MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

MODULUL: VIII
EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE

DOMENIUL: ELECTROMECANIC NIVEL:2 CALIFICARE: FRIGOTEHNIST

Martie 2009

DOMENIUL ELECTROMECANIC

1

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

AUTORI Ing. CRINA-VIOLETA DRĂGAN – profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi Ing. CARMEN-MIHAELA VETROV– profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi

DOMENIUL ELECTROMECANIC

2

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

CUPRINS

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Titlul capitolului Competenţe Informaţii despre specificul agenţilor economoci Modalităţi de organizarea practicii Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii Instrumente de lucru ale elevului necesare desfăşurării practicii Organizarea evaluării Anexe Bibliografia

Pagina 4 6 8 25 28 49 50 66

1. COMPETENŢE 1.1 UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ PENTRU ABILITĂŢI CHEIE
DOMENIUL ELECTROMECANIC

3

COMPETENŢA 1 Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică Pregătirea pornirii sau opririi instalaţiei Manevrarea armăturilor instalaţiei frigorifice Pornirea sau oprirea compresoarelor COMPETENŢA 2 :Menţine paramatrii indicati de utilizator.  Menţine paramatrii indicaţi de utilizator. COMPETENŢA 3 : Intreţine periodic instalaţia Intreţinerea suprafetei de schimb de caldura si a compresorului DOMENIUL ELECTROMECANIC 4 .2. Executarea manevrelor de reglare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ASIGURAREA CALITĂŢII • • Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii COMPETENŢA 1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Indicatori de calitate în funcţionarea instalaţiilor frigorifice COMPETENŢA 2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii Metode standardizate de utilizarea calităţii Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei instalaţii frigorifice Autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatorii de calitate la întreţinerea unei instalaţii 1.UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE EXPLOATAREA MASINILOR SI UTILAJELOR ELECTROMECANICE  Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică.  Intreţine periodic instalaţia. Monitorizarea parametrilor de lucru a aparatelor Completarea registrului de exploatare.

 realizarea de lucrări pregătitoare şi de remedierea defectelor la piesele componente agregatelor industriale. DOMENIUL ELECTROMECANIC 5 .INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI 2.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Evacuarea aerului si uleiului din instalatie Verificarea etanşeităţii în timpul exploatării.1 Obiectivele activităţii agentului economic sunt:  realizarea de lucrări de montaj pentru instalaţiile şi utilaje industriale din domeniul electromecanic. Verificarea ungerii şi răcirii compresorului 2.

2. poate şi prin recompense 2. astfel încât elevii să fie motivaţi.  execută lucrări pregătitoare în vederea încercării echipamentelor industriale  fabricarea echipamentelor industriale . dacă se financiare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE  lucrări de întreţinere şi reglarea parametrilor de lucru la utilajele şi instalaţiile din domeniul electromecanic. să cunoască şi să respecte organigrama societăţii.4.   să poarte echipamentul de protecţie pe toată durata lucrului.  profesionale. să respecte dispoziţiile interne ale societăţii.3 Responsabilităţile elevului:    să se încadreze în programul stabilit de societatea comercială.2 Responsabilităţile agentului economic:  sa informeze elevii cu privire la oportunităţile de angajare după finalizarea stagiului de pregătire practică.  să asigure un climat de siguranţă pe perioada stagiului de pregătire practică.  să repartizeze elevii pe maiştrii şi muncitori instructori în funcţie de să efectueze instructajul cu privire la riscurile. să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform locului de efectuarea stagiului de pregătire practică.Modalitatea de organizare a practicii DOMENIUL ELECTROMECANIC 6 .  să asigure condiţii ergonomice de lucru şi echipament de protecţie să asigure accesul elevilor la locurile de muncă corespunzătoare calificării adecvat pe toată durata desfăşurării programului de lucru. pericolele şi regulile de specificul lucrărilor.  să stabilească programul de lucru de comun acord cu unitatea şcolară.  protecţia muncii specifice locului de muncă unde elevii vor desfăşura stagiul de pregătire practică. 2.

desemnat de agentul economic. Monitorizarea activităţii elevilor va fi realizată de către un tutore (mentor). 3.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la mai mulţi agenţi economici interesaţi. MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII DOMENIUL ELECTROMECANIC 7 . elevii fiind repartizaţi în echipe de maxim 5 elevi.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CAIET DE PRACTICĂ MODULUL VIII : EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE In cadrul modulului sunt vizate : unitatea de competenţă tehnică specializată Exploatarea şi intreţinerea instalaţiilor frigorifice unitatea de competenţă pentru abilităţi cheie Asigurarea calităţii DOMENIUL ELECTROMECANIC 8 .

USCAREA ŞI ÎNCĂRCAREA INSTALAŢIEI CU AGENT FRIGORIFIC 4.STAREA COMPRESOARELOR-RODAREA COMPRESOARELOR 2.VERIFICAREA INSTALAŢIEI LA REZISTENŢĂ 3. Protectie termica incorporata in infasurarea motorului. cu aripioare din aluminiu cu profil special 7. pentru sporirea randamentului si reducerea nivelului de zgomot.STAREA COMPRESOARELORRODAREA COMPRESOARELOR PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI FRIGORIFICE JURNAL DE EXPLOATARE 1. Panou electric pentru comanda si monitorizarea aparatului. reduce numarul de porniri ale compresorului si JURNAL DE EXPLOATARE trimisa catre utilizatori. 3. cu protectie termica si rezistenta incalzire ulei incorporate 4. 8.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE UNITATEA DE COMPETENŢĂ : Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor frigorifice LUCRAREA 1 MONTARE AGREGATE DE RĂCIRE A APEI CU COMPRESOR SCROLL 1. Situat pe conducta de FRIGORIFICE tur. 2. Ventilatoare elicoidale cu palete de forma speciala. tip SCROLL. Structura portanta 5. Baterii de condensare. Rezervor de stocare a apei. Evaporator. Compresoare. realizate din plastic pentru a oferi protectie maxima in caz de conditii PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI meteorologice adverse. fluctuatiile temperaturii apei 1. Panouri de acoperire. Cuplare directa la motoarele monofazate cu rotor exterior.ÎNCERCAREA MAŞINILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 9 . cu placi saldobrazate din otel inoxidabi 6.

ATENŢIE: robinetul de refulare. Se verifică dacă robinetelor manometrelor sunt deschise.dacă au fost consemnate deranjamente sau defecţiuni în funcţionarea instalaţiei şi dacă acestea au fost remediate.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE EXPLOATAREA MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INSTALAŢIE ÎNTR-O TREAPTĂMANEVRE PORNIRE Se verifică în prealabil. robinetul de reglare sunt închise • • Se verifică nivelul agentului frigorific în rezervorul de lichid. Se verifică dacă toate robinetele de pe circuitul agentului frigorific sunt deschise. Se citeşte temperatura în spaţiul răcit şi se notează în caietul de exploatare. robinetul de aspiraţie. Se verifică dacă în buzunarele termometrelor există ulei. • • • • Se verifică prezenţa uleiului în cutiile de etanşare(compresoare deschise) . • Se deschide şi se reglează alimentarea cu apă de răcire a compresorului (dacă răcirea se face cu apă) . • Se deschide robinetul de descărcare (by-pass) care leagă colectorul de refulare de cel de aspiraţiepentru uşurarea pornirii compresorului. Compresorul scroll are răcire cu aer. • Se verifică nivelul uleiului în carterul compresorului şi funcţionarea dispozitivelor de ungere.după jurnalul de exploatare. DOMENIUL ELECTROMECANIC 10 .

Dacă se aud bătăi.lovituri în interiorul cilindrilor. • Se deschide parţial robinetul de refulare al compresorului şi se conectează motorul electric al compresorului. 2. Brumarea conductei de aspiraţie a compresorului pînă la robinetul de închidere. Nu se aud bătăi. OBSERVAŢIE: 1.în lagăre.Creşterea bruscă a curentului sau a presiunii de refularei impune oprirea imediată a compresorului şi revizuirea .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se deschide robinetul de pe conducta de egalizare care leagă colectorul de aspiraţie cu carterul. • Se deschide uşor robinetul de reglare manual şi se reglează instalaţia în funcţie de sarcina vaporizatorului. • Se înscrie în jurnalul de exploatare ora la care a pornit compresorul.după indicaţiile manometrului (presiunea uleiului trebuie să fie mai mare cu 0. • SIMULTAN se verifică: funcţionarea pompei de ungere.robinetul de aspiraţie se închide rapid şi se deschide din nou după încetarea bătăilor. • Se deschide încet robinetul de pe conducta de aspiraţie.racorduri. SEMNE DE BUNĂ FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI • • • Nu există scăpări de agent prin presetupe.se deschide complet robinetul de pe conducta de refulare şi se închide simultan robinetul de ocolire (by-pass). • După ce compresorul a ajuns la turaţia normal de funcţionare. DOMENIUL ELECTROMECANIC 11 .5-1.Apariţia bătăilor se datoreşte pătrunderii în cilindrul compresorului a unor vapori prea umezi.urmărind indicaţiile ampermetrului şi manometrului de pe conducta de refulare.5 presiunea de aspiraţie).

OBSERVAŢIE: Apariţia acestor abateri chiar la punerea în funcţiune a instalaţiilor se datorează: • • Umplere incorectă cu agent frigorific. Reglare defetuoasă. • Temperatura de vaporizare a agentului este cu 8. • Temperatura de condensare este cu 3.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Încălzirea normală a conductei de refulare şi a părţilor în frecare ale compresorului.5 grade peste temperatura de ieşire a aerului sau a apei răcite...12 grade sub cea din spaţiul răcit. Dacă greşelile apar după un timp de funcţionare cauzele pot fi datorită: greşelilor sau neglijenţei în întreţinerea şi exploatarea instalaţiei. DOMENIUL ELECTROMECANIC 12 ..

IN FUNCŢIONAREA UNUI AGREGAT PENTRU VITRINE FRIGORIFICE CU COMPRESOR SCROLL MANEVRE DE OPRIRE: • • Se închide robinetul de reglare manual. Se închide robinetul de pe conducta de refulare. Se continuă aspiraţia din vaporizatoare timp de 10-20 minute pentru coborârea presiunii sub cea atmosferică. DOMENIUL ELECTROMECANIC 13 . Încălzire excesivă în locurile unde sunt suprafeţe în mişcare de rotaţie. • • Se deconectează motorul electric de la reţea.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE LUCRAREA 2 OPRIRE CAUZE: • • • vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă. • Se închide robinetul de pe conducta de aspiraţie şi se aspiră vaporii de agent frigorific până se ajunge la pressiunea de aspiraţie. Zgomot puternic în timpul funcţionării.

Nr.crt Operaţii de oprire şi golirea instalaţiei 1 Inchiderea ventilului de alimentare. 5 Se desfac legăturile între electromotor şi bandă izolatoare Se vor deşuruba tabloul de comandă. Indicaţiile manometrului menţinerea agregatului în funcţiune până trece observă la răcirea ţevii 2 3 4 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate. Se demontează cuplajul cu flanşe.ventile de reglaj termostatic. Recuperarea agentului frigorific din colector Uleiul se va depozita în recipienţi metalici. Instalaţie specială DOMENIUL ELECTROMECANIC 14 .automatul de protecţie. 7 8 9 10 11 Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apă puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului prin deşurubarea buşonului de ulei. Se demontează asamblarea filetată. Incetarea zgomotului la supape. tot agentul frigorific în colectorul de agent. automatul de protecţie izolându-se capetele cu siguranţele fuzibile de la 6 Dacă se repară întreaga instalaţie se demontează : vaporizatorul.termostatul.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se închide alimentarea cu apă a compresorului (în condiţiile în care răcirea se face cu apă). Observaţii Eliminarea totală se de refulare.

LUCRAREA 3 : DOMENIUL ELECTROMECANIC 15 . OBSERVAŢIE Pentru realizarea operaţiilor de oprire şi golire a instalaţiei frigorifice se recurge la operaţii de demontare a aparatelor componente din asamblările filetate.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE prevăzută cu filtre şi deshidratoare.

2. avându-se în vedere ca să se asigure o ungere bună a tuturor părţilor în mişcare. Pentru aceasta se folosesc instrucţiunile de montaj emise de constructor. Instalaţia aferentă fluidului frigorifer se va verifica la: • • • rezistenţă . probă de etanşeitate faţă de exterior( după montaj în . inclusiv a lagărelor exterioare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE VERIFICAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE DUPĂ MONTAJ ŞI REPARAŢII TEHNOLOGICE 1. DOMENIUL ELECTROMECANIC 16 . spălarea. să nu se încălzească excesiv şi să nu apară zgomote suspecte în funcţionare. este necesar să se facă verificarea tehnică. La instalaţiile cu compresoare. care vor funcţiona în gol cu supapele de refulare şi capacele cilindrilor scoase timp de 200 ore. reasamblarea şi  încărcarea cu ulei.Probe de presiune şi de etanşeitate Inainte de punerea în funcţiune a instalaţiei cât şi după fazele de reparaţii. presiunea în instalaţie se obţine chiar cu compresorul frigorific. funcţie de proprietăţile termodinamice ale agentului frigorific). cu următoarele recomandări : la compresoarele din echipamentul instalaţiei se va executa în primul rând : demontarea. însă inainte de a fi utilizat la probele de etanşare este necesar să-l verificăm în prealabil. presiune (se face hidraulic) . respectând regulile normale de remontare în special asupra jocurilor. In general instalaţiile frigorifice se compun din mai multe subansambluri legate prin conducte formând circuite închise. Presiunea de probă cu aer va fi cu 10 % mai mare decât presiunea maximă de condensare.Verificarea compresorului Se demontează compresorul.

separatoare de ulei. La sfârşitul rodajului : se schimbă din nou uleiul. peste cea din carter. se verifică lagărele şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 17 . utilizând un manometru ( dacă presiune nu este realizată se verifică pompa de ungere). prin ascultarea directă a unor eventuale bătăi. stabilind provenienţa şi trecând imediat la remediere.între 0.5.Punerea în funcţiune pentru rodaj Se alimentează compresorul cu ulei. se face pregătirea rodajului.Rodajul În timpul rodajului se verifică funcţionarea compresorului din punct de vedere mecanic.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Dacă nu se vor respecta aceste recomandări. după o funcţionare mai îndelungată 1-2 ore.1 at.cu toate robinetele de comunicaţie cu exteriorul deschise. se opreşte. robinete-ventile de reglaj.  După o funcţionare în gol de 15 minute. Cu capacele cilindrului scoase se verifică:  Presiune normală de ungere . După terminarea curăţării compresoarelor şi a aparatelor aferente instalaţiei ca : butelii intermediare. se vor produce gripări la pornire.  Dacă toate lagărele sunt normale. se montează capacele cilindrului şi se începe funcţionarea cu aer în circuit deschis. 3. se desfac capacele carterului pentru a verifica încălzirea lagărelor palire şi lagărele bielelor (se verifică cu mâna).însă cu supapele în funcţionare. vasele de ulei ale ungătoarelor şi palierelor. 4. separatoare de lichid. se controlează aspectul cilindrilor prin desfacerea capacelor.

pensulând locurile de îmbinare şi sudurile. se remediază ( înlocuirea garniturilor. 5. Dacă au fost constatate scăpări. Verificarea atentă se face prin:  frigorific  aspiraţie a compresorului. Constatarea se face prin citirea scăderilor manometrului după ce în prealabil s-a făcut presiune cu aer în instalaţie şi s-a făcut răcirea la temperatura ambiantă. reâncărcare cu sudură.Probe de verificare a etanşeităţii circuitului agentului frigorific Depistarea neetanşeităţilor se face cu apă săpunită. etc).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE se trece imediat la remontare. După remedierea generală se face o nouă probă de presiune. după care se pune din nou în se deschide şi ventilul de pe conducta de deschiderea ventilelor şi robineţilor din circuitul DOMENIUL ELECTROMECANIC 18 . ştemuirea porilor mici. Se face o deschidere a robinetului de aerisire a colectorului de refulare al compresorului închizându-se ventilul refulării.  se închide legătura colectorului de aspiraţie cu exteriorul prin închiderea sau prin strângereqa flanşei de aerisire.

bătăile bolţurilor şi a lagărelor de bielă.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE funcţiune compresorul. scăzând debitul de aer. apoi se va deschide din nou ventilul de aspiraţie.  apei.Verificarea vanelor Se realizează inainte de montaj. pentru a evita un amestec nedorit de soluţii saline din circuite diferite cu temperaturi diferite. prevăzute cu ştuţuri şi flanşe.  Se ascultă cu atenţie funcţionarea. Se verifică astfel creşterea sau scăderea presiunii interioare. cu un robinet de golire. Colectorul va fi legat cu o ţeavă de legătură direct de pompa de presiune şi cu o altă ţeavă printr-un robinet la conducta de alimentare cu apă. 6. Când golirea este terminată se închide ventilul de aspiraţie şi se ţine sub presiune 24 de ore. până când cel de golire pentru evacuarea aerului.   Manometrul de ungere să indice 1/ 4 din manometru va indica presiunea de probă ( se identifică vanele defecte ) DOMENIUL ELECTROMECANIC 19 . Etape :  se deschide robinetul de umplere cu apă cât şi se inchide cel de golire când incepe curgerea se inchide şi robinetul de umplere se face presiune in instalaţie. În acest caz presiunea din colectorul de refulare creşte foarte mult. zgomotul clapeţilor. Se realizează printr-o probă hidraulică cu dispozitive colectoare. evacuându-se aerul complet ( la manometru scade presiunea de aspiraţie la zero atmosfere absolute În timp ce se lucrează cu compresorul in vacuum se va avea în vedere ca :  presiunea normală de ungere. Pentru a se reduce presiunea din colectorul de refulare se va ştrangula aspiraţia cu ajutorul ventilului de aspiraţie de la compresor.

gazele combustibile şi cele toxice sau lichefiate. orice flacără deschisă şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 20 . personalul de deservire a instalaţiilor frigorifice. Trebuie manipulate in locuri special amenajate. verificarea înainte de fiecare funcţionare. 2. de aceea îmbrăcămintea şi încălţămintea de protecţie trebuie să fie comodă. pentru a impiedica inhalarea de gaze toxice ( utilizarea mănuşelor şi a ochelarilor de protecţie). se inlocuiesc 7. intreruptoare cu strat izolator. zonele de lucru vor fi marcate cu indicatoare de securitate pe o rază de minim 100 metri. este obligat să suporte în mod repetat diferenţe mari de temperatură. Unii agenţi frigorifici au grad de toxicitate ridicat ( amoniac. uşoară şi trainică. Manipularea materialelor toxice Se au în vedere materialele uşor inflamabile.Securitatea muncii 1. bioxid de sulf ) şi de aceea se are în vedere protejarea căilor respiratorii. fumatul . In interiorul acestei zone vor pătrunde doar muncitorii special instruiţi şi va fi interzis : accesul persoanelor străine. Măsuri speciale de protecţie Constă în izolarea faţă de instalaţie prin mânere izolante. legarea la pământ a maşinilor electrice. Echipamentul de protecţie Datorită condiţiilor de lucru. controlul periodic al instalaţiilor. 3. mai cu seamă vara.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE    şi se reia proba de presiune. se deschide robinetul de golire se evacuează apa se demontează vanele defecte.

Descărcarea agentului frigorific nu se face direct în atmosferă ci se vor folosi vase de neutralizare LUCRĂRI PRACTICE PROPUSE PENTRU PARCURGEREA MODULULUI EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE 1. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINEREA REGIMULUI DE FUNCŢIONARE ÎN INSTALAŢIE:  Măsurarea parametrilor de stare.  Depistarea defecte. (compresorul. tipuri de compresoare.  manevre.  Reglarea nivelului de agent frigorific din vaporizator. Materialele toxice vor avea ambalajul şi etichete caracteristice ( inscripţie „ Otravă sau Toxic” ). jurnalul de exploatare. cauze şi posibilităţi de remediere atât la compresor cât şi la întreaga instalaţie. ordinea operatiilor la Tipuri de instalaţii frigorofice. 2. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ:INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ: PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ:  aparate componente. elemente auxiliare). schimbătoare de căldură. Se recomandă folosirea ventilatoarelor în încăperile unde se execută încărcare-descărcare cu agent frigorific. NSSM.Completarea pierderilor de agent din instalaţie Manevre de pornire/ oprire a unei instalaţii friogorifice: pregătirea pornirii/ opririi . Identifică DOMENIUL ELECTROMECANIC 21 .  Observarea sistematică a bunei funcţionări a instalaţiei frigorifice.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE consumarea de alimente.

COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ :ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE: Încercarea şi exploatarea compresorului.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE   Reglarea termostatului ( reglarea temperaturilor de lucru). JURNAL DE PRACTICĂ Acest jurnal se va completa de către elev. la executarea fiecărei lucrări.  Probe şi încercări la schimbătoarele de Întreţinerea suprafeţei de schimb de Verificarea ungerii şi a răcirii. CARE SUNT PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI RELEVANTE PENTRU MODULUL DE PRACTICĂ PE CARE LE-AŢI OBSERVAT ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ căldură ( vaporizator/ condensator). Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei inslaţii Verificarea etanşeităţii( dezaerarea instalaţiei). În funcţie de lucrarea practică locul de desfăşurare va fi stabilit de tutorele de practică în colaborare cu agentul economic. fişe de observaţie. ELEV____________________________________________________________ PERIOADA_______________________________________________________ LOCAŢIA________________________________________________________ MODULUL DE PRACTICĂ__________________________________________ TEMA___________________________________________________________ 1. studiu de caz.   DOMENIUL ELECTROMECANIC 22 . Înlocuirea uleiului şi a filtrelor. frigorifice  3. fişe de lucru.  căldură.

MOTIVAŢI_______________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________ 4. CE LUCRURI/EVENIMENTE NU V-AU PLACUT. CARE AU FOST EVENIMENTELE SAU LUCRURILE CARE V-AU PLĂCUT.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. MOTIVAŢI_____________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ DOMENIUL ELECTROMECANIC 23 . CE LUCRURI NOI AŢI îNVĂŢAT___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ____________________ 3.

depozitate şi protejate în mod adecvat. La executarea operaţiilor de curăţare cu benzină.      Existenţa echipamentului de protecţie (mănuşi.  Materialele toxice să fie etichetare . Se va evita răspândirea lubrifianţilor pe utilaje sau pardoseli.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 4. Este necesară protecţie prin punere la pământ a aparatelor electrice.se va întrerupe curentul de la reţeaua electrică. semnalizare.RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII  Se prevede ca după ce s-a executat o reparaţie să se monteze toate dispozitivele de protecţie corespunzătoare. Evacuarea gazelor din atelier se va face printr-un sistem de ventilaţie. DOMENIUL ELECTROMECANIC 24 . control.   Obligativitatea dotarii cu materiale şi echipante PSI. Să se cunoască normele de prim ajutor în caz de electrocutare.  Pentru bunul mers al instalaţiei personalul urmăreşte aparatele de măsură şi control. ochelari ) adecvat.  Izolarea faţă de instalaţie să se facă prin întrerupătoare cu strat durabil izolator.  Starea aparatelor defecte de măsură. protecţie automată trebuie marcată corespunzător pentru a nu da naştere la accidente.

în industria chimică la lichefierea gazelor. a lichidelor biologice. în medicină. O instalaţie frigorifică. Instalaţia frigorifică cu comprimare mecanică de vapori realizează ciclul frigorofic cu ajutorul unui agent de lucru numit agent frigorific şi cu aparatele : Fig. absorbţie.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5. pentru congelarea solului. în construcţii . în condiţionarea aerului.INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD1 INSTALAŢII FRIGORIFICE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Instalaţiile frigorifice au ca scop crearea şi menţinerea. o unei temperaturi inferioară mediului ambiant. după modul în care realizează scăderea temperaturii poate fi cu :    comprimare mecanică de vapori( figura 1) .etc. ejector. Instalaţia frigorifică are multiple utilizări : industria alimentară pentru conservarea produselor alimentare. la răcirea componentelor betonului. la conservarea organelor . la fabricarea gheţii artificiale.1 Instalaţie frigorifică cu comprimare mecanică de vapori DOMENIUL ELECTROMECANIC 25 . într-un spaţiu închis.

Piesele componente (anexa5) ale compresorului sunt:        carcasă arbore biele pistoane blocul supapelor cilindri semicuzineţi.  semicapsulat şi capsulat. c) Vaporizator (E). antrenarea axului compresorului făcându-se prin transmisii 2. când motorul este în exteriorul compresorului. În funcţie de modul în care compresorul este cuplat la motorul electric . poatet fi :  prin curele. De aceea ele se pot realiza în mai multe variante. în funcţie de domeniul de utilizare: pentru răcit aer.(C) unde se realizează creşterea presiunii agentului frigorific. b) Condensator (K).( anexa1).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE a) Compresor. unde are loc răcirea (condensarea) agentului frigorific. COMPRESORUL ( anexa 1 ) este acţionat de un motor electric asincron şi ca urmare este un aparat ce consumă energie electrică. ( anexa 6) este un schimbător de căldură în care deschis.VAPORIZATORUL agentul frigorific schimbă căldură cu mediul pe care trebuie să-l răcim. d) Ventil de laminare (Ex). aparat în care agentul frigorific fierbe. 1. DOMENIUL ELECTROMECANIC 26 . unde datorită micşorării secţiunii de curgere. agentul frigorific îşi micşorează presiunea. prin preluarea căldurii din mediul care urmează a fi răcit. cand motorul şi compresorul sunt montate pe acelaşi arbore (anexa1).

Rolul lui este de a micşora presiunea agentului frigorific de la valoarea de condensare pk. VENTILUL DE LAMINARE este un robinet care micşorează secţiunea de curgere a agentului frigorific lichid de la condensator la vaporizator. El se montează pe ramura de presiune şi temperatură scăzută. El se montează pe ramura de presiune şi temperatură ridicată. po. Din acest punct de vedere . cedând căldură unui mediu de răcire.  pentru răcit produse. 3. deoarece funcţionează la presiune constantă .CONDENSATORUL( anexa 7) este tot un schimbător de căldură in care agentul frigorific se răceşte. DOMENIUL ELECTROMECANIC 27 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE pentru răcit lichide. deoarece funcţionează la presiune constantă . condensatoarele pot fi realizate în variantele:    răcite cu lichid răcite cu aer răcite mixt. 4. la valoarea de vaporizare po. pk.

De exemplu. este o substanţă care are proprietatea de a fierbe la temperaturi negative. de domeniul de utilizare sunt verificate anumite cerinţe. să nu producă efecte negative asupra mediului. să aibă proprietăţi termodinamice bune. Marea problemă pe care o ridică agenţii frigorifici este că pot influienţa stratul de ozon şi pot contribui la crearea efectului de seră. să aibă o vâscozitate redusă.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD2 AGENŢI FRIGORIFICI COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Agentul frigorific. să nu fie exploziv şi inflamabil. să nu intre în reacţie chimică cu substanţele cu care vin în contact.52oC . să fie economic şi uşor de procurat. Cerinţe impuse agenţilor frigorifici : temperatura de vaporizare cât mai scăzută. bioxidul de carbon ( CO2). dar în funcţie de tipul instalaţiei. fierbe la -78. să nu spumeze cu uleiul. să aibă temperatura de solidificare foarte coborâtă pentru a nu îngheţa în ţevi.420C . să nu fie toxic. Este foarte greu ca o substanţă să satisfacă toate cerinţele impuse.26. iar R134a la . volumul specific al vaporilor aspiraţi de compresor să fie cât mai mic. să funcţioneze la o presiune cât mai apropiată de cea atmosferică. DOMENIUL ELECTROMECANIC 28 . presiunea de condensare să fie în domeniul tehnic uzual.

clor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE AGENŢI FRIGORIFICI ALTERNATIVI Agenţi frigorifici de tranziţie Agenţi frigorifici pe termen mediu şi lung HCFC/ HFC Parţial cloruraţi HFC fără clor NEHALOGENAŢI Substanţe pure R22 R123 R124 142b Amestecuri bazate pe R22 Substanţe pure R134a R125 R32 R143a 152a Amestecuri R404A R507A Seria R407 R410A Amestecuri NH3 R290 R1270 R600a R170 Amestecuri R600a R290 R170 R723 Fig.agenţi frigorifici care au în componenţa lor: hidrogen. clor HFC .fluor. carbon.2 Tipuri de agenţi frigorifici HCFC – agenţi frigorifici ce conţin : hidrogen. fluor. OBESRVAŢIE: datorită influenţei negative asupra stratului de ozon sunt interzişi agenţii frigorifici ce conţin CLOR! DOMENIUL ELECTROMECANIC 29 .

în timp. durata de funcţionare a compresorului. Observaţiile le veţi trece în tabelul de mai jos: Aparat frigider aparate instalaţie frigorifică ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Vitrină frigorifică Aparat de climatizare b) Explicaţi necesitatea fiecărui aparat din instalaţie. FIŞA DE LUCRU :FL1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Studiaţi frigiderul casnic.7.6. a) Identificaţi aparatele specifice unei instalaţii frigorifice. o vitrină frigorifică şi o instalaţie de condiţionare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Instalaţiile frigorifice moderne utilizează cu preponderenţă HCFC şi CFC fără clor sau nehalogenaţi pentru protecţia mediului. în acest sens veţi consulta anexele1. DOMENIUL ELECTROMECANIC 30 . c)Verificaţi etanşeitatea spaţiului răcit şi urmăriţi .

motorul ventilatorului defect e.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR Aveţi informaţii despre: presiunea din vaporizator. aer sau gaze necondensabile în instalaţie se purjează condensatorul b. se purjează condensatorul prin folosirea instalaţiei de recuperare b.se reglează corect presiunea d.condensatoare răcite cu aer 3. Aceşti parametrii sunt în funcţie de : agentul frigorific folosit tipul instalaţiei frigorifice. domeniul de itilizarea instalaţiei. se înlocuieşte condensatorul c. suprafaţa condensatorului prea mică c.   temperatura din spaţiul răcit : tr care este mai mică cu 3-40C decât to temperatura de condensare. depuneri de piatră pe partea interioară a conductelor remediere a. presiunea de aspiraţie a agentului frigorific în compresor: pa < p0. reglarea presiunii de condensare prea mare d. condensatoare răcite cu apă cauza posibilă a. numită presiune de vaporizare: p0.condensatoare răcite cu aer şi apă 2. temperatura la care agentul frigorific trece din stare de vapori în stare luchidă : tk. INFLUENŢA MODIFICĂRII PARAMETRILOR INDICAŢI ASUPRA FUNCŢIONĂRII INSTALAŢIEI defect PRESIUNE DE CONDENSARE PREA MARE 1. presiunea de condensare a agentului frigorific:pk presiunea de refulare a agentului frigorific din compresor:pr > pk  temperatura de vaporizare. temperatura la care fierbe agentul frigorific în vaporizator: to.se înlocuieşte motorul e. se curăţă conductele prin 31 dezacidulare la schimbarea uleiului sau a DOMENIUL ELECTROMECANIC .

presiunea de aspiraţie scăzută c.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a. agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) În vederea rezolvării consultaţi anexele 2 şi 4. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE 2.PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a.suprafaţa condensatorului prea scăzută b.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3. DOMENIUL ELECTROMECANIC 32 .supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări a.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Urmărind în timp comportarea parametrilor unei instalaţii frigorifice de la o vitrină frigorifică completează în următorul tabel modalităţile de remediere la defectele semnalate : DEFECT 1.

3 Instalaţia frigorifică a unui frigider casnic DOMENIUL ELECTROMECANIC 33 . dacă una din cauzele nefuncţionării frigiderului ar fi „fisurarea vaporizatorului” ? ( vezi informaţiile din anexa 3) Cerinţă: Fig.  vaporizatorul are pete de grăsime . La o analiză atentă a frigiderului se constată următoarele aspecte:  compresorul funcţionează fară oprire. în interior ( în congelator!) Ce manevre va trebui să faci. iar temperatura în spaţiul răcit nu se realizează.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR La service-ul unde lucrezi trebuie să analizezi următorul caz: un client vine cu un frigider casnic „Arctic” .

Acest aparat trebuie permanent supravegheat deoarece poate conduce la înecarea conductei de aspiraţie (anexa 8). care funcţionează pe principiul condensării vaporilor de agent frigorific din amestecul de aer şi agent frigorific.compresor. filtrele se montează între două robinete de închidere ( anexa 8).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD 4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA FILTRE Filtrele au rolul să oprească circulaţia în instalaţie a impurităţilor ( nisip. Prin evacuarea periodică din partea superioară a condensatorului ( metodă neeconomică deoarece conduce la pierderi de DOMENIUL ELECTROMECANIC 34 .cât şi pe traseul de agent lichid (condensator-ventil de laminare-vaporizator). DEZAERATOARE Au rolul de a scoate aerul din instalaţie care poate pătrunde în instalaţie pe la presgarniturile compresorului ( la compresoare deschise) şi prin neetanşeităţile îmbinărilor. material scurs de la suduri) desprinse de către agentul frigorific de pe suprafaţa interioară a conductelor. Acest aparat este construit din 4 ţevi concentrice prevăzute cu robineţi. zgură. iar pe de altă parte.  Prin introducerea unui aparat de dezaerare . la cele de lichid şi prin micşorarea vitezei. care prin înfundare dereglează funcţionarea instalaţiei. pentru protecţia compresoarelor şi a unor piese de automatizare sensibile. Pentru a fi uşor de demontat şi înlocuit . Aerul se poate elimina :  agent frigorific). când instalaţia lucrează la presiuni mai mici decât presiunea atmosferică. Se montează atât pe conductele de agent frigorific vapori ( vaporizator.condensator) . prin trecerea impurităţilor prin sită cu ochiuri fine. dezaerator. Reţinerea impurităţilor se realizează pe de o parte.

sau formează substanţe agresive faţă de materialele cu care vin în contact. pentru a putea fi demontate uşor şi înlocuite. şi care formează hidraţi solizi în prezenţa apei înfundând organele de reglaj. DOMENIUL ELECTROMECANIC 35 . Reţinerea apei se face cu ajutorul unor substanţe absorbante cu care este umplut deshidratorul. între două robinete. Deshidratoarele se montează numai pe conductele de lichid. atunci când absorbantul se saturează cu apă ( anexa 8).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DESHIDRATOARE Sunt organe ce servesc la reţinerea apei din agenţii frigorofici cu solubilitate redusă în apă ( freonii) .

tipurile de De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire DOMENIUL ELECTROMECANIC 36 . prin pipăit.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE LUCRU : FL4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În instalaţia frigorifică defectele pot fi localizate senzorial ( vizual. Funcţionarea incorectă poate apărea datorită defectelor:    defecte. de natură mecanică. Simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică de natură electrică. Având în vedere informaţiile din anexele 2 şi 4 aranjaţi pe categorii. prin miros) sau cu ajutorul instrumentelor. după modelul de mai jos. de natură frigorifică.

DEFECŢIUNE 1. Urmăreşte tabelul de mai jos şi observaţi funcţionarea în timp de 6 ore a unui compresor .Zgomot puternic în timpul funcţionării compresorului 2. iar apoi explicaţi cum poate fi remediat defectul ( anexele 2 şi 4).Încălzire excesivă a suprafeţelor supuse frecării REMEDIERE DOMENIUL ELECTROMECANIC 37 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞE DE OBSERVAŢIE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În funcţionarea compresorului pot apare diverse defecţiuni care pot fi detectate senzorial( zgomote şi pipăit).

deci a consumului de energie electrică. Decongelarea -stropirea sau pulverizarea cu externă apă. Metodă decongelare Posibilităţi de realizare Care variantă a fost folosită? Ce aţi remarcat? -oprirea instalaţiei şi încălzirea naturală a vaporiatoarelor. Ca urmare se impune curăţarea suprefeţei de schimb de căldură a vaporizatorului. 1. În funcţie de situaţie. Acest lucru conduce la creşterea numărului de ore de funcţionarea compresorului. -prin ăncălzirea electrică a aerului care circulă peste vaporizator. -încălzirea vaporizatorului cu 2. -prin inversarea cicluilui DOMENIUL ELECTROMECANIC 38 . -cu ajutorul aerului cald exterior. Există mai multe metode de curăţare a suprafeţei vaporizatorului.vaporizatorul instalaţiei este acoperit cu un strat gros de gheaţă. internă -introducerea gazelor calde de la refularea compresorului. Decongelarea rezistenţe electrice.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE:FO2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA După un număr mare de ore de funcţionare. ceea ce contribuie la înrăutăţirea schimbului de căldură dintre agentul frigorific şi mediul de răcire. alege una din metodele indicate în tabel şi completează tabelul de mai jos.

De aspiraţie pas De refulare pr STUDII CE CAZ STUDIU DE CAZ :SC1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Defecte în exploatarea instalaţiilor frigorifice La un centru comercial .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Observaţi cu atenţie indicaţiile manometrelor de pe conductele de aspiraţie şi refulare ale unui compresor. echipa de intervenţie constată griparea compresorului . se pot incadra in una din urmatoarele categorii: DOMENIUL ELECTROMECANIC 39 . cu excepţia celor datorate viciilor ascunse de material. Cele mai multe defectiuni. apoi completaţi tabelul de mai jos pe baza observaţiilor de la locul de muncă: Presiune ( bar) Agent frigorific Tipul Tipul instalaţiei Instalaţie de ventilare compresorului Vitrină frig. în cadrul verificării tehnice.

încadrându-l în una din categoriile de mai sus. Contaminarea circuitului frigorific – prin prezenta unor corpuri straine in circuit. cauzele care au condus la apariţia lui. defectul . secţie. atelier trebuiesc respectate norme de protecţia muncii. Analazaţi fotografia de mai jos şi indicaţi următoare: • • • elementele mecanismului. Probleme de ungere – datorate lubrifierii defectuoase.datorate patrunderii in cilindru a agentului frigorific lichid sau a uleiului. în sine. administrativă. DOMENIUL ELECTROMECANIC 40 . norme care au carater de lege. STUDIU DE CAZ :SC2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Respectarea normelor de securitatea şi sănătate a muncii În orice întreprindere. financiară sau chiar penală.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • Lovituri hidraulice . Nerespectarealor atrage după sine sancţionarea disciplinară. De aceea compartimentul responsabil cu respectarea normelor de protecţia muncii are datoria de a monta panouri de avertizare / semnalizare privind posibilele pericole la care se expun lucrătorii.

Analizaţi semnificaţia fiecărui panou şi identificaţi regulile care trebuie respectate în conformitate cu avertizările panourilor! Reamintiţi-vă de normele parcurse la instructajul periodic de securitatea muncii! În anexa 9 sunt câteva semne de avertizare specifice atelierelor din domeniul electromecanic.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Însoţiţi echipa de intervenţie a agentului economic la care desfăşuraţi practica. În sala maşinilor este amplasat un panou de avertizare precum cel din imagine. solicitată să remedieze defecţiunile care au apărut la o intalaţie frigorifică de la un antrepozit frigorific. un agent frigorific deosebit de toxic. Identificănd instalaţia se constată că funcţionează cu amoniac. Cunoşti semnificaţia lor? TEMA : MONTARE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP “ SPLIT” DOMENIUL ELECTROMECANIC 41 .

internet surse: mass-media literatura tehnică de specialitate LA CE VĂ AJUTĂ RELIZAREA UNUI PROIECT? Să rezolvaţi diferite probleme Să comunicaţi cu cei din jur Să negociaţi şi să să planificaţi Să lucraţi mai bine în echipă Sa fiţi creativi şi reponsabili Să accesaţi adrese web pentru informare SA FIŢI MAI BUNI! DOMENIUL ELECTROMECANIC 42 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE MOD DE LUCRU INDIVIDUAL SURSE DE INFORMARE ÎN ECHIPĂ surse reale: o instalaţie de climatizare tip “ SPLIT” surse virtuale: soft educaţional.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INFORMAŢII TEORETICE O INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP „SPLIT” Pentru realizarea acestui proiect aveţi nevoie de cunoştinţe teoretice privind: • INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ • ALEGEREA TIPULUI DE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE • ALEGEREA LOCULUI DE MONTARE • PARAMETRII DE FUNCŢIONARE • REGULI DE MONTARE PLANUL DE LUCRU • • • Redactarea ( număr de pagini şi anexe) Structura : pagina de titlu (antet. candidat. funcţionare. temă. instalaţie) ⇒ Semnale de defect şi cauze probabile ⇒ Probleme practice soluţionate ⇒ Perspectiva personală în abordarea temei DOMENIUL ELECTROMECANIC 43 . montare (aparat. coordonator) Cuprins : o Argument ( sintetizează aspectele teoretice şi practice în relaţiile directe cu calificarea) o Conţinutul propriu-zis : ⇒ Scop ⇒ Obiective ⇒ Descriere . calificare.

fotografii ) Observarea = metoda nemijlocită de explorare a realitatii PLANIFICĂ → ANALIZEAZĂ → ACŢIONEAZĂ Care este sarcina grupului? (ex. operarea cu fapte. competenţele tehnice 3. schiţe. evaluarea progresului făcut. efectuarea rectificărilor necesare. deprinderi rezultate din invaţare. reflecţia ( atingerea obiectivelor propuse. calitatea muncii ( inovaţia. echipamentelor. concepte. instrumentelor Ce trebuie făcut? Ce vei face tu? SUNT ÎNTREBĂRI LA CARE TREBUIE SĂ RĂSPUNZI ! EVALUAREA PRIN PROIECTE SAU MINIPROIECTE Elevii sunt notaţi pentru modul de lucru. tehnica si execuţia). judecata . 4. 2. Activitatea elevilor este evaluată pe cinci dimensiuni : 1. utilizarea bibliografiei). obiectivele pe care vi s-au spus că trebuie să le îndepliniţi) Alegerea materialelor. pentru modul de prezentare şi pentru produsul realizat.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • ⇒ Utilitatea practică aplicativă a soluţiilor găsite Măsuri de sănătatea şi securitate a muncii . DOMENIUL ELECTROMECANIC 44 . imaginaţia. PSI şi protecţia mediului Bibliografie Anexe ( desene.

să investigheze. Evaluarea activităţii elevului. să înveţe de la colegi • • Deprinderi tehnice – elevii sunt capabili să opereze pe calculator pentru vizualizarea materialelor video prezentate .funcţionarea fiecărui aparat 2. Compresorul frigorific utilizat• • • • rolul în instalaţie părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere 45 DOMENIUL ELECTROMECANIC . să respecte cerinţele impuse.LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA COMPRESORUL FRIGIDERULUI CASNIC ETAPE DE LUCRU: 1. Feedback-ul realizat de la elevi şi maistru ( tutore de practică). SUCCES! TEME PROPUE PENRU MINIPROIECT 1. să realizeze sarcinile de lucru .elevii sunt capabili să utilizeze informaţiile primite. se bazează pe : • Abilităţi şi cunoştinţe . să reflecteze asupra modului in care invaţă. produsul proiectului ( punerea in evidenţa a achiziţiilor in domeniul pregatirii).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5. Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică.

studii de caz jurnal de practică ).MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • OBSERVAŢIE agent frigorific 3. Lucrări practice: • • Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia Executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor.Norme de sănătatea şi securitatea muncii 6. 2. Norme de sănătatea şi securitatea muncii În cazul în care sunt necesare piese pentru remedierea defectelor. fişe se lucru.Vaporizator  rolul în instalaţie.SE RECOMANDĂ ca elevii să găsească soluţii pentru achiziţionarea pieselor defecte. Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor. fişe de observaţie. Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică.utilizând adrese de pe internet.funcţionare 2. Grupul Compresor-condensator    3. • DOMENIUL ELECTROMECANIC 46 . conform documentelor tehnice. Portofoliul de practică ( caiet de practică.părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere rolul în instalaţie curăţarea suprafeţei de schimb de căldură încercarea etanşeităţii echipamentelor 4. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA APARATELE INSTALAŢIEI FRIGOTIFICE INDUSTRIALE ETAPE DE LUCRU: 1. ORGANIZAREA EVALUĂRII Evaluarea finală va consta din : 1. 2.

progresul înregistrat de elev. timpul de realizare a lucrării. b) de către tutorele de practică ce va ţine cont de: • • • calitatea lucrării realizate.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. 7. Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. 3. • Evaluarea acestor lucrări se va face : a) prin autoevaluare cu ajutorul unui barem pus la dispoziţia elevului. ANEXE ANEXA 1 TIPURI DE COMPRESOARE DOMENIUL ELECTROMECANIC 47 . Realizarea şi susţinerea miniproiectului.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Compresor deschis compresor ermetic Compresor semiermetic 1 – bobinajul statorului. 5 – supapă de aspiraţie. 3 – bielă. 2 – rotor arbore cotit. Compresorul birotor (dublu şurub) Rotor tată cu 5 lobi şi rotor mamă cu 7 canale Compresoe volumic rotativ DOMENIUL ELECTROMECANIC 48 . 6 – supapă de refulare COMPRESOR ELICOIDAL. 4 – piston.

se înlocuieşte aparatul defect 1.Presiunea de refulare prea mare(instalaţia are în componenţă un presostat de înaltă presiune)  Condensator murdar METODE DE REMEDIERE a. Intrerupătorul electric este în poziţie deschis b. 4 – spaţiu de refulare. 7 – inele pentru limitarea cursei Compresorul cu spirale (Scroll) Spirală fixă (stator) Spirală mobilă (rotor ) Compresor centrifug ( Turbocompresor) ANEXA 2 : DEFECTE-CAUZE ŞI POSIBILITĂŢI DE REMEDIERE LA UN COMPRESOR CAPSULAT DEFECŢIUNI CAUZE a. Termostatul defect d. 3 – lamele culisante. Releu termic declanşat c. 6 – arbore. se reconectează întrerupătorul b. 2 – piston rotativ. 5 – spaţiu de aspiraţie. Compresorul nu funcţionează DOMENIUL ELECTROMECANIC 49 .se reanclanşeă releul termic şi se controlează cu ampermetrul intensitatea curentului pe fiecare fază c.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Schema compresorului cu palete în rotor 1 – cilindru.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

 

Aer în instalaţie Temperatura aerului prea mare

d. se înlătură cauza defectului a. se restabileşte circuitul b. se înlocuieşte bobina a.se reglează releul termic b.se înlocuieşte termostatul c.se aeriseşte instalaţia frigorifică şi se curăţă condensatorul 4.1 se realizează uscarea instalaţiei prin introducerea filtrelor deshidratoare în circuitul frigorific 4.2 se detectează şi se elimină locurile neetanşe.Se reîncarcă instalaţia cu freonul necesar funcţionării 4.3se deschide robinetul

2. Motoarele compresorului şi ventilatorului nu funcţionează 3. Grupul este scos din funcţiune la puţin timp de la pornire

4. Grupul funcţionează continuu vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă brumare parţială a vaporizatorului corpul robinetului de alimentare acoperit parţial cu gheaţă

a. Întrerupt circuitul între contactor şi placa de borne de la compresor b. Arderea bobinei contactorului cu relee a. Reglaj greşit al releului de protecţie b. Termostat defect Instalaţia are aer în circuitul frigorific c. Condensatorul este murdar 4.1-existenţa umidităţii în instalaţie 4.2 lipsa cantităţii de freon necesară funcţionării normale a instalaţiei 4.3 robinet de alimentare insuficient deschis

ANEXA 3 MANEVRE DE OPRIRE ŞI GOLIRE DE AGENT FRIGORIFIC Nr.crt 1 Operaţii de oprire , golire Inchiderea ventilului de alimentare, menţinerea agregatului în funcţiune până trece tot agentul frigorific în colectorul de agent Observaţii Eliminarea totală se observă la răcirea ţevii de refulare Incetarea zgomotului la supape Indicaţiile manometrului de joasă presiune 2 3 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele

DOMENIUL ELECTROMECANIC

50

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

4

Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare

Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate Se vor deşuruba siguranţele fuzibile de la tabloul de comandă Demontare asamblare filetată

5

Se desfac legăturile între electromotor şi automatul de protecţie izolându-se capetele cu bandă izolatoare Dacă se repară întreaga instalaţie: a. se demontează vaporizatorul,ventile de reglaj termostatic,termostatul,automatul de protecţie

6

7 8 9 10 11

Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apa puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului de la buşonul de ulei Recuperarea agentului frigorific din colector

Demontare cuplaj cu flanşe

Se va depozita în recipienţi metalici Instalaţie specială prevăzută cu filtre şi deshidratoare,

ANEXA 4 DEFECTE, CAUZE ŞI NATURA LOR ÎNTÂLNITE LA O INSTALAŢIE FRIGORIFICĂ

defect electric

defect frigorific

defect mecanic

DEFECT/ TIPUL DEFECTULUI Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării

CUM SE CONSTATĂ 1.se închide uşa frigiderului şi se verifică dacă lampa interioară funcţionează

CAUZE

CUM SE ÎNLĂTURĂ

1.Lipsa tensiunii la 1. se verifică priza cu priza de alimentare un creion de electrică tensiune-se înlocuieşte siguranţa 2.Butonul de arsă

DOMENIUL ELECTROMECANIC

51

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

releului de pornire)

În timpul funcţionării motocompresorului se aude un zgomot deosebit

2.se verifică poziţia reglare a termostatului aflat 3.se constată lipsa la poziţia STOP trnsiunii cănd se roteşte butonul de 3.Termostat defect reglare a termostatului 1.se verifică 1.motocompresoru temperatură la l funcţionează în locul unde este condiţii grele amplasat frigiderul datorită temperaturii 2.motocompresoru exterioare foarte l se încălzeşte mari(35 0 C) puternic.(se 2.motocompresoru opreşte automat l funcţionează cu prin acţionarea lipsă ulei releului termic) 3.vaporizatorul 3.filtrul parţial slab brumat.Se infundat constată o uşoara brumare a filtrului 4.se observă 4. vaporizatorul brumarea sau conductă de conductei de aspiraţie parţial aspiraţie înfundată 1. temperatura în interiorul frigiderului scade lent. Condens în interiorul frigiderului 2.vaporiztor slab brumat, pete de ulei 1. uşile frigiderului nu se închid etanş

2. se roteşte butonul 3. se înlocuieşte termostatul 1. se mută frigiderul

2. se completează uleiul. Se înlocuieşte motocompresorul daca se constată defecte 3.se înlocuieşte filtrul

4.se înlocuieşte vaporizatorul

Perioade lungi de funcţionare a motocompresorului cu pauze scurte sau mers continuu

2.cantitate insuficientă de agent frigorific(pierderi prin neetanşeităţi 3.motocompresor defect(pierdere de 3.încălzire mare a presiune la motocompresorului supape)

1.se reglează închiderea uşii(se înlocuiesc garniturile magnetice) 2. se refac brazările,sau se înlocuieşte vaporizatorul 3. se înlocuieşte motocompresorul

DOMENIUL ELECTROMECANIC

52

nu se realizează temperatura în spaţiul răcit 3. se înlocuiesc supapele ANEXA 5 PĂRŢI COMPONENTE ALE COMPRESOARELOR VOLUMICE CU PISTON Blocul supapelor – difuzor.Şuierat la închiderea supapelor datorită închiderii neetanşe 1. 3 – amortizor. 4 – supapa.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Încălzire excesivă a locurilor unde sunt suprafeţe în mişcare 1.supapele nu se inchid perfect 3. se reface planitatea scaunului supapei defecte 3. 2.supape sparte 1. 5 – scaun interior 1 DOMENIUL ELECTROMECANIC 53 . 2 – resort ondulat. se completează uleiul indicat de constructor. lipsa uleiului de ungere 2.Compresorul este cald 2.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Părţi componene ale compresoarelor cu piston ANEXA 6 VAPORIZATOARE Vaporizatoare de perete 1-serpentină 2-suport 3-bridă DOMENIUL ELECTROMECANIC 54 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE vaporizator de la frigiderul casnic Vaporizatoare de la vitrine comerciale SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ MULTITUBULAR ANEXA7 DOMENIUL ELECTROMECANIC 55 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CONDENSATOARE Condensatoare cu aripiare Condensator in plăci DOMENIUL ELECTROMECANIC 56 .

Cd – condensatorul propriu-zis. P – pompă pentru recircularea apei. A – bazin de colectare a apei de stropire ANEXA 8 FILTRE DOMENIUL ELECTROMECANIC 57 . V – vaporizator. SP – separator de picături.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Condensatoare cu evaporare forţată S – dispozitiv de stropire. C – carcasă metalică.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DEZAERATOARE DESHIDRATOARE ROBINET DE REGLAJ DOMENIUL ELECTROMECANIC 58 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ANEXA 9 SEMNE DE AVERTIZARE DE PROTECŢIA MUNCII ANEXA 10 INSTALATII DE CLIMATIZARE ŞI SISTEMUL DE CIRCULAŢIE AL AERULUI DOMENIUL ELECTROMECANIC 59 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 60 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE REZOLVAREA FIŞELOR DE LUCRU DOMENIUL ELECTROMECANIC 61 .

se înlocuieşte placa de supape a.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Fişa 2 de lucru DEFECT 1. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE a.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3. pe conducta de ieşire din vaporizator a.PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a. se înlocuieşte placa supapelor Fişa 3 de lucru DOMENIUL ELECTROMECANIC 62 .TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a.se localizează defecţiunea pe conducta dintre condensator şi ventilul de laminare termostatic c.se înlocuieşte condensatorul b.presiunea de aspiraţie scăzută c.suprafaţa condensatorului prea scăzută b.supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări 2. agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) Fixarea corectă a bulbului de la tubul capilar.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Se vor respecta etapele de golire/ umplerea instalaţiei frigorifice în conformitate cu anexa 3 Fişa 4 de lucru simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie Defecţiuni compresor Pierderea etanşeităţii circuitului ulei la Vaporizator amplasat de necorespunzător Presiunea de refulare prea ridicată Termosta / presostat defect De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire Defectarea întrerupătorului Defectarea releului termic BIBLIOGRAFIE DOMENIUL ELECTROMECANIC 63 .

EDITURA 2..EDITURA TEHNICĂ 10. PARIS.-1985.PYC EDITION 9.V.. P. MĂDĂRĂŞAN. PHARE TVET RO 0108. BĂLAN. –1987. F. M. CALIFICAREA ELECTROMECANIC. ÎNTREŢINERE ŞI EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE. TERMODINAMICA TEHNICĂ..ED.1983. CRAIOVA. DOMENIUL MEC. UNIVERSITATEA TEHNICA 3. FORMULLAIRE DU FROID.. PARIS 1EDITION .. JACQUARD.INSTALAŢII CALCUL.INSTALAŢII FRIGORIFICE. PURICE. V. . – 1989. . M.„PRATIQUE DES INSTALATIONS FRIGORIFIQUES“. I. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 5.1983... H.1999. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 11. 2005 6.RADCENCO. BĂLAN. M .01 ŞI PHARE TVET RO 0108.03. SINCRON 8.ED. PROCESE ÎN INSTALAŢII FRIGORIFICE. NIVEL 2. TEHNICĂ 4.INSTALAŢII FRIGORIFERE . 1999. BUCUREŞTI .CLUJNAPOCA ED. BUCUREŞTI. FRIGOTEHNIST. A.. Ş. CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC .A. RAPIN.CURRICULUM . CLUJ NAPOCA.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 1. NOACK. INSTALAŢII FROGORIFICE.TEHNOLOGIA DE REPARAŢIE.2005.. T.1980.CHIRIAC. TEHNICĂ FUNCŢIONARE BUCUREŞTI. M. EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR FRIGORIFICE COMERCIALE. 1991. şi PLEŞA. BĂLAN. SEIDEL. DUNOD DOMENIUL ELECTROMECANIC 64 . FRIGOROFICE CONSTRUCŢIE. BUCURESTI. BUCUREŞTI . P.IONESCU. CHIRALEU . EDITURA SCRISUL ROMÂNESC 7.

BUCUREŞTI . MAŞINI.cluj.EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ.ro DOMENIUL ELECTROMECANIC 65 . www.NIVEL 2.ut. 13.ro www.ro www.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 12.inma.whirlpool.-1986.STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ .ro www. DOMENIUL ELECTROMECANIC 14.instalatorul. CALIFICAREA FRIGOTEHNIST.INSTALAŢII FRIGORIFICESI DE CONDITIONARE www.termo.google.google+compresoare scroll www.SETLACEC. V. UTILAJE ŞI INSTALAŢII DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ . 2005.