Sunteți pe pagina 1din 6

Date de intrare:

p s

:= 0.16MPa

P e : = 4 5 0

P e := 450

n : = 4 0 0 0

n := 4000

p s -

P e - puterea efectivă a motorului

n - turația maximă a motoruli

presiunea de supraalimentare

:= 17

ε - raportul de comprimare

:= 1.5

λ - coeficientul de exces de aer

:= 4

τ - numărul de timpi al motorului

p e := 0.8

i - numărul de cilindri al motorului

i := 6

1. Evaluarea rapidității motorului

V s

:=

30

P

e

p e in

= 2.812

V s - cilindree unitară

S - cursa pistonului

D - diametrul pistonului (diametrul alezajului)

P e

:=

p e

i V s

n

30

= 450

(se verifică)

Se alege

D :=

V s

:=

3 4 ◊ V s
3 4 ◊ V s

D

2

4

S

:= 1.3

= 1.402

V s

:=

1.1 Viteza medie a pistonului

W

p.m

:=

Sn

30

= 24.301

D := 0.1402

D 3

4

S :=

D = 0.182

> 9.5 [m/s] => motor rapid

2. Calculul proceselor de schimbare a gazelor pentru un motor supraalimentat - admisie forțată

2.1 Coeficientul de umplere v și presiunea la sfârșitul admisiei p a

Se aleg valorile uzuale pentru următorii parametri:

Date:

T

:= 5K

(apaține intervalului 5

10K)

 

T g := 900K

(apaține intervalului 600

900K)

v := 0.88

(apaține intervalului 0.75

092)

 

:=

0.01

(apaține intervalului 0.01

0.3)

 

m

:=

1.82

(apaține intervalului 1.8

2.0)

k := 1.4

 

p 0 :=

0.1MPa

T 0 := 298K

T - gradul de încălzire al încărcăturii proaspete

T g - temepratura gazelor

v - coeficientul de umplere

T a - temepratura de admisie

k - exponent adiabatic

T 0 - temepratura inițială

p 0 - presiunea inițială

p

s = 0.16MPa

p

s > 0.15 MPa => T rac := 0K

T s

:=

T

0

p

s

p 0

m 1

m

T rac

= 368.284K

p

g - presiunea gazelor

p

a - presiunea de admisie

T s.prim

:=

T

s

+ T = 373.284K

p

g

:=

p a

:=

1.01 p

p g

+

p

s = 0.162MPa

s

v

(

1)k

T s.prim

T

s

+

(k

1)(

1)

(

p

g

p

s

aparține intervalului 1.01

= 0.144MPa

1.07)

p a

p

s

= 0.897

(apaține intervalului 0.86

0.93)

2.2 Coeficientul de gaze de ardere reziduale (γ)

:=

p

g

1

1

T

s

p

s

v

(

1)

T

g

= 0.029

(apaține intervalului 0.01

0.03)

2.3 Temperatura la sfârșitul admisiei ( T a )

T

a

:=

p

a

1

1

p

s

v

1

+ 1

T

s

= 387.483K

(apaține intervalului 330

400K)

3. Calculul procesului de comprimare a gazelor pentru un motor supraalimentat - admisie forțată

3.1 Presiunea la sfârșitul comprimării

Se alege

p

c

:=

p

a

m c := 1.38

(aparține intervalului 1.35

1.38)

m

c

= 7.16MPa

(aparține intervalului 4

9

MPa)

3.2 Temperatura la sfârșitul comprimării

T

c

:=

T

a

m c 1

=

1.137

10 3

K

(aparține intervalului 800

1200

K)

4. Calculul procesului de ardere pentru un motor supraalimentat - admisie forțată

Date inițiale:

Compoziția chimică a combustibilului: 1kg=c+h+σ tipul combustibilului: motorină

c := 0.857

h := 0.133

H i := 41855

:= 0.01

z := 0.7

H i - puterea calorifică inferioară

(aparține intervalului 0.65

= 1.5

0.8)

4.1 Compoziția gazelor de ardere

La arderea unui kg de combustibil rezultă:

- cantitatea teoretică de aer

- cantitarea realăde aer

- cantitățile de gaze de ardere

N

CO.2

:=

c

12

= 0.071

N O.2

:=

0.21(

1)

L t

= 0.053

- cantitatea totală de gaze de ardere

N

N

f

f

:=

:=

j

N

N

j

N j

CO.2

+

N

j

:= CO

CO 2 , H2O O

2

,

2

,

N

2

H2O

+

N

O.2

+

N

N.2

= 0.786

L t

L

:=

1

c

+

h

+

0.21

12

4

12

:=

L t

= 0.754

N H2O :=

h

2

= 0.067

= 0.502

N N.2 := 0.79L = 0.595

- participațiile volumice ale gazelor de ardere în amestec

n j

:= N N j j

N

f

n CO.2

:=

N

j

CO.2

N

f

n

n j j

:= 1

= 0.0909

n N.2

N N.2

:=

N f

= 0.7574

j

Verificare:

j

n

n j j

:=

n

CO.2

:= CO

CO 2 , H2O O

2

,

2

,

N 2

+

n

n H2O :=

N

H2O

N f

= 0.0846

N O.2

n O.2 :=

N

f

= 0.0671

H2O

+

n

O.2

+

n

N.2

= 1

- coeficientul chimic (teoretic) de variație molară

N 0 := L = 0.754

N g

r :=

:=

= 0.029

N

0

= 0.022

c

:=

N f

N 0

= 1.043

>1

(dialtare molară)

- coeficientul total (real) de variație molară

:=

:= + c = 1.042 :=

+

:= + c = 1.042 :=

c

= 1.042

:= + c = 1.042 :=

:=

1+

N f

+ N g

N 0

+

N g

= 1.042

(se confirmă)

=>

1<

<

c

(se confirmă)

4.2 Parametrii de stare la sfârșitul arderii

Alegem p := 1.1 (aparține intervalului 1.1 1.4)

p z

p

T c

:=

:=

=

= 7.876MPa

p c

p

p z

= 1.1

p c

(aparține intervalului 6

12

MPa)

p - gradul de creștere a presiunii

p z - presiunea de la sfârșitul arderii

(se verifică)

1.137

10

3

K

T z - temperatura la sfârșitul arderii

Alegem T c.1 := 1100K

T c.2 := 1200K

Condiții impuse

<

T c.1

U T.c.1

T c

<

T

<

U T.c

c.2

<

U T.c.2

U 1100.aer

U 1200.aer

U

1137.aer

U

1137.aer

U Tc.aer

:=

:= 22047

:= 27131

:=

:=

U

U

1200.aer

U

1100.aer

1137.aer

=

1100K < 1137K < 1200K

(se confirmă)

(

U

1200.aer

U

)

1100.aer

T

c.2

T

c

T c.2

T c.1

)

T

c

T

c.1

T c.2

T c.1

+ ◊

(

U

1200.aer

U

1100.aer

23.936

10 3

=

=

23.936

23.936

10 3

10 3

(se verifică)

U 1100.CO.2 :=

U 1200.CO.2 :=

U

1137.CO.2

:=

U 1100.aer

39100

43863

<

U 1137.aer

<

U 1200.ae

(se confirmă)

U 1200.CO.2

(

U

1200.CO.2

U

)

1100.CO.2

T c.2

T c

T c.2

T c.1

U

1137.CO.2

U Tc.CO.2

:=

:=

U

U 1100.CO.2

1137.CO.2

=

+

(

U

1200.CO.2

40.870

10 3

U

)

1100.CO.2

T c

T c.1

T c.2

T c.1

=

=

40.870

40.870

10 3

10 3

(se verifică)

U 1100.H2O :=

U 1200.H2O :=

U 1137.H2O

:=

31036

34535

U

1200.H2O

(

U

1200.H2O

U

)

1100.H2O

T c.2

T c

T c.2

T c.1

=

32.336

10 3

U

U

1137.H2O

Tc.H2O

:=

:=

U

U

1100.H2O

1137.H2O

=

+

(

U

1200.H2O

32.336

10 3

U

U

U

U

U

1100.N.2 :=

1200.N.2 :=

1137.N.2

1137.N.2

Tc.N.2

:=

:=

:=

U

U

U

U

1100.O.2 :=

1200.O.2 :=

1137.O.2

:=

U

1137.O.2

U Tc.O.2

:=

:=

U

24265

26788

U

1200.N.2

U

1100.N.2

1137.N.2

=

25696

28412

U

1200.O.2

U

1100.O.2

1137.O.2

=

(

U

1200.N.2

+

(

U

1200.N.2

25.203

10 3

(

U

1200.O.2

+

(

U

1200.O.2

26.705

10 3

U

U

U

U

U

)

1100.H2O

T

T

c.1

c

T c.2

T c.1

=

32.336

10 3

(se verifică)

)

1100.N.2

)

1100.N.2

T

c.2

T

c

T c.2

T c.1

T

T

c.1

c

T c.2

T c.1

=

=

25.203

25.203

10 3

10 3

(se verifică)

)

1100.O.2

)

1100.O.2

T

c.2

T

c

T c.2

T c.1

T

T

c.1

c

T c.2

T c.1

=

=

26.705

26.705

10 3

10 3

(se verifică)

U Tc.gar

U

Tc.gar

:=

:=

(

n j

U

Tc.j

)

j

n CO.2

U

Tc.CO.2

+

n

j

H2O

U

:= CO

CO 2 , H2O O

2

,

2

,

Tc.H2O

+

n

O.2

U

N

2

Tc.O.2

+

n

z = 0.7

 

H i := 41855

 

= 0.029

N 0

= 0.754

= 1.042

 

H

i

 

z

N 0

+

U

Tc.aer

+

U Tc.gar

:=

(1+

)

I z

+

U Tc.aer := 23936

R

p

T

c

=

R := 8.315

T c := 1137

= 1.1

p

69.307

10 3

N.2

U

Tc.N.2

=

T c . a e r := 23936 R ◊ p ◊ T c = R

I

z

:=

j

(

n j

n j

I

)

Tz.j

µ - coeficient de variație chimică

I z - entalpia molară a gazelor de ardere

Pentru T z.1 := 1900K

(aparține intervalului 1800 2800K)

I 1900.CO.2 := 94866

I 1900.H2O := 77753 I 1900.O.2

I 1900.N.2 :=

61206

:= 64014

I

I

z.1

z.1

:=

=

n

CO.2

I

65.853

1900.CO.2 +

10 3

n

H2O

I

1900.H2O

+ ◊

n

O.2

I

1900.O.2

+

n

N.2 I 1900.N.

Pentru T z.2 := 2000K (aparține intervalului 1800 2800K)

I 2000.CO.2 := 100904

I 2000.H2O := 82846 I 2000.O.2

I 2000.N.2 :=

64796

:= 67776

I z.2

I

z.2

:=

=

n CO.2

I 2000.CO.2

+

69.804

10 3

n

H2O

I

2000.H2O

+

Condiții impuse

65853 J

mol

<

I z.1

T z.1

<

<

I z

<

T z

J

I z.2

T

<

<

z.2

69804 J

69307

mol

mol

T

T

z

z

:=

:=

T

T

z.1

z.2

+

(

(

T

T

z.2

z.2

T

T

z.1

z.1

)

)

I

I

z.1

z

I z.2

I z.1

I

z.2

I

z

I z.2

I z.1

=

=

1.987

1.987

1900K < 1987K < 2000K

n

O.2

I 2000.O.2

+

n

N.2 I 2000.N.

(se confirmă)

10

3

10 3

K

K

(se verifică)

(se confirmă)