Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa de lucru

Societatea Baloo S.A. prezinta urmatorele elemente bilantiere Casa=100 lei Cladiri=200 lei Materii prime=100 lei Conturi curente la banci=500 lei Clienti = 300 lei Capital social= 500 lei Reserve = 100 lei Furnizori = 400 lei Credite bancare pe termen lung = 150 lei Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung = 50 lei a) Intocmiti bilantul contabil b) In cursul lunii ianuarie au loc operatiile: 1) Se dau in consum materii prime in suma de 50 lei 2) Cumparare de marfuri de la furnizori in suma de 100 lei 3) Salarii platite cu cec bancar 20 lei 4) Majorarea capitalului social pe seama rezervelor 50 lei 5) Plata furnizorilor din conturi curente la banci in suma de 100 lei 6) Achizitionarea unui utilaj in suma de 10 lei 7) Se ridica din caseria unitatii suma de 50 lei si se depune in contul bancar

Rezolvare
ACTIV Casa Cladiri Materii prime Conturi curente la banci Clienti TOTAL ACTIV SUME 100 200 100 500 300 PASIV Capital social Reserve Furnizori Credite bancare pe termen lung Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1.200 TOTAL PASIV SUME 500 100 400 150 50 1.200

1) A+X-X=P -Xa=scade stocul de materii prime in suma de 50 de lei +Xa=cresc cheltuielile cu materii prime in suma de 50 de lei 2) A+X=P+X +Xa=creste stocul de marfuri in suma de 100 lei +Xp=creste datoria fata de furnizori in suma de 100 lei 3) A+X-X=P -Xa=scade disponibilul din contul current in suma de 20 lei +Xa=cresc chelutielile cu salariile in suma de 20 lei 4) A=P+X-X +Xp=se majoreaza capitalul social in suma de 50 lei -Xp=scad rezervele in suma de 50 lei 5) A-X=P-X -Xa=scade disponibilul din contul curent in suma de 100 lei +Xp=scade datoria fata de furnizori in suma de 100 lei 6) A+X=P+X +Xa=achizitionarea unui utilaj in suma de 10 lei -Xp= creste datoria fata de furnizori in suma de 10 lei 7) A+X-X=P -Xa=scade disponibilul din caserie in suma de 50 lei +Xa=creste disponibilul bancar in suma de 50 lei

Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic Vintila Bratianu Profesor: Nitu Marilena Cristina Nr.din Clasa: Disciplina: Tema: 1.COMPETENTE SPECIFICE

2.CONTINUTUL LECTIEI

3.MATERIAL DIDACTIC

4.MATERIAL BIBLIOGRAFIC