MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCET RII ŞI TINERETULUI Ă

Anexa nr. 3 la O.METC nr. 2713/29.11.2007

CURRICULUM
PENTRU

NIVEL 3 AVANSAT ŞCOALA POSTLICEAL Ă CALIFICAREA PROFESIONAL Ă : ASISTENT MEDICAL GENERALIST DOMENIUL: S Ă Ă N TATE ŞI ASISTENł Ă PEDAGOGIC Ă

- 2007 -

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

1

AUTORI:
1. Agapie Speranța, asistent medical, Spitalul Sf. Spiridon, Iaşi 2. Alexandru Mihaela, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni 3. Dr. Bran Liliana, director, Şcoala Postliceală Sanitară Arad 4. Cristescu Eugenia, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni 5. Iancu Elena, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni 6. Dr. Marcean Crin, director, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni 7. Merlă Doina, Direcția de Sănătate Publică Sibiu 8. Staicu Olga, director, Şcoala Sanitară „C Davila” Feteşti 9. Stanciu Maria, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” Constanța 10. Stănescu Elena, director, Şcoala Sanitară „C. Davila” Piteşti 11. Udma Florica, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” Constanța

COORDONARE:
• Romita Lupascu Tiglea, inspector general - MECT- DGMIP • Paula Posea, expert curriculum -MECT-CNDIPT

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat

2

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

PLAN DE ÎNV Ă Ă ł MÂNT ŞCOALA POSTLICEAL Ă Domeniul: S ă ă n tate şi asisten ță pedagogică Calificarea profesional :ă Asistent medical generalist

Anul I: 42 s ă ă pt mâni
Modulul 1: Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunica
țiilor

Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul

Total ore: 60 ore din care: laborator tehnologic 30 ore 2: Comunicare profesional ă Total ore: 60 ore din care: invatamant clinic 30 ore 3: Anatomia şi fiziologia omului Total ore: 120 ore din care: laborator tehnologic 30 ore 4: Virusologie, bacteriologie, parazitologie Total ore: 120 ore din care: laborator tehnologic 30 ore 5: Biochimie Total ore: 60 ore din care: laborator tehnologic 30 ore 6: Embriologie şi genetic ă Total ore: 60 ore din care: laborator tehnologic 30 ore 7: Psihologie general ă Total ore: 120 ore din care: laborator tehnologic 60 ore 8: Sociologie, politici sociale şi de s ăn ătate Total ore: 120 ore din care: laborator tehnologic 60 ore 9: Biofizic ă şi imagistic ă medical ă Total ore: 60 ore din care: laborator tehnologic 30 ore 10: Mediu şi s ăn ătate Total ore: 60 ore din care: invatamant clinic 30 ore 11: Educa ție pentru s ăn ătate Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 90 ore 12: Farmacologie general ă Total ore: 60 ore din care: laborator tehnologic 30 ore 13: Bazele ştiin ței nursing-ului Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 60 ore 14: Fiin ța umană şi nursing-ul Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 60 ore

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

3

Modulul 15: Semiologie medical ă Total ore: din care: invatamant Modulul 16: Tehnici de nursing şi investiga ții Total ore: din care: invatamant Modulul 17: Protec ția şi securitatea în munc ă Total ore: din care: invatamant Modulul 18: Administrarea medicamentelor Total ore: din care: invatamant

clinic clinic clinic clinic

60 ore 30 ore 120 ore 90 ore 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore

Numar total:

1.560 ore (26 credite) din care: invatamant clinic: 450 ore
15

Anul I: 42 saptamani. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: saptamani invatamant teoteretic si tehnic si 6 saptamani de invatamant clinic.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

4

Anul II: 42 s ă ă pt mâni
Modulul 19: Comunicarea în limba modern ă Total ore: 60 ore din care: laborator tehnologic 36 ore Modulul 20: Management şi legisla ție sanitară Total ore: 60 ore din care:laborator tehnologic 36 ore Modulul 21: Epidemiologie şi s ă ă n tate public ă Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 96 ore Modulul 22: Principii de baz ă ale cercet ă rii Total ore: 60 ore din care: invatamant clinic 36 ore Modulul 23: Pneumologie şi nursing specific Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 72 ore Modulul 24: Cardiologie şi nursing în cardiologie Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 72 ore Modulul 25: Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 72 ore Modulul 26: Nefrologie, urologie şi nursing în afec țiunile renale Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 72 ore Modulul 27: Chirurgie general ă şi nursing în chirurgia general ă Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 72 ore Modulul 28: Chirurgie toracic ă cardiovascular ă şi nursing specific , Total ore: 60 ore din care: invatamant clinic 36 ore Modulul 29: O.R.L. şi nursing O.R.L. Total ore: 60 ore din care: invatamant clinic 36 ore Modulul 30: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Total ore: 60 ore din care: invatamant clinic 36 ore Modulul 31: Hematologie şi nursing în hematologie Total ore: 60 ore din care: invatamant clinic 36 ore Modulul 32: Ortopedie, traumatologie şi nursing specific Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 96 ore Modulul 33: Reumatologie şi nursing în reumatologie Total ore: 60 ore din care: invatamant clinic 36 ore Modulul 34: Dermato-venerologie şi nursing specific Total ore: 60 ore din care: invatamant clinic 36 ore Modulul 35: Boli infecto-contagioase şi nursing specific
Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist
5

Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 36: Endocrinologie şi nursing în endocrinologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 37: Boli metabolice, de nutri ție şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 38: Nutri ție şi dietetică Total ore: din care: invatamant clinic

120 ore 96 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore

Numar total: credite)

1.680 ore (28 din care: invatamant clinic: 1.008 ore

Anul II: 42 saptamani. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 12 saptamani alocate invatamantului teoteretic si tehnic si 9 saptamani alocate invatamantului clinic. In semestrul II, in saptamanile repartizate invatamantului teoretic si tehnic, o zi / saptamana (cu durata de 8 ore), este prevazuta invatamantui clinic corespunzator modulului M 21: Epidimiologie si sanatate publica.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat

6

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Anul III: 42 s ă ă pt mâni Modulul 39: Managementul proiectelor de sanatate Total ore: 60 ore din care: laborator tehnologic 24 ore 40: Calitatea serviciilor de nursing Total ore: 60 ore din care: invatamant clinic 36 ore 41: Deontologie şi etic ă profesional ă Total ore: 60 ore din care: laborator tehnologic 36 ore 42: Psihologie medical ă Total ore: 60 ore din care: laborator tehnologic 36 ore 43: Pedagogie Total ore: 60 ore din care: laborator tehnologic 36 ore 44: Cercetare în nursing Total ore: 60 ore din care: invatamant clinic 36 ore 45: Ginecologie şi nursing în ginecologie Total ore: 60 ore din care: invatamant clinic 36 ore 46: Obstetric ă şi nursing în obstetric ă Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 72 ore 47: Puericultur ă pediatrie şi nursing specific .chirurgicale Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 72 ore 52: Gerontologie. geriatrie şi nursing specific Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 84 ore 53: Oncologie şi nursing în oncologie Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 84 ore 54: Îngrijiri paliative Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 96 ore 55: Nursing comunitar Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 96 ore 7 Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 72 ore 48: Neurologie şi nursing în neurologie Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 84 ore 49: Psihiatrie şi nursing în psihiatrie Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 84 ore 50: Anestezie – terapie intensiv ăşi nursing specific Total ore: 120 ore din care: invatamant clinic 96 ore 51: Conduit ă în urgen țe medico .

In semestrul II. o zi / saptamana (cu durata de 8 ore). este prevazuta invatamantui clinic in comunitate. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 12 saptamani alocate invatamantului teoteretic si tehnic si 9 saptamani alocate invatamantului clinic.Modulul 56: Ingrijiri la domiciliu Total ore: din care: invatamant clinic 60 ore 36 ore Numar total: 1. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă 8 . in saptamanile repartizate invatamantului teoretic si tehnic.680 ore (28 credite) din care: invatamant clinic: 984 ore Anul III: 42 saptamani.

Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

afective şi spirituale ale bolnavului în mediul spitalicesc. ținând cont de nevoile fizice. c. b. de reanimare şi de transfuzie sanguină. medicină generală şi specialități medicale. igiena şi îngrijirile mamei şi nou-născutului. 6. În toate serviciile în care elevii asistenți sunt repartizați în cursul formării lor practice trebuie să existe în orice moment cel puțin un asistent cu diplomă care poate asigura supravegherea şi suficient personal de alte categorii pentru a evita ca elevului s ăi se încredin țeze sarcini fără valoare educativă pentru el. Principii generale de sănătate şi îngrijiri de sănătate . la locul de muncă etc. institu ții de sănătate. Învățământul clinic (stagii) trebuie să aibă ca obiect toate aspectele rolului de asistent în materie de îngrijiri de sănătate la acest nivel. de aceea: trebuie să existe un personal calificat suficient de numeros pentru a asigura o calitate satisfăcătoare a îngrijirilor de sănătate la nivel de asistent. 5. 3. b) observă situațiile sau condițiile fizice sau afective care exercită un efect important asupra sănătății şi comunică aceste observații celorlalți membri ai echipei sanitare. 4. 7. la şcoală. chirurgie generală şi specialități chirurgicale. precum şi îngrijirile de sănătate de primă urgență. îngrijirea persoanelor în vârstă şi geriatrie. Învățământului teoretic şi tehnic cuprinde: 1. Orientare şi etică profesională 2.Conform reglement ă rilor europene şi na ționale. În determinarea locurilor de stagiu trebuie să se țină seama de următorii factori: a. Proporția consacrată învățământului clinic (stagii) trebuie să reprezinte cel puțin jumătate din timpul consacrat învățământului total. II..reprezintă instruirea efectuată în spitale. îngrijirea copilului şi pediatrie. I. 2. Asistenții cu diplomă din serviciile acreditate ca teren de stagiu trebuie să colaboreze la supravegherea şi formarea elevilor aflați sub responsabilitatea instructoarelor şcolii. familial. Numărul de ore de înv ă țământ de bază pentru asisten ți medicali generalişti trebuie fixat la minimum 4. Este o instruire coordonată. incluzând prevenirea bolii. sănătate mintală şi psihiatrie (pe cât posibil într-un serviciu specializat). Numărul de ore pentru învățământul teoretic şi tehnic nu trebuie să fie mai mic de o treime din timpul consacrat formării în totalitate. Acesta include: 1. Învățământul clinic de îngrijiri la nivel de asistent trebuie să aibă în ansamblul său o valoare educativă. educația sanitară. îngrijiri la domiciliu. trebuie s ăexiste condi ții satisf ă ă c toare în materie de sedii şi de material utilizate pentru îngrijirea bolnavilor. c) formează şi dirijează personalul auxiliar necesar pentru a răspunde nevoilor serviciului de asistență din orice instituție de sănătate. asistentul medical generalist trebuie să aprecieze în orice moment care sunt îngrijirile de care fiecare bolnav are nevoie şi să îi atribuie personalul corespunzător. inclusiv servicii de îngrijire medicală la domiciliu. Înv ățământului clinic (stagii) . asistentul medical generalist exercit ă urmă toarele func ii esențiale: ț a) dă îngrijiri competente persoanelor a căror stare le cere.600. Cu această responsabilitate.

Medicină generală şi specialități medicale îngrijiri de 3.1. Chirurgie generală şi specialități chirurgicale sănătate pentru: 3. Anatomie şi fiziologie 9 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Puericultură şi pediatrie 3. Sănătate mintală şi psihiatrie 3. Igienă şi îngrijirile de sănătate a mamei şi nounăscutului 3.A.5.3. Ştiin țe fundamentale 3. Principii de 3.4. Îngrijiri de sănătate pentru persoanele în vârstă şi geriatrie 1.6. Îngrijiri de sănătate B.2.

Biofizică şi biochimie 5. Profilaxie 6.1. Principii de învățare (pedagogie) 8.6. Principii de administrație 8.2. Farmacologie 8. Legislație socială şi sanitară 8.2. Patologie generală 3.1. Ştiințe sociale8.5. Sociologie 8. virusologie şi parazitologie 4.4. Educație sanitară 7.3. Bacteriologie. Igienă 6. Psihologie 8.2. Aspecte juridice ale profesiei Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 10 . Dietetică 6.

Compara reprezentari grafice in aplicatiile Word si Excel 3. competență C. să compare reprezent ă grafice în aplica țiile Word şi Excel. Parcurgerea programului permite elevilor să dobândească competențe suficiente şi cunoştințe care să le permită găsirea unui loc de muncă corespunzător calificării.1. Compară . având atribuții de coordonare şi control. Comunica pe Internet 5. La parcurgerea programei şcolare se va avea în vedere dobândirea competențelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională specific calificării. să comunice prin Internet. Persoana care va absolvi acest modul va fi responsabilă de execuția propriei activități. se va parcurge cu aceleaşi con ținuturi la toate calific ă de nivel 3 avansat din rile domeniul Sanatate si asistenta pedagogica. în vederea asigurării pregătirii de specialitate pentru obținerea calificării de nivel 3 avansat. dar şi de realizarea sarcinilor încredințate grupului din care face parte. Unitate Competențe de crt. să structureze şi să prezinte informații din surse variate.2.  Lista competen țelor specifice unit ății de competenta corespunz toare ă modulului: 1.Modulul 1: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR  Not ăintroductiv ă Modulul UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR se studiază pe parcursul anului I. ri să administreze o bază de date. din care 30 de ore laborator tehnologic. Modulul are alocat un număr de 60 de ore pe an. Utilizează sistemul de 1. După parcurgerea acestui modul. Administreaza o baza de date 4. Structureaza si prezinta informatii din surse variate  Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor reprezentări grafice în aplicațiile Word şi Excel Nr. şcoală postliceală. Utilizarea calculatorulu operare Windows i si tehnologia comunicațiilo r C. Asistent medical generalist. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR. Utilizeaza sistemul de operare Windows 2. elevul va fi capabil să utilizeze sistemul de operare Windows. Acest modul. specifica domeniului.

redenumire. Formatare document şi foi de calcul: setare pagină. mărime font. grupare linii şi coloane. configurarea imprimantei. repornirea calculatorului. chenare. copiere/lipire. 11 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2. obiecte de lucru pe desktop. butonul. tip caracter. operații asupra directoarelor şi fişierelor. 2. antet. Interfața sistemului Windows: obiecte grafice de interfață pictograma. selectare culori. Operații de operare asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul: inserare/ştergere. 3. exploatare foi de calcul. stil. lista de selecție. configurarea tastaturii. 4. grosimea liniei. navigarea în şi între ferestre. consultarea documentației auxiliare. Elemente avansate de operare: modificarea configurației pentru desktop. Organizarea informațiilor în sistemul de operare Windows: creare directoare. 1. suporturi mobile. Noțiuni elementare de operare: pornirea şi închiderea calculatorului. font. shortcut-uri. fereastra - obiectul fereastră. grupul de obiecte.Conținuturi 1. caseta de text. fişiere. aliniere.

3. formatare. accesare cont. Inserare obiecte: imagini. grafice. 1. Comunică pe Internet C. normative. actualizare. 3. 4. de la simplu la complex. forum. Încărcarea unei baze de date: introducere şi validare date. ecuații. conversii. şir de caractere. închidere bază de date şi tabele. memo şi funcții pentru date de tip numeric. Prelucrarea informațiilor dintr-un tabel: sortare. 4. tip. Structura bazei de date: tabele (nume componente. documente text. diagrame. referințe absolute şi relative. dialog. date calendaristice.3. Operații pentru transmitere informatii: crearea unui cont. Tehnici de căutare adecvate surselor de informații: motoare căutare Internet. 1. sortare. bazele de date şi informa țiile din surse variate vor corespunde domeniului profesional. 5. . fişiere multimedia. date calendaristice. materiale scanate. scădere. Metode de schimb al informațiilor: email. 2. localizare.4.  Condi ții de aplicare didactic şi de evaluare ă Modulul UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR poate fi parcurs în mod independent. logice. sursa datelor. liste de discuție a informațiilor.C. dimensiune). 3. cataloage. medie aritmetică). funcții simple (adunare. Trasare diagrame: tip. alfanumerice. dicționare. respectiv reprezent ările grafice în aplica țiile Word şi Excel. grupuri de cuvinte. Conținuturile se vor exemplifica în func ție de domeniul profesional. fişiere de pe floppy şi CD-ROM. şabloane prezentări. 2. Internet. cuvinte-cheie. suprafață diagramă. 2. Operații asupra tabelului dintr-o bază de date: creare. 5. Structurează şi prezintă informații din surse variate subsol. grafice. indexare. Administrează o bază de date C. filtrare. Tipuri de date: numerice. Surse de informatii: baze de date. poziționare pe o înregistrare. Exploatarea unei baze de date: deschidere. baze de date corespunzatoare domeniului de activitate. limbaj. subtotaluri. de uz general. 1. expediere mesaje. Prezentare material realizat: operații complexe de calcul tabelar. Îmbinare informații într-un mod coerent: conținut unitar. 3. şir de caractere.5. iar ordinea de parcurgere a con ținuturilor este cea din tabelul de corelare a competențelor şi conținuturilor. dezbatere on-line. tipărire.

Alegerea acestor activit ăți ofer ă urm ătoarele avantaje: sunt orientate asupra celui care înva ță. exerci țiul. Alegerea acestor activități conduc la o orientare asupra celui care învață. urmând să le pună mai bine în valoare. metoda practic . Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 12 . Se recomandă metode cum sunt: demonstra ția. permite individualizarea învățării. oferă maximul de deschidere. Activitățile la lecții pot fi variate astfel încât să garanteze că toate stilurile de învățare sunt atinse. autoevaluarea. permite diferențierea sarcinilor şi a timpului alocat. urmând să le pună mai bine în valoare. ă observa ția sistematic ă a comportamentului elevilor. permit diferențierea sarcinilor şi a timpului alocat. respectiv asupra disponibilităților sale.Profesorii pot folosi informații despre stilul de învățare al elevilor. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor aplica activități de învățare cu caracter interactiv. proiectul.

exerci țiul.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performan ță. prin fişe individualizate. În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ. demonstra ția. Metodele de predare vor fi variate. evaluarea altor competențe nefiind relevantă.  Sugestii metodologice Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra num rului de ore ă alocat fiec ă rei teme. Instruirea se va realiza în laboratorul de informatic cu o bun dotare ă ă material ă şi cu softul corespunz ător. în funcție de dificultatea acesteia. dezbaterea şi discuții în grup. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştințelor şi de formare a deprinderilor. . Instruirea prin activitatea la computer are importan ță deosebită în realizarea corespunzătoare a competențelor pentru viitorii tehnicieni devize şi măsurători în construcții. dac ăsunt îndeplinite criteriile de performan ță ce pot fi atinse numai dacă în procesul de înv ățământ sunt asigurate condi țiile de aplicabilitate descrise în standard. O competență se evaluează o singură dată. predominând studiul de caz. de nivelul de cunoştin țe anterioare ale grupului instruit. Se evalueaz ă numai competen țele din acest modul. pentru verificarea atingerii competen țelor. condițiile de aplicabilitate şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională corespunzător calificării. Nivelul de preg ă tire teoretic ăeste realizat corespunz ă tor. Evaluarea continuă şi sumativă este condiționată de evaluarea stabilită în Standardul de pregătire profesională. Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 13 .

Aplică tehnici de comunicare orală.Modulul 2: COMUNICARE PROFESIONAL Ă  Not ăintroductiv ă Modulul COMUNICARE PROFESIONALĂ reprezintă un modul de pregătire de specialitate pentru calificarea asistent medical generalist şi se va parcurge în anul I al şcolii postliceale. Aplică tehnici de comunicare orală 3. Nr. competență 2. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă 2. C. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în Standardul de pregătire profesională. C. Unitate de Competențe crt. Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 30 de ore de invatamat clinic. Acest modul va dezvolta abilități cheie elevilor ce doresc o asemenea calificare. 3. Elaborează profesională strategii pentru o comunicare eficientă. Realizează un . 2. 1. Realizează un raport formal  Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competenta: COMUNICARE PROFESIONALA raport formal.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Comunicare C. Programa şcolară se va utiliza împreună cu Standardul de pregătire profesională specific calificării.

metode de ascultare. 2. prin structură. statistici. 3. discuții. manuale. subiectul în cauză. concise. Informații selectate în funcție de complexitatea temei. informatizate. ocazie. internet. Metode de comunicare adecvate: scrise. 2. Susținere: în situații formale sau informale în funcție de numărul de vorbitori. relevante. buletine informative. prezentarea unor informații. prin alegerea tonului şi a vocabularului. seminarii.Conținuturi 1. procese verbale. Strategii de ascultare în funcție de situație. vorbitor. publicul țintă. 4. folosirea unui suport specific. asigurarea posibilității de exprimare. stimularea creativității. mass-media. Argumentare prin idei clare. prin modulația vocii.Facilitarea comunicării eficiente prin: acceptarea de opinii diferite. oferirea feedback-ului. viteza vorbirii. adaptarea comunicării la nivelul de înțelegere al auditorului. 1. Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informațiilor. 1. documentații întocmite corect. 2. persuasive. prin comunicare non verbală. încadrarea în timp. relevanță. Conținutul şi structura raportului în funcție de: 14 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . întreținerea unor discuții. audio. adaptate contextului şi interlocutorului. publicații de specialitate. Metode de verificare a eficienței comunicării: obținerea feedback-ului. rapoarte. 4. Surse de informații: informații interne şi externe. încurajarea discuției. documentație specifică. verbale. prin articulare. 3.

standardul de prezentare. diferențiată ținând cont de nivelul inițial de pregătire. Se evalueaz ă numai competen țele din acest modul. proiect( exemplu: realizarea unui raport formal). momentul si persoana care face evaluarea.  Condi ții de aplicare didactic şi de evaluare ă Parcurgerea conținuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competențelor şi conținuturilor.elevii participă cu cunoştințele lor dobândite anterior la procesul de învățare. tehnicile de comunicare oral şi realizarea unui raport formal se vor ă exersa şi vor corespunde domeniului profesional. . dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă. Raport formal elaborat: document coerent. relevante si concise adaptate unui context dat). numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. . . fise de lucru. evaluarea altor competențe nefiind relevantă. . de moduri de administrare. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de comunicare standardizata pe diferite teme profesionale( exemplu: prezentare de retete. exercitii de utilizare a terminologiei profesionale. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Modulul COMUNICARE PROFESIONAL Ă poate fi parcurs independent. respectiv Sanatate si asistenta pedagogica. teste de evaluare. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de preg ă profesional ă tire . În elaborarea strategiei didactice. O competență se evaluează o singură dată. de reactii adverse sau de contraindicatii). Indiferent de locul. de indicatii terapeutice. bine structurat.elevii au stiluri diferite de învățare. fise de lucru( exemplu: realizarea unei succesiuni de idei clare. fise autoevaluare. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. succesiunea logică. Conținuturile se vor exemplifica în funcție de domeniul profesional. formatul) 3. pentru verificarea atingerii competentelor. adecvat scopului propus. Cadrele didactice. suportul ( grafica. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreaza elevul.elevii învață cel mai bine atunci când învățarea răspunde nevoilor lor. profesorii va trebui s ă țină seama de următoarele principii moderne ale educației: .tipul informației. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informațiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. realizarea unui produs/proiect. Dezvoltarea competen țelor individuale vizate prin Standardul de preg ă tire profesională se va realiza prin exemplificare pe domeniul profesional. respectiv strategiile pentru o comunicare eficientă. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie.

prin fişe individualizate. ț Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bun dotare ă material ă şi cu softul corespunzător pentru colectarea şi procesarea informa țiilor şi redactarea rapoartelor formale. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. proiectul. autoevaluarea. ritmul de înțelegere şi asimilarea cunoştiin țelor şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i.Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare : observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Instruirea 15 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . investigatia. Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. coevaluarea. dotarea cu material didactic. volumul şi nivelul de cunoştințe anterioare. tema in clasa.  Sugestii metodologice Profesorul are libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcție de: dificultatea temei.

publicații de specialitate. Pentru realizarea competențelor pot fi derulate diverse activități de învățare: documentare cu ajutorul internetului.prin activitatea de aplicații practice de tehnoredactare la computer are importanță deosebită în realizarea corespunzătoare a competențelor de comunicare pentru viitorii asistenti medicali generalisti. teste de evaluare prin care elevii demonstrează că sunt capabili să atingă competențele din cadrul modulului. informare prin mass-media. statistici. dac ăsunt îndeplinite criteriile de performan ță ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învă țământ sunt asigurate condi țiile de aplicabilitate descrise în standard. vizionări de casete video şi CD-uri. Nivelul de preg ă tire teoretic ăeste realizat corespunz ă tor. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă 16 . proiecte. vizite de documentare la agenții economici. discuții.

Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

Modulul 3: ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI  Not ăintroductiv ă Modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI face parte din pregatirea generala din anul I. scheletul (scheletul capului. Identifica si localizeaza principalele parti componente ale corpului uman Conținuturi 1. structura osului. Axele si planurile de orientare in organism descriere. Identifica si localizeaza principalele parti componente ale corpului uman 2. sangele). compozitia chimica a oaselor. corpului uman principalele grupe de muschi somatici (muschii capului. Nomenclatura anatomica C. 1. Niveluri de organizare anatomica si nivelurile de fiziologica (celule. Modulul are alocate 120 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. diviziunea celulara (mitoza si meioza) 3. Sistemul muscular. Sangele . Clasifica 1. Celula tipuri de celule. Tesuturile . In modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA. rol 3. Unitate de crt. compartimentele celulare (organizat organitele celulare . organizare aparate si sisteme) anatomica si definitie si descriere fiziologica 2. structuri morfofiziologice. organe.clasificare (epitelial. C. pentru calificarea: asistent medical generalist. neorganizat . conjunctiv.1.2. muschii . Sistemul osos. aparate si sisteme 2. scheletul membrelor) partile componente ale 3. Clasifica nivelurile de organizare anatomica si fiziologica 3.  Lista competentelor specifice unit ății de competen ță corespunzatoare modulului: 1. Descrie elementele de fiziologie ( pe aparate si sisteme) ale corpului uman 6. caracterizare. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala.structura muschiului.apa. muscular. Caracterizeaza principalelor functii ale organismului 5. Anatomie si fiziologie umana Competențe C.3. Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu  Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competenta: ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI Nr. substante anorganice si organice). Analizeaza partile componente ale corpului uman 4. nervos. competență 3. muschii gatului. 2.regiuni.componente (elemente figurate si plasma sanguina) si proprietati 3. localizare. Analizeaza scheletul trunchiului. rol 3. Organizarea generala a corpului uman . tesuturi. 3. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.

principalele ligamente si 17 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .trunchiului. Topografia corpului . gatului. Componentele anatomice de la nivelul capului. muschii membrelor) 1. Compo nentele anatom ice ale principalelor sisteme si aparate denumire si localizare 3.etajele si regiunile cavitatii abdomino-pelviene. trunchiului si membrelor 2.

pancreasul). tensiunea arteriala (definitie. glandele anexe ale tubului digestiv (glandele salivare. manifestarile activitatii cardiace). difuziunea si schimburile de gaze la nivelul membranei alveolo-capilare. Artrologie-articulatiile fixe. vascularizatia si inervatia inimii. corpului mobile). fiziologia circulatiei sangelui (proprietatile functionale ale inimii. Functiile sangelui.descriere . sistemul limfatic). proprietatile muschilor. Aparatul cardio-vascular . fiziologia aparatului digestiv (digestia bucala.descriere. structura. circulatia capilara. manifestarile externe ale contractiilor musculare 4. fiziologia articulatiilor (sistemul uman de parghii). semimobile. de reproducere) . intestinul gros).cavitatea bucala. specificarea aparatelor si sistemelor care le indeplinesc si a interrelatiilor dintre acestea 1. Descrie sanguine (sistemul AOB si Rh) si elementele de importanta acestora fiziologie (pe (principiile transfuziei de sange. absorbtia produsilor de C. stabilirea aparate paternitatii. stabilirea compatibilitatii si sisteme) ale sanguine dintre mama si fat etc .descriere. respiratia celulara). esofagul. structura. factorii care o influenteaza. arborele circulator (sistemul arterial. configuratia interna a inimii. reglarea respiratiei 5. digestia gastrica. ficatul. Principalele functii ale organismului uman (de relatie. patologia articulatiilor (entorse si luxatii) 3. digestia in intestinul gros. vascularizatia si inervatia plamanului. Fiziologia muschilor. determinare si reglare). Aparatul digestiv . grupele C.descriere. rol). reglarea circulatiei sangelui 6. revolutia cardiaca.mezouri care leaga intre ele organele cavitatii abdomino-pelviene 1. sistemul venos.) 2. 4. 5. organele tubului digestiv din cavitatea abdominala (stomacul. splina (localizare. defecatia. intestinul subtire. Aparatul respirator . de nutritie. faringele. Caracterizeaza principalele functii ale organismului .digestia in intestinul subtire. hemostaza. structura. deglutitia. modificari patologice ale proprietatilor inimii. respiratia (ventilatia pulmonara. transportul gazelor in sange.

Aparatul excretor . functiile ficatului 7. structura.descriere. fiziologia aparatului excretor (formarea urinei. componente.descriere (aparat genital feminin. fiziologia sistemului nervos. mictiunea) 9.descriere.digestie). mecanismele de reglare a temperaturii corpului) 8. structura. vascularizatia si inervatia rinichiului. componente. caile urinare.glucidic. energetic si bazal . reglarea formarii urinei. fiziologia gonadelor. Metabolismul .substantele energetice. nidatia si gestatia) 10. lipidic. tipuri de metabolism (intermediar . mecanismele termogenezei/termolizei. reproducerea (fecundatia. fiziologia neuronului. 18 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Aparatul genital . proteic. Sistemul nervos . aparat genital masculin).definitie. proprietatile fizico-chimice ale urinei.

exercitii de utilizare a nomenclaturii anatomice. olfactiv.descriere. etc. fiziologia centrilor nervosi (maduva spinarii. Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu fiziologia sinapsei. suprarenalele. reflexul conditionat. Analizatorii . . encefalul. la procesul de invatare . profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . 6. tipuri de analizatori (cutanat. 2. tesuturi. endocrine. proiect (exemple: analiza mecanismelor fiziologice care realizeaza homeostazia mediului intern. exercitii de grupare a diferitelor structuri (celule. vizual. timusul. pancreasul endocrin. proiectul. descoperirea. epifiza structura. microorganismele patogene si parazitii. venoase. paratiroidele.hipoxia. dezechilibre hidroelectrolitice. kinestezic. umiditatea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. compararea. Glandele endocrine . calitatea si cantitatea alimentelor si a apei. gustativ. Factorii perturbatori ai echilibrului organismului : . aparate si sisteme) in functie de criterii date. limfatice. schema circulatiei arteriale. determinarea grupei sanguine si a Rh ului). metabolice. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. tiroida. tipuri de glande (hipofiza. drogurile etc.elevii au stiluri diferite de invatare . analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. acustico-vestibular). hormonii secretati si rolul acestora). Mecanisme specifice de adaptare a organismului la variatiile mediului intern si extern  Condi ții de aplicare didactic şi de evaluare ă Modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI poate fi parcurs in mod independent.descriere. organe. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare a partilor componente ale corpului uman. rezolvarea de fise de lucru (exemple: localizarea si raporturile anatomice dintre organele abdominale.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare .elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. problematizarea. . sistemul nervos vegetativ).elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. fiziologia analizatorilor 12.externi (temperatura. Interrelatiile dintre functiile organismului uman 3. activitatea nervoasa superioara 11. mecanismul de feed-back 1. demonstratia.interni . procese corticale fundamentale.C. In elaborarea strategiei didactice. calitatea si compozitia aerului si solului. reflexul neconditionat.

schema feed-back . 19 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. fise autoevaluare. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. realizarea unui produs/proiect. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta.ului endocrin). evaluarea altor competente nefiind relevanta. momentul si persoana care face evaluarea. Indiferent de locul. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. fise de lucru. teste de evaluare. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Se evalueaza numai competentele din acest modul. pentru verificarea atingerii competentelor.

preparate formolizate. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. observatia. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI. dezbaterea etc. cataloage. munca independenta. autoevaluarea.  Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. diapozitive. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: atlase. folii de retroproiector. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea.Cadrele didactice. tema in clasa. proiectul. exercitiul. studiul de caz. preparate microscopice. investigatia. volumul si nivelul de cunostinte. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii „asistenti medicali generalist”. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. . casete video. coevaluarea. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. simularea. planse. dotarea cu material didactic. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. conversatia. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. desene. mulaje etc.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 20 .

5.din pregatirea generala din anul I.  Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competenta: VIRUSOLOGIE. bacilul tetanic. pentru calificarea: asistent medical generalist. Virusologie.  Lista competentelor specifice unit ății de competen ță corespunzatoare modulului: 1.2. competență 4.3. Morfologia si structura virusurilor 1. Caracterizeaza infectiile nosocomiale 5. Analizeaza bacteriologie si principalele tipuri de parazitologie organisme cu potential patogen la om Conținuturi 1. bacilul difteric. Virusurile poliomielitei 1. Patogenitatea bacteriilor 2. Caracterele generale ale virusurilor 1. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE. Unitate de Competențe crt. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza VIRUSOLOGIE. 1.10. bacilul carbunos. Multiplicarea virusurilor 1. Modulul are alocate 120 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. Analizeaza principalele tipuri de organisme cu potential patogen la om 2. gangrena gazoasa) 2. Descrie notiunile de epidemiologie 4. Morfologia si fiziologia bacteriilor 2.3. gonococul) 2. Aplica normele de prevenire a transmiterii infectiilor si metodele de combatere a organismelor patogene. meningococul.5. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Cultivarea virusurilor 1.6. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE face parte Modulul: 4 VIRUSOLOGIE. Sindromul de imunodeficienta acuta dobandita 2.7.1. bacilul dizenteric. vibrionul holeric. bacilul lepros. Virusologia (inframicrobiologia) generalitati 1. bacilul botulinic. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Bacteriologie -generalitati 2. C.Cocii patogeni (stafilococul. pneumococul.2. In modulul VIRUSOLOGIE. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE . Bacilii patogeni (bacilul coli. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE Nr. bacilul Koch.8.1. Compozitia chimica a virusurilor 1. Toxiinfectiile alimentare -  Not ăintroductiv ă Modulul VIRUSOLOGIE. streptococul. Virusurile hepatice 1. Clasificarea virusurilor 1. genul Salmonella. Virusurile gripale 1. Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele si om 3.4.4.9.

7. Rickettsiile 3.generalitati 21 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . bacilul coli. germeni aerobi si anaerobi formatori de spori). 6. shigele. Micologie . 5.caracterizare. epidemiologie 2. Leptospirele 2. Genul Brucella 2. Treponema pallidum 2. agenti patogeni implicati ( salmonele. stafilococi. 8. proteus. streptococi.

reprezentanti (Arachnide. Tricofitia 3. Microsporia 3. 4. Entomologie . Caracterizeaza infectiile nosocomiale C. Insecte) C.generalitati. 5.5. 1. Flagelate. Infuzori) 6. Notiuni generale de parazitologie 5. Helmintologie . Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele patogene si om C. reprezentanti (Rhizopode. 4. Candidoza si actinomicoza 4. reprezentanti (Plathelminti. Favusul 3. 2. 3.3.generalitati. 3. Descrie notiunile de epidemiologie normel e de preven ire a transmit erii infectiil or si metodel e de C. Epidermofitia 3.2.generalitati. Sporozoare. Nemathelminti) 7. Protozoologie . Aplica .

sterilizarea. Caile de transmitere a organismelor patogene (directe si indirecte) 2. Procesul infectios: . scaderea rezistentei antiifectioase a pacientilor(cei supusi la tratamente imunosupresoare.factori favorizanti: utilizarea materialelor si instrumentelor insuficient sterilizate sau nesterilizate.etape: incubatia. proteze organice). urina. arsuri. de mediu. dezinfectia. terapie cortizonica etc.factorii favorizanti: naturali.surse de infectie (flora indigena a pacientului. bacilii enterici Gramnegativi. perioada de stare. calea de transmitere. hemodializa etc. izolarea in cultura pura a germenului si realizarea antibiogramei . Agenti etiologici implicati in declansarea infectiilor nosocomiale: stafilococii. mediul) . diabet zaharat. intradermoreactiile (IDR) 1. materii fecale.definitie . alcoolism. spalatura gastrica. sindroame mieloproliferative.directe: examen direct microscopic prin coloratii specifice. 2. 2. cu afectiuni alergizante. dezinsectia. organismul receptiv . .etc. cu arsuri.Conditii predispozante: cateter urinar. Metode de laborator pentru stabilirea diagnosticului etiologic al bolilor infectioase: .sange. alti pacienti. LCR. deratizarea 22 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . depistarea Ag microbiene. Metodele de distrugere a organismelor patogene.). puroiul.definitie .1.indirecte: diagnostic serologic (depistarea si dozarea Ac). sectiile de ATI. dezvoltarea unor tulpini de bacterii si fungi patogene. Pseudomonas si germenii anaerobi 1. Apararea organismului (mijloacele de aparare nespecifice si specifice) 1. catetere. exsudatul. Proprietatile macro. Recoltarea probelor biologice si patologice: . splenectomie. chirurgie. sputa etc. personalul medical. vindecarea (posibil cronicizarea) -factorii determinanti: sursa de infectie.si micro..v. corpi straini(canule i. 3. etapa de debut. convalescenta. Infectiile nosocomiale .organismelor participante la procesul infectios 2. economicosociali etc. pneumococii.

Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea . coevaluarea. autoevaluarea.combatere a organismelor patogene. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. fise autoevaluare. apiterapia 3. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. caile de prevenire si combatere a organismelor patogene). deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. momentul si persoana care face evaluarea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare a organismelor patogene la om.  Condi ții de aplicare didactic şi de evaluare ă Modulul VIRUSOLOGIE. rezolvarea de fise de lucru (exemple : compararea structurii si fiziologiei diferitelor tipuri de organisme patogene. problematizarea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi : fise de observatie. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. pentru verificarea atingerii competentelor. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. demonstratia. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. exercitii de grupare a diferitelor organisme (virusuri. realizarea unui produs/proiect. paraziti) in functie de criterii date. chimioterapia.  Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. tema in clasa.antibioticoterapia. compararea. In elaborarea strategiei didactice. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. bacterii. Cadrele didactice. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. evaluarea altor competente nefiind relevanta. proiectul. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. proiect (exemple: schema raspunsului imun. proiectul. schema cailor de transmitere si raspandire a procesului infectios). fise de lucru. fungi. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. volumul si nivelul de cunostinte. descoperirea. investigatia. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. fitoterapia. Medicatia profilactica si curativa impotriva organismelor patogene . analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. teste de evaluare. Indiferent de locul. dotarea cu material didactic. vaccinoterapia. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE poate fi parcurs in mod independent.

observatia. studiul de Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 23 . conversatia. munca independenta. exercitiul. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind VIRUSOLOGIA. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “ asistenti medicali generalist”. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. BACTERIOLOGIA SI PARAZITOLOGIA.stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. simularea.

Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: cataloage. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. casete video. poze. desene.caz. diapozitive. folii de retroproiector. dezbaterea etc. insectare. planse. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 24 . Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. preparate microscopice etc.

2.  Lista competentelor specifice unit ății de competen ță corespunzatoare modulului: 1. hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului 4.1. Descrie componentele materiei vii si legaturile dintre ele C. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Stabileste importanta enzimelor.3. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. Stabileste importanta enzimelor. Descrie componentele materiei vii si legatura dintre ele 2. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Aplica metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului si compozitiei chimice a probelor biologice de analizat  Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competenta: BIOCHIMIE Nr.4. hormonilor si vitaminelor reglarea functiilor organismului in . Scopul acestui modul este de a forma deprinderi si abilitati in analizarea si evaluarea notiunilor de BIOCHIMIE. Unitate de crt. In modulul BIOCHIMIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza BIOCHIMIE. Not ă introductiv ă Modulul BIOCHIMIE face parte din pregatirea generala din anul I pentru calificarea: asistent medical generalist. Caracterizeaza metabolismul materiei vii 3. competență 5. Biochimie Competențe C. Caracterizeaza metabolismul materiei vii C. Aplica metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului si Modulul 5: BIOCHIMIE C.

electroforeza 2. Metabolismul .N. hematocrit. colesterolemie. rol. glucide. uremie. patologia succesiva hiposau hiper. Biochimia sangelui . etc. energetic si bazal substantele energetice. utilizarea specifica a resurselor metabolice.S). glicemie. cationi si anioni) 2. lipidic.compozitie chimica.glucidic. anabolism. reglarea cailor metabolice. cromatografie. mecanismele de reglare a temperaturii corpului). mecanismele termogenezei / termolizei.Enzimele . clasificare. substante organice(proteine. timp de coagulare.definitie.O. cai metabolice principale 3. dereglarile metabolice si efectele lor asupra organismului 1. Metodele fizice utilizate in laborator: pH metrie.Vitaminele generalitati. Tipuri de metabolism (intermediar.H. hemograma. 3.definitie. biodegradare.elementele fundamentale (C. Structura si proprietatile materiei vii. manifestarile legate de lipsa lor din organism 2.secretiei hormonale 1. caracterizare.P. catabolism 2.Conținuturi 1. lipide) si anorganice(apa. rolul lor in organism. proteine 25 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Hormonii .biosinteza. hidroelectrolitic. mod de actiune. spectrofotometrie. legaturile dintre acestea 1. Interrelatiile dintre diferitele tipuri de metabolism caile metabolice comune. clasificarea.Componentele materiei vii . rolul lor in functionarea organismului 3. Determinarea principalelor constante biologice: VSH. proteic.

determinarea VSH-ului. Examenul sangelui 8. momentul si persoana care face evaluarea. teste de evaluare. proiectul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.). exercitii de grupare a diferitelor elemente in functie de criterii date.compozitie chimica. fise autoevaluare. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. schema interrelatiilor metabolice). Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ : exercitii de clasificare a componentelor materiei vii. dar se au in vedere resursele locale pentru instruie. coevaluarea. demonstratia. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. sedimente 6. rezolvarea de fise de lucru (exemple: determinarea solubilitatii vitaminelor. Biochimia materiilor fecale 7. fise de lucru. Examenul urinei  Condi ții de aplicare didactic şi de evaluare ă Modulul BIOCHIMIE poate fi parcurs in mod independent. schema actiunii hormonilor asupra diferitelor functii ale organismului. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. investigatia. bila 5. Se evalueaza numai competentele din acest modul. la procesul de invatare . evaluarea altor competente nefiind relevanta. . analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. problematizarea. In elaborarea strategiei didactice. descoperirea. tema in clasa. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. pentru verificarea atingerii competentelor. realizarea unui produs/proiect. compararea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul activitatea didactica va cuprinde formula unui parteneriat intre scoala si laboratoare (firme) acreditate sa gestioneze problemele specifice notiunilor de BIOCHIMIE. proiectul.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Biochimia urinei . Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa.compozitiei chimice a probelor biologice analizat de plasmatice 4.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. gastric si intestinal. Cadrele didactice. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. proiect (exemple: schema actiunii enzimelor in cadrul diferitelor reactii metabolice.sucul pancreatic. Biochimia digestiei . Indiferent de locul. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. timpului de coagulare etc.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare .elevii au stiluri diferite de invatare . Se recomanda urmatoarele metode: observatia. autoevaluarea. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta.

ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. cerintele locale pentru pregatirea in calificarea asistent medical generalist.  Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei.baza materiala a scolii. cadrul de colaborare cu agentii economici. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. volumul si nivelul de cunostinte. dotarea cu material didactic. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 26 .

sticlarie si materiale de laborator. folii de retroproiector. conversatia.Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. microscop. munca independenta. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. simularea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. exercitiul. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. desene. observatia. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. reactivi etc. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind BIOCHIMIA. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. preparate microscopice. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. produse biologice. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă 27 . studiul de caz. dezbaterea etc.

Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

Embriologie si C1 Enumera genetica etapele dezvoltarii organismului uman. 5. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Enumera etapele dezvoltarii organismului uman. 2. competenta 6. Unitate de Competente crt. 3. . Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. Descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor. Clasifica bolile cu transmitere genetica si precizeaza rolul factorilor teratogeni. Enunta caracteristicile dezvoltarii prenatale. Analizeaza ereditatea caracterelor la om. Domeniul: ăS ăn tate şi pedagogic Nivelul: 3 avansat ă asisten ță C2 Enunta caracteristicile dezvoltarii prenatale C3 Descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor. In modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA se regasesc abilitatile din unitatea tehnica de baza EMBRIOLOGIE SI GENETICA.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: EMBRIOLOGIE SI GENETICA Nr. pentru calificarea: asistent medical generalist. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.  Lista competentelor specifice unitatilor de competenta corespunzatoare modulului: 1.Modulul 6: EMBRIOLOGIE SI GENETICA  Nota introductiva Modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA face parte din pregatirea generala din anul I. 4.

2. ovogeneza. pielii si anexelor ei. glandelor salivare. Cresterea statulara 2.dezvoltarea ganglionilor spinali si a ganglionilor cranieni . cresterea tesuturilor si organelor 2.2.factori exogeni materni in dezvoltarea embrio-fetala.1.2.Continuturi 1. segmentatia.2. mezoblastul. Calificarea profesională: Asistent medical generalist factori fizici. 3.1. echilibrului.2. dintilor 28 . . mezencefalului.1.dezvoltarea hipofiziei. dezvoltarea celor cinci vezicule cerebrale: evolutia miencefalului. 1. diferentierea celulara.dezvoltarea organului mirosului. epifiziei. . factori cu influenta in dezvoltarea postuatala (aparatul alimentar. 1. vazului. endoblastul. blastulatia.1. morfologica. 3. endocrini. spermatogeneza.2. telencefalului. Derivatele foitelor embrionare: 3.1. Cresterea: 2.1.1.1. Caracterizarea perioadei preembrionare: gametogeneza. .dezvoltarea encefalului.3. Perioada fetala.factori endogeni genetici.1. Factori de crestere: endogeni. Etapele de dezvoltare prenatala: 1. gastrulatia.2.2. 2. controlul dezvoltarii si diferentierii.1. diencefalului. Derivatele ectoblastului: . exogeni: . factori socio-economici) 2. organogeneza.2. 2. Foitele embrionare: ectoblastul. metencefalului.2.2. Diferentierea: 2. auzului. Perioada embrionara: fecundatia.

glandelor sexulae. 3. duodenului.dezvoltarea si evolutia intestinului primitiv in general . scheletul corpului. glandelor suprarenale. membrelor. rectului si vezicii urinare. esofagului. Derivatele endoblastului: . portiunii ileo-colice a intestinului.dezvoltarea limbii si a glandei tiroide . sternul.3. neurocraniului. fictului si cailor biliare.2. organelor genitale externe. coastele. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat C5 Clasifica bolile cu transmitere genetica si rolul factorilor teratogeni . stomacului.2. pancreasului C4 Analizeaza ereditatea caracterelor la om.dezvoltarea laringelui. muschilor.3.2. aparatului cardio-vascular. Derivatele mezoblastului: dezvoltarea sistemului osos: coloana vertebrala.

Diviziunea celulara: mitoza (diviziunea indirecta).2.factorii mutageni si mecanismul lor de actiune: factori fizici (radiatiile neionizate si ionizate).2.1. Gena: . Segregarea independenta sau legea asortarii independente 4. profza.transmiterea (ereditatea) autozomal recesiva .4. telofaza. 4.2. amitoza (diviziunea directa) 4.functiile materialului genetic 4. meioza (diviziunea reductionala). Uniformitatea hibrizilor primei generatii (generatia filiala F1) 4.3.1. Acizi nucleici: . Natura materialului genetic: cromozomi. una reductionla si una mitotica ecuatoriala. . forma.2. diviziunea citoplasmei (citokineza). ARN) . Etapele mitozei: interfaza. biologici.reproducerea celulara si ciclul cromozomial. genopatii (boli moleculare monogenice. ereditatea poligenica.1.1.codul genetic: caracteristici .transmiterea (ereditatea) autozomal dominanta.1.3.2. chimici. Morfodisplazia: malformatii dobandite. acizi nucleici.1. Legile lui Mendel 4.transmiterea (ereditatea) legata de cromozomii sexuali (gonozomica) 5. 4.3.3. Diviziunea reductionala (meioza): are loc in celulele germinale (sexuale) si consta in doua diviziuni nucleare succesive.1.structura chimica a acizilor nucleici (ADN.1. .2. evidentierea cromozomilor. Diviziunea directa (amitoza) 4. Diviziunea indirecta (cariokineza sau mitoza): diviziunea nucleului (cariokineza). anafaza. boli poligenice) 5. morfodisplazii ale procesului de sexualizare.1. Etiologia 29 Calificarea profesională: Asistent medical generalist . dihibridarea. Segregarea hibrizilor in a II-a generatie 4. Transmiterea mendeliana: monohibridarea.2. genice. gena. morfodisplazii date de aberatii cromozomice. 4. Cromozomii: morfologia cromozomilor.notiunea de gena mutatii: sursa primara a variabilitatii organismelor.monohibridarea: . Clasificare: mutatii genomice. 4.1.2.1. 4.2. .3.1.transmiterea (ereditatea) autozomal codominanta .1. metafaza.2. Histodisplazia 5.3. cromozomiale.sinteza proteinelor: etape .1. dimensiunea.3.3. .

2. demonstratia. fise de lucru. Se evalueaza numai competentele din acest modul.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. evaluarea altor competente nefiind relevanta. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. . teste de evaluare. In elaborarea strategiei didactice. fise autoevaluare. efectuarea hartilor cromozomiale. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Cadrela didactice. compararea. biologici. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala.elevii au stiluri diferite de invatare .) Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. Factori genetici: constitutia genetica a embrionului. Maladii metabolice ereditare: fenilcetonuria. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . alcoptonuria. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. tema in clasa. 5. la procesul de invatare . tirozinoza. materni (starea fiziologica si patologica a mamei). care asigura pregatirea la acest modul isi stabileste durata evaluarii fiecarei competente. accidente genetice in meiozagenitorilor. coevaluarea. daltonismul  Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA poate fi parcurs in mod independent. proiectul. anemia falciforma. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: lucrari de laborator pentru evidentierea cromozomilor mitotici la plante sau Drosophila melanogaster. scheme. autoevaluarea. medicamentosi. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. energia termica. momentul si persoana care face evaluarea. Factori ecologici: fizici (radiatiile ionizante.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. albinismul. chimici. proiecte (ex: rasele si populatiile umane din punct de vedere genetic. hemofilia. factori mecanici). problematizarea. cretinismul sporadic cu gusa. modificarea „aparatului genetic” in celula embrionara. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. conceptia evolutionista despre om etc. realizarea unui produs/proiect. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. Indiferent de locul.2.malformatiilor: 5. pentru verificarea atingerii competentelor. experiente efectuate in laborator pe soareci. descoperirea.2. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.1. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 30 . dotarea cu material didactic. volumul si nivelul de cunostinte. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului.  Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei.investigatia. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. procesul.

desene. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. etc.Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. preparate microscopice. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. observatia. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 31 . cataloage. preparate formolizate. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: atlase. dezbaterea. soareci de laborator etc. folii retroproiector. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. exercitiul. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind EMBRIOLOGIA SI GENETICA. planse. casete video. simularea. diapozitive. conversatia. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. munca independenta. studiul de caz. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea.

Psihologie generala C2. de crt. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala. din care 60 ore de laborator tehnologic.MODULUL 7: PSIHOLOGIE GENERALA Not ă introductiv ă Modulul Psihologie generala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Psihologie generala. Evidentiaza structura integratoare a mecanismelor psihice . Identifica infrastructu psihicului uman  competenta 7. Modulul se efectueaza in semestrul I al anului I de studiu si are alocate un numar de 120 ore. Integreaza perceptiile interpersonale in practica profesionala  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PSIHOLOGIE GENERALA Nr. Unitate Competenta C1. Identifica infrastructura psihicului uman 2.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Evidentiaza structura integratoare a mecanismelor psihice 3.

17 Atentie reflectare ideal -subiectiva structuri si functia 1.3 Psihicul.1 Psihicul .4 Teorii psihologice ale dezvoltarii 1.ca (reglare si 2.1 Individ-individualitae proces primar autoreglare).5 Subconstient semnalizare) 1.forma a psihicului: 1. 1.16 Comunicare si limbaj 1.proces informatiilor psihice (Piaget.3 Personaj-social si masca secundar) prelucrarea 2.15 Afectivitate 1.2 Psihicul .6 Inconstient 1.4 Constient adaptarii.18 Vointa si de constructie a de adaptare Conceptul de personalitate realitatii (imaginea.9 Perceptii 32 si cutume.11 Gandire structural1.forma de 1.10 Reprezentari mentalitati etc.Niveluri 1. Erickson) determinat social1.12 Memorie functionale 1. traditii.7 Relatii intre 1.14 Motivatie vietii de relatie (legea 1.) Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist Continuturi .2 Persoana-personalitate si trairea. ca proces Captarea si 2. Kohlberg. functii de Reglarea psihica a comportamentului 1.13 Imaginatie Natura psihicului uman: ale Stimularea si energizarea comportamentului 1.8 Senzatii Structura personalitatii istoric (comportament 1. 2.

Integreaza Perceptiile interpersonale in practica profesionala 2. dezgust) 3. proximitate.  Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential.9 Dezvoltarea prejudecatilor: presiunea grupului. obedienta si conformism) Atractie interpersonala 3. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate (studii socio umane). In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului:  Elevul invata predominant descoperind. familiaritate si similaritate de atitudini.5 Personalitatea. simpatieantipatie. frustrare (personalitate prejudiciata). contact vizual. in timp ce profesorul il ghideaza. creativitatea Relatii intre componente 2. emotii) Formare impresii 3.10 Reducerea prejudecatilor: cooperare. activitati de predare . 3.1 Semnificatia gesturilor. teama.4 Relatii interpersonale si de munca (efectul halo.C3. curiozitate.5 Atribuire dispozitionala si atribuire situationala 3. Atitudini si prejudecati 3. furie. pozitia corpului. spatiu personal. psihologice. teoria “tapului ispasitor”.9 Aptitudini-caracter 2.7 Încadrarea in sabloane: boala si bolnav. posturii. afectiva. rasiale. consistenta comportamentala.  Experimenteaza problemele in globalitatea lor.2 Expresii faciala: categoriile Osgood (fericire. specificitate comportamentala. surpriza. comportamentala.entitate biopsihosociala si culturala 2. prima impresie. ca subiect matur. tristete.  Nu se limiteaza doar la sala de curs.caracterul.  I se permite sa se exprime in mod creativ. atingere 3.psihofiziologice 2.  Lucreaza in mod cooperativ. flux verbal. 3. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1.  Elevul invata in mod activ.6 Covarianta (Kelly)-consens comportamental. stereotipuri sexuale.3 Paralimbaj (tonul si ritmul vocii. 3.8 Componentele unei atitudini:cognitiva.8 Temperament-caracter 2.6 Temperament si tipologii: constitutionale. trasaturi centrale.10 Temperament-aptitudini Comunicare nonverbala 3.7 Aptitudinea. inteligenta. in grupuri. teambuilding.  Sugestii metodologice Modulul PSIHOLOGIE GENERALA poate fi parcurs independent.invatare cu caracter interactiv: conversatia .

joc de rol. “Caruselul”. observatie dirijata. ii ofera informatie “umpland vase goale”. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca . 33 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2. expunerea. studiul de caz. problematizare. descoperirea inductiva si deductiva. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”.euristica. Se recomanda a fi utilizate metode alternative: brainstorming. “Bulgarele de zapada”).recompense si competitie).

E. -Fundamentele psihologiei-Editura ProHUmanitate.munca independenta. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. pe secvente mai mari ).Psihosociologia familiei . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. 2000 . Bucuresti . 3. pe secvente mici). 2001 7. cumulativa (verificari partiale. Orrell.M. Golu. Zlate. 1996 5. ritmica. fisa de lucru. analiza produselor (culegeri de date). Cadrele didactice.-Introducere in psihologie Editura All. indiferent de locul. Neculau. evaluarea altor competente nefiind relevanta.2002 3..1997 4. durata evaluarii.1998 2.. manual pentru clasa a X-a. Bucuresti.C. arta. Seminar de discutii : “Formulati argumente pentru a sustine comportamentul unei persoane intr-o situatie data(ex:examen)” Seminar de discutii si / sau Joc de rol: “Alegeti o personalitate (din stiinta. Pe parcursul modulului. 2000 8. manual pentru scoli normale Editura Didactica si Pedagogica. Cretu. teste psihologice etc. T.M.A.N. Iasi. CD-uri.. sau sumativa. Bucuresti. c) Sugestii cu privire la aplicatii (laborator): Lucru pe grupe: „Cum influenteaza motivatia unei actiuni stabilirea scopurilor si actiunilor ulterioare?Argumentati”.. referate.P.O. coevaluarea in grupul de lucru.M. grup de discutii) 2. Se evalueaza numai competentele din acest modul.F.. Hayes. eseu cu numar de cuvinte prestabilit. Zlate. Bucuresti.. observarea sistematica a elevilor. joc de rol). Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea.Editura didactica si pedagogica.Fundamentele psihologiei .Psihologie sociala .S.-Introducere in psihologie-Editura Polirom.Acestea pot fi reduse prin contact social si cooperare/competitie? Argumentati” d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: casete video. Stefanescu. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu.-Psihologie. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. eseuri.P.Balan. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. activitati de invatare cu caracter aplicativ : fise de lucru. folii de retroproiector. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua. pentru a obtine acelasi nivel de performanta.P.Bucuresti. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme. Neveanu. probe practice (studiu de caz.3. Zlate. probe orale ( intrebari.Stefan. Druta. Iasi.Editura Polirom. Editura Humanitas Educational.D. care asigura pregatirea la acest modul.Editura Fundatia Romania de maine. test scris.  Recomand ă bibliografice: ri 1. Lucru pe grupe: ”Prejudecatile sunt idei preconcepute despre anumite persoane sau situatii. momentul sau persoana care face evaluarea. politica) si analizati modul ei nonverbal de a se prezenta si particulariza”. Bucuresti..Psihologie. 1998 6. referat.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 34 .

Unitatea de crt. colectivitățile statistice şi sociale Noțiunea de grup social mare: definiție. filozofică. socială 1. competență 8. Viața socială. clase sociale: structură şi stratificare socială. caracteristici.Talcott Parsons. naturalistă. clasificarea grupurilor sociale mari. Conținuturi tematice 1.3. colectivități umane.1 Explică noțiunile teoretice sociologiei. statut şi rol social.. Analizează şi sintetizează datele de sociologie medicală 4. Forme de asociere:colectivități umane: mulțimea.2 Noțiuni de antropologie Antropologie fizică. Explică noțiunile teoretice ale sociologiei 2. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE Nr. Descrie rolul cercetării sociologice 5. raportul dintre umanism şi antropologie Natura umană din perspectivă religioasă. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în standardele da pregătire profesională. se reg ă sesc abilitățile din unitatea de competență tehnică specializată SOCIOLOGIE.Modulul 8: SOCIOLOGIE. Emile Durkheim. Identifică elementele de sociologie a colectivităților .realitate socială. Identifică elementele de sociologie a colectivităților 3. ale C. • Max Weber.funcții:cognitivă .comportament uman. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE. socio culturală. Analizează diferite politici sociale şi de sănătate. Sociologie. politici sociale si de sanatate Competențe C. pentru calificarea: asistent medical generalist. socializare 2. umanizare. Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 1. În modulul SOCIOLOGIE.1. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.1 Problematica sociologiei: • concept de sociologie • problematica si funcțiile sociologiei:probleme sociale. 1. POLITICI SOCIALE ŞI DE S N TATE Ă Ă Not ă introductiv ă Modulul face parte din preg tirea specific ă ă din anul I.de prognoză socială praxiologică.2. Modulul are alocate 120 de ore din care 60 de ore de laborator tehnologic. relații individ societate. Elemente de sociologie a colectivităşii 2. Tabelul de corelare a componentelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: SOCIOLOGIE.

structuri semnificative : de comunicare. mobilitate socială: dimensiunile pe verticala si orizontala -procesul de integrare sociala si reintegrare. structura. conducerea. socioafectivă. funcții şi procese la nivelul grupului. cognitivă.stratificare socială. problematica demografică. grupul de muncă: competiție şi cooperare. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 35 . Grupuri sociale mici.

negocierea. condițiile constatiuirii grupului de muncă. juridică.4.2 Familia ca grup social: interpretarea sociologică a familiei. familia in societate.expresie facială.Structura chestionarelor. socioafectivă. 3. reguli pentru asistentul medical 4. limbaj..2. Analizează şi sintetizează datele de sociologie medicală C. Reguli de formulare a întrebărilor: -Clasificarea chestionarelor/ întrebărilor . funcțiile culturii.3.3. biologică. tipologii ale familiei. sociologia culturii. Strategii de controlcomunicarea verbală.delimitarea eşantionului -organizarea acțiunii practice -studiul pilot Chestionarul sociologic în anchete şi sondaje: -Definire. interese şi prioritați. modele alternative ale vieții de familie. liderul formal si informal 2. 3. Descrie rolul cercetării sociologice funcțiile grupului de muncă. non verbală. posturi. reguli pentru pacient.C. Componente de design şi realizare în cercetarea sociologică Pregătirea cercetării: -elaborarea proiectului de cercetare -studierea bibliografiei -precizarea conceptelor -operaționalizarea conceptelor -stabilirea ipotezelor de lucru -alegerea metodelor şi tehnicilor -construirea instrumentelor de lucru .al pacientului. 3. conceptul de cultură. Cultură organizaționala: institutii si organizatii. paralimbaj. Logica întocmirii lor Eşantionarea sau cercetarea selectivă: -Cercetare pe bază de eşantion -Proceduri de eşantionare -Scheme de eşantionare şi tipuri de eşantionare -Tipuri de eşantioane Erori frecvente în anchete sau sondaje şi sursele . Tipuri de relații asistent medicalpacient: • de complementaritate • conducere • cooperare • coparticipare Conflict de roluri: situații conjuncturale. Rolurile sociale în relația terapeutică: status social. persuasiunea. dinamica familiei contemporane. funțiile familiei (economică.1 Elemente de sociologie medicală Institutia medicala Aspecte sociale ale bolii: noțiunea de boală. rol social al asistentului medical. evaluarea gravității bolii. stingerea conflictului.3. 2. atitudini. expectanțe. atitudini față de boală. consecințele bolii.

lor -Conceptul de “eroare” -Surse principale de erori -Concluzii Finalitatea rezultatelor anchetelor şi sondajelor: -Metode şi tehnici simple de prelucrare a datelor -Distribuțiile de frecven e ț 36 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

luarea deciziilor. deprinderi şi abilități anterioare ale elevului. conflictualiste. formularea politicii.-Vizualizarea datelor prin reprezentări grafice -Procentele şi frecventele relative -Indicatorii caracteristicilor cantitative -Mărimile medii Metode de culegere a informației Observația sociologică: -Caracteristici -Condiții şi reguli ale observației sociologice -Tipuri de observație sociologică -Valoarea şi limitele observației sociologice Experimentul sociologic: -Valoare şi specific -Definiție şi concepte -Tipuri de experimente sociologice Metoda interviului sociologic: -Specificul interviului sociologic -Tipurile interviului sociologic -Regulile aplicării interviului Metoda analizei documentelor: -Definiția documentului -Clasificarea documentului -Tehnici de documentelor Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Modele de sănătate: Bismark. Beverige. metode predilecte actuale: -Definirea şi specificul metodei anchetei sociologice -Tehnici de anchetă -Tipurile anchetei sociologice -Raportul dintre cercetare-anchetă-sondaj de opinie C. dotarea cu material didactic. parteneriate -etapizarea(stabilirea agendei. locul in ierarhia politica si agenda de lucru a executivului.interviu: comparații Politica sociala: -conceptualizare. implementare si evaluarea) -criterii de analiza a politicilor sociale: context sociopolitic. Se recomand ă ca parcurgerea temelor din program ăs ăse fac ăîn ordinea stabilit ăîn tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. . Analizează diferitele politici sociale şi de sănătate -Anchetă. strategii si obiective. identifcare resurse.5. vizibilitatea practicii Paradigme: funcționaliste. Semasko. volumul şi nivelul de cunoştin țe. Român (indicatori ai stării de sănătate) Politici sociale de sănătate: -obiectivele Uniunii Europene -direcții strategice in domeniul sănătății in România Suge stii metodice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num ă rului de ore alocat fiec ărei teme în func ție de dificultatea temei. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui ți. interacționiste. parteneriate.

discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. munca independentă. simularea. Ă Ă Se pot utiliza ca metode de învățare: expunerea. conversația. observația. pentru a se putea ține cont în măsură mai mare de nevoile elevilor.Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no țiunilor şi activităților privind SOCIOLOGIA. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 37 . dezbaterea etc. POLITICILE SOCIALE ŞI DE S N TATE. Se va urmări aplicarea cunoştințelor la problemele reale. exercițiul.

I. Zanc Editura. Polirom1999 2. Editura Dacia 1992 5. Educație şi sociologie. A. Introducere în sociologie. folii de retroproiector. I.Durkheime. Mihu.uri.Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. Lupu. Editura Polirom 2003 4. Sociologie generală. Sociologie Medicală. Editura didactică şi Pedagogică 1980 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 38 . Georgescu. M. scheme. CD . Repere bibliografice: 1. I. Mihăilescu. Casa Cărții de Ştiință 2005 3. E. casate video. Sociologie.

exemplificarea legaturii cu disciplinele inrudite 1. aspecte biomecanice ale contractiei musculare.definitia termodinamicii. principiile termodinamicii (I si II) si aplicatiile acestora in biologie. Analizeaza imagistica notiunile de biofizica medicala medicala Conținuturi 1. Biofizica moleculara . prprietatile mecanice ale corpurilor solide. Unitate de Competențe crt. sisteme termodinamice. fluxuri si forte termodinamice.proprietatile moleculelor care alcatuiesc materia vie si fenomenele la care iau parte acestea. Biofizica celulara a) biomecanica . notiuni de mecanica fluidelor. c) notiuni de bioelectricitate si de bioexcitabilitate fenomenele electrostatice si electrocinetice. efecte biologice ale unor factori mecanici.3. competență 9. structura moleculara a apei si a solutiilor apoase. Biofizica si C. fenomene de transport in solutii si prin membrana celulara) 1. b) notiuni de termodinamica biologica . pentru calificarea : asistent medical generalist. In modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA.  Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competenta: BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA Nr. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Sintetizeaza principalele notiuni de radioterapie. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. principalele marimi utilizate in mecanica. Analizeaza notiunile de biofizica medicala 2. notiuni de fizica a sistemelor disperse.Modulul 9: BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA  Not ăintroductiv ă Modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA face parte din pregatirea generala din anul I. 1. a) biofizica moleculara a apei si a solutiilor apoase (fizica moleculara a lichidelor. potentialul membranar de repaus.2. Explica tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica 3.definitie. potentiale . Biofizica . descrierea caracterului interdisciplinar. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.definitie. Descrie notiuni elementare de radiobiologie 4.  Lista competentelor specifice unit ății de competen ță corespunzatoare modulului: 1.

ochiul uman si proprietatile optice ale acestuia. biofizica receptiei auditive. efectele biologice ale ultrasunetelor b) elemente de optica biologica . elemente de fonatie.sunetele auzite si caracteristicile acestora. excitabilitatea si legile acesteia 1. Biofizica sistemelor complexe a) notiuni de bioacustica . biofizica receptiei vizuale.electrice celulare de actiune si propagarea acestora. bioluminiscenta 39 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 4.

2. tipuri (inregistratoare grafice.1.2.). proprietati fundamentale 3. calcul etc.3.) lichidele „impure“ (ex: colectii purulente.principiu.C. celule de calomel). semnificatie. 3. transductori (definitie si tipuri mecanoelectrici.enzime. ultrasonografia Doppler. Diagnosticul radioizotopic radioactivitatea.structurile solide (ex: os. Radiatiile Roentgen . chisturi etc. Imaginea radiologica . prelucrarea si transmiterea la distanta a informatiei in sistemele biologice 1.electrozi (definitie si exemple .2. termograful medical 4.natura.formatiunile canaliculare . Procedee terapeutice bazate pe factori fizici C. osciloscop. Imagistica RMN . Termografia .gazele .1.imagini parazitare (artefacte) 3.principiu.5.interfetele si peretii . electrochimografia. Culegerea biosemnalelor . oculografia. domenii de utilizare (fonocardiograma. Descrie notiuni elementare de .1.4. modul B. prelucrarea digitala) c) imaginea echografica a structurilor fundamentale . metode alternative (endoscopia ultrasonica.tesuturile moi (parenchimele) . Tehnica generala a roentgendiagnosticului a) instalatia de roentgendiagnostic conventionala b) radioscopia cu ecran conventional (fluoroscopia) c) radioscopia televizata d) radiografia e) tomografia conventionala f) xeroradiografia g) radiografia digitala h) tomografia computerizata 3. Explica tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica c) receptia. Roentgendiagnosticul 3.scintigrafia (scintigraful liniar si camera de scintilatie) si tomografia computerizata de emisie (TEC) 3.) 3. modul TM. definitie. Sisteme de amplificare si de inregistrare a biosemnalelor .) . imaginea radioizotopica . de argint clorurat. EKG.descriere. producerea imaginii 3.) 2. magnetoelectrici. etc.3. termoelectrici. tesuturi necrotice. dirijarea punctiilor biopsice. fonoelectrici. biosenzori (definitie si exemple . pentru radiatii radioactive. Ultrasonografia (echografia) a) notiuni elementare de fizica a ultrasunetelor b) modurile investigarii echografice (modul A. modul D).mod de formare. anticorpi. EEG. treptele obtinerii imaginii RMN. fotoelectrici etc. particularitati 3.) . velocimetria Doppler etc. sangele.lichidele pure (ex: bila. antigene etc.1.1. cartilaj. Bazele fizice ale imagisticii medicale 3.de hidrogen.). urina etc.

definitie si domenii de studiu (radiobiologia generala si radiobiologia medicala sau 40 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ultrasonoterapia. crioterapia. electroterapia.. Radiobiologia . radioterapia. fototerapia LASER) 1.principii si efecte terapeutice (termoterapia.

). problematizarea. iradierea interna (cu izotopi artificiali .radiatii X. descoperirea. embriologie si genetica.caracterizare.  Condi ții de aplicare didactic şi de evaluare ă Modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA poate fi parcurs in mod independent. cu finalitate de stadiu clinic I. deuteroni etc. demonstratia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati . beta. compararea. la nivelul tesuturilor.radiobiologie clinica) 2. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. radioterapia antiinflamatorie.pTNM).I 131. Radiatiile ionizante . radiatii corpusculare . stadializarea clinica (preterapeutica -TNM si postchirurgicala . Bazele clinice ale tratamentului radiologic antitumoral radiosensibilitatea si radiocurabilitatea tumorilor. protoni.alfa.distanta cat mai mare intre sursa si individ. 1.definitie si domenii de aplicatie (radiotepia cu efecte functionale. dozimetria radiatiilor (definitie rad. biochimie. beta. tipuri de radiatii (raze X. Tehnici de iradiere . gamma. 4. Sintetizeaza ale embrionului si fatului. radioterapia antitumorala) 2. la nivelul organismului (iradierea acuta. cancerogeneza. Metode de principalele notiuni de protectie fizica impotriva radiatiilor . iradierea repetata). Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Principalele efecte .scurtarea nespecifica a vietii. raze gamma. iradierea de contact sau curie-terapie). II. moartea. brahiradioterapie. introdusi in organism pe cale metabolica) 4. formele de tratament radiologic antitumoral (curativ si paliativ) . corpusculare 3.la nivel celular. in special cu modulele de anatomie si fiziologie umana. timp cat radioterapie mai mic petrecut in vecinatatea sursei si interpunere de ecrane intre sursa si individ. In elaborarea strategiei didactice. rem. anomaliile genetice. P 32. III sau IV. neutroni. Au 198. la nivelul organelor. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. Sievert ) 3. proiectul. Radioterapia . analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. anomalii C. Sursele de radiatii . Efectele biologice ale radiatiilor ionizante . dar este de preferat sa se aplice principiile interdisciplinaritatii.iradierea externa pe calea transcutanata sau pe calea mucoaselor cavitatilor naturale (teleiradiere sau teleradioterapie. simularea.

exercitii de schematizare a modului de actiune a biosenzorilor. proiect (exemple: analiza mecanismelor fiziologice modificate in urma iradierii.). fise de lucru. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. prezentarea principalelor tehnici de examinare specifice explorarii imagistice pe aparate si sisteme etc. clasificarea unor tumori dupa datele histopatologice. fise autoevaluare. teste de evaluare. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 41 .de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare si clasificare a transductorilor. rezolvarea de fise de lucru (exemple: compararea diferitelor tehnici de imagistica medicala in functie de criterii date. la diferite niveluri de organizare anatomica. realizarea unui produs/proiect. etc.).

studiul de caz. dotarea cu material didactic. conversatia. tomografice etc. simularea. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. etc. desene. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: casete video. tema in clasa. exercitiul. dispozitive de lucru. . folii de retroproiector. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea.  Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalist. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. evaluarea altor competente nefiind relevanta. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. volumul si nivelul de cunostinte. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. diapozitive. Se evalueaza numai competentele din acest modul. planse. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. momentul si persoana care face evaluarea. coevaluarea. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Cadrele didactice. echografice. autoevaluarea. pentru verificarea atingerii competentelor. munca independenta.Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. dezbaterea. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA . imagini radiografice. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Indiferent de locul. observatia. proiectul. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. investigatia. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. scheme.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 42 .

Modulul 10: MEDIU ŞI S Ă Ă N TATE I. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore. În modulul MEDIU ŞI S Ă Ă N TATE. invatamant clinic. Tabelul de corelare a componentelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: MEDIU ŞI SĂNĂTATE Nr. se reg sesc abilit ă țile din unitatea de ă competen ță tehnic ă specializat ă MEDIU ŞI S Ă Ă N TATE. standardul de pregătire profesională specific calificării. Interpretează elementele de profilaxie şi protecție III.1. Analizează sănătate noțiunile de ecologie şi igienă în interelație cu sănătatea Domeniul: ăS ăn tate şi asisten ță pedagogic Nivelul: 3 avansat ă Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Not ă introductiv ă Modulul MEDIU ŞI S N TATE. II. competență 10. Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 1. face parte din preg tirea specific ă Ă Ă ă din anul I. Mediu şi C. Unitatea de Competențe crt. pentru calificarea: asistent medical generalist. Analizează noțiunile de ecologie şi igienă în interrelație cu sănătatea 2. Specifică noțiunile de igienă a copilului şi adolescentului 3. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în standardele da preg ă tire profesional ă Programa şcolar ă se va utiliza împreun ă cu .

intensitatea. fungi şi paraziți şi alte microorganisme) care acționează asupra organismului uman. în caracteristicile sale definitorii. Prezența factorilor patogeni care poate fi similară cu producerea bolilor 2.2. Igiena ştiință medicală care promovează sănătatea.3. Igiena aerului 3. 1.2. paraziții.1 Compoziția chimică a aerului şi influența sa asupra organismului uman 3. se adresează individului şi colectivităților.definiția OMS. Sănătatea. Factorii etiologici ai sănătății: factori interni care pot avea o influență decisivă în producerea anumitor afecțiuni cunoscute sub denumirea de boli genetice sau ereditare (hemoglobinopatii ereditare. virusurile. măsuri sanitare medicale şi nemedicale 3. noțiuni de ecologie generală. DZ) şi factori externi care acționează asupra organismului şi se mai numesc factori de mediu sau ecologici.1. radiațiile ionizate) chimici (substanțe chimice existențe în natură) biologici (bacteriile. 2. Poluarea aerului şi acțiunea sa asupra sănătății. durata acțiunii lor asupra organismului uman 2. 1. Supravegherea sanitară corectă prin stabilirea unor indicatori cât mai precişi ai stării de sănătate. elemente de ecologie umană. Acțiunea factorilor de mediu asupra organismului uman şi sănătății populației. Cunoaşterea factorilor sanogeni pentru păstrarea şi promovarea sănătății 2.1. Ecologia.Conținuturi tematice 1. Factorii de mediu: factori fizici (temperatura. şi factori sociali rezultați din acțiunea omului asupra mediului sau din interrelațiile dintre oameni. Modificările apărute în medicină.1. ramurile ecologiei.3.4. 43 . 2. medicina ştiința de a păstra reda şi promova sănătatea 1.

7. igiena alimentelor 8. ț 1. Obiectivul şi importanța igienei copilului şi noțiunile de adolescentului.1. a apei. Igiena radiaților 6. Igiena unităților cu profil alimentar 1 Igiena copilului şi adolescentului C2. 1.5. profilaxie 6.6.1.1.1. accidentelor (condiții deficitare de igienă a Interpretează locuinței. Patologia infecțioasă transmisă prin apă 4.1.3. Se recomand ă ca . Solul şi importanța sa sanitară 5.2.2. Organizarea măsurilor de luptă antiepidemică în instituțiile pentru copii permanente şi sezoniere 1. Criterii de apreciere a gradului de maturizare evolutivă. Îndepărtarea rezidurilor solide şi lichide 6.3.2.1. dotarea cu material didactic. Valoare nutritivă. Caracteristicile de vârstă ale morbidității prin boli infecto-contagioase.3. copilului şi adolescentului Factori endogeni şi exogeni care influențează dezvoltarea umană. Igiena apei 4.3. igienă a 1. 1. elementele de Fenomen explicabil prin particularitățile de prevenire şi vârstă şi comportament combatere a 3. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui ți. 7.3. orientarea actuală.2. volumul şi nivelul de cunoştin țe. Criterii. Igiena solului 5. Igiena habitatului uman 7. efecte. Radiațiile neionizate 7.2. Poluarea sonoră şi influența ei asupra sănătății.6. Igiena alimentației 8. 1.1. Condițiile de potabilitate a apei 5.1 Boli transmisibile pe calea aerului.2. Specifică 1. Contaminarea aerului şi acțiunea sa asupra sănătății 4. Igiena localităților şi relația cu sănătatea. Factori care favorizează producerea C. Caracteristicile generale ale dezvoltării fizice şi neuropsihice a copiilor şi tinerilor. Necesarul de apă şi modul de acoperire 4.2. a solului bolilor 3.4.2. Necesitățile nutritive ale omului sănătos 8. Patologia neiinfecțioasă transmisă prin apă 4. Igiena locuinței şi relația sa cu sănătatea 8.3. Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile în instituțiile pentru copii.6.6. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num ă rului de ore alocat fiec ărei teme în func ție de dificultatea temei. Radiațiile ionizate: iradiere naturală şi artificială.2 Măsuri de profilaxie  Măsuri privitoare la sursa de infecție transmisibile prin  Măsuri privitoare la căile de factorii de transmitere mediu  Măsuri privitoare la organismul receptiv IV.4. 1. Prevenirea şi combaterea accidentelor la copii şi adolescen i. deprinderi şi abilități anterioare ale elevului. lipsa de supraveghere a copiilor.3. metode şi tehnici pentru examinarea psihologică a copiilor şi adolescenților 1.

parcurgerea temelor din program ăs ăse fac ăîn ordinea stabilit ăîn corelare a competențelor cu conținuturile. tabelul de Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 44 .

Igienă şi ecologie alimentară B. exercițiul. Repere bibliografice: 1. Igienă. conversația. unități sanitare cu o bun ă li dotare material ă Instruirea în s ă de demonstra ție are o importan ță . Editura Medicală. dezbaterea. 1997 3.Instruirea se va realiza în s ă de demonstra ție. Se va urmări aplicarea cunoştințelor la problemele reale. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no țiunilor şi activităților privind MEDIU ŞI S Ă Ă N TATE. CD . discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. folii de retroproiector etc. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. observația. casate video.uri. studiul de caz. Editura Medicală. Sergiu Mănescu. li deosebit ă în realizarea corespunz ătoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali generalişti. 1996 2.Ecologie umană. scheme. Vlaicu Editura Eurobit 1998 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat 45 . Se pot utiliza ca metode de învățare: expunerea. pentru a se putea ține cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. etc. munca independentă. simularea.

Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

Defineşte educația pentru sănătate. baza. Identifică factorii care pot altera stilul de viață sănătos. Implementează programe de educație pentru sănătate. Dimensiunile stării de sănătate: definițiile sănătății. 4. implicarea tehnologiei. populația țintă.MODULUL 11: EDUCAłIE PENTRU S Ă Ă N TATE  Notă introductivă Modulul EDUCAłIE PENTRU S N TATE face parte din preg tirea specific ă Ă Ă ă din anul I.  Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modului: 1. riscul de imbolnăvire. Defineşte 1. domenii de interes. transmiterea cunoştințelor şi informațiilor. invatamant clinic. măsuri posibile. piramida Maslow. Unitatea de Competențe Conținuturi tematice crt. Trecerea de la educația pentru sănătate la promovarea sănătății: definiții. persoanele la risc înalt. 3. Promovarea sănătății şi prevenirea îmbolnăvirilor: . În modulul EDUCAłIE PENTRU S N Ă Ă se reg sesc abilit TATE ă ă țile din unitatea de competen ță tehnică specializată EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE. socială). fizică. educație. calea spre o sănătate mai bună.  Tabelul de corelare a competențelor şi conținuturilor Unitatea de competen ță: EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE Nr. Consecințele problemelor de sănătate. pentru educația pentru conceptul de sănătate. 2. dimensiuni). 2.1. indiferent). 3. de protecție. dimensiunile sănătății sanatate sănătate (emoțională. ecosistem stabil. 3. alimentație. factori de mediu. Evaluează rezultatele acțiunilor de educație pentru sănătate. intelectuală. Determinanții sănătății: definiție.3.1. Relația dintre educația pentru sănătate şi promovarea sănătății: delimitarea conceptelor. Grupele de determinanți (OMS) direcți şi indirecți: macroeconomici. Planifică acțiuni de educație pentru sănătate. principii. pentru calificarea: asistent medical generalist. 2. abordări posibile. venituri. modul de viață. 2. populația la risc. conceptul de boală (definiții. Modulul are alocate 120 de ore din care 90. sociodemografici. resurse confirmate. dreptate. Condițiile esențiale pentru sănătate: pace. factori (de risc. Prin parcurgerea programei şcolare se asigur ă dobândirea competen țelor descrise în standardele de preg tire profesional . educaționali. ocupațională. mediul. delimitarea obiectivelor. competență 11. spirituală. adăpost.2. Educatie C. 5.1. ă ă Programa şcolar se va ă utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. abordare holistică 2. stilul de viață.

strategia populațională). modelul etapelor vieții). Strategia OMS . strategii preventive (strategia bazată pe demersul individual. metoda Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 46 . modelul epidemiologic. metode de educație în promovarea sănătății (metoda şocului/înspăimântării. Obiectivele 11 şi 12. metoda ştiințifică/a furnizării de informații."Sănătate pentru toți în secolul XXI".modele de abordare (modelul bazat pe înțelegerea etiologiei bolilor.

angajamentul în promovarea sănătății. 3. morbiditatea) şi calității vieții (DALY). Tipul de consum: servicii de sănătate. Indicatori utilizați pentru evaluarea stării de sănătate a populației (speranța de viață. prieteni. vecini.1.2.2. Stilul de viață şi modul de viață: definiții. Consumul alimentar: bazele pentru promovarea unei alimentații sănătoase (modele de consum alimentar. igiena. tranchilizante şi sedative.1. reguli şi norme. metoda minimalizării răului produs.1. Caracteristici socio-demografice. ectasi. metoda culturală. acțiuni de promovarea unei alimentații mai sănătoase (educația publică directă. canabis. percepții: față de religie. condiții de locuit. 1. sănătatea ca şi concept pozitiv. dezvoltarea aptitudinilor individuale). Planifică 1. Atitudini. colegi. implicarea şi responsabilizarea populației (întărirea acțiunii comunităților. Consumul de substanțe potențial nocive pentru organism.2.C. act medical şi de îngrijire. venit. munca în aşezăminte şi comunit ți.3. conduita psihică. schimbările dietei . risc. Culegerea informațiilor privind stilul de viață acțiuni de educaie ț şi pentru sănătate modul de viață. 1. combinații între metode).3. mortalitatea.3.2. tip de familie. 3. țigări. 2. 1.4. stilul de factorii care pot sănătos. rolul educației în nutriție. mişcarea fizică. rolul profesioniştilor de sănătate (orientarea către viitor. ă 2. sex. 1. ocupația (tipul de activitate. apelul la o acțiune internațională). secundară şi terțiară). metoda situațională. schimbarea altera stilul de comportamentului. Petrecerea timpului liber. categoriile profilaxiei (primordială. Caracteristicile stilului de viață: viață sănătos. alimentar. Probleme de sănătate: C. Dimensiunile modului de viață: 3. cafea.motive şi bariere). 3. heroina). Cadrul social: mediu social. 2. Caracteristici necorespunzătoare ale stilului de viață care pot afecta starea de sănătate: indicatori pentru evaluarea stilului de viață (consum de tutun. primară. locul de muncă). grupuri țintă ). metoda centrată pe comportament. atitudini şi cunoştințe individuale. 3. Identifică viață afectivă/a centrării pe persoană. . droguri (solvenți. rolul mass-mediei. stimulente. alcool. halucinogene. factori care influiențează alegerea în alimentație. relaționarea cu mediul social. Relații interpersonale: familie.

populația cu risc înalt de îmbolnăvire. politica O. consumul de substanțe nocive alcool. tutun. Stabilirea populației țintă: populația la risc.S. droguri.1. acțiunile de promovare a sănătății. relaționare cu mediul social. ț 1. Strategii de intervenție: strategii preventive (strategii Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 47 . igienă. Obiective particulare pe domeniile specifice de aplicabilitate: alimentația. grupurile susceptibile de a-şi schimba comportamentul.2.M. 2.consum de alcool. reorientarea serviciilor de sănătate). planificare familială.. mişcare fizică. Scop şi obiective: 2. obiective generale. conduita psihică. Charta de la Ottawa (premisele sănătății. etc).4. dieta) şi a factorilor de risc asocia i să nă tății. grupurile de populație mai accesibile (şcoli. 3. 2. locuri de muncă. consum de droguri. sex.

comportamente. 1. identificarea resurselor pentru a forma un comportament favorabil sănătății. schimbarea socială). formularea de scopuri şi obiective strategice. 3. 3. 1. tactică şi operațională). riscuri de program.5. Program de educație pentru sănătate: definiție.5. 3. tactice. 3. 1. Abordarea comunității: echitate. echipei. participarea comunității. identificarea nevoilor şi ierarhizarea lor. financiare. directe/indirecte). de formare de aptitudini.6. strategii bazate pe demersul individului). acțiunea propriu-zisă de influiențare. educațională. acțiuni conform obiectivelor. percepția mesajelor privind sănătatea). în funcție de adresabilitate. tipuri de planificare (normativă. durata. orientată spre individ. 3. . Analiza rezultatelor: C. Evaluează rezultatele acțiunilor de educație pentru sănătate.2. Etape: identificarea şi caracterizarea consumatorilor. Promovarea sănătății prin mass-media. recomandări de acțiune. materiale de educație (scrise şi audio-video). evaluarea rezultatelor procesului. rapoarte de etapă. justificare. Comunicarea în procesul de educație pentru sănătate (scopul şi funcțiile comunicării.stabilirea populaționale. beneficiari. obstacole. metode (clasificarea în funcție de calea de transmitere a mesajului. activitate multisectorială.1. informaționale). principii pentru influiențarea comportamentului. Cercetarea participativă. continuitatea programului. tipuri de comunicare. Modele de educație pentru sănătate. intervenții clinice. respectarea planului de acțiune. 1. Implemente ază programe de educație pentru sănătate. C. beneficiul comunității. Documentație de program: chestionare. Stabilirea rețelei de instituții pentru conlucrare.1. 3. premise privind realizarea programului. Resurse (umane. strategică.7. abordări posibile (medicală. materiale. mijloace de comunicare. materiale de informare şi promovare a programului.4. elaborarea conținutului şi alegerea metodelor de folosit. plan de acțiune. 3. servicii de sprijin. Implicarea profesioniştilor de sănătate: educația pentru sănătate nonformală/formală. 2. dezvoltarea comunității. surse de risc. rezultatele cercetării socio-medicale. 3. documente specifice.2.3. regulile comunicării.4. comunicarea în cadrul echipei. sistemul de informații. Desfăşurarea programului: riscuri de acțiune.

gestionarea schimbărilor. Condi ții de aplicabilitate didactic ă de evaluare şi Modulul EDUCAłIE PENTRU S ĂN ĂTATE poate fi parcurs în mod independent. Beneficii obținute. 1. reprezentarea grafică comparativă a indicatorilor de sănătate.2. Comparare cu obiectivele propuse. 2. • elevii au stiluri diferite de învățare. În elaborarea strategiei didactice. la procesul de învățare. standarde. revizuirea procedurilor.1. • elevii participă cu cunoştințele lor dobândite anterior.1. profesorul va trebui s ă țină seama de urm ătoarele principii moderne ale educației: • elevii învață când fac ceva şi când sunt implicați în mod activ în procesul de învățare. schimbări ale comportamentului. măsuri ameliorative. Feed-back: reevaluarea activităților. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 48  .

tema în casă. dotarea cu material didactic. demonstrația. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. evaluarea altor competențe nefiind relevantă. coevaluarea în grupul de lucru. discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. Se evaluează numai competențele din acest modul. O competență se evaluează în cadrul unui singur modul. se va urmări aplicarea cunoştințelor la problemele reale. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. cabinete de întreprindere. deprinderi şi abilități anterioare ale elevului. investigația. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). reprezentări grafice. desene. descoperirea. proiectul. filme. computer plus soft . îşi stabilesc ă durata evalu ă fiec ă rii rei competențe. Pentru atingerea competen țelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. observarea sistematic ă comportamentului elevilor care permite a evaluarea conceptelor. probe practice (studiu de caz . studiul de caz. Pentru atingerea competen țelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter interactiv. volumul şi nivelul de cunoştințe. algoritmi optimali.  Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcție de: dificultatea temei. scheme de desf ă şurare). problematizarea. pentru a se putea ține cont în măsură mai mare de nevoile elevilor.problema de s n tate. analizarea informațiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. numărul de reevaluări şi distribuția acestora pe parcursul anului şcolar. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. proiectul. probe scrise (test. comunități cu popula ție cu probleme medico-sociale). momentul şi persoana care face evaluarea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiți. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -lă ă demonstreze elevul. casete video. conversația. Instruirea în laboratoare are o importan ță deosebită în realizarea corespunzătoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali generalişti. a atitudinilor față de o sarcină dată şi a comunicării. modele explicative (scheme. simularea. Instruirea teoretică se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială iar instruirea practică se va realiza în unități sanitare din rețeaua comunitară (şcoli. se recomandă următoarele metode: observația. compararea. SPP-ul stabileşte un nivel na țional comun de performanță. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. observația.• elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. diapozitive. ă ă poster. proiectul. referat). planşe. studiul de caz. Indiferent de locul. care asigur ă preg tirea la acest modul. dezbaterea. etc. proiect). Cadrele didactice. folii de retroproiector. turul galeriei. pentru verificarea atingerii competențelor. Resursele materiale trebuie s ă con țină o gamă cât mai variată: modele. CD-uri. exercițiul. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. Se pot utiliza ca metode de învățare: expunerea. munca independentă. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no țiunilor şi activit ăților privind EDUCAłIA PENTRU S Ă Ă N TATE.

Marcu. 2002 49 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Bibliografie recomandat :ă Dan En ăchescu. 1994 Aurelia Marcu. ALL.Ed."S ĂN ĂTATE PUBLIC Ă ŞI MANAGEMENT SANITAR"."METODE UTILIZATE ÎN MONITORIZAREA ST Ă DE S Ă Ă RII N TATE" . 2. Anca-Gabriela Vitcu . Institutului de S ă ă n tate Public ă Bucureşti. 1. Marcu . Mihai Gr.specializat de prelucrarea datelor biostatistice etc. Ed. Mihai Gr.

Biofarmacie generală. starea fiziologică. 3. biofarmacie. Specifică noțiunile de farmacodinamie 3. se regăsesc abilitățile din unitatea de competență tehnică specializată .1. 2. biofarmacie. 2. 2. Noțiuni de bază. starea patologică). Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în standardele da pregătire profesională. Analizează noțiunile de farmacologie generală. farmacologie. farmacocinetică Conținuturi tematice 1.1. de membrană. Asocierea cu diverse substanțe. Tipuri de transfer: transfer pasiv. relativă.1.Modulul 12: FARMACOLOGIE GENERAL Ă I. 2. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.1. 3. Ramurile farmacologiei.1. particulari (calea de administrare.2. de mediul din vecinătatea membranelor) 3. Factorii care influențează biodisponibilitatea: 2. Legați de organism.2. medicament.1. 2. Factori care influențează absorția: factori generali.2. Modulul FARMACOLOGIE GENERALĂ are alocate 60 de ore din care 30 de ore laborator tehnologic. 2. Tabelul de corelare a componentelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: FARMACOLOGIE GENERALĂ Nr.2. 3. Unitatea Competențe C. farmacocinetică) 2. competență 12. Analizează noțiunile de farmacologie generală (farmacologie. de crt. tipuri de echivalență. Efecte la nivelul căilor de administrare.3. optimală.2.2.1. 3. bioechivalența.2. farmacodinamia.1. generali (transferul prin membrane). Noțiuni de farmacocinetică 3. Definiții.1. În modulul. (cu caracter fundamental şi aplicativ): farmacocinetica. II. Factori care influențează transferul (factori ce depind de substanța medicamentoasă. Legați de medicament. Farmacologie generală .2. 2. farmacografia. farmacologie. Transferul prin membrane: tipuri de membrane 3. Interpretează elementele de farmacotoxicologie III. pentru calificarea: asistent medical generalist.2. Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 1. farmacoepidemiologia.2.2. factori particulari. biodisponibilitate absolută. Biodisponibilitatea medicamentelor. forma farmaceutică a substanței active. farmacotoxicologia. Absorbția medicamentelor în organism. Not ă introductiv ă Modulul FARMACOLOGIE GENERAL Ă face parte din preg tirea specific ă ă din anul I. farmacoterapia. transfer specializat.

3. intravagi nală. calea intraosoasă. intrarectală respirato rie.2.1.3. intracardiacă. Căi artificiale:la nivel cardio-vascular: căile intravasculare: intravenoasă. intramusculară. uretrală. sublinguală.3. Căile de administrare şi factorii care influențează absorția şi biodisponibilitatea.2.Căi naturale: orală.3. la nivel tisular: căile extravasculare care pot fi: subcutanată.2.2. cutanată . intraarterială. 3. 3. la nivelul seroaselor: 50 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . oculară.

Epurarea exprimată cantitativ prin clearance şi tipuri de clearance: sistemic. antispastice. 3. 2. intraventriculară. Medicamente antihipertensive. antidiareice. Ocitocice folosite pentru . Clasificarea medicamentelor Medicația aparatului digestiv şi elemente de meta-bolism: Antiacide.Medicația obezității. Produse digestive inclusiv preparate pe bază de enzime. Metabolizarea şi eliminarea medicamentelor: tipuri şi locuri de biotransformări (la locul administrării în sînge. Medicația antituberculoasă. intrarahidiană. Parametrii: sensul. Specifică noțiunile de farmacodinamie căile intraseroase: intraperitoneală. biocatalizatorii organismului uman.1. 2.2. plasmatic. distribuirea propriu-zisă. intrapericardică. selectivitatea.1. potența. plămân). eficacitatea maximă. cutanată. Antibioterapia. propulsive. durata. difuziunea în țesuturi. Medicația antidiabetică. fixarea în țesuturi. Medicația aparatului cardiovascular. 2.1. Medicația aparatului respirator. Substanțele minerale şi tonice.2. eliminarea digestivă. Preparate cu acțiune antiaritmică. respiratorie.4. antiulceroase. de organ şi intrinsec. preparate utilizate în terapia biliară şi hepatică.1. Medicația cu acțiune ocitocică şi tocolitică. Alte preparate utilizate în afecțiuni respiratorii. secreția lactată . 3. preparate diuretice.3. ficat. intrapleurală.2. Antiemetice. Vasodilatatoare cerebrale. manifestări locale. Distribuirea medicamentelor în organism se desfăşoară la nivelul țesuturilor şi cuprinde patru sub etape acestea fiind: transportul în sânge.5. 3. Preparate nazale decongestionate de uz topic şi sistemic. intraarticulară. 2. Farmacodinamie generală. Medicamente cu efect laxativ. Produse medicamentoase utilizate în tratamentul tusei şi răcelii antiastmatice. Produse antianginoase.Vitaminele. Acțiunea farmacodinamică. Preparate pentru zona oro-faringiană. antiinflamatoare şi antiinfecțioase intestinale. 2. Anticolinergice. sulfamidoterapia. antiflatulente. Etapele fazei farmacodinamice: legarea medicamentului.C.

imunodepresive. tratamente medicație şi scheme de tratamente. principii de tratament şi medicamente utilizate. Medicamente pentru tratamentul afecțiunilor osoase. antiinflamatoare în combinații. antiinflamatoare de steroidiene de uz topic.Boala Parkinson. antireumatice specifice. Preparate chimioterapice. Preparate antigutoase. 51 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Preparate topice pentru algii articulare şi musculare. Medicația sistemului musculo scheletic: Preparate antiinflamatoare şi antireumatice. alte produse topice pentru dureri articulare şi musculare. anticanceroase. Tocolitice stimulantele betaadrenergice Alte relaxante uterine.inducerea şi susținerea travaliului. Medicația deprimantă a SNC: Epilepsia. Alte medicamente pentru afecțiuni ale sistemului musulo-scheletic. Antiinflamatoare nesteroidiene. Medicația cu acțiune antineoplazică. Ocitocice folosite ca hemostatice uterine.

Medicația ORL . C.3. Interpretează elementele de farmacotoxicolo gie 3. mod de acțiune. dotarea cu material didactic. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui ți. antibiotice şi chimioterapice de uz dermatologic. Toleranța înnăscută.ototoxicitate -muşchi: miopatii Efecte adverse cancerigene. clasificare şi preparate cu acțiune centrală. Antipsoriazice. Sugestii metodice decide asupra num ă rului de ore alocat fiec ă rei teme în func ție de dificultatea temei. dobândită (acută şi cronică) 3. tricomoniază. in vivo (sinergism. Generalități şi reprezentanții de bază. de grup. unități sanitare cu o bun ă li dotare material ă Instruirea în s ă de demonstra ție are o importan ță . erupție.scheme terapeutice şi reprezentanți.efecte psihice şi neurologice -inimă: funcționale şi morfologice -aparat digestiv . mecanisme imunologice. antihelmetice.funcționale şi morfologice -renal: nefropatii -respirator: astm bronşic -tegumente: prurit. Medicația cu acțiune analgezică Analgezice opioide. Corticosteroizi de uz dermatologic. Preparate hormonale sintetice. preparate pentru tratamentul rănilor şi ulcerațiilor. antagonism). antiprotozoare. Antiseptice şi dezinfectante utilizate în sectorul medical şi farmaceutic. emoliente şi protectoare. analgezice antipiretice şi antimigrenoase.2 Intoleran ța: congenital ă şi dobândit ă de specie. Bazele fiziologice ale farmacologiei SNV. giardiază 2.1 Efecte secundare toxice şi adverse la nivelul: -SNC. Preparate antimalarice. Medicația antihelmintică şi antiparazitară. imuno supresive. Medicația neuroleptică şi antihistaminică. produse active în amebiază. mutagene. Se recomand ă ca parcurgerea temelor din program ăs ăse fac ăîn ordinea stabilit ăîn tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. Simpatomimetice şi parasimpatomimetice. Medicația dermatologică. Instruirea se va realiza în s ă de demonstra ție. volumul şi nivelul de cunoştin țe. deprinderi şi abilități anterioare ale elevului.3 InteracŃiuni medicamentoase: asocieri in vitro. 3.3. Farmacodependența psihică fizică Toxicomania („drug addiction”): monotoxicomanii şi politoxicomanii IV. fotoreacții .Miorelaxante centrale. li deosebit ă în realizarea corespunz ătoare a competențelor pentru viitorii asistenți Cadrele didactice au libertatea de a . Antifungice. Medicația aparatului genito-urinar şi hormonii sexuali.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 52 . exercițiul practic. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no țiunilor şi activităților privind FARMACOLOGIE GENERAL .postere. conversația. observația. studiul de caz. folii de retroproiector. scheme. simularea. dezbaterea. casate video. etc. pentru a se putea ține cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. prospecte de medicamente etc. discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea.medicali generalişti. munca independentă. pliante. Ă Se pot utiliza ca metode de învățare: expunerea. Se va urm ări aplicarea cunoştin țelor la problemele reale. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe.uri. CD .

N.Farmacologie generală A. RA 2. MEMO MED 2005. Cristea Editura Didactică şi Pedagogică. reactualizare Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 53 .Bibliografie: 1.

competenta 13. Descrie evolutia nursingu-lui (ingrijirilor) de-a lungul istoriei 2. invatamant clinic.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire proesionala. Explica dezvoltarea nursing-ului in tara noastra . calitatile si abilitatile personale specifice asistentului medical.Modulul 13. Descrie evolutia nursing-ului nursing-ului (ingrijirilor) de-a lungul istoriei Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist C2. Modulul are alocate 120 ore din care 60 ore. Analizeaza principalele teorii specifice ale nursing-ului 4. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Analizeaza functiile si rolul asistentului medical si statutul sau in cadrul echipei medicale. Explica dezvoltarea nursingu-lui in tara noastra 3. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI  Nota introductiva Modulul BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI face parte din pregatirea specifica din anul I. Bazele stiintei C1. Sintetizeaza competentele profesionale. 5.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Nr. Unitatea de Competenta crt. In modulul BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI se pregatesc abilitatile din unitatea de competenta specializata BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI. pentru calificarea: asistent medical generalist.

evul mediu: ingrijiri acordate de preoti. Ingrijirea bolnavilor in sec.12. sclavagismul: ingrijiri realizate de preoti.3. dezvoltarea si inovarea invatamantului 1.9. asistenti mediali profesionisti autonomi organizati in asociatii pe specialitati 1. spitalele manastirilor si asezamintele medicosociale orasenesti. ingrijiri acordate de vindecatori. ICN 1. practici magice. aparitia primei teorii de ingrijire. 1. Evolutia dupa cel de-al II lea razboi mondial 1. aparitia caselor de ingrijire.XVIII 54 . calugari. Practica medicala din comuna primitiva pana la epoca feudala: 1. procesul de ingrijire.1. 1.prima scoala laica 1. calugari si calugarite 1. preoti. ingrijiri realizate de tamaduitori 1.4.11. Florence Nightingale .10. 2. calugari ortodocsi si catolici. ajutoarele medicului 1. Organizatii si asociatii profesionale: OMS. vindecatorii rurali. medici militari romani.2. Societatea de Cruce Rosie. scoli pe langa biserici si ordine religioase. asistentii medicali-ajotoare ale medicului.3.1. XIV . comuna primitiva. vraci.Continuturi 1. medici laici.8. ingrijirea bolnavilor din comuna primitiva pana la primul razboi mondial: 1. a spitalelor 1.7.5 Activitati de ingrijire pana la al II lea razboi mondial: 1. practici magice. cavaleri.6. calugarite 1.2. autoingrijirea 1.

Orem. Calitati si abilitati: fizice. Competente profesionale conform legislatiei abilitatile personale 2. munca. conceptia C4. XIX 3. 2. Neuman. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. secifice asistentului intelectuale. medical Sugestii metodologice Modulul „BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI” poate fi parcurs in mod independent. surse de dificultate. C3.2. Sintetizeaza 2. OMS. asistenta publica. cadrul echipei normelor europene. marile epidemii. personalitatii reprezentative. prima scoala pentru moase. aplicabilitatea in practica ingrijirilor. principalele teoriei beneficiar (client). ICN. organizarea sanitara 3. evolutia edicinei si pregatirea cadrelor medii sanitare.2. XIX si pana in prezent. conceptia despre procesul de rolurile si functiile asistentului ingrijire. 1. nursing-ului rezultat. 3. Locul de profesionale. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind „BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI”. originea teoriei. calitatile si 1. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: . definitia nursingu-lui. deprinderi si abilitati anterioare ale elevilor. Sevin. rolurile si functiile asistentului sau in medical conform legislatiei in vigoare. rolul asistentului stiintifice ale medical.2. barbierichirurgi. morale. elemente cheie. moase. Analizeaza despre om.elevii invata cand fac cevasi cand sunt implicati activ in procesul de invatare . Progrese in ingrijirea bolnavilor in sec. Strategia medicale Sanatate 21. evaluarea si reajustarea. Procesul de ingrijire: culegerea si analiza informatiilor. Statutul asistentului medical in cadrul competentele echipei medicale conform legislatiei. moase 4. planificarea interventiilor. C5. medical si statutul 1. M. calugari. Roper (tema centrala. Teoria V.1. dotarea cu material didactic. Definitia. Teorii: D. Analizeaza 1. tehnico manageriale. 2. postulate. legislatia sanitara. M. efectuarea interventiilor.1. Roy. C. elemente cheie: scop. Ingrijirea bolnavilor in sec. vraci 2.ingrijiri efectuate de medici. ANA. baiesi. Rogers. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.1. B. Henderson 1. scolile pentru ajutoarele medicilor civili si militari. interventii. N. valori. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei volumul si nivelul de cunostinte.

. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv se recomanda urmatoarele metode: observatia. proiectul plan de ingrijire. problematizarea. descoperirea. fisa de lucru. demonstratia. compararea.elevii au stiluri diferite de invatare .elevii participa cu cunostintelelor dobandite anterior la procesul de invatare .elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 55 .

Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale.D . C. comun de performanta. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala (stagiu clinic). casete video. fise de lucru. . scheme. reviste. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anuluio scolar. fise de lucru. test scris. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. conversatia. Se evalueaza numai competentele din acest modul. pentru verificarea atingerii competentelor. planuri de ingrijire. folii de retroproiector. momentul si persoana care face evaluarea. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Indiferent de locul. simularea. munca independenta. simulari. dezbaterea care stimuleaza spiritul critic si creativitatea.plan de ingrijire). discutiile. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. lucrul in grup. studiul de caz. Cadrele didactice.Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme.uri. carti. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale existente. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. SPP-ul stabileste un nivel national. probe practice (studiu de caz .etc. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. exercitiul. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari).

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 56 .

Identifică problemele de dependență. 14. a dormi. pe nas. a bea. a fi curat. etc. Aplică procesul de îngrijire (nursing). a se odihni. ritm moderat. facies expresiv. Modulul are alocate 120 de ore. competenta 14. a-şi menține temperatura in limite normale.  Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: FIINTA UMANA SI NURSING-UL Nr. Rezumă supravegherea şi intervențiile specifice problemelor de dependență.6.MODULUL 14: FIINTA UMANA SI NURSING-UL  Not ă introductiv ă Modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL face parte integrantă din pregătirea generală din anul I. Nevoia a respira : Definiția nevoii. colorație . Surse de dificultate: fizice. Analizează nevoile fundamenta le specifice ființei umane. factorii care influențează satisfacerea nevoii (biologici.2. din care 60 de ore. psihologice. manifestările de independență (debit verbal facil. sociologici). apartenența la grupuri de interes divers. a se dezbrăca. Stabileşte gradul de autonomie/dependență a pacientului. ț 1.4. a se recrea. 14. Continuturi 1. a manca. independența in satisfacerea nevoii. a fi util. 14. îngrijit. Unitatea de crt. Identifică etapele procesului de îngrijire (nursing). 14. In modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL se reg sesc abilit ă ă țile din unitatea de competență tehnică de bază FIINTA UMANA SI NURSING-UL.1. limbaj clar si precis. psihologici. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. lipsa de cunoştin e. Prin parcurgerea programei şcolare se asigur ă dobândirea competențelor descrise in standardul de pregătire profesională. a-si păstra o bună postură. psihologici. 14. Nevoile fundamentale: a comunica. a elimina.1 Nevoia a comunica Definiția nevoii.  Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunz ă toare modulului: 14. Fiinta umana si nursing-ul Competente C 1.2. ritmica. a respira. a se mişca. manifestările de independența (respirația silențioasa. a se realiza. ă 2. sociologici). a acționa conform propriilor credințe si valori. a se îmbrăca. atitudini de receptivitate si încredere in ceilalți. fără efort. pentru calificarea: asistent medical generalist. a înv ța. Analizează nevoile fundamentale specifice funcției umane. sociologice. invatamant clinic. percepția obiectivă a mesajelor primite. factorii care influențează satisfacerea nevoii (biologici.3.) 1.5. independența in satisfacerea nevoii. gesturi si posturi adecvate. a evita pericolele.

normală a tegumentelor si mucoaselor). 1.3. Nevoia a manca si a bea : Definiția nevoii, independența in satisfacerea

nevoii, factorii care influențe ază satisface rea

nevoii (biologici, psihologici, sociologici), manifestările de independență (ingestie de alimente si de lichide in cantitate si calitate corespunzătoare vârstei, activității; masticație lentă cu gura închisă; reflex de deglutiție
57

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

prezent, digestie lentă, obiceiuri alimentare sănătoase, stare de constituție normală). 1.4. Nevoia a elimina : Definiția nevoii, independența in satisfacerea nevoii, factorii care influențează satisfacerea nevoii (biologici, psihologici, sociologici), manifestările de independență (eliminări fiziologice in limite normale, absența eliminărilor patologice, stare de confort). 1.5. Nevoia a se mişca si a-si men ține o buna postura : Definiția nevoii, independența in satisfacerea nevoii, factorii care influențează satisfacerea nevoii (biologici, psihologici, sociologici), manifestările de independență (mişcări ample, nedureroase, articulații mobile, postură adecvată, normotonie, puls si T.A. in limite normale). 1.6. Nevoia a dormi si a se odihni : Definiția nevoii, independența in satisfacerea nevoii, factorii care influențează satisfacerea nevoii (biologici, psihologici, sociologici), manifestările de independență (număr de ore de somn corespunzător vârstei si activității depuse, somn liniştit, fără întreruperi si fără coşmaruri, stare de relaxare). 1.7. Nevoia a se îmbr ăca si a se dezbr ăca : Definiția nevoii, independența in satisfacerea nevoii, factorii care influențează satisfacerea nevoii (biologici, psihologici, sociologici), manifestările de independență (deprinderi corecte, îmbrăcăminte curată, adecvată rolului si temperaturii mediului ambiant, purtarea de obiecte semnificative, intimitate, capacitatea fizică de a se îmbrăca si a se dezbrăca singur, de a-si alege vestimentația). 1.8. Nevoia a-si men ține temperatura in limite normale : Definiția nevoii, independența in satisfacerea nevoii, factorii care influențează satisfacerea nevoii (biologici, psihologici, sociologici), manifestările de independență (valori constante ale temperaturii corporale 370 C in cavitatea bucală, 37,30 C in cavitatea rectală si 36,40 C in regiunea axilară, colorație normală a tegumentelor, piele uscata, fără transpirații, stare de confort, fără modificări ale stării de cunoştința si ale funcțiilor vitale). 1.9. Nevoia a fi curat, îngrijit si a-si proteja tegumentele : Definiția nevoii, independența in satisfacerea nevoii,

factorii care influențează satisfacerea nevoii (biologici, psihologici, sociologici), manifestările de independență (piele curată, îngrijită, integra, fanere curate si intacte, stare de confort). 1.10. Nevoia a evita pericolele: Definiția nevoii, independența in satisfacerea nevoii, factorii care influențează satisfacerea nevoii (biologici, psihologici, sociologici), manifestările de independență (capacitatea fizica si psihica de a se proteja de pericolele din mediu, utilizarea mecanismelor naturale de apărare, masuri preventive, securitate fizică si psihologică). 1.11. Nevoia a se ocupa de propria realizare: Definiția nevoii, independența in satisfacerea nevoii, factorii care influențează satisfacerea nevoii (biologici, psihologici, sociologici), manifestările de independență (autonomie, stima de sine, imagine de sine pozitiva, manifestări de satisfacție, luarea deciziei, valorizarea propriei munci, ocupație individuală care permite satisfacerea nevoii, apartenența la un grup social). 1.12. Nevoia a acționa conform credințelor si valorilor sale: Definiția nevoii, independența in satisfacerea nevoii, factorii Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist
58

C 2. Identifică problemele de dependență.

care influențează satisfacerea nevoii (biologici, psihologici, sociologici), manifestările de independență (gesturi si atitudini corporale, asistarea la ceremoniile religioase, utilizarea de obiecte religioase, apartenența la grupuri religioase sau umanitare, participarea la opere de caritate, angajarea in activități sociale, umanitare sau creative). 1.13. Nevoia a se recrea: Definiția nevoii, independența in satisfacerea nevoii, factorii care influențează satisfacerea nevoii (biologici, psihologici, sociologici), manifestările de independență (divertisment, joc, loisir, relaxare). 1.14. Nevoia a învăța: Definiția nevoii, independența in satisfacerea nevoii, factorii care influențează satisfacerea nevoii (biologici, psihologici, sociologici), manifestările de independență (dorință, interes pentru a învăța, stare de receptivitate, achiziția de cunoştințe, modificarea comportamentului față de sănătate, achiziția de noi atitudini si abilitați pentru a-si menține sănătatea). 2. Probleme de dependenta 2.1. Nevoia a comunica: Dependența in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Probleme de dependență: comunicare ineficace la nivel senzo-motor, comunicare ineficace la nivel intelectual, comunicare ineficace la nivel afectiv. Manifestări de dependență: tulburări senzoriale, tulburări de vorbire, dificultăți de înțelegere, limbaj incoerent, confuzie, dezorientare, dificultatea de a-si exprima sentimentele, de a se afirma, dificultatea sau imposibilitatea de a stabili relații semnificative, etc. Surse de dificultate: deficit senzorial, surmenaj, durere, consum de droguri, dezechilibru hidroelectrolitic, anxietate, stres, neadaptarea la boală, statut socio-economic defavorizant, izolare socială, educație inadecvată, lipsa de cunoştințe. 2.2. Nevoia a respira: Dependența in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Probleme de dependență: dispnee, alterarea vocii, clerance ineficient al cailor respiratorii. Manifestări de dependență: respiră cu dificultate, respiră pe nas, cu zgomot, cianoză, epistaxis, tuse, expectorație, ortopnee, senzație de sufocare, tahipnee, bradipnee. Surse de dificultate: inflamația mucoasei, tabagismul, obstrucția, anxietatea, poluarea, lipsa de cunoştințe. 2.3. Nevoia a manca, a bea: Dependența in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface

nevoia; Probleme de dependență: alimentație inadecvata (deficit sau surplus), intoleranta digestiva. Manifestări de dependență: anorexie, disfagie, grețuri, vărsături, deshidratare, slăbire sau creştere in greutate, apatie, diminuarea energiei, edeme, etc.

Surse de dificultate: alterarea mucoasei tubului digestiv si a peristaltismului intestinal, refuzul alimentar, obstrucția, durerea, tulburările de gândire, anxietatea, sărăcia, deficitul de cunoştin e. ț 2.4. Nevoia a elimina: Dependența in satisfacerea nevoii: culegere de date despre
59

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Probleme de dependență: diareea, constipația, incontinența de urină si materii fecale, retenția de urină, eliminare urinară inadecvată prin deficit sau surplus, diaforeză, etc. Manifestări de dependență: scaune frecvente de consistență redusă sau crescută, crampe abdominale, colici abdominale, semne de deshidratare, balonare, flatulență, anorexie, cefalee, pierderi necontrolate de urină si de materii fecale, iritația pielii, durere, glob vezical, anurie, oligurie, disurie, hematurie, piurie, poliurie, etc. Surse de dificultate: alterarea mucoasei intestinale, vezicale, intoxicații alimentare, medicamentoase, stresul, obstrucția, infecția, situația de criza, schimbarea modului de viata sau a mediului ambiental, alterarea centrilor nervoşi, tulburări de gândire, lipsa de cunoştințe, etc. 2.5. Nevoia a se mişca si a-si men ține o buna postura : Dependența in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Probleme de dependență: imobilitate, hiperactivitate, necoordonarea mişcărilor, postură inadecvată, circulație inadecvată. Manifestări de dependență: dificultatea de a se mobiliza, diminuarea sau absența mişcărilor, anchiloze, atrofie musculară, spasme, ticuri, mânie, euforie, mişcări rapide si frecvente (mers si gestica), ataxie, convulsii, rigiditate musculară, deformări, dificultatea de a rămâne in poziție adecvată, cifoză, lordoză, scolioză etc. Surse de dificultate: traumatisme, alterarea centrilor nervoşi si a sistemului locomotor, tulburări de gândire, anxietate, deficit senzorial, drogurile, durerea, excesul de stimuli din mediu sau privare de stimuli, alcoolismul, condiții de munca inadecvate, lipsa de cunoştințe etc. 2.6. Nevoia a dormi si a se odihni : Dependența in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Probleme de dependență: insomnie, hipersomnie, disconfort/ incomoditate, fatigabilitate. Manifestări de dependență: dificultatea de a dormi, oboseala, iritabilitate, lentoare in comportamentele verbale si nonverbale, scăderea randamentului, diaforeza, dureri musculare, facies

palid, încercănat, astenie, scăderea T.A. si a pulsului, somnolență diurnă, etc. Surse de dificultate: leziuni cerebrale, constrângeri fizice, durerea, surmenajul, tulburările de gândire, situațiile de criză, anxietatea, stresul, temperatura inadecvată a mediului, zgomotul, eşecul profesional, conflicte sociale lipsa de cunoştințe, etc. 2.7. Nevoia a se îmbr ăca si a se dezbr ăca : Dependența in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Probleme de dependență: inabilitatea de a se îmbrăca si a se dezbrăca. Manifestări de dependență: dificultatea de a se îmbrăca si a se dezbrăca, refuzul de a se îmbrăca/dezbrăca, veşminte inadecvate, dificultatea de a-si păstra veşmintele curate, dezinteres pentru îmbrăcăminte, haine inconfortabile. Surse de dificultate: atingere fizic ă, constrângeri fizice, durere, tulburări de gândire, anxietate, stres, situații de criză, Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist
60

sărăcie, conflict de rol, eşec profesional, lipsa de cunoştințe, etc. 2.8. Nevoia a-si men ține temperatura in limite normale : Dependența in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Probleme de dependență: hipertermie, hipotermie. Manifestări de dependență: temperatura corporală crescută (peste 380 C) sau scăzută (sub 360 C), frisoane, diminuarea sau creşterea pulsului si a T.A., senzație de frig sau de căldură, piele caldă sau rece, cefalee, agitație, roşeață sau paloare, cianoză, dezorientare, diaforeză, convulsii, halucinații, nevoia imperioasă de a dormi, dureri la nivelul regiunilor afectate, degerături/arsuri, etc. Surse de dificultate: atingere fizică, dereglări in funcționarea hipotalamusului, expuneri excesive la căldură sau la frig, anxietate, condiții de mediu inadecvate, îmbrăcăminte inadecvată, lipsa de cunoştințe, etc. 2.9. Nevoia a fi curat, îngrijit si a-si proteja tegumentele : Dependența in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Probleme de dependență: murdăria, alterarea tegumentelor si fanerelor. Manifestări de dependență: piele murdara, leziuni la nivelul tegumentelor, semne de inflamație, fanere murdare (par gras, secreții nazale, prezența de tartru pe dinți), halenă, pediculoză, dezinteres pentru igiena corporală, edeme, leziuni de grataj, etc. Surse de dificultate: imobilizarea, constrângerile fizice, circulație inadecvată, tulburări de gândire, anxietate, stres, situații de criză, sărăcia, eşecul profesional, conflictul de rol, lipsa de cunoştin e, ignoranța. ț 2.10. Nevoia a evita pericolele: Dependența in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Probleme de dependență: vulnerabilitate față de pericole, atingerea integrității fizice sau psihologice sau amândurora. Manifestări de dependență: predispoziție la accidente, la infecții, la boli, surmenaj, depresie sau agresivitate, semne de inflamație, durere. Surse de dificultate: semne de insecuritate psihologic ă , tulburări de gândire, anxietate, stres, pierderea imaginii corporale, situația de criză, mediul insalubru, poluarea, condiții grele de muncă, sărăcia,

Manifestări de dependență: sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. Nevoia a acționa conform credințelor si valorilor sale: Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 61 . neputința. situație de criză. lipsa de cunoştințe. 2. constrângeri din mediul social.promiscuitatea. de respingere. lipsa de cunoştințe. Surse de dificultate: handicap fizic.11. tulburări de gândire. anxietate. 2. constrângeri fizice. depresie sau agresivitate. Probleme de dependență: devalorizarea. conflicte de rol. deficit senzorial. alterarea unor funcții. izolare. sentiment de inutilitate. dificultatea de a participa la activități obişnuite sau noi. dificultatea de a lua decizii si de a controla evenimentele. pierderea imaginii de sine. Nevoia a se ocupa de propria realizare: Dependența in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia.12.

Surse de dificultate: atingere fizic ă. Probleme de dependență: culpabilitate. dezinteres față de sine. frustrare. Rezumă supravegher ea şi intervențiile specifice Dependența in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. depresie. a tratamentului. plâns. refuzul de a învăța. tulburări de gândire. anxietate. Surse de dificultate: atingere fizica. agresivitate. lipsa de cunoştin e. eşecuri personale si profesionale. anxietate. plâns. plictiseală. Manifestări de dependență: tristețe. tulburări de gândire. pierderea . Nevoia a învăța: Dependența in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia.separare.separarea.mişcări lente. ț 2. handicap. mediul necunoscut. Probleme de dependență: ignoranța. stres. schimbarea rolului. Manifestări de dependență: insuficienta cunoaştere a bolii sale. lipsa de cunoştințe. deficit de diversificare a activităților recreative. dificultatea de a se concentra. Probleme de dependență: neplăcere. singurătatea. ț 2. deficitul de cunoştințe. problemelor de dependen ă. pierderea . Manifestări de dependență: poziție umilă . descurajare.14. pierderea imaginii si a stimei de sine. stres. durere. pierderea imaginii si a stimei de sine. anxietate.separarea. hiperventilație).C 3. neadaptarea la boală. diminuarea interesului. situația de criză. ț C 4 Identifică etapele . situațiile de criză. Surse de dificultate: atingere fizică. situația de criză. tulburări de gândire. constrângeri familiale si sociale. piele rece. surmenaj. lipsa de cunoştin e. lipsa de receptivitate. senzație de pierdere a libertății. manifestări de anxietate (tahicardie. Nevoia a se recrea: Dependența in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia.13. pensionarea. a măsurilor preventive. dureri. neînțelegerea informațiilor. tulburări de învățare. agresivitate. autoînvinuire. pierdere . sentiment de inutilitate etc. stres. lipsa de educație. nemulțumire. insomnie. surmenaj. dificultatea de a învăța măsurile preventive si curative. lipsa interesului de a învăța. durere. incapacitatea de desfăşura activități recreative privilegiate.

a respira. Etapele procesului de îngrijire: culegerea datelor. Metode de culegere a datelor (observația. diagnostice Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 62 .1. evaluarea. a evita pericolele. clasificarea datelor (subiective. obiective. a elimina. a-si menține temperatura in limite normale. analiza si interpretarea datelor. îngrijit. a se îmbrăca si a se dezbrăca. 4. 4. a se recrea. a-si proteja tegumentele. 4. 4. date fixe. a manca si a bea.4.procesului de 3..2. diagnosticele de nursing: definiție. implementarea planului de intervenții. Surse de culegere a datelor (primare si secundare). formularea diagnosticului de nursing după modelul P. potențiale. colaborative). a se mişca si a-si păstra o bună postură. a acționa conform credințelor si valorilor sale. Probleme de sănătate: clasificare (actuale. a dormi si a se odihni. date variabile).E. a învăța.3. interviul). Elemente de supraveghere si intervenții specifice problemelor de dependență identificate la nevoile: îngrijire a comunica. Elementele cheie ale etapelor procesului de îngrijire (nursing).S. (nursing). planificarea intervențiilor. a fi curat.

Aplică procesul de îngrijire (nursing). totalizarea rezultatelor evaluării. Planul de îngrijire: obiective adaptate resurselor pacientului si problemelor identificate. planul de nursing rezultatele evaluării. surse de dificultate).4. nivelul de independen ă/dependență. rol si relații. Stabileşte gradul de autonomie / dependență a pacientului NANDA. Diagnostice de nursing: tipuri de probleme identificate. ă 5. evaluarea. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore ă alocat fiec rei ă teme in funcție de: dificultatea temei. interdependente.5. percepția de sine. deprinderile si abilitățile anterioare ale elevului. Culegere de date prin diverse metode. Bilanțul negativ: 6. priorit ți.evoluție. Revizuirea etapelor procesului de îngrijire (nursing). ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiți. compararea rezultatelor obținute cu standardele. Evidente: F. metode de implementare. 4.C 5. Paşi in procesul de evaluare: stabilirea criteriilor de evaluare / standardelor. agravată. manifestări de dependență. Starea pacientului: ameliorată. generale.pacient independent.O.3.reproducere.3. C 6. reformularea obiectivelor. recuperatorie). eliminare. ă 6. activitate .2. tipuri de îngrijire (acută. 6. Bilanțul îngrijirilor aplicate. comportamentale) 4. independența in satisfacerea nevoii. priorități de îngrijire. 5.1. manifestările de independență. volumul si nivelul de cunoştințe. odihnă . dotarea cu material didactic. se recomandă ca fiecare nevoie să fie prezentată după următorul plan: definiția nevoii. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII ale .7. 5.mişcare. intervenții aplicate in funcție de priorit ți. cronică. 4. obiective: criterii de formulare (SPIRO). dependența in satisfacerea nevoii (probleme de dependență. refacerea planului de îngrijire (nursing). Modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL trebuie parcurs in paralel cu modulele BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI. clasificarea obiectivelor (specifice. 6.  Sugestii metodologice Pentru asigurarea continuității in predare. Intervenții: autonome. Tipuri de planuri de îngrijire (nursing). Criterii de revizuire: identificarea cauzelor bilanțului negativ. clasificarea datelor culese pe sisteme funcționale de sănătate: percepția sănătății gestionarea sănătății. Nevoile de bază: satisfăcute . nesatisfăcute pacient dependent. valori si credințe. factorii care influențează satisfacerea nevoii. 6.repaus. staționară. nutriție si metabolism.6. ț 6. toleranța la stres. 6.5.1.6. delegate. sexualitate . identificarea nereuşitelor. responsabilități manageriale. .2. elemente de supraveghere si intervenții specifice problemelor de dependență. modificarea planului de intervenții.

creativitatea si toleranța față de punctele de vedere diferite. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstra ție si stagii clinice in unități sanitare şi va avea ca scop antrenarea elevilor intr-un demers logic. alc tuirea ă unui glosar cu termeni specifici nevoilor. Ca metode de predare/înv ățare se pot utiliza: expunerea. Se recomandă activități de învățare cu caracter practic-aplicativ: exerci ții de identificare. simularea. conversa ția. studiu de caz. . care să permită: . .planificarea si implementarea intervențiilor specifice problemelor de dependență. studiul de caz si problematizarea care dezvolt ă gândirea critic ă. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 63 .căror conținuturi se completeaz ă si se întrep ă trund asigurând o viziune holistic ă asupra fiin ței umane si nursing-ului. lucrul in grup. observa ția dirijat ă .determinarea obiectivelor de îngrijire. discu ția. sistematic.aprecierea nevoilor persoanei îngrijite.

Ca instrumente de evaluare se pot folosi: teste de evaluare de tip itemi. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizeaz ăevaluarea sumativ ăpentru verificarea atingerii performan țelor. Evaluarea trebuie s ă fie corelat ă cu criteriile de performan ță si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională.evaluarea rezultatelor si reajustarea eventuală a unora din intervenții. numărul de reevaluări si distribuția acestora pe parcursul anului şcolar. întrebări structurate. gestionarea cazului. rezolvarea de sarcini. evaluarea altor competențe nefiind relevantă. - Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat 64 . Cadrele didactice care asigur ăpreg ă tirea la acest modul îşi stabilesc durata evalu ă fiec ă rii rei competențe. Se evaluează numai competențele din acest modul.

Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

pentru calificarea: asistent medical generalist.2.semn obiectiv: definiție şi exemple Simptom semn subiectiv: definiție şi exemple Sindrom . durere.1. Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvați. Modificări observabile la inspecția generală Atitudini şi posturi: normală.2. digestiv.antecedente personale patologice Condițiile de viață şi de muncă 1. renal Percuția .condiții şi mod de efectuare pe aparate: respirator. pirozis. “cocoş de puşcă”. amenoree. renal Palparea . echimoze. mixedematos. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. acromegalic. alte poziții forțate). 2. Nr. Identifică şi numeşte modificările observate la inspecția generală 3. Componentelor anamnezei Abordarea bolnavului Date generale Motivele internării Istoricul bolii Antecedentele bolnavului : antecedente heredocolaterale antecedente personale fiziologice . Semne prin care se manifestă boala Semn fizic . Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în standardele da pregătire profesională. forțată (ortopneea. se regăsesc abilitățile din unitatea de competență tehnică specializată SEMIOLOGIE MEDICALĂ. 2. torticolis.condiții şi mod de efectuare pe aparate: respirator. epistaxis. 2.condiții şi mod de efectuare: general şi pe aparate: respirator. Semiologie medicala C. cardiovascular. extrasistole. În modulul SEMIOLOGIE MEDICALĂ. invatamant clinic. hipertiroidian.Modulul 15: SEMIOLOGIE MEDICAL Ă  Not ă introductiv ă Modulul SEMIOLOGIE MEDICAL Ă face parte din preg ă . eructații. competență 15. etc 2. pasivă. cardiovascular. decubit ventral. digestiv. Unitatea de crt.definiție şi exemple 1. tirea specific ă din anul I.condiții şi mod de efectuare pe aparate: respirator. Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecva i ț Conținuturi tematice 1. cardiovascular. Faciesul: mitral. decubit lateral.1. Termeni medicali în efectuarea anamnezei Cefalee. Analizează manifestările cauzate de diferite afecțiuni  Tabelul de corelare a componentelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: SEMIOLOGIE MEDICALĂ Competenț e C. Metode fizice de examen clinic Inspecția .3. renal Auscultația . Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore.1.   Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 1. vertij. opistotonus. cardiovascular. Identifică şi numeşte modificările observate la inspecția generală . digestiv.

rinofima. cush ingoid. 65 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . alte tipuri de facies. peritoneal. ftizic. “de paiață”.tetanic. “de mumie”. lupic. parkinsonian. “nas în şa”. aortic. vultuos.

disuria. cunvulsii. sindrom de condensare pulmonară. sindromul clinic din hipertensiune cardiacă. Statura (normală. sindrom meningeal. circulație venoasă colaterală superficială. echilibru dinamic (tulburari de mers: spasmodic. sindrom de impregnare bacilară. osteotendinoase. vărsăturile. edemul. leziuni elementare ale pielii. sindroame anemice. oboseala. ticuri. nanism. febra 3. motilitate voluntară. „târât”. „rigid”. sindromul oclusiv intestinal. mioclonii.C. echilibru static şi dinamic. tulburări trofice. „ebrios”. „cosit”. noduli subcutanați. Principale simptome pe aparate şi sisteme Aparatul respirator (tusea. diareea. 3. motilitate voluntară (mişcări spontane. amplitudinea mişcării). cefaleea. reflexe (reflexe cutanate. pupilare). palpitațiile. „dansant”. 2. ataxia tabetică). vertijul. mişcări involuntare (tremurături. sindroame hemoragipare. nicturia. „stepat”. fasciculații musculare. Modificări observate în diferite sindroame Sindromul bronşitic. mişcări involuntare) 3. expectorația. constipația. 1. clasificarea tipurilor de constituție Starea de nutriție (normală şi modificări patologice) Starea de conştiență: torpoarea. poliuria. sindrom pleural. sindromul de insuficiență cardiacă. dispneea. roşeață. neoplazică. crampe funcționale. anorexia. 3. sindromul din cancerul bronho pulmonar. discromiile. trismus) 3. reflexe. hemoptizia) Aparatul cardio circulator (palpitațiile.durerea) Aparatul renal (anuria. sensibilitatea (tulburări de sensibilitate subiective şi obiective). stupoarea. „talonat”. pierderea conştienței (sincopa. obnubilarea. sindrom adenohipofizar. mişcări coreice. sindroame pericardice. sindroame urinare. coma) Semne neurologice: echilibru static (proba Romberg). alte simptome) Aparatul digestiv (greața. sindromul din astm bronşic. cianoza. sindrom emfizematos. sindromul de insuficiență coronariană. icterul. durerea toracică. sindromul icteric. gigantism) şi tipul de constituție. durerea precordială. dispneea. „legănat”). hemoragii cutanate. durerea colicativă) Sistemul ganglionar: adenopatii Sistemul nervos (atitudini. hematuria. Simptome cheie Durerea. coordonarea mişcărilor (ataxia cerebeloasă. erupții cutanate. ganglioni limfatici. sindromul colestatic. Analizează manifestăr ile cauzate de diferite afecțiuni Modificări tegumentare de culoare pariditate. edemele.  Sugestii metodice .

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 66 . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui ți. volumul şi nivelul de cunoştin țe. Se recomand ă ca parcurgerea temelor din program ăs ăse fac ăîn ordinea stabilit ăîn tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no țiunilor şi activităților privind SEMIOLOGIA MEDICAL Ă . li deosebit ă în realizarea corespunz ătoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali generalişti. dotarea cu material didactic. unități sanitare cu o bun ă li dotare material ă Instruirea în s ă de demonstra ție are o importan ță . Instruirea se va realiza în s ă de demonstra ție.Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num ă rului de ore alocat fiec ărei teme în func ție de dificultatea temei. deprinderi şi abilități anterioare ale elevului.

folii de retroproiector.Principii de medicină internă Harrison Editura Lider 1999 2. observația. manechin etc. discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. conversația. pentru a se putea ține cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. CD . casate video.Semiologie medicală de bază C. Stancu Editura Junimea1989 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 67 . Se va urm ări aplicarea cunoştin țelor la problemele reale. exercițiul practic. Bibliografie: 1.uri. etc.Se pot utiliza ca metode de învățare: expunerea. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. munca independentă. scheme. dezbaterea. simularea. studiul de caz.

Evaluează starea pacientului după efectuarea tehnicii şi investigației.6. gastrică.2.4. externarea. Puncția venoasă si capilară. Efectuarea de sondaje.  Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII Nr. 16. principii de realizare a pansamentului si bandajului. mijloace de fixare a pansamentului.1. 1. parenterală. invatamant clinic. . Asigură echipamentele şi materialele necesare.captarea dejecțiilor la bolnavul imobilizat. 16. tratament. spălătura oculară. pregătirea patului. respirație. pentru calificarea: asistent medical generalist. spălături. vezicală si vaginală. 1. pasivă.0. Măsurarea. 1. Tehnici de nursing: 1.alimentația bolnavului: activă.MODULUL 16: TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII  Not ă introductiv ă Modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII face parte din pregătirea de bază din anul I. vezical.  Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 16. artificială (enterală.schimbarea poziției bolnavului in pat. In modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII se reg sesc abilit ă țile din ă unitatea de competență tehnică de bază TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII. 2. vărsături).5. pasivă. Asigurarea condițiilor de igienă si confort: .1. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise in standardul de pregătire profesională.patul si anexele sale. Unitatea competență Tehnici de nursing si investigatii Competențe C 1. Caracterizează tehnicile de nursing şi investigațiile.2. tensiune arterială. puls. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. 16. 1. eliminări (diureză.0. Îngrijirea plăgilor: pansamente. Conținuturi 1. Modulul are alocate 120 de ore. Aplică tehnicile de nursing şi investigațiile. 1. . calcularea rației alimentare. transferul. 16.5. .observarea poziției bolnavului in pat: activă. de crt.4.3. scaun. . . proceduri). Asigurarea evidentei şi mişcării bolnavilor: internarea. din care 90 de ore. mobilizarea si transportul bolnavului. 16. greutate si înălțime corporala. regimurile alimentare. Pregăteşte pacientul pentru tehnici si investigații. bandaje. Caracterize ază tehnicile de nursing şi investigațiile .3. clisme: sondajul gastric si duodenal. spută. notarea si reprezentarea grafică a funcțiilor vitale si vegetative: temperatură. Investigații . auriculară. pe gastrostomă). inconştient. .schimbarea lenjeriei de corp la bolnavul imobilizat. forțată (impusă de boală.schimbarea lenjeriei de pat cu bolnav in pat. timpii unui pansament.

2. 68 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . parazitologice. hematologice.1. Recoltarea sângelui pentru examene de l a b orator: biochimice. serologice.

Echipamente si materiale pentru investiga ții 2. soluții si materiale dezinfectante. sondaje si clisme: sonde digestive. uscate sau sterile.1. Documente de evidență si mişcare: bilete de internare. Asigură 1. 1. internați. Instrumente si materiale pentru efectuarea de spălături. feşi de tifon. antiseptice. recoltarea urinei din 24 de ore. Recoltarea materiilor fecale pentru examene biochimice.2. Instrumente si materiale pentru efectuarea puncției venoase si capilare: seringi si ace sterile.3. otice. 1. Instrumente si materiale pentru recoltarea sângelui pentru examene de laborator: seringi si ace sterile. materialele transfer. cateter vezical. foi de temperatură. urinar. vezicale. tăviță renală. 2. taliometru sau bandă metrică. Recoltarea exudatului faringian.2.6. creioane colorate. 2. bacteriologice. registru de intrări-ieşiri. pâlnie. 2. tampoane. stetoscop biauricular. lame de sticla si lamele. aleză). 1. ploscă. Instrumente si materiale pentru recoltarea urinei: sonde sterile. Echipamente si materiale pentru tehnicile de nursing.8. 1. soluții anticoagulante. garou. balon sau flacon cu mediu de cultură.7. lanțete.2.5. mânuşi de cauciuc. Materiale pentru igiena si confort: lenjerie de pat si de corp. foaie zilnică de mişcare a bolnavilor necesare. comprese. soluții si materiale dezinfectante. vaginale. recipiente. Recoltarea urinei pentru examene biochimice. recipient cu lichidul de spălătură. pustule). 2. uscate sau sterile. tăviță renală. cilindru gradat. material de protecție (muşama. bacteriologice si parazitologice. mânuşi de cauciuc. tub de gaze.0. soluții adezive. garou. obiecte de igienă. material de protecție a patului. cateter vezical steril.2. vezicule. recipient cu picurător. soluții dezinfectante. seringă Guyon. externare.5. ceas cu secundar. 2. tăviță renală. Instrumente si materiale pentru recoltarea . Instrumente si materiale pentru măsurarea si notarea funcțiilor vitale si vegetative: termometru. recipiente curate. Recoltarea vărsăturilor pentru examene toxicologice. veselă. câmp steril pentru hemocultură. lighean etc. Instrumente si materiale pentru igiena plăgilor: măsuță rulantă. bacteriologice 2. irigator. urinar. trusă cu instrumente sterile. balanță antropometrică. vacutainere pentru analizor. 2. echipamentele si 1.1.4. C 2. canulă. 1. Recoltarea secrețiilor purulente din leziuni deschise si din colecții închise (abcese. tacâmuri. Recoltarea secrețiilor oculare. auxiliare. recipiente curate.3. tensiometru. bazinet. 2.0. Recoltarea sputei pentru examene citologice. casoletă cu material textil steril.4. tăviță renală. leucoplast. foaia de observație.6.3. 2.

materiilor fecale: coprocultor cu mediu de cultură. mască de tifon. soluții si materiale dezinfectante. materiale de igienă si protecție. 2. Instrumente si materiale pentru recoltarea secrețiilor purulente: seringi si ace groase sterile. uscat. Materiale pentru recoltarea sputei: cutii Petri curate sau sterile. materiale pentru toaleta cavitații bucale după vărsătură. sondă rectală sterilă.4. eprubete sterile cu tampoane montate pe porttampoane. ploscă.6. Materiale pentru recoltarea vărsăturilor: tăvița renală. recipient curat. materiale pentru toaleta cavității bucale după recoltare. 2. mânuşi. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 69 .5. lampă de spirt. 2.

reacțiile pacientului. eprubete sterile. după 4. 4. îndepărtarea corpilor străini oculari si pacientului auriculari. 3. obținerea consimțământului si a colaborării pacientului conştient. motivarea norme de investigației gesturilor. 4. exudat faringian. Efectuarea tehnicilor si investiga țiilor de efectuarea nursing: etape tehnicii si de execuție si timpi de execuție.7.1.1. .2.8. Tehnici care se executa dimineața cu bolnav á jeun: recoltările de sânge.b. lame de sticlă. dotarea cu material didactic. orientat. Preg ătirea psihic ă a pacientului pentru tehnici si investigații de nursing: informarea. 4.2. 4. Tehnici care asigura suportul vieții: hemostaza si îngrijirea plăgilor sângerânde. Instrumente si materiale pentru recoltarea exudatului faringian: deschizător de gură. decizia si acordul implicit in cazul bolnavilor comatoşi.2. 5. eprubetă sterilă cu mediu de cultură. poziționarea adecvată.1. C. 3.a. evoluția stării generale. 2. norme de protecție si securitate a muncii. tehnicile de nursing asigurarea confortului fizic.1.c. M ăsurarea eficacit ă ții tehnicii si investiga ției 5. infectate. Pregăteşte pacientul pentru tehnici si investigații. Tehnici care asigură confortul: igiena. Indicatori de măsurare a eficacității in funcție de tehnică si investigație. Sugestii metodologice Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. Instrumente si materiale pentru recoltarea secrețiilor otice. măsurarea funcțiilor vitale. urină.2. Evaluează alimentarea.5.1. oculare. vaginale: specul auricular. volumul şi nivelul de cunoştin țe. efectuarea sondajului vezical in caz de retenție acută de urină. respectarea intimității si a C 4.1. C 3. abexlang. toaleta regiunii. Aplică dezinfecția tegumentului. mască de tifon. 5. clisma starea evacuatoare.1. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiec rei teme in func ție de: ă dificultatea temei. Priorit ăți in executarea tehnicilor si si investiga țiilor de nursing: investigațiile. mobilitate. valve vaginale. evacuarea conținutului gastric prin spălătură. explicarea in termeni accesibili a tehnicii si investigației. comportament. combaterea durerii şocogene. spută. inconştienți.1. pudorii. Indicatori de apreciere a gradului de confort si de satisfacție a pacientului: facies. Preg ătirea fizic ă a pacientului pentru tehnici si investigații de nursing: îmbrăcarea/dezbrăcarea pacientului. asepsie si antisepsie. sistarea alimentației pe cale orală. sondajul gastric si duodenal.1. deprinderile si abilit ățile anterioare ale elevului.

exercițiul practic. echipamente si materiale sanitare adecvate. demonstrația. centrată pe competențele ce trebuie atinse. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 70 . Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstra ții şi stagii clinice in unități sanitare şi va avea ca scop formarea deprinderilor corecte şi a atitudinilor in efectuarea tehnicilor de nursing şi investigațiilor.Ca metode de predare/învățare se pot utiliza: expunerea. observația dirijată. Se recomand ă folosirea unor mijloace de înv ățământ moderne şi cât mai variate: retroproiector/ videoproiector. iar aceea a elevului va consta in sarcini de lucru formulate corect pe competențele urmărite. conversația. Modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII trebuie parcurs in paralel cu modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL întrucât conținuturile se completează si se întrepătrund asigurând o viziune holistică asupra persoanei îngrijite si nursing-ului. Alegerea materialelor didactice se va face in strâns corela ție cu ă specificul metodelor didactice utilizate.ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui ți. Activitatea cadrului didactic va fi complexă. fise tehnice.

Evaluarea trebuie s ă fie corelat ă cu criteriile de performan ță si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. care asigura pregătirea la acest modul. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui evaluarea sumativ ă pentru verificarea atingerii performan țelor. îşi stabilesc durata fiecărei competențe. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: teste de evaluare de tip itemi. numărul de reevaluări si distribuția acestora pe parcursul anului şcolar. fişe de autoevaluare. exerci ții practice. Se evaluează numai competențele din acest modul. întreb riă structurate. evaluarea altor competențe nefiind relevantă. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă 71 . fişe tehnice. Cadrele didactice. fişe de evaluare chest-list.

Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

Modulul are alocate un numar de 60 ore. din care 30 ore.MODULUL 17 : PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA I. Asigura securitatea in Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist C.2 Evalueaza propria sanatate . Evalueaza propria sanatate 3. II . Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala. Protectie si securitate in munca munca Competenta C 1. Aplica politica unitatii de prevenire a infectiilor intraspitalicesti III. Asigura securitatea in munca 2. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. invatamant clinic. Nota introductiva Modulul Protectia si securitate in munca face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Protectia si securitatea in munca . Unitate de crt competenta 17.Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA Nr.

calitatea actelor de munca. suspensii de praf. strivire etc. tehnici performante).5 boli profesionale (prin pozitii incorecte. iluminat) Eficienta muncii 1. vigilenta.3 dosar medical : vaccinari. autocontrol. individuale.3 regulament de ordine interioara Riscuri 1. satisfactie in munca: prezenta/absenta conflictelor. acomodare). 1. cauze ale conflictelor (comunicare defectuoasa. numar asistati si mod de implicare / solutionare in probleme de interes profesional (planuri aplicate si evaluate. alcoolism. 72 . umiditate. radiatii. disponibilitate.2 norme protectia muncii. familiarizarea cu mediul de munca.1 norme PSI. lovire.8 mediu. drepturi si indatoriri. controale medicale periodice. statut profesional necorespunzator). resurse umane si materiale limitate. compromis. conflicte afective.6 probleme specifice sanatatii personalului (fumat. solutionare conflicte: atitudini personale (evitare.) 1.7 noxe profesionale (curenti de aer.4 manipulare incorecta a instrumentarului/ aparaturiimedicale (intepare.conditii necorespunzatoare (de incalzire.2 competenta si caracteristici personale (cunostinte profesionale. substante chimice sau iritante) 1. aerisire. interpersonale. conciliere si mediere) Sanatate si disfunctionalitate 2. 2.prin contagiune) 1. 2. incapacitate temporara de munca. colaborare.1 integrare profesionala: atributii. prin stres. zgomote si vibratii. ambiguitate organizationala. 1. scopuri diferite. ierarhie profesionala. absenteism. conflict intergrupuri. abuz de droguri) 1. competitie.9 criterii de eficienta: timp de lucru.Continuturi tematice Norme de protectie si securitate 1. atitudini la nivel organizational (negociere.

Aplica 3. perfectionare si oportunitati de dezvoltare. galeti. bureti.2.recompense si competitie). antisepsie. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: • elevul invata predominant descoperind. Sugestii metodologice Modulul PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA poate fi parcurs independent.invatare cu caracter interactiv : conversatia euristica. IV. pansamente. in grupuri. ca subiect matur.3 autoprotectie:spalare pe maini. sprijin si incurajare. • lucreaza in mod cooperativ. Predarea modulului se face de catre asistenul medical cu modul de pedagogie. organizare si managemet). conditii de eficienta). boli infectocontagioase. politica unitatii de vizitatori.4 igienizare: pamatuf. ace. in timp ce profesorul il ghideaza. prevenire a alimente. zone cu risc crescut:exemple (nou nascuti. • nu se limiteaza doar la sala de curs.6 evacuare reziduuri (seringi. ii ofera informatie “umpland vase goale”.2 analiza costuri si beneficii ale prevenirii: costuri materiale si umane. circumstante. instrumentar medical. beneficii pentru unitate si pentru sanatatea personalului. 2. • experimenteaza problemele in globalitatea lor. studiul de caz. resurse financiare si materiale. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. lenjerie. echipament de protectie. managementul riscului. observatie dirijata. materiale utilizate).4 stres si surmenaj: persoane vulnerabile. perii. material moale infectiilor etc. • gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential.5 izolare pacient (infectii intesinale. descoperirea inductiva si deductiva.1 circuite functionale (intrare/iesire personal. 3. activitati de predare . cauze. “Caruselul”. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. expunerea.. solicitari si raspunsuri ale managerului.) intraspitalicesti 3. simptome. 3. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”.7 dezinfectie (solutii. Conditii de baza ale prevenirii C 3. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. 3. 3. prevenire (imbunatatirea climatului de lucruimplicare. . detergenti etc. Metode de prevenire 3. asepsie. sectii boli infectioase). problematizare. • elevul invata in mod activ. • i se permite sa se exprime in mod creativ. carpe.

joc de rol.indiferent de locul.“Bulgarele de zapada”). activitati de invatare cu caracter aplicativ : fise de lucru. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. 3. momentul sau persoana care face evaluarea. eseuri. probe orale ( intrebari. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1.munca independenta. grup de discutii) Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 73 . referate. pentru a obtine acelasi nivel de performanta .

Editura Medicala. ANR. cumulativa (verificari partiale. eseu cu numar de cuvinte prestabilit. pe secvente mici). 1979 6.2. ICN. CD-uri. 2001 5. Pe parcursul modulului.. 2.. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. Marin.1978 10. sinectica.S. pe secvente mai mari).Ciornea.1994 7. metoda 6-3-5.Editura medicala. joc de rol). Nicolau. 3. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming. 3.T.Gh. Se evalueaza numai competentele din acest modul. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua. sau sumativa. -Etos in medicina . discutii panel. analiza produselor( culegeri de date). Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. fisa de lucru. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme.-Pledoarie pentru respect. Cadrele didactice.observarea sistematica a elevilor . Buucuresti. ANR.-Etica in practica nursingului-ghid pentru luarea deciziilor in etica.1998 12.Deontologie medicala. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu.culegeri de date .Etica aplicata.. coevaluarea in grupul de lucru.1995 11.1998 3. care asigura pregatirea la acest modul.Grup national de etica (autor colectiv)-Glosar de etica in nursing. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. probe practice (studiu de caz.Grup national de etica (autor colectiv)-Ghid de etica in nursing pentru asistenti medicali. Bucuresti. Dutescu. Jurnalul de nursing .Editura Albatros.ritmica. 1979 . test scris.B. ANR.1998 4.T. Miron. Exemple de teme pentru aplicatii: “Ce ar trebui sa spuna managerul in timpul dialogului de primire/instruire a noului angajat?” (Integrare profesionala .lucru individual) “Aplicarea Scalei de evaluarea stresului (Sursa:Lemon-materiale de educatie in nursing. Sugestii bibliografice 1. referat. c) Sugestii cu privire la aplicatii (laborator) 1. Editura Alternative.1985 2.Gh. Nursing -revista editata de ANR (colectia 1990-2006) 8. Bucuresti. OMS-Regional Office for Europe. folii de retroproiector.seminar de discutii/joc de rol) “Autoevaluare” (Criterii de eficienta si satisfactie profesionala.etc.. Bucuresti. Fry. 1996 9.Codul pentru nurse .-Bioetica-Manual pentru invatamantul universitar si preuniversitar de specialitateEditura Universul.A. Scripcaru.Grup national de etica (autor colectiv)-Cod de etica pentru asistenti medicali. durata evaluarii. Phillips 6-6. Copenhaga. Lemon-Materiale de educatie in nursing. American Nurses Association . evaluarea altor competente nefiind relevanta.Sara.Bucuresti. unitati medicale si scolare.10) d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video.Vol. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 74 .

4.Modulul 18: ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR  Nota introductiva Modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR face parte din pregatirea specifica din anul II. Administreaza medicamentele. 4. pentru calificarea: asistent medical generalist. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. In modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR. Identifica medicamentele prescrise competenta 18. Pregateste bolnavul C. Urmareste evolutia bolnavului dupa C. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore. Pregateste materialele si medicamentele in vederea administrarii C.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 2. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. 5. 1.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta : ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR Nr. crt. invatamant clinic. Unitate de Competente C. Pregateste materialele si medicamentele in vederea administrarii. Pregateste bolnavul. 3. Identifica medicamentele prescrise. Administreaza medicamentele . 2. Administrarea medicament elor C. 5. 3. Urmareste evolutia bolnavului dupa administrare.

etc. foaie de observatie) 2. pe suprafata mucoaselor si a tegumentelor 3. etc 2. percutanata. percutanata.Document medical: condica. reteta. respiratorie.Orar si doza : indicate de medic prin documente medicale (condica. etc.Cai de administrare: orala. Informarea pacientului: conversatie.Continuturi 1. modificarea gustului. Pozitie pacient: adaptata caii de administrare 4. Prescriptia medicala: reteta. utilizarea manusilor de cauciuc. Aspectul calitativ al medicamentului : culoare. alte senzatii 3. Testare sensibilitate: interviu cu pacientul 1. termen de valabilitate 2. 1. comportament. 4.Conditii de asepsie si antisepsie: spalarea mainilor. confirmarea acceptului 2. pe mucoase. foaie de observatie 1. folosirea manusilor de cauciuc. aspect. condica. concentratie. materiale de unica folosinta etc. reteta. postura. parenterala. 75 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Reactii induse: durere. Norme de asepsie si antisepsie: spalarea mainilor. respiratorie. Cai de administrare: orala. caldura.Efecte terapeutice ale medicamentului observabile: Facies. forma de prezentare. Incompatibilitate intre medicamentele indicate 1. parenterala. cu termen de valabilit ate 3. Mate riale de unica folosint a . functii vitale. Reactii adverse: tegumentare. 2.

conversatia. la procesul de invatare .elevii au stiluri diferite de invatare . simulari.dezbaterea.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii „asistenti medicali generalisti”. . proiectul. cafea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. fise de lucru. munca independenta. tutun). Cadrele didactice. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Indiferent de locul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de : dificultatea temei. planuri de ingrijire. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. descoperirea. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. studiu de caz . simularea. pentru verificarea atingerii competentelor. planul de ingrijire. casete video. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. mobilizare  Sugestii metodologice Modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR poate fi parcurs in mod independent. problematizarea. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum : scheme. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. scheme. compararea. CD-uri. evaluarea altor competente nefiind relevanta. dotarea cu material didactic. . Se recomanda urmatoarele metode: observatia. volumul si nivelul de cunostinte. manechin. In elaborarea strategiei didactice. existente. momentul si persoana care face evaluarea. instrumentar si materiale sanitare diverse. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. test scris. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala.administrare modificarea functiilor vitale. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. anuntarea medicului 3.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. probe practice (demonstratie. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. demonstratia. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. folii de retroproiector. Restrictii impuse de administrarea unor medicamente : dieta. observatia. fisa de lucru. adictii ( lcool.plan de ingrijire). exercitiul. studiul de caz.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 76 .

in contexte profesionale semnificative  Tabel de corelare a competen țelor si con ținuturilor Unitatea de competenta: COMUNICAREA IN LIMBA MODERNA Nr Unitatea de crt. formale şi informale directe. in contexte profesionale 3.informații factuale. ă ă explicații. Programa şcolar ăse va utiliza ă ă împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 4. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore. întreb ri. -prezentări (formale / informale) de produse / servicii. Obține informații prin receptarea de mesaje orale. in contexte profesionale semnificative 2. . produse şi servicii. colegi sau de cei din jur.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. şcoala postliceal . inclusiv numerice. Comunicarea în limba modernă Competențe C. contra. -transmisiuni radio şi TV.informații. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. Prin parcurgerea programei şcolare se asigur ă dobândirea competen țelor descrise în standardele de preg tire profesional . anunțuri publice. ă În modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERN Ă reg sesc abilit ă țile din se ă unitatea de competență COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ. solicit ri. pe teme profesionale: instrucțiuni. Elaboreaza mesaje scrise specializate. Participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise specializate. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 5. Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale. priorit ți. Exprima mesaje orale in limbaj complex. rapoarte. puncte de vedere. competență 19. in contexte profesionale semnificative. inclusiv numerice. -opinii. laborator tehnologic. ă 2. în contexte profesionale semnificative Conținuturi 1. Surse şi tipuri de mesaje orale: -mesaje. . -conversații telefonice. emise clienți. neutră). inclusiv mesaje telefonice înregistrate. conferințe (inclusiv videoconferințe). Tipuri de informații: . pentru calificarea asistent medical generalist.Modulul 19: COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERN Ă  Not ăintroductiv ă Modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERN face parte din preg tirea Ă ă anului II. atitudini (pro. in contexte profesionale semnificative. -discursuri.1. privind specificații de procese.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 77 .

relativ complexe. . . Tipuri de informații: . în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu C.la telefon. detalii de operare. . explica ii.discuții profesionale formale şi informale. Tipuri de discurs: . . 3. oferte. pe teme de interes comun. Tipuri de informații scrise: . Moduri de comunicare: .texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă. ț . procese. opinii. 1.dări de seamă. operații şi procese tehnologice. Tipuri de informații: . în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 1. procese verbale. facturi pro-forma.C. evaluări.operații. 3. note circulare. mesaje (inclusiv e-mail). rapoarte. documente de evidență. sfaturi. puncte de vedere. fişe tehnice. Exprimă mesaje orale în limbaj complex. minute.idei. fişe de evidență.organizarea locului de muncă. reclamații. explicații. .texte cu conținut operațional profesional: corespondență. despre produse şi servicii. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu.prezentări. . inclusiv numerice. descrieri şi specificații de obiecte. operații. reclame. referate.calitatea serviciilor / produselor. procese verbale. 2.informații factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice).corespondență profesională: scrisori. .date privind: materii prime.4. anunțuri. . robot telefonic. date ț tehnice ale unor produse şi servicii.informații factuale .față în față.2.formate formale. în contexte profesionale semnificative. . fişe tehnice.informa ii profesionale: instruc ț țiuni. şedințe. . activități şi procese de produc ie. reclame. . materiale şi produse finite. individual sau în grup. faxuri. formulare. Obține informații prin receptarea de mesaje scrise specializate. 2.aranjamente şi instrucțiuni de serviciu. 1. procese. rapoarte. în contexte profesionale semnificative C. circulare.3. oferte. . . idei. Teme specifice: . instrucțiuni cereri. faxuri. . specificații.formate informale. . Elaborează mesaje scrise specializate.elemente cheie din documente relevante. . fişe de producție. în contexte profesionale semnificative. 2.informații factuale.formulare şi alte documente specifice specializării (facturi. raportări privind desfăşurarea unor evenimente. evaluări). . opinii.scurte rapoarte profesionale. Tipuri şi formate de documente şi texte funcționale: . Tipuri de texte: documente profesionale specifice specializării: manuale.instrucțiuni. prezentări.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

78

C.5. Participă la interacțiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

1. Discuții profesionale: - situații sociale si profesionale formale şi informale; - interviuri individuale sau în grup; - întâlniri formale / informale profesionale de rutină, activități profesionale zilnice. 2. Comunicare telefonică: - contacte de rutină cu colegi, subalterni, superiori, în activități profesionale zilnice; - comunicări formale / informale cu parteneri şi clienți; - interviuri telefonice individuale. 3. Corespondență profesională: - formală şi informală, legată de sarcini de serviciu; - în interiorul organizației: cu subalterni, cu colegi, cu superiori; - în afara organizației: cu clienți, cu parteneri, cu potențiali clienți / parteneri.

 Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ va fi parcurs cu aceleaşi conținuturi la toate calificările de nivel 3 avansat fiind dezvoltat pe baza unei unită ți de competență pentru abilități cheie. Parcurgerea conținuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competențelor şi conținuturilor , dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă, diferențiată ținând cont de nivelul inițial de pregătire. Conținuturile se vor exemplifica în funcție de domeniul profesional, respectiv informațiile, mesajele orale sau scrise în limbă străină exersate vor corespunde domeniului profesional, respectiv Sanatate si asistenta pedagogica. În elaborarea strategiei didactice, pentru modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ profesorul va trebui să țină seama de următoarele principii moderne ale educației: - elevii învață când fac ceva şi când sunt implicați activ în procesul de învățare - elevii au stiluri diferite de învățare - elevii participă cu cunoştințele lor, dobândite anterior, la procesul de învățare - elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informațiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Pentru atingerea competen țelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter interactiv. Se recomandă următoarele metode: conversația, jocul de rol, simularea, proiectul. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională. Se evaluează numai competențele din acest modul, evaluarea altor competențe nefiind relevantă. O competență se evaluează în cadrul unui singur modul. Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă, iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă, pentru verificarea atingerii competențelor.  Sugestii metodologice Profesorii au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcție de: dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştințe anterioare ale elevilor, dotarea cu material didactic, ritmul de înțelegere şi asimilare a cunoştințelor şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. ț Nivelul de pregătire este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite criteriile de

performanță ce pot fi atinse numai dac ă în procesul de înv ă țământ sunt asigurate condi țiile de aplicabilitate descrise în standard.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

79

MODULUL 20: MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITAR Ă
 Not ă introductiv ă Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITAR Ă face parte din preg tirea ă specific ă din anul II, pentru calificarea: asistent medical generalist. În modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITAR se reg sesc Ă ă abilit ățile din unitatea de competen ță tehnică specializată MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITAR . Modulul are alocate 60 de ore teorie şi 36 de ore, Ă laborator tehnologic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în standardele de pregătire profesională. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modului: 1. Precizează principiile managementului general 2. Identifică politicile şi sistemele de sănătate 3. Analizează caracteristicile managementului sanitar 4. Aplică legislația sanitară Tabelul de corelare a competențelor şi conținuturilor Unitatea de competen ță:MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

80

Nr Unitatea de Competențe Conținuturi crt. competență 20. Management şi C.1. Precizează 1. Management general: 3.2. Definiție, motivarea existenței managementului, legislație principiile
funcțiile organizare,

sanitară

managemen- managementului (după Henri Fayol - planificare, tului general. conducere şi control), principii generale ale conducerii.
3.3. Abilități necesare managerului, rolurile managerului (interpersonale, informaționale, decizionale). 3.4. Factori implicați direct în desfăşurarea activității: competența, autoritatea (surse ale autorității, tipuri de autoritate în management), responsabilitatea, delegarea autorității (principii, variabile care influiențează gradul de delegare), tipuri şi mecanisme de luare a deciziei. 3.5. Sistemul de informații: (structuri formale şi informale). 3.6. Comunicarea managerială. 3.7. Management organizațional (definiție şi obiectiv, activități, organizații formale şi informale, parametri de caracterizare a organizației, componentele principale ale organizației, cultura organizațională, managementul echipei, stresul organizațional), managementul timpului de lucru (folosirea eficientă a timpului, stabilirea obiectivelor şi priorităților, instrumente utilizate, metode de raționalizare a timpului), managementul schimbării (tipuri de schimbare, metode/abordări după Mintzberg, strategii clasice ale procesului schimbării). 4. Etapele procesului de management: 4.1. Planificarea: definiție, noțiuni de bază în utilizarea planificării, tipuri de planificare (strategică, tactică, operațională ). 4.2. Organizarea: împărțirea sarcinilor şi aplicarea mecanismelor de coordonare. 4.3. Dirijarea: coordonarea personalului. Modele de gestiune a resurselor umane, funcțiile gestiunii resurselor umane (recrutarea şi selecția, formarea şi dezvoltarea, evaluarea randamentului şi performanței, remunerare). 4.4. Controlul: evaluarea rezultatelor şi atingerii obiectivelor. 4.5. Dezvoltarea performanței. 4.6. Schimbarea.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

81

C.2. Identifică politicile şi sistemele de sănătate.

1. Tipologiile şi caracteristicile sistemelor de sănătate: 1.1. Relația sănătate-boală-îngrijiri de sănătate, servicii de sănătate, furnizori de servicii de sănătate, beneficiari de servicii de sănătate, definirea sistemelor de sănătate, performanța sistemelor de sănătate, eficiența sistemelor de sănătate, modele de sisteme de sănătate. 2. Principiile economiei sanitare: 2.1. Noțiuni şi termeni de bază privind definiția şi particularitățile economiei sanitare, sistemul pieței libere, piața îngrijirilor de sănătate (beneficiar, furnizor, administrația de sănătate), cumpărarea şi contractarea serviciilor (practica independentă a asistentului medical, pachetul de servicii de îngrijiri de sănătate furnizate de asistentul medical), evaluarea economică a îngrijirilor de sănătate (analiza cost-eficacitate, analiza cost-beneficiu, analiza cost-utilitate, analiza echității în finanțarea serviciilor publice de sănătate). 2.2. Finanțarea serviciilor de sănătate, mecanisme de alocare a resurselor, mecanisme de plată (plata per serviciu, plata bazată pe diagnostic, capitația, bugetul global, salariul, plata după timpul lucrat), principii de realizare a sistemelor de plată. 3. Reforma sistemelor de sănătate: 3.1. Principii pe care se bazează reformele sistemelor de sănătate, scopurile şi obiectivele reformelor, stabilirea priorităților, criterii de evaluare în compararea reformelor din diferite țări (coerența SIS, universalitatea asigurării cu servicii, caracterul cuprinzător al serviciilor, limitarea costurilor cu menținerea calității îngrijirilor de sănătate). 3.2. Reforma sistemului de sănătate din România, priorități: descentralizarea SIS, modificarea metodelor de planificare şi gestionare, accesibilitate largă, dezvoltarea serviciilor de sănătate comunitare, dezvoltarea serviciilor preventive bazate pe factorii de risc prevalenți, îmbunătățirea sistemului de formare a personalului de sănătate.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

82

Domeniile de aplicare a managementului sanitar: management strategic şi financiar în organizațiile de sănătate. scopul şi obiectivele. Definiție. 3. indicatori ai calității serviciilor.3.2. roluri). satisfacția pacientului). cabinetele de specialitate private. circuitul bolnavului. aprecierea performanței unui spital (indicatori de eficiență pentru paturile de spital. managementul resurselor umane.1. finanțarea spitalului (spitalul public/non-profit. sistemul informațional. indicatori financiari. înregistrările medicale. 2. cabinetele stomatologice. managementul stresului. Analizează caracteristicile manageme ntului sanitar. alte unități medicale şi medico-sociale cu paturi (centre de îngrijire şi asistență pentru copii. Managementul serviciilor de îngrijiri secundare de sănătate: spitalul ca organizație (scopurile generale. secundar şi terțiar). Leadership în îngrijirile de sănătate. funcțiile. unități medico-sociale). modul de organizare al îngrijirilor primare de sănătate (cabinetele de medicina de familie. 1. Nivelul terțiar: unități medicale de înaltă performanță. tipuri. managementul calității serviciilor de sănătate. persoane cu handicap. 1. tipuri de servicii. structura. profesionişti de sănătate. spitalul privat/pentru profit. vârstnici. unitățile medico-sanitare ca organizații. roluri manageriale. Managementul serviciilor de îngrijiri primare de sănătate: serviciul de primire al pacienților. managementul timpului. nivelurile îngrijirilor de sănătate (primar. 3. Managementul sanitar pe cele trei nivele ale sistemului de îngrijiri de sănătate: 3. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 1. componente.C. interrelațiile profesionale. 3.2. îngrijirile de sănătate comunitare şi îngrijirile le domiciliu).1. parteneriatul public-privat).3. .

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 83 .

transplantul de organe şi țesuturi. • elevii participă cu cunoştințele lor dobândite anterior. actele cu caracter normativ elaborate de O. la procesul de învățare. Legea nr. 3.2.). Principalele acte normative care reglementează exercitarea profesiei în domeniul îngrijirilor de sănătate: 3. 2.M. Aplică legislația sanitară. acreditarea. nr. 3. asistența socială . proiectul. administrația de sănătate publică. descoperirea. compararea. activitatea de medicină legală.C.1. Pentru atingerea competen țelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter interactiv. Domenii medicale cu reglementări speciale: medicina muncii. dezbaterea. asisten a medical acordat ț ă ă populației. . 3.R. Desfăşurarea activității: codul muncii in vigoare. Formarea profesională (legislatia in vigoare privind formarea initiala si continua a asistentilor medicali). demonstrația.M.A.4.R. drepturile pacien ilor.R. • elevii au stiluri diferite de învățare.2. Condi ții de aplicabilitate didactic ăşi de evaluare Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITAR poate fi parcurs Ă în mod independent. Definiție. drepturile şi obligațiile cetățenilor. competențe.1. 1. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. salarizare (legislatie in vigoare). Autorizarea. legi organice şi ordinare.M. atestarea şi reatestarea profesională (conform reglementarilor legale). izvoare de drept medical (Constituția României. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.M.M. criterii specifice de ocupare a funcțiilor şi gradelor sau treptelor profesionale. 3.2.4. Codul de etică şi deontologie profesională al O. casele de asigurări sociale de sănătate. medicina experimentală. furnizorii de servicii de sănătate 2. Noțiuni de drept medical: 1. evaluarea performanțelor. problematizarea. noțiuni despre stat şi drept. În elaborarea strategiei didactice.U..3. profesorul va trebui s ă țină seama de urm ătoarele principii moderne ale educației: • elevii învață când fac ceva şi când sunt implicați în mod activ în procesul de învățare. in vigoare. Asociații profesionale (Statutul şi Regulamentul O. ordine de ministru. standarde. ț 1.1.A.M. atribuții. 150/2002 modificată şi completată prin actele ulterioare succesive. 2. hotărârile de guvern.A. asociații sindicale (contractul colectiv de muncă).). drepturile şi obligațiile asiguraților. analizarea informațiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. O. Se recomandă următoarele metode: observația. sănătatea mintală. Legislația privind organizarea şi funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate: asigurările sociale de sănătate.

Pentru atingerea competen țelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. proiect). modele explicative (scheme. ă ă poster. probe practice (studiu de caz . scheme de desf ă şurare). probe scrise (test. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). proiectul.problema de s n tate. algoritmi optimali. reprezentări grafice. referat). Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. studiul de caz. 84 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . turul galeriei. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere.

Se evaluează numai competențele din acest modul. etc. tema în casă. îşi stabilesc ă durata evalu ă fiec ă rii rei competențe. 1994. volumul şi nivelul de cunoştințe.Ed. momentul şi persoana care face evaluarea. European Trening Foundation SJEP 9628 . 1998 6. desene. Marcu . computer. observația. discuțiile şi lucrul în grup care . evaluarea altor competențe nefiind relevantă. diapozitive. casete video. Universității "Lucian Blaga" din Sibiu. Cristian Vlădescu (coordonator) . exercițiul. Constanța. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Expert. Instruirea în laboratoare are o importan ță deosebită în realizarea corespunz ătoare a competen țelor pentru viitorii asisten ți medicali generalişti. investigația. munca independent ă simularea."Sănătate publică şi management sanitar". Mihai Gr. Bibliografie recomandat :ă 3. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no țiunilor şi activităților privind MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITAR . 1998 4. se va urmări aplicarea cunoştințelor la problemele reale. a atitudinilor față de o sarcină dată şi a comunicării. Dan Enăchescu. SPP-ul stabileşte un nivel na țional comun de performanță. 2004 7. O competență se evaluează în cadrul unui singur modul.Ed. Resursele materiale trebuie s ă con țină o gamă cât mai variată: modele. pentru verificarea atingerii competențelor. coevaluarea în grupul de lucru. filme. deprinderi şi abilități anterioare ale elevului. pentru a se putea ține cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. 1995.  Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore ă alocat fiec ă rei teme în funcție de: dificultatea temei."Legislație medicală şi socială" . Liviu Cocora . folii de retroproiector. planşe. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială.Ovidius University Press. dotarea cu material didactic. 2000 5."Managementul serviciilor de sănătate" . Ed. 1997. numărul de reevaluări şi distribuția acestora pe parcursul anului şcolar. Se recomand ă ca parcurgerea temelor din program ă s ă se fac ă în ordinea stabilit ă în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. conversa ția."Management sanitar" . observarea sistematic ă comportamentului elevilor care permite a evaluarea conceptelor. Indiferent de locul.Ă Se pot utiliza ca metode de înv ățare: expunerea. Cadrele didactice. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. stimulează spiritul critic şi creativitatea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. studiul de caz. Monitorul Oficial al României . Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă.Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -lă ă demonstreze elevul. care asigur ă preg tirea la acest modul. proiectul. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui ți. ALL. soft etc. CD-uri.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 85 .

5.  Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modului: 1. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătății publice. 3. Modulul are alocate 120 de ore.MODULUL 21: EPIDEMIOLOGIE ŞI S Ă Ă N TATE PUBLIC Ă Notă introductivă Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI S Ă Ă N TATE PUBLIC Ăface parte din preg ă tirea specific ă din anul II. utiliza împreun ă cu standardul de preg ătire profesional ă specific calific ării. Măsoară şi analizează morbiditatea. Aplică programe de sănătate publică. În modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ se regăsesc abilitățile din unitatea de competen ță tehnică specializată EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLIC Ă..  Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 86 . Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei. 4. invatamant clinic. 2. Monitorizează starea de sănătate. pentru calificarea: asistent medical generalist. Prin parcurgerea programei şcolare se asigur ă dobândirea competen țelor descrise în standardele de preg ă tire profesional ă Programa şcolar ă se va . din care 96 ore.

Caracterul cauzal al unor asociații. Supravegherea epidemiologică (infecții digestive. Termenul de inferențe (generalizări) de tip cauzal elemente luate în considerație în cazul asocierii epidemiologice. Strategia bazată pe factori de risc comuni mai multor boli. experimentale şi operaționale). Noțiuni de bază ale epidemiologiei: 21. publică ale epidemiologiei. ț ț ț relația temporală. 3. infecția HIV/SIDA. infecții aerogene. infecții nozocomiale). Epidemiologia bolilor infecțioase: Procesul epidemic. analitice. screening-ul şi studiile de prevalen ă. dovada experimentală). Nivelele cercetării epidemiologice: nivelul cunoaşterii (cercetarea fundamentală) şi nivelul intervenției (cercetarea aplicativă). în medicina clinică.1. Descrie şi sănătate conceptele de bază Definire. specificitatea. metode folosite de epidemiologie. 2. 4. grup particular de Obiective: descrierea distribuției bolilor/factorilor de risc în populațiile umane. activitatea şi asistența antiepidemică. explicarea etiologiei bolilor/modului de transmitere a acestora. controlul problemelor cronice de sănătate. zooantroponoze. consisten a asocia iei. fundamentarea programelor de prevenire şi combatere a bolilor/ameliorare a serviciilor de sănătate. Domenii de aplicare: în sănătatea publică. relația tip doză-efect. populație țintă de referință. plauzibilitatea. clasificarea epidemiologică a bolilor infecțioase. strategia ecologică. coerența. Epidemiologie C. obiectul preocupărilor (grupurile populaționale bolnavi). relația de cauzalitate dintre un factor şi boală (argumente: forța asocia iei. Unitate de Competențe Conținuturi crt. predicția în legătură cu numărul probabil al bolilor. insuficiența altor explicații. Caracteristicile epidemiologiei bolilor cronice: Distribuția şi determinanții bolilor cronice în populații diferite. Anchetele epidemiologice (descriptive.Nr. ț . parazitoze. competență 1.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 87 .

după temporalitate. metode de comunicare a informației (față în față. consumul de droguri. educația. alcoolul. după format. Managementul sistemelor de informații.produsul intern brut. după nivelul managerial. modificările climei. după natură. poluarea mediului. după frecvența de colectare. electronică). nivelul de educație).1. Modelul integrat al stării de sănătate (starea de sănătate influiențată de sărăcie. situațiile de criză). stilul de viață. scrisă. analiza şi interpretarea datelor.fumatul. 1. Modelul stării de sănătate. violența mai ales în familie. 1. Probleme de sănătate publică: 3. instrumente. sărăcia. Definiție. locuințele nesănătoase.indicele dezvoltării umane. individualizate. deces). vizuală. relația dintre determinanți. corectitudinea. încrederea în sursa informației). ț 2. Conceptul "structură-proces-rezultate" de analiză a determinan ilor să nă tății în relație ț cu calitatea vie ii. habitatul. distribuția veniturilor între județe/în interiorul județului.1. exhaustivitatea.2. Managementul datelor şi al informațiilor medicale. orală. şomajul.generale. specifice bolii. 1. sanitația. mediu. după tip). 1. . indicele participării femeii.2. 2. tipuri de informații (clasificarea după sursă.1. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătății publice. accesul la apa potabilă.2. asocierea determinanților în producerea efectului (boală. accesul la ingrijiri de sănătate şi determinanți indirecți . a determinanților şi a intervențiilor (determinan i direcți . comportament şi serviciile de sănătate). indicele disparității între sexe. Determinanții majori ai principalelor probleme de sănătate şi condiționarea lor. ț nutriția. Modele de sănătate publică: 1.C.2. indicatori sintetici . Calitatea vieții şi organizarea serviciilor de sănătate (tipuri de modele de cercetare a calității vieții . Modelul epidemiologic Denver (starea de sănătate influiențată de biologia umană. factori sociali. 3. 2. indicele sărăciei). Calitatea datelor (relevanța. după apariție.4. după utilizare. 3. concepte.3. factori sociodemografici.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 88 .

strategia "Sănătatea pentru toți în secolul XXI". sănătatea mintală. . măsurarea mortalității generale şi specifice). protecția să nă tății.1. scopul şi obiectivele strategiei naționale de sănătate publică. comunității: 1. Statistica populației (numărul. Strategia națională de sănătate publică: starea de sănătate a populației.3. măsurarea mortalității infantile).E. principii directoare. anii de via ă ț ț ț ajustați cu incapacitatea. caracteristici demografice şi sociale). domenii prioritare de intervenție (boli netransmisibile. măsurarea natalității şi fertilității. indicatori ai stilului de viață. monitorizare. Dinamica populației (concepte. Metode de monitorizare a stării de sănătate bazate pe rate demografice: 2. servicii preventive.C. (concepte. măsurarea natalității şi fertilității. densitatea. politica de sănătate a guvernului. boli transmisibile. dinamica populației. statistica populației.2. (indicatori ai stării de sănătate. măsurarea mortalității infantile.2. 2. 2.3. Propuşi de O.S. ani poten iali de via ă pierduți. sănătatea familiei. 1. Propuşi de U. structura pe sexe.3. Indicatori utilizați în monitorizarea stării de sănătate a starea de sănătate. structura pe grupe de vârstă). anii de via ă ț ț ț ajustați cu incapacitatea. îngrijirile de sănătate (nursingul) în contextul strategiei "Sănătate XXI". 2. repartiția teritorială. Monitorizează 1. evaluare. Implicațiile statisticii şi dinamicii populației pentru serviciile de sănătate. ani poten iali de via ă pierduți. ponderea în mediul urban/rural. 1. .M.1. indicatori de caracterizare a condițiilor de viață şi muncă. implementare.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 89 .

1. caracteristicile socioculturale.starea de boală şi deteriorarea sănătății. screening. prevalența. Morbiditatea şi tipurile de morbiditate: bolilor acute şi cronice (caracteristici comune şi diferențiate). 3. construirea tabelelor şi reprezentarea grafică a datelor. determinanții de mediu. morbiditatea spitalizată. comparări între evoluția aspectelor din diferite perioade. morbiditatea cu ITM. Indicatorii de morbiditate: 3. indici de structură pentru incidență/prevalență . 2. definiția morbidității. morbiditatea succesivă . prevalența. morbiditatea spitalizată. 2. sistemul de îngrijiri de sănătate. Măsoară şi supravegherea 1. evoluția fenomenelor pe zone. Conceptul de vizualizare a informațiilor referitoare la sănătate (aplicabil la nivelul individului. . utilizarea morbidității în studiile epidemiologice descriptive. relevanța pentru implementarea unor programe de sănătate. formule de calcul. co-morbiditatea. abordarea transversală şi abordarea longitudinală. sursa datelor şi informațiilor (date de rutină şi date obținute prin studii speciale cercetări. populația la risc. calcularea relației dintre factorii de risc şi boală.C. morbiditatea cu incapacitate de muncă. comunității.4. persoana bolnavă) şi aspectul morbidității = fenomenul (incidența. metodologia de ierarhizare şi scala standardizată (sistemul de decile). Abordarea morbidității observate: unitatea de observare = evenimentul (cazul de îmbolnăvire. morbiditatea individuală . 3. Determinarea factoriilor de risc ca precursori ai bolilor. alimentația şi nutriția). reprezentări grafice. Măsurarea morbidității observate: 2. mortalitatea specifică. cu evaluări la nivel regional şi național) descriere cantitativă şi evaluare cantitativă a aspectelor multidimensionale ale sănătății într-o populație (gruparea informațiilor . familiei. Incidența.pe contingent.în dinamică). morbiditatea cu invaliditate.2.2. anchete medicale).1. analizează morbiditatea.obiective.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

90

1. Inițierea: C.5. Aplică 1.1. Prezentarea situației existente, (elemente de programe de sănătate publică. biostatistică, analiza statistică, reprezentarea grafică a informațiilor, utilizarea software-ului specializat). 1.2. Identificarea problemelor, descrierea priorităților şi formularea problemei de sănătate. 1.3. Specificarea participanților şi colaboratorilor, stabilirea populației țintă şi a beneficiarilor, durata programului. 1.4. Oportunități şi constrângeri 2. Planificarea: 2.1. Scop, obiective (generale, intermediare, specifice, operaționale), rezultate aşteptate. 3. Implementarea: 3.1. Instrumente urmărite, organizarea implementării (resurse umane, materiale, financiare, informaționale). 3.2. Structura organizațională, responsabilități, planul activităților. 3.3. Estimarea bugetului, monitorizare. 4. Evaluarea: indicatori de monitorizare, criterii şi norme utile în control şi evaluare, evaluări parțiale, evaluare finală, concluzii şi propuneri.

 Condi ții de aplicabilitate didactic şi de evaluare ă Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI S NĂTATE PUBLIC Ă Ă poate fi parcurs în mod independent. În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui s ă țină seama de urm ătoarele principii moderne ale educației: • elevii învață când fac ceva şi când sunt implicați în mod activ în procesul de învățare; • elevii au stiluri diferite de învățare; • elevii participă cu cunoştințele lor dobândite anterior, la procesul de învățare; • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea, analizarea informațiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. Pentru atingerea competen țelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter interactiv. se recomandă următoarele metode: observația, descoperirea, demonstrația, problematizarea, dezbaterea, proiectul. Pentru atingerea competen țelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare, modele explicative (scheme, reprezentări grafice, algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere, algoritmi optimali, scheme de desf ă şurare), studiul de caz, proiectul, turul galeriei. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea), probe scrise (test, referat), probe practice (studiu de caz - problema de s n tate, ă ă poster, proiect). Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -lă ă demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul şi persoana care face evaluarea, SPP-ul stabileşte un nivel na țional comun de performanță, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire.

Se evaluează numai competențele din acest modul, evaluarea altor competențe nefiind relevantă. O competență se evaluează în cadrul unui singur modul. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă, iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă, pentru verificarea atingerii competențelor. Cadrele didactice, care asigur ă preg tirea la acest modul, îşi stabilesc ă durata evalu ă fiec ă rii rei competențe, numărul de reevaluări şi distribuția acestora pe parcursul anului şcolar.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

91

Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea, coevaluarea în grupul de lucru, observarea sistematic ăa comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor, a atitudinilor față de o sarcină dată şi a comunicării, tema în casă, investigația.  Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore ă alocat fiec ă rei teme în funcție de: dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştințe, deprinderi şi abilități anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui ți. Se recomand ă ca parcurgerea temelor din program ă s ă se fac ă în ordinea stabilit ă în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bun dotare ă material ă Instruirea în laboratoare are o importanță deosebită în realizarea . corespunzătoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali generalişti. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no țiunilor şi activităților privind EPIDEMIOLOGIE ŞI S Ă Ă N TATE PUBLIC Ă . Se pot utiliza ca metode de înv ățare: expunerea, conversa ția, munca independent ă simularea, observația, exercițiul, discuțiile şi lucrul în grup care , stimulează spiritul critic şi creativitatea, studiul de caz, proiectul etc. se va urmări aplicarea cunoştințelor la problemele reale, pentru a se putea ține cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Resursele materiale trebuie s ă con țină o gamă cât mai variată: modele, casete video, filme, diapozitive, planşe, desene, folii de retroproiector, CD-uri, computer plus soft specializat de prelucrarea datelor biostatistice etc.

Bibliografie recomandat :ă 1. Dan Enăchescu, Mihai Gr. Marcu - "Sănătate publică şi management sanitar", Ed. ALL, 1994, 1995, 1997, 1998 2. Aurelia Marcu, Mihai Gr. Marcu, Anca-Gabriela Vitcu - “Metode utilizate în monitorizarea stării de sănătate” - Ed. Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, 2002 3. Beaglehole, R. Bonita, T. Kjellstrom - "Bazele epidemiologiei" - Editura ALL, 1997 4. E. Măgureanu, C. Bususioc, C. Bocârnea - "Practica epidemiologică în bolile transmisibile" Ed. Medicală, 1988 5. Strategia națională de sănătate publică - Document elaborat pentru Ministerul Sănătății de către Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate, în cadrul împrumutului Băncii Mondiale, Iunie 2004

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

92

Modulul 22: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII
Nota introductiva Modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII face parte din pregatirea specifica din anul II, pentru calificarea asistent medical generalist. In modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore, invatamt clinic. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice. 2. Explica notiunile de metodologie si metoda, tehnica, procedee si instrumente de investigare. 3. Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII Nr. Unitatea de crt. competenta 22. Principii de baza ale cercetarii Comp etente C.1. Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice Continuturi
1. Caracteristicile cunoasterii comune: caracterul iluzoriu, caracterul pasional, caracterul contradictoriu, caracterul limitat. 2. Postulatele cunoasterii stiintifice: principiul realismului, principiul determinismului, principiul cognoscibilitatii, principiul regularitatii. 3. Concepte si termeni: teorie, ipoteza, variabile, date cantitative si calitative. 1. Principii metodologice: unitatea dintre teoretic si empiric, unitatea dintre intelegere si explicativ, unitatea dintre cantitativ si calitativ, unitatea dintre judecatile constatative si cele evaluative.

C.2. Explica notiunile de metodologie si metoda, tehnica, procedee si instrumente de investigare stiintifica. C.3. Utilizeaza etapele unei cercetari 1. Etape: definirea problemei, selectarea stiintifice bibliografiei, formularea ipotezei, alegerea
planului de cercetare, efectuarea cercetarii, interpretarea rezultatelor, redactarea raportului final, comunicarea concluziilor cercetarii.

 Sugestii metodologice Modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII poate fi parcurs in mod independent. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si

activitatilor privind PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei, volumul si nivelul de cunostinte, deprinderi si abilitati anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.
Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist
93

Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior, la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea, analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv recomandandu-se urmatoarele metode: observatia, descoperirea, demonstratia, problematizarea, fisa de lucru, proiectul dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme, fise de lucru, simulari. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitori asistenti medicali generalisti. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea, conversatia, munca independenta, simularea, exercitiul, studiul de caz, dezbaterea, discutiile si lucrul in grup, care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor, urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale, existente. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse, scheme, casete video, C.D - uri, folii de retroproiector, carti, reviste, etc. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul si persoana care face evaluarea, SPP-ul stabileste un nivel national, comun de performanta, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa, iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari), test scris, probe practice (studiu de caz, problematizare). Cadrele didactice, care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente, numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 94 .

Identificaproblemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator.1. C. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Unitatea de crt. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. pentru calificarea asistent medical generalist.  Nr.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.2. Evalueaza indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de ingrijire. competenta 23.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Competente C.Modulul 23: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nota introductiva Modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator. Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore. Aplica interventiile proprii si delegate planificate. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. 3. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) . invatamant clinic. Pneumologie si nursing specific Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist C. 2. In modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing).3. 4. 5.

mobilizare. hidratare. modificari toracice. comunicareineficace. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii. 2. cancer pulmonar (definitie. realism. BPOC. Principalele afectiuni respiratorii: bronsite. pneumonii. principii de tratament).2. Interventii: 3.2. 2. cianoza. durere. profilaxia infectiilor. Manifestari de independenta 2. febra. observabilitate. junghi thoracic. Interventii delegate: pregatirea pentru 95 . alimentare. profilaxie. observatie clinica. implicare. cercetare documente medicale. expectoratie. Surse de dificultate 3. 3. 3. Manifestari de dependenta 2. obstructia cailor aeriene. 1. Obiectivul nursing: specificitate. ortopnee.Continuturi 1. prevenirea complicatiilor. vulnerabilitate. Culegere de date prin: interviu. dispnee. investigatii.1. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. pneumotorax. Analiza si sinteza informatiilor: 2. dispnee. risc de accidente. supravegherea starii de constienta. astm bronsic. risc de infectie. supravegherea functiilor vegetative. hipertermie. igiena. educatie. 1. 2. TBC. performanta.1. simptomatologie. etiopatogenie. Semnele si simptomele afectiunilor aparatului respirator: tuse. Interventii proprii: comunicare. Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor viatale.3.

inhalatii. recoltari sputa. Aplica 1. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind PNEUMOLOGIA SI NURSING SPECIFIC.  Sugestii m etodologice Modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. etc. In elaborarea strategiei didactice.investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora.5. ace. dotarea cu material didactic.1 Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate aplicate 1. volumul si nivelul de cunostinte. oxigenoterapie. seringi.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului.1.2. aspirarea secretiilor osofaringiene. Evalueaza 1. trusa perfuzie. 3. Materiale: placute Petrii. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. asigurarea confortului psihic. 2.4. Obiective stabilite: rezultatele ingrijirilor 1.2. 1. . si delegate. igiena etc. Pregatirea psihica: explicatii. C. punctie pluerala etc. Restructurarea planului de ingrijire: 2. solutii antiseptice. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . termometru. medicamente. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. stetoscop.1. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. 2. informare.2. tapotaj. inhalante. 2. administrarea tratamentului general si local. drenaj postural. gargarisme. C.1. Instrumente: aparatura pentru oxigenoterapie. scuipatori. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene. instilatii. Metode si mijloace de pregatirea pacientului: 2. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.2. tuse asistata. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. solutii perfuzabile. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. 2. Resurse materiale: interventiile proprii 1. aerosoli. tensiometru.

elevii au stiluri diferite de invatare . proiectul.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. planuri de ingrijire. problematizarea. descoperirea. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. 96 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. la procesul de invatare. fise de lucru. . Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. compararea. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. simulari. planul de ingrijire.. demonstratia. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. . Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. fisa de lucru.

care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. scheme. probe practice (demonstratie. comun de performanta. studiu de caz . discutiile si lucrul in grup. brancarda. existente. conversatia. momentul si persoana care face evaluarea.Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. comprese etc. dezbaterea. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. C. folii de retroproiector. Cadrele didactice. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. pentru verificarea atingerii competentelor.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. exercitiul.D . Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. simularea. studiul de caz. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. Se evalueaza numai competentele din acest modul. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul.plan de ingrijire). Indiferent de locul. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. fesi. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. casete video. SPP-ul stabileste un nivel national. manechin. munca independenta.uri. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. . numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 97 .

24. crt. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE Nr. invatamant clinic. In modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatile de competenta tehnica specializata CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE.Modulul 24: CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE Modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE face parte din pregatirea specifica din anul II. Modulul are alocate 120 de ore din care 72 de ore.2. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovascula re . Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare 3. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunelor cardiovasculare 2. Evalueaza rezultatele obtinute. Unitatea de Competente competen ță Cardiologie C 1 si nursing Analizează in semnele şi cardiologie simptomele specifice afecțiunilor cardivasculare Conținuturi Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă ivelul: N 3 avansat C. Aplica interventiile proprii si delegate 5. pentru calificarea : asistent medical generalist. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 4. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardelor de pregatire profesionala .

simptomatologie. 2.1. insuficienta mitrala. cianoza. genu-pectorala). sufluri. cianogene (definitie. 2. anorexie tisulara. hemoptizia). varsaturi. Simptome functionale: dispnee (cardiaca. astenie. puls (frecventa. tratament. nervos (cefalee. tulburari de ritm. Principalele afectiuni cadiovasculare: 21 Endocarditile: bacteriene si nebacteriene (definitie . T. evolutie.etiopatogenie. mediastinopericardita. etiopatogenie. tratament). stenoza aortica. simptomatologie.4 Bolile pericardului :pericardita acuta .3 Bolile miocardului (definitie. accidente motorii trecatoare sau definitive (afazii.ascita. hemiplegii). 2.digestive (greturi. durere (precordiala. forme clinice. turgescenta venelor jugulare.A. insuficienta aortica. de efort. investigatii. etiopatogenie. paroxistica). 2. hepatomegalie). febra. extracardiaca. bombarea abdomenului. decubit. tulburari de echilibru). etiopatogenie. ritm.1. Semnele si simptomele prezente in afectiunile cardiovasculare: 1. simptomatologie. revarsatele pericardice neinflamatorii (definitie. freamatele.2 Afectiunile valvulare: stenoza mitrala. pozitia bolnavului (ortopnee. simptomatologie. Simptome din partea altor aparate: respirator (tusea cardiaca . 1. alte cardiopatii valvulare (definitie. cardiaca) palpitatii. prognostic.2. Semne fizice: culoarea tegumentelor si mucoaselor.amplitudine). investigatii. evolutie. Calificarea profesională: Asistent medical generalist zgomotele. profilaxie). balonare. investigatii. simptomatologie. forme clinice.pericardita cronica constrictiva. anxietate.5 Bolile congenitale ale inimii: cardiopatii congenitale necianogene. cianoza. paralizii. investigatii.evolutie. tratament). complicatii.dansul arterial. 2. tulburari de diureza . socul apexian. tratament) 98 . ameteli tulburari vizuale si auditive. tratament). evolutie.

11 Socul: definitie. tratament. simptomatologie. profilaxie. simptomatologie. etiopatogenie. evolutie. clasificare. sindromul intermediar (definetie etiopatogenie. investigatii .16 Bolile venelor: tromboflebita. profilaxie). varicele (definitie. evolutie. investigatii. investigatii. investigstii tratament).9 Hipertensiunea arteriala (clasificare. simptomatica. etiopatogenie. tablou clinic. insuficienta cardiacaglobala (definitie. tulburari in conducerea stimulilor (definitie. 2.12 Sincopa si lesinul: definitie.ectopice.3. angina pectorala. simptome.8 Insuficienta cardiaca: stanga acuta si cronica. etiopatogenie. 2. simptomatologie. investigatii. clasificare. investigatii. infarctul miocardic. investigatii. 2. tratament. evolutie.2.15 Anevrismele arteriale: boli functionale ale arterelor periferice. 2. tratament. tratament. insuficienta cardiaca dreapta acuta si cronica. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă ivelul: N 3 avansat . profilaxie). C. 2.13 Moartea subita: etiopatogenie. etiopatogenie. etiopatogenie.6 Tulburarile ritmului cardiac: aritmiile sinuzale. profilaxie) 2. prim ajutor. boli organice ale arterelor periferice (definitie. prognostic tratament). ortostatica (definitie. simptomatologie. etiopatogenie.evolutie. simptome. 2.10 Hipotensiunea arteriala esentiala. etiopatogenie. etiologie. complicatii.7 Bolile arterelor coronare: cardiopatiile ischemice.tratament) 2. clasificare. fiziopatologie. complicatii. simptomatologie. simptomatologie.14 Ateroscleroza: definitie. 2. tratament) 2. complicatii. cordul pulmonar cronic. tratament. tratament. simptome.

incordarea miscarilor. implicare. culoarea tegumentelor normala.2. bilete de iesire din spital. temp) pastrate. hidratare. postura inadecvata. tegumente intacte. 3. risc de complicatii. examen fizic (inspectie.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii.7. Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. cianoza. de ordin psihologic(anxietate . edeme ale membrelor. palpitatii. 99 Calificarea profesională: Asistent medical generalist .5. in ce masura?. comunicare ineficienta. observabilitate (cine?.8.simptomatologie.6.3. deficit de autoingrijire. ce. mobilitate pastrata. ascultatie. dispnee. retete etc. lipsa cunoasterii. profilaxia infectiilor. risc de infectii. lung. tulburari de echilibru.modificari ale functiilor vitale.4. Diagnostic de ingrijire (nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta). Manifestari de independenta: pacient constient. 3. de ordin social (izolare. ce se poate face?. alterarea starii de confort. cercetare documente medicale (foaie de observatie clinica. stres). puls. Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale si vegetative.cand?) obiective pe termen scurt.TA.9. 3. vulnerabilitate fata de pericole. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. Interventii proprii (autonome): comunicare . evolutie. mediu. realism. prevenirea complicatiilor. comunicare eficienta . Obiectivul nursing: specificitate. cu intrebari inchise/ deschise). trimiteri. palpare. circulatie inadecvata. carnet de sanatate. somn si odihna corespunzatoare. escara de decubit. 3. scrisori medicale. Independenta/ Dependenta 3. semen vitale (respiratie. performanta. 3. 3. percutie). sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine.indirect. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative.Culegerea de date( date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu (direct . a starii de constienta. lipsa durerii. 3. saracie).1. tratament) 3. observatie. cum?. imobilitate.

prevenirea complicatiilor. 3. 4. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Domeniul: ă ă tate S n şi asisten ță . Aplica interventiile proprii si delegate pedagogic Nivelul: 3 avansat ă C. mobilizare. educatie etc. asigurarea pozitiilor. igiena.10. asigurarea conditiilor de mediu.alimentare. administrarea tratamentului general si local C. recoltari de sange si urina. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. 5.

monitor. dispozitivelor necesare. indicatii/ prevenirea escarelor. de mediu. a complicatiilor. sonde de pacientului. 1.Lee: pegatirea respectarea regimului alimentar etc. respiratie artificiala . pacientului. antiseptice. tromboembolice (administrarea de pregatirea pacientului. radiocardiograma. Obiective stabilite: Respiratie artificiala : dezobstruarea cailor 1. oxigenoterapie.2 Nerealizate: manifestari de dependenta de ventilatie..1 Realizate . carucior. oscilometriea. fonocadiograma . contraindicatii. radioscopia. scop. pregatirea pacientului. 4. termometru etc. respiratie artificiala.manifestari de dependenta absente aeriene. tehnici de 4. supavegherea etc. materiale necesare. necesare. testul Rumpel . pozitie adecvata. prevenirea dupa punctie. pregatirea pacientului. pregatirea materialelor asigurarea confortului psihic necesare. comprese. trusa de Masurarea TA. igiena.. Recoltarea analizelor biochimice. supraveghere bolnavului. a parametrilor masurati.2. aparute pe perioada ingrijirii. oxigen. intubatie supraveghera pacientului. sursa de aspiratie. explicatii. trusa de intubatie (pregatirea care se mentin.3. masurarea pulsului central si pansat. masurarea presiunii venoase. flebografia. manifestari de dependenta materialelor necesare. Prevenirea complicatiilor imobilizarii: Punctia pericardica: definitie. Transportul pacientilor: metode de angiocardiografia. notarea in F. satisfactia pacientului. pregatirea pacientului. materiale necesare. specific. trusa chirurgicala. Examenul radiologic: orotraheala. hematologice. 4. necesare. radiografia. rolul aspiratie. rolul asistentei medicale. secretiilor . pregatirea materialelor metode improvizate). electocardiogrf. Resurse materiale: Oxigenoterapia: sursa de oxigen.bolnavului. seringi. imobilizare. munca. montarea une perfuzii etc.O. notarea in F. aspirarea sau ameliorate. stilet pozitia butonat. supravegherea pacientului anticoagulant). indicatii / 100 contraindicatii. administrarea anticuagulantelor si reorganizarea locului de cardiotonicelor. extern. supravegherea pacientului. trusa de intubatie.1. tehnica de executie. pregatirea materialelor trusa perfuzie. sursa de munca. pat . Instrumente: pensa linguala. sonde urinare. tehnici de executie. tampoane.gura la gura “ sau . circulant: pregatire pacientului. medicamente. periferic. apexograma. ecografia cardiaca: transport (brancarda. stetoscop etc. tehnica de executie. dispozitivelor si a materialelor necesare . supravegherea Calificarea profesională: Asistent medical generalist . punctie. scop. definitie. Interventii specifice: executie. scop. Interventii de urgenta: masaj cardiac Cateterismul cardiac: indicatii/ contraindicatii. supravegherea functiilor vitale. Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor Electocardiograma. trusa 1. determinarea masei de sange tensiometru. complicatiilor pulmolare. reorganizarea locului solutii perfuzabile.O.Pregatirea pacientului: bacteriologice: Pregatirea psihica: informare. defibrillator. pregatirea Materiale: garou.gura la nas”. seringi pentru asistentei.

Reformularea obiectivelor: adaptate capacitatile fizice ale pacientului. pentru verificarea atingerii competentelor. La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna (profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. compararea. coevaluarea in grupul de lucru. problematizarea. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. probe practice(demonstratie. Indiferent de locul. tema in clasa. momentul si persoana care face evaluare. proiectul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. planuri de ingrijire. Evaluarea va fi ritmica. . iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. fisa de lucru. evaluarea altor competente nefiind relevanta.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore . investigatia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu character practice aplicativ: scheme. . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). la procesul de invatare. la Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE poate fi parcurs in mod independent.2. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. proiectul.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. demonstratia. studiu de caz .elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. fise de lucru. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: .elevii au stiluri diferite de invatare. 3. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Se evalueaza numai competentele din acest modul.plan de ingrijire). Se recomada urmatoarele metode:observatia. . Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. fise de lucru. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. planul de ingrijire. test scris. intermediara si finala. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. simulari. In elaborarea strategiei didactice. numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. descoperirea.

101 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Instruirea se va realize in sali de demonstratie. dotarea cu material didactic. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului.alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali.

simularea.uri. studiu de caz. scheme. exercitiul. CD. manechin. munca independenta.Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. observatia. conversatia. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. dezbaterea. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. etc. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat 102 . folii de retroproiector. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. casete vdeo. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. instrumentar si materiale sanitare diverse.

Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

2. In modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE se reg ăsesc abilit ă ți din unitatea de competen ță tehnică specializată GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE. pentru calificarea: asistent medical generalist. 25. 25. utiliza împreun ă standardul de preg tire cu ă profesională specific calificării. Unitatea de Competente crt.4. Tabelul de corelare a competen țelor si con ținuturilor Unitatea de competență: GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Nr. Gastroenterologie C 1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Modulul are alocate 120 de ore.3. invatamant clinic. Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 25. Aplică intervențiile proprii şi delegate planificate. competenta 25. Analizează semnele şi simptomele specifice afecțiunilor aparatului digestiv. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise in standardul de preg ă tire profesional ă Programa şcolar ăse va . Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Identific ă problemele de dependen ță şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienții cu afecțiuni ale aparatului digestiv.5.Modulul 25: GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Not ă introductiv ă Modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II. 25. din care 72 de ore. Analizează si nursing in semnele şi gastroenterologie simptomele specifice afecțiunilor aparatului digestiv Domeniul: ăS ăn tate şi pedagogic Nivelul: 3 avansat ă asisten ță .1. 25.

colecistita acuta si cronica nelitiazică. encefalopatie. constipație sau alternanța intre cele două. Calificarea profesională: Asistent medical generalist 103 . coma). parazitozele intestinale (definiție. ulcerul gastroduodenal. anorexie. eructație. odinofagie. Semne locale: durerea (caracteristici). caracteristicile scaunului). principii de tratament). simptomatologie. tahicardie.2. hemoragia (clasificare. 2. 1. paloare. regurgitație. principii de tratament) 2. icter (localizare. Afecțiuni ale stomacului. pirozis. vărsăturile (clasificare. Afecțiunile esofagului: esofagita caustica. investigații. disfagie. simptomatologie. caracteristici). Semne generale: alterarea funcțiilor vitale si vegetative (dispnee. tulburări ale stării de cunoştința (confuzie. scăderea diurezei). gravitate). colonul iritabil. scăderea in greutate (denutriție. rectocolita ulcerohemoragică.1. Principalele afec țiuni ale aparatului digestiv: 2. etiologie. tulburări de tranzit (diaree. etiologie. edeme. caşexie).1. etiologie. sindromul dispeptic biliar. boala inflamatorie a intestinului. Afecțiuni ale glandelor anexe: hepatita cronica. ciroza hepatică (definiție.Continuturi 1. hernia hiatală (definiție. 2. investigații. intestinului subțire si gros: gastrita acută si cronică. transpirații profuze.3. sindroame pancreatice. investigații. inapetență. hipotensiune arteriala. simptomatologie. esofagita de reflux. caracteristici). Semne şi simptome prezente in afec țiunile aparatului digestiv: 1. ascita.2. principii de tratament).

Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4.C 2. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse Domeniul: ăS ăn tate şi asisten ță pedagogic Nivelul: 3 avansat ă C 3. Aplică intervențiile proprii şi delegate . Identifică problemele de dependență şi stabileşte diagnosticel e de îngrijire (nursing) la pacienții cu afecțiuni ale aparatului digestiv.1. 2.

si mucoaselor. inapetență. administrarea semnificative. Priorități de îngrijire: supravegherea Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. Instrumente: sonde de aspirație.. alimentație 4. asigurarea risc înalt de alterare a conceptului de sine. derivate de sânge.3.1. Intervenții specifice: dispnee.1. psihologic (anxietate. crearea câmpului operator. Probleme de dependenta: alterarea recipiente pentru nutriției.4.3. transport (brancardă. Resurse materiale: 2. palpare. spălătura gastrică. de ordin alimentației. medicale. sistarea alimentației pe cale orala.1. stare de transfuzie.2.2. endoscoape normal colorate. stres).). investigații si tehnici. T0) in limite gastroscop.1. Transportul pacienților: metode de (izolare.1. colonoscop. trusă pentru mobilitate păstrată. continuă sau intermitentă. aparținătorii. 4. 3.2. profilaxia infecțiilor si cercetarea a complicațiilor. tratamentului general si local. profilaxie. alterarea eliminării digestive.2. rectoragii. apetit normal.Alimentatia pacienților: naturală 2.3. Intervenții delegate: pregătirea pentru percuție. P . mânuşi de cauciuc. pat).2. trusă de adecvată. artificială. Manifestări de independență: 4. si înălțimii corporale. vărsături. 2. golirea colonului. normale. Surse de dificultate de ordin fizic (activă. durere colectarea lichidului aspirat si a lichidului de acuta/cronica. explicații.A. T. (esofagoscop. somn odihnitor.Obiectivul nursing: specificitate. cunoştință. absența eliminărilor medicamente.3. sânge. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? paracenteza abdominală cum? in ce condiții? când? .1. rețete. cântărire. Preg ă tirea pacientului: înalt de sângerare. igienă. exces de irigator. hipotensiune arterială. documentelor medicale (F. discuții cu membrii echipei medicale si cu educație. sărăcie). Materiale: trusă de perfuzat. realism. de ordin social 4. a alimentației. risc 4.2. somnolență. seringi. cearşaf). materiale patologice.2. modificarea tegumentelor 4. interviul formal sau informal.2. volum lichidian. 4. clinică. fotoliu rulant. bilete de trimitere. mediu si lung).3. etc.1. igiena (leziuni ale aparatului digestiv). melena. implicare. semne vitale (R. mobilizare/transport. pentru clisma exploratoare (sulfat de bariu. pasivă). materiale disconfort abdominal. auscultație). 3. de ieşire din spital. Pregătirea fizică: asigurarea condițiilor de dependență: durere. Independență/Dependență 4. carnet de sănătate. pacient conştient. a stării de metode: observația. confortului psihic. pentru reacția Rivalta. Manifestări de 4. obținerea consimțământului. igiena. hematemeza. edeme. lipsa de cunoştințe. bilete 3. scrisori alimentare. postura inadecvata. 2. durerii. obiective pe termen scurt. tegumente intacte si paracenteză abdominală. soluții constituție normală corespunzătoare vârstei perfuzabile.O.2.1. pregătirea pentru Analizarea si organizarea datelor: informații paracenteza abdominală. icter. poziție adecvată. absența canulă rectală. 104 3. rectosigmoidoscop).funcțiilor vitale si vegetative.3. Pregătirea psihică: informare. 4.2. Intervenții de urgență: aspirația digestivă performanță. examen fizic (inspecție.3. Intervenții proprii (autonome): comunicare. etc. confort ambiental. ascită.2.

indicații/contraindicații. incidente si accidente. pregătirea bolnavului. examene endoscopice: esofagoscopia.5.2. Pentru aplicarea procesului de nursing. colangiografia. rezolvarea de sarcini. jocuri de rol. irigografia. supravegherea pacientului după puncție.2 Nerealizate .1. Investigații specifice: a. casete video.1. Obiective stabilite: 5. pregătirea produsului recoltat pentru examinare. locuri de electie. satisfacția pacientului. instrumentar si materiale sanitare adecvate. Planificarea intervențiilor: adecvate manifestărilor de dependență prezente in evoluția pacientului. studiu de caz. 4. rectosigmoidoscopia. : scheme.3.manifestări de dependență absente sau diminuate.manifestări de dependență care se mențin.3. examene radiologice: tranzitul baritat.1. scop. decizional. probe scrise de tip itemi. ri Evaluarea trebuie s ă fie corelat ă cu criteriile de performan ță si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. manechin. colonoscopia. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conținuturile tematice. Resursele materiale trebuie s ă cuprind ă o gam ă cat mai variat ă planşe.O. 5. pregătirea pacientului. administrarea de hemostatice. CD-uri. ca demers logic. oprirea hemoragiei prin aspirație digestivă.4. materiale necesare. rolul asistentului medical. dezbateri. exerci ții practice. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. Cadrele didactice care asigur ăpreg tirea la acest modul îşi ă . 5. se vor realiza activități de învățare cu caracter practic-aplicativ : discuții de grup. evaluarea altor competențe nefiind relevantă. Se evaluează numai competențele din acest modul.evacuatoare. rolul asistentului medical. c. de identificare si rezolvare a problemelor de dependen ță. Prevenirea complicațiilor:prevenirea vărsăturilor. C 5. prevenirea deshidratării prin hidratare parenterală. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanțelor. Realizate . b. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul. tehnica de execuție. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale.3. 5. Elevii vor fi puşi in situa ții de învățare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate.. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitățile fizice ale pacientului.1. pregătirea bolnavului. manifestări de dependență apărute pe perioada îngrijirii. prevenirea socului neurogen si a tulburărilor de comportament prin administrarea de antialgice (in sindroamele pancreatice). întreb ă structurate. 5. Sugestii metodologice notarea puncției in F. gestionarea cazului. puncția hepatica si abdominala: definiție. reorganizarea locului de muncă. 4.

stabilesc durata evalu rii fiec rei competen țe. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 105 . Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstrație si stagii clinice in unități sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienților cu afecțiuni ale aparatului digestiv. numărul de reevaluări si ă ă distribuția acestora pe parcursul anului şcolar.

Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: NEFROLOGIE. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise in standardul de preg ă tire profesional ă Programa şcolar ăse va . Identifică problemele de dependență şi . semnele şi nefrologice şi urologie si simptomel Nursing in e afectiunile specifice renale afecțiunilor nefrologice şi urologice C 2. Aplică intervențiile proprii şi delegate planificate. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE. 26. Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 26. pacienții cu C1 afecțiuni competenta Analizează 26. Nefrologie.2.5. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE face parte din pregătirea specifica din anul II. pentru calificarea: asistent medical generalist.1. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE stabileşte de Nr. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE se regăsesc abilitățile din unitatea de competență tehnică specializată NEFROLOGIE. Unitatea Competent diagnosticele îngrijire de e (nursing) la crt. Analizează semnele şi simptomele specifice afecțiunilor nefrologice şi urologice. In modulul NEFROLOGIE. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Identific ă problemele de dependen ță şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienții cu afecțiuni nefrologice şi urologice.3. 26. invatamant clinic. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). din care 72 de ore.Modulul 26: NEFROLOGIE. 26. utiliza împreun ă standardul de preg tire cu ă profesională specific calificării. 26.4. Modulul are alocate 120 de ore. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Not ă introductiv ă Modulul NEFROLOGIE.

hidrocelul. investigații. miros).2. incontinenta de urina caracteristici). 2. tuberculoza renală (definiție. astenie fizi că pr og re siv ă. oliguria. Infecții: infecția urinară. oligoanuria. somnolență sau chiar tulburări psihice. principii de tratament). Semne generale: alterarea aparent nejustificată a stării generale. gr ea ță. principii de tratament). simptomatologie. 2.1. tulburări calitative ale urinei (culoare.adenomul de prostată. accese febrile. tulburări de micțiune (polakiuria. hematemeza. anuria. disuria.1. bolile aparatului genital masculin . transpirații profuze. varicocelul. ischiuria. vărsături. aspect. insuficiența renală acută si cronică (definiție. Semne şi simptome prezente in afec țiunile nefrologice şi urologice: 1. Semne locale: durerea lombară uni sau bilaterala (caracteristici). principii de tratament). tulburări cantitative (poliuria. etiopatogenie. 2. pielonefrita acută si cronica.2.caracteristici).Continuturi 1. hematuria. investigații. epistaxis. etiopatogenie. rinichiul 106 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Afecțiuni urologice: litiaza renală. alternanța diaree-constipație. sindromul nefrotic. simptomatologie.3. investigații.4. melena. Malformațiile congenitale renale: ectopia renală. cistalgia. tumorile renale (definiție. 2. tul bu răr i di ge sti ve cu ina pe te nț ă. cancerul de prostată. Afecțiuni nefrologice: glomerulonefrita acuta si cronică. hal en ă amoniacală. Principalele afec țiuni nefrologice si urologice: 2. simptomatologie. piuria . etiopatogenie. 1.

risc înalt de deteriorare a stării de sănătate. Traumatismele renale: definiție. principii de tratament. agitație. proprii şi 3.5.2. Independență/Dependență 2.. îngrijiri postoperatorii.4.2.polichistic (definiție. seringi Guyon. dializoare. rezectoscop. semne vitale (R.3. T. principii de tratament). truse chirurgicale pentru crearea shunt-ului. seringi. ț auscultație). etiopatogenie. feşi de tifon. poliurie. vărsături. stres).2. pungi pentru urină. soluții pentru spălătura vezicală. profilaxia infecțiilor si a e complicațiilor. scrisori medicale. delegate. Resurse materiale: 4. pungi cu soluția de dializă. catetere TENCHKOFF. 3. (nursing) obstrucții ale aparatului renal). 2. discuții cu membrii echipei medicale si cu aparținătorii. 2. administrarea tratamentului general si local. greață. educație. deficit de autoîngrijire. a stării de cunoştința. alimentare.2. alterarea confortului. obiective pe termen scurt. oligurie.1. investigații. odihnă insuficientă.1. de ordin psihologic (anxietate. anxietate.2. Instrumente: sonde vezicale. alterarea eliminării digestive. urologice .1.A. program de muncă inadecvat) lipsa de cunoştințe.1. Analizarea si organizarea datelor: informații semnificative. pregătirea preoperatorie. investigații. realism. percu ie. Manifestări de dependență: disurie. 3. confort psihic. mediu si lung). sonde Cook. cistoscop.1.2. bilete de trimitere. Priorități de îngrijire: supravegherea funcțiilor Aplică vitale si vegetative. clinica. Probleme de dependență: alterarea eliminării urinare. 4.1. 4. rețete. P . examen fizic (inspecție. risc potențial de violenta. C 3. soluții perfuzabile. mobilitate păstrată.). bilete de ieşire din spital.3. interviul formal sau informal. simptomatologie. fistulei arterio-venoase. absența durerii. pregătirea pentru dializă.O. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiții? când? . C 4. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni. 2. planul de etc. Manifestări de independență: pacient conştient. igienă. simptomatologie. trusa chirurgicala pentru îngrijirea plăgilor. a intervențiil eliminării urinare. soluții antiseptice. eliminări urinare normale din punct de vedere calitativ si cantitativ. medicamente.1.2. trusă de perfuzat. Intervenții delegate: pregătirea pentru investigații si analize. T0) in limite normale. etiopatogenie. îngrijirea stomelor. mobilizare/transport. Intervenții proprii (autonome): comunicare. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observația. de ordin social (schimbarea modului de viață. disconfort fizic. îngrijire 2. implicare. somn odihnitor. tulburări de Elaborează dinamică sexuală. palpare. performanta. 2. profilaxie. comunicare ineficace la nivel senzorial si afectiv. Materiale: casolete cu material textil. glob vezical. cistalgie. 3.Obiectivul nursing: specificitate. cercetarea documentelor medicale (F. etc.

pungi pentru drenaj. crearea abordului vascular.2. 107 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . crearea câmpului operator. Interven ții specifice: 4.2. igiena.3. asigurarea confortului psihic.2. Preg ă tirea pacientului: 4.2. surse de oxigen. indicații.Dializa peritoneală si hemodializa: definiție.1. 4. poziție adecvata. Pregătirea psihică: informare.3. explicații. Pregătirea fizică: asigurarea condițiilor de confort ambiental. obținerea consimțământului.1. 4. etc. 4.

2. locuri de electie. materiale necesare. tehnica de execuție.3.4. vărsături. cistografia. efectuarea dializei. 4. Planificarea intervențiilor: adecvate manifestărilor de dependență prezente in evoluția pacientului.4. Realizate . 4.5. alte ă ț complicații de decubit. grup sanguin. hidratarea pacientului. constipa ie. îngrijirea plăgii. ureteroscopia. rolul asistentului medical.pregătirea pacientului. prevenirea complicațiilor: retenție de urin .2. Prevenirea complicațiilor cardio-vasculare.a. glicemie). . Pregătirea preoperatorie in urgente. materiale necesare.4. Supravegherea postoperatorie: aspectul general. urografia. lichide de drenaj). Pregătirea din ziua precedentă si din ziua operației. 5. creatinina. perioada îngrijirii. cistostomia . Intervenții de urgență: sondajul vezical si montarea sondei á demeure. rolul asistentului medical. teste de coagulare. Explorarea mecanismelor funcționale propriu-zise (clearance-uri la uree si creatinina).5.3.2 Nerealizate . pregătirea pacientului.5. 5. a dezechilibrului hidro-electrolitic si acido-bazic 4. alimentație. 4. pierderile lichidiene (sânge. Examene endoscopice: cistoscopia. pregătirea pacientului. supravegherea bolnavului. pansamentul.definiție.6.1. combaterea durerii.2. indica ii/ ț ț contraindicații. 4. 4. Implicațiile psihosociale ale dializei.3.3. puncția vezicală. incidente. Obiective stabilite: C 5. Evaluează 5. Puncția renală : defini ie. bilanțul paraclinic (HLH. hematocrit. tehnica de execuție. indicații/contraindicații. manifestări de dependență apărute pe aplicate. plaga operatorie. pregătirea bolnavului. Îngrijirile postoperatorii legate de: igienă.2. 4.1.1. mobilizare. îngrijirilor 5. 4. supraveghere si îngrijiri ulterioare. pregătirea bolnavului. Pregătirea generală: bilanțul clinic general. pulmonare. satisfacția pacientului. cutanate. parametri fiziologici. 4. Preg ă tirea preoperatorie: 4. 5. scop. scop. uree. urină.manifestări de dependență care se mențin. transpirație.1.3.3.6. evaluarea rezultatelor epurării extrarenale. Investiga ții specifice: 4. supravegherea pacientului după puncție. Examene radiologice: radiografia abdominală pe gol.1. pregătirea locală. accidente.4.5.manifestări de dependență rezultatele absente sau diminuate. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitățile fizice ale pacientului. 4.1. materiale necesare.b.

Elevii vor fi puşi in situa ții de învățare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. manechin. CD-uri. instrumentar si materiale sanitare adecvate. jocuri de rol. casete video. : scheme. Resursele materiale trebuie s ă cuprind ă o gam ă cat mai variat ă planşe. dezbateri. 108 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . exerci ții practice. Pentru aplicarea procesului de nursing. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul.Sugestii metodologice Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. se vor realiza activități de învățare cu caracter practic-aplicativ : discuții de grup. studiu de caz.

numărul de reevaluări si ă ă distribuția acestora pe parcursul anului şcolar. gestionarea cazului. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă 109 .ca demers logic. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conținuturile tematice. Cadrele didactice care asigur ăpreg tirea la acest modul îşi ă stabilesc durata evalu rii fiec rei competen țe. de identificare si rezolvare a problemelor de dependen ță. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstrație si stagii clinice in unități sanitare in care elevii trebuie s ă deprind ă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacien ților cu afec țiuni nefrologice si urologice. decizional. întreb ă structurate. Se evaluează numai competențele din acest modul. rezolvarea de sarcini. evaluarea altor competențe nefiind relevantă. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanțelor. ri Evaluarea trebuie s ă fie corelat ă cu criteriile de performan ță si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. probe scrise de tip itemi.

Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

Unitate de Competenta crt. 4. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Analizeaza generala si semnele si nursing in simptomele chirurgie specifice generala. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. afectiunilor chirurgicale. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat . Chirurgie C. 5. din care 72 de ore . 2. Aplica interventiile proprii si delegate. In modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA. invatamant clinic. competenta 27.Modulul 27 : CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA Nota introductiva Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA face parte din pregatirea specifica din anul II. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA Nr. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale.1. 3. Modulul are alocate 120 de ore. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. pentru calificarea: asistent medical generalist.

8. Hidrosadenita 2.1. 2.Continuturi 1. constipatie. neoplasmul gastric. Patologia chirurgicala a pancreasului (pancreatita acuta. 2. patologia ano-rectala. neoplasmul de pancreas). durere. Peritonita 2. tumorile ficatului. greata.11. litiaza biliara. Abcesul cald 110 Calificarea profesională: Asistent medical generalist . evisceratia 2.2. ulcerul duodenal. Herniile 2.11.7. eructatie. varsatura. investigatii principii de tratament): 2. 2. Contuziile si plagile abdomenului etc. Patologia intestinului gros: rectocolita ulcero-hemoragica. cefalee.3. cancerul rectal. ocluzia intestinala. apendicita. rectoragii.2. cancerul de colon. febra. enteritele regionale (boala Crohn) 2. frison. etiopatogenie.3. hematemeza.5. hiperemie. pirozis.1. simptomatologie.11. Semne si simptomele prezente in chirurgia generala: anorexie. tahicardie.11. Patologia esofagului 2.6.10. tumefiere. contractura etc. 2. dispnee. Principalele afectiuni chirurgicale: (definitie. colecistita acuta). melena. chistul hidactic hepatic. Patologia chirurgicala a ficatului si cailor biliare (ciroza. cronica. abcesele ficatului. tumorile intestinului subtire.9. 2. Patologia stomacului si intestinului subtire: ulcerul gastric.4. adenopatie. Eventratia. Infectii chirurgicale acute si cronice: 2. diaree. Furunculul 2. regurgitatie. Patologia chirurgicala a splinei 2. meteorism. diverticuloza.

6. Gangrena gazoasa 2. Septicemia 2.4.8.11.11. C.11.11.11. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. Erizipelul 2.5.10 Pioemia.11. Flegmonul 2.9. Tetanosul 2.7.2. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat C.4 Aplica interventiile proprii si delegat . etc. Antraxul 2.2. C.3 Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing).11.

Ingrijire stome realism. diagnostice Einhorn. comprese sterile. mentinerea functiilor vitale. mobilizare. aspiratie). profilaxia infectiilor. intoleranta la 2. obiective) prin diverse profilaxie. Analiza si sintetiza informatiilor obtinute general si local. tub Kehr. Manifestari de independenta dren. 111 prevenirea complicatiilor. investigatii si analize. observabilitate. 3. Punctii (biopsica. din culegerile de 1. devalorizarea. starii de constienta. ingrijiri postoperatorii. Materiale: camp steril. 1.2. solutii antiseptice. 3. a 3. Blakmore. medicamente. Manifestari de dependenta perfuzie. trusa pentru diareea.7.1. tuburi de 2. clisme de a urma dieta. alimentatie inadecvata prin 3.1. pacientilor :constipatia. familia si apartinatorii. deficit nutritional legat de 2. abcesul rece. 1. educatie. incapacitatea de a digera sau a absorbi camp operator alimentele. implicare. 3. Pregatirea psihica: informare. discutii cu echipa de ingrijire. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: mucoaselor. alimentare. 2.3. mese. Probleme de dependenta. dificultatea sau refuzul 3. Instrumente: trusa chirurgicala.4. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. solutii spalaturi.1. alterarea punctie. Aplicare pansamente ingrijire: reechilibrarea hidroelectrolitica. supravegherea retentie de functiilor vegetative. durerea. trusa de pansat tegumentelor si 2. Interventii: 2. performanta.2. Alimentatie artificiala specificitate. Sondaj gastric. pregatirea preoperatorie.5.1.8. Interventii specifice: imaginii corporale. risc de asigurarea confortului psihic infectie. administrarea tratamentului 2. 3. solutii perfuzabile. abdominala). sonde (Faucher. 1. anxietatea. Resurse materiale: date: 1. de ingrijire (nursing) specifice afectiunilor echipament necesar oxigenoterapiei etc. alterarea 3.12. etc. explicatii. Obiective de ingrijire (nursing): 3.1. observatie clinica.2. Culegere de date (date subiective / hidratare. Calificarea profesională: Asistent medical generalist .3. igiena. Tuberculoza ganglionara. deficit de autoingrijire. Prevenirea complicatiilor postoperatorii (escare. perturbarea stimei de sine. igiena. 3. deshidratarea. trusa 2.6. Interventii chirurgicale elementare alimentarea.2. Interventii proprii (autonome): comunicare.2. manusi sterile. activitate. Prelevari de produse biologice deficit etc. metode: interviu. Prioritati de 3.3. duodenal. 3. 2. Surse de dificultate. Interventii delegate: pregatirea pentru cercetare documente medicale. aspiratie gastrica. hepatica.

munca independenta. Indiferent de locul. .elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. Realizate .) 1. In elaborarea strategiei didactice.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. dezbaterea. conversatia. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. simularea. fisa de lucru. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. problematizarea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. la procesul de invatare. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate urina.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. Obiective stabilite: 1. momentul si persoana care face evaluarea. exercitiul. casete video.2.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.2. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. scheme.C.manifestari de dependenta absente sau ameliorate. fise de lucru. descoperirea. existente. planul de ingrijire.5. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. 1. volumul si nivelul de cunostinte. 2. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. planuri de ingrijire. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. proiectul. discutiile si lucrul in grup. observatia. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme.elevii au stiluri dierite de invatare.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. demonstratia. Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil. Sugestii metodologice Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA poate fi parcurs in mod independent. simulari. . brancarda. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : . Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. constipatie etc. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. compararea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. CD-uri. . . comprese etc.1. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIA GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. dotarea cu material didactic.manifestari de dependenta care se mentin. fesi.1. studiul de caz. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. folii de retroproiector. Nerealizate . deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. manechin. 2. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta.

Se evalueaza numai competentele din acest modul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 112 . pentru verificarea atingerii competentelor. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa.

numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Cadrele didactice. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 113 .Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari).plan de ingrijire). test scris. probe practice (demonstratie. studiu de caz .

C. Unitate de Competente Continuturi crt. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. planul de ingrijire (nursing) C.2. cardiovasculare. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. 5. si simptomele specifice cardiovasculara: cardiovasculara afectiunilor chirurgicale si nursing toracice si specific. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing). pentru calificarea asistent medical generalist. Aplica interventiile proprii si delegate. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata de CHIRURGIE TORACICA. 3. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. competenta 27. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. Prin parcurgerea programei scolare se sigura dobandirea competentelor descrise in stadardele de pregatire profesionala.Semnele si simptomele prezente in chirurgia toracica si Modulul 28: CHIRURGIE TORACICA. In modulul CHIRURGIE TORACICA. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC Nr. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Elaboreaza Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 4.3. invatamant clinic.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Modulul are alocate 60 ore din care 36 de ore. Nota introductiva Modelul CHIRURGIE TORACICA. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta CHIRURGIE TORACICA. Analizeaza semnele 1. 2. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale toracice si cardiovasculare. Chirurgie C1.  toracica.

Semne clinice: junghi toracic. Manifestari nervoase: cefalee. 2. tuse uscata sau cu expectoratie. mobilitate pastrata. P. tetralogia Fallot. hipercapnie. TA. traumatismele toracice. varicele membrelor inferioare. palpitatii. ameteli. Analiza si sinteza datelor: 2. cianoza. stenoza mitrala. febra. trombozele. discutii cu echipa de ingrijire. tegumente intacte. fatigabilitate. 1. pericardita constrictiva sau supurata. anxietate etc. Principalele afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare: chistul hidatic pulmonar. sincope. somn si odihna corespunzatoare. greturi. cercetare documente medicale. dispnee expiratorie. hemoptizie. transpiratii. Manifestari digestive: balonare. adenita si elefantiazisul. culoarea tegumentelor normala. dispnee de efort si repaus. limfangita. T) in limite normale. stenoza istmului aortic. pleurezia purulenta netuberculoasa. tromboembolism pulmonar. 114 . lipotimii. claudicatie intermitenta. 2. semne vitale( R. abcesul pulmonar. hipoxie. varsaturi. durere anginoasa. stenoza aortica. Culegerea de date prin diverse metode: interviu. lipsa durerii. astenie fizica si psihica. edem. familie si apartinatori. comunicare ineficienta senzomotorie. insomnii. observatie clinica.1 Manifestari de independenta: pacient constient. anevrismele arteriale. confuzii.canalul arterial.

Interventii: 3. realism. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. mobilizare. performanta. Obiectivul nursing: specificitate. a starii de constienta. de ordin social.3 Surse de dificultate:de ordin fizic (alterarea integritatii aparatului respirator si circulator) de ordin psihologic( anxietate. alterarea starii de confort. stres).1.2. hipertermie. cianoza. implicare. durere acuta/cronica. alimentar igiena. 1. 3. observabilitate. 2. depresie. hidratare. lipsa de cunostinte. prevenirea complicatiilor. diminuarea sau absenta miscarii.4. ingrijiri postoperatorii. risc de infectie. escare de decubit. risc de accidente. comunicare ineficienta la nivel senzo-motor. modificari ale functiilor vitale. sentiment de inferioritate. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vita si vegetative. interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. tegumente palide si reci. durere. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2.2 Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. 3. educatie. administrarea tratamentului general si local.Aplica interventiile proprii si delegate C. interventii autonome: comunicare. risc de complicatii. risc de infectii. 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing) = PES( problema + sursa de dificultate+manifestarea de dependenta) dispnee. profilaxie. C. pregatirea preoperatorie.5. 2. profilaxia infectiilor. circulatie defectuoasa.

Pregatirea psihica: explicatii. supravegherea plagii si a pansamentului. 1. 1. Pregatirea fizica: asigurarea confortului ambiental. supravegherea functiilor vitale si vegetative. aspirarea secretiilor.Obiective stabilite: 1. medicamente. trusa de perfuzie. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. aparatura de monitorizare. 115 . 2. inhalatii. informare. materiale de protectie. Pregatirea intraoperatorie Ingrijirea postoperatorie Prevenirea complicatiilor postoperatorii. pozitie adecvata. Metode si mijloace de pregatire a pacientului. sonde de aspiratie sterile. fese etc. 1. 2. camp steril. 2. comprese. obiective nerealizate . aparatura de oxigenoterapie. garou elastic. trusa de anestezie de urgenta. Materiale: pansamente.2. efectuarea pansamentelor. 3. asigurarea confortului psihic. masca.1. Resurse materiale: 1. trusa chirurgicala vasculara.2. supravegherea drenurilor. Pregatirea preoperatorie. camp operator etc.manifestari de dependenta care se mentin. toracocenteza. solutii antiseptice.2. foarfeca.manifestari de dependenta absente sau ameliorate.1 obiective realizate . seringi. canula intravenoasa. supravegherea cailor vasculare. solutii perfuzabile.1. tavita renala. recoltari de secretii patologice.1 Instrumente: pensa hemostatica. manusi sterile. igiena. trusa de pansat.

Restructurarea planului de ingrijire: 2. In elaborarea strategiei didactice. la procesul de invatare. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. dotarea cu material didactic. Indiferent de locul. volumul si nivelul de cunostinte. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. planul de ingrijire. elevii au stiluri diferite de invatare. casete video. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. instrumentar si materiale sanitare diverse. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. CD-uri. care trebuie respectat pentru a asigura un nivel unitar de pregatire. proiectul. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. simulari. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. existente. fise de lucru. scheme.2. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale. momentul si persoana care face valuarea. conversatia. pentru verificarea atingerii . Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. munca independenta. simularea. folii de retroproiector. evaluarea altor competente nefiind relevanta. planuri de ingrijire. problematizarea. Sugestii metodologice Modulul CHIRURGIE TORACICA. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesioanala. SPP-ul stabileste un nivel national comun cu performanta. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter aplicativ: scheme. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. descoperirea. demonstratia. manechin. dezbaterea. Se pot utiliza ca metode de invatare : studiu de caz. Se evalueaza numai competentele din acest modul. observatia. 2. fisa de lucru. compararea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse.1 reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatiile fizice ale pacientului.2 planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de : dificultatea temei. expunerea. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. etc. Modulul are ca scop familiarizarea eleviilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIE TORACICA. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi intruiti. exercitiul. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 116 . Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente.competentelor. studiu de caz-plan de ingrijirie). numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). test scris. probe practice (demonstratie.

şcolar ă se va utiliza împreun ă cu standardul de pregătire profesional ă specific calific ării. În modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINO LARINGOLOGIE se reg sesc abilit ă țile din unitatea de ă competen ță specializată OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE. Analizează semnele şi simptomele specifice afecțiunilor ORL competență 29. Nr.1. 2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecțiunilor ORL. Modulul are alocate 60 de ore. Aplică intervențiile proprii şi delegate.  Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 1.2. din care: 36 ore. Prin parcurgerea programei şcolare se asigur ă dobândirea competen țelor descrise în standardele de preg ă tire profesional ă Programa . invatamant clinic. Identifică ologie problemele de dependență şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienții cu afecțiuni ORL. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).Modulul 29: OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINOLARINGOLOGIE  Not ăintroductiv ă : Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE face parte din preg tirea specific din anul II pentru calificarea: ă ă asistent medical generalist. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. C.  Tabelul de corelare a competențelor şi conținuturilor Unitatea de competență: OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE C. 4. 5. Identifică problemele de dependență şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienții cu afecțiuni ORL. 3. . Unitate Competențe de crt. Otorinolaring ologie si nursing in otorinolarin g C.3. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).

etiopatologie. mastoidită. implicare. Obiectivul nursing: specificitate. otoree. Semne clinice: durere. traumatism e. Priorități de îngrijire: menținerea funcțiilor vitale.Conținuturi 1. obstrucția căilor aeriene. edem. lipsa de cunoştințe 3. herpes. stomatită.3. risc de infecție. hipoacuzie. performanță. obstrucție. sinuzită. Analiza şi sinteza informațiilor 2. investigații. sociologice. Manifestări de dependență. discuții cu echipa de îngrijire şi aparținătorii 2. hemoragie. observabilitate 2. 1. dispnee. inflamație. disfonie. realism. tumori 1.motor. parestezie faringiană. febră.1. 2. laringită. comunicare ineficace la nivel senzorio . furuncul conduct auditiv extern. Afecțiuni (definiție. 2. Surse de dificultate: fizice.2. Modalități culegere date: interviu. faringită. dispnee. simptomatologie. afonie. surditate. observație clinică. rinoree. durere etc. disfagie. Probleme de dependență si diagnostice de îngrijire (nursing): vulnerabilitate. Manifestări de independență. a stării de 117 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . otită. anosmie. polipoză. adenoidită. 2. epistaxis. principii de tratament): rinită. obstrucție cu corpi străini. răguşeală. psihologice. risc de accidente. alterarea vocii. cercetare documente medicale.

aspirarea secrețiilor oro . Planificarea intervențiilor: adecvate manifestărilor de dependență prezente în evoluția pacientului. recoltări secreții nazale.2. trocare. specul nazal. Materiale: comprese. explicații. administrarea tratamentului general şi local. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore ă .2. inhalante. laringiană.1. Obiective stabilite 1. seringi puncție. traheotomie. Pregătire fizică: poziție adecvată.5. Resurse materiale 1. profilaxie infecții. aerosoli.4. stilet butonat.1. auriculare. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului 2. 3. Pregătire psihică: informare. sursă aspirație. asigurarea confortului psihic 2. igienă. auricular. sursă de oxigen.  Sugestii metodologice Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE va fi parcurs independent. şi analize. prevenire complicații 3. trusă chirurgicală. spălături auriculare. Intervenții specifice: tamponament nazal. Aplică intervențiile proprii delegate. auricular. paracenteză auriculară.2. de pansat.1. seringă Guyon. meşe. şi C. inhalații. hidratare. trusă perfuzie. anestezice. pipete etc. soluții perfuzabile.1. soluții spălături auriculare. linguală. medicamente etc. 2. 1. dezobstruarea căilor aeriene. C.faringiene. seringi.conştiență. pensă Politzer. supraveghere funcții vegetative. câmp operator etc.2. instilații. alimentare. laringiene. bucofaringiene. Instrumente: canulă traheală. profilaxie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. tampoane nazale. igienă. Intervenții proprii: comunicare. soluții antiseptice. auriculare. laringectomie etc. puncția sinusurilor maxilare. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitățile fizice ale pacientului 2. adenoidectomie. sonde aspirație. gargarisme. Intervenții: 3.2. pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii 1. mobilizare. Nerealizate: manifestări de dependență care se mențin 2. amigdalotom. oglindă Clar. Restructurarea planului de îngrijire 2. sondă laringiană. educație 3. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no țiunilor şi activit ăților privind OTORINOLARINGOLOGIA SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE.1. auditive. Intervenții delegate: pregătirea pentru investigații. Realizate: manifestări de dependență absente sau ameliorate 1. 1.

elevii au nevoie de timp acordat special pentru analizarea compararea si asocierea informațiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. volumul şi nivelul de cunoştințe. În elaborarea strategiei didactice. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui ți.alocat fiec ă teme în rei funcție de: dificultatea temei. .elevii participă la procesul de învățare cu cunoştințele dobândite anterior. dotarea cu material didactic. .elevii au stiluri diferite de învățare. deprinderi şi abilități anterioare ale elevului. . profesorul trebuie s ă țină seama de urm ătoarele principii moderne ale educației: . Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 118 .elevii învață când fac ceva şi când sunt implicați activ în procesul de învățare. Se recomand ă ca parcurgerea temelor din programa s ă fac ă ordinea stabilit ă se în în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile.

Resursele materiale sunt variate: planşe. pentru verificarea dobândirii competențelor. cărți. proces de îngrijire. iar la sfârşitul modulului se realizează evaluarea sumativă. studiul de caz. conversația. se vor realiza activități de învățare cu caracter interactiv. dezbaterea. SPP-ul stabileşte un nivel național comun de performanță care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Se vor realiza activități de învățare cu caracter practic . Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să îl demonstreze elevul. proiectul . dramatizare.Se evaluează numai competențele din acest modul. problematizarea. fişe de lucru.Pentru atingerea competențelor din prezentul modul. scheme. descoperirea.munca independentă.aplicativ: scheme. instrumentar si materiale sanitare diverse. manechin. Evaluarea trebuie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregătire profesională. retroproiector şi folii. . Preg ătirea practic ă se va realiza in s ăli de demonstra ție şi unit ăți sanitare cu o bun ă dotare materială (stagiu clinic). evaluarea altor competențe nefiind relevantă Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. demonstrația. urmărindu-se aplicarea cunoştințelor la problemele reale existente. numărul de reevaluări şi distribuția acestora pe parcursul anului şcolar. CDuri. momentul si persoana care face evaluarea. Cadrele didactice care asigur ăpreg ă tirea la acest modul. casete video. îşi stabilesc durata evalu ă fiec ă rii rei competențe. protocol educativ. Indiferent de locul. Se recomandă următoarele metode: observația clinică.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 119 .

. Unitatea de Competențe crt.  Tabelul de corelare a competențelor şi conținuturilor Unitatea de competență: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Nr. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist C2 Identifică problemele de dependență şi stabileşte diagnosticele (nursing) la pacienți cu afecțiuni oftalmologice.OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II. 4. Programa şcolar ă va utiliza împreun ă standardul de preg tire se cu ă profesional ăspecific calificării. pentru calificarea: asistent medical generalist. Identifică problemele de dependență şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienții cu afecțiuni oftalmologice. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).MODULUL 30: OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE  Not ă introductiv ă Modulul . 5. invatamant clinic. 3. Oftalmologie şi C1 nursing în Analizează semnele oftalmologie şi simptomele specifice afecțiunii oftalmologice. În modulul OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE se regăsesc abilitățile din unitatea de competență specializată OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE. competență 30.  Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunz toare ă modulului: 1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Analizează semnele şi simptomele specifice afecțiunilor oftalmologice. 2. Modulul are alocat 60 de ore din care 36 de ore. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în standardele de pregătire profesională. Aplică intervențiile proprii şi delegate.

arsuri fizice. fotofobie. 2. ochiul roşu. traumatisme ale ochiului şi corpi străini intraoculari (contuzii. durere. secreții oculare . afecțiuni inflamatorii ale ochiului. iridociclita. glaucomul. Semnele şi simptomele prezente la pacientul cu afecțiuni oftalmologice: scăderea acuității vizuale. blefarite. Surse de dificultate: fizice. comunicare ineficace la nivel senzorial. Manifestări de independență. Principalele afecțiuni oftalmologice: vicii de refracție. arsuri chimice. Definiție. discuții cu echipa de îngrijire şi aparținătorii. presbitism. risc de complicații. corpi străini conjunctivali. investigații. simptomatologie. etiopatogenie. orjeletul. cataracta. reacție pupilară. keratita. hipermetropie. sociologice. principii de tratament. miopie. dacriocistita.3. Culegerea de date prin: interviu. cecitate. 2. 1. cercetare documente medicale. alterarea vederii. observație clinică.descriere. Analiza şi sinteza datelor obținute din culegerile de date: 2. 2. corneeni. 2.4. lipsa de cunoştințe.Conținuturi 1. durere. risc de infecție. intraoculari). Probleme de dependență şi de diagnostic de îngrijire (nursing) specifice afecțiunilor oftalmologice: vulnerabilitate. Manifestări de dependență. plăgi.2. 2. risc de accidente. conjunctivita.1. 120 . anxietate datorită lipsei de cunoştințe. diplopie. psihologice.

2. Realizate. 2. performanță. Intervențiile specifice: Evaluează 3. Nerealizatemanifestări de dependență care se mențin. 1.1. 1. observabilitate. 3. Restructurarea planului de îngrijire: 2. Instilații şi unguente oftalmice.manifestări de dependență absente sau ameliorate.1. 2. medicamente. explicații. Instrumente: tonometru. trusă chirurgicală de pansat. în procesul de învățare. igienă. asigurarea confortului psihic. educa ie.2. nursing). diuretice. perimetru Forstek. rezultatele 3. poziție adecvată.  elevii au stiluri diferite de învățare. 1.Diagnosticul = PES (problemă + sursă de dificultate + manifestarea de dependență). oftalmoscop. 2. .2. Elaborează planul de 2. C3.1. implicare. prevenirea complicațiilor. alimentație hiposodată.Intervențiile: 3.  elevii participă cu cunoştințele lor dobândite anterior. trusă perfuzii.2. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitățile fizice ale pacientului. câmp operator. Materiale: comprese. realism. tratamentului general şi local. instrumentar chirurgical specific.2. soluții anestezice. 1. Intervenții delegate: pregătirea pentru investigații şi analize. delegate.1. mobilizare.1.1. seringi. profilaxia infecțiilor. a stării de conştiență. Planificarea intervențiilor: adecvate manifestărilor de dependență prezente în evoluția pacientului.Priorități de îngrijire: supravegherea şi îngrijire (planul menținerea funcțiilor vitale şi vegetative. 15 %. optotip. 1. 2.3. Obiectivele stabilite: 1.Obiectivul nursing: specificitate. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. C5 3. În elaborarea strategiei didactice. aport redus de lichide. spălături oculare. 3. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noțiunilor şi activităților privind Oftalmologia şi nursingul în oftalmologie. Pregătirea psihică: informare. Recoltare secreție oculară. profilaxie. etc. Tratament ortoptic. administrarea C4. ț 3. igienă.2. profesorul va trebui s ă țină seama de următoarele principii moderne ale educației: elevii învață când sunt implicați activ în procesul de învățare. tampoane. hidratare. soluții antiseptice. alimentare. pregătirea Aplică preoperatorie şi îngrijirile postoperatorii. pansament îngrijirilor ocular. Sugestii metodologice Modulul: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie poate fi parcurs în mod independent. Intervenții proprii (autonome): comunicare. soluții perfuzabile. soluții oftalmice. perfuzii cu Manitol aplicate. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului: 2. intervențiile proprii şi Resurse materiale: 1. cameră semiobscură.

compararea. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. analizarea informațiilor vechi şi a celor noi şi pentru ordonarea lor. conversația. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter practic interactiv. Se recomandă următoarele metode de învățare: expunerea. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 121 .

deprinderi şi abilități anterioare ale elevului. pentru verificarea atingerii competențelor. dotarea cu material didactic. realizarea unui plan de îngrijire. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore ă alocat fiec ă rei teme în funcție de: dificultatea temei. fişe de lucru. demonstrația. Pe parcursul modulului se realizeaz evaluarea formativ . volumul şi nivelul de cunoştințe. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l ă ă demonstreze elevul. Se evalueaz ă numai competen țele din acest modul. simularea. Cadrele didactice. ritmul de formare a deprinderilor pentru membri grupului de elevi instruiți. O competență se evaluează în cadrul unui singur modul.P. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. momentul şi persoana care face evaluarea. instrumentar şi materiale sanitare diverse etc. . ă ă iar la sfârşitul lui se realizeaz ă evaluarea sumativă. ă observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor şi a atitudinilor față de o sarcină dată.-ul stabileşte un nivel na țional comun de performanță. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. tema în clas . S. desene. La aceste activități se adaugă activități de învățare cu caracter practic aplicativ în sala de demonstrație şi secții de spital de specialitate.observația. problematizarea. care asigur ă preg ă tirea la acest modul îşi stabilesc durata evalu ă fiec ă rii rei competențe. Pregătirea practică se va realiza în sălile de demonstrație cu o bună dotare materială şi va avea o importanță deosebită în realizarea corespunzătoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali generalişti. Indiferent de locul. numărul de reevaluări şi distribuția acestora pe parcursul anului şcolar. diapozitive. manechin. folii de retroproiector. descoperirea. evaluarea altor competen țe nefiind relevante. investiga ția. fişe tip. planşe. problematizarea.P. casete video. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: foaie de observație. teste de evaluare. structurarea planului de îngrijiri. studiul de caz. Resursele materiale trebuie s ă cuprind ă o gam ă cât mai variat ă atlase : pentru instruire. fişe de autoevaluare.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 122 .

Identifică problemele de dependență şi stabileşte diagnosticel e de . 31. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).MODULUL 31: HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Not ă introductiv ă Modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE face parte din preg ătirea specifica din anul II. 31. utiliza împreun ă standardul de preg tire cu ă profesională specific calificării. nursing in Analizează hematologie semnele şi simptomele specifice afecțiunilor hematologi ce Continuturi 1.2. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise in standardul de preg ă tire profesional ă Programa şcolar ăse va . Modulul are alocate 60 de ore. Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 31. 31. Semne şi simptome prezente in afecțiunile hematologice: 1. din care 36 de ore. Unitatea de Competente competenta Hematologie si C 1. pentru calificarea: asistent medical generalist.3. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.1. In modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE se regăsesc abilități din unitatea de competență tehnică specializată HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE. Tabelul de corelare a competen țelor si con ținuturilor Unitatea de competen ță: HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Nr. hemoragia tegumentelor si mucoaselor (caracteristici). crt. Aplică intervențiile proprii şi delegate planificate.4. 31. invatamant clinic. Analizează semnele şi simptomele specifice afecțiunilor hematologice. adenopatii îngrijire (nursing) la Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat C 2.5. 31. Semne locale: durerea (caracteristici). Identific ă problemele de dependen ță şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienții cu afecțiuni hematologice.1.

informal. etiologie.). funcțiilor vitale si vegetative 2. tulburări de echilibru. Leucemia acuta si cronica: datelor: informații semnificative. Culegere de date (subiective si obiective) prin astenie fizică. simptomatologie. investigații. 2.1. investigații. 2.(caracteristici).4. etiologie. etc.2. cercetarea documentelor medicale (F. auscultație). definiție. rețete. principii de tratament). Hemopatii maligne: boala Hodgkin. mielomul (dispnee. aparținătorii. percuție.3. simptomatologie. interviul formal sau greutate. acrocianoză. bilete de trimitere. principii de 1. Principalele afec țiuni hematologice: clinică. fanerelor. 123 principii de tratament. caracteristici). hipotensiune multiplu (definiție. lipotimie. Hemofilia: definiție. investigații. palpare. Independență/Dependență simptomatologie. clasificare.2. discuții cu membrii echipei medicale si cu simptomatologie. scrisori medicale. 2. bilete de ieşire din spital. modificări ale 2. Anemiile: definiție. carnet de sănătate. Calificarea profesională: Asistent medical generalist .O. extremități reci. etiopatogenie. arterială. Analizarea si organizarea 2. principii de tratament. disfagie.1. paloare sau icter (localizare. investigații. febră. inapetența. clasificare.2. etiopatogenie. examen fizic (inspecție. Semne generale: alterarea tratament. 2. scădere in diverse metode: observația. tahicardie.

1. trusă de transfuzie. T. . hipotensiune arteriala. plasmă). Intervenții delegate: pregătirea pentru investigații si analizei. 3. abexlang. Aplică intervențiile realism. 4. Instrumente: trusă pentru puncția osoasă. stres). peteşii. sursă de oxigen. Manifestări de dependență: paloarea tegumentelor si mucoaselor. Probleme de dependență: intoleranță la activitate. C 3. risc înalt de sângerare. vulnerabilitate crescuta fata de pericolele din mediu. MT. 4. absența eliminărilor patologice si a hemoragiilor.2. 2.3. igienă. soluții antiseptice. 4. Pregătirea psihică: informare. Intervenții specifice: 4.A. biopsia (definiție. Surse de dificultate de ordin fizic (modificări Elaborează ale planul de elementelor figurate. mediu si delegate. Preg ă tirea pacientului: 4. lung).1. igiena. Manifestări de independență: pacient conştient. obiective pe termen scurt. Materiale: trusă de perfuzie. constituție normală. meşe pentru tamponament nazal. materiale necesare. Resurse materiale: 4.2. 4. alterarea nutriției. de ordin social (condiții de muncă inadecvate. lipsa de cunoştințe. Obiectivul nursing: specificitate. scop. expunere la radiații). pedagogic Nivelul: 3 avansat ă pregătirea produsului pentru examinare. somn odihnitor. ace de unică folosință. poziție adecvată. 3. alterarea mucoasei orale. oglindă frontală. profilaxia infecțiilor si a complicațiilor. absența durerii. Priorități de îngrijire: supravegherea funcțiilor vitale si vegetative. atelă gipsată. de (nursing). tahicardie. P. a sângerărilor. oboseala. mobilitate păstrată.2. 3.1. hematoame. Pregătirea fizică: asigurarea condițiilor de confort ambiental. pungă cu gheață. tehnica de execuție. ordin psihologic (anxietate.2. Puncția osoasă. profilaxie. asigurarea confortului psihic. soluții perfuzabile. educație. 4. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pregătirea pacientului.3. performanță.2. semne vitale (R. supravegherea pacientului după pacienții cu afecțiuni hematologic e. administrarea tratamentului general si local. protecție. 3.. indicații/contraindicații. alimentație adecvată.2. inapetență.2. dureri etc. chimioterapice. obținerea consimțământului. tulburări cardio-respiratorii.4.3.1.1. asepsie si antisepsie. implicare. sânge si derivate de sânge (MER. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce proprii şi condiții? când? . lipotimii. proliferări ale sistemului îngrijire hematopoetic). ganglionară. medicamente hemostatice. 2. explicații. tegumente si mucoase normal colorate. mobilizare/transport. locuri de electie. T0) in limite normale.2.3. C 4. alimentare. dispnee.2.2.1. risc înalt de infecție.2.1.1. disfagie. seringi. Intervenții proprii (autonome): comunicare.

incidente. Transfuzia cu sânge: definiție. tehnica de execuție. 4.4.puncție. supravegherea pacientului după tehnică. F. reorganizarea locului de muncă. supravegherea pacientului in timpul si după indicații/contraindicații. incidente. tehnica 4. determinarea grupelor pregătirea pacientului.O. accidente. notarea in accidente. pregătirea pacientului. notarea in Calificarea profesională: Asistent medical generalist . reorganizarea locului de munca. incidente. materiale necesare. 124 reorganizarea locului de muncă.3. pregătirea produsului sanguine si a factorului Rh. Intervenții de urgență: hemostaza.2. accidente.3.O. locuri de electie. indicații. Puncția ganglionara: definiție.3. transfuzie. de execuție. scop.. pentru examinare. F. materiale necesare. imobilizarea.. 4. scop.

Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstrație si stagii clinice in unități sanitare in care elevii trebuie s ă deprind ă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacien ților cu afec țiuni hematologice. de identificare si rezolvare a problemelor de dependen ță.2 Nerealizate .3. Cadrele didactice care asigur ăpreg tirea la acest modul îşi ă stabilesc durata evalu rii fiec rei competen țe. probe scrise de tip itemi. gestionarea cazului. : scheme.1.1. satisfacția pacientului. numărul de reevaluări si ă ă distribuția acestora pe parcursul anului şcolar.manifestări de dependență care se mențin. ca demers logic. Obiective stabilite: 5. ri Evaluarea trebuie s ă fie corelat ă cu criteriile de performan ță si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. 4. 5. dezbateri. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanțelor.1. Pentru aplicarea procesului de nursing. casete video. studiu de caz.5. infecțiilor.manifestări de dependență absente sau diminuate. decizional. întreb ă structurate. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitățile fizice ale pacientului. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conținuturile tematice. 5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Sugestii metodologice administrarea citostaticelor. . manechin.1. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul. Elevii vor fi puşi in situa ții de învățare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile.oxigenoterapia. exerci ții practice. 5. manifestări de dependență apărute pe perioada îngrijirii. evaluarea altor competențe nefiind relevantă. Se evaluează numai competențele din acest modul. jocuri de rol. rezolvarea de sarcini. complicațiilor legate de imobilizare si de C 5. CD-uri.2. Prevenirea complicațiilor: prevenirea sângerărilor. Realizate . instrumentar si materiale sanitare adecvate. Planificarea intervențiilor: adecvate manifestărilor de dependență prezente in evoluția pacientului. 5. se vor realiza activități de învățare cu caracter practic-aplicativ : discuții de grup. Resursele materiale trebuie s ă cuprind ă o gam ă cat mai variat ă planşe.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 125 .

TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. 5. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Unitate de crt. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate.Modulul 32: ORTOPEDIE. competenta 32. traumatologie si nursing specific Competente C. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ORTOPEDIE. 3. invatamant clinic. Modulul are alocate 120 ore din care 96 de ore. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire . 2. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedico-traumatice. pentru calificarea: asistent medical generalist. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. Ortopedie. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nota introductiva Modulul ORTOPEDIE. 1. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedicotraumatice (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedicotraumatice C. Aplica interventiile proprii si delegate. 2. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nr. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedicotraumatice. 4. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). In modulul ORTOPEDIE.

. 2. prevenire).Semne locale: durerea (localizare. scolioza . paloare. edemul. torticolis. plaga (aseptica. tahicardie. simptomatologie. cianoza. crepitatii osoase. 1. tratament.congenitale): definitie. gravitate). hematomul. scurtarea aparenta sau reala a segmentelor (aprecierea scurtarii segmentelor osoase). Semne generale: alterarea functiilor vitale si vegetative (prabusirea tensiunii arteriale. genu valgum. deformarea regiunii.2. hipertermie . caracter) hemoragia (clasificare. puls filiform.Continuturi 1. tumori osoase (definitie. 2. intensitate.3. tratament). transpiratii profuze. profunda). tratament. piciorul equin. investigatii. Afectiuni congenitale: coxartroza congenitala. Infectii: osteita si osteomielita (definitie. deformarile coloanei vertebrale (cifoza. impotenta functionala. 126 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . lordoza. intrerupere a diurezei). complicatii fractura patologica-. evolutie. superficiala.2. profilaxie). tumefactia. Principalele afectiuni ortopedico-traumatice: 2. Semnele si simptomele prezente in ortopedie si traumatologie: 1. investigatii. 2. simptomatologie. principii de tratament. dispnee. simptomatologie. septica. genu varum. etiopatogenie. etiopatogenie. Afectiuni degenerative si inflamatorii: osteoporoza (definitie.1. mobilitatea anormala sau reducerea mobilitatii / imobilitate. etiologie.1.

4. risc de complicatii. principii de tratament. examen fizic (inspectie. diagnostic diferential.). principii de tratament). culoarea tegumentelor normala. anchiloza. atonie musculara.1. lipsa durerii. semne si simptome comune si patognomonice. risc de infectii. P. investigatii. etiopatogenie. 2. diminuarea sau absenta miscarii. auscultatie.2. principii de C. To) in limite normale. risc de accidente. fracturi (definitie. voletul costal (definitie. bilete de iesire din spital. mobilitate pastrata. 3. investigatii. luxatii. Analiza si sinteza datelor: informatii semnificative. cianoza.2. deformari ale coloanei vertebrale si ale membrelor. etiopaogenie.4. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect. reci.4. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de .4.1. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) tratament). simptome. investigatii. palpare). escara de decubit. 2. somn si odihna corespunzatoare. observatie.4.5. alterarea starii de confort. etiopatogenie. Traumatismele toracelui: fracturile costale. Traumatismele membrelor: contuzii. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. etiopatogenie. Traumatisme ale capului: comotia si contuzia cerebrala (definitie. retete. 2. principii de tratament. etc. trimiteri. 2. 1. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. cu intrebari inchise / deschise). 2. 2. tegumente intacte. tegumente palide. carnet de sanatate. cercetare documente medicale (foaie de observatie clinica. crampa. entorse. 2.4. contractura musculara.2. investigatii. Manifestari de independenta: pacient constient. modificari ale semnelor vitale. complicatii pneumotoraxul -. prim ajutor. semne vitale (R. TA.3.Traumatisme vertebro-medulare: definitie. principii de tratament). Traumatismele bazinului: definitie.4. comunicare eficienta la nivel motor. atrofie musculara. investigatii. scrisori medicale. simptomatologie. simptomatologie. Traumatisme: 2.

Probleme de dependenta si diagnostic de ingrijire/ nursing (PES = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta): durere acuta / cronica. dispnee. prevenirea complicatiilor. observabilitate (cine ?. ce se poate face?. de ordin social (izolare.3. 1. realism. edeme ale membrelor. a starii de constienta. obiective pe termen scurt. Obiectivul nursing: specificitate. saracie). 2. cand?). vulnerabilitate fata de pericole. Interventii: 127 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . postura inadecvata. ce. lung. imobilitate. 3. comunicare ineficienta la nivel motor. Prioritati de ingrijire: supravegherea si mentinerea functiilor vitale si vegetative. de ordin psihologic (anxietate. 3. circulatie inadecvata.sine. profilaxia infectiilor. 2. mediu. incoordonarea miscarilor. cum?. implicare. lipsa de cunostinte. performanta. in ce masura?. stres). Surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea integritatii aparatului locomotor).

reorganizarea locului de munca. fesi gipsate.O. Ingrijirea plagilor (hemostaza. supravegherea pacientului dupa punctie. Aplica interventiile proprii delegate si 3. educatie. pregatirea produsului pentru examinare. 1.1 Interventii proprii (autonome): comunicare. 3. comprese. analgezice.. pipa Guedel. Punctia biopsica: definitie.6. 2.4. Transportul pacientilor: metode de transport (brancarda. Imobilizarea (provizorie . pozitie adecvata. tampoane.1. toaleta plagii. metode improvizate). 2. substante dezinfectante.1. ace chirurgicale. scop. fesi. Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. ATPA. schimbarile de pozitie ale pacientului cu aparate gipsate si imobilizati. pregatirea preoperatorie. profilaxia tetanosului). trusa perfuzie. manometru. mobilizare/transport. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. 1. foarfeci. tehnica de executie.C. ingrijiri postoperatorii. 3. 4.1. Punctia articulara: definitie. indicatii/contraindicatii. A.prim ajutor . 3. 3. 3. igiena. brancarda. seringi etc. profilaxie. camp operator etc. Instrumente: pense hemostatice. 3. prevenirea atrofiilor musculare si a anchilozelor. portac. explicatii. pregatirea pacientului. scop. tehnica de executie.2. Pregatirea psihica: informare. solutii perfuzabile. pregatirea pacientului. Interventii specifice: 3. administrarea tratamentului general si local.aparatul gipsat). asigurarea confortului psihic. loc. Materiale: garou. materiale necesare. . Resurse materiale: 1. prevenirea pneumoniei hipostatice. pense anatomice si chirurgicale.2. atele.3.C. incidente accidente. igiena. Interventii de urgenta: oxigenoterapia. alimentare. Pregatirea fizica: asigurarea confortului ambiental.si definitiva .2.5. pat. AINS. sursa de oxigen. 3. indicatii/contraindicatii.7. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. materiale necesare. loc. a complicatiilor tromboembolice (administrarea tratamentului anticoagulant). intubatia orotraheala.. pansamente si bandaje. termometru etc. carucior. 3.2. notarea in F. bisturie. hidratare.

2. 3. grup sanguin. Pregatirea generala: bilantul clinic general. 3. 3. incidente accidente. supravegherea functiilor vitale si vegetative. Pregatirea preoperatorie: 3. supravegherea pacientului dupa punctie.8. notarea in F.10.10..O. imagine radioscopica) pregatirea pacientului pentru explorarea radiologica a sistemului osteoarticular. reorganizarea locului de munca. uree sanguina).pregatirea produsului pentru examinare. glicemie.9. Examenul radiologic: metode radiologice (raze roentgen.9. examene de rutina obligatorii inainte tuturor interventiilor chirurgicale (TS-TC. Pregatirea pentru interventie (in 128 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . hematocrit. Administrarea tratamentului anticoagulant.1. rolul asistentei medicale. 3.

elevii au stiluri dierite de invatare.9.2. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Evalueaza urinara.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.2. planuri de ingrijire. Sugestii metodologice Modulul ORTOPEDIE.Obiective stabilite: 1. varsaturi. Asigurarea confortului: igiena. urina.ziua precedenta. constipatie. pierderi prin dren). recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. Supravegherea pacientului: aspect general. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. dotarea cu material didactic. . Restructurarea planului de ingrijire: 2.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare.manifestari de dependenta absente aplicate sau ameliorate. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ORTOPEDIA. 3. fise de lucru.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. volumul si nivelul de cunostinte. planul de ingrijire. . Reintoarcerea in salon: transportul si pozitiile pacientului in pat. 3. satisfactia pacientului. TRAUMATOLOGIA SI NURSING SPECIFIC. combaterea durerii. compararea. 3. la procesul de invatare. pierderi lichidiene (sange. hidratarea pacientului. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. proiectul. combaterea anxietatii. . fisa de lucru. descoperirea. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei.10.10.1. simulari.1.Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului.10. 3. Pregatirea in urgente. problematizarea. Realizate . 2. rezultatele ingrijirilor 1. Ingrijirea postoperatorie: 3. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. transpiratie. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. alte complicatii de decubit. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii.1. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : .2.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent.4. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie C.10. In elaborarea strategiei didactice. in ziua operatiei). 3.3. 1. demonstratia. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. 2. . deprinderi si abilitati anterioare ale elevului.10. 5. parametri fiziologici. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme.3.

care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. exercitiul.Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. observatia. dezbaterea. conversatia. existente. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 129 . discutiile si lucrul in grup. studiul de caz. munca independenta. simularea.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă 130 .plan de ingrijire). fesi. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta.Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. studiu de caz . Cadrele didactice. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. probe practice (demonstratie. Se evalueaza numai competentele din acest modul. evaluarea altor competente nefiind relevanta. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. CD-uri. test scris. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. manechin. folii de retroproiector. casete video. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. pentru verificarea atingerii competentelor. brancarda. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Indiferent de locul. scheme. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. comprese etc. momentul si persoana care face evaluarea. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa.

Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale 3. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. In modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 4. Unitate de crt. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale . Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale 2. competenta 33. pentru calificarea: asistent medical generalist.Modulul 33: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE  Nota introductiva Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE face parte din pregatirea de specialitate din anul II. invatamant clinic. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE Nr. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale C. Reumatologie si nursing in reumatologie Competente C.1. Aplica interventiile proprii si delegate 5.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.

3 surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea sistemului locomotor. de ordin sociologic (izolare). contractura. Analiza si sinteza informatiilor obtinute din culegerile de date. Principale afectiuni reumatismale: reumatismul articular acut. ankiloza 2. stres). lipsa de cunostinte (privind mentinerea tonusului si fortei musculare) 3.1 manifestari de independenta: pozitie corecta (in ortostatism. atonie. sezand. ankiloza. tumefiere. exercitii fizice (active. complete) 2. in decubit). deformari osoase. rotatie etc). tahicardie etc. spondilita ankilozanta.Continuturi 1. miscari (de abductie. etiopatogenie. observatia clinica.2 manifestari de dependenta: hipotonie. durere). Culegerea de date prin diverse modalitati (interviu. discutii cu echipa de ingrijire. familia si apartinatorii) 2. Probleme de dependenta. simptomatologie. flexie. principii de tratament) Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 1. extensie. coordonate. diagnostice de 131 . cercetarea documentelo r medicale. febra. poliartrita reumatoida. investigatii. Semne si simptome prezente la pacientul cu afectiuni reumatismale (durere. de rezistenta.) 2. reumatismul articular degenerativ (definitie. izometrice. 2. armonioase. congestie. de ordin psihologic (anxietate. atrofie. redoare. adductie. pasive.

observabilitate 2. implicare. Interventiii specifice: miscari izometrice. frictiuni. comprese sterile. corsete.1 Pregatirea psihica: informare.1 realizat: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. Obiective stabilite 1. Metode si mijloace de pregatire a pacientului 2. ultraviolete. substante medicamentoase.1 Interventii proprii: masaj. namol. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate ingrijire (nursing): alimentatie inadecvata prin deficit. chingi. bicicleta ergonomica. masaj cu miscare activa. cura balneara. ionizari. rulouri.1 Instrumente: seringi si ace sterile 1. imobilitate. realism. Obiective pe termen scurt si lung obiective de ingrijire: specificitate. ergoterapie. etc.3. pozitii functionale „incalzire musculara” 3.5. vulnerabilitate fata de pericole etc. perne. manusi sterile. alimentatie. hidroterapie. injectia intraarticulara 1. bai medicamentoase.1 reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) C. 2. platou steril. Resurse 1. mobilizare.2 planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului . parafina. explicatii. termoterapie. planseta cu rotile. administrarea tratamentului general si local (electroterapie. Aplica interventiile proprii si delegate C. miscari izotone.2 nerealizat: manifestari de dependenta care se mentin 2. inele pentru maini. Interventii 3. Prioritati de ingrijire: calmarea durerilor. corticoterapie etc) 1.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. tavita renala. prevenirea complicatiilor 3. durere. mese de elongatie. substante antiseptice. Restructurarea planului de ingrijire 2. scripeti. 1. comunicare.4. performanta. bai. supravegherea functiilor vitale si vegetative.2 Pregatirea fizica: rapaus articular.2 Materiale: pat tare. profilaxia infectiilor. asigurarea confortului psihic 2. crizoterapie.C. educatie 3.

Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind REUMATOLOGIA SI NURSING IN REUMATOLOGIE. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de dificultatea temei. volumul si nivelul de cunostinte. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. In elaborarea strategiei didactice. dotarea cu material didactic. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 132 . Sugestii metodologice Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.

. exercitii de identificare a problemelor de dependenta. fise terapeutice. desene. munca independenta. momentul si persoana care face evaluarea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cun caracter interactiv. pentru verificarea atingerii competentelor. Pregatirea practica (stagiu clinic) se va realiza in sali de demonstratii si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Cadrele didactice. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. realizarea unui proiect.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . folii de retroproiector. Resursele materiale trebuie sa contina o gama cat mai variata: casete video. Indiferent de locul. planse. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. observatia. munca independenta. existente. studiul de caz etc. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. la procesul de invatare . dezbaterea. descoperirea. conversatia. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de autoevaluare. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Se recomanda urmatoarele metode: expunerea. teste de evaluare (orale. demonstratia. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Se pot utiliza metode de invatare: expunerea. exercitiul. studiu de caz. planul de ingrijire. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. observatia. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. dezbaterea. scrise). plan de ingrijire. simularea. compararea si analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. proiectul. problematizarea. fise de observatie. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de efectuare a culegerii de date.. diapozitive. lucrul in grup.elevii au stiluri diferite de invatare . Se evalueaza numai competentele din acest modul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. conversatia. carti.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 133 .

VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC Competențe C.2. tumora. Analizează semnele si simptomele specifice din afecțiunile dermatologice.7.5. febra. Tuberculoza cutanata C. Principalele afecțiuni dermatologice: 2. pruritul. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. 2. candidozele mucoaselor etc 2. boala Bowen. eczema. carnet dermatologice sănătate. 5.1. Dermatoze alergice: urticaria. primare şi secundare: macula. etc 2. Semne generale: edeme. Culegere de date prin stabileşte diverse metode: interviuri cu întrebări diagnostice de închise. examen fizic etc . Semne locale: leziuni. Dermatovenerologie şi nursing specific 1. alergia la medicamente. pustula. leziuni de grataj. 2. observația.Modulul: 34. Identifică problemele de dependență şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienții cu afecțiuni dermatologice. tumori maligne etc 2. sclerodermia. Elaborează planul de îngrijire-nursing.2. frison. scuama. rețete). 4. hiv 1. 3. Identifică problemele de boala Paget. Hematodermiile: leucoplazia.2. vărsături. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC. DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC Not ă introductiv ă Modulul face parte din preg tirea specific ădin anul II. durerea. deschise.6. bilet de afecțiuni externare. Dermatomicozele: epidermofiția. eritemul.1. papilomatoză. vezicula. Aplică intervenții proprii şi delegate.3. prezența paraziților. pentru ă calificarea: asistent medical generalist. şancrul sifilitic. Piodermitele: stafilodermiile. 2. bula. discuții cu echipa de îngrijire şi aparținătorii. streptodermiile. piodermite profesionale. flictena. competență 34. Boli cu transmitere sexuala: sifilisul. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. ulcerația. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore. tahicardie etc. cercetarea îngrijire la documentelor medicale (foaia de observație pacienții cu clinică. Unitatea de crt.4. dependență şi gonoree. Semnele şi simptomele prezente în dermatologie 1. erupția. 1. dermatoze profesionale etc 2. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. scrisori medicale. papula. trimiteri. Colagenoze cutanate: lupusul eritematos. tricofiția. invatamant clinic. Analizează semnele şi simptomele specifice afecțiunilor în dermatologie Conținuturi tematice  Nr. În modulul DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC.  Lista competen țelor specifice unit ății de competenta corespunz toare ă modulului: 1.1.  Tabelul de corelare a competentelor şi conținuturilor Unitatea de competenta: DERMATO. 2.

Analizarea şi organizarea datelor: informații semnificative 2. semne vitale (R.1. în limite normale. comunicare eficientă la nivel afectiv şi motor. Manifestări de indepen dență: pacient conştien t. 134 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . mobilitate păstrată. P. absența durerii. somn şi odihnă corespunzătoare. TA. T). 2. Independența si dependența.

eritemul. ace. sărăcie.intervenții proprii: comunicare. profilaxia infecțiilor. Elaborează planul de realism. etc . crème. stare depresivă . frustrare. poziție adecvată. Probleme de dependență: vulnerabilitate. tampoane de vată.instrumente: seringi. alimentare. durere acută sau cronica. 2. pregătirea proprii şi preoperatorie şi îngirjiri postoperatorii etc. profilaxie.de ordin fizic: alterarea integrității tegumentelor şi mucoaselor. percepția negativă a propriului corp. educație etc C. mese. durere. prevenirea complicațiilor . Semne de dificultate: . crusta. dezinteres față de măsurile de igienă şi de infecție. 1. risc de infecție.4. Priorități în îngrijire: supravegherea funcțiilor nursing vitale şi vegetative. . incontinență sfincteriană. lipsa de cunoaştere a obiceiurilor sănătoase de viață.fizică: asigurarea confortului ambiental. câmp operator etc . unguente. lipsa interesului. truse chirurgicale. feşi. implicare. lipsa de cunoaştere a măsurilor de igienă şi protecție. C. Resurse materiale: . proces infecțios. edeme ale membrelor. pesimism. 2. lame de sticlă.3. durere.2. electrocauter. igienă. observabil. educare.social: izolare. mediu si lung.3. filctena. neglijarea igienei. zăpadă carbonică etc. ulcerația. deces . soluții anestezice. papula. lipsa de informare asupra îngrijirilor preventive şi curative ale leziunilor pielii. obiective pe termen scurt. explicații. divorț.intervenții delegate: pregătirea pentru Aplică investigații şi analize. confuzie. specificitate. delegate 1. administrarea intervențiile tratamentului local şi general. alterarea confortului fizic şi psihic. aparat LASER. microscop.psihică: informare.2. plaga. îngrijire 2. transport. hidratare. alterarea integrității tegumentelor şi mucoaselor. stilet butonat. . Diagnosticul de îngrijire format din problema+sursa de dificultate+manifestarea de dependență. Pregătirea pacientului: . slăbiciune şi oboseală. şancru. asigurarea confortului psihic. ținută neîngrijită. termometru. trusa oxigen.lipsa cunoaşterii: neaccesibilitate la informații. refuzul de a se conforma tratamentului. soluții perfuzabile. alterarea imaginii de sine. stres. igienă.materiale: comprese. sondă canelată. Manifestări de dependență: vezicula. baghete plastic. sentiment de inferioritate.4. Obiectivul nursing: performanță. soluții antiseptice. etc . ansă de platină.psihologic: anxietate. incapacitatea urmării prescripțiilor. mobilizare. diminuarea motricității. medicamente. devalorizare. 2. escara. pustula.

Recoltarea produselor patologice.5. Intervenții specifice 3.5. toaleta leziunilor şi ulcerațiilor. supravegherea funcțiilor vitale şi vegetative. Îngrijirea leziunilor. intervenții LASER.3. cauterizare etc 3. secreții sânge 3. Pregătirea postoperatorie 3.2.3. investigații paraclinice (biochimice) etc 3. Pregătirea din zona intervenției 135 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1.5.2.1. Pregătire generală: bilanț hidric general. Intervenții electrocauter.4. pansamente şi bandaje 3. Aplicarea unguentelor la nivelul leziunilor 3.

5. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. demonstrația. hidratarea pacientului 3. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 3. probe practice (demonstrație. satisfacția pacientului 1. Se recomandă următoarele metode: observație. combaterea anxietății 3. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). studiu de caz . planuri de îngrijire.  Condi ții de aplicare didactic ă de evaluare şi Modulul DERMATO. constipație. Planificarea intervențiilor: adecvate manifestărilor de dependență prezente în evoluția pacientului. O competență se evaluează în cadrul unui singur modul. fişe de lucru. profesorul va trebui s ă țină seama de următoarele principii moderne ale educației: . Asigurarea confortului: igiena. parametrii fiziologici.3.elevii participă cu cunoştințele lor dobândite anterior. tromboflebite etc 1. Prevenirea complicațiilor postoperatorii: retenție de urină. pentru verificarea atingerii competențelor.1 realizate: manifestări de dependență absente sau ameliorate.ul stabileşte un nivel na țional comun de performanță.C.5. Îngrijiri postoperatorii 3.5. În elaborarea strategiei didactice. Obiective stabilite 1.4. descoperirea. momentul şi persoana care face evaluarea.5. bilanț hidric. Indiferent de locul. fişe de lucru. Cadrele didactice. fişa de lucru. SSP .5.elevii au stiluri diferite de învățare . compararea.2 nerealizate: manifestări de dependență care se mențin. care asigur ă preg ă tirea la acest modul îşi stabilesc durata evalu ă fiec ă rii rei competențe. iar la ă sfârşitul lui se realizeaz ă evaluarea sumativă. coevaluarea în grupul . care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. analizarea informațiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter interactiv.6. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pa care trebuie s -l ă ă demonstreze elevul. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitățile fizice ale pacientului 3. la procesul de învățare .VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent. Pe parcursul modulului se realizeaz evaluar ri ăformative.plan de îngrijire). numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter practic aplicativ: scheme. planul de îngrijire. test scris. proiectul. problematizarea. Supravegherea bolnavului: aspect general.5. sau apărute pe perioada îngrijirii 2. Se evalueaz ă numai competen țele din acest modul. combaterea durerii.elevii învață când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învățare . simulări. evaluarea altor competen țe nefiind relevantă.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.

observarea sistematic ă comportamentului elevilor care permit a evaluarea conceptelor. a atitudinii față de o sarcină dată şi a comunicării. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de 136 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tema în clasă. deprinderi şi abilități anterioare ale elevului.de lucru.  Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore ă alocat fiec rei ă teme în func ție de dificultatea temei. volumul şi nivelul de cunoştin țe. dotarea cu material didactic. investigația. proiectul.

conversația. CD . discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. Instruirea se va realiza în s li de demonstra ție.elevi instrui ți. Se pot utiliza ca metode de învățare: expunerea. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. pentru a se putea ține cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă 137 . folii de retroproiector etc. Se recomand ă ca parcurgerea temelor din program ă s ă se fac ă în ordinea stabilit ă în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. unit ăți sanitare cu o bun ă ă dotare material ă Instruirea în s ă de demonstra ție are o importan ță . etc. Se va urmări aplicarea cunoştințelor la problemele reale. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no țiunilor şi activit ăților privind DERMATO. observația. casate video.uri. exercițiul. scheme. li deosebit ă în realizarea corespunz ătoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali generalişti. munca independentă. studiul de caz. dezbaterea. simularea.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC.

Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

MODULUL 35: BOLI INFECTO . Elaborează . Analizează semnele şi simptomele specifice afecțiunilor infecto . Programa şcolar ă va utiliza împreun ă standardul de preg tire se cu ă profesional ăspecifice calificării. Identific ă problemele de dependen ță şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienții cu afecțiuni infecto contagioase 3.specifice contagioase afecțiunilor şi infecto particularit ți contagioase ă de îngrijire ☺ Notă introductivă Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC face parte C. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate  Tabelul de corelarea competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC planul de îngrijire Nr. Modulul are alocate 120 ore din care 96 ore. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în standardele de pregătire profesională. C. Analizeză competență semnele şi simptomele 35. Unitatea Competențe (nursing) de crt. Elaborează planul de îngrijire (nursing) 4.2.  Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 1. Identifică problemele de dependență şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienții cu afecțiuni infecto contagioase C. În modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC se reg ăsesc abilitățile din unitatea de competen ță tehnică specializată infecto contagioase şi particularit ăți de îngrijire. invatamant clinic. Boli infecto.1. pentru calificarea: asistent medical generalist. Aplică intervențiile proprii şi delegate 5.CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC din pregătirea specifică din anul II.3. 2.contagioase.

frison.Culegerea de date ( date subiecte. cefalee. obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect cu întrebări închise deschise). gripa. rubeola. febra tifoidă. examen fizic. tahipnee. vezicula. iritabilitate . ulcerația eritemul 1. răguşeală. hepatita B. poliomielita.2. ancheta epidemiologică 2. difteria. Boli infecțio ase cu poartă de intrare respiratorie: varicela.Conținuturi tematice 1. obstrucția căilor respiratorii. inapetență. rinoree.). Independența/ Dependența: 138 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . etc. dureri abdominale. hipertermie. Semne locale: leziuni la nivelul tegumentelor şi mucoaselor: macula.1. pneumoniile. papula. enterovirozele. trimiteri. scrisori medicale. pustula. hepatita virală. rețete. rujeola. observație cercetare documente medicale (foaia de observație clinică. 1. tusea convulsivă. Alte boli infecțioase variate: rabia. discuții cu echipele de îngrijire şi aparținătorii. C şi infecții nosocomiale Boli infecțioase cu poartă de intrare tegumentară şi variată. tetanos. grețuri. parotidita epidemică. flictena. modificări ale funcțiilor vitale 2. tulburări circulatorii. hiv. tuse seacă. TBC pulmonar. vărsături. dizenteria. Semne generale: febră. Princip alele afecțiu ni infecto contagi oase. scarlatina. Semnele şi simptomele prezente în afecțiunile infecto contagioase 1. meningita. Boli infecțioase cu poartă de intrare digestivă: toxiinfecții alimentare.

cum în ce măsură. performanță.manifestare de dependență . prevenirea complicațiilor.4. recipiente pentru recoltarea produselor biologice.1. explicații. truse perfuzie. mediu scurt. potențial de complicații respiratorii. realism. Obiective stabilite: 1.Intervenții specifice 3. Aplică intervențiile proprii delegate C. anestezice.2. profilaxia infecților.1.Pregătirea psihică: informare. alterarea confortului psihic şi fizic. implicare. comunicarea eficientă la nivel motor. 2. pipete. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de dependeța) Obiectivul nursing: specifitate. sărăcie) lipsa cunoaşterii 2. drenaj postural 1. ce. spatulă. 1.2. 2.4. administrarea tratamentului local şi general. sonde de aspirație.1. soluțile perfuzabile. vaccinuri şi anatoxine 1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 2. 2. digestive nervoase. aspirarea secreților instilații gargarisme. medicamente inhalate.2. intubație orotraheală. igienă 3. poziția adecvată. alcool mentolat. Intervenții propii ( autonome) comunicare. sondă laringiană. Instrumente: canulă traheală. Intervenții delegate: pregătirea pentru investigații şi analize. termometre. dezinteres față de măsurile de igienă şi protecție. şi sondă de oxigen. Resurse materiale: 1. când?) obiective pe termen lung. izoalare şi dietă. seruri şi vaccinuri 2.C. pudre.1.3.1 Dezobstrucția căilor respiratorii. tăviță renală cutii Petri. oxigenoterapie. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. Surse de dificultate: de ordin psihologic (stres. deficit de autoângrijire 2. potențial de suprainfecție a leziunilor. igienă. mobilitate păstrată. Probleme de dependență: alterarea integrității tegumentelor şi mucoaselor.1. asigurarea confortului psihic 2. ce se poate face. educație 2. unguente creme. trocare.Realizate. anxietate. observabilitate ( cine. hidratare. tensiometru. Manifestări de independență: pacientul conştient. profilaxie. seringi de diferite mărimii. Pregătirea pacientului: 2. soluții antiseptice. Materiale: comprese sterile. mobilizare. de ordin social ( izolare. administrarea serurilor imune.2. Priorități de îngrijire: supravegherea funcțiilor vitale şi vegetative . alimentare.5.

absente sau ameliorate.Reformularea obiectivelor: adaptate capacitățile fizice ale pacientului.elevii învață când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învățare .elevii au stiluri diferite de învățare .elevii participă cu cunoştințele lor dobândite anterior. Planificarea intervenției: adecvate manifestării de dependență prezente în evoluția pacientului la   Condi ții de aplicare didactic ă de evaluare şi Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent.2. 2. 3. satisfacția pacientului. profesorul va trebui să țină seama de următoarele principii moderne ale educației: . 1. Nerealizate: manifestări de dependență care se mențin. În elaborarea strategiei didactice. la procesul de învățare Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 139 .

plan de îngrijire). pentru a se putea ține cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. instrumentar şi materiale sanitare diverse. studiu de caz . simulări. planul de îngrijire. descoperirea.ul stabileşte un nivel na țional comun de performanță. dezbaterea. studiul de caz. Se evalueaz ă numai competen țele din acest modul. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui ți. O competență se evaluează în cadrul unui singur modul. deprinderi şi abilit ăți anterioare ale elevului. folii de retroproiector. discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. planuri de îngrijire. numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. SSP . Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. proiectul. observația. fişe de lucru. Pe parcursul modulului se realizeaz ă evaluar riă formative. Se va urmări aplicarea cunoştințelor la problemele reale. Indiferent de locul. compararea. conversația. volumul şi nivelul de cunoştin țe. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. momentul şi persoana care face evaluarea. proiectul. fişa de lucru. Se recomandă următoarele metode: observație. tema în clasă. Cadrele didactice. problematizarea. evaluarea altor competen țe nefiind relevantă. Se recomand ă ca parcurgerea temelor din program ă s ă se fac ă în ordinea stabilit ă în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). scheme.uri. test scris. Se pot utiliza ca metode de învățare: expunerea. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noțiunilor şi activităților specifice. probe practice (demonstrație. fişe de lucru. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter practic aplicativ: scheme.. analizarea informațiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter interactiv. coevaluarea în grupul de lucru. care asigur ă preg ă tirea la acest modul îşi stabilesc durata evalu ării fiec ărei competențe. investigația. demonstrația. manechin. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. a atitudinii fa ță de o sarcină dată şi a comunicării. etc.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. simularea. Se recomand ă urm ă toarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. dotarea cu material didactic. Instruirea se va realiza în săli de demonstrație. casate video. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. CD . munca independentă.  Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore ă alocat fiec ă rei teme în funcție de dificultatea temei. Instruirea în s ă de demonstra ție are o importan ță li deosebit ă în realizarea corespunz ătoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali generalişti. exercițiul. pentru verificarea atingerii competențelor. unități sanitare cu o bună dotare materială. iar la sfârşitul lui se realizeaz ă evaluarea sumativă.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 140 .

Tulburari gastrointestinale: inapetența.2. hipotiroidian. cushingoid.2. de crt.Modificări ale vocii. Aplică intervenții proprii şi delegate.1. Endocrinologie si nursing in endocrinolo gie C. slăbirea 1.2.2.Tulburari cardio-respiratorii: palpitații.2.gigantismul. coşmaruri. nanismul.1. 1.1. Transpirație .6.1. hipopituitar. Poziția. acromegalic.2. 3. tulburări asociate. tulburări de vedere. invatamant clinic. Semne şi simptome prezente în bolile semnele şi endocrine. dureri abdominale.Cefaleea . Faciesul: hipertiroidian. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 ore. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. simptomele intensitate.1.Not ă introductiv ă Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II semestrul II pentru calificare : asistent medical generalist.1.1. 2.1. tulburări menstruale 1.5.1. 4. Starea mentală . În modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE se reg ăsesc abilitățile din unitatea de competență tehnică specializată ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE. specifice bolilor 1. Manifestări subiective 1.cauze localizare. Unitate Competențe Conținuturi Modulul 36: ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE competență 36. dispnee.1.3. Identific ă problemele de dependen ță şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienții cu boli endocrine. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 1.Statura . hipersomnie. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în standardele de pregătire profesională. 1.1. Analizează 1. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor endocrine.Tulburări ale aparatului genital: de instalare a pubertății. addisonian.5. 1. 1. diaree. endocrine 1. Starea de nutriție: obezitatea-tipuri. 1.localizare.7. vărsături.tulburarile somnului . 5. durată.4. Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Nr.2.1.1. amețeli. Setea 1. Sughi ul ț 1. Manifestări obiective: 1. constipație.4.insomnie. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. mişcări şi contracții involuntare 1.1. Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 1. 1. Oboseala fizică si intelectuală.3. 1.2.

8. Aspectul tegumentelor. 1.2.1.9. Edemul 1. părul şi unghiile.7. Modificări ale oaselor şi muşchilor 141 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .6. Aspectul ochilor 1.2.2.2.

observație. tratament 1.5. Bolile glandelor suprarenale: boala Cushing. tegumente nemodificate.3. C. Bolile tiroidei: hipertiroidismul si boala lui Basedow.2. guşa şi cretinismul.3. card de identificare. pubertatea precoce şi întârziatădefiniție. Manifestări de independență: pacient conştient. simptomatologie. simptomatologie. 2.1.definiție.). examenul fizic (inspecție.1. etiologie. 2. ) în limite normale. Probleme de dependență: cefalee.. absența durerii. endocrine tratament. la pacientul cu etiopatogonie. etiologie. scrisori medicale. etiologie. simptome şi semne. tratament C. feocromocitomul-definiție. Modificări ale semnelor vitale: temperatură. polichistică ovariană. Independența / Dependența 2. discuții cu membri echipei de îngrijire şi aparținătorii. îngrijire boala (nursing). Bolile hipofizei: adenomul probleme de cromofob.2. criptorhidian. etiologie.2.4. Bolile paratiroidelor: hiperparatiroidismul şi hipoparatiroidismul. carnet de sănătate. cercetarea documentelor medicale (foaia de observație clinică. etc. tratament 2. hipotiroidismul si mixedemul.nanismul hipofizar. Bolile gonadelor: hipogonadismul.TA. cancerul tiroidian -definiție. cooperare ineficientă la nivel . boala Addison. trimitere. sindromul adreno-genital. diabetul insipiddefiniție. investigații. tratament. tensiune arterială. investigații. investigație. evoluție. Principalele boli endocrine. respirație 2. rețete. auscultație.1. 2. somn şi odihnă corespunzătoare. hiperaldosteronismul. simptomatologie. boli evoluție. investigație. Culegere de date (date obiective/ subiective) interviu.10. bilete de ieşire din spital. 2.2. mobilitate păstrată. investigație.acromegalia si dependență şi gigantismul . Identifică 2. sindromul stabileşte diagnosticul de adipozoîngrijire (nursing) genital insuficiența hipofizara. măsurători antropometrice). hirsutismul. postură inadecvată. simptomatologie. Analiza şi sistematizarea datelor: informații semnificative. semne vitale (R. Elaborează planul de eunuchismul şi eunucoidismul. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial 2.P.

greutate peste normal sau sub normal. polifagie.4. deplasare greoaie. dezechilibru endocrin metabolic. diaforeză. dispnee. amețeală. pierderea stimei de sine. deformarea articulațiilor extremităților. Surse de dificultate fizică: alimentație şi hidratare insuficientă sau în exces. constipație). olfactiv.3. hipotermie. diminuarea peristaltismului. diminuarea 142 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. hipertermie. Surse de dificultate 2. circulație inadecvată. alterarea eliminărilor intestinale (diaree. iritabilitate. deficit auditiv. alterarea imaginii corporale. alterarea nutriției (exces sau deficit). slăbiciune. diaforeză. odihnă insuficientă. edeme.4. disfuncție sexuală. constipație. vizual. alterarea vocii 2. vărsături. furnicături.individual. neadaptare la rol. Manifestări de dependență: tahipnee sau bradipnee. voce răguşită. risc de infecție. epuizare. hidratare exagerată. risc de rănire. inapetență. alterarea echilibrului electrolitic şi hidric. dificultatea de a înțelege informația 2.

1. recipiente.4. deprinderi alimentare deficitare. creşterea toleranței la activitate 2.2. ce se poate face?. criza de tetanie. performanță. truse de perfuzie. depresie. frustrare. medicamente pentru acordarea ajutorului de urgență în criza tireotoxică. teamă de obezitate. Diagnostic de îngrijire (nursing) =PES (problema +sursa de dificulate+ manifestarea de dependență) 1. când?. realismul. oboseală. Pregătirea fizică: asigurarea condițiilor de mediu.1.2.2. obiective pe termen scurt mediu şi lung) 2.4. Intervenții specifice 3. restricții de tratament 3. substanțe pentru stimularea sau inhibarea secreției de hormoni.Resurse materiale : seringi. material de dezinfecție. criza addisoniană 2. alimentare. amenințarea conceptului de sine. neacceptarea bolii. observabilitate. igienă. frigiditate. asigurarea confortului fizic şi psihic. Intervenții proprii (autonome): comunicare. edeme.4. tremurături ale membrelor. implicare. Pregătirea psihică: informare. insuficiența resurselor familiale 2. Surse de dificultate psihologice: anxietate.1. crearea unui mediu sigur. Intervenții delegate: pregătirea pentru investigații şi analize. administrarea tratamentului. Surse sociologice: condiții de muncă inadecvate.tonusului muscular. stress. obezitate. cum?. educația pacientului/familiei 2. nelinişte față de diagnostic şi tratament. asigurarea dietei. asigurarea confortului psihic. hidratare.4. frilozitate. pregătirea preoperatorie şi îngrijirea postoperatorie C. soluții perfuzabile. Aplică intervențiile proprii delegate.4. Obiectivul nursing: specificitate. în ce măsură?. (cine?. 2. pierderea respectului de sine. prevenirea complicațiilor. obținerea acordului 2. etc. şi 1. 2. a echilibrului hidric şi electrolitic. explicații. Pregătirea pacientului 2. Investigații . poziția adecvată. Priorități de îngrijire: supravegherea funcțiilor vitale şi vegetative. ce?. a stării de conştiență. restricții alimentare şi lichidiene. menținerea unei stări nutriționale adecvate.3. tulburări de gândire.4. îmbunătățirea aceptarea imaginii de sine.5. izotopi. Surse de dificultate legate de lipsa de cunoaştere 2.

iodemie. dozarea calciului. lipide serice. probe cu izotopi radioactivi (scintigrama. creatinină.3. 143 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Teste de stimulare sau inhibare a secreției de hormoni pentru hipofiză. glicemie. 3. Examene de laborator: recoltarea sângelui pentru dozări hormonale. ionogramă. tiroidă.1. reprarenale.4. acizi graşi liberi. colesterol. 17-CS.1. ionogramă. dozarea catecolaminelor.1.3. rezonanța magnetică nucleară. Recoltarea urinei pentru calciurie. iodurie. fosforului. gonade. uree. radioiodocaptarea ) 3. ecografia. paratiroide.1. Examene imagistice: radiografia craniană şi a scheletului. 3. tomografia computerizată.2. Alte examinări: examene oftalmologice (determinarea câmpului vizual şi a acuității vizuale.1.

2. conservarea resurselor bolnavului. evitarea excesului de lichide. efectul terapeutic şi reacțiile adverse.C. satisfacția pacientului 1. acceptarea tratamentului cronic şi a limitărilor.Importanța controlului periodic.4. Criterii de aplicare didactic şi de evaluare ă Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE poate fi parcurs în mod independent În elaborarea strategiei didactice profesorul va ține seama de următoarele principii moderne ale educației: .adaptate la resurselor pacientului/familiei 3.5. observarea semnelor de deshidratare. Educația pacientului /familiei -Informarea privind modul de producere al bolii. Planificare intervențiilor adecvate manifestărilor de dependență prezente în evoluția pacientului.manifestări de dependență absente sau ameliorate. electromiograma. examenul fundului de ochi). pregătirea câmpului operator 3. purtarea cardului (carnetului) şi a medicamentelor de urgență. măsuri în caz de călătorie. Realizate . orar.îngrijiri speciale după intervențiile pe craniu. doze.îngrijiri generale comune altor intervenții. înlocuirea celor interzise. Pregătirea preoperatorie : informarea pacientului şi obținerea consimțământului. pe glanda tiroidă şi pe glandele suprarenale Obiectivele stabilite 1. reducerea riscului de rănire.2. 3. cale de administrare. Îngrijirea postoperatorie . acceptarea rolului de bolnav 3.5. ț ț -Instruirea cu privire la tratament: denumirea medicamentelor. hidratare parenterală 3.1.3. factorii favorizan i şi agravan i. -Instruirea pacientului /familiei cu privire la evitarea riscului de rănire . substanțele pentru corectarea gustului. Reformularea obiectivelor .pregătirea generală şi locală: bilanț clinic şi biologic. asigurarea confortului psihic şi fizic . determinarea metabolismului bazal. testul hiperpneei provocate. Nerealizate manifestări de dependență care se mențin sau apărute în perioada îngrijirii 2. tipul şi cantitatea de alimente care trebuie evitate. Prevenirea complicațiilor : supravegherea funcțiilor vitale. creşterea aportului de potasiu. reflexograma ahiliană. . creşterea dozelor în caz de urgență -Instruirea cu privire la dietă: scopul dietei. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 144 . elevii au stiluri diferite de învățare. elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. analizarea informațiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidențiereii aspectelor semnificative. compararea.elevii învață când fac ceva şi când sunt implicați activ în procesul de învățare. elevii participă cu cunoştințele lor dobândite anterior (cunoştințe preştiințifice sau însuşite în alte module) la procesul de învățare.

elevii învață când fac ceva şi când sunt implicați activ în procesul de învățare. fişe de lucru. dotarea cu material didactic.elevii au stiluri diferite de învățare . Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. fişe de lucru. Resursele materiale trebuie s ă cuprind ă o gam ă cât mai variat ă :planşe. munca independentă. planuri de educa ție. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). simul ă aplicații pe caz concret.elevii participă cu cunoştințele lor dobândite anterior (cunoştințe preştiințifice sau însuşite în alte module) la procesul de învățare. descoperirea. instrumente şi materiale sanitare. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ține seama de următoarele principii moderne ale educației: . observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Instruirea în sala de demonstrație are o importanță deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competențelor specifice pentru viitorii asistenți medicali generalişti. Instruirea se va realiza în sălile de demonstrație şi în unități sanitare cu o buna dotare materială. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel național comun de performanță care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. simularea. numărul de reevaluări şi distribuția acestora pe parcursul parcurgerii modulului. ri. discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. proiect de activitate. .Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter interactiv. a atitudinilor față de o sarcină dată şi a comunicării. particularitățile grupului de elevi instruiți.conversația. CD-uri. fişe de lucru. Se va urmări aplicarea cunoştințelor la probleme reale ținându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenți medicali generalişti. Sugestii metodologice Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no țiunilor şi activit ăților privind ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE. Se recomandă următoarele metode: observația.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. proiectul. observația. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competențelor. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l ă ă demonstreze elevul indiferent de locul. planuri de îngrijire. Se recomand ă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. test scris. exercițiul. probe practice (demonstrație. plan de îngrijire. investigația. problematizarea. O competență se evaluează în cadrul unui singur modul. mulaje. Se evalueaz ă numai competen țele din acest modul. coevaluarea în grupul de lucru. demonstrația. folii de retroproiector. Cadrele didactice au libertatea s ă decid ă num rul de ore alocat fiec rei ă ă teme in func ție de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştințe. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor organiza activități de învățare cu caracter practic aplicativ: scheme. deprinderi şi abilități anterioare ale elevului. studiu de caz. plan de îngrijire). . Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. evaluarea altor competen țe nefiind relevantă. tema în clasă. casete video. Se pot utiliza ca metode de învățare: expunerea. Cadrele didactice care asigur ă preg ă tirea la acest modul îşi stabilesc durata evalu ă fiec ă rii rei competențe. scheme.

compararea. analizarea informa țiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea eviden țiereii aspectelor semnificative. descoperirea.. problematizarea. plan de îngrijire. demonstrația. proiect de activitate. Se recomandă următoarele metode: observația. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter interactiv. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 145 .elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. fişe de lucru.

observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. studiu de caz. plan de îngrijire). Cadrele didactice care asigur ă preg ă tirea la acest modul îşi stabilesc durata evalu ă fiec ă rii rei competențe. planuri de educa ție. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competențelor. evaluarea altor competen țe nefiind relevantă. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel național comun de performanță care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Se recomand ă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. fişe de lucru. fişe de lucru.Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor organiza activități de învățare cu caracter practic aplicativ: scheme. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l ă ă demonstreze elevul indiferent de locul. ri. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. planuri de îngrijire. coevaluarea în grupul de lucru. proiectul. investigația. . O competență se evaluează în cadrul unui singur modul. probe practice (demonstrație. simul ă aplicații pe caz concret. test scris. numărul de reevaluări şi distribuția acestora pe parcursul parcurgerii modulului. Se evalueaz ă numai competen țele din acest modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). tema în clasă. a atitudinilor față de o sarcină dată şi a comunicării.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 146 .

2. de nutriție şi nursing specific . Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.dieta si exercitiul fizic terapeutic în diabetul zaharat. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Not ă introductiv ă Modulul BOLI METABOLICE.Modulul 37: BOLI METABOLICE. inapetență. antidiabetice competență 37. Tratamentul nonfarmacologic . etc. 5. modificarile cutanate. Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 1. Analizează semnele şi simptomele bolilor metabolice şi de nutriție. microangiopatii). exemple de afecțiuni în care se întâlnesc. 2. polidipsie.1. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul II. Boli metabolice. simptomatologie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. 4. evoluție şi complicații acute (comele) şi cronice (macroangiopatii. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Nr. tip 2). Analizează semnele şi simptomele bolilor metabolic e şi de nutriție.1. În acest modul se reg ăsesc abilit ă țile din unitatea de competen ță tehnică specializat ă BOLI METABOLICE. astenie fizică. Semnele şi simptomele prezente în boli metabolice şi de nutriție: creşterea sau scăderea în greutate. poliurie. pentru calificarea: asistent medical generalist. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în standardele de pregătire profesională. Unitate de Competenț e C. flexibilă şi integrată. Diabetul zaharat: definiție. investigații. dureri articulare şi musculare. infectiile. Identifică problemele de dependență şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienții cu boli metabolice şi de nutriție. hepatice. Studierea modulului se face în paralel cu cel de nutri ție şi dietetic ă cu care realizeaz ă o bun ă leg ătur ă şi ajuta viitorul asistent s ă în țeleag ă mai bine particularitățile îngrijirii în bolile metaboliconutri ționale care în marea majoritate a cazurilor nu pot fi vindecate ci doar controlate prin îngrijire continuă comprehensivă. tulburări de tranzit intestinal. Tratamentul farmacologic: insulină. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore. xantoame si xantelasmele etc. Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: BOLI METABOLICE. etiopatogenie. . invatamant clinic. polifagie. Conținuturi 1. forme clinice (tip 1.prezentare sumară. transpirații. osteoarticulare. modificări ale tensiunii arteriale. crt. 3. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Aplică intervenții proprii şi delegate. 2. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC. Aceste particularități se regăsesc în lista competențelor şi î criteriile de performanță din standardul de pregătire profesională. Principalele boli metabolice şi de nutriție.

tratament farmacologic. simptomatologie. Complicațiile obezității. 2. etiopatogenie. Obezita tea definiți e şi epidemiologie.3. Dieta. etiopatogenie. tratament combinat (insulina si ADO) Tratamentul comelor diabetice. Denutriția . Profilaxia complicatiilor.definiție. 147 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . forme clinice. exercitiul fizic terapeutic. tratamentul chirurgical in obezitate 2.orale.2.

Principii de tratament. organice. . forme clinice şi asocieri morbide. apetit nemodificat. 2.3. circulație inadecvată. funcționale). incoordonarea mişcărilor. 1. lipsa informațiilor (în legătură cu boala. tratamentul cronic. T0) în limite normale. 2. Obiectivul nursing: specificitate. complicații.definiție. examenul fizic (inspecție. forme clinice şi simptomatologie. factori de risc etiopatogenie. Culegerea de date (subiective/obiective) prin: interviu direct. Manifestări de independență: pacient conştient. simptomatologie. 2.2. complicațiile. depistare şi evaluare. sărăcie. postură inadecvată. Principii de tratament.definiție. medicația specifică. Obiective de tratament: optimizarea stilului de viață (dieta si efort fizic terapeutic). ancheta alimentară. investigarea stilului de viață). 2. grave.4. tegumente intacte. măsurători antropometrice: înălțime.a limentație insuficientă. surplus în greutate. Hipoglicemiile . performanță. Identifica probleme de dependență şi stabileşte diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacienții cu boli metabolice şi de nutri ie. simptomatologie. etiopatogenie şi clasificare. 2. epuizare. alterarea stării de nutriție (exces). de ordin psihologic (anxietate. observație. Diagnostic de îngrijire = PES (problemă + sursă de dificultate + manifestări de dependență). alterarea percepției vizuale. evoluție. 1. normal colorate. dispnee. diaree. TA.7. semne vitale (R. risc de infecție. forme clinice ( uşoare. absența durerii. educația specifică si continuă. greutate.2. risc de rănire. stres). tratament. circumferința abdominală). discuții cu echipa de îngrijire şi aparținătorii. fatigabilitate. disfuncție sexuală. rețete etc. cercetare documente medicale (foaia de observațe.definiție. clasificare. scrisori şi trimiteri medicale. ț ț 2. mobilitate păstrată. de frecvența alimentație. Analizarea şi organizarea datelor: informații semnificative. deficit de cunoştințe. investigații. 2.definiție. polifagie Surse de dificultate: de ordin fizic (sete. disconfort.6. Principii de tratament în hiperuricemiile asimptomatice şi in gută. chestionare specifice (nutrițional. Dislipidemiile . investigații. bilete de externare din spital. izolare socială). 2. Independen a/dependen a. etiopatogenie.1. leziuni cutanate). de ordin social (izolare geografică. Principii de C. P. guta . comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial. Tratament nonfarmacologic (dieta) şi farmacologic. buletine de analize/investigații. Sindromul X metabolic .5.8.). oboseală.evoluție şi complicații. carnet de sănătate. Elaborează planul de îngrijire (nursing). (in puseu si intercritic). Manifestări de dependență: dificultate în deplasare. Hiperuricemiile . comunicare ineficientă la nivel motor şi senzorial. factori de risc etiopatogenie. somn şi odihnă corespunzătoare. Intoleranța la gluten (enteropatia glutenică sau boala celiacă) definiție. evoluție. investigații. Probleme de dependență: imobilitate. eventualele operații). medii. ț C.

mediu şi lung). cum?. în ce măsură?. 2. Intervenții delegate: pregătirea pentru investigații şi analize. 2. pregătirea specială pentru operație şi îngrijirea postoperatorie a 148 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . realism. ce se poate face?. supravegherea eliminărilor. când?. 2.1. observabilitate (cine?. supravegherea alimentației şi respectarea dietei. controlul şi asigurarea dietei. ce?. obiective pe termen scurt. mobilizare.2. Priorități în îngrijire: supravegherea funcțiilor vitale şi vegetative. hidratare şi alimentare. profilaxila complicațiilor. Intervenții proprii (autonome): comunicare. igienă. educație. administrarea tratamentului.implicare. a stării de conştiență.

asigurarea confortului psihic. T0 la intervale stabilite de medic.3. ace. 3. măsuri de prevenire a infecțiilor intercurente. cu lactoză. lactoză. .Prevenirea complicațiilor: supravegherea stării de conştiență. colesterol total.2. 3. ionogramă. Educația pacientului/familiei. P.2.4. Aplică intervențiile proprii şi delegate. efectuarea injecției cu insulină. urocultura. Controlul şi asigurarea dietei. 3. Instruirea pacientului/familiei pentru autoobservare şi autoîngrijire.3. pacientului cu diabet. cântărirea sau aprecierea folosind alte echivalențe pentru o porție. obținerea consimțământului. proteinurie/24 h examenul sedimentului. testul excreție urinare de FIGLU (acid forminoglutamic).1. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. Alte examene. Substanțe pentru teste: glucoză. garou. curba diurezei. anticorpi anti muşchi neted. Întocmirea planului pentru schimbarea stilului de viață şi creşterea complianței (aderenței) la tratament. 2. 3. testul de încărcare lipidică. obezitate şi denutritie. asigurarea poziției. examen dermatologic. anticorpi antigluten. repartizarea pe mese. respectarea orarului meselor şi a ritmului de administrare a insulinei şi antidiabeticelor orale (ADO). 3. 1. 3.3. supravegherea şi măsurarea R. 3. 2. trigliceride. Recoltare sângelui pentru: glicemie. 3. xiloză. cântar taliometru. Testul de toleranță la glucoză oral (TTGO). combaterea vărsăturilor. Trusă de perfuzie. Examenul fundului de ochi.3. Pregătirea psihică: informare. sulfat de bariu. corpi cetonici. proteine serice. soluții perfuzabile. recipiente.5. 3.3.rolul asistentei în pregătirea pacientului.1. determinarea glicemiei cu glucometru şi evidența rezultatelor. Examene radiologice: radiografia articulară (guta). evaluarea efectelor şi beneficiilor aplicării planului terapeutic. Examenul coprologic simplu sau cu izotopi radioactivi. examenul gastrointestinal (enteropatia glutenică) . întocmirea meniului cu respectarea cantității de carbohidrați. glucometru cu teste. HLG. panglică metrică. 3. respectarea restricțiilor alimentare. VSH. flacoane de insulină.6. supravegherea sondei urinare. Resurse materiale Seringi. îngrijirea în cazul convulsiilor. Pregătirea pacientului. izotopi radioactivi.C. acid uric. HDL. 3. TA. ionogramă. Teste de evidențiere a malabsorpției: testul cu xiloză.1. LDL.4.4.2.3.4. tensiometru.1. 3. 2. Hb glicozilată. Intervenții specifice. 3.4. a dozelor de insulină. observarea semnelor de deshidratare.2. explicații. material de dezinfecție. Recoltare urinei pentru: glicozurie. Recunoaşterea semnelor comelor şi hipoglicemiei. Obiectivele şi principiile dietoterapiei.

3. preferințe alimentare) Respectarea particularităților în funcție de forma clinică (DZ tip1. Comunicarea cu familia şi controlul aportului alimentar din afară. complicatii si comorbiditati asociate. vârstă. DZ tip2). varstnic) stare fiziologică (gravida cu diabet). adolescent. activitate fizica. talie. Controlul greutății. Administrarea tratamentului medicamentos 149 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .7. Asigurarea dietei în funcție de greutate.Asigurarea dietei recomandate. vârstă (diabetul la copil.

manifestări de dependență care se mențin sau apar în perioada îngrijirii.1.elevii învață când fac ceva şi când sunt implicați activ în procesul de învățare. insulina). Realizate . dotarea cu material didactic. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ține seama de următoarele principii moderne ale educației: . hipoglicemie la sulfonilureice. 2. Reformularea obiectivelor . Pregătirea specială şi reechilibrarea preoperatorie. deprinderi şi abilități anterioare ale elevului. . DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor realiza activități de . 1. 3. simularea.Respectarea dozelor şi orarului corelat cu alimentația. scheme.2.conversația. . mulaje. observația. Cadrele didactice au libertatea s ă decid ă num rul de ore alocat fiec rei ă ă teme in func ție de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştințe. Intervenția chirurgicală la diabetic. retenție hidrică. casete video. Se va urmări aplicarea cunoştințelor la probleme reale ținându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenți medicali generalişti. Instruirea se va realiza în sălile de demonstrație şi în unități sanitare cu o buna dotare materială.8. prevenirea C. instrumente şi materiale sanitare. complicațiilor. incidente şi accidente alergice. Nerealizate .manifestări de dependență absente sau ameliorate. 1.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. supravegherea intraoperatorie. Sugestii metodologice Modulul BOLI METABOLICE.adaptate la capacitățile fizice (resurselor) pacientului/familiei. exercițiul. particularitățile grupului de elevi instruiți. folii de retroproiector. analizarea informațiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidențiereii aspectelor semnificative. cd-uri. munca independentă. îngrijirea specială postoperatorie. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile.elevii participă cu cunoştințele lor dobândite anterior (cunoştințe preştiințifice sau însuşite în alte module) la procesul de învățare. observarea reactiilor adverse (tulburari digestive la biguanide. 3.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. Se pot utiliza ca metode de învățare: expunerea. Instruirea în sala de demonstrație are o importanță deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competențelor specifice pentru viitorii asistenți medicali generalişti. Resursele materiale trebuie s ă cuprind ă o gam ă cât mai variat ă :planşe. discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. . Planificarea intervențiilor adecvate manifestărilor de dependență prezente în evoluția pacientului.5. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noțiunilor şi activităților privind BOLI METABOLICE. Obiective stabilite: 1.elevii au stiluri diferite de învățare. compararea. satisfacția pacientului.

plan de îngrijire). ri. 150 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . test scris. fişe de lucru. simul ă aplicații pe caz concret. plan de îngrijire. planuri de educa ție. probe practice (demonstrație. planuri de îngrijire. problematizarea. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor organiza activități de învățare cu caracter practic aplicativ: scheme.învățare cu caracter interactiv. fişe de lucru. descoperirea. demonstrația. studiu de caz. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). fişe de lucru. proiect de activitate. Se recomand ă urm toarele metode: ă observa ția.

O competență se evaluează în cadrul unui singur modul. evaluarea altor competen țe nefiind relevantă. investigația. . Se evalueaz ă numai competen țele din acest modul. proiectul. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel național comun de performanță care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Se recomand ă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. numărul de reevaluări şi distribuția acestora pe parcursul parcurgerii modulului. a atitudinilor față de o sarcină dată şi a comunicării. tema în clasă. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Cadrele didactice care asigur ă preg ă tirea la acest modul îşi stabilesc durata evalu ă fiec ă rii rei competențe. coevaluarea în grupul de lucru. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l ă ă demonstreze elevul indiferent de locul. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competențelor.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 151 .

. 11 . Promovează educația nutrițională a individului si familiei . în diferite etape ale vieții sau situații fiziologice. Identifica nevoile nutritionale in functie devarsta activitate si starea individului. prevenirea bolilor şi existența vieții. 2.şi obiectivul nr. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. adoptat ă în 1998 la Copenhaga prin obiectivul nr. 4. făcând parte din nevoile de bază ale individului. pentru calificarea asistent medical generalist. In modulul NUTRITIE SI DIETETICA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata NUTRITIE SI DIETETICA.un trai mai s ăn ătos . Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor in standardele de pregatire profesionala. ar creşte calitatea şi durata vieții. Alimentația (dieta) este esențială pentru promovarea sănătății. 12 . 3. Asigura respectarea dietei in diferite afectiuni. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. drogurilor şi tutunului stabileşte direc ții clare pân ă în 2015 în realizarea c ă rora asistentul medical generalist are un rol important. 5. Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente.reducerea efectelor datorate alcoolului. având în vedere c ă sfera sa de activitate cuprinde deopotriv ă omul sănătos şi bolnav. Schimbarea stilului de viață şi în principal al celui alimentar ar reduce simțitor incidența bolilor. invatamant clinic. Strategia OMS „S ă ă n tate 21”. Modului are alocate 60 ore din care 36 ore.Modulul 38: NUTRITIE SI DIETETICA Nota introductiv ă Modulul NUTRITIE SI DIETETICA face parte din preg ă tirea specifica din anul II. omul în corelație cu mediul său obişnuit de viață. Identifică tulburări de alimentatie.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 152 .

3 Ouale 3. Rația alimentară.Proteinele-definitie. Se.9 Condimente 3. Surse alimentare. nevoile bazale în funcție de greutate. apa si sarurile minerale 2.2. 2. Notiuni despre digestie si metabolism. Nevoi nutriționale în perioada competență 38.1 Glucidele sau carbo hidratiidefinitie.5 Cerealele 3. Apa-rolul apei si distributia apei in organism. cereala germinate. Identifică nevoi nutriționale în func ie ț de vârstă. Co. stări patologice.Electroliti si tulburari electrolitice. Vn.3. rolul in organism.2.1.8 Bauturile nealcoolice 3. 1.3. 2. Mn.F.3.Mg. 2. 2.Na.Tabelul de corelare a competentelor si con ținuturilor Unitatea de competenta: NUTRITIE SI DIETETICA Nr. Necesar hidric.Cl.10 Produse alimentare de protectie: peste oceanic. rolul in organism. produse fermentate lactic. Bilantul hidric-aportul si eliminarea. Lipidele-definitie.clasificare.4 Notiuni despre metabolismul mineral si tulburarile metabolice.7 Produsele zaharoase 3. Cu 2.1. clasificare.tulburari ale echilibrului acidobazic-notiuni generale. 3 Grupe de alimente 3. activitate şi starea individului .3. aspecte religioase. stări fiziologice.Vtamine solubile si hidrosolubile si liposolubiledefinitie. Conținuturi 1. vârstă. Ni 2.3 Sarurile minerale-caracteristici.2 Laptele si produsele lactate 3. 2.3 Oligoelemente: I. Vitaminele.2 Microminerale: Fe . Br.Zn.1 Carnea si produsele de carne 3. surse.1 Rația calorică la nou născut şi sugarul mic 2.4 Grasimile 3.tipul de activitate. factori de mediu. imbogatite in celuloza si substate pectice 4.P. Unitate de Competențe C. Nutriție si dietetică C. Nevoile energetice şi plastice. rol. hedonismul. Cr. 1. Substante cu efecte vitaminice. suprafața corporală. 2.1 Macrominerale: Ca.S 2.K. Notiuni despre digestie si metabolism. Mb. crt.2. Bazele fiziologice ale comportamentului alimentar Aspecte socio-culturale ale alimentației. Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente. Macronutrienti .2. Notiuni despre digstie si metabolism.rolul in organism. Surse alimentare.3. Alimentele şi exercițiul fizic 1.definitie 1.Surse alimentare. clasificare.6 Legumele si fructele 3.

Rația calorică la adolescenți.3. cronice 153 Prevenirea afec iunilor ț Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .copilăriei. 2. prevenirea Educația nutrițională .

mediatizarea unor produse prin massmedia. Exemple de dietă raportată la vârstă şi greutate 3. Promovează educația nutrițională a individului şi familiei Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist C. Piramida alimentelor 3. mediul familial (obiceiuri). Stilul de viață sănătos C.2. ă 2. Alimentație protectoare 2.3. Moderație şi echilibru. Rația calorică la adulți şi vârstnici.4.4.1.5. Identifică tulburări de nutriție şi alimenta ie ț . Factorii care influențează aportul alimentar: clima. complicații ale sarcinii legate de aportul alimentar (prezentare sumară) 3.3.obezit ții. tendințe sociale. boala 1. Alcătuirea dietei adecvate 3. Rația calorică în sarcină şi alăptare:ghidul dietei.

repartizarea alimentelor pe mese 1. fizico-chimice. Orarul porțiilor. ale stresului psiho-social. salate.1.1 Anorexia nervoasă 2.Evaluarea stării nutriționale 1.3.4. deserturi. 2.3. prăjire.garnituri.4. comportamentul alimentar. Rolul exercițiului fizic. examenul fizic 1. Stabilirea necesarului cantitativ şi calitativ pe caz concret Stabilirea preferințelor alimentare 3. fructelor şi legumelor. Interacțiunea dintre alimente şi medicamente 1.2. fripturi. creştere. biochimice 2. sosuri. chimice. Metode de prelucrare şi preparare: prelucrare preliminară.1. sarcină.Indicatorii stilului de viață sănătos. greutatea corporală în limite normale. Factori care influențează aportul alimentar: starea economică.2 Bulimia 2. convalescență 1.2. Calitatea produselor-metode de apreciere a produselor de origine animală şi vegetal 2. gustări.1. efectele consumului de alcool. Alimentația enterală şi parenterală 2.3. prelucrare termică (fierbere.Factori care influențează necesarul alimentar.1. comportamentul alimentar 1. Alcătuirea dietei şi alegerea meniului 3.4.3. coacere) 2. pâinea. budinci. în aburi. 1.2 Metode de păstrare şi conservare a alimentelor: fizice. Preparate culinare: supe.stări anabolice fiziologice. Metode: anamneza.2 Întocmirea planului de educație pentru schimbarea stilului de viață. stările patologice. Conservarea laptelui. cultura. date antropometrice. 3. Echivalențe pentru o porție 3.5.1. 2. ouălor. efectele fumatului. Combinarea alimentelor 3. Boală supra alimentației 2. stres determinat de boală.2.1. sufleuri.4. intrări. frigere. cărnii şi peştelui. climatul emoțional. Noțiuni de gastro-tehnie 2. Tulburări de alimentație 2. obiceiuri alimentare nesănătoase. aluaturi. Tulburări nespecifice 154 . alimentația.

măsuri de control a alimentelor din afara. . Complianța ( aderența) pacientului l.elevii au stiluri diferite de învățare. Modulul NUTRIłIE ŞI DIETETIC Ă poate fi parcurs în mod independent şi în corelare cu modulul „Boli metabolice.5.C. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. expunere şi conversație. proiect de activitate. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter interactiv. 2. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. fişe de lucru. simularea. dotarea cu material didactic. . simulări. fişe de lucru.5. Cadrele didactice au libertatea s ă decid ă num rul de ore alocat fiec rei ă ă teme in func ție de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştințe.elevii învață când fac ceva şi când sunt implicați activ în procesul de învățare. problematizarea.5. aplicații pe caz concret. descoperirea. în bucătăria spitalului. anemii. ficatului şi pancreasului. Se va urmări aplicarea cunoştințelor la situațiile reale. afecțiuni renale. de nutriție şi nursing specific”. Principii generale ale alimentației dietetice şi dieta în :bolile aparatului digestiv. Preferințe alimentare 2. planuri de educație. Importanța dietei pentru tratarea bolii 2. Prezentarea listei de alimente interzise îş permise 3. plan de îngrijire.3. analizarea informa țiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea eviden țierii aspectelor semnificative. . . boli neoplazice. demonstra ția. creativitatea şi capacitatea de a lua decizii. deprinderi şi abilități anterioare ale elevului.elevii participă cu cunoştințele lor dobândite anterior (cunoştințe preştiințifice sau însuşite în alte module) la procesul de învățare. muncă independentă.a indicațiile terapeutice. Prezentare de meniuri folosite în spital şi ambulatoriu 2. particularitățile grupului de elevi instruiți. Instruirea sala de demonstrație are o importanță deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competențelor specifice pentru viitorii asistenți medicali generalişti. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor organiza activități de învățare cu caracter practic aplicativ: scheme. Comportamente inadecvate în copilărie 1. Instruirea se va realiza în sălile de demonstrație şi în unități sanitare cu o buna dotare materială. Consilierea pacientului şi familiei 2. afecțiuni cardiovasculare şi HTA. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noțiunilor şi activităților privind nutriția şi dietetica. ținându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenți medicali generalişti. Asigură respectarea dietei în diferite afecțiuni Sugestii metodologice 2.2. 2.1. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ține seama de următoarele principii moderne ale educației: .4. tabele cu conținutul în principii alimentari. Întocmirea foii de alimentației Verificarea recomandărilor medicale. diabet şi boli de nutriție. planuri de îngrijire. Se recomandă următoarele metode: observația şi exercițiul. compararea.

studiu de caz.mulaje. foi de alimentație. cd-uri. probe practice (demonstrație. casete video. test scris. fişe de lucru. listă de alimente. plan de îngrijire). scheme. ustensile si materiale necesare realizării unor preparate culinare. calcularea rației alimentare. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). 155 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . folii de retroproiector. alcătuirea meniului.

Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l ă ă demonstreze elevul indiferent de locul. Se recomand ă metode alternative de evaluare: autoevaluarea.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Cadrele didactice vor realiza o permanentă legătură cu celelalte module studiate în anul II (boli de nutriție şi metabolice. a atitudinilor față de o sarcină dată şi a comunicării. numărul de reevaluări şi distribuția acestora pe parcursul parcurgerii modulului. Cadrele didactice care asigur ăpreg ă tirea la acest modul îşi stabilesc durata evalu ă rii fiec ă rei competențe. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel național comun de performanță care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. coevaluarea în grupul de lucru. tema în clasă. evaluarea altor competen țe nefiind relevantă. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competențelor. afecțiuni de medicină internă şi chirurgicale). Se evalueaz ă numai competen țele din acest modul. proiectul. investigația. 156 . O competență se evaluează în cadrul unui singur modul. endocrine.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

Calitatea în managementul proiectelor de sănătate. . Aspecte generale.responsabilizarea pentru asigurarea calității proiectelor.a dezvolta abilități de concepere. Tabel de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competenta: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE S N TATE Ă Ă Nr. Managementul unui proiect. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Metodologii de management proiect de sănătate Planificarea resurselor . abilități şi deprinderi în managementul proiectelor de sănătate.de a oferi elevilor cunoştințe. planificare. Scopurile acestui modul sunt: . . din care 24 ore. Unitatea de Competența crt.să-i sprijine pe coordonatori în îndrumarea elevilor. şi are în vedere asigurarea pregătirii generale în viitorul domeniu de activitate.să-i sprijine pe elevi în eficientizarea muncii lor.  Reprezentarea planului de proiect Evaluarea proiectelor medicale. Implementează proiectul de sănătate 3.Identifică  Noțiunea de proiect de sănătate . Modulul se va utiliza împreună cu Standardul de Pregătire Profesională specific calificării. competență 39.Tipuri de resurse.Modulul 39: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SANATATE 1. Monitorizează proiectul de sănătate 3. Identifică proiectul de sănătate 2.de a crea cultura managementului prin proiecte de sănătate. Not ă introductiv ă Modulul Managementul proiectelor de s n ă ă se studiaz la nivelul tate ă 3 avansat. -să-i ajute pe elevi în finalizarea cu succes a proiectelor. în vederea elaborării şi redactării proiectelor.      de  1. Aspecte generale. Managementul proiectelor de proiectul de sănătate sănătate Conținuturi Caracteristicile unui proiect de sănătate Tipuri de proiecte de sănătate Fazele unui proiect. . Prin parcurgerea modulului se urmăreşte dobândirea competențelor descrise în Standardele de Pregătire Profesională. . monitorizare şi evaluare a proiectelor. . având repartizate un număr de 60 de ore. laborator tehnologic. 2.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 157 .

raport de progres. precedențele. replanificare. produse. registru de probleme. Se parcurge cu un .timp şi buget alocat.Elemente de evaluare şi reevaluare a activităților: compararea şi interpretarea estimărilor. . cost. planul de calitate.Gruparea pe faze. constrângerile dintre activit ți.  Analiza utilizării resurselor. o poziție distinctă. proiectul de  Managementul etapelor. Definirea etapelor.Controlul timpului: măsurarea activităților. .Necesitatea schimbării.Analiza schimbării (impact. costuri actuale şi cele prevăzute în planul de proiect. comparare şi raportare cu planul de proiect. 3.  Documente specifice: planul de management al configurației. avantaje/ dezavantaje). 4.Tehnici şi metode de evaluare şi control al proiectelor medicale. . ă . planificare. Exportarea datelor Analiza execuției.  Controlul resurselor . raportarea schimbărilor / problemelor configurației / produsului final. Monitorizează . Criterii/cerințe de calitate a configurației / produsului final. Activități. Controlul / verificarea configurației /produsului final. prognozelor şi rezultatelor obținute.2.Documente de raportare specifice: raport de sfârşit de etapă.  Managementul resurselor .Declararea datei de începere a proiectului. Nivelarea resurselor  Gestionarea schimbărilor. . Conținut şi dependențe.Documente specifice: cerere de schimbare. . Plan de evaluare a proiectelor. Sugestii metodologice: Modulul Managementul proiectelor de sănătate are în cadrul curriculumului. Verificare. Documentelor specifice.  Controlul resurselor .Nivelarea încărcării resurselor. analiza variațiilor  Managementul configurației Componentele configurației / produsului final. . sănătate produs.Histograma încărcării resurselor. Controlul progresului (timp.Analiza. .Controlul bugetului alocat: controlul pe durata de viață a proiectului. necesitatea schimbării). . în calificările din domeniile tehnice.Alocarea resurselor pe activități. .Implementează  Lansarea proiectului de sănătate  . sănătate durata activităților.Definirea calendarelor şi a programului de lucru.Planificarea activităților:definirea activităților.Definirea resurselor . proiectul de . . recomandări de acțiune.  Evaluarea proiectului de sănătate . calitate.

Parcurgerea con ținuturilor modulului Managementul proiectelor de sănătate şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competen țelor tehnice generale aferente.număr de 60 de ore. în Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 158 . nefiind condiționat sau dependent de celelalte module din curriculum.

peste / lângă alte module parcurse. evaluarea altor competențe .utilizarea verificării de către un coleg. urmând să i le pună mai bine în valoare. Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje:  modulul este orientat asupra celui care învață. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module ceea ce se înscrie perfect în linia imperativului educației permanente. cu viteze diferite şi din experiențe diferite.  Elaborarea documentelor/rapoarte specifice metodologiei de proiect utilizat ă . iar pe alt ă parte.  Diferențierea cunoştințelor.  fiind o structur ăelastic .fixarea unor sarcini deschise. Procesul de predare . utilizând în acest sens fişe de lucru.  Diferențierea răspunsului.  cursanții au stiluri proprii de învățare. .  modulul ofer ă maximul de deschidere. pe care cursanții să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. prin: . noi mijloace sau resurse didactice. ei învață în moduri diferite. profesorul va trebui să țină seama de următoarele principii ale educației:  cursanții învață cel mai bine atunci când consideră că învățarea răspunde nevoilor lor. prin: .  cursanții învață mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informațiile noi şi a le asocia cu “cunoştințele vechi”. .prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discuție sau grafic). respectiv asupra disponibilităților sale. practic sau prin contact direct).gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. Evaluarea la disciplina Managementul proiectelor de sănătate se va face prin: • lucrări individuale . În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalități de lucru:  Diferențierea sarcinilor şi timpului alocat.studii de caz/analize  O lucrare pentru proiecte din domenii de activitate cunoscute de către cursanți  O lucrare prin care s ăse analizeze etapele identificate într-un proiect.fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiți. prin: . grupurilor de studiu. pe de o parte în plan orizontal. .învățare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe cursant. în plan vertical.scopul pregătirii profesionale a cursanților şi dezvoltării capacităților care să le permită integrarea pe piața muncii. . . în funcție de abilități.  modulul permite individualizarea învățării şi articularea educației formale şi informale.abordarea tuturor tipurilor de învățare (auditiv.  participanții contribuie cu cunoştințe semnificative şi importante la procesul de învățare. • proiect propriu sau în echip ă Se evaluează numai competențele din acest modul.utilizarea autoevaluării şi solicitarea cursanților de a-şi impune obiective.formarea de perechi de cursanți cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc. modulul poate încorpora. în orice ă moment al procesului educativ. În elaborarea strategiei didactice.  cursanții învață când fac ceva şi când sunt implicați activ în procesul de învățare. verificării prin îndrumător. vizual.

Dobândirea competen țelor pentru nivelul trei+ de calificare se va certifica pe baza rezultatelor obținute în urma aplicării instrumentelor de evaluare a competențelor.nefiind relevantă. Cursanții trebuie evaluați numai în ceea ce priveşte dobândirea competențelor specificate. Pe parcursul modulului se realizează evaluare continuă. Rezultatele evaluării continue vor fi consemnate în foaia matricolă. 159 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pentru verificarea atingerii competențelor. alături de rezultatele de la celelalte discipline de cultură de specialitate şi de la disciplinele de cultură generală. Demonstrarea unei alte abilități în afara celor din competențele specificate este lipsită de semnificație în cadrul evaluării. O competență se evaluează o singură data. probe orale). prin aplicarea instrumentelor de evaluare continuă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (probe scrise. iar la şfârşitul lui se realizează evaluare sumativă.

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra num ă rului de ore alocat fiec ărei teme. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la cursanți a competențelor vizate de parcurgerea modulului. descrierea. recomand ă ca în procesul de m învățare-predare s ă se utilizeze cu prec ădere metode bazate pe acțiune.La încheierea cu succes a unei evalu ă este suficient un feedback de ri. Între competențe şi conținuturi este o relație biunivocă. în funcție de:  dificultatea temelor  nivelul de cunoştințe anterioare ale grupului instruit  complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat  ritmul de asimilare a cunoştințelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului instruit. cu pondere sporită pe activitățile de învățare şi nu pe cele de predare. deşi locul de desfăşuare a evaluării poate fi modificat. felicitare. competențele determină conținuturile tematice. precum şi a sprijinului suplimentar de care cursantul are nevoie. interactiv şi centrat pe cursant. observarea independent ă. analiz ă). activitățile de învățare predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. În cazul unei încerc ări nereuşite. Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument. este esen țial ă transmiterea unui feedback clar şi constructiv. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către cursanți a competențelor dorite. dar numai în limitele orarului şcolar. metode expozitive (explica ția. exemplificarea) poate conduce la dobândirea de către cursanți a competențelor specifice calificării. Acesta trebuie s ă includ ă discu ții în leg ătur ă cu motivele care au dus la insucces şi identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare. Pentru dobândirea de către cursanți a competențelor prevăzute în SPP-uri. cum ar fi: • efectuarea unor lucrări de laborator • realizarea unor miniproiecte din domeniul calificării Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea direct ă . Pentru recuperare se poate propune o perioadă de către evaluator sau de către cursant. .

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 160 .

Nota introductiva Modulul CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING se studiază pe parcursul anului al IIIlea. competență 40. de îmbunătățire a calității. Descrie dimensiunea umana a calității 4. invatamant clinic. Prin parcurgerea modulului se urmăreşte dobândirea competențelor descrise în Standardul de pregătire profesională. Lista competentelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului : 1. în vederea obținerii calificării de nivel 3 avansat Asistent medical generalist. dar se au în vedere resursele locale pentru instruire: baza materială a şcolii. Aplica tehnici de îmbunătățire continuă a calității serviciilor de îngrijire III. Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competenta: CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING Nr. Unitatea de Competențe crt. II. Calitatea C. 2. 1. de interpretare. cerințele locale pentru pregătirea în calificarea de nivel 3 avansat asistent medical generalist. al şcolii postliceale pentru realizarea preg tirii de specialitate specific ă ă domeniului S n tate ă ă şi asistență pedagogică. Acționează . cadrul de colaborare cu agenții economici. Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 36 de ore. Modulul va dezvolta competen țele din unitatea de competen ță pentru abilități cheie CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING.. Scopul acestui modul este de a forma deprinderi şi abilit ăți de analiz ă . Acționează pentru implementarea sistemelor de asigurare a calității serviciilor de îngrijire 3. Persoana care va absolvi acest modul este responsabil de execu ă ția propriei activit ăți de asigurarea calit ății serviciilor Nursing atât pe timpul desf şur rii procesului. de aplicare şi de implementare a sistemului de asigurare a calității serviciilor de nursing. dar şi de evaluare a cerințelor impuse pentru domeniul Sănătate şi asistenta pedagogica.Modulul 40: CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING I. ă ă cât şi la finalul lui. Precizează conceptul calității şi siguranței pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate 2. Modulul se va utiliza împreună cu Standardul de pregătire profesională specific calificării. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul activitatea didactică va cuprinde formula unui parteneriat între şcoal ă institu ții acreditate s ă gestioneze probleme şi specifice de asigurarea calității. Precizează conceptul serviciilor calității şi siguran ei ț nursing pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate C.

orientare către pacient. asigurarea şi îmbunătățire continuă a calității serviciilor furnizate. 1.Cerintele pentru implementarea unui sistem de asigurare a calității: structura organizatorica. controlul calității. respect pentru pacient. procedurile. schimbarea în practica nursing. antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calității.Componentele managementului calității în organizațiile de îngrijire a sănătății: conducători vizionari.pentru implementarea Conținuturi sistemelor de asigurare a calității 1. procesele. resursele. eficacitatea îngrijirii. echipe de lucru. coordonarea activităților referitoare la calitate.organizarea activităților referitoare la calitate. siguranța în îngrijire 2. continuitatea îngrijirii. 2.Dimensiunile calității îngrijirilor de serviciilor de îngrijire sănătate: accesibilitatea îngrijirii. Funcțiile managemetului calității serviciilor de îngrijire: planificarea calității. specificitatea îngrijirii. eficiența îngrijirii. folosirea unui 161 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

a sistemelor de lucru. educația continuă. audit intern. recrutarea. stratificare. 3.Conceptul de imbunatatire continuă a calității: îmbunătățirea continuă a performanțelor. acreditarea. a proceselor. siguranța profesioniştilor.Documentatia pentru îmbunătățirea calității: documentația pentru sistemul de management al calității conform standardelor ISO.Sisteme de evaluare a calității: autoevaluarea. metoda întrebărilor) instrumentele calității: grafice. delegarea responsabilităților. parcurgând tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile . 3.Promovarea profesională şi educația continuă în nursing: motivarea. creditarea. acțiuni corective (controlul infecțiilor). managementul riscului. 2. dar abordarea acestora trebuie s ă fie flexibil ăşi diferen țiat ă. Aplică tehnici de îmbunătățire continuă a calității serviciilor de îngrijire 1. ciclul PDCA (planificăexecutăverifică -acționează) principiul „zero defecte” 3. manualul acreditării-grupe de standarde specifice nursingului. 3.Rolul managerilor în sistemele de asigurare a calității serviciilor de îngrijire: leadership în nursing. modele de formare a echipei. Condi ții de aplicare didactic ăşi de evaluare Parcurgerea con ținuturilor modulului CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING se va realiza integral. rezolvarea conflictelor.Precizeaza rolul resurselor umane şi strategiile de recrutare de personal: activități. acreditarea JOINT Commission dosarul de îngrijire al pacientului 4. 1. fişe de control statistic. program. acreditarea spitalelor. normarea în nursing. pensionare. IV. diagrame.Srategii de îmbunătățire a calității: strategia Kaizen. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor proiecta activități de . 2. 4. certificarea (ISO) C. compensații. planificarea resurselor umane. responsabilități.Instrumente de imbunatatire a calității: instrumente ajutătoare: (brainstorming.şanse egale la angajare. ținând cont de nivelul ini țial de preg ă tire şi de nivelul de performanță cerut pentru absolventul de şcoală postliceală cu specialitatea asistent medical generalist. acțiuni preventive (prevenirea îmbolnăvirii) satisfacerea pacientului. histograme. comunicarea între membrii echipei.model de proces recunoscut. Descrie dimensiunea umana a calității C. selecția.

calculatoare cu programe de aplicații pe tipuri de machete care vizează sistemul de management al calității. la procesul de învățare 162 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . interpretare a sistemului ce vizează asigurarea calității. profesorul va trebui s ă țină seama de urm ătoarele principii moderne ale educației: . dobândite anterior. acces Internet. formarea aptitudinilor şi a deprinderilor de analiză.elevii învață cel mai bine atunci când învățarea răspunde nevoilor lor . care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii. proceduri de sistem. video. fişe de autoevaluare.elevii au stiluri diferite de învățare . portofolii. colecție de reglementări tehnice şi normative specifice . instrucțiuni de lucru.învățare centrate pe elev.elevii învață când fac ceva şi când sunt implicați activ în procesul de învățare . fişe de lucru. În elaborarea strategiei didactice.elevii participă cu cunoştințele lor. operaționale. Orele de instruire teoretică se recomandă a se desf ă şura în cabinete şi laboratoare de specialitate dotate cu material didactic corespunz tor: ă retroproiector.

. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui ți. . SPP. dotarea cu material didactic. proiectarea şi implementarea sistemului calității. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -lă ă demonstreze elevul. deprinderi şi abilități anterioare ale elevilor. volumul şi nivelul de cunoştințe. V. deosebită în realizarea corespunzătoare a competen elor pentru viitorii asisten ț ți medicali generalişti. numărul de reevaluări şi distribuția acestora pe parcursul anului şcolar. Se recomand ă ca parcurgerea temelor din program ă s ă se fac ă în ordinea stabilit ă în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile . prin fişe individualizate. pe baza standardelor de acreditare a unităților sanitare. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul activităților privind asigurarea calității serviciilor nursing.a documentației tehnice de specialitate din domeniu: SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calității. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare tehnologice cu o bun ă dotare material ă Instruirea în laboratoare tehnologice are importanță . Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore ă alocat fiec ă rei teme în funcție de: dificultatea temei.ul stabileşte un nivel na țional comun de performanță. O competență se evaluează o singură dată.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informa țiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională. Se evaluează numai competențele din acest modul. Indiferent de locul. momentul şi persoana care face evaluarea. Proiectarea evaluării competențelor se realizează prin stabilirea clară a programului şi a modului de evaluare. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. evaluarea altor competențe nefiind relevantă. pentru verificarea atingerii competențelor. Cadrele didactice care asigur ă preg tirea la acest modul îşi stabilesc ă durata evalu ă fiec ă rii rei competențe.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 163 .

Raspunde din punct de vedere profesional.Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant III. Deontologie C1. cu valori si principii de viata 2. din care 36 ore.Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA moral si legal Nr. competenta 41. Nota introductiva Modulul Deontologie si etica profesionala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Deontologie si etica profesionala Modulul are alocate un numar de 60 ore. laborator tehnologic.Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala . Descrie si etica fiinta umana ca profesionala entitate biopsihosociala.MODULUL 41 : DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA I. . moral si legal 3. Unitate de Competenta crt. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Raspunde din punct de vedere profesional. II. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala. cu valori si principii de viata C2.

-rolul de avocat al pacientului. angajare). -eroare si greseala in nursing. 1.1 raspundere legala.2 Valori si principii etice in nursing: valori: viata.3 Sisteme personale de valori: . Drepturile femeii in maternitate etc Raspundere si responsabilitate: 2.Drepturile pacientului. competenta. veracitate vs.identificare personala (CI/BI.maleficie nta.putere/loialitate si libertate profesionala.egalitate. paternalism. . sinceritate. responsabilitateprofesionala.imagine pozitiva de sine.devotament fata de profesie. 1.culpa.morala.Drepturile copilului. . dreptate ( mod de impartire a adevarului).libe rtate. -principii etice: binefacere vs. foaie de observatie.grija si afectiune.reputatie.forme de scolarizare. 164 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .empatie. -implicarea pacientului in propria ingrijire. non discr imin are. civila.Continuturi tematice Totalitate si individualitate 1.dosar medical) -ingrijire holistica:fiinta unica. autonomie vs. Norme de exercitare (conform legilor in vigoare) 2. constiinta.independenta.1 .fuga de raspundere.2 drept medical. .incredere. . stare civila. -aspecte etice ale ingrijirii (compasiune. 1.4 Drepturi si libertati: . deontologia actului medical.Drepturile omului. fidelitate/co nfidentialitat e.cu nevoi specifice. . -neglijenta.

1 protocoale de ingrijire relatii mediu profesionale (cooperare.4 competente profesionale pe baza SPP. psihice.incredere exagerata in propriile forte. inginerie genetica( genom uman si clonare). . solicitudine. 3.inregistrare in registrul unic al asistentilor medicali. depasirea competentelor ). 3. colaborare).statut socioprofesional.6 eugenie. abnegatie. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele . Predarea modulului se face de catre asistentul medical cu modul de pedagogie. fecundare in vitro/in vivo. familiei. -standarde de ingrijire bazate pe probitate. sexuale.2 persoana informata: -ghiduri de informare a pacientului.obtinere atestat libera practica. . 3. Sugestii metodologice Modulul DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA poate fi parcurs independent. continuare studii).3 autorizare si acreditare: . C3. daruire. 3.pierderea dreptului de practica.participare la seminarii. conferinte.acces in profesiune.oportunitati de invatare( studiu individual.3 abuzuri: verbale. risc evaluat (atitudine fata de un pacient agresiv). SIDA) IV. autonomie si responsabilitate) 2. de institutionalizare.9 dileme etice ( ex:in boala canceroasa. .8 Eutanasie. psihogena.autonomie si delegare in nursing. Bioetica 3. avort. -atitudine etica in situatii terminale. . -fisa postului. internet. Abordare in securizant situatii de risc: 3.. comunitatii (pliante. activa. specializare in munca de echipa. medicamentoasa.fizice. . terapeutic comunicare eficienta. .5 iatrogenie:de explorare. . compasiune. 3. -consimtamant sau refuz al ingrijirilor pe deplin informata.prezentari conunicari.7 risc asumat (valoarea bunului supus riscului este mai mica decat efectul obtinut. Acorda ingrijiri intr-un Calitate in nursing 3. -principiul OSCAR: reglementarea climatului de lucru al conducerii unitatilor sanitare (obiectivitate. brosuri).implicare in cercetarea in nursing. media. Invatare continua si perfectionare profesionala 2. coordonare.

principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului.  gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential.  lucreaza in mod cooperativ.  se exprime in mod creativ. in timp ce profesorul il ghideaza. in grupuri.  nu se limiteaza doar la sala de curs.  experimenteaza problemele in globalitatea lor. elevul:  invata predominant descoperind. ca subiect matur. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 165 .  invata in mod activ.

observarea sistematica a elevilor. referat. activitati de predare .eseu cu numar de cuvinte prestabilit. 2. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca.lucru in grup “Clarificarea propriilor valori” (vezi Sisteme personale de valori) .a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1.invatare cu caracter interactiv : conversatia euristica. pentru a obtine acelasi nivel de performanta .munca independenta. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. discutii panel. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. sinectica. probe practice (studiu de caz. “Bulgarele de zapada”). ii ofera informatie “umpland vase goale”. analiza produselor( culegeri de date). c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) 1.recompense si competitie). O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. probe orale ( intrebari. folii de retroproiector. test scris. evaluarea altor competente nefiind relevanta. grup de discutii. Phillips 6-6. momentul sau persoana care face evaluarea. unitati medicale si scolare. coevaluarea in grupul de lucru. expunerea.joc de rol). “Caruselul”. durata evaluarii. CD-uri. descoperirea inductiva si deductiva. Se evalueaza numai competentele din acest modul. eseuri. 3. culegeri de date etc. problematizare. Pe parcursul modulului. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu.) 2. lucrul in grup ( “Bolul pestelui de aur”. studiul de caz. pe secvente mici) si sumativa. 3. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. activitati de invatare cu caracter aplicativ : fise de lucru. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua. fisa de lucru. pe secvente mai mari ) Cadrele didactice.indiferent de locul. metoda 6-3-5. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming.ritmica. Exemple de teme pentru aplicatii: “Ranile invingatorilor se vindeca mai repede decat ranile cele ale invinsilor” (vezi Totalitate si individualitate)-seminar de discutii “Implicatii etice ale ingrijirii pacientului cu tulburari psihice (ex:agresivitate)” (vezi Risc asumat/risc evaluat) . referate.autoevaluare d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video.joc de rol. cumulativa (verificari partiale. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme. . care asigura pregatirea la acest modul . observatie dirijata. 2.

American Nurses Association .Cod de etica pentru asistenti medicali. V. Bucuresti. Sugestii bibliografice 1.1985 2. Grup national de etica (autor colectiv) .Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. ANR.Codul pentru nurse .1998 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 166 .

Editura medicala.2001 5.A.Bucuresti. Nicolau.Sara. Bucuresti. Dutescu. Editura Alternative.1995 11. -Etos in medicina . ANR. Scripcaru.-Etica in practica nursingului-ghid pentru luarea deciziilor in etica. . Jurnalul de nursing ..Deontologie medicala.T.Ciornea. Nursing -revista editata de ANR (colectia 1990-2006) 8.-Pledoarie pentru respect. Miron. Lemon-Materiale de educatie in nursing. Copenhaga. OMS-Regional Office for Europe.Editura Medicala..Gh. 1996 9. ANR.T.S. Grup national de etica (autor colectiv)-Glosar de etica in nursing..1978 10.3.Etica aplicata. Marin. Grup national de etica (autor colectiv)-Ghid de etica in nursing pentru asistenti medicali. 1979 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat 167 .-Bioetica-Manual pentru invatamantul universitar si preuniversitar de specialitate-Editura Universul. Bucuresti.Bucuresti.Gh.B.1994 7. Fry. CN.Editura Albatros.1998 4.1998 12.1979 6.

Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

afiliatie ( proximitate fizica. din care 36 ore laborator tehnologic.4 Stres si disfunctionalitati:cauze. Comportamente protectoare si de risc.psihosociologia spitalului(organizare administrativasociala.Terminologie: competenta factorii psihici factor. 1.5 Credinte personale si tendinte fata de sanatate: influenta culturala( obiceiuri. Sustine pacientul in mentinerea/restaurarea calitatii vietii III. comunicarea diagnosticului de boala. Determina factorii psihici in dinamica sanatatii/bolii 2.imitatie.MODULUL 42: PSIHOLOGIE MEDICALA I.pulsiune(instinct). Unitate de Competenta crt Arie de preocupari C1. autostima si egoidentitate (acceptarea autoimaginii de catre altii si acceptarea imaginii pe care o au altii despre sine). vertij versus manie. agresivitate) 1. trauma 42.rol de bolnav si rol de pacient. motivatia de a fi “pacient” 1.locus of control. nevroza de spital). 1. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PSIHOLOGIE MEDICALA Continuturi tematice Nr.sanatate/boala. traditii. Nota introductiva Modulul Psihologie medicala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Psihologie medicala.identificare .2 Relatii asistent medical-pacient: intractiune sociala.ajutor.protectie). convingeri personale. factori de risc pentru profesia medicala. neacceptarea bolii). diagnostic de stres-clinic si de laborator. Psihologie in dinamica psihica.adaptare psihofiziologica. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica 3.1.Determina 1.empatie. mentalitati).retea de sprijin).separarea de habitatul personal. .HTA.contact prin priviri. Modulul se efectueaza in semestrul I al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore.sanogeneza. grila de evaluare a stresului.3 Psihologia”situational-existentiala” a bolnavului: dependenta (acceptare.vulnerabilitate la stres( mecanisme de coping.prietenoase). educatie intrafamiliala. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. raspunsuri calde. II.trasaturi imunogene si disimunogene ale personalitatii.complianta pacientului(fuga in boala.exprimare medicala sanatatii/ bolii emotii. simptome psihosomatice(spasm.

noutatea experientei).securitate. droguri etc) 1.nevoile lui Ralphafiliere. colectiva (rezolvarea situatiilor conflictuale.6 Adaptare la stres: i n d i v i d u a l a (nivel de aspiratie si nivel de posibilitati/resurse.cresterea autocontrolului.comportam ente adictive( co nsum de alcool. tutun.apelul la reteaua de suport social. prevenirea burn-out-ului profesional) 168 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

cardiovasculare(tahicardie.dischinezii biliare.).dermatite atopice. obezitate. hipersecretie HCL.tulburari menstruale. astm bronsic. psihologia pacientului infirm . 1.7 Fisa biografica (traume. eruptie). cardiopatie ischemica. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica Tulburari functionale 1.TBC. urogenitale(colici renoureterale.digestive (pilorospasm.crize de astm.stranut in salve. colon iritabil.constrictiepaloare/vasodilatatie-eritem cutanat).crize anginoase. metabolice (anorexie.Sustine pacientul in mentinerea / restaurarea . carente afective) 1. psihologia convalescentei Domeniul: ă ă tate şi asistenpedagogic ă S n ță Nivelul: 3 avansat C 3.8 Raspunsuri somatice ale emotiilor: Respiratorii ( rinoree.HTA. HTA.9 Afectiuni de etiologie psihogena : boala ulceroasa. hiperglicemie). hiperventilatie).tulburari de dinamica sexuala). bulimie.lipotimii. violente. accidente.C2.hiperperistaltism). cutanate( prurit.

etape.dependenta hiperexacti.P. precoce si tardiv. exaltati. mediu. noutatea anesteziei).5 Transformari psihocomportamentale (introvet. (nervosi.reducerea/ pierderea 2.flegmatici. informare. supraalimentatie. medicamentoasa. terapeutica:reactii adverse.7 Efectul placebo:variabile ale rea. indicatori de calitate a vietii( stare de psihologia medicala a femeii bine.hiperpe 2.contagiunea informationala.psihica.reculul insertie/reinsertie sanguinici. comportamentala.4 Psihologia actului chirurgical ( incarcatura 169 Calificarea profesională: Asistent medical generalist . contraindicatii ale E.ideea de Tipurile psihologice si boala prejudiciu. necunoscut. asistenta medicala. anxiosi. Corelate psihologice ale bolii Eysenck 2. posibilitati de persoanei cu disabilitati. sedentarism. colerici.Heymans induse de . indicatii si imagine de sine si detaliile corporale ( stima de pacientului/medicului. crize).2 Dimensiuni tipologice in alternativa). sociala.6 Psihologia medicamentului si complianta rseverenti. sentimentali. postoperator atletic). in preoperator. sine) 2.1 Tip de personalitate:A si timpului de contact cu lumea. emotivi) medicina 2.ignora 2. leptosom.distimici.bunuri si servicii . pasionali. La Senne boala :tulburari nevrotice. biografie: reactii la boala mijloace de crestere si evaluare a compliantei terapeutice. regresia afectiva si apatici).perfe 2. (pacienta.emotionala.lehuza).capacitate de functionare fizica. ( recunoasterea. Sheldon(endomorf.amorfi. sociala.psihologia extrafamiliali. exaltarea Personalitati Eului.evaziunea. mezomorf.factori gravida.3 Particularitati psihofiziologice Modalitati de optimizare a actului de ingrijire legate de varsta si 3.negarea.anxietatea.teama de C(elemente caracteristice).extravert). Wiersma.interventii Tipologii constitutionale psihologice :Kretschmer(picnic.1 Calitate a vietii si obiective sanogenetice: sex ( stadii. presiuni). ectomorf). de rol .resemnarea). prescrierea medicametelor( limite. fumat/droguri. accentuate(demonstrativ. hipertimici.

suport emotional) 3. in 3. Sugestii metodologice Modulul PSIHOLOGIE MEDICALA poate fi parcurs independent. verbalizarea sentimentelor si trairilor.11 Terapia pierderii la copii: pregatirea copiilor pentru pierderi(afective. in recidiva sau stadiu terminal(sustinere . sustinere in faza de negare. favorizarea exteriorizarii emotiilor.gandire pozitiva. in perioada initierii tratamentului( abordare raportata la personalitatea pacientului). lipsa de tact.8 Suport psihologic in ingrijiri paliative atitudine fata de pacient si familia acestuia.resemnare. incredere si confidentialitae in actul ingrijirii.6 Asistenta psihologica a pacientilor neoplazici: in faza de stabilire a diagnosticului( atitudine optimista. menajarea si tactici de comunicare a vestilor proaste.calitatii vietii IV. dezvoltarea resurselor fizice conservate. de mediu stabil). tutun). de persoane.acc traditii . comunicare terapeutica ( in boli incurabile) bazata pe incredere . 3. a negarii. cresterea motivatiei pentru schimbare.3Abordare in cazul pacientilor psihici activarea resurselor potentiale.confuzie. crearea unui mediu e suport social si spiritual. autoculpabilizarii. siguranta protectie. detectarea depresiei si prevenirea sinuciderii. dar ferma).relatie simetrica): asteptarile pacientului si libertatea de decizie. 3. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului:  elevul invata predominant descoperind. combaterea inchiderii in sine . Psihoterapie 3. gandurilor. persuasiune ( cu elemente sugestive) 3. automonitorizarea comportamentelor legate de consum. autovalorizare. presiuni. 3. ascultare empatica.7 Abordare si consiliere in HIV pozitiv combaterea socului emotional. 3.  elevul invata in mod activ. . Abordare in situatii de criza si in faza terminala 3.necritica sau judicativa.alcool. in timp ce profesorul il ghideaza.10 Ghid de schimbare a unui comportament nociv: sfaturi vs coercitie ( restrictii alimentare.  lucreaza in mod cooperativ. terapie prin joc.9 Psihoterapie suportiva simpla: activarea resurselor psihice personale ale pacientului.5 Timp de lucru si de loisir al pacientului: obiceiuri. sustinere in acceptarea bolii.automedicatie.obiceiuri .4 Iatrogenia psihogena : contradictii intre mesajul verbal si nonverbal. 3.2 Dinamica relatiei asistent medical-pacient (relatie asimetrica vs. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate (studii socio umane).

 experimenteaza problemele in globalitatea lor. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 170 . ca subiect matur.grupuri.  gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential.  i se permite sa se exprime in mod creativ.  nu se limiteaza doar la sala de curs.

Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. fisa de lucru. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii.observarea sistematica a elevilor .invatare cu caracter interactiv : conversatia euristica. 2. 3. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. urmarindu- . joc de rol. care asigura pregatirea la acest modul . test scris.utilizeaza cunostintele detinute pentru a rezolva o problema aparuta.) 2. durata evaluarii. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme . Aplicatiile vor urmari formarea de abilitati prin care elevul aplica. 3. probe orale ( intrebari. Practic: “Studiu de cazReactia la boala”. descoperirea inductiva si deductiva. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. analiza produselor( culegeri de date). evaluarea altor competente nefiind relevanta. 2.urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale.eseu cu numar de cuvinte prestabilit. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”. grup de discutii. pe secvente mici). Ex. cumulativa (verificari partiale. pe secvente mai mari) Cadrele didactice. ii ofera informatie “umpland vase goale”.indiferent de locul.bazandu-se pe o relationare logica a informatiilor in raport cu un scop. “Caruselul”. Se evalueaza numai competentele din acest modul. unitati medicale. referate. Pe parcursul modulului. “Bulgarele de zapada”). Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. momentul sau persoana care face evaluarea. Ex:Scop:Sustinerea pacientului in mentinerea/restaurarea calitatii vietii Grup de discutii:”Mod de abordare a unui copil cu neoplasm-comunicare de vesti proaste” Eseu (max. Grup de discutii : “Ideea de prejudiciu in actul chirurgical” Test scris :”Modalitati de crestere a compliantei pacientului”.ritmica. observatie dirijata. unitati medicale si scolare.munca independenta. • sau sumativa. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: • formativa (continua. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming.recompense si competitie). problematizare. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. referat. eseuri. activitati de predare . c) Sugestii cu privire la aplicatii ) 1. probe practice (studiu de caz.250 cuvinte):”Cresterea motivatiei de a renunta la consumul de alcool(tutun)” 3. Problema reala: interventia chirurgicala.joc de rol). coevaluarea in grupul de lucru.a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. expunerea. studiul de caz.

Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming. folii de retroproiector. sinectica.etc. 4. metoda 6-3-5.se aplicarea cunostintelor la probleme reale. V. discutii panel. d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video.teste psihologice. CD-uri. Sugestii bibliografice Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 171 . Phillips 6-6.

Manual de psihologie medicala. Bucuresti.Bucuresti.Zanc.. Bucuresti.. Bucuresti.I. 1996 8.A. Athanasiu.. Bucuresti. Rascanu.1998 2. Iasi.A.Psihologie sociala. Neculau.Editura Oscar Print.Editura Societatea Stiinta si tehnica.I .I . Editura Infomedica. Editura Sper.teorie si aplicatii.1995 3..I. 1999 6. 1996 172 . Mitrofan.Dinamica psihosociala a practicii medicale.I. Bradu-Iamandescu. Bucuresti. 2005 5. Editura Polirom.Editura Infomedica.(coord).vol I.-Tratat de psihologie medicala.Sociologie medicala. Bradu-Iamandescu.Buzducea. Bradu-Iamandescu.D.-Psihologie medicala si asistenta sociala. 2002 7.R. 2003 4.Psihologia medicala.Psihologia pierderii si terapia durerii..Editura Polirom.Editura Infomedica.1. Lupu.I.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

experiente. Evidentiaza rolul educatiei . Pedagogie Competenta C1.tehnologica. stadialitate psihosociala (Erickson-perioada intregii vieti).priceperi si deprinderi). principiul accesibilitatii cunostintelor. predispozitii ereditare. Nota introductiva Modulul Pedagogie face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Pedagogie. ca actiune sociala specifica. functii: crestere si dezvoltare fizica armonioasa. .distal.juridica.obiectiv. moral-civica. din care 36 ore laborator tehnologic. transmitere de norme etice. Unitate de crt competenta 43. 1. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PEDAGOGIE Nr.2 mediu. profesionala. 1. achizitii ale invatarii( in plan cognitiv.nisa de dezvoltare. permanent. pedagogica.fiziologice ale analizatorilor si activitatii SNC.3 educatie -concept. rol. ca actiune sociala specifica. obiective . caracteristici: specific umane.caracter social-istoric.5 stadialitate cognitiva ( Piaget-varsta cuprinsa intre 0-11/12 ani 15/16 ani). respectarea particularitatilor individuale si de varsta. Stadialitate 1.8 principii didactice: integrarea teoriei cu practica.priceperilor si . II.laturi (intelectuala . caracter necesar.MODULUL 43: PEDAGOGIE I.estetica. temperamentele si abordarea psihopedagogica. 1. Aplica metodologia invatarii si studiului individual III. 1.religioasa.caracter national si universal. igienosanitara). Demers educational 1. Utilizeaza comunicarea didactica 3. particularitati anatomo.1 ereditate -concept. psihologica.4 stadii genetice si de varsta: stadialitate psihodinamica ( invatare pe parcursul intregii vieti.6 ideal educational -dimensiune sociala. afectiv. Evidentiaza rolul educatiei.ale formarii (atitudini. in dezvoltarea personalitatii Continuturi tematice Factorii dezvoltarii ontogenetice: 1.transmitere de informatii.proximal. in dezvoltarea personalitatii 2.asimilare de cunostinte.7 operationalizarea obiectivelor pedagogice: conditii generale.psihomotor). Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. deprinderi. capacitati. stadialitate morala (Kohlberg-varsta cuprinsa intre 4-13 ani). 1. Modulul are alocate un numar de 60 ore.invatarii.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist invatare .deprinderilor. principiul participarii active a elevului la procesul de predare. evaluar e. principiul sistematizarii si continuitatii in invatare.) 173 .

5 specificul invatarii umane:rezolvare de probleme.relatii deficitare elevprofesor. filtrare mesaje). 3. logica pedagogica. consecinte pedagogice. evolutia tehnologiei. 2. paravebala. cursuri perfectionare.spirit de independenta. psihocomportamentale psihosociale. competenta si tact pedagogic. factori: accelerarea schimbarilor.schema comunicarii (factori.6 formare intelectuala: atentie. sumativa.5 educatie interculturala concept.temeinice. extrinseca. teste docimologice. . Strategii de formare si educatie 2.cod personal. democratizarea vietii sociale) forme: (intraeducationale-postuniversitare. autoevaluare.capacitati psihologice. Creativitate 3.implicatii psihopedagogice.formala. verificare prin lucrari practice. Rolul educatorului: 3. 3.1 educatie . didactica C3. distorsiune. pedagogicecurriculum neadaptat.4 profilul educatorului ( personalitatea profesorului. conditii ale memorarii facile. memorare.2 proiect tehnologie didactica (obiective. elemente componente) Adaptarea evaluarii 3.3 arta motivarii ( motivatie de realizare-intrinseca. 2.conditii bune de viata. Educatia adultului 2.nonverbala.invatare. informala. parinte singur. cumulativa. blocaj. de tip algoritmizat. extraeducationale-munca intelectuala. subiectiva.recompensa meritata). Comunicare . nonformala.C2. de natura psihofiziologica-stare de sanatate.bruiaj. lucrul in grup) 3.explozie demografica. personalizarea comunicarii). crearea unui stil de munca activ.2 obiective: dobandirea autonomiei formative.1 metodologia instruirii (strategii didactice:de tip expositiveuristic.accidentala. evaluare subiectiva.3 tip de evaluare: ritmica. instrumentala.verbala. conditii precare. distanta.4 evaluare rata succes-esec: strategii de promovare a succesului: familiale-familie activa.baza tehnico-materiala necorespunzatoare. simpozioane.Aplica metodologia invatarii si studiului individual Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic Nivelul: 3 avansat ă . psihofiziologicetulburari fiziologice.stil de predare. conferinte. nivel de aspiratii. pericolul transferului de autoritate. lucrari practice. . comunicare didactica . tipuri de relatii profesor-elev). mese rotunde).caracteristici (dimensiune explicativa. OSP necorespunzatoare. utilizarea timpului liber.memorie de lunga durata. motivatie si vointa. multiplicarea profesiunilor. cauze insucces:familiale: familii dezorganizate. inteligenta.continua. de natura pedagogica-calitatea actului de predare. chestionare orala.autocontrolat). Utilizeaza Sisteme de educatie si forme de comunicare: comunicarea 2. . training. observare si apreciere verbala.

factori sociali. etape-perioada de preparare. de incubatie. Calificarea profesională: Asistent medical generalist 174 . experientei. de iluminare.3. volumul.7 creativitate umana: factori intelectuali. de verificare.

“Caruselul”. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de necesitatea abordarii unor metode de educatie a adultului: • elevul invata predominant descoperind. in grupuri.ritmica. pe secvente mai mari ) Cadrele didactice. fisa de lucru.invatare cu caracter interactiv : conversatia euristica. care asigura pregatirea la acest modul . Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate ( studii socio umane). • sumativa. ca subiect matur. cumulativa (verificari partiale. Se recomanda a fi utilizate metode alternative: brainstorming. c) Sugestii cu privire la aplicatii 1. Se evalueaza numai competentele din acest modul. test scris. observatie dirijata. momentul sau persoana care face evaluarea. eseuri. problematizare.observarea sistematica a elevilor . Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. • gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. 2.) 2. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme . 2. descoperirea inductiva si deductiva. analiza produselor ( culegeri de date). “Bulgarele de zapada”). • lucreaza in mod cooperativ. Sugestii metodologice Modulul PEDAGOGIE poate fi parcurs independent. grup de discutii. probe practice (studiu de caz. unitati medicale si scolare. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . referat.joc de rol). pe secvente mici).indiferent de locul. ii ofera informatie “umpland vase goale”. coevaluarea in grupul de lucru. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: . se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: • formativa (continua. referate. • i se permite sa se exprime in mod creativ. activitati de predare . • nu se limiteaza doar la sala de curs. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. durata evaluarii. • elevul invata in mod activ.IV. in timp ce profesorul il ghideaza. • experimenteaza problemele in globalitatea lor. probe orale ( intrebari.recompense si competitie). evaluarea altor competente nefiind relevanta. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. studiul de caz. activitati de invatare cu caracter aplicativ : fise de lucru. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu.joc de rol.eseu (ex: cu numar de cuvinte prestabilit).munca independenta. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. 3. 3. expunerea. Pe parcursul modulului.

Phillips 6-6.discutii panel.. Exemple de teme pentru aplicatii: Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 175 . 3. .brainstorming. .sinectica. . .metoda 6-3-5.

5 ori mai repede decat verbalul” (vezi Comunicarea) . folii de retroproiector.si nonverbalul sunt codificate de 4. CD-uri.proiecte de tehnologie didactica etc.grup de discutii d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video.“Argumentati de ce para. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 176 .lucru pe grupe “Care sunt deosebirile intre invatarea observata la mamifere si cea specific umana?” (vezi Creativitatea) .

2. Concepe un proiect de cercetare in nursing. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore. 3.Modulul 44: CERCETARE IN NURSING  Nota introductiva Modulul CERCETARE IN NURSING face parte din pregatirea specifica din anul III. Descrie principalele domenii de cercetare in nursing. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specifice calificarii. Unitatea de Competente crt. In modulul CERCETARE IN NURSING se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata CERCETARE IN NURSING. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing. invatamant clinic. pentru calificarea asistent medical generalist. competenta 44. . Cercetare in C.2.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CERCETARE IN NURSING Nr. Explica metodele.1. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing. Descrie principalele nursing domenii ale cercetarii in nursing Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist C.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Explica metodele. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala.

3. conditiilor de mediu. 2.4. planificarea examinarilor periodice etc. Promovarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor: alimentatia. cu intrebari inchise/deschise. conditii.2. Interviul direct-indirect. consum de droguri. 1.1. Experimentul natural: definitie. clinic.2. socio-economica. Intelegerea sau acceptarea tratamentului prescris: in functie de obiceiurile familiale.3. nivelul educational etc. 1. rezultate. obisnuintelor familiale etc. alterarea stimei de sine. fumatul. Metoda analizei Documentelor (analiza statistica si analiza de continut): bilet de trimitere. Observatia clinica: definitie. de transfer.2. sedentarismul. de iesire din spital. 1. Metode de cercetare: 1. 1. foaie de observatie. Tehnici si instrumente: 2.1. Ancheta demografica.1. 1.Continuturi Domenii: 1. conditii etc. 2. investigatii etc. 177 . etc. analize. Grupele de populatie cu risc mare de imbolnavire: datorita stilului de viata. varsta. 1. sexul. Procesul de ingrijire (nursing) pentru pacientii cu anorexie. motivatia pacientului.

Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CERCETAREA IN NURSING. SPP-ul stabileste un nivel national. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. studiul de caz. Concepe un proiect de cercetare in nursing. Indiferent de locul. efortul cercetatorului etc. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: . dotarea cu material didactic. la procesul de invatare . momentul si persoana care face evaluarea. comun de performanta. 2. observatia.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. care respecta anonimatul persoanelor. obiective. 4. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. a confidentialitatii informatiilor. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. C. 3. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. simularea. informarea forurilor ierarhic superioare interesate de problema cercetata.elevii au stiluri diferite de invatare . dezbaterea. munca independenta. volumul si nivelul de cunostinte. Colectarea datelor necesare: activitatea de teren. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. scheme. sondajul de opinie. discutiile si lucrul in grup. exercitiul.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. . stabilirea ipotezelor de lucru. Analiza si interpretarea datelor: subiective. Redactarea unui raport final cu propuneri si solutii. folii de retroproiector. Chestionarul cu intrebari standardizate. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse.uri.C. compararea.D . semne clinice etc. alegerea mijloacelor de investigatie (metodele si tehnicile de cercetare). conversatia.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea.3.  Sugestii metodologice Modulul CERCETARE IN NURSING poate fi parcurs in mod independent. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Etapele cercetarii in nursing: 1 Pregatirea cercetarii: alegerea temei si a obiectivelor investigatiei. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ.

Se evalueaza numai competentele din acest modul. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Cadrele didactice. pentru verificarea atingerii competentelor. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. 178 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. evaluarea altor competente nefiind relevanta. test scris. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa.

1.2. Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE Nr. 1. ritmul şi durerea asociată. Lista competențelor specifice unității de competență corespunzătoare modulului: 1.1. caracterul scurgerilor.2. etiopatogenie. Tulburări în exces: menoragia (hipermenoreea). cantitatea.1. 1. Tulburările ciclului menstrual. competență 45. Sindromul intermenstrual.1. semestrul I. subacuta. Semne şi simptome prezente în afecțiunile ginecologice. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. .1. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. principii de tratament.3. etiopatogenie. metroragia. Analizează semnele şi simptomele specifice afecțiunilor ginecologice. Leucoreea: debut. hemoragii care survin în copilărie. semne funcționale asociate (prurit. amenoreea. cronică). aspectul sângelui. Competenț e C. acută. circumstanțe de apariție. Hemoragia: cauze generala şi locale. 2. localizare şi iradiere.1. 1. evoluție. 3.1. 2. algii pelviene. simptomatologie.2. 2. simptomatologie. 2. 4. invatamant clinic.1. Durerea pelvină: intensitate (supraacută. 2. evoluție. în perioada pubertară şi la femeia în plină activitate genitală.Modulul: 45. 1. pentru calificarea: asistent medical generalist. investigații. factori provocatori sau paleativi. Bartholonita: definiție. polimenoreea. ginecologic e Unitate de Conținuturi 1. Tulburări în minus: hipomenoreea. oligomenoreea. dispareunia. investigații. usturimi la sfârşitul micțiunii.1.1. menometroragia. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în standardele de pregătire profesională. Ginecologie Analizează semnele şi şi simptomele nursing în ginecologie specifice afecțiunilor . Infecțiile aparatului genital feminin. 1.1. dispareunie. timpul de apariție şi durata. Principalele afecțiuni ginecologice.3. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore. Vulvovaginite: definiție. arsuri. 1. GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE Not ă introductiv ă Modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE face parte din preg ătirea specifică din anul III. principii de tratament. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Aplică intervenții proprii şi delegate. 5. În modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE se regăsesc abilitățile din unitatea de competență tehnică specializată GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE.4. crt. Identifică problemele de dependență şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing)la pacientele cu afecțiuni ginecologice.

simptomatologie. displazii i cervicale: n Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 179 . Boala inflamatorie pelvină (BIP): definiție. evoluție.1.2. cervicale) şi f 2. etiopatogenie.3. Cervicite d iție.4. (metrite e investigații.1. principii de tratament.

simptomatologie.3. investigații.1. Definirea termenilor. bilete de ieşire din spital şi buletine de analiză. principii de tratament.1. 2. 2. Menopauza: definiție. evoluție. investigații.3. tratamentul.1. Identifică Culegere probleme a de de date C. 2. Definiție. C. screening-ul cancerului mamar. 2.2. principii de tratament. etiologie. investigații. 2.3. telor medicale (foaia de observați e clinică. 1. Dispozitivul intrauterin (DIU). Cancerul de sân. Deviații uterine. terapia de substituție. 2.2. manifestări clinice.5. clasificarea stadială. tumori secretante. 2.2. .3. cu cercetare afecțiuni a ginecologic documen e. evoluție.definiție.2.3. Tumori benigne: fibromul uterin. Etiopatogenie. Patologia sânului. manifestări. stadializare. Contracepția hormonală.2. Sterilitatea şi infertilitatea. semne şi simptome.etiopatogenie. tumori ovariene benigne.5.4.5. tratament.6. 2. 2. investigații. simptomatologie şi investigații. Tulburări de statică uterină şi incontinența urinară definiție. tratament. Patologia netumorală. investigații. 2. dependență Elaborează (date şi subiectiv planul de stabileşte e/obiecti îngrijire diagnosticu ve) prin l diverse de îngrijire metode: Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță interviu. 2. implicații psihologice. Prolapsul genital . Incontinența urinară la femeie: cauze. Contracepția şi planificarea familială. tratament. evoluție şi pronostic. Tumori maligne: leziuni precanceroase. 2. principii de tratament.2. Tumori ale aparatului genital. morfopatologie.2. (nursing) la pedagogic Nivelul: 3 avansat ă observați pacientele e. Sterilitatea conjugală. evoluție şi complicații. tratament.2. cancerul de ovar: clasificare. Metode locale şi de barieră. cancerul de col şi corp uterin.

ce?. sângerare uterină. 2. implicare. respirației.3. lipsă de cunostințe. participarea la examenul clinic general şi ginecologic. discuții cu membrii echipei de îngrijire şi aparținătorii. Probleme de dependență: durere (supraacută. 2. în ce măsură?. absența durerii. proces infecțios.2. TA. amețeli. somn şi odihnă suficiente.scrisori şi trimiteri medicale. confort asigurat. rănire.5 Diagnostic de îngrijire (nursing) = PES (problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependență). R. iritabilitate. sentiment de utilitate. 2. circulație inadecvată. măsurarea temperaturii. vulnerabilitate crescută față de infecții.1. tensiunii arteriale. lipsa scurgerilor vaginale. Analiza şi sistematizarea datelor semnificative. Independența/dependența. obiective pe termen scurt. stress. Obiectivul nursing: specificitate. 2. P. observabilitate (cine?. postură inadecvată. cum?. când?. 2. fatigabilitate. mobilitate păstrată. subacută. 2. Manifestări de dependență: nervozitate. ce se poate face?. mediu şi lung). inapetență. rețete. realism. Surse de dificultate: anxietate. T0 în limite normale. Manifestări de independență: stare de conştieță prezentă. hipertermie sau hipotermie. pulsului. comunicare eficientă la nivel motor şi afectiv. mobilitate limitată. acută. cronică). alimentație şi hidratare corespunzătoare. performanță. Calificarea profesională: Asistent medical generalist 180 .4. carnet de sănătate). 1. eliminări urinare şi intestinale normale.

aparat pentru insuflație. bisturiu. valve vaginale. pense porttampon lungi. obținerea colaborării şi acordului. 3. 1.1. Investigații.1.1. 1. celioscopia. tomografia . Resurse materiale. administrarea tratamentului general şi local. odiston. toaleta locală. mobilizare. soluții dezinfectante. 2. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. Instrumente: specul bivalv. dozări hormonale în sânge şi urină. Materiale: tampoane. Intervenții specifice. explicații. histerometru.(nursing). pense pentru col. examenul citohormonal. Pregătirea psihică: informare. 3. medicamente antihistaminice. spatula Ayre. Priorități în îngrijire: supravegherea funcțiilor vitale şi vegetative. soluții pentru investigații (acid acetic 3%. 2. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic Nivelul: 3 avansat ă 2. lamele. supravegherea eliminărilor. pregătirea pentru mici intervenții ginecologice.81 mm. histeroscop. câmpuri. chiurete. Pregătirea pacientei. electrocauter. 1. lame. manuşi. profilaxia infecțiilor. Examene imagistice: ecografia. evitarea spălăturilor.1. nitrat de argint 5%.1.3. a stării de conştiență. hidratare şi alimentare. C.). prevenirea complicațiilor. seringi de mărimi diferite. 3.2. Intervenții proprii (autonome): comunicare. rezonanța magnetică nucleară (RMN).4.1. igienă. asigurarea confortului psihic.2. histerosalpingografia. pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii.1. asigurarea poziției adecvate. comprese. 2. ace lungi de 10-15 cm şi groase de 0. determinarea PHului vaginal. Lugol. pense pentru biopsie. respectarea pudorii). recipiente pentru produsele recoltate. Intervenții delegate: pregătirea pentru investigații şi analize. colposcopia. foarfece. Examene endoscopice: histeroscopia. substanțe de contrast (omnipaque. Examene de laborator: examenul secreției cervicovaginale (bacteriologic şi parazitologic. celioscop. aparat Schultze. 3. histeropaque. educa ie. stabilirea momentului optim. examenul citotumoral Babeş-Papanicolau. colposcop. ț 2. Aplică intervențiile proprii şi delegate. supravegherea scurgerilor vaginale. 2. 3. a raportului sexual şi a administrării medicamentelor local. studiul glerei.2.2. soluții anestezice. albastru de toluidină etc.1.

Curba termică bazală. supravegherea după puncție. incidente şi accidente. pregătirea pacientei.2. Alte investigații. accidente. locul recoltării (vulvă. reorganizarea locului de muncă. Chiuretajul uterin: definiție. pregătirea produsului pentru examen. 3. Histerometria: indicații/contraindicații. galactografia.2. materiale necesare. pregătirea 181 Calificarea profesională: Asistent medical generalist .computerizată (TC). endometru). conduită. cervix-col. xerografia. Puncția vaginală (culdopunc ia): ț definiție.1. termografia. scop. 3. 3.1. vagin.2. Biopsia: definiție. 3. tehnica efectuării puncției (rolul asistentei). scop. mamografia. notarea în foaia de observație. indicații/contraindicații.2.4. scop. incidente. Intervenții ginecologice.

3. supravegherea funcțiilor vitale.4. 1. indicații şi contraindicații. mobilizarea. materiale necesare. educarea pacientei în vederea externării.manifestări de dependență absente sau ameliorate.adaptate la capacitățile fizice (resurselor) pacientului/familiei. Supravegherea faciesului. 3. Reformularea obiectivelor .1. reorganizarea locului de muncă.1. scop. poziția în pat.C. 3. examenul secreției vaginale. contraindicații. Îngrijirea postoperatorie. dotarea cu material didactic. 3. îndepărtarea pilozității. 3. bilanțul stării de sănătate şi investigații obligatorii. montarea sondei). observarea aspectului.4.4. Obiective stabilite: 1.3. pregătirea pacientei. susținerea psihică în intervențiile mutilante. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. stări abdominale.2. rolul asistentei în timpul tehnicii. Instruirea se va realiza în sălile de demonstrație şi în unități sanitare cu o buna materialelor şi a pacientei. 3. notarea în foaia de observație.3. pregătirea câmpului operator. 2. supravegherea după intervenție. Planificarea intervențiilor adecvate manifestărilor de dependență prezente în evoluția pacientului. incidente. prevenirea complicațiilor postoperatorii.3. Pregătirea preoperatorie. Tamponamentul vaginal: indicații. a diurezei.manifestări de dependență care se mențin sau apărute î perioada îngrijirii. combaterea durerii. reluării tranzitului intestinal. necrobioza fibromului uterin. Realizate .5. Supravegherea postanestezică.3. 1. Pregătirea generală. 3. tehnică. 3.2. particularitățile grupului de elevi instruiți. . executarea tehnicii. recoltarea fragmentelor pentru examinare şi trimitere la laborator. observarea conținutului extras. accidente. reluarea alimentației. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile.2. 3.2.3. Cadrele didactice au libertatea s ă decid ă num rul de ore alocat fiec rei ă ă teme in func ție de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştințe. 3. Pregătirea în urgențe: sarcina ectopică.3. 3. Sugestii metodologice Modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no țiunilor şi activităților privind GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE. 3. meşare). deprinderi şi abilități anterioare ale elevului.4. supravegherea pansamentului.4. Pregătirea specială: aseptizarea cavității vaginale (spălare. chistul de ovar torsionat. Transportul la salon.1. lichidului eliminat. Nerealizate . Spălătura vaginală: definiție. satisfacția pacientului.2.

munca independentă. discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. casete video. Instruirea în sala de demonstrație are o importanță deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competențelor specifice pentru viitorii asistenți medicali generalişti.conversația. Resursele materiale trebuie s ă cuprind ă o gam ă cât mai variat ă :planşe. cd-uri. observația.dotare materială. mulaje. simularea. scheme. folii de retroproiector. exercițiul. instrumente şi materiale sanitare.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. Se pot utiliza ca metode de învățare: expunerea. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 182 . Se va urmări aplicarea cunoştințelor la probleme reale ținându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenți medicali generalişti.

În elaborarea strategiei didactice profesorul va ține seama de următoarele principii moderne ale educației: . observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. . studiu de caz. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări).elevii participă cu cunoştințele lor dobândite anterior (cunoştințe preştiințifice sau însuşite în alte module) la procesul de învățare. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competențelor.elevii au stiluri diferite de învățare . fişe de lucru. plan de îngrijire. Se recomandă următoarele metode: observația. test scris. fişe de lucru.elevii învață când fac ceva şi când sunt implicați activ în procesul de învățare. planuri de îngrijire. . Cadrele didactice care asigur ă preg ă tirea la acest modul îşi stabilesc durata evalu ă fiec ă rii rei competențe. probe practice (demonstrație. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter interactiv. simul ă aplicații pe caz concret. planuri de educa ție. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Se evalueaz ă numai competen țele din acest modul. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l ă ă demonstreze elevul indiferent de locul. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel național comun de performanță care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. demonstrația. problematizarea. numărul de reevaluări şi distribuția acestora pe parcursul parcurgerii modulului. . investigația. plan de îngrijire). coevaluarea în grupul de lucru. O competență se evaluează în cadrul unui singur modul. compararea.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. proiect de activitate. evaluarea altor competen țe nefiind relevantă. Se recomand ă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. tema în clasă. ri. a atitudinilor față de o sarcină dată şi a comunicării. proiectul. descoperirea. fişe de lucru. analizarea informațiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea eviden țiereii aspectelor semnificative. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor organiza activități de învățare cu caracter practic aplicativ: scheme.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 183 .

Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ C. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în standardele de pregătire profesională. În modulul OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRIC se reg sesc Ă ă abilit ățile din unitatea de competență tehnică specializată OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ. inundații.2. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Analizează modificările organismului în timpul sarcinii. Supraveghează perioada de lăuzire si revenirea femeii în familie. C. sângerare. competență Descrie 46. Descrie aparatul genital feminin şi bazinul obstetrical. Analizează Nr. eclampsie). Modulul cuprins în curriculum-ul asistentului medical generalist este absolut necesar având în vedere domeniul vast în care acesta poate s lucreze fiind pus în situa ă ția de a îndeplini unele din atribuțiile moaşei în situații limită (izolare geografică. 5.Modulul 46: OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRIC Ă Modulul OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ face parte din pregătirea specifică din anul III semestrul I pentru calificare : asistent medical generalist. Modulul are alocate 120 de ore din care 72 ore. Participă la identificarea şi supravegherea gravidelor cu risc obstetrical. Obstetrică aparatul şi genital nursing in feminin şi obstetrica bazinul obstetrical. lăuzei şi nounăscutului. 3. mai ales în maternitate.semne şi simptome de sarcină. înzăpezire. Unitate Competenț de e crt. Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 1. Pregătirea moaşelor prin programe speciale reduce parțial competențele asistentului medical generalist în domeniul îngrijirii gravidei. invatamant clinic. travaliu precipitat şi naştere la domiciliu sau în ambulanță. naşterea normală şi nou-născutul în cazuri de urgență 4. . 2.1. Supraveghează travaliul normal.

stramtorile bazinului. iminenta ilio-pectinee. linia arcuata). 3. simfiza pubiana si arcul pubian. tuberozitatea ischiatica. promontoriu.descriere. vaginul. rol. nastrea naturala 2. Bazinul moale .planseul pelviperineal. spina iliaca antero-superioara. diametrele. uterul. F u nctiile uterului: ciclu mestrual si reintinerirea endometrului.Noțiuni de anatomie a aparatului genital 1.4.2.2.1.1.1 Organele genitale externe: vulva 1. Modificarile generale din partea sistemelor si aparatelor 184 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3.Functiile ovarului: ovogeneza si functia endocrina 2.Functiile trompei: cale de trecere pentru elementele sexuale si ou. trompa.1. Fecundatia.Organele genitale: inerne: ovarul. 1.5. loc d e f e c u n d a t i e .Glanda mamara .Modificarile organismului in timpul sarcinii. 3 .2. 3. articulatia sacroiliaca. Bazinul osos: alcatuire. nidatia. loc de nidatie si dezvoltare a sarcinii. Functiile vaginului. migratia. 2. organ de copulatie si de trecere a fatului.Notiuni de fiziologie a aparatului genital 2.Conținuturi 1. 2 . 2. repere obstetricale (creasta iliaca. 1. Bazinul obstetrical.

tulburari neurovegetati ve diminua te. bataile cordului fetal. semne urinare. Supraveghe ază travaliul normal. semne si simptome de sarcina C. manifes tari neurops ihice.1. miscari fetale. .2.3.2. naşterea normala si nou nascutul in cazuri de urgenta 1.Modifi cari locale 2.Trim estrul I: amenor eea. crestere a excitabilit atii si contractili tatii. 2. modifica ri de consiste nta. crestere a in volum a uterului. Trimestr ul II amenor ee. semne digestiv e. 2. modifica ri de forma si volum ale uterului. Sarcina normala semne si simptome 2.Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic Nivelul: 3 avansat ă modificările organismul ui in timpul sarcinii.T rime strul III uter marit de volu m.3.

sangerarea gingiilor. aspectul lichidului amniotic.1. 3.Conduita in delivrenta: semnele dezlipirii placentei . Influenta sarcinii asupra sexualitatii si familiei 4.4. Medicamentele si sarcina. 2. alimentatia. nastere 1. respectarea asepsiei si antisepsiei. 3. Semnele declansarii travaliului: contractii uterine ritmice si dureroase. stabilirea varstei sarcinii si a datei probabile a nasterii. pulsului. parti mici fetale palpabile. examenul general pe aparate. activitatea. 4. Adaptarea la rolul de mama.Educatia gravidei.Investigatii ultrasonice:auscultatia Doppler.1. arsura epigastrica. starea membranelor si colului. supavegerea b. ingrijirea copilului.Conduita in expulzia fatului: pregatira campului operator. observarea comportamentului. teste de laborator initiale. modificarea caracteristicilor contractiilor.2. III 3.3.Examenul lichidului amniotic: aminocenteza si amnioscopia. Perioadele si timpii nasterii 3. eliminarea dopului gelatinos.Investigatii paraclinice in sarcina.Pregatirea gravidei ptr. sarcinile asistentului medical privind monitorizarea mamei si copilului: masurarea tensiunii arteriale.2.Supravegherea prenatala 3. controlul integritatii placentei si a tesuturilor moi. asigurarea materialelor pentru primirea copilului.3.Obiectivele consultatiei prenatale si luarea in evidenta. 2.4.1.Problemele de dependenta in sarcina: alterarea confortului in legatura cu grețurile şi vărsăturile. bataile cordului fetal.4. ecografia.4.zisa pentru nastere 2.3. Consultatiile prenatale din trimestrul II.4.1.c. Examenul gravidei la termen Pregatirea propriu . deficit de cunostinte in legatura cu evolutia sarcinii. hemoroizi si varice.Schema repetării testelor de laborator. deschidera colului.Igiena sarcinii. Prima consultatie prenatala: bilantul starii de sanatate (anamneza. Calificarea profesională: Asistent medical generalist 185 .Examene de laborator: teste imunologice si radioimunologice.2. 2. Asistarea nasterii in cazuri de urgenta 3. 4. 3. 3. Conduita in perioada de dilatatie. 2. 3. igiena muncii. 3. nasterea.miscari fetale active. semne de suferinta fetala.1.2. constipatia. temperaturii. examenul obstetrical) si selectionarea gravidelor cu risc. pregatirea prenatala (pregatirea mameloanelor pentru alimentatia la san).f. igiena vestimentara si corporala.1. manifestari deteminate de adaptarea a organismului la sarcina. 1.1.

3. refacere a fiziologic a si anatomic aa organism ului matern).Lauzia fiziologica .4. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță propriupedagogic Nivelul: 3 avansat ă zisa. .definitie. profilapsia oftalmiei. stabilirea scorului APGAR. involutia uterina.Supravegherea lauzei in primele doua ore dupa nastere. C. pensarea. tardiva. albă. asfixia albastră. 2. Perioadel e lauziei (imediata . 4. perioada a IV-a. Supraveghe ază perioada de lauzie si revenirea in familie. 1. Primele îngrijiri acordate nou-născutului in sala de naştere: dezobstrucția. traumatisme obstetricale.4. intocmir ea planului de ingrijire. Participă la identificare a şi supraveghe rea gravidelor cu risc obstetrical 3. plaga ombilicală.5. supraveg herea functiilor vitale. cântărire şi măsurare. secretia lactata culegere a datelor.C.îngrijiri în apnee tranzitorie. . Suprave gherea manifest arilor lauziei: scurgere a lohiilor. identifica rea eventual elor problem e. identificarea malformațiilor.îngrijiri în primele ore şi primele ore şi primele zile după externare: alimentația şi igiena. ligaturarea şi secționarea cordonului.Educar ea lauzei .

Influenta sarcinii asupra bolii şi a bolii asupra sarcinii.2.1. Plan de educatie. 1. intoxicatii cronice (alcoolism.Incompatibilitatea sanguina Rh si AOB.partum. 1.Anomalii de durata a gestatiei.6.1. diabetul.10.Preeclampsia si eclampsia. parinti cu deficiente senzoriale si motorii.5. 1. 1.Nasterea prematura: definitie.Hemoragii din prima jumatate: avortul. antecedente obstetricale si ginecologice. 1. Sarcina cu risc prin factori materni de ordin general (varsta sub 20 sau peste 35 de ani. abruptio placentae ruptura uterină. bolile renale. 1. adaptarea bunicilor.3.11.9.Sarcina prelungita -suferinta fetala. Sarcina patologica 1. masuri contraceptive.Disgravidia precoce: ptialismul. Patologia anexelor fetale. mola hidatiforma. bolile endocrine.4. Patologia materna asociata cu sarcina: cardiopatiile.4.Anomalii de numar.7.5. 1.Interventiile chirurgicale si sarcina. sifilisul si gonoreea. alimentatia lauzei. prevenirea complicatiilor post . cauze.1. multiparitatea.Hemoragiile din sarcina. placenta praevia.Disgravidia tardiva (hipertensiunea de sarcina).1. 1. reluarea activitatii fizice si sexuale. igiena sanilor si a alaptarii. bolile hematologice. varsaturile incoercibile.2.2. bolile respiratorii. 1.3. moartea fătului in uter. 1. consum de droguri). 1. Educarea familiei pentru sprijinirea lauzei Rolul parintilor dupa nastere. sarcina extrauterina. 1. 1. 1.2. 1.4.8.Hemoragii din a doua jumatate: avortul din lunile V-VI. primele ingrijiri acordate nounascutului prematur.Boli proprii sarcinii.Suferinta fetala. 4. distocii osoase. adaptarea copiilor existenti.3. 1. Calificarea profesională: Asistent medical generalist 186 .pentru autoingrijire:igiena corporala si locala.5. Distocii de dinamica si dilatație . bolile infectioase. 1.noțiuni sumare. tabagism. inaltime si/sau greutate sub limita) conditii de peristaza neprielnice.

conversația.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. demonstra ția.elevii învață când fac ceva şi când sunt implicați activ în procesul de învățare.Hiperemeza gravidica (varsaturi incoercibile).4.elevii participă cu cunoştințele lor dobândite anterior (cunoştințe preştiințifice sau însuşite în alte module) la procesul de învățare.Hemoragiile postpartum. problematizarea.Prolabare de cordon. deprinderi şi abilități anterioare ale elevului.3. Planul de ingrijire pentru: 3.Placenta praevia. ă descoperirea. plan de îngrijire. 3. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. aplicații pe caz concret. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter interactiv.7. sala de demonstrație are o importanță deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competențelor specifice pentru viitorii asistenți medicali generalişti. Se recomand ă urm toarele metode: observa ția. 3. plan de educație. Cadrele didactice au libertatea s ă decid ă num rul de ore alocat fiec rei ă ă teme in func ție de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştințe.Nasterea prematura. . 3. 3. Instruirea se va realiza în s lile de demonstra ție şi în unit ăți sanitare cu o ă buna dotare material ă Instruirea . risc de sangerare. Se pot utiliza ca metode de învățare: expunerea. rsic de alterare a integritatii tegumentelor si posibil risc de infectie. . dotarea cu material didactic. alterarea echilibrului hidroelectrolitic. . proiect de activitate.elevii au stiluri diferite de învățare. munca .Ruptura prematura a membranelor. Probleme de ingrijire: hipersalivatie. Cadrul didactic trebuie s ă structureze con ținuturile astfel încât s -i ă permit ă elevului s ă -şi însuşeasc ă baza de cunoştin țe care s ă-l ajute la dobândirea competen țelor stabilite având în vedere num ă relativ mic de ore rul teoretice şi preg ătire practic ă.6. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ține seama de următoarele principii moderne ale educației: . edeme.2. 3.5.2 Disgravidie tardiva (preeclampsie si eclampsie). simulări. albuminurie.1. dispnee. Asistentul medical generalist lucreaz ăal ă turi de medicul de familie care are responsabilit ăți deosebite în supravegherea standard şi special ă gravidei în perioada a prenatal ă şi postpartum (de lăuzie) la domiciliu precum şi a nou-născutului.Abruptio placentae (apoplexia uteroplacentara). Sugestii metodologice Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no țiunilor şi activit ăților privind OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ.8. 3. 3. HTA. analizarea informațiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea eviden țiereii aspectelor semnificative. risc de anemie. ceea ce presupune cunoştințe şi abilități în domeniu. varsaturi incoercibile. particularitățile grupului de elevi instruiți. risc inalt de pierdere a starii de constienta. fişe de lucru. compararea. 3.

discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. În cadrul pregătiri practice din spital. să ia decizii corecte. folii de retroproiector. simularea. mulaje. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 187 . exercițiul. creativitatea si capacitatea de a lua decizii. instrumente si materiale sanitare. Se va urmări aplicarea cunoştințelor la probleme reale ținându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenți medicali generalişti. cd-uri. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. scheme. să-şi manifeste spiritul critic şi creativ.independentă. casete video. observația. formatorul va alege cazuri tipice care să-i permită elevului să analizeze.

investigația. evaluarea altor competen țe nefiind relevantă. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competențelor. . Cadrele didactice care asigur ăpreg ă tirea la acest modul îşi stabilesc durata evalu ă rii fiec ă rei competențe. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l ă ă demonstreze elevul indiferent de locul. probe practice (demonstrație. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. insistânduse asupra situațiilor în care asistentul medical generalist este pus în situația să hotărască şi să acționeze singur. coevaluarea în grupul de lucru. proiectul. O competență se evaluează în cadrul unui singur modul. Se evalueaz ă numai competen țele din acest modul. test scris. plan de îngrijire. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel național comun de performanță care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. a atitudinilor față de o sarcină dată şi a comunicării. joc de rol). fişe de lucru. tema în clasă.Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). studiu de caz. numărul de reevaluări şi distribuția acestora pe parcursul parcurgerii modulului.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 188 .

 Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PUERICULTURA. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii.1. 6. competenta 47. 3. C. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC. In modulul PUERICULTURA.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Nr. invatamant clinic. Unitatea de Competente crt. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copii bolnavi.2. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. 5. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III. Puericultura. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC  Nota introductiva Modulul PUERICULTURA.Modulul 47: PUERICULTURA. Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore. Elaboreaza planul de ingrijire (plan nursing). Aplica interventiile proprii si delegate. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PUERICULTURA. 2. 4. Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului. Supravegheaza pediatrie si nursing activ cresterea si specific dezvoltarea copilului semnele si simptomele afectiunilor copilului Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist C. Analizeaza . pentru calificarea asistent medical generalist.

genuvalgum/varum.2. cresterea ponderala. matanii costale. Dezvoltarea psihomotorie . dentitia de lapte si definitiva) 2. uscaciunea tegumentelor. scolioza. Incidente fiziologice ( involutia bontului ombilical. imunitate activa. scaderea fiziologica in greutate. atonie musculara. eritem fesier. cantarire. apnee. Programul de imunizari si profilaxie 3. diversificarea alimentatiei sugarului) 2. 2. persistenta pliului cutanat. Principalele etape de crestere si dezvoltare. semn Chwostec.1. calendarul imunizarilor) 3. imunitate pasiva.2. eritem fesier febra tranzitorie) 1. paloare persistenta. determinarea scorului Apgar reflexe arhaice.3. cifoza. alimentatia mixta. masurare) 1.1.2. wheezing 189 .etapele dezvoltarii psihomotorii 3. Ingrijiri la nastere (dezobstruarea cailor respiratorii superioare. expectoratie. tiraj. Profilaxie ( profilaxia rahitismului) 1. alimaenatatia artificiala.Continuturi 1. Calendarul imunizarilor (imunitate.1. criza genitala a nounascutu. disfagie. cresterea staturala. edeme de foame. Semne si simptome: dispnee. Cresterea staturo-ponderala ( legile cresterii si dezvolatarii. ligaturarea lantului ombilical profilaxia oftalmiei gonococice. Ingrijirile nou-nascutului si sugarului 1. cianoza. craniotabes. Alimentatia ( alimentatia naturala. hipotonie musculara. tuse.

hemoragia cerebromeningeala 2.R. disartrie. gastroenterita acuta.A. leucemii. sindroame hemoragice. suflu sistolic. ascita. hiper/hipotensiune. etiopatogenie. anemii 2. petesii. convulsii tonicoclonice.9.. convulsii tonice. tahicardie. Afectiuni cardiovasculare: cardiopatii congenitale. gingivoragii etc. junghi toracic. insuficienta cardiaca.3.1. disurie. diaree. oligurie.4. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copiii bolnavi C. pleurezie ortopnee. amigdalite 2.8. epilepsie. malabsorbtie.6.5. contuzie. Afectiuni carentiale: sindromul de malnutritie (distrofia) rahitism-tetania rahitica.A. Afectiuni urinare: infectii ale tractului urinar. I. Afectiuni respiratorii: bronhopneumonia. Boli ale glandelor endocrine si de nutritie: hipo/hipertiroidism. hipo/hipercorticism. paralizia flasca.2. Afectiuni digestive si glandele anexe: B. colaps vascular 2. Afectiuni ale sangelui: anemii.4. echimoza. anorexie. Afectiuni neo-natale: encefalopatia hipoxicischemica. embolia. hematurie. glomerulonefrita 2. deshidratare. stenoza valvulara. astm bronsic. talasemie. simptomatologie. 2.7. hidronefroza. principii de tratament) 2. parazitoze intestinale. hepatite 2. jugulare turgescente. hemofilie. apetit exagerat. Afectiunile copilului ( definitie. enurezis. tenesme vezicale.polipnee. purpura epistaxis. Elaborarea planului de ingrijire (planul nursing) . hepetomegalie. avitaminoze 2. Afectiuni ale SNC: convulsii. polakiurie. investigatii.3. diabet zaharat C. melena.D. varsaturi. pericardita. sindromul dureros abdominal. dureri abdominale.. handicap motor si psihic 2.

mobilizare.1. Criterii . alterarea procesului de crestere si dezvoltare 1. vulnerabilitate. sociologica. deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera si absorbi substantele nutritive. alterarea tegumentelor si mucoaselor. Interventii proprii: comunicare. observabilitate 2 Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor vitale. hidratare. manifestari de independenta 2. profilaxie.specificitate. igiena.1.Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 1. dezinteres fata de masurile de igiena. performanta. profilaxia infectiilor. a starii de constienta. lipsa de cunostinte 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii. educatie 190 . manifestari de dependenta 2.3. obstructia cailor respiratori.2. implicare. realism. interviu apartinatori/copil. deficit de cunostinte. risc de accidente. diaree. Modalitati de culegere de date: observatia clinica. prevenirea complicatiilor 3. Interventii: 3. supravegherea functiilor vegetative. comunicare ineficienta la nivel intelectual. alimentare. alimentatie insuficienta cantitativ/calitativ. surse de dificultate: fizica. psihologica. comunicare ineficienta la nivel afectiv. cercetare documente medicale. discutii cu membrii echipei de ingrijire 2 Sinteza informatiilor 2. alimentatie exagerata cantitativ/calitativ.

branula (fluturas) recipiente speciale pentru colectat urina la copii.D.manifestari de dependenta absente sau ameliorate aplicate 1. Pregatirea psihica: informare. drenaj postural.2.P. Materiale . solutii de spalaturi. masti de oxigen adecvate. .2.1. paracenteza. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. sursa delegate oxigen. punctie rahidiana. recoltarea sputei/urinei/materii fecale. solutii antiseptice. cantar de sugari. eprubete (vacutainere) trocare. ace punctie. sonda de aspiratie.copil/apartinatori 3. Instrumente: apasator de limba. pediometru.2. Evalueaza rezultatele ingrijirilor 1.1. ingrijiri de suplinire pentru sugar si copil mic 1. aspirator de secretii. nerealizate. Pregatirea fizica: pozitii adecvate. igiena. incubatoare cort de oxigen etc 1.comprese. planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia copilului  Sugestii metodologice Modulul „PUERICULTURA. trusa perfuzie.2. administrarea tratamentului general si local 1. reformularea obiectivelor: adaptate capacitatilor copilului conform cu varsta si dezvoltarea 2. Resurse materiale: C. recoltari secretii buco-nazofaringiene. Obiective stabilite: C. substante de contrast 2.2.1. Interventii delegate: pregatirea si participarea la examenul clinic. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC” poate fi parcurs in mod independent. camp operator 3. realizate. sonda Nelaton. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. solutii perfuzabile. probe functionale respiratorii. Aplica interventii proprii si 1. medicamente.5.1. explicatii. ace de punctie.manifestari de dependenta care se mentin 2 Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil: 2. IDR la P. anestezice. toracocenteza. asigurarea confortului psihic al copilului si al apartinatorilor 2. seringa Guyon. seringi. aerosoli. atela pentru imobilizat bratul. tampoane. pregatirea pentru investigatii si analize. aspirarea secretiilor orofaringiene instalatii..6.

elevii au stiluri diferite de invatare . Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. dotarea cu material didactic. PEDIATRIA SI NURSING SPECIFIC”. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei volumul si nivelul de cunostinte.elevii participa cu cunostintelelor dobandite anterior la procesul de invatare Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 191 .Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind „PUERICULTURA.elevii invata cand fac cevasi cand sunt implicati activ in procesul de invatare . deprinderi si abilitati anterioare ale elevilor.

exercitiul. momentul si persoana care face evaluarea. proiectul plan de ingrijire. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. fise de lucru. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). planuri de ingrijire. . problematizarea. instrumentar si materiale sanitare diverse. dezbaterea care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul.plan de ingrijire). munca independenta. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. demonstratia. SPP-ul stabileste un nivel national.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. studiu de caz . descoperirea.uri. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Se evalueaza numai competentele din acest modul. compararea. lucrul in grup. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa.. comun de performanta. studiul de caz. fise de lucru. scheme.D . analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv se recomanda urmatoarele metode: observatia. Cadrele didactice. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. probe practice (demonstratie. test scris. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala (stagiu clinic). Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Indiferent de locul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. conversatia. discutiile. simulari. C. fisa de lucru. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale existente. casete video. folii de retroproiector. manechin. simularea. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. pentru verificarea atingerii competentelor. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 192 .

Analizeză semnele şi simptomele specifice afecțiunilor neurologice 2. Modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE are alocate 120 de ore din care 84 ore. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competențelor şi conținuturilor. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în standardele da preg ă tire profesional ă Programa şcolar ăse va . crt. pentru calificarea: asistent medical generalist. Aplică intervențiile proprii şi delegate 5. invatamant clinic.MODULUL 48: NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE Not ă introductiv ă Modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE face parte din preg ătirea specific ă din anul III. Lista competen țelor specifice unit ății de competen ți corespunz ătoare modulului: 1. Neurologie şi nursing în neurologie C2 Identifică problemele de dependență . Unitatea de competență: NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE Nr. Elaborează planul de îngrijire (nursing) 4. 3. În modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE se re g ă sesc abilitățile din unitatea de competență tehnică specializată. utiliza împreun ă standardul de preg tire cu ă profesională specific calificării. Identifică probleme de dependență şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacient cu afecțiuni neurologice. Unitatea de competență şi stabileşte Competenț diagnosticele e C1 Analizeză semnele şi simptomele specifice afecțiunilor neurologice 48.

carnet de sănătate. ascultare). 1. nevralgia sciatică.O. Sindrom de neuron motor central ci şi periferic. paralizii. paraplegie. cefalee. examen fizic (inspecții. dizartrie.11. afonie. principii de tratament) 2. o pareze. lo pierderea memoriei. prezente în neurologie: P -atitudini particulare. Neuroinfecții 1. Cefaleea.Culegerea de date (date subiecte.6.7. nevralgiile 2.T. vi dezorientare în timp şi spațiu. Epilepsia (definiție. gi hemipelgie.2.4. e modificări ri R. Analizarea şi organizarea datelor: informații 193 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . fe 2. Procese expansive cerebreale 2. t mobilitate ol activă şi forță musculară. paralizii periferice izolate) 2. Come 2. scrisori medicale. r incontinență de urină şi p materii fecale. observație cercetare documente medicale (foaia de observație clinică. n ataxie.9. vertij. tremurături. obiective) prin diverse metode: intervin (direct-indirect cu întrebări inchise deschise). trimiteri.1. manifestări. a tulburări de mers. p Conținuturi tematice olinevrite. Semnele şi simptomele 3. a tetraplegie hipertonie. Principalele afecțiuni neurologice: ri 2. Patologia spinală 2. atrofie r musculară.8. bilete de ieşire din spital. Patologia vasculară cerebrală 2.poliomiozitel e) 2. ( 2.10. Boala Parkinson 2. e convulsii.5. rețete) discuții cu echipele de îngrijire şi aparținătorii. escare. Patologia musculară (miastenia.

Materiale: garou. postură in adecvată. 3. risc de accidente. 1. TO) în limite normale.Pregătirea psihică: informare. seringi. tegumente palide reci. explicații. Instrumente: ciocan de reflex. de mediu social (izolare. observabilitate (cine. Resurse materiale: 1. obnubilare. Surse de dificultate de mediu fizic. tensiometru.4.2. Imobilitate. scutece unifolosibile. a stării de conştiență. mobilizare. analgezice. ce se poate face. somn şi odihnă corespunzătoare. Obiectivul nursing: specifitate. circulația periferică deficitară. termometru. cum în ce măsură. Pregătirea pacientului: 2. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de dependeța) 1. ace. Intervenții delegate: pregătirea pentru investigații şi analize. Intervenții specifice: 3. 2. muşama şi aleză. seringi. igiena. solicitare intelectuală. 2. Intervenții propii (autonome) comunicare. realism. 2. Priorități de îngrijire: supravegherea funcțiilor vitale şi reflective. diminuarea sau absența mişcării.2.1. Manifestări de independență: pacientul conştient. implicare. transport. pense.2.1.1. soluție oftalmică. P. hidratare. somnolență.1. Puncția rahidiană (pregătirea psihică şi fizică a bolnavului. escară de decubit. pregătirea pentru puncție rahidiană. oftalmoscop. trocare. irigator. poziționarea pacientului pregătirea materialului şi locului de puncție) . mască de oxigen. mediu scurt. uleiuri. alimentare. oftalmodinamometru. educație 2. oxigen. 2. 2. de mediu psihologic (stres.de îngrijire (nursing) la pacient cu afecțiuni neurologice. prevenirea complicațiilor 2. săracă) lipsa cunoaşterii 2. poziția adecvată. C3 Elaborează planul de îngrijire (nursing) C4 Aplică intervențiile proprii şi delegate semnificative. 1. sonde vezical. 2. igienă. funcțiile vitale (R.1. Dezorientare în timp şi spațiu. substanțe dezinfectante. comunicare ineficientă la nivel senzorial. asigurarea confortului psihic 2. perfuzor. sonde de aspirație.2. comunicarea coerentă eficientă. intelectual. performanță. îngrijire administrarea tratamentului local şi general. soluții perfuzabile. când?) obiective pe termen lung. epubete.2.3. Pregătirea fizică: asigurarea confortului optim. mobilitate bună orientare în timp şi spațiu prezentă. TA. Independența/Dependența: 2. ce.

a stomatitei.3.5. a constipației. Intervenții în crize de epilepsie ( poziționarea orizontală.2. a anchilozei cauzate de imobilizarea 194 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Îngrijirea cavității bucale şi prevenirea uscării corneei la comatoşi 3.3.7. Prevenirea atrofiei musculare. imobilizarea bolnavului pentru a preveni eventualele loviri) şi după criză verificarea permeabilității căilor respiratorii. Prevenirea escarelor 3. introducerea între arcadele dentare a unui obievt moale de cauciuc. Intervenții de urgență : oxigenoterapie. urmărirea şi notarea eliminărilor (vărsăturilor .6. intubație orotraheală 3.4. pregătirea pacientului pentru fund de ochi şi TACR 3. aspirarea secreților) 3.8. diureză) 3.

obținerea acordului scris cerut de neurochirurg. sulfat de magneziu) 3. Pregătirea preoperatărie : Tumori craniene Pregătirea generală bilanțul clinic general funcțiile vitale şi vegetative. Examenul radiologic ( radiografic simplă ) şi tomografia computerizată 3. trusă pentru traheostomie. Se recomand ă ca parcurgerea temelor din program ăs ăse fac ăîn ordinea stabilit ăîn tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile.Realizate. dotarea cu material didactic. Pregătirea în urgențe 3. Pentru corectarea creşterii tensiunii intracraniene perfuzie ( glucoză.4. igienă. transportul şi poziția în pat.10. sprijin psihologic pentru pacient şi familie. satisfacția pacientului.3. 2. în ziua operației).manifestare de dependență absente sau analizate. 3.11. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no țiunilor şi activităților privind NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE.10. 3. 3.7. urină. 1. Instruirea se va realiza în s ă de demonstra ție.1. pierderi lichidiene ( sânge.10. anxiet ții.6 Supravegherea pacientului ( aspectul general. vărsături). Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num ă rului de ore alocat fiec ărei teme în func ție de dificultatea temei.prelungită 3.10. trusă pentru puncție lombară). Nerealizate: manifestare de dependență care se mențin. 3.2.10. pregătirea locală (pilozitate) recoltari de laborator. munca . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui ți.12. Pregătirea pentru intervenție ( în ziua precedentă. Se verifică posibile hipotensiune posturală 1. deprinderi şi abilități anterioare ale elevului.5.10.8. manifestări de dependență apărute pe perioada îngrijirii. Se pot utiliza ca metode de învățare : expunerea.9 Administrare de oxigen. Asigurarea confortului.9.1.10.10. Îngrijirea postoperatorie 3.2. li deosebit ă în realizarea corespunz ătoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali generalişti. Obiective stabilite: C5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 1. 3. Prevenirea complicațiilor postoperatorii retenție urinară 3. Reântoarcerea în salon. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitățile fizice ale pacientului. combaterea durerii. conversația. ă 3. parametrii fisiologici. Pregătirea materialelor pentru îngrijirea postanastezică ( sondă de aspirație. unități sanitare cu o bun ă li dotare material ă Instruirea în s ă de demonstra ție are o importan ță . transfuzii 3. volumul şi nivelul de cunoştin țe.10.10. 3. Planificarea intervenției: adecvate manifestării de dependență prezente în evoluția pacientului.

Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. dezbaterea. instrumentar şi materiale sanitare diverse (atele.independentă. discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. Se va urmări aplicarea cunoştințelor la problemele reale. exercițiul. CD . etc. casate video.uri. simularea.) Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 195 . manechin. studiul de caz. folii de retroproiector. scheme. brancardă. pentru a se putea ține cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. observația. feşi. comprese etc.

Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 49. 49. Identific ă problemele de dependen ță şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienții cu boli psihice.2. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor psihice. 49.MODULUL 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Not ă introductiv ă Modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE face parte din pregătirea specifică din anul III. 49.3. In modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE se regăsesc abilită ți din unitatea de competență tehnică specializată PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE. utiliza împreun ă standardul de preg tire cu ă profesională specific calificării. 49. invatamant clinic. Analizează semnele şi simptomel e specifice bolilor psihice . crt. Modulul are alocate 120 de ore. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Unitatea de Competente competenta Psihiatrie si nursing in psihiatrie Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat C 1.1.4.5. 49. din care 84 de ore. Tabelul de corelare a competen țelor si con ținuturilor Unitatea de competen ță: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Nr. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise in standardul de preg ă tire profesional ă Programa şcolar ăse va . pentru calificarea: asistent medical generalist. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Aplică intervențiile proprii şi delegate planificate.

caracteristici.1. cenestopatia.2. memoria. dislaliile etc. sexual).3. 196 . agitația maniacală. tumori cerebrale. Tulburări ale conduitei motorii: manierismul. psihomotorie. hiperbulia. investigații.1. caracteristici. principii de tratament si de recuperare. clasificare. dislogiile. clasificare. Calificarea profesională: Asistent medical generalist 1. 2. Principalele afec țiuni psihice: 2. gândirea. 2. 2. 1. 1. abulia. clasificare. Psihozele toxice (alcoolismul. Nevrozele: definiție. halucinațiile. fobiile. inhibiția psiho-motorie. tulburările instinctelor (alimentar. Tulburări ale proceselor cognitive (percepția. 2. bizareria. paratimiile. Psihopatiile: definiție.4. Tulburări ale afectivității si voinței: distimiile. impulsiunile. hipoestezia. endocrine).3. Semne şi simptome prezente in bolile psihice: 1. de apărare. epilepsii). dismneziile. 1.Continuturi 1. manifestări psihice in boli cu localizare encefalica (traumatisme cranio-cerebrale. agitația. catatonia.2. vorbirea): hiperestezia.4. caracteristici. disfaziile. Tulburări ale personalității: tipuri de personalități dezarmonice. manifestări psihice in boli generale (infecțioase. catalepsia. Patologia psihiatrică secundară altor boli: manifestări psihice din perioada purperală. akatisia. Tulburări ale conştiinței (cantitative si calitative): definiție. disprosexiile. stereotipia. etiopatogenie. toxicomaniile): definiție. sugestibilitatea. atenția.5. simptomatologie. principii de tratament.

7. clasificare. principii de tratament. psihoza maniaco-depresivă. clasificare. definiție.simptomatologie. principii de tratament.6. investigații. Aplică intervențiile proprii şi delegate . 2. 2. definiție. simptomatologie. C 2.5. simptomatologie. Oligofreniile. 2. schizofrenia. Identifică problemele de dependență si stabileşte diagnosticel e de îngrijire (nursing) la pacienții cu boli psihice Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat C 3. investigații. Dementele: definiție. principii de tratament. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. etiopatogenie. Psihozele endogene: paranoia. clasificare. simptomatologie.

2. insomnie. Resurse materiale: alterarea 4. implicare. fără idei halucinatorii. Intervenții proprii (autonome): comunicare.1. Obiectivul nursing: specificitate. Manifestări de dependență: lipsa de igienă. (conflicte clinică. 4. 3.2. violență. contenția mecanică. 2. principii de tratament. agitație psihomotorie. psihoterapie. semnificative.O. sedative). obiective) prin diverse metode: de ordin psihologic (traume psihice. idei contenție etc. palpare. evenimente amenințătoare). Instrumente: seringi. necomplianță. procesului gândirii. neglijență. tensiometre.2. bilete de intrafamiliale. medicamente (tranchilizante. Analizarea si organizarea datelor: informații poate face? cum? in ce condiții? când? . administrarea tratamentului general si local. sau igiena. izolare socială. performan ță. carnet de sănătate. echipei medicale si cu aparținătorii. rețete etc. observabilitate (cine? ce? ce se auscultație. obținerea inferioritate sau megalomanie. Intervenții delegate: pregătirea pentru autoîngrijire.2. cooperant. obiective pe termen scurt. percuție. delirante.3.2. examen psihic).1. alimentației.3.1. tumori. educație.corifabulație. 4. Surse de dificultate: de ordin fizic 2. prevenirea autoagresivității si păstrata. sa tentative de auto-. stetoscop. de ordin social cercetarea documentelor medicale (F. profilaxie. ergoterapia.).2. Independență/Dependență vitale si 2.2. autoîngrijească. interviul formal sau informal. scrisori medicale. hipnotice. profesionale) lipsa cunoaşterii trimitere. Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Priorități de îngrijire: supravegherea funcțiilor 2. 3. tentativă de suicid. profilaxia infecțiilor si a normale. fără idei alimentare. materiale pentru halucinații. investigații si analize. 3. explicații. bilete de ieşire din spital. tentative de suicid.1.2. igienei. comunicare verbală alterată.2. perturbarea somnului. potențial crescut pentru 4. Materiale: trusă de perfuzat. stres. feşi de tifon. Pregătirea psihică: informare. heteroagresivitate.1.1. cu somn odihnitor. anxietate. criză de violentă. Probleme de dependență: deficit de 3. cu mobilitate comportamentului. stereotipii. soluții perfuzabile. 197 stare crepusculară. catatonie. inadaptare socială. discuții cu membrii mijloacelor de a face fata împrejurărilor nefavorabile ale vieții. mediu si lung). Manifestări de independență: pacient vegetative. cu semne vitale in limite heteroagresivității.perturbarea imaginii de sine. Culegere de date (subiective si (traumatisme. protecție si autoprotecție. mobilizare. realism. 2. examen fizic (inspecție.4. capabil să se complicațiilor. liniştit. observația.1.1. sonde digestive. bizarerii vestimentare. comprese. Preg ă tirea pacientului: sentimente de 4. alterarea centrilor nervoşi). fără durere. negativism neuroleptice incisive si alimentar.

2. Se recomand ă ca parcurgerea temelor din program ă s ă se fac ă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile.1. scoaterea din sevraj. Elevii vor fi puşi in situa ții de înv ățare in grup sau individual. sedarea. dotarea cu material didactic. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). stabilirea de noi termene: adaptate la capacitățile psihice si fizice ale pacientului. Obiective stabilite pe termen mediu si lung: rezultatele 5. 5. dezbateri. Se evaluează numai competențele din acest modul. alimentația enterală. mod de realizare. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore ă alocat fiec ă teme in funcție de: complexitatea şi dificultatea temei. 4. Intervenții de urgență: imobilizarea/contenția mecanică. deprinderile şi abilitățile anterioare ale elevului. 4.3. continuitatea in îngrijire. igienă. efecte secundare. dezintoxicarea. asigurarea unui mediu securizant fără excitanți psihici. 4.1. obiective. C 5. volumul şi rei nivelul de cunoştințe. apropiere .3. manifestări de dependență apărute pe perioada îngrijirii. evaluarea altor competențe nefiind relevantă. de identificare şi rezolvare a problemelor de dependență. pacient necompliant.manifestări de dependență care aplicate se mențin. 5. Realizate . întreb ări structurate. instrumentar si ă materiale sanitare adecvate.3. „Drumul spre lumin ”). Evaluarea trebuie s ă fie corelat ă cu criteriile de performan ța şi cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Preg tire ă Profesională. Acțiuni de susținere a eu-lui bolnavului psihotic: stabilirea de limite. rezolvarea de sarcini. studiu de caz. Resursele materiale trebuie s ă cuprind ă o gam ă cât mai variat ă planşe. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter practic-aplicativ: discuții de grup. psihanaliza:definiție. Reformularea obiectivelor. 4. Pregătirea fizică: asigurarea condițiilor de confort ambiental. probe scrise de tip itemi.Administrarea neurolepticelor: clasificare. gestionarea cazului. : scheme. asepsie si antisepsie. se recomandă studii de caz.1. Psihoterapia.depărtare. manechin.1. Cadrele didactice care asigura pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competențe. comunicarea.3. casete video („Zbor deasupra unui cuib de cuci”.3. rezolvând sarcinile de lucru repartizate. poziție adecvată. Evaluează 5.manifestări de dependență îngrijirilor absente sau ameliorate.2. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui ți. pe tipuri de patologie precizate in con ținuturile tematice. indicații. Planificarea intervențiilor: adecvate manifestărilor de dependență prezente in Sugestii metodologice evoluția pacientului.2.2 Nerealizate . decizional. jocuri de rol.3.1. Intervenții specifice: 4. indicații. numărul de reevaluări si distribuția acestora . pacient compliant. 4.4.complianței. ca demers logic. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. ergoterapia. 5. exerciții practice.2.

pe parcursul anului şcolar. elevul trebuie să-şi formeze capacită țile de observare reflectivă. să aibă experiențe concrete legate de îngrijirea acestora. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstrație si stagii clinice in secții de psihiatrie si va avea ca scop formarea abilitaților si atitudinilor necesare îngrijirii pacienților cu boli psihice. de comunicare si relaționare cu pacienții cu afecțiuni psihice. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 198 . In stagiul clinic.

din pregatirea specifica din anul III pentru calificarea : asistent medical generalist.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC face parte Modulul 50: ANESTEZIE .TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Nr. Analizeaza principalele tipuri de anestezie 2.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave 3. Anestezie terapie intensiva si nursing specific C.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ANESTEZIE .Analizeaza principalele tipuri de anestezie diagnosticele de ingrijire la pacientii cu afectiuni grave. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Unitate Competențe C. 4. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 5. de crt.3. invatamant clinic. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave C. 1. Identifica problemele de dependenta si stabileste . Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore.  Not ă introductiv ă Modulul ANESTEZIE .TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC competență 50.2. In modulul ANESTEZIE . Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate  Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competenta: ANESTEZIE .  Lista competentelor specifice unității de competență corespunzatoare modulului: 1. Aplica interventiile proprii si delegate 6.

eliminare 199 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Culegere de date: interviu. observatie clinica. Semne clinice: dispneee. starea de constienta. supravegherea pacientului 2. socul. Surse de dificultate 3. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. profunzime a comei. tulburarile de ritm si de conducere. 2. Rahianestezia 1. comele.Tipuri de anestezie: 1. Analiza si sinteza datelor 2.3. oligoanurie. tahicardie. intinderea si profunzime a arsurii. hipotensiune. intoxicatii. Anestezia locala Definitie. explicatii. asigurarea conortului psihic 2. cercetare documente medicale.2. etc. 1. Anestezia generala 1. arsuri. fibrilatie. bradicardie.3. Pregatirea fizica: preanestezia. absenta pulsului. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. insuficienta renala acuta. apnee. materiale necesare. Manifestari de dependenta 2. pozitie adecvata 1.1. hipertensiu ne. Pregatirea psihica: informare.2. Afectiuni grave: dezechilibre hidroelectrolitice si acidobazice. Perioada postoperatorie a pacientilor operati sub anestezie generala. Anestezia peridurala 1.2. 2.1.4. circulatie inadecvata. Manifestari de independenta 2. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): dispnee. degeraturi. insuficienta respiratorie acuta. stopul cardiorespirator.1.Conținuturi 1.

realism. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. Materiale: pat special. Restructurarea planului de ingrijire : 2. 2. platou steril. igiena.1.faringiene. igiea. oxigenoterapia. supravegherea starii de constienta. etc. alimentare insuficienta cantitativ si calitativ. 2. observabilitate 2. resuscitarea cardiorespiratorie. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezete in evolutia pacientului . truse de perfuzie si transfuzie. asigurarea confortului psihic.1.2.2. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2.1. transfuzii. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate 1. explicatii. seringi si ace sterile. hidratare. 1. C. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. comunicare ineficace la nivel senzorio-motor. camp operator 3. administrarea tratamentului general si local. 2. mobilizare. Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1.inadecvata prin deficit.Prioritati de ingrijire. imobilitate. aparatura pentru oxigenoterapie. Aplica interventiile proprii delegate si C. perfuzii.2.Criterii obiective: specificate. 1. 1.5. Interventii: 3. aparatura pentru monitorizare. mentinerea functiilor vitale. performanta. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. comunicare ineficace la nivel afectiv.2. implicare. 3. alimentare. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. substante antiseptice etc. aspirarea secretiilor oro . profilaxie. afectare fizica si/sau psihica.6. Pregatirea psihica: informare.1. Obiective stabilite: 1. educatie 3. tavita renala.4. truse de instrumente sterile. anxietate. supravegherea functiilor vegetative. traheotomie. comprese sterile.2. pansamente. profilaxia infectiilor. supravegherea functiilor vitale monitorizare. Resurse materiale 1. Interventii proprii: comunicare. pregatirea preoperatorie si ingrijirile portoperatorii. mobilizare etc.Instrumente: tensiometru. vulnerabilitate in fata pericolelor. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) C. aparatura pentru respiratie asistata. prevenirea complicatiilor. manusi sterile.1. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora.

volumul si nivelul de cunostinte.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. dotarea cu material didactic. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ANESTEZIE . Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de 200 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Sugestii metodologice Modulul ANESTEZIE .

planul de ingrijire.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale.plan de ingrijire). care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. planuri de ingrijire. comprese etc.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). pentru verificarea atingerii competentelor. proiectul. In elaborarea strategiei didactice. fisa de lucru. studiu de caz .elevii au stiluri dierite de invatare. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. existente. unitati sanitare cu o buna dotare materiala.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. simulari. simularea. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Se evalueaza numai competentele din acest modul. observatia. fise de lucru. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. evaluarea altor competente nefiind relevanta. . Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. compararea. . la procesul de invatare.elevi instruiti. Indiferent de locul. . instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. munca independenta. problematizarea. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. test scris. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. . profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : . scheme. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. probe practice (demonstratie. folii de retroproiector. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. studiul de caz. momentul si persoana care face evaluarea. CD-uri. dezbaterea. descoperirea. brancarda. conversatia. casete video. Cadrele didactice. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. discutiile si lucrul in grup. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. demonstratia. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. manechin. fesi. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. exercitiul. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 201 .

tensiune arterială Atitudini şi posturi: pasivă.1. stupoarea.MODULUL 51: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO CHIRURGICALE Not ă introductiv ă Modulul CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . Modificări ale funcțiilor vitale: respiratorii: obstrucția căilor respiratorii. dispnee.CHIRURGICALE face parte din preg ătirea specific ă din anul III. În modulul CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . hemoragii cutanate. spută.3. Programa şcolar ă va utiliza împreun ă standardul de preg tire se cu ă profesional ăspecifice calificării. Starea perceptivității: răspunsuri motorii la stimuli senzoriali şi dureroşi Starea reactivității: semne neurologice: reflexe (reflexe cutanate. Unitatea de Competenț crt. Analizează semnele şi simptomele specifice urgențelor 3.2. amplitudine mişcări. 5. osteotendinoase. criza epileptică. digestive: C. Identifică modificările de comportament şi aspect general ale pacientului 2. edemul căilor respiratorii. 2. Analizează semnele şi simptomele specifice urgențelor . Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în standardele de pregătire profesională. icterul) erupții cutanate. Aplică măsurile de urgență. redoarea cefei. tuse. pierderea conştienței (sincopa. forțată (ortopneea. Modificări tegumentare de culoare (paliditate. ascita. Identifică chirurgicale modificările de comportam ent şi aspect general ale pacientului Conținuturi tematice 1. hipertensiune arterială. turgescență venoasă. hipotensiune arterială. hemoptizie cardio vasculare: tulburări de ritm cardiac. Modificări de comportament: Starea de conştiență: torpoarea. pupilare) redoarea cefei. tulburări circulatorii . coma). Monitorizează evoluția pacientului Tabelul de corelarea competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . urticarie. Conduita în urgențe medico C. globii oculari. alte poziții forțate). LCR.1.2 Semne generale :puls.CHIRURGICALE se reg ă sesc abilitățile din unitatea de competență tehnică specializată Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore. roşeață. pentru calificarea: asistent medical generalist. pliul cutanat. 1. temperatură. cianoza. halena. Produse patologice: sânge. confuzia. colaps cardio vascular. invatamant clinic.CHIRURGICALE Nr. edemul. Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 1. obnubilarea. competență e 51. Evaluează elementele de gravitate 4.1. pupile 1. circulație venoasă colaterală superficială.

hematemeza. echilibru static şi dinamic. mişcări involuntare Renale:anuria. motilitate. globus vezical 2. Stop cardio respirator: 202 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . de conştiență. cefalee. reflexe. frison. Ne uro log ice : tulburări de comportament.vărsături. hipotermie. hipertermie. melena Altele: febră. deglutiția. sughiț.2. convulsii. durerea.

Anafilaxia: înțepături de insecte. Evaluează elementele de gravitate C. din intoxicații exogene. şoc cardiogen. tumefacții la nivelul faringelui. diabet zaharat. tulburări ale SNC. ciuperci. alimente Intoxicații: alcooli toxici. bronhospasm. ale membrelor. preeclampsia şi eclampsia. monoxid de carbon. secundare: hipertensiune arterială. valvulopatii.3. traumatisme. politraumatisme craniene. droguri Comele: neurologice . hipotermia. Afecțiuni: insuficiența respiratorie acută. substanțe caustice. hipotermia. urgențe metabolice hipoglicemie. secreții bronşice. disecție de aortă. Arsuri grave: termice. laringospasm.metabolice. trauma cardiacă non penetrantă). electrocutarea şi trăsnetul: tipul curentului. disritmii severe. de insecte arsuri. embolie pulmonară. pesticide. cu alcool etilic. infarct miocardic. sindromul de explozie. stopul cardio respirator din sarcină C. şoc hemoragic. vărsătură. pneumotorax. edem pulmonar acut. hemoptizia gravă. toracice. coma tireotoxică. electrice. coma hiperosmolară. insuficiența respiratorie(acută sau cronică. sindrom QT prelungit. rezistența. criză hipertensivă. intoxicații medicamentoase. edem al mucoasei căilor aeriene. endocrine. tensiunea. medicamente. permanentă sau intermitentă). radiații Electrocutarea şi trăsnetul: tipul curentului. Aplică măsurile de urgență . abdominale. boli cardiace primare şi secundare (primare: boala cardiacă ischemică. intoxicații cu monoxid de carbon. de coloană vertebrală. spânzurarea. chimice.obstruc ția căilor respiratorii superioare(sânge. angină pectorală. sindromul de strivire. muşcături de şarpe veninos. substanțe de contrast. tensiunea. 2. criza astmatică. dislipidemii.3. şoc hipovolemic. cardiomiopatii. şoc septic.4. epiglotite. submersia. maxilofaciale şi orl. coma mixedematoasă. cardiopatii congenitale. oculare. corpi străini. medicamente. aspirația sucului gastric). şoc anafilactic.

şocul. hipotermia severă. Leziuni la nivelul scalpului. oxigen. central. electroliți. timpul scurs până la aplicarea îngrijirilor. intubație masaj cardiac extern). mască laringiană. metabolice. terenul.3. Complicații: neurologice. toracelui. xilină. poziția de siguranță. alte semne neurologice Semne biologice: glicemie. gâtului. ventilație pe mască. hematocrit. digestive. manevra Heimlich. Suport vital de bază (degajarea victimei. ventilație. hematocrit. clorură de calciu. eliberarea căilor respiratorii superioare. balon de ventilație. laringoscop. sonde traheale. colapsul. convulsii. septice 1. sulfat de magneziu. administrare medicație. abdomenului Vârsta. combitub. coma. abord venos periferic. stopul cardiac. îngrijire plăgi. medicamente (adrenalină. amiodarona. canule nazofaringiene. feței. Materiale de urgență: canule orofaringiene. membrelor. renale. balon Ambu. respiratorii circulatorii. bicarbonat de sodiu. starea de conştiență. recoltări 203 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . insuficiența respiratorie acută. vasopresină etc) 2. cardiace. atropină.

munca independentă. 4. stare de conştiență. Resursele materiale trebuie s ăcuprind ăo gam ăcât mai variat :ă planşe. arsuri grave. scheme. poziție pacient… 2. hemostază chirurgicală provizorie. electrocutare. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noțiunilor şi activităților privind CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . durerea.principiul autonomiei pacientului. pentru a se putea ține cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Note de curs Consiliul Național Român de Resuscitare 2006 . simularea.uri. temperatură respirație. Monitorizea ză evoluția pacientului 1. electroliți. presiune parțială oxigen 3. A. hematocrit. măsuri de prim ajutor în caz de politraumatisme. Bibliografie: 1. Instruirea se va realiza în s ă de demonstra ție. oprire a resuscitării.comunicarea cu aparținătorii 5. observația. C. sondă gastrică. Explorări: ECG. casate video.5. deprinderi şi abilit ăți anterioare ale elevului. Aspecte etice: sopul resuscitării. discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. submersie. intoxicații. oprirea unei hemoragii. retroproiector. degerături. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui ți. manechin. instrumentar şi materiale sanitare diverse. volumul şi nivelul de cunoştin țe. conversația. Se pot utiliza ca metode de învățare: expunerea. spânzurare. dezbaterea. decizii de neîncepere a resuscitării. unități sanitare cu o bun ă li dotare material ă Instruirea în s ă de demonstra ție are o importan ță . Parametri vitali: puls. Riviş Editura Mirton 1997 5. Titircă Editura Medicală 2002 3. colorație tegumente.CHIRURGICALE. simularea. etc.Urgențe medicale I. .Ghid practic de medicină de urgențăprespitalicească Editura Libra 1995 4. studiul de caz. come. Parametrii biologici: glicemie.Principii de medicină internă Harrison Editura Lider 2. exercițiul. protocoale resuscitare. drenaj pleural.produse biologice. CD . Echipa de prim ajutor Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore ă alocat fiec ă rei teme în func ție de dificultatea temei.Urgențe medico chirurgicale L. Se recomand ă ca parcurgerea temelor din program ă s ă se fac ă în ordinea stabilit ă în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. TA. ventilație. dotarea cu material didactic. li deosebit ă în realizarea corespunz ătoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali generalişti. Se va urm ări aplicarea cunoştin țelor la problemele reale.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 204 .

MODULUL 52: GERONTOLOGIE. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.4. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Nr. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 52. In modulul GERONTOLOGIE. geriatrie si C 1. pentru calificarea: asistent medical generalist. 52. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regăsesc abilități din unitatea de competen ță tehnică specializată GERONTOLOGIE. din care 84 de ore. Recunoaşte modificările determinate de îmbătrânirea umană.3. Tabelul de corelare a competen țelor si con ținuturilor Unitatea de competen ță: GERONTOLOGIE. 52. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul III. crt. invatamant clinic. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Not ă introductiv ă Modulul GERONTOLOGIE. Analizează semnele si simptomel e specifice bolilor persoanelo r vârstnice . Analizează semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice.2. standardul de preg tire ă profesională specific calificării.3. Recunoaşte nursing specific modificările determinate de îmbătrânire a umană Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat C 2. 52. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise in standardul de preg ă tire profesional ă Programa şcolar ăse va utiliza împreun ăcu . Identific ă problemele de dependen ță si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienții vârstnici.5. Unitatea de Competente competenta Gerontologie. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC. 52. 52. Modulul are alocate 120 de ore.1. Aplică intervențiile proprii şi delegate planificate. Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 52.

pierderea autonomiei. atrofii musculare. rezistența la schimbare. constipație. scăderea controlului emoțional si a capacitații de adaptare).2. psihologici. schimbări in fizionomie. Factorii care influențează îmbătrânirea umană: somaticiereditari. simptomatologie. 2. a mobilității fizice. ankiloze. periodizarea vârstei a III-a. escare. pierderi de memorie etc. bilanțul nevoilor de nursing. Patologie geropsihiatrică si geroneurologică: tulburări psihice si neurologice in îmbătrânire. Particularități somatice si psihologice ale vârstnicului: a) modificări fiziologice produse de îmbătrânire (scăderea acuității senzoriale.2. accidentul vascular cerebral (definiție. b) modificări patologice: probleme de sănătate fizică. tulburări de somn. tratament). 2. Semne generale: alterarea funcțiilor vitale (dispnee de efort si de decubit. 1. scădere in greutate.1 Boli cardio-vasculare: infarctul miocardic. tahicardie). Îmb ătrânirea uman ă . hipertensiune sau hipotensiune arterială. tulburări de somn.1.Continuturi 1. hipotensiunea ortostatică. Semne si simptome prezente in afec țiunile persoanelor vârstnice: 2. socio-culturali. Principalele afec țiuni ale persoanelor vârstnice: 2. arterita (definiție. modificări cutanate însoțite de prurit. pierderi de cunoştință.1.no țiuni generale: 1. Semne locale: durerea (caracteristici). deshidratare. 205 Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tulburări de micțiune.2. hipertensiunea arterială geriatrică.1.1. incontinența de urină.2. demențele. stările confuzionale. anorexie. 2.2. mentală si emoțională. spirituali-religioşi.2. investigații. 2. incontinența anală.1.

2.4. Diabetul zaharat tardiv. comunicarea).7. incontinența de urină. bolile prostatei la bătrâni (definiție.8. 2.1. principii de tratament). 2. obezitatea (definiție. Crizele de adaptare: cauze / prevenire.6. simptomatologie. incontinența anală (definiție. etiopatogenie. 2. fracturile de femur.2. 2. simptomatologie.2.2. Aspecte de geropatologie a aparatului locomotor: osteoporoza de involuție. Elaborează planul de îngrijire (nursing) Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat . principii de tratament) 2. abdomenul acut. Patologia ischemică digestivă: refluxul gastro-esofagian. investigații. Stările terminale: atitudinea față de moarte. 3. 2. Identifică problemele de dependență si stabileşte diagnosticel e de îngrijire (nursing) la pacien ii ț vârstnici C 4. investigații.îngrijirea vârstnicului in familie. . . principii de tratament). simptomatologie. simptomatologie. asistenta morții.11 Aspecte medico-sociale: .5. principii de tratament) 2. etiopatogenie. principii de tratament).2. sindromul de imobilizare. Educația sanitară in geriatrie. investigații.3. Administrarea medicamentelor in geriatrie. investigații. Aspecte de geropatologie urinară: infecțiile urinare. 2.2.2.patologia pensionarii. etiopatogenie. Terapia ocupațională. investigații.10. supravegherea. ulcerul de decubit (definiție.2.9.instituționalizarea vârstnicului (primirea.2. organizarea îngrijirilor. îngrijirile paliative. simptomatologie. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse C 3.etiopatogenie.2.

Priorități de îngrijire: supravegherea funcțiilor vitale si vegetative.O. ț 4.metode: observația.. autonomie in desfăşurarea activităților de autoîngrijire. semne vitale (R. si allopsihică alterarea integrității tegumentelor.2. scrisori medicale. amnezie.3. Independență/Dependență 3. rețete. depresie. bilete de ieşire din spital. 3.A. vulnerabilitate crescută față de pericolele din mediu. bilete de trimitere. crizele de adaptare). orientare in timp si spațiu. dezorientare auto-. discuții cu membrii echipei medicale si cu aparținătorii. 3. realism. Manifestări de independență: mobilitate păstrata.4. risc crescut de accidentare. cercetarea documentelor medicale (F.3. instituționalizare).2. Manifestări de dependență: hipoacuzie. pierderea controlului sfincterelor. examen fizic si psihic.2. de ordin social (izolare.2. pensionare. 4. alimentare. stres. de ordin psihologic (anxietate. a alimentației. a orientării in timp si spațiu.). Analizarea si organizarea datelor: informații semnificative.Obiectivul nursing: specificitate. ankiloze. mediu si lung). izolare socială. diminuarea mobilității fizice. profilaxia complicațiilor si a căderilor. clinică. de materii fecale.2. interviul formal sau informal. Probleme de dependență: scăderea acuității senzoriale. somn odihnitor. confuzie. obiective pe termen scurt. 2. surditate. T0) in limite normale. 3. lipsa de cunoştin e. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale organice). incontinența de urină.2. mobilizare. performanță. pierderea stimei de sine. 206 Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. a stării de cunoştință. educație. Intervenții proprii (autonome): comunicare. igiena. implicare. Intervenții delegate: pregătirea pentru investigații si analize. T. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiții? când? . cecitate. P . etc. carnet de sănătate. 4.1. traumatisme etc.

manifestări de dependență aplicate absente sau diminuate. gestionarea cazului. oscilometru.3.. de identificare şi rezolvare a problemelor de dependență. Intervenții specifice: montarea sondei á demeure. comprese.2. manechin. Realizate . 5. 6. sonde vezicale. Se evaluează numai competențele din acest modul. 6. se recomandă studii de caz. recâştigarea autonomiei. spitale de cronici. Pregătirea psihică: informare. intervenții de suport si protecție socială.1.2. Elevii vor fi puşi in situa ții de învățare in grup sau individual. Preg ă tirea pacientului: 5.manifestări de dependență care se mențin.1. ocupațională.3.1. unguente de tip barieră. dezbateri.2 Nerealizate . Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. obținerea consimțământului. pampers. dotarea cu material didactic. volumul şi rei nivelul de cunoştințe. mânuşi de cauciuc. 5.2. poziție adecvată. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitățile fizice si psihice ale vârstnicului. soluții antiseptice. canulă rectală. Resurse materiale: 5. administrarea tratamentului general si local. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. rezolvând sarcinile de lucru repartizate. explicații.Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore ă alocat fiec ă teme in funcție de: complexitatea şi dificultatea temei.2. imobilizarea. stetoscop. decizional. casete video.2. manifestări de dependență apărute pe perioada îngrijirii. Resursele materiale trebuie sa cuprindă o gama cat mai variata: planşe. Planificarea intervențiilor: adecvate manifestărilor de dependență prezente in evoluția pacientului. exerci ții practice. îngrijiri Evaluează paliative. tensiometru. Preg ătirea practic ă se va realiza in s ăli de demonstra ție si stagii clinice in unit ăți de profil (cămine. prevenirea complicațiilor legate de imobilizarea prelungită. pe tipuri de patologie precizate in con ținuturile tematice. 5. feşi. Pregătirea fizică: asigurarea condițiilor de confort ambiental. numărul de reevaluări si distribuția acestora pe parcursul anului şcolar.2. probe scrise de tip itemi. Evaluarea trebuie s ă fie corelat ă cu criteriile de performan ță şi cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Preg tire ă Profesională. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competențe. rezultatele 6. 5. 5. rezolvarea de sarcini. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiți. pungi pentru urină. studiu de caz.1. soluții proprii şi delegate perfuzabile. terapia C 6. atele. . igienă.1. întreb ări structurate. crearea câmpului operator. centre de zi) si va avea ca scop formarea abilitaților si atitudinilor necesare îngrijirii persoanelor vârstnice. Materiale: trusă de perfuzie. Obiective stabilite: îngrijirilor 6.1. instituționalizarea vârstnicului. instrumentar si materiale sanitare adecvate. asigurarea confortului psihic.1. trusă Aplică intervențiile pentru îngrijirea plăgilor. jocuri de rol.1. Sugestii metodologice 6. Instrumente: seringi. deprinderile şi abilitățile anterioare ale elevului.1. evaluarea altor competențe nefiind relevantă. Pentru atingerea competențelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter practic-aplicativ: discuții de grup. C 5. ca demers logic.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 207 .

tulburari sfincteriene. 2. pentru calificarea: asistent medical generalist. inflamatia. caracteristici). 3. hemoragia (clasificare. anxietate. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.2 Semne generale: scaderea ponderala. pareze etc. tulburari de vedere. dispneea( tipuri. nevralgii. varsaturi.Semne si simptome prezente in afectiunile oncologice 1. aspectul tegumentelor si mucoaselor. evolutie tratament. crt. anatomie patologica. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Aplica interventiile proprii si delegate . profilaxie. simptomatologie. edeme. hipertensiunea intracraniana. 53. greturi. Tabelul decorelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Nr. etiopatogenie. inapetenta.Modulul 53. anatomie patologica. Unitate de competenta Oncologie si nursing in oncologie Competen te C. anorexie. intensitate). investigatii. 4. tulburari urinare. 2. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor oncologice. tusea. . ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Nota introductive Modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE face parte din pregatirea pregatire specifica din anul III. icter mecanic. febra. simptomatologie.1 Semne clinice : durerea(localizare. alterarea functiilor vitale si vegetative etc.1 Cancerul bronhopulmonar: definitie. 1. In modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE se regasesc abilitatile din competenta tehnica specializata ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE. 5. 2. Analizeaz a semnele si simptom ele specifice afectiunilo r oncologic e Continuturi 1. caracter.2 Cancerul esofagului: etiologie.1. invatamant clinic. forme clinice. expectoratia. investigatii. evolutie. complicatii. paloare. tratament. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing). Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni oncologice . atelectazie. tulburari de deglutitie. Programa scolara se va utilize impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. gravitate). Modulul are alocate 120 din care 84 ore. Principalele afectiuni oncologice: 2.

simptomatologie. 2.3 Cancerul gastric: etiopatogenie. etiopatogenie. 2. anatomie patologica. 208 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tratament. anatomie patologica. complicatii. anatomie patologica. forme clinice. 8 Lupusul eritematos: simptomatologie. investigatii. anatomie patologica. tratament. investigatii . tratament. evolutie.6 Cancerul pancreasului: etiopatogenie. evolutie. 2. trat am ent . simptomatologie. evolutie.7 Boala Hodgkin: definitie .4 Cancerul colonului si rectului: etiopatogenie.2. investigatii. tratament. 5 C a n c erul hepatic: etiopatogenie. simptomatologie. simptomatologie. evolutie tratament. 2. simptomatologie. tratament. simptomatologie. 2 . 2.9 Mielomul multiplu: definitie. investigatii.

4 Diagnostic de ingrijire(nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta). cu intrebari problemele inchise/ deschise). 3 vegetative. tratament. mobilitate pastrata. tratament. anatomie patologica.2. simptomatologie. scrisori medicale. prostate. lipsa cunoasterii. 2. evolutie. sentiment de inferioritate si modificare Elaboreaz a imaginii a de sine.14 Limfoamele maligne: etiopatogenie.) discutii cu echipa de stabileste ingrijire si apartinatorii. risc de infectii. alterarea starii de confort.12 Tumorile cerebrale: etiopatogenie. retete. tratament. investigatii. stres). escare. 2 1. temp) pastrate. lipsa durerii. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. examen fizic (inspectie. investigatii. carnet a si de sanatate. dispnee. planul de 2. culoarea tegumentelor normala. investigatii. ce se poate face?. tegumente intacte. cercetare documente de dependent medicale ( foaie de observatie clinica. imobilitate. evolutie tra tament. simptomatologie.10 Cancerul mamar si ovarian: etiopatogenie. ele palpare.1 Manifestari de independenta: pacient constient. investigatii. implicare. simptomatologie. vulnerabilitate fata de pericole. postura inadecvata. deficit de autoingrijire. ce. evolutie. forme clinice. . simptomatologie. performanta. comunicare ineficienta. 2. etc. saracie). tratament. comunicare ingrijire ineficienta.indirect. investigatii. Obiectivul nursing: specificitate. 2. alterarea starii de nutritie.3 Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale. risc de complicatii. tulburari de deglutitie. uter) : etipatogenie. 2. de 2. investigatii. evolutie. de ordin (nursing) psihologic(anxietate . realism. 1.cand?) obiective pe termen scurt. C. bilete de iesire din spital. percutie). cianoza. simptomatologie. tulburari de echilibru. circulatie inadecvata. semne vitale (respiratie. incordarea miscarilor. cum?. observatie. de ordin social(izolare .2 Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. tratament. lung. evolutie. simptomatologie. comunicare eficienta. Independenta/ Dependenta ingrijire 2. 2. 2. risc de accidente. edeme ale membrelor. puls.TA. mediu. trimiteri.13 Feocromocitomul malign: etiopatogenie. modificari ale functiilor vitale si C.15 Coriocarcinomul placentar: etiopatogenie. observabilitate( cine?.11 Cancerul organelor genitale(testicole. 2. palpitatii. diagnostic ascultatie.Culegerea de date( date subiectiv/obiective) prin diverse Identifica metode: interviu (direct . somn si odihna corespunzatoare. in ce masura?.

asigurarea conditiilor de mediu. consiliere pacient. igiena. educatie. pregatire preoperatorie. profilaxia infectiilor. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. aspirarea secretiilor.1 Interventii proprii( autonome): comunicare. corticoterapie). tratamente paleative si alternative. chimioterapie. mobilizare.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. ingrijire stome. hidratare.2. 2. asigurarea pozitiilor. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 209 . a starii de constienta. administrarea tratamentului general si local specific (radioterapie. etc. prevenirea complicatiilor. recoltari de sange si urina. acceptarea imaginii de sine modificata. alimentatie artificiala. prevenirea complicatiilor. 2.

ace punctie. tehnica de executie. tehnica de executie. 9. transfuzoare. pierdiri de lichide(sange. etc. seringi.8.8 Pregatirea preoperatorie: 3. C. in ziua operatiei). ecografii.C.4 . valve vaginale. 2. mamografia. sonde Blekmore. pregatirea materialelor necesare. seringa Guyon. explicatii. tehnica de executie. 3. 3. Ingrijiri postoperatorii aplicate 3.6 Examenul radiologic: radioscopia.8. metode improvizate). supavegherea pacientului. traheostomie. 3. 3. 3. transpiratii. oxigenoterapie. tomografii. tromboembolice( administrarea de anticoagulant). trusa de perfuzie. solutii de perfuzat. manusi chirurgicale.2 Transportul pacientilor: metode de transport(brancarda. combaterea durerii.9. Resurse materiale: Instrumente : trusa de intubat. etc. hematologice. rezultatel 3. stetoscop. sonde urinare.1 Supravegherea pacientului: aspectul general. montarea unei perfuzii.1 Pregatirea psihica : : informare. 3. carucior.2 Pregatirea pentru interventie ( in ziua e precedenta. medicamente. radiografia. tensiometru. Interventii specifice: 3. Materiale: comprese.5 Masurarea TA. mese. 3. pregatite dispozitivelor necesare.2 Asigurarea confortulu: igiena. 3. respiratie artificiala. trusa chirurgicala. varsaturi. manusi chirurgicale. monitor.3 Prevenirea complicatiilor postoperatorii: . pungi colectoare. urina. trusa de ventilatie. solutii antiseptice. bacteriologice : pregatire pacientului. notarea in F. ) hidratarea pacientului. rolul asistentei.3 Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor.1 Pregatirea generala: bilantul clinic general. intubatie orotraheala. anestezice. trocare. asigurarea confortului psihic. combaterea anxietatii.7 Electrocardiograma: pregatirea pacientului. RMN. masurarea pulsului : pregatirea pacientului . 3.2 Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu. ingrijirilor 3. tampoane. 2.O. pat . sursa de oxigen. sange etc. parametrii fiziologici. 9. 5 Evalueaza examene de rutina obligatorii inaintea tuturor interventiilor chirurgicale. irigoscopia. 3. scintigrafii: pregatirea pacientului pentru explorare. sonde gastrice. trusa de pansat. perfuzoare. pozitie adecvata.1 Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. 9. canula traheala. supravegherea functiilor vitale si vegetative. imobilizare. igiena etc. 4 Aplica interventi ile proprii si delegate 1. sursa de aspiratie. a complicatiilor. Recoltarea analizelor biochimice . ace punctie . prevenirea complicatiilor pulmolare. Pregatirea pacientului: 2. electrocauter etc.

1. constipatie. 1. complicatii pulmonare. tromboflebite. 2.manifestari de dependenta absente sau ameliorate. Obiective stabilite: 1.1 Realizate . Obiective stabilite: 1.retentie urinara. escare.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. satisfactia pacientului. 210 Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului. coevaluarea in grupul de lucru. unitati sanitare cu o buna dotare materiala . SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna (profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. proiectul.3. fise de lucru. tema in clasa. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. In elaborarea strategiei didactice. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu caracter practice aplicativ: scheme. Conditii de aplicare didactica si de evaluare. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. planul de ingrijire. probe practice(demonstratie. fise de lucru. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. test scris. .elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. planuri de ingrijire. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. demonstratia. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. simulari.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. problematizarea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. Indiferent de locul. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. studiu de caz . Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. pentru verificarea atingerii competentelor. descoperirea. Modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. . Instruirea se va realize in sali de demonstratie. Se recomada urmatoarele metode: observatia. proiectul. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. dotarea cu material didactic. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. .plan de ingrijire). . momentul si persoana care face evaluare. compararea. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: .elevii au stiluri diferite de invatare. la procesul de invatare. fisa de lucru. investigatia. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Se evalueaza numai competentele din acest modul.

Instruire in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. conversatia. observatia. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. simularea. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. dezbaterea. etc. munca independenta. studiu de caz. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE. exercitiul. Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 211 .

manechin. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 212 . CD. instrumentar si materiale sanitare diverse. folii de retroproiector. scheme. casete vdeo.Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse.uri.

pentru calificarea: asistent medical generalist. Aplică intervențiile proprii şi delegate planificate.MODULUL 54: ÎNGRIJIRI PALIATIVE  Not ăintroductiv ă Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE face parte din preg tirea specific din ă ă anul III. 4. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competențelor descrise în standardele de preg ă tire profesional ă Programa şcolar ăse va . 2.  Lista competen țelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modului: 1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). invatamant clinic.  Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competen ță: ÎNGRIJIRI PALIATIVE 213 . Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore. 3. Identific ă problemele de dependen ță şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienții cu stări avansate şi terminale de boală. utiliza împreun ă standardul de preg tire cu ă profesională specific calificării. 5. În modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE se regăsesc abilitățile din unitatea de competență tehnică specializată ÎNGRIJIRI PALIATIVE. Analizează semnele şi simptomele specifice stărilor avansate şi terminale de boală.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

observație clinică. renale. prurit). simptomatologie. grețuri. caracter). drepturile persoanelor muribunde. alterare a integrității tegumentelor/mucoaselor. tulburări urinare. familia şi aparținătorii. inflamație. competență 54. căderile. profilaxie). bilete de ieşire din spital. modificări ale mucoasei bucale. inapetență. tulburări respiratorii. etiopatogenie. principii de tratament. cardiace. investigații. arsuri. hipersensibilitate la frig şi cald. Unitate Competenț e C. Incontinența. Analizează semnele şi simptomele specifice stărilor avansate şi terminale de boală. investigații.2. vărsături. surse de dificultate Probleme de dependență. etiopatogenie. la moarte). discuții cu echipa de îngrijire.Nr. simptomatologie. trimiteri. tulburări digestive (sete. tulburări psihice. Analizarea şi organizarea datelor: informații semnificative. leziuni cutanate. Modalități culegere date (date obiective şi date subiective): interviu (direct/indirect. alterare a percepțiilor senzoriale. examen fizic (inspectie. Bătrânețea: definiție. principii de tratament). simptomatologie. intensitate. constipație/diaree). profilaxie). escare. principii de tratament. palpare). carnet de sănătate. Conținuturi Semne şi simptome prezente în stările avansate şi terminale de boală: Durere (localizări. cu întrebări deschise/închise). simptomatologie. principii de tratament). Identifică problemele de dependență şi stabileşte diagnosticel e de îngrijire (nursing) la pacienții cu stări avansate şi terminale de boală. de crt. cercetare documente medicale (foaie de observație clinică. SIDA (definiție. investigații. tipare de a muri trăind. manifestări de dependență . etiopatogenie. . alterare a mobilității. simptomatologie. principii de tratament profilaxie). etiopatogenie. intoleranță la activitate. (dermite. Moartea: definiție. tulburări de somn. investigații. auscultație. principii de tratament. Comele (definiție. "gura nefuncțională". la pierderi grave. astenie. digestive decompensate (definiție. îmbătrânirea calitativă. sindromul de imobilizare. investigații. AVC (definiție. Sinteza informațiilor: manifestări de independență. simptomatologie. îmbătrânirea şi dependența. diagnostice de îngrijire (nursing): alterare a nutriției. Afecțiuni cronice respiratorii. etiopatogenie. la lumină/întuneric. investigații. etapele adaptării (la boală cronică. boli asociate îmbătrânirii (etiopatogenie. profilaxie). reacțiile muribunzilor în fața morții. scrisori medicale. Îngrijiri paliative C. la zgomot/linişte. la mirosuri etc. hiper/hipotermie. Principalele afecțiuni care determină stări avansate şi terminale de boală: Cancerul (definiție. rețete etc). alterare a eliminării.1.

teama de abandon. anxietat etc.tulburări de somn. alterar e a imaginii de sine. teama de moarte. alterare a procesului de comuni care. afectare spirituală. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 214 .

implicare. planuri de îngrijire. monitorizarea semnelor vitale. Obiective de îngrijire: criterii: specificitate. Pentru atingerea competen țelor din prezentul modul se vor realiza activități de învățare cu caracter interactiv. acceptarea morții. Aplică intervențiile proprii şi delegate planificate. C. Priorități de îngrijire: managementul durerii. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Susținere psihică şi fizică: susținere psihică: informare. • elevii au stiluri diferite de învățare. moarte în demnitate şi pace. probe . seringi. asigurarea calității vieții până la sfârşit. proiectul. compararea. soluții perfuzabile. Materiale şi instrumente adecvate intervențiilor: aparat de electroterapie. îngrijirea cavității bucale.3. fişa de lucru. observabilitate. mobilizare pasivă. igienă etc Obiective stabilite: realizate: se menține calitatea vieții.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. susținerea familiei pe timpul doliului. fizioterapie. alimentare. C. explicații. hidratare. profesorul va trebui să țină seama de următoarele principii moderne ale educației: • elevii învață când fac ceva şi când sunt implicați în mod activ în procesul de învățare. electroterapie. Intervenții proprii şi delegate: proprii: comunicare. filozofie. trusă de perfuzie. analizarea informațiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. trusă de mică chirurgie. acompaniamentul relațional. la procesul de învățare. demonstrația. problematizarea. nerealizate: alterarea calității vieții. igienă. sonde. medicamente specifice combaterii durerii şi a simptomelor etc. performanță. susținere fizică: poziție adecvată. aparate şi instrumente de fizioterapie. planul de îngrijire.  Condiții de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE poate fi parcurs în mod independent. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.C. În elaborarea strategiei didactice. formarea şi atitudinea personalului de îngrijire. Conceptul de îngrijiri paliative: definiție. fişe de lucru. asigurarea confortului psihic. acompaniament relațional. delegate: administrarea tratamentului simptomatic general şi local. controlul simptomelor. • elevii participă cu cunoştințele lor dobândite anterior. Se recomandă următoarele metode: observația. cauze. ace. Pentru atingerea competen țelor din prezentul modul se vor realiza activit ăți de învățare cu caracter practic aplicativ: scheme. realism.4. simulări. pampers. descoperirea. braunule. Planificarea intervențiilor: adecvate manifestărilor de dependență prezente şi tiparului de a muri trăind al pacientului. principiile îngrijirii. îngrijirea escarelor. Reformularea obiectivelor: adaptate la etapa şi starea în care se află pacientul. abandonarea muribundului.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 215 . Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanță şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. momentul şi persoana care face evaluarea.scrise (test scris. Se evaluează numai competențele din acest modul. O competență se evaluează în cadrul unui singur modul. SPP-ul stabileşte un nivel na țional comun de performanță. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. studiu de caz . probe practice (demonstrație. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -lă ă demonstreze elevul.plan de îngrijire). fişe de lucru). Indiferent de locul. evaluarea altor competențe nefiind relevantă.

studiul de caz. care asigur ă preg tirea la acest modul. Resursele materiale trebuie să conțină o gamă cât mai variată: planşe. etc. scheme."Nursing geriatric" 2. îşi stabilesc ă durata evalu ă fiec ă rii rei competențe."Oncologie generala" . Se pot utiliza ca metode de învățare: expunerea. investigația. instrumentar şi materiale sanitare diverse (seringi si ace. observația de: dificultatea temei. manechin."Tehnica îngrijirii bolnavului" . discuțiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. conversația.  Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcție dotarea cu material didactic. simularea. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. atele. Ghilezan N. C. Moses . 1999 4."Manual de medicină internă pentru cadre medii" . Cadrele didactice. Constantin Bogdan. coevaluarea în grupul de lucru. pentru a se putea ține cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Medicală. Şerban Stoianovici . Lucreția Titircă ."Manual de îngrijiri speciale acordate pacientului de asistenții medicali" Ed. 2003 5. C. casete video. Bălăceanu-Stolnici . Bibliografie recomandat :ă 1.. feşi. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no țiunilor şi activit ăților privind ÎNGRIJIRI PALIATIVE. Instruirea se va realiza în s ă de demonstra ție şi unit ăți sanitare cu o bun ă li dotare material ă Instruirea în s ă de demonstra ție are o importan ță . Viața Medicală Românească. comprese etc). Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competențelor cu conținuturile. tema în casă. CDuri. volumul şi nivelul de cunoştințe. observarea sistematic ă comportamentului elevilor care permite a evaluarea conceptelor. munca independentă. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiți. proiectul. folii de retroproiector. brancarda. ALL. Bucuresti.Ed. .Ed. Bucureşti.Editura Medicala."Geriatrie practică" 6. Bucureşti. a atitudinilor față de o sarcină dată şi a comunicării. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Borundel . dezbaterea. exercițiul. desene. Se va urmări aplicarea cunoştințelor la problemele reale. numărul de reevaluări şi distribuția acestora pe parcursul anului şcolar. li deosebit ă în realizarea corespunz ătoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali generalişti. deprinderi şi abilități anterioare ale elevului.Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. pentru verificarea atingerii competențelor. 1992 3. 1995 .

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 216 .

2. Lista competentelor specifice unit ății de competen ță corespunzătoare modulului: 1. acorde îngrijiri adaptate. 1. beneficiari. Activitatea în comunitate este complex . Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa Asociatia Americana de Sanatate Publica: actiuni de baza. bolnavilor cu afec țiuni cronice şi în faz ă terminală. ă solicit calit ă ți deosebite din ă partea asistentului medical generalist care trebuie dezvoltate în perioada preg ă tirii pentru a-i permite în viitor s ă îndeplinească si roluri de educare şi instruire.M. Definitia dupa O. C. grupurilor în comunitate. Prin parcurgerea programei care se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.Modulul 55: NURSING COMUNITAR Nota introductiv ă Modulul NURSING COMUNITAR face parte din preg tirea specific a ă ă anului III pentru calificarea asistent medical generalist. 1. 1. 1. Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate.1. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa American Nurses Association (A. Nursing (îngrijirilor de comunitar sănătate) în comunitate .3. În acest modul se regăsesc abilitățile din unitatea de competență tehnică specializată NURSING COMUNITAR Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore. beneficiari. 4. să se încadreze în echipa de îngrijire şi multifactorial ă s ă . scopuri.1. Identifică problemele de sănătate a familiei.2.1. Promovarea recuperarii. Promovarea unui stil de viata sanatos. 1. 5. obiectivul principal fiind promovarea sănătății şi prevenirea îmbolnăvirilor.2.N. invatamant clinic. scopuri. Elementele practicii sanatatii comunitare. 1. Competențe Conținuturi 1. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitara (nursing) 1. îngrijirea indivizilor. 3. Aplică procesul de nursing (îngrijire) în comunitate. Rezumă particularitățile nursingului (îngrijirilor de sănătate). Unitate de crt. Sprijinirea serviciilor comunitare.2. s ă stabileasc ă rela ții interpersonale.2.S. familiilor.3. Susținerea serviciilor primare de ingrijire a sanatatii. Tratarea tulburarilor si afectiunilor prin interventii directe si indirecte. Tabelul de corelare a competentelor si con ținuturilor Unitatea de competen ță: NURSINGUL ÎN COMUNITATE Nr. se asigură dobândirea competențelor descrise în acesta. Preceptele ingrijirii sanatatii in comunitate: activitate stabilita pe baza nevoilor si a planului general de sanatate.5.2. ținând seama de particularitățile acestora.2.4. Aprecierea nevoilor si evaluarea serviciilor.6. 1.2. Asigur ă îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile. Rezumă particularit țile ă competență nursingului 55. 2. Parcurgerea modului va permite cursantului să facă legături interdisciplinare. 1.A): actiuni de baza.

scopuri si obiective unitate de pentru sanatate, implicarea clare, integrarea baza, familiei si indivizilor in luarea deciziei, aprecierea cetățenilor in servicii promovarea periodica si pentru intreaga sanatatii si 217 comunitate, familia ca educatia Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

continua a starii de sanatate, buna pregatire a asistentului medical, asistentul - membru activ al echipei de ingrijire, acordarea ingrijirilor conform recomandarilor medicale, utilizarea inregistrarilor, dirijarea clientului si familiei catre resurse comunitare, supravegherea personalului de ingrijire, planificare programelor de educatie continua si asumarea responsabiliatii. 2. Modele conceptuale - definitie, notiuni de baza, implicatii in ingrijirea sanatatii in comunitate (nursing comunitar). 2.1. Modelul Henderson. 2.2. Modeloul de adaptare Roy. 2.3. Modelul Rogers. 2.4 Modelul sistemelor comportamentale Johnson. 2.5.Modelul autoingrijirii Orem. 2.6. Modelul sistemelor Newman 2.7 Modelul Ropper, Logan, Tierney. 3. Rolul si functiile asistentului medical generalist in comunitate. 3.1. Functii: - acordarea ingijirilor in familie, colectivitati, scoli, persoanelor varstnice si bolnavilor psihici, pacientilor cronici si in stadiul terminal, ingijiri de sanatate ocupationala; - transmiterea cunostintelor catre beneficiarii serviciilor de ingrijire sau personalul din sistemul de sanatate; - membru al echipei de ingrijiri; -dezvoltarea practicii ingrijirilor de sanatate prin gandire critica si cercetare. 3.2. Roluri: educator si pedagog, consilier, facilitator.

C.2. Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate în comunitate)

1. Conceptul despre om, familie, comunitate. 1.1 Conceptul despre om: definitia individului, teoria holistica, omul ca unicat. 1.2. Conceptul de familie. 1.2.1 Definitii: traditional, netraditional, biologic, nebiologic. 1.2.2. Caracteristicile familiei: sistem social, norme si valori culturale, functii de baza, stadii de dezvoltare in timpul ciclului vietii. 1.3. Conceptul de comunitate. 1.3.1. Definitia comunitatii. 1.3.2. Cunoasterea comunitatii: localizare (urbana, rurala), asezare geografica, structura populatiei ( numar, densitate, varsta, grupuri minoritare etnice si religioase), nivel general de educatie, particularitati de clima, flora si fauna, influenta mediului inconjurator, diferente culturale si spirituale, probleme socio-economice (venit mediu, populatie cu venituri sub nivelul minimal, rata somajului, domenii de angajare a

populatiei). 1.3.3.Caracteristicile comunitatii. 2. Conceptul despre sanatate. 2.1.Dimensiunile starii de sanatate: emotionala, fizica, ocupationala, intelectuala, spirituala, sociala. 2.2. Sanatatea individului; sanatate biologica,

psihica si sociala. 2.3. Sanatatea familiei: definita O.M.S. 2.3.1. Indicatori demografici: structura familiei, tipuri de familie, ciclul de viata al familiei. 2.3.2. Indicatori medicali. 2.3.3. Indicatori sociologici. 2.3.4. Indicatori economici.
218

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

2.4. Sanatatea comunitatii. 2.4.1. Definitia, obiectul sanatatii comunitare, factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii (biologici, ambientali, comportamentali, serviciile de sanatate). 2.4.2. Comunitatea ca unitate de ingrijit (client). 3. Conceptul de ingrijiri primare. 3.1. Definitia ingrijirilor primare. 3.2. Elemente cheie : promovarea nutritiei sanatoase, masuri de igiena, ingrijirea mamei, a copilului si planificarea familiala, imunizarea, prevenirea si controlul imbolnavirilor endemice, educatie pentru recunoasterea problemelr de sanatate si cunoasterea metodelor de prevenire, tratament adecvat in caz de imbolnavire si accidente. 3.3. Niveluri de interventie: prevenirea primara, secundara, tertiara, ingrijiri paliative. 3.4. Caracteristicile ingrijirilor primare. 3.5. Accesibilitatea la ingrijiri primare de sanatate.

familiei.

C.3. Aplică procesul de nursing (îngrijire) în comunitate.

C.4. Identifică problemele de sănătate a

1. Aprecierea nevoilor comunitatii. 1.1. Culegerea datelor: -starea de sanatate si caracteristicile ei in Romania, anchete epidemiologice, screening-ul si studii de prevalenta; - factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii: factori naturali (fizici, chimici, biologici), factori artificiali (economici, nevoi fudamentale, someri, factori culturali, profesionali, civilizatie etc.) 1.2. Analiza datelor: selectarea datelor semnificative, identificarea problemelor, formularea diagnosticului starii de sanatate a colectivitatii, diferenta dintre ingrijirile individuale si cele colective, identificarea grupurilor vulnerabile, defavorizate, accesibilitatea la servicii de sanatate, costurile serviciilor. 2. Planificarea. 2.1. Stabilirea scopului. 2.2. Stabilirea obiectivelor pe termen lung, mediu si scurt - respectarea principiilor privind enuntarea obiectivelor.

2.3. Stabilirea prioritatilor. 2.4. Stabilirea interventiilor in concordanta cu obiectivele proprii si planurile nationale. 2.5. Intocmirea planului de ingrijiri de sanatate: stabilirearesponsabilitatilor, termenelor. 3. Aplicarea planului. 3.1. Efectuarea interventiilor cu implicarea membrilor comunit 3.2. Implicarea membrilor echipei multifactoriale: echipa de ingrijire,reprezentanti ai autoritatilor locale si organizatiilor neguvernamentale, reprezentanti ai unitatilor sanitare si responsabili de programe nationale. 4. Evaluarea rezultatelor:evaluarea initiala, evaluarea de etapa (intermediara), evaluarea finala. Reformularea unor obiective, initierea de noi actiuni in functie de rezultatele asteptate. 1. Aprecierea starii de sanatate a familiei. Culegerea datelor: 1.1. Vizita la domiciliu: - intrarea in relatie: - tehnici de comunicare: ascultare, exprimare clara, concentrare, incredere, empatie, capacitatea de a se adapta la situatie; - asigurarea confidentialitatii, respectarea demnitatii.
219

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

1.2. Descrierea familie si a factorilor care pot influenta starea de sanatate a acesteia: - membri: numar, stuctura pe varste, starea de sanatate, probleme deosebite; - relatii intre membrii familiei: intre parinti (soti), parinti copii, relatiile cu bunicii; - relatii sociale: cu prietenii, cu vecinii; - habitatul: locuinta (spatiu de locuit adecvat, dotari, intretinere igiena), spatiul din jurul locuintei. - alimentatia: adecvata, obiceiuri alimentare: activitatea profesionala: profesia membrilor familiei, conditiile la locul de munca; - odihna si timpul liber, posibilitati de recreere: - nivel economic: venit, satisfacerea nevoilor familiei; - nivel cultural si de educatie, preocupari cultural- educative, comportamentul fata de sanatate; - apartenenta religioasa; - stabilirea scorului APGAR pentru familie 2. Nevoi specifice de ingrijire si educatie de-a lungul vietii. 2.1.Notiuni despre ingrijirea copilului: - dezvoltarea psihomotorie a copilului 0 - 1 an, imunizarile, prescolarul, scolarul si adolescentul - nevoi de educatie, alimentatie, ingrijire. 2.2. Tinerii si adultii tineri. 2.3. Femeile gravide. 2.4. Persoane varstnice. Rolul asistentului medical in educarea familiei, pentru mentinerea sanatatii si identificarea problemelor de sanatate. ( Sintetizarea si aplicarea cunostintelor si a deprinderilor dobandite la modulele de educatie pentru sanatate,mediu si sanatate, psihologie, sociologie, pedagogie, puericultura si pediatrie, obstetrica, gerontologie si geriatrie). 3. Probleme de sanatate si disfunctionalitati la nivelul familiei. 3.1. Sindromul de carenta afectiva si retardul: - observarea comportamentului copilului; - observarea comportamentului parintilor si\sau substitutului matern; - prevenirea abandonului si abuzului. 3.2. Familia cu probleme: 3.2.1. Nivel de educatie redus, mediu necorespunzator, dieta si obiceiuri alimentare necorespunzatoare, venituri insuficiente pentru intretinerea familiei, lipsa asigurarilor de sanatate si a accesului la ingrijiri medicale. 3.2.2.Tulburari majore in familie: familia conflictuala, dezorganizata, monoparentala, abandonata, in divort, violenta in familie, consum de droguri. 3.3. Masuri de educatie in scopul reducerii factorilor de risc si ingrijiri adecvate situatiilor constatate in familie. - legatura cu membrii echipei multidisciplinare. - aplicarea prevederilor Conventiei pentru drepturile copilului.

4. Sustinerea familiei in situatii de criza. 4.Notiuni despre ingrijirea prematurului la domiciliu. 4.2. Influenta dizabilitatii si bolii asupra copilului,persoanei., familiei. 4.3. Instruirea persoanelor care acorda ingrijiri pentru recuperare si reducerea impactului. 4.4. Consiliere in caz de : boli grave, deces, suferinta Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist
220

C. 5. Asigură îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile, pacienților cu afecțiuni cronice şi în stadiu terminal.

psihica,anxietate, depresie. 1. Grupuri vulnerabile. 1.1 Grupuri defavorizate: minoritati etnice si religioase, cu probleme socio-economice, saracia, lipsa de educatie si a accesului la servicii de diagnostic si tratament. 1.2. Comportamente la risc: consumul de alcool, consumul de droguri, fumatul, mediul inconjurator nesigur, risc de accidente, automedicatia si consumul excesiv de medicamente. 2. Masuri de sustinere si combatere. - organizarea actiunilor individuale sau pentru grupuri; - participarea la campanii de educatie; - aplicarea programelor nationale; - legatura cu autoritatile, unitatile sanitare, organizatii neguvernamentale; - respectarea legislatiei. 3. Ingrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici si in stadiu terminal. - alegerea unui model de ingrijire adecvat: modelul de autoingrijire Orem, modelul Roper bazat pe dependenta|independenta activitatilor vietii in diferite etape; - evaluarea gradului de dependenta; - evaluarea resurselor umane si materiale; - verificarea si respectarea recomandarii medicale; - planificarea ingrijirilor si stabilirea orarului impreuna cu bolnavul, familia, respectand recomandarea medicala; - executarea interventiilor autonome si delegate in conformitate cu legislatia in vigoare; - aplicarea protocoalelor de ingrijire; - instruirea si implicarea familiei in ingrijire si supraveghere; - explicarea nevoilor muribundului; - evidenta activitatii si transmiterea informatiilor semnificative; - evaluarea rezultatelor ingrijirilor; -raportarea periodica a rezultatelor si reajustarea planului de ingrijiri.

Sugestii metodologice În elaborarea strategiei didactice la parcurgerea modulului NURSING COMUNITAR profesorul va ține seama de particularitățile formării adulților: motivarea, implicarea, legătura cu realitatea şi punctele de interes ale cursanților, participarea. În cadrul modulului elevii trebuie dirija ți să foloseasc ă analiza şi sinteza pentru a realiza o coerență între cunoştințele însuşite anterior în alte module, in mod deosebit cele referitoare la îngrijiri. Orele de teorie se vor desfăşura în săli de clasă sau de instruire practică dotate corespunzător cu materiale şi mijloace audio-vizuale care să permită aplicarea metodelor participativ-active: rezolvarea de probleme, jocul de rol, observare dirijată, brainstorming, studiu de caz, discuții în grup, unde elevii să poată îndeplini pe rând rolul de moderator şi animator. Elevii vor fi ajutați să-şi dezvolte abilitățile de comunicare, de stabilire a

urmărind în final realizarea criteriilor de performanță şi atingerea competențelor necesare pentru a lucra ca asistent medical generalist în comunitate. portofolii. de colaborare cu specialiştii din alte domenii pentru a putea gestiona cazurile cu care se confrunt ă în comunitate. discuții în grup). În funcție de particularitățile individuale sau de grup. carnete de apreciere care să cuprindă sarcina. fişe de lucru. de cunoştințele însuşite anterior şi de gradul de dificultate. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 221 . Pentru atingerea competențelor acestui modul evaluarea are un rol deosebit. teste scrise. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări. data şi semnătura.relațiilor interpersonale. profesorii vor decide asupra numărului de ore repartizat fiecărei teme.

efectuarea unor activități educative.Evaluarea preg ă tirii practice se realizeaz ăprin activit ă ți concrete în comunitate: vizita la domiciliu. întocmirea planului de îngrijiri şi executarea unor îngrijiri. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 222 . metodele de evaluare vor fi stabilite de cadrele didactice în funcție de etapele parcurse în pregătire. numărul evaluărilor. culegerea datelor semnificative. ancheta în familie. Datele evaluării.

Rezuma serviciile de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile asistentului medical generalist. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului 1. • Contractul . • Norme legislative privind ingrijirile medicale la domiciliu. Rezuma serviciile de domiciliu ingrijire la domiciliu si responsabilitatile asistentului medical generalist. Unitatea de Competente crt.2. 3.cadru privind acordarea asistentei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Elaboreaza planul de ingrijire. la domiciliul persoanelor asistate. 145/1997 privind Asigurarile Sociale de Sanatate. Aplica ingrijirile conform normelor in vigoare. 2. competenta 56. invatamant clinic.MODULUL: 56: ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU Not ă introductiv ă: Modulul INGRIJIRI LA DOMICILIU face parte integranta din pregatirea specifica din anul III. 1. Ingrijiri la C1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardul de pregatire profesionala. din care 36 de ore. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. 4. • Legea Nr. In modulul INGRIJIRI LA DOMICILIU se regasesc abilitati din unitatea de competenta tehnica specializata INGRIJIRI LA DOMICILIU. Efectueaza bilantul ingrijirilor aplicate. Modulul are alocate 60 de ore.1. Integrarea serviciilor de ingrijire la domiciliu in sistemul asigurarilor sociale de sanatate conform legislatiei in vigoare. Continuturi tematice 1. Tabelul de corelare a competen țelor şi con ținuturilor Unitatea de competenta: Ingrijiri la domiciliu Nr. pentru calificarea asistent medical generalist. HG privind activitatile de voluntariat in domeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice. . • Lista serviciilor de asistenta primara acordate de medicul de familie si personalul medical de care dispune. Responsabilitatile asistentului medical generalist in cadrul echipei de ingrijire la domiciliu: • Componenta echipei operationale • Modele de fise de post.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 223 .

Drepturile beneficiarului • Contractul de ingrijire la domiciliu in care sunt precizate drepturile si obligatiile partilor • Norme de etica si deontologie in ingrijirea la domiciliu 4. C4.1. Reajustarea planului de ingrijire in caz de rezultate nefavorabile in conformitate cu recomandarile medicale. C3. 3.3. distrugerea obiectelor si materialelor contaminate (Legea protectiei mediului nr 137/1995 republicata) • Reguli de siguranta la domiciliu 3. obtinerea consimtamantului informat. 2. Planul de ingrijiri • Servicii necesare pentru rezolvarea nevoilor identificate • Obiectivele planului de ingrijire: criterii de formulare in functie de nevoile si resursele clientului • Stabilirea prioritatilor de ingrijire • Stabilirea planului de ingrijire individualizat 3.fise standard • Informarea clientului/sustinatorului legal.4. Evaluarea initiala • Evaluarea nevoilor . Comunicarea cu pacientul/sustinatorul legal. Sugestii metodologice Cadrele didactice vor decide asupra numarului de ore alocat fiecarei . Protocoale de ingrijire • Obiective de nursing • Echipamente si materiale adecvate • Etape de interventie • Inregistrarea datelor in fisa de vizite la domiciliu 3.C2. obtinerea consimtamantului • Incheierea acordului intre beneficiarul ingrijirilor la domiciliu si persoana care acorda ingrijirea 2.1. Elaboreaza planul de ingrijire.2.2. Bilantul ingrijirilor aplicate • analiza periodica a nevoilor • examene de bilant • gradul de realizare a obiectivelor • satisfactia pacientului/familiei 4.2.1. Norme generale • prevenirea infectiilor echipamente de protectie personala. Efectueaza bilantul ingrijirilor aplicate. Aplica ingrijirile conform normelor in vigoare.

de deprinderile si abilitatile ce trebuie formate la elevii instruiti. Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 224 . rezolvand sarcinile de lucru repartizate.teme in functie de complexitatea ei. Elevii vor fi pusi in situatii de invatare in grup si individual. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. exercitii practice. dezbateri. studiu de caz. jocuri de rol. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic-aplicativ: discutii de grup.

Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. (Dr. Editura ECHINOX. 1998 Fundatia de Ingrijiri Comunitare. Cluj-Napoca. gestionarea cazului. rezolvarea de sarcini de lucru. servicii de ingrijiri la domiciliu sub stricta supraveghere a asistentilor medicali cu drept de libera practica. coordonatorul lucrarii: Ana TUDORAN. Stagiul clinic se va desfasura in centre de zi pentru ingrijirea varstnicilor. intrebari structurate.ghid de practica . Se evalueaza numai competentele din acest modul.Director executiv al Fundatiei de Ingrijiri Comunitare) 2. Valentin VLADU . • Serviciile de ingrijiri la domiciliu . fise de observare a atitudinilor si a etapelor de executie a interventiilor.Ghid practic pentru asistentii medicali. probe scrise de tip itemi. Modulul are ca scop dezvoltarea abilitatilor sociale ale elevilor prin asigurarea instruirii clinice in afara spitalelor. Evaluarea trebuie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. evaluarea altor competente nefiind relevanta. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Evaluarea stagiului clinic se va face printr-o proba complexa desfasurata la domiciliul pacientului. • Ingrijirea la domiciliu . 2001 . Bibliografie 1.Editura LEAL. protocoale de ingrijire.Resursele materiale trebuie sa cuprinda atat materiale si instrumente de exersare a deprinderilor de ingrijire cat si modele de documente standard folosite pentru inregistrarea si evaluarea ingrijirilor la domiciliu. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale.

Domeniul: ă ă tate şi asisten S n ță pedagogic ă Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 225 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful