P. 1
RI - P 01 - Procedura Instruirea Lucratorilor R1-0

RI - P 01 - Procedura Instruirea Lucratorilor R1-0

|Views: 76|Likes:
Published by cipiserban
SSM
SSM

More info:

Published by: cipiserban on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/15/2013

$0.99

USD

pdf

text

original

RI - P 06 Redactarea 1 Revizia 0

REGULAMENT INTERN - PROCEDURA:

INSTRUIREA LUCRATORILOR

Pagina 1 / 12

SECTIUNEA 1

INSTRUIREA IN DOMENIUL SECURITAȚII SI SANATAȚII IN MUNCA

Preambul: Cunoasterea legislației din domeniul securitații si sanatații in munca, cunoastera si aplicarea normelor specifice activitații desfasurate este parte a pregatirii profesionale. Standardele ocupaționale includ aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca intre competențele generale la locul de munca. Fara a aduce atingere altor prevederi legale prin care se stabilesc obligațiile si raspunderea disciplinara, materiala, contravenționala sau penala a salariaților, necunoasterea legislației si a normelor specifice din domeniul securitații si sanatații in munca poate determina concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului, si anume: “salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat” (Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii - republicata in 2011, art. 61 lit. d). DEFINITII SI ABREVIERI Art. 1. - In ințelesul prezentei proceduri, termenii si expresiile folosite au urmatoarea semnificație: - lucrator - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca; - angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea firmei si/sau unitatii; - alti participanti la procesul de munca - persoane care se afla in firma si/sau unitate cu permisiunea angajatorului si participa in mod direct la activitatea firmei, care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa dar pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba; - prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului de munca, in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale; - eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune; - echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca; - echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv; - loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile firmei si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria firmei si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii; - pericol grav si iminent de accidentare - situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment; - securitate si sanatate in munca (SSM) - ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca; - incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale; - servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara firmei, abilitate sa presteze servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform legii; - instruire: ansamblu de activitați organizate, parte a pregatirii profesionale a lucratorilor, care au ca scop insusirea cunostințelor si formarea deprinderilor de securitate a muncii. Instruirea reprezinta principala masura organizatorica de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale. Prin instruire se urmareste formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca si dezvoltarea capacitații de reacție in raport cu riscurile.

. 6. . (1) este considerata timp de munca. (2) Pentru acoperirea tuturor situatiilor care pot apare.(1) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-generala. . Art. . a duratei si datei instruirii. Art. sunt prevazute urmatoarele instruiri speciale: a) instruirea periodica suplimentara. c) programarea efectuarii instruirii periodice.Instruirea contractorilor si instruirea vizitatorilor. 5. (2) Perioada in care se desfasoara instruirea prevazuta la alin. b) instruirea atentionala. 882 din 30 octombrie 2006 Actualizata in 27 septembrie 2010 prin Hotararea de Guvern 955 din 2010 Legea 53 din 2003 . desemnata sa supravegheze si sa indrume activitatea la un loc de munca. 9. instructiuni proprii de securitate a muncii.Prezenta procedura reprezinta cadrul metodologic de efectuare a instruirii lucratorilor in domeniul securitații si sanatații in munca. b) instruirea la locul de munca. Art. . 8. . care raspunde inclusiv de indeplinirea cerințelor de securitate si sanatate in munca. 4. 2. asa cum se prezinta detaliat in cuprinsul procedurii dar se efectueaza de catre acestia. Art. d) instruirea contractorilor. d) si e). 646 din 26 iulie 2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. legislatia in domeniu securitatii si sanatatii in munca. 345 din 18 mai 2011 PROCEDURA Dispozitii generale Art. c) instruirea conducatorilor locurilor de munca. 319 din 2006 aprobate prin Hotararea de Guvern 1425 din 2006 Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. e) instruirea vizitatorilor Art.conducator al locului de munca: persoana competenta.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . 3.(1) La nivelul firmei si/sau unitatii sunt stabilite programe de instruire pentru lucratori. Art.(1) Efectuarea instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in fisa de instruire individuala. prevazute la art. motiv pentru care sunt reglementate prin prezenta procedura. .(1) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in timpul programului de lucru. DOCUMENTE DE REFERINTA Legea 319 din 2006 . . b) materialele in baza carora se face instruirea (proceduri de lucru in conditii de siguranta.securitatea muncii: stare a elementelor implicate in realizarea procesului de munca (mijloace de producție.RI . 2 lit. Aceste programe includ: a) tematici de instruire pentru toate fazele de instruire.Codul muncii – republicata in 2011 Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca. (2) Pentru conducatorii locurilor de munca este stabilit un program de instruire suplimentar.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 2 / 12 .Legea securitatii si sanatatii in munca Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. etc). . sarcina de munca si mediul de munca) in care este exclusa acțiunea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala asupra executanților. c) instruirea periodica. . pe posturi de lucru.Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii se efectueaza individual sau pe grupe Art. nu se efectueaza pentru lucratorii firmei si/sau unitatii. 77 alin. executant. cu indicarea materialului predat. 7.

inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul firmei si/sau al unitatii. 10. precum si masurile si activitațile de prevenire si protecție la nivelul firmei.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 3 / 12 (2) Dupa efectuarea instruirii. La fisa de instruire individuala se anexeaza o copie a ultimei fise de aptitudini eliberata de medicul de medicina muncii.(1) Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor. . de catre reprezentantul Serviciul Extern de Prevenire si Protectie. Art. c) lucratorilor delegati de la o firma si/sau unitate la alta. Instruirea introductiv-generala Art. Art. Art. c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. a duratei si datei instruirii. 11. Instruirea la locul de munca Art. 83. b) lucratorilor detasati de la o firma si/sau unitate la alta. Art. 16. 15. a materialului predat.Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitațile specifice firmei.(1) Ca o exceptie de la prevederile art. la sectiunea dedicata: Rezultatele testarilor. pe baza de teste. fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea. in general. prestatorul de servicii in domeniul SSM. (2) Continutul instruirii introductiv-generale este cel prevazut in tematica aprobata de catre angajator. efectuarea si rezultatul pentru Controlul medical periodic si Testatrea psihologica periodica (daca aceasta din urma este ceruta de specificul activitatii). e) regulamentul intern. riscurile pentru securitate si sanatate in munca. (2) Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire. Art. d) masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor.81. (2) Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. efectuarea instruirii atentionale a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in fisa de instruire colectiva. (3) Fisa de instruire individuala se pastreaza de catre conducatorul locului de munca. (2) Instruirea introductiv-generala are o durata de 8 ore si se face in prima zi de lucru. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. (5) Fisa de instruire individuala se pastreaza in firma de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca. . 12. Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul locului de munca. . precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca.generala. 14. . (2) Tot in fisa de instruire colectiva se consemneaza efectuarea instruirii contractantilor si instruirii vizitatorilor.RI . are o durata de 8 ore si se face in ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a efectuat instruirea introductiv. (3) Modul de completare. d) lucratorilor pusi la dispozitie de catre un agent de munca temporara.(1) Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca. 13. distribuire si arhivare a fisei de instruire colective este reglementat in cadrul procedurii. (4) In fisa individuala de instruire se consemneaza. (1) In cadrul instruirii introductiv-generale se expun urmatoarele probleme: a) legislatia de securitate si sanatate in munca. la sectiunea dedicata. cu indicarea scopului instruirii. – (1) Instruirea introductiv-generala se face: a) tuturor lucratorilor la angajarea in cadrul firmei. . b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca. .Instruirea introductiv-generala se face de catre reprezentantul Serviciul Extern de Prevenire si Protectie.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in firma si/sau unitate. interventie.RI .Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de catre reprezentantul Serviciul Extern de Prevenire si Protectie. b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru. 23. . 17.Instruirea periodica suplimentara se face in urmatoarele cazuri: a) cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare. Instruirea periodica suplimentara Art. care va semna fisele individuale de instruire ale lucratorilor la rubrica dedicata. evacuare si de prim ajutor. c) la reluarea activitatii dupa accident de munca. Art. (2) Continutul instruirii la locul de munca este cel prevazut in tematica aprobata de angajator. cu indicarea materialului predat. e) demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie. (2) Instruirea la locul de munca cuprinde: b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru. evacuare si de prim ajutor. . 21. (1) Verificarea instruirii periodice se face de catre reprezentantul Serviciul Extern de Prevenire si Protectie. a duratei si datei instruirii. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. a mijloacelor de alarmare. Art.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 4 / 12 Art. . . .(1) Efectuarea instruirii periodice se consemneaza in fisa de instruire individuala.(1) Instruirea la locul de munca cuprinde: a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru. aspecte care sunt obligatorii. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. 20. a mijloacelor de alarmare. d) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent. c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor. c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor. .(1) Instruirea periodica suplimentara are o durata de 8 ore si cuprinde aceleasi elemente ca si instruirea la locul de munca.Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. programarea datelor de desfasurare si defalcarea corespunzatoare a tematicii de instruire este cea aprobata de angajator. la sectiunea dedicata. b) cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . precum si in cazul pericolului grav si iminent. Art. d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru. Instruirea periodica Art. 19. (4) Continutul instruirii periodice. . aspecte care sunt obligatorii. e) demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie. e) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru. 22. f) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. are o durata de 2 ore si se face lunar. precum si in cazul pericolului grav si iminent. d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru. (3) Tematica de instruire este diferentiata pe posturi de lucru. 18. interventie. Art.(1) Instruirea periodica in domeniul sanatatii si securitatii in munca se face de catre conducatorul locului de munca. confirmand prin aceasta ca instruirea a fost facuta corespunzator. .

. Instruirea vizitatorilor Art. in general. (3) Efectuarea instruirii atentionale se consemneaza in fisa de instruire colectiva. Tematica de instruire este cea aprobata de angajator. etc sunt asimilati vizitatorilor. (4) Efectuarea instruirii periodice suplimentare se consemneaza in fisa de instruire individuala. 98. nota de constatare. se anexeaza la documentele emise de contractor (contractul de prestari servicii. etc) si se arhiveaza impreuna cu acestea. (3) Instruirea prevazuta la alin. c) documentele de achizitie / receptie pentru echipamentul de munca nou sau pentru modificarile echipamentului existent.ofertare. corespunzator conditiilor care au determinat efectuarea instruirii. procesul verbal de receptie al lucrarilor. O copie a fisei de instruire se transmite catre angajatorul lucratorilor instruiti. cu indicarea scopului instruirii. b) documentele care aproba executarea lucrarilor speciale (permis de lucru cu foc deschis. tematica de instruire este cea aprobata pentru instruirea la locul de munca. tematica de instruire este aprobata de angajator si are un continut specific. referat de necesitate. c) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent daca prin aceasta nu se modifica tehnologiile sau procedurile de lucru existente.RI . conform modelului prezentat in anexa. (4) Fisa de instruire colectiva este exemplar unic si se arhiveaza atasat la: a) documentele de deplasare in cazul schimbarii temporare a locului de munca.(1) Pentru lucratorii din firme si/sau unitati din exterior care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii. conform modelului prezentat in anexa. a duratei si datei instruirii. (2) Instruirea contractorilor se face de catre conducatorul locului de munca si are o durata de 1 ora. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE Art.Instruirea atentionala se face in urmatoarele cazuri: a) la schimbarea temporara a locului de munca.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . nu este necesara instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca. corespunzator conditiilor care au determinat efectuarea instruirii.Responsabilitatile si autoritatea sunt cele incluse in fisele posturilor si sunt detaliate in cadrul procedurii. a). (2) Lucratorii delegati din partea unor firme si/sau unitati din exterior care sunt veniti pentru activitati de contractare. . consultanta. 24. precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul firmei si/sau unitatii. etc). 25. 28. Instruirea contractorilor Art.(1) Pentru persoanele aflate in firma cu permisiunea angajatorului. a duratei si datei instruirii. altele dacat cele din categoria “alți participanți la procesul de munca”. documentare. . b) la executarea unor lucrari speciale. (2) Tematica de instruire este stabilita de conducatorul locului de munca si are un continut specific. riscurile pentru securitatea si sanatatea lor. . dispozitia administratorului.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 5 / 12 (2) Pentru situatia prevazuta la art. . Art. la sectiunea dedicata. cu indicarea materialului predat.(1) Instruirea atentionala are o durata de 2 ore si cuprinde aceleasi elemente ca si instruirea periodica. Aceste persoane vor fi insotite pe toata durata vizitei de conducatorul locului de munca sau de catre un lucrator numit de acesta. (3) Pentru celelalte situatii prevazute la art. 26. (1) si (2) se consemneaza in fisa de instruire colectiva. 27. 98 lit. (3) Reprezentantii organelor abilitate veniti in firma in cadrul actiunilor de control sunt asimilati vizitatorilor. se efectueaza o instruire privind activitatile specifice firmei si/sau unitatii. . a materialului predat. (4) Fisa de instruire colectiva este exemplar unic. Instruirea atentionala Art.

PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 6 / 12 INREGISTRARI Fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca Tematica Instruire .Instruirea la locul de munca conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006 document intern intocmit: Serviciul extern de prevenire si protectie aprobat: angajator document intern intocmit: Serviciul extern de prevenire si protectie aprobat: angajator document intern intocmit: Serviciul extern de prevenire si protectie aprobat: angajator document intern .Instruirea contractorilor Fisa de instruire colectiva .Instruirea atentionala Tematica Instruire .RI .Instruirea introductivgenerala Tematica Instruire .Instruirea periodica suplimentara Fisa de instruire colectiva .numai in conditiile mentionate intocmit: Serviciul extern de prevenire si protectie aprobat: angajator conform model prezentat in anexa document intern intocmit: Serviciul extern de prevenire si protectie aprobat: angajator conform model prezentat in anexa Programarea instruirii periodice Tematica Instruire .P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN .Instruirea contractorilor .

b) categoriilor de instructaje. 599 din 12 iulie 2005 Modificat si completat prin Ordinul MAI 786 din 2005 Legea 53 din 2003 .PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 7 / 12 SECTIUNEA 2 INSTRUIREA IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA Preambul: Instruirea lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta este componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare in vederea prevenirii si reducerii efectelor negative ale situatiilor de urgenta sau ale dezastrelor la locul de munca si in incinta firmei si/sau unitatii. f) instructajul pentru vizitatori.Termenii specifici utilizati in cuprinsul prezentelor dispozitii generale au intelesul celor utilizati in legislatia specifica privind managementul situatiilor de urgenta si protectia civila. 2. c) instructajul periodic. d) modul de inregistrare si evidenta a instruirii lucratorilor. .In titlul procedurii. .privind protectia civila – republicata in 2008 Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. Art. DEFINITII SI ABREVIERI Art.privind apararea impotriva incendiilor Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. e) instructajul pentru contractori. Art. 633 din 21 iulie 2006 Dispozitii generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta aprobate prin Ordinul MAI 712 din 2005 Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. d) instructajul special pentru lucrari periculoase. prin sintagma „instruirea in domeniul situatiilor de urgenta” se intelege „instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile”. 3. 4. c) continutul instructajelor.RI . (2) In cadrul firmei si/sau unitatii instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se realizeaza prin instructaje. b) instructajul specific locului de munca. 1.(1) Prezenta procedura reprezinta cadrul metodologic de efectuare a instruirii lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta. . DOCUMENTE DE REFERINTA Legea 481 din 2004 .Codul muncii – republicata in 2011 Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr 345 din 18 mai 2011 PROCEDURA Dispozitii generale Art. 554 din 22 iulie 2008 Legea 307 din 2006 . . periodicitatea sau conditiile in care acestea se efectueaza. in cuprinsul acesteia si al anexelor la acesta. .Instruirea lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta se face la angajare si periodic si se realizeaza prin urmatoarele categorii de instructaje: a) instructajul introductiv general. (2) Prin prezenta procedura sunt reglementate: a) personalul care executa instructajele si verifica insusirea cunostintelor. durata instructajelor.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN .

RI . . b) salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva. instalatiile. Art. Instructajul specific locului de munca Art. (2) Dupa completare.(1) La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure lucratorilor cunostinte referitoare la: a) caracteristicile fizico-chimice ale substantelor.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . c) lucratorii sezonieri. Art. dupa caz.(1) Instruirea se certifica prin inscrisuri realizate. Art. Instructajul introductiv general Art. .(1) Conducatorii locurilor de munca raspund de pastrarea fiselor individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta. Art. . pe baza examinarii persoanei instruite. dupa cum este prevavut in cadrul procedurii. iar persoana care a verificat instructajul confirma. indiferent de durata sau de forma contractului de munca. Art. cu indicarea materialului predat. prestatorul de servicii in domeniul SU sau de conducatorul locului de munca. Art. 5. . in fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta sau in procesele-verbale de instruire. Durata instructajului introductiv general este de 8 ore. precum si actele normative specifice profilului firmei si/sau unitatii. (2) Fisa individuala de instructaj se pastreaza in firma de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca. 10.Instructajul specific locului de munca se executa dupa instructajul introductiv general de catre reprezentantul Serviciul Extern de Instruire si Prevenire.(1) Instructajul introductiv general vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la: a) continutul actelor normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta si activitatea de aparare impotriva incendiilor. . ca aceasta si-a insusit cuno9stintele. Durata instructajului specific locului de munca este de 8 ore. . . la rubricile dedicate. b) managementul situatiilor de urgenta si modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul firmei si/sau unitatii. temporari sau zilieri. 12. materialelor si produselor utilizate la locul de munca. (3) Prin semnatura persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj.(1) Instructajul introductiv general se face de catre reprezentantul Serviciul Extern de Instruire si Prevenire. amenajarile si modul de utilizare a acestora. 9. 11.(1) La terminarea instructajului introductiv general lucratorii vor fi verificati pe baza de teste asupra cunostintelor acumulate. d) studentii si elevii aflati in practica de specialitate.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 8 / 12 Art. 8.La instructajul introductiv general participa urmatoarele categorii de persoane: a) nou-angajatii in munca. 6. (2) Continutul instructajului introductiv general este cel prevazut in tematica aprobata de catre angajator. f) actiunile ce trebuie intreprinse pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta. fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta se semneaza de persoana instruita si de catre persoana care a efectuat si verificat instructajul. 7. (2) Efectuarea instructajului introductiv general se consemneaza in fisa individuala de instructaj la sectiunea dedicata. 13.Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se face de catre reprezentantul Serviciul Extern de Instruire si Prevenire. . . . precum si mijloacele tehnice existente pentru realizarea masurilor de protectie civila. (2) Instructajul se efectueaza individual sau pe grupe. d) formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor e) modul de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta si in cazul observarii si anuntarii unui incendiu. c) mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor cu care sunt echipate constructiile. a duratei si datei instruirii.

Instructajul periodic Art. 14. 19. Tematica de instruire este aprobata de angajator si are un continut specific. (2) Durata instructajului este de 8 ore. 18. (2) Instructajul se consemneaza in fisa de instruire individuala. a duratei si datei instruirii. . cu indicarea materialului predat. cu indicarea materialului predat. masurile de prevenire a acestora. Art. 15. (2) Efectuarea instructajului specific locului de munca se consemneaza in fisa individuala de instructaj la sectiunea dedicata. c) descrierea. cauzelor potentiale de incendiu si realizarea masurilor specifice de protectie civila. . a duratei si datei instruirii.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 9 / 12 b) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale de incendiu si/sau de explozie specifice locului de munca. Continutul instructajului este cel prevazut in tematica aprobata de catre angajator pentru instructajul specific locului de munca. completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca.Tematica anuala de instruire se structureaza astfel: a) actele normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta. amplasarea si modul de actionare a mijloacelor de protectie impotriva incendiilor. cu indicarea materialului predat. la sectiunea Instructaj Periodic. b) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale de incendiu si/sau de explozie specifice locului de munca.(1) Admiterea definitiva la lucru a persoanelor instruite se face numai dupa verificarea acestora pe baza de teste cu privire la nivelul de insusire a cunostintelor necesare. (2) Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca sunt urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice. masurile de prevenire a acestora. cu mentiunea “Instructaj specific locului de munca dupa intreruperea activitatii”.Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati si are ca scop improspatarea. Art. d) sarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgenta. . (2) Instructajul se consemneaza in fisa de instruire individuala. Art. functionarea. . e) modul de actiune in sprijinul lucratorilor din cadrul serviciilor de urgenta pentru realizarea interventiei operative si pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta. . explozii sau situatii de urgenta. 16. a duratei si datei instruirii Art. d) sarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgenta. c) descrierea.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . Durata instructajului periodic este de 2 ore si se face lunar. activitatea de aparare impotriva incendiilor si activitatea de protectie civila. b) obligatiile generale si specifice ce revin fiecarei categorii de salariati. functionarea. amplasarea si modul de actionare a mijloacelor de protectie impotriva incendiilor.RI . (2) Tematica de instruire este diferentiata pe posturi de lucru.(1) Instructajul periodic se face de catre reprezentantul Serviciul Extern de Instruire si Prevenire. 17. (3) Continutul instructajului specific locului de munca este cel prevazut in tematica aprobata de catre angajator. Art. (2) Durata instructajului este de 8 ore. b) la reluarea activitatii dupa producerea unui incendiu. . corespunzator conditiilor care au determinat efectuarea instructajului.(1) Instructajul specific locului de munca se reface cand un lucrator a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de munca. cauzelor potentiale de incendiu si realizarea masurilor specifice de protectie civila. .(1) Instructajul specific locului de munca se efectueaza si in urmatoarele cazuri: a) cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii. la sectiunea Instructaj Periodic. cu mentionarea conditiilor care au determinat efectuarea instructajului.

Instructajul contractorilor Art. . b) privind conditiile tehnologice. manipularea si transportul de substante/materiale periculoase.). de catre conducatorul formatiei de lucru. . cazanelor etc.(1) Instructajul special pentru lucrari periculoase se efectueaza astfel: a) privind tehnologia de executie. Art. intretinere si de service. aparate. Art. . d) lucrari care pot provoca scantei mecanice. . de catre conducatorul locului de munca. j) depozitarea. . 21. c) lucrari de taiere sau lipire cu flacara. 27.RI . c) personalul de paza apartinand unor firme specializate. h) lucrari la care se utilizeaza foc deschis (dezghetari. dupa caz.Locurile din incinta firmei si/sau unitatii pentru care se executa instructajul pentru personalul prevazut la art. 20. 21. (2) Persoanelor care urmeaza sa execute lucrarile prevazute la art. 27 alin. . Art. Instructajul special pentru lucrari periculoase Art. conform modelului prezentat in anexa. e) lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite. Art.Lucrarile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refera in principal la: a) lucrari de reparatii sau de intretinere. .(1) Pentru lucratorii din firme si/sau unitati din exterior care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii.(1) Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic. 24. . insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate. g) lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje.Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari in timpul carora pot aparea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestarii unor surse specifice de aprindere sau a crearii unor atmosfere potential explozive ori se poate favoriza producerea unor situatii de urgenta. . 26. aprinderea cuptoarelor tehnologice.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 10 / 12 (3) Continutul instructajului periodic. 2) se stabilesc prin act de autoritate al angajatorului. . decongelari. b) lucrari de sudare. se efectueaza un instructaj in domeniul situatiilor de urgenta.Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se pune accent pe demonstratiile practice. i) aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze inflamabile si/sau explozive. salariatii fiind angrenati in executarea unor operatiuni specifice. revizii. Art. b) personalul societatilor comerciale de reparatii. a duratei si datei instruirii. in autorizatia de executie a lucrarii sau in fisele individuale. (3) Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza. 23.Verificarea lucratorilor privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se face prin sondaj. Art. cu indicarea materialului predat.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . conducte tehnologice sau conductoare electrice.Efectuarea instructajului periodic se consemneaza in fisa individuala de instructaj la sectiunea dedicata. 25. Art. 25 li se elibereaza autorizatie de executie a lucrarii. (2) Rezultatele testarii se consemneaza in fisa individuala de instructaj la sectiunea dedicata cu indicarea calificativului obtinut. (2) In aceasta categorie se include: a) personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii. 28. programarea datelor de desfasurare si defalcarea corespunzatoare a tematicii de instruire este cea aprobata de angajator. f) lucrari de topire a bitumului sau asfaltului.

Responsabilitatile si autoritatea sunt cele incluse in fisele posturilor si sunt detaliate in cadrul procedurii. 27 lit.P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN . etc sunt asimilati vizitatorilor. INREGISTRARI conform Dispozitii generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta aprobate prin Ordinul MAI 712 din 2005 modificat si completat prin Ordinul MAI 786 din 2005 document intern intocmit: Serviciul extern de instruire si prevenire aprobat: angajator document intern intocmit: Serviciul extern de instruire si prevenire aprobat: angajator document intern intocmit: Serviciul extern de instruire si prevenire aprobat: angajator conform model prezentat in anexa Fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta Tematica Instruire . (4) Fisa de instruire colectiva este exemplar unic. documentare. 27 lit.Instructajul la locul de munca Programarea instruirii periodice Fisa de instruire colectiva . RESPONSABILITATE SI AUTORITATE Art. 30. (3) Reprezentantii organelor abilitate veniti in firma in cadrul actiunilor de control sunt asimilati vizitatorilor. .(1) Pentru persoanele aflate in firma altele dacat contractori sau “alți participanți la procesul de munca”. 31. (2) Tematica de instruire este: a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane prevazute la art. b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru categoriile de persoane prevazute la art. O copie a fisei de instruire se transmite catre angajatorul lucratorilor instruiti.RI . etc) si se arhiveaza impreuna cu acestea. nu este necesara instruirea in domeniul situatiilor de urgenta.PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 11 / 12 Art. c). (3) Instructajul prevazuta la alin. . a duratei si datei instruirii. cu indicarea materialului predat. (1) se consemneaza in fisa de instruire colectiva.Instruirea contractorilor . (2) Lucratorii delegati din partea unor firme si/sau unitati din exterior care sunt veniti pentru activitati de contractare.(1) Instructajul contractorilor se face de catre conducatorul locului de munca si are o durata de 1 ora.Instructajul introductiv general Tematica Instruire . 29. nota de constatare. . Instruirea vizitatorilor Art. consultanta. conform modelului prezentat in anexa. Aceste persoane vor fi insotite pe toata durata vizitei de conducatorul locului de munca sau de catre un lucrator numit de acesta. procesul verbal de receptie al lucrarilor. a) si b).ofertare. se anexeaza la documentele emise de contractor (contractul de prestari servicii.

P 06 Redactarea 1 Revizia 0 REGULAMENT INTERN .PROCEDURA: INSTRUIREA LUCRATORILOR Pagina 12 / 12 EVIDENTA DOCUMENTELOR Numar de exemplare: (cu valoare de original) Utilizare: Regim: Referinta: RI .P 02 Redactări și revizii ale documentului Redactarea 1 Revizia 0 Data 07.RI .2013 1 Intern Confidențial Registrul intern de evidentă a documentelor Nr. inregistrare: _______ din ______________ Observații Prima redactare Redactat: Aprobat: Serviciu Extern de Prevenire si Protectie Ciupinuc Ioan PF _______________________ _________________________ .02.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->