Sunteți pe pagina 1din 34

PROBLEME EXAMEN VARA 2012

Se consider baza de date Hotel care conine urmtoarele tabele: Clienti si Camere. Structura tabelelor este urmtoarea: CLIENTI Nume Text Numele clientului NR_Buletin Numeric Format din 6 caractere Serie_Buletin TEXT Format din doua litere mari NR_Camera Numeric Numarul camerei Cheia primara format din cmpurile: Serie_Buletin + Nr_Buletin CAMERE Numar_Camera Numeric Ocupat Yes/NO Pret Numeric De tip real cu trei zecimale Data ocuparii Date NR_Paturi Numeric Are numai valorile 1, 2 sau 3 Cheia Primar este format din cmpul Numar_Camera Se vor introduce 5 nregistrri n ambele tabele si se vor lega tabelele intre ele. 1. S se realizeze o interogare prin care este vizualizat numrul camerei n care este cazat un anumit client. Numele clientului este introdus de la tastatura intr-o fereastra cu parametrii. 2. S se realizeze o interogare care afieaz camerele ocupate de catre clientii care au aceeasi serie la numarul de buletin; 3. Sa se realizeze o interogare care afiseaza clientii care stau in camera cu pretul cel mai mare; 4. Sa se realizeze o interogare calculeaza pretul mediu al camerelor ocupate si total pret pentru camerele libere; 5. Sa se realizeze o interogare de tip tabel incrucisat care vizualizeaza pretul mediu al camerelor libere pe data calendaristica; 6. sa se realizeze o interogare care permite adaugarea de date in tabela CLIENTI; 7. Sa se realizeze un formular care contine trei obiecte textbox in care se citesc numerele A,B,C si un buton de comanda. Cand se face click pe acest buton se apeleaza un program prin care se verifica daca cele trei numere sunt in progresie aritmetica si in caz afirmativ se afiseaza mesajul Nr in progresie aritmetica in caz contrar Numerele nu sunt in progresie; 8. Sa se scrie un program VBA care calculeaza suma: E= 1+

1 1 1 + 2 + ... 2 unde n este un numar natural; 2 2 3 n

9. Sa se realizeze prin program tabelele CAMERE1 si CLIENTI1 cu aceeasi structura, cheia


primara si legatura dintre ele; 10. Sa se realizeze un program care calculeaza pretul mediu al camerelor cu numarul camerei mai mare decat o anumita valoare. Se consider baza de date Hotel care conine urmtoarele tabele: Clienti si Camere. Structura tabelelor este urmtoarea: CLIENTI Nume Text Numele clientului NR_Buletin Numeric Format din 6 caractere Serie_Buletin TEXT Format din doua litere mari NR_Camera Numeric Numarul camerei Cheia primara format din cmpurile: Serie_Buletin + Nr_Buletin

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


CAMERE Numar_Camera Numeric Ocupat Yes/NO Pret Numeric De tip real cu trei zecimale NR_Paturi Numeric Are numai valorile 1, 2 sau 3 Cheia Primar este format din cmpul Numar_Camera Se vor introduce 5 nregistrri n ambele tabele si se vor lega tabelele prin campuri cu date comune. 1. S se realizeze o interogare care afieaz camerele in care sunt cazati clentii a caror nume ncepe cu o anumit liter introdus intr-o fereastra cu parametrii; 2. S se realizeze o interogare care s afieze clienii care sunt cazai n camere cu numar de paturi mai mare decat numarul mediu de paturi. 3. Sa se realizeze o interogare care afiseaza clentii cazati in camerele cu cel mai mic pret; 4. Sa se realizeze o interogare prin care se modifica datele din tabela CAMERE; 5. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox in care se va introduce numarul camerei. Cand se face dublu click pe acest obiect se va activa o interogare prin care se va afisa pretul camerei si numele clientului cazat in respectiva camera; 6. Sa se realizeze un formular care contine un buton care apeleaza un program care calculeaza suma numerelor impare mai mici decat un numar N. Numarul N se va citi intrun obiect textbox; 7. Sa se relizeze un formular prin care se citesc trei valori numerice in obiecte textbox. Se considera un buton de comanda, in procedura sa on click se va scrie un program care determina daca cele trei valori numerice pot fi laturile unui triunghi. (a<=b+c si b<=a+c si c<=a+b); 8. Sa se realizeze prin program tabelele CAMERE1 si CLIENTI1 cu aceeasi structura, cheia primara si legatura dintre ele; 9. Sa se realizeze un program care calculeaza pretul mediu al camerelor cu numarul camerei cuprins intre doua valori. Se consider baza de date Hotel care conine urmtoarele tabele: Clienti si Camere. Structura tabelelor este urmtoarea: CLIENTI Nume Text Numele clientului NR_Buletin Numeric Format din 6 caractere Serie_Buletin TEXT Format din doua litere mari NR_Camera Numeric Numarul camerei Cheia primara format din cmpurile: Serie_Buletin + Nr_Buletin CAMERE Numar_Camera Numeric Ocupat Yes/NO Pret Numeric De tip real cu trei zecimale NR_Paturi Numeric Are numai valorile 1, 2 sau 3 Cheia Primar este format din cmpul Numar_Camera Se vor introduce 5 nregistrri n ambele tabele si se vor lega intre ele tabelele. 1. S se realizeze o interogare care calculeaza pretul mediu al camerelor cu doua paturi.; 2. S se realizeze o interogare prin care se vizualizeaza clienii cazai n camere cu dou paturi, si a caror nume are pe a treia pozitie o anumita litera; 3. Sa se realizeze o interogare care permite adaugarea datelor in tabela Clienti; 4. Sa se realizeze o interogare prin care se pot modifica datele din tabela Camere; 5. Sa se realizeze o interogare care afiseaza clientii care au pretul camerei mai mic decat pretul mediu al tuturo camerelor;

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


6. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox in care se va introduce Nr camerei. Cand se face dublu click pe acest obiect se va activa o interogare prin care se va afisa pretul respectivei camere. 7. Sa se realizeze un formular care contine un buton care apeleaza un program care calculeaza suma numerelor impare mai mici decat un numar N si mai mari decat numarul M. Numerele M si N se vor citi in obiecte textbox; 8. Sa se realize un program VBA care citeste un vector cu N elemente si afseaza valoarea minima a valorilor vectorului; 9. Sa se realizeze prin program tabelele CAMERE1 si CLIENTI1 cu aceeasi structura, cheia primara si legatura dintre ele; 10. Sa se realizeze un program care calculeaza pretul mediu al camerelor cu numarul camerei mai mare decat o anumita valoare. Se consider baza de date Hotel care conine urmtoarele tabele: Clienti si Camere. Structura tabelelor este urmtoarea: CLIENTI Nume Text Numele clientului NR_Buletin Numeric Format din 6 caractere Serie_Buletin TEXT Format din doua litere mari NR_Camera Numeric Numarul camerei Cheia primara format din cmpurile: Serie_Buletin + Nr_Buletin CAMERE Numar_Camera Numeric Ocupat Yes/NO Pret Numeric De tip real cu trei zecimale NR_Paturi Numeric Are numai valorile 1, 2 sau 3 Cheia Primar este format din cmpul Numar_Camera Se vor introduce 5 nregistrri n ambele tabele si se vor lega intre ele tabelele prin campuri cu date de acelasi fel. 1. S se realizeze o interogare n care sunt vizualizate cmpurile: Nume, Numar_Camera si NR_Paturi cu conditia: camerele sunt ocupate si pretul este cuprins intre doua valori ; 2. S se realizeze o interogare prin care se vizualizeaza pretul mediu al camerelor ocupate; 3. Sa se realizeze o interogare de actiune prin care se creaza o noua tabela ce contine datele despre camerele cu doua paturi; 4. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox in care se va introduce Nr de paturi. Cand se face dublu click pe acest obiect se va activa o interogare prin care se va afisa nr camerelor cu acelasi nr de paturi; 5. Sa se realizeze un formular care contine urmatoarele butoane: un buton prin care se apeleaza o intergare care creaza o tabelea noua in care se gasesc camerele ocupate, un buton prin care se apeleaza o interogare care permite modificarea datelor din tabela CAMERE, o interogare pin care se sterg datele din tabela camere; 6. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox si un buton de comanda. Daca se face click pe buton se va apela un program care calculeaza suma, produsul si media aritmetica a cifrelor numarului introdus in obiectul textbox. Numarul este format din patru cifre; 7. Sa se scrie un program VBA prin care se citesc 10 numere care pot fi pare sau impare. Sa se calculeze suma numerelor pare si produsul numerelor impare; 8. Sa se realizeze prin program tabelele CAMERE1 si CLIENTI1 cu aceeasi structura, cheia primara si legatura dintre ele; 9. Sa se realizeze un program care calculeaza numarul de camere libere si numarul de camere ocupate.

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


Se consider baza de date NHotel format din urmtoarele tabele: Nume_Hotel, Orase. Structura tabelelor este urmtoarea: HOTEL Nume_Hotel Text Numele hotelului Categoria Numeric Poate contine numai cifrele 1, 2 sau 3 Localitate Text Localitatea in care se gaseste hotelul Nr_Locuri Numeric Numarul de locuri din hotel Cheia primara este format din cmpurile Nume_Hotel si Localitate Orase Nume_Oras Text Numele orasului in care se gaseste hotelul Nume_Judet Text Format din doua caractere Numar_loc Numeric Numarul de locuitori al orasului Cheia primara format din cmpul Nume_Oras Se vor introduce maxim 5 inregistrari in tabele si se vor lega intre ele prin campuri cu date comune. 1. S se realizeze o interogare pentru vizualizarea: numelui, numrul de locuri, categoria unui anumit hotel. Numele hotelului este introdus de la tastatur intr-o fereastra cu parametrii. 2. S se realizeze o interogare care afieaz numele oraselor in care se gasesc hotelurile care au cea mai mare categorie; 3. Sa se realizeze o interogare care calculeaza numarul mediu de locuri in hotelurile dintr-o anumita localitate; 4. Sa se realizeze o interogare de tip tabel incrucisat care afiseaza numarul total de locuri din hoteluri pe orase; 5. S se realizeze un formular prin care sunt vizualizate datele din interogarea de la punctul 2 si 3 folosind butoane de comanda si macroinstructiuni; 6. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox in care se introduce numele unui oras si un buton de comanda care in procedura click contine o interogare prin care se vizualizeaza hotelurile din orasul introdus in obiectul textbox; 7. Sa se realizeze un formular care contine trei obiecte textbox in care se citesc numerele A,B,C si un buton de comanda. Cand se face click pe acest buton se apeleaza un program prin care se verifica daca cele trei numere sunt in progresie geometrica si in caz afirmativ se afiseaza mesajul Nr in progresie geometrica in caz contrar Numerele nu sunt in progresie; 8. Sa se scrie un programVBA care calculeaza suma: E=

1 2 n + + ... + unde n este un numar natural. 2 3 3 4 ( n + 1) (n + 2)

9. Sa se realizeze prin program tabelele HOTEL1 si ORASE1, cu aceeasi structura cu a celor din
problema, cheia primara si legatura dintre ele; 10. Sa se realizeze un program VBA, care calculeaza numarul de locuri al hotelurilor dintr-un anumit oras

Se consider baza de date NHotel format din urmtoarele tabele: Nume_Hotel, Orase. Structura tabelelor este urmtoarea: HOTEL Nume_Hotel Text Numele hotelului Categoria Numeric Poate contine numai cifrele 1, 2 sau 3 Localitate Text Localitatea in care se gaseste hotelul Nr_Locuri Numeric Numarul de locuri din hotel Cheia primara este format din cmpurile Nume_Hotel si Localitate Orase Nume_Oras Text Numele orasului in care se gaseste hotelul Nume_Judet Text Format din doua caractere Numar_loc Numeric Numarul de locuitori al orasului Cheia primara format din cmpul Nume_Oras

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


Se vor introduce maxim 5 inregistrari in tabele si se vor lega intre ele.

1. S se realizeze o interogare care afieaz hotelurile din localitatea cu cel mai mare numar de
locuitori;

2. S se realizeze o interogare care afieaz judetul in care se gaseste hotelul cu cel mai mic numar
de locuri;

3. Sa se realizeze o interogare de actiune prin care se poate sterge o inregistrare din tabela
HOTEL; 4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza hotelurile din localitatile care au numarul de locuitori cuprins intre doua valori; 5. Sa se realizeze o interogare care afiseaza numarul total al locuitorilor din orase pe judete. 6. Sa se realizeze o interogare care realizeaza un clasament al numarului de locuitori pe judete; 7. Sa se realizeze un formular care contine un un obiect textbox in care se va introduce un numar. Daca se apasa pe tasta enter pozitionat fiind pe acest obiect se va apela un program prin care se va calcula suma divizorilor acestui numar; 8. Sa se scrie un program VBA care citeste doua numere naturale si calculeaza suma numerelor prime cuprinse intre aceste doua numere. 9. Sa se realizeze prin program tabelele HOTEL1 si ORASE1, cu aceeasi structura cu a celor din problema, cheia primara si legatura dintre ele; 10. Sa se realizeze un program VBA, care calculeaza numarul de locuri al hotelurilor care au o anumita clasificare

Se consider baza de date NHotel format din urmtoarele tabele: Nume_Hotel, Orase. Structura tabelelor este urmtoarea: HOTEL Nume_Hotel Text Numele hotelului Categoria Numeric Poate contine numai cifrele 1, 2 sau 3 Localitate Text Localitatea in care se gaseste hotelul Nr_Locuri Numeric Numarul de locuri din hotel Cheia primara este format din cmpurile Nume_Hotel si Localitate Orase Nume_Oras Text Numele orasului in care se gaseste hotelul Nume_Judet Text Format din doua caractere Numar_locuitori Numeric Numarul de locuitori al orasului Cheia primara format din cmpul Nume_Oras Se vor introduce maxim 5 inregistrari in tabele si se vor lega tabelele intre ele. 1. S se realizeze o interogare prin care sunt vizualizate informaiile referitoare la numele unui anumit hotel, dintr-un anumit ora. Numele hotelului i al oraului este introdus de la tastatur intr-o fereastra cu parametrii; 2. S se realizeze o interogare de aciune prin care este realizat o nou tabel care conine numele hotelurilor dintr-un anumit jude. Numele judeului este introdus de la tastatur intr-o fereastra. 3. Sa se realizeze o interogare care realizeaza suma numarului de locuitori al oraselor dintr-un anumit judet; 4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza orasele din judetele care au numarul de locuitori mai mare decat numarul mediu de locuitori; 5. Sa se realizeze o interogare care afiseaza cate orase au numarul de locuitori mai mic decat o anumita valoare; 6. Sa se realizeze un formular care contine un un obiect textbox in care se va introduce un numar. Daca se face dublu click pe acest obiect se va apela un program prin care se va calcula produsul divizorilor acestui numar;

PROBLEME EXAMEN VARA 2012 7. Sa se realizeze un program VBA care citeste o succesiune de cifre binare dintre care primul este 1, care reprezinta un numar in baza 2, si-l converteste in baza 10. Exemplu 1011 = 23 + 21 + 20 = 11 8. Sa se realizeze prin program tabelele HOTEL1 si ORASE1, cu aceeasi structura cu a celor din
problema, cheia primara si legatura dintre ele; 9. Sa se realizeze un program VBA, care calculeaza numarul de locuitori al oraselor dintr-un anumit judet.

Se consider baza de date NHotel format din urmtoarele tabele: Nume_Hotel, Orase. Structura tabelelor este urmtoarea: HOTEL Nume_Hotel Text Numele hotelului Categoria Numeric Poate contine numai cifrele 1, 2 sau 3 Localitate Text Localitatea in care se gaseste hotelul Nr_Locuri Numeric Numarul de locuri din hotel Cheia primara este format din cmpurile Nume_Hotel si Localitate Orase Nume_Oras Text Numele orasului in care se gaseste hotelul Nume_Judet Text Format din doua caractere Numar_loc Numeric Numarul de locuitori al orasului Cheia primara format din cmpul Nume_Oras Se vor introduce maxim 5 inregistrari in tabele si se vor lega intre ele tabelele. 1. S se realizeze o interogare de aciune prin care se introduc inregistrri noi n tabela Nhotel; 2. S se realizeze o interogare de aciune prin care se creaz o tabel nou n care sunt memorate informaiile despre hotelurile de o anumit categorie. 3. Sa se realizeze o interogare prin care se vizualizeaza hotelurile din orasele cu cel mai mic numar de locuitori; 4. Sa se realizeze un formular care contine butoane care apeleaza interogari prin care se realizeaza operatiile fundamentale pentru tabela HOTEL; 5. Sa se realizeze o interogare tabel incrucisat care vizualizeaza pe linie hotelurile iar pe coloane localitatile si nr de locuri; 6. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox in care se va introduce numarul de locuitori si un buton de comanda care in metoda click contine o interogare prin care se se vor afisa hotelurile din orasele cu numarul de locuitori tastat. 7. Se considera un formular care permite introducerea unui text intr-un obiect textbox. Daca se face dublu click pe acest obiect se va afisa textul in ordine inversa; 8. Sa se scrie un program VBA care calculeaza suma divizorilor primi ai unui numar natural N. 9. Sa se realizeze prin program tabelele HOTEL1 si ORASE1, cu aceeasi structura cu a celor din problema, cheia primara si legatura dintre ele; 10. Sa se realizeze un program VBA, care calculeaza numarul mediu de locuri al hotelurilor dintrun anumit oras

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


Se consider o agenie de turism care organizeaz diferite activiti n ar i strintate. Baza de date se numete Turism i conine urmtoarele tabele: Clieni, ExIntern, ExExtern. Structura tabelelor este urmtoarea: CLIENTI Cod_Client Numeric Codul clientului Nume_Client Text Numele clientului Cod_Excursie Text Codul excursiei. Pentru excursii interne are pe prima pozitie litera I, pentru excursii externe are pe prima pozitie litera E Cheia primar este format din cmpul Cod_Client EXINTERN Cod_Excursie Text Codul excursiilor interne Destinatie Text Data_Excursie Date/Time Data excursiei Pret Numeric Camp numeric cu doua zecimale Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie EXEXTERN Cod_Excursie Text Codul excursiei externe Destinatie Text Data_Excursie Date/Time Data excursiei Pret Numeric Camp numeric cu doua zecimale Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie Se vor introduce maxim 5 inregistrari in tabele, se vor lega intre ele tabelele 1. S se realizeze o interogare care afiseaza numele persoanelor participante la excursii interne cu pretul cuprins intre doua valori. Se va afisa numele clientului, destinaia excursiei interne, pretul excursiei si data excursiei. 2. S se realizeze o interogare care afiseaza clientii inscrisi la excursia interna cu cel mai mare pret. Se va folosi funcia agregat MAX; 3. Sa se realizeze o interogare prin care se vor afisa clientii participanti la excursiile externe care au pretul mai mare decat pretul mediu al excursiilor externe; 4. Sa se realizeze un formular care contine butoane care apeleaza interogari prin care se realizeaza operatiile fundamentale pentru tabela clienti; 5. Sa se realizeze macroinstructiuni prin care: se poate aplica un filtru tabelei Exextern prin care se vizualizeaza excursiile care au data excursiei egala cu data curenta, se pot deschide concomitent cele trei tabele pentru vizualizare; 6. Sa se realizeze un formular in care se vizualizeaza datele din tabela EXINTERN si calculeaza intr-un obiect listbox pretul cu TVA. TVA-ul este 19%; 7. Sa se realizeze un formular care permite introducerea intr-un obiect textbox a unui numar natural. La apasarea tastei enter se va apela un program care va calcula din cate cifre este format numarul si le va afisa intr-un alt obiect textbox; 8. Sa se scrie un programVBA care calculeaza produsul divizorilor primi ai unui numar natural N oarecare; 9. Sa se realizeze prin program tabelele CLIENTI1 si EXINTERN1, cu aceeasi structura cu a celor din problema, cheia primara si legatura dintre ele; 10. Sa se realizeze un program VBA, care calculeaza costul mediu al excursiilor interne.

Se consider o agenie de turism care organizeaz diferite activiti n ar i strintate. Baza de date se numete Turism i conine urmtoarele tabele: Clieni, ExIntern, ExExtern. Structura tabelelor este urmtoarea:

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


CLIENTI Cod_Client Nume_Client Cod_Excursie Codul clientului Numele clientului Codul excursiei. Pentru excursii interne are pe prima pozitie litera I, pentru excursii externe are pe prima pozitie litera E Cheia primar este format din cmpul Cod_Client EXINTERN Cod_Excursie Text Codul excursiilor interne Destinatie Text Data_Excursie Date/Time Data excursiei Pret Numeric Camp numeric cu doua zecimale Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie EXEXTERN Cod_Excursie Text Codul excursiei externe Destinatie Text Data_Excursie Date/Time Data excursiei Pret Numeric Camp numeric cu doua zecimale Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie Se vor introduce maxim 5 inregistrari in tabele si se vor lega acestea intre ele 1. S se realizeze o interogare care afieaz numele persoanelor participante la excursii externe. Se va afia numele clientului, numele excursiei externe i data excursiei; 2. Sa se realizeze o interogare care afiseaza excursiile interne din acelasi an; 3. Sa se realizeze o interogare care afiseaza un clasament descrescator al sumelor incasate la excursiile interne; 4. S se realizeze o interogare care afieaz clienii nscrii la excursia intern cu cel mai mic pret; 5. Sa se realizeze o interogare tabel incrucisat care vizualizeaza destinatia excursiilor interne pe luni calendaristice si pretul mediu al acestora; 6. Se va realiza un formular prin care se vor vizualiza datele din tabela Exextern executand click pe un buton de comanda. Formularul va contine un buton prin care se va apela interogarea de la punctul 2 si un buton prin care se va termina aplicatia. Se vor folosi macroinstructiuni; 7. Sa se realizeze un formular care preia in obiecte text box numitorul si numaratorul unei fractii. Intr-un alt obiect textbox citeste un numar oarecare. Daca se apasa pe tasta enter, dupa tastarea numarului se verifica daca numarul simplifica fractia. Sa se afiseze fractia simplificata intr-un alt obiect textbox; 8. sa se scrie un program VBA care testeaza daca un an este bisect sau nu. Anul bisect este acela care fie este divizibil cu 4 si nu este divizibil cu 100, fie este divizibil cu 400; 9. Sa se realizeze prin program tabelele CLIENTI1 si EXINTERN1, cu aceeasi structura cu a celor din problema, cheia primara si legatura dintre ele; 10. Sa se realizeze un program VBA, care calculeaza costul mediu al excursiilor externe. Se consider o agenie de turism care organizeaz diferite activiti n ar i strintate. Baza de date se numete Turism i conine urmtoarele tabele: Clieni, ExIntern, ExExtern. Structura tabelelor este urmtoarea: CLIENTI Cod_Client Numeric Codul clientului Nume_Client Text Numele clientului Cod_Excursie Text Codul excursiei. Pentru excursii interne are pe prima pozitie litera I, pentru excursii externe are pe prima pozitie litera E Cheia primar este format din cmpul Cod_Client EXINTERN Cod_Excursie Text Codul excursiilor interne Numeric Text Text

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


Destinatie Text Data_Excursie Date/Time Data excursiei Pret Numeric Camp numeric cu doua zecimale Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie EXEXTERN Cod_Excursie Text Codul excursiei externe Destinatie Text Data_Excursie Date/Time Data excursiei Pret Numeric Camp numeric cu doua zecimale Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie Se vor introduce maxim 5 inregistrari in tabele si se vor lega intre ele. 1. S se realizeze o interogare care afieaz toate excursiile interne i externe care au loc ntr-o anumit lun; 2. S se realizeze o interogare care afieaz toate excursiile interne care au o anumit destinaie si au diferenta dintre data curenta si data excursiei mai mare decat 2 luni. 3. Sa se realizeze o interogare tabel incrucisat care vizualizeaza destinatia excursiilor externe pe luni calendaristice si pretul total in cazul excursiilor cu aceeasi destinatie; 4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza un clasament crescator al sumelor incasate la excursiile externe; 5. Sa se realizeze un formular care permite realizarea operatiilor de adaugare, modificare, stergere de date in tabela Clienti. Se vor folosi butoane de comanda; 6. Sa se realizeze o macroinstructiune prin care se vor deschide tabelele bazei de date in ferestre pozitionate diferit pe ecran. Inainte de deschiderea fisierelor se va transmite un mesaj. 7. Sa se realizeze un formular care permite introducerea unui text intr-un obiect textbox. Daca se apasa pe tasta enter, dupa introducerea textului se va apela un program care calculeaza numarul de vocale si procentul pe care-l reprezinta vocalele in cadrul textului; 8. Sa se scrie un program VBA care citeste un vector de 10 elemente, il afiseaza in fereastra Immediate Window determina elementul maxim si il afiseaza si face media aritmetica a elementelor vectorului si o afiseaza. 9. Sa se realizeze prin program tabelele CLIENTI1 si EXINTERN1, cu aceeasi structura cu a celor din problema, cheia primara si legatura dintre ele; 10. Sa se realizeze un program VBA, care calculeaza costul total al excursiilor externe.

Se consider o agenie de turism care organizeaz diferite activiti n ar i strintate. Baza de date se numete Turism i conine urmtoarele tabele: Clieni, ExIntern, ExExtern. Structura tabelelor este urmtoarea: CLIENTI Cod_Client Nume_Client Cod_Excursie Codul clientului Numele clientului Codul excursiei. Pentru excursii interne are pe prima pozitie litera I, pentru excursii externe are pe prima pozitie litera E Cheia primar este format din cmpul Cod_Client EXINTERN Cod_Excursie Text Codul excursiilor interne Destinatie Text Data_Excursie Date/Time Data excursiei Pret Numeric Camp numeric cu doua zecimale Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie EXEXTERN Cod_Excursie Text Codul excursiei externe Numeric Text Text

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


Destinatie Text Data_Excursie Date/Time Data excursiei Pret Numeric Camp numeric cu doua zecimale Cheia primar este format din cmpul Cod_Excursie 1. S se realizeze o interogare care afieaz persoanele participante la o excursie intern a crei nume ncepe cu o anumit liter; 2. S se realizeze o interogare care afieaz numrul de persoane nscrise la o excursie care are un anumit cod; 3. Sa se realizeze o interogare care afiseaza un clasament descrescator al sumelor incasate la excursiile interne; 4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza numarul de paricipanti la o anumit excursie interna; 5. Sa se realizeze o interogare tabel incrucisat care vizualizeaza destinatia excursiilor externe pe luni calendaristice si pretul acestora; 6. S se realizeze un formular prin care sunt afiate datele din tabelele Clieni i Exextern, folosind un buton de comanda si macroinstructiuni. Formularul va conine un buton prin care se va afia interogarea de la punctul 2 printr-o macroinstructiune; 7. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza pretul total al excursiilor interne si externe; 8. Sa se realizeze un formular prin care intr-un obiect textbox se va tasta data excursiei. In formular exista un buton de comanda. In metoda click a acestuia se va scrie o interogare prin care se vor afisa toti clientii participanti la excursii interne in data calendaristica tastata. 9. Sa se realizeze un program VBA care afiseaza toate tripletele de numere pitagorice dintr-un interval dat. Numarul este pitagoric daca a2 = b2 + c2

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse, Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur: Produse Nr_prod Numeric Numarul produsului Nume_Prod Text Numele produsului Pret_Prod Numeric Numeric cu trei zecimale Cantitate_prod Numeric Format din 6 caractere numerice sau spatiu Cheia primar este format din cmpul Nr_prod Comenzi: Cod_Client Numeric Codul clientului Nr_prod Numeric Numarul produsului Cod_Cda Numeric Achitat yes/no Data_Cda Date/Time Egala cu data curenta Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda. Clieni Cod_Client Numeric Codul clientului Nume_Client Text Adresa Text Judet Text Numele judetului format din doua caractere Nr Telef Text Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru numar Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa. Se vor introduce maximum 5 inregistrari in tabele si se vor lega intre ele. 1. S se realizeze o interogare prin care s se vizualizeze produsele comandate de un anumit client;

PROBLEME EXAMEN VARA 2012 2. S se realizeze o interogare prin care s se vizualizeze clientul care are comanda cu valoarea
cea mai mare. Valoarea este egal cu produsul dintre cantitate i pre. Se va folosi funcia agregat Max; 3. Sa se realizeze o interoare care afiseaza clientii care au comandat produse care au pretul mai mare decat pretul mediu al produselor; 4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza descrescator, valoarea produselor de pe facturile achitate; 5. sa se realizeze o interogare care calculeazq numarul de produse comandate de clientii dintr-un anumit judet; 6. Sa se realizeze un formular care contine butoane de comanda care vor apela interogari ce permit realizarea operatiilor fundamentale pentru tabela PRODUSE; 7. Sa se realizeze un formular care permite introducerea numelui judetului. Daca se face dublu click pe obiectul in care se introduce numele judetului, se va activa o interogare prin care se vor afisa produsele comandate de catre clientii din judetul respectiv; 8. Sa se realizeze un formular prin care se afiseaza datele din tabela produse, calculeaza valoarea acestora (pret*cantitate) si o afiseaza intr-un obiect textbox; 9. Sa se scrie un program VBA care va afisa toate descompunerile in suma de doua numere prime a tuturor numerelor pare dintr-un interval dat [a,b] cu 6<=a<b; 10. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza pretul mediu al produselor cu Nr_prod mai mare decat o anumita valoare.

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse, Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur: Produse Nr_prod Numeric Numarul produsului Nume_Prod Text Numele produsului Pret_Prod Numeric Numeric cu trei zecimale Cantitate_prod Numeric Format din 6 caractere numerice sau spatiu Cheia primar este format din cmpul Nr_prod Comenzi: Cod_Client Numeric Codul clientului Nr_prod Numeric Numarul produsului Cod_Cda Numeric Achitat yes/no Data_Cda Date/Time Egala cu data curenta Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda. Clieni Cod_Client Numeric Codul clientului Nume_Client Text Adresa Text Judet Text Numele judetului de domiciliu format din doua caractere Nr Telef Text Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru numar Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa. Se vor introduce maximum 5 inregistrari in tabele si se vor lega intre ele 1. S se realizeze o interogare care calculeaz valoarea medie a produselor comandate care au data comenzi mai mic dect data curent; 2. S se realizeze o interogare care vizualizeaz suma valorilor comenzilor achitate. Valoarea este egal cu produsul dintre cantitate i pre. 3. Sa se realizeze o interogare tabel incrucisat care permite vizualizarea comenzilor (Cod_cda) pe data calendaristica (Data_cda);

PROBLEME EXAMEN VARA 2012 4. Sa se realizeze o interogare care calculeaza pretul mediu al produselor comandate de clienti
grupate pe judetul de domiciliu al clientului; 5. Sa se realizeze un formular care contine butoane de comanda care vor apela interogari ce permit realizarea operatiilor fundamentale pentru tabela CLIENTI; 6. Sa se realizeze un formular care contine butoane pentru: apelul interogarilor de la punctele 1, 2, 3 precum si pentru sfarsitul aplicatiei folosind macroinstructiuni; 7. Sa se realizeze un formular care vizualizeaza datele din tabela Produse intr-un obiect de tip LIST. Formularul contine un buton de comanda care activeaza o interogare ce afiseaza in fereastra Immediate Window datele selectate intr-o linie a obiectului list; 8. Realizati un formular care permite introducera unui numar intr-un obiect textbox. Sa se scrie un program Visual Basic care calculeaza toate numerele pitagorice pana la numarul dat si le afiseaza in obiecte textbox care initial sunt invizible; 9. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza pretul mediu al produselor cu Nr_prod mai mic decat o anumita valoare.

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse, Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur: Produse Nr_prod Numeric Numarul produsului Nume_Prod Text Numele produsului Pret_Prod Numeric Numeric cu trei zecimale Cantitate_prod Numeric Format din 6 caractere numerice sau spatiu Cheia primar este format din cmpul Nr_prod Comenzi: Cod_Client Numeric Codul clientului Nr_prod Numeric Numarul produsului Cod_Cda Numeric Achitat yes/no Data_Cda Date/Time Egala cu data curenta Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda. Clieni Cod_Client Numeric Codul clientului Nume_Client Text Adresa Text Judet Text Numele judetului format din doua caractere Nr Telef Text Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru numar Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa. Se vor introduce maximum 5 inregistrari in tabele si se vor lega tabelele intre ele. 1. S realizeze o interogare prin care se vizualizeaz clientul care a comandat produsul, cu preul cel mai mare; 2. S se realizeze o interogare care afieaz preul mediu al produselor comandate ntr-o anumit zi. Valoarea este egal cu produsul dintre cantitate i pre; 3. Sa se realizeze o interogare care vizualizea produsele care apar pe facturile care au data comenzii mai mica cu un anumit numar de luni decat data curenta; 4. Sa se realizeze o interogare de tip tabel incrucisat care afiseaza pretul mediu al produselor pe facturile achitate; 5. Sa se realizeze un formular care contine butoane de comanda pentru vizualizarea formularului creat la punctul 3 si a interogarilor de la punctele 1 si 2 folosind macroinstructiuni;

PROBLEME EXAMEN VARA 2012 6. Sa se realizeze un formular care permite vizualizarea campului pret din tabela PRODUSE intrun obiect textbox si contine un buton de comanda pentru deplasare inainte printre inregistrarile tabelei. Formularul contine doua butoane optiune care in momentul in care sunt bifate vizualizeaza doua obiecte textbox in care se vor introduce valori numerice. In formular mai exista un obiect textbox cu numele rezultat care in momentul in care se face click pe el afiseaza suma celorlalte trei obiecte textbox 7. Sa se realizeze un formular prin care se citesc trei valori numerice A, B, C. Formularul contine un buton de comanda care testeaza daca cele trei numere pot fi laturile unui triunghi: A<B+C si B<A+C si C<A+B. In caz afirmativ va aparea intr-un obiect text box mesajul, Numerele pot fi laturile unui triunghi altfel Numerele nu pot fi laturile unui triunghi; 8. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza pretul total al produselor cu Nr_prod cuprins intre doua valori.

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse, Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur: Produse Nr_prod Numeric Numarul produsului Nume_Prod Text Numele produsului Pret_Prod Numeric Numeric cu trei zecimale Cantitate_prod Numeric Format din 6 caractere numerice sau spatiu Cheia primar este format din cmpul Nr_prod Comenzi: Cod_Client Numeric Codul clientului Nr_prod Numeric Numarul produsului Cod_Cda Numeric Achitat yes/no Data_Cda Date/Time Egala cu data curenta Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda. Clieni Cod_Client Numeric Codul clientului Nume_Client Text Adresa Text Judet Text Numele judetului format din doua caractere Nr Telef Text Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru numar Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa. Se vor introduce maximum 5 inregistrare in tabele si se vor lega tabelel intre ele. 1. S se realizeze o interogare care afieaz numele i adresa clientului care a comandat un anumit produs cu un anumit pret si aflat intr-o anumita cantitate. Numele produsului este introdus de la tastatur; 2. S se realizeze o interogare care afieaz numele produselor care ncep cu o anumit liter si au pretul cuprins intre doua valori; 3. Sa se realizeze o interogare care creaza o tabela noua in care se gasesc produsele comandate de un anumit client si data comenzii este mai mica decat data curenta cu 7 zile; 4. Sa se realizeze o interogare care permite introducerea unei inregistrari noi in tabela Clienti din ferestre cu parametrii; 5. S se realizeze un formular care contine un buton de comanda care in procedura OnClick contine o interogare care afiseaza comenzile achitate; 6. Sa se realizeze o interogare care vizualizea produsele care apar pe facturile care au data comenzii mai mica cu un anumit numar de zile decat data curenta;

PROBLEME EXAMEN VARA 2012 7. Sa se realizeze un formular prin care se citeste un numar de patru cifre. Procedura dublu click
a obiectului in care se citeste numarul verifica daca numarul este identic cu numarul citit de la sfarsit la inceput. (De exemplu numarul 1991); 8. Sa se realizeze prin program tabelele PRODUSE1 si COMENZI1, cu aceeasi structura cu a celor din problema, cheia primara si legatura dintre ele; Se consider baza de date Raport_cercetare format din 2 tabele : Facultati i Activitate ce au urmtoarea structur : Faculti Nr_crt Numeric Nume_oras Sir de caractere Den_Facult Sir de caractere Nr_cadre Numeric Cheia primara este cmpul den_facult Activitate Facult Sir de caractere Denumirea facultatii format din 20 caractere mari Numele autorilor din litere mari Denumirea cartilor publicate Numrul de contracte Denumirea orasului Denumirea facultatii Numrul de cadre didactice

Cadre_didactice Sir de caractere Publicatii Sir de caractere Contr_cercet Numeric Cheia primara este formata din cmpurile facult i autori Se vor introduce maxim cinci inregistrari in fisier.

1. S se realizeze un formular ce permite vizualizarea datelor din cele 2 tabele i un buton de comanda Verificare care apeleaza o interogare ce permite vizualizarea autorilor si publicaiilor acestora in functie de denumirea facultatii ce va fi introdusa de la tastatura, intr-o fereastra cu parametrii; 2. Sa se realizeze o interogare care are cel mai mare numar de contracte; 3. Sa se realizeze o interogare care vizualizeaza facultatile care au un numar de cadre didactice mai mare decat numarul mediu de cadre didactice pe facultati; 4. Acelasi formular contine un buton de comanda Nume_ora care va apela o interogare care afieaz cadrele didactice de la facultatile dintr-un oras, precum si publicatiile si contractele acestora. Numele orasului se va introduce intr-un obiect textbox existent in formular; 5. Sa se realizeze o interogare care afiseaza cadrele didactice de la facultatea cu numarul cel mai mare de cadre didactice; 6. Sa se realizeze un formular care contine un buton de comanda ce permite vizualizarea concomitenta a celor doua tabele in modul Read Only folosind macrocomenzi; 7. Se va realiza o interogare Crosstab, care va afisa cadrele didactice grupate pe facultati; 8. Sa se scrie un program in Visual Basic care determina suma primelor N numere naturale divizibile cu 7. Numarul N se va prelua intr-un obiect textbox dintr-un formular. Suma numerelor divizibile cu sapte se va afisa intr-un alt obiect textbox din formular; 9. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza numarul total de cadre didactice; 10. Sa se realizeze prin program tabelele FACULTATI1 si ACTIVITATE1, cu aceeasi structura cu a celor din problema, cheia primara si legatura dintre ele. Se consider baze de date Marketing ce conine tabelele MACROMEDIUL, MICROMEDIUL, FORTE_INTERNE. Structura acestor tabele este urmtoarea : Macromediul Mediul_soc Sir de caractere Mediul social Mediul_ec Sir de caractere Mediul economic

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


Firma_macro Sir de caractere Numele firmei Mediul_cultural Sir de caractere Mediul cultural Cheia primara este formata din cmpul mediul economic Micromediul extern Furnizori Sir de caractere Clienti Sir de caractere Intermediari Sir de caractere Firma_micro Sir de caractere Cheia primara este formata din campurile Clieni si Firma Forte_interne Nume_firma Sir de caractere Numele firmei Resurse Sir de caractere Resurse umane Sit_financ Numeric Situaia financiar Cheia primara este formata din campul Nume_firma si Sit_financ

Se vor lega intre ele cele trei tabele ; 1. S se construiasc formularul din figura urmatoare. 2. Sa se realizeze o interogare cae afiseaza Firma_macro cu cea mai buna situatie financiara; 3. Sa se realizeze o interogare prin care se afiseaza firmele_micro care au situatia financiara mai buna decat media situatiei financiare a tuturor firmelor; 4. Butonul Mediul intern va activa o interogare care s afieze toi furnizorii, resursele umane si situatia financiara a unui anumit client introdus de la tastatur intr-o fereastra cu parametrii; 5. Pentru butonul Micromediul extern sa se realizeze o interogare care afiseaza clientii unei firme ce are pe a patra pozitie a numelui firmei o anumita litera si are o anumita situatie financiara. Pentru butonul Iesire se va inchide formularul; 6. Pentru butonul de comanda Macromediul extern s se activeze un nou formular care permite realizarea actiunilor de modificare, adaugare si stergere de date folosind cod program VBA pentru tabela cu numele identic cu al butonului; 7. Sa se realizeze un formular care permite citirea unui numar format din noua cifre. Sa se calculeze suma cifrelor pare si produsul cifrelor impare ale numarului si sa se afiseze; 8. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza raportul elementelor de rang par si impar dintr-un vector cu 10 elemente.

Se consider baza de date GLOB cu tabelele CONTINENTE SI TARI ce au urmtoarea structur: Continente Nume Sir de caractere Denumire continent Se vor afisa litera mari Suprafa Numeric Suprafata Camp numeric de 10 caractere Nr_loc Numeric Numrul de locuitori Cmp numeric de 6 caractere Cheia primara este campul Nume

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


Tri Nume_continent Numr_loc Nume_tari Supraf Sir de caractere Numeric Sir de caractere Numeric Denumire continent Numr de locuitori Denumire tri Suprafata Se vor afisa litera mari Cmp numeric de 6 caractere Se vor afisa litera mari Camp numeric de 10 caractere dintre care doua zecimale

Forme_ref Sir de caractere Forme de relief Orase Sir de caractere Denumire orase Se vor afisa litera mari Cheia primara este formata din campul Nume_tri 1. Se vor lega intre ele cele doua tabele. 2. Se va realiza o interogare care afiseaza tarile din continentele a caror nume incepe cu o anumita litera si au suprafata cuprinsa intre doua valori; 3. S se realizeze un formular ce conine 3 pagini (obiect Tab Control); a. n prima pagina exista un buton care apeleaza o intrerogare, n care sunt vizualizate cmpurile: Nume_continent, Nume_tri, Orae n ordinea alfabetic a denumirii trii grupate pe continente. b. in pagina a doua va exista un buton care afiseaza tarile care au numarul de locuitori mai mare decat media numarului de locuitori al tuturor tarilor; c. in pagina a treia vor exista butoane de comanda care vor apela interogari care executa operatiile fundamentale pentru tabela TARI;

4. Sa se realizeze realizeze un formular in care exista un obiect textbox in care se va tasta numele unei tari. Cand se apasa pe tasta enter se va apela o interogare in care se vor afisa toate campurle din cele doua tabele referitoare la numele tari tastate; 5. Sa se scrie un program in Visual Basic care determina suma primelor N numere naturale divizibile cu 3. Numarul N se va prelua intr-un obiect textbox dintr-un formular. Suma numerelor divizibile cu cinci se va afisa intr-un alt obiect textbox din formular; 6. Sa se realizeze un program VBA prin care sa se construiasca un vector care are suma cifrelor sale egala cu 10 numerele se gasesc in intervalul N1 si N2, unde N1 si N2 sunt numere naturale. Elementele vectorului se vor afisa in fereastra Immediate Window; 7. Sa se realizeze prin program Tabelele TARI1 si Continente1 cu aceeasi structura cu a tabelellor din problema, cu aceeasi cheie primara si cu legatura dintre ele.

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse, Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur: Produse Nr_prod Numeric Numarul produsului Nume_Prod Text Numele produsuluiS Pret_Prod Numeric Numeric cu trei zecimale Cantitate_prod Numeric Format din 6 caractere numerice sau spatiu Cheia primar este format din cmpul Nr_prod

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


Comenzi: Cod_Client Numeric Codul clientului Nr_prod Numeric Numarul produsului Cod_Cda Numeric Achitat yes/no Data_Cda Date/Time Data comenzii Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda. Clieni Cod_Client Numeric Codul clientului Nume_Client Text Adresa Text Judet Text Numele judetului format din doua caractere Nr Telef Text Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru numar Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa. Se vor introduce maximum 5 inregistrare in tabele si se vor lega intre ele prin campuri cu date comune. 1. S se realizeze o interogare care afieaz valoarea medie a facturilor neachitate; 2. S se realizeze o interogare care afieaz numele produselor comandate ntr-o anumita data calendaristica; 3. Sa se realizeze o interogare tabel incrucisat prin care se vizualizeaza clientii pe judete si valoarea produsului (pret*cantitate) ; 4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza numarul comenzilor dintr-o anumita zi. Data se va introduce intr-o fereastra cu parametrii; 5. Sa se realizeze o interogare prin care se pretul mediu al produselor de pe comenzi grupate dupa data calendaristica; 6. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox si un buton de comanda. In obiectul textbox se va tasta numele clientului. Butonul de comanda va apela interogarea ce va afisa produsele comandate de respectivul client. Interogarea se gseste in baza de date si va folosi obiectul textbox in care s-a introdus numele clientului; 7. Sa se realizeze un formular prin care se tasteaza intr-un obiect textbox prefixul unui numar de telefon. In formular exista un buton de comanda, cand se face click pe acest buton se afiseaza produsele comandate de catre clientii cu acelasi prefix la numarul de telefon; 8. Sa se realizeze un program VBA care citeste elementele unui vector. Daca se taseaza litera S va calcula suma dintre ultimul si primul element al vectorului, daca se tasteaza I se va calcula produsul dintre al doilea element al vectorului si elementul aflat pe pozitia din mijloc a vectorului; 9. Sa se scrie un program VBA care permite realizarea operatiilor fundamentale asupra tabelei CLIENTI.

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse, Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur: Produse Nr_prod Numeric Numarul produsului Nume_Prod Text Numele produsuluiS Pret_Prod Numeric Numeric cu trei zecimale Cantitate_prod Numeric Format din 6 caractere numerice sau spatiu Cheia primar este format din cmpul Nr_prod Comenzi: Cod_Client Numeric Codul clientului Nr_prod Numeric Numarul produsului

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


Cod_Cda Numeric Achitat yes/no Data_Cda Date/Time Data comenzii Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda. Clieni Cod_Client Numeric Codul clientului Nume_Client Text Adresa Text Judet Text Numele judetului format din doua caractere Nr Telef Text Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru numar Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa. Se vor introduce maximum 5 inregistrari in tabele si se vor lega intre ele 1. S se realizeze o interogare care afieaz cantitatea total dintr-un anumit produs, comandat ntr-o zi. Se va folosi funcia agregat SUM. 2. S se realizeze o interogare care afieaz valoarea produselor comandate de un client care are un anumit prefix la numarul de telefon. Valoare=Cant_Prod*Pret_Prod 3. Sa se realizeze o interogare prin care se pot introduce date in tabela Produse folosind ferestre cu parametrii; 4. Sa se realizeze un formular care permite vizualizarea comenzilor achitate; 5. Sa se realizeze un formular care permite apelarea interogarii si a formularului create la punctul 3 si 4. 6. Realizati un formular care preia intr-un obiect textbox numele judetului. Daca se apasa tasta enter dupa tastarea numelui judetului se va activa o interogare in care se afiseaza produsele comandate de catre clientii din acel judet; 7. Scrieti un program VBA prin care cititi un vector de 10 elemente. Daca tastati literele MA se va calcula media aritmetica a elementelor vectorului, daca se tasteaza MG se va calcula media geometrica a elementelor vectorului; 8. Scrieti un program VBA prin care creati tabelel CLIENTI1 si COMENZI1 si legatura intre ele. Tabelele au aceeasi structura si cheie primara ca si tabelele CLIENTI si COMENZI.

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse, Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur: Produse Nr_prod Numeric Numarul produsului Nume_Prod Text Numele produsuluiS Pret_Prod Numeric Numeric cu trei zecimale Cantitate_prod Numeric Format din 6 caractere numerice sau spatiu Cheia primar este format din cmpul Nr_prod Comenzi: Cod_Client Numeric Codul clientului Nr_prod Numeric Numarul produsului Cod_Cda Numeric Achitat yes/no Data_Cda Date/Time Data comenzii Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda. Clieni Cod_Client Numeric Codul clientului Nume_Client Text Adresa Text Judet Text Numele judetului format din doua caractere

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


Nr Telef Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru numar Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa. Se vor introduce maximum 5 inregistrari in tabele si se vor lega acestea intre ele 1. S se realizeze o interogare care afieaz clienii domiciliai ntr-un anumit judet si care au un anumit prefix la numarul de telefon; 2. S se realizeze o interogare care afieaz produsele care au fost comandate de clienii domiciliai n aceai localitate, in aceeasi luna calendaristica; 3. Sa se realizeze o interogare de tip tabel incrucisat in care se vizualizeaza comenzile pe data calendaristica si numarul produsului 4. Sa se realizeze o interogare prin care se vizualizeaza clientii care au comandat produsele aflate in cantitatea cea mai mica; 5. Sa se realizeze un formular care contine un obiect combobox pentru tabela Clienti si un buton de comanda. Se selecteaza o anumita linie din obiectul Combobox. Daca se face click pe butonul de comanda se va apela o interogare care vizualizeaza in fereastra Immediate Window comenzile clientului care are codul egal cu codul selectat; 6. Realizati un formular care preia intr-un obiect textbox data comenzii. Daca se apasa tasta enter dupa tastarea datei calendaristice se va activa o interogare in care se afiseaza produsele comandate de catre clientii care au comenzi cu data respectiva; 7. Scrieti un program VBA care afiseaza numerele divizibile cu trei cuprinse intre doua limite, si calculeaza media lor aritmetica; 8. Scrieti cod VBA prin care determinati pretul total al produselor care au Nr_prod cuprins intre doua valori numerice. Text

Se consider o baz de date cu numele Product format din urmtoarele fiiere: Produse, Comenzi, Clienti cu urmtoarea structur: Produse Nr_prod Numeric Numarul produsului Nume_Prod Text Numele produsului Pret_Prod Numeric Numeric cu trei zecimale Cantitate_prod Numeric Format din 6 caractere numerice sau spatiu Cheia primar este format din cmpul Nr_prod Comenzi: Cod_Client Numeric Codul clientului Nr_prod Numeric Numarul produsului Cod_Cda Numeric Achitat yes/no Data_Cda Date/Time Data comenzii Cheia primar este format din cmpul Cod_Cda. Clieni Cod_Client Numeric Codul clientului Nume_Client Text Adresa Text Judet Text Numele judetului format din doua caractere Nr Telef Text Format din 4 caractere pentru prefix sase caractere pentru numar Cheia primar este format din cmpurile Nume Client i Adresa. Se vor introduce maximum 5 inregistrare in tabele si se vor lega intre ele prin campuri cu date comune.

PROBLEME EXAMEN VARA 2012 1. S se realizeze o interogare de actiune prin se creaza o tabela noua care contine numele
produsului si valoarea. Codul produsului se introduce de la tastatur intr-o fereastra cu parametrii; 2. S se realizeze o interogare care afieaz numele, adresa i numrul de telefon al unui client, pentru care a fost emis o anumit comand dintr-o anumita luna calendaristica; 3. Sa se realizeze o interogare de actiune prin care se modifica datele din tabela Clienti corespunzatoare clientului cu un anumit cod; 4. Sa se realizeze o interogare prin care se sterg din tabela Produse datele despre un anumit produs. Numele produsului se introduce intr-o fereastra cu parametrii; 5. S se realizeze un program VBA prin care se realizeaza operatiile de adaugare de date, modificare si stergere date din tabela COMENZI; 6. Realizati un formular care preia intr-un obiect textbox adresa clientului. Daca se apasa tasta enter dupa tastarea adresei se va activa o interogare in care se afiseaza produsele comandate de catre clientii care au aceeasi adresa; 7. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza functia urmatoare:

x 3 + 1, daca, x < 4 2 F(x)= x + x + 1, daca,4 x < 17 x , daca, x 17


Unde x sunt valorile aflate intr-un vector cu 5 elemente

S se scrie o aplicaie prin care se gestioneaz o agend telefonic. Se vor realiza urmtoarele: Se creaz fiierul baz de date AGENDA care contine tabela TELEFON cu urmtoarele cmpuri: NUME Text 40 ADRESA Text 40 NR_TELEF Text 10 ACHITAT Yes/No Data Data calendaristica Cheia primara este formata din campul NR_TELEF. Se vor introduce maxim 5 inregistrari in fisier.

1. Se va realiza o interogare prin care se vizualizeaza facturile achitate dintr-o anumita luna a
anului curent; 2. Se va realiza o interogare de actiune prin care se pot modifica datele din tabela TELEFON functie de numele abonatului 3. Se va realiza urmtorul formular :

Actualizare Abonati-adresa

Exit

Pentru butonul Actualizare se va apela un nou formular care contine un buton pe care scrie ADAUGA prin care se va apela un program care adauga date n cmpurile tabelei din obiecte textbox ataate acestora; 4. Se va scrie o interogare pentru butonul "ABONATI - ADRESA" prin care se vor vizualiza toi abonaii de pe o strad. Cnd se execut click pe buton se va vizualiza o fereastra cu parametrii n care se va introduce numele strzii; 5. Se va realiza o macroinstructiune care creaza un filtru ce vizualizeaza persoanele din cartea de telefon a caror nume are pe a doua pozitie o anumita litera;

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


6. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox in care se tasteaza o valoare numerica ce reprezinta luna dintr-o data calendaristica. Cand se apasa tasta enter se va activa o interogare existenta in baza de date care va vizualiza facturile neachitate dintr-o anumita luna calendaristica; 7. Sa se scrie un program VBA care calculeaza suma primelor N numere prime. Numarul N este preluat dintr-un obiect textbox al unui formular. Rezultatul se afiseaza intr-un alt obiect textbox; 8. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza functia urmatoare:

ln x 3 + 1, daca, x < 2 2 F(x)= x + x + 1, daca,2 x < 10 3 x + 1, daca, x 10


Unde x sunt valorile aflate intr-un vector cu 5 elemente 9. Sa se scrie un program VBA prin care se realizeaza o tabela identica cu cea din problema.

S se scrie o aplicaie prin care se gestioneaz o agend telefonic. Se vor realiza urmtoarele actiuni: Se creaz fiierul de date TELEFON cu urmtoarele cmpuri: NUME T 40 ADRESA T 40 TELEF N 10 Cheia primara este formata din campul TELEF Se va realiza urmtorul FORMULAR :

1. Se va scrie o interogare pentru opiunea "ABONATI - ADRESA" prin care tastndu-se o liter
se vor afia toi abonaii care ncep cu aceast liter n ordinea numerelor de telefon. Litera se va introduce ntr-o fereastra cu parametrii. Interogarea devine activa executand click pe butonul Abonati-Adresa Pentru butonul "MODIFICARE DATE" se va activa un nou formular n care, in obiecte ComboBox se afiseaza datele din tabela TELEFON. In formular exista un buton pe care scrie CAUTA. Executand click pe acest buton se va apela o macroinstructiune care activeaza un filtru ce permite vizualizarea abonatilor cu un anumit prefix la numarul de telefon; Butonul Exit permite inchiderea formularului; Sa se realizeze o interogare de actiune prin care se pot introduce date in tabela TELEFON; Sa se realizeze o interogare de actiune prin care se modifica datele abonatului cu un anumit numar de telefon; Sa se realizeze o macroinstructiune ce permite vizualizarea tabelei intr-o anumita pozitie a ecranului, alta decat cea initiala; Sa se scrie un program care calculeaza factorialul unui numar N care se introduce printr-un obiect textbox al unui formular;

2.

3. 4.

5. 6.

PROBLEME EXAMEN VARA 2012 7. Sa se realizeze un program VBA care afiseaza toate numerele naturale x mai mici decat un
numar natural N cu proprietatea ca x-1 si x+1 sunt numere prime; 8. Scrieti un program VBA care executa operatiile fundamentale asupra tabelei TELEFON.

S se scrie o aplicaie care va contabiliza benzina vndut la o staie de benzin astfel: se creeaz baza de date Pompa_de_benzina care conine tabela BENZINA cu urmtoarele cmpuri: COD N 5 TIP_BENZINA T T LITRIB N 15 cmpul LITRIB contine cantitatea de benzina. Cmpul TIP_BENZIN poate avea valorile numai sirurile de caractere: Benzina super, Benzina C95i Diesel, corespunzatoare unui tip de benzina si motorina. Cheia primara este campul COD. S se realizeze urmtorul formular care conine obiectele label, textbox, command button: 1. Executand click pe butoanele Benzina super, Benzina, Diesel se vor activa obiectele label

Pret

inainte inapoi

Benzina super Benzina C95 Diesel

2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.

i textbox din imagine. Initial acestea sunt invizibile. Pretul afisat va fi 5.8 daca se face click pe butonul Benzina super, 5.2 daca se face click pe butonul Benzina C95 si 5.1 daca se face clic pe butonul Diesel. Pentru fiecare buton se va activa o interogare care calculeaza cantitatea totala de benzina de un anumit tip si valoarea acesteia functie de pretul considerat la tastarea unui anumit buton. Butoanele inainte si inapoi permit deplasarea inainte si inapoi prin fisier. Presupunem c n fiier se gsesc 15 nregistrri. S se realizeze o interogare prin care este vizualizat numrul de nregistrari care conine tipul de benzin super ; S se realizeze o interogare de actiune prin care se pot introduce date noi in tabela; Sa se realizeze o interogare de actiune care modifica datele unei inregistrari cu un anumit cod ; Realizati o interogare care calculeaza cantitatea medie de carburant grupata pe tipul acestuia; Presupunand ca pretul afisat este pretul fara TVA introduceti in formular un buton de comanda nou cu denumirea calcul pret care va calcula si va afisa intr-un obiect textbox pretul cu TVA; Sa se scrie un program VBA care afiseaza perechile de numere naturale x si y cu proprietatea x+y=1000, x este divizibil cu 17 si y divizibil cu 19. Creati prin program o tabela identica cu aceea din problema; Realizati un program care permite definirea operatiilor fundamentale asupra tabelei create.

1. Presupunnd c ntr-o unitate economic se realizeaz un produs cu denumirea "A". In cazul in


care cantitatea din produsul A este: - 0 cantitate <400 preul produsului este 15 $ - 400 cantitate 500 preul produsului este de 13 $ - cantitate > 500 preul produsului este de 11 $ Se creeaz fiierul de date PRODUSE.DBF in baza de date SOCIETATE cu urmtoarea strucrur: TIP_PRODUS C 1 CANTITATE N 5 DATA D PRET

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


Cheia primara este formata din campurile: Tip_produs, cantitate si data.

1.

Se creaz urmatorul formular.

2.

In obiectul cantitate se introduce cantitatea produsului. La apasarea tastei enter se calculeaza automat pretul. Obiectele din partea dreapta sunt obiecte textbox legate de tabela. Se face click pe butonul adauga. Apar obiectele din partea dreapta a formularului. Se apasa pe tasta enter cu mouse-ul pozitionat pe obiectul textbox pret. Datele din campurile cantitate si pret se vor transfera in obiectele textbox cantitate produs si pret produs. Se vor completa obiectele tip_produs si data de catre utilizator. Se apasa din nou butonul adauga. Datele trebuie sa apara in tabela; 3. Sa se realizeze un formular prin care folosind butoane de comanda se pot vizualiza datele din tabela, se pot modifica si sterge datele din tabela;

4.

Presupunem c n fiier se gsesc 10 nregistrri. S se scrie o interogare care afieaz nregistrrile dintr-o anumit luna. 5. Sa se realizeze o interogare care afiseaza inregistrarea in care se gaseste cantitatea cea mai mare; 6. Sa se realizeze o interogare de tip tabel incrucisat in care se afiseaza total pret pe tipuri de produse;

7.

Sa se scrie un program care converteste un numar natural in cifre romane. Cifrele romane sunt: M -1000, D -500, C -100, L -50, X -10, V -5, I -1 si CM -900, CD -400, XC -90, XL -40, IX -9, IV -4; 8. Creati prin program o tabela identica cu aceea din problema; 9. Realizati un program care permite definirea operatiilor fundamentale asupra tabelei create.

Presupunnd c ntr-o unitate economic se realizeaz un produs cu denumirea "A". Dac numrul de uniti produs ntr-o zi este: - 0 cantitate <400 preul produsului este 15 $ - 400 cantitate 500 preul produsului este de 13 $ - cantitate > 500 preul produsului este de 11 $ Se creeaz fiierul de date PRODUSE in baza de date SOCIETATE cu urmtoarea strucrur: TIP_PRODUS C 1 CANTITATE N 5 DATA D PRET Cheia primara este formata din campurile: Tip_produs, cantitate si data.

1.

Se creaz urmatorul formular;

PROBLEME EXAMEN VARA 2012

2.

Se apasa butonul adauga. In obiectul cantitate se introduce cantitatea produsului. La apasarea tastei enter se calculeaza automat pretul si se scriu in campurile cantitate produs si pret produs valorile din campurile cantitate si pret. Daca se apasa din nou butonul datele pot fi vizualizate in tabela; 3. Sa se realizeze un formular prin care folosind butoane de comanda se pot vizualiza datele din tabela, se pot modifica si sterge datele din tabela; 4. Sa se scrie o interogare care afiseaza cate inregistrari din tabela au pretul egal cu o anumita valoare;

5. 6. 7. 8.

Sa se realizeze o interogare care afiseaza inregistrarea in care se gaseste valoarea cea mai mare. Valoarea = cantitate*pret; Sa se realizeze o macroinstructiune care permite apelarea celor doua interogari; Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox in care se introduce un numar natural format din 4 cifre si un obiect teztbox in care se introduce litera s sau a. Daca se tasteaza litera s se calculeaza suma cifrelor numarului, daca se tasteaza a se calculeaza media aritmetica a cifrelor sale. Rezultatul se va afisa intr-un obiect textbox; Sa se scrie un program Visual Basic care calculeaza combinari de n luate de k ori. N si k se preiau din obiectele textbox ale unui formular. Combinarile se calculeaza daca se executa click pe
k un buton de comanda. Formula de calcul este C n =

n(n 1)..(n k + 1) 1.2.3....k

9. Creati prin program o tabela identica cu aceea din problema; 10. Realizati un program care permite definirea operatiilor fundamentale asupra tabelei create.

Se considera baza de date PERSONAL cu tabelele SALARIAT cu urmtoarea structur: MARCA N NUME T PRENUME T SALAR N DATA_NAS D COD_SECTIE N DATA_ANGAJARII D Cheia primara este campul MARCA si tabela DATE_PERSONALE cu campurile MATRICOL N STARE_CIVILA T NR_COPII N VECHIME N Cheia primara este campul MATRICOL Se vor lega intre ele tabelele

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


Sa se realizeze un formular care conine butoanele ZI ONOMASTICA i CLASAMENT SALARII de forma :

ZI ONOMASTICA

EXIT

CLASAMENT SALARII

1. Sa se realizeze o interogare de actiune care permite introducerea datelor in tabela SALARIAT; 2. Sa se realizeze o interogare care afiseaza salariatul cu cel mai mare numar de copii ; 3. Pentru butonul ZI ONOMASTIC se va apela o interogare care va afia toi salariaii care au ziua de natere n ziua curent. Ziua curent se va prelua din calculator; 4. Pentru opiunea CLASAMENT SALARII se va apela o interogare, care va prezenta clasamentul angajailor dup salar ntr-o anumit secie; 5. Sa se realizeze o macroinstructiune care va deschide cele doua tabele in ferestre cu dimensiuni diferite in diverse parti ale ecranului; 6. Sa se realizeze un formular care preia dintr-un obiect text box codul sectiei si calculeaza numarul total de copii al angajatilor din sectia respectiva. 7. Sa se scrie in limbajul Visual Basic un program care afiseaza cel mai mic numar natural N, care are fix m divizori. Numarul m se preia dintr-un obiect textbox al unui formular; 8. Sa se scrie un program VBA care calculeaza salariul mediu al angajatilor dintr-o anumita sectie.

Se considera baza de date PERSONAL cu tabelele SALARIAT cu urmtoarea structur: MARCA N 5 NUME T 20 PRENUME T 20 SALAR N 10 DATA_NAS D COD_SECTIE N 6 DATA_ANGAJARII D Cheia primara este campul MARCA si tabela DATE_PERSONALE cu campurile MATRICOL N 5 STARE_CIVILA yes/no NR_COPII N VECHIME N Cheia primara este campul MATRICOL Se vor introduce maxim cinci inregistrari in tabele Sa se realizeze un formular care conine butoanele NUMAR COPII i VECHIME de forma :

NUMAR COPII EXIT VECHIME FORMULAR

PROBLEME EXAMEN VARA 2012 1. Pentru butonul formular se va apela un nou formular si un subformular care permite gestionarea
2. 3. 4. datelor din cele doua tabele; Pentru butonul NUMAR COPII se va apela o interogare care va afia salariaii care au cei mai multi copii; Pentru butonul vechime se vor afisa salariatii care au vechimea mai mare decat vechimea medie a salariatilor; Se va realiza o interogare tabel incrucisat care va vizualiza pe verticala data angajarii, pe orizontala numele salariatului si la intersectia lor salarul mediu. Sa se realizeze o interogare de actiune care permite modificarea datelor din tabela DATE PERSONALE; Sa se realizeze un formular care preia dintr-un obiect text box starea civila si calculeaza salariul mediu al angajatilor care au tipul de stare civila yes. Sa se scrie in limbajul Visual Basic un program care afiseaza toate numerele de patru cifre, care indeplinesc conditiile d<c, b-c=a, b si d sunt divizibile cu 3; Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema; Sa se realizeze un program care permite adaugarea de date in tabelel create la punctul anterior

5. 6. 7.
8. 9.

Se considera baza de date PERSONAL cu tabelel SALARIAT cu urmtoarea structur: MARCA N 5 NUME T 20 PRENUME T 20 SALAR N 10 DATA_NAS D COD_SECTIE N 6 DATA_ANGAJARII D Cheia primara este campul MARCA si tabela DATE_PERSONALE cu campurile MATRICOL N 5 STARE_CIVILA T 10 NR_COPII N VECHIME N Cheia primara este campul MATRICOL Sa se realizeze un formular care conine butoanele NUMAR COPII i VECHIME de forma :

NUMAR COPII EXIT VECHIME

1. Pentru butonul NUMAR COPII se va deschide un formular in care pot fi vizualizate datele din tabela DATE_PERSONALE. Formularul contine butoane pentru parcurgerea datelor si un buton prin care se va apela o macroinstructiune care realizeaza un filtru ce selecteaza numai acele inregistrari pentru care campul NR_COPII are o anumita valoare. 2. Pentru butonul Vechime se va apela o interogare prin care se vizualizeaza angajatii cu cea mai mare vechime; 3. Sa se realizeze o interogare care afiseaza salariul mediu pe sectii; 4. Sa se realizeze o macroinstructiune care va deschide cele doua tabele in ferestre diferite pe ecran fara a avea posibilitatea de modificare a datelor;

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


5. Sa se realizeze un formular in care exista un obiect textbox in care se va tasta o valoare numerica care reprezinta numarul de ani. In formular exista un buton de comanda care va lansa o interogare care afiseaza toti salariatii care au data angajarii mai mica decat data curenta, cu un numar de ani egal cu valoarea numerica tastata in campul textbox; 6. Sa se realizeze un formular care calculeaza aranjamente de n luate de k ori. N si k sunt preluate prin obiecte textbox. Formula de calcul este Ank =n!Ckn unde
k Cn =

n(n 1)..(n k + 1) 1.2.3....k

7. Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema; 8. Sa se realizeze un program care permite stergerea datelor in tabelele create la punctul anterior.

Pentru evidena personalului o societate comercial i-a elaborat urmtoarea structur de baz de date pentru serviciul personal: Baza de date PERSONAL cu tabelele: PERSONAL (MARCA N(5), COD_LOCMUNCA N(4), COD_FUNCTIE N(7), SALARIU N (10)) Cheia primara este formata din campul MARCA. DAT_PERS (MARCA N(5), NUME T(20), PRENUME T(20), ADRESA T(30), ST_CIVILA T(1), NR_COPII N(2)) Cheia primara este formata din campul MARCA. 1. Sa se realizeze o macroinstructiune care permite vizualizarea concomitenta a datelor din cele doua tabele; 2. S se scrie o aplicaie care realizeaz urmtoarele: formularul aplicaiei conine trei butoane de comand sub forma :

STERGERE

MODIFICARE EXIT

3. 4.
5.

6.
7. 8.

Pentru butonul STERGERE metoda On Click va activa o interogare care va sterge datele din cele doua tabele functie de o anumita MARCA; Pentru opiunea MODIFICARE, va apela o interogare care permite modificarea datelor din tabela Personal functie de campul MARCA; Butonul EXIT permite inchiderea aplicatiei Sa se realizeze o interogare care va afisa toti salariatii de la un loc de munca care au salariul mai mare decat salariul mediu al acelui loc de munca; Sa se realizeze o interogare tip tabel incrucisat care pe verticala arata codul locului de munca, pe orizontala codul functiei si la intersectia lor salarul mediu; Sa se scrie un program in Visual Basic care genereaza toate perechile de numere naturale (a,b) mai mici decat un numar M si care au suma egala cu S. M si S se preiau din obiecte textbox dintr-un formular. Sa se realizeze un formular care permite tastarea intr-un obiect textbox a codului loc de munca. Cand se apasa tasta enter dupa ce s-a tastat codul locului de munca, se vor afisa intr-o interogare toti salariatii de la acel loc de munca; Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema; Sa se realizeze un program care permite stergerea datelor in tabelele create la punctul anterior.

PROBLEME EXAMEN VARA 2012

Pentru evidena personalului o societate comercial i-a elaborat baza de date SOCIETATE cu tabelele: PERSONAL.DBF (MARCA N(5),COD_LOCMUNCA N(4), COD_FUNCTIE N(7), SALARIU N (10)) Cheia primara este campul Marca DAT_PERS.DBF (MARCA N(5) ,NUME T(20), PRENUME T(20), ADRESA T(30), ST_CIVILA T(1), NR_COPII N(2)) Cheia primara este campul Marca Se vor introduce maxim cinci inregistrari in fisier. S se scrie o aplicaie care realizeaz urmtoarele : Formularul aplicaiei are urmtoarea form :

PERSONAL INTEROG Interogare 1 Interogare 2 EXIT

1. Presupunnd c n fiiere se gsesc cate 5 nregistrri s se realizeze o interogare care afieaz 2.


3. Numele, salariul, functia i numrul de copii a salariatului cu numarul de copii cel mai mic. Interogarea este activat de butonul Interogare 1 ; Se va realiza o interogare care afiseaza salariaii cu salariile cele mai mari de la locurile de munc. Aceasta interogare se va apela de la butonul Interogare 2 ; De la butonul PERSONAL se va apela un formular prin care se vor realiza operatiile de adaugare, modificare si stergere de date din tabela PERSONAL, folosind butoane de comanda ; De la butonul INTEROG se va apela o interogare ce va calcula salariile medii ale salariatilor grupati dupa campul ST_CIVILA ; Se va realiza o macroinstructiune care apeleaza un filtru ce afiseaza salariatii a caror nume are pe ultima pozitie o anumita litera; Sa se scrie un program in Visual Basic care determina suma primelor N numere naturale divizibile cu 5. Numarul N se va prelua intr-un obiect textbox dintr-un formular. Suma numerelor divizibile cu cinci se va afisa intr-un alt obiect textbox din formular; Sa se scrie un program Visual Basic care citeste un numar natural N si afiseaza toate puterile lui 2 mai mici decat numarul dat; Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema; Sa se realizeze un program care permite modificarea datelor in tabelele create la punctul anterior.

4. 5. 6. 7.
8. 9.

In baza de date Fabrica, s se creeze tabelele Produse i Lucrtori, cu urmtoarea structur: Produse Cod T8 codul produsului denumire T30 denumirea produsului data_f Data data fabricatiei pret N10 pretul produsului disponibil Yes/No T disponibil, F nedisponibil Cheia primara este campul Cod Lucrtori Codp T8 codul produsului Nume T30 numele i prenumele Functia T10 functia angajatului

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


Data_ang D data angajrii Domiciliul C30 domiciliul angajatului Cheia primara este formata din campurile Codp si Nume Se vor introduce maxim 5 inregistrari. 1. S se lege intre ele cele dou tabele 2. Sa se realizeze o interogare de actiune care permite modifcarea datelor din tabela Lucratori 3. Sa se realizeze o macroinstructiune care vizualizeaza din tabela Lucratori doar pe aceia pentru care numele se termina cu o anumita litera; 4. Sa se realizeze un formular care contine doua butoane de comanda: pret minim, Diferenta data si Exit. La acionarea butonului Pret minim se va activa o interogare care va afia toti lucratorii care au realizat produsele cu cel mai mic pret. Pentru butonul Diferenta data s se realizeze o interogare prin care sunt afiate datele din cele dou tabele pentru care data curenta data angajarii este mai mare decat 20. Pentru butonul EXIT se va inchide formularul; 5. Sa se realizeze o interogare care au realizat produsele a caror pret este mai mic decat pretul mediu al tuturor produselor; 6. Sa se realizeze un formular prin care in obiecte listbox si combobox se vizualizeaza datele din cele doua tabele. In formular exista doua butoane de comanda, click pe unul din ele va genera o interogare prin care se vor afisa datele din cealalta tabela corespunzatoare liniei selectate in listbox, celalalt buton va face acelasi lucru dar va afisa datele din tabela conform liniei selectate in combobox ; 7. Sa se realizeze un formular care contine un buton de comanda, care la executia unui click declanseaza un program care genereaza perechi de numere mai mari decat o valoare n si au produsul egal cu o valoare p. N si p se preiau din formular din obiecte textbox. 8. Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema; 9. Sa se realizeze un program care permite adaugarea datelor in tabelele create la punctul anterior. In baza de date Magazie, s se creeze tabelele Produse i Lucrtori, cu urmtoarea structur: Produse Cod T8 codul produsului denumire T30 denumirea produsului data_f Data data fabricatiei pret N10 pretul produsului disponibil Yes/No T disponibil, F nedisponibil Cheia primara este campul Cod Lucrtori Codp T8 codul produsului Nume T30 numele i prenumele Functia T10 functia angajatului Data_ang D data angajrii Domiciliul C30 domiciliul angajatului Cheia primara este formata din campurile Codp si Nume 1. Sa se realizeze o interogare care permite stergerea datelor din tabela Produse 2. S se realizeze o interogare crosstab prin care se vizualizeaza pretul mediu al produselor realizate de catre lucratori; 3. Sa se realizeze o macroinstructiune care vizualizeaza din tabela Lucratori doar pe aceia pentru care Domiciluil are pe a 2-a pozitie o anumita litera; 4. Se va realiza urmtorul formular :

Actualizare Lucrtori-Produse

Exit

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


a) Pentru butonul "Actualizare" se activa un nou formular dotat cu butoane de comand prin care se vor activa alte formulare, cte unul pentru fiecare tabel, prin care se vor completa fiierele de date cu nregistrri noi. b) In metoda On Click a butonului "Lucrtori-Produse se va activa o interogare prin care se vor vizualiza produsele vndute de un anumit lucrtor. Numele lucrtorului va fi preluat ntr-o fereastra cu parametrii; c) Butonul Exit permite terminarea aplicatiei; 5. Se va realiza o interogare prin care vor fi afiate toate produsele disponibile i pretul acestora. 6. Sa se realizeze un formular prin care se citeste Functia si la apasarea tastei enter se activeaza o interogare prin care sunt vizualizate toate produsele care apartin lucratorilor care au functia egala cu aceea tastata; 7. Sa se scrie un program VBAcare calculeaza suma numerelor prime mai mici decat un numar dat N. Acesta se preia dintr-un obiect textbox al unui formular. Suma se afiseaza intr-un obiect textbox al aceluiasi formular; 8. Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema; 9. Sa se realizeze un program care permite modificarea datelor in tabelele create la punctul anterior. Se consider o baz de date cu numele Casa de Mod format din urmtoarele fiiere: Colecie, Client, Mod cu urmtoarea structur: Colecie Cod_colectie Numeric Din 4 caractere Nr_inv Numeric Mai mare decat 1000 si mai mic decat 10000 Pret_Prod Numeric Cu trei zecimale Design Text Permite tastarea numai a literelor An Text Cheia pimara este format din cmpul Cod_colectie Client: Cod_client Numeric Nume client Text Adresa Text Cod_colectie Numeric Cheia primara este format din cmpul Cod_client+Cod_colectie 1. Sa se realizeze o interogare prin care sa se vizualizeze clientul care are pe pozitia a treia o anumita litera si cod_colectie are o anumita valoare. 2. S se realizeze un formular prin care se realizeaz operaiile de adugare de date, modificare i tergere de date pentru tabela Client folosind interogari de actiune; 3. S se realizeze un formular care conine un buton de comand prin care se vizualizeaz clientii cu colectiile care au cel mai mic pret; 4. S se realizeze o interogare care afieaz preul mediu al produselor comandate ntr-un anumit an; 5. Sa se realizeze o interogare tip tabel incrucisat care va prezenta colectiile pe ani si va calcula Pretul mediu; 6. Sa se realizeze un formular care sa permita tastarea anului intr-un obiect text box si la apasarea tastei enter activeaza o interogare prin care se vizualizeaza datele din cele doua tabele corespunzator anului tastat; 7. Realizati un program VBA care normalizeaza componentele unui vector, adica le imparte la valoarea maxima a elementelor din vector, considerand valorile absolute ale componentelor sale. 8. Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema si legatura dintre ele; 9. Sa se realizeze un program care permite stergerea datelor in tabelele create la punctul anterior.

PROBLEME EXAMEN VARA 2012

Se consider baza de date Muzeu ce conine tabela Muzeul ce are urmtoarea structur : Cod_m N 3 codul monumentului Denumire T 30 denumire monument Tip_c T 10 tipul constructiei Datan Data data aducerii in muzeu Amplasare T 20 tipul de amplasare Cheia primara este campul Cod_m S se realizeze un formular care permite :

Adugare Modificare Afisare dup tipul constructiei

Exit

1. Prin tastarea butonului Adugare se va apela un formular care va contine cate un obiect text pentru fiecare camp al tabelei si permite introducerea unei inregistrari noi in tabela; 2. Pentru butonul Modificare se va realizare un formular in care exista un buton de comanda care apeleaza o macroinstructiune ce permite activarea unui criteriu de cautare pentru tabela. Datele din tabela de la inregistrarea obtinuta ca efect al cautarii se vor afisa in obiecte de tip textbox 3. Butonul Afiare dupa tipul constructiei activeaz o interogare ce permite afisarea monumentelor dup tipul construciei si care au pe cea de a treia pozitie o anumita litera; 4. Sa se realizeze interogari de actiune pentru modificare inregistrarilor cu un anumit cod si pentru stergerea inregistrarilor dintr-o anumita data calendaristica 5. Sa se realizeze urmatorul formular care calculeaza ecuatia de gradul II

6. Se considera un vector cu n elemente si un numar a. Numarele n si a se citesc din obiecte


textbox ale unui formular. Sa se calculeze suma elementelor vectorului divizibile cu a; 7. Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema; 8. Sa se realizeze un program care permite modificarea datelor in tabelele create la punctul anterior.

PROBLEME EXAMEN VARA 2012

S se construiasc fiierul de date Abonat care ine evidena pltii impozitului cu urmtoarele cmpuri : Nume_prenume Text Apare numai cu litere mari Nr_casa Numeric Format din trei caractere Nr_persoane Numeric Format din doua caractere Salar Numeric Cu doua zecimale Tip Impozit Text Data Data Cheia primara este format din cmpul: Nume_prenume S se realizeze urmtorul formular:

Calcul Impozit

Casa Exit Main

1. Pentru butonul Calcul s se realizeze formularul din figura de mai jos prin care se
calculeaza impozitul fiecarei persoane.

Salariul se preia din campul tabelei. Daca butonul Casa este bifat atunci Impozitul este 5% din salar iar daca butonul Masina este bifat atunci impozitul este 1% din salar. Impozitul total este suma celor doua. 3. Executnd clic pe butonul Impozit vor fi afiate butoanele Cas i Main. Pentru cele dou butoane s se realizeze cte o interogare prin care se vizualizeaza clienii care au pltit impozitul pe casa, respectiv pe masina intr-o anumit zi, dat de la tastatur intro fereastra cu parametrii. Butonul Exit permite parasirea formularului; 4. Sa se realizeze o interogare care afiseaza cate persoane si-au platit impozitul pe casa; 5. Sa se realizeze o interogare de tip tabel incrucisat in care se va afisa salariul mediu pe luni calendaristice; 6. Sa se realizeze o interogare prin care se afiseaza din tabela, doar datele pentru care salarul este mai mare decat o anumita valoare si mai mic decat alta valoare. Valorile se preiau din obiecte textbox dintr-un formular iar interogarea devine activa prin actionarea unui buton de comanda aflat in formular; 7. Sa se scrie un program VBA, care calculeaza suma elementelor sale numerice care au pe prima pozitie valoarea 1. Toate elementele vectorului sunt formate din doua cifre; 8. Sa se realizeze prin program doua tabele identice cu cele din problema; 9. Sa se realizeze un program care permite modificarea datelor in tabelele create la punctul anterior.

S se construiasc baza de date Club, care conine tabela Sporturi care ine evidena numrului de sportivi, cu urmtoarele cmpuri : Den_sport T 30 denumire sport

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


Categ T 10 categorie Nume T 30 numele si prenumele sportivilor V N2 vrsta G N3 greutate Sex Yes/No Echipa T 20 echipa de care apartine Performane Memo Cheia primara este formata din campurile Den_sport si Nume

1. Se considera formularul cu numele Sport format din dou pagini (tab) : Sporturi i Listare
(obiect Tab Control) In pagina Sporturi , pentru butonul adugare de noi sporturi s se activeze un formular care

Sporturi

Listare SPORT Echipa

Adugare de noi sporturi

contine butoane de comanda pentru adugarea, modificarea si stergerea de date n tabela Sporturi; 2. Pentru pagina Listare, prin butonul Sport s se activeze o interogare care afieaz sportivii dintr-un anumit sport pe categorii iar prin butonul Echipa o interogare ce afieaz sportivii dintr-o echip. Numele echipei se va introduce de la tastatur ntr-o fereastra cu parametrii. 3. Sa se realizeze o interogare care calculeaza cati sportivi apartin fiecarei echipe; 4. Sa se realizeze interogari prin care se pot introduce, modifica si sterge date in tabela; 5. Sa se realizeze o macro instructiune care realizeaza un filtru prin care se prezinta sportivii de un anumit sex; 6. Sa se realizeze un formular care contine un buton de comanda prin care se activeaza un program care calculeaza suma numerelor prime mai mici decat un numar N. Suma si numarul N se afseaza, respectiv se preia din obiecte textbox existente in formular; 7. Se considera doi vectori x si y de cate 5 elemente. Sa se scrie un program VBA care calculeaza expresia: E=

x (i )
i =1

y (i )

8. Sa se realizeze prin program un tabel identic cu cel din problema; 9. Sa se realizeze un program care permite modificarea datelor in tabelul creat la punctul anterior. S se construiasc baza de date Club, care conine fiierul de date Sporturi care ine evidena numrului de sportivi, cu urmtoarele cmpuri : Den_sport T 30 denumire sport Categ T 10 categorie Nume T 30 numele si prenumele sportivilor Varsta N 2 vrsta Greutate N 5.2 greutate Sex Yes/No.T. masculin, .F. feminin Echipa T 20 echipa de care apartine Cheia primara este formata din campurile Den_sport si Categ. Se vor introduce maxim 5 inregistrari

1. Sa se realizeze o interogare de actiune prin care se introduc date in fisier;

PROBLEME EXAMEN VARA 2012


2. S se realizeze un formular prin care s se introduc minim 5 nregistrri n fiierul creat folosind obiecte textbox si butoane de comanda; 3. S se realizeze o interogare ce permite vizualizarea sportivilor a caror nume incepe cu o anumita litera si apartin la o anumita categorie; 4. S se realizeze un formular care afieaz numele sportivilor dup nume i vrst. Pentru aceasta se va realiza o interogare care conine datele necesare pentru formular. In formular vor exista obiecte textbox pentru fiecare camp al interogarii; 5. Sa se realizeze o interogare care afieaz sportivul cu vrsta cea mai mare; 6. Sa se realizeze un formular care contine un obiect textbox prin care se vizualizeaza datele din tabela si un buton de comanda prin care se declanseaza o interogare care afiseaza sportivii de la un anumit sport si care au o anumita varsta. Varsta si denumirea sportului se preiau din obiecte textbox existente in formular; 7. Sa se realizeze un program VBA care calculeaza suma elementelor strict pozitive, produsul elementelor negative si numarul de elemente egale cu 0 dintr-un vector cu n elemente; 8. sa se realizeze o macro instructiune care permite vizualizare tabelului in modul Print Preview.