P. 1
In Sfarsit Nefumator

In Sfarsit Nefumator

|Views: 92|Likes:
Published by civodul
book
book

More info:

Published by: civodul on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

Allen Carr

In sfirsit nefumdtor

Allen Carr

In sfflr$it, nefum[tcr
Metoda u$oar6 a lui Allen Carr

/\

Edilia a trera Traducere din englezd Oana Vlad

trHUMANITAS

descoperit METODA U$OARA (EASY WAY) care ii poarti astdnnumele. etc). < Allen Carr > pentru vindecarea a - extins METODA U$OARA la alte situalii (dependenfa de alcool. audio sau CD- Printre bestsellurile sale se numir[ cartea de fa!6.Allen Carr in sfirgit nefumdtor Allen Carr. The Easy Way to Enjoy Flying. fumbtor de p6nd la 100 de ligiri pe zi. suma . ii se rcfixneazd. sd se iase de fumat. Allen Carr's Easyweigh to Lose Weight. a a A infiinlat o relea internalionalS de clinici fumdtorilor de adiclie. How to Stop Your Child Smoking. ulterior in peste 20 limbi ROM. incercat zadamic. pdnd c6nd. dat fiind cd nu reu$esc totuqi sd se lase cu METODA U$OARA. de nenumirate ori. Stop potrivit menliunii de pe coperta ediliei a treia). de profesie contabil. controlul greutdfii. pl6titd. in 1983. evaluatb prin procentajul (de sub I0%) al fumdtorilor cirora. vAndut6 numai p6nd in 1992 it peste 2 milioane de exemplare. a publicat carli - traduse insolite adesea de versiuni video. (Allen Carr's Easy Way to Stop Smoking. The Only Way to Smoking Permanently. Cliniciie < Allen Carr sunt frecventate de sute de > mii de persoane gi au o rat6 de succes de peste 90o .

1985. fax: 021 13 13 5 0 3 5. Third edition 1999.Bucuresti.fax021122436 32 wrnnv. Published in Penguin Books 1987. pentru prezenta versiune romdneascd EDITIIRA HLMANITAS Piafa Presei Libere 1. RomAnia Tel. 199I.: Oana Vlad . ww. Humanrtas. 01370i. ALLEN in sfdrgit. @ Allen Carr. 2004 rsBN 973-s0-0643-X Allen Carr's Easy Way to Stop Smoking First published privately. 2004. A21222 85 46. under the title The Way to Stop Smoking. nefumdtor: metoda ugoarb a lui Allen CarrlAllen Carr. @ HIIMANITAS. by Alien Carr 1985. Second edition 1991.ro rsBN 973-50-0643-X .1999. tel:0211311 23 30.iibrariilehum@ita$.ro Comenzi CARTE PRIN PO$TA.humanitas.Allen Can in sfirgit nefumdtor Coordonatorul seriei OANA BARNA Coperta qi conceplia graficd a seriei DINU DT]N4BRAVICIAN Coperta voumului LUCIAN CIUREA Descrierea CIP a Bibiiotecii Nationale a RomAniei CARR. Bucureqti. trad.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->