Sunteți pe pagina 1din 9

25/26.09.2012 CONTABILITATE 1. Analiza pe situatii financiare 1.

1 Situatie fluxurilor de trezorerie (IAS 7) OBS 1 FLUX Flux de Exploatare (FE) clasele 3-4 Flux de Investitii (FI) clasa 2 Flux de Finantare (FF) clasa 1 Metoda directa Incasari Plati ( I Pl ) Incasari Plati ( I Pl ) Incasari Plati ( I Pl ) Metoda indirecta Profitul inaintea impozitarii .. Incasari Plati ( I Pl ) Incasari Plati ( I Pl )

Metoda directa => FE = I Pl legate de activitatea curenta (clasele 3-4) FI = I Pl legate de miscari in activele imobilizate (clasa 2) FF = I Pl legate de miscari in capitalurile proprii, imprumuturi bancare si obligatare (clasa 1) OBS 2 Dobanzi => incasate = de ce incasam dobanzi? = pentru ca am acordat imprumut (cont 267X )=> FI => platite = de ce platim dobanzi? = pentru ca am contractat un imprumut (cont 162X )=> FF OBS 3 Dividende => incasate = de ce incasam dividende? = pentru ca detinem titluri de participare (clasa 2 )=> FI => platite = cui platim dividendei? = actionarilor proprii (clasa 1 )=> FF OBS 4 => nu afecteaza trezoreria a) tranzactiile fara contropartida in trezorerie => cresterea de capital social (CS) prin aport in natura => leasing (IAS 17) contract de locatie finantare => preluarea unui bun in leasing financiar 2XX = 167

b) miscarile intre elementele de trezorerie OBS 5 (FF) Plata redeventei unui contract de leasing financiar afecteaza fluxul de finantare. % = 512X 167 666 ( principiul prevalentei economicului asupra juridicului ) Metoda indirecta Profitul inaintea impozitarii 1) elimin elementele de venituri (V) si cheltuieli (Ch) nemonetare - V din ajustari, provizioane (78x) + Ch din amortizari, ajustari, provizioane (68x). 2) elimin elementele de V si Ch care nu apartin exploatarii - V extraordinare (gr.77) + Ch extraordinare (gr.67) - V financiare (gr.76) + Ch financiare (gr.66) - V active vandute (7583) + Ch active cedate (6583) - V din subventii x investitii (7584) 3) elimin efectele contabile de angajamente sau variatia necesarului de fond de rulment (NFR) => NFR 4) alte incasari si plati ce apartin exploatarii (plata impozit profit, incasari asigurari, incasari/plati dobanzi) = fluxul din exploatare (FE) OBS 6 7411 suventii x CA => DOAR x calcularea indicatorului total venituri din exploatare 7412 ....... 7418 => restul x calcularea indicatorului total chelt din exploatare dar cu semnul -

EXEMPLUL NR.1 Se dau urmatoarele informatii: - profit inainte de impozitare - chelt cu amortizarea - pierderi din diferente de curs valutar - venituri din investitii financiare - clienti SI (stoc initial) - clienti SF (stoc final) - stocuri SI (stoc initial) - stocuri SF (stoc final) - furnizori SI (stoc initial) - furnizori SF (stoc final) - dobanzi platite legate de exploatare - impozit pe profit platit - asigurare incasata Se cere => FE ? Rezolvare: Profit inaintea impozitarii 1) elimin elementele de V si Ch nemonetare: - chelt cu amortizarea 2) elimin elementele de V si Ch care nu apartin exploatarii: - pierderi din diferente de curs valutar - venituri din investitii financiare 3) NFR : - clienti - stocuri - furnizori 4) alte incasari si plati ce apartin exploatarii: - dobanzi platite - plata impozit profit - incasare asigurare = flux din exploatare (FE) OBS 6 25.000 + 1.700 + 1.200 - 3.600 -600 + 5.500 - 1.100 - 1.200 - 1.400 + 200 25.700 25.000 1.700 1.200 3.600 4.000 4.600 7.000 1.500 4.600 3.500 1.200 1.400 200

EXEMPLUL NR. 2 Se dau urmatoarele informatii: - toate actiunile filialei au fost achizitionate - valorile juste ale activelor achizitionate si aobligatiunile preluate sunt urmatoarele: = stocuri = creante = numerar = terenuri si cladiri = furnizori = imprumuturi din emisiuni de aobligatiuni - au fost efectuate plati pentru achizitionarea cladirilor Se cere FI (fluxul de investitii) ? Rezolvare: - achizitie filiala - numerar - plata cladiri = FI (fluxul de investitii) 1.2 Analiza pe baza de CPP (contul de profit si pierdere) 1.2.1 Marja Comerciala (MC) MC = 707 607 (rezultatul obtinul din vanzari) 1.2.2 Productia exercitiului (PE) PE = Pvanduta Pstocata + Pimobilizata 70x 711 + 721 (mai putin 707) 712 722 1.2.3 Valoarea adaugata (VA) = rezultatul obtinul inainte de remunerarea salariatilor, investitorilor, statului VA = gr. 70 - gr.60 71 61 72 62 - 4.600 +2.000 - 4.200 - 6.800 4.600 1.500 200 2.000 4.000 1.600 1.500 4.200

1.2.4 Excedentul brut din exploatare (EBE), daca este cu semnul + sau deficit daca este cu semnul - => rezultatul obtinut dupa remunerarea personalului si a statului. EBE = VA gr.63 / 64 + 7411 sau EBE = gr. 70 - gr.60 - gr.63 / 64 + 7411 71 61 72 62 1.2.5 Rezultatul exploatarii = gr. 70 - gr.60 - gr.63 + gr. 75 gr.65 + gr.78! gr.68 + 7411 71 61 64 72 62 1.2.6 Cifra de afaceri neta = gr.70 + 7411 EXEMPLUL NR.3 Se dau datele urmatoare: achizitie stocuri stocuri initiale stocuri finale salarii datorate salarii platite servicii nefacturate primite de la terti 3.000 500 1.400 2.600 2.800 4.000 1.800 600 1.900 680 800 640 20.000 60.000 80.000 35.000 1.000 371 = 401 641 = 421 421 = 5121 % = 408 628 4428 % = 401 628 4426 681x = 28x 6581 = 446 446 = 5121 666 = 1682 1682 = 5121 345 = 711 418 = % 701 4428 4111 = % 701 4427

- servicii facturate primite de la terti amortizare amenzi datorate autoritatilor romane amenzi platite dobanzi de platit dobanzi platite stocuri initiale de produse finite produse finite la cost de productie produse finite in pret de vanzare dar nefacturate

- produse vandute in pret de vanzare dar facturate - reducere comerciala acordata

produse incasate in pret de vanzare stocuri de produse nevandute ajustari pentru deprecierea stocurilor preluate dividende cuvenite dividende incasate dividende platite

38.000 35.000 1.800 1.000 800 680

- impozit pe salarii datorat Se cere: - rezultatul contabil brut? - rezultatul contabil net? - VA ? - EBE? (formule contabile) Rezolvare: VENITURI 711 60.000 701 80.000 701 34.000 711 D -45.000 7814 1.800 761 1.000 TOTAL 131.800 CHELTUIELI 607 2.100 641 2.600 628 4.000 628 1.800 681 600 6581 1.900 666 800 TOTAL 13.800

1.400

5121 = 4111 711 = 345 39x = 7814 461 = 761 5121 = 461 121 = 129 129 = 117 117 = 457 457 = 5121 421 = 444

1) Rezultatul brut = V Ch = 131.800 13.800 = 118.000 2) Rezultat fiscal = Rez.contabil + Ch neded. V neimp. = 118.000 + 1.900 1.000 = 118.900 Impozit = 118.900 * 16% = 19.024 Rez.net = Rez.fiscal Impozit = 118.900 19.024 = 98.976
D SI 500 I 3.000 371 C

E 2.100 SF 1.400

607 = 371
D SI 20.000 I 60.000 345

2.100
C

E 45.000 SF 35.000

Pret vanzare Reducere com. Venit net

35.000 -1.000 = 34.000

3) VA = gr. 70 - gr.60 71 61 72 62 VA = 80.000 => ct.701 + 34.000 => ct.701 + 60.000 => ct.711 (C) - 45.000 => ct.711 (D) - 2.100 => ct.607 - 4.000 => ct.628 - 1.800 => ct.628 = 121.100 4) EBE = VA gr.63 / 64 + 7411 = 121.100 2.600 (ct.641) = 118.500

1.3 Analiza pe baza de Bilant 1) Bilant Contabil 2) Bilant Economic 3) Bilant Functional 4) Bilant Financiar EXEMPLUL NR.4 Bilantul contabil al firmei Alpha furnizeaza urmatoarele informatii: imobilizari necorporale (cunostinte / know-how) imobilizari corporale imobilizari financiare stocuri creante disponibilitati capitaluri proprii 10.000 80.000 10.000 250.000 300.000 15.000 125.000

- obligatii nefinanciare - obligatii financiare (din care datorii pe termen lung) - valoarea econimica a elementelor de bilant este de: = imobilizari corporale = stocuri = creante = imobilizari financiare Se cere intocmirea celor 4 bilanturi. Rezolvare: 1) Bilantul Contabil ACTIV imobilizari necorporale imobilizari corporale imobilizari financiare stocuri creante disponibilitati TOTAL

380.000 160.000 100.000 150.000 375.000 250.000 50.000

CP + DATORII 10.000 80.000 10.000 250.000 300.000 15.000 665.000 - CP - obligatii nefinanciare - credite TL - credite TS TOTAL 125.000 * 380.000 100.000 60.000 665.000

Activ net contabil = Situatie neta = CP = Active Datori = 125.000 * Tabel de corectii Elemente imobilizari corporale stoc creante imobilizari financiare imobilizari necorporale VC 80.000 250.000 300.000 10.000 10.000 VE 15.000 375.000 250.000 50.000 0 Diferente + 70.000 + 125.000 - 50.000 + 40.000 -10.000 + 175.000

2) Bilantul Economic ACTIV imobilizari necorporale imobilizari financiare stocuri creante disponibilitati CP + DATORII 150.000 50.000 375.000 250.000 15.000 - CP - obligatii nefinanciare - credite TL - credite TS - furnizori 125.000 175.000 100.000 60.000 380.000

TOTAL

840.000

TOTAL

840.000

Activul net corejat => substractiva = Activ reevaluat Datorii = 840.000 (100.000 + 380.000 + 60.000) = + 300.000 => aditiva = CP Dif.din reeval. Active fictive = 125.000 + 175.000 = + 300.000