P. 1
Exploatarea Si Intretinerea Instalatiilor Frigorifice (2)

Exploatarea Si Intretinerea Instalatiilor Frigorifice (2)

|Views: 16|Likes:
Published by Popa Florin

More info:

Published by: Popa Florin on Mar 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XI -a

MODULUL: VIII
EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE

DOMENIUL: ELECTROMECANIC NIVEL:2 CALIFICARE: FRIGOTEHNIST

Martie 2009

DOMENIUL ELECTROMECANIC

1

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

AUTORI Ing. CRINA-VIOLETA DRĂGAN – profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi Ing. CARMEN-MIHAELA VETROV– profesor , Colegiul Tehnic „TRAIAN”, Galaţi

DOMENIUL ELECTROMECANIC

2

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

CUPRINS

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Titlul capitolului Competenţe Informaţii despre specificul agenţilor economoci Modalităţi de organizarea practicii Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii Instrumente de lucru ale elevului necesare desfăşurării practicii Organizarea evaluării Anexe Bibliografia

Pagina 4 6 8 25 28 49 50 66

1. COMPETENŢE 1.1 UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ PENTRU ABILITĂŢI CHEIE
DOMENIUL ELECTROMECANIC

3

COMPETENŢA 1 Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică Pregătirea pornirii sau opririi instalaţiei Manevrarea armăturilor instalaţiei frigorifice Pornirea sau oprirea compresoarelor COMPETENŢA 2 :Menţine paramatrii indicati de utilizator.  Intreţine periodic instalaţia.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ASIGURAREA CALITĂŢII • • Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii COMPETENŢA 1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Indicatori de calitate în funcţionarea instalaţiilor frigorifice COMPETENŢA 2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii Metode standardizate de utilizarea calităţii Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei instalaţii frigorifice Autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatorii de calitate la întreţinerea unei instalaţii 1. Monitorizarea parametrilor de lucru a aparatelor Completarea registrului de exploatare.UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE EXPLOATAREA MASINILOR SI UTILAJELOR ELECTROMECANICE  Porneşte/ opreşte instalaţia frigorifică.  Menţine paramatrii indicaţi de utilizator. COMPETENŢA 3 : Intreţine periodic instalaţia Intreţinerea suprafetei de schimb de caldura si a compresorului DOMENIUL ELECTROMECANIC 4 . Executarea manevrelor de reglare.2.

 realizarea de lucrări pregătitoare şi de remedierea defectelor la piesele componente agregatelor industriale.INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI 2. DOMENIUL ELECTROMECANIC 5 . Verificarea ungerii şi răcirii compresorului 2.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Evacuarea aerului si uleiului din instalatie Verificarea etanşeităţii în timpul exploatării.1 Obiectivele activităţii agentului economic sunt:  realizarea de lucrări de montaj pentru instalaţiile şi utilaje industriale din domeniul electromecanic.

2.2 Responsabilităţile agentului economic:  sa informeze elevii cu privire la oportunităţile de angajare după finalizarea stagiului de pregătire practică. poate şi prin recompense 2.  să asigure un climat de siguranţă pe perioada stagiului de pregătire practică.Modalitatea de organizare a practicii DOMENIUL ELECTROMECANIC 6 . dacă se financiare. astfel încât elevii să fie motivaţi.  să stabilească programul de lucru de comun acord cu unitatea şcolară.   să poarte echipamentul de protecţie pe toată durata lucrului. să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform locului de efectuarea stagiului de pregătire practică.  profesionale.  să repartizeze elevii pe maiştrii şi muncitori instructori în funcţie de să efectueze instructajul cu privire la riscurile.  protecţia muncii specifice locului de muncă unde elevii vor desfăşura stagiul de pregătire practică. să cunoască şi să respecte organigrama societăţii.  să asigure condiţii ergonomice de lucru şi echipament de protecţie să asigure accesul elevilor la locurile de muncă corespunzătoare calificării adecvat pe toată durata desfăşurării programului de lucru. să respecte dispoziţiile interne ale societăţii.  execută lucrări pregătitoare în vederea încercării echipamentelor industriale  fabricarea echipamentelor industriale . 2.4.3 Responsabilităţile elevului:    să se încadreze în programul stabilit de societatea comercială. pericolele şi regulile de specificul lucrărilor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE  lucrări de întreţinere şi reglarea parametrilor de lucru la utilajele şi instalaţiile din domeniul electromecanic.

3. elevii fiind repartizaţi în echipe de maxim 5 elevi.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Stagiul de pregătire practică se desfăşoară la mai mulţi agenţi economici interesaţi. desemnat de agentul economic. MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII DOMENIUL ELECTROMECANIC 7 . Monitorizarea activităţii elevilor va fi realizată de către un tutore (mentor).

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CAIET DE PRACTICĂ MODULUL VIII : EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE In cadrul modulului sunt vizate : unitatea de competenţă tehnică specializată Exploatarea şi intreţinerea instalaţiilor frigorifice unitatea de competenţă pentru abilităţi cheie Asigurarea calităţii DOMENIUL ELECTROMECANIC 8 .

2.STAREA COMPRESOARELORRODAREA COMPRESOARELOR PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI FRIGORIFICE JURNAL DE EXPLOATARE 1.USCAREA ŞI ÎNCĂRCAREA INSTALAŢIEI CU AGENT FRIGORIFIC 4. reduce numarul de porniri ale compresorului si JURNAL DE EXPLOATARE trimisa catre utilizatori. Rezervor de stocare a apei. Situat pe conducta de FRIGORIFICE tur. tip SCROLL. Panouri de acoperire.VERIFICAREA INSTALAŢIEI LA REZISTENŢĂ 3. fluctuatiile temperaturii apei 1. cu aripioare din aluminiu cu profil special 7.STAREA COMPRESOARELOR-RODAREA COMPRESOARELOR 2. Compresoare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE UNITATEA DE COMPETENŢĂ : Exploatarea si întreţinerea instalaţiilor frigorifice LUCRAREA 1 MONTARE AGREGATE DE RĂCIRE A APEI CU COMPRESOR SCROLL 1. Structura portanta 5. realizate din plastic pentru a oferi protectie maxima in caz de conditii PREGĂTIREA PORNIRII INSTALAŢIEI meteorologice adverse. 8. Cuplare directa la motoarele monofazate cu rotor exterior. Panou electric pentru comanda si monitorizarea aparatului.ÎNCERCAREA MAŞINILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 9 . cu placi saldobrazate din otel inoxidabi 6. cu protectie termica si rezistenta incalzire ulei incorporate 4. 3. Protectie termica incorporata in infasurarea motorului. Baterii de condensare. pentru sporirea randamentului si reducerea nivelului de zgomot. Ventilatoare elicoidale cu palete de forma speciala. Evaporator.

dacă au fost consemnate deranjamente sau defecţiuni în funcţionarea instalaţiei şi dacă acestea au fost remediate. Se verifică dacă în buzunarele termometrelor există ulei. Se citeşte temperatura în spaţiul răcit şi se notează în caietul de exploatare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE EXPLOATAREA MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INSTALAŢIE ÎNTR-O TREAPTĂMANEVRE PORNIRE Se verifică în prealabil. • • • • Se verifică prezenţa uleiului în cutiile de etanşare(compresoare deschise) .după jurnalul de exploatare. • Se deschide robinetul de descărcare (by-pass) care leagă colectorul de refulare de cel de aspiraţiepentru uşurarea pornirii compresorului. Se verifică dacă robinetelor manometrelor sunt deschise. • Se verifică nivelul uleiului în carterul compresorului şi funcţionarea dispozitivelor de ungere. Compresorul scroll are răcire cu aer. • Se deschide şi se reglează alimentarea cu apă de răcire a compresorului (dacă răcirea se face cu apă) . robinetul de aspiraţie. robinetul de reglare sunt închise • • Se verifică nivelul agentului frigorific în rezervorul de lichid. ATENŢIE: robinetul de refulare. Se verifică dacă toate robinetele de pe circuitul agentului frigorific sunt deschise. DOMENIUL ELECTROMECANIC 10 .

Creşterea bruscă a curentului sau a presiunii de refularei impune oprirea imediată a compresorului şi revizuirea . Brumarea conductei de aspiraţie a compresorului pînă la robinetul de închidere.se deschide complet robinetul de pe conducta de refulare şi se închide simultan robinetul de ocolire (by-pass). • Se deschide parţial robinetul de refulare al compresorului şi se conectează motorul electric al compresorului. 2. • După ce compresorul a ajuns la turaţia normal de funcţionare. • Se deschide încet robinetul de pe conducta de aspiraţie.în lagăre. • SIMULTAN se verifică: funcţionarea pompei de ungere.urmărind indicaţiile ampermetrului şi manometrului de pe conducta de refulare. SEMNE DE BUNĂ FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI • • • Nu există scăpări de agent prin presetupe. Nu se aud bătăi.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se deschide robinetul de pe conducta de egalizare care leagă colectorul de aspiraţie cu carterul.robinetul de aspiraţie se închide rapid şi se deschide din nou după încetarea bătăilor. DOMENIUL ELECTROMECANIC 11 .Apariţia bătăilor se datoreşte pătrunderii în cilindrul compresorului a unor vapori prea umezi. • Se deschide uşor robinetul de reglare manual şi se reglează instalaţia în funcţie de sarcina vaporizatorului.lovituri în interiorul cilindrilor.5 presiunea de aspiraţie).după indicaţiile manometrului (presiunea uleiului trebuie să fie mai mare cu 0. OBSERVAŢIE: 1.Dacă se aud bătăi.5-1. • Se înscrie în jurnalul de exploatare ora la care a pornit compresorul.racorduri.

DOMENIUL ELECTROMECANIC 12 .5 grade peste temperatura de ieşire a aerului sau a apei răcite. • Temperatura de vaporizare a agentului este cu 8. Reglare defetuoasă.12 grade sub cea din spaţiul răcit.. Dacă greşelile apar după un timp de funcţionare cauzele pot fi datorită: greşelilor sau neglijenţei în întreţinerea şi exploatarea instalaţiei. • Temperatura de condensare este cu 3..MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Încălzirea normală a conductei de refulare şi a părţilor în frecare ale compresorului.. OBSERVAŢIE: Apariţia acestor abateri chiar la punerea în funcţiune a instalaţiilor se datorează: • • Umplere incorectă cu agent frigorific.

• • Se deconectează motorul electric de la reţea. Zgomot puternic în timpul funcţionării. Se continuă aspiraţia din vaporizatoare timp de 10-20 minute pentru coborârea presiunii sub cea atmosferică. DOMENIUL ELECTROMECANIC 13 . Se închide robinetul de pe conducta de refulare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE LUCRAREA 2 OPRIRE CAUZE: • • • vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă. • Se închide robinetul de pe conducta de aspiraţie şi se aspiră vaporii de agent frigorific până se ajunge la pressiunea de aspiraţie. Încălzire excesivă în locurile unde sunt suprafeţe în mişcare de rotaţie. IN FUNCŢIONAREA UNUI AGREGAT PENTRU VITRINE FRIGORIFICE CU COMPRESOR SCROLL MANEVRE DE OPRIRE: • • Se închide robinetul de reglare manual.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Se închide alimentarea cu apă a compresorului (în condiţiile în care răcirea se face cu apă). 7 8 9 10 11 Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apă puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului prin deşurubarea buşonului de ulei. Instalaţie specială DOMENIUL ELECTROMECANIC 14 .automatul de protecţie. Recuperarea agentului frigorific din colector Uleiul se va depozita în recipienţi metalici. Observaţii Eliminarea totală se de refulare. Incetarea zgomotului la supape.crt Operaţii de oprire şi golirea instalaţiei 1 Inchiderea ventilului de alimentare. Se demontează asamblarea filetată. Nr. Se demontează cuplajul cu flanşe. 5 Se desfac legăturile între electromotor şi bandă izolatoare Se vor deşuruba tabloul de comandă. Indicaţiile manometrului menţinerea agregatului în funcţiune până trece observă la răcirea ţevii 2 3 4 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate.ventile de reglaj termostatic.termostatul. tot agentul frigorific în colectorul de agent. automatul de protecţie izolându-se capetele cu siguranţele fuzibile de la 6 Dacă se repară întreaga instalaţie se demontează : vaporizatorul.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE prevăzută cu filtre şi deshidratoare. LUCRAREA 3 : DOMENIUL ELECTROMECANIC 15 . OBSERVAŢIE Pentru realizarea operaţiilor de oprire şi golire a instalaţiei frigorifice se recurge la operaţii de demontare a aparatelor componente din asamblările filetate.

însă inainte de a fi utilizat la probele de etanşare este necesar să-l verificăm în prealabil. presiune (se face hidraulic) . respectând regulile normale de remontare în special asupra jocurilor. funcţie de proprietăţile termodinamice ale agentului frigorific).Verificarea compresorului Se demontează compresorul. avându-se în vedere ca să se asigure o ungere bună a tuturor părţilor în mişcare. presiunea în instalaţie se obţine chiar cu compresorul frigorific.Probe de presiune şi de etanşeitate Inainte de punerea în funcţiune a instalaţiei cât şi după fazele de reparaţii. Pentru aceasta se folosesc instrucţiunile de montaj emise de constructor. cu următoarele recomandări : la compresoarele din echipamentul instalaţiei se va executa în primul rând : demontarea. DOMENIUL ELECTROMECANIC 16 . Presiunea de probă cu aer va fi cu 10 % mai mare decât presiunea maximă de condensare. să nu se încălzească excesiv şi să nu apară zgomote suspecte în funcţionare. care vor funcţiona în gol cu supapele de refulare şi capacele cilindrilor scoase timp de 200 ore. spălarea. inclusiv a lagărelor exterioare. Instalaţia aferentă fluidului frigorifer se va verifica la: • • • rezistenţă . reasamblarea şi  încărcarea cu ulei. probă de etanşeitate faţă de exterior( după montaj în . In general instalaţiile frigorifice se compun din mai multe subansambluri legate prin conducte formând circuite închise.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE VERIFICAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE DUPĂ MONTAJ ŞI REPARAŢII TEHNOLOGICE 1. 2. La instalaţiile cu compresoare. este necesar să se facă verificarea tehnică.

se montează capacele cilindrului şi se începe funcţionarea cu aer în circuit deschis.  După o funcţionare în gol de 15 minute.între 0. vasele de ulei ale ungătoarelor şi palierelor. se desfac capacele carterului pentru a verifica încălzirea lagărelor palire şi lagărele bielelor (se verifică cu mâna). Cu capacele cilindrului scoase se verifică:  Presiune normală de ungere .5.1 at. se opreşte. utilizând un manometru ( dacă presiune nu este realizată se verifică pompa de ungere). robinete-ventile de reglaj. se vor produce gripări la pornire.Rodajul În timpul rodajului se verifică funcţionarea compresorului din punct de vedere mecanic. 3. se face pregătirea rodajului.cu toate robinetele de comunicaţie cu exteriorul deschise. separatoare de lichid. stabilind provenienţa şi trecând imediat la remediere. separatoare de ulei. se verifică lagărele şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 17 .însă cu supapele în funcţionare. prin ascultarea directă a unor eventuale bătăi. peste cea din carter. 4. După terminarea curăţării compresoarelor şi a aparatelor aferente instalaţiei ca : butelii intermediare. se controlează aspectul cilindrilor prin desfacerea capacelor. după o funcţionare mai îndelungată 1-2 ore.  Dacă toate lagărele sunt normale.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Dacă nu se vor respecta aceste recomandări.Punerea în funcţiune pentru rodaj Se alimentează compresorul cu ulei. La sfârşitul rodajului : se schimbă din nou uleiul.

Dacă au fost constatate scăpări. Se face o deschidere a robinetului de aerisire a colectorului de refulare al compresorului închizându-se ventilul refulării.Probe de verificare a etanşeităţii circuitului agentului frigorific Depistarea neetanşeităţilor se face cu apă săpunită. după care se pune din nou în se deschide şi ventilul de pe conducta de deschiderea ventilelor şi robineţilor din circuitul DOMENIUL ELECTROMECANIC 18 . pensulând locurile de îmbinare şi sudurile. După remedierea generală se face o nouă probă de presiune.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE se trece imediat la remontare.  se închide legătura colectorului de aspiraţie cu exteriorul prin închiderea sau prin strângereqa flanşei de aerisire. Constatarea se face prin citirea scăderilor manometrului după ce în prealabil s-a făcut presiune cu aer în instalaţie şi s-a făcut răcirea la temperatura ambiantă. ştemuirea porilor mici. etc). reâncărcare cu sudură. 5. Verificarea atentă se face prin:  frigorific  aspiraţie a compresorului. se remediază ( înlocuirea garniturilor.

  Manometrul de ungere să indice 1/ 4 din manometru va indica presiunea de probă ( se identifică vanele defecte ) DOMENIUL ELECTROMECANIC 19 . Se verifică astfel creşterea sau scăderea presiunii interioare. Colectorul va fi legat cu o ţeavă de legătură direct de pompa de presiune şi cu o altă ţeavă printr-un robinet la conducta de alimentare cu apă. scăzând debitul de aer.  apei. Se realizează printr-o probă hidraulică cu dispozitive colectoare. Pentru a se reduce presiunea din colectorul de refulare se va ştrangula aspiraţia cu ajutorul ventilului de aspiraţie de la compresor. zgomotul clapeţilor. pentru a evita un amestec nedorit de soluţii saline din circuite diferite cu temperaturi diferite. Etape :  se deschide robinetul de umplere cu apă cât şi se inchide cel de golire când incepe curgerea se inchide şi robinetul de umplere se face presiune in instalaţie. până când cel de golire pentru evacuarea aerului. apoi se va deschide din nou ventilul de aspiraţie.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE funcţiune compresorul. În acest caz presiunea din colectorul de refulare creşte foarte mult.  Se ascultă cu atenţie funcţionarea. bătăile bolţurilor şi a lagărelor de bielă. Când golirea este terminată se închide ventilul de aspiraţie şi se ţine sub presiune 24 de ore. prevăzute cu ştuţuri şi flanşe. evacuându-se aerul complet ( la manometru scade presiunea de aspiraţie la zero atmosfere absolute În timp ce se lucrează cu compresorul in vacuum se va avea în vedere ca :  presiunea normală de ungere.Verificarea vanelor Se realizează inainte de montaj. 6. cu un robinet de golire.

de aceea îmbrăcămintea şi încălţămintea de protecţie trebuie să fie comodă. uşoară şi trainică. In interiorul acestei zone vor pătrunde doar muncitorii special instruiţi şi va fi interzis : accesul persoanelor străine. se inlocuiesc 7. gazele combustibile şi cele toxice sau lichefiate. Echipamentul de protecţie Datorită condiţiilor de lucru. pentru a impiedica inhalarea de gaze toxice ( utilizarea mănuşelor şi a ochelarilor de protecţie). controlul periodic al instalaţiilor. Măsuri speciale de protecţie Constă în izolarea faţă de instalaţie prin mânere izolante. personalul de deservire a instalaţiilor frigorifice.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE    şi se reia proba de presiune. intreruptoare cu strat izolator. 2. Unii agenţi frigorifici au grad de toxicitate ridicat ( amoniac. Manipularea materialelor toxice Se au în vedere materialele uşor inflamabile. 3. legarea la pământ a maşinilor electrice. bioxid de sulf ) şi de aceea se are în vedere protejarea căilor respiratorii. zonele de lucru vor fi marcate cu indicatoare de securitate pe o rază de minim 100 metri.Securitatea muncii 1. verificarea înainte de fiecare funcţionare. fumatul . se deschide robinetul de golire se evacuează apa se demontează vanele defecte. este obligat să suporte în mod repetat diferenţe mari de temperatură. orice flacără deschisă şi DOMENIUL ELECTROMECANIC 20 . mai cu seamă vara. Trebuie manipulate in locuri special amenajate.

 manevre. 2. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ:INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ: PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ:  aparate componente. elemente auxiliare). schimbătoare de căldură. Identifică DOMENIUL ELECTROMECANIC 21 .Completarea pierderilor de agent din instalaţie Manevre de pornire/ oprire a unei instalaţii friogorifice: pregătirea pornirii/ opririi . tipuri de compresoare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE consumarea de alimente. jurnalul de exploatare. ordinea operatiilor la Tipuri de instalaţii frigorofice. NSSM. Materialele toxice vor avea ambalajul şi etichete caracteristice ( inscripţie „ Otravă sau Toxic” ). (compresorul.  Observarea sistematică a bunei funcţionări a instalaţiei frigorifice.  Reglarea nivelului de agent frigorific din vaporizator. Se recomandă folosirea ventilatoarelor în încăperile unde se execută încărcare-descărcare cu agent frigorific. cauze şi posibilităţi de remediere atât la compresor cât şi la întreaga instalaţie.  Depistarea defecte. COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINEREA REGIMULUI DE FUNCŢIONARE ÎN INSTALAŢIE:  Măsurarea parametrilor de stare. Descărcarea agentului frigorific nu se face direct în atmosferă ci se vor folosi vase de neutralizare LUCRĂRI PRACTICE PROPUSE PENTRU PARCURGEREA MODULULUI EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR FRIGORIFICE 1.

Asigurarea parametrilor de funcţionare optimă a unei inslaţii Verificarea etanşeităţii( dezaerarea instalaţiei). la executarea fiecărei lucrări. Înlocuirea uleiului şi a filtrelor.   DOMENIUL ELECTROMECANIC 22 . frigorifice  3. CARE SUNT PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI RELEVANTE PENTRU MODULUL DE PRACTICĂ PE CARE LE-AŢI OBSERVAT ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ căldură ( vaporizator/ condensator). COMPETENŢA TEHNICĂ SPECIALIZATĂ :ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIEI FRIGORIFICE: Încercarea şi exploatarea compresorului. JURNAL DE PRACTICĂ Acest jurnal se va completa de către elev. studiu de caz. fişe de lucru.  Probe şi încercări la schimbătoarele de Întreţinerea suprafeţei de schimb de Verificarea ungerii şi a răcirii. fişe de observaţie. ELEV____________________________________________________________ PERIOADA_______________________________________________________ LOCAŢIA________________________________________________________ MODULUL DE PRACTICĂ__________________________________________ TEMA___________________________________________________________ 1.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE   Reglarea termostatului ( reglarea temperaturilor de lucru).  căldură. În funcţie de lucrarea practică locul de desfăşurare va fi stabilit de tutorele de practică în colaborare cu agentul economic.

CARE AU FOST EVENIMENTELE SAU LUCRURILE CARE V-AU PLĂCUT. MOTIVAŢI_______________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________ 4. CE LUCRURI NOI AŢI îNVĂŢAT___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ____________________ 3. CE LUCRURI/EVENIMENTE NU V-AU PLACUT. MOTIVAŢI_____________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ DOMENIUL ELECTROMECANIC 23 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2.

se va întrerupe curentul de la reţeaua electrică.  Materialele toxice să fie etichetare .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 4. DOMENIUL ELECTROMECANIC 24 . Să se cunoască normele de prim ajutor în caz de electrocutare.   Obligativitatea dotarii cu materiale şi echipante PSI.  Izolarea faţă de instalaţie să se facă prin întrerupătoare cu strat durabil izolator. control.  Starea aparatelor defecte de măsură. Se va evita răspândirea lubrifianţilor pe utilaje sau pardoseli.RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII  Se prevede ca după ce s-a executat o reparaţie să se monteze toate dispozitivele de protecţie corespunzătoare.  Pentru bunul mers al instalaţiei personalul urmăreşte aparatele de măsură şi control. Evacuarea gazelor din atelier se va face printr-un sistem de ventilaţie.depozitate şi protejate în mod adecvat. ochelari ) adecvat. semnalizare.      Existenţa echipamentului de protecţie (mănuşi. protecţie automată trebuie marcată corespunzător pentru a nu da naştere la accidente. La executarea operaţiilor de curăţare cu benzină. Este necesară protecţie prin punere la pământ a aparatelor electrice.

etc. O instalaţie frigorifică. la răcirea componentelor betonului. Instalaţia frigorifică cu comprimare mecanică de vapori realizează ciclul frigorofic cu ajutorul unui agent de lucru numit agent frigorific şi cu aparatele : Fig.1 Instalaţie frigorifică cu comprimare mecanică de vapori DOMENIUL ELECTROMECANIC 25 . ejector. în medicină. într-un spaţiu închis. în condiţionarea aerului. la fabricarea gheţii artificiale. în industria chimică la lichefierea gazelor.INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD1 INSTALAŢII FRIGORIFICE COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Instalaţiile frigorifice au ca scop crearea şi menţinerea. o unei temperaturi inferioară mediului ambiant. după modul în care realizează scăderea temperaturii poate fi cu :    comprimare mecanică de vapori( figura 1) .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5. în construcţii . absorbţie. la conservarea organelor . a lichidelor biologice. pentru congelarea solului. Instalaţia frigorifică are multiple utilizări : industria alimentară pentru conservarea produselor alimentare.

COMPRESORUL ( anexa 1 ) este acţionat de un motor electric asincron şi ca urmare este un aparat ce consumă energie electrică. 1. aparat în care agentul frigorific fierbe. poatet fi :  prin curele. În funcţie de modul în care compresorul este cuplat la motorul electric . Piesele componente (anexa5) ale compresorului sunt:        carcasă arbore biele pistoane blocul supapelor cilindri semicuzineţi. DOMENIUL ELECTROMECANIC 26 .  semicapsulat şi capsulat. c) Vaporizator (E). în funcţie de domeniul de utilizare: pentru răcit aer. d) Ventil de laminare (Ex). cand motorul şi compresorul sunt montate pe acelaşi arbore (anexa1). ( anexa 6) este un schimbător de căldură în care deschis.( anexa1). antrenarea axului compresorului făcându-se prin transmisii 2. unde datorită micşorării secţiunii de curgere. De aceea ele se pot realiza în mai multe variante.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE a) Compresor.(C) unde se realizează creşterea presiunii agentului frigorific. când motorul este în exteriorul compresorului. unde are loc răcirea (condensarea) agentului frigorific. prin preluarea căldurii din mediul care urmează a fi răcit. agentul frigorific îşi micşorează presiunea. b) Condensator (K).VAPORIZATORUL agentul frigorific schimbă căldură cu mediul pe care trebuie să-l răcim.

El se montează pe ramura de presiune şi temperatură ridicată. Rolul lui este de a micşora presiunea agentului frigorific de la valoarea de condensare pk. VENTILUL DE LAMINARE este un robinet care micşorează secţiunea de curgere a agentului frigorific lichid de la condensator la vaporizator.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE pentru răcit lichide. 4.  pentru răcit produse. El se montează pe ramura de presiune şi temperatură scăzută. condensatoarele pot fi realizate în variantele:    răcite cu lichid răcite cu aer răcite mixt. pk. deoarece funcţionează la presiune constantă . la valoarea de vaporizare po. deoarece funcţionează la presiune constantă . Din acest punct de vedere .CONDENSATORUL( anexa 7) este tot un schimbător de căldură in care agentul frigorific se răceşte. DOMENIUL ELECTROMECANIC 27 . cedând căldură unui mediu de răcire. po. 3.

Este foarte greu ca o substanţă să satisfacă toate cerinţele impuse. Cerinţe impuse agenţilor frigorifici : temperatura de vaporizare cât mai scăzută. DOMENIUL ELECTROMECANIC 28 .26. să nu fie toxic. să nu intre în reacţie chimică cu substanţele cu care vin în contact. presiunea de condensare să fie în domeniul tehnic uzual. de domeniul de utilizare sunt verificate anumite cerinţe. Marea problemă pe care o ridică agenţii frigorifici este că pot influienţa stratul de ozon şi pot contribui la crearea efectului de seră. să nu producă efecte negative asupra mediului. este o substanţă care are proprietatea de a fierbe la temperaturi negative. volumul specific al vaporilor aspiraţi de compresor să fie cât mai mic. dar în funcţie de tipul instalaţiei. să nu fie exploziv şi inflamabil.52oC .420C . fierbe la -78. De exemplu. să aibă proprietăţi termodinamice bune. să aibă o vâscozitate redusă. să nu spumeze cu uleiul. să fie economic şi uşor de procurat.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD2 AGENŢI FRIGORIFICI COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Agentul frigorific. iar R134a la . bioxidul de carbon ( CO2). să funcţioneze la o presiune cât mai apropiată de cea atmosferică. să aibă temperatura de solidificare foarte coborâtă pentru a nu îngheţa în ţevi.

2 Tipuri de agenţi frigorifici HCFC – agenţi frigorifici ce conţin : hidrogen. clor HFC . carbon.fluor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE AGENŢI FRIGORIFICI ALTERNATIVI Agenţi frigorifici de tranziţie Agenţi frigorifici pe termen mediu şi lung HCFC/ HFC Parţial cloruraţi HFC fără clor NEHALOGENAŢI Substanţe pure R22 R123 R124 142b Amestecuri bazate pe R22 Substanţe pure R134a R125 R32 R143a 152a Amestecuri R404A R507A Seria R407 R410A Amestecuri NH3 R290 R1270 R600a R170 Amestecuri R600a R290 R170 R723 Fig.agenţi frigorifici care au în componenţa lor: hidrogen.clor. OBESRVAŢIE: datorită influenţei negative asupra stratului de ozon sunt interzişi agenţii frigorifici ce conţin CLOR! DOMENIUL ELECTROMECANIC 29 . fluor.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Instalaţiile frigorifice moderne utilizează cu preponderenţă HCFC şi CFC fără clor sau nehalogenaţi pentru protecţia mediului. în timp. o vitrină frigorifică şi o instalaţie de condiţionare. DOMENIUL ELECTROMECANIC 30 . Observaţiile le veţi trece în tabelul de mai jos: Aparat frigider aparate instalaţie frigorifică ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Vitrină frigorifică Aparat de climatizare b) Explicaţi necesitatea fiecărui aparat din instalaţie.6.7. a) Identificaţi aparatele specifice unei instalaţii frigorifice. FIŞA DE LUCRU :FL1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : PORNEŞTE/ OPREŞTE INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ Studiaţi frigiderul casnic. c)Verificaţi etanşeitatea spaţiului răcit şi urmăriţi . în acest sens veţi consulta anexele1. durata de funcţionare a compresorului.

temperatura la care agentul frigorific trece din stare de vapori în stare luchidă : tk. condensatoare răcite cu apă cauza posibilă a. se înlocuieşte condensatorul c.se înlocuieşte motorul e.se reglează corect presiunea d. reglarea presiunii de condensare prea mare d.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR Aveţi informaţii despre: presiunea din vaporizator. numită presiune de vaporizare: p0. presiunea de aspiraţie a agentului frigorific în compresor: pa < p0. INFLUENŢA MODIFICĂRII PARAMETRILOR INDICAŢI ASUPRA FUNCŢIONĂRII INSTALAŢIEI defect PRESIUNE DE CONDENSARE PREA MARE 1. presiunea de condensare a agentului frigorific:pk presiunea de refulare a agentului frigorific din compresor:pr > pk  temperatura de vaporizare. domeniul de itilizarea instalaţiei. suprafaţa condensatorului prea mică c. depuneri de piatră pe partea interioară a conductelor remediere a.condensatoare răcite cu aer 3. aer sau gaze necondensabile în instalaţie se purjează condensatorul b. se purjează condensatorul prin folosirea instalaţiei de recuperare b. temperatura la care fierbe agentul frigorific în vaporizator: to. se curăţă conductele prin 31 dezacidulare la schimbarea uleiului sau a DOMENIUL ELECTROMECANIC .condensatoare răcite cu aer şi apă 2.   temperatura din spaţiul răcit : tr care este mai mică cu 3-40C decât to temperatura de condensare. motorul ventilatorului defect e. Aceşti parametrii sunt în funcţie de : agentul frigorific folosit tipul instalaţiei frigorifice.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Urmărind în timp comportarea parametrilor unei instalaţii frigorifice de la o vitrină frigorifică completează în următorul tabel modalităţile de remediere la defectele semnalate : DEFECT 1.presiunea de aspiraţie scăzută c.suprafaţa condensatorului prea scăzută b. agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) În vederea rezolvării consultaţi anexele 2 şi 4.PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a.supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări a. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE 2.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3. DOMENIUL ELECTROMECANIC 32 .TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a.

3 Instalaţia frigorifică a unui frigider casnic DOMENIUL ELECTROMECANIC 33 . în interior ( în congelator!) Ce manevre va trebui să faci. dacă una din cauzele nefuncţionării frigiderului ar fi „fisurarea vaporizatorului” ? ( vezi informaţiile din anexa 3) Cerinţă: Fig. La o analiză atentă a frigiderului se constată următoarele aspecte:  compresorul funcţionează fară oprire. iar temperatura în spaţiul răcit nu se realizează.  vaporizatorul are pete de grăsime .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE LUCRU: FL3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ : MENŢINE PARAMETRII INDICAŢI DE UTILIZATOR La service-ul unde lucrezi trebuie să analizezi următorul caz: un client vine cu un frigider casnic „Arctic” .

la cele de lichid şi prin micşorarea vitezei.  Prin introducerea unui aparat de dezaerare .condensator) . Acest aparat este construit din 4 ţevi concentrice prevăzute cu robineţi. care funcţionează pe principiul condensării vaporilor de agent frigorific din amestecul de aer şi agent frigorific.compresor. Prin evacuarea periodică din partea superioară a condensatorului ( metodă neeconomică deoarece conduce la pierderi de DOMENIUL ELECTROMECANIC 34 . material scurs de la suduri) desprinse de către agentul frigorific de pe suprafaţa interioară a conductelor. prin trecerea impurităţilor prin sită cu ochiuri fine. Se montează atât pe conductele de agent frigorific vapori ( vaporizator. Acest aparat trebuie permanent supravegheat deoarece poate conduce la înecarea conductei de aspiraţie (anexa 8). care prin înfundare dereglează funcţionarea instalaţiei. Aerul se poate elimina :  agent frigorific). dezaerator.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE DOCUMENTARE :FD 4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA FILTRE Filtrele au rolul să oprească circulaţia în instalaţie a impurităţilor ( nisip. iar pe de altă parte. pentru protecţia compresoarelor şi a unor piese de automatizare sensibile. DEZAERATOARE Au rolul de a scoate aerul din instalaţie care poate pătrunde în instalaţie pe la presgarniturile compresorului ( la compresoare deschise) şi prin neetanşeităţile îmbinărilor. zgură. Reţinerea impurităţilor se realizează pe de o parte. filtrele se montează între două robinete de închidere ( anexa 8).cât şi pe traseul de agent lichid (condensator-ventil de laminare-vaporizator). Pentru a fi uşor de demontat şi înlocuit . când instalaţia lucrează la presiuni mai mici decât presiunea atmosferică.

şi care formează hidraţi solizi în prezenţa apei înfundând organele de reglaj. DOMENIUL ELECTROMECANIC 35 . Deshidratoarele se montează numai pe conductele de lichid. sau formează substanţe agresive faţă de materialele cu care vin în contact.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DESHIDRATOARE Sunt organe ce servesc la reţinerea apei din agenţii frigorofici cu solubilitate redusă în apă ( freonii) . Reţinerea apei se face cu ajutorul unor substanţe absorbante cu care este umplut deshidratorul. atunci când absorbantul se saturează cu apă ( anexa 8). între două robinete. pentru a putea fi demontate uşor şi înlocuite.

Funcţionarea incorectă poate apărea datorită defectelor:    defecte. de natură mecanică. prin pipăit. după modelul de mai jos. Având în vedere informaţiile din anexele 2 şi 4 aranjaţi pe categorii. de natură frigorifică.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞĂ DE LUCRU : FL4 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În instalaţia frigorifică defectele pot fi localizate senzorial ( vizual. prin miros) sau cu ajutorul instrumentelor. tipurile de De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire DOMENIUL ELECTROMECANIC 36 . Simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică de natură electrică.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞE DE OBSERVAŢIE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA În funcţionarea compresorului pot apare diverse defecţiuni care pot fi detectate senzorial( zgomote şi pipăit). DEFECŢIUNE 1.Încălzire excesivă a suprafeţelor supuse frecării REMEDIERE DOMENIUL ELECTROMECANIC 37 .Zgomot puternic în timpul funcţionării compresorului 2. iar apoi explicaţi cum poate fi remediat defectul ( anexele 2 şi 4). Urmăreşte tabelul de mai jos şi observaţi funcţionarea în timp de 6 ore a unui compresor .

Există mai multe metode de curăţare a suprafeţei vaporizatorului. deci a consumului de energie electrică.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE:FO2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA După un număr mare de ore de funcţionare. Acest lucru conduce la creşterea numărului de ore de funcţionarea compresorului. Ca urmare se impune curăţarea suprefeţei de schimb de căldură a vaporizatorului. ceea ce contribuie la înrăutăţirea schimbului de căldură dintre agentul frigorific şi mediul de răcire. -cu ajutorul aerului cald exterior. internă -introducerea gazelor calde de la refularea compresorului. -prin inversarea cicluilui DOMENIUL ELECTROMECANIC 38 . 1. Metodă decongelare Posibilităţi de realizare Care variantă a fost folosită? Ce aţi remarcat? -oprirea instalaţiei şi încălzirea naturală a vaporiatoarelor. Decongelarea rezistenţe electrice. În funcţie de situaţie.vaporizatorul instalaţiei este acoperit cu un strat gros de gheaţă. -prin ăncălzirea electrică a aerului care circulă peste vaporizator. Decongelarea -stropirea sau pulverizarea cu externă apă. -încălzirea vaporizatorului cu 2. alege una din metodele indicate în tabel şi completează tabelul de mai jos.

apoi completaţi tabelul de mai jos pe baza observaţiilor de la locul de muncă: Presiune ( bar) Agent frigorific Tipul Tipul instalaţiei Instalaţie de ventilare compresorului Vitrină frig. în cadrul verificării tehnice. De aspiraţie pas De refulare pr STUDII CE CAZ STUDIU DE CAZ :SC1 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Defecte în exploatarea instalaţiilor frigorifice La un centru comercial . Cele mai multe defectiuni.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE FIŞA DE OBSERVAŢIE: FO3 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: MENŢINE PARAMETRII INDICATI DE UTILIZATOR Observaţi cu atenţie indicaţiile manometrelor de pe conductele de aspiraţie şi refulare ale unui compresor. se pot incadra in una din urmatoarele categorii: DOMENIUL ELECTROMECANIC 39 . echipa de intervenţie constată griparea compresorului . cu excepţia celor datorate viciilor ascunse de material.

atelier trebuiesc respectate norme de protecţia muncii. cauzele care au condus la apariţia lui. norme care au carater de lege. Analazaţi fotografia de mai jos şi indicaţi următoare: • • • elementele mecanismului. administrativă. Probleme de ungere – datorate lubrifierii defectuoase. De aceea compartimentul responsabil cu respectarea normelor de protecţia muncii are datoria de a monta panouri de avertizare / semnalizare privind posibilele pericole la care se expun lucrătorii. DOMENIUL ELECTROMECANIC 40 . financiară sau chiar penală. defectul . în sine.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • Lovituri hidraulice . secţie. STUDIU DE CAZ :SC2 COMPETENŢĂ TEHNICĂ SPECIALIZATĂ: INTREŢINE PERIODIC INSTALAŢIA Respectarea normelor de securitatea şi sănătate a muncii În orice întreprindere. Nerespectarealor atrage după sine sancţionarea disciplinară. încadrându-l în una din categoriile de mai sus.datorate patrunderii in cilindru a agentului frigorific lichid sau a uleiului. Contaminarea circuitului frigorific – prin prezenta unor corpuri straine in circuit.

Analizaţi semnificaţia fiecărui panou şi identificaţi regulile care trebuie respectate în conformitate cu avertizările panourilor! Reamintiţi-vă de normele parcurse la instructajul periodic de securitatea muncii! În anexa 9 sunt câteva semne de avertizare specifice atelierelor din domeniul electromecanic. În sala maşinilor este amplasat un panou de avertizare precum cel din imagine. Cunoşti semnificaţia lor? TEMA : MONTARE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP “ SPLIT” DOMENIUL ELECTROMECANIC 41 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Însoţiţi echipa de intervenţie a agentului economic la care desfăşuraţi practica. un agent frigorific deosebit de toxic. Identificănd instalaţia se constată că funcţionează cu amoniac. solicitată să remedieze defecţiunile care au apărut la o intalaţie frigorifică de la un antrepozit frigorific.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE MOD DE LUCRU INDIVIDUAL SURSE DE INFORMARE ÎN ECHIPĂ surse reale: o instalaţie de climatizare tip “ SPLIT” surse virtuale: soft educaţional. internet surse: mass-media literatura tehnică de specialitate LA CE VĂ AJUTĂ RELIZAREA UNUI PROIECT? Să rezolvaţi diferite probleme Să comunicaţi cu cei din jur Să negociaţi şi să să planificaţi Să lucraţi mai bine în echipă Sa fiţi creativi şi reponsabili Să accesaţi adrese web pentru informare SA FIŢI MAI BUNI! DOMENIUL ELECTROMECANIC 42 .

instalaţie) ⇒ Semnale de defect şi cauze probabile ⇒ Probleme practice soluţionate ⇒ Perspectiva personală în abordarea temei DOMENIUL ELECTROMECANIC 43 . montare (aparat. calificare.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE INFORMAŢII TEORETICE O INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE TIP „SPLIT” Pentru realizarea acestui proiect aveţi nevoie de cunoştinţe teoretice privind: • INSTALAŢIA FRIGORIFICĂ • ALEGEREA TIPULUI DE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE • ALEGEREA LOCULUI DE MONTARE • PARAMETRII DE FUNCŢIONARE • REGULI DE MONTARE PLANUL DE LUCRU • • • Redactarea ( număr de pagini şi anexe) Structura : pagina de titlu (antet. funcţionare. coordonator) Cuprins : o Argument ( sintetizează aspectele teoretice şi practice în relaţiile directe cu calificarea) o Conţinutul propriu-zis : ⇒ Scop ⇒ Obiective ⇒ Descriere . candidat. temă.

competenţele tehnice 3. imaginaţia. tehnica si execuţia). efectuarea rectificărilor necesare. fotografii ) Observarea = metoda nemijlocită de explorare a realitatii PLANIFICĂ → ANALIZEAZĂ → ACŢIONEAZĂ Care este sarcina grupului? (ex. judecata . utilizarea bibliografiei). 2. obiectivele pe care vi s-au spus că trebuie să le îndepliniţi) Alegerea materialelor.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • • • ⇒ Utilitatea practică aplicativă a soluţiilor găsite Măsuri de sănătatea şi securitate a muncii . deprinderi rezultate din invaţare. DOMENIUL ELECTROMECANIC 44 . PSI şi protecţia mediului Bibliografie Anexe ( desene. operarea cu fapte. schiţe. calitatea muncii ( inovaţia. reflecţia ( atingerea obiectivelor propuse. Activitatea elevilor este evaluată pe cinci dimensiuni : 1. 4. echipamentelor. concepte. pentru modul de prezentare şi pentru produsul realizat. evaluarea progresului făcut. instrumentelor Ce trebuie făcut? Ce vei face tu? SUNT ÎNTREBĂRI LA CARE TREBUIE SĂ RĂSPUNZI ! EVALUAREA PRIN PROIECTE SAU MINIPROIECTE Elevii sunt notaţi pentru modul de lucru.

să respecte cerinţele impuse.LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA COMPRESORUL FRIGIDERULUI CASNIC ETAPE DE LUCRU: 1. Feedback-ul realizat de la elevi şi maistru ( tutore de practică). produsul proiectului ( punerea in evidenţa a achiziţiilor in domeniul pregatirii). se bazează pe : • Abilităţi şi cunoştinţe . Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică. SUCCES! TEME PROPUE PENRU MINIPROIECT 1. să reflecteze asupra modului in care invaţă. Compresorul frigorific utilizat• • • • rolul în instalaţie părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere 45 DOMENIUL ELECTROMECANIC . să înveţe de la colegi • • Deprinderi tehnice – elevii sunt capabili să opereze pe calculator pentru vizualizarea materialelor video prezentate . să investigheze. să realizeze sarcinile de lucru .elevii sunt capabili să utilizeze informaţiile primite.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 5.funcţionarea fiecărui aparat 2. Evaluarea activităţii elevului.

2. Grupul Compresor-condensator    3.SE RECOMANDĂ ca elevii să găsească soluţii pentru achiziţionarea pieselor defecte.Vaporizator  rolul în instalaţie.părţi componente depistarea defectelor etapele de remediere rolul în instalaţie curăţarea suprafeţei de schimb de căldură încercarea etanşeităţii echipamentelor 4.funcţionare 2. conform documentelor tehnice. • DOMENIUL ELECTROMECANIC 46 . LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LA APARATELE INSTALAŢIEI FRIGOTIFICE INDUSTRIALE ETAPE DE LUCRU: 1. studii de caz jurnal de practică ). ORGANIZAREA EVALUĂRII Evaluarea finală va consta din : 1.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • OBSERVAŢIE agent frigorific 3. 2. Analiza aparatelor ce compun instalaţia frigorifică. Portofoliul de practică ( caiet de practică. fişe de observaţie. Lucrări practice: • • Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia Executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor. fişe se lucru. Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor.Norme de sănătatea şi securitatea muncii 6.utilizând adrese de pe internet. Norme de sănătatea şi securitatea muncii În cazul în care sunt necesare piese pentru remedierea defectelor.

ANEXE ANEXA 1 TIPURI DE COMPRESOARE DOMENIUL ELECTROMECANIC 47 . Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu. 3. Realizarea şi susţinerea miniproiectului. 7. progresul înregistrat de elev.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE • Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. • Evaluarea acestor lucrări se va face : a) prin autoevaluare cu ajutorul unui barem pus la dispoziţia elevului. b) de către tutorele de practică ce va ţine cont de: • • • calitatea lucrării realizate. timpul de realizare a lucrării.

6 – supapă de refulare COMPRESOR ELICOIDAL. 3 – bielă. Compresorul birotor (dublu şurub) Rotor tată cu 5 lobi şi rotor mamă cu 7 canale Compresoe volumic rotativ DOMENIUL ELECTROMECANIC 48 . 4 – piston. 5 – supapă de aspiraţie.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Compresor deschis compresor ermetic Compresor semiermetic 1 – bobinajul statorului. 2 – rotor arbore cotit.

Releu termic declanşat c. Compresorul nu funcţionează DOMENIUL ELECTROMECANIC 49 . 2 – piston rotativ. 3 – lamele culisante.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Schema compresorului cu palete în rotor 1 – cilindru.Presiunea de refulare prea mare(instalaţia are în componenţă un presostat de înaltă presiune)  Condensator murdar METODE DE REMEDIERE a. 5 – spaţiu de aspiraţie. se reconectează întrerupătorul b.se înlocuieşte aparatul defect 1. Termostatul defect d. 4 – spaţiu de refulare. 7 – inele pentru limitarea cursei Compresorul cu spirale (Scroll) Spirală fixă (stator) Spirală mobilă (rotor ) Compresor centrifug ( Turbocompresor) ANEXA 2 : DEFECTE-CAUZE ŞI POSIBILITĂŢI DE REMEDIERE LA UN COMPRESOR CAPSULAT DEFECŢIUNI CAUZE a.se reanclanşeă releul termic şi se controlează cu ampermetrul intensitatea curentului pe fiecare fază c. Intrerupătorul electric este în poziţie deschis b. 6 – arbore.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

 

Aer în instalaţie Temperatura aerului prea mare

d. se înlătură cauza defectului a. se restabileşte circuitul b. se înlocuieşte bobina a.se reglează releul termic b.se înlocuieşte termostatul c.se aeriseşte instalaţia frigorifică şi se curăţă condensatorul 4.1 se realizează uscarea instalaţiei prin introducerea filtrelor deshidratoare în circuitul frigorific 4.2 se detectează şi se elimină locurile neetanşe.Se reîncarcă instalaţia cu freonul necesar funcţionării 4.3se deschide robinetul

2. Motoarele compresorului şi ventilatorului nu funcţionează 3. Grupul este scos din funcţiune la puţin timp de la pornire

4. Grupul funcţionează continuu vaporizatorul nu este acoperit cu zăpadă brumare parţială a vaporizatorului corpul robinetului de alimentare acoperit parţial cu gheaţă

a. Întrerupt circuitul între contactor şi placa de borne de la compresor b. Arderea bobinei contactorului cu relee a. Reglaj greşit al releului de protecţie b. Termostat defect Instalaţia are aer în circuitul frigorific c. Condensatorul este murdar 4.1-existenţa umidităţii în instalaţie 4.2 lipsa cantităţii de freon necesară funcţionării normale a instalaţiei 4.3 robinet de alimentare insuficient deschis

ANEXA 3 MANEVRE DE OPRIRE ŞI GOLIRE DE AGENT FRIGORIFIC Nr.crt 1 Operaţii de oprire , golire Inchiderea ventilului de alimentare, menţinerea agregatului în funcţiune până trece tot agentul frigorific în colectorul de agent Observaţii Eliminarea totală se observă la răcirea ţevii de refulare Incetarea zgomotului la supape Indicaţiile manometrului de joasă presiune 2 3 Se opreşte funcţionarea electromotorului Se închid ventilele

DOMENIUL ELECTROMECANIC

50

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

4

Se deşurubează piuliţele de racordare a agregatului la instalaţie prin conductele de aspiraţie şi de alimentare

Pentru a nu pătrunde aer umed în instalaţie se buşonează capetele conductelor prin racorduri obturate Se vor deşuruba siguranţele fuzibile de la tabloul de comandă Demontare asamblare filetată

5

Se desfac legăturile între electromotor şi automatul de protecţie izolându-se capetele cu bandă izolatoare Dacă se repară întreaga instalaţie: a. se demontează vaporizatorul,ventile de reglaj termostatic,termostatul,automatul de protecţie

6

7 8 9 10 11

Demontarea electromotorului Curăţarea agregatului prin spălare exterioară cu jet de apa puternic Curăţare prin insuflare de aer comprimat Eliminarea uleiului de la buşonul de ulei Recuperarea agentului frigorific din colector

Demontare cuplaj cu flanşe

Se va depozita în recipienţi metalici Instalaţie specială prevăzută cu filtre şi deshidratoare,

ANEXA 4 DEFECTE, CAUZE ŞI NATURA LOR ÎNTÂLNITE LA O INSTALAŢIE FRIGORIFICĂ

defect electric

defect frigorific

defect mecanic

DEFECT/ TIPUL DEFECTULUI Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării

CUM SE CONSTATĂ 1.se închide uşa frigiderului şi se verifică dacă lampa interioară funcţionează

CAUZE

CUM SE ÎNLĂTURĂ

1.Lipsa tensiunii la 1. se verifică priza cu priza de alimentare un creion de electrică tensiune-se înlocuieşte siguranţa 2.Butonul de arsă

DOMENIUL ELECTROMECANIC

51

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE

releului de pornire)

În timpul funcţionării motocompresorului se aude un zgomot deosebit

2.se verifică poziţia reglare a termostatului aflat 3.se constată lipsa la poziţia STOP trnsiunii cănd se roteşte butonul de 3.Termostat defect reglare a termostatului 1.se verifică 1.motocompresoru temperatură la l funcţionează în locul unde este condiţii grele amplasat frigiderul datorită temperaturii 2.motocompresoru exterioare foarte l se încălzeşte mari(35 0 C) puternic.(se 2.motocompresoru opreşte automat l funcţionează cu prin acţionarea lipsă ulei releului termic) 3.vaporizatorul 3.filtrul parţial slab brumat.Se infundat constată o uşoara brumare a filtrului 4.se observă 4. vaporizatorul brumarea sau conductă de conductei de aspiraţie parţial aspiraţie înfundată 1. temperatura în interiorul frigiderului scade lent. Condens în interiorul frigiderului 2.vaporiztor slab brumat, pete de ulei 1. uşile frigiderului nu se închid etanş

2. se roteşte butonul 3. se înlocuieşte termostatul 1. se mută frigiderul

2. se completează uleiul. Se înlocuieşte motocompresorul daca se constată defecte 3.se înlocuieşte filtrul

4.se înlocuieşte vaporizatorul

Perioade lungi de funcţionare a motocompresorului cu pauze scurte sau mers continuu

2.cantitate insuficientă de agent frigorific(pierderi prin neetanşeităţi 3.motocompresor defect(pierdere de 3.încălzire mare a presiune la motocompresorului supape)

1.se reglează închiderea uşii(se înlocuiesc garniturile magnetice) 2. se refac brazările,sau se înlocuieşte vaporizatorul 3. se înlocuieşte motocompresorul

DOMENIUL ELECTROMECANIC

52

nu se realizează temperatura în spaţiul răcit 3.Compresorul este cald 2. 4 – supapa. se completează uleiul indicat de constructor.supape sparte 1. se reface planitatea scaunului supapei defecte 3. 2 – resort ondulat. lipsa uleiului de ungere 2.supapele nu se inchid perfect 3. 3 – amortizor. se înlocuiesc supapele ANEXA 5 PĂRŢI COMPONENTE ALE COMPRESOARELOR VOLUMICE CU PISTON Blocul supapelor – difuzor. 2.Şuierat la închiderea supapelor datorită închiderii neetanşe 1. 5 – scaun interior 1 DOMENIUL ELECTROMECANIC 53 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Încălzire excesivă a locurilor unde sunt suprafeţe în mişcare 1.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Părţi componene ale compresoarelor cu piston ANEXA 6 VAPORIZATOARE Vaporizatoare de perete 1-serpentină 2-suport 3-bridă DOMENIUL ELECTROMECANIC 54 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE vaporizator de la frigiderul casnic Vaporizatoare de la vitrine comerciale SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ MULTITUBULAR ANEXA7 DOMENIUL ELECTROMECANIC 55 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE CONDENSATOARE Condensatoare cu aripiare Condensator in plăci DOMENIUL ELECTROMECANIC 56 .

C – carcasă metalică. Cd – condensatorul propriu-zis. A – bazin de colectare a apei de stropire ANEXA 8 FILTRE DOMENIUL ELECTROMECANIC 57 .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Condensatoare cu evaporare forţată S – dispozitiv de stropire. P – pompă pentru recircularea apei. SP – separator de picături. V – vaporizator.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DEZAERATOARE DESHIDRATOARE ROBINET DE REGLAJ DOMENIUL ELECTROMECANIC 58 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE ANEXA 9 SEMNE DE AVERTIZARE DE PROTECŢIA MUNCII ANEXA 10 INSTALATII DE CLIMATIZARE ŞI SISTEMUL DE CIRCULAŢIE AL AERULUI DOMENIUL ELECTROMECANIC 59 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE DOMENIUL ELECTROMECANIC 60 .

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE REZOLVAREA FIŞELOR DE LUCRU DOMENIUL ELECTROMECANIC 61 .

agentul frigorific intră în compresor(localizarea bulbului incorectă) Fixarea corectă a bulbului de la tubul capilar.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Fişa 2 de lucru DEFECT 1. se înlocuieşte placa supapelor Fişa 3 de lucru DOMENIUL ELECTROMECANIC 62 .supapele de aspiraţie şi de refulare pot să aibă scăpări 2. pe conducta de ieşire din vaporizator a.PRESIUNEA DE CONDENSARE PREA SCĂZUTĂ CAUZA POSIBILĂ a.se înlocuieşte condensatorul b.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MARE 3.TEMPERATURA ÎN CONDUCTA DE REFULARE PREA MICĂ a. pierderi la supapele de aspiraţie şi refulare REMEDIERE a.se înlocuieşte placa de supape a.se localizează defecţiunea pe conducta dintre condensator şi ventilul de laminare termostatic c.presiunea de aspiraţie scăzută c.suprafaţa condensatorului prea scăzută b.

MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE Se vor respecta etapele de golire/ umplerea instalaţiei frigorifice în conformitate cu anexa 3 Fişa 4 de lucru simptom Tipul defectului De natură De natură electrică mecanică De natură frigorifică Aer sau gaze necondensabile în instalaţie Defecţiuni compresor Pierderea etanşeităţii circuitului ulei la Vaporizator amplasat de necorespunzător Presiunea de refulare prea ridicată Termosta / presostat defect De exemplu: Motorul Presiune de ventilatorului condensare prea defect mare Sunete sub formă de lovituri Picături de ulei la îmbinări Motocompresorul nu funcţionează (la punerea în funcţiune nu se aude zgomotul specific anclanşării releului de pornire Defectarea întrerupătorului Defectarea releului termic BIBLIOGRAFIE DOMENIUL ELECTROMECANIC 63 .

CLUJNAPOCA ED. . PHARE TVET RO 0108.CHIRIAC. CRAIOVA. BĂLAN. 2005 6.1983. TEHNICĂ 4. EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 11. TERMODINAMICA TEHNICĂ. MĂDĂRĂŞAN.1980. UNIVERSITATEA TEHNICA 3.IONESCU. NOACK. FORMULLAIRE DU FROID. PARIS. SEIDEL. BUCUREŞTI . TEHNICĂ FUNCŢIONARE BUCUREŞTI. Ş.PYC EDITION 9. I. EDITURA SCRISUL ROMÂNESC 7.INSTALAŢII FRIGORIFICE.. SINCRON 8. 1991. FRIGOROFICE CONSTRUCŢIE. DUNOD DOMENIUL ELECTROMECANIC 64 . P. ÎNTREŢINERE ŞI EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE.2005. EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR FRIGORIFICE COMERCIALE.V. CLUJ NAPOCA.RADCENCO. BUCURESTI. BUCUREŞTI .. A. CHIRALEU .MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 1. RAPIN.INSTALAŢII FRIGORIFERE . CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC . CALIFICAREA ELECTROMECANIC.INSTALAŢII CALCUL.EDITURA TEHNICĂ 10. – 1989.„PRATIQUE DES INSTALATIONS FRIGORIFIQUES“. H. INSTALAŢII FROGORIFICE.1999.EDITURA 2.01 ŞI PHARE TVET RO 0108. . NIVEL 2.. PARIS 1EDITION .. BUCUREŞTI.TEHNOLOGIA DE REPARAŢIE. P.CURRICULUM . EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 5.. DOMENIUL MEC. M. şi PLEŞA.. FRIGOTEHNIST. M. T.03. PROCESE ÎN INSTALAŢII FRIGORIFICE. JACQUARD. BĂLAN. F..-1985. PURICE.A.ED. BĂLAN.. –1987. V.. 1999. M .ED. M.1983.

ro www.MODULUL VIII EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR FRIGORIFICE 12. BUCUREŞTI . 13.ro www.google+compresoare scroll www. MAŞINI.-1986.EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ.whirlpool.ut.ro www. 2005. www. V.INSTALAŢII FRIGORIFICESI DE CONDITIONARE www.NIVEL 2.SETLACEC.STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ . DOMENIUL ELECTROMECANIC 14. CALIFICAREA FRIGOTEHNIST.cluj.inma.ro DOMENIUL ELECTROMECANIC 65 . UTILAJE ŞI INSTALAŢII DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ .instalatorul.termo.google.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->