Sunteți pe pagina 1din 14

Zece pasi pentru infiintarea unei afaceri

1. Alege numele cat mai relevant si concis; rezerva aceasta denumire la Registrul Comertului 2. Alege forma juridica e foarte important daca vrei un SRL sau SA 3. Alege obiectul de activitate stabileste ce vrei sa faci si adauga cel putin doua activitati conexe; Elaboreaza Planul de afacere 4. Gaseste un sediu social 5. Alege-ti asociatii; Alege-ti si un administrator; Angajeaza-ti un contabil; Angajeaza-ti un avocat 6. Decide daca vrei sau nu sa platesti TVA 7. Strange niste bani (minim 1000 RON); Deschide un cont in banca (capital social); Fa-ti un cont current la aceeasi banca 8. Intocmeste actele constitutive; Depune actele pentru inregistrare a firmei; Publica anuntul in Monitorul Oficial 9. Comanda-ti stampile 10. Cumpara tipizate. Proceduri preliminare infiintarii firmei: Pregatirea documentatiei Procedura de inregistrare la Registrul Comertului Autorizarea functionarii firmei Alegerea formei juridice a societatii Tipul societatii comerciale Motivatia alegerii domeniului Contractul de societate Stabilirea activitatii principale si a activitatilor secundare

Analiza mediului de business in care va functiona intreprinderea Mediul intern al afacerii Mediul economic local Analiza avantajelor si vulnerabilitatilor (analiza SWOT) Avantaje (puncte forte) Vulnerabilitati (puncte slabe) Oportunitati Riscuri

Strategia organizatiei (firmei) Misiunea firmei Obiectivul fundamental


1

Optiuni strategice (obiective specifice) Resursele firmei (resurse umane, tehnico-materiale, financiare) Politica firmei Planificarea activitatii firmei pentru primul an de activitate Avantajul competitiv Elementele referitoare la produsele si serviciile proprii care releva ca sunt superioare produselor si serviciilor oferite de concurenta Analiza financiara a firmei Prospectarea veniturilor, cheltuielilor si profitului noii firme. Planul de afaceri Definirea cat mai clara a: Afacerii ce doriti sa faceti Pietei care sunt clientii si ce nevoi au Finantelor dupa satisfacerea nevoilor clientilor puteti obtine profit? Obiectivul principal: motivul pentru care infiintati afacerea
CONTINUTUL PLANULUI DE AFACERI AFACEREA FIRMA DOMENIUL DE ACTIVITATE OBIECTIVELE PIATA PRODUSUL/SERVICIUL CLIENTII CONCURENTA SEGMENTUL DE PIATA CONDUCEREA ORGANIZAREA CONDUCEREA PERSONALUL FINANTELE VENITURI CHELTUIELI SURSELE SI UTILIZAREA FONDURILOR PREVIZIUNI FINANCIARE.

Modalitati de demarare a unei afaceri Infiintarea unei noi afaceri prin constituirea ei intr-o forma legala de organizare; Achizitionarea unei societati comerciale existente/ transferul societatii; Intrarea ca asociat/actionar ntr-o societate comerciala existenta; Reprezentarea unei firme ; Achizitionarea unei francize. Infiintarea unei forme legale de organizare a afacerii Avantaje Realizarea propriei idei de afaceri Independenta completa Instalarea propriului stil de conducere Pregatirea minutioasa a afacerii (studiu de piata, plan de afaceri,etc) Perioada mai mare de timp Resurse financiare mai mari

Dezavantaje

Preluarea unei societati comerciale existente Avantaje - scurtarea perioadei de operationalizare a afacerii; - intrarea pe o piata cunoscuta Dezavantaje - riscul preluarii unei afaceri in faliment sau in declin - necesita resurse financiare pentru evaluarea performantelor, a potentialului si bonitatii afacerii preluate, cat si pentru transferul efectiv (evaluare profesionista ANEVAR)

Intrarea ca asociat / actionar intr-o societate existenta Modalitati de intrare - prin cesiunede parti sociale/actiuni - prin majorare de capital Avantaje - scurtarea duratei de intrare in afaceri Dezavantaje Realizarea si implementarea propriei idei de afaceri este posibila daca:
3

obiectul de activitate al firmei in care intra corespunde cu ideea sa de afaceri; marimea pachetului de actiuni preluat ii asigura o pozitie care sa ii permita aplicarea propriei idei de afacere

Reprezentarea unei firme Avantaje - resurse financiare reduse - riscuri reduse - piata definita (ar putea fi inexistenta in tara) - initiere in conducerea si derularea de unei Dezavantaje - independenta restransa - venituri de regula dependente de rezultate afaceri

Achizitionarea unei francize (I) Reglementare: Legea nr. 79/1998 Mecanismul de functionare antreneaza 4 factori: - francizorul, antreprenor independent, titular al drepturilor de exploatare a unor marci protejate, care i confera dreptul de a o exploata si dezvolta sub forma unui produs, tehnologii sau servicii. - beneficiarul sau francizatul, de asemenea ntreprinzator independent, care intra n relatii contractuale cu francizorul, n baza carora angajeaza mijloace umane si financiare pentru exploatarea francizei si pentru retribuirea francizorului pe toata durata colaborarii; - reteaua de franciza, realizata de francizor si beneficiar, sub marca cunoscuta; - consumatorul, care cumpara produsele sau serviciile. In Romania functioneaza peste 160 de retele de franciza

Achizitionarea unei francize (II) Avantaje - francizatul primeste know-how-ul afacerii, inclusiv instruirea, brandul, piata, asistenta in marketing si publicitate Dezavantaje - capitalul initial incepe, de regula de la 10.000 euro si poate ajunge pana la 500 mii euro - plata unei redevente francizorului, pe toata durata contractului de franciza
4

Achizitionarea unei francize (III) Dezavantaje Societatea constituita pe baza de franciza va avea numele francizorului Francizatul va trebui sa respecte intocmai conditiile de fabricatie, ambientare a locatiei, etichetare si comercializare impuse de francizor

Forme de organizare a afacerii Persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala Reglementare prin OUG 44/2008 Profesii liberale Societate comerciala Reglementare prin Legea no. 31/1990 cu modificari ulterioare

Persoana fizica autorizata PFA (I) Persoana autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca Conditii: - varsta minima de 18 ani - nu are cazier fiscal - detine pregatirea profesionala pentru activitatea pentru care se solicita autorizarea - are un sediu profesional declarat conform legii (drept de folosinta asupra imobilului la adresa declarata)

Persoana fizica autorizata PFA(II) Regimul juridic al PFA - isi desfasoara activitatea folosind aptitudinile sale profesionale; nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru activitatea autorizata - raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune (daca acesta a fost constituit) si cu intreg patrimoniul in caz de insolventa) - nu poate fi angajat al unei terte persoane chiar daca colaborarea este exclusiva - nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale - poate deschide puncte de lucru - este asigurata in sistemul de asigurari sociale

Intreprindere individuala definitii(I) Intreprinzator- persoana fizica care organizeaza o intreprindere economica Intreprindere economica- activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca atrasa, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si conditiile prevazute de lege Intreprindere individuala- intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica I Intreprindere individuala definitii(II) Patrimoniu de afectatiune totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor PFA, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestora. Intreprindere individuala Regimul juridic - nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrare in registrul comertului - intreprinzatorul, in calitate de titular al intreprinderii individuale poate angaja terte persoane cu contract individual de munca - intreprinzatorul este asigurat in sistemul public de asigurari sociale - raspuinde cu patrimoiul de afectatiune si cu intreg patrimoniul in caz de insolventa

Intreprindere familiala (I) Intreprindere economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa Sunt considerai membrii unei familii, n sensul legii, soul, soia i copii acestora care au mplinit vrsta de 16 ani, pn la gradul al patrulea inclusiv.

Intreprinderea familiala (II) Regimul juridic (I) - membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unei intreprinderi individuale - pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane in acelasi domeniu sau intr-un domeniu diferit - nu poate angaja terte persoane cu contract de munca
6

- poate constitui patrimoniu de afectatiune - acces la sistemul de asigurari sociale

Intreprinderea familiala (III) Regimul juridic (II) Se constituie printr-un acord de constituire incheiat de membrii familiei in forma scrisa Membrii desemneaza un reprezentant care va gestiona interesele intreprinderii in temeiul unei procuri speciale, inscris sub semnatura privata Nu are patrimoniu propriu Acordul de constituire stabileste cotele de participare la patrimoniul de afectatiune Membrii raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate

Intreprinderea familiala (IV) Regimul juridic (III) - deciziile privind gestiunea curenta se iau de catre reprezentantul desemnat - actele de dispozitie asupra bunurilor se iau cu acceptul majoritatii simple a membrilor - actele prin care se dobandesc bunuri se incheie de reprezentant fara autorizarea prealabila a membrilor (daca valoarea este sub 50% din valoarea patrimoniului de afectatiune. Bunurile dobandite sunt coproprietatea membrilor in cotele prevazute in acordul de constituire

PFA, intreprinderi individuale si familiale Avantaje - procedura de inregistrare mult mai simpla - fara capital initial - resurse mai reduse - contabilitate in partida simpla, fara bilant contabil - impozit pe venitul anual Dezavantaje - raspundere nelimitata - credibilitate mai mica la obtinere de credite

PFA, intreprinderi individuale si familiale Avantaje - procedura de inregistrare mult mai simpla - fara capital initial - resurse mai reduse - contabilitate in partida simpla, fara bilant contabil - impozit pe venitul anual Dezavantaje - raspundere nelimitata - credibilitate mai mica la obtinere de credite

Societati comerciale- forme juridice Societate in nume colectiv (SNC) Societate in comandita simpla (SCS) Societate cu raspundere limitata (SRL) Societate pe actiuni (SA) - Subscriere integrala si simultana de semnatarii actului constitutiv - Constituire prin subscriptie publica Societate in comandita pe actiuni (SCA)

SNC, SCS Avantaje - minimum 2 asociati - fara capital minim initial, capital in numerar obligatoriu - costuri mai mici de constituire - sistem simplificat de contabilitate si impozitare ca microintreprinderi Dezavantaje - Raspundere nelimitata si solidara a asociatilor

SRL Avantaje - 1-50 asociati - costuri si durata de constituire mai mici - raspundere pana la concurenta capitalului social subscris
8

Dezavantaje - posibilitate mai limitata de acces la credite

Societatea pe actiuni (SA) Avantaje - raspundere numai pana la concurenta capitaluluisubscris - credibilitate mai mare - posibilitati multiple de dezvoltare (atragere de capital pentru cele listate la bursa) Dezavantaje - capital initial de minim 25000euro - costuri mai mari de constituire - sistem mult mai complicat de management si control

Alegerea formei de organizare a afacerii Factori analizati Natura activitatii ce urmeaza a fi desfasurata; Anvergura acesteia; Numarul viitorilor asociati ai afacerii; Gradul de implicare si se raspundere asumat de fiecare asociat; Volumul necesar si cel disponibil pentru capitalul social; Ponderea participarii fiecarui asociat la capitalul social; Caracteristicile specifice fiecareia dintre diferitele forme juridice in vigoare. Alegerea formei de organizare a afacerii (II) Decizia depinde de mai multi factori. Raspunznd la ntrebarile urmatoare veti gasi forma de organizare potrivita pentru afacerea Dvs. doriti sa fiti asociat unic sau sa aveti parteneri? puteti sa finantati singur afacerea sau aveti nevoie de parteneri? doriti sa va protejati bunurile personale de creditorii afacerii? cunoasteti cum se constituie si ct costa diferite modalitati de organizare a afacerii? cunoasteti sistemul de impozitare?

Alegerea asociatilor Decizie foarte importanta cu efecte pe termen mediu si lung asupra afacerii si rezultatelor obtinute Verificarea bonitatii si onorabilitatii partenerilor potentiali apeland la servicii profesionale

Constituirea formei legale a afacerii etape Etapa pregatitoare - pregatirea documentelor de constituire, justificative, efectuare plati Inregistrarea legala - registrul comertului, publicarea dupa caz in Monitorul Oficial al Romaniei Inregistrarea fiscala Administratia financiara Autorizarea functionarii conform legii

Inregistrarea PFA, intreprinderi individuale si familiale Alegerea si rezervarea denumirii verificarea prealabila pe site-ul www.onrc.ro Completarea cererii de inregistrare Depunerea cererii si documentelor la oficiul registrului comertului

Documente pentru constituire PFA si intreprindere individuala (I) Cererea de nregistrare Dovada verificrii disponibilitii i rezervrii firmei (original); Carte de identitate (fotocopie certificat olograf de ctre titular privind conformitatea cu originalul); Dovezi de sediu si dupa caz avizul privind schimbarea destinatiei imobilului cu regim de locuinta Specimenul de semntur al persoanei fizice autorizate (original); Informaiile din cazierul fiscal (se obin de ctre ORCT); Declaraia-tip pe propria rspundere care s ateste ndeplinirea condiiilor legale de funcionare prevzute de legislaia special din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, proteciei mediului i proteciei muncii

10

Documente pentru constituire PFA si intreprindere individuala (II) declaraia privind patrimoniul de afectaiune, n original i documentele care atest efectuarea vrsmintelor sau calitatea de proprietar, dup caz (copii certificate de parte); - documentele care atest pregtirea profesional; - documentele care atest experiena profesional; dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.

Documente pentru constituire intreprindere familiala In plus fata de documentele prezentate la PFA: - Acordul de constituire ncheiat de membrii familiei (original); - Procura special pentru reprezentantul ntreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (nscris sub semntur privata)

Societati comerciale- SNC, SCS,SRL (I) Cererea de nregistrare (original); Dovada verificrii disponibilitii i rezervrii firmei (original); Dac este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicat, Dovada verificrii calitii de asociat unic ntr-o singur societate cu rspundere limitat Actul constitutiv (original); Dovezile privind sediul social/secundar (copie); Dac este cazul, avizul privind schimbarea destinaiei imobilelor colective cu regim de locuin, Dovezile privind efectuarea vrsmintelor aporturilor subscrise de asociai la capitalul social (copii); Actele privind proprietatea pentru aporturile n natur subscrise i vrsate la constituire; n cazul n care printre acestea se afla i imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

Societati comerciale-SNC, SCS,SRL (II) Declaraiile date pe propria rspundere, dup caz, de ctre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numit administrator sau cenzor, din care s rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati

11

Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie); Specimenele de semntur ale reprezentanilor societii (original); Certificatele de cazier fiscal pentru asociaii sau reprezentanii legali ai societii comerciale

Societati comerciale-SNC, SCS,SRL(III) Declaraiile -tip pe propria rspundere semnat de asociai sau de administratori privind autorizarea activitatilor Imputernicire special (n form autentic), avocaial sau delegaie pentru persoanele desemnate s ndeplineasc formalitile legale (original). Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

Documente de constituire pentru SA In plus fata de SNC, SCS sau SRL: - Actele de identitate ale fondatorilor,administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice (copii certificate); - Dovada privind acceptarea expres a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a nsrcinrii de cenzor/auditor de ctre persoanele care au fost numite prin actul constitutiv (original);

Autorizarea functionarii (I) Declaratia model 1- persoana juridic nu desfoar, la sediul social sau la sediile secundare, activitile declarate, o perioad de maximum 3 ani Declaratia model 2- declaratia pe proprie raspundere se da de intreprinzator la inregistrarea societatii, prin care se obliga ca la data inceperii activitatii sa respecte toate prevederile legale de functionare prevzute de legislaia specific n domeniul sanitar, sanitar-veterinar, proteciei mediului i proteciei muncii pentru activitile mentionate Autorizarea este obligatorie pentru anumite activitati Anumite profesii trebuie atestate sau acreditate;

Autorizarea functionarii (II) Inregistrarea unei forme legale a afacerii de catre Oficiul Registrului Comertului nu exonereaza de obligatia de a obtine, inainte de inceperea activitatii, autorizatiile,
12

avizele, licentele si altele asemenea prevazute de legi speciale, pentru desfasurarea anumitor activitati economice Organele abilitate controleaza conditiile de functionare conform legislatiei in vigoare.

Traseu operational Oficiul registrului comertului 3-5 zile - obtine certificatul de inregistrare - codul unic de inregistrare- codul fiscal - extras din registrul comertului Administratia financiara declaratia (010) privind vectorul fiscal, obtinerea certificatului de inregistrare fiscala Institutiile pentru obtinerea autorizatiilor de functionare (dupa caz)

Relatii cu autoritatile publice Administratia fiscala Casa asigurarilor de pensii Casa asigurarilor de sanatate Agentia de ocupare a fortei de munca

Organizarea evidentei contabile si administrarea fluxului de numerar Principalele evidente contabile : contabilitatea mijloacelor fixe tinuta pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta; contabilitatea valorilor materiale, tinuta cantitativ si valoric/numai valoric; evidenta clientilor si furnizorilor; contabilitatea cheltuielilor tinuta pe feluri de cheltuieli; contabilitatea veniturilor, tinuta pe feluri de venituri;

Fluxul de numerar este unul din instrumentele principale de planificare financiara. Se calculeaza pe baza urmatoarelor date: disponibilul banesc la nceputul perioadei, respectiv soldul initial al numerarului (n casa si n banca); ncasarile n numerar previzionate pentru perioada respectiva; cheltuielile n numerar pentru aceiasi perioada; disponibilul banesc la sfrsitul perioadei

Asigurari pentru riscuri


13

a) asigurari generale pentru proprietati: imobile, masini, utilaje, instalatii, echipamente, pierderi din intreruperea activitatii b) asigurari de raspundere civila care acopera prejudiciile cauzate tertilor din vina asiguratului, pentru care acesta raspunde civil:asigurarea prestatorului de servicii; asigurarea producatorului pentru defectiuni ale produselor sale;asigurarea angajatorului fata de angajati; asigurarea administratorilor si directorilor de societati comerciale. c) asigurari de risc financiar: - asigurarea creditelor; asigurarea garantiilor. d) asigurari pentru autovehicule si conducatorii acestora: e) asigurari de persoane: de accident; - de deces.

14