P. 1
Metode de Stimulare a Creativitatii Copiilor Prescolari de 6 7ani

Metode de Stimulare a Creativitatii Copiilor Prescolari de 6 7ani

|Views: 1,410|Likes:
Published by Veaceslav Musteata
Metode de Stimulare a Creativitatii Copiilor Prescolari de 6 7ani
Metode de Stimulare a Creativitatii Copiilor Prescolari de 6 7ani

More info:

Published by: Veaceslav Musteata on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

TEZA DE LICENŢĂ

Metode de stimulare a creativităţii copiilor preşcolari de 6 – 7 ani

2009 Cuprins Introducere.....................................................................................................................................3 Capitolul I. Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani...................................9 1.1 1.2 Conceptul Creativitatea – de creativitate a formării şi delimitările copiilor de ei 6-7 esenţiale……………………........................9 dimensiune personalităţii ani…....................21 Capitolul II. Metodologia de dezvoltare a creativităţii copiilor de 6 – 7 ani…………….......…30 2.1 Repere psiho-pedagogice ale creativităţii în dezvoltarea personalităţii copiilor de 6-7 ani.…………………...……………………………………………………………..…...30 2.2 Asigurarea didactică a procesului instructiv-educativ în dezvoltarea creativităţii….. ……………………………………………………………….………....41 2.3 Modalităţi de dezvoltare a creativităţii în cadrul activităţilor de literatură artistică…………………………………………...……………………...……….……..45 2.4 Cercetarea activităţii copiilor în cadrul activităţilor de formare a reprezentărilor matematice elementare.………………………………………………………………...49 Capitolul III. Activitatea de cercetare a creativităţii copiilor de 6-7 ani…………………...…...54 3.1 3.2 3.3 ….64 Rolul Jocurile activităţilor artistico-plastice în în stimularea educarea creativităţii şi la copiii preşcolari………………………...……………………………………………….…….54 creative instruirea copiilor…………………………………..…59 Metode psihodiagnostice de cercetare a creativităţii copiilor de 6-7 ani…………...

Concluzii……………………………………………………..………………………...………..74 Încheiere…………………………..……………………………………………...……………..76 Bibliografie……………...............................................................................................................77 Anexe……………………………………...……………………………………………………..82
2

Introducere Actualitatea temei : Schimbările sociale din Republica Moldova şi în alte ţări sud-est europene au generat noi atitudini în procesul de educaţie şi instruire a personalităţii. Reforma sistemului de învăţământ actual promovează noi strategii didactice în scopul formării personalităţii începând cu vârsta preşcolară, care asigură o adaptare la cerinţele curente ale realităţii. Actualmente se intenţionează crearea unui nou model de educaţie reieşind din perspectiva teoriilor noilor educaţii dinamic şi adaptabil la condiţiile sociale moderne. Stimularea şi aprofundarea creativităţii, adaptarea la cerinţele teoriilor noilor educaţii devine un imperativ pentru Republica Moldova. Astăzi când se pune problema creării unei şcoli noi, devine tot mai clar, că aceasta trebuie să fie o şcoală naţională, care poate fi creată numai de o generaţie de psihologi şi pedagogi cunoscători profunzi a istoriei, culturii gândirii pedagogice româneşti. Poporul nostru dispune de o vastă experienţă şi înţelepciune pedagogică, care se cere utilizată cu chibzuinţă, grijă şi eficacitate în activitatea educaţională cotidiană. Asigurarea succesului la învăţătură al copiilor în funcţie de potenţialul lor biologic şi psihic, pe de-o parte şi depăşirea eşecului pe de altă parte, se prezintă ca obiective educaţionale de mare complexitate la etapa actuală de dezvoltare a teoriei şi practicii pedagogice. Eficienţa activităţii preşcolarului mare depinde nu numai de capacitatea de asimilare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, dar şi de anumite trăsături de personalitate, în particular de imaginaţia şi de creativitatea lui. Fără imaginaţie este imposibilă acumularea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, este cu neputinţă formarea structurii de personalitate în ansamblu a preşcolarului mare. Până în anii 1980 cercetarea asupra creativităţii a pus foarte mult accentul pe identificarea tipurilor de personalităţi creatoare şi pe organizarea de cursuri care să predea tehnici de gândire creatoare. Unii autori care fac ştiinţă la nivel de popularizare sugerează faptul că-ţi poţi aranja întreaga viaţa astfel încât ea să fie o „colecţie” de creaţii alimentate de pasiune şi conduse de viziune (Fritz, 1989).

3

Dar e lucru ştiut că în multe din instituţiile preşcolare nu se ţine cont de această conexiune dintre aceste activităţi şi dezvoltarea capacităţilor creative. este încă o disciplină nematurizată plină de controverse şi incertitudini. Educatorii trebuie să dispună de măiestrie în formarea priceperilor şi deprinderilor necesare dezvoltării personalităţii copilului prin intermediul activităţii organizate. Obiectul cercetării: Este procesul de formare la copii a personalităţii. 4 . Cauza esenţială fiind faptul că practica învăţării preşcolarilor mari în grădiniţă nu ţine cont de specificul funcţionării şi dezvoltării capacităţilor creative. rămâne nesoluţionată problema rolului artei plastice în dezvoltarea capacităţilor creative. îl au arta plastică.Creativitatea deşi este cercetată de jumătate de secol. se pot combina pentru a determina o persoană să îndeplinească o sarcină într-un mod mai mult sau mai puţin creativ. Teresa Amabile a publicat cartea „Creativitatea ca mod de viaţă” în care a propus mai multe metode ce au pus accentul pe complexitatea modului în care unii factori de personalitate. dezvoltarea capacităţilor creative prin intermediul activităţilor de orice gen. lipsa unor ghiduri metodice pentru psihopedagogii grupelor preşcolare vizând dezvoltarea capacităţilor creative. Un rol important. Relaţia educator/copil şi interacţiunea părinţilor favorizează o educaţie eficientă din perspectiva curriculară şi teoriilor noilor educaţii. Educatorii trebuie să aibă răbdare în formarea priceperilor şi deprinderilor necesare dezvoltării personalităţii copilului prin intermediul creaţiilor literare. de mediu etc. jocurile creative în dezvoltarea capacităţilor creative la vârsta preşcolară mare. În conformitate cu obiectul şi scopul cercetării. La etapa actuală. de relaţiile lui cu activitatea de creare. au fost stabilite următoarele obiective:  Studierea lucrărilor ştiinţifico-metodice de specialitate. prin intermediul creaţiilor literare. reliefează actualitatea investigaţiei date.  De a determina căile eficiente pentru evaluarea gradului dezvoltării creativităţii la o nouă etapă superioară. În 1989. Scopul investigaţiei :  Constă în determinarea particularităţilor specifice de dezvoltare a capacităţilor creative şi elaborarea unui sistem eficient de activităţi care va facilita acest proces. În prezent. unii specialişti ai domeniului încă mai discută faptul dacă aceasta este într-adevăr o disciplină ştiinţifică. literatura artistică.

A.Ş. Galperin. E... Ipoteza cercetării : Noi considerăm că creativitatea copiilor preşcolari mari va evalua la o nouă treaptă:  Vom forma şi dezvolta priceperi şi deprinderi. matematică. Bonţaş. ştiinţifică la problema în speţă. 5 .. Vâgotski L. carioca şi paleta de culori. probe psiho-diagnostice. jocuri creative.  Constatarea nivelului de dezvoltare a capacităţilor creative la literatură artistică. M. Chirev A. Weisberg R. de redare corectă a formelor. Leontiev. experimentul de pedagogice. creioane. Piajet.W. Fleorina. I. Muhina V.  Dezvoltarea capacităţilor creative la preşcolarii mari ar produce progrese în dezvoltarea potenţialului creativ...S. Levin. Ralea M. Metodele de cercetare: o o o În conformitate cu obiectivele investigaţiei au fost utilizate metode psihoMetode teoretice – analiza. constatare şi formare. variabilitate. Au fost consultate sursele următoarelor autori ( I.  Potenţialul copiilor cu imaginaţie creatoare dezvoltată se va deosebi de potenţialul copiilor cu fantezie mai puţin dezvoltată prin valorile indicilor de: expresivitate. de a aplica independent elemente.  Diagnosticarea nivelului de dezvoltare a capacităţilor creative la toate nivele cercetate. Teplov B..S.  Vom dezvolta priceperi. Pavelcu V.. Rădulescu – Motru.. Duff. Determinarea reperelor psiho-pedagogice al investigaţiei vizând dezvoltarea capacităţilor creative la copiii de vârstă preşcolară mare. Rogere C. Saculina. obiecte.. deprinderea de a lucra cu acuarela.  Cu cât capacităţile creative vor fi mai dezvoltate cu atât potenţialul creativ al preşcolarilor mari va fi mai înalt. artă plastică.). Cattell J. Guilford J. Roşca Al.M. Odobleja Ş.. Elconin. Berdiaev N. Munteanu Anca.  Dacă în activităţile copiilor de artă plastică va fi o consecutivitate. Baza metodologică: Drept punct de reper al cercetării noastre au servit teoriile referitoare la activitate.. capacităţi creative de alcătuire şi redare a obiectelor.. Fuster Michel. Nicola. D. J. Boden Margaret A. originalitate..P.. W. fluenţă. Comarova T. Teresa Amabile. Gallton F. compararea şi generalizarea datelor din literatura Metode empirice – observarea. forme. coerenţă. Allport G. flexibilitate. Barron F....

educaţia pune în valoare potenţialul creativ al copilului. • S-a dovedit că modelele implementate au contribuit la sporirea valorilor indicilor ce indică dezvoltarea capacităţilor creative. activităţile de joc. literatură artistică. principiul accesibilităţii. principiul axării educaţiei pe copil.o Metode statistice – analiza calitativă. am demonstrat principiile educaţiei din perspectiva curriculumului educaţiei copiilor în instituţiile preşcolare de diferite tipuri : principiul respectării particularităţilor de vârstă. principiul individualizării şi diferenţierii procesului educativ. • S-au elaborat şi experimentat modele psiho-pedagogice pentru dezvoltarea capacităţilor creative. dispus de a aplica noi strategii în cadrul activităţilor de predare-învăţare în dezvoltarea capacităţilor la copiii de vârstă preşcolară mare (6-7 ani). formarea reprezentărilor 6 . Demersul inovativ al cercetării : În cercetarea noastră am creat un model de forme şi activităţi al educatorului inovator. cantitativă şi comparativă a datelor obţinute. am determinat obiectivele care pot fi realizate pe parcursul anului de învăţământ în cadrul activităţilor dirijate de educatori. matematică. lucru manual. principiul cooperării şi participării în actul educativ. Am ajuns la concluzia. dezvoltarea conştientă a potenţialului bio-psihic al copilului şi pregătirea lui pentru integrarea activă în viaţa socială. cei care ţin de receptivitatea copilului la dezvoltarea creativităţii. am ajuns la concluzia că educaţia copiilor în grădiniţă se înfăptuieşte prin intermediul activităţilor organizate de către maturi. artă plastică. principiul unităţii. că reuşita dezvoltării creativităţii depinde mult de factorii : • • • • • • • cei care ţin de rolul familiei. • Am implementat metodologia de dezvoltare a creativităţii copiilor de 6-7 ani în cadrul activităţilor dirijate de literatura artistică. principiul continuităţii. • Au fost elucidate particularităţile dezvoltării capacităţilor creative la arta plastică.

b) evaluare formativă (continuă). Ele pot fi aplicate : 1) Elaborarea noilor sisteme ştiinţifice de organizare a activităţilor cercetate.elementare matematice. Valoarea teoretică a investigaţiilor : 1) s-a intenţionat de a defini noţiunile de : „creativitate”. logică presupune şi noi forme de evaluare. formularea aprecierilor ce decurg din aceste informaţii analizate şi prelucrate. adoptarea deciziilor ce se impun în vederea eficientizării activităţii viitoare. 4) au fost fundamentate condiţiile curriculare de aplicare a metodelor active în cadrul activităţilor de diferite tipuri la dezvoltarea creativităţii. „educaţie”. jocurile creative. 2) au fost determinate reperele psiho-pedagogice ale creativităţii la copii de 6-7 ani din perspectiva pedagogică. „euristică”. Educaţia de calitate depinde mult de amenajarea spaţiului şi de folosirea suportului didactic. eliminarea vechilor metode de învăţare mecanică şi trecerea la învăţarea conştientizată. Activităţile la alegerea copiilor se organizează pe întreg parcursul zilei. 7 . interpretate din punct de vedere calitativ al semnificaţiei psiho-pedagogice. În funcţie de modul de integrare în activitatea didactică am conturat trei forme de evaluare : a) evaluare iniţială (predicativă). a cuvintelor cheie [vezi Anexa № 1]. părinţi şi copii în cadrul dezvoltării capacităţilor creative în instituţiile preşcolare cu copii de vârstă mare şi pregătitoare. „stimularea creativităţii”. Evaluarea este un proces care implică în esenţă trei etape : obţinerea informaţiilor legate de obiectivele urmărite. • Am ajuns la concluzia că. c) evaluare sumativă (cumulativă). 3) s-a întreprins consolidarea reperelor teoretice la baza proiectării strategiei didactice de colaborare activă între educatori. Valoarea practică a investigaţiei : Rezultatele obţinute întregesc dezvoltarea capacităţilor creative. sub directa conducere a pedagogilor.

procedeelor de lucru). La experiment au participat 20 de copii ai grupei pregătitoare. în cadrul activităţilor propuse. studenţilor facultăţilor pedagogie-psihologie. Cahul. 8 . metodist. deprinderi la preşcolarii mari. 3) Elaborarea formelor şi strategiilor de lucru. carioca).2) Elaborarea tehnicilor (metodelor. priceperi. 6) Formarea deprinderilor tehnice şi grafice de lucru cu diverse materiale (creioane. forme. procedee. activităţile la alegerea copiilor pentru dezvoltarea creativităţii copiilor de 6-7 ani. „Pedagogie”. 5) Formarea abilităţilor practice la copii. Cahul. Această lucrare va fi de folos : managerilor preşcolari : director. Baza experimentală: Experimentarea conţinuturilor s-au efectuat în Complexul Şcoală Primară – Grădiniţă din comuna Zârneşti r. de a aplica în practică acele metode. 2008 – 2009. Determinarea temei de cercetare. acuarele. 4) De a forma un volum de cunoştinţe. phiso-pedagogie. studierea literaturii de specialitate şi a experienţei de lucru a educatorilor din Complexul Şcoală Primară – Grădiniţă din comuna Zârneşti r. Etapele cercetării : 2007 – 2008. educatorii grădiniţei de copii. Elaborarea planului experimental de organizare a activităţilor comune. educator. „Pedagogie generală”. tinerilor specialişti la predarea cursului de „Psihologie”.

natura umană este creatoare. Dacă oamenii nu vor realiza ideii noi şi originale în adaptarea lor la mediu atunci popoarele lor nu ar mai fi competitive în plan internaţional. atitudini şi calităţi temperamentale. 9 . fiindcă acestea se referă de fapt la modul sui-generis în care se reunesc însuşirile de personalitate la nivelul fiecărui individ. atitudini. în 1950 arată că creativitatea are în vedere abilităţile pe care le întâlnim la majoritatea oamenilor. justificându-se în faţa Creatorului nu numai prin ispăşire ci şi prin creaţie. original şi adecvat realităţii. (1961). adaptarea creativă naturală pare a fi singura posibilitate prin care omul poate ţine pasul cu schimbarea caleidoscopică a lumii sale. Omul zilelor noastre are nevoie de culturalizare în interiorul propriei fiinţe.1 Conceptul de creativitate şi delimitările ei esenţiale Societatea contemporană. şi fiind interesat de felul în care personalitatea creatoare se manifestă prin aptitudini. Psihologul Guilford J. După Allport G.Capitolul I : Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani 1. susţine. tehnică şi cultură. tehnicii şi culturii.W. Psihologii susţin că a fi creativ înseamnă a crea ceva nou. creativitatea nu poate fi limitată doar la unele dintre categoriile de manifestare a personalităţii : aptitudini. calităţi temperamentale. Prin originea ei.P. . Trăsăturile de caracter fiind specifice fiecăruia dintre noi. cu o cultură limitată nu va putea rezolva eficient problemele cu care se confruntă. că a trăi într-o asemenea lume presupune un înalt grad de adaptare şi de curaj care este legat în mare măsură de creativitate. se caracterizează prin schimbări radicale care se petrec în ştiinţă. În condiţiile ratei actuale a progresului ştiinţei. Astfel Berdiaev N. un popor cu un nivel scăzut al creativităţii. După Rogere C.

Pavelcu V. Odobleja Ş. Munteanu Anca în lucrarea sa „Incursiune în creatologie” oferă informaţii despre creativitate în toate domeniile. aprecia că personalitatea creatoare integrează specific motivaţiile individului. p. ceea ce indică faptul că geniul nu este o caracteristică constantă. în diferite perioade au stabilit că între conştientul intelectual (QI) şi realizările profesionale ale geniilor studiate de ei există corelaţii semnificative. care posedă modelul tridimensional al inteligenţei elaborat de Guilford (1967) sau modelul gândirii creative al lui Torrance (1974) [54. White (1931). Cattell J. 14 ]. El susţine că în prezent se cunoaşte foarte puţin despre caracteristicile geniului. a încercat în lucrarea sa Psihologia consonantistă 1938 să operaţionalizeze componentele cognitive ale descoperirii şi invenţiei într-un model operaţional sui-generis ale relaţiei. deoarece fiecare autor pune accent pe dimensiuni diferite. încrederea în sine. Ralea M. a ajuns la concluzia că aceştia se definesc prin calităţi intelectuale remarcabile care sunt ereditare. pag. după unii autori „creativitatea este atitudinea sau capacitatea de a produce 10 . pp. Weisberg R. dar a te gândi la ceva diferit [Anca Munteanu. Ellis (1904). În sprijinul acestei opinii aduce următoarele argumente : se poate ca trăsăturile psihologice să nu relaţioneze cauzal cu activitatea creatoare. (1903) studiind viaţa şi activitatea a o mie de personalităţii eminente consemnate în dicţionare. geniul este o caracteristică pe care societatea o atribuie rezultatelor muncii unui individ [ 54. Roşca Al. Cox (1926). 1994. (1869) consideră că oamenii geniali sunt înzestraţi cu aptitudini intelectuale sau mentale excepţionale. Astfel. intuiţia şi o fermă percepţie de sine ca individ creativ. inteligenţa judecăţilor. Rădulescu – Motru se referea la creaţie în termenii personalismului energetic şi ai vocaţiei. 309-314]. Ea susţine că a fi creativ înseamnă a vedea acelaşi lucru ca toată lumea. conceptul de geniu fiind un mit. Interpretările psihologilor români referitoare la creativitate acoperă aproape toate direcţiile consemnate în literatura mondială de specialitate. El arată ca. consideră că originalitatea este mai mult dependentă de sentimente decât de factori intelectuali. apreciază. că toate persoanele creatoare („unde există creaţie există şi geniu”) au un număr restrâns de trăsături comune printre care se numără : interesele de cunoaştere.Gallton F.M. 16]. creativitatea nu se manifestă nici chiar la cei mai mari artişti sau oameni de ştiinţă. Este de părere că datorită complexităţii fenomenului creaţiei este puţin probabil să se ajungă la o definiţie unanim recunoscută.

evoluţie libertate interioară. W. XVIII. Fuster Michel şi Bernardette (1988) susţin că.”. de comportamente personale şi de mişcările sociale. acelor decente de cele ridicole. pag. (1963) introduce un criteriu dual pentru evaluarea creativităţii. 16]. creativitatea este un concept destul de vag şi oarecum imprecis. aparţine lui W. talent literar. Judecata permite combinarea ideilor elaborate de imaginaţie.ceva nou şi de valoare. iar după alţii ea constituie un proces prin care se realizează un produs [56. După Popescu – Niveanu P. prin combinare şi recombinare a lor. de ideii vechi”. originalitate. Duff a distins trei facultăţi ale minţii creatoare : imaginaţia. (1987) „creativitatea presupune o dispoziţie generală a personalităţii spre nou. Bacon. pe care le consideră principalele componente ale geniului. Shakespeare. iar 11 . judecata şi gustul. Gustul este un simţ intern care permite delimitarea ideilor frumoase de cele urâte. (1992) consideră că creativitatea constă în „realizarea de combinaţii noi originale. ele fiind în totală neconcordanţă cu realitatea [5. Imaginaţia este facultatea mintală care elaborează o infinitate de asociaţii noi prin compunere şi descompunere a ideilor. Ea semnifică : adaptări. 52]. De multe ori. pag. El consideră că. pag. Combinaţiile noi trebuie să aibă o anumită valoare. de invenţii tehnologice sau descoperiri ştiinţifice. El consideră că personalitatea creatoare se caracterizează prin interacţiunea optimă între aptitudini şi atitudini [51. o anumită organizare a proceselor psihice în sistem de personalitate”. Descartes. Una dintre cele mai valoroase interpretări ale creativităţii pe care o regăsim în lucrările contemporane. El susţine că imaginaţia se aseamănă cu gândirea divergentă. Boden Margaret A. Barron F. răspunsurile neobişnuite provin din ignoranţă. în final urmând să se determine utilitatea şi adevărul invenţiilor şi descoperirilor produse prin puterea imaginaţiei. creând în final obiecte care nu au existat niciodată în natură. distanţare faţă de lucrările deja expuse [55. stări alterate de conştiinţă. arătând că în mintea omului obişnuit creativitatea este legată de expresii şi creaţii artistice. de educaţie. observarea acordului sau dezacordului dintre ele. 19]. produsul creator trebuie să aibă un grad ridicat de neobişnuit. confuzie. Ipotezele teoriei sale au fost formulate plecând de la analiza intelectului unor genii precum Platon. Duff şi a fost elaborată în sec. Newton sau Berkeley. imaginaţie. de comunicare interumană. pag. construcţie. să fie rar întâlnit în colectivitatea în care a apărut şi în acelaşi timp acest produs creator să fie adecvat realităţii. reunirea în aceeaşi categorie a celor omogene şi respingerea celor discordante. 32].

cum putem s-o cunoaştem şi stimula? Răspuns la această întrebare o găsim în teoriile savanţilor (Kubie. Richard. în îmbinarea cu investigaţii şi date noi. 1995. gradul de specializare în domeniul respectiv. 1767. în acelaşi timp ?”.. ce este creativitatea. W. care este absolut inovator şi valabil. dispun de eleganţă şi o uimitoare simplitate. pag. 51. trebuie să fim conştienţi. Mai întâi. abilităţile tehnice.). Bejan. Autoarea dă exemplu unui joc pentru antrenarea creativităţii solicitând subiecţilor să arate : „cum se poate pune mâna stângă în buzunarul drept de la pantaloni. Piajet J. dimensiune) complexă şi fundamentală a personalităţii. creativităţii. de valoare şi edificienţă ştiinţifică şi social-utilă. Răspunsul fiind : „Punând pantalonii invers”. la oameni cu realizări excepţionale. Sunt incluse cunoştinţele obiective de specialitate.judecata cu gândirea convergentă. şi să combatem anumite piedici în calea manifestării imaginaţiei. curiozitatea … sunt specifice copiilor şi adulţilor înalt creativi [Duff. ca rezultat al influenţelor şi relaţiilor factorilor subiectivi şi obiectivi – a 12 . fiind în special prezente la copii. Deci. soluţiile creative asigură rezolvarea problemei cu o neaşteptată eficienţă şi. prevede realizarea unei activităţi pentru că ni se pare captivantă. 64. produce ceva nou.. şi Nicola I. Creativitatea în viziunea autoarei este capacitatea de a produce lucruri care sunt atât noi. care sprijinindu-se pe date sau produse anterioare. 1996. 20-21]. După părerea sa a fi creativ înseamnă să elaborezi un anumit lucru (unealtă. motivaţia intrinsecă. El a mai intuit că anumite trăsături ale creativităţii cum ar fi spontaneitatea. După Bonţaş I..este o capacitate (proprietate. calificarea. 1995. 3. abilităţile creative includ un set cognitiv şi unul perceptiv favorabile abordării în rezolvarea unei probleme. Feist şi Runco. originale. pag. 1993. idee. Ea structurează creativitatea în următoarele componente : 1. original. Gustul este abordat ca un supliment de judecată de factură estetică. 2. Teresa Amabile (1983) consideră că adoptarea deciziilor implică deseori creativitatea.1994. cât şi eficiente [Sternberg D. Lubart. Duff a considerat că cele trei facultăţi ale minţii umane implicate în creaţie sunt întâlnite la toţi oamenii. Pe de o parte. 1998. Piercon. operă de artă). asociativitatea. creativitatea . 15 ]. pe de altă parte. Muchielli R. Vîgotskii L. care conferă eleganţa gândurilor noastre. iar cea dreaptă în buzunarul stâng. 53 pp. generându-ne bucurie şi satisfacţie. talentul special în domeniul respectiv.

Conceptul pedagogic de creativitate propune un model teoretic adaptabil la condiţiile unui „praxis” educaţional deschis autoperfecţionării permanente. pag. Piercson. Ea poate fi considerată şi ca aptitudine. la nivelul interacţiunii optime dintre atitudinile şi aptitudinile creative [16 pag. „Gândirea ca o capacitate de prim ordin a personalităţii – există ca gândire umană numai prin creativitate. considerat ca un fenomen rar.  creativitatea ca proces specific. J. fiind apreciat îndeosebi prin creativitate. Această structură exprimă independenţa existentă între produsul creator – procesul creator. în plan individual sau social. În această accepţie.  creativitatea ca produs. Richard. Conceptul de creativitate se aplică deja atât copilului care se joacă cât şi inventatorului sau omului de artă [27 pag. oamenilor de artă. creativitatea defineşte: un produs creator situat cel puţin la nivel inventiv. Piajet. a) Structura creativităţii : Cercetările făcute de Gollann (1963) remarcă că: noţiunea de creativitate are în vedere mai multe accepţiuni:  creativitatea ca o caracteristică personală. Gândirea este procesul cognitiv cel mai important. prezent exclusiv la elitele ştiinţifice şi la marii creatori de opere literare şi artistice. creativitatea apare ca o necesitate socială şi economică. H. un cadru de corelare care reprezintă spaţiul ierarhic de manifestare a creativităţii. dispoziţie a intelectului de a elabora idei. 33]. afirmă că până în anii ‘50 atenţia psihologilor era centrată pe analiza procesului de creaţie. 32 ]. Produsul creator reprezintă. Florin Druţă – 1997. 17]. teorii. Problema dezvoltării creativităţii a fost cercetată în mai multe decenii. După al doilea război mondial. Ca şi la etapele de vârstă şcolară. devenind obiect de cercetare de sine stătător. sau din mărturiile pe care le-au lăsat unii dintre ei. 28]. procesul de dezvoltare a creativităţii la preşcolari presupune aceeaşi structură. modele noi originale. Cunoştinţele elaborate au rezultat în mod esenţial din analizele biografice ale savanţilor L. Odată cu dezvoltarea învăţământului preşcolar o atenţie deosebită se acordă problemei dezvoltării creativităţii în psihologie şi pedagogie. 44].” (I. 53 pag.posibilităţilor (şi calităţilor) persoanei şi a condiţiilor ambientale ale mediului socio-cultural [53. Bejan. în esenţă. 13 . M. o dimensiune axiologică a personalităţii care valorifică resursele globale ale sistemului psihic uman. un element nou în raport cu experienţa socială anterioară sau cu experienţa de viaţă a unui individ: criteriul originalităţii. E. Kant) [3 pag. 26 . personalitatea creatoare [16 pag. un proces creator orientat în direcţia sesizării şi a rezolvării – problemă la nivelul gândirii divergente. Kubie.

în condiţii de amendare. preconştient şi conştient [18 pag. structuri. bisocieri. 18]. În mod inconştient. structuri. sinteze. subconştient. prelucrarea şi sistematizarea informaţiei stocate. de la nimic. principii matematice sau cuvinte” [53 pag. modelele. Incubaţia presupune asocieri. 154].). în mod inconştient. respectiv al descoperirii soluţiei optime de rezolvare a problemei. Iluminarea – acţiunea complexă de asociere şi de combinare a informaţiei care declanşează momentul inspiraţiei. a creaţiei. acumularea şi selecţionarea informaţiei necesare pentru abordarea corectă a problemei. etc. Verificarea – acţiunea complexă de evaluare finală a soluţiei adoptate anterior. 14 . sub conştient. [18 pag. potrivit căreia punctul de plecare al creativităţii este imaginaţia. ea înseamnă şi învăţare nouă. structurile. teorii. 154]. restructurări de date. timp. [18 pag. validare. modele. finisare. Procesul creativ poate fi realizat în mod intenţionat. modele. sisteme.Creativitatea este definită uneori ca fiind „procesul prin care un individ sau un grup plasat într-o situaţie dată elaborează un produs nou original în conformitate cu necesităţile şi scopurile situaţiei respective”. recombinări. care creează datele. specific. ea se bazează pe un fond ideatic şi acţional aperceptiv. resurse posibile şi necesare. Opinia lui Osborn. care se restructurează cu cele aperceptive. el poate fi învăţat şi dezvoltat la un mare număr de oameni. elaborarea strategiei de rezolvare a problemei la nivelul unui plan operativ [54 pag. 100].). Inspiraţia este apariţia bruscă a noului. dependente de zona inconştientului dar şi a conştientului. 153]. principii. combinări. Incubaţia – o acţiune complexă realizabilă intensiv sau şi extensiv prin diferite operaţii de organizare şi reorganizare a informaţiei pregătite anterior prin procesări care valorifică experienţa individuală şi socială a subiectului la nivelul conştiinţei acestuia dar şi în planul verigilor sale profunde. La aceste idei se adaugă cele ale lui Osborn potrivit cărora cercetarea de grup poate favoriza în anumite condiţii. b) Etapele procesului de creaţie Procesul creator presupune parcurgerea următoarelor patru etape: Pregătirea – acţiunii complexă bazată pe următoarele operaţii: identificarea problemei în termeni optimi (natură. soluţiile noi cu asigurarea condiţiilor interne şi externe. Analiza datei problemei în vederea formulării clare a acestora (premise. 21]. Deci creativitatea de la un loc gol. preconştient şi conştient. Alţii o definesc drept „capacitatea de a organiza (reorganiza) elementele câmpului perceptiv sau imaginativ indiferent că este vorba de joc. tehnologii. realizabilă prin operaţii de apreciere. prin documentare şi experimentare (analize. ideile. calcule). creativitate. a noilor ideii. Imaginaţia este definită ca aptitudine de a reprezenta obiecte absente şi de a combina imaginile acestora între ele [5 pag. aplicare.

Elaborarea unui model de educare a creativităţii presupune valorificarea. etic. creativitatea inventivă face posibile invenţiile îmbunătăţirile aduse produselor. Verificarea constituie controlul creaţiei rezultată din factorii obiectivi şi subiectivi. comportamentali. fără preocupări de utilitate sau valoare. la diferite niveluri de generalitate a raportului funcţional existent între comportamentul creativ şi flexibilitatea gândirii creatoare . 101]. 3. dezvoltarea unei personalităţi capabile să se angajeze creator în plan cultural. profesional. etc. Acest control. atunci când are loc o liberă şi spontană exprimare a persoanei. Funcţia pedagogică a creativităţii . 19]. eşantioane. Procesul creator implică sesizarea şi rezolvarea unor probleme. original şi eficient. care evidenţiază resursele sistemului psihic uman. 154] [vezi Anexa № 2]. Reflexii identice referitor la factorii creativităţii găsim şi în cercetările pedagogului român Nicola I. Taylor propune să se distingă cinci niveluri de creativitate : 1. Personalitatea creatoare reprezintă cea de a treia dimensiune a creativităţii.ajustare. [75 pag. Aceleaşi idei le întâlnim la Nicola I. perfecţionare permanentă. probabilele erori sau neconcordanţe cu cerinţele reale.orientează în mod special. când persoana şi-a însuşit priceperi şi deprinderi care permit să producă lucruri utile. creativitate expresivă. suficient de importante pentru a fi brevetate şi difuzate în producţie. capacitatea acestuia de a angaja un proces creator. susţinut la nivelul conştiinţei individuale cu scopul de a produce ceva nou. 2. avansarea unor soluţii virtuale. Obiectivul general vizează formarea. autenticităţii valorii. făcut adesea prin experimentări pe staţii (clase. c) Niveluri ale creativităţii A. aparatelor.L. ipotetică a soluţiilor probabile. 15 . operaţionali. realizarea a două acţiuni complementare: elaborarea unui model de educare a creativităţii. creativitate productivă. acţiune complexă bazată pe următoarele operaţii: definirea şi înţelegerea tipului de problemă. aplicarea soluţiei optime în cadrul specific definit de problema existentă. reorganizare. proiectarea unei învăţări creative [15 pag. evitând cheltuielile neeconomice sau eşecurile în condiţiile generalizării creaţiilor [18 pag.. verificarea modului de rezolvare a problemei în sens managerial (abordare sistematică – optimă – strategică) [54 pag. ca în cazul desenelor realizate de copiii mici. Trăsăturile personalităţii creatoare pot fi grupate la nivelul următoarelor trei categorii de factori: intelectuali. aplicabilităţii şi eficienţei în plan teoretic şi aplicativ. 105]. (re)actualizarea – activarea cunoştinţelor şi capacităţilor necesare pentru alegerea soluţiei optime. dar în care specificul ei să fie slab exprimat. alegerea soluţiei optime pe criteriul originalităţii şi al eficienţei.) pilot. Bonţaş I.

aptitudinea interogativă (de căutare). deschizând căi noi de abordare [18 pp. creativitatea emergentă se manifestă la omul de geniu care revoluţionează un domeniu ştiinţific. familie. nivelul de aspiraţie. Imaginaţia e un factor fundamental.procesul creaţiei fiind determinat de motivaţii sau influente externe. Există 3 factori care pot influenţa la reuşita preşcolarului:  Factorii cognitivi operaţionali (intelectuali) Dintre aceşti factori cei mai importanţi sunt imaginaţia şi inteligenţa. d) Factorii creativităţii : Formarea şi dezvoltarea potenţialului creativ este determinată de logica formării relaţiilor fundamentale în societate: personalitate – colectiv (asociaţie de copii) – societate. finalizată în găsirea unor soluţii simple.  Factorii caracteriali şi cei afectiv-motivaţionali 16 . de personalitate şi sociali. creativitatea inovatoare duce la modificări ale principiilor ce stau la baza unui domeniu. a ideilor.4. întrucât realizează fuziunea informaţiilor în structuri noi prin contopire. Inteligenţa este forma superioară de organizare a comportamentului creativ. a obiectelor şi fenomenelor într-o nouă semnificaţie. interesele personale. transformarea şi unificarea imaginilor. întrucât nu cuprinde şi modul de constituire a raporturilor dintre informaţii . cunoştinţele. inventivitate [18 pag. 53]. care presupune sensibilitatea faţă de probleme apoi fluenţa. 148]. surprinzătoare şi originale. caracterizată prin noutate. Mai complet este modelul elaborat de Gaugh (1957) care cuprinde 5 factori incluzând şi aspecte comportamentale: aptitudini intelectuale. flexibilitatea acesteia. sentimentele şi atitudinile. flexibilitatea şi capacitatea de redefinire. ori la creaţia artistică. Guilford a identificat şase factori ai creativităţii: fluiditatea gândirii. O forma superioară a imaginaţiei creatoare e ingeniozitatea. 5. originalitatea. În procesul creaţiei importante sunt reprezentările. sensibilitatea estetică şi posibilitatea de sesizare a destinului. pe baza acţiunii unitare a factorilor cognitivi. a încrederii creatorului în viitorul său [54 pag. Un alt factor al imaginaţiei creatoare e originalitatea. elaborarea. sensibilitatea faţa de probleme şi redefinirea.  Factorii de personalitate Motivaţiile superioare. lărgimea câmpului de idei şi aptitudinile specifice.P. J. Creaţia este însă un proces complex la care participă întreaga personalitate. la noi modalităţi de exprimare specifice talentelor. corelate cu temperamentul şi aptitudinile speciale orientează creativitatea mărindu-i eficienta [43 pag. întrucât ei au funcţia de integrare a celorlalţi factori cognitivi ai creativităţii. 100]. flexibilitatea cognitivă. Acestui model al aptitudinilor creative i se aduce obiecţia că e lipsit de dinamism. Un factor deosebit de important e intuiţia. 147-148].

motivaţional asumat faţă de realitatea economică 17 . A. realizând schimbări continue. Atitudinea interogativă. T.  Factorii interni pot fi de natură biologică. Factorii externi sunt alcătuiţi din ansamblul condiţiilor ale elementelor şi forţelor tuturor influenţelor care se exercită din exterior în scopul formării şi dezvoltării personalităţii. A. L. Nicola. ereditară şi psihosocială. Elementele esenţiale prin care se poate constata existenţa creativităţii sunt: flexibilitatea. I. neîncrederea în sine. 149].  Factorii externi: mediul şi educaţia. A. expresivitatea. personalitate. elementele celor două grupe de factori se intercondiţionează. Luria.  Factorii sociali Activitatea creatoare este stimulată de exigenţa unui mediu social–economic şi culturalştiinţific care asigura formarea unei personalităţi creative permite libertatea creaţiei. imperceptibile. o întrepătrundere care sporeşte potenţialul existent al individului şi determină o permanentă restructurare a formelor de reacţie. ingeniozitatea. Pe parcursul activităţii. dând naştere unor produse şi structuri operaţionali cu calităţi noi şi cu eficienţă sporită [6 pag. reflectă cerinţele funcţionale ale creativităţii la nivel de produs. În cercetările psihologilor şi pedagogilor (M. noutatea şi originalitatea.Suplinesc în creaţie un coeficient de inteligenta mai scăzut de 120. Galperin) găsim că în procesul dezvoltării psihice. Factorii dezvoltării psihice pot fi externi şi interni. Pevzner. Bonţaş. A. apoi experienţa personală nemijlocită şi concretă dobândită de fiinţa umană in cursul evoluţiei sale [6 pag. 213]. Comarova. teama de a nu greşi şi lipsa de motivaţie sunt factori inhibitori [22 pag. trăsăturile psihosociale ale personalităţii (calităţi ale proceselor psihice. afectiv. N. S. Slavina. A. S. 217]. L. dar care se acumulează în întreaga structură a vieţii psihice. spiritul de grup pun în valoare capacităţile creative [18 pag. Muhina. Smirnov. Zîcova. Vlasova.67]. angajarea socială. Factorii interni sunt: ereditatea. I. T. trebuinţe şi motive interne ale acţiunii). N. Leontiev. răbdarea. creează o anumită fuziune. I. recunoaşte şi aplică valorile create [2 pag. A. Danilov. entuziasmul. M. Vîgotskii. a) Funcţia socială a creativităţii determină modul de realizare a produsului creator stimulând şi dirijând acele comportamente ale personalităţii semnificative din perspectiva perfecţionării raportului cognitiv . V. fluenţa. V. Mencinskaia. A. Nonconformismul.S. S.S. 66]. R. autoexigenţa. perseverenţa. încrederea în forţele proprii. factorii interni şi externi se integrează în sisteme funcţionale unitare. senzitivitatea (sensibilitatea senzorială). Piajet. A. conformismul. proces. inteligenţa şi imaginaţia creatoare. tenacitatea. c) Funcţiile creativităţii determină structura tridimensională a creativităţii. profunzimea câmpului de imagini şi idei sunt factori stimulatori şi ideile preconcepute.

Originalitatea . în calitate de produs de cunoaştere logică. autoreglatori în orice domeniu de activitate . procesului creator. didactice subiect-obiect. când vrem să testăm această calitate la cineva. gândirea.în calitate de proces de cunoaştere logică. culturală . specializat în (re)producerea noului prin (re)combinarea informaţiilor dobândite anterior. divergent. ci şi efectele optimizante ale acestuia care au o sferă de acţiune din ce în ce mai largă . [82 pag. b) Funcţia psihologică a creativităţii determină modul de realizare a procesului creator angajând toate resursele existente la nivelul sistemului psihic uman. modul de abordare a unei probleme.Fiecare societate creativitate [51 pag. interpretabile şi realizabile în sens prioritar formativ. motivaţionale. în calitate de „vectori” ai acţiunii eficiente.. 134]. nu numai calitatea imediată a produsului creator. personalităţii creatoare [18 pag. inventării de probleme şi de situaţii-problemă. 153]. dezvoltate la nivelul: produsului creator.este expresia noutăţii. produsul creativ este cu atât mai elefant cu cât este mai extinsă şi mai profundă structurarea posibilităţilor personalităţii de înţelegere a realităţii sociale. 18 . Anume originalitatea garantează valoarea rezultatului muncii creatoare (Vîgotskii L. unele fără utilitate. 23]. analizate anterior. în calitate de „vectori” ai acţiunii eficiente. a inovaţiei. reglatori în anumite domenii de activitate. Structura creativităţii pedagogice evidenţiază anumite caracteristici specifice. imaginaţia . proiectată multifazic. S. Fluiditatea – este posibilitatea de a-ţi imagina în timp scurt numeroase imagini sau idei. Plasticitatea – este uşurinţa de a schimba punctul de vedere. la nivel temporal şi spaţial . însă . realizabilă în sens convergent. pe baza unităţii informaţional – operaţional. 152]. caracteriale). aptitudinile speciale. mergând chiar până la nivelul relaţiilor de macrosistem . toate elementele sistemului psihic uman pot evolua ca însuşiri generale ale personalităţii creatoare implicate de-a lungul întregului proces creator [18 pag. Funcţia socială a creativităţii urmăreşte. ea poate determina prin rapiditatea statistică a unui răspuns. când un procedeu se dovedeşte inoperant. În această accepţie. Privite din perspectiva funcţionalităţii lor creative. cu unele accente evidente care vizează: inteligenţa în calitate de aptitudine generală. 23]. c) Funcţia pedagogică angajată a creativităţii în proiectarea continuă determină unor modul de comportare a personalităţii creatoare. [82 pag. care asigură premiza sesizării. Definiţia stimulează şi reflectă un tip aparte de realizabile în condiţii de transformare a raporturilor conceptului de creativitate pedagogică presupune valorificarea deplină a componentelor structural-funcţionale.politică . Psihologia artei). rezolvării. dar printre ele găsindu-se şi cele adecvate soluţii căutate. acţiuni educaţionale. atitudinile (afective.

nivelul gândirii şi inteligenţei [82 pag. care să se obiectiveze în produse noi. teorie. 153]. uneori. care favorizează imaginaţia. a experienţei pentru ca ele să dea naştere la ceea ce numim talent [18 pag. tehnologie etc. a intelectului. necesită învingerea unor obstacole. În ce priveşte factorii creativităţii. 74].) utile şi mai eficiente – de exemplu o inovaţie care reprezintă unele elemente de creativitate..) prin activitate. prin experienţă. fiindcă necesită evoluţie în timpul dezvoltării şi. Creativitatea ca trăsătură general – umană poate să se manifeste în decursul vieţii personalităţii în mod spontan. influenţate de alte funcţii psihice. mai mult sau mai puţin dezvoltate. Factorii aptitudinali include în sine aptitudinile speciale. Este totodată şi un proces. Inteligenţa se explică ca o aptitudine asupra căreia au fost formulate variate puncte de vedere.adecvată ei sau corespunzătoare tipului specific de dispoziţie creativă. creşte dintr-o activitate combinatorie” [82 pag. 24]. un produs şi un proces. metodă. necesită ca aproape fiecare individ să realizeze unele operaţii noi. 24]. mai întâi. ca urmare a unor combinări şi recombinări. atunci ne dăm seama că posibilităţile de gândire ocupă locul central în această capacitate complexă. a datelor elementelor existente. Există anumite structuri cerebrale. Viaţa. În afară de faptul că este o capacitate şi aptitudine (dispoziţie) a personalităţii. se poate vorbi. întâmplător. 19 .constituie o aptitudine importantă care are la bază predispoziţii ereditare. etc. care se obiectivează în anumite soluţii (metode etc.Disocierea – este capacitatea combinatorie a două sau mai multe lucruri şi fenomene pe care alţii nu au avut curiozitatea sau abilitatea de a le asocia. nemaiîntâlnite până acum şi care determină schimbări calitative (de valoare şi eficienţă) într-un domeniu anumit [8 pag. 32]. retrageri a factorilor şi elementelor noi. ele creând predispoziţii de diferite grade pentru sinteza unor noi imagini. F. în toate domeniile ei. [55 pag. Bruner scrie „Orice formă de creativitate. Însă acest contact poate sau nu poate avea loc [84 pag. Este un produs pentru că se dobândeşte ca realitate de a realiza ceva nou (idee. „întâlnirea” spontană a personalităţii cu obiectul şi acţiunea social . model. Se are în vedere că este posibil contactul. deosebite. asocieri etc. Imaginaţia creatoare . noi idei. creativitatea propriu – zisă necesită înzestrări şi capacităţi intelectuale etc. necesitând foarte multă muncă. este în acelaşi timp. 61]. originale. de aptitudini pentru creaţie. Dacă o definim ca o aptitudine generală care contribuie la formarea capacităţilor şi adaptarea cognitivă a individului în situaţii noi. pe care nu le cunoaştem. Conform opiniei lui Bontaş. Piajet.. Edison spunea: că în creaţie este nevoie de 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie. Totuşi e nevoie de intervenţia mediului. Însă dezvoltarea ei presupune multă muncă şi exerciţiu.

o descoperire a unor reprezentări care apoi. fluenţa. fluenţă şi sensitivitate (sensibilitate) a scoarţei cerebrale (şi a sistemului nervos în general) [56 pag. evidenţiată de o anumită flexibilitate. în plan practic. Pe lângă coeficientul de inteligenţă. SUA. Creativitatea poate fi cunoscută. Au fost studiaţi de numeroşi psihologi. Au studiat fenomenul H. dezvoltându-se alte niveluri ale creativităţii – cum sunt originalitatea şi inventivitatea. Aglutinarea – se produce când părţi descompuse din diferite fiinţe sau obiecte sunt recombinate. 20 . original. efortul susţinut de pregătire şi investigaţie şi altele. capacităţile intelectuale. Fiecare individ normal posedă o doză de creativitate. în funcţie de dezvoltarea şi manifestarea factorilor intelectuali. în plan ideal – abstract ca şi. aptitudinile. printre care menţionăm pe (G. Piajet. al rezolvării unor probleme ridicate de viaţă. prin sinteză sunt reorganizate în alte structuri deosebite de cele percepute sau gândite anterior. stimularea şi de finalizarea ei în inventivitate ideatică şi practică.  Analiza – realizează o sfărâmare a unor asociaţii.  Sinteza – are loc în diferite modalităţi numite de obicei „Procedeele imaginaţiei”. caracterul. Multiplicarea şerpilor a creat imaginea balaurului cu 7 capete. astfel dând naştere unor fiinţe sau obiecte cu aspect eterogen. Factorii creativităţii au asemănări cu cei ai învăţării eficiente. un rol important în creativitate îl au factorii: ereditatea. de depistarea. stimulat şi valorificat acest potenţial. Creativitatea ca rezultat al stimulării şi activităţii înseamnă acumulări de capacităţi. sensitivitatea) desigur. după caz. artistică. Caterina Cox). este nevoie de multă creativitate. componentă principală a structurii mentale creative. A. N. în procesul educaţiei şi activităţii. a. d) Procesele fundamentale ale imaginaţiei Imaginaţia. însă vârsta cea mai productivă în creativitate este între 25-40 ani. Allport. sporeşte potenţialitatea menţionată (flexibilitatea. pedagogică etc. pe tot parcursul vieţii. abilităţi şi posibilităţi de realizare a ceva nou. Nicola I. C. b. Creativitatea se poate manifesta în toate etapele de vârstă. mediul socio-cultural. Pentru a asigura progresul uman şi bunăstarea materială şi spirituală a oamenilor. 93]. c. tehnică. organizatorică (management).. deci inventivitatea ideatică şi practică. măsurată şi stimulată. Lehman. Trebuie cunoscut. Ulterior. F. economică. aptitudinali.Creativitatea se poate manifesta în toate domeniile cunoaşterii şi vieţii sociale: ştiinţifică. are la bază două procese fundamentale : analiza şi sinteza. Osborn şi alţii. Comarova afirmă că: la naştere copilul posedă doar o anumită potenţialitate creativă. Modificarea dimensiunilor umane a dus la imaginarea de uriaşi şi de pitici. caracteriali şi de mediu. expresivitatea. Autorii Bonţaş. în toate domeniile.

a gândirii intuitiv .2 Creativitatea – dimensiune a formării personalităţii copiilor de 6-7 ani Personalitatea copiilor se dezvoltă concomitent în mai multe direcţii : intelectuală. morală şi fizică. Corespunzător obiectivului învăţământului preşcolar. principii de purtare. Tot ce acumulează copii în această perioadă – cunoştinţe. şi anume. Analogia este un procedeu adeseori prezent în ştiinţă şi tehnică. A. C. bine orientate. Capacitatea copilului de a percepe frumosul din natură.” În procesul de formare a personalităţii o importanţă deosebită revine educaţiei multilaterale.expresive. trăsături de caracter în formare. 29]. fără ajutorul educatorului. deprinderi şi obişnuinţe [10 pag. compasiunea de nevoile şi suferinţele lor [ 66 pag. volitivă. Unii vor să explice întreaga sinteză creatoare prin analogie. Personalitatea desăvârşită se obţine prin activitate. atitudinea emoţională faţă de oamenii din jur. Schematizarea feţei umane se realizează în caricatură. S.d.se dovedeşte a fi deosebit de trainic şi constituie baza pentru dezvoltarea în continuare a personalităţii. artă. Structura atomului a fost imaginată similar cu aceea a unui sistem solar. Makarenko nota : „ Fundamentul educaţiei se pune până la 5 ani. afectivă. e.” O educaţie justă a copilului de vârstă preşcolară îi asigură dezvoltarea mai intensă a perceperii mediului ambiant. unde ies în relief anumite trăsături dominante. în timpul căreia copilul desprinde adevărul din experienţele proprii. a imaginaţiei creatoare. realitatea înconjurătoare nu poate să nu se răsfrângă asupra formării la el a priceperilor elementare de a înţelege frumuseţea 21 . conţinutul acestui nivel de educaţie instituţionalizată vizează formarea de cunoştinţe priceperi. obişnuinţe. ceea ce este un procedeu foarte productiv [18 pp. 72]. 23 ]. drept o permanentă aspiraţie a omului. dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului. deprinderi. Harly susţine că „Personalitatea este considerată ca ideal educaţional. 1. 152-153]. iar mai apoi educaţia omului doar continuă. şi ceea ce s-a făcut până la această vârstă constituie aproape 90 % din întregul proces educativ. . în concordanţă cu vârsta copilului şi cu particularităţile sale individuale [59 pag.

C. în ştiinţa. d) Creativitatea inovatoare o găsim la oamenii caracterizaţi ca fiind "talente". intervin cerinţele sociale. În primul rând. În acest context. 11]. Un olar sau o ţesătoare de covoare produc obiecte a căror forma se realizează conform unei tradiţii. artă şi scris ci în toate domeniile curriculare. un artist poate produce opere impecabile din punct de vedere tehnic fără însă a reuşi să provoace emoţii sau. A. 8]. societatea are o influenţă deosebit de importantă pentru înflorirea spiritului creativ într-un domeniu sau altul.000 de brevete de invenţii. de exemplu. Taylor descrie cinci "planuri" ale creativităţii : a) Creativitatea expresivă se manifestă liber şi spontan în desenele sau construcţiile copiilor mici. probleme pentru care răspunsurile populare sau convenţionale nu funcţionează. unei teorii controversate. 47]. unui aparat. Într-o ţară mare. creativitatea este o formă de rezolvare a problemelor. cum este Japonia. V. c) Planul inventiv este accesibil unei minorităţi foarte importante. aportul personal fiind redus. Este de asemenea important să ţinem cont de faptul că creativitatea nu se manifestă doar în muzică. acţiunilor oamenilor şi de a-şi aprecia propria purtare ca fiind frumoasă. Strălucita 22 . Astfel. Desigur există mai multe trepte de creativitate. Creativitatea reprezintă mai mult decât a avea şi a folosi un talent artistic sau muzical. În esenţă. acele persoane ce reuşesc să aducă ameliorări parţiale unei unelte. Nu se pune problema. Este însă un mijloc excelent de a cultiva aptitudinile creatoare ce se vor manifesta ulterior. la acest nivel. sentimentul că acea operă este unică. revoluţionare. într-un domeniu şi a cărui personalitate se impune de-a lungul mai multor generaţii [33 pag. spre tendinţa de a trăi după legile frumosului [ 74 pag. E vorba de inventatori.relaţiilor. unei tehnici consacrate. tehnicii şi artei sunt rezultate ale spiritelor creatoare.W. a omului care aduce schimbări radicale. Acestea sunt exact acele abilităţi pe care multe studii referitoare la educaţie le-au demonstrat ca fiind critice pentru elevi [69 pag. Suhomlinski acorda o atenţie deosebită educaţiei prin frumos : de la contemplarea şi înţelegerea frumosului spre crearea frumosului. Este planul la nivelul căruia accede orice om muncitor. În ultima analiză. Ei realizează opere a căror originalitate este remarcata cel puţin pe plan naţional. Despre importanţa creativităţii nu e nevoie sa spunem multe : toate progresele ştiinţei. de utilizare sau originalitate. Dar este una specială deoarece implică probleme la care nu există răspunsuri simple. Creativitatea implică adaptabilitatea şi flexibilitatea gândirii. 73]. e) Creativitatea emergentă este caracteristică geniului. se înregistrează anual peste 100. specific muncilor obişnuite. talentul se referă la posesia unui înalt grad de îndemânare tehnică într-un domeniu specializat. b) Planul productiv este planul creării de obiecte. dar şi în studiile sociale [76 pag. ceea ce asigura un progres vizibil al producţiei.

însă. S-a pus problema dacă într-adevăr creativitatea copiilor poate fi diferenţiată de celelalte abilităţi cognitive. Creativitatea a fost definită ca procesul interpersonal sau intrapersonal al cărui rezultat sunt produse originale. într-un mod asemănător brainstorming-ului. ei prezintă de asemenea şi manifestări care evidenţiază potenţialul creativ. 69]. Răspunsurile copiilor pot fi populare sau originale. fluenţa ideaţională este considerată o calitate critica a procesului creativ. semnificative şi de o înaltă calitate. în domeniul picturii şi sculpturii. probleme pentru care răspunsurile populare sau convenţionale nu funcţionează. creative [56 pag. Un copil foarte creativ nu este neapărat şi foarte inteligent [53 pag. Pentru o înţelegere corectă a creativităţii copilului. Cele mai folosite metode de măsurare a creativităţii la copii sunt bazate pe fluenţa ideaţională. Creativitatea implică adaptabilitatea şi flexibilitatea gândirii. Acestea sunt exact acele abilităţi pe care multe studii referitoare la educaţie le-au demonstrat ca fiind critice pentru elevi [29 pag. au arătat că anumite componente ale potenţialului creativ pot fi deosebite de inteligentă. s-au creat şcoli ilustre permiţând ridicarea acestor arte pe cele mai înalte culmi. Dar în acelaşi fel în care toţi copiii au manifestări de inteligenţă. care pare să fie baza potenţialului creativ. În esenţă. Problemele asociate cu gândirea convergentă au de obicei o singură soluţie corectă. În secolul nostru. Gândirea divergentă.într-un cuvânt. de o calitate înaltă şi funcţionale . Dar este una specială deoarece implica probleme la care nu există răspunsuri simple. 77]. care a stimulat talentele existând totdeauna într-un popor. interesele societăţii s-au îndreptat spre progresul tehnicii. ei nu sunt nici la fel de creativi. accentul ar trebui pus pe proces. creativitatea este o forma de rezolvare a problemelor. dimpotrivă. 91]. trebuie să distingem creativitatea de inteligenţă şi talent. 23 . Dar se pare ca inteligenţa şi creativitatea sunt independente. Rădăcinile creativităţii specifice adulţilor sunt evidente la copii. se explica prin îmbogăţirea negustorilor. Termenul "înzestrat" este utilizat de obicei pentru a desemna un grad înalt de inteligenţă. De ce sa studiem creativitatea la copii? Tot aşa cum nu toţi copiii sunt la fel de inteligenţi. cele originale atestând potenţialul creativ [42 pag. este util sa considerăm diferenţele dintre gândirea convergentă şi cea divergentă. puţine dintre acestea fiind noi. adică pe dezvoltarea şi generarea de idei originale.epocă a Renaşterii italiene. în schimb. În cazul copiilor. Probele referitoare la fluenţa ideaţională cer din partea copiilor generarea cât mai multor răspunsuri la un anumit stimul. aceasta cunoscând o dezvoltare fără precedent [62 pag. atrăgând după sine cerinţa construirii de palate împodobite cu picturi şi sculpturi. cere celui care rezolvă problema generarea mai multor soluţii. 85]. 79]. încă de la naştere. În înţelegerea acestui fenomen. În general. Studii recente.

Prin acceptarea ideilor neobişnuite ale copilului. . tratând copiii cu egală consideraţie.Încurajând procesul. 24 . Un educator. accentul ar trebui pus pe evaluarea ideilor proprii. . Adulţii pot de asemenea să încerce să asigure copiilor posibilitatea şi siguranţa de a risca.ocazia de a căpăta un alt sentiment al sinelui şi o altă viziune asupra vieţii. Un profesor care îi transmite unui copil încredere în potenţialul şi calităţile sale poate fi un antidot puternic faţă de familie în care o asemenea încredere lipseşte sau în care copilului i se transmite contrariul. 39]. fără a judeca modul divergent în care acesta rezolva o problemă. de a pune la îndoială. . decât ceea ce li s-a oferit acasă. poate să aducă o iluminare pentru copil care se luptă să înţeleagă relaţiile umane şi care provine dintr-o casă unde o asemenea consideraţie este inexistentă. fără a încerca o structurare a ideilor lui astfel încât să se potrivească cu cele ale adulţilor.Folosind modalităţi creative pentru rezolvarea problemelor. 8]. . Pedagogul care refuză să accepte concepţia negativă despre sine a unui copil şi care promovează continuu o imagine mai bună despre competenţele acestuia are uneori puterea de a salva o viaţă [10 pag. cât şi asupra celei divergente. cum ar fi recompensele sau cointeresarea [56 pag. . Anumite cercetări sugerează ca acei copii care par să fie creativi sunt adeseori implicaţi în jocuri imaginative şi sunt motivaţi mai mult de factori interni decât de factori externi. iar nu scopul. de a vedea lucrurile dintr-un nou punct de vedere. La aceasta vârstă. în special a problemelor ce apar în viaţa de zi cu zi.Prin adaptarea la ideile copilului. Pedagogii trebuie să ţină cont de faptul că structura răspunsurilor unui copil este foarte subtilă. pentru trecerea de la ideile obişnuite la idei mai originale. astfel calitatea lor şi generarea de soluţii devin din ce în ce mai importante. 42]. grădiniţa reprezintă o „primă şansă”. Evaluarea de către terţi şi criteriile pentru determinarea soluţiilor semnificative ar trebui folosite numai în cazul adolescenţilor mari sau al adulţilor [10 pag.Prin furnizarea unui mediu care permite copilului să exploreze şi să se joace fără restrângeri exagerate. deoarece aceşti copii îşi explorează capacitatea de generare şi evaluare ale soluţiilor problemei şi îşi revizuiesc ideile bazându-se pe această evaluare.Pe măsură ce copiii îşi dezvoltă abilitatea de evaluare a ideilor proprii. Pentru mulţi copii. Adulţii pot încuraja creativitatea punând accentul pe generarea şi exprimarea de idei într-un cadru non-evaluativ şi prin concentrarea atât asupra gândirii convergente.Alocând destul timp copilului pentru explorarea tuturor posibilităţilor. Cum pot adulţii încuraja creativitatea? .

Ei nu vorbesc limbajul politeţii şi stimei. pentru a-şi face meseria cum trebuie. 46]. Ei nu cred în posibilităţile copilului. ci umilesc. în afară de ameninţările cu pedeapsa. Cu o nerăbdare necontrolată. Iar dacă respectul de sine înseamnă încredere în capacitatea noastră de a depăşi provocările vieţii. El nu poate depinde de familia în care ne-am născut. stereotipi. ci stingându-le [47 pag. aceasta nu este intenţionat. Unii copii care provin din culturi etnice diferite. ele facilitează posibilitatea fiecărui om de a-şi completa studiile. Prin comparaţii care stârnesc invidia. „avem tendinţa de a deveni conformişti. asemenea educatori adâncesc frica copilului de a greşi. ci făcând apel la teamă. Pe de altă parte. Nu au nici o altă noţiune despre disciplină. de culoarea pielii sau de realizările strămoşilor [34 pag. Sunt educatori care nu stimulează. Astăzi majoritatea sunt conştienţi că una dintre modalităţile prin care pot interveni este cultivarea respectului de sine la copil. scria Carl Rogers în Devenirea persoanei. Majoritatea pedagogilor doresc să-şi aducă o contribuţie pozitivă la dezvoltarea minţilor ce li s-au încredinţat. ei laudă un copil. 88]. creativi şi originali” [33 pag. cred numai în limitele lui. Să ne reamintim că respectul de sine ţine de ceea ce se deschide alegerii noastre volitive . există ceva mai important decât a învăţa cum să ne folosim mintea? Activităţile educative şi social-culturale sunt deosebit de importante pentru democratizarea şi progresul ţărilor. jignind un altul. În asemenea cazuri. Ei nu reuşesc să motiveze oferind valori. principiul împăcării cu sine poate avea aici o importantă ilustrare. Dacă uneori însă fac rău. aprinzând flăcări în minţile copiilor. Educatorii ştiu că acei copii care au încredere în ei înşişi şi a căror educatori proiectează o imagine pozitivă asupra potenţialului lor se descurcă mai bine la învăţătură decât copiii fără aceste avantaje. atunci nimic nu este mai important decât iniţierea în arta de a gândi critic. de a se 25 . 94]. „Prin educaţie”. indivizi a căror educaţie este „încheiată”. Dacă obiectivul corect al educaţiei este acela de a furniza copiilor fundamentul în ceea ce priveşte nevoile esenţiale funcţionării eficiente în lumea modernă. şi nu gânditori liberi. grădiniţa este o întemniţare consolidată în mod legal în mâinile educatorilor cărora le lipseşte fie respectul de sine. fie ambele. pot să-şi nege sau să-şi denigreze contextul etnic propriu. de la o stare de dislexie şi până la lipsa unei stimulări corespunzătoare.Dar pentru unii copii. ci pe cel al ridiculizării şi sarcasmului. evident că este bine să ajutăm copiii să-şi aprecieze aspectele unice ale rasei sau culturii. Există totdeauna motive pentru care un preşcolar oarecare nu are mari succese la învăţătură. fie pregătirea. dar care sunt nerăbdători să se „adapteze”. Poate un copil să aibă o reuşită scăzută la învăţătură şi totuşi să aibă un bun respect de sine? Desigur.

între care nu pot lipsi: rigoarea argumentării logice şi slăbirea entuziasmului „momentan”. loialitatea faţă de colegi şi colaboratori. 69]. acuitatea analizei şi sintezei bazate pe fapte reale şi pe idei variate. În a doua jumătate a acestui secol au apărut numeroase lucrări despre creativitatea în cunoaştere şi în acţiune. sociologie şi pedagogie. 33]. 52]. capacitatea proiectării şi demersului concret „sistemic”. cu observaţia şi autoobservaţia copilului. în profesii şi în activitatea instituţiilor de cercetare. După cum spunea Nicolae Bălcescu „nu se poate fi fericire fără libertate”. Desigur. morale şi culturale – ale societăţii. va putea dovedi eficienţa reală. Mult interes se acordă educaţiei pentru creativitate. individuală şi socială. Nu este suficient să îndrumăm pe copii la îndrumări şi invenţii. ca şi în cea a întreprinderilor în general [39 pag. vom puncta câteva conexiuni dintre creativitate şi educaţie permanentă. inclusiv în educaţie şi în didactică. necesar familiei proprii şi aspiraţiilor individuale. demnitatea de a apăra adevărul. dar fiecare observaţie concretă şi fiecare act oferit celui ce afirmă prin interes. Studiul creativităţii şi măsura creaţiei omului nu sunt încă ridicate la valoarea şi eficienţa lor culturală şi socială. se naşte şi se dezvoltă în libertate. faţă de toţi membrii societăţii în care trăim [7 pag. Şi totuşi mugurii vieţii cultural-educative cresc prin motivaţii noi. 239]. şi Moon Sun Myong „nu există libertate fără responsabilitate şi responsabilitate fără atingerea unui rezultat” [84 pag. ca un bun al vieţii personale şi sociale. talentul şi încrederea în forţele emergente ale inovării şi descoperirii. prin tendinţa de a se forma culţi cu o personalitate mai bogată şi mereu înnobilată [49 pag. motivaţie şi mai ales prin acte noi creative. Creativitatea în toate domeniile. modelarea euristică tehnică. ca şi ale învăţătorului sau profesorului. nu numai discursul generic şi abstract al creatologiei va produce mari creatori sau va stimula opere deosebite. în deplină concordanţă cu actele sociale constitutive – politice şi economice. Dar în calităţile cercetătorului. care permit şi asigură independenţa personalităţii în vocaţie şi în acţiune practică [45 pag. Atât în educaţia permanentă cât şi în creativitate trebuie să se îmbine studiul şi promovarea calităţilor psihice-morale. de psihologie. formulate ca propuneri în direcţia ameliorării activităţii în învăţământ. Deci vom preţui onestitatea muncii. apelul necontenit la faptele concrete. Este creativitatea educabilă? Ce rol se poate atribui unei metodologii a creativităţii? Înainte de a identifica şi analiza cele mai importante aspecte intelectuale şi de etică.perfecţiona în muncă. Este vorba de o libertate a tuturor. directă. Asupra celui ce este devotat descoperirii propriului talent şi propriilor calităţi creative. nu putem uita calităţile morale şi cetăţeneşti care pot şi trebuie să susţină înclinaţia. pentru ca el să beneficieze de 26 . în ştiinţe şi în tehnologii . 118]. de a se policalifica sau de a-şi însuşi o cultură superioară. trebuie să însoţim îndemnul cu exemplul.

Un pedagog creativ ştie cum să folosească întrebările pentru a începe un act creativ. de raţionamentul inductiv. doctorandă. Niculina Velea. 172]. şi acestea trebuie să fie deschise şi să aibă sens şi să nu sugereze răspunsuri predeterminate. pentru că ea dezvoltă curiozitatea şi creativitatea [83 pag. libertatea de gândire şi libertatea de exprimare a cunoştinţelor. Universitatea Pedagogică de Stat „I. de conversie. de tăria caracterului etic al personalităţii îndrumate spre creaţie [34 pag. de fi original. ca şi în funcţie de inteligenţa divergentă în măsura în care ea favorizează diversitatea soluţiilor şi rezultatelor” [7 pag. Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii Creativitatea gândirii este capacitatea proprie spiritului omenesc de a depăşi prezentul şi faptele liniar constituite şi de a descoperi adevăruri şi realităţi noi. Un act creator este recunoscut în măsura în care oferă soluţia unei probleme sau sugerează realitatea unui produs nou [26 pag. pe învăţarea prin efort propriu. Ea pune accentul pe învăţarea prin cercetaredescoperire. Creangă” susţine că : pedagogul trebuie să dispună de vaste cunoştinţe profesionale. Creativitatea solicită procese de combinare. Conform pedagogiei Freinet. Rolul pedagogului constă în stimularea efortului personal al copilului. stimularea tendinţei acestuia de a aduce o contribuţie.marea putere a studiului şi exemplelor reale care să-l însoţească în propria sa devenire creatoare. Se practică diferite modalităţi de stimulare a creativităţii. Unele dintre ele se sprijină pe antrenamentul imaginaţiei. inventiv. Întrebarea operaţională provoacă conduita creatoare. 82]. 163]. 38]. Un rol important în crearea unui climat propice stimulării şi dezvoltării unei învăţări interactiv-creative îl deţine atitudinea pedagogului faţă de creativitatea copiilor şi de posibilităţile lor de a se descurca în situaţii problematice [78 pag. de calităţi perceptive şi de personalitate. sunt adecvate activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi în acţiune [18 pag. altele activează gândirea creatoare prin procedee euristice sau prin modelare. fundamentul creativităţii îl constituie libertatea de manifestare. Talentul trebuie să fie însoţit de calităţile morale. 27 . creativ. de imaginare şi restructurare continuă a datelor. 47]. a faptelor. În acest sens. pe imaginaţie şi pe gândire creatoare. a gândurilor. să posede priceperi de realizare a lor în practică. distinctă de inteligenţă şi de funcţionarea cognitivă şi existentă în funcţie de fluiditatea ideilor. 63]. Creativitatea este definită ca „o aptitudine complexă. Învăţarea creativă formează copilul creativ. prin situarea celui care învaţă şi situaţii problematice care necesită rezolvare. să manifeste aptitudini creative de îmbinare a cunoştinţelor concrete ale procesului educaţional integral.

abilitatea de a crea situaţii de probleme. aprecierea şi susţinerea de către educator a imaginaţiei copiilor. ideilor. imaginaţia pedagogică. Suportul pedagogului la dezvoltarea creativităţii copiilor : • • • • • • • • • Sala de grupă este bine organizată pentru o formare creativă Pedagogul stabileşte şi menţine o atmosferă de predare-învăţare creativă Pedagogul investeşte timp în răspunsurile şi lucrările creative ale copiilor Pedagogul îşi manifestă satisfacţia când copii desfăşoară o activitate creativă şi fac progrese în formarea pentru creativitate. 112]. invenţii şi anticipări care să producă un salt calitativ în activitatea instituţiilor preşcolare. personalitatea însăşi a educatorului şi orice decizie pedagogică trebuie să ţină cont de aceşti factori ne standardizaţi. aptitudini şi însuşiri psihice fundamentale ale personalităţii cadrului didactic care în condiţii favorabile îi permit să-şi manifeste posibilităţile sale în elaborarea teoriilor. artistismul. Activitatea educatorului fiind un aliaj al ştiinţei şi artei.Stimularea activismului şi a creativităţii în procesul de instruire presupune favorizarea unui mediu de învăţare interactiv şi dinamic. creativitatea pedagogică spre deosebire de alte feluri de creativitate (artistică. etc. Pedagogul este gata să accepte iniţial orice răspuns Pedagogul stimulează operaţiile cognitive şi creative Pedagogul creează condiţii pentru activităţi creative în grup Pedagogul încurajează curiozitatea intelectuală Pedagogul îi încurajează pe copii să iniţieze dialogul [63 pag. Creativitatea pedagogică constituie un complex de capacităţi. Creativitatea pedagogică e considerată în psiho-pedagogie ca una dintre cele mai importante aptitudini ale personalităţii didactice [58 pag. condiţiile de instruire şi de educaţie. empatia. tehnică. 59]. deoarece irepetabili sunt copiii. simţul dezvoltat al umorului. 9].). Activitatea pedagogică nu poate fi necreativă. tactul pedagogic. 122]. Printre trăsăturile personalităţii pedagogului creativ putem evidenţia : orientarea spre formarea copilului ca personalitate creatoare. tehnologiilor valoroase pentru educaţie şi instruire. care presupune renovări. 28 . Aşadar. reprezintă un act relaţional. realizat în activitatea cu copiii. de a provoca întrebările copiilor cât şi abilităţi creative [11 pag. gândirea divergentă. după ambele componente întotdeauna presupune creativitate [12 pag.

Totuşi. Se constata că cei inteligenţi nu obţin. Este o cerinţă a creativităţii în situaţia în care el este obţinut în condiţiile preşcolarului . învăţarea prin investigare. de aflare (căutare). calitatea.subiect al educaţiei” atunci când este bazat pe învăţătura euristică. valoarea şi eficienţa teoretico – aplicativă la care a ajuns copilul la un moment dat (îndeosebi în momente finale). mai ales dacă nu depun şi eforturi de învăţare. Creaţia este adierea blândă a vântului. Desigur şi randamentul preşcolar depinde de un sistem de condiţii care favorizează ca atare şi creativitatea : dezvoltarea gândirii independente şi creative în învăţare. 13]. Dezvoltarea creativităţii contribuie la asigurarea autonomiei persoanelor.. iar o bună inerţie socială stimulează în acelaşi timp responsabilitatea şi gustul creaţiei. autonomia înlesneşte şi îmbogăţeşte relaţiile sociale. cercetare. inteligenţa şi creativitate. legate de practică. Astfel concluzionez că cercetarea pedagogică evidenţiază că nu este întotdeauna concordanţa deplină între randamentul preşcolar. imaginaţie. în mod obligatoriu şi randament maxim la învăţătura. în procesul învăţării (instruirii). A fi creativ înseamnă să-ţi faci timp să adaogi picături de avânt sălbatic personalităţii tale [61 pag. creativitatea are un rol foarte important [24 pag. evitând gândirea stereotipă. 29 . cercetarea şi viaţa au arătat că atunci când inteligenţa este îmbinată cu eforturile de învăţare. metodologii problematizate : metodologii euristice – descoperiri şi redescoperiri. 57]. Unii profesori apreciază pe cei inteligenţi şi mai puţin pe cei creativi. rezolvarea de probleme concrete. îmbrăţişarea călduroasă a soarelui care îţi dă aripi.Randamentul preşcolar reprezintă nivelul. 70]. şi altele [12 pag.

Metodele şi tehnicile de dezvoltare a creativităţii contribuie la dezvoltarea gândirii divergente creative a copiilor şi a comportamentului lor creativ. Şi. Distingând însă mai multe trepte calitative în creativitate şi observând cum şi eforturile de gândire obişnuită implică ceva nou. în multe ţări. e nevoie de preocupare specială. şcoli de inventică’’. Asemenea obstacole exterioare sau inerente individului sunt denumite.. asistăm astăzi la deschiderea unor . de condiţii favorabile dezvoltării imaginaţiei. blocaje [5.. într-adevăr. astăzi nu se mai face o separare netă între omul obişnuit şi creator. a) Metode şi tehnici pentru stimularea creativităţii Aspiraţia spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care. să combată blocajele.Capitolul II : Metodologia de dezvoltare a creativităţii copiilor de 6 – 7 ani 2. creativităţii.cursuri de creativitate’’ şi chiar . pag. trebuie sa fim conştienţi. 154]. numărul inventatorilor cu brevet e de ordinul zecilor şi chiar al sutelor de mii. Capacităţile creative ale copiilor 30 . pe de o parte. Pentru a se ajunge la o astfel de performanţă. şi să combatem anumite piedici în calea manifestării imaginaţiei. iar pe de alta. Ca dovada că. o mică inovaţie sau invenţie. de obicei. Orice om normal poate realiza o îmbunătăţire în munca sa. cel puţin pentru persoana aflată într-un impas. să favorizeze asociaţia cât mai liberă a ideilor.1 Repere psiho-pedagogice ale creativităţii în dezvoltarea personalităţii copiilor de 6-7 ani Multă vreme creaţia a fost considerată apanajul exclusiv al unei minorităţi restrânse. ceea ce implică explorarea activă a mediului şi găsirea soluţiilor la problemele cu care se confruntă. 68]. Ce se poate face deci pentru stimularea creativităţii? Mai întâi. utilizând astfel la maximum resursele inconştientului [18 pag.

Metodele de acest tip se aplică individual sau în grup. Aici îşi pot pune în aplicare aptitudinile creative” [54 pag. emoţionale şi culturale ale gîndirii [27 pag. Ideea de bază aparţine lui Alex Osborn care elaborează această tehnică încă la 1938. sinectica). de aceea sunt acceptate toate ideile. Geothe este de părere că. începând cu orientarea şi terminând cu evaluarea. etapa selecţiei ideilor emise – analiza de ideii stabilirea concluziilor de rezolvare a problemei. altele dezvoltă gândirea creatoare prin procedee euristice. de oarece nu pot înceta să gândească. Ei nu se pot gândi la nimic altceva mai plăcut de cât la muncă. la noi descoperiri. Chiar şi Alfred North Whitehead susţinea că „aproape toate ideile noi au un oarecare aspect de prostie când apar prima dată. El scoate în evidenţă importanţa imaginaţiei în toate domeniile vieţii şi a aplicării creativităţii în toate fazele de rezolvare a problemelor. „ideile îndrăzneţe sunt ca piesele de şah în atac. Unele se bazează pe dezvoltarea imaginaţiei (brainstroming. aproape în toate domeniile stimulează participarea activă a membrilor 31 . 108]. 173]. cu o largă utilizare a mecanismului asociaţiilor libere ale colectivului optim pentru învăţare prin creaţie. 36]. Reprezintă o aplicare a dialogului euristic a lui Socrate. Se discută cu această ocazie blocajele perceptuale. Există variate modalităţi de stimulare a creativităţii. ci cantitatea. După Torrance „Indivizii creativi nu-şi pot înceta activitatea. sugerând oportunităţi de creaţie [13 pag.necesită o dezvoltare multilaterală. Aceste metode şi tehnici instructive destinate să influenţeze dezvoltarea capacităţilor creative ale gândirii trebuie să provoace nedumeri.” Scopul major al brainstorming-ului este enunţarea a cât mai multe puncte de vedere. să incite întrebări să creeze acea situaţie care îl îndeamnă pe copil la căutări. ele pot fi bătute. dar pot şi începe un joc câştigător. Voi prezenta doar câteva dintre ele :  Brainstorming – o metodă de stimulare a creativităţii în condiţiile activităţii în grup. Etapele de desfăşurare a şedinţei de brainstorming : • • • etapa de pregătire – selecţia membrilor grupului creativ. soluţiilor descoperite în grup. etapa productivă – anunţarea temei şi a problemelor ce trebuie dezbătute. de oarece nu calitatea contează. 95]. Brainstorming-ul prezintă o metodă de căutări şi creaţii individuale precum şi de confruntare şi omologare a ideilor. Îmbinarea celor două categorii de metode oferă cele mai bune şanse de stimulare a activităţilor creative.” [21 pag. Avantajele utilizări metodei brainstorming-ului : obţinerea rapidă şi uşoară a ideilor noi şi a soluţiilor de rezolvare aplicabilitatea largă. chiar şi cele bizare.

53].  Starbursting (explozia stelară) – este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii. Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară. cât mai multe conexiuni între concepte. ce se bazează pe raţionamentul prin analogie. 37]. Ea fiind o modalitate de relaxare.  Sinectica – e o tehnică de creaţie în cadrul grupului şi este strâns legată de descoperirea analogică. 48]. 121]. cu întrebări. Etapele metodei : împărţirea grupei în subgrupe a câte 6 membri enunţarea problemei şi explicarea modalităţii de lucru desfăşurarea activităţii în grup analiza soluţiilor şi reţinerea celor mai bune [83 pag.• • dezvoltă creativitatea. 48]. J. doar că ideile originale sunt notate pe foile de hârtie care circulă între participanţi până când fierare grup primeşte foaia sa proprie cu toate completările celorlalte grupuri. Etapele metodei : propunerea unei probleme colectivul se poate organiza în grupuri preferenţiale grupurile lucrează pentru a elabora un număr mare de diverse întrebări comunicarea rezultatelor muncii evidenţierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în echipă.  Brainwriting (6-3-5) – asemănătoare cu brainstorming-ul. 157. Această tehnică a fost elaborată de W. 54. care au posibilitatea să participe la această acţiune de grup [51 pag. Gordon. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup organizată în grup stimulează crearea de întrebări la întrebări. Scopul ei este de a obţine cât mai multe întrebări. dar şi o sursă de noi descoperiri [83 pag. Scopul acestei tehnici fiind promovarea rezolvării creative a problemelor [27 pag. dezvoltă construcţia de idei pe idei. 55 pag. 84 pag. încrederea în sine dezvoltă abilitatea de lucru în echipă [19 pag. 32 . asemenea exploziei stelare. Avantajele aplicării metodei : • • • • oferă posibilitate celor timizi de a se exprima stimulează construcţia de „idei pe idei” sunt cumulate valenţele muncii individuale cu cele ale efectului de grup se respectă ritmul celor lenţi. spontaneitatea. Această metodă este uşor de aplicat la orice vârstă şi în mai multe domenii.

dezvoltă idei noi şi originale. analogia personală sau conflictul condensat generarea unor posibile soluţii [18 pag. fapte. O modalitate de pregătire pentru activitatea de învăţare conştientă în preşcolaritate este activitatea verbal-artistică. analogia personală – înseamnă să te analizezi pe tine însuţi în miezul problemei. Metoda incită la dezvoltarea de ideii noi şi originale şi la asociaţii de idei : participantul transformă necunoscutul în cunoscut. David Ausubel. interpretarea unui cântec pentru copii este de asemenea o activitate artistică. Analiza elementară a unui tablou. Participanţii analizează unele probleme. favorizează emergenţa ideilor noi privind problema abordată [6 pag. Teresa Engelman. Ioan Suretu etc. Savanţii nu au ajuns încă la un răspuns definitiv. Jean Piajet susţine că: Toate conduitele comportă un aspect înnăscut şi unul dobândit. 157]. să simtă şi să explice. Descrierea a celor observate în natură este şi ea o activitate verbal-artistică care are drept suport cuvântul şi frumosul. analogia fantezistă – presupune generarea celor mai bizare ideii [82 pag. 44]. lectura imaginilor. Siminica Şova. Hans Aebli. situaţii. Scopul sinecticii este de a elibera participanţii de orice constrângeri şi de ai face să-şi exprime liber opiniile. dezvoltă spiritul de observaţie.XX). să vadă. Tipurile analogice ale sinecticii : analogia directă – presupune căutarea unei probleme cu ajutorul unor date.) susţin că condiţia fundamentală pentru randamentul şcolar este caracterul conştient al învăţării. Problema învăţământului preşcolar este discutată pe parcursul ultimelor secole (XIX . Aptitudinile de învăţare conştientă se formează la copii treptat şi cu greu. Robert Gagne. analogia simbolică – presupune utilizarea imaginilor obiective şi impersonale pentru descrierea problemei. 40]. Ion Dănilă. Ion Berca. Investigaţiile realizate de diferiţi specialişti (J. artisticul din natură. Etapele metodei : • • • • enunţarea problemei analiza problemei sugestii creşterea distanţei metaforice utilizând analogia directă. îl familiarizează frumosul [51 pag. 33 .Este un proces de rezolvare creativă a problemelor. îl obişnuieşte să audă. dar nu cunoaşte unde se află frontiera dintre ele. Ea corespunde particularităţilor de vârstă a preşcolarilor şi susţine curiozitatea lor. Piajet. 149]. etc.

. ceea ce constituie o descurajare pentru asemenea persoane. şi nu pe teren gol. Nici matematica nu poate progresa fără fantezie. a raţionamentelor. 63]. la o petrecere [ 89. morale. şi-ar putea avea originea în existenţa unor indivizi cu imaginaţie bogată. arta plastică. observată atât la oameni simpli. aplicaţie. vom vedea când se va studia gândirea. zicătorilor. 34 . modelare. cât şi la cei cultivaţi. intelectuale şi morale. . lucru manual) permit copilului să deprindă la debitul şcolar anumite competenţe care la rândul lor devin o garanţie a integrării sociale şi o condiţie a dobândirii performanţei lingvistice. în care copiii dobândesc. ei pot distra un grup.serveşte drept sursă principală de transmitere a experienţei sociale. Un obiectiv major al activităţii literar artistice este dezvoltarea creativităţii verbale şi artistico – plastice [12 pag . naţionale şi general umane. comportamente [42 pag. Învăţarea în ciclul primar se întemeiază pe achiziţiile spontane ale preşcolarităţii. Cel mult. Dar. Acestea şi alte abilităţi obţinute la vârsta preşcolară prin intermediul activităţii artistice (desen. comunicarea sunt momente necesare ale procesului de formare a personalităţii în devenire. care nici nu-si fac cum trebuie obligaţiile serviciului.ceea ce ne permite să afirmăm că savantul recunoaşte şi apreciază etapa învăţământului preşcolar. memorizarea şi recitarea versurilor. stimulând acţiunile creative ale preşcolarilor şi elevilor mici. Audierea şi repovestirea poveştilor. dar să creeze opere de valoare. . achiziţionează cunoştinţe şi îşi formează competenţe. leneşi. Activitatea verbal-artistică. şi utilizarea lor în vorbire. integrată cu cea artistică plastică: . b) Blocajele creativităţii 1) Mai întâi. însuşirea proverbelor. sunt amintite blocajele culturale. 71]. Conformistul este unul din ele: dorinţa oamenilor ca toţi cetăţenii să gândească şi să se poarte la fel. . dar comozi.ajută la însuşirea limbii literare şi la perceperea mediului ambiant. competenţe sedimentat deja.contribuie la formarea competenţelor şi atitudinilor.include elemente spirituale şi comportamentale în personalitatea copilului.serveşte drept suport pentru achiziţionarea valorilor sociale. Cei cu idei sau comportări neobişnuite sunt priviţi cu suspiciune şi chiar cu dezaprobare. Practica de instruire dovedeşte că o achiziţie nouă se clădeşte pe un sistem de cunoştinţe. atitudini. ghicitorilor. Apoi. . psihologie ]. există în general o neîncredere în fantezie şi o preţuire exagerată a raţiunii logice. 113].dezvoltă sensibilitatea. şi a cunoştinţelor. artistice plastice [12 pag. construire. că deducţiile riguroase nu permit un progres real decât dacă fundamentează rezultatele unor construcţii sau ale unor operaţii imaginare. Aceasta atitudine sceptică. la realizarea obiectivelor educaţiei estetice.

au avut o masa foarte comodă. Brainstormingul poate fi utilizat şi în munca individuală. să trecem la examenul analitic al fiecăruia. dat fiind că munca de creaţie. întrucât. De asemenea. Dacă. întrucât pentru noi toţi funcţia uşii este de a închide o încăpere şi nu de a servi drept o scândură pentru masă. 32]. asaltul creierului” – în limba noastră îl caracterizăm ca „asaltul de idei” sau „ evaluarea amânată”. dar el e cunoscut mai ales printr-o activitate de grup. Atunci când ne gândim la soluţionarea unei probleme complexe. îndată ce apare o sugestie. de inovaţie este dificilă şi solicită eforturi de lungă durată. o grupă de soldaţi cartiruită într-o casă părăsită dintr-o localitate evacuată de inamic. Creativitatea şi elementele ei. Mai multe zile soldaţii s-au chinuit să mănânce pe braţe. 153]. unul din promotorii cultivării creativităţii. spune el. evidenţiată de Al. Se numeşte algoritm o succesiune determinată de operaţii permiţând rezolvarea unei anumite categorii de probleme. dar nu exista nici o masă. pictură. Obsborn. Şi cum prima sugestie de obicei nu e cea mai bună. graba de a accepta prima idee este greşită. ne aflăm în impas. ne apucăm să discutăm critic valoarea ei. ceea ce în traducere literară ar fi „furtună. De asemenea. să lăsăm ideile să curgă – doar să le notăm. în loc să încercăm altceva. Când imaginaţia trece printr-un moment de efervescenţă. fiindcă rareori soluţia apare de la început. aplicare. până când unuia i-a venit ideea să scoată uşa din balamale şi. Există multiple posibilităţi de formare a unei personalităţi creative. factorii afectivi au o influenţă importantă: teama de a nu greşi. mai există şi blocaje emotive. Să dăm un exemplu simplu: în timpul războiului. Aşa e cazul rigidităţii algoritmilor anteriori. deşi nu pare a se potrivi. Elementele de bază ale creativităţii sunt: 35 . stăruim în a-l aplica. punând-o pe patru scaune. aşa cum se ştie. despre care vom vorbi imediat [31 pag. Tot în aceasta categorie de blocaje găsim şi critica prematură. Unii se descurajează rapid. poate împiedica pe cineva să exprime şi să dezvolte un punct de vedere neobişnuit. acest act blochează venirea altor idei în conştiinţă. Osborn a intitulat acest procedeu brainstorming. Numai după acest izvor de inspiraţie seacă. 3) În fine. Considerăm că una dintre cele mai eficiente în vârsta preşcolară este familiarizarea copiilor cu textul literar şi dezvoltarea creativităţii prin diverse exerciţii artistico – plastice: desen. Noi suntem obişnuiţi să aplicăm intr-o situaţie un anume algoritm şi. sunt momente când ne vin în monte tot felul de idei. de a nu se face de râs. modelare. se observă cazuri de fixitate funcţională: folosim obiecte şi uneltele potrivit funcţiei lor obişnuite şi nu ne vine în minte să le utilizăm altfel. Aceasta idee a venit foarte târziu. Şi tendinţa exagerată de a-i întrece pe alţii implica evitarea ideilor prea deosebite şi dăunează procesul de creaţie [18 pag.2) Blocaje metodologice sunt acelea ce rezultă din procedeele de gândire. Acolo ramaseră mai multe scaune.

Însuşirea de a fi ingenios se impune ca un semn al unei minţi agere. educat la copii prin exerciţii dirijate de pedagog [78 pag. Senzitivitatea înseamnă facultatea de a simţi. evidenţierea particularităţilor unor clase de obiecte. Ingeniozitatea indică spiritul inventiv. de a fi sensibil. Sarcinile corpului didactic stimularea lui sunt:         reformulări într-o viziune personală. 78]. clasificări de obiecte care posedă însuşiri similare. mărimea.calităţi indispensabile creativităţii umane. Flexibilitatea este capacitatea de a adapta gândirea la situaţii noi. asimetria şi dinamica. de iniţiativă . 94]. Expresivitatea exprimă culoarea. ritmul. interpretarea de roluri ale unor persoane reale sau imaginare. Progresul creativităţii poate fi considerat efectiv numai atunci când trece patru etape: în scopul ridicării potenţialului creativ al copiilor şi Formarea creativităţii 36 . dramatizări ale episoadelor din creaţia literară. Dezvoltarea creativităţii nu poate fi dezvoltată fără a înţelege ce-i acela mijloc de expresivitate [32 pag. uneori neprevăzute. comentarea unor opere artistice. cu scopul de a căuta şi a găsi soluţii optime de rezolvare a problemelor ce apar în diverse domenii de cunoaştere inclusiv în cel al cunoaşterii artistice. Fluenţa este o proprietate a stilului şi se caracterizează prin cursivitate şi fluiditate în exprimare (având ca suport limbajul şi fluenţa lui). artistică [35 pag. formulări şi explicaţii personale care se pretează la interpretări controversate. 90]. inventarea de jocuri şi soluţii de rezolvare a unor situaţii. Profunzimea şi aria sensibilităţii depind de spiritul de observaţie care poate fi format. capabile să găsească soluţii neordinare în cele mai complicate şi surprinzătoare împrejurări. Ingeniozitatea permite evitarea stereotipilor. forma. Cu cât este mai expresivă opera de artă cu atât mai mult ne place.originalitatea flexibilitatea senzitivitatea fluenţa ingeniozitate expresivitatea Originalitatea prevede capacitatea individului de a adopta atitudini personale fără tendinţa de a copia sau a reproduce modul de gândire al altcuiva [31 pag. Acesta este un proces complicat care se derulează în timp. simetria. 81].

1. 22]. 159]. simţul noutăţii. 2. trebuie să se schimbe şi schimbarea trebuie să fie majoră: “în viaţă şi în stilul de viaţă… pentru copil. motivaţionale. El îşi dezvoltă un simţ al mândriei pentru unicitatea sa şi o încredere mai mare în eu-l său [66 pag. aparte) deoarece colegii exercită influenţă şi cineva poate fi complexat din cauza diferenţelor [18 pag. La această etapă individul îşi face drum înainte sau regresează literalmente. elev”. 4. 158]. Asemănarea devine plictisitoare şi inutilă. muzicale. Ridicarea potenţialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic (pentru aceasta sunt necesare cunoştinţe multilaterale. 3. [87 Ştiinte socio-umane] Capacităţi speciale: o o o Capacitatea intelectuală. 37 . Individul începe să aprecieze aceea ce deosebeşte de alţii şi ceea ce este particularitatea altora. Etapa normativă are drept scop integrarea fiecărui copil într-un grup (a nu se considera diferit. Etapa interogativă în care elevul nu mai găseşte că e plăcut să fie ca altcineva. pentru un elev din clasa I însuşirea vocalelor şi consoanelor) [72 pag. al formării priceperilor şi deprinderilor necesare. 45].. practice în scopul asimilării cunoştinţelor. Acţiunile de stimulare a creativităţii urmăresc să determine productivitatea acestor capacităţi umane. 2) Erudiţia: posedarea unui larg şi bogat orizont cultural în diferite ramuri – artă.  Pasiunea pentru literatură şi artă. artistice. eficienţa de muncă şi o bună pregătire). discipolilor).  Structuri fizice şi psihice cognitive. Creativitatea în stilul de muncă al cadrelor didactice ţine de factorii psiho-pedagogici şi reflectă un cuantum de capacităţi specifice şi generale [44 pag. Etapa transformaţională în acest punct individul realizează că pentru a evolua. aptitudini literare. etică etc. Etapa formativă presupune existenţa unor noi condiţii şi adaptarea la ele (pentru un pianist acesta ar însemna însuşirea clapelor. afective. Posibilitatea cadrului didactic de a reacţiona şi de a se adapta la nivelul Posibilitatea de a opera cu eficienţă în cadrul activităţilor teoretice şi diferenţial al copiilor. 57]. aceasta e o perioadă de criză când doreşte să se debaraseze de ceea ce era plăcut şi comod. Capacităţi generale: 1) Vocaţia profesională: predispoziţii. psihologie. filozofie. Este vorba de o “transformare” [18 pag. predominarea semnificativului spre satisfacerea solicitărilor copiilor (elevilor.

nivelul de creativitate al unui copil nu este o constantă absolută. echilibrul afectiv. creativitatea poate fi învăţată şi dezvoltată. Dincolo de acest nivel determinant sunt factorii de personalitate: fluiditatea şi flexibilitatea gândirii. Coeficientul de inteligenţă joacă un rol important în acest proces. şcolare. nivelul de creativitate al unui elev nu poate fi determinat prin metode cantitative. Prezenţa spiritului creativ ce persistă la toate disciplinele de studiu şi caracterul deschis şi dezvoltare a cunoştinţelor şi aptitudinilor copiilor. absolut esenţială în creativitate [35 pag. conştient fiindcă rezultatul final merită un asemenea preţ. 52]. ci el poate creşte prin stimulare adecvată sau poate scădea prin neîntrebuinţare şi necultivare. Dat fiind faptul că este o caracteristică atipică şi calitativă. de a le trezi şi satisface interesul de Capacităţi docimologice: evaluarea reală obiectivă. 110]. dominatoare. Este adevărat că stimularea creativităţii. implicite comportamentului creativ şi va avea puţine şanse de a induce în copii o atitudine relaxată. deşi există anumite înclinaţii şi înzestrări înnăscute în fiecare dintre noi. capacitatea de a rezista spiritului gregar etc. Un alt factor determinant îl reprezintă nivelul şi varietatea cunoştinţelor. a nivelului de Capacitatea de generalizare a experienţei personale [59 pag. a originalităţii şi a gândirii critice presupun o serie de riscuri pe care educatorul trebuie să şi le asume. o o Iscusinţa de a-i captiva pe copii. creativ la stilul profesorului. Aşa cum spuneam mai sus. De asemenea. şi chestionare adecvate. precum şi predominanta factorilor psihici non-verbali care îşi au sediul în emisfera dreaptă a creierului [79 pag. o atitudine rigidă. întrebările şi în general interacţiunea va induce la preşcolarii mari un sentiment de autoapărare şi va conduce la inhibarea capacităţilor lor creatoare. 76]. Un educator incompetent. 31]. experienţe. Pentru evidenţierea lui trebuie utilizate teste specifice. perseverenţa. 38 . originalitatea. care exclude dialogul. Aceasta nu se poate realiza însă dacă sistemul pedagogic dominant este unul care accentuează conformismul şi reproducerea servilă a informaţiilor transmise de educator. Creativitatea ocupă un loc de cinste în sistemul de educaţie. cât şi în cele extra-şcolare [37 pag. Nu fiecare fiinţă umană are din punct de vedere ereditar aceeaşi capacitate creativă.o cunoaştere. În acelaşi timp însă. atât în activităţile preşcolare. Creativitatea poate şi trebuie să fie cultivată. nesigur pe disciplina pe care o predă sau care are o slabă imagine de sine se va simţi în general ameninţat de manifestările de conformism.

Iată care sunt câteva dintre aceste mituri: 1.Pe de altă parte. 4. este imperios necesară sacrificarea prejudecăţilor. 27]. (reprezentând de cele mai multe ori opinia profesorului asupra problemei tratate) ca model suprem al scopului educaţiei. Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia. Exaltarea memorării şi a reproducerii fidele a cunoştinţelor memorate. fenomene psihice noi pe plan cognitiv. 5. 2. ceva deosebit. Creativitatea este o capacitate mai complexă. Pentru ca dimensiunea creativă a educaţiei să devină mai mult un ideal frumos. afectiv sau motor [85 pag. perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări [73 pag. eliminarea miturilor care au consfinţit şi au dat legitimitate în ultimele secole unui învăţământ conformist. fluiditate 39 . Azi putem defini imaginaţia ca fiind acel proces psihic al cărui rezultat îl constituie obţinerea unor reacţii. 61]. Acestea. o altă componentă este voinţa. în paralel cu subestimarea şi suspectarea din principiu a oricărei noi abordări în educaţie. Multă vreme imaginaţia a fost definită ca un proces de combinare a imaginaţiilor. presupun trei însuşiri: a. egalitarist şi uniformizator. azi . 3. ca formă supremă şi infailibilă de evaluare a instruirii de către copii a cunoştinţelor predate [56 pag. ceea ce se potriveşte numai imaginaţiei artistice. Ea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale. Şi cum noutatea. Valoarea de fetiş a programei. 29]. sunt veritabile piedici în calea înnoirii unui sistem de educaţie anchilozat. adeseori absolut teoretic. dorinţa de a realiza ceva nou. dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie. nu se obţine cu uşurinţă. Supraestimarea valorii docimologice a notelor. Trasarea precisă a limitelor şi explicarea raţiunii acestora va induce în mult mai mare măsură în copii o atmosferă deschisă şi stabilă emoţional. şi multe altele asemenea lor. mai incapabil să se adapteze la schimbările rapide cu care ne confruntăm în societatea globalizată în care trăim la ora actuală. Imaginaţia. constituind un progres în planul social. deoarece în asemenea condiţii copiii devin nesiguri şi şovăitori. temându-se tot timpul că riscă să încalce vreo regulă necunoscută. un loc de a privi programa ca un simplu cadru de referinţă. Momentul schimbării bate mereu la uşă. în detrimentul aprecierii imaginaţiei şi a intuiţiei. nici eliminarea oricăror standarde şi restricţii nu este benefică pentru stimularea şi cultivarea creativităţii. 92]. Încrederea exagerată în metodele tradiţionale. care pe zi ce trece devine tot mai anacronic. decât atitudinea exagerat de permisivă a educatorului [59 pag. deci şi creativitatea. în loc de a adapta şi a personaliza procesul de instrucţie la nivelul real al copiilor. Cultul copilului mediu – orientarea educaţiei la un nivel mediu.

plasticitate c. din păcate prea puţin utilizate. ceea ce nu înseamnă a coborî statutul social al celor din urmă. de raţionamentul riguros şi spiritul critic [77 pag. caracteristica principală rămâne originalitatea. Câtă vreme creaţia era socotită un privilegiu dobândit ereditar de o minoritate. Fiecare dintre aceste trei Însuşiri are însemnătatea ei. e drept. între preşcolari şi educatori. În primul rând. Se cer relaţii distinse. e vorba de acele metode active. s-au creat ici colo clase speciale de supradotaţi. 83]. şcoala nu s-a ocupat în mod special de acest aspect. de înnoire. Pe lângă efortul tradiţional de educare a gândirii critice. fantezia trebuie şi ea apreciată corespunzător. iniţiativa elevilor. trebuie schimbat climatul. De când se arată că automatele dirijate de calculatoare înfăptuiesc toate muncile monotone. ea garantând valoarea rezultatului muncii creatoare [55 pag. pentru a elimina blocajele culturale şi emotive. cât şi în ce priveşte metodele de educare şi instruire. 40 . Apoi.b. stimularea fanteziei apare şi ea ca un obiectiv major. atât în mentalitatea profesorilor. alături de temeinicia cunoştinţelor. democratice. cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor de masă. Aceasta implică schimbări importante. modul de predare trebuie să solicite participarea. stereotipe şi deci omului îi revin mai multe sarcini de perfecţionare. originalitate. În fine. deşi. 42].

care ar corespunde particularităţilor de vârstă preşcolară. 45]. mini-manuale. Practica pedagogică a demonstrat că obiectivele educaţionale la această etapă se fac mai efective prin utilizarea frecventă a diferitelor materiale didactice. S-a presupus că operarea pe parcursul vârstei de grădiniţă cu diverse jucării. intelectul.2 Asigurarea didactică a procesului instructiv-educativ în dezvoltarea creativităţii Prin aprobarea „Concepţiei dezvoltării sistemului educaţiei preşcolare în Republica Moldova” şi prin editarea „Curriculumului educaţiei şi instruirii copiilor în instituţiile preşcolare de diverse tipuri” (1997). Materialele didactice elaborate respectă particularităţile de învăţare ale preşcolarilor. seturi de teste formează atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător şi dezvoltă curiozitatea. s-a anunţat decizia statului de a restructura în mod fundamental sistemul de instruire şi educaţie preşcolară şi de a conveni un caracter de continuitate între primele verigi ale sistemului de învăţământ : grădiniţă – şcoală primară. creativitatea. perseverenţa şi voinţa – calităţi atât de necesare viitorului şcolar [79 pag. 34]. punând accentul pe necesitatea pregătirii copiilor pentru viaţă şi şcoală prin formarea maturităţii şcolare [14 pag. Educaţia şi instruirea copiilor de 5-7 ani în grupele pregătitoare” (2000) şi a „Curriculumului educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară” (1-7 ani) în Republica Moldova (2008). iar ordinea logică a activităţilor de învăţare presupune respectarea condiţiilor în care materialele didactice contribuie la : 1) Dezvoltarea capacităţilor psihomotorii 2) Dezvoltarea proceselor perceptive 41 . a „Curriculumului preşcolar.2. caiete didactice.

succesele şi insuccesele lor. Prevede nu numai învăţarea literelor şi a citirii. caiete didactice. dezvoltarea vorbirii şi dezvoltarea literară. spunând unele motive altora. politicoşi. Cărţile. a perceperilor de comunicare [80 pag. fondarea priceperii de a învăţa prin intermediul activităţii de joc în baza conţinuturilor propuse. modeşti. familiarizarea cu folclorul şi literatura pentru copii. culegeri de jocuri. texte din creaţia folclorică. al autoafirmării. În baza caietelor. complete de tablouri. motivele cognitive şi competiţionale. În practica de lucru a grădiniţelor de copii s-au editat şi s-au implementat un set de materiale didactice. seturi de imagini. Educaţia limbajului : formarea pronunţiei corecte. formarea perceperilor elementare de analiză a textului literar. 9]. 21] [Anexa № 16]. Caietul preşcolarului. să povestească. b. povestire. completarea şi activizarea vocabularului. spre formarea competenţelor elementare de comunicare. Prin conţinuturile materialelor didactice elaborate s-au urmărit scopul de a permite copiilor să stabilească anumite relaţii de colaborare. testelor copiilor le vor fi formate şi dezvoltate motivele principale legate de stabilirea şi păstrarea relaţiilor reciproce. dar şi dezvoltarea personalităţii copilului. textele literare. fiind deprinşi să fie sinceri. dramatizare). expresive şi creative. 42 . să se comporte [12 pag. să compună poveşti. dezvoltarea aptitudinilor de a organiza jocuri-dramatizări. Educaţia literar artistică : dezvoltarea capacităţilor de receptare. evaluarea competenţelor de creativitate verbală. etc. oneşti.3) Dezvoltarea proceselor cognitive superioare : a. Aceste caiete pot fi folosite în multiple scopuri : dezvoltarea verbalartistică. ghicitori. formarea competenţelor de reproducere expresivă (recitare. antologii de texte. dezvoltarea capacităţilor de descriere. dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii elementare. formarea comunicării verbale elementare fluente. abecedare şi dicţionare ilustrate. pozitive cu semenii şi adulţii : motivul demnităţii personale. Este necesar de ai învăţa pe copii să-şi aprecieze calităţile personale. imaginile şi jucăriile le vor ajuta să înţeleagă cum trebuie să fie relaţiile interpersonale. ne invidioşi. tablourile. Fiecare pagină este orientată spre dezvoltarea verbal-artistică a copiilor. creativitate verbală. Copii învaţă în baza Abecedarului să recite. cărţilor didactice. repovestire. corecte. folosind pe larg texte din literatura copiilor. Litera este însoţită de imagini. Abecedarul preşcolarului. capacităţile şi incapacităţile. jocuri-teatru în baza textelor literare. să converseze. Prin folosirea corectă a materialelor didactice elaborate se vor pune accentul pe însuşirea normelor etice. cum trebuie să comunice. educarea capacităţii comunicării culte.

Se recomandă să se respecte anumite tehnologii didactice. ghicitori. cu flora şi fauna plaiului natal. Caietul № 3 Literatură şi desen. vor haşura. literare şi muzicale. snoave. Principiul fundamental este munca individual – diferenţiată cu fiecare copil. selectând poezii. completarea textului. de a-şi forma unele competenţe de lucru manual. formarea aptitudinilor de comunicare. să compună poveşti. Setul de caiete didactice „Ne pregătim de şcoală” pune un accent deosebit pe rolul adulţilor (părinţilor şi cadrelor didactice) în procesul de activizare a structurilor mintale constructive şi creative ale copiilor. ghicitori. Imaginile şi textele prevăd familiarizarea cu plaiul natal. Caietul № 4 Creativitate. natura şi dezvoltarea literar-artistică. conţinutului textelor literare. etc. În elaborarea conţinutului acestui caiet se vor realiza o serie de obiective educaţionale generale care creează bazele culturii spirituale ale omului. descrierea unor personaje. Antrenamentul grafic v-a facilita şi dezvolta priceperi de a desena ornamente. organizarea jocurilor cu subiect. Materialul inclus în această carte vizează perioada abecedară şi prevede continuarea lucrului început în Abecedarul preşcolarului. Cine le vede nu le crede. poveşti. creativitatea fiecărui copil şi va evidenţia nivelul pregătirii mâinii pentru scriere. educaţia literar-artistică. În vederea dezvoltării creativităţii copilului adulţii trebuie să lectureze mai întâi conţinutul textului ilustrat apoi să le propună copiilor să deseneze. şi se vor realiza obiectivele educaţionale. Lucrând independent cu copii. cine le paşte le cunoaşte … Această lucrare completează setul de lucrări didactice pentru copii de 5-7 ani. pe realizarea unor conlucrări sistematice. Aici le permite copiilor să rezolve probleme împreună cu eroii din poveşti. Ea constituie partea a II Abecedarului preşcolarului şi este prevăzută pentru grupele pregătitoare. adulţii le vor forma atitudini. proverbe. În vederea dezvoltării gândirii verbal – logice şi creative a copiilor li se propune să rezolve integrame. vor colora. începutului. Conţinuturile incluse în caiet prevăd un mod neobişnuit de dezvoltare matematică prin intermediul diverselor texte literare. cunoştinţe şi competenţe necesare. schimbarea subiectului. Caietul № 2 Matematica. Prin acest caiet s-a făcut o încercare de integrare a obiectivelor educaţiei artistico-plastice. natură şi societate. Caietul № 1 Comunicare şi dezvoltarea vorbirii are ca obiective majore : însuşirea.Direcţiile principale ale activităţii urmăresc : familiarizarea cu mediul înconjurător. să compună o poveste. extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor despre viaţă. alcătuirea independentă a sfârşitului. legende. formarea priceperilor elementare de comunicare orală şi pregătirea pentru comunicarea scrisă. Scopul fiind dezvoltarea priceperilor elementare ale copiilor de a crea ceva în mod independent. 43 . Conţinutul paginilor prevăd şi includerea treptată a copiilor în lumea literaturii şi a ştiinţelor. vor încercui grupuri de obiecte etc.

imaginaţia.Creativitatea este tratată ca o dimensiune psihologică ce angajează în procesul de creaţie întreaga personalitate şi este considerată o performanţă originală şi de valoare a personalităţii. Setul de caiete „Lumea ce ne înconjoară”. 44 . matematice. muzicale. să coloreze. Caietul № 5 Ştiinţe. Prezintă un material didactic prin intermediul căruia se va face educaţia preşcolarilor pentru mediu. urmând să haşureze. faţă de flora şi fauna plaiului. Setul de teste „Cunoaşterea Mediului” prevede conţinuturi şi modalităţi de realizare a obiectivelor curriculare. În scopul realizărilor obiectivelor curriculare au fost editate şi cărţile unite sub genericul „Să colorăm. etc. În componenţa setului sunt incluse 4 cărţi (mini-antologii) ce conţin texte din folclor şi literatură pentru folclor. etc. să deseneze. părinţilor şi educatorilor din instituţiile preşcolare şi prevede educaţia literar artistică a copiilor. ci şi a mişcărilor mâinilor. artistico-plastice. Hai să ne jucăm şi să învăţăm – Stela Cemortan. Este destinat copiilor preşcolari. în care adulţii concomitent vor realiza şi multe alte obiective : ale educaţiei verbal-artistice. creativitatea copiilor. să învăţăm”. să contureze. comunicarea cunoştinţelor despre mediul ambiant. Aceasta va contribui nu numai la dezvoltarea gândirii creative. Setul de cărţi „Creşte-n casă scump odor”. Înglobează conexiuni cu activităţile de educaţie a limbajului. să ascultăm. literare. conţinuturile incluse în acest caiet vin să faciliteze activitatea educaţională de dezvoltare la copii a atitudinii pozitive faţă de om şi munca lui. atenţia. educaţie pentru ştiinţă şi elemente de matematică. Realizarea itemilor solicită gândirea.

formarea anumitor calităţi ale personalităţii [3 pag. lărgirea orizontului lor de cunoştinţe pe baza 45 . priceperi elementare de creaţie (compunere) [2 pag.2. Scopul principal al dezvoltării literar – artistice este familiarizarea cu folclorul şi operele literare create special pentru ei. îndreptate spre obţinerea anumitor succese în procesul de instruire şi educaţie. la copii se dezvoltă emotivitatea. 289]. formarea pe baza textului concret predat a anumitor calităţi şi trăsături de caracter. interpretarea emotivă a conţinutului. Psihologia preşcolară susţine. Scopul educativ prevede educarea la preşcolari a sentimentelor. atitudinea individual – diferenţiată faţă de conţinutul lui. Tot aici li se mai formează şi anumite modalităţi speciale şi generalizate de acţiune : perceperea conţinutului emotiv şi de idei al textului. 58]. Preşcolarii percep atât mediul înconjurător cât şi literatura mai mult prin intermediul senzaţiilor.3 Modalităţi de dezvoltare a creativităţii în cadrul activităţilor de literatură artistică Metodica literaturii ca ştiinţa studiază legităţile procesului pedagogic efectuat în scopul dezvoltării literar artistice a personalităţii. În pedagogia contemporană o atenţie deosebită se acordă metodelor instruirii şi educaţiei copiilor. alegerea de sine stătătoare a mijloacelor de redare expresivă. ele determinând modalităţi de activitate a pedagogului şi copilului. Familiarizându-i cu textele literare. Metodele intuitive – se utilizează în procesul activităţii literar – artistice cu scopuri ca : pregătirea copiilor pentru a percepe textul. priceperile şi deprinderile necesare activităţii date. intuitiv-imaginară. că gândirea preşcolarilor e concretă. În organizarea activităţii literar artistice se utilizează trei tipuri de metode pedagogice : A.

Metoda de joc – cere îndeplinirea diferitor acţiuni. caută mijloacele interpretării expresive. Metodele practice – aici pot fi utilizate exerciţiile. poveste după modelul scriitorului sau educatorului. dezvoltarea imaginaţiei. adică aplicarea lor în practică. să le mărească volumul de cunoştinţe. de repovestire. 78]. O altă metodă este demonstrarea obiectelor. compun o variantă proprie. Metoda jocului include în sine nu numai consolidarea cunoştinţelor despre textele literare. formarea unor reprezentări concrete despre mediul ambiant şi obiectele. sau. desenul. Suplimentar se introduc şi aşa metode ca : înscenarea. Scopurile acestor metode sunt însuşirea profundă a materiei de programă. Această metodă se foloseşte în cadrul activităţilor pe roluri a poeziilor. Observarea este una dintre metodele intuitive. dezvoltarea aptitudinilor creatore [12 pag. imită mişcările lui [47 pag. demonstrarea teatrelor. cât şi despre legătura obiectului cu mediul ambiant [12 pag. după dorinţa şi posibilităţile proprii aleg. repovestirea. consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor despre obiectele cunoscute. 75]. consolidarea cunoştinţelor acumulate de către copii. • Cu caracter de joc mobil – copiii înscenează un text sau creează anumite situaţii de joc şi acţionează din numele eroului literar. B. jocurile. să-şi imagineze personajele din text [89. sistematizarea cunoştinţelor copiilor la literatură [12 pag. Metoda exerciţiilor – cere de la copii să pună în acţiune cunoştinţele acumulate în domeniul literaturii pentru copii. 46 .conţinutului textului literar. fenomenele lumii înconjurătoare. 69]. În procesul observărilor copii acumulează cunoştinţe atât despre însuşirile şi calităţile obiectelor şi fenomenele ce-i înconjoară. recitarea poeziilor. 33]. alcătuind o povestire. ilustraţiilor şi a tablourilor. aplicaţia şi modelarea lucrărilor colective (după conţinutul operei literare). consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor acumulate anterior despre fenomenele naturii şi a vieţii sociale. dar şi a cunoştinţelor din domeniul literaturii. Cu caracter creator – copiii singuri. Scopul utilizării acestei metode poate fi : pregătirea copiilor către o percepere mai profundă a conţinutului textului. O metodă eficientă este demonstrarea filmelor prin care le trezim copiilor un viu interes faţă de conţinutul emotiv al textului le ajută mai uşor să înţeleagă conţinutul de idei şi limbajul operei date. pedagogie]. La activităţile de literatură se aplică exerciţii : • • Cu caracter imitativ – copiii se stăruie să alcătuiască povestirea sau povestea sa după modelul educatorului sau al autorului. experienţele elementare şi modelarea. imitarea mişcărilor personajelor din text.

Modelarea ca metodă practică a căpătat o răspândire largă în cadrul activităţilor literar artistice. Aici se pot folosi două tipuri de modelare : cu obiecte şi cu modele – scheme. Putem utiliza jocul „Ghiciţi, ce v-am spus?” [23 pag. 118 ] [Anexa № 15]. Metoda înscenării – pregătim copiii către jocurile dramatice şi activitatea teatralizată, având ca scop formarea atitudinii creatoare faţă de conţinutul operelor literare; dezvoltarea spiritului creator; formarea priceperii de a înscena poveştile; educarea dorinţei de a organiza jocuri-dramatizări [12 pag. 63]. C. Metodele verbale – metodele în cauză transferă copiii pe o treaptă nouă de dezvoltare. Scopurile acestei metode : îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre mediul ambiant, viaţa socială şi literară, formării atitudinii emotive faţă de textul literar, dezvoltarea imaginaţiei creatoare. Povestirea pedagogului este una dintre cele mai răspândite metode verbale în activităţile cu copii. Cu ajutorul acesteia educatorul creează la copii impresii vii, trezeşte imaginaţia,interesul faţă de textul literar contribuie la lărgirea cercului lor de cunoştinţe. Metoda lecturii – trezeşte la copii interesul faţă de carte, faţă de conţinutul textului literar. Apare dorinţa de a mai lectura încă o dată opera. Dacă educatorul sistematic va susţine această iniţiativă a copiilor atunci el va educa interesul faţă de carte, dorinţa de a se adresa de sine stătător cărţii şi de „a lucra” sistematic cu ea [68 pag. 38]. Povestirea artistică a textului – scopul acestor activităţi este de ai familiariza pe preşcolari cu cele mai frumoase opere în proză din folclorul copiilor, de ai face să simtă frumuseţea operei. Aceste activităţi sunt îndrăgite de copii, deoarece în cadrul lor ei au prilejul de a savura frumuseţea cuvântului artistic, de a se familiariza cu viaţa socială şi cea a naturii, cu unii eroi neverosimili. Copii de 6-7 ani încep a manifesta interes mai mare faţă de carte, de fiecare text aparte. Lectura pentru ei devine o necesitate. Deseori terminând citirea textului ei roagă educatorul să le mai citească. Aceasta ne vorbeşte nu numai de apariţia elementelor de dragoste a copiilor faţă de carte ci şi faptul că la ei se dezvoltă atenţia voluntară [12 pag. 122]. Pentru activităţi se aleg poveşti populare cu animale, snoave, basme scurte. De asemenea se povestesc şi unele povestiri cu tematică patriotică despre sărbători. Curriculum prevede următoarele creaţii populare : • • • • • „Ridichea” – poveste populară rusă; „Oul de aur” – poveste populară bulgară; „Ursul păcălit de vulpe” – de I. Creangă [vezi Anexa № 6]. „Mioriţa” – baladă populară „Moldova” – de D. Matcovschi

47

Un loc de seamă la activităţile de citire şi povestire artistică trebuie să le revină metodelor intuitive. Repovestirea – este o activitate de literatură având ca scop principal formarea la copii a perceperii de interpretare expresivă a unui text [12 pag. 125]. La aceste activităţi în faţa copiilor se pun următoarele sarcini : de a asculta atent şi a reţine în memorie conţinutul operei artistice, de a simţi conţinutul emotiv al textului, de a înţelege conţinutul de idei, de a reproduce aproape un text. O atenţie deosebită e necesar să se acorde metodicii organizării aceste activităţi care are următoarele etape : citirea expresivă a textului de către pedagog, conversaţia în legătură cu conţinutul, citirea repetată de către pedagog, repovestirea de către copii, organizarea jocurilor pe baza textului [24 pag. 67]. Se aleg pentru repovestire următoarele creaţii : • • • • • • „Ce este mai tare de cât cetăţile ?” – legendă populară „Capra cu trei iezi” - de I. Creangă „Păcală şi zarzărele” – snoavă populară „Punguţa cu doi bani” – de I. Creangă „Motanul, vulpea şi cocoşul” – poveste populară rusă „Ulciorul cu galbeni” – poveste populară

Copiii povestesc aproape de conţinut, expresiv, utilizează cuvinte din text, expresii literare, observă ce a fost bun în povestirea sa. Memorizarea – se începe încă din fragedă copilărie. Copiilor li se spun poezii hazlii se organizează jocuri amuzante în timpul cărora memorizează poezioare [12 pag. 52]. În grupa pregătitoare se folosesc poezii cu un volum de 2-3 strofe. Memorizarea textului se începe cu o conversaţie introductivă în legătură cu conţinutul textului. Copiilor li se spune o ghicitoare, li se arată un tablou, jucărie, obiect. Se recită poezia de către educator (de 2-3 ori), apoi memorizarea ei de către copii. Ei memorează poezia, o recită pe rând, o înscenează (dacă conţine dialog.). Trebuie atrasă atenţia la recitarea expresivă a poeziei. Poeziile se memorează în întregime şi nu pe strofe, se recită individual şi nu în cor. Pentru recitare la etapa de bază se invită copiii înzestraţi cu o memorie bună, ceea ce permite la ceilalţi copii să înţeleagă şi să însuşească mai bine textul. Trebuie de atras atenţia la conţinutul poeziei : solemn, liric [12 pag. 56]. Compunerea (crearea textelor) - dezvoltarea imaginaţiei creatoare, a priceperii de a compune este una din sarcinile supreme ale activităţii literar artistice. Pentru realizarea cu succes a acestei sarcini o importanţă deosebită o au următorii factori : conţinutul bogat al vieţii copiilor

48

acasă şi la grădiniţă, activităţile bogate după conţinut la grădiniţă, îmbogăţirea cunoştinţelor despre viaţă, literatură, scriitori, carte [12 pag. 56]. În grupele pregătitoare copii învaţă a compune ghicitori, poveşti după modelul educatorului, după conţinutul unui tablou cu subiect, compun împreună cu educatoarea poezioare scurte de 2-3 rânduri. Formarea priceperii de a crea independent texte de mic volum este scopul final al activităţilor de povestire creatoare, ce se organizează în grădiniţă [12 pag. 57] [Anexa № 18; Anexa № 19].

2.4 Cercetarea creativităţii copiilor în cadrul activităţilor de formare a reprezentărilor matematice elementare Epoca contemporană formulează multiple exigenţe faţă de personalitatea umană. Ea are nevoie de un om inventiv, explorator neobosit, îndrăzneţ, cu o gândire creatoare. Matematica a devenit unul din cele mai importante instrumente ale cunoaşterii. În instituţiile preşcolare formarea reprezentărilor elementare matematice ocupă un loc important în ansamblul problemelor instructiv-educative, avându-se în vedere atât obiectivele pe care le urmăreşte grădiniţa în pregătirea copiilor pentru şcoală şi implicit pentru viaţă, cât şi influenţa pe care o exercită însuşirea noţiunilor matematice asupra dezvoltării lor generale [50 pag. 12]. Cercetări experimentale organizate pe plan mondial au demonstrat că teoria mulţimilor, chiar sub forma ei elementară din activităţile matematice din grădiniţă, constituie o bună călăuză a copilului preşcolar în matematica modernă, iar primii paşi sunt favorizaţi de utilizarea frecventă în activitatea preşcolarilor a jocului didactic matematic [76 pag. 8]. Activităţile matematice au un rol deosebit în cadrul învăţământului preşcolar, care are scop de a contribui la formarea personalităţii copiilor de 6-7 ani. Ele vizează stimularea dezvoltării intelectuale a preşcolarilor, contribuie la trecerea treptată de la gândirea concret-intuitivă la gândirea abstractă, pregătind copii pentru înţelegerea şi însuşirea matematicii în clasa I.

49

care să-i înlesnească munca de învăţare. În jocul „Găseşte o piesă” de aceeaşi formă. stimulează atenţia voluntară la copii. de a-şi inhiba impulsurile şi de a-şi regla trebuinţele . Învăţând să deosebească formele: cerc. maturitate morală sentimentul datoriei şi al responsabilităţii. 13]. creează premise pentru asimilarea mai profundă a cunoştinţelor priceperilor şi deprinderilor. Achiziţionarea unor capacităţi şi abilităţi intelectuale. capacitatea de analiză şi planificare. copilul trebuie să posede. pătrat. maturitate pentru muncă capacitatea de concentrare. consideră că. mărimii şi culorilor mai importante. capătă încredere în puterile sale intelectuale. 14]. atenţia lui fiind spre desfăşurarea acţiunilor şi regulilor de joc [50 pag. personalitatea copiilor trebuie să se caracterizeze prin: maturitate fizică . maturitate socială trebuinţa de apartenenţă la grup. Aceasta deoarece reprezentările matematice constituie baza intuitiv concretă a noţiunilor matematice şi a operaţiilor logico-matematice ce se dezvoltă succesiv în operaţiile gândirii şi inteligenţei preşcolarului şi apoi a şcolarului [23 pag. la intrarea în şcoală operaţii intelectuale necesare actului de cunoaştere. 113]. a regulii. se nelinişteşte se bucură. ei pot primi trusele pentru a-şi desfăşura unele activităţi la liberă alegere [50 pag.rezistenţă la efort . ele fiind special create de adulţi în baza diverselor materiale ilustrative.capacitatea de autoreglare.E. De îndată ce copiii au căpătat o iniţiere. conduita socială adecvată în grup. conştiinţa sarcinii . din bucuria câştigului comun este un factor important în dezvoltarea personalităţii. izvorât din caracterul lui creator. Bernard. ele păstrează esenţa activităţii de joc : regulile şi acţiunile de joc. Sarcina didactică e rezolvată de către copil cu succes. Printre diversitatea jocurilor folosite în instituţiile preşcolare un rol aparte îl ocupă jocurile didactice. din diversitatea materialului didactic. 25]. dreptunghi. Fundalul emoţional al jocului. Pe lângă un volum corespunzător de reprezentări asupra mediului înconjurător. a cantităţilor. devin mai riguros fundamentate din punct de vedere ştiinţific. Cercetările în domeniul formării reprezentărilor matematice la preşcolari. În procesul jocului copilul trăieşte diverse emoţii. a spiritului colectivist [25 pag. 45]. maturitate mentală. trebuinţa de performanţă [28 pag. câştigă în ultima vreme tot mai multă importanţă. Jocurile didactice incluse la activităţi prin acţiunile lor implică instruirii un caracter atractiv. Particularitatea caracteristică a jocurilor didactice constă în conţinutul lor instructiv şi educativ. 50 . emoţional. asupra formelor. atenţia şi perseverenţa. la intrarea în şcoală. Fiind create în scopuri didactice. înţelegerea normei. chiar sumară. copiii îşi formează reprezentările despre figurile geometrice. îl face pe copil apt pentru şcoală şi nu însuşirea unui volum mare de cunoştinţe. maturitate volitivă . triunghi.

Obiectivele curriculare vor fi realizate prin intermediul tehnologiilor moderne a metodelor active. Educatoarea are rol de organizator. mărimea şi grosimea piesei numai prin simţul tactil. Organizarea echipelor permite copiilor să se obişnuiască cu cerinţa de a munci în colectiv. Copilul îşi exprimă gândurile şi sentimentele cu ajutorul cuvintelor. Jocul „Săculeţul fermecat” le dă copiilor posibilitatea să descopere forma. de a cultiva relaţii interpersonale corecte între copii. Scăderea. în cadrul echipelor trebuie antrenaţi si cei mai timizi. Tema : Pus-adunarea „Doi ursuleţi lacomi” poveste populară ungară. situaţii cu elemente de problematizare. activitate de mare importanţă în pregătirea pentru şcoală. el este în stare să acţioneze şi în mod independent. Tema : Semnul minus. 15]. E necesar să se creeze şi diverse situaţii neforţate de învăţare cu utilizarea diferitelor materiale didactice. Astfel se formează spiritul de echipă. Cu ajutorul acestui caiet copiii însuşesc volumul necesar de cunoştinţe prevăzut de curriculum [11 pag. Tema : Numărul şi cifra 3 „Păcală şi cârnaţul” snoavă populară. culoarea poate fi doar ghicită sau spusă prin scoaterea piesei din săculeţ. Paralel cu jocurile sunt binevenite şi diverse exersări. fiecare copil luptând pentru câştigarea competiţiei de către echipa sa. „Spicul de grâu”. Ei se obişnuiesc să exprime corect şi cu uşurinţă ceea ce gândesc şi rezolvă practic. Tema : Numărul şi cifra 2 „Păcală şi Tândală” snoavă populară. Creangă. 73]. Treptat însă. cu organizarea schimbului de experienţă.Comparând obiectele după diferitele lor însuşiri. Bine venite sunt diverse fişe cu conţinut matematic şi caietul „Matematica” din setul „Ne pregătim de şcoală” de S. copiii îşi exersează vorbirea. Tema : Mulţimea „Crăiasa Broască” poveste populară rusă. 51 . a exerciţiilor permiţând copiilor să rezolve probleme împreună cu eroii din poveşti : • • • • • • Tema : Unu-mult „Pupăza din tei ” de I. li se oferă procedee şi pentru deducerea ei în anumite situaţii [23 pag. îşi dezvoltă vocabularul matematic. unde începe munca intelectuala independentă. deci el trebuie antrenat să le folosească pentru a-i forma deprinderi corecte de gândire şi de limbaj [50 pag. 54]. Cemortan. copilul învaţă să cunoască dimensiunile de mărime şi grosime [Anexa № 12]. să stabilească o legătură firească între cuvânt şi semnificaţia sa. În procesul formării reprezentărilor matematice. îşi însuşesc o terminologie adecvată. de îndrumător. Pe măsură ce copilul devine stăpân pe aceste jocuri. de arbitru imparţial [vezi Anexa № 7].

Tema : Numărul şi cifra 5 „Păcală turc” snoavă populară. copiii le numără şi determină de câte pătrate e nevoie pentru a forma numărul 10. Tema : Consolidare. egal. Tema : Evaluarea. „Cinstea lui Păcală” snoavă populară. Tema : Numărul şi cifra 6 „Ciocârlia. Apoi stabilesc egalitatea şi inegalitatea numărului de elemente folosind semnele convenţionale : <. Tema : Evaluare. Curriculum preşcolar prevede următoarele compartimente în care sunt utilizate jocurile : a) Mulţimea. Banii şi munca. numărul  Jocul „Cât mai adăugăm ?” Obiectivele : consolidarea cunoştinţelor de numărare în limita 10. Creangă. 103]. vulpea şi ogarul” poveste populară. minus. Desfăşurare : Copiii formează numărul 10 din unităţi mai mici. Pe casetă se plasează 8 pătrate. Jocul „Floricica magică” Materiale : Set de floricele de diferite culori. „Gogoaşa” poveste populară rusă. Tema : Numărul şi cifra 7 „Păcală şi pisica” snoavă populară. b) Dimensiunea  Jocul „Cine va reuşi mai repede ?” 52 . „Punguţa cu 2 bani” de I. Tema : Figuri geometrice „Oul de aur” poveste populară bulgară. 87]. Stabilirea egalităţii şi inegalităţii numărului de elemente. >. Banii şi valoarea lor. a priceperii de a aprecia vizual numărul obiectelor. Plus. Copiii numără figurile şi pun cifra corespunzătoare lor [50 pag. formă. Tema : Ovalul.  Obiectivele : Alcătuirea şi descompunerea mulţimilor după anumiţi indici : culoare. Tema : Numărul şi cifra 8. Desfăşurare: Copiii determină numărul de floricele de aceiaşi culoare. dezvoltarea competenţelor de rezolvare a unor situaţii problematice. „Capra cu 3 iezi” de I. Componenţa numerelor în limita lui 9 „Când îşi face câinele casă” poveste populară. formă. Determinarea componenţei numărului. = [50 pag. mărime. mărime şi indică numărul corespunzător. Formarea capacităţii de a se concentra la conţinutul propus pentru rezolvare.• • • • • • • • • • • Tema : Numărul şi cifra 4 „Păcală şi luna” snoavă populară. Adunarea a 3 numere. Tema : Componenţa numărului 7 „Cizmele ogarului” poveste populară bulgară. Creangă.

d) Orientarea în spaţiu  Jocul „Cu ce se aseamănă ?” Obiectivele : dezvoltarea gândirii logice. Desfăşurare : Copiii cu ajutorul riglei şi panglicii centimetrice vor măsura fâşiile de hârtie determinând lungimea lor. Copilul este solicitat să termine de desenat figurile geometrice alcătuind o imagine [46 pag. dezvoltarea gândirii logice. c) Figuri geometrice  Jocul „Chibzuieşte şi construieşte” Obiectivele : evidenţierea componenţelor de a uni corect figurile geometrice. a imaginaţiei. să poată folosi măsura convenţională în diverse situaţii. a fanteziei. jocul logic exercită o influenţă multilaterală asupra dezvoltării psihice a copilului.Obiectivele : exersarea în aprecieri vizuale a dimensiunilor. utilizarea corectă a semnelor. Desfăşurare : Copiilor li se propune seturi de figuri geometrice din care vor construi diverse imagini. În urma investigaţiilor realizate am concluzionat că influenţa jocului logic asupra comportării copilului în colectiv. Ei pot să măsoare la dorinţă proprie orice obiect [46 pag. a priceperilor de orientare pe suprafaţa plată. în utilizarea riglei sau a centimetrului ca unitate de măsură. 72]. evaluarea capacităţii de orientare pe foaie de hârtie. atenţiei voluntare. apoi conştientizând unde pot fi ele folosite [50 pag. asupra caracterului şi a voinţei este permanentă. asupra disciplinei. directă şi de o mare intensitate. sus. Materiale : Rigle. 102]. Deci. aducând un spor de eficienţă în pregătirea acestuia pentru şcoală. 69]. jos. Materiale : Set de figuri geometrice. a imaginaţiei. înălţimea. ceea ce îi măreşte considerabil valoarea educativă. 53 . panglici centimetrice şi fâşii de hârtie. adecvat siluetei : la stânga. lăţimea. la dreapta. Desfăşurare : Se demonstrează o imagine pe care sunt redate diferite figuri geometrice însă ne finisate.

în contemplarea peisajelor naturii. Activitatea artistico-plastică este un cadru ideal pentru dezvoltarea aptitudinilor . Dar după cum spunea Aristotel ”desenul trebuie să fie studiat pentru dezvoltarea sentimentului frumosului şi să nu devină o meserie” [ 88. Activitatea de cercetare a creativităţii copiilor de 6-7 ani 3. în observarea a tot ceea ce este corect şi frumos în comportarea şi activitatea celor din jur. 54 . la rândul ei educaţia estetică fiind o parte principală a educaţiei multilaterale ce trebuie începută încă de la cea mai fragedă vârstă. 81]. Desenul este unul din mijloacele cele mai apropiate şi mai potrivite pentru educaţia estetică. place şi care îi ajută pe copii să vadă frumosul [24 pag. Atenţia copiilor trebuie să fie îndreptată asupra valorilor: aspecte din natură. folclor. pedagogie ]. este o activitate care produce . artă etc. Astfel ei trebuie învăţaţi să nu treacă pe lângă valorile frumosului din viaţa înconjurătoare fără să le observe.Capitolul III.1 Rolul activităţilor artistico-plastice în stimularea creativităţii la copiii preşcolari “Frumosul se educă prin frumos”(Platon) Educaţia estetică poate avea o puternică influenţă asupra trăsăturilor morale prin trăiri afective în faţa operelor artistice . tradiţii.

Acest tip de creativitate se caracterizează printr-o exprimare liberă şi spontană a persoanei fără ca aceasta să fie preocupată de produsul activităţii sale să aibă un anumit grad de utilitate şi valoare. Prin educaţie copiii învaţă să perceapă . Ca factor intelectual la creativităţii. imaginaţia cunoaşte la vârsta preşcolară o adevărată „explozie “. Trăsăturile creativităţii (fluiditatea. Primele lucrări ale copiilor sunt de cele mai multe ori combinaţii de imagini din basme . Taylor. La vârsta preşcolară creaţia are importanţă majoră în devenirea umană. la emoţiile sale faţă de tot ceea ce este frumos. 17]. vizionarea unor documentare de artă sau prezentare unor albume tematice ajută copiii să observe aspecte ale realităţii pe care nu le-ar fi sesizat dacă acestea nu ar fi fost oferite sub formă artistică. Ca formă de expresie a imaginaţiei şi gândirii. originalitatea) pot fi testate cu uşurinţă prin intermediul unor parametri ai desenului. după A. 92]. pot pune întrebări.Desenul constituie un mediu propice posibilităţilor de creaţie ale copilului. manifestate însă într-un grad mai înalt şi îmbrăcând forme extreme de personalitate. Chiar dacă imaginaţia se află la apogeul manifestărilor sale. Coloritul armonios al unui tablou îl stimulează pe copil să îl transpună în desenul său. Influenţa artei asupra proceselor de cunoaştere constă în primul rând în dezvoltarea capacităţilor senzorio-perceptive. Formele artei se manifestă în conştiinţa copiilor îndeosebi pe calea simţurilor. poveşti ilustraţii cunoscute anterior. ea fiind acum la apogeu şi pentru că gândirea se află la un nivel de dezvoltare cel mai are de străbătut alte stadii importante de dezvoltare. în formare şi dezvoltarea personalităţii copilului. Referindu-se la activitatea artistică M. Ralea consideră că psihologia artistului este psihologia anumitor trăsături. flexibilitatea. totuşi ea nu se află şi la apogeul calităţii sale [25 pag. mai largă. Vizitele făcute la diferite expoziţii de desen şi pictură. Pentru a pune în valoare potenţialul creativ al copiilor educatoarea trebuie să folosească acele metode active. cunoaşterea prin artă devine mai accesibilă. cinci niveluri ale creativităţii dintre care la vârsta preşcolară singurul nivel ce poate fi atins este cel al creativităţii expresive. Viaţa preşcolarităţii permite formarea şi dezvoltarea creativităţii. asociative care pun accentul pe libertatea asociaţiilor în care copiii devin participanţi la găsirea răspunsurilor. Se ştie că o componentă vitală a creativităţii o constituie însăşi dorinţa de a crea. activitatea artistico-plastică este atât activitate de joc dar şi formă de obiectivare al celor două procese psihice [vezi Anexa № 9]. educatoarei revenindu-i sarcina de a găsi activităţi caracteristice preşcolarilor care să constituie o formă de expresie a imaginaţiei şi creativităţii. necesitatea lăuntrică a afirmării. atitudini caracteristică tuturor oamenilor. pot da soluţii [23 pag. Apelând la afectivitatea copilului. chiar dacă pentru omenire creaţia copilului nu are valoare [vezi Anexa № 8].L. Există. pot avea iniţiativă. curiozitatea. abilităţi. imaginaţia completează astfel întru-un fel slăbiciunile gândirii. să observe şi să aprecieze 55 .

Pentru a ţine trează curiozitatea şi interesul copiilor trebuie ca materialul pe care se lucrează să fie cât mai diversificat atât ca formă şi mărime dar ca şi compoziţie. a face combinaţii cu o anumită intenţie întrucât activitatea creativă are întotdeauna un scop clar conturat. asigurarea unui climat educaţional dezinhibant. .aşezarea în pagină a elementului temei.familiarizarea copiilor cu elemente de limbaj plastic şi tehnic de realizare practică a acestora [64 pag.respectarea proporţiilor unui obiect sau între două obiecte. neaşteptate între cunoştinţele dobândite sau între acestea şi cele noi. A fi creator în sens general. desenul constituie când o cale de pregătire a imaginii mentale când o rezultantă a acesteia [30 pag. Obiectivele specifice prevăzute în programa de învăţământ vizează formarea unor capacităţi. 56 . 8]. Percepţia vizuală trebuie îmbogăţită printr-o educaţie corect îndrumată. . a căuta şi înţelege o informaţie despre culoarea şi forma obiectelor din jur. Activitatea plastică este şi o formă de echilibru între lumea interioară a copilului şi solicitările lumii exterioare.realizarea de compoziţii plastice şi redarea expresivă a unui obiect.frumosul din lumea înconjurătoare. folosind cât mai multe procedee de obţinere a unor forme spontane. Astfel. De asemenea folosirea diferitelor unelte de lucru (pensula. priceperi. 88]. a vedea. . Activităţile artistico-plastice constituie un cadru eficient în acest sens şi un mijloc de stimularea creativităţii copiilor [29 pag. presupune mai întâi un bagaj de cunoştinţe temeinic însuşite. Activităţile artistico-plastice pot veni în sprijinul copiilor prin exerciţii de antrenament pentru a privi. înseamnă a fi capabil să stabilească legături artistice noi. 71]. folosirea unor metode pedagogice adecvate dar şi o conduită didactică flexibilă. De aceea copilul trebuie lăsat să exploreze lumea înconjurătoare ca apoi să poată să utilizeze ideile sale originale. Strategia didactică este direct responsabilă în mare parte de stimularea potenţialului creativ al copilului preşcolar. Dar orice activitate creatoare. În grădiniţă sunt multiple posibilităţi de a pregăti copilul să recepţioneze şi să vibreze în faţa frumosului .mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor sau a altor culori de apă. deprinderi şi aptitudini ca: . declanşarea motivaţiei pozitive şi afective. creta ) pot lărgi orizontul copiilor şi dau frâu liber imaginaţiei [63 pag. 89]. să creeze frumosul şi să-l introducă în viaţa sa personală. . În acest sens ea vizează stimularea curiozităţii şi a trebuinţei de cunoaştere la copii. Apoi în desenele lor vor exprima trăirile lor în faţa acestor frumuseţi. utilizând metode de stimulare a creativităţii. Educatoarei îi revine sarcina de a încuraja orice încercare a copilului.

accentuarea procesului creator. Originalitatea se exprimă prin noutate şi unicitate [9 pag. În variantele de abordare şi analiză a creativităţii putem delimita trei direcţii: accentuarea produsului creator. de a-i ajuta să vadă “bucuria de mâine”. este doar o parte a gândirii artistice [75 pag. A.S. Acest program prevede ca în acest scop educatorii şi părinţii în procesul educaţiei artistico-plastice să-şi orienteze eforturile spre rezolvarea următoarele obiective generale ale educaţiei intelectuale prin intermediul operelor de artă plastică : 57 . accentuarea personalităţii creatoare. În grupele unde sunt create condiţii psihologice optime centrate pe dezvoltarea personalităţii armonioase. copiii operează în special cu imagini (vizuale. a lumii.52].Activităţile artistico-plastice contribuie în mod deosebit la educarea gustului pentru frumos şi trezesc interesul copiilor în a-şi compune singuri modelele determinându-i să-şi exprime ideile originale şi să-şi pună în practică iniţiativele. Pavlov îi raporta pe oameni la tipul artistic sau gânditor. motorii). Gândirea plastică însă. aplicaţii. a reflectării plastice. creativitatea copiilor se dezvoltă mai intens. interesele). este nivelul superior al cunoaşterii şi nu se poate produce fără acumularea prealabilă a cunoştinţelor. de a-i pasiona prin visul său. Produsul este apreciat drept creativ dacă poate fi caracterizat prin originalitate şi utilitate socială. 7]. Aceasta vorbeşte despre rolul mare în activitatea lui. capacităţile. Tratând creativitatea ca produs ne referim la rezultatul procesului de creaţie – el se concretizează prin ceva material: desene. ca cel mai important indice definitoriu de creativitate şi elaborarea ca indice a creativităţii care ne indică capacitatea de a utiliza multiplele detalii necesare expresiei creative. Desenând. a primului sistem de semnalizare. Educaţia intelectuală a copiilor preşcolari conform prevederilor curriculumului preşcolar este orientată spre formarea comportamentului cognitiv şi verbal. auditive. invenţii din material natural. Creaţia este strâns legată cu însuşirile personalităţii (caracterul. Macarenco aprecia înalt capacitatea pedagogului de a visa împreună cu copiii.P. Creativitatea bazată pe învăţământul formativ stimulează îndeosebi originalitatea. Imaginaţia este unul din indicii după care I.

o dezvoltarea proceselor psihice cognitive. J. Vetlughin. Berlyne. o formarea abilităţilor intelectuale.). Conform convingerilor altor cercetători (D. N. etc. a lua decizii. a compara. impulsul. M. o formarea celor mai elementare procedee ale activităţii cognitive o dezvoltarea spiritului inventiv şi creativ [64 pag. A. atât în familie cât şi în cadrul grădiniţei fac posibilă evoluţia gândirii copiilor. printre factorii afectivi şi intelectuali ai educaţiei artistico plastice şi ai dezvoltării creativităţii. a capacităţilor intelectuale. Al. A. curiozitatea. clasificarea. memoriei. a analiza. flexibilitatea. a trage concluzii. comparaţia. fluenţa. un rol decisiv îi revine gândirii divergente rezidată de următoarele caracteristici : originalitatea. Maier. gândirii. Toffler ) pentru realizarea cu succes a dezvoltării creativităţii nu mai puţin importanţi sunt şi factorii adiţionali : dorinţa de a crea. 168]. imaginaţia constructivă. trecerea ei de la cea intuitivă la cea abstractă. S. Obiectivul general ce trebuie urmărit şi la activităţile de artă plastică vizează formarea culturii vorbirii şi a competenţelor de comunicare. inventivitatea. E. a senzaţiilor. percepţiilor. În ultimul timp se simte o tendinţă de a lăsa copilul liber să facă diverse. Thurstone. Guilford. sinteza. a sesiza. o dezvoltarea curiozităţii. Despre importanţa factorilor afectivi şi intelectuali în procesul educaţiei artistice şi cel al dezvoltării creativităţii se vorbeşte pe parcursul a mai multor ani în lucrările semnate de : J. Maltzman. Postolache. Roşca. Piaget. 18]. Cemortam. N. Hubenco [26 pag. Ştern. 95]. Conform convingerilor acestor cercetători. limbajului. fluxul informativ. gândirea imaginativă [23 pag. I.mâzgăleli spontane urmând ca apoi să caute cu ce sar potrivi unele elemente şi în baza acestora să iniţieze un subiect. L. Rubenştein. 58 . T. atenţiei voluntare şi a imaginaţiei. Osborne la gîndirea divergentă adiţionează şi alte variabile cognitive cum ar fi : spiritul de observaţie. emotivitatea. a deprinderilor de a observa. tendinţa de afirmare şi autorealizare personală. Dezvoltarea operaţiilor gândirii (analiză. S.

În activitatea de joc copii învaţă a substitui un obiect prin altul. Capacitatea de a percepe. 3. Copiii pot crea poezii. 64]. 18]. Una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului este jocul. tehnologii orientate spre dezvoltarea gândirii în imagini. armonie. dezvoltăm aceste capacităţi care vor deveni comori de mare preţ pentru viitor. Educaţia artistico plastică este una din cele mai importante activităţi ce poate asigura o bună şi valoroasă dezvoltare a personalităţii [64 pag. transforma. favorizarea. Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc pregătire intelectuală. protejarea şi cultivarea dorinţei de activitate artistico-plastică. cât şi spre descoperirea. Jocul în acest caz se poate desfăşura în plan intern. dezvoltarea simţului de frumos. Folosind plăcerea copilului de a se exprima. a-şi asuma cele mai diverse roluri. În jocurile copiilor de vârstă preşcolară superioară obiectele substituente nici nu sunt obligatorii. perfecţiune la copii [9 pag. 39]. modela noi forme. Această capacitate şi stă la baza dezvoltării imaginaţiei. Ei învaţă a identifica obiecte şi acţiunile cu ele. de a se realiza prin mijloace artistice. tehnică. asocieri combinări. sporindu-şi capacităţile creatoare [23 pag. provocarea curiozităţii. O importanţă decisivă pentru dezvoltarea imaginaţiei o constituie jocurile de roluri. tot aşa cu nu sunt obligatorii nici multe din acţiunile de joc. dar posibilităţile care le oferă activitatea artistico-plastică sunt mult mai vaste. muzică. mijloace materiale. morală.Fantezia la copil este ca o arena de lansare către creaţia plastică. interesului faţă de conţinutul identico-semnificativ. povestiri. artistice şi spirituale este produsul capacităţilor creatoare [vezi Anexa № 10 ]. compara. fizică a copilului [36 pag. Prin imaginaţie copilul realizează diverse comparaţii. Ana (o fetiţă de 6 ani) priveşte 59 obiective de . 89]. creând noi situaţii de joc în imaginaţie. îmbogăţirea nivelului spiritual prin dirijarea procesului de percepere.2 Jocurile creative în educarea şi instruirea copiilor Jocul reprezintă o activitate deosebită care înfloreşte în anii copilăriei şi îl însoţeşte pe om pe parcursul întregii sale vieţi. creativităţii. Obiectivele conceptuale ale educaţiei artistico-plastice pun accentul atât pe conţinuturi.

dispar ca să apară altele în conformitate cu noile stări sociale” [4 pag. 184]. jocurile se schimbă odată cu obiceiurile. Jocurile copiilor au un caracter social permanent [26 pag. : „ jocul este copilul muncii”. copilul repetă acţiunile utile pe care le-a îndeplinit ori el. care şi-a sprijinit obrazul în palmă şi contemplă păpuşa. Astfel jucându-se de-a spitalul. ce stă lângă maşina de cusut. jocul are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea gândirii reflexive. necesităţi şi trăiri cu acţiunile. ca o capacitate pur umană de aşi conştientiza şi compara propriile acţiuni. dar şi în alt mod (o băsmăluţă poate înlocui o bucată de tifon). Reflexia condiţionează comportamentul adecvat al omului printre ceilalţi semeni. aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie funcţională. XX afirmă că. Psihologul şi filosoful Vund V. În joc. 41].fotografia unei fetiţe. de veselie şi bucurie. 28-29]. exerciţii pregătitoare pentru viaţa socială de mai târziu. de destindere. 134-134]. deşi acest lucru este recunoscut drept condiţie necesară educaţiei. la începutul sec. Ca activitate primordială. Jocurile sunt nişte pre-exerciţii de iniţiere şi antrenare. pe care ele îl înlocuiesc. or le-a văzut la alţii. ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii. elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător. Încorporat în activitatea didactică. modul ei personal de a se juca [71 pag. cum se execută acţiunea ce face parte din procesul comunicării. Gradul diferit al apropierii dintre obiectul – simbol (ce înlocuieşte obiectul lipsă) şi obiectul substituit contribuie la exercitarea funcţiei simbolice a vorbirii. deoarece în cadrul lui apare posibilitatea reală de a controla. a oboselii [70 pag. cât şi cele iconice îşi asumă pe parcursul jocului funcţia obiectului lipsă. utilizându-le nu numai conform destinaţiei. Acţiunea de substituire contribuie la dezvoltarea capacităţilor de a acţiona liber cu obiectele. În joc copilul pătrunde semnificaţia specifică a două tipuri de simboluri : simbolurile individual – convenţionale. Jocul contribuie la dezvoltarea reflexiei. În jocul cu roluri apar premizele reflexiei. Ana zice : „fetiţa se gândeşte cum păpuşa coase”. necesităţile şi trăirile altor oameni. Prin explicaţia dată ea îşi dezvăluie. Originea jocurilor de copii (conform acestei teorii) nu este doar în necesitatea „arderii” surplusului de energie. legătura reciprocă intermediată dintre „obiect – simbol şi denumirea lui ” îmbogăţeşte latura semantică a cuvântului ca simbol [90]. copilul plânge şi suferă aidoma unui pacient. Ap. 57 ]. pe care a însuşit-o în primii ani de viaţă. fiind totodată mulţumit de sine că a executant al rolului pe care şi l-a asumat [67 pag. Culea în lucrările sale susţine că : „ca şi orice formă de activitate suspusă evoluţiei. D. 60 . Copilul simulează în joc acţiunile omului.

Stăpânirea unor cunoştinţe mai precise şi a unor deprinderi adecvate îl ajută pe copil să asigure mai deplin concordanţa cu realitatea. Creativitatea este un proces care constă în utilizarea potenţialului personal cu scopul de a dezvolta abilităţile de generare a noilor ideii şi concepte originale şi utile. Datele obţinute prin cercetările experimentale au demonstrat că jocurile de creaţie se dezvoltă odată cu dezvoltarea psihică generală a preşcolarilor pe măsură ce ei acumulează o experienţă tot mai bogată. Existenţa scopului în joc atrage după sine elaborarea unui plan care se realizează în cadrul discuţiilor şi al acţiunilor de organizare a jocului [4 pag. Se diferenţiază treptat momentele jocului. structura. La vârsta preşcolară mare jocul de creaţie atinge un nivel superior de dezvoltare în ceea ce priveşte tematica şi conţinutul său. reflectă evenimente din viaţa socială. jocuri-dramatizări (poveste. jocuri de construcţie sau constructive [81 pag. 11]. jocuri în grupe mici şi jocuri în colectiv. 61 . ei dezvoltă subiectul jocului. pregătirea jocului. reprezintă o formă foarte actuală de auto afirmare a copiilor. Jocurile creative sunt variate şi multe. Un rol important în desfăşurarea organizată a jocului îl are modificarea raportului asumat şi regulile care decurg din el. repartizează rolurile. 49]. aceasta constituind regula de bază a oricărui joc. Jocurile au particularităţile lor specifice. V. D. Elkonin demonstrează că prin joc se asigură dezvoltarea la copii a capacităţii de orientare în problemele şi motivele activităţii umane şi însuşesc metode de activitate în comun. Deosebim şi jocuri după modelul de organizare al lor : jocuri individuale. condiţionate de diferite faze ale copilăriei [4 pag. precum şi raportul dintre real şi imaginar. 57]. traiul celor adulţi. Locke a fost unul dintre primii pedagogi care a dezvăluit rolul jocului în educaţia copilului. povestirea). modul de transfigurare a realităţii. aleg rechizitele necesare. După conţinut sunt jocuri care reflectă munca. Ele pot fi clasificate în câteva grupe. Ne cătând la caracterul multiplu. El fundamentează ideii importante despre activitatea de joc a copilului ca suport al activităţii de învăţare [28 pag. Aceste elemente de planificare şi organizare influenţează structura jocului. Jocurile facilitează dezvoltarea creativităţii la copii. copiii aleg singuri tema jocului.J. jocurile creative au trăsături comune. desfăşurarea propriu-zisă şi încheierea lui. dar şi pentru soluţionarea problemelor practice. 51]. Vom examina jocurile creative care. relaţiile dintre copii.

gust. Copiii trebuie pregătiţi pentru aceasta. Jocurile îmbină mai multe elemente : mişcare. Comunitatea intereselor de joc este o condiţie de promovare a jocului creativ. poezie. În urma cercetărilor efectuate s-a ajuns la concluzia că există necesitatea de a introduce termenul de „Jocul creativ artistic”. Unele jocuri au luat naştere în anumite localităţi şi circulă doar aici. Prin aşa termen voi menţiona acele jocuri. cântec. c. a determina calităţile lor caracteristice (formă. 22]. Se aplică câteva procedee de împărţire a rolurilor : distribuirea liberă de către copii. Conform acestor componenţi voi argumenta metodica jocului creativ : a. Există aici un scop asupra căruia e concentrată toată atenţia jucătorilor. Un mare efect au căpătat jocurile cu caracter sportiv (jocuri cu împărţire pe echipe) : „Podul de piatră. numărătoare – toate contribuind la dezvoltarea armonioasă a copiilor. Alegerea subiectului acţiunii (tema) în jocul creativ este determinată de scopul educativ. situaţia inspirată şi subiectul jocului [86]. Cel care organizează jocul urmăreşte ca în planul jocului să fie introduse situaţii adecvate de comportare a copiilor. Distribuirea rolurilor în jocurile creative se face la începutul jocului. Pregătirea copiilor pentru joc. şi să dorească să se joace. care prin conţinutul său sunt legate de dezvoltarea creativităţii artistice a copilului. Dar cele mai multe se întâlnesc în toate satele moldoveneşti. „Inelul ascuns”) [Anexa № 17]. Este necesar ca toţi copiii să fie cointeresaţi de subiectul jocului care va urma. Alegerea subiectului depinde de conţinutul acelor sarcini educative de gradul cărora se introduce jocul. De exemplu. rolul lor instructiv-educativ [13 pag. miros.) „Ghici cine e ” [vezi Anexa № 11]. isteţimea („Culorile”.Jocul creativ este o formă de activitate independentă în care apar şi se desfăşoară calităţi creative variate. despre traiul şi munca oamenilor. 3]. în jocul „Gâştele şi lupul” gâştele trebuie să fugă să nu le prindă lupul [vezi Anexa № 11]. Acesta este o condiţie a efectuării pedagogice de aplicare a jocului. b. distribuirea rolurilor pe rând [14 pag.” [vezi Anexa № 11]. 62 . Din jocuri copiii află lucruri interesante despre lumea vegetală şi animală. etc. Multe jocuri conţin lupte competitive. Unele jocuri controlează capacitatea copiilor de a cunoaşte uşor şi exact obiectele. Componenţi obligatorii ai jocului creativ sunt : rolul. Jocurile dezvoltă aşa însuşiri ca : spiritul de observaţie.

Dirijarea jocurilor poate fi clasificată : 1. Jocul creativ artistic este cea mai bine venită formă de muncă educativă. 77]. amabilitate sau cruzime. Jocul trebuie să trezească în copil sentimente frumoase. acumulând astfel experienţă morală. Conform rezultatelor lui J. USEFS. 38]. În al doilea rând în cadrul jocului. afirmă că jocul copilului nu constituie doar reflectarea lumii înconjurătoare ci şi o posibilitate de pătrundere a copilului în viaţa maturului. Elkonin. În activitatea de joc putem evidenţia două particularităţi importante ale jocului. influenţează sentimentele lui. 1978. explicaţiile pe care le dă copiilor. gingăşie. În primul rând jocul se distinge prin caracterul său neproductiv. Metodica promovării acestor jocuri conţine câteva etape: 1) Pregătirea pentru joc 2) Promovarea jocului 3) Generalizarea jocului Pregătirea de joc prevede : procedee anumite de conducere cu jocul. Numai în aşa caz el poate să exercite o influenţă binefăcătoare. este evidentă deosebirea dintre activitatea intelectuală şi cea de joc. 2. Piaget. 19]. Într-un şir de cercetări fenomenul studierii jocului ca formă specifică de activitate a copiilor cuprinde multitudinea problemelor existente în formarea personalităţii copiilor prin activităţi de joc şi ponderea lor în dezvoltarea proceselor psihice superioare [48 pag. 91]. J. propunerea unei noi teme de joc. brutalitate. Piaget. Intrând în rol el se poartă corespunzător : manifestă bunătate. promovarea preventivă a unor activităţi artistice [25 pag. Jocul nu se caracterizează prin adaptare.Metodica aplicării şi promovării jocului creativ depinde de măiestria pedagogică a pedagogului. adică această activitate nu serveşte drept sarcină de adaptare. povaţa pe parcursul jocului. planul imaginar predomină asupra celui real [34 pag. atenţie. ajutorul. dirijare directă – dirijarea directă este participarea nemijlocită a educatorului în joc. dirijarea indirectă – este efectuată pe calea îmbogăţirii cunoştinţelor copiilor despre lumea înconjurătoare şi formarea noţiunilor în baza acestor cunoştinţe [24 pag. Rolul ce şi-l atribuie îl antrenează. Jocul este o şcoală a sentimentelor pentru copil. în cadrul cercetărilor a stabilit etapele dezvoltării jocului în legătură cu formarea intelectuală. de cunoaşterea de către el a particularităţilor de vârstă. Jocurile au 63 . De aceea e important ca copilul să-şi asume roluri pozitive. adică este orientat spre procesul jocului şi trăirile celui ce se joacă. Victoria Rotaru magistru în psihologie. citat de D.

Este necesar de a cunoaşte modalităţile de realizare a educaţiei preşcolare. 27]. săritor. după cum numeşte autorul – „învăţare prin / din acţiune” (learning by doing) [45 pag. proiectarea didactică. Jocurile contribuie şi la cultivarea unor norme morale. continue şi finale) atât prin intermediul jocurilor cât şi a exerciţiilor. disciplinat capabil să accepte părerea majorităţii. efectuarea evaluării (iniţiale. selectarea şi construirea conţinuturilor accesibile. 69]. 64 .pentru preşcolari o importanţă excepţională : jocul este pentru dânşii şi învăţătură şi muncă [80 pag. În viziunea lui J. activităţilor individuale şi colective [11 pag. Copilul se manifestă în joc aşa cum este adevărat : unul poate să arate bun. binevoitori. se manifestă ca un încăpăţinat. a formelor învăţării specifice vârstei. dimpotrivă. principiali. pretenţios [27 pag. cinstiţi. proiectul nu poate fi scopul final al procesului educaţional. 6]. ci o învăţare integrată în efortul constructiv de realizare a proiectului. 24]. Dewey.3 Metode psihodiagnostice de cercetare a creativităţii copiilor de 6-7 ani Schimbările ce au loc în procesul educaţional din ţară oferă suficiente puncte de reper şi pentru cadrele didactice din instituţiile preşcolare. Îi învaţă pe copii să fie buni colectivişti. 3. altul.

ceea ce presupune în timp. sistematizarea şi evaluarea formativă ce conduc la ameliorarea şi perfecţionarea procesului de instruire şi educaţie [63 pag. Kilpatric : „Proiectul nu este o întreprindere a copilului. M. Autoanaliza activităţii educative este sursa de bază a perfecţionării activităţii cadrului didactic.După cum susţine W. care presupune un efort deliberat de cercetare al copilului. etapizată în care educatorul deţine toate datele necesare şi poate lua deciziile corecte. 26]. Knoll. În aria preocupărilor directe privind problema proiectului se înscriu investigaţiile cercetătorilor Al. O proiectare bine realizată permite asigurarea eficienţei activităţii. Pulkkinene. situaţia de învăţare [45 pag. 112]. 65 . Găvenea. Alţii susţin că proiectul este o investigaţie amănunţită. a evitării greşelilor şi lipsurilor. observarea zilnică a comportamentului. A stabili toate elementele esenţiale şi relaţiile dintre ele.109 ]. J. anticiparea cu cât mai multe şanse de realizare practică a demersurilor educative [63 pag. studierea rezultatelor activităţii copiilor respectivi şi corelarea acestor informaţii într-o fişă de analize psiho-pedagogică [63 pag. ceea ce am vrea să realizăm în viitor. La baza proiectării va sta cunoaşterea copilului prin discuţii cu părinţii. Eficienţa proiectării depinde de respectarea unor principii şi a unor cerinţe principalele. Proiectarea este o activitate continuă. desfăşurată de copil. Secară. 75]. Ei consideră că proiectul este o construcţie mentală care poate fi valorificată prin : anticiparea. fiind : O proiectare eficientă este condiţionată de o pregătire temeinică. 107]. L. Cojocaru. reprezentarea unei activităţi pe care avem intenţia să o realiză. proiectarea lor riguroasă. materialul utilizat. V. A. cu caracter de învăţare prin descoperire. Bulboacă. sarcinile de lucrul pentru copii. Obţinerea performanţelor înalte în activităţile cu preşcolarii depinde de modul în care educatoarea conduce operaţiile şi procesele de cunoaştere şi acţiune. H. documentele de proiectare elaborate de minister. M. procedeele de muncă individualizată. de cunoaştere a tuturor aspectelor : nivelul copiilor. Minder. a acumulării de experienţă pozitivă. Proiectarea vizează obiectul muncii de recuperare. în dobândirea măiestriei didactice. o investigare a unui subiect către care copilul îşi îndreaptă întreaga atenţie [45 pag. ci o întreprindere comună a educatorului şi a copilului”. este o acţiune practică de cunoaştere. a ţine cont de toţi factorii ce pot influenţa demersul educativ.

2. de componente ale sistemului de învăţământ sau ale procesului de predare-învăţare. instruirea tinerii generaţii în condiţii sporite de randament şi calitate. de Landsheere. Cercetarea pedagogică aplicativă se referă la aspecte mai concrete ale procesului de învăţământ cu aplicabilitate în practica şcolară şi preşcolară. respectarea unor cerinţe şi utilizarea unor metode şi tehnici specifice : 1. În literatura de specialitate se mai întâlnesc o serie de alte taxonomii ale cercetării pedagogice : cercetare normativă – cercetare operaţională. cu rezultate ce pot fi aplicate foarte curând în activitatea didactică. constituind baza cercetării pedagogice fundamentale [63 pag. Delimitarea şi alegerea surselor. de ale moderniza. Etapa realizării presupune : 66 . Etapa proiectării cuprinde : Alegerea metodei. 3. eficienţa neajunsurile. Angajarea inovaţiei. cu scopul de a le constata utilitatea. O altă clasificare a cercetării se referă la criteriul numărului de discipline ştiinţifice implicate : • • Cercetări pedagogice propriu-zise (abordare didactică unidisciplinară). Cercetări psihopedagogice (transdisciplinare. de a le ameliora. Formularea ipotezei cercetării ce urmează a fi verificată experimental sau prin observare sistematică. Stabilirea tipului de investigaţie. În practica cercetării intră o gamă variată de aspecte. Stabilirea clară a obiectivelor cercetării. presupunând viziune psihologică şi pedagogică). filosofică – acţiune. în predare şi învăţare.114]. Definirea operaţionalizarea conceptelor pedagogice fundamentale utilizate în cercetare.Cercetarea pedagogică este o activitate ştiinţifică de investigare a sistemului sau a procesului de învăţământ. Etapa formulării problemei are următoarele cerinţe : • • • • • • • • Exprimarea clară. de a asigura educarea şi formarea. Desfăşurarea cercetării pedagogice impune parcurgerea unor etape. de fenomene. dar ele pot fi raportate la clasificarea fundamentală aplicativă [G. 254-259]. 1992. sau unor aspecte particulare ale acestora. pag. prospectivă şi retrospectivă.

despre aptitudini. Principalele metode de cercetare sunt : observaţia şi experimentul. Studiul documentelor de programare emise de minister. 67 . Prelucrarea datelor prin mijloace clasici sau cu ajutorul calculatorului. la joacă.• • • • • • • • • • • Alegerea metodelor. Cercetarea pedagogică apelează la observare mai cu seamă că aceasta nu presupune aparataj. trăsături de caracter. tehnicilor. Stabilirea relaţiilor dintre ipoteze şi rezultate. procedee. generalizarea experienţei pozitive rezultate în urma cercetării [63 pp. Experimentul ce aparţine în egală măsură tuturor cercetărilor ştiinţifice. fişe de observare). instrumente costisitoare. Evaluarea rezultatelor cercetării. în mediul familial aduce informaţii despre personalitatea în formare. mijloacelor de cercetare. În caz de incertitudine cercetarea se reia şi se compară rezultatele obţinute cu datele iniţiale. convorbiri [ 63 pag. (Auto)biografia : curriculum vitae. 4. Elaborarea unor studii. Analiza rezultatelor şcolare (fişe de evaluare. a unei lucrări de cercetare. Observarea copiilor în timpul activităţilor. Prelucrarea şi analiza pedagogică a rezultatelor statistice. Observarea sistematică serveşte şi pentru întocmirea fişei psihopedagogice a copilului care poate fi considerată o mică cercetare psihopedagogică. 119]. Ancheta poate fi în formă scrisă sau orală. metode.117-118]. despre nivelul cunoaşterii. Etapa finală presupune : Metodologia cercetării reprezintă un ansamblu de tehnici. Redarea grafică a rezultatelor. instrumente de investigare supuse atenţiei cercetătorului. Cele mai cunoscute şi aplicate metode sunt : Observarea copiilor în grădiniţă în mod spontan şi sistematic. Organizarea cercetării. Extinderea rezultatelor. Analiza produselor activităţii a lucrărilor. a activităţii creative. Redactarea unor concluzii preliminare. temperament. în activităţile alese. numit şi observare dirijată. Observaţia are aceleaşi reguli ca şi metoda observării. determinarea echipei.

Din grupul metodelor proiective au fost utilizate „Metode de studiere a produsului activităţii”. Metode proiective „Desenul familiei”. tehnicilor experimentale. care au avut drept scop determinarea particularităţilor de personalitate.Experimentul presupune să se înceapă cu o ipoteză experimentală apoi se aleg metodele potrivite fiecărei etape. În cercetare au fost utilizate următoarele metodici : 1. astfel încât membrii ei să fie preocupaţi de lucrul casnic. a sprijinului dat de colectivul din care face parte. trebuie să ia în calcul nu numai calităţile formate. Cercetările empirice New Look au introdus în metoda proiectivă noi categorii „control” şi „stil cognitiv”. 1. izvorul apariţiei noului” [11 pag. ci şi cele în formare. 36]. Teste de personalitate : metodele „Scăriţa” şi „Cum sunt eu ?” orientate la studierea auto aprecierii copilului şi a imaginii de sine. 220 ]. Tehnica „Desenul familiei” Scopul : determinarea particularităţilor relaţiilor în familie şi a locului său între adulţi. şi de educator sau institutor cu condiţia pregătirii prealabile în domeniul etapelor. determinarea autoaprecierii copilului şi a imaginii de sine. reacţiile emoţionale. [Anexa № 14] L. cu precauţii deontologice [63 pag. comentariile. Învăţământul contemporan este centrat pe copil şi pe formarea de competenţe.” Tot el susţine că „ instruirea este eficientă doar atunci când precede dezvoltarea şi nu-şi are rostul dacă nu constituie un imbold spre evoluţie. În timpul desenării se fixează consecutivitatea desenării elementelor. de percepere şi trăire emoţională a relaţiilor interpersonale în familie. jocurilor logice. 3. Folosirea testelor. metodelor. „Testul arborelui”. Vîgotski afirmă : „ evaluând gradul de dezvoltare a unei persoane. Pentru determinarea fricii la copii a fost utilizat „ Ce-ai face dacă …?”. 2. evaluărilor contribuie la sporirea calităţii instruirii. După realizarea desenului copiii au fost intervievaţi cu scopul obţinerii informaţiei suplimentare. [vezi Anexa № 3] Au fost fixate particularităţi ale desenului ca : consecutivitatea desenării elementelor componenţa familiei desenate consecutivitatea desenării membrilor familiilor stilul comunicării în familie 68 . Aplicarea testului : Copilului i se propune să deseneze pe o foaie A4 familia sa. Experimentul poate fi abordat cu succes.

În rezultatul cercetării am obţinut următoarele rezultate care le-am prezentat în tabelul № 1. − dacă pe treapta a VI-a. Analiza rezultatelor : − dacă copilul se plasează pe I-a. 2. Dar tata?. a V-a – autoapreciere adecvată. 33 % din copii s-au văzut plasaţi pe treapta de jos. a IV-a. Teste de personalitate a) Testul „Scăriţa” Scopul : studierea autoaprecierii copiilor de 6-7 ani. Astfel a ajuns la concluzia că numărul mare de copii care se subapreciază ne vorbeşte despre faptul că aceştia duc lipsa unei comunicări cu adulţii care-i influenţează la formarea unei autoaprecieri adecvate. după care se adresează întrebările : „Pe care treaptă tu te vei plasa?. − dacă pe treapta a III-a. Tabelul № 1 „Rezultatele autoaprecierii copiilor după metoda „Scăriţa”” Nivele de autoapreciere № total copii (%) Supraapreciere 42 % Apreciere adecvată 25 % Subapreciere 33 % Datele din tabelul № 1 indică lipsa unei autoaprecieri adecvate la respondenţi : 42 % au prezentat o supraapreciere vădită. Aplicarea testului : copilului i se oferă foaia cu o scăriţă desenată cu 5-7 trepte şi se explică semnificaţia treptelor.- gama culorilor plasarea desenului pe foaie. Diagrama № 1 Vizualizarea datelor „Autoaprecierea copiilor după metoda „Scăriţa”” 50% 40% 30% 20% 10% 0% I II III Supraapreciere Apreciere adecvată Subapreciere Metoda „Cum sunt eu ?” Rezultatele obţinute sunt prezentate în : 69 . şi graficul № 1. a II-a treaptă – subapreciază. Pe care treaptă te va plasa mama?. VII-a – supraapreciere. Pe care treaptă te va plasa educatoarea? ”. plasându-se în toate situaţiile pe prima treaptă. răspunsurile se înregistrează. şi 25 % s-au apreciat la justa lor valoare.

Tabelul № 2 Nivele de autoapreciere № total copii (%) Foarte înalt 36 % Înalt 13% Mediu 23 % Scăzut 28% Foarte scăzut 0 Aceste cifre ne indică că la copii aceştia este tendinţa de supraapreciere peste 45 % şi sub apreciere 28 %. am obţinut următoarea informaţie : − Copiii cu capacităţi înalte de creativitate.  Proba № 1 Comunicarea „Este corect ?” 70 . Aici constat că nivelul dezvoltării copilului a crescut. de aplicare independentă a elementelor se reflectă în capacitatea de autoapreciere adecvată aplicarea metodei şi a chestionarului „Ce ai face dacă…?” [Anexa № 13]. au tendinţa de a se sub şi supra aprecia. agitaţie în timpul sarcinii de lucru. frica. În timpul sarcinii de lucru la copii cu autoaprecierea cu nivel scăzut s-a observat manifestarea unei stări încordate. atitudine pasivă. neliniştea. − La copii se manifestă accentuat elementele afectivităţii negative : anxietate. Pentru cercetarea evaluării nivelului de dezvoltare a comportamentelor : social şi cognitiv am folosit o serie de teste. aceste manifestări ne fiind specifice vârstei lor. Analiza comparativă a rezultatelor obţinute la aceste două metode confirmă ultima parte a ipotezei cercetării. unde am determinat gradul de apreciere a evaluărilor atât iniţial. capacităţi creative de alcătuire şi redare a obiectelor. acestea fiind manifestări tipice ale subaprecierii. În urma cercetărilor efectuate asupra principalelor ipoteze care menţionează formarea şi dezvoltarea priceperii şi deprinderii. Diagrama № 2 comparativă a autoaprecierii copiilor 50% 40% 30% 20% 10% 0% Metoda "Cum sunt eu ?" Metoda "Scăriţa" I II III Datele din tabel prezintă rezultatele similare la fiecare nivel de autoapreciere. formativ cât şi finale. iar nivelul de autoapreciere adecvată este minim 23 %. redarea corectă a formelor.

Barem : − Nivel inferior – a numit un singur fragment de poveste. 2. făcând apoi precizările respective. Dezvoltarea atenţiei a promptitudinii. Imagini (personaje dintr-o poveste) : capra. 2.  Proba № 3 Gândirea „Integrarea noţiunilor” Testul № 1 „ Integrarea noţiunilor ” Obiectiv: Dezvoltarea agerimii gândirii. 71 . să spună din ce text face parte şi să povestească anumite fragmente. texte literare. Regulile jocului.  Proba № 2 Imaginaţia „Compune o povestire” Testul № 1 „Imaginează-ţi şi construieşte ” Obiectiv : dezvoltarea imaginaţiei vizuale şi a creativităţii. altele nici o dată.iezii. Episoadele improvizate să fie cât mai variate. Consolidarea competenţelor referitoare la poveşti. Jucătorii trebuie să depisteze imaginea personajului ne corespunzător. Unele figuri pot fi utilizate de mai multe ori. pădurea. fiinţe. Tot ce poate înota. a vorbirii coerente. Condiţia de bază: Se interzice de a utiliza figuri ce nu sunt indicate pe desen. Nivel superior – a desenat mai mult de 3 imagini [46 pag. utilizând figurile geometrice de pe desenul propus (în partea de sus a desenului se propun modele de construcţie) [vezi Anexa № 4]. − Nivel superior – a numit toate fragmentele din poveştile cunoscute [14 pag. Numeşte toate animalele care trăiesc la casa omului. vulpea. se anunţă. Materiale.Testul № 1 „ Este corect ? ” Obiective. Barem : 1. Nivelul inferior – dacă a desenat o singură imagine. 53]. Nivel mediu – a desenat 2-3 imagini. raportarea noţiunilor integratoare la semnificaţia obiectelor ce le reprezintă. − Nivel mediu – a numit 2-3 fragmente de poveste. 3. masa de ceară. Toate animalele care trăiesc în pădure. 71]. Dimensiunile pot varia. Tot ce poate zbura. Desfăşurarea: Copiilor li se propune un grupaj de noţiuni aparţinând aceleiaşi categorii integratoare şi li se cere cât mai multe obiecte. 3. 4. Desfăşurarea. lupul. lucruri : 1. Desfăşurarea. Copilului i se propune să deseneze cât mai multe obiecte. Copilul ce depistează erorile. capacitatea de a generaliza.

în faţă. Valorile medii calculate la 3 probeformativă : iniţiale. 8.5. finală 0% Comunicarea Imaginaţia Gîndirea imaginaţie şi gândire privind indicii de dezvoltare a copiilor atestă o uşoară creştere. 7. Desfăşurarea : Sunt aranjate corpuri geometrice în faţa copilului. la spate.  Proba № 4 Perceperea „Completează figurile” Testul №1 : „Sesizarea spaţială” Scopul : Dezvoltarea percepţiei spaţiului (la stânga. la dreapta lui la o distanţă de 40 – 50 cm. 10. Tot ce se poate deplasa cu ajutorul roţilor. trebuie să numească ce corpuri geometrice se găsesc în faţa lui. 2. 9. la stânga. Toate hăinuţele de care ai nevoie. Rezultatele obţinute în urma cercetării : Tabelul № 3 Comunicarea Imaginaţia Gândirea Evaluare iniţială 35 % 28 % 25 % Evaluare formativă 38 % 33 % 34 % Evaluare finală 43 % 41 % 42 % Diagrama № 3 Indicii progresului de dezvoltare a copiilor 50% 40% 30% 20% 10% Evaluare iniţială Evaluare a evaluării Evaluare formative şi finale la comunicare. 6. Propunem să spună unde se află fiecare obiect. În continuare copilul stând în centrul camerei. Nivel mediu – dacă a dat 4-5 răspunsuri din 10. Nivel superior – dacă a răspuns la toate 10 întrebări [46 pag. Nivelul inferior – dacă copilul a dat 3 răspunsuri din 10. la spate. 15]. 72 . la stânga la dreapta lui. Toate obiectele care fac zgomot. în spate). Toate fructele care se pot consuma. Materiale : Corpuri geometrice. Toate legumele care se pot consuma. Tot ce poate fi confecţionat din lemn. 3. la dreapta. Barem : 1.

5. Primăvara se topeşte zăpada. Nu este obligatoriu să reproducă propoziţia integral. Este considerat nivel super al memoriei care a numit toate enunţurile corect [46 pag. Soarele are formă rotundă.) [46 pag. important e să reţină sensul ei. Vişinele sunt dulci. Examinând rezultatele. − aranjarea punctelor pe foaie în corespundere cu modelul.  Proba № 6 Memoria „Desenează silueta unui copil după memorie” Test №1 „Memorează enunţul” Obiectiv : Dezvoltarea memoriei logice. enunţurile se mai repetă încă o dată. Rezultatele obţinute în urma cercetării : Tabelul № 4 50% Percepţia 40% Atenţia Memoria 30% 20% 10% 0% Evaluarea iniţială Evaluarea formativă Evaluarea finală 32 % 39 % 45 % 23 % 37 % 43 % 27 % 35 % 46% Percepţia Diagrama № 4 Indicii progresului de dezvoltare a copiilor Atenţia Memoria 73 Evaluare iniţială Evaluare formativă Evaluare finală . 4. Se admite mărirea/micşorarea dimensiunilor desenului (nu mai mult de 2 ori). Bunica poartă ochelari. 49]. 3. 29]. 2. 57]. Corabia pluteşte pe mare. Copilul trebuie să repete enunţurile pe care le-a memorat. Barem : Pentru fiecare răspuns corect copilului i se acordă câte un punct. 6. Cerul este albastru. Desfăşurarea : Copilului i se propune să copie modelul expus pe desen [vezi Anexa № 5].  Proba № 5 Atenţia „Compară desenele” Testul № 1 „Transcrie punctele” Obiectiv : Dezvoltarea atenţiei voluntare.Barem : Se consideră nivel superior cazul când copilul a rezolvat toate însărcinările timp de 45 – 60 sec. Barem : Pentru apreciere se ia în consideraţie timpul consumat în întregime la realizarea modelului propus (20 sec. important e să se ţină cont de : − numărul de puncte copiate. Desfăşurarea : Se citesc următoarele enunţuri : 1. În caz dacă copilul nu reuşeşte să memoreze. capacităţii de a respecta instrucţiunea. [46 pag.

să descopere. Educarea creativităţii copiilor este un proces continuu care pune în valoare potenţialul creativ al acestuia. acceptarea ideilor neobişnuite ale copiilor. 4. anumite norme morale. O adevărată creaţie este aceea prin care autorul îşi exprimă trăirile interioare. Personalitatea mare este vârsta formării unor importante orientări valorice ale copilului şi aceasta se realizează în procesul socializării sale. încurajarea procesului. 3. el fiind tot o creaţie. trăiri care îi sensibilizează. E cunoscut sloganul „Creaţia e necesară. Creativitatea poate fi încurajată prin : a. jocurile artistice creative îmbogăţeşte lumea interioară a copiilor. atenţie şi memorie privind indicii de dezvoltare a copiilor atestă o creştere substanţială. o anumită atitudine faţă de ceea cel înconjoară. la bogăţia spirituală a poporului. 5. şi apare ca o componentă a sistemului social. Concluzii : Creativitatea prin bogăţia conţinuturilor îl ajută pe copil să perceapă. Compătimirea şi înţelegerile manifestate pe 74 .Valorile medii calculate la 3 probe a evaluării : iniţiale. deoarece fără ea nu există prezent şi viitor. adaptarea la ideile copilului. cu un conţinut şi o logică specifică.” În psihopedagogie e demonstrat că literatura pentru copii. să însuşească cunoştinţe. să-şi formeze competenţe şi aptitudini. având funcţii de realizare şi transformare a raporturilor subiect-obiect. formative şi finale la percepţie. Astfel de trăiri care adesea nu pot avea loc în realitate îi permit copilului să-şi creeze un anumit comportament. În concluzie analiza teoretică şi conceptualizarea creativităţii în dezvoltarea personalităţii copiilor de 6-7 ani ne-au permis să deducem următoarele repere şi concluzii : 1. c. le trăiesc emoţii. b. 2. copilul îşi formează la baza celor audiate. Având succes la operele literare. învăţate. Creativitatea este de natură socială. cu o structură. să creeze. Ridicarea nivelului de dezvoltare a creativităţii copiilor trebuie realizat pentru integrarea lui în viaţa socială. În decursul vieţii pe pământ omul a tot creat. folclorul. a lui Dumnezeu.

mijloace. Educatorul trebuie să planifice jocuri artistice creative. Fiecare individ acumulează şi posedă un anumit volum de cunoştinţe. Alport G. În partea teoretică a lucrării ne-am oprit asupra analizei a concepţiilor diferitor autori cu referinţă la creativitate : Guilford J. oferind opţiuni diferite copiilor şi lăsându-i pe ei să aleagă materiale diverse. flexibilitatea în planificare. Ţinând cont de primele ipoteze putem vorbi despre : 75 . Pentru a uşura receptarea operelor literare de către copil este important să se respecte următoarele condiţii : • • • adultul să prezinte textul într-un mod captivant. parteneriatul. activităţi cu conţinut creator. să organizeze convorbiri speciale în baza textului.. o anumită experienţă de viaţă care contribuie la formarea intelectului şi personalităţii lui. fiind principala condiţie a progresului economic şi social.. reflexivitatea pentru că trebuie să considere şi să reconsidere permanent ceea ce observă la copii şi să analizeze cu atenţie datele. Toţi aceşti cercetători susţin că creativitatea este o necesitate socială. astfel ei învaţă a aprecia faptele. sărbători conform cerinţelor curriculare reieşind din teoriile noilor educaţii. însuşesc normele morale acceptate de societate. empatia. a calităţii vieţii şi a existenţei societăţii. cu părinţii.W. distracţii. deschiderea trebuie să accepte permanent noul. în scopul de a evidenţia nivelul de percepere a operelor literare de către copii. ascultătorul (copilul) să se încadreze nemijlocit ca participant activ la cele expuse în text.. Artele constituie factorul cel mai important în procesul de formare.. de cultivare a calităţii nobile omeneşti. soluţiile variate şi flexibile care să corespundă nevoilor copiilor. Ei consideră că supravieţuirea omului depinde de dimensiunea creatoare a factorului uman. Pe parcursul cercetărilor am stabilit unele progrese în dezvoltarea creativităţii la copii. Educatorul în procesul organizării activităţilor trebuie să folosească cele mai moderne tehnologii educaţionale. facilitatea constructivă. În faţa educatorului sunt înaintate următoarele cerinţe : participarea şi implicarea motivaţională în actul educativ. decizii şi activităţi. crearea soluţiilor şi abordarea a unor atitudini creative în faţa realizărilor problemelor de zi cu zi în cercetarea creativităţii.P. Weisberg R. Rogere C. lucrând împreună cu colegele sale. şi alţii. presupune că în orice decizie educativă ţine seama de trăirile copiilor şi îşi aduce permanent aminte că a fost şi ea copil. forme de organizare a procesului de învăţământ în instituţiile preşcolare pentru a stimula şi dezvolta creativitatea la copii. cu specialiştii şi cu membrii comunităţii care îi pot sprijini efortul educativ.parcursul operelor literare le ajută copiilor să perceapă evenimentele din viaţa personajelor descrise în text. dar mai apar încă dificultăţi în auto aprecierea adecvată.

Încheiere Cercetările au fost realizate în contextul reformei curriculumului naţional reieşind din perspectiva noilor educaţii. libertatea. originalitate. dar se simte necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire şi stilul de lucru. Să li se ofere posibilităţi de câte ori este posibil pentru a-şi da părerea. - Din ultimele ipoteze putem concede. propunerilor. a-şi expune toate ideile. coerenţă.- formarea şi dezvoltarea priceperii şi deprinderilor la copii. Adulţii trebuie să contribuie la încurajarea copiilor în exprimarea emoţiilor. frumosul. Se pot face multe pentru educarea spiritului creativ la copii. Reperele teoretice şi experimentale ne-a permis să desfăşurăm următoarele activităţi : • • • • familiarizarea cu mediul înconjurător arta plastică lucrul manual reprezentări elementare matematice 76 . obiectelor. Copilul trebuie să fie apreciat pentru efortul pe care la depus în realizarea sarcinilor. Copiii trebuie să fie învăţaţi să-şi folosească imaginaţia în exprimarea emoţiilor. variabilitate. flexibilitate. Conţinutul de bază a educaţiei constituie :  operele literare – având ca scop formarea personalităţii  arta plastică – dezvoltarea capacităţilor creatoare  jocurile creatoare – dezvoltarea creativităţii artistice. sentimentelor : 1. fluenţă. adevărul. la copii se dezvoltă valorile fundamentale ale omenirii : binele. Astfel capătă o doză de încredere în sine şi fiecare următoare sarcină o va realiza cu mai multă ardoare. 3. a capacităţii de a fi creativ la alcătuirea şi redarea formelor. 2. cu cât capacitatea creatoare va fi mai dezvoltată cu atât mai mult potenţialul creativ va fi mai înalt prin valorile indicilor de : expresivitate.

1986. 1998. Iaşi. Albu Gabriel . şi nu în ultimul rând va fi bine venită tinerilor specialişti la predarea cursului de Pedagogie preşcolară. S. Intelligence and Personality. Andre de Peretti. numărul de pagini : 160.• • • • activităţi de educaţie muzicală activităţi de educaţie fizică dezvoltarea vorbirii literatura artistică. 5. metodist. Barron Frank and David M. 77 . Gîndirea pedagpgică în Basarabia (1918-1940). teste. Polirom. formele. Polirom." (varianta electronică). Iaşi. 4. Chişinău. şi desigur studenţilor la specialitatea pedagogie/psihologie.H. 2006.Sinteze de psihopedagogie specială. Axentii I-A. Psihologie. metodele. numărul de pagini : 424. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice. Teoria educaţiei. numărul de pagini : 192. Bibliografie 1. Educaţia în schimbare. au fost elaborate proiecte didactice. 2. "Creativity. În cercetare sunt arătate principiile. Harrington. psiho-pedagogie. jocuri creatoare. 3. Modelul elaborat va fi de folos managerilor preşcolari : director. Alois Ghergut . educatorilor. Iaşi.Introducere într-o pedagogie a libertăţii. 2005.

Culegere de articole : Evaluarea la debutul şcolar (abordări inovaţionale). numărul de pagini : 160. Chişinău. numărul de pagini : 96. Cojocaru C.Istoria pedagogiei. 1998 9. 23. Cemortan Stela. 16. 1983. Chişinău. Consideraţii psihologice asupra scientismului. psihologice. Lumina. Psihologia copilului şi pedagogia experimentală . Iaşi. învăţare. Bădina Ovidiu. Metodica organizării activităţilor literar-artistice ale preşcolarilor. Ciobanu-Mocanu L. numărul de pagini : 105. Ed. numărul de pagini : 736. Chişinău. 14.(1974) – Creativitatea – Cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ (implicaţii practice. Polirom. Iaşi. Particularităţi psihologice de vîrstă ale elevilor din clasele primare. Cucoş Constantin . Editura Ruxanda. 1998. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 2001. Cucoş Constantin . Iacob L. Ed. Lumina. 24.A. 2008. Chirev A. 2003. 2001. Cemortan S. Chişinău.Pedagogie. Cartier. Polirom.1975. Iaşi. Copilul la debutul şcolar. Neamţu Octavian „Mecanismul cercetării. numărul de pagini : 288. Chişinău. Institutul de ştiinţe ale educaţiei. 11. Contribuţii la teoria şi practica organizării ştiinţifice”. 1991. (Ediţia a II-a. Bucureşti. revăzută şi adăugită). Arta plastică în instituţiile preşcolare. Chişinău. 13. psihoeducaţionale). ALL Educational S. numărul de pagini : 130. numărul de pagini : 140. Bucureşti Ed. Polirom. Calistru R. Călcîi Maria. 7. Cristea Sorin – Dicţionar de termeni pedagogici.” Bucureşti 1964. Bontaş Ioan. 2003. 15. Creativitate şi inovaţie. Psihologie şcolară. E.. muncă. Curriculum-ul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în RM. Constantinescu. Didactică şi Pedagogică. 10. Chişinău. Politică. 8.Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice.6. Polirom.P. Iaşi.D. Tipografia Universităţii. Cosmovici A. 20. 78 . 12. Stoleru P. „ Dezvoltarea creativităţii la preşcolari”. Cucoş Constantin . „Pedagogie”. 19.. Bejan F. Bucureşti. numărul de pagini : 96. 1999. 2008. Bucureşti. Claparedé E. Chişinău Universitas 2001. numărul de pagini : 301. Cemortan S. 18. „Dezvoltarea copilului prin joc. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale. 1970. Învaţă jucîndu-te. 1975 17. numărul de pagini : 25. 22. număr pagini: 464 21. Lyceum. Ed.

numărul de pagini : 112.. Bucureşti. Ed. Aramis.Pedagogie.. E. Horst Schaub. Chişinău.” Bucureşti 1976. Iaşi. Didactică şi Pedagogică. 31." 2001 43. Gusac M. Sawyers. Milgrim... numărul de pagini : 176.. Chişinău. 39. "Reward and Ideational Fluency in Preschool Children. Garboveanu Maria – Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţămînt. 30. Zlate M. Aramis. „Jocul şi jucăria.. 2007. numărul de pagini : 230. 79 . Materialele conferinţei ştiinţifice „Valorificarea patrimoniului naţional în educaţie şi instruire. 28. numărul de pagini : 160. Chişinău. 1995. Activităţi creative ale elevilor de vîrstă mică. Iaşi. Golu P. 2001. 2007. Lumina. 41. Îndrumări metodice „Desenul. Joiţa Elena . Macavei E.Laborator preşcolar.Psihologia copilului. 2001. Melnic P. Janet K. 33.” Bucureşti 1965. 35. Janet K. Nestor Iacob Marius. Zenke . Frumosul artistic şi valoarea lui educativă. Curriculum-ul educaţiei copiilor în instituţiile preşcolare de diferite tipuri. numărul de pagini : 270. Polirom. „Creativitatea”. Bucureşti 1980. numărul de pagini : 352. III.25. Psihologie generală. Intervenţia psihopedagogică în şcoală incluzivă. 27. Elconin D. Ed. Fu. III. Bucureşti. (1992) Pedagogică. 26.Dicţionar de pedagogie. Bucureşti. 32. 34. "Original Thinking in Preschool Children. numărul de pagini : 70. Sawyers. Editura Didactică şi . 40. 29. Cunoaşterea elevului. Karl G. numărul de pagini : 50. Danii A. modelajul şi lucrul manual în grădiniţa de copii. R. Verza E. Fleorina E. Polirom. 2003. and Victoria R.A.V. 36.” Bucureşti 1975. numărul de pagini : 344.A. Jelescu P. Racu Al. Roberta M. Zemţov T. and James D. Ezechil L. 37. Druţă M. Tipografia Centrală. Păişi Lăzărescu M. „Psihologia jocului.". Moran. 2004. Chişinău 11-13 decembrie” 1996. Racu I. Groves Melissa M. Ştiinţa integrativă a educaţiei. 42. 38. Bucureşti. 1972. 1999. Moran James D. Pedagogie. (2001) . Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura V& I Integral. Chişinău. Chişinău 1997. Bucureşti. Lumina.

Bucureşti. numărul de pagini : 158. Situaţii pedagogice. Polirom. Creativitatea. Chişinău. Chişinău. numărul de pagini : 190. Roşca AL.. Academiei Române. 59. Editura Enciclopedică Română. 49. 2008. Roco Mihaela. Lumina. Lumina. Stimularea creativităţii copiilor ciclului primar. Chişinău. Sova S. Polirom. numărul de pagini: 100. 56.44. Psihologia Copilului. 2002. Editura Aramis. 52. numărul de pagini : 202. 1993. Dan Potolea . numărul de pagini : 160. 1967.Educarea creativităţii la vârsta preşcolară.educaţie ecologică. numărul de pagini : 120. 53.. Educaţia şi instruirea copiilor în grupele mixte. Nicolae Iorga şi educaţia maselor. 60. numărul de pagini: 246. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Tărîţă Zinaida. Bucureşti. (1971) . Lumina. 1967. 80 . CEP USM. Centrul de Informare şi Documentare în Ştiinţele Sociale. Pascari V. „Creativitatea”. Mîine vom fi şcolari. 54. Iaşi. 2007. 2004. Lumina. „Creativitate şi inteligenţă emoţională”. 2003. 50. Psihologie. numărul de pagini : 120. Iaşi. 48. 2002. 1991. 1994. 1993. Colaborare şi educaţie.Pedagogie. 51. Pascari V. 45. Răfăilă E.Creativitatea elevilor. Colecţie. Proiectarea procesului educaţional în instituţia preşcolară. Tipografia Panfilius. Bucureşti. 1973. Păruş E. Iaşi. 57. Păun Emil. Bucureşti. numărul de pagini : 43. Psiholgia dezvoltării şi psihologia pedagogică. Ed. Bucureşti. Chişinău. 58. Cunoaşterea mediului . Bucureşti 1972. Stoica A. Oprea Nicolae. 1998. Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. Perjan C. 1991. Orizonturi. 1979. Popescu – Niveanu P. 55. Psihologie. Ostrovskaia L. Racu I. Şchiopu U. „Creativitatea individuală şi de grup – studii experimentale”. Teodorescu Barbu. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi pedagogică Bucureşti. Chişinău. numărul de pagini : 248. 61. Chişinău. Editura Ruxanda. 62. 46. 47. Educaţia Didactică şi pedagogică. Savca L. 2005. Pereteatcu M. Roco Mihaela. Roşca Alexandru. .

Pedagogie preşcolară. 1947.Л. 64. Москва.С.Chişinău. Aramis. Ediţia a II-2003. numărul de pagini: 142. Халедова Основы изобразительного искуства и методика руковоства изобразительных деятельность. 69. Сакулина Н. № 2-3. 73. numărul de pagini : 92.Г. . Теплов Б. Космынская В. 1983. 71. aprilie 2007. Жокуриле де креацие але прешколарилор де вырстэ маре. Revista : Didactica PRO. Рисование в дошкольном возрасте. Ананьев Б. О соотношений способностей и одариностей в себе. Educaţia artistico-plastică a preşcolarilor. Editura Geneze. Galaţi. Москва. Проблемы способностей. Н. Bucureşti. Voloşin E. 66.Chişinău. Я. 75. М. 81 . Воронова В.63. № 3. numărul de pagini : 56. Мухина В. 72. numărul de pagini : 303. Făclia. 77.С. 1987. 1962. Revista : Didactica PRO. Лумина. Кишинэу. 1930 70. Вопросы художественного воспитания. (49).Moldova. (36-37). Revista : Să nu excludem nici un copil. № 1-2. 80. 2002. 1966. numărul de pagini : 77. 2006.П. 1965. Развитье творческого воображения. Stelart. UNICEF . Проблемы способы. Reviste şi ziare : 76. Psihologia educaţiei. numărul de pagini : 122. . Бурятия. (41-42). numărul de pagini : 88. 1990. Психология копилулуи.Numărul de pagini : 28. 1962. № 5. Воображение и творчество в школ М.Ф.Chişinău. Москва. 74. Кишинэу. МП. 78. 2004. Л. Săptămînal de informaţie. 65. numărul de pagini : 16. iunie 2008. Рыбалко Е. Revista : Didactica PRO. Выготски Л. № 4. 1962. Мясьщев В. 2006. opinie şi cultură pedagogică. В. Лумина. . numărul de pagini : 300. 7 februarie 2009. Voiculescu E.Б. Витаев Т. 79. Сколость и способность. Москва. Chişinău. 67. 68. Vrabie D.

calcul.” № 3 1991. Capacitate – Proprietate de pătrundere în esenţa lucrurilor.didactic.ro 88. Culegere de articole ştiinţifice. abilitate. Chişinău. numărul de pagini : 8. 84. numărul de pagini : 80. Evaluare – Acţiunea de a evalua şi rezultatul ei. www. Revista MET al RM : Univers pedagogic.com 89. putere creatoare. forţă de a face ceva într-un anumit domeniu. 4. Revista MET al RM : Univers pedagogic. aptitudine. evoluare.ubbcluj. 2. 5. Dezvoltare – Acţiunea de a (se) dezvolta şi rezultatul ei. № 2 (10).81. № 46. Săptămânal al MET al RM. amplificare.uab. 3. Culegere de articole ştiinţifice. 82 . 2006. socoteală. de a produce valori. creştere. Univers Pedagogic. www. Atenţie – Însuşire care constă în orientarea şi în concentrarea activităţii psihice într-o anumită direcţie. 18 decembrie 2008. www. 85. Capacitate de a crea. Chişinău. 82. apreciere.ro Anexe Anexa № 1 Cuvinte cheie : 1.ro 87. Creativitate – Însuşirea de a fi creator. preţuire. competenţă. www. Resurse Internet : 86. numărul de pagini : 79. № 4 (12).bcu. numărul de pagini : 79.regielive. 2006. Îndemânare. 2006. www.preferatele. Revista „Pedagogul”. Culegere de articole ştiinţifice.ro 90. 83. Chişinău. Jocul ca parte componentă a procesului de instruire şi educaţie. Revista MET al RM : Univers pedagogic. № 1 (9).

Metodă de studiu şi de cercetare bazată pe descoperirea unor fapte noi. joacă.Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale. Metodologie – 1) Compartiment al filozofiei care se ocupă cu studiul metodelor de cercetare proprii unei ştiinţe. care reflectă în mod generalizat realitatea obiectivă prin noţiuni. 83 . 2. comportare civilizată în societate. 11. arta de a duce o dispută cu scopul de a descoperi adevărul. Euristică . recunoaşterea şi reproducerea senzaţiilor. documentelor adunate în vederea acestei acţiuni. 7. spirit. Personalitate – Ceea ce este propriu. Imaginaţie – Capacitate omenească de a crea noi reprezentări sau idei pe baza percepţiilor. sentimentelor. teorii etc. 15. 2) Metodă de cunoaştere caracterizată printr-un grad maxim de generalizare. 18. Instruire – Proces de predare a cunoştinţelor şi deprinderilor într-o instituţie de învăţământ. Proiect – Text iniţial al unui plan de activitate socială care urmează să fie discutat. activitate distractivă (mai ales la copii). 16. 14.. rezultatul acestei activităţi pedagogice. bună creştere. acţiune judecătorească. Stimulare – Acţiunea de activare. ale societăţii etc. din trecut. fantezie. 8. cunoştinţelor etc. Factor ideal care constituie reflectarea realităţii obiective. ale oamenilor. Percepere – Acţiunea de a distinge şi rezultatul ei. Proces – Acţiune în justiţie făcută pentru soluţionarea unui diferend între două părţi care sunt în litigiu sau pentru constatarea şi sancţionarea călcării legilor statului. judecăţi. 10. Acţiunea de a se juca şi rezultatul ei. 12. ♦ Minte (considerată ca sediu al procesului de memorare). conştiinţă. Joc – Activitate fizică sau mintală desfăşurată din plăcere. totalitatea actelor. Gândire – Facultate superioară a creierului omenesc. mişcărilor. însufleţire. caracteristic fiecărei persoane şi o distinge ca individualitate. Educaţie . 13. 9. aprobat şi apoi pus în aplicare. morale sau fizice ale copiilor şi ale tineretului sau. reprezentărilor sau ideilor acumulate anterior. ansamblu de trăsături morale sau intelectuale prin care se remarcă o persoană. închipuire. instrucţie. completat. Memorie – Proces psihic care constă în întipărirea. felul propriu de a fi al cuiva.6. 17. îndemn.

senzitivitatea cerebrală.Anexa № 2 Bazele psiho–pedagogice de dezvoltare a capacităţilor creative Creativitatea Expresivă Productivă Inovativă Factorii creativităţii Inventivă Emergentă Sociali Ereditari Flexibilitatea. Educaţionali 84 . fluenţa. Originalitatea.

Ce fac ei ? 4. resemnarea. cine ar fi acesta ? 2. Pe cine ai desenat aici ? 2.Dinamica creativităţii Preparaţia Incubaţia Inspiraţia Condiţiile Verificarea Mediului ambiant natural Mediului ambiant educaţional Mediului ambiant social Elementele ale mediului care pot frâna creativitatea Inerţia de gândire şi acţiune Descurajarea. Dacă pe acest desen ar fi o pasăre. iar în locul ei ar fi desenat un om. Cine ar cîştiga în întrecerile dintre tine şi sora / frate ? De ce ? 85 . inhibiţia Metode şi procedee creative Rigiditatea în aprobarea problemelor Brainstorming-ul Brainwriting Starbursting Sinectica Procedee de stimulare a imaginaţiei Utilizarea Analogia Adaptarea Modificarea Amplificarea Substituirea Inversarea Anexa № 3 Chestionar la testul „Familia mea” 1. Cine din toţi oamenii desenaţi este cel mai nefericit ? De ce ? Informaţii suplimentare 1. Unde se află ei ? 3. timiditatea. Cine din toţi oamenii desenaţi este cel mai fericit ? De ce ? 6. Lor le este vesel sau trist ? De ce? 5.

Imaginează-ţi că ai nimerit pe o insulă ne populată.6 situaţii 1. Cu cine ai vrea să locui acolo ? 5. dar sunt doar 2 bilete. Tu construieşti o maşinuţă din cutioare. dar unui membru nu i-au ajuns detalii. dar mama se simte rău. Întreaga familie trebuie să plece în ospeţie. Cine va rămînea cu ea acasă ? 3. pe cine ai lua cu tine ? 2. Cine nu se va juca ? 6. Toată familia se joacă. Cine va rămînea acasă ? Anexa № 4 Testul № 1 „Imaginează-ţi şi construieşte” 86 . Imaginează-ţi că eşti invitat la teatru. Tu ai bilete la cinema (cu unul mai puţin decît numărul membrilor familiei). pe cine îl vei chema în ajutor ? 4. Tu ai primit în dar un constructor interesant. iar roţile din roticele de morcov.

Anexa № 5 Testul № 1 „Transcrie punctele” 87 .

Anexa № 6 Proiect didactic (literatura artistică) Grupa – pregătitoare Compartimentul – literatura artistică 88 .

exersarea. sau însuşite anterior. utilizînd cuvinte şi expresii din text. organizarea jocului – dramatizări în baza textului însuşit. individuală.Tema – „Ursul păcălit de vulpe” Tipul activităţii – predare. jocul – dramatizare. O2 consolidarea priceperii de a efectua analiza elementară a textului. Forma de organizare – frontală. O9 să recunoască cartea. O3 să poată evidenţia personajele principale din text. lucrul individual în caiet. citirea. răspunsuri. Obiective operaţionale O1 să asculte atent şi să conştientizeze despre cine se vorbeşte în conţinutul textului. O4 să-şi cultive capacitatea de a caracteriza eroii pozitivi şi cei negativi. O13 să înţeleagă şi să lămurească învăţămintele proverbului. Strategii didactice Metode şi procedee : demonstrarea. O2 să perceapă conţinutul ideatic al textului literar. învăţare. denumirea ei după ilustraţia de pe copertă. formarea cunoştinţelor elementare despre carte. scriitori şi specii literare. a receptivităţii. Obiective de referinţă O1 familiarizarea copiilor cu procedeele de lucru asupra textului literar ( în scopul perceperii emotive a conţinutului artistic şi ideatic). O12 să poată numi în ce texte au întîlnit fragmentele date. 89 . analiza. O8 să manifeste interes faţă de teatru. O14 să numească şi alte proverbe ce se potrivesc textului dat. O6 să organizeze jocul-dramatizare în baza textului împărţindu-şi în mod independent rolurile. O5 să poată să-şi expună atitudinea proprie faţă de personaje. evaluare Forma de organizare – integră Obiective generale Dezvoltarea perceperii artistice. generalizare. explicarea. O3 dezvoltarea priceperii de a dramatiza unele scene din poveste. O10 să recunoască chipul scriitorului după portret O11 să deseneze în caiet tablourile descrise în text. a desena tablourile descrise în text. O7 să utilizeze expresii frumoase audiate din textul dat. întrebări.

„Prietenul bun la nevoie se cunoaşte”. Ascultă atent şi numeşte în ce poveste au întîlnit această scenă sau aceşti eroi. măşti pentru dramatizare. Creangă. O6 O7 Observă şi numesc cărţile Apreciere orală expuse. Desenarea corectă a imaginilor Et. Creangă „Ursul păcălit vulpe ”. Reproduc scurte dialoguri dintre urs şi - . Aprecieri prin calificative.Resurse materiale : portretul scriitorului. corecte. Demonstrarea portretului O10 scriitorului.II(însuşirea temei noi) Urmăresc răspunsurile complete.I (pregătit. Lămurirea cuvintelor şi a O5 expresiilor noi. Explică proverbul şi mai adaugă proverbe ce se potrivesc textului dat. calificative folosind în vorbire cuvinte şi expresii noi. Vocabular: caţaveică. a-şi pune pofta-n cui. Recunosc şi numesc scriitorul dat. Creangă prin această 90 Răspund la întrebări. Audiază atent textul. Citirea expresivă a textului. Îşi expun atitudinea proprie faţă de personaje. Deosebirea părţilor textului. mimicile adecvate scenei date. conştientizînd despre cine se vorbeşte în text. O1 O3 O7 Întrebări la baza O4 conţinutului textului. Organizarea dramatizare poveste) jocului (scene – de Minutul fizic Citirea proverbului „Unde nu-i cap vai de picioare ? ” Lucrul cu caietul. Îşi aleg în mod Urmărirea independent rolurile. Numesc şi caracterizează eroii pozitivi şi negativi. expoziţia de carte a scriitorului. Verificarea cunoştinţelor Et. Povestesc alte fragmente O1 din poveştile cunoscute scrise de I. Desenează tabloul descris Apreciere scrisă. Spune-ţi cum era O8 ursul cînd a rămas fără coadă? De ce? Ce ne învaţă I. III obţinerea performanţelor - O11 Aprecieri prin Povestesc textul pe părţi. cartea ilustrată a lui I.) captarea atenţiei Excursie în ungheraşul de O9 literatură a grupei. reacţiilor afective Dramatizează folosind expresii. în text. cuvinte. Secvenţele activităţii Activitatea educatoarei O Activitatea copiilor Evaluarea Et.

vulpe. Anexa № 7 Proiect didactic (formarea reprezentărilor matematice) Grupa – pregătitoare 91 .poveste? Reproduceţi unele dialoguri dintre urs şi vulpe.

covrig.Compartimentul – matematică Tipul activităţii . foi cu imaginea brăduţului. reversibilitatea operaţiilor intelectuale). Chişinău. „Albinuţa”. Chişinău. algoritmul. Educaţia şi instruirea copiilor în grupele mixte. evaluare Forma de organizare – integră Subiectul – Victorină matematică „Numărul şi cifra cinci” Obiective generale Dezvoltarea operaţiilor gîndirii (analiza. clasificarea). interpretare. 92 Metode şi procedee Conversaţia Evaluarea . măşti pentru dramatizare. Lumina. Forma de organizare Frontală individuală. Lyceum. conversia. comparîndu-le folosind simbolurile necesare. răspunsuri. minge. fişe colorate. problematizare.predare. întrebări. O2 identificarea soluţiei unei probleme pe baza condiţiilor date în formă intuitivă. 1994 Vieru Gr. 1990. creioane colorate. foi cu exerciţii. 2008 MEŞ Curriculumul preşcolar.O Activitatea educatorului Activitatea copiilor Formează un cerc. <. buburuze. în grup. Vieru. capac. a deprinderilor elementare de activitate intelectuală. recitare. O5 să rezolve probleme simple indicînd răspunsul cu numărul necesar O6 să construiască obiecte la dorinţă (mare. sferă mică. comparaţia. Obiective de referinţă O1 efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere cu obiectele orientîndu-se la însuşirile lor (formă. lămurirea. învăţare. a calităţilor gîndirii (independenţa. fluturaşi. mic. egal). Chişnău. Material didactic Setul de citire (1-5). Chişinău. Bibliografia MEŞ Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în RM. exerciţiu. = O4 să efectueze operaţii simple de adunare şi scădere cu ajutorul figurilor geometrice. castane. O7 să dramatizeze cîntecul „Doi răţoi şi un cocoş” de Gr. beţişoare. Obiective operaţionale O1 să verbalizeze consecutivitatea zilelor săptămînii O2 să conştientizeze vecinii numerelor O3 sa compare numerele folosind corect simbolurile : >. Strategii didactice Metode şi procedee : demonstrarea. 1997 Pereteatcu M. culoare). corectitudinea. descoperire. Secvenţele activităţii O.

Şi în fapte şi-n poveţe. Exersarea Urmăresc lucrul copiilor Apreciez prin calificative Interpretează cîntecul „Zilele săptămînii”. isteţe. Frumuşei şi drăgălaşi. Astăzi a venit aici.La mijloc desenăm triunghi tot atîtea cît şi pătrate. „împodobirea brăduţului cu ajutorul figurilor geometrice”. Să nentrecem dragi amici. Răspunde la întrebarea înscrisă pe săgeată. Descoperire Aprecieri prin calificative Interpretare . Cu frumoşii fluturaşi. în dreptul cărui copil s-a oprit ea. cu aceste buburuze. 4. Lămurirea Urmăresc reacţiile afective Recitare Echipa „Buburuzele” O4 O7 Et. Frumuşele şi ursuze „Salutare Buburuzelor” Buburuze ne numim Şi vrem să vă dovedim. 3. 1. Cît de agere. citim indicaţia de pe săgeată. Ne-om întrece în mulţi paşi.Et. doar cu unu mai mult. Joc mobil „Degeţelele” Explicare. Echipa „Fluturaşii” Aruncă mingea unul altuia numind salutul consecutivitatea zilelor săptămînii. Desenăm un romb de culoare roşie în vîrful bradului. îndeplinind 93 Interpretare Joc didactic „Roata norocului”. 2. Interpretează cîntecul. doar cu unu mai puţine. pe creanga de jos din dreapta două cercuri de culoare verde. Explicarea. Suntem micii fluturaşi. Problematizarea Îndeplinesc lucrul individual după sarcinile date. Bila se învîrte pe capac. II însuşirea temei O5 noi O2 I pas. „Salutare Fluturaşilor !” Exersarea. I pregătitoare Captarea atenţiei Verificarea cunoştinţelor O1 Jocul „Mingea veselă” Organizează echipelor. pe creanga de sus din stînga desenăm tot atîtea pătrate cît şi cercuri.

mişcarile II pas. Ridică fisa cu cifra 1 . Construiesc obiecte. 2. Măi cucoş. Bună ziua. şi scriu simbolul necesar >. 1. Cîţi păuni de toţi sunt? 2. Juriul face activităţii. Învingătoare au ieşit ambele echipe. Probleme – poezii: 1. Cîte roşii flori sunt (1) Joc mobil „Ursul în pădure”. Împarte beţişoare. = . Întrebări. Exerciţiu Interpretare Apreciere prin calificative Anexa № 8 Proiect didactic (arta plastică) 94 . Cîntă şi imită mişcările. Doi dar unu-i dau lui bunu. Trei păuni dorm în Ridică fisa cu cifra 4 pruni. III obţinerea performanţelor O6 O3 O7 Lucrul căpitanilor Compară numerele „Compară numerele”. bilanţul Sunt premiaţi copii conform răspunsurilor date. Una-i galbenă ca luna. Unul jos îşi face . ciupercuţe Două mari şi trei micuţe Bună ziua. Cînecul „Doi răţoi şi un Dramatizează cucoş ”. Vieru. < . imagini de diferite mărimi şi le compară. cîntecul „Doi răţoi şi un cucoş” de Gr. mai pitici Spune-ţi cîte suntem? Ridică fisa cu cifra 5 . Interpretare Exerciţiu Urmăresc lucrul copiilor Urmăresc lucrul copiilor Et. Şi rămîn numai cu (1-unu). constructoare. patul. răspunsuri Urmăresc reacţiile copiilor. Am 3 floricele de 2 culori. mai cucoş Ridică fisa cu cifra 1 Cîţi covrigi mai ai în coş? .

Metode şi procedee Etapa activităţii O. joc didactic. broderii. elementelor decorative specifice ornamentării O4 dezvoltarea sentimentelor estetice. explicaţia. demonstraţia. exersarea. ţesături ale meşterilor populari. Materiale : expoziţii de cărţi cu imagini ale costumului naţional. bondiţă aplicată. Obiective operaţionale O1 să poată numi piesele unui costum naţional (bărbaţi. Vocabular : ie. catrinţă. evaluare Forma de organizare – integră Obiective generale Formarea reprezentărilor despre unele aspecte din ornamentica naţională. lucrul individual. folosindu-le corect în desen O4 să creeze imagini plastice din puncte.Grupa – pregătitoare Compartimentul – desenul decorativ Tema – „ Bondiţă naţională” Tipul activităţii – predare. linii. Tema de organizare : frontală şi individuală.O Activitatea Educatorului Activitatea copiilor 95 Evaluarea . bondiţă. mileuri. femei) O2 sa poată alcătui şi reda în desen ornamentele specifice bondiţei naţionale O3 să deosebească culorile cromatice. învăţare. a imaginaţiei creatoare. stofă. specificul ornamentării bondiţei naţionale. figuri geometrice de culori cromatice O5 să posede modalităţi de plasare a formelor în spaţiul plastic O6 să numească culorile cu ajutorul ghicitorilor O7 să-şi dezvolte sensibilitatea estetică. opinci. elementelor decorative specifice pentru ornamentare. Obiective de referinţă O1 familiarizarea cu arta decorativă naţională a poporului nostru O2 alcătuirea şi aplicarea ornamentelor specifice bondiţei naţionale O3 redarea expresivă a formelor. imaginaţia creatoare O8 să manifeste interes şi dragoste faţă de frumuseţea costumului naţional Strategii didactice Metode şi procedee : conversaţia. desene. creioane colorate. exemplul educatorului. păpuşă îmbracată în costum naţional. redarea formelor. basma. carioci. fetiţă îmbracată în costum naţional. brîu. pînză.

Momentul de surpriză O1 O4 2. ce culori au ele? Soarele cît e de mare. Urmărirea gradului de îndeplinire a exerciţiilor. Apoi dansează la mesele de lucru. Etapa de bază (predarea cunoştinţelor) O2 O7 O4 Organizarea primirea momentului de surpriză (intră Lenuţa cu păpuşa Anişoara îmbracată în costum naţional). Efectuăm o mică excursie prin micul muzeu al grupei. Ne hrăneşte pe fiecare Spune-ţi. Spune-ţi. Verificarea cunoştinţelor O9 II. Ce activitate avem? După ce cunoaşteţi că avem desenul? De ce materiale avem nevoie pentru activitatea de desen? (copiii pe mese au bondiţă confecţionată din hîrtie). O invită conversaţia pe Lenuţa cu păpuşa să participe la excursie. Cerul e plin cu stele Cîmpul e plin cu viorele. Etapa introductivă 1. Astăzi vom înfrumuseţa bondiţa în stil naţional cu diferite ozoare. Evidenţierea perceperilor acumulate. ce culoare Se salută cu oaspeţii.Momentul organizatoric. Numesc corect părţile costumului. Lenuţa le povesteşte despre bondiţa sa şi interpretează cîntecul „Mi-am cusut bondiţă nouă”. Joc „Ghici ghicitoarea mea”. Evaluarea orală Ascultă atent întrebările şi răspund corect. Chestionarea orală. Ce obiecte sunt în muzeul nostru ? Din ce piese este alcătuit costumul naţional? Cum este îmbrăcată Lenuţa? Dar păpuşa? Ce uzoare sunt folosite la înfrumuseţarea costumului? Ce culoare are bondiţa? Ce culori au ozoarele de pe ea? Cine poartă costume naţionale? Cînd sunt ele îmbrăcate? Sunt explicate cuvintele noi. Valorificarea răspunsurilor corecte şi complete. Demonstrare a Întrebări şi răspunsuri Urmărirea corectitudinii gramaticale Copii îndeplinesc unele mişcări de dans. Joc didactic Copiii răspund la ghicitori şi ridică creionul de culoarea cerută Evidenţierea cunoştinţelor acumulate. I. Spune-ţi ce culoare are? Şi pămîntul este mare. Albastru Galben Negru 96 .

pe piept. Explicare. figuri geometrice). Urmărirea îndeplinirii mişcărilor. Joc didactic O8 O9 Etapa de încheiere Petrec analiza lucrărilor. Exersare. ce culoare are? În pădure creşte-un brad. cele mai bune sunt luate la expoziţia grupei.are? Buburuza-i mică tare. demonstrarea lucrărilor. Copiii fac analiza Întrebări. Spune-ţi. Asigurarea reţinerii şi a transferului. propriilor lucrări şi răspunsuri. Verificarea nivelului de cunoştinţe. Bondiţa este ornată la poale. puncte. Copiii lucrează la bondiţe. a semenilor lor. Anexa № 9 97 . Copiii cîntă şi îndeplinesc mişcările Copiii se aşează la locurile lor şi-şi continuă lucrul. Redau frumuseţea costumului naţional. Foarte mîndru şi înalt. Sunt apreciate toate lucrările. Etapa de consolidare. Spune-ţi. Verificarea nivelului de cunoştinţe Lucrul în caiete O5 O3 Se duc observări şi lămuriri individuale fiecărui copil Copiii înfrumuseţează bondiţa în partea din faţă şi din spate. mîneci. Spune-ţi. cum e colorat? La copac tulpina-i mare. străduinduse să aibă un aspect estetic. gît. ce culoare are? Lămuresc copiilor cu ce elemente s-ar putea înfrumuseţa bondiţa. Roşie Verde Joc didactic Cafeniu Copiii spun cu ce elemente şi cu ce culori vor lucra asupra bondiţei. O5 O6 Jocul „Morişca” sub acompaniment muzical sunt efectuate mişcările. Le atrage atenţia copiilor asupra alegerii în continuare a ornamentelor (linii.

pene. seminţe. plante uscate. şi a gustului estetic. întrebări. Reguli 98 . hîrtie de staniol. Obiective operaţionale O1 să se poată exprima corect cu ce se vor ocupa. O9 să ia parte la jocul colectiv. bastonaşe. carton colorat. O7 să dezvolte spiritul inventiv şi creativ. O3 utilizarea creativă a materialelor în procesul confecţionării jucăriilor. O8 să recite mici poezioare despre jucăria dată. cutioare. Strategii didactice Convorbirea. morcov. O2 să aranjeze corect penele şi să le vopsească la dorinţă. analiza. O3 să confecţioneze din cutioare jucării la dorinţă. lucrul în grup şi individual. clei. foarfece. O4 să aranjeze corect aţă de diverse culori pentru canafuri şi răsucirea aţei. demonstrarea. O10 să poată povesti despre lucrarea sa. cuţite. O2 consolidarea cunoştinţelor în obţinerea obiectului dorit. aţă de diferite culori. Materialul didactic Plastilină. jocul.Proiect didactic (arta plastică) Grupa – pregătitoare Compartimentul – muncă artistică Tema – „Învaţă jucîndu-te” Tipul activităţii – mixtă Forma de organizare – integră Obiectiv general Perfecţionarea deprinderilor de lucru manual. răspunsuri. planşete. Obiective de referinţă O1 formarea deprinderilor de confecţionare a jucăriilor din diverse materiale. explicaţii. evaluarea. sîrmă moale. jucării. mijlocie. O6 să aleagă modul de executare pentru crearea compoziţiei din plante. a dorinţei de a duce la bun sfîrşit lucrul început. O5 să înşire mărgelele în ordinea corespunzătoare : mare. educarea dragostei faţă de muncă. mică.

Minutul fizic Organizarea „Degeţelele” jocului – O9 Lămuresc şi demonstrez lucrul pe care îl vor efectua la fiecare masă. Chişinău. conştientizînd despre cine şi despre ce se vorbeşte în text. „ Învaţă. Vocabular Creaţia lui. Îşi expun atitudinea proprie faţă de tot ce ne înconjoară. păstrînd lucrul copiilor simetria. Livezi cu pomi roditori. Material bibliografic MEŞ „Curriculumul preşcolar”. Rîuri multe şi izvoare.Confecţionarea O2 bastonaşelor „fermecate” cu ajutorul penelor. Animale păsări mii Peşti. jucîndu-te”.Confecţionarea jucăriilor O3 99 Îşi pregătesc mînuţele pentru Urmărirea lucrul pe care îl vor efectua. Unesc detaliile cu ajutorul . Şi grădini înfloritoare. orientarea pe foaie.II însuşirea temei Pe acest pămînt bogat? O1 noi Ne-a lăsat cîmpii cu flori. folosirea corectă a obiectelor. Caietul preşcolarului „Creativitate” Chişinău Pascari V. Aprecierea prin calificative Numesc şi caracterizează tot ce e descris în text.I(pregătitoare). Şi ne-a mai rugat ceva Să-ngrijim cum vom putea Pămîntul care-l călcăm Viaţă veşnică s-avem Noi să ne rugăm mereu Doar bunului Dumnezeu. insecte prin cîmpii O7 Astea domnul ne-a lăsat Şi la cer s-a înălţat.Pentru a obţine o lucrare reuşită este necesar de a ţine cont de simetrie. Audiază atent textul. Şi lumina soarelui Tot e creaţia lui. „Educaţia artistico-plastică a preşcolarilor”. Stelart 2006 Cemortan S. Ştiţi ce domnul ne-a lăsat Et. 1997 Volşin El. 2. O1 Verificarea Demonstrează obiectul şi cunoştinţelor numeşte copilul care a efectuat lucrarea. viaţă veşnică. Lyceum. Organizează o mică captarea atenţiei excursie în ungheraşul de lucru al grupei. Secvenţele activităţii Activitatea educatorului O Et. reacţiilor afective Atrag atenţia fiecărui detaliu Urmăresc Aranjează penele. Numesc obiectele şi Urmăresc lămuresc din ce materiale răspunsurile sunt confecţionate. Chişinău 2004 Activitatea copiilor Evaluarea Observă expoziţia de lucrări confecţionate de copiii mai mari. distanţa. 1.

Povestesc despre lucrarea pe care au efectuat-o. Anexa № 10 100 . mijlocie. La dorinţă îşi înfrumuseţează echibana. Mărgelele sunt înşirate în ordinea corespunzătoare : mare. Et.Confecţionarea O4 canafurilor şi răsucirea aţei.Confecţionarea O6 echibanelor din seminţe şi O7 plante uscate.din cutioare. 3.III Obţinerea Efectuarea performanţelor lucrărilor analizei O8 O10 bastonaşelor. 5. Cercetează cu atenţie Aprecierea prin lucrările efectuate. 4. tăind din morcov roticele. mici poezioare despre jucăria sa. Răsucesc aţa în direcţia corespunzătoare şi leagă canafurile. Urmăresc reacţiile Audiază o melodie populară afective la casetofon. mică. Recită calificative.Confecţionarea colierului O5 folosind sîrma moale şi hîrtia de staniol.

oblice. OO4 să utilizeze creativ culorile în funcţie de mesajul artistic. Obiectivele de referinţă O1 formarea deprinderilor de prezentare a propriilor idei. lucrul individual evaluarea. gene. Obiectivele operaţionale La sfîrşitul activităţii copiii vor fi capabili : OO1 să utilizeze creativ punctul şi linia în propriile lucrări OO2 să posede modalităţi de plasare a imaginilor în spaţiu. zare. explicarea. Material bibliografic MEŞ „Curriculumul preşcolar”. liniilor : drepte. Cuvinte cheie Zimţi. vată. 2008 101 . OO7 să manifeste interes faţă de activitatea plastică. Strategii didactice Metode şi procedee : conversaţia demonstrarea. O3 utilizarea creativă a materialelor în procesul creării formelor volumetrice. povestirea. OO5 să numească culorile cu ajutorul ghicitorilor. stări. sentimente. Material didactic Tablouri cu imagini despre iarnă. verticale. caiete de desen. Forma de organizare : frontală şi individuală. nea. Chişinău. orizontale. formarea sensibilităţii artistice. şerveţele din hîrtie. creioane colorate. întrerupte. OO6 să-şi dezvolte sensibilitatea estetică.Proiect didactic (arta plastică) Grupa – pregătitoare Compartimentul . Lyceum. 1997 „Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova”. joc didactic. imaginaţia creatoare . lipici. exersarea. OO3 să experimenteze în crearea formelor volumetrice cu ajutorul diverselor materiale.Artă plastică Tema – „Zi de iarnă” Tipul activităţii – mixtă Forma de organizare – integră Obiectiv general Dezvoltarea capacităţilor creatoare. O2 consolidarea cunoştinţelor în obţinerea imaginii plastice prin intermediul punctelor.

O Activitatea Activitatea educatorului copiilor Citirea ghicitorilor : Omăt argintiu. „Din văzduh cumplita iarnă. cele mai reuşite sunt 102 exersarea .II însuşirea OO1 temei noi OO3 OO4 Explicarea. Chişinău. Lămuresc cum să aplice. lămurirea Lucrul individual Urmăresc lucrul copiilor OO2 Urmăresc lucrul copiilor Lucrul individual Urmăresc reacţiile afective Aprecierea prin calificative. omuleţul de zăpadă şi fulguşorii prin rupere a şerveţelului. Alecsandri „Iarna” fragment. 2003 Cemortan E. „Arta plastică în instituţiile preşcolare”. din nori. Cerne fulgii de zăpadă. 1990 Comarova R. (zi de iarnă). Universul. Chişinău. De gene se /fulgii de nea/ prind. Chişinău.Etapele activităţii Momentul organizatoric Captarea atenţiei Et. Gheaţă Ghicesc ghicitorile pe rîu. conversaţia Et. Desenează tabloul Prin rupere aplică omuleţul de „zăpadă” şi fulguşorii. 1980 Ghidul cadrelor didactice O. Adunate-n stol grămadă. Cu zimţi de argint. „Arta plastică”. „Abecedarul preşcolarului”. OO6 Minutul fizic Et. recitarea unei poezii : pastelul lui V. Lungi troiene călătoare. Povestesc tablou după Povestirea Metode şi procedee Conversaţia Evaluarea OO5 OO6 Aprecierea orală Urmăresc răspunsul copiilor Analizează fragmentul dat Recită o poezie despre iarnă Duc observări asupra modelului educatorului. III Obţinerea OO7 performanţelor Atrag atenţia asupra Amplasează amplasării imaginilor imaginile în spaţiu (pe foaie) fulguşorilor pe desen Joc didactic „Morişca” Efectuarea lucrărilor Îndeplinesc mişcările analizei Cercetează cu atenţie toate lucrările.I (introductivă) Verificarea cunoştinţelor Calistru R. Lumina. Ce anotimp este? /iarna/ Petale de flori coboară. demonstrarea. Des viscoleşte .” Explic şi demonstrez cum trebuie desenată imaginea tabloului. Convorbire despre iarnă cu ajutorul tablourilor.

apreciate. Interpretarea cîntecului „ Iarnă frumoasă mireasă” Anexa № 11 Jocuri artistice creative 103 .

Ghici ce e ? Jucătorii se împart în două grupuri. Copiii dintr-un grup îşi leagă ochii şi fiecare primeşte de la jucătorii celuilalt grup cîte cinci frunze, flori sau tulpiniţe de plante. Cei cu ochii legaţi trebuie să determine, prin pipăit ori miros, ce plante li s-a adus. Pentru fiecare denumire corectă primeşte un punct. Apoi grupurile de jucători se schimbă cu rolurile : legîndu-şi ochii cei din grupul doi. Cîştigă grupul ce a acumulat cele mai multe puncte. Podul de piatră Doi copii se apucă de ambele mîini, ridicîndu-le în sus şi stînd faţă în faţă. Acesta e „Podul stricat”. Ceilalţi copii se apucă de mîini, formînd un rînd („Apa”) şi trec pe sub „Pod”. Toţi cîntă : Podul de piatră s-a stricat A venit apa şi la luat Cine trece pe aici, Stai ! La care copil s-a sfîrşit cîntecul, acesta e prins între mîinile lăsate în jos şi-şi alege : marprună şi trece corespunzător la copilul respectiv. La sfîrşit un grup şi altul se apucă unul de altul şi se întrec cine e mai puternic. Gîştele şi lupul Un grup de jucători („Gîştele”) stau într-o parte : „Mama” le stigă : Gîşte, gîşte ! Ga - ga - ga. Vreţi mîncare? Da, da, da ! Veniţi acasă ! Este lupul după deal ! Cum este, cum este ? Alb cu negru şi tărcat. Gîsculiţa mi-a mîncat.

„Fiica” (ea paşte „Gîştele”) răspunde :

În timpul acesta toate „gîştele” o iau la fugă spre „casă”, iar „lupul” din urma lor.

Anexa № 12 Construcţia unei figuri-siluetă în formă de iepuraş
104

Scopul : A învăţa copiii să analizeze metoda de amplasare a părţilor, să construiască o figură siluetă, orientându-se după model. Materialul : copiii au un complet de figuri pentru jocul „Tangram”, un model. Desfăşurarea activităţii : educatorul arată copiilor un model de figură-siluetă, în formă de iepuraş, şi spune „Priviţi atent iepuraşul şi povestiţi, cum e construit. Din ce figuri geometrice este construit capul, corpul, picioarele iepuraşului ?”. Numiţi figura şi mărimea ei, deoarece triunghiurile din care e alcătuit iepuraşul, sunt de diferite dimensiuni.

Anexa № 13 Chestionar
105

CE-AI FACE DACĂ . . . Obiective. Dezvoltarea creativităţii verbale, a gândirii, imaginaţiei, a vorbirii coerente. Activizarea verbelor la modul condiţional. Desfăşurarea Se propun copiilor diverse întrebări, de genul: Ce ai face dacă: - ai locui singur? - ai avea un avion? - ai fi mare? - ai prinde un iepure cu coada lungă şi fără urechi? - ai avea un car condus de un melc? - ai avea în sân o albină bolnavă? - ar exista pastile pe care dacă le înghiţi, devii cel mai puternic? - ar veni la tine Făt - Frumos? etc. Notă : Pe cât sânt mai variate întrebările, pe atât stimulăm creativitatea copiilor, a limbajului.

Anexa № 14 Testul înţelegerea sensului
106

.. 12. Ziua e lumină.. Cu cine seamănă mai mult câinele cu pisica ori cu găina? Prin ce se aseamănă? 10. vişinele.. Cuiul este neted. 6. întuneric. blană etc. Caisele. gutuile . Prin ce se deosebeşte un om bătrân de unul tânăr? 17.. 19. 11. Sunt animale care se caţără pe copaci.. Chişinău.? 6.. cuiul se bate.. coadă. Pot fi considerate răspunsuri corecte nu numai cele indicate mai sus.. Care animal este mai mare: calul sau câinele? 2.. La ce-i foloseşte automobilului frâna? 11. De ce se lasă bariera la căile ferate. Ce mijloace de transport cunoşti? 16.... Cahul... Dimineaţa servim ceai.. puternic.? 5.... Barem: Nivel superior de gândire verbal-logică este considerat cazul când copilul a răspuns corect la 15-16 întrebări. 17.ce sunt? 15.. 3. Răspuns corect . Trebuie să numească minimum 3 varietăţi. Prin ce se deosebeşte cuiul de şurub? 14... 14. De ce este obligatoriu să aplicăm pe plic timbrul? Răspunsurile corecte 1. blană.ce sunt. Anexa № 15 Jocul "Ghiciţi ce v-am spus" 107 . Cu pisica. tenis . iar iarba e. Calul. ce sunt? 8... De ce considerăm că nu este bine când cineva nu vrea să muncească? 19.. Tighina. Sunt unelte de muncă... 2. Cerul e albastru. Să numească minimum trei particularităţi. Căţel. dar un câinişor mic? O oiţă mică? 9. în felul acesta se achită plata pentru expediere.... au labe. Materiale: Un set de întrebări la care copilul trebuie să răspundă.. miel..filet. Cât e ora? (Copilul trebuie să privească la ceas şi să numească ora) 20. 18. Seara servim cina. Ca trenul să nu se ciocnească cu autobusul.. deoarece au câte patru picioare.Obiectiv: Evaluarea gândirii verbal-logice... 20. hochei. 8. Se consideră corect orişice răspuns ce indică necesitatea scăderii din viteza automobilului.. şurubul ......... înainte de a sosi trenul? 7... iar noaptea. Ca să fie sănătos. coadă.... 7. merele..ci şi alte variante: dacă sunt logice şi corespund sensului întrebării. 5.... 15. şurubul se înşurubează.. 4... Bucureşti.. Nu va primi salariu ca să procure produse şi îmbrăcăminte. frumos etc.? 4...? 3. De ce oamenii se ocupă cu sportul? 18. Probe sportive. iar seara. Prin ce se aseamănă grebla cu hârleţul? 12.indicarea corectă a orei şi minutei... 13.. Fotbal. Desfăşurarea: Întrebările 1.. Oraşe. Verde.. gheare 10. 9. Fructe. Prin ce se aseamănă pisica cu veveriţa? 13. O văcuţă mică o numim viţeluş. sărituri în înălţime. 16..

poezia. Aprecieri: Pentru fiecare răspuns corect copiii primesc câte un jeton. arată imaginea pe care e reprezentată vulpea. povestire etc. competenţele de reproducere acumulate. Testul 2. trianglu.simbol.Materiale: Imaginile – simboluri ce reprezintă diverse genuri şi specii literare. Sarcini: Ascultaţi textul. priceperea de a recunoaşte textul. priceperea de a cânta independent un cântec din cele învăţate. învingători vor fi consideraţi acei copii care vor acumula mai multe jetoane. snoavă. explicaţi de ce credeţi că aţi răspuns corect. Ceilalţi răspund prin demonstrarea imaginii . căutaţi imaginea cu simbolul respectiv. spuneţi ce aţi auzit prin demonstrarea simbolului. Obiective: Se verifică cunoştinţele copiilor despre instrumentele muzicale şi felul cum sună ele. dacă au ascultat o poezie — ridică imaginea fetiţei etc. Anexa № 16 Jocul popular “Paparuda” 108 . tamburină. priceperea de a recunoaşte după unele semne caracteristice: povestea. Dacă li se spune o ghicitoare. ghicitoarea. pian. ghiciţi ce vi s-a spus. vioară etc. Obiective: Se evaluează cunoştinţele copiilor din domeniul literaturii. proverbul etc. Educaţia muzicală. Desfăşurarea jocului: Cu ajutorul unei numărători se alege copilul care va spune o poezie. snoava. Jocul "La concert" Materiale: Diverse jucării muzicale (tobă. povestirea. un fragment dintr-o poveste.) imagini cu vieţuitoare (din setul "Hai să ne jucăm) sau din alte cărţi. despre cântecele învăţate.

iar “Paparuda-regină” trece pe la fiecare – imitând acţiunea – udatul cu ulciorul. ce-l deosebeşte de celelalte obiecte. Vino de mă udă. sar în sus. în acest moment copiii cântă: “Paparudă-rudă. Udă cu ulciorul Să crească feciorul. după ce s-au jucat. Regula jocului: Fiecare obiect desenat să aibă ceva specific. Desfăşurarea jocului: Copiii adunaţi în cerc cântă. Udă cu găleata Ca să crească fata”.Acest joc are drept scop de a determina combinarea culorilor. li s-a propus să deseneze ulcior pentru paparudă. elementelor decorative. Anexa № 17 Jocul popular “Culorile” 109 . specifice pentru ornamentare. varietatea şi frumuseţea formelor. Apoi.

alb. nuanţele culorilor. am!” Jocul continuă de la acel copil care a zis că are culoarea albă în călimara lui. alb. “Am o călimară cu cinci culori: roşu.Acest joc are drept scop de a învăţa culorile. Dar. atunci iese din joc. verde. încălţămintea lor. tu alb. Desfăşurarea jocului: Un copil spune: . tu galben ai în călimara ta? Galben. ai în călimara ta? . negru. Reguli de joc: copiii trebuie să numească numai acele culori care sunt pe îmbrăcămintea. Dacă nu are culoarea numită de un copil şi tocmai el este întrebat. Dar.“Am o călimară cu trei culori: albastru. care a rămas în joc ultimul. 110 . Acel copil rămâne învingător. n-am!” În aşa mod jocul continuă.Da. galben. sur.

Anexa № 18 .

Anexa № 19 112 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->