Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI SUCEAVA
SI MULAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAIONAL
PENTRU ELEVI I CLASEI a VI I I -a
14 martie 2013
MATEMATI C
- Toate subiectele sunt obligatorii.
- Se acord 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scriei numai rezultatele. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 12 6 : 3 este egal cu ...........


5p
2. Media geometric a numerelor 4 +
7i 4 7este .....................

5p
3. Suma numerelor ntregi din intervalul [ 2, 3) este ..........................
5p

4. Perimetrul ptratului cu latura de 7m este egal cu ......... m.

5p

5. Se consider prisma patrulater regulat ABCDABCD,
din figura alturat. Msura unghiului determinat de
dreptele AB i BC este de ...................


5p 6. n tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile nregistrate n localitatea Putna, n zilele
unei sptmni din luna februarie. Cea mai mare temperatur corespunde zilei de .....................

Luni Mari Miercuri Joi Vineri Smbt Duminic
2 5 1 7 3 6 4


SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (30 de puncte)

5p 1. Desenai, pe foaia de examen, o piramid triunghiular regulat i notai-oSABC.
5p 2. Un stilou s-a scumpit cu 20%. Care era preul iniial al stiloului, tiind c dup scumpire el
cost 42 lei?

5p
3. Aflai numerele reale x pentru care:
1 3
12 1
x
x
+
=
+
.


5p

5p
4. Fie funcia : f , ( ) 2 4. f x x =
a) Reprezentai grafic funcia ntr-un sistem de axe xOy.
b) Determinai valoarea funciei pentru
4
3 1
x=

.
D
A B
C
A
C
B
D
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI SUCEAVA5p

5. Fie expresia: ( )
2
1 1 2 2
:
2 2 4 2
E x
x x x x
| |
= +
|
+ +
\ .
, unde { } \ 2,2 xe .
Artai c ( )
1
2
x
E x
x
+
=

.

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (30 de puncte)


5p

5p


5p
1. Un teren de fotbal are forma unui dreptunghi ABCD(Figura 1). Patrulaterele MNPQi
RSTUsunt dreptunghiuri, X i Y reprezint mijloacele segmentelor | | AB respectiv | | CD , iar
n centrul O al terenului este trasat un cerc cu diametrul | | EF . Se cunosc:
100 , 60 , 15 , 20 AB m BC m AM DN BR CS m MQ UR m = = = = = = = = i 16 EF m = .
a) Calculai aria suprafeei de jocABCD.
b) La un antrenament un fotbalist alearg din punctul X i parcurge traseul X Q P D . Care
este lungimea traseului parcurs?
c) Calculai cte kg de var sunt necesare pentru a trasa liniile terenului tiind c, pentru trasarea
unei linii de un metru, se consum var astfel: 250g de var pentru liniile de margine ale terenului i
200g de var pentru liniile de demarcaie din interiorul terenului (se aproximeaz 3,15 = ).

5p
5p
5p
2. Pe planul dreptunghiului ABCD cu 8 AB cm = i 6 BC cm = , se ridic perpendiculara SA cu
lungimea de 6 3 cm.
a) Calculai distana de la punctul S la dreapta DC .
b) Calculai distana de la punctul A la planul ( ) SCD .
c) Calculai tangenta unghiului diedru determinat de planele( ) SAD i ( ) SBC .

P
Q
T
U
A B
C
M
D
N
R
S
X
Y
E
F
Figura 1
O
x

S-ar putea să vă placă și