Sunteți pe pagina 1din 3

EXERCIII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV 2011 ANALIZA DIAGNOSTIC A NTREPRINDERII 1.

Calculai i interpretai situaia net a unei ntreprinderi care prezint urmtoarea situaie financiar: Indicator Imobilizri Stocuri Creante Disponibiliti Datorii mai mari de un an Datorii mai mici de un an 31.12.n 2000 500 150 50 1150 350

Situatia neta a intreprinderii = Active totale - Datorii totale - Venituri in avans = (2.000+500+150+50)-(1.150+350) = 1.200 => se observa o situatie neta pozitiva a intreprinderii 2. Analizai poziia financiar a unei ntreprinderi din domeniul consultanei financiar-contabile care prezint urmtoarea situaie financiar: Indicator Imobilizri Stocuri Creante Disponibiliti Capitaluri proprii Datorii mai mari de un an Datorii de exploatare Datorii bancare pe termen foarte scurt 31.12.n 2000 1000 20000 300 20000 2000 1300 0

Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite structurile situatiilor financiare. Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capitalul propriu. BILANT Active imobilizate =2000 Active curente = stocuri + creante + disponibilitati = 1000 + 20000 + 300 = 21300 TOTAL ACTIVE = 23300 Capital si rezerve = 20000 Datorii pe ternem lung = 2000 Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. scurt =1300 + 0 = 1300

TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 23300 PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 1. Indicatori de lichiditate: a) Indicatorul lichiditatii curente Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 21300 = 16.38 Datorii curente 1300 -activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 21300 -datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori) =1300+0=1300 * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2; * ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. b) Indicatorul lichiditatii imediate Active curente - Stocuri =(Indicatorul test acid) = 21300-1000 = 20300 = 15.61 Datorii curente 1300 1300 2. Indicatori de risc: a) Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat X 100 = _2000 X 100 = 10% Capital propriu 20000 Capital imprumutat X 100 = ___2.000___ X100 = 9.09% Capital angajat 2000+20000 unde: * capital imprumutat = credite peste un an; * capital angajat = capital imprumutat + capital propriu. b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. "Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta." Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la: * Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii; * Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii; * Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar Costul vanzarilor Stoc mediu sau Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate ___Stoc mediu___ X 365 Costul vanzarilor * Viteza de rotatie a debitelor-clienti * calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale; * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate . Sold mediu clienti X 365 Cifra de afaceri

"O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). " * Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali. ______Sold mediu furnizori____ X 365 Achizitii de bunuri (fara servicii) unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri. * Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate Cifra de afaceri Active imobilizate * Viteza de rotatie a activelor totale Cifra de afaceri Total active 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile: a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere: Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Capital angajat "unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. " b) Marja bruta din vanzari Profitul brut din vanzari X 100 Cifra de afaceri O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim. Imaginea fidel este: o consecin a regularitii i sinceritii conturilor;