Sunteți pe pagina 1din 70

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

UNIVERSITATEA VALAHIA DEPARTAMENTUL DE NV MNT DESCHIS LA DISTAN FORMARE CONTINU SPECIALIZAREA INFORMATICA SERIA a IX a

LUCRARE DE LICEN

CURSANT DRAGOMIR DUMITRU

TRGOVI TE - 2005

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

CUPRINS:
CAPITOLUL 1. Internetul ca mediu de comunica ie, informare, documentare 1.1. Etape n apari ia i dezvoltarea internetului 1. 2. Func ionare CAPITOLUL 2. Serviciile Internetului 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Prezentare general World Wide Web (www) Serviciul de po t electronic Utilitarul FTP Furnizori de servicii de internet .. . 17 19 24 25 25 . . 2 7

CAPITOLUL 3. Unelte utilizate n construc ia paginilor WEB 3.1. Pagini web . 3.2. Modalit i de creare a unei pagini web ...

30 32

CAPITOLUL 4. Aplica ia Realizarea site-ului de prezentare a Societ ii Agricole de Marketing Brezoaiele 43

CAPITOLUL 5. Concluzii CAPITOLUL 6. Bibliografie

. ..

67 68

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

CAPITOLUL 1. INTERNETUL CA MEDIU DE COMUNICA IE, INFORMARE, DOCUMENTARE

1.1.

ETAPE

APARI IA

DEZVOLTAREA

INTERNETULUI
Dac tehnologiz rii despre secolul XX se spune pe drept cuvnt c culminnd n ultimii ani cu informatizare i a apar inut dezvoltarea va fi

ciberneticii prin produsele finite calculatoarele, secolul viitor se spune c al comunica iilor. dac

la nceput au fost semnalele morse, telegraful apoi

telefonul care a revolu ionat comunica iile lucrurile au evoluat puternic la sfr itul acestui secol culminnd n zilele noastre cu un nou i puternic concept numit Internet. Ce este internetul, o scurta istorie explica n urm toarele rnduri. Re ele de calculatoare O re ea este format dintr-un grup de calculatoare care utilizeaz n i cum func ioneaz voi

comun echipamente, date i aplica ii, adic resurse hardware i software La apari ia re elelor de calculatoare, fiecare produc tor de echipamente de calcul avea propriile sale protocoale de comunica ie, ceea ce f cea imposibil interconectarea calculatoarelor de provenien e diferite. Pe de alt destul de diferite, de la companii private de telecomunica ii publice pild , American Telephone and Telegraph (AT&T) i parte, ca, de subre elele de comunica ie care i ofereau serviciile pentru WAN erau i ele Bell Communications

Research (Bellcore) din S.U.A., desemnate prin termenul generic "common carriers" i pn la societ ile de stat pentru po t , telegraf, telefon, adesea cunoscute sub acronimul PTT. 3 i pentru radio i televiziune

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Standardele interna ionale sunt elaborate de c tre na ional creat n anul 1946 Standards Institute

Organiza ia Inter-

pentru Standardizare [International Standards Organization (ISO)] i avnd ca membri organiza ii na ionale de standardizare S.U.A.; British de (BSI) n Marea Britanie; Agence Franaise

(precum: American National Standards Institute (ANSI) n Normalization (AFNOR) n ISO. Fran a;

Deutsche Industrie Normen (DIN) n

Germania; etc.). CCITT este membru consultativ (adic f r drept de vot) al n ncercarea sa de standardizare a protocoalelor de comunica ie, ISO a propus un model de re ea, structurat pe modelul de referin apte niveluri ierarhice ISO (OSI) model reference cunoscut sub numele de sistemelor deschise model] reference model]. Internet-ul reprezint mai mult dect o re ea uria de calculatoare. El constituie o re ea de re ele (comerciale, militare, academice, universitare, educa ionale etc.), fiind, n plus, un mediu informa ional imens ce ofer servicii i resurse din cele mai diverse baze de date, biblioteci dar i o neb nuita comunitate de persoane din cele mai diferite domenii ale vie ii economicosociale. O defini ie succinta a Internet-ului poate fi formulata astfel : un num r foarte mare de calculatoare r spndite n toata lumea, legate ntre ele pentru stocarea, partajarea i direc ionarea diverselor tipuri de informa ii. Internetul aste alc tuit azi din zeci sau sute de milioane de calculatoare, dispuse pe ntregul glob, sta ionare sau mobile, re ea ce de ine cantit i uria e de informa ii, din care foarte multe pot fi consultate f r un calculator cu modem cu vitez (kilobi i pe secund , viteza indicat recomand chiar o vitez poate conecta la aceast servicii Internet. restric ii, iar unele contra cost sau numai cu diferite parole de acces. Fiecare individ care posed de transmitere de cel pu in 14,4 kbps fiind cea minim pentru Internet, se fix sau mobil , se pentru interconectarea OSI (ISO) [ISO - OSI

(ISO Open Systems Interconnection

sau, mai pe scurt, modelul de referin

mai mare), o linie telefonic

mare re ea prin intermediul unei firme furnizoare de

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

O scurt

istorie...

In perioada anilor 60 Departamentul de Ap rare a Statelor Unite avea nevoie de o re ea de comunicare n cazul unui atac nuclear. RAND o corpora ie militara a propus centralizarea comunica iilor intr-o re ea. Aceasta re ea con inea noduri capabile s transmit i s primeasc mesaje. Fiecare nod i avea propria adresa, astfel nct mesajul putea fi transmis la un anumit nod. Departamentul ap r rii pentru proiecte avansate (The Defense Department's Advanced Research Projects Agency ) cunoscut sub numele de ARPA sau DARPA a decis s extind aceasta re ea. n 1969 primul "Interface Message se extind . Processor", predecesorul router-ului de azi a fost instalat la UCLA (University of California n Los Angeles) nct ARPANET-ul a nceput s ARPANETUL include cteva servicii care sunt (TELNET) i azi foarte importante n

Internetul de azi,cum ar fi FTP-ul (File Transfer Protocol),remote login i E-mail (electronic mail). n timp ce ARPANET-ul ncepe s creasc ,companii ca Xerox dezvoltau tehnologia re elelor locale (LAN). Re eaua cu cel mai mult impact a fost Ethernet-ul, re ea ce permitea conectarea mai multor calculatoare mpreun . Prima versiune avea teoretic o rata de transfer de 3 Mbps cread i mai trziu 10 Mbps. Cercetatorii de la ARPANET au nceput s conecteze LAN-urile la ARPANET. Pentru a putea i ca ar fi folositor s

realiza acest lucru a fost dezvoltat un protocol pentru a putea conecta tipuri diferite de echipamente. Astfel TCP-ul (Transmission Control Protocol) Internet Protocol (IP). Modestele nceputuri Internet-ul din Stanford : a nceput ca o re ea de patru computere ntre

Universit ile din Utah, Santa Barbara i Los Angeles i Institutul de Cercetare

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Iat

cum

Prof. n

Kleinrock, computere

unul

dintre i

speciali tii

implicat,

aminte te prima lor comunicare:


"Am stabilit o leg tur telefonic ntre noi i

b ie ii de la SRI...," Kleinrock... spunea ntr-un interviu: "Am tastat litera L telefon, "A i "Da, ul." am v zut "Da, v zut L-ul," am a venit v zut L-ul?" r spunsul. O-ul." i am ntrebat la

"Am tastat litera O, i am ntrebat, "A i v zut O"Apoi am tastat litera G, i sistemul a c zut"...

n curnd, cercet torii din alte institu ii de stat au devenit interesa i. Deoarece folosirea computerelor era costisitoare, ei au v zut imediat avantajele folosirii n comun a unei re ele. La sfr itul anilor 60 i nceputul anilor 70, cnd Internetul num ra n jur de 50 de computere, s-au dezvoltat primele dintre programele, folosite nc i azi pentru transferul informa iei: File Transfer Protocol pentru trimiterea i reg sirea fi ierelor -Telnet pentru accesarea i folosirea bazelor de date, a bibliotecilor i a cataloagelor din toata lumea -e-Mail pentru trimiterea mesajelor personale. Internetul era n mod categoric n ascenden n academic. Important printre acestea era (si este) USENET sau Users Network, care a nceput n 1979, cnd cteva UNIX-computere au fost conectate mpreuna. 6 . Cu noi grupuri de utilizatori care se al turau, Internetul a trecut prin prima s transformare. urm toare decad , Internetul a crescut la o re ea de 200 de computere. n acela i timp, au ap rut alte re ele, mai ales n sectorul

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Anul 1977 a marcat ad ugarea la re ea a E-mail, iar pu in mai trziu n 1979, s-a ad ugat USENET o re ea virtuala de tiri, servicii ce au l rgit considerabil aria de utilizare i au oferit o nou orientare n evolu ia re elei. Alte re ele s-au dezvoltat de-a lungul Usenetului. Toate formau baza unui spa iu de comunica ie radical democratic. De exemplu, naintea unei noi discu ii pe care grupul o ncepea, comunit ii Netului i se cerea un vot de accept. La nceputul anilor 80 datorita traficului extrem de ridicat de o re ea militara i ARPAnet o re ea civila ce i orientata pe schimbul nelimitat de informa ii i din ra iuni de securitate a datelor cu caracter militar ARPAnet se divide n doua sedimente:MILnet informa ii. Anul 1982 marcheaz reunirea principalelor re ele: ARAPnet, MILnet, n mediul universitar), i o serie de servicii n NSNET, BITNET (Because It s Time NETwork - ap rut continua cercetarile asupra re elelor

USENET ( ap ruta tot n mediul universitar, dar care ofer

comerciale ) i altor re ele lund na tere Internet, sub denumirea Internetwork Sistem (sistem interconectat de re ele). Evolu ia Internet este marcat serviciul de transfer de fisier FTP, serviciul World Wide Web etc. Ziua de 1 ianuarie 1983 marcheaz trecerea de la protocolul NCP ( Network control Protocol) la TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ). num rul calculatoarelor conectate la re eaua Internet a crescut apoi rapid de la un an la altul : 1024 n 1984, 130000 n 1989. n anii 90 Internetul s-a dezvoltat mult, nu numai ca volum de informa ii i servicii permanent accesibile, dar i ca num r de utilizatori. Anul 1991 este momentul n care National Science Foundation, care superviza modul de operare pe Internet a ridicat restric iile impuse de domeniul comercial, ceea ce a produs o adev rat n 1993 Casa Alba deschide o cutie po tal @whitehouse.gov). 7 explozie n cre terea num rului calculatoarelor conectate: 992000 n 1992, 1776000 n 1993. Internet (president 5089 n 1986, 28000 n 1987 i continuare de ad ugarea de noi servicii : serviciul de informare GOPHER,

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

n anul 1994 marcheaz realizare primelor transmisii audio i video prin Internet. n fiecare lun se conecteaz c la Internet peste un milion de noi aproximativ 115 ri dispun de o utilizatori. Internet Society estimeaz conexiune la re eaua informatic conectate la re ea dep apreciat la 20-30 milioane. Potrivit Comupter Industry Almanac Inc., num rul utilizatorilor a ajuns la sfr itul anului 1980 la 150 milioane. Numai n SUA aproape 67 de milioane de utilizatori adic aproape 51% din total. Romnia, de i a ap rut relativ trziu n peisajul comunica iilor globale, a marcat o cre tere impresionant intr-un scurt interval de timp: de la 15 calculatoare gazda (host ) n februarie 1993 la 2727 calculatoare gazda n ianuarie 1996 i 26362 calculatoare gazda n februarie 1999. Internet-ul nu este proprietatea cuiva, nu exist nici o companie care s impun reguli. Desigur, fiecare componenta este proprietatea cuiva, dar patron este un sistem care i men ine e te re eaua ca ntreg nu are un

mondial . Num rul de calculatoare gazd

ea 3,2 milioane n anul 1994, cel al utilizatorilor era

integritatea datorit intereselor mutuale, de i num rul organiza iilor dep f r

50 de mii. Internet-ul este o re ea descentralizat , uneori chiar anarhic , dar aceasta descentralizare nu s-ar fi ajuns la o cre terea i dezvoltarea ei global pentru spectaculoas . Internet-ul este administrat prin consens de diferite organiza ii care se ntrunesc pentru a g si cea mai buna metod func ionarea re elei.

1.2. FUNC IONARE


Cum func ioneaz Internetul Pentru a n elege cum func ioneaz Internetul, trebuie s n elegem c Internetul nu este o entitate omogen . ntradevar este un mare miracol ca totu i func ioneaz . Internetul are o structura,astfel incit dac vrei s trimi i un E-mail la calculatorul vecinului mesajul trebuie s str bat sute de mile. Mai

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

mult chiar, ma inile care sunt conectate nu au fost construite s direct ntre ele. i totu i Internetul func ioneaz . Despre cele mai cunoscute protocoale de re ea Structura Internetului

comunice

Punctul de nceput pentru to i pe Internet este ISP-ul (Internet Service Provider). Un ISP poate fi comercial sau o scoal sau un colegiu,universitate,etc. Unii utilizatori pot fi conecta i n LAN, al ii pot avea acces la Internet folosind un modem i o conexiune PPP sau SLIP.. Toate IPSurile sunt conectate la Internet prin alte IPS-uri. La cel mai de jos nivel un ISP local este conectat cu un alt ISP local. Urm torul nivel este reprezentat de IPSurile care fac leg tura cu alte IPS-uri din exterior. Routere i TCP/IP Cum cererea dvs. i g se te calea c tre un site i cum informa ia i g se te calea,este determinat de doua lucruri : routerele telefonici. Ei conecteaz re elele ntre ele i protocoalele TCP/IP. Routerele (uneori numite i gateway) sunt asem n toare cu operatorii i au tabele de rutari pentru a determina cum circula informa ia din i spre Internet. Routerele au un IP

pentru fiecare leg tura,de exemplu un router care are o conexiune PPP i doua conexiuni ETHERNET ar trebui s aib 3 IP-uri. Secretul care face Internetul s mearg este protocolul TCP/IP.IP este componenta care muta pachetele de date c tre un nod al re elei c tre altul. TCP este componenta care verifica dac datele au ajuns unde trebuie. IP este un num r unic pentru fiecare calculator. Exista trei clase de IP-uri. Clasa A folose te primul num r pentru a identifica re eaua i ultimele 3 numere pentru a identifica calculatorul. Clasa B folose te primele doua numere pentru a identifica re eaua i ultimele doua numere pentru a identifica calculatorul. Clasa C (cele mai des folosit) folose te primele 3 numere pentru a identifica re eaua i doar ultimul num r pentru a identifica calculatorul. Clasa IP-ului este strns legata de num rul de calculatoare din re ea. Dar pentru ca este mai u or de inut minte un nume dect un num r Internetul folose te i un Domain Name. Dac 9 routerul este operatorul pe

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Internet, atunci Domain Name Service (DNS) este cartea de telefon. Astfel pute i sa-mi trimite i un e-mail folosind sau numele mai i IP-ul simplu popesculauragrupa54@192.34.55.34 popesculauragrupa54@yahoo.com SLIP and PPP Cele mai folosite metode de a te conecta la Internet folosind un modem sunt Serial Line Interface Protocol (SLIP) i Point to Point Protocol (PPP).Daca ISP-ul permite folosirea SLIP i PPP alege i PPP pentru ca este mai rapid i mai sigur. SLIP nu face corec ie dar este mai u or de configurat dect conexiunea PPP. Pentru a folosi una din aceste metode de acces, ISP trebuie s va ofere acest serviciu. De asemenea trebuie s ave i un software care suporta SPLIP/PPP. Furnizorii regionali sau na ionali de servicii Internet sunt interconecta i fie direct, asocia ie fie prin intermediul unui organism suprana ional. Principalele i Europanet. Ebone este o europene.Europanet este care gestioneaz numeroase re ele organisme existente n Europa sunt: Ebone

gestionat de DANTE (Delivery of Advance Network Technology to Europe ), asocia ie creata n 1993 cu sprijinul mai multor re ele nationale pentru a sprijini cercetarea tiin ific . Totu i exist schimbului global i o organiza ie a utilizatorilor Internet-ului, numita ISOC unicul ei scop fiind promovarea acestei organiza ii au de informa ii. Conduc torii (Internet Society ), cu caracter voluntar,

responsabilitatea de a gestiona din punct de vedere tehnic Internet-ul i de a standardiza tehnologia folosita. ncepnd cu 1983, ofer sfaturi doua func ioneaz i o organiza ie ce are ca scop ghidarea evolu iei protocolului TCP/IP-Internet Activities Board (IAB).Aceasta i sprijin n cercet rile efectuate n sprijinul comunitarii Internet. componente: Internet Engineering Task Force, ce are De-a lungul evolu iei IAB a fost organizat n mai multe rnduri, n prezent avnd responsabilitatea dezvolt rii protocolului TCP/IP i integrarea altor protocoale 10

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

n Internet (cum este OSI) i Internet Research Task Force, care continua s organizeze i s exploreze concepte avansate privind re elele. De asemenea, nu exist se adun i decid cum s o firm care s conecteze pl apoi adun ile de la toate fonduri pentru re elele Internet sau de la utilizator. Fiecare pl te te pentru partea s . Re elele se conecteze mpreun aceste interconexiuni. O firm sau la o re ea sau o institu ie pl te te pentru conectarea la o Numeroase moduri Internet n special

re ea regionala care la rndul ei pl te te un furnizor na ional pentru accesul interna ional . universitare sunt finan ate de bugetele statelor. Conectarea la Internet Sunt patru moduri principale de conectare la Internet: conexiunea permanent (permanent connection ), conexiunea direct pe linie telefonica (dial-in direct connection), conexiunea ca un terminal pe linie telefonica dial-in terminal connection ), conexiune de tip po t electronic (e-mail connection ). Conexiunea permanent presupune existen a unei linii dedicate ntre domiciliul utilizatorului i subre eaua Internet Service Providers (care pune la dispozi ie accesul ) sau nchirierea unui tronson special pentru legarea direct la Internet. Este modalitatea cea mai bun de conectare din punct de vedere al vitezei i calit ii transmisiei, dar este i cea mai scump . n special institu iile de nv mnt nchiriaz un tronson pentru i dar i marile conectarea la Internet pe care-l pun la dispozi ie cadrelor didactice studen ilor prin intermediul re elei locale de calculatoare, institu ii publice i firmele mai uzeaz de acest tip de conexiune. Liniile dedicate se nchiriaz de la un operator n Romnia, , operatorul ROMTELECOM. Utilizarea lor este facturat n func ie de distan sub form

garantnd debitul dorit, iar costurile lunare se stabilesc fie la MB transferat, fie de abonament lunar cu trafic nelimitat. Tipurile de linii nchiriate rate de acces ntre 14,4 Kbps i 2 Mbps. Un cost disponibile n Romnia ofer

mediu per MB este de 0,6 $, iar n cazul abonamentului lunar se pl tesc n medie 400$ pentru o linie de 33,6 Kbps. 11

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Conexiunea direct calculatorul lor i prin

pe linie telefonic . Unii furnizori de servicii acces direct la Internet.

permit legarea prin intermediul unui modem pe o linie telefonic , la intermediul acestuia, Calculatorul utilizatorului va func iona identic ca un calculator host (gazda) din re eaua Internet. Este o leg tura temporar pentru c schimbul de date, ntre i cea calculatorul utilizatorului i cel care este conectat la Internet, se poate realiza numai cnd leg tura telefonica este activ , dar taxa de instalare sc zut de transmisie fac ca acest tip de conexiune s fie cel mai des ntlnit. Conexiunea ca terminal pe linie telefonica. Pentru cei ce dispun de resurse financiare mai reduse, este o modalitate eficient un furnizor de servicii. Dup desf oar pe calculatorul de acces la Internet. ca Conexiunea se face tot pe linie telefonica, cu ajutorul unui modem i apelnd la realizarea conect rii, calculatorul func ioneaz furnizorului de servicii. Datorit un terminal, el nefiind legat direct la Internet. Toate programele rulate se acestei situa ii, pentru a transfera fi ierele pe calculatorul utilizatorului, ele trebuie mai nti copiate pe calculatorul furnizorului de servicii i abia apoi, utiliznd comenzile de transfer de date proprii programului de comunica ie, se pot copia pe sistemul utilizatorului. Conexiunile temporare se stabilesc n func ie de nevoi. Utilizarea lor se factureaz n func ie de distanta i de durata utiliz rii, putndu-se astfel folosi att linii analogice cat i linii digitale. Acest mod de conectare poate fi folosit pe baza de contract sau f r contract. Contractul implic , de cele mai multe ori, o tax abonament pe o anumit perioad de instalare i un ntre 4$ de timp. Taxa de instalare variaz

i 29$, existnd i firme la care conectarea este gratuita. Contractele se pot face pe un anumit num r de ore sau MB pe luna. De exemplu, 0,77$), f r a pune n calcul costul convorbirii telefonice urbane. O dat cu dezvoltarea re elelor i serviciilor de telecomunica ie mobil , se conecteze la Internet din orice punct al rii. La utilizarea telefonului celular a extins posibilitatea celor care c l toresc i de in un calculator portabil s momentul actual, exista posibilitatea conect rii prin GSM la un abonament de circa 15$, cu o viteza de transmisie de 9600 bps. 12 pentru un abonament de 30 de ore, se pl te te ntre 15$ i 30$ ( pre ul mediu pe ora

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Conexiunea de tip posta electronica. Cei afla i n aceasta situa ie pot transmite mesaje e-mail n Internet i primi acela i gen de mesaje de la orice utilizator Internet, pot adresa i recep iona mesaje pentru grupurile de dialog USENET. Majoritatea furnizorilor de servicii au oferit la nceput utilizatorilor doar servicii la post facilit ile Internet. O modalitate mai pu in folosita n Romnia este conectarea la Internet prin intermediul re elelor CATV. Pentru conectare este nevoie de un modem de cablu, vitezele de transfer fiind foarte mari: 10Mbps.Un asemenea tip de Ultimii ani au permis i recurgerea la un nou tip de conectare: ntre leg tur se folose te n special de companiile cu volum mare de trafic. conectarea de tip VSAT prin intermediul antenelor de satelit. Costurile de instalare sunt de ordinul miilor de dolari, iar abonamentul lunar variaz 1.900$ i 5.500$. Cum se realizeaz conexiunea la internet? Pentru a realiza o conexiune Internet este nevoie de urm toarele elemente : un calculator, un modem, un program de comunicare, un cont Internet, un nume de leg tur , o parol , un instrument de plat . Contul Internet, n func ie de tipul de conexiune, poate fi cont telefonic sau cont dedicat. Contul telefonic se folose te pentru a telefona unui calculator aflat la sediul unui distribuitor la servicii n vederea accesului la Internet. Contul Internet dedicat se mai nume te i cont IP (Internet Protocol ), deoarece are o adresa proprie de protocol Internet. Calculatorul prin care se face conectarea la Internet nu trebuie s fie neap rat un calculator foarte performant. Singurele cerin e sunt legate de posibilitatea de a rula programul de comunica ie i posibilitatea de a fi conectat un modem. Pentru a folosi facilit ile multimedia se recomand un Pentium cu 16 MB RAM, placa de sunet, difuzoare i CD-ROM. electronic , dar pe m sura evolu iei Internet, acest tip de conexiune a nceput s ofere mult prea pu in n raport cu

13

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Modemul converte te semnalul numeric furnizat de calculator n semnal analogic care poate fi transmis pe linia telefonica, iar la receptor semnale. asigur demodularea semnalului. n general este un dispozitiv care moduleaz i demoduleaz n comunica ia ntre calculatoare, este un dispozitiv folosit la convertirea semnalelor digitale n analogice i convertirea semnalelor analogice n digitale. Modemul de asemenea este un dispozitiv ce conecteaz un calculator la re eaua mondial , un dispozitiv uzual i poate fi chiar un dispozitiv de re ea. Modemurile sunt de dou tipuri: intern i extern. Modemul intern este o plac de calculator montat n interior i conectat la linia telefonic . Modemul extern se conecteaz importan important modemului. Modem-urile suplimentare: a) negocierea ratei de transfer maxime admise pe linia telefonic curent , b) negocierea c) i func ionarea de mecanisme de control i cheia recuperare a erorilor de transmisie, compresia i criptarea datelor, d) protocoale pentru nivelul leg turii de date. Programul de comunica ie asigur telefonic la distan folosirea modemului pentru apelul putea conecta la Internet poat transmite datele "inteligente" actuale asigura i o serie de func ii , dar o vitez n exteriorul calculatorului printr-un cablu ce (14400 bps, sau 28800 bps) asigur o

face leg tura cu portul serial al calculatorului. Viteza modemului are mai pu in mai ridicat economie de timp. Pentru a evita problemele de compatibilitate

este bine de consultat furnizorul de servicii Internet nainte de achizi ia

a unui calculator. Pentru a v

este suficient ca programul de comunica ie s conform protocolului Xmodem sau Zmodem.

Printre cele mai utilizate programe de comunica ie amintim: Blast-pro sub MS DOS, Procomm Plus sub MS DOS sau Windows, Telix sub MS DOS, Microsoft Network sub windows 95. 14

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Majoritatea programelor de comunica ii con in i facilit i cum sunt : Un editor de texte pentru lucrul cu fi iere ; Protocoale de transfer pentru primirea sau transmiterea fi ierelor ; O agend telefonic . Numele de leg tur user name, identific utilizatorul la conectare (login name, account name). Este elementul n func ie de care se face

recunoa terea n Internet. n general, acest nume este format din opt caractere i trebuie f cut diferen a ntre majuscule i litere mici. Parola reprezint un mijloc de protec ie pentru utilizator. De obicei are la crearea unui cont Internet. citirea mesajelor de c tre o alta persoan , de regul , o cartel de debit sau de lungimea de opt caractere i este stabilit Existen a parolei mpiedic Instrumentul de plat credit. Distribu ia geografica a Internet-ului Conform statisticii efectuate de firma Network Wizards, marea

transmiterea de mesaje sau accesul pe Internet pentru alte persoane. este,

majoritate a calculatoarelor conectate la Internet - 64% - sunt n SUA, n Europa de Vest fiind amplasate 17% dintre acestea, iar n Europa de Est doar 1%. Reprezentarea grafic de mai jos: i datele concrete se prezint n graficul i n tabelul

Internet Domain Survey 15

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Ordinea in Ordinea in Ta Numar de hosturi % ianuarie ianuarie ra din total 1996 1995 1. 1. U. 6.053.402 64% S.A. 2. 2. Ge 452.997 5% rmania 3. 3. An 451.750 5% glia 4. 4. Ca 372.891 4% nada 5. 5. Au 309.562 3% stralia 6. 6. Ja 269.327 3% ponia 7. 9. Fi 208.502 2% nlanda 8. 7. Ol 174.888 2% anda 9. 10. Su 149.877 2% edia 10. 8. Fr 137.217 1% anta Sursa: Network Wizards Germania de ine, de fapt, 2 milioane de utilizatori ai Internet-ului. Majoritatea acestora au acces prin serviciile on-line, astfel: 950.000 prin TOnline, 200.000 prin CompuServe provider-i. Situa ia n Europa de Est i din Romania Din p cate, Romnia se afl intr-o pozi ie net inferioara celorlalte ri i 40.000 prin AOL. Doar cca 500.000 de utilizatori au acces la Internet prin intermediul diver ilor Internet service

din Estul Europei, practic, pe ultimul loc, dac oferita de Network Wizards pe

inem cont ca Bulgaria are o Web la adresa:

popula ie mult mai mic . Aceasta situatie se poate constata din statistica http://www.nw.com/zone/WWW/dist-bynum.html

16

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Internet Domain ara Polonia Republica Ceha Rusia Ungaria Slovenia Slovacia Lituania Romania Bulgaria

Survey Numar de hosturi 38.432 32.219 32.022 25.109 9.949 5.498 2.932 2.725 2.254

Sursa: Network Wizards (http://www.nw.com/zone/WWW/dist-bynum.html)

17

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

CAPITOLUL 2. SERVICIILE INTERNETULUI

2.1. PREZENTARE GENERAL


Calculatoarele conectate la Internet ar putea folosi unul sau mai multe din urm toarele servicii: Electronic mail (e-mail) programului cu care opereaz . urm toarelor protocoale: POP3 (Post Office Protocol) Comunic pe portul 110, 995. IMAP (Internet Message Access Protocol) nlocuiasc s Acest protocol ncepe s poate protocolul POP ca protocol principal folosit de clien i de e-mail n e-mail-uri dar poate de asemenea s a trebui s manipuleze mesajele Se refer la calea prin care un client de email ca Eudora sau Outlook Express prime te un mail de la un server de email. Permite s trimi i i s prime ti mesaje. numele prin intermediul Permite acces la grupuri de discu ii adesea numite Listservs dup Acest serviciu func ioneaz

comunicare cu severele de e-mail. Folosind IMAP un client nu numai c primeasc stocate pe server, f r

copieze n calculatoarele personale acele

mesaje. A a c mesajele pot fi terse, schimbat starea lor, pot i administra mai multe c su e de e-mail. Comunica pe portul 220, 143, 993. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Un protocol de mutare a fi ierelor hypertext de-a lungul Internet-ului. Are nevoie de un client HTTP la

18

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

un cap t

un server HTTP la celalalt cap t.

Protocolul HTTP este cel mai Un protocol pentru

folosit n World Wide Web (WWW). Comunic pe portul 80. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 587. transferarea e-mail-urilor de la un server la altul. Comunica pe portul 25, 465,

Servere pentru re ele FTP sau File Transfer Protocol primeasc rapid, s vizioneze i s str in. Comunica pe portul 21. Telnet Permite utilizatorului unui calculator s se autentifice pe un alt calculator i s foloseasc resursele acelui calculator ca i cum ar fi resursele propriului sau calculator. Comunic pe portul 23. Gopher care se afl pagini web. Usenet care se plimb Un sistem world-wide de grupuri de discu ii, cu comentarii ntre sute din mii de calculatoare. i la Internet. Nu toate calculatoarele Usenet-ul este complet Dezvoltat i la nceputul O metod de a accesa documentele n format citeste-numai i acum documente Gopher care se afla pe pe Internet. Gopher a fost aproape n ntregime inclus n World Permite unui calculator s

salveze fi iere de pe un alt calculator

Wide Web, dar se mai pot g si

conectate la Usenet sunt conectate

descentralizat, cu peste 10. 000 de domenii de discu ii, numite newsgroup-uri. WAIS (Wide Area Information Servers) anilor 1990 WAIS este primul sistem adev rat la scara mare care permite indexarea unor imense cantit i de informa ii de pe Web, indici c utabili de-a lungul re elelor cum ar fi Internet. asemenea pioner c utate. World Wide Web (www sau Wide Web are doua semnifica ii majore: 19 Web-ul ) Termenul World Wide World Web este adesea folosit incorect atunci cnd ne referim la Internet. de a face acei WAIS a fost de

n ncercarea de a determina relevan a fiec rei informa ii

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Prima A doua denumite

mul imea resurselor care pot fi accesate folosind Gopher, FTP, universul serverelor hypertext (HTTP), tot mai obi nuit

HTTP, Telnet, Usenet, Wais i alte cteva utilitare. servere web , care sunt serverele care servesc pagini web pentru Practic un imens chat cu mai mul i ceva pe acel canal poate fi

brows-erele web. IRC (Internet Relay Chat) Oricine poate crea un canal o conferin i useri. Sunt cteva server imense de IRC n lume care sunt conectate ntre ele. oricine tasteaz v zut de membrii ntregului canal. Canalele private pot (sunt) fi create pentru ntre mai multe persoane. Comunic pe portul 6665-6669. este o comand de baz i un protocol . . Este folosit la scp rcp. care sunt Comenzile i SSH (Secure Socket Shell) scar larg

Unix pentru accesul securizat la un calculator aflat la distan SSH este de fapt o suita de trei utilitare SSH sunt necriptate i slogin, ssh i i

de administratorii de re ea pentru a controla serverele la distan

versiuni securizate ale primelor utilitare Unix rlogin, rsh securizate folosind cteva cai.

att serverul cat

clientul sunt autentifica i folosind un certificat digital, iar parolele sunt protejate prin encriptare. SSH folose te cheia public de criptare RSA pentru ambele conexiuni i autentificare. Algoritmii ncriptare include Blowfish, DES i IDEA. IDEA este standard. SSH opereaz pe portul 22.

2.2. WORLD WIDE WEB (WWW)


Internetul nainte de Web n anii 80 i nceputul anilor 90, cnd Internetul era folosit doar de un num r mic de cercet tori, arata mult mai diferit dect ast zi. rutine de c utare i mecanisme de transfer al fi ierelor. Aceasta era o lume UNIX, n care toate comunica iile existau doar ca text sau numere, i liniile de comanda trebuiau memorate i tip rite. 20 Principalele aplica ii erau atunci E-mail i Newsgroups (= grupuri de discu ii) plus diverse

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Cnd e-mail, dar mai ales programele de c utare fi ierelor au trebuit s fac fa s-au dezvoltat. Software-ul pentru fiecare trebuia s separat. Folosirea fiec ruia trebuia s fie nv at .

de transfer al

unor cerin e mai complexe, new navigators fie ob inut i configurat

Pe scurt: datorita metalimbajului foarte dificil, folosirea Internetului n acea perioada era restrns institute de cercetare. Marea schimbare a nceput, cnd Tim Berners Lee de la CERN (Centrul European pentru Fizica Nucleara) n Geneva a pus bazele n 1989 dezvolt rii primului prototip al World Wide Web (WWW sau 3W). la un mic grup de oameni din universit i i

Tim Berners Lee

inventatorul World Wide Web-ului

Generalit de limitat. s

i fie o platforma intern fac de comunica ii pentru era

Ca de obicei n istoria Internetului, scopul ini ial al WWW-ului era destul Era destinat s cercet torii din ntreaga lume care lucrau pentru CERN. Sarcina principal asigure un sistem, care s diverselor computere. Solu ia se baza pe ideea de a face leg tura ntre documente via "hypertext". Hypertext nseamn a marca irurile de text sau alte obiecte i de a le lega cu alte obiecte, care ar putea fi din punct de vedere fizic la mare distan de obiectul original. Cnd leg tura este selectat , cineva poate "sari" la documentul legat. n acest fel este posibil de a lega un num r nelimitat de documente ntre ele intr-o structura web ne-ierarhica. Pentru a putea deosebi aceste documente i pentru a le reg si, fiecare are o adresa unica. Aceasta 21

leg tura ntre varietatea de platforme ale

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

este Unique Resource Locator (URL). URL-urile constau intr-un protocol de transmitere (in cazul WWW-ului acesta este Hypertext Transfer Protokoll http), urmat de www (in cele mai multe cazuri) numele serverului i numele paginii). central. ucv. ro/index. html. Prima versiune a programelor pentru a naviga pe www, a a numitele "browsere" urm reau nc tradi ia originala a Internetului - erau numai text. De aceea, sistemul a r mas, n principiu, neprietenos cu utilizatorii. In Septembrie 1992 nu existau mai mult de 20 de webservere n ntreaga lume. Sistemul actual insa mpinge treptat aceste browsere spre marginile Internetului, mai ales prin politica Internet Service Provider-ilor. care numai AOL are 11 milioane. Internet Explorer 1 ce ofer care consumatorul l cere. Astfel celelalte browsere, multe dintre ele cu vechimi de 5-10 ani si-au jucat practic rolul n istoria Internetului. Iat aceste browsere: Chimera - Func ioneaz Windows. pe sisteme de operare UNIX cu interfa a XEste scris complet n EMAC-Lisp, suporta frame, CSS, tabele, tot cteva date despre o parte din Din ace ti ISP 4 ofer Spre exemplu, n USA primii 6 ISP au fiecare mai mult de 1 milion de abona i, din ca browser numai Internet Explorer n mod implicit, insa da i de domeniu (de exemplu Aceasta arata cam a a: http://www.

posibilitatea oferirii i a altor browsere i doar unul singur ofer browserul pe

ceea ce tine de fonturi se trece printr-un style sheet definit n mod implicit n browser i care poate fi setat la al i parametrii, platforma de baza VMS. HotJava - Produs de firma SUN i func ioneaz n special pe sistemele de operare Solaris, dimensiuni mici i relativ compact face randarea textului cu ajutorul ma inii virtuale Java, customizabil, este scris cu i pentru tehnologia Java. Arena - Dezvoltat ini ial de W3C ca un tester pentru tehnologiile pe care acesta le aproba. n 17 dec. 1997 a fost cedat neexclusiv, pentru A mentenanta i dezvoltare grupului Yggdrasil, a fost dezvoltat n continuare ca o licen a publica GNU astfel nct poate fi modificat, vndut s. a. m. d. 22

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

ap rut ini ial pe platformele UNIX gratuite (Linux

FreeBSD) apoi prin

intermediul emulatorului de X-Windows de la Pearl Software s-a trecut spre Windows. Practic este primul browser grafic, primul care a suportat tabele i CSS. Opera - Deschide mai multe ferestre f r memoria, redirec ioneaz a nc rca n mod deosebit i ie irea dintr-o fereastra c tre alta, imagine on/off la

nivel de fereastra, aduce toate documentele din HotList cu doar 2 clic-uri pentru HMTL 2. 0 i o parte din HTML. Accesul la o pagin

navigare din tastatura, respecta n mod exact specifica iile HTML, insa doar Web, a unui site Internet (site-urile fiind constituite

din pagini Web) se poate face printr-un program, ca de exemplu Netscape Comunicator sau Microsoft Internet Explorer. Fiecare site are o adres format din grupuri de litere, ca de exemplu http://www. msn. com, pentru compania Microsoft. Deci folosind orice program care ofer Internet, putem accesa orice adres programului respectiv. posibilitatea de a naviga pe de site cunoscndu-i, binen eles, numele litere pot reprezenta ara (ro pentru

prin introducerea acestuia pe bara de adres din fereastra deschis cu ajutorul Ultimele dou Romnia, de pentru Germania, uk pentru Marea Britanie, etc. ), tipul organiza iei (com pentru comercial , edu de la education pentru institu ii de nv mnt, etc. ). Pe diferite site-uri ale re elei internet putem crea propriile Numele un simbol @ (A rond) aflat ntre numele ca mai multe re ele fizice o imagine n el toare a c tre i nu c tre tehnologia de re ea virtual comunica ia; adrese de e-mail, folosind diferite op iuni: E-mail, Sign me up, etc. adresei de e-mail are n componen dat de utilizator adresei i numele site-ului respectiv. Structura unei re ele de tip internet, v zut interconectate prin intermediul unor rutere, creeaz interfa a pe care o internet o ofer interconectare. Un utilizator consider ce interconecteaz utilizatorilor

conceptului de internet, ntruct aten ia cea mai mare trebuie ndreptat o internet drept o unic

toate calculatoarele i prin care este posibil

structura aferent este mascat , dar mei ales irelevant . ntr-un anumit sens, o internet este o abstractizare a re elelor fizice, ntruct, la nivelul ei cel mai de jos, ea furnizeaz acelea i func iuni ca o re ea fizic : accept 23 pachete i le

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

trimite.

Nivelurile superioare ale software-ului de internet sunt cele ce OSI-ISO, modelul arhitectural (conceptual)

contribuie cel mai mult la func ionalitatea bogat perceput de utilizatori. Ca i modelul de referin niveluri ierarhice. Dar acest model nu a provenit de la vreun organism de standardizare, ci a rezultat din cercet rile care au condus la suita (stiva) de protocoale TCP/IP. n linii mari, suita de protocoale TCP/IP este organizat arhitectura interre elelor bazate pe TCP-IP ca i pe 5 niveluri prezint conceptuale construite peste un nivel hardware. Fig. ce urmeaz vehiculate la fiecare nivel de protocolul aferent. PROTOCOLUL HTTP Dup baz cum am spus mai devreme, WWW-ul este un serviciu ce are la al software-ului unei internet bazate pe protocoalele TCP/IP este organizat pe

unit ile de informa ie

conceptul de client/server. Protocolul folosit pentru cererea de informa ii

pentru serviciul WWW poart numele de HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) i a fost exploatat n forma finala, cea prezenta (varianta actuala este 1.0, predecesorul sau avnd num rul de cod 0.9 ) nc trebuie s din 1990. De la nceput permanenta pe la atragem aten ia asupra unui lucru destul de important, i anume a

faptului c , n compara ie cu FTP-ul, care stabile te o leg tur

timpul conexiunii HTTP-ul a fost conceput pentru a lua informa ia necesar probabil ca respectivul server s mai aib

un moment dat i pentru a ntrerupe conexiunea, chiar dac ulterior este foarte de r spuns la o solicitare a aceluia i client. S-a ajuns la concluzia c a a este cel mai bine, din mai multe motive, i anume: este foarte posibil ca n pagina respectiva de Web (care a fost nc rcat la acel moment) s existe un link (leg tur ) c tre o alt pagin de pe un alt server) i astfel conexiunea deschis ar fi inutil , s poat permite nc rcarea mai multor componente ale unei singure pagini la un moment dat (mai multe imagini, precum i textul vor fi afi ate treptat, dar simultan), timpul relativ scurt care l-ar consuma restabilirea unei noi conexiuni. De multe ori, de i este p strat o conexiune ntre cele doua servere, nu se transmit date (cum este cazul FTP-ului, n momentul n care citim structura de directoare). 24

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Cum serviciul are un num r de conexiuni simultane limitat (de exemplu pana n 255), v da i seama ca fiecare server ar fi fost mult mai repede supranc rcat dac ar fi fost nevoit sa tina conexiuni deschise cu to i clien ii. De asemenea, este foarte important sa fie permise mai multe conexiuni n acela i timp pentru nc rcarea aceleia i pagini. Realiza i ct de r u ar fi s st m s a tept m nc rcarea unei imagini destul de mari, n loc s citim informa iile n mod text aflate pe aceea i pagin . 2.3. SISTEMUL DE PO T ELECTRONIC

Posta electronica (e-mail) este cea mai cunoscuta facilitate a Internetului. Marea majoritate a utilizatorilor Internet folosesc posta electronica datorita modului ieftin i comod de transmitere a mesajelor. Fiecare instituie sau firma care este nod la Internet de ine un server de posta electronica. n afara avantajului g zduirii masajului un timp ndelungat pe server-ul de posta, mai importanta, este posibilitatea recep ion rii mesajelor i atunci cnd calculatorul dumneavoastr conectat la Internet. Pentru lucrul cu e-mail sunt disponibile mai multe programe : UNIX Mail operare UNIX; Microsoft Exchange operare WINDOWS 95; Netscape Mailprogram de e-mail i incorporat n Netscape Communicator, dar care poate fi utilizat Windows 3. 1. , Windows 95, OS /2 etc. Microsoft Outlook Express pentru Windows 98 i Windows NT. Cnd se trimite un mesaj prin Internet, cea mai mare aten ie trebuie acordat domeniului (denumirea calculatorului ) care colecteaz mesajele po tale pentru persoana c ruia i este destinat. Forma generala a unei adrese de e-mail este : 25 pe sistemele de operare UNIX, program de posta electronica sub sistemul de programul de posta electronica folosit sub sistemul de este nchis sau nu este

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

abonat@oficiu postal sau utilizator@calculator. domeniu. Toate serviciile on-line mai importante au leg turi n Internet pentru email. Deci abona ii serviciilor CompuServe sau America Online pot primi sau trimite mesaje e-mail. Se pot trimite mesaje de posta electronica i altor sisteme e-mail :BITNET, Fidonet Prodigy etc.

2.5.UTILITARUL FTP
Utilitarul FTP (File Transfer Protocol ) este un program care permite transferul de fisiere ntre doua calculatoare cuplate la Internet. permis lucrul cum meniuri. Ini ial FTP lucra prin intermediul liniilor de comanda, ulterior prin programul Gopher s-a n prezent, FTP a fost incorporat n browserul Web. cel mai folosit browser Web este Internet Explorer. Detalii privind acest program se pot ob ine de la adresa http://ftp. usma. edu. Principalele comenzi din FTP sunt : Cd: schimba directorul implicit pe calculatorul aflat la distan Bin: stabile te modul de transfer binar ; Asc: stabile te modul de transfer ASCII; Get: copie fi ierul de pe calculatorul aflat la distan Put:copie fi ierul pe calculatorul aflat la distan caracterele de pe calculatorul aflat la distan ? i *); ; ; ; ;

Mget: copie mai multe fi iere ( folosind specificatori care con in Mput : copie a mai multor fi iere pe calculatorul aflat la distan Pwd: indic directorul curent al calculatorului server ; Lcd: schimb directorul curent al calculatorului client.

2.4. FURNIZORII DE SERVICII INTERNET


Furnizorul de servicii este cel ce ntrerupe hardware-ul i software-ul de conectare la Internet. n plus, adev ra ii pe lng leg tura fizic i 26 furnizori de servicii Internet ofer Gama acestor servicii este servicii suplimentare.

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

foarte larg ; de la simple meniuri Help, la suprafe e grafice pentru utilizatori sau aplica ii complexe care conduc nu numai la cre terea accesibilit transfer de fi iere, emularea de terminal, servere de ii, dar i informa ii, a pre ului de conectare. Astfel, utilizatorii pot beneficia de: po ta electronic , videoconferin e, etc. Ele pot fi grupate n urm toarele categorii : Servicii de comunicare ; Servicii de informare ; Servicii comerciale ; Cultura i turism virtual ; nv mnt - cercetare ; Servicii de recreere; Transfer de fi iere. Serviciile de comunicare. Posta electronica (e-mail) este actualmente cea mai veche dar i cea mai des cunoscuta aplica ie Internet. Este serviciul oferit de orice furnizor de acces Internet. Noile tehnici de securizare asigur confiden ialitatea mesajelor. Serviciile fax (ex: http:// www. faxaway. com ) permit unui posesor de e-mail s trimit faxuri oric rui utilizator Internet. Dintre formele mai noi de comunicare amintim : liste de distribu ie, grupuri de dialog (newsgroups ), biblioteci de programe rnd, Internet Relay Chat (IRC). vitez remarcabil i documenta ie, buletinele electronice, conferin ele i grupurile de dezbatere i, nu n ultimul Servicii le de tip chat permit realizare de urndu-se cu o conversa ii n timp real, pe un anumit subiect, totul desf i

( de ex. programele Microsoft Chat i Microsoft V-Chat ce i a

pot fi accesate la http://www. microsoft. com/windows/ie/chat). Fiecare utilizator al re elei are, teoretic, posibilitatea de a primi trimite oricte mesaje i de a dialoga oricnd cu un utilizator din re ea. Fiecare are astfel posibilitatea de a

Firmele mari, precum Microsoft sau Borland, permit accesul prin e-mail chiar i la conducerea societatii respective. comunica cu managerii firmei.

27

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Cea mai recent Pentru a fi folosit

aplica ie este Internet Phone ( telefonia Internet ). de sunet, difuzoare i un microfon de o dezvoltare fie conecta i la Aceasta aplica ie se bucur aceea i aplica ie i s

este nevoie de o cartel

ce vor fi montate pe sistem. deosebit , n special datorit interlocutori servere IRC. trebuie s

tarifelor reduse, singura condi ie fiind ca ambii

foloseasc

Serviciile de informare.

Marea majoritate a informa iilor de pe

Internet sunt oferite gratuit. Centrele de cercetare i universit ile fac i ele publice multe cursuri, articole, baze de date etc. De exemplu, pagina Web a Universitatii Al. I. Cuza ro. Multe din firmele produc toare ofer informa ii tehnice despre produsele pe care le comercializeaz n cadrul paginilor web. Bibliotecile i editurile ofer versiuni electronice ale publica iilor lor (ex. Encyclopedia britannica poate fi consultat la http://www. e. com). Unele edituri folosesc chiar difuzarea publica iilor prin Internet (ex. Editura Teora). Organismele guvernamentale publica de asemenea informa ii de larg interes: Pagina de Web a Parlamentului Romniei : http://www. dias. vsat. ro ; Pagina Web a Guvernului Romniei : http://www. guv. ro; Pagina Web a Agen iei Romne de Dezvoltare: http://www. rda. ro; Pagina Web a Guvernului Marii Britanii : http://www. open. gov. uk/. Serviciile comerciale includ servicii care vizeaz prin intermediul re elei. O dat extinderii facilit crescut. Comer ul prin Internet s-a dezvoltat mult n ultimii ani, incluznd domenii din cele mai diverse: vnz ri-cump r ri de software autoturisme, c r i, locuin e, rezerv ri de bilete de c l torie etc. La nivelul anului trecut americanii conecta i la Web au cheltuit pentru acest tip de servicii peste 7 miliarde $ i se apreciaz ca la nivelul anului 2005 se va ajunge la 41 miliarde $. n 1998, 76% din consumatorii americani au 28 i hardware, ilor multimedia, aria de desf vnzarea unui produs i a cu lansarea World Wide Web (WWW) Iasi poate fi reg sit la adresa : http://www. uaic.

urare a acestor servicii a

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

f cut cump r turi on-line. Singurele deficiente ale acestor servicii sunt legate de sistemul electronic de pl tranzac iilor n toate Web nu este nc deplin . Primele b nci virtuale (DigiCash- www. didgicash. com; First Virtual www. fv. com) au investit sume foarte mari pentru crearea instrumentelor de plata virtuale. Portofelul digital (digital wallet) i smart card-ul sunt deja lucruri uzuale pentru utilizatorii Internet. In Romnia, compania Kappa Net este prima societate romneasca care a oferit, nc din 1997, o solu ie de comer electronic bazat pe tehnologia Lotus Notes Domino, prezentnd un supermagazin electronic ce cuprinde produse ale firmelor : Kappa, NEI, Silvarom, Urbis, Antilopa etc. Cultura posibilit i turism virtual. Aceste servicii sunt oferite n special prin Putem reg si pe Web muzee . Unul din i putem chiar c l tori la distan ile multimedia ale tehnologiei WWW. i care nu permite nc urm rirea complet a rile cu acces la Internet, iar securitatea tranzac iilor pe

virtuale, expozi ii temporare netsite. com).

traseele turistice cele mai interesante este Global Online travel (http:/www.

Ce este un motor de c utare? Motor de c utare i captureaz este un server care navigheaz singur pe Internet

titlul, cuvinte cheie

i con inutul paginilor ce compun site-urile. o anumit fraz sau un

Toate paginile g site sunt nregistrate apoi ntr-o baza de date. n momentul n care un utilizator caut ntr-un motor de c utare dup cuvnt, motorul de c utare se va uita n aceasta baza de date i n func ie de anumite criterii de prioritate va crea o list form de rezultat. Cum c utam? Motoarele de C utare se folosesc astfel. Pute i c uta n orice limba dori i. Alege i informa ia pe care dori i sa o g si i. De exemplu: c uta i firme care se ocupa cu publicitatea. Expresiile uzuale ar fi:publicitate web-in romana 29 de rezultate pe care o va afi a sub

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

sau web advertising-in englez . C utarea se poate largi astfel:, brasov publicitate, reviste de publicitate web, ziare publicitate, ziare electronice sau ezines-in englez . Dac dori i o c utare zonal aib scrie i, mai nti numele ora ului/zonei urmat de numele de domeniu c utat; Bra ov (Romnia) publicitate etc. Expresiile nu trebuie s mai mult de 3-4 cuvinte. Dup alegerea expresiei introduce i cuvintele din care este compusa, punnd virgula ntre ele. Ap sa i butonul Search i a tepta i rezultatele. Cele mai cunoscute motoare de c utare: www.google.com www.yahoo.com www.altavista.com Google- http://www.google.com Google este unul dintre cele mai bune portaluri existente, cu vaste posibilit i de c utare chiar i n limba romn . Misiunea Google este de a oferi n c utarea pe Internet f cnd informa ia publica cel mai rapid i u or mod de a g si informa ii pe web. rezultate i folositoare. Google, dezvolt tor al celui mai mare motor de cea mai buna experien lumii, accesibil c utare din lume, ofer

Prin accesarea a mai mult de 1,3 miliarde de pagini, Google ofer

relevante c tre utilizatori, n mod obi nuit n mai pu in de jum tate de secunda. Azi, Google r spunde la mai mult de 100 de milioane c ut ri pe zi. Cei care doresc au i posibilitatea sa-si nscrie propriul site pe acest portal. Yahoo- www.yahoo.com Yahoo i i r spunde la c ut ri ntr-un mod att de ordonat nct aproape ca ui i ca Web-ul este o adun tura de informa ii f r AltaVista- www.altavista.com AltaVista n timp ce alte site-uri de c utare ofer e-mail gratuit i alte servicii, AltaVista r mne un c ut tor pur i simplu. Nu are nici m car un director Web sau un c ut tor de Web. AltaVista de ine cele mai sofisticate op iuni de c utare. 30 i coerent nici un fel

de ordine. C ut rile care nu au rezultat sunt direc ionate c tre AltaVista.

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

CAPITOLUL 3 UNELTE UTILIZATE N CONSTRUC IA PAGINILOR WEB

3.1. PAGINI WEB


O pagina de Web este similar unei pagini obi nuite de carte, numai c de l imea ecranului dv. Mai i care au un anumit

are o lungime nelimitat , l imea fiind limitat

multe pagini de Web adunate intr-un sistem ierarhic

element n comun (prezentarea unei firme, unui serviciu, unei noi teorii intr-o stiinta) se numesc site (citit sait) de Web. O pagina de Web poate con ine orice de la simplu text pana la imagini, anima ii, sunete, filme. Pentru a n elege mai bine, HTML este o modalitate de definire a paginii. Provine din standardul mai general SGML (Standard Generalized Markup Language) folosit cel mai frecvent pentru schimbul de documente n domeniul tiin ific. HTML este o particularizare a SGML-ului. Cu ajutorul lui se descrie pagina cu elementele con inute care pot fi: text, imagini, sunete, filme, anima ii. Toate aceste elemente sunt precizate n cadrul documentului HTML care con ine efectiv numai textul, iar pentru restul elementelor care se transfera separat are numai indica ii de plasare i afi are. Ca orice standard n tehnologie, HTML a suferit schimb ri de la versiunea 1.0 introdus Berners-Lee, cel care a imaginat pentru prima oar HTML. Versiunea 2.0 a fost introdus de Tim un sistem de documente

n 1993 o dat cu realizarea browser-ului

Mosaic de NCSA (National Center for Supercomputing Applications) care a adus ca revolu ie posibilitatea de a include imagini n document. Pentru anul 1994, lider n dezvoltarea standardelor pentru WWW a fost Netscape care a extins defini iile standardului HTML cu propriile obiecte 31 i noi atribute ale obiectelor

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

deja existente. Astfel, mul i utilizatori au uitat de Mosaic

i au adoptat i

Netscape Navigator (programul de navigare prin paginile de Web din Internet/intranet) ca standard de facto n WWW. Prin 1995 a intrat n joc de obiecte non-standard. De aici tehnologiile au nceput s Microsoft cu browser-ul sau, Internet Explorer, care cuno tea i acesta o serie se mpart . Un motiv n plus ca W3 Consortium (http://www.w3.org), organiza ia care se ocupa cu propunerea, evaluarea i adoptarea de noi standarde pentru WWW, s adopte noul standard HTML 3.0. Acesta stabilea n metode clare pentru definirea tabelelor, a imaginilor interactive cu procesarea de c tre client (client-side image maps) s.a. Standardul curent este HTML 3.2 adoptat n ianuarie acest an. Specifica iile detaliate ale acestuia se pot g si la http://www.w3.org/TR/REC-html32.html. De toate aceste standarde se ocupa organiza iile Internet Engineering Task Force (http:/www.ietf.org), Internet Society (http://www.isoc.org), dar mai ales W3C. De asemenea, toate standardele pentru WWW, dar i pentru restul protocoalelor folosite pe Internet sunt compuse intr-o colec ie speciala de documente numita "Requests for Comments" sau RFC. Tendin ele actuale ale WWW-ului sunt c tre crearea unui mediu ct mai apropiat i cunoscut utilizatorului cu site-uri interactive. Pentru acesta evolueaz mult no iunea de pagini dinamice sau "Dynamic HTML". Din aceasta cauza s-au n scut noi divergen e ntre Netscape i Microsoft referitor la propunerile pentru "StyleSheets" care reprezint funda ia paginilor dinamice. Dezavantajul final este pentru constructorii site-urilor de web ca i pentru vizitatori deoarece vor trebui i unul i celalalt sa ia n calcul pentru care dintre standarde a fost proiectat site-ul. De aici s-a n scut "Web Interoperability Pledge", o dorin propunnd (nc al lui W3C. a multora ca cele dou se afl mari companii s p streze i specifica iile HTML compatibile ntre ele. Astfel, W3C a intervenit din nou n faza de proiect) HTML 4.0. Acesta ca documenta ie despre toate cele cte am pomenit se pot g si la site-ul de web

32

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

3.2. MODALIT O HTML; O metod metod

I DE CREARE A UNEI PAGINI WEB n editarea manuala a unui fi ier de

mai "barbar " const

c tre persoana respectiv n care aceasta va "descrie" pagina folosind limbajul mai elegant , n care pentru crearea unei anumite pagini de

Web sunt folosite editoare specializate pentru a a ceva. Aceste editoare se pot mp r i n dou tipuri: -editoare bazate pe codul HTML, n care acesta este afi at neformatat, prezentnd facilitatea introducerii diverselor TAG-uri din meniuri (ex.: Hot Dog, Hot Metal) editoare capabile sa interpreteze codul sursa HTML i s l afi eze asemeni unui browser. Aceste editoare sunt, de asemenea, denumite editoare WYSIWYG (What You See Is What You Get - ceea ce vezi este ceea ce ob ii). Aceste editoare, din care fac parte Microsoft Frontpage, Corell Web Designer, Netscape Composer (editorul exist n pachetele de programe Netscape Navigator Gold orice versiune mai mare de 2.02 sau Netscape Communicator 4.0), Microsoft Word (cu suportul pentru HTML instalat) reduc crearea unei pagini de Web la simpla i banala introducere de date. Toat Din punct de vedere al functionalit ii pagin treaba "cea urt " este f cut i elementelor componente, o i automat de editor. de Web n primul rnd este o modalitate de a expune informa ie. Dac

la nceput erau mult mai des folosite serviciile Internet precum gopher-ul

ftp-ul, specializate nu att n prezentarea informa iei intr-un "mod pl cut", n zilele noastre se pune din ce n ce mai mult accentul pe modul n care este prezentata informa ia, pe "ambalajul" n care aceasta este "mbr cat ". Acela i lucru poate fi scris i intr-un fi ier text pus pe un server de ftp, ct i intr-unul format HTML, pus pe un server de Web. ns aproape cu siguran fi mult incantat de informa ia prezentat 33 , cititorul va ntr-un mod mai atractiv. Astfel, o

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

pagin

de Web poate con ine texte, imagini, sunete, filme, efecte speciale

(ob inute prin programe scrise n JavaScript, ActiveX sau Java), form-uri (formulare) etc. Toate aceste accesorii au fost create tocmai pentru ca mediul respectiv s par ct mai interactiv, cat mai pl cut. Paginile pe Internet sunt, de regul , realizate ntr-un limbaj numit HTML - HyperText Mark-up Language. Editarea acestora se poate face n orice program de editare texte, pornind chiar cu banalul Notepad din Windows. Toate no iunile prezentate n acest ghid pot fi puse n practic Notepad. Fi ierul pe care l voi edita se va numi index.html. n general fi ierul principal al unui site internet (cel care se ncarc de genul www.abc.abc) este numit index.html. Instruc iunile pe care le folosim ntr-o pagin HTML se numesc tag-uri i acestea indic browser-ului (Netscape, Internet Explorer, etc) modul de i >. se prezentare a informatiei din pagin . Tag-urile se scriu ntre semnele < Tag-urile nu trebuie scrise respectnd reguli foarte stricte (nu e nevoie s exemplu de utilizare a tag-ului FONT este: <FONT FACE=ARIAL COLOR=#FF0000>ABC SRL - lider pe piata serviciilor</FONT> Instruc iunea de mai sus va determina afi area textului "ABC SRL - Lider pe pia a serviciilor" cu font arial i culoarea ro ie. Dup cum se poate observa, exist un tag naintea textului i unul care ncheie textul respectiv. n acest mod: se pun naintea Majoritatea tag-urilor func ioneaz informa iei pe care dorim s atunci cnd tast m o adres utiliznd

scrie numai cte un tag pe rnd sau s se foloseasc numai litere mari, etc).Un

o prezent m ntr-un anume mod iar apoi

la sfr itul acesteia, ca n exemplul de mai sus. Con inutul oric rui fi ier HTML trebuie inclus ntre tag-urile <HTML> i </HTML>. Aceasta nseamn <HTML> ...aici se completeaz informa ia 34 de prezentat n pagina... ca tag-ul <HTML> trebuie sa fie primul lucru care apare intr-un fi ier HTML, iar tag-ul </HTML> trebuie sa fie ultimul:

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

</HTML>

Ca structur , o pagin HTML are dou p r i: o parte delimitat de tagurile <HEAD> i </HEAD> ce con ine informa ii de identificare a paginii i o parte delimitat de tag-urile <BODY> i </BODY> ce con ine informa iile de prezentat efectiv n pagin . Asupra primei sec iuni nu voi insista prea mult. Cel mai important tag utilizat n sec iunea HEAD este cel care d titlul paginii. Acest titlu va fi ncadrat de <TITLE> i </TITLE>. Un exemplu de pagin HTML foarte simpl , avnd titlul "ABC SRL" este: <HTML> <HEAD> <TITLE>ABC SRL</TITLE> </HEAD> <BODY> ...aici se completeaza continutul paginii... </BODY> </HTML> Tag-urile <HTML>...</HTML>, <HEAD>...</HEAD>, <TITLE>... </TITLE> <BODY>...</BODY> vor ap rea o singur dup cum arat exemplul de mai sus. Cel mai important element al unei pagini internet este, desigur, textul. ntr-o form simpl , acesta poate fi scris efectiv ntr-o pagin HTML, dup cum s-a v zut n exemplul anterior: am scris n fi ierul HTML textul "...aici se completeaz informa ia de prezentat n pagin ..." i acesta s-a nc rcat n mod identic n browser. Voi ar ta n continuare elemente de formatare a textului. Dou lucruri trebuie men ionate: n primul rnd, legate de formatarea textelor: utilizarea spa iilor i trecerea la un nou rnd. ntr-un fi ier HTML afi area mai multor spa ii consecutive nu este posibil prin scrierea direct n fi ierul html ci scriem n fi ierul folosind de mai multe ori sintagma &nbsp;. Astfel, pentru a pune trei spa ii ntre cuvintele ABC i SRL n textul "ABC HTML astfel: ABC&nbsp;&nbsp;&nbsp;SRL Trecerea la un nou rnd nu se face ap snd Enter n fi ierul HTML, ci utiliznd tag-ul <BR> (acest tag se utilizeaz 35 singur; nu se folose te cu SRL" va trebui s dat i

n cadrul unui fi ier HTML,

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

</BR>).Astfel, pentru a scrie "ABC" pe un rnd, a l sa un rnd liber, i "SRL" pe un rnd separat, vom folosi: ABC<BR><BR>SRL Am utilizat mai sus de dou ori tag-ul BR: o dat pentru a trece la un nou rnd i o dat pentru a l sa un rnd liber. Tag-ul utilizat pentru formatarea modului de afi are a textului este <FONT>...</FONT>. Tag-ul FONT suport mul i parametri, printre care: - SIZE=x, unde x este dimensiunea fontului (1 fiind dimensiunea cea mai mic ); - COLOR=#RRGGBB - culoarea cu care se va afi a fontul.Culoarea implicita este negru; - FACE=font - fontul cu care va fi scris textul respectiv. Vizitatorii paginii trebuie s aib fontul respectiv instalat pe calculator, deci se utilizeaz numai fonturi "clasice". Fontul implicit este Times New Roman Ace ti parametri pot fi utiliza i separat sau simultan n cadrul tag-ului FONT. Astfel, instruc iunea de mai jos afi eaz text folosind culoarea albastru: <FONT COLOR=#0000AA>ABC SRL - Lider pe piata serviciilor</FONT> Instruc iunea de mai jos afi eaz albastr i dimensiune mai mare: cum se poate vedea, se pot utiliza mai mul i parametri n cadrul c parametrul FACE poate primi mai multe fonturi. acela i text cu font arial, culoare mai

<FONT COLOR=#0000AA SIZE=4 FON T=ARIAL >ABC SRL - Lider pe piata serviciilor</FONT> Dup re inut aceluia i tag FONT. Ace tia nu se despart prin virgul , ci printr-un spa iu. De Astfel, un tag de tipul <FONT FACE=VERDANA,ARIAL>...</FONT> va instrui browserul s utilizeze Arial. Mai exist trei tag-uri utile pentru formatarea textelor: <B>...</B> i <U>...</U> - pentru a scrie text utilizat pentru scrierea textelor cu bold, <I>...</I> - utilizat pentru scrierea textelor cu italics (litere inclinate) subliniat. utilizeze fontul Verdana, iar dac acesta nu este g sit, s

36

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Desigur, pot exista combina ii ntre tag-ul FONT i tag-urile de subliniere, ngro are sau inclinare, ca de exemplu: <FONT COLOR=#00AA00><B>Tex t verde ingrosat</B></FONT> Trebuie inut cont c deschise. Am v zut mai sus c continuare sistemul textele din paginile HTML pot avea diverse culori cu un prezenta n web. de codificare a culorilor pentru paginile tag-urile trebuie nchise n aceea i ordine n care au fost

tag de tipul <FONT COLOR=#00FF00>...</FONT>. Voi Fiecare culoare este interpretat 16. Astfel, num rul 00 reprezint num rul FF reprezint ca fiind compus

din diverse procente ale culoare iar

culorilor ro u, verde i albastru. Acestea sunt exprimate prin numere n baza nivelul minim dintr-o anumit nivelul maxim. Acordnd ponderi exprimate prin aceste

numere n baza 16 culorilor ro u, verde i albastru (Red, Green, Blue - RGB) se poate ob ine orice culoare: <FONT COLOR=#FF0000> rosu <FONT COLOR=#00FF00> verde <FONT COLOR=#0000FF> albastru <FONT COLOR=#FFFF00> galben <FONT COLOR=#FF00FF> mov <FONT COLOR=#00FFFF> bleu <FONT COLOR=#000000> negru <FONT COLOR=#FFFFFF> (alb)

Culorile de mai sus vor fi mai pu in "aprinse" dac n loc de FF se foloseste AA, spre exemplu: #00AA00. Folosind acela i sistem se poate specifica culoarea de fundal

(background) a unei pagini web, n cadrul tag-ului BODY despre care am vorbit la nceputul subcapitolului: 37

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

<BODY BGCOLOR=#DDFFFF> Tag-ul BODY mai poate con ine i alte informa ii interesante, ca de

exemplu culoarea cu care vor fi afi ate link-urile c tre alte pagini (utiliznd atributul LINK) i link-urile c tre alte pagini care au fost vizitate deja (folosind atributul VLINK): <BODY BGCOLOR=#DDFFFF LINK=#0000AA VLINK=#0000AA> Tabelele se utilizeaz folosind tag-ul <TABLE>...</TABLE>. Se poate imagina un tabel simplu deschis n Word care cuprinde mai multe c su e. n fi ierul HTML, c su ele sunt organizate pe rnduri (rows - linii orizontale de c su e). La rndul lor, rndurile sunt organizate n elemente (c su e): 1

Tabelul de mai sus con ine 3 rnduri, fiecare rnd con innd 5 elemente. n interiorul unui tag de tip TABLE, rndurile sunt declarate folosind tag-ul <TR>...</TR>, iar n cadrul fiec rui tag TR elementele sunt declarate cu tagul <TD>...</TD>. Fiecare element (c su a) poate con ine text, imagini, linkuri, etc. Un tabel de tipul celui de mai sus ar fi codificat astfel: <TABLE> <TR><TD>1</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR> <TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR> <TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR> </TABLE> n exemplul de mai sus avem un tag <TABLE>...</TABLE> care delimiteaz ntre <TD> tabelul i trei tag-uri <TR>...</TR> corespunznd celor trei rnduri ale tabelului. Fiecare tag TR con ine cate 5 tag-uri <TD>...</TD>. i </TD> se introduce con inutul efectiv al fiec rei c su e. n exemplul de mai sus numai c su a din stnga-sus are con inut - cifra 1 (a nu 38

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

se ncerca exemplul de mai sus, ntruct c su ele f r afi ate).

con inut nu sunt

Tag-urile de definire a tabelelor pot avea diverse atribute, pentru formatarea tabelului. Astfel, tag-ul TABLE poate avea: - WIDTH=x sau WIDTH=x% - acesta specifica lungimea ntregului tabel n pixeli (de exemplu WIDTH=500) sau n procente fa ferestre (de exemplu WIDTH=50%); - HEIGHT=x sau HEIGHT=x% - similar cu WIDTH, dar pentru n l imea ntregului tabel (exemple: HEIGHT=300 sau HEIGHT=100%); - BORDER=x - dac x este 1 atunci tabelul va avea i "cadru" (linii de x este 0, atunci acestea vor lipsi (deci de lungimea ntregii

delimitare a elementelor. dac BORDER=0 sau BORDER=1);

- CELLSPACING=x - specific spa iul dintre c su e, n pixeli; - CELLPADDING=x - specific con inutul acesteia, n pixeli. i n acest caz pot fi folosite toate aceste atribute mpreun , numai o parte a lor, sau nici unul. Un tag TABLE ce le folose te pe toate ar arata astfel: <TABLE .......... </TABLE> i tag-ul TD poate avea tot felul de atribute interesante: - WIDTH=x sau WIDTH=x% - lungimea c su ei n pixeli sau ca procent din lungimea ntregului tabel; - HEIGHT=x sau HEIGHT=x% - n l imea c su ei n pixeli sau ca procent din n l imea ntregului tabel; 39 WIDTH=80% HEIGHT=200 BORDER=1 CELLPADDING=0 CELLSPACING=5> spa iul dintre marginea unei c su e i

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

- BGCOLOR=#RRGGBB - culoarea fundalului c su ei, ca de exemplu BGCOLOR=#EEEEDD. - ALIGN=RIGHT, ALIGN=LEFT sau ALIGN=CENTER - modul cum va fi pozi ionat con inutul c su ei n c su : la dreapta, la stnga sau central; - VALIGN=TOP, VALIGN=BOTTOM sau VALIGN=CENTER - similar, dar pentru pozi ionarea pe vertical : sus, jos sau central. Trebuie inut cont de faptul c textul din interiorul unei c su e trebuie formatat i el la rndul s u. O c su ar codifica astfel: <TD>BGCOLOR=#DDFFDD><FONTCOLOR=#AA0000>text</FONT></TD> Voi prezenta i dou tabele atipice: CELULA 1 CELULA 2 CELULA 3 CELULA 4 ce ar con ine un text ro u pe fond verde deschis s-

Un asemenea tabel s-ar codifica astfel: <TABLE> <TR><TD>CELULA 1</TD><TD>CELULA 2</TD><TD>CELULA 3</TD></TR><TR> <TD COLSPAN=3> CELULA 4</TD></TR> </TABLE> Noteaz utilizarea atributului COLSPAN=3 n prima celul a celui de-al

doilea rnd. Acesta spune c

celula respectiva se "ntinde" pe lungimea a trei

celule din structura normala a tabelului. Desigur, acest al doilea rnd va con ine numai o singura celul , nu trei. Similar se poate proiecta un tabel cu o celul care se ntinde pe vertical pe spa iul a doua celule: CELULA 1 CELULA 2 CELULA 3 40

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

CELULA 4 CELULA 5

i codul este: <TABLE> <TR><TD>CELULA <TD <TR><TD>CELULA </TABLE> Se observ vertical utilizarea atributului ROWSPAN=2 n a treia celul aceast celul a 1</TD><TD>CELULA ROWSPAN=2>CELULA 4</TD><TD>CELULA 2</TD> 3</TD></TR> 5</TD></TR>

primului rnd al tabelului. Acesta spune c

se ntinde pe

pe "n l imea" a doua rnduri. Desigur, cel de-al doilea rnd con ine

numai dou celule (nu trei), ntruct a treia vine din rndul de sus. Tabelele pot reprezenta un instrument foarte puternic n cadrul unui fi ier HTML. O tehnic const interesant de pozi ionare ct mai exact a unor informa ii a n utilizarea unor tabele n tabele (tag-uri TD care au drept con inut un succesiunea corect tehnic interesant

tabel, de exemplu). n acest caz este foarte important este utilizarea tabelelor cu BORDER=0 (f r

tag-urilor TD, TR i TABLE pentru o afi are corect . O alt f r a da impresia existentei unui tabel propriu-zis.

cadru) pentru gruparea unor date

n continuare voi da dou exemple de tabele care pot fi nc rcate i ntrun fi ier Notepad: <TABLE <TR> <TD <FONT <B> <TD <FONT <I> Bulevardul Independentei WIDTH=30% FACE=VERDANA,ARIAL Adresa: BGCOLOR="#CCEEEE" FACE=VERDANA,ARIAL BGCOLOR=#006666 SIZE=2 ALIGN=LEFT> COLOR=#FFFFFF> </B></FONT></TD> ALIGN=LEFT> SIZE=2> WIDTH=700 BORDER=0 CELLPADDING=5 CELLSPACING=5>

nr. 0, Bloc 0, Ap 0, Sector 0, Bucuresti </I></FONT></TD> 41

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

</TR> <TR> <TD <FONT <B> <TD <FONT WIDTH=30% FACE=VERDANA,ARIAL Activitate: BGCOLOR="#CCEEEE" FACE=VERDANA,ARIAL BGCOLOR=#006666 SIZE=2 ALIGN=LEFT> COLOR=#FFFFFF> </B></FONT></TD> ALIGN=LEFT> SIZE=2>

<I> ABC SRL va ofera o gama larga de produse i servicii necesare dezvoltarii activitatii societatii Dumneavoastra. Ne recomandam prin structura deosebita a ofertei noastre precum i prin politica de preturi practicata. </TR> </TABLE> Exemplul de mai sus nu con ine dect no iuni explicate deja n capitolele anterioare: este vorba de un tabel "clasic" cu lungime de 700 pixeli (WIDTH=700), f r c su e de cadru (BORDER=0) ct i ntre i cu spa iu de 5 pixeli att ntre cadru rnd i informa ia cte din c su a c su e: (CELLSPACING=5) </I></FONT></TD>

(CELLPADDING=5); tabelul are doua rnduri (con inute ntre cele doua perechi tag-uri <TR>...</TR>); fiecare con ine dou - prima de lungime 30% din total (WIDTH=30%) cu culoarea fondului bleumarin (BGCOLOR=#006666) i textul aliniat la stnga. Textul din aceast c su este scris cu font Verdana de dimensiune 2 SIZE=2 COLOR=#FFFFFF) i i culoare alb este (FONT (B). FACE=VERDANA,ARIAL - a doua c su 2, dar scris ngro at

cu fond bleu (BGCOLOR=#CCEEEE) i text aliniat de asemenea cu negru (implicit) i cu litere nclinate (I).

la stnga (ALIGN=LEFT). Con ine text cu acela i font Verdana de dimensiune Voi mai prezenta nc un tabel, ceva mai simplu: <TABLE WIDTH=700 BORDER=1 CELLPADDING=5><TR><TD BGCOLOR=#CCEEEE><FONT

FACE=VERDANA,ARIAL SIZE=2><B> NOU </B> Incepand cu luna februarie societatea noastra aplica reduceri la produsele oferite de la 30% la 50%, n functie de cantitate. Va invitam sa ne apelati la telefon <B>000.0000</B> pentru informatii suplimentare. Va stam la

42

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

dispozitie i prin <B>e-mail</B> cu o oferta completa de preturi. Puteti vizita i pagina societatii <B>XYZ</B> cu care colaboram indeaproape: apasati aici. </TD></TR></TABLE>

Acest tabel are aceea i lungime de 700 de pixeli (WIDTH=700), are cadru (BORDER=1) (CELLPADDING=5). Tabelul con ine un singur rnd i o singur c su

i un spa iu de la cadru la textul din c su e de 5 pixeli n acest

rnd. C su a are fondul bleu (BGCOLOR=#CCEEEE). n interiorul c su ei este un text scris cu font Verdana de dimensiune 2. Unele cuvinte din tabel sunt scrise cu bold (B). Un element important al oric rei pagini web l constituie link-urile c tre alte pagini. Acestea pot fi link-uri externe, care fac referire c tre un alt site, sau link-uri interne care fac referire c tre alte pagini ale aceluia i site. Ambele tipuri se codific asem n tor prin folosirea un unui link tag de tipul <A sau HREF=link.html>...</A> (pentru intern)

<A HREF=http://www.abc.abc>...</A> pentru un link extern. Astfel codul de mai jos va afisa textul "Ap sa i aici pentru pagina 2" care prin ap sare va nc rca fi ierul pag2.html: <A HREF=pag2.html>Apas ati aici pentru pagina 2</A> Codul de mai jos va afi a "Ap sa i aici pentru pagina XYZ SRL", text care prin ap sare va nc rca pagina www.xyz.xyz: <A HREF=http://www.xyz/xyz>Apasati aici pentru pagina XYZ SRL</A> n exemplul de mai sus se poate specifica n ce mod se va nc rca pagina respectiv folosind atributul TARGET: - TARGET="nume", unde nume este numele care se d unde se va nc rca pagina. Se poate folosi unei noi ferestre

i TARGET="_blank" pentru o

fereastr nou sau TARGET="_self" pentru nc rcarea n aceea i fereastr .

43

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

O alt variant este posibilitatea transmiterii unui e-mail. Astfel, codul de mai jos afi eaz pentru "Scrie-ne!", text care prin ap sare va deschide o fereastr unui mesaj la adresa office@abc.abc: transmiterea

<A HREF="mailto:office@abc.abc">Scrie-ne!</A> n acela i mod o pagin HTML poate fi mp r it n mai multe "capitole"

(sec iuni), n caz c este foarte lung . Astfel, fiec rei sec iuni i se va asigna un nume, nume ce va putea fi utilizat n nc rcarea paginii respective, astfel nct s se afi eze exact sec iunea respectiv . Fie fi ierul lucrare.html pe care l mp r im n dou sec iuni. Codul care face acest lucru ar fi: <A NAME=unu>Sectiunea 1</A>...text pentru sectiunea 1... <A NAME=doi>Sectiunea 2</A>...text pentru sectiunea 2... Apoi, dac nct s dorim s se nc rcam fi ierul lucrare.html din alt ncarce direct sec iunea 2, pagin , dar astfel vom utiliza:

<A HREF=lucrare.html#doi>Apasa aici</A> n mod similar se pot afi a fi iere text (cu extensia txt) sau se poate da posibilitatea vizitatorului s exemplu): <A HREF=raport.txt>Raport</A> sau <A HREF=program.zip>Salveaza programul</A> Un alt element util n formatarea paginii web este tag-ul <CENTER >...</CENTER>. Acesta este utilizat pentru alinierea pe centru a unor elemente (texte, tabele imagini). Tot ce este scris ntre tag-ul <CENTER> </CENTER> va apare centrat. Acum toate elementele tabelului (titlul i cele doua tabele) sunt pozi ionate pe centru i exista link-uri pentru e-mail i pagina XYZ. Voi prezenta i modalitatea de includere a unor comentarii intr-o pagina HTML. Acestea trebuie incluse ntre <!-<!-- acest text nu va fi afi at n pagina --> n continuare voi prezenta cteva no iuni despre imagini, cadre (frames) precum i despre grafice. 44 i --> ca n exemplul urm tor: i salveze pe disc un alt tip de fi ier (zip de

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Prezentarea imaginilor n pagini HTML se face folosind tag-ul <IMG SRC=nume>, unde nume este numele unui fi ier gif sau jpg. Exemplu: <IMG SRC=sigla.gif>, va afi a (presupunnd c avem deja fi ierul sigla.gif):

Tag-ul IMG poate primi

i atributul BORDER cu formele BORDER=0

(implicit) sau BORDER=n - pentru un chenar n jurul pozei de dimensiune n pixeli. O poz ntr-un chenar arat mai bine: <IMG SRC=sigla.gif BORDER=1>, va afisa:

Se poate folosi o imagine i drept link c tre o alt pagin : <A HREF="mailto:info@abc.abc"><IMG SRC=sigla.gif BORDER=0></A>, va afisa:

Cu un click pe imaginea de mai sus se va deschide o fereastra pentru compunerea unui mesaj. Se mai pot folosi imagini cadrul tag-ului <BODY> de la i drept fundal pentru unui fi ier: pagini internet. Pentru aceasta, vom introduce atributul BACKGROUND n nceputul <BODY BACKGROUND=bkg.gif> Un lucru foarte interesant n cazul paginilor web este c poate fi v zut se descoper n mod liber oricnd. Astfel, dac o pagin se navigheaz sursa acestora pe internet i

interesant , se poate face click pe fereastra respectiv 45

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

cu butonul din dreapta al mouse-ului i selecta View Source. Astfel, se poate studia modul de realizare a paginii respective i nv a cte ceva. Desigur, proiectarea i programarea paginilor web nu se rezum la

limbajul HTML - acesta este doar punctul de plecare. n rest exist ajutorul c rora se pot realiza tot felul de programe pagini web.

multe

tehnologii precum php, asp, flash, java, cgi, etc pentru internet, tehnologii cu i mbun t iri pentru

Se poate mp r i fereastra n mai multe zone sau cadre (numite frames). Acest lucru este foarte util n mai multe situa ii. Spre exemplu, se poate mp r i pagina pe verticala n doua zone: una mai mica unde po i avea un meniu cu mai multe op iuni, i una mai mare unde se nc rca informa iile:

Exemplul de mai sus cuprinde mai multe fi iere html: ex11.html i ex11b.html - fi ierele care indic modul de mp r ire a ferestrei n doua ecrane, fi ierul frame-ul din stnga cu meniul i fi ierele ex11_idx.html - care reprezint

ex11_dat.html i ex11b_dat.html cu frame-ul din dreapta continand informatia efectiva. Fi ierul ex11.html arata cam asa: <HTML> <FRAMESET COLS="120,*" FRAMEBORDER="NO" BORDER="0" FRAMESPACING="0"> <FRAME NAME="index" SRC=ex11_idx.html> <FRAME NAME="main page" SRC=ex11_dat.html> </FRAMESET> </HTML>

Acesta declar

un set de doua frame-uri (FRAMESET) organizate pe i al doilea de restul

vertical , primul frame de 120 de pixeli l ime 46

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

(COLS="120,*"), f r

cadru (FRAMEBORDER="NO")

i f r

spa iu ntre ele i va afi a

(FRAMESPACING="0"). Frame-ul din stnga se va numi index

fi ierul x11_dat.html (cel cu meniul) iar cel din dreapta se va numi main page i va afi a fi ierul ex11_dat.html. Fi ierul ex11b.html este identic cu cel de sus cu excep ia faptului ca n frame-ul din dreapta afiseaza fisierul ex11b_dat.html cu informa ii despre XYZ SRL. Fi ierul ex11_idx.html ce con ine meniul va arata cam a a: <HTML><BODY BGCOLOR=#333333 LINK=#FFFFFF VLINK=#FFFFFF TEXT=# FFFFFF> <BR><FONT FACE=VERDANA,ARIAL SIZE=2><B> <A HREF=ex11.html TARGET="_top">ABC SRL></A><BR><BR> <A HREF=ex11b.html TARGET="_top">XYZ SRL></A></B></FONT> </BODY></HTML> Acest fi ier con ine meniul din partea stnga cu doua link-uri ce afi eaz paginile de prezentare ale ABC SRL (ex11.html) sau XYZ SRL (ex11b.html). Un exemplu de mp r ire a ferestrei n dou cadre pe orizontala arata astfel:

Fi ierul care organizeaz cele doua cadre se codifica astfel: <HTML> <FRAMESET ROWS="50%,*" FRAMEBORDER="NO" BORDER="1" FRAMESPACING="0"> <FRAME NAME="index" SRC=ex11_dat.html> <FRAME NAME="main page" SRC=ex11b_dat.html> </FRAMESET> </HTML> Noteaz utilizarea atributului ROWS="50%,* Grafica web Exist mai multe posibilit i n aceasta direc ie, cea mai simpl fiind utilizarea unor elemente grafice (poze, desene) din colec ii de grafica specializate, 47

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

colec ii ce se pot g si fie pe internet, fie mpreun Draw, Photo Draw, etc. Desigur, exista

cu programe precum Corel

i o posibilitate mai simpla de att -

copierea unor elemente grafice din alte pagini web. Acest lucru nu este recomandat insa, n primul rnd datorita faptului ca elementele grafice respective vor fi rupte din context. n plus, pentru majoritatea exista drepturi de autor, astfel nct nu pot fi utilizate f r permisiune, n mod normal. Cel mai bun lucru de f cut n aceasta direc ie este utilizarea unor elemente grafice ca sursa de pornire i prelucrarea acestora intr-un program specializat de tipul Adobe Photoshop. Acesta este un program excelent pentru grafica web ce permite diverse prelucr ri ale pozelor i desenelor precum i crearea de la zero a unor elemente de grafica pentru pagina ta. Vom prezenta o serie de opera iuni de baza ce se pot aplica unei poze nc rcate n Photoshop. Mai nti, se merge n Image/Mode i selecteaz acest mod nu este deja selectat. - modifcarea dimensiunilor unei poze prin marire/micsorare - Image/Image Size, modificarea dimensiunilor prin taiere/completare - Image/Canvas Size, rotire imagine - Image/Rotate Canvas. Photoshop prezint i o serie de unelte pentru complet ri/retu ri ale imaginii (pencil, eraser, blur, paint bucket, etc). De asemenea, se poate utiliza i diversele filtre disponibile n meniul Filter - unele dintre ele sunt foarte reusite (nu uita sa setezi modul RGB pentru imagine nainte de folosirea filtrelor). O opera iune destul de simpl n Photoshop este crearea de texte i selecteaz pentru butoane, titluri, etc. Deschide un fi ier nou (File/New) RGB Color, dac

unealta Text din toolbar (cea cu un "T"). Se face clic oriunde n imagine, se va deschide o fereastra noua unde se poate scrie textul dorit i stabili parametrii acestuia (font, dimensiune, culoare, etc). Pentru efecte aplicate textelor deschide fereastra Layers (Window/Show Layers, dac textul scris de tine, selecteaz Effects i testeaz aceasta nu exist deja pe ecran), se face clic cu butonul din dreapta pe Layer-ul (nivelul) care con ine diversele efecte disponibile. La sfr it, se selecteaz din Toolbar unealta din stnga sus (n form de p trat 48

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

cu linii punctate), ncadreaz textul scris de tine cu ajutorul acesteia i mergi la Image/Crop pentru a dimensiunea n mod exact fi ierul:

Dup

ce se

termin

prelucr rile, se salveaz

fi ierul n formatul gif

(File/Export/Gif 89A Export) sau jpg (File/Save a Copy). Fi ierele gif au o calitate mai bun , dar dimensiuni mai mari; fi ierele jpg sunt mai mici ca dimensiune, dar de o calitate mai slab (nu mereu, ns ). Un alt aspect ce trebuie precizat n leg tur cu grafica web este transparen a. Un element grafic (precum textul "verde.ro" de mai sus) are un fond de anumita culoare (in cazul de mai sus alb). n situa ia n care avem pe pagina internet un fundal de o alta culoare sau un fundal reprezentnd o poz , atunci textul nostru nu mai arata a a bine. n acest caz vom folosi un fond transparent:

n Photoshop, se poate crea o imagine cu fond transparent selectnd Transparent n cmpul Contents din fereastra New File (File/New). Anumite elemente ale unei pagini de Web sunt de fapt trimiteri, ancore (anchor - pentru c pentru c leag ancoreaz pagina curent de o alta) sau leg turi (links pagina curent de un alt element de pe Internet) c tre alte

pagini sau alte elemente din Internet. Paginile de Web sunt scrise ntr-un limbaj numit HTML (Hypertext Markup Language limbaj de marcare hipertext). HTML permite utilizatorilor s produc , pagini care includ texte, grafic Vom ncepe s i indicatori la alte pagini de Web. ei reprezint studiem HTML cu ace ti indicatori, pentru c

tocmai mecanismul care ine Web-ul conectat. URL- Uniform Resource Locators

49

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

O pagin c

de Web poate s

con in

referin e la alte pagini. S pagin

explic m

cum sunt implementate aceste referin e. nc de la crearea Web-ului a fost clar pentru a avea o pagin care s indice spre alt este necesar un mecanism care s permit numirea i reg sirea paginilor. n particular sunt trei ntreb ri la care trebuie s se r spund nainte de a se putea afi a o pagin : l. Cum se nume te pagina ? 2. Cum este localizat pagina ? 3. Cum se face accesul la pagin ? Dac S fiecare pagin ar avea un nume unic, atunci nu ar exista nici o rezolvat . ntre oameni i pagini. n SUA aproape ambiguitate n identificarea paginilor. Totu i, problema nu este nc consider m de exemplu o paralel fiecare persoan

are un num r de asigurare social ; care este un identificator dou persoane cu acela i num r. Totu i, cunoscnd persoanei respective trebuie s i se

unic, astfel nct nu exist

numai num rul respectiv nu exist nici o posibilitate de a g si adresa persoanei respective, i sigur nu se poate afla dac scrie n englez , spaniol probleme. Solu ia aleas identific paginile ntr-un mod care rezolv toate trei ca problemele n acela i timp. Fiecare pagin Locater - adresa uniform are un URL (Uniform Resource sau chinez . Web-ul are practic acela i fel de

pentru localizarea resurselor) care func ioneaz

nume al paginii general valabil. Un URL are trei componente: protocolul, numele DNS al ma inii pe care este memorat fi ierul i un nume local, care indic n mod unic pagina (de obicei numele fi ierului care con ine pagina). De exemplu, URL-ul departamentului din care face parte autorul este: http://www.cs.vu.nl/welcome.html Acest URL este format din trei componente: protocolul (http), numele DNS al serverului (www.cs.vu.nd) Se utilizeaz user/ poate s i numele fi ierului (welcome.html), cu prescurt ri standard. De. exemplu cu directorul WWW al utilizatorului un anumit semnele de punctua ie corespunz toare. nota ii care reprezint o referin fie pus n coresponden

user, folosind conven ia c

la directorul respectiv implic

50

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

fi ier, de exemplu index.html. De exemplu pagina autorului poate s referit ca: http://www.cs.vu.nl/~ast/ chiar dac c reia i apar ine serverul.

fie

de fapt numele fi ierului este implicit pagina organiza iei

diferit. Pe multe servere un nume de fi ier indic

Acum ar trebui s fie clar cum func ioneaz hipertextul. Pentru a face o por iune de text selectabil , cel care scrie pagina trebuie s dac furnizeze dou elemente: textul prin care se face selec ia i URL-ul paginii care trebuie adus textul este selectat. Cnd se face selec ia, programul de navigare caut numele serverului utiliznd DNS-ul. Pe baza adresei IP a serverului, programul de navigare stabile te o conexiune TCP spre server. Utiliznd aceast conexiune, se transmite numele fi ierului utiliznd protocolul specificat. Protocolul http este protocolul nativ pentru Web; e1 este utilizat de c tre serverele de HTTP. Protocolul ftp este utilizat pentru accesul la fi iere prin FTP (File Transfer Protocol - -protocol pentru transferul de fi iere), protocolul Internet de transfer de fi iere. FTP este utilizat de peste dou zeci de ani i este foarte r spndit. Numeroase servere de FTP din toat lumea permit ca de oriunde din Internet se fac mai s se fac o conectare i s se aduc orice fi ier plasat pe un server FTP. Webul nu aduce schimb ri aici, face doar ca ob inerea fi ierelor s u or, pentru c aib FT'P are o interfa FTP-ul va dispare, deoarece nu exist mai pu in prietenoas . n viitor probabil c nici un avantaj pentru o organiza ie s fac tot ce ni te argumente de Web, fie

un server de FTP n loc de un server de HTTP, care poate s

face un server de FTP, i chiar mai mult (desigur mai exist legate de eficien ). Este posibil s se fac Aceast

acces la un fi ier local ca la o pagin

utiliznd protocolul file (fi ier), sau pur abordare este similar

i simplu utiliznd numele fi ierului.

utiliz rii protocolului FTP, dar nu implic

existen a unui server. Desigur func ioneaz numai pentru fi iere locale. Protocolul news permite unui utilizator de Web s citeasc un articol din tiri ca i cum ar fi o pagin de Web. Aceasta nseamn de fapt c un program de navigare este n acela i timp i un cititor de tiri. De fapt multe programe 51

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

de navigare au butoane sau elemente de meniu care permit citirea USENET mai u or dect dac se utilizeaz cititoare de tiri obi nuite. Protocolul news admite dou de formate. Primul format specific

tirilor

un grup

de tiri i poate sa fie utilizat pentru a ob ine o list de articole de la un server tiri preconfigurat. Al doilea format cere identificatorul unui articol, de exemplu AA0134223112@csutah.edu. Programul de navigare aduce articolul de la serverul corespunz tor utiliznd protocolul NNTP. Protocolul gopher este utilizat de sistemul Gopher, care a fost proiectat la universitatea Minnesota. Numele este cel al echipei atletice a universit ii, the Golden Gopher, de asemenea acest nume este utilizat n argou pentru go for ; adic o comand de aducere Gopher-ul a precedat Web-ul cu c iva ani. de la Este o metod de reg sire a informa iei, similar conceptual cu cea utilizat

Web, dar acceptnd numai text i imagini. Cnd un utilizator se conecteaz un server de Gopher, va avea la dispozi ie un meniu de fi iere fiecare intrare putnd s lume. Marele avantaj al Gopher-ului n raport cu Web-ul este c foarte bine cu terminale ASCII care afi eaz exist nc foarte multe n lume. Pentru c foarte rapid. De aceea n lume exist Web pot s o pagin fie conectat

i directoare,

la orice meniu de Gopher oriunde n func ioneaz i din care

25 x 80 caractere

este bazat pe text, Gopher este vad fiecare meniu Gopher ca

multe servere de Gopher. Utilizatorii de nu a i lucrat cu Gopher-ul utiliza i unui server de

acceseze un server de Gopher i s

Web cu intr ri selectabile. Dac se trimit

ma ina favorit de c utare n Web pentru a c uta cuvntul gopher . Este posibil s cerere de c utare complet Gopher utiliznd un protocol gopher+. Ce se va afi a este rezultatul cererii transmise serverului de Gopher. Ultimele dou unor pagini de Web protocoale nu unt de fapt protocoale pentru aducerea i nu sunt suportate de orice program de navigare, dar opera ie se selecteaz butonul OPEN i se

sunt utile. Protocolul mailto permite transmiterea de po t dintr-un program de navigare. Pentru a face aceast specific un URL constnd din mailto: urmat de adresa destinatarului.

Majoritatea programelor de navigare vor r spunde cu un formular care are 52

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

intr ri corespunz toare subiectului i altor informa ii din antet i spa iu pentru mesaj. Protocolul telnet este utilizat pentru stabilirea unei conexiuni pe o ma in aflat la distan . Se utilizeaz n acela i fel ca i programul Telnet, ceea ce nu constituie o surpriz , deoarece majoritatea programelor de navigare utilizeaz programul Telnet.} Pe scurt URL-urile au fost proiectate nu numai pentru a permite utilizatorilor s email navigheze prin Web, dar i pentru a utiliza FTP, news, Gopher, i telnet, ceea ce face inutile interfe ele specializate pentru aceste metoda nu ar fi fost

protocoale integrnd astfel ntr-un singur program, navigatorul n Web, aproape toate tipurile de acces n Internet. Dac proiectat de un fizician ar fi putut s par publicitate al unei companii de software. n ciuda tuturor acestor propriet i, cre terea Web-ului scoate n eviden i o sl biciune a metodei utiliz rii URL-urilor. Pentru o pagin care este foarte des referit , ar fi de preferat s existe mai multe copii pe servere URL-urile nu ofer s se specifice unde este pentru a spune ceva de la produsul departamentului de

diferite, pentru a reduce traficul n re ea. Problema este c nici o posibilitate de indicare a unei pagini f r localizat pagina respectiv . Nu exist problem genul: Vreau pagina xyz, dar nu m rezolva aceast intereseaz nici o metod

de unde o aduci . Pentru a

i a permite multiplicarea paginilor IETF lucreaz

un sistem de URL (Universal Resource Identifiers - identificatori universali de resurse). Un URL poate s fie privit ca un URL generalizat. Acest subiect este n curs de cercetare.

53

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

CAPITOLUL 4 APLICA IA REALIZAREA SITE-ULUI DE PREZENTARE A SOCIET II AGRICOLE DE MARKETING AGRICOL BREZOAIELE

Site-ul realizat de mine este alc tuit din 24 pagini care au fost editate n cea mai mare parte prin scrierea manual fost realizate folosind 2D 3D Animator. Temele de fundal, imaginile foldere separate. n primul rnd a dori s scot n eviden faptul c realizarea, i prezentare i modul de navigare ntre pagini, care ar putea p rea simpliste, au mai mult un caracter de ordin didactic, dect un caracter de ordin practic estetic. nc un element n favoarea celor spuse anterior l reprezint faptul c am insistat ca n site, de i nu era absolut necesar, s existe: background sau imagine ; muzic ; texte n diverse formate ( font, culoare, m rime); liste ; tabele; formulare; tranzi ii ntre pagini; aplica ie Java. i muzica de nceput au fost salvate n a procedurilor, iar pentru cteva am folosit editorul html Microsoft Front Page. Imaginile animate i butoanele au

54

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Programul se lanseaz

din fi ierul Home_Page1. Aceast

pagin

con ine

o imagine animat , o imagine realizat n CorelPhoto Paint i un fundal sonor.

Procedurile de realizare au fost introduse manual. <html> <head> <title> home page1</title> <bgsound src=muzica/zorro.mp3 loop=2 delay=0> <meta name=" Microsoft Theme" content="clearday 011, default"> </head> <body background="_themes/clearday/cdbkgnd.jpg" bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#6699FF" alink="#00CC33"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"> <center> <img src="imagini/hello1.gif" width="181" height="153"> <br> <br> <img src="imagini/INTRODUCERE.JPG" width="359" height="404"> </center> <p> <center> <br> <a href="home_page2.html"><img src="imagini/continuare.gif" border="#ffcccc" width="180" height="60"></a> </center> </p> <!--mstheme--></font></body> </html> Butonul continuare asigur trecerea c tre pagina urm toare care con ine numele site-ului. Din aceast pagin se trece n pagina principal a site-ului (accesibil din celelalte pagini cu ajutorul butonului HOME )

55

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Pagina principal

con ine link-uri c tre 6 pagini secundare, realizate cu

ajutorul unor imagini create cu Coffee Cup Firestarter i 2D 3D Animator.

Codul surs

al paginii principale a fost scris n Notepad

i finalizat n

Microsoft Front Page, i este prezentat mai jos: <html> <head> <title> activitate</title> <meta name=" GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name=" ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <meta name=" Microsoft Theme" content="clearday 011, default"> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" background="_themes /clearday/cdbkgnd.jpg" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#6699FF" alink="#00CC33"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"> <EM> <B> <U> <FONT COLOR="#111FFF" SIZE=6> ACTIVITATE</FONT></em> </B> </U> <P> <P1> <font color="#F11fff" size=5">&nbsp &nbsp &nbsp Desfasurarea activitatii Societatii Agricole de Marketing Brezoaiele prezinta interes din punct de vedere al structurii organizatorice doearece modul de realizare a acivitatii determina i impartierea pe compartimente a acestei societati.<p></P1> <P2>&nbsp &nbsp &nbsp Astfel societatea noastra, desfasoara n mare 2 tipuri de activitati: o activitate agricola, n cadrul careia se desfasoara n principiu toate activitatile premergatoare intrarii unui produs agricol pe piata. Cea de-a doua activitate este cea comerciala i presupune activitatea desfasurata de catre o societate comerciala infiintata conform legii 31/1990 c u unic asociat Societatea Agricola de Marketing Brezoaiele.</P2> <FONT COLOR="#11FF11" SIZE=5> <P>&nbsp &nbsp &nbsp </font> 56

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

</font> <U><em> <FONT color="#6600FF" SIZE=5> ACTIVITATEA AGRICOLA </font> </em> <font color="#F11fff" size=5"> <P></font></u> <font color="#F11fff" size=5"> &nbsp &nbsp &nbsp<font color="#F11fff" size=5"> Aceasta activitate este condusa de catre un tehnician cu pregatire agricola, sau inginer. Desfasoara totalitatea activitatilor agricole prevazute i aprobate de catre adunarea generala sau consiliul de adminis tratie. </FONT> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.a) informeaza membrii asupra cererii pietei i intocmeste documentele obligatorii de raportare, informare si colaborare anuale sau permanente. <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aceste documente sunt urmatoarele: <!--mstheme--></font><!--msthemelist--><table type="circle" border="0" cellpadding=" 0" cellspacing="0" width="100%"> <!--msthemelist--><tr><td valign="baseline" width="42"><img src="_themes/clearday/acdbull1.gif" width="15" height="15" hspace="13"></td><td valign="top" width="100%"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">&nbsp;cererea de intrare n asociatie;<!--mstheme--></font><!--msthemelist-></td></tr> <!--msthemelist--><tr><td valign="baseline" width="42"><img src="_themes/clearday/acdbull1.gif" width="15" height="15" hspace="13"></td><td valign="top" width="100%"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">informarea asupra terenului n proprietate sau folosinta;<!--mstheme-></font><!--msthemelist--></td></tr> <!--msthemelist--><tr><td valign="baseline" width="42"><img src="_themes/clearday/acdbull1.gif" width="15" height="15" hspace="13"></td><td valign="top" width="100%"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">plan de cultura;<!--mstheme--></font><!--msthemelist--></td></tr> <!--msthemelist--><tr><td valign="baseline" width="42"><img src="_themes/clearday/acdbull1.gif" width="15" height="15" hspace="13"></td><td valign="top" width="100%"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">conventie de colaborare;<!--mstheme--></font><!--msthemelist--></td></tr> <!--msthemelist--><tr><td valign="baseline" width="42"><img src="_themes/clearday/acdbull1.gif" width="15" height="15" hspace="13"></td><td valign="top" width="100%"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">contract de servicii.<!--mstheme--></font><!--msthemelist--></td></tr> <!--msthemelist--></table><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) ofera consultanta privind:</p> <!--mstheme--></font><!--msthemelist--><table type="circle" border="0" cellpadding=" 0" cellspacing="0" width="100%"> <!--msthemelist--><tr><td valign="baseline" width="42"><img src="_themes/clearday/acdbull1.gif" width="15" height="15" hspace="13"></td><td valign="top" width="100%"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">inputurile necesare;<!--mstheme--></font><!--msthemelist--></td></tr> <!--msthemelist--><tr><td valign="baseline" width="42"><img src="_themes/clearday/acdbull1.gif" width="15" height="15" hspace="13"></td><td valign="top" width="100%"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">lucrarile conform lantului tehnologic de cultura;<!--mstheme--></font><!-msthemelist--></td></tr> <!--msthemelist--><tr><td valign="baseline" width="42"><img src="_themes/clearday/acdbull1.gif" width="15" height="15" hspace="13"></td><td valign="top" width="100%"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">asolamentele necesare.<!--mstheme--></font><!--msthemelist--></td></tr> 57

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

<!--msthemelist--></table><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) transmite compartimentului inputur i, necesarul pe un an agr icol, precum i tendintele cererii.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) Executa lucrari agricole in interesul membrilor sau nemembr ilor</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) Raspunde de evidentierea in documentele contabile a activitatii unitatii, a problemelor de personal, a raportarilor periodice interne sau externe,tehnica securitatii muncii, disciplina.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#6600FF" size=5">&nbsp;&nbsp; <i>ACTIVITATEA COMERCIALA</i></font></p> <p>&nbsp;&nbsp; <i><font size="5&quot;" color="#6600FF" > </font></i><font size="5&quot;" color="#FF00FF">Se desfasoara prin Societatea Agricola de Marketing Brezoaiele. Adunar ea generala&nbsp; desemneaza o data la 3 ani un adminis trator, sau dupa caz un consiliu de administratie care va conduce aceasta componenta. Adminis tratorul srl-ului se subordoneaza Adunarii Generale i colaboreaza pentru indeplinirea telului comun. </font></p> <p>&nbsp;&nbsp; <font size="5&quot;" color="#FF00FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Domeniile de ac tivitate sunt urmatoarele:</font></p> <ol> <li><font size="5" color="#FF00FF">comert cu legume fructe;</font></li> <li><font size="5" color="#FF00FF">comercializarea inputurilor in magazine proprii sau prin colaborare cu alte unitati;</font></li> <li><font size="5" color="#FF00FF">comert general cu bunuri de larg consum pentru;</font></li> </ol> <!--mstheme--></font><!--msthemelist--><table type="square" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <!--msthemelist--><tr><td valign="baseline" width="42"><img src="_themes/clearday/acdbull1.gif" width="15" height="15" hspace="13"></td><td valign="top" width="100%"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><font size="5" color="#FF00FF">apropvizionarea membrilor;</font><!-mstheme--></font><!--msthemelist--></td></tr> <!--msthemelist--><tr><td valign="baseline" width="42"><img src="_themes/clearday/acdbull1.gif" width="15" height="15" hspace="13"></td><td valign="top" width="100%"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><font size="5" color="#FF00FF">optimizarea transportului;</font><!-mstheme--></font><!--msthemelist--></td></tr> <!--msthemelist--><tr><td valign="baseline" width="42"><img src="_themes/clearday/acdbull1.gif" width="15" height="15" hspace="13"></td><td valign="top" width="100%"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><font size="5" color="#FF00FF" >obtinerea de pr ofit prin vanzarea de produse generale pentru nemembrii.</font><!--mstheme--></font><!--msthemelist--></td></tr> <!--msthemelist--></table><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <font color="#F11fff" size=5"> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p> <center> 58

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

<a href="structura organizatorica.html"><img src=imagini/back.jpg width="65" height="43"></a> <a href="SAM.html"><img src=imagini/home.jpg width="65" height="43"></a> <!--mstheme--></font></body> </html> Con ine n partea de sus un banner cu denumirea agricole, CONSULTAN S PT MNAL , CONTACT, n partea stng realizat i sigla societ ii

i cu butoane spre paginile : DESPRE NOI, SERVICII, PRODUC IEI, a paginii, n dreapta scurte direct c tre OFERTA pentru a atrage aten ia

informa ii de prezentare a societ ii, mai jos o leg tur dintr-o imagine animat

asupra acestei informa ii care este practic cea mai important . Mai jos este prezentat imaginea paginii principale a site-ului

Pagina paginii, urmat ISTORIC; DESF URAT

DESPRE NOI

este alc tuit

din: n partea de sus denumirea 4 link-uri c tre alte pagini, (SCURT cu trimitere c tre ACTIVITATE

de un tabel n care se afl ORGANIZATORIC

STRUCUR

DE C TRE SAM BREZOAIELE, ORGANIGRAMA, PERSONAL; II). De asemenea am introdus

POZI IE GEOGRAFIC ; CONDUCEREA UNIT un text sclipitor. Mai jos este prezentat codul surs <HTML> 59

ni te imagini cu produse comercializate de noi i n partea de jos se deruleaz i imaginea paginii DESPRE NOI:

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

<HEAD> <TITLE>PREZENTARE GENERALA</TITLE> <meta name=" Microsoft Theme" content="clearday 011, default"> </HEAD> <BODY bgcolor="#FFFFFF" background="_themes/clearday/cdbkgnd.jpg" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#6699FF" alink="#00CC33"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"> <img src="imagini/despre noid.gif" width="326" height="78"> <p> <!--mstheme--></font><table border=o colspan=2> <tr> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"> <FONT COLOR="#FFFFFF" SIZE="4"> <OL TYPE=1 START=1> <LI> <A HREF="scurt istoric.html">SCURT ISTORIC</A> <LI> <A HREF="structura organizatorica.html">STRUCTURA ORGANIZATORICA</A> <LI> <A HREF="POZITIE GEOGRAFICA.html">POZITIE GEORGAFICA</A> <LI> <A HREF="CONDUCEREA UNITATII.html">CONDUCEREA UNITATII</A> </FONT> </OL> </tr> <tr> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"> <img src="imagini/morcov.jpg" width="95" height="105"> <img src="imagini/varza.jpg" width="113" height="114"> <img src="imagini/castraveti.jpg" width="120" height="120"> <img src="imagini/brocoli.jpg" width="98" height="98"> <img src="imagini/conopida.jpg" width="93" height="105"> <img src="imagini/cartofi.jpg" width="120" height="120"> <!--mstheme--></font></td> </tr> </table><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"> <center> <A HREF="SAM.HTML"><img src="imagini/home.jpg" </A width="65" height="43"> </center> <marquee behavior=alternate bgcolor=#ffff80 loop=5>sam brezoaiele</marquee> <!--mstheme--></font></BODY> </HTML>

60

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Pagina SERVICII con ine n afar list Marketing Brezoaiele.

de bannerul cu denumirea acesteia, o de

cu principalele activit i efectuate de c tre Societatea Agricol Pagina PRODUC IE are 2 link-uri c ter 2 pagini care prezint

NIVELUL

PRODUC IEI PE ANUL 2003, NIVELUL PRODUC IEI ESTIMAT

PE ANUL 2004,

care se constituie dintr-un grafic de produc ie i livrare, prezentat mai jos.

Acest tabel, datorit dimensiunilor este realizat n Microsoft Front Page. Pagina CONSULTAN se deschide c tre un formular n care se a teapt ntreb rile c tre specialistul societ ii agricole, cu privire la problemele ntlnite n activitatea lor. De asemenea n partea de sus a paginii se g se te o imagine animat cu denumirea paginii. 61

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Pagina CONTACT 2 leg turi c tre un formular de nscriere n societatea agricol societate. Formularul de nscriere a fost realizat prin scrierea codului surs utilitarul Notepad care este prezentat mai jos: <html> <head> <title>formular de inscriere</title> <meta name=" Microsoft Theme" content="clearday 011, default"> </head> <body background="_themes/clearday/cdbkgnd.jpg" bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#6699FF" alink="#00CC33" ><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"> <p> <center> FORMULAR DE INSCRIERE <P> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp; in baza de date a <P> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SOCIETATII AGRICOLE DE MARKETING BREZOAIELE</EM></center> <form method="post" action="http://www.sam_brezoaiele.ro"> <tt><font size="4" face=British bold> Nume i prenume/numele societatii: <input type="text" name="identificare" size="40"> <p> Nr de inregistrare la Registrul Comertului <input type="text" name="nr de inregistrare la Registrul Comertului" size=20> <p> Cod fiscal <input type=text name=cod fiscal size=10> <p> Localitatea <input type=text name=localitate size=15> <p> Judet <select name=alege judet size= 3> <option>alba <option>arges <option>arad <option>bucuresti <option>bacau 62 n i c tre pagina care con ine adresa i persoanele de contact din

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

<option>bihor <option>bistrita nasaud <option>braila <option>botosani <option>brasov <option>buzau <option>cluj <option>calarasi <option>caras severin <option>constanta <option>covasna <option>dolj <option>dambovita <option>galati <option>giurgiu <option>gorj <option>hunedoara <option>harghita <option>ialomita <option>iasi <option>mehedinti <option>maramures <option>mures <option>neamt <option>olt <option>prahova <option>sibiu <option>salaj <option>satu mare <option>suceava <option>tulcea <option>timis <option>teleorman <option>valcea <option>vrancea <option>vaslui </select> <p> Act de identitate <input type=radio name=buletin>C I <input type=radio name=buletin>BI &nbsp &nbsp Nr. <input type=text size=3>&nbsp &nbsp Seria <Input type=text size=6><p> Compartimentul cu care se doreste colaborarea <input type=checkbox name=comartiment>legume/fr ucte <input type=checkbox name=copmartiment>inputuri <p> 63

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Tipul de colaborare care se doreste <input type=checkbox name=tip colaborare prod>producator <input type=checkbox name=tip colaborae comert>cumparator <p> Precizati produsele pe care doriti sa colaboram <p> <textarea name=enumer are produse rows=6 cols=40> produsele pe care le produc/pe care doresc sa le cumpar sunt: </textarea> </font></tt> </form> <p> <center> <a href=sam.html><img s rc=imagini/home.jpg width="65" height="43"></a> <a href=contact.html><img src=imagini/back.jpg width="65" height="43"></a> </center> <!--mstheme--></font></body> </html> Imaginea formularului este redat mai jos:

64

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Pagina ADRESA este realizat dintr-o derulare animat Effects din meniul Format.

n Microsoft Front Page

i se prezint

a textului realizat

cu ajutorul op iunii Dynamic HTML

Pagina OFERTA SAPTAMANII care se deschide din pagina principal printr-o imagine animat , con ine un tabel structurat pe 4 coloane ce ce con ine denumirea paginii OFERTA reprezint denumirea acestora: PRODUS, IMAGINE, AMBALAJ, PRE . In partea de sus se g se te imaginea animat paginii. Mai jos este prezentat codul surs i captura S PT MNII: <html> <head> <title>oferta</title> <meta name=" Microsoft Theme" content="clearday 011, default"> </head> <body background="_themes/clearday/cdbkgnd.jpg" bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#6699FF" alink="#00CC33"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"> <p><img border="0" src="IMAGINI/ofertas.gif" width="468" height="60"></p> <!--mstheme--></font><table border="1" width="44%" height="266" bordercolordark="#6699FF" bordercolorlight="#99CCFF"> <tr> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><font size="5">PRODUS</font><!-mstheme--></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><font size="5">IMAGINE</font><!-mstheme--></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><font size="5">AMBALAJ</font><!-mstheme--></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><font size="5">PRET</font><!-mstheme--></font></td> </tr> <tr> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><font size="4">Brocolli</font><!-mstheme--></font></td> <td background="IMAGINI/brocoli.jpg"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">&nbsp; <p>&nbsp;<!--mstheme--></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">individual<!--mstheme--></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">50000lei/kg<!--mstheme-></font></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><font size="4">Varza alba</font><!--mstheme--></font></td> 65

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

<td background="IMAGINI/varza.jpg" rowspan="2"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">&nbsp; <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<!--mstheme--></font></td> <td ><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">plasuta la 10kg<!--mstheme-></font></td> <td rowspan="2"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">15000lei/kg<!--mstheme-></font></td> </tr> <tr> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">plasuta la 20kg<!--mstheme-></font></td> </tr> <tr> <td rowspan="4"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><font size="4">Morcovi</font><!--mstheme--></font></td> <td background="IMAGINI/morcov.jpg" rowspan="4"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">&nbsp; <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<!--mstheme--></font></td> <td ambalaj-1kg</td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">20000lei<!--mstheme--></font></td> </tr> <tr> <td ambalaj-2kg</td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">35000lei<!--mstheme--></font></td> </tr> <tr> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">ambalaj-5kg<!--mstheme-></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">65000lei<!--mstheme--></font></td> </tr> <tr> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">ambalaj-10kg<!--mstheme-></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">150000lei<!--mstheme--></font></td> </tr> <tr> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><font size="4">Conopida</font><!-mstheme--></font></td> <td background="IMAGINI/conopida.jpg"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">&nbsp; <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<!--mstheme--></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">individual<!--mstheme--></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">30000lei/kg<!--mstheme-></font></td> </tr> <tr>

66

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

<td rowspan="5"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><font size="4">Cartofi</font><!--mstheme--></font></td> <td background="IMAGINI/Cartofi.jpg" rowspan="5"><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">&nbsp; <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<!--mstheme--></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">plasa-1kg<!--mstheme--></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">20000lei<!--mstheme--></font></td> </tr> <tr> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">plasa-2kg<!--mstheme--></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">30000lei<!--mstheme--></font></td> </tr> <tr> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">plasa-5kg<!--mstheme--></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">60000lei<!--mstheme--></font></td> </tr> <tr> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">plasa-10kg<!--mstheme--></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">120000lei<!--mstheme--></font></td> </tr> <tr> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">plasa-25kg<!--mstheme--></font></td> <td><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica">250000lei<!--mstheme--></font></td> </tr> </table><!--mstheme--><font face="Verdana, Arial, Helvetica"><a href="despre noi.html"><img src=imagini/back.jpg width="65" height="43"></a> <a href="SAM.html"><img src=imagini/home.jpg width="65" height="43"></a> <!--mstheme--></font></body> </html>

67

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

CAPITOLUL 5 CONCLUZII
A a cum am ar tat n introducerea capitolului anterior, aceast s-a vrut a avea un caracter didactic, sco nd n eviden n acela i timp ns , pe aceast structur lucrare i

cunoa terea

st pnirea elementelor fundamentale ale limbajului HTML (comenzi i sintax ). cu mici modific ri se poate scopul s ofere realiza un site profesional, u or de parcurs n care se reg sesc toate elementele importante pentru ca acest site s - i ating s afle exact resursele i poten ialul societ ii. 68 accesibilitate i informa ii complete astfel nct orice client i posibil colaborator

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

Structura a fost

gndit

n colaborare cu managerul societ ii, care a

punctat elementele de interes, n final dovedindu-se mul umit de forma de prezentare, existnd promisiunea unor colabor ri ulterioare.

BIBLIOGRAFIE
1. Colec ia CHIP 2002 2003

2. Re ele de calculatoare editura Teora 3. Internet 4. Colec ia PC WORLD 5. Bazele informaticii, Ilie Tama , Pavel N stase, Florentina Berbec, Bogdan Ionescu Editura InfoMega

69

SITE-SOCIETATEA AGRICOL

DE MARKETING BREZOAIELE

DRAGOMIR DUMITRU

6. Secrete Windows 98, Brian Livingstone, David Straub, Editura Bucure ti 2000 7. Ini iere n Windows i re eaua internet DE STUDII ECONOMICE BUCURE TI 8. 9. Surse de informare internet www.notiuni.html.go.ro, www.dcd.uaic.ro www.ase.ro CD realizat de ACADEMIA

70