Sunteți pe pagina 1din 3

Limbajul C++ Structura unui program #include < header > using namespace std; int main (void)

{ //mesaj return 0; } Astea sunt lucrurile elementare. Semnificatia lor este urmatoarea: #include < header > Ca sa putem ulitiza functii in programul ce il scriem, avem nevoie de anumite headere. Acestea sunt un fel de fisiere care contin functii. Astfel, pentru a le putea utilize, trebuie sa le includem in program, utilizand #include using namespace std ; Aceasta este o instructiune obligatorie care, mai simplu spus, ne permite folosirea anumitor headere. int main (void) Este declararea functiei principale. Aici se intampla totul, aici rezolvam problema { } Acoladele sunt foarte importante si le vom folosi peste tot. Delimiteaza inceputul si sfarsitul unor secvente. // mesaj Cand vrei sa scrii un mesaj, adica un text care nu va fi loat in seama de compilator, vom folosi // Mesajele ne sunt foarte folositoare mai ales atunci cand vom scrie algoritmi complexi. return 0; Instructiunea asta e imperativa la sfarsitul programului. Tot ce vei mai scrie dupa ea, nu va fi luat in calcul. Probabil crezi ca nu face nimic, insa functia principala, fiind de tip int, trebuie sa returneze o valoare. Daca nu scriem, aceasta va returna automat valoarea 0, insa iti recomand sa scrii daca nu vrei sa iei 0p la ONI. Exemplu de program: #include<iostream> using namespace std; int main (void) { //suma a doua numere int a,b; cin>>a>>b; cout<<a+b; return 0; } Chiar daca nu prea intelegi, urmeaza. Asta inseamna ca trebuie sa incepem cu ce scriem prima oara cand facem un program: headerul

<iostream> cin : citeste o valoare de la tastatura cout : afiseaza o valoare de la tastatura exemplu: cin >> x ; In urma instructiunii compilatorul va astepta o valoare de la tastatura care ii va fi atribuita variabilei x cout << 2*x ; In urma instructiunii compilatorul va afisa pe ecran valoarea lui x inmultima cu 2 (in cazul de fata)

<fstream> ifstream ofstream Aceste doua functii sunt folosite cand vrem sa citim sis a afisam valori in niste fisiere text. Astfel de citiri vom folosi la olimpiade si concursuri. exemplu: ifstream in (" date.in ") ; -deschid fisierul din care citesc date.in sub variabila in ofstream out (" date.out ") ; -deschid fisierul in care voi afisa date.out sub variabila out int main (void) { in >> x; -citesc valoarea lui x folosind variabila specifica fisierului de intrare declarata mai sus out << 2*x; -afisez valoarea lui 2*x folosind variabila specifica fisierului de iesire declarata mai sus in.close() ; - FOARTE IMPORTANT: Daca am deschis cele doua fisiere, la sfarsitul programului tre out.close() ; sa le si inched, apoi returnez valoarea 0 return 0; } <cmath> functii matematice (la greu) exemplu: sqrt = radical pow = ridicarea la putere Astea le facem mai tarziu.

Tipurile de date 1.Tipul int -il folosim pentru numere intregi -este reprezentat de 4 bytes, asadar poate memora valori intre -2 147 483 647 si 2 147 483 647, asadar cand auzi de numere de maxim 9 cifre, tipul int e ok 2. Tipul float -il folosim pentru numere cu virgula mobile 3. Tipul long long -este reprezentat pe 8 bytes, poate memora valori intre -262+1 si 262-1 4.Tipul double

Structurile si operatorii C++ if () else () daca altfel for (i=1; i<=n; ++i) pentru i de la 1 la n while () cat timp a = b a <- b (atribuire) a==b verifica daca a este egal cu b a!=b verifica daca a este diferit de b <, <=, >, >=, ==, != operatori relationali operatori logici: || SAU && SI ! NOT (operatorii logici pe biti ii vom face mai tarziu)