Sunteți pe pagina 1din 2

CÂTEVA INFORMATII DESPRE ȘCOALA BTI

Barnabas Training International este în acest moment una dintre cele mai importante şcoli de instruire în domeniul Consilierii Creştine. Sediul este situat în Sud- Estul Angliei, în apropierea Londrei. BTI există pentru a extinde şi îmbunătăţi instruirea oferită celor ce caută o avansare a aptitudinilor de consiliere, şi o cale de acces spre acreditare naţională.

În România, aceste cursuri au început în anul 2000, cu aportul a doi distinși profesori, Dr. Ruth Bullivant şi Graham Aramm, desfăşurându-se în numeroase oraşe de pe teritoriul României.

Cursurile oferite de BTI sunt recunoscute de ACC-UK şi acreditate de OCN (Open College Network), fiind foarte căutate pentru popularitatea şi metodele de instruire folosite. De asemenea sunt acreditate de ACCR (Asociaţia Consilierilor Creştini din România), fiind predate aici în ţară prin Şcoala de Formare în Consilierea Creştină a ACCR.

Cursul de Consiliere Creștină BTI are în componență Nivelul I (Fundamental) și Nivelul II (Avansat). Nivelul Fundamental se prezintă sub forma unui modul de 4 zile, însumând 50 de ore de predare și de lucru individual și în echipă. Nivelul Avansat conține 3 astfel de module iar participarea la acest nivel presupune un certificat de absolvire al Nivelului Fundamental.

INSTRUCTORI ACCR:

Cornelia Bădulescu (psihoterapeut de familie)

Simona Chiriluţă (psiholog clinician, psihoterapeut cognitiv-comportamental)

Corneliu Chiriluță (pastor, formator CNFPA)

www.accro.ro

DETALII DESPRE NIVELUL I (FUNDAMENTAL)

Planul cursului fundamental acoperă o gamă largă de aptitudini, incluzând atât activităţi individuale cât şi lucrul în echipă, fiind prin natura lui un curs interactiv.

Nivelul I (Fundamental) asigură o instruire generală în domeniul consilierii creştine, având drept obiective majore cunoașterea de sine, conștientizarea nevoilor personale precum și ale altora, dezvoltarea și folosirea diferitelor aptitudini și tehnici de consiliere, deprinderea și dezvoltarea lucrului în echipă. Acest nivel reprezintă doar baza cursului de formare în consilierea creștină, fiind necesară apoi parcurgerea și absolvirea Nivelului II (Avansat) al cursului.

Punând accent pe învăţătura şi principiile biblice, cursul ajută la o mai clară înțelegere a dimensiunii ființei umane din perspectiva lui Dumnezeu, precum și modul în care Dumnezeu se implică în restaurarea ființei omenești afectate de păcat, pentru scopurile Sale și împlinirea sufletească a omului.

CUI SE ADRESEAZĂ CURSUL

Acest curs este destinat persoanelor interesate de consilierea creştină la nivel profesional: pastori, presbiteri, lideri de tineret, misionari, terapeuţi, asistenţi sociali şi medicali – de fapt, oricui este implicat în lucrarea cu oamenii.

www.accro.ro

OBIECTIVELE NIVELULUI I (FUNDAMENTAL)

definirea consilierii, cunoaşterea aptitudinilor şi calităţilor necesare unui consilier creştin eficient dezvoltarea aptitudinilor de comunicare verbală şi non-verbală analizarea societăţii în care trăim ca loc în care oamenii îşi manifestă problemele folosirea instrumentelor de analiză a temperamentului discutarea factorilor care pot afecta dezvoltarea personalităţii evaluarea importanţei schimbării în consiliere şi cateva modalități de a-i ajuta pe consiliaţi în procesul de schimbare folosirea unor studii de caz pentru a înţelege strategiile de lucru şi problemele cu care ne vom confrunta în activitatea de consiliere discutarea unor probleme care apar în consilierea persoanelor care au experimentat un abuz sexual definirea termenului de "stres" și discutarea unor cauze, simptome şi remedii ale stresului.

METODE DE INSTRUIRE

Cursul include o varietate a metodelor de instruire, printre care amintim:

predare interactivă;

discuții și exerciții în grupuri mici;

jocuri de rol și alte exerciții interpersonale;

jurnal personal;

lecturi obligatorii și referate de lectură;

proiect de curs (în grupuri mici de lucru);

alte diverse teme de casă.

www.accro.ro

CERINŢE ŞI CRITERII DE PARTICIPARE

Pentru înscrierea la curs este necesară completarea următoarelor documente și trimiterea lor prin e-mail la

adresa noastră bucuresti@accro.ro :

1. Formular de înscriere (poate fi găsit pe site sau poate fi solicitat prin e-mail); 2. Scrisoare de intenție (motivarea intenției de a participa la curs); 3. Recomandare din partea pastorului (sau din partea reprezentantului bisericii).

Pentru

necesare:

absolvirea

cu

succes

a

cursului

mai

sunt

Prezenţă şi participare la cel puţin 90% din activităţile cursului; pentru absenţe de până la 10% (ex. 2 ore şi jumătate din intreg cursul fundamental) rugaţi instructorul să vă arate de ce aveţi nevoie pentru a recupera partea respectivă din curs. Pentru absenţe mai lungi de 10% va trebui să participaţi la sesiunea de la care aţi lipsit într-un alt curs, cu o altă grupă.

Activităţi individuale

următoarele activităţi acasă:

Jurnal de lucru (zilnic in perioada cursului);

Lecturi obligatorii;

Referate de lectură;

Diverse alte teme de casă.

-

veți

avea

de

realizat

Fiecare student va primi la începutul modulului un dosar complet al cursului cu informatii şi notiţe.

Instructorii sunt traineri activi şi experimentaţi fiind recunoscuţi de BTI - UK şi Asociaţia Consilierilor Creştini din Romania.

www.accro.ro

DE REŢINUT

Înscrierea se poate face până pe 14 aprilie 2013 prin trimiterea documentelor de înscriere la adresa de e-mail specificată, precum şi prin achitarea unui avans de 50 ron din costul cursului (vezi Contacte, Instructor Cornelia Bădulescu)

Datorită faptului că nu e o conferință deschisă publicului larg ci un curs profesional interactiv, înscrierea prealabilă a participanților este imperios necesară. Înscrierea se încheie la atingerea limitei de 35 de participanți.

Taxa de participare este de 250 ron în care sunt incluse: manualele și celelalte materiale de curs, prânzul pentru cele 4 zile (inclusiv gustările dintre mese) și cazare/transport pentru instructor (unde este cazul) etc. Pentru decontarea cursului din partea bisericii este necesară denumirea, sediul şi codul fiscal al bisericii.

Reduceri: -20% pentru cei care se înscriu până pe 31 martie inclusiv, la care se adaugă o reducere de 10% pentru persoanele fără venit (studenți).

Începerea cursului: 17 aprilie 2013, ora 9.00 AM.

Program curs: miercuri – sâmbătă (9.00-18.00)

Locația: sediul Bisericii Baptiste “Sfânta Treime”, str. Prof. Iuliu Valaori, Nr. 20, Bucureşti.

CONTACT:

Cornelia Bădulescu: 0747.042.496 Corneliu Chiriluţă: 0743.160.382/ 0723.23.60.53

www.accro.ro

0723.23.60.53 E-mail: bucuresti@accro.ro www.accro.ro C URS DE F ORMARE ÎN C ONSILIEREA C REŞTINĂ N IVELUL

CURS DE FORMARE ÎN

CONSILIEREA CREŞTINĂ

NIVELUL I (FUNDAMENTAL)

17 - 20 aprilie 2013, Bucureşti

www.accro.ro