Exploatarea Si Intretinerea Instalatiilor Frigorifice (2)

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

MODULUL: VIII
EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE

DOMENIUL: ELECTROMECANIC NIVEL:2 CALIFICARE: FRIGOTEHNIST

Martie 2009

DOMENIUL ELECTROMECANIC

1

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

AUTORI Ing. CRINA-VIOLETA DRĂGAN – profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi Ing. CARMEN-MIHAELA VETROV– profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi

DOMENIUL ELECTROMECANIC

2

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

CUPRINS

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Titlul capitolului Competenţe Informaţii despre specificul agenţilor economoci Modalităţi de organizarea practicii Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii Instrumente de lucru ale elevului necesare desfăşurării practicii Organizarea evaluării Anexe Bibliografia

Pagina 4 6 8 25 28 49 50 66

1. COMPETENŢE 1.1 UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ PENTRU ABILITĂŢI CHEIE
DOMENIUL ELECTROMECANIC

3

Executarea manevrelor de reglare.2. COMPETENŢA 1 Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică Pregătirea pornirii sau opririi instalaţiei Manevrarea armăturilor instalaţiei frigorifice Pornirea sau oprirea compresoarelor COMPETENŢA 2 :Menţine paramatrii indicati de utilizator.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ASIGURAREA CALITĂŢII • • Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii COMPETENŢA 1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Indicatori de calitate în funcţionarea instalaţiilor frigorifice COMPETENŢA 2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii Metode standardizate de utilizarea calităţii Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei instalaţii frigorifice Autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatorii de calitate la întreţinerea unei instalaţii 1.  Intreţine periodic instalaţia. COMPETENŢA 3 : Intreţine periodic instalaţia Intreţinerea suprafetei de schimb de caldura si a compresorului DOMENIUL ELECTROMECANIC 4 . Monitorizarea parametrilor de lucru a aparatelor Completarea registrului de exploatare.UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE EXPLOATAREA MASINILOR SI UTILAJELOR ELECTROMECANICE  Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică.  Menţine paramatrii indicaţi de utilizator.

INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI 2.  realizarea de lucrări pregătitoare şi de remedierea defectelor la piesele componente agregatelor industriale. DOMENIUL ELECTROMECANIC 5 . Verificarea ungerii şi răcirii compresorului 2.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Evacuarea aerului si uleiului din instalatie Verificarea etanşeităţii în timpul exploatării.1 Obiectivele activităţii agentului economic sunt:  realizarea de lucrări de montaj pentru instalaţiile şi utilaje industriale din domeniul electromecanic.

pericolele şi regulile de specificul lucrărilor.  profesionale. să respecte dispoziţiile interne ale societăţii.  execută lucrări pregătitoare în vederea încercării echipamentelor industriale  fabricarea echipamentelor industriale .4.   să poarte echipamentul de protecţie pe toată durata lucrului. dacă se financiare.  protecţia muncii specifice locului de muncă unde elevii vor desfăşura stagiul de pregătire practică.3 Responsabilităţile elevului:    să se încadreze în programul stabilit de societatea comercială.  să asigure un climat de siguranţă pe perioada stagiului de pregătire practică.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE  lucrări de întreţinere şi reglarea parametrilor de lucru la utilajele şi instalaţiile din domeniul electromecanic.Modalitatea de organizare a practicii DOMENIUL ELECTROMECANIC 6 . 2. astfel încât elevii să fie motivaţi.  să repartizeze elevii pe maiştrii şi muncitori instructori în funcţie de să efectueze instructajul cu privire la riscurile.2 Responsabilităţile agentului economic:  sa informeze elevii cu privire la oportunităţile de angajare după finalizarea stagiului de pregătire practică.  să stabilească programul de lucru de comun acord cu unitatea şcolară. poate şi prin recompense 2. să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform locului de efectuarea stagiului de pregătire practică. să cunoască şi să respecte organigrama societăţii. 2.  să asigure condiţii ergonomice de lucru şi echipament de protecţie să asigure accesul elevilor la locurile de muncă corespunzătoare calificării adecvat pe toată durata desfăşurării programului de lucru.

Monitorizarea activităţii elevilor va fi realizată de către un tutore (mentor). 3.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la mai mulţi agenţi economici interesaţi. elevii fiind repartizaţi în echipe de maxim 5 elevi. MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII DOMENIUL ELECTROMECANIC 7 . desemnat de agentul economic.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CAIET DE PRACTICĂ MODULUL VIII : EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE In cadrul modulului sunt vizate : unitatea de competenţă tehnică specializată Exploatarea şi intreţinerea instalaţiilor frigorifice unitatea de competenţă pentru abilităţi cheie Asigurarea calităţii DOMENIUL ELECTROMECANIC 8 .

Compresoare. Rezervor de stocare a apei. pentru sporirea randamentului si reducerea nivelului de zgomot. cu aripioare din aluminiu cu profil special 7. cu placi saldobrazate din otel inoxidabi 6. 3. Baterii de condensare. Evaporator.ÎNCERCAREA MAŞINILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 9 . Ventilatoare elicoidale cu palete de forma speciala. tip SCROLL. Panouri de acoperire.STAREA COMPRESOARELOR-RODAREA COMPRESOARELOR 2. realizate din plastic pentru a oferi protectie maxima in caz de conditii PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI meteorologice adverse. Protectie termica incorporata in infasurarea motorului.USCAREA ŞI ÎNCĂRCAREA INSTALAŢIEI CU AGENT FRIGORIFIC 4.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE UNITATEA DE COMPETENŢĂ : Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor frigorifice LUCRAREA 1 MONTARE AGREGATE DE RĂCIRE A APEI CU COMPRESOR SCROLL 1.VERIFICAREA INSTALAŢIEI LA REZISTENŢĂ 3. 2. 8. Panou electric pentru comanda si monitorizarea aparatului. reduce numarul de porniri ale compresorului si JURNAL DE EXPLOATARE trimisa catre utilizatori. cu protectie termica si rezistenta incalzire ulei incorporate 4. fluctuatiile temperaturii apei 1. Structura portanta 5. Cuplare directa la motoarele monofazate cu rotor exterior.STAREA COMPRESOARELORRODAREA COMPRESOARELOR PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI FRIGORIFICE JURNAL DE EXPLOATARE 1. Situat pe conducta de FRIGORIFICE tur.

• Se deschide şi se reglează alimentarea cu apă de răcire a compresorului (dacă răcirea se face cu apă) . • Se deschide robinetul de descărcare (by-pass) care leagă colectorul de refulare de cel de aspiraţiepentru uşurarea pornirii compresorului. robinetul de aspiraţie.dacă au fost consemnate deranjamente sau defecţiuni în funcţionarea instalaţiei şi dacă acestea au fost remediate.după jurnalul de exploatare. • Se verifică nivelul uleiului în carterul compresorului şi funcţionarea dispozitivelor de ungere. Se citeşte temperatura în spaţiul răcit şi se notează în caietul de exploatare. Se verifică dacă în buzunarele termometrelor există ulei. Compresorul scroll are răcire cu aer. robinetul de reglare sunt închise • • Se verifică nivelul agentului frigorific în rezervorul de lichid.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE EXPLOATAREA MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INSTALAŢIE ÎNTR-O TREAPTĂMANEVRE PORNIRE Se verifică în prealabil. • • • • Se verifică prezenţa uleiului în cutiile de etanşare(compresoare deschise) . Se verifică dacă robinetelor manometrelor sunt deschise. Se verifică dacă toate robinetele de pe circuitul agentului frigorific sunt deschise. ATENŢIE: robinetul de refulare. DOMENIUL ELECTROMECANIC 10 .

lovituri în interiorul cilindrilor.Apariţia bătăilor se datoreşte pătrunderii în cilindrul compresorului a unor vapori prea umezi.se deschide complet robinetul de pe conducta de refulare şi se închide simultan robinetul de ocolire (by-pass).Creşterea bruscă a curentului sau a presiunii de refularei impune oprirea imediată a compresorului şi revizuirea . • Se deschide parţial robinetul de refulare al compresorului şi se conectează motorul electric al compresorului. 2.5-1.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se deschide robinetul de pe conducta de egalizare care leagă colectorul de aspiraţie cu carterul.racorduri. Nu se aud bătăi. Brumarea conductei de aspiraţie a compresorului pînă la robinetul de închidere.în lagăre.5 presiunea de aspiraţie). • După ce compresorul a ajuns la turaţia normal de funcţionare. DOMENIUL ELECTROMECANIC 11 .Dacă se aud bătăi.după indicaţiile manometrului (presiunea uleiului trebuie să fie mai mare cu 0. SEMNE DE BUNĂ FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI • • • Nu există scăpări de agent prin presetupe. OBSERVAŢIE: 1.robinetul de aspiraţie se închide rapid şi se deschide din nou după încetarea bătăilor. • SIMULTAN se verifică: funcţionarea pompei de ungere.urmărind indicaţiile ampermetrului şi manometrului de pe conducta de refulare. • Se deschide încet robinetul de pe conducta de aspiraţie. • Se înscrie în jurnalul de exploatare ora la care a pornit compresorul. • Se deschide uşor robinetul de reglare manual şi se reglează instalaţia în funcţie de sarcina vaporizatorului.

Reglare defetuoasă.12 grade sub cea din spaţiul răcit. OBSERVAŢIE: Apariţia acestor abateri chiar la punerea în funcţiune a instalaţiilor se datorează: • • Umplere incorectă cu agent frigorific.. • Temperatura de condensare este cu 3.. Dacă greşelile apar după un timp de funcţionare cauzele pot fi datorită: greşelilor sau neglijenţei în întreţinerea şi exploatarea instalaţiei.. DOMENIUL ELECTROMECANIC 12 .5 grade peste temperatura de ieşire a aerului sau a apei răcite.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Încălzirea normală a conductei de refulare şi a părţilor în frecare ale compresorului. • Temperatura de vaporizare a agentului este cu 8.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 13 . IN FUNCŢIONAREA UNUI AGREGAT PENTRU VITRINE FRIGORIFICE CU COMPRESOR SCROLL MANEVRE DE OPRIRE: • • Se închide robinetul de reglare manual. Se continuă aspiraţia din vaporizatoare timp de 10-20 minute pentru coborârea presiunii sub cea atmosferică. Zgomot puternic în timpul funcţionării.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE LUCRAREA 2 OPRIRE CAUZE: • • • vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă. • Se închide robinetul de pe conducta de aspiraţie şi se aspiră vaporii de agent frigorific până se ajunge la pressiunea de aspiraţie. • • Se deconectează motorul electric de la reţea. Se închide robinetul de pe conducta de refulare. Încălzire excesivă în locurile unde sunt suprafeţe în mişcare de rotaţie.

crt Operaţii de oprire şi golirea instalaţiei 1 Inchiderea ventilului de alimentare.automatul de protecţie.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se închide alimentarea cu apă a compresorului (în condiţiile în care răcirea se face cu apă). Indicaţiile manometrului menţinerea agregatului în funcţiune până trece observă la răcirea ţevii 2 3 4 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate. Incetarea zgomotului la supape. Instalaţie specială DOMENIUL ELECTROMECANIC 14 . Nr. automatul de protecţie izolându-se capetele cu siguranţele fuzibile de la 6 Dacă se repară întreaga instalaţie se demontează : vaporizatorul. 7 8 9 10 11 Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apă puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului prin deşurubarea buşonului de ulei. Se demontează asamblarea filetată. Observaţii Eliminarea totală se de refulare.ventile de reglaj termostatic. Recuperarea agentului frigorific din colector Uleiul se va depozita în recipienţi metalici. tot agentul frigorific în colectorul de agent. 5 Se desfac legăturile între electromotor şi bandă izolatoare Se vor deşuruba tabloul de comandă. Se demontează cuplajul cu flanşe.termostatul.

LUCRAREA 3 : DOMENIUL ELECTROMECANIC 15 . OBSERVAŢIE Pentru realizarea operaţiilor de oprire şi golire a instalaţiei frigorifice se recurge la operaţii de demontare a aparatelor componente din asamblările filetate.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE prevăzută cu filtre şi deshidratoare.

presiunea în instalaţie se obţine chiar cu compresorul frigorific. 2. funcţie de proprietăţile termodinamice ale agentului frigorific). este necesar să se facă verificarea tehnică. să nu se încălzească excesiv şi să nu apară zgomote suspecte în funcţionare.Probe de presiune şi de etanşeitate Inainte de punerea în funcţiune a instalaţiei cât şi după fazele de reparaţii.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE VERIFICAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE DUPĂ MONTAJ ŞI REPARAŢII TEHNOLOGICE 1. inclusiv a lagărelor exterioare. presiune (se face hidraulic) . spălarea. reasamblarea şi  încărcarea cu ulei.Verificarea compresorului Se demontează compresorul. In general instalaţiile frigorifice se compun din mai multe subansambluri legate prin conducte formând circuite închise. care vor funcţiona în gol cu supapele de refulare şi capacele cilindrilor scoase timp de 200 ore. Instalaţia aferentă fluidului frigorifer se va verifica la: • • • rezistenţă . La instalaţiile cu compresoare. avându-se în vedere ca să se asigure o ungere bună a tuturor părţilor în mişcare. însă inainte de a fi utilizat la probele de etanşare este necesar să-l verificăm în prealabil. Pentru aceasta se folosesc instrucţiunile de montaj emise de constructor. Presiunea de probă cu aer va fi cu 10 % mai mare decât presiunea maximă de condensare. DOMENIUL ELECTROMECANIC 16 . cu următoarele recomandări : la compresoarele din echipamentul instalaţiei se va executa în primul rând : demontarea. probă de etanşeitate faţă de exterior( după montaj în . respectând regulile normale de remontare în special asupra jocurilor.

însă cu supapele în funcţionare. după o funcţionare mai îndelungată 1-2 ore. stabilind provenienţa şi trecând imediat la remediere.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Dacă nu se vor respecta aceste recomandări. separatoare de lichid. se montează capacele cilindrului şi se începe funcţionarea cu aer în circuit deschis. După terminarea curăţării compresoarelor şi a aparatelor aferente instalaţiei ca : butelii intermediare.între 0.Rodajul În timpul rodajului se verifică funcţionarea compresorului din punct de vedere mecanic. utilizând un manometru ( dacă presiune nu este realizată se verifică pompa de ungere). se controlează aspectul cilindrilor prin desfacerea capacelor. se face pregătirea rodajului. se desfac capacele carterului pentru a verifica încălzirea lagărelor palire şi lagărele bielelor (se verifică cu mâna). La sfârşitul rodajului : se schimbă din nou uleiul.  După o funcţionare în gol de 15 minute.5. se vor produce gripări la pornire. prin ascultarea directă a unor eventuale bătăi. 3.cu toate robinetele de comunicaţie cu exteriorul deschise. 4. se opreşte.  Dacă toate lagărele sunt normale.1 at. separatoare de ulei. robinete-ventile de reglaj. peste cea din carter.Punerea în funcţiune pentru rodaj Se alimentează compresorul cu ulei. Cu capacele cilindrului scoase se verifică:  Presiune normală de ungere . vasele de ulei ale ungătoarelor şi palierelor. se verifică lagărele şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 17 .

 se închide legătura colectorului de aspiraţie cu exteriorul prin închiderea sau prin strângereqa flanşei de aerisire.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE se trece imediat la remontare. pensulând locurile de îmbinare şi sudurile. Se face o deschidere a robinetului de aerisire a colectorului de refulare al compresorului închizându-se ventilul refulării. reâncărcare cu sudură. După remedierea generală se face o nouă probă de presiune. după care se pune din nou în se deschide şi ventilul de pe conducta de deschiderea ventilelor şi robineţilor din circuitul DOMENIUL ELECTROMECANIC 18 .Probe de verificare a etanşeităţii circuitului agentului frigorific Depistarea neetanşeităţilor se face cu apă săpunită. 5. etc). se remediază ( înlocuirea garniturilor. Dacă au fost constatate scăpări. ştemuirea porilor mici. Constatarea se face prin citirea scăderilor manometrului după ce în prealabil s-a făcut presiune cu aer în instalaţie şi s-a făcut răcirea la temperatura ambiantă. Verificarea atentă se face prin:  frigorific  aspiraţie a compresorului.

evacuându-se aerul complet ( la manometru scade presiunea de aspiraţie la zero atmosfere absolute În timp ce se lucrează cu compresorul in vacuum se va avea în vedere ca :  presiunea normală de ungere. Pentru a se reduce presiunea din colectorul de refulare se va ştrangula aspiraţia cu ajutorul ventilului de aspiraţie de la compresor. Când golirea este terminată se închide ventilul de aspiraţie şi se ţine sub presiune 24 de ore.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE funcţiune compresorul. 6. pentru a evita un amestec nedorit de soluţii saline din circuite diferite cu temperaturi diferite.Verificarea vanelor Se realizează inainte de montaj. până când cel de golire pentru evacuarea aerului. În acest caz presiunea din colectorul de refulare creşte foarte mult. Colectorul va fi legat cu o ţeavă de legătură direct de pompa de presiune şi cu o altă ţeavă printr-un robinet la conducta de alimentare cu apă.   Manometrul de ungere să indice 1/ 4 din manometru va indica presiunea de probă ( se identifică vanele defecte ) DOMENIUL ELECTROMECANIC 19 . zgomotul clapeţilor. apoi se va deschide din nou ventilul de aspiraţie. Etape :  se deschide robinetul de umplere cu apă cât şi se inchide cel de golire când incepe curgerea se inchide şi robinetul de umplere se face presiune in instalaţie.  apei. cu un robinet de golire.  Se ascultă cu atenţie funcţionarea. scăzând debitul de aer. prevăzute cu ştuţuri şi flanşe. Se realizează printr-o probă hidraulică cu dispozitive colectoare. Se verifică astfel creşterea sau scăderea presiunii interioare. bătăile bolţurilor şi a lagărelor de bielă.

uşoară şi trainică. este obligat să suporte în mod repetat diferenţe mari de temperatură. se inlocuiesc 7. gazele combustibile şi cele toxice sau lichefiate. zonele de lucru vor fi marcate cu indicatoare de securitate pe o rază de minim 100 metri. Măsuri speciale de protecţie Constă în izolarea faţă de instalaţie prin mânere izolante. bioxid de sulf ) şi de aceea se are în vedere protejarea căilor respiratorii. controlul periodic al instalaţiilor. pentru a impiedica inhalarea de gaze toxice ( utilizarea mănuşelor şi a ochelarilor de protecţie). verificarea înainte de fiecare funcţionare. orice flacără deschisă şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 20 .Securitatea muncii 1. Echipamentul de protecţie Datorită condiţiilor de lucru. se deschide robinetul de golire se evacuează apa se demontează vanele defecte. intreruptoare cu strat izolator. Manipularea materialelor toxice Se au în vedere materialele uşor inflamabile. de aceea îmbrăcămintea şi încălţămintea de protecţie trebuie să fie comodă. mai cu seamă vara. personalul de deservire a instalaţiilor frigorifice. 3.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE    şi se reia proba de presiune. Unii agenţi frigorifici au grad de toxicitate ridicat ( amoniac. 2. In interiorul acestei zone vor pătrunde doar muncitorii special instruiţi şi va fi interzis : accesul persoanelor străine. legarea la pământ a maşinilor electrice. Trebuie manipulate in locuri special amenajate. fumatul .

 Reglarea nivelului de agent frigorific din vaporizator. Identifică DOMENIUL ELECTROMECANIC 21 . Se recomandă folosirea ventilatoarelor în încăperile unde se execută încărcare-descărcare cu agent frigorific. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINEREA REGIMULUI DE FUNCŢIONARE ÎN INSTALAŢIE:  Măsurarea parametrilor de stare.  manevre.  Depistarea defecte. jurnalul de exploatare. NSSM.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE consumarea de alimente. Descărcarea agentului frigorific nu se face direct în atmosferă ci se vor folosi vase de neutralizare LUCRĂRI PRACTICE PROPUSE PENTRU PARCURGEREA MODULULUI EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE 1. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ:INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ: PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ:  aparate componente. Materialele toxice vor avea ambalajul şi etichete caracteristice ( inscripţie „ Otravă sau Toxic” ). cauze şi posibilităţi de remediere atât la compresor cât şi la întreaga instalaţie. tipuri de compresoare. 2. elemente auxiliare).Completarea pierderilor de agent din instalaţie Manevre de pornire/ oprire a unei instalaţii friogorifice: pregătirea pornirii/ opririi . schimbătoare de căldură. ordinea operatiilor la Tipuri de instalaţii frigorofice. (compresorul.  Observarea sistematică a bunei funcţionări a instalaţiei frigorifice.

În funcţie de lucrarea practică locul de desfăşurare va fi stabilit de tutorele de practică în colaborare cu agentul economic. la executarea fiecărei lucrări. frigorifice  3. studiu de caz.   DOMENIUL ELECTROMECANIC 22 . fişe de observaţie.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE   Reglarea termostatului ( reglarea temperaturilor de lucru). JURNAL DE PRACTICĂ Acest jurnal se va completa de către elev.  căldură. Înlocuirea uleiului şi a filtrelor. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ :ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE: Încercarea şi exploatarea compresorului. ELEV____________________________________________________________ PERIOADA_______________________________________________________ LOCAŢIA________________________________________________________ MODULUL DE PRACTICĂ__________________________________________ TEMA___________________________________________________________ 1. CARE SUNT PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI RELEVANTE PENTRU MODULUL DE PRACTICĂ PE CARE LE-AŢI OBSERVAT ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ căldură ( vaporizator/ condensator).  Probe şi încercări la schimbătoarele de Întreţinerea suprafeţei de schimb de Verificarea ungerii şi a răcirii. Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei inslaţii Verificarea etanşeităţii( dezaerarea instalaţiei). fişe de lucru.

CARE AU FOST EVENIMENTELE SAU LUCRURILE CARE V-AU PLĂCUT. CE LUCRURI NOI AŢI îNVĂŢAT___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ____________________ 3. CE LUCRURI/EVENIMENTE NU V-AU PLACUT. MOTIVAŢI_______________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________ 4.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. MOTIVAŢI_____________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ DOMENIUL ELECTROMECANIC 23 .

control. Să se cunoască normele de prim ajutor în caz de electrocutare. Este necesară protecţie prin punere la pământ a aparatelor electrice. protecţie automată trebuie marcată corespunzător pentru a nu da naştere la accidente. semnalizare.  Starea aparatelor defecte de măsură.se va întrerupe curentul de la reţeaua electrică.RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII  Se prevede ca după ce s-a executat o reparaţie să se monteze toate dispozitivele de protecţie corespunzătoare.  Pentru bunul mers al instalaţiei personalul urmăreşte aparatele de măsură şi control.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 4. Evacuarea gazelor din atelier se va face printr-un sistem de ventilaţie.  Izolarea faţă de instalaţie să se facă prin întrerupătoare cu strat durabil izolator.      Existenţa echipamentului de protecţie (mănuşi.   Obligativitatea dotarii cu materiale şi echipante PSI.  Materialele toxice să fie etichetare . DOMENIUL ELECTROMECANIC 24 . Se va evita răspândirea lubrifianţilor pe utilaje sau pardoseli. La executarea operaţiilor de curăţare cu benzină. ochelari ) adecvat.depozitate şi protejate în mod adecvat.

absorbţie. O instalaţie frigorifică. în medicină. după modul în care realizează scăderea temperaturii poate fi cu :    comprimare mecanică de vapori( figura 1) . la fabricarea gheţii artificiale.1 Instalaţie frigorifică cu comprimare mecanică de vapori DOMENIUL ELECTROMECANIC 25 . în condiţionarea aerului. la răcirea componentelor betonului. a lichidelor biologice.INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD1 INSTALAŢII FRIGORIFICE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Instalaţiile frigorifice au ca scop crearea şi menţinerea. în industria chimică la lichefierea gazelor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5. într-un spaţiu închis. o unei temperaturi inferioară mediului ambiant.etc. Instalaţia frigorifică cu comprimare mecanică de vapori realizează ciclul frigorofic cu ajutorul unui agent de lucru numit agent frigorific şi cu aparatele : Fig. în construcţii . la conservarea organelor . pentru congelarea solului. Instalaţia frigorifică are multiple utilizări : industria alimentară pentru conservarea produselor alimentare. ejector.

1. poatet fi :  prin curele. Piesele componente (anexa5) ale compresorului sunt:        carcasă arbore biele pistoane blocul supapelor cilindri semicuzineţi. unde are loc răcirea (condensarea) agentului frigorific.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE a) Compresor. unde datorită micşorării secţiunii de curgere.(C) unde se realizează creşterea presiunii agentului frigorific. De aceea ele se pot realiza în mai multe variante. aparat în care agentul frigorific fierbe. agentul frigorific îşi micşorează presiunea. cand motorul şi compresorul sunt montate pe acelaşi arbore (anexa1). c) Vaporizator (E). prin preluarea căldurii din mediul care urmează a fi răcit. b) Condensator (K). DOMENIUL ELECTROMECANIC 26 . d) Ventil de laminare (Ex).VAPORIZATORUL agentul frigorific schimbă căldură cu mediul pe care trebuie să-l răcim. în funcţie de domeniul de utilizare: pentru răcit aer. COMPRESORUL ( anexa 1 ) este acţionat de un motor electric asincron şi ca urmare este un aparat ce consumă energie electrică. ( anexa 6) este un schimbător de căldură în care deschis. În funcţie de modul în care compresorul este cuplat la motorul electric . când motorul este în exteriorul compresorului.  semicapsulat şi capsulat. antrenarea axului compresorului făcându-se prin transmisii 2.( anexa1).

3. DOMENIUL ELECTROMECANIC 27 . la valoarea de vaporizare po. cedând căldură unui mediu de răcire.  pentru răcit produse. pk. Din acest punct de vedere . deoarece funcţionează la presiune constantă . El se montează pe ramura de presiune şi temperatură scăzută. deoarece funcţionează la presiune constantă . 4. po.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE pentru răcit lichide. condensatoarele pot fi realizate în variantele:    răcite cu lichid răcite cu aer răcite mixt.CONDENSATORUL( anexa 7) este tot un schimbător de căldură in care agentul frigorific se răceşte. El se montează pe ramura de presiune şi temperatură ridicată. VENTILUL DE LAMINARE este un robinet care micşorează secţiunea de curgere a agentului frigorific lichid de la condensator la vaporizator. Rolul lui este de a micşora presiunea agentului frigorific de la valoarea de condensare pk.

volumul specific al vaporilor aspiraţi de compresor să fie cât mai mic. dar în funcţie de tipul instalaţiei. să nu fie exploziv şi inflamabil. iar R134a la .420C . de domeniul de utilizare sunt verificate anumite cerinţe. De exemplu. Cerinţe impuse agenţilor frigorifici : temperatura de vaporizare cât mai scăzută. bioxidul de carbon ( CO2). să nu spumeze cu uleiul.26. Marea problemă pe care o ridică agenţii frigorifici este că pot influienţa stratul de ozon şi pot contribui la crearea efectului de seră.52oC .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD2 AGENŢI FRIGORIFICI COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Agentul frigorific. este o substanţă care are proprietatea de a fierbe la temperaturi negative. să nu producă efecte negative asupra mediului. să aibă proprietăţi termodinamice bune. Este foarte greu ca o substanţă să satisfacă toate cerinţele impuse. fierbe la -78. să aibă temperatura de solidificare foarte coborâtă pentru a nu îngheţa în ţevi. să aibă o vâscozitate redusă. să nu intre în reacţie chimică cu substanţele cu care vin în contact. să nu fie toxic. să fie economic şi uşor de procurat. presiunea de condensare să fie în domeniul tehnic uzual. să funcţioneze la o presiune cât mai apropiată de cea atmosferică. DOMENIUL ELECTROMECANIC 28 .

OBESRVAŢIE: datorită influenţei negative asupra stratului de ozon sunt interzişi agenţii frigorifici ce conţin CLOR! DOMENIUL ELECTROMECANIC 29 .agenţi frigorifici care au în componenţa lor: hidrogen. carbon. fluor.fluor.2 Tipuri de agenţi frigorifici HCFC – agenţi frigorifici ce conţin : hidrogen.clor. clor HFC .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE AGENŢI FRIGORIFICI ALTERNATIVI Agenţi frigorifici de tranziţie Agenţi frigorifici pe termen mediu şi lung HCFC/ HFC Parţial cloruraţi HFC fără clor NEHALOGENAŢI Substanţe pure R22 R123 R124 142b Amestecuri bazate pe R22 Substanţe pure R134a R125 R32 R143a 152a Amestecuri R404A R507A Seria R407 R410A Amestecuri NH3 R290 R1270 R600a R170 Amestecuri R600a R290 R170 R723 Fig.

6. FIŞA DE LUCRU :FL1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Studiaţi frigiderul casnic. în timp. o vitrină frigorifică şi o instalaţie de condiţionare. c)Verificaţi etanşeitatea spaţiului răcit şi urmăriţi . Observaţiile le veţi trece în tabelul de mai jos: Aparat frigider aparate instalaţie frigorifică ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Vitrină frigorifică Aparat de climatizare b) Explicaţi necesitatea fiecărui aparat din instalaţie. în acest sens veţi consulta anexele1. DOMENIUL ELECTROMECANIC 30 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Instalaţiile frigorifice moderne utilizează cu preponderenţă HCFC şi CFC fără clor sau nehalogenaţi pentru protecţia mediului. a) Identificaţi aparatele specifice unei instalaţii frigorifice.7. durata de funcţionare a compresorului.

INFLUENŢA MODIFICĂRII PARAMETRILOR INDICAŢI ASUPRA FUNCŢIONĂRII INSTALAŢIEI defect PRESIUNE DE CONDENSARE PREA MARE 1.se reglează corect presiunea d.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR Aveţi informaţii despre: presiunea din vaporizator. numită presiune de vaporizare: p0. presiunea de condensare a agentului frigorific:pk presiunea de refulare a agentului frigorific din compresor:pr > pk  temperatura de vaporizare. se purjează condensatorul prin folosirea instalaţiei de recuperare b.   temperatura din spaţiul răcit : tr care este mai mică cu 3-40C decât to temperatura de condensare. Aceşti parametrii sunt în funcţie de : agentul frigorific folosit tipul instalaţiei frigorifice. se curăţă conductele prin 31 dezacidulare la schimbarea uleiului sau a DOMENIUL ELECTROMECANIC . se înlocuieşte condensatorul c. temperatura la care agentul frigorific trece din stare de vapori în stare luchidă : tk. domeniul de itilizarea instalaţiei. suprafaţa condensatorului prea mică c. reglarea presiunii de condensare prea mare d.se înlocuieşte motorul e. motorul ventilatorului defect e.condensatoare răcite cu aer şi apă 2. temperatura la care fierbe agentul frigorific în vaporizator: to. depuneri de piatră pe partea interioară a conductelor remediere a.condensatoare răcite cu aer 3. condensatoare răcite cu apă cauza posibilă a. presiunea de aspiraţie a agentului frigorific în compresor: pa < p0. aer sau gaze necondensabile în instalaţie se purjează condensatorul b.

PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a. DOMENIUL ELECTROMECANIC 32 .presiunea de aspiraţie scăzută c.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3.suprafaţa condensatorului prea scăzută b.supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări a.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Urmărind în timp comportarea parametrilor unei instalaţii frigorifice de la o vitrină frigorifică completează în următorul tabel modalităţile de remediere la defectele semnalate : DEFECT 1. agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) În vederea rezolvării consultaţi anexele 2 şi 4. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE 2.

3 Instalaţia frigorifică a unui frigider casnic DOMENIUL ELECTROMECANIC 33 . în interior ( în congelator!) Ce manevre va trebui să faci. dacă una din cauzele nefuncţionării frigiderului ar fi „fisurarea vaporizatorului” ? ( vezi informaţiile din anexa 3) Cerinţă: Fig. La o analiză atentă a frigiderului se constată următoarele aspecte:  compresorul funcţionează fară oprire.  vaporizatorul are pete de grăsime . iar temperatura în spaţiul răcit nu se realizează.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR La service-ul unde lucrezi trebuie să analizezi următorul caz: un client vine cu un frigider casnic „Arctic” .

Prin evacuarea periodică din partea superioară a condensatorului ( metodă neeconomică deoarece conduce la pierderi de DOMENIUL ELECTROMECANIC 34 . Reţinerea impurităţilor se realizează pe de o parte. iar pe de altă parte. material scurs de la suduri) desprinse de către agentul frigorific de pe suprafaţa interioară a conductelor. la cele de lichid şi prin micşorarea vitezei. care funcţionează pe principiul condensării vaporilor de agent frigorific din amestecul de aer şi agent frigorific. Se montează atât pe conductele de agent frigorific vapori ( vaporizator.compresor.cât şi pe traseul de agent lichid (condensator-ventil de laminare-vaporizator). DEZAERATOARE Au rolul de a scoate aerul din instalaţie care poate pătrunde în instalaţie pe la presgarniturile compresorului ( la compresoare deschise) şi prin neetanşeităţile îmbinărilor. Aerul se poate elimina :  agent frigorific). pentru protecţia compresoarelor şi a unor piese de automatizare sensibile. Pentru a fi uşor de demontat şi înlocuit . filtrele se montează între două robinete de închidere ( anexa 8).  Prin introducerea unui aparat de dezaerare . dezaerator.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD 4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA FILTRE Filtrele au rolul să oprească circulaţia în instalaţie a impurităţilor ( nisip. Acest aparat trebuie permanent supravegheat deoarece poate conduce la înecarea conductei de aspiraţie (anexa 8). când instalaţia lucrează la presiuni mai mici decât presiunea atmosferică. care prin înfundare dereglează funcţionarea instalaţiei.condensator) . prin trecerea impurităţilor prin sită cu ochiuri fine. Acest aparat este construit din 4 ţevi concentrice prevăzute cu robineţi. zgură.

şi care formează hidraţi solizi în prezenţa apei înfundând organele de reglaj. pentru a putea fi demontate uşor şi înlocuite. sau formează substanţe agresive faţă de materialele cu care vin în contact. Deshidratoarele se montează numai pe conductele de lichid.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DESHIDRATOARE Sunt organe ce servesc la reţinerea apei din agenţii frigorofici cu solubilitate redusă în apă ( freonii) . Reţinerea apei se face cu ajutorul unor substanţe absorbante cu care este umplut deshidratorul. între două robinete. atunci când absorbantul se saturează cu apă ( anexa 8). DOMENIUL ELECTROMECANIC 35 .

de natură frigorifică. tipurile de De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire DOMENIUL ELECTROMECANIC 36 . Simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică de natură electrică.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE LUCRU : FL4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În instalaţia frigorifică defectele pot fi localizate senzorial ( vizual. Funcţionarea incorectă poate apărea datorită defectelor:    defecte. după modelul de mai jos. Având în vedere informaţiile din anexele 2 şi 4 aranjaţi pe categorii. prin pipăit. de natură mecanică. prin miros) sau cu ajutorul instrumentelor.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞE DE OBSERVAŢIE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În funcţionarea compresorului pot apare diverse defecţiuni care pot fi detectate senzorial( zgomote şi pipăit). iar apoi explicaţi cum poate fi remediat defectul ( anexele 2 şi 4). Urmăreşte tabelul de mai jos şi observaţi funcţionarea în timp de 6 ore a unui compresor . DEFECŢIUNE 1.Încălzire excesivă a suprafeţelor supuse frecării REMEDIERE DOMENIUL ELECTROMECANIC 37 .Zgomot puternic în timpul funcţionării compresorului 2.

1. Acest lucru conduce la creşterea numărului de ore de funcţionarea compresorului. Decongelarea -stropirea sau pulverizarea cu externă apă.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE:FO2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA După un număr mare de ore de funcţionare. Ca urmare se impune curăţarea suprefeţei de schimb de căldură a vaporizatorului. Decongelarea rezistenţe electrice. Există mai multe metode de curăţare a suprafeţei vaporizatorului. -cu ajutorul aerului cald exterior. alege una din metodele indicate în tabel şi completează tabelul de mai jos. -prin inversarea cicluilui DOMENIUL ELECTROMECANIC 38 . deci a consumului de energie electrică. -prin ăncălzirea electrică a aerului care circulă peste vaporizator. ceea ce contribuie la înrăutăţirea schimbului de căldură dintre agentul frigorific şi mediul de răcire. internă -introducerea gazelor calde de la refularea compresorului. Metodă decongelare Posibilităţi de realizare Care variantă a fost folosită? Ce aţi remarcat? -oprirea instalaţiei şi încălzirea naturală a vaporiatoarelor. În funcţie de situaţie.vaporizatorul instalaţiei este acoperit cu un strat gros de gheaţă. -încălzirea vaporizatorului cu 2.

Cele mai multe defectiuni. în cadrul verificării tehnice. cu excepţia celor datorate viciilor ascunse de material.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Observaţi cu atenţie indicaţiile manometrelor de pe conductele de aspiraţie şi refulare ale unui compresor. apoi completaţi tabelul de mai jos pe baza observaţiilor de la locul de muncă: Presiune ( bar) Agent frigorific Tipul Tipul instalaţiei Instalaţie de ventilare compresorului Vitrină frig. echipa de intervenţie constată griparea compresorului . De aspiraţie pas De refulare pr STUDII CE CAZ STUDIU DE CAZ :SC1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Defecte în exploatarea instalaţiilor frigorifice La un centru comercial . se pot incadra in una din urmatoarele categorii: DOMENIUL ELECTROMECANIC 39 .

defectul . Contaminarea circuitului frigorific – prin prezenta unor corpuri straine in circuit. în sine. Analazaţi fotografia de mai jos şi indicaţi următoare: • • • elementele mecanismului. Probleme de ungere – datorate lubrifierii defectuoase.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • Lovituri hidraulice . atelier trebuiesc respectate norme de protecţia muncii. financiară sau chiar penală. norme care au carater de lege. Nerespectarealor atrage după sine sancţionarea disciplinară. De aceea compartimentul responsabil cu respectarea normelor de protecţia muncii are datoria de a monta panouri de avertizare / semnalizare privind posibilele pericole la care se expun lucrătorii. DOMENIUL ELECTROMECANIC 40 . STUDIU DE CAZ :SC2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Respectarea normelor de securitatea şi sănătate a muncii În orice întreprindere. încadrându-l în una din categoriile de mai sus. administrativă. secţie.datorate patrunderii in cilindru a agentului frigorific lichid sau a uleiului. cauzele care au condus la apariţia lui.

În sala maşinilor este amplasat un panou de avertizare precum cel din imagine. Identificănd instalaţia se constată că funcţionează cu amoniac. un agent frigorific deosebit de toxic. Cunoşti semnificaţia lor? TEMA : MONTARE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP “ SPLIT” DOMENIUL ELECTROMECANIC 41 . Analizaţi semnificaţia fiecărui panou şi identificaţi regulile care trebuie respectate în conformitate cu avertizările panourilor! Reamintiţi-vă de normele parcurse la instructajul periodic de securitatea muncii! În anexa 9 sunt câteva semne de avertizare specifice atelierelor din domeniul electromecanic.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Însoţiţi echipa de intervenţie a agentului economic la care desfăşuraţi practica. solicitată să remedieze defecţiunile care au apărut la o intalaţie frigorifică de la un antrepozit frigorific.

internet surse: mass-media literatura tehnică de specialitate LA CE VĂ AJUTĂ RELIZAREA UNUI PROIECT? Să rezolvaţi diferite probleme Să comunicaţi cu cei din jur Să negociaţi şi să să planificaţi Să lucraţi mai bine în echipă Sa fiţi creativi şi reponsabili Să accesaţi adrese web pentru informare SA FIŢI MAI BUNI! DOMENIUL ELECTROMECANIC 42 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE MOD DE LUCRU INDIVIDUAL SURSE DE INFORMARE ÎN ECHIPĂ surse reale: o instalaţie de climatizare tip “ SPLIT” surse virtuale: soft educaţional.

temă. coordonator) Cuprins : o Argument ( sintetizează aspectele teoretice şi practice în relaţiile directe cu calificarea) o Conţinutul propriu-zis : ⇒ Scop ⇒ Obiective ⇒ Descriere .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INFORMAŢII TEORETICE O INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP „SPLIT” Pentru realizarea acestui proiect aveţi nevoie de cunoştinţe teoretice privind: • INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ • ALEGEREA TIPULUI DE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE • ALEGEREA LOCULUI DE MONTARE • PARAMETRII DE FUNCŢIONARE • REGULI DE MONTARE PLANUL DE LUCRU • • • Redactarea ( număr de pagini şi anexe) Structura : pagina de titlu (antet. instalaţie) ⇒ Semnale de defect şi cauze probabile ⇒ Probleme practice soluţionate ⇒ Perspectiva personală în abordarea temei DOMENIUL ELECTROMECANIC 43 . montare (aparat. funcţionare. candidat. calificare.

operarea cu fapte. judecata . 2. Activitatea elevilor este evaluată pe cinci dimensiuni : 1. PSI şi protecţia mediului Bibliografie Anexe ( desene. 4. calitatea muncii ( inovaţia. fotografii ) Observarea = metoda nemijlocită de explorare a realitatii PLANIFICĂ → ANALIZEAZĂ → ACŢIONEAZĂ Care este sarcina grupului? (ex. echipamentelor. evaluarea progresului făcut. deprinderi rezultate din invaţare. utilizarea bibliografiei).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • ⇒ Utilitatea practică aplicativă a soluţiilor găsite Măsuri de sănătatea şi securitate a muncii . pentru modul de prezentare şi pentru produsul realizat. DOMENIUL ELECTROMECANIC 44 . concepte. obiectivele pe care vi s-au spus că trebuie să le îndepliniţi) Alegerea materialelor. efectuarea rectificărilor necesare. instrumentelor Ce trebuie făcut? Ce vei face tu? SUNT ÎNTREBĂRI LA CARE TREBUIE SĂ RĂSPUNZI ! EVALUAREA PRIN PROIECTE SAU MINIPROIECTE Elevii sunt notaţi pentru modul de lucru. imaginaţia. schiţe. competenţele tehnice 3. tehnica si execuţia). reflecţia ( atingerea obiectivelor propuse.

Evaluarea activităţii elevului. să înveţe de la colegi • • Deprinderi tehnice – elevii sunt capabili să opereze pe calculator pentru vizualizarea materialelor video prezentate . se bazează pe : • Abilităţi şi cunoştinţe . produsul proiectului ( punerea in evidenţa a achiziţiilor in domeniul pregatirii). Feedback-ul realizat de la elevi şi maistru ( tutore de practică). să investigheze.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5.LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA COMPRESORUL FRIGIDERULUI CASNIC ETAPE DE LUCRU: 1. SUCCES! TEME PROPUE PENRU MINIPROIECT 1. Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică. să realizeze sarcinile de lucru . Compresorul frigorific utilizat• • • • rolul în instalaţie părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere 45 DOMENIUL ELECTROMECANIC . să respecte cerinţele impuse.funcţionarea fiecărui aparat 2.elevii sunt capabili să utilizeze informaţiile primite. să reflecteze asupra modului in care invaţă.

Lucrări practice: • • Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia Executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.SE RECOMANDĂ ca elevii să găsească soluţii pentru achiziţionarea pieselor defecte. studii de caz jurnal de practică ).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • OBSERVAŢIE agent frigorific 3. conform documentelor tehnice.părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere rolul în instalaţie curăţarea suprafeţei de schimb de căldură încercarea etanşeităţii echipamentelor 4.utilizând adrese de pe internet. Norme de sănătatea şi securitatea muncii În cazul în care sunt necesare piese pentru remedierea defectelor. Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor. ORGANIZAREA EVALUĂRII Evaluarea finală va consta din : 1.funcţionare 2. fişe se lucru. 2. fişe de observaţie. 2. Grupul Compresor-condensator    3. Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică. Portofoliul de practică ( caiet de practică. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA APARATELE INSTALAŢIEI FRIGOTIFICE INDUSTRIALE ETAPE DE LUCRU: 1.Vaporizator  rolul în instalaţie. • DOMENIUL ELECTROMECANIC 46 .Norme de sănătatea şi securitatea muncii 6.

Realizarea şi susţinerea miniproiectului. ANEXE ANEXA 1 TIPURI DE COMPRESOARE DOMENIUL ELECTROMECANIC 47 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. 3. progresul înregistrat de elev. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. 7. • Evaluarea acestor lucrări se va face : a) prin autoevaluare cu ajutorul unui barem pus la dispoziţia elevului. timpul de realizare a lucrării. b) de către tutorele de practică ce va ţine cont de: • • • calitatea lucrării realizate.

2 – rotor arbore cotit. 6 – supapă de refulare COMPRESOR ELICOIDAL.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Compresor deschis compresor ermetic Compresor semiermetic 1 – bobinajul statorului. 4 – piston. 5 – supapă de aspiraţie. Compresorul birotor (dublu şurub) Rotor tată cu 5 lobi şi rotor mamă cu 7 canale Compresoe volumic rotativ DOMENIUL ELECTROMECANIC 48 . 3 – bielă.

Intrerupătorul electric este în poziţie deschis b. 7 – inele pentru limitarea cursei Compresorul cu spirale (Scroll) Spirală fixă (stator) Spirală mobilă (rotor ) Compresor centrifug ( Turbocompresor) ANEXA 2 : DEFECTE-CAUZE ŞI POSIBILITĂŢI DE REMEDIERE LA UN COMPRESOR CAPSULAT DEFECŢIUNI CAUZE a. Compresorul nu funcţionează DOMENIUL ELECTROMECANIC 49 . Termostatul defect d. 4 – spaţiu de refulare.Presiunea de refulare prea mare(instalaţia are în componenţă un presostat de înaltă presiune)  Condensator murdar METODE DE REMEDIERE a. 5 – spaţiu de aspiraţie.se reanclanşeă releul termic şi se controlează cu ampermetrul intensitatea curentului pe fiecare fază c. 6 – arbore.se înlocuieşte aparatul defect 1. Releu termic declanşat c. 3 – lamele culisante.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Schema compresorului cu palete în rotor 1 – cilindru. 2 – piston rotativ. se reconectează întrerupătorul b.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

 

Aer în instalaţie Temperatura aerului prea mare

d. se înlătură cauza defectului a. se restabileşte circuitul b. se înlocuieşte bobina a.se reglează releul termic b.se înlocuieşte termostatul c.se aeriseşte instalaţia frigorifică şi se curăţă condensatorul 4.1 se realizează uscarea instalaţiei prin introducerea filtrelor deshidratoare în circuitul frigorific 4.2 se detectează şi se elimină locurile neetanşe.Se reîncarcă instalaţia cu freonul necesar funcţionării 4.3se deschide robinetul

2. Motoarele compresorului şi ventilatorului nu funcţionează 3. Grupul este scos din funcţiune la puţin timp de la pornire

4. Grupul funcţionează continuu vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă brumare parţială a vaporizatorului corpul robinetului de alimentare acoperit parţial cu gheaţă

a. Întrerupt circuitul între contactor şi placa de borne de la compresor b. Arderea bobinei contactorului cu relee a. Reglaj greşit al releului de protecţie b. Termostat defect Instalaţia are aer în circuitul frigorific c. Condensatorul este murdar 4.1-existenţa umidităţii în instalaţie 4.2 lipsa cantităţii de freon necesară funcţionării normale a instalaţiei 4.3 robinet de alimentare insuficient deschis

ANEXA 3 MANEVRE DE OPRIRE ŞI GOLIRE DE AGENT FRIGORIFIC Nr.crt 1 Operaţii de oprire , golire Inchiderea ventilului de alimentare, menţinerea agregatului în funcţiune până trece tot agentul frigorific în colectorul de agent Observaţii Eliminarea totală se observă la răcirea ţevii de refulare Incetarea zgomotului la supape Indicaţiile manometrului de joasă presiune 2 3 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele

DOMENIUL ELECTROMECANIC

50

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

4

Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare

Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate Se vor deşuruba siguranţele fuzibile de la tabloul de comandă Demontare asamblare filetată

5

Se desfac legăturile între electromotor şi automatul de protecţie izolându-se capetele cu bandă izolatoare Dacă se repară întreaga instalaţie: a. se demontează vaporizatorul,ventile de reglaj termostatic,termostatul,automatul de protecţie

6

7 8 9 10 11

Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apa puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului de la buşonul de ulei Recuperarea agentului frigorific din colector

Demontare cuplaj cu flanşe

Se va depozita în recipienţi metalici Instalaţie specială prevăzută cu filtre şi deshidratoare,

ANEXA 4 DEFECTE, CAUZE ŞI NATURA LOR ÎNTÂLNITE LA O INSTALAŢIE FRIGORIFICĂ

defect electric

defect frigorific

defect mecanic

DEFECT/ TIPUL DEFECTULUI Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării

CUM SE CONSTATĂ 1.se închide uşa frigiderului şi se verifică dacă lampa interioară funcţionează

CAUZE

CUM SE ÎNLĂTURĂ

1.Lipsa tensiunii la 1. se verifică priza cu priza de alimentare un creion de electrică tensiune-se înlocuieşte siguranţa 2.Butonul de arsă

DOMENIUL ELECTROMECANIC

51

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

releului de pornire)

În timpul funcţionării motocompresorului se aude un zgomot deosebit

2.se verifică poziţia reglare a termostatului aflat 3.se constată lipsa la poziţia STOP trnsiunii cănd se roteşte butonul de 3.Termostat defect reglare a termostatului 1.se verifică 1.motocompresoru temperatură la l funcţionează în locul unde este condiţii grele amplasat frigiderul datorită temperaturii 2.motocompresoru exterioare foarte l se încălzeşte mari(35 0 C) puternic.(se 2.motocompresoru opreşte automat l funcţionează cu prin acţionarea lipsă ulei releului termic) 3.vaporizatorul 3.filtrul parţial slab brumat.Se infundat constată o uşoara brumare a filtrului 4.se observă 4. vaporizatorul brumarea sau conductă de conductei de aspiraţie parţial aspiraţie înfundată 1. temperatura în interiorul frigiderului scade lent. Condens în interiorul frigiderului 2.vaporiztor slab brumat, pete de ulei 1. uşile frigiderului nu se închid etanş

2. se roteşte butonul 3. se înlocuieşte termostatul 1. se mută frigiderul

2. se completează uleiul. Se înlocuieşte motocompresorul daca se constată defecte 3.se înlocuieşte filtrul

4.se înlocuieşte vaporizatorul

Perioade lungi de funcţionare a motocompresorului cu pauze scurte sau mers continuu

2.cantitate insuficientă de agent frigorific(pierderi prin neetanşeităţi 3.motocompresor defect(pierdere de 3.încălzire mare a presiune la motocompresorului supape)

1.se reglează închiderea uşii(se înlocuiesc garniturile magnetice) 2. se refac brazările,sau se înlocuieşte vaporizatorul 3. se înlocuieşte motocompresorul

DOMENIUL ELECTROMECANIC

52

5 – scaun interior 1 DOMENIUL ELECTROMECANIC 53 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Încălzire excesivă a locurilor unde sunt suprafeţe în mişcare 1. lipsa uleiului de ungere 2. nu se realizează temperatura în spaţiul răcit 3. se reface planitatea scaunului supapei defecte 3. 2 – resort ondulat. 4 – supapa.supape sparte 1. 2. se înlocuiesc supapele ANEXA 5 PĂRŢI COMPONENTE ALE COMPRESOARELOR VOLUMICE CU PISTON Blocul supapelor – difuzor. se completează uleiul indicat de constructor. 3 – amortizor.Şuierat la închiderea supapelor datorită închiderii neetanşe 1.Compresorul este cald 2.supapele nu se inchid perfect 3.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Părţi componene ale compresoarelor cu piston ANEXA 6 VAPORIZATOARE Vaporizatoare de perete 1-serpentină 2-suport 3-bridă DOMENIUL ELECTROMECANIC 54 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE vaporizator de la frigiderul casnic Vaporizatoare de la vitrine comerciale SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ MULTITUBULAR ANEXA7 DOMENIUL ELECTROMECANIC 55 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CONDENSATOARE Condensatoare cu aripiare Condensator in plăci DOMENIUL ELECTROMECANIC 56 .

P – pompă pentru recircularea apei.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Condensatoare cu evaporare forţată S – dispozitiv de stropire. V – vaporizator. Cd – condensatorul propriu-zis. A – bazin de colectare a apei de stropire ANEXA 8 FILTRE DOMENIUL ELECTROMECANIC 57 . SP – separator de picături. C – carcasă metalică.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DEZAERATOARE DESHIDRATOARE ROBINET DE REGLAJ DOMENIUL ELECTROMECANIC 58 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ANEXA 9 SEMNE DE AVERTIZARE DE PROTECŢIA MUNCII ANEXA 10 INSTALATII DE CLIMATIZARE ŞI SISTEMUL DE CIRCULAŢIE AL AERULUI DOMENIUL ELECTROMECANIC 59 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 60 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE REZOLVAREA FIŞELOR DE LUCRU DOMENIUL ELECTROMECANIC 61 .

suprafaţa condensatorului prea scăzută b. agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) Fixarea corectă a bulbului de la tubul capilar.PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE a. pe conducta de ieşire din vaporizator a. se înlocuieşte placa supapelor Fişa 3 de lucru DOMENIUL ELECTROMECANIC 62 .presiunea de aspiraţie scăzută c.se înlocuieşte placa de supape a.supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări 2.se localizează defecţiunea pe conducta dintre condensator şi ventilul de laminare termostatic c.se înlocuieşte condensatorul b.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Fişa 2 de lucru DEFECT 1.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Se vor respecta etapele de golire/ umplerea instalaţiei frigorifice în conformitate cu anexa 3 Fişa 4 de lucru simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie Defecţiuni compresor Pierderea etanşeităţii circuitului ulei la Vaporizator amplasat de necorespunzător Presiunea de refulare prea ridicată Termosta / presostat defect De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire Defectarea întrerupătorului Defectarea releului termic BIBLIOGRAFIE DOMENIUL ELECTROMECANIC 63 .

PURICE.INSTALAŢII FRIGORIFICE. INSTALAŢII FROGORIFICE. F.. 1991. SEIDEL. TEHNICĂ FUNCŢIONARE BUCUREŞTI.. şi PLEŞA. CALIFICAREA ELECTROMECANIC.01 ŞI PHARE TVET RO 0108.IONESCU. NIVEL 2.ED. EDITURA SCRISUL ROMÂNESC 7. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 5.„PRATIQUE DES INSTALATIONS FRIGORIFIQUES“.PYC EDITION 9.1983.. BUCUREŞTI. M. BĂLAN. P. SINCRON 8.V.. . PROCESE ÎN INSTALAŢII FRIGORIFICE. JACQUARD. EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR FRIGORIFICE COMERCIALE. T.A.. BĂLAN. PARIS.RADCENCO.ED. . M .1999. – 1989.CLUJNAPOCA ED. NOACK. BUCUREŞTI . CRAIOVA. M. Ş.. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 11. P. PARIS 1EDITION .INSTALAŢII FRIGORIFERE . RAPIN. CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC . FRIGOTEHNIST.CHIRIAC.1980. H. DUNOD DOMENIUL ELECTROMECANIC 64 . TERMODINAMICA TEHNICĂ. PHARE TVET RO 0108.1983.. BĂLAN. TEHNICĂ 4. FORMULLAIRE DU FROID. –1987. I.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 1.2005. CHIRALEU . UNIVERSITATEA TEHNICA 3.EDITURA 2. 2005 6. BUCUREŞTI .INSTALAŢII CALCUL.CURRICULUM . M.TEHNOLOGIA DE REPARAŢIE. 1999.-1985.EDITURA TEHNICĂ 10. CLUJ NAPOCA. A.. FRIGOROFICE CONSTRUCŢIE.. ÎNTREŢINERE ŞI EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE. MĂDĂRĂŞAN. V.03. BUCURESTI. DOMENIUL MEC.

ro www.google+compresoare scroll www.NIVEL 2. DOMENIUL ELECTROMECANIC 14.EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ. 2005.instalatorul.termo.-1986.ro DOMENIUL ELECTROMECANIC 65 .SETLACEC.INSTALAŢII FRIGORIFICESI DE CONDITIONARE www. www. V. 13. UTILAJE ŞI INSTALAŢII DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ .STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ .ut.cluj.ro www. MAŞINI.whirlpool.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 12. CALIFICAREA FRIGOTEHNIST.google. BUCUREŞTI .ro www.inma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful