Constantin Olariu Arimin: DESPRE DACI, GEŢI….

DISPUTE ISTORICE
Constantin Olariu Arimin În luna august 2004 am găsit pe internet imaginile a 74 tăbliţe de plumb depozitate la Institutul de Arheologie Bucureşti. În cultura română, despre aceste tăbliţe cu scriere getică nu s-a scris un cuvânt, fiind învăluite între-un mister absolut. Unele informaţii care nu pot fi dovedite cu probe, spun că după terminarea mânăstirii Sinaia în anul 1695 o parte dintre sihastrii din munţi s-au retras aici aducînd cu ei şi tăbliţele cu pricina. O altă variantă a apariţiei acestor obiecte este că în anul 1875 cînd se săpau temeliile palatului Peleş, s-a descoperit o mare comoară formată din aproximativ 240 sau 540 de tăbliţe de aur şi plumb, cu o scriere asemănătoare cu a grecilor antici, dar folosind şi litere latine precum şi alte semne specifice acestor tăbliţe şi figuri de geţi, oştiri, cetăţi, simboluri divine şi alte elemente care duceau la ideea clară că s-a descoperit o mare civilizaţie. Numai că şeful guvernului României de atunci, Lascăr Catargiu a dăruit-o regelui Carol I care a ordonat ca tăbliţele de aur să fie topite după ce s-au făcut copii. Bănuind că valoarea lor este inestimabilă şi a distrus dovezi ale istoriei noastre, a donat copiile însoţite de o scrisoare unde-şi recunoaşte greşeala, mânăstirii Sinaia! În anul 1956 puterea comunistă a confiscat de la mânăstire atât tăbliţele de plumb, cât şi toate documentele care făceau referire la ele şi totul a dispărut. În anul 1986 mai mulţi cercetători din domeniul istoriei au afirmat în discuţii particulare că înainte de al doilea război mondial, în subsolul actualului Institut de Arheologie din Bucureşti existau mai multe sute de tăbliţe cu o scriere necunoscută pe care ,,nimeni” nu le-a cercetat! În anul 2003, istoricul Alexandru Deac a comunicat la Congresul de dacologie ţinut la Bucureşti, că a descoperit în arhivele Comitetului Central al PCR scrisoarea lui Carol l către mânăstirea Sinaia. În prezent la această instituţie ar mai exista 5, 35 tăbliţe după unii sau 70 după alţii, dar fără documente de intrare şi fără a fi înregistrate în patrimoniul ei! Din cele 74 tăbliţele de plumb eu am citit 65, iar informaţiile de pe ele ne arată adevărata noastră istorie privind structura de organizare a statului geţilor, sistemul juridic, religia lor, felul cum ştiau să-şi apere glia străbună. Ei îşi spuneau geţi sau rumuni pentru că aşa este scris pe tăbliţe, nu daci cum i-au numit romanii. Îşi scriau identitatea de neam cu cuvintele rumun, riomion, ruomuon, rumuno, romuno sau falnici geţi şi nu daci, iar ţara lor o numeau sfânta Geţia sau Giţia. Strămoşul lor ancestrtal era Moş Arimin, os din care s-au tras ariminii/armânii şi rumânii. Conducerea neamului era asigurată de dage balo (adunarea neamului străbun), care alegea un mato (ocrotitor, conducător, părinte), care deţinea funcţia cât timp era sănătos la trup şi la cap.
1

Din cei 54 de mato eu am reuşit să citesc numele a 43 de conducători ai neamului strămoşesc. Pe alte tăbliţe această conducere colectivă apare cu numele de soboru, gometi sau radă. Aveau un guvern numit agie, în fruntea căruia era mato. Conducătorul armatei se numea basileo, care era ajutat de un consiliu de război numit soto balo (soţii, însoţitorii steagului get), iar cetăţile lor întărite se numeau dabe. Ţara era împărţită în sindii (isprăvnicii) fiind conduse de către un sind. Organizarea administrativă era în cătune, sate şi dabe, iar centrul de putere se numea dabo geto (cetatea neamului get), care a fost la început la Sarmisetuzo, mutată pe la 380 î.e.n. la Enisala (judeţul Tulcea), iar pe la anul 320 î.e.n. a revenit din motive strategice la Sarmisetuzo. Sunt menţionate şi legăturile de sânge care formau şatre în cadrul unor comunităţi. Armata era organizată în polcuri şi avea două corpuri distincte: daco armosa (armata nobililor), care pornea prima în luptă şi gloto armosa (armata gloatei sau a poporului), care suplimenta forţele primului corp sau îl înlocuia complet. Echiparea armatei era asigurată de dage balo, iar conducătorii corpurilor de armată erau numiţi tot de adunarea neamului. Oamenii nu aveau voie să se mute dintr-un loc în altul decât cu aprobarea dabei de care aparţinea. 32 din semnele folosite în scrierea geţilor pe tăbliţele de plumb sunt identice sau foarte apropiate cu semnele scrierii cretane liniar B din perioada 1500-1300 î.e.n. Alfabetul chirilic folosit de români pînă pe la 1870 este în realitate o parte din alfabetele utilizate de strămoşii noştri geţi în urmă cu 2500 de ani. Secuii au folosit prin secolul Xlll un alfabet cu 33 de semne, iar 28 dintre acestea sunt identice sau asemănătoare cu ale geţilor de pe tăbliţele de plumb. În Transilvania şi Ungaria s-a folosit în secolele XV şi XVl un alfabet runic maghiar care a fost „prelucrat” tot din alfabetele geţilor. Gotul Wulfila a „creat” şi el pe la mijlocul secolului lV e.n. un alfabet runic inspirându-se din semnele geţilor. Scrierea geţilor mai are semne comune cu alfabetul folosit în secolele Vlll – ll î.e.n. în estul Spaniei (Tartesio/Turdetano), cu alfabetele folosite de tuaregi şi libieni înainte cu multe secole de era creştină. Există asemănări uluitoare ale alfabetelor geţilor cu scrierea din Biblos, Mohenjo-Daro, brahmi şi alfabetele folosite de sabei în Arabia în secolele XV-lV î.e.n. cât şi cele din Siberia din secolul lV era noastră. Plutaşii de pe râul Bistriţa foloseau pe la 1880, 56 semne pentru crestatul lemnelor. Dintre acestea 13 sunt identice cu semnele din scrierea liniar B, iar 38 sunt identice sau foarte apropiate cu semnele alfabetului geţilor. După mitologia greacă, hiperboreenii care locuiau la nordul Dunării, erau legaţi de cultul lui Apollo. Herodot în Istorii spune că aceştia aduceau ofrande templului din Delos, iar fecioarele „Arge şi Opis veniseră chiar odată cu zeii”. Platon în Axiochos vorbeşte prin gura lui Socrate, despre nişte table triunghiulare de aramă cu un conţinut religios aduse la Delos de fecioarele hiperboreene Opis şi Hekaerge. Venirea zeilor la greci a avut loc odată cu formarea primelor structuri sociale din secolele Xll-X î.e.n. în numita „perioadă obscură”. Arheologia a descoperit într-adevăr plăcuţe de bronz cu o scriere arhaică pe care au atribuit-o vechilor greci şi care a apărut la sfîrşitul secolului Vlll î.e.n.

2

Religia lor era monoteistă având în frunte pe Sentu/Sântu cu sensul de Creatorul, Dumnezeu, iar ca simbol al sacrului era crucea (vezi imaginea de sus) cu braţele egale, liberă sau înscrisă în cerc, cum apare deasupra uşii la primele biserici creştine din Siria şi Palestina. Divinitatea activă a cultului crucii era Zabelo, Creatorul vieţii din lumina vie a soarelui şi Suien, Zoien, Zoe ca divinitate a renaşterii vieţii din aşteptarea luminii morţii (liniştea lunii) prin nemurire. Mai erau dio Dionise, dio Sopio, dio Donizeto, dio Oroelio, dio Tiaz. Fiind o religie a luptei continue dintre bine şi rău, duhul răului se numea Sotea sau Satan. Pământenii se năşteau din lumina vie a vieţii (lumina soarelui), dar toată existenţa lor trebuiau să se străduiască să facă numai fapte bune în folosul celor din jur ca o probă de curăţenie pentru comuniunea cu adevărata viaţă veşnică (nemurirea) ce impunea condiţia de OM. Nu aveau statui, iar divinităţile lor se manifestau ca nişte duhuri, entităţi spiritual – energetice. La naştere fiecare persoană era luată în pază de un înger, neamul get fiind binecuvântat de oastea de îngeri (falanga). Nu aveau temple, ci mici troiţe şi bisericuţe/metocuri unde îşi oficiau cultul sau altare improvizate în vremuri de restrişte. La naştere fiecare era botezat în religia neamului cu vin şi pâine strămoşească. Crucea a fost simbol al sacrului la neamul nostru de la începutul mileniului V î.e.n. descoperire făcută la Gorban, judeţul Iaşi, apoi la Cucuteni, iar mai multe tezaure ale geţilor au ca obiect de podoabă crucea înscrisă în cerc sau crucea cu braţele egale. Divinităţile lor aveau în jurul capului o aură, aşa cum arată plăcuţa de plumb descoperită la Romula.

3

Scaunele sunt trei sugerînd legenda celor trei magi. Tăbliţa ll povesteşte despre vizita lui Zamolxe în insula Samos şi trecerea cabirilor la religia sfintei cruci a Mântuitorului! Pe tăbliţele l şi ll apare semnul crucii ca simbol al sacrului şi al pământului (ţării) care stă sub această protecţie. La mijloc este un şarpe foarte lung.n. mama primeşte un toiag şi un miel de la divinitate/marele preot get?. Sub imagine. dar şi simbolurile religioase (crucea cu braţele egale libere sau înscrise în cerc. în colţul stânga jos se văd stilizate imaginile pentru o şopârlă mare. apare pe tăbliţe şi sub iniţialele IOI. În partea stângă jos a şopronului se vede o persoană şezând pe un scaun. sau Ili.n.Sarmis sau Armis este Mântuitorul sau Salvatorul neamului geţilor. un peşte. şi care au fost duse de emeşi în Sumer/Ki-en-gi de pe meleagurile noastre pe la mijlocul mileniului lV î. doi măgăruşi (cum a intrat Iisus în Ierusalim) şi un profil de om. o broască ţestoasă. s-a înfruntat cu Pitagora şi le-a cerut geţilor să renunţe la folosirea aurului ca aducătorul tuturor relelor de pe pământ. a fost mare preot şi reformator. steaua cu şase colţuri şi steaua cu şase raze) sunt păstrate din religia neamului mioritic din mileniul lV î. Creştinismul ortodox este în mare parte religia strămoşească. care are pe cap costumaţia religioasă făcută din blana unui lup. La dreapta jos. un copil mic ridică braţele către cer simbolizând bucuria vieţii ce s-a născut. Deasupra şopronului este figura cunoscută a lui Iisus cu plete şi cu barbă scurtă ca semn al tinereţii. o pasăre mare care aleargă şi un câine sau lup. Marele get a existat ca realitate istorică. Geţii se considerau poporul ales de Creator. III. i-a trecut pe cabirii din Samos la religia crucii Mântuitorului.e. care se va numi mai târziu Sarmis. Multe din elementele de cult ale religiei geţilor. II. Pitagora şi pitagoreismul. al cărui cap este pus pe capul lui. Ilio toate având aceeaşi semnificaţie. iar lângă coada acestuia este un pătrat împărţit în nouă părţi egale sugerând că este protector al vânătorilor şi al învăţaţilor. Tăbliţa 1 este prima atestare materială a legendei naşterii Mântuitorului. fiind ispita diavolului. iar ţara lor o numeau ţara sfântă (dio Geta). La stânga imaginii este un porumbel zburând reprezentînd Sfântul Duh.e. Zamolxe.. Toate aceste date sunt scrise pe 4 . iar în mână ţine un toiag. a vizitat Egiptul. Sub un şopron cu o vită şezând. imagine preluată de hagiografia creştină.

În anul 1982 am cumpărat cartea Civilizaţia sumeriană unde am găsit trei cuvinte care m-au pus pe gânduri: da.n.n. Am găsit pe internet în anul 2001 un dicţionar sumerian-englez elaborat de J. Arătam în această carte că avem 1000 cuvinte identice sau asemănătoare cu eme-gi şi 1400 de arhaisme şi regionalisme compuse din două sau mai multe cuvinte eme-gi. dar el şi-a dat seama numai în jumătate de 5 . Culturnicii de profesie au ieşit la atac şi m-au făcut în toate felurile atât la TVR 1.n. nu şi inga. Răstignirea lui Ili. Sluşanschi director al Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan din Bucureşti şi Neagu Djuvara. limba sumeriană/eme-gi are aceeaşi rădăcină cu limba română.n. În secolul ll î. Religia geţilor a influenţat şi zoroastrismul prin existenţa magilor perşi la curtea din Sarmisetuzo în secolul Vl î. Halloran. când statul geţilor a fost distrus de romani.n. păstoreşti şi de organizare socială sunt în mare parte comune celor două limbi. istoric care a trăit până în 1991 la Paris. A.e.e. apoi drumul prin Siria. înfăşurarea trupului cu giulgiu şi transportarea lui până la „galii cei roşcaţi” din Galileea. pentru că de aici se trag semnele alfabetelor folosite de strămoşii noştri. Vulpe spune peste tot că tăbliţele de lut descoperite de N. iudeii amintesc de secta esenienilor/esenilor având centrul de cult în Galileea şi care practicau o religie diferită de a iudeilor. dar identică cu a geţilor. O parte din aceşti gali au coborât mai spre sud şi s-au stabilit în anul 275 î. Limba folosită în aceste texte este limba română veche. Vulpe director la Institutul de Arheologie din Bucureşti unde stau ascunse tăbliţele de plumb ale strămoşilor noştri. Mai arătam că denumirile activităţilor agricole. au trecut Dardanelele şi au întemeiat în podişul Anatoliei un stat – Galatia – care a existat până în anul 25 î. 79 de cuvinte se găsesc numai în eme-gi (sumeriană) fiind dispărute din româna veche. aceste relaţii s-au stricat rău. Am scris cu acest subiect o carte „Civilizaţia soarelui” publicată în august 2002. Galii cheamă în ajutor mentorii din Carpaţi. pe la 1600 – 1500 î. Fiind opriţi şi la graniţa Macedoniei.e. şi iulie-august 106 e. Ştiam că aceste cuvinte sunt specifice numai limbii române.n.e. iar inga se foloseşte numai în nordul Moldovei şi Maramureş. Tăbliţa 1 consider că a fost turnată sau trasă – cum apare scris pe mai multe tăbliţe. iar conducătorul geţilor. Efes. Biseto l a pus sabia pe gali şi i-a alungat. La începutul secolului Vl î. care se găseşte identic sau asemănător în dicţionarele de arhaisme şi regionalisme existente în România. oameni fără conştiinţă. care au îmbrăţişat religia crucii cu taina botezului cu pâine strămoşească şi vin. iar ţara a cunoscut un jaf fără seamăn. Tăbliţele sunt scrise între anii 560 î. s-au aşezat printre neamurile geţilor populaţii ale galilor/galatilor. S-a remarcat A. I. Nu au avut reţinere la limbaj spunând despre cei care vor să se uite pe tăbliţe să sunt nebuni.e. În anul 279 î. Este trimis Ili împreună cu o ceată de geţi – tăbliţa 53 – pentru a înfrunta fanatismul religios iudeu.e.n. Grecia şi Tracia până au ajuns în Sarmisetuzo sunt povestite pe 7 tăbliţe. i-a găsit pe gali – esenieni într-o aprigă dispută religioasă cu clerul iudeu. indivizi cu minţile rătăcite.e. Durerea a fost fără margini peste neamul geţilor. dar nu au acceptat să-mi spun şi eu punctul de vedere. cât şi la postul de radio Iaşi.tăbliţele 2 şi 3.e.n.n. cum rezultă din tăbliţa 5. Începutul secolului l e. într-o regiune pe care au numit-o Galileea. Vlasa la Tărtăria ar fi chiar plăsmuirea acestuia!!! Despre tăbliţele de plumb ale geţilor spune că sunt falsurile unui geniu. Iar într-un acces de nebunie genială A. L-am tradus în limba română şi bănuiala mea s-a confirmat. iar creştinismul are foarte multe elemente comune cu religia emeşilor. când a fost cucerit de romani. diletanţi.n. Iisus a fost get.

indivizi cu mintea rătăcită” şi alte asemenea sofisme şi fineţuri academice. aşa cum au făcut cei doi canadieni care şi-au însuşit descoperirea insulinei făcută de N. dar care nu sunt în latină. romană. A. care au ajuns pe căi ocolite la Norbert Wiener. iar cei care vor să le vadă de aproape sunt „nebuni. s-au găsit trei tăbliţe din lut local. Sigur acest studiu al meu a ajuns şi în mâinile lui. N. fiind întrebat despre legătura scrierii de la Tărtăria cu cea din Sumer. Englezii au răspuns că au primit mesajul meu şi atât. dar americanii au tăcut mâlc. chiar dacă mentorii culturnici. Haloran spune: „Cum se poate explica faptul că într-o regiune din vestul României înconjurată cu nume sumeriene… . Acest Creator a 6 . dar şmecherul a uitat să spună de unde vin ideile pentru că hoţia intelectuală se practică şi la case foarte mari. l-am tradus în limba engleză şi l-am trimis în august 2003 către TV Discovery. De existenţa lor am aflat şi eu în septembrie 2004 din aceeaşi sursă! Argumentele autenticităţii tăbliţelor sunt infailibile în faţa minciunii. dar cum la noi plăsmuirile au ajuns adevăruri sacre. modified by Slavic influences. Religia geţilor are multe elemente de cult identice cu ale emeşilor şi foarte asemănătoare sau identice cu creştinismul timpuriu. iar la neamul nostru din Ki-en-gi. adică lumea materială este creată de o divinitate fără început şi sfârşit numită la geţi Sântu. Explicaţia constă în faptul că textul din fişierul Rădăcini. recentă.oră! Noi trebuie să băgăm la cap că această lepădătură este un supergeniu şi nu avem cum să-l contrazicem. Se pare că i s-a zbârlit moţul către genialitate şi acestui nemernic! Ghinionul lui este că nu ştie cum sună limba română vorbită în graiurile noastre mioritice. sigur că acestea nu vă mai aparţin”. Institutul de Studii Orientale din Chicago şi Institutul de Studii Orientale din Philadelphia. acelaşi J. altfel ar pune şi el de o şmecherie. La sfârşitul lunii noiembrie 2002 am trimis lui J. Densuşianu sau a unui geniu încă nedescoperit. ajustat puţin. 2002 îmi trimite următorul răspuns: „Most vocabulary of the Rumanian language can by derived fom Latin. Halloran – care se ţine că este cel mai mare specialist în sumerologie – un mesaj cu 145 cuvinte comune limbilor română şi eme-gi. This happened after the time of the Roman empire. Are you familiar with the Latin etymologies gived for most Rumanian words?” În publicaţia Formula AS din 25 mai 2006. Acest individ nu a căzut în cap ca să-şi schimbe fundamental ideile cu privire la ce mi-a scris în anul 2002. dar şi o înverşunare fără margini din partea „specialiştilor”. iar priceputul şi-a pus un moţ de „prima-ntâi”! Consider că a venit vremea ca românii să-şi cunoască adevărata istorie. Paulescu în 1923 şi cu această hoţie au luat premiul Nobel. An sau Anu. La 17 dec. apariţia lor pe internet în vara anului 2004 a produs o „efervescenţă creatoare” şi multă zburdălnicie în minţile unor indivizi. nespecialişti. iar statul român nu a spus nici pâs! Suedezii au recunoscut nedreptatea în anul 1962 la protestele unui scoţian!!! Situaţia este asemănătoare cu Alexandru Odobleja şi studiile lui în domeniul ciberneticii. cu pictograme sumeriene. De ce sunt autentice tăbliţele Cum tăbliţele cu scrierea geţilor au fost ţinute la popreală mai bine de 130 de ani. dar şi alte lichele urlă că tăbliţele sunt nişte falsuri ale lui Haşdeu. diletanţi. orice canalie cu titluri şi ţâfnă poate să facă istoria după propria nebunie şi ticăloşie! Dau mai jos câteva dovezi care nu pot fi contestate de nimeni în cazul când nu sunt scoase în afara culturii române. So you need to reassurse me and your readers that you have avoided attaching a Sumerian etymology to any word that as a Latin etymology. A. dar mai vechi cu 1000 de ani decât cele din Mesopotamia? …Asumându-vă o origine trivială.

unde soarele răsărea de pe culmile acestora. îngerul păzitor. Pe tăbliţele de la Tărtăria s-a descoperit o divinitate Şaue. la fel ca în ţara lor de baştină. Grecii vechi ne-au spus în izvoarele lor că tracii venerau şi pe Gebeleizis. La emeşi avem pe Suen. al regenerării sau al vieţii în aşteptare. Tracii aveau o divinitate solară. Zien .n. Să fie românii aşa de neghiobi încât să se adreseze soarelui şi lunii cu apelativul Sfântul sau este reflexul firesc al vechii religii strămoşeşti a geţilor? Emeşii au plecat din ţinutul carpatic pe la mijlocul mileniului lV î. ca duh al purificării şi al iertării. De aceea emeşii au construit ziguratele. şi s-au aciuat în Ki-en-gi. În localitatea Poduri din judeţul Neamţ. dar şi la emeşi cu atribuţii asemănătoare sau identice. numele lui fiind purtat de bărbaţi. dar nu un tiran şi are în subordine ţinutul unde sufletul omului poate reveni la ce a fost înainte de viaţa pământească. Zoen ca duh al lunii. care primea ofrande ce erau arse pe altar împreună cu mortul. dar şi al soarelui arzător sau al focului.e. precum şi al apelor limpezi. dar şi altele se găsesc în cele trei structuri de cult. Este un judecător al sorţii tuturor oamenilor. divinitate a vegetaţiei şi renaşterii naturii. care semnifică cele mai înalte culmi muntoase. Taina botezului. Zabielio sau Sabelio este duhul care aduce lumină şi viaţă pe pământ. iar Inanna (stăpâna cerului întunecat şi soră a pământului) este duhul lunii. unde au realizat o cultură şi civilizaţie uluitoare (civilizaţia sumeriană. agricultura. a pune ulei pentru ardere. crucea ca simbol al sacrului. nemurirea. cum au botezat-o specialiştii!).Duhul care ţine roata vieţii sau inelul vieţii şi rânduieşte soarta morţilor şi întoarcerea în universul energiilor primare din care s-a născut totul. În sens religios înseamnă sanctuarul din vârful muntelui. fiind asimilat de către geţi duhului feminin. Ca duh al vieţii pline de energie. să poată venera duhurile energiilor primare pe înălţimi. unde ghioaga şi arcul erau la mare căutare. În dialectul istro-român este cuvântul zabelie cu sensul de a unge cu ulei. simbolizează renaşterea prin creaţie divină şi umană. iar emeşii ne-au lăsat pe tăbliţele lor informaţii despre Gibil. oastea de îngeri. viaţa şi stabileşte dreptatea fiind consultat în hotărârile preoţilor judecători. dar Dumnezeu se opune acestei sminteli. Zuen. Sien. fiind considerat şi stăpânul înţelepciunii simbolizând începutul vieţii în formă de germeni. Zoin. La emegi avem E-anna – casa cerului sau casa Creatorului/ Dumnezeu. unică şi mântuitoare cu numele de Sabazios sau Sabadius. iar numele de Zoe era purtat de femei. În interiorul unei construcţii care avea rolul unui lăcaş de cult s-au descoperit 7 vetre. judecata cerească. În legendele noastre Iana este sora soarelui pe care acesta o cere în căsătorie. pe care încă nu au apucat să o înjure că s-a stricat cu falsificatorii. Trebuie remarcat faptul că sfântul Zabelio ca structură spiritual-energetică nu se identifică niciodată cu soarele. pe dealul Ghindaru s-au descoperit ruinele unei necropole arse de la începutul mileniului lV î. La neamul nostru răzleţit între Tigru şi Eufrat s-a mai găsit o divinitate cu numele de Zabab. ca duh al vânătorii şi războiului. toate acestea. Arheologia.zămislit şi lumea spirituală a entităţilor divine definite ca duhuri fiind 7 atât la geţi. sau hotarul dintre pământ şi cer. În eme-gi avem cuvântul zabalom.e. 7 . strămoşii noştri l-au considerat pe Zabelo simbolul principiului masculin.n. Dio Zoe. arătând originea acestei religii care s-a născut într-un loc cu munţi înalţi. confirmă fără putinţă de tăgadă autenticitatea tăbliţelor! Dio Zabelo întâlnit şi sub forma Zabelio. Zoei. regenerează natura. care asistă femeile la naştere şi ajută plantele să germineze. iar între ele era o cruce care avea în mijloc o mică vatră pentru ars ofrandele.

Mai arăt că în Joimărel (Joia Mare) prin ogrăzile gospodarilor se aprind focuri astfel ca morţii acelei şatre să vină din lumea lor rece şi să se încălzească. Tradiţia este o referire fără echivoc la vechea religie a geţilor închinată lui Zoie. iar la capul mortului o lumânare făcută în spirală arde până se termină. Feciorii fac roţi mari din paie cărora le dau foc şi le aruncă în vale ca simbol al curgerii implacabile a destinului (roata vieţii) în nemurire. Sunt colacii în formă de opt care au pe extremităţile lungimii spirala vieţii. Îngerii de pe tăbliţele geţilor ţin în mână roata vieţii pe care soarta a hărăzit-o fiecărui individ. marile energii creatoare curg pe pământ aducând lumină şi viaţă. în multe colinde se găseşte refrenul „ziorel de ziuă” dovadă care arată că în subconştientul colectiv Zoirel (Zoi) nu a dispărut nici după măcelul roman. duhul protector al căsniciei. Sfântul Soare şi Sfânta Lună vin din religia neamului nostru pe care o practicau strămoşii până au venit romanii şi au distrus statul get interzicându-le cultul crucii. duh protector al căsătoriei care veghează la trăinicia şi rodnicia familiei şi întărirea neamului. spune tradiţia geţilor (rumunilor) că prin poarta veşniciei. Numele sărbătorii vine din cuvintele Sin ca duh al naşterii şi regenerării naturii. veche de peste şase milenii. chiar dacă peste ea s-a pus eticheta creştină. vegetaţiei şi al sănătăţii mintale la geţi. fructele se formează. Într-un colind din Cluj se spune că Sfântul Soare împreună cu sora lui (Sfânta Lună) păstoresc pe cer turma Domnului! Tot aici se dă colindătorilor un colac mare umplut. care are deasupra o cruce împletită din două şuviţe de aluat. La partea opusă avem ziua de 24 decembrie legată de solstiţiul de iarnă cu care încep sărbătorile de iarnă. Un alt colac are forma unui S mai desfăcut. Bobul de grâu se umple.Dacă acest neam ar fi venit din altă parte în Ki-en-gi şi ar fi elaborat acolo toate miturile religioase şi întreaga structură socială. Un colind din Oaş ne spune parcă în ciudă: „Două mere jucătoare. În această zi femeile măritate se prind într-o horă ca simbol al darului fertilităţii neamului geţilor şi a nemuririi spiţei lor pe aceste meleaguri. dar şi la emeşi. plantele de leac sunt bune de strâns pentru tămăduire. iar legătura cu religia emeşilor dovedeşte că tradiţiile noastre populare sunt un depozit extraordinar de cultură. În spaţiile acestei cruci sunt aşezate opus două cruci mici şi literele O (om) şi T (tete: tată) din alfabetul geţilor. La ceremonialul de înmormântare se folosesc colaci de forme speciale. tot ca o amintire neştearsă a religiei strămoşeşti. la cimitire se aprind focuri la morminte pentru a oferi morţilor căldură din lumina vie şi puterea reînvierii. rupte de la Sfântu Soare”. dar nu au reuşit pentru că suntem un popor nevolnic! Sânziene. vegetaţia se împuţinează şi miracolul vieţii ca dar al creaţiei trece în aşteptarea rece a nemorţii. este o împlinire a vegetaţiei ajunsă în pârg. precum şi a neamului omenesc sau sfânt după vorbirea veche şi Zien. ca aprigi hulitori urlă din toţii bojogii că ţinutul strămoşilor noştri era o cumplită sălbăticie până la venirea romanilor. Cu această dată încep sărbătorile de vară şi care sunt legate direct de solstiţiu. pentru că neamul nostru fiind sedentar avea toată existenţa legată de energiile dătătoare de viaţă ale soarelui. iar ambele forme se găsesc identic în alfabetul get. Tot la această dată. Este marea revărsare a creaţiei de început unde omul şi natura sunt uniţi prin credinţa în sfânta cruce şi a respectului pentru cei ce vor veni. sărbătoarea neamului geţilor la 24 iunie. 8 . nu trebuiau să existe legături atât de vii cu religia geţilor şi tradiţiile noastre populare. fertilităţii. În Ardeal. La această dată. care s-au silit ei să ne aducă pe calea cea bună chiar cu sabia. Mai avem în cultura populară pe Joimăriţa (Zoe+mărita) sau Zoica. Din iunie până în decembrie lumina zilei scade. Însă liftele. În noaptea de 24 decembrie în vechiul cult străbun al crucii.

Cu acest pezevenchi se mai întâlneşte şi în Egipt şi iarăşi grecul îi face necazuri. dar nu idolatră. dar şi al emeşilor era o religie solară. Duhurile din mitologia emeş aveau mai multe apelative. crestătură) Zam-xei adică scrisă de bătrânul Zamolsiu. Sărbătoarea dovedeşte că suntem aici înrădăcinaţi de peste 6000 de ani. care avea şi rol de matriţă. care stătea numai cu nasul pe sus precum râtul porcului. marele înţelept Zamolxe îşi pune traista în băţ şi împreună cu o ceată de geţişori de soi pleacă în lume să se mai cultive şi ajunge în insula Samos unde întâlneşte o altă ramură zburdalnică a seminţiilor carpatine – cabirii. iar primele lucrări despre civilizaţia sumeriană au apărut după anul 1935. iar ca simbol al sacrului este crucea cu braţele egale înscrisă în cerc sau liberă şi steaua cu şase colţuri sau şase raze. iar Zoen mai era invocat şi cu numele de Sara. ca simbol al sacrului apare în probele arheologice pe fostele teritorii locuite de strămoşii noştri ( România.n. Rădăcina comună a religiei emeşilor şi geţilor este dată şi de folosirea cuvintelor lam şi a-ngi-a/angea în ambele limbi cu sensul de înger. Ungaria şi Bulgaria) de la începutul mileniului lV î. iar dacă ne-am păstrat tradiţia religioasă şi culturală cu atâta îndârjire.n. este imposibil ca năzdrăvanul mioritic să fi cunoscut aceste informaţii pentru că specialiştii susţin că plăsmuirea sar fi făcut pe la 1870-1880.e. Cu mare osârdie îi trece la religia crucii sau reforma impusă de el cultului geţilor şi are prima confruntare într-ale înţelepciunii cu „subţirele” Pitagora. Republica Moldova. iar Zamolsiu ne lasă aceste întâmplări pe două tăbliţe din care una este scrisă chiar de el. 9 . ca dovadă că va începe un nou ciclu al vieţii. În caseta tăbliţei apare menţiunea abariso (aba: bătrân + risu: şănţuleţ.e.oamenii erau chemaţi să vină să ia lumina care s-a născut.e..n. aşa cum apare mai târziu la comunişti! Crucea. se săpa (rizuia) de la dreapta la stânga textul dorit şi se gravau imaginile pe o placă de bronz. În ea se turna plumb şi ieşeau tăbliţele scrise de la stânga la dreapta.e.n. Tăbliţele de plumb şi aur au fost realizate astfel. În onomastica noastră avem prenumele Sânzien pentru băieţi şi Sânziana pentru fete! Religia neamului nostru străbun. au reţinut că pe ei i-a vizitat marele înţelept Abaris pe la 568 î.) foloseau steaua cu cinci colţuri luată de la egipteni. îngerul păzitor şi oastea de îngeri. Grecii neştiind prea multă carte în acele vremuri. cu certitudine că nici limba nu am uitat-o aşa cum o dovedeşte chiar numele ei! În religia geţilor sfântul Zoe nu se identifică cu luna de pe cer pentru că în scrierile de pe tăbliţe ei folosesc termenul de loneo sau luno pentru corpul ceresc. Pe la anul 560 î. aşa cum le cunoaştem noi. chiar dacă între ele există o distanţă în timp de 2000 de ani şi o distanţă de 2000 km în spaţiu! Cine spune că steaua cu şase colţuri aparţine culturii iudaice nu cunoaşte istorie sau minte ca o secătură pentru că evreii până după întoarcerea lor din Babilon (500 î. ci bazată pe entităţi spiritual-energetice/duhuri. cu sensul de răsărit al lunii. Religiile au în ritual apa vieţii ca formă materială de nemurire. justificând lipsa statuilor de cult în ambele culturi. Ucraina. aşa cum apare în lăcaşul religios de la Şinca Mare. dar nu a fost menţionată niciodată ca să nu dea de bănuit cuiva! Cum textele tăbliţelor cu scriere cuneiformă au început să fie citite la începutul secolului XX.

adică traci.n. capitala neamului get ajunge la Enisala aşa cum ne spune T 12. aşa că plăsmuitorul nu avea de unde şti aceste realităţi istorice! Meşterii în plăsmuiri spun că Sarmisegetuza a ajuns capitala geţilor în timpul lui Burebista când a unit triburile din câmpie şi din munţi! Şi aceste afirmaţii sunt nişte nebunii ale unor indivizi cu minte puţină. dar niciodată Danubius. iar o singură dată pe la anul 300 î. Nu ţine snoava cu mioriticul cel isteţ care vrea să ne facă părul creţ! Pe tăbliţa 25 apar informaţii despre conducătorul satului Dăbâca ce-şi însoară mândreţea de flăcău tare ca osul (voinic) cu Marica.n. dar mult venin în rânză faţă de istoria neamului nostru. în varianta Sarmiegetozo.e. a implora. Năzdrăvanul mioritic nu ar fi făcut asemenea tâmpenii pentru că aşa cum susţin „specialiştii” era genial sau erau o gaşcă de răuleni geniali! Şi capitala statului get a fost scrisă Sarmisetuzo. iar capitala neamului get era la Sarmisetuzo şi aşa a rămas până au distrus-o romanii. Cetatea geţilor a fost descoperită în prima parte a secolului XX.n. Cea mai vechie menţionare a capitalei geţilor (dabo geto) este pe tăbliţa 16 care povesteşte moartea conducătorului Baicu ce trebuie „să-şi doarmă somnul de veci în Sarmisetuzo. pentru că apar pe ea imaginile lui Zamolxe şi Pitagora. Asemenea „greşeli” nu poate face un falsificator. Pe la începutul secolului lV î. În acele timpuri geţii aveau o sărbătoare a neamului unde erau chemaţi toţi cei de o mamă. Dromichete T 22. cum zice cântătorul de ode Marţial. 23 avea centrul local de putere/daba la Sirmiu. aşa cum ar fi fost firesc pentru un fals. aşa cum sunt redate în T 2. fiica Sofiei.e. T 15 ne spune că Filip. Un călăreţ get este în faţa îngerului păzitor care ţine în mână roata/cercul vieţii. dar niciodată Sarmizegetuza sau Sarmisegetuza. iliri. După venirea galilor pe toriştea noastră avem T 11 de pe la mijlocul secolului V î.. tatăl lui Alexandru Macedon a fost rău şontit pe la 342 – 340 î. telagi. Sierema (T 40) şi nu Helis cum ne spune Diodor din Sicilia când povesteşte înflorit păţania lui Lisimah! Pomponius Mela aminteşte despre o localitate Sirmium undeva prin nordul Munteniei.n.e. unde un preot get îl trece pe regele galilor la religia crucii şi aduce cu această ocazie un trofeu în Sarmisetuzo. macedoneni. singură sau în compoziţie! Un plăsmuitor sadea nu ar fi făcut asemenea giumbuşlucuri chiar dacă era el genial.e.. mai ales genial! 10 . aşa ca să fie povestea mai turbată! Pe una din tăbliţe apare o imagine care i-a smintit pe toţii „specialiştii”.În dialectul istro-român este cuvântul zamoli cu sensul de a ruga. şi-ar fi dat singur cu stângul în dreptul! Pe tăbliţe numele apei care despărţea Geţia de Mesia a fost scris numai Istru. noua capitală zidită de cuceritori în alt loc şi pe care au menţionat-o scrierile romane. cetatea geţilor/dabo geto”. Această tăbliţă este turnată pe la 560 î. Imaginea îngerului mai apare pe şase tăbliţe.n. dar niciodată nu este amintită Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Capitala geţilor – dabo geto – este menţionată pe toate tăbliţele care sunt turnate aici. Ori urmele de locuire getică a acestei localităţi au fost descoperite în secolul XX excluzând ideea pretinselor falsuri.e. dovedind că şi romanii ştiau câte ceva despre religia strămoşilor noştri.

angajată să-i sprijine pe geţi. iar Jupiter. Ungaria şi Polonia o monedă care se numea groşi. Numele monezii geţilor s-a păstrat mult timp pe teritoriul locuit de neamul nostru pentru că în perioada feudală a circulat în Ţările Române. iar menţionarea este făcută de marele preot al cultului mitraic. divinitatea supremă a panteonului roman purta în vechea religie a populaţiei locale epitetul de armunos sau armunis. Tot din această tăbliţă aflăm că Dapiseu era acum singur conducător al geţilor. Dio Cassius spune că acest Rolex simţind presiunea coaliţiei geto-bastarne cheamă în ajutor pe romani care nimicesc oştile lui Dapix şi Zyraxes cucerind şi dabele lor situate undeva la gurile Dunării. Zoirasieo ori a dispărut de moarte bună ori i-a făcut felul cel care a rămas mato. împotriva geţilor pentru că nu voiau să-l recunoască protector (bade). Dio Cassius ne lasă informaţii nu prea sigure despre campania lui Crassus împotriva geţilor şi bastarnilor din anul 29 e. În realitate bastarnii şi geţii au atacat Mesia în centru. chiar dacă geţii din nordul Istrului nu acceptă ruperea gliei străbune în bucăţi. în frunte cu riga lor Cothelas i-au aşteptat pe machidoni cu daruri multe pe malul drept al Istrului să nu mai obosească sărăcuţii să-l treacă. iar situaţia devine tot mai grea. Tăbliţa arată că aceştia erau doi conducători locali din Muntenia şi fiind ajutaţi de boero Biseto ll au purtat lupte grele cu romanii. aşa ca să le dea în bot latiniştilor. fie el şi supergenial! Tăbliţa 15 ne dă informaţii preţioase despre războiul pe care l-a pornit Filip al-ll-lea al Macedoniei pe la anii 339 î. În tăbliţa 5 apare preotul persan Gomtaro care participă la cultul geţilor! Chiar prea mult punem în cârca unui om.Pe tăbliţe apare Moş Arimin os/Arumun os (T 19) ca strămoş al geţilor şi protector din înaltul cerului. romanii şi-au adus cu ei şi divinităţile. Pentru că urgia era mare. au dat săbiile la tocilă şi l-au aşteptat pe bădia Filipoi Enia să-l întrebe de ce pofteşte la toriştea lor. O inscripţie descoperită la Buda pomeneşte de Deus Arimanius ca epitet pentru Mithra. El spune că războiul a început după ce geţii şi bastarnii au atacat pe protejatul lor Rolex ce se ţinea tare undeva pe la gurile Dunării. Mesia se află sub influenţa militară a romanilor. iar în anul 30 ajung amândoi mato. iar acest Rolex apare pe tăbliţă cu numele de Orolo. Din altă sursă am mai găsit o tăbliţă care povesteşte despre o solie trimisă de Dapiseu la sciţii din cetatea Grono pentru a plăti în groşi solda cuvenită armatei acestui neam. După ce au ocupat Panonia. De aici trebuie să tragem concluzia că la acea dată Mesia nu era provincie romană. Cum falnicii geţi nu aveau în obicei să umble în patru labe în faţa altora (aşa cum o fac urmaşii lor astăzi) şi-au strunit sirepii.n. s-a adunat neamul geţilor din toate ţinuturile şi rău i-au hăcuit pe macedoneni cu toată fala şi falanga lor. Tot ca Deus Arimanius apare Mithra şi la Roma. ca nişte găini plouate.n.e. Şi această tăbliţă contrazice informaţiile venite din surse vechi infirmând ideea criminală a falsurilor. fără a se preciza rezultatele ulterioare. Propaganda macedoneană spune că geţii. Revolta lui este reprimată de boero Biseto ll ca mato al geţilor. care a refuzat să mai plătească dăjdiile către Sarmisetuzo. 11 . Şi atunci minciuna era la mare cinste când se vântura în vânt freza vreunui rigă sau neam de flutură steag! Genialul plăsmuitor nu putea să facă o asemenea greşeală aducând alte informaţii despre badea Filipoi decât minciunile cunoscute deja de istorie! Tăbliţa 51 spune că Biseto ll conducătorul neamului get îl ajută pe Dapisiu în confruntarea cu murdara Romă. În ţinutul Apeninilor există oraşul Ariminum ca amintire perenă a fondatorilor urbei.

Tabelul „geţii din Iberia şi…scrierea buclucaşă” arată şi altă legătură neştiută până acum între cele două culturi. iar o direcţie a fost şi către Iberia! Istoria fabuloasă a Spaniei medievale spune că în negurile munţilor Caucaz.n.) cu monsiro Dimpo şi chindia pe care au pus-o la cale geţii după ce au călcat cetatea galului.e. numele conducătorului geţilor este Midai Glma. Aurelio. Trebuie să admitem că informaţia lui Eschil este corectă pentru că această precizare se găseşte şi în alte surse antice greceşti şi romane.n.n. Ili. Diego. Sobio. Tot pe tăbliţe. între Marea Caspică şi Bosforul Cimerian/Crimeea. Trebuie declarat şi acesta fals! Numele lui Sarmis a dat şi denumirea capitalei geţilor Sarmisetuzo adică. După erupţia de la Santorini la 1652 î. era Midas. dar şi pe monede apare şarpele ca simbol al sacrului (dio Tiaz) şi se găseşte identic în caduceul cu şerpi purtat de mitropolitul României. Sabio şi unele culese din tăbliţele necreştinilor geţi: Antonio. – 20 î. Traiul împreună i-a făcut pe gali să treacă la religia geţilor aşa cum arată T 11. Figura lui este identică cu a lui Cristos din creştinismul iahvist dovadă clară că aceştia au copiat/furat informaţiile din religia geţilor.e. Sarmis apare cu simbolul lui caracteristic – calul tânăr care se găseşte pe mai multe feluri de monede găsite pe la noi. apare scris şi sub forma IOI. dar pe care „specialiştii” le-au declarat cu mare furie ca false. când boero Biseto I i-a alungat cu sabia pe o parte dintre ei pentru că i-au scărmănat rău pe sarmaţi. iar o parte au plecat mai în sud şi au pus de o Galilee. dar îl păstrăm şi în onomastica feminină prin Sarmisa sau Sarmizia care nu există în calendarul creştin! Şi acestea sunt false? Tot tăbliţele ne mai dezvăluie că galii/galaţii au venit în toriştea noastră pe la sfârşitul secolului Vl î. Durao. susţin „specialiştii” s-ar fi pus la cale în a doua parte a secolului XlX! Ca să le tai maul pentru vecie acestor înverşunaţi în făcături dau câteva nume din onomastica actuală a creştinilor spanioli: Antonio. unica putere sau casa lui Sarmise. Eschyl (525-455).n. şi au convieţuit cu geţii formând o confederaţie (T 9) până la anul 279 (T 26). Cei care au plecat au ajuns în Anatolia şi au format o nouă patrie numită Galatia. Diegio. Pe tăbliţa 9 unde se face o judecată. Grecii ne spun că cel mai cunoscut rege al frigienilor – neam tracic. III. Tiaz. Duro. Orelio.Pe tăbliţa 17. Dacă tăbliţele ar fi false numele folosit era Midas pentru că textul frigian a fost descoperit la începutul secolului XX iar şmecheria mioriticului năzdrăvan. Ilio iar legenda lui este imortalizată pe tăbliţele 1 şi 3.e. La aceşti gali din Galileea a fost trimis Ili să-i apere de zoile aramaice vărsate de clerul evreu care vroia să-i treacă la iudaism aşa cum arată tăbliţele 12 . spune că neamul sciţilor se ţinea tare în baştina lor într-o regiune din „nordul Traciei lângă Caucazul de lângă Istru” adică plaiurile noastre mioritice! Scriitorul grec scrie aceste informaţii cu aproape 900 de ani înaintea lui Orosius (începutul secolului V) şi mai are avantajul cunoaşterii directe a acestor meleaguri. neamul nostru a migrat către sud. clima Europei a suferit un accentuat proces de răcire aşa cum o dovedesc probele de lemn şi gheţarii din Groenlanda. Cronicarii medievali nu puteau spune limpede dacă cei de aici trecuseră acolo sau dacă nu cumva seminţia celor de aici se trăgea din iberii Caucazului. trăia un neam de oameni care se numea iberi şi care nu puteau fi străini de iberii de dincolo de coloanele lui Hercule.e. dar în textul frigian el este scris Midai aşa cum l-a scris şi strămoşul nostru. Ca să scape de nenorocire. Că nu au plecat toţi galii o dovedeşte tăbliţa 46 care spune despre conflictul lui Orilieo (30 î. veniţi în Spania în timpuri imemoriale care au dus cu ei un sistem de legi cu care se lăudau că ar fi vechi de 6000 de ani! Ei au dus şi scrierea descoperită la Tartesico şi Turdateno! Sarmis sau Sarmise este Mântuitorul ori Salvatorul geţilor. Diaz.

ci a fost un titlu folosit de geţii din Ardeal sau Banat. Plăsmuitorul nu putea să inventeze atâtea adevăruri. atunci trebuie să tragem concluzia că apostolul ori era gal şi geţii vorbeau curent limba galilor ori era şi el get cu ceva treburi prin lumi străine şi făcea parte din grupul celor veniţi să se înfrunte cu preoţii iudei. Tot pe aceste tăbliţe sunt amintite moartea fiului lui Bisto şi conflictul cu bastarnii T 20. căci eşti Galilean şi graiul tău seamănă cu al lor”. specialiştii noştri l-au descoperit pe uzurpatorul Regalianus că se trage din neamul lui Decebal! Ori la geţi funcţia de mato era o funcţie electivă nu ereditară. Boero Bisto este unul dintre puţinii conducători amintiţi de izvoarele antice de la care ne-au rămas tăbliţele de la 36 la 44. Cuvântul boero nu vine de la slavi.70 se spune: „Şi el s-a lepădat din nou. cei ce stăteau acolo. Ultimul conducător al geţilor a fost Diogio/Diegio care a încheiat pacea din Panonia la anul 89 şi este menţionat de romani cu numele de Diegis. fiară. care îşi caută soaţă în neamul bastarnilor. Mai apare şi pe alte tăbliţe la boero Biseto l şi boero Biseto ll şi la un flăcău get tot boero Biseto. Dacă iudeii l-au „mirosit” pe Petru că vorbea o limbă străină ce seamănă cu a lui Ili. 13 . Pe două din ele se povesteşte despre tentativele de asasinat asupra marelui conducător. a cetei lui şi a locuitorilor Galileei. Decebal vine din confuzia cuvintelor dage balo (dage: adunare + bală: a conduce. În Evanghelia după Marcu 4. au zis iarăşi lui Petru: Nu mai încape îndoială că eşti unul din oamenii aceia. situaţie identică şi la emeşi cu lugal (conducătorul civil). steagul geţilor). Datorită acestei confuzii a romanilor. După puţină vreme.52 – 58.

Pe faţă are bustul domnitorului cu legenda în română scrisă cu litere latine şi chirilice: STEPH BOIBO MO DOB. legătură) RAZE ADO MEANTI LEZ (leş: trup mort) VIITA MINE RAZE-L TA. 44. 28 unde apar şi alţi mato decât cei de pe tăbliţe. scris cu aceeaşi limbă ca cea folosită pe tăbliţe. chirilic şi alte semne) turbă şi tună în toate direcţiile că blăstămăţiile sunt falsuri şi nimic mai mult! Limba folosită este limba română veche. ţine acest inel minunat ce-ţi va lega (ţine unite) lumina aducerilor aminte. „religios” şi „get” [vezi tăbliţele de sus în jos]. 47. când trupul meu va fi părăsit de raza vieţii. Rolis. ROLIS TENE ANERE (în emegi „aniri’’: inel cu piatră preţioasă. iar în prezent acest semn este purtat de şeful bisericii siriace pe unde erau esenienii sau galii cei roşcaţi cum sunt menţionaţi pe tăbliţe. fiecare diac arătându-şi priceperea în turnarea tăbliţelor. descoperit în anul 1912 şi vechi de 2500 – 3000 de ani. domnul Moldovei. nu matriţa sau poanson pentru imprimarea literelor. Un loc aparte are alfabetul religios folosit numai în ocazii speciale cu care se scrie întreaga tăbliţă T 11. pe care nimeni nu le poate trimite în categoria falsurilor. Situaţia este identică pentru colanul de la Pietroasa şi fibula de la Kerlich. iar în româna veche „anulare’’ înseamnă de forma unui inel) NER (minunat) TI-L TEANE-S KOR (cor: cerc. Plăsmuitorul nu avea de unde să ştie asemenea informaţie. dar se găsesc şi 79 de cuvinte folosite în emegi şi care au dispărut din arhaismele noastre. sau numai anumite texte T 25. „Tablourile de familie” T 2. Literele folosite chiar în scrierea aceluiaşi stil nu sunt identice pentru că se folosea mâna şi dalta în realizarea unor şănţuleţe. O altă dovadă pe care nu o pot desfiinţa „specialiştii” noştri este inelul de la Ezerova. unire. Fiecare tăbliţă are particularităţile ei 14 . bate monedă la anul 1595 pentru a consemna evenimentul. iar unii de pe tăbliţe nu apar în tablouri. Un falsificator nu şi-ar fi permis asemenea „scăpări”! Ştefan Răzvan. Acest adevăr nu a fost tăgăduit de nimeni. Alfabetele folosite la realizarea tăbliţelor cuprind trei mari grupe de stiluri pe care le-am numit „rumun”.Ede sau preotul judecător purta pe cap o bentiţă cu un obiect mic în dreptul frunţii. Când aud „specialiştii” despre tăbliţele de plumb că sunt scrise tot în română cu alfabetul geţilor (latin. dar necitit până în prezent.

alfabetice şi de semantică, pentru că au fost scrise de persoane cu culturi diferite, în epoci diferite şi în zone unde existau specificităţi dialectale ale limbii române. Să amintesc şi scrierea galilor de pe marginea tăbliţei 9, care nu era descoperită când pretind specialiştii noştri că s-au făcut falsurile. Iar semnele plutaşilor de pe Bistriţa se găsesc în cea mai mare parte în alfabetele geţilor, dar lipsesc din alfabetul latin sau grec! Dar cel mai izbitor argument este asemănarea până la identificare a semnelor folosite de geţi pe tăbliţele de plumb cu semnele folosite în Biblos, Mohenjo – Daro, Siberia, India, nordul Africii (berberii, tuaregii şi libienii), Saba, toate ţinuturi care nu au nimic cu cultura şi scrierea greacă şi descoperite unele, la începutul secolului XX!

Să desluşim corect aceste ziceri. Trebuie să înţelegem că năzdrăvanul nostru a plăsmuit o limbă inspirată din limba română veche, dar împănată cu multe cuvinte din eme-gi (sumeriană), care nu era descoperită când se făcea şotia, a mai plăsmuit o religie care se regăseşte în mare parte în mitologia emeşilor, dar şi în cea românească şi de unde se trage creştinismul iahvist, a falsificat istoria punîndu-i pe gali/galati acolo unde i-au menţionat unele izvoare vechi şi a venit cu informaţii necunoscute din alte surse până în prezent. Pentru a umbri şi ruşina fala altora, l-a scos pe Iisus ca fiu al neamului nostru agăţând cu obrăznicie alte subţirimi ale glagoriei, care dau foarte rău la cultura greco-romano-iahvistă! Şi această plăsmuire unică în cultura lumii prin dimensiune şi consecinţe a fost făcută nu se ştie unde, nu se ştie când şi nu se ştie de cine, dar mişelul a arătat că are la degetul mic toată cultura românească şi de aiurea, iar timpul pentru el nu a fost o piedică în făcătura pusă la cale! Există o uriaşă plăsmuire în cultura lumii care ne-a distrus nouă istoria şi dreptul la adevăr, iar aceasta se numeşte Vechiul Testament şi Noul Testament. În loc de concluzie. Trebuie să ne închipuim că acest neastâmpărat mioritic avea acces la un fel de calculator al timpului şi tot butonând în draci a pus la grămadă informaţii neverosimile din trecutul îndepărtat al neamului nostru, a umblat cu şoalda şi prin viitor ştiind că se vor face ceva descoperiri cu privire la şmecheria lui şi aşa pus pe rele ne-a trimis în ceaţă să umblăm legaţi la ochi. Dar noi cum suntem neam de soi şi în frunte ne-am înălţat numai genii şi supergenii, l-am zăpsit pe mişel şi l-am tras la sfânta judecată a adevărului! Dat dracului pezevenchiul!

15

Aceste informaţii, dar şi altele la fel de năucitoare le-am pus în cartea Adevăruri ascunse din care am tipărit 100 exemplare pe banii mei şi le-am dus în librăriile din Botoşani şi Iaşi în decembrie 2005, iar în martie 2006 era scoasă de la vânzare! „Argumentele” specialiştilor că tăbliţele sunt false V. Pârvan spunea că „sunt falsurile lui Haşdeu” şi de aici a pornit ideea criminală că un plăsmuitor vrea să ne batjocorească adevărata istorie. Dar până în prezent nimeni nu a avut curajul să facă publice falsurile şi tâmpeniile lui Pârvan care au mutilat istoria noastră veche. Alexandru Vulpe director la Institutul de Arheologie Bucureşti, în publicaţia Formula AS din martie 2006 spune: „falsurile sunt realizate de un geniu, dar mie mi-a fost deajuns o jumătate de oră ca să-mi dau seama”! Chiar aşa este cultura română ţinută la degetul mic de nişte genii şi supergenii! Când prostia şi incompetenţa au ajuns moţ, înseamnă că este loc de mai rău. Alexandru Suceveanu, director adj. la aceeaşi instituţie, în publicaţia Ultimă oră din 16 februarie 2005 spune: „copiile au fost ale lui Nicolae Densuşianu care a scris şi Dacia preistorică, care este pocalul de aur al tracomanilor, noi am fost buricul lumii, de la noi sau tras toate, etc…Astfel, tăbliţele ar fi copii ale demenţei lui Densuşianu, făcute la Iaşi unde s-au făcut şi alte falsuri”. Şi acest individ bate câmpii în nebunia lui obraznică. Dacă spune „specialistul” că tăbliţele sunt copii înseamnă o recunoaştere indirectă a autenticităţii lor pentru că orice copie este făcută după un original, adică să înţelegem că nu sunt falsuri. Şi ne mai trimite el plin de sumeţie să căutăm şmecheria pe coclaurile Iaşului pentru că acolo s-a pus la cale tâlhărşagul. Dar la Sinaia unde s-au făcut copii după tăbliţele de aur din porunca lui Carol l, mai există persoane în viaţă care pot depune mărturie că au avut în mână copii de pe aceste tăbliţe despre care ştiau multe persoane din acest oraş. Mai există înscrisuri pe care „specialiştii” le ţin la mare strânsoare să nu le vadă nimeni! Cât priveşte demenţa lui Densuşianu şi nebunia tracomanilor tov. culturnic dă dovadă de o mare neghiobie. În Dacia preistorică pe care cu siguranţă că nu a citit-o, Densuşianu nu spune niciodată că neamul nostru vine din cel al tracilor, ci el aminteşte pe hiperboreeni ca un popor mitic de unde vin pelasgii, ariminii cu toate ramurile lor şi riminii sau rumunii cu răzleţirile lor în cele patru zări. Iar povestea privind originea dacilor din traci îi aparţine secăturii de Pârvan. Dacă Haşdeu sau Densuşianu ar fi ştiut de tăbliţe, cu siguranţă că hulitorii nu mai erau astăzi directori la instituţia amintită. Pentru a nimici smintelile lui Suceveanu am să amintesc faptul că pe internet există site-ul proel.org realizat de mai multe universităţi din Spania în colaborare cu lingvişti din U.S.A. având ca subiect originile limbilor şi a alfabetelor. Pentru teritoriul de unde au migrat indoeuropenii ei propun patru teorii: 1. din regiunea baltico – pontică pe la anul 7000 î.e.n.; 2. din regiunea central - europeană – balcanică pe la anul 5000 î.e.n. 3. din regiunea pontico – caspică pe la anul 4000 î.e.n. 4. din regiunea anatoliană pe la anul 6000 î.e.n. Trei din aceste teorii vizează tocmai teritoriul ţării noastre şi regiunile unde au locuit în vechime neamurile geţilor (Ungaria, fosta Iugoslavia, Bulgaria, sudul câmpiei Ucrainei şi sudul Poloniei). Tot aceşti răi spun că cel mai vechi alfabet este cel protosumerian din care se trag cel sumerian, proto-elamit şi Tărtăria! Iar arheologul american Marija Gimbutas spune în lucrarea Civilizaţie şi cultură, Bucureşti, 1989 că
16

pe toriştea noastră, în mileniul Vll î.en. „în Carpaţi, era o civilizaţie puternică, prima şi singura în Europa…o societate matriarhală, teocratică, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă”. Chiar şi în faţa acestor argumente de necontestat, gunoaiele culturii române rămân neclintite în ticăloşia şi ura lor fără margini împotriva adevărului! Prin tabelele privind răspândirea alfabetelor geţilor eu confirm aceste ipoteze, iar prin studiul lingvistic „Rădăcini”, dovedesc realitatea de necontestat că pretinşii indo-europeni este neamul nostru, care a migrat în mai multe valuri în cele patru zări, aşa cum arată şi alfabetele duse cu ei şi perpetuate timp de sute sau mii de ani. Dar „specialiştii” noştri sunt prea tari ca să consulte şi asemenea informaţii, ei au rămas pe calea luminoasă deschisă de Pârvan şi Roller! Informaţii asemănătoare se găsesc şi în surse antice! Strabon spune în Geografia că: „Cei dintâi care au descris diferite părţi ale lumii spun că hiperboreii locuiau deasupra Pontului Euxin, a Istrului şi a Adriei”, iar Macrobiu în lucrarea despre Scipio zice că: „regiunile udate de Tanais/Don şi Istru pe care antichitatea le numea hiperboreene”. Apollonius din Rodos în Argonautice spune că hiperboreenii sunt pelasgi locuind în nordul Traciei. Crucile libere prezentate de mine la sfârşitul cărţii, au în mijloc o mică gropiţă sau o cruce mai mică. În localitatea Poduri din judeţul Neamţ, pe dealul Ghindaru s-a descoperit o necropolă veche de 6000 de ani. În interiorul acesteia era un lăcaş de cult format dintr-o cruce cu braţele egale care avea în mijloc o mică adâncitură unde se puneau ofrandele pentru ars şi 7 vetre situate în jurul ei. Podoabele geţilor erau o imitare a acestei realităţi religioase şi cred că aveau rolul de talisman aşa cum se întâmplă şi astăzi. Cele 7 vetre sunt simbolurile celor 7 duhuri din religia strămoşilor noştri, care au ieşit din Sântu (crucea-vatră). Mai apare şi crucea înscrisă în cerc care reprezintă universul existenţial al individului (roata vieţii) şi se subscrie renaşterii în nemurire prin puterea crucii. La emeşi legătura dintre Creator şi celelalte 7 duhuri născute din el sunt prezentate simbolic printr-un copac cu 7 ramuri cunoscut în Biblie ca „pomul cunoaşterii”, aşa cum apare pe un sigiliu de pe la anul 2200 î.e.n. Sub ramurile copacului sunt două fructe care aduc a mere sau pere, iar colindul nostru de Crăciun chiar asta spune! În partea stângă este o divinitate stând pe un corp dreptunghiular, iar în spatele ei este un şarpe ridicat până deasupra capului personajului. Pe tăbliţele 34, 42, 53 apare şarpele ridicându-se pe un suport cu două picioare, iar în tăbliţa 73 apare chiar ca pe sigiliul emeş! Poznaşul nostru mioritic nu putea pune pe tăbliţe aceste simboluri şi să le brodească atât de bine încât nu le poţi găsi cusur, pentru că despre civilizaţia emeş/sumeriană nu se ştia nimic când pretind „specialiştii” că s-ar fi făcut falsurile adică undeva pe la 1870 – 1880? Aurora Peţan în publicaţia Gardianul din 2 iunie 2005 spune: „plăcuţele sunt scrise într-o limbă preindo-europeană. Alfabetul secuilor nu are nici o legătură cu alfabetele de pe plăci care sunt predominant greceşti…limba folosită pe plăci nu seamănă cu substratul limbii române. Nu există cuvinte din substratul limbii române”. Alt specialist care minte cu neruşinare! În tabelul „Alfabetele geţilor şi inspiraţiile altora” arăt că 28 de semne din cele 33 ale alfabetului secuilor, se găsesc identic sau foarte apropiat cu semnele geţilor. Iar acest alfabet al secuilor este luat de la românii din zona unde s-au aşezat, adică între izvoarele Bistriţei şi Mureşului, ape pe care plutaşii le foloseau să transporte lemnele către câmpie. Ei crestau lemnele cu diferite semne care se găsesc în alfabetele geţilor. Pe site spune specialista că tăbliţele sunt scrise în limba dacă. Dacă tot veselosul spune fără opreliştea bunului simţ ce-i bântuie freza, de ce n-am striga să audă neamul că tăbliţele sunt scrise în hitită, curvită, hurită, smintită, zbârlită, luvită,
17

care. filolog şi lingvist într-un material pe internet îl face şuviţe pe Dan Romalo care susţine că tăbliţele sunt scrise în greacă.…fie anonimul nostru a trăit într-o vreme în care cunoştinţele despre daci erau într-adevăr sumare. tracolog. o învârt cum vor ei şi nu le mai dai de capăt pentru că sfânta minciună poate oricând să fie adevăr! Nimeni nu a citit tăbliţele şi nu cunoaşte informaţiile adevărate scrise pe ele. amneză. Specialistul afirmă că năbădăiosul plăsmuitor s-ar fi inspirat „din alte scrieri mediteraneene. în afara câtorva cuvinte transmise vorbitorilor de latină din Dacia. aşa că am putea presupune că tăbliţele sunt scrise în kazară. adică cel mult până la jum. tătară. amestecând laolaltă hieroglife ale discului de la Phaistos. dar şi puhoaiele de urlători din umbră. concluzii ce au la bază probe arheologice de 18 . Toţi specialiştii arătaţi mai sus. sec. faptul că strămoşii noştri vorbeau o limbă. În dicţionar am la unele cuvinte comentarii mari şi un studiu comparativ al limbii române şi eme-gi cu irlandeza. semne silabice cipriote şi ale linearelor cretane A şi B. şi apoi moştenite în română”. quechua. latina. prima şi singura în Europa…o societate matriarhală. Toată zicerea o pune într-o carte. şi se puteau găsi în orice carte de popularizare a preistoriei Greciei. semantic şi filologic scrierea tăbliţelor. 19”. latină şi o limbă necunoscută. Bucureşti. ascuns sau trunchiat de cei nevolnici sau de simbriaşi ai minciunii. au o trăsătură comună. uitat. I-am amintit specialistului că discul de la Phaistos a fost descoperit în anul 1908.fiecare pune de o limbă şi-i trage tare! Dar şi prin Asia Centrală avem asemănări cu alfabetele siberiene sau brahmi din India. pe care noi cei de astăzi o moştenim în cea mai mare parte. chineză. Cr. Aşa gândesc unii străini despre istoria noastră foarte veche. dar i-au trebuit 25 de ani numai să le transcrie fără a reuşi să le citească. paşnică. 1989 arăta: „În mileniul al Vll-lea. Şi continuă: „Ce s-ar întâmpla dacă v-aş spune că în realitate plăcuţele sunt scrise în greacă”? Adică pe Dan Romalo îl trage de urechi pentru că tăbliţele sunt scrise în limba română „cel mult până la jum. iar Evans a descoperit în anul 1900 plăcuţele cu scriere cretană. sec. Arheologul american Marija Gimbutas în lucrarea Civilizaţie şi cultură. iar mie îmi taie pofta de muncă spunând că sunt scrise în greacă! Specialiştii tot specialişti. Un adevăr rătăcit. Specialistul mă pune la zid spunând că nu cunosc istoria limbii române şi afirmă tăios: „Limba noastră nu are nimic în comun cu cea a dacilor. neagă cu vehemenţa adevărului ce nu mai poate fi discutat. a. treceau drept „scrieri enigmatice” prin sec. iar Aurora Peţan a analizat fonetic. în Carpaţi. iubitoare şi creatoare de artă”. cu toate. interpretările fiind imaginarul celor care pretind că le-au înţeles. teocratică. era o civilizaţie puternică. dar care nu are nimic comun cu conţinutul lor. 19. că tot avem fiecare dreptul la o părere! Sorin Olteanu. Textul de mai jos este o parte prelucrată dintr-un manuscris intitulat Dicţionarul nemuririi şi care cuprinde 2936 cuvinte româneşti identice sau asemănătoare cu eme-gi/sumeriană şi 4405 cuvinte româneşti vechi (arhaisme şi regionalisme) compuse din două sau mai multe cuvinte eme-gi. Nu suntem latini aşa cum ne vor ei! Ce ştim şi ce nu vrem să ştim despre trecutul neamului nostru? La această întrebare vreau să răspund cu puterea adevărului. 19” folosind limba română arhaică.

încât numai răuvoitorii pot susţine că ne-au adus aici „vânturile. Gumelniţa.n. Cârcea. Boian. Geţii nu sunt indo-europeni aşa cum sună frumos la urechea multor dascăli ai neamului nostru. a făcut o descoperire senzaţională. Vidra. un sumerolog rus a tradus în anul 1975 una din tăbliţe astfel: „În a patruzecea domnie pentru buzele (gură) zeului Saue cel mai vârstnic după ritual a fost ars. o brăţară de scoici marine şi trei tăbliţe de lut cu scriere pictografică.n. Dudeşti. Ruseştii Noi. dar şi final al existenţei umane. O asemenea comunitate.e. Leţ. Noi am fost aici din timpurile fără început. Petreşti. Turdaş. Întrucât scrierea pictografică de la Tărtăria era identică cu scrierea arhaică din Sumer. Iar pământul pe care ne-a zămislit destinul ne-a oferit atâtea dovezi ale statorniciei noastre pe aceste meleaguri. Tărtăria. Câteva dintre ele au o importanţă fundamentală în istoria şi cultura noastră. În urma unor săpături repetate în vatra satului. şi trebuie să amintim substraturile aşezărilor Strachina – Dorohoi şi Cuina Turcului de la Porţile de Fier sau cele din mileniile Vlll – lll î. valurile”.n. comuna Gorban. Povestea şugubeaţă cu iz de adevăr istoric nu rezistă la o cercetare şi confruntare pertinentă a dovezilor arheologice şi lingvistice. profesorul de istorie Vecu Merlan.e. cum sunt Criş.e. Cruşova.necontestat. a reuşit să aducă la lumină un vas ceramic care a fost apreciat pentru jumătatea mileniului V î. Gorban. Ostrovu Corbului. judeţul Alba într-un vechi sit arheologic. Datările cu Carbon 14 au arătat că cele trei tăbliţe de lut precum şi celelalte obiecte de ceramică aparţin unei culturi de la începutul mileniului V î.n. Pe malul Prutului. Tărtăria. Căscioarele. Vasul a fost dus la muzeul de istorie din Iaşi unde s-a găsit în conţinutul lui o adevărată comoară: 21 de statuete feminine şi 21 de statuete masculine cu semne pe ele împreună cu 42 sfere mici de lut ars. Hârşova.e. Hăbăşeşti.e. Tot de aici au fost scoase dintr-o groapă plină cu cenuşă. Hotărani. Tisa. Semnul crucii se găseşte pe întreg arealul culturii Cucuteni şi Precucuteni ce a cuprins la început jumătatea de nord a Moldovei extinzându-se ulterior peste întreaga Moldovă incluzând aici Basarabia şi Transnistria şi partea de sud-est a Ardealului. osemintele arse ale unui om matur. Explicaţiile stufoase şi pline de pretenţii ale adevărurilor absolute nu pot arunca în uitare timpul şi spaţiul ca suport primar. Acestea sunt vetrele veşniciei noastre ştiute. Rastu. Soroca. Cu această ocazie au mai fost descoperite câteva vase mici. Simbolistica micilor obiecte este o dovadă clară a unui cult religios destul de elaborat. Icoana. Valea Lupului (precucuteni). Probele arheologice ne arată că locuim aici din mileniul al XV-lea î. iar pe fundul unuia se vede incizat foarte clar semnul crucii cu cele patru braţe egale. Gorban. Vânătorii Mici. Tângaru. Gura Baciului. Drăguşeni. în satul Isaiia. Hamangia. centrat pe imaginea sacră a crucii şi dovedind că oamenii acelor vremuri trecuseră mult de faza hoardei şi a instinctelor primare. Acesta-i al zecelea”. În anul 1961 s-au descoperit la Tărtăria. dar ascunse în umbra unor interese meschine sau a unor ideologii deşarte.e. Peste această găselniţă au aranjat cu răbdare şi tenacitate.n. mai multe statuete. cu o simbolistică atât de variată şi de complexă care şi astăzi uimeşte prin profunzimea lor. în apropiere de Huşi. Dar majoritatea istoricilor români ascund acest adevăr şi ne duc pe calea plăsmuirilor susţinând că teritoriul carpato – dunărean devine vatră de cultură şi civilizaţie odată cu migrarea indo-europenilor în perioada 2000 – 1200 î. pălăria latinităţii neamului nostru. Mai erau şi mici tronuri din lut ars având gravate semne pe ele. Cucuteni. Anul 2001 va rămâne o dată de referinţă în arheologia română ce ar trebui să aibă implicaţii majore în istoria noastră.n. Vădastra. 19 . Parţa. S-a stabilit că scrierea de la Tărtăria este foarte asemănătoare cu scrierea din cultura Vincea care cuprinde toată zona balcanică şi a fost răspândită în mileniile VlV î.

pentru noi istoria nu consemnează nimic. umbră. Primul a plecat la mijlocul mileniului Vl î. Tăbliţele de lut au păstrat pentru posteritate valori spirituale care reflectă modul lor de gândire şi de percepere a realităţii. spirit.n. care ştiau că nu sunt singuri în existenţa lor. când a avut loc potopul de la Marea Neagră. au creat o formă de capitalism financiar. adevăr pe care nimeni nu vrea să îl recunoască. spun că zeii lor nu au statui. limba ţăranilor vorbită de-a lungul mileniilor. Ei nu se închinau la statui.. aceasta este şi caracteristica fundamentală a religiei neamului emeş. unde apare pentru prima dată crucea ca semn determinativ al sacrului şi troiţele maramureşene (unde trăiesc în prezent un grup de români care îşi spun cu mândrie nemeş) vom observa cu uimire că formele crucii sunt identice. Dacă privim cu atenţie sigiliul emeş din secolul XV î. aveau în frunte un conducător civil şi un mare preot.e. au dezvoltat structurile sociale urbane. iar acolo preotul oficia ritualul religios şi aducea ofrande. ci aveau altare pe ultimul nivel al ziguratului. Religia lor era o religie a entităţilor spiritualenergetice definite prin termenul lil care semnifică vânt. când începe şi istoria acestei civilizaţii care a marcat atât de puternic cultura lumii şi în special cultura europeană.n. Dar chiar dacă ei au dispărut. au dezvoltat o societate de tip comunitar în care indivizii erau angrenaţi în relaţii specifice statului de drept modern.e. Societatea getă era foarte asemănătoare cu cea a neamului emeş pentru că ele au avut o rădăcină comună de plecare. Dacă celelalte popoare au fost creştinate prin sabie sau ucaz.n. au descoperit bolta în arhitectură.e. Am păstrat un tezaur uimitor de cuvinte în limba veche. Cercetarea originilor neamului emeş şi a religiei lui dovedeşte că începând cu mileniul Vll în arealul carpato-dunărean existau comunităţi umane bine organizate. suflare. Ei sunt pionierii civilizaţiei europene!! Neamul emeş ne-a lăsat o cultură extraordinară. Ei (străbunii noştri) au inventat scrisul la Tărtăria ducându-l în Ki-en-gi. facerea 20 . o mare parte a culturii lor a fost asimilată de cultura babiloniană. Principalele mituri din Biblie: facerea universului. iar valul doi a plecat în prima jumătate a mileniului lV î. creaţie. având şi o profundă veneraţie pentru elementele naturii. cu o religie puternică şi conduse de sacerdoţi. au construit primele lăcaşuri de cult sub formă de cruce cu cele patru braţe egale (crucea greacă spun lotrii. În lucrarea mea „Limba noastră-i o comoară” apărută în anul 2002 susţineam cu o puternică argumentaţie lingvistică şi terminologie socială. Iar descoperirea senzaţională a crucii de la Gorban demonstrează că noi nu avem nimic cu indoeuropenii găselniţă a istoricilor occidentali.n. iar getă/dacă cum spune adevărul). Izvoarele istorice menţionează prezenţa apostolului Andrei în Dobrogea în secolul lll… şi cam atât.e. a confecţionării unor obiecte cu scop clar de a simboliza o gândire abstractă. iar limba lor a fost folosită ca limbă liturgică până în secolul V î.care cunoştea prelucrarea şi arderea lutului. cunoşteau curentul electric şi făceau operaţii pe creier. că emeşii (sumerienii) au plecat din teritori ul carpato-dunărean în Ki-en-gi (Sumer) în două valuri. limba celor mulţi şi tăcuţi. că scriitorii antici referindu-se la religia geţilor. iar continuitatea noastră este marcată de alte repere temporale. îşi venerau cu pioşenie străbunii şi natura. În jurul acestui cult al strămoşilor şi naturii au apărut formele incipiente ale religiei crucii. Pentru a dovedi acest miracol trebuie să analizăm termenii liturgici folosiţi şi de creştinismul iahvist ca o reflectare în timp a mitologiei emeş. De remarcat faptul.

A fost construit la jumătatea mileniului V î. existenţa raiului. cât şi Isus Cristos au fost esenieni. concepţie ce se găseşte şi în arhitectura bisericilor creştine care se mai numeşte crucea greacă! Dacă privim crucea de pe fundul vasului descoperit la Gorban vedem că este o cruce cu cele patru braţe egale (pe care nişte şmecheri ne-au furat-o spunând că s-a născut sub freza lor grecească!). 1300 de ani. care se găseşte pe sigiliile emeş fiind simbolul cultului creştin etiopian. aşa cum a fost şi este ca simbol sacru la comunişti stabilit tot de către un iahvist. Dar scrise cu cel puţin 2000 de ani înaintea pretinselor texte sacre ale iudeilor. având formă unei nave dreptunghiulare. Stăpânul Soarelui. Aşa se explică faptul că românii nu au fost creştinaţi prin ucaz sau sabie. alături de brad la căsătorie şi stejar la înmormântare. Noi românii păstrăm şi în prezent mărul ca pom sacru în colindele de Crăciun: „florile dalbe lemn de măr”. le-a legănat speranţele timp de 2000 de ani. Acest sistem de construcţie religioasă a fost preluat de templul lui Solomon din Ierusalim. Dar mărul este un pom caracteristic regiunilor temperate.n.n.n. Cele trei simboluri se găsesc în steaua noastră cu care se colindă de Crăciun. unde emegi (limba sumeriană) era limbă liturgică. iar templul de aici s-a dovedit a fi prima construcţie cu caracter religios din lume. potopul. galii. toate se găsesc scrise pe tăbliţele de lut ale culturii emeş. iudeii au luat simbolul lor religios „steaua lui David” când au fost deportaţi în Babilon.n.).e. Acest transfer cultural a avut loc în perioada deportării iudeilor în Babilon de către Nabucodonosor (580 î. Istoria spune că atât Ioan Botezătorul. Pe monezile lor din secolul Vl – V î. dar în coasta lor au apărut la începutul secolului lll î. alţi 1000 de ani a fost religie şi pentru seminţii semite. a fost dusă în Ki-en-gi odată cu migrarea emeşilor în această regiune. cel mai vechi oraş al emeşilor avea un lăcaş de cult respectat şi venerat şi de alte comunităţi. apărea steaua cu cinci colţuri.e. împărţită în trei părţi.e. pe care scrierile vechi i-au numit eseni/esenieni datorită religiei lor. Aici iudeii au luat contact cu această cultură fabuloasă. iar iudeii au cunoscut-o în deportarea din Babilon. primul păcat.neamului omenesc. rai. iar o parte din ei au încercat să-şi reformeze propria religie. chiar dacă poporul ce o vorbea dispăruse ca structură politică de cca.e. primirea tablelor de legi de la divinitate. salvarea seminţiei omului de către Noe. În Biblie se spune că şarpele a ispitit-o pe Eva îndemnând-o să muşte un măr care era în pomul cunoaşterii. păcat ce nu a fost iertat de Dumnezeu şi a urmat alungarea din rai. O asemănare uluitoare cu mitologia emeş şi a creştinismului se găseşte în religia incaşilor care are în centru pe Viracocha ca fiind Creatorul. inclusiv României şi nu ţărilor cu climă caldă cum sunt Iraqul sau Israelul dovedind rădăcina mitului. Eridu. Acesta a creat 21 . Acţiunea a fost un eşec. Emeşii aveau ca simbol pentru zei. Asemănarea arată că religia crucii s-a născut la est de Carpaţi. iar în creştinismul catolic şi ortodox crucea are un braţ mai lung pe care se sprijină.n. Tot de la ei. lupta cu balaurul. înalt) ca divinitate din care au apărut ceilalţi zei (spirite). Karl Marx. Uimirea arheologilor a fost şi mai mare când în stratul al paisprezecelea s-au descoperit fundaţiile unui templu datat la mijlocul mileniului lV î.e. Trebuie precizat că religia emeşilor era monoteistă avându-l în frunte pe AN (cer. steaua sub formă de disc cu şase braţe repartizate la distanţe egale sau de disc cu şase colţuri şi steaua cu şase colţuri (două triunghiuri isoscele suprapuse). naşterea Evei din coasta lui Adam. Fiecare oraş emeş avea câte o divinitate protectoare care locuia într-un templu închinat în acest sens.

Rugăciunile erau adresate unei Sfinte Treimi şi Fiului lui Dumnezeu cel care a murit.e.n şi au măturat complet această cultură.n.e. a înviat şi s-a înălţat la cer fiind aşteptat să vină într-o zi să salveze neamul inca şi să-l mântuie. Ei credeau în reînvierea trupului şi în Ziua Învierii tuturor oamenilor. acesta i-a nimicit printr-un potop imens şi a salvat numai un bărbat şi o femeie. Dar emegi (limba sumeriană cum au botezat-o specialiştii) are legături şi cu limba …engleză!!! Descoperirea este uluitoare dacă ne gândim că aceste civilizaţii nu s-au întâlnit niciodată pe drumul istoriei. Celţii au preluat aceste monumente şi le-au dat o nouă viaţa prin religia lor condusă de druizi. Construcţiile în sine arată un nivel evoluat al cunoştinţelor arhitectonice dovedind şi existenţa unor structuri sociale bine organizate. tot el fiind părintele dinastiei regale Inca şi fondatorul imperiului. Dar la Isaiia s-au mai descoperit două tăbliţe de lut ars cu semne aşezate într-o anumită ordine care sugerează că este o formă de scriere simplă. Viracocha a coborât pe pământ şi a creat oameni din lut care sunt străbunii actualului neam omenesc. şi situate în zone deschise aveau un caracter religios. bine organizate care să participe efectiv la dislocarea.e. insulele britanice au fost ocupate de triburile celţilor veniţi de pe continent. Tărtăria şi Isaiia sunt cele două puncte unde s-au descoperit primele forme de scriere din istoria lumii. Dar pentru că lumea s-a umplut de răutăţi. transportul şi ridicarea lespezilor. Indo-europenismul este bun doar pentru cei care refuză să accepte realitatea probelor arheologice şi lingvistice sau pentru liftele care vor glorie. Romanii ocupă insulele britanice la mijlocul secolului I e. Numai faptul că aceşti oameni aveau capacitatea de a sintetiza şi simboliza ideile. Numai în insulele britanice există aproximativ 200 de construcţii de tipul henge. iar gândirea lor nu era a unor primitivi. Nu ştim dacă au dispărut creatorii monumentelor de tip Stonehenge sau dacă au format structuri sociale împreună cu noii veniţi. când le abandonează.n.din piatră nişte uriaşi pe care i-a trimis printre oamenii primitivi pentru ai civiliza şi ajuta (mitul evreilor de la noi!). Pentru manevrarea blocurilor de piatră de zeci de tone din care sunt realizate aceste monumente. şi ţin populaţiile sub sabie până la începutul secolului V e. este un fenomen extraordinar. iar după unii cercetători erau şi centre de studiere a cerului şi marchează prima manifestare a artei monumentale prin care omul se eliberează de lupta pentru supravieţuire şi concepe o construcţie destinată grupului social căruia îi aparţine. Am făcut acest scurt istoric să pot pune întrebarea: ce legături au existat între populaţiile care 22 . Deocamdată! La mijlocul mileniului I î. Am impresia că există străini (Marija Gimburas) mult mai corecţi în aprecierea trecutului nostru faţă de acei românaşi puşi să umble cu şoalda prin istoria neamului. trebuiau să existe comunităţi umane cu zeci de mii de indivizi. Această asemănare i-a făcut pe invadatorii spanioli să-i acuze de blasfemie şi să se poarte şi mai sălbatic cu ei nimicind orice urmă de cult incaş. Aceste comunităţi nu au dispărut din istorie odată cu terminarea monumentelor. Despre constructorii lor nu se ştie nimic.n. Istoria străveche a insulelor britanice este marcată de perioada megalitică când o populaţie necunoscută a înălţat mai multe monumente numite henge. Aceste construcţii realizate în mai multe etape începând cu primele secole ale mileniului lll î. iar noi ne facem că ne plouă în cap cu indo-europeni care ne-ar fi vizitat în jurul anului 2000 î. aşa cum de multe ori privim noi lumile trecute. Şi totuşi cuvintele arată că în timpurile străvechi populaţiile respective au vorbit limbi foarte apropiate sau poate au avut o limbă comună.n.

Era o civilizaţie cu agricultura bazată pe irigaţii şi un comerţ foarte dezvoltat cu India de vest. iar pe partea exterioară a vasului era o listă cu scriere cuneiformă care enumera o listă de animale. populaţia carpatică şi neamul emes (sumerienii) din Ki-en-gi (Sumer)? Răspunsul este unul năucitor. Pe faţă avea pusă o pânză de culoarea hainei. pentru că trebuie răscolită în profunzime limba engleză veche cu dialectele ei şi limbile galeză.au construit monumentele megalitice din insulele britanice.n. clan) către vest pe la sfârşitul mileniului lV î. La Nuzi. cuburi şi s-au emis mai multe ipoteze privind semnificaţia lor. În deşertul Taclamakan (partea de nord-vest a deşertului Gobi) s-au descoperit mai multe zeci de mumii ale unei populaţii de origine europeană.e. pe la mijlocul mileniului lV î. Studiind comparativ emegi.e. care au în interior mici obiecte din argilă: conuri. Era încins cu un brâu cu modele deosebite care se găsesc în ţesăturile vechi din Europa Centrală şi Răsăriteană.n. pantaloni albaştri. Primii au plecat către sud-est. Mohenjo – Daro şi Sumer.n. 21 de statuete cu simboluri feminine şi 21 de simboluri masculine împreună cu 42 sfere mici de lut ars. din ţinutul carpatic unde a fost zămislită „prima şi singura în Europa…o societate matriarhală. pătrate. teocratică.e.S. Iar cele 260 (numai atât am scris eu în prezentul studiu. Mai erau şi mici tronuri din lut ars având gravate mici semne pe ele. Cercetătoarea Denise Schmandt-Besserat de la Universitatea din Austin (Texas U.n. Următorul val de migraţie a fost al albilor (albi: veşmintele albe purtate de acest neam + on: neam. Ţineau un fel de evidenţă cu ajutorul unor bile cu semne pe ele pe care le puneau în vase. Oceanul Pacific şi ajungând pe coasta de vest a Americii de Sud unde au dat naştere civilizaţiei şi culturii inca. Aceste bule sferice provin din perioada Uruk lV (3300 – 3100 î. cele trei populaţii au o rădăcină comună şi ea se află în societatea mileniului Vll î.e. s-a găsit un vas de argilă conţinând 48 de astfel de obiecte mici. iar studiul în sine este doar o mică părticică din ceea ce se cere făcut. şi au avut ca punct final insulele britanice unde au realizat arhitectura megalitică preluată mai târziu de celţi.n. Şi cizmele aveau modele cusute pe ele.n. dar în realitate sunt aproape 2000) cuvinte din limba engleză care se găsesc în româna veche şi emegi demonstrează cu prisosinţă acest lucru. în nordul Iraqului. iubitoare şi creatoare de artă”.) şi preced cu unul sau două secole apariţia scrierii cuneiforme. piramide.. Fărâme din limba celor care au construit monumentele megalitice se găsesc chiar şi în prezent în limba engleză. în mai multe centre ale culturii emeş s-au descoperit mici bule din argilă. stabilindu-se în Ki-en-gi unde au realizat o civilizaţie şi o cultură unică în lume. A treia mare migraţie a fost către est cu ramificare către nord-est prin nordul Chinei (civilizaţiile Taklamacan din vestul deşertului Gobi şi Karacum din estul Tadjikistanului) şi punct final nordul Japoniei prin populaţia ainu (cunoscută în cronicile japoneze şi sub numele de emişi). În prima jumătate a secolului XX.e. modelate. iar ultimele rămăşiţe au dăinuit până în secolul Vlll î. limba română veche şi engleza. tot în număr de 48. În localitatea Gorban din judeţul Iaşi a fost descoperit în anul 2001 un vas care avea înăuntru o adevărată comoară. paşnică.A). emeşii. de la o simbolistică religioasă până la un sistem simplu de evidenţă şi calcul. un bărbat de 2 m. iar acestea aveau la rândul lor anumite semne.e. iar în picioare purta un fel de cizme. Această civilizaţie a existat pe la 2500 – 1700 î. scoţiană şi irlandeză. cu păr roşcat sau şaten deschis îmbrăcat cu o haină lungă până la genunchi de culoare vişiniu închis. sud prin rahmanii plecaţi din Moldova şi cunoscuţi ca brahmani în India şi sud-est traversând subcontinentul indian. am ajuns la concluzia că ţinutul carpatic a fost o vatră de migrare către alte meleaguri a unor comunităţi umane care au creat culturi uluitoare acolo unde şi-au găsit vremelnicia. a publicat în anul 1981 o sinteză asupra unui număr de 23 ..

În nord-vestul Chinei sunt menţionaţi toharii începând cu secolul lV î. atunci nu suntem nici latini. care la rândul lor erau înrudiţi cu geţii. Ce catastrofe au năvălit peste comunităţile carpatice. aici la mijloc de drum. În realitate sistemul a fost adus de neamul emeş (sumerieni). Tadjikistan. Iran.n. Principalul centru era Agi Kui. La aceasta mai trebuie adăugat şi suportul naţional deosebit dat românilor de sub stăpânirea austriacă. Minciuna a găsit un domeniu vast de manifestare în care oricine putea contesta pe oricine sau orice. Uzbekistan. În deşertul Karacum s-a descoperit o „civilizaţie a oazelor” care a dăinut cam în aceeaşi perioadă cu civilizaţia din Gobi (Taklamacan) cu o agricultură bazată pe irigaţii şi care făcea comerţ cu oraşele emeş şi acadiene. Ea ajunge la concluzia că reprezintă preistoria scrierii şi ele provin din Sumer.e.e. timp au fost răstălmăcite de tot felul de minţi ciuntite. Obiectele găsite în bulele sferice nu erau găurite şi se regăseau imprimate pe exteriorul acesteia. altfel vom trăi în continuare în sminteala făcătorilor de adevăruri sacrosante. Kazahstan. Aceste două elemente spaţiu. a existat o civilizaţie înfloritoare. năimite sau smintite ajungându-se la monstruozităţi că am fi de origine slavă. a pândit când Dunărea era îngheţată şi tulio! Asemenea basme (născociri). 24 . susţinute de istorici şi lingvişti români ne-au făcut la fel de mult rău ca şi cotropirea gliei străbune.n. Cred că aceştia sunt urmaşii vechilor populaţii care au trăit în mileniile lll şi ll î. iar în prezent se găsesc în Turkmenistan. pe teritoriile din jurul Carpaţilor. care erau consideraţi ca un popor ieşit de undeva. Şi pentru că în limba română există cuvinte identice sau asemănătoare fonetic şi semantic cu limba latină. a conduce. dar şi alte direcţii (takla: vorbărie. în revista Technology and Culture. iar adevărurile se stabileau în funcţie de puterea şi persuasiunea celui mai tare. dar în special al argumentelor lingvistice.200 bule sferice şi fragmente de bule cunoscute. Am făcut acest comentariu de istorie veche să arăt că noi nu suntem indo-europeni aşa cum ne dau la cap profeţii neamului. flecăreală. pe acest teritoriu când au migrat din locurile de baştină. procedeu găsit şi la o tăbliţă de la Tărtăria.n. discuri. Această poveste cu pretenţie de adevăr absolut s-a născut foarte chinuit în mintea reprezentanţilor Şcolii Ardelene la sfârşitul secolului al XVlll-lea dintr-o dorinţă sinceră de identificare a naţiunii române din Ardealul aflat sub ocupaţie austriacă. a spune. ne-am aplecat sub furtuni când spre apus când spre răsărit. care a suferit un proces de latinizare în convieţuirea cu populaţia băştinaşă şi i-a venit un dor de ducă mai spre nord. unde teritoriul era împărţit sau răşluit după componenta etnică. Dovezile arheologice menţionate demonstrează că în mileniile Vl – lV î. dar niciodată această înclinare nu ne-a adus linişte sau bunăstare. Iar noi fiind puşi de soartă. Perfidia manipulărilor istorice s-a manifestat foarte puternic odată cu constituirea statelor moderne pe principiul naţiunii sau a naţiunilor majoritare. iar această minciună nu poate să reziste în faţa probelor arheologice. în ţinuturile Taclamakan şi Karacum. ei au considerat că au descoperit strămoşul lingvistic. sau urmaşii colonilor romani amestecaţi cu slavi sau că suntem o populaţie slavă din sudul Dunării. Şi dacă nu suntem indo-europeni. Unele din micile obiecte au fost perforate (conuri. populaţie de origine indoeuropeană. au determinat spargerea lor şi răzleţirea în cele trei zări? Pentru lămurirea acestei întrebări trebuie să căutăm în umbrele timpului calea care să ne ducă spre lumină.e. bile) ceea ce demonstrează că erau înşirate pe sfoară. a părăsi + macan/Magan: civilizaţia de la Mohenjo-Daro). cu o religie bine conturată care a fost dezvoltată de grupurile umane ce au migrat în ţinutul dintre Eufrat şi Tigru. înrudită cu sacii/sciţii. la tradiţia veche a istoriei europene. ţinuturile din jurul Carpaţilor. dar fără a se şti când şi de unde.

am urmărit să demonstrez că geţii aveau o limbă inconfundabilă. o comunitate de câteva mii de oameni emigrată din Ardeal în secolul XV în Croaţia sau poate o rămăşiţă a vechilor geţi. totuşi nu şi-au pierdut identitatea lingvistică şi tradiţiile. ei au adus. Lipovenii au 300 de ani de când trăiesc în mijlocul poporului român. deşi au un dialect apropiat cu limba noastră.Ca să arăt că nu ne-am schimbat limba sub ocupaţia vremelnică. În susţinerea celor afirmate voi apela la mai multe feluri de probe. Ocupaţia romană asupra Geţiei/Daciei a durat aproximativ 165 de ani şi a inclus în provinciile controlate de cuceritori doar o parte din teritoriul locuit de triburile geţilor. am făcut-o şi cu turcii timp de câteva secole. Această limbă vorbită de ei. deşi ocuparea lor a fost totală atât sub romani. Nicăieri în istorie cuceritorul nu a venit să aducă celor cuceriţi flori. Istoria a consemnat că dragostea pe care o purtau geţii cuceritorilor romani s-a măsurat totdeauna numai cu ascuţişul săbiei. geţii ca nişte sărăntoci şi-au lepădat limba precum o boarfă uzată şi plini de dragoste pentru cuceritori au mers în castrele lor să ia lecţii de latină. Ardelenii au stat sub ocupaţie maghiară cca. iar noi şi acum nu prididim să ne lăudăm prădătorii. care erau vitale pentru acest popor prădător şi plin de aroganţă. noi o păstrăm în limba veche şi contemporană într-o măsură uimitoare. iar pretinsa latinizare a poporului român s-a realizat în fapt începând cu a doua jumătate a secolului XlX şi continuă şi astăzi. ci au rămas un popor căruia nu-i neagă nimeni originea tracă. Istro-românii. aşa cum ne dăscălesc unii cu această poveste însăilată pe sub togă despre binefacerile civilizaţiei Romei. o facem cu ei în orice ocazie. Să ne amintim ce dezmăţ a urmat la Roma după cucerirea Geţiei şi jefuirea ei de tot ce se putea jefui. chiar dacă numărul lor s-a redus la cca 200 persoane. Cel mai concludent exemplu este al aromânilor care. jafuri de tot felul. Răscoalele nenumărate ale geţilor ocupaţi şi vizitele de lucru neanunţate ale geţilor liberi prin castrele romane sau peste Dunăre dovedesc că aceşti prădători. Aceste zone au avut atât un rol economic. dar cu unele cuvinte care se găseau în latină. busuioc şi ceva parale. îşi mai păstrează şi în prezent dialectul. care au stat şi stau şi în prezent la îndemâna celor care se ocupă cu studierea originii limbii române. cât şi un rol strategic pe care romanii l-au luat în considerare mereu la împărţirea teritorială făcută de-a lungul ocupaţiei. Albanezii au stat sub ocupaţie romană timp de 562 de ani şi sub ocupaţie bizantină aproape 9 secole şi nu s-au latinizat. dar şi-au păstrat cu sfinţenie limba şi obiceiurile. iar cei mai grei de căpăţână (comatii) erau traşi de coamă. Mai mult şi în prezent ei au două dialecte. chiar dacă aveau sub control o parte a gliei străbune nu au învins şi dorinţa de neatârnare a străbunilor noştri. chiar dacă convieţuim de peste 2000 de ani. Prea ne cred unii proşti sau grei de cap!! 25 . Argumente istorice. Se spune că în această perioadă atât de scurtă. crime. nenorociri şi distrugerea unor sisteme sociale când s-a trecut la ocuparea teritoriului. iar relaţiile lor au fost numai între stăpân şi slugă. cât şi sub bizantini. 800 de ani şi nu şi-au pierdut limba sau obiceiurile aşa cum ar trebui să fie după dogma latinităţii. Romanii au urmărit să pună mâna în special pe minele de aur şi argint din Apuseni. ne-am mai uitat şi în est 45 de ani până am ameţit. parţială şi prădalnică a romanilor aşa cum îţi schimbi straiele. la fel este situaţia ţiganilor cu care convieţuim de cca 600 de ani. nu s-au grecizat.

Cine nu vrea să gândească. celţilor din nordul peninsulei italice. Dacă săndăluţa romană a păşit falnic în toată peninsula italică timp de aproape 700 (şapte sute) de ani cât au controlat-o până la prăbuşirea Imperiului Roman de Apus în anul 476 e. şi nu au mai avut pe cine jefui (acesta era obiectivul oricărui război în antichitate dus pe teritoriul străin) romanii şi-au înălţat ochii către răsărit şi în urma unor războaie cumplite au ajuns să controleze toată peninsula balcanică până la Dunăre. reducând populaţia la aproape un sfert într-o sută de ani. Greu de acceptat ideea că geţii au renunţat la limbă în 165 de ani de ocupaţie străină.n. laconica (sandale pentru plimbare. iar în portul lor actual nu se găseşte nici un element din vestimentaţia romanilor! Să ne oprim asupra elementelor de vestimentaţie specifice celor două popoare. crepidae (botine de folosinţă curentă).n. Grija prădătorilor faţă de cei prădaţi este consemnată de istorie ca un blestem al celor neputincioşi în faţa violenţei oarbe sau a vicleniei. Popoarele din Africa care au fost tratate cu o sălbăticie greu de imaginat au reuşit să-şi păstreze limba şi cultura. iar femeile gete purtau 26 .e. în ciuda faptului că sistemul social a fost distrus în cea mai mare parte. iar cel mai bun exemplu este moartea viteazului Diogio/Decebal după zicerea romană. Cu tot acest dezastru ei şi-au păstrat limba şi cultura chiar dacă de atunci trăiesc într-un mediu social străin lor. Spaniolii.. Ei care erau cel mai numeros popor din Europa nu s-au vândut ca o turmă de oi cohortelor romane. peribarides (încălţăminte numai pentru nobili). grecilor din sudul peninsulei. După ce-au supus toată peninsula la sfârşitul secolului lll î. cum pot explica magiştrii noştri în lingvistică faptul că şi în prezent în Italia se vorbesc 12 dialecte. Mă opresc aici pentru că atât ne interesează pe noi. coturni (botine scumpe pentru teatru şi ceremonial). Argumente etnografice. chiar dacă a fost sub ocupaţie romană numai jumătate din teritoriu timp de 165 de ani.Asemenea argumente nu dau bine deloc la dogma latinităţii. Femeile dace purtau cămaşă lungă peste genunchi cu deschidere la gât şi umblau încinse pe mijloc. care a preferat să se sinucidă decât să fie circar la Roma. Femeile romane purtau în picioare: campodes (sandale uşoare pentru drumeţie). iar ca arme foloseau arcul cu săgeţi şi sabia încovoiată la vârf. însemnă că nu are cu ce să gândească şi pentru o asemenea meteahnă nu va fi pus în obezi sau trimis la ocnă. a punilor care au bătut în porţile Romei într-o vizită nepoftită. Dar acest port este specific şi aromânilor. lancia (papuci de casă). calceus (papuci din piele de căprioară). Să facă geţii excepţie de la această regulă elementară a supravieţuirii în care orice supus încearcă să-şi păstreze identitatea şi să scape cât mai repede de stăpân? Nimeni cu mintea întreagă nu poate accepta această tâmpenie. după ce i-au măcelărit pe incaşi şi celelalte popoare amerindiene le-au mai dat şi o mulţime de boli. Dar să mergem cu pipăitul chiar în bârlogul ursului (romanilor) să vedem cum stau lucrurile la ei acasă în ciubota italică. Imaginea de pe columnă este în fapt imaginea tipică a ţărăncii şi ţăranului român de la începutul secolului XX. Columna lui Traian din Roma ni-i prezintă pe geţi îmbrăcaţi în iţari cu căciulă (cuşmă) şi cămaşă lungă până aproape de genunchi încinsă cu un brâu.) muleus (papuci din stofă brodată cu aur). Istoria ne spune că puterea militară a Romei s-a înzdrăvenit după mari opinteli împotriva etruscilor. iar în România (fosta Dacie) nu există dialecte. saltides (pantofi uşori pentru dans). triburilor samnite. care au făcut ravagii. popor care vorbeşte un dialect apropiat de limba română şi pe care istoria l-a consemnat foarte rar. dar şi-au păstrat intact portul timp de 2000 de ani. În picioare purtau opinci. Dar acest blestem al istoriei ne-a făcut să avem circari printre noi şi chiar la noi acasă. povestea este prea străvezie ca să fie şi adevărată. conipodes (pantofi cu vârf ascuţit). enemides (pantofi cu vârf moale).

Mitologia romană spune că neamul latinilor ar fi venit în Italia după distrugerea Troiei de către greci. hitiţi.n. Schliemann a descoperit ruinele Troiei. cojoc (pelliceum). iar în jur avea 27 . a fost distrus de mai multe ori şi iar reconstruit până l-au făcut cenuşă aheii. Poziţia geografică îi permitea să controleze comerţul dintre nord şi sud. dar ai noştri latinişti spun că tot de la Râm se trage şi şnuruleţul cu cele două buburuze. în podişul Anatoliei. poate ahei şi alte seminţii.opinci sau umblau cu picioarele goale. care nu se găseşte în obiceiurile romanilor. care. bulgarii. nordul carpatic şi sudul anatolian cu Asia Mică. chiar dacă unii bagă în această matriţă tot ce este specific şi ne individualizează de alţii. Termenii noştri care definesc vestimentaţia tradiţională sunt mult mai vechi decât cotropirea Daciei de către romani şi nu au nimic comun cu limba acestor invadatori. iţari (bracae). Şi atunci de ce nu vrem să acceptăm şi ideea că latinii ar fi urmaşii troienilor. Iar Troia a fost un centru important de tranzit între aceste două orizonturi ale lumii vechi. când s-au aşezat în sudul Dunării în secolul Vl e. iar tradiţia acestei podoabe de primăvară o au numai românii. misi. În mileniul V din Carpaţi până în Anatolia existau comunităţi umane. existenţa unor populaţii care practicau păstoritul şi o formă de agricultură mai simplă. Nici folclorul şi nici tradiţiile noastre nu sunt comune cu cele ale latinilor. În sudul Dunării. adică cei care cu mii de ani formau marea familie a tracilor după vorba grecilor. Ei ştiu că în siturile arheologice din România s-au descoperit mărtişoare vechi de 8000 de ani. călţun (caliga). Dacă nu le-am preluat portul şi nu le-am asimilat cuvintele care definesc vestimentaţia. iar romanii pripăşiţi pe la noi trăiau în canabae – aşezări de lângă taberele militare. Mergând pe urmele povestirii lui Homer. a crezut că a descoperit comoara lui Priam şi a confirmat că Iliada trebuie privită ca o sursă de informaţii istorice. când evenimentul este menţionat cu lux de amănunte în Iliada. După cum se vede nu le-am moştenit nimic din vestimentaţie. iar Homer a pus în versuri acest eveniment tragic lăsându-l posterităţii. După cum se vede nimic comun în sistemul de organizare administrativă nu am păstrat de la aceşti prădători. iar din mileniul Vll există mai multe centre de cultură a căror viaţă poate fi urmărită o perioadă lungă de timp. Arheologia ne oferă probe indiscutabile că ţinutul carpatic a fost locuit încă din mileniul XV. Geţii locuiau în cătune şi sate fiind organizaţi pe şatre. cămaşă (subbcula). Povestea este încântătoare numai că nu a avut putere de convingere la istorici până a venit un „nespecialist” nepoftit pe nume Schliemann. după ce şi-a otrăvit mintea cu Iliada a spus că războiul Troiei este o realitate istorică. care ne-au lăsat dovezi clare ale trecerii lor prin timp. într-o sminteală generală s-au trezit vorbind latina pe coclauri. vici – aşezări rurale unde anexau şi cătunele băştinaşilor şi pagi – denumirea aşezărilor formate din populaţia autohtonă. Şi invers să vedem dacă vestimentaţia noastră se găseşte în latină. atunci cum susţin lingviştii că geţii au renunţat la limba lor şi aşa. Dar de ce avem unele cuvinte comune fonetic şi semantic cu limba latină ? Argumente lingvistice. Dovada vine şi de la tradiţia mărţişorului. Troia ca centru urban a fost datat din mileniul lll. Iar bulgarii au preluat acest obicei de la geţii/mesii. aromânii şi albanezii. Populaţia acestei zone era un amestec de pelasgi ca vechi locuitori ai Greciei. Peste mare. vom constata: căciulă (pileus). Ca să facem lumină în această nebuloasă a originii limbii române trebuie să vedem cine au fost latinii şi originea limbii lor. în peninsula balcanică şi Grecia probele arheologice dovedesc începând cu mileniul V. cultura de la Çatal Hűyűk a înflorit în aceeaşi perioadă. ionieni (din neamul ilirilor şi al tracilor). iar ei sunt urmaşii troienilor. Această afirmaţie trebuia verificată şi dovedită cu probe.

n.) a organizat statul şi armata devenind cea mai mare putere în zonă ceea ce nu-i încânta deloc pe greci.e. în mileniile V-l î. a apăra). Cum aceşti pelasgi erau navigatori. Populaţia din sudul Dunării.e. faimă.n. chiar dacă fiecare l-a botezat după timp şi nărav. În limba română veche cuvântul pelag are semnificaţia de întindere mare de ape. neam. Dar acest cuvânt există şi în latină sub forma pelagus care semnifică întindere mare de ape. renumit pentru creşterea oilor şi cailor. Opulenţa şi luxul acestei cetăţi a atras poftele aheilor. vorbea o limbă apropiată cu cea din nord pentru că pelasgii erau neamuri apropiate cu triburile carpato-dunărene. Alexandru Makidon a preluat conducerea statului în anul 336 î. În 28 . a se plimba. Filip.n. Capitala regatului macedonean se numea Pela (pel: a fi întunecat. coastă. iar ţara lor (Grecia) era înconjurată de ape. clan). iar o parte din locuitori s-au salvat plecând spre alte meleaguri şi ajungând în Italia. Fiul acestuia. înseamnă că au o rădăcină comună.n.e. mare. iar pe la 1200 exista în această regiune o cetate numită Pelag. a se murdări. Valurile de invadatori – ionieni. guvernator.n. cei din nord i-au reţinut fonetic şi semantic aşa pentru că vorbeau aceeaşi limbă sau o limbă foarte apropiată. După ce au cucerit oraşul cu faimosul „cal troian” l-au jefuit şi l-au dat pradă focului. rude + ia: ţinut. dar a fost refuzat pe motiv că este barbar (străin). Acest cuvânt arată că a existat de-a lungul timpului o legătură strânsă între cei din nordul şi sudul Dunării. iar cei din nordul Dunării îşi spuneau rumân. în latină cu sensul de tată biologic. largul mării. şi a împins graniţele puterii sale până în India. se găseşte în eme-gi sub forma patesi şi are înţelesul de administrator. la sfârşitul secolului V î. eolieni şi dorieni – care s-au stabilit în Grecia i-au împins pe pelasgi de pe litoral în ţinuturile cele mai grele vieţii. Dar în ţinutul lor de origine – regiunea muntoasă a Macedoniei. dar aceasta nu înseamnă că ei au dispărut sau au fost asimilaţi de greci. După doi ani. iar sărbătoarea este numai a elenilor. confuz. În „perioada obscură” a grecilor (secolele Xll – Vll î. fondând imperiul elenistic. loc. Acesta a cerut să participe la întrecerile olimpice a grecilor din anul 340 î. armă. ahei. Din comercianţi şi pescari. Pe acest teritoriu. avere. în munţii din nord. există o depresiune cu aspect de câmpie numită Pelagonia (pelag + on: popor. se formează şi se consolidează statul macedonean ca o monarhie. Ei îşi ziceau în epoca feudală armân (aromâni sau makidoni).e. dar cu aceeaşi semnificaţie semantică. pelasgii au devenit păstori în munţi pe platourile aride şi înalte. parte. Aceste cuvinte arată că neamul pelasgilor nu a dispărut niciodată din sudul Dunării. Cuvântul pater. a se murdări.e. mare. braţ.. adică baştina păstorilor sau rădăcina neamului păstorilor. a locui. regele Macedoniei (359-336 î. dar şi de şeful unei familii formate din mai multe generaţii sau a unui clan. Filip îi învinge pe greci şi supune toate oraşele state. învechit. a se plimba + ag: a aranja. aşa cum este în prezent aromâna şi româna. Pe acelaşi teritoriu al munţilor din nordul Greciei câteva secole mai târziu istoria îi menţionează pe macedoromâni (machidoni) sau aromâni. imensitate şi se compune din fonemele emegi (limba străbunilor carpatici) pel: a fi întunecat. care trăiau mai mult din jaf şi silnicii. străbun. Macedonenii (machidonii) vorbeau o limbă diferită de a grecilor şi erau priviţi de aceştia ca barbari.) nu se mai aminteşte nimic de pelasgi. Sensul social al termenului este cel care se îngrijeşte de existenţa unei comunităţi şi de raporturile dintre comunitate şi indivizi sau dintre membrii comunităţii. prin bătălia de la Cheroneea. a defila. a defila + a: a adăpa vitele. iar în NV regiunii există o vale numită Polag. rădăcină.n.un ţinut foarte roditor.e. Deci cele două limbi păstrând termenul pelag/pelagus într-o formă apropiată. neam.

care după imaginaţia lor bolnavă. din moşi strămoşi. a arăta. suntem urmaşii geţilor. inclusiv robirea populaţiei aptă de efort fizic. În limba română avem cuvântul getbeget (get + be: a fi generos. a merge departe. cei din vechime. Pentru pretenţia lor de civilizatori şi apărători ai celor slabi. Atât dispreţ arată faţă de memoria acestui popor. În cultura greacă. Zona ocupată de romani arată clar că îi interesa aurul şi argintul care stătea ascuns în pântecele munţilor Apuseni. a umbla cu vicleşuguri. Grecii numeau poporul de la nordul Dunării. geţii i-au considerat nebuni pe motiv că ei nu au râvnit la civilizaţia romană. a distruge. violent. din moşi strămoşi. Zice cronicarul în al său letopiseţ că „de la Râm ne tragem”. originea neamului. eram destul de numeroşi şi de puternici ca să nu ne sfârâie călcîile la vederea lor. Ca să înţelegem semnificaţia acestui cuvânt trebuie să umblăm puţin prin memoria istoriei şi să ne amintim de năravurile şi apucăturile romanilor. De ce nu admitem că slavii au împrumutat din limba noastră acest termen pentru că geţii au intrat în contact cu romanii cu cca 500 de ani înaintea lor şi i-au cunoscut foarte bine. ostilitate. iar noi cunoaştem vicleşugul venit atât din est. geţii au fost consideraţi ca un popor plin de înţelepciune şi cu năravul meditaţiei. adică am fost dintotdeauna geţi din moş strămoş! În eme-gi san-git semnifică neamul conducător. vag şi giti (gidi) cu sensul de gânditor. suflet. Eu cred că de la Râm ni se trage! În eme-gi (limba străbunilor carpatici) râm are semnificaţia de străin. a stăpâni. duşman. cât şi din vest. Identitatea semantică şi fonetică nu poate fi pusă în discuţie. a se întrista. viguros. duh. de la originea neamului. nu au alergat după aurul şi argintul lor. Sunt get!. îndepărtat. Orice nepoftit îşi arată interesul şi intenţiile generoase când aveai ceva pe care nu erai dispus să-l cedezi. dar mai ales leau suportat 165 de ani tirania şi violenţa însoţită de un jaf fără pereche. Dar limba noastră are şi forma de pater cu sensul de nebun. ţicnit. După ce au supus sub jugul lor jumătate din teritoriul locuit de daci. a dezvălui. Dar slavii au venit peste noi la cca două secole după retragerea romană din Geţia. lung. Sunt get!. get. a conduce. Spun profeţii întru adevăruri plăsmuite că acest cuvânt vine din limba slavă şi arată chiar capitala imperiului roman. autentic care te duce cu gândul la rădăcina străveche a neamului nostru. au aplicat sistematic o jefuire absolută a bogăţiilor. Mai avem noi un cuvinţel pe care foarte mulţi ni-l pun în nas când este vorba de originea neamului şi a limbii. a pizmui. Niciodată prădătorii nu au adus fericire celor prădaţi aşa cum au pretins. neamul care stăpâneşte. Sunt getbeget! În limba română cuvântul are sensul de continuitate. au urmărit în perioada lor de glorie să cucerească lumea pe care o puteau pipăi cu ascuţişul săbiei şi aşa nepoftiţi s-au arătat şi la graniţele Geţiei. Poate doreau să-i convingă pe geţi că sunt smintiţi de nu-şi folosesc bogăţiile atât de trebuincioase Romei pentru măceluri şi orgii numite subţire „serbări ale victoriei”. distanţă mare + get) cu sensul de neaoş. Înnebuniţi după avere şi putere. necaz. străvechi. În migrarea lor către sud triburile de greci au trecut pe la noi şi ne-au găsit aici stăpânind munţii şi apele. a pune la cale o ticăloşie. adevăraţi. şi-a uitat prădătorul ce i-a transformat în robi şi le-a luat chiar cenuşa din vatră? Noi i-am păstrat ca duşmani şi oameni vicleni puşi numai pe răutăţi şi această semnificaţie dăinuie şi astăzi în expresia „mă râmi”. a medita.quichua există termenul de patiri cu semnificaţia de responsabil sătesc care împarte puii de lama când se întorc toamna de la păşunat. rău. a face rău. Cu aceeaşi semantică limba română are cuvântul părinţi formă puţin modificată prin inversarea ultimelor silabe. În limba română există verbul a râma cu sensul a duşmăni. a batjocori. iar ocrotirea era numai sclavie. În eme-gi există cuvântul git cu sensul de bărbat. În 29 . de unde ne-a rămas această meteahnă a mioriticului.

a sări + ge: a zăgăzui + ţi: înălţime. arde-arde-ardeo(a arde. În eme-gi cuvântul dag are semnificaţia de locuinţă. sa. al doilea este în română. bi. semnifică apă. ah-ah-ah(exclamare. Rădăcina trebuie căutată în emegi (limba emeşilor care au plecat în mileniul lV din arealul carpato-dunărean) şi care arată că latina este în realitate o ramură firavă a acestei limbi dezvoltată în condiţii diferite faţă de limba noastră. strălucitor. ac-ac-acus(ac). Ei îi ştiau pe locuitorii ţinutului carpatic ca strămoşi. a săpa. În limba română cuvântul troş are semnificaţia de încălţăminte sărăcăcioasă care se foloseşte la drum lung sau de către cei nevoiaşi. dar mai ales influenţa culturii şi civilizaţie etrusce. Grecii îi mai spuneau Ilion (ili: a fi bogat. a da naştere la. a înţelege. care se găsesc ca terminaţii la majoritatea covârşitoare a denumirilor de ape din limba română. a veni. care fac parte dintr-un neam sau o familie şi sunt foarte vechi. trai. grecii nu aveau sunetul ş). i.n. bini-bine-bene(bine). foarte vechi. Voi da în continuare exemple de cuvinte emegi care se găsesc în română şi latină. Dar să-i mai lăsăm în pace pe latini şi să revenim la legătura lingvistică între limba vorbită în Troia şi cea vorbită în mileniul ll î.limba engleză există cuvântul get cu sensul de a coborî din. a se revărsa. amaru-amaruamare(amărăciune. a străluci). bo-bou30 . e. ri. incaşilor şi mediului nostru sătesc.e. Este un râu de munte (Strei) care curge vijelios peste stânci. neam din care s-a născut şi stirpea troienilor cu miticul Tros. existenţă. cameră. După ce au ajuns în peninsula italică troienii (latinii) au intrat în contact cu populaţiile locale suferind influenţe fonetice şi semantice puternice. a trage la sine). Să le plesnească mintea şi tot ar întrece puterea de înţelegere a celor cu căpăţinele otrăvite de cultura noastră de viţă latină! Romanii ne spuneau daci. pădure + a: apă). iar Herodot spune despre cetatea Troia că este aşezată pe o luncă (troas. adu-adu-addo(a aduce. Primul termen este în emegi. za. a deveni. în nordul Dunării. a călători. azil-azil-asylum(azil). a goni. adică cea clădită de Troi. a locui împreună. pa. a se împăca. an-an-annus(perioadă de timp). tu. aceraacera-acer(ager. suprafaţă întinsă). respect. uimire). bun-bun-bonus(bun). ur. Cum traiul troienilor (strămoşii latinilor) era asemănător cu al dacilor pentru că erau popoare înrudite. a fi vestit + on: neam) cu sensul de cetatea cea bogată sau cea vestită. a curge. agrun-agru-agri(ogor). a genera. barbar-barbar-barbarus(străin. Mai avem cuvântul troaş cu sensul de luncă sau vâlcea. sălbatic). aur-aur-aurum(aur). altar-altar-altare(altar). luminos. u. vioi). aduc-aduc-adduco(a aduce. ara-ara-aro(a ara). sa. iar al treilea este în latină. aria-aria-area(arie. cinste. romanii au reţinut termenul de dac cu sensul de cei care locuiesc împreună. necaz). adunare. Aşa ne-au transmis ei! Să mai adaug pe Troi cu nume de familie la români foarte apropait de numele cetăţii Troia. în paranteze voi trece explicaţiile necesare: a-a-a(exclamare. a curge. su. Să mai amintesc aici râul Sargeţia unde legenda spune că Diogio (Decebal este interpretarea după urechea romanilor a cuvintelor dage balo – adunarea neamului străbun) ar fi ascuns o comoară fabuloasă. (sar: pârâu. uimire). Dacii/geţii locuiau împreună mai multe generaţii ale aceleiaşi familii în case mari construite din lemn sau piatră. Aşa s-a născut spiritul de comunitate şi ajutor reciproc atât de caracteristic poporului emeş. a pune). apa-apa-aqua(apă). a pleca şi beget cu sensul de a naşte. asud-asudsudo(a asuda). În eme-gi cuvintele a.

mendala-mentală-mentis(minte. omom-homo(om). nas-nas-nasus(nas). sede-şede-sedeo(a şedea). cascaş-caseus(caş). gura-gură-gula(gură). rău). Sunt un total de 115 cuvinte care se găsesc în forme identice sau foarte apropiate în cele trei limbi. pae-paie-palea(paie). ţinut). pun-punpono(a pune). a purta). car-car-carrus(car). Un lucru este cert. pereche). cearni-cerni-cerno(a cerne). naţiune). odol-odor-odor(miros). ochi-ochi-occulus(ochi). salud-salut-saluto(a saluta). ruga-ruga-rogo(a ruga). orda-ord-ordo(şir. În fapt. taman-taman-tamen(taman).n. nuc). latina era mai mult o limbă literară şi de administraţie. nod-nod-nodus(nod). uz-uz-usus(trebuinţă). palil-palid-pallidus(palid).n. o limbă şlefuită sute de ani de poeţi şi funcţionari. săturat). parta-parte-partis(parte). Dar noi mai avem comune cu emegi încă 2819 cuvinte. sug-sug-sugo(a suge). turtur-turtur-turtur(sperios. pila-pila-pila(rotund. sete-sete-sitis(sete). unu-unu-unus(unu). sun-sun-sono(a suna). rad-rad-rado(a rade). rând). da-da-do(a da. ol-ol-olla(oală). uri-urî-uro(ură). sari-sari-sal(sare). urze-urzi-ursi(a urzi). sub-sub-sub(sub). riparâpă-ripa(râpă). ros-roş-russus(roşu). libir-libir-liber(liber). rapi-răpi-rapio(a răpi). mur-mur-morum(mură). sacu-sacu-saccus(sac). o!-o!-oh!(uimire. necaz). sanggi-sânge-sanguis(sânge). lip-lip-lippus(lip. put-put-puteo(a puţi). rara-rara-raro(rar). siti-şti-scio(a şti). nigru-nigru-nigrum(negru). ursa-ursa-ursa(ursoaică). care se vorbea în nordul Dunării şi pe care au vorbit-o şi emeşii timp de 2000 de ani. ucid-ucid-occido(a ucide). turturică). cap-cap-caput(cap). dudu-duco(a duce). saman-samăn-semen(samăn. casa-casa-casa(adăpost). nam-neam-natio(neam. raus-rău-rea(rea. ceara-ceară-cera(ceară). satu-satu-sat(sat). tu-tutu(tu). dac-dac-dac(dac). a ustura). pana-pană-penna (pană). cela-celar-cela(cămară). ustura-ustura-ustulo(a arde. ningi-ninginingit(a ninge). lup). iar fiecare grup etnic din 31 . mami-mamamater(mamă). zer-zer-serum (zer).bos(bou). pace-pace-paco(pace). mizerie). susur-susur-susurrus(susur). gena-gena-gena(pleoapă). tac-tac-taceo(a tăcea). sau cum vorbea poporul roman această limbă. os-os-os(os). ira-ira-ira(mânie. dar nu ştim nimic de latina care se vorbea în secolul Vl î. nuc-nuc-nucis(nucă. samana-sămăna-semino(a semăna). lut-lut-lutum(lut. ulciar-ulcior-urceus(ulcior).e. luplup-lupus(a înfuleca. ghem).e. mut-mut-mutus(mut). coc-coc-coqua(a coace). supărare). lac-lac-lacus(lac). nora-noră-nurus(noră). tiamat-tiamăt-timeo(a se teme). ceea ce demonstrează că noi am păstrat mult mai bine cuvintele limbii din mileniile lV-lll î. mur-mur-murus(zid). cad-cad-cado(a cădea). tulu-tuli-tuli(a pleca. par-par-palus(par). sar-sar-salio(a sări). ulceara-ulcera-ulcero(a fi plin de răni sau bube). tuna-tuna-tono(a tuna). a gândi). noi cunoaştem latina clasică. cucu-cucu-cuculus(cuc). sangurasingura-singuli(singur). mina-mână-manus(mână). a ceda). ud-ud-udus(umed). loc-loc-locus(loc. argilă). satur-satur-satur(sătul.

înalt. Ca să merg şi mai departe cu argumentaţia voi căuta la cea mai vestică ramură a celţilor să găsesc dovezi că nu suntem urmaşii latinilor. a delimita. foarte important = an: mare. a ajuta. a reţine = baig: sac.e. alţii au fost asimilaţi sau şi-au croit drum către ţinuturile lor de baştină. vreme = am: a fi. Engleza păstrează şi un bogat fond de origine celtă. ama: zău!.n. pe malul Mării Negre. a vârî 32 . a radia. un stat efemer numit Galatia. angel: înger = aingeal: înger = enger: înălţime. an: unitate de măsură pentru timp = an: mare. înalt. cer = ar-de: a lumina. lumină. Gândul iscoditor a fost confirmat de realitate. a vârî în sac. a finisa. cer.peninsula italică îşi vorbea propriul dialect ceea ce a dus la existenţa a 12 dialecte în prezent în Italia. Un alt argument care contrazice latinitatea noastră este existenţa unui fond lingvistic de aproximativ 2000 cuvinte (studiul nu este terminat) comune limbilor engleză şi română. Cum o melodie este păstrată mai uşor dacă este însoţită de versuri. am: posesie.n. atunci aceste cuvinte nu aveau ce căuta în limba română. logica nu înghite asemenea prăpăstii. şi a trăit în înţelegere sau uneori în ciondăneli cu geţii. apar: vânzător de apă. An Nou. ce mai treabă! = ama: ori = ama: cine? pe care? ca şi? ama: mamă = amaid: femeie caraghioasă = ama: mamă. a delimita. a se bălăci = abba: lac. Dacă romanii n-au reuşit acasă la ei să dea o limbă unitară după mai multe sute de ani de control absolut. Din aceste ciondăneli sângeroase unii celţi (gali sau galaţi cum apar pe tăbliţele geţilor) au coborât în secolul lll î. bag: a introduce într-un spaţiu închis. am considerat că trebuie să mă uit şi prin limba irlandeză. chiar dacă au ocupat numai jumătate din teritoriul Daciei. corăbier = abar: baltă. oltar: locul unde se aduc ofrandele sau se fac sacrificiile într-un cult religios = altoir: altar = al-tar: a îndepărta prin tăiere. a sprijini. a grava. sfârşit. existenţă = am: timp.e. în spate. de strajă. nu le suflă nimeni în ureche că ar fi altceva decât sunt – urmaşii galilor/celţilor. sacagiu. a lumina. ceea ce dovedeşte că acest neam a trăit pe meleagurile noastre înainte de a ajunge acolo unde s-a statornicit. mare. în urmă. chiar aşa!. Dacă ar fi fost o latinizare a geţilor aşa cum se susţine. dar limba lor păstrează cuvinte comune sau asemănătoare cu limba română şi eme-gi. a străluci = ard: felinar de noapte. a umple = bag: cuşcă. grămadă. a închide în cuşcă. Acest popor a pătruns pe teritoriul Daciei la mijlocul secolului Vl î. Cuvinte din limba română. în sud fondând în podişul Anatoliei. a apăra de. este o aberaţie afirmaţia că ne-au latinizat pe noi în 165 ani. pungă. care se găsesc în limba irlandeză şi eme-gi: altar. a susţine. arde: a distruge prin foc. Gaelilor sau irlandezilor cum îi cunoaştem noi. a se împotmoli. Această idee năstruşnică mi-a venit ascultând baladele irlandeze de la Eurovision şi unde am observat inflexiuni ce se găsesc şi în unele melodii populare româneşti. avem cuvinte comune şi cu irlandeza. viitor.

atrăgător = binni: un râu plin cu peşte. a da junghiuri. conducător. iute. a examina. a se ploconi. a micşora = bar-tam: a alege. a întinde. a schilodi = bal: fus. ban: funcţie administrativă în Oltenia în perioada feudală = ban: ţinut necultivat = ban: a se pleca. cu grămada. a striga. repede = bollog: pâine neagră. pătimaş. a fi nervos. a captura. barbar: persoană străină de limba. a uni = banda: ceată. a alunga cu forţa. trezeşte nelinişte si suspiciune = barbartha: barbar = bar-bar: foarte străin. a alerga împrejur. terminarea unei obligaţii. a murdări. croială. a întări cu ziduri = bala: duşman. locuinţă foarte simplă = caban: colibă. tăietură.bulug: a se năpusti. un râu bogat în peşte. a pribegi departe. strungar. figură. a depăşi. a colinda. bui: a ţâşni. încântător. bertă: ţesătură groasă cu care femeile de la ţară îşi acopereau capul si trupul = bearrtha: foarfece. vagabond. bală: fiară. a se înclina. bordei = cabar: ciobănaş. 33 . obiceiurile şi locurile în care a apărut. a lămuri. bucată de pânză. partea din faţă a corpului animalelor şi păsărilor. a fixa = bar-rim: ţinut uscat. îmbulzeală. a stabili. cabană: adăpost simplu. cocostârc. pustiu. plăcut. pasăre migratoare care vine odată cu sosirea primăverii si pleacă la începutul toamnei = bardas: grup. bandaj = banda: grup de tineri. cel din fruntea familiei. bine: plăcut. căi: a plânge = cai: plângăreţ. fată nemăritată = be: îngâmfare. a lega cu sfoară părul. cel puţin. a se strîmba. a intimida = bo: a rage. a creşte atenţia. a ataca. pizmaş. mutră. secetos. musculos. în masă. gură. a aranja. a dezlănţui un atac. bardăş: barză. a se revolta. a umbla cu şiretlicuri. a trage. deodată. a se repezi la = bui: invidios. a se roti. inamic. fâşie. plisc = cap: locul unde se concentrează gândurile. a izbi. a separa de. be: prost ca o oaie = be: de nefolosit. a pune în ordine. partea de sus a corpului uman = cab: bot. suport. rău = bu(i): a fugi. laş. rât. a striga = ca(i): a plânge. ban: bani. de culoare albă. cap: început. a plânge. unul peste altul. a da năvală. a lungi. cioc. a trage pe sfoară. a mugi. încai = barraim: a întrece. obraznic = caba: a ţine pentru sine. îndrăzneţ = cabanta: îndrăzneţ. a sprijini. monstru = balla: a împiedica. cabaz: glumeţ. buluc: năvală mare. om de rasă albă = ban: suport. gloată. satisfăcător = binn: melodios. a lungi. mijloc convenţional de schimb făcut în trecut din aur sau argint = ban: alb. a lega. a astupa o gaură. a căra. a sprijini. stână. a da năvală. burtă mare = bar-dag: a hoinări. grămadă. ca: prepoziţie = ca: ce? pe care ? unde ? loc = ca: a ţipa. a uni. a ţipa. a păstra. bară: obstacol din lemn = barra: obstacol = bara: lemn. scandal = ball: marfă. a lega. a hoinări = buluc. bandă: ceată. a încorda nervii. a pune. a se afla în treabă.bal: balot de pânză. bou: mascul taurin castrat = bo: vacă. barim: măcar. droaie. balamuc.

a se pleca. pânză de legat. amant = gaige: spilcuit.gur: a face o mişcare circulară. taur = dam: soţ. cerc. zidărie. a trimite. a cere. centură. doru: dorinţă puternică de a vedea sau a revedea pe cineva sau ceva drag. cul: aprig. cântăreşte sau se transportă o marfă = dara: inferior. a rupe = dar: direcţie. realizări de excepţie în concepţia creştină. cerb lopătar. jale = canoin: chin. strigăt puternic. a schimba. a tăia coarnele unui animal = cul: violent. a aduna cu lingura. puternic. curajos. a se mişca = cor. dubă: puşcărie = dubh: murdar. a se învârti. şirag. cale = dar: a împărţi. atent. cordonul ombilical. datorie. puternic. aptitudine = dam: soţ şi soţie. scop = cor. nume de clan = dana: unitate de măsură pentru distanţă. mascul. necaz. a înceta. 34 . găgăuţă = dileaim: a risipi. a picura. moment.dur: legătură. dara: greutatea ambalajului sau a recipientului în care se păstrează. a se îndoi. a primi. gagic: iubit. a învârti la distanţă. înclinare către = cam: înşelătorie. marş. boccea. a vopsi. bărbat. a întări. adăpostul unei familii sărace = damh: asociere. necaz = canon. coada unei coloane de soldaţi = cul: a aduce. Dana: prenume feminin = dana: îndrăzneţ. zidărie. nesiguranţă. armată = cul: ariergardă. a susţine = dara: remediu. moment = dar-ra: curea. fir. sfoară de pescuit. dorinţa de a face sau a asculta ceva deosebit = doru: trăire sufletească. a călători. a şterge. violent. a acoperi cu. cei care îşi duc viaţa împreună şi vor lăsa în urma lor urmaşi. a vopsi în negru = dub: a îngrămădi. drum. aplecare. a transporta. cor: ceată. puternic. a accepta. amorez. a se întoarce. apăsător.gur: cerc. sticlă mică. a întări. pomeni. dară: a încuviinţa. grajd primitiv. bordei. pahar mic. soluţie pentru o problemă. a culege. a rupe. dam: şură mică. mare. canon: chin. mascul = damh: bou. iute = cul: ţintă. diliman: netot. rotire. cana: vas mic pentru băut lichide = canna: cană = cana: a tulbura. a transporta. a uni. clipă. întunecat. supărare mare. a agita.canun: urlet. a lega. leac. înclinare. ceată. cordon. rezistent. elegant. prieten. horă = cor: gălăgie. car: mijloc de transport cu două sau patru roţi folosit atât pentru deplasări. dar: obiect care se dă unei persoane ca recunoştinţă şi respect. necinstit = cam: a înţelege. cor: rotocol mare de fân adunat din poloage sau împrăştiat din căpiţe ca să se usuce = cor: învârtire. cât şi în lupte = carr: mijloc de transport = car: a sosi la. încărcătură. coardă. a împărţi. a împrăştia. = dor. întăritură = dur: tare. a dispărea = dilim: găgăuţă. cul: soldat. moment. legătură deasupra. greu de realizat = dur: legătură. frăţie. a băga. dur: tare.cam: aproximare. soluţie = dara: secundă. a dori. înfumurat = gagig: bocet. dam: specie de cerb cu coarnele late. a tăia. al doilea rând.

zori. avere = mangaire: vânzător ambulant. grăsime. a ciuli urechea. subtil = gir: curat. a defăima. suferinţă. bucurie. slim. zid = mur: perete. vizuină. a păzi. a pune deoparte. a ruina. a înveli. zid.geamăt. tină. nătăfleţ = gog. mămică = mamai: mămică = mami: divinitate emes care a zămislit neamul omenesc din lut. umil. a sfărâma. rac: boală gravă a cailor care se manifestă prin umflături în partea inferioară a picioarelor = raca: chin. a se aduna. bleg. a suflat asupra lui şi i-a dat viaţă. a se scurta. gir: încredere. ordonat. găman: mâncăcios. a merge după = hul(i): a face rău. a se îngrămădi. a înfăşura. mâl. mas: popas peste noapte.pag: a ocroti.lag: a se umfla în dimensiune. lagam: mină. unitate de măsură de 36 litri. un pahar de băutură = ol. ponegrire. bârfă. a face. găucios. a respinge. legătură = paca: a vârî în sac. mană: belşug. a face necazuri. gobi: a lua.gub(i): a opri. pungă = pac. trunchi. a unge cu unt = im: argilă. lip. odihnă de noapte = mas: coapsă. aşezare. bloc. hudă: casă. a aduna mâncare. a înconjura cu ziduri = mur: a înconjura. mangăr: bani. augur = mana: pereche. melancolie. a ascunde. a se jeli. vale. lespede. slab de înger = gog: moale. a săpa = lac. nădejde. lacom = gamal: om prost = gamun: grăunte de chimen. a înveli. cinste. defăimare. bogăţie. a pune deoparte. gui: a vrea. tulpină. lac: acumulare mare de apă realizată prin îndiguire = lag: căuş. dispreţ = hula: a asculta la. a linguşi. glod = im: unt. a se strânge = lagab: butuc. mur: perete. a batjocori = gobi. a părăsi. depresiune. oboseală = mas: jumătate dintr-un întreg. a 35 . precis. jeg. tortură. a fi obligat = gui: cerere. a slei de puteri = rac. hulă: blestem. a vrea = gu-e: a acoperi. plânset. nămol. văgăună. a înhăţa. chef. gog: băiat sau tânăr prost. deştept. perspicace. a strica. locul de unde omul îşi începe ziua = huda: acoperiş. a vorbi de rău. rugăciune. avere de bunuri. a descoperi necinstea.ul: vas mare. înjurătură. a şterpeli = gob: a sta la pândă. a apăra. a oferi. a urî. mamai: mamă. a încercui. a deplânge. ol: vas de lut pentru apă sau alte lichide = ol: a bea. omenie = geire: dezgheţat. galerie sub pământ protejată cu trunchiuri de copac să nu se prăbuşească = lagaim: a se micşora. găzduire peste noapte. a accepta. dală. calomnie.gug: semn. colportor = ma-ngar: încărcătura de mărfuri dintr-o barcă.rag: a prinde rădăcini. ocară. a convieţui. iscusit. bunăstare = mana: prevestirea unei bunăstări. coş de sobă = hud(a): adăpost. grămadă. pac: pungă în care se ţine tutunul. rană adâncă. im: murdărie. noroi. bunăstare. parale.

sacu: obiect confecţionat din piele. 36 . grajd. tacă: tăcere. ah-us: a scuipa = abhus: din această parte. a tolera. priceput. gâtar. veche măsură egală cu 125 ocale. a ieşi. pentru ce? = anam: natură. mic. renumit = abhal: renumit. ta: formă arhaică pentru cuvântul tată = ta: a exista. de-a latul. rechiziţie. a distruge. a merge ţanţoş= taca: a ţine mintea trează. a răspunde la = tur: născut în colibă. a trage. armată. a sfătui. cătun. a interzice cuiva să vorbească = taca: a purta de grijă. întâmplare. a restabili ordinea. a ţine trează mintea. a executa. părinte. mânecă. canal. a ucide = ar: a tăia. peste. viguros. a începe. pachet. a ruina sănătatea cuiva. a semăna. mers legănat. versant. boccea. care se găsesc în limba irlandeză. plută din patru table = tar: de-a curmezişul. a lovi. a accepta. a ţine. a cânta = adh: şansă. ursan: om voinic. incomplet. tacla: discuţii inutile = tacla: a discuta despre o problemă. deosebit de priceput la. decât. usuc: grăsimea care iese pe lâna oilor. cânepă sau lână. a se aprinde. a-ru: a dărui. a se încreţi = roc. Râm: denumirea Romei păstrată în limba veche românească. a apuca. a face =ta: fire. aşezare. a-na-am: astfel. a preciza. legătură. a îndemna. tar: povară. a amâna. întâiul. boabe. mulţime. deasupra = tar: a tăia. după = aga: interval de spaţiu sau timp. inferior. ar: a tăia. din această direcţie.provoca. a opri. roc: soroc. a avea încredere în. femeie în perioada critică. grăsime. necaz. râpă. plin de forţă = ursan: tânăr voinic şi plin de viaţă = ur-sang: războinic. străin. a deveni unsuros. a răni. tur: spaţiu delimitat. a nenoroci.rug: a înapoia. a valora. al-du (altu): a săpa pământul = alt: şanţ.usug: murdărie. cruciş. sul = tur: scurt. ocol de oi. om tânăr. persoană. împreună cu praful formează o substanţă lipicioasă si murdară = usc: ulei. a minţi. a povesti. lichide sau bunuri de valoare = sac: sac = sa-cu: legătură. a acţiona. a susţine. arogant. ad: tată. a opri. ostilitate. a impune. a repara. a micşora. abgal: înţelept. cută. răutate. a plăti din urmă. a suferi. în interiorul căruia se pot pune spre păstrare seminţe. labă. a sprijini. a înrola = adaim: a provoca. al cărui imperiu a cucerit şi distrus statul get = rim: abuz. aga: coastă. a aranja. violent. persoană care tace şi este atentă. a îndura. dar lipsesc din limba strămoşească: abba: tată. staul. datină. a arde. a face cadou = aru: ziua după sărbătoare. autoritate. a păta cu grăsime = usuc. a trece pe la. a masacra. adam: colonie. a se întinde = rim: trupă. mizerie. a sosi. chiot de bucurie. a delimita. a se pune pe treabă = tacalal: a începe. noroc. a stabili. înapoi. sarcină. in. inamic. a pune capăt la. a conduce. haină scurtă care se poată la ţară = roc: obicei. bătrân = ab: stareţ. Cuvinte din eme-gi. în frunte. caracter. viaţă. străbun.

tumoare. ba-ba: terci din grâu încolţit cu lapte folosit ca hrană pentru copiii mici = bab: copil mic. a pleca = geillim: a se supune. scump. a prezenta. energie. convenabil. a despica. a bate. a stoarce de bani = ga: nevoie. dil: unic. cupă largă = gael: irlandez. exclusiv = dil: a îndrăgi. a înfrunta. hoţie. a tropăi = geim: strigăt. a ocroti. a iriga. a fura. gim: alergător. proprietate. bunuri. a acoperi. a apăra. chiot. dul: a ascunde. a stăvili. trufie. spărtură. apreciere = call: a cere. a lega cu sfoară. ad(at): corp. ţăruş. a cerceta = eag: tăietură în. a 37 . a se ascunde = dall: orb la. fân = garrai: grădină. dil: singur. datorie. a pune în pericol. prezent. a se înghesui. posesiune. a arăta. a se aşeza. gala: siloz. mare. a cere. gar: dimineaţă. rufărie = gad: şnur. trecătoare. a se usca. servitoare = ge: gâscă. demn de încredere. simpatie. gaz: a se certa pentru. a suferi. a dărui. a uda. lapte bătut. respect. schelet. a se aşeza. gal: cel mai mare fiu. minor. sunet. avere. gilim: a dansa. a aduna = dul: a încerca. a strânge = cara: susţinător. dreptate. strigăt. bil: a se înfierbânta. laţ. fiinţă. păstor = gabhar: capră. puternic. a se îngrăşa. hoţ. a prezenta. a îngriji. lipsit de raţiune. apărător. costisitor. gaba-ra: cioban. garas: proprietate. a păstra = ba: a ţine seama de. a pune în joc. a merita. gag: pană. paie. care nu vede ceva. a avea încredere = gar: moment potrivit. gin: a face dreptate. serviciu bun. a sparge = gas: a păşi cu aroganţă. gagar: arie. existentă. a lipsi. dal: a acoperi. a se întoarce. bad: a transporta. carne de gâscă. a învrăjbi = ba: a lătra. bun. a pretinde. gaba: piept. fuior. a se dezmierda. tovarăş. greutate. a se pleca. obligaţie. a sprijini. a merge. boală. prunc. canal. a provoca. a ţipa = at: umflătură. proprietate = gagach: avere. a munci din răsputeri. a adăposti. a urmări. o = dil: drag. a fi la o distanţă de = bad: a se plimba cu barca. eg: şanţ. a se încălzi = bille: a se giugiuli. ga: a smulge. a acuza. pivniţă = gala: veselie. tandru. ge: vânzătoare. brânză = gar: closet cu apă. fructe ale fagului folosit pentru îngrăşarea porcilor = geir: a îngrăşa animalele. gaură într-un gard ba: suflet. dal: a apăra. conducere responsabilă. a avea legături cu. a risca. strâmtoare. cal: avere. a înghiţi = gal: putere. bana: a lega. gar: a primi. gu: a debarca. tare. a bate. a căra. ba: aroganţă. a se pleca. gal: a copleşi. a uni = banna: legătură. fâşie. ordine cara: a încercui. a căra. a adăposti. spărgător. a ţine legat = asal: măgar. mesager. suprafaţă de câmp. beţivan.asa: a duce. a asedia. a fi de partea cuiva = gabh: primejdie. voce. a încolţi. atenţie. pânză de in. aclamaţie. bun. a fixa. a fura = gag: a se lipi de. a dovedi o proprietate de către cineva = gin: viaţă. a transporta = dal: ţinutul unui clan sau trib. criză. consideraţie. a face cabotaj. gada: in. a zbiera gir: jir. dig. a susţine. a inunda. capcană = go: a ancora la ţărm. pânză.

sa: lovitură. immin: sete. păcurar. real. a bate. a gâfâi. a răni. a descoase. pagubă = sa: năvală. boare = lile: floare. a se îngrămădi = lug: a scoate viermii. înghiţitură de băutură. a răspunde la. suferinţă = lu: mic. a pune stăpînire pe. a avea grijă = ig: a însemna pe răboj. a îmbătrâni. a alerga. chiot. a învineţi. atac. a recunoaşte = ni: lucruri care aparţin cuiva. a memoriza. a cresta. a arăta. ra: a veni în gând. proprietate = lam: proprietate. injurii. sa: a mulţumi. a mişuna. a grăbi. pa: a cere. lag: bucată. sărac. păşune. li: scandal. a înţelege. a suferi. a căsători. a bate = ra: grăitor. noapte = mi: lună. sfidare. încurcătură = impi: rugăminte fierbinte. a se grăbi = gor: atac. rază. a da o raită. a da năvală. om mânios. a insulta = hurru: strigăt de provocare. a face schimb = sith: linişte. a purta. gălăgie = li: strigăt. a striga după un hoţ. igi: ochi. a bea. a bate. sin: a strecura. lipsit de tărie. si: lovitură. a poseda. suficient. a se târî. a locui. a domni ca un rege. generaţie. slab. a se bate. a se înfierbânta. nebunie. lu: a îngrijora. a duce. silim: a potrivi. a fi bun = sa: destul. uşor = si: zână. satisfăcut. a lovi cu pumnul = hum: cuvinte grele. lam: abundenţă. neruşinare. lili: adiere. a crede. a gâfâi. a satisface. a pătrunde = si: zor. a calcula. a se strînge la masă = lag: mic. întuneric. im-pa: pierdere. fanfaronadă. a pătrunde prin = sine: sân. frenezie. autentic. vrajă. a pune în ordine. a vinde. violentă = mire: furie. a aduce omagii = sar: marfă de primă calitate. efort neîntrerupt. a răni. atac. răsplată. a străluci. necioplit. necioplit. belşug. judecată. lovitură. marfă. ti: rude. cu ardoare. ardoare. îndemânare. a rezista = re: vârstă. a adăposti. a aşeza în grămadă. a privi. soartă = neamh: cer. a aranja. te: obraz. a lumina. zarzavat. a fi însetat = imim: duşcă. înţelegere. calm. a forţa. a paşte = sipeir: cioban. a potoli = lom: slab. firav. a socoti. şef. păstor.traversa. grijă. implorare. a socoti. sit: măsură. a înjunghia. a socoti. re: a da naştere. slab. minunat. huru: idiot. district = ri: rege. mână. a suporta. a înfrunta. a conduce. trai. sipa: cioban. si: trăsătură a feţei. a duce la bun sfârşit = silim: a se gândi. supărare. preţ. cu mânie. a primi în casă. nevastă. a cerceta. neclar. păstor. care spune mult. nam: destin. ri: conducere. a batjocori. a căuta să facă rău cuiva. lom: a slăbi puterea. a ciomăgi. ordine publică. lug: mulţime. păcurar. sărac. a se repezi la. mulţumit. semn. a sili. tovarăş = pa: salariu. mi-ri: furtună. a se aduna = ti: locuinţă. 38 . a îndrepta. necaz. sar: legume. furie. mi: seară. parfum de cedru. hum: a se încăiera. a ştirbi o unealtă. gur: violenţă. aprins. a cugeta. ni: prosperitate. a cântări. a înţelege direct = sin: a face un semn cuiva. a uimi. a roi. a ataca = te: fierbinte. a face bine. vârf de munte. sin: a iscodi. tărăboi. oraş. rai. a se pleca. a bănui.

masă. de la. furtună foarte mare = uru: eclipsă. a cugeta la. grăsime de gâscă. a reţine. aice: în apropiere de. arm: încheietura braţului si a genunchiului. centru administrativ. dezaprobare. satisfacţie = ull: măr. dulce. bată: cingătoare lungă şi îngustă cu care se înfăşoară mijlocul sau se pune ca întăritură la îmbrăcăminte = bata: a se lipi. scop. povârniş. tul: rezervor. us: gâscă = usc: gâscă. a se alipi de cineva = ainleanta: care nu ştie carte. talisman. ocazie. după. a instiga. mugur. Ardeal: regiunea istorică din România = airdeall: a avea grijă de. bucurie. treaz. remarcabil. Cuvinte din limba română. lângă = aice: apropiere. vecinătate. a întrista. armă = arm: armată. um: a supraveghea. confuz. armă. în apropiere. drăguţ. melancolie = aillean: iubit. coapsă. mofturos = abhras: in sau lână pentru ţesătură. referitor la. bască: ridicătură de pământ care proteja o fortăreaţă în afara zidurilor ei = bascaim: a avaria. întunecat. sănătos. groapă acoperită cu frunziş = ubh: a îndemna. fiinţă = ur: proaspăt. a îngriji. participare. alinta: a pronunţa incorect. vârf ascuţit. uru: oraş. barieră = baire: ţintă. provincie. nu departe. generos = um: în jurul. baire: sfoară. inimă. 39 . abras: rău. alean: dor. situată într-o regiune muntoasă de unde izvorăşte râul Olt = baraoid: pantă. mai bine = aibitir: alfabet.tir: mulţime. altă-aia: monstru. moment. cavitate. epilepsie. pornire. nebun. văgăună. us: a fi alături de. Balc: numele unuia dintre întemeitorii Moldovei feudale = balc: mulţime puternică. animal urmărit. luptător = armas: haină de soldat. a merge în urmă. a juca pe bani. a interesa. şansă. cisternă pentru apă = toll: căuş. a căuta. cu privire la. strălucit. a vâna. ud: când? în timp ce. baftă: moment favorabil. popor = tir: ţară. curgere. Baraolt: localitate în judeţul Harghita. sucit. care se găsesc numai în limba irlandeză: ab: alb în istroromână = ab: stareţ abitir: distins. sat. curea. care pronunţă greşit. ul: a înflori. aproape de. salbă de bani. cu lapte. armaş: om de arme. înnebunit. durere sufletească determinată de plecarea cuiva drag. drag. acru: gust specific fructelor necoapte = acra: acru aer = aer agod: treabă. aruncătură de bani. a distruge. atenţie. toane = allta: sălbatic. rezervor. piaţă. rânduială. ub: a se ascunde. adâncime. întâmplare = babhta: întâmplare. barcă = barc: barcă. scump. aiste: aceştia = aiste: a face o încercare. înclinare. ur: a mesteca. lângă. regiune. şansă. plan = agoid: împotrivire. balas: varietate de rubin = balach: piatră. de = ud: acolo. înţelept. folos. suflet. a cerceta. nebunii. a lăsa pentru = us: interes. care? pe care? atât de. ţintă. incult.

blidar: dulap în care se păstrează vasele pentru bucătărie şi mâncarea = bladar: a linguşi. slab. cupă. Biertan: localitate în judeţul Sibiu = beartan: parcelă. deosebit. nesăbuit. haos = bullabaisin: încurcătură. boaite: vite slabe. a tulbura. a nimeri. apogeu. învălmăşeală. dezordine. fals. clacă. bulan: vână de bou folosită în închisori pentru bătut = bullan: bou. botu: a face botu. gust plăcut = bun: esenţă. neghiob = bolog: scăfârlie. muncă grea pe gratis. scop. cale. rodnic. buclă: îndoitură. a da mâncare calului sau buaite: a câştiga. bologan. făţarnic. zăpăceală. boţ făcut din resturi sau firimituri = brus: rămăşiţe. încurcătură. a suferi o nedreptate = cain: a imputa ceva cuiva. castron. camhă: stofă de mătase = camtha: a cerceta cu atenţie. bulă: cârpă.bâlbă: prostie. nesocotit = buaic: culme. a se mândri cu. prezentabil. a se moleşi. găgăuţă. osteneală. cutie. greşeală = balbh: prost. brut: efort fizic deosebit. a tăbărî = campa: tabără. a face nod. trudă. imprudent. a semnaliza. bre: formă de adresare la ţară = brea: arătos. neînsemnat. a se întrista. brăcui: a alege ce este mai bun dintr-o grămadă. cu sens figurat lipsă de bani. afectuos. a închide. cablă: unitate de măsură pentru poame corespunzătoare unei găleţi. bulibăşeală: zăpăceală. bleg: lipsit de tărie. campa: a face tabără. femeie stricată = bulla: chef. buiac: despre plante – fertil. a îndoi. bliantă: lovitură dată uşor cu palma unui copil care se obrăzniceşte cu cineva bătrân = blianta: vârstă. aroganţă. bir pentru stăpânire = beillic: gaură sub pământ. cauză. Bran: trecătoare între Ardeal şi Muntenia = brean: a bara trecerea. a hoinări. sărăcie = buartha: necaz. 40 . pungaş. pagubă. a fi îngrijorat. a strânge. a aşeza în tabără. a umbla cu interese ascunse. necugetat. ţel. cain: a se plânge. nebunatic. boactăr: paznic. despre oameni – răsfăţat.bolocan: om prost. bun: acţiune pozitivă. neîndemânatic. a atârna moale. a se supăra pentru o greşeală comisă = botun: greşeală. boască: resturile de struguri rămase în teasc după stoarcere = bosca. a înfunda. început. a învinui de. îmbelşugat. îngrijorare. ondulare = bucla: a încheia cu o cataramă. a murdări. a comite o greşeală. resturi. bobaru: cel care dă în bobi = bobarun: prost. a se sfârşi. strajă = bothar: drum. rău braţ: unul din membrele superioare ale omului = brat: a acoperi. a ridica în slăvi. a spune prostii = brod: a-şi face merite din. a trage pe sfoară = braca: a jefui brad: specie de conifere = brad: ladă de lemn. îmbuibat. a lăuda. slab. nemernic = bearlagar: ipocrit. netot. beilic: casa în care erau găzduiţi gratuit beii veniţi de la poartă. a-şi pierde vremea. brodi: a potrivi. buartă: gaură. farfurie de supă. a se rostogoli. escroc. sărăcăcios = beag: lipsit de tărie. a petrece timpul trândăvind. brus: cocoloş. bârligan: şarlatan. greutate mare = bruth: efort neîntrerupt. forţă. lot. oameni proşti şi răi = baoite: a hărţui. a împărţi. baniţă = cabla: greutate mare legată cu frânghie. bordei. a-şi atinge scopurile.

deasupra. de treabă. a privi cu dispreţ. ceată: grup mare. 41 . împletirea cosiţelor = cearr: a confunda. a aranja. ceartă. flecar. vrajă = cinnim: a hotărî. cinie: făcătură. ceasma: plasă pentru prins peşte. căoaci: fierar = caoch: perdea de. sfoară groasă = corda: sfoară. a chiorăi = caoi: obicei. fior = ciorru: a tăia elanul cuiva. ordine. corpolent. resturi. a lăsa = cead: a permite. tărăboi. nevătămat. ceap: apucătură. recompensă. ciob: bucată dintr-un vas spart = giob: bucată. mărginit. ceartă: dispută. grămadă = ceadta: o sută. negustor. nătărău = coilean: persoană proastă şi înfumurată. parte componentă a arcului de aruncat săgeţi. a cauza. contrapartidă. câţ: cuvânt cu care se alungă pisica = cat: pisică. nojiţe = ceapan: picioare. simplu. ocazie. coardă de arc. vai! ciala: îndemn adresat boilor să o cotească la dreapta = ciall: sens. fragment. zdravăn = citog: mâna stângă.cantă: zăpăcită. ciolan: os cu carne = ceolan: copil scâncind. neserios = clab: gură cască. clab: mucos. ceapane: curele de la opinci. a încurca. cioros: fioros. ciocan: unealtă de lovit. De obicei scâncesc după mâncare. corect. a lega cu sfoară. călăi: plăcinte = collai: gras. stare. smoc = cire: smoc de păr. nobil. a agita. căulă: plută mică folosită ca pod plutitor = caol: loc îngust de trecere peste mare. citov: întreg. zurbagiu. care ţine. şiretlic = ceap: a-şi bate joc de cineva. zarvă. atâţare = cior: a atâţa. ce? = ce? ceda: a permite. vremea îngheţului. a pune capăt la. coamă. coardă: funie răsucită din plante lungi cu care se leagă căpiţele de fân. sincer. fără deschizătură. a porni. clampar: guraliv. vacarm. certăreţ = clampar: dispută. în bună stare. trudă. a da importanţă. a croi o minciună. chel: a fi lipsit de păr pe cap = cheal: a fi lipsit de. şnur. coimăni: a se osteni din greu. han = ceardai: comerciant. a face cumpărături. care nu vede ceva. grijă. obraznic. a privi de sus. prostovol = ceasna: a tulbura. a lăsa. a îngheţa ciocan – a îngheţa foarte tare = siocan: ger foarte puternic. a îngheţa. a-i juca un renghi. ciob. cneaz: conducătorul unui sat sau a unui teritoriu = cneas: obraz. gâlceavă = cearta: dreptate. cosiţe. a distruge. cior: fior. căoi: a bolborosi. a păzi. a striga. cear: păr. a încorda un arc. negru de supărare. ceardă: cârciumă. prăvălie. a apăra. a înţelege. a convinge. a scurta. femeie proastă = caol: meschin. destul de. şnur. cire: fire de păr. aprig = ciarog: îmbufnat. coiman: prostănac. aiurită. pândar. cântar: instrument pentru măsurat greutatea = cuntar: tejghea. a se aprinde de mânie. tresărire. cling: sunete scoase de clopote = cling: sunete scoase de clopote. a se impune. integru. a se certa. căule: femeie rea şi duşmănoasă. lipsă. a cerceta. Călan: oraş în judeţul Hunedoara = callan: gălăgie. Mai este termenul cneasta cu sensul de cinstit. neroadă = canta: încurcată. a fi cu mare grijă = coimead: supraveghere. sărăcăcios. cios: paznic de câmp. cioru: spaimă. jitar = cios: a tocmi un muncitor. a fi înrăit după.

corcan: copac scorburos şi bătrân. rezemare. a rostogoli un butoi. iute. repede. drăcoi: diavol. ură. Dorna: râu şi munte în judeţul Suceava = dornan: cap. a forma un strat. părticică. a plăti. iscusinţă. plin de lapte. muzică populară. familie. dadă: mătuşă. ticăloşie. Dunăre: fluviu = dunaras: a insista cu putere. dona: a ajuta pe cineva la nevoie. colectivitate. tafta = fai: voce. soartă. dos: ascuns. puternic. credeam: credinţă. Didina: prenume feminin = didine: adăpost. om rău. femeie în vârstă căreia îi porţi respect = dada: titlu de respect. sprijin. faide: folos = faide: lung. nefericit. a întinde. puternic = dord: viguros. a însemna pe răboj iască: specie de burete care era folosită la aprinderea focului cu amnarul = easca: uşor. natural. doru: stare sufletească ce exprimă o dorinţă pentru ceva sau către cineva. existentă. a 42 . cumpărătură. a învinge melancolia. nepăsare = dulra: fire. iad: rădăcina răului absolut = ead: bănuială.colb: strat de praf sau nisip fin = colbha: strat de piatră. a îndrepta. durd: viguros. mărunt. bun = fainne: a răsuna de. tânăr. încredere. dres: a repara. bărbat. libertate. suflet. doină: melodie tristă ce evocă unele fapte din trecut = doineann: plâns puternic. doini: a cânta doine = duinni: a depăşi tristeţea. care se opreşte. caracter. sanctuar. gălăgie. elegant. întorsătură. vrăjitor = draoi: vrăjitor. soţ. a înceta. oală. a curge. a da cu titlu gratuit unui nevoiaş sau unei instituţii = dona: sărman. a apăra. a exprima. nostalgie. Dan: prenume masculin = dan: destin. a-şi îndrepta atenţia. corn: partea osoasă de pe capul vitelor care era folosită şi ca pahar pentru băut = corn: subţire şi răsucit. creatură: fiinţă. cupă. mers legănat. a tărăgăna. a hrăni cu lapte. melancolie = doru: legătură gingaşă. cu măsură = dramh: înghiţitură. a lenevi. fiinţă. respect = creideamh: credinţă. a vibra de. omenire. prezent. cos: a coase. plin de energie. a se întoarce la = dreas: a se întoarce. frumos. doine: cântece triste cu subiect din lumea satului şi prezintă fapte trecute = duine. cinste. a chinui sufletul. posibilitate. nenorocit. fiinţă. Doman: râu şi munte în judeţul Caraş-Severin = domhan: lume. om = creatur: creatură. cumaş: stofă scumpă folosită pentru hainele boiereşti = cumas: putere politică. a conduce. protecţie. vită bătrână = corcan: vas. marionetă. a se strica. Ianca: localitate în judeţul Galaţi = eanga: trecătoare. ferit de vedere. a se lumina. fel. a rezista unei furtuni. a se învârti. a înveseli. cotu: articulaţia mâinii care se sprijină pe ceva = cothu: suport. alean. scamator. repaus. isteţ. a sparge. invidie. fain: subţire. personificare. energic. a se aprinde. a face să scânteieze ochii. încredere. durlă: om nepăsător. fire. măsură. a uni privirile. a cosi = cos: a lua în mână. bătrân. a pieri. cântec. fai: stofă de mătase neagră cu fir gros. chiulangiu ca în expresia „dai dosu” = dos: trântor. a doborî. de calitate aleasă. Drislea: localitate în judeţul Botoşani = drisle: a dispărea. dram: puţin. duşcă. defileu. cultuc: pernă mică. a se întări cu propriile forţe.daoine: viaţa omului. sac mic pentru piaţă = cultaca: rezervă.

frecuşuri = faire: a sta la pândă. forăi: a sforăi. falsar: plăsmuitor de acte false. a găsi de obiectat. a pricinui. a ochi = ginim: a da naştere la. teafăr. fulangiu: individ care se fofilează şi nu vrea să facă treabă = fulaingim: a trece cu vederea. fior: jneapăn. fugar: persoană care rezistă la fugă. dispută fără rost = fala: a invidia. a pune la cale ceva. fioru: emoţie puternică. fugă: a pleca pe neaşteptate. a genera. neprefăcut. fiu: copil. a se căsători. a face de ruşine. flanelă = flainin: flanelă. somn. contrafăcută. gleb: prenume = gleibe: pământ. a respira zgomotos = foras: josnic. sinceritate. a alerga = fogha: alergare. 43 . fară: neam. pătrunzător. file: pagini dintr-o carte sau caiet = file: poet. adevărat. ienupăr = fior: a potrivi. geaba: fără rost. fraudă. frumuseţe. bondar = gunga: a se micşora. tânăr îngrijit = gaigiul: îngrijit. a zori. de semnături false = falsoir: înşelăciune. a se repezi. a dormi.împodobi cu inele. clan. tresărire = fioru: a produce un efect. în legătură cu. a batjocori. merite. fâşie. sclifosit. a mânui cu furca. a avea necaz pe cineva. a însoţi. vai!. cinste. a umbla cu escrocherii. a fi împreună. fustangiu = fustar: a se agita. fustan: fustă mare = fostan: legătură de pânză. a năvăli. Galda: localitate în judeţul Alba = gallda: străin. de asemenea = fosta: de asemenea. fostă: trecută. dichisit. înverşunat. teamă = fior: natural. a admite. grabă. a se scurta. formă. flanea: pulover gros de lână purtat la ţară. fig: smochină = fige: smochină. cercel. a urma. flecăreală. furcă: unealtă agricolă ce se foloseşte la mânuitul şi depozitatul păioaselor = forc: furcă. a sta ascuns = foghar: sănătos. floc: smoc de lână sau de păr = flocas: smoc. fală: trufie. gintă. a lega. neadevărată = falsa: fals. ogor. degeaba = geab: a trăncăni. soi = fara: a conduce. solid. fee: zână = fea: fag. a suporta. pădure de fag. fugă. a se da înapoi. fustar: persoană care se ţine după femei. necioplit. onestitate. guanga: gânganie. neaparţinând de. a lucra la război. a îndrepta. a se preface că. persoană străină foarte apropiată datorită meritelor sale = fiu: valoarea unei persoane. alergătură. pripă. falsă: mincinoasă. firet: şnur din mătase folosit ca podoabă vestimentară = firead: panglică de mătase sau de bumbac. fosăi: copil mic care doarme şi respiră profund = fos: odihnă. a urzi. a trezi. gagiu: tânăr cu ifose. fată = fi: a ţese. a supăra. ginim: a descoperi. emoţie. adăugat la. faiere: mustrări aspre. adevăr. relaţie directă. simplu. floc. fie: fiică. aspru. a tolera. ger: frig foarte puternic = gear: tăios. bandă. a stârni. a înşela. fire: caracter = fire: sinceritate. sincer. ocară. a ataca brusc. finie: legătură sufletească dintre fini şi naşi = finne: bun. escroc. fior: stare sufletească. inferior.

a se scurge. simpatic. pleasc: a plesni. curat. olog: persoană neputincioasă. suferinţă. lin: apă care curge liniştit. respect. ţopârlan = murlan: necioplit. lopăţică. polog: mulţime. datorie. ioc = iota: uscat de sete. spaţios = learg: câmpie. a se ghemui. după ce. plod: rod. a bate. liopă: lovitură dată cu palma = liopa: lovitură. lin: jgheab de lemn în care se calcă strugurii = lin: băltoacă. onoare. ulterior = iar: după. ioc: nimic. rezultat = habha: a opri. a fi tulburat = meara: nelinişte. a înainta. nod: a avea nod în gât. a aprecia. a pregăti. ajutor de miner care curăţă locul de muncă = iongar: lângă. parte. a merge = pas: defileu. labă: partea de jos a piciorului de la om sau de la animale = lapa: laba. a crăpa = pleasc: a plesni. loc: spaţiu precizat = log: loc. loc potrivit. răsculat. ulterior. cunoştinţă. bădăran. lac: întindere de apă stătătoare = loch: lac. pas: trecătoare. căuş. a conserva. obrăznicie. loc de trecere. cărpănos = mirle: plin de noduri. destin. lădar: tâmplarul care face lăzi = ladar: polonic. natural. de fel. cofă. a se răscula. leasă: împletitură de nuiele ca un grătar pe care se usucă legume sau fructe = leasu: a îmbunătăţi. oftat. maslă: cele patru culori ale cărţilor de joc. a înnoda. făraş. mâncău. defileu. milă: compasiune. dispozitiv care se balansează sau se învârteşte în cerc = leagan: a trânti la pământ un om. a lovi. către. poc: lovitură. idenie: încercare = ide: soartă. a lăpăi = leapa: albie de râu. deloc. iar: după. a vindeca. păgân: necredincios. nasc: a aduce pe lume un copil = nasc: căsătorie.habar: rost. persoană bătrână = olog: măslin. de crezut. nesiguranţă. a trage pe sfoară = masla: insultă. iongar: băiat tânăr. necredincios. socoteală. lărgime. 44 . bădăran. încredere: cinste. plată. miara: a fi uimit. porţiune largă şi liniştită. a se lega. a se sparge. spaţiu mare. a începe o construcţie. gloată. Ion: prenume masculin = ion: curat. larg: întins. a respira sau a vorbi cu întreruperi = nod: suspin. închin: rugăciune. mârlă: om răutăcios şi sucit. mârlan: necioplit. a sfărâma. inteligenţă. respect = inchreidte: credibil. musulman = paganach: păgân. nod: nod la plante sau nod de funie = noda: nod. legământ. cameră de folosinţă comună. macră: carne fără grăsime. legătură. poceală = poc: lovitură. a se îngrămădi. pentru că. tânăr. mili: a fi cuprins de milă. flămând = halla: casă. leagăn: scrânciob. nebunie. neata: formă de respect folosită la ţară = neata: drăguţ. haişte: casă rămasă neterminată = haiste: cuibar. carne fragedă = macra: tinereţe. a se înduioşa = mili: paloare. a doborî un copac. admiraţie = inchinn: minte. piaţă. cădere bruscă. grămadă = pollog: grămadă de peşte. câtuşi de puţin. cinste faţă de. iotă: nimic. a se rostogoli. a se îndura. mulţime. leapa: a se juca în apă. pantă domoală = lin: baltă. hală: om mâncăcios. aşa. înţelegere pentru suferinţa altora = mile: milă. lăpăi: a lovi cu laba în apă = lapa: a lovi cu laba. nu există = ioc: a se lecui. a strânge puternic. spre. grămadă = plod: mulţime. a crăpa. a se sparge. merli: a păţi ceva rău = meirleach: răufăcător.

roată: dispozitiv circular anexat la unele mecanisme care ajută la deplasare = roth: roată. iz. a băga sat: plin de. a înşfăca. uscare. rumenit la foc. a vrea = rogha: a vrea. Rona: localitate în judeţul Maramureş = ronna: picurare. gălăgie. lacom. a cere. om slăbit şi chinuit = smeadar: nenorocire mare. scandalos: certăreţ. palid. scafă: unealtă de tâmplărie = scafa: a rade de coajă. neîndestulător. a străpunge. uleios. sătul = saithi: sătul de. put: a puţi. folos. sia: strigăt cu care se dă unei ambarcaţiuni. săpuneală. soba: construcţie specială într-o casă în care se face focul = sioba: ţâşnitură de flăcări. ruptă: desprinsă din. obiecte. a-şi da aere. par. broască tânără care orăcăie toată ziua. guraliv = scannalach: scandalos. a da buzna. a îngheţa. a smulge. miros greu. snapan: hapsân. tărăboi = scannal: scandal. a risipi. ceartă. a socoti = rosta: a persifla. a dori. potlogar = snapanna: a lua de la. slab. chiciură. „ger de seacă pietrele”. sec. repăd: plec grăbit până la. lovitură. şarlatan. plimbare cu barca. proţap. a apuca. acru. acrit = searbhan: amărât. gras. a fugi. drug. atenţie. oişte = rud: lucruri. a întări o părere. rabă: câştig. a tâşni. nărav. durabil. rui: roşcat. a izbi. a hoinări = puca: urmă. cel care repetă la fiecare casă aceleaşi cântece. sec. a stârni. răcan: pui de broască. a coji un lemn. snagă: putere. a juli. profit = rabach: risipitor. slim: strat subţire de aluviuni depus care fertilizează solul = slim: subţire. slănină: grăsime de porc tăiată în bucăţi lungi sărată şi afumată = slanaim: a conserva alimente prin afumare. Reghin: oraş în judeţul Mureş = righin: rezistent. comanda de mers înapoi = sia: distanţă. a adopta un obicei. sfărâmată. rost: ordine. smugă: murdărie. dorinţă = snag: a întrerupe vocea cuiva. a lua de la. agresiv. a aduce. smead: cu faţa negricioasă şi palidă. a împinge. desfăcută =roptha: brânci. a gâfâi. socoteală = seam: a ţintui privirea. încheietură. unelte. răpcăni: scârţâitul uşii deschisă şi închisă repetat. a smulge. neînsemnat.puca: femeie sau fată cu purtări rele. roz. seacă: a se usca. miros greu = puth: a puţi. lucios. searbăd: livid. ruga: a cere. temperatură sub zero grade. mic. dau o fugă = reabadh: galop. mizerie = smuga: lichidul ce curge din nas sau bot. cuţit. slană: slănină afumată şi păstrată agăţată într-un spaţiu aerisit = sleanna: a agăţa. zgârcit. plin de. a sufla greu. înşfăcare. iz. a-şi da aere. 45 . îmbinare grosolană a două pânze = seala: îmbinare. tămbălău. scandal: ceartă. a prinde o melodie. lustruit. mai depărtat. a râde de. gălăgios. seamă: aminte. suflet. roz: culoare de roşu deschis = ros: trandafir. cu barbă roşie = rua: rumen. „este un ger de te seacă”= seaca: ger. a umbla. curgere. recrut = racan: a face tărăboi. balamuc. posac. slim: strat de murdărie de pe pielea nespălată. a alege. de pe hainele purtate îndelung sau de pe obiectele folosite mult = slim: unsuros. a insista. rudă: prăjină. slad: resturi de la borhot = sladai: firimituri. trainic. sailă: însăilare. a intra şi a ieşi mereu din casă = rabhcanai: cântăreţ de balade. a dispărea apa.

tăgârtaci: intrigant. şpagă: mită = spaga: pungă. tapă: crestătură în copac. a lovi cu cotul. rătăcit. talan: termen depreciativ pentru un cal bătrân şi slab. cotitură. straie: îmbrăcăminte. sponci: puţin. a învăţa. a se cocoţa. sucit. a face atent la. tarlan: persoană care păzeşte o tarla = tarlaim: a se întâmpla. sula: obiect lung si ascuţit din metal sau lemn care se foloseşte la găurit = sula: dinainte. absurditate. producţie. tal: porţiune de pământ arabil. tarpan: cuţit mare cu care se taie trestia = tiarpan: povară mare dusă în spate. taburet. a urca = sui. priceput. a căuta nod în papură. suim. înaintea. stol: masă = stol: scăunaş. în special. chiar aşa = tamall: a aşeza la intervale. a găuri. a face 46 . sui. intervale de timp. a fugi. pat = talaim: a ascunde. găurită. a mâna vitele. supărare. cercetare = taifeach: analiză. distrusă = sparrtha: cui. a merge în întâmpinarea cuiva. a arăta. a găsi repede răspuns. a se referi la. sonc: schilod. taifet: taifas = taifead: informaţii date cu privire la. creştere. tarbă: femeie uşuratică. în faţă. a risca. venit. cherchelit = sugach: cherchelit. a se urca. sorean: peşte mic şi iute care trăieşte în apele dulci = soran: mulţime de păduchi. a străpunge. numai ce. obligaţia proprietarului de animale de a plăti în alimente către cioban sau văcar. gloabă = tallann: toană. suite: a se cocoţa. stat: trup. stare trecătoare. priceput la toate = tagarthach: isteţ. cercetare. a se aşeza pe. spor: pornire. avere. veşmintele care erau primul indiciu din ce zonă venea persoana respectivă = strae: a colinda. a trata cu dispreţ. cantitate mică = sponc: scânteie. talam: cameră de dormit. speculant la bursă. şchiop = sonc: ghiont. activitate. bani. a atenua. parcelă = tal: recoltă. a cutreiera. greşeală de interpretare. a deplasa un obiect = soncail: a da ghionţi. mai ales. situaţie. suite: a se căţăra. recompensă în bani. transparent. confluenţă. a îndemna. tatu: tatăl tău = tathu: a se uni. de necrezut. a hoinări. a se feri. şoncăi: a schilodi. a se rări. a ţine minte. obiect mic. răstimp. a păşuna. taman: tocmai. tană: pâclă. a sfida. pungă = tarbh: mascul. taifas: discuţie. licărire. suim. a dosi. a se împreuna. vesel. împreunare. a face atent la. sugaci: beţivan. condiţie. strop.sodal: ucenic. reputaţie. tăgârţa: a se agăţa de cineva. distanţă. ceaţă = tanai: subţire. analiză. ghimpe. înmulţire = spor: a stimula. a târî = tagartha: a se adresa. a înfrunta. soran: ţesătură groasă lucrată grosolan = soran: mulţime de păduchi. tarla: suprafaţă agricolă cultivată delimitată de drumuri sau alte culturi = tarlu: încrucişare de drumuri. afumat. condiţia fizică a unui individ = stat: stare. a trimite la. spartă: străpunsă. tăietură la capătul unui lemn pentru a se îmbina cu altul = tapa: forţă. a lovi cu cotul. calfă = sodar: mers grăbit. spin: ghimpe = spion: spin. tain: porţia de hrană pentru un animal pe o zi. păşunatul oilor sau vitelor = tain: iarbă. a batjocori. pilit. a umbla. a împinge cu cotul.

ura: strigăt de victorie = urra: forţă. chirpici = tulach: dâmb. târgălău: târg mare. a cerceta. acoperit tulă: cărămidă din pământ groasă. trii: trei = tri: trei. înşelătorie. belea = trasna: necaz. a cere. a învinge. a înşela = tasca: a răspândi zvonuri despre. trăda: a înşela încrederea cuiva. calm. a supăra = toir: urmărire. adânc. a purta. 205 47 . tron: ladă mare în care ţăranii îşi păstrează diverse obiecte = trom: greu. înşelătorie. tăsca: a păcăli. a fi stăpân pe situaţie. de neînvins. mare. proşti = tanai: superficial. interpretarea unui gest. fraudă. a repeta acelaşi lucru = teas: persoană cicălitoare. tontu: prostănac. încărcat. urlă: tub gros din ceramică pus la ieşirea din horn care protejează să nu curgă apa de ploaie în vatră sau să îl distrugă. tron: scaun mare pe care stătea domnitorul = trom: mai mare. tănăi: nătărăi. rezistenţă. apăsare. supărare. trasnaie: necaz. violent. agent comercial. a i se face greaţă. contrazicem = trasnaim: a nega. mulţime mare de oameni adunată la târg = tiargalai: primul cumpărător. a curge dintr-un vas = turnamh: cădere de apă. urla: a striga. nearsă. supărare. movilă. turnăm: a turna. putere. tătân: tată = tathan: unire sau împreunare fizică. toir: băţ. a profita de. diliu = tiontu: a se învârti.aluzie la. irlandeză şi eme-gi. tulca: tradiţie de Anul Nou de a se merge cu capra la casele oamenilor = tulc: a cânta la un instrument. slab. Sunt 79 cuvinte comune limbilor română. umflat. tâlc: înţelepciune. a bucura. emoţie = teamh: încălzire. teamă: frică. irlandeză şi eme-gi. persoană mai în vârstă. teasac: cuţit mare cu care se taie porcii = teasai: cu sânge rece. trăsnim: minţim. tolbă: traistă mică. putere de convingere. 88 cuvinte comune eme-gi şi limbii irlandeze şi 292 cuvinte comune limbilor română şi irlandeză. a lua foc. a răcni = urlar: a trânti pe cineva la pământ. inerţie. burlan = urla: parte de jos a unei streşini de paie pe care se scurge apa. (Studiul final cuprinde 290 cuvinte comune limbilor română. a se vinde duşmanului = tradalai: a specula bunătatea cuiva. a se răsturna. exemplu de urmat = tailc: convingător. respectată. a contrazice. a reduce la tăcere. ţinti: a ochi. a lovi cu ceva = tinti: furios. sacoşă. a băga în groază. adevărat. teacă: obiectul în care se păstrează sabia sau pumnalul. parte din lujerul fasolei unde sunt boabe = tiacha: raniţă. tonţi. a urmări un scop. troiene: acumulări mari de zăpadă datorită viscolului = troime: greutate. teas: cuvânt cu care se alungă gâştele sau raţele de pe baltă. buzunar mare. a se mânia. a căuta. pungă mare din piele pentru săgeţi = dolba: proeminent. copleşire. descărnat.

zgaibă. Toţi cei care s-au chinuit să ne tâmpească. Este limpede că cuvântul nu este venit din latină ci invers. Noi avem bucă pentru una din părţile curului şi buca+ta: parte dintr-un întreg. a se trânti).us: coastă. a face 48 . a face zgomot (gu: gât. Latinii aveau cuvântul buca cu sensul de obraji sau gură.n. a chinui + tura: copil. a rezista. mâncare + ka: gură. a ţipa. a băga. a gusta din bucate.sar: mulţi. Landsberger (1937) şi J. deprindere care şi astăzi ne bântuie existenţa mioritică. iar latina la şes unde apele erau pline de peşte. canal mic. iar în emegi are semnificaţia: a striga. a se întinde. arsură (uz. dar el în limba română are sensuri diferite rezultate din articularea unor prefixe sau sufixe la rădăcina amintită. pantă. dar este folosit lângă un cuvânt care are semnificaţia de a sări în apă de pe un dig. a înghiţi. a petrece (ul: vas. mişcare ritmică + la: abundenţă. româna la deal şi munte. de unde se vede preocuparea urmaşilor troienilor pentru agoniseală şi îmbuibare. Tot aici mai putem adăuga bucă+tarie: locul unde se ţineau bucatele sau se pregătea mâncarea şi în+buca: a băga în gură. a muşca. măsură. Cuvântul apa în emegi: ţeavă din argilă arsă prin care trece apa. mare. poftă. a aşeza. dacă mai au un minim de respect pentru limba ce o vorbesc. lac. veselie + ciar.ulciar cu sensul de veselie. care nu există în latină. Cuvântul ulcior are în eme-gi . iar noi pentru visare şi trăncăneală. a întinde. usturime. a mânca. mişcare ritmică + ra: a suna. Noi folosim pentru acest sens cuvântul gura. a amesteca. mare (a: apă + pa: şanţ. A. a înghiţi. a îndura. Cuvântul gula (gu: gât. Pentru asemenea argumente este imposibilă proba contrarie. să consulte dicţionarele lui A. el a ajuns în această limbă odată cu migrarea mioriticilor carpatini în peninsula italică după catastrofa de la Santorini la mijlocul secolului XVll î. a aluneca. a impresiona.cuvinte comune numai irlandezei şi eme-gi şi 978 cuvinte comune numai limbilor irlandeză şi română). dovedind că cele două limbi s-au format în zone de relief diferite. În limba română veche există cuvântul guleai cu sensul de invitaţie la o gustate. iar în latină este urceus cu sensul din limba română. Ca să le îngheţ mintea nărăvaşilor am să le dau încă cinci exemple de care se face multă paradă când apare vreun cârcotaş. buca+te: porduse agricole adunate în hambare. a face zgomot. a băga. iar în latină avem aqua. a striga. bucurie. a curge. ia vedeţi cum o învârtiţi! În eme-gi avem bu: a smulge. Halloran (1996). Dacă cuvântul buca venea în limba română din latină. apă care curge. a rupe. a bea la un ospăţ. a râde cu hohote. a merge. Cuvântului eme-gi uztura nu i se cunoaşte sensul. a mânca. a îndruma. atunci trebuia obligatoriu să aibă şi sensul sau sensurile din această limbă. a mânca. Să mai amintesc aici că dialectul friulan care se vorbeşte şi acum în Italia are câteva sute de cuvinte comune cu limba română şi care nu se găsesc în latină! După dogmă nu merge aşa ceva. dar şi mâncare pregătită. a trăncăni. a cuprinde sau abba: lac. a bea. a mânca. în limba română îl păstrăm identic fonetic şi semantic. a tăia din. îi sfătuiesc. a bea. Acest termen în emegi are sensul de apă plină cu peşti (a: apă + qua: peşte). Deimel (1925-1950). scandal).e. mare). a atinge) în emegi înseamnă a înghiţi. invocând deducţii savante şi principii sacrosante privind transformarea cuvintelor latine în varianta românească. iar în latină gula înseamnă gâtlej. a mesteca. Am considerat că este corect să fie tradus prin iritaţie. unde apa curge în şuvoaie. gât şi numai figurat gură. larg. altfel vom vorbi vorbire şi vom citi în stele. B.

dam (soţie). Cuvinte din engleză care se găsesc în română şi eme-gi dovedesc faptul că la sfârşitul mileniului lV î. Alegerea a fost făcută special pentru că nimeni nu spune că limba engleză este o neolatină. atâţia cât mai sunt şi rumân. aşa cum îşi spuneau cei din nordul fluviului. mamă. suflet. dar şi termenul „mamma” cu sensul de ţâţă. ci s-au amestecat cu noii veniţi galii (celţii) pe care mai târziu i-au cucerit romanii. mamy. pa. în latină: pateru şi în checea avem patiri (conducătorul unui sat). dam. Aceste probe arată că cei care au ridicat monumentele megalitice nu au dispărut. mi. sau începutul mileniului lll î. din regiunea Carpaţilor a avut loc o puternică migrare spre vest până în insulele britanice. în engleză: ma. mu. Să adăstăm puţin asupra termenilor de armân (aromân – machidon). patesi. mamai (identic cu cel din Moldova) cu sensul de mămică şi mamo cu sensul de bunică. Secret Rites and Traditions of Ancient Britain” Londra 1928. Hai să le punem şi lor de o latinitate! Am arătat la început că avem legături foarte vechi cu populaţiile care au construit monumentele megalitice din insulele britanice. asociat. asociat. în franceză: papa. în română: ta. a lovi.e. Noi am păstrat obiceiul prin folosirea doicilor. papa. a radia. scandal + mân: partener. Armân = ar: a răsuna de. mumy. muma. familie. În latină există termenul ustulo cu sensul de a arde. drag. mamma. bogăţie + mân: partener. Termenul de mamma din latină nu a fost pus niciodată în legătură cu mama din limba română. Cei doi termeni au în comun sintagma „mân” ce arată o legătură de rudenie bazată pe originea comună dintr-o mamă foarte îndepărtată păstrând în sensul profund urmele societăţii matriarhale. la pag. ta. descoperim că în timpurile foarte vechi fetele se căsătoreau de la 14-15 ani. ma. a munci. Să mai dau câteva exemple năucitoare despre aceste cuvinte. Au cuvântul mama cu sensul de sân. mamă. Aceste exemple arată că faimoasa regulă a trecerii sunetului l din latină în r în limba română este o poveste care trebuie scoasă din cultura noastră. papa. ma. Latina. tucu. Lewis Spence în lucrarea „The Mysteries of Britain. a răni. gospodărie. durere) şi am avut în vedere situaţia neplăcută când se sare în apă cu burta pe luciul acesteia. Unii presupun că aceste grupuri ar fi venit din peninsula Iberică. pentru mamă are sintagma „mater”.n. 49 . daddie. îma. inimă. tata. iar venirea sarcinii nu o găsea pregătită biologic pentru alăptare. 27 afirmă că Britania a fost invadată de „oameni veniţi din Ungaria şi Transilvania care trăiau în civilizaţia bronzului şi mânuiau o secure dublă de luptă cu două tăişuri”. în engleză: pa.baie. Iar aceste grupuri sunt făuritorii numeroaselor henge din ţinutul britonilor. dar tot aşa nimeni nu ştie că această limbă păstrează în haina ei comori de cuvinte care vor uimi lumea. puia. cei din neamul nostru care locuiesc în sudul Dunării.n. Să sar pârleazul până la cei mai vestici vremelniciţi din spiţa noastră – irlandezii – să-i chem în ajutor. Această situaţie era rezolvată de o altă femeie din clan care dădea sân copilului până se adapta la mâncarea obişnuită. om bătrân. în română: oama. Dacă răscolim puţin memoria. sân. a fi egal. în checea: mama şi cuvântul tată în emegi: a. tânăr. mami. Toţii cercetătorii britanici sunt de acord că monumentele megalitice în frunte cu cel mai cunoscut – Stonehenge – au fost ridicate de o populaţie necunoscută care a dispărut. mami. în franceză: maman (ma +man).e. deşi sensurile lor profunde sunt aceleaşi – cea care are grijă de un copil foarte mic. Cuvântul mamă în emegi ama. tete cu sens de om bătrân. atunci da fericire! Cuvântul din limba română ustura nu mai are rost să-l comentez. terci. mama. Transilvania şi Ungaria făceau parte din teritoriul locuit în acele timpuri de neamul geţilor sau strămoşii lor. a chema. iar rumân = ru: treabă. bunic. Şi în prezent în Moldova în mediul sătesc se foloseşte pentru mamă cuvântul „mâni” ca în expresiile mâni-ta sau mâni-sa. tete cu sens de tată. în etruscă: ama. familie. tucu.

Italia. a iriga. popas. care fac parte din grupul lingvistic arimin (cei de-o mamă). amer (amar) = amaru (supărare). a decide). băţ lung şi gros. cât şi unul de cercetare şi stabilire a mişcării acestuia cât şi a lunii. cum este scris în cronicile vechi) te pun pe gânduri! Stane înseamnă piatră. Cercul al treilea este format din 84 de stâlpi din lemn. an = an. – l e. porţie. iar în emegi alu este un adjectiv pentru animale care arată că aparţin de o anumită rasă. Asemănarea cu sanctuarul de la Stonehenge este uimitoare. aka: băutură fermentată. a distribui. a bea. La noi consider că nu trebuie să mai spun cum stăm cu alu sau ai lu din vorbirea populară. voce. a opri = bara: a înainta. Această structură se găseşte şi la sanctuarul – calendar dac din munţii Orăştiei. locuinţă. În interiorul acestuia este alt cerc format din 210 stâlpi paralelipipedici. teritoriul Franţei. folosindu-se la înmormântări. Este un terasament în formă de cerc cu diametrul de 29 m. a face a avea un efect. Dar toate aceste monumente au avut atât un scop religios închinat cultului soarelui. Şi cum orice treabă anevoioasă are un început voi scoate în faţă câteva cuvinte din quichua. Chiar denumirea de Stonehenge care însemnă pietrele spânzurate. iar henge este apropiat de regionalismul românesc hânci: a suspina. primul termen va fi în franceză cu pronunţare şi scriere: o (eauapă) = o (apă curgătoare. liber (darnic. eg (apă în occitană) = eg (a uda. ceea ce dovedeşte originea comună din ţinutul carpatic. lemn sau piatră şi lemn.Trebuie să arăt că druizii considerau stejarul ca arbore sacru. neam. limba administraţiei imperiului incaş. semnificaţie pe care o are şi în prezent la români. a ofta. Iar costumaţia acestor dansatori este foarte cunoscută pentru orice român cu mintea acasă! Ca să nu fiu uituc am să amintesc şi câteva cuvinte care se găsesc în limba franceză cu corespondenţă directă în emegi. în insulele britanice. formând două sau mai multe cercuri concentrice. dar după unele legende. Ideile prezente vor fi dezvoltate foarte mult în lucrarea „Apocalipsa de la vest la est” ce va fi un studiu comparativ a 15-20 limbi şi dialecte. 50 . generos) = libir (stăpân pe el). termen identic cu stane al nostru. allpa: teren agricol fertilizat cu găinaţ de guano şi care are o culoare alb-cenuşiu = alba = aldu: a săpa pămîntul. Au o cale de acces care traversează cercul exterior sau se opreşte la mijlocul acestuia în faţa unei pietre plane unde se puneau ofrandele. obşte. a pluti pe apă). Sunt formate dintr-un terasament în cerc de 28-33 m în interiorul căruia sunt înfipţi mai mulţi de stâlpi de piatră. achite (acquitter – a achita) = achita (depăşirea unei situaţii deosebite). seminţie. a bea o băutură fermentată = acra: gustul unor băuturi realizate prin fermentare.n. clan. a adăpa vitele). papa (tată) = papa (tată).n. pietrele care suspină (Stanehenge. unde se găsesc similitudini uimitoare cu limba română şi emegi demonstrând originea lor comună: aillu: gintă. Folclorul englez păstrează dansul Morris foarte asemănător cu căluşul nostru. bara: unitate de măsură = bara: iaz. sau sucul unor fructe = aca: creştetul capului. ţinutul carpatic şi ramificaţiile lui către sud-est şi est până în America de Sud. pe marginea căruia se găsesc 180 blocuri de andezit de 45 cm înălţime. iar în interiorul acestuia sunt 34 de stâlpi aşezaţi sub formă de potcoavă unde se află vatra sacră. peninsula iberică. di (dâre – a zice) = di (a aprecia. Am folosit acest termen pentru limbile care se vorbeau în mileniile Vll î.e.

cel care îţi conduce viaţa. scandal. hatha: castă. conci: vârf. a tăia = ciun: a prezenta + ta: a pipăi. chuqui: ploaie. a fi lipit de + ca: cătun. a radia. a fi mândru. strălucitor. a încuia. hrană. a fixa. haili: refren ritmat în cântecele incaşe = haili: refren de cântec = hili: farmec. proprietate = hat: delimitarea unei proprietăţi. răzor = hata: a radia. a distribui. înţelept. catu: târg. a cerceta = gadu: a rupe. luminat.cacic: căpetenie. fir. chanca: trib războinic neincaş renumit pentru violenţa si viclenia lui = cianca: şarpe veninos = cianga: captiv. superior. mare = hat: înălţime mare. cori: aur. a mişuna. a linişti + cu: a întemeia. neam. a transporta. a îngrădi. oraş. care era adunat din apa râurilor de munte unde se găsea sub forma unor grăuncioare mici = cori: bube foarte mici care apar uneori pe trupul copiilor = cu: metal preţios. învăţat. huara: şorţ primit de tineri cînd ajungeau la maturitate şi aveau dreptul să închege o familie = 51 . familie. şeful unui aillu = gagic: cel care îţi conduce sufletul (c trece în g cum se întâmplă de multe ori în emegi). a se ascunde. a se agita. cel care are grijă de alţii = capac: deasupra. nobil. generos. cartier. a se pregăti de drum. casă. a fi trist. a închide afară. înălţime = conci: coc = con: scară + ca: casă. a se învechi. chonta: mâner de lance din lemn = ciontu: crâmpei dintr-o bucată mare. a vui = colca: a fi atent. hatun: mare = hăt: întins. cira: a coase = cir: aţă subţire. a curăţa. catu illa: spiritul negustorilor. uscat la soare şi la frig = ciung: fără un braţ = ciun: a se ofili. collca: depozit mare. personificare. a căuta. hacha: un fel de satâr = hac: crengi tăiate mărunt pentru foc. podoabă. capac: bogat. a aduna. a câştiga.sa: a tăia. inimă. atracţie. Cuzco (Qosqo): capitala imperiului incaş. a chicura – a ploua mărunt = chic: mic. construită pe versantul unui munte care parcă stătea agăţată de înălţimi = cosca: pisică sau coşcă: coajă = cus: piele de animal. a pune. comerţul incaş se desfăşura în pieţe amenajate sau în spaţii special construite = catu: nivelul unei construcţii. a fi mare. aur + ri: a turna. a avea voie + cia. a fi epuizat chunu: cartof deshidratat. a vorbi despre. începutul unei acţiuni. a pune. a se întâlni. a fi bogat. puţin. calancha: nume incaş = calancia: nume românesc de familie. defileu. a vătăma. a înconjura. a supraveghea. a socoti. locul unde sunt păstrate bunuri şi în jurul căruia mişună mulţi de oameni = colcăi: a fi plin de. a merge pe jos. a aduna. surcele = ha: numeros. câte puţin. cira – a înşira = cir: a lega. chimpo: numele unei regine care cultiva soiuri alese de porumb şi ardei iuţi = câmpu: suprafaţă întinsă destinată culturilor agricole = cân: a semăna + pu: teren. a picura = chicu: puţin. Cacica localitate de unde se extrage sare = gagig: a se jeli cuiva. a fermeca. sus = capa: suflet. a fi de partea cuiva. curaca: conducătorul unei văi montane = coraca: a supraveghea o persoană bolnavă = curaca: a inspecta. rege. a da. prizonier. a încânta. În emegi ila: cărăuş. camara: grânarul unei provincii cu sensul de provizie sigură = cămară: loc de depozitare sau de păstrare a proviziilor alimentare = gamara: cereale. avere. a întări. a şterge.

cel care nu are educaţia părinţilor şi face numai necazuri = hucia: a alunga sau a fugări o pasăre. obicei. a distruge. Acest termen a fost impus de spanioli pentru că incaşii foloseau expresia „runasimi – graiul omului’’ = checea: covor de pâslă lucrat în mai multe nuanţe care se folosea şi la învelit noaptea. sălbatic. Expresia în limba română este întâi tain mii cu sensul de respectarea unei obligaţii în natură stabilită anterior. la fel. a opri. pereche. necaz. pentru lapte şi lână. rai. a uni. sălbatic. a măsura. Lama: înger păzitor. supărare. cer. a trage uşor. domeniu. quena: naiul incaş cunoscut pentru melodiile pline de tristeţe = chin: suferinţă. quipu: sistem de evidenţă şi de însemnare a evenimentelor. care se ţinea cu ajutorul unor sfori de diferite culori pe care se făceau noduri. piciu: ascuns. hucha: sărac şi orfan de părinţi. respect social. încălcarea hotarelor era la incaşi foarte aspru pedepsit = huanca: femeie rea care îţi vânează greşelile. O chemare a amintirilor sau căina: a deplânge = chin: suferinţă + a: rezultat. Huiana: Inca. soţ. tristeţe. făptură. mama: cea care este binecuvîntată de divinitate să dea naştere. a conduce. frumos. dar l-am găsit identic fonetic şi semantic pe tăbliţele geţilor. persoană rea şi pătimaşă = hu: persoană + anca: hotar. aşa este = inga: egal.Huina: nume de familie la români = hu: persoană + i: a stăpîni + ana: lumină. 52 . inti tain mii: sărbătoare incaşă în care se aduceau ca ofrandă soarelui primii ştiuleţi de porumb ajunşi la maturitate. a lega. sănătos. om fără căpătâi + hucia: a fi mânios. a locui împreună. a controla. violent. soţie. era şansa supravieţuirii unei comunităţi în caz de secetă şi era sacrificată ca cea mai preţioasă ofrandă. Machu Pichu: oraş incaş descoperit abia în secolul XlX şi construit pe versantul unui pisc de munte = maciu: măciulie de măciucă. broboadă. În româna veche nu există acest cuvînt. vigoare. vită. meşter foarte bun. nimicitor = hunu: a rupe. llama: animalul specific Anzilor folosit la transport. a striga. nesăbuit. soţie = mama = mami: spirit emeş care l-a făcut pe om din lut şi a suflat asupra lui cu viaţă. dor. hunu: cea mai înaltă căpetenie militară neincaşă = hunu: violent. Inca: conducătorul incaşilor = inca. care nu se vede. inga: adevărat. nume de persoană = checi: neamul celor numeroşi. iaili: cîntece cu caracter păstoresc sau agrar = iaili: refren care se găseşte în cîntecele păstoreşti interpretate de Felician Fărcaş = ia: a fi plăcut + ili: bucuros. Termen care se găseşte fonetic si semantic în limbile anglo-saxone. prezenţă nedorită. oprire bruscă. Prin acest sistem se urmărea codificarea unor imagini şi fapte trecute = chipu: imagine. belşug = mană: belşug în toate = mana: izvorul belşugului. limită. teritoriu. a despica. pretutindeni. mana: noroc. a linişti. mic. pătură. marcă: proprietate. jaili: cântece cu caracter religios sau militar = jali: stare psihică ce arată tristeţe. era una din cele 12 ale clanurilor incaşe si semnifica luminat de soare. vale sau trecătoare protejată. spirit feminin al destinului. înfăţişare = chip: a lega. umflătură. huata: loc unde se leagă (prinde) ceva. nostalgie. tatăl lui Atahualpa si Huascar = Huianu.hora: dans la care participau tinerii ajunşi la maturitate = hura: neam. huanca: piatră de hotar. quichua: limba oficială vorbită în Tahuatinsuyu (imperiul incaş). strămoş. a străluci. căpăstru = hoaţa: femeie care umblă cu furatul şi este prinsă = hu: persoană + ata: a face o faptă rea. a fi mare.

ricu: suveran. a mângâia. realizarea teraselor sau a canalelor pentru irigaţii = mita: sistem de relaţii care urmăresc ocolirea legii chiar dacă este un abuz = mitu: a elogia. pachacuti: rege incaş. a smulge. În emegi ru: semen. a pune în ordine. a conduce. avere. putere + ri: a conduce + u: bărbat. a pipăi uşor. jignire. a cerceta. provincie. În limba română se foloseste „a mânca în pace” cu acelaşi sens. mullu: scoici marine aduse ca ofrandă. rege = rigă: rege = rig: a supraveghea. a deveni alunecos. dar şi şeful clanului. Paullu: fratele lui Manco Inca. a lua cu forţa. adăpost provizoriu pentru vite şi capre. regiune muntoasă. pacha: locul îngrijit de om pentru a fi folosit. purej: conducătorul unui aillu (clan) = puriu. opus. moya: locuri de păşunat = moina: teren cultivat şi lăsat pentru a deveni păşune = mu: an. om prezent. a se urca + ia: mână. cataclismul. a băga de seamă. muncă făcută împreună de toţi membrii obştii = săpsi. ţesătură subţire de lână sau bumbac sau îmbrăcăminte confecţionată din această ţesătură. domeniu. a păzi. oca: cartof. domeniu. amplasate de-a lungul drumului şi care erau folosite de 53 . care aparţine lui. saya: jumătate de provincie. a zori. sapai: cultivarea pămîntului = sapa: a lucra pământul cu sapa. a aluneca. bătrân. suyu: ţinut. runa: bărbat. În emegi patesi era şeful unei comunităţi. a aşeza. a lega cu sfoară. sceptru. om = Rona: localitate în Maramureş. iar la latini pater avea sensul de tată biologic. taclla: săpăligă mică = tacla: vorbă fără rost. a cerceta. a aduce linişte. sarcină dată în timpul unei misiuni= suiu: – a urca. bogăţie + na: om în viaţă. a creşte + inu: paie. stâncă. stare de echilibru = pace: a se potoli. sapsi: proprietate. marfa cea mai comercializată la incaşi. a se documenta. a observa. fiecare provincie era formată din 2 saya care erau solidare la plata birurilor şi efectuarea corvezilor. a apuca + la: tânăr. a se înclina. a executa o acţiune urcând = su: a ocupa în sus. a apărea. a înhăţa. unelte şi nutreţ. egal în funcţie. a fi capabil. a cultiva. iarbă. pachamanka: expresie cu care se invitau la masă. natură liniştită. principala sursă de alimentare = oca: măsură pentru greutate egală cu cca un kilogram. conducător incaş.purie: cărunt. Acest cuvânt există în etruscă identic fonetic si semantic. proprietate. rang social. podul grajdului folosit ca depozit pentru nutreţul vitelor = sa: legătură. care desparte turmele de lama şi trece puii de lama ajunşi la maturitate la turma de adulţi. a se linişti. tată (termen vechi) = pu: suflet. puric: care fuge repede = puric: parazit care sare foarte repede = pu: a tâşni + rig: a căuta. a se aşeza. gard improvizat în jurul adăpostului pentru vite. armă. conţinutul acestei măsuri = oca: a mânca cu lăcomie. bucurie = pace: linişte. creatorul.mita: relaţii de întrajutorare reciprocă între familiile unui aillu în efectuarea muncilor agricole. a impresiona. a pătrunde. pietriş. folosire liberă şi liniştită. a face un şanţ = sapa: a face un şanţ. păşune. trăncăneală pentru a omorî timpul = tac: a izbi. zăpsi: a prinde de veste. montana: pantele estice de mare altitudine din munţii Anzi = montana: localitate în munţii Apuseni (Roşia). tambo: depozite regale sau obşteşti. a strânge laolaltă + ia: mână. a te afla în treabă. phathiri: mai marele dintr-o comunitate. a prinde pe cineva că face ceva în ascuns. transformatorul cultural. a ucide. aţă. a fura. ţinut = saia: cusătură superficială a două bucăţi de pânză.

priceput. urinsuyu: jumătatea de sus (urin în emegi: drapel. wallasi: strămoşi = valahi: denumirea românilor din Muntenia şi Moldova. română veche şi emegi şi 54 . animal prăpădit. a lega. Nu suntem urmaşii latinilor pentru că cele 2936 cuvinte identice sau foarte apropiate fonetic şi semantic care se regăsesc în limba română veche şi emegi şi 4407 arhaisme şi regionalisme formate din cuvinte emegi la care mai putem adăuga cca 3000 cuvinte din limba curentă formate în acelaşi mod. tucui: cel care are grijă de toate = tucu: părinte. deasupra. urma: numele unei regiuni renumită pentru cultura porumbului şi ardeiului iute = urma: semne lăsate pe pământ de către un animal.O. puternic. a răcori + pu: izvor. bun. a uşura. de curierii regali sau în caz de cataclisme naturale = tambă: viţel slab. ajungând o limbă a literaţilor şi a funcţionarilor publici şi fiind străină în parte sau în totalitate multor popoare pe care Roma le-a adus sub controlul ei. strălucitor = vara: anotimpul călduros şi plin de soare sau Varvara: protectoarea minerilor care lucrează la temperaturi ridicate. trimis regal. legătură. Titu: numele unui conducător incas (Titu Cusi). început.armată. uru: trib de pescari ce locuieşte pe nişte insule plutitoare formate din trestie. tată = tucu: rude. warawara: luminos. a ţipa + i: a plânge. a săpa + ma: a se fixa pe. Constantinescu-Dobridor şi apărut în anul 2000 la editura SAECULUM I. a înveli uacaili: a plânge = uacăi: plânsetul copilului foarte mic. timp de mai multe secole a suferit o şlefuire continuă. cinul clericilor ce proveneau din neamul lui Inca = tarabostes: nobili geţi din rândul cărora proveneau şi preoţii – informaţie nedovedită de tăbliţele de plumb. Sper că nici o minte zglobie nu-i va face pe incaşi indo-europeni sau latini. mult prea sărac pentru bogăţia vocabularului vechi românesc. neam). conţine 34. legătură. a şterge. a prinde. Precizez că nici jumătate din numărul de 552 cuvinte nu se găsesc identic în limba română fonetic şi semantic. a se osteni. om sau rădăcinile plantelor din arătură = ur: gaură. snop. uchiu: ardei iute = uiu!: expresie rostită când mănânci ceva iute = u: strigăt + ciu: mâncare. a plânge ca o broască = ua: cântec de leagăn. dar cine ştie ce le mai trăsneşte prin cap specialiştilor în făcături! Ultima lucrare (pe care eu am folosit-o din plin). Din acest număr impresionant de cuvinte numai câteva zeci pot fi regăsite în limba latină clasică (nu discut despre nebuloasa numită latina populară) în forme apropiate şi numai unul (ursa) este în formă identică.750 cuvinte. În emegi uru: a păzi. Dicţionar de Arhaisme şi Regionalisme. a tâşni. de pe lacul Titicaca. tempu: unitate de suprafaţă considerată suficientă să hrănească o familie fără copii pe timp de un an = timpu: noţiune care exprimă scurgerea vremii = ten: a domoli. Dicţionarul latin pe care l-am folosit în cercetarea mea are numai 7350 cuvinte. a pune. tarapuntaes: nobil. inimă. Latina clasică. sânge. zara: porumb la maturitate ce are culoarea galbenă ca a soarelui= zare: depărtare = zara: rază de lumină. Bulgăr şi Gh. scobitură. toate acestea anulează cele 552 cuvinte latine găsite de mine în limba română. a trezi din somn + ca: gură. La aceste argumente mai adăugăm 260 cuvinte care se găsesc în limba engleză. o comoară fără egal pe care o elimină din cultura română cei care au adevăruri gata făcute. realizat de Gh. lacrimă. Şi neamul emeş avea un asemenea sistem de protecţie socială a indivizilor. om prost = tam: credincios + bo: a transporta.

celulă. annuus = anual. azil. a aduce. castro = a castra. barbar. Dar davele erau centrele politice şi sociale ale triburilor geţilor unde se judecau pricinile grave şi se hotărau treburile importante pentru întreaga comunitate. ausculto = a asculta. arcano = pe ascuns. a mânca. a desluşi. cu arcanul. bruma = iarnă. a înşela. attendo = a fi atent. potecă. angusto = a îngusta. celo = a celui. acolo. attingo = a atinge. aer = aer. cornus = arborele de corn. canto = a cânta. acclinis = rezemat. cerno = a cerne. În partea sângă a semnului egal este cuvântul latin. 55 . cantus = cântec. coasă. suprafaţă întinsă. cu japca. Cine vrea să ştie limba pe care a vorbit-o poporul român de-a lungul timpului până la începutul secolului XlX trebuie să o caute în dicţionarele de arhaisme şi regionalisme şi nu în limba latină clasică sau în afirmaţiile unor înţelepţi care nu pot dovedi nimic din ceea ce spun. adiutor = ajutor. cornum = coarnă. animal = animal. ah = ah. capra = capră. annato = a înota către. a socoti. a observa. cuvintele irlandeze comune cu româna şi eme-gi. cera = ceară. cado = a cădea. anguste = strâmt. sălbatic. a = a. cornu = corn. bucca = obraji. carnis = carne. necopt. acer = ager. crista = creastă. a aduna grămadă. coacervo = cociorvă. bracatus = îmbrăcat în nădragi. amarus = amar. aprilis = luna aprilie. callis = cale. iar după acest semn se află cuvântul românesc sau explicaţia în limba română. credo = a crede. cârcotaşă. răstignire pe cruce. crudelis = crud. gresie. computo = a calcula. cuculus = cuc. atât!. plângere. blande = măgulitor. a se arăta. appareo = a apărea. attente = cu atenţie. ceno = cina. cervus = cerb. cum = când?. clare = clar. cepa = ceapă. a asculta. aratio = aratul pămîntului. casa = colibă. allego = a alege. cumpătat. linguşitor. acolo = acolo. blând. attat = vai!. a primi. barbarus = străin. bos = bou. albus = alb. a aşterne. a fierbe. plete. autumnus = toamnă. a pune: adduco = a trage la sine. bordei. calco = a călca cu piciorul. chorea = horă. comatus = pletos. adstringo = a lega. amare = cu amărăciune. a lua masa. certatio = ceartă. Cuvinte latine care se regăsesc în formă identică sau apropiată fonetic si semantic în limba română. cicută = cucută. crudus = crud. asylum = loc de scăpare. auratus = aurit. iar ca moţ sunt cuvintele quechua. acclaro = a arăta clar. a acoperi. circus = cerc. barba = barbă.cca 1700 cuvinte comune numai limbilor română şi engleză. Aşa de puternic am fost latinizaţi că limba română a păstrat cuvântul dava cu sensul de reclamaţie. bene = bine. a brăzda. a plasa banii într-o afacere. acoperit cu aur. argentum = argint. curcubeu. cingulum = cingătoare. colloco = coloca. canalis = tub. chorda = coardă la un instrument. gură. campus = câmp. Am folosit Dicţionarul latin –român apărut în anul 1966 la Editura Ştiinţifică care are 7350 cuvinte. înclinat. a se încrede. a observa. cald. violent. cresco = a creşte. vârf. aurum = aur. caseus = caş. Aceste centre aveau şi rolul de centre de schimb a bunurilor care prisoseau. chingă. îngrijire a trupului. îngust. ardeo = a arde. cauda = coadă. adăpost. curto = a scurta. a afla. addo = a aduna. sălbăticie. canal. culmen = culme. asper = aspru. a strânge. collinus = colinar. aro = a ara. femeie rea. cărare. cela = cămară. a primi. a aduce. vacă. sprijinit. adsterno = a întinde la pământ. armă. acus = ac. costa = coastă. arma = arme. coqua = a coace. în ce fel?. coma = coamă. afflo = a inspira. cos = cute. a îmbuca. caput = cap. cingo = a încinge. dans. dispută. barbaria = barbarie. carrus = car. crucio = a chinui. attentus = atent. audio = a auzi. trist. curatio = curăţenie. arcus = arc. annus = an. caldus = fierbinte. canis = câine. a ascunde. a micşora. accolo = a locui în preajmă. econom. unealtă pentru adunat jarul la cuptor. area = arie. crucis = cruce. bonus = bun.

nefericit. uimire. gazdă. mulier = femeie. mugio = a mugi. fulgur = fulger. manus = mână. inno = a înota. locustă = lăcustă. luna = luna de pe cer. mare = mare. smoc. iubeo = a dori. hei! = hei!. iracundia = iracandia. pieziş. fraga = fragi. fusus = fus. nos = noi. gustus = gustat. miratio = mirare. laudo = a lăuda. mamma (ţâţă. occupo = a ocupa. meritum = merit. lippus = lip. meus = al meu. a detuna. nato = a înota. gelu = ger. funalis = funie. miser = mizer. pastor = păstor. mollio = a înmuia. fur = fur. directe = drept. fenum = fân. focus = vatră. palea = paie. detono = a tuna. iugo = a înjuga. longus = lung. filia = fiică. dormio = a dormi. iuro = a jura. parens = părinte. mollesco = a moleşi. pereo = a pieri. impugno = a împunge. linişte. fumus = fum. des. illumino = a lumina. femina = femeie. inde = inde. a tortura. mutus = mut naris = nară. lana = lână. latus = latură. gula = gură. multum = mult. lacus = lac. lingua = limbă. incipio = a începe. floris = floare. nedum = necum. frigus = frig. olla = oală. noctu = în timpul nopţii. dense = dens. occido = a ucide. pectus = piept. penna = pană. mors = moarte. humeo = a fi umed. mortuus = mort. perdo = a pierde. luteus = lutos. locus = loc. dulce = plăcut. a declara. pascuum = păşune. inumbro = a umbri. farina = făină. furca = furcă. odor = odor. lingula = lingură. genu = genunchi. mânie. pasco = a paşte. homo = om. firimitură. miros. roadă. latro = lotru. libero = a libera. impingo = a împinge. pallidus = palid. draco = balaur. mel = miere. lutum = lut. panis = pâine. inceptum = început. miseria = mizerie. pacis = pace. inclino = a înclina. lingo = a linge. large = belşug. oculus = ochi. nurus = noră. paries = perete. figo = a înfige. fetura = fătat. ligo = a lega. montana = montana. margino = a mărgini. morior = a muri. ningit = ninge. nigrum = negru. a căsători. muscus = muşchi. milium = mei. mustum = must. linişte. lacteus = de lapte. sărac. fulguro = a fulgera. flacără. heredis = herede. morum = mură. nomen = nume. nebula = negura. gât. mons = munte. heri = ieri. ira = ira. pedica = piedică. mensura = măsură. ciocan. gener = ginere. latro = a lătra. merula = mierlă. oleum = oloi. nodus = nod. nucis = nucă. occupatio = ocupare. nascor = a se naşte. mendacium = minciună. mica = mic. foc. octo = opt. largheţe. musca = muscă. mânie. lenis = lin. murmur = murmur. pila 56 . ordo = ord. murus = mur. obliquus = oblic. fumo = a fumega. mater = mamă. massa = masă. mulgeo = a mulge. fugio = a fugi. ferrum = fier. filum = fir. paco = pace. gemo = a geme. menta = mentă. medulla = măduvă. palma = palmă. floccus = floc de lână. frigo = a frige. pellis = piele. nasus = nas. intro = a intra. mollis = moale. pelagus = pelag. a chinui. os = os. frico = a freca. funis = funie. marginis = margine. facere = a face. oh! = oh!. hospita = oaspete. gallina = găină. frater = frate. insula = insula. incepto = a începe. duco = a duce. maius = luna mai. manica = mânecă lungă. fuga = fugă. a ataca. muto = a muta. natio = naţiune. incingo = a încinge. do = a da. gusto = a gusta. humilis = umil. odiosus = odios. lupus = lup. strămoşi. liber = liber. mola = moară. lignum = lemn. fames = foame.dator = dătător. filius = fiu. murmuro = a murmura. fructus = fruct. lupa = lupoaică. mugitus = muget. herba = iarbă. gena = pleoape. duro = a dura. nodo = a înnoda. lacrima = lacrimă. intra = înăuntrul. malleus = mai. sir. neam. furia = furie. a suspina. gust. partis = parte. numero = a număra. mentis = minte. fera = fiară. digitus = deget. grămadă. dulce. duo = doi. latratus = lătrat. partio = a împărţi. iuratus = care a jurat. macero = a măcina. inclinatio = înclinare. passus = pas. topor. marito = a mărita. lumen = lumina. palus = par. obligo = a obliga. fundus = fund. humilitas = umilinţă. hoţ. illacrimo = a lăcrima. lacrimo = a lăcrima. sân) = mama.

plango = a plânge. spurcus = spurcat. repens = răpezime. seu = sau. scrofa = scroafă. turtur = turturea. rapio = a răpi. spumosus = spumos. venenum = venin. sedeo = a şedea. totus = tot. sudor = sudoare. sedes = sedă. stela = stea. sudo = a asuda. somnus = somn. soror = soră. ulmus = ulm. tondeo = a tunde. truncus = trunchi. trudo = a trudi. volo = a voi. torqueo = a toarce. tu = tu. sonus = sunet. usus = uz. sitio = a fi însetat. tortor = tartor. subiratus = supărat. vendo = a vinde. uber = uger. destul. spuma = spumă. podagra = podagră.= pila. rideo = a râde. st! = sst!. vipera = viperă. venia = voie. tendo = a întinde. ruina = ruină. sitis = sete. saluto = a saluta. tono = a tuna. termino = a termina. pugnus = pumn. vindico = a vindeca. usura = uzură. virga = vargă. a arde. tremo = a tremura. turba = a turba. udus = ud. teneo = a ţine. rumpo = a rupe. sugo = a suge. ulcero = ulcera (a fi plin de răni). turbo = a tulbura. unda = undă. vadum = vad. împreună. vinum = vin. porto = a purta. unus = unu. saltus = salt. sorbitio = sorbitură. venatus = vânat. populus = popor. urceus = urcior. vespa = viespe. spina = spin. tyrannis = tiranie. vultur = vultur. tilia = tei. tyrannus = tiran. venator = vânător. stellatus = înstelat. suffulcio = a sufulca. rodo = a roade. scio = a şti. rupes = râpă. vitis = vită. traho = a trage. ruinosus = ruinat. temeritas = temere. serum = zer. salto = a dansa. roto = a roti. tussio = a tuşi. rogo = a ruga. ultimus = ultim. ustulo = a ustura. reparo = repara. plumbum = plumb. sal = sare. rumino = a rumega. bubă. semino = a semăna. prunus = prun. puteus = put. spurco = a spurca. ursoaică. video = a vedea. ursus = urs. singuli = singur. stringo = a strânge. stupro = a stupi. rotunde = rotund. vaca = vacă. probosus = a probozi. signum = semn. rado = a rade. stomachus = stomac. vitellus = viţeluş. rota = roată. stirpis = stirpie. pons = punte. salio = a sări. rea = rea. vita = viaţă. vidua = văduvă. ros = rouă. pono = a pune. prosto = prost. umbra = umbră. satur = sătul. salis = salcie. pomarium = pomărie. pomum = pom. statura = statură. raro = rar. sortitus = sortit. securis = secure. ulcus = ulcior. rotundo = a rotunji. uro = ură. sagitto = a săgeta. taurus = taur. tussis = tuse. venio = a veni. vae! = vai!. vermis = vierme. a sălta. vicinia = vecinătate. testu = test. una = una. tuli = tuli. subtus = supt. vocis = voce. tingo = a întinge. semen = samăn. urtica = urzica. sono = a suna. rosmarinus = rozmarin. saturo = a sătura. ripa = râpă. tremor = tremurare. sterno = a aşterne. septem = şapte. sors = sort. porcus = porc. umbro = a umbri. taceo = a tăcea. russus = roşu-închis. pote = a putea. sufflo = a sufla. tres = trei. verres = vier. sat = sat. sto = a sta. boccea. a înţepa. vicinus = vecin. porta = poartă. vena = vână. prunum = prună. stinguo = a stinge. tonsura = tunsoare. velo = a înveli. spica = spic. praeda = pradă. risus = râs. tacite = tăcute. umbrosus = umbros. susurrus = susur. popa (cel care face jertfele) = popa. spartgo = a sparge. portio = porţie. surdus = surd. ursi = a urzi. pinus = pin. vas = vas. spatha = spată. tamen = taman. socrus = soacră. sarcina = sarcină. a scăpa. saccus = sac. pullus = pui. rancidus = rânced. puteo = a puti. vis = vis. saline = salină. sanguis = sânge. sub = sub. vulpes = vulpe. valles = vale. ramus = ramură. socer = socru. tempus = timp. plene = plin. livadă. sagitta = săgeată. unde = unde?. putridus = putred. viridis = verde. sorbeo = a sorbi. turbate = turbat. suffero = a suferi. sex = şase. susurro = a susura. placo = plăcut. tergeo = a şterge. primus = primul. tegula = ţiglă. tortus = tort. pungo = a punge. 57 . timeo = a se teme. ungo = a unge. verbum = vorbă. turma = turma. unguis = unghie. ramosus = rămuros. ursă = ursă.

În paranteză pătrată am pus cuvântul din limba engleză cu explicaţia aferentă. „ci” şi au fost transcrise prin sunetul „şe”. usu). Fenomenul este asemănător dacă s-ar încerca transcrierea limbii chineze cu alfabet latin. Emeşii aveau obiceiul să nu mai scrie ultima (sau ultimele două) literă. Precizez că s-au descoperit până în prezent cca. tobă sau durni (dur: locuinţă + ni: gazdă.Suntem din acelaşi neam cu emeşii (sumerienii) Civilizaţia emeş (sumeriană) a marcat foarte puternic civilizaţia lumii şi importanţa ei. persoană. i. akkadiană. vocalele ă. t sau nu au reuşit semiţii să le redea în dicţionarele lor. Cuvintele emegi au mai multe înţelesuri ajungând să treacă de 250 pentru expresia „me” şi acelaşi sens poate fi explicat cu mai multe expresii (putere = a. Prestigiul extraordinar al acestei culturi a fost recunoscut chiar de cuceritorii akkadieni şi ulterior babilonieni care au folosit această limbă în oficierea cultului religios. chiar dacă structurile sociale şi politice ale emeşilor erau dispărute de mai bine de 1300 de ani. germană. ă ca a(masea-măsea). a fost transcrisă totdeauna în vocabularele semite în „u”. Un cuvânt (fonem) se putea citi în mai multe feluri. În paranteză rotundă am pus sunetul care nu a fost scris în textele emeş.e. alături de civilizaţia egipteană este fundamentală în evoluţia civilizaţiei europene şi a celei din vestul Orientului Apropiat. î au fost transcrise prin a.n. Scrierea sumeriană este în cele mai multe cazuri monosilabică (aglutinantă). care au studiat în România pronunţă consoana p ca b (bobor – popor). şoc) sau se scria în mai multe feluri. a pune + a: braţ. puţine cuvinte sunt compuse din două sau mai multe silabe. dar nici jumătate nu au fost descifrate. (sug se poate citi ciug. g înlocuit cu c. Consoana „b” de multe ori devine „p” şi invers. forţă putere) dobă. â ca i (când-chind). dar avea acelaşi sens (şopârca: a linguşi. dar cu sensuri apropiate sau identice monosilabelor iniţiale.n. iar pentru scrierea veche pictografică dificultăţile sunt şi mai mari. aşa cum fac oşenii în vorbirea lor curentă. De reţinut că şi în prezent arabii (urmaşii semiţilor). sog. ciuc. termenii fiind foarte greu de înţeles. au rezultat cuvinte noi. Emegi (limba sumeriană) a fost limbă liturgică în Mesopotamia până în secolul V î. dormi. Unde am considerat că traducerea semită a modificat sunetul original am trecut termenul propus de mine şi ulterior termenul cunoscut de sumerologi. cioc. Limba română veche surprinde trecerea vocalei u în o ca în cazurile dubă (dub: a bate cu putere. care au încercat să transpună într-o structură semită o limbă aglutinantă. În partea stângă a lexiconului se găseşte cuvântul din limba română iar după semnul (=) urmează cuvântul emeş cu sensurile aferente.. română) şi consider o mare datorie a statului român să dispună măsuri care să ducă la o implicare majoră a persoanelor interesate din România în descifrarea tăbliţelor de lut care poartă scrierea emegi. babiloniană. În limba română prin unirea a două sau mai multe monosilabe a limbii vorbite în mileniul Vlll – lll î. fenomen întâlnit şi pentru d înlocuit cu t.e. Vocala „o” din emegi. v. limbi semite şi înrudite între ele. 100000 tăbliţe de lut cu scriere emegi. a se învârti. se poate scrie su+par+ca sau sub + ir + ca sau su + bir +ca). z înlocuit cu s sau ş. su. engleză. Sunt convins că sensul multor cuvinte a fost influenţat de traducerile succesive (emegi. corect „pi centru” cu „ce” moale. a umbla cu şmecherii. „şi” aşa cum fac cei din Muntenia când vor să-i zeflemească pe moldoveni „pi şentru”. Consider această greutate explicabilă pentru un străin 58 . ciog. a lovi. Limba emegi nu avea consoanele f. Traducerea limbii sumeriene s-a făcut cu ajutorul „dicţionarelor” paleoakkadiene şi paleobabiloniene. j. Aceste limbi nu aveau sunetele „ce”. a se răsuci) dorni.

pagubă. clasa nemeşilor. Într-adevăr emeşii de cele mai multe ori purtau pe umăr o pânză care era înfăşurată pe trup. a se opri. subţire şi gigăt (gig: bucurie. „a lăsa din chingi” – a lăsa liber. De Anul Nou în Moldova se umblă pe la casele oamenilor cu dansul căluţului care începe cu expresia „hop zurzur”. a sălta. de neam mare. vită. sumbru. neam civilizator sau neam nobil. dar nu şi pentru cel care stăpâneşte foarte bine limba română veche şi are o minte isteaţă. Un alt termen folosit pentru poporul emeş este sang-gig tradus greşit tot prin „capete negre”. Neamul emeş (sumerienii) când au plecat din ţinutul actual al României nu au lăsat în urmă o imensă pustietate. iar la emeşi ki-e-ne-di are sensul de a dansa. prima clasă socială. era apărat natural la est şi vest de fluviile Tigru şi Eufrat. a fi uniţi. a ocroti. a conduce. iar emeşii au ambele cuvinte hup: acrobat.de această limbă. noi românii mai păstrăm vechile tradiţii şi obiceiuri. cel mai de seamă. a înnobila. liberă de orice dogme preconcepute privind originea neamului şi limbii noastre. Ei îşi numeau ţara Ki-en-gi cu sensul de ţinutul neamului înţelept sau a demnitarilor de sânge nobil. sunt oameni de încredere. iar în eme-gi cuvântul hura are sensul de neam. Termenul gig are sensul de trist. În regiunea Oaş (Us) din nordul României există o comunitate rurală de indivizi ce-şi spun cu mândrie nemeş. Sang-gi îşi spuneau emeşii şi termenul a fost tradus eronat după descifrarea tăbliţelor de lut prin „capete negre”. se consideră că aparţin de vechi familii boiereşti. Irlandezii au cuvântul giogadh cu sensul de a scoate strigăte ascuţite. Cuvântul hora are sensul de a dansa în cerc. face pe cineva boier. sangi: element care a stat la baza constituirii clanurilor şi a ginţilor având un strămoş comun = sang-gi: persoană care aparţine prin naştere aceluiaşi grup. demn. a striga. prinsă de hloabe şi folosită pentru protecţia abdomenului la cai. mândrie + at: tată. Tot noi păstrăm termenii: gigat (gig: tristeţe. a fi în stare = Ki-en-gi: teritoriul pe care mai târziu semiţii l-au numit Sumer. corect ar fi neam ales. a susţine. Mai există termenii a nemeşi cu sensul: a boieri. În limba română avem cuvântul chingi (cu primul i pronunţat mai lung) cu sensul de bucată de lemn lungă şi îngustă care se fixează pe un alt lemn cu rolul de a-l întări. Mai există expresiile: „a ţine în chingi” – a constrânge. ceea ce-i făcea să se deosebească de semiţi care umblau cu bustul gol. cingătoare de pânză groasă folosită pentru protecţia abdomenului la femeile însărcinate sau la oamenii care fac efort fizic deosebit. nemeşug: nemeşie. nobil. fâşie de pânză sau piele folosită pentru fixarea şeii. nemeşie: rang social. chiot. Toate sensurile se pot reduce la următoarele: a apăra. suferinţă + at: schelet. a proteja. a chiui. a învârti. Chiar dacă timpul ne-a despărţit de peste 5000 de ani. slab) cu sensul de slab. folosită în special la schelele din construcţii. totalitatea lor. Chindie este denumirea unui dans. Limba pe care o vorbeau se numea eme-gi cu sensul de limbă a neamului conducător. boală. slab. a bucura pământul. a controla. a-şi avea originea. a cânta) cu sensul de vioi. fâşii de pânză sau piele din hamul cailor. a se trage din. chipeş. mândru. Dar el este păstrat în limba română cu sensul de val de pânză. iar pe tăbliţele geţilor am găsit cuvântul gig cu sensul de frumos. limbă aleasă sau oficială. negru. mândru. Ţinutul locuit de emeşi se numea Ki-en-gi. a se clătina. 59 . Au mai rămas destule comunităţi care să-şi continue existenţa milenară. iar în nord au construit mai multe ziduri de apărare. „a-l ţine chingile” – a fi sau a se simţi în putere. prima categorie. Limba engleză păstrează aceste sensuri prin cuvântul king. calitatea de nemeş. Ei nu se amestecă prin căsătorie cu ceilalţi săteni. la sud de mare. sunt foarte chibzuiţi în acţiunile înfăptuite şi sunt foarte demni. a sări şi zur-zur: a se zgudui.

Este o certitudine că gig trebuie tradus şi prin mândrie. a batjocori. Numele este fără discuţie emeş şi poate fi interpretat prin conducătorul neamului străbun. Este inadmisibil ca limba unui popor să fie aleasă. melodia după care se execută acest dans. În sudul Iraqului există în prezent un grup etnic ce îşi spune emeci. Iudeii. Canalul Um Kasr este tot o denumire emeş (um + kas +ri) cu sensul de râul care curge dirijat. pieptănat cu cărare pe mijloc şi legat în coadă la spate (cum poartă părul şi în prezent călugării români sau cum purtau moţii). a nobililor. Dacă ei nu aparţineau rasei semite.n. suflet parşiv. poporul ales sau civilizator. veselie. poporul civilizator. nobil. conştiinţă. caracter. şi care fără să ştie participau la descoperirea propriului trecut! În Consiliul de Administrare al Iraqului din 2004 există un reprezentant cu numele de Bara-lulu. Limba română mai are cuvântul gigia cu sensul de tânăr frumos şi plin de farmec. dar şi irlandez executat cu vioiciune şi veselie. adică poporul mândru. dovedind imensul prestigiu de care se bucura cultura emeş. cuvântul gi a ajuns gig (gi: om tânăr + gi: nobil mândru. în captivitatea din Babilon când şi-au prelucrat propriile mituri şi legende au preluat din această cultură toate miturile iudaismului inclusiv mitul „poporului ales” pe care l-au folosit cu foarte mare abilitate în epoca modernă. sangi: figurativ cu sensul de suflet. demnitate. În raport cu vecinii semiţi. a conducătorilor. învingătorii lor semiţii.e. eme-gi. În urmă cu 4500 ani pe acelaşi teritoriu a locuit neamul emeş (se poate citi şi emeci) – o ramură a strămoşilor noştri carpatici – care vorbea o limbă numită eme-gi. fire. Trebuie cercetat acest domeniu pentru a aduce adevărul la lumină. Trebuie să arăt că termenul gi poate fi tradus şi prin a strânge părul. iar poporul să se numească „capete negre” de parcă i-ar fi potopit râia pe toţi. ei erau cu adevărat un popor civilizator. a lua peste picior. fel.n. ciripeală. urmaş). Un popor plin de veselie şi vioiciune aşa cum erau emeşii nu putea fi negru în suflet sau la minte. a străluci de bucurie. a radia. Să repet emeş. Fantastic! Emeşii au traversat istoria şi ne sunt contemporani! Dar istoria le-a făcut o mare nedreptate prin Jules Oppert în anul 1855 când a botezat acest popor necunoscut cu numele de „sumerieni” dintr-o interpretare eronată a termenului de Sumer folosit de akkadieni pentru teritoriul dintre Tigru Eufrat şi Golful Persic. Prin repetare. vesel (gi: tânăr + gi: nobil mândru + a: odraslă. le-au cultivat limba şi religia până în secolul Vl î. persoană închisă în sine. aparţine prin naştere grupului) şi poate avea în eme-gi sensul de neam ales. codiţe de păr. care este un dans englezesc (jig). Dacă dispărea poporul care a creat aceste structuri fonetice. reputaţie proastă. civilizator. Deşi au dispărut ca stat în secolul XVlll î. a încuraja. mentalitate ca în expresia „sânge rău” care semnifică om parşiv.e.. Limba română veche mai are cuvântul gigă. drăguţ. astăzi nu le mai auzeam. iar statuile îi prezintă cu părul subţire. a sfida şi care păstrează ambele sensuri din limba română pentru gigat ceea ce confirmă o traducere incompletă a cuvântului gig din eme-gi. emeci. Nimeni nu s-a gândit că muncitorii care participau la săpăturile arheologilor erau urmaşii celor care au creat acea cultură fabuloasă a emeilor (sumerienii). caracter pervers. popor nobil. consider că este o greşeală traducerea „capete negre” şi trebuie înlocuită prin poporul ales. Tot în irlandeză mai sunt cuvintele gigea şi gigi cu sensul de chicoteală. În limba irlandeză există cuvintele gig. familie blestemată. suflet rău. distracţie identic cu gigia al nostru. gige şi giga cu sensul de chicoteală. 60 . popor civilizator. a se hârjoni. Se mai foloseşte şi înjurătura „sângili mă-ti” cu sensul de blestemat să fie neamul care te-a zămislit şi te-a format ca om = sang-gi: suflet rău. care vine în sprijinul ideii arătate mai sus. civilizator.

a căra = a-duc. suferinţă = al-la-an: stejar. neputinţă. aduc: a duce. a invoca ceva. a se înălţa a ieşi. bucurie. Se alegea cel mai bun gospodar din comunitate şi el avea cinstea să iasă primul la arat. a aşeza. devreme. apa care curge. a arunca. unul din arborii folosiţi de români la ceremoniile de înmormântare. a tinde spre. antal: butoi mare de stejar. adăpa: a duce animalele să bea apă. distrugere.a-se-ra: lamentaţie. grijă profundă purtată mereu în suflet. a cere. treburi de rezolvat = a-nga-la: sac din piele pentru făină. a însămânţa. a pune la locul lor = aciue. ara: începerea muncilor agricole odată cu afânarea pământului prin distrugerea crustei tari de la suprafaţă şi îndepărtarea buruienilor. a pune în ordine. a căra cu ulciorul. Acest obicei se mai păstrează în forma lui arhaică în Maramureş prin obiceiul tânjalei = a-ra: a pune sămânţă. nenorocire de proporţii abătută peste o persoană. a creşte umiditatea într-un spaţiu închis pentru realizarea unei băi de abur = aburu: a deschide aripile. necopt la minte. Trebuie arătat că în limba quechua (limba folosită de incaşi) sango semnifică suflet. apa: elementul vital al vieţii. a zdrobi. aldui: a binecuvânta = al-du(i): a insista. Însămânţarea brazdei avea rolul unei fecundări magice pe care omul o intermedia între cer şi pământ şi asigura continuarea vieţii. deosebit de mare. dimineaţa. a da un sfat.individ periculos. decădere psihică. a-dug: a iriga. argăseală = amas: stână. amus: groapă sau putină cu apă şi var pentru argăsit pielea. a pune în ordine. alean: dor. a face. a distruge. a se plânge. angara: obligaţii numeroase. aciua: a aşeza. prost. adă: actiunea prin care unei persoane i se cere să transporte sau să mişte ceva = a-da: a trimite.a-gu-zi-ga: imediat. aburi: a supune unei atmosfere încărcate cu abur un aliment uscat pentru a-şi recăpăta frăgezimea. adăpost provizoriu. chin fizic sau psihic = a-ma-ru: inundaţie. lichidul care ocupă 70% din suprafaţa pământului şi este principala componentă a corpului omenesc = a-pa: ţeavă făcută din argilă prin care trecea apa sau berea consumată la diferite evenimente inclusiv funerare. a face praf. a duce afară. a îndeplini. Arhaisme şi regionalisme din limba română care se găsesc în emegi în formă identică sau foarte apropiată: abur: evaporarea apei prin fierbere sau datorită temperaturii ridicate = ab-ur: vase pentru fiert. a ţipa. poloboace. târlă de vite. achita: cu sens figurativ de a ucide = a-chi-ta: a distruge. măsură de capacitate de 50 vedre = an-ta: înalt. În comunităţile agrare această acţiune constituia o sărbătoare deosebită la care participau toţi membrii. a transporta provizii de făină. jale. a 61 . amaru: stare de spirit care exprimă disperare. = acera. a da apă vitelor = adapa: primul om în mitologia emeş. Sărbătoarea avea şi un profund caracter religios pentru că simboliza împreunarea cerului cu pământul şi renaşterea unui nou ciclu al vieţii. până la. mult. a aştepta să. a se desfăşura. întristare. a-su-e: a atinge. ieşit din marea primordială. a dori. catastrofă datorată unor revărsări de apă. acuşica: expresie care arată că o acţiune se va desfăşura imediat = acusica. acera: a avea nădejde la.

a sorbi. a preda. ban: echivalent convenţional în relaţiile de schimb de mărfuri sau servicii. înţelept = asu: doctor. unitate de măsură de 10 litri = bancior. a umple cu vârf. ajutor. 62 . ba: negare. a răsturna. azil: loc de refugiu pentru bătrânii fără adăpost. bălăcăi: a se bălăci. a rezolva. a se dezlănţui. ritual. raită. amiază. baltă. aroganţă. arde: purificare prin foc. a cuibări. degradarea pielii prin desprindere şi formarea unor băşici dureroase sau întărirea foarte puternică a pielii care provoacă dureri persistente = ba-ta-tur: acestea sunt mici. refuz. apă rece. smârc = bara: a inunda. bala: monstru. bir: impozit principal perceput în statele feudale române de la ţărani şi meşteşugari. rugăminte scrisă pentru rezolvarea unei situaţii nefavorabile = a-ra-zu: petiţie. taurul din fruntea cirezii care poartă clopotul pentru a-şi anunţa prezenţa. pregătirea unei asemenea acţiuni prin unire sau aliere = a-tah. adunare. a se revărsa. a da peste cap. a împărţi. trufie. a face tărăboi repetat. haită. a împrăştia. expunerea corpului la temperaturi ridicate care generează transpiraţie = a-sud: a mişca cu energie şi prin repetare. înţelept. bănicior: baniţă. a-dah: aliere. a dispărea deasupra. a lua. subdiviziune a leului. care de multe ori era luat prin violenţă şi cazne de tot felul = bir: a împărţi. măsură de capacitate de 10 litri. bansur: recipient. scadenţă. de mică întindere. a lega = banda: a sprijini. a prezice. fiară = bala: ostilitate. a se învârti. rezistent. sprijin. bară: mocirlă. clar. plângere. cuib. a aduce mereu nenorocire. văpaie. barac: câine flocos şi cu mustăţi mari = barac. a radia. barag: vizuină. odihna de amiază. a unor produse. duşman. jertfirea unor ofrande pe altar prin ardere = ar-de: a lăuda. a răspândi. arzu: termen vechi cu sensul de jalbă. a pune. a întinde. a distruge. rugăminte. neted. a se întoarce. a cădea în torente. bă: formă de adresare către o persoană = ba: persoană în viaţă. scurte. a ceda. impetuos. asud: a transpira datorită unui efort susţinut. baragă: lup în fruntea unei haite care prin urlete dă semnalul de atac asupra prăzii şi o hăituieşte pentru a o împrăştia. a dezlănţui un atac. fericire. atac: acţiune violentă. unire. a susţine. bandă: fâşie. a lovi apa cu palmele = bal-aca: a turna. barbarie: acţiune violentă a unor persoane împotriva altor persoane şi care are ca scop distrugerea unor construcţii. bandaj. persoană care se roagă. bal: balot de marfă = bal: a transfera. acţiune în forţă. reprimare. asu: bun. a se aşeza = a-sed: apă răcoroasă. a învrăjbi. droaie. a oferi unui străin necăjit un adăpost = azil: bucurie. cel mai priceput. simpatic. vizuină. împotrivire = ba: a provoca. a se revărsa. a informa pe cineva. fioros. a unor culturi şi livezi sau masacrarea oamenilor şi animalelor prin foc şi sabie = bar-bar-ra: flacără. a arde cu flacără. a dezbina. „banul este ochiul dracului” = ba-an: suport. mulţumire. a străluci. pătimaş. a desfăşura. a se răspândi.străluci. aşed: a pune într-o anumită poziţie un obiect sau o persoană. a se roti. a susţine. conducător. a fi întins. om sau copil cu gură mare = barag: a împrăştia. apă liniştită. bătătură: suprafaţa de teren a curţii împrejmuită cu gard pentru a ţine închise păsările şi animalele mici. a uni. a lăuda. a lega. drag.

urmaş = calga. a bâzâi. lovitură. a lovi = ca-li-ci. îmbulzeală. persoană care trebuie supravegheată şi protejată = bulung: nevinovat. a se aşeza. a cicăli pe cineva. a se îndoi. ca-dug: măsurarea sau socotirea mărfii pentru calculul profitului sau impozitare. repede = buluc. încărcătură.a pedepsi. a fugi. potecă. dop. a transporta. călătorie. a blestema. scafă. băţ cu care se măsoară laptele în şiştar = bur(e): castron de lut ars. cal: animal domesticit de om în diferite zone ale lumii şi folosit pentru călărie şi transport. rapid. a bate. excremente = cac: curbă. copac cu umbra groasă. a trage. a ţine seama de. a ocroti copilul. a plânge = bu: a pune pe cineva să urle sau să plângă. borî: a vomita = boru. a socoti. a captura. a aduce suferinţe fizice. cadă: butoi mare cu un singur fund. a provoca. se folosea mai mult la parade şi la călărie = cal: puternic. a da junghiuri. ca în expresia „i-a mers buhu” = bu-uh: a tremura. unul peste altul. persoană care are ieşiri necontrolate care demonstrează labilitate psihică. a zumzăi. musculos. a da năvală. deodată. bu: a buhăi. bolund: persoană cu tulburări psihice de comportament. a alerga împrejur. bucată mare de carne = but: şold. a şopti. a trage cu putere. a încăleca. pivniţă pentru cereale. bou: taur castrat folosit ca animal de tracţiune = bou. a mugi. vânjos. grămadă. a zăvorî afară. ca-li-gi: a înconjura. a transporta. a omorî. a purta. a potrivi = cad(e): a se alipi. a stropi. iute la fugă. bâz: sunetul scos de insecte sau de albine la urdiniş. viguros. buru: a vomita. în masă. a se certa = bi-ra: amestecat. cade: a se cuveni. respect. năucit. tare. a trage. bulug: a se năpusti. cale: drum. a fi plin. a merita. a da năvală. gada: a avea. a asedia. a alunga cu forţa. a se repezi la = bu(i): a se repezi la. a hrăni. a îndemna. a da buzna. iute. bu(u): a rage. droaie. a duce. galga: sfat. bâr: interjecţie cu care oile sunt îndemnare la drum sau să facă alte mişcări cerute de cioban = bir: echipa care mână oile. caduc: gol. a fugi. cac: a se uşura. cala: partea de jos a unui vapor unde se depozitează mărfurile = cala: groapă pentru provizii prevăzută cu acoperiş şi uşă de intrare. vorbitul în şoaptă = biz: a ciripi. acţiune ratată = ca-duc. but: coapsa unui animal rumegător. cu grămada. soluţie într-o dispută verbală. vas. a mânca. a-i fi frică. a izbi. calici: a nenoroci. de formă conică ce se foloseşte numai în poziţie verticală pentru borhot de fructe sau zdrobirea strugurilor pentru vin = cada. animal călărit de om. a enerva. a aiuri. buli: a păţi ceva neplăcut = bul(i): nenorocire. a se răzbuna pe. a strânge. buluc: năvală mare. a murmura. bui: a da năvală. a prinde. a duce. a fi nervos. a zăpăci. 63 . gloată. calga: locţiitor. a grăbi. genunchi. aşeza. a evalua. bâra: a bodogăni. a se teme. bure: vas de lemn pentru băut apă. buhu: o stare se spirit ce arată nesiguranţă. bura: a ploua mărunt şi des = bu-ra: a uda repede. toţi deodată. fel de a acţiona = cala: a se îndrepta spre. a amesteca. consultaţie. a agita.

64 . acţiune punitivă. cioacă: cârlig care ţine un obiect legat de altul. gaba: trufie. căta: acţiune prin care se caută. a fi priceput. a face prizonieri. celula: loc de detenţie sau de execuţie = cilula. om cu influenţă = capa. blam. crâsnic de mână = cercal. scoabă. a apuca. zvârlugă = cara: a captura. a înşela = celu(i). porţie de mâncare. cară: : peşte mic şi foarte vioi din apele stătătoare. a împărţi. casă de afaceri. a duce. cămară. se-er-ngal: a fi puternic. cilic: mărgele lucitoare = cili: cununa miresei. a lua. crimă. a confirma. a vântura grâul. nobil = cilib: stea. a lega. credincios. casto: bine. ceu: oală pentru mâncare = ceu. a face. de nădejde. neam. a jefui. pipă. car: unitate de măsură utilizată în Moldova în evul mediu cînd se expediau pentru export produse agricole (peşte. potrivit la gust = casto. conducere. miros. cei: a cere = cei. garas: decizie. cil: animale cu părul gri. grâu. a porni război = certa. a călători în afară. certa: a cere socoteală. capan: om în slujbă mare. a mâna. bucătărie. a fi încântat. ser-da: atac. su-aca: a face captivi. cier: semn. gin: a dovedi o proprietate de către cineva. căsuţă. cer: universul de deasupra noastră = cer. a fi violent. coşul pieptului. cercu: figură geometrică ce defineşte rotunjimea perfectă. a pune. a fi agitat. ci-lul-la: loc pentru execuţii. se cercetează sau se pregăteşte ceva = ca-ta: a prinde. cercală: unealtă de pescuit în formă de sac. a transporta. celar: odăiţă. cin: clan. a lumina. frumos. gil: întunecat. a ieşi. formă de păstrare a legumelor sau fructelor uscate prin înşiruirea pe o sfoară şi legarea capetelor = cercu. nelinişte. invocată de copii când se scaldă în râu pentru a rezista ca ea la frig = cali-e: strigăt puternic. popas. a duce grâul. ascunzătoare = cela. căra: a transporta. ardoare. rezoluţie = caras. cărar: hotărâre. a radia. a munci din greu = canone. a ruga. soartă. secară) avea cca 900 kg = car: unitate de măsură egală cu 909 litri. a fi egal cu. a înmâna. răboj = cier. canoni: a umili. fruntaş. a se murdări. inimă. apă. a chinui. urlet. zestre. a trimite. a ataca. a se uita la. a aşeza. a dispreţui. a trebui. răcnet. a primi. îndiguire. a întări. slăvină. a dansa. casdu: băutură dulce. a se zvârcoli. a chema. se(i): a se înfierbânta. zel. se-lu(i): plantă cu miros plăcut. a prinde. braţ. orificiu făcut într-un butoi şi prevăzut cu un dispozitiv care reglează debitul vinului şi trebuie mânuit cu mare atenţie = cana: îngrijorare. dansator. a face = car: chei. ca-nun-e: strigăt de disperare. a prinde. a amăgi. bucurie mare. a primi. a scăpa. port. a trimite. oracol. formă de dans prin învârtire în cerc. suflet. a da. crestătură. a da. coriandru. potrivit. [carat: cărat]. a călători în afară. casa: adăpostul omului = cas(a): cătun. a face. cartier nou al unui oraş. a evada. hotărâre. a împrăştia pe jos. canea: cep. şansă. se-er-gu: o sfoară lungă plină cu fructe uscate şi capetele legate între ele. culoare în trei peri = cil. a mâna. ser: a străluci. se-er: a fi obligat. su: mână. a scoate la păşunat. a căzni. a înşfăca. atrăgător. noroc. cârlionţ = cioaca. cât se aprecia că se poate transporta în condiţii normale cu un car cu patru roţi tras de boi. se-la: a căra grâul la hambar. a fixa. a fi de partea cuiva. scandal. cilibiu: elegant. agresiune. organizaţie = cin. celui: a ademeni.calie: fiinţă închipuită.

ciolă: minciună = ciola. frică = cior. a dezlega. de revoltă = ciuda. rău. sita: măsură. suba: a dezbrăca. a mărunţi cu ajutorul ciurului = ciura. ciopor. ciocoroi: cârlig de fier cu coadă de lemn cu care se agaţă lemnele plutelor = ciocor. su-ur-ra: mărunţire. a trage. cius: cârcă. ciurdă: turmă. se-ba-an: o măsură pentru peşte sau pentru alte alimente. ciop: trunchi de copac. paralizat. număr. sus: a da peste cap. neîngrijit. stângaci. a azvârli. sus: a răsturna. cior: fior. ciuciur: jgheabul de la fântână pe care curge apa. su-pe-el-la: a mânji. a descifra sensul unui mesaj = citi. su-la: leneş. ciungă: persoană fără o mână = ciunga. violenţă. a mişca cu mâna pentru a trece prin ciur. a transporta. surug: coş mic. măcinare. sur: a trece ca fulgerul. a merge în patru labe. a se îmbăta = cioci. cioacă = ciuc. a se ciuci. a deveni trist. sălbăticie. trândav. ciura: a cerne cu ciurul. a înfrunta. în bătaie de joc. spate = cius. sud: cruce. cita: semn făcut de oameni la măsurarea unui loc = cita. aplecat. descoperit. lucruri mici = ciuruc. ciudă: stare de nemulţumire. ciupeli: a jumuli o pasăre. a repartiza. a se încrunta. sucur: suliţă. a trânti la pământ. a delimita un teren. ciuha: momâie. a socoti. sur-du: paznic. gârbov. ciuc: târnăcop. nimic = ciula.ciob: parte dintr-un vas de lut care a fost trântit la pământ şi spart = ciob. ciochină: cârlig purtat la brâu de oamenii de la munte şi folosit la diferite activităţi = ciochin. fermecare = ciud. a izbi. cioci: a se chercheli. înverşunat. ciubăr: vas de lemn cu două toarte de cărat apă. a se ghemui = ciuci. ciud: minune. a străpunge cu lancea. eclipsă. 65 . a împrăştia pe jos. ciuruc: lucru fără valoare. su-bar: a scăpa de. ciula: a dispreţui. scafă. gol. suchin: seceră. braţ şi antebraţ. gidi: a se întrista. sub: a arunca afară. vrednic de dispreţ. sug: a separa. obraznic. a se stârci. a umbla. su-ha: tâlhar. a izbucni. a îmbrăca. a lăsa buza în jos. ca unitate de măsură – cotul. a implora. sub: a trânti la pământ un arbore. susur: grătar pentru cuptor prin care curge cenuşa sau grătar pentru fript carne prin care se scurge zeama. adunătură = ciurdu. a tăia. a căra. a fi corupt. su-dag: a hoinări în jur. a şterpeli = ciupela. a ruga. bure. sperietoare acoperită cu zdrenţe = ciuha. a fi obligat. om care nu-i bun de nici o treabă. a face schimb cu voce tare. a arunca. băţ cu care se măsoară laptele în şiştar = ceban. jgheabul teascului de vie = ciuciur. cârd. a uimi. a scoate. a fi înfuriat. vechi. nătăfleaţă = ciutac. struguri = ciubar. sir: a lega. uimire. a decide. lapte. răzuire făcută cu mâna. aţă subţire. îndoit de spate. arbore doborât = ciop. citi: a se concentra în efortul de citire. ciutac: prost. cruzime. a întări. a fi necinstit. cir: fir. ciuci: a se aşeza pe vine. su-da: a înarma din vreme. a smulge părul de pe porc. a fixa. deschis. puţin = cir. su-la: leneş. su-gi: bătrân. cioban: vas de lemn pentru băut apă. su-nga: mâna mea. vasul de lemn în care fac aceştia baie = ciupa. ciupă: apă călduţă în care fac baie copiii mici. a merge pe jos.

a supăra. buştină. a striga. chil: ţeavă de răcit la alambic. a înălţa. a potrivi. a potrivi. înfăţişare = chip. a merge de-a curmezişul. a se jeli. care distruge = chi-zah: loc sacru unde se ard jertfele. chezap: care arde. zălog. a tortura. a executa. chisal: om care părăseşte greu curtea pentru muncă. a aduce. chinui: a necăji. sutug: colibă unde se fac ritualuri pentru purificare. partea unui nave care stă în apă. a pune la treabă. a trage la cântar. a se stinge. a distruge. chi-sur: a lăsa urme. postament. a cerceta. implorare. a face. a înţepeni. scatiu = cizi. ostatic = chiza-su: a aduce omagii de departe. a răpune. a se uita spre. cel care ştie să meşterească obiecte din aur. chiri-du: a doborî. zarzără = chiri-za: livadă. a cufunda. a sparge pietre mari pentru a forma un prag cu ele = chi-sa: musculatură. cizi: o pasăre de baltă. a se culca. a striga. [keel: a răsturna. pivniţă de cereale. chirăi: a plânge. curte sau ogradă. a desfăşura o muncă grea = chin-ni: ordin. chi-ud: a primi o răsplată. chelar: cămară în dosul casei ţărăneşti sub care se află pivniţa = chi -la: pivniţă de cereale. a arunca pe spate]. iar în Moldova era egală cu 430 litri = chi-la: a cântări cereale. a umbla în patru labe din cauza băuturii. chingă: bucată de lemn lungă şi îngustă care se fixează pe un lemn cu rolul de a-l întări. a ţâpuri. faţă. chidă: negura de pe munţi. a da o recompensă. a căuta. groapă. a pieri. promoroacă. forţă. plăcere. folosită în special la schelele din construcţii = ching-nga: a construi. belşug. 66 . a compara. ţinut pustiu. a îndrepta. a înainta cu greu. a încurca. chersă: livadă. a transmite respect. chip: imagine. a umili. a băga în ţarc. poruncă. a se văicări. siloz. în locul zilelor de muncă la care era obligat = chisim: a băga în grajd. dispozitiv de scurgere = chi-la: a observa. om mort = chiritu. a fi atent la. a clădi. ciorchine = chi-de: a îngropa. gi-zi: o specie de trestie. muncă istovitoare. fructe.ciutuc: coadă de mătură folosită şi pentru descântat = ciutuc. chiciură. statuie. om beat = chili: a se murdări până sus. chisa: a sfărâma boabe sau seminţe. proprietate. a potrivi. a se întinde de-a curmezişul. a lua în seamă. a vătăma. a pune la grea încercare. a geme = chiri: rugăminte fierbinte. a da în primire. a se crispa. chib: cel care ştie să le dea chip. a cântări. a îndrepta. a depune un efort fizic foarte mare. a alunga. a supăra puternic. putere fizică. chila: veche unitate de măsură pentru cereale. a împinge ceva greu. chicior: picior = chicior. a nivela un teren plin de bolovani rămaşi după arat. om leneş = chisal: stăpânul ogrăzii. chili: a trage la măsea. chisim: obligaţie în bani şi în natură dată de ţăranul clăcaş proprietarului. cheri: a muri. chezaşu: persoană care garantează moral cu averea sa pentru o datorie făcută de altul. a acoperi. a merge greu. depozit. în Muntenia era egală cu 680 litri. a pune jos. a hori = chiot. chiot: a chiui. a închide gura cuiva. a bea zdravăn. cheritu: om slab şi neputincios. a strânge. a îngropa = chi-ri: a scurma pămîntul. cavitate în pământ.

a ascunde. lut = chisa(i): pământ uscat. gu-tag: lizieră. cus: burduf. chită: grijă. a chefui. inferior. plăcut. copil neastâmpărat. a pune. a scoate sunete. limită. a urmări. nuiele. parte a plugului care răstoarnă brazda = cucur. tupilat = chi-tus: loc. cotarlă: câine vagabond. chisă: motiv ascuns = chisa: a ascunde. cuduru: borne mici din piatră. tâlhar = coroi. a pune bazele unei familii. ocol. pază. loc ascuns. copcaş: persoană care pescuieşte la copcă. cus(i): devastare. colbu: praf. inel din nuieluşă de salcie = colbu. a rupe. curu(i): a spiona. a se mări. a chiorăi. a înjura. consânge: rudă din partea tatălui = consange. cud(i): a se preface că nu cunoaşte. cleios. grăsime. a smuci. a acoperi. coraca: angină. a prinde sigur. a lega un animal de coamă. a întemeia. a ghiorăi. alergare nebună. a fi atent la. pământ nivelat. cosi: bătaie puternică. distrugere. ursită. a socoti. boală ce necesită supraveghere = coraca. chitus: ascuns. copil mic = cocon. piele. a acoperi cu piele. miere. dulce. cu care se lipesc casele. coli: oameni care nu fac nimic. a fi atent. corzi: figurativ. susţinător. dorinţă imperioasă. a fi cu băgare de seamă = codi. codru: bucată de pâine. jos. coroi: hoţ de codru. cocon: odraslă de domnitor sau boier. drag. a răscoli. a se feri. chius: pământ pregătit din timp. untură. animale care sar când fug = copcas. cur-zi: soartă. un fel de pădurice. prieten. necaz = chi-ta: pământ. gu-tar-la: a coafa (chelfăni) părul într-un anumit fel. stare de nemulţumire. a aduce mare suferinţă = cosi. bici din piele. a pregăti ceva rău. a descoperi. zaplaz. grăsuţ. cur-aca: a supraveghea. a tulbura. cucură: tolbă pentru săgeţi. potaie. cotac: pâlc de pădure = cotac. crâng. om bătrân şi rău = cotarla. a lega de după cap. îngrăditură de nuiele care protejează = chi-ser: gard. a distruge. a separa de. gu-gur: a strânge.cur-di: a spune vorbe duşmănoase. loc ostil şi plin de primejdii. cordi: a întreţine relaţii sexuale extraconjugale. a dezrădăcina. fasolea şi mazărea pe tarla = chiuz. papură sau piele cu care se cară sau se păstrează diferite produse = cos. gul-bu: a smulge. a înceta. de forma unui peşte care delimitau proprietătile. cu-li: vas din argilă pentru bere. chiud: fire duşmănoasă = chi-ud: ţinut pustiu. codi: a fi timid. ţarc. gând rău. partizan. a batjocori. verigă pentru legatul hadaragului (băţul gros şi mobil) cu bătătorul (dârjaua) îmblăciului cu care se bătea grâul. a privi. a se întinde. a creşte. leneşi = coli. a 67 . chiuz: curea. chiser: cerc de nuiele pus între leucă şi căpăţîna osiei pentru evitarea roaderii lor. a tăia. a urmări destinul cuiva = corzi. hartam = codru. a înhăţa. cun-sang(e): a face parte din. a observa. a se apăra. plăcut. a se mări. coş: obiect confecţionat din nuiele. a mulţumi. javră. gu-ra(i): a croncăni. a aşeza. a înveli. cucu(n): nobil. a sta de pândă. corăi: a croncăni. a ghiorţăi = corai. a îngrăşa. a face bine. a pătrunde în. a răscoli pământul până iese praf.chisai: pământ gras. a viola = cordi. îngrăditură. trestie. brăţară. a umili. a degrada. pitit. nori de praf. gub -cas: herghelie de cai. ciudă.

cupi: a coase cu împunsături rare strângând aţa. a ţine. dulce. cub(i): împletitori de rogojini şi coşuri. centură. curm: a cresta. a mişca. cungiuri: a ocoli. a înceta. diliu: persoană cu idei şi comportamente specifice numai ei. belşug. dara: greutatea ambalajului sau a recipientului în care se păstrează. la întoarcere. grămadă. a împrejmui. a transmite. locuinţa vechii populaţii construită din lemn în care trăiau mai multe familii. supărare. mâhnire = dir: mâhnire. a încânta = cunune. dalbă: deosebită. a aduna. a culege. Dunăre şi Marea Neagră = dac. a fi de partea cuiva. coş. a fixa. bărbat. di: îndemn pentru cai să pornească la drum = di: a se mişca. cununie: unire simbolică. osteneală. dambla: paralizie. a pune la loc. a locui. oprire. cudi: cuvânt cu care se alungă pisica = cud(i): a întrerupe. a fi obligat. rod = curcu: dar. leac. strigăt puternic de bucurie. a declara. cumit: calitate = cumud: calitate deosebită a făinii de grâu. a face ordine = dirig: adăugire. a primi oaspeţi. încălcare. a apăra. mascul = dam: soţ. a răspunde la. încreţi = cupi. a opri. viaţa de zi cu zi în aceeaşi locuinţă. frumoasă. a fugi. acces de furie. a lega strâns cu o funie = cur: a strânge puternic. a alina. a recolta. a alege. a prinde. necaz. puternic. a plânge. dereg: a repara. loc întărit. a întrece. a răspunde. căsătorie religioasă. margine a ţinutului. a confirma. a oferi. la înapoiere. cura: a scopi porcul. restricţie. necaz. dag: existenţă în comun. gu-nun-e: a fi încântat. a ieşi. supărare. coş. a răsplăti. dert: tristeţe mare. adunare. a ataşa. a replica. dag-gia: margine a oraşului. a confirma = da: drum. a înjura. a scăpa = cura. a trăi. a sări în apă. balot. Aceste adăposturi erau amenajate pe poziţii uşor de apărat si aveau palisade înalte din lemn şi pămînt = dac-cia. asociaţie. a trece. a prăpădi. a arunca. cutumă: tradiţie. dispozitiv de lemn de ţinut prins un vinovat (de gât. pasiune = dam-ab-ba: bocitoare. a lega. cerb lopătar. a se descotorosi de cineva. necaz. cătuşe. iute = cul: violent. pânză de legat. Tisa. plăcut. a coti după = cungiri. cusai: a gusta. Dacia: denumirea antică a teritoriului României. gur-ra: a răsplăti. a pierde pe cineva. cameră. a împodobi. a bea puţin = cus(a): alimente. 68 . a găzdui. a fi fericit. de mâini sau de picioare) = dib(a): fiare. a însemna pe răboj. a uşura. a regreta. a încălca. dac: denumirea romană a locuitorilor din arealul cuprins între Nistru. poftă. soluţie pentru o problemă. normă socială sau juridică care se transmite prin viu grai = cutumu. a fi întristat. osteneală. cul: aprig.colecta. a cresta. apăra. gu-ngiri: deschizătură în zid. curcus: fruct. năbădăi. die: îndemn pentru cai să pornească la drum = di-e: a conduce. a fixa. uşoară sminteală = dili: singur. a da. a descoperi. grăsuţ. a striga. rogojini din trestie. a captura. dam: specie de cerb cu coarnele late. flori de primăvară = dal-ba: dintre frumuseţi. cordon. gu-tumu: a chema. obadă. a alege. a se mutila. strălucitor. a lega. a separa de. a pune pe capul cuiva o cunună de flori. dibă: butuc. legea locului. a împodobi. falangă. a jeli. a proteja. albă. a duce mai departe. da: a fi de partea cuiva. cântăreşte sau se transportă o marfă = dar-ra: curea.

unic. Are semnificaţii religioase. a întrerupe. durdur: a certa o persoană pentru fapte inexistente sau pe care nu le-a săvârşit ea. a şedea. 69 . a ierta. a creşte. cultivat). om respectat. a exista. a căra. a desface. a trimite. darnic. edineţ: oraş în nord-estul Basarabiei = edin-na: stepă. fir. fire. necaz. a goni = dudu(i): a procura. temperament. a răspândi. a plânge. a fi cel mai. a acoperi. grămadă. bătaie de joc. a cerceta. a produce o crăpătură uşoară într-un vas de lut = dogi. dondăni: a mormăi. lucru. cordonul ombilical. a se ocupa de o acţiune = dirig(u): dincolo de. a întări. urcior. a omorî. duium: mulţime. manifestare agresivă în discuţii = dur-dur: a trăi. osteneală. instrument de percuţie care scoate sunete prin lovire = dub(a): a hurui. treabă = du-lum: povară. epuizare fizică = dubur: a scoate untul din lapte. a lămuri. era!: expresie care semnifică supărare mare = er-ra: a boci. a şti. arată existenţa = e: a ieşi. şirag. a zidi. cutezanţă. om aşezat = dumu-lu: om cu prestanţă. adunare. a locui. dogi: a avea doagele desfăcute. dirigui: a conduce. a trînti jos. a răsări. a purta. dudui: a îmboldi. dar şi în domeniul social (duhovnic-sfătuitor. în domeniul gândirii (om de duh-om cu un spirit ales. dor: dorinţă puternică de a vedea sau a revedea pe cineva sau ceva drag = dor. a goni. a face. dum-dam(i): a mormăi. a se odihni. a vorbi. a vorbi pe înfundate. datorie. exclusiv. zidărie. a se repezi la. ţinut pentru creşterea vitelor de-a lungul râurilor şi a canalelor de irigaţie pe malurile cărora se găsea o vegetaţie foarte bogată. a flecări = dondani. a ocupa. duh: entitate spiritual-energetică care defineşte existenţa ca trăire a gândirii şi nu ca plăcere a materiei. a tăia. proprietate. a plânge. dogor: căldură mare care dă o stare de oboseală = dogor. domolu: om echilibrat. a înălţa. a se mişca în cerc. a se arăta. e: de la verbul a fi. cel care vrea binele celor din jur) = duh: deschis. siguranţă în acţiune = elang: elan. generos. superior. a azvârli. du: ordin pentru a transporta ceva. a transporta. a întrece. eden: raiul în creştinismul catolic = eden: stepă. avânt. lucru. a căra obligatoriu = du: a umbla. a îndeplini. a duce. a băga. supărare. a aduce. a apărea. omul care are vocea groasă. a ţine. câmpie. a avea. sincer. amuletă. a vâna. a se plânge. elan: avânt. a hăitui din. dubă: tobă. a bodogăni. duc: a deplasa ceva către o destinaţie precisă = duc: a lua. a primi. a interzice. a prinde. a merge pe jos. greutate. a se deforma. dug(i): vas. a fi sau a deveni vizibil. dobor: a trânti la pămînt. greutate. dura: a construi. liber. creditor. a îndemna. a ridica. sarcină. dur: legătură. a lua. treabă. blând. a înşira. a se apleca. a bubui. grămadă. energie. a bate. a înfrumuseţa. a pune temelie pentru o construcţie = dur(a): legătură. a întări. dusu la: deplasarea unei persoane către o anumită destinaţie = dusu la: a căra cu coşul. dug-gur: a şedea jos. coardă. cutezanţă. temperament. sarcină.

mizerie. a lăsa urmă. semn. gug(i): menstruaţie. a se pleca. a împodobi. rău. Femeile năşteau aşezate pe un scaun cu o gaură mare în mijloc. turmă = gelep. a face. tăciune aprins. seară. a confirma roade deosebite faţă de lucrările agricole făcute = garanta. fapte asumate = gi-na: acceptare. rod. a lega. gug: semn. a se uni. gis: penis = ngis: penis. fructul (ghinda) este foarte hrănitor pentru animale.eş: denumirea populară a oraşului Iaşi. ghindă: fruct al stejarului. sumbru. precis. a zice. gin: vin. deasupra. gelep: cireadă. a pleca. strugurii se fac terci într-un butoi prevăzut în partea de jos cu un orificiu unde se introduce o bucată de stuf pentru scurgere = gin: trestie. a face seminţe sferice. a lega. zeama de struguri pusă în butoaie pentru fermentat din care rezultă o băutură alcoolizată. ocol. găti: a se împodobi. bani. a concentra. gili: a se murdări. gâtlan: gât. recunoaştere. a opri. a realiza. a se pregăti pentru petrecere = ghili. fisură. nădejde. garanta: a asigura de reuşita unei acţiuni sau cinstea unei persoane. gilib: servitor. sabie. gorun: arbore din specia stejarului. a tăia. pahar mic pentru spirtoase. sacrificiu. ghili: a spăla. gină: vină. tont. a boli = gogi. a mirui. a duce o anumită viaţă. umil. sărbătoare. a se apăra de. a merge după. a consimţi. mare. ger: porc necastrat = gir: a se învîrti. a pregăti ceva de mâncare = ga-ti: a trăi. a linguşi. a-şi da importanţă. a întări. brun. a spune. ordonat. gardină: scobitură la capătul doagelor unde intră fundul butoiului = garadin: grămadă. considerat cel mai falnic dintre foioase. primul care cultivă pămîntul. vas mic. a atrage. slab de înger = gog. a face. ga-ra-an-da: roade deosebite. Această tradiţie a primului plugar se păstrează şi în prezent în Oaş prin obiceiul tînjalei. rod bogat. recoltă deosebită. a stabiliza. a lega. gu-di: a chema. a face gât. ghindar: pahar mic pentru băuturi spirtoase = ghindar. chinda: bărbier. a se impune = gitlam: iubit. a pune la un loc. rotofei. este unul din arborii sacri la români alături de măr şi brad. amant. la înmormântare se fac coroane de ramuri verzi de gorun = gurun: fructe. gâtar: funie pună în jurul gâtului animalului şi de care se leagă = gu-tar: a lega un animal de după cap. a se culca. înalt. ignorant. geme: a scoate sunete înfundate de oboseală sau de durere = geme: femeie care naşte. emeşii îşi rădeau capul şi faţa de păr şi aveau o fizionomie ovală a feţei. a strânge. a dansa. omenie. a unge. a se murdări peste tot. nedreptate. fier înroşit. gigar: rău. 70 . care urcă spre cer. primul gospodar. a alerga. supărare. a da o raită. pagubă. care face numai necazuri şi aduce pagubă = gig-ngar: a fi mânios pe. logodnic. stare materială mizerabilă a unei persoane sărace = gig: închis. negru. chi-in-dar: gaură. a dansa. demn de încredere. Pentru obţinerea mustului. a se întreţine. gogi: a fi bolnav. cinste. capitala Moldovei 321 de ani = es: altar. gig: jeg. creşte în regiunile de deal. gir: încredere. onestitate = gir: curat. gog: băiat sau tânăr prost. godi: a-i cânta miresei cântece de rămas bun = godi. oval şi foarte lucios = ghinda.

hap: medicament. legătură deasupra. a fi obligat = gu-e: a acoperi. şobolan = guz: a scrâşni din dinţi. amestecat. ca o favoare deosebită. lături = halbi: rece.gudă: grijă. guri: a se urca. atenţie. a avea îngăduinţă. uneltele agricole = he: abundenţă. bre. vas cu gura largă. he: locurile de lângă casă. a chema. a ţipa. cel care vrea să controleze tot şi urmăreşte activitatea şi existenţa fiecăruia = har-har: a limita mişcarea. divers. conducătorul flăcăilor în noaptea de Crăciun care umblă pe la casele sătenilor. hara: a lălăi. a se sui = guru: a se înălţa. chiuitul. a uni. cerc sau spirală de crengi sau metal preţios care poate fi purtat ca inel sau brăţară. desigur. timbrul vocii. a ţipa. leac cu gust sau miros neplăcut = hap. a strânge. direcţie necunoscută. a turba. hâră: mătreaţa oilor şi viţeilor. cel care miruieşte. a permite. siguranţă. sunt îmbrăcaţi special şi practică anumite dansuri = guda: veşminte îmbrăcate de preot pentru a aduce ofrandă zeilor. a prinde strâns. hasură: rogojină = ha-su-ur(a): rogojină. haba: mersul pe mâini şi pe genunchi la copiii mici care se lasă şi cu răni = haba: rană. guz: guzgan. gura: organul omului cu care se emit sunete şi se realizează vorbirea. gui: a vrea. a hăpăi = hal(i): porţie. a sfârâi. rost. a tăia. rânduială = har: a forma un cerc în jurul. prezentînd tradiţiile legate de acest eveniment. a face. a chiui. a se necăji. a da naştere. a scoate la iveală. hie: treabă. a înlănţui. a locui într-un loc = hi: a pregăti. gura! cu sensul de a întrerupe râsul. a face să sune. guriţa: a fi de partea cuiva. păros. avere. amărăciune. a vorbi fără rost. strigătul = gu-ra: a striga. mătreaţa omului. a răsuna de. a confunda. haz: rost. supărare. a spune vrute şi nevrute după un pahar de băutură = hara: gură. bucată. a se lega. expresia „ai o guriţă” = gu-ri-ta: a fi de partea cuiva. gălăgia. rană. a înfuleca. a împărţi. graţie. îndurare. a mugi. a înfăşura. aspru. rapăn = hir(a): a produce. harhar: stăpânul absolut. clădiri. seamă. fă = ha: a avea voie. a lega cu lanţuri. a exista. gurăi: sunete scoase de porci când dorm sau când le este frig. a râde cu hohote. păduche de vită. a-i umbla gura ca o meliţă. hali: a mânca repede. a înveli. hi: a fi. amestecat. hal: situaţie proastă. sunete scoase de păsări caracteristice speciei lor = gu-ra(i): a sforăi. durere. fugă. a ascunde. împletitură din papură sau nuiele. a 71 . umflarea urechilor acestora. numeros. nevoie. har: dar divin sau răsplată divină acordată cuiva ca un semn de bunăvoinţă. prezicere. slavă. lung. a fi de altă parte. belşug. lipsă. a înspăimânta. guşe: partea din faţă de la păsări unde se adună mâncarea = gu-se: a se strecura de-a lungul. ha: termen cu care se adresează unei persoane cunoscute. a se dezlănţui la. ritual de purificare. trebuinţă = hia: a putea. a prinde. a robi. durere. a scoate sunete. hab: a mirosi rău. răşină. a se prăpădi. îngăduinţă. a apuca. folos. a merge pe jos. dependinţele unei gospodării. a păstra. tărâţă. a avea îngăduinţă. milă. a se amesteca. favoare. mulţumită. boală de piele. inconştienţă = hal: frică. beneficiu. a rage. certitudine = ha-za: a ţine. hatâr omenesc. a avea voie. halbi: rămăşiţe de mâncare.

a rezista. exprimă un îndemn.igi: ochi. i: strigăt de uimire. a lăsa.stoarce. înainte. a tăia. a înfrunta. a zdrobi. adică cinci degete de la mână. necaz = i: strigăt de durere. a lăsa. ii: a merge. a ţine. lip. hur(a): neam. găvozd. darul sau bunul ce se dă cu mâna = ia: cinci. spate. a sparge holă: javră. mijloc de pădure. a batjocori = imi: minciună. a lăsa. a ocărî = hul(i): a face rău. aşa este. mâl. toi al nopţii. a consulta. a înţelege. la fel. a proteja. hlizi: a zâmbi şi râde mult. a trage uşor. a se holba. im: murdărie. slim. inca: iaca. hula: a vorbi de rău. locul unde pasc vitele şi oile şi se stabileşte stâna. a trage uşor. plimbare. huci: pădure odrăslită mică şi deasă. horă: oraş. Iaşi: oraş în centrul Moldovei istorice şi capitală pentru 321 de ani. a înjura. a ruina. jeg. înfricoşător. a ponegri. pană. hulub: porumbel = hu-lu-ub: porumbel. a trimite. spinare. turturică. a urî. im: măsură pentru cereale = im: măsură pentru capacitate. asa e! = i-i: a da de. ima: a întina cu vorbe. a strica. a ciripi. a defăima. ici: aici. in: plantă textilă recoltată si prelucrată manual. loc precizat unde se finalizează o acţiune = ici. a ciopli. supărare. a răsuna. a ascunde vederii. egal. a desface. crâng. a ocoli. întocmai = inca. imaş: păşune. a se uita. a fi prezent. glod = im: argilă. huli: a blestema. datorită scurtimii fibrei se toarce mai greu = in: paie. a trimite. a cânta. a pisa. înapoi. a distruge. a feri de = husu: şale. dans în cerc = hora. fără seminţe pentru măcinat = huru: a mânui. a zări. a se scurge. a se hârjoni. potaie. ispititoare. a închiria. atractivă. fibră. aspect. a întinde. câine vagabond = holă. a aranja. oraşul celor şase coline = ias: şase. hop: a umbla bezmetic = hup: inimă. a conduce afară. ic: pană din metal sau lemn pentru crăpat lemne. hurui: a învârti râşniţa în gol. vechi. a face necazuri. a înjura. înclinare. mulţime. ima: a murdări. a rupe. a înjosi. zoioşie. a cocheta = hili-su: plină de chemare. noroi. hui: a răsuna. a se duce = i-i: a trimite. tină. stricat. porumbel sălbatic. a dăinui. toloacă = imas: stână de oi sau de vite. muşchi. adevărat. staul. 72 . privire. ţintă = i-cu: unghi ascuţit. coapsă. husa: a acoperi. a măcina.hu: persoană. a mânji cu noroi = im-ma: murdărie puternică. ia: de la verbul a lua. ieşire: locul pe unde se poate evacua un spaţiu închis. a face necazuri.inga: iar. hu!: strigăt de protest sau nemulţumire = hu: individ. a distruge. ie: da. a ieşi afară. a da de. nămol. a vedea. a potrivi. om slab. hulă: surpătură de deal sau de munte. ie: a da. stai!. a merge pe stradă. a privi. respiraţie agitată. dos. supărare. a rezista. ho: opreşte!. necaz. drum care urcă pe o coastă piezişă = hul-la: rău. a rupe. rediu = huci. a ruina. a striga = ho. hus: sălbatic. a lua = i-i: a se ridica. întocmai. şiretlicuri. a vui = hu(i): păsări. plimbare = e-sir-ra: pe stradă. a aprecia.

pornită cu scandal = (î)ngespa: a arunca cu băţul. a descărca. inima: casă a sufletului şi conştiinţei în sens religios. întunecat. cruce. cult. cel care adună ofrandele si obligaţiile. direcţie. închis. îngespa: femeie pusă pe ceartă. sab: a măsura. fierbinţeală rezultată de la mîncare. a sta întins. a reveni. a şerpui.sabra: intendentul templului. se-bi: a fi mânios. gib: a merge după plug. apartenenţă. subţire. a striga. a ridica o movilă.sag: a devasta interiorul unei case. iţi: a se ivi numai cu capul. a apărea. a se repeta. a trage. de strajă. sa(i): albie de râu. toleranţă. drum cale. mijlociu. jap: distanţă echivalentă cu o aruncătură de piatră = jap. a aparţine unei comunităţi care se află în relaţie cu divinul = (î)nge: responsabilitate. aspru. izi: a construi din pământ un dig pentru dirijarea apei sau pentru acumularea ei = i-zi: val. a şti. ţel. îngeri: fiinţe supranaturale din religia creştină. a împărţi.enger: înălţime. prădăciune = jac. sfârşit. a sili. a arunca o privire fugară si curioasă. a uşura. a lumina.inga: iată! iacă! iacătă! uite! adevărat. a mişca. a apărea încet. brun. a urmări. lip. nelinişte. mirosul specific al lemnelor arse. a cuceri. aventură amoroasă. jai: mulţime de pui de peşte = jai. a susţine. a mâna. a răni. sar(i): a goni. jac: jaf. îngie: a învia = (î)nge: a ajuta.sa-la: a păcăli. izi: a mânca = izi: foc. căldură mare. slin = jip. a alunga. duhoare. necaz mare = jala. legătură. tulpină. iar. în spate. a strânge de-a lungul. mulţime. putere divină. a spinteca. promisiune. iz: miros deosebit. jabrac: om de nimic. a se murdări de sus până jos. a face necazuri. creangă. pentru un moment sau pe furiş. a lovi. jeg = jâg. a creşte jale: stare psihică care inspiră frică. organ al corpului uman. a face. a se înfierbânta. a măcelări. a se înnegri. a expune. centrul vital al manifestărilor umane conştiente = inim-ma: cuvânt. sclipire. din nou. a doborî. a stăpâni. a ucide. a confirma ceva. exist ca persoană = is: persoană. viitor. jordie = japa. iar = in-ga: la fel. potlogar = jabra. a suferi.i-zi: lemn. a aduna. protectoare a individului de la naştere până la moarte care călăuzesc destinul = (î)ngiri: a căuta un refugiu. a se ghemui. a spune. a hăitui. a delimita. a bate. nostru. vorbă. a alina. aşa este. a asculta. teamă sau disperare. a pune pe fugă. a se grăbi. în urmă. gust neplăcut = iz. jărî: a alerga. neplăcut. jurământ. jepi: a arde una cu biciul. a se zgâi = iti: lună. boare. scop. îs: sunt. amar. a sprijini. a lovi. 73 . a scădea. a se arăta puţin. a goni = jărî. clar de lună. jeg. a se ivi. a prăda. Ca protector al individului el vine la naştere prin botez şi îl veghează toată viaţa = inger. jâg: murdărie. a distruge. egal. îngie: cu sens figurat a primi taina botezului. oracol. putere divină. mizerie. jep: murdărie pe pielea omului. vargă. a răsplăti. gig: negru. japă: nuia subţire şi elastică. sab(a): a tăia afară. înfierbântată. râp. a ondula. din nou. a croi pe cineva cu biciul = jepi. cult. înger: fiinţă supranaturală cu aripi înzestrată cu calităţi deosebite de bunătate şi frumuseţe socotită ca un mediator între credincioşi şi Dumnezeu. a lâncezi. a se uita la ceva pe furiş sau pe fugă. a face din. a ajuta. în depărtare. noastră.

a pune mâna = lu-a: a duce. om înalt = lugal: stăpân. lagăr: împrejmuire păzită. inclusiv de către geţi. hamalul care bagă si scoate butoaiele din pivniţă. puzderie. a alerga. jilip: construcţie din bârne şi scânduri pe care este condusă apa care se varsă pe roata morii. tare. mulţime. leş: cadavru = lis: pomană. a gâfâi. nor. a trăncăni = lalla(i): neserios. voinic. strămoş mitic. slab. râp = jip. laf: palavre. 50. a merge de-a curmezişul. lulu: strămoşul necunoscut al omului = lulu: neam. a alerga. puternic. plăcere. pe care alunecă la vale buştenii tăiaţi în pădurile din munţi = jilip. a face exerciţii pe tăbliţă. a umbla aiurea. om mare. jip: murdărie. om cu stare deosebită. a se întinde de-a curmezişul. putere necontrolată = lum(e): mulţime. a înfăşura. fără rost = lala: nepăsător. bogăţie. belşug = mana: pereche. lud: copil = lud: cupă sau farfurie mică din lut ars. a se murdări de jos pînă sus.gib: întunecat. ofrandă de la morţi. a lungi. sul(i): grabă. persoană. a repara o casă din chirpici prin ungere cu lut = lu-tu: a avea nevoie de reparaţii. mai: lemn gros cu care se bat ţăruşii sau parii. lagas: unul din centrele civilizaţiei emeş.jic: om tinerel şi voinic = jic. mahal: persoană robustă care poate face un efort fizic deosebit. lagam: mină sub pământ protejată cu trunchiuri de copac să nu se prăbuşească = lagab: butuc. deficienţă. a face seminţe sferice. jir: fructul fagului folosit pentru îngrăşarea porcilor = jir. construcţie cu caracter religios = lacas. a minţi. slujitorul templului care rosteşte rugăciunea către zei. bunăstare. slin. grăsuţ. lutui: a unge cu lut. şcolar. a convinge. nepăsător. a convieţui. plac. puzderie. puternic = mahal: adjectiv pentru vite care arată masivitate. a încânta. a doborî. a îndrepta. crescută bine. sub: a arunca. a exagera. juli: a jupui piele prin cădere şi frecare = juli. a se plimba. lălăi: a vorbi fără rost. a amesteca. cu sensul totemic de lup ca strămoş al unui clan. loc de staţionare a trupelor. a arunca la pământ = jup. belşug. majă: unitate de măsură între 50 – 100 kg = maja. a măcina. a doborî. a se sprijini. a lălăi = la-la: bucurie. grămadă. tânăr fermecător. lovitură. a fi violent. tare. leru: gust. cei ce cred în aceleaşi principii sau norme = lagar: un cult al funcţionarului. dală. măciucă = ma(i): a întări. jgheab. lungan: om mare. a denunţa. lespede. popor. Lupul a fost considerat în foarte multe culturi ca rădăcina ancestrală a neamului respectiv. construcţie din buşteni pe povârnişul unei coaste. lela: a hoinări. lala: a cânta o melodie fără cuvinte. vrajă. a fugi. jup: a trânti jos. rod. dorinţă = liru: forţă. a se freca pe piele. june = li-gi-in: tânăr. a azvârli. rezistenţă. gilib: par. vigoare. vorbe. a slăbi puterea. a lua. a prepara. fericire. a fi spumos. mândru. masiv. a lua. unitate de 74 . gir: fructe. lacaş: locuinţă. muncă grea. mare. taifas = lah: a şti. hoinar. masi: jumătate. a pomeni după moarte. a aduce. a trânti. vacă în anul trei. sexul bărbătesc. a bate. lume: gloată. leghin: flăcău. jeg. a pisa. a lega. a da o raită. neserios. rotofei. lua: a înhăţa sau a prelua ceva. spaţiu pentru adăpost. a spune. nobil. gig: tânăr. a sfărâma. a potoli. mană: bogăţie. bară.

inundaţie. mâni-ta sau mâni-sa = mini: soţ. metoc: mânăstire mică. marghidan: vânzător ambulant cu căruţa = mar-gid-da: căruţă. şuvoi. o barcă largă. complet. a scufunda într-un vas mare. prostesc. mâini. a blestema. a înfrunta. 75 . moi: ud. drag. injurie = mu(e): injurie. pereche. a priponi. moaşă: femeia care asistă şi ajută la naştere = mu-a-se: pentru persoane dragi. mâni: mamă. me-du-ga: zeii mei. a zdrobi. tristeţe. belea = me-li-e-a: nenorocirea este pe mine. cu capul în nori. a dirija = mana: asociat. ca în expresiile. mudru: ciocan cu cap rotund. întunecat = ma-gur: ceva care pluteşte. mas: popas peste noapte. menţinere. melic: obicei. a potopi. a ţipa. intrare. mină: veche măsură pentru greutate = mina: unitate de echivalenţă valorică care avea rolul de monedă. loc de găzduire = metoca. a bate cu furie. 2 mana = 1 sila de apă = 1 kila = 1 litru. care urcă. striga. mudă: totalitatea frînghiilor cu care se leagă pânzele la o corabie = mudla: stâlp. a bate. a lupta. pe sine. femeie care naşte un copil. a lega. mâli: a acoperi cu nămol = mili: negru. soţie. modur: de culoare sură = mu-dur: murdărie. a ieşi din albie. a ţipa. putinţă. muiat. a conduce. a sufla greu. a veni în valuri. tineresc. torent. mania: a mânui. rodul fericirii. mor: sfârşitul vieţii. închis. nepăsare. menită: cuvenită = menita. a accepta. a pune un par. mezin: copilul cel mai mic dintre fraţi – al doilea dintre mai mulţi = mezem: susţinere. a inunda. posibilitate = modru. a păzi. a lăsa urme de la fierul înroşit. mur: a înconjura. a speria. a oprima. mucalit: persoane care spune vorbe cu înţeles care stârnesc râsul = mucali: a râde în hohote. înălţime de munte acoperită cu pădure şi care de multe ori este învăluită în ceaţă. râu. mare: întindere de ape = mar-ru: potop. a creşte belşugul. apucătură. o plută mare. a spori. mirie: impozit = mi-ri: locuitor mânios. melancolie. a murdări. a sfărâma. modru: mod. fără judecată. mugi: a scoate sunete puternice pe gură sau bot = mug(i): a trage la edec. faţă. me-ni-da: pentru sine. a folosi. maraz: pornire. măgură: deal înalt acoperit cu pădure. a cere. ciudă = ma-ra-az: exuberanţă. decesul = mor. nărav. fluviu mare. cătun. îndrăzneală. a convieţui. scump. mus: suprafaţă de teren. măsură pentru greutate egală cu 500 grame = 60 gin. fel.măsură de 1/2 kg. a întovărăşi. moş: suprafaţa de teren pe care o deţinea un ţăran liber dintr-o devălmăşie provenind de la un străbun comun şi care în timp a devenit proprietate ereditară = mos. a da. mizerie. întreg. protejare. chip. leoarcă. a despica. a striga. mue: figurativ şi vulgar cu sensul de gură pentru sex. a arunca. pereche. pentru că. binefăcătorii mei. a tăia. găzduire peste noapte = mas: jumătate dintr-un întreg. necaz. aşezare. gură. întunecat. a purta îmbrăcăminte largă. deoarece. căldare = mu(i): a boteza. violenţă.

a amesteca. rude = nam (ne+am): responsabilitate. a bea. coamă. spre. ţinut. conducător. muşină: ţânţar. a urzi ceva. mus -de: a opri munca. a burniţa. a fugi. apa murdară care se scurge pe un zid = muru(i): frate. luna unui zeu când se aduceau jertfe. întristare = ni-guru: spaimă. veneraţie amestecată cu frică. ne: expresie cu care se alungă vitele sau oile = ne: a se teme. a se ghemui. a murdări. a se legăna. a se învăţa. nadă: momeală = nada: culcuş. adevărat. cinste. violenţă. familie. ostilitate = ne: a ţine seama de. funcţie.mujdei: căţei de usturoi amestecaţi cu sare şi pisaţi bine până devin pastă = mujde. murui: a unge un perete cu pământ amestecat cu apă. tărie. a sta la pândă. nană: termen de respect cu care se adresează la ţară cineva unei surori mai mari sau unei femei mai în vârstă ori cu care vorbeşte despre aceasta = nanna: a respecta. impunător. 76 . divinitatea lunii la emeşi. a îmbrăţişa. a se legăna = na: a da. a smulge din rădăcini. a curge. a plesni. a semăna. a creşte. soartă. a pălmui. a însufleţi. spinare. negură: nori negri si întunecoşi. clan. a fi. a fi rudă cu = nim (i): neam ales. refuz. afine = mur(a): vegetaţie. a aşeza. individ. animal care se târâie. na: a da. nănaş: dar. a fi. a îngrozi. strălucire. crescut. clan. tovarăş de viaţă. a confunda. nemuri: a face să trăiască veşnic în amintirea oamenilor = ne-nur(i): lumină. a se uimi = ne-ra: năucit. sosirea serii. na: nu. murgu: cal de culoare închisă. înflăcărare. soartă. mură: mure. destin. umflat. lovitură. tată. demn de încredere. a striga. danie. interval. namea: înscris oficial. a fi în dezacord = na: nu. culcuş. a roade. a înflăcăra. a se îmbujora. fluture = mu-sen: insectă. a aduna murea: haină femeiască fără mâneci = mur(a): a se îmbrăca o femeie. nemi: a se înrudi. insectă. frumos. putere. molie. important. ţesătură foarte fină = mul: strălucire. nera: a se ului. nam: lucru voluminos. a se frământa. muşina: a căuta mirosind. seminţie. adevăr. ne: negaţie. a muri. sediul puterii. a mânia. a refuza. mul: muselină. pâclă. lucru important = nam: tată. înscris adevărat = nam-en: stăpânire. a muşlui = mu-sen: pasăre de pradă. a căuta. a aşeza. nădi: a înnădi. înaltul preot. a pălmui. doamnă. murg: amurg = murgu: către. pomană = nan-us: moarte. a se deprinde să vină mereu undeva = nade: a curăţa. lovitură. a lipi rău un perete de pământ de la o casă. a se ghemui. a pune masa. mijlocul unei suprafeţe. mulţime. responsabilitate. patroană. a umbla pe jos după ceva. a se stinge. a pregăti. stăpână. a sta la pândă. muşiţă. a radia de bucurie. zburătoare. sarcină. drag. destin. frecvent întâlnit în cântecele de dragoste = murgu: a încăleca. obiceiuri. neni: nană = nini: soră. înfricoşător. superior. a adăpa vitele. na: expresie cu care se cheamă animalele sau se adapă = na: om. neam: popor. a se opune. a inspira veneraţie. a fi uluit. negu: umflătură cu aspect aspru care crapă şi doare la lovire = nigu: îngrăşat. trup.

început. a fura. patroană. ni: uimire. domnişor. groază. o: sunet care exprimă uimirea. a se uita lung la. a privi fix la ceva = ochi. a conduce. a fi sau a deveni sărac. frică. mag. a pieri. a împodobi cu flori. a naşte. ubur: ţarc. închis. senin. a stăpâni. a strânge. pândar. ugula: paznic. ug(i): a ucide. naşul mirilor = nun: jupân. niscai: care este într-o cantitate nedeterminată. naştere. a fi fricos. refuz. a se mira = ni-ri: a fi speriat sau uimit. a slăbi. a se ului. nu: negaţie = nu: negaţie. se folosea mai ales când se umbla pe un teren accidentat sau plin de spini = ochinca. a se speria. uimire. afară de. a domina. nume: reputaţie. miros plăcut. năucit. a păşuna. a se plânge. în afară. ochi: a trage la ţintă. frumos. ceva = ni-is-cu: alegere.uga: a aduna. ocoli: a înconjura. suprafaţă arabilă limitată de hotare = ogor. a păzi o turmă. nici un. groază. important = nim: a fi important. principal. nuntă: căsătorie = nuntun: buză. continuţul acestei măsuri = oca. ogoi: loc unde se joacă copiii cu mingea. tihnă. nună: pistrui pe faţă. alternativă. sigur. oborî: a doborî. nim: interes. fin. fără. papură. farmec. a inspira frică. loc unde se mulg animalele. oca: unitate de măsură egală cu cca 1 litru sau un kilogram şi un sfert. doamnă. furaje pentru animale. nil: praştie = nil: a inspira groază. a mângâia = ninni: pipirig. nini: expresie cu care se cheamă vitele. ninda: a înflori. zăpăcit. a muţi. început. a înmulţi în aritmetică. surprinderea sau nemulţumirea = o. a da târcoale. a pleca la păşunat. a manifesta înţelegere pentru o persoană în suferinţă = ni-la: a micşora umilinţa. a prăda. om sărac.u-buru: timpul secerişului. a fi buimăcit. a se înălţa. a se ridica. strigăt. legătură. 77 . a trânti. a diminua înjosirea. a se teme. a-i fi frică. relaţie. o categorie de persoane sau animale. jitar. a ţipa. dimineaţa.u: expresie de protest. odihnă = ogoi. gălăgie. a câştiga. cea care a născut copii = ama: mamă. u-ching-nga: păşune. nun: persoana care conduce o nuntă. voce. suprafaţă. afacere. a atinge cu buzele. corcodel = nir: a desface aripile. a căra. a învălui = ocola. ogor: câmp. târg = obor. nilă: milă. afară din. a bate. a sparge. a privi fix la. vrăjitor. odor: copil mic care este răsfăţat şi dimineaţa se trezeşte mai tîrziu = odor. întunecat. a culca la pământ= oboru. stăpână. a jefui potrivit expresiei „umbli cu ocaua mică”. obor: loc unde se adună animalele şi cerealele pentru vânzare. nobil. nir: pasăre de baltă.ugu(i): cap. respect. a săruta.u-tur: zori de zi. niri: a se uimi. nin: ia! iată! uite! priveşte cu atenţie! = nin: regină. aluniţă sau alt semn mic pe corp din naştere = nun(a): origine. veneraţie. oama: femeie. a mânca cu lăcomie. important. a îngriji ca o mamă. rogoz. uger.nete: om prostănac = ni-te: singur. faimă. persoană care vrea să iasă în faţă „ni la el” = ni: vigoare. ochincă: încălţăminte uşoară făcută din piele de vită sau de porc şi care se prinde pe picior cu ajutorul unui şnur sau unei cureluşe. ninta: mentă = ninta.ugur: câmp. a înfuleca. renume = nun-me: înţelept.

puţin. a ajunge. a pluti pe apă. om: persoană deosebită. lapte sau alte lichide = ol. drum greu parcurs în forţă. a se stinge. a arunca laptele sau zerul. la înălţarea unor suporturi = par. a se cocoşi. a susţine. umun(i): titlul de respect. suport. a cinsti. dezastre. a supune padău: ocol pentru vite = pa-da: văcar. ur-ur(i): a devasta. a jefui. discipol. caracter deosebit. a fâlfâi. înverşunare. şcolar. umanist. crescută pe oi primăvara = pa-e: a creşte. opisan: cel ce urmăreşte şi operează într-un opis. a alege. a aranja. oaie adultă. u-tur-ra: durată scurtă de timp.u-lala: strigăte de bucurie. plăcere. a coji.oi: ovine = oi. a trage. educat. pală: undă. terci din malţ încolţit. papa: mâncare pentru copiii mici făcută din lapte şi mămăligă. orgar: tăbăcar = orgar. orie: plasă mare mânuită de doi pescari folosită pe râurile adânci = oria. uburu: hărmălaie. a duce. banda: sprijin. rezistenţă. şchiop. pală: cantitate de fân ce se ia odată cu furca = pala: îmbrăcăminte largă. a se văicări = olala. a culca gol. plan înclinat = panta. a sprijini.u(i): oaie care fată. curea. veselie. scandal făcut de cineva mic. 78 . palid: obosit. erudit. a aresta. strâmb = palil: a ruina sănătatea cuiva. a mişca. ur-gur: a tunde. învăţat. în trecut erau făcute şi din metale preţioase = pa-har: preţ. a tăia. răsplată. a se împrăştia. înaintare în marş. a doborî. ţinut delimitat. aripă. a vinde. ca obstacol pe căi de acces. registru. prăpăduri = orori. paca: a supune. a acoperi. listă de acte. a ciopli. a înainta. a acoperi cu pene. schilod. flacără mare. pai: lână nouă. pahar: vas mic cu care se beau lichidele. a fi mare.um: înţelept sau plin de talent. pantă: înclinaţie a terenului unde mersul este dificil. culcuş pentru vite sau oi. inventar. a pune în ordine. paliu: infirm.ba-ba: budincă. împrejmuire = utah: adăpost mic. indice = opisang. a se pregăti de seceriş. satisfacţie. savant. adiere de vânt = pala: veşmânt larg. olălăi: a ţipa. a împărţi. a fâlfâi. a distruge. scandal mare. mentor. măruntă. opor: rezistenţă. generos = om. om bătrân. a înainta. pag(a): a închide în cuşcă. paralizat. oţăra: a se umfla în pene. a fâlfâi. învăţător. meşteşugar. a acoperi. bar: a tăia. casă. par: bucată de lemn gros şi lung folosită la garduri la construcţia caselor din lemn. a flutura. bancă. a slăvi = omuni. ol: vas de lut pentru apă. pană: produs biologic cu care sunt acoperite păsările şi le ajută la zbor = pana: a zbura. terci gros = pa-pa. ubisang: scrib. a căra. ocol. u-ri-a: a lega deasupra. unitate de măsură de 36 litri. otac: colibă. chinuit. para: flacăra mare a focului care se întinde cu iuţeală = para: a întinde. omeni: a primi pe cineva cu respect deosebit. suport. a distruge. cumpătat. ofili = palil: zguduirea marşului. a sparge. a ospăta. stimă. a încercui cu crengi. amabil. orori: nenorociri. bucurie. sensibil. stâlp. priceput.ul: vas mare. încurcătură = oporu. a onora. a striga. a certa = otara. a se înălţa. a jupui. galben la faţă. a îmblânzi = paca. tribună. învăţat.

pălugă: prăjină. rână. cu buruieni = parag: a întinde. refugiu. a bate la cap. 79 . a fâlfâi. gălăgie. a potrivi. a pune un tip să urle. pili: a bea zdravăn. a alege. om înalt şi subţire = palugal: cel care conduce. pădăi: a se găti. a defila. stâlp. pun: aşez. neclar. ragi: a plânge. nătărău. a ţinti. a curăţa. a conduce spre ceva. a spinteca. care domină. a susţine. cel de deasupra tuturor. a face. deretic. labă. model = pi-lu-da: veneraţie. a face praf = pa-ba-al: a săpa un şanţ. a da buzna. fiu.bu-uh: a se teme. a lărgi. iarbă sau alte păioase culcate de furtună sau tologite de om. picior. părag: fân de proastă calitate. zăpăcit. gârbaci. mănunchiul de grâu secerat. bulug: germen. coastă. stabilesc o anumită ordine. a se îmbăta. a striga pe cineva din depărtare cu „pu” = pu: a alunga afară. ragea: rugăminte. peri: a muri = peri. a se aşeza = pauzan. a sili. orânduiesc = pun. păli: a se lovi. a se murdări. a da peste cap. a schilodi. a se chercheli = pila: confuz. a limita. bătrân = pa-hal: sărăcie. a ţipa = rag(i): drag. prin care ctitorii doresc să lase informaţii cu privire la construcţia respectivă = pisan(e): a călăuzi. a-i fi frică. a confunda. latură. pu: a alunga pe cineva cu urlete. a termina. copac. bir(i): a asasina. pilda: exemplul de urmat. a împrăştia afară. de nimic = pah(a): escroc. stimă. a arăta aroganţă. a fi atent la. reclamantul. a reţine. javră. urât. pisanie: scriere pusă deasupra uşii de la intrare dintr-un lăcaş de cult. prost. a masacra. pătar: ţesătură care acoperă patul = pa-tar: crengi tăiate şi căzute jos care acoperă pământul ca un covor. a întoarce sau împrăştia fânul cosit. învăţătură de însuşit. lăstar. a provoca. pâj: stâlp = pis: stâlp. pici: unelte cu care se cojesc copacii doborâţi în pădure = pici. a apăra. a omorî. separat. cel care mână oile si le apără de prădători. a pune deoparte. a se pregăti. a se dichisi. detaşat. deschis. a păstra. om netrebnic. adăpost. păhui: năuc. câine jigărit. pârâciosul = pâr. a culca.păbăi: despre păsările de curte. a culca la pământ. a sprijini. care cârmuieşte. a arăta. păstor. respect. aiurit. păhăi: om rău. pes: copil. a curăţa = pa-da(i): o funcţie publică. a ataca. a lovi. pil = pu-uh.pa-usan: cioban. sprinten. a batjocori. pâr: cel care pârăşte. polog: cantitatea de iarbă sau de alte plante cosită dintr-o singură mişcare de coasă. păhăi: miros rău. a omorî = palil: trupe în marş. rit. a tăia. a conduce. pici: copil mic de trup = pici. a se mânji. partea din faţă a palmei. a împărţi. puhă: bici lung. a se răzbuna pe. oblic = pes: pietriş. înţelepciune. pis: stâlp. crenguţe. biciuşcă. mugur. pes: partea din faţă a unui zid. pauza: a se odihni. vioi. prost = paghu: a ocroti. a striga. înaintare în marş. a poposi. conducătorul trupelor. grămadă de oameni = polog. a dirija. a se năpusti. pis: expresie cu care se cheamă pisica la mâncare = pis: un soi de şoarece. cult. bun: luminat. hotar. a suferi. cerere = rag(a): a cântări. lipsă.bir: a amesteca. a jumuli.

a suferi. a înhăţa. a cumpăra. bandă. a curma viaţa cuiva = rap(i): bandă.ră: rea. salită: melc = sa-li: un fel de liră. a potrivi bine măsura. a duhni cumplit. a alege. a se înnămoli. samana: reluarea unui ciclu agricol prin punerea seminţelor sub brazdă = sa-ma-na: a începe un nou ciclu agricol. a încleşta. rău = re: a goni. abis. buduroi. asemănător = saman: a fi împerecheat cu. a aprecia. rig: pietriş pentru drumuri = rig: a aduce. clică. capcană. cătun = salasu. a căuta. a se pregăti. a aduna la grămadă. a întinde. samăn: a semăna. formă. a trimite la. şir. roi: familie de albine. a păcăli. parte. a aprecia. a rupe. vas. a distruge. a se potrivi cu. fiare.sag(a): a împinge. a tâlhări. plăcere. funie. a 80 . colibă. iuţeală. râie = ri(i): a provoca. râcă: ciudă. a mulţumi.sa-la-su: milostiv. funie. rib-ba: enorm. ru(i): a se duce. a înjuga boii. cocioabă. clică. rugă: implorare. samăn: la fel cu. a acoperi cu pământ. legătură. răpi: a jefui. a sfâşia. saha: braţ vechi al Dunării sau gârlă veche în Delta Dunării. loc de adăpost sau de culcare. a primi. inamic. rugăciune. a vinde. a vinde. a pune în fiare. râp: jeg. răbui: a unge pieile la tăbăcărie. laţ. locaş de cult. a evalua. rugăminte. pui de căprioară. dare în bani care îngloba toate obligaţiile financiare ale birnicilor = sam(a): a plăti cu echivalent. a pândi. a duce de funie. cioban. a duce cu sila pe cineva. nămol. murdărie. a aluneca. a curăţa. samsar: mijlocitor în afaceri negustoreşti. grâu bolnav sau ajuns la maturitate când se îngălbenesc frunzele. a accepta. a îngriji. loc. răutate = ra: a lovi. a ţine. saca: butoaie cu care se transporta apa de băut = saca. cursă. foarte mare. sacară: plantă graminee. văgăună = râpa. a sparge. re: rea. a supraveghea. a pune seminţe sub brazdă = saman: jug. sama: moarte prin spânzurare. a bate. rană adâncă.rib: a mirosi urât. salaşu: locuinţă modestă. răutate. a păzi. a înjuga boii. a îndruma. a suferi. sedimente. samă: recensămînt care se făcea de către domnie în Ţările Române pentru fixarea birului. izolat la ambele capete prin împotmolire unde există peşte din abundenţă = sa-har: aluviuni. misit = sang-sar: a jumuli de bani pe un client. sam: tiv făcut în poalele hainelor prea lungi = sam: a evalua. necaz. a înfrunta. a scormoni = rim(a): viteză. a fura. tânăr puternic. a strânge. a trage. ciobăniţă. a merge afară. loc unde îşi închid ciobanii oile noaptea. lip = rip. a uni doi tineri prin căsătorie. râi: boală de piele. îndurător. ştreang. a trage. râma: acţiunea porcului de a răscoli pământul cu râtul mai ales în culturile agricole. boabele se folosesc în alimentaţie înlocuind grâul = sacar-ra: plantă. a bate. a cumpăra. generos. a bloca. adânc. rig(a): a smulge a supraveghea. plină de venin. râpă: prăpastie. a provoca. şirag. sinucidere = saman: moarte prin spânzurare. imens. a provoca. a pipăi. a ţine legat. duşmănie = râc(a). a pleca = roi. a sta faţă în faţă. peşte gras. rău. a păcăli. cerere = rug(a): a protesta. a săpa. a sili. sabar: pârâu în comuna Jilava = sa-bar: peşte mare. a unge = rabu(i): a aproviziona. a îngriji.

sir: fir. sămui: a lua sau a da în primire. drum. sila: a necăji. a fi cinstit. a netezi. potecă. un bolovan sau alt obstacol fizic. a biciui. sar: vas de bucătărie = sar: legume. a dispreţui. a plăti în echivalent. a pătrunde prin. trecerea peste o barieră. cale = sila: a hărţui. sana: a vindeca. sapan: parâmele cu care sunt încărcare mărfurile sau descărcate de pe o navă = sa-par: un tip de năvod. încovoiat. a constrânge. a urmări. sazan: crap = sa-zi-a: a trage cu năvodul. sare de pe un picior pe altul. a scoate din = sipar: un fel de năvod. separ: a despărţi. a hăitui. sănătate. a păcăli. a înfrunta. a bate. a duce. a umple. jefuitor.sig(i): a reteza jos. trăsătură a feţei. sin: şopron pentru fân sau unelte agricole de gospodărie = sin: a întinde. sibir: ţesătură de bumbac groasă scămoşată pe una sau pe ambele feţe din care se fac haine ţărăneşti pentru anotimpul rece. pacoste.bărbieri de avere o persoană. sisi: zălud. a aprecia corect timpul optim când trebuie făcută plantarea sau sădirea = sa-di: a evalua. agresor = sa-gaz: tâlhar la drumul mare. singir: lanţ cu un inel la capăt. mersul prin săltare a unor păsări = sar: a mâna. sări: a batjocori = sar(i): a strica. năuc. a urmări. culoare roşu aprins = sar-ca: o legumă roşie. si: a fi = si: a coloniza. a delimita. violent. sădi: a planta butaşi. a vâna. a pune seminţe în pământ pentru un răsad. a distruge. a urmări. a prezenta. satara: amendă în bani sau în vite pentru răscumpărarea omuciderii. persoana care însoţeşte regele şi duce sceptrul. lichid de culoare roşie care transportă în tot corpul oxigenul şi elementele nutritive printr-un sistem special de tuburi de diferite dimensiuni numite vene şi artere. a strânge. drum. sarca: culoare naturală folosită odinioară de pictori pentru redarea carnaţiei. a ajuta. a cumpăra. luptător. aţă = sir: a toarce. onest. a obosi. a cultiva o grădină. a radia. semui: a lua sau a da în primire = simu(i): a da. a rostogoli. a împleti. a cere iertare. seci: loc defrişat în pădure folosit ca păşune sau ogor = sici.5 mp). sicar: ucigaş plătit = sic-ncar. a aprecia.sig-ngar: atac. a transmite. a sili. efortul de a merge cu picioarele legate unul lângă altul. sângi: elementul vital în corpul uman care menţine viata. a strecura. cale. a apropia. a însănătoşi = sang: a preveni. a merge. a bate. a necăji. a 81 . a roti. a alunga. şnur. a înfăşura. simpatic. drag. a vinde. oţel = sibir: cioban care a ajuns cu turma la destinaţie. năpastă = sataran: spiritul răului în religia emeş moştenit de noi prin Satana. săgar: ostaş. a răpune singur. a transpira. a stabili. a scrie. a căsători. a deveni liniştit. a îndepărta. a închide. a începe. sii: a se sfii = si(i): a se mulţumi. a bate. în care se prindea gâtul robilor ce urmau să fie expuşi în public ca pedeapsă infamantă = si-ngar: a o lua la fugă. a sări. adulterului sau tâlhăriei. a aranja. a rămâne. apucat = sisi: a mâna. a răsuci. slab. belea. a alunga. a lungi. Distrugerea acestora cauzează ieşirea sângelui din organism şi poate duce la moarte = sangi. cărare. a intra. lotru. a urmări. sar: mişcarea pe care o face omul prin păşire şi care implică toate acţiunile de deplasare a corpului uman.sang-gi: a răsturna. a forţa. a lumina. a compensa. a fi strâmtorat.se-er: a străluci. cărare. (prăjina noastră de 33. a ordona. parcelă pentru grădină egală cu 36 mp. seir: privelişte = seer. firav. a ţine socoteală = sam(u): a aprecia. a dărui.

a se ofili. îngrijitor. a mânca. sur: animale care au părul de culoarea cenuşie. clan. a certa. calfă = sudal: samar.sumun: ceva de proastă calitate. reprezentant al fiscului. a fi încântat. plan. a păzi. adică formarea modelului de pe ţesătură. a pune. a vâna sau a urmări pe lumină. sun: a suna ceasul. şer: cer. bolta cerească. numeros. durabil. suc: cuvânt cu care se cheamă mieii = suc. a străluci. sudal: ucenic. a dojeni. judecată. sud: judecată. a insulta. su(i): persoană. a parcurge. a învinge. a căuta ceartă. a fi obligat. a lega. a transfera.su-ub(a): cioban. sul: forma pe care o iau boabele care sunt turnate pe vânt. interpretă de folclor din Sadova – Suceava = Surupak: unul din centrele civilizaţiei emeş. soi: neam. lumina zilei. a vntura cereale. a lărgi. a se învârti în loc. a deplasa. a se prăpădi. sopă: bâtă scurtă şi groasă. chibzuinţă. a creşte. confuzie. cuprinzător. a lumina. a zdrobi. discordie. a domina. peşte mare de baltă = şaran: a muşca. soh: acţiunea premergătoare ţesutului cînd se face nevedirea. fioros = sun(a): sfadă. turtă mică. burduf. a alege. la un capăt cu măciulie de fier = sopa. a şterge. a întărâta = suh(a): revoltă. ciortan. a repartiza. şar: vopsele. persoană care duce samarul. a veni încet. om cu părul sau barba argintie sau încărunţită = sur: a avea părul şi barba de culoare argintiu-închis. a străluci. a distruge. suha: a înfuria. a putrezi. calculare. a se certa. a cântări. grămadă de grâu. animale pestriţe sau bălţate = şar: a amesteca. surag: vas pentru lichide = su-rag: mare. somon: pâine de calitate inferioară. a închide în ţarc. a lovi puternic. a ucide. a radia = şer: strălucitor. a duce la păscut. sugu: expresie cu care se cheamă mieii pentru a fi alăptaţi la oaie = su-gu: alăptare. a turna jos. arţăgos. a se unge. a mustra = sudu(i): a bate. a bucura. culori.sucud: a măsura. a împărţi. a înceta. a se umple. a încheia. a suge.sug: a alăpta un copil. de la nivelul umărului sau al capului = sul: a treiera. lumină. a alege. neînţelegere. a se răzbuna. a bea. a reprezenta. vechi. rădăcină.ses: a cunoaşte. a cicăli. trainic. a străluci. colac = somon. sudui: a înjura. câte două în fiecare dinte = soh: a înlocui. Surupac: Maria. logică = sud: a fi retras. a ridica. trimis. intenţie = socot. 82 . a deveni. a aşeza. sucăli: a răsuci. a alege. o anumită educaţie = soi. luminos. sona: a se sminti.termina. ţipar. a stăpâni. a fi mulţi. grijuliu. a sfârşi. a cere socoteală = sucal: mesager. a deplasa. bătrân. dezordine. a tăia. socot: socoteală. a prevedea. sprijin. dezordine. boccea. a înveseli. a radia. a deveni confuz. piele iritată. curier. a aduce fără forţă. a scoate la păscut. şaran: crap mic. a uimi. atent. şercane: balauri care ar purta norii şi ar aduce grindina = şe-er-ca-an-e: a acoperi cu. confuzie. şez: ocol pentru vite folosit în timpul verii. a înţepa. Cu această ocazie se trec firele de urzeală prin spată. a radia de bucurie. a întinde. a muri = sun: bătrân. mulţime. a străluci. zăcătoare = şez.

şogor: rudă prin alianţă. a cunoaşte. a măsura. şuba: a târî butucii cu ajutorul ţapinelor = şu-ba: a arunca cu îndemânare. a pune. a stăvili. a calcula. a chema. a dezlega. rachiu slab = sum: a vedea. lotru. a considera. şica: strigătul cu care se cheamă oile = şica: a chema. a tăia. a avea grijă de. măsură. a şterge. linie = şirancă. termen de adresare între prieteni = şogor. a răsturna. a se necăji pe cineva.şude: a aclama pe cineva. a striga. a se încălzi. a aranja. şide: şede = şidi: a aşeza. băţ gros = şerin: partea din lemn a războiului de ţesut.şir-anga: hotar. a fixa. scândură groasă folosită în construcţii = şos. a avea grijă.a ţipa. a considera. şuh: un fel de compas folosit în construcţii = şuh: a încercui cu ziduri. a înţepeni. hoţ. rănindu-l = şoni. şti: capacitatea omului de a acumula. putere. a întinde. a lega una după alta = şir: a lega. stivă de lemne. a stăpâni. a socoti. a 83 . şilica: cuvânt cu care se cheamă raţele = şilica. a pune deoparte. a trage. a verifica. a căuta ceartă. a măsura afară. a striga. a nimeri. a fi prevăzător. ceată mijlocie. şiba: termen care dă comanda ca butucul să fie târât cu ajutorul ţapinelor = şeba: a coborî. şugar: zvelt. a se aşeza pe. a blestema. curat. vite cu coarne date înapoi. a jupui. proptea de lemn. a purta pică = şica-ri: spartul oalelor. şugu: strigăt cu care se cheamă caprele = şugu: a chema. a înjura. a se sparge.şus: a doborî un copac. şoni: a face pe cineva să devină şchiop. a aranja.şu-gur: legătură. a controla. a căuta. a atenţiona. a înfige. a fi încântător. zidar. şidă: haină ţărănească pentru femei = şida: curat. a cânta. bine făcut. dungă. şicari: a se supăra. stâlp. a îmbrăca. păcurar. şuc: unitate de măsură egală cu un picior = şug: a transfera. a freca. îndemânatic. şing: lemne pentru foc. a dirija. a opri. şirin: trunchi de brad lung si subţire. a freca. a pune temelia unei construcţii. a recita. a construi. a rupe. a se mânia. a întâmpina cu urări. vârful biciului = şu-ngar: a munci cu sârg. a fi obligat. a reţine. a croi. şubar: croitorul care face şube = şubar: a trage. a deplasa. veselie. pungaş. şir: a pune una după alta. şum: spuma de pe laptele muls proaspăt. a da o mână de ajutor. a prelucra şi a transmite informaţii cu ajutorul creierului = şiti: a număra. a înălţa. a roade. a măsura. a merge. mână. şodi: persoană veselă pusă pe glume = şodi. a înjura.şilig(a): a scoate din apă. a împărţi. şos: bârnă. a repartiza un teren. a înlocui. a ţipa. a ascunde. a distruge. bucătar. legătură. a striga. a pune. îngrijitor. haină din ţesătură groasă purtată peste îmbrăcăminte şi lungă până la călcâie = şuba: cioban. încântare. a arăta. a striga. legătură. a păzi. a tivi. a tăia departe. păşune. şef de hoţi = şuha(n): tâlhar. a străluci. a memoriza. unitate de măsură = şeng: căldură. grindă. a potrivi. şuba: haina de lână a ciobanului în care primăvara pune mieii mai slabi pentru a-i proteja de frig. a duce la păscut. şis: strigăt cu care se alungă sau se cheamă caprele = şes: a striga. foc. a rade. şuhan: hoţ. şirincă: fâşie îngustă de pămînt arabil.şun(i): soartă. a da.

şupuri: a se furişa. semn de hotar dintr-un copac tăiat = tes: natură. a ataca. a abandona. cin. a se întâlni. a bate. a umple cu. frig. a semăna. persoană dependentă. chiar. tapă: tăietură la capăt de lemn pentru îmbinare cu altul = tapa. a strânge. şus: zgomot puternic. mai ales = tanman: credincios. ceaţă = tan(a): rece. demn de încredere. a tăia departe. a împrăştia pe jos. pământ. a dispărea. fundaţie = talpi: partea lată a unui lucru. a se furişa. închisoare. a se uni. teş: încovoiat. a lăţi. a p une capăt la. a ruina. răcoare. bunic. a hotărî. tachina: a se preface că nu ştie. tăgadă = taga: şmecherie. tagmă: clan. a sprijini. străbunic. soi. se ploconi = temen(i): perimetru. a opri. a tăia. ta: formă arhaică pentru cuvântul tată = ta: fire. tal: porţiune de pământ. vită cu coarnele crescute înapoi. tălpi: parte a labei piciorului sau a încălţămintei care se foloseşte la mers. lovitură. bază. a lungi. bază. a jigni. organizaţie. a se asemăna. tron. platformă. generos. a părăsi. a fi împreună. a stabili. putere. a avea grijă. a lăţi. îndoială. frate mai mare.arăta. puternic. a răsturna. durabil. a desface. a lega. a sfătui. a pricepe. tiamăt: teamă = Tiamat: spirit al neamului emeş care din haosul absolut a făcut lumea materială şi lumea spirituală. a fi nepăsător. a ţine mintea trează. putere = şupa. temeni: a se pleca în faţa cuiva în semn de salut. tah: persoană care scrie repede = tah: a aduna. a decide. a se despărţi. seceră cu tăişul ascuţit. tetea: tată. a ucide. parcelă = tal: lărgime. om în vârstă. a înmulţi. că nu recunoaşte = tachim: a face. a sesiza un înţeles. a repeta. tagă: negare. 84 . fel. cel care tăbăceşte pieile = ti-mar: tolbă din piele pentru săgeţi. a omorî. a distruge = şus: a distruge. a picura. amploare. suspiciune = te-am(a): a fi speriat. pur. a răcori. autoritate. autoritate.tab-ba: parteneri. a conduce. pământ. a se ascunde = şupuri. a păzi. tană: pâclă.şuba: arogant. parte componentă a unei sănii care ajută la alunecat. calm. a adăuga. tăr: persoană care asigură ordinea publică = tar: a executa. unchi = te-te: a se apropia. a ţine trează mintea. autoritate. a se preface că nu recunoaşte. tac: a întrerupe o discuţie = tac: a renunţa. a duce. ceată de prădători = tagme: a pricepe. a deveni îndemânatic. sunetul scos de grătarul încins. a se interesa. şur: zgomotul produs de scurgerea apei = şur: a ploua. a întinde. solid. şusur: zgomotul făcut de apele curgătoare sau frunzele mişcate uşor de vânt = şusur: a ploua liniştit şi timp îndelungat. soclu. tină: noroi. lut = tina: tare. a tremura. şupă: escortă de soldaţi. a întemniţa. teamă: frică. a înceta vorba. a răci. lărgime. îndemânatic. taman: tocmai.şubur(i): a observa. fundaţie. taşcă: traistă mică din pânză sau piele = tascarin: casetă împletită din nuiele. sprinten. fiecare cu ele. a lărgi. timar: tăbăcar. a înfrunta. a se scurge. Şusu: nume de familie din Sadova – Suceava = şusu: puternic. a se strecura. a răsturna.

tâlhar: hoţ, lotru, ceată de răufăcători = tâlhar: mulţime, ceată de hoţi, gaşcă. tâlui: a se întâlni, a nimeri = tila: a se întâlni, a locui, a realiza, a dura, a sta. tog: proprietate prin comasarea unor terenuri, luminiş în pădure, fânaţ, adăpost în câmp = tog,tug: proprietate, a lua, a ţine, a şti, a procura, a primi, a recunoaşte. toi: zgomot, ceartă, încăierare, luptă, tărăboi = toi,tu(i): bătaie, a bate, a ţine, a opri, a obţine o victorie, a sparge, a rupe. tucu: diminutiv pentru tată = tucu: adevărat, bun, a recunoaşte, a procura, a primi, a ţine, a şti, a strânge în braţe, a înveli. tui: ţâcnit, cam nebun, şui = tu(i): slăbiciune, defect, cusur, boală, a fi bolnav. tun: a pungăşi, a păcăli, a da o lovitură în afaceri = tun: buzunar, pungă, sac, a băga în buzunar, a fura, a ascunde. tur: spaţiu delimitat, pachet, legătură, sul = tur: ocol de oi, grajd, staul, a repara, a îndrepta, a micşora. u: expresie de uluire sau nemulţumire, a plânge, a gâfâi la bătaie = u: expresie de protest, a plânge, a gâfâi la bătaie, luptă. ua: expresie care exprimă starea de somnolenţă = u-a: somn, odihnă, repaus. uib: orbeşte, la noroc, pe nimereală = ub: cavitate, gaură, groapă acoperită cu frunze, cocioabă, a săpa, a băga în pământ. ucid: a omorî, a chinui până la moarte = ucid,u-gid: acţiune violentă, luptă, a se dezlănţui, a smulge, a înhăţa, a rupe. ud: plin de apă, udat de ploaie, lapoviţă, burniţă sau zăpadă, transpirat datorită unui efort fizic deosebit sau expunerii îndelungate la soare = ud: soare, lumină, strălucire, vioi, sprinten, zi, vreme, furtună, ploaie, a se dezlănţui. udu: a ieşi cu udu, a urina = udu: a evacua, a nu lăsa pic de murdărie, a se însenina, îndemânatic, persoană ruşinoasă. uh!: strigăt de supărare sau oboseală, duşmănie = uh: a scăpăra, venin, răutate, duşmănie, amărât, chinuit. uman: cunoaşterea firii omeneşti, apropiat de ce este omenesc = umun: a cunoaşte, deschis pentru ceva important. unchi: fratele unuia dintre părinţi, om bătrân, persoană cu prestanţă = unchin: adunarea satului, adunare populară. ung: a investi cu o funcţie publică, a pune să conducă = ung: popor, rude, familie, a aduna, a strânge, a fi împreună. ura: strigăt de bucurie = ur-ra: a radia, a străluci, a fi mulţumit. urdu: expresie cu care se întorc oile când pleacă pe neaşteptate = urdu: slujitor, subordonat, sclav. urî: a băga groaza în cineva, a duşmăni= uri: câine, fioros, duşman, a tremura, a înrăi câinii cu sânge, a aţâţa. ursa: ursoaică = ur-sa: a rage, a mugi, a zbiera, câine mare. ursan: om voinic, om mare, tare cât un urs, plin de forţă = ur-sang: războinic, erou, om tânăr, întâiul, în frunte. Urucu: nume de persoană = Uruc: unul din centrele civilizaţiei emeş. usuc: grăsimea care iese pe lâna oilor, împreună cu praful formează o substanţă lipicioasă şi murdară = usuc;usug: murdărie, mizerie, femeie în perioada critică. uş: expresie cu care se alungă păsările = us: a goni, a bate, a fugări, a sili.
85

usur: zeciuiala morarului pentru grâul măcinat = usur: taxă pentru vânzarea produselor în piaţă. uz: râu în judeţul Bacău = uz: culme, versant, a merge departe, a transporta. za: împletitură din sârmă care proteja corpul luptătorilor în bătălii = za: a atârna, a legăna, a face zgomot, a face larmă. zăbală: tijă din lemn sau metal pusă în gura calului dintr-o parte în alta şi fixată de hamuri, cu rolul de a-i controla mişcările = zabalam: bucată de lemn din ham. zaghie: ţesătură ţărănească groasă din lână şi colorată în dungi late negre ce alternează cu dungi roşii sau portocalii, ţesătură din care se făcea îmbrăcămintea puşcăriaşilor şi care i-a dat şi numele = zag-hi-a: impozit oficial, obligaţie legală, încălcarea a acestor obligaţii duce la …zaghie(puşcărie). zar: broască de la uşă = zar: a întoarce, a răsuci, a roti, a lega. zară: rază de lumină, lumina din depărtare = za-ra: rază de lumină. zăhăi: a împrăştia, a risipi, a face dezordine = za-ha(i): dezordine mare, a fugi, a părăsi, a ascunde, a distruge. zălog: garanţie, chezăşie, obiect dat spre păstrare într-o afacere drept garanţie = zalag: clar, de mică greutate, strălucitor. zer: produs secundar din lapte după ce se obţine brânza = ze-er: a da drumul la câini, a arunca afară, a aluneca. zi: perioada dintr-o rotaţie a Pământului în jurul axei sale, în care se vede lumina = zi: lumina zilei, briză, viu, a răsări, a se zări, a se deştepta, a se ridica, a creşte, a se înălţa, cer, la înălţime mare, înalt. zid: construcţie din pământ, chirpici, piatră sau cărămidă cu scopul de a realiza o clădire sau a realiza un mijloc de apărare = zid: a întări, a fortifica, ordin, dreptate, adevăr, legal, neclintit, ferm, justificat. zise: a spune, a afirma, a zice = zi-se: a vorbi despre măcinat, a vorbi despre calitatea făinii. zitie: turtă din tărâţă de grâu = ziti,zidi: făină de grâu, masă, a mânca. zână: personaj feminin fantastic din basme închipuit ca o femeie foarte frumoasă şi foarte bună, cu puteri supranaturale şi cu darul nemuririi = za-na: nălucă, apariţie neaşteptată, păpuşă, origine, sanctuar. zobi: a sfărâma, a zdrobi, a strivi = zobi,zubi: seceră, a înhăţa, a distruge, a trage, a nimici. Neamul emeş folosea seceri făcute dintr-un suport de argilă arsă, lemn sau os cu un canal pe partea interioară unde se fixau cu bitum mici plăcuţe de cremene, care formau partea cu care se tăia. zoli: a se frământa, a se zbuciuma = zu-li: a râde, a lua în zeflemea. zor: grabă, începutul zilei, perioada când se fac rugăciunile de dimineaţă = zor,zur: sacrificiu, rugăciune, a oferi, a ruga. zulum: nedreptate = zulum: a dispreţui, a face de ruşine, a jigni, a batjocori. zum: sunete scoase din gură pentru a imita o melodie cântată (prin ciupire) la un instrument cu coarde = zum: gură, a perora, a tâşni, a curge în şuvoi. zur: zgomotul făcut de boabele care sunt turnate într-un vas, zgomotul făcut de apa care curge într-un vas, zgomotul făcut de un mijloc de transport care merge pe un drum denivelat = zur: a zgudui, a se cutremura, a aranja, a duce, a oferi. zurzur: podoabă, expresie ce se găseşte în dansul căluţului de Anul Nou în nordul Moldovei „hop zurzur căluţii mei’’ = zur-zur: a se zgudui, a se scutura, a se clătina, albină.
86

Cuvinte care se găsesc identic sau apropiat în româna veche, emegi şi engleză: a: interjecţie care exprimă uimire, uluire, nedumerire sau articol = a: interjecţie – vai!; prepoziţie – unde, când, încotro, arată mişcarea, articol – sufix cauzal, [a: uimire, mirare, nedumerire]. aga: conducător, şef militar = aga: coroană, regalitate, faimă, [age: vârstă, a îmbătrâni]. agil: abil, priceput, isteţ = igi-il: a direcţiona ochii spre, [agile: vioi, sprinten]. ah,ahi: nedumerire, aprobare, confirmare, a încuviinţa o acţiune, a primi o răsplată = ah,ahi: a se grăbi, aroganţă, trufie, a fi de partea cuiva, răsplată, [ah!]. altar: locul unde se aduc ofrandele sau se fac sacrificiile într-un cult religios. Neamul emeş avea o religie monoteistă cu An în frunte ca entitate spirituală care reprezintă veşnicia şi de unde vin toate. Ziguratele erau construcţii atât cu caracter laic, dar si religios, aveau forma unor piramide în trepte, iar în vîrf exista un altar unde se aduceau ofrandele şi sacrificiile = al-tar: a ciopli cu o unealtă, a îndepărta prin tăiere, a delimita, a finisa, a grava [altar: altar]. am: posesie, existenţă = am: a fi, [am: a exista]. an: unitate de măsură a timpului, format din 365 de zile şi cuprinde o rotaţie completă a Pământului în jurul Soarelui. Vechile populaţii percepeau anul ca o veşnică schimbare de două anotimpuri, vara şi iarna determinate direct de ciclul agrar. Vara începea odată cu perioada muncilor agricole (martie-aprilie) şi se termina când se aduna recolta (septembrie-octombrie), după care venea iarna, iar Anul Nou era sărbătorit în luna martie ca o sărbătoare a renaşterii şi reînvierii. Această tradiţie s-a păstrat la români până la începutul secolului XVlll.= an: lumină, cer, rai, An Nou, seminţe, ciorchine, înalt, [an: excelent]. angara: obligaţii impuse în trecut ţăranilor peste cele legiuite, muncă fără plată, corvoadă, belea, greutate, necaz = a-ngar: a acţiona puternic, a persecuta, a rezista, a subjuga, [anger: mînie, violentă]. are: cuvînt care arată posesia unui obiect sau a unei însuşiri de caracter = a-ri: a da naştere, a zămisli, [are: a avea]. argument: suportul unor idei, posibilitatea de a convinge pe cineva, probe în dovedirea unor afirmaţii, mijloacele prin care se realizează o demonstraţie = adament: argument, luptă, bătaie, [argument: dovadă, argument]. aria: suprafaţă de teren pregătită special pentru treierat, bătutul fasolelor, depozitarea cerealelor provizoriu pe câmp. Se smulg buruienile, se nivelează terenul de muşuroaie, iar pentru bătutul fasolelor se întind pe arie pânze de dimensiuni mari = a-ri-a: întindere mare, deşert, pustiu, district, spaţiu delimitat, [area: arie, suprafaţă de teren]. aş: exprimă o poftă, o stare de nemulţumire = as: dorinţă, blestem, a pofti, a visa, a dori, a blestema, [as: ca si, pentru că]. at: cal bun, armăsar = at,ad: a trimite, a plimba afară, chiot, tată, [at: după, la]. ba: a behăi = ba: lână, tunsoare, a scoate sunete, a purta [baa: a behăi]. baba: femeie bătrână, femeie grasă şi fără putere datorită vârstei, care se ocupă cu ghicitul, în familie are grijă de copiii mici = ba-ba: a da, a împărţi, a prezice, caltaboş, terci din malţ încolţit, [babe: copil mic]. bag: acţiunea prin care un obiect sau fiinţă se introduce într-un spaţiu închis = bag: cuşcă, a închide în cuşcă [bag: a vârî, sac, pungă, a şterpeli, tolbă, a aduna, a se umfla]. bal: scandal, tărăboi, balamuc, mulţime, agitaţie = bal: a săpa un canal, a canaliza, mulţime, [ball: mulţime, zgomot].
87

a lua la buci – a rămâne însărcinată = buci. [beshrew: a blestema]. limită inferioară a unor reguli sau interese care condiţionează începerea unei acţiuni= bar-rim: ţinut uscat. a bâzâi. obstacol natural care limitează orizontul = bara: a întinde. bâze: muşte. a bea]. suferinţă. [bar: bară. cană: vas mic pentru băut lichide = cana: a tulbura. [bush: tufă]. a se afuma. uşor. [be: a comunica. a şterge. a evalua. aroganţă [barium: bariu]. a ţipa. a da ghionţi. a bate = bus. a mâhni. 88 . a bate la buci – a primi bătaie. barim: cel puţin. pătimaş. reuşită.pes: a lărgi. barieră]. bubă: umflătură cu puroi care apare în urma unei infecţii. rar. în realizarea celor propuse se sprijină reciproc = banda: sprijin.(ba-na): măsură adevărată. a agita. a culca la pământ. în masă. a arde. deodată. durere. motive grave. ceată. [can: cană]. cu grămada.ban: mare dregător în Muntenia. voinic. [band: grup. secetos. a se pleca. a da buzna. [bat: a lovi cu bastonul]. a tăbărî = canpa. buş: trântă. buluc: năvală mare. a se afla în treabă]. [camp: tabără]. [buzz: bâzâit. bun: satisfacţie. mulţime. [ban: a interzice. gloată. droaie. [bases: bază]. a lua cu asalt. buci: cur. îmbulzeală. [buble: a face băşici]. gaze la stomac şi intestine = bes. zumzăit. pântece. a fi nervos. a se confirma o stare de fapt = bun: luminat. loc de vânzare.pus: tare.pus: durere.pus: durere. măruntaie. [bun: coc]. a izbi. necazuri]. înclinare a capului. a zdrobi. a desfăşura. fioros. lovitură. a se înfierbânta]. denumire dată de greci persoanelor străine de limba şi tradiţiile lor = bar-bar: a se dezlănţui. [belie: a defăima.bad: a se urca pe. [buck: ţap. impetuos. a da junghiuri. [baa: a behăi]. a lărgi. sălbatic]. a striga. bat: a lovi. bară: obstacol din lemn sau din metal care se pune pentru a opri accesul pe un drum. mascul. a înjura]. locul de pornire a unei acţiuni. tare. suport. a căuta. be: sunetul scos de oi când se rătăcesc sau le este foame ori sete. blocarea unei căi de acces. bariu: mare. a pedepsi = bat. campa: a întinde corturile. lipsit de resurse. a fi lungit. grămadă. întins]. a supăra.bil: a vâna. a bate cu năduf = bel. conducător al Olteniei care răspundea numai în faţa domnului şi avea drept de judecată = ban. a apare. fortăreaţă. iritaţie a pielii = bu-bu: puroi. a trage la măsea = be: a curge. mult. a se încălzi. toţi deodată. săpuneală. atent. a trage. [barium: mare. a alunga afară. repede = buluc. necazuri. bubos. a susţine.ganba: piaţă. unul peste altul. a behăi = be: miros urât. a zbiera.bulug: a se năpusti. echipă]. be: a îndemna pe cineva să bea. albine = biz(e): a striga. deschis. boş: testicul = bos. îngust. barbar: persoană violentă care distruge totul în cale. dificultate. durerile facerii. omul simplu dintr-o societare ierarhizată = ba-za: persoană fără valoare socială. iute. îngâmfare. sterp. beli: a jupui. a sprijini. a băga în foc. [bosh: prostii. iscoditor [barbarian: violent. a dispărea dincolo. arătos = ba-ru: a întinde. a fi generos. suferinţă. mic. suplu. bază: partea de jos a unei construcţii care se află în pământ şi se realizează din materiale mai puţin finisate. străin. încercare grea. a arde. bandă: grup de persoane care au scopuri comune sau pun la cale acţiuni comune. suferinţă. a se pleca]. bes: vânturi. musculos [bullock: bou].

cât şi în lupte = car: a sosi la. a potrivi.gig: a fi abătut. ignorant. a călători. a obliga la o decizie = cer. chilă: partea de jos a navei aflată sub apă pe care se fixează lateralele = chi-la: a observa.gaba-ri: a se confrunta. port. ocazie. a face. tărăboi. vârf.sug: hrană. a respinge. vorba vine!. a strânge. fire = ciri. privată.gib: a dansa. a primi. a înhăţa.cab: a fi atent la concentrarea gândurilor. mişcând [kennel: cocioabă. dregătorie = cen. [carat: cărat]. a admite. a da. a călători în afară. în faţă = cap. porţie de hrană. a apărea. [keel: a răsturna.sir: a curge. a se certa pentru. a ajuta]. specific. cir: terci subţire din mămăligă.gaz: posibilitate. [cheer: mîncare]. început. a se ivi. chenead: closet. a se îndoi. [churn: a agita. a evada. întunecat. belşug. a trimite. gâlceavă.sur: lut pentru tăbliţe care era dat prin ciur şi apoi modelat pentru scris. partea unui nave care stă în apă. neam]. supărare mare. cin: clasă. femeie care a născut un copil viu şi sănătos aducând bucurie familiei şi comunităţii din care face parte = chi-enedi: bucurând pământul. spaţiu foarte mic într-un perete. regulă]. alimente. [cap: capac. ciri: suflet. a jefui.ser: a decide. loc de taină. a lua în seamă. cică: chipurile. a fi obligat. a trimite. graţie [chirp: a ciripi]. a scânteia = capari.canon: chin. mâncare]. a trimite. dansând. cer: a face o solicitare. turtă din făină de grâu şi apă coaptă pe plită = cir. culme]. luptă. [cheer: a consola. a se înfuria. umblătoare = chi-enedi: bucurând pământul. breaslă. a duce. a amesteca. [kin: înrudit]. a scoate la păşunat. ciur: dispozitiv prin care se cerne = ciur. (figurativ) locul unde se măsoară şi se cântăreşte totul. cam aşa = cic. chilă: măsură pentru volum egală cu 1 litru = chi-la: măsură pentru lichide egală cu 1. a ieşi. cap: extremitatea superioară a corpului omenesc sau cea anterioară a animalelor unde se află creierul. [case: caz]. şansă. provizii.giri: curat. gid: a trage. chendelă: lăuză. a scăpa. [canon: muncă. a creşte atenţia. aclamaţie]. a mâna. căra: a transporta. cip: cântecul păsărilor zburătoare care îşi invită partenerul la dans = cip. constrângere = canon. a mâna.sen: ceartă. a îndrepta. câţ: a alunga mâţa şi semnifică „du-te la şoareci – chiţ” = câţ. esec]. caz: şansă. firidă = chilim: 89 . a se zbengui]. strigăt puternic. cioc: gest făcut la petreceri prin atingerea paharelor sau a cănilor după care se bea conţinutul şi are semnificaţia de noroc. necaz. bordei]. a se înghesui. jale. tagmă. a arunca pe spate]. foc. car: mijloc de transport cu două sau patru roţi folosit atât pentru deplasări. a fierbe. a scufunda în apă. principalele organe de simţ şi gura. a scoate la iveală. a părăsi. a călători în afară. a primi. [caper: poznă. dispută. [cheer: stare sufletească. a transporta. a închide gura cuiva. [car: car]. a da. [chuck: ciocănit.2 litri [kilo: kilogram]. [kind: amabil. [cat : pisică]. a prinde. [check: mic. a frămînta]. a mâna. a fi atent la. gura păsărilor = cioc. căpăra: a zgâria.canun: urlet. rasă. a face = car: chei. a transporta. chiler: încăpere mică şi retrasă. apariţie = caz.

vasul cu care se ia vama la moară = cupă. [kind: specific. a deposeda. a curăţa.chib: a lega. mare. chiti: a ochi. a dezvălui. natură]. cupă: vas pentru băut vin. dans ţărănesc asemănător cu sârba = chi-enedi: bucurând pământul. [cuddy: prost. gălăgie = chip. cel care te omoară pe la spate]. buci. cu întrebuinţare şi semnificaţie religioasă şi socială = da-ga: asociaţie. [cup: cupă. [dagger: pumnal]. a da. des. cofă. Neamul emeş. cop: fund de coş sau de pălărie. cu vârf ascuţit. a merge. împletitor de coşuri sau rogojini.chid: a aranja. loc întunecos. a ţinti [kitty: a aduna. rânduială. cofă cu care se ia mălaiul. nătâng]. veselind. a domoli [keep: a păstra. obrăznicie. a-şi da importanţă.gu-di: a face zgomot. a servi. proeminent. [cop: a prinde. chip: stare de nelinişte. a câştiga. organizaţie.gub(a): a opri. dagă: pumnal cu lama scurtă şi groasă. pentru că nu avea 90 . anus. cană]. umbră. a conduce. caş. timp de lucru. a reţine. a şterge. măsură de capacitate de aproape un litru = cop. a bate ţăruşi. a pune la cale ceva. prinsă de hloabe şi folosită pentru protecţia abdomenului la cai. a retrage. casă. cucu: pasăre de culoare cenuşiu-închis care depune ouăle în alte cuiburi. oca. a vorbi mult şi tare = codi. a ţine în frâu. ordine obligatorie. scandal.cub: coş din trestie sau răchită. a ajuta. a copleşi cu beneficii]. [cur: mitocan]. a înhăţa]. fâşii de pânză sau piele din hamul cailor. vas de lemn scobit. a pregăti din timp. a linişti. fâşie de pânză sau piele folosită pentru fixarea şeii. conţinutul unei căni. a achita integral o datorie. a se ridica. a răni. instrumente muzicale asemănătoare cu toba mare. cur: fund. a ţine în captivitate]. a blestema [cut: tăietură]. chit: suman negru sau alb. a glumi]. folosit de ciobani la stână pentru apă. organ sexual feminin = cur: a atinge. codi: a se frăsui. masă luată de lucrători la câmp pe la orele patru după amiază. a se strâmba. a uimi. a fermeca. a pune deoparte. [kid: a păcăli. „a ţine în chingi” – a constrânge. [cuckoo: cuc]. a pregăti o unealtă pentru tăiat. persoană singură care nu comunică cu nimeni şi preferă singurătatea „singur cuc” = cucu: întuneric. lapte. a vorbi tare. culoare închisă. propriu. grup conducător. a robi]. a se aduna. a nimeri. a pune la muncă. ieşire. a pili = chili: în totalitate. a da la spinare. cingătoare de pânză groasă folosită pentru protecţia abdomenului la femeile însărcinate sau la oamenii care fac efort fizic deosebit. cameră. chindie: timp al zilei către apusul soarelui. a înşfăca.grup de animale mici şi fricoase. intrare. unitate de măsură pentru lichide. cofă. în trei muchii. mamifer foarte mic [killer: ucigaş plătit. drum. a aprecia. chin: muncă istovitoare = chin: muncă. a compensa o datorie = chit.cud: a tăia. a fi în stare = chi-en-gi: denumirea emegi a teritoriului dintre Tigru. concert de seară dat de muzica domnească. a elibera. stufos. chili: a ascuţi. a potoli. muncă istovitoare. chingi: bucăţi de lemn care se pun pentru a întări o structură de lemn. „a-l ţine chingile” – a fi sau a se simţi în putere. a trage la ţintă. dansând. a se crispa. a împlini. a controla. a încărca. Eufrat şi Golful Persic [king: rege. ţundră. „a lăsa din chingi” – a lăsa liber. a pregăti. a intra. a roade cu pricepere [kill: a pregăti pentru tăiat]. şezut. economii. dală: placă din piatră sau ceramică folosită pentru pardoseli. cană de un litru. [kine: a intimida]. iar puii sunt crescuţi de aceşti părinţi adoptivi. urcior. a ţine socoteală = chi-ţi: loc delimitat. cut: cal şchiop de un picior = cut.

a tăia. suprafaţă netedă]. Ţăranii din Moldova istorică au în casele lor o cameră cu destinaţie specială numită „casa mare”. sticlă mică. acoperişul capului pentru soţ şi soţie = dam: soţ şi soţie. a se adăposti. [deduce: a deduce]. egal: stare de echilibru. judecarea pricinilor se făcea la templu care avea atât un caracter religios (loc pentru ceremonii religioase). raporturi de reciprocitate perfectă. gagă: termen respectuos pentru femeia care te ocroteşte = gag(a): a da sau a cârpi cuiva o palmă. a deduce.di-dug: a judeca. a apăra [dare: a înfrunta. a dupăi = dup. a vopsi. a anula. Aceste cuie se fixau atât pe zidurile exterioare şi interioare. pahar mic [dare: a îndrăzni]. gad: pureci. durere]. [gaj: gaj]. a aşeza [dub: a unge pielea cu grăsime sau cu răbuială. a distribui. bordei. dâmb. lucrurile de valoare şi se sărbătoresc evenimente deosebite. a lucra cu sapa. cât şi pe podea realizând suprafeţe netede.dusu: coşurile folosite la curăţirea canalelor şi purtate pe cobiliţă pe care lucrătorul nu le vede simultan. a curge lin = doli. a păcăli]. doli: a ocoli. a argăsi. relaţii sociale bazate pe principii recunoscute şi acceptate de toţi membrii comunităţii. păduchi = gada: rufărie.dul(i): movilă. [dup: găgăuţă. plăpând. a umple. a umple. a feri vederii = dosu. grajd primitiv. a pătrunde [dale: vale. gat: zăgaz din piatră făcut de-a curmezişul unei ape curgătoare pentru a prinde peşte = 91 . biruri = da-ri: a achita dintr-o obligaţie. a rupe. a alerga cu paşi grei. morman. dup: mers foarte apăsat. parte dintr-un întreg care se dă cu titlu gratuit. deduc: reţin. a se apăra. [dope: a acoperi cu]. a dormi într-un azil]. a amesteca. [dole: destin ]. dubi: a tăbăci.gaz: posibilitate. adăpost [dull: slab. dulu: a dezlega. lenjerie de corp de in sau de cânepă. [gad: a hoinări prin. a se ascunde. a împărţi. judec = di-duc. Executată din pământ şi întărită pe partea apei cu fascine de nuiele sau cu plante care trăiesc în mediu umed = dig: a fi umed. rezistente şi policrome = dala: ac. femeie]. a-i pune căluş]. domol. cei care îşi duc viaţa împreună şi vor lăsa în urma lor urmaşi [dam: femelă. a păstra. a se topi. [egal: zău!. care poate fi exploatat [dig: săpare. a da drumul = dul(u): a aduna. dosi: a ascunde. realizări de excepţie în concepţia creştină. a se destrăma = dub(i): recipient mare. dări: obligaţii către stat.dub: a lovi cu piciorul. [gag: a constrânge la tăcere. a fragmenta = dar: a împărţi. [doss: pat. a hurui. palat. Aici toţi când se aşează trebuie să respecte rânduiala impusă de gazdă în desfăşurarea evenimentului = e-gal: templu. unde se ţin zestrea. a umbla aiurea]. (despre in şi cânepă) a se muia. jertfe. a provoca]. La neamul emeş. ofrande. adăpostul unei familii sărace. a acoperi. domnitor sau boier.piatră suficientă a inventat cuiele din ceramică arsă şi smălţuită. gaj: garanţie = gaj. dar: obiect care se dă unei persoane ca recunoştinţă şi respect. a găuri. cât şi un caracter laic (aici se judecau litigiile dintre membrii comunităţii respective şi tot aici se făceau rezerve de produse alimentare pentru perioade de criză).dub: a introduce tăbliţa într-un recipient. a culege. a se supune. daltă. a rupe. a prosti]. a spune. pomeni. a se certa pentru. dop: obiectul care astupă o gură = dop. a păstra. icoanele de preţ. pe legea mea!]. dam: şură mică. a înfige]. „odaia mare”. dig: construcţie pe lungimea malului unui râu cu scopul de a feri de inundaţii sau de-a curmezişul cu scopul de a crea o acumulare de apă.

umflătură. a învinge. găman: mâncăcios. mic. degeaba. a face rod. zizanie = hir(a): a da naştere. a afuma slănină. gol: spaţiu fără utilitate. a îmbrăţişa. nedreptate. [hatch: limită. [hop: săritură].had(i): scandal gălăgie. a bate. hap: cacealma. [gig: sul de pânză]. linie]. de contrabandă]. adâncitură. a zbura. a se îndrepta. scurt. a izvorî. mare. necaz = hata. soartă]. petrecere = gu-la: larg. drum. om sărac lipit = gol. haram: afurisit. hat: fâşie subţire de pământ nearat care delimitează două proprietăţi = hat. a se apleca.had: precis. a alunga. guleai: chef. a ţopăi la războiul de ţesut. găucios.gada: a termina o ţesătură. a sălta. gurgurel: persoană dragă. hira: ceartă.a trage pe sfoară = hap. ger: frig puternic. venit de pe drum = ha-ra-an: cale. a aluneca. ia te uită! = gidi: eclipsă. a gânguri]. nenorocire. gură. a se gudura.gib: a se îndoi. a aduna mâncare [gammon: şuncă. belea. întunecat [gibe: glumă răutăcioasă. viteză.gud: cuib. hoţie. a rezista [gear: îmbrăcăminte. a fugi. naiv]. cel ce umblă în zori de zi pe căi lăturalnice = hot. vorbire pe nas]. gheb: cocoaşă. a se apăra de. a creşte. [hate: ură. a duşmăni]. a se întrista cerul. guturai: secreţie a nasului. [hop: a sări]. hăţi: a asmuţi câinii. a trage pe sfoară]. geri: împerecherea porcilor = giri: rit. a zgâlţâi pe cineva. a prinde. săritură = hup: atlet. a se grăbi. [hap: întâmplare.hab: a descoperi necinstea. [hale: viguros. fugă. ridicătură = gheb. a lega [garden: grădină]. iar dimineaţa au ocazia să constate paguba. [gut: a curăţa de. a lua în râs. a se întuneca. [gir: cuplat. a angaja. a fi exaltat. teren necultivat. 92 . a se grăbi]. a se pleca. înălţime. gut: porumbel = gut. hata: belea. hop: a ţopăi = hup: acrobat. a strânge.gir: a alerga. a se curăţa]. val de ţesătură = gig: a fi descurajat. a da pe gât]. mulţime. gât [gullet: gât.gul: a distruge. a sări. a mirosi. a ceda. răceală = gu-tur: secreţie a nasului. direcţie. mai ales când vinul este stăpân pe minte = gur-gur: recipient de 10 litri pentru vin [gurgle: a murmura. ghidi: interjecţie care exprimă mirarea. pagubă. râpă. hală: furtună. a ghionti = hăti. hoţ: cel care fură sau pradă. lacom = gamun: grăunte de chimen. a seca. hop: obstacol. uimit]. durere. neînţelegere. ploaie puternică = ha-la: a spăla. maldăr. a face să dispară [gul: a înşela. gig: sul de pânză. [hi: noroc]. liber]. zori de zi [hot: ilegal. batjocură].hud: adăpost. a sări. a fâlfâi. a hărţui. unit]. dâmb. timpul favorabil al acţiunii este în zori de zi când stăpânii dorm. [hate: a urî. [gate: poartă]. a păzi. a accepta. belea. grădină: locul din jurul casei de la ţară = garadin: a aşeza în clăi. duşmănie]. necunoscut [haranque: vehement]. [hare: plată. hi: expresie cu care se alungă sau se opresc câinii din lătrat = hi: a se pregăti. adăpost. puternic]. nevinovat. blestemat. delimitat.gata. revărsare. [guttural: cu nasul înfundat.hada: a se usca. a curge. plasă. scăderea temperaturii până la îngheţarea apei şi distrugerea vegetaţiei = ger. [giddy: ameţit.

aşa e!.sab: a rezista la un atac. a lega. local: ce aparţine de o anumită localitate. a înjura. [lug: râmă. ie: da. a contrazice.lib: a unge cu grăsime. hulă: om rău. a jăpăi = jap. conducător = jude. susţinător. a cicăli = hu(i): nevrednic. a face necazuri. a enerva]. a blestema. principe. [liberty: libertate]. a judeca. om cu stare materială bună. a nu fi corect. litie: slujbă ortodoxă pentru binefaceri şi belşug = litim. a fi mânios pe cineva. a împărţi averea. jude: demnitar cu atribuţii judecătoreşti şi administrative. a murui. a goni.gur: a cresta. a doborî. a unge. malac: om robust. a se pleca. [jur: jurat]. instrument de tortură = jug. [litany: litanie]. a rupe. a fi escroc = lu-gu: a înşela.sar: cineva care strică sau îngrijorează. tânăr. a accepta. a certa. a cunoaşte [leg: escroc]. a înceta. a ajunge la maturitate. nesimţire].lidim: a primi. chiot. mami: cuvânt de alint pentru mamă. a fugi dincolo. [hole: cusur]. a supăra [hue: strigăt. a trece. jar: a pune pe jar. a cere. strigăt de atac]. [male: bărbătesc]. mulţime]. a trage pe sfoară. hui: a ocărî. întocmai! = i-i: a da de. a se întări. huş: a fi supărat pe cineva.gu-de: a chema. a fi aproape]. a striga. amărât. vizuină. vierme]. a întinde. rege. a protesta. afacere. după chipul ei. om mare = malac. mânie = ira: divinitate emeş a dezordinii. rapăn = lip. mă: mamă = mă: a se naşte din. [madden: a supăra. a locui. alimente. a lăsa.hudă: casă. slab.lag: a se umfla în dimensiune. lipi: a pune un strat peste. [huddle: a se ghemui unul în altul.lib(i): a unge. blestem = hu-la: a vorbi de rău. provizii. a aprecia]. [lip: a atinge cu buzele. a porunci. a fi escroc. jug: dispozitiv la care trag boii la car. a zări. pricină. dimineaţă. primar. lac: acumulare mare de apă realizată prin îndiguire = lac. judeţ. ira: strigăt de supărare când copii fac dezordine. om puternic. [hush: a înăbuşi. ţinut = local. a trimite [yes: da]. de nimic. a însemna pe răboj. locul de unde omul îşi începe ziua = hud(a): adăpost. a naşte. a opri. libir: persoană care decide în nume propriu. jur: jurământ = jur. stăpân de rumâni. liber = libir: a duce o anumită viaţă. a murdări. [jar: a se certa]. a cuprinde. [jab: a bate. pricină. leg: testament = lag: liturghie pentru meditaţie. a se îngrămădi [lake: lac]. a sparge afară. a suflat viaţa 93 . a se apropia de = lipi. a opri. judecător. a stăpâni. desigur!. a stăpâni. a face scandal = jar. a spune. murdărie pe corp. furios.ma-lag: apărător. [lip: obraznic. [local: de loc]. supărare [ire: mânie]. zori. femeie care a născut sau are în creştere copii = mami: divinitate emeş. a lovi]. lip: jeg. care a făcut din lut. [judge: a judeca. a se sfătui. lugu: a duce cu vorba. [jug: a băga la zdup. şapte bărbaţi şi şapte femei. madea: temă. zonă. a se strânge la masă. a alunga nişte păsări = huş: nesăbuit. familie [mă: mamă]. chestiune = ma-da: domeniu. a săruta. a defăima.lugal: stăpân. închisoare]. tăcere].sug: porţie de hrană. jap: a bate foarte rău.

reputaţie = mi-ri-tum: un instrument muzical. gratii. [mummy: mamă]. [merit: valoare. omuşor. mili: a fi cuprins de milă. pornirile nărăvaşe ale acestuia = mul: scandal. a se îndura = mili: voce. leneşi. mesi: a sta la masă. [mash: amestec de malţ cu apă fiartă. a se înfrumuseţa. a înzestra. adevărat. man: nume de persoană = man: partener. reacţie. trăsătură = mud: ticălos. a păzi. a se ivi. muc: secreţie nazală. a gâfâi [moo: a mugi]. netot. mut: persoană care nu poate vorbi = mut. fierbinte. meal: pământ alb. cea care perpetuează neamul şi comunitatea = mu-mu-a: pe vremea tuturor familiilor (a străbunilor). [mure: a întemniţa]. haine murdare. drum sub nivelul ogoarelor din jur care poate deveni impracticabil în perioade ploioase sau când viscoleşte = mangar: încărcătura maximă a unei bărci. [mummy: mamă]. terci]. manifestare. a străluci. bleg. persoane cunoscute. a scoate sunete. a îngrozi. mic. om rău. moace: figuri. mic. a convieţui. a încercui. nevoiaş. a întuneca.mud: a purta. tonţi = moace. [mute: mut]. mangă: surpătură în mâl. [mule: catâr]. pudră]. a ruga. a lăsa să crească barba. faringe. a apăra. vag. a scoate la iveală.asupra lor dând naştere neamului omenesc. muma: mama. maz: sumă de bani majorând miza iniţială. bogăţie [man: soţ]. 94 .. în plus. asociat. mină: săpătură subterană de unde se extrag minereuri = mâna: belşug. a se asocia cu. mud: a fi speriat. a merita]. deoarece. a sfărâma. meritu: faimă. soi. a slăbi. bun de spoit casele = mea-lu: cât de mult. [mesh: tocană. a speria. mu: sunetul pe care în scot vitele când rag = mu: gură. [mile: milă]. a şterge. a da cu adevărat. a face gălăgie. scurt. tovarăş. bătaie de joc]. mulă: om lipsit de energie. acţiune nesăbuită = maaz: exuberant. cea care perpetuează neamul şi comunitatea = mumu-a: pe vremea tuturor familiilor (a străbunilor). melic: inflamarea glandelor de la gâtul cailor = meli: gât. oameni proşti şi blegi. [mangy: stare proastă]. pereche. [melee: încăierare]. mur: perete. a chefui = mes(i): a dărui ceva. mit care se găseşte identic în Biblie. [motes: fire de păr]. [mull: încurcătură. zăbrele.mu-a-se: pentru că. mul: catâr. a arunca. a mugi. a întuneca. zid = mur: a înconjura. a murdări [misery: mizerie]. masă: obiectul pe care se aşează bucatele pentru a fi mâncate. mod: fel. confuzie]. cu haine murdare sau rupte = me-ze-er-ra: zdrenţe. a oferi. [meal: praf. mişel. pe vremea când indivizii aveau cunoştinţă de strămoşul lor comun. flecari [mock: batjocură. dans femeiesc [maze: confuzie]. pămătuf = mot. muma: termen foarte vechi pentru mama. [mammy: mamă]. a creşte. pasiune. acţiunea de a mânca = mă-sa: un coş cu alimente. [mine: mină]. terci]. prăpastie. arzător. [muck: murdărie]. a pipăi. prăpădit = muc: scurt. mizer: sărac. prost. moţ: smoc. beregată. greoi = mu-la: vechil. umbră. [mode: fel]. a spune. pe vremea când indivizii aveau cunoştinţă de strămoşul lor comun.

a oua. a ieşi în faţă. păşi: a merge încet. păţ: păţanie. pădăi: a se găti. mulţime = nip. nemulţumire. a înfige cu putere. frate. a preţui. a îndemna. ia aminte! = no. supărare sau linguşire = oh. a urzi o intrigă. pat: suport pentru dormit = pat. [odour: miros neplăcut]. a muri. a dispărea]. odiu: ură. paha: diavol = pah(a): escroc. a apăra [pack: a se aduna. nud: gol. [mutual: reciproc]. suferinţă. a strânge]. nus: ou. agitaţie. a dezvălui. [pac: balot. [nose: a se conduce după miros]. a pune la adăpost. a instiga. chin. [pah: phuuuu!]. padi: cuvânt cu care se îndeamnă la mers caii de la căruţă = pad(i): a încuraja. a priponi. a linguşi. [nud: gol]. pag(a): cuşcă. a arăta cuiva. ninii: bâzâitul ţânţarilor = nini: a recunoaşte. hai! = nusa: a greşi. nib: mulţime. no!: iacă!. bârfă. stâlp vertical. a apărea. a se urca pe. bot. nud: a aranja. nosa: cuvânt care exprimă un îndemn la acţiune. cioturi. zero. a încuraja. [pat: a mângâia. a căuta greşeli cuiva. naz: moft. refugiu. a îngriji. [pass: a înainta. nu: aspect. a cerceta. nas: organul de miros al omului = nas. nuz: a ieşi în faţă. [oh!]. a îmblânzi = paca. a manifesta înţelegere pentru o persoană în suferinţă = ni-la: a micşora umilinţa unei persoane [nil: nimic. a închide în cuşcă. nic: mic = nic. păs: durere sufletească. uite!. a dormi. a dansa. a conduce spre [pad: a merge pe jos]. legătură]. pad: a jura pe. necaz = pas. a îndemna. fără îmbrăcăminte. zid. loc de întâlnire = nod. a scăpăra. a curăţa. a găsi. dezbrăcat = nud: a se culca împreună cu. a merge de-a lungul. nig: lucru de preţ. a păstra cu mare grijă. pag: a ocroti. lipit de. a întinde]. nip: lume. nici un]. legătură. a da. persoană de încredere]. a supăra. mireasmă = odol. a dovedi. perete. a pune jos. labă. nod: legătură între două sfori. [pad: drum]. mudul: stâlp. [nose: nas]. a arăta aroganţă. nir: ulei sfinţit cu care se ungea capul domnitorului la încoronare.mutul: personaj din dansul căluşarilor. nilă: milă. mulţime. a se dezlănţui. a ocroti. mirosul specific de taurine. a fi supărat. victorios [near: aproape. bad: a fi generos. pască = pac. a chinui. a repeta o acţiune. udu: a zdrobi. răutate. a vărui = pa-da(i): o funcţie publică. straniu]. colivie. a se ridica. nărav. frică. a conduce. venin. fără valoare]. oh: nemulţumire. a juca. suceală = naz. a sta ascuns. necaz. a se căţăra. a păşi cu aroganţă. a închiria. păca: a supune. a pune un băţ. sau se ungeau diferite părţi ale corpului aflate în suferinţă = nir: prinţ. a supăra. [oddly: ciudat. capriciu. a ţine. ei!. a fi. [no: fără. odor: miros. agitaţie]. [pass: a depăşi. a începe o nouă acţiune. promontoriu]. a trece. pac: pungă în care se ţine tutunul. pap: îndemn adresat copiilor mici să mănânce = pap: tată. chemare. a minţi. 95 . scârbă = odu. udul: văcar. a arăta. a atinge. [nip: ciupitură. [ninny: prost]. păţău = pat. [nic: crestătură în lemn]. a circula]. mic. a fi important. a fi sigur de sine = pase: picior. [pap: terci]. [node: nod]. violenţă. braţ. uh: a fi iritat. pus: durere. a instiga [naze: cap. a înjura. dans care se face în unele faze în jurul unui băţ = mutul. se făcea semnul crucii pe pereţii casei. picior. a se întinde.

ascuns. a-şi da importanţă. a îndepărta totul = rad: a tăia de la rădăcină un copac. a curge în stropi = pi-pi. rag: a prinde rădăcini. a tăia de la pământ [rude: viguros]. [pipi: a urina]. a trece. [rack: chin]. pe îndelete. plânset = rag: a lovi. a strânge. a pângărî. bu-bu: a se aprinde. a iriga prin şanţ fiecare copac [pucker: a încreţi]. a se înfuria]. puş: claie. a str ânge. a întinde [pot: a culege. bucată de prescură. lovitură dată cu acest bici. [piss: a urina].bi-bi: a picura. anus. a împărţi. rană adâncă. mâncare]. gâtar. pisălog = pil: a fi întunecat. margine. a arde. a ciupi]. orificiu. pasăre care îşi face cuibul prin găurire. în trunchiul unui copac = pit. [pile: a îngrămădi. a tăia din. a creşte. ascuns. nume generic pentru mai multe plante = pupu. a defila. [puppy: persoană proastă şi înfumurată]. grămadă. bu-bu: a rupe. but: ritm. mugur. rară: încet. a aduna în turmă. [rapt: răpit]. a presimţi. a defila [pill: situaţie neplăcută]. puchiri: a face ceva migălos. [rack: chin. a curge. pup: sărut = pupu. [pill: pilulă. a provoca. pec: brutar. a strânge]. raci: grătar = raci. gălăgie. neclar. a creşte [pill: minge]. rag: sunetele scoase de vite când se rătăcesc sau sunt bătute. a lungi. [rage: mînie. a lărgi. a cuceri un teritoriu = rap: bandă. a trage. [rare: rar]. a vibra de. rad: a tăia de la rădăcină. a ucide. a măsura. hap]. a creşte. a istovi de puteri]. a băga în foc. [pup: căţel]. ordonat. aranjat. cătuşe. [ray: rază. [rack: grătar]. confuz. îngust. a crede că poate face ceva = pot. ghem. agale. rac: boală gravă a cailor care se manifestă prin umflături în partea inferioară a picioarelor = rac. a uni. mers legănat. pil: leac. rag(i): a înjunghia. remediu. bid: gaură. a suferi. mizerabil. a arăta. a nivela. a încolţi. pipi: a urina. neştiut. piţ: piţigoi. pes: palmă. a trage. rapt: a smulge. neştiut. 96 . a trage. a mânji. grămadă de strujeni. pântece. efortul de a aduna = pus: bine legat. pil: bici cu coadă scurtă făcut din curele împletite sau din vână de bou. a străluci ca soarele. fiare. plug: unealtă cu care se ară = pulug. pot: a reuşi să facă. pilă: minge = pila: rotund. a trage afară. pilă: persoană care face trafic de influenţă cu scopul eludării legii = pila: ascuns. [pit: gaură în pământ. a stropi cu urină butuci sau tufişuri = pis: mal. a pune în fiare. a arde cu flacără. brutărie = pec. a se murdări. rac: crustaceu cu două braţe cu foarfece cu care prinde prada = rac. a da frunza. a roti. neştiut. capcană. a sprijini. rar = ra-ra: a netezi. a provoca. rană adâncă. biciuşcă. direcţie. rai: tărâmul fericirii = ra(i): a radia. a doborî]. a alege. mârşav. a se înfrumuseţa. harapnic. a se umfla. a radia]. rag: a răni. piş: a urina. gârbaci. pup: numele unor preparate alimentare făcute din făină de grâu. stâlp. domol. lăstar. a migăli = pu-chiri: a iriga livada. clică. a aţâţa focul. a se uni cu o pană. preţios [peck: merinde. [plough: plug]. [push: sprijin]. bulug: hotar.[patch: a improviza din bucăţi]. medicament = pil: neclar. partea din faţă a palmei.

a se domoli. a tânji = ra(i): a înjunghia. sala: cameră de dimensiuni foarte mari folosită pentru întruniri sau ca depozit = sa-la: a întinde. ordine. [sag: stare de deprimare]. sichis: zgârcit. săpa: a face un şanţ cu sapa. boabe. [rig: ţinută. armată. rasă. a înfuria. rucă: jalbă = ruca. a sosi la. fusar = rip. pungă]. a lega cu funie. rug(a): a repune în drepturi. vârf. a mătura. a se cocoţa]. in. [rip: a spinteca]. [sight: vedere. sacu: obiect confecţionat din piele. abundenţă. [set: rece. a pleca departe. [sale: vânzare]. [rape: răpire]. lăcomie. satu: prima formă de organizare a unor comunităţi umane sedentare. sănătos. a desface năvodul. lichide sau bunuri de valoare = sa-cu: braţ. vârf de deal. a păzi. loc. loc. [sate: a sătura. puţin câte puţin = sichil: îndemânatic. saţu: senzaţia de saturare. a batjocori. a împresura]. [sick: care are nevoie de reparaţii]. bucată. unealtă cu care se prăşeşte sau se fac alte munci agrare = sa-pa: a face un şanţ. a supraveghea. sic-sic. a desface legătura. teritoriu. a pătrunde. a merge sigur de sine. a provoca. partea de sus. a mărgini. mânecă. a pune la stâlpul infamiei. [sap: a săpa]. lână sau piele în interiorul căruia se pot pune spre păstrare seminţe. [raid: asalt]. a distruge. râma: a face rău. boccea. poziţie. [salute: salut].2 litri). munte. a rupe. a desface mănunchiul. a dori. aşezate în locuri uşor de apărat. sagă: miros urât = sag(a): a sufla. protejate de şanţuri adânci = sa-tu: înălţime. a plăti din urmă [ruckus: scandal]. străin. îndestulare de produse alimentare = saţu. belşug. rib: a fi de rang superior. roşugalben sau auriu. natural. salut: salvare. a potoli foamea cuiva]. sadă: vrană la butoi = sa-du: măsură pentru lichide egală cu 24 sila (20. [sat: a fi aşezat. folosit la zugrăvit = sic. platouri. spiţă. în putere. [sink: a se lăsa la fund]. sa-ţu: a împărţi. a îngriji. mulţime. [sad: trist. [sac: sac. a duşmăni = rim: trupă. rigă: rege = rig(a): a se înclina. a suferi. a reaşeza. hotar. pietrar. răpi: a umili. râp: o specie de peşte. dreptate. grav]. bunăstare = salut. sig-sig: a enerva. gest care se face prin lovirea 97 . sanctuar. a se întâlni. răcoare. a împărţi. a fi mai bogat. a strica. cânepă. cu care ţăranii trag brâiele la ferestre şi la case = sig(a): culoarea soarelui cînd apune roşu-galben sau roşu. a se realiza greu. a asasina. a înnoda. a culca. neam. stare. [sickly: cu greu]. sal-ud: a aduce omagii. a restabili ordinea. armă. a dispreţui. pregătit din timp]. a tropăi. sătul. sic: pământ care conţine calcar. a slăbi. grămadă. sed(e): apă rece. buzdugan. sub formă de bolovani sau de nisip. a lungi. a respecta. morman. a se târî. a găti]. a se potoli. sanchi: a se lenevi = sanchi. a se strânge. necaz [rim: a înconjura. starea fiziologică a omului când are nevoie de apă = sete. a răni. fericire. a vrea. inamic. origine. sig: culoarea soarelui când apune.răi: a se înrăi. legătură. sang-chi: a mânca alene. a se mădărî. înălţimi muntoase. a zări]. sigă: substanţă minerală roşie care se găseşte în natură. sete: lipsă de apă din pământ provocată de secetă. a pune la stâlpul infamiei = rap(i): a ţiui. fericire. Satele erau compuse dintr-un număr mic de case fiind înconjurate cu palisade şi garduri înalte din trunchiuri de copaci.

a suge]. [sum: sumă]. larg. [solemn: măreţ]. îngâmfat. puternic. lucru grozav]. a prezenta. a vinde. nebun. a trăi ca porcii. a se linişti [son: fiu]. [shoo: a speria]. stare sufletească. implorare. a porni. [shawl: sal]. lungime. şar: dungă. sul: om tânăr. a fi împreună = sum(a): ceapă. a făta. a împărţi. nume dat adânciturii de pe diverse obiecte. su-dal: samar. şip: sticluţă mică. a duce. a transmite. şod: ciudat. a trăi. a lecui. a speria]. a veseli. a se odihni. deschis. sug: a înghiţi un lichid direct din vas sau din glanda ce-l produce = sug: a suge. a reuşi [sole: talpă a piciorului]. adâncitură. a spune. a lega cu fire. hazliu. hrană. a fi atent la. a pândi. [sodden: necopt]. sudină: flăcău hărăzit ca soţ unei fete pentru căsnicie = su-din: liber ca un fluture. a limita. a grăbi. sub supraveghere = şedur: cocon de omidă. a fi mulţi. a se răcori jos.sig-sig: lovitură repetată. [shaft: mâner de vas]. suma: a pune la grămadă. fluierul piciorului]. a strânge. vas mic în care se păstrau leacurile = şip: descântec. [sober: cumpătat. curaj. [sham: prefăcut. sug: sens figurativ pentru a jefui de bani sau bunuri. a persista. [ship: a trimite mărfuri]. şam: ţesătură de in. a se domoli = şed: apă rece. şaf: hârdău. a împărţi]. şedă: în subordine. răcoare. [shade: umbră].pumnilor mâinilor pe verticală (de sus în jos) = sic-sic. descurajat]. [suck: gogoman. [shed: sopron]. a implora. [shock: claie]. hotar = sar: a săpa. a dărui. vas de lemn din care mănâncă porcii = sah: porc domestic. a suporta. ştafetă = sol. şaniu: cu şalele moi. a bea dintr-un vas până la ultima picătură = sug: a persista. fraier. a jefui de îmbrăcăminte. a descânta. a se întrista. a dizolva. [shank: trup. sodal: ucenic. a suferi. locuinţă. bumbac sau lână cu desene în relief = sam: a evalua. [shod: a încălţa. binecuvântare. [suck: sugere]. a jefui pe cei fără apărare. şud: cerere. crestătură. sin: fiu = sin: a da. a păşi. [share: parte. a plăti cu echivalent. a se potoli. parte a căruţei sau plugului. a înfige. calfă care trebuie să rezolve lucrurile mărunte = sodal. şoc: cantitate de 60 de obiecte de acelaşi fel luate ca un tot = şoc. a fi calm. a distruge. a da peste cap. [shake: a impresiona. a se aşeza. cinste = solim. a seca. din multe bucăţi. foile adunate în jurul miezului. sol: cel care aduce veşti. poznaş = şod. a respinge. sobori: a se strânge pentru a se sfătui = soboru. a se pune. faimă. su-buru: adunătură. şo: strigăt cu care se asmuţă câinii = şu: putere. ciubăr. a tăia. a alăpta un copil. glumă = şag(a): a asculta. a potcovi]. a se pune. [sudden: subit. şmecher]. eveniment. şug: porţie de hrană. [sick: abătut. a se odihni. a dura. calm]. şagă: vorbă. a jefui pe cei fără apărare. a arăta. şal: ţesătură pentru femei care acoperă capul şi spatele = şal: a strânge. a fi calm. solemn: respect. şănţuleţ. şef: astupătoare la horn care se pune pentru a opri căldura după ce s-a stins focul = şeg: a tremura de frig [sheaf: legătură]. a dărui. a atâţa. dovadă. 98 . pas. pocite = sa-ne-sa: rugăminte fierbinte. a ceda. şed: a avea o poziţie stabilă. su-lim: veneraţie. a cumpăra.

pentru. taclale: vorbe în vânt. a obliga]. [shook: izbitură. şum: miros specific greu de suportat = şum: a putrezi. a goni. a se strica. 99 . afecţiune. a lua. ură = urgu: ferocitate. [up: sus]. înălţime. a prăda = şu-ti: a lua. dab-ba: om liber de obligaţii [tap: lovitură uşoară]. zănatic: aiurit. a deschide. urgie: nenorocire mare care se abate asupra cuiva sau a ceva. tel: sârmă aurită din care se face beteala = til: a realiza. a povesti vrute şi nevrute = tacalal: a începe. îmbrâncitură = şucu: a se apăra. demn de încredere.za-na-tag: a lua în mână o păpuşă. plăcere. [urge: a sili. a zdrobi. aerisirea sau ieşirea fumului. a sparge afară. furios. şoti: a face pozne. tapa: a cresta un copac. a face şotii = şuti: a face. a înhăţa. şu-na: par. a fi liber să tai cum vrei = tapa. [shut: a închide o uşă. a acţiona într-o anumită direcţie = uz: distanţă. şucar: supărat. [zeal: ardoare]. a prinde. a distruge. a sparge un vas de lut = zang: a face zgomot. zang: a face zgomot. a se prăpădi. a fi supărat. a alătura. a para un argument. neghiob]. a inunda. a dăinui. tub: cilindru gol pe interior folosit la transportul. a rupe. [tell: a şti. a scăpa din. a săpa. [shun: a evita pe cineva]. ubi: rod ascuns. glumeţ = za-na-tac. [zany: măscărici]. ceva de proastă calitate. [shun: a se feri]. a distruge. a lustrui]. a captura [shut: a prinde. a conduce o păpuşă. a prinde. a fi iubit. a nenoroci în bătaie = şona. dezlănţuire violentă de forţe ale naturii. a da spre. a fi prins. familie. uz: folosinţă. lac. a speria. a impresiona]. a deschide. a zdrobi. prăpăd. groază. a izbi cu violenţă. a pisa. furie. upi: cerealele care cresc fără grăunţe. şuti: a lua. a captura. [shoot: a da buzna. a număra. [shon: a se feri de. a prinde. adevărat. mângâiere. a para o lovitură. a povesti. seci = upi. a vârî. a se întinde. a sădi rău. [zany: bufon. a lega. viaţă. vesel. [tube: ţeavă. necăjit. şonc: şchiop = şun: soartă. a înhăţa. natură. a apuca]. populaţie. revoltat = şucur: a se apăra. a fi împreună = un(i): a aduna. gaură = şu-tu: evadare. şuc: izbitură. [unite: a uni]. zel: credinţă. [tug: a trage. a strânge în braţe. după]. strigăt. [use: întrebuinţare]. pisălog. [shook: a scutura. tug: unealtă de lustruit piei în tăbăcărie = tug: a fi mânios. mulţumire. onest. to: salut folosit între persoane cunoscute = to.şona: a schilodi. a lipăi. mişcare repetată fără rezultat. înjura. a lovi puternic un obiect de metal cu ceva. la aprovizionarea cu apă şi în irigaţii = tub: a pătrunde. păstrarea sau evacuarea unor bunuri sau produse. faptă de om duşmănos. [tickle: a linguşi]. lucru făcut cu temei = zil: a fi fericit. a înhăţa. a fugi]. şut: deschizătură în acoperişul unei case care permite pătrunderea luminii în pod. canal]. rude. a deosebi]. a aşeza. tu: credincios. a clătina]. a închide în]. a da junghiuri]. ţipăt. [to: la. uni: a strânge laolaltă. a aduna. a fugi. a strânge. comportare.

suflu. durere. a zbura. durun [DUR.SE] În limba română cuvântul zise: a spune. ordine. a fi mînios. din centrul României (tur: mic. mâncare ciobănească din caş şi urdă prăjite împreună. a se întinde). a vrea afară. răsplată). În limba română cuvîntul sarbatu are sensul de persoană sărbătorită. a alege. creangă). 100 .A] În limba română sia este strigătul cu care se dă unei ambarcaţiuni comanda de mers înapoi (si: a se clătina. a irita. a supăra. a turna + ru: a face socoteli. a da de veste (zi: om. a fi egal. bogăţie. sănătate. îmbrăcămintea puşcăriaşilor formată dintr-o ţesătură groasă dungată cu gri şi negru (zag: a lua pe umăr. a rezista. a batjocori. petreceţi! În dicţionarul lui J. N. tânăr. prăjină (pa: creangă. bufniţă. foarte tânăr + diş: unic. a răspândi. gina [TUR. care sunt şi în limba română. afemeiat. copac cu umbra deasă. îndemn de a mânca adresat acestora. dar acestea au o poveste pe care o las pentru viitor. kala-tu-ru = licoarea vieţii. a reface + tu: a aduce. a îndura. loc. butoi). a vorbi. a rage. lăptişor de matcă (pa: tată. firav. A.LUGAL] În limba română paluga: om înalt. Halloran am găsit mai multe cuvinte fără explicaţie. a dispreţui (dur: a locui +dur: a întrerupe respiraţia cuiva).n. lăstar. bibad [UZ. are în română cuvântul călătoru cu sensul de a călători. omletă. a uda o cămaşă sau corpul cu transpiraţie (a: apă + sud: a stropi. dreptate + hi: individ + a: a purta. iar petrecerile în mediul rural se făceau vara la umbra unui copac. gât. băţ înalt. dar care sunt în limba română: an-bir [A-SUD] Cuvântul asud are sensul: a transpira. În limba română este cuvîntul curvaru cu sensul de om destrăbălat care întreţine relaţii sexuale cu oricine. a lovi + ra: a răni. păsări care în tradiţia populară prevestesc o nenorocire sau moartea unei persoane (şe: căldură. e-muhaldim [MU] În limba română mu: a mugi. a se înălţa + lugal: om mare). haină uzată. În mediul arid din Ki-en-gi şi în orice călătorie lungă. dabin [ZI. a transporta + a: apă). apa este elementul vital al vieţii (kala: provizii.e. sarbatu. kurgaru = sămânţa vieţii. a pleca la drum lung. singur) ngarza [PA.DIŞ] Turdaş este o necropolă din mileniul Vll î. Tot umbra copacilor era căutată pentru o clipă de odihnă impuse de sărbătorile religioase ca în expresia „sărbaţi”! cu sensul figurat – vă odihniţi!. kurgaru. a căuta + pa: a arăta.PA] În limba română cuvîntul papa: terci subţire pentru copii mici. pantă. us: coastă. Există cuvinte eme-gi şi în limba germană şi spaniolă. foc + ka: a striga. dir [SI. casă). igi-sig-sig [PA. În limba română ustura: a arde. ardoare). scandal). a căuta nod în papură cuiva.TUR] uztur = uz(us)-tu-ra. Sunt cuvinte eme-gi comune cu limba franceză sau cu dialectele ei. enku [ZAG-HI-A] În limba română zaghia: ţesătură groasă din lână colorată în dungi negre alternând cu dungi roşii şi care este purtată ca fustă de femeile de la ţară. Kramer – Istoria începe la Sumer – am găsit cuvintele kalaturu. Umbra acestui copac era căutată de cei care doreau să se odihnească. frate.Mai sînt cîteva sute de cuvinte eme-gi care se găsesc numai în limba engleză. durerea unei răni superficiale. iritaţia produsă de un aliment iute sau când se sare cu burta pe luciul apei (uz. confidenţe + se: a se înfierbînta. ga-an-zir [ŞE-KA] În limba română ceca: huhurez. a face baie. În lucrarea lui S. a transmite informaţii. a chinui + tu: copil. sarbatu = un soi de salcie. a absorbi.DUR] În limba română durdur: a certa.

a fi plin de sine (pa: bărbat. ta6 se explică: reduplication class –ta6-ta6 in maru. În limba română este cuvântul buriu = butoi mijlociu. a pune la cale o afacere. locuinţă.EDIN] În limba română cuvântul salut: a se întâlni. a da). a face călăreţ. bubă formată în gură. a uni. încălăra (in + cal + ara) = a urca pe cal pe cineva. buuru = cistern. La cuvântul eme-gi hus apare explicaţia: rusu din akkadiană. celar. putină. colac. culoare roşie.GI]. a se respecta (sal: delicat + ud: sprinten. a sosi aproape de). muru [SAL. strong. strălucitor. rabbu.AŞ.UD] În limba română cuvântul chiot: a scoate sunete specifice unui atac sau unui moment de bucurie (ki: fire. bur se precizează: akk. Termenul este din eme-gi pentru că în limba română roşu are sensul de a fi aprins la faţă de mânie. lonword from allaanum: oak. La cuvântul eme-gi buru(d). călăraş. a-i arde faţa de mânie. căli. Imaginea căruţei ar trebui interpreată şi în sensul unei deplasări (transport de marfă) pe roţi şi cine trage căruţa. a dori + gar: a adăposti. tak4. kal se dă explicaţia: to repair. strălucitor. ocol. tag4. a face legătura cu pământul + ud: a lua cu asalt. În limba română cal. 101 . a arde. Cuvântul sălaş: adăpost. deschis. a arăta. a se uita la). se explică = stejar (akk.isin [PA. well. a avea încredere). a călări. a înmuguri. În limba română cuvântul mânci: a mânca. încăla (in + cala) = a aduna avere.GAR] În limba română cuvîntul sălaşar: persoană care se ocupă cu găzduirea oaspeţilor sau călătorilor (sal: larg. deci cuvântul este din eme-gi. La cuvântul eme-gi u-bu-bu-ul se spune că vine din akkadiana bubu`tu. adj. celă = încăpere mică pentru păstrarea alimentelor şi a unor obiecte.EN.UD. călăreţ. ţarc. a căsători. călări. a conduce. colăci = a înfăşura rotund. loc. La cuvintele taka4. a umple cu. încălărare = încălacare pe cal. La cuvintele kalag. a tăbăci. Din această rădăcină mai sunt cuvintele calari (kala +ri) = a se deplasa călare. tata: tată.SE] În limba română păşi: a merge cu aroganţă. Originea cuvântului este eme-gi nu akkadiană. a se mări. Cuvintele sunt eme-gi pentru că există în limba română ta. boboti: a produce bube mici. În limba română este cuvântul bubuţă: bubă mică. a pofti pe cineva la masă (me: responsabilitate. Cuvântul este em-gi pentru că există în limba română răbui: a unge cu dohot osia căruţei sau produse din piele pentru a rezista la umezeală. Cuvântul este eme-gi pentru că în limba română alun = arbore. călărime. a împodobi +se: stimă. a primi în siguranţă. vioi). zeh [SAL. La cuvântul rib se explică originea akk. aceasta + gi: seară. alan. a se îngrăşa. swift [GURUS +2-N 14 wagon pictogram] pe care o consider incompletă. a se dezlănţui. mend. La cuvântul eme-gi (ngis)al-la-an. kislah [KI. cale. cală = locul de depozitare a mărfii pe o navă. a produce durere. kala. butoiaş. roşu de furie. abubă: bubă neagră. alun: tree). a împrăştia + as: căruţă mică. engir [ME. a transmite omagii. a avea + en: acesta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful