Formule trigonometrice

● Tabel de valori:
t sin t cos t tg t ctg t 0 0 1 0 -

 6 1 2
3 2 3 3 3

 4 2 2 2 2 1
1

 3 3 2 1 2
3
3 3

 2 1
0 0

0 -1 0 -

3 2 -1

2

0 1 0 -

0 0

● Formula fundamentală a trigonometriei

( (

) ) {( * | ) | + }

● Paritatea functiei cos si imparitatea functiilor sin, tg, ctg
( ( ( ) ) ) ( ) ( )

● Trecerea la cofunctie
( ( ) ) ( ( ( ( ) ) ) )

( ) ● Sinusul si cosinusul unghiului dublu ● Formule universale √ √ ● Transformarea produselor în sume ( ) ( ( ( ) ) ( ( ) ) ) ● Transformarea sumelor în produse ●Relatii intre sin si cos ( sin( sin( cos( ) )= sin x )= sin x )= cos x sin( cos( sin( cos( )= sin x )= cos x )=cos x )= cos x .