Sunteți pe pagina 1din 9

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

Denumire. Defini ie. Obiect de studiu i scopul geomorfologiei. Raporturile geomorfologiei cu alte tiin e despre Pmnt. Structura geomorfologiei

Studiul reliefului este partea cea mai important a geografiei fizice i l putem considera n acelai timp ca baz a geografiei fizice Em. Dr Martonne (1926) Scoar a Pmntului este un fel de podium pe care se imprim urmele agen ilor din celelalte nveliuri planetare Mehedin i (1931)

1.1. Denumire
Pentru denumirea tiin ei care se ocup de studiul formelor de relief ale suprafe ei Pmntului au fost n competi ie trei termeni: morfologie, fiziografie i geomorfologie. Cu privire la punerea lor n circula ie i, n mod deosebit, a no iunii de geomorfologie, aproape toate tratatele i manualele de specialitate au vehiculat opinia c ea se datoreaz germanului Neumann (1852 /1854). Cuvntul geomorfologie este format din asocierea a trei cuvinte greceti: ge pmnt, morpho - form i logos - discurs, tiin ) care, n traducere liber nseamn: tiin despre formele Pmntului. Primul care a foslosit no iunea ca atare a fost Powell (1888) n sintagma geomorphic geology. La Congresul interna ional de geologie din l891, McGee a subliniat c Powell a introdus termenul de geomorfologie i a vorbit despre el ca despre un domeniu nou sau New Geology (cf. Yatsu, 1992, p.95). In 1894 termenul apare iar n lucrarea lui Keith (cf. Thornbury, 1969) i n prefa a lucrrii lui A. Penck (1894) (Morphologie der Erdoberflache). In Romnia a fost folosit prima dat de Dimitrescu-Aldem (1910). Cuvntul morfologie a fost introdus de Goethe (1795) pentru biologie, dar Neumann (18501854) l-a preluat pentru a denumi configura ia sau relieful suprafe ei Pmntului (Tratat de geografie, n care se dezvolt capitolul intitulat Morfologia suprafe ei Pmntului). Termenul apare apoi n lucrarea lui Peskel (1869, cf. Louis,1968) i capt o rapid circula ie datorit lui A. Penck, care-l folosete i ca titlu pentru tratatul su Morphologie der Erdoberflache (1894). Ulterior, tot mai multe lucrri, cursuri i tratate despre relief cuprind n denumire i cuvntul morfologie. La noi, de exemplu, Simion Mehedin i (1869-1962) fondatorul geografiei moderne n

2
Romnia, folosete expresia morfologia litosferei (1931), iar Constatin Brtescu (1882-1945), George Vlsan (1885-1935) i Mihai David (1886-1954), expresia morfologia suprafe ei terestre. Termenul de fiziografie a fost folosit explicit de John Dana n celebrul su Manual de Geologie (1863), n care a diferen iat pentru prima dat fiziografia, avnd ca obiect de studiu formele suprafe ei Pmntului i sistemelor lor de micare fizic, de geologia dinamic, avnd ca subiect studiul proceselor. No iunea de fiziografie a fost i ea larg acceptat, mai ales sub influen a geografului francez Em. de Martonne (1926). Aa cum remarca chiar autorul citat, no iunea ajunsese s cuprind i climatologia, meteorologia, oceanografia i geografia fizic (p. 500). Cu toate acestea, pentru denumirea domeniului de studiu al reliefului, De Martonne a preferat termenul de orografie celui de fiziografie. In timp ce termenii de climatologie, oceanografie, botanic sunt folosi i cel mai adesea, vom vedea c studiul Pmntului este cuprins sub numele de orografie, termen prea restrns, care ar putea face s se cread c numai mun ii sunt importan i. In acelai timp, termenul de geografie fizic este prea larg, dac se va aplica numai reliefului. In acest sens termenul de fiziografie are ansa de a cpta o mai mare folosire(Em. de Martonne, 1926, p. 500). In concluzie, dintre cei trei termeni (morfologie, fiziografie i geomorfologie afla i n competi ie pentru denumirea domeniului studiului reliefului suprafe ei Pmntului), s-a impus termenul geomorfologie care, dup al II-lea rzboi mondial, a fost cvasiacceptat. Mai trebuie men ionat c pn la apari ia termenului de geomorfologie toate studiile despre relief erau considerate subiecte numai pentru geologi, apoi s-a recunoscut c geomorfologia este o tiin independent (Yatsu, 1992). Avem, prin urmare i un reper sigur al naterii geomorfologiei ca tiin , respectiv, Congresul Interna ional de Geologie de la Washington din 1891.

1.2. Defini ia obiectului de studiu i scopul geomorfologiei


Pentru momentul actual al geomorfologiei care are ca reper anul 1985, anul nfiin rii Asocia iei Interna ionale de Geomorfologie (A.I.G), o defini ie trebuie s satisfac, pe de o parte, un sistem teoretic al oricrei tiin e empirice, iar geomorfologia apar ine acestei familii de tiin e, pe de alt parte, s satisfac stadiul actual de investigare i cunoatere n domeniul nostru. Faptul c din punct de vedere epistemologic o tiin este un ansamblu de teorii concepute ca sisteme ipotetico-deductive(Popper, 1981, p.19), c ea nu poate fi neutr sub aspect moral (Bunge, 1984, p. 437), dei are i o finalitate la nivelul impactului societate-natur, defini ia oricrei tiin e, deci i a geomorfologiei, trebuie s includ referin e la: obiectul (fenomenul) de studiu, modalit ile generale de cunoatere, asigurarea unor concepte, ipoteze i teorii proprii domeniului i, nu n ultimul rnd, scopul acestuia. i) Cu privire la obiectul de studiu, se n elege c acesta l reprezint forma suprafe ei Pmntului, care trebuie considerat n sensul de neregularit ile suprafe ei terestre, respectiv ceea ce numim relieful suprafe ei terestre. Concomitent trebuie acordat acestei suprafe e atributul de interfa ntre partea solid (scoar ) a Pmntului i partea fluid (hidrosfer i atmosfer), domeniu n care se cantoneaz i cea mai mare parte a biosferei i impactului antropic. ii) Cu privire la modalit ile de cunoatere, asemenea celorlalte tiin e ale naturii, gemorfologia recurge la descrierea i explicarea fenomenelor. Cum cele dou no iuni, nu de pu ine ori pentru tiin ele naturii, au cptat un sens peiorativ, se impun precizri adecvate disciplinei la care ne referim, i anume: Descrierea reliefului trebuie n eleas ca o evaluare a caracteristicilor geometrice ale

3
suprafe ei scoar ei terestre n toat diversitatea tipurilor de relief. Aceast evaluare trebuie s conduc la cunoaterea real a poten ialului energetic al reliefului, ca posibilitate de exprimare cantitativ a ratei proceselor ce determin varia ia acestei geometrii. Descrierea, n eleas astfel, ofer suportul real al abordrii sistematicii (tipologiei) formelor de relief, n func ie de genez, de scara de spa iu i timp, de vrst, de alte criterii impuse de scopul cunoaterii. Prin urmare, nu este vorba de o descriere n sensul strict de a zugrvi ceva prin cuvinte, ci de a descrie n termeni mai riguroi. Expresia ca: simplu, complex, normal, anormal, mare, mic etc, sunt no iuni vagi, ceea ce n teoria sistemelor se consider concepte inexacte (Negoi , 1979). De aceea folosirea lor n afara acestui concept trebuie fcut cu mult pruden . Aceasta, ntruct ele nu ne ajut s disociem, s sistematizm, s diferen iem categorii de relief, de procese, de ritm de evolu ie .a. Explicarea reliefului nseamn identificarea i cunoaterea genezei reliefului, a naturii proceselor care l-au generat, a dinamicii i vrstei formelor de teren, a rela iilor cu factorii de control, a legit ilor de evolu ie i distribu ie n spa iu - de la caracteristicile de nivel planetar (continente i marile gropi oceanice), la sistemele muntoase i mari cmpii, pn la unit ile de relief elementare de mrimea unei sec iuni de albie, a unui mal, a unei dune, a unei creste de munte, a unei ravene, a unei concavit i de desrdcinare a arborilor .a. iii) Cu privire la asigurarea unor concepte, ipoteze i teorii proprii este indiscutabil c eafodul unei tiin e nu poate fi construit fr un sistem propriu, specific de interpretare. Or, ntr-o defini ie a unei tiin e este necesar precizarea c ea dispune de un aparat conceptual specific, racordat la conceptele ontologice generale3). Geomorfologia, aa cum vom arta ntr-un capitol distinct, are un asemenea aparat conceptual. iv) Cu privire la scopul geomorfologiei, dou aspecte esen iale trebuie subliniate: unul este intrinsec apari iei i dezvoltrii geomorfologice, al doilea, rezid din statutul moral al oricrei tiin e. Primul scop, cel intrinsec, la nivel de principiu a fost mai bine eviden iat n acord cu progresele actuale n domeniul nostru, de Suzuki (1989), respectiv, scopul: de a stabili legile generale care ar putea fi folosite pentru predic ia cantitativ a schimbrilor morfologiei, ca modificare a pozi iei altitudinii unui punct. Al doilea scop privind geomorfologia, rezid din statutul moral al oricrei tiin e, care trebuie s aduc omenirii foloase economice, sociale i culturale (Bunge, 1984, p.437). In cazul nostru este vorba, n primul rnd de latura aplicativ a cercetrilor, ceea ce a condus la apari ia unei preocupri distincte n geomorfologie, denumit geomorfologia aplicativ. Pe baza celor prezentate privind cerin ele defini iei unei tiin e vom re ine, pentru cazul concret la care ne referim, o defini ie analitic i o defini ie generalizat, i anume: Geomorfologia este o tiin empiric despre formele de relief ale suprafe ei terestre i ale altor planete pe care le descrie i explic, pe baza unui aparat conceptual propriu, n termenii geometriei, genezei, dinamicii, istoriei i reparti iei lor, precum i n termenii rela iilor dintre forme i dinamica materialelor care dau formele, scopul acestei tiin e fiind stabilirea legilor generale care guverneaz reparti ia i dinamica reliefului i folosirea acestora n postdic ia i predic ia schimbrilor n morfologie. Geomorfologia este tiin a despre formele de relief terestru i de pe alte planete privite n rela ie cu procesele i materialele pe care se dezvolt ntr-un spa iu i un timp dat.

1.3. Raporturile geomorfologiei cu alte tiin e despre Pmnt


3)

Ontologia ca parte a filozofiei are ca obiect de studiu existen a ca existen , existen a ca atare, respectiv, studiul determinrilor, al structurii, al micrii i dezvoltrii realit ii.

4
Pozi ia geomorfologiei n ansamblul tiin elor naturii, n general, i al tiin elor despre Pmnt (geonomice), n special, trebuie evaluat avnd ca repere, n primul rnd, faptul c obiectul ei de studiu este morfologia suprafe ei scoar ei terestre sau altor planete, interfa ntre partea solid a planetei (litosfera) i partea fluid (atmosfera i hiodrosfera); n al doilea rnd, avnd n vedere rela iile de feedback ntre cele dou mari domenii i coresponden ei lor la nivel de tiin e. Aceasta ne permite s abordm cu mai mult rigoare i problema apartenen ei sau neapartenen ei geomorfologiei la un domeniu sau altul, respectiv geologiei sau geografiei fizice. Este un aspect esen ial, pentru c nu poate fi eludat o realitate, i anume: geologii sunt interesa i cu precdere, asupra comportrii n timp a sistemelor geomorfologice, iar geografii asupra elementelor de varia ie spa ial (Rhodes, Thorn, 1993) n aceast privin exist trei curente de opinii: unul care sus ine c geomorfologia este o disciplin tiin ific geologic; un curent care revendic geomorfologia ca ramur a geografiei fizice, i, n sfrit, un altul, care accentueaz pozi ia de tiin de frontier ntre cele dou mari domenii. Prima orientare este justificat nu numai de faptul c studiul reliefului a fost ini iat i adus la rang de tiin de geologi, dar i de faptul c ncepnd cu Dana (1863) i pn n timpurile noastre, geologii au inclus capitolul de dinamica extern a scoar ei la geologie (Thornbury, 1969). Insi enun area principiului uniformitarismului sau actualismului de ctre Hutton (1785) n urm cu dou secole constituie, n opinia noastr, argumentul cel mai clar c geomorfologia a aprut, aa cum spune Thornbury (1969), din nevoia de a scrie ultimul capitol al geologiei. El a spus geomorfologia este n primul rnd geologie (p.1). De altfel, n multe universit i i politehnici din aria anglofon geomorfologia, ca disciplin de nv mnt i cercetare, este integrat geologiei. A doua orientare, este apartenen a geomorfologiei la geografia fizic. Ea a ctigat aderen foarte rapid n Europa, dup primul rzboi mondial. In acest sens, un aport deosebit l-a avut De Martonne, care, fiind una din personalit ile marcante ale geografiei mondiale a timpului su, a sus inut o asemenea idee. In celebrul Tratat de geografie fizic (1926) el a afirmat c: Studiul reliefului este partea cea mai important a geografiei fizice i l putem considera n acelai timp ca baz a geografiei fizice (p. 499). A treia orientare consider geomorfologia ca o tiin de frontier ntre cele dou mari domenii, idee care a nceput s ctige teren, de asemenea, dup primul rzboi mondial, odat cu amploarea pe care au luat-o cercetrile de geomorfologie regional i de geografie fizic regional, odat cu definirea mai clar a obiectului de studiu al geomorfologiei, ca interfa ntre partea solid, litosfera i partea fluid (atmosfera, hidrosfera) a Pmntului. La noi acest spirit a fost indus de Mehedin i (1931) care spunea c scoar a este un fel de podium pe care se imprim urmele agen ilor din celelalte nveliuri planetare (cap. XVI). Mihilescu (1968) a accentuat caracterul dual al acestei tiin e, afirmnd c studiul formelor de teren constituie obiectul principal al geomorfologiei, cnd sunt urmrite n ele nsele, i al morfogeografiei, cnd sunt urmrite ca pr i i factori ai ntregului teritorial (p.209). Caracterul dual al apartenen ei geomorfologiei este sus inut n mod curent n ara noastr, cu deosebire dup al doilea rzboi mondial. Paradoxal rmne faptul c defini ia, prin obiect de studiu, ca tiin de frontier, este abordat unilateral n cadrul geografiei fizice. In ce ne privete, facem urmtoarea remarc: relieful ca realitate a peisajului geografic, cu influen e de necontestat n regimul i dinamica altor componente de mediu, trebuie s constituie obiect de studiu al geografiei fizice, al landaftologiei sau geoecologiei, ca parte din sistem, n msura n care prin rela iile de feedback se justific abordarea unor aspecte. In rest, relieful rmne cu sau fr voia noastr, un domeniu al geologiei. In ultim instan geomorfologia studiaz un segment al circuitului rocilor n sistemul planetei, respectiv segmentul: meteoriza ieeroziune-transport-sedimentare cu expresiile morfologice subsecvente acestor mari categorii de procese.

5
In concluzie, prin natura obiectului de studiu, geomorfologia are legturi intrinsece cu o parte a tiin elor geologice, cu deosebire acelea care studiaz componente ce capt expresie n relief (geologia tectonic, vulcanologia, litologia, sedimentologia etc), i cu o parte a tiin elor geografice (climatologia, hidrologia, biogeografia, pedogeografia, antropogeografia .a). De asemenea, geomorfologia vine n contact i cu alte tiin e datorit faptului c apeleaz la o serie de concepte, principii, legi, metode i tehnici de investiga ie apar innd acestora.

1.4. Structura geomorfologiei ca tiin


Ca i n cazul altor tiin e, dezvoltarea i progresele cunoaterii n geomorfologie, precum i unele necesit i impuse de evolu ia civiliza iei, au determinat o permanent aprofundare, uneori pe domenii extrem de nguste, a abordrii fenomenelor referitoare la relief. Aceasta a condus la individualizarea unor direc ii de tiin , nct n momentele de fa , fr nici o exagerare, putem vorbi c geomorfologia a devenit un sistem de tiin e, derivat dintr-o structurare fireasc a cunoaterii reliefului. O analiz atent a fenomenului relev, n opinia noastr, 4 nivele de structurare ale geomorfologiei, pe ramuri i subramuri de tiin . Baza acestor nivele o constituie geomorfologia general considerat de noi ca o introducere sintetic n problemele generale ale tiin ei noastre. Primul nivel de structurare l ofer nsi defini ia analitic pe care am dat-o geomorfologiei. Distingem, astfel, pentru primul nivel de structurare, 8 ramuri ale geomorfologiei dup cum urmeaz: metageomorfologia, geomorfologia descriptiv, geomorfologia explicativ, geomorfologia aplicat, metode i tehnici n geomorfologie; megageomorfologia global, istoria geomorfologiei, morfogeografia. Al doilea, al treilea, al patrulea i, uneori, al cincilea nivel de structurare l are geomorfologia explicativ, iar n cazul metodelor i tehnicilor n geomorfologie, apare al doilea nivel de structurare asupra criteriilor. II. GEOMORFOLOGIA DESCRIPTIV (GEOMORFOMETRIA) - cel de-al doilea termen fiind propus de Tricart (1948) i consacrat de Evans (1972) - se ocup cu descrierea orografic i morfologic, cnd se au n vedere mari asamblaje de relief (de la continente i sisteme de relief suboceanic, respectiv, bazinele oceanice, la sisteme muntoase, cmpii, mari podiuri i unit i subordonate acestora) i a geometriei formelor sau asamblajelor de relief (hipsometrie, volum, nclinare, energie, fragmentare, diferite rela ii ntre acestea .a.). Este un domeniu fr de care nu putem accede la celelalte ramuri ale geomorfologiei, constituind suportul majorit ii studiilor de specialitate. III. GEOMORFOLOGIA EXPLICATIV (ANALITIC) polarizeaz practic tot ce ine de explicarea reliefului, n func ie de: genez (de la scara cosmic la scara planetar, regional i local), procesele dominante n morfogenez, stadiul de evolu ie, pozi ia i structura asamblajelor de relief. Aceasta exprim o mare disponibilitate de structurare n subramuri, pn la ordinul al patrulea i chiar al cincilea, pe criterii subordonate conceptului general de explicare a reliefului. Realmente se poate constata o adevrat ncrengtur, pornindu-se de la urmtoarele subramuri de ordinul II: geomorfologia genetic (1), geomorfologia dinamic (2), geomorfologia istoric sau paleogeomorfologia (3) i geomorfologia regional (4). (1) Geomorfologia genetic are n vedere studiul reliefului sub aspectul originii acestuia, raportat la factorii dominan i n morfogenez, mai nti aa numi ii factori primordiali: geologic i climatic, crora li se altur o categorie n care nici unul din cei doi factori nu reuesc s domine n personalitatea reliefului.Vom numi aceast categorie factori azonali. Corespunztor celor trei categorii generale de factori, se individualizeaz pe al treilea nivel de structurare urmtoarele subramuri ale geomorfologiei: bazele morfogenezei (a) geomorfologia geologic (b), geomorfologia climatic (c) i geomorfologia azonal (d). Continund discriminarea n raport cu

6
fiecare categorie de factori, pe pricipiul domina iei, se disting, de fapt, majoritatea disciplinelor geomorfologice pe care le cunoatem. a) Bazele morfogenezei reprezint acea parte a geomorfologiei care studiaz probleme ale principalelor surse de energie n morfogenez (energie solar, energie gravita ional, energie geotermic, energie de pozi ie, energie de mediu i schimbrile ntre nivelele de energie) i morfogeneza ca segment al circuitului materiei (rocilor). b) Geomorfologia geologic studiaz relieful n raport cu rolul factorilor geologici: tectonic, vulcanism, structur, litologie .a. Domeniul este cunoscut n Rusia sub denumirea de geomorfologie structural, sintagm introdus de Gherasimov (1949, cf. Gherasimov, Mecereakov, 1967), iar n Fran a, de geomorfologie tectonic ( Tricart, 1968). n ara noastr sunt folosi i curent ambii termeni (Posea et al., 1970; Cote , 1973; Bcuanu, 1988). Pstrnd acelai criteriu de denumire a tiin ei, n raport cu cele mai generale categorii de factori, considerm mult mai adecvat s denumim acest domeniu geomorfologie geologic (cf. Chorley, Schumm, Suggden, 1985). Dup amploarea fenomenelor geologice n fizionomia reliefului i dup tipul de procese sau particularizare a acestui factor se disting urmtoarele subramuri: b1) geomorfologia planetar studiaz relieful n contextul diferen elor majore la nivel planetar impuse de evolu ia geologic a Pmntului, respectiv continente i gropi oceanice, sisteme muntoase i insulare, bazine sedimentare peste care se suprapun marile cmpii ale globului etc. b2) geomorfologia tectonic i structural studiaz relieful impus de tectonic i structurile geologice. Din acest punct de vedere Zhi-Ming Chen (1985) distinge dou subramuri n raport cu vrsta manifestrii tactonismului i realizarea structurilor; geomorfologie neostructural i geomorfologie paleostructural. b3) geomorfologia vulcanic studiaz relieful vulcanic. Importan a acestei subramuri este de mare actualitate, ntruct prin studiile de planetologie comparat s-a constatat c multe fenomene reliefogene din perioada primar a Pmntului erau de natur vulcanic, iar teoria tectonicii plcilor ofer elemente de reevaluare a rolului vulcanismului n morfogeneza primar a scoar ei. b4) geomorfologia seismic este un domeniu mai recent, a aprut ca urmare a amploarei, fr precedent pentru experien a uman, a modificrilor morfologice generate de seismele din ultimul secol. b5) geomorfologia litologic, se n elege c studiaz relieful n raport cu litologia. ns, dat fiind c exceptnd rocile carstificabile, litologia se eviden iaz n morfogenez, cel mai adesea asociat cu structura, acest domeniu a fost substituit n mare parte geomorfologiei carstice. c) Geomorfologia climatic studiaz relieful n raport cu rolul climei, de fapt studiaz rspunsul reliefului la anumite dominan e climatice. Pn nu demult se considera c aceast orientare a fost fundamentat de coala german de geomorfologie, respectiv de Budell (1948, 1982) i Louis (1957) i consacrat apoi de Tricart i Cailleux (1965). Studii recente de istorie a geomorfologiei arat c geomorfologia climatic la nivel de concept a fost introdus de polonezul Romer (1899, cf. S. Kozarscki, 1989). Subsecvent, geomorfologia climatic a cunoscut o diferen iere de noi direc ii, avnd drept criteriu de individualizare specificitatea marilor zone climatice, exprimat la nivelul regimului termic, al precipita iilor i dinamicii atmosferei care, la rndul lor, introduc procese specifice. Se disting astfel: c1) geomorfologia glaciar, avnd ca obiect de studiu morfologia, geneza, dinamica i evolu ia reliefului generat de prezen a sau ac iunea ghe ii; c2) geomorfologia periglaciar, avnd ca domeniu studiul reliefului generat n condi iile temperaturilor medii multianuale mai mici de 0o C; c3) geomorfologia zonelor aride i semiaride, avnd ca obiect de studiu morfologia i procesele specifice regiunilor cu temperaturi mari i mare deficit de umiditate; c4) geomorfologia zonelor tropicale, domeniu consacrat studiului regiunilor intertropicale n care meteoriza ia (formarea scoar elor dure, duricrustul i lateritizarea) are un rol de mare

7
importan n morfogenez; c5) geomorfologia zonelor temperate, are n vedere studiul specificit ii morfogenezei pentru aceast mare zon morfoclimatic. Paradoxal, dar din cauza dominan ei proceselor fluviodenuda ionale i n consecin , a preponderen ei preocuprilor pentru ele, consacrarea acestei ramuri a geomorfologiei a ntrziat. Este meritul colii geomorfologice poloneze de la Cracovia de a o impune. d) Geomorfologia fenomenelor azonale studiaz tipurile genetice de relief i procesele subsecvente, generate sub ac iunea dominant a unor agen i externi cu arie de ac iune nediferen iat tranant pe zone morfoclimatice. n context, subramurile sunt definite de natura agentului morfogenetic, respectiv a tipului de proces. Se disting: d1) geomorfologie fluvial; d2) geomorfologie denuda ional (procese de pluvio-denuda ie, eroziune difuz i micri n mas); d3) geomorfologie eolian; d4) geomorfologie marin; d5) geomorfologie limnic; d6) biogeomorfologie; d7) geomorfologie antropic. (2) Geomorfologia dinamic este acel domeniu al geomorfologiei care se ocup de studiul proceselor, sub raportul aspectelor generale privind ini ierea lor, dezvoltarea i constrngerea lor pn la concretizarea n morfologie i tip de depozite. Acceptnd clasificarea propus de Strahler (1952) putem distinge o geomorfologie a proceselor tangen iale (valuri, vnturi) i o geomorfologie a proceselor gravita ionale (procese fluviale, procese de micare n mas). (3) Geomorfologia istoric (paleogeomorfologie) este un domeniu care constituie axa de referin a apartenen ei geomorfologiei la geologie. Se ocup de reconstituirea unor faze de evolu ie a reliefului, de condi iile de morfogenez preactuale, de stabilirea succesiunii unor tipuri genetice de relief .a. Cu alte cuvinte, este acea parte a geomorfologiei care concentreaz preocuprile pentru studiul evolu iei reliefului n timp lung. (4) Geomorfologia regional are n vedere abordarea aspectelor geomorfologice ale unui teritoriu dat. De cele mai multe ori, din motive conven ionale (n elegem prin aceasta necesit ile comunit ilor umane de a separa anumite teritorii), astfel de studii sunt aplicate pentru ri, districte sau alte teritorii conven ional delimitate. De asemenea, ele se aplic pentru mari unit i geomorfologice (mun i, podiuri, cmpii etc) sau mari elemente de fragmentare a reliefului (vi, versan i .a) i alte categorii de teritorii pentru care este necesar o cunoatere exhaustiv a reliefului, sub toate aspectele de la descriere, explicare, pn la regionare pe criterii genetice sau altele impuse de necesitatea studiului. IV. GEOMORFOLOGIA APLICAT reprezint acel domeniu al geomorfologiei care, prin elaborarea unor predic ii cu privire la dinamica reliefului, prin prezentarea poten ialului geomorfologic al unui teritoriu dat - ncepnd de la elementele de geometrie ale reliefului la cele de stabilitate i hazard n apari ia i dezvoltarea unor procese - ea se implic n rezolvarea unor situa ii social-economice. Este o ramur consacrat de coala de la Strasbourg (Tricart). Realitatea este c, n mai toate rile lumii n care geomorfologia a cunoscut o emancipare dup al II-lea rzboi mondial, o asemenea ramur s-a impus prin natura lucrurilor. V. METODE I TEHNICI IN GEOMORFOLOGIE reprezint, prin defini ie, un capitol distinct al geomorfologiei. El trebuie considerat ca atare, n msura n care reuete s exprime particularit ile domeniului care-l sus ine. Precizarea este necesar pentru c i alte tiin e ale naturii, fac apel la metode i tehnici din alte discipline. In context, vom re ine cinci direc ii distincte, n privin a metodelor, tehnicilor de lucru i analiz n geomorfologie i care sunt specifice domeniului i anume: (1) Analiza geomorfometric reprezint un ansamblu de metode i tehnici folosite pentru descrierea geometriei reliefului ncepnd cu msurtorile n teren i continund cu cele care se pot

8
face pe hr i, fotograme, cu ajutorul imaginilor radar, imagini satelitare .a; (2) Cartografia geomorfologic este una dintre direc iile metodologice de mare specifica ie a geomorfologiei, poate cea mai original i de mare eficien . Ea ofer posibilitatea de a reprezenta pe hart esen a fenomenelor geomorfologice ale unui teritoriu dat. Cunoate o specializare foarte riguroas, iar n anii din urm s-a intrat n faza hr ilor computerizate i a hr ilor numerice asupra reliefului. Cartografierea geomorfologic constituie fundamentul geomorfologiei aplicate. (3) Analiza depozitelor corelate, domeniu care permite reconstituirea istoriei unui sistem geomorfologic pe baza caracteristicilor depozitelor geologice, a rocilor n general. (4) Geomorfologia experimental este o direc ie nou n geomorfologie, promovat ncepnd cu deceniu 6 al secolului nostru, n special, prin programele de msurtori n teren din regiunile periglaciare actuale (Rapp, 1960, Whasburn, 1967). In deceniul 7 astfel de programe au cuprins aproape toate zonele morfoclimatice. Geomorfologia experimental promoveaz observa ii i msurtori sistematice asupra fenomenelor, pe baza unui model conceptual, a unor ipoteze asupra formelor i proceselor, cunoscnd explicit propriet ile geomorfologice pe care le msurm, urmrind dinamica unor procese sau schimbrile morfologice func ie de parametrii unor variabile considerate independente (Church,1984). (5) Geomorfologia sistemic este o ramur distinct a geomorfologiei cu preocupri de abordare i dezvoltare a teoriei sistemice n studiul reliefului. Cei care au ini iat i promovat acest domeniu, astzi att de comun, sunt A. Strahler i R. Chorley. Logic, aceast disciplin, nc distinct, pe care noi o considerm n cadrul Metodelor i tehnicilor n geomorfologie, credem c se va substitui geomorfologiei generale ca element intrinsec n structurarea ntregului domeniu. (6) Modelarea n geomorfologie reprezint o direc ie foarte nou n geomorfologie, i are ca obiectiv gsirea unor solu ii numerice pentru diferitele aspecte ale morfologiei i dinamicii reliefului. Este, credem, disciplina geomorfologic n msur s asigure cele mai plauzibile predic ii privind tendin ele modificrii reliefului, n func ie de factorii de control i, evident, n func ie de timp. VI. MEGAGEOMORFOLOGIA GLOBAL este cea mai recent ramur a geomorfologiei. Termenul a fost introdus de Gardner i Socging (1983) i consacrat la Simpozionul organizat de NASA n 1985 la Sun-Space Runch, Oracle (Arizona) (Haydin, 1985). Abordeaz geomorfologia planetologic (studiul reliefului de pe alte planete): geomorfologia comparat (studiul comparativ al reliefului terestru cu cel de pe alte planete): geomorfologia fenomenelor neateptate (cauzate de schimbri planetare sau regionale ale tectonicii i climei); viziuni globale asupra fenomenelor geomorfologice, la scara planetar i regional, ncepnd cu efectul pluviodenuda iei pn la impactul antropic n morfogenez .a. VII. ISTORIA GEOMORFOLOGIEI, este preocuparea reconstituirii dezvoltrii cunoaterii n geomorfologie. Aceasta se face fie n contextul istoriei generale a geomorfologiei, pe cele dou mari direc ii (fundamental i regional), fie pe ri sau coli geomorfologice. VIII. MORFOGEOGRAFIA, prelund acest termen de la Mihilescu (1966) considerm c el definete disciplina de tranzi ie ntre geomorfologie i geografia fizic. In sensul c are n vedere acele elemente care influen eaz starea, dinamica i evolu ia altor componente de mediu. In multe cazuri, n literatur acest domeniu este denumit geomorfologia i mediul (Zhi-Ming Chen, 1985). Aceast schem de structurare a geomorfologiei nu este nchis, dimpotriv, ea poate oferi posibilit i de detaliere sau restrngere. Important este s se pstreze nite criterii unitare pentru fiecare nivel de structurare. Spre exemplu pot fi subramuri distincte n cazurile n care disocierea proceselor este dificil; aa pot fi: geomorfologia fluvio-marin; geomorfologia fluvio-eolian; geomorfologia fluvio-denuda ional .a.

9
Nu considerm c clasificarea prezentat epuizeaz toate posibilit ile de abordare. Spre exemplu, n geomorfologia rus i chiar la noi, se vorbete de geomorfologia structural (studiaz relieful n func ie de factorii endogeni, care se impun n morfologie) i geomorfologia sculptural (studiaz relieful impus cu preponderen de agen ii externi ai scoar ei). De asemenea, re inem i structurarea propus recent de Yatsu (1992) care distinge trei ramuri de baz ale geomorfologiei: - ortogeomorfologia care se ocup cu studiul proceselor n raport cu materialele (depozitele), ceea ce dup autorul citat constituie miezul geomorfologiei (p.113). - metageomorfologia, parte a geomorfologiei interesat de principiile de baz i conceptuale ale gndirii geomorfologice; - parageomorfologia, trateaz asupra materiei geomorfologice care nu se include nici ortogeomorfologiei, nici metageomorfologiei. Se cuprind aici domenii bine specializate ca: geomorfologia istoric, geomorfologia aplicat, geomorfologia tehnic .a.

Bibliografie selectiv
BCUANU, V. (1989), Geomorfologie, Editura Universit ii Al. I. Cuza Iai. BLOOM, A.L. (1978), Geomorphology, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. CHORLEY, R.J., SCHUMM, S.A., SUGDEN, D.E. (1985), Geomorphology, Methuen, London. COTE , P. (1969), Geomorfologie cu elemente de geologie, Ed. didactic i pedagogic, Bucureti. MEHEDIN I, S. (1931), Terra, Bucureti MIHILESCU, V. (1977), Elemente de morfogeografie teoretic general, Ed. Academiei Romne, Bucureti. POSEA, G., GRIGORE, M., POPESCU, N., IELENICZ, M. (1976), Geomorfologie, Ed. didactic i pedagogic, Bucureti. TUFESCU, V. (1966), Modelarea natural a reliefului i eroziunea accelerat, Editura Academiei, Bucureti. VLSAN, G. (1915), Cmpia Romn, Bul. Soc. Rom. Geogr., 34.