Sunteți pe pagina 1din 7

Congurarea mediului de lucru

asist. dr. ing. Arcadie Cracan 14 octombrie 2012

Organizarea sierelor s i dosarelor pe servere

Pe un calculator informa tia se stocheaz a sub form a de dosare (eng. folder, directory) s i siere (eng. le). Terminologia a fost mo stenit a de la fostele arhive care utilizau se de carton adunate n siere, la rndul lor p astrate n dosare s i dulapuri. Fi sierele s i dosarele existente pe calculator sunt organizate ntr-un sistem de siere (eng. lesystem) n care sierul este cel care con tine informa tia sau datele propriu-zise, iar dosarul este cel care con tine sierele sau alte dosare s i are rol de organizare. Dosarul care con tine toate celelalte dosare (similar s alii sau cl adirii n care se depoziteaz a toat a documenta tia n cazul unei arhive) poart a numele de dosar r ad acin a, sau simplu, r ad acin a. n sistemele de operare de tip Linux/Unix acest dosar este simbolizat de caracterul /, n sistemele de operare de tip Dos/Windows acesta este simbolizat de caracterul \. R ad acina poate con tine siere s i alte dosare. Dosarul care se g ase ste ntr-un alt dosar se nume ste sub-dosar, iar dosarul care con tine alt dosar se nume ste dosar p arinte al acelui dosar. Orice dosar sau sier se g ase ste e n r ad acin a, e ntr-un sub-dosar al r ad acinii s i n felul acesta rezult a o organizare ierarhic a a datelor ntr-un sistem de siere. n gura de mai jos se prezint a o parte din con tinutul r ad acinii: / bin/ boot/ cdrom/ dev/ etc/ home/ . . . lib/ opt/ proc/ root/ . . . tmp/ usr/ var/ vmlinuz 1

vmlinuz.old n aceast a gur a dosarele sunt cele care, pe lng a nume, au al aturat caracterul / iar sierele sunt cele la care caracterul / lipse ste. Marea majoritate a dosarelor din directorul r ad acin a sunt dosare de sistem n sensul c a n aceste dosare se p astreaz a programele sistemului de operare, bibliotecile necesare pentru rularea acestor programe, manualele de utilizare a acestora, documenta tia corespunz atoare, sierele de congura tie, etc. Un utilizator obi snuit nu poate modica, s terge sau muta sierele din aceste dosare. Exist a totu si un dosar care apar tine utilizatorului s i n care acesta poate crea siere noi, dosare noi, modica, s terge sau muta siere sau dosare existente. n sistemele de operare Linux aceste dosare sunt stocate n dosarul home/. Structura acestui dosar pe servere are forma home/ acracan/ train1/ train2/ train3/ . . . Dosarele personale au, de cele mai multe ori, numele contului pe care se lucreaz a, astfel c a utilizatorul train1 de exemplu va avea dosarul personal train1/. Aceste dosare personale le mai numim dosare acas a (eng. home folder).

Localizarea dosarelor s i sierelor

deosebit O importan ta a o are dosarul curent de lucrul. Acesta este dosarul n care programele caut a m con n mod implicit sierele solicitate de utilizator. De exemplu, dac a vrem s a a sa tinutul sierului interesant.txt atunci, f ar a a face alte preciz ari, el va c autat n dosarul curent de lucru. Pentru a accesa siere din alte loca tii dect dosarul curent de lucru este necesar s a specic am calea c atre acele siere. Calea c atre un sier sau dosar se poate specica n dou a moduri: absolut, relativ. Atunci cnd specic am calea absolut a c atre un sier sau dosar, este necesar s a preciz am ntreaga ierarhie a dosarelor care con tin acel sier sau dosar, ncepnd cu r ad acina. Calea absolut a este similar a cu adresa pe care o scriem pe un plic atunci cnd trimitem o scrisoare: mai nti preciz am tara (corespunz ator specic arii r ad acinii n cale), apoi jude tul (subdosarul din r ad acin a), ora sul, strada, etc. De exemplu, calea absolut a a dosarului acas a a utilizatorului train1 este /home/train1 O cale absolut a ncepe ntotdeauna cu caracterul /.Pentru a determina calea absolut a a dosarului curent de lucru se folose ste comanda pwd, abreviere de la print working directory a seaz a directo-

rul de lucru (cel curent). Dac a ne a am n directorul acas a, aceast a comand a va a sa calea absolut aa directorului acas a: [acracan@maia ~]$ pwd /home/acracan Calea relativ a reprezint a o parte din calea c atre sierul sau dosarul considerat s i este relativ a la directorul curent. Este ca atunci cnd cineva ne ntreab a unde, de exemplu, se g ase ste facultatea noastr a, iar noi i r aspundem c a se g ase ste pe bulevardul Carol I. Nu ncepem s a-i spunem c a se g ase ste n Romnia, jude tul Ia si, municipiul Ia si, etc., ci i spunem direct c a se g ase ste pe bulevardul Carol I, la num arul 11. R aspunsul nostru este relativ la loca tia noastr a curent as i nu ar avea sens s a indic am adresa ntreag a a facult a tii noastre. n acela si mod, o cale care nu ncepe cu caracterul r ad acinii este relativ a la directorul curent de lucru. Prin urmare, dac a ne-am aa n directorul acas as i am indica simplu dosarul projects, aceast a cale va relativ a la dosarul acas a, iar calea absolut a ar n acest caz /home/acracan/projects (dac a dosarul acas a ar /home/acracan).

Explorarea sistemului de siere

Sistemul de siere reprezint a ansamblul dosarelor s i sierelor organizate ierarhic. Pentru a putea descoperi ierarhia de siere avem la dispozi tie comanda ls, abreviere de la list a seaz a, listeaz a. Ea a seaz a o list a colorat a de siere s i dosare pe ecranul terminalului. Dosarele au culoarea albastr a, iar sierele culoarea neagr a. Celelalte culori au o semnica tie special a. F ar a alte argumente comanda ls a seaz a con tinutul directorului curent. [acracan@maia ~]$ ls 8800fwin641305ea24.exe ams_h18_lucru ams_testarea CDS.log cds_SRs certs debdet.pref Desktop Documents Downloads eagle-5.11.0 ezwave_error.log hdl_designer_series HDS hierEditor hierEditor.save InstallShield JXplorer leospec.his leospec.log libManager.log mail Mail mbox Mentor Tutorials mgc modelsim.ini Music my_adjustments.ample output.log PDF Pictures pluto.fysel.ntnu.no precision.log projects Public scan set_cad.sh Templates test_area tkt1426_09_lib.zip transcript valog_bcg.errm.log Videos work

De exemplu projects este un dosar pentru c a este a sat n culoarea albastr a. Pentru a a sa con tinutul directorului projects trebuie s a comut am directorul curent n projects. Pentru a comuta

directorul curent de lucru folosim comanda cd, abreviere de la change directory schimb a director. Aceast a comand a are ca argument suplimentar calea c atre dosarul n care vrem s a comut am. Aceast a cale poate relativ a sau absolut a, a sa cum am mai discutat. Deoarece projects este n dosarul curent, vom folosi calea relativ a projects pentru a-l localiza. [acracan@maia ~]$ cd projects [acracan@maia projects]$ pwd /home/acracan/projects [acracan@maia projects]$ ls admin ams_hacks ams_leonardo ARPIC CIA conferinte mc14500b models python test_leonardo test_precision TT

Din acest exemplu se poate observa c a linia de comand a ([acracan@maia ~]$) si modic a forma pentru a reecta schimbarea directorului curent de lucru ([acracan@maia projects]$). Exist a trei c ai care au o semnica tie special a n sistemele de operare Linux/Unix: 1. ~ are semnica tia de cale c atre dosarul acas a. n func tie de contul pe care lucr am aceasta va avea o semnica tie sau alta. De exemplu, dac a lucr am de pe contul train1 calea ~ va avea semnica tia de /home/train1. 2. . are semnica tia de cale c atre dosarul curent. Ea este echivalent a cu ceea ce ne a seaz a comanda pwd. 3. .. are semnica tia de cale c atre dosarul p arinte, adic a dosarul care con tine dosarul curent. Ea este echivalent a cu ceea ce ne a seaz a comanda pwd, din care excludem ultimul element, adic a dosarul curent. Prin urmare, pentru a reveni n dosarul acas a este sucient s a d am comanda: [acracan@maia projects]$ cd ~ [acracan@maia ~]$ pwd /home/acracan Din /home/acracan/projects am putut reveni n dosarul acas as i introducnd comanda cd .., deoarece dosarul acas a este p arintele dosarului projects. [acracan@maia projects]$ cd .. [acracan@maia ~]$ pwd /home/acracan

Congurarea mediului de lucru

Pentru a face accesibile uneltele specice proiectului de CIA este necesar s a congur am mediul de lucru. Congura tiile specice proiectelor, sarcinilor, uneltelor s i truselor de proiectare sunt organizate n module. Pentru a a sa lista modulelor disponibile se utilizeaz a comanda module avail, abreviere de la module available modul disponibil. Rezultatul rul arii acestei comenzi este urm atorul: 4

[acracan@maia ~]$ module avail ------------------ /opt/conf_flow/modulefiles ------------------pdk/AMS/C35/3.70 pdk/AMS/H18/4.01 project/ARPIC project/CIA project/CIVLSIDA project/TT task/analog/design task/analog/layout task/digital/dft task/digital/simulation task/digital/synthesis task/digital/verification tool/CDN/ASSURA/614.412.016 ------------------ /usr/local/Modules/versions -----------------3.2.9 ------------- /usr/local/Modules/3.2.9/modulefiles -------------dot module-cvs module-info modules null use.own Se poate observa c a lista modulelor disponibile este mp ar tit a n mai multe sec tiuni. Pe noi ne va interesa prima sec tiune, cea care con tine elemente care ncep cu: pdk, prescurtare de la process design kit trus a de proiectare pentru un proces tehnologic. Aceste module con tin set ari specice procesului tehnologic folosit. project proiect. Aceste module con tin set ari specice proiectului la care lucr am. De regul a, aceste set ari con tin deni tia dosarului de lucru, a versiunilor uneltelor cu care se va lucra, etc. task sarcin a. Aceste module con tin set ari specice sarcinilor pe care le efectu am n cadrul unui proiect. tool unealt a. Aceste module con tin set ari specice uneltelor pe care le folosim n cadrul proiectului. Pentru a face efective set arile pe care le con tine un modul acesta trebuie nc arcat. Pentru a nc arca module se folose ste comanda module load urmat a de numele modulului pe care vrem s a-l nc arc am. Acesta trebuie s a e exact a sa cum apare n list a, respectnd literele mici s i literele mari, deoarece sistemele ntre literele mici s de operare Linux/Unix fac diferen ta i literele mari, adic a sunt sensibile la registrul caracterelor (eng. case sensitive). n cazul modulelor pentru unelte (care ncep cu tool) putem s a nu scriem numerele de la cap at, cele care reprezint a versiunea uneltei respective, deoarece versiunile uneltelor vor setate din modulul proiectului. tool/CDN/IC/614.513 tool/CDN/MMSIM/711.426 tool/MGC/AMS/11.1 tool/MGC/AMS/12.1 tool/MGC/CALIBRE/2010.3_37.26 tool/MGC/HDS/2012.1 tool/MGC/MODELSIM/10.1b tool/MGC/PRECISION/2012a.10 tool/MGC/PYXIS/10.2 tool/MGC/QSVAFV/10.1b tool/MGC/SPECTRUM/2011a tool/MGC/TESSENT/2012.2

Modulele trebuie nc arcate n urm atoarea ordine: se ncarc a mai nti modulul pentru proiect, apoi modulele pentru unelte. Pentru proiectul de CIA vom nc arca modulul project/CIA. Pentru aceasta vom executa: [acracan@maia ~]$ module load project/CIA [acracan@maia CIA]$ pwd /home/acracan/projects/CIA Se poate observa c a n urma execu tiei acestei comenzi se schimb a directorul curent de lucru n subdosarul CIA din subdosarul projects al dosarului acas a. n continuare vom nc arca modulele pentru dou a unelte pe care le vom folosi la proiectul de CIA: PYXIS pachet de unelte de la Mentor Graphics care ne permite s a gestion am proiecte (s a cre am proiecte noi, biblioteci noi, componente noi, s as tergem biblioteci, componente, s a mut am biblioteci, componente, etc.), s a cre am scheme de circuite, simboluri de componente de circuit, s a set am s i s a lans am n execu tie simul ari. AMS pachet de unelte de la Mentor Graphics care con tine simulatoarele folosite. Simulatoarele sunt programe care, analiznd structura circuitului simulat, formuleaz as i rezolv a sisteme de ecua tii care descriu func tionarea circuitului, furniznd n nal solu tiile sub forma unor valori sau a unor semnale (forme de und a). Vom nc arca aceste module executnd comanda: [acracan@maia CIA]$ module load tool/MGC/PYXIS tool/MGC/AMS [acracan@maia CIA]$ Comanda module load accept a o list a de module, separate prin spa tiu, care s a e nc arcate. Modulele vor nc arcate n ordinea n care apar n list a, prin urmare, pe viitor, vom combina comenzile de nc arcare a set arilor pentru proiect s i a set arilor pentru unelte ntr-o singur a comand a:
[acracan@maia ~]$ module load project/CIA tool/MGC/PYXIS tool/MGC/AMS [acracan@maia CIA]$

Cu aceste set ari f acute, se poate n continuare nc arca unealta de proiectare. nainte de a face aceasta, din cauza faptului c a mai mul ti utilizatori folosesc contul pe care lucr am, este necesar s a cre am un director personal, n care o s a e stocate toate sierele cu care lucr am, proiectele pe care le cre am, etc. Pentru a crea un dosar nou vom folosi comanda mkdir, abreviere de la make directory creeaz a director. Aceast a comand a prime ste ca argumente o list a de c ai c atre dosarele pe care vrem s a le cre am. Aceste c ai pot , a sa cum am precizat, absolute sau relative, dar, pentru c a deja suntem n dosarul proiectului, vom folosi o cale relativ a care va con tine doar numele noului dosar, iar acesta va creat relativ la dosarul proiectului de CIA. Conven tia pe care o vom folosi pentru numele dosarului personal va : ini tiala prenumelui, urmat a de nume. De exemplu, dac a numele persoanei care lucreaz a este Tudor T an asescu, aceasta va crea un director cu numele ttanasescu:
[acracan@maia CIA]$ mkdir ttanasescu [acracan@maia CIA]$ ls

ttanasescu

m con Acest dosar apare atunci cnd a sa tinutul dosarului proiectului de CIA. Vom comuta n acest dosar nainte s a lans am n execu tie mediul de proiectare:
[acracan@maia CIA]$ cd ttanasescu [acracan@maia ttanasescu]$ pwd

/home/acracan/projects/CIA/ttanasescu Aten tie, este important s a ne asigur am c a directorul curent de lucru este cel corespunz ator dosarului personal pentru proiectul de CIA (n acest caz /home/acracan/projects/CIA/ttanasescu) nainte de a lansa n execu tie mediul de proiectare, altfel risc am s a interfer am cu colegii care utilizeaz a acela si cont. Cu aceasta am terminat congurarea mediului de lucru s i putem s a lans am n execu tie mediul de proiectare utiliznd comanda dmgr_ic, prescurtare de la design manager for integrated circuits gestionar de proiect de circuite integrate:
[acracan@maia ttanasescu]$ dmgr_ic