Sunteți pe pagina 1din 663
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA »ANDREI SAGUNA“ DIN SIBIU PERSOANA Sl COMUNIUNE Prinos de cinstire Parintelui Profesor Academician DUMITRU STANILOAE la implinirea varstei de 90 de ani Volum tiparit cu binecuvantarea 1.P.S. Dr. ANTONIE PLAMADEALA, Mitropolitul Transilvaniei din initiativa Pr. prof. decan Dr. Mircea Pacurariu sub ingrijirea Diac. asist. Ioan I. Ica jr. Editura si tiparul Arhiepiscopiei ortodoxe Sibiu SIBIU — 1993 CUPRINS 1 P.F. Teoctist, Patriarhul Bisericij Ortodoxe Romine, Parintele pro- fesor Dumitru St3niloae: 0 viata in slujba lui Hristos si a Bise- ricii Sale. . IX + 1.P.S. Antonie, Mitropolitul ‘Transilvaniel, »Generatia Stiniloae“ XI Diac. asist. Joan I. Ica jr., De ce ,,Persoana si Comuniune?* Cuvant prevenitor la un Festschrift intarziat . : ‘ ‘ . XXI0 1 Pr. prof. dr. Mircea Pacurariu, Pr. prof. acad. aaa Stdniloae. Cateva coordonate _ biografice 1 Prof. Gh. Anghelescu — Diac. asist. Joan I. Ici jr. Opera par. prof. Staniloae. Bibliografie sistematicd 20 i Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, Pr. prof. D. Stiniloae, redactor la »Telegraful Roman“ — un patronaj de exceptie 68 Pr. prof. dr. Jon Bria, The Creative Vision of D. Staniloae. “An Intro- duction to his Theological Thought . 74 Pr. dr. Olivier Clément, Le Pére dr. D. Stiniloae et le génie de VOrtho- doxie roumaine . 82 Pr. prof. dr. Emil Constantinescu, ‘Pr. prof. dr. D. Stiniloae — profil de teolog si filosof crestin ortodox 90 Sandu Frunza, Pentru o metafizicd a persoanei implicit3 in teologia par. D. Staniloae : 7 . 4 Virgil Ierunca, ,,Teologia Dogmatici Ortodox’“ a pir. D. ‘Stiniloae | 102 { Kallistos Ware of Diokleia, Experienta lui Dumnezeu in ,,Teologia Dogmatici“ a par. D. Stiniloae 108 Pr. prof. dr. ie Moldovan, Actualitatea gindirii_ par. D. Stiniloae cu privire la etnic gsi etnicitate . 120 Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, Opera par. D. Stiniloae — o remar- cabila contributie hristologica 131 Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Coordonate i permanente in “opera a prof. D. Stiniloae 137 Elena Solunca, Dumnezeu, persoana si Jumea in viziunea a D. Stiniloae 7 SES coe 163 —-Vve— Il Rev. dr. A. M. Allchin, Lancelot Andrews: The Fathers our Contem- porarics : { Athanase Jevtié de Herzegos i ine, Prolégoménes a une gnoséologie hésychaste Pr. prof. dr. Ion Bria, Cultura crest - ‘un comandament misio- mar actual : Acad. prof. dr. Virgil Céndea, Un manuscris filocalic. uitat: »Meteri- conul 7 Conf, dr. Aurel Codoban, Fiing’ gi Persoani _— ‘glosi , despre relapia dintre filosofia occidentala si religia crestinad —- yytien. : Asist. Aurelian Criiuyu, Pentru o societate de inspiratie personalista . Prof. dr. Dieter Dépmann, Rechtfertigung und Theosis . . i Prof. dr. Alexandru Dutu, Literatura Peete si lectura intensiva in traditia ortodoxd Prof. dr. Karl Christian Felmy, Die Verd ingune der eschatologischen Dimension der byzantinischen Géttlichen Liturgie und jhre Folgen Pr. prof. dr. Constantin Galeri, Despre picatul impotriva, Duhului Sfant 7 : : Prof. dr. Galfy Zoltan, ° vizita a lui K. Barth fi in ‘Rominia . Pr. lector Vasile Grajdian, ,,Teologia Peet in cantarea bisericeas- 4 ortodoxa Rev. G. Guiver, Between East and West _- Odo Casel and the Liturgi- cal Mystery : Rev. prof. dr. André de Halles, la distinction des natures en Christ »par la seule pensée* au Cinquiéme Concile Oecumenique . Prof. em. dr. Friedrich Heyer, VI. Solovev in seiner Wirkungsge- schichte auBerhalb der Grenzen Ruflands .. 7 Pr. prof. dr. Joan I. Ici, Modurile prezentei personale a lui Tisus Hris- tos si ale comuniunii cu El in Sf. Liturghie ii cere ortodoxd : Diac. asist. Toan I. [cd jun., Persoani sau/si Ontologie i in gindirea or- todoxd contemporana " : Pr. prof. Aurel Jivi, Cyril Lucaris’ Ties with Transylvanian Protestants Em. D.D. Christoph Klein, Spiritualitatea ortodoxa si luterana in per- spectiva rugaciunii =. Rev. Prof. D. D. Hans Kiing, Origencs. ‘Groke und Grenze ¢ einer Theo- logie im Epochenumbruch Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Comuniunea credinciosilor cu "Hristos si intreolalta prin Sf. Euharistie dupa 1 Corinteni 10, 14—22 . Prof. D.D. Jiirgen Moltmann, Die trinitarische Personalitat des Geistes Prof. Dr. Peder Norgaard-Hojen, Sola fide nunquam sola. bec gen zur Bezichung vom Glauben und Werken = —VMo 166 214 223 230 235, 241 277 285 295, 311 320 335 359 386 398 405 420 435, 469