MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

MODULUL: VIII
EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE

DOMENIUL: ELECTROMECANIC NIVEL:2 CALIFICARE: FRIGOTEHNIST

Martie 2009

DOMENIUL ELECTROMECANIC

1

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

AUTORI Ing. CRINA-VIOLETA DRĂGAN – profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi Ing. CARMEN-MIHAELA VETROV– profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi

DOMENIUL ELECTROMECANIC

2

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

CUPRINS

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Titlul capitolului Competenţe Informaţii despre specificul agenţilor economoci Modalităţi de organizarea practicii Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii Instrumente de lucru ale elevului necesare desfăşurării practicii Organizarea evaluării Anexe Bibliografia

Pagina 4 6 8 25 28 49 50 66

1. COMPETENŢE 1.1 UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ PENTRU ABILITĂŢI CHEIE
DOMENIUL ELECTROMECANIC

3

Monitorizarea parametrilor de lucru a aparatelor Completarea registrului de exploatare. Executarea manevrelor de reglare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ASIGURAREA CALITĂŢII • • Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii COMPETENŢA 1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Indicatori de calitate în funcţionarea instalaţiilor frigorifice COMPETENŢA 2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii Metode standardizate de utilizarea calităţii Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei instalaţii frigorifice Autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatorii de calitate la întreţinerea unei instalaţii 1. COMPETENŢA 3 : Intreţine periodic instalaţia Intreţinerea suprafetei de schimb de caldura si a compresorului DOMENIUL ELECTROMECANIC 4 .2.UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE EXPLOATAREA MASINILOR SI UTILAJELOR ELECTROMECANICE  Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică.  Menţine paramatrii indicaţi de utilizator. COMPETENŢA 1 Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică Pregătirea pornirii sau opririi instalaţiei Manevrarea armăturilor instalaţiei frigorifice Pornirea sau oprirea compresoarelor COMPETENŢA 2 :Menţine paramatrii indicati de utilizator.  Intreţine periodic instalaţia.

1 Obiectivele activităţii agentului economic sunt:  realizarea de lucrări de montaj pentru instalaţiile şi utilaje industriale din domeniul electromecanic.  realizarea de lucrări pregătitoare şi de remedierea defectelor la piesele componente agregatelor industriale.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Evacuarea aerului si uleiului din instalatie Verificarea etanşeităţii în timpul exploatării. Verificarea ungerii şi răcirii compresorului 2.INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI 2. DOMENIUL ELECTROMECANIC 5 .

pericolele şi regulile de specificul lucrărilor. 2.  să repartizeze elevii pe maiştrii şi muncitori instructori în funcţie de să efectueze instructajul cu privire la riscurile.   să poarte echipamentul de protecţie pe toată durata lucrului.  să stabilească programul de lucru de comun acord cu unitatea şcolară. să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform locului de efectuarea stagiului de pregătire practică. dacă se financiare.3 Responsabilităţile elevului:    să se încadreze în programul stabilit de societatea comercială.2 Responsabilităţile agentului economic:  sa informeze elevii cu privire la oportunităţile de angajare după finalizarea stagiului de pregătire practică.4.  protecţia muncii specifice locului de muncă unde elevii vor desfăşura stagiul de pregătire practică.  execută lucrări pregătitoare în vederea încercării echipamentelor industriale  fabricarea echipamentelor industriale .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE  lucrări de întreţinere şi reglarea parametrilor de lucru la utilajele şi instalaţiile din domeniul electromecanic. 2. astfel încât elevii să fie motivaţi. să respecte dispoziţiile interne ale societăţii.  profesionale.  să asigure un climat de siguranţă pe perioada stagiului de pregătire practică.  să asigure condiţii ergonomice de lucru şi echipament de protecţie să asigure accesul elevilor la locurile de muncă corespunzătoare calificării adecvat pe toată durata desfăşurării programului de lucru. să cunoască şi să respecte organigrama societăţii.Modalitatea de organizare a practicii DOMENIUL ELECTROMECANIC 6 . poate şi prin recompense 2.

desemnat de agentul economic. Monitorizarea activităţii elevilor va fi realizată de către un tutore (mentor). 3. elevii fiind repartizaţi în echipe de maxim 5 elevi. MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII DOMENIUL ELECTROMECANIC 7 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la mai mulţi agenţi economici interesaţi.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CAIET DE PRACTICĂ MODULUL VIII : EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE In cadrul modulului sunt vizate : unitatea de competenţă tehnică specializată Exploatarea şi intreţinerea instalaţiilor frigorifice unitatea de competenţă pentru abilităţi cheie Asigurarea calităţii DOMENIUL ELECTROMECANIC 8 .

pentru sporirea randamentului si reducerea nivelului de zgomot. cu aripioare din aluminiu cu profil special 7. Rezervor de stocare a apei. tip SCROLL. Structura portanta 5.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE UNITATEA DE COMPETENŢĂ : Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor frigorifice LUCRAREA 1 MONTARE AGREGATE DE RĂCIRE A APEI CU COMPRESOR SCROLL 1. Compresoare.STAREA COMPRESOARELORRODAREA COMPRESOARELOR PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI FRIGORIFICE JURNAL DE EXPLOATARE 1. cu placi saldobrazate din otel inoxidabi 6. 8. cu protectie termica si rezistenta incalzire ulei incorporate 4. Situat pe conducta de FRIGORIFICE tur. Evaporator.USCAREA ŞI ÎNCĂRCAREA INSTALAŢIEI CU AGENT FRIGORIFIC 4. fluctuatiile temperaturii apei 1. realizate din plastic pentru a oferi protectie maxima in caz de conditii PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI meteorologice adverse.STAREA COMPRESOARELOR-RODAREA COMPRESOARELOR 2.ÎNCERCAREA MAŞINILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 9 . Baterii de condensare.VERIFICAREA INSTALAŢIEI LA REZISTENŢĂ 3. Protectie termica incorporata in infasurarea motorului. 2. Ventilatoare elicoidale cu palete de forma speciala. reduce numarul de porniri ale compresorului si JURNAL DE EXPLOATARE trimisa catre utilizatori. 3. Panouri de acoperire. Cuplare directa la motoarele monofazate cu rotor exterior. Panou electric pentru comanda si monitorizarea aparatului.

Compresorul scroll are răcire cu aer. • Se deschide robinetul de descărcare (by-pass) care leagă colectorul de refulare de cel de aspiraţiepentru uşurarea pornirii compresorului. ATENŢIE: robinetul de refulare.dacă au fost consemnate deranjamente sau defecţiuni în funcţionarea instalaţiei şi dacă acestea au fost remediate. Se verifică dacă în buzunarele termometrelor există ulei. robinetul de aspiraţie. robinetul de reglare sunt închise • • Se verifică nivelul agentului frigorific în rezervorul de lichid. • Se verifică nivelul uleiului în carterul compresorului şi funcţionarea dispozitivelor de ungere.după jurnalul de exploatare. • • • • Se verifică prezenţa uleiului în cutiile de etanşare(compresoare deschise) . DOMENIUL ELECTROMECANIC 10 . • Se deschide şi se reglează alimentarea cu apă de răcire a compresorului (dacă răcirea se face cu apă) . Se verifică dacă toate robinetele de pe circuitul agentului frigorific sunt deschise. Se citeşte temperatura în spaţiul răcit şi se notează în caietul de exploatare. Se verifică dacă robinetelor manometrelor sunt deschise.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE EXPLOATAREA MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INSTALAŢIE ÎNTR-O TREAPTĂMANEVRE PORNIRE Se verifică în prealabil.

5 presiunea de aspiraţie). OBSERVAŢIE: 1. • După ce compresorul a ajuns la turaţia normal de funcţionare. • Se deschide parţial robinetul de refulare al compresorului şi se conectează motorul electric al compresorului.în lagăre.robinetul de aspiraţie se închide rapid şi se deschide din nou după încetarea bătăilor. Brumarea conductei de aspiraţie a compresorului pînă la robinetul de închidere. • Se deschide încet robinetul de pe conducta de aspiraţie. SEMNE DE BUNĂ FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI • • • Nu există scăpări de agent prin presetupe. 2.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se deschide robinetul de pe conducta de egalizare care leagă colectorul de aspiraţie cu carterul.lovituri în interiorul cilindrilor.5-1.Dacă se aud bătăi. • Se înscrie în jurnalul de exploatare ora la care a pornit compresorul. DOMENIUL ELECTROMECANIC 11 . Nu se aud bătăi.Creşterea bruscă a curentului sau a presiunii de refularei impune oprirea imediată a compresorului şi revizuirea .Apariţia bătăilor se datoreşte pătrunderii în cilindrul compresorului a unor vapori prea umezi. • Se deschide uşor robinetul de reglare manual şi se reglează instalaţia în funcţie de sarcina vaporizatorului.racorduri.urmărind indicaţiile ampermetrului şi manometrului de pe conducta de refulare.după indicaţiile manometrului (presiunea uleiului trebuie să fie mai mare cu 0.se deschide complet robinetul de pe conducta de refulare şi se închide simultan robinetul de ocolire (by-pass). • SIMULTAN se verifică: funcţionarea pompei de ungere.

Reglare defetuoasă. Dacă greşelile apar după un timp de funcţionare cauzele pot fi datorită: greşelilor sau neglijenţei în întreţinerea şi exploatarea instalaţiei.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Încălzirea normală a conductei de refulare şi a părţilor în frecare ale compresorului.5 grade peste temperatura de ieşire a aerului sau a apei răcite. • Temperatura de condensare este cu 3... OBSERVAŢIE: Apariţia acestor abateri chiar la punerea în funcţiune a instalaţiilor se datorează: • • Umplere incorectă cu agent frigorific.. • Temperatura de vaporizare a agentului este cu 8. DOMENIUL ELECTROMECANIC 12 .12 grade sub cea din spaţiul răcit.

• Se închide robinetul de pe conducta de aspiraţie şi se aspiră vaporii de agent frigorific până se ajunge la pressiunea de aspiraţie. • • Se deconectează motorul electric de la reţea. Se continuă aspiraţia din vaporizatoare timp de 10-20 minute pentru coborârea presiunii sub cea atmosferică. Încălzire excesivă în locurile unde sunt suprafeţe în mişcare de rotaţie. DOMENIUL ELECTROMECANIC 13 . Zgomot puternic în timpul funcţionării. IN FUNCŢIONAREA UNUI AGREGAT PENTRU VITRINE FRIGORIFICE CU COMPRESOR SCROLL MANEVRE DE OPRIRE: • • Se închide robinetul de reglare manual. Se închide robinetul de pe conducta de refulare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE LUCRAREA 2 OPRIRE CAUZE: • • • vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă.

tot agentul frigorific în colectorul de agent. Recuperarea agentului frigorific din colector Uleiul se va depozita în recipienţi metalici. Se demontează asamblarea filetată. Nr.ventile de reglaj termostatic.automatul de protecţie.crt Operaţii de oprire şi golirea instalaţiei 1 Inchiderea ventilului de alimentare. 5 Se desfac legăturile între electromotor şi bandă izolatoare Se vor deşuruba tabloul de comandă. 7 8 9 10 11 Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apă puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului prin deşurubarea buşonului de ulei. Incetarea zgomotului la supape.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se închide alimentarea cu apă a compresorului (în condiţiile în care răcirea se face cu apă).termostatul. Instalaţie specială DOMENIUL ELECTROMECANIC 14 . automatul de protecţie izolându-se capetele cu siguranţele fuzibile de la 6 Dacă se repară întreaga instalaţie se demontează : vaporizatorul. Observaţii Eliminarea totală se de refulare. Indicaţiile manometrului menţinerea agregatului în funcţiune până trece observă la răcirea ţevii 2 3 4 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate. Se demontează cuplajul cu flanşe.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE prevăzută cu filtre şi deshidratoare. LUCRAREA 3 : DOMENIUL ELECTROMECANIC 15 . OBSERVAŢIE Pentru realizarea operaţiilor de oprire şi golire a instalaţiei frigorifice se recurge la operaţii de demontare a aparatelor componente din asamblările filetate.

probă de etanşeitate faţă de exterior( după montaj în . respectând regulile normale de remontare în special asupra jocurilor. cu următoarele recomandări : la compresoarele din echipamentul instalaţiei se va executa în primul rând : demontarea. avându-se în vedere ca să se asigure o ungere bună a tuturor părţilor în mişcare. care vor funcţiona în gol cu supapele de refulare şi capacele cilindrilor scoase timp de 200 ore.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE VERIFICAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE DUPĂ MONTAJ ŞI REPARAŢII TEHNOLOGICE 1. funcţie de proprietăţile termodinamice ale agentului frigorific). spălarea. presiunea în instalaţie se obţine chiar cu compresorul frigorific. însă inainte de a fi utilizat la probele de etanşare este necesar să-l verificăm în prealabil. inclusiv a lagărelor exterioare. Instalaţia aferentă fluidului frigorifer se va verifica la: • • • rezistenţă . La instalaţiile cu compresoare. Pentru aceasta se folosesc instrucţiunile de montaj emise de constructor. să nu se încălzească excesiv şi să nu apară zgomote suspecte în funcţionare. presiune (se face hidraulic) .Verificarea compresorului Se demontează compresorul. 2. Presiunea de probă cu aer va fi cu 10 % mai mare decât presiunea maximă de condensare. reasamblarea şi  încărcarea cu ulei. este necesar să se facă verificarea tehnică.Probe de presiune şi de etanşeitate Inainte de punerea în funcţiune a instalaţiei cât şi după fazele de reparaţii. DOMENIUL ELECTROMECANIC 16 . In general instalaţiile frigorifice se compun din mai multe subansambluri legate prin conducte formând circuite închise.

însă cu supapele în funcţionare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Dacă nu se vor respecta aceste recomandări. după o funcţionare mai îndelungată 1-2 ore.  Dacă toate lagărele sunt normale. La sfârşitul rodajului : se schimbă din nou uleiul. peste cea din carter.între 0. se desfac capacele carterului pentru a verifica încălzirea lagărelor palire şi lagărele bielelor (se verifică cu mâna).Rodajul În timpul rodajului se verifică funcţionarea compresorului din punct de vedere mecanic.5. se montează capacele cilindrului şi se începe funcţionarea cu aer în circuit deschis. se opreşte. După terminarea curăţării compresoarelor şi a aparatelor aferente instalaţiei ca : butelii intermediare. stabilind provenienţa şi trecând imediat la remediere. 3.Punerea în funcţiune pentru rodaj Se alimentează compresorul cu ulei.1 at. Cu capacele cilindrului scoase se verifică:  Presiune normală de ungere . se vor produce gripări la pornire. separatoare de ulei. se verifică lagărele şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 17 .cu toate robinetele de comunicaţie cu exteriorul deschise. separatoare de lichid. robinete-ventile de reglaj. 4. prin ascultarea directă a unor eventuale bătăi. se face pregătirea rodajului. se controlează aspectul cilindrilor prin desfacerea capacelor. vasele de ulei ale ungătoarelor şi palierelor. utilizând un manometru ( dacă presiune nu este realizată se verifică pompa de ungere).  După o funcţionare în gol de 15 minute.

Constatarea se face prin citirea scăderilor manometrului după ce în prealabil s-a făcut presiune cu aer în instalaţie şi s-a făcut răcirea la temperatura ambiantă. etc).  se închide legătura colectorului de aspiraţie cu exteriorul prin închiderea sau prin strângereqa flanşei de aerisire. Se face o deschidere a robinetului de aerisire a colectorului de refulare al compresorului închizându-se ventilul refulării.Probe de verificare a etanşeităţii circuitului agentului frigorific Depistarea neetanşeităţilor se face cu apă săpunită. După remedierea generală se face o nouă probă de presiune. pensulând locurile de îmbinare şi sudurile. se remediază ( înlocuirea garniturilor. Verificarea atentă se face prin:  frigorific  aspiraţie a compresorului. după care se pune din nou în se deschide şi ventilul de pe conducta de deschiderea ventilelor şi robineţilor din circuitul DOMENIUL ELECTROMECANIC 18 . reâncărcare cu sudură. ştemuirea porilor mici. Dacă au fost constatate scăpări.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE se trece imediat la remontare. 5.

6.  apei. Pentru a se reduce presiunea din colectorul de refulare se va ştrangula aspiraţia cu ajutorul ventilului de aspiraţie de la compresor. zgomotul clapeţilor. cu un robinet de golire. pentru a evita un amestec nedorit de soluţii saline din circuite diferite cu temperaturi diferite. bătăile bolţurilor şi a lagărelor de bielă.Verificarea vanelor Se realizează inainte de montaj. scăzând debitul de aer. Colectorul va fi legat cu o ţeavă de legătură direct de pompa de presiune şi cu o altă ţeavă printr-un robinet la conducta de alimentare cu apă.  Se ascultă cu atenţie funcţionarea. apoi se va deschide din nou ventilul de aspiraţie. Se realizează printr-o probă hidraulică cu dispozitive colectoare. până când cel de golire pentru evacuarea aerului. prevăzute cu ştuţuri şi flanşe. În acest caz presiunea din colectorul de refulare creşte foarte mult.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE funcţiune compresorul. evacuându-se aerul complet ( la manometru scade presiunea de aspiraţie la zero atmosfere absolute În timp ce se lucrează cu compresorul in vacuum se va avea în vedere ca :  presiunea normală de ungere. Se verifică astfel creşterea sau scăderea presiunii interioare.   Manometrul de ungere să indice 1/ 4 din manometru va indica presiunea de probă ( se identifică vanele defecte ) DOMENIUL ELECTROMECANIC 19 . Etape :  se deschide robinetul de umplere cu apă cât şi se inchide cel de golire când incepe curgerea se inchide şi robinetul de umplere se face presiune in instalaţie. Când golirea este terminată se închide ventilul de aspiraţie şi se ţine sub presiune 24 de ore.

In interiorul acestei zone vor pătrunde doar muncitorii special instruiţi şi va fi interzis : accesul persoanelor străine. 2. personalul de deservire a instalaţiilor frigorifice. controlul periodic al instalaţiilor. mai cu seamă vara. zonele de lucru vor fi marcate cu indicatoare de securitate pe o rază de minim 100 metri. orice flacără deschisă şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 20 . Echipamentul de protecţie Datorită condiţiilor de lucru. se deschide robinetul de golire se evacuează apa se demontează vanele defecte. se inlocuiesc 7. de aceea îmbrăcămintea şi încălţămintea de protecţie trebuie să fie comodă. gazele combustibile şi cele toxice sau lichefiate. pentru a impiedica inhalarea de gaze toxice ( utilizarea mănuşelor şi a ochelarilor de protecţie). intreruptoare cu strat izolator. verificarea înainte de fiecare funcţionare. 3. Manipularea materialelor toxice Se au în vedere materialele uşor inflamabile.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE    şi se reia proba de presiune. este obligat să suporte în mod repetat diferenţe mari de temperatură.Securitatea muncii 1. fumatul . legarea la pământ a maşinilor electrice. Unii agenţi frigorifici au grad de toxicitate ridicat ( amoniac. bioxid de sulf ) şi de aceea se are în vedere protejarea căilor respiratorii. uşoară şi trainică. Măsuri speciale de protecţie Constă în izolarea faţă de instalaţie prin mânere izolante. Trebuie manipulate in locuri special amenajate.

Identifică DOMENIUL ELECTROMECANIC 21 . COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ:INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ: PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ:  aparate componente. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINEREA REGIMULUI DE FUNCŢIONARE ÎN INSTALAŢIE:  Măsurarea parametrilor de stare. ordinea operatiilor la Tipuri de instalaţii frigorofice.  manevre. elemente auxiliare). Se recomandă folosirea ventilatoarelor în încăperile unde se execută încărcare-descărcare cu agent frigorific.  Depistarea defecte. NSSM. 2. jurnalul de exploatare. cauze şi posibilităţi de remediere atât la compresor cât şi la întreaga instalaţie.Completarea pierderilor de agent din instalaţie Manevre de pornire/ oprire a unei instalaţii friogorifice: pregătirea pornirii/ opririi .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE consumarea de alimente. schimbătoare de căldură. tipuri de compresoare.  Observarea sistematică a bunei funcţionări a instalaţiei frigorifice. Descărcarea agentului frigorific nu se face direct în atmosferă ci se vor folosi vase de neutralizare LUCRĂRI PRACTICE PROPUSE PENTRU PARCURGEREA MODULULUI EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE 1. (compresorul.  Reglarea nivelului de agent frigorific din vaporizator. Materialele toxice vor avea ambalajul şi etichete caracteristice ( inscripţie „ Otravă sau Toxic” ).

fişe de lucru. fişe de observaţie. Înlocuirea uleiului şi a filtrelor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE   Reglarea termostatului ( reglarea temperaturilor de lucru). frigorifice  3. JURNAL DE PRACTICĂ Acest jurnal se va completa de către elev. la executarea fiecărei lucrări.  Probe şi încercări la schimbătoarele de Întreţinerea suprafeţei de schimb de Verificarea ungerii şi a răcirii. Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei inslaţii Verificarea etanşeităţii( dezaerarea instalaţiei). ELEV____________________________________________________________ PERIOADA_______________________________________________________ LOCAŢIA________________________________________________________ MODULUL DE PRACTICĂ__________________________________________ TEMA___________________________________________________________ 1. În funcţie de lucrarea practică locul de desfăşurare va fi stabilit de tutorele de practică în colaborare cu agentul economic. CARE SUNT PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI RELEVANTE PENTRU MODULUL DE PRACTICĂ PE CARE LE-AŢI OBSERVAT ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ căldură ( vaporizator/ condensator). studiu de caz. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ :ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE: Încercarea şi exploatarea compresorului.   DOMENIUL ELECTROMECANIC 22 .  căldură.

MOTIVAŢI_______________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________ 4. CE LUCRURI NOI AŢI îNVĂŢAT___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ____________________ 3. MOTIVAŢI_____________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ DOMENIUL ELECTROMECANIC 23 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. CARE AU FOST EVENIMENTELE SAU LUCRURILE CARE V-AU PLĂCUT. CE LUCRURI/EVENIMENTE NU V-AU PLACUT.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 24 .se va întrerupe curentul de la reţeaua electrică.depozitate şi protejate în mod adecvat. protecţie automată trebuie marcată corespunzător pentru a nu da naştere la accidente. Evacuarea gazelor din atelier se va face printr-un sistem de ventilaţie. Se va evita răspândirea lubrifianţilor pe utilaje sau pardoseli. Să se cunoască normele de prim ajutor în caz de electrocutare.   Obligativitatea dotarii cu materiale şi echipante PSI. semnalizare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 4. Este necesară protecţie prin punere la pământ a aparatelor electrice.  Izolarea faţă de instalaţie să se facă prin întrerupătoare cu strat durabil izolator. ochelari ) adecvat.  Pentru bunul mers al instalaţiei personalul urmăreşte aparatele de măsură şi control.      Existenţa echipamentului de protecţie (mănuşi.  Materialele toxice să fie etichetare . control. La executarea operaţiilor de curăţare cu benzină.  Starea aparatelor defecte de măsură.RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII  Se prevede ca după ce s-a executat o reparaţie să se monteze toate dispozitivele de protecţie corespunzătoare.

pentru congelarea solului. în condiţionarea aerului. după modul în care realizează scăderea temperaturii poate fi cu :    comprimare mecanică de vapori( figura 1) . Instalaţia frigorifică cu comprimare mecanică de vapori realizează ciclul frigorofic cu ajutorul unui agent de lucru numit agent frigorific şi cu aparatele : Fig. la fabricarea gheţii artificiale.INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD1 INSTALAŢII FRIGORIFICE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Instalaţiile frigorifice au ca scop crearea şi menţinerea.1 Instalaţie frigorifică cu comprimare mecanică de vapori DOMENIUL ELECTROMECANIC 25 . într-un spaţiu închis. la răcirea componentelor betonului. ejector. o unei temperaturi inferioară mediului ambiant. în construcţii . în medicină. la conservarea organelor . absorbţie. O instalaţie frigorifică. a lichidelor biologice. Instalaţia frigorifică are multiple utilizări : industria alimentară pentru conservarea produselor alimentare.etc. în industria chimică la lichefierea gazelor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5.

unde datorită micşorării secţiunii de curgere. COMPRESORUL ( anexa 1 ) este acţionat de un motor electric asincron şi ca urmare este un aparat ce consumă energie electrică. De aceea ele se pot realiza în mai multe variante. poatet fi :  prin curele.VAPORIZATORUL agentul frigorific schimbă căldură cu mediul pe care trebuie să-l răcim. ( anexa 6) este un schimbător de căldură în care deschis.( anexa1).(C) unde se realizează creşterea presiunii agentului frigorific. DOMENIUL ELECTROMECANIC 26 . agentul frigorific îşi micşorează presiunea. în funcţie de domeniul de utilizare: pentru răcit aer. d) Ventil de laminare (Ex). c) Vaporizator (E). când motorul este în exteriorul compresorului. antrenarea axului compresorului făcându-se prin transmisii 2. 1.  semicapsulat şi capsulat. Piesele componente (anexa5) ale compresorului sunt:        carcasă arbore biele pistoane blocul supapelor cilindri semicuzineţi. prin preluarea căldurii din mediul care urmează a fi răcit. cand motorul şi compresorul sunt montate pe acelaşi arbore (anexa1). În funcţie de modul în care compresorul este cuplat la motorul electric . aparat în care agentul frigorific fierbe.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE a) Compresor. b) Condensator (K). unde are loc răcirea (condensarea) agentului frigorific.

deoarece funcţionează la presiune constantă . deoarece funcţionează la presiune constantă . El se montează pe ramura de presiune şi temperatură ridicată. 3. po. la valoarea de vaporizare po. 4. pk. condensatoarele pot fi realizate în variantele:    răcite cu lichid răcite cu aer răcite mixt.  pentru răcit produse. Din acest punct de vedere . cedând căldură unui mediu de răcire. El se montează pe ramura de presiune şi temperatură scăzută. VENTILUL DE LAMINARE este un robinet care micşorează secţiunea de curgere a agentului frigorific lichid de la condensator la vaporizator. DOMENIUL ELECTROMECANIC 27 .CONDENSATORUL( anexa 7) este tot un schimbător de căldură in care agentul frigorific se răceşte. Rolul lui este de a micşora presiunea agentului frigorific de la valoarea de condensare pk.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE pentru răcit lichide.

420C .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD2 AGENŢI FRIGORIFICI COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Agentul frigorific. Cerinţe impuse agenţilor frigorifici : temperatura de vaporizare cât mai scăzută. De exemplu. să aibă o vâscozitate redusă. Este foarte greu ca o substanţă să satisfacă toate cerinţele impuse. DOMENIUL ELECTROMECANIC 28 . bioxidul de carbon ( CO2). să funcţioneze la o presiune cât mai apropiată de cea atmosferică. să fie economic şi uşor de procurat. presiunea de condensare să fie în domeniul tehnic uzual. să nu spumeze cu uleiul. este o substanţă care are proprietatea de a fierbe la temperaturi negative. să nu intre în reacţie chimică cu substanţele cu care vin în contact. să nu fie toxic. fierbe la -78. iar R134a la . de domeniul de utilizare sunt verificate anumite cerinţe. să aibă proprietăţi termodinamice bune. volumul specific al vaporilor aspiraţi de compresor să fie cât mai mic. să aibă temperatura de solidificare foarte coborâtă pentru a nu îngheţa în ţevi.26. Marea problemă pe care o ridică agenţii frigorifici este că pot influienţa stratul de ozon şi pot contribui la crearea efectului de seră. dar în funcţie de tipul instalaţiei. să nu producă efecte negative asupra mediului.52oC . să nu fie exploziv şi inflamabil.

clor. OBESRVAŢIE: datorită influenţei negative asupra stratului de ozon sunt interzişi agenţii frigorifici ce conţin CLOR! DOMENIUL ELECTROMECANIC 29 . clor HFC .agenţi frigorifici care au în componenţa lor: hidrogen. carbon. fluor.2 Tipuri de agenţi frigorifici HCFC – agenţi frigorifici ce conţin : hidrogen.fluor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE AGENŢI FRIGORIFICI ALTERNATIVI Agenţi frigorifici de tranziţie Agenţi frigorifici pe termen mediu şi lung HCFC/ HFC Parţial cloruraţi HFC fără clor NEHALOGENAŢI Substanţe pure R22 R123 R124 142b Amestecuri bazate pe R22 Substanţe pure R134a R125 R32 R143a 152a Amestecuri R404A R507A Seria R407 R410A Amestecuri NH3 R290 R1270 R600a R170 Amestecuri R600a R290 R170 R723 Fig.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 30 . în acest sens veţi consulta anexele1.7. FIŞA DE LUCRU :FL1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Studiaţi frigiderul casnic.6. în timp. durata de funcţionare a compresorului. Observaţiile le veţi trece în tabelul de mai jos: Aparat frigider aparate instalaţie frigorifică ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Vitrină frigorifică Aparat de climatizare b) Explicaţi necesitatea fiecărui aparat din instalaţie. a) Identificaţi aparatele specifice unei instalaţii frigorifice. o vitrină frigorifică şi o instalaţie de condiţionare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Instalaţiile frigorifice moderne utilizează cu preponderenţă HCFC şi CFC fără clor sau nehalogenaţi pentru protecţia mediului. c)Verificaţi etanşeitatea spaţiului răcit şi urmăriţi .

condensatoare răcite cu aer 3.se înlocuieşte motorul e. se înlocuieşte condensatorul c.se reglează corect presiunea d. presiunea de condensare a agentului frigorific:pk presiunea de refulare a agentului frigorific din compresor:pr > pk  temperatura de vaporizare. Aceşti parametrii sunt în funcţie de : agentul frigorific folosit tipul instalaţiei frigorifice.condensatoare răcite cu aer şi apă 2. se purjează condensatorul prin folosirea instalaţiei de recuperare b. aer sau gaze necondensabile în instalaţie se purjează condensatorul b. condensatoare răcite cu apă cauza posibilă a. numită presiune de vaporizare: p0. reglarea presiunii de condensare prea mare d. temperatura la care fierbe agentul frigorific în vaporizator: to. INFLUENŢA MODIFICĂRII PARAMETRILOR INDICAŢI ASUPRA FUNCŢIONĂRII INSTALAŢIEI defect PRESIUNE DE CONDENSARE PREA MARE 1. domeniul de itilizarea instalaţiei.   temperatura din spaţiul răcit : tr care este mai mică cu 3-40C decât to temperatura de condensare. suprafaţa condensatorului prea mică c. temperatura la care agentul frigorific trece din stare de vapori în stare luchidă : tk.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR Aveţi informaţii despre: presiunea din vaporizator. se curăţă conductele prin 31 dezacidulare la schimbarea uleiului sau a DOMENIUL ELECTROMECANIC . depuneri de piatră pe partea interioară a conductelor remediere a. presiunea de aspiraţie a agentului frigorific în compresor: pa < p0. motorul ventilatorului defect e.

supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări a. DOMENIUL ELECTROMECANIC 32 .TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a. agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) În vederea rezolvării consultaţi anexele 2 şi 4.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Urmărind în timp comportarea parametrilor unei instalaţii frigorifice de la o vitrină frigorifică completează în următorul tabel modalităţile de remediere la defectele semnalate : DEFECT 1. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE 2.PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a.presiunea de aspiraţie scăzută c.suprafaţa condensatorului prea scăzută b.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR La service-ul unde lucrezi trebuie să analizezi următorul caz: un client vine cu un frigider casnic „Arctic” . dacă una din cauzele nefuncţionării frigiderului ar fi „fisurarea vaporizatorului” ? ( vezi informaţiile din anexa 3) Cerinţă: Fig. în interior ( în congelator!) Ce manevre va trebui să faci. iar temperatura în spaţiul răcit nu se realizează. La o analiză atentă a frigiderului se constată următoarele aspecte:  compresorul funcţionează fară oprire.3 Instalaţia frigorifică a unui frigider casnic DOMENIUL ELECTROMECANIC 33 .  vaporizatorul are pete de grăsime .

Prin evacuarea periodică din partea superioară a condensatorului ( metodă neeconomică deoarece conduce la pierderi de DOMENIUL ELECTROMECANIC 34 .  Prin introducerea unui aparat de dezaerare . Reţinerea impurităţilor se realizează pe de o parte.cât şi pe traseul de agent lichid (condensator-ventil de laminare-vaporizator).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD 4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA FILTRE Filtrele au rolul să oprească circulaţia în instalaţie a impurităţilor ( nisip. când instalaţia lucrează la presiuni mai mici decât presiunea atmosferică. Aerul se poate elimina :  agent frigorific). prin trecerea impurităţilor prin sită cu ochiuri fine. Pentru a fi uşor de demontat şi înlocuit .condensator) .compresor. filtrele se montează între două robinete de închidere ( anexa 8). care funcţionează pe principiul condensării vaporilor de agent frigorific din amestecul de aer şi agent frigorific. pentru protecţia compresoarelor şi a unor piese de automatizare sensibile. la cele de lichid şi prin micşorarea vitezei. iar pe de altă parte. material scurs de la suduri) desprinse de către agentul frigorific de pe suprafaţa interioară a conductelor. dezaerator. care prin înfundare dereglează funcţionarea instalaţiei. Acest aparat trebuie permanent supravegheat deoarece poate conduce la înecarea conductei de aspiraţie (anexa 8). zgură. Se montează atât pe conductele de agent frigorific vapori ( vaporizator. Acest aparat este construit din 4 ţevi concentrice prevăzute cu robineţi. DEZAERATOARE Au rolul de a scoate aerul din instalaţie care poate pătrunde în instalaţie pe la presgarniturile compresorului ( la compresoare deschise) şi prin neetanşeităţile îmbinărilor.

atunci când absorbantul se saturează cu apă ( anexa 8).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DESHIDRATOARE Sunt organe ce servesc la reţinerea apei din agenţii frigorofici cu solubilitate redusă în apă ( freonii) . Deshidratoarele se montează numai pe conductele de lichid. între două robinete. pentru a putea fi demontate uşor şi înlocuite. sau formează substanţe agresive faţă de materialele cu care vin în contact. Reţinerea apei se face cu ajutorul unor substanţe absorbante cu care este umplut deshidratorul. DOMENIUL ELECTROMECANIC 35 . şi care formează hidraţi solizi în prezenţa apei înfundând organele de reglaj.

de natură mecanică. Funcţionarea incorectă poate apărea datorită defectelor:    defecte. prin miros) sau cu ajutorul instrumentelor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE LUCRU : FL4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În instalaţia frigorifică defectele pot fi localizate senzorial ( vizual. Având în vedere informaţiile din anexele 2 şi 4 aranjaţi pe categorii. de natură frigorifică. tipurile de De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire DOMENIUL ELECTROMECANIC 36 . prin pipăit. după modelul de mai jos. Simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică de natură electrică.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞE DE OBSERVAŢIE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În funcţionarea compresorului pot apare diverse defecţiuni care pot fi detectate senzorial( zgomote şi pipăit).Zgomot puternic în timpul funcţionării compresorului 2. DEFECŢIUNE 1. Urmăreşte tabelul de mai jos şi observaţi funcţionarea în timp de 6 ore a unui compresor . iar apoi explicaţi cum poate fi remediat defectul ( anexele 2 şi 4).Încălzire excesivă a suprafeţelor supuse frecării REMEDIERE DOMENIUL ELECTROMECANIC 37 .

Există mai multe metode de curăţare a suprafeţei vaporizatorului. alege una din metodele indicate în tabel şi completează tabelul de mai jos. internă -introducerea gazelor calde de la refularea compresorului.vaporizatorul instalaţiei este acoperit cu un strat gros de gheaţă. Ca urmare se impune curăţarea suprefeţei de schimb de căldură a vaporizatorului. -prin ăncălzirea electrică a aerului care circulă peste vaporizator. -prin inversarea cicluilui DOMENIUL ELECTROMECANIC 38 . ceea ce contribuie la înrăutăţirea schimbului de căldură dintre agentul frigorific şi mediul de răcire. Decongelarea -stropirea sau pulverizarea cu externă apă. -cu ajutorul aerului cald exterior. -încălzirea vaporizatorului cu 2. 1.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE:FO2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA După un număr mare de ore de funcţionare. Metodă decongelare Posibilităţi de realizare Care variantă a fost folosită? Ce aţi remarcat? -oprirea instalaţiei şi încălzirea naturală a vaporiatoarelor. Acest lucru conduce la creşterea numărului de ore de funcţionarea compresorului. În funcţie de situaţie. deci a consumului de energie electrică. Decongelarea rezistenţe electrice.

în cadrul verificării tehnice. echipa de intervenţie constată griparea compresorului . apoi completaţi tabelul de mai jos pe baza observaţiilor de la locul de muncă: Presiune ( bar) Agent frigorific Tipul Tipul instalaţiei Instalaţie de ventilare compresorului Vitrină frig. Cele mai multe defectiuni. cu excepţia celor datorate viciilor ascunse de material. se pot incadra in una din urmatoarele categorii: DOMENIUL ELECTROMECANIC 39 . De aspiraţie pas De refulare pr STUDII CE CAZ STUDIU DE CAZ :SC1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Defecte în exploatarea instalaţiilor frigorifice La un centru comercial .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Observaţi cu atenţie indicaţiile manometrelor de pe conductele de aspiraţie şi refulare ale unui compresor.

Contaminarea circuitului frigorific – prin prezenta unor corpuri straine in circuit. norme care au carater de lege.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • Lovituri hidraulice . administrativă. Nerespectarealor atrage după sine sancţionarea disciplinară. Analazaţi fotografia de mai jos şi indicaţi următoare: • • • elementele mecanismului. încadrându-l în una din categoriile de mai sus. atelier trebuiesc respectate norme de protecţia muncii. secţie. DOMENIUL ELECTROMECANIC 40 . De aceea compartimentul responsabil cu respectarea normelor de protecţia muncii are datoria de a monta panouri de avertizare / semnalizare privind posibilele pericole la care se expun lucrătorii. în sine. STUDIU DE CAZ :SC2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Respectarea normelor de securitatea şi sănătate a muncii În orice întreprindere. Probleme de ungere – datorate lubrifierii defectuoase. financiară sau chiar penală. cauzele care au condus la apariţia lui. defectul .datorate patrunderii in cilindru a agentului frigorific lichid sau a uleiului.

un agent frigorific deosebit de toxic. În sala maşinilor este amplasat un panou de avertizare precum cel din imagine. solicitată să remedieze defecţiunile care au apărut la o intalaţie frigorifică de la un antrepozit frigorific. Cunoşti semnificaţia lor? TEMA : MONTARE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP “ SPLIT” DOMENIUL ELECTROMECANIC 41 . Identificănd instalaţia se constată că funcţionează cu amoniac.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Însoţiţi echipa de intervenţie a agentului economic la care desfăşuraţi practica. Analizaţi semnificaţia fiecărui panou şi identificaţi regulile care trebuie respectate în conformitate cu avertizările panourilor! Reamintiţi-vă de normele parcurse la instructajul periodic de securitatea muncii! În anexa 9 sunt câteva semne de avertizare specifice atelierelor din domeniul electromecanic.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE MOD DE LUCRU INDIVIDUAL SURSE DE INFORMARE ÎN ECHIPĂ surse reale: o instalaţie de climatizare tip “ SPLIT” surse virtuale: soft educaţional. internet surse: mass-media literatura tehnică de specialitate LA CE VĂ AJUTĂ RELIZAREA UNUI PROIECT? Să rezolvaţi diferite probleme Să comunicaţi cu cei din jur Să negociaţi şi să să planificaţi Să lucraţi mai bine în echipă Sa fiţi creativi şi reponsabili Să accesaţi adrese web pentru informare SA FIŢI MAI BUNI! DOMENIUL ELECTROMECANIC 42 .

coordonator) Cuprins : o Argument ( sintetizează aspectele teoretice şi practice în relaţiile directe cu calificarea) o Conţinutul propriu-zis : ⇒ Scop ⇒ Obiective ⇒ Descriere . instalaţie) ⇒ Semnale de defect şi cauze probabile ⇒ Probleme practice soluţionate ⇒ Perspectiva personală în abordarea temei DOMENIUL ELECTROMECANIC 43 . candidat. funcţionare. montare (aparat. temă.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INFORMAŢII TEORETICE O INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP „SPLIT” Pentru realizarea acestui proiect aveţi nevoie de cunoştinţe teoretice privind: • INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ • ALEGEREA TIPULUI DE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE • ALEGEREA LOCULUI DE MONTARE • PARAMETRII DE FUNCŢIONARE • REGULI DE MONTARE PLANUL DE LUCRU • • • Redactarea ( număr de pagini şi anexe) Structura : pagina de titlu (antet. calificare.

2. 4. deprinderi rezultate din invaţare. judecata . PSI şi protecţia mediului Bibliografie Anexe ( desene. fotografii ) Observarea = metoda nemijlocită de explorare a realitatii PLANIFICĂ → ANALIZEAZĂ → ACŢIONEAZĂ Care este sarcina grupului? (ex. echipamentelor. instrumentelor Ce trebuie făcut? Ce vei face tu? SUNT ÎNTREBĂRI LA CARE TREBUIE SĂ RĂSPUNZI ! EVALUAREA PRIN PROIECTE SAU MINIPROIECTE Elevii sunt notaţi pentru modul de lucru. schiţe. pentru modul de prezentare şi pentru produsul realizat. obiectivele pe care vi s-au spus că trebuie să le îndepliniţi) Alegerea materialelor. competenţele tehnice 3. evaluarea progresului făcut. reflecţia ( atingerea obiectivelor propuse. DOMENIUL ELECTROMECANIC 44 . operarea cu fapte.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • ⇒ Utilitatea practică aplicativă a soluţiilor găsite Măsuri de sănătatea şi securitate a muncii . imaginaţia. Activitatea elevilor este evaluată pe cinci dimensiuni : 1. utilizarea bibliografiei). efectuarea rectificărilor necesare. calitatea muncii ( inovaţia. concepte. tehnica si execuţia).

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA COMPRESORUL FRIGIDERULUI CASNIC ETAPE DE LUCRU: 1.elevii sunt capabili să utilizeze informaţiile primite.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5. să respecte cerinţele impuse. să înveţe de la colegi • • Deprinderi tehnice – elevii sunt capabili să opereze pe calculator pentru vizualizarea materialelor video prezentate . se bazează pe : • Abilităţi şi cunoştinţe . să investigheze. SUCCES! TEME PROPUE PENRU MINIPROIECT 1. Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică. să reflecteze asupra modului in care invaţă. Evaluarea activităţii elevului. Feedback-ul realizat de la elevi şi maistru ( tutore de practică).funcţionarea fiecărui aparat 2. Compresorul frigorific utilizat• • • • rolul în instalaţie părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere 45 DOMENIUL ELECTROMECANIC . produsul proiectului ( punerea in evidenţa a achiziţiilor in domeniul pregatirii). să realizeze sarcinile de lucru .

2.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • OBSERVAŢIE agent frigorific 3. Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică. ORGANIZAREA EVALUĂRII Evaluarea finală va consta din : 1. • DOMENIUL ELECTROMECANIC 46 .SE RECOMANDĂ ca elevii să găsească soluţii pentru achiziţionarea pieselor defecte.părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere rolul în instalaţie curăţarea suprafeţei de schimb de căldură încercarea etanşeităţii echipamentelor 4. fişe de observaţie. studii de caz jurnal de practică ). Portofoliul de practică ( caiet de practică.Norme de sănătatea şi securitatea muncii 6. fişe se lucru.funcţionare 2.Vaporizator  rolul în instalaţie. 2. conform documentelor tehnice. Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA APARATELE INSTALAŢIEI FRIGOTIFICE INDUSTRIALE ETAPE DE LUCRU: 1. Grupul Compresor-condensator    3. Norme de sănătatea şi securitatea muncii În cazul în care sunt necesare piese pentru remedierea defectelor.utilizând adrese de pe internet. Lucrări practice: • • Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia Executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. 7. 3. • Evaluarea acestor lucrări se va face : a) prin autoevaluare cu ajutorul unui barem pus la dispoziţia elevului. timpul de realizare a lucrării. ANEXE ANEXA 1 TIPURI DE COMPRESOARE DOMENIUL ELECTROMECANIC 47 . b) de către tutorele de practică ce va ţine cont de: • • • calitatea lucrării realizate. progresul înregistrat de elev. Realizarea şi susţinerea miniproiectului.

6 – supapă de refulare COMPRESOR ELICOIDAL. 3 – bielă. Compresorul birotor (dublu şurub) Rotor tată cu 5 lobi şi rotor mamă cu 7 canale Compresoe volumic rotativ DOMENIUL ELECTROMECANIC 48 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Compresor deschis compresor ermetic Compresor semiermetic 1 – bobinajul statorului. 4 – piston. 5 – supapă de aspiraţie. 2 – rotor arbore cotit.

4 – spaţiu de refulare. Compresorul nu funcţionează DOMENIUL ELECTROMECANIC 49 . 3 – lamele culisante. Intrerupătorul electric este în poziţie deschis b.se reanclanşeă releul termic şi se controlează cu ampermetrul intensitatea curentului pe fiecare fază c. se reconectează întrerupătorul b. 2 – piston rotativ.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Schema compresorului cu palete în rotor 1 – cilindru. Termostatul defect d.se înlocuieşte aparatul defect 1. 7 – inele pentru limitarea cursei Compresorul cu spirale (Scroll) Spirală fixă (stator) Spirală mobilă (rotor ) Compresor centrifug ( Turbocompresor) ANEXA 2 : DEFECTE-CAUZE ŞI POSIBILITĂŢI DE REMEDIERE LA UN COMPRESOR CAPSULAT DEFECŢIUNI CAUZE a.Presiunea de refulare prea mare(instalaţia are în componenţă un presostat de înaltă presiune)  Condensator murdar METODE DE REMEDIERE a. 5 – spaţiu de aspiraţie. Releu termic declanşat c. 6 – arbore.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

 

Aer în instalaţie Temperatura aerului prea mare

d. se înlătură cauza defectului a. se restabileşte circuitul b. se înlocuieşte bobina a.se reglează releul termic b.se înlocuieşte termostatul c.se aeriseşte instalaţia frigorifică şi se curăţă condensatorul 4.1 se realizează uscarea instalaţiei prin introducerea filtrelor deshidratoare în circuitul frigorific 4.2 se detectează şi se elimină locurile neetanşe.Se reîncarcă instalaţia cu freonul necesar funcţionării 4.3se deschide robinetul

2. Motoarele compresorului şi ventilatorului nu funcţionează 3. Grupul este scos din funcţiune la puţin timp de la pornire

4. Grupul funcţionează continuu vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă brumare parţială a vaporizatorului corpul robinetului de alimentare acoperit parţial cu gheaţă

a. Întrerupt circuitul între contactor şi placa de borne de la compresor b. Arderea bobinei contactorului cu relee a. Reglaj greşit al releului de protecţie b. Termostat defect Instalaţia are aer în circuitul frigorific c. Condensatorul este murdar 4.1-existenţa umidităţii în instalaţie 4.2 lipsa cantităţii de freon necesară funcţionării normale a instalaţiei 4.3 robinet de alimentare insuficient deschis

ANEXA 3 MANEVRE DE OPRIRE ŞI GOLIRE DE AGENT FRIGORIFIC Nr.crt 1 Operaţii de oprire , golire Inchiderea ventilului de alimentare, menţinerea agregatului în funcţiune până trece tot agentul frigorific în colectorul de agent Observaţii Eliminarea totală se observă la răcirea ţevii de refulare Incetarea zgomotului la supape Indicaţiile manometrului de joasă presiune 2 3 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele

DOMENIUL ELECTROMECANIC

50

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

4

Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare

Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate Se vor deşuruba siguranţele fuzibile de la tabloul de comandă Demontare asamblare filetată

5

Se desfac legăturile între electromotor şi automatul de protecţie izolându-se capetele cu bandă izolatoare Dacă se repară întreaga instalaţie: a. se demontează vaporizatorul,ventile de reglaj termostatic,termostatul,automatul de protecţie

6

7 8 9 10 11

Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apa puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului de la buşonul de ulei Recuperarea agentului frigorific din colector

Demontare cuplaj cu flanşe

Se va depozita în recipienţi metalici Instalaţie specială prevăzută cu filtre şi deshidratoare,

ANEXA 4 DEFECTE, CAUZE ŞI NATURA LOR ÎNTÂLNITE LA O INSTALAŢIE FRIGORIFICĂ

defect electric

defect frigorific

defect mecanic

DEFECT/ TIPUL DEFECTULUI Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării

CUM SE CONSTATĂ 1.se închide uşa frigiderului şi se verifică dacă lampa interioară funcţionează

CAUZE

CUM SE ÎNLĂTURĂ

1.Lipsa tensiunii la 1. se verifică priza cu priza de alimentare un creion de electrică tensiune-se înlocuieşte siguranţa 2.Butonul de arsă

DOMENIUL ELECTROMECANIC

51

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

releului de pornire)

În timpul funcţionării motocompresorului se aude un zgomot deosebit

2.se verifică poziţia reglare a termostatului aflat 3.se constată lipsa la poziţia STOP trnsiunii cănd se roteşte butonul de 3.Termostat defect reglare a termostatului 1.se verifică 1.motocompresoru temperatură la l funcţionează în locul unde este condiţii grele amplasat frigiderul datorită temperaturii 2.motocompresoru exterioare foarte l se încălzeşte mari(35 0 C) puternic.(se 2.motocompresoru opreşte automat l funcţionează cu prin acţionarea lipsă ulei releului termic) 3.vaporizatorul 3.filtrul parţial slab brumat.Se infundat constată o uşoara brumare a filtrului 4.se observă 4. vaporizatorul brumarea sau conductă de conductei de aspiraţie parţial aspiraţie înfundată 1. temperatura în interiorul frigiderului scade lent. Condens în interiorul frigiderului 2.vaporiztor slab brumat, pete de ulei 1. uşile frigiderului nu se închid etanş

2. se roteşte butonul 3. se înlocuieşte termostatul 1. se mută frigiderul

2. se completează uleiul. Se înlocuieşte motocompresorul daca se constată defecte 3.se înlocuieşte filtrul

4.se înlocuieşte vaporizatorul

Perioade lungi de funcţionare a motocompresorului cu pauze scurte sau mers continuu

2.cantitate insuficientă de agent frigorific(pierderi prin neetanşeităţi 3.motocompresor defect(pierdere de 3.încălzire mare a presiune la motocompresorului supape)

1.se reglează închiderea uşii(se înlocuiesc garniturile magnetice) 2. se refac brazările,sau se înlocuieşte vaporizatorul 3. se înlocuieşte motocompresorul

DOMENIUL ELECTROMECANIC

52

se înlocuiesc supapele ANEXA 5 PĂRŢI COMPONENTE ALE COMPRESOARELOR VOLUMICE CU PISTON Blocul supapelor – difuzor.supapele nu se inchid perfect 3. lipsa uleiului de ungere 2.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Încălzire excesivă a locurilor unde sunt suprafeţe în mişcare 1.Şuierat la închiderea supapelor datorită închiderii neetanşe 1. se completează uleiul indicat de constructor. 3 – amortizor. 2. nu se realizează temperatura în spaţiul răcit 3.supape sparte 1.Compresorul este cald 2. 4 – supapa. 2 – resort ondulat. se reface planitatea scaunului supapei defecte 3. 5 – scaun interior 1 DOMENIUL ELECTROMECANIC 53 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Părţi componene ale compresoarelor cu piston ANEXA 6 VAPORIZATOARE Vaporizatoare de perete 1-serpentină 2-suport 3-bridă DOMENIUL ELECTROMECANIC 54 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE vaporizator de la frigiderul casnic Vaporizatoare de la vitrine comerciale SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ MULTITUBULAR ANEXA7 DOMENIUL ELECTROMECANIC 55 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CONDENSATOARE Condensatoare cu aripiare Condensator in plăci DOMENIUL ELECTROMECANIC 56 .

P – pompă pentru recircularea apei.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Condensatoare cu evaporare forţată S – dispozitiv de stropire. Cd – condensatorul propriu-zis. SP – separator de picături. A – bazin de colectare a apei de stropire ANEXA 8 FILTRE DOMENIUL ELECTROMECANIC 57 . V – vaporizator. C – carcasă metalică.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DEZAERATOARE DESHIDRATOARE ROBINET DE REGLAJ DOMENIUL ELECTROMECANIC 58 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ANEXA 9 SEMNE DE AVERTIZARE DE PROTECŢIA MUNCII ANEXA 10 INSTALATII DE CLIMATIZARE ŞI SISTEMUL DE CIRCULAŢIE AL AERULUI DOMENIUL ELECTROMECANIC 59 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 60 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE REZOLVAREA FIŞELOR DE LUCRU DOMENIUL ELECTROMECANIC 61 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Fişa 2 de lucru DEFECT 1.presiunea de aspiraţie scăzută c. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE a. agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) Fixarea corectă a bulbului de la tubul capilar.PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a.se localizează defecţiunea pe conducta dintre condensator şi ventilul de laminare termostatic c.se înlocuieşte placa de supape a. pe conducta de ieşire din vaporizator a.supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări 2.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3.se înlocuieşte condensatorul b. se înlocuieşte placa supapelor Fişa 3 de lucru DOMENIUL ELECTROMECANIC 62 .TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a.suprafaţa condensatorului prea scăzută b.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Se vor respecta etapele de golire/ umplerea instalaţiei frigorifice în conformitate cu anexa 3 Fişa 4 de lucru simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie Defecţiuni compresor Pierderea etanşeităţii circuitului ulei la Vaporizator amplasat de necorespunzător Presiunea de refulare prea ridicată Termosta / presostat defect De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire Defectarea întrerupătorului Defectarea releului termic BIBLIOGRAFIE DOMENIUL ELECTROMECANIC 63 .

CRAIOVA. V. – 1989.PYC EDITION 9. DUNOD DOMENIUL ELECTROMECANIC 64 . T..-1985. şi PLEŞA.. CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC . SINCRON 8. BUCUREŞTI. P. JACQUARD. P. H. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 11. CHIRALEU . TERMODINAMICA TEHNICĂ. MĂDĂRĂŞAN.1999.EDITURA 2. INSTALAŢII FROGORIFICE.EDITURA TEHNICĂ 10. BUCURESTI. UNIVERSITATEA TEHNICA 3. FORMULLAIRE DU FROID. A.CHIRIAC.1980.. BĂLAN.CURRICULUM .2005..TEHNOLOGIA DE REPARAŢIE. TEHNICĂ FUNCŢIONARE BUCUREŞTI.. PROCESE ÎN INSTALAŢII FRIGORIFICE.RADCENCO. F.CLUJNAPOCA ED...A. Ş.V. –1987..ED. M . PHARE TVET RO 0108. .INSTALAŢII FRIGORIFERE .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 1. . CLUJ NAPOCA. TEHNICĂ 4. M. NOACK.1983. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 5. DOMENIUL MEC. BĂLAN. ÎNTREŢINERE ŞI EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE. M. SEIDEL. FRIGOTEHNIST. PARIS 1EDITION . FRIGOROFICE CONSTRUCŢIE.„PRATIQUE DES INSTALATIONS FRIGORIFIQUES“. BUCUREŞTI . EDITURA SCRISUL ROMÂNESC 7. NIVEL 2. PARIS.INSTALAŢII FRIGORIFICE. I.INSTALAŢII CALCUL. 2005 6. PURICE. BĂLAN.ED. EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR FRIGORIFICE COMERCIALE. 1999. RAPIN. 1991.01 ŞI PHARE TVET RO 0108. CALIFICAREA ELECTROMECANIC..IONESCU. M.1983.03. BUCUREŞTI .

CALIFICAREA FRIGOTEHNIST.INSTALAŢII FRIGORIFICESI DE CONDITIONARE www.whirlpool.inma.SETLACEC. UTILAJE ŞI INSTALAŢII DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ . MAŞINI.cluj. BUCUREŞTI .NIVEL 2. V.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 12.google.instalatorul.ro www.STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ . 13. www.EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ.ro www.ro DOMENIUL ELECTROMECANIC 65 .termo. 2005.-1986.google+compresoare scroll www. DOMENIUL ELECTROMECANIC 14.ut.ro www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful