Sunteți pe pagina 1din 2

FURNIZOR

Linde Gaz Romania SRL

FACTURA: Seria F. Nr.: 0080939296 Data: 02.02.2013


Id factura: 005805

Nr. ord. registru com./an:J35/1149/1996 CIF RO 8721959 Sediul: 300136 Timisoara, jud. Timis, Str. A. Imbroane, Nr. 9
Contul: RO22CITI0000000706706003 Citibank Europe plc Dublin Sucursala Romania

Adresa livrare/corespondenta
GILAR SRL
SOS PACURARI NR 122A, 700545 IASI IASI

Capital social: 22.384.230,57 Lei Cont Trezoreria Mun. Timisoara : RO97TREZ6215069XXX003608 Livrare din: E127 TEHMED GAZ SRL

CLIENT BENEFICIAR: GILAR SRL


CIF: RO1978700, Cod: 1978700
SOS PACURARI NR 122A 700545 IASI IASI ORC: J22/2313/1992 IBAN: RO82BRDE240SV70569702400

CLIENT LIVRARE: GILAR SRL CIF: RO1978700, Cod: 1978700


SOS PACURARI NR 122A 700545 IASI COTA TVA UM ZxB ZxB BUC CANTITATE 22.00 31.00 1.00 PRET UNITAR RON 0.00 1.53 6.57 IASI VALOARE RON 0.00 47.43 6.57 VALOARE TVA RON 0.00 11.38 1.58

Termen de plata :PLATA LA 15 ZILE Scadenta: 17.02.2013


NR. CRT. 01 02 03 PRODUS 7900006 7900010 7400013 CHIRIE BUTELII P2 CHIRIE BUT MICI GAZE TEHN TAXA DESFASURATOR FACT CH

24 % 24 % 24 %

- Curs contract: 4.3771 EURO LA BNR -Nr tiparire: 08806 ICC DOC: R3127-201301-09388 Anexe: 1 Perioada: 01/01/2013-31/01/2013, Contract: 31270614-12/01/2011

Valoare: 54.00 Valoare TVA: 12.96 Total plata:66.96

INSTIINTARE DE PLATA: Va rugam sa achitati suma 66.96 de pana la data de scadenta a facturii. Dorim sa va informam ca neachitarea facturii la termen atrage dupa sine perceperea de penalitati incepand cu prima zi de scadenta si pana la achitarea integrala. Neachitarea facturii la scadenta conduce la sistarea furnizarii de gaze. Factura constituie preaviz in cazul neindeplinirii obligatiei de plata. Valabil fara semnatura si stampila, cf. Cod Fiscal art. 155 pct. 6. Sold la data emiterii :

Calculatie de chirie R3127-201301-09388


Client: 1978700 - GILAR SRL
In cazul in care predati butelii care au fost livrate anterior unui alt client, aceste butelii apar pe document de livrare V AA-LL-ZZ. Buteliile livrate catre Dvs. si predate de alt client au numar de document de returnare V AA-LL-ZZ Livrare din: TEHMED GAZ SRL Nr.crt./Cod art. Denumire articol
1 2600118P
ARGON 4.8 BUT 2.8 MC/ 14l

Perioada de la 1/1/2013 la 31/1/2013

Cod bare Data livrare Date fabricant Nr.doc.livrare


64231100530378 11/12/2012
RO-WOR-2494-2007 312720121206527

Data returnare Nr.doc.returnare

zile total (referinta pt.calcul)

zile p1

zile p2 (termen lung)

zile p3 zile (termen scutire extralung de chirie

52 Nr.tiparire:8806

31 31

22 22 Pag: 1/1

Days summary LG-FE-13-061