Sunteți pe pagina 1din 94

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.

Cuprins
INTRODUCERE ................................................................................................................................................ 2 Cap.I Prezentarea entitatii economice cadrul legislativ particularitile activitii i ale structurii organizatorice ...................................................................................................................................................... 3 I.1 Date de identificare .................................................................................................................................... 3 I.2 Obiectul de activitate ................................................................................................................................. 3 I.3.Regimul juridic al proprietatii : ................................................................................................................... 4 I.4. Concretizarea obiectivelor de organizare a contabilittii ......................................................................... 4 Cap II. Proiectarea sistemului de contabilitate pe documente, evidente si registre - delimitarea activittilor pe grupe de operatii omogene: ........................................................................................................................... 5 II.1 Identificarea documentelor justificative pe operatii ................................................................................. 5 II.2 Modul de completare, utilizare, circulatie si arhivare a documentelor .................................................... 5 II.3 Alctuirea de grafice sau scheme operationale pentru ilustrarea circulatiei documentelor.................... 5 II.4 Atributii si rspunderi de verificare, certificare, control si arhivare a documentelor ............................... 6 II.5 Organizarea intern a gestiunii documentelor, formularelor si imprimatelor ......................................... 6 II.6 Formulare si registre cu regim special....................................................................................................... 6 II.7 Formulare si registre fiscale ...................................................................................................................... 8 II.8 Exemple de formulare si registre .............................................................................................................. 9 Cap III .Situatia financiara a societatii SC Demeter&CO SRL ............................................................................. 29 Cap.IV. Monografie contabila ............................................................................................................................ 31 Cap.V: Bilantul contabil ..................................................................................................................................... 85 Cap.VI. Bibliografie ............................................................................................................................................ 94

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L INTRODUCERE

Informatia si, indeosebi, informatia economica este astazi prezenta in toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al progresului. Realitatile societatii moderne ne arata ca odata cu dezvoltarea economiei de piata si sporirea gradului de complexitate a acesteia trebuie sa se dezvolte corespunzator si informatia economica, pentru ca ea sa poata furniza elementele necesare luarii deciziilor, sa poata reflecta exact situatia patrimoniala a unitatilor si rezultatele activitatii economico financiare. Informatia economica ne ajuta sa observam modul de utilizare a resurselor materiale si umane, sa sesizam si sa examinam critic aspectele pozitive, dar si deficientele existente, in vederea luarii masurilor ce se impun. Valorificarea deplina a informatiei economice se poate realize numai in cadrul unui sistem informational economic, conceput ca un ansamblu al mijloacelor si metodelor de obtinere, stocare, si utilizare a informatiilor intr-un anumit domeniu al activitatii social-economice. Principala sursa de date a sistemului informational economic este contabilitatea. Ea a existat in toate formatiunile social-economice ca rezultat al productiei materiale, dar importanta, modul de

organizare si sarcinile ei au fost diferite, in functie de particularitatile modului de productie si telurile fiecarei oranduiri sociale. Importanta contabilitatii rezida in valoarea ei universala, in functionalitatea acesteia pe toate treptele dezvoltarii societatii omenesti. Printr-un sistem de notatii specifice, contabilitatea observa, consemneaza si cuantifica, devenind astfel un reusit mijloc de conducere si orientare a intregii activitati economice.

Contabilitatea este cea mai importanta sursa de informare economica a unei natiuni, aproape toate deciziile economice au la baza informatia contabila sau derivate ale acesteia. ( Oskar Morgenstern)

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L Cap.I Prezentarea entitatii economice cadrul legislativ particularitile activitii i ale structurii organizatorice
I.1 Date de identificare
Adresa: STR. M. VITEAZU, Nr. 33, Loc. CARANSEBES, Jud. CARAS-SEVERIN Telefon:0255515078 Fax: 0255515078 E-mail : demeter@matrixnet.ro Director: DEMETER RENE DANIEL SC DEMETER&CO SRL a luat fiinta in data de 1998 avand ca obiect principal de activitate comertul cu calculatoare si componente de calculatoare, service, precum si comert cu sarma de sudura . Ulterior firma si-a diversificat activitatea, devenind unic distribuitor al produselor KINZO - unelte si scule, accesorii, aparatura electrica hobby si profesionala pentru prelucrarea materialelor lemnoase, metalice, ceramice si compozite, accesorii auto si electrice, etc. - iar din octombrie 2000 a deschis clubul de calculatoare MatriX in Caransebes, strada Mihai Viteazu nr. 33, renuntand la comercializarea sarmei de sudura MIG/MAG si a produselor KINZO. Incepand cu toama lui 2000 si pana astazi, DEMETER&CO SRL si-a concentrat activitatea in domeniul TI&C comercializand calculatoare, componente, perioferice si oferind diverse servicii informatice (instalari retele, service, mentenanta, s.a.). Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului. Capitalul subscris si varsat este de 200 RON.

I.2 Obiectul de activitate


Societatea va avea ca domeniu de activitate TI&C comercializand calculatoare, componente, perioferice si oferind diverse servicii informatice (instalari retele, service, mentenanta, s.a.) iar obiectul principal de activitate este : 5248 Comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a. Aceasta clasa include: - comertul cu amanuntul, in magazine specializate, cu echipament de birou, calculatoare si software standard; - comertul cu amanuntul, in magazine specializate, cu echipament de telecomunicatii; - activitatile si comertul cu produse de optician; - comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al tapetelor si mochetelor; - comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al carpetelor si paturilor; - comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al ceasurilor de mana, ceasurilor de masa si bijuteriilor; - comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al articolelor de sport, uneltelor de pescuit, articolelor pentru camping, barcilor si bicicletelor; - comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al jocurilor si jucariilor; - comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al florilor, plantelor, semintelor, ingrasamintelor, animalelor de companie si hranei pentru animale de companie; - comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al cadourilor, articolelor de artizanat si religioase; - comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al combustibililor lichizi, gazului imbuteliat, carbunilor si lemnelor pentru uzul in gospodarie; - comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al armelor si munitiei; - comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al timbrelor si monedelor; - comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor nealimentare n.c.a.

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


I.3.Regimul juridic al proprietatii :
Forma juridica a societatii DEMETER&CO este de societate cu raspundere limitata.Aceasta devine persoana juridica in momentul inregistrarii si va functiona conform actului constitutiv si a legislatiei in vigoare.

I.4. Concretizarea obiectivelor de organizare a contabilittii


Contabilitatea , in cadrul SC DEMETER&CO SRL,se tine de catre o firma separata de contabilitate de catre personal calificat ce rspunde de organizarea i conducerea contabilitii asigurand condiii necesare pentru ntocmirea documentelor justificative privind operaiunile economice,organizarea i conducerea corect i la zi a contabilitii ,organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de activ i pasiv , respectarea regulilor de ntocmire a situaiei financiare anuale i depunerea la termen a acestora la organele n drept, pstrarea documentelor justificative, a registrelor i situaiei financiare anuale,organizarea contabilitii de gestiune adaptate la specificul activitii persoanelor juridice. Sunt avute n vedere principiile continuitatii activitii , permanenei metodelor, prudenei , independenei exerciiului financiar,evaluarii separate a elementelor de activ i de pasiv , intangibilitatii , necompensarii.Toate aceste convenii i principii intr n organizarea contabilitii, mpreun cu factorii principali i specifici care influeneaz maniera de organizare a contabilitii si anume: forma de proprietate ,forma juridic de constituire , mrimea unitii patrimoniale.

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L Cap II. Proiectarea sistemului de contabilitate pe documente, evidente si registre - delimitarea activittilor pe grupe de operatii omogene:
II.1 Identificarea documentelor justificative pe operatii
Datele privind operatiile care se produc in activitatea unei unitati, consemnate in documentele justificative, sunt inregistrate in ordine cronologica, grupate si sistematizate in cadrul unor formulare denumite generic registre. Notiunea si clasificarea registrelor Registrele contabile sunt documente specifice cu ajutorul carora se realizeaza inregistrarea operatiilor economice si financiare in conturi si furnizarea, pe aceasta baza, de informatii privind situatia si miscarea patrimoniului. Ele se prezinta sub forma unor caiete, foi volante, fise sau documente informatice cu continutul si structura adecvate scopului pentru care s-au deschis. Teoria si practica contabila au generat o diversitate de forme privind continutul registrelor. Astfel, din punct de vedere al modului de inregistrare a operatiilor economice si financiare in cadrul sistemului de conturi, registrele pot fi pentru: - evidenta cronologica; - evidenta sistematica; - realizarea combinata a celor doua feluri de evidente.

II.2 Modul de completare, utilizare, circulatie si arhivare a documentelor


Contabilitatea are sarcina de a urmari, controla si inregistra situatia economica-finandara si activitatea intreprindelor. Pentru realizarea acestor obiective contabilitatea a elaborat un procedeu corespunzator care sa permita cunoasterea fenomenelor si proceselor economice in dimensiunile in care ele au loc, cu toate caracteristicile pe care le comporta si implicatiile pe care le produc. Procesul cunoasterii contabile incepe in mod obligatoriu cu actiunea de conservare si de culegere a informatiilor, a datelor despre patrimonial intreprinderii. Contabilitatea se caracterizeaza prin fundamentarea si justificarea datelor ei pe baza de acte scrise. Nici o operatie economica un se poate inregistra in contabilitate fara un act scris in care sa fie consemnata operatia respectiva. Documental serveste la formalizarea in scris a unor fapte, fenomene sau decizii cu carcter economic care produc modificari ale patimoniului. Documentele sunt acte scrise in care se consemneaza cifric si letric, in etalon natural, banesc sau de munca, de regula in momentul si la locul infaptuirii lor, operatiile economice-financiare precum si evenimentele determinate de necesitati organizatorice si administrative, cu scopul de a servi ca dovada a infaptuirii acestor operatii si ca baza a inregistrarii lor in contabilitate. in functie de continutul si destinatia lor rolul documentelor se manifesta pe multiple planuri.

II.3 Alctuirea de grafice sau scheme operationale pentru ilustrarea circulatiei documentelor.
Documentele stau la baza organizarii celor trei forme ale evidentei economice: evidenta operativa, statistica si contabilitatea. Pentru inregistrarea unor operatii, cele trei forme ale evidentei economice folosesc, in unele cazuri aceleasi documente. indeplinirea acestor functii este conditionata de calitatea documentelor, de operativitatea intocmirii lor si circulatiei pana la locul inregistrarii si valorificarii lor. Totodata este necesar ca documentele sa fie intocmite la timp, pentru a asigura operativitatea informatiilor contabile, pentru conducerea activitatilor economice. De aceea, intre producerea operatiilor economice si intocmirea documentelor justificative trebuie sa existe o deplina concordanta. Toate operatiile economice efectuate trebuie reflectate in documente. Documentele constituie baza inregistrarile in contabilitate si influenteaza nemijlocit exactitatea si operativitatea informatiilor contabile. 5

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


II.4 Atributii si rspunderi de verificare, certificare, control si arhivare a documentelor
Drumul pe care il parcurg documentele din momentul emiterii sau intrarii in intreprindere si pana la arhivare constituie circuitul documentelor. Pentru asigurarea circulatiei rationale si unitare a documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate precum si pentru tinerea la zi a contabilitatii, se pot intocmi grafice de circulatie a documentelor. Circulatia documentelor trebuie sa se faca intr-o anumita ordine dinainte stabilita, nefiind permisa retinerea documentelor in mod nejustificat de catre un compartiment sau altul. Necesitatea circulatiei documentelor este determinata de faptul ca date din acelasi document sunt necesare mai multor compartimente si persoane din inreprindere si un se poate asigura cate un exemplar pentru fiecare utilizator. Inainte de a se inregistra in contabilitate, documentele economice trebuie sa fie supuse unei verificari minutioase, care are ca scop sa descopere eventualele erori, actiunile ilegale sau incorecte, asigurinduse exactitatea datelor contabile. Deci, urmeaza verificarea documentelor care se face sub trei aspecte si anume: verificarea sub aspectul formei, verificarea aritmetica si verificarea de fond. Verificarea sub aspectul formei consta in controlul intocmirii documentelor pe formulare corespunzatoare naturii operatiei economicee, completarea tuturor rubricilor, existenta tuturor semnaturilor persoanelor imputernicite sa vizeze, daca nu au avut loc stersaturi sau corectari fara a fi certificate. Verificarea documentelor, in general se efectueaza de alte persoane decit cele care le-au intocmit. Controlul operatiilor inregistrate in contabilitate se efectueaza de catre persoanele care conduc contebilitatea, de cele care executa controlul financiar preventiv, controlul financiar de gestiune sau alte persoane imputernicite de intreprindre. Dupa completare si verificare, documentele sunt supuse operatiei de prelucrare. Aceasta consta in gruparea documentelor pe operatii, exprimarea valorica a marimii operatiei economico-financiare inregistrata in document, cumularea unor documente primare si obtinerea celor centralizatoare.

II.5 Organizarea intern a gestiunii documentelor, formularelor si imprimatelor


Documentele cu regim special vor fi inregistrate in mod obligatoriu in fisa documentelor special deschisa in acest scop pentru fiecare tip de document de acest gen. Documentele obisnuite, precum si cele cu regim special, de regula , nu vor fi puse spre utilizare decit dupa justificarea prealabila a documentelor care au fost eliberate anterior, justificindu-se utilizarea integrala si corecta. Acest fapt se poate asigura prin vizile ce trebuie acordate pentru punerea in circulatie a acestor documente. In compartimentul financiar-contabil, documentele se conteaza, adica se inscrie pe document formula contabila. in baza documentelor contate se completeaza registrele contabile. Faza finala a circulatiei documentelor o constituie clasarea lor la dosar, dupa rezolvarea completa si definitiva a acestora. Prin clasare se intelege aranjarea documentelor intr-o anumita ordine, strict determinata, in scopul asigurarii pastrarii lor in bune conditii si pentru usor gasite in vederea obtinerii informatiilor nacesare.

II.6 Formulare si registre cu regim special


Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala ,in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar , in ordine cronologica, pe baza documentelor primite.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate , pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate. Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe se intocmeste intrun exemplar, pentru ficare mijloc fix ; Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice ; 6

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix se intocmeste la scoaterea din functiune a mijloscelor fixe ; Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii materialelor : N.I.R.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate,pentru incarcare in gestiune,pentru diferentele constate la receptie, document de inregistrare in contabilitate. Circula la gestiune , la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica , atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii).Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Bonul de consum serveste ca document de eliberare din magazie pentru consumul de materiale, pentru scaderea din gestiune.Se ntocmeste n doua exemplare, circula la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute,la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate,se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Aviz de insotire a marfii serveste ca document de insotire a marfii pe timpul transportului, sta la baza intocmirii facturii fiscale ,dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta .Circula la furnizor, la delegatul unitatii care face transportul la magazie , pentru incarcarea de gestiune ,la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate Fisa de magazie serveste ca document de evidenta a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale ; Se ntocmeste ntr-un exemplar, pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar.nregistrarile se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune nregistrata, dar n mod obligatoriu zilnic. Fisa de magazie a formularelor cu regim special serveste document de evidenta intrarilor iesirilor si stocurilor de formulare, cu regim special ,de evidenta a formularelor anulate .Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti. Foaia de varsamant se intocmeste de casiera in doua exemplare , unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa. CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii, furnizori , avansuri de trezorerie etc). Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . Se inregistreaza intr-un registru de numere, casiera plateste sumele de bani sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate.Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani . Registrul de casa lei tine evidenta incasarilor si platilor zilnice , in numerar.Se intocmeste zilnic, in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financiacontabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale stat de salarii lichidare fluturas- se distribuie salariatilor se arhiveaza 50 de ani. stat de salarii lichidare- cu toate datele conform legii un exemplar se arhiveaza 50 de ani iar alt exemplar se depune la ITM . stat concedii de odihna- ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor. Jurnal de vanzari serveste pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau prestarilor de servicii .Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinareaTVA colectata datorata. Circula la compartimentul financiar-contabil si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. 7

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


Jurnal de cumparari serveste pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii.Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila.Circula la compartumentul financiar-contabil si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. Factura(furnizor / client) serveste ca document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor,a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale. Balanta de verificare In cadrul SC DEMETER&CO SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati ,care este emisa de programul de contabilitate si serveste la verificarea exactitatii inregistrarilor,controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica,intocmirea situatiilor financiare.Nu circula fiind document de sinteza.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt : decizia de inventariere , declaratia de inventar , lista de inventariere , decizia de imputare , angajamentul de plata , registrul-inventar

II.7 Formulare si registre fiscale


Registrele contabile obligatorii. Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, n contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartea-mare, Registrulinventar,Registrul general de evidenta a salariatilor, Registrul unic de control , Registrul de evidenta fiscala. Registrul-jurnal este documentul n care se nregistreaza contabile, n mod cronologic, operaiile patrimoniale,pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. Se listeaza la sfarsitul lunii , iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice la data infiintarii firmei. Registrul Cartea-mare este un document n care se nscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, nregistrrile efectuate n registrul-jurnal, stabilindu-se situaia fiecrui cont, respectiv soldul iniial, rulajele debitoare, rulajele creditoare i soldurile finale.Forma folosita drept registru este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse,se listeaza si arhiveza odata pe an la sfarsitul anului. Registrul-inventar este documentul contabil n care se nregistreaz toate elementele de activ i de pasiv, grupate n funcie de natura lor, conform posturilor din bilanul contabil, inventariate potrivit normelor legaleAcest registru se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune. Registrul general de evidenta a salariatilor cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheierii contractului individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal . Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in toate domeniile. Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilorcare au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit ,sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Registrul de evidenta se pastreaza la sediul fiscal

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


II.8 Exemple de formulare si registre
a) Sisteme de documente privind organizarea contabilitatii materialelor N.I.R-ul

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


FOAIA DE VARSAMANT

DISPOZITIA DE PLATA

10

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


DISPOZITIA DE INCASARE

CHITANTA

11

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


REGISTRUL DE CASA

12

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

13

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

14

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

15

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

16

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


b) Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale STAT DE SALARII

17

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


c) Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor JURNALUL PENTRU VANZARI

18

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


JURNALUL PENTRU CUMPARARI

19

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


FACTURA

20

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


d) Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale BALANTA DE VERIFICARE

21

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

22

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

23

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


e) Formulare si registre fiscale REGISTRU JURNAL

24

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

25

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

26

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

27

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

28

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L Cap III .Situatia financiara a societatii SC Demeter&CO SRL

EVOLUTIA PROFITABILITATII (RON)


300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 -50,000.00 Evolutia profitului Evolutia veniturilor 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -88.50 -4,565 -3,139 2,354. 5,742. 1,693. 954.00 7,366. 2,081. 561.00 21,179 985.00 5,770. 55,152 60,313 135,34 165,38 153,91 156,91 197,36 265,01 266,65 200,87 75,233

Evolutia cheltuielilor 5,858. 59,707 63,048 132,98 157,16 149,88 155,64 189,99 262,80 265,98 174,88 72,098

Ponderea profitului in venituri in 2009


Venituri in 2009 Profit in 2009

10% 90%

29

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

Evolutia numarului de angajati


3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Evolutia numarului de angajati 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3

An bilant 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Stocuri (RON) 229.5 1319.7 1636 5304.7 42789.2 29816 13625 26378 20303 29653

Casa si Conturi la banci (RON) 102.4 2797.6 6723.9 3822.3 24338.4 7617 10131 2462 7932 4642

Creante (RON) 6 241.7 170.8 5262.2 1169.8 571 5169 54817 34542 16138

Total Capitaluri -635.2 -5201.1 -8250.9 -1449.8 243.9 1198 -906 1175 1736 22915

Capital Social 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

30

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L Cap.IV. Monografie contabila


In cursul lunii iunie au loc urmatoarele operatiuni: 1) In data de 01.06.2010 se inregisreaza depunerea de numerar in contul SC DEMETER & CO SRL de catre domnul Demeter Rene conform chitantei nr 1708589 51213=5812 1200,00 lei 5812=5311 1200,00 lei

31

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


2) In data de 01.06.2010 se inregistreaza factura nr.2810226 emisa de RCI leasing Romania IFN; factura lunara de leasing pentru o masina 167=404 168=404 4426=404 591,15 lei 74,58 lei 112,32 lei

32

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


3) In data de 01.06.2010 se inregistreaza factura nr 0825 emisa de SC Transal Urbis SRL reprezentand plata serviciilor de salubritate 605=401 4426=401 62,93 lei 11,96 lei

33

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


4) In data de 01.06.2010, conform notei de receptie, se inregistreaza receptia de marfa, cumparata pe baza facturii nr. 1057 de la SC RHS Company SA 371=401 2435,10 lei 4426=401 462,67 lei 371=378 498,09 lei 371=4428 557,31 lei

34

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


5) In data de 01.06.2010, conform notei de receptie, se inregistreaza receptia de marfa cumparata pe baza facturii nr 6610 de la Aline Distribution Grup 371=401 683,74 lei 4426=401 129,91 lei 371=378 185,16 lei 371=4428 165,10 lei

35

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

6) In data de 01.06.2010 se inregistreaza aportul la firma conform dispozitiei de incasare nr. 1 5311=455 5000 lei

36

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


7) In data de 02.06.2010, conform notei de receptie, se inregistreaza receptia de marfa cumparata pe baza facturii nr 104526 de la SC Veralen SRL 371=401 4426=401 371=378 371=4428 317,04 lei 60,24 lei 254,39 lei 108,57 lei

37

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


8) In data de 02.06.2010 se inregistreaza factura nr. 756 emisa pentru SC Anedan Construct SRL 4111=707 4111=4427 2075,63 lei 394,37 lei

38

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


9) In data de 02.06.2010 se inregistreaza plata facturii nr 0669 emisa de Vodafone conform chitantei nr 275 401=5311 88,23 lei

10) In data de 02.06.2010 se inregistreaza plata coletului expediat in data de 01.06.2010 de catre Aline Distribution Ghiajna conform chitantei de ramburs nr 3711958 401=5311 813,65 lei

39

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


11) In data de 02.06.2010 se inregistreaza plata facturii nr 9775 catre RHS Company conform ordinului de plata nr 5128 401=51213 957,19 lei

40

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


12) In data de 03.06.2010 se inregistreaza factura nr 677940 emisa de SC Urgent Curier SRL reprezentand servicii de curierat 624=401 4426=401 23,20 lei 4,41 lei

13) In data de 03.06.2010 se inregistreaza plata facturii nr 677940 catre SC Urgent Curier SRL conform chitantei nr 677940 401=5311 27,61 lei

41

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


14) In data de 03.06.2010 se inregistreaza factura nr. 462 emisa pentru SC CAVARANTANA COMPANY SA 4111=7040 58,82 lei 4111=4427 11,18 lei

42

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


15) In data de 03.06.2010, se vinde, pe baza facturii nr. 463, un cartus catre SC GEANY UNIVERSAL SRL 4111=707 4111=4427 57,98 lei 11,02 lei

43

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


16) In data de 03.06.2010 se inregistreaza plata facturii nr 104526 catre SC Veralen SRL conform ordinului de plata nr 4723 401=51213 377,28 lei

44

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


17) In data de 04.06.2010 se vinde pe baza facturii nr 757, un autoturism domnului DEMETER RENE DANIEL 4111=7583 4111=4427 8403,36 lei 1596,64 lei

45

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


18) In data de 04.06.2010 se inregistreaza plata facturii catre Romtelecom conform chitantei 401=5311 48,29 lei

19) In data de 07.06.2010 se inregistreaza plata facturii nr 223850 catre SC RCS&RDS SA conform chitantei nr 7758 401=5311 6,65 lei

46

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


20) In data de 07.06.2010 se incaseaza in banca factura 756/02.06.2010 emisa catre SC ANEDAN CONSTRUCT SRL conform ordinului de plata 51213=4111 1700 lei

21) In data de 08.06.2010 se inregistreaza factura nr 2820336 emisa de RCI Leasing Romania IFN, reprezentand valoarea reziduala de plata pentru un autoturism 167=404 8629,46 lei 4426=404 1639,60 lei

47

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


22) In data de 09.06.2010 se inregistreaza aportul la firma conform dispozitiei de incasare nr 2 5311=455 7000 lei

23) In data de 09.06.2010 se inregistreaza depunerea de numerar in contul SC DEMETER & CO SRL de catre domnul Demeter Rene Daniel conform chitantei nr 1710167 51213=5812 5812=5311 1286 lei 1286 lei

48

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


24) In data de 09.06.2010 se incaseaza in banca factura nr 757/04.06.2010 emisa catre domnul Demeter Rene Daniel 51213=5812 10000 lei 5812=5311 10000 lei

49

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


25) In data de 09.06.2010 se inregistreaza plata facturilor nr. 0226 si 0836 catre RCI Leasing Romania IFN conform ordinului simplu nr 3350 404=51213 11047,11 lei

50

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


26) In data de 11.06.2010 se inregistreaza plata facturii 0160825 catre SC TRANSAL URBIS SRL conform chitantei nr. 1914 401=5311 74,89 lei

27) In data de 11.06.2010 se inregistreaza plata facturii nr 6834 catre SC MULTIPLAN ELECTRONICS SRL conform ordinului simplu nr 0982 401=51213 875,73 lei

51

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


28) In data de 11.06.2010 se inregistreaza plata facturilor 1769 si 5933 catre SC RHS Company SA conform ordinului simplu nr 5554 401=51213 1231,29 lei

52

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


29) In data de 12.06.2010 se inregistreaza aportul la firma conform dispozitiei de incasare nr 3 5311=455 4200 lei

30) In data de 14.06.2010 se inregistreaza factura nr 4851837 emisa de Fan Curier reprezentand costurile serviciilor de curierat 628=401 13,00 lei 4426=401 2,47 lei Concomitent se inregistreaza si plata facturii cu nr 4851837 catre Fan Curier conform chitantei cu nr 2851837 401=5311 15,47 lei

53

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


31) In data de 14.06.2010, conform notei de receptie, se inregistreaza receptia deSuperfinish cumparat pe baza facturii nr 7541534 de la SC Piritex SA 231=401 610,95 lei 4426=401 116,08 lei

54

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


Concomitent se inregistreaza si un discount comercial acordat de SC Piritex SA conform facturii nr 3919 401=767 4426=767 85,95 lei 16,33 lei

55

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


32) In data de 14.06.2010 se inregistreaza plata facturii nr.7541434 emisa de SC PIRITEX SA conform chitantei nr 28637 401=5311 625,75 lei

56

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


33) In data de 14.06.2010 se inregistreaza factura nr 758 emisa catre SC DISTEC SRL 4111=7040 4111=4427 151,26 lei 28,74 lei

57

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


34) In data de 14.06.2010 se inregistreaza factura nr 464 emisa catre Service Automobile Caransebes 4111=707 4111=4427 50,42 lei 9,58 lei

58

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


35) In data de 15.06 2010 se inregistreaza factura nr.2035910 emisa de Eufonika reprezentand factura lunara pentru serviciile de telefonie 626=401 4426=401 31,68 lei 6,02 lei

59

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


36) In data de 15.06.2010, conform notei de receptie, se inregistreaza receptia de marfa cumparata pe baza facturii nr 4523 de la RHS Company 371=401 83,54 lei 4426=401 15,87 lei 371=378 18,81 lei 371=4428 19,45 lei

60

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


37) In data de 16.06.2010 se inregistreaza factura nr 4497902, emisa de Enel reprezentand factura lunara pentru plata energiei electrice 605=401 169,37 lei 628=401 25,00 lei 4426=401 32,19 lei

61

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


38) In data de 17.06.2010 se inregistreaza factura nr 3808941 emisa de SC Cargus International SRL reprezentand plata sericiilor de curierat 624=401 16,97 lei 4426=401 3,22 lei 39) In data de 17.06.2010 se inregistreaza plata facturii nr 8941 emisa de SC Cargus International SRL conform chitantei nr 3808941 401=5311 20,19 lei

62

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


40) In data de 17.06.2010 se inregistreaza plata facturilor 7032 si 4523 catre RHS Company SA conform ordinului simplu nr 5190 401=51213 659,51 lei

Concomitent se inregistreaza si plata comisionului perceput de banca 627=51213 3,93 lei

63

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


41) In data de 21.06.2010 se inregistreaza factura nr 466 emisa catre SC Filupres SRL 4111=707 4111=4427 214,29 lei 40,71 lei

64

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


42) In data de 22.06.2010, conform notei de receptie, se inregistreaza receptia de marfa achizitionate pe baza facturii nr. 6539 de la RHS Company 371=401 478,88 lei 4426=401 90,99 lei 371=378 100,94 lei 371=4428 110,18 lei Concomitent se inregistreaza si costul transportului conform facturii nr.6539 624=401 4426=401 7,63 lei 1,45 lei

65

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


43) In data de 22.06.2010, conform notei de receptie, se inregistreaza receptia de marfa cumparata pe baza facturii nr 5593 de la SC Asesoft Distribution SRL 371=401 4426=401 371=378 371=4428 60,94 lei 11,58 lei 21,41 lei 15,65 lei

66

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


44) In data de 22.06.2010 se inregistreaza factura nr 467 emisa catre SC READY 4 NET SRL 4111=707 4111=4427 82,35 lei 15,65 lei

67

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


45) In data de 23.06.2010 se inregistreaza factura nr 1472 emisa de SC Vodafone Romania SA, reprezentand plata serviciilor de telefonie mobila 626=401 4426=401 94,52 lei 17,96 lei

68

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


46) In data de 23.06.2010, conform notei de receptie, se inregistreaza receptia unui monitor cumparat pe baza facturii nr 7784 de la Multiplan Electronics 371=401 4426=401 371=378 371=4428 498,46 lei 94,71 lei 106,58 lei 114,96 lei

69

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


47) In data de 23.06.2010 se achita factura nr 5910 emisa de Eufonika, conform chitantei nr.0009 401=5311 37,70 lei

48) In data de 24.06.2010 se inregistreaza restituirea avensului la curs Domnului Suru Mihai Conform dispozitiei de plata nr.1 411=5311 180 lei

70

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


49) In data de 25.06.2010, conform notei de receptie, se inregistreaza receptia de marfa cumparata pe baza facturii nr 8904 de la SC Asesoft Distribution SRL 371=401 4426=401 371=378 371=4428 218,89 lei 41,59 lei 45,82 lei 50,29 lei

71

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


50) In data de 28.06.2010 se inregistreaza restituirea avansului la curs doamnei Andrei Maria conform dispozitiei de plata 411=5311 180 lei

51) In data de 28.06.2010, conform notei de receptie se inregistreaza receptia de marfa cumparata pe baza facturii nr 8030 de la RHS Company 371=401 4426=401 371=378 371=4428 153,21 lei 29,11 lei 36,71 lei 36,08 lei

Concomitent pe baza aceleiasi facturi se inregistreaza si transportul marfurilor 624=401 4426=401 8,17 lei 1,55 lei

72

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

73

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


52) In data de 28.06.2010 se vand, pe baza facturii nr 468 produse, firmei SC AGROBANAT VESTCOM SRL 4111=707 4111=4427 109,24 lei 20,76 lei

74

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


53) In data de 28.06.2010 se inregistreaza plata unui avans la marfa catre firma SC ASESOFT DISTRIBUTION SRL conform ordinului simplu nr 3130 401=51213 260,48 lei

75

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


54) In data de 29.06.2010 se inregistreaza receptia de materiale, cumparate pe baza facturii nr 11831 emisa de SC Electrocasnica SA 231=401 4426=401 3028=401 3507,58 lei 683,19 lei 88,23 lei

76

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


55) In data de 29.06.2010, conform notei de receptie, se inregistreaza receptia de marfa cumparata pe baza facturii nr 8854 de la RHS COMPANY 371=401 4426=401 371=378 371=4428 153,21 lei 29,11 lei 36,71 lei 36,08 lei

Concomitent pe baza aceleiasi facturi se inregistreaza transportul marfurilor 624=401 4426=401 8,17 lei 1,55 lei

77

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

78

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


56) In data de 29.06.2010 se inregistreaza aportul la firma conform dispozitiei de incasare nr 4 5311=455 1500 lei

57) In data de 29.06.2010 se inregistreaza factura nr 469 emisa catre SC AVIA AGRO-BANAT SRL 4111=707 159,66 lei 4111=4427 30,34 lei

79

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


58) In data de 30.06.2010 se inregistreaza factura nr 30263 emisa de SC NEMOPROD COM IMPEX SRL reprezentand servicii de curierat 628=401 4426=401 7,80 lei 1,49 lei

59) In data de 30.06.2010 se inregistreaza plata facturii nr 30263 din 30.06.2010 catre SC NEMOPROD COM IMPEX SRL conform chitantei nr 30262 401=5311 9,29 lei

80

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


60) In data de 30.06.2010 se vinde, pe baza facturii nr 470, o imprimanta catre ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE 4111=707 4111=4427 226,89 lei 43,11 lei

81

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


61) In data de 30.06.2010 se inregistreaza amortizarea mijloacelor de transport in valoare de 8403,36 lei 6811=2133 8403,36 lei 62) Conform statului de salarii in data de 30.06 2010 se inregistreaza urmatoarele cheltuieli: cheltuiala cu salariile brute realizata conform statului de salarii 641=421 1590 lei se calculeaza si inregistreaza retinerile din salarii : - Contributiile individuale de asigurarile sociale 421 = 4312 168,00 lei - Contributii individuale pentru asigurarile de sanatate 421 = 4314 88 lei - Contributiile individuale pentru fondul de somaj 421 = 4372 9 lei - Impozitul pe salarii 421 = 444 132 lei se inregistreaza contributiile unitatii la asigurarile sociale 6451 = 4311 347 lei se inregistreaza contributiile unitatii la asigurarile de sanatate 6453 = 4313 83 lei se inregistreaza contributiile unitatii la fondul de somaj 6452= 4371 12 lei se inregistreaza comisionul ITM : 635= 4472 12 lei

82

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

83

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L


63) In data de 30.06 2010 se inregistreaza decontarea TVA-ului 4426 > 4427 4424 4424=4426 1504,17 lei 4427=4426 6580,33 lei 64) In data de 30.06 2010 se inregistreaza inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli 121= % 605 607 624 626 627 628 635 641 6451 6452 6453 666 6811 19130,40 lei 232,30 lei 4876,66 lei 72,57 lei 126,20 lei 44,63 lei 555,81 lei 12,00 lei 1590,00 lei 347,00 lei 12,00 lei 83,00 lei 74,58 lei 11103,65 lei

% 7040 707 7583 766 767

= 121

14975,16 lei 224,03 lei 6261,69 lei 8403,36 lei 0,13 lei 85,95 lei

65) In data de 30.06.2010 are loc inregistrarea impozitului pe profit 691=441 1075,00 lei

84

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L Cap.V: Bilantul contabil

85

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

86

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

87

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

88

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

89

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

90

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

91

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

92

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

93

PROIECT DE PRACTICA S.C DEMETER&CO S.R.L

Cap.VI. Bibliografie

G.VINTILA Gestiunea financiara a firmei, Ed.Economica, Bucuresti, 2004 Situatiile financiare anuale reglementate(bilantul,contul de profit si pierdere,situatia fluxurilor de trezorerie,situatia modificarilor capitalurilor proprii,note explicative) Vintila G., Calin M.,Vintila N - ., Fiscalitate, Editura Economica, Bucuresti, 2002 Dumitreanu E., Scortescu Gh., Toma C., Berheci I., Mardiros -Contabilitate financiara I (vol. I), Ed. Sedcom Libris, Iasi, 2002; Dumitreanu E., Scortescu Gh., Toma C., Berheci I., Mardiros D.Contabilitate financiara I (vol. II), Ed. Sedcom Libris, Iasi, 2002;

94

S-ar putea să vă placă și