Sunteți pe pagina 1din 2

SPECTROFOTOMETRIE

Spectrofotometria de absorbtie este o metoda de spectroscopie optica care are la baza proprietatea substantelor de a absorbi selectiv radiatiile electromagnetice. Acesta metoda este foarte utilizata in fizica, chimie, biochimie, biologie moleculara cat si in multe ramuri industrial. Ea permite caracterizarea chimica, structurala, determinarea puritatii si concentratia diferitelor substante sau solutii. In functie de domeniile spectrale in care are loc absorbtia luminii se disting : spectrofotometria in ultraviolet (185 400 nm), spectrofotometria in vizibil (400 800 nm), spectrofotometria in infrarosu (peste 800 nm).

Un spectrofotometru masoara cantitatea de lumina pe care o substanta o absoarbe. Raza de lumina compusa din pachete de fotoni a caror lungime de unda variaza intre 185 800 nm (domeniul UV-Vis) este proiectata pe cuva care contine moleculele de analit (moleculele de studiat), inregistrandu-se pentru fiecare lungime de unda in parte numarul de fotoni transmisi prin analit. La ciocnirea fotonul cu moleculele de analit exista sansa ca analitul sa absoarba fotonul, trecand din stare fundamentala intr-o stare excitata (figura 1). Astfel, absorbitia reduce numarul de fotoni de o anumita lungime de unda, prin urmare reducand intensitatea luminii transmise. Conditia de absorbtie a fotonul incident de catre molecula de analit este data de egalitatea dintre energia cuntificata a fotonului si diferenta de energie ΔE intre nivelul fundamental si cel excitat al moleculei de analit. In spectrul de absorbtie (cantitatea de fotoni absorbiti in functie de lungimea de unda a fotonilor) apare astfel o rezonanta localizata la lungimea de unda a fotonului absorbit. Spectrele de absorbtie inregistrate in domeniul ultraviolet si vizibil se datoresc tranzitiilor dintre nivelele energetice ale starilor electronice ale moleculelor, numindu-se spectre electronice. Spectrele de absorbtie inregistrate in domeniul infrarosu se datoresc tranzitiilor dintre nivele de vibratie, rotatie sau rotatie-vibratie ale moleculelor.

de vibratie, rotatie sau rotatie-vibratie ale moleculelor. Figura 1: Stanga – tranzitia moleculei de analit din

Figura 1: Stanga tranzitia moleculei de analit din starea fundamentala intr-o stare excitata ca urmare a absorbtiei fotonului de energie hν. Fiecarui nivel electronic ii corespund mai multe nivele de vibratie, iar fiecarui nivel de vibratie ii corespund mai multe nivele de rotatie. Dreapta rezonanta de absorbtie localizata la lungimea de unda a fotonului absorbit.

Un spectrofotometru este format din urmatoarele componente principale: sursa de radiatii (lampa cu filament de wolfram domeniul Vis, sau lampa de hidrogen sau deuteriu pentru domeniul UV), monocromatorul (prisma din cuartz pentru UV sau sticla pentru Vis), suportul pentru cuve si cuvele (din cuartz pentru UV sau sticla pentru Vis), detector, fotomultiplicator, inregistrator si computer. Cele mai multe spectrofotometre foloseste doua cuve identice: cuva de masura unde se adauga solutia substantei de analizat si cuva de referinta care se umple cu apa

1

sau cu solventul folosit la prepararea solutiei-proba. Acestul lucru permite eliminarea artifactelor din spectrul de absorbtie introduse de variatiile energiei lampii sau fluctuatiile detectorului.

Legile cantitative ale spectrofotometriei in domeniul UV-VIS:

1. legea lui Lambert afirma ca raportul de lumina absorbita de un analit pur si omogen este

intensitatea luminii incidente, iar intensitatea

proportional cu grosimea stratului de analit l in centimetrii; unde, luminii transmise.

2. legea lui Beer afirma ca raportul

concentratia analitului c.

de lumina absorbita de un analit in solutie este proportional cu

Ca urmare a acetor doua legi, s-a intocmit legea Lambert-Beer:

,

unde ε coeficient molar de extinctie, daca c este o concetratrie molara. Daca c se masoara in g/100ml, atunci coeficientul ε devine E c% denumit coeficient specific de extinctie.

Se definesc astfel urmatoarele notiuni:

a. Absorbanta (densitatea optica, extinctia) unei solutii ca fiind logaritmul zecimal al raportului dintre intensitatea luminii incidente si cea transmisa:

b.

Transmitanta

(transmisia)

ca

fiind

raportul

dintre

intensitatea

luminii

transmise

si

cea

incidente:

Obiectivul lucrarii: familiarizarea studentilor cu spectrofotometria prin inregistrarea spectrelor de absorbtie a unei solutii de alaun feriamoniacal FeNH 4 (SO 4 )12H 2 O.

Protocol experimental:

1. Evaluarea dependentei calitative a absorbantei de lungimea de unda prin inregistrarea unui spectru de absorbtie a

unei solutii de alaun feriamoniacal (C = 50%) si determinarea absorbantei maxime.

2. Evaluarea cantitativa a absorbantei in functie de concentratiile solutiilor de alaun feriamoniacal prin inregistrarea

spectrelor de absorbtie pentru fiecare solutie in parte si reprezentarea grafica a absorbantei in functie de concentratie. Vom folosi solutii de alaun feriamoniacal de C = 25% si C = 10%.

2