MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

MODULUL: VIII
EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE

DOMENIUL: ELECTROMECANIC NIVEL:2 CALIFICARE: FRIGOTEHNIST

Martie 2009

DOMENIUL ELECTROMECANIC

1

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

AUTORI Ing. CRINA-VIOLETA DRĂGAN – profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi Ing. CARMEN-MIHAELA VETROV– profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi

DOMENIUL ELECTROMECANIC

2

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

CUPRINS

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Titlul capitolului Competenţe Informaţii despre specificul agenţilor economoci Modalităţi de organizarea practicii Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii Instrumente de lucru ale elevului necesare desfăşurării practicii Organizarea evaluării Anexe Bibliografia

Pagina 4 6 8 25 28 49 50 66

1. COMPETENŢE 1.1 UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ PENTRU ABILITĂŢI CHEIE
DOMENIUL ELECTROMECANIC

3

 Intreţine periodic instalaţia. Monitorizarea parametrilor de lucru a aparatelor Completarea registrului de exploatare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ASIGURAREA CALITĂŢII • • Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii COMPETENŢA 1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Indicatori de calitate în funcţionarea instalaţiilor frigorifice COMPETENŢA 2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii Metode standardizate de utilizarea calităţii Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei instalaţii frigorifice Autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatorii de calitate la întreţinerea unei instalaţii 1. COMPETENŢA 1 Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică Pregătirea pornirii sau opririi instalaţiei Manevrarea armăturilor instalaţiei frigorifice Pornirea sau oprirea compresoarelor COMPETENŢA 2 :Menţine paramatrii indicati de utilizator.2. COMPETENŢA 3 : Intreţine periodic instalaţia Intreţinerea suprafetei de schimb de caldura si a compresorului DOMENIUL ELECTROMECANIC 4 .  Menţine paramatrii indicaţi de utilizator.UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE EXPLOATAREA MASINILOR SI UTILAJELOR ELECTROMECANICE  Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică. Executarea manevrelor de reglare.

 realizarea de lucrări pregătitoare şi de remedierea defectelor la piesele componente agregatelor industriale.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Evacuarea aerului si uleiului din instalatie Verificarea etanşeităţii în timpul exploatării. Verificarea ungerii şi răcirii compresorului 2. DOMENIUL ELECTROMECANIC 5 .1 Obiectivele activităţii agentului economic sunt:  realizarea de lucrări de montaj pentru instalaţiile şi utilaje industriale din domeniul electromecanic.INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI 2.

3 Responsabilităţile elevului:    să se încadreze în programul stabilit de societatea comercială.4. 2.  protecţia muncii specifice locului de muncă unde elevii vor desfăşura stagiul de pregătire practică. 2.  să asigure condiţii ergonomice de lucru şi echipament de protecţie să asigure accesul elevilor la locurile de muncă corespunzătoare calificării adecvat pe toată durata desfăşurării programului de lucru. dacă se financiare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE  lucrări de întreţinere şi reglarea parametrilor de lucru la utilajele şi instalaţiile din domeniul electromecanic.Modalitatea de organizare a practicii DOMENIUL ELECTROMECANIC 6 .   să poarte echipamentul de protecţie pe toată durata lucrului. să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform locului de efectuarea stagiului de pregătire practică. poate şi prin recompense 2.2 Responsabilităţile agentului economic:  sa informeze elevii cu privire la oportunităţile de angajare după finalizarea stagiului de pregătire practică.  execută lucrări pregătitoare în vederea încercării echipamentelor industriale  fabricarea echipamentelor industriale . pericolele şi regulile de specificul lucrărilor. să cunoască şi să respecte organigrama societăţii.  să asigure un climat de siguranţă pe perioada stagiului de pregătire practică. să respecte dispoziţiile interne ale societăţii.  să repartizeze elevii pe maiştrii şi muncitori instructori în funcţie de să efectueze instructajul cu privire la riscurile.  profesionale. astfel încât elevii să fie motivaţi.  să stabilească programul de lucru de comun acord cu unitatea şcolară.

elevii fiind repartizaţi în echipe de maxim 5 elevi. Monitorizarea activităţii elevilor va fi realizată de către un tutore (mentor). MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII DOMENIUL ELECTROMECANIC 7 . 3.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la mai mulţi agenţi economici interesaţi. desemnat de agentul economic.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CAIET DE PRACTICĂ MODULUL VIII : EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE In cadrul modulului sunt vizate : unitatea de competenţă tehnică specializată Exploatarea şi intreţinerea instalaţiilor frigorifice unitatea de competenţă pentru abilităţi cheie Asigurarea calităţii DOMENIUL ELECTROMECANIC 8 .

3.VERIFICAREA INSTALAŢIEI LA REZISTENŢĂ 3. tip SCROLL. Cuplare directa la motoarele monofazate cu rotor exterior.ÎNCERCAREA MAŞINILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 9 . Panou electric pentru comanda si monitorizarea aparatului. Situat pe conducta de FRIGORIFICE tur. Panouri de acoperire. Ventilatoare elicoidale cu palete de forma speciala. pentru sporirea randamentului si reducerea nivelului de zgomot. Evaporator. cu placi saldobrazate din otel inoxidabi 6. Protectie termica incorporata in infasurarea motorului. cu protectie termica si rezistenta incalzire ulei incorporate 4. fluctuatiile temperaturii apei 1. reduce numarul de porniri ale compresorului si JURNAL DE EXPLOATARE trimisa catre utilizatori.STAREA COMPRESOARELORRODAREA COMPRESOARELOR PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI FRIGORIFICE JURNAL DE EXPLOATARE 1. cu aripioare din aluminiu cu profil special 7.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE UNITATEA DE COMPETENŢĂ : Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor frigorifice LUCRAREA 1 MONTARE AGREGATE DE RĂCIRE A APEI CU COMPRESOR SCROLL 1. realizate din plastic pentru a oferi protectie maxima in caz de conditii PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI meteorologice adverse. 2.USCAREA ŞI ÎNCĂRCAREA INSTALAŢIEI CU AGENT FRIGORIFIC 4. 8. Structura portanta 5.STAREA COMPRESOARELOR-RODAREA COMPRESOARELOR 2. Baterii de condensare. Rezervor de stocare a apei. Compresoare.

• Se verifică nivelul uleiului în carterul compresorului şi funcţionarea dispozitivelor de ungere. robinetul de aspiraţie. Se citeşte temperatura în spaţiul răcit şi se notează în caietul de exploatare. DOMENIUL ELECTROMECANIC 10 . Compresorul scroll are răcire cu aer.dacă au fost consemnate deranjamente sau defecţiuni în funcţionarea instalaţiei şi dacă acestea au fost remediate. Se verifică dacă toate robinetele de pe circuitul agentului frigorific sunt deschise. robinetul de reglare sunt închise • • Se verifică nivelul agentului frigorific în rezervorul de lichid. Se verifică dacă în buzunarele termometrelor există ulei. ATENŢIE: robinetul de refulare. Se verifică dacă robinetelor manometrelor sunt deschise. • • • • Se verifică prezenţa uleiului în cutiile de etanşare(compresoare deschise) .după jurnalul de exploatare. • Se deschide robinetul de descărcare (by-pass) care leagă colectorul de refulare de cel de aspiraţiepentru uşurarea pornirii compresorului.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE EXPLOATAREA MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INSTALAŢIE ÎNTR-O TREAPTĂMANEVRE PORNIRE Se verifică în prealabil. • Se deschide şi se reglează alimentarea cu apă de răcire a compresorului (dacă răcirea se face cu apă) .

SEMNE DE BUNĂ FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI • • • Nu există scăpări de agent prin presetupe.5-1. Nu se aud bătăi. • Se deschide încet robinetul de pe conducta de aspiraţie.lovituri în interiorul cilindrilor.urmărind indicaţiile ampermetrului şi manometrului de pe conducta de refulare. • Se deschide parţial robinetul de refulare al compresorului şi se conectează motorul electric al compresorului.racorduri. 2.se deschide complet robinetul de pe conducta de refulare şi se închide simultan robinetul de ocolire (by-pass). OBSERVAŢIE: 1.robinetul de aspiraţie se închide rapid şi se deschide din nou după încetarea bătăilor.5 presiunea de aspiraţie).după indicaţiile manometrului (presiunea uleiului trebuie să fie mai mare cu 0. DOMENIUL ELECTROMECANIC 11 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se deschide robinetul de pe conducta de egalizare care leagă colectorul de aspiraţie cu carterul. • SIMULTAN se verifică: funcţionarea pompei de ungere.Apariţia bătăilor se datoreşte pătrunderii în cilindrul compresorului a unor vapori prea umezi. • Se deschide uşor robinetul de reglare manual şi se reglează instalaţia în funcţie de sarcina vaporizatorului. Brumarea conductei de aspiraţie a compresorului pînă la robinetul de închidere. • După ce compresorul a ajuns la turaţia normal de funcţionare.în lagăre. • Se înscrie în jurnalul de exploatare ora la care a pornit compresorul.Creşterea bruscă a curentului sau a presiunii de refularei impune oprirea imediată a compresorului şi revizuirea .Dacă se aud bătăi.

• Temperatura de vaporizare a agentului este cu 8.12 grade sub cea din spaţiul răcit. Reglare defetuoasă.5 grade peste temperatura de ieşire a aerului sau a apei răcite... DOMENIUL ELECTROMECANIC 12 . • Temperatura de condensare este cu 3. OBSERVAŢIE: Apariţia acestor abateri chiar la punerea în funcţiune a instalaţiilor se datorează: • • Umplere incorectă cu agent frigorific.. Dacă greşelile apar după un timp de funcţionare cauzele pot fi datorită: greşelilor sau neglijenţei în întreţinerea şi exploatarea instalaţiei.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Încălzirea normală a conductei de refulare şi a părţilor în frecare ale compresorului.

Se închide robinetul de pe conducta de refulare. • • Se deconectează motorul electric de la reţea. Zgomot puternic în timpul funcţionării.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE LUCRAREA 2 OPRIRE CAUZE: • • • vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă. DOMENIUL ELECTROMECANIC 13 . IN FUNCŢIONAREA UNUI AGREGAT PENTRU VITRINE FRIGORIFICE CU COMPRESOR SCROLL MANEVRE DE OPRIRE: • • Se închide robinetul de reglare manual. Încălzire excesivă în locurile unde sunt suprafeţe în mişcare de rotaţie. Se continuă aspiraţia din vaporizatoare timp de 10-20 minute pentru coborârea presiunii sub cea atmosferică. • Se închide robinetul de pe conducta de aspiraţie şi se aspiră vaporii de agent frigorific până se ajunge la pressiunea de aspiraţie.

7 8 9 10 11 Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apă puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului prin deşurubarea buşonului de ulei.crt Operaţii de oprire şi golirea instalaţiei 1 Inchiderea ventilului de alimentare. Indicaţiile manometrului menţinerea agregatului în funcţiune până trece observă la răcirea ţevii 2 3 4 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se închide alimentarea cu apă a compresorului (în condiţiile în care răcirea se face cu apă).termostatul. Observaţii Eliminarea totală se de refulare. Instalaţie specială DOMENIUL ELECTROMECANIC 14 . Se demontează asamblarea filetată. 5 Se desfac legăturile între electromotor şi bandă izolatoare Se vor deşuruba tabloul de comandă.ventile de reglaj termostatic. Nr. automatul de protecţie izolându-se capetele cu siguranţele fuzibile de la 6 Dacă se repară întreaga instalaţie se demontează : vaporizatorul. Incetarea zgomotului la supape. Se demontează cuplajul cu flanşe. tot agentul frigorific în colectorul de agent. Recuperarea agentului frigorific din colector Uleiul se va depozita în recipienţi metalici.automatul de protecţie.

LUCRAREA 3 : DOMENIUL ELECTROMECANIC 15 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE prevăzută cu filtre şi deshidratoare. OBSERVAŢIE Pentru realizarea operaţiilor de oprire şi golire a instalaţiei frigorifice se recurge la operaţii de demontare a aparatelor componente din asamblările filetate.

probă de etanşeitate faţă de exterior( după montaj în . însă inainte de a fi utilizat la probele de etanşare este necesar să-l verificăm în prealabil. respectând regulile normale de remontare în special asupra jocurilor. este necesar să se facă verificarea tehnică. 2. DOMENIUL ELECTROMECANIC 16 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE VERIFICAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE DUPĂ MONTAJ ŞI REPARAŢII TEHNOLOGICE 1. avându-se în vedere ca să se asigure o ungere bună a tuturor părţilor în mişcare. Presiunea de probă cu aer va fi cu 10 % mai mare decât presiunea maximă de condensare. reasamblarea şi  încărcarea cu ulei. presiunea în instalaţie se obţine chiar cu compresorul frigorific. inclusiv a lagărelor exterioare. spălarea. presiune (se face hidraulic) . să nu se încălzească excesiv şi să nu apară zgomote suspecte în funcţionare.Verificarea compresorului Se demontează compresorul. funcţie de proprietăţile termodinamice ale agentului frigorific).Probe de presiune şi de etanşeitate Inainte de punerea în funcţiune a instalaţiei cât şi după fazele de reparaţii. La instalaţiile cu compresoare. Instalaţia aferentă fluidului frigorifer se va verifica la: • • • rezistenţă . In general instalaţiile frigorifice se compun din mai multe subansambluri legate prin conducte formând circuite închise. cu următoarele recomandări : la compresoarele din echipamentul instalaţiei se va executa în primul rând : demontarea. care vor funcţiona în gol cu supapele de refulare şi capacele cilindrilor scoase timp de 200 ore. Pentru aceasta se folosesc instrucţiunile de montaj emise de constructor.

1 at.cu toate robinetele de comunicaţie cu exteriorul deschise. utilizând un manometru ( dacă presiune nu este realizată se verifică pompa de ungere).Punerea în funcţiune pentru rodaj Se alimentează compresorul cu ulei. robinete-ventile de reglaj. stabilind provenienţa şi trecând imediat la remediere.Rodajul În timpul rodajului se verifică funcţionarea compresorului din punct de vedere mecanic. separatoare de ulei. Cu capacele cilindrului scoase se verifică:  Presiune normală de ungere . După terminarea curăţării compresoarelor şi a aparatelor aferente instalaţiei ca : butelii intermediare. se desfac capacele carterului pentru a verifica încălzirea lagărelor palire şi lagărele bielelor (se verifică cu mâna).5. după o funcţionare mai îndelungată 1-2 ore. se verifică lagărele şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 17 . se face pregătirea rodajului. se opreşte.însă cu supapele în funcţionare. vasele de ulei ale ungătoarelor şi palierelor. separatoare de lichid. se controlează aspectul cilindrilor prin desfacerea capacelor. 3. La sfârşitul rodajului : se schimbă din nou uleiul. 4. prin ascultarea directă a unor eventuale bătăi.  După o funcţionare în gol de 15 minute. se vor produce gripări la pornire.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Dacă nu se vor respecta aceste recomandări. se montează capacele cilindrului şi se începe funcţionarea cu aer în circuit deschis. peste cea din carter.  Dacă toate lagărele sunt normale.între 0.

reâncărcare cu sudură. se remediază ( înlocuirea garniturilor. 5.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE se trece imediat la remontare. Constatarea se face prin citirea scăderilor manometrului după ce în prealabil s-a făcut presiune cu aer în instalaţie şi s-a făcut răcirea la temperatura ambiantă. ştemuirea porilor mici.  se închide legătura colectorului de aspiraţie cu exteriorul prin închiderea sau prin strângereqa flanşei de aerisire.Probe de verificare a etanşeităţii circuitului agentului frigorific Depistarea neetanşeităţilor se face cu apă săpunită. Dacă au fost constatate scăpări. după care se pune din nou în se deschide şi ventilul de pe conducta de deschiderea ventilelor şi robineţilor din circuitul DOMENIUL ELECTROMECANIC 18 . etc). Se face o deschidere a robinetului de aerisire a colectorului de refulare al compresorului închizându-se ventilul refulării. Verificarea atentă se face prin:  frigorific  aspiraţie a compresorului. După remedierea generală se face o nouă probă de presiune. pensulând locurile de îmbinare şi sudurile.

cu un robinet de golire. 6. scăzând debitul de aer. Etape :  se deschide robinetul de umplere cu apă cât şi se inchide cel de golire când incepe curgerea se inchide şi robinetul de umplere se face presiune in instalaţie.  Se ascultă cu atenţie funcţionarea. prevăzute cu ştuţuri şi flanşe. zgomotul clapeţilor. Se realizează printr-o probă hidraulică cu dispozitive colectoare. În acest caz presiunea din colectorul de refulare creşte foarte mult. până când cel de golire pentru evacuarea aerului. bătăile bolţurilor şi a lagărelor de bielă.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE funcţiune compresorul.Verificarea vanelor Se realizează inainte de montaj. Pentru a se reduce presiunea din colectorul de refulare se va ştrangula aspiraţia cu ajutorul ventilului de aspiraţie de la compresor. Când golirea este terminată se închide ventilul de aspiraţie şi se ţine sub presiune 24 de ore. apoi se va deschide din nou ventilul de aspiraţie. evacuându-se aerul complet ( la manometru scade presiunea de aspiraţie la zero atmosfere absolute În timp ce se lucrează cu compresorul in vacuum se va avea în vedere ca :  presiunea normală de ungere.  apei.   Manometrul de ungere să indice 1/ 4 din manometru va indica presiunea de probă ( se identifică vanele defecte ) DOMENIUL ELECTROMECANIC 19 . Colectorul va fi legat cu o ţeavă de legătură direct de pompa de presiune şi cu o altă ţeavă printr-un robinet la conducta de alimentare cu apă. pentru a evita un amestec nedorit de soluţii saline din circuite diferite cu temperaturi diferite. Se verifică astfel creşterea sau scăderea presiunii interioare.

Trebuie manipulate in locuri special amenajate. se deschide robinetul de golire se evacuează apa se demontează vanele defecte. Echipamentul de protecţie Datorită condiţiilor de lucru. In interiorul acestei zone vor pătrunde doar muncitorii special instruiţi şi va fi interzis : accesul persoanelor străine. orice flacără deschisă şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 20 . uşoară şi trainică. este obligat să suporte în mod repetat diferenţe mari de temperatură. gazele combustibile şi cele toxice sau lichefiate. pentru a impiedica inhalarea de gaze toxice ( utilizarea mănuşelor şi a ochelarilor de protecţie). 2. Măsuri speciale de protecţie Constă în izolarea faţă de instalaţie prin mânere izolante. fumatul . legarea la pământ a maşinilor electrice. personalul de deservire a instalaţiilor frigorifice. zonele de lucru vor fi marcate cu indicatoare de securitate pe o rază de minim 100 metri. Unii agenţi frigorifici au grad de toxicitate ridicat ( amoniac. controlul periodic al instalaţiilor. Manipularea materialelor toxice Se au în vedere materialele uşor inflamabile. intreruptoare cu strat izolator. mai cu seamă vara. 3. de aceea îmbrăcămintea şi încălţămintea de protecţie trebuie să fie comodă. se inlocuiesc 7.Securitatea muncii 1. bioxid de sulf ) şi de aceea se are în vedere protejarea căilor respiratorii.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE    şi se reia proba de presiune. verificarea înainte de fiecare funcţionare.

2. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINEREA REGIMULUI DE FUNCŢIONARE ÎN INSTALAŢIE:  Măsurarea parametrilor de stare. NSSM. elemente auxiliare). Identifică DOMENIUL ELECTROMECANIC 21 . tipuri de compresoare.Completarea pierderilor de agent din instalaţie Manevre de pornire/ oprire a unei instalaţii friogorifice: pregătirea pornirii/ opririi . Descărcarea agentului frigorific nu se face direct în atmosferă ci se vor folosi vase de neutralizare LUCRĂRI PRACTICE PROPUSE PENTRU PARCURGEREA MODULULUI EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE 1. cauze şi posibilităţi de remediere atât la compresor cât şi la întreaga instalaţie.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE consumarea de alimente. jurnalul de exploatare. (compresorul. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ:INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ: PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ:  aparate componente.  Depistarea defecte. ordinea operatiilor la Tipuri de instalaţii frigorofice. Materialele toxice vor avea ambalajul şi etichete caracteristice ( inscripţie „ Otravă sau Toxic” ). schimbătoare de căldură. Se recomandă folosirea ventilatoarelor în încăperile unde se execută încărcare-descărcare cu agent frigorific.  manevre.  Observarea sistematică a bunei funcţionări a instalaţiei frigorifice.  Reglarea nivelului de agent frigorific din vaporizator.

Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei inslaţii Verificarea etanşeităţii( dezaerarea instalaţiei).  căldură. studiu de caz. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ :ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE: Încercarea şi exploatarea compresorului. Înlocuirea uleiului şi a filtrelor. fişe de observaţie. CARE SUNT PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI RELEVANTE PENTRU MODULUL DE PRACTICĂ PE CARE LE-AŢI OBSERVAT ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ căldură ( vaporizator/ condensator). la executarea fiecărei lucrări. ELEV____________________________________________________________ PERIOADA_______________________________________________________ LOCAŢIA________________________________________________________ MODULUL DE PRACTICĂ__________________________________________ TEMA___________________________________________________________ 1. JURNAL DE PRACTICĂ Acest jurnal se va completa de către elev. fişe de lucru. În funcţie de lucrarea practică locul de desfăşurare va fi stabilit de tutorele de practică în colaborare cu agentul economic. frigorifice  3.   DOMENIUL ELECTROMECANIC 22 .  Probe şi încercări la schimbătoarele de Întreţinerea suprafeţei de schimb de Verificarea ungerii şi a răcirii.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE   Reglarea termostatului ( reglarea temperaturilor de lucru).

CE LUCRURI/EVENIMENTE NU V-AU PLACUT.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. MOTIVAŢI_______________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________ 4. CE LUCRURI NOI AŢI îNVĂŢAT___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ____________________ 3. CARE AU FOST EVENIMENTELE SAU LUCRURILE CARE V-AU PLĂCUT. MOTIVAŢI_____________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ DOMENIUL ELECTROMECANIC 23 .

Evacuarea gazelor din atelier se va face printr-un sistem de ventilaţie.  Materialele toxice să fie etichetare . La executarea operaţiilor de curăţare cu benzină. Se va evita răspândirea lubrifianţilor pe utilaje sau pardoseli.depozitate şi protejate în mod adecvat. ochelari ) adecvat.  Starea aparatelor defecte de măsură. DOMENIUL ELECTROMECANIC 24 .RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII  Se prevede ca după ce s-a executat o reparaţie să se monteze toate dispozitivele de protecţie corespunzătoare.      Existenţa echipamentului de protecţie (mănuşi. Să se cunoască normele de prim ajutor în caz de electrocutare.  Izolarea faţă de instalaţie să se facă prin întrerupătoare cu strat durabil izolator.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 4. semnalizare.se va întrerupe curentul de la reţeaua electrică. protecţie automată trebuie marcată corespunzător pentru a nu da naştere la accidente.   Obligativitatea dotarii cu materiale şi echipante PSI. Este necesară protecţie prin punere la pământ a aparatelor electrice. control.  Pentru bunul mers al instalaţiei personalul urmăreşte aparatele de măsură şi control.

la conservarea organelor .1 Instalaţie frigorifică cu comprimare mecanică de vapori DOMENIUL ELECTROMECANIC 25 . în construcţii . a lichidelor biologice. într-un spaţiu închis. în industria chimică la lichefierea gazelor. ejector. absorbţie.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5. în condiţionarea aerului. la răcirea componentelor betonului. în medicină. O instalaţie frigorifică. Instalaţia frigorifică are multiple utilizări : industria alimentară pentru conservarea produselor alimentare.INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD1 INSTALAŢII FRIGORIFICE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Instalaţiile frigorifice au ca scop crearea şi menţinerea. la fabricarea gheţii artificiale. o unei temperaturi inferioară mediului ambiant.etc. după modul în care realizează scăderea temperaturii poate fi cu :    comprimare mecanică de vapori( figura 1) . pentru congelarea solului. Instalaţia frigorifică cu comprimare mecanică de vapori realizează ciclul frigorofic cu ajutorul unui agent de lucru numit agent frigorific şi cu aparatele : Fig.

b) Condensator (K). d) Ventil de laminare (Ex). c) Vaporizator (E). agentul frigorific îşi micşorează presiunea. unde are loc răcirea (condensarea) agentului frigorific. În funcţie de modul în care compresorul este cuplat la motorul electric . în funcţie de domeniul de utilizare: pentru răcit aer. prin preluarea căldurii din mediul care urmează a fi răcit.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE a) Compresor. unde datorită micşorării secţiunii de curgere.(C) unde se realizează creşterea presiunii agentului frigorific. ( anexa 6) este un schimbător de căldură în care deschis. când motorul este în exteriorul compresorului.  semicapsulat şi capsulat. COMPRESORUL ( anexa 1 ) este acţionat de un motor electric asincron şi ca urmare este un aparat ce consumă energie electrică. antrenarea axului compresorului făcându-se prin transmisii 2. cand motorul şi compresorul sunt montate pe acelaşi arbore (anexa1). DOMENIUL ELECTROMECANIC 26 . 1. aparat în care agentul frigorific fierbe. poatet fi :  prin curele.( anexa1).VAPORIZATORUL agentul frigorific schimbă căldură cu mediul pe care trebuie să-l răcim. Piesele componente (anexa5) ale compresorului sunt:        carcasă arbore biele pistoane blocul supapelor cilindri semicuzineţi. De aceea ele se pot realiza în mai multe variante.

Din acest punct de vedere . deoarece funcţionează la presiune constantă . la valoarea de vaporizare po.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE pentru răcit lichide. po.CONDENSATORUL( anexa 7) este tot un schimbător de căldură in care agentul frigorific se răceşte. cedând căldură unui mediu de răcire. DOMENIUL ELECTROMECANIC 27 . deoarece funcţionează la presiune constantă . 3. condensatoarele pot fi realizate în variantele:    răcite cu lichid răcite cu aer răcite mixt. Rolul lui este de a micşora presiunea agentului frigorific de la valoarea de condensare pk. VENTILUL DE LAMINARE este un robinet care micşorează secţiunea de curgere a agentului frigorific lichid de la condensator la vaporizator. pk. El se montează pe ramura de presiune şi temperatură scăzută. 4.  pentru răcit produse. El se montează pe ramura de presiune şi temperatură ridicată.

Marea problemă pe care o ridică agenţii frigorifici este că pot influienţa stratul de ozon şi pot contribui la crearea efectului de seră. presiunea de condensare să fie în domeniul tehnic uzual. să nu fie exploziv şi inflamabil. să nu spumeze cu uleiul. volumul specific al vaporilor aspiraţi de compresor să fie cât mai mic. este o substanţă care are proprietatea de a fierbe la temperaturi negative. să nu fie toxic. fierbe la -78.420C . bioxidul de carbon ( CO2). să aibă temperatura de solidificare foarte coborâtă pentru a nu îngheţa în ţevi. De exemplu. să aibă o vâscozitate redusă. să nu producă efecte negative asupra mediului. dar în funcţie de tipul instalaţiei.52oC . să fie economic şi uşor de procurat. Cerinţe impuse agenţilor frigorifici : temperatura de vaporizare cât mai scăzută.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD2 AGENŢI FRIGORIFICI COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Agentul frigorific. să aibă proprietăţi termodinamice bune.26. DOMENIUL ELECTROMECANIC 28 . iar R134a la . Este foarte greu ca o substanţă să satisfacă toate cerinţele impuse. să funcţioneze la o presiune cât mai apropiată de cea atmosferică. de domeniul de utilizare sunt verificate anumite cerinţe. să nu intre în reacţie chimică cu substanţele cu care vin în contact.

2 Tipuri de agenţi frigorifici HCFC – agenţi frigorifici ce conţin : hidrogen. carbon. OBESRVAŢIE: datorită influenţei negative asupra stratului de ozon sunt interzişi agenţii frigorifici ce conţin CLOR! DOMENIUL ELECTROMECANIC 29 .clor. clor HFC .agenţi frigorifici care au în componenţa lor: hidrogen. fluor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE AGENŢI FRIGORIFICI ALTERNATIVI Agenţi frigorifici de tranziţie Agenţi frigorifici pe termen mediu şi lung HCFC/ HFC Parţial cloruraţi HFC fără clor NEHALOGENAŢI Substanţe pure R22 R123 R124 142b Amestecuri bazate pe R22 Substanţe pure R134a R125 R32 R143a 152a Amestecuri R404A R507A Seria R407 R410A Amestecuri NH3 R290 R1270 R600a R170 Amestecuri R600a R290 R170 R723 Fig.fluor.

FIŞA DE LUCRU :FL1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Studiaţi frigiderul casnic. în acest sens veţi consulta anexele1. o vitrină frigorifică şi o instalaţie de condiţionare.7.6. c)Verificaţi etanşeitatea spaţiului răcit şi urmăriţi . a) Identificaţi aparatele specifice unei instalaţii frigorifice.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Instalaţiile frigorifice moderne utilizează cu preponderenţă HCFC şi CFC fără clor sau nehalogenaţi pentru protecţia mediului. durata de funcţionare a compresorului. Observaţiile le veţi trece în tabelul de mai jos: Aparat frigider aparate instalaţie frigorifică ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Vitrină frigorifică Aparat de climatizare b) Explicaţi necesitatea fiecărui aparat din instalaţie. DOMENIUL ELECTROMECANIC 30 . în timp.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR Aveţi informaţii despre: presiunea din vaporizator.   temperatura din spaţiul răcit : tr care este mai mică cu 3-40C decât to temperatura de condensare.condensatoare răcite cu aer şi apă 2. condensatoare răcite cu apă cauza posibilă a. se purjează condensatorul prin folosirea instalaţiei de recuperare b. domeniul de itilizarea instalaţiei.condensatoare răcite cu aer 3.se înlocuieşte motorul e. INFLUENŢA MODIFICĂRII PARAMETRILOR INDICAŢI ASUPRA FUNCŢIONĂRII INSTALAŢIEI defect PRESIUNE DE CONDENSARE PREA MARE 1. temperatura la care agentul frigorific trece din stare de vapori în stare luchidă : tk. reglarea presiunii de condensare prea mare d. temperatura la care fierbe agentul frigorific în vaporizator: to. numită presiune de vaporizare: p0. depuneri de piatră pe partea interioară a conductelor remediere a. se înlocuieşte condensatorul c. aer sau gaze necondensabile în instalaţie se purjează condensatorul b. Aceşti parametrii sunt în funcţie de : agentul frigorific folosit tipul instalaţiei frigorifice. se curăţă conductele prin 31 dezacidulare la schimbarea uleiului sau a DOMENIUL ELECTROMECANIC .se reglează corect presiunea d. motorul ventilatorului defect e. presiunea de condensare a agentului frigorific:pk presiunea de refulare a agentului frigorific din compresor:pr > pk  temperatura de vaporizare. presiunea de aspiraţie a agentului frigorific în compresor: pa < p0. suprafaţa condensatorului prea mică c.

pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE 2.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a.suprafaţa condensatorului prea scăzută b. DOMENIUL ELECTROMECANIC 32 .supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări a.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3.PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a. agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) În vederea rezolvării consultaţi anexele 2 şi 4.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Urmărind în timp comportarea parametrilor unei instalaţii frigorifice de la o vitrină frigorifică completează în următorul tabel modalităţile de remediere la defectele semnalate : DEFECT 1.presiunea de aspiraţie scăzută c.

în interior ( în congelator!) Ce manevre va trebui să faci. iar temperatura în spaţiul răcit nu se realizează. dacă una din cauzele nefuncţionării frigiderului ar fi „fisurarea vaporizatorului” ? ( vezi informaţiile din anexa 3) Cerinţă: Fig.  vaporizatorul are pete de grăsime .3 Instalaţia frigorifică a unui frigider casnic DOMENIUL ELECTROMECANIC 33 . La o analiză atentă a frigiderului se constată următoarele aspecte:  compresorul funcţionează fară oprire.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR La service-ul unde lucrezi trebuie să analizezi următorul caz: un client vine cu un frigider casnic „Arctic” .

Acest aparat este construit din 4 ţevi concentrice prevăzute cu robineţi. zgură. filtrele se montează între două robinete de închidere ( anexa 8). Se montează atât pe conductele de agent frigorific vapori ( vaporizator. care prin înfundare dereglează funcţionarea instalaţiei. care funcţionează pe principiul condensării vaporilor de agent frigorific din amestecul de aer şi agent frigorific. dezaerator.condensator) . Reţinerea impurităţilor se realizează pe de o parte. DEZAERATOARE Au rolul de a scoate aerul din instalaţie care poate pătrunde în instalaţie pe la presgarniturile compresorului ( la compresoare deschise) şi prin neetanşeităţile îmbinărilor. prin trecerea impurităţilor prin sită cu ochiuri fine. material scurs de la suduri) desprinse de către agentul frigorific de pe suprafaţa interioară a conductelor. Acest aparat trebuie permanent supravegheat deoarece poate conduce la înecarea conductei de aspiraţie (anexa 8). Prin evacuarea periodică din partea superioară a condensatorului ( metodă neeconomică deoarece conduce la pierderi de DOMENIUL ELECTROMECANIC 34 . iar pe de altă parte.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD 4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA FILTRE Filtrele au rolul să oprească circulaţia în instalaţie a impurităţilor ( nisip. la cele de lichid şi prin micşorarea vitezei. Aerul se poate elimina :  agent frigorific).cât şi pe traseul de agent lichid (condensator-ventil de laminare-vaporizator). Pentru a fi uşor de demontat şi înlocuit . când instalaţia lucrează la presiuni mai mici decât presiunea atmosferică.  Prin introducerea unui aparat de dezaerare . pentru protecţia compresoarelor şi a unor piese de automatizare sensibile.compresor.

pentru a putea fi demontate uşor şi înlocuite.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DESHIDRATOARE Sunt organe ce servesc la reţinerea apei din agenţii frigorofici cu solubilitate redusă în apă ( freonii) . DOMENIUL ELECTROMECANIC 35 . Deshidratoarele se montează numai pe conductele de lichid. Reţinerea apei se face cu ajutorul unor substanţe absorbante cu care este umplut deshidratorul. şi care formează hidraţi solizi în prezenţa apei înfundând organele de reglaj. sau formează substanţe agresive faţă de materialele cu care vin în contact. atunci când absorbantul se saturează cu apă ( anexa 8). între două robinete.

Funcţionarea incorectă poate apărea datorită defectelor:    defecte. prin miros) sau cu ajutorul instrumentelor. prin pipăit.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE LUCRU : FL4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În instalaţia frigorifică defectele pot fi localizate senzorial ( vizual. Simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică de natură electrică. tipurile de De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire DOMENIUL ELECTROMECANIC 36 . de natură frigorifică. după modelul de mai jos. Având în vedere informaţiile din anexele 2 şi 4 aranjaţi pe categorii. de natură mecanică.

DEFECŢIUNE 1. Urmăreşte tabelul de mai jos şi observaţi funcţionarea în timp de 6 ore a unui compresor .Încălzire excesivă a suprafeţelor supuse frecării REMEDIERE DOMENIUL ELECTROMECANIC 37 . iar apoi explicaţi cum poate fi remediat defectul ( anexele 2 şi 4).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞE DE OBSERVAŢIE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În funcţionarea compresorului pot apare diverse defecţiuni care pot fi detectate senzorial( zgomote şi pipăit).Zgomot puternic în timpul funcţionării compresorului 2.

alege una din metodele indicate în tabel şi completează tabelul de mai jos. internă -introducerea gazelor calde de la refularea compresorului.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE:FO2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA După un număr mare de ore de funcţionare. deci a consumului de energie electrică. 1. -prin ăncălzirea electrică a aerului care circulă peste vaporizator. Acest lucru conduce la creşterea numărului de ore de funcţionarea compresorului. Decongelarea rezistenţe electrice. Există mai multe metode de curăţare a suprafeţei vaporizatorului. Metodă decongelare Posibilităţi de realizare Care variantă a fost folosită? Ce aţi remarcat? -oprirea instalaţiei şi încălzirea naturală a vaporiatoarelor. ceea ce contribuie la înrăutăţirea schimbului de căldură dintre agentul frigorific şi mediul de răcire. -cu ajutorul aerului cald exterior. Ca urmare se impune curăţarea suprefeţei de schimb de căldură a vaporizatorului. În funcţie de situaţie. -încălzirea vaporizatorului cu 2. -prin inversarea cicluilui DOMENIUL ELECTROMECANIC 38 . Decongelarea -stropirea sau pulverizarea cu externă apă.vaporizatorul instalaţiei este acoperit cu un strat gros de gheaţă.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Observaţi cu atenţie indicaţiile manometrelor de pe conductele de aspiraţie şi refulare ale unui compresor. cu excepţia celor datorate viciilor ascunse de material. se pot incadra in una din urmatoarele categorii: DOMENIUL ELECTROMECANIC 39 . echipa de intervenţie constată griparea compresorului . apoi completaţi tabelul de mai jos pe baza observaţiilor de la locul de muncă: Presiune ( bar) Agent frigorific Tipul Tipul instalaţiei Instalaţie de ventilare compresorului Vitrină frig. în cadrul verificării tehnice. De aspiraţie pas De refulare pr STUDII CE CAZ STUDIU DE CAZ :SC1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Defecte în exploatarea instalaţiilor frigorifice La un centru comercial . Cele mai multe defectiuni.

financiară sau chiar penală. STUDIU DE CAZ :SC2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Respectarea normelor de securitatea şi sănătate a muncii În orice întreprindere. norme care au carater de lege. atelier trebuiesc respectate norme de protecţia muncii. defectul . administrativă. încadrându-l în una din categoriile de mai sus. De aceea compartimentul responsabil cu respectarea normelor de protecţia muncii are datoria de a monta panouri de avertizare / semnalizare privind posibilele pericole la care se expun lucrătorii. cauzele care au condus la apariţia lui. în sine. Nerespectarealor atrage după sine sancţionarea disciplinară.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • Lovituri hidraulice . secţie. Contaminarea circuitului frigorific – prin prezenta unor corpuri straine in circuit. Analazaţi fotografia de mai jos şi indicaţi următoare: • • • elementele mecanismului.datorate patrunderii in cilindru a agentului frigorific lichid sau a uleiului. DOMENIUL ELECTROMECANIC 40 . Probleme de ungere – datorate lubrifierii defectuoase.

un agent frigorific deosebit de toxic. Identificănd instalaţia se constată că funcţionează cu amoniac. Analizaţi semnificaţia fiecărui panou şi identificaţi regulile care trebuie respectate în conformitate cu avertizările panourilor! Reamintiţi-vă de normele parcurse la instructajul periodic de securitatea muncii! În anexa 9 sunt câteva semne de avertizare specifice atelierelor din domeniul electromecanic.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Însoţiţi echipa de intervenţie a agentului economic la care desfăşuraţi practica. solicitată să remedieze defecţiunile care au apărut la o intalaţie frigorifică de la un antrepozit frigorific. În sala maşinilor este amplasat un panou de avertizare precum cel din imagine. Cunoşti semnificaţia lor? TEMA : MONTARE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP “ SPLIT” DOMENIUL ELECTROMECANIC 41 .

internet surse: mass-media literatura tehnică de specialitate LA CE VĂ AJUTĂ RELIZAREA UNUI PROIECT? Să rezolvaţi diferite probleme Să comunicaţi cu cei din jur Să negociaţi şi să să planificaţi Să lucraţi mai bine în echipă Sa fiţi creativi şi reponsabili Să accesaţi adrese web pentru informare SA FIŢI MAI BUNI! DOMENIUL ELECTROMECANIC 42 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE MOD DE LUCRU INDIVIDUAL SURSE DE INFORMARE ÎN ECHIPĂ surse reale: o instalaţie de climatizare tip “ SPLIT” surse virtuale: soft educaţional.

montare (aparat. funcţionare. coordonator) Cuprins : o Argument ( sintetizează aspectele teoretice şi practice în relaţiile directe cu calificarea) o Conţinutul propriu-zis : ⇒ Scop ⇒ Obiective ⇒ Descriere .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INFORMAŢII TEORETICE O INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP „SPLIT” Pentru realizarea acestui proiect aveţi nevoie de cunoştinţe teoretice privind: • INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ • ALEGEREA TIPULUI DE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE • ALEGEREA LOCULUI DE MONTARE • PARAMETRII DE FUNCŢIONARE • REGULI DE MONTARE PLANUL DE LUCRU • • • Redactarea ( număr de pagini şi anexe) Structura : pagina de titlu (antet. instalaţie) ⇒ Semnale de defect şi cauze probabile ⇒ Probleme practice soluţionate ⇒ Perspectiva personală în abordarea temei DOMENIUL ELECTROMECANIC 43 . temă. candidat. calificare.

utilizarea bibliografiei). pentru modul de prezentare şi pentru produsul realizat. competenţele tehnice 3. imaginaţia. 2. DOMENIUL ELECTROMECANIC 44 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • ⇒ Utilitatea practică aplicativă a soluţiilor găsite Măsuri de sănătatea şi securitate a muncii . concepte. reflecţia ( atingerea obiectivelor propuse. deprinderi rezultate din invaţare. calitatea muncii ( inovaţia. evaluarea progresului făcut. tehnica si execuţia). schiţe. 4. instrumentelor Ce trebuie făcut? Ce vei face tu? SUNT ÎNTREBĂRI LA CARE TREBUIE SĂ RĂSPUNZI ! EVALUAREA PRIN PROIECTE SAU MINIPROIECTE Elevii sunt notaţi pentru modul de lucru. obiectivele pe care vi s-au spus că trebuie să le îndepliniţi) Alegerea materialelor. Activitatea elevilor este evaluată pe cinci dimensiuni : 1. efectuarea rectificărilor necesare. echipamentelor. PSI şi protecţia mediului Bibliografie Anexe ( desene. fotografii ) Observarea = metoda nemijlocită de explorare a realitatii PLANIFICĂ → ANALIZEAZĂ → ACŢIONEAZĂ Care este sarcina grupului? (ex. operarea cu fapte. judecata .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5. Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică. se bazează pe : • Abilităţi şi cunoştinţe .LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA COMPRESORUL FRIGIDERULUI CASNIC ETAPE DE LUCRU: 1. să realizeze sarcinile de lucru . să respecte cerinţele impuse. Compresorul frigorific utilizat• • • • rolul în instalaţie părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere 45 DOMENIUL ELECTROMECANIC . Feedback-ul realizat de la elevi şi maistru ( tutore de practică). produsul proiectului ( punerea in evidenţa a achiziţiilor in domeniul pregatirii). să investigheze.elevii sunt capabili să utilizeze informaţiile primite. Evaluarea activităţii elevului.funcţionarea fiecărui aparat 2. să înveţe de la colegi • • Deprinderi tehnice – elevii sunt capabili să opereze pe calculator pentru vizualizarea materialelor video prezentate . să reflecteze asupra modului in care invaţă. SUCCES! TEME PROPUE PENRU MINIPROIECT 1.

Grupul Compresor-condensator    3. studii de caz jurnal de practică ). • DOMENIUL ELECTROMECANIC 46 . Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor. conform documentelor tehnice.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • OBSERVAŢIE agent frigorific 3. ORGANIZAREA EVALUĂRII Evaluarea finală va consta din : 1.Vaporizator  rolul în instalaţie. Norme de sănătatea şi securitatea muncii În cazul în care sunt necesare piese pentru remedierea defectelor. Portofoliul de practică ( caiet de practică. fişe se lucru. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA APARATELE INSTALAŢIEI FRIGOTIFICE INDUSTRIALE ETAPE DE LUCRU: 1.părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere rolul în instalaţie curăţarea suprafeţei de schimb de căldură încercarea etanşeităţii echipamentelor 4.funcţionare 2.Norme de sănătatea şi securitatea muncii 6.SE RECOMANDĂ ca elevii să găsească soluţii pentru achiziţionarea pieselor defecte. 2. 2. fişe de observaţie. Lucrări practice: • • Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia Executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.utilizând adrese de pe internet. Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică.

7.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. ANEXE ANEXA 1 TIPURI DE COMPRESOARE DOMENIUL ELECTROMECANIC 47 . Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. Realizarea şi susţinerea miniproiectului. timpul de realizare a lucrării. progresul înregistrat de elev. b) de către tutorele de practică ce va ţine cont de: • • • calitatea lucrării realizate. 3. • Evaluarea acestor lucrări se va face : a) prin autoevaluare cu ajutorul unui barem pus la dispoziţia elevului.

3 – bielă. Compresorul birotor (dublu şurub) Rotor tată cu 5 lobi şi rotor mamă cu 7 canale Compresoe volumic rotativ DOMENIUL ELECTROMECANIC 48 . 6 – supapă de refulare COMPRESOR ELICOIDAL. 2 – rotor arbore cotit. 4 – piston. 5 – supapă de aspiraţie.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Compresor deschis compresor ermetic Compresor semiermetic 1 – bobinajul statorului.

se înlocuieşte aparatul defect 1.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Schema compresorului cu palete în rotor 1 – cilindru. 5 – spaţiu de aspiraţie. se reconectează întrerupătorul b.se reanclanşeă releul termic şi se controlează cu ampermetrul intensitatea curentului pe fiecare fază c. 3 – lamele culisante.Presiunea de refulare prea mare(instalaţia are în componenţă un presostat de înaltă presiune)  Condensator murdar METODE DE REMEDIERE a. Intrerupătorul electric este în poziţie deschis b. 2 – piston rotativ. 6 – arbore. Releu termic declanşat c. Termostatul defect d. Compresorul nu funcţionează DOMENIUL ELECTROMECANIC 49 . 7 – inele pentru limitarea cursei Compresorul cu spirale (Scroll) Spirală fixă (stator) Spirală mobilă (rotor ) Compresor centrifug ( Turbocompresor) ANEXA 2 : DEFECTE-CAUZE ŞI POSIBILITĂŢI DE REMEDIERE LA UN COMPRESOR CAPSULAT DEFECŢIUNI CAUZE a. 4 – spaţiu de refulare.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

 

Aer în instalaţie Temperatura aerului prea mare

d. se înlătură cauza defectului a. se restabileşte circuitul b. se înlocuieşte bobina a.se reglează releul termic b.se înlocuieşte termostatul c.se aeriseşte instalaţia frigorifică şi se curăţă condensatorul 4.1 se realizează uscarea instalaţiei prin introducerea filtrelor deshidratoare în circuitul frigorific 4.2 se detectează şi se elimină locurile neetanşe.Se reîncarcă instalaţia cu freonul necesar funcţionării 4.3se deschide robinetul

2. Motoarele compresorului şi ventilatorului nu funcţionează 3. Grupul este scos din funcţiune la puţin timp de la pornire

4. Grupul funcţionează continuu vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă brumare parţială a vaporizatorului corpul robinetului de alimentare acoperit parţial cu gheaţă

a. Întrerupt circuitul între contactor şi placa de borne de la compresor b. Arderea bobinei contactorului cu relee a. Reglaj greşit al releului de protecţie b. Termostat defect Instalaţia are aer în circuitul frigorific c. Condensatorul este murdar 4.1-existenţa umidităţii în instalaţie 4.2 lipsa cantităţii de freon necesară funcţionării normale a instalaţiei 4.3 robinet de alimentare insuficient deschis

ANEXA 3 MANEVRE DE OPRIRE ŞI GOLIRE DE AGENT FRIGORIFIC Nr.crt 1 Operaţii de oprire , golire Inchiderea ventilului de alimentare, menţinerea agregatului în funcţiune până trece tot agentul frigorific în colectorul de agent Observaţii Eliminarea totală se observă la răcirea ţevii de refulare Incetarea zgomotului la supape Indicaţiile manometrului de joasă presiune 2 3 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele

DOMENIUL ELECTROMECANIC

50

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

4

Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare

Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate Se vor deşuruba siguranţele fuzibile de la tabloul de comandă Demontare asamblare filetată

5

Se desfac legăturile între electromotor şi automatul de protecţie izolându-se capetele cu bandă izolatoare Dacă se repară întreaga instalaţie: a. se demontează vaporizatorul,ventile de reglaj termostatic,termostatul,automatul de protecţie

6

7 8 9 10 11

Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apa puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului de la buşonul de ulei Recuperarea agentului frigorific din colector

Demontare cuplaj cu flanşe

Se va depozita în recipienţi metalici Instalaţie specială prevăzută cu filtre şi deshidratoare,

ANEXA 4 DEFECTE, CAUZE ŞI NATURA LOR ÎNTÂLNITE LA O INSTALAŢIE FRIGORIFICĂ

defect electric

defect frigorific

defect mecanic

DEFECT/ TIPUL DEFECTULUI Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării

CUM SE CONSTATĂ 1.se închide uşa frigiderului şi se verifică dacă lampa interioară funcţionează

CAUZE

CUM SE ÎNLĂTURĂ

1.Lipsa tensiunii la 1. se verifică priza cu priza de alimentare un creion de electrică tensiune-se înlocuieşte siguranţa 2.Butonul de arsă

DOMENIUL ELECTROMECANIC

51

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

releului de pornire)

În timpul funcţionării motocompresorului se aude un zgomot deosebit

2.se verifică poziţia reglare a termostatului aflat 3.se constată lipsa la poziţia STOP trnsiunii cănd se roteşte butonul de 3.Termostat defect reglare a termostatului 1.se verifică 1.motocompresoru temperatură la l funcţionează în locul unde este condiţii grele amplasat frigiderul datorită temperaturii 2.motocompresoru exterioare foarte l se încălzeşte mari(35 0 C) puternic.(se 2.motocompresoru opreşte automat l funcţionează cu prin acţionarea lipsă ulei releului termic) 3.vaporizatorul 3.filtrul parţial slab brumat.Se infundat constată o uşoara brumare a filtrului 4.se observă 4. vaporizatorul brumarea sau conductă de conductei de aspiraţie parţial aspiraţie înfundată 1. temperatura în interiorul frigiderului scade lent. Condens în interiorul frigiderului 2.vaporiztor slab brumat, pete de ulei 1. uşile frigiderului nu se închid etanş

2. se roteşte butonul 3. se înlocuieşte termostatul 1. se mută frigiderul

2. se completează uleiul. Se înlocuieşte motocompresorul daca se constată defecte 3.se înlocuieşte filtrul

4.se înlocuieşte vaporizatorul

Perioade lungi de funcţionare a motocompresorului cu pauze scurte sau mers continuu

2.cantitate insuficientă de agent frigorific(pierderi prin neetanşeităţi 3.motocompresor defect(pierdere de 3.încălzire mare a presiune la motocompresorului supape)

1.se reglează închiderea uşii(se înlocuiesc garniturile magnetice) 2. se refac brazările,sau se înlocuieşte vaporizatorul 3. se înlocuieşte motocompresorul

DOMENIUL ELECTROMECANIC

52

se completează uleiul indicat de constructor.supapele nu se inchid perfect 3. 4 – supapa.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Încălzire excesivă a locurilor unde sunt suprafeţe în mişcare 1. 3 – amortizor. 2 – resort ondulat. lipsa uleiului de ungere 2. 2. nu se realizează temperatura în spaţiul răcit 3.supape sparte 1. se reface planitatea scaunului supapei defecte 3.Şuierat la închiderea supapelor datorită închiderii neetanşe 1. se înlocuiesc supapele ANEXA 5 PĂRŢI COMPONENTE ALE COMPRESOARELOR VOLUMICE CU PISTON Blocul supapelor – difuzor.Compresorul este cald 2. 5 – scaun interior 1 DOMENIUL ELECTROMECANIC 53 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Părţi componene ale compresoarelor cu piston ANEXA 6 VAPORIZATOARE Vaporizatoare de perete 1-serpentină 2-suport 3-bridă DOMENIUL ELECTROMECANIC 54 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE vaporizator de la frigiderul casnic Vaporizatoare de la vitrine comerciale SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ MULTITUBULAR ANEXA7 DOMENIUL ELECTROMECANIC 55 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CONDENSATOARE Condensatoare cu aripiare Condensator in plăci DOMENIUL ELECTROMECANIC 56 .

V – vaporizator. SP – separator de picături. A – bazin de colectare a apei de stropire ANEXA 8 FILTRE DOMENIUL ELECTROMECANIC 57 . P – pompă pentru recircularea apei.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Condensatoare cu evaporare forţată S – dispozitiv de stropire. C – carcasă metalică. Cd – condensatorul propriu-zis.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DEZAERATOARE DESHIDRATOARE ROBINET DE REGLAJ DOMENIUL ELECTROMECANIC 58 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ANEXA 9 SEMNE DE AVERTIZARE DE PROTECŢIA MUNCII ANEXA 10 INSTALATII DE CLIMATIZARE ŞI SISTEMUL DE CIRCULAŢIE AL AERULUI DOMENIUL ELECTROMECANIC 59 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 60 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE REZOLVAREA FIŞELOR DE LUCRU DOMENIUL ELECTROMECANIC 61 .

TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3.presiunea de aspiraţie scăzută c.suprafaţa condensatorului prea scăzută b.se înlocuieşte placa de supape a.se înlocuieşte condensatorul b. agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) Fixarea corectă a bulbului de la tubul capilar. pe conducta de ieşire din vaporizator a. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE a.PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a.se localizează defecţiunea pe conducta dintre condensator şi ventilul de laminare termostatic c.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a. se înlocuieşte placa supapelor Fişa 3 de lucru DOMENIUL ELECTROMECANIC 62 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Fişa 2 de lucru DEFECT 1.supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări 2.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Se vor respecta etapele de golire/ umplerea instalaţiei frigorifice în conformitate cu anexa 3 Fişa 4 de lucru simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie Defecţiuni compresor Pierderea etanşeităţii circuitului ulei la Vaporizator amplasat de necorespunzător Presiunea de refulare prea ridicată Termosta / presostat defect De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire Defectarea întrerupătorului Defectarea releului termic BIBLIOGRAFIE DOMENIUL ELECTROMECANIC 63 .

. NIVEL 2.. PHARE TVET RO 0108.CLUJNAPOCA ED. V.CURRICULUM .INSTALAŢII CALCUL. M . SEIDEL. . M. TEHNICĂ 4. DUNOD DOMENIUL ELECTROMECANIC 64 . I. EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR FRIGORIFICE COMERCIALE.TEHNOLOGIA DE REPARAŢIE. RAPIN. P..-1985. DOMENIUL MEC. CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC . FORMULLAIRE DU FROID. BUCUREŞTI . BĂLAN. T. – 1989. A.1983. TEHNICĂ FUNCŢIONARE BUCUREŞTI.A.CHIRIAC.1999. FRIGOROFICE CONSTRUCŢIE. INSTALAŢII FROGORIFICE. PARIS 1EDITION .V.RADCENCO.. BĂLAN.EDITURA TEHNICĂ 10. JACQUARD. 2005 6.ED. CRAIOVA.INSTALAŢII FRIGORIFICE. UNIVERSITATEA TEHNICA 3. NOACK.ED. şi PLEŞA. 1991.1980.2005. BUCURESTI. H. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 5..EDITURA 2.„PRATIQUE DES INSTALATIONS FRIGORIFIQUES“..... PARIS. TERMODINAMICA TEHNICĂ. M. –1987. MĂDĂRĂŞAN. BUCUREŞTI. P.IONESCU. SINCRON 8. FRIGOTEHNIST. 1999. EDITURA SCRISUL ROMÂNESC 7. CLUJ NAPOCA. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 11. M. PROCESE ÎN INSTALAŢII FRIGORIFICE.01 ŞI PHARE TVET RO 0108.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 1. PURICE. F. BĂLAN.PYC EDITION 9.1983. . CHIRALEU . Ş. ÎNTREŢINERE ŞI EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE. CALIFICAREA ELECTROMECANIC.INSTALAŢII FRIGORIFERE . BUCUREŞTI .03.

ut.google. V.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 12. DOMENIUL ELECTROMECANIC 14. BUCUREŞTI .NIVEL 2. CALIFICAREA FRIGOTEHNIST. MAŞINI. www.ro www.ro www. 13.inma.EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ.ro DOMENIUL ELECTROMECANIC 65 .cluj. UTILAJE ŞI INSTALAŢII DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ .ro www.STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ .INSTALAŢII FRIGORIFICESI DE CONDITIONARE www.google+compresoare scroll www.-1986.whirlpool.instalatorul.SETLACEC.termo. 2005.