Sunteți pe pagina 1din 13

Acatistul Sfntului Efrem cel Nou

5 mai (3 ianuarie - ziua afl rii Sfintelor Moa te)

Rug ciunile ncep toare Troparul i Condacul Ai str lucit ca soarele pe Colina Neprih ni ilor i ai urcat la Domnul pe calea martiriului, dndu- i sufletul sub loviturile necredincio ilor, Sfinte P rinte Efrem ,Mare Mucenic al lui Christos .Pentru aceasta, ai f cut ca dumnezeiescul har s se reverse nencetat spre cei ce cu evlavie i strig ie:slav Celui Ce i-a d ruit putere,slav Celui Ce i-a d riut harul t m duirilor, slav Celui Care d tuturor t m duiri prin tine. Pe Colina Neprih ni ilor te-ai nt rit vie uind ntru nevoin , P rinte de Dumnezeu n elep ite, i de acolo ai purces pe calea muceniciei.Pentru aceasta, Cel Care d ruie te lumii via a cu ndoit cunun te-a ncununat, Mare Mucenice Efrem, i te-a d ruit nou ca n tot locul s avem ajut tor i s ne rug m cu st ruin :miluie te-i pe cei ce te cinstesc pe tine . Condacul 1 Str lucitu-ne-ai tuturor, ca o noua stea, cnd s-au descoperit sfintele tale moa te, P rinte, iar cu str lucirea minunilor tale luminezi ntreaga lume.Prin mila i smerenia ta, pline te cererile celor care se apropie cu credin i care i strig ie:

Bucur -te, Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite ! Icosul 1 Ca un nger nemaiv zut ai fost trimis din Cer i ne-ai ar tat nou harul Preasfntului Duh, cu care i mngi pe to i credincio ii, Sfinte Mucenice Efrem .Pentru aceasta, ,,Preafericitte numim i i strig m ie: Bucur -te,c ci odinioar lupta cea bun ai purtat ; Bucur -te,c ci acum tu str luce ti prealuminat. Bucur -te,cela ce ne d ruie ti nou veselie; Bucur -te,c ci pricinuie ti in Ceruri bucurie. Bucur -te, stea cu totul nou a Bisericii lui Christos Dumnezeu; Bucur -te,sabie cu dou t i uri mpotriva nebuniei celui r u . Bucur -te, c ci tuturor te-ai f cut pild de sfnt nevoin ;

Bucur -te,c ci n ale tale lupte ai dobndit cununi de biruin . Bucur -te,nt rirea cea nou a credin ei ; Bucur -te, rana i surparea necredin ei. Bucur -te,c e ti putere d ruit celor credincio i ; Bucur -te,c preschimbi inimile celor necredincio i . Bucur -te,Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite! Condacul al 2-lea Via a ta sfnt i sfr itul preafericit au fost ne tiute de oameni, dar prin descoperirea sfintelor tale moa te, Preafericite Efrem, te-ai f cut cunoscut pn la marginile p mntului, ndemnndu-i pe to i s laude dumnezeiasca Iconomie i s cnte Preasfintei Treimi :Aluluia! Icosul al 2-lea Dob ndind noi cuno tin a dumnezeiasc a vie ii tale ntru Domnul, prin ar tarea sfintelor tale oseminte, l ud m pe Cel Care te-a prosl vit prin mul ime mare de minuni, Preafericite Efrem.Prin ele tu d ruie ti mngiere celor care i cnt cu umilin :

Bucur -te,c lui Christos-Dumnezeu i e ti slujitor; Bucur -te,c al luminii nematerialnice e ti v z tor. Bucur -te,urm tor plin de srg al nevoin ei pustnice ti ; Bucur -te, fierbinte rvnitor al luptelor mucenice ti . Bucur -te, vas preacurat, ce ai primit dumnezeiasc insuflare ; Bucur -te,floare sfnt r spndind tainica nmiresmare. Bucur -te, n elepte care ai lep dat de ert ciunea cea lumeasc ; Bucur -te,c ci n chip tainic ai v zut lumea cea Cereasc . Bucur -te,c ci mul ime de nvifor ri ai potolit ; Bucur -te,c dorirea cea bun a duhului i-ai hr nit . Bucur -te, c prin dragostea ta sfnt pav z ne e ti; Bucur -te,c n el ciunile diavole ti tu le strpe ti . Bucur -te,Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite! Condacul al 3-lea Prin sfintele tale ar t ri, ai descoperit celor ce te-au v zut, o , Sfinte Efrem ,Mucenice al Domnului, slava cea ascuns pe care ai dobndit-o de la Dumnezeu.Iar prin mul imea mununilor umpli de n dejde pe to i cei ce strig Domnului cu credin :Aliluia! Icosul al 3-lea Ai str lucit odinioar pe Colina Neprih ni ilor, ar tndu-te pl cut lui Christos prin sfnt vie uire , iar acum ,Sfinte, sfin e ti cu sfintele tale moa te m n stirea ta, care se vesele te duhovnice te i i strig : Bucur -te,lumin tor preastr lucit al isihiei; Bucur -te,chip al cump t rii i trezviei . Bucur -te,c ci vesele ti min ile cele credincioase; Bucur -te,c amesteci cugetele inimilor necredincioase. Bucur -te, c ve mintele sufletului t u sunt cu snge mpurpurate;

Bucur -te, c ci cu pecetea muceniceasc faptele i-s ncrusta-te. Bucur -te, c ci caznele p gnilor le-ai ndurat cu r bdare; Bucur -te,c ai rvnit s dobnde ti cununile nepieritoare. Bucur -te,far str luminat ce ne sco i la necl tit liman. Bucur -te,cela ce ndep rtezi s get rile celui viclean. Bucur -te,c m n stirii tale i e ti bucurie roditoare; Bucur -te,cup ve nic primitoare a ntreitului Soare . Bucur -te,Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite! Condacul al 4-lea Risipind tulburarea i aducnd ncredin are,te-ai ar tat cinstitei egu-mene i i-ai descoperit n chip limpede c sfintele oseminte pe care le g sise erau ale tale.Iar ea, v zndu-te ,s-a umplut de dumnezeiasc insu-flare i a cntat lui Dumnezeu :Aliluia! Icosul al 4-lea Egumena , c reia i te-ai ar tat, ntru tot Fericite, i-a auzit glasul i te-a v zut c i vorbeai , iar tu i-ai descoperit numele i chipul mor ii tale .Pentru aceasta, i cnt unele ca acestea: Bucur -te, Mare Mucenice din ceata c lug rilor ; Bucur -te,cel prosl vit ntru soborul Sfin ilor . Bucur -te,c ci ai vie uit n chipul ngeresc; Bucur -te,c te-ai invrednicit de rodul cel ceresc. Bucur -te, cunun aurit a sfintei tale m n stiri ; Bucur -te,pom pururea neve tejit, plin de sfintele rodiri. Bucur -te,c pe Colina Neprih nitilor ai vie uit ntru nevoin Bucur -te, c dragostea de Dumnezeu i-a fost arm Bucur -te, c ai sf rmat puterea celui pizma ; .

i iscusin

i du m nos ;

Bucur -te,c te-ai mpodobit cu frumuse ea Domnului Christos.

Bucur -te, c ci sufletele ntinate de p cat le cur e ti; Bucur -te,c ci mul imea credincio ilor o vesele ti. Bucur -te,Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite! Condacul al 5-lea Prin uimitoare minuni i prin mul imea ar t rilor tale, tu descoperi tuturor, n vis ori n stare de trezie, slava pe care ai dobndit-o de la Dumnezeu, Sfinte P rinte Efrem !Pentru aceasta, privind cu bucurie c tre slava ta, strig m Celui Care te-a nve mntat n lumin :Aliluia! Icosul al 5-lea Racla cu sfintele tale moa te revars t m duiri, bucurie i s n tate celor care vin s se nchine n sfnta m n stirea ta i- i cer st ruitor aju-torul ,Sfinte P rinte Efrem.De acea , cople i i fiind de darurile tale care se revars att de bogat, strig m c tre tine cu credin : Bucur -te,cela care ne e ti izvor de t m duire; Bucur -te, c suferinzilor le e ti nencetat izb vire. Bucur -te, c te ar i celor ce dorm, dar i celor ce vegheaz ; Bucur -te, c vii degrab la cei ce dup ajutorul t u nseteaz . Bucur -te, c tainic i sfin e ti pe cei ce cheam numele t u ; Bucur -te, veselia negr it a celor ce v d slava chipului t u. Bucur -te, c ci tu t m duie ti de bolile ce nu au vindecare. Bucur -te, c ne ridici poverile ce le purt m prin dr ceasca insuflare. Bucur -te, c prin Pronia de Sus, multor credincio i te-ai ar tat; Bucur -te,c ci i umpli de bucurie pe cei care i s-au rugat . Bucur -te,c ci Cortului ceresc i e ti locuitor ; Bucur -te, preafierbinte i minunat ocrotitor. Bucur -te,Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite! Condacul al 6-lea

Cei care au dobndit facerile tale de bine s-au f cut solitori ai minuni-lor tale celor f r de num r i prin razele cuvintelor au ntraripat sufletele tuturor credincio ilor .Pentru aceasta ,Sfinte P rinte Efrem, mul imile alearg la sfnt m n stirea ta i dobndesc har din bel ug prin sfintele tale moa te, cntnd Preasfntului Dumnezeu :Aliluia! Icosul al 6-lea Str lucind ca un alt soare, te-ai ar tat i i-ai f cut auzit glasul pogort din Cer, pe Colina Neprih ni ilor .Ne tiut fiind de c tre p mnteni, te-ai f cut cunoscut acum Bisericii lui Christos, prin descoperirea sfintelor tale moa te, f cndu-i pe to i oamenii s i aduc dulce cntare: Bucur -te,stlp al p timirilor mucenice ti; Bucur -te,vi a dreptarelor dumnezeie ti.

Bucur -te,sfe nic al luminii lui Christos ; Bucur -te, cel nou ar tat nou , celor de jos. Bucur -te,scar nou zidit a Bisericii Mntuitorului ; Bucur -te, c nevoin a virtu ilor i-a zugr vit chipul teoforului. Bucur -te, piatra cea din capul unghiului a luptelor mucenice ti; Bucur -te,c tiranilor cugetului trupesc li te mpotrive ti. Bucur -te, c ntru slava muceniciei ai suit calea ceacereasc . Bucur -te, cel ce pream re ti bun tatea dumnezeiasc . Bucur -te, cela ce i-ai v dit b rb ia sufletului Bucur -te, tu , care aba i turbarea vr jma ului. Bucur -te,Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite! Condacul al 7-lea n snurile p mntului ai r mas ascuns vreme de mai multe veacuri, Purt torule de Dumnezeu, iar n anii din urm te-ai ar tat prin bun voi-rea Domnului, ca o comoar sfnt , P rinte Efrem , mbog indu-i cu harul t u pe cei care-I strig lui Christos :Aliluia! Icosul al 7-lea

Te-ai ar tat ca un nou astru n Biserica lui Christos, luminndu-o cu dumnezeie tile raze ale minunilor tale, iar pe cei care cer cu rvn mijlo-cirea ta cea cald i izb ve ti din asuprirea ntunecatelor patimi .Pentru aceea, i noi, Sfinte P rinte Efrem, i strig m f r de ncetare: Bucur -te,ciorchine ce cu veselie ne-ndulce ti, Bucur -te, c ci amarele mhniri tu risipe ti . Bucur -te,t m duire minunat a celor afla i n grele p timiri, Bucur -te, izb vire a celor ce sunt mpov ra i de multe ispitiri. Bucur -te, c e ti purt tor de Dumnezeu i Sfin ilor urm tor , Bucur -te, atlet preiscusit i Mucenic al mp ratului tuturor . Bucur -te,c nevoin a cu lupta muceniceasc ai impreunat, Bucur -te, cela care slava cea de Sus ne-ai ar tat. Bucur -te, c ntunericul patimilor tu l risipe ti, Bucur -te,c n inima drep ilor bucurie z misle ti. Bucur -te,c sngero ilor p gni le-ai biruit nebunia, Bucur -te,c f r de str mutare i-ai purtat mucenicia. Bucur -te,Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite! Condacul al 8-lea Harul pe care-l d ruie ti ,Preafericite Efrem, tuturor celor ce te cheam n ajutor se revars asupra lor n chip preaminunat .Pentru aceasta , vestea minunilor tale s-a r spndit n toat Attica, iar noi , care alerg m cu gr bi-re la sfintele tale moaste,i strig m lui Dumnezeu :Aliluia! Icosul al 8-lea ntru totul luminat fiind de str lucirea dumnezeiasc ,nu te ndep rtezi nici o clip de sfnta ta m n stire ,Sfinte Mare Mucenice Efrem ,ar tndu-te n felurite chipuri celor cu inima curat i d ruind har mbel ugat celor ce cu rvn i cnt ie: Bucur -te,slav a c lug riei , Bucur -te,stlpule al Ortodoxiei.

Bucur -te,curcubeu al luminii nezidite, Bucur -te,c e ti p rta al firii ndumnezeite. Bucur -te, alabastru plin cu mirul lacrimii de umilin , Bucur -te, surs de bucurie izvort din aspr nevoin Bucur -te, jertf sfin it prin r zboi pn la snge , Bucur -te, c prin tine nebunia necredin ei se frnge . Bucur -te, via nve mntat cu monahiceasc hain , .

Bucur -te, mireasm bun a vie uirii f r de prihan . Bucur -te, stea care pe Colina Neprih ni ilor r sare, Bucur -te, c n bezna vremurilor noastre e ti precum un soare. Bucur -te,Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite! Condacul al 9-lea Tu dezlegi leg turile celor sl b nogi, i t m duie ti pe cei ndr ci i i faci s nceteze mul imea bolilor f r de leac .Pentru aceasta ,atenienii , locuitorii din Pireu si din mprejurimi se zoresc n num r mare spre m n stirea ta, P rinte Efrem, l udndu-te pe tine i cntnd Celui Care te-a ncununat :Aluluia! Icosul al 9-lea O, preaminunate P rinte Efrem, cnd tn ra cea evlavioas te-a v zut str lucind cu o slav care nu era din lumea aceasta i a auzit dumnezeie -tile tale cuvinte, a m rturisit tuturor grija pe care tu o por i m n stirii tale .Pentru acestea toate, dup cuviin i cnt m: Bucur -te,slava c lug rilor din vremea de acum , Bucur -te, c spre Cer suit-ai pe mucenicescul drum. Bucur -te,c ocrotitor neobosit al m n stirii tale e ti, Bucur -te,c ci cu Sfin ii ngeri dimpreun locuie ti. Bucur -te,c i-ai t m duit pe cei cuprin i de noianul durerii, Bucur -te,c pe paralitic tu l-ai ridicat prin harul nfierii.

Bucur -te, c ci cu darul t u ai risipit groaznice dureri de cap , Bucur -te, c boala diabetului tot prin darul t u a ncetat. Bucur -te,potir ceresc ce te pogori n rev rs ri de har, Bucur -te,nestemat dat firii omene ti n dar. Bucur -te,Mare Mucenice , podoaba nevoitorilor, Bucur -te,icoan preasl vit a cetei c lug rilor. Bucur -te,Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite! Condacul al 10-lea Cuvioasele monahii te-au v zut n dumnezeiasc vedenie ori n vis, preumblndu-te prin loca ul t u, Sfinte P rinte Efrem, i umplndu-se ele de o mare bucurie, te-au ales drept Sfntul lor ocrotitor.Pentru unele ca aceste daruri, dintru smerenia inimii strig c tre Dumnezeu :Aliluia! Icosul al 10-lea Adunnd n sufletul t u mirul cel de tain dobndit ntru adncul sme-reniei , d ruie ti mngiere inimilor celor credincio i , iar din racla cu sfintele tale moa te r spnde ti minunat mireasm tuturor celor care, cu capetele plecate, i cnt cu evlavie : Bucur -te, mir al smereniei preabinemirositor , Bucur -te, c turmei tale i e ti dumnezeiesc p stor. Bucur -te,rai ce r spnde te ale nestric ciunii bune-nmiresm ri, Bucur -te,chiparos nalt al sfintei nep s ri. Bucur -te, c pe potrivnicul cu r stignirea ta l-ai biruit, Bucur -te, c prin chinurile mucenice ti Christos te-a prosl vit . Bucur -te,c moa tele tale n taini a p mntului s-au aflat, Bucur -te, c ci din dumnezeiasc porunc tu te-ai ar tat. Bucur -te, c ntin ciunea sufletelor noastre tu o cur e ti , Bucur -te,c r utatea credincio ilor degrab o prjole ti.

Bucur -te, c tu n toat vremea d ruie ti t m duire, Bucur -te, c ci ne ocrote ti f r de contenire. Bucur -te,Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite! Condacul al 11-lea Noroadele credincio ilor de predutindeni L-au l udat pe Domnul cnd au fost aflate sfintele tale moa te, c ci El, prin dumnezeiasca Sa iconomie, le-a inut t inuite n p mnt i nestricate de curgerea attor ani.Pe acestea cinstindu-le, Sfinte Efrem, i noi ne nchin m naintea mp ratului Vie ii, zicnd :Aliluia! Icosul al 11-lea Prin mijlocirea ta la tronul Mntuitorului Christos p ze te i m n stirea de toat nevoia i necazul, d ruindu-i binecuvntarea ta, P rinte Efrem, c ci iat-o alergnd spre dobndirea darului t u i strignd cu umilin c tre tine: Bucur -te, zidul nostru nesurpat, Bucur -te, al credincio ilor turn nestr mutat . Bucur -te, p zitorul de n dejde al m n stirii tale, Bucur -te, c ci pe copii i ii sub ocrotirea trezviei tale. Bucur -te,sprijin nebiruit al monahiilor celor cu srguin , Bucur -te, tainic slav a maicilor iubitoare de nevoin Bucur -te, cela care cererile credincio ilor pline ti. Bucur -te, c ci rug min ile copiilor t i prime ti . Bucur -te, c ne d ruie ti toate bun t ile, Bucur -te, c alungi de la noi toate r ut ile . Bucur -te, c pentru lumea ntreag te rogi nencetat, Bucur -te,c prin tine mngiere mare am aflat. Bucur -te,Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite! Condacul al 12-lea .

Din destul rever i daruri i bel ug de veselie i de fericire dumnezeias-c ,P rinte Efrem, iar racla cu sfintele tale moa te vesele te sufletele noas-tre i ne sfin e te chiar i trupurile, nou , celor s rmani, ce ndr znim s gr im Preasfintei Treimi :Aliluia! Icosul al 12-lea L udndu- i luptele n cnt rile nostre,P rinte Mucenice Efrem, sl vim darul de care te-ai nvrednicit i, apropiindu-ne de sfintele tale moa te, i cerem s ne ocrote ti pn n sfr itul vie ii noastre p mnte ti.Iar pentru tainica ocrotire ce ne-o ar i n toat vremea, i aducem aceast cntare: Bucur -te, cela ce e ti asemenea cu to i Sfin ii , Bucur -te, cela ce te numeri dimpreun cu Mucenicii. Bucur -te, c ci ai dobndit cununile netrec toare, Bucur -te, c ai cuprins lumina ntreitului Soare. Bucur -te, ap r tor nepre uit al celor ce tr iesc n m n stire, Bucur -te, temelia nou ar tat Bisericii, vrednicule de cinstire. Bucur -te, c mul imi de credincio i ai umplut de veselie, Bucur -te, c tu nal i sufletele, nt rindu-le n cur ie. Bucur -te, c ci tu m sloboze ti de grijile pierz toare, Bucur -te, c m sco i din patimile cele stric toare. Bucur -te, c la tronul lui Christos e ti mijlocire, Bucur -te, cela ce m izb ve ti dintru mhnire. Bucur -te,Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite! Condacul al 13-lea O, de trei ori Preafericite P rinte, Sfinte Mucenice Efrem , mpreun -locuitorule cu Sfin ii, roag -L pe Christos, dimpreun cu ei, s ne izb -veasc din toate nevoile, f cndu-ne p rta i Vie ii celei Ve nice, pe noi, cei ce-I strig m lui Dumnezeu :Aliluia! (de 3 ori) Apoi se zic din nou Icosul 1

Ca un nger nemaiv zut ai fost trimis din Cer i ne-ai ar tat nou harul Preasfntului Duh, cu care i mngi pe to i credincio ii, Sfinte Mucenice Efrem .Pentru aceasta, ,,Preafericitte numim i i strig m ie: Bucur -te,c ci odinioar lupta cea bun ai purtat ; Bucur -te,c ci acum tu str luce ti prealuminat. Bucur -te,cela ce ne d ruie ti nou veselie; Bucur -te,c ci pricinuie ti in Ceruri bucurie. Bucur -te, stea cu totul nou a Bisericii lui Christos Dumnezeu; Bucur -te,sabie cu dou t i uri mpotriva nebuniei celui r u . Bucur -te, c ci tuturor te-ai f cut pild de sfnt nevoin ;

Bucur -te,c ci n ale tale lupte ai dobndit cununi de biruin . Bucur -te,nt rirea cea nou a credin ei ; Bucur -te, rana i surparea necredin ei. Bucur -te,c e ti putere d ruit celor credincio i ; Bucur -te,c preschimbi inimile celor necredincio i . Bucur -te,Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite! Condacul 1 Str lucitu-ne-ai tuturor, ca o noua stea, cnd s-au descoperit sfintele tale moa te, P rinte, iar cu str lucirea minunilor tale luminezi ntreaga lume.Prin mila i smerenia ta, pline te cererile celor care se apropie cu credin i care i strig ie: Bucur -te, Sfinte P rinte Efrem, de-a pururi fericite ! RUG CIUNE : O,Sfinte P rinte Efrem , c znd naintea ta cu umilin ridic m acum glasul nostru spre tine.Cum se cuvine oare s te numim:minunat urm tor al Domnului Christos, mare Nevoitor i Pustnic, Cuvios P rinte, Mare Mucenic, Preot al Dumnezeului Celui Prenalt, Izvortor de mir, F c tor de minuni, Grabnic ajut tor, mare T m duitor de multe feluri de boli ,Slobozitor din multe necazuri i primejdii, Mngietor n dezn dejde sau Ajut tor ntru toate nevoile ?Cu adev rat, toate aceste numiri le po i din-tru darul Duhului Sfnt i de aceea te rug m s nu ne treci cu vederea , ci degrab venind ntru ntmpinarea noastr , mijloce te-ne

mare mil de la Domnul i Mntuitorul nostru Iisus Christos.Si fie ca prin puterea inunat a rug ciunilor i a predicilor tale s dobndim nt rire n a purcede i noi pe calea cea strmt ce duce spre mp r ia Tat lui i a Fiului i a Sfntu-lui Duh.Amin. i se face otpustul

S-ar putea să vă placă și