P. 1
CERCETAREA INFRACŢIUNILOR DE FURT

CERCETAREA INFRACŢIUNILOR DE FURT

|Views: 1,120|Likes:
Published by Paul Unknown
Licenta
Licenta

More info:

Published by: Paul Unknown on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $49.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/29/2014

$49.99

USD

pdf

text

original

CUPRINSUL LUCRĂRII

CERCETAREA INFRACŢIUNILOR DE FURT ŞI TÂLHĂRIE

DEMERS INTRODUCTIV CAPITOLUL I. NOŢIUNI

GENERALE

REFERITOARE

LA

INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI 1.1. Referinţe conceptuale privind patrimoniul 1.2. Necesitatea protecţiei penale a patrimoniului 1.3. Reglementarea juridică a infracţiunilor contra patrimoniului 1.4. Caracteristici comune privitoare la infracţiunile contra patrimoniului 1.5. Particularităţi privind investigarea unor infracţiuni contra patrimoniului CAPITOLUL II. CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE FURT ŞI DE TÂLHĂRIE 2.1. Precizări de ordin terminologic privitoare la noţiunea de furt şi de tâlhărie 2.2. Prezentare de ansamblu asupra infracţiunilor de furt 2.3. Aspecte de drept penal material privitoare la infracţiunea de tâlhărie 2.4. Locul furtului şi a tâlhăriei în structura infracţiunilor contra patrimoniului 2.5. Elemente de drept comparat cu privire la infracţiunea de furt şi tâlhărie

CAPITOLUL III.METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACŢIUNILOR DE FURT 3.1. Principalele aspecte ce trebuiesc clarificate prin investigarea furtului 3.2. Actele procedurale urgente care trebuiesc întreprinse de către organele de urmărire penală cu prilejul anchetării furturilor 3.3. Alte măsuri care se adoptă în cursul urmăririi penale în vederea administrării de probe 3.4. Particularităţi ale investigării unor categorii de furturi din proprietatea personală a cetăţenilor 3.5. Metodica cercetării furtului din avutul public

CAPITOLUL IV. ELEMENTE METODICE PRIVIND CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A INFRACŢIUNILOR DE TÂLHĂRIE 5.1. Direcţiile metodologice pe care trebuie să le urmărească investigarea criminalistică a infracţiunii de tâlhărie 5.2. Principalele acţiuni ce sunt desfăşurate în cadrul cercetării infracţiunilor de tâlhărie 5.3. Alte activităţi de urmărire penală efectuate în anchetarea tâlhăriei 5.4. Specificul investigării tâlhăriei în paguba proprietăţii publice CAPITOLUL VI. PRACTICĂ JUDICIARĂ

CONCLUZII REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

DEMERS INTRODUCTIV

Dreptul de proprietate este un drept fundamental de veche tradiţie în catalogul drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Dreptul de proprietate este garantat fiecărui cetăţean. În conţinutul acestui drept cuprindem dreptul persoanei fizice de a dobândi o proprietate, de a se folosi şi de a dispune liber în legătură cu proprietatea sa şi, de a putea transmite dreptul său altuia. Constituţia impune autorităţilor publice obligaţia de a respecta şi ocroti dreptul de proprietate, recunoscând de fapt că orice persoană fizică, orice om are dreptul la proprietate. Realizarea dreptului de proprietate presupune obligaţia statului de a garanta şi apăra proprietatea obţinută pe căi licite. Autorităţile publice trebuie să ia toate măsurile posibile şi rezonabile pentru a ocroti dreptul de proprietate. De cele mai multe ori, relaţiile patrimoniale sunt ocrotite de către alte ramuri ale sistemului de drept, dar acolo unde metodele juridice folosite se dovedesc a fi ineficiente şi se aduce o vătămare gravă valorilor sociale, intervenţia legii penale este obligatorie, pentru a se putea preveni şi combate aceste categorii de infracţiuni. Pentru statul nostru de drept, apărarea relaţiilor sociale privitoare la patrimoniu, a constituit o grijă permanentă şi prioritară, datorită faptului că furturile, delapidările, sustragerile de orice natură lovesc în interesele tuturor oamenilor muncii, sunt acte ostile la adresa societăţii, prin acestea pot fi compromise relaţiile de convieţuire, stabilitatea şi ordinea socială. De exemplu, încă din perioada sclavagistă erau pedepsite cu asprime furtul, tâlhăria şi jaful; mai puţin cunoscute erau alte forme de lezare a proprietăţii, cum ar fi înşelăciunea şi abuzul de încredere care erau considerate ca delicte civile. În perioada feudală se extinde treptat represiunea penală cuprinzând în sfera sa toate faptele prin care se putea aduce atingere patrimoniului. De regulă, furturile mărunte se pedepseau cu biciuirea, însă, la al treilea furt se aplica pedeapsa cu moartea (tres furtilius). Această asprime a pedepselor arată frecvenţa infracţiunilor şi gravitatea lor; împotriva unor fapte ca acestea stăpânirea era silită să recurgă la cele mai inumane pedepse. Sistemele de drept moderne, deşi au eliminat unele din exagerările anterioare au menţinut un regim destul de sever pentru anumite forme de activitate infracţională îndreptată împotriva patrimoniului, totodată au extins cadrul incriminărilor şi la alte fapte specifice relaţiilor economice din societatea modernă.

o constituie interesul personal în abordarea celor două infracţiuni. din cauza pericolului său social ridicat. în timp ce folosirea de violenţă. de bază. în structura faptei de tâlhărie. a statului şi a dreptului. Prin voinţa legiuitorului. furtul şi tâlhăria. incriminat şi sancţionat ca atare de toate sistemele de drept. iar pe de altă parte violenţa sau ameninţarea. secundară. pentru munca acestuia. „Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie”. constituie acţiunea adiacentă. că opinia publică din ţara noastră nu poate privi decât cu dispreţ şi mânie asemenea fapte. ameninţări sau alte forme de constrângere. pe de o parte furtul. cum ar fi. cât şi a ponderii crescute pe care o deţin. de exemplu pirateria sau gestiunea frauduloasă. NOŢIUNI GENERALE REFERITOARE LA INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI „Patrimoniul este o moştenire lăsată de generaţiile care ne-au . oferind astfel un climat favorabil informării tuturor cetăţenilor cu privire la periculozitatea acestor fapte penale şi a consecinţelor lor. pentru lipsa de umanitate de care dă dovadă făptuitorul atunci când loveşte victima cu scopul obţinerii unui câştig nemeritat. Motivaţia în alegerea temei de licenţă. pentru sacrificiile cu care şi-a procurat bunul. reprezentând peste 70 de procente din peisajul criminalităţii comise în România. prin prisma atât a elementelor juridice penale cât şi criminalistice. Tâlhăria este fapta persoanei care pentru săvârşirea acţiunii de furt sau pentru păstrarea lucrurilor furate ori pentru înlăturarea urmelor furtului sau înlăturarea pericolului de a fi prinsă recurge la violenţe. ameninţări sau alte constrângeri îndreptate împotriva unei alte persoane. se numără printre cele mai vechi fapte îndreptate împotriva patrimoniului. dar şi dispreţul pentru bunul altuia. iar justiţia trebuie să le incrimineze cu toată asprimea. de particularizare a acţiunii principale. chiar dacă prin pedepsirea lor se produce o suferinţă inestimabilă familiilor infractorilor. Faţă de considerentele arătate. CAPITOLUL I. Furtul constituie acţiunea principală. în conţinutul infracţiunii de tâlhărie sunt reunite două fapte incriminate distinct de Codul penal. este notoriu. Infracţiunile de furt şi tâlhărie sunt principalele infracţiuni care constituie un potenţial stres în viaţa de zi cu zi a românilor. prin care făptuitorul realizează scopul ce şi l-a propus şi anume însuşirea pe nedrept a unor bunuri mobile.Apărute în istoria societăţii umane odată cu apariţia proprietăţii. comparativ cu alte fapte penale săvârşite în dauna relaţiilor patrimoniale. care oglindesc nu numai lăcomia. dorinţa de îmbogăţire ilicită a autorului faptei.

transmise din generaţie în generaţie. că. 7 Dan Kisilewicz. din tată în fiu.”2 În vorbirea curentă prin patrimoniu se înţelege totalitatea bunurilor cu valoare economică pe care le deţine o persoană. în patrimoniul cultural.precedat şi pe care avem datoria de a-l transmite intact generaţiilor viitoare. Ştiinţă şi Cultură a enunţat o definiţie a patrimoniului.pdf . omul a fost perceput ca fiind principala forţă de producţie a societăţii.ro/PDF/fratilesti%20pdf/10%20dan. aparţinând unei persoane fizice sau 1 2 Dennis Rodwell. Blackwell Publishing. în timp au fost create o mulţime de bunuri substanţiale.spiruharet. nu înseamnă a investi într-un trecut anost ori într-un prezent oscilant.de la mărturie materială a istoriei la calitatea de resursă. p. Revista de Arhitectură a Universităţii Spiru Haret. au asigurat şi asigură progresul continuu al omenirii. de care ne bucurăm astăzi şi pe care o vom transmite generaţiilor care vor veni”. Datorită minţii îndrăzneţe a omului care se avântă permanent spre culmile cunoaşterii şi a perfecţiunii. ci este sustenabilă pentru propriul nostru viitor. Literalmente. Referinţe conceptuale privind patrimoniul Dintotdeauna. este creatorul tuturor bunurilor materiale şi spirituale din societate care. care au contribuit la extinderea patrimoniului ţării sau al cetăţenilor. deoarece patrimoniul desemnează „ansamblul drepturilor şi obligaţiilor având valoare economică. în concordanţă cu sensul originar al termenului: „moştenirea trecutului.1 Această definiţie face referire în special la patrimoniul cultural. investiţia în cultură. http://anale-arhitectura.1. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie. această definiţie nu este completă. ceea ce constituie un argument pentru cetăţenii noştri. Despre etimologia cuvântului „patrimoniu” se cunoaşte că acesta este de origine latină şi că semnifică o moştenire transmisă din moşi –strămoşi. 2007. Patrimoniul cultural . care merită a fi considerat „o resursă cu real potenţial pentru dezvoltare socială. Conservation and Sustainability in Historic Cities. -1 st ed. constituind în acelasi timp patrimoniul de mâine” 1. etc.

Editura Albatros. Bucuresti. 1903. vol. Explicatii teoretice ale codului penal român. între bun şi patrimoniu există o legătură de tip parte-întreg. Editura d’interpretation et sources en droit privé positif. Andrei Popescu. acesta este raportat la infracţiunile care pot fi săvârşite împotriva lui. 1899. Gheorghe Mohanu. Vergina Buianu. p. 216. p. p. Curs de drept civil. 126. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale. Sia Ion. Ed. Irina Leca. Restitutio. Bucureşti. 2000. patrimoniul desemnează totalitatea bunurilor care alcătuiesc averea unei persoane. Gheorghe Brehoi. Universitas. La notion juridique du patrimoine. patrimoniul reprezintă „totalitatea bunurilor. Iosif Fodor. 24 6 7 8 All Beck. în funcţie şi de disciplina studiată. care au acelaşi subiect activ şi pasiv.” 8 În consecinţă. Lumina Lex. se poate observa că în dreptul penal. Bucureşti. patrimoniul reprezintă „totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale aparţinand unei persoane fizice sau juridice determinată. prezentând interes doar bunurile susceptibile de sustragere. Bucureşti. III. 2005. distincte fiind de bunurile la care se referă. conceptul juridic de patrimoniu are un înţeles mai restrâns decât în dreptul civil. All Beck. p. Méthode Mihaela Busuioc. fapt ce se datorează împrejurării că infractorul nu este interesat de pasivul.unei persoane juridice”3 sau „totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut economic. Se impune această distincţie juridică. 2003. Iosif Urs. adică de 3 Sanda Ghimpu. Violeta Grigore. p. privite în individualitatea lor şi nu ca o universitate de bunuri. 9 Istrate Micescu. care aparţin unei persoane. evaluabile în bani. drepturi şi obligaţii. precum şi totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pe care acesta şi le asumă în legătură cu averea pe care o posedă. cum ar fi dreptul civil. obligaţia definirii patrimoniului i-a revenit doctrinei. Ca obiect de studiu al contabilitatii. acesta va exista întotdeauna indiferent de numărul sau valoarea bunurilor din care se compune. Ed. strâns legate între ele”6 sau „o universalitate a raporturilor de drept. François Gény. 2001. etc. Ed. 5 contabilităţii). p. privite ca o sumă de valori active şi pasive.”5 Însă. Nicoleta Iliescu. Potrivit dreptului civil. dreptul penal. importanţa noţiunii de patrimoniu este cel mai bine evidenţiată de către anumite ştiinţe ale dreptului. Contabilitate generală (Bazele Liviu Pop. care a oferit mai multe interpretări similare noţiunii de patrimoniu. în măsura în care aceste raporturi sunt evaluabile în bani prin efectul lor final. deoarece în dreptul penal. Vintilă Dongolez. Bucureşti. thèse. 1985. De exemplu.”7 În accepţiunea legii penale. Paris. a valorilor economice pe care le gestionează un agent economic. din punct de vedere economic. 420 4 Georges Plastara. Dicţionar juridic selectiv. 444 . „infracţiunea n-ar putea fi niciodată îndreptată împotriva patrimoniului ca universalitate de bunuri.” 4 În condiţii de vid legislativ.

ştiinţele sociale. 2. Necesitatea protecţiei penale a patrimoniului Pentru statul nostru de drept. pentru a se putea preveni şi combate aceste categorii de infracţiuni. posesorul sau deţinătorul legitim al bunului însuşit. Doar. lucrările publice. arhitectura. dar mai ales prosperitatea. datorită faptului că furturile. stabilitatea şi ordinea socială. sustragerile de orice natură lovesc în interesele tuturor oamenilor muncii. Totodată. istoria. delapidările. economice. relaţiile patrimoniale sunt ocrotite de către alte ramuri ale sistemului de drept.obligaţiile şi datoriile celui pe care îl deposedează de bunuri ci numai de activul acestuia. sunt acte ostile la adresa societăţii.wordpress. prin acestea pot fi compromise relaţiile de convieţuire.com . însuşit ori distrus sau vreun alt drept. politice dar şi de către cercetarea de artă. a constituit o grijă permanentă şi prioritară. amenajarea teritoriului. dar acolo unde metodele juridice folosite se dovedesc a fi ineficiente şi se aduce o vătămare gravă valorilor sociale. patrimoniul reprezintă „o componentă importantă a vieţii de zi cu zi a oricărei persoane fizice sau juridice. fiind abordată de domenii diverse precum învăţământul. etc. în condiţiile în care prezumtivul infractor face dovada că el este proprietarul. Infracţiuni contra patrimoniului.2010. mai exact de bunurile şi drepturile sale. împrejurare ce explică necesitatea protecţiei penale a patrimoniului. urmând ca organul jurisdicţional competent să analizeze şi să soluţioneze cauza în funcţie de probatoriul administrat.10. precum şi micro sau macro-social”9. apărarea relaţiilor sociale privitoare la patrimoniu. Legea penală incriminează pe cei care aduc atingere patrimoniului. arheologia. care nu este ţinută să-şi dovedească calitatea de proprietar asupra bunului sustras. intervenţia legii penale este obligatorie. aceasta a căpătat în timp noi şi noi sensuri. juridice. raportându-se doar la acţiunea lor ilicită şi nu la poziţia juridică a victimei. la nivel individual. 9 Andrei Vocilă. aşa zisa victimă va trebui şi ea la rândul ei să probeze că are privilegii asupra bunului respectiv. http://andreivocila. de care depinde atât satisfacerea cerinţelor curente. De cele mai multe ori. 19. 1. Dată fiind importanţa noţiunii de patrimoniu.

Faptele care aduc atingere patrimoniului.”10 1. Universitatea „Valahia” Târgovişte. nr. p. Bucureşti. la sistemul sancţiunilor de drept penal şi criteriile de aplicare a acestora. Asociaţia Română de Ştiinţe Penale. Reglementarea juridică a infracţiunilor contra patrimoniului La nivel naţional. în care normele juridice sunt aşezate într-o consecutivitate logică. Anul II.Prin incriminarea infracţiunilor contra patrimoniului. Ocrotirea penală a patrimoniului în dreptul comparat. 1993. denumit „Infracţiuni contra patrimoniului”.”12 Codul penal român în vigoare. Bucureşti. 10 George Antoniu. este Codul penal. între cele două părţi existând o strânsă legătură şi interdependenţă. iunie 2005 12 . Editura Procardia. este structurat şi divizat în două părţi: Partea generală a codului penal care cuprinde regulile cu caracter general ce sunt aplicabile părţii speciale: dispoziţii cu privire la aplicarea legii penale. sunt incriminate şi sancţionate în Partea Specială a Codului penal. 208-222. care înglobează majoritatea normelor penale adoptate de legiuitor. anul VIII. 167 11 Ştiinţe Juridice. Revista de Drept Penal. cel mai important act juridic cu caracter penal.3. p. Această sistematizare în partea generală şi partea specială. el este un act legislativ unic. codul penal „nu este o lege obişnuită. la Titlul al III-lea. reflectând exigenţele societăţii faţă de cetăţean şi nevoia cetăţeanului de protecţie penală. Teoria generală a dreptului. după un sistem bine gândit. care reflectă structura internă a dreptului penal. reglementări referitoare la infracţiune şi infractor. cauzele care înlătură caracterul penal al faptei şi în Partea specială a codului penal care cuprinde norme de incriminare ce stabilesc conţinutul concret al fiecărei infracţiuni şi sancţiunile corespunzătoare pentru acestea. aprilie-iunie 2001. Editura Bibliotheca.235 2. cu o organizare internă aparte. potrivit dispoziţiilor art. preocuparea esenţială a legii penale este aceea „de a asigura despăgubirea grabnică a persoanei vătămate prin infracţiune. nr. astfel încât patrimoniul să se reîntrăgească pentru a se putea relua activitatea economică. Răspunderea penală a persoanei juridice în Noul Cod Penal.”11 În principiu. 2. Revista: Analele Facultăţii de Nicolae Popa. deşi are forţa juridică a unei legi. Codul penal reprezintă „instrumentul juridic care sintetizează stadiul gândirii juridico-penale într-o anumită societate şi cerinţele ocrotirii valorilor sociale cu ajutorul legii penale. Olivian Mastacan. nu diminuează cu nimic unitatea dreptului penal.

înşelăciunea (art. 221) sunt infracţiunile prin care făptuitorul poate vătăma patrimoniul unei persoane. 216). Compendiu de Criminalistică. ai cărei titulari exclusivi sunt statul şi unităţile administrativ-teritoriale. Aşezarea tuturor incriminărilor referitoare la patrimoniu într-o singură diviziune din Codul penal ar putea duce la concluzia că infracţiunile contra patrimoniului formează un cadru perfect omogen.332 .01. Însă. 215). 13 Alexandru Gabriel. precum şi proprietatea privată. privite în conţinutul lor sunt însă eterogene. distrugerea calificată (art.2011. Potrivit legii penale în vigoare. al cărei titular poate fi orice subiect de drept (persoane fizice. 211). Referat.”14 În acest caz deosebirea dintre avutul personal şi cel paticular este numai de factură nominală. cetăţeni străini sau apatrizi. p. Dintre diferitele criterii de clasificare a infracţiunilor patrimoniale propuse in literatura juridică.com/doc/47291525 14 Lazăr Cârjan. astfel încât o subdiviziune şi clasificarea lor este teoretic. dar faptele incriminate. 2004. statul şi unităţile administrativ teritoriale). distrugerea din culpă (art. nu numai posibilă ci şi necesară. în sensul eliminării tratamentului juridic. 219). tulburarea de posesie (art. tâlhăria (art. ediţia a II-a . 212). asociaţii cu scop lucrativ. furtul calificat (art. distrugerea (art. întrucât între cele două grupuri de infracţiuni există o perfectă autonomie juridică. nesusceptibil de subdivizări bazate pe o diferenţiere şi o clasificare ştiinţifică a faptelor incriminate. organizaţii sociale care au personalitate juridică. 214). Editura Fundaţiei România de Mâine. delapidarea (art.”13 Prin intermediul acestor reglementări. a pus capăt opiniilor contradictorii generate de sfera de aplicabilitate a noţiunii de avut obştesc. Bucureşti. 213). furtul (art. 209). 21. discriminatoriu . pe de altă parte. 217). 208). regii autonome.scribd. http://www. însuşirea bunului găsit (art. sfera faptelor incriminate şi limitele pedepselor penale fiind identice în ambele situaţii. 218). 220) şi tăinuirea (art. 215/1). societăţi comerciale. abuzul de încredere (art. legiuitorul a urmărit să apere în egală măsură „proprietatea publică. pirateria (art. gestiunea frauduloasă (art. singurul care poate servi la o clasificare utilă este acela al specificului acţiunilor prin care sunt modificate situaţiile de fapt în care se găsesc bunurile în sfera patrimonială a unei persoane. a avut menirea de a alinia prevederile legii penale la dispoziţiile cuprinse în Constituţie. iar. fundaţii.„Reunirea într-un singur titlu a infracţiunilor contra patrimoniului.după cum faptele de natură penală erau îndreptate împotriva avutului obştesc sau avutului personal. Infracţiunea de furt din locuinţa mamă. omogenitatea cadrului constă numai în unitatea obiectului juridic al ocrotirii penale.

integritatea fizică. înşelăciunea şi însuşirea bunului găsit) şi infracţiuni de samavolnicie.31 octombrie 2009. al căror element definitoriu îl constituie sustragerea bunurilor mobile în vederea însuşirii pe nedrept (furtul. gestiunea frauduloasă.„Aceste acţiuni pot consta fie în sustragerea bunurilor în vederea însuşirii lor. respectiv tâlhăria şi pirateria. au un obiect juridic complex. pirateria. adică substanţa lor fizică şi potenţialul de utilizare al acestora. datorită faptului că în principal se aduce atingere valorii sociale denumite patrimoniu. iar în secundar este prejudiciată valoarea socială pe care o reprezintă viaţa. tâlhăria. infracţiunile contra patrimoniului se impart în trei mari categorii şi anume: infracţiuni de sustragere. Obiectul material al infracţiunilor patrimoniale „este însuşi bunul asupra căruia se îndreaptă acţiunea ilicită”16. au un obiect juridic generic comun. în vederea obţinerii de profituri materiale prin provocarea unei pagube (abuzul de încredere. Două dintre infracţiunile contra patrimoniului. care poate fi mobil sau imobil.”15 Pe baza acestui criteriu. unde legea penală ocroteşte însăşi starea materială a bunurilor mobile şi imobile. 476 . se desfăşoară şi se extind în raport cu valoarea socială ocrotită. 15 Viorel Dascălu. tăinuirea şi delapidarea). fie în distrugerea sau degradarea bunurilor ori impiedicarea folosinţei lor.4. Caracteristici comune privitoare la infracţiunile contra patrimoniului Toate faptele enumerate mai sus. p. 30 . sănătatea sau libertatea persoanei. 1. ICRC. Colocviul Internaţional „ Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică“. care se caracterizează prin acţiuni de fraudare. valori care sunt lezate prin samavolnicie (distrugerea şi tulburarea de posesie). infracţiuni de fraudă. fie în comportarea frauduloasă în cadrul raporturilor patrimoniale. care este reprezentat de ansamblul relaţiilor sociale ce se formează. Infracţiunile contra patrimoniului: noţiune şi sistematizare. de inducere sau menţinere în eroare a unei persoane.

Elemente de drept comparat. tutore. 2006. I. Curs Sinteză. caz în care subiectul activ trebuie să aibă o dublă calitate: funcţionar şi gestionar sau administrator al bunurilor asupra cărora exercită acţiunea ilicită. complicitate. Bucureşti. http://proceedings. Drept Penal – Partea Specială. Universitatea Danubius din Galați.Astfel. Editura Ministerului Dragu Creţu. 37 17 Adrian Niţu. „ajută la determinarea obiectului juridic. în acest caz subiectul pasiv general este statul. pentru că vătămarea produsă prin acţiunea sau inacţiunea incriminată se produce asupra obiectului material. participaţia penală este posibilă sub toate formele: coautorat. Realities and Perspectives. abuz de încredere. iar natura şi gravitatea acestei vătămări constituie un criteriu de individualizare judiciară a pedepsei. între ele existând o legătură de 16.”17 Subiectul activ al infracţiunilor contra patrimoniului este de principiu nercircumstanţiat. 2006. de care este legată.”18 La această categorie de infracţiuni. p. . 210. este persoana fizică sau juridică care a suferit o pagubă sau căreia i s-a produs o stare de pericol prin infracţiunea săvârşită. În al doilea rând. Dacă prin fapta încriminată i s-a adus atingere unui bun. încadrarea juridică a infracţiunii. obiectul material nu poate fi alcătuit decât din bunuri mobile. unde obiectul material poate consta atât în bunuri mobile cât şi în bunuri imobile. 2002. vol. unde subiectul pasiv trebuie să aibă calitatea de soţ. Ilie Dragomir. La anumite infracţiuni contra patrimoniului subiectul pasiv este calificat. orientată asupra valorilor sociale ocrotite de lege. precum şi consecinţele socialmente periculoase provocate de aceasta. în primul rând acesta. Cunoaşterea obiectului material al infracţiunilor contra patrimoniului este relevantă din cel puţin două puncte de vedere. Drept Penal . înşelăciune. p. delapidare sau însuşirea bunului găsit. în mod hotărâtor.partea generală – (Culegere de lecţii). Ocrotirea penală a patrimoniului. constă în acea activitate a omului manifestată printr-o acţiune sau inacţiune. Subiectul pasiv al infracţiunilor contra patrimoniului.ro/index. Gheorghe Diaconescu. gestiune frauduloasă. ca reprezentant al societăţii. tâlhărie. Latura obiectivă a infracţiunilor contra patrimoniului. p. 31 18 European Integration. „Face excepţie de la această regulă infracţiunea de delapidare. Bucureşti. instigare. în cazul infracţiunilor de furt. în timp ce infracţiunile de tulburare de posesie nu pot avea ca obiect material decât un bun imobil. International Conference on Administraţiei şi Internelor. deci el nu este ţinut de o anumită calitate. Situaţia este cu totul alta la infracţiunile de distrugere. 92.univdanubius. rudă sau persoană care locuieşte împreună cu subiectul activ.php/eirp/article/view/1143. ca de exemplu în cazul furtului prevăzut de art. obiect care aparţine domeniului public.

cauzalitate. Aşa cum reiese din definiţie, elementele componente ale laturii obiective sunt elementul material, urmarea socialmente periculoasă şi legătura de cauzalitate. În ceea ce priveşte elementul material al infracţiunilor contra patrimoniului, acesta se prezintă sub o mare varietate de forme, poate fi realizat atât printr-o acţiune cât şi printr-o inacţiune, de altfel poate consta într-un singur act: furt, în două sau mai multe acte alternative: distrugere, tăinuire sau în mai multe acte cumulative: infracţiunea de însuşire a bunului găsit. La infracţiunile contra patrimoniului, urmarea socialmente periculoasă constă în crearea unei daune în patrimoniul unei persoane fizice sau juridice. În cazul infracţiunilor de tâlhărie, piraterie există şi o urmare imediată secundară, care se reflectă către alte valori sociale protejate de lege, şi anume asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii victimei. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea sau inacţiunea făptuitorului şi urmarea socialmente periculoasă trebuie de cele mai multe ori dovedită, deoarece infracţiunile contra patrimoniului sunt de natură materială. Există şi excepţii, atunci când raportul obiectiv necesar între cauză şi efect, rezultă din însăşi materialitatea faptei: la furt, tâlhărie, piraterie, însuşirea bunului găsit. Latura subiectivă este cea de a doua latură a infracţiunii, care constă „într-o anumită atitudine psihică a subiectului faţă de faptă şi urmările sale, care precede şi însoţeşte săvârşirea faptei antisociale sub forma vinovăţiei penale.”19Aceasta este alcătuită din trei elemente structurale: vinovăţia, scopul şi mobilul. Referitor la forma vinovăţiei, infracţiunile contra patrimoniului se săvârşesc cu intenţie directă sau indirectă, o abatere de la această regulă o reprezintă infracţiunea de distrugere, care poate fi săvârşită şi din culpă. Totuşi, la aceste categorii de infracţiuni predomină intenţia directă, infractorul prevede consecinţele infracţiunii şi urmăreşte producerea lor, cum este în cazul furtului, tâlhăriei, pirateriei, înşelăciunii, gestiunii frauduloase, delapidării, distrugerii şi tulburării de posesie. Celelalte infracţiuni patrimoniale: abuzul de încredere, însuşirea bunului găsit, tăinuirea pot fi săvârşite şi cu intenţie indirectă sau eventuală, atunci când infractorul prevede rezultatul faptei şi deşi nu-l urmăreşte, acceptă că acesta se poate produce. La anumite infracţiuni contra patrimoniului, mai exact la formele agravante ale acestora, elementul subiectiv se caracterizează prin praeterintenţie: art 209 alin. 3, art. 211 alin. 2, art. 212 alin. 2 şi 3, art. 215 alin. 5, art. 218 din Codul penal.

19

Valerică Dabu, Dreptul Comunicării Sociale, Ediţia a VI-a revăzută şi completată, Ministerul Educaţiei şi

Cercetării, Bucureşti, 2009, p. 299

Mobilul săvârşirii infracţiunilor patrimoniale, poate consta în dorinţa de îmbogăţire sau de a pricinui un rău patrimoniului unei persoane, în timp ce scopul urmărit prin infracţiune poate fi acela de însuşire pe nedrept a unui bun sau de micşorare a masei de bunuri a unor persoane. Deoarece majoritatea infracţiunilor contra patrimoniului, se realizează prin acţiuni săvârşite cu intenţie, excluzând infracţiunea de distrugere din culpă, acestea sunt susceptibile de desfăşurare în timp, astfel încât sunt posibile toate cele trei faze ale infracţiunii: actele pregătitoare, tentativa, faptul consumat. Deşi actele pregătitoare sunt realizabile la această categorie de infracţiuni, ele nu sunt sancţionate decât atunci când există dispoziţii exprese de incriminare. În schimb, dacă procurarea mijloacelor materiale sau a mijloacelor de săvârşire a infracţiunii a intervenit după ce a început executarea şi acestea au fost comise de un participant ele pot fi pedepsite ca acte de complicitate anterioară. Tentativa este posibilă la o mare parte dintre infracţiunile contra patrimoniului, de exemplu la furt, tâlhărie, piraterie, înşelăciune, delapidare, distrugere, distrugere calificată şi este sancţionată potrivit prevederilor art. 222 Cod penal. Cea de a treia fază a infracţiunii, reprezentată de faptul consumat, are loc în momentul în care executarea acţiunii intenţionate este concretizată, realizându-se totodată şi urmarea specifică acestor tipuri de fapte. Unele infracţiuni contra patrimoniului pot fi săvârşite şi în formă continuată, de exemplu furtul de curent electric, unde separat de momentul consumării subzistă şi un moment al epuizării, care este de fapt momentul încetării acţiunii ilicite. Cu privire la modalităţile normative ale infracţiunii, acestea pot fi întâlnite atât în varianta tip, cât şi în variante calificate (distrugerea calificată) sau agravante ( furtul, tâlhăria, pirateria, înşelăciunea, distrugerea din culpă). Pedepsele principale aplicate infracţiunilor contra patrimoniului sunt diferite de la caz la caz, unele fapte sunt sancţionate cu pedeapsa închisorii, altele sunt prevăzute cu pedepse alternative, cu închisoare sau cu amendă penală. În ceea ce priveşte infracţiunile săvârşite în formă calificată sau agravantă, legiuitorul le pedepseşte mult mai aspru datorită consecinţelor deosebit de grave pe care le produce infracţiunea. „Criza social-economică, slăbirea autoritãţii statului, concurenţa neloială, degradarea nivelului de trai pentru majoritate, neadaptarea legislaţiei la condiţiile economice şi sociale, ceea ce face ca starea de fapt să meargă cu mult înaintea stării de drept, precum şi dorinţa individului de a se

îmbogăţi rapid şi prin orice mijloace, conturează în principal, tabloul cauzelor concrete care generează creşterea infracţiunilor contra patrimoniului.”20 Având în vedere însemnătatea pe care o au relaţiile patrimoniale pentru evoluţia societăţii şi pentru stimularea interesului individual la progresul societăţii, organele legislative naţionale încearcă pe cât posibil să modernizeze în mod constant reglementările privitoare la infracţiunile care aduc atingere patrimoniului, să îmbunătăţească mijloacele de combatere a acestor fapte prin introducerea unor incriminări noi dar şi prin nuanţarea celor existente, astfel încât legea penală privitoare la protejarea relaţiilor patrimoniale să fie conformă cu politica penală contemporană.

1.5.

Particularităţi privind investigarea unor infracţiuni contra patrimoniului

În procesul cercetării infracţiunilor de sustragere, anchetatorii vor stabili în mod prioritar: natura, calitatea, cantitatea şi valoarea bunurilor lipsă din avutul personal, din proprietatea ori administrarea unităţii păgubite, de către cine, când şi cu ce ocazie li s-a descoperit lipsa; condiţiile de păstrare; modul lor de manipulare; persoanele care răspund în mod nemijlocit de bunurile respective. Ulterior, organele de cercetare penală vor elabora versiunile în legătură cu natura juridică a faptei, modul şi condiţiile de săvârşire, mobilul şi persoanele suspecte ca autori sau complici. Sub raport metodologic criminalistic, în cadrul investigării infracţiunilor patrimoniale, „trebuie să se acţioneze în direcţia asigurării recuperării prejudiciului cauzat, a bunurilor sau valorilor sustrase, precum şi a luării de măsuri vizând prevenirea săvârşirii unor asemenea fapte.”21 În ciuda caracteristicilor comune de cercetare arătate, fiecare infracţiune contra patrimoniului are particularităţile ei de investigaţie, datorită metodelor felurite de pregătire şi de realizare a sustragerii propriu-zise.22

20

Georgiana Gianina Raduţă, Infracţiunea de înşelăciune de la simplu la special, Referat, Universitatea din Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, I. A. Vozgrin, Kriminalisticeskaia metodika rassledovania prestuplenia, „Vîşeişaia şkola”, Minsk, 1983, p.

Bucureşti, Facultatea de Drept, 2011, p. 3
21

Bucureşti, 2004, p. 567
22

145

metodica cercetării infracţiunilor contra patrimoniului. cercetarea urmează să se desfăşoare prin aplicarea unor metode diversificate. la infracţiunea de delapidare. studiul înscrisurilor ce atestă intrarea şi ieşirea din gestiune a bunurilor materiale reprezintă de obicei primul obiectiv al anchetatorilor. . aceleaşi. problemele ce trebuiesc soluţionate de către organul de anchetă sunt. precum şi pe învinuitul însuşi. Indiferent dacă bunurile sustrase fac parte din avutul public sau privat. folosind activitatea tactică mai potrivită cu trăsăturile generale şi individuale ale infracţiunii concrete. De exemplu. nu conţine elemente deosebite de specificitate. numai că în cazul tâlhăriei. precum şi actele ce conţin somaţiile unităţii păgubite pentru restituirea acelor bunuri şi doar ulterior ascultă persoanele care cunosc raporturile dintre făptuitor şi unitatea sau persoana păgubită.După stabilirea cu aproximaţie a cuantumului bunurilor sustrase. a urmelor legate nemijlocit de acesta. aceasta poate fi extinsă şi la activităţi care privesc examinarea corpului victimei. pe baza cărora bunurile ce formează obiectul material al abuzului au ajuns legal în detenţia infractorului. investigaţia începe de regulă cu cercetarea la faţa locului. la infracţiunile de furt şi tâlhărie. La infracţiunea de înşelăciune. În schimb. în timp ce la infracţiunea de abuz de încredere prima oară organul judiciar studiază contractele care atestă raporturile juridice de muncă sau de drept civil. mai întâi se audiază persoanele care au descoperit fapta şi apoi se examinează actele false de care s-a prevalat infractorul. în linii mari.

„faptă rea” sau poate să se tragă din adjectivul furvus. 2000. Editura Polirom. Precizări de ordin terminologic privitoare la noţiunea de furt şi de tâlhărie Încă din cele mai îndepărtate timpuri. fără ştirea celui ce-ar trebui să ştie despre soarta patrimoniului său”23 2. ascunsă.1. p. 23 24 Valerius M. care are numeroase înţelesuri. 1993. furtul era considerat un delict privat ce dădea dreptul victimei să recurgă la răzbunarea individuală apoi la o compoziţiune bănească. În epoca primitivă a Romei. Iaşi. „negru”. CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE FURT ŞI TÂLHĂRIE „Furtul este o operă clandestină. Ed. Furtul În registrul teoretic pur juridic. au fost incriminate de către legiuitor. de nelegiuire comisă în taină sau pe ascuns. între care şi acela de a „răpi” sau de „a duce cu sine”24. „înşelăciune”. Astfel. p. poate să se reclame de la substantivul fraus. Bucureşti. deoarece doctrina oferă trei posibilităţi de apartenenţă. „nelegiuire”. Indiferent de unele diferenţieri nesemnificative. Dicţionar latin-român. etimologia termenului „furtum” este incertă. Ciucă. 178 . Ştiinţifică. a se vedea Gheorghe Duţu. şi anume furtul şi tâlhăria. a cărui înţeles iniţial era de „a sfărma”. primele accepţiuni ale termenului evocă invariabil o idee fundamentală. a cărei prime semnificaţii a fost aceea de „întuneric”. noţiunea de furt poate să provină de la arhaicul verb latino-sabin ferve. Volum III. adoptând ulterior accepţia de „viclenie”. Lecţii de drept roman. 658 În acest sens. respectiv aceea că furtul a avut din antichitate sensul de hoţie. cele mai frecvente infracţiuni prin care se aduce atingere proprietăţii.CAPITOLUL II.

furtul a fost şi continuă să fie o faptă antisocială reprobabilă care a fost pedepsită prin cele mai variate mijloace încă de pe vremea în care statul dac nu era format. pe planul laturii subiective. fie al folosinţei sau posesiunii acestuia. Ulterior. §1 pr. În Evul Mediu. în acest sens Decalogul. 1)”. Pe parcursul istoriei naţionale. scoţând în evidenţă faptul că. prevedea în art. Tâlhăria 25 26 Justinian. Titulus primus. 2. De exemplu. Digestia. Institutionum seu elementorum. în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept. Definiţiile enunţate mai sus. de cele existente în prezent. Liber quartus. 306 furtul simplu ca fiind „ luarea lucrului mişcător al altuia pe sub ascuns. fără consimţământul acestuia. nu sunt foarte îndepărtate semantic. Furtul nu este pedepsit numai de către legile penale ci şi de cele etice.În dreptul clasic noţiunea de furt dobândeşte noi trăsături. fără consimţământul acestuia. repectiv codul penal român din 1936. a nuanţat această definiţie: „furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve”26. impune prin porunca a VIII. ca fiind un „contrectatio rei fraudulosa”25. legiuirea penalistă. De furtis. 524 că „acela care ia un lucru mobil ce nu îi aparţine din posesia sau detenţia altuia. IX-XIV. De obligatio quae ex delicto. 208 din Codul penal român). De exemplu. în perioada prestatală furtul reprezenta o încălcare deosebit de gravă a normelor de convieţuire în societate. deşi copiat în mare parte după codul penal francez. comite delictul de furt (alin. consacrat şi sub denumirea de „Cele zece porunci” din Biblie. Julius Paulus. Următoarea reglementare. Julius Paulus Prudentissimus. în traducere: furtul este o sustragere frauduloasă a unui lucru pentru a realiza un câştig. punitivistă modernă şi postmodernă califică furtul simplu drept o „luare a unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia. cu cuget de însuşire pe nedrept” această cerinţă fiind interpretată în sensul de „fără voia” persoanei vătămate. mai exact în sec. Codul penal român din anul 1864. fie al lucrului însuşi. unul dintre cei mai influenţi şi distinşi jurişti romani. în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept” (art. Liber primus. deşi relaţiile sociale ale geto-dacilor erau reglementate prin norme de conduită fără caracter juridic. aceasta a fost definită de către compilatorii justinieni. „Să nu furi”. . furtul era definit de către legislatorii feudalişti ca „luarea pe ascuns a unui bun mobil aparţinând altei persoane”. Titulus XLVII. furtul nu poate fi comis decât cu intenţie. adică o sustragere frauduloasă. clandestinitatea constituind dovada evidentă că în fapt luarea bunului cu învoirea persoanei care deţinea acel bun era imposibilă. §3. definea în art.

p. apud Digesta. Titulus XLVII. reuşind să dispară cu lucrul furat. 29 Actualmente.Originea cuvântului tâlhărie provine din limba latină clasică „rapina”. „raptor” era asimilat unui fur manifestus (hoţului prins în flagrant delict). 27 Valerius Marius Ciucă. Aşadar acesta se caracteriza prin faptul că sustragerea bunului (contrectatio rei) era comisă prin acte de violenţă. 8. mergând până la a-i pricinui moartea. Vol.8 . Tâlhăria constituie deci „o încălcare nu numai a proprietăţii. o substanţă narcotică ori paralizantă. „qui res aliena rapit”. legea prevede sporirea în mod progresiv a pedepsei pentru infracţiunea de tâlhărie în cazul când aceasta a fost săvârşită: a) de o persoană mascată. Codul penal pe înţelesul tuturor. Editura Polirom. Lecţii de drept roman. în dreptul roman. definiţia dată tâlhăriei nu diferă mult de concepţia romanistă. Editura Politică. după care fuge cu obiectul sustras. Astfel în cuprinsul art. văzând că păgubaşul îl urmăreşte şi este gata să-l prindă. 668 28 George Antoniu. b) în timpul nopţii. III. văzând că victima se împotriveşte încercării infractorului de a-i sustrage geanta. sau hoţul care. se întoarce şi-l loveşte. o loveşte sau o trânteşte la pământ. când se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani. tâlhăria este definită ca fiind un furt „săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări. 1976. Bucureşti. c) într-un loc public sau într-un mijloc de transport. Vi bonorum raptorum. după cum. b) de o persoană având asupra sa o armă. care era săvârşit cu violenţă fie de către bande înarmate. 211 Cod penal român. deghizată sau travestită. fie de către o singură persoană. hoţ care suporta un tratament punitiv mai aspru decât un „fur nec manifestum”. Liber secundus. de asemenea se consideră a fi tâlhărie şi „furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea”. care desemna în Roma Antică. Ştefan Daneş. . ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra”.”28 Şi după întinderea pedepsei constatăm că dreptul penal modern asimilează tâlhăria unui furt comis în circumstanţe agravante.27 În dreptul penal modern. o formă particulară a furtului. de pildă. 226 29 Domitius Ulpianus. Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani. Comite această infracţiune acela care. dacă tâlhăria a fost săvârşită: a) de două sau mai multe persoane împreună. Marin Popa. dar şi o gravă atingere adusă integrităţii corporale a omului: făptuitorul acţionează mai decis şi nu se dă în lături să înfrângă orice opunere a păgubaşului. p. 2000.

182. în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept. a statului şi a dreptului. comparativ cu alte fapte penale săvârşite în dauna relaţiilor patrimoniale. furtul şi tâlhăria. fără consimţământul acestuia. cu scopul de a-l folosi pe nedrept. cât şi a ponderii crescute pe care o deţin. de exemplu pirateria sau gestiunea frauduloasă. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. 553 . legea penală în vigoare incriminează atât furtul în formă simplă cât şi furtul în formă calificată. normală desfăşurare şi evoluţie sunt garantate prin protejarea patrimoniului.”30 2. De asemenea. În cazul infracţiunii de furt simplu. cum ar fi. Tâlhăria care a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. 30 Emilian Stancu. se numără printre cele mai vechi fapte îndreptate împotriva patrimoniului. tot infracţiune de furt este considerată şi fapta celui care sustrage un vehicul. 208 din Codul penal. sediul materiei îl constituie art. dintre care unele de natură să crească periculozitatea socială a faptei. „din cauza pericolului său social ridicat. Editura Universul Juridic. e) a avut vreuna din urmările arătate în art. 2004. Tratat de Criminalistică. care prevede că ”luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia. d) în timpul unei calamităţi.2. obiectul juridic generic este identic cu cel al tuturor infracţiunilor contra patrimoniului. se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 12 ani”. aşadar acesta este alcătuit din relaţiile sociale a căror constituire. Prezentare de ansamblu asupra infracţiunilor de furt şi tâlhărie Furtul Faţă de aspectul că furtul poate fi săvârşit în diferite împrejurări. Apărute în istoria societăţii umane odată cu apariţia proprietăţii. Condiţii preexistente La infracţiunea de furt simplu. în condiţiile arătate mai sus.c) într-o locuinţă sau în dependinţe ale acesteia. p. Bucureşti. incriminat şi sancţionat ca atare de toate sistemele de drept.

. De exemplu. atunci când bunul aparţine în întregime sau în parte făptuitorului. poate constitui obiect material al furtului banii şi hârtiile de valoare. Elementul material al furtului prev. chiar şi proprietarul sau copropietarul bunului. etc. vehiculele. fructele sau recoltele care au fost desprinse de sol. Calitatea de subiect pasiv al infracţiunii de furt o poate avea orice persoană fizică sau juridică căruia i s-a produs un prejudiciu prin sustragerea bunului propriu. înscrisurile cu valoare economică. respectiv în ce constă elementul material al furtului.Obiectul juridic special îl constituie „relaţiile sociale care pentru normala lor evoluţie presupun respectarea posesiei sau detenţiei bunurilor mobile aflate în patrimoniul unei persoane fizice sau juridice”31. Bucureşti. infracţiunea are întotdeauna un obiect material asupra căruia este exercitat actul ilicit şi anume bunul mobil aflat în posesia sau detenţia legală a persoanei vătămate. părţile dintr-un bun imobil devenite mobile prin detaşare. fără încuviinţarea acesteia. Furtul simplu este susceptibil de săvârşire cu participaţie numai sub forma instigării şi a complicităţii anterioare. dar cu condiţia ca acesta în momentul săvârşirii să se găsească în posesia sau deţinerea legitimă a altei persoane. luarea este „ o formă a sustragerii care constă în scoaterea fizică a bunului din sfera de stăpânire a persoanei în posesia sau detenţia căreia se află acel bun şi trecerea sa în sfera de stăpânire a făptuitorului. Subiectul activ al infracţiunii de furt poate fi orice persoană care răspunde penal. după caz de tulpini. copacii. Conţinutul constitutiv al infracţiunii A. 2001. Latura obiectivă Cu ocazia analizării laturii obiective a infracţiunii de furt trebuie clarificate trei aspecte. Indiferent de variantele sub care se săvârşeşte furtul. care este urmarea imediată a infracţiunii şi legătura de cauzalitate existentă dintre acţiunea sau inacţiunea care constituie elementul material şi urmarea imediată. p. de art. Constantin Mitrache. Avram Filipaş. În această situaţie. 208 Cod penal constă în acţiunea de luare a unui bun mobil din detenţia sau posesia altei persoane fizice sau juridice. Instituţii de drept penal. Editura Trei. 344.”32 31 Costică Bulai.

constă „în scoaterea bunului din sfera de stăpânire a celui deposedat şi lipsirea acestuia de posibilitatea de a mai dispune de acel bun”33 şi nu în paguba ce s-a produs prin infracţiune. Revista Didactică Magna. după consumarea acţiunii de furt. Urmarea imediată la infracţiunea de furt simplu. legătura de cauzalitate dintre acţiunea de luare şi urmarea socialmente periculoasă trebuie să existe. 482. Vintilă Dongoroz. elementul material al infracţiunii de furt presupune două acţiuni care se succed. respectiv un moment al deposedării care are ca premiză scoaterea bunului din sfera de stăpânire a posesorului sau detentorului şi un moment al imposedării care coincide cu transferul fizic a acelui bun în sfera de stăpânire a făptuitorului. 86 34 Stănoiu . în special cea directă. Raportat la natura bunului. Universitatea Constantin Brâncuşi. Infracţiunea de furt. de care nu are cunoştinţă făptuitorul (de 32 Cezar Toma. detentorul sau posesorul bunului sustras nu mai are cunoştinţă de locul unde s-ar găsi bunul şi nu mai are capacitatea de a exercita acte materiale asupra acelui bun. Nicoleta Iliescu. . prin deplasare.scoalarosu. Ion Oancea .ro/rom-files/revista/26/6. Victor Roşca . Târgu Jiu. Editura Academiei. cisterne ori vagoane-cisternă. III. Aşadar. 26. Iosif Fodor. prin examinarea laturei subiective a infracţiunii de furt se urmăreşte a se stabili care a fost atitudinea psihică a făptuitorului faţă de obiectivitatea propriului act de conduită şi cu ce scop a acţionat acesta. Lucrare de diplomă. Particularităţi privind constatarea infracţiunilor de furt calificat având ca obiect produsele petroliere sau gazele naturale din conducte. Partea specială. prin tăiere. Constantin Bulai. prin smulgere. prin apucare. unde făptuitorul prevede şi urmăreşte rezultatul faptei sale. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. depozite. 1971. Bucureşti. prin detaşare. de exemplu prin ridicare. Vol.34 B. p. se poate spune că la această infracţiune există intenţie indirectă doar atunci când bunul sustras în mod deliberat conţine în el un alt bun.Cu alte cuvinte. http://www. De fapt. p. Rodica 2002. sustragerea se poate realiza în diferite moduri. există urmare imediată numai atunci când. dar aceasta este condiţionată de faptul că în urma acestei acţiuni posesia asupra bunului respectiv trebuie să treacă de la detentor la cel ce săvârşeşte infracţiunea. Siegfried Kahane. „iar dovedirea ei rezultă practic din dovedirea acţiunii de luare şi din producerea urmării imediate”.html 33 Geană Mihai Felician. Deoarece furtul este o infracţiune de rezultat. septembrie 2010. Forma de vinovăţie cu care se săvârşeşte infracţiunea de furt este întotdeauna intenţia. Latura subiectivă În general. nr. prin dosire.

„Scopul furtului nu este îmbogăţirea. 356. al intrării în posesia bunului (animus rem sibi habendi) 35. de la locul unde cunoştea acesta că se află. Editura Trei. acesta nu este posibil. Instituţii de drept penal. această infracţiune este susceptibilă de a fi comisă doar sub forma tentativei imperfecte. a scopului urmărit de făptuitor. fapt ce se deduce din reţinerea de către lege. împrejurarea în care autorul furtului sustrage o pereche de pantaloni. Prin urmare. . Constantin Mitrache. Avram Filipaş. Modalităţi. Referitor la actele de pregătire acestea sunt posibile la furt dar nu sunt incriminate de lege. în conţinutul infracţiunii. Altfel spus. ipoteză în 35 Costică Bulai. are loc în momentul în care acţiunea de luare a bunului din posesia sau detenţia părţii vătămate a fost îndeplinită astfel încât bunul sustras a fost transferat în sfera de stăpânire a făptuitorului. De altfel. 2001. suntem în prezenţa unei tentative relativ improprii. În ceea ce priveşte furtul săvârşit din culpă. ci pur şi simplu. Există de asemenea situaţii în care infracţiunea de furt poate fi continuă ( furtul de energie electrică) sau continuată (sustragerea prin acte repetate de bunuri din cadrul unui depozit). motiv pentru care imposedarea făptuitorului nu s-a mai putut realiza. cea a actelor preparatorii. adică prin comisiune. Bucureşti. chiar dacă infractorul nu a profitat materialmente cu nimic de pe urma faptei acesta va răspunde penal pentru furtul săvârşit. Sancţiuni Infracţiunea de furt simplu se realizează de regulă printr-o manifestare fizică pozitivă – acţiunea de luare. în situaţia în care lipseşte obiectul pe care făptuitorul doreşte să-l sustragă. motiv pentru care activitatea întreprinsă de făptuitor se poate desfăşura pe parcursul a patru faze. Consumarea infracţiunii de furt simplu. Curs selectiv pentru licenţă 2001 şi 2002 cu ultimele modificări ale codului penal. cel al apropriaţiunii. mai trebuie îndeplinită şi o altă cerinţă în vederea realizării laturii subiective a infracţiunii de furt şi anume ca acţiunea întreprinsă de făptuitor să aibă drept scop însuşirea pe nedrept a bunului sustras. nu importă durata acestei stăpâniri. pe lângă intenţia de a săvârşi acţiunea de luare a unui bun fără încuviinţarea celui care îl are în posesie sau detenţie. profitul material al făptuitorului (animus lucri faciendi). Datorită specificului furtului. cea a actelor de executare.exemplu. fără a şti că în buzunarele acestuia se afla şi o sumă de bani). care presupune ca acţiunea de deposedare a persoanei vătămate să fi început şi să fi fost întreruptă ulterior. Forme. cea a consumării şi cea a epuizării. p.

104 . 208 Cod penal. fapt pentru care voi analiza numai unele elemente 36 Geană Mihai Felician. care se realizează fie atunci când încetează acţiunea de luarea (la furtul în formă continuă) fie atunci când are loc ultima acţiune de luare ( la furtul în formă continuată). cât şi a elementelor de bază ale conţinutului constitutiv. Faţă de considerentul că furtul este infracţiunea cu cele mai multe şi mai variate posibilităţi de realizare. art. furtul calificat este.”36 În funcţie de criteriile arătate. respectiv cu închisoarea de la 6 luni la 6 ani. Prin prisma obiectului juridic. Universitatea Constantin Brâncuşi. fie contra celui public. limitele pedepsei cu închisoarea se reduc la jumătate ori se aplică o măsură educativă. a subiecţilor. conform dispoziţiilor art. în linii mari. Atunci când activitatea de sustragere a bunului se săvârşeşte de către un infractor minor. se poate deduce totodată că există şi un bogat cadru de modalităţi faptice privind această infracţiune. infracţiunea de furt este incriminată prin dispoziţiile Codului penal precum şi prin legi penale speciale. În cadrul sistemului de drept românesc. Furtul simplu în formă consumată se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 12 ani fie că este comis contra patrimoniului privat. potrivit prev. „Particularităţile care diferenţiază aceste modalităţi privesc elementele structurale ale infracţiunii de furt sau aspectele exterioare ale acesteia. p. Lucrare de diplomă. 2002. modalităţile normative ale furtului simplu sunt: furtul de bunuri materiale. Târgu Jiu. În ceea ce priveşte tentativa la furt simplu aceasta se sancţionează cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului şi jumătatea maximului prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată. Furtul calificat Furtul calificat este o formă agravantă a infracţiunii de furt simplu şi presupune existenţa unei sau mai multe împrejurări care accentuează gradul de pericol social al faptei.care separat de momentul consumării faptei mai există şi un moment al epuizării. identic cu furtul simplu. Infracţiunea de furt. furtul de energii sau înscrisuri. 21 şi 222 Cod penal. furtul unui vehicul cu scopul de a-l folosi. furtul unui bun care aparţine în întregime sau în parte făptuitorului.

care îi determină pe infractori să acţioneze cu mai multă siguranţă şi fermitate astfel încât aceştia vor putea găsi împreună mai multe mijloace de săvârşire şi de ascundere a infracţiunii. există implicit şi o forţă de acţiune mai mare. 96 . prin noţiunea de armă se înţelege orice instrument. 2010-2011. la nevoie. b) atunci când a fost săvârşit de o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică „Instituirea acestei circumstanţe agravante se explică prin aceea că. p. Drept penal – partea specială. deţinerea unei asemenea arme sau substanţe narcotice implică pericolul utilizării acestora. 151 alin. pe de altă parte. prin substanţă narcotică se înţelege „ orice substanţă care are însuşirea de a produce artificial adormirea unei persoane. complice sau instigator. În timp ce. piesă sau dispozitiv astfel declarate prin dispoziţii legale. cu mai multă îndrăzneală. 1 Cod penal. asupra victimei furtului sau asupra altor persoane. autorul sau ceilalţi participanţi care au asupra lor o armă sau un narcotic. de 37 Vasile Dobrinoiu. indiferent de calitatea lor autor. Suport de curs. fiindcă numai în această împrejurare pericolul social al faptei este mai ridicat. mai multă încredere. Potrivit art. 209 Cod penal.”37 În sensul art. comit infracţiunea cu mai mult curaj. pe de o parte. să fi acţionat efectiv şi în acelaşi timp. deoarece se consideră că atunci când există o pluralitate de făptuitori. iar.suplimentare referitoare la împrejurările care fac ca furtul să devină calificat. Pentru a se putea reţine această agravantă este nevoie ca persoanele care au participat la comiterea infracţiunii. furtul este calificat în următoarele situaţii: a) atunci când a fost săvârşit de două sau mai multe persoane împreună Legiuitorul pedepseşte mai sever furtul sub această formă.

mai multe persoane. deghizare sau travestire. ochelari. mătase etc. deghizată sau travestită Circumstanţa agravantă constă în folosirea de către făptuitor a unui anumit procedeu pentru a nu fi recunoscut. e) Săvârşirea furtului într-un loc public.”38 Această agravantă nu operează atunci când făptuitorul s-a folosit realmente de armele sau substanţele narcotice avute în posesie. identificarea şi descoperirea fiind foarte greu de realizat. Acest procedeu poate consta în mascare. 38 Ibidem . deoarece în această împrejurare ne aflăm în prezenţa unei tâlhării şi nu a unui furt calificat. îl face s[ acţioneze cu mai mult curaj.. morfina. fac parte din aceasta categorie de substanţe cloroformul. de regulă. făptuitorul îşi creează o înfăţişare sau se îmbracă în aşa fel încât să nu poată fi recunoscut. e) C. îşi pune barbă falsă. c) atunci când furtul a fost săvârşit de către o persoană mascată. de pierdere a cunoştinţei. d) Furtul comis asupra unei persoane incapabile de a-şi exprima voinţa sau de a se apăra. în cazul mascării. 209 lit. iar făptuitorul îşi poate pierde mult mai uşor urma într-o mulţime de persoane. se justifică prin aceea că într-un loc public fiind prezente. Starea respectivă. lăsând descoperiţi numai ochii. pe de o parte. cu mai multă dezinvoltură ştiind că este nesemnificativă capacitatea de apărare a victimei şi că ar putea să se îndepărteze de la locul faptei fără prea mari riscuri. eterul etc. f) Furtul săvârşit într-un mijloc de transport în comun. pen. făptuitorul îşi poate realiza activitatea infracţională cu şanse sporite de finalizare. deoarece aglomerarea de persoane face ca atenţia victimei să se concentreze mult mai greu asupra bunurilor pe care le deţine. foloseşte îmbrăcămintea sexului opus etc. adică cu o bucată de stofă. Această împrejurare agravantă conferă furtului un caracter mult mai periculos datorită situaţiei subiectului pasiv. În cazul deghizării sau travestirii. Agravanta prevăzut[ de art.a cauza imediat persoanei căreia îi este administrată o stare de somnolenţă. care este o persoană incapabilă de a-şi exprima voinţa sau de a se apăra. făptuitorul îşi acoperă faţa cu o mască. cunoscută şi valorificată de făptuitor. diminuarea sensibilităţii şi a reflexelor.

Condiţiile de deplasare cu un mijloc de transport în comun. 39 George Antoniu. Prin „escaladare” se înţelege trecerea peste un obstacol care îl separă pe făptuitor de bunul mobil a cărui sustragere o urmăreşte. de bunurile pe care vrea să şi le însuşească. fiind folosite de făptuitor pentru săvârşirea furtului. fiind însă utilizată de acesta pentru săvârşirea furtului. i) C. Practica judiciară. 209 lit. Referindu-se la „timpul nopţii”. Împrejurarea prevăzută la art. fără să fie văzut. escaladarea presupune trecerea peste un gard sau zid. pen. pen. Folosirea frauduloasă a unei chei adevărate înseamnă c[ infractorul a întrebuinţat fără drept chiar cheia ce era folosită în mod obişnuit la deschidere de cel îndreptăţit la aceasta. i) C. apusul şi răsăritul soarelui. fluxul mare de călători.. „Cheia adevărată” este cheia pe care cel îndreptăţit o foloseşte în mod obişnuit. . Agravanta prevăzută la art.. starea de oboseală a acestora şi imposibilitatea de supraveghere a bagajelor reprezintă argumentele pentru care furtul săvârşit într-un mijloc de transport în comun prezintă un caracter mai grav. Prin urmare. demontarea dispozitivelor de închidere. imprimă faptei o periculozitate socială sporită. Pentru a se reţine această agravantă este necesar să se fi folosit efectiv în comiterea furtului ori să se fi încercat săvârşirea acestuia în unul din modurile sau mijloacele prevăzute de art. pen. Ea poate să ajungă în mâna făptuitorului printr-o împrejurare care nu-i conferă dreptul de a o folosi. III. 209 lit. În accepţiunea art. escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase. deoarece furtul săvârşit în această durată de timp prezintă un pericol social mai mare decât furtul săvârşit în timpul zilei. 117. Constantin Bulai. aglomeraţia. făptuitorul se poate apropia mai uşor. Sub protecţia întunericului. vol. cum ar fi: ruperea. Aceste aspecte se constituie în împrejurări de care pot profita infractorii pentru a sustrage diferite bunuri. Prin „efracţie” se înţelege înlăturarea. între făptuitor şi bunul ce se urmăreşte a fi sustras. se referă la anumite metode. p. 209 lit. violenţa a oricărui obiect sau dispozitiv de siguranţă ce se interpun. este considerată agravantă. pen. g) C. până când lumina va lua locul întunericului. adică intervalul de timp de când întunericul s-a substituit luminii. g) Săvârşirea furtului în timpul nopţii. textul menţionat are în vedere noaptea reală. căţărarea pe zidul unei clădiri pentru a se pătrunde în apartament prin balcon sau pe fereastră. moduri sau mijloace care. prin „timpul nopţii” nu trebuie să înţelegem doar aspectele strict astronomice. 209 lit. g) C. spargerea. op.39 h) Furtul comis prin efracţie. cit.

3. artistică sau documentară. 209 alin.000. aceste acte le dau posibilitatea acestora ca. Aspecte de drept penal material privitoare la infracţiunea de tâlhărie Condiţii preexistente Caracterizată ca o infracţiune contra patrimoniului. a căror formare. lei sau o perturbare deosebit de gravă a activităţii cauzate unei autorităţi publice sau oricăreia dintre unităţile la care se referă art. 145 C. istorică. la adăpostul unor acte de legitimare sau identificare ale altor persoane. reprezentând mărturii importante ale dezvoltării istorice a poporului român şi a omenirii. În acest caz.). diferenţa fiind că obiectul material este diferit (ţiţei. prin „consecinţe deosebit de grave” se înţelege o paguba materială mai mare de 2. pen. modalităţile de comitere pot fi din cele întâlnite până acum. prin falsuri bine realizate. ori altei persoane fizice sau juridice 2. Aceasta situaţie de agravare vizează natura bunului care formează obiectul material al furtului..000. sau a evoluţiei mediului natural. desfăşurare şi dezvoltare sunt asigurate prin apărarea . pentru legitimare sau identificare Introducerea acestei agravante este justificată prin aceea că. să-şi atribuie o stare civilă care nu le aparţine şi să se pună în siguranţă contra unui risc de identificare. contrafăcută. m) Când furtul a produs consecinţe deosebit de grave. l) Furtul săvârşit în condiţiile art.„Cheia mincinoasă” este o cheie falsă. tâlhăria are ca obiect juridic relaţiile sociale de ordin patrimonial. inclusiv bunuri a căror valoare rezultă din alcătuirea lor din metale preţioase şi pietre preţioase. instalaţii de telecomunicaţii etc. Sunt incluse în această categorie bunurile cu valoare deosebită. în general. caracterul mai grav al faptei este dat de urmarea pe care o are acţiunea de sustragere. În această situaţie. k) Furtul unui act care serveşte pentru dovedirea stării civile. 146 C. în sensul că acesta face parte din patrimoniul cultural al ţării noastre. (3) C. odată sustrase de infractori. pen. pen. gazolină. Conform art. sau orice alt instrument cu ajutorul căruia se poate acţiona asupra mecanismului de deschidere fără a fi distrus sau degradat. j) Furtul comis asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural.

patrimoniului, mai ales sub aspectul drepturilor reale privitoare la bunuri, sub aspectul obligaţiei de a menţine poziţia fizică a bunului în cadrul patrimoniului, aceasta făcând parte din gajul general al creditorilor chirografari.40 Obiectul juridic special al infracţiunii de tâlhărie îl constituie, pe de o parte, relaţiile sociale de ordin patrimonial care nu s-ar putea desfăşura normal fără apărarea situaţiei de fapt a bunurilor mobile în sfera patrimonială a persoanei care are la dispoziţia sa acele bunuri - acesta fiind obiectul juridic special principal, iar pe de altă parte relaţiile sociale privind persoana a căror desfăşurare normală nu ar fi cu putinţă fără apărarea vieţii, integrităţii corporale, sănătăţii sau libertăţii persoanei acesta constituind obiectul juridic secundar sau adiacent. Dat fiind că tâlhăria este o unitate infracţională complexă, obiectul său material poate fi privit atât în raport cu acţiunea principală (de furt), cât şi cu acţiunea secundară (adiacentă), deşi pentru existenţa infracţiunii de tâlhărie nu este necesar ca acţiunea adiacentă să aibă un obiect material. Obiectul material al infracţiunii de tâlhărie în raport cu acţiunea principală este bunul mobil asupra căruia s-a executat acţiunea de sustragere, de luare fără drept. Raportat la acţiunea adiacentă, în cazul în care ea se realizează prin violenţe, obiectul material al acesteia este corpul persoanei asupra căreia se exercită acţiunea.41 Dar obiectul material al acţiunii adiacente poate fi şi un lucru. După caz şi în funcţie de natura acţiunii adiacente: violenţa poate consta în ruperea hainelor, sustragerea ochelarilor, deposedarea de mijloace de apărare; ameninţarea poate consta în demontarea unor piese de la vehiculul victimei, expusă să rămână astfel pe drum sau în stropirea cu benzină a mărfurilor aflate într-un camion pentru a le da foc; constrângerea victimei prin legare sau narcotizare.42 Subiect activ la infracţiunea de tâlhărie poate fi orice persoană fizică, fără a fi necesar ca aceasta să întrunească o anumită calitate specială. În cazul în care mai multe persoane au contribuit la comiterea faptei, ei sunt subiecţi activi ai infracţiunii, chiar dacă nu au contribuit decât la acţiunea de furt, iar alţii numai la realizarea actelor de violenţă.

40

Gheorghe Nistoreanu, Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Valerică Lazăr, Teodor Vasiliu si coletivul, Codul Penal comentat si adnotat, Partea specială, voI. 1, Editura Ştiinţifică şi Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea , Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, Rodica

DreptPenal. Partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997, pag. 193
41

Enciclopedică, Bucureşti, 1975, pag. 293
42

Stănoiu , Victor Roşca , Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971, pag. 458

Participaţia penală la tâlhăria prevăzută de art.211 alin.1 Cod Penal, este posibilă, dar numai în forma instigării şi complicităţii materiale sau morale anterioare. Aceasta deoarece, infracţiunea este mai gravă, potrivit alin 21 lit. a). când se săvârşeste de două sau mai multe persoane împreună. Subiectul pasiv al infracţiunii poate fi orice persoană faţă de care s-a săvărşit tâlhăria, adică persoana ale cărei bunuri au fost sustrase prin săvârşirea tâlhăriei sau acea ori acele persoane faţă de care s-a săvârşit numai acţiunea adiacentă (violenţa, ameninţarea). Conţinutul constitutiv al tâlhăriei A. Latura obiectivă În raport de reglementarea cuprinsă în art. 211, alin 1 Cod penal "tâlhăria este acea modalitate tipică de sustragere în care luarea bunului mobil al altuia se realizează prin constrângerea sau înfrângerea victimei", de aceea, în structura complexă a acestei infracţiuni, latura obiectivă se caracterizează prin două componente, fiecare dintre ele înglobând mai multe aspecte.43 Ca expresie a caracterului de infracţiune complexă, elementul material al acestei infracţiuni este format din două acţiuni conjugate şi anume: acţiunea de furt, fiind cea principală, şi acţiunea de constrângere, fiind o activitate adiacentă. Acţiunea principală constă aşadar, în actiunea de furt. La tâlhărie, ca şi la furt, bunul mobil este luat, scos din posesia patrimonială a victimei fără consimţământul acesteia. O particularitate care apare în cazul tâlhăriei constă în aceea că, datorită folosirii de către făptuitor a violenţei şi ameninţării, luarea poate îmbrăca şi forma remiterii silite dar aparent consimţită a bunului efectuată de însuşi posesorul sau detentorul acestuia. Acţiunea principală a elementului material al tâlhăriei se poate realiza sub oricare din variantele infracţiunii de furt – simplu sau calificat cu scopul de însuşire sau folosire pe nedrept (în cazul furtului art. 208 alin. 4 C. pen.). Pentru existenţa acţiunii adiacente este suficientă întrebuinţarea unuia dintre mijloacele enumerate de lege. Dacă se folosesc cumulativ, acestea nu schimbă caracterul unitar al infracţiunii, dar această împrejurare va fi avută în vedere la evaluarea gradului concret de pericol social al faptei. Violenţa, ameninţarea, sau punerea în stare de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra, realizează activitatea secundară a elementului material al infracţiunii de tâlhărie, numai dacă au servit
43

Oliviu Augustin Stoica. Drept Penal, Partea speciala, Editara Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1976, pag.

487

ca mijloc pentru comiterea furtului sau ca mijloc de păstrare a bunului furat ori pentru a asigura scăparea făptuitorului. Pentru existenţa laturii obiective a tâlhăriei, violenţele trebuie exercitate direct împotriva victimei, violenţele faţă de lucruri pot constitui şi ele uneori o ameninţare (de exemplu: ruperea legăturii telefonice, stropirea cu benzină a încărcăturii dintr-un camion în scopul de a o incendia). Violenţa efectuată faţă de lucruri, dar care nu constituie o ameninţare, nu poate realiza acţiunea adiacentă şi nu întruneşte conţinutul obiectiv al tâlhăriei (de exemplu: smulgerea ceasului unei persoane aflată într-o stare avansată de ebrietate şi dormind, care nu numai că nu a opus rezistenţă, dar nu poate simţi că este deposedată de bunul său".44 Comiterea infracţiunii de tâlhărie produce un rezultat specific cu caracter complex, şi anume: o pagubă patrimonială - ca rezultat principal şi un rezultat secundar - constând într-o vătămare a libertăţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei asupra careia s-a comis acţiunea de constrângere. În cazul infracţiunii de tâlhărie, rezultatul principal, ce constă în sustragerea bunului din sfera patrimonială a celui deposedat, trebuie să fie consecinţa directă a acţiunii de luare, această acţiune fiind cauza, iar urmarea imediată efectul. Rezultatul principal se consideră produs din moment ce persoana care are în posesia sau detenţia bunului, este deposedată prin violenţă de acel bun. Urmarea imediată se consideră, de asemenea, realizată şi atunci când făptuitorul este deposedat de bunul luat la scurt timp după comiterea sustragerii, fie de către victimă, fie de către alte persoane. În ce priveşte urmarea acţiunii adiacente, ea variază în raport cu mijloacele folosite pentru realizarea acesteia (de exemplu, prin violenţă se poate cauza o suferinţă fizică victimei sau o vătămare a sănătăţii ori integrităţii corporale a acesteia - art. 180 alin. 2, art. 181 C.pen.modificat prin Legea nr. 140/996). În cazul unor modalităţi agravante, urmarea imediată adiacentă constă în vătămarea gravă ori moartea victimei. Legătura de cauzalitate între acţiunea de sustragere şi rezultatul principal trebuie să existe în cazul infracţiunii de tâlhărie, indiferent dacă tâlhăria aduce atingerea avutului privat sau public. B. Latura Subiectivă

44

Gheorghe Nistoreanu, Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Valerică Lazăr,

DreptPenal. Partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997, pag. 222

Sancţiuni Infracţiunea de tâlhărie. deşi trebuie şi putea să le prevadă. au fost întrebuinţate violenţe sau ameninţări ori victima a fost pusă în stare de inconştieţă sau neputinţă de a se apăra. făptuitorul prevede şi urmăreşte să comită furtul prin violenţă sau ameninţare ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra precum şi prin folosirea vreunuia din aceste mijloace pentru păstrarea bunului furat. premergător momentului întreruperii acţiunii de sustragere a bunului sau producerii efectelor acestuia. În cazul în care s-au efectuat acte de pregătire iar autorul le-a folosit în executarea elementului material al tâlhăriei ele se vor absorbi în activitatea infracţională a făptuitorului şi vor avea relevanţă în stabilirea în concret a pericolului social al faptei. ameninţării (intenţia calificată prin scop). Din punct de vedere subiectiv. etc. pag. Latura subiectivă a infracţiunii de tâlhărie. în complexul ei. pe care o realizează cu intenţia directă şi în scopul de a-şi însuşi bunul pe nedrept". narcotice. include în sfera scopului specific furtului şi scopul folosirii violenţei. ameninţări. Partea speciala. Violenţele exercitate în alt scop decât cel limitativ prevăzut de lege nu mai pot constitui acţiunea adiacentă a elementului material al tâlhăriei. ştergerea urmelor infracţiunii ori pentru a-şi asigura scăparea. implică ca formă de vinovăţie. variantele agravante ale tâlhăriei care a avut ca urmare o vătămare corporală gravă sau moartea victimei.45 Infracţiunea de tâlhărie se săvârşeste cu intenţie directă. Drept Penal. Forme. Există tentativă atunci când. fiind o infracţiune de comisiune este susceptibilă de toate formele imperfecte ale infracţiunii. atât în ce priveşte acţiunea principală cât şi cea adiacentă. Bucureşti. 45 Oliviu Augustin Stoica.1976. praeterintenţia.În literatura juridică s-a precizat că ceea ce caracterizează latura subiectivă a infracţiunii de tâlhărie este faptul că "făptuitorul concepe şi voieşte comiterea acţiunii de luare prin constângere. Actele pregătitoare la infracţiunea de tâlhărie sunt posibile atât în raport cu “acţiunea principală” cât şi cu “cea adiacentă”. Ele pot fi de două feluri: de natură materială (de exemplu. Actele pregătitoare nu sunt însă incriminate. şi făptuitorul le-a prevăzut sperând că nu se vor produce sau nu le-a prevăzut. ameninţării) şi/sau de natură morală (culegerea anumitor date sau informaţii cu privire la locul săvârşirii faptei sau despre victimă). 161 . pentru exercitarea violenţei. Modalităţi. Aceste consecinţe survin după folosirea de violenţe. Editara Didactică şi Pedagogică. procurarea de mijloace ca arme.

iar nu cel mai puţin grav urmărit de făptuitor. întrucât elementul material de agravare a infracţiunii îl constituie tocmai rezultatul mai grav produs fără intenţie. după atingerea momentului consumativ şi deci. Vol. în cazul tâlhăriei care a avut ca urmare praeterintenţionată moartea victimei. 38-48. de eventuală amplificare a urmărilor imediate. nu poate fi descompusă în părţile sale componente. III. fiind o infracţiune praeterintenţionată unică prin voinţa legiuitorului. Explicaţii teoretice ale Codului penal român.46 Infracţiunea de tâlhărie se consumă atunci când acţiunea de sustragere a avut o desfăşurare completă şi s-a produs rezultatul specific ca urmare a întrebuinţării: actele de constrângere. tentativa la infracţiunea de tâlhărie care a avut ca urmare moartea victimei. Delimitarea tentativei de infracţiunea consumată. fapta consumată este infracţiunea de furt. 11/1988. Nicoleta Iliescu. Iosif Fodor. În literatura de specialitate s-a subliniat faptul că "dacă activitatea principală s-a consumat fără ca făptuitorul să fi avut nevoie de a recurge la acţiunea adiacentă. în aceeaşi măsură poate fi prelungită. acţiunea principală şi fapta de tâlhărie. Partea specială.Este posibilă tentativa întreruptă sau improprie ori relativ imposibilă. 46 G. Victor Roşca . Bucureşti. Siegfried Kahane. Revista română de drept nr. Epuizarea. atunci când urmarea nu s-a produs datorită împrejurării că în timpul când s-au săvârşit actele de executare obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se află. Tâlhăria va fi considerată consumată în cazul modalităţilor agravate. Rodica Stănoiu . 49 . Vasile Patulea. 1971. Nu interesează dacă în final scopul a fost realizat deoarece scopul este privit ca finalitatea acţiunii şi nu ca rezultat al acesteia. atunci când s-au produs ca urmare a acţiunii adiacente rezultatele cerute de textul incriminator (vătămare corporală gravă. Antoniu. iar nu de tâlhărie". prin acte successive de sustragere. Editura Academiei.47 Infracţiunea se consumă şi în cazul când făptuitorul după săvârşirea furtului fără violenţă a folosit acest mijloc pentru a-şi asigura scăparea ori pentru a păstra bunul furat sau a şterge urmele infracţiunii. În ceea ce priveşte. 49-58 47 Vintilă Dongoroz. pag. pag.10/1983. P. infracţiunea de tâlhărie este susceptibilă de o activitate infracţională prelungită în timp. În măsura în care durează acţiunea adiacentă (constrângerea). Ion Oancea . La fel ca şi furtul. Unele reflecţii cu privire la tentativă în cazul infracţiunii complexe. Constantin Bulai. Revista română de drept nr. La tâlhărie nu este posibilă tentativa perfectă. moartea victimei).

dând totodată victimei o mai mare teamă de a se apăra sau de a riposta. iar pe de altă parte deţinerea unei arme sau a unei substanţe narcotice în momentul comiterii tâlhăriei implică pericolul folosirii acestora. c) tâlhăria comisă de o persoană mascată. Fiecărei modalităţi normative îi poate corespunde o varietate de modalităţi faptice ce se au în vedere la individualizarea pedepsei. îi face să acţioneze cu mai multă siguranţă şi îndrăzneală.Alteori. după mijloacele folosite (violenţe. ca şi infracţiunea de furt. deoarece. le creează mai mari posibilităţi de comitere şi de ascundere a infracţiunii. pe de o parte făptuitorul având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică capătă o încredere sporită în reuşita acţiunii sale. Sunt considerate forme agravate ale infracţiunii de tâlhărie împrejurările prevăzute de alin. moartea victimei ) şi de natură să modifice progresiv gradul de pericol social concret al tâlhăriei. variante şi în raport cu acţiunea adiacentă. acţiunea adiacentă poate produce urmări de o gravitate progresivă (vătămări grave. procesul cauzal al activităţii infracţionale se prelungeşte în timp. Infracţiunea de tâlhărie. Tălhăria poate prezenta concret modalităţi. În acest caz. fiecare modalitate de comitere reprezentând particularităţi de care trebuie să se ţină seama la evaluarea gradului concret de pericol social al faptei comise. e) tâlhăria comisă într-un loc public sau într-un mijloc de transport . a scăderii atenţiei sau vigilenţei oamenilor.oferă condiţii mai favorabile făptuitorului. făptuitorul se poate apropia în siguranţă şi cu mai puţin risc de victimă şi are mai mult curaj. deghizată sau travestită Periculozitatea sporită constă în folosirea de către făptuitor a unui procedeu pentru a nu putea fi recunoscut. care dă acestora o mai mare forţă de acţiune. fie la obiectul ei material: a) tâlhăria comisă de două sau mai multe persoane împreună Periculozitatea socială a tâlhăriei este determinată în acest caz de însăşi pluralitatea făptaşilor. 2 al art. poate fi comisă în diferite modalităţi normative. b) tâlhăria comisă de o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică În această situaţie tâlhăria este considerată mai gravă. ameninţări. Datorită întunericului. 211 Cod Penal. d) tâlhăria comisă în timpul nopţii . etc. Împrejurările care dau infracţiunii de tâlhărie o formă mai gravă se referă fie la subiect şi latura subiectivă. după momentul în care a intervenit acţiunea adiacentă (în timpul executării acţiunii principale sau imediat după consumarea sau întreruperea acesteia). după scopul în vederea căruia a fost efectuată acţiunea adiacentă. punere în stare de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra).

o infirmitate permanentă fizică ori psihică. circumstanţa agravantă constă în aceea că. 207/15. 140/1996 . Bucureşti. 2002. În plus. Dacă făptuitorul. de asemenea.11. o face pe aceasta să sufere una din consecinţele prevăzute de art.2000.182 Tudorel Toader. 48 tâlhăria care a avut vreuna din urmările arătate în art. pag. alin. 2^1 lit e .188 . sluţirea. s-au produs consecinţele prevăzute de art. h) Cod Penal Gravitatea faptei este dată de numărul de zile de îngrijiri medicale necesare victimei pentru a se vindeca. a stării de nesiguranţă pe care o resimt persoanele fizice împotriva unor astfel de fapte. cauzată unei autorităţi publice sau oricăreia din instituţiile la care se referă art.Agravarea se justifică prin aceea că locurile publice oferă numeroase şi reale facilităţi pentru făptuitor deoarece capacitatea victimelor de a supraveghea bunul este mai redusă. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. încetarea funcţionării acestora. f) tâlhăria comisă într-o locuinţă sau în dependinţe ale acesteia Pericolul sporit pe care îl dă comiterea infracţiunii de tâlhărie într-o locuinţă sau dependinţă a acesteia constă în faptul că în acest caz victima are posibilităţi reduse de a cere ajutor altor persoane.000. posibilitatea prezenţei martorilor oculari fiind exclusă. Partea speciala. prin agresiunile pe care le-a exercitat asupra victimei pentru a sustrage un bun. care pune în pericol viaţa. aşa cum a fost modificat prin Legea nr. ne aflăm în situaţia prevăzută de art. tâlhăria comisă într-un loc public evidenţiază o periculozitate sporită datorită ecoului faptei. Drept penal. el poate fi mai greu de urmărit şi identificat. 211. prin comiterea tâlhăriei.000 de lei la un miliard de lei. avortul ori punerea în primejdie a vieţii personale. Prin "consecinţe deosebit de grave" se înţelege o pagubă materială mai mare de 50. iar infractorul se poate apropia mai uşor de victimă. 146 Cod Penal. În situaţia comiterii unei tâlhării care a produs consecinţe deosebit de grave.privind modificarea şi completarea Codului Penal. sănătatea unei colectivităţi sau bunurile acesteia ori poate avea alte consecinţe asemănătoare.Cod Penal. Editura All Beck. 182 Cod Penal.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activităţii. evidenţiază o lipsă evidentă de solidaritate umană care denotă şi o periculozitate deosebită care justifică agravarea răspunderii lui în plan penal. 145 Cod Penal ori altei persoane juridice sau fizice.000. valoarea pagubei materiale privind consecinţele deosebit de grave s-a modificat de la 50. respectiv mai mult de 60 zile sau care a produs una din următoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ. iar făptuitorul nu poate fi observat. g) tâlhăria comisă în timpul unei calamităţi Calamitatea este un eveniment de mari proporţii.48 În plan subiectiv cel care profită de o asemenea împrejurare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.

1 . 2 C. cea mai gravă formă sub care se poate comite fapta de furt este cea de tâlhărie. 2. pedeapsa trebuie să fie stabilită între aceste limite speciale. 211. pen. dar nu mai jos de 3 ani. spargeri urmate de uciderea celor care se opun 49 Octavian Loghin. 72 Cod Penal. alin. 140/1996 tâlhăria se pedepseste cu inchisoarea de la 5 ani la 20 de ani. alin. fapt ce a determinat incriminarea tâlhăriei ca infracţiune.. pe de o parte relaţii privind patrimoniul.Cod penal şi infracţiunea de omor. iar pe de altă parte se cere ca făptuitorul care a acţionat cu intenţie în ceea ce priveşte fapta de tâlhărie să fie în culpă faţă de producerea rezultatului mai grav. Locul furtului şi a tâlhăriei în structura infracţiunilor contra patrimoniului În pofida faptului că. Dacă făptuitorul a comis cu intenţie moartea victimei. Bucureşti. 176. lit. această interferenţă între relaţii sociale diferite. 1 . nr. furtul se situează printre cele mai vechi fapte antisociale îndreptate împotriva patrimoniului. Dacă făptuitorul a acţionat cu intenţia de a ucide victima pentru a putea comite mai uşor tâlhăria. Drept Penal – Partea Specială. suntem în cazul unui concurs de infracţiuni între infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. pe baza criteriilor de individualizare prevăzute de art. În modalitatea agravantă prevăzută de art. 211. se cere pe de o parte un raport de cauzalitate între fapta de tâlhărie şi moartea victimei. Avram Filipas.modificat prin Legea. pp.Cod Penal în concurs cu infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. ne aflăm în prezenţa unui omor deosebit de grav prevăzut de art.246 .49 Tâlhăria în formă simplă este sancţionată prin pedeapsa închisorii de la 3 la 18 ani.În ceea ce priveşte tâlhăria care a avut ca urmare moartea victimei. În acest caz. 211 alin 2 indice 1 pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 20 ani. iar în modalitatea prevăzută de art. „În ţările capitaliste se petrec frecvent lovituri. 245 . iar pe de altă parte relaţii referitoare la persoană. Editura Didactică şi Pedagogică. crează anumite implicaţii în sfera altor infracţiuni. d . În mod concret. existenţa circumstanţelor atenuate coboară pedeapsa sub minimul de 15 ani. 1983.Cod Penal.4. Elementul circumstanţial de calificare este îndreptat împotriva persoanei. Când tâlhăria a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei. pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 ani şi interzicerea unor drepturi. 211 alin.

Ştefan Daneş. chiar dacă prin pedepsirea lor se produce o suferinţă inestimabilă familiilor infractorilor Infracţiunile de furt ocupă cea mai mare pondere din totalul infracţiunilor contra patrimoniului. pentru sacrificiile cu care şi-a procurat bunul. Marin Popa. care oglindesc nu numai lăcomia. 218. Marin Popa. mulţi sfârşind tragic. dar şi dispreţul pentru bunul altuia. respectiv 74 %.86 %. Editura Politică. Editura Universul Juridic. se desprinde la sfârşitul acestor filme. Ar fi greşit şi periculos ca cineva văzând filme ori citind cărţi cu astfel de întâmplări să ia ca model asemenea „eroi”. vor putea obţine bunuri ce îi va ajuta să ducă o viaţă uşoară. Codul penal pe înţelesul tuturor. infracţiunile de tâlhărie – 11%. Emilian Stancu.51 Dacă în cazul infracţiunilor de tâlhărie. de regulă. p. la furt situaţia nu este deloc satisfăcătoare. când aşa zişii eroi îşi încheie cariera după gratiile închisorii sau prin a fi împuşcaţi. deoarece numărul furturilor s-a înmulţit îngrijorător de mult. cu 19. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. ucişi de gloanţele organelor de poliţie sau pe scaunul electric. Bucureşti. . Bucureşti. Bucureşti.5. pentru munca acestuia.3%. etc. iar diferenţa de 1. 2004. infracţiunile de înşelăciune – 9.1. 558. ci s-au gândit numai la avantajul că prin întrebuinţarea de mijloace necinstite. 1976. Tratat de Criminalistică. 2.pdf George Antoniu. iar justiţia trebuie să le incrimineze cu toată asprimea. dorinţa de îmbogăţire ilicită a autorului faptei. p. p. uitând că şi acasă la ei aceştia sunt urmăriţi. infracţiunile de distrugere .mpublic. 226 51 52 http://www. s-a raportat o scădere de 3. conform Raportului de activitate desfăşurat de Ministerul Public în anul 2011. însă tâlhăria rămâne indubitabil cea mai gravă infracţiune contra patrimoniului. 1976. Opinia publică din ţara noastră nu poate privi decât cu dispreţ şi mânie asemenea fapte. infracţiunile de delapidare – 2. 50 Elemente de drept comparat cu privire la infracţiunea George Antoniu. Editura Politică.55 %.ro/presa/2012/raport_mp_2011.3 % în acelaşi interval de timp. Această statistică confirmă de altfel cele afirmate în literatura juridică52.infractorilor. şi anume că furtul este cea mai uzuală infracţiune contra patrimoniului.2 % în totalul de cazuri constatate în perioada 2000-2011. Codul penal pe înţelesul tuturor.29 o ocupă celelalte infracţiuni contra patrimoniului. Ştefan Daneş.”50 Cu toate acestea sunt tineri care ajung infractori pentru că au încercat să imite acţiunile tâlhăreşti pe care le-au văzut pe ecran. Ei nu au înţeles concluzia care.

când fapta este comisă asupra bagajului călătorilor din orice vehicul. potrivit legii penale ilaliene (art. 53 http://www. existând multiple infracţiuni care nu puteau fi situate în nici una dintre aceste categorii. Legea penală italiană53 distinge infracţiunile contra patrimoniului după cum au la bază violenţa contra persoanei sau asupra lucrurilor ori au la bază frauda. existenţa unei daune patrimoniale. adică în scopul de a obţine un profit. pentru a comite furtul. dacă fapta se comite de trei sau mai multe persoane sau de o persoană travestită. dacă fapta este săvârşită cu abilitate.com/index. dacă făptuitorul foloseşte violenţa asupra lucrurilor sau întrebuinţează orice alt mijloc fraudulos. dacă făptuitorul. existenţa unui obiect material. pe scară. e. se introduce într-un edificiu sau în alt loc destinat pentru locuinţă. furtul în viaţa militară. făptuitorul să fi acţionat cu un dol specific. aut frauda delinquitur). trecerea bunului în detenţia făptuitorului. c. 625). dacă făptuitorul are asupra sa arme sau substanţe narcotice fără a le folosi. Furtul este reglementat în mai multe variante (furtul comun. d. în următoarele împrejurări: a. consecinţa firească a importanţei pe care o capătă relaţiile de proprietate pentru dezvoltarea societăţii şi pentru simularea interesului individului la progresul societăţii.altalex. furtul comis la bordul vaselor de un membru al echipajului).php?idnot=36653 . furturi minore. 1. b. de pe bancă. Furtul este calificat. sau simulând o calitate oficială sau de o persoană însărcinată cu un serviciu public. Comentatorii Codului penal italian au remarcat ca această împărţire a infracţiunilor contra patrimoniului nu cuprinde toate infracţiunile. din hoteluri sau din alte locuri unde se consumă alimente şi băuturi. Furtul în concepţia legislaţiei italiene cuprinde următoarele elemente fundamentale: existenţa unei sustrageri a unui bun mobil din detenţia altuia.de furt şi tâlhărie Toate legiuirile moderne cuprind reglementări ample ale infracţiunilor care aduc atingere proprietăţii. Această clasificare devenită tradiţională a fost preluată de la juriştii evului mediu care făceau deosebirea între faptele contra patrimoniului comise prin violenţă şi cele comise prin frauda (aut vi. sustragerea din proprietatea comună. f.

Tâlhăria se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi amendă. pen. pedeapsa prevăzută la forma simplă se majorează cu o jumătate. compusă din furt şi violenţă fizică sau psihică. cabalinelor chiar neadunate în turmă. de persoane travestite sau de mai multe George Antoniu. i. 130 . în cazurile agravante cu închisoare de la 4 ani şi 6 luni la 20 de ani şi amendă. 0 altă infracţiune de sustragere este aceea de tâlhărie 54 (art. făptuitorul lezând nu numai interese patrimoniale. dacă violenţa constă în punerea victimei în stare de incapacitate de a voi sau de a acţiona c.). Infractiunea de tâlhărie (rapina) este considerată ca o infracţiune complexă. care este întâlnită sub două modalităţi: tâlhăria proprie (acela care pentru a-şi procura lui sau altuia un profit injust prin violenţă sau ameninţare asupra persoanei trece în posesia sa un lucru mobil al altuia sustrăgându-l de la cel care îl deţine) şi tâlhăria improprie (acela care foloseşte violenţa sau ameninţarea imediat după sustragerea bunului pentru a-şi asigura lui sau altuia posesia lucrului sustras. în cazul agravantelor privind furtul de arme. explozive. d. iar in ipoteza furtului calificat cu închisoare de la 1 la 6 ani şi amendă. ori pentru a-şi înlesni lui sau altuia nepedepsirea). 54 36 a. dacă fapta este comisă asupra armelor. muniţii sau explozive pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi amendă. Tâlhăria după legea penală italiană.g. h. muniţie. dacă violenţa sau ameninţarea este comisă cu arme. muniţii sau explozive din arsenale sau depozite ori din alte locuri destinate păstrării lor. Ocrotirea penala a patrimoniului in dreptul penal comparat. dar şi integritatea fizică şi libertatea persoanei. dacă fapta este comisă asupra lucrurilor aflate în unităţi publice sau supuse sechestrului sau expuse din necesitate. muniţiilor sau substanţelor explozive în arsenale sau depozite ori în alte locuri destinate păstrării acestora. În cazul agravantei privind furtul de arme. Revista de Drept penal nr. are caracter calificat (628 alin. 2/2001 pag. dacă fapta este comisă asupra a trei sau mai multe animale adunate în turma sau asupra bovinelor. 628 C. b. Furtul simplu este pedepsit de legea penală italiană cu inchisoare până la 3 ani şi amendă. dacă violenţa sau ameninţarea provine de la o persoană care face parte dintr-o asociaţie de tipul celor mafiote. dacă agentul a sustras arme.3) când există următoarele elemente circumstanţiale de agravare: persoane împreună.

242) este definit în legea penală germană55 ca fiind fapta aceluia care sustrage un lucru mobil al altuia cu scopul de a şi-l însuşi ilegal pentru sine sau pentru altul (Diebstahl). când sustrage un lucru care ar fi fost folosit pentru ajutorarea altor persoane în cazul unui accident. în sensul legii asupra controlului armelor de război. conform legii italiene va exista un concurs de infracţiuni. în aceste cazuri. 4. 5. istorie sau pentru dezvoltarea tehnicii. potrivit legii. 2. printrun dispozitiv de închidere sau prin alt mecanism de apărare. III. Se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 10 ani acela care comite un furt în cazul în care el sau alt participant: a. Furtul se sancţionează mai grav (art. sau o mitralieră. trebuie autorizaţie. când sustrage o armă de foc pentru care. artă. Pedeapsa este închisoarea până la 5 ani sau amenda.243). moartea victimei. într-un spaţiu afectat afacerilor sau serviciilor ori într-un alt loc închis. când sustrage dintr-o biserică sau din alt loc care serveşte la exercitarea unui cult religios sau este consacrat veneraţiei religioase. 3. când sustrage un lucru de mare importanţă pentru ştiinţă. făptuitorul pentru comiterea furtului se introduce într-o clădire. 7. şi care se află într-un loc accesibil sau expus publicului. 6.249. Furtul (art. 2.Legea italiană nu prevede ipoteza unor urmări praeterintenţionate. iar pentru comiterea acesteia pătrunde într-o locuinţă cu chei false sau folosind un alt mijloc de deschidere sau pătrunde pe ascuns într-o locuinţă. Săvârşeşte fapta ca membru al unei bande care s-a constituit pentru săvârşirea continuă de tâlhării sau furturi şi cu participarea unui alt membru al bandei. http://legislationline. cu închisoare de la 3 luni la 10 ani când : 1. folosindu-se de chei false sau de un alt instrument de deschidere sau pătrunde pe ascuns în locurile respective. Comite această faptă acela care prin constrângerea unei persoane sau prin ameninţare cu un pericol actual pentru 55 German Criminal Code. făptuitorul sustrage un lucru care era asigurat în mod deosebit împotriva sustragerii. o armă automată sau semiautomată. II. făptuitorul comite fapta ca profesionist. I. cum ar fi vătămarea gravă corporală. b. poartă o armă sau un alt instrument periculos. O altă infracţiune contra proprietăţii este aceea de tâlhărie (Raub) art. Săvârşeste fapta de furt.org/documents/section/criminal-codes . poartă asupra sa un instrument sau alt mijloc pentru a înfrânge sau preveni rezistenţa altei persoane prin constrângere sau ameninţarea cu constrângerea.

Folosirea constrângerii sau ameninţării cu un pericol actual pentru integritatea corporală sau viaţa altei persoane are loc pentru a păstra bunurile furate. potrivit art. poartă cu sine un instrument sau un mijloc pentru a înfrânge sau preveni opunerea unei alte persoane prin forţă sau prin ameninţarea cu forţă. pentru păstrarea bunului sustras. în timpul săvârşirii faptei îi provoacă o vătămare gravă corporală b. În cazurile mai puţin grave prevăzute în alin. 3. o expune unui pericol mortal. subliniază faptul că ne aflăm în faţa unui furt comis fără violenţă. specifică legii penale germane. Făptuitorul tâlhăriei a acţionat ca membru al unei bande constituite pentru săvârşirea de tâlhării sau furturi continue şi în cooperare cu un alt membru al bandei. Tâlhăria este mai grav pedepsită. pp. 252 şi este denumită furt tâlhăresc. când a avut ca urmare moartea victimei. 249) sau în formă agravată (art. Se sancţionează cu o pedeapsă nu mai redusă de 5 ani dacă făptuitorul sau un alt participant la tâlhărie: 1. În cazurile mai puţin grave. aceasta exercitându-se ulterior furtului. Pedeapsa este închisoarea nu mai mică de un an. sustrage un lucru mobil al altuia cu scopul însuşirii pentru sine sau pentru altul. foloseşte pentru săvârşirea faptei o armă sau un alt instrument periculos.viaţa sau integritatea corporală. pedeapsa este inchisoare pe viaţă sau închisoarea mai mare de 10 ani. Făptuitorul sau alt participant: a. 1985. poartă cu sine o armă sau un alt instrument periculos. 2. c. Dacă făptuitorul a provocat prin săvârşirea unei tâlhării în formă simplă (art. unei alte persoane: a. pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani. 251. Philadelphia. Această reglementare. Tâlhăria se pedepseşte mai grav (închisoarea nu mai mică de 3 ani) dacă: I. 138-162 . prin săvârşirea faptei o altă persoană este expusă pericolului unor grave prejudicii corporale. II. în cazurile prevăzute în alineatul 1 şi 2 . American Law Institute. 250) cel puţin din uşurinţă moartea unei alte persoane. b. Codul penal modern american enumeră sub titlul „ Infracţiuni contra proprietăţii" toate incriminările care au ca obiect juridic relaţiile sociale privitoare la proprietate.56 56 Model Penal Law.poartă cu sine o armă 3. 1 şi 2 pedeapsa este închisoarea de la un an la 10 ani. O altă infracţiune cu caracter de tâlhărie este cea din art.

223. . este reglementată infracţiunea de tâlhărie (robbery) Constituie tâlhărie fapta aceluia care. imediat. Potrivit art. asupra valorii bunului ori asupra intenţiei făptuitorului. sau că va dezvălui un secret care va atrage asupra victimei dispreţul sau ridicolul sau îi va diminua creditul şi reputaţia comercială ori că va depune mărturie sau va procura informaţii ori va refuza să depună mărturie sau să procure informaţii referitoare la o pretenţie sau apărare legală. În articolul 222. indiferent de modul în care a fost comis şi de particularităţile fiecărei modalităţi.2 săvârşeşte infracţiunea de furt acela care pune stăpânire în mod ilegal sau face ilegal acte de dispoziţie asupra lucrurilor mobile ale altuia. şi anume furtul prin violenţă (extorsion). aeroplan. Furtul constituie o crimă de gradul trei dacă valoarea implicată depăşeşte 500 de dolari sau dacă bunul furat este o armă de foc. ori omite să dezvăluie existenţa unui impediment legal de a intra în posesia unui bun. serioase vătămări corporale. adică prin crearea unor false impresii asupra legalităţii actului. sau omite să corecteze falsele impresii ale victimei create de făptuitor mai înainte. 0 altă modalitate de furt este cea prevăzută în art. 223.1. în cursul săvârşirii unui furt: a. automobil. Potrivit art. c săvârşeşte ori ameninţă să comită.1. bunurile imobile ale altei persoane sau orice drepturi asupra acestora cu scopul de a beneficia de ele el însuşi sau altul neîndreptăţit la aceasta. Constituie furt fapta de a transfera ilegal. 223. imediat. sau că îi va cauza orice alt rău. conduita denumită furt constituie o infracţiune unică. Comite această infracţiune acela care obţine un bun al altuia prin ameninţarea că îi va produce vătămări corporale sau că îl va acuza de săvârşirea unei infracţiuni.3. ameninţă pe altul ori cu intenţie provoacă temerea că îi va produce victimei. provoacă serioase vătămări corporale altei persoane. Codul penal american mai incriminează furtul prin amăgire (by deception) art. chiar dacă nu va fi în beneficiul făptuitorului. motocicletă. b. navă cu motor sau alt vehicul cu motor. 223.4. 223. cu scopul de a-l deposeda de acestea.Furtul şi infracţiunile corelative acestuia sunt încriminate în art. o crimă de prim sau de al doilea grad.

totuşi ordona în câteva categorii mai cunoscute prin frecvenţa lor: furturile din locuinţe. După locul de săvârşire. natura bunurilor şi modul de operare. în locuri asemănătoare. care se pot. prezintă un accentuat pericol social în orice epocă istorică dată. precum şi altele. 3. Furturile din aceeaşi categorie se comit. furturile de buzunare. de regulă. În funcţie de caracteristicile diferitelor categorii de furt. METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACŢIUNILOR DE FURT Furtul ca formă tipică a infracţiunilor patrimoniale ce se comit prin sustragere.1. vizând în general aceleaşi feluri de bunuri materiale. ştiinţa criminalisticii elaborează şi metodica corespunzătoare de investigaţie. furturile din şi de automobile. Principalele aspecte ce trebuiesc clarificate prin investigarea furtului . prin metode şi mijloace similare. furturile din tren. furtul cunoaşte forme variate.CAPITOLUL III.

care le sunt caracteristicile şi valoarea. frecvenţa cu care se săvârşesc şi prejudiciile cauzate. lămurirea acestei probleme prezintă un interes deosebit atât sub aspectul facilitării anchetei. să desfăşoare activităţile specifice pentru administrarea probelor. pentru a se valorifica urmele infracţiunii. ce împrejurări au înlesnit comiterea infracţiunii. p. De altfel anchetatorii vor putea 57 Daniela Doboş. cât şi al corectei încadrări juridice a faptei. în detaliu. Alteori faptele pot fi sesizate din oficiu de către organele de urmărire penală. 1972. varietatea modalităţilor de comitere. de către martorii oculari. se oferă totodată indicii preţioase pentru formarea cercului de bănuiţi şi verificarea alibiilor acestora. fiecare cauză în parte. deoarece la faţa locului poate fi găsit un bogat conţinut de urme. Bucureşti. în momentul constatării lui. 1. pe această bază. 624 Cuza. organele de urmărire penală trebuie să-şi îndrepte în primul rând atenţia asupra persoanelor ce domiciliază. Stabilirea exactă a locului şi a momentului săvârşirii furtului Pentru organele judiciare. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie.) Locul comiterii infracţiunii este foarte important pentru anchetă. Furtul comis pe timpul nopţii. Criminalistică. întrucât în raport cu acesta se poate face corecta încadrare a faptei. Bucureşti. respectiv în furt simplu sau în furt calificat (ex. pag. Referat. Academia de Poliţie Alexandru Ioan Camil Suciu. 2 58 . 2012. se impune ca organele de cercetare penală. Cunoaşterea momentului săvârşirii infracţiunii este fundamental. Editura Didactică şi Pedagogică.„Având în vedere formele pe care le îmbracă infracţiunile de furt. Prin determinarea exactă a locului şi momentului furtului. să stabilească problemele pe care trebuie să le lămurească cercetarea şi. în timpul unei calamităţi. care servesc la identificarea autorului faptei. Primele activităţi de cercetare penală în cazul infracţiunilor de furt au ca scop verificarea unor multiple aspecte.”57 Furtul trebuie reclamat imediat de persoana vătămată. În toate aceste cazuri. organele de urmărire penală au datoria să analizeze. să înceapă cercetările cât mai curând. stabilirea bunurilor ce au fost furate. între care58: stabilirea locului şi a timpului unde s-a comis furtul. identificarea persoanei care a comis furtul şi a complicilor săi. În raport cu locul unde s-a desfăşurat activitatea infracţională. îşi au reşedinţa ori îşi desfăşoară activitatea în apropierea acestuia sau în zona limitrofă. ori de către alte persoane. mijloacele şi metodele folosite la comiterea furtului.

Editura Fundaţiei România de Emilian Stancu. Editura Moderna.”60 Cu această ocazie. La technique de l'enquete criminelle. pag. pentru estimarea cuantumului prejudiciului cauzat şi a recuperării sale61. Din momentul cunoaşterii bunurilor ce au fost sustrase. Ed. la tăinuirea bunurilor sau la favorizarea infractorului. în funcţie de contribuţia avută la săvârşirea infracţiunii. dacă la săvârşirea furtului au participat atât persoane minore cât şi majore. 2004. 1977. împrejurări care agravează răspunderea penală a făptuitorilor. Stabilirea bunurilor ce au fost furate. 1972. 555 61 René Lechat. Criminalistică. De rezolvarea acestei probleme depinde atât încadrarea corectă a faptei. cantităţii şi valorii bunurilor sustrase.identifica şi selecţiona mai uşor martorii care ar fi putut percepe actele infracţionale şi vor putea verifica sinceritatea persoanei vătămate privind bunurile sau valorile despre care pretinde că a fost deposedată. III. Metodică criminalistică. Editura Universul Juridic. Ungureanu. 94-99 . Compediu de Criminalistică. precum şi stabilirea calităţii. organele de urmărire penală au obligativatea de a iniţia darea în urmărire locală sau generală a bunurilor. pag. 3. Curs de criminalistică. Identificarea persoanei care a comis furtul şi a complicilor săi Această activitate „este absolut necesară pentru conturarea formelor calificate ale furtului şi pentru stabilirea exactă a răspunderii penale ce revine fiecărui coautor ori complice. anchetatorii vor verifica natura relaţiilor care există între făptuitori şi victimă. Didactică şi Pedagogică. Tratat de Criminalistică. Constantin Aioniţoaie. pp. 2004. de art. vol. 622-623. Mâine. editat de Şcoala militară de ofiţeri a Ministerului de Interne. care le sunt caracteristicile şi valoarea O altă chestiune ce trebuie clarificată prin învestigarea furtului este identificarea cu exactitate a bunurilor mobile luate din posesia sau detenţia legitimă a unei persoane ori a unei unităţi din cele prev. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Bucureşti. Bruxelles. 1959. A. Bucureşti. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită.59 2. Camil Suciu. în varianta tip sau calificată de furt. tome I. pp. Bucureşti. verificând mai întâi locurile 59 Lazăr Cârjan. 145 Cod penal. 335 60 Bucureşti.

Tratat de Criminalistică. etc.situate în apropierea zonei în care s-a comis fapta.”62 5. acolo unde se valorifică astfel de bunuri (pieţe. 2004. instrumentele folosite. Modul de operare este relevant. Descoperirea mijloacelor şi metodelor folosite de către făptuitori. de regulă. oboare. condiţiilor şi împrejurărilor care înlesnesc comiterea faptelor. prin aceasta se urmăreşte informarea potenţialelor victime despre măsurile de siguranţă pe care şi le poate lua pentru a nu fi deposedată de bunurile sale legitime. despre locul de operare. gări. traseele urmate. Stabilirea cauzelor. 555 . Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat. 62 Emilian Stancu.). „fiind recunoscută specializarea unor infractori pentru furtul din buzunare. deoarece în situaţia în care fapta a fost comisă de către o persoană care avea asupra sa o armă. ţinând cont de gradul de periculozitate a faptei. substanţe narcotice sau paralizante. autogări. precum şi dacă este vorba de o faptă calificată sau nu. calităţi. deghizări. informaţiile deţinute (despre victime. din locuinţe. va avea loc calificarea furtului. organele de urmărire penală vor putea alege metodele şi mijloacele cele mai adecvate pentru combaterea furtului. favorizat sau înlesnit comiterea faptelor Această activitate are un rol preventiv. efracţie sau folosirea fără drept a unei chei adevărate sau mincinoase ori din conducte petroliere. 4. Identificarea mijloacelor şi metodelor folosite la comiterea furtului Sub acest aspect interesează în concret acţiunile făptuitorilor. deghizată sau travestită. despre sistemele de pază etc. premergătoare şi postinfracţionale. Editura Universul Juridic. pag. Totodată prin cunoaşterea cauzelor. folosindu-se de anumite pretexte. Bucureşti. târguri. de o persoană mascată. talciocuri). prin escaladare. va avea consecinţe şi în ceea ce priveşte alcătuirea cercului de suspecţi.

etc. neasigurarea cu încuietori corespunzătoare. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. pot concura „rezultatele diverselor activităţi de urmărire penală. Vasile Bercheşan. Actele procedurale urgente care trebuiesc întreprinse de către organele de urmărire penală cu prilejul anchetării furturilor Imediat după ce organul judiciar a stabilit şi clarificat problemele ce au legătură cu natura infracţiunii şi condiţiile concrete în care a fost săvârşită. I.. 2004. p. prin lăsarea în autoturisme. neglijenţă şi lipsă de răspundere din partea personalului de pază. dispunerea constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor. gratii la geamuri.Printre cele mai cunoscute împrejurări care favorizează săvârşirea acestor infracţiuni patrimoniale se numără: „insuficienta preocupare pentru folosirea sistemelor de pază şi alarmare. păstrarea în locuinţe sau unităţi comerciale a unor sume importante de bani. 14 . în special a femeilor. la vedere a unor obiecte de valoare sau ademenitoare.”65 Constatarea infracţiunii flagrante 63 Lazăr Cârjan. cercetarea la faţa locului. case de amanet. vol. Tratat de metodică criminalistică. confruntarea. pag 339 64 65 Ibidem Constantin Aioniţoaie. La reuşita anchetei în cazul furtului. Bucureşti. cum ar fi: constatarea infracţiunii flagrante. sau prin neasigurarea uşii locuinţei sau a bagajelor. Editura Fundaţiei România de Mâine.2.”63 În literatura juridică s-a reţinut că din cauza neglijenţei unor persoane. efectuarea percheziţiei. prezentarea pentru recunoaştere a persoanelor şi obiectelor. ascultarea martorilor. identificării şi prinderii infractorilor şi a dovedirii vinovăţiei acestora. posibilitatea valorificării cu uşurinţă a bunurilor provenite din furturi sau tâlhării în talciocuri. Compediu de Criminalistică. 64 3. târguri etc. acesta va proceda la efectuarea unei sau mai multor activităţi de urmărire penală. valută sau bijuterii. consignaţii. Editura Carpaţi. care obişnuiesc să umble cu poşetele deschise în zone suprapopulate. fără a exista o reglementare legală strictă etc. infractorii sunt „invitaţi” să săvârşească furtul. 1994. în vederea conturării infracţiunii. Craiova.

inclusiv a bagajelor şi mijlocului de transport folosit de aceştia. atunci când situaţia o impune. după ce în prealabil a fost percheziţionat. De asemenea. izolarea şi percheziţionarea făptuitorilor. atunci când autorul este reţinut pe loc şi identificat. cu care ar putea ataca organele de urmărire penală ori să-şi provoace vătămări. Apropierea celor două momente. substanţe etc. Realizarea elementului surpriză constituie. al comiterii şi al sancţionării. i se va lua o declaraţie şi făptuitorului. când autorul este prins sau urmărit de către partea vătămată. obligatorie chiar şi atunci când furtul este reclamat mai târziu. . deoarece sarcina anchetatorilor este uşurată. condiţia asigurării succesului.Importanţa acestei activităţi este dată. la cercetarea infracţiunilor de furt acesteia i se atribuie o semnificaţie deosebită în realizarea scopului procesului penal. aceştia nu vor mai trebui să descopere unde şi când a fost săvârşit actul infracţional şi nici nu vor mai trebui să caute în cercul de suspecţi pe făptuitor. pe de altă parte. prin descoperirea operativă a infracţiunilor comise se realizează tragerea la răspundere penală a făptuitorilor la un moment cât mai apropiat de cel al comiterii faptei. devenind astfel o activitate indispensabilă. are repercusiuni atât asupra făptuitorilor. În cazul infracţiunilor flagrante de furt. cercetarea la faţa locului este un act procedural auxiliar. să fie cercetat locul faptei. organul judiciar va proceda la ascultarea de urgenţă a părţii vătămate şi a martorilor oculari. mijloace de transport în comun. asupra infractorilor ar putea fi găsite arme. exceptând de la regulă. pentru a nu le permite să se influenţeze reciproc. vor fi consemnate în procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante. Procedura de soluţionare a cauzei este relativ simplă la furturile flagrante. asigură prevenirea unor evenimente negative. în toate situaţiile. permit descoperirea unor probe şi mijloace materiale de probă utile cauzei şi. Este posibil. a cărui identitate o cunosc deja. magazine. Totodată. După ce a fost reţinut şi identificat făptuitorul. cât şi asupra altor persoane predispuse la săvârşirea furturilor ori a altor genuri de infracţiuni. însă. de martori oculari sau de persoane din public. pe de o parte. ca de exemplu. în cazul infracţiunilor săvârşite în pieţe. organul de urmărire penală cel dintâi sesizat întocmeşte acte de constatare. Toate activităţile interprinse de organul de cercetare penală. de faptul că duce la împiedicarea consumării activităţii ilicite iar. Furtul se consideră flagrant. Cercetarea la faţa locului Dacă în general. în acelaşi timp.

l. Editura Fundaţiei România de Mâine. p. Editura Carpaţi. Editura Universul Juridic. urme care indică anumite deprinderi sau specializări ale infractorului. 556 . rumeguş. locul săvârşirii faptei sau un punct de control al mijloacelor de transport. noţiunea de „ cercetare la faţa locului” are o sferă foarte largă de întindere. la drumul pe care l-au parcurs făptuitorii. 1994. 66 Emilian Stancu. 556 67 Laboratories s. de frecare. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Consideraţii cu privire la tactica efectuării cercetării la faţa locului. traseul parcurs de făptuitori. urme specifice de apăsare. urme biologice (pete de sânge. unde s-au găsit asupra făptuitorilor bunurile însuşite ori numai o parte din acestea.”66 În cazul furtului. pp. la numărul de persoane şi timpul în care au operat. 2004. urme ale instrumentelor de spargere folosite. fire de păr) care pot conduce la identificarea făptuitorilor. căile de acces (adică locurile folosite de către făptuitori pentru pătrunderea în perimetrul de interes. Editura Universul Juridic. La locul săvârşirii furtului. I. etc. Emilian Stancu. peliculă de vopsea etc. Bucureşti. urme sub formă de resturi de obiecte (pilitură. pag 340. pe jos sau cu mijloace de transport la venirea sau la plecarea din câmpul infracţional. în care se găseau bunurile şi valorile vizate prin săvârşirea infracţiunii şi pentru a părăsi locul săvârşirii infracţiunii). Compediu de Criminalistică. Editura AIT Bucureşti. Acest loc poate fi cel în care au fost ascunse bunurile sustrase. locurile unde au fost depozitate bunurile sustrase sau locurile unde făptuitorii s-au adăpostit după săvârşirea infracţiunii în încercarea de a scăpa de urmărirea organelor judiciare. Constantin Aioniţoaie. de lovire. 2004.167 68 Lazăr Cârjan. 2004. 2004. vol. microurme pe îmbrăcămintea şi corpul infractorului. Bucureşti. În categoria urmelor ce pot fi fixate şi ridicate de la faţa locului intră: urmele de mâini şi de picioare (urme papilare).r. Vasile Bercheşan. 165-166. p.). Gabriel Ion Olteanu. p. acestea pot consta în obiecte şi/sau înscrisuri care constituie corpuri delicte. Tratat de Criminalistică. pot fi găsite aproximativ toate varietăţile de urme şi mijloace materiale de probă care formează obiectul de studiu al tehnicii criminalistice. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Tratat de metodică criminalistică. Tratat de Criminalistică..67 Cercetările vor începe de la locul unde s-au făcut primele constatări. precum şi la bunurile furate. de tăiere. Craiova. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. „Prin cercetarea la faţa locului pot fi obţinute date importante referitoare la metodele şi mijloacele folosite în săvârşirea furtului.Rolul cercetării la faţa locului este acela de a descoperi cu prisosinţă urmele şi mijloacele de probă necesare identificării făptuitorilor şi a probării faptelor. urme olfactive care vor fi exploatate cu ajutorul câinelui de urmărire. cuprinzând locul săvârşirii faptei (adică locul în care făptuitorul a finalizat ultimile detalii ale comiterii infracţiunii şi a aşteptat momentul prielnic pentru a acţiona). 68 În ceea ce priveşte mijloacele materiale de probă.

Bucureşti. O altă categorie specială de urme găsite la locul faptei o constituie urmele biologice. etc. de cele mai multe ori. oglinzi. mărfurile. urmele specifice spargerilor se găsesc sub formă de microurme. aceştia îşi iau măsuri de prevedere. vizavi „de celelalte posibilităţi de a lăsa alte categorii de urme la faţa locului. 556 .În ambele cazuri. după caz. resturi de metal sub formă de pilitură. deoarece este posibil ca printre acestea să se afle şi obiecte personale ale făptuitorilor. cea mai mare importanţă se acordă urmelor ce pot conduce direct la identificarea făptuitorilor. garaje. vehicule. pentru a putea fi aflată identitatea sa. şpan. pentru efectuarea unor activităţi la care sunt considerate incomode. garduri şi numeroase alte asemenea locuri) fără a omite nimic din perimetrul câmpului infracţional. produsele. Datorită unui sistem computerizat adecvat. 167 70 71 Ibidem Emilian Stancu. descoperirea.”71 Totodată. comportamentul infractorilor este dominat. poteci. la firele de păr. Însă. în timpul desfăşurării activităţii ilicite. cum ar fi cea a purtării de mănuşi. etc. pe lacăte sau uşi metalice. “În practica organelor judiciare. poduri. robinete. ele putând fi descoperite şi pe îmbrăcămintea sau corpul infractorului.) Deseori. chiar şi numai. prelucrarea şi identificarea persoanelor pe baza urmelor papilare. magazii. printre cele mai preferate fiind urmele papilare. Tratat de Criminalistică. Nu trebuie neglijate nici urmele „care se prezintă sub formă de resturi de obiecte ori de diverse materii (rumeguş. întrerupătoare. Editura Universul Juridic. 69 Gabriel Ion Olteanu. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Faţă de împrejurarea că majoritatea făptuitorilor cunosc aspectul că este necesar un simplu contact a mâinilor cu diferite obiecte. vom realiza că ancheta – odată găsite şi prelucrate aceste fire de păr – va avea la dispoziţie suficiente elemente pentru lămurirea problemelor specifice. cioburi de sticlă. este destul de facilă. 2004.”70 De mare ajutor. pentru elucidarea furturilor. abandonate sau pierdute. obiectele găsite la locul faptei trebuie să fie analizate cu atenţie. 2004. ziduri.r. de ignoranţă. p.. clanţe. dacă acestea au fost rupte sau scoase de pe mâini. scări. terase. ştiut fiind că asemenea urme pot fi găsite chiar şi în cazul în care făptuitorii au folosit mănuşi. Consideraţii cu privire la tactica efectuării cercetării la faţa locului. revelarea. uşi. peliculă de vopsea. p. anchetatorii vor trebui să caute cu multă meticulozitate şi atenţie în toate locurile şi zonele pretabile a fi găsite urme sau mijloace materiale de probă (ferestre. ar fi şi descoperirea de urme de sânge pe cioburile geamurilor sau a vitrinelor sparte.”69 Cercetarea urmelor de deget va fi făcută de tehnicienii sau experţii criminalişti. Editura AIT Laboratories s. pereţi.l. Dacă este să ne gândim.

apoi ridicate pentru a fi restituite persoanelor prejudiciate. apoi se dispune ridicarea lor în vederea restituirii persoanelor prejudiciate. inventarierea şi descrierea lor. de dimensiuni reduse. pentru stabilirea numărului de persoane participante la săvârşirea faptei. fotografiate. materiale de construcţie etc. 118 şi următoarele Cod penal). ori pentru stabilirea traseului parcurs de făptuitori. „În practica organelor de urmărire penală se descriu asemenea urme în caz de sustragere de furaje. Vor fi cercetate. în câmp. vor fi cercetate urmele care pot contribui la identificarea autorilor. La locul unde s-au găsit bunurile sustrase (locuinţa făptuitorilor. mijloacele de transport pot fi indisponibilizate în vederea confiscării. anchetatorii vor trebui să recolteze atât urmele care probează prezenţa făptuitorului la locul săvârşirii infracţiunii cât şi urmele care probează legătura între persoana făptuitorului şi activitatea ilicită. se recomandă şi folosirea câinilor de urmărire care prin miros depistează urmele olfactive ale făptuitorilor. după descrierea acestora în procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi fotografiere. Criminalistică. Din considerente psiho-pedagogice. Urmele constatate la locul faptei vor fi descrise amănunţit în procesul de cercetare la faţa locului şi fotografiate. Editura Junimea. 72 Aurel Ciopraga.. Chiar dacă acestea nu prezintă suficiente detalii pentru identificarea făptuitorilor sunt utile pentru determinarea apartenenţei de gen. Obiectele purtătoare de urme. descrise. în pădure) se efectuează cercetări pentru identificarea bunurilor. acestea vor fi inventariate. Pe întregul itinerariu presupus a fi parcurs de făptuitori vor fi căutate obiecte sau resturi de obiecte sustrase de la locul săvârşirii furtului. Ioan Iacobuţă. vor fi ridicate mulaje de gips. cu ocazia cercetării la faţa locului. 2001. bunurile vor fi restituite persoanelor prejudiciate. cereale. Pe traseul cuprins între locul unde s-a comis fapta şi locuinţa persoanelor bănuite de săvârşirea acesteia ori ascunzătoarea în care au fost găsite bunurile sustrase. ridicate cu ajutorul mulajelor de gips urmele de picioare. vitezei ori defecţiunilor de la caroseria mijlocului de transport în care sunt transportate. 372 . Iaşi. chiar dacă au fost vândute altor persoane. acestea vor fi reţinute pentru cercetări. O atenţie deosebită va fi acordată urmelor de picioare şi urmelor mijloacelor de transport. p. pe jos sau cu mijloacele de transport. Dacă bunurile sustrase se află în mijloace de transport. descrise în procesul-verbal de constatare şi fotografiate. vor fi ridicate pentru cercetări în laborator.În ipoteza sosirii rapide la faţa locului a organului judiciar. deoarece produsele sau resturi ale acestora cad din cauza trepidaţiilor. sau urmele mijloacelor de transport. iar atunci când sunt întrunite condiţiiie prevăzute de lege ( art. Atunci când se constată urme de adâncime.”72 Dacă făptuitorii au fost descoperiţi pe traseu cu bunurile sustrase.

Tratat de Metodică Criminalistică. etc. ar putea fi doar o înscenare. la faţa locului se descoperă urme ce nu pot fi justificate în raport cu natura activităţilor orificiile create prin spargerea uşilor ori dimensiunile geamurilor nu permit nici deşi se încearcă să se acrediteze ideea că infractorul a pătruns pe fereastră şi tot pe lacătul care. unelte cu care s-a practicat spărtura în zid. asigura încăperea este găsit tăiat. potrivit afirmaţiilor.l. Ascultarea persoanei vătămate 73 Gabriel Ion Olteanu. încă din momentul efectuării cercetării locului faptei. desfăşurate de infractori. p. Vasile Bercheşan.de exemplu. acolo a părăsit locul faptei. organul de urmărire penală va putea să tragă primele concluzii privind modul de operare. forma şi mărimea lor ş. 187 . cleşte.168 74 1994. Craiova. „Anchetând furtul. începând cu cercetarea la faţa locului. Consideraţii cu privire la tactica efectuării cercetării la faţa locului. pânză de bomfaier.”73 Acestea pot fi sintetizate astfel74: la faţa locului nu se constată urme.. patent. cu respectarea dispoziţiilor cuprinse în Codul de procedură penală. să elaboreze primele versiuni referitoare la natura faptei şi la posibilii săi autori. organele de urmărire penală trebuie să caute instrumentele cu care s-au putut „crea" urmele. trebuie acordată o atenţie cuvenită împrejurărilor negative ce pot arunca o cu totul altă lumină asupra stării de fapt ce. 1. iar solul trebuia să păstreze desenul antiderapant al anvelopelor. pag. având în vedere natura. se vor efectua percheziţii. 2004. Atunci când se constată asemenea „împrejurări negative".a. care în mod normal ar trebui să existe după tabloul oferit de câmpul infracţional . în realitate. intrarea făptuitorilor şi nici scoaterea bunurilor despre care se afirmă că au fost sustrase. Editura AIT Constantin Aioniţoaie. Laboratories s. împreună cu obiectele furate. menite să „demonstreze” furtul sesizat. praful de pe pervazul acesteia este intact. dar în jurul uşii şi bunurile despre care se susţine că au fost furate nu puteau fi depozitate în locul indicat.Dacă există dovezi sau indicii că asemenea bunuri s-ar afla în incinta unor instituţii.r. Editura Carpaţi. societăţi comerciale sau locuinţe ale cetăţenilor. vol. Din interpretarea urmelor descoperite în câmpul infracţional. pe lacăt nu se găsesc particule metalice provenite din pilire sau tăiere. condiţiile existente nu permiteau săvârşirea faptei în împrejurările date. lipsa urmelor mijloacelor de transport atunci când bunurile reclamate ca furate nu puteau fi transportate în alt mod.

în timp ce alţii au văzut bunurile sustrase de infractor. vor fi stabilite relaţiile dintre aceştia şi partea vătămată: soţi. posibilitatea de acces la bunurile respective. cu prilejul ascultării persoanei vătămate. la alte persoane. Dacă făptuitorii sunt cunoscuţi. II. Editura Universul Juridic. 304 Lazăr Cârjan. Compediu de Criminalistică. p. Editura Fundaţiei România de Emilian Stancu. pag 341 77 Bucureşti. vol. vor fi cerute cât mai multe date utile identificării (numărul acestora. persoanele care aveau cunoştinţă de existenţa bunurilor şi eventual. 2004. martorii pot furniza informaţii utile pentru identificarea făptuitorilor. Bucureşti.”77 75 76 Emilian Stancu. p. persoana vătămată trebuie să furnizeze cât mai multe date necesare identificării făptuitorilor. În cazul făptuitorilor necunoscuţi. pe care l-au surprins asupra faptului. ori le-a cumpărat ei însuşi. litigii privind dreptul de proprietate) etc. „Audierea martorilor poate fi diferenţiată în funcţie de faptul că unii dintre aceştia au perceput direct o serie de acte sau episoade infracţionale săvârşite de autor. Tratat de Criminalistică.75 Ascultarea martorilor „Practica judiciară demonstrează că identificarea şi audierea martorilor oculari chiar cu ocazia cercetării locului faptei sunt activităţi deosebit de importante pentru investigarea furtului. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. existenţa unor litigii anterioare (neplata unei datorii. Criminalistică. precum şi în momentul ori după comiterea infracţiunii. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. colegi de muncă. Totodată. Bucureşti. 2004.”76 La cercetarea furtului. modul în care se prezenta locul faptei înaintea săvârşirii infracţiunii.Când se reclamă furtul unor bunuri sau valori. deoarece depoziţiile lor nu au suferit alterări ca urmare a trecerii timpului sau a unor influenţe de natură subiectivă. locul şi timpul când s-au săvârşit faptele. vârsta aproximată. Mâine. 1995. etc. detalii privind îmbrăcămintea. trebuie să se stabilească cu exactitate modul în care aceasta şi-a petrecut timpul înaintea săvârşirii faptei. Editura Actami. 558 . natura şi valoarea bunurilor sustrase. Ordinea în care vor fi audiaţi martorii depinde de împrejurările pe care le cunosc şi de relaţiile în care se află cu victima şi învinuitul sau inculpatul. Ascultarea martorilor implică culegerea a cât mai multor date privitoare la persoana acestora şi la relaţiile în care se află cu persoana vătămată şi cu făptuitorii. De asemenea de la partea vătămată pot fi obţinute date concrete privind bunurile furate. rude.

pag 342 . dacă mai era împreună cu alte persoane. întrebările adresate martorilor de către organele de cercetare penală. eventual. anchetatorul va trebui să ştie unde să caute. să dispară. iar într-o a doua ipoteză. domiciliară a făptuitorului sau a persoanelor la care a ascuns bunurile. dacă aceasta s-a opus în mod real sau a simulat. inclusiv a locului unde a fost prins.Astfel. Editura Fundaţiei România de Mâine. atitudinea părţii vătămate în momentul comiterii faptei. 78 79 Ibidem Lazăr Cârjan. Bucureşti. care să cuprindă obiective judicios formulate. pentru ca apoi pe baza datelor obţinute să încadreze fapta fie la furt fie la tâlhărie. „Cu ocazia percheziţiilor se au în vedere atât recuperarea prejudiciului cauzat. stabilirea locurilor pe unde percheziţionatul ar putea. martorii sunt întrebaţi cu privire la caracteristicile bunurilor şi la signalmentele persoanelor la care au văzut.”79 Această activitate trebuie să se desfăşoare după un plan. ce să caute şi cum să caute. cantitatea şi caracteristicile bunurilor furate. Compediu de Criminalistică. Efectuarea de percheziţii Percheziţia este o metodă tactică. dar. vecinii. Un interes major al anchetatorilor este acela de a audia martorii cu privire la poziţia victimei în momentul faptei. privesc într-o primă conjuctură aspecte precum numărul şi semnalmentele făptuitorilor. Atunci când se pregăteşte percheziţia nu trebuie să se piardă din vedere nici un detaliu: cunoaşterea făptuitorului în toate componentele laturilor sale psiho-comportamentale. obiectele şi înscrisurile importante pentru anchetă. ori de la care au cumpărat obiectele sustrase. se impune ca organele de urmărire penală să procedeze. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. datorită succeselor înregistrate în descoperirea locului unde se află ascunse bunurile sustrase. cât şi descoperirea unor urme şi mijloace de probă. obţinerea datelor referitoare la amplasarea imobilului. frecvent folosită în cercetarea infracţiunilor de furt. în vederea identificării lor. 2004. timpul şi modul de operare. a instrumentelor folosite la săvârşirea faptei ori a altor obiecte a căror deţinere este interzisă de lege. Premergător momentului efectuării percheziţiei. imediat la percheziţionarea corporală. se va proceda la prezentarea pentru recunoaştere a persoanelor pe care martorii le-au văzut la locul faptei. La infracţiunile flagrante. dacă a strigat după ajutor.78 În cazul furtului săvârşit de persoane necunoscute. în mod deosebit. trebuie să se determine scopul percheziţiei.

Editura Lumina Lex.80 Cu ocazia percheziţiei trebuie căutate bunurile sustrase. etc. etichete căzute sau desprinse intenţionat de pe obiectele furate şi mijloacele folosite la comiterea furtului. se vor efectua fotografii judiciare operative. volumul şi cantitatea de bunuri sustrase. Tratat de Criminalistică. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Momentul tactic al ascultării învinuitului sau inculpatului va fi ales în funcţie de stadiul în care se află cercetările şi de natura probelor în posesia cărora se află organul judiciar. 2004. p.81 3. 80 81 Ion Mircea. Criminalistica. Alte măsuri care se adoptă în cursul urmăririi penale în vederea administrării de probe Ascultarea învinuiţilor sau a inculpaţilor Ascultarea învinuitului sau inculpatului se va face cu respectarea dispoziţiilor legale. adecvate naturii furtului şi mijloacelor folosite la săvârşirea faptei. ambalaje. prietenilor. locul de muncă al acestuia sau locul persoanelor care au participat la săvârşirea faptei. investigaţii la magazinele de consignaţie.La restul infracţiunilor de furt. Editura Universul Juridic. 1998. 558 . în pieţe. Bucureşti. cercetările vor începe cu audierea martorilor şi apoi se va proceda la ascultarea învinuitului sau inculpatului. care sunt în apropierea locuinţei suspectului. Când nu există dovezi suficiente şi convingătoare pentru dovedirea vinovăţiei. p. locul unde se efectuează percheziţia poate fi locuinţa făptuitorilor. În caz de nereuşită vor fi efectuate percheziţii şi la domiciliile rudelor. în târguri sau talciocuri. Bucureşti. iar pentru ascunzători şi obiectele găsite. fragmente sau resturi ale acestora. 327 Emilian Stancu. În literatura juridică s-a reţinut că uneori este necesar ca organelor de cercetare penală să facă separat de percheziţii. induse în eroare de făptuitori cu privire la provenienţa bunurilor. şi cu aplicarea metodelor de tactică criminalistică.3. vecinilor sau al altor persoane. Constatările făcute vor fi consemnate în procesul-verbal. Metodele tactice folosite la căutarea bunurilor vor fi alese în funcţie de locul cercetat (într-un loc deschis sau închis). la vânzătorii de haine sau alte obiecte. care garantează dreptul la apărare.

învinuiţii sau inculpaţii nu recunosc săvârşirea faptei. Deoarece. 2004. 82 83 Aurel Ciopraga. demonstrării faptului că învinuitul sau inculpatul se afla. anchetatorii vor trebui să-i descoase. Compediu de Criminalistică. să stăruie în întrebări referitoare la locul unde se afla acesta când a fost săvârşită fapta. pp. felul instrumentelor utilizate şi îndemânarea persoanelor în folosirea lor. în principal a posibilităţilor de percepţie. procedeele aplicate în săvârşirea faptei. 79-80 . 375 Lazăr Cârjan. în locul unde s-a reclamat comiterea furtului sau în locul unde a afirmat el că se afla. „o atenţie deosebită se va acorda verificării alibiurilor. a geamurilor. în Studia Universitatis Mâine. a urmelor de picioare. va fi mai întâi ascultat învinuitul sau inculpatul şi apoi martorii. „Prin descoperirea şi cercetarea urmelor de spargere. ca şi asupra modului în care îşi justifică felul de viaţă superior posibilităţilor financiare. legătura cu persoanele care i-au ajutat sau care le-au furnizat informaţii despre obiectele sustrase şi despre posibilităţile de pătrundere în acele locuri. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Criminalistică. nr. inclusiv cele ale victimei furtului.”83 Reconstituirea Reconstituirea este o activitate procedurală frecvent întâlnită.În schimb. de escaladare ori de transport al obiectelor furate. cât şi faptul dacă nu este o simulare. la data respectivă. Împrejurări controversate de la locul săvârşirii unor infracţiuni de furt. Bucureşti. Organul judiciar îi va interoga pe învinuiţi sau inculpaţi cu privire la maniera de concepere şi pregătire a infracţiunii.2/1987. 342 84 Babeş-Bolyai. pentru acoperirea lipsurilor în gestiune. în probarea declaraţiilor martorilor sau ale persoanei vătămate. sau a întregii fapte.”82 Ulterior. se determină atât modul săvâtrşirii infracţiunii. ale anumitor episoade. în obţinerea de noi probe şi la delimitarea furtului de simulările de furt. de cele mai multe ori. 2001. Iaşi. Ioan Iacobuţă.”84 Prin prezenţa martorilor oculari la recunoaştere se urmăreşte verificarea. Editura Fundaţiei România de Ion Mircea. Editura Junimea. pag. Series Iurisprudentia. la modul în care au ştiut să se folosească de bunurile şi valorile furate. a încuietorilor şi a pereţilor. dacă există suficiente probe pentru dovedirea vinovăţiei. a uşilor. având o mare utilitate în verificarea posibilităţilor sau imposibilităţilor producerii faptelor într-un anumit mod. „la provenienţa bunurilor sau valorilor descoperite cu prilejul percheziţiilor. p.

11-12 . tăierea. biologie etc) de către ştiinţa criminalisticii. schiţele. fizico-chimice. rumeguş. mai ales. papilare. fragmente de geam. nu formulează sau formulează incomplet întrebările la care trebuie să răspundă specialiştii. „În literatura de specialitate s-a evidenţiat faptul că. folosit la tăiere. urme ale instrumentelor folosite.” 85 În cazul furturilor comise prin efracţie. a urmelor de încălţăminte. precum şi microurmele descoperite. seifuri. dulapuri.Valoarea probatorie a reconstituirii în cazurile privind infracţiunile de furt depinde şi de modul în care rezultatele ei sunt consemnate în procesul-verbal. descoperite pe uşi. de rupere. de rocă sau diamant. case de bani. obiectul constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a expertizelor: dactiloscopice. fragmente de sticlă. în afara activităţilor despre care am făcut vorbire până acum. pilitură de fier. praf. spargerea geamurilor de la ferestre. oricât de bine dotat ar fi un laborator criminalistic. aportul cuceririi ştiinţei este sensibil diminuat dacă cel care instrumentează cauza nu caută şi nu descoperă toate urmele infracţiunii. Acelaşi genuri de constatări tehnico-ştiinţifice şi expertize se vor dispune şi în cazul furturilor săvârşite prin demontarea. nu analizează exact urmele susceptibile de a fi valorificate ştiinţific şi. uşi ori prin forţarea uşilor şi a încuietorilor. vor face. Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. var etc. rugină. vitrine. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie. Dispunerea de expertize judiciare Pentru administrarea probatoriului. ficnete. se poate apela si la aplicarea tehnicilor de vârf din domeniul diferitelor ştiinţe ( fizică. chimie. duşumea. biocriminalistice. La dispoziţia specialiştilor vor fi puse urmele descoperite. traseologice. căi de acces. ceea ce este un fapt de notorietate. biologice. nu are cunoştinţe generale referitoare la examinările ce se fac în laboratoarele criminalistice. de găurire. pp. după caz. oricât de variate şi moderne tehnici de analiză ar utiliza. fire textile. de tăiere. particule de metal sau de lemn. Bucureşti. Referat. biologice. ori de modul cum sunt executate fotografiile judiciare operative. 2012. 85 Daniela Doboş. prin folosirea cheilor originale.

Particularităţi ale investigării unor categorii de furturi din proprietatea personală a cetăţenilor Pentru soluţionarea cauzelor având ca obiect furtul. 1974. particularităţile cercetării furtului sunt determinate. furtul de şi din autoturisme şi alte forme de furt. a numărului de persoane care locuiesc efectiv în locuinţă şi a programului lor de activitate. ci sustrăgând obiectele prin aruncarea pe fereastră deschisă a unei mici sfere de plumb. Le Clere. amintim furtul cu „pontoarca”. instrument cu care se deschid broaştele de tip yalle. Alteori. existând astfel mai multe categorii de furturi 86: furtul din locuinţe. Majoritatea furturilor din locuinţă nu se comit în mod întâmplător. 649 . Dintre modurile de operare mai noi. de locul şi modul în care se operează. furturile se comit fără pătrunderea infractorului în locuinţă. un instrument asemănător unui cric cu care sunt forţate canaturile uşilor. Manuel de police technique. În practica judiciară sunt cunoscute cazurile în care infractorii urcă pe acoperişul blocului.4. Criminalistică. furtul din buzunare. În esenţă. aşa cum au fost enunţate anterior. Paris. p. etc. a 86 87 M. prin care pătrund în interior. scoaterea uşilor din balamale. şi scoaterea prin fereastră a obiectelor agăţate. sau cel cu „buldozerul”.3. clasificarea problemelor principale ce definesc cadrul general al urmăririi penale. furtul de locuinţe se săvârşeşte în cele mai diverse şi sursprinzătoare forme. organul judiciar este chemat să se raporteze la particularităţile şi la împrejurările concrete în care a fost săvârşit fiecare furt în parte. iar altele sunt de dată foarte recentă. având fixate trei undiţe de ştiucă. Furtul din locuinţe Furtul din locuinţe se comite de către una sau mai multe persoane. prin folosirea de chei potrivite ori forţând încuietorile cu ajutorul unor instrumente ce nu produc zgomote. ci autorul infracţiunii procedează la o pregătire prealabilă a furtului. Bucureşti. 83 Camil Suciu. iar uneori prin spargerea geamurilor. cu precădere. chiar dacă unele se practică de zeci sau sute de ani. folosesc obiecte din dotarea alpiniştilor şi coboară până la geamul deschis. 1972. în sensul cunoaşterii locului în care intenţionează să opereze. Editura Police Rewe. Editura Didactică şi Pedagogică.87 Prin urmare. p.

sau pur şi simplu. aceştia pătrund în apartament prin folosirea cheilor potrivite sau a instrumentelor de spargere. a obiectelor aparţinând făptuitorilor. patron de firmă. Cercetarea furtului în urma sesizării din partea părţii vătămate sau a vecinilor începe cu cercetarea la faţa locului. Editura Universul Juridic. De obicei. Modul cel mai comun de operare a hoţilor din apartamente.). diverşi îngrijitori). când locatarii sunt la lucru. avocat. potrivit meseriei sau profesiei exercitate. iar în momentul în care aceasta este pe cale să se reîntoarcă la locuinţă să-i anunţe prin telefon pe cei care operează furtul. p. 88 Emilian Stancu. este acela de a verifica dacă este cineva în locuinţă. „de la diverse persoane care intră în contact cu cei vizaţi (personal de serviciu al blocurilor. profitându-se de o anumită naivitate a celor vizaţi. furturile se comit de obicei ziua.”89 Un indiciu foarte important. când infractorii au recurs la spargerea unui geam de la locuinţă. Bucureşti. bazat pe descoperirea urmelor instrumentelor de spargere. Principala preocupare a hoţilor fiind aceea de a nu fi observaţi sau surprinşi în momentul comiterii faptei. uşor de stabilit pe baza listelor de plată a întreţinerii afişate la intrarea în blocuri. în ceea ce priveşte stabilirea ocupaţiei potenţialelor victime. pierdute sau abandonate la locul faptei. etc. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. care prezintă un interes deosebit. Tratat de Criminalistică. a amprentelor digitale. ori la rudele care locuiesc la sate. Cele mai numeroase cazuri de furt din locuinţe se înregistrează în timpul verii. Din locuinţele aflate în imobile mari. care primesc în locuinţă persoane aparent inofensive. care indică profesia „medic. când cetăţenii oraşului sunt plecaţi în concediu. În cazul infractorilor experimentaţi. la munte sau la mare. cu mai multe apartamente. departe de zonele populate ale localităţilor. Făptuitorii „îşi îndreaptă aici atenţia spre apartamentele locuite de un număr mic de persoane. stomatolog. Totodată s-au semnalat cazuri când. Dacă nu răspunde nimeni la uşă. etc. îl constituie plăcuţelor de pe uşi.obiceiurilor casei. trimise special să studeze terenul. 2004. ori prin „vânzarea de poturi” de la obişnuiţii lumii interlope.”88 Timpul de noapte este preferat când locuinţa se află într-un loc mai izolat. se obişnuieşte să fie pus un complice să supravegheze în de aproape victima. gunoieri. autorii furtului obţin informaţii despre situaţia materială a eventualelor victime. de la copii. prin folosirea soneriei. precum şi după posibilităţile materiale ale locatarilor. tot în scopul stabilirii dacă există persoane în casă. cu piatra. 560 89 Ibidem .

Editura Didactică şi Pedagogică. Criminalistica. de regulă. magazine comerciale. de mare ajutor.Locul faptei trebuie cercetat imediat după primirea sesizării. 561 93 94 . 1961. Tratat de Criminalistică. Editura Modena. Criminalistică.A.”91 Cercetarea acestor fapte continuă cu identificarea autorilor şi. drumul parcurs de infractor în interorul încăperilor. unii hoţi se perfecţionează în furturi de buzunare exterioare sau interioare. 649 R. preferabil fiind ca victima să fie obosită. p. La cercetare se recomandă să participe şi victima. Bucureşti. după regulile evidenţiate anterior. 2004. recuperarea bunurilor sustrase. bunurile furate şi obiectele ce nu-i aparţin şi descoperite la locul infracţiunii. 649-698 Bucureşti. pp. în locuri aglomerate: mijloace de transport. se comite. în general. pe când alţii în furturi de poşete. mai ales. uneori. săli de spectacole. Pe parcursul timpului. metodele şi instrumentele folosite. care poate să dea explicaţii în legătură cu modificările intervenite în locuinţă. iar alţii în grup. 466-467 Ion Mircea. operaţiile desfăşurate. sacoşe şi serviete. Furtul din buzunare „Furtul din buzunare reprezintă una dintre formele de furt întâlnite curent în practica judiciară. Bruxelles. audierea martorilor. modul de operare a hoţilor din buzunare este următorul: făptuitorul îşi îndreaptă atenţia către persoanele care par a avea asupra lor mai mulţi bani sau valori. fiind.94 90 91 92 S. stadioane. acesta presupunând. 329-330 Emilian Stancu. pp. de o vârstă înaintată. Criminalistica. Editura Universul Juridic. o anumită „specializare” a infractorilor. 1972. La technique de l'enquête criminelle. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Ediţia a II-a.93 În general. Victimele sunt urmărite până în momentul cel mai oportun operării în buzunarul în care presupune să se află portofelul ori obiectul de valoare. p. prezentarea pentru recunoaştere a persoanelor sau bunurilor. împrejurarea că aceştia lucrează în echipă. Editura Lumina Lex. pp. Lechat. Unii acţionează pe cont propriu. pe cât posibil.”92 Acest gen de furt. Camil Suciu. dar cu unele rezerve. Bucureşti. gări. bolnavă sau din provincie. dacă au fost sau nu mai mulţi infractori. Bucureşti. 1959. 2001. mizând pe faptul că în asemenea locuri sunt posibilităţi mai reduse de control asupra banilor sau valorilor aflate asupra persoanelor. Golunski. Procedeele aplicate de infractori sunt foarte diversificate.90 „Pentru început se stabilesc căile de acces în locuinţă. Cercetarea furtului din buzunare presupune cunoaşterea metodelor folosite de făptuitor şi. preocupată. câinele de urmărire. Editura Ştiinţifică. etc.

sălile de concerte. neobservat. Reiss. autorul rămănând în apropiere şi insistând să fie percheziţionat. dar pot fi incluse şi una sau două femei. Astfel este absolut necesar să participe la furt cel puţin trei persoane. cu care apucă şi ridică foarte uşor obiectul. portofelul alunecând în mâna făptuitorului. încăperile. Bucureşti. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. sau le ţin pe umăr de unde pot fi uşor smulse. Apoi. care trece pe lângă cel de-al doilea complice şi îi strecoară. 2004. un complice continuă să preseze victima. hoţii de buzunare îşi împart zonele de activitate după străzi. Infractorii înconjoară victima. pentru a ascunde obiectul furat. etc. Asemănător furtului din buzunare. Editura Universul Juridic. acest tip de furt se înscrie printre cele mai frecvente infracţiuni flagrante. pentru a identifica obiectele abandonate de făptuitorii care au observat că sunt supravegheaţi. infractorii versaţi procedează fie la introducerea degetului arătător şi a celui mijlociu în buzunarul victimei. în încercarea de a-şi face loc de trecere. pentru a facilita îndepărtarea autorului. troleibuz.„Pentru sustragerea portofelului. în buzunarul hainei. fie la tăierea părţii de jos a buzunarului cu o lamă bine ascuţită. stilou). este şi furtul de sacoşe sau de genţi. 562 96 R. De asemenea vor fi cercetate locul în care a fost prins infractorul şi împrejurimile sale. mijloace de transport. Modul de operare este acelaşi. Cercetarea furturilor de buzunare începe odată cu prinderea infractorului în flagrant delict sau la sesizarea victimei. care au sarcina de a distrage atenţia victimei. pentru a recupera bunurile şi obiectele furate şi pentru a descoperi alte obiecte furate sau arme de foc. Tratat de Criminalistică. obiectul furat. uneori chiar cu un ziar pentru a camufla mişcarea degetelor şi ulterior. care se va îndepărta cu bunul furat. p. organul de anchetă trebuie să-l percheziţioneze pe infractor. s-a reţinut în literatura juridică de specialitate96 că există un mod de operare aparte atunci când acţionează mai multe persoane. Editura Felix Alcan. infractorul îl predă unui complice. autobuz sau tren. Manuel de police scientifique (Technique ) I. în special bărbaţi. graţie lipsei de precauţie a femeilor care se deplasează cu poşetele deschise. pp. cu câteva mici deosebiri. Mâna cu care se operează este acoperită cu o haină. 126-127 . deoarece cel din urmă este mai uşor de înfăptuit.A. tramvaiul. timp în care unul se întoarce şi ia obiectul reperat (portmoneu. Vols et Homicides. Paris. În momentul surprinderii sale în flagrant. apoi coboară toţi la prima staţie de tramvai. autobuzul. 95 Emilian Stancu. După sustragerea bunului. 1911. traseele ori tipurile acestora.”95 Atunci când lucrează în echipă. În cazul furturilor din buzunare săvârşite în mijloacele de transport în comun. pardesiu îndoit.

1966. Furtul de autoturisme. etc. 2004. unde cei care operează sunt avertizaţi de complici. este fără margini. modul de operare este extrem de sofisticat. însă problemele majore care se pun de această dată privesc pătrunderea în autoturism şi pornirea acestuia. ascultarea şi reţinerea învinuitului sau inculpatului. şurubelniţe sau sârme de oţel pe care le introduc printre geam şi garnitura de cauciuc. în funcţie de tipul de autoturism. pentru descoperirea urmelor. ne demonstrează. Momentul furtului este dinainte stabilit. Metode de urmărire a autovehiculelor dispărute de la locul faptei. unii infractori preferă să acţioneze în timpul nopţii iar alţii pe timp de zi. în special în parcările aglomerate. va fi examinată fiecare piesă. Autovehiculele sunt sustrase şi descompletate. Pentru cercetarea furtului unui autovehicul abandonat.După constatarea faptei. apoi le abandonează. contactul poate fi realizat prin punerea în legătură directă a firelor de contact. Furtul din autoturisme Furtul de şi din autoturisme. că spiritul inventiv al infractorilor care săvârşesc furturi din buzunare. pentru început în general. p.. Realitatea de astăzi. modurile lor de acţionare devansând acţiunea justiţiei. Tratat de Criminalistică. prin deschiderea uşilor cu chei potrivite. clanţele acestora. Cluj. fără a neglija osiile sau interiorul său.98 În ceea ce priveşte pornirea forţată a autoturismului. Uşile autoturismului pot fi deschise prin practicarea mai multor metode strategice: prin spargerea geamurilor. sau prin forţarea încuietorilor. Bolyai. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. a cărei pondere este relativ proporţională cu creşterea numărului de autovehicule. în Studia Universitatis BabeşEmilian Stancu. uneori. portierele. persoanele folosesc maşinile sustrase pentru a se distra. pentru a se săvârşi o infracţiune sau pentru a se îndepărta de la locul faptei.163 98 Bucureşti. p. cu număr de înmatriculare fals. cu seria motorului schimbată. Deoarece majoritatea infractorilor care practică un astfel de furt 97 Ion Mircea. despre faptul că victima se apropie de zona de parching. Editura Universul Juridic. pentru a se circula cu ele. pentru a fi vândute ca piese de schimb. 563 . sunt infracţiuni destul de des întâlnite în practica cercetării criminalistice. apoi. cercetările continuă cu ascultarea persoanei vătămate. acesta va fi studiat. Series Iurisprudentia. utilizarea de lame. efectuarea percheziţiilor corporale. porţiune cu porţiune. prinzând butonul de deblocare a uşii. La aceasta se adaugă şi complicitatea unor paznici. prezentarea pentru recunoaştere. aripile şi capota.97 Ca şi la celelalte categorii de furturi.

astfel: unul fură maşina. creşterea spectaculoasă a furturilor de autoturisme. sau care să permită stabilirea modului de operare. dar în realitate este vorba de o criminalitate de tip organizat. în locurile în care se comercializează piese şi aparatură de ocazie şi se vor solicita constatări tehnice sau expertize criminalistice şi tehnice. pe care le fură tot pentru piese de schimb sau pentru săvârşirea altor infracţiuni. evită să fure maşinile de lux şi se axează mai mult pe maşini precum Dacia sau Olcit. sistemele de pornire sau de alarmare obişnuite sunt anihilate destul de uşor. să se dezvolte. iar pentru acest lucru societatea în ansamblul ei trebuie conştientizată. Se poate spune că nimic nu este mai periculos pentru societate ca această formă. Referitor la furtul din autoturisme. altul fabrică documentele false. respectiv criminalitatea organizată. p. organele de urmărire penală vor efectua investigaţii la atelierele de reparaţii. trusele de scule şi orice alt obiect de valoare lăsat în interior. numai în condiţiile în care organele de anchetă examinează atent şi cu promptitudine autoturismul. 562 . În prezent. cât mai multe persoane aderă la astfel de fapte. ci în faptul că aceşti infractori şi-au creat o suprastructură bine definită.99 Cercetarea furtului de şi din autoturisme se poate finaliza cu succes. de regulă acţionează cu scopul de a fura maşinile de lux pentru a le revinde în alte zone sau pentru piese de schimb. a indiciilor care să conducă la făptuitor. În toate cazurile se vor efectua percheziţii domiciliare. Infractorii mai mici. cele mai căutate bunuri care fac obiectul furtului sunt radio-casetofoanele. 99 Ibidem. altul o transportă şi alţii o valorifică. îmbrăcămintea.sunt şcoliţi şi deţin o gamă foarte largă de instrumente moderne. a făcut ca fenomenul să cunoască răspândire şi pe plan internaţional. care a căutat să-şi rotunjească veniturile. altul falsifică numărul de înmatriculare sau seria de caroserie. care nu posed astfel de aparaturi. Dacă fiecare verigă a acestui lanţ infracţional ar fi tratată singular ar crea falsa impresie că fiecare infractor este un mic chilipirgiu. în vederea descoperirii urmelor. Cei care deţin astfel de instrumente moderne. roţile de rezervă. Organigrama reţelei de infractori arată că fiecare membru al unei astfel de bande se ocupă de o activitate infracţională în care el este specializat. ajungând să se organizeze în bande. Pericolul social al faptelor comise de infractori nu rezidă în faptul că aceştia şi-au adus o contribuţie mai mare sau mai mică pe lanţul infracţional.

vizând deseori paltoane şi haine de blană. unele chiar hilare. 100 Emilian Stancu. mai ales în localităţile sau staţiunile turistice mari. potrivit unei bogate şi variate practici în materie. a părăsit localitatea în care a operat cu două geamantane încărcate cu bunuri de valoare. profitându-se de neatenţia victimei. Alte forme de furt. le-a furat. special ca să nu fie furat şi se trezesc având o cărămidă sub cap. poliţiei. Fiind observat de„păgubaş” pe peron. din gări. de exemplu: Furtul de bagaje şi de obiecte de îmbrăcăminte.Având în vedere că dinamica vieţii sociale actuale nu prea îi dă cetăţeanului răgazul necesar de a înţelege şi a explica implicaţiile sociale ale criminalităţii organizate. pe lângă alte componente ale statutului de drept. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. precum şi furtul din ştranduri sau de pe plajă.ca de exemplu. şi care deţin o pondere însemnată în categoria faptelor penale de acest gen. în literatura de specialitate. inclusiv geamantanele.100 Furtul de la persoanele adormite sau în stare de ebrietate. Furturi din hoteluri. aeroporturi etc. Un alt individ. un individ. mărimea şi greutatea geamantanelor. specializat în furturile din locuinţă. cum ar fi. p. clarificată de organele depoliţie. trenuri. Furtul săvârşit de la garderobele sălilor de spectacol. rolul de a descifra şi explica acest fenomen revine. Ministerului Public şi în ultimă fază instanţelor judecătoreşti. De pildă. 2004. de unde sunt luate radiocasetofoane. bani. Tratat de Criminalistică. De pildă. mai sunt menţionate şi alte forme de furt. 564 . Pe lângă formele de furt amintite mai sus. pe aparatul de radio. după cum se poate recurge la procedee mai „specializate”. în restaurante. între ei a început o dispută. s-a urcat în tren după el şi profitând de momentul în care purtătorul geamantanelor s-a dus la toaletă. bijuterii. care sunt întâlnite în mijloacele de transport în comun. ce poate fi comis într-un mod simplu. În practică se întâlnesc situaţii dintre cele mai diverse. săvârşite în perioadele de aglomeraţie şi câteodată cu complicitatea personalului de servire. în parcuri. sesizând calitatea. de provenienţă străină. Bucureşti. de „furt între hoţi”. se întâlnesc cazuri de persoane care se culcă cu capul pe servietă. substituirea bunului cu un obiect asemănător. procedeu utilizat şi la alte forme de furt. încercând să coboare la prima staţie. Editura Universul Juridic.

565 . 139-140 Emilian Stancu. necesare pentru stabilirea cuantumului exact al prejudiciului. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. vizibilităţii şi a posibilităţii de pătrundere în incinta unităţii păgubite prin locurile menţionate. persoanele care le-au avut în pază sau în gestiune.102 În procesul cercetării acestor fapte se pot organiza pe lângă percheziţii.3. Tratat de Criminalistică. în ce volum şi calitatea avută. p. în cazul furtului unei cantităţi exagerate de bunuri. organul de cercetare penală trebuie. fără un mijloc de transport potrivit sau atunci când la locul faptei nu s-au găsit urme. În ceea ce priveşte stabilirea situaţiei reale a patrimoniului şi a bunurilor. În acest sens. Metodica cercetării furtului din avutul public Învestigarea furtului în dauna avutului public presupune în linii mari aceleaşi probleme ce trebuie lămurite de către organul de anchetă ca în cazul furtului din proprietatea personală a cetăţenilor. să strângă date despre activitatea desfăşurată de gestionar. Totodată. Vol III. Metodica criminalistică. şi a bunurilor. rezultate dintr-o delapidare ori neglijenţă în serviciu”101 şi cea a stabilirii situaţiei reale a patrimoniului. despre modul său de viaţă. trebuie verificat dacă aceste bunuri au existat în realitate. reconstituiri pentru verificarea audibilităţii. sigilarea documentelor de evidenţă pentru a efectua revizii contabile. Partea I. o disimulare. pp. dacă da. în general. respectiv o încercare de ascundere a unor lipsuri în gestiune. Editura Universul Juridic. Se poate considera că există înscenare la furt. primele măsuri iniţiate operativ de către anchetatori pot consta în inventarierea bunurilor din gestiune. Consideraţii privind unele moduri specifice de operare 101 102 Constantin Aioniţoaie. dacă locul de unde se presupune că a fost săvârşit furtul corespunde cu locul unde bunurile sustrase se aflau ultima dată. Bucureşti. persoana care a sesizat prima oară lipsa lor şi situaţia întregii gestiuni căreia îi aparţineau bunurile. ce categoric trebuiau să existe. şi să verifice dacă a avut vreodată abateri. însă comparativ cu acesta trebuie să se mai soluţioneze două probleme cea a„ stabilirii faptului dacă furtul reprezintă o înscenare. Curs de criminalistică. condiţiile de păstrare.5. săvârşit într-un timp foarte scurt. 2004. de vehiculare a bunurilor sustrase.

în unele lucrări de specialitate. Editura Universul Juridic. sunt cele de bagaje sau de genţi. valori. după închiderea magazinului. acesta putându-se situa în oricare din staţiile ori pe traseul de sute de kilometri parcurs de tren. etc. De regulă aceste infracţiuni sunt săvârşite de grupuri de persoane. furtul din containere.105 103 104 Constantin Aioniţoaie. sau cazurile în care casierii sunt urmăriţi atunci când. Bruxelles. ca un agent poştal. Editura Modena.103 Literatura de specialitate juridică104 evidenţiază care sunt modurile de operare cele mai utilizate de hoţi. metodologia cercetării furtului săvârşit în transportul feroviar de mărfuri să fie tratată distinct. spargerea pereţilor vagoanelor. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. De exemplu. cine şi cum a observat violarea. 145 şi urm. Partea I. din vagoanele descoperite. Curs de criminalistică. Lechat. traseul parcurs de vagon. condicile de expediere a trenurilor. 1959.Cele mai întâlnite cazuri de furturi în dauna proprietăţii publice. a trenurilor din componenţa cărora a făcut parte şi a personalului care l-a deservit. mulţi având calitatea de ferovieri şi fiind mână în mână cu aceştia. 2004. Tratat de Criminalistică. gestionarii sau casierii unor unităţi comerciale. foile de încărcare de la magaziile SNCFR. să fie atacat în momentul în care distribuie pensiile. se impune a fi verificate documentele de evidenţă. Existenţa acestor elemente de specificitate a determinat ca. 685-687 . Bucureşti. O altă categorie de furturi ce prezintă multe aspecte distincte faţă de furtul în paguba proprietăţii cetăţeanului. este cea a efectuării cercetării la faţa locului. pp. este furtul din trenuri de marfă. starea în care se găseşte vagonul. alte persoane ce transportă diverse bunuri. p. este la ordinea zilei. registrele de la birourile de mişcare. Aspectele ce trebuiesc lămurite prin anchetarea acestui tip de furt sunt: locul unde se afla vagonul. De altfel. Vol III. 565 105 R. Problema cea mai mare care se pune în cazul cercetării furtului din trenurile de marfă. unde victimele pot fi: poştaşii. se duc să predea banii la bancă. p. dar mai ales bani. Metodica criminalistică. La technique de l'enquête criminelle. deoarece locul în care s-a descoperit furtul nu coincide de multe ori cu locul în care s-a comis. Emilian Stancu. condicile de aplicare a plumbilor. respectiv prin violarea plumbilor.

Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. 2004. identificarea făptuitorului şi a participanţilor la săvârşirea acesteia. Tratat de Criminalistică. Direcţiile metodologice pe care trebuie să le urmărească investigarea criminalistică a infracţiunii de tâlhărie Învestigarea criminalistică a infracţiunii de tâlhărie. Editura Universul Juridic. 554 . determinarea concretă a bunurilor mobile. 106 Emilian Stancu.CAPITOLUL IV. „presupune elucidarea unor aspecte de natură să servească la conturarea elementelor constitutive ale acestei infracţiuni. p. în esenţă.”106 Principalele probleme care se urmăresc a fi soluţionate sunt. stabilirea condiţiilor care au favorizat săvârşirea infracţiunii.1. aceleaşi ca şi la furt: stabilirea exactă a locului şi momentul săvârşirii faptei. identificarea mijloacelor şi metodelor folosite în săvârşirea infracţiunii. acolo tâlhăria împărăţeşte” Metodele tactice criminalistice folosite pentru cercetarea infracţiunii de tâlhărie sunt asemănătoare cu cele ale cercetării furtului. 4. din punct de vedere tactic criminalistic. ELEMENTE METODICE PRIVIND CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A INFRACŢIUNILOR DE TÂLHĂRIE „ Unde dreptatea lipseşte. Bucureşti. identificarea persoanei vătămate. motiv pentru care în continuare mă voi referi doar la deosebirile care există între cele două infracţiuni.

are loc o agravare a faptei. la tâlhărie. fapta fiind calificată. perimetrul sau perimetrele unde aceasta a fost ameninţată. modul de operare a făptuitorului. făptuitorul va fi tras la răspundere mai sever. Momentul săvârşirii faptei importă. se impune a se face unele precizări în plus faţă de cele evidenţiate la furt.000 lei atunci se reţine că tâlhăria a produs consecinţe deosebit de grave. Identificarea mijloacelor şi metodelor folosite în săvârşirea infracţiunii Lămurirea acestei chestiuni serveşte la încadrarea juridică a faptei în categoria furtului simplu ori calificat sau în categoria tâlhăriei. prin mascare. deghizare sau travestire. locul unde aceasta a fost abandonată.Stabilirea exactă a locului şi momentului săvârşirii faptei Sub aspectul stabilirii precise a locului tâlhăriei. traseul pe care aceasta l-a urmat când a încercat să fugă pentru a-şi asigura scăparea. imobilizată. fapt ce trebuie dovedit. lovită. atunci încadrarea dată faptei va fi cea de tâlhărie calificată. Totodată. motiv pentru care şi pedeapsa aplicată va fi mult mai mare decât la tâlhăria în forma tipică. Dacă se stabileşte că locul săvârşirii tâlhăriei este într-un mijloc de transport ori într-o locuinţă sau dependinţă ale acesteia. unde furtul trebuie să fi fost săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe. Determinarea concretă a bunurilor mobile sustrase Este important să se stabilească cu exactitate ce bunuri mobile au fost sustrase cu ocazia tâlhăriei. deoarece dacă se constată că a fost săvârşită pe durata nopţii. prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau în neputinţă de a se apăra. Astfel. întrucât dacă valoarea acestora depăşeşte suma de 500. deposedată de bunuri şi itinerariul pe care a fost transportată. ce trebuie avută în vedere la individualizarea pedepsei. în cursul desfăşurării activităţilor de căutare a urmelor şi mijloacelor materiale de probă vor fi cercetate şi locurile în care a fost atacată persoana vătămată. are relevanţă la infracţiunea de tâlhărie deoarece în anumite împrejurări cum ar fi cel al folosirii armelor şi substanţelor narcotice. sau în timpul unei calamităţi. Identificarea făptuitorului şi a participanţilor la săvârşirea tâlhăriei .

Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. 107 Emilian Stancu. Editura Fundaţiei România de Bucureşti. Compediu de Criminalistică. periculozitatea faptei creşte şi vinovaţii sunt mai aspru sancţionaţi de lege. 339 . Stabilirea condiţiilor care au favorizat săvârşirea tâlhăriei „Cunoaşterea acestor cauze şi împrejurări oferă organelor de urmărire penală realizarea actului preventiv prin alegerea celor mai eficiente metode de combatere a unor astfel de infracţiuni. atunci când făptuitorul pe lângă bunurile sustrase i-a luat şi actele de identitate.211 Cod Penal. în funcţie de aportul adus de fiecare la săvârşirea tâlhăriei. pag. Lazăr Cârjan. la tăinuirea bunurilor sau la favorizarea infractorului.108 Atunci când tâlhăria a fost comisă de două sau mai multe persoane împreună. iar celălalt a deposedat-o de bunul sau. 2004. 2004. ambii inculpaţi sunt coautori ai infracţiunii de tâlhărie comisă. Cu privire la această problemă. nr. 2580/1978. 555 108 2/1974.”109 Condiţiile care favorizează comiterea tâlhăriilor coincid cu cele semnalate la furt. Tribunalul Suprem. motiv pentru care nu mai insist încă odată în enumerarea lor.Clarificarea acestei chestiuni este necesară pentru „stabilirea exactă a răspunderii penale ce revine fiecărui coautor ori complice. pag. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Editura Universul Juridic. amândoi au cooperat nemijlocit la comiterea infracţiunii prevăzută de art. iar alţii numai la realizarea actelor de violenţă. p. Tratat de Criminalistică. Secţia penală. Tribunalul Suprem a precizat că "dacă unul dintre inculpaţi a ameninţat victima. ei sunt subiecţi activi ai infracţiunii. 168 109 Mâine. deşi fiecare inculpat a desfăşurat acte materiale distincte de ale celuilalt. în care victima se află în stare de inconştienţă din cauza violenţelor la care a fost supusă sau chiar a murit în urma leziunilor provocate de autor..”107 În cazul în care mai multe persoane şi-au dat contribuţia la comiterea tâlhăriei. decizia nr. prin acţiuni care se completează reciproc. Identificarea persoanei vătămate Sarcina anchetatorilor este mai grea în cazul tâlhăriei. chiar dacă nu au contribuit decât la acţiunea de furt. publicată în Revista Română de Drept. Bucureşti.

169 . Consideraţii cu privire la tactica efectuării cercetării la faţa locului. identificarea. anchetatorii vor pune mai mare accent pe descoperirea şi prelevarea urmelor biologice (fire de păr sau de sânge). Editura AIT Laboratories s. Principalele acţiuni ce sunt desfăşurate în cadrul cercetării infracţiunilor de tâlhărie În comparaţiune cu furtul. „Înainte de toate. urmărirea şi deposedarea persoanelor care depun sau ridică sume de bani ori care au încheiat diferite 110 Gabriel Ion Olteanu. Prin cercetarea sistematică a locului faptei se pot stabili date privind mijloacele şi metodele folosite de către făptuitori în comiterea tâlhăriei. a celor de pe obiectele pe care persoana vătămată le-a avut asupra sa şi cu care făptuitorii au avut contact. Dintre cele mai cunoscute moduri de operare a tâlharilor. amintim: „deposedarea victimelor în holul.4. prezintă câteva trăsături specifice şi în ceea ce priveşte unele activităţi privind cercetarea. care este o infracţiune complexă. a ascultării persoanei vătămate şi a audierii martorilor. tâlhăria. în cazul tâlhăriei va mai fi cercetat şi locul în care s-au exercitat violenţe sau ameninţări asupra persoanei vătămate. la infracţiunile de tâlhărie. când între victimă şi agresor are loc o luptă. atunci când aceasta este găsită la faţa locului. În dovedirea tâlhăriei.2. va fi examinată persoana vătămată.. a urmelor de pe obiectele de vestimentaţie. p. în ce măsură aceasta s-a stabilizat după şocul suferit cât şi sub aspectul descoperirii şi examinării leziunilor de pe corpul său. Cercetarea la faţa locului Cu ocazia cercetării la faţa locului.”110 După aceea. pătrunderea în locuinţe şi agresarea persoanelor despre care au obţinut informaţii că deţin sume de bani ori valori. Distinct de locurile examinate la infracţiunea de furt. etc. atât sub aspectul stării de sănătate. uneori după o prealabilă urmărire. apar particularităţi legate de căutarea şi examinarea de urme create ca urmare a agresiunii sau a demersurilor făptuitorilor pentru punerea victimei în stare de inconştienţă ori în imposibilitate de a se putea apăra. elementele de noutate apar în cazul cercetării la faţa locului. 2004. se va trece la cercetarea locului faptei.r. liftul sau scara blocurilor. care pot râmâne pe corpul victimei sau pe îmbrăcămintea acesteia. precum şi traseul pe care victima l-a urmat când a încercat să fugă pentru a-şi asigura scăparea.l.

p. pădurari.112 Cu ocazia ascultării victimei unei tâlhării „este imperios necesar să se ţină seama de starea accentuată de tulburare psihică.). Ioan Iacobuţă.”113 În acest context declaraţiile acesteia vor fi privite cu unele rezerve. par. persoanei vătămate i se vor adresa întrebări referitoare la numărul făptuitorilor şi modul de operare al acestuia. De asemenea trebuie avut în vedere că există posibilitatea ca victima să nu-şi aducă aminte nimic din ce s-a întâmplat. cât şi în momentul ori după comiterea infracţiunii. în urma violenţelor la care a fost supusă. Dacă persoana vătămată a suferit leziuni grave şi este internată într-o instituţie medicosanitară. Editura Junimea. 2004. Criminalistică. Iaşi. 557 . Bucureşti. este important ca ascultarea să se facă imediat. spray-uri paralizante. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Totodată. va fi audiată în prezenţa medicului. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. p. Tratat de Criminalistică.tranzacţii. pistol. 2004. Cu prilejul acestei activităţi. Compediu de Criminalistică. etc. din cauza stării de şoc ori faptului că şi-a pierdut cunoştinţa încă din primul moment al agresiunii. militari etc. din cauza căreia se ajunge uneori la exagerări privind numărul. atacarea şi jefuirea persoanelor care poartă asupra lor arme şi muniţii (paznici. etc. se vor cere persoanei vătămate precizări în legătură cu eventualele leziuni provocate făptuitorului. p. Editura Universul Juridic.). 374 Emilian Stancu. înfăţişarea sau constituţia fizică a agresorilor. mai ales dacă există şi pericolul morţii victimei. 2001. deoarece aceste urme pot ajuta la identificarea autorului sau autorilor infracţiunii. În asemenea situaţii. pe lângă datele ce vizează bunurile sustrase.”111 Ascultarea persoanei vătămate La anchetarea infracţiunii de tâlhărie. 338 112 113 Bucureşti. se vor menţiona şi date privitoare la instrumentul folosit (cuţit. partea vătămată va fi interogată şi cu privire la modul în care aceasta şi-a petrecut timpul atât înaintea săvârşirii faptei. Editura Fundaţiei România de Aurel Ciopraga. Mâine. Audierea martorilor 111 Lazăr Cârjan. atacarea persoanelor aflate sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate. Dacă se reclamă săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie care implică folosirea violenţei.

după fotografii. reconstituirea are drept scop verificarea posibilităţilor de săvârşire a unei acţiuni în anumite condiţii concrete. după voce şi vorbire sau după mers. găsite la locul faptei ori abandonate sau ascunse în diverse locuri (armă de foc. dacă mai era împreună cu alte persoane.3. dacă aceasta s-a opus în mod real sau a simulat. În cazul prezentării pentru recunoaştere a obiectelor. învinuiţilor sau inculpaţilor). sunt ascultaţi referitor la atitudinea victimei din momentul agresiunii. Procedeul tactic al prezentării pentru recunoaştere poate servi şi la identificarea altor participanţi la săvârşirea faptei. 4. De asemenea. li se vor solicita date şi cu privire la semnalmentele făptuitorilor şi a persoanei vătămate. martorii care au surprins momentul comiterii actului infracţional. Recunoaşterea persoanei poate fi făcută după înfăţişare. infractorul a cărui identitate nu e cunoscută sau e îndoielnică. iar în mod excepţional. pot fi prezentate pentru recunoaştere bunurile care au fost sustrase prin comiterea tâlhăriei. a versiunilor elaborate. în majoritatea situaţiilor. Reconstituirea poate fi efectuată pentru verificarea veridicităţii probelor administrate (declaraţiile martorilor.În ipoteza unei tâlhării. subiecţii recunoaşterii pot fi martorii sau persoanele vătămate. Alte activităţi de urmărire penală efectuate în anchetarea tâlhăriei Prezentarea pentru recunoaştere Prezentarea pentru recunoaştere de persoane şi obiecte se face atât în vederea identificării făptuitorului de către martorii oculari sau de către persoana vătămată. poate fi obiect al prezentării şi victima. cât şi a identificării bunurilor şi valorilor ce au făcut obiectul tâlhăriei. precum şi pentru obţinerea de probe noi. obiectul prezentării îl constituie. În această situaţie. Reconstituirea În ceea ce-i priveşte pe învinuiţi sau inculpaţi. dacă a strigat după ajutor. În cazul prezentării pentru recunoaştere a persoanelor. corp contondent). se prezintă pentru recunoaştere obiectele care se presupun că aparţin făptuitorului şi au constituit mijloace de săvârşire a infracţiunii. .

mai ales. între declaraţiile învinuiţilor sau inculpaţilor implicaţi în aceeaşi cauză ori între declaraţiile martorilor şi ale părţilor. De regulă. Dispunerea de expertize juridice În cazul tâlhăriei care a avut ca urmare vătămarea integrităţii corporale ori moartea victimei. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie. ea servind la încadrarea corectă a faptei şi desigur. Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. Bucureşti. Confruntarea Această activitate se efectuează numai atunci când există contraziceri care se referă la probleme esenţiale şi numai când aceste contraziceri nu ar putea fi înlăturate altfel.De asemenea. consecinţele leziunilor provocate asupra integrităţii corporale. Expertiza medico-legală. Constatarea medico-legală trebuie să răspundă la următoarele întrebări114: dacă victima prezintă sau nu leziuni corporale. cu înrâurire directă asupra încadrării juridice a faptei. expertiza medico-legală se impune de la sine. data instalării morţii şi mecanismul de producere. la dozarea sancţiunii penale aplicate. are menirea de a stabili urmările infracţiunii. 2012. sănătăţii sau vieţii victimei. foarte multe împrejurări vor fi reproduse pentru a verifica posibilităţile de a vedea şi de auzi ale martorilor. natura leziunilor constatate. data producerii leziunilor. Referat. însă practica judiciară demonstrează că asemenea contraziceri pot exista şi între declaraţiile martorilor. mecanismul lor de formare şi natura obiectului sau instrumentului cu care au fost create. cunoscut fiind că provocarea de vătămări corporale grave ori moartea victimei constituie agravante ale infracţiunii de tâlhărie. dacă în baza probelor existente se poate concluziona că în cauză este vorba de automutilare în vederea simulării tâlhăriei. dispusă asupra victimei tâlhăriei. între declaraţiile martorilor şi învinuiţilor. 114 Daniela Doboş. raportul de cauzalitate între leziunile existente pe corpul victimeişi rezultatul produs. contrazicerile apar. 13 . pag. respectiv numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare ori dacă loviturile aplicate au pus sau nu în pericol viaţa persoanei.

încuietorilor şi a pereţilor. de obicei. pp. de pildă. condiţiile de păstrare. să arate natura.4. Deosebit de importantă şi. Aşa. pentru acoperirea lipsurilor în gestiune. identificarea făptuitorului şi a complicilor săi. efectuează reconstituiri şi percheziţii. prin descoperirea şi cercetarea urmelor de spargere a geamurilor. uşilor.116 Persoanele ascultate chiar cu ocazia cercetării locului faptei sau în cursul urmăririi vor fi rugate să precizeze dacă au perceput nemijlocit şi în ce condiţii săvârşirea infracţiunii. organul judiciar. p. Specificul investigării tâlhăriei în paguba proprietăţii publice Scopul cercetării tâlhăriei în dauna avutului public constă în precizarea bunurilor materiale şi delimitarea locului din care au fost sustrase. dispune expertize. mijloacelor utilizate. stabilirea circumstanţelor ce au înlesnit comiterea infracţiunii. când şi de către cine a fost sesizată lipsa lor. organul judiciar cercetează locul faptei. precum şi prinderea lor. prima în ordinea efectuării. cantitatea.2/1987. care persoane le-a avut în pază sau gestiune. Tratat practic de metodică criminalistică. stabileşte natura. calitatea şi eventual caracteristicile bunurilor sustrase. După delimitarea locului faptei şi a poziţiei corpului victimei. Vasile Bercheşan. cantitatea. ascultă persoanele care au cunoştinţe în legătură cu infracţiunea. 1994. Împrejurări controversate de la locul săvârşirii unor infracţiuni de furt. a urmelor de picioare.4. folosindu-se de urmele descoperite şi de declaraţiile victimelor şi ale martorilor. 115 Constantin Aioniţoaie. locul în care erau depozitate. Vol. Series Iurisprudentia. cât şi la identificarea infractorului. etc. calitatea şi destinaţia lor. este cercetarea la faţa locului. deoarece acestea sunt purtătoare de urme ce pot ajuta atât la determinarea numărului persoanelor participante. de escaladare ori de transport al obiectelor furate se determină atât modul săvârşirii infracţiunii. determinarea metodelor şi mijloacelor folosite de infractori. 79-80 . precum şi căile de ieşire a infractorului. Ion Mircea. delimitează locul din care au fost sustrase bunurile materiale. Cu această ocazie. felul instrumentelor utilizate şi îndemânarea persoanelor în mânuirea lor. I. în Revista Studia Craiova. Editura Carpaţi. 167 116 Universitatis Babeş-Bolyai. află posibilităţile de pătrundere în imobil sau în perimetrul locului faptei. nr. cât şi faptul dacă nu este o simulare.115 Pentru realizarea acestor sarcini. se cercetează întreaga suprafaţă cu căile de acces şi de ieşire.

pp. unde se află ele. funcţionari de la unităţile CEC. dovedirea pe această cale că persoanele în cauză au comis infracţiunea. taximetrişti. casieri. i se solicită să arate mobilul şi scopul comportării sale antisociale.Învinuitul sau inculpatul poate preciza locul unde s-a aflat în timpul săvârşirii infracţiunii şi cine anume cunoaşte asemenea situaţie. autorul foloseşte violenţa pentru a putea deposeda partea vătămată de acele bunuri. în scopul determinării gradului de deteriorare a unor bunuri materiale sustrase. De asemenea. cu singura diferenţă că în cazul tâlhăriei. al rudelor şi prietenilor acestora. există anumite moduri specifice de operare a făptuitorului: de exemplu atacarea persoanelor care mânuiesc valori monetare (factori poştali. a instrumentelor utilizate.117 Percheziţiile au drept scop descoperirea bunurilor sustrase. Vol II. pentru examinarea victimelor tâlhăriei. 231-232 . expertize medico-legale. de cine a fost ajutat la săvârşirea infracţiunii. în vederea identificării persoanelor. precum şi recuperarea bunurilor respective. Ele se fac la domiciliul persoanelor bănuite. Consideraţii privind unele moduri specifice de operare La tâlhăria în paguva avutului public. Modul de operare privind sustragerea bunurilor este identic în toate cazurile evidenţiate ca şi la furtul în dauna avutului public. Bucureşti. ce a făcut cu bunurile sustrase. PECO etc. Criminalistica. patroni. tâlhăriile din trenurile de marfă. Dacă recunoaşte învinuirea. în funcţie de natura bunurilor sustrase şi a urmelor descoperite se dispun reconstituiri. biologice ori tehnice. dactiloscopice. atacarea autoturismelor care transportă valori monetare. când există date temeinice că ar ascunde unele dintre obiectele furate. LOTO. 117 Emilian Stancu. traseologice. 1993.). Editura Proarcadia.

I.02. şi art. 1 C. a pătruns prin efracţie în autoturismul aparţinând părţii vătămate S.R.02. de înmatriculare SV-06-WTC şi din interior au sustras radio-casetofonul marca Panasonic. Nefiind o infracţiune flagrantă.A. g şi i C. Relatarea situaţiei de fapt În noaptea de 19/20. 1 lit.P. Cercetarea la faţa locului .2011.M.02.I.2011.R.2011. persoane necunoscute au pătruns prin forţarea sistemului de închidere. care în noaptea de 19/20. marca Panasonic.M. învinuitul C. de art. în autoturismul marca Dacia cu nr.I.A. prin care reclama faptul că în noaptea de 19/20. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat. Organele judiciare au fost sesizate despre comiterea furtului prin plângerea penală formulată de partea vătămată S. sustrăgând bunuri din autoturismul părţii vătămate S. de unde a sustras un radiocasetofon auto.. Cercetarea practică a unei infracţiuni de furt calificat Prezentarea faptei pentru care a fost trimis în judecată învinuitul Fapta învinuitului C. 209 alin.M ce se afla parcat în loc public.. 208 alin. prev. a comis un act material de furt calificat.PRACTICĂ JUDICIARĂ 1. e. prima activitate pe care au efectuat-o organele de cercetare penală a fost cea de cercetare la faţa locului.P.

organele de anchetă au constatat că portiera stângă faţă era descuiată.M. care este mama părţii vătămate. Iaşi.Cu ocazia cercetării la faţa locului efectuate în cazul autoturismului părţii vătămate S. Capacul de închidere de la torpedou era întredeschis.2011.P. a asigurat uşile maşinii după care s-a dus în casă să se culce.02. din cadrul I.J.I. portiera era descuiată şi nu în poziţia închisă cum o lăsase el. În partea din faţă a locuinţei se afla gardul împrejmuitor şi poarta de la intrarea în curte. şi a martorului asistent C. dar nu prezenta urme de forţare la sistemul de închidere. iar în faţa porţii se afla parcat autoturismul marca Dacia 1310 de culoare gri orientat cu faţa către Drumul Naţional 28. şi agent şef prim T.P.I.D. sesizândându-se că erau smulse din mufele de alimentare cu curent.2011 a venit cu maşina la domiciliu.I. subinspector H. pe care se află în construcţie o casă din cărămidă. Ulterior. Văzând că în interior mai erau scoase o carcasă de material plastic pentru CD uzată şi suportul pentru ceasul electronic din torpedeoul maşinii fiind aşezate pe scaunul din dreapta faţă al maşinii. pr.M. Aceştia au observat că în interiorul maşinii. este situată în localitatea Lespezi. Iaşi s-au deplasat la faţa locului însoţiţi de specialistul criminalist ag. examinând interiorul autoturismului au remarcat că în faţa scaunului din dreapta faţă pe podea sub torpedou se afla un telefon mobil marca Samsung de culoare închisă uzat care avea display-ul crăpat iar ecranul de protecţie din sticlă lipsea. au constatat următoarele: Locuinţa părţii vătămate S.. În partea dreaptă se află DN 28 Suceava-Iaşi. a anunţat organele de poliţie. unde în prezenţa proprietarului autoturismului S.M. a parcat-o ca de obicei în faţa casei sale. în jurul orelor 10.I. iar pe scaunul din dreapta faţă s-a identificat un suport din material plastic pentru ceas . radiocasetofonul auto marca Panasonic reclamat ca furat de învinuit era smuls din locaşul de la bordul maşinii unde era fixat iar o parte din firele de alimentare erau lăsate în jos. Procedând la examinarea autoturismului.S. le-a spus anchetatorilor că în seara zilei de 19.P. A observat lipsa radiocasetofonului auto marca Panasonic care era montat în bordul maşinii sale pe un suport iar capacul de protecţie din material plastic de sub volan era forţat şi crăpat în partea stângă.00 după ce s-a trezit a ieşit afară pentru a face cărări întrucât noaptea ninsese şi pentru a da zăpada de pe maşină deoarece urma apoi să plece cu soţia sa la nişte rude.M. I. din cadrul Poliţiei comunei Lespezi. fiind învecinată în partea stângă cu grădina numitului S.M. Acesta a declarat totodată că în momentul în care a intenţionat să deschidă portiera maşinii din dreapta faţă a observat că sistemul de închidere era în poziţia deschis.02.J. În dimineaţa zilei de 20. de asemenea nişte fire de alimentare cu curent erau lăsate în jos fiind scoase din mufe. portiera fiind închisă doar în prima treaptă a încuietorii. Ş. Partea vătămată S.P. în partea din faţă drum comunal de acces către alte locuinţe dinspre câmp şi locuinţa numitei S.M.A.

Iaşi. planşa foto fiind anexată la procesul verbal încheiat la sediul Poliţiei localităţii Lespezi. jud. În vederea cercetării. În vederea descoperirii urmelor papilare. Reclamant . capacul de protecţie al firelor electrice din material plastic din interior de sub volanul maşinii. I. organ de cercetare penală din cadrul comunei Lespezi. în condiţii de lumină naturală pe timp de zi. geamul lateral stânga faţă de la autoturism pe interior şi exterior. S-au efectuat fotografii judiciare cu aparat Sony-Digital.30. fiind semnat de către partea vătămată. au fost tratate cu pulbere neagră mai multe suprafeţe.M .J.WTC. precum şi cartela telefonică Orange seria IMEY 357445-/02/449627/1. H. şef. şi ag. de la faţa locului au fost ridicate telefonul mobil marca Samsung cu carcasă de culoare neagră uzat având display-ul crăpat.02. sticla de la ecranul de protecţie lipsă. pr.06. de înmatriculare SV.D.P.30-11. identificat în interiorul autoturismului SV-06-WTC în timpul efectării cercetării locului faptei.02. Cercetarea la faţa locului s-a afectuat între orele 10. nr. comuna Lespezi.. Planşă fotografică privind cercetarea locului faptei din data de 20. cer senin şi lumină artificială. martorul asistent şi bineînţeles de către organele de cercetare penală şi de către specialistul criminalist.P. respectiv: portierele stânga faţă şi stânga spate în zona sistemului de închidere şi asigurare. bordul de la maşină faţă şi carcasa de la CD-ul uzat de pe scaun dreapta faţă. Iaşi. Martorul asistent şi partea vătămată nu au formulat obiecţii cu privire la modul de desfăşurare a cercetării şi nici cu privire la cele consemnate în procesul verbal încheiat la data de 20.S. ce se afla parcat în sat Lespezi.electronic de culoare gri şi o carcasă din material plastic pentru CD uzată. însă nu au fost identificate niciun fel de urmă de la locul faptei. stâlp lateral stânga faţă interior şi exterior. 26. într-un singur exemplar. despre furtul comis din autoturismul marca Dacia. T.2011. După aceste constatări partea vătămată le-a indicat poliţiştilor faptul că bunurile găsite pe scaunul maşinii se aflau în torpedoul maşinii cu o seară înaine de comiterea furtului şi că acestea au fost scoase afară posibil de către autorii furtului în momentul în care au căutat prin autoturism bunuri sau obiecte de valoare şi nu au mai fost puse în locul iniţial.I.2011 de către sinsp. model SGH-GSM H care se afla montată în interiorul acestui telefon. cu nr. o pensulă şi două şuruburi de culoare neagră.

Foto 1: Plan depărtat asupra locului în care a fost parcat autoturismul marca Dacia 1310 Foto 2: Autoturismul în cauză Foto 3: Aspecte din interiorul autoturismului în cauză Foto 4: Detaliu metric asupra locului din bordul autoturismului. cu firele ce par a fi smulse Foto 5: Detaliu metric asupra mai multor obiecte identificate pe scaunul pasagerului din partea din faţă . de unde se reclamă sustragerea unui mp3 Panasonic.

pe podul pedalier. cu display-ul crăpat. în interior. de sub torpedo-ul autoturismului în cauză. unde a fost identificat un telefon mobil. indicate de săgeata de culoare roşie Foto 8: Detaliu metric asupra telefonului în cauză.I. acesta susţinând următoarele: . fără ecranul de protecţie. partea vătămată S. despre care partea vătămată declară că nu-i aparţine Foto 7: Mai multe fire identificate ca fiind scoase.Foto 6: Locul de pe covorul din cauciuc din faţa scaunului din dreapta faţă. fără ecranul de protecţie. marca Samsung. cu acumulator şi cartela SIM. a fost audiată cu privire la cele întâmplate.M.02. cu display-ul crăpat în partea stângă Audierea părţii vătămate La data de 20.2011.

de art. g.prev. Am mai observat pe podea în partea din faţă al scaunului sub torpedou căzut un telefon mobil marca Samsung mai uzat care avea display-ul stricat iar sticla de protecţie a ecranului lipsă. Acest autoturism în fiecare zi îl parchez în faţa porţii locuinţei mele. e. i C.03. 209 slin. când a afirmat că inculpatul i-a restituit obiectul furat din maşina sa. de înmatriculare SV-06-WTC. Am anunţat organele de poliţie care au venit la faţa locului efectuând cercetări în cauză. Culoarea casetofonului sustras era gri metalizat strălucitor cu capac detaşabil şi ecran de culoare roşie. iar seara este asigurat. 208 alin. Am observat că din interiorul maşinii lipseşte radiocasetofonul auto marca Panasonic care era smuls din locaşul de la bordul maşinii unde era fixat. dându-mi seama că cineva a pătruns în interiorul maşinii deşi nu se observau urme de forţare al sistemului de închidere de la portierele maşinii. . lipsind faţa radiocasetofonului – CD şi că se constituie în continuare parte civilă în cauză cu suma de 300 lei. În dimineaţa zilei de 20. 1.02.P.” În continuare.04. partea vătămată a susţinut că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 300 lei şi că doreşte să se efectueze cercetări în vederea identificării autorilor faptei pentru a-şi recupera prejudiciul.R.2011 în jurul orelor 10. care reprezintă contravaloarea reparaţiilor de la bordul maşinii şi reparaţia aparatului. acestuia i s-a luat un supliment de declaraţie la data de 01.A. După ce i-a fost adus la cunoştinţă părţii vătămate cine este persoana care i-a sustras radiocasetofonul marca Panasonic.2011. Urmărirea penală a fost începută în data de 07. Cu această ocazie am observat că o parte din firele de sub volanul maşinii erau smulse din mufe iar firele care alimentau cu curent casetofonul atârnau în jos sub bord. 1 lit. Am constatat că portiera stânga faţă al maşinii era puţin întredeschisă. însă nu-l poate folosi fiind defect. În urma cercetărilor efectuate autorul faptei a fost identificat în persoana învinuitului C. Aceste bunuri se aflau puse în torpedoul maşinii şi au fost scoase afară şi puse pe scaun.2011 faţă de învinuit pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. fiind încuiate toate portierele.„Locuiesc în Lespezi şi sunt proprietarul autoturismului marca Dacia 1310 cu nr. Totodată am observat că capacul de sub volan din material plastic de protecţie a firelor electrice era forţat şi rupt într-o parte iar pe scaunul din dreapta faţă se aflau o carcasă uzată de la un CD din material plastic şi ceasul electronic al maşinii. am ieşit din casă afară pentru a face cărări întrucât noaptea ninsese afară şi să dau zăpada şi de pe maşina mea.

2012.. plângerea şi declaraţia părţii vătămate S. după ce în prealabil i s-a adus la cunoştinţă că este învinuit în dosarul penal 729/P/2011 şi despre ce faptă este vorba.M. declaraţii învinuitului C. pe DN 28 am văzut parcat un autoturism marca Dacia din care m-am hotărât să sustrag radiocasetofonul auto. procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto. faţă de acesta s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Am ascuns acest aparat sub braţ continuându-mi deplasarea spre domiciliu. cercetarea în cazul furtului din autoturism a fost destul de uşoară.I. 209 slin. am pătruns în interior şi din locul special amenajat am sustras radiocasetofonul. de art.M. fiind întuneric am tras de portiera stânga faţă.12. e.prev. respectiv: procesul verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare. unde am consumat băuturi alcoolice până în jurul orelor 03.02. 1 lit. 208 alin.04. constatări tehnico-ştiinţifice. confruntări.. În timp ce mă deplasam spre casă. Totodată acestuia i s-a spus că are dreptul să nu facă nicio declaraţie scrisă cu privire la fapta pentru care este cercetat atrăgându-i atenţia că tot ceea ce declară poate fi folosit împotriva lui.2011.A. motiv pentru care în momentul de faţă inculpatul deja şi-a primit pedeapsa. Cercetarea unei infracţiuni de tâlhărie . În continuare s-a procedat la luarea declaraţiei învinuitului care a declarat următoarele: „În seara zilei de 19.Ascultarea învinuitului Învinuitul în cauză a fost audiat despre comiterea furtului la data de 09.2011 în jurul orelor 18 m-am deplasat la locuinţa verişoarei mele P. reconstituiri. 2. Trimiterea în judecată Având în vedere mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale. 1. care s-a deschis. i C. dovada privind recuperarea prejudiciului. g.” Învinuitul a fost audiat şi la data de 28. cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală. aflat tot în satul Lespezi. recunoscând şi de data aceasta că este vinovat de furtul respectiv. De asemenea i s-a comunicat că are obligaţia ca în cazul în care îşi va schimba domiciliul din actul de identitate să raporteze acest lucru organelor de urmărire penală în termen de 3 zile. instanţa condamnându-l la un an închisoare cu suspendare. în cazul prezentat organele de urmărire penală nu au efectuat percheziţii. După care am plecat pe jos spre domiciliu.R. Astfel profitând de faptul că nu era nimeni prin apropiere.P Prin urmare.

Suceava cu scopul de a se întâlni cu S.450 lei.I.V. pe care îl ştia cu numele de „Zăvoi”. După ce a . În acest context. după ce şi-a exprimat regretul că nu-i poate oferi spre vânzare un lanţ de argint pe care tocmai îl vânduse.V. inc. s-a deplasat în mun. de înmatriculare SAD-JL 200. din apropierea gării. Suceava în com.M.A. administrator al unei firme de construcţii. de art. şi ped.500 lei.B.D. 2 lit. la solicitarea inculpatului P. care urma să-i înmâneze salariul aferent perioadei în care B. Vereşti.A. nu înainte de a scoate din acesta cartela telefonică. condus de martorul S.300 lei).P. suma de 1. iar pe drumul dintre localităţi. ajungând în localitatea de domiciliu în jurul orei 23.M şi P.09. împreună cu care a consumat băuturi alcoolice. Z.I.M.09. i-a dat lui B. asupra sa.M. în schimbul telefonului. cei doi inculpaţi l-au lovit pe B. s-au deplasat cu autoturismul marca BMW. Z. p. inc. prejudiciul fiind estimat la 1.2010. Z. cu nr. marca Nokia 1100. autoturismul s-a oprit. unde s-a întâlnit cu un consătean de-al său.2010. s-a deplasat din mun. alin.A. după ce.A. b şi c şi alin. respectiv de la data de 01. dacă nu doreşte să cumpere un telefon marca LG.I.P.D. 211 alin.M.. S-a îndreptat spre un bar din localitate. constând în aceea că la data de 26.V. iar Z.20.p. aceştia împreună cu partea vătămată B.. i-a sustras părţii vătămate telefonul mobil marca LG.30.Încadrarea juridică dată faptei Fapta reţinută în sarcina inculpaţilor Z. cu scopul de a plăti pentru o parte din consumaţie. plecând din oraşul Salcea spre com. în jurul orelor 02. a lucrat ca angajat al acestei firme. DJ 209..M.00-02.P.. Având suma de bani menţionată asupra lui B.A. Z.V.2010 şi până la data de 25.V. a putut observa cu aproximaţie câţi bani are B.D. Expunerea situaţiei de fapt În după amiaza-zilei de 25. identificat ca fiind inc. suma de 100 lei şi telefonul său. Astfel cei doi s-au întâlnit la un restaurant pe raza municipiului Suceava.09. În momentul în care a plătit telefonul achiziţionat. Vereşti cu trenul.A. În momentul în care partea vătămată a scos din buzunar banii primiţi de la S. unde S. l-a întrebat pe B. a scos din nou banii din buzunar. 1..V. 2/1 lit.V.. întruneşte atât sub aspect subiectiv cât şi obiectiv elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie.2010 partea vătămată B.09. pe care i l-a arătat. împrejurare în care inculpatul P. zis „Moţei” a căutat în buzunarele părţii vătămate şi i-a sustras banii ( cu aproximaţie suma de 1. avea o sumă mare de bani asupra sa. ajungând într-un loc izolat.v.v. cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat 17-18 zile de îngrijire medicală.V.V.. a observat că p.V. ocazie cu care inc.M. Partea vătămată a fost de acord şi i-a dat lui Z. a C.. prev.A.

300 lei.V.D. dar inc. în spatele şoferului. deplasarea urma să o efectueze cu un autoturism marca B. După ce a fost bătut şi deposedat de bani şi telefonul mobil. astfel că inc. s-au deplasat ulterior la discoteca „Teacher Line” din oraşul Salcea. martorul S.A. să coboare din maşină.plătit telefonul..v. zis „Moţei”.V. i-a solicitat şoferului să oprească pentru necesităţi fiziologice. După efectuarea tranzacţiei.P. P. l-a lovit cu picioarele şi i-a luat din unul din buzunare telefonul mobil marca LG. l-a sunat pe un prieten. În autoturismul condus de S. P.W. a intrat în autoturism. cu pumnii şi picioarele. s-au urcat în autoturismul condus de S. care i-a cerut lui B. cei doi au mai comandat o sticlă de vin şi stând de vorbă au decis să se deplaseze la discoteca din oraşul Salcea.v. pe câmp. p. şi în timp ce acesta era căzut la pământ şi. şi p. condus de o cunoştinţă a lui „Moţei”.D. de P.D.. a fost lovit cu pumnul. cu intenţia de a coborî pe partea dreaptă a autoturismului staţionat. era căzut la pământ.B. fără a coborî. pe DJ 209 A.A. Z.V.B. lovindu-l. inc. care făcuse obiectul schimbului relatat anterior.P.v. care a căzut pe partea carosabilă.B..P. În acelaşi timp. Z... inc. inc. inc. inc. aflată în buzunarele pantalonilor acesteia. P. la o fată pe care o ştia inc P. s-a retras în maşină. unde au rămas aproximativ 90 de minute.D. a putut observa că p.D a urcat pe scaunul din dreapta şoferului.D. B. i-a povestit cele . a ajuns la un drum neasfaltat. în buzunarele din spate ale pantalonilor.V. a împărţit banii. în aceleaşi împrejurări „Moţei” i-a sustras p.M.A.v. P. În acest scop.v.D. au decis să părăsească discoteca şi să se deplaseze în satul Stamate.00.. apoi la o clădire.A. timp în care au consumat băuturi alcoolice.M.V. B. Imediat. fiind urmat imediat de inc. Inc.P.. a continuat să-l lovească pe B.A.v.M. iar în momentul în care B. s-a deplasat din partea stângă spre partea dreaptă a banchetei din spate a autoturismului. după el.M. B.P. în partea stângă. După ce autoturismul s-a oprit. iar în partea dreaptă a urcat inc. Z. a deschis portiera din stânga spate a maşinii şi l-a tras afară pe B. în zona capului şi a feţei. Z. unde era o lumină aprinsă.V.M. Cei patru au plecat din oraşul Salcea spre satul Stamate. avea o sumă de bani asupra sa. inc. Inc.P. într-o zonă pustie şi neiluminată. iar paznicul de acolo. punându-i în două pachete. Inculpaţii şi p. a reuşit să se ridice de jos şi a luat-o la fugă spre oraşul Salcea. partea vătămată s-a aşezat pe bancheta din spate. a coborât. în zona feţei.I.D. Z. Vereşti.P. În momentul în care se pregătea să iasă din maşină. a plătit unele băuturi. după ce p.V.v. B.V. P.D.M. pentru a se apăra p. iar acesta a venit la scurt timp la barul în care se afla celălalt şi p. După ce s-a ridicat de pe asfalt. În jurul orei 02. care în tot acest timp a rămas la volanul maşinii. identificat ca fiind inculpatul P.v. suma de aproximativ 1. iar inc.v. P. p.P. iar pe drumul dintre oraşul Salcea şi com. a profitat şi el de faptul că B. a alergat pe câmp..P.

D.v. sinsp.M. Făcând verificările de rigoare şi confirmând cele relatate de p. 211 pct. H. b) şi art. Suceava în timp ce se afla pe DJ 209 pe raza localităţii Salcea a fost lovit de doi tineri care prin violenţă l-au deposedat de suma de 1300 lei şi un telefon mobil. Ş. În aceeaşi zi. iar poziţia sa în autoturism se afla în spatele acestui conducător auto. când a sunat la Serviciul 112. a ajuns un echipaj de poliţie care l-au condus pe B.09. (2/!)/1 lit.. Anchetarea cazului La data de 26. i-a condus pe poliţişti pe DN 290 Salcea-Vereşti. p. În acest sens au încheiat un proces verbal de sesizare din oficiu. pr. Acesta precizează că acela era locul în care a fost lovit de tinerii care îl însoţeau şi ulterior l-au deposedat prin violenţă de suma de 1300 lei şi un telefon mobil prevăzut cu şină marca LG cu carcasă de culoare neagră. şi apoi de aici a fost transportat la Spitalul Judeţean SV. împreună cu sinsp. H. unde B. G. toţi lucrători de cercetare al poliţiei judiciare din cadrul Pol. p. după ce au fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la faptul că B.M. pentru îngrijiri şi investigaţii medicale. ag. la sediul Pol.V. în două exemplare.2010.S. la o distanţă de aproximativ 250 m de intersecţia cu drumul comunal Salcea-Văratic unde în dreptul stâlpului de înaltă tensiune a declarat că la solicitarea tinerilor care îl însoţeau.v. ag. a fost începută urmărirea penală in rem pentru săvârşirea de către A.D. conducătorul autoturismului a oprit.întâmplate.V. Din acel punct le indică anchetatorilor direcţia de deplasare DJ 290 declarând că autoturismul a fost condus de o altă persoană.. le-a indicat locul în care se afla parcat autoturismul marca BMW în care s-a urcat însoţit de cei doi agresori. a C. 211 pct (2)/1 lit. G. organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de către AN (autori necunoscuţi) a infracţiunii de „tâlhărie” faptă prev şi ped. În continuare. de art. specialist criminalist din cadrul Secţiei de Pol. Suceava s-au deplasat în faţa discotecii „Teacher Line”. semnat de fiecare lucrător în parte. i-a înmânat un telefon mobil.P.V. din Salcea. Suceava.P.N. şi ag. În scurt timp. din com.09. a infracţiunii de tâlhărie.P. a sesizat cele întâmplate la Serviciul Unic Apel de Urgenţă 112. cu care B.V. şef F.v. . Conducerea în teren şi cercetarea la faţa locului Tot la data de 26. I. şi ag. Vereşti.J. Oraşului Suceava. jud.2010.

După aceea p. SRL la paznicul B.Cu ocazia examinării locului săvârşirii faptei au fost identificate şi fixate prin fotografiere pe marcajul longitudinal discontinuu patru pete brun-roşcate cu aspect de sânge numerotate de la 1 la 4 ridicându-se totodată probe fiind folosite 4 recoltoare sterile. voi ataşa o serie din fotografiile care au fost făcute cu ocazia cercetării în teren. Foto 1. B. ca fiind locul în care acesta declară că a venit împreună cu autorii tâlhăriei Foto 2. pe care victima le purta în momentul agresiunii. Mai jos. pentru examinarea lor în condiţii de laborator. Cu ocazia conducerii în teren au fost ridicate pe bază de dovadă obiectele de îmbrăcăminte: pantalon tip blug marca Yerboug de culoare bleu marin. cămaşă din pânză de culoare roz cu dungi albe cusut pe o vestă de culoare neagră ce prezenta pete brun-roşcate cu aspect de sânge.V. cu aparat Sony digital. Detalii metrice asupra petelor identificate la locul faptei. Plan depărtat asupra p.v. Pe parcursul efectuării acestei activităţi au fost efectuate fotografii judiciare. curea din pânză de culoare alb-negru.v.I. sub forma unei planşe fotografice. rupt la nivelul anchiorului. indică locul unde a staţionat autoturismul. ce indică discoteca „Teacher Line” din oraş Salcea. marcate cu plăcuţele 1-4 şi indicate de săgeţile de culoare neagră . Numitul B. în momentul săvârşirii faptei Foto 3. acestea au fost anexate ulterior la procesul verbal de conducere în teren. cele mai exemplificative.V. le-a indicat organelor de cercetare penală care a fost direcţia pe unde a fugit după producerea agresiunii spre SC MOIRA.

Iniţial l-am refuzat dar apoi. îndreptându-se spre str. Când am pus piciorul pe asfalt şi în timp ce mă aflam pe jumătate ieşit din autoturism. am trecut pe locul din dreapta spate. la cca 200 de metri. cu intenţia de a coborî pe partea dreaptă a autoturismului în care mă aflam. care nu au avut nicio obiecţie cu privire la modul în care a fost efectuată această activitate şi nici cu privire la cele consemnate în procesul verbal.Această activitate s-a desfăşurat între orele 05:00-06:00. puloverul pe care îl purta prezenta rupturi. am intrat înapoi în maşină. Atunci S. întrucât trebuia să coboare pentru nevoile fiziologice.B.2010.A. Dovada de predare-primire a articolelor vestimentare pe care le-a purtat p. în momentul comiterii faptei. (pulover – în partea din faţă şi pe mâneci. Moţei m-a prins cu mâna de gulerul puloverului cu care eram îmbrăcat şi apoi m-a lovit cu pumnul peste faţă. Moţei i-a cerut lui Brăduţ să oprească maşina.V. partea vătămată şi de martorul asistent. a pornit maşina. M-a tras afară din maşină dar am reuşit să scap de acesta.B. zis Brăduţ i-a cerut lui Zăvoi să mă dea jos din .v. iar Zăvoi a intrat după mine şi apoi m-a lovit cu pumnii la nivelul feţei. iar pe hainele lui B.09.M. care a declarat următoarele aspecte. după intersecţia cu drumul comunal Salcea-Văratec. Ascultarea părţii vătămate B. A coborât şi Z.V. care apoi mi-a spus să cobor şi eu. s-a încheiat în două exemplare din care unul i-a fost înmânat victimei agresiunii. pantaloni) au fost identificate pete de culoare brun roşcată cu aspect de sânge. În cursul aceleiaşi zile de 26. referitoare la momentul comiterii faptei: „Martorul S. agentul criminalist. Au fost şi de această dată făcute fotografi judiciare.2010 s-a constatat că acesta prezenta echimoze de culoare violacee pe partea dreaptă a feţei. apoi pe drumul spre Vereşti. Procesul verbal de conducere în teren a fost încheiat într-un singur exemplar şi semnat de către organele de cercetare penală. realizată tot la data de 26. organele de cercetare penală au purces la ascultarea părţii vătămate. În ceea ce priveşte examinarea criminalistică a hainelor şi a fizionomiei părţii vătămate. pe DJ 209 A.09. fiind efectuată pe timp de noapte. Bisericii.

v. Moţei a venit pe partea stângă a maşinei .P. din cadrul Pol. prin violenţă a deposedat-o de suma de 1300 lei. ag. oraşului Salcea. având în vedere faptul că este din aceiaşi comună cu mine. m-a căutat prin buzunarele din faţă ale pantalonilor.. organul judiciar a purces la stabilirea identităţii persoanei recunoscute. Ulterior a fost condus în încăpere p.2010. 2.F. p.. Fiind întrebat după ce anume a recunoscut în fotografia indicată pe autorul infracţiunii de tâlhărie. p. în data de 26.v. din care rezulta că acestea ar fi putut recunoaşte după trăsăturile şi fizionomia feţei persoana care în noaptea de 25/26. fără ezitare. despre ceea ce a făcut anterior şi posterior faptei.” Partea vătămată a oferit de asemenea informaţii despre îmbrăcămintea agresorilor.M care.V.P. sustrăgându-mi telefonul mobil L.2010 a procedat la prezentarea pentru recunoaştere după fotografie a numitului P.. ca fiind autorul infracţiunii de tâlhărie. H.09. Apoi a venit Z. l-a agresat fizic şi deposedat de suma de circa 1300 lei. a indicat fotografia de la nr.v...D.D. a răspuns „ L-am recunoscut pe numitul P. să nu gesticuleze sau să-şi facă semne. Acesta a ales un număr de şase fotografii reprezentând persoane cu fizionomii şi vârste apropiate de cele ale persoanei participante la săvârşirea infracţiunii de tâlhărie comise în paguba p. eventualele observaţii urmau să fie comunicate la sfârşit şi consemnate într-un proces verbal.maşină. După ce a privit cu atenţie planşa fotografică.v. respectiv P. după ce m-a lovit cu picioarele.G. Prezentarea după recunoaştere Având în vedere declaraţia numitului B.v. afirmând că este telefonul său. B.P.09.09. în prezenţa martorului asistent U. a deschis portiera stângă spate şi m-a tras afară din maşină.. aruncându-mă pe asfalt şi lovindu-mă cu picioarele peste cap şi faţă.2010. Moţei a mai continuat să mă lovească şi apoi mia spus să mă ridic şi să o iau la fugă iar în caz contrar „mă calcă cu maşina”.V. şi i s-a atras atenţia să nu vorbească. Fotografiile au fost numerotate de la 1 la 6 iar pe verso s-au menţionat datele de stare civilă ale persoanelor reprezentate în fiecare fotografie. pe care tocmai îl cumpărasem de la el. precum şi perioada mare de timp pe care . spunând că aceea este persoana care l-a agresat în seara cu pricina. acestuia i s-a cerut să privească cu atenţie planşa fotografică şi să arate dacă recunoaşte dintre ele persoana care în noaptea de 25/26. În prezenţa martorului asistent şi a p.C. Martorului asistent i s-a adus la cunoştinţă despre conţinutul şi scopul activităţii ce urma a se desfăşura. În timp ce mă aflam căzut pe asfalt.A.D. ceea ce am şi făcut.. Moţei m-a căutat prin buzunarele de la spatele pantalonilor şi mi-a luat banii pe care îi aveam asupra mea.

2010 s-a dispus de către Jud.. . cu titlu provizoriu autorizarea efectuării interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt suport. ca fiind persoana care l-a deposedat de o sumă de bani şi de care a fost agresat fizic în data de 25/26.09. Tot în ziua de 26. ce au putut fi produse prin lovire cu pumni.v. telefon ce a fost furat. Acesta a fost semnat de către un martor asistent şi de către p. Din certificatul medico-legal întocmit de medicul primar legist reieşea că p.V.v.am petrecut-o împreună în noaptea respectivă. Suceava.v.2010. Foto 4: Planşa fotografică folosită pentru recunoaştere. precum şi planşa cu fotografiile executate cu prilejul desfăşurării activităţii s-au anexat la procesul verbal întocmit de organul de cercetare penală.. cu fotografiile a şase persoane Foto 5: Partea vătămată indică persoana de la poziţia 2. B.2010. prezenta fractură oase proprii ale nasului şi echimoze. Totodată s-a concluzionat că leziunile suferite de p.2010. picioare. care a făcut recunoaşterea. Nu am nicio îndoială cu privire la recunoaşterea pe care am făcut-o. valabilă pentru o perioadă de 48 de ore a convorbirilor telefonice efectuate de la şi către numărul de telefon a p. puteau necesita 17-18 zile îngrijiri medicale.09. fiind în incapacitate de muncă pentru primele zece zile.09.09.” Planşa cu fotografiile prezentate pentru recunoaştere. a fost supusă unei examinări medico-legale. la data de 25/26.v. A doua zi. într-un singur exemplar. p. adică la data de 27.v.

M.D. împreună cu P. din sat Vereşti. Procedând la verificarea şi percheziţionarea camerei situate perpendicular pe uşa de acces în apartament în care dormea efectiv inc. În cursul aceleiaşi zile. că telefonul mobil marca LG i-a fost dat de către Moţei după ce acesta l-a bătut pe B. Efectuarea percheziţiei În dimineaţa zilei de 28. a fost identificat în dulapul de haine situat în partea din stânga de la intrare un hanorac cu glugă din PNA de culoare neagră. care nu putea proveni decât din suma de bani sustrasă de inc.D. de art. Inc.În data de 28.M. prev.P. a lovit-o pe p. „să scoată banii”. 2/1 liat a C. bucătărie. şi Z. după ce s-a trezit. uşa de acces în apartament fiind perpendiculară pe scările blocului.2010 s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de inc..M. când a sustrs banii şi telefonul mobil al părţii vătămate. de la p. în calitate de făptuitor. Z.09. a relatat aceeaşi situaţie de fapt prezentată mai sus..v.2010.V. com. a fost cel care a sustras p.09.09. după care i l-a dat coinculpatului şi tot P. 2 lit. a fost audiat şi în calitate de inculpat.. dar a arătat că P. ca şi anterior. nu a menţionat că şi el l-ar fi lovit pe B.A. Audierea părţilor vătămate Fiind audiat la data de 28. l-a lovit prima dată pe B. Vereşti. Acesta a completat ulterior cu nu l-a văzut pe P. b şi c şi alin.09. a mai precizat că nu a existat vreo înţelegere între el şi coinculpat cu privire la săvârşirea faptei pentru care este cercetat.09. alin. în baza autorizaţiei de percheziţie emisă la data de 27.D. telefonul mobil. deoarece acesta a arătat că scrie cu greutate. în timp ce aceasta era căzută pe asfalt. balcon. 211 alin. dar a recunoscut că.M. a fost cel care i-a solicitat p. P. Z.09.v.P.P. Z.D.A. în noaptea de 25/26. moment în care a revenit asupra declaraţiei date şi a precizat că neagă că l-ar fi lovit pe B.A.V. baie şi un hol situat la intrare. înscripţionat în partea din faţă .v. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.D. în prezenţa unui martor asistent. iar în dimineaţa zilei de 26.P.P. P.V. de fapt. 1. a găsit într-un buzunar o bancnotă de 100 lei.A.D.p. dar a arătat.2010. a vrut să-l scape din mâinile lui Moţei. până în momentul în care inculpatul P.D. Apartamentul în care locuia percheziţionatul se afla la intrarea în comuna Vereşti dinspre oraş Salcea pe partea stângă a DJ 290 în blocul fostului ISCIP la etajul I.2010. Z. acesta fiind cel care a agresat-o pe p.P.M. în timp ce acesta se afla încă în interiorul maşinii. Apartamentul era compus din trei camere de locuit.V.P.2010.2010 de Judecătoria Suceava s-a efectuat o percheziţie domiciliară la locuinţa inc. în timpul cât victima se afla căzută pe asfalt.v.A. Mai mult a afirmat că..v.

în care la etajul I. se află apartamentul în care locuieşte Z. valori sau mijloace de probă care să intereseze cauza. unde pe o masă. iar în dimineaţa zilei de 26.V.V. cu ocazia efectuării percheziţiei. Atât telefonul cât şi ambalajul au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. având în interior cartela telefonică a p. Foto 7: Vedere asupra uşii de acces în apartamentul inc. Z. model cu tastatură glisantă.09. a fost găsit un telefon mobil marca LG. inc.M. care au fost anexate la procesul verbal de efectuare a percheziţiei.HOLLYWOOD.M. Foto 6: Vedere a blocului de locuinţe.A.A. În continuare.. Cu privire la acest telefon. sub forma unei planşe fotografice. fără însă a explica cum s-a întâmplat acest lucru. În celălalte încăperi ale apartamentului nu au fost identificate bunuri. organele care efectuau percheziţia s-au deplasat în sufrageria apartamentului.2010 l-a găsit în apartamentul său. Pe timpul efectuării percheziţiei domiciliare au fost efectuate fotografii judiciare. Alte bunuri sau valori care să intereseze cauza nu au fost identificate în această cameră. Z.2010 i l-a vândut lui B. în schimbul unui telefon mobil Nokia 1100 şi a sumei de 100 lei.v. cu carcasă neagră. Dar acesta nu a fost ridicat.A.M. B. fără baterie acumulator. a afirmat că este cel pe care în noaptea de 25/26. aceeaşi inscripţie fiind şi în partea din spate prezentând la interior în partea superioară o etichetă pe care era înscris marca „Red-Drags”şi mărimea M care a fost fixat prin fotografiere.09. .

Suceava. dintre care unul a fost înmânat proprietarului apartamentului. Totodată acesta a fost semnat de către martorii asistenţi şi de către părţile prezente la percheziţie. Pe masa din sufragerie sunt aşezate telefoanele mobile pe care inc.. din sat Hancea. tatăl inc.M. B. insp.V.M şi ag.A. H. Procesul verbal de efectuare a percheziţiei a fost întocmit în două exemplare la sediul Pol. ag.A. Percheziţia a fost efectuată şi în prezenţa tatălui inculpatului Z. Oraşului Salcea între orele 08:40-09:05. s-au deplasat împreună cu tehnicianul criminalist .M.M.. în seara când a fost săvârşită tâlhăria. În ceea ce priveşte imobilul din sat Hancea. SV.Foto 8: Aspecte din sufrageria apartamentului.A. În procesul verbal de percheziţie s-a reţinut că la domiciliul inculpatului a fost găsită mama persoanei percheziţionate. com. le deţinea în locuinţă. Vereşti. s-a dispus încetarea de îndată a interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice efectuate de la şi către numărul de telefon al p.F. şef pr.P.A. şef A. toţi din cadrul I.P.v. com Vereşti.R. pr. După efectuarea percheziţiei la domiciliul inc.R. Z. ag.D.. Z.09.M. P.J. care interesează cauza şi care a fost ridicat Percheziţia a început la ora 07:10 şi s-a încheiat la ora 08:30 şi a fost efectuată în condiţii de lumină naturală şi artificială. În baza aceleiaşi autorizaţii de percheziţie emisă la data de 27.2010 de Jud. care a fost furată împreună cu telefonul cumpărat de la acelaşi inc. cel indicat de săgeţi fiind marca LG şi cel care interesează cauza Foto 9: Detalii asupra telefonului mobil marca LG. s-a efectuat o percheziţie şi la domiciliul inc. unde a fost identificată cartela p. Z.v.

înscrisuri sau valori nu au mai fost ridicate din acest imobil. îi cerea lui B. a arătat că.. Procesul verbal de efectuare a percheziţiei a fost efectuat în două exemplare. după ce a plecat din discoteca de la Salcea. i-a solicitat într-adevăr acestuia să oprească la un moment dat.D. să-i dea înapoi telefonul. arătând autorizaţia de percheziţie. cu pumnul de p. a refuzat să dea o declaraţie însă în calitate de inculpat acesta a acceptat totuşi să fie ascultat. în Lituania.2010. Acesta a susţinut că în noaptea de 25/26. care nu conţinea nicio cartelă pre-pay.M. împreună cu inc. l-a lovit cu pumnii.A.P. începând cu data de 29.B. inculpatul l-a ridicat şi apoi l-a lăsat să cadă din nou.M.09. a căzut pe asfalt. În calitate de învinuit.D. a observat că B. în interiorul autoturismului. deoarece a fost plecat în cursă externă.V. În partea din spate a hanaracului era inscripţionat cuvântul „Xursi”.D.V şi Z.v. astfel că a vrut să-l scoată din maşină pe celălalt inc.. inscripţionat în partea din faţă cu cifra 47 şi cuvintele „original Xursi Club Sport Wear” şi cuvintele „Arjen fashion 2007”. 4 holuri. astfel că enervându-se. respectiv într-un corp din lemn.2010 a consumat băuturi alcoolice la insistenţele celuilalt inc. un garaj plus anexă.v. B. cu carcasă de culoare albastru-gri. acesta nu a putut fi audiat până la data de 11.M. însă în momentul în care a băgat capul în maşină a fost lovit în zona feţei. transport de mărfuri.v. P. reţinându-se că gospodăria este compusă din un imobil de locuit (4 camere.09. iar când s-a întors. aspecte ce au fost confirmate de administratorul societăţii. a coborât din maşină.A.. p.v. Deşi organele de anchetă au făcut demersurile necesare pentru audierea inc. Alte bunuri. iar Z. Z. l-a tras pe acesta din maşină. anexate la procesul verbal. o baie şi o debara..10. Acesta a susţinut în faţa anchetatorilor că a încercat să intervină. şi ale p. afecţiune care nu îi permite să consume alcool. . dintre care unul a fost înmânat proprietarului apartamentului percheziţionat S-au efectuat fotografii judiciare. cu autoturismul condus de S. P.P.A. P.I la adresa menţionată. deoarece suferă de dublă personalitate. fiind identificat într-o cutie din lemn ce era poziţionată pe un corp din lemn din holul principal al locuinţei şi un hanarac de culoare bleu cu împrimeuri bleumarin din bumbac. După ce organele de poliţie s-au legitimat şi au arătat care este scopul prezenţei lor acolo.2010. se loveau reciproc. ca angajat al firmei SC Mirador Impex SRL. el neconsumând în mod normal alcool.P.) Din imobil au fost ridicate pentru cercetări: un telefon mobil marca Nokia 1100... şi p. Hanaracul a fost identificat în dormitorul poziţionat în partea dreaptă din holul în care se făcea accesul dinspre drum. 1 bucătărie. au procedat la efectuarea percheziţiei domiciliare. fiind hol secundar.V.C.

inc. pentru stabilirea discernământului acestuia în momentul comiterii faptei.v. nu s-a implicat în conflictul care a avut loc între el şi p. din care reieşea că P. suferea de tulburare afectivă bipolară şi că a urmat un program de consiliere psihologică. un motiv în plus pentru efectuarea expertizei psihiatrice. .C.P.D. Confruntarea Cu ocazia confruntării dintre inc. P. Iar. inc. fără a le preciza.2010 de insp. nu avea bani asupra sa.P. precum şi suma de 100 lei.M. prezenta tulburare de personalitate de tip mixt dar a avut capacitatea de apreciere critică a conţinutului şi consecinţelor faptei sale. efectuate la data de 22. Prin urmare acesta avea discernământ când a comis tâlhăria.D. persoana care a condus efectiv autoturismul în seara respectivă.P.B. poziţiile. şi-au menţinut fiecare dintre ei.Inculpatul mai declară că Z. O. în dimineaţa zilei de 26.M. dar a constatat.2010. prin apărător ales a formulat o cerere de efectuare a unei expertize psihiatrice.10.09.2008. Audierea martorilor În cauză au fost audiaţi martorul S. În susţinerea cererii de efectuare a expertizei psihiatrice. a susţinut că înn noaptea de 25/26.09.P.09. . a depus un aviz psihologic şi anexă aviz psihologic din data de 28.D.A. făcând o serie de precizări suplimentare.D. pe care de altfel i-a şi dat-o. a arătat că se consideră vinovat că a acceptat de la „Moţei” telefonul mobil sustras de la p. motivând cererea prin aceea că suferea de afecţiuni psihice vechi. Suceava.. Z. au concluzionat că P. Procurorul care a instrumentat cazul a admis cererea formulată de P.2010 p. inc. solicitându-i lui suma de 30 de lei. cu privire la efectuarea acestei expertize. şi că la activ are trei tentative de suicid.11.M şi P. Acesta a mai afirmat că nu îşi aminteşte ca în noaptea cu pricina să fi luat bani sau bunuri de la B.D.v.v. Comisia de expertiză medico-legală formată din doi medici primari psihiatru şi un medic primar legist după examinarea inc. Constatări tehnico-ştiinţifice efectuate în cauză La data de 11.P.D. Astfel.. secţia neuropsihiatrie pe timpul necesar efectuării expertizei.P.A. Mun.V. deoarece el consumase alcool în seara de 25/26. P.2010. a fost internat la spital.. motiv pentru care inc.09. Z.V. şi stabilirea diagnosticului. De asemenea a susţinut că starea sa psihică se agravează pe fondul consumului de alcool. cei doi inc. inc. din cadrul Pol.2010 că nu mai avea niciun ban. în afara maşinii. dar nu a văzut cine a sustras banii şi nici telefonul. care a susţinut că i-a văzut pe amândoi inculpaţii când îl băteau pe numitul B.A.

211 alin. Z. S. tocmai pentru ca scopul urmărit de lege .I. Cercetările fiind finalizate. 140/1996.M. legiuitorul a mărit limitele pedepselor la infracţiunile de furt şi tâlhărie având în vedere diferenţierile sub aspectul pericolului social şi al periculozităţii făptuitorilor. nu avea bani asupra sa.La solicitarea inc. care au afirmat că martorul S. în urma audierii martorului nu au rezultat astfel de aspecte. 2 lit. respectiv concubina inc. căci infractorii care atacă patrimoniul altora profită în general de naivitatea victimelor lor.2010 p. prin adoptarea Legii nr. alin.M. 1.B.A.D. uşurinţa în acordarea încrederii unor persoane necunoscute nu numai că înlesnesc comiterea infracţiunilor. trebuie să-l aibă în permanenţă vigilenţa şi prudenţa cetăţenilor. le-ar fi spus că nu l-a văzut pe Z. şi ped. pentru a se dovedi că în noaptea de 25/26. au fost condamnaţi la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere.P.M. în noaptea de 25/26. a fost audiată sora. Prin modificările aduse Codului Penal. b şi c şi alin 2/1 lit a C.v. a fost audiat martorul S. P. Soluţia dată de instanţă Inculpaţii P.P. la data de 13.12.P. prev. de art. însă. iar apoi procurorul care a instrumentat cazul a întocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea în judecată a inc. CONCLUZII Un rol important în combaterea infracţiunilor de furt şi tâlhărie. să-l lovească pe B. dar şi creează o permanentă tentativă pentru cei ispitiţi să comită astfel de infracţiuni.2010. Lipsa de grijă pentru adecvarea autoocrotirii.A. şi Z. a precizat că le-a minţit pe cele două martore din dorinţa de a scurta discuţia.09.09.2010 inculpaţilor le-a fost prezentat materialul de urmărire penală.prevenţia . Fiind reaudiat. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.D.V. La solicitarea inc.B.A.

Infracţiunea de tâlhărie face parte din categoria infracţiunilor complexe. o atenţie deosebită trebuie atribuită şi acestui fenomen nefast. . dacă în timpul detenţiei nu se iau măsuri ca pedeapsa să constituie un mijloc real de reeducare a făptuitorului. nu numai intervenţia organelor de ordine şi a justiţiei pentru sancţionarea corespunzătoare şi rapidă a acestor fapte. întrucât exprimă un grad înalt de duritate. având o pondere îngrijorătoare de 70% din totalul de infracţiuni săvârşite în ultimii 10 ani. de la simple lovituri până la moartea victimei. Totodată datorită faptului că furturile sunt în continuă creştere. Un rol deosebit de important revine şi mass-mediei. în general. necesară luarea de măsuri pentru ca pedeapsa să asigure reeeducarea făptuitorilor în locurile de detenţie. O grijă majoră trebuie acordată minorilor care pot fi atraşi mai uşor la comiterea acestor fapte şi mai ales la formarea de grupuri infracţionale. de asemenea. Este inutilă mărirea cuantumului pedepsei pentru infracţiunile cercetate. Aceasta a generat multiple disfuncţii şi efecte secundare negative cum ar fi creşterea decalajelor între nivelul aspiraţiilor şi mijloacele legitime de care dispun o serie de indivizi şi grupuri pentru obţinerea de bunuri. diminuarea autorităţii şi slăbirea funcţiilor de control social a principalelor instituţii specializate în prevenirea şi combaterea infracţionalităţii precum şi apariţia unor grupuri şi medii sociale care favorizează fenomene de devianţă şi infracţionalitate în sfera patrimoniului. servicii şi valori materiale. Se observă că infracţiunile de furt şi tâlhărie şi. Este. Abordarea etiologică a infracţiunilor de furt şi tâlhărie nu trebuie disociată de existenţa unei stări de anomie socială prelungită la nivel economic. legislativ şi moral care afectează România după anul 1989. când fenomenul infracţional în acest domeniu cunoaşte o creştere rapidă. conştientizându-i în acest fel de necesitatea reintegrării în societate. în raport de modul de manifestare a violenţei. toate infracţiunile se comit de persoane cu un grad scăzut de pregatire şcolară şi cu mari carenţe educative. la nivel statal. în scopul de a-i scoate din sfera şi nivelul de cunoştinţe la care se află.generală şi specială . se impune un tratament juridic adecvat pentru prevenirea şi combaterea acestui gen de fapte. De aceea. Aceştia acţioneaza fără a discerne faptele şi condiţiile pe care le generează. precum şi observarea acestora şi după executarea pedepsei. Penitenciarele trebuie să asigure o continuare a pregătirii profesionale a deţinuţilor. să ia poziţie faţă de acestea pentru a crea o atitutidine colectivă a cetaţenilor faţă de făptuitori şi faptele lor.să fie realizat în perioadă actuală. Se impune o complexitate de măsuri pentru eradicarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie. care trebuie să cunoască manifestările de acest gen.

Bercheşan Vasile. Tratat de metodică criminalistică..REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Tratate.A. Bucureşti. Iaşi. Ciopraga Aurel. Criminalistica. Editura Fundaţiei România de Mâine. Literatură de specialitate românească 1. Ediţia a II-a. monografii A. Bucureşti. Cârjan Lazăr. Editura AIT Laboratories s. 1998 6. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Iacobuţă Ioan. Editura Junimea. Bucureşti. cursuri. 2004 3.l. Aioniţoaie Constantin. ediţia a II-a. Criminalistica. Mircea Ion. 2004 . Consideraţii cu privire la tactica efectuării cercetării la faţa locului. 1994 2. Editura Lumina Lex. I. 2001 4. Criminalistica. Olteanu Gabriel Ion. Compendiu de Criminalistică. Craiova. 1961 5.r. Editura Carpaţi. Editura Lumina Lex. Golunski S. vol. Mircea Ion. 2001 7. Criminalistică..

Române. II. Kriminalisticeskaia metodika rassledovania prestuplenia. vol. Criminalistică. 1971 9. Iliescu Nicoleta. Mitrache Constantin. Explicatii teoretice ale codului penal român. III. Manuel de police scientifique (Technique ) I. tome I. Bucureşti. Ediţia a VI-a revăzută şi completată. Bucureşti. Le Clere M. Politică. 2004 10. Roşca Victor. Editura Vozgrin I. 2000 Dabu Valerică. Fodor Iosif. Dreptul Comunicării Sociale.8. Bruxelles 3. Stancu Emilian. Fodor Iosif. Oancea Ion. Iliescu Nicoleta . Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Partea specială. Editura Police Rewe. Daneş Ştefan. 2008 7. Bulai Constantin. Literatură de specialitate străină 1. A. Tratat de criminalistică. Constantin. 1983 C. Instituţii de drept penal. vol. Editura Antoniu George. Stănoiu Rodica. 2005 5. Bucureşti. 1974 Lechat René . Editura Polirom. 2002 Dongoroz Vintilă. Editura Academiei Bulai Costică. Vols et Homicides. Contabilitate Ciucă Valerius M. Ion Sia. 1990 3. Busuioc Mihaela. Paris. Curs Sinteză. Practica judiciară. 8. Dongolez Vintilă. III. vol. Paris. Grigore Violeta. Leca Irina. Bucureşti. Editura Academiei. Suciu Camil. Literatură românească selectivă Antoniu George. Iaşi. 6. 2. Bulai generală (Bazele contabilităţii). Kahane Siegfried. 2001 4. Reiss R.. Editura Moderna. 2003 . Bucureşti. Drept Penal – Partea Specială. Editura Universul Juridic. Criminalistică. Editura All Beck. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Manuel de police technique. 1976 2.A.. II. Universitas. Lecţii de drept roman. Trei. Buianu Vergina. Minsk.. Stancu Emilian. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Bucureşti. Bucureşti. La technique de l'enquete criminelle. Bucureşti. Bucureşti. Diaconescu Gheorghe. Bucureşti. 1911 4. „Vîşeişaia Felix Alcan.. Filipaş Avram. Ed. Vol. Editura 1. Popa Marin. Volum III. 1995 9. Editura Actami. şkola”. 1972 B. Codul penal pe înţelesul tuturor. Editura Didactică şi Pedagogică.

Editura Europa Nova. Bucureşti. Editura All Beck. Editara Didactică şi Toader Tudorel. 1983 13. Brehoi Gheorghe. Bucureşti. Loghin Octavian. Bucureşti. Editura Chevalier-Marescq. Codul Penal comentat şi adnotat. Restitutio. Literatură străină selectivă 1. Editura Albatros. Filipas Avram. Bucuresti. Plastara Georges. 2000 Nistoreanu Gheorghe. 3. 2006 16. Gény François. 1997 15. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale. 1899 2. Molnar Ioan. Dicţionar latin-român. 18. Bucureşti. Partea speciala. Ştiinţifică. Editura Didactică şi Micescu Istrate. -1 st ed. 1993 Ghimpu Sanda. 1903 Rodwell Dennis. Paris. Curs de drept civil.10/1983 . Drept Penal – Partea Specială. Pascu Ilie. Unele reflecţii cu privire la tentativă în cazul infracţiunii complexe. Bucureşti. vol. Bucureşti. Pedagogică. 2002 Vasiliu Teodor şi coletivul. Blackwell Publishing.partea generală – (Culegere de lecţii). DreptPenal. Pop Liviu. Boroi Alexandru. Drept penal. Pedagogică. Partea specială. 1. Popa Nicolae. Ed. Duţu Gheorghe. 1993 Stoica Oliviu Augustin. Mohanu Gheorghe. Lumina Lex. 20. La notion juridique du patrimoine. 19. Bucureşti. Ed. Teoria generală a dreptului. All Beck. Drept Penal. Publicaţii în reviste 1. Méthode d’interpretation et sources en droit privé positif. 1975 D. Niţu Adrian. 1985 12. 2001 17. Partea specială. Urs Iosif. Drept Penal . Lazăr Valerică. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor. 2007 REVISTE ŞI BIBLIOGRAFIE ELECTRONICĂ A. Dragomir Ilie. Bucureşti. Revista română de drept nr. Dobrinoiu Vasile. thèse. Ed. Popescu Andrei. Editura Procardia. Conservation and Sustainability in Historic Cities. Bucureşti.1976. Bucureşti.10. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 14. Dicţionar juridic selectiv. 11. Partea specială. Antoniu George.

Editura Bibliotheca. Documentaţie electronică 1. 11/1988 10. Răspunderea penală a persoanei juridice în Noul Cod Penal. Metode de urmărire a autovehiculelor dispărute de la locul faptei.de la mărturie materială a istoriei la calitatea Revista de Arhitectură a Universităţii Spiru Haret. Drept Penal.scoalarosu. Infracţiuni contra patrimoniului. Elemente de drept comparat. 2 aprilie-iunie 2001. nr. Delimitarea tentativei de infracţiunea consumată.ro/PDF/fratilesti%20pdf/10%20dan.2/1987 9. 30 . Ocrotirea penală a patrimoniului în dreptul comparat.html 11. Infracţiunile contra patrimoniului: noţiune şi sistematizare. Cluj. Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. Revista română de drept nr.2. Universitatea „Valahia” Târgovişte.spiruharet.10. Mastacan Olivian. Doboş Daniela. Referat. Colocviul Internaţional „ Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică“.com B. Revista de Creţu Dragu. 2012. nr. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Drept penal – partea specială. în cazul tâlhăriei Toma Cezar. care a avut ca urmare praeterintenţionată moartea victimei. Anul II. Particularităţi privind constatarea infracţiunilor de furt calificat având Studia Universitatis Babeş-Bolyai. depozite.scribd. nr.31 octombrie 2009. Revista Didactică Magna. Dobrinoiu Vasile. Series Iurisprudentia. anul VIII. Bucureşti 3.com/doc/88772445/CercetareaInfractiunilor-de-Furt-Si-Talharie 2. http://www.2010.ro/romfiles/revista/26/6. Suport de curs. Bucureşti. vol. în Patulea Vasile. http://andreivocila. Vocilă Andrei. Universitatea Danubius din Galați. Ocrotirea penală a patrimoniului. ICRC 5. arhitectura. 2. ca obiect produsele petroliere sau gazele naturale din conducte. http://anale- de resursă.scribd. 26. Cercetarea infracţiunilor de furt şi tâlhărie. http://www. http://es. cisterne ori vagoanecisternă. iunie 2005 7. Dascălu Viorel.pdf 6. nr. Kisilewicz Dan.com/doc/79961039/28-Curs-Drept-Penal-partea-Speciala-ID-2010-2011-1456 . septembrie 2010. Antoniu George. Mircea Ion. I. în Mircea Ion. Împrejurări controversate de la locul săvârşirii unor infracţiuni de furt. 19. Patrimoniul cultural .wordpress. 2006 4. Series Iurisprudentia. 1966 8. 2010-2011. International Conference on European Integration. Revista: Analele Facultăţii de Ştiinţe Juridice. Asociaţia Română de Ştiinţe Penale. Realities and Perspectives.

Infracţiunea de furt din locuinţa mamă.01.3.php?idnot=36653 2. Târgu Jiu.altalex. actualizat la data de 1 noiembrie 2010 2. Infracţiunea de furt. Infracţiunea de înşelăciune de la simplu la special. 2011.mpublic.com/doc/47291525 4. http://www. Gabriel Alexandru. 21. Site-uri 1.com/prunarui/d/38836754-Mihai-00 5.pdf LEGISLAŢIE 1. American Law Institute.org/documents/section/criminal-codes 3. 2002. http://www. http://www. Universitatea Răduţă Georgiana Gianina.com/index. http://www. German Criminal Code.ro/presa/2012/raport_mp_2011.scribd.drept. Referat.unibuc. Facultatea de Drept.ro/dyn_doc/publicatii/revistastiintifica/Infractiunea-de-inselaciune 2011. http://www. Geană Mihai Felician. 1985 . Model Penal Law.2011. Universitatea din Bucureşti. Philadelphia. Constantin Brâncuşi. Referat. Codul penal al României. http://legislationline.scribd.pdf C. Lucrare de diplomă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->