P. 1
Despre Daci Geti Dispute Istorice

Despre Daci Geti Dispute Istorice

|Views: 57|Likes:
Published by Alecs Alecsx

More info:

Published by: Alecs Alecsx on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

Constantin Olariu Arimin: DESPRE DACI, GEŢI….

DISPUTE ISTORICE
Constantin Olariu Arimin În luna august 2004 am găsit pe internet imaginile a 74 tăbliţe de plumb depozitate la Institutul de Arheologie Bucureşti. În cultura română, despre aceste tăbliţe cu scriere getică nu s-a scris un cuvânt, fiind învăluite între-un mister absolut. Unele informaţii care nu pot fi dovedite cu probe, spun că după terminarea mânăstirii Sinaia în anul 1695 o parte dintre sihastrii din munţi s-au retras aici aducînd cu ei şi tăbliţele cu pricina. O altă variantă a apariţiei acestor obiecte este că în anul 1875 cînd se săpau temeliile palatului Peleş, s-a descoperit o mare comoară formată din aproximativ 240 sau 540 de tăbliţe de aur şi plumb, cu o scriere asemănătoare cu a grecilor antici, dar folosind şi litere latine precum şi alte semne specifice acestor tăbliţe şi figuri de geţi, oştiri, cetăţi, simboluri divine şi alte elemente care duceau la ideea clară că s-a descoperit o mare civilizaţie. Numai că şeful guvernului României de atunci, Lascăr Catargiu a dăruit-o regelui Carol I care a ordonat ca tăbliţele de aur să fie topite după ce s-au făcut copii. Bănuind că valoarea lor este inestimabilă şi a distrus dovezi ale istoriei noastre, a donat copiile însoţite de o scrisoare unde-şi recunoaşte greşeala, mânăstirii Sinaia! În anul 1956 puterea comunistă a confiscat de la mânăstire atât tăbliţele de plumb, cât şi toate documentele care făceau referire la ele şi totul a dispărut. În anul 1986 mai mulţi cercetători din domeniul istoriei au afirmat în discuţii particulare că înainte de al doilea război mondial, în subsolul actualului Institut de Arheologie din Bucureşti existau mai multe sute de tăbliţe cu o scriere necunoscută pe care ,,nimeni” nu le-a cercetat! În anul 2003, istoricul Alexandru Deac a comunicat la Congresul de dacologie ţinut la Bucureşti, că a descoperit în arhivele Comitetului Central al PCR scrisoarea lui Carol l către mânăstirea Sinaia. În prezent la această instituţie ar mai exista 5, 35 tăbliţe după unii sau 70 după alţii, dar fără documente de intrare şi fără a fi înregistrate în patrimoniul ei! Din cele 74 tăbliţele de plumb eu am citit 65, iar informaţiile de pe ele ne arată adevărata noastră istorie privind structura de organizare a statului geţilor, sistemul juridic, religia lor, felul cum ştiau să-şi apere glia străbună. Ei îşi spuneau geţi sau rumuni pentru că aşa este scris pe tăbliţe, nu daci cum i-au numit romanii. Îşi scriau identitatea de neam cu cuvintele rumun, riomion, ruomuon, rumuno, romuno sau falnici geţi şi nu daci, iar ţara lor o numeau sfânta Geţia sau Giţia. Strămoşul lor ancestrtal era Moş Arimin, os din care s-au tras ariminii/armânii şi rumânii. Conducerea neamului era asigurată de dage balo (adunarea neamului străbun), care alegea un mato (ocrotitor, conducător, părinte), care deţinea funcţia cât timp era sănătos la trup şi la cap.
1

Din cei 54 de mato eu am reuşit să citesc numele a 43 de conducători ai neamului strămoşesc. Pe alte tăbliţe această conducere colectivă apare cu numele de soboru, gometi sau radă. Aveau un guvern numit agie, în fruntea căruia era mato. Conducătorul armatei se numea basileo, care era ajutat de un consiliu de război numit soto balo (soţii, însoţitorii steagului get), iar cetăţile lor întărite se numeau dabe. Ţara era împărţită în sindii (isprăvnicii) fiind conduse de către un sind. Organizarea administrativă era în cătune, sate şi dabe, iar centrul de putere se numea dabo geto (cetatea neamului get), care a fost la început la Sarmisetuzo, mutată pe la 380 î.e.n. la Enisala (judeţul Tulcea), iar pe la anul 320 î.e.n. a revenit din motive strategice la Sarmisetuzo. Sunt menţionate şi legăturile de sânge care formau şatre în cadrul unor comunităţi. Armata era organizată în polcuri şi avea două corpuri distincte: daco armosa (armata nobililor), care pornea prima în luptă şi gloto armosa (armata gloatei sau a poporului), care suplimenta forţele primului corp sau îl înlocuia complet. Echiparea armatei era asigurată de dage balo, iar conducătorii corpurilor de armată erau numiţi tot de adunarea neamului. Oamenii nu aveau voie să se mute dintr-un loc în altul decât cu aprobarea dabei de care aparţinea. 32 din semnele folosite în scrierea geţilor pe tăbliţele de plumb sunt identice sau foarte apropiate cu semnele scrierii cretane liniar B din perioada 1500-1300 î.e.n. Alfabetul chirilic folosit de români pînă pe la 1870 este în realitate o parte din alfabetele utilizate de strămoşii noştri geţi în urmă cu 2500 de ani. Secuii au folosit prin secolul Xlll un alfabet cu 33 de semne, iar 28 dintre acestea sunt identice sau asemănătoare cu ale geţilor de pe tăbliţele de plumb. În Transilvania şi Ungaria s-a folosit în secolele XV şi XVl un alfabet runic maghiar care a fost „prelucrat” tot din alfabetele geţilor. Gotul Wulfila a „creat” şi el pe la mijlocul secolului lV e.n. un alfabet runic inspirându-se din semnele geţilor. Scrierea geţilor mai are semne comune cu alfabetul folosit în secolele Vlll – ll î.e.n. în estul Spaniei (Tartesio/Turdetano), cu alfabetele folosite de tuaregi şi libieni înainte cu multe secole de era creştină. Există asemănări uluitoare ale alfabetelor geţilor cu scrierea din Biblos, Mohenjo-Daro, brahmi şi alfabetele folosite de sabei în Arabia în secolele XV-lV î.e.n. cât şi cele din Siberia din secolul lV era noastră. Plutaşii de pe râul Bistriţa foloseau pe la 1880, 56 semne pentru crestatul lemnelor. Dintre acestea 13 sunt identice cu semnele din scrierea liniar B, iar 38 sunt identice sau foarte apropiate cu semnele alfabetului geţilor. După mitologia greacă, hiperboreenii care locuiau la nordul Dunării, erau legaţi de cultul lui Apollo. Herodot în Istorii spune că aceştia aduceau ofrande templului din Delos, iar fecioarele „Arge şi Opis veniseră chiar odată cu zeii”. Platon în Axiochos vorbeşte prin gura lui Socrate, despre nişte table triunghiulare de aramă cu un conţinut religios aduse la Delos de fecioarele hiperboreene Opis şi Hekaerge. Venirea zeilor la greci a avut loc odată cu formarea primelor structuri sociale din secolele Xll-X î.e.n. în numita „perioadă obscură”. Arheologia a descoperit într-adevăr plăcuţe de bronz cu o scriere arhaică pe care au atribuit-o vechilor greci şi care a apărut la sfîrşitul secolului Vlll î.e.n.

2

Religia lor era monoteistă având în frunte pe Sentu/Sântu cu sensul de Creatorul, Dumnezeu, iar ca simbol al sacrului era crucea (vezi imaginea de sus) cu braţele egale, liberă sau înscrisă în cerc, cum apare deasupra uşii la primele biserici creştine din Siria şi Palestina. Divinitatea activă a cultului crucii era Zabelo, Creatorul vieţii din lumina vie a soarelui şi Suien, Zoien, Zoe ca divinitate a renaşterii vieţii din aşteptarea luminii morţii (liniştea lunii) prin nemurire. Mai erau dio Dionise, dio Sopio, dio Donizeto, dio Oroelio, dio Tiaz. Fiind o religie a luptei continue dintre bine şi rău, duhul răului se numea Sotea sau Satan. Pământenii se năşteau din lumina vie a vieţii (lumina soarelui), dar toată existenţa lor trebuiau să se străduiască să facă numai fapte bune în folosul celor din jur ca o probă de curăţenie pentru comuniunea cu adevărata viaţă veşnică (nemurirea) ce impunea condiţia de OM. Nu aveau statui, iar divinităţile lor se manifestau ca nişte duhuri, entităţi spiritual – energetice. La naştere fiecare persoană era luată în pază de un înger, neamul get fiind binecuvântat de oastea de îngeri (falanga). Nu aveau temple, ci mici troiţe şi bisericuţe/metocuri unde îşi oficiau cultul sau altare improvizate în vremuri de restrişte. La naştere fiecare era botezat în religia neamului cu vin şi pâine strămoşească. Crucea a fost simbol al sacrului la neamul nostru de la începutul mileniului V î.e.n. descoperire făcută la Gorban, judeţul Iaşi, apoi la Cucuteni, iar mai multe tezaure ale geţilor au ca obiect de podoabă crucea înscrisă în cerc sau crucea cu braţele egale. Divinităţile lor aveau în jurul capului o aură, aşa cum arată plăcuţa de plumb descoperită la Romula.

3

Ilio toate având aceeaşi semnificaţie. Tăbliţa ll povesteşte despre vizita lui Zamolxe în insula Samos şi trecerea cabirilor la religia sfintei cruci a Mântuitorului! Pe tăbliţele l şi ll apare semnul crucii ca simbol al sacrului şi al pământului (ţării) care stă sub această protecţie.n. un copil mic ridică braţele către cer simbolizând bucuria vieţii ce s-a născut. Scaunele sunt trei sugerînd legenda celor trei magi. Multe din elementele de cult ale religiei geţilor.e.n. Zamolxe. care se va numi mai târziu Sarmis. apare pe tăbliţe şi sub iniţialele IOI. a fost mare preot şi reformator. Toate aceste date sunt scrise pe 4 . steaua cu şase colţuri şi steaua cu şase raze) sunt păstrate din religia neamului mioritic din mileniul lV î. mama primeşte un toiag şi un miel de la divinitate/marele preot get?. Tăbliţa 1 este prima atestare materială a legendei naşterii Mântuitorului. şi care au fost duse de emeşi în Sumer/Ki-en-gi de pe meleagurile noastre pe la mijlocul mileniului lV î.e. fiind ispita diavolului. dar şi simbolurile religioase (crucea cu braţele egale libere sau înscrise în cerc.. La stânga imaginii este un porumbel zburând reprezentînd Sfântul Duh. un peşte. sau Ili. Pitagora şi pitagoreismul. Sub un şopron cu o vită şezând. La dreapta jos. III. doi măgăruşi (cum a intrat Iisus în Ierusalim) şi un profil de om. La mijloc este un şarpe foarte lung. i-a trecut pe cabirii din Samos la religia crucii Mântuitorului. Sub imagine. al cărui cap este pus pe capul lui. Creştinismul ortodox este în mare parte religia strămoşească. iar lângă coada acestuia este un pătrat împărţit în nouă părţi egale sugerând că este protector al vânătorilor şi al învăţaţilor.Sarmis sau Armis este Mântuitorul sau Salvatorul neamului geţilor. iar ţara lor o numeau ţara sfântă (dio Geta). s-a înfruntat cu Pitagora şi le-a cerut geţilor să renunţe la folosirea aurului ca aducătorul tuturor relelor de pe pământ. a vizitat Egiptul. Geţii se considerau poporul ales de Creator. II. care are pe cap costumaţia religioasă făcută din blana unui lup. în colţul stânga jos se văd stilizate imaginile pentru o şopârlă mare. iar în mână ţine un toiag. o pasăre mare care aleargă şi un câine sau lup. În partea stângă jos a şopronului se vede o persoană şezând pe un scaun. imagine preluată de hagiografia creştină. Marele get a existat ca realitate istorică. Deasupra şopronului este figura cunoscută a lui Iisus cu plete şi cu barbă scurtă ca semn al tinereţii. o broască ţestoasă.

când statul geţilor a fost distrus de romani. cât şi la postul de radio Iaşi. Biseto l a pus sabia pe gali şi i-a alungat. Arătam în această carte că avem 1000 cuvinte identice sau asemănătoare cu eme-gi şi 1400 de arhaisme şi regionalisme compuse din două sau mai multe cuvinte eme-gi. Durerea a fost fără margini peste neamul geţilor. Religia geţilor a influenţat şi zoroastrismul prin existenţa magilor perşi la curtea din Sarmisetuzo în secolul Vl î. L-am tradus în limba română şi bănuiala mea s-a confirmat.e. pentru că de aici se trag semnele alfabetelor folosite de strămoşii noştri.n. păstoreşti şi de organizare socială sunt în mare parte comune celor două limbi. Tăbliţa 1 consider că a fost turnată sau trasă – cum apare scris pe mai multe tăbliţe. 79 de cuvinte se găsesc numai în eme-gi (sumeriană) fiind dispărute din româna veche. i-a găsit pe gali – esenieni într-o aprigă dispută religioasă cu clerul iudeu. Tăbliţele sunt scrise între anii 560 î. au trecut Dardanelele şi au întemeiat în podişul Anatoliei un stat – Galatia – care a existat până în anul 25 î. care se găseşte identic sau asemănător în dicţionarele de arhaisme şi regionalisme existente în România. În anul 1982 am cumpărat cartea Civilizaţia sumeriană unde am găsit trei cuvinte care m-au pus pe gânduri: da. oameni fără conştiinţă. iudeii amintesc de secta esenienilor/esenilor având centrul de cult în Galileea şi care practicau o religie diferită de a iudeilor.n. limba sumeriană/eme-gi are aceeaşi rădăcină cu limba română.e. În anul 279 î. Vlasa la Tărtăria ar fi chiar plăsmuirea acestuia!!! Despre tăbliţele de plumb ale geţilor spune că sunt falsurile unui geniu. Am găsit pe internet în anul 2001 un dicţionar sumerian-englez elaborat de J. Iisus a fost get. Am scris cu acest subiect o carte „Civilizaţia soarelui” publicată în august 2002. istoric care a trăit până în 1991 la Paris. apoi drumul prin Siria. iar conducătorul geţilor. O parte din aceşti gali au coborât mai spre sud şi s-au stabilit în anul 275 î. pe la 1600 – 1500 î. aceste relaţii s-au stricat rău. Răstignirea lui Ili.n. Fiind opriţi şi la graniţa Macedoniei. şi iulie-august 106 e.n.e. Efes. iar creştinismul are foarte multe elemente comune cu religia emeşilor.e.n. I.n. Grecia şi Tracia până au ajuns în Sarmisetuzo sunt povestite pe 7 tăbliţe.n. dar identică cu a geţilor. indivizi cu minţile rătăcite. care au îmbrăţişat religia crucii cu taina botezului cu pâine strămoşească şi vin. s-au aşezat printre neamurile geţilor populaţii ale galilor/galatilor. Vulpe director la Institutul de Arheologie din Bucureşti unde stau ascunse tăbliţele de plumb ale strămoşilor noştri. dar el şi-a dat seama numai în jumătate de 5 . La începutul secolului Vl î. A.tăbliţele 2 şi 3.e. iar ţara a cunoscut un jaf fără seamăn. Sluşanschi director al Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan din Bucureşti şi Neagu Djuvara.e. iar inga se foloseşte numai în nordul Moldovei şi Maramureş. când a fost cucerit de romani.e.e. S-a remarcat A. într-o regiune pe care au numit-o Galileea. Începutul secolului l e. Galii cheamă în ajutor mentorii din Carpaţi.n. Limba folosită în aceste texte este limba română veche. Nu au avut reţinere la limbaj spunând despre cei care vor să se uite pe tăbliţe să sunt nebuni. Mai arătam că denumirile activităţilor agricole. nu şi inga. Vulpe spune peste tot că tăbliţele de lut descoperite de N. Halloran.n. Este trimis Ili împreună cu o ceată de geţi – tăbliţa 53 – pentru a înfrunta fanatismul religios iudeu. În secolul ll î. Ştiam că aceste cuvinte sunt specifice numai limbii române. Iar într-un acces de nebunie genială A. Culturnicii de profesie au ieşit la atac şi m-au făcut în toate felurile atât la TVR 1. cum rezultă din tăbliţa 5.n. înfăşurarea trupului cu giulgiu şi transportarea lui până la „galii cei roşcaţi” din Galileea. diletanţi. dar nu au acceptat să-mi spun şi eu punctul de vedere.

modified by Slavic influences. Haloran spune: „Cum se poate explica faptul că într-o regiune din vestul României înconjurată cu nume sumeriene… . Paulescu în 1923 şi cu această hoţie au luat premiul Nobel. diletanţi. A. N. dar americanii au tăcut mâlc. Englezii au răspuns că au primit mesajul meu şi atât. dar şmecherul a uitat să spună de unde vin ideile pentru că hoţia intelectuală se practică şi la case foarte mari. dar şi o înverşunare fără margini din partea „specialiştilor”. Explicaţia constă în faptul că textul din fişierul Rădăcini. chiar dacă mentorii culturnici. recentă. acelaşi J. dar şi alte lichele urlă că tăbliţele sunt nişte falsuri ale lui Haşdeu. nespecialişti. l-am tradus în limba engleză şi l-am trimis în august 2003 către TV Discovery. 2002 îmi trimite următorul răspuns: „Most vocabulary of the Rumanian language can by derived fom Latin. Halloran – care se ţine că este cel mai mare specialist în sumerologie – un mesaj cu 145 cuvinte comune limbilor română şi eme-gi. Densuşianu sau a unui geniu încă nedescoperit. Religia geţilor are multe elemente de cult identice cu ale emeşilor şi foarte asemănătoare sau identice cu creştinismul timpuriu. iar priceputul şi-a pus un moţ de „prima-ntâi”! Consider că a venit vremea ca românii să-şi cunoască adevărata istorie. sigur că acestea nu vă mai aparţin”. So you need to reassurse me and your readers that you have avoided attaching a Sumerian etymology to any word that as a Latin etymology. An sau Anu. apariţia lor pe internet în vara anului 2004 a produs o „efervescenţă creatoare” şi multă zburdălnicie în minţile unor indivizi. care au ajuns pe căi ocolite la Norbert Wiener. dar mai vechi cu 1000 de ani decât cele din Mesopotamia? …Asumându-vă o origine trivială. romană. altfel ar pune şi el de o şmecherie. s-au găsit trei tăbliţe din lut local. Sigur acest studiu al meu a ajuns şi în mâinile lui. This happened after the time of the Roman empire. fiind întrebat despre legătura scrierii de la Tărtăria cu cea din Sumer. orice canalie cu titluri şi ţâfnă poate să facă istoria după propria nebunie şi ticăloşie! Dau mai jos câteva dovezi care nu pot fi contestate de nimeni în cazul când nu sunt scoase în afara culturii române.oră! Noi trebuie să băgăm la cap că această lepădătură este un supergeniu şi nu avem cum să-l contrazicem. adică lumea materială este creată de o divinitate fără început şi sfârşit numită la geţi Sântu. dar cum la noi plăsmuirile au ajuns adevăruri sacre. Se pare că i s-a zbârlit moţul către genialitate şi acestui nemernic! Ghinionul lui este că nu ştie cum sună limba română vorbită în graiurile noastre mioritice. La sfârşitul lunii noiembrie 2002 am trimis lui J. iar statul român nu a spus nici pâs! Suedezii au recunoscut nedreptatea în anul 1962 la protestele unui scoţian!!! Situaţia este asemănătoare cu Alexandru Odobleja şi studiile lui în domeniul ciberneticii. iar cei care vor să le vadă de aproape sunt „nebuni. indivizi cu mintea rătăcită” şi alte asemenea sofisme şi fineţuri academice. aşa cum au făcut cei doi canadieni care şi-au însuşit descoperirea insulinei făcută de N. dar care nu sunt în latină. ajustat puţin. Acest Creator a 6 . cu pictograme sumeriene. iar la neamul nostru din Ki-en-gi. Institutul de Studii Orientale din Chicago şi Institutul de Studii Orientale din Philadelphia. Acest individ nu a căzut în cap ca să-şi schimbe fundamental ideile cu privire la ce mi-a scris în anul 2002. Are you familiar with the Latin etymologies gived for most Rumanian words?” În publicaţia Formula AS din 25 mai 2006. A. De existenţa lor am aflat şi eu în septembrie 2004 din aceeaşi sursă! Argumentele autenticităţii tăbliţelor sunt infailibile în faţa minciunii. La 17 dec. De ce sunt autentice tăbliţele Cum tăbliţele cu scrierea geţilor au fost ţinute la popreală mai bine de 130 de ani.

La emegi avem E-anna – casa cerului sau casa Creatorului/ Dumnezeu. Tracii aveau o divinitate solară. Pe tăbliţele de la Tărtăria s-a descoperit o divinitate Şaue. iar Inanna (stăpâna cerului întunecat şi soră a pământului) este duhul lunii. iar emeşii ne-au lăsat pe tăbliţele lor informaţii despre Gibil. Ca duh al vieţii pline de energie. unică şi mântuitoare cu numele de Sabazios sau Sabadius. Zoin. În sens religios înseamnă sanctuarul din vârful muntelui. La emeşi avem pe Suen. Zoen ca duh al lunii.Duhul care ţine roata vieţii sau inelul vieţii şi rânduieşte soarta morţilor şi întoarcerea în universul energiilor primare din care s-a născut totul. sau hotarul dintre pământ şi cer. crucea ca simbol al sacrului. şi s-au aciuat în Ki-en-gi.e.e. dar şi la emeşi cu atribuţii asemănătoare sau identice. În eme-gi avem cuvântul zabalom. Zoei. care semnifică cele mai înalte culmi muntoase. fiind asimilat de către geţi duhului feminin. Arheologia. În interiorul unei construcţii care avea rolul unui lăcaş de cult s-au descoperit 7 vetre. Zabielio sau Sabelio este duhul care aduce lumină şi viaţă pe pământ. fiind considerat şi stăpânul înţelepciunii simbolizând începutul vieţii în formă de germeni. dar şi altele se găsesc în cele trei structuri de cult. iar între ele era o cruce care avea în mijloc o mică vatră pentru ars ofrandele. viaţa şi stabileşte dreptatea fiind consultat în hotărârile preoţilor judecători. Zien .n. ca duh al vânătorii şi războiului. la fel ca în ţara lor de baştină. În dialectul istro-român este cuvântul zabelie cu sensul de a unge cu ulei. Zuen. pe dealul Ghindaru s-au descoperit ruinele unei necropole arse de la începutul mileniului lV î. regenerează natura. oastea de îngeri. care asistă femeile la naştere şi ajută plantele să germineze. iar numele de Zoe era purtat de femei.n. a pune ulei pentru ardere. Grecii vechi ne-au spus în izvoarele lor că tracii venerau şi pe Gebeleizis. care primea ofrande ce erau arse pe altar împreună cu mortul. divinitate a vegetaţiei şi renaşterii naturii. precum şi al apelor limpezi. să poată venera duhurile energiilor primare pe înălţimi. dar nu un tiran şi are în subordine ţinutul unde sufletul omului poate reveni la ce a fost înainte de viaţa pământească. unde au realizat o cultură şi civilizaţie uluitoare (civilizaţia sumeriană. judecata cerească. Trebuie remarcat faptul că sfântul Zabelio ca structură spiritual-energetică nu se identifică niciodată cu soarele. îngerul păzitor. 7 . La neamul nostru răzleţit între Tigru şi Eufrat s-a mai găsit o divinitate cu numele de Zabab. Dio Zoe. strămoşii noştri l-au considerat pe Zabelo simbolul principiului masculin. În localitatea Poduri din judeţul Neamţ. ca duh al purificării şi al iertării. Este un judecător al sorţii tuturor oamenilor. pe care încă nu au apucat să o înjure că s-a stricat cu falsificatorii. Taina botezului. confirmă fără putinţă de tăgadă autenticitatea tăbliţelor! Dio Zabelo întâlnit şi sub forma Zabelio. unde soarele răsărea de pe culmile acestora.zămislit şi lumea spirituală a entităţilor divine definite ca duhuri fiind 7 atât la geţi. cum au botezat-o specialiştii!). numele lui fiind purtat de bărbaţi. arătând originea acestei religii care s-a născut într-un loc cu munţi înalţi. De aceea emeşii au construit ziguratele. al regenerării sau al vieţii în aşteptare. În legendele noastre Iana este sora soarelui pe care acesta o cere în căsătorie. agricultura. Sien. unde ghioaga şi arcul erau la mare căutare. Să fie românii aşa de neghiobi încât să se adreseze soarelui şi lunii cu apelativul Sfântul sau este reflexul firesc al vechii religii strămoşeşti a geţilor? Emeşii au plecat din ţinutul carpatic pe la mijlocul mileniului lV î. dar Dumnezeu se opune acestei sminteli. toate acestea. nemurirea. dar şi al soarelui arzător sau al focului. simbolizează renaşterea prin creaţie divină şi umană.

Îngerii de pe tăbliţele geţilor ţin în mână roata vieţii pe care soarta a hărăzit-o fiecărui individ. fructele se formează. precum şi a neamului omenesc sau sfânt după vorbirea veche şi Zien. nu trebuiau să existe legături atât de vii cu religia geţilor şi tradiţiile noastre populare. care s-au silit ei să ne aducă pe calea cea bună chiar cu sabia. iar la capul mortului o lumânare făcută în spirală arde până se termină. Numele sărbătorii vine din cuvintele Sin ca duh al naşterii şi regenerării naturii. care are deasupra o cruce împletită din două şuviţe de aluat. pentru că neamul nostru fiind sedentar avea toată existenţa legată de energiile dătătoare de viaţă ale soarelui. vegetaţiei şi al sănătăţii mintale la geţi. este o împlinire a vegetaţiei ajunsă în pârg. 8 . ca aprigi hulitori urlă din toţii bojogii că ţinutul strămoşilor noştri era o cumplită sălbăticie până la venirea romanilor. spune tradiţia geţilor (rumunilor) că prin poarta veşniciei. tot ca o amintire neştearsă a religiei strămoşeşti. chiar dacă peste ea s-a pus eticheta creştină. Într-un colind din Cluj se spune că Sfântul Soare împreună cu sora lui (Sfânta Lună) păstoresc pe cer turma Domnului! Tot aici se dă colindătorilor un colac mare umplut. În Ardeal. vegetaţia se împuţinează şi miracolul vieţii ca dar al creaţiei trece în aşteptarea rece a nemorţii. Feciorii fac roţi mari din paie cărora le dau foc şi le aruncă în vale ca simbol al curgerii implacabile a destinului (roata vieţii) în nemurire. La partea opusă avem ziua de 24 decembrie legată de solstiţiul de iarnă cu care încep sărbătorile de iarnă. iar ambele forme se găsesc identic în alfabetul get.Dacă acest neam ar fi venit din altă parte în Ki-en-gi şi ar fi elaborat acolo toate miturile religioase şi întreaga structură socială. fertilităţii. Un colind din Oaş ne spune parcă în ciudă: „Două mere jucătoare. Este marea revărsare a creaţiei de început unde omul şi natura sunt uniţi prin credinţa în sfânta cruce şi a respectului pentru cei ce vor veni. în multe colinde se găseşte refrenul „ziorel de ziuă” dovadă care arată că în subconştientul colectiv Zoirel (Zoi) nu a dispărut nici după măcelul roman. marile energii creatoare curg pe pământ aducând lumină şi viaţă. Însă liftele. rupte de la Sfântu Soare”. Cu această dată încep sărbătorile de vară şi care sunt legate direct de solstiţiu. Sunt colacii în formă de opt care au pe extremităţile lungimii spirala vieţii. la cimitire se aprind focuri la morminte pentru a oferi morţilor căldură din lumina vie şi puterea reînvierii. Sfântul Soare şi Sfânta Lună vin din religia neamului nostru pe care o practicau strămoşii până au venit romanii şi au distrus statul get interzicându-le cultul crucii. Tot la această dată. dar şi la emeşi. La ceremonialul de înmormântare se folosesc colaci de forme speciale. Tradiţia este o referire fără echivoc la vechea religie a geţilor închinată lui Zoie. duhul protector al căsniciei. Din iunie până în decembrie lumina zilei scade. Mai arăt că în Joimărel (Joia Mare) prin ogrăzile gospodarilor se aprind focuri astfel ca morţii acelei şatre să vină din lumea lor rece şi să se încălzească. veche de peste şase milenii. Un alt colac are forma unui S mai desfăcut. iar legătura cu religia emeşilor dovedeşte că tradiţiile noastre populare sunt un depozit extraordinar de cultură. Mai avem în cultura populară pe Joimăriţa (Zoe+mărita) sau Zoica. În spaţiile acestei cruci sunt aşezate opus două cruci mici şi literele O (om) şi T (tete: tată) din alfabetul geţilor. plantele de leac sunt bune de strâns pentru tămăduire. duh protector al căsătoriei care veghează la trăinicia şi rodnicia familiei şi întărirea neamului. Bobul de grâu se umple. În această zi femeile măritate se prind într-o horă ca simbol al darului fertilităţii neamului geţilor şi a nemuririi spiţei lor pe aceste meleaguri. În noaptea de 24 decembrie în vechiul cult străbun al crucii. dar nu au reuşit pentru că suntem un popor nevolnic! Sânziene. sărbătoarea neamului geţilor la 24 iunie. La această dată.

dar şi al emeşilor era o religie solară.e.oamenii erau chemaţi să vină să ia lumina care s-a născut.e. dar nu a fost menţionată niciodată ca să nu dea de bănuit cuiva! Cum textele tăbliţelor cu scriere cuneiformă au început să fie citite la începutul secolului XX. 9 . Republica Moldova.n. În caseta tăbliţei apare menţiunea abariso (aba: bătrân + risu: şănţuleţ. ci bazată pe entităţi spiritual-energetice/duhuri. În onomastica noastră avem prenumele Sânzien pentru băieţi şi Sânziana pentru fete! Religia neamului nostru străbun.e. Pe la anul 560 î. cu sensul de răsărit al lunii. aşa cum le cunoaştem noi. care avea şi rol de matriţă. Cu acest pezevenchi se mai întâlneşte şi în Egipt şi iarăşi grecul îi face necazuri.n. se săpa (rizuia) de la dreapta la stânga textul dorit şi se gravau imaginile pe o placă de bronz. Sărbătoarea dovedeşte că suntem aici înrădăcinaţi de peste 6000 de ani. dar nu idolatră. marele înţelept Zamolxe îşi pune traista în băţ şi împreună cu o ceată de geţişori de soi pleacă în lume să se mai cultive şi ajunge în insula Samos unde întâlneşte o altă ramură zburdalnică a seminţiilor carpatine – cabirii. cu certitudine că nici limba nu am uitat-o aşa cum o dovedeşte chiar numele ei! În religia geţilor sfântul Zoe nu se identifică cu luna de pe cer pentru că în scrierile de pe tăbliţe ei folosesc termenul de loneo sau luno pentru corpul ceresc. Cu mare osârdie îi trece la religia crucii sau reforma impusă de el cultului geţilor şi are prima confruntare într-ale înţelepciunii cu „subţirele” Pitagora. ca dovadă că va începe un nou ciclu al vieţii. ca simbol al sacrului apare în probele arheologice pe fostele teritorii locuite de strămoşii noştri ( România. iar dacă ne-am păstrat tradiţia religioasă şi culturală cu atâta îndârjire. Duhurile din mitologia emeş aveau mai multe apelative. iar Zamolsiu ne lasă aceste întâmplări pe două tăbliţe din care una este scrisă chiar de el. Ungaria şi Bulgaria) de la începutul mileniului lV î. Rădăcina comună a religiei emeşilor şi geţilor este dată şi de folosirea cuvintelor lam şi a-ngi-a/angea în ambele limbi cu sensul de înger. iar Zoen mai era invocat şi cu numele de Sara. chiar dacă între ele există o distanţă în timp de 2000 de ani şi o distanţă de 2000 km în spaţiu! Cine spune că steaua cu şase colţuri aparţine culturii iudaice nu cunoaşte istorie sau minte ca o secătură pentru că evreii până după întoarcerea lor din Babilon (500 î. În ea se turna plumb şi ieşeau tăbliţele scrise de la stânga la dreapta. Religiile au în ritual apa vieţii ca formă materială de nemurire.n. Tăbliţele de plumb şi aur au fost realizate astfel. care stătea numai cu nasul pe sus precum râtul porcului. aşa cum apare în lăcaşul religios de la Şinca Mare.) foloseau steaua cu cinci colţuri luată de la egipteni. justificând lipsa statuilor de cult în ambele culturi. Grecii neştiind prea multă carte în acele vremuri. aşa cum apare mai târziu la comunişti! Crucea. Ucraina.e.n. îngerul păzitor şi oastea de îngeri. iar ca simbol al sacrului este crucea cu braţele egale înscrisă în cerc sau liberă şi steaua cu şase colţuri sau şase raze. crestătură) Zam-xei adică scrisă de bătrânul Zamolsiu. au reţinut că pe ei i-a vizitat marele înţelept Abaris pe la 568 î. iar primele lucrări despre civilizaţia sumeriană au apărut după anul 1935. este imposibil ca năzdrăvanul mioritic să fi cunoscut aceste informaţii pentru că specialiştii susţin că plăsmuirea sar fi făcut pe la 1870-1880..

Ori urmele de locuire getică a acestei localităţi au fost descoperite în secolul XX excluzând ideea pretinselor falsuri. singură sau în compoziţie! Un plăsmuitor sadea nu ar fi făcut asemenea giumbuşlucuri chiar dacă era el genial. dar niciodată nu este amintită Ulpia Traiana Sarmisegetusa.e. Pe la începutul secolului lV î. dar niciodată Danubius. pentru că apar pe ea imaginile lui Zamolxe şi Pitagora. fiica Sofiei. unde un preot get îl trece pe regele galilor la religia crucii şi aduce cu această ocazie un trofeu în Sarmisetuzo. Cetatea geţilor a fost descoperită în prima parte a secolului XX. Imaginea îngerului mai apare pe şase tăbliţe. Sierema (T 40) şi nu Helis cum ne spune Diodor din Sicilia când povesteşte înflorit păţania lui Lisimah! Pomponius Mela aminteşte despre o localitate Sirmium undeva prin nordul Munteniei. macedoneni. În acele timpuri geţii aveau o sărbătoare a neamului unde erau chemaţi toţi cei de o mamă. Dromichete T 22. aşa că plăsmuitorul nu avea de unde şti aceste realităţi istorice! Meşterii în plăsmuiri spun că Sarmisegetuza a ajuns capitala geţilor în timpul lui Burebista când a unit triburile din câmpie şi din munţi! Şi aceste afirmaţii sunt nişte nebunii ale unor indivizi cu minte puţină. capitala neamului get ajunge la Enisala aşa cum ne spune T 12.. T 15 ne spune că Filip.e. adică traci. noua capitală zidită de cuceritori în alt loc şi pe care au menţionat-o scrierile romane.n.e. Această tăbliţă este turnată pe la 560 î. telagi. aşa ca să fie povestea mai turbată! Pe una din tăbliţe apare o imagine care i-a smintit pe toţii „specialiştii”.n.e. cetatea geţilor/dabo geto”. iliri. Nu ţine snoava cu mioriticul cel isteţ care vrea să ne facă părul creţ! Pe tăbliţa 25 apar informaţii despre conducătorul satului Dăbâca ce-şi însoară mândreţea de flăcău tare ca osul (voinic) cu Marica.n. iar capitala neamului get era la Sarmisetuzo şi aşa a rămas până au distrus-o romanii. a implora. în varianta Sarmiegetozo. dar niciodată Sarmizegetuza sau Sarmisegetuza.n.e. aşa cum ar fi fost firesc pentru un fals.În dialectul istro-român este cuvântul zamoli cu sensul de a ruga. tatăl lui Alexandru Macedon a fost rău şontit pe la 342 – 340 î. Cea mai vechie menţionare a capitalei geţilor (dabo geto) este pe tăbliţa 16 care povesteşte moartea conducătorului Baicu ce trebuie „să-şi doarmă somnul de veci în Sarmisetuzo. Un călăreţ get este în faţa îngerului păzitor care ţine în mână roata/cercul vieţii. Capitala geţilor – dabo geto – este menţionată pe toate tăbliţele care sunt turnate aici. mai ales genial! 10 . dovedind că şi romanii ştiau câte ceva despre religia strămoşilor noştri. iar o singură dată pe la anul 300 î. dar mult venin în rânză faţă de istoria neamului nostru. Năzdrăvanul mioritic nu ar fi făcut asemenea tâmpenii pentru că aşa cum susţin „specialiştii” era genial sau erau o gaşcă de răuleni geniali! Şi capitala statului get a fost scrisă Sarmisetuzo.n. 23 avea centrul local de putere/daba la Sirmiu. Asemenea „greşeli” nu poate face un falsificator. şi-ar fi dat singur cu stângul în dreptul! Pe tăbliţe numele apei care despărţea Geţia de Mesia a fost scris numai Istru. cum zice cântătorul de ode Marţial. După venirea galilor pe toriştea noastră avem T 11 de pe la mijlocul secolului V î.. aşa cum sunt redate în T 2.

împotriva geţilor pentru că nu voiau să-l recunoască protector (bade). Dio Cassius ne lasă informaţii nu prea sigure despre campania lui Crassus împotriva geţilor şi bastarnilor din anul 29 e. 11 . fără a se preciza rezultatele ulterioare.Pe tăbliţe apare Moş Arimin os/Arumun os (T 19) ca strămoş al geţilor şi protector din înaltul cerului. Numele monezii geţilor s-a păstrat mult timp pe teritoriul locuit de neamul nostru pentru că în perioada feudală a circulat în Ţările Române. Şi atunci minciuna era la mare cinste când se vântura în vânt freza vreunui rigă sau neam de flutură steag! Genialul plăsmuitor nu putea să facă o asemenea greşeală aducând alte informaţii despre badea Filipoi decât minciunile cunoscute deja de istorie! Tăbliţa 51 spune că Biseto ll conducătorul neamului get îl ajută pe Dapisiu în confruntarea cu murdara Romă. Dio Cassius spune că acest Rolex simţind presiunea coaliţiei geto-bastarne cheamă în ajutor pe romani care nimicesc oştile lui Dapix şi Zyraxes cucerind şi dabele lor situate undeva la gurile Dunării. angajată să-i sprijine pe geţi. Tăbliţa arată că aceştia erau doi conducători locali din Muntenia şi fiind ajutaţi de boero Biseto ll au purtat lupte grele cu romanii.n. romanii şi-au adus cu ei şi divinităţile. iar Jupiter. Din altă sursă am mai găsit o tăbliţă care povesteşte despre o solie trimisă de Dapiseu la sciţii din cetatea Grono pentru a plăti în groşi solda cuvenită armatei acestui neam. Zoirasieo ori a dispărut de moarte bună ori i-a făcut felul cel care a rămas mato. O inscripţie descoperită la Buda pomeneşte de Deus Arimanius ca epitet pentru Mithra. iar acest Rolex apare pe tăbliţă cu numele de Orolo. aşa ca să le dea în bot latiniştilor.e. iar situaţia devine tot mai grea. iar menţionarea este făcută de marele preot al cultului mitraic. De aici trebuie să tragem concluzia că la acea dată Mesia nu era provincie romană. Tot din această tăbliţă aflăm că Dapiseu era acum singur conducător al geţilor. Propaganda macedoneană spune că geţii. Şi această tăbliţă contrazice informaţiile venite din surse vechi infirmând ideea criminală a falsurilor. El spune că războiul a început după ce geţii şi bastarnii au atacat pe protejatul lor Rolex ce se ţinea tare undeva pe la gurile Dunării. Tot ca Deus Arimanius apare Mithra şi la Roma.n. După ce au ocupat Panonia. au dat săbiile la tocilă şi l-au aşteptat pe bădia Filipoi Enia să-l întrebe de ce pofteşte la toriştea lor. în frunte cu riga lor Cothelas i-au aşteptat pe machidoni cu daruri multe pe malul drept al Istrului să nu mai obosească sărăcuţii să-l treacă. divinitatea supremă a panteonului roman purta în vechea religie a populaţiei locale epitetul de armunos sau armunis. fie el şi supergenial! Tăbliţa 15 ne dă informaţii preţioase despre războiul pe care l-a pornit Filip al-ll-lea al Macedoniei pe la anii 339 î. În ţinutul Apeninilor există oraşul Ariminum ca amintire perenă a fondatorilor urbei. ca nişte găini plouate. iar în anul 30 ajung amândoi mato. s-a adunat neamul geţilor din toate ţinuturile şi rău i-au hăcuit pe macedoneni cu toată fala şi falanga lor. Cum falnicii geţi nu aveau în obicei să umble în patru labe în faţa altora (aşa cum o fac urmaşii lor astăzi) şi-au strunit sirepii. Ungaria şi Polonia o monedă care se numea groşi. Revolta lui este reprimată de boero Biseto ll ca mato al geţilor. În tăbliţa 5 apare preotul persan Gomtaro care participă la cultul geţilor! Chiar prea mult punem în cârca unui om. Pentru că urgia era mare. Mesia se află sub influenţa militară a romanilor. care a refuzat să mai plătească dăjdiile către Sarmisetuzo. chiar dacă geţii din nordul Istrului nu acceptă ruperea gliei străbune în bucăţi. În realitate bastarnii şi geţii au atacat Mesia în centru.

Figura lui este identică cu a lui Cristos din creştinismul iahvist dovadă clară că aceştia au copiat/furat informaţiile din religia geţilor. susţin „specialiştii” s-ar fi pus la cale în a doua parte a secolului XlX! Ca să le tai maul pentru vecie acestor înverşunaţi în făcături dau câteva nume din onomastica actuală a creştinilor spanioli: Antonio. apare scris şi sub forma IOI.Pe tăbliţa 17. dar şi pe monede apare şarpele ca simbol al sacrului (dio Tiaz) şi se găseşte identic în caduceul cu şerpi purtat de mitropolitul României. era Midas. III. Sarmis apare cu simbolul lui caracteristic – calul tânăr care se găseşte pe mai multe feluri de monede găsite pe la noi. Ca să scape de nenorocire. iar o direcţie a fost şi către Iberia! Istoria fabuloasă a Spaniei medievale spune că în negurile munţilor Caucaz. Grecii ne spun că cel mai cunoscut rege al frigienilor – neam tracic. veniţi în Spania în timpuri imemoriale care au dus cu ei un sistem de legi cu care se lăudau că ar fi vechi de 6000 de ani! Ei au dus şi scrierea descoperită la Tartesico şi Turdateno! Sarmis sau Sarmise este Mântuitorul ori Salvatorul geţilor. Diegio.n. Durao. dar pe care „specialiştii” le-au declarat cu mare furie ca false. iar o parte au plecat mai în sud şi au pus de o Galilee. când boero Biseto I i-a alungat cu sabia pe o parte dintre ei pentru că i-au scărmănat rău pe sarmaţi. Tabelul „geţii din Iberia şi…scrierea buclucaşă” arată şi altă legătură neştiută până acum între cele două culturi. – 20 î. Trebuie să admitem că informaţia lui Eschil este corectă pentru că această precizare se găseşte şi în alte surse antice greceşti şi romane.n. Orelio. între Marea Caspică şi Bosforul Cimerian/Crimeea. La aceşti gali din Galileea a fost trimis Ili să-i apere de zoile aramaice vărsate de clerul evreu care vroia să-i treacă la iudaism aşa cum arată tăbliţele 12 . Pe tăbliţa 9 unde se face o judecată. Ilio iar legenda lui este imortalizată pe tăbliţele 1 şi 3.n. Tiaz. Diego. Trebuie declarat şi acesta fals! Numele lui Sarmis a dat şi denumirea capitalei geţilor Sarmisetuzo adică. Că nu au plecat toţi galii o dovedeşte tăbliţa 46 care spune despre conflictul lui Orilieo (30 î. Sabio şi unele culese din tăbliţele necreştinilor geţi: Antonio. trăia un neam de oameni care se numea iberi şi care nu puteau fi străini de iberii de dincolo de coloanele lui Hercule. Sobio. Cei care au plecat au ajuns în Anatolia şi au format o nouă patrie numită Galatia. numele conducătorului geţilor este Midai Glma. Dacă tăbliţele ar fi false numele folosit era Midas pentru că textul frigian a fost descoperit la începutul secolului XX iar şmecheria mioriticului năzdrăvan. Traiul împreună i-a făcut pe gali să treacă la religia geţilor aşa cum arată T 11. Tot pe tăbliţe. spune că neamul sciţilor se ţinea tare în baştina lor într-o regiune din „nordul Traciei lângă Caucazul de lângă Istru” adică plaiurile noastre mioritice! Scriitorul grec scrie aceste informaţii cu aproape 900 de ani înaintea lui Orosius (începutul secolului V) şi mai are avantajul cunoaşterii directe a acestor meleaguri. Cronicarii medievali nu puteau spune limpede dacă cei de aici trecuseră acolo sau dacă nu cumva seminţia celor de aici se trăgea din iberii Caucazului.e.e. dar în textul frigian el este scris Midai aşa cum l-a scris şi strămoşul nostru. unica putere sau casa lui Sarmise. Aurelio.n. Duro. Diaz.e. clima Europei a suferit un accentuat proces de răcire aşa cum o dovedesc probele de lemn şi gheţarii din Groenlanda. Eschyl (525-455).) cu monsiro Dimpo şi chindia pe care au pus-o la cale geţii după ce au călcat cetatea galului. şi au convieţuit cu geţii formând o confederaţie (T 9) până la anul 279 (T 26).e. dar îl păstrăm şi în onomastica feminină prin Sarmisa sau Sarmizia care nu există în calendarul creştin! Şi acestea sunt false? Tot tăbliţele ne mai dezvăluie că galii/galaţii au venit în toriştea noastră pe la sfârşitul secolului Vl î. După erupţia de la Santorini la 1652 î. Ili. neamul nostru a migrat către sud.

Pe două din ele se povesteşte despre tentativele de asasinat asupra marelui conducător. Mai apare şi pe alte tăbliţe la boero Biseto l şi boero Biseto ll şi la un flăcău get tot boero Biseto. au zis iarăşi lui Petru: Nu mai încape îndoială că eşti unul din oamenii aceia. Decebal vine din confuzia cuvintelor dage balo (dage: adunare + bală: a conduce. căci eşti Galilean şi graiul tău seamănă cu al lor”. Ultimul conducător al geţilor a fost Diogio/Diegio care a încheiat pacea din Panonia la anul 89 şi este menţionat de romani cu numele de Diegis. În Evanghelia după Marcu 4. situaţie identică şi la emeşi cu lugal (conducătorul civil). Datorită acestei confuzii a romanilor. a cetei lui şi a locuitorilor Galileei. Boero Bisto este unul dintre puţinii conducători amintiţi de izvoarele antice de la care ne-au rămas tăbliţele de la 36 la 44. Plăsmuitorul nu putea să inventeze atâtea adevăruri. steagul geţilor).70 se spune: „Şi el s-a lepădat din nou.52 – 58. Cuvântul boero nu vine de la slavi. care îşi caută soaţă în neamul bastarnilor. Dacă iudeii l-au „mirosit” pe Petru că vorbea o limbă străină ce seamănă cu a lui Ili. specialiştii noştri l-au descoperit pe uzurpatorul Regalianus că se trage din neamul lui Decebal! Ori la geţi funcţia de mato era o funcţie electivă nu ereditară. Tot pe aceste tăbliţe sunt amintite moartea fiului lui Bisto şi conflictul cu bastarnii T 20. După puţină vreme. fiară. ci a fost un titlu folosit de geţii din Ardeal sau Banat. cei ce stăteau acolo. atunci trebuie să tragem concluzia că apostolul ori era gal şi geţii vorbeau curent limba galilor ori era şi el get cu ceva treburi prin lumi străine şi făcea parte din grupul celor veniţi să se înfrunte cu preoţii iudei. 13 .

Acest adevăr nu a fost tăgăduit de nimeni. dar necitit până în prezent. 47. Fiecare tăbliţă are particularităţile ei 14 . ţine acest inel minunat ce-ţi va lega (ţine unite) lumina aducerilor aminte. Când aud „specialiştii” despre tăbliţele de plumb că sunt scrise tot în română cu alfabetul geţilor (latin. Plăsmuitorul nu avea de unde să ştie asemenea informaţie. ROLIS TENE ANERE (în emegi „aniri’’: inel cu piatră preţioasă. iar în româna veche „anulare’’ înseamnă de forma unui inel) NER (minunat) TI-L TEANE-S KOR (cor: cerc. „religios” şi „get” [vezi tăbliţele de sus în jos]. bate monedă la anul 1595 pentru a consemna evenimentul. scris cu aceeaşi limbă ca cea folosită pe tăbliţe. Alfabetele folosite la realizarea tăbliţelor cuprind trei mari grupe de stiluri pe care le-am numit „rumun”. domnul Moldovei. nu matriţa sau poanson pentru imprimarea literelor. Un falsificator nu şi-ar fi permis asemenea „scăpări”! Ştefan Răzvan.Ede sau preotul judecător purta pe cap o bentiţă cu un obiect mic în dreptul frunţii. descoperit în anul 1912 şi vechi de 2500 – 3000 de ani. Rolis. „Tablourile de familie” T 2. chirilic şi alte semne) turbă şi tună în toate direcţiile că blăstămăţiile sunt falsuri şi nimic mai mult! Limba folosită este limba română veche. 44. O altă dovadă pe care nu o pot desfiinţa „specialiştii” noştri este inelul de la Ezerova. când trupul meu va fi părăsit de raza vieţii. iar în prezent acest semn este purtat de şeful bisericii siriace pe unde erau esenienii sau galii cei roşcaţi cum sunt menţionaţi pe tăbliţe. Literele folosite chiar în scrierea aceluiaşi stil nu sunt identice pentru că se folosea mâna şi dalta în realizarea unor şănţuleţe. legătură) RAZE ADO MEANTI LEZ (leş: trup mort) VIITA MINE RAZE-L TA. Situaţia este identică pentru colanul de la Pietroasa şi fibula de la Kerlich. Un loc aparte are alfabetul religios folosit numai în ocazii speciale cu care se scrie întreaga tăbliţă T 11. 28 unde apar şi alţi mato decât cei de pe tăbliţe. sau numai anumite texte T 25. pe care nimeni nu le poate trimite în categoria falsurilor. Pe faţă are bustul domnitorului cu legenda în română scrisă cu litere latine şi chirilice: STEPH BOIBO MO DOB. fiecare diac arătându-şi priceperea în turnarea tăbliţelor. iar unii de pe tăbliţe nu apar în tablouri. unire. dar se găsesc şi 79 de cuvinte folosite în emegi şi care au dispărut din arhaismele noastre.

alfabetice şi de semantică, pentru că au fost scrise de persoane cu culturi diferite, în epoci diferite şi în zone unde existau specificităţi dialectale ale limbii române. Să amintesc şi scrierea galilor de pe marginea tăbliţei 9, care nu era descoperită când pretind specialiştii noştri că s-au făcut falsurile. Iar semnele plutaşilor de pe Bistriţa se găsesc în cea mai mare parte în alfabetele geţilor, dar lipsesc din alfabetul latin sau grec! Dar cel mai izbitor argument este asemănarea până la identificare a semnelor folosite de geţi pe tăbliţele de plumb cu semnele folosite în Biblos, Mohenjo – Daro, Siberia, India, nordul Africii (berberii, tuaregii şi libienii), Saba, toate ţinuturi care nu au nimic cu cultura şi scrierea greacă şi descoperite unele, la începutul secolului XX!

Să desluşim corect aceste ziceri. Trebuie să înţelegem că năzdrăvanul nostru a plăsmuit o limbă inspirată din limba română veche, dar împănată cu multe cuvinte din eme-gi (sumeriană), care nu era descoperită când se făcea şotia, a mai plăsmuit o religie care se regăseşte în mare parte în mitologia emeşilor, dar şi în cea românească şi de unde se trage creştinismul iahvist, a falsificat istoria punîndu-i pe gali/galati acolo unde i-au menţionat unele izvoare vechi şi a venit cu informaţii necunoscute din alte surse până în prezent. Pentru a umbri şi ruşina fala altora, l-a scos pe Iisus ca fiu al neamului nostru agăţând cu obrăznicie alte subţirimi ale glagoriei, care dau foarte rău la cultura greco-romano-iahvistă! Şi această plăsmuire unică în cultura lumii prin dimensiune şi consecinţe a fost făcută nu se ştie unde, nu se ştie când şi nu se ştie de cine, dar mişelul a arătat că are la degetul mic toată cultura românească şi de aiurea, iar timpul pentru el nu a fost o piedică în făcătura pusă la cale! Există o uriaşă plăsmuire în cultura lumii care ne-a distrus nouă istoria şi dreptul la adevăr, iar aceasta se numeşte Vechiul Testament şi Noul Testament. În loc de concluzie. Trebuie să ne închipuim că acest neastâmpărat mioritic avea acces la un fel de calculator al timpului şi tot butonând în draci a pus la grămadă informaţii neverosimile din trecutul îndepărtat al neamului nostru, a umblat cu şoalda şi prin viitor ştiind că se vor face ceva descoperiri cu privire la şmecheria lui şi aşa pus pe rele ne-a trimis în ceaţă să umblăm legaţi la ochi. Dar noi cum suntem neam de soi şi în frunte ne-am înălţat numai genii şi supergenii, l-am zăpsit pe mişel şi l-am tras la sfânta judecată a adevărului! Dat dracului pezevenchiul!

15

Aceste informaţii, dar şi altele la fel de năucitoare le-am pus în cartea Adevăruri ascunse din care am tipărit 100 exemplare pe banii mei şi le-am dus în librăriile din Botoşani şi Iaşi în decembrie 2005, iar în martie 2006 era scoasă de la vânzare! „Argumentele” specialiştilor că tăbliţele sunt false V. Pârvan spunea că „sunt falsurile lui Haşdeu” şi de aici a pornit ideea criminală că un plăsmuitor vrea să ne batjocorească adevărata istorie. Dar până în prezent nimeni nu a avut curajul să facă publice falsurile şi tâmpeniile lui Pârvan care au mutilat istoria noastră veche. Alexandru Vulpe director la Institutul de Arheologie Bucureşti, în publicaţia Formula AS din martie 2006 spune: „falsurile sunt realizate de un geniu, dar mie mi-a fost deajuns o jumătate de oră ca să-mi dau seama”! Chiar aşa este cultura română ţinută la degetul mic de nişte genii şi supergenii! Când prostia şi incompetenţa au ajuns moţ, înseamnă că este loc de mai rău. Alexandru Suceveanu, director adj. la aceeaşi instituţie, în publicaţia Ultimă oră din 16 februarie 2005 spune: „copiile au fost ale lui Nicolae Densuşianu care a scris şi Dacia preistorică, care este pocalul de aur al tracomanilor, noi am fost buricul lumii, de la noi sau tras toate, etc…Astfel, tăbliţele ar fi copii ale demenţei lui Densuşianu, făcute la Iaşi unde s-au făcut şi alte falsuri”. Şi acest individ bate câmpii în nebunia lui obraznică. Dacă spune „specialistul” că tăbliţele sunt copii înseamnă o recunoaştere indirectă a autenticităţii lor pentru că orice copie este făcută după un original, adică să înţelegem că nu sunt falsuri. Şi ne mai trimite el plin de sumeţie să căutăm şmecheria pe coclaurile Iaşului pentru că acolo s-a pus la cale tâlhărşagul. Dar la Sinaia unde s-au făcut copii după tăbliţele de aur din porunca lui Carol l, mai există persoane în viaţă care pot depune mărturie că au avut în mână copii de pe aceste tăbliţe despre care ştiau multe persoane din acest oraş. Mai există înscrisuri pe care „specialiştii” le ţin la mare strânsoare să nu le vadă nimeni! Cât priveşte demenţa lui Densuşianu şi nebunia tracomanilor tov. culturnic dă dovadă de o mare neghiobie. În Dacia preistorică pe care cu siguranţă că nu a citit-o, Densuşianu nu spune niciodată că neamul nostru vine din cel al tracilor, ci el aminteşte pe hiperboreeni ca un popor mitic de unde vin pelasgii, ariminii cu toate ramurile lor şi riminii sau rumunii cu răzleţirile lor în cele patru zări. Iar povestea privind originea dacilor din traci îi aparţine secăturii de Pârvan. Dacă Haşdeu sau Densuşianu ar fi ştiut de tăbliţe, cu siguranţă că hulitorii nu mai erau astăzi directori la instituţia amintită. Pentru a nimici smintelile lui Suceveanu am să amintesc faptul că pe internet există site-ul proel.org realizat de mai multe universităţi din Spania în colaborare cu lingvişti din U.S.A. având ca subiect originile limbilor şi a alfabetelor. Pentru teritoriul de unde au migrat indoeuropenii ei propun patru teorii: 1. din regiunea baltico – pontică pe la anul 7000 î.e.n.; 2. din regiunea central - europeană – balcanică pe la anul 5000 î.e.n. 3. din regiunea pontico – caspică pe la anul 4000 î.e.n. 4. din regiunea anatoliană pe la anul 6000 î.e.n. Trei din aceste teorii vizează tocmai teritoriul ţării noastre şi regiunile unde au locuit în vechime neamurile geţilor (Ungaria, fosta Iugoslavia, Bulgaria, sudul câmpiei Ucrainei şi sudul Poloniei). Tot aceşti răi spun că cel mai vechi alfabet este cel protosumerian din care se trag cel sumerian, proto-elamit şi Tărtăria! Iar arheologul american Marija Gimbutas spune în lucrarea Civilizaţie şi cultură, Bucureşti, 1989 că
16

pe toriştea noastră, în mileniul Vll î.en. „în Carpaţi, era o civilizaţie puternică, prima şi singura în Europa…o societate matriarhală, teocratică, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă”. Chiar şi în faţa acestor argumente de necontestat, gunoaiele culturii române rămân neclintite în ticăloşia şi ura lor fără margini împotriva adevărului! Prin tabelele privind răspândirea alfabetelor geţilor eu confirm aceste ipoteze, iar prin studiul lingvistic „Rădăcini”, dovedesc realitatea de necontestat că pretinşii indo-europeni este neamul nostru, care a migrat în mai multe valuri în cele patru zări, aşa cum arată şi alfabetele duse cu ei şi perpetuate timp de sute sau mii de ani. Dar „specialiştii” noştri sunt prea tari ca să consulte şi asemenea informaţii, ei au rămas pe calea luminoasă deschisă de Pârvan şi Roller! Informaţii asemănătoare se găsesc şi în surse antice! Strabon spune în Geografia că: „Cei dintâi care au descris diferite părţi ale lumii spun că hiperboreii locuiau deasupra Pontului Euxin, a Istrului şi a Adriei”, iar Macrobiu în lucrarea despre Scipio zice că: „regiunile udate de Tanais/Don şi Istru pe care antichitatea le numea hiperboreene”. Apollonius din Rodos în Argonautice spune că hiperboreenii sunt pelasgi locuind în nordul Traciei. Crucile libere prezentate de mine la sfârşitul cărţii, au în mijloc o mică gropiţă sau o cruce mai mică. În localitatea Poduri din judeţul Neamţ, pe dealul Ghindaru s-a descoperit o necropolă veche de 6000 de ani. În interiorul acesteia era un lăcaş de cult format dintr-o cruce cu braţele egale care avea în mijloc o mică adâncitură unde se puneau ofrandele pentru ars şi 7 vetre situate în jurul ei. Podoabele geţilor erau o imitare a acestei realităţi religioase şi cred că aveau rolul de talisman aşa cum se întâmplă şi astăzi. Cele 7 vetre sunt simbolurile celor 7 duhuri din religia strămoşilor noştri, care au ieşit din Sântu (crucea-vatră). Mai apare şi crucea înscrisă în cerc care reprezintă universul existenţial al individului (roata vieţii) şi se subscrie renaşterii în nemurire prin puterea crucii. La emeşi legătura dintre Creator şi celelalte 7 duhuri născute din el sunt prezentate simbolic printr-un copac cu 7 ramuri cunoscut în Biblie ca „pomul cunoaşterii”, aşa cum apare pe un sigiliu de pe la anul 2200 î.e.n. Sub ramurile copacului sunt două fructe care aduc a mere sau pere, iar colindul nostru de Crăciun chiar asta spune! În partea stângă este o divinitate stând pe un corp dreptunghiular, iar în spatele ei este un şarpe ridicat până deasupra capului personajului. Pe tăbliţele 34, 42, 53 apare şarpele ridicându-se pe un suport cu două picioare, iar în tăbliţa 73 apare chiar ca pe sigiliul emeş! Poznaşul nostru mioritic nu putea pune pe tăbliţe aceste simboluri şi să le brodească atât de bine încât nu le poţi găsi cusur, pentru că despre civilizaţia emeş/sumeriană nu se ştia nimic când pretind „specialiştii” că s-ar fi făcut falsurile adică undeva pe la 1870 – 1880? Aurora Peţan în publicaţia Gardianul din 2 iunie 2005 spune: „plăcuţele sunt scrise într-o limbă preindo-europeană. Alfabetul secuilor nu are nici o legătură cu alfabetele de pe plăci care sunt predominant greceşti…limba folosită pe plăci nu seamănă cu substratul limbii române. Nu există cuvinte din substratul limbii române”. Alt specialist care minte cu neruşinare! În tabelul „Alfabetele geţilor şi inspiraţiile altora” arăt că 28 de semne din cele 33 ale alfabetului secuilor, se găsesc identic sau foarte apropiat cu semnele geţilor. Iar acest alfabet al secuilor este luat de la românii din zona unde s-au aşezat, adică între izvoarele Bistriţei şi Mureşului, ape pe care plutaşii le foloseau să transporte lemnele către câmpie. Ei crestau lemnele cu diferite semne care se găsesc în alfabetele geţilor. Pe site spune specialista că tăbliţele sunt scrise în limba dacă. Dacă tot veselosul spune fără opreliştea bunului simţ ce-i bântuie freza, de ce n-am striga să audă neamul că tăbliţele sunt scrise în hitită, curvită, hurită, smintită, zbârlită, luvită,
17

în Carpaţi. Bucureşti. chineză. concluzii ce au la bază probe arheologice de 18 . În dicţionar am la unele cuvinte comentarii mari şi un studiu comparativ al limbii române şi eme-gi cu irlandeza. că tot avem fiecare dreptul la o părere! Sorin Olteanu. uitat. latină şi o limbă necunoscută. pe care noi cei de astăzi o moştenim în cea mai mare parte. tătară. 19” folosind limba română arhaică. dar i-au trebuit 25 de ani numai să le transcrie fără a reuşi să le citească. treceau drept „scrieri enigmatice” prin sec. care. Toţi specialiştii arătaţi mai sus. şi se puteau găsi în orice carte de popularizare a preistoriei Greciei. Cr. şi apoi moştenite în română”. 19. Specialistul afirmă că năbădăiosul plăsmuitor s-ar fi inspirat „din alte scrieri mediteraneene. Un adevăr rătăcit. sec. tracolog. aşa că am putea presupune că tăbliţele sunt scrise în kazară. quechua.fiecare pune de o limbă şi-i trage tare! Dar şi prin Asia Centrală avem asemănări cu alfabetele siberiene sau brahmi din India. semantic şi filologic scrierea tăbliţelor. paşnică. o învârt cum vor ei şi nu le mai dai de capăt pentru că sfânta minciună poate oricând să fie adevăr! Nimeni nu a citit tăbliţele şi nu cunoaşte informaţiile adevărate scrise pe ele. prima şi singura în Europa…o societate matriarhală. 19”. faptul că strămoşii noştri vorbeau o limbă. latina. cu toate. Arheologul american Marija Gimbutas în lucrarea Civilizaţie şi cultură. teocratică. ascuns sau trunchiat de cei nevolnici sau de simbriaşi ai minciunii. iubitoare şi creatoare de artă”. dar şi puhoaiele de urlători din umbră. Aşa gândesc unii străini despre istoria noastră foarte veche. iar Aurora Peţan a analizat fonetic. filolog şi lingvist într-un material pe internet îl face şuviţe pe Dan Romalo care susţine că tăbliţele sunt scrise în greacă. sec. amestecând laolaltă hieroglife ale discului de la Phaistos. Toată zicerea o pune într-o carte. neagă cu vehemenţa adevărului ce nu mai poate fi discutat. adică cel mult până la jum. iar mie îmi taie pofta de muncă spunând că sunt scrise în greacă! Specialiştii tot specialişti. au o trăsătură comună. era o civilizaţie puternică. în afara câtorva cuvinte transmise vorbitorilor de latină din Dacia. Şi continuă: „Ce s-ar întâmpla dacă v-aş spune că în realitate plăcuţele sunt scrise în greacă”? Adică pe Dan Romalo îl trage de urechi pentru că tăbliţele sunt scrise în limba română „cel mult până la jum. iar Evans a descoperit în anul 1900 plăcuţele cu scriere cretană. a. interpretările fiind imaginarul celor care pretind că le-au înţeles. Specialistul mă pune la zid spunând că nu cunosc istoria limbii române şi afirmă tăios: „Limba noastră nu are nimic în comun cu cea a dacilor.…fie anonimul nostru a trăit într-o vreme în care cunoştinţele despre daci erau într-adevăr sumare. Nu suntem latini aşa cum ne vor ei! Ce ştim şi ce nu vrem să ştim despre trecutul neamului nostru? La această întrebare vreau să răspund cu puterea adevărului. I-am amintit specialistului că discul de la Phaistos a fost descoperit în anul 1908. Textul de mai jos este o parte prelucrată dintr-un manuscris intitulat Dicţionarul nemuririi şi care cuprinde 2936 cuvinte româneşti identice sau asemănătoare cu eme-gi/sumeriană şi 4405 cuvinte româneşti vechi (arhaisme şi regionalisme) compuse din două sau mai multe cuvinte eme-gi. amneză. 1989 arăta: „În mileniul al Vll-lea. dar care nu are nimic comun cu conţinutul lor. semne silabice cipriote şi ale linearelor cretane A şi B.

Datările cu Carbon 14 au arătat că cele trei tăbliţe de lut precum şi celelalte obiecte de ceramică aparţin unei culturi de la începutul mileniului V î. Gorban.e. Rastu. Gumelniţa. Acesta-i al zecelea”. Vânătorii Mici. Cruşova. S-a stabilit că scrierea de la Tărtăria este foarte asemănătoare cu scrierea din cultura Vincea care cuprinde toată zona balcanică şi a fost răspândită în mileniile VlV î. Parţa. comuna Gorban. Explicaţiile stufoase şi pline de pretenţii ale adevărurilor absolute nu pot arunca în uitare timpul şi spaţiul ca suport primar. Geţii nu sunt indo-europeni aşa cum sună frumos la urechea multor dascăli ai neamului nostru.n. dar ascunse în umbra unor interese meschine sau a unor ideologii deşarte. Câteva dintre ele au o importanţă fundamentală în istoria şi cultura noastră. o brăţară de scoici marine şi trei tăbliţe de lut cu scriere pictografică. Anul 2001 va rămâne o dată de referinţă în arheologia română ce ar trebui să aibă implicaţii majore în istoria noastră. Vasul a fost dus la muzeul de istorie din Iaşi unde s-a găsit în conţinutul lui o adevărată comoară: 21 de statuete feminine şi 21 de statuete masculine cu semne pe ele împreună cu 42 sfere mici de lut ars.n. Vădastra. Dar majoritatea istoricilor români ascund acest adevăr şi ne duc pe calea plăsmuirilor susţinând că teritoriul carpato – dunărean devine vatră de cultură şi civilizaţie odată cu migrarea indo-europenilor în perioada 2000 – 1200 î.necontestat. Ruseştii Noi. Boian. Dudeşti. Tângaru. Tisa. În urma unor săpături repetate în vatra satului. Peste această găselniţă au aranjat cu răbdare şi tenacitate. O asemenea comunitate. mai multe statuete. Cucuteni. Icoana. valurile”. Gorban. a reuşit să aducă la lumină un vas ceramic care a fost apreciat pentru jumătatea mileniului V î. Mai erau şi mici tronuri din lut ars având gravate semne pe ele. judeţul Alba într-un vechi sit arheologic. Hăbăşeşti. Gura Baciului. 19 . Hotărani. iar pe fundul unuia se vede incizat foarte clar semnul crucii cu cele patru braţe egale. în satul Isaiia. Semnul crucii se găseşte pe întreg arealul culturii Cucuteni şi Precucuteni ce a cuprins la început jumătatea de nord a Moldovei extinzându-se ulterior peste întreaga Moldovă incluzând aici Basarabia şi Transnistria şi partea de sud-est a Ardealului. Căscioarele. încât numai răuvoitorii pot susţine că ne-au adus aici „vânturile.n. Turdaş. Acestea sunt vetrele veşniciei noastre ştiute.n. Cârcea. Hârşova.e. Tot de aici au fost scoase dintr-o groapă plină cu cenuşă. Pe malul Prutului. Probele arheologice ne arată că locuim aici din mileniul al XV-lea î. Tărtăria. în apropiere de Huşi.e. În anul 1961 s-au descoperit la Tărtăria. şi trebuie să amintim substraturile aşezărilor Strachina – Dorohoi şi Cuina Turcului de la Porţile de Fier sau cele din mileniile Vlll – lll î.n. cu o simbolistică atât de variată şi de complexă care şi astăzi uimeşte prin profunzimea lor. dar şi final al existenţei umane.e. Leţ. Iar pământul pe care ne-a zămislit destinul ne-a oferit atâtea dovezi ale statorniciei noastre pe aceste meleaguri. Tărtăria. Ostrovu Corbului. Drăguşeni.e. Simbolistica micilor obiecte este o dovadă clară a unui cult religios destul de elaborat. a făcut o descoperire senzaţională. Întrucât scrierea pictografică de la Tărtăria era identică cu scrierea arhaică din Sumer. un sumerolog rus a tradus în anul 1975 una din tăbliţe astfel: „În a patruzecea domnie pentru buzele (gură) zeului Saue cel mai vârstnic după ritual a fost ars.e. Valea Lupului (precucuteni). pălăria latinităţii neamului nostru. profesorul de istorie Vecu Merlan. Petreşti. cum sunt Criş. Hamangia. osemintele arse ale unui om matur. Soroca. Cu această ocazie au mai fost descoperite câteva vase mici. Vidra. centrat pe imaginea sacră a crucii şi dovedind că oamenii acelor vremuri trecuseră mult de faza hoardei şi a instinctelor primare.n. Noi am fost aici din timpurile fără început. Povestea şugubeaţă cu iz de adevăr istoric nu rezistă la o cercetare şi confruntare pertinentă a dovezilor arheologice şi lingvistice.

au descoperit bolta în arhitectură. facerea 20 . iar acolo preotul oficia ritualul religios şi aducea ofrande. când a avut loc potopul de la Marea Neagră. aceasta este şi caracteristica fundamentală a religiei neamului emeş. Tăbliţele de lut au păstrat pentru posteritate valori spirituale care reflectă modul lor de gândire şi de percepere a realităţii.n. care ştiau că nu sunt singuri în existenţa lor.. au construit primele lăcaşuri de cult sub formă de cruce cu cele patru braţe egale (crucea greacă spun lotrii. Pentru a dovedi acest miracol trebuie să analizăm termenii liturgici folosiţi şi de creştinismul iahvist ca o reflectare în timp a mitologiei emeş. au dezvoltat o societate de tip comunitar în care indivizii erau angrenaţi în relaţii specifice statului de drept modern. pentru noi istoria nu consemnează nimic. îşi venerau cu pioşenie străbunii şi natura. spirit. că scriitorii antici referindu-se la religia geţilor.n. când începe şi istoria acestei civilizaţii care a marcat atât de puternic cultura lumii şi în special cultura europeană.care cunoştea prelucrarea şi arderea lutului.e. unde apare pentru prima dată crucea ca semn determinativ al sacrului şi troiţele maramureşene (unde trăiesc în prezent un grup de români care îşi spun cu mândrie nemeş) vom observa cu uimire că formele crucii sunt identice. Ei nu se închinau la statui. cunoşteau curentul electric şi făceau operaţii pe creier. Religia lor era o religie a entităţilor spiritualenergetice definite prin termenul lil care semnifică vânt. Dacă privim cu atenţie sigiliul emeş din secolul XV î. suflare. Dar chiar dacă ei au dispărut.e. Principalele mituri din Biblie: facerea universului. aveau în frunte un conducător civil şi un mare preot.n. De remarcat faptul. adevăr pe care nimeni nu vrea să îl recunoască.e. Societatea getă era foarte asemănătoare cu cea a neamului emeş pentru că ele au avut o rădăcină comună de plecare. limba celor mulţi şi tăcuţi.n. Iar descoperirea senzaţională a crucii de la Gorban demonstrează că noi nu avem nimic cu indoeuropenii găselniţă a istoricilor occidentali. limba ţăranilor vorbită de-a lungul mileniilor. iar limba lor a fost folosită ca limbă liturgică până în secolul V î. că emeşii (sumerienii) au plecat din teritori ul carpato-dunărean în Ki-en-gi (Sumer) în două valuri. Primul a plecat la mijlocul mileniului Vl î. spun că zeii lor nu au statui. iar continuitatea noastră este marcată de alte repere temporale. Dacă celelalte popoare au fost creştinate prin sabie sau ucaz. iar getă/dacă cum spune adevărul).e. Izvoarele istorice menţionează prezenţa apostolului Andrei în Dobrogea în secolul lll… şi cam atât. ci aveau altare pe ultimul nivel al ziguratului. Cercetarea originilor neamului emeş şi a religiei lui dovedeşte că începând cu mileniul Vll în arealul carpato-dunărean existau comunităţi umane bine organizate. creaţie. au dezvoltat structurile sociale urbane. a confecţionării unor obiecte cu scop clar de a simboliza o gândire abstractă. În lucrarea mea „Limba noastră-i o comoară” apărută în anul 2002 susţineam cu o puternică argumentaţie lingvistică şi terminologie socială. o mare parte a culturii lor a fost asimilată de cultura babiloniană. În jurul acestui cult al strămoşilor şi naturii au apărut formele incipiente ale religiei crucii. cu o religie puternică şi conduse de sacerdoţi. iar valul doi a plecat în prima jumătate a mileniului lV î. Ei (străbunii noştri) au inventat scrisul la Tărtăria ducându-l în Ki-en-gi. având şi o profundă veneraţie pentru elementele naturii. au creat o formă de capitalism financiar. umbră. Ei sunt pionierii civilizaţiei europene!! Neamul emeş ne-a lăsat o cultură extraordinară. Am păstrat un tezaur uimitor de cuvinte în limba veche.

galii. apărea steaua cu cinci colţuri. Trebuie precizat că religia emeşilor era monoteistă avându-l în frunte pe AN (cer.n. potopul. salvarea seminţiei omului de către Noe.e. Acesta a creat 21 . primirea tablelor de legi de la divinitate. Emeşii aveau ca simbol pentru zei.e. Aşa se explică faptul că românii nu au fost creştinaţi prin ucaz sau sabie. Pe monezile lor din secolul Vl – V î. iudeii au luat simbolul lor religios „steaua lui David” când au fost deportaţi în Babilon. Cele trei simboluri se găsesc în steaua noastră cu care se colindă de Crăciun. În Biblie se spune că şarpele a ispitit-o pe Eva îndemnând-o să muşte un măr care era în pomul cunoaşterii. naşterea Evei din coasta lui Adam. iar o parte din ei au încercat să-şi reformeze propria religie. concepţie ce se găseşte şi în arhitectura bisericilor creştine care se mai numeşte crucea greacă! Dacă privim crucea de pe fundul vasului descoperit la Gorban vedem că este o cruce cu cele patru braţe egale (pe care nişte şmecheri ne-au furat-o spunând că s-a născut sub freza lor grecească!). le-a legănat speranţele timp de 2000 de ani.n. inclusiv României şi nu ţărilor cu climă caldă cum sunt Iraqul sau Israelul dovedind rădăcina mitului. Tot de la ei. Acest sistem de construcţie religioasă a fost preluat de templul lui Solomon din Ierusalim. Dar mărul este un pom caracteristic regiunilor temperate. steaua sub formă de disc cu şase braţe repartizate la distanţe egale sau de disc cu şase colţuri şi steaua cu şase colţuri (două triunghiuri isoscele suprapuse). rai.e. dar în coasta lor au apărut la începutul secolului lll î. împărţită în trei părţi.neamului omenesc. Uimirea arheologilor a fost şi mai mare când în stratul al paisprezecelea s-au descoperit fundaţiile unui templu datat la mijlocul mileniului lV î. cel mai vechi oraş al emeşilor avea un lăcaş de cult respectat şi venerat şi de alte comunităţi. Acţiunea a fost un eşec. Asemănarea arată că religia crucii s-a născut la est de Carpaţi.). pe care scrierile vechi i-au numit eseni/esenieni datorită religiei lor. 1300 de ani.e.e. Stăpânul Soarelui. Aici iudeii au luat contact cu această cultură fabuloasă. Fiecare oraş emeş avea câte o divinitate protectoare care locuia într-un templu închinat în acest sens. toate se găsesc scrise pe tăbliţele de lut ale culturii emeş.n. aşa cum a fost şi este ca simbol sacru la comunişti stabilit tot de către un iahvist. Acest transfer cultural a avut loc în perioada deportării iudeilor în Babilon de către Nabucodonosor (580 î.n. Karl Marx. O asemănare uluitoare cu mitologia emeş şi a creştinismului se găseşte în religia incaşilor care are în centru pe Viracocha ca fiind Creatorul. Noi românii păstrăm şi în prezent mărul ca pom sacru în colindele de Crăciun: „florile dalbe lemn de măr”. iar iudeii au cunoscut-o în deportarea din Babilon. A fost construit la jumătatea mileniului V î. având formă unei nave dreptunghiulare. cât şi Isus Cristos au fost esenieni. care se găseşte pe sigiliile emeş fiind simbolul cultului creştin etiopian. alături de brad la căsătorie şi stejar la înmormântare. iar în creştinismul catolic şi ortodox crucea are un braţ mai lung pe care se sprijină. Istoria spune că atât Ioan Botezătorul. unde emegi (limba sumeriană) era limbă liturgică. a fost dusă în Ki-en-gi odată cu migrarea emeşilor în această regiune. existenţa raiului. primul păcat. chiar dacă poporul ce o vorbea dispăruse ca structură politică de cca.n. iar templul de aici s-a dovedit a fi prima construcţie cu caracter religios din lume. înalt) ca divinitate din care au apărut ceilalţi zei (spirite). Dar scrise cu cel puţin 2000 de ani înaintea pretinselor texte sacre ale iudeilor. alţi 1000 de ani a fost religie şi pentru seminţii semite. lupta cu balaurul. Eridu. păcat ce nu a fost iertat de Dumnezeu şi a urmat alungarea din rai.

şi situate în zone deschise aveau un caracter religios. Dar emegi (limba sumeriană cum au botezat-o specialiştii) are legături şi cu limba …engleză!!! Descoperirea este uluitoare dacă ne gândim că aceste civilizaţii nu s-au întâlnit niciodată pe drumul istoriei. insulele britanice au fost ocupate de triburile celţilor veniţi de pe continent. Această asemănare i-a făcut pe invadatorii spanioli să-i acuze de blasfemie şi să se poarte şi mai sălbatic cu ei nimicind orice urmă de cult incaş. iar după unii cercetători erau şi centre de studiere a cerului şi marchează prima manifestare a artei monumentale prin care omul se eliberează de lupta pentru supravieţuire şi concepe o construcţie destinată grupului social căruia îi aparţine. Şi totuşi cuvintele arată că în timpurile străvechi populaţiile respective au vorbit limbi foarte apropiate sau poate au avut o limbă comună. Numai în insulele britanice există aproximativ 200 de construcţii de tipul henge. tot el fiind părintele dinastiei regale Inca şi fondatorul imperiului.n.n şi au măturat complet această cultură.n.e. Nu ştim dacă au dispărut creatorii monumentelor de tip Stonehenge sau dacă au format structuri sociale împreună cu noii veniţi. aşa cum de multe ori privim noi lumile trecute.n. trebuiau să existe comunităţi umane cu zeci de mii de indivizi. Am făcut acest scurt istoric să pot pune întrebarea: ce legături au existat între populaţiile care 22 . Ei credeau în reînvierea trupului şi în Ziua Învierii tuturor oamenilor. Pentru manevrarea blocurilor de piatră de zeci de tone din care sunt realizate aceste monumente. a înviat şi s-a înălţat la cer fiind aşteptat să vină într-o zi să salveze neamul inca şi să-l mântuie. când le abandonează.din piatră nişte uriaşi pe care i-a trimis printre oamenii primitivi pentru ai civiliza şi ajuta (mitul evreilor de la noi!). Despre constructorii lor nu se ştie nimic. Tărtăria şi Isaiia sunt cele două puncte unde s-au descoperit primele forme de scriere din istoria lumii. iar gândirea lor nu era a unor primitivi. Am impresia că există străini (Marija Gimburas) mult mai corecţi în aprecierea trecutului nostru faţă de acei românaşi puşi să umble cu şoalda prin istoria neamului. Aceste construcţii realizate în mai multe etape începând cu primele secole ale mileniului lll î. Deocamdată! La mijlocul mileniului I î. bine organizate care să participe efectiv la dislocarea. Numai faptul că aceşti oameni aveau capacitatea de a sintetiza şi simboliza ideile. Dar pentru că lumea s-a umplut de răutăţi.e. este un fenomen extraordinar. Viracocha a coborât pe pământ şi a creat oameni din lut care sunt străbunii actualului neam omenesc. Romanii ocupă insulele britanice la mijlocul secolului I e.n. Construcţiile în sine arată un nivel evoluat al cunoştinţelor arhitectonice dovedind şi existenţa unor structuri sociale bine organizate. acesta i-a nimicit printr-un potop imens şi a salvat numai un bărbat şi o femeie. Celţii au preluat aceste monumente şi le-au dat o nouă viaţa prin religia lor condusă de druizi. iar noi ne facem că ne plouă în cap cu indo-europeni care ne-ar fi vizitat în jurul anului 2000 î.e. Dar la Isaiia s-au mai descoperit două tăbliţe de lut ars cu semne aşezate într-o anumită ordine care sugerează că este o formă de scriere simplă. Rugăciunile erau adresate unei Sfinte Treimi şi Fiului lui Dumnezeu cel care a murit. transportul şi ridicarea lespezilor. Istoria străveche a insulelor britanice este marcată de perioada megalitică când o populaţie necunoscută a înălţat mai multe monumente numite henge. şi ţin populaţiile sub sabie până la începutul secolului V e. Aceste comunităţi nu au dispărut din istorie odată cu terminarea monumentelor. Indo-europenismul este bun doar pentru cei care refuză să accepte realitatea probelor arheologice şi lingvistice sau pentru liftele care vor glorie.

e. limba română veche şi engleza.n. cu păr roşcat sau şaten deschis îmbrăcat cu o haină lungă până la genunchi de culoare vişiniu închis. iubitoare şi creatoare de artă”. dar în realitate sunt aproape 2000) cuvinte din limba engleză care se găsesc în româna veche şi emegi demonstrează cu prisosinţă acest lucru. Era o civilizaţie cu agricultura bazată pe irigaţii şi un comerţ foarte dezvoltat cu India de vest. A treia mare migraţie a fost către est cu ramificare către nord-est prin nordul Chinei (civilizaţiile Taklamacan din vestul deşertului Gobi şi Karacum din estul Tadjikistanului) şi punct final nordul Japoniei prin populaţia ainu (cunoscută în cronicile japoneze şi sub numele de emişi). cele trei populaţii au o rădăcină comună şi ea se află în societatea mileniului Vll î.n. Mohenjo – Daro şi Sumer.n.A). În deşertul Taclamakan (partea de nord-vest a deşertului Gobi) s-au descoperit mai multe zeci de mumii ale unei populaţii de origine europeană. am ajuns la concluzia că ţinutul carpatic a fost o vatră de migrare către alte meleaguri a unor comunităţi umane care au creat culturi uluitoare acolo unde şi-au găsit vremelnicia. paşnică. Şi cizmele aveau modele cusute pe ele. Pe faţă avea pusă o pânză de culoarea hainei. Iar cele 260 (numai atât am scris eu în prezentul studiu. La Nuzi. pantaloni albaştri. Era încins cu un brâu cu modele deosebite care se găsesc în ţesăturile vechi din Europa Centrală şi Răsăriteană. teocratică. sud prin rahmanii plecaţi din Moldova şi cunoscuţi ca brahmani în India şi sud-est traversând subcontinentul indian. din ţinutul carpatic unde a fost zămislită „prima şi singura în Europa…o societate matriarhală.au construit monumentele megalitice din insulele britanice.e. de la o simbolistică religioasă până la un sistem simplu de evidenţă şi calcul..e. stabilindu-se în Ki-en-gi unde au realizat o civilizaţie şi o cultură unică în lume. pătrate.) şi preced cu unul sau două secole apariţia scrierii cuneiforme.e. în nordul Iraqului. piramide. cuburi şi s-au emis mai multe ipoteze privind semnificaţia lor. şi au avut ca punct final insulele britanice unde au realizat arhitectura megalitică preluată mai târziu de celţi. Primii au plecat către sud-est.S. s-a găsit un vas de argilă conţinând 48 de astfel de obiecte mici. populaţia carpatică şi neamul emes (sumerienii) din Ki-en-gi (Sumer)? Răspunsul este unul năucitor. Mai erau şi mici tronuri din lut ars având gravate mici semne pe ele. emeşii. a publicat în anul 1981 o sinteză asupra unui număr de 23 . Această civilizaţie a existat pe la 2500 – 1700 î. Studiind comparativ emegi. iar acestea aveau la rândul lor anumite semne. pentru că trebuie răscolită în profunzime limba engleză veche cu dialectele ei şi limbile galeză. Oceanul Pacific şi ajungând pe coasta de vest a Americii de Sud unde au dat naştere civilizaţiei şi culturii inca.n. 21 de statuete cu simboluri feminine şi 21 de simboluri masculine împreună cu 42 sfere mici de lut ars. un bărbat de 2 m. iar în picioare purta un fel de cizme.e.n. scoţiană şi irlandeză. Ţineau un fel de evidenţă cu ajutorul unor bile cu semne pe ele pe care le puneau în vase..e. Următorul val de migraţie a fost al albilor (albi: veşmintele albe purtate de acest neam + on: neam. iar pe partea exterioară a vasului era o listă cu scriere cuneiformă care enumera o listă de animale. tot în număr de 48. iar studiul în sine este doar o mică părticică din ceea ce se cere făcut. care au în interior mici obiecte din argilă: conuri. iar ultimele rămăşiţe au dăinuit până în secolul Vlll î. pe la mijlocul mileniului lV î. În localitatea Gorban din judeţul Iaşi a fost descoperit în anul 2001 un vas care avea înăuntru o adevărată comoară. În prima jumătate a secolului XX. clan) către vest pe la sfârşitul mileniului lV î. modelate. Cercetătoarea Denise Schmandt-Besserat de la Universitatea din Austin (Texas U. în mai multe centre ale culturii emeş s-au descoperit mici bule din argilă. Aceste bule sferice provin din perioada Uruk lV (3300 – 3100 î.n. Fărâme din limba celor care au construit monumentele megalitice se găsesc chiar şi în prezent în limba engleză.

susţinute de istorici şi lingvişti români ne-au făcut la fel de mult rău ca şi cotropirea gliei străbune.e. Dovezile arheologice menţionate demonstrează că în mileniile Vl – lV î. care erau consideraţi ca un popor ieşit de undeva. Aceste două elemente spaţiu. la tradiţia veche a istoriei europene. Această poveste cu pretenţie de adevăr absolut s-a născut foarte chinuit în mintea reprezentanţilor Şcolii Ardelene la sfârşitul secolului al XVlll-lea dintr-o dorinţă sinceră de identificare a naţiunii române din Ardealul aflat sub ocupaţie austriacă. populaţie de origine indoeuropeană. dar fără a se şti când şi de unde. sau urmaşii colonilor romani amestecaţi cu slavi sau că suntem o populaţie slavă din sudul Dunării. au determinat spargerea lor şi răzleţirea în cele trei zări? Pentru lămurirea acestei întrebări trebuie să căutăm în umbrele timpului calea care să ne ducă spre lumină. ei au considerat că au descoperit strămoşul lingvistic. În nord-vestul Chinei sunt menţionaţi toharii începând cu secolul lV î. dar şi alte direcţii (takla: vorbărie. dar în special al argumentelor lingvistice. atunci nu suntem nici latini. înrudită cu sacii/sciţii. discuri. Am făcut acest comentariu de istorie veche să arăt că noi nu suntem indo-europeni aşa cum ne dau la cap profeţii neamului. Perfidia manipulărilor istorice s-a manifestat foarte puternic odată cu constituirea statelor moderne pe principiul naţiunii sau a naţiunilor majoritare. a existat o civilizaţie înfloritoare. Uzbekistan. 24 . a conduce. altfel vom trăi în continuare în sminteala făcătorilor de adevăruri sacrosante. procedeu găsit şi la o tăbliţă de la Tărtăria. pe acest teritoriu când au migrat din locurile de baştină. Kazahstan. aici la mijloc de drum. Iran. Tadjikistan. flecăreală. Cred că aceştia sunt urmaşii vechilor populaţii care au trăit în mileniile lll şi ll î.n. iar această minciună nu poate să reziste în faţa probelor arheologice. timp au fost răstălmăcite de tot felul de minţi ciuntite. Obiectele găsite în bulele sferice nu erau găurite şi se regăseau imprimate pe exteriorul acesteia. În deşertul Karacum s-a descoperit o „civilizaţie a oazelor” care a dăinut cam în aceeaşi perioadă cu civilizaţia din Gobi (Taklamacan) cu o agricultură bazată pe irigaţii şi care făcea comerţ cu oraşele emeş şi acadiene. dar niciodată această înclinare nu ne-a adus linişte sau bunăstare. năimite sau smintite ajungându-se la monstruozităţi că am fi de origine slavă. pe teritoriile din jurul Carpaţilor. cu o religie bine conturată care a fost dezvoltată de grupurile umane ce au migrat în ţinutul dintre Eufrat şi Tigru. a părăsi + macan/Magan: civilizaţia de la Mohenjo-Daro).n. Ce catastrofe au năvălit peste comunităţile carpatice. ţinuturile din jurul Carpaţilor.n. Şi pentru că în limba română există cuvinte identice sau asemănătoare fonetic şi semantic cu limba latină.200 bule sferice şi fragmente de bule cunoscute. Şi dacă nu suntem indo-europeni. La aceasta mai trebuie adăugat şi suportul naţional deosebit dat românilor de sub stăpânirea austriacă. Unele din micile obiecte au fost perforate (conuri. Ea ajunge la concluzia că reprezintă preistoria scrierii şi ele provin din Sumer.e. care a suferit un proces de latinizare în convieţuirea cu populaţia băştinaşă şi i-a venit un dor de ducă mai spre nord. În realitate sistemul a fost adus de neamul emeş (sumerieni). ne-am aplecat sub furtuni când spre apus când spre răsărit. bile) ceea ce demonstrează că erau înşirate pe sfoară. unde teritoriul era împărţit sau răşluit după componenta etnică. a spune. iar adevărurile se stabileau în funcţie de puterea şi persuasiunea celui mai tare. Principalul centru era Agi Kui. iar în prezent se găsesc în Turkmenistan. în ţinuturile Taclamakan şi Karacum. Minciuna a găsit un domeniu vast de manifestare în care oricine putea contesta pe oricine sau orice. care la rândul lor erau înrudiţi cu geţii. în revista Technology and Culture. Iar noi fiind puşi de soartă. a pândit când Dunărea era îngheţată şi tulio! Asemenea basme (născociri).e.

Prea ne cred unii proşti sau grei de cap!! 25 . cât şi un rol strategic pe care romanii l-au luat în considerare mereu la împărţirea teritorială făcută de-a lungul ocupaţiei. cât şi sub bizantini. nenorociri şi distrugerea unor sisteme sociale când s-a trecut la ocuparea teritoriului. Se spune că în această perioadă atât de scurtă. Această limbă vorbită de ei. Cel mai concludent exemplu este al aromânilor care. iar cei mai grei de căpăţână (comatii) erau traşi de coamă. nu s-au grecizat. Să ne amintim ce dezmăţ a urmat la Roma după cucerirea Geţiei şi jefuirea ei de tot ce se putea jefui. deşi ocuparea lor a fost totală atât sub romani. ci au rămas un popor căruia nu-i neagă nimeni originea tracă. care au stat şi stau şi în prezent la îndemâna celor care se ocupă cu studierea originii limbii române. chiar dacă aveau sub control o parte a gliei străbune nu au învins şi dorinţa de neatârnare a străbunilor noştri. iar relaţiile lor au fost numai între stăpân şi slugă. la fel este situaţia ţiganilor cu care convieţuim de cca 600 de ani. Romanii au urmărit să pună mâna în special pe minele de aur şi argint din Apuseni. dar cu unele cuvinte care se găseau în latină. Argumente istorice. Răscoalele nenumărate ale geţilor ocupaţi şi vizitele de lucru neanunţate ale geţilor liberi prin castrele romane sau peste Dunăre dovedesc că aceşti prădători. am făcut-o şi cu turcii timp de câteva secole. noi o păstrăm în limba veche şi contemporană într-o măsură uimitoare. crime. jafuri de tot felul. ne-am mai uitat şi în est 45 de ani până am ameţit. îşi mai păstrează şi în prezent dialectul. parţială şi prădalnică a romanilor aşa cum îţi schimbi straiele. Istoria a consemnat că dragostea pe care o purtau geţii cuceritorilor romani s-a măsurat totdeauna numai cu ascuţişul săbiei. Mai mult şi în prezent ei au două dialecte. aşa cum ne dăscălesc unii cu această poveste însăilată pe sub togă despre binefacerile civilizaţiei Romei. care erau vitale pentru acest popor prădător şi plin de aroganţă. deşi au un dialect apropiat cu limba noastră. busuioc şi ceva parale. În susţinerea celor afirmate voi apela la mai multe feluri de probe. iar noi şi acum nu prididim să ne lăudăm prădătorii. chiar dacă convieţuim de peste 2000 de ani. ei au adus. 800 de ani şi nu şi-au pierdut limba sau obiceiurile aşa cum ar trebui să fie după dogma latinităţii. Ardelenii au stat sub ocupaţie maghiară cca. o facem cu ei în orice ocazie.Ca să arăt că nu ne-am schimbat limba sub ocupaţia vremelnică. geţii ca nişte sărăntoci şi-au lepădat limba precum o boarfă uzată şi plini de dragoste pentru cuceritori au mers în castrele lor să ia lecţii de latină. Nicăieri în istorie cuceritorul nu a venit să aducă celor cuceriţi flori. Albanezii au stat sub ocupaţie romană timp de 562 de ani şi sub ocupaţie bizantină aproape 9 secole şi nu s-au latinizat. dar şi-au păstrat cu sfinţenie limba şi obiceiurile. am urmărit să demonstrez că geţii aveau o limbă inconfundabilă. Aceste zone au avut atât un rol economic. iar pretinsa latinizare a poporului român s-a realizat în fapt începând cu a doua jumătate a secolului XlX şi continuă şi astăzi. o comunitate de câteva mii de oameni emigrată din Ardeal în secolul XV în Croaţia sau poate o rămăşiţă a vechilor geţi. Ocupaţia romană asupra Geţiei/Daciei a durat aproximativ 165 de ani şi a inclus în provinciile controlate de cuceritori doar o parte din teritoriul locuit de triburile geţilor. chiar dacă numărul lor s-a redus la cca 200 persoane. Lipovenii au 300 de ani de când trăiesc în mijlocul poporului român. totuşi nu şi-au pierdut identitatea lingvistică şi tradiţiile. Istro-românii.

iar în portul lor actual nu se găseşte nici un element din vestimentaţia romanilor! Să ne oprim asupra elementelor de vestimentaţie specifice celor două popoare. Greu de acceptat ideea că geţii au renunţat la limbă în 165 de ani de ocupaţie străină. Spaniolii. Femeile romane purtau în picioare: campodes (sandale uşoare pentru drumeţie). iar ca arme foloseau arcul cu săgeţi şi sabia încovoiată la vârf. Cine nu vrea să gândească. saltides (pantofi uşori pentru dans). laconica (sandale pentru plimbare. Femeile dace purtau cămaşă lungă peste genunchi cu deschidere la gât şi umblau încinse pe mijloc. dar şi-au păstrat intact portul timp de 2000 de ani. Dar acest port este specific şi aromânilor. în ciuda faptului că sistemul social a fost distrus în cea mai mare parte. care au făcut ravagii. a punilor care au bătut în porţile Romei într-o vizită nepoftită. Popoarele din Africa care au fost tratate cu o sălbăticie greu de imaginat au reuşit să-şi păstreze limba şi cultura. Istoria ne spune că puterea militară a Romei s-a înzdrăvenit după mari opinteli împotriva etruscilor. popor care vorbeşte un dialect apropiat de limba română şi pe care istoria l-a consemnat foarte rar. iar femeile gete purtau 26 . enemides (pantofi cu vârf moale). care a preferat să se sinucidă decât să fie circar la Roma. peribarides (încălţăminte numai pentru nobili). iar în România (fosta Dacie) nu există dialecte. După ce-au supus toată peninsula la sfârşitul secolului lll î. celţilor din nordul peninsulei italice. Mă opresc aici pentru că atât ne interesează pe noi. iar cel mai bun exemplu este moartea viteazului Diogio/Decebal după zicerea romană. însemnă că nu are cu ce să gândească şi pentru o asemenea meteahnă nu va fi pus în obezi sau trimis la ocnă.) muleus (papuci din stofă brodată cu aur). triburilor samnite. calceus (papuci din piele de căprioară). În picioare purtau opinci. chiar dacă a fost sub ocupaţie romană numai jumătate din teritoriu timp de 165 de ani. Grija prădătorilor faţă de cei prădaţi este consemnată de istorie ca un blestem al celor neputincioşi în faţa violenţei oarbe sau a vicleniei. Cu tot acest dezastru ei şi-au păstrat limba şi cultura chiar dacă de atunci trăiesc într-un mediu social străin lor. crepidae (botine de folosinţă curentă). Dacă săndăluţa romană a păşit falnic în toată peninsula italică timp de aproape 700 (şapte sute) de ani cât au controlat-o până la prăbuşirea Imperiului Roman de Apus în anul 476 e. coturni (botine scumpe pentru teatru şi ceremonial)..n. lancia (papuci de casă). reducând populaţia la aproape un sfert într-o sută de ani.e. cum pot explica magiştrii noştri în lingvistică faptul că şi în prezent în Italia se vorbesc 12 dialecte. Imaginea de pe columnă este în fapt imaginea tipică a ţărăncii şi ţăranului român de la începutul secolului XX. grecilor din sudul peninsulei. după ce i-au măcelărit pe incaşi şi celelalte popoare amerindiene le-au mai dat şi o mulţime de boli. Argumente etnografice. conipodes (pantofi cu vârf ascuţit).n. Columna lui Traian din Roma ni-i prezintă pe geţi îmbrăcaţi în iţari cu căciulă (cuşmă) şi cămaşă lungă până aproape de genunchi încinsă cu un brâu. Dar să mergem cu pipăitul chiar în bârlogul ursului (romanilor) să vedem cum stau lucrurile la ei acasă în ciubota italică. povestea este prea străvezie ca să fie şi adevărată. Dar acest blestem al istoriei ne-a făcut să avem circari printre noi şi chiar la noi acasă. Ei care erau cel mai numeros popor din Europa nu s-au vândut ca o turmă de oi cohortelor romane.Asemenea argumente nu dau bine deloc la dogma latinităţii. Să facă geţii excepţie de la această regulă elementară a supravieţuirii în care orice supus încearcă să-şi păstreze identitatea şi să scape cât mai repede de stăpân? Nimeni cu mintea întreagă nu poate accepta această tâmpenie. şi nu au mai avut pe cine jefui (acesta era obiectivul oricărui război în antichitate dus pe teritoriul străin) romanii şi-au înălţat ochii către răsărit şi în urma unor războaie cumplite au ajuns să controleze toată peninsula balcanică până la Dunăre.

Troia ca centru urban a fost datat din mileniul lll. iar în jur avea 27 . Şi invers să vedem dacă vestimentaţia noastră se găseşte în latină. nordul carpatic şi sudul anatolian cu Asia Mică. cojoc (pelliceum). Mergând pe urmele povestirii lui Homer. Şi atunci de ce nu vrem să acceptăm şi ideea că latinii ar fi urmaşii troienilor. în podişul Anatoliei. care. într-o sminteală generală s-au trezit vorbind latina pe coclauri. Această afirmaţie trebuia verificată şi dovedită cu probe. chiar dacă unii bagă în această matriţă tot ce este specific şi ne individualizează de alţii. Nici folclorul şi nici tradiţiile noastre nu sunt comune cu cele ale latinilor. în peninsula balcanică şi Grecia probele arheologice dovedesc începând cu mileniul V. misi. bulgarii.n. Populaţia acestei zone era un amestec de pelasgi ca vechi locuitori ai Greciei. ionieni (din neamul ilirilor şi al tracilor). după ce şi-a otrăvit mintea cu Iliada a spus că războiul Troiei este o realitate istorică. cămaşă (subbcula). iar ei sunt urmaşii troienilor. După cum se vede nimic comun în sistemul de organizare administrativă nu am păstrat de la aceşti prădători. a crezut că a descoperit comoara lui Priam şi a confirmat că Iliada trebuie privită ca o sursă de informaţii istorice. când evenimentul este menţionat cu lux de amănunte în Iliada. care nu se găseşte în obiceiurile romanilor. iţari (bracae). Arheologia ne oferă probe indiscutabile că ţinutul carpatic a fost locuit încă din mileniul XV. călţun (caliga). Dar de ce avem unele cuvinte comune fonetic şi semantic cu limba latină ? Argumente lingvistice. iar din mileniul Vll există mai multe centre de cultură a căror viaţă poate fi urmărită o perioadă lungă de timp. aromânii şi albanezii. a fost distrus de mai multe ori şi iar reconstruit până l-au făcut cenuşă aheii. Peste mare. hitiţi. Termenii noştri care definesc vestimentaţia tradiţională sunt mult mai vechi decât cotropirea Daciei de către romani şi nu au nimic comun cu limba acestor invadatori. În sudul Dunării.opinci sau umblau cu picioarele goale. care ne-au lăsat dovezi clare ale trecerii lor prin timp. Iar Troia a fost un centru important de tranzit între aceste două orizonturi ale lumii vechi. iar tradiţia acestei podoabe de primăvară o au numai românii. iar romanii pripăşiţi pe la noi trăiau în canabae – aşezări de lângă taberele militare. poate ahei şi alte seminţii. În mileniul V din Carpaţi până în Anatolia existau comunităţi umane. când s-au aşezat în sudul Dunării în secolul Vl e. Ca să facem lumină în această nebuloasă a originii limbii române trebuie să vedem cine au fost latinii şi originea limbii lor. dar ai noştri latinişti spun că tot de la Râm se trage şi şnuruleţul cu cele două buburuze. Dovada vine şi de la tradiţia mărţişorului. După cum se vede nu le-am moştenit nimic din vestimentaţie. adică cei care cu mii de ani formau marea familie a tracilor după vorba grecilor. vici – aşezări rurale unde anexau şi cătunele băştinaşilor şi pagi – denumirea aşezărilor formate din populaţia autohtonă. iar Homer a pus în versuri acest eveniment tragic lăsându-l posterităţii. atunci cum susţin lingviştii că geţii au renunţat la limba lor şi aşa. Iar bulgarii au preluat acest obicei de la geţii/mesii. Mitologia romană spune că neamul latinilor ar fi venit în Italia după distrugerea Troiei de către greci. Poziţia geografică îi permitea să controleze comerţul dintre nord şi sud. Povestea este încântătoare numai că nu a avut putere de convingere la istorici până a venit un „nespecialist” nepoftit pe nume Schliemann. vom constata: căciulă (pileus). Ei ştiu că în siturile arheologice din România s-au descoperit mărtişoare vechi de 8000 de ani. Geţii locuiau în cătune şi sate fiind organizaţi pe şatre. Schliemann a descoperit ruinele Troiei. cultura de la Çatal Hűyűk a înflorit în aceeaşi perioadă. Dacă nu le-am preluat portul şi nu le-am asimilat cuvintele care definesc vestimentaţia. existenţa unor populaţii care practicau păstoritul şi o formă de agricultură mai simplă.

Macedonenii (machidonii) vorbeau o limbă diferită de a grecilor şi erau priviţi de aceştia ca barbari. Dar în ţinutul lor de origine – regiunea muntoasă a Macedoniei.e. Capitala regatului macedonean se numea Pela (pel: a fi întunecat. Pe acelaşi teritoriu al munţilor din nordul Greciei câteva secole mai târziu istoria îi menţionează pe macedoromâni (machidoni) sau aromâni. a se plimba. Filip. iar o parte din locuitori s-au salvat plecând spre alte meleaguri şi ajungând în Italia.n. În limba română veche cuvântul pelag are semnificaţia de întindere mare de ape. Deci cele două limbi păstrând termenul pelag/pelagus într-o formă apropiată. a locui.un ţinut foarte roditor. dar aceasta nu înseamnă că ei au dispărut sau au fost asimilaţi de greci. guvernator. În 28 .n.n. iar cei din nordul Dunării îşi spuneau rumân. a defila + a: a adăpa vitele. Populaţia din sudul Dunării. Cuvântul pater. iar în NV regiunii există o vale numită Polag. şi a împins graniţele puterii sale până în India.e. care trăiau mai mult din jaf şi silnicii.n. mare. străbun. regele Macedoniei (359-336 î. în latină cu sensul de tată biologic.) a organizat statul şi armata devenind cea mai mare putere în zonă ceea ce nu-i încânta deloc pe greci. a se murdări. eolieni şi dorieni – care s-au stabilit în Grecia i-au împins pe pelasgi de pe litoral în ţinuturile cele mai grele vieţii. braţ. Pe acest teritoriu. clan). armă. rădăcină. Acest cuvânt arată că a existat de-a lungul timpului o legătură strânsă între cei din nordul şi sudul Dunării. Cum aceşti pelasgi erau navigatori. învechit. faimă. a se murdări. se formează şi se consolidează statul macedonean ca o monarhie. Din comercianţi şi pescari. Fiul acestuia.n. După ce au cucerit oraşul cu faimosul „cal troian” l-au jefuit şi l-au dat pradă focului. vorbea o limbă apropiată cu cea din nord pentru că pelasgii erau neamuri apropiate cu triburile carpato-dunărene. a apăra). se găseşte în eme-gi sub forma patesi şi are înţelesul de administrator.e.e. a defila. iar sărbătoarea este numai a elenilor. Acesta a cerut să participe la întrecerile olimpice a grecilor din anul 340 î. neam. Valurile de invadatori – ionieni. pelasgii au devenit păstori în munţi pe platourile aride şi înalte. iar ţara lor (Grecia) era înconjurată de ape. Sensul social al termenului este cel care se îngrijeşte de existenţa unei comunităţi şi de raporturile dintre comunitate şi indivizi sau dintre membrii comunităţii. După doi ani. adică baştina păstorilor sau rădăcina neamului păstorilor. imensitate şi se compune din fonemele emegi (limba străbunilor carpatici) pel: a fi întunecat. aşa cum este în prezent aromâna şi româna.e. prin bătălia de la Cheroneea. rude + ia: ţinut. Dar acest cuvânt există şi în latină sub forma pelagus care semnifică întindere mare de ape. iar pe la 1200 exista în această regiune o cetate numită Pelag. Aceste cuvinte arată că neamul pelasgilor nu a dispărut niciodată din sudul Dunării. dar cu aceeaşi semnificaţie semantică. În „perioada obscură” a grecilor (secolele Xll – Vll î. dar a fost refuzat pe motiv că este barbar (străin). Opulenţa şi luxul acestei cetăţi a atras poftele aheilor.. în munţii din nord. fondând imperiul elenistic. există o depresiune cu aspect de câmpie numită Pelagonia (pelag + on: popor. a se plimba + ag: a aranja. Filip îi învinge pe greci şi supune toate oraşele state. renumit pentru creşterea oilor şi cailor. Ei îşi ziceau în epoca feudală armân (aromâni sau makidoni). parte. neam. chiar dacă fiecare l-a botezat după timp şi nărav. largul mării. la sfârşitul secolului V î.) nu se mai aminteşte nimic de pelasgi. Alexandru Makidon a preluat conducerea statului în anul 336 î. mare.n. cei din nord i-au reţinut fonetic şi semantic aşa pentru că vorbeau aceeaşi limbă sau o limbă foarte apropiată.e. înseamnă că au o rădăcină comună. dar şi de şeful unei familii formate din mai multe generaţii sau a unui clan. ahei. coastă. în mileniile V-l î. confuz. avere. loc.

neamul care stăpâneşte. După ce au supus sub jugul lor jumătate din teritoriul locuit de daci. a distruge. suntem urmaşii geţilor. Sunt get!. a dezvălui. Spun profeţii întru adevăruri plăsmuite că acest cuvânt vine din limba slavă şi arată chiar capitala imperiului roman. au aplicat sistematic o jefuire absolută a bogăţiilor. străvechi. Dar slavii au venit peste noi la cca două secole după retragerea romană din Geţia. dar mai ales leau suportat 165 de ani tirania şi violenţa însoţită de un jaf fără pereche. a pizmui. Înnebuniţi după avere şi putere. În 29 . vag şi giti (gidi) cu sensul de gânditor. geţii i-au considerat nebuni pe motiv că ei nu au râvnit la civilizaţia romană. iar noi cunoaştem vicleşugul venit atât din est. Sunt getbeget! În limba română cuvântul are sensul de continuitate. De ce nu admitem că slavii au împrumutat din limba noastră acest termen pentru că geţii au intrat în contact cu romanii cu cca 500 de ani înaintea lor şi i-au cunoscut foarte bine. duşman. cât şi din vest. geţii au fost consideraţi ca un popor plin de înţelepciune şi cu năravul meditaţiei. Orice nepoftit îşi arată interesul şi intenţiile generoase când aveai ceva pe care nu erai dispus să-l cedezi. a conduce. Zona ocupată de romani arată clar că îi interesa aurul şi argintul care stătea ascuns în pântecele munţilor Apuseni. adică am fost dintotdeauna geţi din moş strămoş! În eme-gi san-git semnifică neamul conducător. care după imaginaţia lor bolnavă. de unde ne-a rămas această meteahnă a mioriticului. iar ocrotirea era numai sclavie. Pentru pretenţia lor de civilizatori şi apărători ai celor slabi. Atât dispreţ arată faţă de memoria acestui popor. suflet. get. adevăraţi. ţicnit. Niciodată prădătorii nu au adus fericire celor prădaţi aşa cum au pretins. Dar limba noastră are şi forma de pater cu sensul de nebun. îndepărtat. eram destul de numeroşi şi de puternici ca să nu ne sfârâie călcîile la vederea lor. cei din vechime. autentic care te duce cu gândul la rădăcina străveche a neamului nostru. Mai avem noi un cuvinţel pe care foarte mulţi ni-l pun în nas când este vorba de originea neamului şi a limbii. nu au alergat după aurul şi argintul lor. a se întrista. ostilitate. În limba română avem cuvântul getbeget (get + be: a fi generos. a batjocori. a umbla cu vicleşuguri. a stăpâni. Sunt get!. distanţă mare + get) cu sensul de neaoş. a arăta. viguros. Grecii numeau poporul de la nordul Dunării. În eme-gi există cuvântul git cu sensul de bărbat. necaz. din moşi strămoşi. şi-a uitat prădătorul ce i-a transformat în robi şi le-a luat chiar cenuşa din vatră? Noi i-am păstrat ca duşmani şi oameni vicleni puşi numai pe răutăţi şi această semnificaţie dăinuie şi astăzi în expresia „mă râmi”. originea neamului. În limba română există verbul a râma cu sensul a duşmăni. Eu cred că de la Râm ni se trage! În eme-gi (limba străbunilor carpatici) râm are semnificaţia de străin. În migrarea lor către sud triburile de greci au trecut pe la noi şi ne-au găsit aici stăpânind munţii şi apele. Poate doreau să-i convingă pe geţi că sunt smintiţi de nu-şi folosesc bogăţiile atât de trebuincioase Romei pentru măceluri şi orgii numite subţire „serbări ale victoriei”. duh. În cultura greacă. Identitatea semantică şi fonetică nu poate fi pusă în discuţie. lung. Ca să înţelegem semnificaţia acestui cuvânt trebuie să umblăm puţin prin memoria istoriei şi să ne amintim de năravurile şi apucăturile romanilor. a medita. violent. Cu aceeaşi semantică limba română are cuvântul părinţi formă puţin modificată prin inversarea ultimelor silabe.quichua există termenul de patiri cu semnificaţia de responsabil sătesc care împarte puii de lama când se întorc toamna de la păşunat. inclusiv robirea populaţiei aptă de efort fizic. de la originea neamului. a face rău. din moşi strămoşi. au urmărit în perioada lor de glorie să cucerească lumea pe care o puteau pipăi cu ascuţişul săbiei şi aşa nepoftiţi s-au arătat şi la graniţele Geţiei. a pune la cale o ticăloşie. Zice cronicarul în al său letopiseţ că „de la Râm ne tragem”. a merge departe. rău.

care fac parte dintr-un neam sau o familie şi sunt foarte vechi. Aşa ne-au transmis ei! Să mai adaug pe Troi cu nume de familie la români foarte apropait de numele cetăţii Troia. a se împăca. a străluci). ah-ah-ah(exclamare. al doilea este în română. a curge. a genera. amaru-amaruamare(amărăciune.n. a curge. tu. a trage la sine). a pleca şi beget cu sensul de a naşte. Mai avem cuvântul troaş cu sensul de luncă sau vâlcea. a înţelege. vioi). u. a deveni. Grecii îi mai spuneau Ilion (ili: a fi bogat. Dar să-i mai lăsăm în pace pe latini şi să revenim la legătura lingvistică între limba vorbită în Troia şi cea vorbită în mileniul ll î. a pune). După ce au ajuns în peninsula italică troienii (latinii) au intrat în contact cu populaţiile locale suferind influenţe fonetice şi semantice puternice. uimire). a locui împreună. ara-ara-aro(a ara). agrun-agru-agri(ogor). Dacii/geţii locuiau împreună mai multe generaţii ale aceleiaşi familii în case mari construite din lemn sau piatră. a săpa. ur. foarte vechi. barbar-barbar-barbarus(străin.e. incaşilor şi mediului nostru sătesc. aceraacera-acer(ager. În limba română cuvântul troş are semnificaţia de încălţăminte sărăcăcioasă care se foloseşte la drum lung sau de către cei nevoiaşi. aria-aria-area(arie. grecii nu aveau sunetul ş). altar-altar-altare(altar). a fi vestit + on: neam) cu sensul de cetatea cea bogată sau cea vestită. uimire). adică cea clădită de Troi. ri. Voi da în continuare exemple de cuvinte emegi care se găsesc în română şi latină. în nordul Dunării. dar mai ales influenţa culturii şi civilizaţie etrusce. a sări + ge: a zăgăzui + ţi: înălţime. pa. Să le plesnească mintea şi tot ar întrece puterea de înţelegere a celor cu căpăţinele otrăvite de cultura noastră de viţă latină! Romanii ne spuneau daci. bi. existenţă. sălbatic). azil-azil-asylum(azil). strălucitor. i. cameră. respect. a se revărsa. în paranteze voi trece explicaţiile necesare: a-a-a(exclamare. Rădăcina trebuie căutată în emegi (limba emeşilor care au plecat în mileniul lV din arealul carpato-dunărean) şi care arată că latina este în realitate o ramură firavă a acestei limbi dezvoltată în condiţii diferite faţă de limba noastră. bini-bine-bene(bine). aur-aur-aurum(aur). neam din care s-a născut şi stirpea troienilor cu miticul Tros. an-an-annus(perioadă de timp). a călători. aduc-aduc-adduco(a aduce. semnifică apă. Este un râu de munte (Strei) care curge vijelios peste stânci. e. asud-asudsudo(a asuda). În eme-gi cuvântul dag are semnificaţia de locuinţă. bun-bun-bonus(bun). ac-ac-acus(ac). a veni. su. pădure + a: apă). care se găsesc ca terminaţii la majoritatea covârşitoare a denumirilor de ape din limba română. (sar: pârâu. Să mai amintesc aici râul Sargeţia unde legenda spune că Diogio (Decebal este interpretarea după urechea romanilor a cuvintelor dage balo – adunarea neamului străbun) ar fi ascuns o comoară fabuloasă. Aşa s-a născut spiritul de comunitate şi ajutor reciproc atât de caracteristic poporului emeş. Primul termen este în emegi. bo-bou30 . cinste. za. necaz). apa-apa-aqua(apă). sa. suprafaţă întinsă). iar al treilea este în latină. iar Herodot spune despre cetatea Troia că este aşezată pe o luncă (troas.limba engleză există cuvântul get cu sensul de a coborî din. trai. Cum traiul troienilor (strămoşii latinilor) era asemănător cu al dacilor pentru că erau popoare înrudite. Ei îi ştiau pe locuitorii ţinutului carpatic ca strămoşi. adunare. În eme-gi cuvintele a. luminos. adu-adu-addo(a aduce. a goni. sa. romanii au reţinut termenul de dac cu sensul de cei care locuiesc împreună. a da naştere la. arde-arde-ardeo(a arde.

ningi-ninginingit(a ninge). susur-susur-susurrus(susur). riparâpă-ripa(râpă). samana-sămăna-semino(a semăna). o!-o!-oh!(uimire. da-da-do(a da. pae-paie-palea(paie). tu-tutu(tu).e. pana-pană-penna (pană). mur-mur-morum(mură). ursa-ursa-ursa(ursoaică). lup). dac-dac-dac(dac). palil-palid-pallidus(palid). În fapt. siti-şti-scio(a şti). mina-mână-manus(mână). libir-libir-liber(liber). ucid-ucid-occido(a ucide).bos(bou). ulceara-ulcera-ulcero(a fi plin de răni sau bube). tuna-tuna-tono(a tuna). tiamat-tiamăt-timeo(a se teme). ochi-ochi-occulus(ochi). săturat). nigru-nigru-nigrum(negru). nuc-nuc-nucis(nucă. sau cum vorbea poporul roman această limbă. Dar noi mai avem comune cu emegi încă 2819 cuvinte. cela-celar-cela(cămară). nod-nod-nodus(nod). sug-sug-sugo(a suge). nas-nas-nasus(nas). ustura-ustura-ustulo(a arde. cucu-cucu-cuculus(cuc). sari-sari-sal(sare). tac-tac-taceo(a tăcea). coc-coc-coqua(a coace). sub-sub-sub(sub). sar-sar-salio(a sări). rapi-răpi-rapio(a răpi). satu-satu-sat(sat). ceara-ceară-cera(ceară). saman-samăn-semen(samăn. put-put-puteo(a puţi). gena-gena-gena(pleoapă).e. latina era mai mult o limbă literară şi de administraţie. Un lucru este cert. pila-pila-pila(rotund. urze-urzi-ursi(a urzi). a gândi). sete-sete-sitis(sete). satur-satur-satur(sătul. mizerie). nam-neam-natio(neam. ira-ira-ira(mânie. rara-rara-raro(rar). zer-zer-serum (zer). casa-casa-casa(adăpost). ghem). dudu-duco(a duce). naţiune). car-car-carrus(car). gura-gură-gula(gură). odol-odor-odor(miros). ol-ol-olla(oală). cap-cap-caput(cap). cad-cad-cado(a cădea). ruga-ruga-rogo(a ruga).n. pereche). nora-noră-nurus(noră). rând). sun-sun-sono(a suna). a ustura). luplup-lupus(a înfuleca. ulciar-ulcior-urceus(ulcior). dar nu ştim nimic de latina care se vorbea în secolul Vl î. lac-lac-lacus(lac). orda-ord-ordo(şir. iar fiecare grup etnic din 31 . a ceda). ud-ud-udus(umed). ceea ce demonstrează că noi am păstrat mult mai bine cuvintele limbii din mileniile lV-lll î. mur-mur-murus(zid). supărare). turtur-turtur-turtur(sperios. sacu-sacu-saccus(sac). par-par-palus(par). os-os-os(os). salud-salut-saluto(a saluta). rău). uz-uz-usus(trebuinţă). lip-lip-lippus(lip. mami-mamamater(mamă). cascaş-caseus(caş). turturică). sangurasingura-singuli(singur). care se vorbea în nordul Dunării şi pe care au vorbit-o şi emeşii timp de 2000 de ani. sede-şede-sedeo(a şedea).n. tulu-tuli-tuli(a pleca. lut-lut-lutum(lut. noi cunoaştem latina clasică. ros-roş-russus(roşu). mut-mut-mutus(mut). nuc). mendala-mentală-mentis(minte. necaz). raus-rău-rea(rea. pun-punpono(a pune). pace-pace-paco(pace). sanggi-sânge-sanguis(sânge). Sunt un total de 115 cuvinte care se găsesc în forme identice sau foarte apropiate în cele trei limbi. loc-loc-locus(loc. a purta). uri-urî-uro(ură). parta-parte-partis(parte). rad-rad-rado(a rade). unu-unu-unus(unu). argilă). omom-homo(om). cearni-cerni-cerno(a cerne). taman-taman-tamen(taman). ţinut). o limbă şlefuită sute de ani de poeţi şi funcţionari.

a grava. a apăra de. Acest popor a pătruns pe teritoriul Daciei la mijlocul secolului Vl î. bag: a introduce într-un spaţiu închis. care se găsesc în limba irlandeză şi eme-gi: altar. existenţă = am: timp. corăbier = abar: baltă. şi a trăit în înţelegere sau uneori în ciondăneli cu geţii. a închide în cuşcă. a umple = bag: cuşcă. chiar aşa!. Cuvinte din limba română.e.e. pe malul Mării Negre. Ca să merg şi mai departe cu argumentaţia voi căuta la cea mai vestică ramură a celţilor să găsesc dovezi că nu suntem urmaşii latinilor. lumină. a vârî în sac. a ajuta. Gaelilor sau irlandezilor cum îi cunoaştem noi. sfârşit. am: posesie. de strajă. a finisa.n. viitor. a radia. Din aceste ciondăneli sângeroase unii celţi (gali sau galaţi cum apar pe tăbliţele geţilor) au coborât în secolul lll î. a lumina. Engleza păstrează şi un bogat fond de origine celtă. cer = ar-de: a lumina. un stat efemer numit Galatia. Un alt argument care contrazice latinitatea noastră este existenţa unui fond lingvistic de aproximativ 2000 cuvinte (studiul nu este terminat) comune limbilor engleză şi română. a delimita. Dacă ar fi fost o latinizare a geţilor aşa cum se susţine. pungă. ama: zău!. oltar: locul unde se aduc ofrandele sau se fac sacrificiile într-un cult religios = altoir: altar = al-tar: a îndepărta prin tăiere. înalt. grămadă. an: unitate de măsură pentru timp = an: mare. nu le suflă nimeni în ureche că ar fi altceva decât sunt – urmaşii galilor/celţilor. în urmă.n. Dacă romanii n-au reuşit acasă la ei să dea o limbă unitară după mai multe sute de ani de control absolut. a se bălăci = abba: lac. ce mai treabă! = ama: ori = ama: cine? pe care? ca şi? ama: mamă = amaid: femeie caraghioasă = ama: mamă. logica nu înghite asemenea prăpăstii. ceea ce dovedeşte că acest neam a trăit pe meleagurile noastre înainte de a ajunge acolo unde s-a statornicit. în sud fondând în podişul Anatoliei.peninsula italică îşi vorbea propriul dialect ceea ce a dus la existenţa a 12 dialecte în prezent în Italia. mare. este o aberaţie afirmaţia că ne-au latinizat pe noi în 165 ani. atunci aceste cuvinte nu aveau ce căuta în limba română. chiar dacă au ocupat numai jumătate din teritoriul Daciei. a se împotmoli. cer. a delimita. înalt. a reţine = baig: sac. am considerat că trebuie să mă uit şi prin limba irlandeză. arde: a distruge prin foc. a sprijini. Această idee năstruşnică mi-a venit ascultând baladele irlandeze de la Eurovision şi unde am observat inflexiuni ce se găsesc şi în unele melodii populare româneşti. alţii au fost asimilaţi sau şi-au croit drum către ţinuturile lor de baştină. foarte important = an: mare. Gândul iscoditor a fost confirmat de realitate. a susţine. apar: vânzător de apă. Cum o melodie este păstrată mai uşor dacă este însoţită de versuri. sacagiu. angel: înger = aingeal: înger = enger: înălţime. a vârî 32 . dar limba lor păstrează cuvinte comune sau asemănătoare cu limba română şi eme-gi. a străluci = ard: felinar de noapte. An Nou. vreme = am: a fi. avem cuvinte comune şi cu irlandeza. în spate.

un râu bogat în peşte. a se afla în treabă. scandal = ball: marfă. laş. în masă. ca: prepoziţie = ca: ce? pe care ? unde ? loc = ca: a ţipa. rău = bu(i): a fugi. a schilodi = bal: fus. unul peste altul. a sprijini. figură. musculos. bucată de pânză. bardăş: barză. terminarea unei obligaţii. trezeşte nelinişte si suspiciune = barbartha: barbar = bar-bar: foarte străin. obraznic = caba: a ţine pentru sine. balamuc. repede = bollog: pâine neagră. încântător. tăietură. cap: început. deodată. a dezlănţui un atac. a trage. a striga = ca(i): a plânge. suport. a pune. droaie. încai = barraim: a întrece. a uni = banda: ceată. cel puţin. cioc. a micşora = bar-tam: a alege.bal: balot de pânză. partea din faţă a corpului animalelor şi păsărilor. ban: funcţie administrativă în Oltenia în perioada feudală = ban: ţinut necultivat = ban: a se pleca. cel din fruntea familiei. a da junghiuri. îndrăzneţ = cabanta: îndrăzneţ. inamic.bulug: a se năpusti. a examina. a întări cu ziduri = bala: duşman. a se revolta. a uni. a murdări. stână. plisc = cap: locul unde se concentrează gândurile. a se repezi la = bui: invidios. locuinţă foarte simplă = caban: colibă. monstru = balla: a împiedica. a sprijini. a se strîmba. pizmaş. cabană: adăpost simplu. a umbla cu şiretlicuri. a da năvală. a hoinări = buluc. gloată. căi: a plânge = cai: plângăreţ. bandă: ceată. a se înclina. a păstra. fată nemăritată = be: îngâmfare. be: prost ca o oaie = be: de nefolosit. barbar: persoană străină de limba. burtă mare = bar-dag: a hoinări. a intimida = bo: a rage. a da năvală. a fixa = bar-rim: ţinut uscat. obiceiurile şi locurile în care a apărut. a ataca. a întinde. bertă: ţesătură groasă cu care femeile de la ţară îşi acopereau capul si trupul = bearrtha: foarfece. pătimaş. grămadă. a pune în ordine. a fi nervos. de culoare albă. a depăşi. satisfăcător = binn: melodios. croială. a căra. bandaj = banda: grup de tineri. a lungi. a lămuri. bou: mascul taurin castrat = bo: vacă. bară: obstacol din lemn = barra: obstacol = bara: lemn. a colinda. cocostârc. a pribegi departe. buluc: năvală mare. a izbi. fâşie. bine: plăcut. cabaz: glumeţ. a captura. plăcut. a trage pe sfoară. pustiu. a încorda nervii. rât. bui: a ţâşni. om de rasă albă = ban: suport. a aranja. îmbulzeală. a se roti. a lega. a alunga cu forţa. bală: fiară. a stabili. ban: bani. a mugi. a lega cu sfoară părul. iute. a alerga împrejur. secetos. 33 . mijloc convenţional de schimb făcut în trecut din aur sau argint = ban: alb. a se ploconi. bordei = cabar: ciobănaş. mutră. pasăre migratoare care vine odată cu sosirea primăverii si pleacă la începutul toamnei = bardas: grup. barim: măcar. a creşte atenţia. partea de sus a corpului uman = cab: bot. conducător. a striga. a separa de. strungar. a ţipa. a lega. vagabond. a astupa o gaură. cu grămada. a plânge. gură. atrăgător = binni: un râu plin cu peşte. a lungi.

cerc. curajos. puternic. încărcătură. coardă. puternic. canon: chin. dorinţa de a face sau a asculta ceva deosebit = doru: trăire sufletească. greu de realizat = dur: legătură. cordonul ombilical. a se mişca = cor. cordon. mare. a călători. a se îndoi. a rupe = dar: direcţie. a aduna cu lingura. dară: a încuviinţa. a dispărea = dilim: găgăuţă. a accepta.canun: urlet. a dori. a trimite. şirag. al doilea rând. gagic: iubit. a transporta. a învârti la distanţă. pânză de legat. taur = dam: soţ. strigăt puternic. a şterge. a tăia. fir. găgăuţă = dileaim: a risipi. drum. cul: aprig. cerb lopătar. a culege. a întări. violent. a înceta. scop = cor. moment. jale = canoin: chin. moment. coada unei coloane de soldaţi = cul: a aduce. atent. a lega. pahar mic. bordei. cât şi în lupte = carr: mijloc de transport = car: a sosi la. a se pleca.gur: a face o mişcare circulară. diliman: netot. zidărie. sticlă mică. grajd primitiv. sfoară de pescuit. a cere. înclinare. a vopsi. bărbat. Dana: prenume feminin = dana: îndrăzneţ. a agita. a uni. rezistent. moment = dar-ra: curea. elegant. car: mijloc de transport cu două sau patru roţi folosit atât pentru deplasări. dur: tare. a picura. marş. = dor. pomeni.gur: cerc. necaz = canon. a băga. horă = cor: gălăgie. a împărţi. cana: vas mic pentru băut lichide = canna: cană = cana: a tulbura. nume de clan = dana: unitate de măsură pentru distanţă. iute = cul: ţintă. supărare mare. a se întoarce. întăritură = dur: tare. a rupe. boccea. legătură deasupra. rotire. a primi. armată = cul: ariergardă. dam: specie de cerb cu coarnele late. înclinare către = cam: înşelătorie. întunecat. zidărie. nesiguranţă.dur: legătură. ceată. doru: dorinţă puternică de a vedea sau a revedea pe cineva sau ceva drag. a întări. clipă. amorez. a schimba. realizări de excepţie în concepţia creştină. a se învârti. cor: ceată. a tăia coarnele unui animal = cul: violent. soluţie pentru o problemă. aplecare. a vopsi în negru = dub: a îngrămădi. a acoperi cu. soluţie = dara: secundă. 34 . a împrăştia. dar: obiect care se dă unei persoane ca recunoştinţă şi respect. necaz. adăpostul unei familii sărace = damh: asociere. cale = dar: a împărţi. a transporta. mascul. apăsător. cul: soldat. dara: greutatea ambalajului sau a recipientului în care se păstrează. datorie. puternic. înfumurat = gagig: bocet. cei care îşi duc viaţa împreună şi vor lăsa în urma lor urmaşi. cântăreşte sau se transportă o marfă = dara: inferior. frăţie. prieten. a susţine = dara: remediu. mascul = damh: bou. amant = gaige: spilcuit. dam: şură mică. aptitudine = dam: soţ şi soţie. centură. necinstit = cam: a înţelege. dubă: puşcărie = dubh: murdar. leac. cor: rotocol mare de fân adunat din poloage sau împrăştiat din căpiţe ca să se usuce = cor: învârtire.cam: aproximare.

pag: a ocroti. a merge după = hul(i): a face rău. a înfăşura. tortură. a suflat asupra lui şi i-a dat viaţă. omenie = geire: dezgheţat. defăimare. a deplânge. găman: mâncăcios. nădejde. zid = mur: perete. văgăună. a pune deoparte. a urî. aşezare. a şterpeli = gob: a sta la pândă. găucios. a ruina. lac: acumulare mare de apă realizată prin îndiguire = lag: căuş. a respinge.rag: a prinde rădăcini. mur: perete. precis. a sfărâma. a se scurta. a înconjura cu ziduri = mur: a înconjura. avere = mangaire: vânzător ambulant. suferinţă. mas: popas peste noapte. coş de sobă = hud(a): adăpost. hudă: casă. bucurie. lespede. lagam: mină. bloc. gobi: a lua. mămică = mamai: mămică = mami: divinitate emes care a zămislit neamul omenesc din lut. lacom = gamal: om prost = gamun: grăunte de chimen. a oferi.gub(i): a opri. rugăciune. grăsime. un pahar de băutură = ol. gir: încredere.ul: vas mare. oboseală = mas: jumătate dintr-un întreg. a săpa = lac. deştept. a se aduna. a unge cu unt = im: argilă. a face. iscusit. a ascunde. avere de bunuri. gui: a vrea. subtil = gir: curat. găzduire peste noapte. colportor = ma-ngar: încărcătura de mărfuri dintr-o barcă. a fi obligat = gui: cerere. chef.geamăt. trunchi. a înveli. grămadă. a batjocori = gobi. a vrea = gu-e: a acoperi. înjurătură. augur = mana: pereche. a slei de puteri = rac. a părăsi. mană: belşug. ponegrire. bunăstare = mana: prevestirea unei bunăstări. unitate de măsură de 36 litri. bleg. glod = im: unt. galerie sub pământ protejată cu trunchiuri de copac să nu se prăbuşească = lagaim: a se micşora. noroi. legătură = paca: a vârî în sac. parale. dispreţ = hula: a asculta la. bârfă. zid. vale. ol: vas de lut pentru apă sau alte lichide = ol: a bea. bunăstare. zori. a se îngrămădi. a strica. tină. bogăţie. mamai: mamă. a ciuli urechea. plânset. a 35 . a vorbi de rău. depresiune. a face necazuri. a linguşi. a păzi. rană adâncă. locul de unde omul îşi începe ziua = huda: acoperiş. melancolie. a se strânge = lagab: butuc. vizuină. hulă: blestem.gug: semn. a aduna mâncare. slim. pac: pungă în care se ţine tutunul. mangăr: bani. a apăra. a descoperi necinstea. dală. a convieţui. cinste. nămol.lag: a se umfla în dimensiune. gog: băiat sau tânăr prost. a pune deoparte. a încercui. lip. nătăfleţ = gog. tulpină. a înhăţa. a se jeli. slab de înger = gog: moale. odihnă de noapte = mas: coapsă. ocară. jeg. a înveli. calomnie. im: murdărie. umil. a defăima. ordonat. a accepta. perspicace. pungă = pac. rac: boală gravă a cailor care se manifestă prin umflături în partea inferioară a picioarelor = raca: chin. mâl.

al cărui imperiu a cucerit şi distrus statul get = rim: abuz. noroc. inamic. a impune. renumit = abhal: renumit. haină scurtă care se poată la ţară = roc: obicei. a opri. înapoi. a executa. a interzice cuiva să vorbească = taca: a purta de grijă. a trece pe la. a repara. din această direcţie. râpă. canal. lichide sau bunuri de valoare = sac: sac = sa-cu: legătură. care se găsesc în limba irlandeză. 36 . staul. viguros. incomplet. bătrân = ab: stareţ. grajd. a susţine. întâmplare. a opri. ostilitate. veche măsură egală cu 125 ocale. ta: formă arhaică pentru cuvântul tată = ta: a exista. plin de forţă = ursan: tânăr voinic şi plin de viaţă = ur-sang: războinic. om tânăr. a micşora. a lovi. in. boccea. mic. femeie în perioada critică. a acţiona. aşezare. al-du (altu): a săpa pământul = alt: şanţ. străbun. armată. a răspunde la = tur: născut în colibă. de-a latul. abgal: înţelept. pachet. chiot de bucurie. împreună cu praful formează o substanţă lipicioasă si murdară = usc: ulei. a tolera. a înrola = adaim: a provoca. ocol de oi. dar lipsesc din limba strămoşească: abba: tată. a minţi. cută. a ţine. a semăna. a ruina sănătatea cuiva. decât. a răni. a suferi. arogant. aga: coastă. adam: colonie. mers legănat. ar: a tăia. a merge ţanţoş= taca: a ţine mintea trează. sarcină. mulţime. mânecă. a sosi. a delimita. în interiorul căruia se pot pune spre păstrare seminţe. a ucide = ar: a tăia. a se pune pe treabă = tacalal: a începe. a accepta. a face =ta: fire. a aranja. a cânta = adh: şansă. gâtar. versant. datină. răutate. legătură. a ţine trează mintea. a deveni unsuros. a sfătui.usug: murdărie. a arde. a se aprinde. a păta cu grăsime = usuc. a începe. autoritate. tacla: discuţii inutile = tacla: a discuta despre o problemă. sul = tur: scurt. inferior. a-ru: a dărui. a amâna. peste. a ieşi. deosebit de priceput la. Cuvinte din eme-gi. cânepă sau lână. ursan: om voinic. violent. usuc: grăsimea care iese pe lâna oilor. pentru ce? = anam: natură. a trage. boabe. a distruge. a îndura. persoană care tace şi este atentă. a conduce. a masacra. labă. a sprijini. ad: tată. grăsime. a valora. străin. a preciza. a povesti. a stabili. a restabili ordinea. caracter. ah-us: a scuipa = abhus: din această parte. a plăti din urmă. a nenoroci. rechiziţie. cătun. tar: povară. părinte. Râm: denumirea Romei păstrată în limba veche românească. întâiul.provoca. necaz. priceput. roc: soroc. tur: spaţiu delimitat. a apuca. cruciş. deasupra = tar: a tăia. după = aga: interval de spaţiu sau timp. tacă: tăcere. mizerie. persoană. a se întinde = rim: trupă. plută din patru table = tar: de-a curmezişul. a-na-am: astfel. a pune capăt la. în frunte. a avea încredere în. viaţă. a se încreţi = roc. a face cadou = aru: ziua după sărbătoare. a îndemna.rug: a înapoia. sacu: obiect confecţionat din piele.

a cere. prunc. proprietate. convenabil. a pune în joc. dig. a arăta. sunet. ge: vânzătoare. paie. consideraţie. gim: alergător. fân = garrai: grădină. gal: a copleşi. exclusiv = dil: a îndrăgi. fâşie. a se pleca. a adăposti. gar: a primi. a fura. a strânge = cara: susţinător. apărător. a păstra = ba: a ţine seama de. criză. fuior. datorie. a cerceta = eag: tăietură în. canal. gilim: a dansa. strigăt. care nu vede ceva. a ţipa = at: umflătură. dul: a ascunde. a pune în pericol. ţăruş. minor. energie. a stăvili. beţivan. a face cabotaj. a bate. existentă. posesiune. a se ascunde = dall: orb la. a acoperi. a îngriji. a despica. bil: a se înfierbânta. a se usca. a se aşeza. a fi de partea cuiva = gabh: primejdie. a fixa. obligaţie. a suferi. trecătoare. scump. brânză = gar: closet cu apă. puternic. rufărie = gad: şnur. a avea legături cu. gar: dimineaţă. a pretinde. ba-ba: terci din grâu încolţit cu lapte folosit ca hrană pentru copiii mici = bab: copil mic. a merge. a se dezmierda. a se aşeza. a fura = gag: a se lipi de. a iriga. gala: siloz. ga: a smulge. dreptate. ordine cara: a încercui. bunuri. bad: a transporta. a lega cu sfoară. respect. a munci din răsputeri. hoţie. eg: şanţ. mesager. strâmtoare. a bate. servitoare = ge: gâscă. voce. dil: singur. a transporta = dal: ţinutul unui clan sau trib. a asedia. tovarăş. a sparge = gas: a păşi cu aroganţă. tare. lapte bătut. fiinţă. a căra. costisitor. tumoare. a risca. apreciere = call: a cere. a zbiera gir: jir. a prezenta. atenţie. a stoarce de bani = ga: nevoie. păstor = gabhar: capră. a se întoarce. a acuza. aclamaţie. dil: unic. fructe ale fagului folosit pentru îngrăşarea porcilor = geir: a îngrăşa animalele. cupă largă = gael: irlandez. proprietate = gagach: avere. spărgător. a încolţi. dal: a apăra. a tropăi = geim: strigăt. a inunda. suprafaţă de câmp. a lipsi. greutate. a 37 . a se încălzi = bille: a se giugiuli. ba: aroganţă. trufie. serviciu bun. avere. a se îngrăşa. prezent. capcană = go: a ancora la ţărm. cal: avere. a fi la o distanţă de = bad: a se plimba cu barca. ad(at): corp. tandru. a merita. a aduna = dul: a încerca. a pleca = geillim: a se supune. gagar: arie. pivniţă = gala: veselie. a înghiţi = gal: putere. a avea încredere = gar: moment potrivit. pânză de in. mare. gu: a debarca. bana: a lega. gaură într-un gard ba: suflet. a înfrunta. pânză. a ţine legat = asal: măgar. carne de gâscă. gag: pană. a prezenta. a uda. lipsit de raţiune. a urmări. laţ. a adăposti. bun. demn de încredere. a căra. spărtură. schelet. a dovedi o proprietate de către cineva = gin: viaţă. a uni = banna: legătură. gaz: a se certa pentru. garas: proprietate. chiot. gal: cel mai mare fiu. simpatie. conducere responsabilă. a dărui. a apăra. a ocroti. hoţ.asa: a duce. o = dil: drag. gaba: piept. a provoca. gaba-ra: cioban. gada: in. a învrăjbi = ba: a lătra. a se pleca. bun. a se înghesui. boală. dal: a acoperi. gin: a face dreptate. a susţine. a sprijini.

satisfăcut. a răni. a ciomăgi. lili: adiere. ra: a veni în gând. oraş. sărac. gălăgie = li: strigăt. necioplit. a căsători. ri: conducere. a arăta. im-pa: pierdere. a calcula. sar: legume. a răni.traversa. mână. a alerga. semn. minunat. ardoare. a suporta. lam: abundenţă. a privi. te: obraz. mi: seară. ordine publică. a cântări. a primi în casă. a fi însetat = imim: duşcă. a socoti. sa: a mulţumi. injurii. nam: destin. pagubă = sa: năvală. a suferi. a potoli = lom: slab. sin: a iscodi. a pune în ordine. lag: bucată. a paşte = sipeir: cioban. vârf de munte. neclar. judecată. şef. a înţelege direct = sin: a face un semn cuiva. soartă = neamh: cer. a pune stăpînire pe. autentic. violentă = mire: furie. a străluci. immin: sete. a forţa. necioplit. slab. neruşinare. îndemânare. a îmbătrâni. a ataca = te: fierbinte. rază. a bănui. lipsit de tărie. sfidare. a se repezi la. lovitură. a conduce. a înfrunta. păstor. a duce la bun sfârşit = silim: a se gândi. si: trăsătură a feţei. nevastă. suferinţă = lu: mic. silim: a potrivi. ti: rude. a înjunghia. chiot. supărare. sărac. răsplată. li: scandal. cu mânie. a învineţi. a face schimb = sith: linişte. tărăboi. a se înfierbânta. a socoti. a aduce omagii = sar: marfă de primă calitate. înţelegere. igi: ochi. si: lovitură. a sili. a descoase. a bate. preţ. a cugeta. a batjocori. a se târî. sipa: cioban. aprins. a se bate. nebunie. marfă. suficient. a gâfâi. a bate = ra: grăitor. firav. huru: idiot. păşune. zarzavat. a rezista = re: vârstă. om mânios. a da o raită. a avea grijă = ig: a însemna pe răboj. 38 . furie. proprietate = lam: proprietate. a striga după un hoţ. a grăbi. atac. frenezie. ni: prosperitate. a se strînge la masă = lag: mic. vrajă. gur: violenţă. a se grăbi = gor: atac. a fi bun = sa: destul. întuneric. a cerceta. real. a se pleca. rai. a insulta = hurru: strigăt de provocare. a uimi. a lovi cu pumnul = hum: cuvinte grele. parfum de cedru. tovarăş = pa: salariu. re: a da naştere. a aranja. a cresta. a crede. a pătrunde = si: zor. păstor. a poseda. a lumina. a duce. a îndrepta. implorare. înghiţitură de băutură. noapte = mi: lună. mulţumit. lug: mulţime. a satisface. a ştirbi o unealtă. a căuta să facă rău cuiva. boare = lile: floare. district = ri: rege. a da năvală. slab. a bate. a roi. atac. mi-ri: furtună. sin: a strecura. trai. uşor = si: zână. lu: a îngrijora. cu ardoare. sa: lovitură. a socoti. calm. păcurar. pa: a cere. a răspunde la. sit: măsură. belşug. a memoriza. care spune mult. încurcătură = impi: rugăminte fierbinte. efort neîntrerupt. a aşeza în grămadă. a pătrunde prin = sine: sân. hum: a se încăiera. păcurar. a vinde. a mişuna. generaţie. a se aduna = ti: locuinţă. fanfaronadă. a face bine. a adăposti. a bea. a se îngrămădi = lug: a scoate viermii. a recunoaşte = ni: lucruri care aparţin cuiva. necaz. a purta. a domni ca un rege. lom: a slăbi puterea. a gâfâi. grijă. a înţelege. a locui.

incult. ul: a înflori. în apropiere. provincie. a cerceta. centru administrativ. a interesa. adâncime. aice: în apropiere de. înţelept. treaz. întâmplare = babhta: întâmplare. povârniş. Cuvinte din limba română. a juca pe bani. grăsime de gâscă. care se găsesc numai în limba irlandeză: ab: alb în istroromână = ab: stareţ abitir: distins. masă. arm: încheietura braţului si a genunchiului. după. drăguţ. a merge în urmă. barcă = barc: barcă. uru: oraş. a întrista. a instiga. Ardeal: regiunea istorică din România = airdeall: a avea grijă de. nu departe. a cugeta la. remarcabil. bată: cingătoare lungă şi îngustă cu care se înfăşoară mijlocul sau se pune ca întăritură la îmbrăcăminte = bata: a se lipi. şansă. curea. groapă acoperită cu frunziş = ubh: a îndemna. Baraolt: localitate în judeţul Harghita. a reţine. aruncătură de bani. dezaprobare. regiune. armă. durere sufletească determinată de plecarea cuiva drag. folos. situată într-o regiune muntoasă de unde izvorăşte râul Olt = baraoid: pantă. de = ud: acolo. ud: când? în timp ce. mugur. furtună foarte mare = uru: eclipsă. curgere. mai bine = aibitir: alfabet. toane = allta: sălbatic. de la. ur: a mesteca. cisternă pentru apă = toll: căuş. lângă = aice: apropiere. bucurie. alinta: a pronunţa incorect. Balc: numele unuia dintre întemeitorii Moldovei feudale = balc: mulţime puternică. aproape de. participare. altă-aia: monstru. care? pe care? atât de. înnebunit. um: a supraveghea. talisman. pornire. referitor la. nebunii. atenţie. inimă. suflet. scump. barieră = baire: ţintă. confuz. a lăsa pentru = us: interes. armaş: om de arme. cavitate. sănătos. mofturos = abhras: in sau lână pentru ţesătură. satisfacţie = ull: măr. baire: sfoară. armă = arm: armată. 39 . alean: dor. care pronunţă greşit. acru: gust specific fructelor necoapte = acra: acru aer = aer agod: treabă. a îngriji. popor = tir: ţară. tul: rezervor. rânduială. nebun.tir: mulţime. salbă de bani. generos = um: în jurul. a se alipi de cineva = ainleanta: care nu ştie carte. us: a fi alături de. sucit. întunecat. baftă: moment favorabil. cu lapte. abras: rău. văgăună. drag. lângă. sat. us: gâscă = usc: gâscă. ocazie. moment. a distruge. balas: varietate de rubin = balach: piatră. ub: a se ascunde. cu privire la. aiste: aceştia = aiste: a face o încercare. fiinţă = ur: proaspăt. a căuta. coapsă. epilepsie. melancolie = aillean: iubit. plan = agoid: împotrivire. vârf ascuţit. rezervor. vecinătate. dulce. bască: ridicătură de pământ care proteja o fortăreaţă în afara zidurilor ei = bascaim: a avaria. animal urmărit. piaţă. şansă. ţintă. a vâna. scop. strălucit. luptător = armas: haină de soldat. înclinare.

lot. a tăbărî = campa: tabără. 40 . deosebit. baniţă = cabla: greutate mare legată cu frânghie. netot. a se sfârşi. farfurie de supă. neîndemânatic. rodnic. campa: a face tabără. gust plăcut = bun: esenţă. bordei. făţarnic. bârligan: şarlatan. nesăbuit. cauză. bir pentru stăpânire = beillic: gaură sub pământ. despre oameni – răsfăţat. a se supăra pentru o greşeală comisă = botun: greşeală. bologan. botu: a face botu. sărăcăcios = beag: lipsit de tărie. trudă. buclă: îndoitură. aroganţă. a spune prostii = brod: a-şi face merite din. îmbuibat. nebunatic. a ridica în slăvi. îmbelşugat. nemernic = bearlagar: ipocrit. camhă: stofă de mătase = camtha: a cerceta cu atenţie. a împărţi. osteneală. a înfunda. îngrijorare. beilic: casa în care erau găzduiţi gratuit beii veniţi de la poartă. bulibăşeală: zăpăceală. brut: efort fizic deosebit. fals. nesocotit = buaic: culme. a se întrista. slab.bolocan: om prost. bleg: lipsit de tărie. bobaru: cel care dă în bobi = bobarun: prost. a se mândri cu. neghiob = bolog: scăfârlie. pagubă. a se moleşi. a petrece timpul trândăvind. boactăr: paznic. greutate mare = bruth: efort neîntrerupt. dezordine. a nimeri. slab. a lăuda. a da mâncare calului sau buaite: a câştiga. resturi. afectuos. a semnaliza. a trage pe sfoară = braca: a jefui brad: specie de conifere = brad: ladă de lemn. a-şi pierde vremea. prezentabil. haos = bullabaisin: încurcătură. clacă. brus: cocoloş. bre: formă de adresare la ţară = brea: arătos. bulă: cârpă. sărăcie = buartha: necaz. a tulbura. cain: a se plânge. Biertan: localitate în judeţul Sibiu = beartan: parcelă. început. a aşeza în tabără. a comite o greşeală. cablă: unitate de măsură pentru poame corespunzătoare unei găleţi. a murdări. cutie. cale. a-şi atinge scopurile. rău braţ: unul din membrele superioare ale omului = brat: a acoperi. brodi: a potrivi. a se rostogoli. ondulare = bucla: a încheia cu o cataramă. bulan: vână de bou folosită în închisori pentru bătut = bullan: bou. bliantă: lovitură dată uşor cu palma unui copil care se obrăzniceşte cu cineva bătrân = blianta: vârstă. oameni proşti şi răi = baoite: a hărţui. neînsemnat. boaite: vite slabe. a hoinări. buiac: despre plante – fertil. brăcui: a alege ce este mai bun dintr-o grămadă. a face nod. a atârna moale. a învinui de. a fi îngrijorat.bâlbă: prostie. cu sens figurat lipsă de bani. necugetat. imprudent. strajă = bothar: drum. bun: acţiune pozitivă. cupă. Bran: trecătoare între Ardeal şi Muntenia = brean: a bara trecerea. buartă: gaură. scop. apogeu. pungaş. a închide. zăpăceală. boască: resturile de struguri rămase în teasc după stoarcere = bosca. a îndoi. castron. a umbla cu interese ascunse. a suferi o nedreptate = cain: a imputa ceva cuiva. găgăuţă. ţel. femeie stricată = bulla: chef. greşeală = balbh: prost. a strânge. forţă. muncă grea pe gratis. boţ făcut din resturi sau firimituri = brus: rămăşiţe. învălmăşeală. blidar: dulap în care se păstrează vasele pentru bucătărie şi mâncarea = bladar: a linguşi. escroc. încurcătură.

a cerceta. aiurită. vremea îngheţului. pândar. Mai este termenul cneasta cu sensul de cinstit. câţ: cuvânt cu care se alungă pisica = cat: pisică. gâlceavă = cearta: dreptate. a îngheţa ciocan – a îngheţa foarte tare = siocan: ger foarte puternic. 41 . coardă: funie răsucită din plante lungi cu care se leagă căpiţele de fân. a striga. a fi cu mare grijă = coimead: supraveghere. a porni. şnur. jitar = cios: a tocmi un muncitor. a păzi. sfoară groasă = corda: sfoară. negustor. a da importanţă. chel: a fi lipsit de păr pe cap = cheal: a fi lipsit de. ce? = ce? ceda: a permite. tărăboi. a se impune. flecar. clab: mucos. fără deschizătură. resturi. a distruge. zdravăn = citog: mâna stângă. vrajă = cinnim: a hotărî. corpolent. fragment. vai! ciala: îndemn adresat boilor să o cotească la dreapta = ciall: sens. căoi: a bolborosi. femeie proastă = caol: meschin. trudă. nobil. căulă: plută mică folosită ca pod plutitor = caol: loc îngust de trecere peste mare. cioros: fioros. care ţine. a înţelege. a privi cu dispreţ. simplu. ceartă. vacarm. nojiţe = ceapan: picioare. coardă de arc. corect. cosiţe. ceată: grup mare. căule: femeie rea şi duşmănoasă. cior: fior. Călan: oraş în judeţul Hunedoara = callan: gălăgie. cântar: instrument pentru măsurat greutatea = cuntar: tejghea. călăi: plăcinte = collai: gras. zarvă. atâţare = cior: a atâţa. grijă. ceardă: cârciumă. coamă. cear: păr. contrapartidă. grămadă = ceadta: o sută. ciob: bucată dintr-un vas spart = giob: bucată. şiretlic = ceap: a-şi bate joc de cineva. a fi înrăit după. nevătămat. neserios = clab: gură cască. ceasma: plasă pentru prins peşte. căoaci: fierar = caoch: perdea de. han = ceardai: comerciant. ocazie. parte componentă a arcului de aruncat săgeţi. de treabă. a se certa. coimăni: a se osteni din greu. a-i juca un renghi. împletirea cosiţelor = cearr: a confunda. tresărire. a agita. în bună stare. cire: fire de păr.cantă: zăpăcită. cling: sunete scoase de clopote = cling: sunete scoase de clopote. ciolan: os cu carne = ceolan: copil scâncind. obraznic. a pune capăt la. a face cumpărături. prăvălie. a se aprinde de mânie. stare. negru de supărare. a încurca. ceartă: dispută. a chiorăi = caoi: obicei. a croi o minciună. cneaz: conducătorul unui sat sau a unui teritoriu = cneas: obraz. a convinge. coiman: prostănac. care nu vede ceva. şnur. ciocan: unealtă de lovit. a îngheţa. aprig = ciarog: îmbufnat. integru. clampar: guraliv. lipsă. cios: paznic de câmp. sincer. a aranja. destul de. recompensă. cinie: făcătură. a lăsa = cead: a permite. prostovol = ceasna: a tulbura. fior = ciorru: a tăia elanul cuiva. smoc = cire: smoc de păr. a apăra. citov: întreg. ceapane: curele de la opinci. a lega cu sfoară. certăreţ = clampar: dispută. neroadă = canta: încurcată. ceap: apucătură. cioru: spaimă. sărăcăcios. ciob. a scurta. zurbagiu. deasupra. a lăsa. a privi de sus. a încorda un arc. ordine. De obicei scâncesc după mâncare. mărginit. a cauza. nătărău = coilean: persoană proastă şi înfumurată.

caracter. iscusinţă. invidie. natural. familie. ticăloşie. cotu: articulaţia mâinii care se sprijină pe ceva = cothu: suport. plin de lapte. soţ. fel. dadă: mătuşă. durlă: om nepăsător. nepăsare = dulra: fire. nenorocit. mers legănat. credeam: credinţă. soartă. a da cu titlu gratuit unui nevoiaş sau unei instituţii = dona: sărman. a însemna pe răboj iască: specie de burete care era folosită la aprinderea focului cu amnarul = easca: uşor. dres: a repara. respect = creideamh: credinţă. corcan: copac scorburos şi bătrân. mărunt. cultuc: pernă mică. a curge. a face să scânteieze ochii. a apăra. melancolie = doru: legătură gingaşă. a lenevi. a se strica. tafta = fai: voce. colectivitate. fire. încredere. iute. cinste. omenire. sac mic pentru piaţă = cultaca: rezervă. cu măsură = dramh: înghiţitură. a rostogoli un butoi. marionetă. a 42 . defileu. încredere. doini: a cânta doine = duinni: a depăşi tristeţea. a hrăni cu lapte. a se aprinde. a învinge melancolia. iad: rădăcina răului absolut = ead: bănuială. bătrân. scamator. a se întări cu propriile forţe. a plăti. energic. fain: subţire. dona: a ajuta pe cineva la nevoie. a cosi = cos: a lua în mână. prezent. nefericit. a chinui sufletul. personificare. părticică. femeie în vârstă căreia îi porţi respect = dada: titlu de respect. a exprima. isteţ. puternic = dord: viguros. care se opreşte. cos: a coase. Dan: prenume masculin = dan: destin. elegant. chiulangiu ca în expresia „dai dosu” = dos: trântor. sanctuar.colb: strat de praf sau nisip fin = colbha: strat de piatră. vrăjitor = draoi: vrăjitor. bun = fainne: a răsuna de. doru: stare sufletească ce exprimă o dorinţă pentru ceva sau către cineva. ură. cupă. fai: stofă de mătase neagră cu fir gros. sprijin. a se întoarce la = dreas: a se întoarce. a se lumina. dos: ascuns. corn: partea osoasă de pe capul vitelor care era folosită şi ca pahar pentru băut = corn: subţire şi răsucit. a întinde. măsură. Didina: prenume feminin = didine: adăpost. gălăgie. a vibra de. suflet. a forma un strat. a pieri. a conduce. om rău. bărbat. a doborî. muzică populară. a tărăgăna. repaus. posibilitate. tânăr. rezemare. Dorna: râu şi munte în judeţul Suceava = dornan: cap. Drislea: localitate în judeţul Botoşani = drisle: a dispărea. Doman: râu şi munte în judeţul Caraş-Severin = domhan: lume. duşcă. alean. a înceta. a-şi îndrepta atenţia. nostalgie. repede. protecţie. cumaş: stofă scumpă folosită pentru hainele boiereşti = cumas: putere politică. a uni privirile. plin de energie. a înveseli. vită bătrână = corcan: vas. doine: cântece triste cu subiect din lumea satului şi prezintă fapte trecute = duine. fiinţă. fiinţă. doină: melodie tristă ce evocă unele fapte din trecut = doineann: plâns puternic. a se învârti. om = creatur: creatură. de calitate aleasă. a sparge. cumpărătură. Dunăre: fluviu = dunaras: a insista cu putere. Ianca: localitate în judeţul Galaţi = eanga: trecătoare. întorsătură. drăcoi: diavol. faide: folos = faide: lung. dram: puţin. a îndrepta. puternic. cântec. existentă. frumos. durd: viguros. oală.daoine: viaţa omului. creatură: fiinţă. ferit de vedere. a rezista unei furtuni. libertate.

a zori. ocară. fie: fiică. teamă = fior: natural. fig: smochină = fige: smochină. pătrunzător. fire: caracter = fire: sinceritate. înverşunat.împodobi cu inele. adevăr. a trezi. frecuşuri = faire: a sta la pândă. sinceritate. gleb: prenume = gleibe: pământ. pripă. a alerga = fogha: alergare. contrafăcută. a dormi. geaba: fără rost. somn. degeaba = geab: a trăncăni. firet: şnur din mătase folosit ca podoabă vestimentară = firead: panglică de mătase sau de bumbac. clan. emoţie. alergătură. a admite. persoană străină foarte apropiată datorită meritelor sale = fiu: valoarea unei persoane. fee: zână = fea: fag. floc. a supăra. finie: legătură sufletească dintre fini şi naşi = finne: bun. dichisit. teafăr. simplu. flecăreală. flanea: pulover gros de lână purtat la ţară. a năvăli. adevărat. necioplit. a înşela. file: pagini dintr-o carte sau caiet = file: poet. fosăi: copil mic care doarme şi respiră profund = fos: odihnă. fraudă. a respira zgomotos = foras: josnic. 43 . fară: neam. a pune la cale ceva. fulangiu: individ care se fofilează şi nu vrea să facă treabă = fulaingim: a trece cu vederea. a urma. fugă: a pleca pe neaşteptate. a îndrepta. cercel. ogor. fugar: persoană care rezistă la fugă. a avea necaz pe cineva. fâşie. pădure de fag. frumuseţe. fustar: persoană care se ţine după femei. a se căsători. furcă: unealtă agricolă ce se foloseşte la mânuitul şi depozitatul păioaselor = forc: furcă. sincer. fală: trufie. guanga: gânganie. fustan: fustă mare = fostan: legătură de pânză. ienupăr = fior: a potrivi. fiu: copil. falsar: plăsmuitor de acte false. gagiu: tânăr cu ifose. fustangiu = fustar: a se agita. a genera. adăugat la. soi = fara: a conduce. a fi împreună. a stârni. Galda: localitate în judeţul Alba = gallda: străin. a suporta. a lega. fată = fi: a ţese. ger: frig foarte puternic = gear: tăios. a însoţi. sclifosit. a se da înapoi. bondar = gunga: a se micşora. flanelă = flainin: flanelă. a pricinui. falsă: mincinoasă. inferior. a sta ascuns = foghar: sănătos. a lucra la război. dispută fără rost = fala: a invidia. a mânui cu furca. a se scurta. cinste. a tolera. merite. de asemenea = fosta: de asemenea. a urzi. fioru: emoţie puternică. bandă. escroc. a ochi = ginim: a da naştere la. neprefăcut. fostă: trecută. neaparţinând de. fugă. tânăr îngrijit = gaigiul: îngrijit. fior: stare sufletească. gintă. grabă. ginim: a descoperi. vai!. în legătură cu. tresărire = fioru: a produce un efect. a batjocori. a se preface că. aspru. a se repezi. onestitate. solid. formă. floc: smoc de lână sau de păr = flocas: smoc. a găsi de obiectat. de semnături false = falsoir: înşelăciune. forăi: a sforăi. faiere: mustrări aspre. relaţie directă. a umbla cu escrocherii. fior: jneapăn. neadevărată = falsa: fals. a face de ruşine. a ataca brusc.

hală: om mâncăcios. curat. respect. nesiguranţă. pentru că. înţelegere pentru suferinţa altora = mile: milă. olog: persoană neputincioasă. a aprecia. lăpăi: a lovi cu laba în apă = lapa: a lovi cu laba. nod: nod la plante sau nod de funie = noda: nod. ţopârlan = murlan: necioplit. făraş. inteligenţă. ioc = iota: uscat de sete. carne fragedă = macra: tinereţe. loc: spaţiu precizat = log: loc. lădar: tâmplarul care face lăzi = ladar: polonic. a se îndura. obrăznicie. merli: a păţi ceva rău = meirleach: răufăcător. gloată. a merge = pas: defileu. pas: trecătoare. iar: după. loc de trecere. nu există = ioc: a se lecui. cunoştinţă. către. a se răscula. defileu. rezultat = habha: a opri. destin. mulţime. a începe o construcţie. a crăpa. ulterior = iar: după. pantă domoală = lin: baltă. liopă: lovitură dată cu palma = liopa: lovitură. neata: formă de respect folosită la ţară = neata: drăguţ. nasc: a aduce pe lume un copil = nasc: căsătorie. lin: apă care curge liniştit. bădăran. oftat. cinste faţă de. cărpănos = mirle: plin de noduri. răsculat. mârlan: necioplit. încredere: cinste. plată. tânăr. piaţă. respect = inchreidte: credibil. a conserva. miara: a fi uimit. câtuşi de puţin. idenie: încercare = ide: soartă. bădăran. de fel. porţiune largă şi liniştită. lac: întindere de apă stătătoare = loch: lac. onoare. milă: compasiune. 44 . a trage pe sfoară = masla: insultă. leasă: împletitură de nuiele ca un grătar pe care se usucă legume sau fructe = leasu: a îmbunătăţi. dispozitiv care se balansează sau se învârteşte în cerc = leagan: a trânti la pământ un om. a doborî un copac. spaţios = learg: câmpie. a se lega. loc potrivit. lin: jgheab de lemn în care se calcă strugurii = lin: băltoacă. a se scurge. a se îngrămădi. suferinţă. Ion: prenume masculin = ion: curat. admiraţie = inchinn: minte. labă: partea de jos a piciorului de la om sau de la animale = lapa: laba. căuş. după ce. a se sparge. legătură. spre. nebunie. nod: a avea nod în gât. a fi tulburat = meara: nelinişte. lopăţică. iotă: nimic. simpatic. a se sparge. a bate. macră: carne fără grăsime. a sfărâma. a respira sau a vorbi cu întreruperi = nod: suspin. a se ghemui. păgân: necredincios. a înnoda. a pregăti. maslă: cele patru culori ale cărţilor de joc. grămadă = plod: mulţime.habar: rost. lărgime. iongar: băiat tânăr. cofă. mârlă: om răutăcios şi sucit. ulterior. cădere bruscă. pleasc: a plesni. poc: lovitură. a vindeca. legământ. ioc: nimic. polog: mulţime. necredincios. aşa. de crezut. persoană bătrână = olog: măslin. a înainta. cameră de folosinţă comună. mili: a fi cuprins de milă. a lăpăi = leapa: albie de râu. socoteală. ajutor de miner care curăţă locul de muncă = iongar: lângă. leapa: a se juca în apă. deloc. spaţiu mare. a lovi. leagăn: scrânciob. poceală = poc: lovitură. natural. închin: rugăciune. a strânge puternic. parte. a se rostogoli. plod: rod. a crăpa = pleasc: a plesni. musulman = paganach: păgân. haişte: casă rămasă neterminată = haiste: cuibar. grămadă = pollog: grămadă de peşte. flămând = halla: casă. datorie. mâncău. larg: întins. a se înduioşa = mili: paloare.

a insista. scandal: ceartă. dorinţă = snag: a întrerupe vocea cuiva. slim: strat de murdărie de pe pielea nespălată. slănină: grăsime de porc tăiată în bucăţi lungi sărată şi afumată = slanaim: a conserva alimente prin afumare. broască tânără care orăcăie toată ziua. a tâşni. rabă: câştig. a prinde o melodie. seacă: a se usca. a alege. sia: strigăt cu care se dă unei ambarcaţiuni. mic. sec. roată: dispozitiv circular anexat la unele mecanisme care ajută la deplasare = roth: roată. suflet. slad: resturi de la borhot = sladai: firimituri. răcan: pui de broască. om slăbit şi chinuit = smeadar: nenorocire mare. gras. 45 . mai depărtat. sfărâmată. acru. a sufla greu. put: a puţi. ruptă: desprinsă din. scafă: unealtă de tâmplărie = scafa: a rade de coajă. gălăgios. smugă: murdărie. plimbare cu barca. zgârcit. slim: strat subţire de aluviuni depus care fertilizează solul = slim: subţire. îmbinare grosolană a două pânze = seala: îmbinare. a înşfăca. neîndestulător. a umbla. „ger de seacă pietrele”. mizerie = smuga: lichidul ce curge din nas sau bot. scandalos: certăreţ. iz. a-şi da aere. cu barbă roşie = rua: rumen. temperatură sub zero grade. agresiv. sătul = saithi: sătul de. şarlatan. smead: cu faţa negricioasă şi palidă. oişte = rud: lucruri. potlogar = snapanna: a lua de la. a smulge. uscare. Rona: localitate în judeţul Maramureş = ronna: picurare. a hoinări = puca: urmă. a băga sat: plin de. slană: slănină afumată şi păstrată agăţată într-un spaţiu aerisit = sleanna: a agăţa. rudă: prăjină. Reghin: oraş în judeţul Mureş = righin: rezistent.puca: femeie sau fată cu purtări rele. lucios. recrut = racan: a face tărăboi. săpuneală. snagă: putere. înşfăcare. folos. a cere. miros greu. a lua de la. a socoti = rosta: a persifla. a risipi. a intra şi a ieşi mereu din casă = rabhcanai: cântăreţ de balade. a adopta un obicei. palid. a stârni. ceartă. a coji un lemn. slab. profit = rabach: risipitor. dau o fugă = reabadh: galop. tărăboi = scannal: scandal. miros greu = puth: a puţi. cel care repetă la fiecare casă aceleaşi cântece. roz. rost: ordine. a dispărea apa. posac. desfăcută =roptha: brânci. neînsemnat. sec. „este un ger de te seacă”= seaca: ger. răpcăni: scârţâitul uşii deschisă şi închisă repetat. a aduce. chiciură. obiecte. a juli. durabil. acrit = searbhan: amărât. proţap. ruga: a cere. plin de. trainic. a izbi. a gâfâi. cuţit. drug. sailă: însăilare. a împinge. rui: roşcat. par. searbăd: livid. a da buzna. lacom. roz: culoare de roşu deschis = ros: trandafir. lustruit. tămbălău. nărav. iz. curgere. rumenit la foc. încheietură. socoteală = seam: a ţintui privirea. a fugi. a râde de. a-şi da aere. a străpunge. de pe hainele purtate îndelung sau de pe obiectele folosite mult = slim: unsuros. unelte. comanda de mers înapoi = sia: distanţă. soba: construcţie specială într-o casă în care se face focul = sioba: ţâşnitură de flăcări. lovitură. gălăgie. a întări o părere. a vrea = rogha: a vrea. snapan: hapsân. a îngheţa. a dori. a apuca. seamă: aminte. guraliv = scannalach: scandalos. atenţie. uleios. repăd: plec grăbit până la. a smulge. balamuc.

cercetare. sui. cherchelit = sugach: cherchelit. răstimp. stol: masă = stol: scăunaş. suite: a se căţăra. gloabă = tallann: toană. a se aşeza pe. taifet: taifas = taifead: informaţii date cu privire la. păşunatul oilor sau vitelor = tain: iarbă. a face 46 . ceaţă = tanai: subţire. sucit. şpagă: mită = spaga: pungă. înmulţire = spor: a stimula. distrusă = sparrtha: cui. a dosi. a urca = sui. tal: porţiune de pământ arabil. suim. în special. sula: obiect lung si ascuţit din metal sau lemn care se foloseşte la găurit = sula: dinainte. a fugi. tăietură la capătul unui lemn pentru a se îmbina cu altul = tapa: forţă. pilit. analiză. a se urca. vesel. stare trecătoare. a umbla. producţie. a găuri. distanţă. tarpan: cuţit mare cu care se taie trestia = tiarpan: povară mare dusă în spate. ghimpe. taman: tocmai. confluenţă. a risca. tană: pâclă. şchiop = sonc: ghiont. a face atent la. cercetare = taifeach: analiză. găurită. a arăta. a se împreuna. tarla: suprafaţă agricolă cultivată delimitată de drumuri sau alte culturi = tarlu: încrucişare de drumuri. tarlan: persoană care păzeşte o tarla = tarlaim: a se întâmpla. spartă: străpunsă. strop. tăgârtaci: intrigant. a mâna vitele. a hoinări. activitate. stat: trup. a se referi la. tăgârţa: a se agăţa de cineva. a merge în întâmpinarea cuiva. licărire. straie: îmbrăcăminte. a lovi cu cotul. de necrezut. reputaţie. sponci: puţin. a se cocoţa. a deplasa un obiect = soncail: a da ghionţi. creştere. cotitură. chiar aşa = tamall: a aşeza la intervale. tapă: crestătură în copac. speculant la bursă. tarbă: femeie uşuratică. împreunare. înaintea. condiţia fizică a unui individ = stat: stare.sodal: ucenic. pat = talaim: a ascunde. condiţie. absurditate. sonc: schilod. spin: ghimpe = spion: spin. a păşuna. a batjocori. parcelă = tal: recoltă. mai ales. suim. supărare. a învăţa. suite: a se cocoţa. a cutreiera. sugaci: beţivan. a sfida. a înfrunta. a căuta nod în papură. veşmintele care erau primul indiciu din ce zonă venea persoana respectivă = strae: a colinda. sorean: peşte mic şi iute care trăieşte în apele dulci = soran: mulţime de păduchi. a trata cu dispreţ. talan: termen depreciativ pentru un cal bătrân şi slab. tain: porţia de hrană pentru un animal pe o zi. în faţă. obligaţia proprietarului de animale de a plăti în alimente către cioban sau văcar. taburet. spor: pornire. obiect mic. a împinge cu cotul. rătăcit. a trimite la. a târî = tagartha: a se adresa. situaţie. soran: ţesătură groasă lucrată grosolan = soran: mulţime de păduchi. pungă = tarbh: mascul. a străpunge. intervale de timp. cantitate mică = sponc: scânteie. talam: cameră de dormit. transparent. a lovi cu cotul. a atenua. a ţine minte. recompensă în bani. a îndemna. priceput. priceput la toate = tagarthach: isteţ. a găsi repede răspuns. afumat. a se rări. bani. şoncăi: a schilodi. avere. numai ce. greşeală de interpretare. tatu: tatăl tău = tathu: a se uni. a face atent la. venit. calfă = sodar: mers grăbit. taifas: discuţie. a se feri.

tonţi. teasac: cuţit mare cu care se taie porcii = teasai: cu sânge rece. a urmări un scop. turnăm: a turna. a cerceta. supărare. a repeta acelaşi lucru = teas: persoană cicălitoare.aluzie la. tontu: prostănac. adevărat. tolbă: traistă mică. apăsare. a băga în groază. troiene: acumulări mari de zăpadă datorită viscolului = troime: greutate. mare. tănăi: nătărăi. trii: trei = tri: trei. a căuta. a lovi cu ceva = tinti: furios. încărcat. a fi stăpân pe situaţie. Sunt 79 cuvinte comune limbilor română. a răcni = urlar: a trânti pe cineva la pământ. ura: strigăt de victorie = urra: forţă. (Studiul final cuprinde 290 cuvinte comune limbilor română. a contrazice. irlandeză şi eme-gi. a i se face greaţă. a învinge. parte din lujerul fasolei unde sunt boabe = tiacha: raniţă. movilă. pungă mare din piele pentru săgeţi = dolba: proeminent. violent. adânc. a purta. umflat. chirpici = tulach: dâmb. interpretarea unui gest. buzunar mare. teamă: frică. a se răsturna. supărare. trăsnim: minţim. putere. tron: scaun mare pe care stătea domnitorul = trom: mai mare. calm. urlă: tub gros din ceramică pus la ieşirea din horn care protejează să nu curgă apa de ploaie în vatră sau să îl distrugă. mulţime mare de oameni adunată la târg = tiargalai: primul cumpărător. teacă: obiectul în care se păstrează sabia sau pumnalul. inerţie. tăsca: a păcăli. sacoşă. a reduce la tăcere. trasnaie: necaz. trăda: a înşela încrederea cuiva. nearsă. tătân: tată = tathan: unire sau împreunare fizică. a lua foc. a cere. acoperit tulă: cărămidă din pământ groasă. a bucura. teas: cuvânt cu care se alungă gâştele sau raţele de pe baltă. diliu = tiontu: a se învârti. contrazicem = trasnaim: a nega. înşelătorie. tâlc: înţelepciune. tulca: tradiţie de Anul Nou de a se merge cu capra la casele oamenilor = tulc: a cânta la un instrument. putere de convingere. tron: ladă mare în care ţăranii îşi păstrează diverse obiecte = trom: greu. agent comercial. a înşela = tasca: a răspândi zvonuri despre. a curge dintr-un vas = turnamh: cădere de apă. proşti = tanai: superficial. a se mânia. belea = trasna: necaz. respectată. urla: a striga. a supăra = toir: urmărire. burlan = urla: parte de jos a unei streşini de paie pe care se scurge apa. emoţie = teamh: încălzire. irlandeză şi eme-gi. ţinti: a ochi. descărnat. fraudă. copleşire. a profita de. 88 cuvinte comune eme-gi şi limbii irlandeze şi 292 cuvinte comune limbilor română şi irlandeză. înşelătorie. slab. a se vinde duşmanului = tradalai: a specula bunătatea cuiva. de neînvins. rezistenţă. târgălău: târg mare. persoană mai în vârstă. 205 47 . toir: băţ. exemplu de urmat = tailc: convingător.

a gusta din bucate. iar latina la şes unde apele erau pline de peşte. mâncare + ka: gură.cuvinte comune numai irlandezei şi eme-gi şi 978 cuvinte comune numai limbilor irlandeză şi română). usturime.ulciar cu sensul de veselie.us: coastă. a mânca. a cuprinde sau abba: lac. gât şi numai figurat gură. a îndura. veselie + ciar. a bea. Cuvântului eme-gi uztura nu i se cunoaşte sensul. Să mai amintesc aici că dialectul friulan care se vorbeşte şi acum în Italia are câteva sute de cuvinte comune cu limba română şi care nu se găsesc în latină! După dogmă nu merge aşa ceva. pantă. unde apa curge în şuvoaie. iar în latină este urceus cu sensul din limba română. iar în latină avem aqua. a face zgomot. mare). bucurie. Acest termen în emegi are sensul de apă plină cu peşti (a: apă + qua: peşte). să consulte dicţionarele lui A. a mânca. a bea. în limba română îl păstrăm identic fonetic şi semantic. a face zgomot (gu: gât. a aşeza. a petrece (ul: vas. a aluneca. apă care curge. dovedind că cele două limbi s-au format în zone de relief diferite. Noi folosim pentru acest sens cuvântul gura. a curge. a băga. a tăia din. a muşca. a bea la un ospăţ. Deimel (1925-1950). a rupe. mare. zgaibă. a mânca. Pentru asemenea argumente este imposibilă proba contrarie. a merge. a râde cu hohote. Landsberger (1937) şi J. Dacă cuvântul buca venea în limba română din latină. arsură (uz. În limba română veche există cuvântul guleai cu sensul de invitaţie la o gustate. mare (a: apă + pa: şanţ.sar: mulţi. Am considerat că este corect să fie tradus prin iritaţie. atunci trebuia obligatoriu să aibă şi sensul sau sensurile din această limbă. Cuvântul apa în emegi: ţeavă din argilă arsă prin care trece apa. Noi avem bucă pentru una din părţile curului şi buca+ta: parte dintr-un întreg. iar în emegi are semnificaţia: a striga. de unde se vede preocuparea urmaşilor troienilor pentru agoniseală şi îmbuibare. altfel vom vorbi vorbire şi vom citi în stele. care nu există în latină. a îndruma.e. mişcare ritmică + la: abundenţă. a trăncăni. dacă mai au un minim de respect pentru limba ce o vorbesc. mişcare ritmică + ra: a suna. dar el în limba română are sensuri diferite rezultate din articularea unor prefixe sau sufixe la rădăcina amintită. a mesteca. a chinui + tura: copil.n. a întinde. Halloran (1996). canal mic. dar este folosit lângă un cuvânt care are semnificaţia de a sări în apă de pe un dig. a ţipa. Ca să le îngheţ mintea nărăvaşilor am să le dau încă cinci exemple de care se face multă paradă când apare vreun cârcotaş. a face 48 . Toţi cei care s-au chinuit să ne tâmpească. poftă. a se trânti). româna la deal şi munte. ia vedeţi cum o învârtiţi! În eme-gi avem bu: a smulge. îi sfătuiesc. deprindere care şi astăzi ne bântuie existenţa mioritică. a se întinde. a mânca. scandal). A. lac. Tot aici mai putem adăuga bucă+tarie: locul unde se ţineau bucatele sau se pregătea mâncarea şi în+buca: a băga în gură. a impresiona. dar şi mâncare pregătită. a atinge) în emegi înseamnă a înghiţi. B. el a ajuns în această limbă odată cu migrarea mioriticilor carpatini în peninsula italică după catastrofa de la Santorini la mijlocul secolului XVll î. măsură. iar noi pentru visare şi trăncăneală. a rezista. Latinii aveau cuvântul buca cu sensul de obraji sau gură. a înghiţi. a băga. a striga. iar în latină gula înseamnă gâtlej. a înghiţi. Cuvântul gula (gu: gât. Este limpede că cuvântul nu este venit din latină ci invers. larg. a amesteca. Cuvântul ulcior are în eme-gi . invocând deducţii savante şi principii sacrosante privind transformarea cuvintelor latine în varianta românească. buca+te: porduse agricole adunate în hambare.

în franceză: papa. mami. Această situaţie era rezolvată de o altă femeie din clan care dădea sân copilului până se adapta la mâncarea obişnuită. dar şi termenul „mamma” cu sensul de ţâţă. la pag. în latină: pateru şi în checea avem patiri (conducătorul unui sat). suflet. pentru mamă are sintagma „mater”. Să mai dau câteva exemple năucitoare despre aceste cuvinte. familie. Termenul de mamma din latină nu a fost pus niciodată în legătură cu mama din limba română. ma. Să adăstăm puţin asupra termenilor de armân (aromân – machidon). pa. a fi egal. descoperim că în timpurile foarte vechi fetele se căsătoreau de la 14-15 ani. mumy. papa. tucu. dar tot aşa nimeni nu ştie că această limbă păstrează în haina ei comori de cuvinte care vor uimi lumea. sau începutul mileniului lll î. Să sar pârleazul până la cei mai vestici vremelniciţi din spiţa noastră – irlandezii – să-i chem în ajutor.n.n. Cuvântul mamă în emegi ama. 27 afirmă că Britania a fost invadată de „oameni veniţi din Ungaria şi Transilvania care trăiau în civilizaţia bronzului şi mânuiau o secure dublă de luptă cu două tăişuri”. ci s-au amestecat cu noii veniţi galii (celţii) pe care mai târziu i-au cucerit romanii. mamy. în română: ta. familie. Iar aceste grupuri sunt făuritorii numeroaselor henge din ţinutul britonilor. mamai (identic cu cel din Moldova) cu sensul de mămică şi mamo cu sensul de bunică. drag. asociat. Hai să le punem şi lor de o latinitate! Am arătat la început că avem legături foarte vechi cu populaţiile care au construit monumentele megalitice din insulele britanice. Dacă răscolim puţin memoria. Toţii cercetătorii britanici sunt de acord că monumentele megalitice în frunte cu cel mai cunoscut – Stonehenge – au fost ridicate de o populaţie necunoscută care a dispărut. mi. a chema. a lovi. Secret Rites and Traditions of Ancient Britain” Londra 1928. sân. mamma. terci. mu.baie. Aceste probe arată că cei care au ridicat monumentele megalitice nu au dispărut. bunic. tucu. tata. iar venirea sarcinii nu o găsea pregătită biologic pentru alăptare. mama. om bătrân. Aceste exemple arată că faimoasa regulă a trecerii sunetului l din latină în r în limba română este o poveste care trebuie scoasă din cultura noastră. Cuvinte din engleză care se găsesc în română şi eme-gi dovedesc faptul că la sfârşitul mileniului lV î. în engleză: ma. atâţia cât mai sunt şi rumân. în checea: mama şi cuvântul tată în emegi: a. ma. Armân = ar: a răsuna de. gospodărie. tete cu sens de om bătrân. tete cu sens de tată. mamă. dam (soţie). puia. în franceză: maman (ma +man). ta. Transilvania şi Ungaria făceau parte din teritoriul locuit în acele timpuri de neamul geţilor sau strămoşii lor.e. bogăţie + mân: partener. asociat. în etruscă: ama. în engleză: pa.e. îma. atunci da fericire! Cuvântul din limba română ustura nu mai are rost să-l comentez. Noi am păstrat obiceiul prin folosirea doicilor. Latina. tânăr. scandal + mân: partener. Cei doi termeni au în comun sintagma „mân” ce arată o legătură de rudenie bazată pe originea comună dintr-o mamă foarte îndepărtată păstrând în sensul profund urmele societăţii matriarhale. mami. 49 . În latină există termenul ustulo cu sensul de a arde. mamă. dam. a munci. Unii presupun că aceste grupuri ar fi venit din peninsula Iberică. muma. din regiunea Carpaţilor a avut loc o puternică migrare spre vest până în insulele britanice. în română: oama. a radia. aşa cum îşi spuneau cei din nordul fluviului. deşi sensurile lor profunde sunt aceleaşi – cea care are grijă de un copil foarte mic. cei din neamul nostru care locuiesc în sudul Dunării. Alegerea a fost făcută special pentru că nimeni nu spune că limba engleză este o neolatină. Au cuvântul mama cu sensul de sân. daddie. papa. Lewis Spence în lucrarea „The Mysteries of Britain. inimă. Şi în prezent în Moldova în mediul sătesc se foloseşte pentru mamă cuvântul „mâni” ca în expresiile mâni-ta sau mâni-sa. iar rumân = ru: treabă. a răni. patesi. durere) şi am avut în vedere situaţia neplăcută când se sare în apă cu burta pe luciul acesteia.

a bea o băutură fermentată = acra: gustul unor băuturi realizate prin fermentare. clan. eg (apă în occitană) = eg (a uda. Italia.n. Asemănarea cu sanctuarul de la Stonehenge este uimitoare. formând două sau mai multe cercuri concentrice. cât şi unul de cercetare şi stabilire a mişcării acestuia cât şi a lunii. în insulele britanice. di (dâre – a zice) = di (a aprecia. ceea ce dovedeşte originea comună din ţinutul carpatic. dar după unele legende. lemn sau piatră şi lemn. În interiorul acestuia este alt cerc format din 210 stâlpi paralelipipedici. an = an. Am folosit acest termen pentru limbile care se vorbeau în mileniile Vll î. Sunt formate dintr-un terasament în cerc de 28-33 m în interiorul căruia sunt înfipţi mai mulţi de stâlpi de piatră.n. Ideile prezente vor fi dezvoltate foarte mult în lucrarea „Apocalipsa de la vest la est” ce va fi un studiu comparativ a 15-20 limbi şi dialecte. allpa: teren agricol fertilizat cu găinaţ de guano şi care are o culoare alb-cenuşiu = alba = aldu: a săpa pămîntul. Şi cum orice treabă anevoioasă are un început voi scoate în faţă câteva cuvinte din quichua. ţinutul carpatic şi ramificaţiile lui către sud-est şi est până în America de Sud. locuinţă. a face a avea un efect. sau sucul unor fructe = aca: creştetul capului. generos) = libir (stăpân pe el). Cercul al treilea este format din 84 de stâlpi din lemn. neam. a pluti pe apă). popas. bara: unitate de măsură = bara: iaz. La noi consider că nu trebuie să mai spun cum stăm cu alu sau ai lu din vorbirea populară. folosindu-se la înmormântări. Au o cale de acces care traversează cercul exterior sau se opreşte la mijlocul acestuia în faţa unei pietre plane unde se puneau ofrandele.e. pe marginea căruia se găsesc 180 blocuri de andezit de 45 cm înălţime. a decide). iar în interiorul acestuia sunt 34 de stâlpi aşezaţi sub formă de potcoavă unde se află vatra sacră. liber (darnic. peninsula iberică. pietrele care suspină (Stanehenge. iar henge este apropiat de regionalismul românesc hânci: a suspina. obşte. unde se găsesc similitudini uimitoare cu limba română şi emegi demonstrând originea lor comună: aillu: gintă. papa (tată) = papa (tată). iar în emegi alu este un adjectiv pentru animale care arată că aparţin de o anumită rasă. seminţie. porţie. limba administraţiei imperiului incaş. – l e. Chiar denumirea de Stonehenge care însemnă pietrele spânzurate. a iriga. amer (amar) = amaru (supărare). aka: băutură fermentată. termen identic cu stane al nostru. a ofta. Dar toate aceste monumente au avut atât un scop religios închinat cultului soarelui. Iar costumaţia acestor dansatori este foarte cunoscută pentru orice român cu mintea acasă! Ca să nu fiu uituc am să amintesc şi câteva cuvinte care se găsesc în limba franceză cu corespondenţă directă în emegi. 50 . Este un terasament în formă de cerc cu diametrul de 29 m. primul termen va fi în franceză cu pronunţare şi scriere: o (eauapă) = o (apă curgătoare. a adăpa vitele).Trebuie să arăt că druizii considerau stejarul ca arbore sacru. achite (acquitter – a achita) = achita (depăşirea unei situaţii deosebite). cum este scris în cronicile vechi) te pun pe gânduri! Stane înseamnă piatră. semnificaţie pe care o are şi în prezent la români. teritoriul Franţei. Folclorul englez păstrează dansul Morris foarte asemănător cu căluşul nostru. a distribui. băţ lung şi gros. voce. a bea. care fac parte din grupul lingvistic arimin (cei de-o mamă). a opri = bara: a înainta. Această structură se găseşte şi la sanctuarul – calendar dac din munţii Orăştiei.

fir. înţelept. construită pe versantul unui munte care parcă stătea agăţată de înălţimi = cosca: pisică sau coşcă: coajă = cus: piele de animal. generos. a avea voie + cia. camara: grânarul unei provincii cu sensul de provizie sigură = cămară: loc de depozitare sau de păstrare a proviziilor alimentare = gamara: cereale. a fi epuizat chunu: cartof deshidratat. prizonier. a se întâlni. a merge pe jos. care era adunat din apa râurilor de munte unde se găsea sub forma unor grăuncioare mici = cori: bube foarte mici care apar uneori pe trupul copiilor = cu: metal preţios. a picura = chicu: puţin. a se agita. chimpo: numele unei regine care cultiva soiuri alese de porumb şi ardei iuţi = câmpu: suprafaţă întinsă destinată culturilor agricole = cân: a semăna + pu: teren. a aduna. a cerceta = gadu: a rupe. huara: şorţ primit de tineri cînd ajungeau la maturitate şi aveau dreptul să închege o familie = 51 . a supraveghea. câte puţin.cacic: căpetenie. înălţime = conci: coc = con: scară + ca: casă. începutul unei acţiuni. comerţul incaş se desfăşura în pieţe amenajate sau în spaţii special construite = catu: nivelul unei construcţii. cel care îţi conduce viaţa. a câştiga. şeful unui aillu = gagic: cel care îţi conduce sufletul (c trece în g cum se întâmplă de multe ori în emegi). a se pregăti de drum. familie. cira – a înşira = cir: a lega. a îngrădi. cel care are grijă de alţii = capac: deasupra. a fi de partea cuiva. uscat la soare şi la frig = ciung: fără un braţ = ciun: a se ofili. a fixa. chonta: mâner de lance din lemn = ciontu: crâmpei dintr-o bucată mare. atracţie. a socoti. a închide afară. inimă. a tăia = ciun: a prezenta + ta: a pipăi. neam. luminat. calancha: nume incaş = calancia: nume românesc de familie. locul unde sunt păstrate bunuri şi în jurul căruia mişună mulţi de oameni = colcăi: a fi plin de. personificare. a vătăma. a fi lipit de + ca: cătun. rege. hatun: mare = hăt: întins. a pune. a fi bogat. Cacica localitate de unde se extrage sare = gagig: a se jeli cuiva. În emegi ila: cărăuş. răzor = hata: a radia. conci: vârf. avere. catu: târg. a fermeca. aur + ri: a turna. hacha: un fel de satâr = hac: crengi tăiate mărunt pentru foc. hatha: castă. a fi mare. a se învechi. a chicura – a ploua mărunt = chic: mic. superior. a aduna. mare = hat: înălţime mare. a distribui. podoabă. a încânta. a da. surcele = ha: numeros. collca: depozit mare. a radia. a înconjura. a se ascunde. cori: aur. strălucitor. casă. a căuta. a linişti + cu: a întemeia. puţin. a vui = colca: a fi atent. chuqui: ploaie. capac: bogat. nobil. oraş. a transporta. proprietate = hat: delimitarea unei proprietăţi. haili: refren ritmat în cântecele incaşe = haili: refren de cântec = hili: farmec. chanca: trib războinic neincaş renumit pentru violenţa si viclenia lui = cianca: şarpe veninos = cianga: captiv. a şterge. hrană. a vorbi despre. sus = capa: suflet. Cuzco (Qosqo): capitala imperiului incaş. învăţat. catu illa: spiritul negustorilor. defileu.sa: a tăia. curaca: conducătorul unei văi montane = coraca: a supraveghea o persoană bolnavă = curaca: a inspecta. a pune. a fi trist. a încuia. a fi mândru. a mişuna. a întări. cartier. scandal. cira: a coase = cir: aţă subţire. a curăţa.

soţ. hucha: sărac şi orfan de părinţi. necaz. teritoriu. a fi mare. 52 . soţie = mama = mami: spirit emeş care l-a făcut pe om din lut şi a suflat asupra lui cu viaţă. Lama: înger păzitor. mama: cea care este binecuvîntată de divinitate să dea naştere. a despica. Prin acest sistem se urmărea codificarea unor imagini şi fapte trecute = chipu: imagine. jaili: cântece cu caracter religios sau militar = jali: stare psihică ce arată tristeţe. încălcarea hotarelor era la incaşi foarte aspru pedepsit = huanca: femeie rea care îţi vânează greşelile. nume de persoană = checi: neamul celor numeroşi. piciu: ascuns. huata: loc unde se leagă (prinde) ceva. belşug = mană: belşug în toate = mana: izvorul belşugului. a măsura. a linişti. nimicitor = hunu: a rupe. marcă: proprietate. Machu Pichu: oraş incaş descoperit abia în secolul XlX şi construit pe versantul unui pisc de munte = maciu: măciulie de măciucă. cer. huanca: piatră de hotar. quena: naiul incaş cunoscut pentru melodiile pline de tristeţe = chin: suferinţă. quipu: sistem de evidenţă şi de însemnare a evenimentelor. tatăl lui Atahualpa si Huascar = Huianu. aşa este = inga: egal. Inca: conducătorul incaşilor = inca. În româna veche nu există acest cuvînt. strămoş. soţie. a trage uşor. vigoare. era şansa supravieţuirii unei comunităţi în caz de secetă şi era sacrificată ca cea mai preţioasă ofrandă. pretutindeni. înfăţişare = chip: a lega. căpăstru = hoaţa: femeie care umblă cu furatul şi este prinsă = hu: persoană + ata: a face o faptă rea. oprire bruscă. Expresia în limba română este întâi tain mii cu sensul de respectarea unei obligaţii în natură stabilită anterior. dar l-am găsit identic fonetic şi semantic pe tăbliţele geţilor. mana: noroc. nostalgie. respect social. sălbatic. violent. frumos. O chemare a amintirilor sau căina: a deplânge = chin: suferinţă + a: rezultat. supărare. a străluci. sănătos. a locui împreună. inti tain mii: sărbătoare incaşă în care se aduceau ca ofrandă soarelui primii ştiuleţi de porumb ajunşi la maturitate. a striga. a opri. prezenţă nedorită. Acest termen a fost impus de spanioli pentru că incaşii foloseau expresia „runasimi – graiul omului’’ = checea: covor de pâslă lucrat în mai multe nuanţe care se folosea şi la învelit noaptea. obicei. inga: adevărat. quichua: limba oficială vorbită în Tahuatinsuyu (imperiul incaş). Termen care se găseşte fonetic si semantic în limbile anglo-saxone. pătură. care se ţinea cu ajutorul unor sfori de diferite culori pe care se făceau noduri. iaili: cîntece cu caracter păstoresc sau agrar = iaili: refren care se găseşte în cîntecele păstoreşti interpretate de Felician Fărcaş = ia: a fi plăcut + ili: bucuros. care nu se vede. spirit feminin al destinului. a lega. a uni. domeniu. vită. hunu: cea mai înaltă căpetenie militară neincaşă = hunu: violent. rai. dor. cel care nu are educaţia părinţilor şi face numai necazuri = hucia: a alunga sau a fugări o pasăre. broboadă. om fără căpătâi + hucia: a fi mânios. pereche.Huina: nume de familie la români = hu: persoană + i: a stăpîni + ana: lumină. umflătură. făptură. nesăbuit. meşter foarte bun. vale sau trecătoare protejată.hora: dans la care participau tinerii ajunşi la maturitate = hura: neam. Huiana: Inca. a distruge. persoană rea şi pătimaşă = hu: persoană + anca: hotar. llama: animalul specific Anzilor folosit la transport. sălbatic. a controla. limită. era una din cele 12 ale clanurilor incaşe si semnifica luminat de soare. la fel. pentru lapte şi lână. mic. a conduce. tristeţe.

rang social. În limba română se foloseste „a mânca în pace” cu acelaşi sens. a strânge laolaltă + ia: mână. moya: locuri de păşunat = moina: teren cultivat şi lăsat pentru a deveni păşune = mu: an.purie: cărunt. ţinut = saia: cusătură superficială a două bucăţi de pânză. bucurie = pace: linişte. aţă. pacha: locul îngrijit de om pentru a fi folosit. proprietate. transformatorul cultural. sapsi: proprietate. folosire liberă şi liniştită. a băga de seamă. muncă făcută împreună de toţi membrii obştii = săpsi. conţinutul acestei măsuri = oca: a mânca cu lăcomie.mita: relaţii de întrajutorare reciprocă între familiile unui aillu în efectuarea muncilor agricole. a zori. saya: jumătate de provincie. zăpsi: a prinde de veste. ţesătură subţire de lână sau bumbac sau îmbrăcăminte confecţionată din această ţesătură. purej: conducătorul unui aillu (clan) = puriu. a cerceta. a păzi. a fura. care desparte turmele de lama şi trece puii de lama ajunşi la maturitate la turma de adulţi. a lega cu sfoară. domeniu. phathiri: mai marele dintr-o comunitate. jignire. Paullu: fratele lui Manco Inca. suyu: ţinut. a se documenta. a pipăi uşor. pachamanka: expresie cu care se invitau la masă. sarcină dată în timpul unei misiuni= suiu: – a urca. a apuca + la: tânăr. păşune. om = Rona: localitate în Maramureş. putere + ri: a conduce + u: bărbat. trăncăneală pentru a omorî timpul = tac: a izbi. a pătrunde. dar şi şeful clanului. a fi capabil. opus. a se aşeza. a apărea. egal în funcţie. a aluneca. tată (termen vechi) = pu: suflet. sceptru. a cerceta. fiecare provincie era formată din 2 saya care erau solidare la plata birurilor şi efectuarea corvezilor. care aparţine lui. a deveni alunecos. creatorul. a se linişti. a creşte + inu: paie. mullu: scoici marine aduse ca ofrandă. om prezent. a înhăţa. a prinde pe cineva că face ceva în ascuns. iarbă. a cultiva. sapai: cultivarea pămîntului = sapa: a lucra pământul cu sapa. podul grajdului folosit ca depozit pentru nutreţul vitelor = sa: legătură. a executa o acţiune urcând = su: a ocupa în sus. a face un şanţ = sapa: a face un şanţ. tambo: depozite regale sau obşteşti. a se înclina. a mângâia. montana: pantele estice de mare altitudine din munţii Anzi = montana: localitate în munţii Apuseni (Roşia). bogăţie + na: om în viaţă. pietriş. gard improvizat în jurul adăpostului pentru vite. armă. a aduce linişte. a aşeza. a conduce. a observa. regiune muntoasă. domeniu. marfa cea mai comercializată la incaşi. natură liniştită. taclla: săpăligă mică = tacla: vorbă fără rost. stâncă. rege = rigă: rege = rig: a supraveghea. realizarea teraselor sau a canalelor pentru irigaţii = mita: sistem de relaţii care urmăresc ocolirea legii chiar dacă este un abuz = mitu: a elogia. a lua cu forţa. conducător incaş. În emegi patesi era şeful unei comunităţi. a te afla în treabă. a impresiona. pachacuti: rege incaş. puric: care fuge repede = puric: parazit care sare foarte repede = pu: a tâşni + rig: a căuta. provincie. bătrân. principala sursă de alimentare = oca: măsură pentru greutate egală cu cca un kilogram. cataclismul. stare de echilibru = pace: a se potoli. a se urca + ia: mână. a pune în ordine. oca: cartof. În emegi ru: semen. Acest cuvânt există în etruscă identic fonetic si semantic. ricu: suveran. runa: bărbat. adăpost provizoriu pentru vite şi capre. iar la latini pater avea sensul de tată biologic. avere. amplasate de-a lungul drumului şi care erau folosite de 53 . unelte şi nutreţ. a ucide. a smulge.

tempu: unitate de suprafaţă considerată suficientă să hrănească o familie fără copii pe timp de un an = timpu: noţiune care exprimă scurgerea vremii = ten: a domoli. dar cine ştie ce le mai trăsneşte prin cap specialiştilor în făcături! Ultima lucrare (pe care eu am folosit-o din plin). Din acest număr impresionant de cuvinte numai câteva zeci pot fi regăsite în limba latină clasică (nu discut despre nebuloasa numită latina populară) în forme apropiate şi numai unul (ursa) este în formă identică. timp de mai multe secole a suferit o şlefuire continuă. mult prea sărac pentru bogăţia vocabularului vechi românesc.armată. zara: porumb la maturitate ce are culoarea galbenă ca a soarelui= zare: depărtare = zara: rază de lumină. bun. trimis regal. Dicţionar de Arhaisme şi Regionalisme. a săpa + ma: a se fixa pe.750 cuvinte. om prost = tam: credincios + bo: a transporta. deasupra. de pe lacul Titicaca. a şterge. priceput. a ţipa + i: a plânge. urinsuyu: jumătatea de sus (urin în emegi: drapel. animal prăpădit. sânge. Constantinescu-Dobridor şi apărut în anul 2000 la editura SAECULUM I. toate acestea anulează cele 552 cuvinte latine găsite de mine în limba română. warawara: luminos. uru: trib de pescari ce locuieşte pe nişte insule plutitoare formate din trestie. conţine 34. uchiu: ardei iute = uiu!: expresie rostită când mănânci ceva iute = u: strigăt + ciu: mâncare. Sper că nici o minte zglobie nu-i va face pe incaşi indo-europeni sau latini. strălucitor = vara: anotimpul călduros şi plin de soare sau Varvara: protectoarea minerilor care lucrează la temperaturi ridicate. cinul clericilor ce proveneau din neamul lui Inca = tarabostes: nobili geţi din rândul cărora proveneau şi preoţii – informaţie nedovedită de tăbliţele de plumb. lacrimă. a înveli uacaili: a plânge = uacăi: plânsetul copilului foarte mic. română veche şi emegi şi 54 . a prinde.O. a lega. Şi neamul emeş avea un asemenea sistem de protecţie socială a indivizilor. a se osteni. scobitură. legătură. realizat de Gh. La aceste argumente mai adăugăm 260 cuvinte care se găsesc în limba engleză. wallasi: strămoşi = valahi: denumirea românilor din Muntenia şi Moldova. tată = tucu: rude. Bulgăr şi Gh. a răcori + pu: izvor. a plânge ca o broască = ua: cântec de leagăn. Titu: numele unui conducător incas (Titu Cusi). tarapuntaes: nobil. În emegi uru: a păzi. snop. om sau rădăcinile plantelor din arătură = ur: gaură. inimă. puternic. început. neam). urma: numele unei regiuni renumită pentru cultura porumbului şi ardeiului iute = urma: semne lăsate pe pământ de către un animal. tucui: cel care are grijă de toate = tucu: părinte. Latina clasică. ajungând o limbă a literaţilor şi a funcţionarilor publici şi fiind străină în parte sau în totalitate multor popoare pe care Roma le-a adus sub controlul ei. a trezi din somn + ca: gură. legătură. a pune. Precizez că nici jumătate din numărul de 552 cuvinte nu se găsesc identic în limba română fonetic şi semantic. a uşura. o comoară fără egal pe care o elimină din cultura română cei care au adevăruri gata făcute. a tâşni. Nu suntem urmaşii latinilor pentru că cele 2936 cuvinte identice sau foarte apropiate fonetic şi semantic care se regăsesc în limba română veche şi emegi şi 4407 arhaisme şi regionalisme formate din cuvinte emegi la care mai putem adăuga cca 3000 cuvinte din limba curentă formate în acelaşi mod. Dicţionarul latin pe care l-am folosit în cercetarea mea are numai 7350 cuvinte. de curierii regali sau în caz de cataclisme naturale = tambă: viţel slab.

accolo = a locui în preajmă. curatio = curăţenie. cumpătat. casa = colibă. acoperit cu aur. ardeo = a arde. adsterno = a întinde la pământ. cum = când?. a desluşi. cepa = ceapă. castro = a castra. a primi. azil. cauda = coadă. dispută. gură. arcus = arc. addo = a aduna. suprafaţă întinsă. crista = creastă. a primi. colloco = coloca. canalis = tub. adiutor = ajutor. cresco = a creşte. arcano = pe ascuns. bene = bine. canis = câine. barba = barbă. caseus = caş. costa = coastă. cărare. barbar. aprilis = luna aprilie. armă. a micşora. amare = cu amărăciune. canto = a cânta. femeie rea. bracatus = îmbrăcat în nădragi. vacă. coqua = a coace. a lua masa. cu japca. crucio = a chinui. a asculta. coasă. a aduce. curcubeu. Aceste centre aveau şi rolul de centre de schimb a bunurilor care prisoseau. iar ca moţ sunt cuvintele quechua. bos = bou. argentum = argint. a socoti. adstringo = a lega. înclinat. a brăzda. a îmbuca. acer = ager. cado = a cădea. culmen = culme. unealtă pentru adunat jarul la cuptor. cornum = coarnă. arma = arme. sălbăticie. chorea = horă. cicută = cucută. cuculus = cuc. Dar davele erau centrele politice şi sociale ale triburilor geţilor unde se judecau pricinile grave şi se hotărau treburile importante pentru întreaga comunitate. campus = câmp. calco = a călca cu piciorul. barbarus = străin. blande = măgulitor. carrus = car. bordei. capra = capră. cingo = a încinge. audio = a auzi. annato = a înota către. cornus = arborele de corn. curto = a scurta. autumnus = toamnă. sprijinit. computo = a calcula. chorda = coardă la un instrument. attente = cu atenţie. attentus = atent. econom. callis = cale. vârf. cu arcanul. clare = clar. răstignire pe cruce. acus = ac. plângere. adăpost. bucca = obraji. barbaria = barbarie. îngust. iar după acest semn se află cuvântul românesc sau explicaţia în limba română. atât!. a se arăta. celulă. îngrijire a trupului. credo = a crede. Cine vrea să ştie limba pe care a vorbit-o poporul român de-a lungul timpului până la începutul secolului XlX trebuie să o caute în dicţionarele de arhaisme şi regionalisme şi nu în limba latină clasică sau în afirmaţiile unor înţelepţi care nu pot dovedi nimic din ceea ce spun. crudelis = crud. bruma = iarnă. acclinis = rezemat. Aşa de puternic am fost latinizaţi că limba română a păstrat cuvântul dava cu sensul de reclamaţie. albus = alb. canal. asylum = loc de scăpare. linguşitor. angusto = a îngusta. a aduce. a observa. aurum = aur. a = a. acolo. comatus = pletos. area = arie. ausculto = a asculta. a acoperi. ah = ah. chingă. aro = a ara. a strânge. a se încrede. violent. ceno = cina. animal = animal. asper = aspru. a înşela. appareo = a apărea. coma = coamă. afflo = a inspira. attingo = a atinge. certatio = ceartă. cera = ceară. crudus = crud. 55 . a observa. aratio = aratul pămîntului. caldus = fierbinte. cantus = cântec. carnis = carne. crucis = cruce. auratus = aurit. dans. cuvintele irlandeze comune cu româna şi eme-gi. a pune: adduco = a trage la sine. circus = cerc. cervus = cerb. a aşterne. amarus = amar. anguste = strâmt. cârcotaşă. acclaro = a arăta clar. aer = aer. annuus = anual. annus = an. collinus = colinar. a fierbe. attat = vai!. Cuvinte latine care se regăsesc în formă identică sau apropiată fonetic si semantic în limba română. cela = cămară. cos = cute. a afla.cca 1700 cuvinte comune numai limbilor română şi engleză. a plasa banii într-o afacere. Am folosit Dicţionarul latin –român apărut în anul 1966 la Editura Ştiinţifică care are 7350 cuvinte. În partea sângă a semnului egal este cuvântul latin. acolo = acolo. cald. a aduna grămadă. a mânca. celo = a celui. sălbatic. bonus = bun. cornu = corn. coacervo = cociorvă. trist. a ascunde. cingulum = cingătoare. allego = a alege. necopt. în ce fel?. blând. plete. caput = cap. cerno = a cerne. gresie. attendo = a fi atent. potecă.

gustus = gustat. panis = pâine. a suspina. lacrima = lacrimă. pallidus = palid. massa = masă. uimire. gelu = ger. iuro = a jura. ningit = ninge. fumo = a fumega. intro = a intra. inceptum = început. obligo = a obliga. gusto = a gusta. genu = genunchi. mortuus = mort. incipio = a începe. funalis = funie. mons = munte. musca = muscă. nascor = a se naşte. a ataca. roadă. gazdă. duco = a duce. smoc. insula = insula. sir. dense = dens. firimitură. luteus = lutos. mola = moară. hospita = oaspete. odor = odor. humilis = umil. largheţe. a declara. mânie. murus = mur. fumus = fum. fugio = a fugi. lana = lână. large = belşug. mentis = minte. perdo = a pierde. os = os. focus = vatră. lupus = lup. nedum = necum. lutum = lut. morior = a muri. occido = a ucide. fera = fiară. a chinui. pascuum = păşune. inno = a înota. mater = mamă. oculus = ochi. pectus = piept. floccus = floc de lână. a căsători. mollio = a înmuia. fuga = fugă. fusus = fus. multum = mult. gena = pleoape. sân) = mama.dator = dătător. miser = mizer. herba = iarbă. femina = femeie. digitus = deget. olla = oală. duo = doi. penna = pană. milium = mei. a tortura. latratus = lătrat. fraga = fragi. draco = balaur. iubeo = a dori. nasus = nas. liber = liber. locustă = lăcustă. neam. figo = a înfige. fenum = fân. mollesco = a moleşi. dormio = a dormi. do = a da. mugitus = muget. pieziş. latro = lotru. funis = funie. luna = luna de pe cer. ligo = a lega. nato = a înota. frater = frate. impingo = a împinge. nos = noi. partio = a împărţi. obliquus = oblic. parens = părinte. lippus = lip. lingula = lingură. palus = par. mulier = femeie. pedica = piedică. numero = a număra. frigus = frig. inde = inde. nurus = noră. paries = perete. mors = moarte. palea = paie. linişte. homo = om. manica = mânecă lungă. filum = fir. gust. fundus = fund. marginis = margine. pellis = piele. linişte. nodo = a înnoda. strămoşi. filius = fiu. meritum = merit. pereo = a pieri. fur = fur. mamma (ţâţă. sărac. miratio = mirare. octo = opt. topor. nefericit. locus = loc. facere = a face. lacrimo = a lăcrima. gallina = găină. latus = latură. furca = furcă. inclinatio = înclinare. mica = mic. montana = montana. murmur = murmur. marito = a mărita. gât. libero = a libera. mare = mare. ferrum = fier. lacus = lac. heri = ieri. detono = a tuna. pacis = pace. lingua = limbă. mustum = must. incepto = a începe. mel = miere. a detuna. nebula = negura. mutus = mut naris = nară. gula = gură. paco = pace. lingo = a linge. frico = a freca. gener = ginere. iuratus = care a jurat. meus = al meu. humilitas = umilinţă. hoţ. menta = mentă. fructus = fruct. fulgur = fulger. lignum = lemn. morum = mură. fulguro = a fulgera. nomen = nume. foc. oh! = oh!. duro = a dura. malleus = mai. pila 56 . manus = mână. floris = floare. des. fetura = fătat. natio = naţiune. filia = fiică. dulce. passus = pas. palma = palmă. iracundia = iracandia. ira = ira. mensura = măsură. directe = drept. murmuro = a murmura. margino = a mărgini. flacără. pasco = a paşte. frigo = a frige. muto = a muta. mugio = a mugi. mânie. maius = luna mai. nucis = nucă. iugo = a înjuga. muscus = muşchi. lacteus = de lapte. farina = făină. latro = a lătra. incingo = a încinge. macero = a măcina. laudo = a lăuda. illacrimo = a lăcrima. ciocan. medulla = măduvă. furia = furie. fames = foame. pastor = păstor. occupo = a ocupa. inclino = a înclina. illumino = a lumina. pelagus = pelag. grămadă. occupatio = ocupare. merula = mierlă. longus = lung. heredis = herede. hei! = hei!. intra = înăuntrul. lenis = lin. lupa = lupoaică. gemo = a geme. nigrum = negru. partis = parte. mendacium = minciună. miseria = mizerie. miros. noctu = în timpul nopţii. nodus = nod. odiosus = odios. lumen = lumina. oleum = oloi. humeo = a fi umed. mollis = moale. dulce = plăcut. ordo = ord. inumbro = a umbri. impugno = a împunge. mulgeo = a mulge.

totus = tot. tacite = tăcute. singuli = singur. pomum = pom. porcus = porc. tono = a tuna. taceo = a tăcea. pomarium = pomărie. tussio = a tuşi. vinum = vin. tyrannis = tiranie. pono = a pune. venator = vânător. unus = unu. putridus = putred. bubă. sanguis = sânge. prunus = prun. sitis = sete. risus = râs. stellatus = înstelat. rea = rea. porta = poartă. ramus = ramură. vitellus = viţeluş. sors = sort. somnus = somn. temeritas = temere. roto = a roti. sudor = sudoare. taurus = taur. rupes = râpă. verbum = vorbă. vis = vis. seu = sau. tortor = tartor. stupro = a stupi. podagra = podagră. septem = şapte. usura = uzură. spartgo = a sparge. venenum = venin. socrus = soacră. saline = salină. ulmus = ulm. sudo = a asuda. rado = a rade. vocis = voce. ulcero = ulcera (a fi plin de răni). subiratus = supărat. surdus = surd. ursi = a urzi. statura = statură. tempus = timp. turbo = a tulbura. scio = a şti. tuli = tuli. 57 . vulpes = vulpe. vicinia = vecinătate. tilia = tei. prunum = prună. suffulcio = a sufulca. venatus = vânat. umbra = umbră. vipera = viperă. volo = a voi. valles = vale. unde = unde?. vas = vas. rogo = a ruga. russus = roşu-închis. spurcus = spurcat. urceus = urcior. sugo = a suge. vidua = văduvă.= pila. ripa = râpă. video = a vedea. tegula = ţiglă. umbro = a umbri. spina = spin. rodo = a roade. tamen = taman. subtus = supt. tortus = tort. porto = a purta. spurco = a spurca. spumosus = spumos. semino = a semăna. ursă = ursă. împreună. salto = a dansa. placo = plăcut. una = una. ungo = a unge. satur = sătul. pons = punte. tendo = a întinde. vultur = vultur. stirpis = stirpie. tergeo = a şterge. tremo = a tremura. reparo = repara. suffero = a suferi. urtica = urzica. pinus = pin. a sălta. saturo = a sătura. salis = salcie. vitis = vită. rumino = a rumega. sex = şase. trudo = a trudi. plumbum = plumb. vena = vână. praeda = pradă. susurrus = susur. uro = ură. vindico = a vindeca. venio = a veni. stringo = a strânge. vicinus = vecin. tres = trei. sarcina = sarcină. soror = soră. rancidus = rânced. securis = secure. sitio = a fi însetat. tremor = tremurare. semen = samăn. stomachus = stomac. ultimus = ultim. pungo = a punge. udus = ud. portio = porţie. rotunde = rotund. st! = sst!. sorbeo = a sorbi. spuma = spumă. sortitus = sortit. stela = stea. saltus = salt. testu = test. sagitta = săgeată. pote = a putea. scrofa = scroafă. a arde. raro = rar. turma = turma. teneo = a ţine. usus = uz. velo = a înveli. plango = a plânge. umbrosus = umbros. rotundo = a rotunji. ramosus = rămuros. puteo = a puti. tonsura = tunsoare. tussis = tuse. viridis = verde. sterno = a aşterne. vespa = viespe. timeo = a se teme. sedes = sedă. boccea. sedeo = a şedea. traho = a trage. sonus = sunet. uber = uger. verres = vier. rosmarinus = rozmarin. virga = vargă. ros = rouă. unda = undă. termino = a termina. vita = viaţă. salio = a sări. puteus = put. populus = popor. turba = a turba. venia = voie. turtur = turturea. a înţepa. ursus = urs. tingo = a întinge. sub = sub. destul. vadum = vad. stinguo = a stinge. saccus = sac. ruinosus = ruinat. ulcus = ulcior. tyrannus = tiran. plene = plin. truncus = trunchi. popa (cel care face jertfele) = popa. rapio = a răpi. rumpo = a rupe. a scăpa. turbate = turbat. vermis = vierme. sto = a sta. repens = răpezime. livadă. sat = sat. spatha = spată. vendo = a vinde. ursoaică. sal = sare. tu = tu. rideo = a râde. sagitto = a săgeta. serum = zer. vae! = vai!. ruina = ruină. sufflo = a sufla. signum = semn. primus = primul. spica = spic. rota = roată. tondeo = a tunde. torqueo = a toarce. vaca = vacă. unguis = unghie. prosto = prost. pugnus = pumn. sono = a suna. saluto = a saluta. pullus = pui. probosus = a probozi. sorbitio = sorbitură. socer = socru. ustulo = a ustura. susurro = a susura.

sog. akkadiană. engleză. română) şi consider o mare datorie a statului român să dispună măsuri care să ducă la o implicare majoră a persoanelor interesate din România în descifrarea tăbliţelor de lut care poartă scrierea emegi. aşa cum fac oşenii în vorbirea lor curentă. a se răsuci) dorni. germană.n. Consoana „b” de multe ori devine „p” şi invers.e. fenomen întâlnit şi pentru d înlocuit cu t. iar pentru scrierea veche pictografică dificultăţile sunt şi mai mari. au rezultat cuvinte noi. a umbla cu şmecherii. Cuvintele emegi au mai multe înţelesuri ajungând să treacă de 250 pentru expresia „me” şi acelaşi sens poate fi explicat cu mai multe expresii (putere = a. „ci” şi au fost transcrise prin sunetul „şe”. dar avea acelaşi sens (şopârca: a linguşi. alături de civilizaţia egipteană este fundamentală în evoluţia civilizaţiei europene şi a celei din vestul Orientului Apropiat. care au încercat să transpună într-o structură semită o limbă aglutinantă. j. a fost transcrisă totdeauna în vocabularele semite în „u”. care au studiat în România pronunţă consoana p ca b (bobor – popor). Aceste limbi nu aveau sunetele „ce”. tobă sau durni (dur: locuinţă + ni: gazdă. ciuc. i. Vocala „o” din emegi. a se învârti. vocalele ă. ciog. î au fost transcrise prin a. termenii fiind foarte greu de înţeles. se poate scrie su+par+ca sau sub + ir + ca sau su + bir +ca). limbi semite şi înrudite între ele. Unde am considerat că traducerea semită a modificat sunetul original am trecut termenul propus de mine şi ulterior termenul cunoscut de sumerologi. Emeşii aveau obiceiul să nu mai scrie ultima (sau ultimele două) literă.. a pune + a: braţ. ă ca a(masea-măsea). Fenomenul este asemănător dacă s-ar încerca transcrierea limbii chineze cu alfabet latin. â ca i (când-chind). cioc. dar nici jumătate nu au fost descifrate. Emegi (limba sumeriană) a fost limbă liturgică în Mesopotamia până în secolul V î. su. Sunt convins că sensul multor cuvinte a fost influenţat de traducerile succesive (emegi. z înlocuit cu s sau ş. corect „pi centru” cu „ce” moale. dar cu sensuri apropiate sau identice monosilabelor iniţiale. Traducerea limbii sumeriene s-a făcut cu ajutorul „dicţionarelor” paleoakkadiene şi paleobabiloniene. g înlocuit cu c. chiar dacă structurile sociale şi politice ale emeşilor erau dispărute de mai bine de 1300 de ani. usu). Limba română veche surprinde trecerea vocalei u în o ca în cazurile dubă (dub: a bate cu putere. puţine cuvinte sunt compuse din două sau mai multe silabe.n. t sau nu au reuşit semiţii să le redea în dicţionarele lor. persoană. „şi” aşa cum fac cei din Muntenia când vor să-i zeflemească pe moldoveni „pi şentru”. Scrierea sumeriană este în cele mai multe cazuri monosilabică (aglutinantă). 100000 tăbliţe de lut cu scriere emegi. forţă putere) dobă. Precizez că s-au descoperit până în prezent cca. (sug se poate citi ciug. În paranteză pătrată am pus cuvântul din limba engleză cu explicaţia aferentă. Un cuvânt (fonem) se putea citi în mai multe feluri. şoc) sau se scria în mai multe feluri.e. În partea stângă a lexiconului se găseşte cuvântul din limba română iar după semnul (=) urmează cuvântul emeş cu sensurile aferente. Limba emegi nu avea consoanele f. În limba română prin unirea a două sau mai multe monosilabe a limbii vorbite în mileniul Vlll – lll î. v. În paranteză rotundă am pus sunetul care nu a fost scris în textele emeş. Prestigiul extraordinar al acestei culturi a fost recunoscut chiar de cuceritorii akkadieni şi ulterior babilonieni care au folosit această limbă în oficierea cultului religios. a lovi. babiloniană. dormi.Suntem din acelaşi neam cu emeşii (sumerienii) Civilizaţia emeş (sumeriană) a marcat foarte puternic civilizaţia lumii şi importanţa ei. Consider această greutate explicabilă pentru un străin 58 . De reţinut că şi în prezent arabii (urmaşii semiţilor).

Ei îşi numeau ţara Ki-en-gi cu sensul de ţinutul neamului înţelept sau a demnitarilor de sânge nobil. Chiar dacă timpul ne-a despărţit de peste 5000 de ani. a chiui. limbă aleasă sau oficială. chiot. nobil. a striga. slab. sumbru. a cânta) cu sensul de vioi. boală. a sări şi zur-zur: a se zgudui. pagubă. totalitatea lor. iar în nord au construit mai multe ziduri de apărare. iar pe tăbliţele geţilor am găsit cuvântul gig cu sensul de frumos. Sang-gi îşi spuneau emeşii şi termenul a fost tradus eronat după descifrarea tăbliţelor de lut prin „capete negre”. fâşie de pânză sau piele folosită pentru fixarea şeii. chipeş. a sălta. liberă de orice dogme preconcepute privind originea neamului şi limbii noastre. iar emeşii au ambele cuvinte hup: acrobat. Limba pe care o vorbeau se numea eme-gi cu sensul de limbă a neamului conducător. a înnobila. face pe cineva boier. demn. subţire şi gigăt (gig: bucurie. de neam mare. a bucura pământul. a ocroti. dar nu şi pentru cel care stăpâneşte foarte bine limba română veche şi are o minte isteaţă. folosită în special la schelele din construcţii. cingătoare de pânză groasă folosită pentru protecţia abdomenului la femeile însărcinate sau la oamenii care fac efort fizic deosebit. 59 . Chindie este denumirea unui dans. corect ar fi neam ales. sunt foarte chibzuiţi în acţiunile înfăptuite şi sunt foarte demni. prima clasă socială. Mai există expresiile: „a ţine în chingi” – a constrânge. a susţine. Într-adevăr emeşii de cele mai multe ori purtau pe umăr o pânză care era înfăşurată pe trup. a conduce. De Anul Nou în Moldova se umblă pe la casele oamenilor cu dansul căluţului care începe cu expresia „hop zurzur”. a proteja. noi românii mai păstrăm vechile tradiţii şi obiceiuri. suferinţă + at: schelet. prima categorie. Limba engleză păstrează aceste sensuri prin cuvântul king. era apărat natural la est şi vest de fluviile Tigru şi Eufrat. vită. Irlandezii au cuvântul giogadh cu sensul de a scoate strigăte ascuţite. a controla. Tot noi păstrăm termenii: gigat (gig: tristeţe. a fi uniţi. În limba română avem cuvântul chingi (cu primul i pronunţat mai lung) cu sensul de bucată de lemn lungă şi îngustă care se fixează pe un alt lemn cu rolul de a-l întări. nemeşug: nemeşie. iar la emeşi ki-e-ne-di are sensul de a dansa. a-şi avea originea. Dar el este păstrat în limba română cu sensul de val de pânză. Ei nu se amestecă prin căsătorie cu ceilalţi săteni. neam civilizator sau neam nobil. Un alt termen folosit pentru poporul emeş este sang-gig tradus greşit tot prin „capete negre”. negru. slab) cu sensul de slab. Neamul emeş (sumerienii) când au plecat din ţinutul actual al României nu au lăsat în urmă o imensă pustietate. mândru. clasa nemeşilor. nemeşie: rang social. sangi: element care a stat la baza constituirii clanurilor şi a ginţilor având un strămoş comun = sang-gi: persoană care aparţine prin naştere aceluiaşi grup. ceea ce-i făcea să se deosebească de semiţi care umblau cu bustul gol. Ţinutul locuit de emeşi se numea Ki-en-gi. a învârti. a fi în stare = Ki-en-gi: teritoriul pe care mai târziu semiţii l-au numit Sumer.de această limbă. Mai există termenii a nemeşi cu sensul: a boieri. a se trage din. Termenul gig are sensul de trist. În regiunea Oaş (Us) din nordul României există o comunitate rurală de indivizi ce-şi spun cu mândrie nemeş. Toate sensurile se pot reduce la următoarele: a apăra. a se opri. la sud de mare. cel mai de seamă. iar în eme-gi cuvântul hura are sensul de neam. a se clătina. „a-l ţine chingile” – a fi sau a se simţi în putere. mândrie + at: tată. mândru. Au mai rămas destule comunităţi care să-şi continue existenţa milenară. Cuvântul hora are sensul de a dansa în cerc. sunt oameni de încredere. fâşii de pânză sau piele din hamul cailor. „a lăsa din chingi” – a lăsa liber. calitatea de nemeş. prinsă de hloabe şi folosită pentru protecţia abdomenului la cai. se consideră că aparţin de vechi familii boiereşti.

Canalul Um Kasr este tot o denumire emeş (um + kas +ri) cu sensul de râul care curge dirijat. codiţe de păr. melodia după care se execută acest dans. le-au cultivat limba şi religia până în secolul Vl î. Se mai foloseşte şi înjurătura „sângili mă-ti” cu sensul de blestemat să fie neamul care te-a zămislit şi te-a format ca om = sang-gi: suflet rău. Deşi au dispărut ca stat în secolul XVlll î. sangi: figurativ cu sensul de suflet. Fantastic! Emeşii au traversat istoria şi ne sunt contemporani! Dar istoria le-a făcut o mare nedreptate prin Jules Oppert în anul 1855 când a botezat acest popor necunoscut cu numele de „sumerieni” dintr-o interpretare eronată a termenului de Sumer folosit de akkadieni pentru teritoriul dintre Tigru Eufrat şi Golful Persic. Trebuie să arăt că termenul gi poate fi tradus şi prin a strânge părul. Limba română mai are cuvântul gigia cu sensul de tânăr frumos şi plin de farmec. cuvântul gi a ajuns gig (gi: om tânăr + gi: nobil mândru. În sudul Iraqului există în prezent un grup etnic ce îşi spune emeci. caracter pervers. suflet rău. care vine în sprijinul ideii arătate mai sus. în captivitatea din Babilon când şi-au prelucrat propriile mituri şi legende au preluat din această cultură toate miturile iudaismului inclusiv mitul „poporului ales” pe care l-au folosit cu foarte mare abilitate în epoca modernă. civilizator.n. emeci. veselie. nobil. care este un dans englezesc (jig). mentalitate ca în expresia „sânge rău” care semnifică om parşiv. ei erau cu adevărat un popor civilizator. poporul civilizator. Prin repetare. fel. Trebuie cercetat acest domeniu pentru a aduce adevărul la lumină. fire. a nobililor. a străluci de bucurie. şi care fără să ştie participau la descoperirea propriului trecut! În Consiliul de Administrare al Iraqului din 2004 există un reprezentant cu numele de Bara-lulu. eme-gi. distracţie identic cu gigia al nostru. consider că este o greşeală traducerea „capete negre” şi trebuie înlocuită prin poporul ales. învingătorii lor semiţii. adică poporul mândru.e. reputaţie proastă. dovedind imensul prestigiu de care se bucura cultura emeş. conştiinţă. Tot în irlandeză mai sunt cuvintele gigea şi gigi cu sensul de chicoteală. Dacă ei nu aparţineau rasei semite. familie blestemată. a lua peste picior. Limba română veche mai are cuvântul gigă.e. Să repet emeş. Nimeni nu s-a gândit că muncitorii care participau la săpăturile arheologilor erau urmaşii celor care au creat acea cultură fabuloasă a emeilor (sumerienii). dar şi irlandez executat cu vioiciune şi veselie. urmaş). a încuraja. 60 . a se hârjoni.Este o certitudine că gig trebuie tradus şi prin mândrie. Este inadmisibil ca limba unui popor să fie aleasă. pieptănat cu cărare pe mijloc şi legat în coadă la spate (cum poartă părul şi în prezent călugării români sau cum purtau moţii). iar poporul să se numească „capete negre” de parcă i-ar fi potopit râia pe toţi. a conducătorilor.. a sfida şi care păstrează ambele sensuri din limba română pentru gigat ceea ce confirmă o traducere incompletă a cuvântului gig din eme-gi. ciripeală. astăzi nu le mai auzeam. caracter. Numele este fără discuţie emeş şi poate fi interpretat prin conducătorul neamului străbun. persoană închisă în sine. aparţine prin naştere grupului) şi poate avea în eme-gi sensul de neam ales. demnitate. În raport cu vecinii semiţi. Un popor plin de veselie şi vioiciune aşa cum erau emeşii nu putea fi negru în suflet sau la minte.n. suflet parşiv. gige şi giga cu sensul de chicoteală. poporul ales sau civilizator. popor nobil. civilizator. drăguţ. În limba irlandeză există cuvintele gig. a radia. popor civilizator. a batjocori. vesel (gi: tânăr + gi: nobil mândru + a: odraslă. Iudeii. iar statuile îi prezintă cu părul subţire. În urmă cu 4500 ani pe acelaşi teritoriu a locuit neamul emeş (se poate citi şi emeci) – o ramură a strămoşilor noştri carpatici – care vorbea o limbă numită eme-gi. Dacă dispărea poporul care a creat aceste structuri fonetice.

apa care curge. Sărbătoarea avea şi un profund caracter religios pentru că simboliza împreunarea cerului cu pământul şi renaşterea unui nou ciclu al vieţii. a face. până la. a duce afară. a pune în ordine. măsură de capacitate de 50 vedre = an-ta: înalt. Însămânţarea brazdei avea rolul unei fecundări magice pe care omul o intermedia între cer şi pământ şi asigura continuarea vieţii. a aşeza. a se plânge. a aştepta să. ieşit din marea primordială. jale. a se înălţa a ieşi. Arhaisme şi regionalisme din limba română care se găsesc în emegi în formă identică sau foarte apropiată: abur: evaporarea apei prin fierbere sau datorită temperaturii ridicate = ab-ur: vase pentru fiert. a pune în ordine. a 61 . acera: a avea nădejde la. = acera. distrugere. Trebuie arătat că în limba quechua (limba folosită de incaşi) sango semnifică suflet. aburi: a supune unei atmosfere încărcate cu abur un aliment uscat pentru a-şi recăpăta frăgezimea. chin fizic sau psihic = a-ma-ru: inundaţie. antal: butoi mare de stejar. aduc: a duce. adă: actiunea prin care unei persoane i se cere să transporte sau să mişte ceva = a-da: a trimite. a da un sfat. bucurie. întristare. a căra cu ulciorul. nenorocire de proporţii abătută peste o persoană. amus: groapă sau putină cu apă şi var pentru argăsit pielea. a însămânţa. Se alegea cel mai bun gospodar din comunitate şi el avea cinstea să iasă primul la arat. aciua: a aşeza. apa: elementul vital al vieţii. prost. aldui: a binecuvânta = al-du(i): a insista. lichidul care ocupă 70% din suprafaţa pământului şi este principala componentă a corpului omenesc = a-pa: ţeavă făcută din argilă prin care trecea apa sau berea consumată la diferite evenimente inclusiv funerare. Acest obicei se mai păstrează în forma lui arhaică în Maramureş prin obiceiul tânjalei = a-ra: a pune sămânţă. angara: obligaţii numeroase. neputinţă.a-gu-zi-ga: imediat.a-se-ra: lamentaţie. catastrofă datorată unor revărsări de apă. a da apă vitelor = adapa: primul om în mitologia emeş. a se desfăşura. adăpa: a duce animalele să bea apă. necopt la minte. a zdrobi. poloboace.individ periculos. a îndeplini. a-su-e: a atinge. argăseală = amas: stână. alean: dor. a cere. a face praf. a invoca ceva. ara: începerea muncilor agricole odată cu afânarea pământului prin distrugerea crustei tari de la suprafaţă şi îndepărtarea buruienilor. târlă de vite. a dori. suferinţă = al-la-an: stejar. deosebit de mare. a-dug: a iriga. În comunităţile agrare această acţiune constituia o sărbătoare deosebită la care participau toţi membrii. dimineaţa. amaru: stare de spirit care exprimă disperare. a căra = a-duc. treburi de rezolvat = a-nga-la: sac din piele pentru făină. grijă profundă purtată mereu în suflet. adăpost provizoriu. devreme. a distruge. a transporta provizii de făină. mult. a creşte umiditatea într-un spaţiu închis pentru realizarea unei băi de abur = aburu: a deschide aripile. achita: cu sens figurativ de a ucide = a-chi-ta: a distruge. a arunca. decădere psihică. a tinde spre. unul din arborii folosiţi de români la ceremoniile de înmormântare. acuşica: expresie care arată că o acţiune se va desfăşura imediat = acusica. a pune la locul lor = aciue. a ţipa.

„banul este ochiul dracului” = ba-an: suport. a împărţi. degradarea pielii prin desprindere şi formarea unor băşici dureroase sau întărirea foarte puternică a pielii care provoacă dureri persistente = ba-ta-tur: acestea sunt mici. a dispărea deasupra. a face tărăboi repetat. drag. baragă: lup în fruntea unei haite care prin urlete dă semnalul de atac asupra prăzii şi o hăituieşte pentru a o împrăştia. a răsturna. fiară = bala: ostilitate. barag: vizuină. jertfirea unor ofrande pe altar prin ardere = ar-de: a lăuda. a prezice. a învrăjbi. înţelept = asu: doctor. unitate de măsură de 10 litri = bancior. a susţine. expunerea corpului la temperaturi ridicate care generează transpiraţie = a-sud: a mişca cu energie şi prin repetare. barac: câine flocos şi cu mustăţi mari = barac. înţelept. bal: balot de marfă = bal: a transfera. a sorbi. bălăcăi: a se bălăci. a lega. bară: mocirlă. rezistent. mulţumire. a se revărsa. a radia. bala: monstru. barbarie: acţiune violentă a unor persoane împotriva altor persoane şi care are ca scop distrugerea unor construcţii. a susţine. a se revărsa.străluci. împotrivire = ba: a provoca. a unor produse. a lăuda. amiază. neted. impetuos. a se aşeza = a-sed: apă răcoroasă. a dezlănţui un atac. adunare. conducător. a umple cu vârf. pregătirea unei asemenea acţiuni prin unire sau aliere = a-tah. bansur: recipient. fericire. persoană care se roagă. măsură de capacitate de 10 litri. a preda. a se roti. văpaie. de mică întindere. bănicior: baniţă. apă liniştită. apă rece. scurte. aşed: a pune într-o anumită poziţie un obiect sau o persoană. a pune. plângere. sprijin. taurul din fruntea cirezii care poartă clopotul pentru a-şi anunţa prezenţa. a se învârti. a arde cu flacără. trufie. rugăminte scrisă pentru rezolvarea unei situaţii nefavorabile = a-ra-zu: petiţie. arzu: termen vechi cu sensul de jalbă. bandă: fâşie. a întinde. fioros. asu: bun. smârc = bara: a inunda. reprimare. a rezolva. subdiviziune a leului. droaie. a informa pe cineva. 62 . a lega = banda: a sprijini. care de multe ori era luat prin violenţă şi cazne de tot felul = bir: a împărţi. a lovi apa cu palmele = bal-aca: a turna. cuib. a fi întins. acţiune în forţă. pătimaş. aroganţă. a lua. a aduce mereu nenorocire. a răspândi. bă: formă de adresare către o persoană = ba: persoană în viaţă. haită. a distruge. a dezbina. duşman. vizuină. a împrăştia. a se întoarce. refuz. ba: negare. atac: acţiune violentă. asud: a transpira datorită unui efort susţinut. ajutor. bir: impozit principal perceput în statele feudale române de la ţărani şi meşteşugari. raită. bandaj. simpatic. ban: echivalent convenţional în relaţiile de schimb de mărfuri sau servicii. om sau copil cu gură mare = barag: a împrăştia. a-dah: aliere. a cuibări. rugăminte. a uni. a se dezlănţui. a cădea în torente. bătătură: suprafaţa de teren a curţii împrejmuită cu gard pentru a ţine închise păsările şi animalele mici. a desfăşura. cel mai priceput. baltă. scadenţă. clar. ritual. azil: loc de refugiu pentru bătrânii fără adăpost. a da peste cap. a unor culturi şi livezi sau masacrarea oamenilor şi animalelor prin foc şi sabie = bar-bar-ra: flacără. odihna de amiază. a ceda. a oferi unui străin necăjit un adăpost = azil: bucurie. a se răspândi. a străluci. arde: purificare prin foc. unire.

bure: vas de lemn pentru băut apă. a trage. but: coapsa unui animal rumegător. a încăleca. ca în expresia „i-a mers buhu” = bu-uh: a tremura. a bate. ca-dug: măsurarea sau socotirea mărfii pentru calculul profitului sau impozitare. ca-li-gi: a înconjura. cade: a se cuveni. musculos. 63 . fel de a acţiona = cala: a se îndrepta spre. a transporta. a se certa = bi-ra: amestecat. a provoca. consultaţie. a-i fi frică. a aiuri. a da buzna. buli: a păţi ceva neplăcut = bul(i): nenorocire. a agita. a fi nervos. a plânge = bu: a pune pe cineva să urle sau să plângă. a socoti. copac cu umbra groasă. a izbi. buluc: năvală mare. băţ cu care se măsoară laptele în şiştar = bur(e): castron de lut ars. a captura. a se aşeza. încărcătură. caduc: gol. îmbulzeală. bu: a buhăi. a se îndoi. a evalua. excremente = cac: curbă. respect. galga: sfat. potecă. a da junghiuri. a omorî. a se repezi la = bu(i): a se repezi la. cala: partea de jos a unui vapor unde se depozitează mărfurile = cala: groapă pentru provizii prevăzută cu acoperiş şi uşă de intrare. a zăpăci. pivniţă pentru cereale. vânjos. scafă. gada: a avea. se folosea mai mult la parade şi la călărie = cal: puternic. a cicăli pe cineva. călătorie. bui: a da năvală. vas. a purta. a zăvorî afară. persoană care trebuie supravegheată şi protejată = bulung: nevinovat. cac: a se uşura. a se teme. deodată. a transporta. aşeza. a mugi. a duce. a aduce suferinţe fizice. bucată mare de carne = but: şold. a amesteca. a murmura. buhu: o stare se spirit ce arată nesiguranţă. a duce. vorbitul în şoaptă = biz: a ciripi. a zumzăi. bâr: interjecţie cu care oile sunt îndemnare la drum sau să facă alte mişcări cerute de cioban = bir: echipa care mână oile. a da năvală. bulug: a se năpusti. a merita. a stropi. gloată. a ţine seama de. a asedia. grămadă. bolund: persoană cu tulburări psihice de comportament. soluţie într-o dispută verbală. urmaş = calga. cale: drum. buru: a vomita. a grăbi. a mânca. cal: animal domesticit de om în diferite zone ale lumii şi folosit pentru călărie şi transport. a trage. persoană care are ieşiri necontrolate care demonstrează labilitate psihică. de formă conică ce se foloseşte numai în poziţie verticală pentru borhot de fructe sau zdrobirea strugurilor pentru vin = cada. năucit. a hrăni. calici: a nenoroci. a potrivi = cad(e): a se alipi. repede = buluc. iute la fugă. bâra: a bodogăni. a ocroti copilul. a enerva. lovitură. iute. a trage cu putere. a alerga împrejur. tare. bura: a ploua mărunt şi des = bu-ra: a uda repede. rapid. a bâzâi. a prinde. borî: a vomita = boru. acţiune ratată = ca-duc. viguros.a pedepsi. a se răzbuna pe. a fugi. a fugi. bâz: sunetul scos de insecte sau de albine la urdiniş. a lovi = ca-li-ci. a îndemna. bou: taur castrat folosit ca animal de tracţiune = bou. animal călărit de om. cadă: butoi mare cu un singur fund. a şopti. toţi deodată. calga: locţiitor. a blestema. unul peste altul. a alunga cu forţa. cu grămada. a fi plin. dop. bu(u): a rage. genunchi. droaie. a da năvală. în masă. a strânge.

a se zvârcoli. gin: a dovedi o proprietate de către cineva. cil: animale cu părul gri. apă. cercală: unealtă de pescuit în formă de sac. a se murdări. a trimite. a vântura grâul. cărar: hotărâre. a face = car: chei. a munci din greu = canone. a apuca. zvârlugă = cara: a captura. credincios. a face. inimă. a porni război = certa. a dispreţui. su: mână. cier: semn. hotărâre. grâu. a călători în afară. om cu influenţă = capa. ser-da: atac. orificiu făcut într-un butoi şi prevăzut cu un dispozitiv care reglează debitul vinului şi trebuie mânuit cu mare atenţie = cana: îngrijorare. gaba: trufie. nobil = cilib: stea. a înşfăca. a lumina. a face. ca-nun-e: strigăt de disperare. a primi. fruntaş. pipă. secară) avea cca 900 kg = car: unitate de măsură egală cu 909 litri. su-aca: a face captivi. a înmâna. cilibiu: elegant. a mâna. ceu: oală pentru mâncare = ceu. a fi egal cu. slăvină. se-lu(i): plantă cu miros plăcut. celula: loc de detenţie sau de execuţie = cilula. căta: acţiune prin care se caută. a fixa. se cercetează sau se pregăteşte ceva = ca-ta: a prinde. agresiune. a pune. atrăgător. celar: odăiţă. a lega. a împărţi. a mâna. se-er-ngal: a fi puternic. garas: decizie. a călători în afară. formă de păstrare a legumelor sau fructelor uscate prin înşiruirea pe o sfoară şi legarea capetelor = cercu. a căzni. cartier nou al unui oraş. a lua.calie: fiinţă închipuită. a chema. blam. rezoluţie = caras. a da. a radia. crâsnic de mână = cercal. a împrăştia pe jos. canea: cep. a se uita la. a ruga. cercu: figură geometrică ce defineşte rotunjimea perfectă. cârlionţ = cioaca. a fi priceput. a evada. a prinde. urlet. a transporta. acţiune punitivă. ardoare. a duce grâul. zestre. a scăpa. cer: universul de deasupra noastră = cer. culoare în trei peri = cil. canoni: a umili. a fi violent. potrivit la gust = casto. a fi încântat. a dansa. a prinde. a întări. organizaţie = cin. a confirma. cei: a cere = cei. şansă. suflet. coriandru. coşul pieptului. se(i): a se înfierbânta. soartă. neam. oracol. a ataca. casto: bine. invocată de copii când se scaldă în râu pentru a rezista ca ea la frig = cali-e: strigăt puternic. a fi agitat. casa: adăpostul omului = cas(a): cătun. a face prizonieri. cât se aprecia că se poate transporta în condiţii normale cu un car cu patru roţi tras de boi. casdu: băutură dulce. frumos. cară: : peşte mic şi foarte vioi din apele stătătoare. dansator. răcnet. casă de afaceri. crimă. îndiguire. scandal. celui: a ademeni. a fi de partea cuiva. crestătură. braţ. [carat: cărat]. porţie de mâncare. potrivit. car: unitate de măsură utilizată în Moldova în evul mediu cînd se expediau pentru export produse agricole (peşte. bucătărie. răboj = cier. a amăgi. a da. port. de nădejde. ser: a străluci. 64 . a duce. a trebui. a aşeza. cămară. ascunzătoare = cela. se-la: a căra grâul la hambar. scoabă. a primi. a înşela = celu(i). conducere. noroc. căra: a transporta. cioacă: cârlig care ţine un obiect legat de altul. popas. certa: a cere socoteală. bucurie mare. cin: clan. se-er: a fi obligat. a jefui. a ieşi. formă de dans prin învârtire în cerc. a chinui. capan: om în slujbă mare. a trimite. căsuţă. nelinişte. a scoate la păşunat. ci-lul-la: loc pentru execuţii. miros. zel. se-er-gu: o sfoară lungă plină cu fructe uscate şi capetele legate între ele. gil: întunecat. cilic: mărgele lucitoare = cili: cununa miresei.

a trânti la pământ. a implora. scafă. număr. a merge pe jos. ciutac: prost. su-bar: a scăpa de. su-dag: a hoinări în jur. răzuire făcută cu mâna. surug: coş mic. sur-du: paznic. ciudă: stare de nemulţumire. a căra. sir: a lega. a fi obligat. vasul de lemn în care fac aceştia baie = ciupa. ciuciur: jgheabul de la fântână pe care curge apa. cioci: a se chercheli. sucur: suliţă. a deveni trist. ciurdă: turmă. ciop: trunchi de copac. om care nu-i bun de nici o treabă. 65 . sperietoare acoperită cu zdrenţe = ciuha. a înfrunta. gidi: a se întrista. deschis. a îmbrăca. a dezlega. sub: a arunca afară. uimire. a fi corupt. su-pe-el-la: a mânji. ciocoroi: cârlig de fier cu coadă de lemn cu care se agaţă lemnele plutelor = ciocor. ciubăr: vas de lemn cu două toarte de cărat apă. a trage. sub: a trânti la pământ un arbore. a împrăştia pe jos. a socoti. a ruga. a fi înfuriat. sus: a da peste cap. arbore doborât = ciop. gârbov. ciura: a cerne cu ciurul. a izbi. frică = cior. vrednic de dispreţ. sug: a separa. su-da: a înarma din vreme. a delimita un teren. su-la: leneş. su-gi: bătrân. a se ghemui = ciuci. a se încrunta. spate = cius. a face schimb cu voce tare. sud: cruce. a şterpeli = ciupela. struguri = ciubar. bure. se-ba-an: o măsură pentru peşte sau pentru alte alimente. braţ şi antebraţ. rău. aplecat. citi: a se concentra în efortul de citire. a fixa. vechi. ca unitate de măsură – cotul. cita: semn făcut de oameni la măsurarea unui loc = cita. a arunca. suba: a dezbrăca. a tăia. cruzime. cir: fir. cioban: vas de lemn pentru băut apă. nătăfleaţă = ciutac. su-la: leneş. a smulge părul de pe porc. su-nga: mâna mea. fermecare = ciud. ciud: minune. ciochină: cârlig purtat la brâu de oamenii de la munte şi folosit la diferite activităţi = ciochin. cius: cârcă. a azvârli. a mărunţi cu ajutorul ciurului = ciura. jgheabul teascului de vie = ciuciur. băţ cu care se măsoară laptele în şiştar = ceban. su-ha: tâlhar. trândav. cârd. susur: grătar pentru cuptor prin care curge cenuşa sau grătar pentru fript carne prin care se scurge zeama. a decide. ciupă: apă călduţă în care fac baie copiii mici. ciolă: minciună = ciola. sur: a trece ca fulgerul. a fi necinstit. sita: măsură. sus: a răsturna. a se stârci. ciupeli: a jumuli o pasăre. ciula: a dispreţui. sălbăticie. de revoltă = ciuda. ciuci: a se aşeza pe vine. ciuruc: lucru fără valoare. gol. a repartiza. a scoate. a se îmbăta = cioci. violenţă. îndoit de spate. a întări. su-ur-ra: mărunţire. puţin = cir. ciuc: târnăcop. lucruri mici = ciuruc. a umbla. eclipsă. neîngrijit. stângaci. paralizat. nimic = ciula. descoperit. în bătaie de joc. a merge în patru labe. a transporta. a uimi. a descifra sensul unui mesaj = citi. cioacă = ciuc. măcinare. a mişca cu mâna pentru a trece prin ciur. aţă subţire. a se ciuci. ciopor. a izbucni. suchin: seceră. cior: fior. ciuha: momâie.ciob: parte dintr-un vas de lut care a fost trântit la pământ şi spart = ciob. a străpunge cu lancea. ciungă: persoană fără o mână = ciunga. adunătură = ciurdu. obraznic. lapte. a lăsa buza în jos. înverşunat.

în Muntenia era egală cu 680 litri. om leneş = chisal: stăpânul ogrăzii. partea unui nave care stă în apă. chelar: cămară în dosul casei ţărăneşti sub care se află pivniţa = chi -la: pivniţă de cereale. buştină. a merge greu. curte sau ogradă. plăcere. chiri-du: a doborî. a striga. faţă. chinui: a necăji. sutug: colibă unde se fac ritualuri pentru purificare. chisa: a sfărâma boabe sau seminţe. a se văicări. a face. depozit. a hori = chiot. chip: imagine. a cerceta. promoroacă. a înălţa. a striga. implorare. proprietate. a umili. cheritu: om slab şi neputincios. zarzără = chiri-za: livadă. a se întinde de-a curmezişul. a răpune. scatiu = cizi. chila: veche unitate de măsură pentru cereale. înfăţişare = chip. a cufunda. a da o recompensă. ciorchine = chi-de: a îngropa. a se culca. a executa. a acoperi. a desfăşura o muncă grea = chin-ni: ordin. a se crispa. [keel: a răsturna. a lua în seamă. chiot: a chiui. a da în primire. chersă: livadă. a depune un efort fizic foarte mare. a împinge ceva greu. forţă. a nivela un teren plin de bolovani rămaşi după arat. chirăi: a plânge. a supăra. a pune la grea încercare. a pune jos. a potrivi. chezap: care arde. chiciură. a potrivi. a vătăma. cel care ştie să meşterească obiecte din aur. chicior: picior = chicior. a umbla în patru labe din cauza băuturii. pivniţă de cereale. cheri: a muri. folosită în special la schelele din construcţii = ching-nga: a construi. a compara. ostatic = chiza-su: a aduce omagii de departe. postament. groapă. a încurca. cizi: o pasăre de baltă. în locul zilelor de muncă la care era obligat = chisim: a băga în grajd. a tortura.ciutuc: coadă de mătură folosită şi pentru descântat = ciutuc. om beat = chili: a se murdări până sus. a trage la cântar. dispozitiv de scurgere = chi-la: a observa. a fi atent la. a se jeli. a închide gura cuiva. care distruge = chi-zah: loc sacru unde se ard jertfele. statuie. a îndrepta. chezaşu: persoană care garantează moral cu averea sa pentru o datorie făcută de altul. a căuta. siloz. a supăra puternic. fructe. a strânge. iar în Moldova era egală cu 430 litri = chi-la: a cântări cereale. a băga în ţarc. a potrivi. chib: cel care ştie să le dea chip. a înainta cu greu. a clădi. a cântări. gi-zi: o specie de trestie. a geme = chiri: rugăminte fierbinte. chi-sur: a lăsa urme. ţinut pustiu. a arunca pe spate]. a transmite respect. a îngropa = chi-ri: a scurma pămîntul. chidă: negura de pe munţi. a se uita spre. 66 . putere fizică. cavitate în pământ. om mort = chiritu. chingă: bucată de lemn lungă şi îngustă care se fixează pe un lemn cu rolul de a-l întări. a pune la treabă. a alunga. belşug. a pieri. poruncă. a se stinge. chil: ţeavă de răcit la alambic. chili: a trage la măsea. a bea zdravăn. a sparge pietre mari pentru a forma un prag cu ele = chi-sa: musculatură. chisim: obligaţie în bani şi în natură dată de ţăranul clăcaş proprietarului. a distruge. chi-ud: a primi o răsplată. a merge de-a curmezişul. zălog. chisal: om care părăseşte greu curtea pentru muncă. a aduce. a ţâpuri. muncă istovitoare. a îndrepta. a înţepeni.

a 67 . potaie. cus: burduf. chisă: motiv ascuns = chisa: a ascunde. inferior. cur-aca: a supraveghea. a prinde sigur. coraca: angină. cucură: tolbă pentru săgeţi. codru: bucată de pâine. grăsime. a mulţumi. a chefui. a face bine.chisai: pământ gras. bici din piele. plăcut. a pregăti ceva rău. a distruge. a se întinde. papură sau piele cu care se cară sau se păstrează diferite produse = cos. a smuci. boală ce necesită supraveghere = coraca. cucu(n): nobil. gând rău. ursită. chiuz: curea. un fel de pădurice. a se apăra. cus(i): devastare. a pătrunde în. codi: a fi timid. a lega un animal de coamă. a răscoli. pază. gu-ra(i): a croncăni. a degrada. coş: obiect confecţionat din nuiele. om bătrân şi rău = cotarla. cosi: bătaie puternică. fasolea şi mazărea pe tarla = chiuz. a îngrăşa. a fi atent. a răscoli pământul până iese praf. chius: pământ pregătit din timp. verigă pentru legatul hadaragului (băţul gros şi mobil) cu bătătorul (dârjaua) îmblăciului cu care se bătea grâul. necaz = chi-ta: pământ. trestie. cun-sang(e): a face parte din. a aşeza. a viola = cordi. a se feri. alergare nebună. coli: oameni care nu fac nimic. curu(i): a spiona. a tăia. a pune. cur-zi: soartă. a aduce mare suferinţă = cosi. tâlhar = coroi. cocon: odraslă de domnitor sau boier. a sta de pândă. gu-tar-la: a coafa (chelfăni) părul într-un anumit fel. pitit. a umili. cotac: pâlc de pădure = cotac. cu-li: vas din argilă pentru bere. crâng. copcaş: persoană care pescuieşte la copcă. corăi: a croncăni. loc ostil şi plin de primejdii. a lega de după cap. a privi. gu-gur: a strânge. corzi: figurativ. drag. jos. a fi atent la. dulce. a socoti. nuiele. gub -cas: herghelie de cai. ciudă. brăţară. untură. a separa de. chiser: cerc de nuiele pus între leucă şi căpăţîna osiei pentru evitarea roaderii lor. distrugere. a se mări. copil neastâmpărat. parte a plugului care răstoarnă brazda = cucur. chitus: ascuns. javră. cu care se lipesc casele. îngrăditură de nuiele care protejează = chi-ser: gard. cordi: a întreţine relaţii sexuale extraconjugale. cuduru: borne mici din piatră. a chiorăi. grăsuţ. inel din nuieluşă de salcie = colbu. a dezrădăcina. colbu: praf. a înjura. stare de nemulţumire. limită. a întemeia. miere. ţarc. leneşi = coli. copil mic = cocon. hartam = codru. a scoate sunete. a urmări destinul cuiva = corzi. a observa. coroi: hoţ de codru. a înceta. a batjocori. partizan.cur-di: a spune vorbe duşmănoase. a ghiorăi. chită: grijă. nori de praf. dorinţă imperioasă. zaplaz. a acoperi cu piele. prieten. a ghiorţăi = corai. a înhăţa. susţinător. a fi cu băgare de seamă = codi. gul-bu: a smulge. lut = chisa(i): pământ uscat. plăcut. îngrăditură. cleios. a ascunde. a se mări. a descoperi. cud(i): a se preface că nu cunoaşte. loc ascuns. pământ nivelat. a rupe. a pune bazele unei familii. animale care sar când fug = copcas. a acoperi. gu-tag: lizieră. a tulbura. de forma unui peşte care delimitau proprietătile. a creşte. piele. a urmări. tupilat = chi-tus: loc. cotarlă: câine vagabond. ocol. a înveli. consânge: rudă din partea tatălui = consange. chiud: fire duşmănoasă = chi-ud: ţinut pustiu.

di: îndemn pentru cai să pornească la drum = di: a se mişca. mâhnire = dir: mâhnire. a găzdui. a coti după = cungiri. balot. belşug. die: îndemn pentru cai să pornească la drum = di-e: a conduce. strălucitor. pânză de legat. cerb lopătar. a înceta. a împrejmui. a prăpădi. a fi obligat. a răspunde la. coş. a separa de. normă socială sau juridică care se transmite prin viu grai = cutumu. cusai: a gusta. cupi: a coase cu împunsături rare strângând aţa. dulce. a confirma = da: drum. necaz. dag-gia: margine a oraşului. a ataşa. cudi: cuvânt cu care se alungă pisica = cud(i): a întrerupe. strigăt puternic de bucurie. dibă: butuc. de mâini sau de picioare) = dib(a): fiare. a proteja. gu-ngiri: deschizătură în zid. plăcut. dispozitiv de lemn de ţinut prins un vinovat (de gât. cutumă: tradiţie. a răsplăti. năbădăi. soluţie pentru o problemă. cântăreşte sau se transportă o marfă = dar-ra: curea. dag: existenţă în comun. la întoarcere. a plânge. a se mutila. flori de primăvară = dal-ba: dintre frumuseţi. a da. cununie: unire simbolică. a regreta. Dunăre şi Marea Neagră = dac. dert: tristeţe mare. la înapoiere. uşoară sminteală = dili: singur. diliu: persoană cu idei şi comportamente specifice numai ei. bărbat. a alina. a recolta. necaz. a pierde pe cineva. adunare. a alege. a confirma.colecta. a înjura. a sări în apă. cul: aprig. leac. a pune pe capul cuiva o cunună de flori. loc întărit. a mişca. a întrece. a lega. locuinţa vechii populaţii construită din lemn în care trăiau mai multe familii. a trece. a locui. supărare. a face ordine = dirig: adăugire. obadă. a lega. a răspunde. cătuşe. dara: greutatea ambalajului sau a recipientului în care se păstrează. a cresta. osteneală. dalbă: deosebită. a încălca. a lega strâns cu o funie = cur: a strânge puternic. curcus: fruct. acces de furie. a transmite. da: a fi de partea cuiva. cungiuri: a ocoli. coş. a încânta = cunune. osteneală. a fi de partea cuiva. a fixa. gu-nun-e: a fi încântat. a fugi. rod = curcu: dar. supărare. a aduna. cameră. frumoasă. restricţie. a culege. 68 . gu-tumu: a chema. căsătorie religioasă. a însemna pe răboj. dambla: paralizie. a fi întristat. a oferi. cumit: calitate = cumud: calitate deosebită a făinii de grâu. a declara. viaţa de zi cu zi în aceeaşi locuinţă. a scăpa = cura. a împodobi. a arunca. dam: specie de cerb cu coarnele late. a trăi. a se descotorosi de cineva. a captura. a replica. a fi fericit. margine a ţinutului. grăsuţ. albă. a bea puţin = cus(a): alimente. a duce mai departe. a pune la loc. poftă. curm: a cresta. necaz. gur-ra: a răsplăti. a primi oaspeţi. rogojini din trestie. pasiune = dam-ab-ba: bocitoare. a apăra. a alege. a striga. a ieşi. dereg: a repara. Tisa. a descoperi. iute = cul: violent. puternic. cordon. asociaţie. legea locului. a împodobi. oprire. centură. apăra. a jeli. Aceste adăposturi erau amenajate pe poziţii uşor de apărat si aveau palisade înalte din lemn şi pămînt = dac-cia. Dacia: denumirea antică a teritoriului României. a fixa. a opri. falangă. a prinde. cub(i): împletitori de rogojini şi coşuri. grămadă. încreţi = cupi. încălcare. dac: denumirea romană a locuitorilor din arealul cuprins între Nistru. mascul = dam: soţ. a uşura. a ţine. cura: a scopi porcul.

greutate. elan: avânt. a înfrumuseţa. ţinut pentru creşterea vitelor de-a lungul râurilor şi a canalelor de irigaţie pe malurile cărora se găsea o vegetaţie foarte bogată. a răspândi. a lămuri. a se apleca. a bodogăni. a interzice. a se arăta. a bubui. a vorbi pe înfundate. câmpie. cel care vrea binele celor din jur) = duh: deschis. a ierta. a se ocupa de o acţiune = dirig(u): dincolo de. necaz. a întări. a exista. dogi: a avea doagele desfăcute. arată existenţa = e: a ieşi. a şedea. a goni = dudu(i): a procura. a face. energie. domolu: om echilibrat. zidărie. duh: entitate spiritual-energetică care defineşte existenţa ca trăire a gândirii şi nu ca plăcere a materiei. a căra. a răsări. dogor: căldură mare care dă o stare de oboseală = dogor. generos. a înşira. a bate. osteneală. a întrerupe. a zidi. dug(i): vas. a se mişca în cerc. a trînti jos. e: de la verbul a fi. a se deforma. a duce. liber. greutate. a desface. dur: legătură. a întrece. a transporta. blând. temperament. datorie. a îndemna. a creşte. a băga. bătaie de joc. a primi. a tăia. dubă: tobă. adunare. dor: dorinţă puternică de a vedea sau a revedea pe cineva sau ceva drag = dor. dobor: a trânti la pămînt. Are semnificaţii religioase. epuizare fizică = dubur: a scoate untul din lapte.unic. dug-gur: a şedea jos. a goni. omul care are vocea groasă. a ridica. avânt. a produce o crăpătură uşoară într-un vas de lut = dogi. a plânge. a se repezi la. duc: a deplasa ceva către o destinaţie precisă = duc: a lua. a merge pe jos. superior. manifestare agresivă în discuţii = dur-dur: a trăi. om aşezat = dumu-lu: om cu prestanţă. lucru. temperament. grămadă. creditor. a prinde. siguranţă în acţiune = elang: elan. a lua. dum-dam(i): a mormăi. cordonul ombilical. a trimite. a azvârli. supărare. amuletă. a locui. instrument de percuţie care scoate sunete prin lovire = dub(a): a hurui. fire. treabă = du-lum: povară. durdur: a certa o persoană pentru fapte inexistente sau pe care nu le-a săvârşit ea. du: ordin pentru a transporta ceva. a vorbi. eden: raiul în creştinismul catolic = eden: stepă. sincer. darnic. era!: expresie care semnifică supărare mare = er-ra: a boci. sarcină. treabă. 69 . a apărea. dudui: a îmboldi. exclusiv. a purta. a întări. edineţ: oraş în nord-estul Basarabiei = edin-na: stepă. a flecări = dondani. în domeniul gândirii (om de duh-om cu un spirit ales. duium: mulţime. a vâna. coardă. a cerceta. a acoperi. a avea. a ţine. a hăitui din. a înălţa. a şti. a fi sau a deveni vizibil. om respectat. fir. urcior. a se plânge. grămadă. dar şi în domeniul social (duhovnic-sfătuitor. a căra obligatoriu = du: a umbla. a aduce. dondăni: a mormăi. dusu la: deplasarea unei persoane către o anumită destinaţie = dusu la: a căra cu coşul. sarcină. dura: a construi. cutezanţă. cutezanţă. a omorî. a pune temelie pentru o construcţie = dur(a): legătură. a plânge. a se odihni. a îndeplini. dirigui: a conduce. a ocupa. proprietate. lucru. cultivat). a fi cel mai. şirag.

fier înroşit. gig: jeg. sărbătoare. turmă = gelep. a se impune = gitlam: iubit. a alerga. a boli = gogi. a se întreţine. a se murdări peste tot. a pleca. a linguşi. a zice. logodnic. chi-in-dar: gaură. Această tradiţie a primului plugar se păstrează şi în prezent în Oaş prin obiceiul tînjalei. gelep: cireadă. a da o raită. a lega. a face. godi: a-i cânta miresei cântece de rămas bun = godi. găti: a se împodobi. a strânge. a mirui. ghili: a spăla. gu-di: a chema. a spune. a realiza. a-şi da importanţă. sumbru. a pune la un loc. gilib: servitor. Femeile năşteau aşezate pe un scaun cu o gaură mare în mijloc. capitala Moldovei 321 de ani = es: altar. creşte în regiunile de deal. gardină: scobitură la capătul doagelor unde intră fundul butoiului = garadin: grămadă.eş: denumirea populară a oraşului Iaşi. rod. a pregăti ceva de mâncare = ga-ti: a trăi. primul care cultivă pămîntul. a stabiliza. sacrificiu. gâtar: funie pună în jurul gâtului animalului şi de care se leagă = gu-tar: a lega un animal de după cap. care urcă spre cer. tont. la înmormântare se fac coroane de ramuri verzi de gorun = gurun: fructe. a lega. a se pleca. rotofei. ga-ra-an-da: roade deosebite. a dansa. rău. mizerie. a concentra. gogi: a fi bolnav. precis. gog: băiat sau tânăr prost. geme: a scoate sunete înfundate de oboseală sau de durere = geme: femeie care naşte. a face seminţe sferice. a se uni. a lega. strugurii se fac terci într-un butoi prevăzut în partea de jos cu un orificiu unde se introduce o bucată de stuf pentru scurgere = gin: trestie. supărare. demn de încredere. slab de înger = gog. ger: porc necastrat = gir: a se învîrti. a opri. a face. a tăia. pahar mic pentru spirtoase. gâtlan: gât. 70 . stare materială mizerabilă a unei persoane sărace = gig: închis. brun. gis: penis = ngis: penis. sabie. rod bogat. recoltă deosebită. bani. a consimţi. pagubă. gină: vină. ocol. gug: semn. înalt. ordonat. mare. nădejde. chinda: bărbier. gorun: arbore din specia stejarului. este unul din arborii sacri la români alături de măr şi brad. amant. zeama de struguri pusă în butoaie pentru fermentat din care rezultă o băutură alcoolizată. a întări. fructul (ghinda) este foarte hrănitor pentru animale. oval şi foarte lucios = ghinda. a dansa. omenie. Pentru obţinerea mustului. deasupra. a atrage. recunoaştere. a se pregăti pentru petrecere = ghili. a merge după. a duce o anumită viaţă. considerat cel mai falnic dintre foioase. a se culca. garanta: a asigura de reuşita unei acţiuni sau cinstea unei persoane. umil. nedreptate. care face numai necazuri şi aduce pagubă = gig-ngar: a fi mânios pe. a face gât. semn. ignorant. fisură. a se apăra de. gigar: rău. gin: vin. gug(i): menstruaţie. cinste. gir: încredere. seară. negru. primul gospodar. a lăsa urmă. vas mic. fapte asumate = gi-na: acceptare. onestitate = gir: curat. a confirma roade deosebite faţă de lucrările agricole făcute = garanta. ghindar: pahar mic pentru băuturi spirtoase = ghindar. a unge. tăciune aprins. emeşii îşi rădeau capul şi faţa de păr şi aveau o fizionomie ovală a feţei. a împodobi. gili: a se murdări. ghindă: fruct al stejarului.

gălăgia. rană. har: dar divin sau răsplată divină acordată cuiva ca un semn de bunăvoinţă. a chiui. uneltele agricole = he: abundenţă. hâră: mătreaţa oilor şi viţeilor.gudă: grijă. belşug. strigătul = gu-ra: a striga. îndurare. a se dezlănţui la. a exista. a strânge. păduche de vită. hap: medicament. a avea voie. hal: situaţie proastă. gurăi: sunete scoase de porci când dorm sau când le este frig. trebuinţă = hia: a putea. seamă. a locui într-un loc = hi: a pregăti. a scoate sunete. a-i umbla gura ca o meliţă. durere. a avea îngăduinţă. a face. tărâţă. timbrul vocii. conducătorul flăcăilor în noaptea de Crăciun care umblă pe la casele sătenilor. atenţie. a înlănţui. şobolan = guz: a scrâşni din dinţi. a confunda. avere. hi: a fi. a hăpăi = hal(i): porţie. lături = halbi: rece. a înveli. cerc sau spirală de crengi sau metal preţios care poate fi purtat ca inel sau brăţară. haba: mersul pe mâini şi pe genunchi la copiii mici care se lasă şi cu răni = haba: rană. a apuca. durere. legătură deasupra. a face să sune. favoare. folos. harhar: stăpânul absolut. bucată. a ţipa. amestecat. divers. ca o favoare deosebită. bre. desigur. împletitură din papură sau nuiele. chiuitul. boală de piele. a păstra. a ţipa. nevoie. a 71 . guz: guzgan. hali: a mânca repede. a împărţi. a înspăimânta. ha: termen cu care se adresează unei persoane cunoscute. a turba. mulţumită. rost. a tăia. a lega cu lanţuri. a vorbi fără rost. umflarea urechilor acestora. cel care miruieşte. certitudine = ha-za: a ţine. a prinde. hatâr omenesc. sunete scoase de păsări caracteristice speciei lor = gu-ra(i): a sforăi. a râde cu hohote. a înfăşura. îngăduinţă. rapăn = hir(a): a produce. halbi: rămăşiţe de mâncare. he: locurile de lângă casă. expresia „ai o guriţă” = gu-ri-ta: a fi de partea cuiva. hasură: rogojină = ha-su-ur(a): rogojină. leac cu gust sau miros neplăcut = hap. amărăciune. a se sui = guru: a se înălţa. guri: a se urca. a chema. hie: treabă. a rage. gura! cu sensul de a întrerupe râsul. dependinţele unei gospodării. lipsă. milă. prezentînd tradiţiile legate de acest eveniment. a fi obligat = gu-e: a acoperi. răşină. a se prăpădi. guşe: partea din faţă de la păsări unde se adună mâncarea = gu-se: a se strecura de-a lungul. amestecat. vas cu gura largă. a fi de altă parte. sunt îmbrăcaţi special şi practică anumite dansuri = guda: veşminte îmbrăcate de preot pentru a aduce ofrandă zeilor. numeros. a prinde strâns. a se lega. a sfârâi. cel care vrea să controleze tot şi urmăreşte activitatea şi existenţa fiecăruia = har-har: a limita mişcarea. fugă. a se amesteca. supărare. a uni. beneficiu. păros. graţie. a răsuna de. inconştienţă = hal: frică. clădiri. a da naştere. slavă. siguranţă. gui: a vrea. a robi. a înfuleca. prezicere. lung. a avea îngăduinţă. rânduială = har: a forma un cerc în jurul. haz: rost. fă = ha: a avea voie. a ascunde. guriţa: a fi de partea cuiva. ritual de purificare. a merge pe jos. mătreaţa omului. a se necăji. a permite. a scoate la iveală. a mugi. hab: a mirosi rău. hara: a lălăi. gura: organul omului cu care se emit sunete şi se realizează vorbirea. a spune vrute şi nevrute după un pahar de băutură = hara: gură. direcţie necunoscută. aspru.

întocmai. dans în cerc = hora. înapoi. rediu = huci. glod = im: argilă. găvozd. necaz = i: strigăt de durere. ici: aici. a trage uşor. ţintă = i-cu: unghi ascuţit. hui: a răsuna. potaie. a ciopli. im: murdărie. coapsă. jeg. înfricoşător. a se holba. ic: pană din metal sau lemn pentru crăpat lemne. egal. a urî. a striga = ho. huli: a blestema. mulţime. dos. turturică. atractivă. a trimite. hulub: porumbel = hu-lu-ub: porumbel. hula: a vorbi de rău. a conduce afară. a zdrobi. a dăinui. toi al nopţii. a ieşi afară. a da de. datorită scurtimii fibrei se toarce mai greu = in: paie. tină. hulă: surpătură de deal sau de munte. a potrivi.hu: persoană. stricat. loc precizat unde se finalizează o acţiune = ici. spate. pană. om slab. ho: opreşte!. ia: de la verbul a lua. a ruina. a înjosi. a fi prezent. ima: a murdări. a ciripi. a zări. staul. drum care urcă pe o coastă piezişă = hul-la: rău. a măcina. câine vagabond = holă. a rezista. zoioşie. aspect. mâl. la fel. a proteja. a distruge. fără seminţe pentru măcinat = huru: a mânui. a lăsa. a se duce = i-i: a trimite. a ponegri. a face necazuri. 72 . a desface. ie: da. ii: a merge.inga: iar. a înjura. a se scurge. in: plantă textilă recoltată si prelucrată manual. supărare. mijloc de pădure. a lăsa. hur(a): neam. hop: a umbla bezmetic = hup: inimă. lip. înclinare. a feri de = husu: şale. ieşire: locul pe unde se poate evacua un spaţiu închis. a înfrunta. vechi. a rupe. a batjocori = imi: minciună. a lăsa. a înţelege. supărare. huci: pădure odrăslită mică şi deasă. a sparge holă: javră. husa: a acoperi. a trimite. asa e! = i-i: a da de. a ţine. slim. a întinde. a cocheta = hili-su: plină de chemare. a distruge. a se uita. privire. hu!: strigăt de protest sau nemulţumire = hu: individ. toloacă = imas: stână de oi sau de vite.igi: ochi. nămol. hus: sălbatic. plimbare = e-sir-ra: pe stradă. hurui: a învârti râşniţa în gol. im: măsură pentru cereale = im: măsură pentru capacitate. ispititoare. a trage uşor. a rupe. horă: oraş. i: strigăt de uimire. a răsuna. inca: iaca. respiraţie agitată. stai!. plimbare. a vui = hu(i): păsări. înainte. noroi. a aprecia. a tăia. a ocărî = hul(i): a face rău. a privi. ima: a întina cu vorbe. a lua = i-i: a se ridica. crâng. oraşul celor şase coline = ias: şase. hlizi: a zâmbi şi râde mult. a consulta. a ocoli. darul sau bunul ce se dă cu mâna = ia: cinci. a defăima. a pisa. a merge pe stradă. fibră. adevărat. porumbel sălbatic. întocmai = inca. necaz. şiretlicuri. muşchi. a ascunde vederii. a ruina. locul unde pasc vitele şi oile şi se stabileşte stâna. a vedea. exprimă un îndemn. adică cinci degete de la mână. a rezista. imaş: păşune. aşa este. a face necazuri. a cânta. ie: a da. a mânji cu noroi = im-ma: murdărie puternică. a înjura. a închiria. a strica. a aranja. spinare.stoarce. Iaşi: oraş în centrul Moldovei istorice şi capitală pentru 321 de ani. a se hârjoni.

a susţine. a face. izi: a mânca = izi: foc. a bate. a sprijini. drum cale. a trage. duhoare. gust neplăcut = iz. iţi: a se ivi numai cu capul. potlogar = jabra. cruce. a lovi. a uşura. căldură mare. sclipire.i-zi: lemn.enger: înălţime. protectoare a individului de la naştere până la moarte care călăuzesc destinul = (î)ngiri: a căuta un refugiu. închis. jeg. îngie: a învia = (î)nge: a ajuta. brun. tulpină. a hăitui. necaz mare = jala. a se ghemui. 73 . slin = jip. jepi: a arde una cu biciul. a se ivi. legătură. a spinteca. Ca protector al individului el vine la naştere prin botez şi îl veghează toată viaţa = inger. jâg: murdărie. a se murdări de sus până jos. a răni. a urmări. iar = in-ga: la fel. subţire. egal. viitor. jeg = jâg. exist ca persoană = is: persoană. centrul vital al manifestărilor umane conştiente = inim-ma: cuvânt. jordie = japa. cult. a scădea. amar. mijlociu. în urmă. a şti. a ondula. a reveni. mulţime. în depărtare. din nou. a alina. scop. a se uita la ceva pe furiş sau pe fugă. de strajă. întunecat. a pune pe fugă. iz: miros deosebit. a strânge de-a lungul.inga: iată! iacă! iacătă! uite! adevărat. a mişca. îngespa: femeie pusă pe ceartă. jai: mulţime de pui de peşte = jai. a se zgâi = iti: lună. aspru. teamă sau disperare. ţel. a răsplăti. clar de lună. a descărca. a aparţine unei comunităţi care se află în relaţie cu divinul = (î)nge: responsabilitate. vorbă. a lovi. apartenenţă. a se înfierbânta. organ al corpului uman. a suferi. aventură amoroasă. pornită cu scandal = (î)ngespa: a arunca cu băţul. jărî: a alerga. sfârşit. a confirma ceva. înfierbântată. a croi pe cineva cu biciul = jepi. a doborî. sab(a): a tăia afară. a ucide. mirosul specific al lemnelor arse. fierbinţeală rezultată de la mîncare. promisiune. izi: a construi din pământ un dig pentru dirijarea apei sau pentru acumularea ei = i-zi: val. a creşte jale: stare psihică care inspiră frică. a alunga. lip. jabrac: om de nimic. pentru un moment sau pe furiş. jap: distanţă echivalentă cu o aruncătură de piatră = jap. a delimita. în spate. vargă. prădăciune = jac. nostru. a aduna. din nou. a mâna. putere divină. inima: casă a sufletului şi conştiinţei în sens religios. iar. a se înnegri. a măcelări. sab: a măsura. a stăpâni. a spune. a se grăbi. direcţie. a asculta. gib: a merge după plug. cel care adună ofrandele si obligaţiile. a lâncezi. sa(i): albie de râu. a lumina. cult. a se arăta puţin. noastră. japă: nuia subţire şi elastică. a distruge. a goni = jărî.sag: a devasta interiorul unei case. a expune. putere divină. a sili. a apărea încet. a şerpui. a ridica o movilă. a cuceri. toleranţă. oracol. a face necazuri. sar(i): a goni. a striga. aşa este. jep: murdărie pe pielea omului. îs: sunt. nelinişte.sabra: intendentul templului. mizerie. a se repeta. a apărea. râp. îngie: cu sens figurat a primi taina botezului.sa-la: a păcăli. a prăda. se-bi: a fi mânios. înger: fiinţă supranaturală cu aripi înzestrată cu calităţi deosebite de bunătate şi frumuseţe socotită ca un mediator între credincioşi şi Dumnezeu. jurământ. îngeri: fiinţe supranaturale din religia creştină. a împărţi. creangă. a ajuta. jac: jaf. a arunca o privire fugară si curioasă. boare. gig: negru. a face din. neplăcut. a sta întins.

crescută bine. a fi violent. 50. june = li-gi-in: tânăr. persoană. a pomeni după moarte. gig: tânăr. laf: palavre. a se întinde de-a curmezişul. a lua. Lupul a fost considerat în foarte multe culturi ca rădăcina ancestrală a neamului respectiv. leghin: flăcău. rezistenţă. om cu stare deosebită. râp = jip. putere necontrolată = lum(e): mulţime. lungan: om mare. jeg. a convinge. a înfăşura. a potoli. lela: a hoinări. a arunca la pământ = jup. a exagera. tânăr fermecător. a sfărâma. mai: lemn gros cu care se bat ţăruşii sau parii. taifas = lah: a şti. hoinar. plăcere.jic: om tinerel şi voinic = jic. lălăi: a vorbi fără rost. lulu: strămoşul necunoscut al omului = lulu: neam. lume: gloată. a slăbi puterea. leş: cadavru = lis: pomană. mană: bogăţie. cei ce cred în aceleaşi principii sau norme = lagar: un cult al funcţionarului. grăsuţ.gib: întunecat. jip: murdărie. puternic = mahal: adjectiv pentru vite care arată masivitate. a da o raită. construcţie din buşteni pe povârnişul unei coaste. bogăţie. vrajă. unitate de 74 . a bate. lala: a cânta o melodie fără cuvinte. a încânta. neserios. nepăsător. nor. a se freca pe piele. lagam: mină sub pământ protejată cu trunchiuri de copac să nu se prăbuşească = lagab: butuc. lacaş: locuinţă. a se plimba. spaţiu pentru adăpost. a pune mâna = lu-a: a duce. jilip: construcţie din bârne şi scânduri pe care este condusă apa care se varsă pe roata morii. a doborî. tare. mahal: persoană robustă care poate face un efort fizic deosebit. jgheab. a îndrepta. a gâfâi. măciucă = ma(i): a întări. sexul bărbătesc. fericire. dorinţă = liru: forţă. belşug = mana: pereche. a trânti. belşug. mulţime. jir: fructul fagului folosit pentru îngrăşarea porcilor = jir. tare. sub: a arunca. rod. vacă în anul trei. bunăstare. fără rost = lala: nepăsător. a lălăi = la-la: bucurie. a merge de-a curmezişul. om înalt = lugal: stăpân. a pisa. pe care alunecă la vale buştenii tăiaţi în pădurile din munţi = jilip. a alerga. puternic. lua: a înhăţa sau a prelua ceva. a lua. a alerga. a fi spumos. construcţie cu caracter religios = lacas. a fugi. inclusiv de către geţi. muncă grea. lagăr: împrejmuire păzită. lud: copil = lud: cupă sau farfurie mică din lut ars. a face seminţe sferice. slujitorul templului care rosteşte rugăciunea către zei. grămadă. sul(i): grabă. a spune. a aduce. a amesteca. slin. a repara o casă din chirpici prin ungere cu lut = lu-tu: a avea nevoie de reparaţii. gir: fructe. jup: a trânti jos. vorbe. bară. lovitură. a umbla aiurea. a măcina. a lungi. a convieţui. vigoare. leru: gust. a azvârli. hamalul care bagă si scoate butoaiele din pivniţă. a doborî. a se sprijini. a face exerciţii pe tăbliţă. a se murdări de jos pînă sus. slab. puzderie. a denunţa. a prepara. voinic. gilib: par. a trăncăni = lalla(i): neserios. mare. rotofei. nobil. masi: jumătate. lutui: a unge cu lut. a minţi. a lega. masiv. dală. loc de staţionare a trupelor. lagas: unul din centrele civilizaţiei emeş. strămoş mitic. cu sensul totemic de lup ca strămoş al unui clan. om mare. plac. puzderie. şcolar. popor. lespede. juli: a jupui piele prin cădere şi frecare = juli. deficienţă. mândru. ofrandă de la morţi. majă: unitate de măsură între 50 – 100 kg = maja.

pentru că. măsură pentru greutate egală cu 500 grame = 60 gin. muiat. posibilitate = modru. a lăsa urme de la fierul înroşit. deoarece. a lega. aşezare. a despica. moi: ud. me-ni-da: pentru sine. fel. me-du-ga: zeii mei. a lupta. chip. marghidan: vânzător ambulant cu căruţa = mar-gid-da: căruţă. a ţipa. metoc: mânăstire mică. rodul fericirii. a purta îmbrăcăminte largă. cu capul în nori. o plută mare. a zdrobi. a păzi. a bate cu furie. mus: suprafaţă de teren. scump. fluviu mare. mâni-ta sau mâni-sa = mini: soţ. a murdări. îndrăzneală. a tăia. mas: popas peste noapte.măsură de 1/2 kg. necaz. a conduce. drag. râu. mâini. a priponi. mur: a înconjura. inundaţie. a sfărâma. apucătură. mudru: ciocan cu cap rotund. a accepta. întunecat = ma-gur: ceva care pluteşte. striga. măgură: deal înalt acoperit cu pădure. mizerie. a înfrunta. a oprima. găzduire peste noapte = mas: jumătate dintr-un întreg. mezin: copilul cel mai mic dintre fraţi – al doilea dintre mai mulţi = mezem: susţinere. pe sine. tineresc. complet. torent. a cere. a ieşi din albie. prostesc. a inunda. a ţipa. nepăsare. a da. mâni: mamă. mucalit: persoane care spune vorbe cu înţeles care stârnesc râsul = mucali: a râde în hohote. injurie = mu(e): injurie. violenţă. ciudă = ma-ra-az: exuberanţă. şuvoi. care urcă. a dirija = mana: asociat. melancolie. 75 . gură. soţie. a spori. o barcă largă. mue: figurativ şi vulgar cu sensul de gură pentru sex. belea = me-li-e-a: nenorocirea este pe mine. a speria. tristeţe. mirie: impozit = mi-ri: locuitor mânios. moş: suprafaţa de teren pe care o deţinea un ţăran liber dintr-o devălmăşie provenind de la un străbun comun şi care în timp a devenit proprietate ereditară = mos. 2 mana = 1 sila de apă = 1 kila = 1 litru. intrare. fără judecată. binefăcătorii mei. ca în expresiile. pereche. mâli: a acoperi cu nămol = mili: negru. înălţime de munte acoperită cu pădure şi care de multe ori este învăluită în ceaţă. melic: obicei. mare: întindere de ape = mar-ru: potop. întunecat. pereche. femeie care naşte un copil. a blestema. loc de găzduire = metoca. nărav. putinţă. moaşă: femeia care asistă şi ajută la naştere = mu-a-se: pentru persoane dragi. mania: a mânui. a folosi. căldare = mu(i): a boteza. decesul = mor. leoarcă. mudă: totalitatea frînghiilor cu care se leagă pânzele la o corabie = mudla: stâlp. a creşte belşugul. a scufunda într-un vas mare. mină: veche măsură pentru greutate = mina: unitate de echivalenţă valorică care avea rolul de monedă. modur: de culoare sură = mu-dur: murdărie. modru: mod. a potopi. a întovărăşi. a convieţui. protejare. a arunca. a pune un par. maraz: pornire. mor: sfârşitul vieţii. menţinere. întreg. menită: cuvenită = menita. a bate. mugi: a scoate sunete puternice pe gură sau bot = mug(i): a trage la edec. a veni în valuri. a striga. a sufla greu. cătun. închis. faţă.

ne: expresie cu care se alungă vitele sau oile = ne: a se teme. a se stinge. muşiţă. superior. neni: nană = nini: soră. a căuta. a radia de bucurie. a se legăna. familie. destin. pâclă. stăpână. a aşeza. a refuza. a se ghemui. zburătoare. apa murdară care se scurge pe un zid = muru(i): frate. na: expresie cu care se cheamă animalele sau se adapă = na: om. a se îmbujora. frecvent întâlnit în cântecele de dragoste = murgu: a încăleca. coamă. negură: nori negri si întunecoşi. a sta la pândă. murg: amurg = murgu: către. sediul puterii. murui: a unge un perete cu pământ amestecat cu apă. mulţime. spre. a smulge din rădăcini. a mânia. mură: mure. a striga. animal care se târâie. a se frământa. nădi: a înnădi. fluture = mu-sen: insectă. conducător. funcţie. a confunda. lucru important = nam: tată. cinste. muşina: a căuta mirosind. ne: negaţie. important. rude = nam (ne+am): responsabilitate. culcuş. a aduna murea: haină femeiască fără mâneci = mur(a): a se îmbrăca o femeie. luna unui zeu când se aduceau jertfe. a urzi ceva. a se învăţa. mijlocul unei suprafeţe. a burniţa. ostilitate = ne: a ţine seama de. a muri. înaltul preot. ţesătură foarte fină = mul: strălucire. muşină: ţânţar. individ. a însufleţi. lovitură. umflat. neam: popor. sarcină. a bea. a roade. a murdări. a pălmui. a fi în dezacord = na: nu. a muşlui = mu-sen: pasăre de pradă. a adăpa vitele. nera: a se ului. clan. a se opune. a fi. 76 . refuz. namea: înscris oficial. na: a da.mujdei: căţei de usturoi amestecaţi cu sare şi pisaţi bine până devin pastă = mujde. a umbla pe jos după ceva. a se uimi = ne-ra: năucit. trup. spinare. înscris adevărat = nam-en: stăpânire. seminţie. ţinut. a lipi rău un perete de pământ de la o casă. întristare = ni-guru: spaimă. mul: muselină. soartă. a fi. nănaş: dar. nemi: a se înrudi. tovarăş de viaţă. divinitatea lunii la emeşi. insectă. a aşeza. negu: umflătură cu aspect aspru care crapă şi doare la lovire = nigu: îngrăşat. nadă: momeală = nada: culcuş. lovitură. a semăna. strălucire. a îngrozi. a creşte. responsabilitate. crescut. a amesteca. înfricoşător. adevărat. interval. a inspira veneraţie. a pălmui. clan. destin. pomană = nan-us: moarte. violenţă. soartă. a pune masa. a înflăcăra. putere. a curge. doamnă. adevăr. obiceiuri. tărie. a pregăti. a se legăna = na: a da. nam: lucru voluminos. na: nu. a îmbrăţişa. murgu: cal de culoare închisă. a se ghemui. impunător. înflăcărare. drag. nană: termen de respect cu care se adresează la ţară cineva unei surori mai mari sau unei femei mai în vârstă ori cu care vorbeşte despre aceasta = nanna: a respecta. danie. sosirea serii. a fugi. a sta la pândă. frumos. demn de încredere. a plesni. a fi uluit. mus -de: a opri munca. afine = mur(a): vegetaţie. molie. veneraţie amestecată cu frică. patroană. nemuri: a face să trăiască veşnic în amintirea oamenilor = ne-nur(i): lumină. a se deprinde să vină mereu undeva = nade: a curăţa. tată. a fi rudă cu = nim (i): neam ales.

ogoi: loc unde se joacă copiii cu mingea. uimire. vrăjitor. ocoli: a înconjura. groază. veneraţie. închis. a domina. a ţipa. suprafaţă arabilă limitată de hotare = ogor. surprinderea sau nemulţumirea = o. tihnă. început. om sărac. naşul mirilor = nun: jupân. a strânge.u: expresie de protest. afară din. a se ului. zăpăcit. continuţul acestei măsuri = oca. a culca la pământ= oboru. strigăt. năucit. a naşte. a atinge cu buzele. domnişor. nuntă: căsătorie = nuntun: buză. miros plăcut. a sparge. fin. a diminua înjosirea. a se ridica. odor: copil mic care este răsfăţat şi dimineaţa se trezeşte mai tîrziu = odor. nună: pistrui pe faţă. faimă. doamnă. jitar. a slăbi. legătură. frică. niri: a se uimi. nume: reputaţie. sigur. niscai: care este într-o cantitate nedeterminată. a trânti. a împodobi cu flori. oborî: a doborî.u-buru: timpul secerişului. afară de.u-tur: zori de zi. o: sunet care exprimă uimirea. suprafaţă. nil: praştie = nil: a inspira groază. u-ching-nga: păşune. nin: ia! iată! uite! priveşte cu atenţie! = nin: regină. a se teme. a fi buimăcit. a privi fix la ceva = ochi. uger.nete: om prostănac = ni-te: singur. pândar. nim: interes. rogoz. stăpână. relaţie. a se plânge. ochi: a trage la ţintă. a învălui = ocola. groază. renume = nun-me: înţelept. a se uita lung la. a câştiga. persoană care vrea să iasă în faţă „ni la el” = ni: vigoare. a păzi o turmă. dimineaţa. farmec. se folosea mai ales când se umbla pe un teren accidentat sau plin de spini = ochinca. a jefui potrivit expresiei „umbli cu ocaua mică”. senin. naştere. a căra. a stăpâni. patroană. frumos. 77 . a fi sau a deveni sărac. a da târcoale. afacere. a se speria. a prăda. oama: femeie. gălăgie. mag. întunecat. aluniţă sau alt semn mic pe corp din naştere = nun(a): origine. o categorie de persoane sau animale. în afară. refuz. a-i fi frică. a pieri. nobil. loc unde se mulg animalele. a se înălţa. ubur: ţarc. cea care a născut copii = ama: mamă. a inspira frică. fără. ug(i): a ucide. a se mira = ni-ri: a fi speriat sau uimit. nini: expresie cu care se cheamă vitele. a mângâia = ninni: pipirig. a muţi. alternativă. papură.ugu(i): cap. ninta: mentă = ninta. a bate. voce. a conduce. nir: pasăre de baltă. a îngriji ca o mamă. oca: unitate de măsură egală cu cca 1 litru sau un kilogram şi un sfert. a înmulţi în aritmetică. a pleca la păşunat. nilă: milă. ceva = ni-is-cu: alegere. ninda: a înflori. respect. important = nim: a fi important. a fura. a fi fricos. principal. nici un. obor: loc unde se adună animalele şi cerealele pentru vânzare. început. nu: negaţie = nu: negaţie. ogor: câmp. corcodel = nir: a desface aripile. odihnă = ogoi. a păşuna. important. nun: persoana care conduce o nuntă. ochincă: încălţăminte uşoară făcută din piele de vită sau de porc şi care se prinde pe picior cu ajutorul unui şnur sau unei cureluşe. târg = obor. a manifesta înţelegere pentru o persoană în suferinţă = ni-la: a micşora umilinţa. ni: uimire.ugur: câmp. a săruta. a înfuleca.uga: a aduna. furaje pentru animale. a privi fix la. ugula: paznic. a mânca cu lăcomie.

oţăra: a se umfla în pene. a fi mare. a flutura. la înălţarea unor suporturi = par. a culca gol. bar: a tăia. a se împrăştia. pantă: înclinaţie a terenului unde mersul este dificil. ţinut delimitat. indice = opisang. a supune padău: ocol pentru vite = pa-da: văcar. registru. om bătrân. învăţat. dezastre. paralizat. a fâlfâi. crescută pe oi primăvara = pa-e: a creşte. otac: colibă. umanist. chinuit. a arunca laptele sau zerul. ur-ur(i): a devasta. u-tur-ra: durată scurtă de timp. amabil. uburu: hărmălaie. schilod. ofili = palil: zguduirea marşului. a pluti pe apă. ocol. înverşunare. a îmblânzi = paca. rezistenţă. a acoperi.u-lala: strigăte de bucurie. meşteşugar. încurcătură = oporu. a certa = otara. scandal făcut de cineva mic. ubisang: scrib. generos = om. a ospăta. umun(i): titlul de respect. satisfacţie. orori: nenorociri. unitate de măsură de 36 litri. a încercui cu crengi. caracter deosebit. a se stinge. educat. a mişca. suport. a tăia. casă. stimă. om: persoană deosebită. priceput. a striga. inventar. ur-gur: a tunde. în trecut erau făcute şi din metale preţioase = pa-har: preţ.um: înţelept sau plin de talent. pană: produs biologic cu care sunt acoperite păsările şi le ajută la zbor = pana: a zbura. a slăvi = omuni. a se cocoşi. răsplată. u-ri-a: a lega deasupra. a aranja. papa: mâncare pentru copiii mici făcută din lapte şi mămăligă. a acoperi. discipol. sensibil. culcuş pentru vite sau oi. drum greu parcurs în forţă. bucurie. suport. aripă. a înainta. savant. terci din malţ încolţit. opisan: cel ce urmăreşte şi operează într-un opis. învăţat. paliu: infirm. para: flacăra mare a focului care se întinde cu iuţeală = para: a întinde. galben la faţă. a acoperi cu pene. a se înălţa. şchiop. a distruge. învăţător. a sprijini. banda: sprijin. ca obstacol pe căi de acces. pai: lână nouă. a ciopli. împrejmuire = utah: adăpost mic. par: bucată de lemn gros şi lung folosită la garduri la construcţia caselor din lemn. pală: undă. a trage. a împărţi. omeni: a primi pe cineva cu respect deosebit. a jefui.ba-ba: budincă. terci gros = pa-pa. curea. a înainta. a fâlfâi. plan înclinat = panta. a sparge. pahar: vas mic cu care se beau lichidele. flacără mare. a fâlfâi. a pune în ordine.u(i): oaie care fată. opor: rezistenţă. a onora. tribună. puţin. pală: cantitate de fân ce se ia odată cu furca = pala: îmbrăcăminte largă. a cinsti. prăpăduri = orori. a căra. bancă. strâmb = palil: a ruina sănătatea cuiva. adiere de vânt = pala: veşmânt larg. măruntă. orie: plasă mare mânuită de doi pescari folosită pe râurile adânci = oria. a se pregăti de seceriş. a ajunge. a aresta. olălăi: a ţipa. a susţine. 78 . a coji. erudit. paca: a supune. înaintare în marş. a duce. a vinde. listă de acte. ol: vas de lut pentru apă. cumpătat. orgar: tăbăcar = orgar. şcolar. veselie.ul: vas mare. lapte sau alte lichide = ol. oaie adultă. mentor. pag(a): a închide în cuşcă. plăcere. stâlp. a jupui. scandal mare. a se văicări = olala. a distruge. a alege. palid: obosit.oi: ovine = oi. a doborî.

a alege. a da peste cap. ragi: a plânge. separat. grămadă de oameni = polog. pes: copil. înaintare în marş. cult. om înalt şi subţire = palugal: cel care conduce. mănunchiul de grâu secerat. părag: fân de proastă calitate. a se murdări. zăpăcit. a pune deoparte. pălugă: prăjină. a conduce. păstor. a omorî = palil: trupe în marş. a se mânji. conducătorul trupelor. înţelepciune. aiurit. hotar. a defila. a sprijini. sprinten. a sili. păli: a se lovi. cerere = rag(a): a cântări. refugiu. prost = paghu: a ocroti. om netrebnic. lipsă. a se dichisi. biciuşcă. bătrân = pa-hal: sărăcie. respect. a limita. pil = pu-uh. a arăta. picior. a arăta aroganţă. a se pregăti. rit. deschis. cel de deasupra tuturor. a batjocori. pis: stâlp. bun: luminat. a jumuli. coastă. a bate la cap. a culca la pământ. pun: aşez. a împrăştia afară. a se chercheli = pila: confuz. orânduiesc = pun. copac. fiu. neclar. pădăi: a se găti. bulug: germen. a ţinti. a provoca. reclamantul. polog: cantitatea de iarbă sau de alte plante cosită dintr-o singură mişcare de coasă. cu buruieni = parag: a întinde. a se aşeza = pauzan. cel care mână oile si le apără de prădători. labă. vioi. prost. 79 . a se năpusti. pâr: cel care pârăşte. pătar: ţesătură care acoperă patul = pa-tar: crengi tăiate şi căzute jos care acoperă pământul ca un covor. a lovi. a fi atent la. a termina. a susţine. pâj: stâlp = pis: stâlp. a omorî. a păstra. a masacra.păbăi: despre păsările de curte. mugur. a schilodi. a culca. gălăgie. a striga. a suferi. latură. iarbă sau alte păioase culcate de furtună sau tologite de om. câine jigărit. a tăia. a se răzbuna pe. învăţătură de însuşit. a poposi. prin care ctitorii doresc să lase informaţii cu privire la construcţia respectivă = pisan(e): a călăuzi. păhăi: miros rău. pili: a bea zdravăn. pu: a alunga pe cineva cu urlete. stâlp. a pune un tip să urle. a-i fi frică. a face praf = pa-ba-al: a săpa un şanţ.pa-usan: cioban. model = pi-lu-da: veneraţie. a conduce spre ceva. rână. pici: unelte cu care se cojesc copacii doborâţi în pădure = pici. stimă. pilda: exemplul de urmat. pârâciosul = pâr. urât. bir(i): a asasina. a apăra. care domină. crenguţe. păhăi: om rău. partea din faţă a palmei. deretic. a împărţi. a ţipa = rag(i): drag. păhui: năuc. nătărău. a da buzna. a reţine. a lărgi. javră. de nimic = pah(a): escroc. a curăţa = pa-da(i): o funcţie publică. pici: copil mic de trup = pici. a potrivi.bir: a amesteca. oblic = pes: pietriş. pes: partea din faţă a unui zid. ragea: rugăminte. lăstar. pisanie: scriere pusă deasupra uşii de la intrare dintr-un lăcaş de cult. gârbaci. a fâlfâi.bu-uh: a se teme. a întoarce sau împrăştia fânul cosit. a ataca. care cârmuieşte. pauza: a se odihni. a se îmbăta. pis: expresie cu care se cheamă pisica la mâncare = pis: un soi de şoarece. a confunda. puhă: bici lung. a dirija. stabilesc o anumită ordine. a curăţa. a face. detaşat. a striga pe cineva din depărtare cu „pu” = pu: a alunga afară. peri: a muri = peri. a spinteca. adăpost.

a înjuga boii. a aduna la grămadă. clică. cătun = salasu. a mulţumi. duşmănie = râc(a).ră: rea. răutate = ra: a lovi. cioban. a suferi. a trage. sacară: plantă graminee. a acoperi cu pământ. imens. saca: butoaie cu care se transporta apa de băut = saca. a strânge. a săpa. şir. pui de căprioară. râpă: prăpastie. iuţeală. grâu bolnav sau ajuns la maturitate când se îngălbenesc frunzele. roi: familie de albine. a pune în fiare. a alege. a trimite la. capcană. a pândi. a evalua. funie. a păcăli. buduroi. a aprecia. râie = ri(i): a provoca. nămol. râma: acţiunea porcului de a răscoli pământul cu râtul mai ales în culturile agricole. a vinde. clică. a duce cu sila pe cineva. rană adâncă. re: rea. rig: pietriş pentru drumuri = rig: a aduce. peşte gras. a duhni cumplit. a înfrunta. a încleşta. plină de venin. a curăţa. rugă: implorare. ru(i): a se duce. cocioabă. a vinde. a căuta. a înhăţa. rău = re: a goni. a uni doi tineri prin căsătorie. salaşu: locuinţă modestă. locaş de cult. răutate. dare în bani care îngloba toate obligaţiile financiare ale birnicilor = sam(a): a plăti cu echivalent. samsar: mijlocitor în afaceri negustoreşti. rău. sinucidere = saman: moarte prin spânzurare. sam: tiv făcut în poalele hainelor prea lungi = sam: a evalua. a îngriji. samăn: a semăna. foarte mare.sag(a): a împinge. râcă: ciudă. murdărie. sedimente. a supraveghea. salită: melc = sa-li: un fel de liră. a trage. a bate. a aluneca. a potrivi bine măsura. a sfâşia. îndurător. a se pregăti. a ţine. a rupe. legătură. tânăr puternic. funie. şirag.sa-la-su: milostiv. a provoca. a accepta. lip = rip. colibă. râi: boală de piele. a primi. samăn: la fel cu. a sparge. asemănător = saman: a fi împerecheat cu. a fura. a bloca. a duce de funie. a curma viaţa cuiva = rap(i): bandă. bandă. văgăună = râpa. rugăminte. a pune seminţe sub brazdă = saman: jug.rib: a mirosi urât. a sta faţă în faţă. a întinde. samana: reluarea unui ciclu agricol prin punerea seminţelor sub brazdă = sa-ma-na: a începe un nou ciclu agricol. rugăciune. a scormoni = rim(a): viteză. necaz. a păzi. sama: moarte prin spânzurare. răpi: a jefui. ciobăniţă. formă. ştreang. cerere = rug(a): a protesta. a sili. samă: recensămînt care se făcea de către domnie în Ţările Române pentru fixarea birului. a îngriji. inamic. a unge = rabu(i): a aproviziona. a tâlhări. adânc. saha: braţ vechi al Dunării sau gârlă veche în Delta Dunării. fiare. generos. râp: jeg. abis. a pleca = roi. cursă. a provoca. rib-ba: enorm. răbui: a unge pieile la tăbăcărie. loc. a merge afară. plăcere. a bate. a cumpăra. loc de adăpost sau de culcare. a cumpăra. a ţine legat. a păcăli. a îndruma. a pipăi. boabele se folosesc în alimentaţie înlocuind grâul = sacar-ra: plantă. laţ. parte. a se înnămoli. izolat la ambele capete prin împotmolire unde există peşte din abundenţă = sa-har: aluviuni. a distruge. vas. a suferi. loc unde îşi închid ciobanii oile noaptea. sabar: pârâu în comuna Jilava = sa-bar: peşte mare. a 80 . misit = sang-sar: a jumuli de bani pe un client. a aprecia. a înjuga boii. a se potrivi cu. rig(a): a smulge a supraveghea.

a intra. oţel = sibir: cioban care a ajuns cu turma la destinaţie. a vâna. a delimita. a duce. sazan: crap = sa-zi-a: a trage cu năvodul. Distrugerea acestora cauzează ieşirea sângelui din organism şi poate duce la moarte = sangi. drag. a umple. a ţine socoteală = sam(u): a aprecia. cale = sila: a hărţui. violent. a transpira.5 mp). pacoste. efortul de a merge cu picioarele legate unul lângă altul.sig(i): a reteza jos. cale. a radia. parcelă pentru grădină egală cu 36 mp. sana: a vindeca. în care se prindea gâtul robilor ce urmau să fie expuşi în public ca pedeapsă infamantă = si-ngar: a o lua la fugă. a fi strâmtorat. a dărui. satara: amendă în bani sau în vite pentru răscumpărarea omuciderii.bărbieri de avere o persoană. sângi: elementul vital în corpul uman care menţine viata. a transmite. jefuitor. a compensa. a cultiva o grădină. săgar: ostaş. a aprecia. sii: a se sfii = si(i): a se mulţumi. a cere iertare. a strecura. a lungi. un bolovan sau alt obstacol fizic.sig-ngar: atac. a ordona. a forţa. a netezi. aţă = sir: a toarce. a scrie. agresor = sa-gaz: tâlhar la drumul mare. a împleti. a urmări. seir: privelişte = seer. sir: fir. a bate. a însănătoşi = sang: a preveni. luptător. a sări. a 81 . sar: mişcarea pe care o face omul prin păşire şi care implică toate acţiunile de deplasare a corpului uman. a urmări. onest. a bate. a sili. a obosi. a pătrunde prin. si: a fi = si: a coloniza. sădi: a planta butaşi. sila: a necăji. şnur. a deveni liniştit. potecă. firav. a scoate din = sipar: un fel de năvod. sămui: a lua sau a da în primire. a aprecia corect timpul optim când trebuie făcută plantarea sau sădirea = sa-di: a evalua. cărare. a roti. lichid de culoare roşie care transportă în tot corpul oxigenul şi elementele nutritive printr-un sistem special de tuburi de diferite dimensiuni numite vene şi artere. cărare. a strânge. a căsători. a îndepărta. drum.sang-gi: a răsturna. a vinde. sibir: ţesătură de bumbac groasă scămoşată pe una sau pe ambele feţe din care se fac haine ţărăneşti pentru anotimpul rece. a începe. năpastă = sataran: spiritul răului în religia emeş moştenit de noi prin Satana. a dispreţui. drum. a rămâne. a merge. a constrânge. a închide. semui: a lua sau a da în primire = simu(i): a da. a biciui. a plăti în echivalent. sar: vas de bucătărie = sar: legume. a cumpăra. sapan: parâmele cu care sunt încărcare mărfurile sau descărcate de pe o navă = sa-par: un tip de năvod. persoana care însoţeşte regele şi duce sceptrul. separ: a despărţi.se-er: a străluci. sicar: ucigaş plătit = sic-ncar. (prăjina noastră de 33. sănătate. adulterului sau tâlhăriei. a păcăli. singir: lanţ cu un inel la capăt. trăsătură a feţei. simpatic. lotru. a urmări. sări: a batjocori = sar(i): a strica. culoare roşu aprins = sar-ca: o legumă roşie. seci: loc defrişat în pădure folosit ca păşune sau ogor = sici. a pune seminţe în pământ pentru un răsad. trecerea peste o barieră. sare de pe un picior pe altul. a înfrunta. a urmări. a alunga. a alunga. a ajuta. a apropia. sisi: zălud. a aranja. încovoiat. a prezenta. sarca: culoare naturală folosită odinioară de pictori pentru redarea carnaţiei. a rostogoli. a lumina. sin: şopron pentru fân sau unelte agricole de gospodărie = sin: a întinde. a stabili. a necăji. slab. a bate. a distruge. a răpune singur. a răsuci. a înfăşura. năuc. a hăitui. belea. a fi cinstit. mersul prin săltare a unor păsări = sar: a mâna. apucat = sisi: a mâna.

rădăcină. a lumina. bolta cerească. dezordine. a deplasa. sul: forma pe care o iau boabele care sunt turnate pe vânt. a închide în ţarc.sug: a alăpta un copil. Surupac: Maria. a transfera. a duce la păscut. a învinge. reprezentant al fiscului. a zdrobi. a radia. şercane: balauri care ar purta norii şi ar aduce grindina = şe-er-ca-an-e: a acoperi cu. confuzie. culori. a veni încet. de la nivelul umărului sau al capului = sul: a treiera. fioros = sun(a): sfadă. luminos. a bucura. sugu: expresie cu care se cheamă mieii pentru a fi alăptaţi la oaie = su-gu: alăptare. a muri = sun: bătrân. a insulta. colac = somon. chibzuinţă. ţipar. a cicăli. a dojeni. grămadă de grâu. su(i): persoană. a străluci. a se umple. a tăia. numeros. dezordine. a fi încântat. a lărgi. clan. a uimi. cuprinzător. a pune. sucăli: a răsuci. boccea. soh: acţiunea premergătoare ţesutului cînd se face nevedirea. discordie. a vntura cereale. somon: pâine de calitate inferioară. interpretă de folclor din Sadova – Suceava = Surupak: unul din centrele civilizaţiei emeş. şer: cer. a reprezenta. Cu această ocazie se trec firele de urzeală prin spată. câte două în fiecare dinte = soh: a înlocui.su-ub(a): cioban. a cântări. confuzie. sudal: ucenic. a vâna sau a urmări pe lumină. a stăpâni. a radia de bucurie. om cu părul sau barba argintie sau încărunţită = sur: a avea părul şi barba de culoare argintiu-închis. a împărţi. calfă = sudal: samar. a deplasa. a creşte. la un capăt cu măciulie de fier = sopa. lumină. sun: a suna ceasul. a alege. a repartiza. mulţime. şez: ocol pentru vite folosit în timpul verii. şaran: crap mic. judecată. a străluci. bătrân. suc: cuvânt cu care se cheamă mieii = suc. sur: animale care au părul de culoarea cenuşie. a prevedea. a ridica. a parcurge. lumina zilei. a păzi. a distruge. a lega. vechi. a radia = şer: strălucitor. a se ofili. a certa. a suge. piele iritată. socot: socoteală. a putrezi. atent. a mânca. a se învârti în loc. a fi mulţi. sona: a se sminti. a se certa. animale pestriţe sau bălţate = şar: a amesteca. sprijin. a aduce fără forţă. arţăgos. logică = sud: a fi retras. o anumită educaţie = soi. a înveseli.termina. persoană care duce samarul.sucud: a măsura. suha: a înfuria.sumun: ceva de proastă calitate. a întinde. a deveni. a sfârşi. a fi obligat. a se răzbuna. a înţepa.ses: a cunoaşte. sudui: a înjura. a mustra = sudu(i): a bate. turtă mică. îngrijitor. a se unge. trainic. curier. a turna jos. calculare. trimis. a domina. a întărâta = suh(a): revoltă. sud: judecată. sopă: bâtă scurtă şi groasă. a străluci. durabil. a lovi puternic. soi: neam. burduf. a bea. a deveni confuz. peşte mare de baltă = şaran: a muşca. neînţelegere. a ucide. a cere socoteală = sucal: mesager. 82 . a alege. grijuliu. zăcătoare = şez. intenţie = socot. a scoate la păscut. a străluci. a alege. surag: vas pentru lichide = su-rag: mare. a înceta. adică formarea modelului de pe ţesătură. a încheia. plan. a se prăpădi. a aşeza. şar: vopsele. ciortan. a căuta ceartă. a şterge.

a arăta. a da o mână de ajutor. a măsura. a înjura. şubar: croitorul care face şube = şubar: a trage. a atenţiona. şos: bârnă. a cânta. a avea grijă de. a se încălzi. a striga. a blestema.şus: a doborî un copac. îngrijitor. a da. a croi. mână. a roade. a purta pică = şica-ri: spartul oalelor. a memoriza. a pune deoparte. a căuta. rachiu slab = sum: a vedea. încântare. a repartiza un teren. a avea grijă. a aranja. a deplasa. a îmbrăca. şidă: haină ţărănească pentru femei = şida: curat. foc. a se mânia. termen de adresare între prieteni = şogor. dungă. a construi. a rupe. a striga. a verifica. a striga. a măsura afară. a recita. bucătar. proptea de lemn. putere. a jupui. a reţine. a pune. a şterge. şis: strigăt cu care se alungă sau se cheamă caprele = şes: a striga. a pune. rănindu-l = şoni. şica: strigătul cu care se cheamă oile = şica: a chema. a răsturna. a stăvili. a trage. legătură.a ţipa. şogor: rudă prin alianţă. a ascunde. a pune temelia unei construcţii. şugar: zvelt. şti: capacitatea omului de a acumula. a căuta ceartă. a 83 . a opri. a stăpâni. a potrivi.şilig(a): a scoate din apă. scândură groasă folosită în construcţii = şos. păcurar. a freca. a distruge. şilica: cuvânt cu care se cheamă raţele = şilica.şude: a aclama pe cineva. a merge. şirincă: fâşie îngustă de pămînt arabil. şicari: a se supăra. a considera. şuc: unitate de măsură egală cu un picior = şug: a transfera. a tăia. şuh: un fel de compas folosit în construcţii = şuh: a încercui cu ziduri. a considera. îndemânatic. hoţ. a duce la păscut. măsură. a se sparge.şun(i): soartă. a înjura. curat. a freca. ceată mijlocie. şing: lemne pentru foc. zidar. stivă de lemne. a fi încântător. şuba: a târî butucii cu ajutorul ţapinelor = şu-ba: a arunca cu îndemânare. bine făcut. a prelucra şi a transmite informaţii cu ajutorul creierului = şiti: a număra. linie = şirancă. a înţepeni. a lega una după alta = şir: a lega. a întâmpina cu urări. şugu: strigăt cu care se cheamă caprele = şugu: a chema. a nimeri.şu-gur: legătură. şef de hoţi = şuha(n): tâlhar. a chema. a înălţa. a tivi. a păzi. a înlocui. a înfige. a controla. a cunoaşte. a se aşeza pe. vârful biciului = şu-ngar: a munci cu sârg. şum: spuma de pe laptele muls proaspăt. păşune. şir: a pune una după alta. şodi: persoană veselă pusă pe glume = şodi. a calcula. vite cu coarne date înapoi. a rade. a ţipa. a întinde. a împărţi. a dezlega. stâlp. haină din ţesătură groasă purtată peste îmbrăcăminte şi lungă până la călcâie = şuba: cioban. grindă. lotru. a socoti. a fi obligat. a tăia departe. legătură. a aranja. a fi prevăzător. şuba: haina de lână a ciobanului în care primăvara pune mieii mai slabi pentru a-i proteja de frig. băţ gros = şerin: partea din lemn a războiului de ţesut. şirin: trunchi de brad lung si subţire. şuhan: hoţ. şoni: a face pe cineva să devină şchiop. a dirija. a străluci. a măsura. şide: şede = şidi: a aşeza. veselie. unitate de măsură = şeng: căldură. a fixa. şiba: termen care dă comanda ca butucul să fie târât cu ajutorul ţapinelor = şeba: a coborî. a striga.şir-anga: hotar. pungaş. a se necăji pe cineva.

teş: încovoiat. a bate. vită cu coarnele crescute înapoi. frig. a răsturna. soi. străbunic. ceată de prădători = tagme: a pricepe. tron. a opri. a avea grijă. a se întâlni. seceră cu tăişul ascuţit. unchi = te-te: a se apropia. tal: porţiune de pământ. a se uni. a jigni.şubur(i): a observa. lovitură. fel. tăgadă = taga: şmecherie. a umple cu. suspiciune = te-am(a): a fi speriat. a răci. tetea: tată. parte componentă a unei sănii care ajută la alunecat. a ruina. tagă: negare. timar: tăbăcar. a conduce. a abandona. pământ. a desface. lut = tina: tare. parcelă = tal: lărgime. răcoare. fiecare cu ele. a repeta. a omorî. tină: noroi. mai ales = tanman: credincios. frate mai mare. a răcori. şupuri: a se furişa. a p une capăt la. tachina: a se preface că nu ştie. a picura. se ploconi = temen(i): perimetru. a distruge = şus: a distruge. a se despărţi. şusur: zgomotul făcut de apele curgătoare sau frunzele mişcate uşor de vânt = şusur: a ploua liniştit şi timp îndelungat. sprinten. a împrăştia pe jos. a dispărea. a strânge. a înfrunta. a decide. a sesiza un înţeles. a fi împreună. a se ascunde = şupuri. a tăia departe. a ataca. a lăţi. demn de încredere. a se strecura. 84 . autoritate. a duce. a hotărî.arăta. a lăţi. tah: persoană care scrie repede = tah: a aduna. a tremura. durabil. a păzi. soclu. bază. a deveni îndemânatic. ceaţă = tan(a): rece. a se interesa. sunetul scos de grătarul încins. solid. bază. îndoială. a pricepe. a răsturna. pur. a întemniţa. tăr: persoană care asigură ordinea publică = tar: a executa. taman: tocmai. şur: zgomotul produs de scurgerea apei = şur: a ploua. a se scurge.şuba: arogant. a sprijini. bunic. a se furişa. tiamăt: teamă = Tiamat: spirit al neamului emeş care din haosul absolut a făcut lumea materială şi lumea spirituală. a părăsi. autoritate. ta: formă arhaică pentru cuvântul tată = ta: fire. tagmă: clan. a se asemăna. a adăuga. pământ. a ţine trează mintea. a se preface că nu recunoaşte. tapă: tăietură la capăt de lemn pentru îmbinare cu altul = tapa. calm. a tăia. tană: pâclă. cel care tăbăceşte pieile = ti-mar: tolbă din piele pentru săgeţi. autoritate. a înceta vorba. a lega. tac: a întrerupe o discuţie = tac: a renunţa. şus: zgomot puternic. că nu recunoaşte = tachim: a face. a întinde. cin. amploare. fundaţie. om în vârstă. tălpi: parte a labei piciorului sau a încălţămintei care se foloseşte la mers. fundaţie = talpi: partea lată a unui lucru. Şusu: nume de familie din Sadova – Suceava = şusu: puternic. închisoare. platformă. a lărgi. a înmulţi. persoană dependentă. a ucide. a ţine mintea trează. a stabili. semn de hotar dintr-un copac tăiat = tes: natură. teamă: frică. lărgime. taşcă: traistă mică din pânză sau piele = tascarin: casetă împletită din nuiele. temeni: a se pleca în faţa cuiva în semn de salut. generos. organizaţie. îndemânatic. puternic. şupă: escortă de soldaţi. a semăna. putere = şupa. a fi nepăsător. a sfătui. a lungi. chiar.tab-ba: parteneri. putere.

tâlhar: hoţ, lotru, ceată de răufăcători = tâlhar: mulţime, ceată de hoţi, gaşcă. tâlui: a se întâlni, a nimeri = tila: a se întâlni, a locui, a realiza, a dura, a sta. tog: proprietate prin comasarea unor terenuri, luminiş în pădure, fânaţ, adăpost în câmp = tog,tug: proprietate, a lua, a ţine, a şti, a procura, a primi, a recunoaşte. toi: zgomot, ceartă, încăierare, luptă, tărăboi = toi,tu(i): bătaie, a bate, a ţine, a opri, a obţine o victorie, a sparge, a rupe. tucu: diminutiv pentru tată = tucu: adevărat, bun, a recunoaşte, a procura, a primi, a ţine, a şti, a strânge în braţe, a înveli. tui: ţâcnit, cam nebun, şui = tu(i): slăbiciune, defect, cusur, boală, a fi bolnav. tun: a pungăşi, a păcăli, a da o lovitură în afaceri = tun: buzunar, pungă, sac, a băga în buzunar, a fura, a ascunde. tur: spaţiu delimitat, pachet, legătură, sul = tur: ocol de oi, grajd, staul, a repara, a îndrepta, a micşora. u: expresie de uluire sau nemulţumire, a plânge, a gâfâi la bătaie = u: expresie de protest, a plânge, a gâfâi la bătaie, luptă. ua: expresie care exprimă starea de somnolenţă = u-a: somn, odihnă, repaus. uib: orbeşte, la noroc, pe nimereală = ub: cavitate, gaură, groapă acoperită cu frunze, cocioabă, a săpa, a băga în pământ. ucid: a omorî, a chinui până la moarte = ucid,u-gid: acţiune violentă, luptă, a se dezlănţui, a smulge, a înhăţa, a rupe. ud: plin de apă, udat de ploaie, lapoviţă, burniţă sau zăpadă, transpirat datorită unui efort fizic deosebit sau expunerii îndelungate la soare = ud: soare, lumină, strălucire, vioi, sprinten, zi, vreme, furtună, ploaie, a se dezlănţui. udu: a ieşi cu udu, a urina = udu: a evacua, a nu lăsa pic de murdărie, a se însenina, îndemânatic, persoană ruşinoasă. uh!: strigăt de supărare sau oboseală, duşmănie = uh: a scăpăra, venin, răutate, duşmănie, amărât, chinuit. uman: cunoaşterea firii omeneşti, apropiat de ce este omenesc = umun: a cunoaşte, deschis pentru ceva important. unchi: fratele unuia dintre părinţi, om bătrân, persoană cu prestanţă = unchin: adunarea satului, adunare populară. ung: a investi cu o funcţie publică, a pune să conducă = ung: popor, rude, familie, a aduna, a strânge, a fi împreună. ura: strigăt de bucurie = ur-ra: a radia, a străluci, a fi mulţumit. urdu: expresie cu care se întorc oile când pleacă pe neaşteptate = urdu: slujitor, subordonat, sclav. urî: a băga groaza în cineva, a duşmăni= uri: câine, fioros, duşman, a tremura, a înrăi câinii cu sânge, a aţâţa. ursa: ursoaică = ur-sa: a rage, a mugi, a zbiera, câine mare. ursan: om voinic, om mare, tare cât un urs, plin de forţă = ur-sang: războinic, erou, om tânăr, întâiul, în frunte. Urucu: nume de persoană = Uruc: unul din centrele civilizaţiei emeş. usuc: grăsimea care iese pe lâna oilor, împreună cu praful formează o substanţă lipicioasă şi murdară = usuc;usug: murdărie, mizerie, femeie în perioada critică. uş: expresie cu care se alungă păsările = us: a goni, a bate, a fugări, a sili.
85

usur: zeciuiala morarului pentru grâul măcinat = usur: taxă pentru vânzarea produselor în piaţă. uz: râu în judeţul Bacău = uz: culme, versant, a merge departe, a transporta. za: împletitură din sârmă care proteja corpul luptătorilor în bătălii = za: a atârna, a legăna, a face zgomot, a face larmă. zăbală: tijă din lemn sau metal pusă în gura calului dintr-o parte în alta şi fixată de hamuri, cu rolul de a-i controla mişcările = zabalam: bucată de lemn din ham. zaghie: ţesătură ţărănească groasă din lână şi colorată în dungi late negre ce alternează cu dungi roşii sau portocalii, ţesătură din care se făcea îmbrăcămintea puşcăriaşilor şi care i-a dat şi numele = zag-hi-a: impozit oficial, obligaţie legală, încălcarea a acestor obligaţii duce la …zaghie(puşcărie). zar: broască de la uşă = zar: a întoarce, a răsuci, a roti, a lega. zară: rază de lumină, lumina din depărtare = za-ra: rază de lumină. zăhăi: a împrăştia, a risipi, a face dezordine = za-ha(i): dezordine mare, a fugi, a părăsi, a ascunde, a distruge. zălog: garanţie, chezăşie, obiect dat spre păstrare într-o afacere drept garanţie = zalag: clar, de mică greutate, strălucitor. zer: produs secundar din lapte după ce se obţine brânza = ze-er: a da drumul la câini, a arunca afară, a aluneca. zi: perioada dintr-o rotaţie a Pământului în jurul axei sale, în care se vede lumina = zi: lumina zilei, briză, viu, a răsări, a se zări, a se deştepta, a se ridica, a creşte, a se înălţa, cer, la înălţime mare, înalt. zid: construcţie din pământ, chirpici, piatră sau cărămidă cu scopul de a realiza o clădire sau a realiza un mijloc de apărare = zid: a întări, a fortifica, ordin, dreptate, adevăr, legal, neclintit, ferm, justificat. zise: a spune, a afirma, a zice = zi-se: a vorbi despre măcinat, a vorbi despre calitatea făinii. zitie: turtă din tărâţă de grâu = ziti,zidi: făină de grâu, masă, a mânca. zână: personaj feminin fantastic din basme închipuit ca o femeie foarte frumoasă şi foarte bună, cu puteri supranaturale şi cu darul nemuririi = za-na: nălucă, apariţie neaşteptată, păpuşă, origine, sanctuar. zobi: a sfărâma, a zdrobi, a strivi = zobi,zubi: seceră, a înhăţa, a distruge, a trage, a nimici. Neamul emeş folosea seceri făcute dintr-un suport de argilă arsă, lemn sau os cu un canal pe partea interioară unde se fixau cu bitum mici plăcuţe de cremene, care formau partea cu care se tăia. zoli: a se frământa, a se zbuciuma = zu-li: a râde, a lua în zeflemea. zor: grabă, începutul zilei, perioada când se fac rugăciunile de dimineaţă = zor,zur: sacrificiu, rugăciune, a oferi, a ruga. zulum: nedreptate = zulum: a dispreţui, a face de ruşine, a jigni, a batjocori. zum: sunete scoase din gură pentru a imita o melodie cântată (prin ciupire) la un instrument cu coarde = zum: gură, a perora, a tâşni, a curge în şuvoi. zur: zgomotul făcut de boabele care sunt turnate într-un vas, zgomotul făcut de apa care curge într-un vas, zgomotul făcut de un mijloc de transport care merge pe un drum denivelat = zur: a zgudui, a se cutremura, a aranja, a duce, a oferi. zurzur: podoabă, expresie ce se găseşte în dansul căluţului de Anul Nou în nordul Moldovei „hop zurzur căluţii mei’’ = zur-zur: a se zgudui, a se scutura, a se clătina, albină.
86

Cuvinte care se găsesc identic sau apropiat în româna veche, emegi şi engleză: a: interjecţie care exprimă uimire, uluire, nedumerire sau articol = a: interjecţie – vai!; prepoziţie – unde, când, încotro, arată mişcarea, articol – sufix cauzal, [a: uimire, mirare, nedumerire]. aga: conducător, şef militar = aga: coroană, regalitate, faimă, [age: vârstă, a îmbătrâni]. agil: abil, priceput, isteţ = igi-il: a direcţiona ochii spre, [agile: vioi, sprinten]. ah,ahi: nedumerire, aprobare, confirmare, a încuviinţa o acţiune, a primi o răsplată = ah,ahi: a se grăbi, aroganţă, trufie, a fi de partea cuiva, răsplată, [ah!]. altar: locul unde se aduc ofrandele sau se fac sacrificiile într-un cult religios. Neamul emeş avea o religie monoteistă cu An în frunte ca entitate spirituală care reprezintă veşnicia şi de unde vin toate. Ziguratele erau construcţii atât cu caracter laic, dar si religios, aveau forma unor piramide în trepte, iar în vîrf exista un altar unde se aduceau ofrandele şi sacrificiile = al-tar: a ciopli cu o unealtă, a îndepărta prin tăiere, a delimita, a finisa, a grava [altar: altar]. am: posesie, existenţă = am: a fi, [am: a exista]. an: unitate de măsură a timpului, format din 365 de zile şi cuprinde o rotaţie completă a Pământului în jurul Soarelui. Vechile populaţii percepeau anul ca o veşnică schimbare de două anotimpuri, vara şi iarna determinate direct de ciclul agrar. Vara începea odată cu perioada muncilor agricole (martie-aprilie) şi se termina când se aduna recolta (septembrie-octombrie), după care venea iarna, iar Anul Nou era sărbătorit în luna martie ca o sărbătoare a renaşterii şi reînvierii. Această tradiţie s-a păstrat la români până la începutul secolului XVlll.= an: lumină, cer, rai, An Nou, seminţe, ciorchine, înalt, [an: excelent]. angara: obligaţii impuse în trecut ţăranilor peste cele legiuite, muncă fără plată, corvoadă, belea, greutate, necaz = a-ngar: a acţiona puternic, a persecuta, a rezista, a subjuga, [anger: mînie, violentă]. are: cuvînt care arată posesia unui obiect sau a unei însuşiri de caracter = a-ri: a da naştere, a zămisli, [are: a avea]. argument: suportul unor idei, posibilitatea de a convinge pe cineva, probe în dovedirea unor afirmaţii, mijloacele prin care se realizează o demonstraţie = adament: argument, luptă, bătaie, [argument: dovadă, argument]. aria: suprafaţă de teren pregătită special pentru treierat, bătutul fasolelor, depozitarea cerealelor provizoriu pe câmp. Se smulg buruienile, se nivelează terenul de muşuroaie, iar pentru bătutul fasolelor se întind pe arie pânze de dimensiuni mari = a-ri-a: întindere mare, deşert, pustiu, district, spaţiu delimitat, [area: arie, suprafaţă de teren]. aş: exprimă o poftă, o stare de nemulţumire = as: dorinţă, blestem, a pofti, a visa, a dori, a blestema, [as: ca si, pentru că]. at: cal bun, armăsar = at,ad: a trimite, a plimba afară, chiot, tată, [at: după, la]. ba: a behăi = ba: lână, tunsoare, a scoate sunete, a purta [baa: a behăi]. baba: femeie bătrână, femeie grasă şi fără putere datorită vârstei, care se ocupă cu ghicitul, în familie are grijă de copiii mici = ba-ba: a da, a împărţi, a prezice, caltaboş, terci din malţ încolţit, [babe: copil mic]. bag: acţiunea prin care un obiect sau fiinţă se introduce într-un spaţiu închis = bag: cuşcă, a închide în cuşcă [bag: a vârî, sac, pungă, a şterpeli, tolbă, a aduna, a se umfla]. bal: scandal, tărăboi, balamuc, mulţime, agitaţie = bal: a săpa un canal, a canaliza, mulţime, [ball: mulţime, zgomot].
87

[bosh: prostii.bad: a se urca pe. a se încălzi.bil: a vâna. fioros. deodată. unul peste altul. [bat: a lovi cu bastonul]. [bun: coc]. omul simplu dintr-o societare ierarhizată = ba-za: persoană fără valoare socială. [band: grup. a se afla în treabă]. a bate cu năduf = bel. a băga în foc. a lua cu asalt. bandă: grup de persoane care au scopuri comune sau pun la cale acţiuni comune. fortăreaţă. a behăi = be: miros urât. barieră]. a culca la pământ. mascul. 88 . lipsit de resurse. suferinţă. îngust. repede = buluc. barbar: persoană violentă care distruge totul în cale. a se afuma. [buble: a face băşici]. buluc: năvală mare. [bar: bară. a ţipa. bat: a lovi. a apare. [belie: a defăima. toţi deodată. a bate = bus. atent.ban: mare dregător în Muntenia. a sprijini. a tăbărî = canpa. a desfăşura. bază: partea de jos a unei construcţii care se află în pământ şi se realizează din materiale mai puţin finisate. a agita. conducător al Olteniei care răspundea numai în faţa domnului şi avea drept de judecată = ban. a evalua. a zbiera.pus: tare. be: a îndemna pe cineva să bea. măruntaie.pus: durere. obstacol natural care limitează orizontul = bara: a întinde. a arde. locul de pornire a unei acţiuni. necazuri. barim: cel puţin. suplu. beli: a jupui. ceată. a zdrobi. a se înfierbânta]. a înjura]. arătos = ba-ru: a întinde. a arde. denumire dată de greci persoanelor străine de limba şi tradiţiile lor = bar-bar: a se dezlănţui.pes: a lărgi. a pedepsi = bat. durere. [ban: a interzice. [be: a comunica. uşor. [barium: mare. în masă. limită inferioară a unor reguli sau interese care condiţionează începerea unei acţiuni= bar-rim: ţinut uscat. dificultate. [camp: tabără]. sălbatic]. bubă: umflătură cu puroi care apare în urma unei infecţii. secetos. voinic.(ba-na): măsură adevărată. a se confirma o stare de fapt = bun: luminat. a fi generos. cană: vas mic pentru băut lichide = cana: a tulbura. a căuta. a lua la buci – a rămâne însărcinată = buci.pus: durere. [baa: a behăi]. bubos. a mâhni. [buck: ţap. mult. motive grave. iute. îmbulzeală. bară: obstacol din lemn sau din metal care se pune pentru a opri accesul pe un drum. a lărgi. cu grămada. a bate la buci – a primi bătaie.bulug: a se năpusti. tare. grămadă. impetuos. a se pleca. încercare grea. în realizarea celor propuse se sprijină reciproc = banda: sprijin. a da ghionţi. buş: trântă.ganba: piaţă. bâze: muşte. loc de vânzare. a da junghiuri. iscoditor [barbarian: violent. sterp. a bâzâi. echipă]. suport. musculos [bullock: bou]. a trage la măsea = be: a curge. lovitură. mulţime. a şterge. a se pleca]. săpuneală. droaie. aroganţă [barium: bariu]. a supăra. străin. a striga. a trage. a fi nervos. durerile facerii. [bush: tufă]. campa: a întinde corturile. suferinţă. [bases: bază]. a izbi. a bea]. mic. bun: satisfacţie. gaze la stomac şi intestine = bes. rar. a dispărea dincolo. [can: cană]. zumzăit. bes: vânturi. îngâmfare. be: sunetul scos de oi când se rătăcesc sau le este foame ori sete. blocarea unei căi de acces. pântece. [buzz: bâzâit. a da buzna. bariu: mare. a susţine. [beshrew: a blestema]. reuşită. suferinţă. albine = biz(e): a striga. boş: testicul = bos. a alunga afară. buci: cur. deschis. înclinare a capului. gloată. întins]. necazuri]. iritaţie a pielii = bu-bu: puroi. a fi lungit. pătimaş.

a scoate la iveală.sen: ceartă. a înhăţa. neam]. culme]. femeie care a născut un copil viu şi sănătos aducând bucurie familiei şi comunităţii din care face parte = chi-enedi: bucurând pământul. [car: car]. început.gaz: posibilitate. a se înfuria. rasă. mişcând [kennel: cocioabă. [kin: înrudit]. umblătoare = chi-enedi: bucurând pământul. ignorant. a lua în seamă. chendelă: lăuză. a apărea. în faţă = cap. a fi obligat. gura păsărilor = cioc.sug: hrană. chenead: closet. turtă din făină de grâu şi apă coaptă pe plită = cir. apariţie = caz. belşug. a trimite. esec].canon: chin. dispută. cip: cântecul păsărilor zburătoare care îşi invită partenerul la dans = cip. [caper: poznă. [kind: amabil. graţie [chirp: a ciripi]. a fierbe. car: mijloc de transport cu două sau patru roţi folosit atât pentru deplasări. vorba vine!. a ieşi. luptă.ser: a decide. [cheer: mîncare]. chilă: partea de jos a navei aflată sub apă pe care se fixează lateralele = chi-la: a observa. a se certa pentru. a creşte atenţia. fire = ciri. a mâna. strigăt puternic. a strânge. a îndrepta. a călători în afară. caz: şansă. a potrivi. a se ivi. [keel: a răsturna. a evada. [case: caz]. dregătorie = cen. căpăra: a zgâria. [carat: cărat]. tagmă. a scânteia = capari. ciur: dispozitiv prin care se cerne = ciur. a primi. gid: a trage. a da. porţie de hrană. [cheer: stare sufletească.gig: a fi abătut. a mâna. gâlceavă. breaslă. a transporta. a face = car: chei. cer: a face o solicitare. a fi atent la. specific. port. provizii. a prinde. aclamaţie]. [chuck: ciocănit. a călători în afară.gib: a dansa. căra: a transporta. a respinge. [cap: capac. ciri: suflet. necaz. privată. dansând. a părăsi. jale. a mâna. [cheer: a consola. cap: extremitatea superioară a corpului omenesc sau cea anterioară a animalelor unde se află creierul. a obliga la o decizie = cer. a călători.sur: lut pentru tăbliţe care era dat prin ciur şi apoi modelat pentru scris. supărare mare. a se zbengui]. principalele organe de simţ şi gura. firidă = chilim: 89 . cică: chipurile. chilă: măsură pentru volum egală cu 1 litru = chi-la: măsură pentru lichide egală cu 1. a închide gura cuiva. loc de taină. regulă]. a scăpa. a se îndoi. a scoate la păşunat. foc. [cat : pisică]. întunecat. constrângere = canon.2 litri [kilo: kilogram].cab: a fi atent la concentrarea gândurilor. a amesteca. cam aşa = cic. cât şi în lupte = car: a sosi la.canun: urlet. chiler: încăpere mică şi retrasă. [churn: a agita. spaţiu foarte mic într-un perete.gaba-ri: a se confrunta. a da. a trimite. a ajuta]. câţ: a alunga mâţa şi semnifică „du-te la şoareci – chiţ” = câţ. a frămînta]. a trimite. tărăboi. [canon: muncă. cir: terci subţire din mămăligă. ocazie. a scufunda în apă.sir: a curge. a primi. a admite. a arunca pe spate]. partea unui nave care stă în apă. a transporta. bordei]. cin: clasă. a face.giri: curat. şansă. a duce. [check: mic. cioc: gest făcut la petreceri prin atingerea paharelor sau a cănilor după care se bea conţinutul şi are semnificaţia de noroc. a se înghesui. a jefui. mâncare]. (figurativ) locul unde se măsoară şi se cântăreşte totul. alimente. vârf.

cană]. a compensa o datorie = chit. chili: a ascuţi. cu întrebuinţare şi semnificaţie religioasă şi socială = da-ga: asociaţie. umbră. cană de un litru. gălăgie = chip. a robi]. cop: fund de coş sau de pălărie. a nimeri. [cuckoo: cuc]. cu vârf ascuţit. „a-l ţine chingile” – a fi sau a se simţi în putere. Neamul emeş. a da. a ţine în captivitate]. fâşii de pânză sau piele din hamul cailor. a ţine în frâu. obrăznicie. a achita integral o datorie. unitate de măsură pentru lichide. [kine: a intimida]. a se strâmba. des. vas de lemn scobit. a împlini. a pune la muncă. a deposeda. dansând. a trage la ţintă. [kind: specific. culoare închisă. cofă. casă. a pili = chili: în totalitate. a răni. în trei muchii. anus. a pune la cale ceva. organ sexual feminin = cur: a atinge. [kid: a păcăli. mare. a roade cu pricepere [kill: a pregăti pentru tăiat]. a controla. caş. instrumente muzicale asemănătoare cu toba mare. dans ţărănesc asemănător cu sârba = chi-enedi: bucurând pământul. a blestema [cut: tăietură]. „a ţine în chingi” – a constrânge. a glumi]. a înşfăca. folosit de ciobani la stână pentru apă. a-şi da importanţă.cub: coş din trestie sau răchită. a reţine. chit: suman negru sau alb. a se ridica. „a lăsa din chingi” – a lăsa liber. chin: muncă istovitoare = chin: muncă. nătâng]. a uimi. natură]. Eufrat şi Golful Persic [king: rege. a fermeca. a aprecia. dală: placă din piatră sau ceramică folosită pentru pardoseli. a merge. masă luată de lucrători la câmp pe la orele patru după amiază. a copleşi cu beneficii]. cofă.gub(a): a opri. conţinutul unei căni. a curăţa. cut: cal şchiop de un picior = cut. vasul cu care se ia vama la moară = cupă. a domoli [keep: a păstra.chid: a aranja. concert de seară dat de muzica domnească. ordine obligatorie. a încărca. a retrage. proeminent. grup conducător. a pregăti o unealtă pentru tăiat. muncă istovitoare. pentru că nu avea 90 . a bate ţăruşi. drum. măsură de capacitate de aproape un litru = cop. a fi în stare = chi-en-gi: denumirea emegi a teritoriului dintre Tigru. organizaţie. a dezvălui. oca. [cur: mitocan]. cucu: pasăre de culoare cenuşiu-închis care depune ouăle în alte cuiburi. a câştiga. rânduială. cofă cu care se ia mălaiul. [cuddy: prost. chiti: a ochi. a se aduna. şezut. mamifer foarte mic [killer: ucigaş plătit. a servi. a vorbi tare. prinsă de hloabe şi folosită pentru protecţia abdomenului la cai. ţundră. cameră. codi: a se frăsui. [cop: a prinde. dagă: pumnal cu lama scurtă şi groasă. persoană singură care nu comunică cu nimeni şi preferă singurătatea „singur cuc” = cucu: întuneric. a înhăţa].grup de animale mici şi fricoase.chib: a lega. cur: fund. împletitor de coşuri sau rogojini. a ţine socoteală = chi-ţi: loc delimitat. a pune deoparte. loc întunecos. chingi: bucăţi de lemn care se pun pentru a întări o structură de lemn. a vorbi mult şi tare = codi. intrare. chip: stare de nelinişte. buci. economii. a se crispa. a potoli. urcior. a elibera. a linişti. [dagger: pumnal]. timp de lucru. a pregăti. chindie: timp al zilei către apusul soarelui. cingătoare de pânză groasă folosită pentru protecţia abdomenului la femeile însărcinate sau la oamenii care fac efort fizic deosebit.cud: a tăia. [cup: cupă. a ajuta.gu-di: a face zgomot. lapte. a pregăti din timp. stufos. a şterge. fâşie de pânză sau piele folosită pentru fixarea şeii. iar puii sunt crescuţi de aceşti părinţi adoptivi. propriu. cel care te omoară pe la spate]. a conduce. cupă: vas pentru băut vin. a ţinti [kitty: a aduna. veselind. a intra. a da la spinare. ieşire. scandal.

[dup: găgăuţă. a rupe. dulu: a dezlega. relaţii sociale bazate pe principii recunoscute şi acceptate de toţi membrii comunităţii. doli: a ocoli. lenjerie de corp de in sau de cânepă. femeie]. unde se ţin zestrea. [gaj: gaj]. adăpost [dull: slab. a umbla aiurea]. a feri vederii = dosu. raporturi de reciprocitate perfectă. cei care îşi duc viaţa împreună şi vor lăsa în urma lor urmaşi [dam: femelă. dări: obligaţii către stat. pomeni. a găuri. adăpostul unei familii sărace. icoanele de preţ. a alerga cu paşi grei. dosi: a ascunde. a spune. acoperişul capului pentru soţ şi soţie = dam: soţ şi soţie. a fragmenta = dar: a împărţi. dâmb. parte dintr-un întreg care se dă cu titlu gratuit. plăpând. a da drumul = dul(u): a aduna. a se topi. suprafaţă netedă]. rezistente şi policrome = dala: ac. daltă. a rupe. a se ascunde. a distribui. gaj: garanţie = gaj. palat. cât şi un caracter laic (aici se judecau litigiile dintre membrii comunităţii respective şi tot aici se făceau rezerve de produse alimentare pentru perioade de criză). a deduce. egal: stare de echilibru. Executată din pământ şi întărită pe partea apei cu fascine de nuiele sau cu plante care trăiesc în mediu umed = dig: a fi umed. gad: pureci. care poate fi exploatat [dig: săpare. dam: şură mică. La neamul emeş. a lucra cu sapa. [dole: destin ]. a-i pune căluş]. (despre in şi cânepă) a se muia. judecarea pricinilor se făcea la templu care avea atât un caracter religios (loc pentru ceremonii religioase). pahar mic [dare: a îndrăzni]. a umple. „odaia mare”. dar: obiect care se dă unei persoane ca recunoştinţă şi respect. păduchi = gada: rufărie. [deduce: a deduce]. dup: mers foarte apăsat. deduc: reţin. a înfige].piatră suficientă a inventat cuiele din ceramică arsă şi smălţuită. a culege. a anula. a argăsi. a provoca]. gagă: termen respectuos pentru femeia care te ocroteşte = gag(a): a da sau a cârpi cuiva o palmă. morman.dub: a lovi cu piciorul. Aici toţi când se aşează trebuie să respecte rânduiala impusă de gazdă în desfăşurarea evenimentului = e-gal: templu. a păstra. dop: obiectul care astupă o gură = dop. a curge lin = doli. durere]. a acoperi. a dormi într-un azil]. a umple. dig: construcţie pe lungimea malului unui râu cu scopul de a feri de inundaţii sau de-a curmezişul cu scopul de a crea o acumulare de apă. bordei. ofrande. a tăia.dub: a introduce tăbliţa într-un recipient. Aceste cuie se fixau atât pe zidurile exterioare şi interioare. [egal: zău!. gat: zăgaz din piatră făcut de-a curmezişul unei ape curgătoare pentru a prinde peşte = 91 . [dope: a acoperi cu]. realizări de excepţie în concepţia creştină. jertfe. a se adăposti. a aşeza [dub: a unge pielea cu grăsime sau cu răbuială.di-dug: a judeca. [doss: pat. a păstra. grajd primitiv. dubi: a tăbăci.gaz: posibilitate. Ţăranii din Moldova istorică au în casele lor o cameră cu destinaţie specială numită „casa mare”.dul(i): movilă. a se supune. a împărţi. a păcăli]. judec = di-duc. a amesteca. sticlă mică. a se apăra. domol. cât şi pe podea realizând suprafeţe netede. [gad: a hoinări prin.dusu: coşurile folosite la curăţirea canalelor şi purtate pe cobiliţă pe care lucrătorul nu le vede simultan. biruri = da-ri: a achita dintr-o obligaţie. pe legea mea!]. domnitor sau boier. [gag: a constrânge la tăcere. a hurui. a pătrunde [dale: vale. lucrurile de valoare şi se sărbătoresc evenimente deosebite. a se destrăma = dub(i): recipient mare. a vopsi. a apăra [dare: a înfrunta. a dupăi = dup. a prosti]. a se certa pentru.

a seca. scăderea temperaturii până la îngheţarea apei şi distrugerea vegetaţiei = ger. hata: belea. lacom = gamun: grăunte de chimen. mai ales când vinul este stăpân pe minte = gur-gur: recipient de 10 litri pentru vin [gurgle: a murmura. timpul favorabil al acţiunii este în zori de zi când stăpânii dorm. hop: a ţopăi = hup: acrobat. uimit]. guleai: chef. zizanie = hir(a): a da naştere. [hop: a sări]. [gut: a curăţa de. a sări. vorbire pe nas]. [hate: ură. necunoscut [haranque: vehement]. gol: spaţiu fără utilitate.gud: cuib. mulţime. hap: cacealma. necaz = hata. întunecat [gibe: glumă răutăcioasă. hop: obstacol. a rezista [gear: îmbrăcăminte.hab: a descoperi necinstea. a face să dispară [gul: a înşela. gurgurel: persoană dragă. [giddy: ameţit. puternic]. [gir: cuplat. hală: furtună. gut: porumbel = gut. a se grăbi. durere. linie]. săritură = hup: atlet. [hap: întâmplare. a duşmăni]. nedreptate. înălţime. revărsare. a curge. ghidi: interjecţie care exprimă mirarea. a fâlfâi. guturai: secreţie a nasului. a trage pe sfoară]. nenorocire. a prinde. a mirosi. a bate.a trage pe sfoară = hap. a zbura. adăpost. unit]. plasă. a strânge. ia te uită! = gidi: eclipsă. direcţie. a se grăbi]. a accepta. [hate: a urî. cel ce umblă în zori de zi pe căi lăturalnice = hot. a gânguri].had(i): scandal gălăgie. a se apăra de. a ceda.had: precis. găman: mâncăcios. umflătură. batjocură]. maldăr. gură. gheb: cocoaşă. nevinovat. [guttural: cu nasul înfundat. a se pleca. a sări. gig: sul de pânză. găucios. a ghionti = hăti. neînţelegere. a angaja. adâncitură. râpă. naiv]. duşmănie]. scurt. delimitat. teren necultivat. iar dimineaţa au ocazia să constate paguba. a aluneca. a lega [garden: grădină]. [hatch: limită. fugă. gât [gullet: gât. a fugi.hud: adăpost. a se îndrepta. a da pe gât]. a se întuneca. a fi exaltat. hoţ: cel care fură sau pradă. a învinge. belea. [hale: viguros. a ţopăi la războiul de ţesut. răceală = gu-tur: secreţie a nasului. petrecere = gu-la: larg.gada: a termina o ţesătură. grădină: locul din jurul casei de la ţară = garadin: a aşeza în clăi. [hare: plată. geri: împerecherea porcilor = giri: rit. a sălta. a se apleca. viteză. pagubă. a se curăţa]. a afuma slănină. blestemat. mic. de contrabandă]. ger: frig puternic. a zgâlţâi pe cineva.hada: a se usca. a lua în râs.gir: a alerga. a creşte. haram: afurisit. zori de zi [hot: ilegal. om sărac lipit = gol. a alunga. a izvorî. hoţie. hat: fâşie subţire de pământ nearat care delimitează două proprietăţi = hat.gib: a se îndoi. a hărţui. drum.gata. [hi: noroc]. a îmbrăţişa. belea. a se întrista cerul. hira: ceartă. dâmb. a face rod. a aduna mâncare [gammon: şuncă. soartă]. 92 . mare. liber]. hi: expresie cu care se alungă sau se opresc câinii din lătrat = hi: a se pregăti. venit de pe drum = ha-ra-an: cale. hăţi: a asmuţi câinii. a păzi. ridicătură = gheb. a se gudura. [gig: sul de pânză]. [gate: poartă].gul: a distruge. [hop: săritură]. degeaba. val de ţesătură = gig: a fi descurajat. ploaie puternică = ha-la: a spăla.

dimineaţă. lac: acumulare mare de apă realizată prin îndiguire = lac. a se apropia de = lipi.lugal: stăpân.lag: a se umfla în dimensiune. nesimţire]. litie: slujbă ortodoxă pentru binefaceri şi belşug = litim. [judge: a judeca. a contrazice. afacere. a opri. mă: mamă = mă: a se naşte din. stăpân de rumâni. a supăra [hue: strigăt. de nimic. furios. a doborî. a ajunge la maturitate. a sparge afară. jur: jurământ = jur. om puternic. a lovi]. [male: bărbătesc]. jap: a bate foarte rău. hui: a ocărî. a săruta. supărare [ire: mânie]. lip: jeg. instrument de tortură = jug. a suflat viaţa 93 . familie [mă: mamă]. strigăt de atac]. întocmai! = i-i: a da de. [lip: obraznic. provizii. pricină. leg: testament = lag: liturghie pentru meditaţie. [jab: a bate. ie: da. a stăpâni.hudă: casă. ira: strigăt de supărare când copii fac dezordine. a lega. a locui. conducător = jude. ţinut = local. pricină. a împărţi averea. a cuprinde. [litany: litanie]. lipi: a pune un strat peste. a înceta.gur: a cresta. a stăpâni. a lăsa. a certa. zori. lugu: a duce cu vorba. a trimite [yes: da]. [jur: jurat]. a fi escroc. a opri. a zări. femeie care a născut sau are în creştere copii = mami: divinitate emeş. [jar: a se certa]. [lip: a atinge cu buzele. a defăima. a cicăli = hu(i): nevrednic.gu-de: a chema. amărât. desigur!. slab. local: ce aparţine de o anumită localitate. tânăr. rapăn = lip. [jug: a băga la zdup. chestiune = ma-da: domeniu. a cere. jug: dispozitiv la care trag boii la car. zonă. a murdări. [liberty: libertate]. a enerva]. chiot. jude: demnitar cu atribuţii judecătoreşti şi administrative. care a făcut din lut. a naşte. a se pleca. huş: a fi supărat pe cineva. rege.lib: a unge cu grăsime. a însemna pe răboj. a alunga nişte păsări = huş: nesăbuit. a murui. a striga. alimente. om cu stare materială bună. şapte bărbaţi şi şapte femei. mulţime]. hulă: om rău. locul de unde omul îşi începe ziua = hud(a): adăpost. susţinător. aşa e!.sab: a rezista la un atac. [huddle: a se ghemui unul în altul.lib(i): a unge. a fi mânios pe cineva. a trece. liber = libir: a duce o anumită viaţă. a judeca. [lug: râmă. a cunoaşte [leg: escroc]. a face scandal = jar. murdărie pe corp. a fi escroc = lu-gu: a înşela. principe. a se sfătui. a protesta. [local: de loc]. a fi aproape]. jar: a pune pe jar. a se întări. a trage pe sfoară.ma-lag: apărător.sug: porţie de hrană.sar: cineva care strică sau îngrijorează. malac: om robust. mânie = ira: divinitate emeş a dezordinii. a spune. a întinde. [hole: cusur]. a aprecia]. [madden: a supăra. mami: cuvânt de alint pentru mamă. a porunci. a face necazuri. blestem = hu-la: a vorbi de rău. a rupe. a accepta.lidim: a primi. a se strânge la masă. vierme]. [hush: a înăbuşi. a unge. a goni. după chipul ei. a blestema. a jăpăi = jap. om mare = malac. tăcere]. a înjura. primar. a nu fi corect. a se îngrămădi [lake: lac]. libir: persoană care decide în nume propriu. închisoare]. judecător. judeţ. madea: temă. a fugi dincolo. vizuină.

a da cu adevărat. deoarece. terci]. [mummy: mamă]. a înzestra. a mugi. mic. meritu: faimă. beregată. [meal: praf. scurt. muc: secreţie nazală. man: nume de persoană = man: partener. mit care se găseşte identic în Biblie. oameni proşti şi blegi. mesi: a sta la masă. a scoate la iveală. gratii. leneşi. a se înfrumuseţa. mur: perete. bun de spoit casele = mea-lu: cât de mult. meal: pământ alb. [mule: catâr]. zid = mur: a înconjura. a întuneca. [mull: încurcătură. netot. a apăra. mişel. fierbinte. a oferi. [mesh: tocană. a şterge. a ruga. [mangy: stare proastă].asupra lor dând naştere neamului omenesc. [mummy: mamă]. melic: inflamarea glandelor de la gâtul cailor = meli: gât. a creşte. prost. a slăbi. acţiunea de a mânca = mă-sa: un coş cu alimente. a face gălăgie. pămătuf = mot. asociat. a gâfâi [moo: a mugi]. a merita]. terci]. manifestare. prăpastie. a întuneca. omuşor. pudră]. mangă: surpătură în mâl. a străluci. maz: sumă de bani majorând miza iniţială. mizer: sărac. mut: persoană care nu poate vorbi = mut. 94 . tovarăş. reacţie. nevoiaş. cea care perpetuează neamul şi comunitatea = mumu-a: pe vremea tuturor familiilor (a străbunilor). în plus. mu: sunetul pe care în scot vitele când rag = mu: gură. pereche. [mine: mină]. mină: săpătură subterană de unde se extrag minereuri = mâna: belşug. mic. a pipăi. [melee: încăierare]. bogăţie [man: soţ]. om rău. moţ: smoc. a chefui = mes(i): a dărui ceva. mulă: om lipsit de energie. [mammy: mamă]. moace: figuri. a murdări [misery: mizerie]. dans femeiesc [maze: confuzie]. zăbrele. a se ivi. mili: a fi cuprins de milă. a încercui. [mute: mut]. bătaie de joc]. [merit: valoare. [mode: fel]. a se îndura = mili: voce. a convieţui. faringe. pornirile nărăvaşe ale acestuia = mul: scandal.mud: a purta. a arunca. cu haine murdare sau rupte = me-ze-er-ra: zdrenţe. muma: mama. greoi = mu-la: vechil. haine murdare. pe vremea când indivizii aveau cunoştinţă de strămoşul lor comun. mod: fel. a lăsa să crească barba. a păzi. [mile: milă]. a sfărâma. masă: obiectul pe care se aşează bucatele pentru a fi mâncate. tonţi = moace.mu-a-se: pentru că. soi. a speria. [motes: fire de păr]. persoane cunoscute. flecari [mock: batjocură. a scoate sunete. acţiune nesăbuită = maaz: exuberant. pasiune. pe vremea când indivizii aveau cunoştinţă de strămoşul lor comun. confuzie]. muma: termen foarte vechi pentru mama. vag. [mure: a întemniţa]. [mash: amestec de malţ cu apă fiartă. a se asocia cu. umbră. prăpădit = muc: scurt. reputaţie = mi-ri-tum: un instrument muzical. cea care perpetuează neamul şi comunitatea = mu-mu-a: pe vremea tuturor familiilor (a străbunilor). bleg. mud: a fi speriat. mul: catâr. [muck: murdărie]. a îngrozi. arzător. adevărat. drum sub nivelul ogoarelor din jur care poate deveni impracticabil în perioade ploioase sau când viscoleşte = mangar: încărcătura maximă a unei bărci. a spune. trăsătură = mud: ticălos..

a sta ascuns. persoană de încredere]. ninii: bâzâitul ţânţarilor = nini: a recunoaşte. păţău = pat. a muri. a se ridica. a se dezlănţui. labă. se făcea semnul crucii pe pereţii casei. a dispărea]. oh: nemulţumire. [pass: a depăşi. nig: lucru de preţ. a supăra. mulţime = nip. 95 . nib: mulţime. mudul: stâlp. a se urca pe. pască = pac. refugiu. a dormi. ia aminte! = no. [nip: ciupitură. nus: ou. a instiga. [pac: balot. [node: nod]. a încuraja. a oua. venin. [nose: a se conduce după miros]. uh: a fi iritat. fără îmbrăcăminte. a preţui. odor: miros. a îmblânzi = paca. a arăta cuiva. pădăi: a se găti. nemulţumire. a apărea. a instiga [naze: cap. a ţine. [pah: phuuuu!]. ei!. supărare sau linguşire = oh. chin. pap: îndemn adresat copiilor mici să mănânce = pap: tată. a fi. a fi important. a pune la adăpost. [mutual: reciproc]. a îndemna. violenţă. a trece. a îngriji. capriciu. victorios [near: aproape. nuz: a ieşi în faţă. a găsi. a căuta greşeli cuiva. dans care se face în unele faze în jurul unui băţ = mutul. nilă: milă. a manifesta înţelegere pentru o persoană în suferinţă = ni-la: a micşora umilinţa unei persoane [nil: nimic. lipit de. a minţi. odiu: ură. naz: moft. nosa: cuvânt care exprimă un îndemn la acţiune. stâlp vertical. nud: a aranja. hai! = nusa: a greşi. mic. sau se ungeau diferite părţi ale corpului aflate în suferinţă = nir: prinţ. a începe o nouă acţiune. a vărui = pa-da(i): o funcţie publică. udu: a zdrobi. straniu]. picior. pat: suport pentru dormit = pat. pus: durere. a juca. a chinui. a merge de-a lungul. a da. [nic: crestătură în lemn]. a fi supărat. frate. legătură. a supăra. nir: ulei sfinţit cu care se ungea capul domnitorului la încoronare. [nose: nas]. nod: legătură între două sfori. păca: a supune. a pune un băţ. pad: a jura pe. pag: a ocroti. mirosul specific de taurine. necaz. dezbrăcat = nud: a se culca împreună cu. a ocroti. nic: mic = nic. legătură]. necaz = pas. nip: lume. uite!. [pat: a mângâia. a scăpăra. agitaţie. nărav. zid. nu: aspect. [odour: miros neplăcut]. a păstra cu mare grijă. a strânge]. a cerceta. a arăta aroganţă. a întinde]. a linguşi. perete. pag(a): cuşcă. mulţime. a înfige cu putere. a circula]. nud: gol. braţ. a închiria. [pass: a înainta. a conduce spre [pad: a merge pe jos]. fără valoare]. a atinge. a curăţa. a se căţăra. promontoriu]. padi: cuvânt cu care se îndeamnă la mers caii de la căruţă = pad(i): a încuraja. a păşi cu aroganţă. a urzi o intrigă. păşi: a merge încet. [ninny: prost]. zero. răutate. [oh!]. păs: durere sufletească. a fi sigur de sine = pase: picior. udul: văcar. [nud: gol]. nas: organul de miros al omului = nas. a arăta. bot. mireasmă = odol. paha: diavol = pah(a): escroc. a se întinde. a închide în cuşcă. loc de întâlnire = nod. [no: fără. a pune jos. a îndemna. no!: iacă!. suceală = naz. a dansa. [pap: terci]. colivie. bârfă. chemare. a priponi. suferinţă. a apăra [pack: a se aduna. bad: a fi generos. agitaţie]. a dezvălui.mutul: personaj din dansul căluşarilor. scârbă = odu. [oddly: ciudat. cioturi. pac: pungă în care se ţine tutunul. a înjura. păţ: păţanie. [pad: drum]. nici un]. a conduce. a ieşi în faţă. a repeta o acţiune. frică. a dovedi.

agale. a împărţi. rac: boală gravă a cailor care se manifestă prin umflături în partea inferioară a picioarelor = rac. a radia]. a crede că poate face ceva = pot. rai: tărâmul fericirii = ra(i): a radia. a aduna în turmă. domol. a doborî]. rag: a răni. biciuşcă. a nivela. rad: a tăia de la rădăcină. ghem. pec: brutar. îngust. neştiut. grămadă de strujeni. plânset = rag: a lovi. a str ânge. orificiu. ordonat. fiare. pipi: a urina. rară: încet. efortul de a aduna = pus: bine legat. a creşte. a trage. rag: a prinde rădăcini. a strânge. a creşte [pill: minge]. bulug: hotar. medicament = pil: neclar. harapnic. rar = ra-ra: a netezi. [rack: grătar]. margine. grămadă. bucată de prescură. pilă: minge = pila: rotund. a defila. a tăia de la pământ [rude: viguros]. bu-bu: a se aprinde. pisălog = pil: a fi întunecat. a migăli = pu-chiri: a iriga livada. plug: unealtă cu care se ară = pulug. a mânji. pântece. a stropi cu urină butuci sau tufişuri = pis: mal. [ray: rază. a suferi. a ciupi]. a tăia din. puş: claie. lăstar. aranjat. [puppy: persoană proastă şi înfumurată]. mârşav. a strânge]. [rack: chin]. a arăta. neştiut. confuz. a-şi da importanţă. a trece. a pângărî. puchiri: a face ceva migălos. [pit: gaură în pământ. but: ritm. [piss: a urina]. a se înfuria]. a defila [pill: situaţie neplăcută]. raci: grătar = raci. [rage: mînie. rac: crustaceu cu două braţe cu foarfece cu care prinde prada = rac. rag: sunetele scoase de vite când se rătăcesc sau sunt bătute. gârbaci. a roti. piţ: piţigoi. a istovi de puteri]. a întinde [pot: a culege. partea din faţă a palmei. pil: bici cu coadă scurtă făcut din curele împletite sau din vână de bou. nume generic pentru mai multe plante = pupu. a vibra de. a ucide. [pup: căţel]. a încolţi. mizerabil. neştiut. pup: numele unor preparate alimentare făcute din făină de grâu. rag(i): a înjunghia. a provoca. mugur. pasăre care îşi face cuibul prin găurire. a trage. a cuceri un teritoriu = rap: bandă. mers legănat. rană adâncă. bu-bu: a rupe. a trage. gâtar. rapt: a smulge. a uni. a da frunza. hap]. capcană. a se înfrumuseţa. neclar. a se umfla. clică. a alege. a aţâţa focul. anus. remediu. a pune în fiare. a lungi.[patch: a improviza din bucăţi].bi-bi: a picura. pes: palmă. [plough: plug]. preţios [peck: merinde. [rack: chin. direcţie. a măsura. a curge în stropi = pi-pi. [pill: pilulă. pe îndelete. mâncare]. a trage afară. brutărie = pec. a se murdări. a presimţi. pilă: persoană care face trafic de influenţă cu scopul eludării legii = pila: ascuns. a sprijini. ascuns. cătuşe. pot: a reuşi să facă. a arde cu flacără. [push: sprijin]. rană adâncă. stâlp. pil: leac. [pile: a îngrămădi. în trunchiul unui copac = pit. a lărgi. lovitură dată cu acest bici. [rare: rar]. a arde. 96 . gălăgie. a îndepărta totul = rad: a tăia de la rădăcină un copac. bid: gaură. a curge. pup: sărut = pupu. a provoca. a străluci ca soarele. [pipi: a urina]. piş: a urina. [rapt: răpit]. ascuns. a băga în foc. a creşte. a iriga prin şanţ fiecare copac [pucker: a încreţi]. a se uni cu o pană.

a pleca departe. sal-ud: a aduce omagii. sanctuar. [rape: răpire]. a strica. a reaşeza. a pune la stâlpul infamiei. rucă: jalbă = ruca. a dori. [salute: salut]. a lungi. sete: lipsă de apă din pământ provocată de secetă. a se cocoţa]. a asasina. [rip: a spinteca]. puţin câte puţin = sichil: îndemânatic. a se târî. armată. a restabili ordinea. rigă: rege = rig(a): a se înclina. a mătura. [sale: vânzare]. fericire. străin. a slăbi. a răni. roşugalben sau auriu. a se domoli. sanchi: a se lenevi = sanchi. râp: o specie de peşte. a duşmăni = rim: trupă. legătură. inamic. fericire. pietrar. a se întâlni. rib: a fi de rang superior.2 litri). boabe. a rupe. îndestulare de produse alimentare = saţu. protejate de şanţuri adânci = sa-tu: înălţime. vârf de deal. origine. [sick: care are nevoie de reparaţii]. munte.răi: a se înrăi. [sat: a fi aşezat. a pătrunde. a desface legătura. sa-ţu: a împărţi. folosit la zugrăvit = sic. rasă. [sink: a se lăsa la fund]. sic-sic. a zări]. a îngriji. sic: pământ care conţine calcar. răcoare. sagă: miros urât = sag(a): a sufla. a lega cu funie. sang-chi: a mânca alene. a înnoda. grămadă. buzdugan. sed(e): apă rece. a potoli foamea cuiva]. a împărţi. a distruge. Satele erau compuse dintr-un număr mic de case fiind înconjurate cu palisade şi garduri înalte din trunchiuri de copaci. sichis: zgârcit. satu: prima formă de organizare a unor comunităţi umane sedentare. a respecta. starea fiziologică a omului când are nevoie de apă = sete. gest care se face prin lovirea 97 . a tropăi. a tânji = ra(i): a înjunghia. neam. grav]. spiţă. a desface năvodul. saţu: senzaţia de saturare. a se realiza greu. sig: culoarea soarelui când apune. a se potoli. a se mădărî. bucată. a pune la stâlpul infamiei = rap(i): a ţiui. [sag: stare de deprimare]. abundenţă. mânecă. [raid: asalt]. unealtă cu care se prăşeşte sau se fac alte munci agrare = sa-pa: a face un şanţ. a împresura]. loc. lână sau piele în interiorul căruia se pot pune spre păstrare seminţe. fusar = rip. bunăstare = salut. [sac: sac. necaz [rim: a înconjura. lichide sau bunuri de valoare = sa-cu: braţ. sătul. boccea. stare. a supraveghea. sub formă de bolovani sau de nisip. a se strânge. partea de sus. în putere. morman. a vrea. a batjocori. înălţimi muntoase. pungă]. [sate: a sătura. a găti]. săpa: a face un şanţ cu sapa. [sickly: cu greu]. a plăti din urmă [ruckus: scandal]. sigă: substanţă minerală roşie care se găseşte în natură. pregătit din timp]. in. sadă: vrană la butoi = sa-du: măsură pentru lichide egală cu 24 sila (20. a păzi. sig-sig: a enerva. armă. loc. vârf. a suferi. poziţie. răpi: a umili. a merge sigur de sine. a înfuria. dreptate. [sad: trist. aşezate în locuri uşor de apărat. a provoca. mulţime. [sight: vedere. [sap: a săpa]. [rig: ţinută. a sosi la. lăcomie. sacu: obiect confecţionat din piele. a mărgini. teritoriu. [set: rece. cânepă. ordine. cu care ţăranii trag brâiele la ferestre şi la case = sig(a): culoarea soarelui cînd apune roşu-galben sau roşu. a fi mai bogat. râma: a face rău. a desface mănunchiul. rug(a): a repune în drepturi. a culca. sănătos. salut: salvare. a dispreţui. sala: cameră de dimensiuni foarte mari folosită pentru întruniri sau ca depozit = sa-la: a întinde. hotar. belşug. natural. platouri.

[shake: a impresiona. şam: ţesătură de in. [shoo: a speria]. a ceda. sub supraveghere = şedur: cocon de omidă. a grăbi. a împărţi]. a făta. şoc: cantitate de 60 de obiecte de acelaşi fel luate ca un tot = şoc. nume dat adânciturii de pe diverse obiecte. a arăta. a veseli. vas de lemn din care mănâncă porcii = sah: porc domestic.sig-sig: lovitură repetată. a persista. a reuşi [sole: talpă a piciorului]. a dărui. şagă: vorbă. poznaş = şod. a fi calm. şed: a avea o poziţie stabilă. a duce. [ship: a trimite mărfuri]. a distruge. a se aşeza. deschis. locuinţă. [share: parte. a plăti cu echivalent. a se răcori jos. bumbac sau lână cu desene în relief = sam: a evalua. a lega cu fire. a atâţa. a se linişti [son: fiu]. a pândi. [sodden: necopt]. sug: a înghiţi un lichid direct din vas sau din glanda ce-l produce = sug: a suge. ciubăr. a prezenta. [shank: trup. a suporta. şmecher]. curaj. descurajat]. a se odihni. [shock: claie]. [shaft: mâner de vas]. a fi atent la. a jefui de îmbrăcăminte. [shade: umbră]. a descânta. şaf: hârdău. calm]. a suge]. foile adunate în jurul miezului. a spune. lucru grozav]. pas. puternic. şip: sticluţă mică. [sober: cumpătat. a cumpăra. [suck: sugere]. a dura. a vinde. şug: porţie de hrană. nebun. a strânge. răcoare. crestătură. a da peste cap. a bea dintr-un vas până la ultima picătură = sug: a persista. a limita. sin: fiu = sin: a da. su-dal: samar. lungime. a jefui pe cei fără apărare. a se pune. [suck: gogoman. a trăi. şal: ţesătură pentru femei care acoperă capul şi spatele = şal: a strânge. a păşi. [shod: a încălţa. a împărţi. [sum: sumă]. şod: ciudat. [shawl: sal]. fluierul piciorului]. a jefui pe cei fără apărare. şo: strigăt cu care se asmuţă câinii = şu: putere. sodal: ucenic. a suferi. a transmite. adâncitură. a seca. eveniment. a alăpta un copil. stare sufletească. [sham: prefăcut. pocite = sa-ne-sa: rugăminte fierbinte. şănţuleţ. sul: om tânăr. a se pune. a se întrista. binecuvântare. calfă care trebuie să rezolve lucrurile mărunte = sodal. a tăia. glumă = şag(a): a asculta. a potcovi]. faimă. a fi calm.pumnilor mâinilor pe verticală (de sus în jos) = sic-sic. a se domoli = şed: apă rece. parte a căruţei sau plugului. şaniu: cu şalele moi. su-lim: veneraţie. a fi mulţi. şef: astupătoare la horn care se pune pentru a opri căldura după ce s-a stins focul = şeg: a tremura de frig [sheaf: legătură]. hazliu. vas mic în care se păstrau leacurile = şip: descântec. implorare. larg. ştafetă = sol. a înfige. sudină: flăcău hărăzit ca soţ unei fete pentru căsnicie = su-din: liber ca un fluture. [shed: sopron]. îngâmfat. a fi împreună = sum(a): ceapă. şar: dungă. a dărui. şedă: în subordine. a speria]. [sick: abătut. sobori: a se strânge pentru a se sfătui = soboru. a dizolva. su-buru: adunătură. fraier. sug: sens figurativ pentru a jefui de bani sau bunuri. şud: cerere. suma: a pune la grămadă. [sudden: subit. dovadă. 98 . [solemn: măreţ]. a porni. hrană. sol: cel care aduce veşti. a se potoli. a se odihni. a lecui. a respinge. cinste = solim. solemn: respect. hotar = sar: a săpa. a implora. a trăi ca porcii. din multe bucăţi.

a se prăpădi. a prinde. a clătina]. a dăinui. a sparge afară. a se strica. natură. necăjit. 99 . tug: unealtă de lustruit piei în tăbăcărie = tug: a fi mânios. [to: la. a scăpa din. a nenoroci în bătaie = şona. a distruge. urgie: nenorocire mare care se abate asupra cuiva sau a ceva. [shook: izbitură. [shut: a închide o uşă. înălţime. demn de încredere. plăcere. onest. şucar: supărat. a acţiona într-o anumită direcţie = uz: distanţă. a sparge un vas de lut = zang: a face zgomot. a închide în]. a lustrui]. aerisirea sau ieşirea fumului. strigăt. [zeal: ardoare]. furios. populaţie. a pisa. a povesti vrute şi nevrute = tacalal: a începe. a număra. a face şotii = şuti: a face. a apuca]. ceva de proastă calitate. afecţiune. [shun: a se feri]. [use: întrebuinţare]. a fi împreună = un(i): a aduna. ură = urgu: ferocitate. a obliga]. uz: folosinţă. a da junghiuri]. a strânge în braţe. faptă de om duşmănos. a para o lovitură. a deschide. îmbrâncitură = şucu: a se apăra. a alătura. a da spre. mulţumire. ubi: rod ascuns. a înhăţa. a aduna. zănatic: aiurit. a fugi. tel: sârmă aurită din care se face beteala = til: a realiza. a izbi cu violenţă. a deosebi]. a lipăi. a goni.şona: a schilodi. a para un argument. gaură = şu-tu: evadare. păstrarea sau evacuarea unor bunuri sau produse. vesel. [shoot: a da buzna. a prăda = şu-ti: a lua. lac. [shook: a scutura. taclale: vorbe în vânt. [tell: a şti. a se întinde. [zany: bufon. a fi supărat. lucru făcut cu temei = zil: a fi fericit. uni: a strânge laolaltă. a deschide. dezlănţuire violentă de forţe ale naturii. şut: deschizătură în acoperişul unei case care permite pătrunderea luminii în pod. şoti: a face pozne.za-na-tag: a lua în mână o păpuşă. a fugi]. şuti: a lua. şonc: şchiop = şun: soartă. dab-ba: om liber de obligaţii [tap: lovitură uşoară]. rude. a prinde. zel: credinţă. tub: cilindru gol pe interior folosit la transportul. a povesti. după]. neghiob]. a distruge. a inunda. glumeţ = za-na-tac. a săpa. a fi prins. şu-na: par. a vârî. pisălog. a captura [shut: a prinde. [urge: a sili. a impresiona]. a captura. canal]. a rupe. la aprovizionarea cu apă şi în irigaţii = tub: a pătrunde. [unite: a uni]. upi: cerealele care cresc fără grăunţe. a lovi puternic un obiect de metal cu ceva. a înhăţa. [tickle: a linguşi]. [tug: a trage. a lua. a conduce o păpuşă. [tube: ţeavă. a zdrobi. a prinde. a sădi rău. a zdrobi. [up: sus]. familie. zang: a face zgomot. [shon: a se feri de. a fi iubit. viaţă. înjura. mângâiere. a lega. tu: credincios. prăpăd. şuc: izbitură. a strânge. ţipăt. adevărat. şum: miros specific greu de suportat = şum: a putrezi. a speria. [zany: măscărici]. pentru. comportare. tapa: a cresta un copac. [shun: a evita pe cineva]. a înhăţa. to: salut folosit între persoane cunoscute = to. seci = upi. mişcare repetată fără rezultat. furie. a fi liber să tai cum vrei = tapa. revoltat = şucur: a se apăra. a aşeza. groază.

dabin [ZI. dir [SI. petreceţi! În dicţionarul lui J. are în română cuvântul călătoru cu sensul de a călători. A. ga-an-zir [ŞE-KA] În limba română ceca: huhurez. a se întinde). Umbra acestui copac era căutată de cei care doreau să se odihnească. confidenţe + se: a se înfierbînta. mâncare ciobănească din caş şi urdă prăjite împreună. prăjină (pa: creangă. În limba română este cuvîntul curvaru cu sensul de om destrăbălat care întreţine relaţii sexuale cu oricine. singur) ngarza [PA. gina [TUR. a dispreţui (dur: a locui +dur: a întrerupe respiraţia cuiva).PA] În limba română cuvîntul papa: terci subţire pentru copii mici. dar acestea au o poveste pe care o las pentru viitor. suflu. a lovi + ra: a răni. Există cuvinte eme-gi şi în limba germană şi spaniolă. omletă. a vrea afară. dar care sunt în limba română: an-bir [A-SUD] Cuvântul asud are sensul: a transpira. frate. păsări care în tradiţia populară prevestesc o nenorocire sau moartea unei persoane (şe: căldură. Halloran am găsit mai multe cuvinte fără explicaţie. ordine. copac cu umbra deasă. a se înălţa + lugal: om mare). a fi egal. sarbatu = un soi de salcie.Mai sînt cîteva sute de cuvinte eme-gi care se găsesc numai în limba engleză. În mediul arid din Ki-en-gi şi în orice călătorie lungă. a batjocori. kurgaru = sămânţa vieţii. haină uzată. foarte tânăr + diş: unic. a da de veste (zi: om. a chinui + tu: copil. a turna + ru: a face socoteli.DIŞ] Turdaş este o necropolă din mileniul Vll î. a reface + tu: a aduce. În limba română cuvîntul sarbatu are sensul de persoană sărbătorită. N. lăstar. a supăra. a răspândi. kurgaru. bogăţie. a alege. casă). us: coastă. sarbatu. creangă). îndemn de a mânca adresat acestora. a irita. pantă. 100 . bibad [UZ. a îndura. gât. care sunt şi în limba română. a absorbi. dreptate + hi: individ + a: a purta. firav. a vorbi. a zbura. bufniţă. igi-sig-sig [PA. iar petrecerile în mediul rural se făceau vara la umbra unui copac. din centrul României (tur: mic. Tot umbra copacilor era căutată pentru o clipă de odihnă impuse de sărbătorile religioase ca în expresia „sărbaţi”! cu sensul figurat – vă odihniţi!. a fi mînios. băţ înalt. e-muhaldim [MU] În limba română mu: a mugi. Kramer – Istoria începe la Sumer – am găsit cuvintele kalaturu. îmbrăcămintea puşcăriaşilor formată dintr-o ţesătură groasă dungată cu gri şi negru (zag: a lua pe umăr. butoi). a face baie. În lucrarea lui S. a căuta + pa: a arăta. a transmite informaţii. răsplată).e. afemeiat.LUGAL] În limba română paluga: om înalt. a transporta + a: apă).TUR] uztur = uz(us)-tu-ra. a rage. foc + ka: a striga. apa este elementul vital al vieţii (kala: provizii. enku [ZAG-HI-A] În limba română zaghia: ţesătură groasă din lână colorată în dungi negre alternând cu dungi roşii şi care este purtată ca fustă de femeile de la ţară. tânăr. ardoare). iritaţia produsă de un aliment iute sau când se sare cu burta pe luciul apei (uz. durere.n.A] În limba română sia este strigătul cu care se dă unei ambarcaţiuni comanda de mers înapoi (si: a se clătina. kala-tu-ru = licoarea vieţii. a uda o cămaşă sau corpul cu transpiraţie (a: apă + sud: a stropi. durun [DUR. durerea unei răni superficiale. scandal). a pleca la drum lung. sănătate. loc. În limba română ustura: a arde.SE] În limba română cuvântul zise: a spune. a rezista.DUR] În limba română durdur: a certa. lăptişor de matcă (pa: tată. a căuta nod în papură cuiva. Sunt cuvinte eme-gi comune cu limba franceză sau cu dialectele ei.

vioi). tag4. La cuvântul eme-gi u-bu-bu-ul se spune că vine din akkadiana bubu`tu.GI]. a avea încredere). încălăra (in + cal + ara) = a urca pe cal pe cineva. a avea + en: acesta. Cuvântul este eme-gi pentru că în limba română alun = arbore. a dori + gar: a adăposti. a conduce. swift [GURUS +2-N 14 wagon pictogram] pe care o consider incompletă. colăci = a înfăşura rotund. kala. a-i arde faţa de mânie. Termenul este din eme-gi pentru că în limba română roşu are sensul de a fi aprins la faţă de mânie. putină. strong. La cuvântul eme-gi (ngis)al-la-an. a împrăştia + as: căruţă mică. a da). se explică = stejar (akk. Din această rădăcină mai sunt cuvintele calari (kala +ri) = a se deplasa călare. well. În limba română cal. boboti: a produce bube mici. ţarc. culoare roşie. locuinţă. a se dezlănţui.EN. 101 . cală = locul de depozitare a mărfii pe o navă. buuru = cistern.AŞ. a împodobi +se: stimă. În limba română este cuvântul bubuţă: bubă mică. a căsători. loc. a călări. Cuvântul sălaş: adăpost. La cuvântul rib se explică originea akk. a pofti pe cineva la masă (me: responsabilitate. La cuvintele taka4. încălărare = încălacare pe cal. Imaginea căruţei ar trebui interpreată şi în sensul unei deplasări (transport de marfă) pe roţi şi cine trage căruţa. cale. La cuvintele kalag. a înmuguri. Originea cuvântului este eme-gi nu akkadiană. Cuvintele sunt eme-gi pentru că există în limba română ta. a umple cu. a sosi aproape de). a tăbăci. a produce durere. călări. ta6 se explică: reduplication class –ta6-ta6 in maru. celă = încăpere mică pentru păstrarea alimentelor şi a unor obiecte. adj. deci cuvântul este din eme-gi. zeh [SAL. lonword from allaanum: oak. a se mări. bur se precizează: akk. rabbu. a arăta.UD.GAR] În limba română cuvîntul sălaşar: persoană care se ocupă cu găzduirea oaspeţilor sau călătorilor (sal: larg. La cuvântul eme-gi buru(d). bubă formată în gură. La cuvântul eme-gi hus apare explicaţia: rusu din akkadiană. a transmite omagii. alan. abubă: bubă neagră. muru [SAL. a se îngrăşa.SE] În limba română păşi: a merge cu aroganţă.EDIN] În limba română cuvântul salut: a se întâlni. mend. a arde. călărime. engir [ME. În limba română cuvântul mânci: a mânca. tak4. aceasta + gi: seară. butoiaş. căli. a primi în siguranţă. strălucitor. Cuvântul este em-gi pentru că există în limba română răbui: a unge cu dohot osia căruţei sau produse din piele pentru a rezista la umezeală. a face călăreţ. ocol. În limba română este cuvântul buriu = butoi mijlociu. a pune la cale o afacere. roşu de furie. kal se dă explicaţia: to repair. a uni. a face legătura cu pământul + ud: a lua cu asalt. călăreţ. kislah [KI. a se uita la). deschis. alun: tree).isin [PA. călăraş. încăla (in + cala) = a aduna avere. tata: tată. celar.UD] În limba română cuvântul chiot: a scoate sunete specifice unui atac sau unui moment de bucurie (ki: fire. a fi plin de sine (pa: bărbat. a se respecta (sal: delicat + ud: sprinten. colac. strălucitor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->