P. 1
RI - P 01 - Procedura Instruirea Lucratorilor R1-0

RI - P 01 - Procedura Instruirea Lucratorilor R1-0

|Views: 76|Likes:
Published by cipiserban
SSM
SSM

More info:

Published by: cipiserban on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/15/2013

$0.99

USD

pdf

text

original

RI - P 06 Redactarea 1 Revizia 0

REGULAMENT INTERN - PROCEDURA:

INSTRUIREA LUCRATORILOR

Pagina 1 / 12

SECTIUNEA 1

INSTRUIREA IN DOMENIUL SECURITAȚII SI SANATAȚII IN MUNCA

Preambul: Cunoasterea legislației din domeniul securitații si sanatații in munca, cunoastera si aplicarea normelor specifice activitații desfasurate este parte a pregatirii profesionale. Standardele ocupaționale includ aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca intre competențele generale la locul de munca. Fara a aduce atingere altor prevederi legale prin care se stabilesc obligațiile si raspunderea disciplinara, materiala, contravenționala sau penala a salariaților, necunoasterea legislației si a normelor specifice din domeniul securitații si sanatații in munca poate determina concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului, si anume: “salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat” (Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii - republicata in 2011, art. 61 lit. d). DEFINITII SI ABREVIERI Art. 1. - In ințelesul prezentei proceduri, termenii si expresiile folosite au urmatoarea semnificație: - lucrator - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca; - angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea firmei si/sau unitatii; - alti participanti la procesul de munca - persoane care se afla in firma si/sau unitate cu permisiunea angajatorului si participa in mod direct la activitatea firmei, care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa dar pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba; - prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului de munca, in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale; - eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune; - echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca; - echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv; - loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile firmei si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria firmei si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii; - pericol grav si iminent de accidentare - situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment; - securitate si sanatate in munca (SSM) - ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca; - incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale; - servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara firmei, abilitate sa presteze servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform legii; - instruire: ansamblu de activitați organizate, parte a pregatirii profesionale a lucratorilor, care au ca scop insusirea cunostințelor si formarea deprinderilor de securitate a muncii. Instruirea reprezinta principala masura organizatorica de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale. Prin instruire se urmareste formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca si dezvoltarea capacitații de reacție in raport cu riscurile.

b) instruirea la locul de munca. DOCUMENTE DE REFERINTA Legea 319 din 2006 . . . nu se efectueaza pentru lucratorii firmei si/sau unitatii.Codul muncii – republicata in 2011 Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. b) instruirea atentionala.Legea securitatii si sanatatii in munca Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. asa cum se prezinta detaliat in cuprinsul procedurii dar se efectueaza de catre acestia. legislatia in domeniu securitatii si sanatatii in munca. 3. 9. . 7. care raspunde inclusiv de indeplinirea cerințelor de securitate si sanatate in munca. . b) materialele in baza carora se face instruirea (proceduri de lucru in conditii de siguranta. cu indicarea materialului predat.Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii se efectueaza individual sau pe grupe Art. 4. 646 din 26 iulie 2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca. executant. (1) este considerata timp de munca. etc).P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN .Instruirea contractorilor si instruirea vizitatorilor. c) programarea efectuarii instruirii periodice. pe posturi de lucru.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 2 / 12 . Art. 2 lit. e) instruirea vizitatorilor Art.(1) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-generala. . Art. sarcina de munca si mediul de munca) in care este exclusa acțiunea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala asupra executanților. (2) Pentru conducatorii locurilor de munca este stabilit un program de instruire suplimentar. Art.securitatea muncii: stare a elementelor implicate in realizarea procesului de munca (mijloace de producție. . 8.(1) Efectuarea instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in fisa de instruire individuala. 319 din 2006 aprobate prin Hotararea de Guvern 1425 din 2006 Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.Prezenta procedura reprezinta cadrul metodologic de efectuare a instruirii lucratorilor in domeniul securitații si sanatații in munca. Art. 6. 77 alin. 345 din 18 mai 2011 PROCEDURA Dispozitii generale Art. . 5. . Aceste programe includ: a) tematici de instruire pentru toate fazele de instruire.conducator al locului de munca: persoana competenta.(1) La nivelul firmei si/sau unitatii sunt stabilite programe de instruire pentru lucratori. motiv pentru care sunt reglementate prin prezenta procedura. instructiuni proprii de securitate a muncii. 2. . 882 din 30 octombrie 2006 Actualizata in 27 septembrie 2010 prin Hotararea de Guvern 955 din 2010 Legea 53 din 2003 . c) instruirea conducatorilor locurilor de munca. d) instruirea contractorilor.(1) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in timpul programului de lucru. prevazute la art. desemnata sa supravegheze si sa indrume activitatea la un loc de munca. c) instruirea periodica. d) si e).RI . . sunt prevazute urmatoarele instruiri speciale: a) instruirea periodica suplimentara. a duratei si datei instruirii. Art. (2) Perioada in care se desfasoara instruirea prevazuta la alin. (2) Pentru acoperirea tuturor situatiilor care pot apare.

Art. (2) Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. (3) Modul de completare. precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca. Art. are o durata de 8 ore si se face in ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a efectuat instruirea introductiv. (2) Tot in fisa de instruire colectiva se consemneaza efectuarea instruirii contractantilor si instruirii vizitatorilor. 12. (5) Fisa de instruire individuala se pastreaza in firma de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca. . in general.Instruirea introductiv-generala se face de catre reprezentantul Serviciul Extern de Prevenire si Protectie. d) lucratorilor pusi la dispozitie de catre un agent de munca temporara. . precum si masurile si activitațile de prevenire si protecție la nivelul firmei.81. . a materialului predat. 10. b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca. 11. d) masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor. c) lucratorilor delegati de la o firma si/sau unitate la alta. – (1) Instruirea introductiv-generala se face: a) tuturor lucratorilor la angajarea in cadrul firmei. Instruirea introductiv-generala Art. efectuarea si rezultatul pentru Controlul medical periodic si Testatrea psihologica periodica (daca aceasta din urma este ceruta de specificul activitatii). (2) Continutul instruirii introductiv-generale este cel prevazut in tematica aprobata de catre angajator. c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii.RI . post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate. efectuarea instruirii atentionale a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in fisa de instruire colectiva. (4) In fisa individuala de instruire se consemneaza. cu indicarea scopului instruirii.(1) Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca. 14.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . de catre reprezentantul Serviciul Extern de Prevenire si Protectie. b) lucratorilor detasati de la o firma si/sau unitate la alta. riscurile pentru securitate si sanatate in munca. fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea. (2) Instruirea introductiv-generala are o durata de 8 ore si se face in prima zi de lucru. a duratei si datei instruirii. Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul locului de munca. e) regulamentul intern. (1) In cadrul instruirii introductiv-generale se expun urmatoarele probleme: a) legislatia de securitate si sanatate in munca. Art.(1) Ca o exceptie de la prevederile art. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul firmei si/sau al unitatii.generala. pe baza de teste. prestatorul de servicii in domeniul SSM. 83. (2) Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire. (3) Fisa de instruire individuala se pastreaza de catre conducatorul locului de munca. . Art. La fisa de instruire individuala se anexeaza o copie a ultimei fise de aptitudini eliberata de medicul de medicina muncii.Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitațile specifice firmei. .PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 3 / 12 (2) Dupa efectuarea instruirii. distribuire si arhivare a fisei de instruire colective este reglementat in cadrul procedurii. 13. la sectiunea dedicata: Rezultatele testarilor. 16. . 15.(1) Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor. Art. Instruirea la locul de munca Art. la sectiunea dedicata.

b) cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii. d) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent. 20. Instruirea periodica suplimentara Art. .Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. .RI . evacuare si de prim ajutor. confirmand prin aceasta ca instruirea a fost facuta corespunzator. . precum si in cazul pericolului grav si iminent. e) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru. Art. interventie.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 4 / 12 Art. (4) Continutul instruirii periodice. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. Instruirea periodica Art.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in firma si/sau unitate. . d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru. e) demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie. Art.(1) Efectuarea instruirii periodice se consemneaza in fisa de instruire individuala. Art. (2) Instruirea la locul de munca cuprinde: b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru. . 21. c) la reluarea activitatii dupa accident de munca. . e) demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie. (2) Continutul instruirii la locul de munca este cel prevazut in tematica aprobata de angajator. d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru. evacuare si de prim ajutor. a mijloacelor de alarmare. aspecte care sunt obligatorii. c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor.Instruirea periodica suplimentara se face in urmatoarele cazuri: a) cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare. a mijloacelor de alarmare.(1) Instruirea periodica in domeniul sanatatii si securitatii in munca se face de catre conducatorul locului de munca. precum si in cazul pericolului grav si iminent.Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de catre reprezentantul Serviciul Extern de Prevenire si Protectie. programarea datelor de desfasurare si defalcarea corespunzatoare a tematicii de instruire este cea aprobata de angajator. 18. Art. . 23. f) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. a duratei si datei instruirii. la sectiunea dedicata.(1) Instruirea la locul de munca cuprinde: a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru. (3) Tematica de instruire este diferentiata pe posturi de lucru. b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru. 19. 17. care va semna fisele individuale de instruire ale lucratorilor la rubrica dedicata. cu indicarea materialului predat. interventie. 22. c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor. . stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. (1) Verificarea instruirii periodice se face de catre reprezentantul Serviciul Extern de Prevenire si Protectie. aspecte care sunt obligatorii.(1) Instruirea periodica suplimentara are o durata de 8 ore si cuprinde aceleasi elemente ca si instruirea la locul de munca. are o durata de 2 ore si se face lunar.

referat de necesitate. (2) Tematica de instruire este stabilita de conducatorul locului de munca si are un continut specific. . documentare. c) documentele de achizitie / receptie pentru echipamentul de munca nou sau pentru modificarile echipamentului existent. a).(1) Instruirea atentionala are o durata de 2 ore si cuprinde aceleasi elemente ca si instruirea periodica. la sectiunea dedicata. etc) si se arhiveaza impreuna cu acestea.(1) Pentru persoanele aflate in firma cu permisiunea angajatorului. procesul verbal de receptie al lucrarilor. consultanta. conform modelului prezentat in anexa. tematica de instruire este aprobata de angajator si are un continut specific. O copie a fisei de instruire se transmite catre angajatorul lucratorilor instruiti. . cu indicarea scopului instruirii. Art. a duratei si datei instruirii. (3) Pentru celelalte situatii prevazute la art. (3) Efectuarea instruirii atentionale se consemneaza in fisa de instruire colectiva. . nu este necesara instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca. a materialului predat. altele dacat cele din categoria “alți participanți la procesul de munca”. . Aceste persoane vor fi insotite pe toata durata vizitei de conducatorul locului de munca sau de catre un lucrator numit de acesta. in general. (2) Instruirea contractorilor se face de catre conducatorul locului de munca si are o durata de 1 ora.(1) Pentru lucratorii din firme si/sau unitati din exterior care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii. corespunzator conditiilor care au determinat efectuarea instruirii. . Tematica de instruire este cea aprobata de angajator. (4) Fisa de instruire colectiva este exemplar unic si se arhiveaza atasat la: a) documentele de deplasare in cazul schimbarii temporare a locului de munca. c) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent daca prin aceasta nu se modifica tehnologiile sau procedurile de lucru existente. se anexeaza la documentele emise de contractor (contractul de prestari servicii. b) documentele care aproba executarea lucrarilor speciale (permis de lucru cu foc deschis. 24. (1) si (2) se consemneaza in fisa de instruire colectiva. (4) Fisa de instruire colectiva este exemplar unic. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE Art.Responsabilitatile si autoritatea sunt cele incluse in fisele posturilor si sunt detaliate in cadrul procedurii. etc). riscurile pentru securitatea si sanatatea lor. a duratei si datei instruirii. corespunzator conditiilor care au determinat efectuarea instruirii. (4) Efectuarea instruirii periodice suplimentare se consemneaza in fisa de instruire individuala. b) la executarea unor lucrari speciale. .ofertare. conform modelului prezentat in anexa.RI . 27. (3) Instruirea prevazuta la alin. dispozitia administratorului. 98. (3) Reprezentantii organelor abilitate veniti in firma in cadrul actiunilor de control sunt asimilati vizitatorilor.Instruirea atentionala se face in urmatoarele cazuri: a) la schimbarea temporara a locului de munca. 98 lit. Instruirea atentionala Art. (2) Lucratorii delegati din partea unor firme si/sau unitati din exterior care sunt veniti pentru activitati de contractare.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 5 / 12 (2) Pentru situatia prevazuta la art. 28. tematica de instruire este cea aprobata pentru instruirea la locul de munca. nota de constatare. Instruirea vizitatorilor Art. precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul firmei si/sau unitatii.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . 26. 25. se efectueaza o instruire privind activitatile specifice firmei si/sau unitatii. Instruirea contractorilor Art. cu indicarea materialului predat. etc sunt asimilati vizitatorilor.

RI .PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 6 / 12 INREGISTRARI Fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca Tematica Instruire .Instruirea atentionala Tematica Instruire .P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN .Instruirea periodica suplimentara Fisa de instruire colectiva .Instruirea contractorilor Fisa de instruire colectiva . 319 din 2006 document intern intocmit: Serviciul extern de prevenire si protectie aprobat: angajator document intern intocmit: Serviciul extern de prevenire si protectie aprobat: angajator document intern intocmit: Serviciul extern de prevenire si protectie aprobat: angajator document intern .Instruirea contractorilor .numai in conditiile mentionate intocmit: Serviciul extern de prevenire si protectie aprobat: angajator conform model prezentat in anexa document intern intocmit: Serviciul extern de prevenire si protectie aprobat: angajator conform model prezentat in anexa Programarea instruirii periodice Tematica Instruire .Instruirea la locul de munca conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.Instruirea introductivgenerala Tematica Instruire .

(1) Prezenta procedura reprezinta cadrul metodologic de efectuare a instruirii lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta. Art.In titlul procedurii.privind protectia civila – republicata in 2008 Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 4. 3. d) instructajul special pentru lucrari periculoase.privind apararea impotriva incendiilor Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. (2) In cadrul firmei si/sau unitatii instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se realizeaza prin instructaje. (2) Prin prezenta procedura sunt reglementate: a) personalul care executa instructajele si verifica insusirea cunostintelor. prin sintagma „instruirea in domeniul situatiilor de urgenta” se intelege „instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile”. in cuprinsul acesteia si al anexelor la acesta.Codul muncii – republicata in 2011 Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr 345 din 18 mai 2011 PROCEDURA Dispozitii generale Art.RI . periodicitatea sau conditiile in care acestea se efectueaza. DEFINITII SI ABREVIERI Art. 633 din 21 iulie 2006 Dispozitii generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta aprobate prin Ordinul MAI 712 din 2005 Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.Termenii specifici utilizati in cuprinsul prezentelor dispozitii generale au intelesul celor utilizati in legislatia specifica privind managementul situatiilor de urgenta si protectia civila.Instruirea lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta se face la angajare si periodic si se realizeaza prin urmatoarele categorii de instructaje: a) instructajul introductiv general. DOCUMENTE DE REFERINTA Legea 481 din 2004 . 1. f) instructajul pentru vizitatori. . . 554 din 22 iulie 2008 Legea 307 din 2006 . Art. d) modul de inregistrare si evidenta a instruirii lucratorilor. 599 din 12 iulie 2005 Modificat si completat prin Ordinul MAI 786 din 2005 Legea 53 din 2003 . . e) instructajul pentru contractori. .P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . c) continutul instructajelor. durata instructajelor. . c) instructajul periodic. b) instructajul specific locului de munca.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 7 / 12 SECTIUNEA 2 INSTRUIREA IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA Preambul: Instruirea lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta este componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si reducerii efectelor negative ale situatiilor de urgenta sau ale dezastrelor la locul de munca si in incinta firmei si/sau unitatii. b) categoriilor de instructaje. 2.

c) lucratorii sezonieri. Instructajul introductiv general Art. Art.Instructajul specific locului de munca se executa dupa instructajul introductiv general de catre reprezentantul Serviciul Extern de Instruire si Prevenire. Art. precum si mijloacele tehnice existente pentru realizarea masurilor de protectie civila. materialelor si produselor utilizate la locul de munca. prestatorul de servicii in domeniul SU sau de conducatorul locului de munca. amenajarile si modul de utilizare a acestora. Durata instructajului specific locului de munca este de 8 ore. . a duratei si datei instruirii. pe baza examinarii persoanei instruite. 13.La instructajul introductiv general participa urmatoarele categorii de persoane: a) nou-angajatii in munca. (2) Instructajul se efectueaza individual sau pe grupe. 11. . (2) Dupa completare. dupa cum este prevavut in cadrul procedurii. (2) Continutul instructajului introductiv general este cel prevazut in tematica aprobata de catre angajator. in fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta sau in procesele-verbale de instruire.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 8 / 12 Art. Art.Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se face de catre reprezentantul Serviciul Extern de Instruire si Prevenire. . .RI . Art. ca aceasta si-a insusit cuno9stintele.(1) La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure lucratorilor cunostinte referitoare la: a) caracteristicile fizico-chimice ale substantelor. dupa caz.(1) Instructajul introductiv general se face de catre reprezentantul Serviciul Extern de Instruire si Prevenire. precum si actele normative specifice profilului firmei si/sau unitatii. fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta se semneaza de persoana instruita si de catre persoana care a efectuat si verificat instructajul. 9. instalatiile. Durata instructajului introductiv general este de 8 ore.(1) La terminarea instructajului introductiv general lucratorii vor fi verificati pe baza de teste asupra cunostintelor acumulate. (2) Fisa individuala de instructaj se pastreaza in firma de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca.(1) Instructajul introductiv general vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la: a) continutul actelor normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta si activitatea de aparare impotriva incendiilor. . 6. 8. d) studentii si elevii aflati in practica de specialitate. b) salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva. Art. (3) Prin semnatura persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj. (2) Efectuarea instructajului introductiv general se consemneaza in fisa individuala de instructaj la sectiunea dedicata. . Instructajul specific locului de munca Art. 5.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . c) mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor cu care sunt echipate constructiile.(1) Conducatorii locurilor de munca raspund de pastrarea fiselor individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta. 7. temporari sau zilieri. . . 10. cu indicarea materialului predat.(1) Instruirea se certifica prin inscrisuri realizate. d) formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor e) modul de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta si in cazul observarii si anuntarii unui incendiu. la rubricile dedicate. 12. Art. . indiferent de durata sau de forma contractului de munca. iar persoana care a verificat instructajul confirma. f) actiunile ce trebuie intreprinse pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta. . b) managementul situatiilor de urgenta si modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul firmei si/sau unitatii.

. a duratei si datei instruirii. (3) Continutul instructajului specific locului de munca este cel prevazut in tematica aprobata de catre angajator. cu indicarea materialului predat. 17.(1) Instructajul specific locului de munca se reface cand un lucrator a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de munca. (2) Durata instructajului este de 8 ore.(1) Instructajul periodic se face de catre reprezentantul Serviciul Extern de Instruire si Prevenire.Tematica anuala de instruire se structureaza astfel: a) actele normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta. b) la reluarea activitatii dupa producerea unui incendiu. functionarea. Continutul instructajului este cel prevazut in tematica aprobata de catre angajator pentru instructajul specific locului de munca.RI . (2) Instructajul se consemneaza in fisa de instruire individuala. masurile de prevenire a acestora. functionarea. . Art. . explozii sau situatii de urgenta. . masurile de prevenire a acestora. 15. amplasarea si modul de actionare a mijloacelor de protectie impotriva incendiilor. . a duratei si datei instruirii Art. (2) Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca sunt urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice. Tematica de instruire este aprobata de angajator si are un continut specific. e) modul de actiune in sprijinul lucratorilor din cadrul serviciilor de urgenta pentru realizarea interventiei operative si pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta. d) sarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgenta.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . b) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale de incendiu si/sau de explozie specifice locului de munca. cauzelor potentiale de incendiu si realizarea masurilor specifice de protectie civila. activitatea de aparare impotriva incendiilor si activitatea de protectie civila. cu mentiunea “Instructaj specific locului de munca dupa intreruperea activitatii”.Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati si are ca scop improspatarea. cu indicarea materialului predat. Instructajul periodic Art. 14. Durata instructajului periodic este de 2 ore si se face lunar. d) sarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgenta. Art. la sectiunea Instructaj Periodic. (2) Durata instructajului este de 8 ore. Art. 19. (2) Efectuarea instructajului specific locului de munca se consemneaza in fisa individuala de instructaj la sectiunea dedicata.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 9 / 12 b) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale de incendiu si/sau de explozie specifice locului de munca. completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca. cu indicarea materialului predat. Art. . b) obligatiile generale si specifice ce revin fiecarei categorii de salariati. 18. 16. a duratei si datei instruirii. c) descrierea. (2) Instructajul se consemneaza in fisa de instruire individuala. c) descrierea. cu mentionarea conditiilor care au determinat efectuarea instructajului. cauzelor potentiale de incendiu si realizarea masurilor specifice de protectie civila.(1) Admiterea definitiva la lucru a persoanelor instruite se face numai dupa verificarea acestora pe baza de teste cu privire la nivelul de insusire a cunostintelor necesare. la sectiunea Instructaj Periodic. . (2) Tematica de instruire este diferentiata pe posturi de lucru. amplasarea si modul de actionare a mijloacelor de protectie impotriva incendiilor. corespunzator conditiilor care au determinat efectuarea instructajului.(1) Instructajul specific locului de munca se efectueaza si in urmatoarele cazuri: a) cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii.

20. intretinere si de service.Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se pune accent pe demonstratiile practice. 27 alin. dupa caz. aprinderea cuptoarelor tehnologice. (3) Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza. b) privind conditiile tehnologice. d) lucrari care pot provoca scantei mecanice. . cu indicarea materialului predat. Instructajul special pentru lucrari periculoase Art. . Art. h) lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari. 23. de catre conducatorul formatiei de lucru. (2) Persoanelor care urmeaza sa execute lucrarile prevazute la art. .Locurile din incinta firmei si/sau unitatii pentru care se executa instructajul pentru personalul prevazut la art. aparate.Efectuarea instructajului periodic se consemneaza in fisa individuala de instructaj la sectiunea dedicata. (2) In aceasta categorie se include: a) personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii. c) lucrari de taiere sau lipire cu flacara. . Art. se efectueaza un instructaj in domeniul situatiilor de urgenta. 25. de catre conducatorul locului de munca.Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari in timpul carora pot aparea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestarii unor surse specifice de aprindere sau a crearii unor atmosfere potential explozive ori se poate favoriza producerea unor situatii de urgenta. 21.(1) Instructajul special pentru lucrari periculoase se efectueaza astfel: a) privind tehnologia de executie. Art. manipularea si transportul de substante/materiale periculoase. conform modelului prezentat in anexa. g) lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje. a duratei si datei instruirii. programarea datelor de desfasurare si defalcarea corespunzatoare a tematicii de instruire este cea aprobata de angajator. insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate. b) lucrari de sudare. b) personalul societatilor comerciale de reparatii. c) personalul de paza apartinand unor firme specializate. . Art. revizii. i) aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze inflamabile si/sau explozive. f) lucrari de topire a bitumului sau asfaltului. cazanelor etc. 26. 28. 27.RI . Art. 24.Verificarea lucratorilor privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se face prin sondaj. . Art. 25 li se elibereaza autorizatie de executie a lucrarii. 2) se stabilesc prin act de autoritate al angajatorului.Lucrarile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refera in principal la: a) lucrari de reparatii sau de intretinere. Art.(1) Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic. (2) Rezultatele testarii se consemneaza in fisa individuala de instructaj la sectiunea dedicata cu indicarea calificativului obtinut. . e) lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite. salariatii fiind angrenati in executarea unor operatiuni specifice. . Instructajul contractorilor Art.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 10 / 12 (3) Continutul instructajului periodic.(1) Pentru lucratorii din firme si/sau unitati din exterior care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii. in autorizatia de executie a lucrarii sau in fisele individuale.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . decongelari. conducte tehnologice sau conductoare electrice. j) depozitarea.). . 21. .

cu indicarea materialului predat. (4) Fisa de instruire colectiva este exemplar unic. (3) Instructajul prevazuta la alin. 27 lit. . 30. c). etc sunt asimilati vizitatorilor.RI .Instruirea contractorilor . 27 lit. nota de constatare. consultanta. (2) Lucratorii delegati din partea unor firme si/sau unitati din exterior care sunt veniti pentru activitati de contractare. nu este necesara instruirea in domeniul situatiilor de urgenta. (2) Tematica de instruire este: a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane prevazute la art.ofertare. se anexeaza la documentele emise de contractor (contractul de prestari servicii.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . INREGISTRARI conform Dispozitii generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta aprobate prin Ordinul MAI 712 din 2005 modificat si completat prin Ordinul MAI 786 din 2005 document intern intocmit: Serviciul extern de instruire si prevenire aprobat: angajator document intern intocmit: Serviciul extern de instruire si prevenire aprobat: angajator document intern intocmit: Serviciul extern de instruire si prevenire aprobat: angajator conform model prezentat in anexa Fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta Tematica Instruire . b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru categoriile de persoane prevazute la art. 29. conform modelului prezentat in anexa. Instruirea vizitatorilor Art.Responsabilitatile si autoritatea sunt cele incluse in fisele posturilor si sunt detaliate in cadrul procedurii. procesul verbal de receptie al lucrarilor. O copie a fisei de instruire se transmite catre angajatorul lucratorilor instruiti.Instructajul la locul de munca Programarea instruirii periodice Fisa de instruire colectiva .(1) Instructajul contractorilor se face de catre conducatorul locului de munca si are o durata de 1 ora. (1) se consemneaza in fisa de instruire colectiva. a) si b). documentare. . a duratei si datei instruirii. 31.Instructajul introductiv general Tematica Instruire . Aceste persoane vor fi insotite pe toata durata vizitei de conducatorul locului de munca sau de catre un lucrator numit de acesta.(1) Pentru persoanele aflate in firma altele dacat contractori sau “alți participanți la procesul de munca”.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 11 / 12 Art. . etc) si se arhiveaza impreuna cu acestea. (3) Reprezentantii organelor abilitate veniti in firma in cadrul actiunilor de control sunt asimilati vizitatorilor. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE Art.

P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . inregistrare: _______ din ______________ Observații Prima redactare Redactat: Aprobat: Serviciu Extern de Prevenire si Protectie Ciupinuc Ioan PF _______________________ _________________________ .P 02 Redactări și revizii ale documentului Redactarea 1 Revizia 0 Data 07.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 12 / 12 EVIDENTA DOCUMENTELOR Numar de exemplare: (cu valoare de original) Utilizare: Regim: Referinta: RI .2013 1 Intern Confidențial Registrul intern de evidentă a documentelor Nr.02.RI .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->