P. 1
Metode Si Mijloace Specifice Atletismului Pentru Dezvoltarea Rezistentei in Ciclul Liceal de Invatamant

Metode Si Mijloace Specifice Atletismului Pentru Dezvoltarea Rezistentei in Ciclul Liceal de Invatamant

|Views: 1,171|Likes:
Published by Gabi Jîtcă
free
free

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Gabi Jîtcă on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”- GALAŢI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT SPECIALIZAREA ATLETISM

LUCRARE DE DIPLOMĂ METODE ŞI MIJLOACE SPECIFICE ATLETISMULUI PENTRU DEZVOLTAREA REZISTENŢEI ÎN CICLUL LICEAL DE ÎNVǍŢĂMÂNT

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

ABSOLVENT.

GALAŢI -20081

Capitolul I : Introducere………….…………………………………...........................2
1.1 Actualitatea temei………………………………………...............................2 1.2 Cauzele alegerii temei. Importanţa……………………………...................8 1.3 Scopul cercetătii…………………………………………..……....................9 1.4 Ipoteza de lucru……………………….……………….……….....................9

Capitolul II : Fundamentarea stiinţifică şi metodică a temei………….................10 2.1 Creşterea eficienţei lecţiei de educaţie fizică……………………..............10 2.2 Factorii care favorizează dezvoltarea rezistenţei……………....................13 2.3 Metode şi mijloace pentru dezvoltarea rezistenţei……………………….17 2.4 Indicaţii metodice privind dezvoltarea rezistenţei………………....….….23 2.5 Rolul respiraţiei în dezvoltarea rezistenţei……………………………….30 2.6 Tehnica alergării…………………………………………...........................32 2.7 Tactica alergării……………………………………………………………36 2.8 Particularitaț ile de vârstă…………………………………………………..39 2.9 Lecţia de educaţie fizică.................................................................................43 Capitolul III : Organizarea şi desfăşurarea cercetării……..……….…………….59 3.1 Subiecț ii ș i organizarea cercetării………………………….........................59 3.2 Organizarea cercetării....................................................................................59 3.2 Metodele şi tehnicile de cercetare utilizate………………….......................60 3.3 Indicatorii morfo-funcţionali ș i motrici folosiț i în experiment…...............65 3.4 Indicatorii matematico-statistici cuprinşi în cercetare……………...........71 Capitolul IV : Rezultatele cercetării ș i interpretarea lor……………...................73

2

4.1 Prelucrarea şi interpretarea datelor culese…………………....................73 Capitolul V : Concluzii ș i propuneri………………………………….....................78 5.1 Recomandări……...…………………………………………………...........79

3

I.Introducere
Această lucrare este rezultatul cercetării mele în domeniu. În această lucrare de diploma am tratat metodele si mijloacele specifice atletismului prin care se poate dezvolta rezistenţa în ciclul liceal, o cercetare care are ca scop aducerea de noi soluţii în această direcţie a educaţiei fizice. În prezent, educaţia fizică a devenit o activitate cu fundamentare solidă, dispunând de o metodologie de cercetare proprie. În domeniul educaţiei fizice şcolare, cunoaşterea elevilor pe baza aprecierii randamentului acestora capătă o semnificaţie deosebită, specialiştii trebuie să surprindă caracteristicile individuale în dinamica dezvoltării personalităţii. Cunoscând capacităţile elevilor vom ştii nivelul îndeplinirii obiectivelor educaţiei fizice, vom aprecia înclinaţiile, interesele, aptitudinile, motivaţia şi aspiraţiile pentru a practica exerciţiile fizice. Finalitatea procesului de cunoaştere contribuie în bună măsură la optimizarea procesului instructiv-educativ. Cunoaşterea randamentului elevilor nu reprezintă o măsură episodică sau o modă, ci este o acţiune ritmică, metodică, dictată de conştiinţa profesională a cadrului didactic care trebuie să cunoască în orice moment nivelul posibilităţilor elevilor, distanţa acestora faţă de obiectiv şi ce măsuri didactice trebuie să întreprindă în plan metodic. Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor educaţiei fizice şcolare capătă un caracter permanent şi trebuie să fie obiectivă, condiţie obligatorie pentru motivarea şi sporirea încrederii în forţele proprii ale elevului.

Actualitatea temei
Educaţia fizică reprezintă una din cele mai vechi forme de exercitare a acţiunii formative fiind o parte componentã a structurii multiforme a personalităţii. Această componentă a educaţiei cuprinde un cumul de activităţi care contribuie la formarea şi dezvoltarea fiinţei umane prin valorificarea dimensiunilor psihofizice ale personalităţii, stabilirea unui echilibru dintre fizic şi psihic, psihomotricitate şi potenţialul intelectual, emotivitate, afectivitate şi voinţă după aprecierile fãcute de

4

perfecţionarea. gradat. Pentru ca un proces sa fie eficient trebuie să se realizeze un progres. cu aport deosebit în adaptarea treptată a organismului pentru evitarea suprasolicitărilor. 1989.A.N. optimizarea întregului sistem educaţional conform autorilor (G. Ponomariov (1974). În acelaşi timp.Danail (1996). dar cu un nivel mult mai ridicat din punct de vedere tehnic. Chiriţă. Astfel şi educaţia fizică şi sportul sunt într-o continuă dezvoltare şi progres. Epuran (1994). prin conţinutul său. Cel ce se ocupă de instruirea sportivilor în cadrul lecţiilor de antrenament are la îndemână un număr redus de exerciţii fizice comparativ cu cele utilizate în educaţia fizică şcolară.N. Berger. Antrenamentul sportiv este un proces instructiv-educativ desfăsurat sistematic si continu. optimizarea raportului dintre pregătirea fizică 5 . V. T. Alexe (1978). M. 2000. Grimalschi.I. Mândâcanu. 1994. S. Aşmarin. sănătoase. această formă de pregătire contribuie la dezvoltarea personalităţii celui ce practică o ramură sau o probă sportivă. 1978. ramuri sportive. un volum şi o intensitate mult mai mare. M. şi noi metode de antrenament care au ca singur scop perfecţionarea şi atingerea unui nivel din ce în ce mai înalt de performanţă. Societatea contemporanã impune un învăţământ bazat pe formarea unei personalităţi active. de la an la an sunt găsite şi dezvoltate nenumărate metode şi mijloace pentru perfecţionarea multitudinii de exerciţii. armonioase. B. 2001). un mijloc sigur şi eficient de realizare a antrenamentului în cadrul tuturor ramurilor sau probelor sportive. S. fapt care necesită restructurarea. (1994). G. Bunescu. 1973. V. N. Atletismul a constituit şi constituie. Din această perspectivă succesul în domeniu este asigurat de modul în care profesorul selectează aceste exerciţii şi le aplică în practică ţinând cont de următoarele cerinţe: continuitatea în pregătire pe parcursul anului şi pe mai mulţi ani. Duţu. în vederea adaptării organismului la eforturi fizice şi psihice intense pentru atingerea unor performanţe superioare. În etapa actuală de dezvoltare a societaţii noastre întâlnim cu regularitate termenul de eficienţă în toate sferele activităţii sociale. progres care stă la baza dezvoltării continue a fiecărei ştiinţe. 1974. Cristea.

Ponderea pregătirii fizice generale este invers proporţională cu nivelul de măiestrie sportivă şi cu nivelul de manifestare a calităţilor motrice de bază. În această muncă trebuie sa ne conducem după sarcinile principale ale educaţiei şi după particularităţile obiectului de învăţat. cât şi de cea sportivă. Într-o lecţie de educaţie fizică ori de câte ori nu avem tema de educare şi dezvoltare a calităţilor motrice. legate atât de activitatea sa zilnică. 6 . Profesorul de educaţie fizică trebuie să stabilească anumite priorităţi în educarea calităţilor. dar mijloacele mai selective. acţionându-se sistematic si consecvent pentru dezvoltarea calităţilor la nivelul indicilor programaţi pentru fiecare an de studiu. pregătirea fizică va fi mai redusă. ca şi procesul perfecţionării continue a elevilor se efectuează prin dobândirea cunoştinţelor teoretice necesare şi prin formarea deprinderilor motrice adecvate.generală şi cea specială. Este deci necesar ca aceasta problemă să se bucure din partea profesorilor de o atenţie mai mare. reprezentând o finalitate importantă a acestui proces. pentru fiecare ciclu de învăţământ. Intensitate. Organizarea justă a procesului de învăţare a tehnicii exerciţiilor atletice presupune folosirea largă a principiilor şi metodelor pedagogice generale. Cu cât nivelul măiestriei este mai ridicat. prin modul în care dozăm efortul ca Volum. Dezvoltarea calităţilor motrice joacă un rol deosebit în realizarea obiectivelor educaţiei fizice şcolare. Calităţile motrice sunt însuşiri ale organismului care oferă individului posibilitatea executării diferitelor acte motrice. În procesul de învăţământ un loc important în cadrul preocupărilor profesorului de specialitate îl ocupă găsirea şi utilizarea în pregătire a celor mai eficiente metode şi mijloace care să asigure dezvoltarea acestor calităţi. precum şi a diferitelor procedee ţinând seama de specificul fiecărui exerciţiu atletic. Învăţarea tehnicii oricărui exerciţiu. Complexitate putem acţiona asupra educării calităţilor motrice şi prin utilizarea anumitor deprinderi motrice insistând pe dominanta specifică calităţii motrice respectiva.

calităţi ale activităţii motrice. educarea calităţilor motrice este primordială. fondul motric al elevilor într-o anumită etapă. Privind vârsta optima de influenţare favorabilă a dezvoltării calităţilor motrice menţionăm că viteza poate fi dezvoltată cu rezultate foarte bune la vârsta 10-12 ani dar activitatea de educare a vitezei sub diferitele ei forme poate începe la 5-6 ani. Este indicat ca în lecţia de educaţie fizică. calităţi bio-motrice. Perfecţionarea calităţilor motrice reprezintă unul din principalele obiective ale procesului de pregătire a tineretului şcolar realizată concomitent cu formarea priceperilor şi deprinderilor motrice. Dezvoltarea Vitezei şi Îndemanarii se va plasa după veriga a III-a a lecţiei (influentarea selectiva a aparatului locomotor). esenţială. se realizeaza odata cu evolutia procesului de crestere si dezvoltare. materiale) sau atmosferice (ploaie. condiţiile de anotimp. iar forţa si rezistenţa se vor situa înaintea verigii de revenire a organismului dupa efort. materialele sportive existente. În literatura de specialitate precum şi în limbajul specialiştilor se folosesc mai mulţi termeni precum: calităţi fizice. calităţile motrice sunt obiective primordiale ale conţinutului lecţiei de educatie fizică. Îndemânarea se dezvolta bine între aceeaşi limită de vârsta ca şi viteza. Forţa şi rezistenţa. aparaturi. ele fiind influentate de specificul activitatilor desfasurate. calităţi motrice. Indiferent de condiţii materiale (sală. Dezvoltarea lor ulterioara ca dealtfel si formarea deprinderilor motrice. frig). Alături de deprinderile motrice. ceaţa. calităţi motrice mai uşor perfectibile se pot educa sistematic de la 9-10 ani având o evoluţie ascendenta şi posibilitate maximă de perfecţionare.Se recomandă ca programarea dezvoltării lor sa se facă cu pondere diferită în funcţie de conţinutul lecţiilor. 7 . zăpada. calităţile motrice să nu fie aşezate la întâmplare. Locul acţiunilor pentru dezvoltarea calităţilor motrice în lecţia de educaţie fizică trebuie stabilit în funcţie de natura efortului respectiv pentru a putea asigura un volum sau o intensitate optima si asigurarea revenirii organismului. funcţii motrice de baza. etc Calitatile motrice au un caracter nativ al carui nivel de manifestare initiala depinde de fondul genetic ereditar.

„calitatea motrică 8 .conditiile de viata. planificarea dezvoltării lor pe semestre. Dezvoltarea calitatilor motrice se poate realiza si in conditii materiale simple. nu se stabileau teme speciale pentru dezvoltarea acestora şi în consecinţă nu se acţiona în mod planificat. De catre specialişti. „menţinerea capacităţii de lucru în timpul unor eforturi de lungă durată. s-au perfecţionat si activităţile destinate educării acestora. 2001). Calitatile motrice conditioneaza si determina in mare masura formarea si in special consolidarea deprinderilor motrice. prin învingerea fenomenului de oboseală şi printr-un tempo ridicat al restabilirii organismului după o activitate obositoare" (Demeter. „rezistenţa se referă la limita de timp pană la care o muncă de intensitate data poate fi sustinută" (Bompa. dispunând de criterii obiective şi că principala lege care guvernează dezvoltarea acestora o reprezintă continuitatea. 1973). sunt tot mai curioşi profesorii care acţionează în această direcţie. an şcolar şi chiar pe ciclu de şcolarizare. mai organizat. mediul geografic si climateric si activitatile desfasurate in mediul scolar. dezvoltarea calităţilor motrice nu figura ca o verigă distinctă a lecţiei de educaţie fizică. că se pot măsura cu mare exactitate. Dezvoltarea calitatilor motrice se poate face si in cadrul activitatii independente a elevilor. rezistenţa este definită sub multiple formulări. toate concentrând şi exprimând în cuvinte diferite capacitatea organismului de a efectua acte sau acţiuni motrice: „capacitatea organismului de a efectua eforturi de intensitate mare un timp mai îndelungat" (Harre. Dezvoltarea calitatilor motrice favorizeaza cresterea capacitatii de efort a organismului. S-a mai amintit că. planificat. ereditatea. O data cu determinarea mai exactă a rolului calităţilor motrice în pregătirea fizică a elevilor şi introducerea sistemului unitar de verificare şi apreciere a gradului de pregătire fizică şi sportivă a acestora. nu cu mult timp în urmă. devine o necesitate de prim ordin. 1981). Având în vedere că progresele ce se relizează în dezvoltarea calităţilor motrice sunt mult mai evidente decât în cazul deprinderilor.

atletismul influenţează eficienţa asupra fortificării oraganismului. 1990). este o calitate motrică care poate fi uşor perfectibilă. Acest adevăr este pus în evidenţă prin precizia cu care se poate stabili şi controla cantitatea şi calitatea efortului. cât şi parametrii efortului. Indicaţiile metodice prezentate fie în cadrul fiecărei structuri.rezistentă reprezintă capacitatea omului de a face faţa oboselii fizice" (Ardelean. perioade de timp îndelungate. ca urmare a efectuării sistematice. Am ales abordarea acestei teme întrucât dispun de mijloacele şi cunoştinţele necesare pentru a ridica la un rang mai înalt cunoştinţele deja 9 . Faptul că atletismul şcolar este considerat ca o disciplină de bază are ca temei posibilităţile de adaptare a exerciţiilor şi probelor atletice la particularităţile de varstă şi sex ale elevilor. dezvoltă calitaţile motrice. urmând ca pe măsură ce elevii dobândesc experienţa necesară să se modifice treptat atât conţinutul structurii sau chiar structura. la valoarea atinsă. Referindu-mâ strict la ramura sportiva aleasă de mine şi anume „atletismul” pot spune că probele specifice atletismului şcolar contribuie la creşterea capacităţii de efort a organismului. sub aspect fizic. Din aceste definiţii desprindem câteva elemente care caracterizează această calitate motrică şi relaţia dintre ele: durata efortului . În utilizarea structurilor şi exerciţiilor pentru dezvoltarea unei anumite calităţi motrice se porneşte de la elementele cele mai simple. Importanţa. Cauzele alegerii Temei. fie la finele unor probe au rolul de a atenţiona pedagogul asupra elementelor esenţiale ce trebuie luate în considerare atunci când utilizează structura respectivă. fapt ce a determinat raţiunea de a fi folosit ca mijloc de realizare a obiectivelor educaţiei fizice şcolare. păstrându-se. continue şi după anumite reguli a unor exerciţii fizice specifice. Prin gama largă de mijloace.eficacitatea cât mai constantă a activităţii motrice pe toată durata ei . cât şi prin urmărirea în timp a evoluţiei rezultatelor.rapiditatea refacerii organismului după efortul efectuat. asigură pregătirea motrică multilaterală. În funcţie de posibilităţile colectivului se programează mijloacele şi se stabilesc parametrii efortului. formează priceperi şi deprinderi motrice cu largi valenţe aplicative. Rezistenţa.

rezistenţa. m-au determinat să încerc şi să şi reuşesc după cum voi demonstra să dau noi valenţe acestei ramuri a atletismului. de terenul de sport al şcolii pentru efectuarea pregătirii practice a subiecţilor. este faptul că la această vârstă a maturizării(14-19 ani). domeniu pentru care pot aduce o contribuţie importantă în scopul perfecţionarii lui. precum şi cronometru pentru efectuarea măsurătorilor. se pot educa sistematic de la vârsta de 9-10 ani. un alt motiv care m-a determinat să aleg această temă. am efectuat o cercetare la liceul industrial alimentar „Brad Segal” Tulcea având ca motive principale faptul că aici am găsit resursele materiale şi umane potrivite şi motivante pentru realizarea a ceea ce mi-am propus. ele fiind calităţi motrice uşor perfectibile. Am dispus de pista de atletism a terenului de fotbal al echipei „Delta Tulcea” cu o lungime de 400 m pentru efectuarea testarilor. aproape toţi indicii fizici sunt în creştere. având o evoluţie ascendentă şi posibilităţile maxime de perfecţionare după maturizarea organismului. De altfel mi-a plăcut şi am fost mereu fascinat de sport în general şi am cochetat cu diferite sporturi printre care şi atletismul fapt care m-a motivat şi m-a determinat să realizez o cercetare în acest sens şi să contribui prin mijloacele de care dispun la fortificarea acestui domeniu. Forţa şi rezistenţa pot fi dezvoltate intens. dar şi de suportul uman din partea colectivului de 10 . cât şi al domeniului educaţiei fizice. motiv pentru care am ales calitatea motrică. Interacţiunea şi lucrul cu colectivele de elevi m-au fascinat din totdeauna şi găsesc atractivă această munca depusa atât în folosul grupului cu care am lucrat. asupra dezvoltării rezistenţei prin metode şi mijloace specifice atletismului în ciclul liceal de învăţământ. se realizează o consolidare şi chiar o finalizare a dezvoltării unor calităţi motrice. Pentru a realiza acest studiu. Cunoştinţele obţinute prin studiile la nivel superior. elevul ajunge la o capacitate de muncă optimă. De asemenea. iar din punct de vedere motric. În această etapă. ca un domeniu pe care îl pot îmbunatăţi semnificativ prin noi metode şi mijloace de pregătire pentru elevii din ciclul liceal.dobândite în acest domeniu atât la nivel teoretic cât şi practic.

Acţionarea în mod deliberat pentru dezvoltarea rezistenţei în lecţia de antrenament conduce în final la creşterea indicilor de dezvoltare a acesteia. Îl constituie perfecţionarea procesului de educaţie fizică liceală în baza folosirii metodelor şi mijloacelor atletice în vederea dezvoltării calităţii motrice „rezistentă”. 11 . Utilizare unor exerciţii specifice pentru dezvoltarea rezistenţei are efecte pozitive şi asupra celorlalte capacităţi motrice. de care aveam mare nevoie. dar şi asupra dezvoltării organismului. care a fost deosebit de receptiv şi interesat şi al profesorului de educatie fizica Parfene Vasile.elevi. Scopul cercetării. respiraţie. Ipoteza de lucru.circulaţie. Astfel pentru îmbunătăţirea metodelor şi mijloacelor prin care se realizează progrese la nivelul pregătirii elevilor în lecţia de educatie fizică în liceu pentru dezvoltarea calităţii motrice „rezistentă” am efectuat o cercetare prin care am reusit să demonstrez că metodele folosite de mine au adus un caracter nou şi inovator şi că aceste metode au îmbunătăţit rezultatele subiecţilor. în special a indicilor funcţionali .

Ea trebuie să asigure prin mijloace ce îi sunt la dispoziţie o cât mai cuprinzătoare influentă educativa asupra intregului colectiv de elevi. este necesar ca profesorul să cunoască care sunt elementele de ordin educativ ce pot fi influenţate prin lecţie. Calităţile motrice sunt însuşiri ale organismului care oferă individului posibilitatea executării diferitelor acte motrice. pe linia realizării educaţiei. cadrele didactice au obligaţia permanentă de a programa în lecţii mijloace şi metode care să asigure pe lângă realizarea sarcinilor de instruire şi a celor de ordin educativ. potrivit vârstei elevilor şi în ce moment din lecţie pot fi ele programate. care sunt mijloacele cele mai eficiente. contribuind la îndeplinirea cu succes a sarcinilor generale din şcoală. dezvoltarea fizică armonioasă şi întărirea sănătaţii.1 Creşterea eficienţei lecţiei de educaţie fizică. În procesul de învaţământ un loc important în cadrul preocupărilor profesorului de specialitate îl ocupă găsirea şi utilizarea în pregătire a celor mai eficiente metode şi mijloace care să asigure dezvoltarea acestor calitaţi. legate atât de activitatea sa zilnică. cât şi de cea sportivă. În activitatea de dezvoltare a acestora (este permanentă) profesorul de educaţie fizică trebuie să stabilească anumite priorităţi în educarea calitaţilor. Asigurarea permanentă a conţinutului educativ din lecţii. Realizarea unei bune pregătiri fizice a elevilor practicanţi ai atletismului presupune în primul rând dezvoltarea şi perfecţionarea calităţilor motrice. concomitent cu învaţarea şi perfecţionarea priceperilor şi deprinderilor de bază şi dezvoltarea indicilor morfologici şi funcţionali ai organismului. Pentru realizarea acestui obiectiv.Fundamentarea ştiinţifică şi metodică a temei: 2. Se recomandă ca programarea dezvoltării lor să se facă cu pondere diferită în funcţie de 12 . Analizând sarcinile educaţiei fizice ca parte integrantă a educaţiei se constată că eficienţa ei nu se poate obţine numai prin prisma realizării sarcinilor ce vizeaza formarea deprinderilor specifice.II. Cunoscut fiind faptul că educaţia fizică este parte integrantă a activităţii de instruire şi educare a tineretului.

condiţiile de viaţă. ele fiind influenţate de specificul activităţilor desfaşurate. frig). ereditatea. mediul geografic şi climateric şi activităţile desfaşurate în mediul şcolar. Dezvoltarea lor ulterioară ca de altfel şi formarea deprinderilor motrice. aparaturi.conţinutul lecţiilor.calităţile motrice condiţionează şi determină în mare masură formarea şi în special consolidarea deprinderilor motrice. calităţile motrice sa nu fie aşezate la întamplare. Este indicat ca în lecţia de educaţie fizică. Calităţile motrice sunt însuşiri ale organismului concretizate în capacitatea de efectuare a acţiunilor de mişcare cu anumiţi indici de viteză. fondul motric al elevilor într-o anumită etapă. se realizează odată cu evoluţia procesului de creştere şi dezvoltare. iar forţa şi rezistenţa se vor situa înaintea verigii de revenire a organismului după efort. În literatura de specialitate precum şi în limbajul specialiştilor se folosesc mai mulţi termeni precum: calităţi fizice. esenţială. dezvoltarea calităţilor motrice trebuie să ocupe un loc prioritar deoarece: . calităţi ale activităţii motrice. calităţi motrice. funcţii motrice de bază. condiţiile de anotimp. 13 . calităţile motrice sunt obiective primordiale ale conţinutului lecţiei de educaţie fizică. materialele sportive existente. Dezvoltarea Vitezei şi Îndemanarii se va plasa dupa veriga a III-a a lecţiei (influenţarea selectivă a aparatului locomotor). calităţi bio-motrice. Locul acţiunilor pentru dezvoltarea calităţilor motrice în lecţia de educatie fizică trebuie stabilit în funcţie de natura efortului respectiv pentru a putea asigura un volum sau o intensitate optimă şi asigurarea revenirii organismului. Indiferent de condiţiile materiale (sala. ceaţa. rezistenţă şi îndemânare. zăpadă. educarea calităţilor motrice este primordială. Calităţile motrice au un caracter nativ al cărui nivel de manifestare iniţială depinde de fondul genetic ereditar. fortă. Alături de deprinderile motrice. Perfecţionarea calităţilor motrice reprezintă unul din principalele obiective ale procesului de pregătire a tineretului şcolar realizată concomitent cu formarea priceperilor şi deprinderilor motrice. etc. În cadrul procesului instructiv educativ. materiale) sau atmosferice (ploaie.

Farfel. indiferent de specificul profesiei sale. şi factorul hotărâtor de adaptare a organismului la efort. randamentul muncii. organelor şi sistemelor. Trebuie să reţinem însă că oboseala constituie. precizie şi randament.dezvoltarea calităţilor motrice se poate face şi în cadrul activităţii independente a elevilor.dezvoltarea calităţilor motrice se poate realiza şi în condiţii materiale simple. Oboseala este cauzată de slaba adaptare a organismului la efort. Lupta cu oboseala este în primul rând lupta centrilor nervoşi superiori pentru menţinerea propriei lor capacităţi de lucru. Principalul factor care limitează manifestarea rezistenţei un timp cât mai îndelungat il constituie oboseala. cu aceeaşi intensitate. . cu aceeaşi amplitudine. în producţie. ceea ce are influenţe şi asupra înbunătăţirii coordonării funcţiilor.. S. . emoţional cât şi în cel fizic. După cum remarca V. rezistenţa este o calitate care influenţează. În procesul de dezvoltare a rezistenţei se perfecţionează întregul sistem de legături nervoase necesare efectuării lucrului stabilit. în acelaşi timp. prin creşterea dificultăţilor sau prin imposibilitatea de a continua efortul (activitatea motrică) dat. Fenomenul de oboseală se caracterizează prin scăderea temporară a capacităţii de lucru a organismului. în activitatea şcolară şi în viaţa cotidiană fac din rezistenţă un factor deosebit de important prin care omul poate învinge apariţia timpurie a oboselii atât în domeniul intelectual. Am arătat mai sus că oboseala reprezintă factorul de bază care are influenţe limitative asupra rezistenţei. Ca urmare. În activitatea oricărui cetăţean. senzorial. 14 .dezvoltarea calităţilor motrice favorizează creşterea capacităţii de efort a organismului. reducerii cheltuielilor energetice. Vom trata conform temei alese calitatea motrică ”rezistenţă” sub toate aspectele ei. capacitatea de lucru a aparatului nervos central este veriga principală în lanţul de procese care determină apariţia mai devreme sau mai târziu a oboselii. în acelaşi ritm. în buna masură. Solicitările din ce în ce mai mari. de diminuarea activităţii centrilor nervoşi superiori care coordonează capacitatea de lucru a muşchilor şi în special a funcţiilor circulatorii şi respiratorii.

alternantă în contracţie a fibrelor musculare. Dintre aceştia cei mai importanţi sunt posibilităţile sistemelor cardiovascular. din contra. a acţiunii musculaturii antagoniste şi agoniste. între exercitarea funcţiilor diferitelor aparate şi sisteme în baza cărora se reglează activitatea aparatului locomotor şi a funcţiilor vegetative. Factori care favorizează dezvoltarea rezistenţei. rezistenţa de sprint ce se desfăşoară pe durata a 10-15 secunde. desfaşurată pe o perioadă până la 1 minut şi 30 de secunde. perfectibile printr-o pregătire sistematică. metabolismul anaerob lactacid. muscular şi ale celorlalte funcţii ale organismului. Rezultă din cele de mai sus că valoarea rezistenţei este condiţionată de anumite posibilităţi morfo-funcţionale şi psihice ale organismului. termenul de rezistenţă comportă modalităţi diferite de întelegere. De asemenea şi relaţia dintre pauză şi efort în cadrul ramurilor şi probelor sportive care se desfăşoară cu alternarea intensităţii efortului constituie unul dintre factorii dezvoltării rezistenţei.arăta V. metabolismul aerob. abandonarea efectuării efortului. Un alt factor ar fi nivelul la care sistemul nervos central realizează coordonarea activităţii aparatului locomotor şi a funcţiei vegetative. S. precum şi pentru determinarea capacităţii de apărare a organismului în cele mai variate şi dificile condiţii faţă de diverşi factori ai mediului extern şi intern. Farfel. numai efortul efectuat până la oboseală şi încercările de a o învinge pot grăbi procesul de dezvoltare a rezistenţei. rezistenţa de semifond. coordonarea respiraţiei cu circulaţia. rezistenţa fondistului). Dezvoltarea rezistenţei este determinată de stabilirea unor legături. Forme de manifestare a rezistenţei : În diverse domenii de activitate. 15 . calitatea metabolismului şi a surselor energetice (metabolismul anaerob alactacid. condiţionate optim. respirator. dar şi calitatea proceselor volitive cu ajutorul cărora se poate susţine sau relua un efort sau. Dezvoltarea rezistenţei şi valoarea ei depind de mai mulţi factori. care susţin efortul. Astfel în medicină termenul de rezistenţă se utilizează nu numai pentru efortul muscular ci şi pentru cel mintal.

termenul de rezistenţă reprezintă stări de manifestare a metalelor. timp îndelungat. aceste două forme principale de manifestare a rezistenţei sunt proprii antrenamentului sportiv. planificate pe perioade destul de lungi. termenul de rezistenţă. ci şi de a executa cât mai eficient diferite acţiuni motrice precise sau uneori impuse de prevederile regulamentare şi modul de acţionare a adversarului. cu precădere prin executarea. organismul lucrând în condiţii de echilibru relativ în privinţa cheltuielilor energetice şi a aprovizionării cu oxigen. domeniu în care rezistenţa fizică condiţionează în mare masură rezultatele înalte. Practica activităţii sportive de performanţă. Rezistenţa generală asigură sportivului posibilitatea de a acţiona eficient. marea majoritate a grupelor musculare şi în special sistemele cardiovascular şi respirator. evidenţiază două forme principale de manifestare a rezistenţei şi anume: Rezistenţa generală caracterizată prin capacitatea organismului de a executa timp îndelungat acţiuni motrice care angrenează circa 70% din grupele musculare şi impune solicitări mari sistemelor nervos central. 16 . cardiovascular şi respirator. În sport. rezistenţa specifică este condiţionată de particularităţile cerinţelor impuse organismului sportivului de executarea exerciţiilor din ramura lui de sport. de asemenea. După cum am mai arătat. uneltelor. prezintă aspecte particulare faţa de noţiunea de rezistenţă proprie altor domenii de activitate. mai ales în cadrul probelor de durată. Rezistenţa specifică nu trebuie redusa numai la capacitatea organismului de a lupta contra oboselii. Rezistenţa specială sau specifică se referă la aspectele particularizate ale rezistenţei. Ea se dezvoltă. folosit în sensul definirii capacităţii organismului de a efectua un efort fizic într-un timp cât mai îndelungat.În tehnică. aliajelor. În domeniul educaţiei fizice şi sportului. necesare în anumite profesii sau ramuri sportive. activitate deosebit de complexă şi dificilă pentru obţinerea performanţelor de valoare mondială. a unor exerciţii care angrenează întregul organism. se depun eforturi deosebit de intense. Pentru realizarea oricăreia din aceste forme la parametrii marei performanţe. Este vorba de un efort predominant aerob.

putem considera că rezistenţa este prezentă şi necesară în marea majoritate a acţiunilor motrice specifice sau nespecifice ramurilor de sport. dar şi cu apariţia proceselor anaerobe spre limita superioară a duratei. caracterizată ca timp între 45s şi 2 min şi desfaşurată prin manifestarea intensă a proceselor anaerobe. trebuie găsite soluţii pentru dezvoltarea ei. în limita timpului afectat educaţiei fizice. Rezistenţa în regim de forţă. combinate în cadrul aceleiaşi probe. specifică eforturilor scurte şi rapide (100m plat. caracterizată printr-un efort ce nu depăşeşte 8 minute (2-8min. socotesc că pentru ceea ce se poate realiza la nivelul timpului afectat educaţiei fizice şcolare. putem ca alături de rezistenţa generală (termen specific antrenamentului sportiv) să folosim termenul de rezistenţă utilă. caracterizată atât prin manifestarea unei capacităţi mari de forţa. în condiţiile celor 1-2 ore de educaţie fizică pe săptămână. aceasta fiindu-i necesară în primul rând activităţii sale profesionale şi în al doilea rând celei sportive. şi se desfasoară într-un regim total aerob. desfaşurate în condiţii diverse şi cu un număr mare de elevi. rezistenţa în 17 . Rezistenţa în regim de viteză. cât şi de rezistentă. rezistenţă dobândită de elev ca urmare a practicării exerciţiilor fizice în mod organizat. În concluzie.Deducem cu uşurinţa că. nu se pot realiza valori ale rezistenţei generale proprii sportului de performanţă şi cu atât mai puţin valorile rezistenţei specifice. deci cu un efort predominant anaerob. Ca noţiunile să fie cât mai în concordanţă cu valoarea activităţii pe care o exprimă şi mai ales cu eficienţa acesteia. repartizate în diferite momente ale zilei de scoală. Cu toate acestea. Rezistenţa de durată medie.) şi care se desfaşoară pe fond aerob. După alte criterii formele de manifestare a rezistenţei pot fi grupate astfel: Rezistenţa de durată lungă. canotajul şi caiac-canoe. sub următoarele forme: rezistenta în eforturi cu intensitate constantă. caracterizată printr-un efort care depăşeşte ca durată 8-10 minute. ramuri de sport cum ar fi înotul. pentru ca rezistenţa constituie o calitate foarte necesară elevilor în activitatea şcolara precum şi în cea productivă. Rezistenţa de durată scurtă. Se lucrează mult în apnee. 100m înot).

Metodologia dezvoltării rezistenţei În toate programele şcolare de educaţie fizică. aici sunt prevăzute în clasa a IX-a perfecţionarea rezistenţei în erforturi repetate în tempouri uniforme şi variate. rezistenţa în eforturi variabile. În învăţământul liceal sunt prevăzute ca distanţe 800 m pentru fete şi 1 000 m pentru băieţi cu aprecieri pe note. rezistenţa apare ca obiectiv instructiv-educativ. în raport cu timpul realizat Alergare de rezistenţă (800 m fete. formulat şi concretizat ca cerinţă în raport cu anul de studiu. rezistenţa în eforturi combinată cu forţa şi viteza. deci de vârsta elevilor şi elevelor. Aceste distanţe sunt clar stabilite şi calculate în cadrul sistemului unitar de verificare şi apreciere a gradului de pregătire fizică şi sportivă a elevilor.eforturi cu intensitate variabilă. Tratând aici perioada de studiu pe care m-am hotărât să o abordez şi anume învăţământul liceal. 1000 m băieţi) Clasa IX X XI XII Nota 5 4’50’’ 4’45’’ 4’40’’ 4’40’’ Nota 6 4’45’’ 4’40’’ 4’35’’ 4’35’’ Nota 7 4’40’’ 4’35’’ 4’30’’ 4’30’’ Nota 8 4’35’’ 4’30’’ 4’25’’ 4’25’’ Nota 9 4’30’’ 4’25’’ 4’20’’ 4’20’’ Nota 10 4’25’’ 4’20’’ 4’15’’ 4’15’’ 18 . în clasa a X-a şi a XII-a programa prevede perfecţionarea rezistenţei în eforturi repetate în tempouri variate urmând ca în clasa a XII-a programa să prevadă acelaşi lucru ca şi în clasele a X-a şi a XI-a. începând cu ciclul primar şi până la cel liceal şi profesional. Probele de control referitoare la rezistenţă pentru fiecare an de studiu prevăd verificarea stadiului de dezvoltare a acestei calităţi motrice sub forma unor alergări pe diferite distanţe.

) efortului cu menţinerea uniformităţii intensităţii. cu valorile lor minime (în raport cu nivelul de pregătire al elevilor) şi cele maxime. în general. În procesul perfecţionării acestei calităţi motrice se folosesc. distanţei. În raport cu valorile obţinute la testarea iniţială se stabileşte tempoul de alergare pe întreaga distanţă. ca cerinţă minimă. continue. metoda eforturilor variabile. În cazul aplicării acestei metode. anului şcolar) de pregătire. la început se stabileşte volumul efortului. exprimat în distanţă. care pot fi atinse la sfârşitul etapei (semestrului. în distanţă şi timpul prevăzute în sistemul unitar de verificare şi apreciere a gradului de pregătire fizică şi sportivă a elevilor. durată sau număr de repetări. metoda eforturilor repetate. Raportând aceste metode şi procedee la specificul activităţii şcolare.Metode şi mijloace pentru dezvoltarea rezistenţei : Literatura de specialitate şi practica antrenamentului sportiv ne pun la dispoziţie un număr mare de metode şi procedee pentru dezvoltarea rezistenţei. a capacităţii de efort aerob. metoda eforturilor progresive. lecţie de lecţie. izometrice şi intermediare. prin continuitatea şi durata acestuia. pentru fiecare clasă. volumul este stabilit. Elementul unic de progresie îl constituie creşterea duratei (timpului de execuţie. metode bazate pe variaţia volumului şi intensităţii. numărului de repetări etc. 19 . reţinem ca fiind adaptabile şi posibile de aplicat următoarele: metode bazate pe variaţia volumului. Ca metodologie de planificare. Metoda se caracterizează prin uniformitatea intensităţii efortului. metoda antrenamentului pe intervale. metode bazate pe variaţia intensităţii. metode în care predomină eforturile bazate pe contracţii musculare izotonice. Prezentăm pe scurt principalele caracteristici ale acestor metode. Metoda eforturilor uniforme este specifică dezvoltării rezistenţei generale. metoda eforturilor uniforme.

De reţinut că intensitatea trebuie menţinută pe tot timpul alergării la valori aproximativ constante. poate fi utilizată în special la clasele mai mari. în primul rând. eforturi cu o viteză de deplasare de 5 m/s. sub forma alergărilor de durată cu pregătire în teren variat. de durată) determinată de regulile normale ale desfăşurării acestora. formându-se treptat un stereotip care determină adaptarea proceselor din organism la acest gen de efort. Metoda eforturilor repetate are ca efect principal dezvoltarea rezistenţei generale. După părera specialiştilor această metodă este uşor de aplicat în activitatea de educaţie fizică şcolara.mărindu-l şi deci micşorând timpul de parcurgere a distanţei. cu modificarea repetată a intensităţii de lucru. a ştafetelor şi mai ales a celor din jocurile sportive unde pe langă variaţia de intensitate (de ritm. Aplicată lecţie de lecţie valorile maxime cerute de programă pot fi uşor realizate şi chiar depăşite. În practica antrenamentului sportiv metoda este folosită. Metoda eforturilor variabile se bazează pe modificarea vitezei (tempoului) de parcurgere a anumitor porţiuni în cadrul alergărilor de durată. profesorul poate stabili momente de accelerare a execuţiilor 20 . condiţiile atmosferice). a capacităţii aerobe. fapt care determină solicitări variate ale funcţiilor organismului şi are ca urmare o adaptare multilaterală la eforturi. Ea constă în repetarea relativ standard a aceluiaşi efort. dacă distanţa de 1000 m trebuie parcursă într-un timp de 3 minute şi 20 de secunde. Regulile sale pot fi adaptate însa şi la executarea acţiunilor motrice din cadrul parcursurilor aplicative. Metoda este indicată şi în cazurile dezvoltării rezistenţei specifice la o intensitate dinainte stabilită. în principal. sub forma sa clasică. Variaţia intensităţii efortului se poate realiza fie folosind acţiunea factorilor externi (profilul terenului. elevii trebuie să efectueze. În activitatea de educaţie fizică şcolară această metodă. parcurgerea repetată a unei anumite distanţe cu aceeaşi viteză de deplasare. Se foloseşte o gamă largă de intensităţi în cadrul aceleiaşi lecţii. obţinându-se rezultate bune. Spre exemplu. valoare care depăşeşte puţin cerinţele maxime ale programei. fie pe cea a factorilor volitivi necesari în schimbarea repetată a intensităţii efortului. de tempo.

la început în atletism. o metodă de dezvoltare a posibilităţii aparatului cardio-vascular de a transporta o cantitate cât mai mare de oxigen.. Metoda antrenamentului pe intervale. care datorită rolului său a determinat şi denumirea metodei.executarea efortului stabilit (bucăţi de parcurs. 24 sec. Spre exemplu. prin excelenţă. a organismului. multilaterale la eforturi. exerciţii de obiecte etc. repetarea de 4 ori a distanţei de 200 m cu timpii de 25.. Efortul. Este o metodă de bază pentru dezvoltarea rezistenţei. . posibilitatea şi limitele metodei în dezvoltarea rezistenţei sunt realizări relativ mai recente. 24. metoda se referă la repetarea succesivă a unor eforturi a căror intensitate creşte mereu. mai exact pe variaţia în sens progresiv a acesteia.încalzirea organismului elevilor cu scopul de a produce. . având o contribuţie deosebită la realizarea unor mari recorduri în alergările de fond.5 sec. Antrenamentul cu intervale reprezintă.intervalul propriu-zis (pauza). repriza de joc. cu intervale sau fracţionat. Dacă în timpul stabilit frecvenţa cardiacă nu atinge aceste valori sau le depăşeşte. Metoda contribuie la dezvoltarea rezistenţei specifice eforturilor de intensitate maximală. în timpul intervalului poate continua cu o intensitate scăzută sau poate fi întrerupt 21 .. ca element obiectiv de apreciere.) până când valorile frecvenţei cardiace urca la 170-180 pulsaţii. bazele fiziologice fiind precizate mai clar de Reindell şi colaboratorii săi in 1962. 25 sec. o creştere a frecvenţei cardiace la circa 120-130 pulsaţii pe minut. moment foarte important în concepţia metodei.5 sec. trebuie să avem grijă ca efortul următor să se modifice corespunzator . o metodă de dezvoltare a capacităţii de efort aerob. Cadrul general de organizare şi desfaşurare a antrenamentului pe intervale se recomandă a fi urmatorul: . Fundamentarea ştiinţifică a antrenamentului pe intervale. iar mai târziu şi în pregătirea altor ramuri de sport. angrenând în activitate majoritatea grupelor musculare. Metoda eforturilor progresive bazată în exclusivitate pe variaţia intensităţii efortului. Antrenamentul cu intervale se foloseşte de mult timp în pregătirea sportivilor.sau de reducere a tempoului. ceea ce au efect asupra dezvoltării şi adaptării biologice.

în adaptarea duratei şi intensitaţii efortului la cerinţe precise. durata reprizei. Principalul element de progresie îl constituie creşterea numărului de repetări a efortului cu revenirea frecvenţei la 120-130 pulsaţii pe minut în maximum 90 de secunde. jocuri sportive). elevii fiind activi în determinarea frecvenţei cardiace. a rezistenţei. În această privinţă exista mai multe opinii ale diverşilor 22 .complet (mai puţin recomandabil).îmbunătăţeşte vizibil şi destul de repede funcţia cardiovasculară. numărul de repetări a unor acţiuni motrice.înlătură plictiseala determinată de executarea unor acţiuni motrice de durată. organismul nu este restabilit complet. ştafete. iar dacă frecvenţa cardiacă atinge valori de 120-130 pulsaţii pe minut mai repede de 45 de secunde înseamna că intensitatea efortului a fost prea mică. voinţa. . nesolicitând amenajări speciale. jocuri de mişcare. . Ca efecte pozitive ale antrenamentului pe intervale se pot menţiona: . . parcursuri aplicative. mai exact în faza de supracompensare. De aici se reîncepe efortul. cu precădere. O caracteristică importantă a metodei o constituie faptul că pauza (intervalul) este incompletă. O problemă la fel de importantă ca durata şi conţinutul intervalului o constituie mărimea distanţei de alergare.permite profesorilor să adopte un program mai precis. favorizând o sporire a capacităţii de refacere a organismului după efort. repriza) se poate repeta de atâtea ori până când frecvenţa cardiacă nu mai coboară la 120-130 pulsaţii pe minut într-un interval de maximum 90 de secunde. .dezvoltă şi rezistenţa psihică împotriva oboselii şi măreşte puterea de concentrare. indiferent de mijloacele folosite (alergare. efortul reluându-se pe acest fond de nerestabilire completă. mai ştiinţific pentru dezvoltarea. până când frecvenţa cardiacă ajunge la valori de 120-130 pulsaţii pe minut.se poate folosi pe orice teren. În cazul în care frecvenţa cardiacă nu a atins aceste valori în maximul 90 secunde înseamna că efortul a fost prea intens şi în consecinţă următorul va fi mai scăzut.efortul (bucata. .

dar mai intense. la repetarea unor procedee tehnice din jocurile sportive (izolate sau combinate în cadrul unor structuri). Alţi specialişti optează pentru porţiuni mai lungi care pot fi alergate. influenţarea globală a calităţilor motrice pe fondul unei rezistenţe generale. Putem reţine ca orientare generală regula potrivit căreia la stabilirea lungimii bucăţilor. pot fi efectuate spre mijlocul lecţiei având în vedere solicitarea la care este expus organismul şi timpul necesar pentru revenire sau pe toată durata lecţiei dacă este vorba de reprize de jocuri. rezistenţa în regim de viteză sau de forţă. când tema lecţiei prevede dezvoltarea rezistenţei de alergare sau a rezistenţei în cadrul unei alte acţiuni motrice. Aplicarea metodei pe toată durata lecţiei se recomandă a fi facută în prima parte a anului şcolar când se urmăreşte asigurarea unei baze de lucru. Metoda antrenamentului cu intervale este aplicabilă în cadrul lecţiilor de educaţie fizică în următoarele situaţii: când se urmăreşte dezvoltarea rezistenţei generale şi a unor forme combinate de manifestare a calităţilor motrice.specialişti care au studiat şi aplicat această metodă. a duratei reprizelor se recomandă ca acestea să crească paralel cu lungimea sau durata probei ramurei pentru care se pregătesc sportivii. alţi specialişti recomandă îmbinarea porţiunilor lungi cu cele scurte. dacă este vorba de alergare. ştafete. Unii recomandă porţiuni scurte. ci mai mult pe realizarea unei frecvenţe a execuţiei capabile ca într-o unitate de timp să determine o creştere a frecvenţei cardiace la 170-180 pulsaţii pe minut. cum ar fi. În acest caz exerciţiile stabilite. În acest caz accentul cade mai puţin pe corectitudinea execuţiei (elemente de amănunt). dezvoltarea capacităţii generale de efort a organismului. dar care totalizează un volum mare de lucru. număr de repetări puţine. parcurse cu o viteză mai mică decât cea a probei respective. 23 . cât mai aproape de 60 metri pentru probele de viteză şi de 2000 m pentru cele de fond. De exemplu. În fine. stare optimă pentru reluarea efortului. urmată de o revenire în limitele celor 120-130 pulsaţii. raportul dintre execuţie şi interval se determină pe baza regulilor menţionate la cadrul general de organizare şi desfăşurare a metodei.

Dr. ne poate sugera modalităţi noi de acţionare. cu unele încercari de adaptare la specificul activităţii de educaţie fizică şcolară. Dietrich Harre prezintă următoarea schemă a metodelor de rezistenţă : METODELE ANTRENAMENTULUI CU INTERVALE METODA ANTRENAMENTULUI DE DURATA CU INTERVALE DE DURATA LUNGA CU INTERVALE MEDII VARIANTE METODA CONTINUA METODA ALTERNATIVA FARTLEK DISTANTA DE INTENSITACONCURS TEA FRAGMANTATA LUNGIMEA PAUZELOR CONTINUTUL PAUZELOR CU INTERVALE DE SCURTA DURATA Aceeasi lungime uniforma Aceeasi lungime uniforma Aceeasi lungime uniforma Lungimi diferite uniforma egala diferita egala egala pasiva pasiv activ pasiv Antrenamentul cu intervale in serii : toate metodele se pot folosi la alcatuirea seriilor 24 . Am prezentat toate metodele prin care se poate influenţa dezvoltarea rezistenţei. Pe lângă metodele prezentate mai sunt cunoscute şi altele. În toate cazurile dominanta executării acţiunilor motrice trebuie să fie dezvoltarea rezistenţei. ca de exemplu. folosite frecvent şi cu rezultate deosebite în practica antrenamentului sportiv.- la aplicarea procedeelor tehnice în condiţii de joc sau în jocurile sportive desfăşurate cu reguli simplificate. Studierea atentă a acestor metode. care însa mai greu poate fi adaptată şi aplicată la specificul şcolii. sau cu respectarea integrală a acestora. (TABEL!!!PAG 173)metoda maraton.

a acţiunilor care pot contribui la dezvoltarea rezistenţei. a rezistenţei generale.Indicaţii metodice privind dezvoltarea rezistenţei Aşa cum am mai menţionat. an şcolar şi chiar pe ciclu de şcolarizare (IIV. referitoare la dezvoltarea. sporadică a mijloacelor specifice dezvoltării rezistenţei nu poate avea efecte pozitive asupra acesteia. dată. b) variaţia volumului efortului reprezintă un element principal de progres utilizarea un timp cât mai mare a aceloraşi sisteme de acţionare pentru a se putea aprecia valoarea lor asupra dezvoltării rezistenţei într-o etapă în dezvoltarea rezistenţei generale. se va acţiona cu eforturi de valoare moderată. liceu) timp cât mai îndelungat posibil. având în vedere tocmai aceste particularităţi. Aceasta presupune: planificarea pe semestre. Dintre acestea amintim: a) continuitatea reprezintă un principiu de mare importanţă pentru dezvoltarea rezistenţei. trebuie realizată respectând câteva reguli de bază. Programarea întâmplătoare. Având în vedere cerinţele programei şcolare. Dezvoltarea acestei calităţi motrice. utile. c) Creşterea continuă a duratei activităţii sau a distanţei – este de asemenea. cu prioritate. ceea ce presupune ca element de progres volumul în combinaţie cu intensitatea (distanţa. rezistenţa este o calitate motrică perfectibilă şi care se păstrează timp îndelungat în apropierea valorilor atinse. 25 . Fără a aprecia continuu progresele realizate. durata). un element hotărâtor pentru realizarea progresului în dezvoltarea rezistenţei. d) Aprecierea continuă a progreselor – principiu care pretinde o evidenţa strictă a metodelor. planificarea sistemelor de acţionare este întâmplătoare neconformă cu posibilităţile de progres ale elevilor. procedeelor şi mijloacelor utilizate şi mai ales a efectelor pe care acestea le au într-o anumită perioadă. V-VIII.

lecţia de educaţie fizică. 3/4 = tempo submaximal. Tabelul de mai jos prezintă principalii factori şi mijloace implicate în dezvoltarea rezistenţei. . 2/4 = tempo mijlociu. pentru dezvoltarea rezistenţei. drumeţiile. şi intensitatea. . Primul grup de mijloace prin care se poate acţiona.activităţile sportive de la sfarşitul săptămânii. în cadrul acestor forme.( jos tabel pag. stabilită prin tempoul în care se execută deplasarea. de obicei. 176. prin mărirea distanţei pe care se execută deplasarea sau durata ei în timp. exprimat de regulă. folosind mersul şi alergarea. Tempoul. este constituit din mers şi alergare.Sisteme de acţionare pentru dezvoltarea rezistenţei în cadrul activităţilor şcolare de educaţie fizică şi sport Principalele forme de organizare a educaţiei fizice şcolare în care profesorul poate acţiona asupra dezvoltării rezistenţei elevilor sunt: .excursiile. este marcat prin următoarele numere.orele de activităţi sportive – pentru elevii selectionaţi. . fracţii stabilite convenţional: 1/4 = tempo lent. 20) MERS ŞI ALERGARE VOLUM -distanţă -durată INTENSITATE TEMPO: 1/4 = lent 2/4 = mijlociu 3/4 = submaximal 4/4 = maxim MIJLOACE: -mers vioi -alergare uşoară -alergare în tempo uniform -alergare în tempo variat -alergare pe teren variat -alergare accelerată -alergare pe intervale -alergare repetată TEREN : -plat -variat -pista 26 . 4/4 = tempo maxim. Factorii care asigură efectele calitative şi cantitative ale exerciţiilor şi combinaţiilor de mers şi alergare sunt volumul.

raportând timpul propus. De exemplu. trebuie parcursă pentru nota 5 în 4 minute. întregul grup putând fi uşor ordonat în efectuarea alergării.5 m/s. ca element de legatură între repetări sau ca mijloc specific a activităţii din cadrul intervalelor. Este suficient ca 1. Alergările în tempo uniform se utilizează mai mult pe terenuri plate pentru a se putea păstra uniformitatea tempoului de alergare. băieţi. Stabilirea lungimii distanţelor de alternare a mersului şi alergării se face de regulă într-o proporţie de 1/3 mers si 2/3 alergare. distanţa fiind stabilită în raport cu vârsta elevilor. în 3 min şi 40 s. Pentru dezvoltarea rezistenţei generale se recomandă tempouri între 1/4 si 2/4. pentru dezvoltarea rezistenţei generale. clase de început. iar pentru nota 10. 2 elevi să deprindă tempoul respectiv. Mersul vioi se poate utiliza şi în pregătirea elevilor mai mari. în special pentru elevii din clasele I-III. ca element de legatură între distanţele ce se repetă după metoda intervalelor. iar cel de 4 min unei viteze de 4m/s.Mersul vioi este indicat a se folosi pentru dezvoltarea rezistenţei generale la începători. Acest gen de alergare poate fi utilizată la elevii mai mari. foarte eficientă şi recomandată în activitatea şcolară. Tempoul de alergare se poate stabili. calculată în metri. Alergarea în tempo uniform este un exerciţiu caracterizat prin uniformitatea vitezei de deplasare şi prin faptul că tempoul şi distanţa sunt bine stabilite. În funcţie de tempoul adoptat. Atăt distanţa cât şi tempoul de alergare trebuie să fie stabilite la valori care să corespundă îndeplinirii obiectivului planificat şi posibilităţilor colectivului de elevi. Timpul de 3 min 40 s. 1000 m în clasa a IX-a . în care trebuie parcursă o anumită distanţă. la distanţa respectivă. 27 . Deplasarea continuă cu viteza respectivă pe secundă face parte din categoria alergărilor în tempo uniform. exerciţiul este şi un bun mijloc pentru dezvoltarea simţului tempoului. corespunde unei viteze de deplasare de 4. Tempoul de alergare este 1/4 lent. Alergarea uşoară se foloseşte tot la categoriile de începători. exerciţiul poate servi pentru dezvoltarea rezistenţei generale şi speciale sau a rezistenţei în regim de viteză.

Variaţia tempoului poate fi cuprinsă între 1/4 şi 4/4 în cadrul aceleiaşi alergări. la anumite distanţe sau după scurgerea unui anumit timp.800 m f Tv = 200m 2/4 +200m 1/4 +200m 2/4 +200m 1/4 . În următoarele lecţii se poate scade distanţa. durata stabilindu-se în raport de obiectivul urmărit. Alergarea de durată se recomandă a se efectua.volumul şi intensitatea. datorită configuraţiei terenului.sunt reprezentaţi astfel: la primele lecţii (4-6) de la o lecţie la alta. tempoul adoptat ca dominant fiind hotarâtor. paralel.= 300m 2/4 +200m 1/4 +200m 2/4 + 300m 3/4 Alergarea de durată este o alergare utilizată.400 m Tv (tempo variat) = 100m 3/4 + 200m 1/4 +100m 2/4 . nedepăşind 2/4 din posibilităţile elevului. durata de alergare ajungându-se pană la distanţa obiectiv –( 800-1000-m) timp în care. 28 . creşte şi tempoul. distanţa de alergare. şi nivelul de pregătire a acestora. deci şi durata cresc treptat. tempoul având un rol important în eficienţa alergării. pe terenuri plate. timp în care tempoul de alergare ramâne constant.Alergarea în tempo variat reprezintă varianta de alergare recomandată. Alergarea în tempo variat se dovedeşte eficientă atât în dezvoltarea rezistenţei generale. de regulă neprevăzute dinainte. aşa cum se poate realiza pe teren plat . realizându-se dezvoltarea. se schimbă tempoul de alergare. de către sportivii avansaţi pentru dezvoltarea rezistenţei. şi în mod deosebit a elevilor înscrişi în selecţiile de atletism.1000 m b Tv. a rezistenţei generale În activitatea cu începatori. cât şi a celei speciale. pentru pregătirea elevilor din liceu.Această alergare se poate desfaşura pe orice teren. la schimbări de tempo. dar şi de începători. în special. în principal. De obicei. de regulă. Schimbările de tempo se pot introduce lent (accelerând treptat sau reducând treptat) sau brusc. cu precădere. Pe parcursul alergării. Caracteristic acestei alergări este distanţa mare parcursă într-un tempo uniform . alergarea pe teren variat obligă. Iată câteva exemple de administrare a tempoului variat pe anumite distanţe de alergare: . cei doi factori.

tempoul stabilit. . mai scurte decât distanţa pentru care trebuie dobândită rezistenţa. distanţele de alergare sunt de regulă. mai scăzut (în etapele de început) sau mai mare (în etapele de perfecţionare) . deoarece permit reluarea efortului de mai multe ori. tempourilor. efectuarea alergării cu intensităţi diferite în care tempoul poate fi echivalent cu cel propriu normelor prevăzute în programa şcolară. Am prezentat principalele procedee de alergare pentru dezvoltarea rezistenţei urmând ca fiecare profesor . . . alternarea stărilor de solicitare a organismului cu cele de repaus activ 29 .Alergarea pe intervale – reprezintă principalul procedeu de alergare pentru dezvoltarea rezistenţei. Numărul repetărilor depinde de: . . pauzelor şi ţinerea unei evidenţe precise a acestora şi modificarea lor în raport cu progresele realizate de elevi. în raport cu vârsta elevilor . în mod evident un aspect important care se referă la stabilirea exactă a distanţelor.lungimea bucăţilor de repetat. solicitând astfel în mod diferit organismul.nivelul de pregătire În realizarea alergării pe intervale apare.durata pauzelor. a vitezei în regim de rezistenţa sau a tuturor calităţilor deodată.lungimea probei. Sunt preferate distanţele scurte (100-400m) . speciale. Se recomandă ca bucata de repetat să varieze de la o săptămâna la alta. Cu ajutorul ei se poate acţiona asupra rezistenţei generale. componenta care determină realizarea obiectivului stabilit (rezisţenta generală. specială sau rezistenţa în regim de viteză) o constituie tempoul adoptat pentru parcurgerea distanţei. Principalele indicaţii ce se impun a fi respectate. în folosirea acestui gen de alergare sunt: sau pasiv. nivelul lor de pregătire să-şi aleagă procedeul cel mai adecvat.

Factorii care pot determina ca aceste exerciţii. fiecare exerciţiu izolat. de un număr de ori (4-8 ori). cu pauză între executarea legată a 2 exerciţii. referindu-ne la: exerciţii libere fără aparate. la începutul lecţiei. educarea ei în perioadele anului şcolar în care timpul nu permite utilizarea acestui exerciţiu. dar mai ales aparatele respirator şi circulator care. durata totală a execuţiei complexului 7-8 30 . care la prima vedere şi mai ales conform obişnuinţei noastre par contrastante cu noţiunea de rezistenţă. durata totală a execuţiei complexului 8-10 min. În continuare ne vom referi la o a doua grupă de mijloace prin care se poate acţiona asupra rezistenţei. chiar şi cele prin care se urmăreşte încălzirea generală sau selectivă a organismului. poate contribui la menţinerea şi dezvoltarea rezistenţei. Să exemplificăm: a) un complex de 10 exerciţii stabilite pentru încălzirea generală a organismului şi utilizate. pentru formarea generală a aparatului locomotor coordonării mişcărilor şi pentru încălzirea orientându-le dominanta pe efortul de durată. exerciţii acrobatice executate sub formă de torent. în 12 – 16 timpi. Ritm moderat. cu pauze normale fiecare. sunt durata de execuţie. între fiecare grup de exerciţii. Ritm vioi. ritmul în care se repetă şi lungimea pauzelor dintre repetări. consideră. Manevrând bine aceşti trei factori. de obicei.Mulţi profesori. din păcate. că rezistenţa poate fi dezvoltată exclusiv prin alergare. neglijând din această cauză. în special. poate fi executat: minute. Principalele categorii de mijloace care fac parte din această grupă sunt: Acţiuni motrice efectuate de pe loc sau din uşoara deplasare . În prezentarea acestei grupe pornim de la ideea că orice acţiune motrică. joacă un rol de prim ordin în dezvoltarea rezistenţei. efectuată pe o durată mai mare de timp. utilizate. activizăm grupele musculare proprii mişcării respective. repetarea unor procedee tehnico-tactice din jocurile sportive.

pentru executarea diferitelor acţiuni motrice. a ritmului vioi şi chiar accelerat precum şi a pauzelor scurte pot avea influenţă şi asupra dezvoltării rezistenţei generale. volei. cu pauze foarte scurte şi într-un timp foarte vioi. În acelaşi timp. această combinaţie are şi un mare avantaj deoarece elevii fiind mobilizaţi. a ritmului şi a intervalelor dintre execuţii pot sau nu influenţa dezvoltarea rezistenţei. suportă mai uşor efortul impus de alergare. fotbal între 2-3 elevi. stabilite pe toată durata. aceasta în funcţie de dominanta cu care investim aceste procedee tehnice specifice diferitelor jocuri sportive. în principal. de gradul sporit de concentrare a atenţiei impusă de o astfel de execuţie. în timp ce celelalte şi mai ales ultimile două. fiecare exerciţiu repetat de 8-12 ori. Ce fel de combinaţii se pot realiza? Iata câteva exemple: executarea legată a 4-5 exerciţii. conducerea mingii pe distanţe scurte printre jaloane aruncări repetate la coş sau la poartă din saritură. mult. În afara regulilor aplicate la alegere trebuie să avem în vedere şi efortul suplimentar solicitat de executarea acţiunilor motrice. cu pauze foarte scurte şi în ritm accelerat. durata execuţiei complexului 8-10 minute. în 24-30 timpi cu pauze scurte între fiecare grup de exerciţii. Acţiuni motrice executate din alergare. Durata totală a execuţiei complexului 6-8 executarea legată a 2 exerciţii sau a fiecărui exerciţiu în mod izolat în 12-14 timpi. 10 minute. - executarea legată a 3-4 exrciţii. aceleaşi principii şi reguli pe care le-am prezentat la grupa exerciţiilor de alergare. prin durata stabilită a execuţiei. datorită duratei execuţiei. b) pasarea mingii de baschet. Ritm vioi. În această grupă de mijloace se aplică în general. handbal. Execuţia unor actiuni motrice din alergare trebuie bine dirijată dacă urmărim ca prin aceasta să dezvoltăm rezistenţa generală şi să nu lăsăm desfaşurarea ei la întâmplare. chiar foarte mult utilizate în lecţiile de educaţie fizică. Din aceste exemple desprindem uşor faptul că primele două execuţii au ca obiectiv strict încalzirea generală a organismului.minute. durata totală a execuţiei complexului 8- 31 .

escaladare. Rolul respiraţiei în dezvoltarea rezistenţei Asigurarea unui înalt nivel al activităţii aerobe a organismului depinde. executarea unor acţiuni motrice în cadrul unui parcurs aplicativ pe anumite puncte (distanţe). pasarea mingii de baschet. de executarea unei respiraţii corecte. Repetarea unor procedee tehnico-tactice în condiţii de joc Combinaţii de pase. În efectuarea acestor combinaţii. aplicând unele reguli ale metodei cu intervale putem realiza. în mare masură. conducerea mingii. fotbal. de exemplu : pasarea mingii de baschet cu ambele mâini de la piept. Concomitent cu această dezvoltare are loc şi o 32 . cu pas sărit sau pas săltat. alergare pe distanţe sau durate diferite. Se repetă de 5 ori. transport de greutăţi. baschet în diferite direcţii. alternând braţul sau piciorul. atât în repaus. în ritm vioi şi cu pauze precise între repetări constituie tot atâtea posibilităţi pentru a acţiona premeditat asupra dezvoltării rezistenţei. handbal. paralel cu consolidarea unor deprinderi motrice. cât şi în timpul efortului. Este bine cunoscut că aparatul respirator se dezvoltă morfofuncţional sub influenţa unor exerciţii speciale. elemente de mişcare în teren executate pe durate determinate. pe distanţe sau durate diferite. rugbi între 2-3 elevi din conducerea mingii de fotbal. între 2 elevi pe o distanţă totală de 200 m. reprezintă numeroase motive de uşurare aparentă a efortului necesar pentru a influenţa dezvoltarea acestei calităţi motrice. anumite distanţe şi repetat de mai multe ori. într-un tempo de 2/4. handbal. care la rândul lor. la alergare în tempouri diferite pe anumite distanţe cu intercalarea unor sărituri pe şi peste aparate executate în torent repetat de n ori. de gradul de pregătire a aparatului respirator. aruncare. acţiuni gen catarare. aruncări la coş sau poartă.- alergare în tempouri diferite pe anumite distanţe combinată. cu pauze de 60-90 secunde între repetări.

Datorită repetării exerciţiilor de respiraţie. Doua grupe de atlete începatoare (în total 118 persoane) au alergat distanţa de 800 m de două ori. G. precum şi datorită senzaţiei de usturime pe traiectul căilor respiratorii. Pentru a reliefa importanţa respiraţiei în timpul efectuării unui efort prezentăm. La această grupă rezultatul mediu s-a îmbunătăţit cu 13. Ozolin şi K. La cea de a doua repetare uneia din grupe i s-a indicat să alerge cu respiraţia activă. submaximală şi mare. în special la jocurile sportive. un experiment realizat de N. În educarea respiraţiei trebuie să avem în vedere că inspiraţia durează. Iniţial. în continuare. iar o expiraţie la 2-3 paşi. pentru că muşchii respiratori obosesc repede. la început. o respiraţie ritmică accentuată. la interval de o săptămână. la început forţată în mod conştient. muşchii respiratori devin mai rezistenţi. iar capacitatea plamânilor marindu-se asigură efectuarea respiraţiei necesare realizării actului motric în condiţii normale.5 secunde. de obicei.perfecţionare a proceselor nervoase care acordează respiraţia la intensitatea activităţii fizice. intensităţi care acţionează frecvent în timpul dezvoltării rezistenţei. în principal. favorizând o activitate normală timp îndelungat. O respiraţie corectă se poate realiza folosind. M. Datorită acestor considerente elevii trebuie învăţaţi să respire corect şi ritmic în timpul efortului. pe parcursul întregii distanţe. Fetisova. adâncă. ceva mai mult decât expiraţia. Treptat. Aici se 33 . nu va mai necesita acordarea unei atenţii deosebite. ea devenind o componentă a acţiunii motrice. Atenţie deosebită trebuie acordată modului în care respiră elevii în timpul executării unor acţiuni motrice aciclice. În actul respirator foarte importantă este executarea expiraţiei depline şi intense. Respiraţia are un rol deosebit în cazul eforturilor de intensitate moderată. exerciţii ciclice în timpul cărora trebuie impusă şi menţinută. la începători o inspiraţie la 3-4 paşi. acest fel de a expira pare dificil. în timp ce la grupa de control numai cu 3 secunde.

De mare însemnătate este corelaţia dintre faza de zbor şi cea de sprijin (de amortizare) în cadrul unui pas. care se caracterizează prin întinderea piciorului în trei articulaţii : coxofemurală.recomandă o grijă deosebită exerciţiilor de respiraţie din timpul întreruperilor sau al terminării acţiunii. Locul pistelor de zgură şi cauciuc-bitum l-au luat cele de tartan şi recortan. mai ales a membrelor inferioare. Unul din principalele elemente ale alergării este impulsia. trunchiul nu se balansează lateral. deşi înclinarea acestuia faţă de verticală atinge 8-10 grade. alternarea neîntreruptă a relaxării şi contracţiei musculaturii. cele mai mici greşeli în tehnica de alergare duc în prezent la o rapidă oboseală a musculaturii picioarelor. În alergarea de fond. Principalele caracteristici ale tehnicii sunt libertatea. atleţii pot menţine un înalt tempo de alergare. pentru obţinerea unor rezultate meritorii devine tot mai importantă tehnica raţională de alergare. care au o influenţă activă asupra alergătorului. Ca urmare. iar în alergarea de semifond faza de zbor ocupă ceva mai mult timp decât cea de sprijin. fenomen aproape neobservat pe vechile piste. degajarea mişcărilor. muşchii care dezvoltă eforturi se relaxeaza. iar în faza de zbor. fiind capabili să sprinteze pe orice porţiune de traseu. În faza de sprijin se nasc eforturile pentru deplasarea înainte. genunchi şi gleznă. TEHNICA ALERGĂRII : În condiţiile actuale. De aceea. Modificarea acestor parametrii duce la dereglarea tehnicii. Trunchiul se ţine drept. Noile învelişuri sintetice ale pistelor de alergare au impus de asemenea o pregătire tehnică perfecţionată. durata fazei de sprijin şi a celei de zbor sunt aproximativ egale. În cele ce urmează vom analiza tehnica alergării. o tehnică raţională şi care duce la economie de energie şi evident la obţinerea unor rezultate mult mai bune şi astfel de obţinere a unor performanţe mult mai crescute. care asigură un consum minim de energie. De asemenea recomandat este şi menţinerea unui caracter rectiliniu pronunţat al mişcării : tălpile se aşează în linie dreaptă. mai importantă este însă întinderea în articulaţiile coxofemurală şi ale 34 .

Executând impulsia. moment în care gamba relaxată oscilează înainte. o aşezare elastică şi totodată lină. fără a retrage vârful. acest element se execută mai rapid: concomitent cu ducerea calcâiului înapoi. cu atât mai repede se execută ducerea coapsei înainte în faza pasului anterior. genunchiul este tras înainte. punerea piciorului pe sol aminteşte mersul pe trepte. În momentul verticalei. urmată de rularea labei piciorului pe partea exterioară. ceea ce măreşte tempoul alergării. În trecut alergătorii „aruncau” uneori gamba înapoi prea sus. alergătorul trebuie să tindă să realizeze o extensie completă în articulaţia cea mai mare – coxofemurală. condusă a corpului. calcâiul trebuie săltat ceva mai sus de nivelul genunchiului. După desprinderea piciorului de pe sol începe faza pasului posterior. Pentru a obţine o alergare elastică este necesar ca în momentul punerii pingelei pe pământ. trebuie să se resimtă o solicitare suplimentară a degetelor de la picioare. Dar la punerea piciorului pe pingea. pe seama coborârii coapsei. iar apoi pe toată talpa. partea care conduce. uşoară a piciorului pe sol. Îndoirea piciorului în momentul verticalei este asigurată de mişcarea precedentă de relaxare a muşchilor gambei. Mişcarea nu trebuie însa prelungită: coapsa se lasă rapid în jos. asigură în continuare şi o impulsie eficientă. îndeosebi a celui mare. Întinderea labei piciorului reprezintă de asemenea unul din cele mai importante elemente ale impulsiei. călcâiul trebuie să se afle aproape de sol.gleznei. iar coapsa. Ducerea piciorului înainte pentru pasul următor se realizează pe seama mişcării coapsei. În tehnica contemporană de alergare. în prezent. gamba se aşează printr-o mişcare de sus în jos. Cu cât muşchii flexori ai coapsei pe bazin sunt mai contractaţi în momentul impulsiei. Când întinderea labei este totală. ceea ce mărea durata pasului. Aşezarea elastică a piciorului pe pingea. zăpadă adâncă. În această fază gamba este partea acţionată. apă. 35 . cu călcâiul la prea mare înălţime faţă de sol reduce viteza alergării. Pentru perfecţionarea punerii piciorului pe sol este bine să se recurgă la alergarea pe trepte. când este necesar să se relaxeze muşchii gambei. Aterizarea cu vârful prea întins. laba piciorului este relaxată. când. Pentru aceasta. ceea ce asigură o bună amortizare.

alergătorul trebuie să tindă mereu spre înainte. o asemenea aşezare a piciorului nu este elastică. nu opune nici o rezistenţă. se constată că mărirea distanţei corespunde cu reducerea frecvenţei şi lungimii paşilor.alergătorul să se opună întrucâtva atingerii solului cu călcâiul. dar poziţia nu trebuie menţinută in mod activ. Unghiul dintre braţ şi antebraţ se modifică oarecum în timpul alergării. Viteza alergării creşte atât pe seama frecvenţei paşilor. Întrucât în alergare survine totdeauna un anumit 36 . bazinul alergătorului pivotează în jurul axei verticale. cu atât pasul şi mişcările braţelor sunt mai ample. Tehnica raţională depinde în multe privinţe de o respiraţie corectă. pasul este mai lung în alergarea pe 800 m. Cu cât alergarea este mai rapidă. Alergătorii execută mişarea activă cu braţele numai spre înapoi şi puţin spre exterior. De exemplu comparând alergarea pe 800 şi 1500 m a unui atlet. la aproape aceeaşi frecvenţă. Simultan cu ducerea coapsei piciorului oscilant înainte. genunchiul trebuie să se îndoaie puţin. Bineînţeles. Cu cât alergarea este mai rapidă. De aceea. Braţele se mişcă inainte. În alergare. în momentul verticalei călcâiul este presat către sol. lăsându-se imediat pe călcâi. iar alergarea pierde din supleţe. Unii alergători lasă mâinile în jos pentru relaxarea braţelor. cu atât forţa de impulsie dezvoltată de alergător este mai mare. după atingerea solului cu pingeaua. pentru că în felul acesta se ajunge la o „încătuşare” a braţelor. Pentru asigurarea echilibrului. dar în sens opus bazinului. cu cât mai puţine oscilaţii pe verticală. şi cu atât faza de sprijin este mai scurtă în comparaţie cu cea de zbor. până la linia mediană a corpului şi mai jos de nivelul bărbiei. ca şi forţele de reacţie ce survin în momentul aterizării. într-o alergare rapidă piciorul se aşează mai ferm pe sol. Comparând alergarea de semifond cu cea de fond. Este foarte important ca braţele să fie întotdeauna relaxate. Sub acţiunea forţei gravitaţionale însa. cât şi a lungimii acestora. se poate vedea că. În momentul verticalei. braţele îndeplinesc funcţia de echilibrare. spre înăuntru. care asigură mişcările în timpul alergării. Dacă sportivul sau elevul. dar unghiul acestei flexii este cu atât mai mic cu cât atletul are mai multă forţă în picioare. Lucrul muşchilor respiratori este strâns legat de al celorlalţi muşchi. umerii se rotesc în jurul aceleiaşi axe.

la 2 paşi inspiraţie şi la 2 paşi expiraţie (un ciclu respirator în 4 paşi) . Tehnica raţională a alergării depinde în multe privinţe de dezvoltarea forţei şi elasticităţii musculare. pe seama frecvenţei respiratorii. pentru că expiraţia forţată.la un pas inspiraţie şi la un pas expiraţie (un ciclu respirator în 2 paşi). este necesară o anumită frecvenţă şi profunzime a respiraţiei. la alergarea de semifond şi fond tempoul este între 3 şi 4 paşi pe secundă (180-240 paşi pe minut). situaţi în regiunea cutieitoracice şi a centurii abdominale. la profunzimea optimă. numai aceasta din urmă neputând asigura ventilaţia pulmonară necesară. Deosebit de activă trebuie să fie a doua fază a ciclului respirator şi anume expiraţia. Ventilaţia pulmonară necesară trebuie menţinută. Ritmul respiraţiei în timpul alergării poate fi următorul: . completă asigură o inspiraţie profundă. La alergătorii fruntaşi. frecvenţa respiratorie atinge valori de 70-100 respiraţii pe minut. motiv pentru care obosesc în cazul unei respiraţii prea profunde. Pentru a asigura organismului o asemenea cantitate de aer.deficit de oxigen. 37 . respiraţia se asigură de către muşhii respiratori. precum şi de mobilitatea articulară. respiraţiei externe i se impun cerinţe uriaşe.5 paşi inspiraţie şi la 1. Ritmurile de respiraţie prezentate se formează în cazul unei frecvenţe de 70 până la 100 respiraţii pe minut. pe deplin eficientă. În alergarea pe aceste distanţe este important ca ritmul respiraţiei să fie stabil. Pentru a ventila peste 100 l aer pe minut. respiraţia se face şi pe gură. La o asemenea profunzime. La o profunzime mai mare contribuie atât muşchii respiratori.5 paşi expiraţie sau la 2 paşi inspiraţie şi la un pas expiraţie (un ciclu respirator în 3 paşi) . De obicei.la 1. cu o profunzime egală cu aproximativ 1/3 din capacitatea vitală. Organele respiratorii trebuie să furnizeze 120-180 l de aer pe minut. fără nici un fel de reţinere a acesteia la start. Dar aceşti muşchi suportă în alergare şi un alt efort. pe traseu sau în sprintul final. cât şi ceilalţi muşchi. şi pe nas.

Au apărut mulţi alergători care obţin rezultate bune aproximativ de acelaşi nivel. în concursurile foarte mari. aceştia dorind să obţina la finalul probei un loc cât mai înalt în clasament. alergătorul se loveşte de necesitatea de a obţine victoria sau dreptul de participare la următoarea fază a competiţiei. de obicei. condiţiile climatice şi formula de desfaşurare a competiţiei. sferturi de finală. s-a creat şi o stare care a motivat suplimentar subiecţii. În ultima perioadă de timp. se programează între 2 şi 4 asemenea curse. Tactica de alergare în concursuri este determinată de caţiva factori : forma sportivă. adică numărul curselor: serii. în majoritatea concursurilor. având în vedere că probele date cu clasa experiment (XII C) a avut şi o latură competiţională. semifinală şi finală. de asemenea s-au alergat şi calificări şi bineînteles finala. Pentru componenţii echipelor naţionale. să intre în numărul sportivilor care participă în etapa următoare (de 38 . de 2 ori. la marile competiţii naţionale şi internaţionale concurenţa a crescut considerabil. Cu acest prilej. alergătorul caută. atingerea rezultatului planificat pe o anumită distanţă constituie. un rol foarte important îl joacă starea pistei. de obicei. startul fiind în masă. chiar şi la probele şi mai mari cum ar fi cea de 10 000m. obţinând un rezultat valoros. Când concursurile se desfăşoară în câteva etape. căci către ele facem o referire aparte. astfel încât victoria este condiţionată în măsură tot mai mare de tactică. Odată cu creşterea rezultatelor însa.TACTICA ALERGǍII În cele ce urmează vom prezenta şi câteva aspecte ale tacticii alergării. La Jocurile Olimpice. ele fiind cele mai apropiate specificului alergării de rezistenţă liceale. componenţa participanţilor la cursă. dispoziţia. ţelul este să învingă. iar la probele pe distanţele mai mari cum ar fi 3 000 m ostacole. La alergările de semifond. scopul propus în majoritatea concursurilor. tactica utilizată de principalii adversari. În primele etape ale perfecţionării. alergătorii de 800 m au parcurs distanţa de 4 ori.

De regulă. în cazul alergării pentru rezultat. lipsindu-i astfel. aproape pe toate distanţele între 800 şi 10 000 m. alergătorul încearca să ocupe o poziţie fruntaşă. important este ca atletul să facă faţă tempoului înalt de alergare propus de adversari şi să păstreze forţa pentru sprintul hotărâtor. În acest scop. pregătindu-se să intreprindă o manevră. să iasă din încercuire. La 1 500 m. în orice moment. să mărească tempoul. atletul se situează în condiţii mai puţin favorabile în comparaţie cu principalii adversari. finişul se desfăşoară pe distanţe diferite. ci puţin mai înspre dreapta. Într-o astfel de alergare. etc. În ultimii ani. În funcţie de proba de alergare. În felul acesta sunt posibile două tactici de alergare : pentru rezultat şi pentru victorie. principalul este menţinerea unui tempo ridicat de alergare. Pentru aceasta sportivul îşi alege de obicei locul în cursă imediat în urma liderului şi îl urmăreşte cu atenţie. pe ceilalţi alergători de posibilitatea de a sprinta rapid în final. Cu o asemenea tactică. A doua variantă tactică o constituie alergarea cu scopul de a obţine victoria. cu atât începe mai devreme 39 . finişul se declansează de obicei cu 300 – 350 m înainte de sosire. din ce în ce mai mulţi alergători aleg tocmai această variantă. dar nu pe bordură. Cel mai indicat este să se alerge în urma liderului. Folosirea acestei variante tactice este posibilă cu condiţia ca sportivul să se simtă bine şi să fi atins o bună formă sportivă. alergarea se poate desfăşura în tempo uniform ridicat (oscilaţiile de viteză nu depăşesc 3%) sau în tempo variat cu sprinturi pe parcurs. La alergarea pe 800 m se începe sprintul final cu 200 – 250 m înainte de sosire. sportivul preia iniţiativa în cursă şi impune un tempo ridicat. Este foarte important ca în dreapta alergătorului să fie loc liber. înca de pe linia dreaptă penultimă. În acest caz. şi totodata păstrarea capacităţii de a termina parcursul în tempo ridicat.exemplu în semifinale sau finala). care ar putea să dispună de un sprint final foarte bun. În a doua variantă tactică. atât pe el cât şi pe ceilalţi concurenţi. aşa cum s-a putut observa şi la Jocurile Olimpice. eventual. Cu cât alergătorul este mai puternic. necesar pentru manevre.

alergătorii care aplică tactica conducerii cursei sunt nevoiţi să ţină seama de câteva aspecte. În alergările pe distanţele mai mari sprintul final începe cu 400 m. mai dificile pe care fiecărui atlet îi vine greu să alerge datorită oboselii în continua creştere. Din start. dar aceasta nu este decât la îndemana alergătorilor de elita. alergarea trebuie să înceapă totdeauna în tempo rapid. Sunt considerate drept asemenea porţiuni: în alergarea pe 800 m. mai ales pe primii 50 m. În asemenea cazuri.de la ultimul sfert al traseului. Accelerarea pe primii metri permite să se atingă viteza de alergare 40 . la 10 000 m .sprintul final. Majoritatea procedeelor tactice prezentate se referă la variantele alergării în tempo ridicat pe întregul traseu. chiar de la începutul celei de-a doua jumătăţi a parcursului. Momentul cel mai propice pentru sprint este cel în care adversarul termină accelerarea. pe prima porţiune a traseului. de exemplu aceea în care. porţiunea dintre 400 m şi 600 m. lichidând distanţa intervenită între ei.kilometrul 6 şi 8. Mai există şi alte variante.al patrulea kilometru. Este posibilă şi o altă variantă de modificare a vitezei – pe seama unor sprinturi mai scurte şi mai dese. Astfel.începutul celui de-al treilea kilometru. iar uneori chiar cu 800 m înainte de linia de sosire. în încercarea sa de a-l ajunge pe lider. ceea ce demonstrează că trebuie să se acorde o mai mare atenţie dezvoltării capacităţii de finiș de-a lungul tuturor anilor de pregătire. la 5 000 m . Împotriva adversarilor cu un sprint final puternic. la 3 000 m obstacole . liderul trebuie să caute să măreasca tempoul alergării şi să se desprindă de adversari recurgând la sprinturi urmărind să le reducă posibilităţile de a dezvolta un fisiș rapid. de obicei. iar la fond . în serii viteza este relativ redusă. Capacitatea de finiș a celor mai buni alergători crește cu fiecare an. pe fiecare distanţă de alergare există porţiuni mai complicate. şi deci este de presupus că nu mai are resurse pentru repetarea sprintului. Dar în cursele de calificare. toţi participanţii trebuie să se pregătească pentru un finiş pe o distanţă mai lungă: la semifind. Pe aceste porţiuni de traseu. la 1 500 m între 600 – 1 000 m. sportivul dezvoltă o viteză foarte mare pentru a se desprinde de grupul mare de alergători apoi tempoul se reduce considerabil şi creşte din nou spre finiș.

a doua chiar mai rapid decât prima. mai ales în cazul în care s-a ales varianta tactică de conducere a cursei pentru obţinerea unui bun rezultat. Pentru obţinerea unor rezultate remarcabile. de orientare. de evitare a ciocnirilor. Între 11-14 ani la fete şi 11-17 ani la băieţi se efectuează îndeosebi o creştere în lungime (perioada celei de a doua creşteri). cartilajul epifizar poate fi vătămat. se întocmeşte totodată şi graficul alergării. cei mai buni sportivi parcurg primele 3 ture aproape uniform. îmbinată cu propria isteţime. cu o singură excepţie: să se mărească mult viteza pe porţiunea sprintului final. La alergătorii fruntaşi pe 800 m. ceea ce 41 . al aterizărilor dure pe un sol tare şi al aruncării unor obiecte grele. acest cartilaj atenuează toate şocurile şi trepidaţiile. Începerea rapidă a alergării dă posibilitatea de evadare din plutonul mare. Tactica de alergare pe distanţele de semifond este aproape imposibil de descris în toate variantele ei.necesară şi apoi să se menţină în continuare. În cazul tacticii „pentru victorie”. iar uneori. diferenţa dintre prima şi a doua porţiune de 400 m reprezintă o secunda. la copil şi la adolescent. În cazul încordărilor mari şi al şocurilor puternice. La fondiştii renumiţi se remarcă de asemenea viteza mare la începutul alergării şi pe ultimul kilometru. il va ajuta pe sportiv să aleagă şi să aplice manevra tactică cea mai potrivită. Cea mai „lentă” este de regulă a doua sau a treia portiune de 200 m. de aceea alergătorii trebuie să gândească de-a lungul întregului parcurs şi să-şi urmărească cu atenţie adversarii. prima şi a doua jumătate a traseului trebuie parcursă la fel. În alergarea pe 1500 m. Alegând planul tactic necesar. Particularităţile de vârstă În perioada pubertăţii (13-16 ani la fete şi 14-17 ani la băieţi) se produce o creştere intensificată a întregului organism şi o întărire a aparatului locomotor.tip descrise aici. mărind viteza pe ultimii 300 m. graficul alergării nu este supus unor anumite reguli. partea de mijloc a traseului fiind parcursă mai uniform. Cunoasterea variantelor . Pe la 11 ani se încheie formarea cartilagiului diepifizar sub forma unui strat între terminaţiile oaselor şi corpul lor.

bineînţeles nu are o influenţa pozitivă asupra creşterii normale a oaselor în lungime. deoarece pot provoca osificarea timpurie. când se aleg exerciţiile. necesită o rezistenţă considerabilă (alergare de rezistenţă. viteza de contractare a muşchilor. Muşchii copilului sunt relativ gingaşi şi foarte puţin adaptaţi la exerciţiile de forţă şi la exerciţiile care necesită rezistenţă. iar la băieţi 40%. este necesar sa se ţina seama de toate acestea. Exerciţiile de forţa. De asemenea trebuie să se ţină seama de faptul că muşchii flexori ai copilului se dezvoltă mai repede decât extensorii.). Datorită creşterii energice în lungime şi a reducerii cantităţii de ţesut cartilaginos. Profesorul trebuie să recurgă cu foarte multă prudenţă la o activitate de forţă la o activitate îndelungată. Cu cât vârsta copiilor este mai mică. stângaci şi obosesc foarte repede. adică oprirea înainte de timp a creşterii oaselor în lungime. sunt de asemenea contraindicate pentru această vârsta. De aceea se impune folosirea exerciţiilor de întindere a muşchilor şi de întărire a grupelor rămase în urmă în dezvoltarea lor. Muşchii copilului se deosebesc de muşchii adultului nu numai prin volum şi structura lor. forţa şi rezistenţa muşchilor copilului sunt mult mai reduse decât la adult. ci şi prin compoziţia chimică. reducând la minimum poziţiile statice. De aceea. În acest timp. cu atât folosirea acestor exerciţii impune mai multă prudenţă. atingând la fete. Din această cauză. mai ales în cazul exerciţiilor în sprijin. la această vârstă se constată o oarecare pierdere a elasticităţii şi supleţei în mişcări. Totodată aceasta are repercursiuni negative asupra activităţii aparatului circulator. pentru a contribui la formarea unei ţinute corecte şi la o întindere completă din articulaţii. La vârsta de 13-15 ani creşterea musculaturii rămâne în urmă faţă de creşterea scheletului. toate forţele copilului sunt absorbite de creştere. De obicei abia la sfarşitul perioadei pubertăţii musculatura îşi încheie creşterea. exerciţiile la aparate. 42 . cu caracter static. Profesorul trebuie să fie foarte prudent în ceea ce priveşte executarea exerciţiilor la aparatele de gimnastică. care impun o mare încordare. care. monotonă. aruncarea obiectelor relativ grele etc. în medie 36% din greutatea totală a corpului. Aceasta este una din cauzele pentru care copiii de 13-15 ani sunt slabi.

). Pe la 16 ani. îngreunând activitatea inimii. muşchii nu s-au format complet şi din această cauză se impune o anumită prudenţă – ca şi în perioada de vârstă anterioară – la alegerea exerciţiilor. ea nu are capacitatea de lucru a inimii adultului. exerciţiile care necesită forţă şi rezistenţă şi mai ales cele care provoacă fenomene de mare încordare. exerciţii în serie cu mingi grele etc. Procentul scăzut de hemoglobină în sângele adolescenţilor necesită antrenamente în aer liber. de lungă durată. trebuie să aiba un număr suficient de pauze pentru o odihnă relativă. Cel mai simplu teren de sport este mult mai necesar 43 . activitatea cardiovasculară se echilibrează datorită întăririi pereţilor inimii. însă cu efort mic. De aceea. deoarece pereţii musculari ai inimii continuă să fie slabi. Începând de la această vârstă se poate acorda mai multă atenţie exerciţiilor de alergare pentru rezistenţă şi exerciţiilor de forţă. La această vârstă este mai bine ca elevii să se antreneze mai des. nici vasele sangvine. Cu toate acestea şi în acest caz nu trebuie să se uite că forţele şi posibilităţile unui tânăr de 16 ani sunt foarte departe de posibilităţile unui adult. inima poate suferi foarte uşor de pe urma dozărilor mari şi a caracterului necorespunzător al exerciţiilor: de exemplu. vasele sangvine se întind puternic în lungime şi nu reuşesc să se lărgească în lumenul lor (diametrul interior). În acest timp. Sistemul circulator se dezvoltă mult până la 16 -18 ani. a măririi forţei inimii şi a perfecţionării aparatului ei nervos. Lecţia de atletism în ansamblu.La vârsta de 15-17 ani creşte tonusul muscular. ci şi în cazul diferitelor exerciţii consecutive (sărituri în serie. Cu toate că la 12 ani volumul inimii se mareşte considerabil. nu s-au format complet. indiferent dacă se desfăşoară în aer liber sau în sală. deşi la această vârstă nici inima. Acest procedeu contribuie la creşterea şi dezvoltarea generală a organismului. poate să-i dăuneze. profesorul trebuie să fie prudent nu numai atunci când dă exerciţii de alergare pentru rezistenţă. în timp ce efortul neîntrerupt. se dezvoltă forţa şi capacitatea de lucru. care opun o mare rezistenţă. la această vârstă. Totuşi. astfel că inima cu pereţii ei musculari slabi este nevoită să pompeze sangele în vase sangvine foarte înguste şi lungi. La vârsta de 12-15 ani.

prin compararea posibilităţilor lor funcţionale cu posibilităţile adulţilor. Ne referim în primul rând la mers. toate acele exerciţii care completează atletismul trebuie să se desfaşoare. la mersul pe schiuri. indiferent de anotimp. De asemenea este necesar să se ţină seama de o oarecare instabilitate a sistemului nervos al copiilor. În fiecare exerciţiu. Pe la 16-18 ani. cu condiţia să se respecte regulile de prudenţă în dozarea lor. Aşadar calitatea motrică „rezistenţa” la această vârstă a liceului are perspective mari de dezvoltare. toţi indicii fizici fiind în plină dezvoltare. Una din cele mai importante îndatorări a profesorului este de a înlesni dezvoltarea cutiei toracice. Cu toate acestea. cutia toracică capătă prin forma sa toate particularităţile cutiei toracice a adultului. în aer liber. ignorarea particularităţilor dezvoltării fizice a copiilor şi a adolescenţilor. în nici un caz. 44 . Prin indicaţiile repetate cu privire la respectarea prudenţei. care implică o activitate destul de energică a sistemului respirator şi care contribuie la dezvoltarea cutiei toracice şi a mobilităţii ei. adolescentul trebuie să aibă în faţă un scop clar. să-şi îndrepte întotdeauna atenţia asupra esenţialului dintr-o mişcare să treacă la învăţarea detaliilor. Dimensiunile cutiei toracice influenţează şi capacitatea vitală a plămânilor. Cel mai bun mijloc pentru aceasta sunt exerciţiile în aer liber. Pentru vârsta de 11-16 ani este caracteristic fenomenul fiziologic al aşazisei ingustimi a cutiei toracice (Gruzdev): dezvoltarea cutiei toracice în lăţime este mult în urmă în comparaţie cu înălţimea corpului. în ceea ce priveşte eforturile mari şi a unei succesiuni precise în mărirea lor. De aceea exerciţiile atletice şi mai mult decât atât. Alte exerciţii foarte folositoare sunt şi jocurile dinamice în aer liber. nu trebuie să se înţeleagă. aceasta este inadmisibilă. iar în timpul iernii. pe cât posibil. ajungând aproape de valorile lor maxime. alergare. înlăturarea completă a eforturilor mari în antrenamentele atletice ale copiilor şi adolescenţilor.adolescentului decât o sală perfect utilată. Atenţia şi memoria lor nu trebuie încarcate cu forme de exerciţii complicate şi abstracte.

creîndu-se pericolul producerii unor accidentări. Exerciţiile de ordine şi formaţii (care urmează) vor fi executate cu energie şi promptitudine. Pentru o mai clară întelegere a problemei. captând atenţia elevilor şi determinându-i să adopte o atitudine corectă şi disciplinată. curaţenia şi ordinea din spaţiul de lucru. transportul şi instalarea unor aparate. a) Dezvoltarea spiritului de punctualitate. profesorul va sesiza toate momentele în care se impune respectarea severă a ordinii şi disciplinei. ceea ce presupune consolidarea unor deprinderi anterioare de mişcare şi tehnica sportivă. Astfel de momente pot fi : respectarea exactă a indicaţiilor ce privesc modul de exersare. De exemplu: aspectul de ordine şi disciplină poate fi influenţat prin exerciţii de ordine şi formaţii în orice etapă. în caz contrar.Lecţia de educaţie fizică Selecționarea şi sistematizarea mijloacelor reprezintă preocuparea de bază a profesorului pentru asigurarea. el având o influenţă directa şi continuă asupra modului de desfaşurare şi calităţii acesteia. în timp ce alte exerciţii trebuie mai întâi consolidate. Menţionăm că adaptarea unei atitudini consecvente şi exigente din partea profesorului va crea un adevărat stil de lucru în lecţii consolidând această 45 . deplasarea de la un loc de activitate la altul. Acest aspect educativ trebuie asigurat permanent pe întreg parcursul lecţiei. Încă de la începutul orei. Pentru aceasta este necesar ca el să cunoască foarte bine valenţele educative ale fiecărui exerciţiu fizic utilizat. În alegerea mijloacelor de acţionare trebuie să se aibă în vedere faptul că unele exerciţii simple pot avea influenţă asupra aspectului educativ al lecţiei chiar în stadiul de învăţare. în timp ce elementul curaj nu-1 putem dezvolta decât prin exerciţii cu un grad ridicat de dificultate. în cele ce urmează exemplific în mod orientativ câteva din elementele educative ce pot influenţa în cadrul lecţiei de educaţie fizică şi unele mijloace de acţionare. Pe parcursul lecţiei. ordine şi disciplină. acţionând în consecinţă. profesorul va dovedi o exigenţă ridicată pentru punctualitatea elevilor şi integrarea rapidă a acestora în dispozitivul stabilit. înlăturarea unor stări conflictuale dintre elevi pe parcursul exersării etc. conținutului educativ din lecţie.

va desfaşura o activitate intensă în lecţie şi în afara programului şcolar. Un rol important în determinarea elevilor pentru realizarea unei participări active îl are şi măsura în care profesorul a reuşit să conştientizeze elevii în procesul de predare. elevul îşi va lărgi sfera preocupărilor sale. manifestă rezerve. aceasta depinzând în mare măsură de cadrul organizatoric creat. Acţiunile de moment. Pentru a-şi învinge teama de execuţii. Problema participării active la lecţie este o cerinţă valabilă pentru toate disciplinele de învăţământ. exigenţa profesorului numai în situaţii grave de indisciplină şi dezordine nu pot asigura această cerinţă decât pentru un scurt timp. ca de exemplu. dăruindu-se pentru aceasta cu tot potenţialul fizic şi psihic de care dispun. cât şi pentru viaţă. Adoptând o atitudine conştientă. cu fixarea unor cerinţe individuale. cu precădere fetele (mai ales în situaţia desfăşurării unor lecţii cu efective mixte). Este binecunoscut faptul că unii elevi. uşor masurabile care să-i determine pe elevi în a persevera cu execuţiile până la atingerea unor parametri dinainte stabiliţi. elevii trebuie să-şi cunoască precis posibilităţile de care dispun. săriturile la aparatele de gimnastică şi unele elemente acrobatice. Un bun exemplu în această direcţie ni-1 oferă sistemul normelor de control. 46 . existenţa unui bogat material sportiv şi folosirea unor mijloace cât mai atractive. În stabilirea conţinutului anumitor momente din lecţie profesorul va avea în vedere fixarea unor cerinţe concrete. b) Determinarea participării active. iar profesorul să le asigure însuşirea corectă a bazelor mişcării respective şi să le ofere un sprijin diferenţiat care se va diminua treptat. apreciindu-se progresul înregistrat de fiecare elev. spre deosebire însa de celelalte obiecte.deprindere atât în activitatea sportivă. la educaţia fizică se oferă mult mai largi posibilităţi pentru realizarea ei în proporţie de masă. perseverente şi cu dăruire a tuturor elevilor la lecţie . eschivându-se de la executarea unor exerciţii cu un grad mai ridicat de dificultate. c) Dezvoltarea curajului şi încrederii de a acţiona în concordanţă cu posibilităţile maxime de care dispune fiecare elev.

anilor de studii sau şcolii. prin obţinerea unei dezvoltări fizice corespunzătoare și realizarea unor incici calitativi în continuă creștere la trecerea probelor și normelor de control care vizează atât nivelul de dezvoltare a calităţilor motrice de bază. Prin specificul activităţii. 2. a tuturor cerinţelor programei şcolare. prin încercarea unor execuţii ce depăşesc nivelul de cerinţe . în principal. d) Dezvoltarea spiritului colectivist şi al întrajutorării reciproce. De aici şi necesitatea ca în fiecare clasă să existe cât mai multe echipe care să fie angrenate în competiţii în mod variat şi continuu. În activitatea de concepere creatoare profesorul are obligaţia de a cunoaș te în 47 . întrajutorare. la un nivel calitativ cât mai ridicat. Realizarea integrală. formarea spiritului de echipă. întreceri la care copiii să participe cu mult interes. profesorul va combate cu toată fermitatea pe cei care caută să braveze în faţa colectivului. posibilităţile lor reale. 3. circuite. Un bun prilej pentru formarea spiritului colectiv la elevi îl constituie participarea acestora în formaţiile clasei. cât și însușirea corectă și temeinică a deprinderilor motrice specifice diferitelor ramuri de sport. jocuri dinamice şi sportive. Cu prilejul organizarii diferitelor ștafete. când spiritul de colectiv îşi găseşte un larg câmp de manifestare. înlăturându-se în acest mod orice pericol de accidentare. exprimate. lucru pe grupe şi alte forme de exersare colectivă. care iau parte la întrecerile inter-şcoli sau licee. conjugarea forţelor individuale pentru obţinerea unor rezultate superioare ale colectivului. profesorul va insista pe subordenarea intereselor personale celor colective. asumându-şi un risc nedorit. prin lecţie. Conceperea şi desfășurarea lecţiei conform cerinţelor metodice de specialitate. în lecţiile de educaţie fizică se întâlnesc numeroase momente. respectându-se structura acesteia pe momente sau verigi. Îndemnând elevii la activităţi care solicită o atitudine curajoasă.pe măsură ce elevii capătă încrederea necesară. corectitudine şi stimă reciprocă în relaţiile cu adversarii.

întoarceri la stânga împrejur din deplasare. Pentru ca acest obiectiv să poată fi realizat este bine ca repetările stereotipe. de exemplu doi pași înainte. în continuare. unde se va asigura o activitate rapidă a elevilor. pe care o va nota în caietul personal. sarcinile și mijloacele de realizare a fiecărui moment din structura lecţiei respective. elevii fiind dispuși în coloană ori în linie. cât ș i in cadrul activităţii libere (acasă). 0 structură cu exerciţii de ordine este bine să se exerseze în 4-5 lecţii. Exemplificăm în continuare unele soluţii de realizare. în ceea ce privește numărul și felul momentelor. Organizarea colectivului de elevii. 48 . să fie completate cu structuri de exerciţii atractive..amănunt obiectivele. în spiritul eficienţei. privind echipamentul. Timp de activitate aproximativ 5 min. inclusiv adunarea lor pentru intrarea în spaţiul de lucru. elevii responsabili de grupe vor comunica profesorului situaţia prezenţei. micș orând în acest mod timpul necesar omogenizării de ansamblu. fixându-se termene de prezentare în ţinuta corespunzatoare. la dreapta și înainte marș . a principalelor cerinţe pentru fiecare moment din lecţie : Veriga I. sau alte complexe concepute de profesor în funcţie de nivelul de pregătire şi vârsta elevilor. În continuare se vor programa exerciţii de ordine şi formaţii care vor fi atent selecţionate pentru a stimula concentrarea elevilor la activitate şi crearea unui climat corespunzător de disciplină. Astfel momentul organizatoric din prima parte a orei va începe de la locul de echipare. Menţionăm că eficienţa acestor exerciţii poate fi asigurată numai dacă ele se execută foarte corect şi prompt. marcând energic primii 3 pa ș i. profesorul poate recomanda elevilor să efectueze aceste exerciţii independent atât în ore. constând din simple întoarceri.stânga împrejur. cu caracter general sau particular. În anumite situaţii. cunoscut fiind faptul că nu toate lecţiile au aceeași structură. după care va comunica temele lecţiei. În această verigă profesorul îşi concentrează atenţia asupra unor acţiuni specifice începutului de lecţie. precum și stabilirea priorităţii anumitor momente. doi pași înainte. va face unele aprecieri asupra ţinutei elevilor şi va comunica eventualele observaţii. cum ar fi. când se învaţă structuri mai complexe.

Influenţarea selectivă a aparatului locomotor şi pregătirea organismului pentru efort. coardă de sarituri. cunoştinţelor. Pentru ca eficienţa. Veriga a II-a. Timp de activitate aproximativ 12 minute. eventual pe un fond muzical. Timp de activitate aproximativ 15 minute. cât ș i pregătirea specifică a acestuia pentru sarcinile ce urmează a fi îndeplinite în cadrul temelor de lecție. alternează cu veriga a IV-a. se recomandă ca o parte din exerciţiile efectuate să utilizeze un obiect (eșarfă. În ficare lecţie timpul alocat acestor exersări nu trebuie să depăşească 3 – 4 minute. 0 parte din exercițiile efectuate în această verigă se vor adresa corectării sau prevenirii unor vicii de atitudine caracteristice școlarilor (atitudine cifotică. influenţarea selectivă a aparatului locomotor. grupelor musculare şi a marilor funcții ale organismului (respiraţie-circulaţie). Exerciţiile ce urmează a fi folosite în această verigă trebuie astfel selecţionate încât ele să realizeze atât pregătirea generală a organismului pentru efort. priceperilor şi deprinderilor motrice noi. minge etc. Acest moment din lec ț ie se caracterizează prin dina mism și varietate de mijloace. Această verigă. lordotică etc.după care se înva ț ă alta. acestei verigi să crească. În procesul învățării deprinderilor motrice utilitare de bază și specifice diferitelor ramuri de sport. având o influență precisă asupra articulaţiilor. stimulându-se permanent spiritul de autodepășire și întrecere. scoliotică. astfel ca la sfârşitul semestrului fiecare clasă să stăpânească bine 5-6 structuri. aşa după cum reiese și din denumirea ei. Veriga a III-a. pregătirea organismului pentru efort şi crearea unei stări emoționale cât mai ridicate.). în principiu. Învăţarea acţiunilor. Scopul acestei verigi este.). de consolidare a cunoştinţelor. profesorul va avea în vedere următoarele : 49 . baston. Influenţarea selectivă se realizează prin exerciții care asigură prelucrarea analitică a organismului.

De exemplu. dacă elevii nu şi-au însușit în prealabil corect aruncarea la coș de pe loc.organizarea exersării sub îndrumarea responsabililor de grupe. utilizându-se un bogat material sportiv. pentru întregul efectiv cu care se lucrează sau pentra grupe restrânse de elevi. Dezvoltarea calităţilor motrice. Veriga a V-a. în structuri și ac tivităiţi globale. Pentru a asigura o eficienţă crescută a acestei verigi este recomandabil ca activitatea să fie organizată pe grupe valorice. iar pentru cei cu lipsuri în pregătire. unii elevi vor fi trecuți periodic de la o grupă valorică la cealaltă. repetarea globală sau în structuri de exerciții efectuându-se numai după ce s-a constatat că elevii stapânesc bine procedeul respectiv. Timp de activitate 50 . creând şi pericolul unor accidente. parcursurile aplicative. Timp de activitate aproximativ 15 minute. În această verigă se urmărește consolidarea deprinderilor invățate și generalizarea capacităţii de aplicare a cunoștinţelor.să asigure explicarea şi demonstrarea corectă (personală sau printr-un elev) a deprinderii ce urmează a fi însușite. de regulă. se va putea organiza o exersare simplificată ca efort şi complexitate. .să organizeze în așa mod exersarea încât fiecărui elev să i se asigure un număr sporit de repetări. . pe o scară largă. acestea putând să denatureze execuţia corectă. priceperilor şi deprinderilor motrice prin repetare. întreceri și jocuri. folosindu-se mijloace cu o ridicată stare emoţională. creându-le astfel condiţii pentru a progresa. În structuri sau jocuri nu se vor introduce elemente și procedee neînvățate. Exersarea se efectuează. Veriga a IV-a. priceperilor și deprinderilor motrice însușite. nu vom programa invățarea unei structuri din jocul de baschet în componența căreia intră aruncarea la coș din dribling. .să programeze exersarea fragmentată a procedeelor tehnice complexe. Consolidareaa cunoştinţelor. ca şi pentru stimularea acelora care au progresat. din acest motiv. Elevilor cu un nivel mai ridicat de pregătire li se va putea fixa un sistem de cerinţe mai ridicat.. Organizarea activității pe grupe valorice nu trebuie să ducă la jignirea elevilor. Pentru aceasta este necesare organizarea activităţii pe grupe mici de elevi. Demonstraţia se va relua de mai multe ori. folosinduse.

4. Pentru atingerea scopului propus prin această verigă. prin modul în care organizăm exerciţiile și stabilirea distanţelor de alergare vom dezvolta concomitent cu aruncarea la poartă și viteza de deplasare. cât ș i prin folosirea unor mijloace nespecifice prin a căror exersare se dezvoltă una sau mai multe calităţi motrice. Aprecieri asupra activităţii desfaşurate şi recomandări pentru activitatea independentă. iar eficienţa acesteia să crească la parametri. superiori. Timp de activitate aproximativ 2 minute. Pentru ca scopul lecției să fie în întregime atins. asigurarea a trei cerinţe de bază indiferent de tipul și obiectivele lecţiei respective. Bine ar fi. comunicând elevilor notele obţinute. Acest moment trebuie să fie scurt și precis. și anume: densitate optimă. liniștire. se impune cu hotărâre. profesorul va efectua cu acest prilej și notarea curentă. ca fiind indispensabilă.aproximativ 15 minute. relaxare şi captarea atenţiei. conceput pentru anumite calităţi sau vizând însumarea mai multora. Apreciind progresele înregistrate de elevi. Această activitate se va realiza în funcţie de durata și natura efortului depus. Ea trebuie să fie prezentă în fiecare lecţie atât prin mijloace specifice (de regulă prin lucru frontal cu obiecte portative sau circuite de pregătire fizică). Veriga a VI-a. De exemplu: dacă exersăm în scopul consolidării aruncarea la poartă cu pasă de contraatac. Timp de activitate aproximativ 2 minute. evidenţiindu-se cu precădere aspectele pozitive din lecţie. Mijlocul cel mai eficient pentru dezvoltarea calităților motrice rămâne însă circuitul de pregătire fizică. Revenirea organismului la o stare apropiată de cea obişnuită. ca exerciţiile din această verigă să se execute pe fond muzical. În această verigă se urmărește ridicarea indicilor de dezvoltare a calităţilor motrice. Asigurarea densităţii. profesorul folosește exerciţii de respiraţie. Tot cu această ocazie profesorul va face recomandări pentru activitatea independentă sau concursurile școlare. varietăţii şi atractivităţii lecţiei. acolo unde sunt condiţii. 51 . Veriga a VII-a.

în principal. profesorul are datoria să acorde o deosebită ș i permanentă atenţie studiului de specialitate. schimbându-se formaţiile de lucru și stimulenţii care pot contribui la creșterea interesului elevilor pentru lecţie. recreativ. prin modul de organizare a activităţii în lecţie. menţinerea acelorași mijloace la un anumit ciclu de lecţii. exemplificăm o parte dintre acestea: a) Densitatea optimă este obţinută. selecţionând continuu metode și mijloace. create pe baza experienţei proprii sau preluate din literatura de specialitate. completându-le cu note și interesante exerciţii. Realizarea optimă a unor aspecte ce privesc relaţia profesor-elev în cadrul lecţiei. care să asigure o participare activă și permanentă a tuturor elevilor. permiţând tuturor elevilor realizarea prin exersare a unui număr cât mai mare de repetări. 52 . De modul în care se izbutește realizarea acestui aspect din lecţie depinde interesul și parti ciparea efectivă. conştientă și activă a elevilor. să le ordoneze pe fiș e de lucru pentru toate capitolele pro gramei școlare.varietate și atractivitate. c) Atractivitatea lecţiei reprezintă problema „cheie" a eficienţei acesteia. timpul de lucru practic. care vizează creșterea eficienţei lecţiei. b) Varietatea conţinutului lecţiei se poate realiza prin utilizarea unui număr mare de mijloace (varietate de conţinut) sau. Pentru a reuș i să realizeze toate aceste cerinţ e. ace știa dăruindu-se cu întreaga lor disponibilitate psihică ș i fi zică pentru activitatea programată. Relaţia profesor-elev din școala noastra este o relaţie de tip nou. căutând să le îmbunătăţească permanent. Atractivitatea exerciţiilor se poate realiza prin conţinutul acestora (care trebuie să aibă un grad emoţional ridicat) sau prin asigurarea permanentă a spiritului de autodepăș ire şi întrecere pe fondul unui climat placut. frontal sau pe grupe mici de elevi. Aceste aspecte din lecţie contribuie în mare măsură la determinarea elevilor să iubească exerciţiul fizic și să manifeste dorinţa de a-l practica independent. realizat cu precădere prin întreceri și jocuri de mișcare. Pentru aceasta este necesar să se utilizeze un bogat material sportiv. varietatea realizându-se prin modificări aduse în forma de organizare. 5. dacă este necesar. folosindu-se integral ș i în mod cât mai judicios. Aceste cerinţe se pot realiza prin diferite modalităţi.

și anume: .democratic. pentru realizarea unui scop comun. Activitatea din cadrul acestei relaţii începe să se manifeste odată cu pregătirea profesorului pentru echiparea elevilor. De modul în care se cunosc şi se rezolvă aspectele legate de această relaţie depinde în mare măsură eficienţa procesului instructiv-educativ. cât și cu elevii. corectă.). Autoritatea profesorului izvorăște din competenţa ș i comportarea sa.relaţia profesor-elev în cadrul activităţii competiţionale desfășurate în școală şi în afara școlii. Relaţia profesor-elev în activităţile de educaţie fizică se încadrează în ansamblul sistemului educaţional din şcoală. cât ș i elevul sunt angrenaţi în activi tatea comuna. Aceasta trebuie să fie demnă. 53 . în domeniul educației fizice aceasta este o relaţie mai complexă ce se manifestă pe multiple şi diverse planuri. comunicarea locului de desfășurare a activităţii etc. . În sprijinul autorităţii sale vine pregătirea sa profesională. în care își manifestarea rolului conducator și al autorită ții sale. Deşi relaţia profesor-elev are cerinţe general valabile pentru întreaga activitate de educaţie fizică. . pe care elevii o analizează şi o apreciază în mod permanent.relaţia profesor-elev din cadrul cluburilor sportive şcolare. există totuşi şi unele norme şi cerinţe caracteristice fiecăreia din formele mai sus menţionate. pregătirea materialelor și instalaţiilor sportive. profesorul nu trebuie să uite că atât indulgenţa.relaţia profesor-elev în cadrul lecţiei de educaţie fizică . Manifestări ale relaţiei profesor-elev în cadrul lecţiei de educaţie fizică. exigenta atât cu sine. fiecare din cei doi factori având sarcini bine conturate.relaţia profesor-elev în cadrul excursiilor şi taberelor şcolare .relaţia profesor-elev în cadrul orelor de activităţi sportive . Manifestarea relaţiei profesor-elev în cadrul activităţilor de educaţie fizică ș i sportivă poate avea mai multe forme. cât şi exigenţa exagerate influenţează negativ rezultatul pracesului instructiv-educativ. Spre deosebire însă de celelalte discipline de învăţământ. în care atât profesorul.

lipsită de interes. cautând să creeze condiţii egale de activitate pentru întreg colectivul de elevi. pentru a permite o înţelegere clară din partea elevilor. În anumite momente din lecţie elevilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a-și manifesta personalitatea și creativitatea. oprind colectivul din activitate. Pentru asigurarea unui climat de lucru corespunzător. 0 deosebită atenţie trebuie acordată elevilor cu lipsuri în pregatire pentru care trebuie luate măsuri organizatorice speciale. aceasta 54 . în permanență. . stări generate de cauze multiple. fără a-i jigni. Odata cu începerea lecţiei. profesorul trebuie. o deosebită importanţă o are folosirea unei terminologii corespunzătoare. încurajatoare. În conducerea activităţilor se recomandă ca profesorul să adopte un ton corespunzător. 0 preocupare continuă se va acorda participării con ș tiente ș i active a ele vilor pe tot parcursul lecţiei. Observaţiile. Acest lucru nu trebuie confundat însă cu desfășurarea unei activităţi întâmplătoare așa-zise independente în care profesorului îi revine doar rolul de supraveghetor. fapt ce va determina pe elevi să se comporte corespunzător. să fie obiectiv ș i exigent atât privind disciplina de lucru. înlâturând exersarea rigidă şi monotonă. 0 atitudine bine orientată se impune din partea profesorului în situaţia apariţiei unor stări conflictuale create între elevi sau între profesor și anumiţi elevi. să dea dovadă de mult tact. tonalitatea vocii nu trebuie să lase impresia unor repro ș uri. alternând comenzile prompte ș i severe din anumite momente ale lecţiei cu exprimări apropiate.Ţinuta profesorului la lecţie va fi decentă și curată așa după cum este cerută şi elevilor cu care lucrează. conform cu cerinţele diferitelor momente din lecţie. în liniș te ș i foarte clar. mai ales când nereu ș ita exerciţiilor nu se datorează unor cauze care țin de elev. în nici un caz profesorului nu îi este îngăduit să se prezinte la lecţie în ţinuta de stradă. indicaţiile sau aprecierile privind nivelul execuţiilor se recomandă a fi facute. 0 primă măsură ce se impune a fi luată în asemenea situaţii este soluţionarea individuală a cazului respectiv. Pentru asigurarea unei conduceri competente. stimulându-i și incurajându-i pentru toate progresele realizate. profesorul intră în relaţie cu elevul în mod foarte variat şi continuu. cât și nivelul execuţiilor.

dovedind deplină obiectivitate şi realism în apreciere. Aceeaşi atenţie trebuie acordată învățării transportului şi depozitării materialelor şi aparatelor folosite pentru lecție. motiv pentru care poziţia lui în lecţie va fi diferită. mai ales dacă este vorba de practicarea unui joc sportiv. Trecerea zilnică în catalog a absenţelor şi notelor constituie o cerinţă obligatorie care favorizează evoluţia unor relaţii corecte între profesor şi elev. Conştientizarea – principiu al procesului de învăţământ. luandu-se măsuri precise de asigurare (ajutorare şi sprijin) care să evite orice posibilitate de accidentare a elevilor. cât şi de interesul şi progresul înregistrat de elevi. lichidează fără consecinţe abaterea respectivă. pe lângă luarea măsurilor metodico-arganizatorice şi de aplicarea 55 . În celelalte momente. profesorul va ocupa o poziţie excentrică pe un plan mai ridicat de unde să poată fi văzut şi auzit de toţi elevii. iar el la rândul său să poată supraveghea execuţiile întregului colectiv.presupunând o bună cunoaştere a trasăturilor de caracter ș i temperamentale ale fiecărui elev. mai ales cu ocazia practicării unor jocuri sportive. profesorul se preocupă. profesorul va acorda toată atenţia modului în care mânuieşte sistemul de notare. De cele mai multe ori temperarea unor manifestări de moment. o eficienţă deosebită o au discuţiile individuale sau în faţa colectivului. Pentru situaţii mai grave. Atitudinea pasivă. evitând în acelaşi timp unele discuţii şi aprecieri necorespunzătoare. Astfel. profesorul trebuie să îmbine supravegherea frontală cu cea de grup. O deosebită importanţă pentru o conducere eficientă o are preocuparea profesorului pentru a-şi stabili permanent locul şi spaţiul de lucru în funcţie de sarcinile diferitelor momente din lecţie. 6. ori cu alți factori educaţionali din şcoală. Pentru o rezolvare corectă a acestei probleme. Creşterea eficienţei lecţiilor de educaţie fizică este influenţată pozitiv dacă. când se exersează frontal. în primele verigi. de repaus în șezând este contraindicată. când profesorul are obligaţia de a arbitra şi de a îndruma elevii. La stabilirea notelor se va ţine seama atât de rezultatele probelor de control. O atenţie permanentă se va acorda modului de organizare a exersării. Sistemul de notare al elevilor constituie un alt moment în care relaţia profesor-elev poate îmbrăca aspecte diferite.

De exemplu. care sunt exerciţiile corective ce previn apariţia unor deficienţe ale coloanei vertebrale. pentru execuţia corectă a rostogolirii înainte „cheia" constă în tragerea bărbiei cât mai mult spre piept. anumite exerciţii: care din acestea sunt exerciţiile de dezvoltare generală. A conştientiza elevii inseamnă a-i face să înţeleagă scopul învăţării şi al utilităţii cunoştinţelor însuşite. Procesul de conştientizare duce inevitabil la activizarea elevilor. În momentul în care elevul va înţelege aceste lucruri el va acţiona cu mai multă plăcere. Activitatea practică a demonstrat faptul că pe parcursul procesului de învăţare a deprinderilor motrice se pun în evidenţă unul sau mai multe momente esenţiale (parț i din exerciţiu). sau „cheia" plonjonului lateral la volei îl constitute executarea corectă a fandării cu piciorul din partea în care se execută plonjonul. Deci nu se va exersa plonjonul până nu se însușește execuţia corectă a fandărilor. Elevul trebuie să înţeleagă scopul practicării exerciţiilor fizice şi influenţa lor asupra organismului. Acţionarea asupra acestor momente face parte integrantă din tehnologia 56 . Cunoscând acest lucru. care influenţează dezvoltarea armonioasă a organismului. în prima parte a lecţiei. elevii trebuie să știe că fiecare exerciţiu are un moment „cheie" de care depinde succesul sau insuccesul execuţiilor.principiului de conştientizare a elevilor în procesul de practicare al exerciţiilor din lecţie. de însuș irea cărora depinde învăţarea corectă a deprinderii motrice respective. profesorul trebuie să se preocupe pentru a stabili care anume parte din exerciţiu reprezintă „cheia" mișcării și să se pregătească pentru a acționa cu mijloace eficiente asupra ei pe parcursul exersării. la înţelegerea execuţiei şi conţinutului cunoştinţelor. Pentru activitatea desfășurată în timpul lecţ iilor. precum şi cele care se folosesc în scop compensator în pauzele orelor de curs sau acasă. dovedind o mai mare voinţă pentru perfecţionarea execuţiilor sale. De exemplu este bine ca elevii să cunoască scopul pentru care se execută.

dorinţa de a fi printre fruntașii clasei în practicarea sportului. iar timpul afectat procesului de instruire se reduce în mod considerabil. legate de oră ș i motivaţii de perspectivă. conştientizarea elevilor nu se face la întâmplare: ea trebuie să fie programată cu aten ț ie în diferitele momente ale lecţiei. Foarte important este însă ca profesorul. demonstraţia. A ș adar. dintre care enumerăm : . Motivaţia activităţii con ș tiente a elevului pentru prac ticarea exerciţiilor fizice este determinată de motivaţii imediate.didactică ș i ca atare ea trebuie în suşită ș i aplicată de fiecare profesor. În felul acesta elevii vor executa mai corect. expunerea unor materiale intuitive).dorinţa de a practica la nivel de performanţă o anumită ramură de sport sau o meserie care este condiţionată de dezvoltarea anumitor calităţi fizice. 57 . deoarece acestea trezesc interesul elevilor. deci implicit creș te eficienţa lecţiei. Metodele şi procedeele folosite pentru conștientizare sunt stabilite în funcţie de vârsta ș i nivelul colectivului cu care se lucrează. aplicând principiul conștientizării. Conștientizarea elevilor în cadrul lecţiilor de educaţie fizică se recamandă să se realizeze fie prin oprirea colectivului din exerciţii și atenţionarea elevilor asupra anumitor elemente sau prin recomandări ș i măsuri ce se iau chiar în timpul execuţiei (indicații tehnice. de starea de robusteţe etc. cu mai multă siguranţă exerciţiile. .necunoașterea și neînţelegerea exerciţiului respectiv . să asigure cunoa ș terea acestor mamente de către toţi elevii clasei. Insuccesele pot avea mai multe cauze: a) Cauze legate de elevi : . El poate fi influenţat și de succesul sau insuccesul în executarea diferitelor exerciţii. O deosebită importanţă pentru asigurarea unei activități con ș tiente în lec ț ie o are interesul depus de elevi pentru aceasta. chiar când aceasta se impune. 0 influenţă deosebită în amplificarea conștientizării o pot avea explicaţia. determinându-i la exersarea conș tientă a exerciţiilor respective. precum și utilizarea cât mai multor materiale intuitive.

luarea măsurilor necesare pentru crșterea stării emoţionale din lecţii. .lipsa de varietate şi atractivitate ce trebuie asigurate conţinutului. bagaj sărac de deprinderi motrice comparativ cu complexitatea exerciţiului. atrăgând atenţia elevilor ș i subliniind care este „cheia" execuţiei. constatându-se astfel dacă aceștia înţeleg utilitatea și scopul exerciţiilor pe care le efectuează în lecţia respectivă. .reprezentări incomplete. 58 . . .insuficienţa materialului sportiv.obiș nuirea elevilor cu autoobservarea. .lipsa organizării activităţii independente a elevilor. prin sondaj. Pentru trezirea interesului ș i activizarea elevilor pe lângă lichidarea cauzelor arâtate mai sus.întreruperi în pregătire.sporirea numărului de indicaţii pentru unii elevi sau pentru întregul colectiv al clasei. .corectarea tardivă a greșelilor .demonstrarea incompletă. . . numai global sau numai analitic. profesorul trebuie să-i chestioneze periodic pe elevi.explicarea exerciţiilor insuficient de clară sau greșită. . autocontro lul și întrajutorarea .colective numeroase și neomogene. ..repetarea demonstraţiei în ritm lent.lipsa de exigenţă pentru execuţia corectă a elevilor. b) Cuuze legate de profesor : . .dezvoltarea fizică sub nivelul cerinţelor lecţiei. În vederea verificării modului în care s-a reuşit con știentizarea elevilor.explicarea suplimentară a exerciţiilor cu un grad ridicat de dificultate. incorectă. . c) Alte cauze : .introducerea unor exerciţii pregătitoare. profesorul mai poate lua și alte măsuri: .experienţa motrică necorespunzătoare.neatenţie și dezinteres pentru lecție. .slaba dezvoltare a calită ț ilor motrice. . . .

Întâlnind asemenea situaţie. Una dintre aceste metode o constituie problematizarea. Prblematizarea . să rezolve o dificultate pentru care nu are un răspuns gata elaborat. problematizarea apare în lecţii programate sau neprogramate. În procesul de învăţare și perfecționare a activităților fizice. Din punct de vedere al modului de organizare şi a formei de manifestare. o contribuţie din ce în ce mai însemnată o au metodele active. (a) problematizarea programată. b) problematizarea neprogramată apare instantaneu. pentru că nu are cunoștinţe precise despre modul în care urmează să rezolve situa ț ia întâlnită.metodă modernă utilizată în lecţiile de educaţie fizică. Elevul este pus să rezolve sarcini. Pentru a aplica această metodă este necesar să se creeze condiţii care oferă elevilor posibilitatea să-ș i pună în valoare calităţile de „descopeiritori". atât a celor ce au loc în cadrul lecţiilor de curs. într-un traseu aplicativ se rezolvă cu mai mare ușurința atunci când traseul respectiv este parcurs a doua oară. observând modul de rezolvare al elevilor. elevii caută în mod diferit soluţii de rezolvare. prin efort propriu și experienţă personală. Pe parcursul exersării. crează în mod intenţionat situaţiile-problemă. în acest caz este vorba de o problematizare dirijată (de exemplu cea creată pe parcursurile aplicative). situaţiile-problemă programate. să întreprindă acţiuni 59 . precum şi dezvoltarea gândirii creatoare. Mijlocul de bază al descoperirii prin exersare se realizează prin organizarea intenţionată a unor complexe de exerciţii cu unele sarcini care ridică elevului situaț ii problemă. spre exemplu. În această situaţie este necesar ca profesorul. de către profesor. cât ș i a celor care se organizează în cadrul activităţilor extra clasă.7. De regulă. este nevoit să apeleze prin analogie la cunoștin țele sale generale care îi ajută ș i îi permit să rezolve corect situaţiaproblemă respectivă. elevul. Ea presupune crearea unor condiţii speciale de exersare în care se propun spre rezolvare sarcini legate de situațiile problemă. teoretice sau practice. sau cei ce urmează să-1 parcurgă au asistat la exerciţiile altor colegi. Unul din importantele avantaje ale folosirii acestei metode îl constituie faptul că ea asigură independenţa intelectuală în dirijarea execuţiei.

Ea apare însă în mod instantaneu. Problematizarea programată se face cu uşurinţă în cadrul diferitelor trasee aplicative utilitare. Ținând cont de toate aceste aspecte ce leagă activitatea profesorului de cea a colectivului cu care lucrează. ci dintr-o combinaţie de informaţii. nedecurgând din informaţii directe. am aplicat toate cunoştineţele mele în domeniul educaţiei fizice şcolare cu grupa experiment cu care am lucrat încercând să aduc la un nivel cât mai înalt acest domeniu şi pentru a-mi îndeplini scopul propus.suplimentare de demonstrare şi explicare a exerciţiilor. atunci când este cazul. frecvent în procesul de învăţare şi practicare a jocurilor sportive. prin solicitarea intensă a activităţii intelectuale. unde problematizarea nu are un caracter reproductiv. 60 . adoptând şi generalizând modalitatea de rezolvare găsită de anumiţi elevi sau recomandând el o altă rezolvare (situaţii des întâlnite în procesul de consolidare a cunoș tinţelor la jocuri sportive).

dintre care 10 baieți şi 10 fete. Organizarea cercetării : Experimentul s-a desfășurat începând cu data de marţi. pentru a arăta că ele pot contribui semnificativ în acest domeniu al educației fizice școlare. în fiecare marţi la ora 10:00 şi în fiecare miercuri la ora 11:00. 16 octombrie 2007 şi încheind pe data de 21 noiembrie 2007 pe perioada a cinci săptămâni câte două ore pe săptamâna. ORGANIZAREA ŞI DESFǍŞURAREA CERCETĂRII Subiecţii şi organizarea cercetării: Subiecţii : Cercetarea s-a desfaşurat cu două clase de elevi şi anume a XII-a A formată din 20 de elevi. o parte dintre aceştia fiind scutiţi medical.II. iar o altă parte nefrecventănd toate orele de educaţie fizică şi sport incluluse în experimentul pe care eu l-am făcut. fiecare oră de educaţie fizică având 50 de minute. după cum am prezentat. Așadar pentru desfășurarea experimentului avem un total 40 de subiecți dintre care 20 fete şi 20 baieți. reprezentând clasa experiment. în care am introdus propriile mele metode pentru dezvoltarea rezistenței la acest nivel de vârstă. doar cochetând perioade scurte de timp cu anumite sporturi. 61 . acesta neconstituind numărul total al elevilor prezenţi în cele doua clase. în anul școlar 20072008. Subiecţii sunt. reprezentând clasa martor și a XII-a C formată din 20 elevi dintre care 10 baieți şi 10 fete. domnul profesor Parfene Vasile explicându-mi situaţia şi interesul câtorva elevi cu privire la ora de educaţie fizică şi sport. mai mult sau mai puţin înzestraţi. clasa a XII-a şi sunt cuprinşi între 17 şi 19 ani. deci în total 10 ore. Nici unul dintre elevi nu a practicat sport de performanţa. diferenţa făcând-o bineînţeles calităţile motrice cu care au fost. însa niciunul nu a practicat atletismul. ambele de la liceul industrial „Brad Segal” Tulcea. aşadar avem de-a face cu elevi care nu au o pregătire specifică. majoritatea fiind pe punctul de a implini 18 ani.

niciodată nefiind plasată împreuna cu calitatea motrica -forţă. Metodele şi tehnicile de cercetare utilizate Ca metode de cercetare în acest experiment am folosit studiul materialului bibliografic. La grupa martor s-au efectuat exerciţii pentru dezvoltarea acestei calităţi motrice conform programei şcolare. teste şi măsurători. Am efectuat atât la grupa martor cât şi la grupa experiment.Cercetarea s-a desfăşurat atât pe terenul liceului. metoda prelucrării statistice şi a reprezentării grafice. Rezistenţa a fost plasată ca fiind a doua temă în lectie. a zecea fiind destinată testării finale. de asemenea am dispus şi de o pista de atletism. progresul realizat de cele doua grupe. au constat în alergarea de rezistenţă pe distanţa de 1 000 m la baieţi şi 800 m fete pe teren plat cu start în bloc. aşa cum prevede şi programa şcolară pentru acest nivel şcolar. am împărţit această perioadă în trei părţi.acestea neputând fi dezvoltate simultan cu rezultate palpabile. din picioare. pe sexe. a clubului de fotbal local „Delta Tulcea” unde am efectuat proba de control şi cealaltă parte a exerciţiilor propuse spre a fi efectuate. La grupa experiment (a XII-a C) am implementat propriul sistem de exerciţii pentru dezvoltarea rezistenţei ţinând cont de particularităţile de sex şi vârstă ale subiecţilor. pentru a putea confirma ipoteza de lucru. 62 . Probele de control atât la testarea iniţială cât şi la cea finală pentru stabilirea timpilor şi progreselor atinse. după testarea finală. atât la baieţi cât şi la fete. Având la dispoziţie zece ore de educaţie fizică şi sport. o testare iniţială pentru a verifica nivelul dezvoltării calităţii motrice – rezistenţă – pentru a putea stabili la sfârşitul experimentului. în total 9 ore. fiecare conţinând 3 ore. în sala de sport a liceului. acolo unde am efectuat o parte din exerciţiile şi pregătirea specifică pentru a realiza ceea ce mi-am propus şi anume dezvoltarea indicilor de rezistenţă la clasa a XII-a C. formată din zgură.

acestă distanţă fiind prevazută pentru fete. alergare 10 minute. atăt la băieţi cât şi la fete. în prima etapă ce a cuprisns trei ore. în care. 1 În a doua etapă am utilizat metoda alergării de durată. Aşadar la grupa experiment (XII C). a treia oră alergare 20 minute. a treia ora 4 x 400m. a doua 63 . Astfel am încheiat prima etapă cuprinsă în experiment ce s-a desfăşurat pe pista de atletism a stadionului de fotbal al echipei „Delta Tulcea” (Fig. a doua ora alergare 15 minute. cu start în bloc din picioare pe teren plat atât pe pista de atletism cât şi în jurul terenului de fotbal al şcolii.Exercitiile au fost efectuate independent la fete şi băieţi. Am folosit pentru dezvoltarea rezistenţei alergarea cu intervale. iar pentru băieţi în prima ora alergare 12 minute. care. Astfel în prima oră am folosit distanţa de 2 x 400 m. 1) Fig. La băieţi am folosit următoarele distanţe: în prima ora 2 x 500m. difereţa fiind facută de distanţa de alergare. a doua ora pe distanta de 3 x 400m. a fost mai mare cu 100 m la băieţi decât la fete din cauza posibilităţilor pe sexe prezente în această etapa de dezvoltare. 3 x 500m. pentru fete am folosit în prima oră. 4 x 500m.

2(100 2/4 + 2 x 100 + 100 3/4 + 100 2/4 + 100 4/4). Astfel. Tot această etapă pentru baieţi am folosit aceeaşi metodă diferenţa facând-o şi de această dată distanţa. fiind ştiut faptul că organismul feminin. 4(100 2/4 + 100 3/4 + 100 2/4 + 100 4/4 ). in care pentru fete în prima oră 2 x 400m. 3(100 2/4 + 100 3/4 + 100 2/4 + 100 4/4). a doua oră 3 x 500m. 2 În ultima etapă formată tot din trei ore am folosit metoda alergării în tempo variat. Aşadar avem următoarele 2 x 500m. 2) Fig. 4(100 2/4 + 100 2/4 + 100 3/4 + 100 2/4 + 100 4/4 ). Pauzele dintre repetări au fost stabilite la 3 minute pentru băieţi şi 4 minute pentru fete. 2(100 2/4 + 100 3/4 + 100 2/4 + 4/4). a treia oră 4 x 400m. a treia oră 4 x 500m. a doua oră 3 x 400m. 3(100 2/4 + 100 x 2/4 + 100 3/4 + 100 2/4 + 100 4/4). cere o perioada mai lungă de timp pentru refacerea organismului după efort întrucat sexul feminin are mai puţini hormoni de creştere regenerativi şi de asemenea mai puţin testosteron. 64 . desfăşurată în jurul terenului de fotbal al liceului.(FIG. alergare 22 minute. s-a incheiat a doua treime a experimentului.ora 17 minute şi în a treia ora.

exerciţiile implementate de mine la grupa experiment între testarea iniţială şi cea finală ce a avut drept scop 65 . centurii abdominale şi membrelor inferioare. Pauzele au avut un caracter activ. Pentru dezvoltarea posibilităţilor aerobe. este posibil să se omită 2 – 3 lecţii de antrenament.acesta fiind un hormon susţinător de efort. De aceea profesorul trebuie să acorde mai multă atenţie dezvoltării forţei grupelor musculare de bază. fetele dispun de o forţa musculară redusă. parametrii activităţii sistemelor lor cardiovascular şi respirator sunt ceva mai mici. este necesar ca elevele să fie deprinse să execute un lucru neîntrerupt de lungă durată în alergarea de 800 m. aplicarea mijloacelor şi metodelor de bază ale antrenamentului. conform programei. În unele cazuri. Acestea au fost. ai capacităţii vitale şi ai minut/volumului respirator mai reduşi. înţelegând prin aceasta alcătuirea pregătirii în diferite cicluri. îndeosebi ale spatelui. baza pregătirii o constituie aceleaşi principii şi reguli ca la bărbaţi. Dar lucrul cu sexul feminin presupune un plus de cunoştinte în legătură cu particularităţile lor. mai ales în primele etape ale perfecţionării. De asemenea la fete şi femei. probă pe care eu am aplicat-o. Intensitatea medie a efortului de antrenament pe seama creşterii volumului unui astfel de lucru poate fi ceva mai mică decât la băieţi. Astfel. indicii consumului maxim de oxigen. deşi pe distanţele de semifond cum ar fi 800 m. În ultima oră şi anume a X-a am efectuat proba de control cu grupa experiment constatând în testarea finală unde am notat timpii scoşi de fiecare elev în parte. conţinând mers linistitor. la băieţi pe distanţa de 1000 m şi la fete pe 800 m aşa cum am facut şi la testarea iniţială. tactica alergării. scuturarea picioarelor şi cu o revenire şi din punct de vedere respirator. cu condiţia ca starea sănătăţii să fie bună. Antrenamentul fetelor în perioada ciclului menstrual este mult mai individualizat. dar de o mai mare supleţe. pulsul mai ridicat. de care profesorii trebuie sa ţina seama. dupa cum am observat. Numeroşi specialişti care au studiat această problemă sunt înclinaţi să considere posibilă desfăşurarea antrenamentului şi chiar participarea la concursuri în această perioadă. la indicaţia medicului.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Chirila Marius Ciupercă Alexandru Dascalu Ionuţ Ivanov Iulian Lungu Marian Maşalschi Cozmin Marin Cristian Nedelcu Andrei Pavel Aurelian Puişor Mihai Costea Ancuţa Danilov Lavinia Dumitraşcu Daniela Gard Tania Iordan Raluca Kivatcovschi Ana Lupu Florentina Maruţeac Loredana Măncila Mihaela Mincu Irina 4’14” 3’49” 3’57” 4’07” 3’56” 4’22” 3’42” 3’59” 4’27” 4’19” 3’31” 4’45” 3’52” 3’34” 3’42” 4’24” 4’36” 4’12” 4’31” 4’10” 4’09” 3’42” 3’51” 4’01” 3’50” 4’15” 3’38” 3’55” 4’23” 4’13” 3’27” 4’41” 3’51” 3’31” 3’37” 4’19” 4’31” 4’10” 4’26” 4’07” BĂIEȚ I XII A (martor) FETE TABEL 2 Alergare de rezistenţă 800 m fete / 1000 m baieţi (timpi obţinuţi) Clasa Experiment Clasa Nr.) şi la cea finală (T. 1 2 Alipranti Robert Antoche Valentin 66 3’58” 3’55” 3’47” 3’46” .I.I. diferenţa facând-o exerciţiile efectuate pentru dezvoltarea acestei calităţi motrice. T. urmând ca interpretarea rezultatelor să aiba loc în următorul capitol unde vom prezenta rezultatele complete ale cercetării.obţinerea unor rezultate superioare la testarea finală faţă de cele obţinute la grupa martor la aceeaşi testare şi în aceleaşi condiţii.) obţinute atât de clasa martor cât şi de cea experiment. În cele ce urmează prezetăm rezultatele probei de control (1000 m băieţi / 800 m fete) la testarea iniţială (T.F. T. Crt. Crt.F.F.I. Sex Nume T. Sex Nume T. TABEL 1 Alergare de rezistenţa 800 m fete / 1000 m baieţi (timpi obţinuţi) Clasa Martor Clasa Nr.

atât la clasa martor (a XII -a A) căt şi la cea experiment (a XII -a C) pe sexe calculând şi indicatorii statistici compuşi din media aritmetică. anvergura braţelor şi greutatea corporală. TABEL 3 67 . abaterea standard şi coeficientul de variabilitate. În cele ce urmează voi prezenta tabelele ce conţin toate aceste date. S-au stabilit trei indicatori somatici şi anume înălţimea în ortostatism cu ajutorul taliometrului. Indicatorii morfo-funcţionali şi motrici folosiţi în experiment Pentru a reliefa cât mai bine nivelul de pregătire al elevilor am efectuat o serie de teste şi măsurători. prin cântărire. De asemenea vom prezenta şi graficele comparative referitoare la indicii somatici ai subiecţilor ce compun cele două clase.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BĂIEȚ I Camburu Gabriel Epurei Ionuţ Lazăr Radu Levendi Gheorghe Manolache Răzvan Mușat Sulviu Toader Dan Munteanu Bogdan Amelian Anca Babuşcă Victoriţa Bărbuţa Mihaela Maţetovici Elisabeta Munteanu Mădălina Radu Iuliana Soare Adriana Șerban Georgiana Tudeo Elena Veliu Mădălina 4’03” 4’30” 4’25” 4’15” 3’47” 4’35” 3’40” 4’16” 3’55” 4’35” 4’18” 3’50” 4’04” 3’44” 4’20” 4’08” 3’52” 4’10” 3’52” 4’19” 4’15” 4’02” 3’38” 4’21” 3’31” 4’02” 3’46” 4’27” 4’11” 3’40” 3’55” 3’35” 4’09” 4’01” 3’41” 4’00” XII C (experiment ) FETE 3.

5. 1.51 171. 9.31 4. 8. 1.4 ±7. 5. 3. 6.21 69.TABEL 4 Clasa a XII-a C (experiment) Băieţi Nr.3 ±7. Alipranti Robert Antoche Valentin Camburu Gabriel Epurei Ionuţ Lazăr Radu Levendi Gheorghe Manolache Răzvan Mușat Silviu Toader Dan Munteanu Bogdan MEDIA − ARITMETICĂ ( x ) ABATEREA STANDARD (S) COEFICIENTUL DE VARIABILITATE (CV) (%) MĂSURĂTORI SOMATICE Înălţime (cm) 165 173 186 182 170 169 175 163 171 179 Greutate (Kg) 66 74 80 70 67 65 78 64 63 72 Anvergura (cm) 164 172 185 180 171 168 171 160 165 178 Nume Indicatori 173. 3. 7. 4. 4. 2.9 ±5. crt.95 8.74 4. 6. 9. crt. Nume Amelian Anca Babusca Victorita Barbuta Mihaela Mațetovici Elisabeta Radu Iuliana Veliu Madalina Munteanu Cristina Soare Adriana Șerban Geta statistici MASURATORI SOMATICE Înaltime (cm) 163 172 155 160 168 170 159 166 164 68 Greutate (Kg) 50 56 46 48 53 54 59 62 52 Anvergura (cm) 161 171 151 157 168 169 156 165 160 .51 Clasa a XII-a C (experiment) Fete Nr. 10. 8. 2. 7.

27 9.75 163.2 ±6.39 4. Tudor Elena MEDIA − ARITMETICA ( x ) ABATEREA STANDARD (S) COEFICIENTUL DE VARIABILITATE (CV) 175 60 174 Indicatori 165.10.23 3.77 54 ±5.2 ±7.52 statistici TABEL 5 69 .

3. 2.40 TABEL 6 70 . 8. 8. 1. 10. 5. Nume Chirila Marius Costea Ancuţa Ciupercă Danilov Lavinia Alexandru Dumitrascu Dascălu Ionuț Daniela Ivanov iulian Gard Marian Lungu Tania Iordan Raluca Mașalschi Cozmin Kivatcovschi Marin Cristian Nedelcu Andrei Anişoara PavelFlorentina Lupu Aurelian Puișor Mihai Maruţeac Loredana Măncila Mihaela MEDIA Mincu Irina − ARITMETICĂ ( x ) MĂSURĂTORI SOMATICE MĂSURĂTORI SOMATICE Înălţime Greutate Anvergura Înălţime Greutate Anvergura (cm) (Kg) (cm) (cm) (Kg) (cm) 177 165 182 167 162 176 179 169 166 156 184 157 172 182 162 166 174 170 155 75 50 71 54 48 67 47 70 52 66 175 166 180 166 160 175 175 168 165 155 185 156 171 175 160 164 170 166 168 173. 4.1 154 72 58 61 73 72 61 77 55 52 70. 3.12 162.Clasa a XII-a A (martor) Băieţi Clasa a XII-a A (martor) fete Nr.10 4. 6. 6.61 4. 7.9 ±4. 7. 4. Nume Nr.30 8. 1. 9.4 MEDIA ABATEREA − STANDARD (S) ) ARITMETICĂ ( x COEFICIENTUL ABATEREA DE STANDARD (S) VARIABILITATE COEFICIENTUL (CV) (%) DE VARIABILITATE (CV) (%) 164.10 ±5.67 6.53 3.2 ±7.12 4. 10.63 ±4. crt. 2. crt. 5.4 52 statistici statistici Indicatori Indicatori 175 175.05 ±6.3 ±7.02 52. 9.

9 fete 52.9 54 XII A (martor) XII C (experiment) 70.Grafic 1.3 175.2 Grafic 2.2 164.Greutate 80 75 70 65 60 55 50 45 40 XII A (martor) XII C (experiment) baieti 70.3 175.9 54 52.9 71 .4 69.2 164.2 173.4 69.4 XII C(experiment) XII A(martor) 165.Inaltime 190 185 180 175 170 165 160 155 150 XII C(experiment) XII A(martor) baieti 173.4 fete 165.

Grafic 3- Anvergura
190 185 180 175 170 165 160 155 150 XII C(experiment) XII A(martor) baieti 171.4 173.1 fete 163.2 162.3 163.2 162.3 171.4 173.1 XII C(experiment) XII A(martor)

4.Indicatorii matematico-statistici cuprinşi în cercetare. Am folosit în cercetarea de faţă media aritmetică notată cu x şi reprezintă centrul de greutate al unui şir de date. Media aritmetică este principalul indicator al valorilor centrale de la care se pleacă în calcularea celorlalţi coeficienţi statistici şi este egal cu suma valorilor variabilei x supra n, numărul de cazuri. De asemenea am folosit şi coeficientul de variabilitate (aflarea omogenității). Pentru calcularea acestui coeficient va trebui mai întâi să aflăm valoarea abaterii standard, un alt indicator folosit de mine în această cercetare, care este notată cu „S” şi având formula Sx = √∑d2x/n-1. În continuare se află valoarea coeficientului de variabilitate după formula Cvx = Sx/x(media aritmetică)*100. dx – reprezintă diferenţa fiecărei valoare faţă de media aritmetică. dx = Xi-X Coeficientului de variabilitate va fi exprimat în procente şi va fi interpretat astfel: - 0% - 10% variabilitate mică rezultă omogenitate mare; - 10% - 20% variabilitate medie, omogenitate medie;
72

- peste 20% lipsă de omogenitate.

IV. Rezultatele cercetării şi interpretarea lor

73

Prelucrarea şi interpretarea datelor culese. Voi prezenta în continuare rezultatele finale ale cercetării efectuate cu mediile aritmetice la probele de control (800 m fete, 1000 m băieţi) atât la grupa martor cât şi la cea experiment la testarea iniţială şi la cea finală, printr-un tabel, în scopul de a vedea dacă cercetarea şi-a atins obiectivul propus.

TABEL 8 BĂIEŢI Grupa Indicatori Media Aritmetică (min. / sec.) Abaterea Standard(S) Coeficientul de Variabilitate (%) TABEL 9 FETE Grupa martor TI TF 4’7”2’’’ 4’4”6’’’ / / 247,7 244 ±26,69 ±26,26 10,77% 10,7% Grupa experiment TI TF 4’5”4’’’ 3’56”4’’’ / / 245,6 236,5 ±15,8 ±16,38 6,45% 6,26%

Grupa Indicatori Media Aritmetică (min. / sec.) Abaterea Standard(S) Coeficientul de variabilitate Cv (%)

Grupa martor TI TF 4’4”8’’’ 3’59”7’’’ / / 245,2 239,7 ±14,8 ±14,97 6,15% 6,24 %

Grupa experiment TI TF 4’8”4’’’ 3’57” / / 248,4 237,3 ±18,65 ±17,37 7,56% 7,42%

74

Grafic 4 - baieti
6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 T.I.(m.a.) T.F.(m.a.)

4.4 3.59

4.8 3.57 T.I.(m.a.) T.F.(m.a.)

XII A (martor) 4.4 3.59

XII C (experiment) 4.8 3.57

Grafic 5 - fete
6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
T.I.(m.a.) T.F.(m.a.)

4.7

4.4

4.5 3.56 T.I.(m.a.) T.F.(m.a.)

XII A (martor) 4.7 4.4

XII C (experiment) 4.5 3.56

Aşadar observăm la grupa martor o creștere a rezultatelor, la testarea finală faţă de cea iniţială, la baieţi de 5,5 secunde, pe când la grupa experimentală observăm că
75

lucru ce arată din nou progresele şi de această dată mai mari ale clasei experiment. însă cu o creştere faţă de testarea iniţială de 9 secunde. La fete observăm o situatie similară. Cel mai slab timp la testarea finală la clasa martor e de 4 minute şi 23 secunde. Cel mai slab timp la testarea finală la clasa martor este de 4 minute şi 41 de secunde pe când la clasa experiment e de 4 minute şi 27 de secunde. care a progresat cu 5. acest lucru demonstrează clar în ceea ce priveşte băieţii că metodele de pregătire folosite sunt mai eficiente. Un alt aspect. obţinânduse progrese evidente în ceea ce priveşte rezistenţa. Aşadar observăm că grupa experimentală a realizat.1 secunde la testarea finală faţă de testarea iniţială Este mai mult decât evident progresul realizat de grupa experiment. pe când grupa experiment a realizat un progres de 9.4 secunde faţă de grupa martor. iar la experiment de 4 minute şi 21 secunde. La fete se observă că grupa martor şi-a îmbunătăţit timpii la testarea finală cu 3. iar cel mai slab e de 7 secunde. la grupa martor cea mai bună imbunătăţire a timpului iniţial fiind de 5 secunde.1 secunde. iar cel mai slab salt e de doar o secundă. cea mai mare diferenţă la testarea finală e cu 7 secunde mai bun decât la testarea iniţială.7 secunde. un progres de 5. cel mai mare salt de la testarea iniţială la cea finală e de 14 secunde.6 secunde faţă de grupa martor. poate nu la fel de relevant îl reprezintă faptul că la băieţii clasei martor observăm că cel mai bun timp la testarea finală este de 3 minute şi 38 secunde.rezultatele elevilor s-au îmbunătăţit cu 11. cu o creştere de 5 secunde faţă de testarea finală. prin exerciţiile implementate de mine. situaţia e cu totul alta. La fete cel mai bun timp al clasei martor la testarea finală este de 3 minute şi 26 secunde. iar cel mai mic e de 9 secunde. iar cea mai mica îmbunătăţire la testarea finală faţă de cea iniţială e de 4 secunde. pe când la clasa experiment cel mai bun timp e de doar de 3 minute 35 secunde. din nou avem de-a face cu o 76 . fapt ce demonstrează încă o dată progresul evident efectuat de clasa experimentală. La grupa experiment cel mai important progres e de 11 secunde. fapt care evident arată calitatea metodelor şi mijloacelor folosite. iar la clasa experiment de 3 minute şi 31 secunde. pe când la grupa experiment băieţi. De asemenea observăm că la grupa martor băieţi.

demonstrând astfel contribuţia pe care această lucrare experiment o aduce în domeniul educaţiei fizice şcolare în domeniul dezvoltării calităţii motrice „rezistenţă” în ciclul liceal de învăţământ.I.(baieti) 5. În ceea ce priveste situaţia la fete lucrurile sunt puţin diferite.F. la fel ca la băieţi. clasa martor având coeficientul de variabilitate puţin peste 10%. rezultatul fiind de asemenea într-un procent de sub 10%.1 XII A (martor) XII C (experiment) Aşa cum se observă şi pe graficul de mai sus grupa experiment are creşterea evident mai mare decât grupa martor atât la fete cât şi la băieţi ceea ce demonstrează că experimentul şi-a atins obiectivul şi că ceea ce mi-am propus am şi realizat. (fete) 3.T. uşor observabilă.creştere mai mare la clasa experiment.T. . iniţială şi finală. la cele două clase. uitându-ne pe tabelul cu cele două testări. clasa experiment avem.7 9.F.5 11. variabilitate mică şi omogenitate mare. De asemenea analizând tabelele finale cu mediile aritmetice cu timpii obţinuţi la cele două probe (Tabel 8 şi Tabel 9) observăm la băieţi un coeficient de variabilitate de sub 10% ceea ce înseamnă că avem de-a face cu o variabilitate scăzută şi deci omogenitate mare. La fete. ceea ce înseamnă că avem variabilitate medie şi implicit omogenitate medie.1 Diferenta T. Grafic 8 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Diferenta T.I. . Referitor la indicii somatici putem constata pe urma calculelor mediei aritmetice şi a coeficienţilor de variabilitate că avem de-a face cu două clase 77 .

Acest lucru demonstrează că posibilităţile de îmbunătăţire a calităţii motrice „rezistenţă” înainte de efectuarea experimentului erau la aproximativ aceaşi parametri. martor) echilibrate. şi posibilităţile subiecţilor egale. cu mici variaţii în ceea ce priveste dezvoltarea fizică din punct de vedere al înălţimii. Concluzii şi propuneri 78 . greutăţii şi al anvergurii subiecţilor.(experiment. V.

Mijloace specifice atletismului destinate dezvoltării (educării) rezistenţei au fost selecţionate. care se preteaza bine la clasele liceale. alergarea de durată şi alergarea în tempo variat sunt eficiente. Rezistenţa este calitatea motrică perfectibilă care se păstrează timp îndelungat. Prin folosirea celor trei mijloace am constatat că adaptarea organismului la efortul specific de rezistenţă se realizează prin oricare dintre acestea cu indici de superioritate. Creşterea continuă a duratei sau distanţei şi aprecierea continuă a progreselor. 7. cuantificate şi apoi aplicate în conformitate cu particularităţile de sex. formele de manifestare şi mijloacele de dezvoltare (educare) sunt cunoscute. Dezvoltarea alergării este indicat să se facă prin alergare de durată. cu tempouri de 50-75% folosite în cadrul metodei cu intervale. prin alergare pe teren variat. 6. Pentru aceasta se respectă câteva cerinţe de bază: continuitatea – regulă de mare importanţă care presupune planificarea pe semestru. Factorul care limitează posibilităţile de a continua efortul este oboseala. 5. Probele de control au relevat faptul ca au fost bune pentru că: 79 . an şcolar a acţiunilor ce pot contribui la dezvoltarea rezistenţei. la alergarea în tempo uniform. deoarece în această metodă trebuie să se cunoască posibilităţile fiecărui elev în parte. rezultatele obţinute după experimentul efectuat fiind bune. calitate care permite omului să efectueze anumite eforturi timp îndelungat. Datele investigaţiei experimentale efectuate pot constitui puncte de plecare în elaborarea unei concepţii unitare privind planificarea dezvoltării calităţilor motrice în clasele liceale. Factorii de care depinde. 3. vârsta şi nivelul de pregătire al elevilor. Mijloacele alese de noi. Cercetarea efectuată având ca prim scop dezvoltarea (educarea) rezistenţei prin metode şi mijloace specifice atletismului cu elevi de clasa a XII-a a arătat faptul că această calitate motrica este perfectibilă la elevii de liceu şi chiar este de dorit a se proceda în acest fel pentru a elimina tentativele de reţinere sau susţinere sau de refuz din partea elevilor. Rezistenţa este capacitatea organismului de a face faţa oboselii. 4. respectiv alergarea cu intervale. nu este indicat în cadrul şcolii (cu clasele) metoda antrenamentului pe intervale. 2.1.

aşadar şi posibilităţile de dezvoltare a rezistenţei. în intervalul 0% .) ne indica date despre omogenitate şi variabilitate. Din cele observate. precum şi din discuţiile cu domnul profesor. astfel am observat că media aritmetică a înălţimii. Ipotezele au fost verificate pentru că indicii de dezvoltare ai rezistenţei au fost în creştere faţă de nivelul iniţial precum şi faptul că rezultatele elevilor clasei experimentale au fost mai bune decât nivelul iniţial. 10. 9.probele fizice au demonstrat ca rezistenţa s-a putut dezvolta şi cu ajutorul mijloacelor specifice atletismului prin alergarea cu intervale. Sarcinile lucrării au fost îndeplinite şi astfel lucrarea a putut fi concepută în forma prezentată.Prima categorie . . ceea ce înseamnă că am avut parte de două grupe omogene de elevi. cu posibilităţi fizice aproximativ egale. la toate măsurătorile somatice. şi anume aceea că este foarte bună intenţia de a dezvolta (educa) calitatea motrică. rezistenţă. Recomandări 1. acestea fiind calculate. care predă la cele două clase. Parfene Vasile. a rezultat că acestea se afla. prin mijloacele spercifice atletismului şi ea poate deveni o constantă pentru faptul că s-ar evita situaţiile de reţinere sau de refuz ale elevilor (mai ales ale elevelor). acest lucru a fost evidenţiat şi de rezultatele la probele de control date ( 1 000 m băieţi şi 800 m fete) 8. Rezultatele obţinute de către elevii clasei experimentale la probele de control au demonstrat că media aritmetică a timpilor obţinuţi a fost mai bună decât cele ale clasei de control. 80 . Coeficientul de variabilitate (Cv. erau cam la acelaşi nivel.10%. alergare de lungă durată şi alergare în tempo variat. se poate trage o concluzie care poate deveni recomandare. ceea ce înseamnă că avem de-a face cu o variabilitate mică de aici rezultând omogenitate mare.măsurătorile somatice au arătat nivelul de dezvoltare al elevilor din clasa martor (XII A) şi al celor din clasa experiment (XII C). greutăţii şi a anvergurii sunt aproximativ egale.

cum este cazul nostru această situaţie este binevenită. rezistenţa. Pentru rezistenţa generală se pune accentul pe volum. În timpul pauzelor. La alegerea metodelor şi a mijloacelor. mers cu relaxarea membrelor inferioare şi superioare etc. 4. pentru că în această situaţie se dezvoltă. trebuie să se tină seama de nivelul de dezvoltare fizică şi motrică. cu rezultate foarte bune. în acest caz. care trebuie să fie active se pot efectua inspiraţii profunde şi expiraţii forţate. Pentru educaţia fizică şcolară. Intensitatea. durata de exerciţiu şi durata pauzelor trebuie să realizeze un echilibru perfect astfel încât să nu se creeze situaţii dificile.2. volumul de lucru. 81 . 3. de particularităţile de vârstă şi de sex ale elevilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->