precizat (PMBOK-Project Management Body of Knowledge) Combinaţie de resurse organizaţionale utilizate pentru obţinerea unor rezultate cu caracter de noutate care să susţină organizaţia (Cleland). urmând un ciclu de viaţă standard. fiecare având un interes în derularea proiectului. pentru a executa procese de care depinde realizarea unor obiective cantitative şi calitative. chiar şi numai la nivel informal. cu restricţii de cost şi timp. urmând un ciclu de viaţă standard pentru a realiza schimbări benefice definite prin obiective cantitative şi calitative.1. pentru a putea demara proiectul va studia cerinţele tuturor grupurilor menţionate. 3. Demersul în care resursele umane. tehnice. Organizaţie temporară constituităîn scopul de a desfăşura procese unice. 4. Pentru majoritatea proiectelor clientul poate fi clasificat în mai multe categorii. cu specificaţii date. odată terminat. 5. ● Au un rol în aprecierea reuşitei/succesului proiectului.

Unicitate 3 . • cadrul de desfăşurare. în primul rând de a realiza un obiectiv care va duce la un câstig. pe toată durata de viaţă cu evenimente aleatoare. Presupune existenţa unei date de start şi a unei date de finalizare. Această caracteristică a proiectelor duce uneori la existenţa unor constrângeri şi dă naştere la urgenţe. Pentru satisfacerea sa este necesară alegerea unei strategii care să utilizeze la maximum capacitatea unei echipe de experţi ce gestionează sau implementează proiectul. Prin urmare caracteristicile unui proiect derivă din următoarele elemente fundamentale : • data începerii proiectului . Noutate Orice proiect este nou. chiar dacă există şi proiecte asemănătoare. 3. sau care se pot repeta pe o durată de timp limitată. • ciclul de viaţă al proiectului. în general unice. Toate proiectele trebuie să respecte un set de reguli de bază. care pot constitui factori de risc pentru realizarea acestora şi prin urmare necesită schimbări. Nu se pot constitui ca proiecte acţiunile care au o durată neprecizată (Ex: tranzacţiile în sistemul contabil).● ● ● ● ● ● Campania de marketing pentru un nou produs Reamenajarea departamentului X din companie Înnoirea reţelei IT/telefonice din cadrul companiei Reorganizarea activităţii unui departament (inclusiv management) Construirea unei case Dezvoltarea unui sistem informatic I. Această caracteristică dă naştere la integrarea proiectului în activitatea companiei. • bugetul alocat proiectului . • data finalizării proiectului . Putem identifica urmatoarele caracteristici ale proiectelor : 1.1 Caracteristicile unui proiect Scopul unui proiect este. vor exista în cadrul său evenimente şi circumstanţe noi. la o situaţie dorită a fi satisfăcătoare. 2. • activităţile. Temporalitate. cu toate că se confruntă. • obiectivele acestuia .

Proiectele au caracter unic. oferă indicaţii clare privind progresele înregistrate până la realizarea produsului final. De asemenea ajută pentru a face faţă incertitudinii. aceste vor fi divizate în componenete mai uşor de coordonat. nu orice efort întreprins este echivalent cu un proiect. timp. materiale. numite subproiecte. integritate şi incertitudine) presupun ca planificarea sa fie realizată riguros. • Are prevăzut un buget aprobat în limitele căruia trebuie să se încadreze • Trece prin mai multe faze (concepere. care sunt cunoscute de la începutul activităţilor) • Este o activitate complexă. 4 . obiectivele pot fi măcar identificate. Altfel spus. Proiectele pot dura câteva zile/luni/ani în funcţie de complexitatea lor. noutate şi unicitate) cu impactul pe care-l produc (urgenţă. planificare. Aceste trei caracteristici (temporalitate. care implică riscuri specifice • Are un responsabil – leaderul de proiect. caracteristicile unui proiect fiind aşadar: • Limită de timp (dată de început şi de sfârşit bine stabilite) şi localizare bine delimitată în spaţiu • Are anumite obiective bine definite şi un scop care trebuie îndeplinite ca răspuns la o problemă pe care ne-am propus să o rezolvăm. executare. iar răspunderile fiecărui membru din echipa care participă la proiect sunt bine definite • Are un anumit grad de risc care trebuie bine gestionat pentru ca proiectul să se realizeze în continuare • Creează o valoare nouă – produs/serviciu/idee/structură – unică şi cu un grad ridicat de noutate • Necesită o colaborare interdisciplinară în cadrul unei structuri organizatorice speciale. Unicitatea conduce la risc şi incertitudine. Etapizarea ajută la gestionarea urgenţelor. livrabile (produse sau servicii) unice. Chiar dacă există posibilitatea de a nu se cunoaşte în totalitate. finalizare) • Consumă resurse (umane. planurile de proiect sa fie etapizate. bani. de anvergură. personal unic şi circumstante unice. deoarece incertitudine există şi în privinţa obiectivelor şi metodelor utilizate. flexibile şi orientate pe scopuri. În cazul proiectelor mari. evaluare. deoarece nu se poate prevedea cu exactitate natura produselor şi etapelor intermediare aceasta putând necesita eforturi suplimentare.

Ciclul de viaţă al produsului/serviciului este o noţiune mult mai acoperitoare decât ciclul de viaţă al proiectului. ciclul de viaţă al proiectelor sau mai bine zis viaţa proiectului (deoarece noţiunea de ciclu presupune reluarea proiectului) începe de la identificarea ideii proiectului. concepţia şi evaluarea. formularea. Astfel. testarea. studiul fezabilităţii lui. Constă din mai multe etape succesive care au loc între începerea şi încheierea proiectului. pentru atingerea obiectivelor stabilite. Exploatarea reprezintă implementarea. definirea şi planificarea lui. 5 . continuă cu iniţierea. Analiza include : ideea de produs/serviciu. Retragerea presupune : scoatearea din uz sau înlocuirea sa. Sinteza presupune realizarea lui.2 Ciclul de viaţă al proiectelor. până la retragerea lui de pe piaţă. punerea în funcţiune şi predarea către beneficiar a produsului/serviciului şi în fine încheierea activităţii proiectului – evaluarea finală a proiectului. După cum se vede în figură durata de viaţă a produsului include şi exploatarea produsului/ serviciului unui proiect. execuţia. Eventual proiectul poate fi urmat de un alt proiect. de la concepţie la realizare. utilizarea şi întreţinerea. Ciclul de viaţă al proiectelor reprezintă succesiunea fazelor prin care va trece proiectul. Între cele patru etape există elemente comune după cum se poate vedea şi din figură ele nu sunt independente unele de altele.I. mobilizarea echipei de proiect.

• fazele ce formează ciclul sunt legate unele de altele.Deoarece proiectele sunt compuse din activităţi foarte diverse şi complexe. Ciclul de viaţă al unui proiect este reprezentat de succesiunea de etape (sau faze) prin care proiectul evoluează. Etapele (fazele) în care este împărţit un proiect formează ciclul de viaţă al proiectului. Orice încercare de epuizare a subiectului va avea totdeauna dezavantajul limitării. I. Există o foarte mare varietate de proiecte. putând avea şi durate de câţiva ani. Ciclul de viaţă al proiectului arată că: • fiecare fază a proiectului va avea criterii clare prin care sunt adoptate deciziile şi criterii de evaluare a calităţii. organizaţiile care le implementează sunt nevoite să le împartă în mai multe etape. 6 . astfel încât acestea să poată fi mai uşor de administrat şi controlat. un proiect de ansamblu sau chiar un prototip. fiecare dintre ele conţinând un set de activităţi ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului. se ia decizia de continuare sau stopare a proiectului. se identifică eventualele erori şi se adoptă acţiunile corective ce se impun. Un rezultat este un produs tangibil al proiectului: rezultat poate fi un studiu de fezabilitate. La finalul fiecărei faze se analizează performanţele obţinute. Realizarea fiecărei faze a unui proiect este marcată prin finalizarea unuia sau a mai multor produse rezultate.3 Tipuri de proiecte. astfel încât fiecare fază trebuie întâi să se finalizeze pentru a permite fazei următoare să înceapă.

estimarea costului .program.4 Fazele unui proiect. I. • regional (proiectul este de interes pentru mai multe judeţe din regiunea geografică respectivă). 7 . judeţe. Din punctul de vedere al relaţiei proiect . cheltuielile implicate . Faza de concepţie este definitorie pentru proiect şi are ca scop definirea elementelor caracteristice. • naţional.Proiectele sunt de obicei clasificate astfel: a. • local (localitate. ● ● ● ● În această fază se vor analiza : capacitatea companiei de a realiza proiectul cu încadrarea în timpul cerut . ● Planificarea. • internaţional. ● proiecte de management. domeniul obiectivului şi activităţile proiectului : ● proiecte industriale. ● Realizarea. ● proiecte ştiinţifice. grup de judeţe). ● Încheierea. În general la toate proiectele identificăm patru faze : ● Concepţia. După amploarea lor: • organizaţional. ● proiecte culturale. a parametrilor proiectului în termeni clari care vor duce la decizia de începere sau abandonare a proiectului de către beneficiar. primul dintre aceste două elemente poate fi independent. b. ● proiecte educaţionale. bugetul proiectului . sau poate fi inclus în cel de al doilea. ● proiecte ecologice. costul proiectului. ● proiecte comerciale.

. încadrarea în termenele stabilite şi va interveni în timp util pentru a reduce eventualele neconcordanţe ivite. identificarea eventualelor crize de lichidităţi şi a posibilitatilor de rezolvarea a acestora. Planificarea în timp a activitatilor presupune: . ● resursele necesare şi când acestea vor fi necesare . ● identificarea riscurilor / problemelor . Planificarea bugetului presupune estimarea cheltuielilor pentru fiecare activitate.descrierea activităţilor. ● definirea activităţilor. Ca rezultat al acestei faze. Planificarea resurselor umane (durata necesara unui om de a realiza o activitate) şi materiale (echipamente. Faza de realizare Faza de realizare constă în execuţia efectivă a activităţilor în vederea executării produsului final / serviciului. . se va face o planificare a activităţilor.se vor stabili dependenţele dintre activităţi. Faza de terminare Faza de terminare presupune evaluarea proiectului. costuri. încadrarea în termenele şi bugetul 8 . . Deci. analizarea succesului proiectului din punct de vedere al metodelor utilizate. a resurselor şi a bugetului. pentru a avea o privire de ansamblu a etapelor şi activităţilor proiectului se utilizează diagramele Gantt.● specificaţiile proiectului (aspecte de calitate şi cerinţe de siguranţă) . estimarea surselor de venituri. utilaje) pentru fiecare activitate identificată în proiect în funcţie de priorităţile proiectului (performanţă.se calculează drumul critic (ruta de finalizare a proiectului). Faza de planificare Dacă proiectul este aprobat de către finanţator începe faza de planificare care constă în : ● stabilirea etapelor de execuţie şi momentul execuţiei acestora.se estimează durata fiecărei activităţi şi resursele necesare. Managerul de proiect va monitoriza permanent costurile şi progresul realizat. estimarea costurilor şi a resurselor necesare . performanţele echipei de proiect. timp). ● bugetul.

● dacă activităţile au fost bine realizate ● dacă resursele au fost utilizate eficient ● dacă au ramas aspecte nerezolvate Pentru ca evaluarea să fie bine realizată sunt necesare etape intermediare de analiză. Evaluarea permanentă urmăreşte încadrarea în termenele şi resursele stabilite iniţial precum şi desfăşurarea activităţilor planificate. prin care se determină dacă au fost sau nu îndeplinite obiectivele şi dacă metodele au fost cele adecvate. Evaluarea proiectului este un proces complex. plictisitor si mare consumator de resurse . evaluarea va furniza informaţii cu privire la următoarele aspecte: ● dacă proiectul şi-a atins obiectivele. Evaluarea unui proiect Prin evaluare se înţelege emiterea de judecăţi privind progresul înregistrat pentru atingerea obiectivelor propuse. Trebuie să fie descrise instrumentele şi procedurile de evaluare. 9 .proiectului. Prin evaluare se compară stadiile de realizare faţă de cele stabilite iniţial. informaţiile obţinute fiind utilizate de către managerul de proiect în conducerea proiectului.dar este un proces inevitabil. monitorizare a proiectului. precum şi stabilirea de indicator şi standarde de performanţă. Prin evaluare se întelege “a estima mărimea. valoarea şi calitatea unui lucru”. calitatea produsului / serviciului. absolut necesar. fiind un proces continuu dar şi post-proiect . Metodele prin care se va face evaluarea succesului unui proiect trebuie determinate înainte de implementarea lui (încă din faza de planificare). Evaluarea vizează patru aspecte: ● resursele investite ● activităţile desfăşurate ● rezultatele obţinute ● stadiul realizărilor De asemenea. în general dacă au fost atinse obiectivele proiectului şi performanţa dorită. Evaluarea finală a proiectului urmăreşte finalizarea la termen cu succes a proiectului. I. repetitiv. pentru că este singura metoda eficace de a măsura succesul implementării unui proiect.5.

mai ales cele negative? o perfecţionarea implementării proiectului  acumularea de experienţă în managementul proiectelor (impact pe termen lung) şi diseminarea/perpetuarea bunelor practici • scopuri ascunse: o promovarea unei imagini mai bune decât în realitate a proiectului. Etapele evaluării unui proiect sunt identificarea obiectivelor/ identificarea nivelului rezultatelor (beneficiilor) brute/separarea “masei inerţiale” (a efectelor care ar fi apărut oricum) şi a efectelor de dislocare şi de multiplicare. Scopurile evăluarii unui proiect sunt de mai multe feluri: • scopuri declarate: o vizează în principal controlul asupra derulării proiectului:  Este proiectul implementat în modul autorizat?  Îşi atinge obiectivele?  Sunt beneficiarii şi publicul satisfăcuţi?  Cum se situează proiectul în raport cu alte mijloace alternative de atingere a obiectivelor?  Care sunt efectele nescontate.Schema de evaluare şi monitorizare se stabileşte în faza de planificarea a proiectului şi ea trebuie inclusă atât în planificarea activităţilor cât şi a costurilor. pentru a obţine beneficii nete adăugate/analiza efectelor indirecte. 10 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->