Sunteți pe pagina 1din 4

Cercetarea sociologica

Evaluarea cadrului teoretic si metodologic Sinteza

Capitolul 1 Romania in noul context european

Odata cu intrarea Romaniei in UE, dar si a celorlalte tari din Estul Europei, economiile acestora au fost afectate de schimbari profunde. Provocarile au fost generate de evenimente economico-sociale de mare amplitudine si de durata, de politicile sociale in domeniu, de noile constructii institutionale, dar si de o anumita specificitate determinata de schimbarile legislative. Astfel, putem mentiona: Nevoia unei integrari rapide, generate printre altele si de extinderea fenomenului de globalizare. Segmentarea pietei muncii, protejate sau neprotejate. Dezvoltarea accentuata si implementarea de noi tehnologii care reclama o forta de munca calificata si inalt calificata. Scaderea populatiei in varsta de munca, pe fondul unei tendinte de imbatranire a populatiei, in conditiile in care, in ultimele doua decenii, Romania a avut un spor natural negativ, precum si un spor migrator in aceleasi coordonate.

Consecintele acestor stari de fapt avand conotatii economice, sociale si demografice majore, sau reflectat si asupra pietei muncii din Romania, generand printre altele, si un amplu proces de mobilitate geografica si ocupationala a fortei de munca. Intre efectele negative imediate ale mobilitatii fortei de munca enumeram urmatoarele: Migratia ilegala a unui contingent important din forta de munca in spatiul UE. Pierderea unei parti importante din forta de munca calificata si inalt calificata. Nevoia de a reintegra in societate si pe piata muncii a persoanelor reintoarse in tara dupa multi ani in care au activat in strainatate. Cresterea economica negativa. Scaderea varstei de pensionare (in anii 90) pana la 50 de ani, cu implicatii importante asupra populatiei active.

Au aparut diferente regionale semnificative generate de dezvoltarea socio-economica inegala, ceea ce determina, printre altele, o distributie inegala a somajului.

In acest context complex si dinamic, apare nevoia compensarii deficitului de forta de munca in anumite domenii sau sectoare ale pietei locale si regionale prin activitati de informare, consiliere, formare profesionala si programe de reconversie profesionala. Romania a inceput sa se integreze pas cu pas in modelele ocupationale de tip european, prin investitia in oameni sub aspect educational si al competentelor profesionale.

Capitolul 2 Proiectarea cercetarii sociologice

Cercetarea sociologica Tendintele pietei muncii in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord-Vest. Coordonate si oportunitati se va realiza prin parcurgerea urmatoarelor etape: 2.1 Etapele cercetarii sociologice

2.1.1 Obiectivele cercetarii Cercetarea sociologica propusa a se derula in cadrul proiectului are urmatoarele obiective: Identificarea competentelor profesionale ale somerilor din regiunile Sud-Vest Oltenia si NordVest prin realizarea unui esantion reprezentativ al grupului vizat, subiecti ce vor fi investigati cu ajutorul instrumentelor de cercetare specifice. Cunoasterea elementelor definitorii ale pietelor muncii locale si regionale care sa permita o evidentiere a oportunitatilor de angajare a somerilor din aceste zone.

2.1.2 Universul cercetarii Populatia supusa investigatiei va fi formata din doua grupuri tinta: Populatia activa, cu statut de someri, tineri sau adulti, din care femeile vor reprezenta cel putin 10% din structura esantionului. Decidenti si manageri din IMM-uri si companii din cele doua zone de dezvoltare aflate sub incidenta proiectului CORE.

2.1.3 Metode si tehnici de cercetare Se va realiza o cercetare sociologica cu caracter descriptiv, in care instrumentul principal de investigatie va fi un chestionar sociologic standard.

Realizarea a 8 focus-grupuri (structura si selectia participantilor, tematica dezbaterilor) va fi stabilita intr-o etapa ulterioara. Se vor elabora doua chestionare diferite prin raportarea la: Populatia activa cu statut de somer (indemnizati sau neindemnizati). Reprezentanti IMM-uri si companii apartinand celor doua regiuni de dezvoltare.

2.1.4 Ipoteze de lucru In baza unei documentatii si a evaluarii fenomenului de somaj in cele doua regiuni de dezvoltare lansam urmatoarea ipoteza de lucru: Nu exista o corelatie multivariabila puternica intre structura ofertei de locuri de munca si competentele profesionale ale persoanelor cu statut de somer.

2.1.5 Unele delimitari conceptuale Operationalizarea conceptului pe competente profesionale se regaseste in Anexa 1 a acestui document.

2.1.6 Elaborarea instrumentelor de culegere a datelor Definitia instrumentelor de cercetare. Multiplicarea instrumentelor. Instruirea. Aplicarea instrumentelor de cercetare. Prelucrarea primara a informatiilor, a statisticilor obtinute. Redactarea raportului de cercetare. Formularea de propuneri si solutii.

Capitolul 3 Probleme tehnice

Fiecare partener implicat in partea de cercetare va primi, in conformitate cu graficul derularii acestei activitati: Chestionarele sociologice pentru realizarea investigatiei de teren. Informatii privind termenele de realizare a activitatilor. Instructiuni de aplicare a chestionarului si de realizare a focus-grupurilor. Alte informatii utile, date de contact.

Dr. VELEMIR RADOVAN