Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnata Tioaca Georgeta, salariata la SC Editura Paralela 45 SA, avand functia de economist, va rog sa-mi aprobati efectuarea concediului de odihna pentru perioada 16.02.2012 29.02.2012, respectiv 10 zile lucratoare aferente anului 2011.

Data 14.02.2012

NUMELE SI SEMNATURA Tioaca Georgeta