MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

MODULUL: VIII
EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE

DOMENIUL: ELECTROMECANIC NIVEL:2 CALIFICARE: FRIGOTEHNIST

Martie 2009

DOMENIUL ELECTROMECANIC

1

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

AUTORI Ing. CRINA-VIOLETA DRĂGAN – profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi Ing. CARMEN-MIHAELA VETROV– profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi

DOMENIUL ELECTROMECANIC

2

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

CUPRINS

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Titlul capitolului Competenţe Informaţii despre specificul agenţilor economoci Modalităţi de organizarea practicii Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii Instrumente de lucru ale elevului necesare desfăşurării practicii Organizarea evaluării Anexe Bibliografia

Pagina 4 6 8 25 28 49 50 66

1. COMPETENŢE 1.1 UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ PENTRU ABILITĂŢI CHEIE
DOMENIUL ELECTROMECANIC

3

Executarea manevrelor de reglare. COMPETENŢA 1 Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică Pregătirea pornirii sau opririi instalaţiei Manevrarea armăturilor instalaţiei frigorifice Pornirea sau oprirea compresoarelor COMPETENŢA 2 :Menţine paramatrii indicati de utilizator.  Menţine paramatrii indicaţi de utilizator.2. Monitorizarea parametrilor de lucru a aparatelor Completarea registrului de exploatare.  Intreţine periodic instalaţia.UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE EXPLOATAREA MASINILOR SI UTILAJELOR ELECTROMECANICE  Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ASIGURAREA CALITĂŢII • • Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii COMPETENŢA 1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Indicatori de calitate în funcţionarea instalaţiilor frigorifice COMPETENŢA 2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii Metode standardizate de utilizarea calităţii Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei instalaţii frigorifice Autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatorii de calitate la întreţinerea unei instalaţii 1. COMPETENŢA 3 : Intreţine periodic instalaţia Intreţinerea suprafetei de schimb de caldura si a compresorului DOMENIUL ELECTROMECANIC 4 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Evacuarea aerului si uleiului din instalatie Verificarea etanşeităţii în timpul exploatării. DOMENIUL ELECTROMECANIC 5 . Verificarea ungerii şi răcirii compresorului 2.INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI 2.1 Obiectivele activităţii agentului economic sunt:  realizarea de lucrări de montaj pentru instalaţiile şi utilaje industriale din domeniul electromecanic.  realizarea de lucrări pregătitoare şi de remedierea defectelor la piesele componente agregatelor industriale.

4.  să asigure un climat de siguranţă pe perioada stagiului de pregătire practică.  să repartizeze elevii pe maiştrii şi muncitori instructori în funcţie de să efectueze instructajul cu privire la riscurile. să cunoască şi să respecte organigrama societăţii. să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform locului de efectuarea stagiului de pregătire practică.3 Responsabilităţile elevului:    să se încadreze în programul stabilit de societatea comercială.  să stabilească programul de lucru de comun acord cu unitatea şcolară. poate şi prin recompense 2. să respecte dispoziţiile interne ale societăţii. 2. pericolele şi regulile de specificul lucrărilor.  să asigure condiţii ergonomice de lucru şi echipament de protecţie să asigure accesul elevilor la locurile de muncă corespunzătoare calificării adecvat pe toată durata desfăşurării programului de lucru.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE  lucrări de întreţinere şi reglarea parametrilor de lucru la utilajele şi instalaţiile din domeniul electromecanic. 2.Modalitatea de organizare a practicii DOMENIUL ELECTROMECANIC 6 . astfel încât elevii să fie motivaţi.  profesionale.  protecţia muncii specifice locului de muncă unde elevii vor desfăşura stagiul de pregătire practică.   să poarte echipamentul de protecţie pe toată durata lucrului.2 Responsabilităţile agentului economic:  sa informeze elevii cu privire la oportunităţile de angajare după finalizarea stagiului de pregătire practică. dacă se financiare.  execută lucrări pregătitoare în vederea încercării echipamentelor industriale  fabricarea echipamentelor industriale .

desemnat de agentul economic. 3.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la mai mulţi agenţi economici interesaţi. elevii fiind repartizaţi în echipe de maxim 5 elevi. MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII DOMENIUL ELECTROMECANIC 7 . Monitorizarea activităţii elevilor va fi realizată de către un tutore (mentor).

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CAIET DE PRACTICĂ MODULUL VIII : EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE In cadrul modulului sunt vizate : unitatea de competenţă tehnică specializată Exploatarea şi intreţinerea instalaţiilor frigorifice unitatea de competenţă pentru abilităţi cheie Asigurarea calităţii DOMENIUL ELECTROMECANIC 8 .

STAREA COMPRESOARELORRODAREA COMPRESOARELOR PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI FRIGORIFICE JURNAL DE EXPLOATARE 1. tip SCROLL. Panou electric pentru comanda si monitorizarea aparatului. Compresoare. Baterii de condensare. 8. pentru sporirea randamentului si reducerea nivelului de zgomot. Structura portanta 5. Panouri de acoperire. Protectie termica incorporata in infasurarea motorului. fluctuatiile temperaturii apei 1. Evaporator.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE UNITATEA DE COMPETENŢĂ : Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor frigorifice LUCRAREA 1 MONTARE AGREGATE DE RĂCIRE A APEI CU COMPRESOR SCROLL 1. Cuplare directa la motoarele monofazate cu rotor exterior.ÎNCERCAREA MAŞINILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 9 . cu placi saldobrazate din otel inoxidabi 6.STAREA COMPRESOARELOR-RODAREA COMPRESOARELOR 2. Ventilatoare elicoidale cu palete de forma speciala. reduce numarul de porniri ale compresorului si JURNAL DE EXPLOATARE trimisa catre utilizatori. Situat pe conducta de FRIGORIFICE tur. realizate din plastic pentru a oferi protectie maxima in caz de conditii PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI meteorologice adverse.USCAREA ŞI ÎNCĂRCAREA INSTALAŢIEI CU AGENT FRIGORIFIC 4.VERIFICAREA INSTALAŢIEI LA REZISTENŢĂ 3. Rezervor de stocare a apei. 2. cu aripioare din aluminiu cu profil special 7. 3. cu protectie termica si rezistenta incalzire ulei incorporate 4.

• Se deschide şi se reglează alimentarea cu apă de răcire a compresorului (dacă răcirea se face cu apă) . Se verifică dacă în buzunarele termometrelor există ulei. Compresorul scroll are răcire cu aer. Se verifică dacă toate robinetele de pe circuitul agentului frigorific sunt deschise. robinetul de aspiraţie.dacă au fost consemnate deranjamente sau defecţiuni în funcţionarea instalaţiei şi dacă acestea au fost remediate. ATENŢIE: robinetul de refulare. DOMENIUL ELECTROMECANIC 10 .după jurnalul de exploatare. • Se deschide robinetul de descărcare (by-pass) care leagă colectorul de refulare de cel de aspiraţiepentru uşurarea pornirii compresorului. Se citeşte temperatura în spaţiul răcit şi se notează în caietul de exploatare. • • • • Se verifică prezenţa uleiului în cutiile de etanşare(compresoare deschise) . robinetul de reglare sunt închise • • Se verifică nivelul agentului frigorific în rezervorul de lichid. • Se verifică nivelul uleiului în carterul compresorului şi funcţionarea dispozitivelor de ungere. Se verifică dacă robinetelor manometrelor sunt deschise.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE EXPLOATAREA MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INSTALAŢIE ÎNTR-O TREAPTĂMANEVRE PORNIRE Se verifică în prealabil.

5-1.robinetul de aspiraţie se închide rapid şi se deschide din nou după încetarea bătăilor.lovituri în interiorul cilindrilor. Nu se aud bătăi. 2.urmărind indicaţiile ampermetrului şi manometrului de pe conducta de refulare.se deschide complet robinetul de pe conducta de refulare şi se închide simultan robinetul de ocolire (by-pass). • Se deschide încet robinetul de pe conducta de aspiraţie. • SIMULTAN se verifică: funcţionarea pompei de ungere. DOMENIUL ELECTROMECANIC 11 .în lagăre. • Se înscrie în jurnalul de exploatare ora la care a pornit compresorul. OBSERVAŢIE: 1. SEMNE DE BUNĂ FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI • • • Nu există scăpări de agent prin presetupe. • După ce compresorul a ajuns la turaţia normal de funcţionare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se deschide robinetul de pe conducta de egalizare care leagă colectorul de aspiraţie cu carterul.Dacă se aud bătăi. • Se deschide uşor robinetul de reglare manual şi se reglează instalaţia în funcţie de sarcina vaporizatorului.Creşterea bruscă a curentului sau a presiunii de refularei impune oprirea imediată a compresorului şi revizuirea .5 presiunea de aspiraţie).după indicaţiile manometrului (presiunea uleiului trebuie să fie mai mare cu 0.racorduri. Brumarea conductei de aspiraţie a compresorului pînă la robinetul de închidere. • Se deschide parţial robinetul de refulare al compresorului şi se conectează motorul electric al compresorului.Apariţia bătăilor se datoreşte pătrunderii în cilindrul compresorului a unor vapori prea umezi.

. DOMENIUL ELECTROMECANIC 12 . • Temperatura de condensare este cu 3.12 grade sub cea din spaţiul răcit.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Încălzirea normală a conductei de refulare şi a părţilor în frecare ale compresorului... Reglare defetuoasă. Dacă greşelile apar după un timp de funcţionare cauzele pot fi datorită: greşelilor sau neglijenţei în întreţinerea şi exploatarea instalaţiei. OBSERVAŢIE: Apariţia acestor abateri chiar la punerea în funcţiune a instalaţiilor se datorează: • • Umplere incorectă cu agent frigorific.5 grade peste temperatura de ieşire a aerului sau a apei răcite. • Temperatura de vaporizare a agentului este cu 8.

• • Se deconectează motorul electric de la reţea. Se închide robinetul de pe conducta de refulare. DOMENIUL ELECTROMECANIC 13 . Încălzire excesivă în locurile unde sunt suprafeţe în mişcare de rotaţie. Se continuă aspiraţia din vaporizatoare timp de 10-20 minute pentru coborârea presiunii sub cea atmosferică. Zgomot puternic în timpul funcţionării.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE LUCRAREA 2 OPRIRE CAUZE: • • • vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă. IN FUNCŢIONAREA UNUI AGREGAT PENTRU VITRINE FRIGORIFICE CU COMPRESOR SCROLL MANEVRE DE OPRIRE: • • Se închide robinetul de reglare manual. • Se închide robinetul de pe conducta de aspiraţie şi se aspiră vaporii de agent frigorific până se ajunge la pressiunea de aspiraţie.

Recuperarea agentului frigorific din colector Uleiul se va depozita în recipienţi metalici. Se demontează asamblarea filetată. 7 8 9 10 11 Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apă puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului prin deşurubarea buşonului de ulei. tot agentul frigorific în colectorul de agent. automatul de protecţie izolându-se capetele cu siguranţele fuzibile de la 6 Dacă se repară întreaga instalaţie se demontează : vaporizatorul. Incetarea zgomotului la supape. Instalaţie specială DOMENIUL ELECTROMECANIC 14 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se închide alimentarea cu apă a compresorului (în condiţiile în care răcirea se face cu apă). 5 Se desfac legăturile între electromotor şi bandă izolatoare Se vor deşuruba tabloul de comandă.crt Operaţii de oprire şi golirea instalaţiei 1 Inchiderea ventilului de alimentare.termostatul.ventile de reglaj termostatic. Indicaţiile manometrului menţinerea agregatului în funcţiune până trece observă la răcirea ţevii 2 3 4 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate. Observaţii Eliminarea totală se de refulare. Nr.automatul de protecţie. Se demontează cuplajul cu flanşe.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE prevăzută cu filtre şi deshidratoare. LUCRAREA 3 : DOMENIUL ELECTROMECANIC 15 . OBSERVAŢIE Pentru realizarea operaţiilor de oprire şi golire a instalaţiei frigorifice se recurge la operaţii de demontare a aparatelor componente din asamblările filetate.

respectând regulile normale de remontare în special asupra jocurilor. Pentru aceasta se folosesc instrucţiunile de montaj emise de constructor.Probe de presiune şi de etanşeitate Inainte de punerea în funcţiune a instalaţiei cât şi după fazele de reparaţii. cu următoarele recomandări : la compresoarele din echipamentul instalaţiei se va executa în primul rând : demontarea. funcţie de proprietăţile termodinamice ale agentului frigorific). presiunea în instalaţie se obţine chiar cu compresorul frigorific. probă de etanşeitate faţă de exterior( după montaj în . este necesar să se facă verificarea tehnică. reasamblarea şi  încărcarea cu ulei. să nu se încălzească excesiv şi să nu apară zgomote suspecte în funcţionare. presiune (se face hidraulic) . inclusiv a lagărelor exterioare. care vor funcţiona în gol cu supapele de refulare şi capacele cilindrilor scoase timp de 200 ore.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE VERIFICAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE DUPĂ MONTAJ ŞI REPARAŢII TEHNOLOGICE 1. DOMENIUL ELECTROMECANIC 16 . Presiunea de probă cu aer va fi cu 10 % mai mare decât presiunea maximă de condensare.Verificarea compresorului Se demontează compresorul. însă inainte de a fi utilizat la probele de etanşare este necesar să-l verificăm în prealabil. In general instalaţiile frigorifice se compun din mai multe subansambluri legate prin conducte formând circuite închise. spălarea. Instalaţia aferentă fluidului frigorifer se va verifica la: • • • rezistenţă . 2. avându-se în vedere ca să se asigure o ungere bună a tuturor părţilor în mişcare. La instalaţiile cu compresoare.

stabilind provenienţa şi trecând imediat la remediere. separatoare de ulei. se controlează aspectul cilindrilor prin desfacerea capacelor.1 at.cu toate robinetele de comunicaţie cu exteriorul deschise. După terminarea curăţării compresoarelor şi a aparatelor aferente instalaţiei ca : butelii intermediare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Dacă nu se vor respecta aceste recomandări. 4. se vor produce gripări la pornire.  Dacă toate lagărele sunt normale. utilizând un manometru ( dacă presiune nu este realizată se verifică pompa de ungere). separatoare de lichid. La sfârşitul rodajului : se schimbă din nou uleiul. se desfac capacele carterului pentru a verifica încălzirea lagărelor palire şi lagărele bielelor (se verifică cu mâna).Rodajul În timpul rodajului se verifică funcţionarea compresorului din punct de vedere mecanic. robinete-ventile de reglaj. se montează capacele cilindrului şi se începe funcţionarea cu aer în circuit deschis. prin ascultarea directă a unor eventuale bătăi. peste cea din carter. Cu capacele cilindrului scoase se verifică:  Presiune normală de ungere . se opreşte.însă cu supapele în funcţionare. se face pregătirea rodajului. după o funcţionare mai îndelungată 1-2 ore.între 0. vasele de ulei ale ungătoarelor şi palierelor. se verifică lagărele şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 17 .  După o funcţionare în gol de 15 minute.5.Punerea în funcţiune pentru rodaj Se alimentează compresorul cu ulei. 3.

După remedierea generală se face o nouă probă de presiune. Verificarea atentă se face prin:  frigorific  aspiraţie a compresorului. Dacă au fost constatate scăpări.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE se trece imediat la remontare. Se face o deschidere a robinetului de aerisire a colectorului de refulare al compresorului închizându-se ventilul refulării. pensulând locurile de îmbinare şi sudurile. 5.  se închide legătura colectorului de aspiraţie cu exteriorul prin închiderea sau prin strângereqa flanşei de aerisire. se remediază ( înlocuirea garniturilor. ştemuirea porilor mici. Constatarea se face prin citirea scăderilor manometrului după ce în prealabil s-a făcut presiune cu aer în instalaţie şi s-a făcut răcirea la temperatura ambiantă.Probe de verificare a etanşeităţii circuitului agentului frigorific Depistarea neetanşeităţilor se face cu apă săpunită. după care se pune din nou în se deschide şi ventilul de pe conducta de deschiderea ventilelor şi robineţilor din circuitul DOMENIUL ELECTROMECANIC 18 . etc). reâncărcare cu sudură.

Se verifică astfel creşterea sau scăderea presiunii interioare. pentru a evita un amestec nedorit de soluţii saline din circuite diferite cu temperaturi diferite. Etape :  se deschide robinetul de umplere cu apă cât şi se inchide cel de golire când incepe curgerea se inchide şi robinetul de umplere se face presiune in instalaţie. scăzând debitul de aer.   Manometrul de ungere să indice 1/ 4 din manometru va indica presiunea de probă ( se identifică vanele defecte ) DOMENIUL ELECTROMECANIC 19 . până când cel de golire pentru evacuarea aerului. prevăzute cu ştuţuri şi flanşe.  apei. zgomotul clapeţilor. Pentru a se reduce presiunea din colectorul de refulare se va ştrangula aspiraţia cu ajutorul ventilului de aspiraţie de la compresor. bătăile bolţurilor şi a lagărelor de bielă. 6. evacuându-se aerul complet ( la manometru scade presiunea de aspiraţie la zero atmosfere absolute În timp ce se lucrează cu compresorul in vacuum se va avea în vedere ca :  presiunea normală de ungere. Colectorul va fi legat cu o ţeavă de legătură direct de pompa de presiune şi cu o altă ţeavă printr-un robinet la conducta de alimentare cu apă. apoi se va deschide din nou ventilul de aspiraţie.  Se ascultă cu atenţie funcţionarea. cu un robinet de golire.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE funcţiune compresorul. Când golirea este terminată se închide ventilul de aspiraţie şi se ţine sub presiune 24 de ore. În acest caz presiunea din colectorul de refulare creşte foarte mult.Verificarea vanelor Se realizează inainte de montaj. Se realizează printr-o probă hidraulică cu dispozitive colectoare.

Măsuri speciale de protecţie Constă în izolarea faţă de instalaţie prin mânere izolante. verificarea înainte de fiecare funcţionare. Unii agenţi frigorifici au grad de toxicitate ridicat ( amoniac. zonele de lucru vor fi marcate cu indicatoare de securitate pe o rază de minim 100 metri. se deschide robinetul de golire se evacuează apa se demontează vanele defecte. uşoară şi trainică.Securitatea muncii 1. intreruptoare cu strat izolator. 2. fumatul .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE    şi se reia proba de presiune. este obligat să suporte în mod repetat diferenţe mari de temperatură. gazele combustibile şi cele toxice sau lichefiate. In interiorul acestei zone vor pătrunde doar muncitorii special instruiţi şi va fi interzis : accesul persoanelor străine. Trebuie manipulate in locuri special amenajate. personalul de deservire a instalaţiilor frigorifice. controlul periodic al instalaţiilor. Echipamentul de protecţie Datorită condiţiilor de lucru. legarea la pământ a maşinilor electrice. 3. bioxid de sulf ) şi de aceea se are în vedere protejarea căilor respiratorii. pentru a impiedica inhalarea de gaze toxice ( utilizarea mănuşelor şi a ochelarilor de protecţie). Manipularea materialelor toxice Se au în vedere materialele uşor inflamabile. orice flacără deschisă şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 20 . se inlocuiesc 7. mai cu seamă vara. de aceea îmbrăcămintea şi încălţămintea de protecţie trebuie să fie comodă.

Descărcarea agentului frigorific nu se face direct în atmosferă ci se vor folosi vase de neutralizare LUCRĂRI PRACTICE PROPUSE PENTRU PARCURGEREA MODULULUI EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE 1. cauze şi posibilităţi de remediere atât la compresor cât şi la întreaga instalaţie. elemente auxiliare).  Depistarea defecte.  Reglarea nivelului de agent frigorific din vaporizator. 2. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ:INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ: PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ:  aparate componente. jurnalul de exploatare. schimbătoare de căldură.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE consumarea de alimente. (compresorul. ordinea operatiilor la Tipuri de instalaţii frigorofice.Completarea pierderilor de agent din instalaţie Manevre de pornire/ oprire a unei instalaţii friogorifice: pregătirea pornirii/ opririi . Se recomandă folosirea ventilatoarelor în încăperile unde se execută încărcare-descărcare cu agent frigorific.  Observarea sistematică a bunei funcţionări a instalaţiei frigorifice.  manevre. NSSM. tipuri de compresoare. Identifică DOMENIUL ELECTROMECANIC 21 . Materialele toxice vor avea ambalajul şi etichete caracteristice ( inscripţie „ Otravă sau Toxic” ). COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINEREA REGIMULUI DE FUNCŢIONARE ÎN INSTALAŢIE:  Măsurarea parametrilor de stare.

Înlocuirea uleiului şi a filtrelor. ELEV____________________________________________________________ PERIOADA_______________________________________________________ LOCAŢIA________________________________________________________ MODULUL DE PRACTICĂ__________________________________________ TEMA___________________________________________________________ 1. fişe de observaţie.   DOMENIUL ELECTROMECANIC 22 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE   Reglarea termostatului ( reglarea temperaturilor de lucru).  căldură. Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei inslaţii Verificarea etanşeităţii( dezaerarea instalaţiei). fişe de lucru.  Probe şi încercări la schimbătoarele de Întreţinerea suprafeţei de schimb de Verificarea ungerii şi a răcirii. studiu de caz. În funcţie de lucrarea practică locul de desfăşurare va fi stabilit de tutorele de practică în colaborare cu agentul economic. CARE SUNT PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI RELEVANTE PENTRU MODULUL DE PRACTICĂ PE CARE LE-AŢI OBSERVAT ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ căldură ( vaporizator/ condensator). COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ :ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE: Încercarea şi exploatarea compresorului. frigorifice  3. la executarea fiecărei lucrări. JURNAL DE PRACTICĂ Acest jurnal se va completa de către elev.

MOTIVAŢI_____________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ DOMENIUL ELECTROMECANIC 23 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. MOTIVAŢI_______________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________ 4. CE LUCRURI/EVENIMENTE NU V-AU PLACUT. CE LUCRURI NOI AŢI îNVĂŢAT___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ____________________ 3. CARE AU FOST EVENIMENTELE SAU LUCRURILE CARE V-AU PLĂCUT.

Evacuarea gazelor din atelier se va face printr-un sistem de ventilaţie. protecţie automată trebuie marcată corespunzător pentru a nu da naştere la accidente.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 4.RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII  Se prevede ca după ce s-a executat o reparaţie să se monteze toate dispozitivele de protecţie corespunzătoare. ochelari ) adecvat. La executarea operaţiilor de curăţare cu benzină.  Starea aparatelor defecte de măsură. Să se cunoască normele de prim ajutor în caz de electrocutare.  Izolarea faţă de instalaţie să se facă prin întrerupătoare cu strat durabil izolator. semnalizare.  Pentru bunul mers al instalaţiei personalul urmăreşte aparatele de măsură şi control. control.depozitate şi protejate în mod adecvat.  Materialele toxice să fie etichetare .      Existenţa echipamentului de protecţie (mănuşi. Se va evita răspândirea lubrifianţilor pe utilaje sau pardoseli. Este necesară protecţie prin punere la pământ a aparatelor electrice. DOMENIUL ELECTROMECANIC 24 .se va întrerupe curentul de la reţeaua electrică.   Obligativitatea dotarii cu materiale şi echipante PSI.

Instalaţia frigorifică cu comprimare mecanică de vapori realizează ciclul frigorofic cu ajutorul unui agent de lucru numit agent frigorific şi cu aparatele : Fig. într-un spaţiu închis. ejector.INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD1 INSTALAŢII FRIGORIFICE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Instalaţiile frigorifice au ca scop crearea şi menţinerea. în medicină. a lichidelor biologice. la răcirea componentelor betonului. absorbţie.1 Instalaţie frigorifică cu comprimare mecanică de vapori DOMENIUL ELECTROMECANIC 25 . o unei temperaturi inferioară mediului ambiant. Instalaţia frigorifică are multiple utilizări : industria alimentară pentru conservarea produselor alimentare. la fabricarea gheţii artificiale.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5. la conservarea organelor . O instalaţie frigorifică. în condiţionarea aerului. în industria chimică la lichefierea gazelor. pentru congelarea solului.etc. după modul în care realizează scăderea temperaturii poate fi cu :    comprimare mecanică de vapori( figura 1) . în construcţii .

 semicapsulat şi capsulat. b) Condensator (K). cand motorul şi compresorul sunt montate pe acelaşi arbore (anexa1). antrenarea axului compresorului făcându-se prin transmisii 2. aparat în care agentul frigorific fierbe. poatet fi :  prin curele.(C) unde se realizează creşterea presiunii agentului frigorific. când motorul este în exteriorul compresorului. ( anexa 6) este un schimbător de căldură în care deschis. prin preluarea căldurii din mediul care urmează a fi răcit.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE a) Compresor. unde datorită micşorării secţiunii de curgere.( anexa1). 1. unde are loc răcirea (condensarea) agentului frigorific. agentul frigorific îşi micşorează presiunea. Piesele componente (anexa5) ale compresorului sunt:        carcasă arbore biele pistoane blocul supapelor cilindri semicuzineţi. COMPRESORUL ( anexa 1 ) este acţionat de un motor electric asincron şi ca urmare este un aparat ce consumă energie electrică. d) Ventil de laminare (Ex). c) Vaporizator (E).VAPORIZATORUL agentul frigorific schimbă căldură cu mediul pe care trebuie să-l răcim. DOMENIUL ELECTROMECANIC 26 . în funcţie de domeniul de utilizare: pentru răcit aer. În funcţie de modul în care compresorul este cuplat la motorul electric . De aceea ele se pot realiza în mai multe variante.

deoarece funcţionează la presiune constantă .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE pentru răcit lichide. cedând căldură unui mediu de răcire. la valoarea de vaporizare po.CONDENSATORUL( anexa 7) este tot un schimbător de căldură in care agentul frigorific se răceşte.  pentru răcit produse. 3. po. VENTILUL DE LAMINARE este un robinet care micşorează secţiunea de curgere a agentului frigorific lichid de la condensator la vaporizator. DOMENIUL ELECTROMECANIC 27 . 4. condensatoarele pot fi realizate în variantele:    răcite cu lichid răcite cu aer răcite mixt. El se montează pe ramura de presiune şi temperatură ridicată. Rolul lui este de a micşora presiunea agentului frigorific de la valoarea de condensare pk. Din acest punct de vedere . pk. deoarece funcţionează la presiune constantă . El se montează pe ramura de presiune şi temperatură scăzută.

să funcţioneze la o presiune cât mai apropiată de cea atmosferică.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD2 AGENŢI FRIGORIFICI COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Agentul frigorific. să nu fie exploziv şi inflamabil.420C . presiunea de condensare să fie în domeniul tehnic uzual. să fie economic şi uşor de procurat. să aibă temperatura de solidificare foarte coborâtă pentru a nu îngheţa în ţevi. Cerinţe impuse agenţilor frigorifici : temperatura de vaporizare cât mai scăzută. să aibă o vâscozitate redusă. Este foarte greu ca o substanţă să satisfacă toate cerinţele impuse. să nu producă efecte negative asupra mediului. dar în funcţie de tipul instalaţiei. să nu intre în reacţie chimică cu substanţele cu care vin în contact. să nu spumeze cu uleiul. bioxidul de carbon ( CO2). fierbe la -78. Marea problemă pe care o ridică agenţii frigorifici este că pot influienţa stratul de ozon şi pot contribui la crearea efectului de seră. iar R134a la . DOMENIUL ELECTROMECANIC 28 . este o substanţă care are proprietatea de a fierbe la temperaturi negative.26. să nu fie toxic. De exemplu. să aibă proprietăţi termodinamice bune. volumul specific al vaporilor aspiraţi de compresor să fie cât mai mic. de domeniul de utilizare sunt verificate anumite cerinţe.52oC .

clor. carbon. OBESRVAŢIE: datorită influenţei negative asupra stratului de ozon sunt interzişi agenţii frigorifici ce conţin CLOR! DOMENIUL ELECTROMECANIC 29 . clor HFC .fluor.2 Tipuri de agenţi frigorifici HCFC – agenţi frigorifici ce conţin : hidrogen.agenţi frigorifici care au în componenţa lor: hidrogen. fluor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE AGENŢI FRIGORIFICI ALTERNATIVI Agenţi frigorifici de tranziţie Agenţi frigorifici pe termen mediu şi lung HCFC/ HFC Parţial cloruraţi HFC fără clor NEHALOGENAŢI Substanţe pure R22 R123 R124 142b Amestecuri bazate pe R22 Substanţe pure R134a R125 R32 R143a 152a Amestecuri R404A R507A Seria R407 R410A Amestecuri NH3 R290 R1270 R600a R170 Amestecuri R600a R290 R170 R723 Fig.

o vitrină frigorifică şi o instalaţie de condiţionare. durata de funcţionare a compresorului.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Instalaţiile frigorifice moderne utilizează cu preponderenţă HCFC şi CFC fără clor sau nehalogenaţi pentru protecţia mediului. în timp. c)Verificaţi etanşeitatea spaţiului răcit şi urmăriţi . DOMENIUL ELECTROMECANIC 30 . în acest sens veţi consulta anexele1.6.7. Observaţiile le veţi trece în tabelul de mai jos: Aparat frigider aparate instalaţie frigorifică ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Vitrină frigorifică Aparat de climatizare b) Explicaţi necesitatea fiecărui aparat din instalaţie. FIŞA DE LUCRU :FL1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Studiaţi frigiderul casnic. a) Identificaţi aparatele specifice unei instalaţii frigorifice.

condensatoare răcite cu apă cauza posibilă a.condensatoare răcite cu aer şi apă 2.se înlocuieşte motorul e. domeniul de itilizarea instalaţiei.condensatoare răcite cu aer 3. temperatura la care agentul frigorific trece din stare de vapori în stare luchidă : tk. presiunea de condensare a agentului frigorific:pk presiunea de refulare a agentului frigorific din compresor:pr > pk  temperatura de vaporizare. se purjează condensatorul prin folosirea instalaţiei de recuperare b.se reglează corect presiunea d. INFLUENŢA MODIFICĂRII PARAMETRILOR INDICAŢI ASUPRA FUNCŢIONĂRII INSTALAŢIEI defect PRESIUNE DE CONDENSARE PREA MARE 1. motorul ventilatorului defect e. temperatura la care fierbe agentul frigorific în vaporizator: to. suprafaţa condensatorului prea mică c. aer sau gaze necondensabile în instalaţie se purjează condensatorul b. se curăţă conductele prin 31 dezacidulare la schimbarea uleiului sau a DOMENIUL ELECTROMECANIC . depuneri de piatră pe partea interioară a conductelor remediere a. numită presiune de vaporizare: p0.   temperatura din spaţiul răcit : tr care este mai mică cu 3-40C decât to temperatura de condensare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR Aveţi informaţii despre: presiunea din vaporizator. Aceşti parametrii sunt în funcţie de : agentul frigorific folosit tipul instalaţiei frigorifice. reglarea presiunii de condensare prea mare d. presiunea de aspiraţie a agentului frigorific în compresor: pa < p0. se înlocuieşte condensatorul c.

suprafaţa condensatorului prea scăzută b.supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări a.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a.presiunea de aspiraţie scăzută c. DOMENIUL ELECTROMECANIC 32 .TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Urmărind în timp comportarea parametrilor unei instalaţii frigorifice de la o vitrină frigorifică completează în următorul tabel modalităţile de remediere la defectele semnalate : DEFECT 1. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE 2.PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a. agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) În vederea rezolvării consultaţi anexele 2 şi 4.

3 Instalaţia frigorifică a unui frigider casnic DOMENIUL ELECTROMECANIC 33 . iar temperatura în spaţiul răcit nu se realizează.  vaporizatorul are pete de grăsime . în interior ( în congelator!) Ce manevre va trebui să faci.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR La service-ul unde lucrezi trebuie să analizezi următorul caz: un client vine cu un frigider casnic „Arctic” . La o analiză atentă a frigiderului se constată următoarele aspecte:  compresorul funcţionează fară oprire. dacă una din cauzele nefuncţionării frigiderului ar fi „fisurarea vaporizatorului” ? ( vezi informaţiile din anexa 3) Cerinţă: Fig.

care prin înfundare dereglează funcţionarea instalaţiei. care funcţionează pe principiul condensării vaporilor de agent frigorific din amestecul de aer şi agent frigorific. Acest aparat trebuie permanent supravegheat deoarece poate conduce la înecarea conductei de aspiraţie (anexa 8). Aerul se poate elimina :  agent frigorific). filtrele se montează între două robinete de închidere ( anexa 8). la cele de lichid şi prin micşorarea vitezei. Prin evacuarea periodică din partea superioară a condensatorului ( metodă neeconomică deoarece conduce la pierderi de DOMENIUL ELECTROMECANIC 34 . Se montează atât pe conductele de agent frigorific vapori ( vaporizator. pentru protecţia compresoarelor şi a unor piese de automatizare sensibile.condensator) . când instalaţia lucrează la presiuni mai mici decât presiunea atmosferică. Acest aparat este construit din 4 ţevi concentrice prevăzute cu robineţi. zgură. Pentru a fi uşor de demontat şi înlocuit .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD 4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA FILTRE Filtrele au rolul să oprească circulaţia în instalaţie a impurităţilor ( nisip.  Prin introducerea unui aparat de dezaerare . material scurs de la suduri) desprinse de către agentul frigorific de pe suprafaţa interioară a conductelor. dezaerator. Reţinerea impurităţilor se realizează pe de o parte.cât şi pe traseul de agent lichid (condensator-ventil de laminare-vaporizator). prin trecerea impurităţilor prin sită cu ochiuri fine. iar pe de altă parte. DEZAERATOARE Au rolul de a scoate aerul din instalaţie care poate pătrunde în instalaţie pe la presgarniturile compresorului ( la compresoare deschise) şi prin neetanşeităţile îmbinărilor.compresor.

pentru a putea fi demontate uşor şi înlocuite. Deshidratoarele se montează numai pe conductele de lichid. DOMENIUL ELECTROMECANIC 35 . şi care formează hidraţi solizi în prezenţa apei înfundând organele de reglaj. sau formează substanţe agresive faţă de materialele cu care vin în contact. Reţinerea apei se face cu ajutorul unor substanţe absorbante cu care este umplut deshidratorul. între două robinete. atunci când absorbantul se saturează cu apă ( anexa 8).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DESHIDRATOARE Sunt organe ce servesc la reţinerea apei din agenţii frigorofici cu solubilitate redusă în apă ( freonii) .

Simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică de natură electrică. Având în vedere informaţiile din anexele 2 şi 4 aranjaţi pe categorii. tipurile de De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire DOMENIUL ELECTROMECANIC 36 . prin miros) sau cu ajutorul instrumentelor. după modelul de mai jos.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE LUCRU : FL4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În instalaţia frigorifică defectele pot fi localizate senzorial ( vizual. Funcţionarea incorectă poate apărea datorită defectelor:    defecte. de natură frigorifică. prin pipăit. de natură mecanică.

iar apoi explicaţi cum poate fi remediat defectul ( anexele 2 şi 4). Urmăreşte tabelul de mai jos şi observaţi funcţionarea în timp de 6 ore a unui compresor .Încălzire excesivă a suprafeţelor supuse frecării REMEDIERE DOMENIUL ELECTROMECANIC 37 . DEFECŢIUNE 1.Zgomot puternic în timpul funcţionării compresorului 2.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞE DE OBSERVAŢIE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În funcţionarea compresorului pot apare diverse defecţiuni care pot fi detectate senzorial( zgomote şi pipăit).

-prin inversarea cicluilui DOMENIUL ELECTROMECANIC 38 . ceea ce contribuie la înrăutăţirea schimbului de căldură dintre agentul frigorific şi mediul de răcire. -prin ăncălzirea electrică a aerului care circulă peste vaporizator. -încălzirea vaporizatorului cu 2. Metodă decongelare Posibilităţi de realizare Care variantă a fost folosită? Ce aţi remarcat? -oprirea instalaţiei şi încălzirea naturală a vaporiatoarelor. alege una din metodele indicate în tabel şi completează tabelul de mai jos. În funcţie de situaţie. 1. Ca urmare se impune curăţarea suprefeţei de schimb de căldură a vaporizatorului. Acest lucru conduce la creşterea numărului de ore de funcţionarea compresorului. deci a consumului de energie electrică. Decongelarea -stropirea sau pulverizarea cu externă apă.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE:FO2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA După un număr mare de ore de funcţionare.vaporizatorul instalaţiei este acoperit cu un strat gros de gheaţă. Decongelarea rezistenţe electrice. Există mai multe metode de curăţare a suprafeţei vaporizatorului. -cu ajutorul aerului cald exterior. internă -introducerea gazelor calde de la refularea compresorului.

cu excepţia celor datorate viciilor ascunse de material. Cele mai multe defectiuni.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Observaţi cu atenţie indicaţiile manometrelor de pe conductele de aspiraţie şi refulare ale unui compresor. se pot incadra in una din urmatoarele categorii: DOMENIUL ELECTROMECANIC 39 . în cadrul verificării tehnice. De aspiraţie pas De refulare pr STUDII CE CAZ STUDIU DE CAZ :SC1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Defecte în exploatarea instalaţiilor frigorifice La un centru comercial . apoi completaţi tabelul de mai jos pe baza observaţiilor de la locul de muncă: Presiune ( bar) Agent frigorific Tipul Tipul instalaţiei Instalaţie de ventilare compresorului Vitrină frig. echipa de intervenţie constată griparea compresorului .

financiară sau chiar penală. DOMENIUL ELECTROMECANIC 40 . atelier trebuiesc respectate norme de protecţia muncii. STUDIU DE CAZ :SC2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Respectarea normelor de securitatea şi sănătate a muncii În orice întreprindere. cauzele care au condus la apariţia lui. încadrându-l în una din categoriile de mai sus. administrativă. Probleme de ungere – datorate lubrifierii defectuoase. De aceea compartimentul responsabil cu respectarea normelor de protecţia muncii are datoria de a monta panouri de avertizare / semnalizare privind posibilele pericole la care se expun lucrătorii. Nerespectarealor atrage după sine sancţionarea disciplinară.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • Lovituri hidraulice . în sine. norme care au carater de lege.datorate patrunderii in cilindru a agentului frigorific lichid sau a uleiului. secţie. Contaminarea circuitului frigorific – prin prezenta unor corpuri straine in circuit. Analazaţi fotografia de mai jos şi indicaţi următoare: • • • elementele mecanismului. defectul .

Analizaţi semnificaţia fiecărui panou şi identificaţi regulile care trebuie respectate în conformitate cu avertizările panourilor! Reamintiţi-vă de normele parcurse la instructajul periodic de securitatea muncii! În anexa 9 sunt câteva semne de avertizare specifice atelierelor din domeniul electromecanic. Identificănd instalaţia se constată că funcţionează cu amoniac.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Însoţiţi echipa de intervenţie a agentului economic la care desfăşuraţi practica. Cunoşti semnificaţia lor? TEMA : MONTARE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP “ SPLIT” DOMENIUL ELECTROMECANIC 41 . În sala maşinilor este amplasat un panou de avertizare precum cel din imagine. un agent frigorific deosebit de toxic. solicitată să remedieze defecţiunile care au apărut la o intalaţie frigorifică de la un antrepozit frigorific.

internet surse: mass-media literatura tehnică de specialitate LA CE VĂ AJUTĂ RELIZAREA UNUI PROIECT? Să rezolvaţi diferite probleme Să comunicaţi cu cei din jur Să negociaţi şi să să planificaţi Să lucraţi mai bine în echipă Sa fiţi creativi şi reponsabili Să accesaţi adrese web pentru informare SA FIŢI MAI BUNI! DOMENIUL ELECTROMECANIC 42 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE MOD DE LUCRU INDIVIDUAL SURSE DE INFORMARE ÎN ECHIPĂ surse reale: o instalaţie de climatizare tip “ SPLIT” surse virtuale: soft educaţional.

candidat. montare (aparat. calificare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INFORMAŢII TEORETICE O INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP „SPLIT” Pentru realizarea acestui proiect aveţi nevoie de cunoştinţe teoretice privind: • INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ • ALEGEREA TIPULUI DE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE • ALEGEREA LOCULUI DE MONTARE • PARAMETRII DE FUNCŢIONARE • REGULI DE MONTARE PLANUL DE LUCRU • • • Redactarea ( număr de pagini şi anexe) Structura : pagina de titlu (antet. instalaţie) ⇒ Semnale de defect şi cauze probabile ⇒ Probleme practice soluţionate ⇒ Perspectiva personală în abordarea temei DOMENIUL ELECTROMECANIC 43 . coordonator) Cuprins : o Argument ( sintetizează aspectele teoretice şi practice în relaţiile directe cu calificarea) o Conţinutul propriu-zis : ⇒ Scop ⇒ Obiective ⇒ Descriere . temă. funcţionare.

efectuarea rectificărilor necesare. imaginaţia. instrumentelor Ce trebuie făcut? Ce vei face tu? SUNT ÎNTREBĂRI LA CARE TREBUIE SĂ RĂSPUNZI ! EVALUAREA PRIN PROIECTE SAU MINIPROIECTE Elevii sunt notaţi pentru modul de lucru. concepte. operarea cu fapte. obiectivele pe care vi s-au spus că trebuie să le îndepliniţi) Alegerea materialelor. 2. deprinderi rezultate din invaţare. evaluarea progresului făcut. PSI şi protecţia mediului Bibliografie Anexe ( desene. tehnica si execuţia). DOMENIUL ELECTROMECANIC 44 . echipamentelor. calitatea muncii ( inovaţia. judecata .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • ⇒ Utilitatea practică aplicativă a soluţiilor găsite Măsuri de sănătatea şi securitate a muncii . schiţe. 4. reflecţia ( atingerea obiectivelor propuse. pentru modul de prezentare şi pentru produsul realizat. fotografii ) Observarea = metoda nemijlocită de explorare a realitatii PLANIFICĂ → ANALIZEAZĂ → ACŢIONEAZĂ Care este sarcina grupului? (ex. Activitatea elevilor este evaluată pe cinci dimensiuni : 1. utilizarea bibliografiei). competenţele tehnice 3.

Evaluarea activităţii elevului. să realizeze sarcinile de lucru . se bazează pe : • Abilităţi şi cunoştinţe . produsul proiectului ( punerea in evidenţa a achiziţiilor in domeniul pregatirii).elevii sunt capabili să utilizeze informaţiile primite. Feedback-ul realizat de la elevi şi maistru ( tutore de practică). Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică.funcţionarea fiecărui aparat 2. SUCCES! TEME PROPUE PENRU MINIPROIECT 1. să înveţe de la colegi • • Deprinderi tehnice – elevii sunt capabili să opereze pe calculator pentru vizualizarea materialelor video prezentate . să reflecteze asupra modului in care invaţă. să respecte cerinţele impuse.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5. Compresorul frigorific utilizat• • • • rolul în instalaţie părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere 45 DOMENIUL ELECTROMECANIC .LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA COMPRESORUL FRIGIDERULUI CASNIC ETAPE DE LUCRU: 1. să investigheze.

Grupul Compresor-condensator    3.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • OBSERVAŢIE agent frigorific 3.Norme de sănătatea şi securitatea muncii 6. Lucrări practice: • • Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia Executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. fişe de observaţie.părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere rolul în instalaţie curăţarea suprafeţei de schimb de căldură încercarea etanşeităţii echipamentelor 4. Portofoliul de practică ( caiet de practică. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA APARATELE INSTALAŢIEI FRIGOTIFICE INDUSTRIALE ETAPE DE LUCRU: 1.Vaporizator  rolul în instalaţie.utilizând adrese de pe internet. • DOMENIUL ELECTROMECANIC 46 . fişe se lucru. ORGANIZAREA EVALUĂRII Evaluarea finală va consta din : 1. Norme de sănătatea şi securitatea muncii În cazul în care sunt necesare piese pentru remedierea defectelor. 2. Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică. 2. studii de caz jurnal de practică ). conform documentelor tehnice.funcţionare 2. Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor.SE RECOMANDĂ ca elevii să găsească soluţii pentru achiziţionarea pieselor defecte.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. Realizarea şi susţinerea miniproiectului. 7. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. ANEXE ANEXA 1 TIPURI DE COMPRESOARE DOMENIUL ELECTROMECANIC 47 . b) de către tutorele de practică ce va ţine cont de: • • • calitatea lucrării realizate. timpul de realizare a lucrării. • Evaluarea acestor lucrări se va face : a) prin autoevaluare cu ajutorul unui barem pus la dispoziţia elevului. progresul înregistrat de elev. 3.

6 – supapă de refulare COMPRESOR ELICOIDAL. 3 – bielă. 5 – supapă de aspiraţie. 2 – rotor arbore cotit. 4 – piston.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Compresor deschis compresor ermetic Compresor semiermetic 1 – bobinajul statorului. Compresorul birotor (dublu şurub) Rotor tată cu 5 lobi şi rotor mamă cu 7 canale Compresoe volumic rotativ DOMENIUL ELECTROMECANIC 48 .

6 – arbore. 4 – spaţiu de refulare. 2 – piston rotativ. Releu termic declanşat c.se înlocuieşte aparatul defect 1. Compresorul nu funcţionează DOMENIUL ELECTROMECANIC 49 .se reanclanşeă releul termic şi se controlează cu ampermetrul intensitatea curentului pe fiecare fază c.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Schema compresorului cu palete în rotor 1 – cilindru.Presiunea de refulare prea mare(instalaţia are în componenţă un presostat de înaltă presiune)  Condensator murdar METODE DE REMEDIERE a. se reconectează întrerupătorul b. 3 – lamele culisante. 5 – spaţiu de aspiraţie. 7 – inele pentru limitarea cursei Compresorul cu spirale (Scroll) Spirală fixă (stator) Spirală mobilă (rotor ) Compresor centrifug ( Turbocompresor) ANEXA 2 : DEFECTE-CAUZE ŞI POSIBILITĂŢI DE REMEDIERE LA UN COMPRESOR CAPSULAT DEFECŢIUNI CAUZE a. Termostatul defect d. Intrerupătorul electric este în poziţie deschis b.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

 

Aer în instalaţie Temperatura aerului prea mare

d. se înlătură cauza defectului a. se restabileşte circuitul b. se înlocuieşte bobina a.se reglează releul termic b.se înlocuieşte termostatul c.se aeriseşte instalaţia frigorifică şi se curăţă condensatorul 4.1 se realizează uscarea instalaţiei prin introducerea filtrelor deshidratoare în circuitul frigorific 4.2 se detectează şi se elimină locurile neetanşe.Se reîncarcă instalaţia cu freonul necesar funcţionării 4.3se deschide robinetul

2. Motoarele compresorului şi ventilatorului nu funcţionează 3. Grupul este scos din funcţiune la puţin timp de la pornire

4. Grupul funcţionează continuu vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă brumare parţială a vaporizatorului corpul robinetului de alimentare acoperit parţial cu gheaţă

a. Întrerupt circuitul între contactor şi placa de borne de la compresor b. Arderea bobinei contactorului cu relee a. Reglaj greşit al releului de protecţie b. Termostat defect Instalaţia are aer în circuitul frigorific c. Condensatorul este murdar 4.1-existenţa umidităţii în instalaţie 4.2 lipsa cantităţii de freon necesară funcţionării normale a instalaţiei 4.3 robinet de alimentare insuficient deschis

ANEXA 3 MANEVRE DE OPRIRE ŞI GOLIRE DE AGENT FRIGORIFIC Nr.crt 1 Operaţii de oprire , golire Inchiderea ventilului de alimentare, menţinerea agregatului în funcţiune până trece tot agentul frigorific în colectorul de agent Observaţii Eliminarea totală se observă la răcirea ţevii de refulare Incetarea zgomotului la supape Indicaţiile manometrului de joasă presiune 2 3 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele

DOMENIUL ELECTROMECANIC

50

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

4

Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare

Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate Se vor deşuruba siguranţele fuzibile de la tabloul de comandă Demontare asamblare filetată

5

Se desfac legăturile între electromotor şi automatul de protecţie izolându-se capetele cu bandă izolatoare Dacă se repară întreaga instalaţie: a. se demontează vaporizatorul,ventile de reglaj termostatic,termostatul,automatul de protecţie

6

7 8 9 10 11

Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apa puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului de la buşonul de ulei Recuperarea agentului frigorific din colector

Demontare cuplaj cu flanşe

Se va depozita în recipienţi metalici Instalaţie specială prevăzută cu filtre şi deshidratoare,

ANEXA 4 DEFECTE, CAUZE ŞI NATURA LOR ÎNTÂLNITE LA O INSTALAŢIE FRIGORIFICĂ

defect electric

defect frigorific

defect mecanic

DEFECT/ TIPUL DEFECTULUI Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării

CUM SE CONSTATĂ 1.se închide uşa frigiderului şi se verifică dacă lampa interioară funcţionează

CAUZE

CUM SE ÎNLĂTURĂ

1.Lipsa tensiunii la 1. se verifică priza cu priza de alimentare un creion de electrică tensiune-se înlocuieşte siguranţa 2.Butonul de arsă

DOMENIUL ELECTROMECANIC

51

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

releului de pornire)

În timpul funcţionării motocompresorului se aude un zgomot deosebit

2.se verifică poziţia reglare a termostatului aflat 3.se constată lipsa la poziţia STOP trnsiunii cănd se roteşte butonul de 3.Termostat defect reglare a termostatului 1.se verifică 1.motocompresoru temperatură la l funcţionează în locul unde este condiţii grele amplasat frigiderul datorită temperaturii 2.motocompresoru exterioare foarte l se încălzeşte mari(35 0 C) puternic.(se 2.motocompresoru opreşte automat l funcţionează cu prin acţionarea lipsă ulei releului termic) 3.vaporizatorul 3.filtrul parţial slab brumat.Se infundat constată o uşoara brumare a filtrului 4.se observă 4. vaporizatorul brumarea sau conductă de conductei de aspiraţie parţial aspiraţie înfundată 1. temperatura în interiorul frigiderului scade lent. Condens în interiorul frigiderului 2.vaporiztor slab brumat, pete de ulei 1. uşile frigiderului nu se închid etanş

2. se roteşte butonul 3. se înlocuieşte termostatul 1. se mută frigiderul

2. se completează uleiul. Se înlocuieşte motocompresorul daca se constată defecte 3.se înlocuieşte filtrul

4.se înlocuieşte vaporizatorul

Perioade lungi de funcţionare a motocompresorului cu pauze scurte sau mers continuu

2.cantitate insuficientă de agent frigorific(pierderi prin neetanşeităţi 3.motocompresor defect(pierdere de 3.încălzire mare a presiune la motocompresorului supape)

1.se reglează închiderea uşii(se înlocuiesc garniturile magnetice) 2. se refac brazările,sau se înlocuieşte vaporizatorul 3. se înlocuieşte motocompresorul

DOMENIUL ELECTROMECANIC

52

se înlocuiesc supapele ANEXA 5 PĂRŢI COMPONENTE ALE COMPRESOARELOR VOLUMICE CU PISTON Blocul supapelor – difuzor. 2. se completează uleiul indicat de constructor. 4 – supapa.Şuierat la închiderea supapelor datorită închiderii neetanşe 1. lipsa uleiului de ungere 2.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Încălzire excesivă a locurilor unde sunt suprafeţe în mişcare 1.Compresorul este cald 2. 2 – resort ondulat. 5 – scaun interior 1 DOMENIUL ELECTROMECANIC 53 . se reface planitatea scaunului supapei defecte 3.supape sparte 1.supapele nu se inchid perfect 3. 3 – amortizor. nu se realizează temperatura în spaţiul răcit 3.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Părţi componene ale compresoarelor cu piston ANEXA 6 VAPORIZATOARE Vaporizatoare de perete 1-serpentină 2-suport 3-bridă DOMENIUL ELECTROMECANIC 54 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE vaporizator de la frigiderul casnic Vaporizatoare de la vitrine comerciale SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ MULTITUBULAR ANEXA7 DOMENIUL ELECTROMECANIC 55 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CONDENSATOARE Condensatoare cu aripiare Condensator in plăci DOMENIUL ELECTROMECANIC 56 .

C – carcasă metalică. P – pompă pentru recircularea apei. A – bazin de colectare a apei de stropire ANEXA 8 FILTRE DOMENIUL ELECTROMECANIC 57 . Cd – condensatorul propriu-zis. SP – separator de picături.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Condensatoare cu evaporare forţată S – dispozitiv de stropire. V – vaporizator.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DEZAERATOARE DESHIDRATOARE ROBINET DE REGLAJ DOMENIUL ELECTROMECANIC 58 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ANEXA 9 SEMNE DE AVERTIZARE DE PROTECŢIA MUNCII ANEXA 10 INSTALATII DE CLIMATIZARE ŞI SISTEMUL DE CIRCULAŢIE AL AERULUI DOMENIUL ELECTROMECANIC 59 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 60 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE REZOLVAREA FIŞELOR DE LUCRU DOMENIUL ELECTROMECANIC 61 .

PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Fişa 2 de lucru DEFECT 1. pe conducta de ieşire din vaporizator a.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3.se localizează defecţiunea pe conducta dintre condensator şi ventilul de laminare termostatic c.supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări 2.se înlocuieşte condensatorul b. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE a.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a.se înlocuieşte placa de supape a.presiunea de aspiraţie scăzută c. se înlocuieşte placa supapelor Fişa 3 de lucru DOMENIUL ELECTROMECANIC 62 .suprafaţa condensatorului prea scăzută b. agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) Fixarea corectă a bulbului de la tubul capilar.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Se vor respecta etapele de golire/ umplerea instalaţiei frigorifice în conformitate cu anexa 3 Fişa 4 de lucru simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie Defecţiuni compresor Pierderea etanşeităţii circuitului ulei la Vaporizator amplasat de necorespunzător Presiunea de refulare prea ridicată Termosta / presostat defect De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire Defectarea întrerupătorului Defectarea releului termic BIBLIOGRAFIE DOMENIUL ELECTROMECANIC 63 .

CURRICULUM . PHARE TVET RO 0108. SEIDEL.IONESCU. – 1989. TEHNICĂ FUNCŢIONARE BUCUREŞTI. Ş.. INSTALAŢII FROGORIFICE.. BUCUREŞTI .2005. TEHNICĂ 4. A. FORMULLAIRE DU FROID. şi PLEŞA. F. M.. BĂLAN. NIVEL 2.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 1.„PRATIQUE DES INSTALATIONS FRIGORIFIQUES“. CALIFICAREA ELECTROMECANIC.-1985. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 11. NOACK.PYC EDITION 9.CHIRIAC. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 5.EDITURA 2..ED.1999. BUCURESTI. 1991. DUNOD DOMENIUL ELECTROMECANIC 64 . PURICE.EDITURA TEHNICĂ 10. DOMENIUL MEC. P. PROCESE ÎN INSTALAŢII FRIGORIFICE.CLUJNAPOCA ED. JACQUARD. H. PARIS. CLUJ NAPOCA. FRIGOTEHNIST.INSTALAŢII FRIGORIFERE . M . MĂDĂRĂŞAN.. BUCUREŞTI .. BĂLAN. –1987.1983. PARIS 1EDITION .. CHIRALEU . TERMODINAMICA TEHNICĂ.03.INSTALAŢII FRIGORIFICE. CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC . EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR FRIGORIFICE COMERCIALE. V. . I. P. BUCUREŞTI.TEHNOLOGIA DE REPARAŢIE.01 ŞI PHARE TVET RO 0108.1983. SINCRON 8. 2005 6. ÎNTREŢINERE ŞI EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE.. M. CRAIOVA. ..RADCENCO. FRIGOROFICE CONSTRUCŢIE.INSTALAŢII CALCUL. T. BĂLAN. M.ED.A. UNIVERSITATEA TEHNICA 3.V. 1999.1980. EDITURA SCRISUL ROMÂNESC 7. RAPIN.

google.ro DOMENIUL ELECTROMECANIC 65 . www.-1986. DOMENIUL ELECTROMECANIC 14. UTILAJE ŞI INSTALAŢII DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ . CALIFICAREA FRIGOTEHNIST.INSTALAŢII FRIGORIFICESI DE CONDITIONARE www. BUCUREŞTI .termo.NIVEL 2.google+compresoare scroll www.inma. V. 13.ro www.ut.STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ .EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ.ro www.instalatorul. MAŞINI.ro www.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 12.whirlpool.SETLACEC. 2005.cluj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful