Sunteți pe pagina 1din 2

Numele………………….

Martie 2009
Clasa a VII-a
1 p din oficiu

Test la Istorie

I. Alegeţi varianta corectă( 0,5 p/ intrebare, 3 p):


1. Primul război mondial s-a desfăşurat între: 1
a. 1914 – 1918 b. 1914 – 1919 c. 1915 – 1918
2. Rusia în anul 1914 făcea parte din alianţa numită: 2
a. Sfânta Alianţă b. Puterile Centrale c. Antanta
3. România a intrat în primul război mondial în anul: 3
a. 1914 b. 1915 c. 1916
4. România a obtinut victorii importante la: 4
a. Mărăşti b. Verdun c. bătălia Neajlovului
5. In anul 1918, România s-a unit cu Transilvania, Basarabia şi : 5
a. Tara Romaneasca b. Dobrogea c. Bucovina
6. Oraşul în care s-a produs pretextul primului război mondial: 6
a. Bucureşti b. Sarajevo c. Paris
II. Stabiliţi legătura corectă:
1. Austro-Ungaria a. membra a Antantei 1
2. Franţa b. a intrat de partea Antantei in 1915 2
3. Rusia c. membra a Puterilor Centrale 3
4. Italia d. a ieşit din război in 1917 4
III. Analizaţi dacă următoarele propozitii sunt adevărate sau
false(2p):
1. O cauză a primului război mondial a fost colonialismul. A F;
2. România dorea să obţină Transilvania de la Austro-Ungaria. A F;
3. Franţa a pierdut primul război mondial. A F;
4. Statele Unite ale Americii s-au ruinat financiar datorită primului război mondial. A F ;
IV. Prezentaţi pe scurt Primul război mondial(2p).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și