P. 1
Exploatarea Si Intretinerea Instalatiilor Frigorifice (2)

Exploatarea Si Intretinerea Instalatiilor Frigorifice (2)

|Views: 16|Likes:
Published by Popa Florin

More info:

Published by: Popa Florin on Mar 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

MODULUL: VIII
EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE

DOMENIUL: ELECTROMECANIC NIVEL:2 CALIFICARE: FRIGOTEHNIST

Martie 2009

DOMENIUL ELECTROMECANIC

1

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

AUTORI Ing. CRINA-VIOLETA DRĂGAN – profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi Ing. CARMEN-MIHAELA VETROV– profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi

DOMENIUL ELECTROMECANIC

2

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

CUPRINS

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Titlul capitolului Competenţe Informaţii despre specificul agenţilor economoci Modalităţi de organizarea practicii Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii Instrumente de lucru ale elevului necesare desfăşurării practicii Organizarea evaluării Anexe Bibliografia

Pagina 4 6 8 25 28 49 50 66

1. COMPETENŢE 1.1 UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ PENTRU ABILITĂŢI CHEIE
DOMENIUL ELECTROMECANIC

3

Executarea manevrelor de reglare.  Menţine paramatrii indicaţi de utilizator.  Intreţine periodic instalaţia. COMPETENŢA 3 : Intreţine periodic instalaţia Intreţinerea suprafetei de schimb de caldura si a compresorului DOMENIUL ELECTROMECANIC 4 . COMPETENŢA 1 Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică Pregătirea pornirii sau opririi instalaţiei Manevrarea armăturilor instalaţiei frigorifice Pornirea sau oprirea compresoarelor COMPETENŢA 2 :Menţine paramatrii indicati de utilizator.2.UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE EXPLOATAREA MASINILOR SI UTILAJELOR ELECTROMECANICE  Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ASIGURAREA CALITĂŢII • • Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii COMPETENŢA 1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Indicatori de calitate în funcţionarea instalaţiilor frigorifice COMPETENŢA 2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii Metode standardizate de utilizarea calităţii Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei instalaţii frigorifice Autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatorii de calitate la întreţinerea unei instalaţii 1. Monitorizarea parametrilor de lucru a aparatelor Completarea registrului de exploatare.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Evacuarea aerului si uleiului din instalatie Verificarea etanşeităţii în timpul exploatării.INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI 2.1 Obiectivele activităţii agentului economic sunt:  realizarea de lucrări de montaj pentru instalaţiile şi utilaje industriale din domeniul electromecanic.  realizarea de lucrări pregătitoare şi de remedierea defectelor la piesele componente agregatelor industriale. Verificarea ungerii şi răcirii compresorului 2. DOMENIUL ELECTROMECANIC 5 .

  să poarte echipamentul de protecţie pe toată durata lucrului.4. astfel încât elevii să fie motivaţi.  profesionale. să respecte dispoziţiile interne ale societăţii. să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform locului de efectuarea stagiului de pregătire practică.  să asigure condiţii ergonomice de lucru şi echipament de protecţie să asigure accesul elevilor la locurile de muncă corespunzătoare calificării adecvat pe toată durata desfăşurării programului de lucru.2 Responsabilităţile agentului economic:  sa informeze elevii cu privire la oportunităţile de angajare după finalizarea stagiului de pregătire practică. să cunoască şi să respecte organigrama societăţii. pericolele şi regulile de specificul lucrărilor.3 Responsabilităţile elevului:    să se încadreze în programul stabilit de societatea comercială.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE  lucrări de întreţinere şi reglarea parametrilor de lucru la utilajele şi instalaţiile din domeniul electromecanic. dacă se financiare.  să stabilească programul de lucru de comun acord cu unitatea şcolară.  să asigure un climat de siguranţă pe perioada stagiului de pregătire practică. 2. poate şi prin recompense 2.Modalitatea de organizare a practicii DOMENIUL ELECTROMECANIC 6 .  protecţia muncii specifice locului de muncă unde elevii vor desfăşura stagiul de pregătire practică.  execută lucrări pregătitoare în vederea încercării echipamentelor industriale  fabricarea echipamentelor industriale .  să repartizeze elevii pe maiştrii şi muncitori instructori în funcţie de să efectueze instructajul cu privire la riscurile. 2.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la mai mulţi agenţi economici interesaţi. elevii fiind repartizaţi în echipe de maxim 5 elevi. 3. desemnat de agentul economic. MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII DOMENIUL ELECTROMECANIC 7 . Monitorizarea activităţii elevilor va fi realizată de către un tutore (mentor).

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CAIET DE PRACTICĂ MODULUL VIII : EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE In cadrul modulului sunt vizate : unitatea de competenţă tehnică specializată Exploatarea şi intreţinerea instalaţiilor frigorifice unitatea de competenţă pentru abilităţi cheie Asigurarea calităţii DOMENIUL ELECTROMECANIC 8 .

Panouri de acoperire.STAREA COMPRESOARELORRODAREA COMPRESOARELOR PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI FRIGORIFICE JURNAL DE EXPLOATARE 1. Rezervor de stocare a apei. cu aripioare din aluminiu cu profil special 7. fluctuatiile temperaturii apei 1. Compresoare. Cuplare directa la motoarele monofazate cu rotor exterior.VERIFICAREA INSTALAŢIEI LA REZISTENŢĂ 3. cu protectie termica si rezistenta incalzire ulei incorporate 4. Baterii de condensare. Ventilatoare elicoidale cu palete de forma speciala. pentru sporirea randamentului si reducerea nivelului de zgomot. Structura portanta 5. reduce numarul de porniri ale compresorului si JURNAL DE EXPLOATARE trimisa catre utilizatori. cu placi saldobrazate din otel inoxidabi 6. Evaporator. Panou electric pentru comanda si monitorizarea aparatului. 8. Protectie termica incorporata in infasurarea motorului.STAREA COMPRESOARELOR-RODAREA COMPRESOARELOR 2. Situat pe conducta de FRIGORIFICE tur. 3.ÎNCERCAREA MAŞINILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 9 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE UNITATEA DE COMPETENŢĂ : Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor frigorifice LUCRAREA 1 MONTARE AGREGATE DE RĂCIRE A APEI CU COMPRESOR SCROLL 1. 2. realizate din plastic pentru a oferi protectie maxima in caz de conditii PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI meteorologice adverse. tip SCROLL.USCAREA ŞI ÎNCĂRCAREA INSTALAŢIEI CU AGENT FRIGORIFIC 4.

Se citeşte temperatura în spaţiul răcit şi se notează în caietul de exploatare. ATENŢIE: robinetul de refulare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE EXPLOATAREA MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INSTALAŢIE ÎNTR-O TREAPTĂMANEVRE PORNIRE Se verifică în prealabil. • Se verifică nivelul uleiului în carterul compresorului şi funcţionarea dispozitivelor de ungere. • Se deschide robinetul de descărcare (by-pass) care leagă colectorul de refulare de cel de aspiraţiepentru uşurarea pornirii compresorului. • • • • Se verifică prezenţa uleiului în cutiile de etanşare(compresoare deschise) . Se verifică dacă robinetelor manometrelor sunt deschise.după jurnalul de exploatare. robinetul de reglare sunt închise • • Se verifică nivelul agentului frigorific în rezervorul de lichid. Se verifică dacă în buzunarele termometrelor există ulei. robinetul de aspiraţie. Se verifică dacă toate robinetele de pe circuitul agentului frigorific sunt deschise. DOMENIUL ELECTROMECANIC 10 .dacă au fost consemnate deranjamente sau defecţiuni în funcţionarea instalaţiei şi dacă acestea au fost remediate. • Se deschide şi se reglează alimentarea cu apă de răcire a compresorului (dacă răcirea se face cu apă) . Compresorul scroll are răcire cu aer.

• Se deschide încet robinetul de pe conducta de aspiraţie. • Se deschide uşor robinetul de reglare manual şi se reglează instalaţia în funcţie de sarcina vaporizatorului.urmărind indicaţiile ampermetrului şi manometrului de pe conducta de refulare. 2. • Se înscrie în jurnalul de exploatare ora la care a pornit compresorul. • SIMULTAN se verifică: funcţionarea pompei de ungere. • Se deschide parţial robinetul de refulare al compresorului şi se conectează motorul electric al compresorului.racorduri.lovituri în interiorul cilindrilor. DOMENIUL ELECTROMECANIC 11 .după indicaţiile manometrului (presiunea uleiului trebuie să fie mai mare cu 0. • După ce compresorul a ajuns la turaţia normal de funcţionare.5-1. Nu se aud bătăi.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se deschide robinetul de pe conducta de egalizare care leagă colectorul de aspiraţie cu carterul.Apariţia bătăilor se datoreşte pătrunderii în cilindrul compresorului a unor vapori prea umezi.Creşterea bruscă a curentului sau a presiunii de refularei impune oprirea imediată a compresorului şi revizuirea .Dacă se aud bătăi. Brumarea conductei de aspiraţie a compresorului pînă la robinetul de închidere.5 presiunea de aspiraţie).se deschide complet robinetul de pe conducta de refulare şi se închide simultan robinetul de ocolire (by-pass). OBSERVAŢIE: 1. SEMNE DE BUNĂ FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI • • • Nu există scăpări de agent prin presetupe.robinetul de aspiraţie se închide rapid şi se deschide din nou după încetarea bătăilor.în lagăre.

Reglare defetuoasă.. • Temperatura de vaporizare a agentului este cu 8. Dacă greşelile apar după un timp de funcţionare cauzele pot fi datorită: greşelilor sau neglijenţei în întreţinerea şi exploatarea instalaţiei. OBSERVAŢIE: Apariţia acestor abateri chiar la punerea în funcţiune a instalaţiilor se datorează: • • Umplere incorectă cu agent frigorific.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Încălzirea normală a conductei de refulare şi a părţilor în frecare ale compresorului.5 grade peste temperatura de ieşire a aerului sau a apei răcite.12 grade sub cea din spaţiul răcit.. DOMENIUL ELECTROMECANIC 12 .. • Temperatura de condensare este cu 3.

• • Se deconectează motorul electric de la reţea. Încălzire excesivă în locurile unde sunt suprafeţe în mişcare de rotaţie. • Se închide robinetul de pe conducta de aspiraţie şi se aspiră vaporii de agent frigorific până se ajunge la pressiunea de aspiraţie. Zgomot puternic în timpul funcţionării. Se închide robinetul de pe conducta de refulare. IN FUNCŢIONAREA UNUI AGREGAT PENTRU VITRINE FRIGORIFICE CU COMPRESOR SCROLL MANEVRE DE OPRIRE: • • Se închide robinetul de reglare manual. DOMENIUL ELECTROMECANIC 13 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE LUCRAREA 2 OPRIRE CAUZE: • • • vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă. Se continuă aspiraţia din vaporizatoare timp de 10-20 minute pentru coborârea presiunii sub cea atmosferică.

7 8 9 10 11 Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apă puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului prin deşurubarea buşonului de ulei. Se demontează cuplajul cu flanşe.ventile de reglaj termostatic. automatul de protecţie izolându-se capetele cu siguranţele fuzibile de la 6 Dacă se repară întreaga instalaţie se demontează : vaporizatorul.crt Operaţii de oprire şi golirea instalaţiei 1 Inchiderea ventilului de alimentare. 5 Se desfac legăturile între electromotor şi bandă izolatoare Se vor deşuruba tabloul de comandă.termostatul. Recuperarea agentului frigorific din colector Uleiul se va depozita în recipienţi metalici. Nr. Instalaţie specială DOMENIUL ELECTROMECANIC 14 . Indicaţiile manometrului menţinerea agregatului în funcţiune până trece observă la răcirea ţevii 2 3 4 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate.automatul de protecţie. tot agentul frigorific în colectorul de agent. Observaţii Eliminarea totală se de refulare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se închide alimentarea cu apă a compresorului (în condiţiile în care răcirea se face cu apă). Se demontează asamblarea filetată. Incetarea zgomotului la supape.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE prevăzută cu filtre şi deshidratoare. OBSERVAŢIE Pentru realizarea operaţiilor de oprire şi golire a instalaţiei frigorifice se recurge la operaţii de demontare a aparatelor componente din asamblările filetate. LUCRAREA 3 : DOMENIUL ELECTROMECANIC 15 .

respectând regulile normale de remontare în special asupra jocurilor. Pentru aceasta se folosesc instrucţiunile de montaj emise de constructor. La instalaţiile cu compresoare. avându-se în vedere ca să se asigure o ungere bună a tuturor părţilor în mişcare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE VERIFICAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE DUPĂ MONTAJ ŞI REPARAŢII TEHNOLOGICE 1. este necesar să se facă verificarea tehnică. reasamblarea şi  încărcarea cu ulei. inclusiv a lagărelor exterioare.Verificarea compresorului Se demontează compresorul. probă de etanşeitate faţă de exterior( după montaj în . funcţie de proprietăţile termodinamice ale agentului frigorific). Instalaţia aferentă fluidului frigorifer se va verifica la: • • • rezistenţă . care vor funcţiona în gol cu supapele de refulare şi capacele cilindrilor scoase timp de 200 ore. Presiunea de probă cu aer va fi cu 10 % mai mare decât presiunea maximă de condensare. In general instalaţiile frigorifice se compun din mai multe subansambluri legate prin conducte formând circuite închise. 2.Probe de presiune şi de etanşeitate Inainte de punerea în funcţiune a instalaţiei cât şi după fazele de reparaţii. presiune (se face hidraulic) . să nu se încălzească excesiv şi să nu apară zgomote suspecte în funcţionare. presiunea în instalaţie se obţine chiar cu compresorul frigorific. DOMENIUL ELECTROMECANIC 16 . cu următoarele recomandări : la compresoarele din echipamentul instalaţiei se va executa în primul rând : demontarea. spălarea. însă inainte de a fi utilizat la probele de etanşare este necesar să-l verificăm în prealabil.

separatoare de ulei.  După o funcţionare în gol de 15 minute. utilizând un manometru ( dacă presiune nu este realizată se verifică pompa de ungere).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Dacă nu se vor respecta aceste recomandări. se desfac capacele carterului pentru a verifica încălzirea lagărelor palire şi lagărele bielelor (se verifică cu mâna). 3. 4.Punerea în funcţiune pentru rodaj Se alimentează compresorul cu ulei. După terminarea curăţării compresoarelor şi a aparatelor aferente instalaţiei ca : butelii intermediare. după o funcţionare mai îndelungată 1-2 ore. La sfârşitul rodajului : se schimbă din nou uleiul.5.însă cu supapele în funcţionare.între 0. se montează capacele cilindrului şi se începe funcţionarea cu aer în circuit deschis. robinete-ventile de reglaj. se verifică lagărele şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 17 . peste cea din carter.cu toate robinetele de comunicaţie cu exteriorul deschise. vasele de ulei ale ungătoarelor şi palierelor. prin ascultarea directă a unor eventuale bătăi.Rodajul În timpul rodajului se verifică funcţionarea compresorului din punct de vedere mecanic. separatoare de lichid.1 at. se face pregătirea rodajului. stabilind provenienţa şi trecând imediat la remediere.  Dacă toate lagărele sunt normale. se vor produce gripări la pornire. Cu capacele cilindrului scoase se verifică:  Presiune normală de ungere . se controlează aspectul cilindrilor prin desfacerea capacelor. se opreşte.

etc).Probe de verificare a etanşeităţii circuitului agentului frigorific Depistarea neetanşeităţilor se face cu apă săpunită. 5. Verificarea atentă se face prin:  frigorific  aspiraţie a compresorului. Se face o deschidere a robinetului de aerisire a colectorului de refulare al compresorului închizându-se ventilul refulării.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE se trece imediat la remontare. după care se pune din nou în se deschide şi ventilul de pe conducta de deschiderea ventilelor şi robineţilor din circuitul DOMENIUL ELECTROMECANIC 18 .  se închide legătura colectorului de aspiraţie cu exteriorul prin închiderea sau prin strângereqa flanşei de aerisire. ştemuirea porilor mici. Constatarea se face prin citirea scăderilor manometrului după ce în prealabil s-a făcut presiune cu aer în instalaţie şi s-a făcut răcirea la temperatura ambiantă. se remediază ( înlocuirea garniturilor. Dacă au fost constatate scăpări. reâncărcare cu sudură. pensulând locurile de îmbinare şi sudurile. După remedierea generală se face o nouă probă de presiune.

prevăzute cu ştuţuri şi flanşe. În acest caz presiunea din colectorul de refulare creşte foarte mult. scăzând debitul de aer.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE funcţiune compresorul. zgomotul clapeţilor.  Se ascultă cu atenţie funcţionarea.Verificarea vanelor Se realizează inainte de montaj. Etape :  se deschide robinetul de umplere cu apă cât şi se inchide cel de golire când incepe curgerea se inchide şi robinetul de umplere se face presiune in instalaţie. până când cel de golire pentru evacuarea aerului. Se verifică astfel creşterea sau scăderea presiunii interioare. 6.  apei. Pentru a se reduce presiunea din colectorul de refulare se va ştrangula aspiraţia cu ajutorul ventilului de aspiraţie de la compresor. Când golirea este terminată se închide ventilul de aspiraţie şi se ţine sub presiune 24 de ore. pentru a evita un amestec nedorit de soluţii saline din circuite diferite cu temperaturi diferite. bătăile bolţurilor şi a lagărelor de bielă. apoi se va deschide din nou ventilul de aspiraţie. evacuându-se aerul complet ( la manometru scade presiunea de aspiraţie la zero atmosfere absolute În timp ce se lucrează cu compresorul in vacuum se va avea în vedere ca :  presiunea normală de ungere.   Manometrul de ungere să indice 1/ 4 din manometru va indica presiunea de probă ( se identifică vanele defecte ) DOMENIUL ELECTROMECANIC 19 . Se realizează printr-o probă hidraulică cu dispozitive colectoare. Colectorul va fi legat cu o ţeavă de legătură direct de pompa de presiune şi cu o altă ţeavă printr-un robinet la conducta de alimentare cu apă. cu un robinet de golire.

controlul periodic al instalaţiilor. Manipularea materialelor toxice Se au în vedere materialele uşor inflamabile. personalul de deservire a instalaţiilor frigorifice.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE    şi se reia proba de presiune. 2. verificarea înainte de fiecare funcţionare. bioxid de sulf ) şi de aceea se are în vedere protejarea căilor respiratorii. Echipamentul de protecţie Datorită condiţiilor de lucru. se deschide robinetul de golire se evacuează apa se demontează vanele defecte. Măsuri speciale de protecţie Constă în izolarea faţă de instalaţie prin mânere izolante. Trebuie manipulate in locuri special amenajate. uşoară şi trainică. legarea la pământ a maşinilor electrice. de aceea îmbrăcămintea şi încălţămintea de protecţie trebuie să fie comodă. fumatul . este obligat să suporte în mod repetat diferenţe mari de temperatură. zonele de lucru vor fi marcate cu indicatoare de securitate pe o rază de minim 100 metri. gazele combustibile şi cele toxice sau lichefiate. Unii agenţi frigorifici au grad de toxicitate ridicat ( amoniac. pentru a impiedica inhalarea de gaze toxice ( utilizarea mănuşelor şi a ochelarilor de protecţie).Securitatea muncii 1. mai cu seamă vara. 3. In interiorul acestei zone vor pătrunde doar muncitorii special instruiţi şi va fi interzis : accesul persoanelor străine. intreruptoare cu strat izolator. se inlocuiesc 7. orice flacără deschisă şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 20 .

cauze şi posibilităţi de remediere atât la compresor cât şi la întreaga instalaţie. elemente auxiliare). ordinea operatiilor la Tipuri de instalaţii frigorofice.  Reglarea nivelului de agent frigorific din vaporizator. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ:INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ: PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ:  aparate componente. jurnalul de exploatare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE consumarea de alimente.  Depistarea defecte.  manevre. Identifică DOMENIUL ELECTROMECANIC 21 .Completarea pierderilor de agent din instalaţie Manevre de pornire/ oprire a unei instalaţii friogorifice: pregătirea pornirii/ opririi . schimbătoare de căldură. (compresorul.  Observarea sistematică a bunei funcţionări a instalaţiei frigorifice. Se recomandă folosirea ventilatoarelor în încăperile unde se execută încărcare-descărcare cu agent frigorific. 2. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINEREA REGIMULUI DE FUNCŢIONARE ÎN INSTALAŢIE:  Măsurarea parametrilor de stare. NSSM. Descărcarea agentului frigorific nu se face direct în atmosferă ci se vor folosi vase de neutralizare LUCRĂRI PRACTICE PROPUSE PENTRU PARCURGEREA MODULULUI EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE 1. Materialele toxice vor avea ambalajul şi etichete caracteristice ( inscripţie „ Otravă sau Toxic” ). tipuri de compresoare.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE   Reglarea termostatului ( reglarea temperaturilor de lucru). JURNAL DE PRACTICĂ Acest jurnal se va completa de către elev. frigorifice  3.   DOMENIUL ELECTROMECANIC 22 . ELEV____________________________________________________________ PERIOADA_______________________________________________________ LOCAŢIA________________________________________________________ MODULUL DE PRACTICĂ__________________________________________ TEMA___________________________________________________________ 1. Înlocuirea uleiului şi a filtrelor. CARE SUNT PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI RELEVANTE PENTRU MODULUL DE PRACTICĂ PE CARE LE-AŢI OBSERVAT ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ căldură ( vaporizator/ condensator). la executarea fiecărei lucrări. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ :ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE: Încercarea şi exploatarea compresorului.  căldură. Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei inslaţii Verificarea etanşeităţii( dezaerarea instalaţiei). studiu de caz. fişe de observaţie.  Probe şi încercări la schimbătoarele de Întreţinerea suprafeţei de schimb de Verificarea ungerii şi a răcirii. fişe de lucru. În funcţie de lucrarea practică locul de desfăşurare va fi stabilit de tutorele de practică în colaborare cu agentul economic.

MOTIVAŢI_______________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________ 4. CE LUCRURI NOI AŢI îNVĂŢAT___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ____________________ 3. MOTIVAŢI_____________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ DOMENIUL ELECTROMECANIC 23 . CARE AU FOST EVENIMENTELE SAU LUCRURILE CARE V-AU PLĂCUT. CE LUCRURI/EVENIMENTE NU V-AU PLACUT.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 4.  Izolarea faţă de instalaţie să se facă prin întrerupătoare cu strat durabil izolator. Se va evita răspândirea lubrifianţilor pe utilaje sau pardoseli.se va întrerupe curentul de la reţeaua electrică.RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII  Se prevede ca după ce s-a executat o reparaţie să se monteze toate dispozitivele de protecţie corespunzătoare.      Existenţa echipamentului de protecţie (mănuşi. Să se cunoască normele de prim ajutor în caz de electrocutare. protecţie automată trebuie marcată corespunzător pentru a nu da naştere la accidente. DOMENIUL ELECTROMECANIC 24 . Este necesară protecţie prin punere la pământ a aparatelor electrice. control.depozitate şi protejate în mod adecvat.  Starea aparatelor defecte de măsură.  Materialele toxice să fie etichetare .   Obligativitatea dotarii cu materiale şi echipante PSI. La executarea operaţiilor de curăţare cu benzină. semnalizare. Evacuarea gazelor din atelier se va face printr-un sistem de ventilaţie.  Pentru bunul mers al instalaţiei personalul urmăreşte aparatele de măsură şi control. ochelari ) adecvat.

la fabricarea gheţii artificiale. pentru congelarea solului. absorbţie. în medicină. în condiţionarea aerului.etc. a lichidelor biologice. o unei temperaturi inferioară mediului ambiant.INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD1 INSTALAŢII FRIGORIFICE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Instalaţiile frigorifice au ca scop crearea şi menţinerea. într-un spaţiu închis. în construcţii . la conservarea organelor . după modul în care realizează scăderea temperaturii poate fi cu :    comprimare mecanică de vapori( figura 1) . în industria chimică la lichefierea gazelor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5. Instalaţia frigorifică are multiple utilizări : industria alimentară pentru conservarea produselor alimentare. O instalaţie frigorifică.1 Instalaţie frigorifică cu comprimare mecanică de vapori DOMENIUL ELECTROMECANIC 25 . la răcirea componentelor betonului. ejector. Instalaţia frigorifică cu comprimare mecanică de vapori realizează ciclul frigorofic cu ajutorul unui agent de lucru numit agent frigorific şi cu aparatele : Fig.

unde are loc răcirea (condensarea) agentului frigorific. când motorul este în exteriorul compresorului.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE a) Compresor. aparat în care agentul frigorific fierbe. De aceea ele se pot realiza în mai multe variante. poatet fi :  prin curele. Piesele componente (anexa5) ale compresorului sunt:        carcasă arbore biele pistoane blocul supapelor cilindri semicuzineţi. agentul frigorific îşi micşorează presiunea.(C) unde se realizează creşterea presiunii agentului frigorific. d) Ventil de laminare (Ex). c) Vaporizator (E). cand motorul şi compresorul sunt montate pe acelaşi arbore (anexa1). 1. În funcţie de modul în care compresorul este cuplat la motorul electric . ( anexa 6) este un schimbător de căldură în care deschis.  semicapsulat şi capsulat. b) Condensator (K). COMPRESORUL ( anexa 1 ) este acţionat de un motor electric asincron şi ca urmare este un aparat ce consumă energie electrică. prin preluarea căldurii din mediul care urmează a fi răcit. antrenarea axului compresorului făcându-se prin transmisii 2.VAPORIZATORUL agentul frigorific schimbă căldură cu mediul pe care trebuie să-l răcim. în funcţie de domeniul de utilizare: pentru răcit aer. unde datorită micşorării secţiunii de curgere. DOMENIUL ELECTROMECANIC 26 .( anexa1).

deoarece funcţionează la presiune constantă . VENTILUL DE LAMINARE este un robinet care micşorează secţiunea de curgere a agentului frigorific lichid de la condensator la vaporizator. 3. 4.CONDENSATORUL( anexa 7) este tot un schimbător de căldură in care agentul frigorific se răceşte. DOMENIUL ELECTROMECANIC 27 . la valoarea de vaporizare po. cedând căldură unui mediu de răcire. condensatoarele pot fi realizate în variantele:    răcite cu lichid răcite cu aer răcite mixt. Rolul lui este de a micşora presiunea agentului frigorific de la valoarea de condensare pk. Din acest punct de vedere . El se montează pe ramura de presiune şi temperatură ridicată. pk.  pentru răcit produse. deoarece funcţionează la presiune constantă . El se montează pe ramura de presiune şi temperatură scăzută. po.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE pentru răcit lichide.

să nu producă efecte negative asupra mediului.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD2 AGENŢI FRIGORIFICI COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Agentul frigorific. să nu fie toxic. iar R134a la . dar în funcţie de tipul instalaţiei. DOMENIUL ELECTROMECANIC 28 . să nu spumeze cu uleiul. bioxidul de carbon ( CO2). să aibă temperatura de solidificare foarte coborâtă pentru a nu îngheţa în ţevi.52oC . să nu fie exploziv şi inflamabil. să nu intre în reacţie chimică cu substanţele cu care vin în contact. Este foarte greu ca o substanţă să satisfacă toate cerinţele impuse. să aibă proprietăţi termodinamice bune. să funcţioneze la o presiune cât mai apropiată de cea atmosferică.420C . Marea problemă pe care o ridică agenţii frigorifici este că pot influienţa stratul de ozon şi pot contribui la crearea efectului de seră. volumul specific al vaporilor aspiraţi de compresor să fie cât mai mic. este o substanţă care are proprietatea de a fierbe la temperaturi negative. Cerinţe impuse agenţilor frigorifici : temperatura de vaporizare cât mai scăzută.26. De exemplu. să fie economic şi uşor de procurat. de domeniul de utilizare sunt verificate anumite cerinţe. presiunea de condensare să fie în domeniul tehnic uzual. să aibă o vâscozitate redusă. fierbe la -78.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE AGENŢI FRIGORIFICI ALTERNATIVI Agenţi frigorifici de tranziţie Agenţi frigorifici pe termen mediu şi lung HCFC/ HFC Parţial cloruraţi HFC fără clor NEHALOGENAŢI Substanţe pure R22 R123 R124 142b Amestecuri bazate pe R22 Substanţe pure R134a R125 R32 R143a 152a Amestecuri R404A R507A Seria R407 R410A Amestecuri NH3 R290 R1270 R600a R170 Amestecuri R600a R290 R170 R723 Fig.fluor. clor HFC .2 Tipuri de agenţi frigorifici HCFC – agenţi frigorifici ce conţin : hidrogen.clor.agenţi frigorifici care au în componenţa lor: hidrogen. carbon. fluor. OBESRVAŢIE: datorită influenţei negative asupra stratului de ozon sunt interzişi agenţii frigorifici ce conţin CLOR! DOMENIUL ELECTROMECANIC 29 .

7.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Instalaţiile frigorifice moderne utilizează cu preponderenţă HCFC şi CFC fără clor sau nehalogenaţi pentru protecţia mediului. Observaţiile le veţi trece în tabelul de mai jos: Aparat frigider aparate instalaţie frigorifică ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Vitrină frigorifică Aparat de climatizare b) Explicaţi necesitatea fiecărui aparat din instalaţie. DOMENIUL ELECTROMECANIC 30 . în acest sens veţi consulta anexele1. în timp. a) Identificaţi aparatele specifice unei instalaţii frigorifice. c)Verificaţi etanşeitatea spaţiului răcit şi urmăriţi . FIŞA DE LUCRU :FL1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Studiaţi frigiderul casnic. durata de funcţionare a compresorului. o vitrină frigorifică şi o instalaţie de condiţionare.6.

se purjează condensatorul prin folosirea instalaţiei de recuperare b. temperatura la care agentul frigorific trece din stare de vapori în stare luchidă : tk. se curăţă conductele prin 31 dezacidulare la schimbarea uleiului sau a DOMENIUL ELECTROMECANIC . presiunea de aspiraţie a agentului frigorific în compresor: pa < p0. se înlocuieşte condensatorul c. temperatura la care fierbe agentul frigorific în vaporizator: to.condensatoare răcite cu aer şi apă 2.   temperatura din spaţiul răcit : tr care este mai mică cu 3-40C decât to temperatura de condensare.condensatoare răcite cu aer 3. INFLUENŢA MODIFICĂRII PARAMETRILOR INDICAŢI ASUPRA FUNCŢIONĂRII INSTALAŢIEI defect PRESIUNE DE CONDENSARE PREA MARE 1. condensatoare răcite cu apă cauza posibilă a. suprafaţa condensatorului prea mică c. domeniul de itilizarea instalaţiei. aer sau gaze necondensabile în instalaţie se purjează condensatorul b. Aceşti parametrii sunt în funcţie de : agentul frigorific folosit tipul instalaţiei frigorifice.se reglează corect presiunea d.se înlocuieşte motorul e. presiunea de condensare a agentului frigorific:pk presiunea de refulare a agentului frigorific din compresor:pr > pk  temperatura de vaporizare. reglarea presiunii de condensare prea mare d. depuneri de piatră pe partea interioară a conductelor remediere a. numită presiune de vaporizare: p0.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR Aveţi informaţii despre: presiunea din vaporizator. motorul ventilatorului defect e.

PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a. agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) În vederea rezolvării consultaţi anexele 2 şi 4.suprafaţa condensatorului prea scăzută b.presiunea de aspiraţie scăzută c.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE 2.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Urmărind în timp comportarea parametrilor unei instalaţii frigorifice de la o vitrină frigorifică completează în următorul tabel modalităţile de remediere la defectele semnalate : DEFECT 1.supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări a. DOMENIUL ELECTROMECANIC 32 .

în interior ( în congelator!) Ce manevre va trebui să faci. dacă una din cauzele nefuncţionării frigiderului ar fi „fisurarea vaporizatorului” ? ( vezi informaţiile din anexa 3) Cerinţă: Fig. iar temperatura în spaţiul răcit nu se realizează.3 Instalaţia frigorifică a unui frigider casnic DOMENIUL ELECTROMECANIC 33 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR La service-ul unde lucrezi trebuie să analizezi următorul caz: un client vine cu un frigider casnic „Arctic” .  vaporizatorul are pete de grăsime . La o analiză atentă a frigiderului se constată următoarele aspecte:  compresorul funcţionează fară oprire.

zgură. Aerul se poate elimina :  agent frigorific). iar pe de altă parte. filtrele se montează între două robinete de închidere ( anexa 8).cât şi pe traseul de agent lichid (condensator-ventil de laminare-vaporizator). la cele de lichid şi prin micşorarea vitezei. când instalaţia lucrează la presiuni mai mici decât presiunea atmosferică. care funcţionează pe principiul condensării vaporilor de agent frigorific din amestecul de aer şi agent frigorific. DEZAERATOARE Au rolul de a scoate aerul din instalaţie care poate pătrunde în instalaţie pe la presgarniturile compresorului ( la compresoare deschise) şi prin neetanşeităţile îmbinărilor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD 4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA FILTRE Filtrele au rolul să oprească circulaţia în instalaţie a impurităţilor ( nisip. Prin evacuarea periodică din partea superioară a condensatorului ( metodă neeconomică deoarece conduce la pierderi de DOMENIUL ELECTROMECANIC 34 . Acest aparat trebuie permanent supravegheat deoarece poate conduce la înecarea conductei de aspiraţie (anexa 8). Pentru a fi uşor de demontat şi înlocuit . prin trecerea impurităţilor prin sită cu ochiuri fine. Acest aparat este construit din 4 ţevi concentrice prevăzute cu robineţi. pentru protecţia compresoarelor şi a unor piese de automatizare sensibile.compresor. material scurs de la suduri) desprinse de către agentul frigorific de pe suprafaţa interioară a conductelor.condensator) . care prin înfundare dereglează funcţionarea instalaţiei.  Prin introducerea unui aparat de dezaerare . Se montează atât pe conductele de agent frigorific vapori ( vaporizator. Reţinerea impurităţilor se realizează pe de o parte. dezaerator.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 35 . pentru a putea fi demontate uşor şi înlocuite. sau formează substanţe agresive faţă de materialele cu care vin în contact. Deshidratoarele se montează numai pe conductele de lichid. şi care formează hidraţi solizi în prezenţa apei înfundând organele de reglaj. atunci când absorbantul se saturează cu apă ( anexa 8).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DESHIDRATOARE Sunt organe ce servesc la reţinerea apei din agenţii frigorofici cu solubilitate redusă în apă ( freonii) . între două robinete. Reţinerea apei se face cu ajutorul unor substanţe absorbante cu care este umplut deshidratorul.

Având în vedere informaţiile din anexele 2 şi 4 aranjaţi pe categorii. de natură mecanică. tipurile de De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire DOMENIUL ELECTROMECANIC 36 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE LUCRU : FL4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În instalaţia frigorifică defectele pot fi localizate senzorial ( vizual. de natură frigorifică. după modelul de mai jos. prin pipăit. Funcţionarea incorectă poate apărea datorită defectelor:    defecte. Simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică de natură electrică. prin miros) sau cu ajutorul instrumentelor.

Urmăreşte tabelul de mai jos şi observaţi funcţionarea în timp de 6 ore a unui compresor . iar apoi explicaţi cum poate fi remediat defectul ( anexele 2 şi 4).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞE DE OBSERVAŢIE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În funcţionarea compresorului pot apare diverse defecţiuni care pot fi detectate senzorial( zgomote şi pipăit).Zgomot puternic în timpul funcţionării compresorului 2.Încălzire excesivă a suprafeţelor supuse frecării REMEDIERE DOMENIUL ELECTROMECANIC 37 . DEFECŢIUNE 1.

deci a consumului de energie electrică. -încălzirea vaporizatorului cu 2.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE:FO2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA După un număr mare de ore de funcţionare. Acest lucru conduce la creşterea numărului de ore de funcţionarea compresorului. alege una din metodele indicate în tabel şi completează tabelul de mai jos. 1. Metodă decongelare Posibilităţi de realizare Care variantă a fost folosită? Ce aţi remarcat? -oprirea instalaţiei şi încălzirea naturală a vaporiatoarelor. Există mai multe metode de curăţare a suprafeţei vaporizatorului. Decongelarea -stropirea sau pulverizarea cu externă apă. -prin inversarea cicluilui DOMENIUL ELECTROMECANIC 38 .vaporizatorul instalaţiei este acoperit cu un strat gros de gheaţă. Ca urmare se impune curăţarea suprefeţei de schimb de căldură a vaporizatorului. ceea ce contribuie la înrăutăţirea schimbului de căldură dintre agentul frigorific şi mediul de răcire. Decongelarea rezistenţe electrice. internă -introducerea gazelor calde de la refularea compresorului. -prin ăncălzirea electrică a aerului care circulă peste vaporizator. În funcţie de situaţie. -cu ajutorul aerului cald exterior.

se pot incadra in una din urmatoarele categorii: DOMENIUL ELECTROMECANIC 39 . cu excepţia celor datorate viciilor ascunse de material. Cele mai multe defectiuni. echipa de intervenţie constată griparea compresorului . apoi completaţi tabelul de mai jos pe baza observaţiilor de la locul de muncă: Presiune ( bar) Agent frigorific Tipul Tipul instalaţiei Instalaţie de ventilare compresorului Vitrină frig.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Observaţi cu atenţie indicaţiile manometrelor de pe conductele de aspiraţie şi refulare ale unui compresor. De aspiraţie pas De refulare pr STUDII CE CAZ STUDIU DE CAZ :SC1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Defecte în exploatarea instalaţiilor frigorifice La un centru comercial . în cadrul verificării tehnice.

norme care au carater de lege. cauzele care au condus la apariţia lui. Analazaţi fotografia de mai jos şi indicaţi următoare: • • • elementele mecanismului.datorate patrunderii in cilindru a agentului frigorific lichid sau a uleiului. defectul . încadrându-l în una din categoriile de mai sus. Nerespectarealor atrage după sine sancţionarea disciplinară. DOMENIUL ELECTROMECANIC 40 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • Lovituri hidraulice . Contaminarea circuitului frigorific – prin prezenta unor corpuri straine in circuit. financiară sau chiar penală. atelier trebuiesc respectate norme de protecţia muncii. De aceea compartimentul responsabil cu respectarea normelor de protecţia muncii are datoria de a monta panouri de avertizare / semnalizare privind posibilele pericole la care se expun lucrătorii. Probleme de ungere – datorate lubrifierii defectuoase. administrativă. în sine. STUDIU DE CAZ :SC2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Respectarea normelor de securitatea şi sănătate a muncii În orice întreprindere. secţie.

solicitată să remedieze defecţiunile care au apărut la o intalaţie frigorifică de la un antrepozit frigorific. În sala maşinilor este amplasat un panou de avertizare precum cel din imagine.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Însoţiţi echipa de intervenţie a agentului economic la care desfăşuraţi practica. Cunoşti semnificaţia lor? TEMA : MONTARE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP “ SPLIT” DOMENIUL ELECTROMECANIC 41 . Analizaţi semnificaţia fiecărui panou şi identificaţi regulile care trebuie respectate în conformitate cu avertizările panourilor! Reamintiţi-vă de normele parcurse la instructajul periodic de securitatea muncii! În anexa 9 sunt câteva semne de avertizare specifice atelierelor din domeniul electromecanic. Identificănd instalaţia se constată că funcţionează cu amoniac. un agent frigorific deosebit de toxic.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE MOD DE LUCRU INDIVIDUAL SURSE DE INFORMARE ÎN ECHIPĂ surse reale: o instalaţie de climatizare tip “ SPLIT” surse virtuale: soft educaţional. internet surse: mass-media literatura tehnică de specialitate LA CE VĂ AJUTĂ RELIZAREA UNUI PROIECT? Să rezolvaţi diferite probleme Să comunicaţi cu cei din jur Să negociaţi şi să să planificaţi Să lucraţi mai bine în echipă Sa fiţi creativi şi reponsabili Să accesaţi adrese web pentru informare SA FIŢI MAI BUNI! DOMENIUL ELECTROMECANIC 42 .

funcţionare. calificare. candidat. instalaţie) ⇒ Semnale de defect şi cauze probabile ⇒ Probleme practice soluţionate ⇒ Perspectiva personală în abordarea temei DOMENIUL ELECTROMECANIC 43 . coordonator) Cuprins : o Argument ( sintetizează aspectele teoretice şi practice în relaţiile directe cu calificarea) o Conţinutul propriu-zis : ⇒ Scop ⇒ Obiective ⇒ Descriere .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INFORMAŢII TEORETICE O INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP „SPLIT” Pentru realizarea acestui proiect aveţi nevoie de cunoştinţe teoretice privind: • INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ • ALEGEREA TIPULUI DE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE • ALEGEREA LOCULUI DE MONTARE • PARAMETRII DE FUNCŢIONARE • REGULI DE MONTARE PLANUL DE LUCRU • • • Redactarea ( număr de pagini şi anexe) Structura : pagina de titlu (antet. temă. montare (aparat.

competenţele tehnice 3. imaginaţia. deprinderi rezultate din invaţare. concepte. obiectivele pe care vi s-au spus că trebuie să le îndepliniţi) Alegerea materialelor. judecata . fotografii ) Observarea = metoda nemijlocită de explorare a realitatii PLANIFICĂ → ANALIZEAZĂ → ACŢIONEAZĂ Care este sarcina grupului? (ex. DOMENIUL ELECTROMECANIC 44 . calitatea muncii ( inovaţia. utilizarea bibliografiei). efectuarea rectificărilor necesare. echipamentelor. 2. instrumentelor Ce trebuie făcut? Ce vei face tu? SUNT ÎNTREBĂRI LA CARE TREBUIE SĂ RĂSPUNZI ! EVALUAREA PRIN PROIECTE SAU MINIPROIECTE Elevii sunt notaţi pentru modul de lucru. 4. pentru modul de prezentare şi pentru produsul realizat. Activitatea elevilor este evaluată pe cinci dimensiuni : 1. tehnica si execuţia).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • ⇒ Utilitatea practică aplicativă a soluţiilor găsite Măsuri de sănătatea şi securitate a muncii . evaluarea progresului făcut. PSI şi protecţia mediului Bibliografie Anexe ( desene. operarea cu fapte. reflecţia ( atingerea obiectivelor propuse. schiţe.

se bazează pe : • Abilităţi şi cunoştinţe . Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5. Compresorul frigorific utilizat• • • • rolul în instalaţie părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere 45 DOMENIUL ELECTROMECANIC .funcţionarea fiecărui aparat 2. Feedback-ul realizat de la elevi şi maistru ( tutore de practică). SUCCES! TEME PROPUE PENRU MINIPROIECT 1. Evaluarea activităţii elevului. să investigheze. să respecte cerinţele impuse. să înveţe de la colegi • • Deprinderi tehnice – elevii sunt capabili să opereze pe calculator pentru vizualizarea materialelor video prezentate .LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA COMPRESORUL FRIGIDERULUI CASNIC ETAPE DE LUCRU: 1. produsul proiectului ( punerea in evidenţa a achiziţiilor in domeniul pregatirii).elevii sunt capabili să utilizeze informaţiile primite. să reflecteze asupra modului in care invaţă. să realizeze sarcinile de lucru .

Portofoliul de practică ( caiet de practică. • DOMENIUL ELECTROMECANIC 46 .SE RECOMANDĂ ca elevii să găsească soluţii pentru achiziţionarea pieselor defecte.Vaporizator  rolul în instalaţie. Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică. 2. ORGANIZAREA EVALUĂRII Evaluarea finală va consta din : 1. 2.părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere rolul în instalaţie curăţarea suprafeţei de schimb de căldură încercarea etanşeităţii echipamentelor 4. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA APARATELE INSTALAŢIEI FRIGOTIFICE INDUSTRIALE ETAPE DE LUCRU: 1. Lucrări practice: • • Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia Executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. conform documentelor tehnice. fişe de observaţie.utilizând adrese de pe internet. Norme de sănătatea şi securitatea muncii În cazul în care sunt necesare piese pentru remedierea defectelor. Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor. Grupul Compresor-condensator    3.Norme de sănătatea şi securitatea muncii 6. studii de caz jurnal de practică ).funcţionare 2. fişe se lucru.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • OBSERVAŢIE agent frigorific 3.

b) de către tutorele de practică ce va ţine cont de: • • • calitatea lucrării realizate. • Evaluarea acestor lucrări se va face : a) prin autoevaluare cu ajutorul unui barem pus la dispoziţia elevului. timpul de realizare a lucrării. 7.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. progresul înregistrat de elev. 3. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. Realizarea şi susţinerea miniproiectului. ANEXE ANEXA 1 TIPURI DE COMPRESOARE DOMENIUL ELECTROMECANIC 47 .

2 – rotor arbore cotit. 4 – piston. Compresorul birotor (dublu şurub) Rotor tată cu 5 lobi şi rotor mamă cu 7 canale Compresoe volumic rotativ DOMENIUL ELECTROMECANIC 48 . 3 – bielă.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Compresor deschis compresor ermetic Compresor semiermetic 1 – bobinajul statorului. 6 – supapă de refulare COMPRESOR ELICOIDAL. 5 – supapă de aspiraţie.

Termostatul defect d. 7 – inele pentru limitarea cursei Compresorul cu spirale (Scroll) Spirală fixă (stator) Spirală mobilă (rotor ) Compresor centrifug ( Turbocompresor) ANEXA 2 : DEFECTE-CAUZE ŞI POSIBILITĂŢI DE REMEDIERE LA UN COMPRESOR CAPSULAT DEFECŢIUNI CAUZE a. Intrerupătorul electric este în poziţie deschis b.se înlocuieşte aparatul defect 1. Releu termic declanşat c. 6 – arbore.Presiunea de refulare prea mare(instalaţia are în componenţă un presostat de înaltă presiune)  Condensator murdar METODE DE REMEDIERE a. 5 – spaţiu de aspiraţie. se reconectează întrerupătorul b.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Schema compresorului cu palete în rotor 1 – cilindru. 2 – piston rotativ. Compresorul nu funcţionează DOMENIUL ELECTROMECANIC 49 . 4 – spaţiu de refulare.se reanclanşeă releul termic şi se controlează cu ampermetrul intensitatea curentului pe fiecare fază c. 3 – lamele culisante.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

 

Aer în instalaţie Temperatura aerului prea mare

d. se înlătură cauza defectului a. se restabileşte circuitul b. se înlocuieşte bobina a.se reglează releul termic b.se înlocuieşte termostatul c.se aeriseşte instalaţia frigorifică şi se curăţă condensatorul 4.1 se realizează uscarea instalaţiei prin introducerea filtrelor deshidratoare în circuitul frigorific 4.2 se detectează şi se elimină locurile neetanşe.Se reîncarcă instalaţia cu freonul necesar funcţionării 4.3se deschide robinetul

2. Motoarele compresorului şi ventilatorului nu funcţionează 3. Grupul este scos din funcţiune la puţin timp de la pornire

4. Grupul funcţionează continuu vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă brumare parţială a vaporizatorului corpul robinetului de alimentare acoperit parţial cu gheaţă

a. Întrerupt circuitul între contactor şi placa de borne de la compresor b. Arderea bobinei contactorului cu relee a. Reglaj greşit al releului de protecţie b. Termostat defect Instalaţia are aer în circuitul frigorific c. Condensatorul este murdar 4.1-existenţa umidităţii în instalaţie 4.2 lipsa cantităţii de freon necesară funcţionării normale a instalaţiei 4.3 robinet de alimentare insuficient deschis

ANEXA 3 MANEVRE DE OPRIRE ŞI GOLIRE DE AGENT FRIGORIFIC Nr.crt 1 Operaţii de oprire , golire Inchiderea ventilului de alimentare, menţinerea agregatului în funcţiune până trece tot agentul frigorific în colectorul de agent Observaţii Eliminarea totală se observă la răcirea ţevii de refulare Incetarea zgomotului la supape Indicaţiile manometrului de joasă presiune 2 3 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele

DOMENIUL ELECTROMECANIC

50

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

4

Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare

Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate Se vor deşuruba siguranţele fuzibile de la tabloul de comandă Demontare asamblare filetată

5

Se desfac legăturile între electromotor şi automatul de protecţie izolându-se capetele cu bandă izolatoare Dacă se repară întreaga instalaţie: a. se demontează vaporizatorul,ventile de reglaj termostatic,termostatul,automatul de protecţie

6

7 8 9 10 11

Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apa puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului de la buşonul de ulei Recuperarea agentului frigorific din colector

Demontare cuplaj cu flanşe

Se va depozita în recipienţi metalici Instalaţie specială prevăzută cu filtre şi deshidratoare,

ANEXA 4 DEFECTE, CAUZE ŞI NATURA LOR ÎNTÂLNITE LA O INSTALAŢIE FRIGORIFICĂ

defect electric

defect frigorific

defect mecanic

DEFECT/ TIPUL DEFECTULUI Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării

CUM SE CONSTATĂ 1.se închide uşa frigiderului şi se verifică dacă lampa interioară funcţionează

CAUZE

CUM SE ÎNLĂTURĂ

1.Lipsa tensiunii la 1. se verifică priza cu priza de alimentare un creion de electrică tensiune-se înlocuieşte siguranţa 2.Butonul de arsă

DOMENIUL ELECTROMECANIC

51

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

releului de pornire)

În timpul funcţionării motocompresorului se aude un zgomot deosebit

2.se verifică poziţia reglare a termostatului aflat 3.se constată lipsa la poziţia STOP trnsiunii cănd se roteşte butonul de 3.Termostat defect reglare a termostatului 1.se verifică 1.motocompresoru temperatură la l funcţionează în locul unde este condiţii grele amplasat frigiderul datorită temperaturii 2.motocompresoru exterioare foarte l se încălzeşte mari(35 0 C) puternic.(se 2.motocompresoru opreşte automat l funcţionează cu prin acţionarea lipsă ulei releului termic) 3.vaporizatorul 3.filtrul parţial slab brumat.Se infundat constată o uşoara brumare a filtrului 4.se observă 4. vaporizatorul brumarea sau conductă de conductei de aspiraţie parţial aspiraţie înfundată 1. temperatura în interiorul frigiderului scade lent. Condens în interiorul frigiderului 2.vaporiztor slab brumat, pete de ulei 1. uşile frigiderului nu se închid etanş

2. se roteşte butonul 3. se înlocuieşte termostatul 1. se mută frigiderul

2. se completează uleiul. Se înlocuieşte motocompresorul daca se constată defecte 3.se înlocuieşte filtrul

4.se înlocuieşte vaporizatorul

Perioade lungi de funcţionare a motocompresorului cu pauze scurte sau mers continuu

2.cantitate insuficientă de agent frigorific(pierderi prin neetanşeităţi 3.motocompresor defect(pierdere de 3.încălzire mare a presiune la motocompresorului supape)

1.se reglează închiderea uşii(se înlocuiesc garniturile magnetice) 2. se refac brazările,sau se înlocuieşte vaporizatorul 3. se înlocuieşte motocompresorul

DOMENIUL ELECTROMECANIC

52

se înlocuiesc supapele ANEXA 5 PĂRŢI COMPONENTE ALE COMPRESOARELOR VOLUMICE CU PISTON Blocul supapelor – difuzor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Încălzire excesivă a locurilor unde sunt suprafeţe în mişcare 1.Şuierat la închiderea supapelor datorită închiderii neetanşe 1. se completează uleiul indicat de constructor. 2.Compresorul este cald 2. 3 – amortizor. 2 – resort ondulat. nu se realizează temperatura în spaţiul răcit 3. se reface planitatea scaunului supapei defecte 3.supape sparte 1.supapele nu se inchid perfect 3. 5 – scaun interior 1 DOMENIUL ELECTROMECANIC 53 . lipsa uleiului de ungere 2. 4 – supapa.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Părţi componene ale compresoarelor cu piston ANEXA 6 VAPORIZATOARE Vaporizatoare de perete 1-serpentină 2-suport 3-bridă DOMENIUL ELECTROMECANIC 54 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE vaporizator de la frigiderul casnic Vaporizatoare de la vitrine comerciale SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ MULTITUBULAR ANEXA7 DOMENIUL ELECTROMECANIC 55 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CONDENSATOARE Condensatoare cu aripiare Condensator in plăci DOMENIUL ELECTROMECANIC 56 .

Cd – condensatorul propriu-zis.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Condensatoare cu evaporare forţată S – dispozitiv de stropire. SP – separator de picături. P – pompă pentru recircularea apei. C – carcasă metalică. A – bazin de colectare a apei de stropire ANEXA 8 FILTRE DOMENIUL ELECTROMECANIC 57 . V – vaporizator.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DEZAERATOARE DESHIDRATOARE ROBINET DE REGLAJ DOMENIUL ELECTROMECANIC 58 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ANEXA 9 SEMNE DE AVERTIZARE DE PROTECŢIA MUNCII ANEXA 10 INSTALATII DE CLIMATIZARE ŞI SISTEMUL DE CIRCULAŢIE AL AERULUI DOMENIUL ELECTROMECANIC 59 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 60 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE REZOLVAREA FIŞELOR DE LUCRU DOMENIUL ELECTROMECANIC 61 .

agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) Fixarea corectă a bulbului de la tubul capilar. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE a.PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a.se înlocuieşte condensatorul b.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a.presiunea de aspiraţie scăzută c.suprafaţa condensatorului prea scăzută b.se localizează defecţiunea pe conducta dintre condensator şi ventilul de laminare termostatic c.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Fişa 2 de lucru DEFECT 1. pe conducta de ieşire din vaporizator a.supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări 2.se înlocuieşte placa de supape a. se înlocuieşte placa supapelor Fişa 3 de lucru DOMENIUL ELECTROMECANIC 62 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Se vor respecta etapele de golire/ umplerea instalaţiei frigorifice în conformitate cu anexa 3 Fişa 4 de lucru simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie Defecţiuni compresor Pierderea etanşeităţii circuitului ulei la Vaporizator amplasat de necorespunzător Presiunea de refulare prea ridicată Termosta / presostat defect De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire Defectarea întrerupătorului Defectarea releului termic BIBLIOGRAFIE DOMENIUL ELECTROMECANIC 63 .

UNIVERSITATEA TEHNICA 3.IONESCU.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 1. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 5. TERMODINAMICA TEHNICĂ. BUCUREŞTI ..INSTALAŢII FRIGORIFICE..1983.PYC EDITION 9.03.EDITURA 2. PROCESE ÎN INSTALAŢII FRIGORIFICE.ED.„PRATIQUE DES INSTALATIONS FRIGORIFIQUES“.ED.. 1991. INSTALAŢII FROGORIFICE.EDITURA TEHNICĂ 10.1999.CHIRIAC.. BUCUREŞTI . BĂLAN. DUNOD DOMENIUL ELECTROMECANIC 64 . CHIRALEU . MĂDĂRĂŞAN. Ş. SINCRON 8. BĂLAN.-1985. – 1989..TEHNOLOGIA DE REPARAŢIE.. BUCURESTI. CALIFICAREA ELECTROMECANIC. ÎNTREŢINERE ŞI EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE.1980. JACQUARD. FRIGOROFICE CONSTRUCŢIE. M. 1999. EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR FRIGORIFICE COMERCIALE. şi PLEŞA. T.RADCENCO. SEIDEL. TEHNICĂ FUNCŢIONARE BUCUREŞTI. FRIGOTEHNIST. I. P. DOMENIUL MEC. P. 2005 6. CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC . EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 11. RAPIN. M.INSTALAŢII FRIGORIFERE . TEHNICĂ 4.2005. PURICE. PHARE TVET RO 0108. PARIS. BĂLAN. NIVEL 2.. CLUJ NAPOCA. CRAIOVA. BUCUREŞTI. H. A. M. V. . FORMULLAIRE DU FROID. –1987.V. F.. PARIS 1EDITION .1983.01 ŞI PHARE TVET RO 0108.CLUJNAPOCA ED.CURRICULUM . EDITURA SCRISUL ROMÂNESC 7.A. NOACK.INSTALAŢII CALCUL.. . M .

DOMENIUL ELECTROMECANIC 14.whirlpool. www. BUCUREŞTI .INSTALAŢII FRIGORIFICESI DE CONDITIONARE www.NIVEL 2. UTILAJE ŞI INSTALAŢII DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ .inma. 13.termo.google.EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ.ut.ro www.google+compresoare scroll www.STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ .ro www.instalatorul.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 12.-1986.cluj.SETLACEC. MAŞINI. CALIFICAREA FRIGOTEHNIST.ro www. 2005.ro DOMENIUL ELECTROMECANIC 65 . V.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->