MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

MODULUL: VIII
EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE

DOMENIUL: ELECTROMECANIC NIVEL:2 CALIFICARE: FRIGOTEHNIST

Martie 2009

DOMENIUL ELECTROMECANIC

1

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

AUTORI Ing. CRINA-VIOLETA DRĂGAN – profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi Ing. CARMEN-MIHAELA VETROV– profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi

DOMENIUL ELECTROMECANIC

2

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

CUPRINS

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Titlul capitolului Competenţe Informaţii despre specificul agenţilor economoci Modalităţi de organizarea practicii Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii Instrumente de lucru ale elevului necesare desfăşurării practicii Organizarea evaluării Anexe Bibliografia

Pagina 4 6 8 25 28 49 50 66

1. COMPETENŢE 1.1 UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ PENTRU ABILITĂŢI CHEIE
DOMENIUL ELECTROMECANIC

3

COMPETENŢA 1 Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică Pregătirea pornirii sau opririi instalaţiei Manevrarea armăturilor instalaţiei frigorifice Pornirea sau oprirea compresoarelor COMPETENŢA 2 :Menţine paramatrii indicati de utilizator.2. COMPETENŢA 3 : Intreţine periodic instalaţia Intreţinerea suprafetei de schimb de caldura si a compresorului DOMENIUL ELECTROMECANIC 4 . Monitorizarea parametrilor de lucru a aparatelor Completarea registrului de exploatare. Executarea manevrelor de reglare.  Intreţine periodic instalaţia.  Menţine paramatrii indicaţi de utilizator.UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE EXPLOATAREA MASINILOR SI UTILAJELOR ELECTROMECANICE  Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ASIGURAREA CALITĂŢII • • Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii COMPETENŢA 1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Indicatori de calitate în funcţionarea instalaţiilor frigorifice COMPETENŢA 2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii Metode standardizate de utilizarea calităţii Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei instalaţii frigorifice Autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatorii de calitate la întreţinerea unei instalaţii 1.

Verificarea ungerii şi răcirii compresorului 2. DOMENIUL ELECTROMECANIC 5 .  realizarea de lucrări pregătitoare şi de remedierea defectelor la piesele componente agregatelor industriale.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Evacuarea aerului si uleiului din instalatie Verificarea etanşeităţii în timpul exploatării.INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI 2.1 Obiectivele activităţii agentului economic sunt:  realizarea de lucrări de montaj pentru instalaţiile şi utilaje industriale din domeniul electromecanic.

  să poarte echipamentul de protecţie pe toată durata lucrului. astfel încât elevii să fie motivaţi.  să asigure condiţii ergonomice de lucru şi echipament de protecţie să asigure accesul elevilor la locurile de muncă corespunzătoare calificării adecvat pe toată durata desfăşurării programului de lucru.  execută lucrări pregătitoare în vederea încercării echipamentelor industriale  fabricarea echipamentelor industriale . pericolele şi regulile de specificul lucrărilor.  protecţia muncii specifice locului de muncă unde elevii vor desfăşura stagiul de pregătire practică.  să asigure un climat de siguranţă pe perioada stagiului de pregătire practică.3 Responsabilităţile elevului:    să se încadreze în programul stabilit de societatea comercială.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE  lucrări de întreţinere şi reglarea parametrilor de lucru la utilajele şi instalaţiile din domeniul electromecanic.4. poate şi prin recompense 2.Modalitatea de organizare a practicii DOMENIUL ELECTROMECANIC 6 . să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform locului de efectuarea stagiului de pregătire practică. 2.  să repartizeze elevii pe maiştrii şi muncitori instructori în funcţie de să efectueze instructajul cu privire la riscurile. 2. dacă se financiare.  profesionale. să cunoască şi să respecte organigrama societăţii.  să stabilească programul de lucru de comun acord cu unitatea şcolară. să respecte dispoziţiile interne ale societăţii.2 Responsabilităţile agentului economic:  sa informeze elevii cu privire la oportunităţile de angajare după finalizarea stagiului de pregătire practică.

MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII DOMENIUL ELECTROMECANIC 7 . elevii fiind repartizaţi în echipe de maxim 5 elevi.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la mai mulţi agenţi economici interesaţi. 3. Monitorizarea activităţii elevilor va fi realizată de către un tutore (mentor). desemnat de agentul economic.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CAIET DE PRACTICĂ MODULUL VIII : EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE In cadrul modulului sunt vizate : unitatea de competenţă tehnică specializată Exploatarea şi intreţinerea instalaţiilor frigorifice unitatea de competenţă pentru abilităţi cheie Asigurarea calităţii DOMENIUL ELECTROMECANIC 8 .

Compresoare. Ventilatoare elicoidale cu palete de forma speciala.ÎNCERCAREA MAŞINILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 9 . Structura portanta 5. tip SCROLL. Situat pe conducta de FRIGORIFICE tur.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE UNITATEA DE COMPETENŢĂ : Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor frigorifice LUCRAREA 1 MONTARE AGREGATE DE RĂCIRE A APEI CU COMPRESOR SCROLL 1. Baterii de condensare.STAREA COMPRESOARELOR-RODAREA COMPRESOARELOR 2. Panouri de acoperire.STAREA COMPRESOARELORRODAREA COMPRESOARELOR PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI FRIGORIFICE JURNAL DE EXPLOATARE 1. Panou electric pentru comanda si monitorizarea aparatului. realizate din plastic pentru a oferi protectie maxima in caz de conditii PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI meteorologice adverse.VERIFICAREA INSTALAŢIEI LA REZISTENŢĂ 3. pentru sporirea randamentului si reducerea nivelului de zgomot. reduce numarul de porniri ale compresorului si JURNAL DE EXPLOATARE trimisa catre utilizatori. Cuplare directa la motoarele monofazate cu rotor exterior.USCAREA ŞI ÎNCĂRCAREA INSTALAŢIEI CU AGENT FRIGORIFIC 4. Evaporator. cu placi saldobrazate din otel inoxidabi 6. 3. fluctuatiile temperaturii apei 1. 8. cu protectie termica si rezistenta incalzire ulei incorporate 4. cu aripioare din aluminiu cu profil special 7. 2. Rezervor de stocare a apei. Protectie termica incorporata in infasurarea motorului.

ATENŢIE: robinetul de refulare. Compresorul scroll are răcire cu aer. Se verifică dacă în buzunarele termometrelor există ulei. • • • • Se verifică prezenţa uleiului în cutiile de etanşare(compresoare deschise) .dacă au fost consemnate deranjamente sau defecţiuni în funcţionarea instalaţiei şi dacă acestea au fost remediate. • Se deschide şi se reglează alimentarea cu apă de răcire a compresorului (dacă răcirea se face cu apă) . Se verifică dacă toate robinetele de pe circuitul agentului frigorific sunt deschise. • Se deschide robinetul de descărcare (by-pass) care leagă colectorul de refulare de cel de aspiraţiepentru uşurarea pornirii compresorului. robinetul de aspiraţie. robinetul de reglare sunt închise • • Se verifică nivelul agentului frigorific în rezervorul de lichid. • Se verifică nivelul uleiului în carterul compresorului şi funcţionarea dispozitivelor de ungere. DOMENIUL ELECTROMECANIC 10 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE EXPLOATAREA MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INSTALAŢIE ÎNTR-O TREAPTĂMANEVRE PORNIRE Se verifică în prealabil.după jurnalul de exploatare. Se verifică dacă robinetelor manometrelor sunt deschise. Se citeşte temperatura în spaţiul răcit şi se notează în caietul de exploatare.

5-1. Nu se aud bătăi. • Se deschide uşor robinetul de reglare manual şi se reglează instalaţia în funcţie de sarcina vaporizatorului.se deschide complet robinetul de pe conducta de refulare şi se închide simultan robinetul de ocolire (by-pass). Brumarea conductei de aspiraţie a compresorului pînă la robinetul de închidere.5 presiunea de aspiraţie). • Se deschide parţial robinetul de refulare al compresorului şi se conectează motorul electric al compresorului.după indicaţiile manometrului (presiunea uleiului trebuie să fie mai mare cu 0.lovituri în interiorul cilindrilor. SEMNE DE BUNĂ FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI • • • Nu există scăpări de agent prin presetupe. • SIMULTAN se verifică: funcţionarea pompei de ungere. 2. • Se deschide încet robinetul de pe conducta de aspiraţie.Apariţia bătăilor se datoreşte pătrunderii în cilindrul compresorului a unor vapori prea umezi. DOMENIUL ELECTROMECANIC 11 .în lagăre. OBSERVAŢIE: 1. • Se înscrie în jurnalul de exploatare ora la care a pornit compresorul.Creşterea bruscă a curentului sau a presiunii de refularei impune oprirea imediată a compresorului şi revizuirea . • După ce compresorul a ajuns la turaţia normal de funcţionare.robinetul de aspiraţie se închide rapid şi se deschide din nou după încetarea bătăilor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se deschide robinetul de pe conducta de egalizare care leagă colectorul de aspiraţie cu carterul.urmărind indicaţiile ampermetrului şi manometrului de pe conducta de refulare.Dacă se aud bătăi.racorduri.

• Temperatura de condensare este cu 3. • Temperatura de vaporizare a agentului este cu 8.5 grade peste temperatura de ieşire a aerului sau a apei răcite.. Dacă greşelile apar după un timp de funcţionare cauzele pot fi datorită: greşelilor sau neglijenţei în întreţinerea şi exploatarea instalaţiei.. OBSERVAŢIE: Apariţia acestor abateri chiar la punerea în funcţiune a instalaţiilor se datorează: • • Umplere incorectă cu agent frigorific..12 grade sub cea din spaţiul răcit. Reglare defetuoasă.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Încălzirea normală a conductei de refulare şi a părţilor în frecare ale compresorului. DOMENIUL ELECTROMECANIC 12 .

DOMENIUL ELECTROMECANIC 13 . Încălzire excesivă în locurile unde sunt suprafeţe în mişcare de rotaţie. • • Se deconectează motorul electric de la reţea.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE LUCRAREA 2 OPRIRE CAUZE: • • • vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă. Zgomot puternic în timpul funcţionării. IN FUNCŢIONAREA UNUI AGREGAT PENTRU VITRINE FRIGORIFICE CU COMPRESOR SCROLL MANEVRE DE OPRIRE: • • Se închide robinetul de reglare manual. Se continuă aspiraţia din vaporizatoare timp de 10-20 minute pentru coborârea presiunii sub cea atmosferică. • Se închide robinetul de pe conducta de aspiraţie şi se aspiră vaporii de agent frigorific până se ajunge la pressiunea de aspiraţie. Se închide robinetul de pe conducta de refulare.

automatul de protecţie. Instalaţie specială DOMENIUL ELECTROMECANIC 14 . 5 Se desfac legăturile între electromotor şi bandă izolatoare Se vor deşuruba tabloul de comandă.termostatul. Se demontează cuplajul cu flanşe. Indicaţiile manometrului menţinerea agregatului în funcţiune până trece observă la răcirea ţevii 2 3 4 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate. Incetarea zgomotului la supape. 7 8 9 10 11 Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apă puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului prin deşurubarea buşonului de ulei. automatul de protecţie izolându-se capetele cu siguranţele fuzibile de la 6 Dacă se repară întreaga instalaţie se demontează : vaporizatorul. tot agentul frigorific în colectorul de agent. Observaţii Eliminarea totală se de refulare.ventile de reglaj termostatic. Recuperarea agentului frigorific din colector Uleiul se va depozita în recipienţi metalici. Se demontează asamblarea filetată. Nr.crt Operaţii de oprire şi golirea instalaţiei 1 Inchiderea ventilului de alimentare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se închide alimentarea cu apă a compresorului (în condiţiile în care răcirea se face cu apă).

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE prevăzută cu filtre şi deshidratoare. LUCRAREA 3 : DOMENIUL ELECTROMECANIC 15 . OBSERVAŢIE Pentru realizarea operaţiilor de oprire şi golire a instalaţiei frigorifice se recurge la operaţii de demontare a aparatelor componente din asamblările filetate.

La instalaţiile cu compresoare. presiune (se face hidraulic) .Probe de presiune şi de etanşeitate Inainte de punerea în funcţiune a instalaţiei cât şi după fazele de reparaţii. reasamblarea şi  încărcarea cu ulei. cu următoarele recomandări : la compresoarele din echipamentul instalaţiei se va executa în primul rând : demontarea. Pentru aceasta se folosesc instrucţiunile de montaj emise de constructor. respectând regulile normale de remontare în special asupra jocurilor. spălarea. inclusiv a lagărelor exterioare. avându-se în vedere ca să se asigure o ungere bună a tuturor părţilor în mişcare. Presiunea de probă cu aer va fi cu 10 % mai mare decât presiunea maximă de condensare.Verificarea compresorului Se demontează compresorul. Instalaţia aferentă fluidului frigorifer se va verifica la: • • • rezistenţă . probă de etanşeitate faţă de exterior( după montaj în . care vor funcţiona în gol cu supapele de refulare şi capacele cilindrilor scoase timp de 200 ore. presiunea în instalaţie se obţine chiar cu compresorul frigorific. funcţie de proprietăţile termodinamice ale agentului frigorific). 2. este necesar să se facă verificarea tehnică.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE VERIFICAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE DUPĂ MONTAJ ŞI REPARAŢII TEHNOLOGICE 1. însă inainte de a fi utilizat la probele de etanşare este necesar să-l verificăm în prealabil. DOMENIUL ELECTROMECANIC 16 . să nu se încălzească excesiv şi să nu apară zgomote suspecte în funcţionare. In general instalaţiile frigorifice se compun din mai multe subansambluri legate prin conducte formând circuite închise.

se verifică lagărele şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 17 . peste cea din carter.5. prin ascultarea directă a unor eventuale bătăi. se opreşte. 3.  După o funcţionare în gol de 15 minute.1 at. se vor produce gripări la pornire. Cu capacele cilindrului scoase se verifică:  Presiune normală de ungere . separatoare de lichid. La sfârşitul rodajului : se schimbă din nou uleiul.însă cu supapele în funcţionare.Rodajul În timpul rodajului se verifică funcţionarea compresorului din punct de vedere mecanic.cu toate robinetele de comunicaţie cu exteriorul deschise. 4.  Dacă toate lagărele sunt normale. se desfac capacele carterului pentru a verifica încălzirea lagărelor palire şi lagărele bielelor (se verifică cu mâna). se controlează aspectul cilindrilor prin desfacerea capacelor. după o funcţionare mai îndelungată 1-2 ore. stabilind provenienţa şi trecând imediat la remediere. După terminarea curăţării compresoarelor şi a aparatelor aferente instalaţiei ca : butelii intermediare. separatoare de ulei.Punerea în funcţiune pentru rodaj Se alimentează compresorul cu ulei. se montează capacele cilindrului şi se începe funcţionarea cu aer în circuit deschis.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Dacă nu se vor respecta aceste recomandări. utilizând un manometru ( dacă presiune nu este realizată se verifică pompa de ungere). se face pregătirea rodajului. robinete-ventile de reglaj.între 0. vasele de ulei ale ungătoarelor şi palierelor.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE se trece imediat la remontare. Verificarea atentă se face prin:  frigorific  aspiraţie a compresorului. pensulând locurile de îmbinare şi sudurile. se remediază ( înlocuirea garniturilor. Se face o deschidere a robinetului de aerisire a colectorului de refulare al compresorului închizându-se ventilul refulării. etc).  se închide legătura colectorului de aspiraţie cu exteriorul prin închiderea sau prin strângereqa flanşei de aerisire.Probe de verificare a etanşeităţii circuitului agentului frigorific Depistarea neetanşeităţilor se face cu apă săpunită. După remedierea generală se face o nouă probă de presiune. ştemuirea porilor mici. 5. după care se pune din nou în se deschide şi ventilul de pe conducta de deschiderea ventilelor şi robineţilor din circuitul DOMENIUL ELECTROMECANIC 18 . Constatarea se face prin citirea scăderilor manometrului după ce în prealabil s-a făcut presiune cu aer în instalaţie şi s-a făcut răcirea la temperatura ambiantă. reâncărcare cu sudură. Dacă au fost constatate scăpări.

Etape :  se deschide robinetul de umplere cu apă cât şi se inchide cel de golire când incepe curgerea se inchide şi robinetul de umplere se face presiune in instalaţie. Se verifică astfel creşterea sau scăderea presiunii interioare. 6. scăzând debitul de aer. bătăile bolţurilor şi a lagărelor de bielă.  apei. Colectorul va fi legat cu o ţeavă de legătură direct de pompa de presiune şi cu o altă ţeavă printr-un robinet la conducta de alimentare cu apă. Se realizează printr-o probă hidraulică cu dispozitive colectoare. cu un robinet de golire. evacuându-se aerul complet ( la manometru scade presiunea de aspiraţie la zero atmosfere absolute În timp ce se lucrează cu compresorul in vacuum se va avea în vedere ca :  presiunea normală de ungere.   Manometrul de ungere să indice 1/ 4 din manometru va indica presiunea de probă ( se identifică vanele defecte ) DOMENIUL ELECTROMECANIC 19 . În acest caz presiunea din colectorul de refulare creşte foarte mult. zgomotul clapeţilor. până când cel de golire pentru evacuarea aerului.Verificarea vanelor Se realizează inainte de montaj.  Se ascultă cu atenţie funcţionarea. Când golirea este terminată se închide ventilul de aspiraţie şi se ţine sub presiune 24 de ore. prevăzute cu ştuţuri şi flanşe. Pentru a se reduce presiunea din colectorul de refulare se va ştrangula aspiraţia cu ajutorul ventilului de aspiraţie de la compresor. pentru a evita un amestec nedorit de soluţii saline din circuite diferite cu temperaturi diferite.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE funcţiune compresorul. apoi se va deschide din nou ventilul de aspiraţie.

Securitatea muncii 1. verificarea înainte de fiecare funcţionare. legarea la pământ a maşinilor electrice. 2. Echipamentul de protecţie Datorită condiţiilor de lucru. Măsuri speciale de protecţie Constă în izolarea faţă de instalaţie prin mânere izolante. gazele combustibile şi cele toxice sau lichefiate. pentru a impiedica inhalarea de gaze toxice ( utilizarea mănuşelor şi a ochelarilor de protecţie). 3. personalul de deservire a instalaţiilor frigorifice. orice flacără deschisă şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 20 . In interiorul acestei zone vor pătrunde doar muncitorii special instruiţi şi va fi interzis : accesul persoanelor străine. zonele de lucru vor fi marcate cu indicatoare de securitate pe o rază de minim 100 metri.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE    şi se reia proba de presiune. uşoară şi trainică. intreruptoare cu strat izolator. este obligat să suporte în mod repetat diferenţe mari de temperatură. fumatul . Trebuie manipulate in locuri special amenajate. mai cu seamă vara. Manipularea materialelor toxice Se au în vedere materialele uşor inflamabile. controlul periodic al instalaţiilor. de aceea îmbrăcămintea şi încălţămintea de protecţie trebuie să fie comodă. Unii agenţi frigorifici au grad de toxicitate ridicat ( amoniac. bioxid de sulf ) şi de aceea se are în vedere protejarea căilor respiratorii. se deschide robinetul de golire se evacuează apa se demontează vanele defecte. se inlocuiesc 7.

Completarea pierderilor de agent din instalaţie Manevre de pornire/ oprire a unei instalaţii friogorifice: pregătirea pornirii/ opririi .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE consumarea de alimente. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ:INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ: PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ:  aparate componente. Descărcarea agentului frigorific nu se face direct în atmosferă ci se vor folosi vase de neutralizare LUCRĂRI PRACTICE PROPUSE PENTRU PARCURGEREA MODULULUI EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE 1.  Reglarea nivelului de agent frigorific din vaporizator. (compresorul. Identifică DOMENIUL ELECTROMECANIC 21 . elemente auxiliare). tipuri de compresoare. cauze şi posibilităţi de remediere atât la compresor cât şi la întreaga instalaţie. Materialele toxice vor avea ambalajul şi etichete caracteristice ( inscripţie „ Otravă sau Toxic” ).  Observarea sistematică a bunei funcţionări a instalaţiei frigorifice. ordinea operatiilor la Tipuri de instalaţii frigorofice. schimbătoare de căldură.  manevre. jurnalul de exploatare. 2. NSSM.  Depistarea defecte. Se recomandă folosirea ventilatoarelor în încăperile unde se execută încărcare-descărcare cu agent frigorific. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINEREA REGIMULUI DE FUNCŢIONARE ÎN INSTALAŢIE:  Măsurarea parametrilor de stare.

ELEV____________________________________________________________ PERIOADA_______________________________________________________ LOCAŢIA________________________________________________________ MODULUL DE PRACTICĂ__________________________________________ TEMA___________________________________________________________ 1. Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei inslaţii Verificarea etanşeităţii( dezaerarea instalaţiei).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE   Reglarea termostatului ( reglarea temperaturilor de lucru). JURNAL DE PRACTICĂ Acest jurnal se va completa de către elev.  căldură. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ :ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE: Încercarea şi exploatarea compresorului. În funcţie de lucrarea practică locul de desfăşurare va fi stabilit de tutorele de practică în colaborare cu agentul economic. la executarea fiecărei lucrări.   DOMENIUL ELECTROMECANIC 22 . fişe de lucru.  Probe şi încercări la schimbătoarele de Întreţinerea suprafeţei de schimb de Verificarea ungerii şi a răcirii. Înlocuirea uleiului şi a filtrelor. frigorifice  3. CARE SUNT PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI RELEVANTE PENTRU MODULUL DE PRACTICĂ PE CARE LE-AŢI OBSERVAT ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ căldură ( vaporizator/ condensator). studiu de caz. fişe de observaţie.

MOTIVAŢI_____________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ DOMENIUL ELECTROMECANIC 23 . CE LUCRURI/EVENIMENTE NU V-AU PLACUT. MOTIVAŢI_______________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________ 4. CARE AU FOST EVENIMENTELE SAU LUCRURILE CARE V-AU PLĂCUT. CE LUCRURI NOI AŢI îNVĂŢAT___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ____________________ 3.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 24 . ochelari ) adecvat.  Pentru bunul mers al instalaţiei personalul urmăreşte aparatele de măsură şi control.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 4.RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII  Se prevede ca după ce s-a executat o reparaţie să se monteze toate dispozitivele de protecţie corespunzătoare.      Existenţa echipamentului de protecţie (mănuşi. Este necesară protecţie prin punere la pământ a aparatelor electrice. Evacuarea gazelor din atelier se va face printr-un sistem de ventilaţie.se va întrerupe curentul de la reţeaua electrică. La executarea operaţiilor de curăţare cu benzină.  Izolarea faţă de instalaţie să se facă prin întrerupătoare cu strat durabil izolator.  Materialele toxice să fie etichetare . Se va evita răspândirea lubrifianţilor pe utilaje sau pardoseli. semnalizare. Să se cunoască normele de prim ajutor în caz de electrocutare.  Starea aparatelor defecte de măsură.depozitate şi protejate în mod adecvat. control.   Obligativitatea dotarii cu materiale şi echipante PSI. protecţie automată trebuie marcată corespunzător pentru a nu da naştere la accidente.

în medicină. după modul în care realizează scăderea temperaturii poate fi cu :    comprimare mecanică de vapori( figura 1) .etc. absorbţie. pentru congelarea solului. în construcţii . Instalaţia frigorifică cu comprimare mecanică de vapori realizează ciclul frigorofic cu ajutorul unui agent de lucru numit agent frigorific şi cu aparatele : Fig. la fabricarea gheţii artificiale. în industria chimică la lichefierea gazelor. a lichidelor biologice. ejector. la conservarea organelor . o unei temperaturi inferioară mediului ambiant. în condiţionarea aerului.INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD1 INSTALAŢII FRIGORIFICE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Instalaţiile frigorifice au ca scop crearea şi menţinerea.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5. la răcirea componentelor betonului. Instalaţia frigorifică are multiple utilizări : industria alimentară pentru conservarea produselor alimentare. O instalaţie frigorifică.1 Instalaţie frigorifică cu comprimare mecanică de vapori DOMENIUL ELECTROMECANIC 25 . într-un spaţiu închis.

când motorul este în exteriorul compresorului.( anexa1). agentul frigorific îşi micşorează presiunea.VAPORIZATORUL agentul frigorific schimbă căldură cu mediul pe care trebuie să-l răcim. prin preluarea căldurii din mediul care urmează a fi răcit. cand motorul şi compresorul sunt montate pe acelaşi arbore (anexa1). Piesele componente (anexa5) ale compresorului sunt:        carcasă arbore biele pistoane blocul supapelor cilindri semicuzineţi. COMPRESORUL ( anexa 1 ) este acţionat de un motor electric asincron şi ca urmare este un aparat ce consumă energie electrică.  semicapsulat şi capsulat. b) Condensator (K). d) Ventil de laminare (Ex). ( anexa 6) este un schimbător de căldură în care deschis. De aceea ele se pot realiza în mai multe variante.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE a) Compresor. unde are loc răcirea (condensarea) agentului frigorific. antrenarea axului compresorului făcându-se prin transmisii 2. 1. poatet fi :  prin curele. aparat în care agentul frigorific fierbe. În funcţie de modul în care compresorul este cuplat la motorul electric . DOMENIUL ELECTROMECANIC 26 .(C) unde se realizează creşterea presiunii agentului frigorific. în funcţie de domeniul de utilizare: pentru răcit aer. c) Vaporizator (E). unde datorită micşorării secţiunii de curgere.

VENTILUL DE LAMINARE este un robinet care micşorează secţiunea de curgere a agentului frigorific lichid de la condensator la vaporizator. po. DOMENIUL ELECTROMECANIC 27 . deoarece funcţionează la presiune constantă . El se montează pe ramura de presiune şi temperatură scăzută. El se montează pe ramura de presiune şi temperatură ridicată. 3. condensatoarele pot fi realizate în variantele:    răcite cu lichid răcite cu aer răcite mixt. 4. Rolul lui este de a micşora presiunea agentului frigorific de la valoarea de condensare pk. Din acest punct de vedere . la valoarea de vaporizare po.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE pentru răcit lichide.CONDENSATORUL( anexa 7) este tot un schimbător de căldură in care agentul frigorific se răceşte. cedând căldură unui mediu de răcire.  pentru răcit produse. pk. deoarece funcţionează la presiune constantă .

Este foarte greu ca o substanţă să satisfacă toate cerinţele impuse. dar în funcţie de tipul instalaţiei. să nu intre în reacţie chimică cu substanţele cu care vin în contact. să fie economic şi uşor de procurat.420C . este o substanţă care are proprietatea de a fierbe la temperaturi negative. presiunea de condensare să fie în domeniul tehnic uzual. să aibă o vâscozitate redusă. să funcţioneze la o presiune cât mai apropiată de cea atmosferică. Marea problemă pe care o ridică agenţii frigorifici este că pot influienţa stratul de ozon şi pot contribui la crearea efectului de seră. fierbe la -78. să nu spumeze cu uleiul. să nu fie toxic.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD2 AGENŢI FRIGORIFICI COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Agentul frigorific. să nu producă efecte negative asupra mediului. să aibă proprietăţi termodinamice bune. iar R134a la . bioxidul de carbon ( CO2). Cerinţe impuse agenţilor frigorifici : temperatura de vaporizare cât mai scăzută. să aibă temperatura de solidificare foarte coborâtă pentru a nu îngheţa în ţevi.52oC . volumul specific al vaporilor aspiraţi de compresor să fie cât mai mic. de domeniul de utilizare sunt verificate anumite cerinţe. De exemplu. să nu fie exploziv şi inflamabil. DOMENIUL ELECTROMECANIC 28 .26.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE AGENŢI FRIGORIFICI ALTERNATIVI Agenţi frigorifici de tranziţie Agenţi frigorifici pe termen mediu şi lung HCFC/ HFC Parţial cloruraţi HFC fără clor NEHALOGENAŢI Substanţe pure R22 R123 R124 142b Amestecuri bazate pe R22 Substanţe pure R134a R125 R32 R143a 152a Amestecuri R404A R507A Seria R407 R410A Amestecuri NH3 R290 R1270 R600a R170 Amestecuri R600a R290 R170 R723 Fig. fluor. OBESRVAŢIE: datorită influenţei negative asupra stratului de ozon sunt interzişi agenţii frigorifici ce conţin CLOR! DOMENIUL ELECTROMECANIC 29 .clor.fluor.2 Tipuri de agenţi frigorifici HCFC – agenţi frigorifici ce conţin : hidrogen. clor HFC .agenţi frigorifici care au în componenţa lor: hidrogen. carbon.

c)Verificaţi etanşeitatea spaţiului răcit şi urmăriţi . în timp. a) Identificaţi aparatele specifice unei instalaţii frigorifice.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Instalaţiile frigorifice moderne utilizează cu preponderenţă HCFC şi CFC fără clor sau nehalogenaţi pentru protecţia mediului. Observaţiile le veţi trece în tabelul de mai jos: Aparat frigider aparate instalaţie frigorifică ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Vitrină frigorifică Aparat de climatizare b) Explicaţi necesitatea fiecărui aparat din instalaţie. FIŞA DE LUCRU :FL1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Studiaţi frigiderul casnic.6.7. o vitrină frigorifică şi o instalaţie de condiţionare. DOMENIUL ELECTROMECANIC 30 . în acest sens veţi consulta anexele1. durata de funcţionare a compresorului.

temperatura la care agentul frigorific trece din stare de vapori în stare luchidă : tk. domeniul de itilizarea instalaţiei. depuneri de piatră pe partea interioară a conductelor remediere a. motorul ventilatorului defect e. presiunea de aspiraţie a agentului frigorific în compresor: pa < p0. suprafaţa condensatorului prea mică c. condensatoare răcite cu apă cauza posibilă a. numită presiune de vaporizare: p0.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR Aveţi informaţii despre: presiunea din vaporizator. aer sau gaze necondensabile în instalaţie se purjează condensatorul b. temperatura la care fierbe agentul frigorific în vaporizator: to.se înlocuieşte motorul e. reglarea presiunii de condensare prea mare d.se reglează corect presiunea d. presiunea de condensare a agentului frigorific:pk presiunea de refulare a agentului frigorific din compresor:pr > pk  temperatura de vaporizare. Aceşti parametrii sunt în funcţie de : agentul frigorific folosit tipul instalaţiei frigorifice.condensatoare răcite cu aer şi apă 2.   temperatura din spaţiul răcit : tr care este mai mică cu 3-40C decât to temperatura de condensare.condensatoare răcite cu aer 3. se curăţă conductele prin 31 dezacidulare la schimbarea uleiului sau a DOMENIUL ELECTROMECANIC . INFLUENŢA MODIFICĂRII PARAMETRILOR INDICAŢI ASUPRA FUNCŢIONĂRII INSTALAŢIEI defect PRESIUNE DE CONDENSARE PREA MARE 1. se înlocuieşte condensatorul c. se purjează condensatorul prin folosirea instalaţiei de recuperare b.

TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Urmărind în timp comportarea parametrilor unei instalaţii frigorifice de la o vitrină frigorifică completează în următorul tabel modalităţile de remediere la defectele semnalate : DEFECT 1.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3.PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a. DOMENIUL ELECTROMECANIC 32 . agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) În vederea rezolvării consultaţi anexele 2 şi 4.supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări a.presiunea de aspiraţie scăzută c.suprafaţa condensatorului prea scăzută b. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE 2.

La o analiză atentă a frigiderului se constată următoarele aspecte:  compresorul funcţionează fară oprire. în interior ( în congelator!) Ce manevre va trebui să faci.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR La service-ul unde lucrezi trebuie să analizezi următorul caz: un client vine cu un frigider casnic „Arctic” .  vaporizatorul are pete de grăsime . dacă una din cauzele nefuncţionării frigiderului ar fi „fisurarea vaporizatorului” ? ( vezi informaţiile din anexa 3) Cerinţă: Fig. iar temperatura în spaţiul răcit nu se realizează.3 Instalaţia frigorifică a unui frigider casnic DOMENIUL ELECTROMECANIC 33 .

condensator) . la cele de lichid şi prin micşorarea vitezei. dezaerator. care prin înfundare dereglează funcţionarea instalaţiei. material scurs de la suduri) desprinse de către agentul frigorific de pe suprafaţa interioară a conductelor. Pentru a fi uşor de demontat şi înlocuit . DEZAERATOARE Au rolul de a scoate aerul din instalaţie care poate pătrunde în instalaţie pe la presgarniturile compresorului ( la compresoare deschise) şi prin neetanşeităţile îmbinărilor. filtrele se montează între două robinete de închidere ( anexa 8). pentru protecţia compresoarelor şi a unor piese de automatizare sensibile. zgură. Reţinerea impurităţilor se realizează pe de o parte.  Prin introducerea unui aparat de dezaerare . Se montează atât pe conductele de agent frigorific vapori ( vaporizator. Acest aparat trebuie permanent supravegheat deoarece poate conduce la înecarea conductei de aspiraţie (anexa 8).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD 4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA FILTRE Filtrele au rolul să oprească circulaţia în instalaţie a impurităţilor ( nisip. Prin evacuarea periodică din partea superioară a condensatorului ( metodă neeconomică deoarece conduce la pierderi de DOMENIUL ELECTROMECANIC 34 . Acest aparat este construit din 4 ţevi concentrice prevăzute cu robineţi.cât şi pe traseul de agent lichid (condensator-ventil de laminare-vaporizator). Aerul se poate elimina :  agent frigorific).compresor. când instalaţia lucrează la presiuni mai mici decât presiunea atmosferică. care funcţionează pe principiul condensării vaporilor de agent frigorific din amestecul de aer şi agent frigorific. prin trecerea impurităţilor prin sită cu ochiuri fine. iar pe de altă parte.

atunci când absorbantul se saturează cu apă ( anexa 8). DOMENIUL ELECTROMECANIC 35 . şi care formează hidraţi solizi în prezenţa apei înfundând organele de reglaj. Reţinerea apei se face cu ajutorul unor substanţe absorbante cu care este umplut deshidratorul. între două robinete.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DESHIDRATOARE Sunt organe ce servesc la reţinerea apei din agenţii frigorofici cu solubilitate redusă în apă ( freonii) . sau formează substanţe agresive faţă de materialele cu care vin în contact. pentru a putea fi demontate uşor şi înlocuite. Deshidratoarele se montează numai pe conductele de lichid.

prin miros) sau cu ajutorul instrumentelor. Având în vedere informaţiile din anexele 2 şi 4 aranjaţi pe categorii. de natură mecanică. Funcţionarea incorectă poate apărea datorită defectelor:    defecte. de natură frigorifică. prin pipăit.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE LUCRU : FL4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În instalaţia frigorifică defectele pot fi localizate senzorial ( vizual. după modelul de mai jos. Simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică de natură electrică. tipurile de De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire DOMENIUL ELECTROMECANIC 36 .

iar apoi explicaţi cum poate fi remediat defectul ( anexele 2 şi 4).Încălzire excesivă a suprafeţelor supuse frecării REMEDIERE DOMENIUL ELECTROMECANIC 37 . DEFECŢIUNE 1.Zgomot puternic în timpul funcţionării compresorului 2.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞE DE OBSERVAŢIE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În funcţionarea compresorului pot apare diverse defecţiuni care pot fi detectate senzorial( zgomote şi pipăit). Urmăreşte tabelul de mai jos şi observaţi funcţionarea în timp de 6 ore a unui compresor .

vaporizatorul instalaţiei este acoperit cu un strat gros de gheaţă. internă -introducerea gazelor calde de la refularea compresorului. Decongelarea -stropirea sau pulverizarea cu externă apă. Decongelarea rezistenţe electrice. Acest lucru conduce la creşterea numărului de ore de funcţionarea compresorului. -încălzirea vaporizatorului cu 2. -cu ajutorul aerului cald exterior. În funcţie de situaţie. 1. deci a consumului de energie electrică. -prin inversarea cicluilui DOMENIUL ELECTROMECANIC 38 . Există mai multe metode de curăţare a suprafeţei vaporizatorului. ceea ce contribuie la înrăutăţirea schimbului de căldură dintre agentul frigorific şi mediul de răcire. -prin ăncălzirea electrică a aerului care circulă peste vaporizator. alege una din metodele indicate în tabel şi completează tabelul de mai jos. Ca urmare se impune curăţarea suprefeţei de schimb de căldură a vaporizatorului. Metodă decongelare Posibilităţi de realizare Care variantă a fost folosită? Ce aţi remarcat? -oprirea instalaţiei şi încălzirea naturală a vaporiatoarelor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE:FO2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA După un număr mare de ore de funcţionare.

apoi completaţi tabelul de mai jos pe baza observaţiilor de la locul de muncă: Presiune ( bar) Agent frigorific Tipul Tipul instalaţiei Instalaţie de ventilare compresorului Vitrină frig. cu excepţia celor datorate viciilor ascunse de material. De aspiraţie pas De refulare pr STUDII CE CAZ STUDIU DE CAZ :SC1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Defecte în exploatarea instalaţiilor frigorifice La un centru comercial . echipa de intervenţie constată griparea compresorului . Cele mai multe defectiuni. se pot incadra in una din urmatoarele categorii: DOMENIUL ELECTROMECANIC 39 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Observaţi cu atenţie indicaţiile manometrelor de pe conductele de aspiraţie şi refulare ale unui compresor. în cadrul verificării tehnice.

norme care au carater de lege. încadrându-l în una din categoriile de mai sus. administrativă. atelier trebuiesc respectate norme de protecţia muncii. Contaminarea circuitului frigorific – prin prezenta unor corpuri straine in circuit. DOMENIUL ELECTROMECANIC 40 . financiară sau chiar penală. cauzele care au condus la apariţia lui. în sine. defectul .datorate patrunderii in cilindru a agentului frigorific lichid sau a uleiului. STUDIU DE CAZ :SC2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Respectarea normelor de securitatea şi sănătate a muncii În orice întreprindere. Analazaţi fotografia de mai jos şi indicaţi următoare: • • • elementele mecanismului. De aceea compartimentul responsabil cu respectarea normelor de protecţia muncii are datoria de a monta panouri de avertizare / semnalizare privind posibilele pericole la care se expun lucrătorii. Nerespectarealor atrage după sine sancţionarea disciplinară.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • Lovituri hidraulice . Probleme de ungere – datorate lubrifierii defectuoase. secţie.

solicitată să remedieze defecţiunile care au apărut la o intalaţie frigorifică de la un antrepozit frigorific. În sala maşinilor este amplasat un panou de avertizare precum cel din imagine.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Însoţiţi echipa de intervenţie a agentului economic la care desfăşuraţi practica. un agent frigorific deosebit de toxic. Cunoşti semnificaţia lor? TEMA : MONTARE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP “ SPLIT” DOMENIUL ELECTROMECANIC 41 . Analizaţi semnificaţia fiecărui panou şi identificaţi regulile care trebuie respectate în conformitate cu avertizările panourilor! Reamintiţi-vă de normele parcurse la instructajul periodic de securitatea muncii! În anexa 9 sunt câteva semne de avertizare specifice atelierelor din domeniul electromecanic. Identificănd instalaţia se constată că funcţionează cu amoniac.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE MOD DE LUCRU INDIVIDUAL SURSE DE INFORMARE ÎN ECHIPĂ surse reale: o instalaţie de climatizare tip “ SPLIT” surse virtuale: soft educaţional. internet surse: mass-media literatura tehnică de specialitate LA CE VĂ AJUTĂ RELIZAREA UNUI PROIECT? Să rezolvaţi diferite probleme Să comunicaţi cu cei din jur Să negociaţi şi să să planificaţi Să lucraţi mai bine în echipă Sa fiţi creativi şi reponsabili Să accesaţi adrese web pentru informare SA FIŢI MAI BUNI! DOMENIUL ELECTROMECANIC 42 .

instalaţie) ⇒ Semnale de defect şi cauze probabile ⇒ Probleme practice soluţionate ⇒ Perspectiva personală în abordarea temei DOMENIUL ELECTROMECANIC 43 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INFORMAŢII TEORETICE O INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP „SPLIT” Pentru realizarea acestui proiect aveţi nevoie de cunoştinţe teoretice privind: • INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ • ALEGEREA TIPULUI DE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE • ALEGEREA LOCULUI DE MONTARE • PARAMETRII DE FUNCŢIONARE • REGULI DE MONTARE PLANUL DE LUCRU • • • Redactarea ( număr de pagini şi anexe) Structura : pagina de titlu (antet. montare (aparat. temă. candidat. calificare. funcţionare. coordonator) Cuprins : o Argument ( sintetizează aspectele teoretice şi practice în relaţiile directe cu calificarea) o Conţinutul propriu-zis : ⇒ Scop ⇒ Obiective ⇒ Descriere .

PSI şi protecţia mediului Bibliografie Anexe ( desene. efectuarea rectificărilor necesare. echipamentelor. imaginaţia. DOMENIUL ELECTROMECANIC 44 . schiţe.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • ⇒ Utilitatea practică aplicativă a soluţiilor găsite Măsuri de sănătatea şi securitate a muncii . 2. instrumentelor Ce trebuie făcut? Ce vei face tu? SUNT ÎNTREBĂRI LA CARE TREBUIE SĂ RĂSPUNZI ! EVALUAREA PRIN PROIECTE SAU MINIPROIECTE Elevii sunt notaţi pentru modul de lucru. 4. fotografii ) Observarea = metoda nemijlocită de explorare a realitatii PLANIFICĂ → ANALIZEAZĂ → ACŢIONEAZĂ Care este sarcina grupului? (ex. competenţele tehnice 3. utilizarea bibliografiei). operarea cu fapte. tehnica si execuţia). reflecţia ( atingerea obiectivelor propuse. obiectivele pe care vi s-au spus că trebuie să le îndepliniţi) Alegerea materialelor. pentru modul de prezentare şi pentru produsul realizat. judecata . evaluarea progresului făcut. concepte. Activitatea elevilor este evaluată pe cinci dimensiuni : 1. deprinderi rezultate din invaţare. calitatea muncii ( inovaţia.

Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică. produsul proiectului ( punerea in evidenţa a achiziţiilor in domeniul pregatirii). se bazează pe : • Abilităţi şi cunoştinţe . să reflecteze asupra modului in care invaţă.LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA COMPRESORUL FRIGIDERULUI CASNIC ETAPE DE LUCRU: 1. Compresorul frigorific utilizat• • • • rolul în instalaţie părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere 45 DOMENIUL ELECTROMECANIC .funcţionarea fiecărui aparat 2. să investigheze. să înveţe de la colegi • • Deprinderi tehnice – elevii sunt capabili să opereze pe calculator pentru vizualizarea materialelor video prezentate .elevii sunt capabili să utilizeze informaţiile primite. Evaluarea activităţii elevului. Feedback-ul realizat de la elevi şi maistru ( tutore de practică). să respecte cerinţele impuse.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5. SUCCES! TEME PROPUE PENRU MINIPROIECT 1. să realizeze sarcinile de lucru .

Portofoliul de practică ( caiet de practică. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA APARATELE INSTALAŢIEI FRIGOTIFICE INDUSTRIALE ETAPE DE LUCRU: 1.Norme de sănătatea şi securitatea muncii 6. studii de caz jurnal de practică ). Lucrări practice: • • Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia Executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. Grupul Compresor-condensator    3. fişe se lucru. • DOMENIUL ELECTROMECANIC 46 .SE RECOMANDĂ ca elevii să găsească soluţii pentru achiziţionarea pieselor defecte. 2. Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • OBSERVAŢIE agent frigorific 3.Vaporizator  rolul în instalaţie. fişe de observaţie.părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere rolul în instalaţie curăţarea suprafeţei de schimb de căldură încercarea etanşeităţii echipamentelor 4.funcţionare 2.utilizând adrese de pe internet. Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică. conform documentelor tehnice. ORGANIZAREA EVALUĂRII Evaluarea finală va consta din : 1. Norme de sănătatea şi securitatea muncii În cazul în care sunt necesare piese pentru remedierea defectelor. 2.

b) de către tutorele de practică ce va ţine cont de: • • • calitatea lucrării realizate. 3. 7. progresul înregistrat de elev. • Evaluarea acestor lucrări se va face : a) prin autoevaluare cu ajutorul unui barem pus la dispoziţia elevului. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. Realizarea şi susţinerea miniproiectului.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. ANEXE ANEXA 1 TIPURI DE COMPRESOARE DOMENIUL ELECTROMECANIC 47 . timpul de realizare a lucrării.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Compresor deschis compresor ermetic Compresor semiermetic 1 – bobinajul statorului. 5 – supapă de aspiraţie. 4 – piston. 2 – rotor arbore cotit. 3 – bielă. 6 – supapă de refulare COMPRESOR ELICOIDAL. Compresorul birotor (dublu şurub) Rotor tată cu 5 lobi şi rotor mamă cu 7 canale Compresoe volumic rotativ DOMENIUL ELECTROMECANIC 48 .

se reanclanşeă releul termic şi se controlează cu ampermetrul intensitatea curentului pe fiecare fază c. Releu termic declanşat c. 2 – piston rotativ. 5 – spaţiu de aspiraţie.se înlocuieşte aparatul defect 1.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Schema compresorului cu palete în rotor 1 – cilindru. Termostatul defect d. 6 – arbore. 3 – lamele culisante. Compresorul nu funcţionează DOMENIUL ELECTROMECANIC 49 . se reconectează întrerupătorul b. Intrerupătorul electric este în poziţie deschis b.Presiunea de refulare prea mare(instalaţia are în componenţă un presostat de înaltă presiune)  Condensator murdar METODE DE REMEDIERE a. 7 – inele pentru limitarea cursei Compresorul cu spirale (Scroll) Spirală fixă (stator) Spirală mobilă (rotor ) Compresor centrifug ( Turbocompresor) ANEXA 2 : DEFECTE-CAUZE ŞI POSIBILITĂŢI DE REMEDIERE LA UN COMPRESOR CAPSULAT DEFECŢIUNI CAUZE a. 4 – spaţiu de refulare.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

 

Aer în instalaţie Temperatura aerului prea mare

d. se înlătură cauza defectului a. se restabileşte circuitul b. se înlocuieşte bobina a.se reglează releul termic b.se înlocuieşte termostatul c.se aeriseşte instalaţia frigorifică şi se curăţă condensatorul 4.1 se realizează uscarea instalaţiei prin introducerea filtrelor deshidratoare în circuitul frigorific 4.2 se detectează şi se elimină locurile neetanşe.Se reîncarcă instalaţia cu freonul necesar funcţionării 4.3se deschide robinetul

2. Motoarele compresorului şi ventilatorului nu funcţionează 3. Grupul este scos din funcţiune la puţin timp de la pornire

4. Grupul funcţionează continuu vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă brumare parţială a vaporizatorului corpul robinetului de alimentare acoperit parţial cu gheaţă

a. Întrerupt circuitul între contactor şi placa de borne de la compresor b. Arderea bobinei contactorului cu relee a. Reglaj greşit al releului de protecţie b. Termostat defect Instalaţia are aer în circuitul frigorific c. Condensatorul este murdar 4.1-existenţa umidităţii în instalaţie 4.2 lipsa cantităţii de freon necesară funcţionării normale a instalaţiei 4.3 robinet de alimentare insuficient deschis

ANEXA 3 MANEVRE DE OPRIRE ŞI GOLIRE DE AGENT FRIGORIFIC Nr.crt 1 Operaţii de oprire , golire Inchiderea ventilului de alimentare, menţinerea agregatului în funcţiune până trece tot agentul frigorific în colectorul de agent Observaţii Eliminarea totală se observă la răcirea ţevii de refulare Incetarea zgomotului la supape Indicaţiile manometrului de joasă presiune 2 3 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele

DOMENIUL ELECTROMECANIC

50

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

4

Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare

Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate Se vor deşuruba siguranţele fuzibile de la tabloul de comandă Demontare asamblare filetată

5

Se desfac legăturile între electromotor şi automatul de protecţie izolându-se capetele cu bandă izolatoare Dacă se repară întreaga instalaţie: a. se demontează vaporizatorul,ventile de reglaj termostatic,termostatul,automatul de protecţie

6

7 8 9 10 11

Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apa puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului de la buşonul de ulei Recuperarea agentului frigorific din colector

Demontare cuplaj cu flanşe

Se va depozita în recipienţi metalici Instalaţie specială prevăzută cu filtre şi deshidratoare,

ANEXA 4 DEFECTE, CAUZE ŞI NATURA LOR ÎNTÂLNITE LA O INSTALAŢIE FRIGORIFICĂ

defect electric

defect frigorific

defect mecanic

DEFECT/ TIPUL DEFECTULUI Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării

CUM SE CONSTATĂ 1.se închide uşa frigiderului şi se verifică dacă lampa interioară funcţionează

CAUZE

CUM SE ÎNLĂTURĂ

1.Lipsa tensiunii la 1. se verifică priza cu priza de alimentare un creion de electrică tensiune-se înlocuieşte siguranţa 2.Butonul de arsă

DOMENIUL ELECTROMECANIC

51

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

releului de pornire)

În timpul funcţionării motocompresorului se aude un zgomot deosebit

2.se verifică poziţia reglare a termostatului aflat 3.se constată lipsa la poziţia STOP trnsiunii cănd se roteşte butonul de 3.Termostat defect reglare a termostatului 1.se verifică 1.motocompresoru temperatură la l funcţionează în locul unde este condiţii grele amplasat frigiderul datorită temperaturii 2.motocompresoru exterioare foarte l se încălzeşte mari(35 0 C) puternic.(se 2.motocompresoru opreşte automat l funcţionează cu prin acţionarea lipsă ulei releului termic) 3.vaporizatorul 3.filtrul parţial slab brumat.Se infundat constată o uşoara brumare a filtrului 4.se observă 4. vaporizatorul brumarea sau conductă de conductei de aspiraţie parţial aspiraţie înfundată 1. temperatura în interiorul frigiderului scade lent. Condens în interiorul frigiderului 2.vaporiztor slab brumat, pete de ulei 1. uşile frigiderului nu se închid etanş

2. se roteşte butonul 3. se înlocuieşte termostatul 1. se mută frigiderul

2. se completează uleiul. Se înlocuieşte motocompresorul daca se constată defecte 3.se înlocuieşte filtrul

4.se înlocuieşte vaporizatorul

Perioade lungi de funcţionare a motocompresorului cu pauze scurte sau mers continuu

2.cantitate insuficientă de agent frigorific(pierderi prin neetanşeităţi 3.motocompresor defect(pierdere de 3.încălzire mare a presiune la motocompresorului supape)

1.se reglează închiderea uşii(se înlocuiesc garniturile magnetice) 2. se refac brazările,sau se înlocuieşte vaporizatorul 3. se înlocuieşte motocompresorul

DOMENIUL ELECTROMECANIC

52

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Încălzire excesivă a locurilor unde sunt suprafeţe în mişcare 1. se completează uleiul indicat de constructor.supape sparte 1. se înlocuiesc supapele ANEXA 5 PĂRŢI COMPONENTE ALE COMPRESOARELOR VOLUMICE CU PISTON Blocul supapelor – difuzor. lipsa uleiului de ungere 2. 3 – amortizor.supapele nu se inchid perfect 3. 5 – scaun interior 1 DOMENIUL ELECTROMECANIC 53 . nu se realizează temperatura în spaţiul răcit 3. 2.Şuierat la închiderea supapelor datorită închiderii neetanşe 1.Compresorul este cald 2. 2 – resort ondulat. 4 – supapa. se reface planitatea scaunului supapei defecte 3.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Părţi componene ale compresoarelor cu piston ANEXA 6 VAPORIZATOARE Vaporizatoare de perete 1-serpentină 2-suport 3-bridă DOMENIUL ELECTROMECANIC 54 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE vaporizator de la frigiderul casnic Vaporizatoare de la vitrine comerciale SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ MULTITUBULAR ANEXA7 DOMENIUL ELECTROMECANIC 55 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CONDENSATOARE Condensatoare cu aripiare Condensator in plăci DOMENIUL ELECTROMECANIC 56 .

V – vaporizator. C – carcasă metalică. P – pompă pentru recircularea apei. A – bazin de colectare a apei de stropire ANEXA 8 FILTRE DOMENIUL ELECTROMECANIC 57 . Cd – condensatorul propriu-zis.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Condensatoare cu evaporare forţată S – dispozitiv de stropire. SP – separator de picături.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DEZAERATOARE DESHIDRATOARE ROBINET DE REGLAJ DOMENIUL ELECTROMECANIC 58 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ANEXA 9 SEMNE DE AVERTIZARE DE PROTECŢIA MUNCII ANEXA 10 INSTALATII DE CLIMATIZARE ŞI SISTEMUL DE CIRCULAŢIE AL AERULUI DOMENIUL ELECTROMECANIC 59 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 60 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE REZOLVAREA FIŞELOR DE LUCRU DOMENIUL ELECTROMECANIC 61 .

se înlocuieşte placa supapelor Fişa 3 de lucru DOMENIUL ELECTROMECANIC 62 .PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Fişa 2 de lucru DEFECT 1.se înlocuieşte placa de supape a. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE a.se înlocuieşte condensatorul b.presiunea de aspiraţie scăzută c.suprafaţa condensatorului prea scăzută b.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a.se localizează defecţiunea pe conducta dintre condensator şi ventilul de laminare termostatic c. pe conducta de ieşire din vaporizator a. agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) Fixarea corectă a bulbului de la tubul capilar.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3.supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări 2.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Se vor respecta etapele de golire/ umplerea instalaţiei frigorifice în conformitate cu anexa 3 Fişa 4 de lucru simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie Defecţiuni compresor Pierderea etanşeităţii circuitului ulei la Vaporizator amplasat de necorespunzător Presiunea de refulare prea ridicată Termosta / presostat defect De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire Defectarea întrerupătorului Defectarea releului termic BIBLIOGRAFIE DOMENIUL ELECTROMECANIC 63 .

CLUJ NAPOCA. M.1980.EDITURA 2. F. TERMODINAMICA TEHNICĂ.ED. BĂLAN.. T. EDITURA SCRISUL ROMÂNESC 7. – 1989. PURICE.IONESCU. BUCUREŞTI .. . PHARE TVET RO 0108. PARIS. BĂLAN.. FRIGOROFICE CONSTRUCŢIE. UNIVERSITATEA TEHNICA 3. 1999.EDITURA TEHNICĂ 10. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 11. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 5. SEIDEL. I. PARIS 1EDITION . NIVEL 2.03. P. V.CLUJNAPOCA ED. BUCURESTI.. BUCUREŞTI . DUNOD DOMENIUL ELECTROMECANIC 64 . JACQUARD. FRIGOTEHNIST. ÎNTREŢINERE ŞI EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE. SINCRON 8. P. –1987.A.INSTALAŢII FRIGORIFICE. RAPIN. CRAIOVA. CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC . H...MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 1.PYC EDITION 9. DOMENIUL MEC. BĂLAN. MĂDĂRĂŞAN.-1985. A.2005.INSTALAŢII FRIGORIFERE . FORMULLAIRE DU FROID. TEHNICĂ 4..„PRATIQUE DES INSTALATIONS FRIGORIFIQUES“.CHIRIAC. Ş.. .V. NOACK.. EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR FRIGORIFICE COMERCIALE.CURRICULUM . 2005 6. CALIFICAREA ELECTROMECANIC. TEHNICĂ FUNCŢIONARE BUCUREŞTI. M.TEHNOLOGIA DE REPARAŢIE.RADCENCO. CHIRALEU .01 ŞI PHARE TVET RO 0108. M. BUCUREŞTI.1999. M . şi PLEŞA.1983.INSTALAŢII CALCUL. PROCESE ÎN INSTALAŢII FRIGORIFICE. INSTALAŢII FROGORIFICE.ED. 1991.1983.

www.instalatorul.google+compresoare scroll www. BUCUREŞTI . MAŞINI. 2005.ro www.ut.whirlpool.EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ. 13.inma.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 12.google.SETLACEC.INSTALAŢII FRIGORIFICESI DE CONDITIONARE www.NIVEL 2.ro DOMENIUL ELECTROMECANIC 65 . UTILAJE ŞI INSTALAŢII DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ .cluj. CALIFICAREA FRIGOTEHNIST. DOMENIUL ELECTROMECANIC 14.-1986.ro www.STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ .termo. V.ro www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful