Sunteți pe pagina 1din 303

MUZEUL

REVISTA BISTRITEI
'
VIIQ
t"'
CI)


Ul
u
c::::
t:'
BUCOVINEI
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

Istorie
History and Civilization
(t. 6)
Coordonator : Emil Ioan Emandi
Academia - Filiala
Centrul de Istoric
Casa de "Glasul Bucovinei"
Str. "Cuza nr. 41, 6600
Telefon 098
1
112301 ; 112413
Director : Emil Ioan Emandi
I.S.B.N. 973-95336-7-1
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
MUZElJL
REVISTA
BISTRITEI

VII

Casa de "Glasul Bucovinei"
1993
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Editor : EMIL 1. EMANDl
Tehnoredactare : EMIL 1. EMANDI, CORNELIU SAlU
Corectura : EMIL I. EMANDI, CORNELIU GAIU, GABRIELA RADULESCU
LAURA CHISTRUGA
Coperta : MIRON DUCA
Traducerea rezumate lor : FLORIN AVRAM
--------
COLESIUL DE
EMIL EMANDI, CORNELIU GAIU, GHEORGHE MARINESCU,
MIRCEA PRAHASE, GABRIELA RADULESCU
NOTA : Revista apare ca anuar al Muzeului
continuind sub un alt titlu .,FILE DE ISTORIE".
Muzeul str. Gen. Grigore nr. 1-9
Telefon 11063i0990.
JSBN 973-9533li-7-1
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
CERCETARI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DE EPOCA
BRONZULUI IN NORD-ESTUL TRANSILVANIEI
GEORGE MARINF.l-,CU
seria unor des-
coperiri arheologice n ultimele de-
cenii pe teritoriul
1. De doar
cteva descoperiri ce epocii bron-
zului.
materialele provin, n genere, din
descoperiri sau din cerce-
de fiind valoarea lor

2
ca cantitatea remarcabil
de mare de am socotit
este necesar le punem la

3
Ca de obicei,
descoperirile pe n
ordinea lor
ARCHIUD (cam. Teaca)"
In punctul ntre anii 1961
-1966, D. Protase 4 au exe- --
cutat arheologice de o
amploare ale rezultate au
din n parte inedite
5
.
1
Pentru descoperirile prezentate anterior vezi
FI, 3, p. 11 urm. ; AS. 3, p. 302 urm. ;
FI, 4, p. 24 urm. ; Marisia. 10, p. 31 urm.
etc.
2 cum se va vedea mai jos, majoritatea
acestor descoperiri snt deja semnalate n bi-
bliografia de specialitate.
3
n cele mai multe dintre punctele arheo-
logice citate credem nu se vor mai putea
face arheologice de amploare, trebumd
astfel ne doar cu re-
cuperate acum. -
4
La din 1961 a participut Gh.
Lazin, pe atunci student.
6
pe cale Dlui Profe-
sor D. Protase pentru permisiunea de a pre:-
zenta sub materialele de epoca
bronzului. Pentru referiri la descoperirile de
la Archiud vezi : D. Popescu in
SCJV, 13. 1962, 1, p. 206 ; SCJV, 15. Hl64, 4,
p. 551; SCIV, 16, 1965, 3, p. 587; SCJV, 17.
5
Intrucit reluarea nu mai este
de actualitate G socotim prezentarea
materialelor de epoca bronzului, pe ct po-
sibil ilustrnd .tot ce este semnificativ
folosind marcajul de al lui D. Pro-
tase.
1n campania din 1961 au fost trasate 5
(I-V). Materialele de epoca bron-
zului au sporadic n S II au fost
prelevate, conform Planului general de
astfel: S II B (ordeib, pl. I/1-4,
foarte probabil Noua ; S II V
pl. I/5, cultura Wietenberg ; S II,
B5, pl. I/6-9, c. Wietenberg ; S III/3, pl.
I/10-11, c. Noua; S IV, pl. I/12-13,
c. Wietenberg ; S. IV, B
5
, pl. I/14-15, c.
Noua ? ; S IV, C(aseta) 7, pl. I/16, c. Noua ;
SIV, C
7
, pl. II/1-4, c. Noua ; S .IV, C
8
,
pl. II/5-7, c. Wietenberg; S IV C
0
, pl.
II/8, c. Wietenberg. ; S V, pl. II/9-10,
c. Wietel1!berg ; S V, B:;, pl. II/11-14, c.
Noua + Wi-etenberg; S V, C
7
, pl. III/1,
c. Wietenberg; S V, pl. III/6,
pe o de pietre,
oase". cu nisip,
me 'de lustru, at'dere Cultura Wieten-
berg. S V, pl. III/9, cu oase umane
incinerate, cu nisip, ar-
dere Datare : c. Wietenberg, da-
fiind apropierea de urna mai
sus precum n baza unor analogii, ce-i
drept rare, din cultura Wietenberg 7.
1966, 4, p. 709; SCIV, 19, 1967, 3, p. 521; B. Mi-
trea, SCIV, 15, 1964, 4, p. 568 ; D. Protase, Pro-
blema .. , p. 106 urm. ;
FI, 3. p. 458 urm.
6
In 1991 C. Gaiu a efectuat o cercetare de
verificare n punctul pentru de-
pistarea urmelor postromane.
7
Spre exemplu la (T. So-
roceanu, Acta MN, 21, 1984, p. 434 urm., pl.
XIV /1).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Campania 1963 (S VI-X)
S VII, C
2
, pl. III/2, c. Wietenbe:rg ; S X
pl. III/3-5, 7, c. Noua.
Campania 1964 (S XI-XIV)
S XI, pl. III/8, 10-12, c. Wiebenberg ;
S XII, pl. IV/1-3, c. Wietenberg; S XIII,
pl. IV/4-7, c. Wietenberg; pl. IV/8-Y
c. Noua ; S XIV, pl. IV/10, ca:stron, pasta
s, ardere lus-
truire c. Suciu de Sus sau, even-
tual, Otomani.
Campania 1965 (S XV-XVI)
S. XV, pl. IV /11, castron brun ar-
dere lustruit pe ambele c. Su-
ciu de Sus sau Otomani; S XVI, pl. IV/
12-14, ac de bronz negre,
lustruite, c. Noua.
Campania 1966 (S XVII-XXIII)
S XIX, pl. V/1-6, c. Wietenberg + No-
ua ; S XXI, materiale de epoca bron-
zului; S XXII, pl. V/7----15, c. Wietenberg
+ Noua ; pl. V /11 c. Suciu de Sus ; S
XXIII, pl. VI/1, 4, 8 c. Noua.
BUDACU DE SUS (com. Cetate)
In anul 1976, n urma unor
de teren, n punctul "Ripa Mare" au fost
identificate urmele mai multor
preistorice (trei) dn zona am cules

9
. Nu s-au putut face
de salvare. Ceramica
pr.in forme decor se nscrie n re-
peri;OII'iul ceramkii Wietenberg, faza tr-
zie (pl. VI/2-3, 5-7, 9-12 pl. VI.).
(com. Matei)
In 1980, cu ocazia de
adnci pentru plantatia din punc-
tul "La a fost o
8 Pentru ceramica ce probleme de atri-
buire am considerat este necesar
unele detalii ardere, decor etc.).
9 a fost de colegul
I. La recuperarea materialelor a
participat C, Gaiu.
6
de pe am
cules, cu C. Gaiu, din
mai multe epoci precum
curbe de '
0
.
Ceramica de epoca bronzului
culturii Wietenberg (pl. VIII ; IX/1-4, 8)
Noua
11
(pl. IX/6-7, 9-14).
faptul pe am
oase umane ce proveneau, foarte probabil,
din morminte de Noua distru-
se. Nu s-au putut executa de sal-
vare.
(com. Cetate)
In 1965, n locuitorului
Nistor, loc situat sediul fostului CAP,
a fost descoperit, cu prilejul unei
gropi, un vas de provizii de mari dimen-
siuni. Vasul, deteriorat la descoperire,
a fost recuperat de restau-'
rat de I. Korodi (pl. XII).
Vasul a nepublicat n pre-
zent, singura referire privitoare la
datarea sa fiind de
1
2,
care nclina n cu
zarea Latene timpurie de pe "Cetate".
In 1977, cu C. Gaiu, am efec-
tuat un sondaj arheologic la locul desco-
peririi vasului. a fost de
ntihdere s-a recuperat suficient ma-
terial care ne o ncadrare ti-
Ceramica
provine dintr-o de tip
Noua t:l ce pare a fi d-estul de
de Ca o curiozitate, n afara va-
sului de provizii pentru care noi
tem alte n mediu Noua
1
\ sem-
faptul cu buton (pl. X/
16) a fost dintr-o bi-
ne ce mai
urme de vopsea
w G. Marinescu, Marisia, 10, p. 40, pl. III/
G-7.
11 Idem, Thraco-Dacica, 7, p. 56, nr. 14.
u Fl, 2, p. 78, nota 9.
1
2 anterioare : G. Marinescu. Apu-
lum, 17, p. 97, n. 24/3 5; Thraco-Dacia, 7,
p. 56, nr. 111.
14
La "Cighir" (G. Marinescu, Fl. idem,
p. 21 urm., pl. III/1-2) Jelna. vatra satului
Imaterial inedit in Muz. inv. 6323-
6324).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
HERINA (com.
In anul 1979, adnci efectuate
pentru o au deranjat
n punctul "Dealul Morii" o anti-
de pe am cules, m-
cu C. Gaiu, materiale
mai multor epoci. aici doar
materialele de epoca bronzului, respectiv
cultura Noua 15, pe (pl. XI/
1-5).
LECHINTA
In anului 1981 adnci
efectuate pentru o loc
situat pe platoul din stnga drumului ce
duce la a fost o n-
de pe
reia am cules, cu C. Gaiu, cera-
mai multor epoci- Aici
doar materialele ce
Bronzului trziu, respectiv culturii Wieten-
berg (pl. XI/8-13) poate, culturii Noua
(pl. XI/6-7).
OCNIT A (cam. Teaca)
In punctul "La adnci
efectuate n anul 1981 pentru o
au deranjat o
de pe am cules
materiale mai multor epoci
16

Din epoca bronzului trziu
17
aten-'
multe fragmente ceramice
culturii Wietenberg (pl. XII/3, 5-8), c-
teva culturii Noua (pl. XII/1-2, 9), pre
cum unelte de : un
curb de andezit (pl. XII/18) un
neperforat de (pl. XII/19).

In anului 1980, adnci
efectuate- pentru o situ-
I1 punctul "Sub Cetate" - loc aflat
J!j Vezi. G. ]\iarinescu; Tl.traco-Dacica, 7, p.
56. nr. 22. .
16
Cercetare G. Marinescu C. Gaiu. In 1991,
C. Gaiu a aici ele verificare care
au--chit ta materiale ele epoca bron-
zului, fragmentare, care nu
datele anterioare.
1
7 G. Marinescu, Thraco-Dacica, 7, p. 56, nr.
30 b,
7
la poalele antice de pe 18
-, au deranjat o de pe
am cules, mpretiria cu.,e:.:-
Gaiu, mai multor
epoci.
Ceramica pe care o acum
(inv. 13828-13868) Bronzului tr-
ziu, respectiv culturii Wietenberg (pl. XIII
-XIV) att prin tehnica de prelucrare
ct prin decor. Vasele-borcan (pl. XIV/
1-2) toarta de (pl. XIV /5) pot
fi, eventual, atribuite culturii Noua. Va-
sul fragmentar (pl. XIII/11) prin (fi-
bine maronie, puternic lustrui-
dar mai ales prin acel decor canelat
n "arcade", sau, n orice caz,
extrem de rar n repertoriul c-eramicii
Wietenberg, pare culturii Su-
ciu de Sus, eventual Otomani. O astfel de
atribuire prin similitudinea
decorului de triunghiuri rediscu-
tarea eventuala atribuire cul-
turi a vasului de la Budacu de Sus (pl. VI/
9). In aici ce-
lor trei piese de -lut (pl. XIV /8-1 O) ce au
servit, credem, ca lustruitoare pentru ce-


efectuate n 1980 pentru li-
vada din localitate au deranjat
o de pe
am cules, cu C. Gaiu,
materiale mai multor epoci.
acum materialele
epodi bronzului w, materiale care au fost
depistate relativ grupat anume n preaj-
ma SMA-ului local, la din sat spr:e
Ceramica (inv. 1396!}:
-13991) culturii Wietenherg (pl.
XV/1, 8, 10-15) culturii Noua (pl. XV/
4, 6-7), alte cteva fragmente putnd fi
atri-buite dintre cele culturi.
TIGAU (com.
In anului 1975, n Ptitlctul
"La dmburi" a fost descoper-it
tor un depozit de bronzuri
20
Cu ocazia re-
18
Pentru istoricul si datare vezi
G. Marinescu, Marisia, 13-14, p. 28-29 cu bi-
bliografia mai veche.
19 G. Marinescu. Thraco-Dacica, 7. p. G7, nr. 40
Jdem, Marisia,' g, p. 39 Llrm, -
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. I - Archiud : 1-4 S IIjB
3
; 5 14-15
S IIjV 3 ; 6-9 B
5
; 10-11 S III/3 ; 12-13 S IV 1
B9 ; 14-15 SIV jB5 ; 16 SIV jC7. : 1-11,
8
1/2 ; 12-13, 16 = 1 ;'4.
1/2 ; 12-13, 16 = 1/4.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
.... ----........ D
1 "" . , \ 1\
1 l ': .
: 1 ..

Pl. II - Archiud "Fundcltura" : 1-4 SIV ;C
7
;
5-7 SIV/Cs; 8 SIVjC
9
; 9-10 SIVjB
3
; 11-14
9
..---: - -...
1
.--. .'.
SV jB
5
3-6, 9-14 = 1/2; 1-2, 7-8.
= cea 1/4
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro


'
'
1
1
1
)

l 1
col

1
., r-...

! ' 1
'
1
1
Pl. III - _,\rchiud 1 SV jC
7
:
G SV ; S\ ; 3-5, 7 SX ; 8. 10-12 S XI
8, 10, 12 1/2; 3-5, 7 c. CCH 1/3;
1-2. 6, 9 - 1/4
10
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. IV - Archiud : 1-3 SXIII ;
4-7 S XIII; B-9 S XIV; 10 SXIV; 11 S XV;
11
12-14 S XVI. : 1-!1, fl, 12
7-B, 10-11, 13-14 = 1(4.
1(2;
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

Pl. V - Archiud : 1-6 S XIX ; 7-15 S XXI. : 1-14 1/2 ; 15 ilf4.
13
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

1 -
1

Pl. VI. -- Archiud : 1, 4, 8 S
XXIII; 2-3, 5-7, 9-12 Budacul de Sus "Ripa
13

Mare". : 1, 4, 6-8, 10, 12
2-3, 5, 9, 11 = cea 1j3.
1/2 ;
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
' '

'.:
<-----.
. t
1
,1! 1
J
Pl. VII - Budacul de Sus "Ripa Mare". : 4. 11-12, 14-Hi 1j2 ; 1. 3, 5-7, 10, 13 cea 1/3.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1

Pl. VIII - .,La 3, 6. 8-10, 12-13, 15-16 = 1/2: 1-:2, 4-5. , 11, 14 = cea 1/3.
15
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
12-13, 15-lG 10,
16
) 1
.....
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1 '{jj llji 't ' / 1 ' J 1 III 1 ' 1 '1
c dtrjl/., '11,1 .
,'j, .. r,,{,,,, ! '1, ' ',
~ ~ .
o .
1,11
1.1
1 .\ i
' 1
Pl. X nunUr.:fa "C!lP". l\1<-ltii!l :a: 17-li: ~ - l/2; 2-lG c. cea lj3.
17
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1

:
1
Pl. XI -- iLTina .,Dca:ul rr.o:ii;
.. Liuacla inzens'ni".
: 3-S, 8. 11-13 l/2; l-2, 6-.
D-10 cea 1/3
18
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. XII _ o,nt.a.,- . 1 a Slef1ilucu".
3, ll-EJ r i m e : t :
19
1/2; --, 1 ? 4-8, 10
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
.
Pl. XIII - ._,zc SLL!J Cetate" . ... l\h1rimea:
20
5, -10, 13 6 11-12 1/2; 1-4, ' cea 1/3.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

Pl. XIV - "Sub Cetate". : 4-10 1f2; 1-3 cea 1/3.
21
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. XV - "Livada : 3, 6, 15 1/2 ; 1-2, 4--5 cea lj3.
22
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
-',''\
-\,...

PL XVI - "La dmburi". : 7, 11, 13, 15-24 1/2 ; 1-G, 8-10, 12. 14, UJ-20 lj3.
23
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

1
.
' 1
Pl. XVII - Viile Tecii "Peste Vale". 3, G-11, 13-14, Hi-20 1/2; 1-2, 5, 12, 15 cea 1/3.
24
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
__,..---- '
]
i 1 1


Pl. XVIII - "Livada intensive!". 2-12 , l/2.
23
4 - Arheologie
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
......
Pl. XIX - "Livada 1-3, 7, 10, 12 1;2 ; 4-6, a. 9, 11 cea 1(3.
26
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
depozitului, la locul descoperirii,
am un mic sondaj arheologic ce
s-a soldat cu recuperarea, n de u-
neLe piese de bronz, a unei nsemnate
de epocii
bronzului, respectiv culturii Noua. Intru-
ct depozitul a fost la circa 20 cm
adl1JCime iar ceramica prove-
nea dintr-o ce se adnoea la circa
70 cm, nu am putut face o cro-
ntre depozit

Deoarece noastre de
reluare a nu s-au materiali-
zat, acum ceramica
n 1975 pentru a servi ca reper celor in-
n studiul epocii bronzului in-
deosebi, al culturii Noua (pl. XVI).
fragmente ceramice {pl. XVI/16-17) pot
att culturii Noua ct culturii

VIILE TECII (com. Teaca)
In punctul "Peste vale", a
cules n 1960, la prima cu trac-
torul, de epoca bronzului
22
care se n Muzeul (nv.
6225-6265). Ceramica n linii
generale, culturii Wietenberg (pl. XVII/
5, 7-11, 14, 19}, cteva f1ragmente
prin decor ardere (pl. XVII/
6, 15-18, 20) par culturii Su-
ciu de Sus, eve111tual Otomani. toate
la aceste fragemente cera-
mioe se Mircea Rusu
23
el
cnd descoperiri de "tip
Suciu de Sus" la Viile Tecii. In ce
aceste f,ragmente ceramice
unui aport etnic sau unei cul-
turale, numai viitoare vor pu-
tea stabili.

La din localitate, n dreapta
selei ce duce la Beclean, n 1981
adnci efectuate pentru o inten-
au deranjat o de pe
am cules, cu
C. Gaiu, materiale arheologice
mai multor epoci. Nu s-au putut face
de salvare.
Materialele de epoca bronzului
culturii Wiete.nberg (pl. XVIII/1-12)
cultur:ii Noua
2
:; (pl. XIX/3-13). Ar mai
fi de semnalat faptul vasul de la pl.
XVIIV1, prin decor, nu
prin ar putea, eventual, fie
atribut culturii ce este
ea n aria Fragmentele
ceramice de la pl. XVIII/12 pl. XIX/
1-2 provin, probabil, de Ia o sau
snt resturi de chirpic. In n afara
cera:micii, din mai provine un o-
moplat de os cresta:t (pl. XIX/7) un
buton de bronz publicat anterior
2
f;.
Recherches et decouvertes appartenant a l'ge du bronze au Nord-Est de la Transylvanie
Tout en continuant la serie des communi-
cations anter.ieures (voir la note 1) concernant
les decouvertes appartenant a l'ge du bronze
au Nord-Est de la Transylvanie. respectivement
dans le departement de l'au-
teur presente, cette fois-ci, des materiels archeo.
logiques trouves sur le territoire de 12 localites
suite a des foui!les et sondages archeologiques
(Archiud, on etant des re-
sultats des recherches de surface effectuees sur
quelques plantations d'arbres fruitiers, ou le
labourage a profondeur (aprox. 70 cm), a mis
21 O astfel de ar impune datarea de-
pozitului n Bronz D.
2Z Materiale, 9, p. 427, n. 4.
27
au jour un riche materiei archeologique. Bien
qu'en majeure partie, Ies observations strati-
graphiques, que seules de recherches metho-
diques et exhaustives peuvent offrir, manquent.
l'auteur considere qu'il est pourtant necessaire
de presenter aux chercheurs interesses un ma-
teriei de valeur, partiquement inconnu jusqu'au
present. Les decouvertes presentees appartien-
nent a l'ge tardif du bronze. respectivement
aux cultures Wietenberg et Noua, et, peut-
par quelques fragments de ceramique, a
la culture Otomani ou Suciu de Sus.
23 M. Rusu. ArhMold, 2-3. p. 246, n. 36.
24 Pentru diversele opinii vezi, ntre altele,
studiul nostru din Apulum, 17. p. fll urm.
G. Marinescu. 1'hmco-Dctci('(l, 7. p. 57, nr. 45.
2
" Idem, Marisia, 13-14, p. 31-32, pl. 29/11.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA BRONZULUI TARZIU
DIN NORDUL TRANSiLVANIEI. CERCETARILE
DE LA SUCIU DE SUS
CAlWL KACSO
In vara anului 1968, cu prilejul unor
de ndreptare a cursului rului Su-
ciu la aproximativ 500 m nord
de localitatea Suciu de Sus, :n locul numit
"La au 1a numeroase
fragmente ceramice. despre des-
copenire, in toamna an, am
efectuat o cercetare la locului. In
malul stng al rului am o
din care am re-
cuperat o greutate de lut ars.
am constatat
a unor fragmente ceramice, unele orna-
mentate cu striuri, n de teren
ntre mal terasa "Traian'-',
dar pe marginea terasei. Micul sondaj
de verificare, executat atunoi, limitat la
de 15/1 m, nu a dat nici el
rezultate mai deosebite, alte fragmente ce-
ramice, majoritatea atipice, doar
in stratul vegetal, gros de 0,10-0,15 m,
sub fiin:l prezent un strat compact
de pietre de ru. a se putea stabili cu
certitudine natura obiectivului din care
proveneau fragmentele ceramice, s-a pre-
cizat do::J.r acesta din epoca
bronzului a cul-
turii Suciu de Sus sau ai grupului
1

In cursul unei periegheze ntreprinse
n anul 1989, am observat deplasarea
ns,pre stnga a rului a afec-
tat n continuare din punctul "Pe
n malul relativ nalt fiind vizibile
clar conturul a gropi de mari di-
mensiuni, precum cteva fragmente
cer amice.
Cu toate gropile erau deja
distruse, exista acum ,pos;ibilitatea, n ca-
1 C. Kacso, Dacia N. S., 31, 1987, p. 59 sqq.
29
zul unui inventar suficient de
semnificativ, de a se att problema
caracterului obiectivului, ct cea a apar-
sale culturale, motiv pentru care
am reluarea de aici.
s-au ntre 28 au-
gust 10 septembrie 1989
2
Pe cele
casete, prin care am 'cercetat cele
gropi sesizate n malul rul!ui, am
desc!his cinai de cte 20/1 m, n
scopul strat.igrafice
din a descoperirii, eventual,
a altor complexe.
noile au acoperit o por-
de teren destul de mare, n-au fost
date stratigrafice diferite de cele
prin n fie-
care dintre ele, imediat sub stratul vege-
tal, stratul de pietre de ru. In
schimb, a fost o cantitate mult
mai mare de fragmente ceramice, care a
permis stabilirea unor forme cera-
mice, uneori chiar a tipurilor variante-
lor, precum reconstituirea par-
a ctorva dintre acestea.
Astfel, au fost identificate
cele mai multe cu marginea n
exterior, la unele (pl. I, 1-15),
cu toarta cu corpul
bombat (pl. I, 16, 18-20) cu corpul mo-
delat unghiular (pl. I, 17), vase mici cu pe-
aproape cu marginea rotun-
(pl. I, 21-26) sau cu
marginea n exterior (pl. I,
27-29. 31-32), vase cu gtu1 scurt tron-
conic corpul arcuit (pl. II, 1. 4),
vase cu gtui scurt corpul bombat, pre-
2
La a participat I. Stanciu. In-
tregul material descoperit se la Muzeul din
Baia Mare (nr. inv. 20164-20385).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
probabil, cu (pl. II, 5-6),
vase cu gtul nalt, pe care erau plasate,
probabil, (pl. II, 8. 13-15), vase
cu marginea accentuat gtui scurt,
cu sau (pl. III, 1-6), vase cu
marginea n exterior, g-
tui nalt foarte probabil, corpul pn-
tecos, dintre care cteva au culoarea nea-
n exterior n interior (pl.
III, 7-12), vase sac, cu variate
ale marginilor cu sau
arcui (pl. V-VI).
Tehnica de decorare cea mal frecvent
este strierea, la toate for-
mele de vase la exemplarele
dintr-o mai
Decorul striat este de cele mai
multe ori de motive n relief : butoni sim-
pli (pl. I, 22, 30, III, 10-11, VI, 3), bu-
toni (pl. VI, 4), nervuri crestate
(pl. II, 10), bruri alveolate sau crestate
pe margine (pl. IV, 10. 19. 21-22). Butoni
simp1i (pl. II, 9, IV, 3, VI, 1-2), respectiv
benzi alveolate (pl. I, 23) apar pe eera-
mica de mai Ornamentul rea-
lizat n tehnica excizie-incizie
ru-a fost sesizat dect pe un singur frag-
ment de fund de vas (pl. VI, 9), ca de alt-
fel ornamentul de linii paralele execu-
tat n tehnica inciziei adnci (pl. II, 5)
cel format din alveole {pl. I,
16). Canelurile sunt prezente mai ales pe
(pl. I, 16-18. 20) pe vasele cu
gtul nalt corpul pntecos {pl. III,

Groapa A/1989, cu
fundul drept, a avut, probabil, gura cir-
(diam. - 0,94 m) se adncea n
la 0,85 m. Din umplutura
sa, cu foarte multe pietre de
ru, au fost salvate numeroase fragmente
ceramice, precum o greutate fragmen-
de lut ars. Formele de vas sigur iden-
tificate sunt : castroanele
(pl. VII, 1-8), vasele mici cu a-
proape sau oblici (pl. VII,
10-11), vasele cu gtul scurt corpul
bombat (pl. VII, 12-13), vasele cu gtul
nalt corpul bombat (pl. VII, 14-15)
vasele cu marginea mult n ex-
terior, gtul nalt corpul pntecos {pl.
VII, 16-20), toate de culoarea n
exterior, n interior, vasele sac (pl.
VIII, 1-4). aici cele mai multe dintre
vase decorul striat, uneori
30
de motive n relief : butoni conci
(pl. VIII, 6), butoni cu su-
(pl. VIII, 7) sau
(pl. VIII, 8). Decorul de caneluri late este
prezent pc vasele iar canelu-
rile nguste pe un fragment, ce provine,
eventual, de la o {pl. VII, 9). Un
singur fragment, nencadrabil tipologie,
este ornamentat cu o linie (pl.
VIII, 5).
G:noapa B/1989, la 3,45 m
de prima a avut o
toare (diam . .gurii - 1, 15 m) se adncea
n la 1,30 m. Mai ales ,pe
fundul gropii s-a aflat o cantitate relativ
mare de dar res-
turi de ardere, ars
Formele de vas reconstituibile nu
de cele din elin groapa N1989 :
dintre care una cu marginea
(pl. IX, 1-8), vase cu marginea
n exterior gtui tronconic
(pl. IX, 9), v:ase mici cu sau
oblici (pl. IX, 11-12), vase cu gtul
scurt corpul bombat (pl. IX, 15-1,6),
vase cu marginea puternic
nalt corpul pntecos (pl. IX, 13-14.
18-19), toate de culoare n exte-.
rior, n interior, vase cu gtul nalt
corpul bombat (pl. IX, 17, X, 1-2),
vase sac (pl. X, 3-7, XI, 1-12). Dintre
elementele decorative ale ceramicii aces
tei gropi este de semnalat unei
hipertrofiate, cu
caneluri concentrice, ce provine de la un
vas cu gtul inalt corpul pntecos. Lip-
ornamentul excizat-illlcizat.
In de ceramica greutatea dE'
lut ars prezentate, n de la Suciu
de Sus nu a mai fost dect un alt
obiect de lut ars fragmentar, de
aproape (pl. VI, 19), de desti-

Materia1ele din cele din
gropi evident, unui obiectiv uni-
tar. Chiar nu au fost descoperite
nici un fel de resturi lde
3
, se
poate afirma cu certitudine
piesele provin dintr-o Lo-
cul n care era aceasta, lll!Ilca
a Sudului, a cunoscut
3
Gropile cercetate se aflau sigur in afara
Casetele au fost suficient de
extinse, astfel n cazul in care ar fi existat
urme de ele erau sesizate.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
inorfoiogl.ce de-a h.ingui t1m,pu-
lui, pe de o parte
pe de parte din cauza
provocate de de pe
stnga, care re pe o aproa-
pe sensului de curgere a rului
principal care la v.iituri, apele
Sudululi, a nivel se se re-
din punctul "Pe
a fost n parte de apele de
astfel d este foarte pro-
babil ca prin eventuale viitoare
aici se date mai relevante
dect cele de care dispunem n momen-
tul de
Putem preciza acum mult mai
exact dect sondajul din anul 1968
a obiectivului. Aso-
de cu ce-
dar pre-
a oeramicii cu decor
excizat-incizat sunt dovezi sigure
zarea a grupului

Pe baza din necropola tu-
de la
5
, s-a putut conchide
n grupului au existat.
faze. In ceramica primei faze, ca-
racteristicile etapei anterioare, de
Suciu de Sus, se cu o preg-
destul de mare. In cea de a doua
chiar sunt n continuare n uz
forme de vase cu o
de exemplu vasele vasele
vasele sac etc., :iar ornamentul striat, care
este propriu ceramicii Suciu din faza ini-
a culturii, n continuare pre-
dominant, apar o serie de noi.
pdntre care ntr-o cantitate
a ceramicii cu
ornament canela t.
nu se poate exclude cu totul posi-
bilitatea ca de la Suciu de Sus
- "Pe fi avut nceputul n
cursul fazei I, materialele desco-
perite o n faza II, for-
mele de vase, precum tehnicile de de-
corarre motivele ornamentale, n
n care acestea din pot fi reconsti-
tuite, n total:itate, analogiile
n ceramica celei de a doua faze a ne-
4
Gr. Posea, Studiu de geo-
morfologie, 1962, p. 125.
5 C. Kacs6, Necmpola tumularc1 de la
de doctorat). Cluj, Hl81.
31
cropoiei de la dar a altor obl.ec-
ti ve contemporane .ce
gru,p, Cum este complexul funerar de la
Libotin, aflat tot n Depresiunea
lui r..
Este .de remarcat la fel ca la
de Sus, de
la Suciu de Sus era n imediata
a unei necropole tumulare.
Tumuiii de la Suciu de Sus - "Tro-
ian" au fost n deceniul
al secolului trecut de J. Szen-
drei. Extrem de sumarele date cu privire
la pe care le-a efectuat
7
nu
permit concluzii mai ample, mai ales
se pare, materialul ceramic pe care l-a
recoltat s-a amestecat cu cel de el
n necropola de mai
timpUJrie, de 1a Suciu de Sus - "Poduri
pe Potrivit lui Szen-
drei, ritul funerar constatat la Suciu de
Su:s - "Traian" era identic cu cel prac-
ticat n necropola de la
8
.
Tot sumare sunt datele cu privire
la ntreprinse de D. Teleki pe
"Trman", .posibil chiar nainte de Szen-
drei. In prima relatare a lui M. Roska
despre .aceste !l, se Te-
leki ar fi cercetat pe "Traian" o
In lucrarea din 1940 se spune el
a dezvelit aici tumuJ:i, n care a
"urne din epoca timpurie a ne-
rului"


Materialele din lui D. Teleki
de la aflate n prezent la Mu-
zeul din Tg. au fost prelucrate
de T. Bader
11
Intruct Teleki, la
fel ca Szendrei, a ntrepr;ins
n .necropola de la Suciu de Sus
- "Poduri de dar n necropol
de La - "Podanc", iar
marcajele au n cea mai
ma:re parte, o separare .a ceramicii din
cele trei obiective n-a putut fi dect par-
atribuirile fiind de multe
ori ipotetice.
Dintre fragmentele ceramice public::J.te
de Bader, avnd n vedere analogiile lor
G C. Kacsc, Thraco-Dacia 11, 1990, p. 79 sqq.
7
Af:, 7, 1887, p. 378 ; Archt'ae, 8, 1888, p. 175
sq.
u AE, 10, 1890. o. 377.
M. Roska, 8, 1914, p. 143.
10
Idem. Debrecen, 1940. p. G.
11
T. Bader, Marisia 6, 1976, p. 37 sqq.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n necropola de la :ar putea proveni
elin tumulii de la Suciu de Sus cele pre-
zentate pe pl. II/3, pl. III/1-2, pl. IV/8,
pl. V/2-3, 6. Chiar am avea certitu-
dinea aceste fragmente au fost ntr-
descoperite n necropola
de la Suciu de Sus, nu am putea
raporta .mormintele de aici la cele de la
dect n termeni generaH, n sensul
cele necropole au fost aproxima-
tiv contemporane, fapt de altfel de presu-
pus oricum, a putea preciza
monumentul de la Suciu de Sus a cunos-
cut faze de aceasta ntruct
fragmentele amintite, inclus.iv cel prove-
nit dintr-un vas de dimensiuni mari, cu
marginea puternic cu
mohlve spiralice (la Bader pl. V /2}, au
analogii n ambele faze ale necropolei de
la
In stabilirea, chiar a pozi-
erono1ogice a necropolei tumulare de
la Suciu de Sus, trebuie in conside-
rare aprecierea lui M. Roska cu privi-
re la ncadrarea ceramicii de aici, n con-
reputatului s3vant
ca de altfel a altor epoca
timpurie a fierului nceputul n
perioada Hallstatt. Este deci posibil ca tu-
mulii de pe "Troian", n totalitatea lor sau
unii dintre ei, f:i fost contempo-
rani cu tumulii din faz'.i a doua a necro-
polei de La
n prezent nu se mai pot re-
nici un fel de urme ale necro-
pole1 tumulare de la Suciu de Sus, local-
nicii mov.ilele se plasau nspre
extremitatea a terasej "Troi.an",
acolo unde am cteva fragmente
atipice, decorate cu striuri. por-
de se n zona cea mai
de din punctul "Pc

n afara de la Suci'.l de
Su:> - "Troian" "Poduri pe
T. Bader tot din Teleki,
un fmgment de vas cu marginea
gtul scurt troncon1ic, corpul bom-
bat, ornamentat cu motive geometrice,
n tehnica exciziei-incizlei, care
marcajul "Fels6szocs - Mocira"
("Suciu de Sus - Moc.ira ")

Am n-
12 Ibidem, pl. V, 1.
32
cercat identificarea acestui punct de hotar
n raza dar nu am un
locu:itor din Suciu de Sus care fi cu-
noscut locul n care se sau fi auzit
de o astfel de denumire, cum
nu este cunoscut nici punctul de hotar
unde, Roska
1
:
1
, s-ar fi
aflat tumuli cu urne. lui
Roska poate fi ca cea
de pe fragmentul de vas n nu
poate fi la ntruct marca-
jul diin perioada de a
Posibila a faptului
denumirea de punct de hotar "Mocira"
nu mai este este aceasta s-a
schimbat n perioada de la desco-
perire, probabil secolului trecut,
nu o mai
cum ea nu mai nici n
cadastrale sau documentele mai
rec:ente H.
Neputnd determina locul n care se
plasa punctul "Mocira", putem doar ,pre-
supune fie n raza Suciu
de Sus, ntr-o mai
un obiectiv din epoca bronzului,
ce a culturii Suciu
de Sus, sau ai grupului
1
", fie
punctul "P.e sau o parte din el, a
avut denumirea de "Mocira",
deci fr.agmentul n provine elin ace-
ca materialele prezentate
mai sus.
*
* *
La nordic al te:rn.sei "Troian",
la aproximativ 4 km. de locul n care se
afla, foarte probabil, necropola
deja n teritoriul
a fost descoper.it, la o ntre
1985-1987, un depozit de broilZ'Ur.i. Pie-
13 M. Roska, Erdely regeszeti repert6riuma
I. Oskor, 1942, p. 90, nr. 78.
H J Szolnok-Dobokavtirmegye mo-
nographitija, v'I, Dees, 1903, p. 500
o denumire de hotar din Suciu de Sus aproape
cu cea de Bader, anume
"Macina", care intr-un document de
la 1743. Probabil cele denumiri (sau
una in cazul n care unul. dintre au-
tori a transcris o se la ace-
punct. ..
15 Fragmentul de vas nu este suficient de
caracteristic pentru o atribuire mai

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
sele, 10-15 celturi ntregi, au fost duse
la din localitate, unde
s-au doar trei exemplare, cele-
lalte n vara anulllii 1987 1G.
despre descoperire de abia n
1989, n toamna an am efect4at
un sondaj de verificare n locul n care
au la bronzurile. a mai
alte piese, am constatat doar
depozitul a fost depus n afara perimetru-
lui vreunui obiectiv arheologic.
Verificnd zona lo-
cului n care depozitul, la cea
500 m nord-vest de acest punct, :tot n
stnga rului Sudu la nceputul
unei pante de deal, n punctul de hotar
numit "O grade", am la
fragmente ceramice databile n epoca
bronzului.
Deoarece cea mai mare parte a tere-
nu1ui unde fragmentele cera-
mice era ocupat la data cnd efec-
tuam cercetarea, de culturi agricole, nu
am putut realiza dect un sondaj restrns
la trei de cte 1<2/1 m, care a
permis, descoperirea unor noi ma-
1i cteva concluzii cu privire la
natura obiectivului lia stratigrafi.a sa.
Ele erau importante mai ales
pentru prima urme din epoca bron-
zului ntr-una dn din Depre-
siunea destul de aproa-
pe de binecunoscutele de la Su-
ciu de Sus
Cel in obiec-
tivul, o are o stra-
t.igrafie : sub stratul vegetal, gros
de 0,10-0,15 m, un singur strat de
al grosime nu de-
0,10 m, sub acesta aflndu-se so-
lul viu.
Fragmentele ceramice recoltate nu au
dect o ntregire
S-au putut stabili cteva
forme ceramioe : (pl. XII, 1-3),
16
Ioana Filip, de is-
torie la din Grasii Tiblesului. Cele trei
celturi, datate n Hallstatt B
1
, la
Muzeul din Baia Mare (nr. inv. 19349-19351).
cu alte descoperiri contemporane ele
obiectul unui studiu separat. n curs de' pu:
bhcare : Noi descoperiri de bronzuri hallstattie-
ne din Transilvania.
17
n Muzeului din Baia Mare (nr.
inv. 20386-20406).
S - Arheologie
33
vase sac, cu mai multe variante de mode-
lare a margiinilor (pl. XII, 4-12), vase cu
marginea corpul, probabil, born.-
bat (pl. XII, 13-16), tipsie (pl. XII, 17).
In afara decorului .striat (pl. XII, 6. 18. 20)
a celui in relief : mici butoni conici
(pl. XII, 5-6), n-au fost sesizate alte teh-
nid de ornamentare, respectiv motive de-
corative. Este de subliniat,. au fost
site ntr-un relativ mare fragmen-
te ce provin de la vase de culoare nea-
n exterior, n interior.
acestora din n asociere cu eera-
mica este un indiciu pentru atri-
buirea a de
la - "Ograde", pur-
grupului
Desigur, caracterul limitat al
rii nu faoe formularea unor con-
cluz.ii definitive, lipsa ornamentu-
lui canelat pe ceramica poa-
te fi eventual, ca o
cel se nca-
ntr-o celei
de a doua faze a necropolei de la
respectiv a de la Suciu de Sus -
"P'e
Ou ocazia ntreprinse la
am fost informat
n anului 1988, n raza locali-
au mai fost piese de bronz,
din care cteva erau de
tre
recuperaJrea pieselor, am efectuat
o verificare a loculuJ de descoperire.
Acesta se la aproximativ 6 km nord-
est de localitate, n zona a
la est de val,ea Mingetului, la
o altitudine de peste 800 m, n locul nu-
mit
Piesele de bronz au la
adncime n cu ocazia saparn
unllii n vederea unu.i gard
protector pentru o Des-coperi-
torul nu a mai putut preciza pie-
s,elor a afirmat a pierdut
doar dou sau trei dintre ele si acestei'
erau identice cu cele pe care le-a pre-
dat.
Verificnd locul in care au la iva-
bronzurile, nu am mai altele,
n schimb, din apropiere, am cules de la
mai multe fragmente ceramice.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro


StEDLUNGEN
_6. DESCOPERIRI FUNERARE
GRAB FU NOE
() DESCOPERIRI DE BRONZURI
BRONZEFU NOE

..
:\ .
--w: 7
.1 Harta descoperirilor din epoca bronzului
n Depresiunea
34
11 15 ZI 25KII
Abb. l Die derbronzezeitlichen Funde
in der
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
)
6'
-7
' ,,,2 l\31
14
15
17fDt
19
t-------
(J"' /
-- - - 22 ( --- . 23 o-
1
26
25
32
Taf. I Suciu de SUs - "Pc Kc:am.L.
3
-
;)
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2
1
-----
.. ";: \. _ .. ,., ..
. .
.
.. . " .
\\':"H:>'>.
------
10

--
Pl. II Suciu de Sus - "Pe
Taf. II Suciu de Sus - "Pe Keramik.
36
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
7
3
6
(
7
2 J ' 5
- -crn
Pl. III Suciu de Sus - ,.Pe Taf. III Suciu ele Sus - "Pe Keramik.
37
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
!1
5
1
1
6
4
1
1
1
1
1

LJ--- 12
'
1
" ' 1;: ,------
.
19 ' \. \ '
16 17 18 20 - - - - - _:ooo, ___ .,P"
1 c----1
23
. -.. __ .),.;".
, .. -- -. , . ' ' . l
24 25
1
126
Pl. IV Suciu de Sus - "Pe Taf. IV Suciu de Sus - "Pe Keramik.
38
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
---- ,---
. '
- .
z'
/'
l ___ ' 8 %
,-------
Pl. V Suciu de Sus - .,Pe
39
9
11
1
---g--
.: _-, .. _.-
/
.
.
.
---------
6
(111
12 13 14
16
1
Taf. V Suciu de Sus - "Pe Keramik.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
/1----.-.
\1 ____ _
1
7

..
. (!:' "'7 /
. ..... : . '. :.._____/ 10
1
1
1
1

1 . 1
.- ..
' ' .. . .. ::. .<
. _::- . : .. :: ...
9

'
J .. 1
_Tt . .. ____;,:14-....; 19
Pl. VI Suciu de Sus - "Pe 1-18. Cera-Taf. VI Suciu de Sus - "Pe 1-18. Kera-
HJ. Obiect de lut ars. mik. HJ. Tongegenstand.
40
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
6
7
8
-.-. -.- ...
.. .
. .
.... ... . i-1; ..
... :) ,.; c ' . '. 9
------
,-------
12
21
20 0- -
Pl. VII Suciu de Sus - "Pe groapa A/ Taf. VII Suciu de Sus - "Pe .". Grube A/
1989. l!JBU. K2ramik.
41
G - Arheologie
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1

1
1
1.


2
\
3
12
Pl. VIII Suciu de Sus - ,.Pe groapa 1\/ Taf. VIII Suciu de Sus - "Pe Grube A/
1989. 1-11. 12. Greutate de lut ars. HJ89, 1-11. Kera,mik. 12, Tongewicht.
42
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
9

J
.. 1
11
,
o 1 2 3 t, 5
M M Mcm
5 6
10
12
l
13
Pl. IX Suciu de Sus - "Pe groapa Bj Taf. IX Suciu rle Sus - "Pe 0es", Grube Bf
1989. 1D89. Keramik.
43
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
4
Pl. X. Suciu de Sus - /,.Pe groapa B/
1989.
44
o 1 1 3 ' 5
w w Mcm
Taf X Suciu de Sus - .,Pe Grube B/
1989. Keramik.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

... c,.'
; . -
.. .:
. ' . .
. . . . . .
'
-- 2
5
3
... . ..... 9
.
r.., '-il .....
Pl. XI Suciu de Sus - ,.Pe groapa Bj Taf. XI Suciu de Sus - ,.Pe Grube Bj
198fl. 1989. Keramik.
45
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
6

.. .
- . _-.l
- -
-- - - - - - - -
o 1 '2 J t. 5
M M M;:m
.....

',:
,, \ .
1-1 \ ... ./


.
. ...
,. _.
5
)
- - - - - - - - - - - - - - - -
.
.
.
: . . - - --
o 1 2 :"! t. 5
hrJ
9
20
Pl. XII - "Ogracte".
Taf. XII - "Ograde". Kera-
mik.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
11
Pl. XIII - 1-4.
Depozit de bronzuri. 5-14.
3
s
14
!
..
Y!fJ
-= 4
Taf. XIII - 1-4.
Bronzcclepot. 5-14. Keramik.
47
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
O parte a acestora culturii
feni, cele mai multe se n
Bronzul t;rziu : fragment de de-
cu striuri (pl. XIII, 5), fragment de
vas de dimensiuni mari, cu marginea
n exterior (pl.
XIII, 6), fragment dintr-un vas de mici
dimensiuni cu o semisfe-
(pl. XIII, 7), fragmente de vas sac de-
corate cu striuri motive n relief : bu-
toni conici, butoni cu
(pl. XIII, 7-14) 1ti.
Cele patru piese de bronz recuperate,
aflate n prezent tot n Muzeului
din Baia Mare, sunt: 1. cu buton
recent, cu lama ngus-
cu o care se extin-
de la vrf, uzat, - 1,6 cm,
nr. inv. 20420. (pl. XIII, 1). 2. cu
buton recent, cu lama
cu o ce por-
de la buton, uzat, - 1,4
cm, nr. inv. 20421 (pl. XHI, 2). 3. Frag-
ment dintr-o de rup-
reoent, cu o
uzat, - 1,1 cm, nr. inv. 20412 (pl. XIII,
3). 4. Fragment dintr-o de bronz cu
recent,
- 1,7 cm, nr. inv. 20423 (pl. XIII, 4).
Fragmentele ceramice din Bronzul tr-
ziu provin dintr-o ce a
foarte probabil, grupului
de de la Moisei -

19
, ea este a doua
de a grupului identifica-
n noroul Transilvaniei. Chiar la
nid una dintre cele descoperiri, n
lipsa unor sistematice, n-a fost
stabU.it caracterul locuirii, care putea fi
fie fie doar se n-
trevede de acum habitatul s-a extins
n n ultimele secole ale mileniului
II a. H. nspre regiunile mai nalte, pro-
babil n conexiune cu una din principalele
anume vitelor.
Din n de descoperire
descrise, depozitul de bronzuri de la Gro-
-
lui II) nu a fost recuperat dect
chiar piesele salvate, ntregi, par-
18
n Muzeului din Baia Mare (nr.
inv. 20407-20419).
19 de M. Dncus. Materialul ine-
dit Ia Muzeu] Sighetu Mar-

48
venindu-ne rupte. Nu avem posibilitatea de
a verifica de
descoperitor, n cu pie-
selor din depozit, corespunde sau nu ade-
descrierea de el
pieselor pierdute pare fie
ceea ce depozitul in
principal seceri. Cele care s-au
tip : cu buton, lama in-
puternic cu
o ce conturul secerii de
la buton la vrf. Astfel de seceri nu
din alte descoperiri nordtrnn-
analogiile lor cu pre-
n regiunea

Intru-
citva apropiate de secerile de la
reprezentnd alte variante,
sunt exemplarele din depozitele de la
2
1


Depozitul din perioada Uciu,
dar secerile din sa nu par a fi
produse ale metalurgiei locale, secerile cu
buton n atelierele. din nor-
dul Transilvaniei n cro-
avnd, de o dife-
lamele mai late, cele mai multe fiind
lipsite de nervuri

lor nb:-o
a grupului se
desigur, de schimb.
este greu de apreciat .pie.-
se ce aveau originea n zone destul de
au parvenit n nordul Tran-
silvaniei printr-un schimb direct cu comu-
acelor zone sau au fost
din regiunile nvecinate estice, sud-estice,
unde, astfel de produ-se, au putut fi mai
repede asimilate., respectiv
modele elaborate de ce apar-
unei nrudite.
Depozitul de la -
de alitele, le-
dintre mediile
Noua-Sabatinovka. Caracterul intensi-
tatea acestor rezultatele influen-
reciproce fie sta-
bilite printr-o a desco-
peririlor din ambele medii.
20 V. Dergacev, Thraco-Dacica 12, 1991, p.
52 sq.
21 G. Marinescu, Marisia 9, 1979, pl. 17.
22 T. Soroceanu, A. Retegan, Dacia N. S. 25,
1981. fig. 29, 1-8.
V M. Die Sicheln in
mit Corpus der jung- und
zeitlichen Horle Rumaniens, PBF, XVIII-I,
Munchen, 1978, p. 13 sqq.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ZUR KENNTNIS DER IM NORDEN TRANSSILVANIENS.
DIE AUSGRABUNGEN IN SUCIU DE SUS UND
- Zusammenfassung -
Der Verfasser veroffentlicht die Ergebnisse
der Ausgrabungen in zwei in der
befindlichen Siedlungen, die
im Jalue 1989 durchgefiihrt wurden.
In der von Suciu de Sus - ."Pe
er;_chienen schwarz-rotfarbige mit Kan-
neluren verzierten Keramik und geriefelten
Scherben vergesellschaftet. Ei ne solche Kom bi-
nation weiilt darauf hin, daB die Siedlung zur
Trager der gehorte.
Sehr wahrscheinlich, gehorte auch die Sied-
lung von zu derselben Bevol-
kerung, obwohl hier kannelierte Keramik noch
nicht gefunden wurde.
n - im Rah-
men einer Hohensiedlung, kam auch ein klei-
nes Bronzedepot zum Vorschein, das in die
Uriu-Zeit datiert werden kann. Die Sicheln sind
aber keine Produkte der einheimischen Metal-
lurgie, sondern Importware aus dem Noua-Saba-
tinovka Kulturkreis.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
FIBULE DiN CASTRUL ROMAN
DE LA (JUD.
D. PROTASE, S. G. GAIU
Materialele antice descoperi te n cursul
timpului n castrul roman sa
de la 1 au intrat ndeosebi n muze
ele din Cluj-Napoca Materialul
existent n Muzeul din Cluj-Napoca este
inventariat sub numele de zona
Ckeului. Acum este imposibil
de delimitarea piese-
lor din castru sau pentru
1
Acest castru este cunoscut n literatura
de specialitate din secolul trecut. Primele
arheologice le-a ntre anii 1858-
1862, K!. Torma, care a publicat rezultatele ob-
cunoscute atunci
(ErdM, 3, 1864-1865, p. 10-67). aceea,
arheologice sistematice nu s-au mai
intreprins. Abia in 1978, o de cercetare,
din D. Protase (Univ. Cluj-Napoca) Gh.
Marinescu C. Gaiu (Muzeul din a
inceput de amploare la castru n
sa care an
de an
Din castru, care ala I Tungrorum
Frontoniana, in decursul celor 15 ani de
turi, s-au descoperit integral bastioa-
nele de unele turnuri de
comandamentului (principia) pretoriul alte
din interior, precizndu-se tot-
dimensiunile, elementele sistemului defen-
siv fazele lui de de
mnt una de
Materialele descoperite monede,
arme, unelte, obiecte etc.)
o mare varietate interes
deosebit.
care se castru, a
fost mai aici executndu-se
doar sondaje restrnse. aici s-au
cut unele descoperiri importante, cum ar fi,
de grupul cuptoarelor de ars vase.
Pentru orientare, unele rezultate ale cerce-
datele mai importante despre castru
trimitem la articolul publicat de D.
Protase in SCIV A, 36, 3, 1985, p. 249-255. Cf.
Rom. 6eschichte Altertumslcunde und
Epigr., Wien, 1985, p. 495-504.
51
dar avem certitudinea cele mai multe
piese s-au n castru.
In cele ce ne-am propus
fibulele romane descoperite la
care n momentul de totalizea...J
un de 59 exemplare. Din aces-
tea, patru au fost publicate n 1978
2
, iar
alte patru n 1979 :
1
Restul de 51 sunt
inedite, 8 dintre ele provenind din colec-
veche a Muzeului clujean, iar celelal-
te 43 s-au descoperit n cursul
lor la castru ntre anii 1978-1992.
Fibulcle sunt de bronz (58) fier (1). Cla-
sificarea lor s-a cri-
teriul tipologie utilizndu-se da-
tele furnizate de stratigrafie monede
(pentru piesele descoperite n ultimii 15
ani), precum prin analogie cu piese din
alte ale Daciei Imperiului roman.
Folosind cele mai noi repertorii studii
am putut stabili a tipuri
de fibule. Din cauza lor
tare, un mic de piese au
neclasificate.
A. Fibule de tip celtic (nr. 2)
acestiu tip de ntr-un
castru sau este deosebit
de Piesele de acest tip sunt
caracteristice pentru sec. II-I a. Chr. ".
Un exemplar similar a mai fost descoperit
la Apulum
5
(n strat roman) la
2 K. Horedt, n Apulum, XVI, 1978, p. 123,
fig. 7/2-4, 8/6. .
3
I. H. in ActaMP, III, p. 283-290,
pl. II/3, IV /8, V /7, IX/5.
4
J. Todorovic, Kelt v Jugoistoconoy Europ,
n Dissertationes, tom VIII, Musei Grada Bea-
grad, Beograd, 1968, pl. LIII/10-16.
5 V. Moga, n Apulum, XIX, 1982, p. 29,
fig. 2.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Mare, ntr-un mormnt din sec. VI 6. In
dedicate fibulelor romane din
Imperiu nu am ntlnit asemenea piese,
ceea ce ne credem este
vorba de o n epoca Stra-
tul de depunere n care a fost
la pri-
mele decenii ale sec. II p. Chr.
B. Fibule puternic profilate (nr. 1,
3-20, 31)
Fibulele de acest tip sunt cele mai bi-
ne reprezentate la formnd cea.
330fo din totalul pieselor ce s-au bucurat
de o n Imperiu, din Bri-
tania n sudul Rusiei
7
Dintre nu-
meroasele descoperiri din Dacia semna-
doar pe cele de la Porolissum
8

Gherla
9
, mai apropiate de
Formele timpurii ale acestui tip da-
din sec. 1, iar variantele existente
n Dacia se n general n prima
a sec. II. Dar, fiind utilizate ca
podoabe, nu este exclus ca folosirea lor
n unele cazuri acest ca-
dru crorwlogic. La ntlnim varian-
tele : dintr-o (nr. 9, 12),
cu piciorul traforat (nr. 14), cu
la cap (nr. 3, 5, 6, 7), cu corpul incizat
n formii de (nr. 1), cu capul
liber (nr. 4, 8, 10, 11, 13, 19), varianta cu
piciorul triunghiular (nr. 20). Un caz ex-
trem de interesant l piesa nr.
31, al resort a fost acoperit cu o
Din analiza Roentgen a piesei a re-
este vorba de o reparare a fibu-
lei (recte a resortului), rola avnd rol de
protejare. Pentru restul pieselor (nr. 13,
16, 18) nu putem determina variantele.
C. Fibule cu genunchi
(nr. 21-26, 29, 42)
Fibulde cu genunchi, descoperite n
mare mai ales n provinciile bal-
ale Imperiului, au avut o
6 K. Horedt colab., n SCH', III, 1952, p.
311. fig. 1/7.
7 E. Riha, Die riimischen Fibeln aus
und ICaiseraugst, Bonn, 1979, p. 73.
H N. Gudea, V. n Actai\1P, III. 1979,
p. 324-326. 352-353, pl. I, II.
9 S. R. R. Pintea, n ActaMP,
XVI, 1992, pl. I, II.
52
din Britania pana m Si-
ria
10
In Dacia lor este semna-
n 63 de locuri
11
Datarea acestor fi-
bule este destul de A.
me W. Jobst formele timpu-
rii apar nainte de mijlocul sec. II 12 fiind
folosite mai ales de militari. E. Riha sus-
ele sunt caracteristice pentru a
doua a sec. II, dar n
uz n tot sec. III n. Pe teritoriul fostei
Iugoslavii ele se n sec. II-III
11
.
Pentru piesele n descoperite la
noi propunem o datare
ntre a doua a sec. II primele
decenii ale sec. III. Ca variante, distin-
gem : cu capul n for-
de evantai ornament (nr. 21-24);
cu capul n de (nr. 25-26) ;
cu corpul drept (nr. 29) ; cu capul drept-
unghiular (nr. 42).
D. Fibule n de (nr. 27)
cu fibulele puternic
profilate din care ele se deose-'
besc de acestea prin capul avnd
aspectul unei trompete. N odozitatea de pe
cap se n general Picio-
rul este scurt se ntr-un bu-
ton. Patria lor de origine este Pannonia
Noricum

fiind destul de rare n Da-


cia. Cronologic, ele se nscriu ntre nce-
putul al treilea sfert al secolului II.
E. Fibule de tip ,,sarmatic" (nr. 28)
Numite astfel sarmati-
la care se ntlnesc cel mai frecvent
16
,
ele apar n Imperiu
17
. Sunt destul de
rare n Dacia, ntlnindu-se mai ales n
10 A. Bohme, in Saalburg-Jahrbuch, XXIX,
1972, p. 21.
11 S. Tipologia fibulelor cu genunchi
din Dacia (manuscris).
12 A. Bohme, op. cit., p. 19 ; W. Jobst, Die
romischen Fibeln aus Lauriacum, n Forschun-
gen in Lauriacum, 10, Linz, 1975, p. 69.
13 E. Riha, op. cit., p. 85.
14
R. Koscevic, Anticke fibule producja Siska,
Zagreb, 1980, p. 27-28. D. Bojovic, Rimske fi-
bule Singidunum, Belgrad, 1983, p. 53.
1
5 E Riha, op. cit., p. 31.
lU M. Parducz. der Sarmatenzeit
Ungarens, 1, Il, n .r1rch., Hungarica, XXV,
XXVIII, Budapest, 1941, 1944, p. 48.
17
W. Jobst, op. cit., pl. 26/193.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
nordice 18. De dimensiuni reduse,
ele au de cele mai multe ori cte un bu-
ton la cap, resort scurt (8 spire), coarda
corpul ndoit, cu o incizie n zona
de unire cu piciorul care se n-
tr-un buton mic. Portagrafa este
o sau
Exemplarul de la poa-
te fi datat n perioada ntre al
treilea sfert al sec. II primul sfert al
sec- III.
F. Fibule n de (nr. 30, 39)
Denumite astfel coarda
care piesei o de
ele sunt cunoscute n pe-
rioada LatEme. Destul de rare n Impe-
riu t!l, ele se dovedesc a fi mai frecvente
n afara lui
2
0. De la se
acum un exemplar de bronz (nr. 30) al-
tul de fier (nr. 39). Bune analogii pentru
ele la Ulpia Traiana
21
Chin-
teni 22. In Imperiu ele sunt datate n ge-
neral n prima a sec. III, dar
fie n uz n sec. IV
23
.
In Dacia cronologia lor a fost ca
n restul Imperiului 2r..
e:. Fibule cu piciorul ntors pe dedesupt
(nr. 32-38, 40)
Sunt deosebit de n Bal-
cani25 rare n restul Imperiului
26
In
Dacia peste 40 de :
7
cu
descoperiri de acest tip. Corpul fibulei es-
te de obicei n de resortul
lung, coarda iar piciorul este
repliat la corpul piesei.
.. IB N. Gudea, n ActaMP, XIII, 1989, pl.
CLXXXIV /11-15, 17, 18.
19 A. Bohme, op. cit., p. 35.
20 Ibidem.
21 D. Alicu, S. n Apulum, XiXV, 1988,
pl. IV /38-39.
22 de la
D. Alicu.
ZJ A. Bohme, op. cit., p. 35 ; J. Peskar,
Fibeln aus der romischen Kaiserzeit in Mahren,
Praf[a, 1972, p. 126.
C. Opreanu, n Ephcmcris Napocensis, III
(sub tipar).
25 R. Koscevic, op. cit., pl. XXIX ; D. Bojo-
op. cit., pl. XXXIII.
26 W. Jobst, op. cit., p. 77-7fl.
u Gh. Diaconu, n Dacia NS XV, 1971, p.
246-248, 236-264.
53
cronologice ale acestui tip de pen-
tru Dacia sunt diferite. Gh. Diaconu
28

I. H- 29 o datare mai tim-
purie, pe cnd K. Horedt ao, N. Gudea 3
1
,
M. 3
2
utilizarea
lor n prima a sec. III, puncte
de vedere de noi
3
3. La Ili-
se cunosc variante : cu
corpul dreptunghiular (nr. 32-37), cu
corpul triunghiular (nr. 40), cu butoni la
capete (38).
H. Fibule plate (nr. 41, 44, 46)
Caracteristic pentru acest tip de fibule
este corpul plat. marea lor majoritate
avnd sistemul de nchidere prin balamA.
Ele sunt n ntregul Imperiu
indusiv n Dacia 35_ Cele trei piese apar-
hn variantelor cu corpul traforat. cu ba-
lama cu resortul n cutie, toate fiind
emailate la origine. Asemenea fibule se
ncepnd din al treilea sfert al
sec. II n prima a sec. III.
I. Fibule n rlf' T
(nr. 43, 45, 51-54, 56-59)
.sunt cele mai tiirzii fihule cu-
noscute n Dacia Ele din
Hbulele cu piciorul ntors ne dedesupt
cu cRre coexiste. d8nd n::1stere
fibu1elor .. cu capete de
n de T de la
rele variante : cu corpul traforat cu bra
tele scurte buton la : cu no-
duri aplicate, cu bratele lungi buton la
can. Fibulele de la au bune analo-
gii la Singidunum
3
6, Augst
37
, Poroli-
2R Ibidem.
2!l l. H. in ActaMP, III. 1979, p. 301.
30 Horedt, op. cit., p. 234-235.
31 N. Gudea, op. cit., p. 605-606.
32 M. in Potaissa, II, 1980, p.
172-175.
:D D. Protase, Un cimitir dacic din epoca
la Soporu de Cmpie, 1976,
p. 64 ; S. R. Ardevan, R. Pintea, n
ArtaMP, :XVI, 1992, p. 325.
34 W. Jobst, op. cit., p. 106-107.
35 S. A. Rusu, n XX, 1986-
1987, p. 144.
3fi D. Bojovic, op. cit., pl. XXXVI-XXXIX.
37 E. Riha, op. cit., pl. !:.5CLIX/1426-1432.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
sum 38, Apulum 3
9
, Potaissa
4
0. Ele ncep
fie folosite la sec. II, fiind n uz
la mijlocul sec. III (eventual piesele
nr. 57-59 n al treilea sfert).
*
* *
lotului de fibule de la
se destul de bine cu si-
de la Porolissum 41 Gherla t.2. Ca
pretutindeni n Dacia aici pie-
sele din sec. II. Surprinde faptul nici
aici nu putem data dect trei piese n al
treilea sfert al sec. III. Dar aces-
tora apare n numeroase castre
din Dacia se prin eco...J
a Daciei n
prioada Aspectul cronologic
al lotului de fibule de la n linii
generale corespunde cu descoperirile mo-
netare, n ambele cazuri dominnd pie-
sele din sec. II, pe cnd cele din sec. III
se dovedesc a fi mai
deosebit de descoperirea pie-
sei nr. 23 (n curs de fabricare), care ates-
a unui atelier de pre-
lucrare pe castrul de la
Din studiul tipurilor variantelor de
fibule, corelat cu monedele cu alte ma-
teriale documentare descoperite la
ncepnd de pe la mijlocul se::::olului tre-
cut ne n
posesia unui mare volum de date capa-
bile contribuie la istoria castrului a
trupei, la ncadrarea cultu-
a vestigiilor arheologice din acest
punct mHit::1r de pe limesul de nord al
Daciei. In timp, fibulele, mpreu-
cu monedele terra sigillata de im-
port, vor constitui pilonii de ai
cronologiei castrului, ai nceputului
militare romane n
acest loc.
311 N. Gudea, op. cit., p. 616, pl. CXCIII/1214.
39 A. Rustoiu, in Apulum, XXVII, 1991-
1993 (sub tipar).
40 M. op. cit., p. 175.
41 N. Gudea, op. cit., p. 594-622.
42 S. R. Ardevan, R. Pintea, op. cit.,
p. 322-329.
54
CATALOG
1. (pl. I/1) ; L=5,3 cm.
Capul are o Corpul
ntre care este un ornament inci-
zat. Piciorul se n buton.
Muz.
f.n.
2. ; (pl. I/2) ; L=4,4 cm.
Capul scurt se cu un dreptunghi emai-
lat un buton. Piciorul se se
te cu corpul. Castru, Muz. ; f.n.

3. (pl. I/3) ; L=5,2 cm.
Resortul are 8 spire, capul Pe corp o no-
dozitate. Piciorul se in buton. Porta-
grafa Muz. Bis-
; f.n.
4. (pl. I/4) ; L=5,5 cm.
Capul pe corp o nodozitate. Piciorul se
in buton, portagrafa destul de
Muz. Cluj, inv. v. 6041.
5. (pl. I/5) ; L=4,3 cm. Re-
sortul din 8 spire. coarda Capul scurt,
pe corp o nodozitate. Piciorul se n
buton. Portagrafa Castru, bara-
Muz. ; f.n.
6. (pl. I/6); L=5 cm.
Hesortul este format din 8 spire, capul mic, pe
corp o nodozitate. Piciorul se in bu-
ton. Castru, Portagrafa dreptunghiula-
Muz. ; f.n.
7. (pl. Il/7); L=5,2 cm. Re-
sortul este format din 8 spire. coarda la
cap se o Capul Pe corp o
nodozitate. Piciorul are o
se ntr-un buton mare. Portagrafa tra-
Castru. Muz. ; f.n.
8. (pl. Il/8) ; L=4,7 cm.
Capul Pe corp o nodozitate cu
creste mai mici. Piciorul cu
terminat ntr-un buton. Portagrafa dreptunghiu-
Muz. Cluj, inv. V /6043.
9. (pl. II/9) ; L=5 cm.
Capul Coarda resortul avea 10
spire. Pe corp o nodozitate. Piciorul se
in buton. Portagrafa Castru, ba-
Muz. ; f.n.
10. (pl. II/10); L=4,7
cm. Capul scurt cu incizii. Pe corp are
o nodozitate. Piciorul scurt se n bu-
ton. Portagrafa Muz.
Cluj, inv. V, 6042.
11. (pl. II/11) ; L=2 cm.
Se resortul din 8 spire. Coarda nal-
capul mic ingust" Castru, Muz.
; f.n.
12. Fi (pl. II/12) ; L= 2,5
cm. Resortul din 12 spire. Capul ingust se
spre corp. castrului. Muz. Bis-
; f.n.
13. (pl. III/13) ; L=4,3
cm. Resortul are 8 spire. Coarda Capul
mic cu o nodozitate. Piciorul se in bu-
ton. Portagrafa Muz.
Cluj, inv. 3330. I. H. in ActaMP, III, 1979,
p. 305.
14. Fi (pl. III/14) ; L= 2,9
cm. Resortul cu 8 spire. Capul
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
55
QJ
"O
QJ
'3
..0
~
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
OI
C)
13
16
17
23
15
' -- . ,, '. ---
..
18 'i"J'=' ' . il(

' i'
. c- :'
'./ 27 ..
},
ij
; ,tR '.
_, /.-'1{':.1


.,
:7r.:

,,

...

30
Fig. 2. Fihule cu genunchi ; fibule n de

-: ...
26
29
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
> ..,
;:r
(!)
o
o
OQ
n;
<:11
'-.1

. _. .


. --..._.t .-.;;
r i
J 1 h \t
i: ..:._,,-__:.1 \\
.
l';i(! '
,fil
tJt' 1
32 WJ W
36
- - - - - _L3
r,:.F:-_.:,-,_ ... '
1.... , (j ,.
:1 rf
i-
'.}


1w r
) \
i'.t1 . '\


'\

\t:i/

j3 !;

:n
35
39
Fig. 3. Fibule n de ; fibule cu piciorul intors pc clPdesubt.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro


1
'"l ."
o
"
V


--
.....
"
___ /
ffi

1 ,
1
'
58
-
_, .... -
c:
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
57
. ~ :
{ l
---
Fig. 5. Fibule in f o r m de T.
59
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
mic cu o Pe corp o nodozitate. Picio-
rul se ntr-un buton. Portagrafa tr3-
Muz. Cluj, inv. I.
8809.
15. (pl. III;15) ; L=3,B
cm. Se o nodozitate o parte din
picior portagrafa. Muz. Bis-
; f.n.
16. (pl. III/16); L=2,7
cm. Se o nodozitate, piciorul cu 0
portagrafa
Castru, 1\Iuz. ; f.n.
17. (pl. III/17); L=;:3.7
cm. Capul mic. Pe c;:orp o o
zitate. Piciorul are o' sE'
ntr-un buton; Muz, Cluj. inv. v,
6005. '
18. Iii/18) ; L=3,7
cm. Se piciorul cu un buton porta-
l!rafa dreptunghiul;:).i". Castru, Muz
: f.n.
19. (pl. III/19) : L:=4,6
cm. Capul mic, pe. corp o : riodozitGte. Piciorul
lung se buton masiv, port::t-
grafa este Castru, principia. Muz
; f.n.
20 (pl. III/20); J_,=4
cm. Resortul din 8 spire, coarda Ci<pul
mic. Pe corp o nodozitate. Piciorul de
este ornamentat cu cercuri; inci-
zate. Piciorul dreptunghiular.
Muz. ; f.n.
21. (pl. III/21):
cm. Resortul avea 8 spire, coarda capul
n forma unui semidisc. Corpul puternic curbat.
Portagrafa este Castru. Muz
: f.n.
22. Fi (pl. III /22) ; L = 2,8
cm. Resortul avea 8 spire, coarda capul
mic de forma unui semidisc. Corpul puternit'
curbat. Piciorul este scurt iar portagrafa este
Castru. Muz. ; f.n.
23. n curs de (pL
III/23) ; L=3,5 cm. Resortul este curs df1
prelucrare, capul in forma .. _pe
corp picior se bavura;de"fu!Orwi':e.
Muz. Cluj, inv., v /11048.
24. Fi (pl. IV /24) ; L= {;,
cm. Capul n de evantai, corpul pu- ,
ternic curbat, poragrafa este Castru, ba- ;
2. Muz. ; f.n. '
25. Fi (pl. IV /25) ; L=3.3 .. cm:
Capul n de cutie avnd un mic
incizat. Corpul are nervuri mediane: Poragrafa
Castru, 'Principia. Muz. ; f.n.

26. (pl. IV/26); L=0,7
cm. Se capul resortului arcul. Ili-
Muz. ; f.n. .
27. (pi. IV/27).- t;;"4,A
cm. Capul cu o nodozitate. Piciorul . are .. o.
si se n btitori. Por-
tagrafa Muz. Cluj, inv.
3325. I. H. op. cit., p. 307, pl. 4/8.
28. (pl, IV/28); L=3,5
cm. La cap se un buton. Corpul pu-
ternic indoit avnd la un o nodozitate.
Piciorul scurt, por agrafa Cas
tru. Muz. f.n.
29. Fi (pl. IV /29); L=3,5
cm. La cap incizii, corpul este drept. Pi-
ciorul se ntr-o
Portagrafa Principia. Muz. f.n.

30. Fi (pl. IV /30) ; L=4,8
cm. Corpul puternic indoit. Piciorul are
incizii. Portagrafa Muz.
Cluj. inv. V 6004.
. 31. (pl. IV /31); L=5
cm. Resortul este introdus ntr-o
pentru .Capul aproape triun-
ghiular, pe _corp are o
.:- prin incizii. Principia. Muz. f.n. Ine-

'. 32. (pl. V /32); L=5,4 cm.
Resortul este format din 10 spire, coarda inte-
capul mic n de Corpul la
fel, n de piciorul repliat for-
portagrafa. Muz. Cluj, inv. 3268.
I. H. op. cit., p. 311, pl. X/1.
33. Fi (pl. V /33); L=5,4
cm. Resortul era- format din 14 spire. capul
mic. Corpul in de piciorul repli-
at portagrafa. Muz. Cluj, inv.
3260. I. H. op. cit., p. 311, pl. X/5.
60
34. (pl. V/34); L=6 cm.
Capul mic, corpul dreptunl?'hiular, piciorul re-
pliat pottgrafa. Muz. Cluj,
inv. 3257. K. Horedt, n Apulum, XVI, 1976, p.
236, fig. 7/3.
..." ... (pl. V /35) ; L=5,6
cm .. Capul mic, corpul dreptunghiular, are o
.. piciorul se replia.
Muz. Cluj, inv. V 6003.
36. Fi (pl. V /36) ; L=5 cm.
Capul inic, rotund. Resortul din 14 spire. Pi-
ciorul probabil se replia (?).
Muz. f.n.
?il- (pl. V /37): L=5 cm.
Capul miC, corpul n de Piciorul
se replia .:si forma portagrafa. Castru. Muz. Bis-
iov<J5440.
(pl. VI/38); L=7 cm.
CapuF'are un buton proeminent. Resortul din
16 spire. Corpul cu o picio-
rul_ .. are un: nceput de se replia for-
portagrafa. Castru. Muz. f.n. Ine-
. .
39. (pl. VI/39) ; L=6 cm.
Capul 'mic, corpul puternic curbat, piciorul
scurt, por.tagrafa Castru. Muz.
f.n.
40. (pl. VI/40); L=5,5 cm.
Capul dreptunghiular are Corpul
de spre cap se ngus-
Spre picior este ornamentat cu incizii.
Piciorul ,se' replia formnd portagrafa. Castru.
Mtlz. f.n.
41. Fi (pl. VI/41) ; L= 2,5
;crn.-eaputrn de disc avnd pe spate port-
agrafa sistemul de nchidere inchis intr-o
cutie. Pe corp urme de emeil. Castru. Muz. Bis-
f.n.
42. Fi bula, (pl. VI/42); L=4,2 cm.
Capul de corpul tot de
ornamentat cu mici
trate n relief. Piciorul scurt se in bu-
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ton. Muz. Cluj, inv. 8157. I. H.
op. cit., p. 307, pl. V /7.
43. Fi (pl. VII/43) ; L= 5
cm. Capul dreptunghiular. Corpul spre cap
se spre picior. Corpul piciorul sunt
ornamentate cu incizii in de cruce. Port-
agrafa Muz. Cluj, inv. 3326.
I. H. op. cit., p. 310, pl. IX;5.
44. (pl. VII/44) ; 5
cm; D=3,7 cm. Corpul rotund al piesei este
traforat avnd un buton central. Urme de ema-
il. Sistemul de nchidere prin balama, porta-
grafa este Castru. Muz.
f.n.
45. (pl. VII/45); L=5.5 cm.
Capul de Sistemul de
inchidere prin balama. Corpul de drept-
cu un orificiu dreptunghiular. Pi-
ciorul de este ornamen-
tat cu incizii n de cruce. PortagTaf:-t este
Castru. Muz. f.n.
46. (pl. VII/46) ;
cm. Corpul rotund avea cu
email. Sistemul de nchidere prin balama. Port-
agrafa era Principia. Muz.
f.n.
47. (pl. Vll/48) ; L=4
cm. Se resortul arcul. Castru. Muz.
f.n.
46. (pl. VIIIJ46); L = 1,5
cm. Se resortul din B spire.
Muz. f.n.
49. (pl. VIII/49); L=0,5
cm. Se resortul din 8 spire. Castru.
Muz. f.n.
50. (pl. VIII/50); L=l,l
cm. Se resortul din O spire coarda
Castru. Muz. f.n. Ine-

51. (pl. IX/51) ; L=4,2 cm.
Capul de are bra-
un buton la cap. Corpul de drept-
se spre picior fiind orna-
mental cu incizii. Piciorul este Port-
agrafa este Principia. Muz.
f.n.
52. (pl. IX/52) ; L = 4,6 crr\.
Capul n are
un buton central. Corpul de drept-
se spre picior fiind or-
namentat cu incizii. Piciorul are un nceput de
realizat prin Portagrafa tubu-
Castru. Muz. f.n.
53. (pl. IX/53). L=4.5 cm.
Capul de are
un buton central. Corpul de drept-
se spre picior. La mijloc
este traforat avnd si on1amente incizate. Pi-
ciorul dreptunghiular.' Portagrafa Cas-
tru. Muz. f.n.
54. (pl. IX,/54) ; L=4,5
cm. Capul de are
un buton la cap. Corpul triunghiular
n la are ornamente. Pi-
ciorul dreptunghiular cu vrful Porta-
grafa Castru. Muz. f.n. Ine-

55. (pl. IX/55) ; L=4,3
cm. Se o parte din corp care se ter-
ntr-o Piciorul scurt, por-
tagrafa Muz. f.n.

56. (pl. IX/56) ; L=4,6
cm. Capul de avea
Corpul traforat are la escres-
Piciorul dreptunghiular cu vrful ascu-
portagrafa Cast!'u. Muz.
inv. 15441.
57. (pl. X/57); L=7,1
cm. Capul dreptunghiular cu un buton.
lungi, corpul pic!orul fa\etate. Portagrafa tu-
Muz. Cluj, inv. I 8157. K. Ho-
redt, op. cit., p. 237, pl. VIII/li.
58. (pl. X/58); L=4,3
crn. Se capul cu un buton corpul
cu o Principia. Muz.
f.n.
59. (pl. X/59); L=6,6
cm. Capul mic, dreptunghiular, cu un buton.
Corpul piciorul dreptunghiular, de ase-
menea portagrafa Castru. Muz.
f.n.
FIBULES ROMAINES DU CAMP ROMAIN ET DE L'ETABLTSSEMENT CIVIL DE Il
(DEP. DE
(Resume)
On publie 39 fibules provenant du camp
romain et de son etablissement civil de
L'ensemble des decouvertes se compose de :
A. Fibules de type celtique (no. 2) ;
B. Fibules puissamment profilees (no. 1,
3-20, 31);
C. Fibules a genou (no. 21-26, 29, 42) ;
D. Fibules en trompette (no. 27) ;
E. Fibules de type "sarmatique" (no. 28) ;
F. Fibules en forme d'arbalete (no. 30, 39) ;
61
G. Fibules <i pied replie au dessous (no. 32
-38. 40);
H. Fibules plates (no. 41, H-46) ;
I. Fibules en forme de T (no. 43, 45, 51-54,
56-59).
Certaines pieces peuvent etre datees du I-er
siecle, mais elles ont ete utilisees aussi dans la
premiere moitie du II-e siecle. Les plus nom-
breuses sont les fibules du TI-e siecle et il y
a en a assez ele la premiere moitie du siecle
suivant.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
CERAl\UCA DACICA DE LA "CETATEA FETE''
(.TUD. CLUJ)
RUSTOIU
Dealul "Cetatea Fetei" se pe
malul drept al Mic la sud de
localitatea Pe vrful acestui deal
se urmele unei medievale care
a episcopilor de Alba Iulia
care a fost n sec. XIII-XIV. Pri-
ma a me-
dievale a fost de K. Horedt
1
.
Ulterior, de efectu-
ate n punctul respectiv de arheologi de
la Muzeul de istorie al Transilvaniei din
Cluj-Napoca au dus la depistarea unor
fragmente ceramice din perioada de tran-
la epoca bronzului (cultura
feni), epoca bronzului, Hallstatt, Latene
epoca Unele din aceste descope-
riri au fost ntr-o serie de lu-
speciale
2
sau generale
3

In anii 1990 1991 a fost
o ridicare a vestigiilor
de pe "Cetatea Fetei" (fig. 1) s-au
tuat primele arheologice siste-
matice, avnd o extindere re},ativ
A fost platoul superior
1
Apud A. A. Rusu, Die Bischofsburgen auf
dem Gebiet Rumiiniens (Der Stand der For-
schung), n Bischofliche Burgen und Residen-
zen im Mittelalter, Resumees der Vortriige, 3.
Castrum Bene - Konferenz, Pecs, 10-13 Juni,
1992, p. 113, fig. 9.
2 G. Florea, n ActaMN, XXII-XXIII, 1985
-1986, p. 760, cat. nr. 14.
J 1. H. M. E.
V. Vasiliev, I. Winkler, Repertoriul arheologic
al Cluj, Biblioteca Musei Napocensis,
V, Cluj-Napoca, 1992, p. 204, nr. 11 (n conti-
nuare, Rep. Cluj).
4
O prezentare a descoperirilor medie-
vale de la Floresti - "Cetatea Fetei" la A. A.
Rusu, A. Rustoiu, Die Bischofsburg in
n Bischofliche Burgen und Residenzen im Mit-
telalter, Resumees der Vortrage, 3. Castrum
Bene- Konferenz, Pecs, 10-13 Juni, 1992, p.
63
(prin S I S III), precum unul din
valurile de care nconj
Au putut fi astfel preciz te o serie
de probleme in cu f
cronologia locuirii medievale.
In campania anului 1990, c
(
(antrenate de
medievale), au fost descoperi
fragmente ceramice d
bronzului (n general atipice),
numeroase fragmente de vase
5

arheologice din ul imele de-
cenii, n da-
cice, au furnizat un bogat variat in-
ventar arheologic, ceramica d -
cum era firesc - ponderea c
Acest fapt a condus la elabora a a
sinteze consacrat artefactelor
te
6
. De asemenea, I. Glodariu
model metodologie de reinterpr
ramicii dacice din Latene-ul t
cestor tentative generale li se o
mare cantitate de materiale pu licate
134-144. din 1990 au f st condus&
de A. A. Rusu, iar cele din 1991 u fost exe-
cutate de A. A. Rusu A. Rustoi . La
turile din campania anului 1990 a participat
- pe atunci - H. Po la
Muzeul din C. Cosma (C uj Napoca).
pe cale lui . A. Rusu
care mi-a cedat dreptul exclusiv d prelucrare
publicare a materialelor ceramic dacice.
5 Ceramica a fost descop n S I,
n special n metrilor 4 9 13-14,
la adncimea de 0,60-0,70 m.
6 I. H. Ceramica daco-ge cu spe.-
privire la Transilvania, Buc 1969 ;
E. Moscalu, Ceramica
1983.
7 I. Glodariu, n Stuliii dacice,
1981, p. 146-165.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
tr-o sede de studii
8
ori monografii ar
heologice
0
, care permit - pentru noile
descoperiri - o raportare
cronologi::J
cum rc:raarca recent S. S:l-
nie w, n interpretarea pot fi
luate in tehnologice (mod
de re.:1liz:lre, calitatea pastei, etc.), ori
de uz casnic, deco-
de cult). Cel mai des uzitat3. este
n "vase lucrate cu mna"
"vas-e lucrate la roata olarului". Pentru
ceramica la se va ope-
ra cu clasificare.
Ceramica cu mna este reali
n marea majoritate a cazurilor, din
cu degresant nisip,
cioburi pisate.
Cele mai multe fragmente descoperite
unor vase-borcan cu buza
spre exterior, cu buza sa:1
ac::stor rccipie;l-
te sunt mai mult sau mni
Decorul ve.selor-borcan din bruri
alveolate, butoni semisferici, cilindrici sau
(prezcntnd o Se re-
de asemenea, decorului
incizat dispus n fascicule de striuri sau
"n val". Arderea vaselor de acest tip a
imprimat culori variind de la
miziu, la brun maroniu sau brun-negri-
cios.
sunt reprezentate printr-un .<;in-
gur fragment de n sec-
avnd o de culoare brun-
(fig. 5/3).
s A. in McmAntiq, II, 1970, p. 237-
230 ; idern, n MemAntiq, IV-V, 1972___.:1973, p.
93-114 ; V. in Carpica, XVIII-XIX,
1986-1987, p. 103-213; N. Conovici. n SCIVA,
29, 2, 1978, p. 165-184 ; G. Florea. n ActaMN,
XXIV-XXV, 1987-1988, p. 1095-1117; M. Gu-
S. A. J ,uca, C. n Banatica, 9.
1984, p. 199-238 ; !).<1.
8 I. H. Ziridava, Arad. 1978, p. 109-
140 ; C. Preda, Geto-dacii din bazinul Oltului
inferior. Dava de la SpTnccnata,
1986, p. 51-61 ; M. Macrea. I.
zarea de la de Sus,
1976, p. 30-74 ; I. Glodariu, dacice
daco-romane la Slimnic, 1981 ; N.
Lupu, arheologice de pe
1989, p, 61-70; V. Moga, n
1. Glodariu, V. Moga, Cetatea de la Ccl-
plria, 1989, p. 61-04 ;
JU S. Sanie, n ArhMold, XII. 1988, p. 66.
64
Fructierele sunt prezente prin
fragmente dintre care una
era la -exterior (fig. 5/2).
ln n cadrul ceramicii lucrate
ct: mna mai trebuie
fragmente de Unul este realizat din
de culoar-e
mult pietri;; cioburi pisate
(fig. 3/1). este realizat din
(cu nisip n de culoare
este lustruit la exterior
(fig .. 4/5),
Ceramica la este mai re-
din punct de vedere cantitativ, dar
n formelor. Vasele
crate la sunt realizate n toate ca-
zurile din att oxidant,
ct inoxidant.
Ci'mil2 sunt reprezentate de exempla-
l'e de dimensiuni mici (fig. 6/1), dar
mai mari (fig. 6/5), cu fund inelar corp
bitronconic. Culoarea acestor vase este ce-

chiar (fig. 7 /3). Intr-un caz pasta
vasului este de culoare (fig. 6/7).
Chiupurile snt prezente prin trei
fragmente provenind de la tot atte:1
exemplare diferite. Sunt realizate din pas-
avnd n nisip mi-
; culoar-ea lor este
zie. Ornamentele constau din linii orizon-
tale imprimate sau nervuri n relief
linii incizate "1n val".
In cadrul ceramicii lucrate la
mai amintesc un picior de (?)
fragmentele unor Una din aces-
te sub o perfora-
avnd diametru! de 3,5 mm.
se ntlnesc pe
numeroase fragmente descoperite n
dacice ori altor
epooi. Ele sunt interpretate, n general,
ca reflectnd de reparare a reci-
pientelor respective. In unele cazuri au
fost descoperite chiar scoabele de fier.
bronz sau plumb utilizate la astfel de re-

11
mare de frag-
mente ceramice care
nu exclude alte n in-
terpretarea lor.
11
Despre de vase cerarnice n
Latene, A. Rustoiu, privind ceramica
grafitatc"i din Romnia, ms. (predat spre publi-
care revistei Thraco-Dacica).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Din punct de vedere al
majoritatea vaselor descoperite apar-
ceramicii de uz casnic. Ele sunt re-
prezentate de vasele-borcan utilizate n
de de chiupuri fo-
losite la depozitarea proviziilor. Cu ex-
fragmentului de
12
, restul ce-
ramicii categoriei vaselor utili-
zate la consumarea hranei
fructiere
13
) sau pentru
In unor obiecte care per-
o datare mai a dascoperirilor
de pe "Cetatea Fetei'\ ncadrarea crono-
12 n ciuda unei recente (vezi
K. Horedt, in Korrespondenz-
blatt, Mainz, 13, 1983, 2, p. 233-234), potrivit
dacice erau folosite la coptul pl-
nii. cred aceste recipiente constituiau
obiecte de iluminat. Un mare de exem-
plare urme de ardere spri--
jinind Nu trebuie excluse
alte pentru artefact pu-
tea diferite.
13 Problema tipurilor de vase
dacice a fost mai n literatura
de specialitate. Astfel rostul anumitor tipuri
ceramice nu este pe deplin In
cu "fructiere" dacice, pre-
cele mai pertinente au fost aduse de
I. Glodariu (vezi M. Macrea, I. Glodariu, op. cit.,
p. 87 ; 1. Glodariu, dacice daca-ro-
mane la Slimnic, p. ::A, 75-76). Profesorul clu
jean remarca, in cu de la
de Sus, mic de
abundenta fructierelor, considernd acestea
din au nlocuit - functional - celelalte>
vase pentru mncat. De asemenea, forma va-
sului (cu picior mai mult sau mai nalt)
este cea mai n liosa mesei din locu-
cu venirea romanilor, o serie de
tipuri de au nlocuit fructierele, fapt
explicabil, cel prin
sau ale "mobilierului" al

La argumentele lui 1. Glodariu se o
descoperire relativ din zona de
Fier, de pe malul drept al In
morminte de (atribuite scordiscilor)
au fost descoperite ofrandele constituind ve-
sela In ambele cazuri vasele pentru
mncat erau reprezentate de cte o
de mari dimensiuni, n timp ce restul recipi-
entelor la ori la depozitarea
hranei : B. Stalio, n Cahiers des Portes de Fer,
III, Belgrade, 1986, p. 32-35, fig. 28-31.
Mai trebuie precizat faptul unor
fructiere ntr-o serie de morminte tumulare
dacice sau complexe rituale nu poate fi inter-
n sensul aceste wtse au un carac-
ter ritual sau de cult (cf. S. Scmie, loc. cit.). In
n care fructierele vase
pentru consumarea hranei, utilizarea
lor la banchetele rituale ori funerare apare

65
poate fi numai de ana-
ceramice. Vasele lucrate cu na
sunt specifice secolelor 1 .e.n. - 1 .n.
1
".
cu fund inelar lucr te la
se ntlnesc cu ee. 1
.e.n.
1
5, n timp ce chiupurile ars oxi-
dant fac n sec. I e.n., fiind
frecvente mai alas n a doua ate a
veacului respectiv
16
In ansamblu, eera-
mica la e n-
n limitele sec. I .e.n. - I e.n.
Datarea o ie de
legate de caracterul st
dacice de pe dealul "Cetatea Fet i". In
n care arhe logice
nu s-.au soldat cu descoperirea uno com-
plexe din Latene-ul trziu, acesta p ate fi
doar presupus.
In monografia arhit cturii
dacilor, I. Glodariu preciza acce
termenilor de ceta..J
te 17_
era ca fi-
ind acel tip de n int riorul
permanent fie treaga
fie o parte a ei, habita ul ex-
tinzndu-se n exteriorul peri trului

Cetatea aste de ac for-
care a fost in a ropie
rea unei (sau unor) deschis , fiind
"numai de p litic
militar, cu o garnizoan y varia-
ca In cazul unui at c ceta-
tea constituia locul unde s-e orga iza re-
din zona res
neputnd ntreaga pop a
unei
de la nu a dus la
surprinderea unor daci e. Va-
lurile de vizibile pe tere , ca
elementele de din lemn
evului mediu. e ame-
najare, de mare amploare, din
au distrus n ntregi e att
nivelele de antice, ct ventu-
alele anterioare acestea
au existat). Amplasarea dealului , Cetatea
14
I. Glodariu, n Studii dacice, Clu -Napoca,
1981, p. 149-156.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Idem, Arhitectura dacilor. Civil mili-
(sec. II .e.n. - I e.n.), Cluj-Nap ca, 1983,
p. 50 (n continuare Arhitectura).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fetei", dominnd cursul Mic
pe o de cea. 10-15 km., supra
a platoului superior al
mii
18
, lipsa de alimentare
cu argumente n favoarea
ipotezei n locul respectiv a existat o
cetate In acest sens poate fi invo-
majoritatea
lor dacice din Transilvania au fost supra-
puse de obiective similare din evul mediu
timpuriu l!l. Att n Latene-ul trziu, ct
n feudalismul timpuriu au fost prefe-
rate puncte strategice,
locuri obligatorii de trecere.
Din trebuie apre-
ciat rolul dacice de la Flo-
n contextul descoperirilor Latene
trziu de pe cursul superior al
lui Mic. Zona nu s-a bucurat
de o din partea
tarilor, de-a lun-
gul anilor avnd, n special, un caracter
de salvare. Cu toate acestea repertorie-
rea descoperirilor realizate n urma unor
IB Idem, op. cit., p. 117, remarca faptul
unele de Sus, Bernadea) u-
nele au n interiorul fortifi-
ca extindere de
aceea, nu poate
constitui un criteriu sigur al nscrierii unei
n rndul sau In
cazul descoperirilor de la am luat to-
n acest lucru pentru dis-
punerea a dealului face pro-
existenta in vrful a unei
vreme lu.nca terasele asigu-
rau mult mai prielnice.
19 Dintre numeroasele exemple de da-
cice suprapuse de locuiri medievale
(0. Floca, n M. Macrea, O. Floca, N.
Lupu, I. Berciu, dacice din sudul Tran-
silvaniei, 1966, p. 24-33 ; R. Popa,
n Sargetia, XIII, 1977, p. 277-284) ; Breaza
(T. n StComSibiu, 14, 1969, p. 89-
122) ; (l. Glodariu, V. Moga, op. cit.,
passim) ; Craiva (1. Berciu, Al. Popa, H. Daico-
viciu, n Celticum, XII, 1975, p. 115-146) ;
Deva (0. Floca, B. Bassa, Cetatea Deva, Bucu-
1965, passim) ; Ghindari (Z. Szekely, n
Materiale, IX, 1970, p. 302; A. Rustoiu, n
ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 769) ;
Miercurea Ciuc - Jigodin II (!. Glodariu, Ar-
hitectura, p. 100) ; Piatra (C. Daicoviciu,
Cetatea de la Piatra
1954, passim ; R. Popa, loc. cit.); Odorheiul Se-
cuiesc (G. Ferenczi, I. Ferenczi, n Crisia, II,
1972, p. 59-63) ; Racu (Z. Szekely, op. cit., p.
304 ; A. Rustoiu, op. cit., p. 771) ; Sil-
vanei (S. n Thraco-Dacica, I, 1976,
p. 2G2-263) ; (I. Glodariu, Arhitectura,
p. 109) ;
66
de teren ori semnalate ntm-
permite unor concluzii.
Astfel, pe sectorul Dej-Apahida se poa-
te constata punctelor cu des-
coperiri este relativ redus. nu lip-
sesc locurile care se prin va-
rietatea materialelor arheolo-
gice recoltate (cum este cazul Gherlei 20
sau Iclodului
21
), se faptul ma-
joritatea descoperirilor par a fi ampla ...
sate n limitrofe luncii 22.
Pe sectorul Rece
vestigiile Latene trzii se pe
cursul rului
2
;;, dar pe valea
lui
2
'. Ceva mai spre vest trebuie
nate de la
25
, recent
precum materialele dacice
de la Izvoru
26
. Avnd n vedere
dispunere a descoperirilor, se poa-
te presupune unui drum care
pornea din vestul Apuseni, ja-
lonat de dacice de pe cursul
Repede
27
care n
Transilvania pe valea Mic. Al-
te de acces dinspre nord-vestul Mun-
Apuseni spre Depresiunea Huedin
de acolo spre valea au fost
controlate de de la
Nou, Marca, Silvaniei,
etc.
2
K. Printre rosturile acestor drumuri
trebuie se fi cu sa-
re, aflat n considerabile n zona
Nu este lipsit de
20 Rep. Cluj, p. 210-212, nr. 2. 8 ; G. Florea,
n ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 760-
761, nr. 15.


Rep. Cluj, p. 242, nr. 9.
22 Ibidem, fig. 1 C.
Descoperiri fortuite (ntr-un caz
de salvare) la Apahida (Rep. Cluj, p. 34, nr.
45/g; G. Florea, op. cit., p. 760, nr. 2) ; Cluj-
(Rep. Cluj, p. 360-362, nr. 4 ; G.
Florea, op. cit., p. 760, nr. 7 /d) ; Cluj-Napoca
(Rep. Cluj, p. 118-154; G. Florea, loc. cit.);
(Hep. Cluj, p. 222, nr. 14-15; G. Florea,
op. cit., p. 761, nr. 16); Cald (Rep. Cluj,
p. 363, nr. 2 ; G. Florea, op. cit., p. 761, nr. 21);
Rece (Rep. Cluj, p. 365, nr. 2; G. Flo-
rea, op. cit., p. 761, nr. 22).
24 Baciu (Rep. Cluj, p. 42, nr. 8);
(Rep. Cluj, p. 289, nr. 9 ; G. Florea, op. cit.,
p. 763, nr. 61); Suceagu (Rep. Cluj, p. 375-377,
nr. 5 ; G. Florea, op. cit, p. 761, nr. 23).
2
5
Ferenczi, in ActaMP, X, 1986. p.
83-94.
:1G G. Florea, op. cit., p. 761, nr. 17.
27 S. n Thraco-Dacica, I, 1976,
p. 259-264.
:m I. Glodariu, n ActaMN, XIX, 1982, p. 33.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
"':1
ciii'
......
;]
o
....
(!)
. ."
:::::

.....
c
Il>()
-(!)
-- ....
rtll).l
.....

"':1


'O

;:J
0..
ro
"']

.... ,
1
"':1
o

""
:::::

0.. -
ati' o

;:J Il>
"" ....
"' I'D
' Il>
"':1
(!)
....

'O

;:J
o
....,
9
9
?
?
O 3 5 9M
9
// 9
?/


---- 9
7111
-..<:....
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
3
4
o 1 2 3cm
Fig. 2 - cu mna.
Fig. 2 - Hand-roade pottery.
68
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
3
Fig. 3 - cu mna.
Fig. 3 - HaFld-made pottery.
69
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
JJ
.
'
l '
'
(
..: ..
.. .
O 2 3cm
Fig. 4 - cu mna.
4 - Hand-made pottery,
70
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
;_:,.
Fig. 5 - cu mna.
71
\ \

r\
!\. !
.
{ .

.. U
., ..
E
o
M
N
o
Fig. 5 - Hand made pottery.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
, ...
Fig. 6 - la
72
1
1
1
1
1
1
E
(.)
Ln
("')!
N
o
Fig. 6 - Wheel-made pottery.
-
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

1
. ,.
1
.M
-
1
Fig. 7 - la
73
10 - Arheologie
Fig. 7 - Wheel-made pottery.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
nici faptul drumul care
urca pe Mic, cobornd apoi pe
Repede spre Pannonia, a fost uti-
lizat la transportul chiar n evul
mediu timpuriu 29.
de la ca
de la au a-
vut - foarte probabil - rolul de a con-
trola din punct de vedere strategic acest
drum, fiind integrate astfel sistemului de-
fensiv al Daciei preromane 30.
CATALOSUL DESCOPERIRILOR
CERAMICA LUCRAT A CU MANA:
Vase-borcan
- Fragment de vas din de
culoare ; buza spre
exterior. Decor : bru alveolat dispus sub bu-
(fig. 2/1).
- Fragment de vas din de
culoare cu buza ngro-
spre exterior. Sub se>
un decor de linii incizate (fig. 2/2).
- Fragment de vas cu din
(n pietricele cio-
buri pisate) de culoare (fig. 2/3).
- Fragment de vas din (cu
pietricele nisip n de culoare
Buza spre exterior
(fig. 2/4).
- Fragment de vas din (n
cu pietricele de culoa-
re Buza att n
exterior ct si in interior. Ornamente : un mic
buton aplicat pe peretele vasului striuri in-
cizate oblice (fig. 3/2).
- Fragment de vas din (a-
vnd in pietricele cioburi pisate)
de culoare Ca ornament pre-
un buton de dimensiuni mici lipit pe
peretele vasului (fig. 3/3).
- Fragment de vas din (n
cu pietricele de culoare
; sub o incizie orizonta-
(fig. 3/4).
- Fragment de vas din de
culoare Buza este
spre exterior iar corpul este arcuit. Decorul
este reprezentat de butoni semisferici un
bru alveolat dispus n zona a vasu-
lui (fig. 5/5).
- Fragment de vas din bru-
Buza spre exteri-
or (fig. 4/7).
- Fragnment de vas din
pietricele cioburi pisate) de cu-
loare (fig. 4/8).
29
T. n Studii articole de istorie,
III, 1961, p. 75-80 ; Repertoriul monumentelor
din Bihor, Oradea, 1974, p. 175, nr. 433.
74
- Fragment de vas din de
culoare Buza drept,
corpul arcuit (fig. 4/9).
- Fragment din fundul unui vas din
(cu pietricele), de culoare
mizie (fig. 5/4).
- Fragment de vas din de
culoare ornamentat cu un bu-
ton semisferic (fig. 4/1)."
- Fragment de vas din de
culoare decorat cu bru alveolat si stri-
uri incizate (fig. 4/2).
- Fragment de vas din (a-
vnd n pietricele) de culoare brun-
ornamentat cu fascicule de linii inci-
zale dispuse "n val" (fig. 4/3).
- Fragment de vas din or-
namentat cu un buton cilindric (fig. 4/4).
- Fragment de vas din or-
namentat cu un buton aplatizat, prezentnd la
rndul o (fig. 4/5).

- Fragment de vas din (a-
vnd in pietricele cioburi pisate)
de culoare (fig. 3/1).
- Fragment de vas din (avnd
in nisip) de culoare lus-
truit la exterior (fig. 4/6).

- Fragment de din
(avnd n pietricele) de culoare
In de
(fig. 5/3).
Fructiere
- Fragment din buza unei fructiere din
de culoare
(fig. 5/1).
- Fragment din buza unei fructiere din
de culoare lus-
la exterior (fig. 5/2).
:JU I. Glodariu, op. cit., p. 23-38.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
CERAMICA LUCRAT A LA ROATA
- Fragment de de mici dimensiuni, cu
fund inelar, din de culoare cenu-
(fig. 6/1).
- Fragment din buza unei de mici di-
mensiuni, din de culoare
(fig. 6/2).
- Fragment de din de
culoare (fig. 6/3).
- Fragment de picior de (?) din
de culoare (fig. 6/4).
- Fragment de cu fund inelar din
de culoare (fig. 6/5).
- Fragment din buza unei din
de culoare o per-
provenind probabil de la o
(fig. 6/6).
- Fragment de vas ?) cu buza ngro-
din de culoare
(fig. 6/7).
- Fragment din toarta unui vas
din de culoare lus la
exterior (fig. 7 /1).
- Fragment de in
de culoare (fi . 7 /2).
- Fragment de vas ?) din p
de culoare (fig. 7 /3).
- Fragment de chiup din fin (avnd
n nisip at), de
culoare Este decorat cu ner uri ori-
zontale imprimate (fig. 7 /4).
- Fragment de vas ?) din p
de culoare Ornamentu
in nervuri orizontale n relief ( ig. 7/5).
- Fragment de chiup din (cu
nisip de culoare
zie. Decorat cu o incizie n val inca de
nervuri imprimate dispuse orizontal (fi . 7 /6).
- Fragment de chiup din (cu
nisip de culoare
zie. Ornament cu nervuri orizo tale n
relief (fig. 7 ;7).
THE DACI AN POTTERY FROM - CETATEA FETEI" (CLUJ COUNT ')
-Abstract-
The "Cetatea Fetei" hill is located on the
right side of the Rece" river, at the
South of village.
The archaeological diggings carried out at
the medieval fortress (XIII-XIV centuries
A. D.) in 1990, also revealed fragments of Daci-
an pottery. These are the abject of the paper.
Both hand-and wheel made, the found pottery
can be traced back to the period bet
1st century A. D.
Because of the shape of the"Cetat Fetei"
hill, we can assume that there had be n a Da-
cian fortress, destroyed during the con truction
of the medieval one. The only traces o prove
the assurnption, are the found frag ents of
Dacian pottery.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
MARTURII ARHEOLOGICE ALE CONTINUITATII
DACO-ROMANE DIN JUDETUL MURES .
. .
VALERIU LAZAR
n ultimele cinci decenii ale se-
colului nostru se
turii arheologice ale disputatei continui-
daco-romane n aria
Cu vestigiilor de la
- "Kulterberg", n 1861, de K. FQ-
britius; de continuitate daco-
au fost descoperite, de fapt, n
contextul ctorva sondaje efec--
tuate pentru investigarea unor urme din
al,te epoci istorice (Band - ,,Cetatea sur-
- asezarea ruraLt ro-
de -
Sntana de - cimitirul prefeudal,
T{trgu - "Parcul sportiv") in
majoritatea lor, nu au fost
atunci documente ale popo-
rului romn n restrns;t,
unele vestigii de la
In ultimele decenii desco-
peririlor arheologice ce continuita-
tea n (n
epoca 106-271 cl.Chr.) a sporit
La punerea lor n
adus cercetarea
care a deveni:t, n metodic;;
ea a investigat, cu toat-1
acribia puncte noi, a sondat sau
a numeroase sau necropole.
a reconsiderat (revalorificat) descoperiri
mai vechi, legate de argumentarea con-
daco-romane (Band, Sntana de
Trgu
Astfel, cu--
n Mures
26 cu 34 puncte topografice cliP
care provin arheologice de con-
tinuitate
In aceste punote topografic"
vestigiile prin ponderea lor, conti-
77
nuitatea n epoca rom Dar
multe dintre vestigiile descoperit au ca
n structura lor, elem nte de
p streaz;'l
aceste elemente n epoca roman le
transmit perioadei post-romane,
turii de continuitate E n
structura acestor arheolog ce des-
coperite elemente de e idente,
sesizabile ; de aceea nu li se po te face
acestora o delimitare cron
o si le
z,-, o continui1tate de n 'spaful mu-

In prezentarea de vom st rui, cu
asupra de
itate daco-roman<i din epoca roma
Se majoritatea acest r m;;ir-
turii provin din cu locu de
sau bordeie. Cunoastem aseme-
nea vestigii descoperite ntr-o' loc de
de ntindere d
la - "Grajduri"
1
. 1c1, 111
apropierea grajdurilor fostei C.A. ., s-au
descoperit, n 1967, fragmente! unui
chiup datat n sec. III IV. n
octombrie 1968 n acest loc au fo t efec-
tua.te cteva sondaje (A. Zrinyi, uzeul
care au decopert 1. locu-
au scos n numeroa e frag-
mente ceramicc, decorate cu benzi e linii
ondulate. Reconstituite, fragmente! apar-
unor vase de provizii, oale, s:t
capace etc.
Vestigii de continuitate daco- omani\
etc.) au fost descoperit lD
de la Bern clea -
1
A. Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p. 28, pct.
S h-129 ; K. Horedt, Marisia, IX, 197 , p. 73
A. 3.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2, prin (Mu-
zeul de istorie al Transilvaniei, Institutul
de Arheologie din Cluj-Napoca: N. Vlas-
sa, I. Glodariu; Muzeul de istorie din Tr-
: V. Pepelea).
La Bezid -
3
sondajele din 1958
(Muzeul Sf. Gheorghe, Szekely Z.), confir-
mate de cele din 1959, au dezvelit restu-
rile unei de
(2,60 m X 2,00 m) la - 0,40 m adncime.
avea o de foc
din pietre, lutuite.
Inventarul locuintei consta din cerami-
prsnele din l"Lit ars, o greutate de
( ?) un pieptene din
de os, prinse cu nituri de bronz Ce-
ramica, era lu-
la sau cu mna. n
categoria ceramicii, lucrate la roa-
se nscriu : de forme
rimi variate, oale-borcan, un fel de amfo-
rete, un fragment din buza unui vas, d:;1
cu picior de tipul "fructiere:
dacice", cu decor n val lustruit, un
fragmentar, ca frag-
" - -
mente de vase din m
mare parte, cu urme de ardere
ln au fost descoperite
chini de culoare cu motive orna-
mentale lustruite, precum un fragment
de de roman.:i
l Materialele inedite. Seb. Morintz, Da-
ria, N.S., XVII, 1973, p. 362-363. 5.
J Szekely Z., Materiale, VI, 1959, p. 196-199 ;
idem, Materiale, VII, 1961, p. 184.5-185 ; i-
de.n Matc riale, VIII. 1962, p. 336-337.5 ; idem,
.-.crv, XIII, 1962, 1, p. 48 ; idem, Aluta, I, 1969.
p. 64.1, 75, 78, 79, 85; idem, Symposia Thraco-
logica, 5, Miercurea Ciuc, 1987, p. 137 ; D. Pro-
tase, Dacia, N.S., VI, 1962, p. 196 ; idem, Da
da, N.S., VIII, 1964, p. 183, 189 fig. 1 ; idem,
Problema 1966, p. 108.3, 138, 139,
196, 225; idem, Banatica, I, 1971, p. 120; idem,
Riturile, 1971, p. 138 ; idem, SCIV, 23, 1972, 2,
p. 600, 602, 603, 605 ; idem, Autohtonii, 1980,
p. 225, 226, 227 nota 25 ; Gh. Bichir, Dacia, N.S.
XI, 1967, p. 178.63; idem, SCIV, 22, 1971, 2,
p. 188 ; Bak6 G., SCIV, 19, 1968, 1, p. 74, Ioan
Pop. Cumidava, I, 1967, p. 97, 98, 99, 101 ; M.
Dacia, N.S. XII, 1968, p. 363 ; M. Ma-
crea, Apulum, VII/1, 1968, p. 198 ; idem, Viata
'in Dacia 1969, p. 474; Euge-
nia Zaharia, Aluta, I, 1969, p. 179 ; Ioan Al.
Aldea. Apulum, XI, 1971, p. 698 ; K. Horedt.
Marisia, IX, 1979, pp. 73, 74 ; J. Winkler, M.
Takacs, Gh. Apulum, XVII, 1979, p. 187
nota 65; Olteanu, N. Neagu, D.
SCIV, 32, 1981, 2, p. 229 fig. 3/31 ; E.
N. Gudea, ActaMP, VI, 1982, p. 136.2.
78
Ceramioa cu mna cuprinde
fragmente de vase din re-
lativ de culoare cafenie, cu buza
sau n decora-
te cu bru alveolat pe gt, cu incizii sau
alveole pe cu butoni. n
din 1959 au fost scoase la printre
altele, o
precum un atelier de redus prelucrot
minereuri din fier.
Prin inventar, a 1ost atribuiti\
a cul1urii Sntana
de care a multe
elemente locale Latene" (Szekely Z.).
Analiza a cerarnicii (forme,
decor), de unii arheologi (D. Pro-
tase pentru datarea ves-
tigiilor descoperite la Bezid - la
nceput sau cu n a doua
tate a secolului al III-lea. Cernmica cenu-
din Latene-
ului dacic n epoca Fragmen-
tele de de de
snt dacice. Strachina cu marginea
sau n sau
untru, cu unghiular sau arcuit
cu fundul plat sau profilat este, de ase-
menea, de origine Factura
a unor vase
datare. Toate aoeste elemente (de
decor) unei da-
cice libere din asuprn in-
este
acestei (daci liberi,
carpi ?) a putut avea loc n a doua
tate a secolului III, probabil n timpul lui
Gallienus, cnd trebuie pus nceputul

La \ n cursul
lor efectuate n anii 1975-1980 (Institu-
tul de Arheologie -Cluj-Napoca, D. Prota-
se; Muwul A Zrinyi, M.
Grozav), n castru n zona canabae-lor
(1974, 1975), au la vestigii de
continuitate
Au fost descoperite fragmente de vase
dacice modelarte cu
mna mpodobite cu ibru crestat. Ele
4 Protase, A. Zrinyi, Marisia, V, 1975, p
57-69 ; A. Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p. 130.10 ;
Valeriu Marisia, VIII, 1978, p. 766, 767 :
idem, Marisia, X, 1980, p. 758, 759 ; idem, Mari
sia, XI-XII, 1981-1982, p. 709 ; K. Horedt,
Marisia. IX, 1979, p. 73 ; D. Protase, Autohtonii,
p. 139, 258; E. N. Gudea, ActaMP, VI,
1982, p. 136.4.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
s-au aflat cu ceram1ca
n strat de depuneri,
roman.
O .asezare a
fost la Chinari
5
, pe prima te-
din stnga ntl'C Chinari
Sngeorgiu de Ea are
construite la solului. De aici,
M. Rusu a cules, cu prilejul unor perie-
gheze n anii 1953 1954, frag-
mente ceramice romane provinciale
fmgmente ceramice dacice (n M.I.T.).
Cteva de conti:rruitate daca-ro-
snt n aria Ci-
_
La Mic'' 6, punct situat n dreap-
ta - Ogra, nainte de in-
tr:area n sat, este o de
pe M. Rusu, a cules, cu
prilejul periegheze din anii 195.3,
1954, fragmente cel"'amice provinciale ro-
mane, precum fragmente ceramice da-
cice modelate ou mna (azi n Muzeul ju

La - "Grle'' 7 conti-
au fost conservate de o cu
bordeie de o cu cinci mor-
minte de n urne, descoperite
" D. Protase, Autohtonii, p. 71.
c D. l'rotase, Ibidem, p. 47.
7 K. Horedt col., SCIV, 3, 1952, p. 324;
idem, SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 297-298 ; id.em ;
SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 220-222 ; idem, SCIV,
5, 1954, 3-4, p. 489; idem; SCIV, 6, 1955, 3
3-4, p. 658-661 ; idem, Materiale, IV, 1957, p.
185 ; M. Rusu, seria III, soc., VI, 1955,
3-4, Cluj, p. 89 nota 13, p. 94 nota 38 ; E.
OCD, 1960 ; M. Macrea, n Ist Rom, I,
1960, p. 634 ; B. Mitrea, n Ist. Rom., 1, 1960,
p. 646; D. Protase, OCD, 1960, p. 461, 462;
idem, Materiale, VII, 1961, p. 428 ; idem, Dacia,
N.S., VI, 1962, p. 191.47 ; idem, Dacia, N.S.,
VIII, 1964, p. 183, 187 ; idem, Problema conti-
p. 112.7, 113-114, 140, 141, 221 ; idem,
Riturile, p. 133.14, 136, 138, 139, 166 fig. 5/11 ;
idt::m, SCIV, VI, 1955, 3--4, p. 658 ; idem; SCW,
22, 1971, 3, p. 498 ; idem, Banatica, 1, 1971. p.
102, 103 ; idem, SCIV, 23, 1972, 4, p. 595, 603.2,
605 ; idem, Autohtonii, p. 220 ; Gh. Diaconu,
SCIV, XII, HJ61, 2, p. 281 nota 3; idem, Dacia,
N.S., V, 1961, p. 52 ; idem, SCIV A, 30, 1979, 4,
p. 548; N. Vlassa, SCIV, XVI, 1965, 3, p. 501
- 518 ; idem, ActaMN, IV, 1965, p. 29-30.13 b ;
K. Horedt, SCIV, 17, 1966, 1, p. 211-213; idem,
SCIV, 18, 1967, 4, 583 ; idem, SCIV, 19, 1968, 1,
p. 74 ; idem, Unitate, 1968, p. 80-81 ; idem,
Marisia, IX, 1979, p. 73.A., 74 A 4 ; Gh. Bichir,
Dacia, N.S., XI, 1967, p. 178.72; idem,
p. 542 ; idem, Cultura p. 168 ; idem,
Symposia Thracologica, 5, Miercurea Ciuc, 1967,
79
sau explorate cu prileju unor
arheologice sistematice, anii
1952, 1953-1955, 1960 ; (N. Vlass , Mu-
zeul de Istorie al Tmnsilvaniei).
Datate la secolului III nce-
putul secolului IV, aceste 1 vom
prezenta, n detaliu, ntr-un alt rticol.
care va nsuma vestigiilc de conti uitate
post-
In "Sf. Gheorghe "8 un
complex stra1ligrafic a descoperit (1954,
M. Rusu) o a
r.u ou ce
atestnd continuitatea da n
perioada Vasel
dacice, de tipul celor lipsite de
etc.), modelate cu mna orn ntate
cu bruri alveo-
late linii ondulate, de cea mai au nticii
. constirt:u e do-
vada daco-romane, s sizate
arheologic aici.
Nu departe, n punctul "Pe
9
, si:toot
pe malul drept al la m ginoo
p. 31-32 ; idem, Geto-dacii din Munte ia n
epoca ( == Geto-dacii), Buc., E . Aca-
demiei, 1984, p. 221, 222 ; M. S IV, 18,
1967, 3, p. 432 ; idem, Pontica, X, 197 ; Gh.
Lazin, Aluta, I, 1970, p. 110, 113, 114 ; Emil
:Moscalu, SCIV, 21, 1970, 4, p. 661 ; C. S orpan,
SCIV, 21, 1970, 1, p. 84; idem, Ponti a, III,
1970, p. 145 nota 28; Ioana Rica, In me oriam
Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 169 ; idem,
ActaMN, XVI, 1979, p. 162 ; C. Preda, CIV A,
26, 1975, 4, p. 463 ; G. Ferenczi, I. F renczi,
ActaMN, XII, 1976, p. 244 nota 67 ; Al Popa,
Marisia, VI, 1976, p. 15, 16, 17, 24 ; AL Vulpe,
p. 164; 1. H. Origini, . 207;
J. Winkler, M. Takacs, Gh. pulum,
XVII, 1979, p. 187 nota 65 ; Matei Ale andru,
ActaMP, IV, 1980, p. 233 ; 1. 1. Russu, tnoge-
neza romnilor (= Etnogeneza), Ed.
Buc., 1981, p. 205 ; E. N. Gudea, taMP,
VI, 1982, p. 136.1, 136.6.
H K. Horedt col., SCIV, 7, 1956,
33p; M. Macrea, Dacia, N.S., 1, 1957,
D. Popescu, SCIV, XII, 1961, 1, p. 1 3-134,
141.74 ; idem, Dacia, N.S., V, 1961, p. 576. 9; M.
Macrea, 1. H. ActaMN, 1, 1964, p. 313
- 314 ; M. Macrea, 260, 261 ; D. ratase,
Problema p. 33 ; idem, Act N, 5,
p. 503, 509 ; idem, Autohtonii, p. 68, 9, IlO ;
I. H. Continuitate, p. 207.
K. Horedt, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 661
pl. V ; idem SAA, II, p. 60 nr. 11 ; D. ratase,
Problema p. 49 notele 28, 52, p.
68, 71, 213, 216 ; M. Rusu, ActaMN, II , 1966,
p. 403, 404 ; D. Tudor, p. 275 ; 1. H.
Ceramica, p. 227, 273, 264 ; idem, Conti-
nuitatea, p. 207 ; I. Mitrofan, ActaM , IX,
1972, p. 153, 155.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de sud-est a din
1954 (M. Rusu) au decopertat, o
din Latene-ul
mijlociu cu bordeie; sec. III-II . Chr. ;
Peste
au descoperit un nivel de lo-
cuire din epoca n stratul roman
au fost numeroase fragmente cera-
mice dacice lucrate cu mna, care au ca-
racteristicile dacice din Latene-ul
t;trziu. Ele erau asociate cu fragmente ce-
ramice romane.
au dezvelit bordeie,
unul oval, din Latene
mijlociu ; altul patrula>ter, cu
Bordeiul oval era n-
de cel patrulater, care s-a
construit, pe loc.
din 1960 au confirmat des-
coperirile din 1954 au dovedit n epo-
ca era acolo un sat cu
de bordeie gropi de provizii.
In stratul roman a fost n mare
cantitate, cu mna,
inclusiv fragmente de n
cu ceea ce
caracterul autohton al
din perioada
Vestigii daco-romane sunt
descoperite n aria
10

O a
fost la 1
1
. pe malul stng
JU A. Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p. 134, K.
Horedt, Marisia, IX, 1979, p. 73 A.6.
Il Al. Ferenczi; ACMIT, 1926-1928, Cluj, p.
216-217; C. Daicoviciu, ACMIT, 1929, p. 307
- 317 ; idem, AISC, 1926-1932, I/2, p. 62 ; idem,
AISC, III, 1936-1940, p. 230; idem, n Din ist.
Trans., 1963, p. 43, 47, 76 ; E. B6nis. Das Kaiser-
zeitliche von Pannonien, I, 1942, p. 39 ; I. I.
Rusu, AISC, IV, 1944, p. 209-215; idem,
ActaMN, IV, 1967, p. 91 ; idem, Etnogeneza, p.
184, 185, 205 ; D. Popescu col., SCIV, 2, 1951,
1, p. 279-283 ; D. Berciu, SCIV, 2, 1951, 2, p.
87, 90 ; I. Barnea, SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 653 :
K. Horeclt col., SC IV, 4, 1953, 1-2, p. 298 ;
idem, SCIV, 6, 1955, 3-4, p. 671.4, 676.1 ; M.
Macrea, D. Berciu col., SCIV, 6, 1955, 3-4.
p. 607 ; Szekely Z., SCIV, 6, 1955, 1-2, p. ::l46 :
idem, SCN, II, 1958, p. 69 pct. 473 ; D. Popesc::u,
Materiale, II, 1956, p. 153-195 ; M. Macrea, Da-
cia, N.S., I, 1957, p. 206, 211, 212 ; idem, n
lst. Rom., I, p. 391, 410, 450 ; idem, p.
260, 262, 296 ; K. Horedt, SCIV, 5, 1954, 3-4,
p. 489 : idem, 1958, p. 14, 36.10 ; i-
dem, SCIV, 18, 1967, 4, p. 582 ; idem, n Uni-
tate, p. 80 ; idem, Marisia, X, 1979, p. :
I. H. SCIV, 11, 1960, 2, p. 293.5, 297 ;
D. Protase, Probl. Muz., 1960, p. 193 ; idem,
80
al prin
cuptoarele sale de olari prin
materialelor descopertte n cuprinsul ei, a
bogate dovezi de continuitate da-
se reflec--
ta, de altfel, n cuptoarelor
de ars oale, cum au observat n trecLL
(Al. Ferenczi, A. Fi-
limon, D. Popescu).
aici prin arheolo-
gice efectuate este de n
ceea ce forma unor vase (str:t-
chini, oale,
culoarea lor De aici, provin,
din mai vechi (n Muzeul jude-
ntregi, modelat(
cu mna, o
ca la (inv.
nr. 352, 353, 955). n din 1950
(D. Popescu col.) a o
ii.lr n timpul sondajelor din vara
anului 1962 au de asemenea, frag-
mente de vase lucrate cu mna.
Probabil, tot n de aici au fost
urnele funemre,
.Jacia, N :::-:. VIII, 1964, p. 181, J90.20, idcm,
Problema 1966, p. 26, 32, 13'1, 68,
69, 70, 211.12, 216; idem, ActaMN, V, 1965, p.
506 ; idem, Uiturile, p. 89, 91, 127, 138 ; idem,
SCIV, 23, 1972, 4, p. 601, 603.6 ; idem, Autoh-
tonii, p. 30, 49-50, 158-159, 161, 162, 235 ;
idem, Marisia, X, 1980, p. 57 ; Seb. Morintz,
Dacia, N.S., V, 1961, p. 401 ; N. Vlassa, SCIV,
XII, 1062, 1, p. 156 ; I. Berciu, Apulum, V, 1965,
p. 599, 601 ; H. Daicoviciu, Dacii, p. 245 (1965),
274 (1968), 374 (1972) ; Gh. Bichir, SCIV, 17,
1966, 3, p. 507-508 ; idem, Cultura 1973,
p. 61, p. 78 nota 211 ; idem, Geto-dacii, 1984.
p. 27; I. Glodariu, M. Cmpeanu, SCIV, 17,
1966, 1, p. 23, 25, 30 ; D. Protase, Z. Milea,
ActaMN, VI, 1969, p. 529 ; M. SCIV,
22, 1971, 1, p. 42 nota 103 ; Ion Al. Maxim,
ActaMN, VIII, 1971, p. 462 ; G. Popilian, Gh.
Poenaru-Bordea, SCIV, 24, 1973, 2, p. 261 ; Ioana
Hica, In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj,
1974, p. 169 ; C. Preda, SCIV A, 26, 1975, 4, p.
465 ; M. MN, III, 1976, p. 220 ; idem,
Pontica, XIII, 1980, p. 1139, 170; Al. Popa, Ma-
risia, VI, 1976, p. 13, 15, 16, 17, 24 ; A. Zrinyi,
Marisia, VI, 197(), p. 135.16, p. 151 ; idem Ma-
risia, VII, 1977, p. 99, Valeriu Marisia,
VIII, 1978, p. 767 ; M. Marisia, VIII,
1978, p. 758 ; Mioara Turcu, Geto-dacii, 1979, p.
94 ; M. Potaissa, II, 1980, p. 179 :
M. Rusu, ActaMN, XVII, 1980, p. 142 nota 12;
V. Moga, Apulum, XIX, 1981, p. 81 ; E.
N. Gudea, ActaMP, VI, 1982 ; p. 130, 137.23, 143;
M. Zahariade, Ist. mil., I, 1984, p. 184, 185, 190,
210 ; G. Trohanim, Raport de cerce-
tarc, vara 1988, dacto-manuscris, p. 4
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n alte descoperiri ,de fapt oale glo-
bulare, de caHtaie aflate n
cimitire autohtone din vreme (Le-
de etc.).
Analiza din a pe
unii observe de la nceput
incontestabile ale ccramicii da-
cice preromane, cal'e au
sunt prezente n de la
indiferent de culoare sau
S-a subliniat (D. Popescu) ce ar
exista ntre chiupurile de provizii dacice,
preromane vasele mari cu forme
similare, n cuprinsul Sub
aspectul ornamentul constituit
din linii ntlnit pe multe vase
de la preoum forma de
se a
proveni din ceramica din Latene,
unde era frecvent
Unele unelte descoperite n a-
continuitatea
de plug daco-roman, cu n
de trapez alungit, cu coada n-
tr-un toc (tub), de de asemenea,

au dovedit atelierele de
vase lucrau pe vase
provinciale romane o
gustului autoh-
ton.
La Dedrad
1
2 a fost, probabil, de ase-
menea o cu ele-
mente de continuitate daco-romanc. Aici,
n punctul topografic ,.n vii", n aprilie
1964, a fost descoperit cu prilejul lu-
agricole, un depozit de unelte a-
gricole din fier (materialele n col. "M.
Cmpeanu", Muzeul da-
tat n secolele II-III. n unelte-
lor pro-

Depozitul de unelte, descoperit ntm-
n tehnica u-
nor unelte, daci-
de aceea el a fost atribuit
daco-romane de aici, ates1tnd n mediu
1
2 1. Glodriariu, M. Cmpeanu, SCIV, n. Hl6fi,
1, p. 119-132: D. Popescu, Dacia, N.S., X, 1966,
p. 392.66 : D. Protase, ActaMN, V, 1968, p. 510;
idem, Autohtonii, p. l!i6. 167: M. Ma-
risia, VII, 1977, p. 452.III, 454 : M. Turcu, Ge-
to-dacii din Cmpia Munteniei, 1979, p. 95 :
Olteanu. N. Neagu, D. SCIV, 32, 1981,
2, p. 225.
81
rural "ndeosebi n dacii i-au
o de vreme, sub ro ani
vechile lor unelte de (D. Pro-
tase). Depozitul unei pop
"dacice, spre castre pen-
tru a fi
aici n zona castrelor, nainte nepop
dar (D. Protase). n azul
descris este vorba de castrul de la rn-
din apropierea De-
drad.
In repertoriul daco-roma e se
nscrie toponimie localitatea i, n
cadrul a fost local' atea
Originea a Sn-
M. Macrea, ce
.tor competent a pwblemei) caracter 1 la-
tin al primitiv daco-r an,
deci de continuitate daco-ro anii
prin toponimie 13.
La cea. 1 km nord-est de Glode i, pe
terenul I.A.S., mergnd n continuare spre
Voivodeni, la cea 1,5-2 km s d de
acesta, p marginea terasei nalte a Mu-
este o dac -ro-
cu vestigii din se . 111
d. Chr. it..
La Gogan
15
, n vatra satului,
o e I.
Mitrofan (Muzeul de Istorie al Tran ilva-
niei), cu prilejul unei a heo-
logice n Prin oam nilor
s-au fragmente ceramice daci
romane provinciale. n aria satulu
reni 1G se descoperiri
romane, probabil unei
O asezare este cea de 1
de :.__ 17. In a
JJ M. Macrea, p. 478.
14
G. Trohani, p. 4.
1
" D. Protase, Autohtonii, p. 51.
!li A. Zrinyi, Marisia, VI, 1976, ; K.
Horedt, Marisia, IX, 1979, p. 79 C.9.
li D. Popescu, Dacia, Il, 1925, p. 304 344 ;
idem, Materiale, II, 1956, p. 190 : idem, Dacia,
N.S., V, 1961, p. 576.80 ; idem, SCIV, XII 1961,
1, p. 141.75 ; Prvan, Getica, p. 379 ; E. Ben-
ninger, Mannus, XXX, Leipzig, 1938, p. 22 -
141, p. 124 fig. 2 : C. Daicoviciu, AIS , 1936
- 1940, p. 256, 268, 269 ; Pascu, Tra si/va-
nia, Blaj, 1944, p. 35-36 ; Marina Lup
siu, Aspecte din istoria Transilvaniei, Sibiu,
1945, p. 38 : K. Ho_redt col.. SCIV, 3, 952, p.
324.6-327 ; idem, SCIV, 4, 1953, 1-2, . 297 :
idem, SCIV, 6, 1955, 3-4, p. 671.4, 674. , 676 ;
K. Horedt, SCIV, 5, 1954, 3-4, p. 489 ; idem,
Untersuchungen, 1958, p. 20-22 ; idem, A taMN,
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
au fost descoperite bogate
resturi de din
epoca prin ce-
de cea mai
n acelasi strat de cu
ceramica
In cursul din 1955 s-a
o ntr-o
de ce ce-
fragmente de vase romane.
efectuate n vara anului
1960 au dus la concluzia pe
a existat un nivel de locuire din Latene-411
mijlociu (sec. 111-11 . Chr.) peste care
s-a depus stratul gros de foarte
III, 1966, p. 407.4-410 ; idem, SCIV, 18, 1967,
4, p. 576, 582, 585, 586, nota 5, 590.7; idem, n
Unitate, p. 73 nota 1, p. 74, 76, 77 nota 12. p
80 ; idem, Marisia, IX, 1979, p. 69 ; I.
Din activitatea muzeelor noastre I Cluj' 1955
p. 115 ; M. Macrea, Dacia, N.S., 'I, '1957, p. 206:
211, 218 ; idem, n lst. Rom., I, 1960, p. 391, 6J4,
688 ; idem, p. 260, 475 ; I. T. Dragomir,
Materiale, VI, 1959, p. 468 ; D. Protase, Materi-
_ale, VI, 1959, p. 448 ; idem, in PM, Cluj.
1960, p. 193 ; idem, Dacia, N.S., VI, 1962, p. 186.
!)7-187 tab. 2, 191.50 tab. 3; idem, Problema con.
p. 36.15 a, b, p. 36, 48, 68, 81, 117.11,
135, 136 ; idem, ActaMN, V, 1968, p. 508, 509 ;
idem, Riturile, p. 12, 125.5, 126, 128, 136, 137, 138
- 139, 166; idem, SCIV, 23, 1972, 4, p. 603.10 ;
idem, A.utohtonii, p. 40, 52, 53, 69, 80, 104, 105,
126, 128, 132, 162, 166, 241 ; I. H. SC!V,
11, 1960, 2, p. 285, 286 ; Egon Dorner, OCD, 1960,
p. 158 nota 1 ; I. Nestor, in lst. Rom., I, 1960, p.
688 ; M. col., SC!V, 12, 1961, 2, p. 199 ;
M. Macrea, I. H. ActaMN, I, 1964, p.
313-314, 331, 356.60 a, 363 ; I. Berciu, Apulum,
V, 1965, p. 598, 599, 610, 611 ; O. Floca - M. Va-
lea, ActaMN, II, 1965, p. 163 ; N. Vlassa, ActaMN,
II, 1965, p. 34.16 a, 37 fig. 14; A. Zrinyi,
II. Tg. 1967, p. 69 ; idem, Marisia, VI,
1976, p. 135, 140.30 ; idem, Marisia, VII, 1977,
p. 97; Bako G., SCIV, 19, 1968, 1, p. 73 notele
49, 53 ; H. Daicoviciu, Dacii, p. 274 (1965), 374
(1972); D. Tudor, p. 274, 275 ; V. Vasi-
liev, ActaMN, V, 1968, p. 515; M. SClV,
22, 1971, 1, p. 32, 34, 35, 37 ; I. Mitrofan, Acta
MN, IX, 1972, p. 146, 155, 157 ; G. Popilian, Gh.
Poenaru-Bordea, SCIV, 24, 1973, 2, p. 246 ; Al.
Popa, Marisia, V, 1975, p. 10, 11, 14, 15, 17, 24 :
Radu Popa, 1976, p. 368 ; J. Winkler,
M. Takacs, Gh. Apulum, XVII, 1979, p.
149 nota 25, p. 186 nota 61 ; M. Pontica,
X, 1977, p. 225; Magda Tzony, SCIY A, 30, 1979,
3, p. 431 ; J. Winkler, M. ActaMP, III,
1979, p. 4 70 nota 36 ; I. I. Russu, Etnogeneza.
p. 184, 205 ; E. N. Gudea, ActaMP, VI,
1982, p. 139.6 ; M. Zahariade, Ist. mil., 1, p.
184, 185 ; idem, Geto-dacii, 1987, p. 178 ; D. Pro-
tase, V. M. Grozav, Apulum, XXV, 1989,
p. 181-205.
82
bogat n resturi arheologice ale epocii ro-
mane.
ulterioare (1983-1986) au
dovedit daca-ro-
a luat s-a dezvoltat abia
Provinciei prin o comu-
nitate de din
pame a Daciei n timpul sau dupa
lui Traian cu Decebal. n
cu probabil,
depozit de unelte agricole descoperit,
n apropiere, pe "Podei"', ca cimitirul
din marginea de nord-est a satului, n
dina fostei C.A.P.
din ultimii ani au scos la
n context Srtratigrafic,
in stratul roman, amestecate ou ceramic<i
fragmente de vase dacice, cio-
buri grosolane, lucrate cu mna din
mai prost ornamentate cu
clasicul bru alveolat cu

Dintre forme nu acest
vas att de tipic autohtone,
fructiera, vasul stre-
sau ca oala glo-
de calitate
O a materialelor
descoperite n campania ultimilor ani de
ceramica repre-
cea din ceramica
la - perem-
ptorie de aici. Ct
durata nu
sunt n dea un
cert.
n n malul
s-a descoperit, n elucidate,
n 1916, un mormnt de care
un vas de autentic
vase un castron
cu trei pe care era cte un
Mormtul mai :avea ca inventar o
de argint cu semidisc.
Atribuit de unii
ei fibula de argint fiind
de mormtul la
o a inventarului cum
bine a remarcat D. Protase, caracteristici
specifice daca-romane sublini-
ate de urna din tipuri de vase
similare din epoca ritul ritu-
alul funerar. Protase, fibula de ar-
gint din mormnt, prin forma sa (capul
format dintr-o pi-
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
dorul ntors pe dedesubt), poate fi mai
sigur o de import, mprumut sau
de localnici, dect o pre-
aici.
Descoperirea unor vestigii de continu-
itate probabil dintr-o
zare sunt men-
ca n aria 18.
(Materialele n generale
nr. 1).
Din se un
solidus de aur de la Valentinian III, iar
din diverse puncte topografice ("Bara",
"Ferma "Topitoria de in") -
materiale romane, din romane (ce-
elemente de hypocaustum etc.),
explorate
La "Topitoria de in", cu prilejul unor
pentru amplasarea unor
n decembrie 1974, au fost scoase la
urmele unor semibordeie cu vetre-pietrar.
Dintr-un asemenea semibordei, a fost scos
un chiup fragmentar, de culoare cenusie-
de din
III (Piesa n
cu
mna, de provin-
a fost n zona cas-
trului roman de la 19.
Cele morminte de des-
coperite, n 1958 (Szekely Z.), n interiorul
castrului, sunt mai trzii,
- cum D. - prin rit
ritual vechea sporind
descoperirilor din mediul cas-
trului de aici.
JH M. Macrea, ASIC, III, 1936-1940, p. 300;
K Horedt, 1958, p. 17 fig. 1/24, p.
20 fig. 2/24, p. 73.24 ; idem, Marisia, IX, 1979,
p. 74 C. 11 ; Szekely Z., Materiale, VII, 1961, p.
19; D. Protase, Dacia N.S., VIII, 1964, p. 190.33;
idem, Autohtonii, 1980, p. 166, 167 ; C. Preda,
SCIV A, 26, 1975, 4, ps 471.
19
D. Popescu, Dacia, N.S., IV, 1960, p. 580.40;
D. Protase, Dacia, N.S., VIII, 1964, p. 180, 189
fig. 1 ; idem, Problema 1966, p.
47.26, 68, 127.22, 135, 222, 223 ; idem, Riturile,
1971, p. 130.9, 136, 137, 166 fig. 55/7 ; I. Pop,
Cumidava, I, 1967, p. 94, 99 ; Bak6 G., SCIV,
19, 1968, 1, p. 73 nota 53 ; M. Macrea,
1969, p. 260 ; Szekely Z., Aluta, I, 1969, p. 65,
IV - 67, 71, 74, 75, 83 ; A. Zrinyi, Marisia,
VI, 1976, p. 145.40 ; I. Hica - Cimpeanu, Acta
MN, XVI, 1979, p. 158, D. Protase, Autohtonii,
1980, p. 147; I. I. Russu, Etnogeneza, 1981, p.
184; E. N. Gudea, ActaMP, VI, 1982,
p; 132, 137.5 ; M. Zahariade, Ist. mil., I, 1984.
p. 185, 190.
83
de continuitate daco-r
au fost sesizate n binecunoscut
:oare de pe "Dealul Turcului" ( ieten-
. berg) de la
111
arhe-
ologice efectuate ntre anii 1967 1969
(Gh. Moldovan) au pus n
zare din perioada
cimitir, care
epoca
Printre descoperite
amintite: o de tip roman, d
pe la mijlocul secolului al III-lea, onede
de bronz, n context cu material da ic, de
la Filip Arabul Antoninus Pius mate-
rialele n Muz. ist.
Nu este exclus ca de aici p
o de impoi'It, cu ORTI
JSj (n muzeu).
Descoperiri de continuitate
au fost scoase la
de la Voivodeni
21
Aici, m
tul "La arheologi (qin
curtea au dezvelit n platfor a lo-
D) fragmente ce amice
dacice romane. Materiale toare
au fost scoase n sect. E, n ca urile
nr. 1-2, la adncimea de 0,60 m.
Elemente de continuitate daco-r
sunt sesizate n necropolele sau mor-
mintele izolate descoperite. La Ba d --
"Cetatea 22, n cunoscu a ne-
de Kovacs (1906, 19 7), n
morminte au fost fib e din
bronz, unor tipuri din . ee. IJ
- IV d. Chr., stilusuri, servind c ac
D. Protase, Problema 1966,
p. 67, 68, 76, 79, 81 ; idem, ActaMN, , 1968,
p. 509 ; idem, Riturile, 1971, p. 175.9 ; ideni,
Marisia, X, 1980, p. 57 ; M. Daci , N.S.,
XV, 1971, p. 387.159 a ; M. Macrea, Vi p.
265, 472.


A. Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p. 151. 5 ; M.
Marisia, VIII, 1978, p. 83-862; idem,
Marisia, IX, 1979, p. 127, 130, 132; K. oredt,
Marisia, IX, 1979, p. 73 B. 22, 74 C. 9 ; . La
Marisia, X, 1980, p. 758, 759.
:tJ Kovacs, Dolg Cluj, IV, 1912, . 342 ;
Prvan, Getica, p. 569-572 ; C. Daicoviciu
III, 1936-1940, p. 266, 267, 268, 269 ; K. oredt
col., SCIV, 1, 1950, 1, p. 123; idem, S IV, 3.
1952, p. 317; K. Horedt, SCH', 5, 1954, 4, p.
48tl ; idem, SCIV, 7, 1956, 3-4, p. 39 , 400 ;
idem, in Ist. Rom., I, 1960, p. 713, 714 ; . Ber-
ciu, Materiale, IV, 1957, p .. 347 ; I. Nestor, SCIV,
10, 1959, 1, p. 54 ; C. Daicoviciu, E. Pet oviciu,
Gh. in Ist. Rom., I, 1960, p. 7 5 ; A.
Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p. 126.3, 127 ; . Dor-
ne'- 1976.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de calcedoniu, n mare
parte poliedriC, cercei de argint de
bronz, inele cu ornamente.
. Chiar a fost prin
mventar, m pnma a secolului
VII etnic unei ger-
manice (orientale, gepide), avare, unii
au sesizat prin anumite
(cataramele pentru
cmgatoare, ftbulele romane, stilus-urile
etc.) se poate cele grupuri
alogene au cu autoh-

La Cuci, n fostei C.A.P. 23,
punct situat n apropierea podului
au fost descoperite n 13 aprilie 1968, de
Nicolae Brcea din Bogata, cu prilejul
unor de morminte
de Primul mormnt
un chiup mare amplasat cu fundul n sus.
Constituit dintr-o
la bine chiupul avea corpul
puternic bombat, buza orizontal
n iar n zona fundului o ngustare
Al doilea mormnt un vas
cu oase umane incinerate, vasul
fiind acoperit de un chiup de culoare ro-
slip la din fiml,
bine Materialele, care au putut fi
salvate, au intrat n posesia Muzeului ju-

O (aprilie 1969 ; A. Zrinyi)
a dus la descoperirea al,tor fragmente ce-
ramice romane de tip Sntana
de iar din 1975, pe loc,
prof. Stoica din localitate, a re-
ouperat trei vase : o cenmi
la dintr-o cu
slab ; o toart::i
dintr-o cu ingredi-
ente (mstp cu
buza n interior si o dL'
la dintr-o
bine ingrediente, de cu-
loare cu urme de ardere secun-

Cercetarea materialelor a dus la con-
cluzia ntregul complex de aici poate
fi datat spre secolului III, even-
tual nceputul secolului IV, trebuie artri--
buit daco-romane.
:!J A. Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p.
84
Intr-un alt punct din hotarul comunei
Cuci, pe "Dealul Orosiei(( 21 (sau "Hotarul
Orosiei") au fost descoperite, n
vara anului 1977 (prof. L. Stoica), frag-
mente de vase n cu oase calci-
nate. O cercetare a terenului (A.
Zrinyi, Muzeul a dus la
concluzia aici a unui mormnt
de cu din epoca romani"1
trzie.
In toamna anului 1977 s-a efectuat o
de verificare de
10 m X 1 m, orientate NV-SE), care au
dus la descoperirea a morminte. Au-
torii (D. Protase, A. Zrinyi)
mormntul nr. 1 de
n a fost descoperit incidental, n-
tr-un de eroziune, n sol galben-nisi-
pos, aproape de solului. El era
constituit dintr-o cu inventar
(fragmente de oase umane puternic calci-
nate). Oala de culoare
la ,toarte de-
cor, cu fundul plat, cu buza cu
mud1i:l. spre interior, a fost
probabil ntr-o
Probabil, oala a fost drept capa('
de Alte <trei fragmenrte din partea
a unui vas probabil
de au fost n acest mor-
mnt.
Mormntul nr. 2 (n 1) a fost, de
asemenea, de Oasele calcinate,
aduse de la ustrinum, au fost depuse n-
tr-o din lespezi de gresie lo-
Cu numai trei laturi, lespede
pe fund, cu o de gresie,
cista avea pe ce o acoperea frag-
mentele unui vas de cu urme de
ardere Reconstituit, vasul apar-
unei oale zvelte, toarte, lucrat)
la cu fundul plat, buza
muchia spre interior. Decorul consta
dintr-o de linii incizate, realizate
cu pieptenele, pe vasului.
Oala prezenta urme de deformare, care
s-au produs probabil la uscare, nainte de
ardere, iar culoarea deve-
nise, rugului funerar,
2
_ p. 136-137 ; D. Protase, A. Zrinyi,
Mansza, VIII, 1978, p. G-79: I. Hica - Cim-
peanu, ActaMN, XVI, Hl7!J, p. 158 ; K. Horedt.
Marisia, IX, Hl79, p. 74 C. G.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Arderea de la Cuci s-a
eut la ustrinum. Prin ritul funerar, prin
inventarul lor (mormntul nr. 2 avea
un recipient de fragmentar) mor-
mintele au fost atribuite dacice
romanizate, fiind daJtate n a doua
tate a secolului al III-lea d. Chr.
Numeroase de continuitate
au fost descoperite n aria
Iernut 2
5
, n punctele topografice
"Fundul- Bedeelor" Pe pro-
montoriu! "Fundul Bedeelor" a existat un
cimitir de distrus n timpul
unor de utilitate Singura
ce a p1..11tut fi de cu-
lo3re cu evidente analogii
n ceramica de tip con-
de oasele calci-
nate din ea. resturile funerare probabil
ale vnei femei, patru de stidH
precum o de bronz
a Sevcrinei lui Aurelianus), la
Tarraco (Hispania), n anul 275.
In jurul cimitirului, N. Vlassa, autorul
descoperirii, a adunat 11 monede romane
emise de Severus Alexander (222-235).
Gordianus III (238-244), Gallienus (253
- 268), Maximianus Herculius (286-305).
l> D_ Popescu, SCIV, 13, 1962, 1, P- 203,9 :
idem, Dacia, N.S., 516,9 ; D, Protase, Dacia, N.S.,
VI, 1962, P- 19L49 tab_ 3, 193, 195 ; idem, Da-
cia, N,S,, VIII, 1964, P- 180, 181, 187, 189, fig.
1, 190.31 ; Problema 1966, p. 116,10
a, 117.10 b, 134, 135, 136, 165.31, 166, 1116, 195.
200, 222, 223, 231 ; idem, ActaMN, V, 1968, p.
506 nota 26 ; idem, Banatica, I, p. 101 ;
idem, Riturile, 1971, p, 125.4, 127, 136, 137, 138.
166 fig_ 55/4 ; M. Rusu, Materiale, VIII, 1962,
P- 351 ; N- Vlassa, SCIV, XIII, 1962, 1, p. 153
- 156: idem, ActaMN, III, 1966, P- 400 ; idem,
Materiale, IX, 1970, p, 167; R Mitrea, Dacia,
N.S., VI, 1962, p. 537,31 ; D_ Berciu, Dacia,
N.S,, VIII, 1964, P- 187, 189 fig_ 1, 190,31 ; M_
Macrea, I. R ActaMN, I, 1964, p. 331,
332, 355, 55 b ; K Horedt, SCIV, 18, 1967, 4,
p, 582 ; idem, in Unitate, p, RO ; idem, Marisia,
IX, 1979, P- 73 A 7 ; Bako G., SCJV, 19. 1968,
1, p_ 74 ; D_ Tudor, P- 207, 208 ; M_ Ma-
crea, 1969, P- 472, 475; M_ Da-
cia, N_S,, XIV, 1970, P- 205 fig_ 14, 206; idem.
SCIV, 22, 1971, 1, p, 37,2 ; Carmen Maria Pe-
tolescu, Apulum, XI, 193, P- 773 nota 6 ; C,
Preda, SCIV A, 26, 1975, 4, P- 469 ; Alex_ Popa,
Marisia, VI. 1976, p. 14, 15-16, 17, 24 ; A_
Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p, 138,27-139 ; I. Hi-
ca-Cimpeanu, ActaMN, XVI, 1979, p, 15R ;
J_ I. Russu, Etnogeneza, p, 204, 205 ; E,
N_ Gurlea_ Act a M P, VT, HJ82_ P- 13(i.2, 13(U2.
138,7, 138.37.
85
Maxentius (306-312), Licinius I ( 07 -
312) Licinius II (317-326).
Cimitirul, distrus n 1961, cu m rmin-
telc de din epoca rom a
fost folosit n perioada post-aur lian;i,
monedele descoperiie. n a opie-
rea acestui cimitir la era o
villa rustica, ea de acele lu-
de (1961).
Descoperiri de continuitate d ca-ro-
din secolele de mai trziu (IV VII)
se cunosc n alte puncte topo rafice
ale
de continuitate daco-r
pot fi sesizate n cimitirul rom n de
de la de Mure,, des-
cor:-crit n fosta a G.A.C (apoi
C.kP.) 2G, n estul satuluL imiti-
rul, de a 8 mo
..:; K Horedt coL, SCIV, 3, 1952, _ 321,
324.5; idem, SCIV, 4, 1953, 1-2, p_ 29 -2fHl:
idem, SCIV, 5, 1954, 1-2 P- 210, 215, 2 2, 226:
idem, SCIV, 6, 1955, 3-4, p_ 674,9, 676 ; _ Ho-
redt, SCIV, 5, 1954, 3-4, p, 4R9; idem, Unter-
suchungen, 195R, p, 17-20 ; M_ Macrea, Dacia,
NB-, I, 1957, p. 26R, 219, 220, idem, n Jst_
Uom,, I, 1960, p, 392 ; idem, Dacia, NB, XI.
1967, P- 122 fig_ 1 ; idem, p_ 264. 65 ; D_
Popescu, Dacia, N.S., II, 1958, p. 484, O ; M_
Macrea coL, Materiale, V, 1959, p, 4 5 ; D,
Protase, Materiale, VI, 1959, p_ 404, 445, -44R:
idem, n Activitatea muzeelor, Cluj, 1 55, p.
114 ; idem, OCD, 1960, p. 461, 462; ide , Ma-
teriale, VII, 1961, p_ 428 ; idem, Dacia. N S., VI.
1962, P- 186,36-187 tab. 2, p, 188 ; ide , Da-
da, NB., VIII, 1964, p. 181, 1R2 : ide , Pro-
blema 1966, p, 18, 24, 37.1 c. 3R,
48, RO, 82, 83, 217, 218, 222, 223, 224 : idem,
Riturile, 1971, p. 91, 94,8-95, 108, 111, 1 6, 117,
120 ; irlem, Autohtonii, 1980, p, 105-106 126,
127, 128, 129, 161-162, 241 ; D_ Protase, L Ti-
Materiale, V_ 1959, p. 432; Ferenc , OCD,
1960, P- 198-199 ; Gh. Bichir, SCIV, XI , 1961,
2, P- 255 ; idem, Dacia, N.S,, XI, 1971, _ 200.
202 ; idem, Cultura 1973, p_ 30, 32, 33;
idem, Geto-dacii din Muntenia n epoca roma.-
1984, p, 15 ; S. Morintz, Dacia, S,, V,
1961, P- 393 fig_ 1, p. 409 ; C Daicovi iu, in
Din ist. Trans,, I. 1963, p. 54 ; M_ Ma rea, I.
R ActaMN, I, 1964, p. 320, 35 ,60 c,
363 ; L R ActaMN, II, 1965, p_ 9; N.
Vlassa, ActaMN, II, 1965, p. 34,16 b, 37 ig_ 14:
M. Dacia, N$, XIV, 1970, p_ 2 O, 201,
205 : D_ Protase, z_ Milea, ActaMN, V 1969,
P- 529 : H. Daicoviciu, Dacii, p. 374 (197 ) : AL
Popa, Marisia, V, 1975, p, 14, 15, 16, 24 Radu
Popa, Dictionar, 1976, p, 368 ; A, Zrinyi, Mari-
sia, VI, 1976, p_ 140.30; D. Protase, A. rinyi,
Marisia, VIII, 197R, p. 77, 7R ; I. L Rus. u, Et-
nogeneza. p_ 184 ; E. N, Gudea, A taMP,
VI, 19R2, P- 136,3.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
descoperite n din 1951.
trei - prin cele din 1957, trei - desco-
perite naintea primului
boi mondial).
D. Protase, temeinic al pro-
blemei n cazul
acestui cimitir, trei variante privind ritul
de : a) morminte de
in (M. 1, 3, 6) ; b) morminte
(incinerarea n ; M. 7);
c) morminte cu casete din lespezi ;
M. 8), cu oasele incinerate. In
cazul tuturor variantelor, incinerarea de-
s-a n alt loc, la un us-
trinum aflat n interiorul sau n afara ci-
mitirului.
Cimitirul a fost datat n a doua
tate a secolului al II-lea d. Chr. Pentru
datare fibula cu picior
intors pe dedesubt (urna nr. 4). Ca anar-
cimitirul a fost atribuit
dacice, n morminte pc
cimitirului nu s-a aflat cerami-
Variantele ritu8-
lului funerar constatate aici (identice cu
cele de la Soporul de Cmpie) a determi-
nalt atribuirea cimitirului da-
cice, n
de pe unde a fost
simbioza
Cum sublinia D. Protase. morminte n
arderea defunctului n
parte, e un obicei specific dacilor, cu-
noscut din perioada Latene care se men-
la secolului III d. Chr
in regiunile din afara !!I'anitelor Daciei ro-
mane. Obiceiul este prezent n cimiti-
rul de la de dovad<'i <1
dacice n epoca

Un alt cimitir de continuitate daca-ro-
este cel de la - "Podei(( 27.
:!7 K. Horedt lii col., SCIV, 3, 1952, p. 332 ;
idem, SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 280-282, 297.6,
278, 304.1-10 ; idem, SCIV, 5, 1954, 1-2, p.
200, II a, 206, 208, 209, 214.6, 215 ; idem, SCIV,
6, 1955, 3-4, p. 648, 654, 674.10 ; idem, Materi
ale, V, 1959, p. 83 ; K:. Horedt, SCIV, 6, 1954,
3-4, p. 489; idem, Marisia, IX, 1979, p. 74 C.
13 : D. Popescu, Materiale, II, 1956. p. 195 : M.
Macrea, Dacia, N.S., I, 1957, p. 215. 219, 220 :
idem, Apulum, VII/1, 1968. p. 174 nota 19:
idem, 1969, p. 264; M. Macrea, E. Do-
broiu, N. Lupu, Materiale, V, 1959, p. 415 ; M.
Macrea, D. Protase, Materiale, V, p. 439, 450:
M. Macrea, in Ist. Rom., I, 1960, p. 636, 785 ; I.
86
In din anii 1952-1953 au fost
dezvelirte aici 15 morminte de
Ele au unui cimitir plan, care a
fost deranjat sau distrus de bordeiele
prefeudale, care s-a suprapus. Dintre
cele 15 morminte descoperite, 11 au fost
n gropi n de albie, n care sau
deasupra a fost ars corpul celor
Restul de morminte
unele Un mormnt cu
n de albie este
acoperit cu lespezi din Altul era
cu Celelalte erau de
tipul cu
la acestea s-a probabil
la un ustrinum.
Inventarul mormintelor era constituit
din vase provinciale romane ntregi ori
sparte ritual, de fi.er, pli'\
de bronz ornamentale, ace, de
fibule din bronz cu piciorul intors
pe dedesubt, monede. Toate obiectele au
patina focului prin care au trecut la in-
dnerarea
Monedele descoperite in morminte, din
bronz, sunt un as de la Hadrian,
un dupondius de la Antoninus Pius, a
treia - din cauza uzu.
rii Intre morminte au fost
alte trei monede: un as de la LU
Nestor, SCIV, XI. 1960, 1, p. 18, 19: Seb. Mo-
rintz, Dacia, N.S., V, 1961, p. 404 ; D. Protase,
Dacia, N.S., VI. 1962, p. 186-187.38 tab. 2, 188,
189 : idem, Problema p. 17, 24, 30,
38. 39, 40, 48, 79, 80, 81, 82, 136, 212.18. 218,
223 : idem. Riturile, 1971, p. 95.9, 96 : C. Daico
viciu, in Din ist. Trans., 1963, p. 80, 81 : Em
Condurachi. Dacia, N.S., VIII, 1964, p. 30 : M.
Macrea, I. H. ActaMN, I, 1964, p. 313
- 314, 319. 357.70 a ; I. Berciu, Apulum, V,
1965, p. 598, 599, 601, 604. 605, 607, 608. 610,
611. 612 ; H. Daicoviciu, Dacii, p. 245 (1965),
274 (1968), 374 (1972) ; D. Berciu, Zorile istoriei.
1966, p. 294; C. Daicoviciu, in Unitate, 1968, P.
87, 88-89, 90 : D. Protase, Riturile, 1971. p. 90,
95.9-96, 98, 108-109, 114, 115, 117, 118. 120
fig. 33, 131: D. Tudor. 1968, p. 274 : D.
Protase, Dacia, N.S., XIII. 1969, p. 305 nota 25:
B. Zaharia, Aluta, I, 1969, p. 195 : M.
Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 180 nota 31, 194.
Hl7, 199, 201, 204, 205 ; idem, SCIV, 22, 197!.
1. p. 35. 36, 37 : Gh. Bichir, Cultura carpil'n,
1973, p. 33 nota 94 : Const. C. Petolescu. Oct.
Onea. Materiale, X. 1973, p. 132 ; Al. Popa.
Marisia, VI. 1976. p. 14. 15. 16. 17. 24 :. A
Zrinvi, Marisia, VI, P. 141.32-142 : J. Wmk
ler, ivr. Takacs, Gh. Apulum, XVII. 1979.
p. 186 nota 75 ; I. I. Russu, Etnogeneza, 1981.
p. 184.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
cilla Veri, un denar de la Geta un altul
de la Elagabal. Invetarul funerar. (mone-
dele, fibulele) mormintele din a
doua a secolului al II-lea
la miilocul secolului al III-lea.

mormintele, prin romane pro-
vinciale. D. Protase, nu este exclus
cu totul ca unele dintre aceste morminte
; este
vorba de mormintele plane cu resturile
funerare depuse direct n
urne), o n
n cazul cimitirului de aici
asemenea morminte.
arheologice au constatat
de pe marginea gropilor sepul-
crale nu aveau urme de ardere. au
fost deci la ustrinum, apoi
n cimitir, cu inventarul lor
buni, oase calcinate etc.).
La - "Kulterberg" 28 a
existat un complex funerar. de K.
Fabritius, in 1861, complexul
mormintele unor familii de daci, care au
n Incinerarea de-
s-a pe loc, apoi
funerare au fost adunate depuse n
urne ; o parte dintre ele au fost
libere pe vatra de incinerare sau
tiate n apropierea vaselor. Inventarul
mormintelor este dacic.
grosolan cu mna, este
in cimitir. I. H. bun cunos-
al acestei ceramici. din com-
plex fazei a IV-a a culturii da--
cice.
Un alt cimitir de a fost
dezvelit la "Prul Hotarului" 29, punct si-
211
D. Protase, Problema J9ofi
p. 50.30, 68, 76, 79, 84, 214.30 a ; idem, Dacia,
N.S.. 1962, p. 186-187.42 tab. 2, 189 : idem, Ri
turile, 1971, p. 179 ; idem, Autohtonii, p. 116 -
117, 118, 119, 126. 127, 129, 186, 187, 234 : M.
Macrea, Dacia, N.S., I, 1957, p. 219, 220: M.
Macrea, E. Dobroiu, N. Lupu, Materiale, V,
1959, p. 415 ; D. Tudor, 1968, p. 175:
I. H. Ceramica, 1969, p. 274.266 d : M.
BabPs. Dacia. N.S., XIV, 1970. p. 194 : A.
Zrinyi, Marisia, VI, 1976. p_ 145.41 c : I. Hica-
Cmpeanu, ActaMN, XVI, 1979, p. 158 ;
fan Enache, Oltenia, II, 1980, p. 274 : I. I.
Russu, Etnogeneza, 1981, p. 184.
29
D. Protase, Problema 1966,
P- 51.30 b. 52, 214.30 b: idem. Riturilc, 1971, p. 99.13
b-100, 117, 120 fig. 33/13, 179.14: N. Lupu, Alexe
13, Sibiu, 1967, p. 175-183;
87
tuat la cea 2 km SV de (n
dreapta drumului ce duce spre .), la
poalele dealului Breite, n terenul a ricol
de sub liziera
efectuate de N. Lupu 1960}
au scos la 12 morminte de i cine-
cu inventar, inclusiv monede ro ane,
iar cele din 1969-1970 (I. Mitrofa , Gh.
Moldovan) au adus la aUe mor
minte, cu inventar de n 19 9 au
fost scoase la prin , un
de 48 monede imperiale din ronz,
care se cronologic de 1< m-
Augustus la Septimius eve-
rus. n 1970 au fost recuperate, al
de alte 77 monede ro
emise de la Augustus pana
IV d. Chr. (Materialele, . in
Muz. ist.
lectura a un
se pare cimitirul de ici a
unor din P nno-
nia (I. I. Russu) n epoca ro
la ,.Prul Hotarului". n cimitir a fost
materiale dacice (ceramic ), n
context roman.
autohtone cs c se-
n cimitirul prefeudal de la Sn-
tana de 30_ In inventarul mo min-
telor de (HJ03), s con-
n vaselor descoperit (cea
D. Tudor, 1968, p. 175 : L H.
Ceramica, 1969, p. 274.266 e: M. Macrea. Viata.
p. 265, 472: M. Dacia, N.S .. XIV 1970,
p. 200, 205 : idem Dacia, N.S., XV, 1 71, p.
387.519 b ; idem, SCIV, 22, 1971, 1, p. 37 2 ; A.
Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p. 145.41, d-14 ; AI.
Vulpe, I. G!odariu, p. 538 : G . Bal"
tag, Marisia, IX, 1979, p. 77 : E. Chiri N.
Gudea, ActaMP, VI, 1982, p. 137.4. 138. 9.
:su Kovacs, DolgCluj, III. 2, 1912, . 250
- 367 ; C. Daicoviciu, AISC, III, 1936 1940,
p. 197 ; D. Berciu, SCIV, II, 1951, 1, p. 9 nota
IlO : C. Preda, SCIV, 10, 2, 1959. p. 365 : . Dai-
coviciu, Em. Petroviciu, Gh. n Ist. Rom ..
I, 1960, p. 635, 786 : P. Aurelian, Materiale VIII,
1962, p. 572 nota 5 : Szekely Z., SCIV, 13 1962,
1, p. 53-54: idem, Aluta, I. 1969, p. 8, 73,
74, 75, 79, 80, 81, 82, 84 ; N. Zaharia. E . Za-
haria, V. Palade, Materiale, VIII. 1962. . 596,
597 ; C. Daicoviciu, n Din ist. Tr ns., I.
1963, p. 81 : idem, n Unitate. 1968, o. 8 : I.
Berciu, Apulum, V, 1965, p_ 598 : Bak6 G., SCIV,
19, 1968, 1, p. 72-73: D. Protase, Problcm con-
1966, p. 136, 224 : idem. Dacia N.S ,
XIII. 1969, p. 315 nota 55 ; I. H. Crisa , Ce
ramica, 1969, p. 274.275 b: A. Zrinyi. ' rzsta.
VI. 1976, p. 147.46 a-148 : I. Hica - Cim eanu.
ActaMN, XVI, 1979, p. 75.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
100) ele iau forme evoluate din eera-
mica dar anumite
elemente din Latene-ul dacic sau pontic.
dacice,
n materialele rezultate din lui
Kovacs a fost att de autorul
ct de (C.
Daicoviciu, I. Berciu, D. Popescu ;
dacice re-
n forme ale ceramicii,
in
de continuitate
sunt reflectate n
in depozitele de unelte. Descoperirea unor
monede izolate sau tezaure monetare n
necropolele sau mormintele izo-
late ori n apropierea acestora constituie
asemenea dovezi de continmtate. In aproa-
pe toate punctele topografice prezentate
(Bezid, Dedrad, Iernut,
am descope-
ririle monetare. Acestora li se
tezaurele monetare de la Re-
ghin, depozitele de unelte agricole de la
- "Podei" - "Un-
gra Mare".
Tezaurul monetar roman de la Dm-
31 a fost descoperit n 1921, n punc-
tul Mari". S-a din te-
zaur (parte din el a fost 135
denari imperiali doi din argint.
Piesele provin de la Nero (3),
Galba (1), Vitellius (3), Vespasian (29), Ti-
tus (5), (10), Nerva (6). Traian
(44). Hadrian (33) Antoninus Pius (2).
n cazul tezaurului de la te-
zaurizarea a cunoscut o intensificare n
vremea Traian Hadrian ; n
tim!)ul lui Antonius Pius ea a sim-
:n MNA/157 din 1921: B. Mitrea.
SCW. V. 1954. 3-4. p. 478: C. Preda. SCN.
I. 1957, p. 113-132 : idem, scrv. 16. 1965, 1.
p. 207-208 : D. Protase, SCIV, 16, 1965, 1, p.
203-205 : idem, Problema p. 86.4,
91, fig. 4, p. 92, 93, 100, 219 : idem, Autoh-
tonii. 1980, p. 173, 185, 190 : D. Protase, A.
Zrinyi, ActaMN. IV, 1967, p. 466 : M. Macrea.
1969. p. 54-55 : Virgil
ba. Mem. Antiq., I, 1969, p. 123, 124, 125, 126.
130, 131, 141, 142, 143: M. SCIV.
22. 1971, 3. p. 403.1, 406.
".l D. Protase, Problema 19GG.
p. 85 nota 18, 87.8, 91, 92, 100, 167.45, 188, 189.
197, 232: idem, Autohtonii, 1980, p. 176, 185, 19n
(cu bibliografia
88
Probabil n timpul acestui
procesul de tezaurizare a fost ntrerupt,
ngroparea tezaurului n tim-
pul domniei acestui probabil, n
cu produse de daci
n anul 143 sau a incursiunii dacilor li-
beri n Dacia acest timp.
Literatura de specialitate
n aria Reghin 32 n mpreju-
rimi tezaure constituite de autohtoni
ascunse n timpul romane dato-
interne sau n
provincie a dacilor liberi, ori a triburilor
migratoare.
Dintre depozitele de unelte agricole.
ngropate n epoca alc1turi de cel
de la Dedrad, putem aminti pe cele de la
de - "Podei"
leni - "Ungra Mare".
Pe "Podei" a fost descoperit un prim
depozit de unelte agricole, n 1951, cu pri-
lf>jul arheologice (I. H. Cri
G. Fercnczi). Depozitul a fost
ntr-o a constat din pietre
de cinci de plug, plus
alte de fier informe 3:l.
Un sondaj efectuat n 1985 (M. Gro-
zav) a adus la un al doilea depozit
de unelte agricole, constituit tot din fiare
de plug, etc.
depozitele, ngropate n epCl-
ca sunt, n mare parte, de
a uneLtelor de
dacice, de daci, n epoca
descoperite n depozite au
aspectul celor romane, fiarele de plug
tipul celor de caracter dacic-ele-
nistic, cum bine sublinia I. H.
:JJ K. Horedt col., SCIV, 3, 1952, p. 321
324 : I. H. SCIV, 11, 1960, 2, o. 285
: idem, ActaMN, II, 1965, p. 41. 52-55 ;
M. Macrea, n Ist. Rom .. I, 1960, p. 398: idem,
1969, p. 296 : I. Berciu, Al. Pooa. SCIV.
14. 1963, 1, P. 157 : M. Macrea. I. H.
ActaMN, I. 1964, p. 319, 329, 330, 356.60 b: T.
Glodariu. M C1"11eann SCTV. 17. 1966. 1. n. 22,
25, 30 : Horedt, ActaMN., 1966, p. 408.4: D.
Tudor, Orase, 1968, p. 274 : D. Protase, Problema
1966, n. 71 : idem, Autohtonii. 1980,
p. 53. 166_.:._167 : T. Glorlarh.l. A. Zrinyi, P. Gpulai,
Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 223 : Ion Al. Maxim,
ActaMN, VIII. 1971, p. 462 : I. Mitrofan, ActaMN,
IX, 1972, p. 147; Al. Popa, Marisia, V, 1975, p.
23, 27 : D. Protase, V. M. Grozav, Apu.-
l1Lm, XXV, 1989, p. 181-205.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
In depozitui de la - "Un-
gra Mare", avnd unelte agricole
depozit des:::operit
n 1965, unele piese sunt de
ceea ce dacii.
n n epoca
vechile lor unelte de pro-

In prezentarea de continui-
tate ne-am oprit ndeosebi
Band - "Cetarea
Sntana de la cele din epoca ro-
Cum se multe dintre a-
ceste se prelun-
Eesc n timp, epoca Ca
atare. ele nu pot fi separate riguros, de-
3! J. Winkler, V. Vasiliev, L. A. Bar-
da, V, 1968, p. 82 nota 20 ; M. Ma-
r:rea, 1969, p. 296 ; I. Glodariu, A. Zrinyi,
P. Gyulai, Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 207-231:
idem, Terra nostra, II, 1971, p. 75-88 ; I. Glo-
de perioada pos -romd-
Le-am prezentat, rupt crono-
lo1_:ic, pentru a !;ui>lir.ia valoarea lor dc-
n epoca n c mbate-
rea tezei absurde a i daca-
romane, a autoh-
tone.
ntr-un articol viitor, de sin-
c ntinui-
daca-romane din M n
perioada (sec. IV-X), ai nu-
meroase.
sumar, sub aspe
ologic, n ontinu-
itatea se p in
turiile arheologice ce le o ealitate

dariu, Apulum, XIII, 1975, p. 242 ; G. arines
cu, Al. Retegan, SCIV A, 30, 1979, 2, p. 257, 258,
259 ; M. Pontica, XIII, 1980, p. 69, 170 ;
.J. Winkler, M. ActaMP, 1982, p. 99 -
100 ; D. Protase, Autohtonii, 1980, p. 166-167
ARCHAEOLOGICAL EVIDENCES OF THE DACIAN-ROMAN CONTINUITY IN
DISTRICT
Dr. Valeriu
(SUMMARY)
The autf.lor presents in synthesis the ar-
chaeological attestin<r the Dacian-
Roman continuity in the I-III centuries, in
the space of the district.
Examining the discussed problem, the au-
thor shows that till the last five decades of aur
century, few archaeological evidences of the
disputed Dacia-Roman continuity in the Mures
district were krown. Except the -
.. Kulterberg" vestiges, digged in 1861 by K. Fa
britius, the evidences of the Dacian-Roman con-
tinuity have been discovered, in fact, in the
context of some soundings and diggings made
in order to investigate some traces from other
historical epochs (Band - ,.Cetatea
- the rural Roman settlement. LP-
de - and, in most of
the cases, they were not considered at the mo-
ment as documents of the continuity of the Ro-
manian people (except, to a little extent, somt'
from
But in the last decades the number of the
archaeological discoveries attesting the Dacian-
Roman continuity in the district (in the
Roman epoch, 106-271 a Chr.) has grown sub
stantially. In order to render tfiem evident, thE'
archaeological research has contributed consi-
derably, becoming at this stage, methodica! and
12 - Arheologie
89
systematical. It has investi."ated with all the
scientific s1rietness new points, has sounderl
or digged many settlements or necorpo ises,
reconsidered (or reestimated) older d coveries
(Band, Sntana de Trgu Mur
So, owing to the archaeological res arch, to
day we know in the space of tne M dis-
trict 26 settlements with 34 topographi al points
from wohich archaeological evidences of the
Dacian-Roman continuity are proceedi g. These
evidences carne from settlements (o surfacf>
or huts), necropolises or isolated to s, from
monetary treasures, tool storehauses te.
The wohole variety of discoveries s analy-
sed by the author woho brings into li ht their
probative documentary-historical valu .
The after Roman period even riche in such
evidences in the district area, will b'
presented by the author in anather aper.
The ancient vestiges of continuity, reconsi-
dered, as those discovered in the las decades
prove the continuity of the autochto ous Da-
dan-Roman population in the spac of the
district, invalidating the fanci ul theo-
ries of some foreign lnistorians on the sa-calle
discontinuity of extermination of e auto-
chtonous population dur ing the Roma epoch.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
DIN SECOLUL AL VI-LEA
DE LA .TUD.
CORNELIU GA.IU
n zona de contact dintre
lurHe cu Cmpia Transilvaniei,
localitatea se ntr-un areal fa-
vorabil habitatului uman, n hotarul sa-
tului fiind semnalate descoperiri arheo-
logice diverse ncepnd din neolitic
la epoca
1
. Situl n care s-au efec-
tuat sistematice n anii 1990 -
1991 a fost depistat cu ani n
cnd de amenajare a unui drum
forestier peste fnatul care acoperea par-
tea de hotar "Fundoaie", au scos
la un bogat material ceramic
au distrus mai multe de supra-
delimitnd astfel ntinderea
fapt care a nlesnit plasarea n
zona de concentrare a materialului arheo-
logic. Locul pe care era
la S-E de sat, prins ntre dealuri
durite cu un relief destul de accidentat a
restrns la o de 30-40 m
de-a lungul prului ce amintita
parte de hotar. Majoritatea
1) au fost tr-asate la piciorul pantei
unui bot de deal cu expunere de
pe care se recoltase majoritatea materia-
lului prilejuit de amenajarea drumului
forestier. Depunerea nu este
: sub stratul vegetal o
de 15-20 cm relativ rare
fragmente cer:amice lo-
cuirii prefeudale, care un
1 M. Roska, Erdely regeszeti Repertoriuma,
I, Cluj, 1942, p. 68, nr. 45 ; D. Popescu, FI 3,
1974, pp. 56-64; VI. Zirra FI 3, pp. 139-157;
G. Marinescu, FI 3, p. 17, pl. VII/
1 ; A. D. Alexandrescu, Dacia, NS 10, 1966, p.
134; V. Vasiliev, pe teritoriul Ro-
mniei, Ed. Dacia. Cluj, 1980, p. 145 ; G. Ma-
rinescu, Marisia, XIII-XIV, 1984, p. 25 ; G
Marinescu, FI 6, 1989, pp. 13-14.
91
strat negru care atinge spre extre itatea
a lui S
1
90--,110 cm, apa
unei Wietenberg. Spre est stratul
de destul de inconsistent, apar-
locuirii prefeudale, este at di-
rect pe stnca In v stic al
Sli S
11
grosimea strat lui de
materiale din epo a pre-
atinge 60-80 cm. Semnal"m de
asemenea ctorva fragme te ce-
ramice de a r pre-
se probabil de
la cea 1 km
2
Din ea din
mileniul I d.H. au fost surprinse n
parte dezvelite un de 13 1
cteva gropi menajere precum un
cuptor de ars vase.
nr. 1, n S
2
i dez-
apoi printr-o avea imen-
siunile de 3,8 X 3,2 m, groapa lo
cu rotunjite, cobo-
rnd la - 110 cm de la
a solului. Umplutura bordeiului f
dintr-un cu urme
provenind de la
aeriene a are se
sprijinea, probabil, pe din le n ale
urme marcau podina locuin ei. In
zona se
locul unei vetre de foc (fig. 11).
Inventarul n pr ncipal
din fragmente ceramice provenind de la
vase din sau cu pie ricele
n lucrate la cen
brun-negricios (fig. 4 : 1-3, 6-9).
Apare categoria de c
i un vas pilat
cu motive unghiulare (fig. 4/4). Intr-o
2
Ibidem,
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
extrem de au
fragmente din cu cioburi pisate,
brun-negricioase unor vase
borcan lucrate cu mna.
nr. 2, n apropierea
celei anterioare, a se adin-
cea la 95 cm, a Materia-
lul ceramic n este
tuit din vase brun-negricioase
din cu pietricele la
fragmente din unui chiup
negricios din cu pietricele supra-

nr. 5 avea dimensiunile de
4,2 X 3,3 m, groapa acesteia de rec-
cu rotunjite cobora la
1,10 m. In zona a era
o de gresii si-
cu 20 cm mai sus de
speciale a
Inventarul exclusiv ceramic,
cuprinde vase lucrate la din
cu supra-
altele din omo_,
unor
fragmente de chiup din ciment (fig.
5/3) a ctorva fragmente
unor vase lucrate cu mna din cu
cioburi n
nr. 6, la cea. 450 m
de primul sector n care s-au concentrat
Au fost remarcate n profilul
malului prului urmele unei
pentru a dezvelire s-a practicat o
de cu
colturile rotunjite avea dimensiunile de
4 X 3,6 m, groapa bordeiului cobornd la
- 1,2 m de la nivelul actual al solului.
Intr-unul din bordeiului era ame-
o mai sus de-
ct podeaua locuintei (fig. 11).
Inventarul cuprinde frag-
mente ceramice lucrate cu mna la
un din fier (fig. 10/6). Vasele
din brun-ne-
gricioase, n majoritate borcane cu buza
pe umeri pntec
benzi de linii drepte n val (fig. 10/
1-3) incizate. De pe s-au recoltat
fragmente de din lu-
crate cu mna (fig. 10/4) cu mai
sau mai
nr. 7, de
avnd dimensiunile de 3 X 3,8 m, era o
de podina
92
aflndu-se la - 0,4 m. Pe latura dinspre
era o din bolovani
de ru gresii. Umplutura des-
tul de n material arheologic cu-
prinde fragmente din unor vase
brun-negricioase lucrate la

nr. 8, de
avnd dimensiunile de 3,6 X 4 m, a
se adncea la - 90 cm, avea pe
latura de nord o din gre-
sii bolovani de ru ntre care o gresie-
mojar cu o avnd un diametru
de 12 cm probabil din
de epoca bronzului.
Inventarul cuprinde n ex-
clusivitate Categoria predomi-
este cea a vaselor lucrate la
din
cu relativ
suprafata cu caneluri largi sau
cu benzi de linii drepte n val incizate
(fig. 5/4, 6). Snt prezente de asemenea
fragmente din cu pietricele
ntre care o
de chiup din ciment precum c-
teva fragmente din cu cioburi n
cu mna.
nr. 9 avea o rectan-
cu laturile de 3,8 X 4,2 m o adn_j
cime de - 0,65 m. In partea a
se adncea o de
cu diametru} de 1,10 m. Nu au
fost remarcate urme de de foc sau
alte
Inventarul ceramic destul de bogat al
cuprinde fragmente de vase din
cu pietricele,
(fig. 5/5, 7, 8) sau din
(fig. 5/11) uneori cu decor lustruit. Intr-o
mai apar fragmente de
vase brun-negricioase din
(fig. 5/10) ca cu mna,
din cu cioburi n
nr. 10, de adnci-
mea de nivelul actual al solului -
0,40 m, avea o cu la-
turile de 3,8 X 4 m. Pe dinspre
au putut fi sesizate gropi df'
pari care structura Pe
latura era amenajat un cuptor,
din gresii, cu latura de 0,9 m (fig. 11 c).
Inventarul n exclusivitate din
fragmente ceramice cuprinde oale
din cu pietricele, cu ne-
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
(fig. 6/1, 3, 5) lipsite de
decor sau cu decor incizat din bnzi drep-
te dar vase din cu
decor lustruit (fig. 6/4) (fig.
6/2). Apar de asemenea fragmente de
Kransengefasse din
cu decor de bnzi de linii drepte
n val incizate pe umeri (fig. 6/6, 9)
borcane din cu
mna (fig. 6/7).
nr. 11, de rectangu-
cu rotunjite avea dimensiu-
nile de 3,6 X 4 m, groapa cobo-
rnd la - 0,70 m. Pietrele aglomerate n
zona unei insta-
de foc n
In groapa au fragmen-
te ceramice din omo-
cu nisip n (fig. 6/10, 12),
cteva fragmente, din cu pietricele
de oale vase de pro-
vizii o din (fig.
6/13).
nr. 13 a sesi-
n 8
12
, se adncea la 0,40 m avea o
de 3,3 m. In malul nordic al sec-
aglomerarea de bolovani de ru
unei vetre de foc. Lo-
nu a fost integral.
Materialul arheologic fragmentar cu-
prinde din cu pietricele ce-
asigurnd con-
temporaneitatea acestei cu cele
descrise anterior.
nr. 14, de rectangu-
cu rotunjite, avea laturile
de 2,8 X 3,6 m, podina ame-
speciale se adncea la 0,6 m. Um-
plutura gropii dintr-un
cu cuprindea
numeroase fragmente ceramice lucrate la
cu mna. Vasele lucrate la :
chiupuri, oale snt lu-
crate din
sau cu pietricele
decor de bnzi de linii drepte n val
incizate (fig. 8/1-4, 6, 9, 11-12). eera-
mica cu mna din
cu cioburi n cu-
prinde borcane cu buza
(fig. 8/5, 7, 10).
nr. 15 a fost doar
de 813 Groapa locu-
n stnca se adncea la
- 55 cm. Inventarul recuperat :
93
luc la
(fig. 8/11, 12) acelu ni-'
vel de locuire prefeudal.
nr. 17 nu a fost d
integral. Latura est-vest era de 4
adncimea gropii era de
Pe latura era situat un
din lespezi de gresie.
Inventarul cuprinde c
(fig. 7/1, 2, 6, 7, 9, 10) brun-
(fig. 7/3-5, 7-8) l
dar citeva fragmente lucrate c mna
din
In apropierea nr. 6 u fost
cercetate resturile unui cuptor
3
p ntru a
degajare s-a deschis o caset fiind
n partea
tuia .avnd o cu dimensi
1,5 X 1,8 m, lu
de foc pe o grosime de
Gura cuptorului de 0,7 m
chidea spre groapa de alimentare
de malul Vatra cuptoru ui era
cu lespezi din gresie de care
au fost recoltate cteva fragment cera-
mice lucrate la roatft din cu pietri-
cele arse secundar la vitrifi re. Pe
axul cuptorului s-a construit un perete
median, din gresii prinse cu mor r, lat
de 0,3 m spre sud'
la o de 0,4 m. Cu toate nu au
fost urme ale a came-
rei de ardere, putem formula ipot za
ne n unui cuptor de ar cera-
cu perete median cunoscut n me
diul roman postroman.
De nivel al habitatului
dal se cele trei gropi menaje
rute n investigat. Snt gr pi de
cu al a
adncimi ntre 1 m 1,2 m.
In umplutura gropilor de zolate
fragmente ceramice se o mare
cantitate de
3
Asupra acestuia ne-a
fost de un localnic care n c apro-
ximativ 15 ani a observat, n malul rului,
o aglomerare de bolovani de ru pe are a
dezvelit-o. Din acestuia reie a
bolovanii respectivi erau sub for a unui
circular nalt piatra rezu a
transportat-o pentru nevoi Mai
bolovani de ru s-au pe va-
tra cuptorului confirmnd ntr-un fel r atarea
descoperi torul ui.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de la cu-
prinde, cum din materialul
arheologic, nivele de locuire : un ni-
vel, marcat printr-un strat de
grosimi variabile, n care apar fragmente
ceramice negricioase lucrate la
cu adncite de supra-
databil n sec. VI - nceputul sec.
VII un altul, nesesizabil printr-o depu-
nere i cores-
punde nr. 6.
Locuirea din secolul al VI-lea cuprinde
att de ct locu-
adincite. Urmele de ce-
marcnd conturul unora
dintre faptul
a fost de un incendiu permit
formularea ipotezei acestea erau
struite din brne cu din mate-
riale La o au fost
identificate, pe latura dinspre gropi
de la parii care structura lo-
(fig. 11). unor
de foc este n majoritatea locu-
cercetate fie sub forma unei por-
marcate de (L
1
), fie prin ve-
tre pavate cu pietre (L5, L7, L11) sau cup-
toare de lespezi de gresie (L10
Ln).
Cuptorul care, prin l putem
socoti, chiar nu s-au urmele
ce desparte camera de foc de
camera de ardere a vaselor, drept cuptor
de ars oale, are cteva elemente distinc-
te, analogii n descoperirile cunos-
cute" Astfel modul de realizare al pere-
telui median nu este nici n me-
diul roman
5
nici n cel prefeudal n. De
asemenea realizarea cupolei cuptorului din
bolovani de ru, descrierea descope-'
ritorului, pune semne de ntrebare asupra
4
S. T. Bader, dacilor
liberi de la Aurit, Satu Mare, 1967,
p. 20-31 ; O. Floca, Ferenczi. L.
Micia. Grupul de cuptoare romane pentru ars
Deva, 1970, passim ; I. Hica, n In
Memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974.
p. 165-167. Gh. Bichir, SCIV, 17, 3, 1966, pp.
489-508. I. Mitrea, Dacia NS., 34, 1990. p. 135 :
S. Dacia (Teritoriul da-
cilor liberi din vestul nord-vestul Romniei
in vremea Daciei romane), Oradea, 1993, p. 161.
5 O. Floca, Ferenczi, L. op.
cit., pp. 97-522.
u Un cuptor din secolul al VI-lea a fost
descoperit la Brateiu n nr. 1. I. Nes
tor E. Zaharia, Materiale 10. 1973, p. 192.
94
acestui tip de
Nici materialul arheologic nu ne
dect cel mult un termenus post
quem pentru datarea complexului.
Inventarul arheologic recoltat att n
ct pe este
constituit n din fragmente
ceramice care cu greu permit reconstitui-
rea de forme. este catego-
ria ceramicii lucrate la din cu
n fapt care
un aspect neregulat vaselor.
categorie are interiorul
marcat de coaste iar
pe umeri pntec de caneluri, benzi de
striuri incizi orizontale drepte n val.
Fundurile vaselor n general ur-
mele desprinderii cu de pe discul
categorie are, n
general, de culoare cenu-
care merge de la negricios la alburiu.
O a doua categorie
dintr-o bine de aspect
omogen cu nisipuri ca degresant, cu pe-
n general mai
cat n general repertoriu
de forme ca cele din categoria anteri-

mai ceramica
se n cadrul
riei din de la Acestei ca-
tegorii i fragmente de castroane
oale (fig. 5/11, 6/4, 9/9) uneori cu de-'
cor lustruit sau realizat prin
(fig. 4/4 6/2).
Registrul de forme este destul de re-
strns. oala de tip borcan, n
general, de mici dimensiuni avnd buza
uneori cu
(fig. 5/1, 5, 7 8 ; 6/1, 8),
drept sau umerii bine
cu caneluri sau benzi
de striuri. Apar oale cu buza
umerii gtul nalt (fig. 7/6 9/6).
Oalele au fundul ngust, drept
In cazuri izolate, la vase
apar
vase cu fundul
In cteva au fragmente
de sau de n
cu (fig. 6) sau de
cunoscute din
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de la
7
dar n cimitirele gepide din Transilva-
nia sau Cmpia Tisei H. Din stratul de
prefeudal s-a recoltat un frag-
ment unei cu tub de scur-
gere (fig. 9) n mediul gepi-
dic ele fiind prezente att n descoperiri
de secolul al VI-'lea ct n cele din vea-
cul al VII-lea
9
.
In 1 10 au fost descope-
rite fragmente de vase din ce-
decorate prin cu
motive unghiulare, din care unul a putut
fi ntregit n desen fiind un vas n
de cu bune analogii n cimitirele
de
10
Ceramica
se att n secolul al VI-lea ct
n complexele din secolul
ntr-o sau alta anumite
motive
11
ele nu snt relevante pentru de-
cronologice. Se pot stabili mai
arii de ale unui motiv
sau unui grup de motive. In
din Transilvania decorul constnd din
unghiulare (Keilstich) apare n
mod frecvent 12.
Castronul este o categorie
n din
de la cele cteva fragmente cu greu
pot restitui forme (fig. 5/9). Forma este
mult predominnd castronul
tronconic n, cu mult mai negli-
jent n raport cu formele romane
postromane.
7
K. Horedt, Grabungen in einer
vor - und frii.hgeschichtlichen Siedlung in
Siebenbii.rgen, Bukarest, 1979, p. 125-128,
62/12-17 ; Gh. Anghel - M. Apulum
15, 1977, p. 290, fig. 5/12-13 ; C. Gaiu, Marisia,
13-14, 1984, p. 60, pl. 33/6, 9.
8
Kovacs, Dolg Cluj, 4, 1913, fig. 32/9 ;
D. Csallany, Archologische der
Gepiden im Mitteldonaubecken, Budapest, 1961,
Taf. 20/2; 101/1, 8, 9; 102/10 ; 103/1, 4.
9 K. Horedt, op. cit., p. 128-130.
IO Kovacs, op. cit., fig. 62/12 ; Csallany,
op. cit., pl. 160/8, 186/6.
Il K. Horedt, op. cit., p. 140 ; Attila Kiss,
Germanen im awarenzeitlichen Karpatenbecken,
in Falko Daim, Awaren Forschungen, Institut
fi:tr Ur - und Fri.ihgeschichte der Universitiit
Wien 1992, p. 75-77, tabeln 18.
n K. Horedt, op. cit., p. 139-141 ; C. Gaiu.
op. cit., p. 60 ; Z. Szekely, Marisia, 15-22,
1992, p. 127, pl. 25/4.
u K. Horedt, op. cit., p. 130-131, fig. 64/
1-4.
95
Vasul de provzii lucrat din ci-
sau cu p etricele
a cteva
dintre Acesta are buz
sau umerii deco cu
benzi incizate drepte n val (f g. 4/8 ;
5/3 ; 6/6, 9, 7 ; 8/4). Originea ac tui tip
de vas este mult mai veche
14
r con-
fie n se olul al
VI -lea
15
pe o arie ex rem de

Ceramica cu mna, afla ntr-o
n inventarul loc
cercetate, cuprinde fragmente de ale lu_,
crate din d
cu pietricele cioburi pisate. V ele au
la cu ner gulari-
cu urme de ardere secunda
elemente decorative. Singura for re-
este cea de ( ig. 6/7,
8/5, 7, 10) cu buza s
corpul scund umerii In
diferite categorie eera se
n celelalte di Tran-
silvania
16
databile n ep
din ultimul timp efinesc
un grup numeros de ap
orizontului n no d-estul
Transilvaniei caracterizat prin ri des-
chise situate n general pe terase
sau de-a lungul unor cursuri de
Pentru cronologia de 1
n lipsa a altor categorii de i ventar,
singurul criteriu cel al f rmelor
ceramice manifeste n Ac stea se
n orizontul cultural ratei-

11
fiind datate, n general, n se-
colul al VI-lea. Raporturile acestei culturi
cu culturale din afara arcului
carpatic se pe fondul co un re-
manie sesizabil n de 1
prin ceramicii se lu-
crate la la fel cum ceramic
cana cu tub de scurgere s nt ma-
14 S. op. cit., p. 160-1 1 ; Bol-
ko V. Richthofen, ArchErt 45, 1931, p. 57-265.
15 K. Horedt, op. cit., p. 132-134.
16
D. Protase, AIIA, 28, 1987-1988, p. 445 ;
1. Nestor, E. Zaharia, op. cit., pp. 1 2-194 ;
Gh. Anghel, M. op. cit., p. 290 ; K. Ho-
redt, op cit., pp. 141-144.
17
R. Harhoiu, Brateiu, n D. M. ippidi,
de istorie veche a Romdniei Bucu-
1976, p. 99-102.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
-A
)
(
A
1
1
Fig. 1. - Dip!ia "Fundoaie", plan de s i t u a i e .
96
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
--
-

---
13 _ Arheologie
[-_
-----

1
,.Fundoaie". Planu
2. - sector A.
97
1 1
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
"Fundoaie" 1
cuptor de ars P an

profil
93
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
' v'
\ ,
',, ___________ /
,.,...,. ).,.".

.. ,
\
\
\
j
6
Fig. 4 . ......;. din nr. 1.
99
8.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
'2
5
10
7
</
.!
.. 1
~ .. . ~
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
fi
........ _::. - ...
t:J.
f?.
- din . " ceramica
. . 11 (10-13). Fig 6. - to" (1-9) nr .
. nr.
101
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 7. - Dipsa F d . "
. ". un oaie , d'
nr. 17. In
102
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

8.
J.
:.:i,
.. :. .. :: \
11.
f2
Fund oaie",
Fig. fi. - '<'1-10) s.i nr. 15 (11-12).
nr. 14
103
4,
din
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
2
['
1
:-...

,- j
.,
Fig. 9. - "Fundoaie", din S11
104
t
\:,,.
1
\
\._____
\
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
/
. -::- >:..: " ..
5
8
! .
. 1
fO
Fi!;. 10. - "Funcloaie", ccranuca elin
nr. 6 (1-6) din (7-12).
105
H - Arheologie
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 11. - "Fundoaie" a) profil perete
sudic S
2
: 1 - sol vegetal ; 2 - sol negru
3 - strat 4 -
- so! viu ; b) profil loc. nr. 6 : 1 ...- sol
106
vegetal, 2 - lut argilos, 3 - 4 -
5 - sol viu ; c) planul
nr. 10.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
teriale vehiculate n Transilvania de
tre gepizi.
nr. 6, cu pietrar
pe una din laturi avnd drept inventar
ceramica la cu mna din
cu
benzi de incizii orizontale drepte
rite de care snt prezente fragmen-
te de tipsie din lut cu mna
UN NOUVEL HABITAT DU VI-eme Sii:.CLE
En 1990 et 1991 on a fait des fouilles ar-
cheologiques dans une vallee laterale situee
au S-E ele la loca!ite. On y a decouvert 12
habitations. 3 fosses menageres et un four des
pots du VI-eme siecle, une hutte, dont la da-
tation est un peu plus tardive. au VII-eme
siecle. probablement, meme dans la premiere
moitie du VIII-eme siecle.
La materiei provenant de
!'habitat du VI-eme siecle comprend prcsqu'en
exclusivile de la ceramiquc. Celle-ci est com-
posee, en majeure parti2 des fragments bruns
et brun-noirtres travaillees d'une pte avec
unui orizont mai trziu, eventual
din se<:. VII-VIII.
a avea la un material
care se preteze la o cronologie mai
ntre nr. 6 restul
pare a interveni un hiatus.
acesta este real sau conjunctural nu ne
putem n a cerce-

AU NORD-EST DE LA TRANSYLVANIE
du sabie et du microgravier. La ceramique
brune fine est, en quelque> cas, decoree de
motifs realises par polissage et estempil!age.
En une proportin reduite, il y a aussi des
pots travailles a la main c\'une pte rauge-
brique. La ceramique est en forme de bocal,
tasses l'anse, bols et des pots a provisions
caracteristiques a l'horizon culturel
Brateiu.
Il existe encore des materiaux de l'ge du
bronze, la culture Wietenberg, qui ne fout pas
le sujet du present article.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
O LOCUINTA MEDIEVAL TIMPURIE LA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
. .
GABRIELA RADULESCU
arheologice din localitatea
au fost
<determinate de o serie de descoperiri n-
prilejuite de agricole
:sau cu caracter edilitar. Ele au
n
punctul descoperirilor amintite precum
limita a aici este
de materialul arheologic desco-
perit. Zona n se n vatra
satului, n fostului C.A.P. din
localitate n imediata ei apropiere. Cer-
arheologice sistematice de la Ver-
ncepute n 1973
1
reluate de noi
n anii 1989 1990, nu snt de mare ex-
tindere dar snt importante avnd n ve-
dere bogatul material arheologic s-cos ln
precum faptul au fost iden-
tificate o serie de cuptoare, gropi
de provizii. a evi-
chiar de la prim2le sondaje,
aici a unor vestigii : hallstattiene,
de secolele III-IV precum feudale tim-
purii.
Complexele medieval-timpurii dezve-
lite cu prilejul acelor sondaje -
cuptoare, gropi de provizii - au fost cer-
cetate publicate 2, dovedindu-se exis-
aici, pe baza tipologiei acestor com-
plexe precum a analogiilor materialu-
lui arheologic descoperit, a unei
de secolele XI-XII.
Rezultatele acestor mai vechi cerce-
au determinat reluarea n anii 1989
1990 a n me-
dieval timpurie de la V prilej cu
care a fost o ce poate
1 FI, III, p. 463 ; G. Marinescu
FI, IV, p. 38.
< C. Gaiu, Marisia, IX, p. 123.
109
aduce elemente noi, imaginii locuirii me-
dieval timpurii de aici.
Stratul de n zona
se imediat sub nivelul solului vegetal,
locuirea medieval timpurie suprapunnd
o al ta,
semibordei, are o cu
rotunjite cu laturile de 4,5 X 2,5
m (pl. 1, fig. 8). Groapa se adn-
n solul viu la 1,40 m. Pe una
din laturile la unul din
s-a cuptorul cu gura de 1,30 m,
de fundul gropii
Vatra era cu fragmente c-eramice
deasupra s-a putut identifica o
de
Materialul arheologic recuperat din
umplutura se constituie dintr-o
mare cantitate de din oase
de animale. In ceea ce materia-
lul ceramic recoltat, acesta este bogat
cum s-a dar fragmentar. Ca
este o la
cea mai mare parte a fragmentelor fiind
Nu nici ceramica de
culoare - cteva fragmente -,
uneori spre negricios. Este o
mai la
nisip cu bob
foarte Pasta este destul de com-
relativ bine Exis-
fragmente cu arderi secundare. Ca
forme vasului-borcan
cu umeri sau cu re-
lativ cu buza n
bine oblic (pl. 1, fig.
3 ; pl. 2, fig. 6) sau (pl. 3, fig. 3),
cu muchia sau (pl. 3, fig. 3,
7 ; pl. 1, fig. 4, 7), uneori (pl.
3, fig. 1). Cele mai multe snt de manme
mijlocie. Trebuie pre-
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
/')
// ..3


'
'
-- - - _00. ---1
'
i, 1
r
---- L
. L-::L40J

"..-
1
--- -l -
110
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
\l

\
.v-..,. )

'
2 f- '
l'L r: , . . ' A.
>ccmeole . - - .
ce r::tmlce recup - 14
t>rate eli o n (1 1 o - 4).
111
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

!J
)
. -----
" .
.
---- -- """'C --- -
"'-,-
---?
)

. . 5 \
7
.... \ -
/_
/
: _.. . . ,:J
--
\
Pl. l!I. Fragmente cpramice recuperate din (1-.12).
112
1 '
..
'
l '
.' f
;)
/._ i:
("'
. '
i
1 !
1 1
' 1
1
1
,! /
1 :
! 1
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
a fragmente de de lut.
Registrul ornamentelor este
din benzi de linii n val, sau
care se apropie sub de "ochiuri",
(pl. 1, fig. 7, 13 ; pl. 2, fig. 4) linii ori-
zontale, simple, sau benzi, rar
alveole, incizii realizate cu
(pl. 1, fig. 1, 2), uneori chiar pe
vasului, combinate cu b2nzi de linii in-
cizate dispuse pe restul vasu-
lui (pl. 2, fig. 6). Este marca
de olar, motivul fiind din linii
n cruce, ocupn::l. aproap2 ntreaga
a fundului (pl. 3, fig. 10). Tipa-
rul fiind negativ, motivul ornamen-
tal n relief.
Profilele mai compacte, buzele
frnte n cu muchia uneori
mai ai vaselor, pasta bine
mai chiar a frag-
mentelor de cazan de lut amintite, pre-
n repertoriul ornamentelor a inci-
ziilor imprimate cu
a alveolelor, marca de olar men-
repertoriului decorativ al perioa-
delor anterioare, benzi de linii n val sau
benzi de linii orizontale, snt ekmente ce
ne pot sugera int-egrarea materialului ar-
heologic prezentat al acestei de
la n contextul unei de
secolele XI-XII. Trebuie
faptul cum
am se n contextul
secolelor XI-XII prin caracteristicile ma-
terialului (profile, registru ornamentelor),
pare a fi mai timpurie dect com-
plexele publicate anterior de la
Tipul de precum eeramica
din umplutura gropii acesteia au analogii
cu descoperiri similare la Alba
Iulia, Ba-
zinul Oltului superior desigur, nu nu-
mai n Transilvania
3

3 Gh. Baltag, Marisia, IX, p. 84 ; Pascu,
M. Rusu colab., ActaMN, V, 1960, p. 193
sqq ; M. Rusu, Fl, 11, p. 47 ; P.
Iambor, Matei, Acta MN, XVI. 1970, p. 600 ;
idem, Acta MN, XiX, p. 131-146 ; Z. Szekely,
SCIVA, 43, 3, 1992, p. 302; K. Horedt, SCIV,
Tom II, nr. 2, 1951, p. 185, sqq.
UNE HABITATION DE LA PERIODE HAUT MOYEN-AGE DECOUVERTE A
(Resume)
Un sondage archeologique effectue en 1990,
dans le village de a contribue a la
decouverte d'une habitation, d'ott an a recu-
pere du materiel archeologique comprenant
ts -
113
des pots et des chaudrons en terre glaise. Les
formes ceramiques trouvees dans l'habitation
et le repertoire des motifs decoratifs, permet-
tent de la dater aux XI-XII-eme siecles.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
UN BRAZDAR DE PLUG DIN EPOCA FEUDAL-TIMPURIE,
DESCOPERIT LA SATU MARE)
GH. LAZIN
Localitatea se n
partea de sud a Satu Mare, la
37 km de municipiul Satu 'Mare, geogra-
fic se cunoscute sub
numele de Cmpia Crasnei, subdiviziune
a Cmpiei (unitate fizica-geo-
ce sectorul nord-estic
al Cmpiei Tisei). Cmpia Crasnei, este o
regiune de altitudine (120-130 m),
ou o nclinare spre nord,
fiind de rul Crasna
1
.
n perimetrul
documentar n anul 1342 (poss. Akusmo-
nustma, 1421 - Oppidum Akos) 2, au
fost sau prin
sistematice vestigii care se cro-
nologic ncepnd din epoca bronzului
n secolele XII-XIV. De
cea dinti descoperire n ace-
timp - acest fapt, cu
referire la arealul actual al
Satu Mare -, este de anul 1855,
o de aur cu profi-
ou cte spirale la oapete (tip
- datare : Bronz D -
Hallstatt A). Cele dinti sistema-
tice efectuate n localitate au fost
n anul 1982, continundu-se apoi pe
parcursul anilor 1983-1985 :1.
1
Pentru cadrul geografic : A. Bogdan, Bul.
Univ. Cluj, s. Nat., I, nr.
1-2, p. 364 ; Z. Benedek, cursu-
lui al Crasnei n perioada pleisto-
cenului superior a holocenului, n Corn
Satu Mare, I, 1969, p. 25-34 ; A. Bogdan - M.
Satu Mare, Institutul de
Geografie, 1976, p. 25.
2
Coriolan Suciu, istoric al loca-
din Transilvania, vol. I, A-N, Bucu-
1966, p. 24.
3
Pentru descoperirile incidentale, T. Ba-
der, Epoca bronzului n nord-vestul Transil-
115
arheologice au fost efectuate pe malul
stng al Crasnei, n partea de hotar "R-
tul lui Maitirni", n sudul la
1,5 km de moara din localitatea, surprin-
zndu-se urme de loouire
4
din trei epoci
distincte :
A. sec. I .e.n. - sec. I e.n.
B. sec. II e.n. (a doua
sec. III e.n.
C. sec. XIII - XIV.
Dintre descoperirile izolate care pro
vin de ia un fier de plug,
incidental n anul 1981, pe malul
Crasnei, care n anul 1982, a intrat
n Muzeului Satu Mare \
inventar: 31497.
Descrierea piesei :
din fier, lucrat prin batere
la cald. Piesa este lama ro-
la vrf, n partea aceas-
ta este mai acolo unde prin cres-
tarea ndoirea au fost realize.te
cele aripioare manson necesare n
vederea ' pe talpa de
lemn a plugului. este a.r-
cui1 att pe axul longitudinal, ct pe
cel transversal (pe axul transversal arcui-
vaniei, 1978, p. 119, nr. 1 cu
bibliografia ; Gh. Lazin, arheologice
din Satu Mare, Satu Mare, 1980, p.
13, Idem, n Satu Mare, V-VI,
1981-1982, p. 71.
4
Gh. Lazin - Aneta Cionca, Noi descope-
riri dacice din Satu Mare, n Corn.,
Satu Mare, VII-VIII, 1986-1987 p. 85-88.
5
Piesa n a fost su-
mar, dar cu o ncadrare respectiv sec.
III-II .e.n., cf. Gh. Lazin, n : St. Corn., Sa
tu Mare, V-VI, 1981-1982, p. 71, revenim a-
cum asupra acestei probleme.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

1 1
1 1
1 1
f...J f 1!1 f ,5 cm.
1. - dP JJlug
dLscop,Tit la Satu
i\larP).
116
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
rea este mult mai Se re-
de la inceput, n descrierea piesei
o asimetrie.
Dimensiuni :
Lungimea : 21,1 cm; lungimea
lamei : 14,3 cm; lungimea :
6,8 cm ; a lamei : 11,4
cm ; : 11,6 cm ; gro-
simea a din care a fost
: 0,7 cm; greuta-
tea : 0,750 kg (fig. 1).
* *
Prin forma sa de pLug des-
coperit la se apropie de
de tip asimetric. este
vol'1ba de o asimetrie nu pro-
Cu toate acestea printr-o aten
a modului de n piesei
se poate constata asimetria sa, se leag<'i
direct de momentul si nu
uzurii sale mai ,;_
Referitor la de p1ug de con-
facem precizarea
pe teritoriul Romniei ele apar relativ
trziu, n perioada mijlocie a epocii feu-
dale
7

privitoare la
darelor de plug de tip asimetric, au per-
mis ipoteza n zonele nvecinate
rii noastre, de exemplu n Cehia sio-
vada, piese de acest tip apar n pri-
6
privind simetria, sau asimetria
n momentul sau din mo-
tivul folosirii mai ndelungate la : N. Edroiu -
P. Gyulai, ActaMN, II, 1965, p. 338, 342-
343 ; V. Arh. Mold., IV, 1966, p.
303-304, 307 {cu bibliografic).
7
Ibidem, p. 303-311, Idem. La techniquc
de la production cerealiere en Valachie et en
Moldavie jusqu'au XVIII-c siecle,
HJ75.
ma a secolului IX, la Gajary,
Cechiivky, cu asimetrie pe partea dreap-
s, la Zahl-enice (asimetrie pe stnga).
Tipologie, de plug de la
se apropie de exemplar;ele mai
sus, asimetria sa se n partea
Revenind la datarea piesei descoperite
la facem mai nti
lipsesc, fiind o descoperire
toare, elementele de context. Pe de
parte sistematice efectuate ul-
terior (ntre anii 1983-1985), au dus
la sul'prinderea unui nivel datat n se-
colul XIII-XIV, iar au
fost executate n zona de descoperire a
Ceramka forme-
le de vase pasta teh-
nica de permit ncadrarea celui
de-al teeilea nivel al de la "R-
tul lui Maitini" n sec. XIII-XIV.
n acest context, la oare se
faptul C<1 asimetria piesei nu este prea
datarea ei corespunde secolu-
lui XIII, eventual celui
I-nainte de nchierea acestor succinte
amintim n localitatea se
o
9
'n secolul al
XIII-lea, .in stil romanic, de
la se poate lega n mod firesc
de umane contem-
porane monumentului, piesa n sine, chiar
corelarea contextului de descoperi-
re, se poate considera una dintre cele mai
vechi, nu cea mai veche a
plugului asimetric pe teri.toriul
Romniei.
8
M. in AR, X, 1958, p. 324-330
vezi Jaroslav Arh. Mold, I, 196i,
p. 226-227, fig. 1/1--3.
9
Virgil Istoria artei feudale n
Romne, vol. I, 1959, p. 33, 35,
37-38, 40-41, 65, 67. 63, 80, 85, 112, 120 (fig.
19-20, n text).
UN SOC DE CHARRUE DE l,'EPOQUE Ff:ODALE DECOUVERT A
(departement de Satu Mare)
(Resume)
Un soc de charrue est presente. decou-
verte fortuite, effectuee dans le perimetre de
la localite en 1!!81.
La piece a les dimensions suivantes : Jon-
gueur totale : 21,1 cm ; longueur du fer (la
Iame): .14,3 cm: Iongueur du manchon: 11.6 m;
r.rosseur maxime dP la plaque dont on a con-
fectionne le soc : 0,7 cm; le poids : 0,725 kg.
117
Chronologiquement, il appartient au type "soc
de charrue de construction asymetrique", et la
datation correspond au XII-eme siecle, even-
tuellement, le debut du siecle suivant, et re-
presente une des plus vieilles pieces que prouve
l'existence de la charrue asymetrique sur le
territoirc de la Roumanie.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
CNEZI JUZI DIN SATE IN LITIGII
DIN SECOLUL AL XVII-LEA (I)
VASILE :\N
Documente deosebit de valoroase
bogate n privind ju-'
deciei din se<::olul al XVII-lea,
toare n arhivele clujene, fondul
ria vin completeze
imaginea acestei
intr-o arie mai cunos-
n acest sens anume
zona despre
cnezi voievozi s-au scris mai cu
n ceea ce calitatea aces-
tora de ai unor
anume cnezatul
voievodatuli, despre juzii sate-
lor, despre cnezii s-au scris studii
privind calitatea acestora de ofi-
ciali ai satelor pe care le reprezentau, de
oficiali ai comitatelor scaunelor, n fine,
de ai statului Transilva-
niei
2

I Vezi Pascu Voievodatul Transil-
vaniei, III, Cluj-Napoca, 1986, p. 351-573, unde
face o a problemei, mai
recent : Ioan Aurel Pop medievale
cneziale nobiliare (bo-
n secolele XIV -XVI, Editura Dacia.
Cluj-Napoca, 1991, passim.
2 David Prodan, Judele satului n
Transilvania n secolele XVII-XVIII, n Anua-
rul Institutului de Istorie Cluj. IV (1961). p.
217-235; Aurel Acte n lim
ba din Transilvania la 1848 ... , in
Anuarul Institutului de Istorie Arheologie
Cluj-Napoca (n continuare AIIAC), 1976, p.
83-85 ; Vasile (Cnezi juzi din
Cmpia Transilvaniei n procese
la scaunele comitatense Cluj Turda n prima
a veacului al XVII-lea, n AIIAC,
1985-1986, p. 137-160 ; Idem, Cnezi juzi din
zonele de munte ale comitatelor Cluj Turda
n procese la scaunele comitatense
n prima a veacului al XVII-lea, n
AIIAC, 1987-1988, p. 189-215.
119
In de care ne ocu..J
denumirea de cnez voievod, cu
referire pentru oficialii satelor
se mai indicnd
o de jude al satului. Spre
secolului al ;xvii-lea aceste de-
numiri dispar de exemplu n docu-
mentele redactate n mai multe
sate din jurul anului 1691, se
aproape peste tot denumirea de
jude (giude, n text)
3
mai rar aceea de
" In alte acte oficiale, scrise n lim-
ba sau
torie apare sub formele : landgrebio,
gereb, folnagy, .falusi, biro. biro, kenez,
vajda, judex, iudex possesionis.
Cercetnd documentele arhivei
din secolul al XVII-lea exclusiv
prin a iudeciei
se o
a rurale, o imagine a "duratei lungi"
a istoriei. peste care s-au suprapus eve-
nimente istorice, in mod ne-
gativ n Astfel, au fost
evenimentele de pustiire dezastru din
vremea lui Basta de la nceputul se<::oiu-
lui, apoi angajarea n din
Moldova Tara n
de 30 de ani, dezastrele tur..J
austriece n Transilvania.
marile epidemii de catastrofele na-
turale : secete, incendii. Seco-
lul al XVII-lea, de la nivelul
cu evenimentele sale care
au implicat antrenarea de jude.
3
Arhivele Statului Cluj-Napoca.
(in continuare : POB), Docu-
mente nr. 304-317. Publicate de
Nicolae Iorga n Documente din ar-
hivele voi. II.
4
POB, Documente nr. 313-314.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
o ale
rei probleme par dintotdeauna, d3.r aces-
tea dau, o anume individualitate
epocii.
Juzii, cnezii sau voievozii satelor, cu
sau prgarii lor snt de
documente in diferite ipostaze ale execu
lor. Ei sunt astfel
ca oameni de n litigiul de gra-
dintre Transilvania
din 1638 n cel dintre Transilvania
Moldova din 1642 sau n alte acte
de ca oameni de ncre-
dere de ai ob-
ale cuvnt autoritate
loc de argument suprem in-
dubitabil. De asemenea, oficiali
pricini mai mici n forul
pentru interesele ur-
iobagii fugari, se
n litigii matrimoniale, organizea-'
cor..du::: munci iau urmele
vitelor furate, z:iloges<: bunuri,
pedepse, terenuri, chiar
ai satului, pentru
treburi se ngrijesc de
paza securibtea din sat, de su-
pravegherea drumurilor, de strngerea re-
coltei, de comun al satului. Nu
de ori oficiali apar n
postura de victime, fiind tocmai
n timpul din cauza lor n
executarea functiei pe care o Dar
tot astfel, nu sunt cazurile n care
judele sau cnezul satului nu fie sur-
prins de documente n ipostaza de dre
care permite unele
fapte abuzive, silnice chiar intrnd n
cu Din unele
cazuri chiar participarea
acestor oficiali de haiduci, pentru
face singuri dreptate, lovind necru
in ornduielile feudale ca "tlhnri"
de drumul mare, n m-
potriva nobilimii. Evident n acest se-
col al XVII-lea nu se mai poate vorbi de
libere n cazurile
n care sunt oficialii cu-
lese din arhivele de ale
au ca feudal fie ceta-
tea cele din scaunul cu
acest nume, fie nobilimea pentru satele
din imediata Peste aceste pu-
teri feudale se suprapunea aceea de
stat, juzii satelor trebuind, de exemplu,
120
asigure n serviciul
principilor, avnd deci
respons3.bilitate. Pe unele domenii prin-
dare, ales din Cmpi3. TrC"Lnsilvaniei,
juzii din sateJ.e aveau
de a trimit-e oameni la muncile
agricole : cosit, secerat, vie, m-
pletit garduri din nuiele etc. Ei se mai
ngrijeau de ncartiruirea n
trecere, de prinderea dezertori,
de asigurarect cu provizii a ncar-
tiruite. Toate ac2ste reies
din documentele de din care am
selectat cteva cazuri mai
1. Cnezii, ju.zii - oameni de
n diferite litigii.
Spre anului 1638, la cererea
judelui, prgaiilor senatului Bis-
s-au audieri de martori n mai
multe sate din scaunul din dis-
trictul Chioar, din Comitatele Solnocului
Interior pentru n se stabili
frontiera dintre Transilvania, respectiv
domeniul
n urma unui litigiu ivit n-
tre n
stabilirii dreptului de proprietate asupra
unor de la
5
. Din audie
rile de martori la noi,
- pe importante despre
despre dreptul de
pnire asupra unor - date des-
pre oficialii satelor : juzi, cnezi, din
satele n care s-au audierile. Au
fost pe oficiali,
satelor locuitori da me-
5 Litigiul a inceput cu trei ani mai devrP-
me, n 1635, s-a ncheiat n defavoarea ma-
n 1637. au apelat astfel
la curtea Gheorghe Rakoczi I dispu-
nnd, n 1638, o audiere de martori pentru sta-
bilirea hotarului n litigiu. Din nou,
la 16 decembrie 1638 de tribunalul din
Cluj va fi in favoarea va fi
sub de privilegiu de principele
R.koczi la Alba Iulia n 21 mai 1639. ln 1715
in articolele de lege se spunea din
tre Transilvania Ungaria (Maramure')) nu
este O delimitare se face n 1 i62-
1768 la cererea urmnd apoi
cele din 1799, 1802, 1807, 1814 1815. (Vezi dr.
Al. Ciplea, O delimitare de ntre Ma
districtul n ,.Arhiva
nr. 1, p. 49-60 Florian Porcius.
Istoricul districtului n "Arhiva So-
nr. 9, p. 13-14).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
die, desigur d2 probitate irepro-
Din toate reiese clar
ce
de Transilvar.ia, era din apa Bis-
De domeniul Bistritei apar-
astfel : Putredul (Putridul,
Putred, Putredul, Putrek), Pdorul Van-
eului ( Pir.:sorul TJ ankul, Picsorul Vanculj,
Picsiorul var.csul.i, Picsorul Vonaihi), Tom-
natic (Tomnatek, Tomnatak), Obcina (Obc-
sin::z, ObcinnG.), (Jnonl, Jnou), Lu.la,
Izvorul laptelui (Izvorul lapta, Ozverul
lapte), (Szaradul), Rebrii
(Obrese rebre), Obrejoare (Obraszere), Mi-
(Mihalasza), Cormaia (Kormania),
(Sireada, Szarada, Sirada, Sarad),
Caloian (Kuloian), Lesp:::zi (Lezpedi), Sta-
niga, Lungitul (Lnncziiul), (Gcilacz),
(Batrina), Anmyason (?), Mam-
ssony lacul Lala
1
'. m:lrto!i au-
acestor
prin faptul aducnd oile aici la
porcii la ghindii, ei au
tina (gostin.a) nu ma-
Desnre muntele Putredul,
judele Cristofor din Uni-
rea, de fapt el a il-
( Jluaiake voltak) muntele
Lala deci nu Bis-
Iar pentru au dus vitele pe mun-
Putredul, Lab, Piciorul Van-
eului, Caloian, [nou, locuitorii din Pinticu
au ci c2lor 1\'I::l.ieru
Rodna. Dorolea, de 'lsemenea a
rodnenilor, pen-
tru au dus vitele pe Lala,
ratu'l, Putre::l.ul, Pi-ciorul Vancului
Greavul Matthias Gleszner
din Livezile Ineul, la ap.:.1
era al sngeorze-
nilor. oficialii din Ghinda
au dus vitele lor pe Lala
rata, la lacul Lala apa
pentru ele
Este vorba deci de montane
6
Conform datelor furnizate de lucrarea lui
Florian Porcius, parte din vrfurile
muntoase pomenite n limba n docu-
mentele pe care le au
cote : (Vrful) Ineul(ui) 2280, Lespedea 2222. Ga-
2061, Rebrii 2056, Tomnaticul 2027,
(Vrful) Cormaia 1952, Izvorul Laptelui (la Flo-
rian Porcius Vrful Laptelui), 1930.
1842, 1801. 1755, 1699.
Piciorul Oancului 1547. ("Arhiva
nr. 9, p. 2).
16 - Arheologie
121
care vin peste timp
din vrcm.ea lib-ere. Au fost
oficialii din Rodna (7 oct. 1638),
(8 oct. 1638), Co::iu, Mogo?eni,
Nimigea de Sus, Nimigea de Jos,
7 in audierea de din 7 octombrie
1638 au locuitori din Rodna
(Radnai): Szekeres. jude; Pal Kouats
(65) ; GaJ (50) ; Ioan Szmlo, originar
din Baia Mare (llO), Ioan Hozsaj (55) -
Andrei Koza (50). Maxin Tlasin (100),
Alexa Tonis (Tonis Alexa) (80), Luca Toban
Gorcea (Murosan Gurcza) (56)
POB, nr. 12.011.
In 8 octombrie 1638 s-a o auctiere de
martori n (Czarnafalwa), districtul
Chioarului, rle Vasile Petrovai de Petro-
va. Simion Pap Georgy de Copalnic
jurat asesor al Chioarului Toma Bob
de Copalnic jurle substitut al nobililor
n oaste:1 Chioar. Audierea s-a la
casa lui To:m Oprea (Opra), judelc satului Cer-
/\u fost : Grigore l'ap Georgy,
iobag Iacob Por ca ( Porka) Coz-
(Kozmucza) (72).
POB, nr. 12.013.
In data de 1 noiembrie 1638 n nudiere.1 de
martori n Nimigea de Jos (Magiar Nc-
mcgjc), comitatul Solnocul Interior, la casa ju-
delui au fost depus locuitori
din:
- Cociu (Kocz): Laurentiu Tomas, judele
satului (50), Vasile (Blasius) Nagi zis Jmreh
(55), Ioan Chiorean (Ke6vari) (40) Andrei Pop
(Pap), Vasile (Blasius) Dragan (50) Gavril Far-
lws (28). iobngi ai lui Erdelyi de
:
- (Magospartiensis): Petru Tai
(Tath), jude (3ri), Georgy, iobag (60) :
- Viragos Berck): Martin Eles.
jude (50), Gheorl!he Georffi (55), Georffi
(25), Petru Eles (26), Mihai Eles (40) ;
- Nimigea de Sus (Olah Nemegyeiensis):
Vasile (Ladislaus Sipos), jude (35).
Gheorghe Cnezul (Kcnez) (70). Simion Costea
(Kozta) (55), Ioan Kerekes (Hotaru) (65), Gri-
gore Costea (Kozta) (70), Ioan Lairuan (60).
Ioan Pinte (40), Ioan Luca (LtLka) (36), Gheor-
ghe Kis (45), Oprea (Opm) lsip (39), Petru Srb
( Szirb J (32) ;
- Nimigea de Jos (Magiar Nemegye): Mar-
tin Sigmond. jude (50), Mihai Hencz (52), An-
drei Gergely (45), Martin Nagi (60), Mihai
Baiszat (75), Ioan (40), Nicolae Varga (60),
Matthias Nagy (25), Gaspar Baizat (45) ;
- (Luczka): Ambrozie Adorian (50)
(probabil jude. trecut primul), Iacob Szeocz (50),
Martin Adorian (32), Gavril Vaszlca (40). Alexa
(Aleksza) Koiet (60), Gavril Adorian (38), Va-
sile File p (]2) :
- lVIintiu (Olah Nemcth): Vasile Muresan
(Ladislaus Marosan) (35), jude, Ioan Mnenes
(45), Ioan Dragan (50), Petru Rad (55), Todor
Voncea (Vonczya) (55), Petru Buit (65), Nicolae
Demeter (32).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Mintiu (1 nov. 1638),
hei, Feleac,
Caila, Susenii Ilva.
Rodna, Maieru, Sngeorz- Feldru, Le-
Rebra, Nepos,
POB, nr. 12029.
ln audierea de martori din 19 noiembrie
1638 din la casa lui Petru Szots
din de Lemn (Fa utza) au depus
locuitori din :
- Ilva (Jluaj): Teodor Bocican (Bocskan),
cnezul jurat (65), Ioan Oprea (Opra) (70),
Dumitru Cojoc (Keodmen) (65), Andrei Gergy
(65), Vasile (Vaszil lonas), (_?5),.
Farkas (50), Mihai Peter (50), -
(eskut polgarolc) Gavril Sas (Szaz) (70), Ioan
Cojoc (Kosok) (60), Gavril Jgnat (Jg-nat) (50) ;
- Ocna Rodna (Radnabanyai); Sze-
keres, jude jurat (54). Pavel Kakas (60). Gheor-
g-he Kakas (55), Gal (50), Gheorghe Hop-
han (48). Luca Jotoly (70), Ioan Elixa (80), Va-
lasin Makin (80), Bata (Bottha) (75),
Toma Puf (Puff) (80), Gheorghe (Mo-
rnsan) (66) :
- Maieru (Mayori): Savul (Szauul
Jonas), jude jurat (75), Nicolae ya-
sile Lungu ( Longos Lazlo) (65), In mie Tatar
(Tatar Jeremias) (80), Vasile Dombolea (RO),
Gheorghe Teodor (Tivadar) (80), Irimie Bogdan
(80), - Nicula Blaga (90), Petru Mar-
cu (Markos) (70), Toma Boca (Boka) (75). Ga-
vril Cazma (Kozma) (75), Ioan Fejer (66), Petru
Cazma (Kozma) (70), Ioan Falkas (sic !) (50).
Pavel Moldovan (Pauulj Moldovany) (60), Tulan
Blaga (50);
- (Szent Gyorgy): Lupe
cu (Markos Lupe), jude jurat (60), !acob Ellxa
(70), Dumitru Pincse . (70). Petru Slmon
Ioan Joseph (60), Fihp Zal (80), Alexa Pmte
(Pinthe Alexa) (90), - Simion
Alexe (Leszi Simon) (60), Marcu Alexe (Lexse)
(70) ;
- Feldru (Nyrmezej): Vasile Puf (Puff
Waszil) jude jurat (60), Vasile Toader
Lszlo) (78), Gavril Farkas (60), Petru
(70), Toma (Thamas J?n<!s) (701,
Simion (Sinion) (80) - Dumitru Cirh-
gas (Kirligas) (55), Toader (Koszbuc
Tu.aier) (60), Toader Buzgul (Buzguly Tuade1)
(60) Avram Ignat (Jgnat) (45) :
'- (Le si) (localitate care . n
istoric al dm
nia ntocmit de Coriolan SucJU. cu o pnma
n anul 1696. In lista sa-
telor care darea -
valachis - din 9 noiembrie 1926 f1gureaza
localitatea Lesu - n tt>xt : Lesch. POB, nr.
9643); Petru Bocian (Bocsany),_ jude (45),
Toma (Malaj) (60), Gavnl <!O),
Vasile Olosz (50), Dumitru Ieremia (Jeremw>)
(65) ; Dumitru Mari::m (50) -
Trif (Szocs) (40), Groza Muntean
(Hauasan Gro.;Ba) (40);
- Rebrisoara (Kis Rebra): Ioan Dac (Dok),
jude jurat (4.5). Marcu Hodos (60), Manoila
(Kirtze Manil) (75), Toader Filip (Phileph Tun-
122
Salva, Hordou (azi Suplai, Bichi-
giu, Telciu, Poenile Zagrei, Zagra, Alu-
Mocod, Runcu Salvei, Mititei, Du-
mitra, Pinticu, Dorolea, Unirea,
Ghinda, Livezile Cnez este
der) (65), Gliga (65). (Pursa)
(70), (Mayla Stephan) -
Ioan Pal (60). Toader Bura (Bura Tuader);
- Rebra (Nagy Rebrej): Petru Macavei
(Makabe), jude jurat (60). Pavel Giszeli (70),
Vasile (Maramarosi Vaszil) (55),
Ignat Sat (Szatt Jgnatt) (60), Gavril Dister
(50), Ioan Roman (50) Damian (Kulukus)
(50), Mihai Pal (45), Andrei Folt (45), Gavril
Harok (45);
- Nepos (Varajre) (localitate care
cu anul 1717 ca atestare
n Coriolan Suciu op. cit. In lista de la 1626,
si localitatea Nepos. n
text: Varaira, care censul romnilor) :
Toader Ofrim (Offrim Tuader), jude jurat (53).
Ioan T (70). Dumitru Bamas (45),
meu Bot (Botth) (3i). Mihai Bot (Botth) (30) ;
- fNaszodj): Mihai Matthias, jude
jurat (55). Tlie Simon (80). Andrei Macrea (Ma-
kraj) (65), Ioan Szurke (55), Filip Chira (Kira)
(60), Iuon Borsa (Borsa Juuon) (55). Ghirasim
George (Georgy Giraszin) (45) -
si J\lcxa Nimigeanu (Nemegjei Alexa (75). Cos-
t:m (CZil'ka Kostan) (65). Toader Costea
(Kozta Tuader) (65). Andrei Sas (Sznz) (60). Ilie
Cara fKora) (65). Vasile Voine (Voine Vaszil)
(70). Grigore Ayta (68), Simion (Pursa)
(70):
- Salva (Szalva}): Toader Marcu (Markus
Tuoader). jude jurat (50), Joh (60). Ma-
xin Bogita (60), Andreica Popa (Popa Andreka)
(70). I<Ynat (Jgnat) Reqani (75). Cosma Drile
(65) ; Griga Ioachim (Jakim Griga) (50) - ce-
jurati. GriEore Tolhacea
(55). Iacob (Dancsulj) (50). Toader Sa-
(Zamuil Tuoader) (40), Vasile Sas (Szaz
Vaszily) (45);
- Hordou (azi (Horda_i): Grigore
(Kaliman), jude jurat (70), Precup Co-
ciota (Koczota Precup) (60), Ieremia (Je-
remie Jonasl (54) - jurati si Gavril Ilarion (La-
rioan) (65), Ioan (65) ;
- Suplai (Suplaj) (In lucrarea lui Coriolan
Suciu, localitatea Suplai cu
anul 1695 drept atestare
fn lista satelor care darea romnilor
n 1626. localitatea Suplai (n text :
Supplai) : Dan Pop (Pap). jurle jurat 180), Alexa
(Kredincza) (70), Grigore Turos (65),
Ioachim Feni!lar (55). Dan Figy (65), Gherghelj
Janos (70), Georgy Gergely (95) - jurati:
- Bichigiu (Bikissi): Marcu (Ne-
kite Markos). jude jurat (55), Ioan
(Karacson) (70), Andreica (Andreka) Dan (85),
Opre Vasile (Vaszile Opre) (70), Gheorghe Ran-
da (55), Gheorghe Pinte (55), Petru Georgy (50)
-jurati;
- Telciu (Teolcsi): Toader Naru (Nara
Tuoader), jude jurat (70), Simion Tompa (75),
Toader Bichigcan (Bylcsan Tuader) (70), Gheor-
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
numai n Ilva (Teodor Bocican,
cnezul jurat al satului - Jluaj falusi
eskiit kenes), iar un jurat din Nimigea
de Sus se Gheorghe Cnezul
(Kenez). faptul n aceste
ghe Vlad (50), Petru Gergely (60), Alexa Cosma
(Kozma Alexa) (60), Iuga (Juga) (60) -
Ioan (Czank) (38) ;
- Poenile Zagrei (Poieni): (Sza-
mil) Lanor, jude jurat (70). Petru Pinte (70),
Hidej (80), Vasile (Vazile) Pinte (60), Dan
Fediczecz (60), Vasile (Zagrany Vaszily)
(60), Ioan (Roska) (60) - Matei
Bolkos (45), Isaila ( Roska lszaj) (45).
Gheorghe Draban (Drabany) (50), Opre Rus
(Rusz) (70) ;
- Zagra (Zagraj) : Ioan Salvan (Szalua),
jude jurat (50), Dragan Pop (60), Grigore
pitan (Hadnagy) (68), Gheorghe Indreica (Jn-
deka) (65), Grigore Zemelcscs (70), Dan Mayta
(80) - Ioan Voda de Zagra (50), Nis
tor (Nysztor) Voda (80), Dumitru (Za-
gran) (60), Gliga Bala (55). Alexa (65).
Chira Sas (Szaz Kira (50), Farkas (50) :
- (Gauren!) (La Coriolan Suciu,
op. cit., are atestare documen-
anul 1695. In lista satelor care
censul romnesc la 1626.
si Alunisui. n text Gaur): Andrei O!aru (Fa-
zakas), fude jurat (60), Toader (Maj-
ran Tuader) (60). Dumitru (Kocza) (60),
Toma Bot (Botth) (70), Nicolae Veres (45), Pe-
tru Bot (Bott) (55) - ;
- Mocod (Makodi): Ioan (Stephan),
jude jurat (55), Ioan Dragul (Dragulj) (55).
Toader Rus (Rusz Tuader) (55), Ioan Matei
(Mathe) (80), Precup Iuancea (Juancsa) (50) -

- Runcu Salvei (Runki): Costin Rus (RuS?
Kosztin) (70) - jude jurat, Georgy Mihaly (70),
Toader Ioancea (Juancsa Tuader) (70), Simion
Haila (55), Ioan Laur (65), Mihai Toth (45) -

- Mititei (Mititei): Filip Mirce (Miroclw
Fileph), jude jurat (50), Ioan Balogh (55), Gheor-
ghe Filip (Fileph) (55), Gheorghe Farkas (40),
Tima Bigota -
POB, nr. 12050.
Tot la casa lui Petru Szocs din de>
pe Lemnului (Fa Vtza), se o audie-
re de martori, de asemenea n data de 19 no-
iembrie 1638, unde au sub ju-
locuitori din :
- Dumitra (Nagy Demeter): greavul Simi-
on (Simon Langreb) (70), Gheorghe Encser (65),
Ioan Tamosi (70), Toma Georgy (55), Martin
Szeles (65), Ioan Incser (65), Mihai Brener (65),
Petru Dekany (43) - Gheor-
ghe Vas (64), Petru Szakalos (58), Petru
(50), Gheorghe Tamas (50), Luca Lennardt (45),
Martin Henczel (64), Ioan Lorincz (60), Gheor-
ghe Henczel (55), Gheorghe Flmyes (55) ;
- (Teorpen): Iacob Meiser (60), jude
prim, @heorghe Serlingy (60), Pavel Malomarki
(45), Ioan Vegh (52), Simion Kornis (liO) - ju-
Mihai Prasmar (66), Ioan Szabo (66),
123
acte oficiale, denumirea de cnez apa-
re doar n aceste cazuri, faptul nu n-
ea a deja, deoarece,
-cum vom vedea, ea va apare n unele
din aceste sate chiar mult mai trziu. De-
Hencselj (65), Kadar (72),
Mihai Henczel (72), Ioan Mezely (59), Andrei
Hegedi.is (52) ;
- Pinticu (Pintek) : Martin jurat
(70). Petru Friderik. iude prim (jude:r prima-
rius) (70), Matthias Szekeres, jurat (65) :
- Dorolea ( : Nicolae
Eszoszi, .iude (45), Ieremia Penteki (75). Gheor-
ghe (55), Petru Ostrom (66),
Mez. (55), Martin Pinteki (50) ;
- Unirea (Aldorff): Cristofor Verner. judP
(55), Grigore Szekeres (80). Iacob Amial (80).
Petru Verner (60), Benedict Markos (48), Gri-
gore Szekeres (3G) :
- Ghinda (Vinda) : Jodas. judP
(!i5), Ioan Fodor (75). Mihai Vernel (62). Iacob
Csiurlas (60). (55) :
- Livezile (Jad): Mathias Gleszer. p-reav
(landgrebio) (50), Laurentiu Czeie-Ier (80), Adam
Frim (70), Toma Frim (65). Anrlrei Bayer (GO)
Toma Fa Hordo (55). Ieremia Szekeres 147) -
Toma Zeidler (80). Grigor<>
Frim (70), Matia Zeidler (70) :
- : Martin Bereer (70). fost
lab al timp de 34 de ani
POB. nr. 12052.
O aurliere de martori n problema
dintre domeniul
se tot n 19 noiembrie 1638 n
(Kimly Nemethi), la casa lui Iacob Bagoly.
judele satului. au dat declaratii locuitori din :
- (Udvarhell)Jen), comita-
tu! Solnocul Interior : Eoszen GerPely zis
Nall'Y nobil (70), Seres Georgy. locuitor (cives),
(70), Takacs Janos (35), jude, Deak Mihaly (34).
iobaR;
- (Szent Andras): NaPy Gyor-
nobil (50), Nagy Andras. nobil (70). Napy
Istvan, nobil (40). Dombi Andras, nobil (40),
Aytai Istvan. nobil (60). Zanton Mihaly, iobag,
jude al satului (60), Szekely Ferenzc, iobag, ju-
rat (32). Tott Janos, jurat (32) ;
- (Szasz Czegeben): Ferencz,
nobil, vicejude al nobililor comitatului
(32) ;
- (Magioroson), comitatul
ca : ParlaRi Jstvan, iobag (70) ;
- Feleac (Olah Fellakon), comitatul
ca : Simion Na!<y, jude, iobal1', (50).
Ceontea (Czonta), iobag (48), Petru Dora (32).
iobag - ;
- (Szarvar): Szekely Istvan, iudP
(40) ; Balo.Qh Mihaly (65), Halas Istvan (60) ;
- Caila (Kailaban) : Kouacs (50),
jude, Iuan Lar (Lar Juan) (50). Ioan Moisin
(Moyszin) (50), Andrei Peter (40), Teodor Neagu
(Naga Tivadar) (40), Dan Markos (40) ;
- Susenii (Fclseo Borgon); co-
mitatul : Gavril (70). iobagul
maestrului de ceremonii (Hophmestere) al lui
Bethlen Ferencz, Ioan Riikcs (63), iobag, Filip
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
numirea de greav (langreb, landgrebio)
apare in cazul satelor Dumitra (Simon
Langreb) Livezile, iar n Pih-
ticu apar cite un jude prim ( judex prima-
rius). Vrsta juzilor este ntre 35 ani (Pe-
tru Tat din Vasile din
Mintiu, Vasile din Nimigea de Sus
Takacs Janos din Odorhei)
!30 ani (Dan Pop din Suplai.), media fiind
de 55 de ani. Vrsta este, de fapt.
deJ::trece aproape la
sunt sume rotunde de ani. Printre
satului respective unii au vrste
matusalemice: Maxim Tlasin din Rodna,
de 100 de ani, de 90 de ani : Luca
Toban din Rodna, Grigore Pap Gyorgy
din Nicula Blaga din Maieru.
Alexa Pinte din etc.
La nceputul anului 1642 s-a
audieri de martori n stabilirii
frontierei dint're Transilvania Moldova
8

Au fost locuitori din Rodna, Su-
senii Feldru
Maieru, printre ei cu oficiali
ai satelor respective, de fapt
lor nu se de In
Rodna, de exemplu, prim"Jl martor este
Szekeres Istvan, iobag, de 47 de ani, ace-
desigur care jude
al ocnei Rodna la 1638, iclr la Ilva, Teo-
dor Bocican, cnezul din 1638, atunci de
65 de ani, n 1642 apare trecut n
de 70 de ani. de frontiera cu
Purle (50), judele satului, iobag, Dumitru Kor-
nis, iobag (70), Dumitru Jolcl (65),
POB, nr. 12051.
8
Conform datelor oferite de Florian Por-
cius n lucrarea problema
dintre Transilvania si Moldova a fost subiectul
unei dintre domnii Moldovei
principii Transilvaniei din 1593. FI. Por-
cius un act datat 8 auPust 1642. prin
care se stabilea granita dintre Moldova si ce-
tatea districtul intitulat Mettalis
Reambulationis Moldaviam intcr et civitatem
Districtusque Bistriciensem, 8 Augusti anno
1642 per acta, aflat atunci n arhiva guberniu-
lui transilvan. Reprezentantul a
pretins ntreg teritoriul de la Au-
rie, invocnd un priviler-iu din 1412 dat de vo-
ievodul Transilvaniei, unul emis de
regele Sigismund de Luxemburg, prin care se
atribuia satului Livezile un teritoriu la
apa FI. Porcius spune nu este vor-
ba de Aurie ci de apa care
curge prin Valea pe Livezile.
Litigiul cu Moldova a nefinalizat la
formarea regimentului de "Arhiva So-
nr. 9, p. 14-15).
124
Moldova este cu apa
unde umbla str2._ia (Istrassa), cum
spune textul. interesante
nem din aceste n rela-
romnilor din zona cu Mol-
dova, precum date spargerea
jefuir-ea Putna ( Pnthoo nevii
calastromat fel vcrtek volt), unii romni
din Rodna amintind d2 p-erioada domniei
lui Mihai de vornicul
Criste din Cmpulung (Compolungy vor-
nik), despre un romn moldovean care
avea stabilindu-se undeva la
frontiera dintre Moldova Ardeal, despre
un de tlhari pe nume Holobenele,
c3.re a fost prins, condamnat executat
n cetatea despre de
la (Moldouaycsij
calastromy) care veneau cu oile la
apa unde se spune ar fi de
fapt frontiera. Dincolo de moldove-
nilor le era interzis cu vitele, sau veneau
cu acordul le

9

n In audierea de martmi din 28 ianuarie
1642 au dat sub
locuitori din Susenii (Felseo Borgon):
Grig-a Kolczias (85), Simion Pursa (Pursza) (90),
Simion Toina (Toyna), (95), Mihal (65\.
Grilra (Malay) (75). Toma (Guczul)
(50), Nistor Kalincza (56). Vlad (75), Iuan
(Jouan) Alb (56). (Ples Stefhan)" (46).
Ioanchim Manole (Manule Jakim) (73),
Pursa (Pursza Gabrilla) (54). Nichita Matei
(Mate Nikita) (45), Filip Ceontea (Czontha Phi,.
lep) (60), Gutui Lupul (Lupul . Guczuli) (42),
Luca Pursa (Pursza Luka) (41), Pursa GriPa
(35), Groza (Groza lleskul) (60), Ghera-
sim Bolici (Bolicz Gerasin) (60).
POB, nr. 12956.
In audierea de martori din 29 ianuarie
1942 au sub locuitori din :
- Rodna (Radnol: Szekeres (47),
Adras Janos (56), Georgy Kouacs (60), Luca
Szekeres (60) ;
- Sngeorz (Szent Georqy): Ioachim
Alexa (Elexa Jalm) (70), Mihai (Krecz)
(90), Soina (Soyna Gaurilla) (70), Va-
sile (Vasil) Veih (95), Pavalone (Stephan
Paualone) (70), Teodor Oprila (Oprilla Tivadar)
(70), Gheori!he Petrina (65). Dumitru Donosa
(80), (lonasko Nicora) (60),
Iuan Isip ( Jsiph Jouan) (60) :
- Ilva (Iloua): Iuan (Kortis Jouan)
(94), Bocean (Bocsan Todoran) (70),
Cazma Teodor (Tivadar Kozma) (63), Opra Junc-
zare (?) (75), (Kolczas Jouanucz)
(65), Trifan (Tl"iphcm Draqan) (80), Du-
mitru Cojoc (Koedmen), (70), Nichita Trif (Triph
Nikita) (60), Romnul (Olah Gabrilla),
(75), Iosif Gavril (Gabril Josiph) (60) ;
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Oficialii satelor ca oameni de
rie i ntlnim n diferite acte prin care
ei un despre o
sau despre un eveniment. de
la mijlocul secolului al XVII-lea trimit
scrisoare n limba din
prin care pe un zu-
grav de biserici ca om bun pri-
ceput. eu, giudele din Maierul
cu satului,
tale doamne a de acest
om -1 noi iaste om bun
cu dreptate iaste u[n] bun, anu-
me zugrav, au venit - doamne - asta
la noi ni-au - doamne -
lucrat la s[fn]ta la noi",
spuneau ei n scrisoare
10
. Tot la acest
mijloc de veac o scris:):tre n limba
a unui jude din
atesta d este un
om care cu trehele se1tului"
pe oficialii din
ca "pe unde va merge nu
nevoi, noi vom ave a jluji
lor voastre, pe porunca voas-
tre"
11

- Feldru Teodnr Vasc:1n
(Waskan Tiv(Ldar) (85). Teodor Coste>. (Koszta)
(70), Petru Ragalmi (70), Gheorghe Simeon (60),
Teodor (Kusbulc) (GO). l .upe Gavril (Ga-
bril Lupe) Dumitru Pdt'l' (10), Dumitru
Kerhag (GO), Vasile Puf (Pufh Vaszuly) (75),
Iuan Magda (Magda Joucm) (42)
POB. nr. 12957.
In audierea de martori c:in 2D bnuarie
1612 au la locuitori din :
- Maieru (Maior): Marie Savul (S=:auuly
Marye) (90), Petre Chira (Kyra) (82), Andreica
(Andreka) Lupul (60). Lazarone Nichita (Nikitt)
(60), Iacob Boca (Boko) (73), Vasile (Vaszily)
Dombola (80), Vasile LunlfU ( Longos Vaszilj (80),
Gaei (Gaczy) Petre (68), Gheorghe Demian (80),
Ilie Berce (Bercze) (70), Griga Tarlus (75),
lui Marcu Petre (Pct1e Marlwne) (80), Teodor
Vasile (Vasil Titwdar) (88), Ioan Todirese ( Joon
Todorese) (80), Kersze (65), Ana(?) Illics
(65), Pinte Albul (50), Mihai Laszar (33) ;
- Rodna ( Hodno): Luca Tob an (Toban
Luka) (85), Costin Puturos (Puturus Koztin (80),
Toma Puf (Pufh) (70), Ioan Alexa (Elexa) (90).
Ioachim ( Jakim) Folphan (70). Gheorghe Rom-
nul (Olah) (51). Borlea (Bogya Dmgan)
(70), (Doroticza Gabrilla) (50),
Georr-e ( Murusan Geor::ye) (60).
POB, nr. 12958.
10
POB, Documente nr. 118. Nico-
lae Iorga, op. cit., I, CXV!II, 82.
Il POB, Documente romnesti, nr. 119. Ni-
colae Iorga, op. cit., CXIX, p. 82-33.
125
ln anul 1663, la 9 aprilie, s-a
o audiere de maTtori n Nepos (Varavra),
de fiind prgarul Ioan Kilrcs dia-
eul Andrei din partea de-
oare2e pe o parte de hotar al satului Re-
care o atunci Neposul
a fost cadavrul unui om ucis n dru-
mul care merge spre Ardeal, Mara-
Moldova, n locul numit Vadul
Borere sau Mori Bare(?), un izvor
mic cu n apropiere de
Au fost n mod solemn juzii sa-
telor vecine cu per-
soane fiecare, cu
pentru a se ancheta cine 1-a ucis pe a-cel
om. Au fost de juzii din Re-
Nepos Feldru, care au jurat
nu nimic de moartea acelui om.
A fost nr;10rmntat, lundu-i-se sumanul,
pantalonii, cismele un baltag mic de
Cmpeni, pe care judele din Feldru le-a
dus la casa lui, dnd de unde se
n cazul n c:1re cineva din partea mortu-
lui le-ar cere 12.
Tot un caz n care oficialii satelor
S'nt ca oameni de n
temeiul lor este cel din 1669
cnd se ntocmea un contract (contractus)
ntre greavul Cristofor (Kerestel gereb)
din Satul Nou, cu pe de
o parte, judele Petru Ban din Budacul
de Sus (Ola Budak) cu prgarii voie-
vozii, de parte, fiind de un
prgar din de un vicejude al
nobililor din comitatul Ei s-au
legat prin acest contract cu sigiliul
oficialilor respectiv comitatului, n
urmelor unor vite furate t:l.
12
Din (Kis Rebrey), au fost
martori : Vasile (Cirlw
Vaszilj), judele satului, Damian (Banyae
Demian), Ioachim (Gabl'ila Jakim), Mi-
(Hozgis Mihayla), Macavei (Ma-
kave), Borbona, Urusman (Uruszman
Gabrila) si Iacob a ( Jakab Kalina), Din
Nepos (Vampray); Petru Bota (Botta), judele
satului, Alexa (Danyasz Alexa),
Bota (Bata Nikora), Nichita (Nikita
Gabrila), Dumitru (Lazar), Ioan Ilarion
(Layrnon) Marcu (Banyasz Markulj).
Din Feldru Lupul (Oprisko
I"upul), judele so.tului, Mihai (Lazar),
Petru Ciurar (Czyurar), M:1tei Lupul, Vasile
Petrica (Petrica Vaszili), Szunamik Barayurul
(?) Savul Toma (Toma Szauul).
POB, nr. 16510.
iJ POB, nr. 17594.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
In anului 1691 n muite
sate din districtul o fi-
cialii locului au ntocmit scrisori de
mnt de Leopold, potrivit
lor de Scrisorile, redactate
n limba snt semnate toate de
de jude H_
2. Demersuri pentru interesele drep-
turile
Judele cu
cu din Maerul" au scris n
17 iunie 1672 n Rodna o scrisoare lui
de cetatea ", ce-
rnd ierte pe un slujitor de la ei, fugit
prins n punndu-se locui-
tori din sat, anume
Ursul "Noi,
tenii, ne voastre pentru
dnsul [ ... ]
acmu nu l-am cu vino-
vat, de-acmu se poate face om
bun"
15
.
Dintr-o scrisoare n limba rom-
n 14 decembrie 1672,
de preotul Lucaci din Salva ceta-
tea "setenii
nii Saluvei", deci implicit judele ju-
au intervenit pe judele, jura-
sfatul nu-l alun-
ge pe preotul lor - autorul scrisorii sus-
amintite - din sat de ,pre prea-
tesei". Ce se ntmplase de fapt? Preotul
Lucaci a cerut "de la un diac a[l] lui Cra-
iu" (principele Mihail Apafi I),
"carte de de
nnobilare. Bistritenii nu au permis
se nobili "n vidicul
va trei Judele,
senatul din au vrut pe
preotul nnobilat din "vidic cu carte cu
tot". S-au pus mai lo-
cuitori din Salva pentru preot nu va
mai cere carte va la n-
nobilare
16

Printr-o scrisoare din 24 martie 1694,
judele satului, cu din
satul Mica ( Mikhaza) se
14 Publicate de Nicolae Iorga, op. cit., II.
(vezi supra).
15 POB, Documente nr. 197. Ni-
colae Iorga, op. cit., IJ, CXCVII, p. 20.
16
POB, Documente nr. 199, N
Iorga, op. cit., II, CXCIX, p. 21.
126
intr-o de interes ob-
Mergnd comandantul militar din
la Cluj, a trecut prin satul lor
.cu patru care de bunuri. era
de din scaunul
carele fiind ale lor. In satul Mica nu au
fost carele locuitorii
din acest sat au mers ei mai departe cu
care, iar cele goale, ale lor, le-au
dus care s-au ntors Oficialii
din Mica cereau pe
pentru a schimba carele, ale
lor probabil erau mai bune 11.
Uneori rurale, pu-
nnd mai presus interesele dect
cele ale au intrat n conflict cu au-
toritatea de stat. Mihai Apafi I
dojenea aspru, ntr-o scrisoare din 5 no-
iembrie 1672, pe juzii din Du-
mitra care au se
ce le reveneau potrivit
Judele a trimis pe slu-
jitorul la Dumitra
le-a poruncit acestor sate nu dea cal
de unui stolnic trimis de princip{'
n adune darea
care avea asupra lui pecetea cu stema
salvconduct de trecere 18_
3. vrintrerea
rilor. cu lotri, haiducie.
In anul 1662, 2 noiembrie, nobilul
Erdely se adresa
printr-o scrisoare n care relata
rea prevederilor de
satul Dumitra, n frunte, cu
greavul de acolo. Se ntmplase
un fapt interesant, grav desigur pito-
resc, caracteristic epocii. tlhari au
mers asupra satului Cepari (Csiepari)
au cerut de la sat 40 de florini, pine
vin. Satul nu le-a dat. Atunci ei au aprins
satul. Pentru a le veni un ajutor din par-
tea vecinilor, locuitorii au tras clopotele
ntr-o dar nimeni dintre vecini nu
au venit ajute, fapt care contravine
obiceiului Constitutiei
spunea nobilul Erdely Mai
Dumitra .putea se ridice
mpotriva lotrilor deoarece se n
17 POB. nr. 23159.
IB POB, 17966.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
apropiere, la satului Cepari pu-
tea trimite 10-20 de n ajutor.
S-au purtat ntr-un mod pentru
au nu se ridice se cere
contra satului Dumitra, potrivit
legii. t!J.
In 1632 unui iobag din
(Oroszjalusi) i s-au furat doi cai. Urmele
au dus n satul Salva (&:alva). Un cal a
fost la un Iobagul a dat
cei doi bani (dinari) judelui satului pen-
tru a merge ou el pe ,tlhar.
(Era deci o de doi dinari care reve-
nea judelui satului la prinderea
sau a celor de Ju-
dele satului nu 1-a prins pe lotru care a
plecat din sat, iar calul luat de jude
de la l-a dus n la
Nobilul iobagului din cerea Bis-
i se dreptate iobagului
cheme n pe judele satului Salva,
care de pentru nu
a prins pe lotru


Vinovat de cu
s-a cnezul din n 1633.
Un iobag din pe nume Vasile
Szocs a plecat n la Bis-
cu treburi. Pe drum i s-a aso-
ciat un fecior romn fugar (poate -
olah legeni), pe nume Petru, ajungnd
n au mers la o unde n
timpul petrecerii, feciorul i-ar fi furat io-
bagului 3 florini 60 de dinari,
pentru care iobagul 1-a prins l-a dus la
inchisoare. Dar cnezul Andrei, care
de (n avea atunci
un nobil, deci cnezul era iobag al
lui), 1-a scos de la nchisoare cu
l acolo n astfel
nobilul iobagului nu-l putea aduce la ju-
:ll.
La 12 februarie 1635 administratorul
din Odorhei ora-
n problema unor bani
despre care i-a cunoscut cnezul din
(Noszodi kenez)
Un alt caz de cu lotri al
unui oficial este cel semnalat ora-
de administratorul din Re-
rina la 2 iulie 1639. Au fost
!D POB, nr. 9404.
20
POB, nr. 10585.
21 POB, nr. 10Hl0.
2
2
POB, nr. 1110r;.
127
boi ai unor iobagi romni din Dobdc, pe
hotarul satului unde ei
arau pe un ogor al lor de mo-
a mnat boii pe hotarul satului
(Neczj Falui) unde, ntlnindu-se
cu romni, s-a speriat a fugit. Ro-
mnii au mnat boii i-au predat jude-
lui satului, procednd bine, ca oameni
spune textul. Judele a trimis vor-
ca proprietarii boilor ei.
Cnezul. cum este numit n continuare,
judele, s-a ntlnit cu care l-a che-
mat de s-au boii au
fost acestuia, la fel carul. Oamenii
au mers boi, pentru au
fost de cnezul din (Neczj
kenesz), dar ei nu au ntlnit pe cnezul
din astfel 1-au reclamat
2:J.
In crciuma a lui Cristofor Plin-
kosdj din Budacul de Jos, Grigor Mi-
ron, romni din 1-au pe slu-
jitorul satului. Acesta a vrut
se la cu
ei, dar a fost refuzat. A nceput joace
dansul haiducesc (haidu tanczot). cei
doi au nceput danseze acest dans, apoi
Miron a luat din cuier sabia crciuma-
rului l-a lovit pe fecior,
capul provocndu-i alte Greabul
din localitate i-a poruncit lui Martin An-
grev din Budacul de Jos (probabil jurat),
cnd acesta din - era zi
de - pe Grigor, care
a vrut A doua zi, au venit
romnii din cu con-
tra slujitorului din Budacul de
Jos astfel au fost de locuitorii
de aici
2
".
Dintr-un act datat 11 februarie 1648
Macavei (Makavi), cnezul din
Rebra (Rebrei), a fost chemat
n unui iobag din
prins captiv la
2
:i.
Printre datoriile pe care le aveau ofi-
cialii satelor erau cele de a dru-
murilor, de supraveghere a
militarilor care treceau prin localitate.
Principele Gheorghe Rakoczi al II-lea a
poruncit tuturor juzilor n data
de 14 august 1650 vegheze asupra
2
3 POB, nr. 12263.
POB, nr. 127rlrl.
2
5
POB, nr. 14190.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
stri:linilor mllibri!or trec prin lo-
calitate, iar cei care nu au bilet de
trecere (salvconduct) fie 26.
Nobilului Lupu Boier din Mara-
i s-au furat vite n Telciu. (Ma-
printre care nobilul Lupu
Boier din aduce:m vite h n
muntii Bi.stritei). De asemenea lui Io-
Vlaicu (Vlajko Jonucznak) i-a furat
un porc fiul lui Igm.t Gavre
(Gaure Jgnat fiai, Gyorgyicza). Viceco-
mitele comitatului
Pogany de Cseb, se adr2sa n
10 noiembri2 1670 pentru a face dreptate
celor doi 27.
In data de 19 mai 1679 nobilul
Erdely din recomanda
nilor bine drumurile,
du-se romnului i este int2rzis um-
ble sau poarte transpoarte
arme ( es azis tilalmas hogj olah sem lovat
sem fegivert nem tarcson, es ne hordossa).
Un iobag de-al pe nume Vasile Cne-
zul (Balas Kenez) a fugit n Moldova
acum cu mai lotri s-a ntors se
n Grboul Dejului (Gorbon),
de un prieten al pe num2 Toma
(Guczi Toma). Sunt iobagi care
se cu lotri au mers nu de mult
n Nimigea, cu arme. Vasile Cne-
zul a venit la el, la curte, ncercnd
cu el fiul. deci bistri-
de drumurile dinspre Ma-
Moldova, aLtfel se va pl<:.nge
principelui
2
t>.
2G POB, nr. 14725.
27 POB, nr. 17GH5.
23
POB, nr. 19325.
Un anume Szep Marton din Nimigea
de Jos (Magyar Nemegye), comitatul Sol-
nocul Interior, se adresa el
'lor n 5 martie 1685, relatnd o
torie n Zagra. Fiind ntr-o zi la
casa cnezului din Zagra, unde petrecea,
a venit acolo un libertin din sat, care, n
stare de ebrietate. a luat o din
casa cnezului spunindu-i
pe fiul morarului. Cnezul i-a
puns nu-l a:::um, ci atunci
cnd va fi nevoie. Libertinul a plecat, to-
la casa morarului unde l-a
crunt pe fiul aCstuia, aducndu-1 n
cnezului, care l-a eliberat. Libertinul a
mers apoi l-a pus n
pe morar. Pentru acest act de silnicie se
cerea 2'l.
O pe terito-
riul scaunului este din
Beclean oficialilor de Va-
lentin H2ncz, administratorul lui Bethlen
Ferencz, 9 septembrie 1687. El re-
lata lui Peter Pall, iobag al
de din Mc:,lln i-a fost furat un
cal pe care 1-a gil:>it n Livezile (Jaydra)
la un romn din Brgflll, anume la cnezul
Simion (egi Borgoj olanal, Simon kene:?:-
nel), care era el la a:::olo,
"care este cnezul voastre" spu-
nea el n Iobagul a vrut :i'aci"i
dreptate cu greavul ( az gerebell) din Li-
vezile. S-a prezentat n a 6-a zi cu
6 pentru a depune i se res-
tituie calul. Se cerea de in-
pentru dreptate
30

29 POB, nr. 20345.
Jo POB, nr. 20936.
DES CNEZES ET DES JUGES DES VILLAGES DES ENVJRONS DE BISTRITA
EN LITIGES AU XVII-EME smCLE (I) .
(Resume)
Des documents d'une valeur particuliere. ri-
ches en informations concernaut la haute fonc-
tion de juge de village au XVII-eme siecle,
qui se trouvent dans les archives de Cluj (fonds
de la Mairie de viennent completer
l'image du fonctionnement de cette instituti-
on dans une aire geographique moins connue
un observee, dans ce sens - la, savoir la zo-
ne du pays de On decouvre ainsi tuute
une fresque de l:t vie rurale du pays de Bistri-
et du a travers un siecle d'histoire
medievale, une des situations ott les vil-
lages ; juges, cnezes on jures, etaient impli-
ques, en vertu de leurs fonctions. Ils represen-
taient ainsi la collectivite du village. la loi et
l'ordre social, se preeoccupant du bon fonction-
128
nement de l'etat des choses, du combat pour
les interets de la collectivite, de capturer et de
poursuivre les malfaiteurs, de la tranquillite, la
garde et la securite de la vie des villageois, de
l'accomplissement des ordres, des reglementa-
tions concernaut du cantonnement des
troupes etc.
Dans cette premiere partie de l'article, ayant
comme base des documents inedits, on trouve
des aspects du fonctionnement de la haute dig-
nite de juge de vilhge, en ce qui concerne leur
qualite de temoins dans des litiges, leurs de-
marches pour la collectivite qu'ils representa-
ient, et celles concernant la poursuite et la cap-
ture des malfaiteurs.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
REGIMENTULUI II ROMANESC
DE ACTIVITATEA LUI IN PERIOADA
1762-1772
IOAN POP
n timp,
militare se pierde n negura veacurilor. O
n Imperiul roman, ndeosebi in
epoca trzie a acestuia, cnd diferite po-
"barbare" se la hotarele
imperiului n calitate de
tori, de romani cu
paza frontierelor. Tot la hotarele impe-
riului existau castrele, care constituiau,
de asemenea, un fel de colonii militare,
cu rol n statului
1
De_,
sigur, a evoluat de la
o la alta de la un stat la altul, in
de economice social-
politice.
In evul mediu, regii poloni au organi-
zat colonii militare n Ucraina pentru
rarea acesteia de atacurile tur-
cilor. Mai trziu, unirea Ucrainei cu
Rusia, vor organiza ei cunoscutele
colonii de cazaci, tot n scopul
frontierei 2.
turcilor n Peninsula Balca-
n anul 1356 expansiunea lor con-
vor impune de
mari sacrificii pentru popoarele din aceas-
parte a Europei. Astfel, n anul 1463,
Matei Corvin, regele Ungariei, azil
din Balcani, colonizn-
du -i n comita tele Licca Korbavia.
tia aveau misiunea de a m-
potriva turcilor, acordndu-li-se n schimb
scutiri de
3
.
1 Emil Micu, la istoricul Regi-
mentului nti valah,
1943, p. 2.
2
Jakob Amstadt, Die K. K.
1522-1881
Wilrzburg, 19G9, p. 3.
3 Marchescu Antoniu,
comunitatea de avere, 1941 p. 1.
17 - Arheologie
129
O dezvoltare a cunoscut gra-
n secolul al XVI-lea, cnd
Ferdinand I al Austriei a pe us-
cocii de turci n regiunea
din, cu de a frontiera.
Acestor li s-au apoi alte
grupuri de fugari din calea turcilor, ast
fel pacea de la Karlowitz din
1699, se vor forma n aceste regiuni ale
Imperiului habsburgic trei generalate de
In perioada care a urmat, gra-
s-a dezvoltat extins n faze
succesive, ca atunci. Astfel, n
anul 1702, de-a lungul rurilor Sava, Tisa
s-a o mi-
care
nu va avea o Vic-
toria austriecilor n cu turcii din
1716-1718 va mpinge hotarele Austri-
ei mai spre sud prin anexarea Olteniei,
Banatului Serbiei. Ca urmare,
mai avea
de a exista, fiind n
anul 1741
6
nu le-a
mas dect alternativa de a se muta n gra-
sau pe
loc, ndeplinind sarcinile legate de sesia
ce o aveau. Procesul de des-
a s-a terminat n 1750,
cu opunerea din-
tre vor emigra n C-'
teva mii de familii s-au stabilit n Ucrai-
4
Meyers Konversations-Lexikon, XI, Lei-
pzig, 1877, p. 552-554.
5
Ibidem.
6
Bujor Surdu, Infiintarea militare
de un martor ocular (1768-
1773), n "Anuarul Institutului de istorie Cluj",
IV, 1961, p. 257.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ha, ntemeind mai muite sate n regiunea
Kievului
1
.
n urma noului cu turcii din
1737-1739, pe care Austria 1-a pierdut,
aceasta va fi se din te-
ritoriile cucerite anterior. Astfel, prin pa-
cea de la Belgrad (1739), companiile de
din Oltenia Serbia au fost
zate in Banat, la nord de care
constituia acum frontiera dintre cele
imperii K. cum se or-
ganizarea a militare de
sud se va ncheia abia n deceniile
opt ale veacului al XVIII -lea.
In Transilvania, organizarea
militare va avea loc n anii 1762-1766,
ea fiind de alte cauze
dect cele care au dus la ei n
de sud ale imperiului chiar n
Banat. Nu poate fi astfel
rea conform regimentele de gra-
din Transilvania ar fi fost nteme-
iate cu scopul de a mai bine hota-'
rele de atacurile turcilor
9
. Se n
a doua a secolului al XVIII-lea,
Imperiul otoman se afla n plin proces de
neputnd constitui un pericol
real pentru Austria.
n cele ce vom
cauze care au stat la
baza ntemeierii militare transil-
Ele din econo-
mice social-politice specifke ale aces-
tei provincii, precum din imperativele
epocii respective. Cucerind Transilvania,
austriecii vor consolideze do-
asupra acestei provincii
tate, fapt care putea fi realizat prin crea-
rea unei militare locale
asigure ordinea Aceasta fusese nu
o mai ales n timpul
coalei lui Francisc Rk6czi (1703-1711)
a populare, ndeosebi a celei
de sub conducerea Sofronie
din 1759-1761. Pe de parte, noua
putea fi la nevoie,
7 Fr. Vanicek, Specialgeschichte der Militiir-
grenze, I, Viena, 1875, pp. 572-573.
B Bujor Surdu, antihab-
din Banat (1737-1739), n "Studii !ii
materiale de istorie medie" II, Editura Aca-
demiei R.S.H., Hl57, p. 342.
9 Vezi,. Icoana unei normale, 1930, p.
28; I. Dinulescu, Din trecutul Ardealului. Isto-
1'ia regimentului Il romnesc,
HJ33. p. 2.
130
mpotriva nobilimii, a care ma-
nifestau tot mai de
politica centralizatoare, n spiritul absolu-
tismului luminat, de Curtea de
la Viena n acel timp. Apoi, regimentele
de trebuiau
unirea att de
de evenimentele anterioare. Se n
aceste regimente erau la nceput
numai romni de religie Prin
aceasta se o separare ct mai ac-
a ortodoxiei de
cea din Principate din Rusia. In ace-
timp, noua trebuia
de rom-
peste care luau
cum se emi-
acea popu-
acea unitate pe care
cercurile de la Viena o con-
siderau Pe de parte,
contribuabi-
lilor, aducnd mari prejudicii economiei.
de trebuia apoi mpie-
dice de pentru a
sprijini mercantilist prac-'
ticat de regim, iar sub raport sanitar, prin
organizarea de se tindea la
combaterea bolilor molipsitoare aduse din
ndeosebi a ciumei, care provoca
numeroase victime n rndul
Desigur, regimentele de puteau fi
folosite, la nevoie ca combatante
n exterior. Se n pentru
succesiunea la tronul Austriei (1740-
1748) ndeosebi n de 7 ani
(1757-1763), de pe frontiera
din sud au adus mari servicii imperiului.
Asemenea servicii puteau aduce
cerii din Transilvania. In acest fel, for-
armate puteau fi sporite considerabil,
a se agrava bugetul statului, ntru-
ct se singuri, fiind
n timp agricultori.
Acestea erau, n care
au determinat pe Maria Te-
reza pe consilierii ei extin-
de n Tran-
silvania, din Banat n Bucovina. In
acest scop, la 10 martie 1761, generalul
Nicolae Adolf Buccow fu numit coman-
dant al trupelor din Transilvania, avnd
misiunea de a instaura ordinea att de
grav de conflictele religioase
de a studia posibilitatea ntemeierii re-
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
gimentelor de cerndu-i-se na
inteze un proiect de propuneri n acest
sens. Sosit n Transilvania, generalul Buc-'
cow instaureze ordinea prin mij-
loace de iar la 13 octombrie a ace-
an Consiliului aulic de
boi din Viena proiectul privind nfi-
regimentelor de 10. Proiec-
tul prevedea a trei regimente
de infanterie a unuia de hu-
sari a regimente de in-
fanterie a unuia de dragoni. Efectivul
unui regiment de infanterie urma fie
de 3 000 de iar al unui regiment
de dragoni de 1 000 11. Regimentele fiind
constituite din diferite, la nevoie,
s-ar fi putut opune unele altora. Desigur,
acest gnd nu era dar se
n multiplelor popoare n-
globate cu n imperiu, Curtea de la
Viena se orienta cunoscutul dicton
antic "Divide et impera".
Cu unele revizuiri, ntre care redu-
cerea regimentelor de infante-
rie la proiectul generalului Buccow
fu aprobat la 20 ianuarie 1762 de
siliul aulic de iar la 16 aprilie ace-
an fu aprobat de Ma-
ria Tereza. Generalul Buccow fu numit
comisar pentru mili-
tare ncepnd pre-
n acest scop l:l. Astfel, in
februarie 1762, sosi la Bistrita n dis-
trictul Rodnei colonelul Schroder, n-
de locotenentul Holbmann, avnd mi-
siunea de a studia
rilor pentru militarizare. Din ordinul
magistratului Bistri-
au conscris toate familiile de romni
din acest district, precum din comunele
aflate n jurul
cu copiii de ambele sexe de la 15 ani n
sus. Magistratul nu
scopul acestei conscrieri, aflnd doar att
de la informatorii Schroder ar tra-
ta n cu unii romni ndeo-
sebi cu protopopul de la asupra
unor chestiuni cu totul necunoscute.
10
Virgil mili-
tare (1762), n "AS", nr. 24, (1938).
p. 1.
Il D. Prodan, Supplex Libellus Valacholum,
Editura 1967, p. 222.
12 Virgil op. cit., p. 2.
131
La 9 mai an, colonelul Schro-
der primi ordin de la generalul Buccow
se la Sibiu cu sine
pe fostul primar al Jo-
han Friederich Klein de Straussenburg,
care n acel timp ndeplinea de
viceprimar. Sosit la Sibiu la 13 mai, a
doua zi Klein fu condus la generalul Buc-
cow, care-i cunoscut romnii din
districtul Rodnei s-au oferit printr-o
cu armele pe Maies-
tatea Sa, acceptnd militarizarea. In con-
generalul Buccow ceru viceprima-
rului Klein aceasta la
magistratului care urma fa-
demersurile necesare pentru cedarea
districtului romnesc. Desigur, generalul
promitea o echitabi-
prin cesiune va
imperiale.
Reintors la viceprimarul Klein
a adus la magistratului cele
flate la Sibiu, iar primarul Sigismund
Konrad Dinges la 19 mai 1762
o a n
cadrul s-a problema ce-
districtului romnesc. Este de re-
marcat faptul n cadrul Klein
avertiza pe membrii magistratului tra-
teze de acum nainte pe romni cu
cunoscut ordinul colone-
lului Schroder ca locuitorii din acest dis-
Jtrict nu mai fie la dif.erite munci
n t:l.
La 24 mai an, se o
a magistratului a repre-
n cadrul s-a
citit actul de cedare a districtului. In el
se propunea ca satele
Sntioana de pe valea nu fie
militarizate, acestea urmnd a fi coloni-
zate cu iar locuitorii lor care erau
romni fie n valea Rodnei. Es-
te de remarcat faptul n actul de ce-
dare, magistratul se
prezinte pe locuitorii din districtul
romnesc drept iobagi ai invo-
cnd ca argument diploma regelui Matei
Corvin din 1475, care nu aseme-
nea prevederi. Actul este de o serie
de care, ar fi fost accep-
tate, ar fi creat locuitorilor o
mai grea dect cea pe care o aveau. Ast"
IJ Ibidem, p. 5.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
fel, magistratul pretindea, pe suma
de 38 481 fl. 43 cr., pe care o stabilise
ca pentru cedarea districtu-
lui romnesc, i se dreptul
de de pescuit, vnat
rit chiar proprietatea asupra
urmnd a taxe pentru
animalelor pe Iritat d!:'
asemenea exagerate, generalul
Buccow Bistri-
"acelor oameni nu leau nimic
liber, cu aerului';
1
". Curtea de
la Viena a oferit la suma de
12 000 florini drept din ca-
re Universitatea a dato-
riile pe care le avea
de aceasta. magistratului de
a avantaje ct mai mari de pe
urma districtului romnesc s-au
dovedit astfel zadarnice. Demersurile pri-
vind cedarea districtului romnesc se vor
amna, fiind tergiversate de magistratul
care nu voia
de voie la veniturile pe care la n-
casa din acest district. Actul final de ce-
dare va fi semnat de ma-
gistratului abia la 9 ianuarie 1766
1
'', cnd
Regimentul II romnesc de era
deja constituit.
de n Tran-
silvania a ntmpinat o
din partea nobilimii, care nu voia
iobagii de care se temea, ndeo-
sebi de romni. "Nobilimea l pe
romn ca pe un om sortit a fi sclav, a
fericire n harul de a avea
aer liber" w, se spune ntr-o informare
pentru Iosif al II-lea n preajma
primei sale prin Transilvania n
anul 1773. Guvernatorul Ladislau Keme-
ny s-a opus n mod regi-
mentelor de o astfel
de chestiune trebuie
de El va fi destituit nlocuit cu
generalul Buccow, care fu numit
H Ibidem, p. 20.
15 Virgil op. cit., In "AS', nr. 25,
(1939), p. 295.
Iti Citat luat din Mathias Bernath, Die Erich-
tung der Siebenbii.rgischen Militiirgrenze und
die Wiener Rumiinen Politilc in der frii.hjosc-
phinischen Zeit militare
politica Vienei re romni
in perioada timpurie), n .Slido>t
Forschungen", Ml:mchen, XIX, (1960). p. 168.
132
dinte al guberniului 1
7
. Este de
asemenea, Cancelariei aulice tran-
de la Viena, n frunte cu can-
celarul Gabriel Bethlen, de
regimentelor de ndeosebi de
militarizarea romnilor.
reprezenta interesele nobilimii, care nu
putea vedea cu ochi buni ridicarea, n
parte din rndul iobagilor a
unei militare libere, mai ales din
snul "tolerate". Pentru a com-
bate militarizarea, Cancelaria tran-
faptul : "Inarmarea
poporului romn este o periculoa-
deoarece n mijlocul lui se in-
stigatori ; prin instigatori, romnii
vor fi deoarece cei mai
nu Iar din punc-
tul de vedere al nu sunt
ca deci nu au nimic
de pierdut. / ... /. Periculos este, de aseme-
nea, acest popor s-a de a fi
solidar, n comun, unul pentru
pentru unul" lfl. La aceste afir-
a mare-
Siskovich care de-
prinderea cu servidul militar, romnii se
bine, ordinea fac
datoria cum se cuvine n
nului, fiind exemplu de statornicie dis-

19
.
Impotriva romnilor era
patriciatul Magistratele unor
ca Sibiu altele
nu voiau de voie la nu-
meroasele sate de pe
tul Prin militarizare,
multe din aceste sate urmau de
sub acelor o-
Or, se magistratele acestor
care reprezentau interesele patrici-
atului, tindeau pe locuitorii
acestor sate. satelor din valea
Rodnei este un exemp'lu elocvent n acest
sens. Ceea ce se petrecea aici, se petrecea
pretutindeni, pe (Fun-
dus Regius). In Ma-
ria Tereza prin care proiectul ge-
I7 Ibidem, p. 171.
IB Citat Carol Gollner, Regimentele de
din Transilvania ( 1764-1851), Editura
1973, p. 31.
19 Valeriu Districtul
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975,
p. 70.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
neralului Buccow de a
de se faptul "na-
a naintat un memoriu
de protest mpotriva
punznd la acest protest, generalul Buc-
cow
patriciatul, nu numai a luat locuito-
rilor din satele vechile drep-
turi, ci i-au adus n stare de
2
0.
de a regimentelor
de a ntmpinat din
cauza care priveau cu
destule rezerve miiitarizarea. aceas-
ta i scutea de o serie de i n-
cu altele, cnd ei voiau fie li-
beri. O .mai s-a
la secui, care invocau vechile lor
drepturi, dar nici romnii nu o vor accep-
ta mai ales la nceput, n
rndul erau njumai.
cei de religie Promisiunile
erau, ce e drept, ispititoare. Astfel, n-
tr-un document privind concluziile unei.
comisii care se deplasase n satele din
valea Rodnei pentru organizarea mi'litiei
de sunt redate avantajele obli-
viitorilor Intre avantaje,
un loc de il scutirea de im-
pozite, taxa capului, eli-
berarea din jugul al Bis-
anularea datoriilor pe care trebuiau
le n contul datoriei
serviciului de la cordon
anume : patru pe zi pentru infan-
opt pentru dragon, care trebuia
caluL scutirea de recru-
pentru armata de linie etc. In ceea ce
acestea constau n
prestarea serviciului de pe
iar n caz de urmau participe
la lupte de armata de linie n
afara De asemenea, trebuiau par-
ticipe la militare la unele
munci n cadrul satelor distric-
tului lor 21.
In urma acestor promisiuni, att n
valea Rodnei ct n de sud a-le
Transilvaniei, unde se organiza Regimen-
tul I romnesc de
de frenezia vor accepta milita-
rizarea. "Au venit iobagi jeleri n nu-
20 Biblioteca Arlacemiei Romne, Filiala Cluj-
Napoca, mss. 1, nr. 1338, f. 1-2.
21 Ibidem, f. 269-270.
133
mare se nscrie pentru a deveni
dar domnii de i
neau"
22
, se ntr-un document .al
vremii. Astfel, pentru
rea regimentelor de se
ntr-un ritm destul de rapid,
ndeosebi n valea Rodnei, se
ea nu va ntmpina La 22 apri-
lie 1762, Consiliul aulic de numi pe
locotenent-colonelul Georg von Raschtitz,
comandant al Regimentului II romnesc
de iar pe locotenent-colonelul Io-
hann Dombrowka comandant al regimen-
tului de dragoni, precum pe ofi-
cu ordinul de a pleca nentrziat spre
regimentele lor
23
In lunile iulie-august
1762, n valea Rodnei, n-
cepnd de organizare a celor
regimente.
La nceput au fost militarizate cele 21
de sate din valea Rodnei, precum sa-
tele Sntioana de pe valea
Magistratul a
numeroase demersuri la forurile su-
perioare, pentru a mpiedica militarizarea
ultimelor sate, cernd ca romnii din
acestea fie n valea Rodnei. iar
ele fie colonizate cu
sa n-a dat rezultatele scontate,
magistratul a pretins ca n locul celor
drept recom-
satele Arcalia, dar toa-
te sale s-au dovedit zadar-
nice. Mai mult chiar, 505 familii de
rani romni din satele situate n
jurul din periferia
acestui s-au nscris n cele re-
gimente de fiind mutate n dis-
tri-ctul militar
2
". a ntm-
pinat numeroase cauzate mai a-
les de ncercarea magistratului
22 Teleki Domokos, A szekely
tenete (Istoria de Bu-
dapesta. 1877, p. 24.
2
3
Gustav Ritter Amon von Treuenfest, Ges-
chichte des K!. Infanterie-Regimentes nr.
50 ... 1762-1850, Zweites Siebenburgen Romanen
Grenz-Infanterie-Regiment nr. 17 (Istoria regi-
mentului de infanterie cezaro-regesc, nr. 50, n-
tre 1762-1850, al Il-lea regiment de
romnesc de infanterie nr. 17).
Viena, 1882. P. 5.


Friedrich Krammer, zur Geschi-
chte der des Rodnaer Thales
la istoria Rodnei),
n "Program des evangelischen Obergymnasiums
A.B. zu Bistritz", 1879-1880, p. 36.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de bunurile imobile ale aces-
tor care voiau le
pentru putea construi alte case
ntemeia noi n regiunea
Rodnei.
Spre lunii octombrie 1762, ge-
neralul Buccow, de consilierul gu-
bernial contele Haller Gabor de secre-
tarul Cserei Elek a inspectat noile uni-
de din districtul
cu care ocazie noile stin-
darde sosite de la Sibiu 25. Militarizarea
Rodnei a fi a
fi ntmpinat deosebite. Aces-
tea se vor ivi abia de acum. Promisiunile
ntrziau se arate. Inainte de a
le efectul, au trebuit
cu noile lor mi-
litare, cu ofiterii care-i tratau cu
brutalitate, obiceiurile cre-
lor. De fapt, timpul fusese prea
scurt pentru a se putea realiza promisiu-
nile si n
rndul se manifestau tot mai
intens, culminnd cu de la Salva
din 10 mai 1763,. In zi, generalul
Buccow sosi la pentru a lua ju-
noilor fiind insotit de
eoiscopul greco-unit de la Blaj. Petru
Paul Aron. La unde se
mntui Regimentului de ceremo-
nia s-a n In zi,
la Salva, pe platoul Mocirla, a avut loc
steagurilor celor batalioa-
ne de infanterie de episcopul Petru
Paul Aran, care urma se ia ju-
soldatilor. In acel moment
aparitia n frontului
trnul Todoran. care. ndemnnd
la spuse : "De doi ani mai (aproa-
pe) sntem car-
ten-am de la
sntem oameni liberi. Ne-au scris io-
bagi, dare, facem slujbe ; copiii
tri vor merge la marginile
tului verse sngele. Dar pentru ce ?
Ca fim robi. n-avem nici un drept?
Copiii fie tot ori vor n-
ceva ori ba ? nu vom purta ar-
mele, ca sfnta lege (religia) ne-o
tisturile (ofi-
25 Virgil mili-
tare (H62), n "AS", nr. 24, (1938).
p. 29.
134
Jos cu armele !
gnii din noastre !
tini romni, numai atunci vom sluji, cnd
vom vedea carte de la
unde-s drepturile noastre
atunci, nu ! cu capul ! Ce gu-
berniul Cancelaria din Beciu (Viena) e
nimica. s minciuni goale, de azi
mine"
26
La aceste cuvinte, a-
armele la apoi le-au ri-
dicat din nou, somnd pe
teritoriul districtului lor. Toate n-
generalului Buccow ale epis-
copului Petru Paul Aran de a potoli spi-
ritele zadarnice, ei cu
fuga. Astfel, nu se mai
In urma celor petrecute la Salva, gene-
ralul Buccow se gndi o
represiune un masacru n ma-
dar la se tri-
mise o comisie de n frunte cu
generalul Siskowich. Rezultatul anchetei
s-a soldat cu 19 la moarte.
Dintre cei patru execu-
n frunte cu Todoran car(O!
fu frnt cu roata, iar Vasile Dumitru din
Mocod. Man Grigore din Salva Vasile
Oichi din Telciu au fost Celor-
15 li se pedeapsa de
10 ori n sus n jos "printre loviturile
de vergi a 300 de Supliciul lui
Todoran al a avut
loc tot la Salva pe platoul Mocirla, la
12 noiembrie 1763. Documentele vremii
faptul ei au nfruntat cu cu-
raj moartea. Chiar n timpul
Todoran a declarat "nu
de a suferi moarte pentru dreptate, deoa-
rece e mai bine dect
n robie" 27 ..
de la Salva nu a
Astfel, la 16 martie 1764,
Maria Tereza a emis patenta n
care stabilea nu numai ci
drepturile romni,
"liberi" 28. Intre timp, generalului Buccow
i s-a retras mandatul pentru
militare fiind n-
locuit cu Siskowich, care va da
de mai mult tact n ac-
rigizi, care s-au dovedit
26 Ibidem, p. 70.
2
7
Ibidem, p. 73.
28 Mathias Bernath, op. cit., pag. 185.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
incapabili de a gram-
cerilor, au fost In locul lor
au fost din Tirol Halia,
care, cunoscnd limba limba ita-
au cu limba rom-
Intre a fi
locotenent-colonelul Carol Enzenberg, ca-
re la 16 martie 1764 fu numit comandant
al regimentului Antonio Co-
simelli. Prin activitatea lor,
o mare popularitate n rn-
dul ale interese le-au
cu mult zel, nscriindu astfel
numele n istoria acestui Prin tact
Enzenberg a continuat
a n scurt timp
organizarea regimentului. Acesta primi
acum numirea de Regimentul al II-lea de
romn de infante-
rie nr. 17
2
9.
In anul 1764, Regimentul de dragoni
a fost redus la numai escadroane,
iar celorlalte escadroane au
fost pe la companiile Regimen-
tului II infanterie. Cele escadroane
vor fi ele dizolvate n anul 1770. Tot
n anul 1764, nevoia unui cor-
don militar mai ntins, au fost militari-
zate cinci sate de pe valea :
Monor, Gledin, Mic, Budacul Ro-
mn Ragla, precum sate de pe
valea :

30
. Este de remarcat faptul toate
cele sate
proprietarilor feudali : Kemeny Banffy.
Cei doi proprietari au fost la Si-
biu pentru a se asupra condi-
n care vor cedeze acele sate,
pentru a fi militarizate. Memorialistul
Halmagy Istvan n jurnalele
scrierile sale faptul celor doi proprie-
tari li s-a pus n fel ntrebarea nct
cedarea acelor sate este
de
31
. Nu dispunem de dovezi
privind modul n care au fost
proprietarii dar este cert
29Virgil Regimentului
n volumul nchinat
Alexandru Ion I. Lapedatu, cu ocazia
mplinirii a 60 de ani. 1936, p. 816.
3tJ Virgil Regimentul
(1762), n "AS", nr. 2, (1925), p. 6.
31
Istvan, Napl6i es iratai (Jurnale
scrieri), 1752-1785. n Monumenta
Hungariae Historica, XXXVIII, Budapesta.
1906, p. 247.
135
prin militarizare locuitorii lor au fost
din devenind
niceri. document di!i t76o se re-
doar faptul dom-
nilor de pentru domeniile expro-
priate delimitarea bunurilor
s-a printr-un ordin gubernial,
ca urmare a Consiliului aulic
de de la Viena 32_
Organizarea regimentului astfel
progrese, cuprinznd acum 30 de sate.
Concomitent, s-a organizat Regimentul
I romnesc de n partea de sud
a Transilvaniei, avnd sediul la Orlat,
precum cele regimente de infan-
terie cel de husari.
cum se de la Madefa-
din ianuarie 1764, secuilor
a fost fiind ei ac-
cepte militarizarea. Chiar n acel an,
Curtea de la Viena a dat Statutul pentru
regimentele de iar n
1766 Statutul privind regimente-le de gra-
Cu aceasta, pen-
tru regimentelor de
poate fi ca Statu-
tul sau regulamentul, cum i se mai spu-
nea, constituie legea pe baza
activitatea regi-
mentele de In el sunt stabilite "':
precizate drepturile ndatoririle
cerilor : dreptul de proprietate de suc-
cesiune, organizarea regimente-
lor. "Indatorirea a tuturor ro-
mnilor - se n
statut - este ca att n timp de
ct n timp de pace se
de fie de in
garnizoane la poteci,
ranta prin m-
piedicarea importului exportului dan-
destin de bucate prohibite, pre-
cum prin prevenirea, n conformitate
cu ordinele date de mai marii lor, a tutu-
ror fraudelor de oric-e fel ar fi a tre-
cerii 33. In statut se
de asemenea, faptul in caz de
snt serviciul
in de patrie.
In lucrarea sa, Geschichte der K. und
K. Wermacht (Istoria armatei cezaro-re-
Alphons Wrede, unul din istoricii
:J2_ Arh. St. Sibiu, fond Ocna Si-
biului, nr. 58, din 1766.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de ai militare austriece,
faptul uniforma la cele
regimente de con-
sta la nceput din tunici lungi de culoare
iar 1769, din
cu de culoare la re-
gimentul II. Pe cap purtau un fel de chi-
piu (csak6), iar n afara serviciului mili-
tar, purtau In ceea ce pri-
regimentul de dragoni, acesta avea
uniforma din de culoare iar
erau de culoare :lr.. Desigur,
uniforma s-a schimbat de mai multe ori
n ceea ce culoarea stofei, a epo-
a nasturilor etc., dar n ea
a Astfel, n 1807 la Regi-
mentul II romnesc de
erau de culoare verde-papagal, nasturii
albi, pantalonii de culoare des-
iar vestonul de culoare
35
.
Este de faptul
procurau uniforma pe cont propriu, la n-
ceput n familie, iar apoi prin comisiile
economice de echipament, n schimbul
unei sume de bani
36

de la sa, Regimentul
II romnesc de a avut un efectiv
de 3 000 de 3 batalioane, te-
ritoriul fiind n circumscrip-
pe companii, a se ridica
la 12. Sediile companiilor se stabileau n
comunele mai mari, ele avnd n frunte
cte un sau
Acestea nu au avut un caracter perma-
nent fiind adesea schimbate. Nici sediul
nu a fost la inceput numai
la Un timp, acesta era la Feldru,
apoi la Telciu. Abia n anul 1778,
dul a fost declarat ca sediu permanent
al regimentului. La nceput, sediile com-
paniilor erau n comunele : Tel-
ciu, Feldru, Rodna, Salva, Monor, Rebri-
33 Statutul regimentelor de grani-
a fost publicat de Vasile Bichigean, in "AS",
(1928-1929), nr. 8-9, pp. 6-92, 104-121.
34 Alphons V. Wrede, der K.
K. Wermacht (Istoria armatei
V Viena, 1903, p. 223.
' 35 Hugo Kerknawe, Die alte K.K.
grenze. Ein Schutzwall Europas, (Vechea
Un val de apa-
rare a Europei), 1939, p. 41.
36 J. H. Benigni, Pragmatische Geschzchte des
sieberburgischen II Theil, (Is-
toria a militare
nene, partea a II-a), lucrare n manus.
cris, p. 92.
136
Mocod, Sngeorz, Za-
gra Maieru. In ceea ce corpul
acesta era n anul 1766
din 44 de de diferite grade,
cum : un colonel, un locotenent-
colonel, 10 2
24 un topo-
graf, un (auditor), un capelan,
un chirurg, un stegar un al nchi-
sorii
37

regimentului a adus
sine importante n locui-
torilor din acest district, care vor mbina
satisfacerea militare cu o ac-
tivitate pe economic, so-
cultural. Astfel, n ia-
nuarie 1764, n urma unui ordin al gene-
ralului Buccow, vor prelua pa-
za .pasurilor de la inspectorii
acestora :lll. Tot acum a nceput construi-
rea de pichete pe ntreaga pentru
care o


precum a drumurilor
de la Rodna a
din satul Printr-un ordin guber-
nial, la aceste au fost obligate a da
ajutor satele din jurul Bistri-
precum cele din comitatele Szolnok
Dobca "
0
. O a
la construi-
rea pentru Numai n
anul 1763 au fost construite 24
n diferite sedii de iar
cele existente au fost reparate
41

Progrese nsemnate s-au nregistrat n
dezvoltarea agriculturii, anima-
lelor, exploatarea a
cu lemne sare, n construirea de dru-
muri poduri, de precum n or-
ganizarea Militarizarea a
impus o mai mare stabilitate a locuitori-
lor. De aici necesitatea agri-
culturii pentru asigurarea hranei necesare
Ast.fel, agricultura va
o dezvoltare att ct inten-
prin metodelor de cul-
tivare a prin sporirea
ameliorarea plantelor cultivate. Intr-un
"51 Arh. St. Cluj-Napoca, fond ora-
sului fasc. 42/1763-1784, f. 17-29.
38 Ibidem, fasc. 311/1761-1766, f. 238.
:J9 Ibidem, f. 240.
w Ibidem, fasc. 311/1769-1781, f. 225.
41 Gustav Ritter Amon von Treuenfest, op.
cit., p. 7.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
memoriu din 25 martie 1769, adresat co-
mandantului de la Sibiu, colone-
lul Carol Enzenberg scria : "Snt silit
gndesc cu se noi
sate, se terenuri neroditoare
se n roditoare, spre a putea
pentru mai mult po-
por spre a se ntructva regi-
mentul"
4
:!. In comunei Telciu
din 1799 se faptul locui-
torii din
animalelor exploatarea
rilor
43

Organizarea conducerea economiei
n sarcina Comisiei economice, care
a fost la scurt timp nfiin-
regimentu'lui. Aceasta era
din comunelor
avnd ca pe comandantul re-
gimentului. Comisia se ntrunea de cte
ori era nevoie, dar cel o pe
an, la sediul comandei regimentului, dez-
problemele economice, precum
toate celelalte probleme privind
nicerilor ca : raporturile lor cu statul
familia, chestiuni de proprietate,
In anul 1772, s-a construit o
n care comisia
dar n 1801 aceasta a ars, nemai-
fiind "" care se acor-
da economiei reiese dintr-un ordin dat
de viitorul Iosif al II-lea n 1773,
Comandamentului general de la Sibiu, n
care se faptul : "Grija
pentru culturile solului pentru
rea vitelor constituie cel mai sigur mij-
loc de consolidare a sistemu'lui regimen-
telor de 45.
Progresul realizat pe plan economic,
ca n celelalte domenii s-a datorat n
primul rnd muncii pline de avnt ab-
a dar
spiritului organizatoric tactului de care
a dat colonelul Carol Enzenberg,
comandantul regimentului n perioada
1764--.1777. Activitatea faptele lui sunt
de Antonio Cosimelli n
opera sa : Poenw.tion de secunda legione
42 Virgil Un proces multisecular, n
"AS", nr. 13, (1930), p. 289.
43
Arh. St. B-N., fond Regimentul II rom-
nesc de pachet nr. 2, dos. nr. 3. f. 5.
4
4
Virgil Un act memorabil, n "AS",
nr. 12, (1930), p. 149.
4
5 J. H. Benigni, op. cit., p. 10.
18 - Arheologie
137
val-achica sub Carolo barone Enzenbergio.
"Sfaturile date - se n acel poem
- le n suflete cu ndemnuri
zilnice ; pe unul l pe altul l m-
pe unul l din amor-
pe altul l astfel pe
diferite tinde la Romulizii
lui Romulus - n.n.) au
reformare a
lor mare ncredere n pute-
rile proprii" t.u.
din anul 1765 a nceput amena-
jarea rului pentru transportul
lemnului prin plute, precum a df'
la Ocna Dejului spre Ungaria, cu scopul
ca realiza pe
cale unele S-a
chiar o comisie care a condus
de amenajare a acestui ru, dar cum
din documentele vremii, activita-
tea ei a fost muit de unii domni
de care construiau tot felul de
diguri pe la morile lor, cu scopul de a
mpiedica transportul de lemne sare pe
"
7
. In ciuda acestor
transportul de lemne sare pe acest ru
a continuat n timpul
cu realizate de
din aceste erau mini-
me. Astfel, dintr-un document al vremii
numai n decurs de 10 ani
(1766-1776), s-au transportat la Szolnok,
n Ungaria, 154 689 de sare, reali-
zndu-se un pentru erar de 455 892
florini t.R. Concomitent cu aceste
au fost construite pentru prelu-
crarea lemnului la Parva, Maieru n
alte
49
La 16 martie 1793, Co-
mandamentul general din Sibiu dispune
printr-un ordin comanda regimen-
tului se ia n scopul sporirii joa
povernelor de po-

30
.
In anul 1769 Austria, profitnd de fap-
tul Turda se afla n cu Rusia,
46 Vasile Bichigean, Poemation de secunda
legione valachica, sub Carolo barone Enzer-
bergio, n ,.AS", nr. 2, (1924), p. 40.
4
7
Arh. St. microfilme din
Austria, inv. nr. 1192, roia 66 C. (cadrul) :
118-134.
48 Virgil din trecut, n
.,AS", nr. 4, (1925), p. 95.
49 Gustav Ritter Amon von Treuenfest, op.
r.it., p. 8.
ou J. H. Benigni, op. cit., p. 62.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
a impus acesteia ca celor Princi-
pate, o rectificare de de-a lun-
gul mutnd mai nainte vulturii
imperiali anexnd astfel 54 de
care vor fi revendica
au fost n cea mai mare
parte, n regimentelor de gra-
dar asupra lor formulau
unele familii nobiliare ca, de fami-
lia Kemeny care pretindea o parte din

Anexarea celor 54 de constituie o
n plus a politicii expansioniste pe
care o promova Imperiul habsburgic.
Acesta va cotropi, n anul 1775, patru
din nordul Moldovei, teritoriu
ruia i s-a dat denumirea de Bucovina,
pentru a masca faptul comis. ntr-un do-
cument al vremii se faptul
romnii din cele Prindpate nu
noua dobornd pes-
te tot vulturii imperiali :;
1
.
Concomitent cu activitatea pe plan
economic, se produc nsemnate
pe plan administrativ cultural-ob-
In fruntea comunelor au fost
sau elemente cu co-
care manifestau interes
spirit de n aplicarea
lor date de comanda regimentului. A fost
organizat serviciul de prin comu-
ne, s-au luat pentru paza impo-
triva incendiilor etc. In intregul district
s-au pus pietre kilometrice de
orientare. In timp,
a participat la numeroase
munci ca, de la construirea
repararea drumuri:lor podurilor, a
a biseri-
dlor, ht de pentru dese-
carea unor terenuri, la
pentru la diferite
transporturi care erau n
cu servidul militar, la construirea de gar-
duri pentru protejarea
la alte munci n statut deci
obligatorii.
O se acorda admi-
care con-
stituiau una din cele mai de bo-
ale acestui district. In perioada an-
ntemeierii militare,
5! Arh. St. microfilme
din Austria, inv. nr. 1192, roia 59, C 284-308.
138
durile se aflau din cele mai vechi timpuri
n a comunelor. Autori-
habsburgice au considerat
le, ca t2renurile agricole, proprietate a
monarhului, reprezentat prin erarul mili-
tar, predate n posesia sau cel n
a comunelor
ca a serviciului mili-
tar
52
Organizarea activitatea adminis-
precum exploatarea
acestora era prin
silvice (Waldordnung). In toate satele erau
paznici de care pentru ser-
viciile efectuate erau de muncile
raportau .
de companii toate pagubele produse n
care erau apoi cercetate de
cu satelor
sau lundu-se pen-
tru pedepsirea prin amenzi alte mij-
loace a celor ce le-au produs. Fiecare paz-
nic de era obligat, conform
mntului depus, viziteze n-
pentru supraveghere de
ori pe Activitatea paznicilor
de era de inspectorul
silvic al regimentului, care era retribuit.
unor din pentru
terenurilor agricole se putea e-
fectua numai cu aprobarea comandei re-
gimentului 5:
1
. Toate aceste aveau
drept scop conservarea fondului silvic,
care constituia o a

Printre pozitive ale militari-
acestui un loc de l
dezvoltarea Este
epoca luminismului, curent
logic care n a doua a secolului
al XVIII-lea s-a manifestat din plin in
Thansilvania, ca n
Moldova, favoriznd dezvoltarea
a altor de
Maria Tereza (1740-1780)
ndeosebi fiul ei Iosif al II -lea (1780-
1790) snt exemple de "monarhi ",
ale reforme pecetea acestui
curent de idei. In absolutismu-
lui luminat habsburgic, era o in-
cu caracter politic, fapt care ex-
52 Valeriu din districtele
din Transilvania, in
"Terra nostra", TIT, 1973, p. 294.
53
Arh. St. B-N., fond Regimentul II rom-
nesc de pach. nr. 1, dos. nr. 14, f. 1-6.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ndrumarea controlul ei riguros
de stat. Ea avea menirea de a educa
tineretul n spiritul
tului de monarhia In
timp, caracterul birocratic al ad-
necesita tot mai multe cadre
cahficate de n
rndurile armatei.
Acestea au fost principalele cauze ca-
re au favorizat dezvoltarea
lui n a doua a secdlului al
XVIII-lea n primele decenii ale seco-
lului al XIX-lea, ndeosebi pe teritoriul
regimentelor de Astfel pe te-
ritoriul Regimentului II romnesc de gra-
vor lua n primii ani
1766, trei triviale : la Monor,
Maieru, iar n 1786 : la
Zagra toate cu lim-
ba de predare :>r.. Numirea de
triviale a fost de la
din evul mediu, n care studiul ce-
lor trei obiecte - gramatica, dialectica
retorica - forma "trivium".
Astfel, prin analogic aceste s-au
numit triviale, avnd ca obiecte de
pentru studiu : citirea, scrierea soco-
titul. Intre anii 1770-1777, la a
fost o (nor-
care la nceput a cu
clase
55
. unele mai
recente, ea ar data din 1770 Ci6, iar
altele din 1771
57
, ca o
fiind de fapt un fel de pri-
n care pe religie,
limba se mai predau
limba aritmetica datoriile
tre patrie Denumirea de
este improprie, ntruct ea
nu pentru co-
munale, unii din
ei menire
era de a buni sub-
necesari n ar-

54
Virgil Nicolae Isto-
ria 1913, p. 72.
55
Ibidem, p. 13.
56
Nicolae Albu, Istoria
din Transilvania intre 1800-1867, Editura di-
1971, p. 184.
57
Carol Gollner. Re.CJimentele
din Transilvania, (1764-1851), Editura
1973, p, 167.
139
La 22 noiembrie 1784, la a fost
Institutul militar, n
ruia s-a mutat (nor-
care va primi o n plus,
a III-a, fapt pentru care i s-a dat denu-
mirea de (Ober-
schule sau Normal-Hauptschule)
5
8. Elevii
Institutului militar erau n timp
elevi ai normale, toate
obiectele n programul acestei
care de
fapt se efectua n toate Astfel, ce-
le nu pot fi concepute una
alta. Deosebirea consta doar n fap-
tul fiii de absolvirea
claselor normale nu puteau urma alte
fiind repete cele
n cadrul acelei la vrsta
de 18 ani, cnd erau n
devenind n timp ce fiii de pro-
absolvirea
acestei puteau urma gimnaziile de
la Blaj, Cluj, etc.
39
.
Este unii elevi, fii de
niceri puteau, absolvirea claselor
normale, urmeze studiile la mai
nalte, dar numai cu aprobarea comandei
regimentului, care i n
ncepnd din anul 1824, prin
directorului Nestor Istrate a
rului superior Ioan Marian, s-a
pe cele trei clase normale existente,
clasa a IV -a. Este de faptul
n Institutul militar erau cte
50 de elevi, fii de din Re-
gimentul II romnesc de dar n-
cepnd din anul 1826, din
tia proveneau din districtul militar al He-
gimentului I romnsc de cu se-
diul la Orlat
60
.
In ceea ce comunale
sau cum li se mai spunea, n-
ceputul lor trebuie prin secolele
XVI--,-XVII la nceputul secolului al
XVIII-lea. Desigur, n acele timpuri nu
poate fi vorba de organizate con-
trolate de organele statului, pentru a pu-
tea fi cunoscute din rapoarte statistici
oficiale. Se primele au luat
pe unele biserici
avnd ca cantori
58 Virgil Nicolae op. cit.,
p. 14.
50 Ibidem, pp. Hi-17.
GU Ibidem, p. 20.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
clopotari, care erau aproape singurii
de carte n acele vremuri.
Astfel, in tabelele din anii 1714 1733,
referitoare la de pe valea Rodnei,
se faptul protopopul din
a adus pe preotul Pahonie ca das-
pentru instruirea copiilor din
iar n este pomenit
Arsinte
61
.
cum s-a n perioada
care a urmat militarizare,
hahsburgice au sprijinit ntr-o oare-
care dezvoltarea
din motivele mai sus, dar o
preocupare mai mare pentru
de comunale organizarea
acestora se abia n deceniul al
III-lea al secolului trecut, ncepnd cu
anul 1825, cnd Consiliul aulic de
de la Viena va da unele n acest
scop
62
nu dispunem de date care
ne indice comunale
pe teritoriul Regimentului II romnesc de
n perioada 1762-1772, se
poate afirma cu certitudine cel
n comunele care erau sedii de companii
existau asemenea Acest fapt
dintr-un raport naintat lui Iosif al
II-lea cu ocazia primei a acestuia
1prin Transilvania, la 1773, n care se men-
progresul realizat n
de n regiunile de ndeosebi
pe teritoriul districtului
ce au observat folosul
lor, - se n raport - trimis
copiii le frecventeze chiar n timpul
muncilor agricole. cnd aveau nevoie de
ei in economie"
63
In document se men-
de asemenea, faptul rom-
nii "schisma tiei" din comita tele nvecinate
trimit copiii la din acest regi-
ment, mai ales la
de la "Folosul care se poate ve-
dea din aceasta - se n ace-
raport - este de mare, nct s-a
deja propunerea ca asemenea
se si n alte din
Transilvania" 64. In continuare, in raport
se : "prin asemenea se
61 Virgil la istoria
lelor in "AS", nr. 11, (1929), p. 1.
62 Virgil Nicolae op. cit.,
p. 87.
GJ Arh. St. Bucuresti, fond Microfilme din
Austria, inv. nr. 1192, rola 59, C: 556-578.
64 Ibidem, C : 514-519.
140
religiei catolke" 65.
Este politica de catolicizare a
de la Viena, n viziunea re-
ligia avea menirea de a pe
plan spiritual unitatea imperiului,
tuit din attea popoare inglobate in
el cu
Districtul Regimentului II romneS{: de
a fost singurul district complet
militarizat. Ca urmare, pe teritoriul aces-
tuia s-a exercitat numai mili-
neexistnd foruri mixte (fora mixta)
de Prima era
compania unde asistat de
judeca cauzele mai mici. Regula-
mentul i trasa sarcina de a asculta cu
plngerile, a confrunta pe m-
a audia martorii a redacta cu
privire la ori la
un proces-verbal, nscris n pro-
tocolul (protocollum judici-
ale), ce trebuia la fiecare compa-
nie. In materie comandantul com-
ipaniei aplica pedepse numai n cazul de
minore, de actele
normative cu de ma-
ximum 25 lovituri cu In cauzele
penale a judecare era de compe-
tenta regimentului, comandantul compa-
niei avea n sa ancheta prepara-
tarie provizorie, el fiind
obligat efectueze cercetarea
pe sub
la statul major al regimentului,
cu corpurile delicte,
pe arestat mai mult de trei zile 66.
n ca-
drul districtului era Tribunalul regimen-
wlui, care se afla sub conducerea coman-
dantului de regiment din care
parte, n mod obligatoriu, un cu
numit "auditor". Tri-
bunalul regimentului avea asupra locuito-
rilor de pe teritoriul acestui district com-
n principiu judecnd
att pe militari, ct pe civili. Numai
cauzele matrimoniale erau
judecate de forul vicarial, iar cauzele mi-
niere lucrul la mine erau judecate de
n cadrul
minelor de la Rodna.
r,;; Ibidem.
1
;
1
; Valeriu Districtul gramceresc
Editura Dacia. Cluj-Napoca, 1975, pp.
240-241.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Statutul din 1766 preciza
completului de la Tribunalul re-
gimentului anume : un un lo-
cotenent, un sublo-cotenent, un sergent, un
caporal, un un soldat de rnd,
cu auditorul sub
unui de stat major. instan-
avea de a primi pln-
gerile a le judeca, deciznd n
comandantului
de regiment. Conform prevederilor statu-
tului, Tribunalul regimentului se ntru-
nea, n mod pe
dar n caz erau cauze mai multe se
intrunea mai des. In regulament se pre-
de asemenea, faptul att la
regiment, ct la companii judecata se
n mod gratuit.
Apelurile contra Tribuna-
lului regimentar, n orice categarie de
se judecau de or-
pe Comandamentul gene-
ral : Curtea de apel. O astfel de
Curte pentru
la Sibiu, la 1810, iar
aceea exista o asemenea
pentru toate regimentele de gra-
din cadrul imperiului, cu sediul mai
nti la Petruvaradin apoi la Viena.
Ca organ suprem pentru
a departamentul din
cadrul Consiliului aulic de r[lzboi de la
Viena
67
.
G7 Ibidem, p. 143.
Cu severitatea prin care se ca-
racteriza, era n-
celei de pe domeniHe
feudale, unde se
bunul plac al de
In acest fel se prezenta n dis-
trictul Regimentului II romnesc de gra-
n primul deceniu de la
sa. Militarizarea comunelor dtn acest dis-
trict a marcat o a
locuitorilor, care au fost decla-
oameni liberi, fiind de
cu taxei capului.
militare nu erau
ca cei din celelalte regimente
de vor succese nsemnate
n dezvoltarea economiei, ca pe plan
administrativ cultural. Se la scurt
timp regimentului a avut
loc reorganizarea satelor n
fruntea lor fiind oameni cu pre-
In timp,
au luat comunale triviale
n care un loc de ocupau discipli-
nele privind economia de cmp, zooteh-
nia, pomicultura, apicultura silvicultu-
ra. Activitatea unor de
sentimente patriotice, n aceste va
contribui la dezvoltarea
nale n rndul care vor lup-
ta, n perioada ce a urmat, de in-
tregul popor romn din Transilvania, pen-
tru eliberare
LA CONSTITUTION DU REGIMENT ROUMAIN DE FRONTH':RE ET SON
ACTIVITE DANS LE PI:RIODE 1762-1772
En se fondant sur un riche material docu-
mentaire, en partie inedit, le travail presente
les circonstances historiques et les raisons poli-
tiques qui ont determine la Cour de Ia Vienne a
proceder a la constitution des regiments d2
frontiere de Transylvanie, parmi lequels le Il-
eme Regiment Roumain de frontiere. Par la
fondation de ces unites militaires, Ies cercles
politiques dirigeants de Vienne, avaient l'in-
tention de consolider leur domination sur ces
provinces, face aux eventuels mouvements so-
ciaux des classes oprimees, si bien que face
a l'opposition manifestee par la noblesse en-
vers les reformes preconisees par l'imperatrice
Marie Therese et son fils Joseph II, dans l'es-
prit de l'absolutisme eclaire. Ensuite, par Ia
constitution des regiments de frontiere, on de-
veloppait les forces de I'armee autrichienne,
141
sans grever le budget de l'Etat, etant donne
que les gardes des frontieres s'entretenaient
seules car .;'etaient des paysans et en mi'me
temps des soldats.
Bien que les obligations militaires ne fus-
sent legeres, les gardes des frontieres ont eu
une situation nettement meilleure par rapport
a celle des paysans serfs, puisqu'ils etaient de-
clares hommes libres et ils etaient exemptes
d'imp6ts. exceptee la capitation. Par suite, les
localites militarisees ont connu des progres con-
siderables non seulement dans le domaine eco-
nomique, mais aussi administratif et culturel.
La situation des gardes des frontieres etait re-
rardee avec envie par les paysans serfs, qui
allaient exprimer leur desir de s'inscrire dans
la milice de frontiere pour se delivrer de la
servit ude.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
l.>RACTICA N TINUTUL BISTRITEI
NASAUDULlli PINA IN SECOLUL AL XIX-LEA
MIRCEA GELU BUTA
n secolul al XVI-lea nu avem
atestate documentar despre far-
macH si farmacisti n
Un empirism' bine a condus
poporul eficace produsele
vegetale, animale minerale de care dis-
punea. O parte dintre acestea erau
n de obicei n cu bu-
ruieni de leac de ca se
usuce, sau chiar n aflate la un
al de zestre. Cei mai
leacurile n cutii special con-
mpodobite cu ornamente n-

Primul cadru organizat al unui punct
farmaceutic a existat, probabil, n incinta
"Hospital-ului n-
temeiat n jurul anului 1295 l.
Aprovizionarea cu leacuri strnsul
plantelor medicinale n seama mai
multor Acestea erau
ntr-un dulap sau scrin special
numit "armuriarum pimentorium" 2.
Existau populari de plante
de leac, neautori-
Printre sunt n Bis-
"oleicarii slovaci", care aveau un
bun renume n vindecarea bolilor de ficat
cu medicamentu1 lor "Oleum Carpati-
cum" :J. Acesta se din plnnta
n popor sub denumirea de
zmbru (Pinus Cembra).
1
A. Rusu, Istoricul cap.
VII, pag. 3, manuscris n posesia autorului.
2
S. Izsak. Farmacia de-a lungul secolelor,
Ed. 1979,
pag. fJG.
3
Th. M. Mariana, Aspecte istorice
ale medicinei n mediul rural, Ed.
1975, pag. 65-67.
143
O destul de medicii
fabricau vindeau ei
leacurile pe care le prescriu. Ast-
fel, n anul 1541, este amintit un oare-
care Hans Hess, care cere conducerii ora-
permisiunea de exercita
profesiunea de amintind
medicamente '.
Printr-o scrisoare, 23 ianuarie 1558,
Alexandru pe magis-
tratul i-1 pe
chibzuitul chirurg Andrei :
vostrum, prudentem et circum-
spectum Andream chirurgum", fiind su-
ferind de o de ochi. Medicul adu-
plante medicinale, culese n luna mai,
pe care le el fac bine ("ex quo
virtutem herbarum, tempore mai expalu-
landarem") " Alexandru
cere diferite medica-
mente printre care figurau: sulful, ule-
iuri, canabis, prune uscate
6
.
n prima farmacie a
fost n anul 1516 de Ma-
gistratura purtnd numele de
"Farmacia Farmacistul era
angajat era subordonat me-
dicului (fizicul) 7. Farmacia a
ntr-o din centrul
lui - nr. 37-38.
probabil model apusean,
farmacia era din mai multe n-
: una oficinei (pentru pri-
4
Arhivele Statului Cluj ; Fond o-
Doc. 154/25, 1541.
:; E. Hurmuzaki. ,Documente priz.:itoare la
istoria romnilor, XV, partea I, pag. 553, nr.
!J7!J.
G S. Izsak, op. cit., pag. 133.
7
E. Csallner, JJenkwurdigkeiten aus dem
Nosnergau, 1941, p. 25.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
mirea laboratorul, un depozit
de medicamente droguri {pod,
In popor, locul de unde se procurau
medicamentele, mai era denumit
rie", iar cel care le comercializa
Aceasta de fapt, cu ce se
ocupau cei dinti spi-
fiind forme italiene vulgare pentru
"speziale' "trafico di spezie" K. Sub
acest nume se n evul mediu, n
special, cu mirodenii.
In locul unde se
comercializau speciile mai purta denumi
rea de "apothekarius", iar comerciantul
"apotheker". Intr-o astfel de farmacie se
vindeau, probabil, de medicamen-
te autohtone, medicamente de import (be-
zoarul, teriaca, iacintul etc.) o serie de
produse ca : mirodenii, condimente, za-
etc.
La schimbarea respectiv
preluarea farmaciei de noul anga
jat, se proceda la inventarierea stocului
de produse a utilajului existent.
la nu s-a un ast-
fel de document, putem face analogie cu
inventarul unei farmacii din Sibiu efec-
tuat n anii : 1531, 1538, 1580,
du-ne medicamentele, in-
strumentele n ea"
9

Astfel, farmacia era cu apara-
te de distilat mojare, vase
farmaceutice din lemn, de staniu
pentru uleiuri, vase de staniu pentru un-
guente. Medicamentele erau grupate
formele galenice efect. A-
cestea cuprindeau: pilule, species, trochis-
cusuri (pilule mari), laxative, conserve,
siropuri, unguente, uleiuri, rotule. Un loc
aparte era rezervat bibliotecii farmaciei.
Mai mult ca sigur oficina din
era n posesia unor de specialitate
care circulau n acea vreme.
vaselor farmaceutice se in-
dica fie prin semne alchimice complicate,
fie prin prescurtate. Pentru in-
dicarea s-au folosit semnele
ale timpului, cum le
n cartea din secolul al XVI-lea
B N. Iorga, Istoria romnilor in chipuri
icoane, Ed. Ramuri, Craiova. 1921. pag. 164-
167.
9 S. Iszak, op. cit., pag. 133.
144
"A:rs medica" lui Gyi:irgy Lenc-
ses, demnitar la curtea familiei Bathory 10.
Din registrul reies sa-
lariile avute de de la farma-
cia
11
In anul (1516),
farmacistul Martinus avea un salariu anu-
al de 10 florini ; n anul 1701 farmacistul
Johann Cristofi Gi:idelius avea deja un sa-
lariu anual de 50 de florini. In perioada
1516-1713 au putut fi
torii ai primei farmacii bistri-
12.
Martinus 1516
Andreas 1531
Winter Eustachius 1570 1575
Ambrosius 1590
- Daniel Cretschmer 1598
- Cristian Scultzio 1563 1566
- Johannes Corvinus Theodosius- 1681
- Christoph Goldelius 1681 - 1713
a-
juns n mari lipsuri financiare, este ne-
voit, n anul 1713, farmacia n
proprietatea ea lund numele
de "Vulturul Negru" {"Zum Schwarzen
Adler") n. Primul proprietar, Sigismund
Moser 14, o vinde n 1728 lui Michael
Fritsch cu 1 000 de florini t:>. In decursul
anilor, proprietarii se des, "ei
fiind persoane onorabile din rndul sa-

15

Intre anii 1713-1865 proprietarii cu
drepturi reale asupra farmaciei au fost:
16
Moser Sigismund 1713 1728
- Michael Fritsch 1728 1765
- Daniel Cari 1765 1794
- Johann Fabian Komyaty
lui Daniel Cari 1794 1801
- Samuel Carl 1801 1830
10 I. Spielemann, C.
la studiul lui Gyorgy Lencses - ARS
MEDTCA, n "Revista nr. 1/1970,
pag. 112-118.
11 E. Csallner, op. cit., p. 25.
12 Guido Fabritius. zur Geschichte
der deutschen Apotheken und Apotheker in Sie-
benburgen, Drabenderhohe, Deutscher Apothe-
ker Verlag, Stuttgart, 1986, pag. 354.
1:J E. Csallner, op. cit., p. 25.
14
Ibidem.
Ibidem.
1
6
Guido op. cit., pag. 354, 356.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
- Daniel Carl jr. 1830 - 1848,
1849
Herberth Friedriohsen 1850 - 1865
Dintre se Da-
niel Carl, proprietar al farmaciei ntre anii
1765-1794. In urma Guber-
niale din 1773 prin care se cere Magistra-
tului ca din
o a plantelor de leac
care cresc n acest ,el circa
300 de specii vegetale n limba
ntocmind o
"Consignation der jeningen Flores, Her-
bae, Radices Lignae urod iibrigen in die
Botanic einschlagenden Artikeln so in un-
sern Bistritzer - District anzutreffen
sind. ". (Consemnarea acelor flori, ierburi,
lemnoase alte articole apar-
botanicii care se n distric-
tul nostru
17
. aluzie la
modul de colectare a acestor articole, re-
iese strnsul lor se de farmacist,
ajutat de femei special angajate n acest
scop printre care cteva romnce
18
.
puternice ale
tilor de la "Vulturul Negru", n anul 1772
se la o farma-
ci-e, de Daniel Langsfelder, fost
ucenic la farmacia Tobias Mauksch, se-
nior din Cluj
19
. Aceasta a n-
tr-un local din Complexul unde
mai trziu se va instala Farmacia MI-
NERV A Galeriile Fondului Plastic).
Proprietarii acestei farmacii ntre anii
1772-1944 au fost : 2o
- Daniel Langsfelder 1772 1773
- Tobias Mauksch 1773 1806
- Gustav Adolph Mauksch 1806 1848
- Mauksch 1848 1881
Mildt J osef Moritz 1881 1885
- Zintz Albert 1885 1918
- Hei:nrich Wokalek 1918 1931
- W okalek
Elza Karlheinz 1931 1944
17
S. Izsak, op. cit., pag. 209.

Th. Din trecutul medical al Bis-


n "Istoria medicinei. Studii
1957, pag. 327-339.
19
Ibidem.
Guido op. cit., pag. 359.
19 - Arheologie
145
ai farmaciei
Teutsch
Reimesch Erwin
Wokalek Karlheinz
1931
1935
1940
provizorii
1935
1940
1944
Gregor Arnold Scholtes 1867 - 1885
Se pare aceste farmacii bistri-
s-au bucurat de un real prestigiu fi-
ind foarte bine utilate, imitnd, n spe-
cial, farmaciile germane unde, respectivii
ucenicia.
Dintre obiectele provenite din aceste
farmacii, n de cele de
Muzeul Farmaciei din Cluj,
- un mojar de bronz simplu n
curtea imobilului unde a Far-
macia "Vulturul Negru" prof.
Rusu - Livezile) ;
- - un mojar de bronz cu motive de
dansatoare tip renasoentist, purtnd in-
anului 1598 numele farmacis-
tului Daniel Cretschmer de la Farmacia
"Vulturul Negru" prof. dr. Co-
riolan - Cluj) ;
- mojare din secolul al XVIII-
lea n posesia familiei Schuller din Bis-

In mediul rural, prima cu drep-
turi reale s-a n anul 1843, la
Teaca de farmacistul Friedrich Mi-
chael Weber. Din anul 1860 farmacia este
de farmacistul diplomat Ferdi-
nand Wagner care s-a cu
lui Friedrich Weber, lund denumirea de
Farmacia "La Ochiul lui Dumnezeu"
21

veche farmacie era
prin modul de organizare dotare.
sindu-se ntr-o
farmacia aproviziona cu pro-
duse chimice, pentru practicarea unei vi-
ticulturi Dintre oei 5 proprie-
tari care s-au succedat n perioada 1843-
1944 se dr. Wagner Wilhelm, om
de spiritualitate, care pune bazele
unei "Pentru silitori" 22.
21 G. op. cit., pag. 356.
22 Ibidem.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
In localitatea Le<:hinta n anul 1866,
Friedrich Scheint, prima far-
macie. Din 1895 ea este de Sche-
int Erben. Dintre care des-
activitatea aici au fost
Guido sen. (1895-1902) Seid-
nitzer Hugo (1910-1921) 2:1.
In prima de
organizare a unui serviciu farmaceutic
apare cu Regimentului
al II-lea de n anul
1768. In modul de organizare al Regimen-
tului exista un serviciu sanitar care
dispunea de personal calificat, materiale
Puncte farma-
ceutice erau amenajate la nivelul infirme-
rei Regimentului avea sediul n
ct la nivelul batalioanelor. A-
provizionarea cu medicamente se de
"Stabarzt" de la depozitele militare
din Alba-Iulia Sibiu. Uneori, medica-
mentele se de la cele far-
macii "Vulturul Negru" Far-
macia Tobias Mauksch.
n anul 1851, cu
Regimentului de se n-
cu aprobarea Guberniului Mili-
tar din Sibiu, cea dinti farmacie
din Primul proprietar a fost iden-
tificat n persoana farmacistului Frie-
drich Muller sen., urmat de fiul Frie-
drich Muller jr. Din anul 1913 ea trece n
proprietatea lui Albert Lieb
2
".
O farmacie este
n anul 1863 n localitatea Beclean sub
denumirea Farma.cia "Mntuitorul". Au
fost proprietari ai
acestei oficine
2
".
- Daniel Bernardi
- farm. Szentgy6rgy
..,..-- Gyorgy N agy
Rudolf Alesei familia
1862- 1872
1872 - 1893
1895 - 1918
1918 - 1944
In vechea localitate Rodna, prima far-
macie este n anul 1870 purtnd
23 Ibidem, pag. 3n.
21 Ibidem, pag. 379.
I. Buta - Notar public, localitatea Be-
cle;.m - HJJ0-1944 ; n : arhiva familiei.
146
denumirea de "Aesculap". Cel dinti -pt
prietar a fost identificat Gustav Fleischer
care o cu familia p-
n anul 1912, cnd este lui
Ernst Wolff
2
1i. Se pare farma-
cie a avut un punct de desfacere a me-
dicamentelor la Ilva Mare.
In anul 1874 este n locali-
tatea farmacia "La In-
gerul Intemeietorul ei a fost far-
macistul Albert Wachsmann, absolvent al
de Farmacie din Graz - Aus-
tria
2
'. Pasionat botanist, el
n localitate un parc dendrologic, foar-
te apreciat la acea vreme.
In localitatea prima far-
macie din anul 1888 sub denu-
mirea "La Crucea Primul proprie-
tar, Wagner Josef, o vinde n anul 1915
lui Pap Janos.
O farmacie este
n localitatea n anul 1897, sub de-
numirea "La Sfnta Terezia" de
Paul Haupt
28

Intreaga activitate din
nutul de a-
nul 1770 a fost de Legea
in Re Sanitatis",
care a trasat b-azele juridice ale organi-
publice n Imperiul aus-
triac
29

In de paragrafele referitoare la
activitatea aceasta cuprinde
un text de care se cerea la
investirea n de farmacist.
secolului al XVIII-lea pri-
,ma parte a secolului al XIX-lea or-
ganizarea treburilor farmaceutice din
nutul sub puterni-
ca a legilor sanitare austriece,
care delimiteze cu predzie atri-
reglementnd, tot-
eliberarea medicamen-
telor.
26 G. op. cit., pag. 380.
27 Ibidem, pag. 374.
28 Ibidem, pag. 376.
29 S. Izsak, op. cit., pag. 189.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
LA PRATIQUE PHARMACEUTlQUE DANS LA REGION DE ET DE NASAUD
JUSQU'AU SIECLE
(Hesume)
Jusqu'a l'apparition des premiers pharmn-
ciens et pharmacies, les cueilleurs et les ven-
deurs de medicaments vegetaux empiriques,
ont eu le role de satisfaire aux necessites de
la population.
La medicine monacale pratiquee en cours
des siecles du Moyen Age, dans les asiles -
hopitaux, s'inspire toujours de In matiere me-
dicale populaire.
la fondation de la premiere pharma-
cie dans la viile de (1516), il n'existe
pas une differenciation entre la profession de
medecin et celle de pahrmacien.
Peu a peu, on reconnat au pharmacien le
droit et l'obligation de preparer les medica-
ments dans une "Officine publique", privee,
on appartenant a la viile.
Apres 1770, toute l'activite pharmaceutique
de la region de et a ete regle-
mentee par "La loi sanitaire autrichienne" qui
a pose les fondements juridiques de l'organisa-
tion de la sante publique dans L'Empire Au-
trichien.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
FONDURI PARTICULARE ADMINISTRATE
DE CATRE FONDURiLE NASAUDENE
I:-1\ZR URECHE
cum se n timpul
militare, pe teritoriul regimentelor confi-
niare din Transilvania, au fost create
fonduri speciale destinate acoperirii chel-
tuielilor de ale re-
gimentelor, precum "?i unor o-
biective social-economice culturale
locale.
cu mili-
tare de (1851), n regimentul
niceresc spre deosebire de
celelalte regimente fondu-
rile n-au fost n-
tre confiniare.
celor 44 de comune, la
martie august 1851, au decis ca, n
vntor, aceste fonduri fie administrate
n comun se utilizeze pentru dez-
voltarea romnesc din
nut pentru atribuirea de burse aju-
toare de ce vor
studia la de diverse grade. Pentru
administrarea respectivelor fonduri a
surselor lor de venituri, comu-
nelor au ales un comitet n care au fost
cei mai de
ai acestora.
Timp de un deceniu administra-
rea averilor de comi-
tetul desemnat 'in anul 1851 a fost doar
ntruct, cu
regimentului, fondurile confiniare m-
cu sursele lor de venituri, fost
administrate de erariul
austriac. Abia n urma unor ndelungate
eforturi aspre cu fiscul
statul austriac, monarhul a restituit la
27 august 1861, cea mai mare a
fondurilor a
149
surselor lor de venituri, problema clari-
ficindu-se definitiv doar n anul 1872 '
cu restituirea averilor
cu transpunerea acestora din ad
ministrarea organelor financiare n pro-
prietatea comunelor, au sporit atribu
comitetului desemnat cu administra-
rea fondurilor confiniare
la n 15 decembrie 1861,
celor 44 de fostE>
au luat primele decizii in
acest sens. Una dintre acestea privea con-
centrarea tuturor fondurilor (centrale
de stipendii
2
comunale)
la ce permitea o admiJ
nistrare O a doua
cu acea ocazie
a fost constituirea unei Comisii adminis-
tratoare, ca organ executiv al comitetului.
la nceput din 17 membri 3
avnd n frunte un director (primul
tre ei a fost neobositul pentru
redobndirea averilor Vasile
comisia a ntocmit un statut df'
administrare a fondurilor cen-
1
Despre cu statul austriac si
restituirea averilor in 1861 vezi
Vasile faptele
luz, Nasaud, 1911 passim Ureche Bur-
In pe-
noada dzstrzctului romnesc al
in Marisia, IX, 1979, p. 271-272.
Fondurile centrale sunt vechiul
de acum pentru in-
dm district) iar cele de
stipendii, fond de (destinat pen-
tru burse aJutoare). Noua denumire si des-
a fost prin "!nvoirea" comu-
ne)or din 1861 1862 (Arhivele Statului Bis-
fond fondurilor
nasaudene - in continuare : A.F.G.N. - pach
CCXXX, dos. 4/A, f. 32). .
:! A.F.G.N., pach. CCXCVII, dos. 1, f. 37-38.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
trale de stipendii, numit Instrumentul
care va sta la baza organi-
Ca
organe legale reprezentative ale insti-
Fondurile
comitetul comisia au administrat, pe
bunurile 8
fonduri particulare cu

Cele 8 fonduri particulare
administrate de
au fost : :
mion Tanco, George Pop, Florian
Grigore Hangea, Clement Teo-
dor Ratari u ; fonduri : Anastasia
Mihail Bodiu li_
Prima dintre particulare ad-
de fondurile
a fost cea de Simion Tanco.
la Monor in anul 1822, fost preot
n Simion Tanco pus,
din timpul vietii, averea in
slujba tinerilor din
niceresc. Din nefericire, date
care s-au pf1strat n arhive referitoare la
fundatie. trzii preci-
faptul ntemeietorul a
destinat capitalul acesteia a
tipuri de burse : opt pentru elevii de la
primare una pentru "o institu-
tie Bursele se acordau orin
concurs, indeosebi "rudeniilor n al
grad". care dovedeau o purtare
"calcul
5
.
Prima despre
existenta acestei fundatii din 11
iulie 1865
6
. In anul 1883, la doi ani
moartea fondatorului, Paul Tanco, nepo-
tul acestuia, profesor la gimnaziul din
executor testamentar al fon-
datorului, a predat fondurilor
capitalul n valoare de 10 000
florini v.a., cu actul testamen-
tar, bani ce au fost la banca "Au-
rora" din In anul 1913
Simion Tanco dispunea de 40 713 coroane,
la 7_
4
ln s-au creat nume-
roase alte fonduri particulare cu
scoo scolar si cultural.
5
Vezi .,Revista nr. 28 din 24 iu-
lie 1909.
6 A.F.G.N., pach. CLVII, dos. 1, f. 1.
7 Ibidem.
150
O
de timpuriu a fost cea a lui George Pop.
Originar din fost locotenent primar
in armata George Pop a murit
la 25 iunie 1866 n luptele de la Custozza.
moartea, cu 3 zile
inainte ca glontele
acest mare patriot a un
testament prin care averea ca
militar de vreme de aproape
decenii, pus-o n slujba prin
a romnilor din din care
a descins. Prin transmis
printr-o scrisoare lui Ioan originar
din aceea-;;i localitate cu fondatorul, pe
atunci student la Viena, George Pop
ntreaga avere pentru acordarea a
burse anuale : una n valoare de
100 florini v.a. "celui mai bun din
a doua, de 200 florini v.a., "pen-
tru cel mai bun elev din clasa a IV -a
a normale din
8
. Capitalul
fundatiei a fost preluat de Comisia
a fondurilor
n anul 1880. La propunerea
lui Nestor secretarul fondurilor,
comisia administratoare a modificat sta-
tutul fundatiei n anul 1901. Potrivit nou-
lui statut, din capitalul acesteia trebuiau
se acopere, "proportional", cheltuielile
de iar 100 de florini v.a.
erau pentru acordarea unei burse
pentru cel mai bun din care
urma cursurile gimnaziului din .
ori din localitate. Alte 200 de florini
v.a. erau anual ca ajl.J,toare
"egale" pentru cei mai buni doi
din clasa a IV -a ai
din care se vor nscrie la gim-
naziu
9

Fundatia Florian a fost infiin-
n anul 1875. Ea este de
"vicefiscal ul" districtului romnesc
al care testamentase
;,averea din Re-
bra pentru asigurarea "unui cvartir" ele-
vilor de la de

1
0. Averea din care s-a constituit
Florian era din
din lemn, o
existente n o n
8 Ibidem, dos. 2, f. 15.
9 Ibidem, f. 138-140.
1 Ibidem, dos. 4, f. 183.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Rebra 11. La 18 august 1877 aceste bunuri
imobiliare au fost predate comisiei admi-
nistratoare a fondurilor prin
Ioan Florian, unul dintre executarii tes-
tamentului de fondator 1
2

Pentru administrarea
realizarea scopului
de ntemeietorul ei, comisia fondu-
rilor a ntocmit un instrument
nal (statut), ce a fost aprobat de comitet
la 22 iulie 1899 13. Actul de mai sus sta-
tua anume asigu-
rarea unui "cvartir gratis" n casele din
"pentru cel 20 de tineri de
Alte ale erau re-
zervate pentru "o chilie o mare
pentru supraveghetoriu, n care capete
o femeie care
drept a folosi care fie
ca !)COlarilor acolo
le mncare, le pine.
precum le spele hainele"
11
.
Tinerii care beneficiau de
trebuiau fie romni frec-
venteze institutele de din
"cu progres bun cu purtare mo-
Gratuitatea locuin-
era numai pentru acei elevi
<'.are "nu sunt a se
de favorurile fondurilor
din 15. ce fondurile
ar
pe gimnaziu "un
vict cu internat", venitul curat al
respective urma fie folosit pen-
tru plata taxei de internat a
care nu beneficiau de gratuitate din par-
tea fondurilor pentru buna adminis-
trare a Venitul
din valorificarea terenului agricol
de la Rebra a fost utilizat pentru intre-
tinerea edificiilor de la ale fun-
datiei
16
.
O adminis-
de fondurile s-a
numit Grigore Hangea. Originar din Ma-
ieru, fost cancelist cezaro-regesc, GrigorE:'
Hanl!ea a murit n anul 1886, la vrsta
de 77 de ani. Bazele au fost
11 Ibidem, f. 46.
12 Ibidem, f. 48.
1:1 Ibidem, f. 231.
l-1 Ibidem, f. 183.
15 Ibidem, f. 183-184.
lfo Ibidem, f. 185-186.
151
puse de ntemeietor prin testamen-
tul din anul 1882, revizuit n 1885.
La 25 februarie 1886, o copie a acestuia
a fost comitetului fondurilor
din de preotul
Basiliu Groze ;;i notarul Snjoan
din Maieru n calitate de "executori tes-
tamentari" ai fondatorului
17
. Prin actul
testamentar, Grigore Hangea dispunea ca
o parte a averii sale fie n-
a fonduri de stipendii a
cte 1 000 florini v.a. fiecare. Primul din-
tre ele era spre administrare
comitetului fondurilor confiniare din
consta n acordarea unui
diu anual de 100 florini pentru un elev
de la militare, originar din cele 44
de (de
din Maieru). Pe ca-
pitalului" depus la banca "Aurora" din
din acest fond - preciza 'nte-
meietorul lui - se pot acorda sti-
pendii n valoare de .,100 sau 120-150
florini fiecare"
1
8. Al doilea fond, tot de
1 000 florini, era spre admi-
nistrare Asociatiunii pentru
literatura cultura poporului
romn. Din capitalul depus la ac-e-
easi "Astra". va dis-
tribui anual burse a 80 florini fie-
care pentru "tinerii ce vor ca-
riera sau .,a 60 florini
una" pentru "doi juni romni elevi in-
dustriali sau In n
care nu se vor astfel de doritori,
fondatorul dispunea acordarea unei burse
n valoare de 300 florini pentru un stu-
dent la juridice. Cele fon-
duri de stipendii deveneau operante nu-
mai moartea ntemeietorului,
care, pe timpul .. e a
trage interesele de 6o; o"
1
fl.
Grigore Hangea a alte do-
importante : 2 000 de florini o
de peste 3 jughere lo-
Maieru ; 50 de florini Academiei
Romne o de te-
ren primare din comuna
din a fost de
terenului de folosire1
veniturilor n urma
17 Ibidem, pach. CLVII, dos. 2, f. 1.
18 Ibidem, f. 10.
19 Ibidem.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
lui pentru procurarea de rechi-
zite, precum de premii pen-
tru cei mai buni "prunci,; ai
20
.
moartea sale (1918), banii
au fost
Fondurilor ln baza actu-
lui testamentar, comisia administratoare a
fondurilor a ntocmit statutul
care a fost aprobat de comitet n
anul 1924. El statua ca 1/5 din dobnzile
capitalului depus n fie atri-
buite ca burse "elevilor militari", iar 4/5
se capitalizez-e sperndu-se ca, n vi-
itor, fi acordate mai multe sti-
pendii
21

Clement din Rodna
a fost n litera testamentului
din 12 august 1885, de preo-
tul fondator din localitate. Prin
acest act, Clement a dispus ca din
averea se constituie trei fon-
duri cu aparte, al capi-
tal fie concentrat administrat la
de comitetul comisia fon-
durilor pus sub contro-
lul "consngenilor n linie
de la fondator" 22.
Articolul 8 din statut prevedea con-
stituirea unei cu un capital de
1 000 florini v.a. (2 000 coroane) sub de-
numirea de fond confesional
greco--catolic. Din "interesele capitalului
ce are - stipula articolul
amintit - se va da un salariu anual de
600 coroane unei de la
din Rodna care va instrui
pre obiectele pre-
scrise n legea n lucrurile de
n fiertul bucatelor n genere
n toate lucrurile femeiesci" 23.
O cu ca-
pital, era potrivit articolului 12
al statului, pentru ajutoare ocazionale date
de
care va ntemeia, din "n-
un cor "bine organizat".
Un alt scop al acestei era aju-
torarea cu, a "prun-
cilor romni din opidul Rodna Veche"
sau din Ilva Poiana, Ilva
2 Ibidem, f. 11.
21 Ibidem, f. 63.
22 Ibidem, dos., f. 101.
23 Ibidem, f. 103.
152
Mare care vor urma popu-
lare vor dovedi talent
2
4.
A treia cu un capital de
2 500 florini v.a. (5 000 coroane), consta
n acordarea unui stipendiu anual n va-
loare de 400 florini pentru un ce
va studia la universitate, academie, ori
la o facultate ce va ndeplini
: este descendent n
linie al familiei donatorului fon-
dului respectiv sau este provenit
din mai sus, romn
descendent de care dove-
o "purtare Bursa se
acorda numai pe de concurs, ce tre-
buia fie organizat de comisia
a fondurilor
'in care fie trei membri,
"consngeni" ai fondatorului. cu vot "con-
sultativ"
2
:>.
Teodor Rotariu a fost nfi-
conform dorintei testamentare, ex-
la 5 noiembrie 1887, de
fostul al normale din
cu un capital de 1 000 florini.
Capitalul a fost destinat ajuto-
n bani sau n a fiilor de
romni care la ndepli-
neau mai multe conditii : erau elevi la
publice, ndeosebi la medii sau
la cele pentru felurite ca-
riere", nefiind excluse ,,nici
provin din dovedesc pro-
gres bun la 26.
Fondul Anastasia a fost infiin-
tat de
Lazii.r. orin testamentul acesteia din anul
1896. In actul testamentar, intocmit in
din fondatoa-
rea afirma ca ntreaga ei avere
ce va
mne moartea ei fie a fiicei sale
Paraschiva, iar aceasta ,,ar muri ina-
inte de a se ori aceea, d:tr
de a copii de dnsa averea
are o ei ct va
24 Ibidem, f. 106.
2
5
Ibidem, f. 107-109. Unul dintre bursierii
acestei a fost Ene,a Grapini din
,.descendent pe linie care a urmat fa-
cultatea tehnicii la Budapesta (ibidem. f. 158).
S-a distins in lupta pentru Unirii din
1918 n calitate de membru al Consiliului Na-
Romn Central.
26 Ibidem, dos. 3, f. 52-74 passim.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
iar moartea lui n
proprietatea n fondului
lastic districtual din n favoarea
de din localitate
27

Anastasia a murit n anul 1896
la scurt timp aceea, s-a stins fiica
ei, averea fiind de fondul amin-
tit. In anul 1900 comisia administratoare
a ntocmit statutul fondului Anastasm
potrivit ntreaga avere era
pentru acordarea de "stipendii
care vor cerceta
de fete din Ni-

28

Fondul Mihail Bodiu a fost ntemeiat
n anul 1930. n n
1864, Mihail Bodiu a fost profesor la
Silvaniei. Sighetu Li-
ceul de din la
cuta Mare. in anul 1930, el a donat
300 000 lei fondurilor
72 Ibidem, dos. 5, f. 3.
20 Ibidem, f. 41.
dene
29
n scopul elevilor stu-
dar din fostele
comune confiniare. profesor a
cut importante orfanilor de
care au constat n 35 jughere de
25 oi 25 miei :10.
In afara fondurilor amin-
tite, administrate de
a fondurilor, numeroase per-
soane, animate de un fierbinte patriotism,
au importante n sprijinul
tinerilor din
constituind alte fonduri parti-
culare ce au fost administrate de insti-
(liceul ndeosebi.)
sau culturale ("Astra "). Toate acestea re-
sacrificii pilduitoare prin care
romni s-au cu un ultim
gest nobil, de bruma de avere,
ntr-o adesea de su-
spernd prin efortul lor vor
contribui la neamului.
2'J 1 bidcm, dos. 8, f. 112.
30
Ibidem, f. 67.
FONDATIONS ET FONDS PRIVES ADMINISTRES PAR LES FONDS
DES GARDES - FRONTIERES DE NASAUo
RESUME
Dans le present ouvrage, l'auteur presente
8 fondations et fonds prives administres par
1 institution : Fonds des gardes - frontieres
de destines, en totalite a des buts cul-
turels ou concernant l'enseignement.
20 - Arheologie
153
Sant presentees 6 fondations : George Pop
de Florian Teodor Rotariu, Cle-
ment Simion Tanco, Grigore Hangea,
et deux fonds prives, Anastasia et Mi
hail Bodiu.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ISTORIOGRAFICE PRIVIND
CLERUL IN SECOLUL AL XVIII-LEA
RE:ri-IUS CIMPEANU
n cmpul istoriografic deosebit de
complex dar att de atractiv al bisericii
romne din Transilvania, n primul secol
al unirii religioase,
ale un loc aparte. Cu
toate problemele cu care se confrun-
tau ca de frunte ai
romnilor ardeleni sunt n general ace-
n ntreaga Transilvanie, unele
elemente specifice, legate de particulari-
zonale, n de care compor-
tamentul clerului poate fi pe
teritoriul destul de ntins al
sau mitropoliei unite.
care prin elementele sale de
originalitate particu-
comportamentale ale propriilor
n de atitudinea
a magistratului n administra-
rea zonei, de n problemelor
romnilor, de apropiere de Moldova,
de nu n ulti-
mul rnd de o mentaHtate ca-
satelor
mentalitate amprenta pre-
zentei fiind
de frecventele de de
o parte sau alta a
Originalitatea spirituale a ro-
mnilor speci-
fice satelor din jur, care deseori au de-
n intensitate din cele-
lalte zone ale Ardealului secolului al
XVIII-lea, au atras unui mare
de istorici de constituind
un subiect bogat pentru studiile istorice.
Marile sinteze de istorie a Transilvaniei
sau de istorie a bisericii romne din
Transilvania ,ncepnd chiar cu cele elabo-
rate n ultima parte a secolului al
155
XVIII-lea, continund cu cele ale istorio-
grafiei romantice, cu cele ale unor isto-
rici ca Grama, Bunea,
Iorga, Dragomir, Pro-
dan sau multi cu manualele tra-
tatele institutelor teologice sau cu
tismele la tratatele elaborate n
n perioada comu-
niste. surprind ntr-o mai sau mai
mare crmpeie din istoria din
religioase ale zonei

a insista asupra de
tratare a istoriei bisericii n
sinteze, ne vom ndrepta n stu-
diul de numai asupra operelor isto-
ricilor care au aprofundat le-
gate de consacrndu-i
speciale. Demersul este necesar cu
att mai mult cu ct pentru
s-a cristalizat un grup puternic
de ai istoriei locale, remarca-
bili ai arhivelor, care au pus
n un imens material documen-
tar, a valoare pentru istoria biseri-
cii romne din Ardeal este
Este n primul rnd can-
titatea materialului arhivistic selectat
publicat. a documen-
telor scoase la este
n asemenea nct nici n
epoca sintezele de istorie a bise-
ricii nu au fructifice la un ni-
vel fluxul de date oferit
cu generozitate de istoricii

n special n jurul prestigi-
oasei reviste "Arhiva
istorici vor atinge punctul maxim al rod-
niciei lor n perioada inter-
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
devenind un nucleu cu mare re-
in cmpul istoriografiei rom-
Prin activitatea lor ei au atras a-
asupra spi-
rituale a a neglija in-
tegrarea a acestei n is-
toria a bisericii romne din
Ardeal. Populariznd rezultatele muncii
lor, au atras asupra farmecului
aparte al istoriei zonei, determinnd ast-
fel un interes politic al marilor istorici
asupra acestei a Ardealului.
a se ajunge la un asemenea stadiu,
istoriografia bisericii a avut
de parcurs un drum dificil de
Printre primii care au publicat
speciale dedicate istoriei bisericii
dene se Macedon Pop care a n-
cercat reconstituie, ntr-o lucrare
la Budapesta. n 1875. activitatea
vicarilor din de la vica-
riatului n a doua paDte a seco-
lului al XIX-lea
1
Cartea, mai mult o
corespunznd limitelor epocii.
profunzimi cu prea ele-
mente de dar cu
obiectivitate, constituie n fapt un rezu-
mat al momentelor principale din
vicarilor un inventar al deci-
ziilor acestora prin prisma raportului vi-
cariat-episcopat. Nu sunt abordate aspec-
tele sociale ale istoriei vicariatului, im-
amestecului magistratului bistri-
raporturile cu guvernul, problemele
mentalitatea clerului, starea sa
raporturile cu ortodoxia
multe alte domenii care ar fi putut com-
nleta istoria acestui for bisericesc. Era
un ncenut chiar timid dar
dabil prin obiectivitatea lui, cu att mai
mult cu ct, pentru parte a Tran-
silvaniei, de se aflau
ntr-un stadiu incipient.
La nceputul secolului nostru, Nicolae
Iorga documentele de-
pistate n arhivele unele dintre
ele privitoare la istoria bisericii romne
din n prima parte a secolului al
1 V. Macedonu Popu, Activitatea vicaril?r
Foranei Eppesci. Gr. Cat. din Districtul Na-
seudului, de la Vicariatului pnr!
la Vicariulu Anchedimu Popu Inchisive, Buda-
pesta, 1875.
156
Chiar materialul arhi-
vistic brut este publicat nici o anex3,
concluzie, incadrare sau apreciere isto-
el ne aspecte pri-
vind raportul cler-magistrat in noul ca-
dru pe care l reprezenta unirea religi-
oferindu-ne date despre
religioase care au atins
nutul n timpul episcopului
Atanasie Anghel. Nu mai impor-
tante sunt documentele referitoare la sta-
rea a clerului din
documentele de istorie a bisericii nu
sunt multe in volumul de Iorga
n pofida faptului istoricul
sale de negli-
migala pe care o al-
unui corpus de istorie el
deschide practic n arhivele
sa va da roade destul
de trziu, pentru de-abia la nceputul
celui de-al treilea deceniu al secolului
nostru cu travaliul
de publicare a materialului arhivistic
Pe tot parcursul
perioadei interbelice s-a o ac-
tivitate n acest sens, la un
nivel pe care istoriografia nu
1-a mai atins. A fost perioada de glorie
a scrisului istoric n care s-a
constituit. cum s-a mai subliniat, acel
nucleu istoriografic de format din
ai istoriei locale care au an-
grenat n activitatea lor istorici de
ai domeniului confesional, din ntreaga

Din de ai
arhivelor s-a prin sobrietatea sti-
lului, prin complexitatea efortului de cer-
cetare prin varietatea documentelor
publicate Virgil Ca
colegi ai grupati n jurul revistei "Ar-
hiva Virgil nu se Vd
furat de de a ntocmi studli
sofisticate sau spectaculoase, pe baza ma-
terialului arhivistic depistat publicat.
Obiectivul fundamental a fost acela
de a alimenta, ntr-o ct mai con-
istoria n acest sens
datoria pe deplin. Cea mai mare
parte a sale le-a cunos-
v. Nicolae Iorga, Documente romnesti din
nrhivclc (Scrisori scrisori
private), partea a II-a, 1900.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
cute prin intermediul revistei "Arhiva
o cu repu-
n lumea a
colaboreze la alte periodice de
specialitate prestigioase cum ar fi : "Tran-
silvania" :l, "Anuarul Institutului de Isto-
rie "', "Revista 5, etc.
Nu propus concentreze
munca n ci a publice
ct mai multe documente, selectndu-le
n special pe cele relevante, clare, care
nu loc unor eronate.
de ce, cea mai mare parte din
sale este sub forma studiilor
a articolelor de specialitate ti_ De cele
mai multe ori singur, dar cu
ajutorul unor colaboratori de (Ni-
colae
1
sau Al. Ciplea H), a abor-
dat cele mai variate domenii ale istoriei
: re-
zultatele u-
nor ale zonei, descriptivisti-
ca documentele tul-
religioase, memoriile, lupta ro-
mnilor pentru proprie, vizito
:J v. Virgil Romnii la Gimnasiul
Latina-Catolic din 1729-1779, n "Tran-
silvania". XXXII, 1901. nr. 1.
4
v. Idem. tablouri istorica-statistice
din anii I7U 1733 privitoare la ro-
mni din V alea in "Anuarul Insti-
tutului de Istorie II, 1923.
5
v. ldem, scrisori in "Re-
vista IX, 1923, nr. 1-3.
6 Spre argumentare au fost utilizate
toarele ale lui Virgil : Distric-
tu! n AS, HJ24, nr. 1 ;
din trecut, n AS, 1924, nr. 1 ; Regimentul
niceresc n AS, 1925, nr. 2; Lupta
romnilor pentru n AS.
1925, nr. 3 ; Iosif al II-lea n Dis-
trictul n AS, 1926, nr. 4 ; Minele
rodnene, n AS, 1928, nr. 8 ; Mozaic istoric,
in AS, 1928, nr. 8; Militarizarca
lui, n AS, 1929, nr. 10 ; la istoria
n AS, HJ29, nr. 11; Bc-
jenii n secolul XVIII, n AS. 1932, nr. 16;
Urme din timpul n AS, 1933, nr. 14 ;
Soarta romnilor din satele n AS, nr.
18, 1936 ; de n AS, 1936,
nr. 16 ; la istoria n
AS, 1937, nr. 21 ; Revolta Districtului
dcan, 1755-1762, n AS, 1937-HJ38. nr. 22-23 ;
militare n AS,
1939, nr. 24; n Valea
Rodnei, n AS, 1940, nr. 27.
7 v. Virgil Nicolae Istoria
HJ31.
8 v. Virgil Al. Ciplea, Documente
n AS. Hl24. nr. 1.
157
activitatea minelor rodnene,
militarizarea, peste con-
flictele cu sistematizarea
edificiile de cult, revolta districtulu;

multe, multe altele. Prin aria
lor sale, Virgil se impune ca
personalitate a istoriei
metodele sale de lucru fiind pre-
luate de istorici ai
Se poate afirma cu certitudine el este
acela care prin exemplului per-
sonal a impus o aparte grupului
de istorici de istoria
dului. In centrul sale s-a aflat
confesionalul, istoria bisericii, unirea re-
vizavi de pre-
siunea Analiza a lui
tropa nu este de
subiectivitate ca a altor istorici preo-
de Studiile sale be-
de o prezentare a fe-
nomenului istoric, autorului
avnd doar menirea de a asigura conti-
nuitatea
ntre documentele publicate n succesiu-
nea lor
In studiile lui Virgil docu-
mentele vorbesc de la sine.
istorici
care au publicat n "Arhiva
Ca principale jaloane obiective ale cer-
de istorie ale luj
Virgil am putea enumera : re-
constituirea materiale a clerului
a bisericii ; punerea
n valoare a din 1714
1733 pe fondul conflictului
dintre magistratul
romni din conflict generat
de pe care ncerca
le teoretic prin
unirea ; relevarea impactului
n a conflic-
tului dintre episcopul unit Atanasie An-
ghel episcopul impostor generat
de acest precum a
ilor acestui conflict ntre episcopi n zona
(cu prilejul acestui con-
flict ni se cu claritate o
personalitate a zonei, preotul Matei din
Zagra ) ; analiza n paralel a
confesionale n Valea n Valea
Rodnei n zona ; des-
a raportului dintre foru-
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
rile superioare ale bisericii romne, ma-
gistratul Guberniu, prin ar-
gumentarea raportului cu o co-
ntre aceste fo-
ruri pe parcursul a peste cinci decenii
ale secolului al XVIII-lea ; completarea
portretului episcopului Inochentie Micu
prin sublinierea raporturilor sale cu
tot pe baza publi-
; precizarea atitudinii
Guberniului a magistratului
de romnii din ; aprofundarea
cauzelor conflictului dintre ro-
mni ; prezentarea a luptei
romnilor pentru n special n
n fiecare dintre satele
; surprinderea aspectelor privind
peste precum a im-
clerului n ; con-
turarea statistice a
mntului confesional efectuat de magis-
trat n 1761 privind raportul
n de biserici rom-
de romni, de
romni starea lor ; reliefa-
rea confesionale, sublinierea
rolului clerului, precizarea
caracterizarea principalilor corifei
zentarea a revoltei districtului
din perioada 1755-1762 ; eva-
luarea din a
a materiale a
; prezentarea presiunii ortodoxe
dinspre Moldova a ortodoxe
din interiorul Aceasta a fost
schela ideilor mari a obiectivelor pri-
vind istoria bisericii pe care
apoi Virgil edificiul
de documente material arhi-
vistic publicat. In sale istori-
cul a istoria bisericii, abordnd
cum am mai ntr-o perspec-
alte aspecte ale tre-
Cutului Dar aceste aspecte,
Virgil le-a pus n tot
cu istoria Astfel, referin-
du-se la romnii care studiau la Gimna-
ziul Catolic din el de
fapt avansul implacabil al catolicismului
n ; referindu-se la activitatea mi-
nelor rodnene nu sublinieze sta-
rea a de acolo ; descri-
ind vizita n district subli-
popasul n casa protopopului da-
158
niile oferite protopopiatului ; prezentind
regimentul
asupra atitudinii de cre-
de ro-
mni ; analiznd activitatea
se la implicarea a
clerului superior n administrarea lor ;
cercetnd problema Br-
raportul ortodoxie-
catolicism de acolo ; descriind
de face o prezen-
tare pe larg a bisericilor a
romni care au ca
capelani sau ca n regiment ;
investignd fenomenul
militare rolul preo-
n elaborarea planului
bisericilor din zona ;
referlndu-se la revolta cu o-
cazia depunerii o
prin atitudinea austriecilor de a lua peste
picior deci cteva
exemple care ne permit
indiferent de aspectul legat de tre-
cutul pe care Virgil
n el nu se poate de
confesional, tema cea mai pen-
tru secolului al XVIII-lea.
Exemplul a antrenat n inves--
tigarea arhivelor istorici care i vor
ndeaproape stilul metoda de
cercetare. Astfel, ntr-o serie de articole
n "Arhiva
Vasile Bichingean pune n valoare c-
teva documente de mare pentru
istoria a bisericii din
Este vorba de un memoriu din 1757 al
locuitorilor fostului district n
31 de puncte, nmnat prin m-
de statutul publi-
cat n n 1756, de cteva acte emise
de magistratul de unele me-
morii, jalbe ale celor 23 de co-
mune anexate districtului bis-
elaborate n jurul anului 1761 n.
precizarea ne referim doar la
acele documente publicate de Bichingean
care sunt legate de devenirea clerului
bisericii romne, ele
9
cf. Vasile Bichingean, Un capitol din lupta
!'Omnilor cu din in
AS. HJ26. nr. G ; Statutul n AS,
l!J28, nr. 8 ; Material documentar, n AS, 1929,
nr. 11.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
atitudinea de a nu lua
n
torile romnilor, dreptul teoretic acordat
romnilor prin militarizare de
religia, iritarea magis-
tratului de
rul mare de din district de ten-
credincio?ilor de a devia dijma n-
spre propriilor parohii, nemul-
greco-catolicilor districtului bis-
de redus de
biserici, de parohiilor de lipsa
Ca n
cazul lui studiile publicate de
Bichingean acele documente
care cu claritate o stare de fapt
Din acest motiv autorul reduce la
maximum comentariul analitic inter-
pretarea
In spirit sunt publicate se-
riile de documente depistate selectate
de Iulian JO. De ma-
pentru istoria clerului al
secolului al XVIII-lea grupare de
material arhivistic, din circu-
lare ale vicariatului, elabo-
rate la veacului, scot n
faptul ncepe
(probabil sub se
cristalizeze se ordoneze. Sunt refixate
cu rigurozitate se
pretinde respectarea cu a nor-
melor stabilite de att de
preot ct de Dar sem-
documentelor publicate de Mar-
este mult mai cir-
cularelor ne faptul clerul supe-
rior particip;\ efectiv la conducerea
tului de organele administrative
ale districtului, se n coordona-
rea n cadrul regimentului, preia
cu autoritate ndrumarea n
autoritatea i?i
se n
combaterea a bolilor a
viciilor. Departe de a fi doar o
ntre conducerea
regimentului pe de o parte ?i
pe de alta, clerul superior
devine partener al ins ti tu lor admini -;-
trative n conducerea districtului. Ca
autori n paginile "Arhi-
10
v. Iulian Documente
in AS, 1927, nr. 7.
159
vei Iulian
credit documentului,
la artificiile istoriografice. Cercetarea des-
de el, privind mai latura
a clerului este
continuati1 cu succes de
un alt al arhivelor.
Acesta tot n "Arhiva so-
numeroase alte
vicariale semnate de Ioan Hal-
magi Ioan N completnd astfel
tabloul administrativ conturat prin docu-
mentele depistate de 11. Stilul
tonul acestor do-
vedesc faptul vicariatului n
raport cu proprii cu
este n Un studiu de
mare valoare a lui este cel
intitulat "Protopopii vicarii
lui". Prin clarviziunea analizei sale fun-
damentale pe temeinice de
drept canonic Bu-
pentru protopopiatul
vicariatul ceea ce, de exem-
plu, la un alt nivel, un Bunea a reali-
zat pentru episcopia a Transilva-
niei : o "radiografiere"
a structurii ierarhice a bisericii
incorpornd toate forurile di-
riguitoare ale acesteia. Punerea n
a ntregului mecanism administrativ, este
ntr-un stil simplu, concis, cu exem-
plificilri ?i Analiza se des-
n mod firesc, de sus n jos, de
la admi-
nistrative cele mai nalte, la nive-
lul satului. hotarele vicariatului,
structura
episcopale cu toate componentele
Fiecare nivel ierarhic este de un
scurt istoric, partea a studiului
fiind pe larg
a protopopilor vicarilor N 3.-
n secolul al XVIII-lea. Lucra-
rea este de fapt o istorie a bisericii
n secolul al XVIII-lea ar fi
meritat cu o editare
o popularizare cu att
mult cu ct istoria ntregului
al cu toate
protopopiatele sale. Bine do-
Il cf. Stefan Documente
n AS, Hi31, nr. 15 ; Protopopii vicarii
n AS, 1940, nr. 27.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
cumentar, constituie una dintre
de istorie
n "Arhiva care nu se
la publicarea materialului arhivistic.
Pe aceste majore la
reconstituirea imaginii clerului
n secolul al XVIII-lea, revista "Arhiva
mai n paginile ei
de mai refe-
ritoare la care to-
interesante. Astfel, Florian Porcius,
ntr-un istork: al districtului
ne cteva date despre romnii din
despre lipsa lor de drep-
turi de n. De asemenea, face
cteva referiri, nu multe, e la
bisericii greco-catolice din Rodna.
Nicolae pe cunoscuta
sa lucrare, n colaborare cu
tropa, istoriei
cu importante trimiteri la domeniul con-
fesional, date despre evo-
bisericii romne din Zagra, despre
acceptarea unirii religioase, ca peste tot.
nti de mult mai trz1u
de despre preotul Matei din
Zagra pe care deseori l ntlnim ln
documentele publicate de despre
ncercarea de supunere la 3
bisericilor romne de acolo, despre
Zagrei, despre cele trei conscrip-
care bisericilor ro-
mne, despre matricolele parohiale, des-
pre multe alte
nunte 1:
3

ln fel, Anton prin con-
sale la istoricul bisericii din
o imagine destul de
a parohiei de acolo, care a fost deseori
n secolul al XVIII-lea H.
Mai atractiv prin speculatiile sale se
a fi studiul lui Iosif Naghiu
care n contextul analizei factorilor poli-
tici ai veacului loca-
lizarea celor trei, eventual patru
tiri din n secolul al
XVIII-lea, la Zagra, Rebra Mare, Feldru
IZ v. Florian Porcius, Istoricul Districtului
n AS, 1928, nr. 9.
13
cf. Nicolae Date privitoare la is-
toria comunei Zagra, n AS, 1928, nr. 9.
14
cf. Anton Cosbuc, Contributii la istoricul
bisericii din n AS. 1933, 17.
160
eventual n Monor 15. Intr-un alt stu-
diu al scoate la un manu-
scris maghiar de secol XVIII care rela-
ntr-un stil alert trecerea comunelor
locuite de romni,
la greco-catolicism cnd cu
cnd prin promisiuni
16

Dar nu numai "Arhiva
acest nesecat izvor de documente
dene cei n jurul ei, se
de istoria a
a teritoriilor din jur. Arti-
colele lui Sever Pop, lui An-
ton Precup la istoria parohiei
studiile lui Zenovie privind
lile personalitatea lui Ioan
Para ca fervent al cauzei na-
n reviste ca : "Societa-
tea de mine"
11
, "Memoriile is-
torice ale Academiei Romne"

sau n
"Cultura
19
, faptul is--
toria bisericii prin
specificul farmecul ei interesul loc!ll.
poate fi prin con-
cluzia n analizele lor, istorici ca
fan sau Silviu Dra-
gomir au inclus zona Spre
P.Xemplu, pentru
puncte de vedere fac apel cu la an-
cheta n zona
la secolului al
XVII-lea de dieta Transilvaniei,
care consemna faptul locuitorii de acolo
doreau 2.
cel de-al doilea mondial,
din motive bine cunoscute, interesul is-
15
Iosif Na!!"hiu, Ceva despre din
in AS, 1936, nr. 19.
I6 Idem, O relatare din secolul XVIII, n
AS, 1939, nr. 25.
17 Sever Pop, In capitala din
nordul Ardealului, n "Societatea de mine",
VII, 1930.
IB Zenovie Luptele politice ale
romnilor ardeleni, n "Acad. Rom. Mem.
Ist.", seria III, tom 1, mem. 2, 1923.
19 Idem, Anul ntemeierii Latina-
Germane din (1771),
in "Cultura 1936, nr. XVI, p. 400-401.
2o vezi n acest sens Cteva
la istoria unirii romnilor cu Roma,
in "Revista arhivelor", vol. III, 1939, partea
a Il-a, nr. 8 ; Biserica
"unirea" n anii 1697-1701, in BOR, LXVI,
1948 ; Silviu Dragomir, Romnii din Transil-
vania unirea cu biserica Romei. Documente
apocrife privitoare la nceputurile unirii cu
catolicismul roman (1697-1701), 1962.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
toricilor pentru istoria s-a
diminuat n mare Treptat, asu-
pra istoriei confesionale, un su-
biect delicat, se un
monopol al clerului. este va-
pentru istoria bise-
ricii asupra ncepe
planeze un punct de vedere unilateral,
ortodox. Astfel, va insista
n special asupra ortodoxe din
zona n expansiunii ca-
tolice induse prin militarizare
21
, Mircea
va analiza rolul Moldovei n
ortodoxiei din zona
n secolul al XVIII-lea, considernd :;;i
ca centre de rezis-

2
2, iar n spirit Nes-
tor Vornicescu va accentua rolul
tirii n. .sprijinirea

2
:
1
. Asemeni acestor clerici orto-
Ioan B{mdean va supraevalua ro-
lul n revolta distric-
tului din perioada 1755-1762, relund
elemente din lui Virgil
tropJ., dar a la tulbu-
au participat a
nu era cu mult mat
dect a celor In studiul
reia analiza
Moldovei n ortodoxiei bistri-

2
", tema aceasta reve-
nind ca un leit-motiv n istoriografia or-
a ultimelor decenii.
21 Lup!ia,
n 1783-1784, n "Mitropolia Ardealului",
III, 1958, nr. 7-8.
2
2
Mircea Din istoria
ale Transilvaniei cu Moldova, n
,.Mitropolia Moldovei a Sucevei", LXIV, 1968,
nr. 11-12 ; Bisericii Ortodoxe Ro-
mne din Transilvania si Banat n secolul al
XVIIIlea, n BOR, XCiii. 1975, nr. 1-2.
23
Nestor Vornicescu,
turale ntre Transilvania,
din cele mai vechi timpuri n preajma
anului 1918, n "Mitropolia Moldovei a Su
ceve.i", XLIV. 1968, nr. 11-12.
2
4
Ioan Aspecte din activitatea cle-
rului ortodox din
dului, pe social cultural
(sec. XVII-XIX), n "Studii teologice", seria
a III-a, XXXIV, 1982, nr. 9-10.
21 - Arheologie
161
Pe de parte, istoriografia
bine n chingile cenzurii, va a-
borda problemele confesionale doar prin
prisma rolului cultural al a im-
lor n sfera luptei
(Teodor Tanco, de exemplu
25
), evitnd
de fond. Valeriu
tropa, n lucrarea sa sub titlul oarecum
voalat "Districtul
locul n lupta pentru progres social
libertate a romnilor din
Transilvania" reia o
parte din materialul documentar confe-
sional oferit de istoricii perioadei interbe-
lice :w. S-ar mai putea semnala, eventual,
n acest scurt istoric al istoriografiei bi-
sericii pentru secolul al XVIII-
lea, studiul lui Alexandru Matei, care mai
reia o tema afluxului ortodox dinspre
Moldova
27
, ale lui
Carol Gi::illner sau Ion Rusu
28
nu n
ultimul rnd studiul lui Keith Hitchins
privind statistica romnilor din
Transilvania din anul 1766, cu date in-
tcr-2sante pentru 29.
Totaliznd aceste
perioada n ceea ce
istoria bisericii a clerului
a fi cu att mai mult
cu ct de material documen-
tar cercetat publicat de grupul "Arhi-
vei este departe de a fi valo-
rificat pe deplin.
2
5 Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva,
1973-1984, 5 voi.
2ti Lucrare la Cluj-Napoca, n anul
1975.
2
7
Alexandru Matei, noi privitoare
la dintre din
Transilvania Moldova, la mijlocul secolului
al XVIII-lea, n "F.I.", I, 1971.
28 Carol Regimentele
din Transilvania, 1764-1851, 1973 ;
Ion Rusu, organizarea districtului
romnesc al n "Re,vista Arhivelor",
1968, XI, nr. 2, pag. 79-84.
29
Keith Hitchins, Statistica romnilor orto-
din Transilvania din anul 1766, in "Mi
tropolia Ardealului", XXII, 1977, nr. 7-9.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
LE CLERGE DE NASAUD AU XVIii-EME SIECLE. CONSIDERATIONS
HISTRORIOGRAPHIQUES
(RESUME)
Cette etude se propose de relever les me-
rites particuliers des histroriens qui ont aborde
le probleme de l'evolution de l'egalise de
pendant le premier siecle de l'union re-
ligieuse. Les reche.rches d'historie locale, sti-
mulees par le charme a part de l'histoire con-
fessionnelle de cette zone, ont atteint le point
culminant pendant la peroide de l'entre - deux
- guerres, periode ou se forme un noyau
toriographique puissant autour de la revue
prestigieuse "Arhiva L'equipe de
chercheurs de l'histoire de et de
douee d'un professionnalisme admirable,
mettra en valeur son potentiel particulier,
l'aide de Virgil une personnalite histo-
riographique, inconte!;table, qui etablira claire-
ment une orientation bien fondee en ce qui
concerne la methodologie, et les objectifs de
recherche, lies a l'histoire locale. L'immense
quantite de materie! documentaire selectionne
et publie, permettra l'acces de la zone de
ou circuit de l'histoire nationale, deter-
minant les grands historiens a preter une plus
grande attention au specifique du pays. La re-
gression des preoccupations sur l'histoire con-
fessionnelle, due aux cironstances bien connues
de la periode d'apres la seconde guerre, ne-
cessite la reactualisation des problemes d'his-
toire de l'egalise de L'abondance de
materie! d'arclilives, mis jour par le groupe
des "Arhiva est loin d'etre pleine-
ment valorise.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
PAROHll, BISERICI DIN PROTOPOPIATUL
GRECO-CATOLIC AL LA MIJLOCUL SECOLULUI
AL XIX-LEA
SIMION RETEGAN
Nu s-a scris la noi nimic n ultimele
decenii despre biserica fie ea
sau toate
a avut un rol att
de mare n rurale ro-
Orict de ar fi imaginea
bisericii de lemn a satului romnesc tran-
abia ea o
realitate a
sau chiar inima ei. Mai veche
mai bine in sol dect curia pro-
prietarului feudal, mai veche mai im-
dect casa judelui, mai veche de-
ct care ncepe se ridice n
vreme n umbra si sub
ci, ea sa-
cre profane de care
nici nu poate fi Cum am pu-
tea chiar a
celei mai mici, mai mai izolate
umane biserica n care
se liturghia, suprema
n care se ncheie tine-
rilor perechi, se copiii, se pome-
nesc se iau cele mai importante
privind sau individul ?
Tot astfel, preotul figura att de
a "popii", ortodox sau unit, care
din birul taxele care
de poporenii
este, desigur,n primul rnd, un slujitor al
altarului, un duhovnic sufletesc, dar ntru-
n timp, un un
model de comportament uneori chiar
un al Nu este
astfel de mirare trziu, aproape
de zilele noastre, n graiul ro-
mn din Transilvania biserica este denu-
aproape ntotdeauna cu apelativul de
iar preotul cu acela de
163
de ce o pnv1re, chiar
asupra bisericii slujitorilor ei
este att pentru sale
interne ct opentru ntregul ansamblu
uman pe care-I putem ntrevedea n spa-
tele ei. La rndul lui, cazul protopoopiatu-
lui greco-catolic al asupra
ne-am oprit, poate constitui, peste toate
deosebirile zonale locale care caracteri-
istoria un prim reper pen-
tru ntreg nordul Transilvaniei, dominat
cum se de confesiunea greco-catoli-
Care, este, parohiilor
unite ? Care era, n-
zestrarea dotarea a
bisericilor ? Care ,era formatia intelectua-
mo-
dalitatea de instituire a ?
In 1856, la Episcopiei unite
a Gherlei din care va face parte, proto-
popiatul cuprindea 20 de parohii
9 fiiii sau filiale, o popu-
de 10.503 suflete. Situate n
comitatul n districtul
aceste parohii snt, n general, de propOII"-
foarte mici : 2 : Sniacob, sub
200 de suflete, 5 : Birla, Ne-
sub 300 de suf'le-
te, ceea ce 50 de familii ; 4 :
Lunea, Herina, sub 400 ;
4 : Arcalia, Feleac cu
4-600 locuitori numai 4 :
de Sus, Ardan cu
610, 729 780, 905 locuitori. paro-
hia avea n un de
2010 locuitori, 500 de familii
1
. Cele
I veneratului cler a nou n-
diecese greco-catolice a Gheriei pre
anul de la Christos 1867, p. 100-106.
(!n continuare Sematism Gherla ... )
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
mai multe din aceste parohii se suprapun
unor sate de
cteva romne din
satele mixte, fie (Arcalia,
Herina, Siniacob),
fie romna-maghiare I<'e-
leac), iar satul Brla cuprinde att o pa-
rohie ct una
aproape egale ca fiecare cu bi-
serica sa.
Ct cele 9 filii, acestea snt
reprezentate de minusculele
greco-catolice ale familiilor
zate n satele Astfel, parohia Bis-
avea 5 filii : Unirea, Jel-
na, Pintlc Ghinda cu cte 50-130 gr.-
cat., Herina 2 : (85 gr.-cat.)
Tonciu (11 gr.-cat.) 1 :Crai-
(27 gr. cat.), 1 Bis-
(56 gr. cat.) :z.
45 de ani, la 1900, prin cteva
contopiri, parohiilor este de 16
cu o de 10.885 gr. cat. :1.
Toate aceste parohii, inclusiv
aveau n 11:!56 biserici de lemn,
"biserici ridicate, cele mai
multe, n conjunctura de la n-
ceputul secolului, din timpul
napoleoniene, cnd cerealelor
animalelor a crescut exorbitant, cnd s-au
construit de fc=tpt cele mai multe
nobiliare din Transilvania. Mai vechi de-
ct erau bisericile din :
(17HJ), (1750), Lunea
(1770) (1790). Mai noi erau cele
din (1825), Brla, (1827)
Arcalia (1840). Ridicate, n general, pe
cte o joase, ntunecoase,
dimensionate la nivelul unei ca-
se de care se doar
prin plan printr-o pentru
clopote, ele devin, prin popu-
cu totul
contemporane adesea credin-
nu puteau ngenunchea, preotii nu
puteau potrivit canoanelor, iar
la o
mare parte a oamenilor erau as-
culte n feres-
trelor.
2 ldem.
3
devine filie a Chiralesului.
a iar Sniacob ale
; SEmatism, Gherla, 1':01. p.
1:!7-135.
164
aceasta era n sate, ne
putem nchipui ce era n Bis-
Este suficient cteva fraze
din memoriul prin care, n 1860, n mo-
mentul pclitke de la nceputul
perioadei liberalismului austriac, cnd ro-
mnii din cereau
le acorde biserica minori-
-:::are pustii n timp ce co-
munitatea lor se inghesuia n vechea sa
de lemn din afara zidurilor ora-
Ce cuvin-
tele protopopului Ioan Maier, atunci cnd
descrie s2ntimentul de pe care
el l n timpul marilor
ce scrie
el : " ... c2 soarte are biserica aceasta de
tot carea cndva cu mare su-
doare multe mii zidin-
du-se, acum e de fiii
aici pe marginea ca una
de fiii Ce m1nte au
oamenii ? Una ca aceasta
nu o ? nu afle ocasiunea
a-i da spre lauda lui
Dumnezeu, spre carea cndva au fost din
pulbere de attea veacuri de
ani de mai multe vifore de to-
t[tla ! Ega-
litate ' Iubire ! Noi cu
cu una dar cnd va
;reni ?
stft pustie ca una fii, mn-
ca una vie
romnii de aici, cu nu-
de 1600 abia au una veche
de lemn, de n care
pc.:: din cer."
4
Ne-am fi n epoca de revo-
cnd robotelor a
ameliorat a lumii ru-
rale, cnd sentimentul sociale
devine tot mai puternic, la n-
locuirea vechilor de lemn cu
noi de cum se ntm-
n zeci zeci de sate mai
mari O de nnoire
se resimte n
dar, de un poten-
tial demografic economic foarte pre-
car, ea se mai n ca-
drul arhitecturi de
4 Arh. St. Cluj, F. Ep. gr.-cat. Gherla,
JBR0-1490 (In continuare ASC, F. Gherla).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
lemn dect a celei noi de zid. la 1900
biserici noi, tot de lemn, paro-
hiile : de Sus (1855), (1868),
(1872), (1880), Ardan (1884),
(1890), Lunea (1899) filia Le-
(1897) abia gre-
ca-catolice sint n edifice, cu
unor mari sacrificii, biserici de
: n 1879
n 1885 :-;. Pentru aceste mici
chiar aceste noi de
lemn, ridicate n general pe locul vechi-
lor biserici, reprezentau un efort greu,
de ntreaga colectivitate, de la
cea mai la cea mai
familie. La fel ca n cazul bisericilor
de zid, ele cer scutirea de
munci la drumurile publice
sRu mprumuturi fie pentru
plata materialelor, fie pentru cea a
terilor. Vedem astfel n 1869,
silit cu 600 fl.
o a bisericii sale, pentru pu-
tea termina noua constructie
6
.
Ct pe romnii din
ci n cele din mpotriva
guvernului de la Budapesta a
magistratului cumpere n
1895, cu 35.000 fl. biserica mi.noritilor,
n timpul cu sprijnui direct al episco-
pului Ioan Szabo al Gherlei, care a
torit n acest scop de mai multe ori la
Roma la Budapesta
7
.
Inzestrarea a tuturor aces-
tor biserici este n linii mari Exis-
un minimum indispensabil pe care-1
n cele mai mici mai
izolate : liturgice obli-
gatorii : 'Evangheliarul Liturghierul,
pe ma5a altarului, Mineiul, Mo-
litfelnicul, Apostolul, Cazania, Octoihul
Psaltirea, Triodul Catavasierul
corale), n strana cantorului,
rora li se cteva vase simple de
cult, un Antemis, sau trei rnduri
de ctE:va cruci, icoane pra-
puri, unul sau clopote. n
se de asemenea, nelipsitele ma-
tricole de decese, iar
un "prot0eol al poruncilor"
5 Sematism, Gherla, 1900, p. 127-137.
6 ASC, F. Gherla, 1869-1970.
7 Victor Bojor, Episcopii. diecesei gr. caL
de Gherla, acum Cluj-Gherla (1856-1939), Tg.
1939, p. 354-365.
6 ASC, F. Gherla, 1862-1287.
165
n care preotul trebuia copieze toate
cireularele episcop<1.le.
Mai mici sau mai mari, mai vechi sau
mai noi, de lemn sau de toate
aceste biserici au un anumit patrimoniu
funciar, anumite drepturi colective de
cele mai multe ori, mici sume de bani.
Orict de modeste erau aceste bunuri. in
cu bisericilor cato-
lice, luterane, calvine, uniltariene, n lu-
mea ele biseri-
cii slujitorilor ei o oarecare autonomie

Cele mai importante snt
sau .,ec-
lejie", dintr-un teren intravilan
pe care se biserica, casa
uneori un
mai mare sau mai mic de locuri de
de n hotar, cu o ntindere
ceva mai mare s:;..u ceva mai decit
baremul de 32 de stabilit de dieta
din 1846-lil.!.:7. Ea merge, socotind lao-
intra
bun cultivr.hil necultivabil. de
la 21 j. ct are parohia a Brlii
13.1428 j. arabil. 4.841 i. fnat, 1.803 j.
necultivabil)
8
la 40 j. ct avea. n
1872. parohia FeJeacului, unde tot
tul bisericesc era din cel mai roditor,
anroape de sat u<;;or de gunoit, unde
biserica ave:1 un ziler trlxHlist care-i
presta slujbe unde ea o vie
cu o de 60-70 ferii pe an !1.
Sub 21 j. e;;te numai Siniacobul pBro-
hia Bistritei care avea n 1862 : 16.91 j.
(din care numai 2.708 ,i. arabil). Peste
40 j. se numni Dom-
ntre extreme se situea-
Arcali3, pe care o putem considera
unde .. eclesia en for-
llin locuri de de toam-
de 1 7.ri si 12 mierte fif'carf' situ:1te n
sole diferite ale hotaru-
lui. un Joc de porumb de 3 zilP de arat.
un loc dP fn de ] ? care. srri'idin::1 casei
mrohiale df' care cimitirul din jurul
bisericii, totul cu un venit cadastral de
50 fl. anual. de : 95 fi. n
fJ3 fi. n 87 fi. n 78
fl. n Feleac, 21 fi. in 15 fl. n
:l ASC. F. Gherla, 1862-1287.
9 Idem, 1872-1906.
10 Idem, 1862-1287.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Sinniacob) !1. Interesant este faptul
biserica din Ardan, cu un venit cadastral
al eclejiei de 61 fl., unde era
"muntos, pietros neroditor" 3
sesil i'1tregi pe care n
1866, 5 familii de (Anexa nr. 4).
Ct din Dom-
cea mai mare din ea fusese
ne spune protopopul Ioan Maier,
cie la graful singurul feudal
al satului, care aprecia pe predecesorul
preot n grija afacerile e-
conomice atunci cnd era plecat
12
.
Aceste care apar azi mari
si care erau mai ntinse decit
in alte zone ale Transilvaniei, erau n
realitate destul de modeste avem
in vedere asolamentul bienal predominant.
r:are reducea la culti-
vat intr-un an, fiind fo-
ca avem n vedere
faptul n 1873 o treime din ecle-
sie era n cantorului,
n considerare calitatea, n general foarte
a eclesiei, n cele mai multe
locuri, la de stat,
din
In afara "eclesiei care asigu-
ra, cum vom vedea, cea mai mare parte
a venitului a impozit
era fie de preot, fie de sat, fie din
casa bisericii, n unele parohii existau
cte o de arabil sau
precum o parte de ale ve-
nituri exclusiv bisericii se
sub administrarea curatorilor.
Sub administrare se un
alt izvor important de al biserici-
lor, att unite cit ortodoxe, anume
dreptul scurt sau
cantoral, practicat n ultimele trei luni ale
anului. Este vorba despre ceea ce contem-
poranii au denumit, cu o
de trei luni din Ardeal", perioa-
da ntre Sfntu Mihai Bobo-
cnd dreptul n
imensa majoritate a satelor, io-
bagilor, n weme ce .,lung"
proprietarilor feudali. Existau
sate care beneficiau de acest drept
pe ntreaga a anului. Dreptul de
relativ disputat nain-
11 Ibidem.
12 /dem, 1858-1254.
166
te de 1848, o incom-
parabil mai mare cu
relaxarea moravurilor, cu progresia mare
a alcoolismului, cnd veniturile crciuma-
rilor cresc de 8-10 ori, cnd se ne-
procese ntre proprietarii feudali
ai sat, care mpart ntre ei pe
luni, pe pe zile, chiar pe
ore, sa, litigii ntre proprietari
intre comunele adminis-
trative parohii. Un asemenea diferend
are, n 1867/68, parohia Ardan care "pe
temeiul cel al ur-
proces pentru redobindirea dreptu-
lui de pe anul ntreg, drept pe
care, n virtutea celor trei sesii
ale sale, e:1 l-a folosit, asemeni
att nainte ct
dar care i-a fost apoi prin abuz luat. Snt
spun "n numele a tot
poporului" renvie acest drept pe sea-
ma bisericii lor celei pornite
spre ruinare. (Anexa nr. 4). Ardanul a-
duce n sprijinul satelor
vecine, ntre care de Sus, ai
jurati "cu cea mai
snt gata cu
trupesc" ateste dreptul vecinilor lor 1
3
.
ntr-un diferend era
n 1868, .de data aceasta pentru
rttul scurt, parohia din Herina
14
.
In fine, aproape toate aceste parohii
aveau n bisericilor lor mici sume de
bani de 150-200-300 fl. n sat
sub forma unor mici credite de subzis-
de 5-10-15-20 fl., familiilor con-
tra unor dobnzi modice.
n Transilvania,
ntr-o cnd la sate numerarul
este foarte rar, cu o valoare aproape ex-
nu este att o de caritate,
cit una direct de fructificare a
banului, ea constituie o a
Listele datornici-
lor sau contractele acestora vor fi astfel
piese nelipsite ale dosarelor de acte bise-

Socotelile bisericilor se fac fie anual -
acolo unde venituri mai mari, fie
la anumite intervale sau la schimbarea
preotului, in protopopului a
intregului popor, n curatorul
13 /dem, 1868-2122.
14 ltiem, 1868-3780
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
prim un protocol special,
toate veniturHe cheltuielile care s-au
spre a fi degrevat de comunitate.
Nimic poate nu ne introduce mai direct
n miezul de fiecare zi a unei colec-
de la mijlocul secO'lului
trecut, dect socotelile parohiei Arcalia pe
anul 1856, n care se la ul-
timul tot ce s-a primit tot ce
s-a dat, n cursul anului, din lada bise-
ricii. In mod veniturile pe
acest an ale pai"ohiei erau mai mari, 439
fl., deoarece, fiind n venitul
eclesiei a revenit exclusiv bisericii ale
rei cheltuieli, ele cifrate
la 609 fl. astfel cu mult nca-
nregistrate sub 64 de a-
ceste cheltuieli, erau legate de protopop,
pentru vizite canonice, co-
din costul sale la Blaj
la Gherla), de (o
ale pentru angaJarea
noului care era n timp
cantor), de cultivare a preo-
bisericesc
ratul unor terenun,
gunoitul cimitirului exterior, ogortul
aratul pentru gru, aratul pentru porumb,
prima a
doua grului,
porumbului), de (se 8
icoane, 1 falon, unu patrafir), de casa pa-
acareturile sale (se un
un se materialul
tru garduri), de oficiere a cultului d1vm
(plata costul preotului care
dumineca, a celor la la
de instalarea, mari corn:
cum vom vedea, a noulm
preot. Numai aducerea sa cu carele sa-
tului din Nimigea a costat 64
fl. (Anexa nr. 3).
Oricare ar fi de stai"e ma-
ntre cele de parohii u-
nite ele snt ntruchipate n
de lor. In 1867
aici 12 5 parohii fiind
vacante, iar 3 mnd administrate de pre-
otii satelor vecine.
Sub raportul intelectuale, cu
protopopului Ioan Maier, paro-
hul parohii aveau ceea ce n
se denumea teologia Cu
alte cuvinte, ei nu cursurile
unei teologice de patru ani, ci,
167
fie trei-patru clase normale, fie
clase gimnaziale, care la
Blaj un curs de de 3-6 lum de
teologie Nu rareori sim-
plii cantori, cum este cazul. celui d_in
Sirioara n 1875, fac demersun la epis:-
a fi la_ rangul de
L>. Gradul de cultura al
care, chiar la instalare, n
de scris, citit "glasuri", n afara h-
turghiei, vecerniei utreniei pu-
lucruri care, apoi de gri-
jile familiei, duc n spate
toate unei este, n
general, sub unui
rat duhovnic sufletesc. Nu este astfel de
mirare n se aud mereu atacuri
mpotriva Blajul, chiar
in 1851 redeschide cursuri
de se
iar n 1856 sistea-
cu totul de instruire a

a romni,
ntretinuti att cei ct cei orto-
de lor, era, n ge-
neral, grea. Din 10 spune
el fiu de foarte bine docu-
mentat asupra acestor chestiuni prin
meseria sa, 7 pinea "n cea mai
grea sudoare a lor" "din
n
16
.
!n protopopiatul ca n res-
tul Transilvaniei, majoritatea
cosesc, merg la
re duc si aduc de la vnd cum-
animale n trguri, aproape la fel ca
poporenii lor. ce citim n
n "Sionul romnesc" din 1868 :
mini care mpart sfintele sa-:-
cramente n altarului, anoi
coarnele plugului... Potirul sapa, Pa-
trafirul coasa, Evanghelia furca, snt
purtate de mini" 1
7
.
Trei erau resursele de ale
romni : stola, birul edesia,
al cuantum pondere diferi:;. dt:>
la la de la sat la sat. . n pro:
topopiatul la fel ca n distric-
tul cele mai importante veni-:
turi proveneau din
care, cum am era aici, n gene-
15 Idem, 1875-1753.
JG .,Gazeta Transilvaniei" 18fi3, nr .. 2.
17 "Sionul romnesc". 1866, p. 190.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ral, mare. Tocmai din acest motiv,
numitul "bir popesc" sau "lectial", care
consta. n restul Transilvaniei, dintr-o
de porumb o zi de lucru de fie-
care familie, aici : nici
unul din sate nu n 1862 preo-
tului Brla Feleacul nu dau nici
produse, satul n locul lectica-
lului de cereale un arabil, 4 pa-
rohii : Bistrita, Herina Cris-
l cu o n bani
de familie numai 13 parohii dau preo-
tului fie cte o de porumb, n
sau n fie cte 1-2
mici de de Sus, Ardan.
Lunea
Ct stola, ea era
de taxele preotului pentru exis-
de el : nmor-
botezuri, molitve, pa-
rastase, umblatul cu crucea la
etc. La rndul lor, aceste ono-
rarii de la un sat la altul, n ca-
drul parohii, de la un preot la
altul, potrivit unui uz mai vechi sau unor
mai noi. "Cte sate, attea obi-
ceiuri", n 1858 Ioan Maier
toate spre venitului
croite ; sntem de Dumnezeu
de oameni"
18
. In general, la intrarea
in parohie a unui nou preot, se ncheie
contracte scrise n care se exact
aceste n-
voieli erau reprobate principial de foru-
rile superioare eclesiastice "ca cum,
scrie protopop, parohia ar fi de
vinzare. ca un lucru lumesc", ele erau
foarte frecvente, cum o dovedesc
zecile de piese de acest fel n ar-
hivele episcopale. Foarte adesea
una de la con-
ditii mai bune. In mod firesc, lo-
viti de marea devalorizare a banilor care
s-a produs revolutie. confruntati cu
exigente sociale tot mai ridicate.
salte stolare de nivelul sta-
b]lit in 1826. birul n produ-
se de la o la una mare. dP
la o de porumb h una de Jtriu.
sum:I sa de n
b::mi. i.ntrodud. ziua de lucru acolo
unde e::J. n11 n uz. r>11m .c:e ntmnli'i
in n 1858 n n
l:J ASC, F Gherla, 1858-1254.
168
1866 Impresia pe care o
vrafurile nalte de acte ale arhivelor e-
piscopale este aceea problemele mate-
riale clerul mult mai mult de-
ct cele spirituale, sale pri-
vind veniturile erau inferioare
Cnd n 1862, ntr-un moment n care se
vorbea despre salarizarea de stat a
clerului rural, se conscriu aceste venituri,
n protopopiatul toate taxele sto-
lare snt trecute cu sume de la 3- 5 fl.,
la 7-8 fl. anual, pentru o
nmormntare mare (orohodul cu
se aici 3-5 fl., iar n
alte zone 8-12 fl.
Satele nu numai unor ase-
menea tentative, dar, la rndul lor, se
unde cum pot, pe ct po-
sibil. novara bisericii sluji-
torilor ei. Omul de rnd. comparnd sta-
rea a preotilor nu cu aceea
preotilor sasi. ci pronria
sn situatie. cnnsirleri:\ n ei sint
bine Orict de mult se olng preotii
ct de greu cit de mici snt onorariilP
lor, ct de numeroase obositoare erau
serviciile rare li SP cer att din nartP:=t
credinciosilor ct ::1 statului. .satel"' snt
rtstfel foarte greu de urnit din obireinl
lor ... VorhP."" nnii nrin s::ttP .. c;crip in 1863
T"'rotoponul Maior. ne botelf'
ne ducem, dumnealor si vor
noni. "11 SP vor tnr>mi nhr.. ril
s11t flpc::tni ooni" tn .. Noi. iur::Jtii
ni11 (';hir;:J]PC::. " P"lesi" ('11 nlnonri.
Sclll rt o stri'ici'ir.1. cu carPlP nu nP nntp,.,.,
ndatora. sntem cu plug-uri. ci
mai multi ne agonosim pe
sama ci care de voia s:t ar
voi a adiutora pe nreot cu vreo nu
ne mnotrivim : pre noi nu ne
nimene cu nimica : suntem l::t mul-
te la care abia putem si
asa de Rm avl"a nu
(AnPxa nr. !'l). De buni"\ voie, in 18!iR
din "nu ne vom da
iobagii popii" dar ziua de lucru se
va introduce n alte sate, ne vom pleca
noi 20. Nici la protopopul Ioan
Maier nu n 1863, de unul sin-
ridice lectioalului
de la 20 de familie la 50 sau cel
19 Jdem, 1863-1318.
:w Idem, llf58-1501.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
la 40 cernd in
favoarea sa a episcopului Gherlei mai
ales, a forurilor civile : "singur numai
Magistratul civil i poate obli aduce la
calea 21.
Ar fi a-
ceste diferende ocazionale deoarece mo-
mentele de
merge nainte
indispensabili unii aLtora, se resem-
cu nchid
unii ochii asupra
iesc n In general,
n "oficiul beneficiul" unei pa-
rohii, cei mai aici 20-
30-40 de ani, asemeni preotului Alexan-
dru Groze din de Sus,
la lor, dnd vor fi
alt3.rul bisericii n care au servit.
La fel ca n imensa majoritate a sa-
telor n zona preo-
tul se de o mare autoritate mo-
de un nalt prestigiu social n
El este, desigur, 1n pri-
mul rind, sufletesc al turmei
sale, principalul mijlocitor ntre sacru
profan, ntre om divinitate, dar, n ace-
timp, fiind un om cu o mo-
mai un om cu carte, un om
care problemele familii
ale individ, care cel pu-
o pe an n fiecare a satului,
el este privit ca un protagonist, al comu-
ca un n mijlocul fiilor
cum de altfel chiar el pe popo-
renii lui. Tot astfel numele de cu
care la rindul lui este desemnat, se re-
la sfera ca
la cea Servind liturghia n bi-
botezind, cununnd, prohodind, el
n timp, de treburile
materiale ale parohiei, propria sa
zi de zi la sa-
tului, se ca un si un
al ca un
moral practic.
Ct modalitatea instituirii n
sate a teoretic ei snt de-
numiti de episcopi. In a-
cest drept teoretic, occidental, nu a putut
cu totul in vreme
chiul obicei oriental al alegerii
sufletesc, general n biserica
21 Idem, 1863-1318.
- Arheologie
169
Fiind vorba despre o perso-
nificare a satului, n joc pe
ct de inalte pe att de diverse : preotul
fie instruit att ct e necesar, fie n
stare apere n orice mpre-
JUrare, pe poporenii fie omenos,
nu fie prea lacom, prea prea le-
prea prea etc. Ct
despre pastorale propriu-zise,
acestea se de practic,
printr-un serviciu de n
Atunci cnd satele au propriul lor candi-
dat de preot, episcopul de cele
mai multe ori prin a-1 accpta. Foarte
semnificativ este, din acest punct de ve-
dere, refuzul satului Arcalia, n 1856, de
a primi, ca preot statornic, pe popa Sn-
niacobului care le fusese denumit de epis-
copul Ioan Alexi al Gherlei. Cu ce
s-ar putea duce ei la cum ar pu-
tea ei scriu cu un om
cu care n-a:u avut nici o care nu
le este spre care vrea intre n
parohie peste voia lor care nu le este
de nici o ; socotesc nu snt ei cei
mai de pre n diecesa ca
nu avea un preot voia lor
"mai sale" (Anexa
nr. 1). liturghia de intro-
ducere, curatorii n pre-
protopopului, Este
pentru a netezi durita-
tea refuzului, s-a cheltuit mult cu mn-
carea cu "Noi, nu
l-am primit, citim n socotelile anului 1856,
fiindu-ne cam de
domnu protopop pentru nu-l primim,
am din banii bisericii 7 fl. 15 crei-
(Anexa nr. 3). Ceea ce nu spun
este faptul dupa ce parohia lor
a ajuns au nceput umble cnd
la un preot cnd la altul, chemndu-i
la ei, din mprejurimi li
s-au oferit ei cu
preotul din Nimigea era
atunci cnd a venit numirea de la Gher-
la, alesul lor nu numai se potrivea
cel mai bine generale, dar ac-
ceptase cele mai convenabile.
"Acesta, scriu ei, se ntru
a tuturor poporenilor ; de la cel
mai mare la cel mai mic sn-
tem cu cea mai mare de a-l
cuprinde" (Anexa nr. 2).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
In orice caz, deoarece episcopul refu-
cedeze, pretorul pentru
chemnd o la Bis-
Tn protopopului, satul, cum se
foarte adesea, el to-
nul - "la ntmplare cnd cu sila ni s-ar
pune, atunci mai gata suntem de a ne
sa religia a trece la religie" -
se de-a dreptul mitropoliei din
Blaj. Va fi nevoie de alte trei
la Gherla, pentru ca, n cele din
fie denumit preferatul satului.
n ncheierea acestor rn-
duri, nimic nu ar ilustra ma:i bine a-
a bisericii rurale
a slujitorilor ei dect cele cteva acte bis-
pe care le n anexe. In-
de fapt, prin intermediul lor,
nu numai ci n-
tregul ansamblu uman care este satul ro-
mnesc din Transilvania n perioada n-
ceputurilor sale sociale.
Anexa nr. 1
Arcalia, 4 septembrie 1856.
Comunitatea Arcalia
cere mitropolitului suspendarea
numirii preotului lor, consul-
tarea
ta prealuminate prea a-
doamne, doamne arhiepiscoape, al
nostru patron !
noi de mult onoratul domn
protOpop Ioane Maier, care venind in
comuna cu domnul paroh a Szt.
lacobului t. Dimitrie Chita fusnd la
sffntaf mfaica]
s.[fintei] leturghii ne-am descope-
rit aceia cum on. d. paroh ar fi dobn-
dit de la ta acel har ca ne
fie de preot statornic, pentru tot-
deauna. ta, cu durere ne iaste
d-nia sa, neavnd cu noi nici
o numai de voia ne-
merui de a ne veni ca preot
statornic. Socotim, ta doare
nu sntem noi cei mai depre n n-
treaga a tale.
Drept care cu ferbinte ne ru-
naintea tale ca
te pe mai sus numitul pa-
roch a-1 ndrepta a-i dispune ca fie
170
cu indestulare n parochia n care se
nu alerge acolo unde satisfacere
nu ar putea dobndi,
nu ne easte nici o de on preot
ca d-sa, ce ne debue on preot care
fie totdeauna mai
rei sale ; ce folos ne easte ex-
ta ne-ai cu o
mare care noi nu o putem purta cu
ce ne-am putea duce noi la maica
cnd am on preot care
nu ne easte spre cind
preste voie ne intre n parochia
precum d-sa a veni la noi.
ta, n a-
n 16 sept. 1856, venind sa
ces. reg. preside a Preturei
care nu urmarea ordina-
ciuni a tale sau a on. d. pro-
topop au venit, care din nou ne-au strns
introducndu-ni-1 ca pri-
mim drept preot, la care noi cu ne-am
dat voturile naintea sale n
scris, cum nicidecit nu-l vom primi,
ce la ntmplare cind cu de sila ni s-ar
pune, atunci mai gata suntem de a ne
religia a trece la religie.
Pe care snta a excelen-
tale reso-
suntem ai
tale fii.
Arcalia
2
, n 4 sept. s. n. 1856.
: curatorul prim, crisnicul,
4 curatori un n numele n-
tregii comune]
3
.
Arh. St. Cluj, F. Ep. Gherla, 1856-
369-70.
Anexa nr. 2.
Arcalia, 21 decembrie 1856.
Comunitatea Arcalia,
descriind starea a parohiei, cere
episcopului Gherlei ca preot
pe candidatul pe care l propune.
1 Sniacob, sat, corn. jud.

2 Sat, corn. jud.

3 Cererea a fost de mitropolitul
episcopului Gherlei, Ioan Alexi care
dispune la 5 noiembrie 1856 ca parochia vacan-
Arcalia fie de preotul satu-
lui vecin iar Dimitrie Chita n
continuare n parochia sa,
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ta, prea luminate s. episcoape,
prea ndurat milostiv !
Cu na-
intea tale a veni a ne
umilita rugare.
Noi mai n jos poporeani din
satul Arcalia 1, din cercul
ritul cesare regesco Kreisamt al Bistr[i-
aflndu-ne ntr-o mare de preot,
din luna lui apr. a. 1856, fos-
tului onorat preut al nostru i-au fost cu
de a se n Visuia,
a domnii sale socrii de atuncea n-
coace cnd ne poate serva administratoru
rnduit cnd ba.
acuma, ndreptndu-ne bunul
atotmilostivul Dumnezeu spre on onorat
g.c. de la Ungu-
care onorat se ntru
tuturor poporenilor, de
la mare [la] cel mai mic sun-
tem cu cei mai mare de a-l
cuprinde.
am lucrat, poporul, te-
mei, ca cei l
punem ntium, sau l facem lucru cunos-
cut tale prea luminate episcoape
n
fentru care lucru noi mai n jos is-
poporeni cu la mila
milostivirii tale, precum pre ai mn-
pe noi te a
ne spre noi te nduri a
ne milostivi cu onoratul mai sus
numit ca putem dobndi su-
fletesc n satul nostru, a mai n jos sub-
poporeni ; la care voind a
ta celea trebuincioase pentru domnealui,
nai111.tea tale, prea luminate sfin-
episcop :
Edesia cea
1. Intr-on 17 metre ;
ria ntr-alt loc de 5 metre mici.
2. ntr-altu, dintru care se
agonisitura n anno : 12 me-
tre, mici, care se va da la
preut n
1
Sat, com. jud.

171
Clesie de cucuruzi :
3. Tri zile de sau loc 2 metrete
de cucuruzi.
4. De fn de 12 care de fn
de legumuri, 2 care cinti-
rimu cel din luntru a sfintei biserici
diria
de acestia mai sus semnatele,
de la tot 1 id est una me-
de cucuruz mare, stola, care
din care se va cu cantoru ; de
on prohod cu 5 fl. m.c. ;
: 3 fi. w. w. ; de prunci 1 fl. 20
cr. w. w. ; cununia 1 fi. c. m. ; din care
se va afla cantoru ; apoi 1/2 zi
se 2, 27 de
gazde n legia care si dinsii fac
2 zile de lucru la preot
cea de mngaiare sun-
tem ntru pe care
tnd dreapta tale a
tale prea luminate episcoape
fii.
Sign. Arcaliaa 21/12 1856.
: curatorul prim, 2
ai bisericii 40 3.
Arh. St. Cluj, F. Ep. Gherla, 1857_:_25
Anexa nr. 3.
Arcalia, 22 februarie 1857.
Inventar al bunurilor bisericii din Ar-
calia precum . protocolul veniturilor
cheltuielilor sale pe anul 1856.
Ilustrissime ac Reverendissime Domi-
ne Praesul!
Dominte Parens Benignissime ! !
n urma Voa-
stre din 14 Ianuar a.c. nr. 72, n 22 febr.
m-am dus n Arcalia, unde finea
Lyturghii servirea Cultului Di-
vin, pe onoratul preot Gregoriu Moros-
chian, prin mai sus atinsa din
parochia Nemigea aci
2

' La 7 ianuarie 1857, episcopul Ioan Alexi
cererea cere protopoului Becleaimlui
Gavril Pop propuneri privind adminis-
trarea paroclniei Nmigea
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
tat, l-am introdus n acest beneficiu
solemniter l-am instalat de paroch actual
statornic ; prin una cuvntare,
reflectndu-1 despre datoriile pe care le
are parochul poporul ncredin-
precum pe popor despre datoria
reporturile care le are parochul
acest act din am
mers la casa unde, adunin-
du-se tot poporul, am la inventarea
bunurilor parochiale precum
aici :
1. Domestica Suppelectilia ca fund
instruct nu sunt ci toate cte se n
sur+ alP noului denumit paroch, Gre-
goriu Moroschan, din Nemigea aduse.
2. Casa e de lemn ;
economice sunt : toate
aceste mai poftesc una repa-

3. Fundul parochial una par-
te e nenchis cu gard, s-au obli-
gat poporul cum il va inchide cu gard
de scnduri spre care scop am
au materialele.
4. Incit atinge lucrul odoarele be-
sericii, are beserica potir patene foarte
frumoase, de D. Freind, fostul
praefect aici la curtea domnilor posesori
Bethleniani ; acest praefect mi-e cunos-
cut; au fost sas de confesiune
om cu inima beserica

5. Are beserica 3 rnduri de
frumoase, 3 prapuri
corale toate, de cartea Apostoleriu.
6. Are beserica 2 de cucuruz ne-
adunat din un loc al din
locurile parochiale n vara de
'Jnde se aproape la 1 00 de fer-
deie n ; toate acestea locuri s-au
lucrat cu spesele besericii, precum se ve-
de n mai n jos socoatele ale be-
sericii.
7. Beserica e de lemn,
de d. Episcop Lemeni in anul
1840, 4-o iulie, la carea eu am fost

aceste am la socotelele bi-
sericii primariul curator al be-
sericii, Iacobeni au manipulat cu
banii besericii, oficios l-am provocat ca
de la ratiociniul cel mai de aproape care
au fost n anul 1855. die 23 October, prin
mine lucrat, dee sama despre per-
ceptele erogatele bisericei, care inain-
tea mea n presentaa tot poporului au
pl'Odus protocolul n care era nsemna-
te toate perceptele besericei, precum
erogatele, care eu precum era nsemna-
te n rndul le-am scris
le-am nsemnat:
Perceptiones sive Proventus Ecclesiae Rf. cr.
1. Pentru cucuruzu besericei din anul 1855, n anul 1856 vndut,
au primit ratiocinantele curator la
2. Pentru iarba din cintirimul cel de cu doba Vndut a pii,nit
3. S--au vindut iarba din rtul parochial din anul trecut 1856 cu doba
4. s-au vndut cu doba, tot n anul 1856 s-au

5. Cnd s-au dus preotul Alexandru Pop la Visuia, fiind dator bisericii
cu 60 f. i-au depus n mna rationantelui curator
6. Pentru jupii din locul besericii din locurile parochiale au primit
curatorele
7. De la Varvara pentru nhumarea n cintirimu biserica
8. Are beserica 200 f. n la mai oameni mprumut, pe
contraturi bani snt la mprumutul
nou se dau pe rnd, suma ce la debitori se ca-
precum se vede din n Protocol ; de la
nscrierea acestor bani n mprumutul au primit ratio-
cinantele curator bani interusurile
Summa universa perceptiohis
172
184 20
87 45
57
17
60
11 30
5
10
432 43
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Sequentur Erogations in valuta
1. Anul 1855, 23 october, Cll ocasiunea canonice,
socotelele despre venitul erogatul besericei D. protopop i s-au dat
diurnum din banii besericii
2. Tot atunci cu ocasiunea pentru spesele drumului care
am officio era D. protopop cu 2 la la
Sale D. Mitropolit s-au dat D. protopop
din banii besericii.
3. Tot n anul Hl55, venindu-ne docente la am cheltuit pe
4. Pentru tabla la
5. Pentru una de var la
6. Fiind de officiolatul cercului Jn pentru zarva ntre
parochu cantorul precum la D. protopop
pentru s-au cheltuit din banii besericii
7. Pentru parochiale s-a dat
8. Cnd s-au cucuruzu besericii
9. pentru locurile parochiale
J O. S-au 8 icoane la
11. Cnd s-au vndut iarba din cintirimul cel de s-au cheltuit pe

12. Cnd s-au preotul la Visuia
13. Mai de multe ori venind preotul din St. Iacob la noi ca primim
de paroch s-au clielluit tot din banii besericii
14. Unui pentru cii au cu turma n cintirimul cel de
ca
15. S-au un falon negru fie la
s-au dat pentru el din banii besericii cu tot
16. La n anul 1856, neavnd preot, am trimis la cu
minte la D. protopop ne pe capelanul ne
am dat expresului
17. Tot la acele ne-au venit un preot de la satul Juda, mai na-
inte de a veni capelanul de la i-am nu vie
au venit acest din Juda, i-am din banii besericii
18. Pentru de la Casa s-au maiesterului
19. La hotarului s-au aruncat pe besericil pentru locurile
eclesiei s-au
20. Pentru scndurile din care s-au poarta la cintirimul cel de-afa-
cu plata maistrului care au s-au
21. Pentru 2 sfesnice de pe seama besericii s-au dat
22. Pentru un patrafir negru s-au dat
23. La locurilor s-au munca oamenilor
173
Rf. ci'.
5
7 50
50
3 45
40
3 20
1
25
16 1'2
50
40
50
45
1
101 15
7
1
40
1 38
5 50
10
7 30
5 42
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
24. Cnd au venit D. protopcp cu preotul Chita din St. Iacob, ca
ordinatiunea Esscelentiei 3ale D. Mitropolit ni-l
instaleze, noi nu l-am primit, fiindu-ne
cam de D. protopop pentru nu-l primim, am din banii
besericii
25. D. paroch din pentru ne-au servit de la fos-
tului nostru paroch acuma am dat
26. Pentru una de glage la
27. Pentru locului besericii pentru de cucuruz
28. Pentru cucuruzului din locul besericii am
29. Pentru costul care l-am aat d. paroch administrator dumineca n
alte zile cnd am avut ceva am cheltuit
30. Cnd am recurs la Sa D. Mitropolit ca nu ne dee
pe parochul din Sz. Iacob am cheltuit
31. Cnd am tocmit pe Alecsandru Szelegian ne fie cantor docente
la
Pentru cucuruzului din locul besericii parochial
zarea n am cheltuit
33. Cnd s-au arat locurile parochiale, pentru pentru
[de] cucuruz
34. Pentru cucuruzultoi nti a doua din locurile parochiale
35. Cnd am fost la D. protopop ca ne
D. Episcop primim pe parochu din Sz. Iacob, am mers n
cam la 10 oameni de curatori, atunci am cheltuit
36. Pentru un spre cucuruzului besericei n el, cu scn-
duri cu tot, am cheltuit
37. Pentru lemn de la am dat
38. Pentru 1 2-a, pentru ogortul ntorsul locurilor
parochiale cu gru seminnde pentru grul de
39. Pentru 7 ferdele de gru care s-au n locul besericii, ferdela
cea mare s-au dat
40. Titulo contributionis pentru locurile eclesiei parochiale am
4I. Cnd am mers la scaunul episcopesc n Gherla n treaba preotului am
cheltuit
42. Pentru gra;;dului parochial am maistrului
43. Pentru contradul docentului care ne este cantor am dat
44. Scriitoriului cCJre ne-au insemnat aceste cheltuiele ne-au dus pro-
tocolul despre acestea, pentru i-am dat
45. Unei fomei care au casa i-am dat
46. Cnd am cu Iacobele Ianos ne fie docente, am dat pe
stempel pe hrtie si notariul pentru scrierea contractului
174
7 15
24
2
7
4
8
5
40
4 20
16 30
21 31
9 15
10 40
2 30
22 30
30 30
7 30
5
4
1
40
30
25
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
47. Pentru lemnele pentru pe sama preotului pen-
tru scndurile la acel debuincioase am
4-8. Pentru adusul acestor lemne s-au la
49. Cnd am! rnduit 10 oameni n taie lemne
de foc ca avem foc n pe cnd va nimeri preotul, mersese
domnia sa laM. Nemegye
50. Unui om n Gf1erla n treaba
51. In alt rnd acolo la Gherla
52. Unui expres trimis D. preot n Nimigea i-am dat
53. Pe una 100 de cuie de pe la a C()-
care acum se face am dat
54. Podelele parochial s-au cu
55. Pe una ferdela de var pentru casei parochiale s:-au dat
56. Cnd am adus pe Alexandru de la Iescu ne fie cantor la
docente la am cheltuit
57. La D. Christos n anul acesta 1856, chemnd pe onoratul
preot de la Molitva la acel prasnic i-am
dat
58. Domnului protopop cnd au mers la Gherla la D. Epis-
cop i-am dat ca et expensaes itenis
59. Cnd ne-am adus preotul de la Nemigea, pe onoratul Gregoriu Mo-
am de
t)O. Am pentru locurile besericii parochiale
61. Cnd s-au adus cucuruzu besericii
62. Cu ocasiunea
63. Pentru 2 protocoale, unul pentru comisii, altul pentru nscrierea ve-
nitului speselor bisericii s-au dat
64. Cnd s-au scos de la debitoriu besericii, care e mai!
sus n rubrica perceptelor
Universa summa crogationis
22
25
1 40
5
6
1
3 15
4 30
1 12
14
1 20
2 30
64 25
39
1
3
8
7
33
609 37
Subtracta ergo ex summa erogationis,
summa perceptionis 432 f. 43 cr.
Arh. St. Cluj, F. Ep. gr. - cat. Gher-
la, 1857-443.
Liquidum prodit quod Ratiocians cu-
rator 17G f. 94 cr. plus expedent quam
percepevit ad suas manus
Quod Ratiocinium Praesente Comuni-
tdte peractum esse Presentibus titor
Tempore supra notata
Sig. Arkalya
I. Mayer
Protopop
1
175
1 Inventarul protocolul veniturilor chel-
tuielilor sunt trimise de protopopul I. Maier la
Gherla n 15/2i febr. 185i cu
curatorii bisericii din Arcalia,
preot n anului 1856, au n-
ceput a umbla cnd la un preot cnd la altul
chemndu-i la ei, ba
gnd parochia Arcalia au n vacan-
au nceput a merge la a se mbia
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Anexa :'1r. 4
Ardan [1 iunie-1 iulie 1866].
Comunitatea din Ardan
cere sfatul episcopului Gherlei n vede-
rea redobndirii dreptului
pe seama bisericii sale.
Ilustrissime ac. reverendissime doam-
ne doamne episcoape venerabil s. Con-
sistoriu !
. noi locuitori ai paro-
ch.Iel a Ardanului 1 dreptul
anual pe sama s. biserici
ntogma cu domni
ante de 1848 aceia
l-am cum aci
turatele su lit. a, b, c, de la
vecinele comune dovedesc, pe temeiul cel
al sus men-
s. se a avea
la conscrierea fundurilor parochiale
din anu 1822, 16 martie n-
trei sesiuni livere cari anu-
n sama s. baserici o au actu
3 o care adrept de
anual s-au ntrerupt oprit prin nescari
nelegitive.
Deci avnd voie a-
drept prin proces legitiv a-l rein-
via pe sama s. basericii noastre cei sarace
3pre ruinare cu
la ndreptare
a voastre, n
ordinatiuni a vene-
ratului s. Consistoriu n
emanate din 1 O octobris 1857 nr. 2023 a
fi pe ce vom
tea urzi proces, fiind
cu una voie a suporta toate spesele pro-
cesuale tot una de vom dobndi
drept de pentru totdea-
una l vom d9.rui n sama s. baserici, n
cel mai snt vot ne
lor d_e. parochi, ceea . ce a causat multe spese
besencu. Cu toate ca pe unele dintre aceste
cheltuieli nu le-au acceptat biserica a
cu_ratorului prim cu 176 fl. 54 cr .. dar
"mr;ten_I dm_tre fiind adu-
nata reclamnd si strignd n contra
acestui ratiociniu".
1
Sat, corn. jud.
176
La ce din nou cu
cea mai rugn-
a voastre cei mai
fu
: curatorul prim, judele
tesc 7 "membri a comitatului n
numele a tot poporului" prin
local preotului] :!.
Arh. St. Cluj, F. Ep. Gherla, 1866-
1761.
Anexa nr. 5
27 octombrie 1866.
a din
privind preotului

Protocolu
Ce s-au luat n 27 october 1866 n
causa
1
, a preotului Theodor
cu poporul la provocarea
respectivului protopop tractual Alexandru

ce n sensul suplicei parochului
respectivul protopop tractual cu
tivitatea pe de i-ar fi ele-
cuat la norma altor comune, tot insul Pa-
ter familias una de
lectical, au avnd
eclesie sau mare, lecti-
ca! nu vor din sunt
raci antecesorilor nu au
tit nice un lectical ; noi a cultiva
eclesia cu pluguri sau a o cu
carele nu ne putem ndatora sntem
plugari, ci mai
ne agonisim pe sama ci care
de voia sa ar voi a pe pre-
ot _cu vroa nu ne mpotrivim ; pre
nm nu ne nimene cu nemi:ca
suntem la mai multe
care nu mai putem substa de am
avea nu avem putere, una zi
de lucru cu mncarea preotului, precum
1
2
Certele
Datare facuta pe baza de

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
acuma am de acum nainte
vom mplini iar pre cei cari
nice una nice alta plinesc, voim ca aceia
spre pilda celor se pedep-
Inct atinge casa ve-
dem casa e veche, acum
n tempurile presinte a face alta sau
a o renova aceasta, pentru nu sun-
tem acuma n stare, cinctura :l
nei, precum acuma de acum nainte
de spini de ce vom putea o vom cer-
cumda. Stola pentru sacre, ce
unii nu o voim a da de aju-
tor ca de la unii ca aceia se exequeze.
La provocarea pentru mai buna stare a
comunale, bine desola-
ei, la care se ca n toam-
na aceasta o vor repara, o vor iar
pe o vor aduce n starea po-

Datum ut supra.
: curatorul prim, 4 curatori
10 "n numele
ntregi", prin Demetriu Mathei, parochul

Arh. St. Cluj, F. Ep. Gherla, 1866-
3681, f. 4.
Anexa nr. 6
Gardul.
Feleac, 27 octombrie 1866.
Comunitatea din Feleac
se suporte impozitul pentru

Protocol
Ce s-au luat n 27 octomvrie anului
1866 n comuna Sz. Feliac 1, la casa paro-
n cu privire
la pentru
nea
fiind din partea cei mai inte-
liginte cari cu cruci
la numele lor, n numele ntregei comune,
mai nainte ba aceia actu
2
cu
cunoscnd soartea cei
a preotului lor Theodor ca-
rea prin vitregia tempului s-au causat
nemai putnd acesta la
le ce se poftesc pentru por-
tiunei canonice, bine
ntre sine, pe venitor pentru totdeaut?-U
va funga sus inscrisul preot Theodor
Moisi va susta n serviciul dumneze-
iesc, se ca din venitul bisericei
ce l are biserica gr. vor
equivalE:-ntul toate spe-
sele de
ioa-re, iar voim a o
din anul presinte, de la 1 ia-
nuarii 1866 de acclo nainte la aceasta
ndatorim pe sup. curatore ca la tempul
le astfel [corect : altfel]
va purta dnsul spesele
Datum ut supra.
: curatorul prim, 5 cura-
tori, cantorul, clopotarul 3
Inaintea : : proto-
popul, preotul judele cercual]
Arh. St. Cluj, F. Ep. Gherla, 1866-
3681, f. 3.
I Feleac, sat. com. jud.


PAROISSES, EGLISES ET CURf.S DE L'ARCHIDIOCESE GRECO-CATHOLIQUE
DE A LA MOITIE DU XIX-EME SIECLE
(Resume)
l?etude se propose de donner une image
du village roumain de la moitie du XIX-eme
siecle, comptant sur des documents inedits con-
cernant la vie spirituelle dans la region de Bis-

L'egalise, on tant qu'institution centrale
dans la vie du village, offre une perspective
txtremement interessante sur les mutations que
le village roumain connat au debut de sa li-
berte sociales. Il y a une analyse de l'etat ma-
23 - Arheologie
177
teriel des paroisses, Ies sources d'existance des
curcs, Ieurs rapports avec la communaute et
avec l'autorite ecclesiatique. Grandes on pe-
tites ayant ou non, C!es ressources materielles
suffisantes, les egalises et leurs serviteurs soni
partie integrante de la vie du village, partici-
pant ;1 ses joies et soucis.
La communaute s'interesse elle aussi au
sort de 1 eglise, l'etat materiei, a l'attitude
morale de ceux qui la servent et voit dans le
cure un et un exemple de moralite.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
DEMOGRAFICA A ZONEI
PRIMUL
RAZBOI MONDIAL
IOAN BOLOVAN
Cuantificarea datelor statistice pentru
zone de o mai mare extensie
avantajul surprinderii
de dezvoltare a unor fenomene
procese demografice majore, anu""'
locale, regiona-
],e sau temporale. De aceea, o
n cadrul studiilor de demografie
o constituie elaborarea a ct mai numeroase
analize de caz, studierea unor geo-
grafice mai mici, pe temporale
limitate, pentru a se releva locale,
specificitatea a unei zone n
ansamblul Sintezele privind evo-
a Transilvaniei
n epoca vor putea fi elaborate
doar atunci cnd va exista o extrem
de cantitativ calitativ, n con-
diversificate n recons-
tituirea unor probleme speciale cum ar fi :
dinamica fertilitatea,
tea, mortalitatea, mobilitatea
urbanizal:'ea etc. Demersul de
se constituie ntr-un posibil
suport pentru viitoare, pro
descifreze
rurale dintr-o n partea
de sud a An:a-
lliza indude un de 24 de
care au constituit, conform orga-
politica-administrative efectuate dP
habsburgice de
la 1848-1849, cercul (pretura)
la primul mondial, n urma
administrative ulterioare,
cele 24 de nu au .mai format o
unitate
ele au reprezentative pentru
un anumit model de
Microzona este n partea
179
a Cmpiei de coline nalte a T.ransilvaniei,
intre Dealurile Dealur.ile Jim-
borului, la o altitudine ce ntre
450-550 m
1
Limitele temporale ale de-
mersului nostru se ntre 1850,
primul efectuat revo-
1910, ultimul
mnt de dinaintea izbuonirii pr:imului
boi mondial.
O ce se impune a fi
este zona
de a fost una de
Ea a fost de romni, care au re-
prezentat majoritatea de-a lun-
gul secolelor n aceste regiuni, de germani
maghiari, aici de regali-
tatea ci..IJcerirea Transilva-
niei la inceputul Evului Mediu, d'
care s-au stabilit ulterior, n mai
modest, evrei, n special n a doua
a sec. al XIX-lea. Intre revo1u-
pr.imul mondial..
n de elementul etnic preponderent,
se poate opera clasificare a
: a) o de sate (Cor-
Enciu, Budurleni,
Bun-
gard), n .care romnii au constituit aproape
n exclusivitate ; b) o
de cinci sate Bis-
Sngeorzul Nou,
; care au reprezentat majoritatea lo-
cuitorilor ; c) o de sate (Mo-
Sniacob, Vidle Te-
aii, Herina) cu o
dar cu o minoritate :
d) o de trei sate (Matei, Fntnele,
1
T. Morariu, I. Buta. A. Maier,
1972, p. 24 sq.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
cu o romna-ma-
n un sat, Tonciu, cu o
preponder-ent
Inevitabil, clasificarea o de
relativitate, pentru aproape n fiecare
sat au cteva zeci de locuitori de
origine dect cea care a cons
tituit criteriul unic de clasificare - n
locie, iar satele au fost mai
deste, mai ales la nceputul intervalului
- cu satelor
cu o aproape
de media celorlalte sate
cum se n tabelul nr. 1,
intre 1850 1910 a ponderea sate-
l,Jr mici, sub !'iOO de locuitori a crescut
Tabel nr. 1 Dimensiunile satelor ntre 1850-1910 2.
!
An
1
0-500 loc.j 500-1.000 loc.

9 13
1 1910
1
6 13
satele mai mari, au coabitat la 160
-200 de indivizi de etnie dect cea
a
1
l.OOa-2.000 loc.
1
Peste 2.000 loc.
2 -
4 1
satelor mari, peste 1.000 de lo-
cud.tori, n timp ce satele mijlocii s-au
numeric la nivel.
Tabel nr. 2 ntrei 1850-1910
3
An 1 tot.
1
1
Dens it.
pe km2
pop.
n % de
1850 1 rec. ant.
1
Perioada
sau

1 Ofo
Rata medie an.
de sau

1850 __ J 14.8?!._ __ '!_6,8 __ - 100 ___ !_ --=---- _____ 1 ___ -----1-------
1 1 1
1857 15.774 49.8 106,4 106,4 1850-1857 950 6,4 0,90%
114,5 i -107 :-;-1 1858-1869 -;-,6- ___


15.636 49,4 11870-1880 1
1890 108,9
-1336
_- __ 7_,9 __ 1 ____
1900 __ 907
1396 8,9 0,860fo

0,52% 5,3
1881-1890
1891-1900
1910 18.458 58,3

__ _:o:!:,2:.:8....!.
0
/!!...o __
1 l 850-1910 1 3.634 24,5 0,37%
Din punct de vedere al dimensiunii sa-
telor, s-a olx;ervat faptul satele
au fost n general mai mari, mai bine po-
pulate. cele mixte au avut o mij-
22 Tabelul a fost intocmit pe l::aza datelor
din : E. Wagner, Historisch-Stalistisches Orts-
namenbuch fiir Siebenburgen. Mit einer Ein-
filhrung in die historische Statistik des Landes,
KOln-Wien. 1977 ; A Magyar Korona Orszagai-
nak 1910. Evi nepszaamlasa, resz. n "Ma-
Statisztikai Kozlemenyek. Oj sorozat". 42
kotet, Budape.st, 1912 (n continuare: "MStK.
Us". 42 kotet).
180
3
Tabelul a fost intocmit pe baza datelor
din : Ibidem ; Arhivele Statului Cluj-Napoca,
Fond seria II f, nr.
6, f. 2, 54-56 (n continuare : ASCN, Fond
POB) ; Az 1881 ez elejen vegrehajtott nepszam-
Was fobb eredmenyei megyek es sze-
rint reszletesnek, Budapest, 1882 (n continua-
re : Az 1881 ez elejen ... ) A Magyar Korona
orszagainak 1900. Evi nepszamlalas, elso resz,
n "Magyar Statisztikai Oj so-
rozat". 1 kotet, Budapest, 1902 (n continuare:
"MStK.Os", 1 kotet) ; T. Morariu, Entwicklung
der Siebenbii.rgens
1uiihrcd der Jahre 1840-1930, 1940.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
satele au traversat o
ntre cele
limite anterior, cu ritmuri
mai mult sau .mai spectaculoase n-
tre efectuate n Nu
dintre cele trei sate ca-
re au 500 de locuitori au provenit
d1n grupa satelor Satele
au .cunoscut o dintre
ele au nregistrat o Le-
a avut un avans considerabil, n
schimb, n sate, locuitorilor
la 1910 a fost inferior celui de la ncepu-
tul intervalului. Satele mixte
s-au nscris ntr-o
satul Arcalia, care a cu-
noscut o cu cteva zeci de lo-
cuitori. satele mixte romna-maghiare
s-au situat pe o linif' po-
din Tonciu. sat cu o
a fost ntr-o
n 60 de ani.
Tabelul nr. 2 permite reconstituirea nu-
a sur-
venite n interiorul celor 24 de

la primul mondial. Astfel, de la
14.824 locuitori n anul 1850, zo-
nei a evoluat la 18.458 locuitori n anul
1910 (vezi nr. 1). A rezultat un spor
net 3.634 locuitori, ceea ce a corespuns
unei cu 24,5% pentru ntreaga
respectiv rata medie de
a fost 0,37/
0
. Zona s-a
situat su:b ritmul de n
interval de timp al Transilvaniei, sau, n
particular, al din nordul ju-
care au par-
te, la 1851. din Regimentul 2
ceresc romn" De.taliind
a pe sate n de :prepon-
derenta s-au remarcat
aspecte : in satele sporul
rata medie de s-au aflat
in general la nivelul mediei pentru ntrea-
ga - doar ntr-o foarte
procentele au fost mai ridicate. In sa-
tele rata anu-
ntre 1850 1910 s-1au situat sub nive-
lul mediu pemru Cele 24 de In
4 pentru cele 44 de n
tre 1850-1910 a fost cu 91,4%. Cf. 1. Bolovan,
Demographic Aspects in thc 2 nd Romanian
Frontier Guard Rcgimcntj19 th century.f, n
curs de
satele mixte romno-ma-
gh:iare indicii de au fost superiori .
mediei pentru ntreaga Se poate ac-
cepta doar ca de lucru sugestia
lui M. Reinhard despre n ca-
drul presiunii demografice europene din
a doua a sec. al XIX-lea, a unor
etnice
5
. Credem
se impune o foarte com-
a
sociale a germane
maghiare nu numai din satele microzo-
nei dar din alte regiuni din
Transilvania, singura in ofere
fundamentate (nu in-
ceva n cadrul
expunerii noastre, deoarece ar cu
mult limitele demersului de Firesc.
trebuie luate n politica de-
de
intre primul mondial.
dezvoltarea economiei Transilvaniei a
monarhiei, locale etc. Oricum,
a reprezentat un
element dinamic n
a microzonei, ei, fie
n satele compact fie n satelP
mixte, poate fi cu o mat
n aceste
181
din zona Lech.inta
nu a fost ntre 1850
1910, a prezentat mai multe
(vezi graficul nr. 1 tabelul nr.
2). Drept urmare, este o aborda-
re pentru fiecaJre din etapele
delimitate de cele 7 efectua-
te n perioada n discutie, cu
celor ma.i factori n
orogresul sau re_g-resul demografic al ce-
lor 24 de Intre
din 1850 1857, ambele sub
conducerea habsburgice, po-
microzonei a soorit cu 950 locui-
tori, resuectiv cu 6.4%.
att ct nu
a fost cea mai mare comparativ cu alte eta-
pe, rata medie de
a nregistrat cel mai nalt nivel : 0,90%
dez.echilibrul demografic specific n-
tre.!Zii Transilvanii n anii revolutiei de la
1848-1849, refacerea uman
in perioada a fost ct se poate
;; M. R. Reinhard. Histoirc de la population
mondiale de 1700 a 1948, Paris, 1949, p. 289.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de Au colaborat evenimente de
care au incurajat
dezvoltarea n special efectele
psihologice materiale ale io-
In satele a
fost cu media ntregii zone, iar
n satele mixte romna-
maghiare, nivelul de a fost dublu
de media celor 24 de S3.tele
au evoluat diferit, total
al locuitorilor fiind ntr-o
Natalitatea, mai a popu-
germane, nu pe deplin
regresul numeric. Cert este des-
feudale, n satele pre-
ponderent nu au mai fost aduse
noi familii, cum s-a ntmplat nainte
de 1848 6, cnd proveneau n cea
mai mare parte din :satele Dim"
a fost o in sens
invers, de abandonare a acestor sate de
unii dintre cei anterior
aici.
In perioada 1857-1869, s-a
continuat procesul de demarat n
Numeric
- 1198 locuitori - dar procentual -
a fost cu 7,60fo - indicii au"fost
superiori etapei anterioare, dar rata medie
a fost mai : 0,60%. Evo-
a s-a datorat
benefice alE'
abolirii extinderii
foresHere din care a oferit noi lo-
curi de firesc, favora-
bile pentru ntemeierea de noi familii. Pe
teritor.iul fostului :regiment
n nordul runde ex-
forestiere la o
mult mai curentul de imigrare
a din zonele de cmpie nveci-
nate a fost mai masiv. Izvoarele de
a.u sesizat
lor in ntreaga Transilvanie
7
, al
efect .priD!ciipal :S-a materializat ntr-un
spor natural mai ridicat, ca urmare a unei
revigorate. Graficul nr. 2, refe-
ritor la din satul Ga-
localitate n micro-
zona prece-
6 P. Boca,
ntre 1720-1870, in FI, IV, 1976, p. 295 sqq.
7 I. I. Adam, I. Izvoare de demo-
grafie vol. Il Sec. al XI X-lea - 1914.
Transilvania, 1987, p. 231 sqq.
182
dente, remarcndu-se .pentru anii 1858 -
1869 att o a
riilor ct a Satele
au beneficiat de o cu cteva pro_,
cente deasupra mediei, s-au
situ3.t n jurul mediei, n schimb, pentru
satele mixte, a fo.st ceva mai
dect media celor 24 de sate.
Perioada ntre
din 1869 1880 s-a caracterizat printr-o
din punct de vedere demogra-
fic, pierderea fiind de 1.336 locui-
tori, unei cu
7,9% - rata a avut,
o valoare - 0,75/
0
Fenomenul
este complex el o abordare
deoarece a
Transilvaniei a fost n n dece-
niul opt. efectuate pentru di-
ferite administrative : comitatul
Cluj, Solnocul Interior etc. au reLevat
acolo total de locui-
tori ntre 1870-1880 Au existat
microzone unde n decada
s-1a la nive-
lul anterior, sau a prezentat mo-
deste de s-a ntmplat de
exemplu cu cele 44 de din nor-
dul foste componente ale re-
gimentului
9
. De
asemenea, s-a constatat ur-
nu a s-a
tat, dar nu S-la datorat att spo-
rului natural propriu dt :n
a unei din Aspec-
tul este detectabil n Ungaria in sec-

10
, marcnd mo-
mentul de debut al u:nei UII'bane
n ascensiune la izbucnirea
primului mondial. Epidemia de ho-
din anul 1873, ultima de aoast gen
8 A. Egyed, a
lui Cluj ntre anii 1857-1910, n vol. Civiliza-
Studii
istorice, ngrijit de A. N. Edroiu, P.
Teodor, Cluj-Napoca. 1985, p. 176 sq; S. Re-
tegan, demografice ale satului rom-
nesc din nordul Transilvaniei la mijlocul sec.
al XI X-lea ( Solnocul Interior), n vol. cit.. p.
169 sq.
9 I. Bolovan, Demographic Aspects ...
10 A. E11yed, ... ; L. Thir-
ring, Esquisse de l'accroissement de la popu-
lation de la Hongrie d'avant et d'apres la guerre
et quelques proprietes caracteristiques des fluc-
tuations du nombre des habitants, Budapest.
1931, p. 33.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
amploare n Transilvania, a cauzat o mor-
talitate de nivelul anterior.
De exemplu, n localitatea Bistri-
- vezi graficul nr. 2 -
deceselor a urcat n 1873 cu mult peste
media anilor Dar, declinul de-
mogcr-afic din deceniul Ojpt, sesizabil n
rndul rwrale, nu s-a datorat
exclusiv ravagiilor epidemiei de
Au mai contribuit anii consecutivi de
Ilecolte proaste care au favo_,
rizat foamete unor epidemii
locale de difterie, tuse
etc. n anii 1874, 1876-1879
11
De altfel,
n deceselor din
anul 1874 a cu mult '!'ata mortali-
megistrate cu ocazia holerei. In anii
1877-1878, n contextul lo-
cale amintite mai sus, nivelul
s-a situat din nou la cote relativ mari.
Fenomenul de a ca-
racterizat toate grupele de sate,
doar n 2 cu o popu-
sat
mixt romna-maghiar, s-au observat
teri nesemnificative n deceniul opt.
Intervalul temporal cuprins
intre din anii 1880 1890,
a fost martorul restabilirii nu-'
de locuitori pe care cele 24 de lo-
le-au avut nainte de reculul sur-
venit n deceniul anterior. att
1.396 suflete, ct
cu 8,9/
0
au reprezentat cele
mai nalte valori ntre primul
mondial, iar rata medie de
a fost relativ : 0,86%. Avn-
tul economic 1880, sesizabil n toate
regiunile din Transilvania, sporirea su-
cultivate cu cereale, organiza-
rea mai a sistemului sanitar etc.
au -creat favorabilei
12_ Dealtfel, n deceniul
n loc:al.Jitatea - vezi
taJbelul nr. 3 - rata a
cu mult media celorlalte perioade : 44,5%o.
Il P. Boca, Aspecte privind demografia is-
din ntre anii
1720 1977, in societate, voi. IV,
sub red. Pascu, Cluj-Napoca, 1980, p. 115.
12 C. Todea, la de-
mografiei istorice a Transilvaniei, n "Revista
de 22, 1973, nr. G, p. 83 ; Ion Enescu,
Iuliu Enescu. Ardealul, Banatul, Ma-
din punct de vedere agricol, cul-
tural economic, 1915, p. 29.
183
din satele
a fost cu cteva procente. peste media mi-
crozonei, n timp ce n satele in
cele mixte sporul a fost cu 1-2% mai
mic dect media oelor 24 de LeJ
care a devenit cel mai important
centru comercial din
a nregistrat o de-
de restul satelor din
punct de vedere al
demografice. Trebuie faptul
1880 la secolului,
ponderea din Le-
a crescut de la 8,90/o la 22,3%, a
maghiare de la 2,6% la 6,1 %.
paralel cu ponderii
germane de la 76% la 66,8%. Aceasta
permite o mai a
particulare a comparativ C!U ce-
lelalte sate
In ultima a sec. al XIX-lea
n primul deceniu al sec. XX, se poate re-
marca diminuarea ritmului de a
microzonei investigate - vezi
tabelul nr. 2. Att nume-
dar (de la 5,3% ntre
1890-1900. la 2,9% n primul deceniu .al
veacului XX) au fost n declin, paralel, cu
o medie n de
la 0,52% la numai 0,28%. Fenomenul de
ncetinire a ritmului de dar nu
la asemenea valori minime. se poate re-
nu numai la nivelul Transilvaniei,
ci n general, n toate teritori.ile
din fosta monarhie 1:1. Acu-
tizar-ea lipsei de la seco-
lului al XIX-lea pentru marea majoritate
a familiilor din mediul rural
rea muncitorilor agricoli, cu o
a avut repercusiuni
n alte domenii, inclusiv n cel demogra-
fic. Pe de o parte, a determinat limitarea
printr-'Un control al
pe de parte a amplificat.
mobilitatea de la sate prin pleca-
rea surplusulu:i de la
.pentru plasa de munca in
sectorul industrial. Dealtfel, valorile dt
13 L. Katus, Die Probleme des demugra-
phischen ubergangs in Ungarn vor dem ersten
Weltkrieg, n voi. Demographie,
und der ersten wissens-
chaftlichen Tagung der Ungarische-Osterrei-
chischen Historikerkommissionj, hrsg. Gabor Er
dody, Budapest, 1982. Akad. Kiado, p. G3.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
pentru au .fost
de cel ori mai mari de
mediul rural in ultimele decenii pre-
prime.i mondiale.
La inceputul sec. XX, de
a noeput se n Tran-
silvania emigrarea aspect cu con-
negative asupra de an-
samblu a
14
Semnificativ n
acest sens este faptul La recen-
din 1900 celor nregis-
ca fiind n din
microzona a fost de 46, la re--
din 191 O acestora a
fost de 412. Satele au cunoscut
n intervalul 1890-1910 o mai
dect n deceniul anterior, satele
au traversat o de Tegres,
n schimb o mai cu
mult peste media zonei, au avut din nou
satele mixte romna-
maghiare.
cum o
grafh:ul nr. 3, ntre 1850 1910, curba
de a de
locuitori a urmat aproape identic pe aceea
a ntregii zone - vezi graficul nr. 1.
Dincolo de inevitabile de la un
sat la altul. microzona a avut
o fizionomie n regi-
mului demografic. Graficul nr. 2 eviden-
ct de anual a fost
rea a din Bis-
n intervalul temporal investigat
(vezi nr. 2). In general, curba na-
a avut de a se situa peste
curba au existat ani cu
o mortalitate excesiv de mare atunci cnd
n s-au manifestat diferite epidemii.
Acestea au ntrerupt pentru moment evo-
a de fie-
care a resurse re-
pierderile suferite. Dealtfel, o carac-
a regimului demografic din seco-
Tabelul nr. 3. Natalitatea, mortalitatea excedentul natural din Bis-
ntre 1850-1910 (la 1.000 locuitori)
1
:;
1851-1857 1 1858-1869 11870-1880 1
------
Nat. 32,8 30,3 34,2
Mort. 27,5
17,6 36,6
-2,4
Pentru a controla com,portamen-
tul demografic global al microzonei a fost
reprezentativ, am adncit sondajul nostru
din satul
14 A. Egyed, Emigration of Transylvanian
peasants at the Beginning of the 20 th Cen-
tury, in Nouvelles eetudes d'histoire, voi. V.
1975, p. 251 sqq ; l. I. Adam, Con-
sideration sur l'exode de la population de Tran-
sylvanie entre 1899 et 1913, basees sur la sta-
tistique officielle des emigrations, in
societate, voi. 4, p. 202-210. A devenit co-
n lozinca: "Mia drumul".
de a economisi n SUA
1.000$, apoi reintoarcerea in Transil-
vania pentru a !)i ameliora
in sat. Cf. G. Bobango.
Romanians, in voi. Harvard Encyclopedia of
American Ethnic Groups, ed. by S. Thernstrom,
Harvard University Press, Cambridge, Massa-
chusets and London, 1980, p. 880.
l
1
184
1881-1890 1 1891-1900 1
1901-1910 ,.
Media
44,5 31,7 36,2 35
35,2 27 25,1 28,2
9,3 4,7 11,1 6,8
lele anterioare a fost alternarea
lor po&ibilitatea de
reVlillli rpe termen scurt n urma unor epi-
demii sau catastrofe na:turale
16

crizele de mortalitate amintite mai sus re-
:f!ragilitatea echilibrului demografic
al satului din a doua
tate a sec. al XIX-lea, precaJTitatea con-
15 Tabelul a fost ntocmit pe baza datelor
din : Arhivele Statului Regis-
trelor de Stare nr. 465-
470 (in continuare : ASB, CRSC) : A. Magyar
Szent Korona orszagainak 1901-1910. Evi nep-
mozglma kozsegenkint, n "Magyar Statiszti.
kai Kozlememyek. Oj sorozat", 46 kotet, Buda-
pest. 1913 (n continuare : .,MStK.Os", 46 kotet).
16 F. Braudel, Structurile cotidianului : posi-
bilul imposibilul, voi. I, 1984. p.
98 ; Gh. Epidemiile lor
sociale, n "Revista de istorie", 37, 1984, nr. 5.
p. 434.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de to- sociale, au fost cele care
Din ta!belul nr. 3 au absorbit cea mai mare parte a surplu-
rata ntre 1850-1910 sului de din mediul rural. Abia
s-a n jurul mediei de 35%. Fi- spre secolului al XIX-lea, dnd
I"esc, pe etape o anu- emigrarea peste hotare a devenit mai am-
cum este s-a putut constatat o modificare a
cazul criza de mortalitate din dece- sensului, structurii
niul opt, cnd, n decada 1881-1890, s-a din Transilvania. Intre anii
atins cel mai nalt nviel al ratei natali- 1901-1910, sporul natural al celor 24 de
Se in aceJt caz posibili- a fost de 1.369 locuitori, n timp
u-,tea refacerii pe termen a ce a fost de numai 519-
lului uman n urma epidemillvr sau altor 850 de locuitoi'i au zona
dezechilibre sociale. Din rata mor- ndreptndu-se spre alte regiuni, oei mai
S-'a destul de dintre ei peste hotare, n Statele
n cei 60 de ani, n jurul cifrei de 28,2%o, Unite ale Americii
17
.
ceea ce a ca rata sporului natural vizibile S-'aU produs ntre
fie - media ntregii perioade a primul mon-
fost de numai 6,8%
0
Comparnd aceste dial n mentalitatea comportamentul
cifre cu rata sporului natUII'al n terito- demografic al Tabelul m. 4
riile care au parte din Transleitha- permite sesizarea unei atari ati-
nia la 1918, se pentru ce- tudinale prezentind
lelalte teritorii o valoare mai mare dect Dublarea ponderii neligitime n-
cea pentru zona n tre 1850 1890 este expresia mo-
medie cu peste 3-5%o mai mult dect la a satului.
noi 16 bis. intervenite 1848, accentuarea mobi-
Mobilitatea o esen- sociale, in
a regimuLui demografic n epoca mo- a orizontulwi secular o mai
a fost n Transilvania mare !abilitate n dintre tineri
Tabel nr. 4. ilegi time -n ansamblul 1851-1910
1
8
An 1851-1860 1861-1870 1871-1880 1881-1890 1891-1900 1901-1910
%_:_ __ 2,,_8 __ __c___ 3_:_, 7 __ __,_ __ _:5:..:_3__ _:_ _ __:5.:_:,5:__ _ __:_ __ =.'2,:.:.6 __ _!_ _
de 1848 de feu-
dale includerea regiunii n circuitul
economic al de Nici
microzona nu a
de la acestui fenomen de-
mografic ma_;or. Astfel,
in satul Galatii Bistrit;ei, excedentul
tural a fost dublu de sporul real al
locuitorilor ntre 1850 1 !)10.
din excedentul natural al satu-
lui a fost pierdut n urma migratiei spre
alte In general, in perioada care
face obiectul demersului de n cadrul
16 bis L. Katus, Die Magyaren, n Die Habs-
burgermonarchie 1848-1918. Band III, Die
ker des reiches, 1. Tei1band, hrsg. von A. Wan-
druszka und P. Urbanitsch. Verlag der o'ter-
reichischen Akademie der Wissenschaften, Wien,
1980, p. 419 sqq (n continuare L. Katus. Dia
Magyaren ... ).
24 - Arheologie
185
etc. toate au contribuit Ia ilegi-
ca fie
mai mari dect n alte zone al Transilva-
niei sau ale monarhiei 19. Firesc,
rile ilegitime oprobiul preotului
al ele fiind o abatere de la
normele morale gurvernau co-
Dealtfel, problema
1
7
ntre
mai sporul natural mai ridicat s-au
semnalat n in alte teritorii din mo-
narhie. Cf. 1. Cizmic,Emigration From Croatia
1880-1914, in voi. Overseas Migration From
East-Central and South-Eastern l!:urope 1880-
1940, ed. by Julianna Puskas, Budapest, 1990,
p. 145 sqq ; "MStK.Os", 46 kotet.
Ia ASB. CRSC, nr. 465--470.
19 Vezi I. Bolovan, Sorina Bolovan, Aspecte
privind n satul romnesc din nord-
vestul Transilvaniei la mijlocul sec. al XIX-lea,
in "Acta MP", XII, 1988, p. 484.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
necesitatea combaterii ei a stat n tice a de femei se poate
mai tuturor congreselcir biseri:- jiJstifica fie printr-un numar mai rid:cat
la sec. XIX la noeputul c:e masculine, fie faptul
sec. XX. Diminuarea n ultimul deceniu n cadrul interne, fen,eile au fost
al veacului trecut a cele care au plecat n mai mare
ileg:itime n poate fi aso- - mai ales fetele tinere, anga]indu-se ca
cu campania de suvitoare n trguri
organele clericale, nu exclUJdem In repartizarea adulte n
altor factori dect intensifica- de starea esen-
rea propagandei pentru o nu s-au produs ntre .pri-
Tabel nr. 5. Structura pe> sexe 1850-1910 2
1
.
1850 1910
------- ------
--------

1
%

1
%
7.396
____
9.301 50,4
-------
------ -- -------- --- ----
Femei 7.428 50,1 9.157 49,6
n conformitate cu preceptele :.!l"l_ mul mondial. cum o
Oricum, n prima a sec. XX s-a tabelul nr. 6, persoanelor ne-
constatat din nou de s-a aflat n paralel cu
a nelegitime. - o a .celor
lungul celor 60 de ani, raportul pentru o
numeric dintre sexe s:..a relativ atitudine a
echilibrat, nregistrndu-'se o individului a fost spre
tere a ponderii la 1910. al XIX-lea, a primelor cazuri de di-
Aiparent, ar ne acest iar ntre 1900 1910 ce-
as.pect, deoarece una dintre lor aproape s-a triplat. Parte-
Tabel nr. 6. Structura din de vedere al civile, pentru cei
care au mplinit 14 ani 22.
1857 1900 1910
----
------

1
%
N 2.655 25,6
6.694 64,6
1.017 9,8

- -
specifice .ale procesului de emigrare, care
s-a extins n zona 1900,
a fost tocmai plecarea ntr-un mai
maTe a In atari men-
une.i nume-
2U Idem, The Church and the Family with
the Romanians of Transylvania in the 19 th
Centur).J. n curs de
21 Tabelul a fost pe baza : ASCN,
Fond POB, seria II f, nr. 6, f. 2; .,MStK.Us",
42 kotet.
186

t
%

1
%
1
2.759 22,3 2.776 21,9
8.162 66,1 .. 8.336 65,7
1.3,88 11,3 1.471 ___1!,_6 __
32 0,3 96 1 0,8
nerii a cihl'or maJr.J.a.Je s-au realizat n
special n virtutea unor interese materiale,
n unor afective durabile,
au apelat la ca o salu de com-
promis ntre normele acceptate de comu-
nitate idealurile personale. In general,
n satele celor
a fost mai mare de cel din satele ro-
22 Tabelul a fost pe baza : ASCN,
Fonct POB, seria II f, nr. 6, f. 54-56; .,MStK.
Us". 1,42 k(itet.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
La 1900, 62,5% din persoanele
te locuiau n satele ponde-
rea lor la 57,3% n anul 1910. Da-
tele de mai sus trebuie asociate unei con-
mai democratice de abordare a
familiale, de org3.nizare a acesteia n
a::ord CU propriile ale individu-
lui. Un alt aspect interesant este acela
la 1857
(pentru ani nu avem date) a fost
de cel 2-3 ori mai mic dect al
la a fost .mult
mai mare decit la femeile deoa-:-
rece nu locul unei femei
pentru nevoile cotidiene :
lat, ngrijirea copiilor,
nii de zarzavatwri a de
etc. Comunitatea ern foarte n
ma-
nifesta rezerve serioase de
femeilor, care ntr-o in-
ferioritate de sexul masculin
24

Tabel nr. 7. Structura pe grupe de 1857-1910 25.
1857 i 1900 1910

1 Ofo i 1 % 1
o-14_ a_ ni _________ _] ___ 5_._4o_8 ___ \ 34,2----;1 31,2 1 ___ 5=-._n_n ___ \ ___ 3:...:.1..:...,3__ _
%
_ l5-39_ani ________ l 7.016 1 44,5 1 6.677 1 6.718 1 36,4
1
40-fiO ani
Peste 60 ani
i __ 17,1 11 4.073 1 22,7 1 ___ 3-'....9_91 _____ 2_1_.6 __
1 ___ ____ __ .:._ __ 1_.5_9_1 ___ .__1 ____ 8,_9 _. __ 1 ___ __
femeilor n toate categoriile de
sate
23
Mortalitatea, aproape pe
categorii de pentru femei
nu poate oferi o fenomenului,
valabil pentru ntreaga Transil-
vanie n a doua a sec. al XIX-lea.
evidente au survenit
tre 1857-1910 n cu
din m.icrozona pe ca-
tegorii de Cea mai
a constituit-o popu-
de ce-
Tabel nr. 8. Structura pe 'confesiuni 1850--1910
26

1850
1
185.Z .... -
1
Nr.
1
%
1
Nr.
1
%
1
1
1
Ort. 1.367 9,2 1.414 j 8,9
Gr. cat. 5.493 37 ;1 5.862
1-
37,2
Rom. cat. 126
0,8 187 1,2
Ev. lut. 6.267 42,3 6.537
1
41,5
------
Ev. ref. 1.497 10,1 1.630 1
10,3
Unitar. 1
- 1 -
1
- 1
Israel. 1 74 0,5
1
107 1
0,7
1
Alte rei. 1 - 1 - 1
37
1
0,2
1
23 ASCN, Fond POB, seria II f, nr. 6, f.
54-56.
24 Sorina Bolovan, I. Bolovan, Atitudini pri-
vind formarea familiei in societatea romneas-
din nord-vestul Transilvaniei n a doua ju-
a sec. al XI X-lea, n "Anuarul Institu-
tului de. istorie si arheologie din Cluj". XXIX,
1989, p. 532 sq.
---
1880
1
1900
1
l9O -
Nr.
1
%
1
Nr.
1
%
1
Nr.
1
%
1;452 9,3 '1:.675 9,3 1.850 ' 10
5.998 38,4 7.219 'l0,2 7.376 40
-
199 1,3 265 1;5 188 1
5.991 38,3 6.258 34,9 6.067 32,9
1.574 10
1
1.862 10,4 2,121 11,5
2 O ,oi 12
;0,1
1
107 0,6
404
1
2,6
1 648 3,6
1
749 1 4
'16
1
0,1
1 -
1 -
1 -
1
-
2
" Tabelul a fost realizat pe baza : ASCN.
Fond POB, seria II f, nr. 6, f. 54-56 : "MStK.
Us", 1, 42 kiitet.
187
2r. Tabelul a fost realizat pe uaza: ASCN.
Fond POB. seria II f, nr. 6, f. 2 ; Az 1881 ev
elejen ... ; "MStK.Us", 1,42
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
lor pac;te 60 de ani, de la 4,2% la 10,7%.
Concomitent, a ponderea
tinere {0-14 ani) de la 34,2% la 31,3%,
a ratei nata-
in satele din la sec.
al XIX-lea la in{;eputul sec. XX.
turi de reducerea de
rea n general a de a
la inceputul sec. XX, emigrarea
a reprezentat un alt factor ce a favorizat
deoarece majori-
tatea celor erau tineri ntre 20-
45 ani. De;;i procesul de a ca-
racterizat toate satele microzonei, pro-
au diferit de la o de sate
la alta. In satele ponde-
rii tinere s-a situat cu cteva
procente sulb media zonei, n schimb va--'
lorile de pentru peste
60 de ani au fost mai mari dect media
zonei att la nceputul ct la
intervalului. In satele n cele
mixte, s-a nregistrat proce.s
de de a
sub 14 an:i de a gr:;-
pei peste 60 de ani, au fost sub nivelul
celor din satele
1880
27
. Celelalte confesiuni au cunoscut.
o aproape in in-
tervalul temporal abordat, cu un
avans din partea greco-catolicilor, religie
aproape in exclusivitate a ro-
din
structurii etnice a
microzonei ntre 1857-1910 com-
anterioare referitoare
la (vezi
nr. 3). Astfel, romnilor, popu-
nu numai a zonei, ci
a ntregii Transilvanii, s-a aflat intr-un
pmces de sporire a ponderii in an--'
.'>amblul : de la 43,3% 1857.
la 47,4 n anul 1910.
germane a cunoscut o de la
38,4% la nceputul perioadei, la 32,3% in
preajma izbucnirii primului mon-
dial. Natalitatea mai a a
fost unul dintre factorii care au condus la
o asemenea Intre 1901-1910,
rata n satele germane din zona
a fost de 23,1 %o, n timp ce n
saitele a fost de 33,6%
0
- rata
111edie a pentru cele 24 de lo-
Tabel nr. 9. Structura a 1857-1910 28.
1857 1880 1900 1910
Num;l &fo 1 %

% 1 %
Romni
6.843 43,3 6.885
Maghiari 1.161 10,5 1.567
. Germani 6.045 38,4 5.642
Alte 1.212 7,8 1.543
Din analiza tabelului nr. 8 se
n peisajul
confesional a microzonei : pon-
derii locuitorilor evangheliei - luterani
de la 42,3% n anulj 1850, la 32,9% n
anul 1910,
lor de la 0,5% la 4% la interva-
lului. Primul aspect este indisolubil legat
de declinul numeric al germa-
ne din n a doua a sec. al
XIX-l,ea. Al doilea aspect feno--
menul stabilirii masive a evreilor emigrati
din Rusia in regiunile nord-'Ves-
tice ale Transilvaniei - mai ales
188
44 9.251 51,6 8.747
. - 47,4_
10 2.324 12,9 2.467 13,4
36,1 6.126 34,1 5.958

9,9 238 1

1.286 6,9
a fost 30,8%
29
Emigrarea, lipsa
de preocupare a de a
27 G. Zikeli, Bistritz zwischen 1880 und 1950.
Erinnerungen eines Buchdruckers, Verlag Si.i-
dostdeutsches Kulturwerk, MUnchen, 1989, p. 84:
R. Melville. Permanent Emigration and Tem-
porary Transnational Migration: Jewish, Polish
and Russian Emigration From Tsarist Russia
1861-1914, n val. Overseas Migrations From
East-Central . , p. 134 sq.
28 Tabelul a fost pe baza : ASCN,
Fond POB, seria II f, nr. 6, f. 54-56; _4z 1881
ev elejen ... ; .,MStK.Us", 1,42 ki:itet.
29
Calculele s-au pe baza : .,MStK.Os",
46 ki:itet.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
~
~
~ ~
~ ~
- ~ ~
~
1
., ~
~
~ ~
~ - '\..:
~ ' -
~
~
~ ~ -
~
~ - - -
~
~
- ~ ~
'i::
~ ~ ' ~
~
~
'
~
~

- ~
~
\1;

~
1:)
~
~
\
~
r------------
189
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
'
.....::"' - - --- --- ---
--

\.)


http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1:'
,,
il
il
1
11
1J
,,
(hANSAf NR. 1
mii locuitor'
25
20
15
10
5
o

intre 1850 - 1910
'-
1850 1857 1869 1880
an
1890 !900 . 1910\
( macRoto.VA
1
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
......
te
t-.:)
NR. 2
Evolutia si
. ' ,.
a sporului natural din Galatii Bistritei
J 7


40
30
--
natalitate
20
'
-t- mortalitate
1 1
1
1

y--
*
... *
*
*
--*- spor natural
ol
.$ ,."
*'
1 o - --
1851-'57 '58-'69 '70-'80 '81-'90 '91-'00 1901-'10 media
- --
(microzona LECHINTA)

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
..,
uo
>
.,
::r
,.
s.
o
""
;;
....
co
w
NR. 3
Structura 1857 - 1910
mii locuitori
12
10
8 11
eJI
4
-J I -1 r :;:ml
2
Q
1857
(microzona LECHINTA)
'
_ ,
1 1 ma1
- 1 - 11':::::::::11
1880 1900
_ ,
1
.. romni
1
j
maghiari
&iifl
lillili1 germani
.. altii
- 1 [ '::::'::11 1
..
1910 /
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
coloniza elemente gerinanofone tinere n
s-au pro-
vocnd declinul numeric al ger-
mane. Din fenomenul a cauzat
economice negative n planul
economice. Declinul numeric al
germane n ansamblul popu-
a fost sesizat nu numai n Tran-
silvania, dar n alte teritorii din Tran-
leithania la secolului al xrx ..... lea
la nceputul sec. XX :10. cu 3%
a ponderii maghiare este nor-
se seama de politica
de autori-
1867, care a n prin-
cipal a
elementului maghiar prin asimilarea ce-
lorlalte :ll.
cum s-a putut constata pe par-
cursul expunerii, miorozone.i Le-
nu a fost dintre cele mai specta-
:JJ T. Gottas, Die Deutschen in Ungarn n
Die H_absburgermonarchie. 1848-1918. Band' III,
1. Te1band. p. 346-348.
31
L. Katus, Die Magyaren ... , p. 431 sqq.
culoase n ansamblul
niei. o n primele
decenii feudale,
a urrmat o de n dece-
niul opt nu numai de ep.idemia
de din 1873, ci de o depresiune
Refacerea uman
n deceniul nu a atins valorile nalte
ce a caracterizat alte zone din Transil-
vania sau din monarhie. Agravarea con-
de ale agricole la
sec. al XIX-lea au determinat
n regimul demografic al sate-
lor investigate, ritmul de a .popu-
cunoscnd o
la primul mondial. In satele
reculul demografic a fost mult mai vizibil
dect n satele sau n cele mixte,
de asemenea procesul de a
nregistrat cote mai Tidicate dect n res-
tul Ilegitimitatea n
tere mijlocul veacului trecut, nmul .....
cazurilor de emigrarea etc.
amp1e intervenite n
modul de gndire a ru'I"ale, tran-
spre o atitudine n
Considerations concernant l'evolution demographique de la zone de entre
la revolution de 1848 et la premiere guerre mondiale
(Resume)
La microzone de a connu une
evolution demographique specifique entre 1850
-1910. La dynamique de la population a suivi
generalement la meme direction que la popu-
lation tout entiere. Les 24 villages de la mi-
crozone se sant differencies du point de VUE.>
demographique ; les villages roumains et les
vHlages mixtes ont connu une hausse de la
population, tandis que les villages saxons ont
eu une evolution lente ; des fois, des
stagnations.
Le mouvement naturel de la population de
cette zone, a ete influence par les circonstances
socio-economiques, les epidemies (surtout !'e-
pidemie de cholera de 1873, et d'autres causes
locales), les traditions specifiques locales etc.
Il y a eu des modifications dans la structure de
la population : un processus de viellissement de
la population vers la fin la periode, l'augmen-
tation du nombre des divorces ou veu:fs etc.
Tout le long de cette periode, les Roumains ont
represente la population majoritaire, tout aussi
comme dans toute la Transylvanie.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ASPEC'fE ALE MEMORANDISTE
IN
'fRAIAN IUGA
Prin amploarea ca
prin largul ecou strnit att n dt
pe plan memoran-
s-a constituit drept cea mai im-
a romnilor
din a doua a seco-
lului al XIX-lea. nesi nu a avut un re-
:rulrta1. politic Memorand-ul a
avut marele merit "de de fi mobilizat, pen-
tru ntia ntregului neam
romnesc ntr-un vijelios protest... mpo
triva unei seculare" 1, ducnd
la r:adica:lizarea si delimitarea atitudinilor,
canaliznd spre realizarea edifi-
ciului unitar.
asupra Memorandului
a sale la Curtea de la Viena
ca despre procesul n care au fost t-
Partidului Romn
o bibliografie
2
, ne propu-
1 1. Moga, Scrieri istorice 1926-1946, Cluj,
1973, p. 283-284.
2
T. Cartea de Aur sau Luptele pe-
litice ale romnilor de sub corpana
vol. : VII, Sibiu, 1913 ; 1. Georgescu.
Dr. Ioan (1828-1902) 50 de ani din lup-
tele ale romnilor ardeleni, Editura
(Biblioteca "Astra" nr. 16) Si-
biu, 1928 ; 1. 1. Papp ; Procesul Memorandului
-romnilor din Transilvania. Acte date, vol.
I-II, Cluj, 1933 1934; N. Netea, Istoria Me-
morandumului Romnilpr din Transilvania
Banat, 1947 ; S. Polovrcjan, M. Cor-
n documente.
(1885-1897), Cluj, .193; N. Romnii
din Transilvania mpotriva dualismului austro-
tmgar (18ti4--1900), Cluj-Napoca 1973 ; V. Achim
A. Socolan, Dr. Vasile Lucaciu,
pentru drepturile romnilpr unirea Transil-
t:aniei cu Romnia, Baia-Mare, 1968 ; Ion
Valeriu Achim, Dr. Vasile Lucaciu
uctiv pentru unirea romnilor, Editura Dacia,
Cluj-Napoca 1988.
195
nem n prezenta comunicare
modul n care
manifestat n

Ideea unui memoriu politic
de la Viena a figurat n programul
Partidului Romn, fiind
la ale parti-
dului din 1887, 1889 ,}890 3_ Dar
rrea nentrziate a Memoran-
dului la Tron a fost la Confe-
din 20-21 ianuarie 1892.
La au fost : din
cercul Beclean : Simion Popan, Parul Sil-
van, Teodor George
din cercul : Gavril Man Dimitrie
Ciuta din cercul : Simion Mon-
da, Gherasim Domide, Mihai Domide
Avram" fusese prece-
de ale cercurilor electorale
care au dat mandat pentru vo-
tarea generale elaborarea
a unui Memorand. De altfel, pe
adresa snt trimise din toate
Transilvaniei telegrame scri-
sori urnd succes Astfel, din
cei doi transmit o 1.ele-
n care se ne-
silnicia secat-au
plnsul nostru a cuprins
pieptul poporului romnesc. ro-
de
privirea spre voi
n
Cu durere aducem la
cauze au pricinuit
cu toate astea sufletul nostru
3 S. Polovrejan, M. op. cit., p.
35-39.
4 Tribuna, an IX, nr. 7, din 10/22 ian.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n mijlocul vostru. si
Primiti ade-
. ,
concluzelor ce le aduce.
romni ! poporul
romnesc ! " "
Din cercul transmH o te-
Larionesi n care se
la
dedsiunile ei" 6, iar n telegrama expe-
din Bedean se ,Succes
lucit n lupta pentru dreptul' ro-
mn. apostoli repre-
ai popo!"'ului romn" 7, telegra-
de Moldovan, Diu-
gan, Mircea, Morariu, Chiort:os Roc-
nean.
din 20--21 ianuarie
"pasivitatea "con-
dusul trecute cu privire la
unui Memorand la Tron
decide ca acest Memorand se prezinte
amnare''
8
. D din
ndeplinind mandatul
lor, s-au printre na-
ntrziere a Memorandului la
Curtea de la Viena.
Imediat dup[l ncheierea Conferintei.
vor informa a<;upra
rezultatelor adoptate la Si-
biu. Astfel, clubul electoral din Bistritn
400 exemplare ale unui
adresat din comitat prin care
face cwwscute Conferintei din
20-21 ianuarie
10
, pentru aces-
t,ora. E aoesta semnul unor vremuri
in care nu se mai li-
la un grup mai mare sau mai
1892, p. 2tl. La Gavril Tripon
era deputat din partea cercului Ileanda. Cor-
nel Grad. Memorandumul in Acta
MP, IV, Hl80, p. 546.
5
Tribuna, an IX, nr. 7, 1892, p. 30.
6 Ibidem.
7
Ibidem.
8
Idem, nr. 8 din 11/23 ianuarie 1892, p. 31.
9 Lista din
la cuprinde
pe : Zaharia Ioan Curea din
Rodna, Avram din Maieru, Iacob Ma-
cavei din Feldru, Mihai Domide elin
Simion Monda din Deme-
triu Ciuta din Simion Popan din Figa,
Paul Silvan Gheorghe din Beclean
Teodor din V. Netea.
op. cit., p. 429 urm.
w Tribuna, an. IX, nr. 31 din 8/20 februa-
rie 1892, p. 122.
196
mic de intelectuali, nu se mai reduce
doar la antrenarea burgheze ro-
concentrate la ci cro-
treptat drum spre baza spre
marea a romne.
Definitivarea textului Memorandului,
care a fost lui Iuliu Coroia-
nu Vasile Lucaciu
11
precum data
modul de naintare a acestuia urmau
fie stabilite de Comitetul Central al PNR
c:onvocate la Sibiu n zilele de 25 si 26
martie 1892. Printre membrii Comitetului
Executiv de 25 care au decis
Memorandului n limba ma-
erau ro-
mnii Gherasim Domide, Ga-
vril Tripon Gavril Man
1
2.
mai alege "eu pe
Li ca din BistTi ca membru in ca.,.
mitet
13
.
Memorandul urma fie naintat n
mod solemn de la Viena de o de-
n luna mai 1892. Pen-
tru ca fie ct mai im-
Comitetul Executiv al P.N.R.
un apel prin care erau conV'o-
pe data de 16/28 mai la Viena "Fie-
care romn
i vor permite, se va a se nscrie
ntre membrii a contri-
bui astfel la ct se poate -de
a H. La
care reprezenta, in lumii,
o ocazie o
a dualismului austro-ungar, au fost nu-

etc., din 15,
11
Ion Valeriu Achim, op. cit.,
p. 29.
12 Tribuna, an. IX, nr. 68/1892, p. 269-270.
IJ S. Polovrejan, Din istpricul Memoran-
dului. Comitetului central al Partidu-
lui Romn din 25-26 martie 1992 in
ActaMN, 6, 1969, p. 338. Aceasta, a fost
de acord cu textul Memorandului, n-a
parte din ce a naintat actul Ia Vie-
na ntru-ct ideea Acest
fapt il va scoate din in procesul in-
tentat membrilor Comitetului, a
fost citat ca inculpat de procurorul Vita

14 S. Polovrejan, N. op. cit., p. 201.
15
Intre cei 300 de membri ai
ce au plecat la Viena cu Memorandul s-au
: Gherasim Domide din Rodna, Olteanu
V. preot din Oprea n-
elin Chiuza Rebreanu 1. proprietar
din Pop Ioan din Sngeorz Pop Le-
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
La Viena. memorandistii au fost pri-
cu simpatie de ora-
organiznducse mai multe ntruniri
n semn de solidarizare cu -aces-
tora. Dar, la primului minis-
tru ungar, Francisc Iostf I a
refuzat primirea a dispus
transmiterea Memorandului guvernului
de la Budapesta care, la rndu-i, l expe-
la Turda pe adresa
P.N.R., Ioan
16
. Cu tot pre-
vizibil de altfel, nregistrat de "deputa-
la Curtea de la Viena,
romnilor a strnit un
ecou n opinia din Romnia
din alte europene.
n Tram;ilvania, revenirea de-
de la Viena n urma samavol-
niciHor comise de cercurile
maghiare la Turda,
Arad, au loc numeroase nrtruniri.. se tri-
mit telegrame si adrese de adeziune la
Memorandum. Paginile .,Tribunei" re-
produc aproape zilnic astfrel de telegrame
scrisori sosite din toate Tran-
silvaniei, prilejuri de afirmare
a sentimentelor
romni din Bistrita
ntr-o comitetului
P.N.R. "membrii au fost
mandatarii pentru
lor le le
ncrederea" mai departe
ontin din Grigore protopop din
Beclr>an. Pop Aurel comerciant din
Budai 1. econom. din Budacu de Sus. Bota
Ioan a11ricultor din Ragla, Berinde S. din Bu-
Traian preot din
Candale A. din Bist7ita Galeriu Z.
preot din Ilva Mare, Gtea I. din Susenii Br-
Iuga C. preot din Iuga E.
preot din Arcalia, Grigore din Ru.m
de Jos, Mircea E. din' Beclean. Mol-
dovan Simion din Beclean, Neamtu
St. proprietar din Feldru, Vertic P. preot din
Mocpd, Scridon Sim . propietar din Feldm,
Sim. proprietar din
Rusu Valeriu dr. in din La-
rionesi A. avocat elin Popan S. din
din Fi_qa. Gavril Tripon n-a putut pleca la
Viena fiind bolnav. Lista in Tribuna, an IX,
nr. 118. din 27 mai/8 iunie, 1892, p. 470. La
cei trebuie iconograful aces-
tei actiuni, fotograful Alexandru

16 M. Romnii din Transilvania
mpotriva dualismului austro-ungar (1865-1990,
Cluj-Napoca, 1978, p. 234-236.
197
suflarea .ca m aceste
momente solemne, prin care tre:ce
nea
interesele particulare sfintei
cauze 17_ O este
lui Ioan apreciind
d-tale, de un
romn brav"
18
. Din 111
o prin care "decla-
oomi,tetul central de noi a fost
ales la Viena au fost

tia au ndeplinit", trans-
na-
pe
mereu nainte sprijinul ne-
cesar din partea nu va lipsi" Hl_
n telegrama de
din Sngeorzul Romn, semna-
de 60 de persoane, se de ase-
menea cu Memoran-
dul la Viena, n adev<1r alesii nostrii au
fost", solidarizndu-se cu 1. Ra-
partidului, ac-
tul de vandalism produs asupra
sale ncrederea n cauza dreap-
n care de romnii cu-
la suflet - are triumf.eze drep-
tatea spre gloria sa a neamului nostru" :.!O_
din Budacu de Sus ex-
aprobarea pentru activitatea co-
mitetului. iar cei 16 "de sub
poalele Valea
plugari dieta li
1
' n
legrama lor : n lumii ro-
mne a h1turor popoarelor pe de o par-
te, comitetul din Sibiu 'intreaga de-
de 300, ce mergnd la Viena
pentru presentarea Memorandu1ui... au
mers n numele cu
mntul nostru"
21
. Din se trans-
mite o de solidarizare cu Ioan
n al "Tri-
bunei".
17 Tribuna, an. IX. nr. 136 din J 7/29 iu-
nie 1892, p. 541-542. Telegrama sem-
a 58 de persoane.
18 Ibidem.
19 ibidem. In al "Tribunei''
se telegramele de adeziune ttans-
mise de din Beclean
Ragla.
20 idem, nr. 130 din 10/22 iunie 1892.
21 idem, nr. 137 din 18/30 uniP 1892,
p. 545.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
O purtnd 34 de
turi, este din Mocod "n nu-
mele nostru a
de pe valea ntru toate
la procedura de comitetul central
de la Sibiu" 22 iar "15 proprietari
agronomi romni din 23 trans
mi't ei adeziunea la ntreprinse.
Intre semnatarii telegramei transmise
de locuitorii din Dej "giur" ntlnim
numele folcloristului Ioan Pop Reteganul
2
\
iar n fruntea celor 39 de de
pe adresa de locuitorii comunei
n ca:e se
ntru toate acel Memorand, lui
la Tron. procedarea comitetului central
a imposante a partidului ur-
la Viena", se preo-
tului omului de Ioan Baciu 25.
Locuitorii din "Figa "mh-
n suflet de insultele ne-
care le sufer
trii" se "de sinceri ai
partidului" ai Memorandu-
lui 26. n telegrama lor, locuitorii din Za-
gra "vrnd bate joc de unii
vrednici ai cu att mai tare
ridicat n ochii ca martiri
iar n noi s-a dezvoltat mai
mult de neam" 72.
In comunelor "de sub poa-
lele Ineu1ui" (Rodna, llva Mare,
gura Hvei, Poiana llvei, Ilva
M.aieru) din Lunea se con-
cu asprime vanda:lismele de la Tur-
da, 'Arad, atitudinea
"Telegrafului romn" de Memoran-
dum, concluziile aces-
tuia comiietului. n cea de-a
doua se transmite "Tribunei"
ca a noastre,
curagiu" 28.
22 idem, nr. 138, din 19 iunie/1 iuJ.ie .1892,
p. 549.
23 ibidem.
24
idem, nr. 132, din 12/24 iunie 1892,
p. 526.
2
5
idem, nr. 133, din 13/25 iunie, 892, p. 530.
idem, nr. 144 din 26 iunie/8 iulie 1892,
p. 574.
2
7
idem, nr. 147 din 1/13 iulie 1892, p. 585.
28 ibidem, p. 586.
198
Intr-o de "inte-
din giur" se
de iubire, de n-
credere, precum de aderen-
de comitetul partidului
romn, nu s-au dovedit n mij-
locul masei romne cu mai
ca si cu ocasiunea asternerii Memoran-
du1"Lii" 29. '
Tinerele Marta Pahone din
Mijlocenii Iuliana din
Josenii o scrisoare de
compasiune "d-nei Emilia
lui Ioan a a fost de-
de elemente maghiare scri-
soare n care "Ca fice romne
pentru acel atac indreptat asu-
pra -stimabilei O-voastre familii... este
insulta't, ca om tot individul
din poporul romn, care tine cu si
drag la demnitatea sa, numele dem-
nitatea neamului sngelui
bun", curagiul" "A-
ne umple pe noi,
ca mai tinere, de curagiu, ne dreptul
ne mndrim ne mndrim cu O-voas-

30
.
Noile politice cauzate de
au determinat ofi-
maghiare o n-
campanie de pu-
nere sub acuzare pe cale
a ca insti-
gatori mpotriva statului si a
ordinii publice. Printre primii care' au
de suferit de pe urma presiunilor regimu-
lui este Va:sile Lucaciu, suspendat din
l<i sugestia de
episcopul de Gherla Ioan fapt ce
a o de protest
n Transilvania. Printre
ce se cu lJeul de la Si-
"" "
se cele din Snmihaiu
de Cmpie, Sngeorzul Romn, si
Valea
31
. In trimis'e
de parohul Al. din Snmihaiu
de Cmpie se o ma'l'e o
... nu poate fecunda a
fi ou snge, sacrificii
martiri"
32
. acestor
29 idem, nr. 138 din 19 iunie/1 iulie 1892,
p. 549.
30
idem, nr. 166 din 24 iulie/5 august 1892.
31 I. V. Achim, op. cit., p. 36.
32 Tribuna, an. IX, nr. 209 din 19 sep-
tembrie/! octombrie 1892, p. 831.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de solidaritate. simpatie, V. Luca-
du;.- intr...,o scrisoare
episcopului, aceste mani-

ca cu att mai mare
lupt, pentru cauza
n anul 1893 activitatea a ro-
mnilror din cercurile electorale ale
tului se nscrie, n general, pe li-
nie ca !')i n 1892, respectindu-se
rile din acel an in-
locali.
n iulie 1893 se 'la Sibiu
ro-
mni din Austro-Ungaria, nou prilej
pentru de reafirma senti-
mentele solidarizarea cu pazi-
P.N.R. 33. Olf'ganizarea a-
cestei era un ferm dat
guvernului maghiar de a pre-
zenta Memorandului drept ema-
Comitetului executiv al P.N.R.
pe membrii ca simpli "agitatori", m-
potriva la 13 mai 1893, procurorul
l,.!eneral din Cluj, Vita deschisese
de solidarizare
cu Memorandului, de
dejuca aceste planuri trans-
formnd procesul ntr-un amplu proces
politic.
Memorandului, n
luna mai 1894 la Cluj, a fost nscenat de
maghiare cu scopul pre-
meditat de a
prin condamnarea intem-
nitarea In acele mo-
mente grele, poporul . romn, printr-<0 pu-
miscare si solidaritate, a dovedit
att :asuprit.ori'lor,' ct opiniei publice din
Memorandul nu este ac-
.unei "cete rebele" ci "lupta dtl"'eap-
a unui popor de trei milioane" 3
4
.
La apelul lansat de tineretul studios
din Cluj, la care ro-
mni de la Viena Graz
35
prin care se
cerea, trimite'l"ea la Cluj de
ct mai
36
tri-
33 Iriem, . an X, nr. 153 din 13/25 iulie
1893, p. 602.
34 idem, an XI, nr. 80 din 21 aprilie/3 mai
1894. p. 318.
35 Din comitetul de redactare al acestui
apel parte Victor Vezi V. Ne-
tea, op. cit., p. 222-223:
:M S. Polovrejan, M. op.- cit., p. 293.
199
miterea de se cu. un
entuziasm cu o maturitate dem-
de Au avut loc, peste
tot, ou toate luate de
de protest mpotriva politicii agre-
sive a guverl11Ului de solidarizare cu
snt n dru-
mul 'lor spl'e "Golgota romanismului" cu
un entuziasm nsufletitor. Plecarea 'lui
Gherasim Domide Gavril 'Dripon din
se n
,.n bisericii gr.-cat. din s-a
format un cortegiu lung de intelectuali,
n frunte cu drapelele
cultumle religioase din Bis-
care cu flori cntece i-au
la n ochii ungu-
care nu cutezau ia de
oprire contra lor" 37.
La sosirea
nale n Cluj. era supus
unui asediu .,de ieri - nota co-
respondentu'l Gazetei Transilvaniei n nu-
din 8 mai - Clujul schimbat
fata. Cu toate trenurile pe toate in-
Clujului veneau romni din toate
cete, cete. Aproape toate sa-
tele din Transilvania sunt reprezentate
la Cluj, Banat,
Valea Bistritei,
Muntii Apuseni, cu un cuvnt toate
rile locuite de romni trimis repre-
la Cluj".
In zilele procesului, un impre-
sionant de se transmit din toate
Transilvaniei. "Tribuna" publi-
cnd 360 de adeziuni, alrte numeroase (pes-
te 260) nemaiputndu-se publica
.,colosalei mbulziri de material". Ele ex...,
populatiei
de atitudinea solidarizn-
du-se cu oauza insufindu-le
curaj n lupta ce o Romnii bis-
intens la
aceste Numeroase scrisori de so-
j1 E Precuo. In amintirea lui G. Tripon,
Cluj, 1940, p. 18. In acest sens, revista bis-
Minerva, in nr. 9 din 1/13 mai 1894.
o. 90 relata : "Domnii G. Domide si Gavril
Tripon au plecat la Cluj din n 4 mai,
au fost la de un public ro-
mnesc n in ordine im-
de au fost "ne-

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
lidarizare cu fac dovada aces-
tei atitudini 3li_
In adresa romnilor din Figa se de-
"Cmpul din Cluj, pentru
noi romnii Ya fi o aducere aminte,
din care acum ori mai trziu
un nou cimp, Cmpul noastre" 39,
iar cei din "egalitatea
a tuturor drepturilor nu
noi acesta o dorim voim ... ,
numai dreptate cerem aceasta trebuie
triumfeze" "
0
. Din ouprinsul adeziuni-
lor nu nici ideea de a se aduoe
la opiniei publice europene
romne, exprimndu-se
mndria de la un popor "la
care ntreaga ca la
un popor demn de a liber, nu sub-
jugat" cum afirmau n telegrama lor lo-
C'Uitorii comunei H_
Adeziunile se compun n cadrul unor
impresionante fiind semnate de
r.2_
ntre de procuror n
cadrul procesului s-au aflat
P.N.R. din a Transilvaniei
Gherasim Domide, Gavril Tripon, Gavril
1\.fun Lica ultimii doi din
48 nainte de nceperea procesului
de la Cluj. Compontarea acestora, ca a tu-
turor a fost de dem-
nitate.
Astfel, Gavril Tripon n pro-
ces "A fost pentru mine prima
cnd am luat parte la activitatea
sunt feridt constat
m-am achi,tat cu demnitate n mod con-
38
In coloanele "Tribunei" au fost publi-
cate adeziuni cu zeci de ale locui-
torilor din Feldru, Bichi.::iu, Salva, Nepos, etc.
Pascu, Din procesului memoran
dist in masele populare, in "Transilvania", an
75, 1944, nr. 8, p 15.
39
N. Josan, Adrese de la cauza
in Muzeului de istorie
din Alba Iulia, in Apulum, XII, 1974, p. 440.
4() ibidem, p. 436.
41 ibidem, p. 440.
42 Cea a locuitorilor din cu-
prinde 396 a celor din Nepos, -
183, - 59, Archiud - 85, -
- 69, Snmihaiu de Cmpie - 9, Ar
calia - 24, - 51, Enciu - 20,
Feleac - 53, Figa cele m-
91 de
48
Gavril Man moare n acest an, persoa-
na sa fiind din : vezi Teodor'
op. cit., p. 660.
200
de mandatul meu"
44
. Scos din
ntru-ct n-a luat parte la Confe-
din 25-26 martie 1892, acesta afir-
cnd mi voie a de-
de la acest loc de onoare, de pe
banca declar
inima mea este de du-
rere cnd trebuie pe
mei marea cauz3 a po-
ponului romn numai pe banca
lor se poate petracta" r..;_ La rndu-i, Ghe-
rasim Domide, in sa, ce
face un amplu expozeu asupra drepturi-
lor poporului romn din Transilvania
de-a lungul secolelor, Memo-
randul "nu este dect expresiunea senti-
mentelor ntregului popor romn, n-
truct e VlOrba de mine, declar a tre-
buit trebuie identific cu aceste
sentimente".
El asupra faptului autorul
al MemoranduLui este
poporul romn" pentru Memorandul
"nu este unui singur om, ci al unei
intregi", "eu iau
punderea att pentru textul respectiv ct
pentru lui" 46_
ou ncheierea procesului con-
damnarea la diferite termene a mprici-
represive ale
vor continua. cei care expri-
adeziunea de Memorand
snt per-
domiciliare 47,
43

pe diferite termene. Dintre
44 Gazeta Transilvaniei, an, LVII, nr. 98
din 4/16 mai !894, p. 2.
45 V. Netea, op. cit. p. 283.
46 ibidem, p. 268 282.
47 Galu din
este unei pen-
tru faptul de a fi condus cu
pe la tren. de ce
a procedat astfel, ea "m-a in-
demnat inima mea, au fost
la pentru noi Vezi: Minerva,
an. IV, nr. 11 din lf13 iunie 1894, p. 110.
4B Ieronim Stavrea, preot in Ilva Mare,
Floare Avram din Maieru Elisabeta
Marcu din precum
Tinca Porcius din Rodna sint la
cite 5 zile arest deoarece au colectat obiecte
pentru loteria aranjate la in favoa-
rea familiilor in procesul Me-
morandului, vezi: Stelian Septimiu
Albini despre procesele politice ale romnilor
din Transilvania n anii 1895-1898, in "AIIA",
26, Cluj-Napoca, 1983-1984, p. 471.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
aceste procese amintim pe cele ndrep-
tate mpotriva preotului Constantin luga
din Negrile:;;ti judecat pentru a merrs
n la Viena a ndemnat
pe a lui Ilie Cuicea,
,.agricultor din Monar", care a declarat
ntr-o adunare a consiliului comunal c<l.
nu va participa la serbarea celei de-a
25-a de la instaurarea lui Franz
losef ntrudt acesta "n-a primit pe cei
400 din Romnia care i-au dus M2mo-
randul" "
9
.
Adeziunea la Replicei
solidarizarea cu condamna acestui proces
au devenirt motivul altor proc2se politice
indreptate impotriva unor ai vie-
49 ibidem, p. 462-463.
50 Gazeta Transilvaniei, an LVII, nr. 121
din 2;14 iunie 1894, p. 2, informa cititorii
despre procesul mpotriva Ioan Baciu
din Constantin Pop din Herina, Al.
Anca din Mihai din
Eliseu din
Vasile Nichita din Teodor Moldovan din
Traian Deac din Lunea. Ne-
publice din despre care ziarele
vremii pe larg :i8.
n concluzie, se poate afirma, cu de-
plin temei, romnii din Bis-
adus o contri-
la memorandis-
att prin publice de ade-
ziune ct prin
politici care i-a dat acestei ac-
prin care, "cauza
a naintat cu cel de ani
mai iute dedt procesul nu s-ar fi
51. Evenimentele anilor 1892-1894
au nsemnat un pas important in luptct
romnilor pentru emanciparea

chita Luca din Ioan Timariu din Brla,
Ioan Brsan din cooperatorul Ioan Mu-
din la cte 3 luni
nchisoare. lntr-un proces similar a fnst
de pe Valea
lui, vezi: I. Cernucan. n F. l., vol. 2, 1!!72. p. 163.
:il Tribuna, an XI, nr. 86 din 28 aprilie;
10 mai 18Y4, p. 3j4
ASPECTS DU MOUVEMENT DU MEMORANDUM DANS LE DEPARTAMENT
DE UD
(Resume)
L'auteur presente une modeste contribution
a la comprehension de l'attitude de la popu
lation roumaine du departement de
a l'egard du mouvement du Memoran-
dum, action politique d'ampleur du Parti Na-
tional Roumain de Transilvanie la fin du
XIX-eme siecle.
- Arheologie
201
Comptant sur les telegrammes d'adhesion
par lesquels les villages se solidarisent avec:
les initiateurs du mouvement, on releve le cli-
mat politique toujours plus radical envers la
situation de la population roumaine de Tran-
sylvanie generalement, et dans le departement
de particulierement.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
PREMISELE DEZVOLTARII AGRICULTURII MODERNE
IN BUCOVINA (1775-1918);
PRIVIND ANIMALIERA (I)
EMIL IOAN EMASDI
In majoritatea europene, ca de
altfel n romne, secolele al XVIII-
lea al XIX-lea din punct
de vedere economic importante
n nregistrarea sub toate as-
pectele ei ceea ce i-a determi-
nat pe unii de
un an urnit "tip vechi" de econo-
mica. Studiile consacrate perioadei de
a secolului al XVIII-lea. semna-
pentru orinduirea din Mol-
dova, germenilor aces-
teia n mod a
de tip nou - cele capitaliste.
privind ritmul ca-
racteruJ ornduirii feudale,
mai timpuriu pentru nordul
Moldovei n cu restul se
in specia'l, evenimentelor cu ca-
racter politic petrecute 1774, ceea ce
a ulterior, att dezvoltarea so-
ct transfor-
ce au avut loc n structura demo-
a acelei de de
austriei Bucovina.
In ceea ee economia a
Bucovi:nei, a
a aplicat n domeniul agriculturii
lui Grigore Ghica din 1766, care
legiferase la acea agrare din
Mo1dova. Ea a aici un liber
(1749) de dar care, se bucura de
o Hbertate avnd doar numai
dreptul la Clasi-
ficarea bucovineni s-a nu
ntinderea :loturilor de (ca n
Transilvania, Banat Ungaria), ci
de vite de
1
. De aici
1 N. n Buco-
vina, ntre 1775 1848, n Anuarul Muzeului
203
putem deduce .pe
care a reprezentat-o n
animalelor domestice.
I. AMELIORAREA
RASELOR DE VITE
dispunea de un climat favo-
rabil de numeroase
Despre fertilitatea semnalase Di-
mitrie Cantemir, al Mol-
dovei, dar noii Ba.Jthasar
Haquet, un naturalst austriac, a fost att
de impresionat de ele nct, n 1788, pro-
punea se la n-
reaga fie n-
tr-un fel de pentru
vitelor
1
/bis. generalul Spleny, primul
guvernator militar al provinciei, raporta
ConsHiului Aulic de din Viena,
n existau att de multe
nct se arendau unor de vi-
te poloni armeni. fn pentru iernatul
vitelor era de p:risos. de ani-
male poloni armeni, pe faptul
vara, drezJle pe bu-
covinene, mai de aici f&n
pentru
2
.
In cu vite-
lor era apreciabil. Tot generalul Spleny
spunea se attea vite, mct se
vindeau n Transilvania F-
Bucovinei, seria a II-a, anul I-II, 1943-1944,
1944, p. 9-111 ; Ilie Corfus, Agricul-
tura n romne (1848-1864). Istorie
1982.
1 bis Balthasar Haquet, Neuste phisikalische-
politische Reisen, I, Niirnberg, 1788, 194.
2 J. Poleck, General Spleny in Beschreibung
der Bukowina n J.B.L.M. Czernowitz, 1857,
p. 19 31.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
erau ntinse. In 1819,
cuprindeau 30% din Bucovinei.
cuprindeau 143.120 ha de
mnt, iar ocupau nu mai
de 174.435 ha. Cu timpul aceste
au fost reduse n favoarea agriculturii
capitaliste extensive in vederea
de cereale In 1855 nu
mai cuprindeau dect 27%, iar n 1889 au
ajuns la 25:
0
:J_ In mai de un secol
au cu 50/o, dar n nu
n valoare. Reducerea ntinderilor,
cum vom vedea, nu a afectat
raselor de vite.
La secolului al XIX-lea fne-
dominau n sud-estice mon-
tane. Acestea cuprindeau o de
131.769 ha din care : 5,4/
0
se n
nol."1dul 28,594 ha sau 21,7%
ntre Prut Siret, 20,556 ha reprezentnd
15,6/
11
n Sucevei ale Moldo-
vei, 35,578 ha sau 27/
0
pe nor-
dici ai 30,5/
0
, 39,926 ha
n partea unde, n unele
ajungeau ocupe ntre 17 24
1
0
din a zonei"
cuprindeau 128,421 ha
3
, din
care aproximativ 25.000 ha erau alpine
subalpine, restul fiind izlazuri comunale.
Primele erau foarte n
rile Cmpulungului ale Ce-
lelalte 'se aflau n zona Nistru-
lui, n valea Prutului, n valea
mijlocie a Sucevei
6
Pe acestea,
pentru se mai foloseau
de la topirea
la 23 apriHe. toamna, de la strnsul re-
coltei la
erau transformat,e n toamna,
cositul otavei. alpine na-
intau 1a 1500 m altitudine erau
favorabile pentru oi1or, iar cele
pentru vite cornute cai. Di-
3
Anton Zachar, Die Landwirtschaft, n "Die
Entwickelung der Land und Forstwirtschaft
und ihrer Industrien, sowie der Jagd und
Fischerei im Herzogthume Bukowina seit dem
Jahre 1848 unter Besonderer Berucksichtigung
der Wirtschaftsbetreibes auf dem Giitern
Bukowiner, griechisch-orientalischen Religions-
fonde", Wien, 1901, p. 4. (Lucrarea
n versiune
4 Ibidem, p. 32.
;; I. Bucovinei, n Calen-
darul "Glasul Bucovinei", 1921, p. 44.
G Anton Zachar, op. cit., p. 32.
rnitrie Cantemir scrie boii cei mai
. mai prin
Bucovinei, unde locurile de
erau fertil2, constituite din soluri
bogate n minerale, prielnice
terii ierburilor. Cu timpul, utilizate la
exces, s-au mai depreciat. An-
ton Zachar, istoric austriac scria n 1901
pe izlazuri mult
ginit, unde nu mai dect o
doar pentru por-
cilor

pi-erdut
din productivitate att timp ct au fost
ngrijire. Dar necesitatea asi-
bazei furajere pentru vite, al
ror a fost ntr-o
a determinat introducerea unor
de fertilizare, de transformare a unor
din izlazuri n terenuri pentru cul-
tura unor plante de nutret. Din prima ju-
a secolului al XIX-lea s-a extins
gunoirea iar pe la aces-
tui veac s-au introdus ar-
tificiale. Inainte de 1900 izlazurile degra-
date au fost parcclate distribuite
nilor prin vnzare sau n vederea
lor cu furaje sau chiar cu ce-
reale, care erau, incomparabil. superioaxe
ca calitate ierburi-
lor naturale. Tot aici au primt
gratuit de tr.iioi,
sau cu de iaT-
cu finete de
s-au Tedus n folosul ara-
bil, dar .n pe cereale,
s-a extins cultura plantelor furajere mai
productive mai :finul
iarba care crestea de la sine. 1812
s-a introdus cultura cartofului R pentru
hrana :populatiei, fabricarea akooiului, dar
nentru ani-
malelor. (In Polonia, consilierul regal Sta-
nislav Poniatowski vorbea, la 17fi4, de in-
troducerea culturii cartofului). In prima
a secolului .al XIX-lea s-a in-
trodus cultura t:rifoiului, a lucernei
204
7 Ibidem. p. 38.
8 Bulcowine in Wort und Bild,
1889. p. 462 ; Arh. Protopop. Pro-
tocolul poruncilor, tom. II, anii 1812-1823. doc.
834 din 1816, nepaginat. Prin decretul impe-
rial din 1816 sa interzis fabricarea alcoolului
din cere.ale. urmnd se numai din
cartofi; N. Ceredarec. Emil I. Emmandi. Cultura
cartojului n Bucovina, n Anuar "Suceava",
voi. XX (sub tipar).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ceva mai trziu, a sfedei de Cul-
tura trifoiului a lucernei a fost foarte
de economistul romn P. S. Au-
relian, care a vizitat Bucovina, n 1875 !l.
cultivate cu aceste plante fu-
rajere s-au extins n a doua a
veacului XIX. De la 4,5/n c't cuprindeau,
n 1868, din ntreaga a Bucovi-
nei, au crescut la 12,2/
0
n 1897. la
trifoiul a fost cultivat numai pe
domeniul hergheliei de la pe
cteva mari cu timpul s-a ex-
tins la calculele specialis-
tului n A. Zachar, la nce-
putul secolului XX, terenurile cultivate
cu plante furajere cuprindeau 14% din
cimpului n valea Nistrului, 12/
0
ntre Prut Siil"et, ca in valea mijlocie
a Sucevei 10% n celelalte In a
doua a veacuJlui al XIX-lea s-a
extins cultura ca de
Din
cultivate cu cuprindeau 6-8% din
arabil a1 provinciei. In
de ale ajungeau
la 30%. nu a fost
dect de cea a cartofului
10
In urma tu-
turor aplicate, de fu-
raje a crescut. 1890 se poate vorbi
de cultiva:rea sfeclei furajere, care numai
n ani de 13/
0
.
Spre secolului al XIX-lea pro-
medie pe domeniile Fon-
dului bisericesc, era de 1. 780.000 mc fn
presat
11
, dar n 1910 se 3.038.298
chintale
12

De terenurile de se a-
rendau. Sub presiunea Fondul
bisericesc, pe unele domenii cteva o-
coale silvice, a trecut la sistemul de ex-
ploatare a n :regie proprie, mai
avantajos pentru prin faptul
taxele de. percepute de Fond erau
mai reduse dect cele cerute de
intermediari, ntotdeauna t:l.
9 P. S. Aur::-li:m. Bucovina. Descriere eco-
de o 1876,
p. 34-J5.
1U Anton Zachor, op. cit., p. 34-35.
Il Ibidem, p. 38.
12 I. Iona')cu. op. cit., p. 44.
13 E. Guzman, Die Forstwirtschaft und ihre
Industnrien, in "Die Entwickelung der Land
und Forstwirtschaft und ihrer Industrien, sowie
der Jagd und Fischerei im Herzogthume Bu-
kowina sei dem Jahr 1848 ... ", Wien, 1901, p. 114.
LZC?taoih
205
1900, Fondul bisericesc a extins acest sis-
tem n toate ocoalele silvice oblignd, in-
direct, pe marii proprietari
arcnzilor. Din arenzi taxe de
s-au realizat venituri nsemnatett..
La veacului XIX se ncasa 6-12
cruceri la hectarul de cifre des-
tul de importante pentru a fi :luate n
cum scria Cincenz Eckel, un
economist austriac e;.
Din vremuri pentru
vitele au fost, n primul rnd, cea mai
a Hi.
Averea nu se socotea n
-care, :in fond, nici nu er.a lor, ci n
vite. vitelor erau
de fise n
Primii trebuiau posede cel
4 boi de doi boi
buni pentru cel o

11
. In de de vite
pr,imeau lotul de n do-
din proprietatea
18
. la
secolului al XIX-lea vitele au
mai ca mijloc de schimb
19
de
a dobnzilor 20.
n Bucovina, anexa-re, se
mai multe v.ite dect la data dezrobirii
din 1918, le la
de locuitori. La din 1787
au fost nregistrate 38.672 vite cornute
18.989 cai, ceea ce o cor-
la 2 locuitori un cal la 4 locui-
tori, n timp ce, n 1910, nu erau dect
o la 4 locuitor,i un cal la
11 locuitori. Sub
terea v.itelor, pe faptul reprezenta
principala a a devenit
o de aprovizionare, cu produse Lac-
tate eu carne, a austriece una
H Ibidem.
15 Vincenz Eckel, n .,Die Osterreichisch-un-
garis. Die Forstwirtschaft, che Monarchie in
Wort und Bild, Bukowina", Wien, 1899, p.
485-501.
Hi Emil 1. Em:mdi, Economia medie-
din Sucevei, n Terra Nostra, IV,
1901. p. 133.
17 Nico!ai si n
Bucovina, n .,Anuarul Muzeului Bucovinei",
an. 1--- II. 1944, p. 47.
III Ibidem, p. 54.
1H Ibidem, p. 54.

T. V. Documente din vechiul


ocol al Cmpulungului-Moldovenesc,
HJ15, p. 370.
20 Ibidem, p. 213-214.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
cu venituri pentru visteria Din
aceste motive statul a ncurajat neconte-
nit dezvoltarea acestei ramuri economice
de mare valoare. In paralel cu
de ameliorare a de
introducere a plantelor de cu ca-
superioare, de a
de furaje, a sporit att vitelor,
cit calitatea raselor. Cu rasele indigene,
rezistente la intemperii, capabile
n stare de noua
pnire putea ajunge scopurile. Vi-
tele Cornute, de de sau
erau pentru bune
de lapte de carne, erau ngri-
jite bine In noile
pentru s-a trecut
la ameliorarea lor prin in-
troducerea unor rase superioare,
cu o mai de dezvoltare
mai productive. In 1869, Ministerul Agri-
culturii din Viena a distribuit gratuit co-
munelor tauri de n de
pedo-climatice. Comunele de
munte au foot dotate cu tauri din rasa
Mllrtzal, cele subalpine cu P1nzgau, iar
n regiunile de dealuri s-au distri-
buit tauri din raza Bern-Siementhal. Pen-
tru nceput s-au de n-
a vacilor de pe
de din
n 1871, ca pe inferioare
agmnomice din Din
se vindeau
particulari, iar se distribuiau comu-
nelor pentru de
21
.
primele rezultate
de ameliorare nlocuire a ra-
selor de vite s-a amplificat. Pentru ncu-
rajarea statul a adoptat o
Prin le-
gea din 1880 s-a prohibit importul de vite
din Rusia Romnia, iar n 1881 guver-
nul austro-ungar a acordat guvernatorului
Bucovinei un cvedit de 200.000 florini,
rambursabil n termen de 10 ani, din ca:re
s-au ,procurat 90 de tauri 900 vaci de
din rasele : Bem, Pusterhal, Ma-
riahof, Kuhland, s-au distribuit
nilor n avantajoase de
22

In timp, Ministerul Agriculturii s-a
cumpere numeroase vite de
21 Anton Zachar, op. cit., p. 20-29.
22 Ibidem, p. 29.
206
cu care a dotat fermele statului
ale boierilor, mari proprietari de
ferme. Cu acest prilej baronul Vaslco
a primit vaci tauri din rasa Bern-Sie-
menthal, iar cavalerul de Volcinschi din
rasa Bern. Statul austriac a n
toate In anul 1886, Ministeru'l
Agriculturii a acordat pentru
cultura un credit de 10.000 flo-
rini pe majorarea anuale.
Din aceste fonduri Societatea a creat
n ntreaga provincie, 80-90
mici cu tauri de Pe.
toate acestea, prin legea din 13 iunie 1895
s-a impus nlocuirea tuturor raselor indi-
gene de vite cu rase pur-snge. In virtu-
tea acestei legi s-au adus distribuit
n Bucovina oi de porci
din Anglia, de Yorkshire
23
.
Toate rasele s-au aclimatizat
cu dezvoltat excelent.
teau la fel de bine pe. domeniile statului,
ale ca n
"Calendarul" din 1910 noi-
le rase de vite se dezvoltau mai bine
chiar dect n locurile de Rasa
Pinzgau s-a aclimatizat perfect n zona
Cmpulungului Dornelor, rasa Bern n
regiunea Humoru.lui, iar Bern-Siementhal
n zonele Sucevei, Siretului
lor
24
Exportul de vite se
mai ales spre apusul monarhiei, n special
n Bavaria Cu borhotu1 provenit
de la cele 40 de (4 500 hecto-
litri de alcool) nregistrat ntre anii 1886
1896, se !n medie 8000-9000 de
vite cornute.
O s-a acordat
rii cailor. Coroana de
un regim militaro-feudal, s-a ngrijit a-
tent de nzestrarea annatei cu caii nece-
sari In .acest scop, n 1783, generalul En-
zenberg, cel de al doilea guvernator mi-
litar al Bucovinei, a la
o herghe1ie de cai sub unui
comandament n frunte cu de
cavalerie J. CavaHar. Cum n
de dezvoltal'e nu erau suficient
de favorabile, herghelia a fost n
23 Ibidem, p. 29-34 39-40.
24 "Calendariul poporului bucovinean", 1910,
p. 98-100 ; Wilhelm Adametz, Ziele der Rind-
viehzucht in der Bukowina, n .,Deutscher
kalende,r fi.ir die Bukowina", Czernowitz, 8, 1910,
p. 119-122.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1788, ,ta lai!' la 1 mai 1792 a
fost definitiv pe domeniul Fon-
dului bisericesc de la Domeniul
n de 170.913 ha cuprindea
valea Sucevei de la izvoare la gra-
cu Moldova, cu terenuri de
ogoave pentru cultura ccrealclor a
plantelor furajere.
In de monta de La pe
domeniu, s-au mai creat l.a
Vadul Voitinel, Vicovul
de Jos, Tocmitura, Mitoc Lucina. Ferma
Lucina a fost n ca-
lului In timpul crizei economice
din 1872 ferma a fost dar s-a
redeschis n 1877
26
, pe vremea
lui rruso-romno-turc, cnd guvernul aus-
tro-ungar reorganiza armata pentru
noi cucerJri n Balcani. Remonta a exer-
citat o asupra
economice de la contribuind l.a
dezvoltarea vitelor n special a
cailor de La trgurile din
veneau negustori din Moldova din alte
cumpere cai de herghelie. In fos-
tele episcopale s-au amenajat edi-
ficiile pentru pen-
tru personal. Ceva mai trziu s-au con-
st,ruit o a maneju-
lui, grajduri pentru cai silozuri
mar:i. s-a dezvoltat repede.
La nceput a fost cu cai din Mol-
dova, pentru
ta lor. din 1782, cnd de.
se la Kaunitz, can-
celarul Austriei a intervenit pe Poar-
ta pentru a procura 50 d:e
sari de dar
aprobarea Cavallar procura cai din
Moldova prin intermediul unui negustor
din In 1784, a
asentimentul Divanului Mdldovei. Un
nsemnat de s-a achi-
n timpul ruso-turco-
aUistriac, din 1788, cnd boierii mdldoveni
hergheliile de cai n Bu-
covina. In 1792 remonta avea un cen-
tru de aprovizionare la Roman deservit
23
1. Nistor, Istoria Fondului bisericesc din
Bucovina, 1921, p. 37-38 ; Mihai
... .
26
Christian Wendling, Contributii la cunoas-
terea calului Bucuresti, l930, p. 7 si
12-15. . .
207
de furnizori armeni
2
7. Pentru im-
ei s-a bucocat de a-
Coroanei imperiale. Iosif
al II-lea a vizitat-o de ori, o
n 1783 a doua n 1786, iar Fran-
cisc I, n 1817
2
H. Pe la ferma Lucina a
trecut arhiducele Rudolf,
Franz-Iosif, spre se-
colului al XIX-lea. Caii erau
de un personal competent, cum re-
P. S. Aurelian, n 1875 2!l.
Pentru cailor, ca-
valeriei imperiale, ntinse din
arabile ale au fost
cultivate cu cereale pentru vite, n de-
trimentul culturilor pentru hrana popu-
ln 1910, ca ne servim numai la
un an din de ;peste 120, trecu-
de la remontei, produc-
de orz, luate la un loc, a fost
de 981.611 hl, n timp ce de
gru a fost de numai 646.918 hl.
Interesante snt datele oferite de Jur-
na1ul de a lui Franz I n Buco-
vina (1,823) cu privire la domeniul herghe-
liei din Astfel, acesta se com-
punea din : 2 la Audreasfalve ;
3 la ; 2 la Vicovul
de Jos ; trei un ocol la Vicovul
de Sus ; 2 la Straja. Herghelda era
de 145 de oameni din cu
grade ce variau de la locotenent-colonel
la sergent major de 78 oameni de ca-
valerie Ferma era
cu un ga<rd de cuprindea un grajd
de zid, o 2 case de locuit o ca-
pentru Caii erau
cu fierul HergheHa avea o pepi-
de tineri de indi-
geni cai din Transilvania :JO.
In prima a secolului al XIX-
lea, la din 1848,
vitelor a nregistrat un spor demn de re-
cum din de
mai jos:l
1

27 I. Nistor, op. cit., p. 37.
2n Iohan Poleck, Josephs Il. Reisen n
J.B.L.M. Czernowitz, 1805, p. 18 .
. 2u P .. S. op. cit., p. 39.
:JO Dze Hezsetagebucher des
Kaisers Franz I in die Bukowina (1817 und 1823)
Mi:mchen, 1979. p. 16, 68. Emil I. Emandi, M:
Jurnalul de a
Franz I, n Bucovina, n Septentrion, nr. 6, 1992,
p. 4-5.
:JI H. J.' Biedermann, op. cit., p. 83.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Specia
1
Anii
1
1805
1
1817
1
1847
Cabaline
1
15.091 9.278 31.698
Bovine
1
85.740 56.551 157.124
Ovine 82.175 62.102 117.830
Din analiza datelor statistice
din 1805 n 1847, cailor
a cre.Scut cu 108,70fo, al vitelor cornute cu
83,2% al oilor cu 42,9%, avnd o pe-
de regres n vremea
Austriei cu Napoleon Bonaparte.
vitelor a un nsem-
nat pas nainte dezrobirea
lor, prin de la 1848 nzestra-
rea lor cu importante de
H. J. Biedermann, istoricul aus-
triac, a stabilit ntre anii 1857 1869,
procentul de a de vite
n Bucovina a fost mult mai mare decit
n celelalte provincii austriece unde
teau vite. ln tinut, cifra vitelor a spo-
rit cu 4,30fo, pe cnd n Styria a crescut
cu 3,60fo, n Carintia cu 1,2% n Craina
numai cu 0,3/
0
. P. S. Aurelian, economis-
tul romn, scria Bucovina se situa
printre naintate n economia
t-erii vitelor. Sporuri apreciabile s-au n-
registrat, apoi, la dezrobirea Buco-
vinei, cum din tabelul de mai
jos 32.
-
Specia
1
1
1898
1
Cabaline 50.932
Bovine 242.400
Ovine 131.183
Porci ne
1
176.199
Stupi de albine -
n 1898, Bucovina toate
celelalte provincii austro-ungare,
32 Mittcilungen des statistischen Landesam-
tes des Herzogtums Bukowina, XVII, Die Er-
gebnisse der Volk und vom 31
Dezember 1910, Czernowitz, 1913, tabel I II.
p. 4-113.
208
toare vite. _La 100 ha de
m medie, 43,5 vite cornute 31 6
porci,. oi 9,1 cai, pE cnd n
Impermlm, la 100 ha se aflau 46 9 vite
7,3 porci. 19,2 oi 8:4 cai.
cu mici s-a
pma la primul mondial.
vitelor n Bucovina s-a situat
pe o de cea din
n Romania, la 1 kmp, se
gas7au 15 vite cornute 7 porci, n Bu-
c?vma acestora se ridicau la 22
vite cornute 9 Concludente n
acest sens snt datele sinoptice de la
pag. 209.
19?2.: vitelor pe pro-
taraneasca a fost de
Consiliul cultural al In 1907 cu
ct: feri de
rascoalei din Romnia, care putea
aprinde focul n satele bucovinene
Consiliul a acordat cteva
pentru de grajduri
pentru vite, precum o serie de premii
celor mai buni de animale. La
organizate la Siret Putila
' '
Vatra Dornei, Mo-
lodia, au fost selec-
287 de vite, alocndu-se 5410 co-
roane, 6 medalii de argint 48 de diplo-
me, iar pentru de grajduri sau
pentru vite 44 de
tori de anima1e au primit n va-
Anii
1
1902
1
---
1910
1
!
56.033 70.041
238.288 227.906
i
191.138 189.489
1
132.911 219.298
!
- 32.085
loare de 22.300 coroane .. De la 1
n 1908, Consiliul ai mai 26'
de de pentru cai de in-
contestabil la guvernului austri-
ac, nu n folosul 56 de
:J:J Die Bukowina, Czernowitz, 1899.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Specia
1
1786
1
1805
Cabaline 15.525 15.091
Bovine 117.521 85.710
1
Ovine 129.335 82.173
Porci ne 41.000
-
tauri pentru porcilor din
rasa Yorkshire, a oilor de
a iepurilor de
II. VINATUL REGLEMENTAREA SA
In trecut, vnatul constituise o
a Potrivit afirma-
unui specialist austriac, Rudolf
Sperlbauer Bucovina a fost o a
vnatului n timpul
La data de munte
de erau pline de cerbi,
prioare. n
iau stabili la Pojorta, Stulpicani, Gura
Humorului Cernauca, dar pasager n
numeroase alte zone. Intre do-
minau ursul, rsul lupul. Pe ru-
rilor se vulpea ; prin
de munte de deal pisic.a
la care se Jderul, vl-
dra, se vnatul aripat de
de In codri, mai frecvent la poalele
Suhard ale Obcine-
lor, de munte
de La se Slta-
rul ierunca. Vnatul de nume-
ros el la <nceputul austriec7,
s-a mai asanarea
nilor din regiune. la sHr-
secolului al XVIII -lea sto-
luri de sitari de de
de cmp, toate speciile de
tece, fluierari, crstei
btlani chiar
3
h. Prm-
tre numeroase crduri
de ciori, o pentru agri-
34 Consiliul cultural al n ducatul Bu-
covina, n "Calendariul poporului bucovinean",
1910. p. 85-93. . . '
J5 Rudolf Sperlbauer, Jagd und m
"D:e Entwick2!ung der Land und Forstw1rtschaft
und ihrer Industrien, sowie der Jagd und
Fischerei im Herzogtume Bukowina seit dem
Jahre 1848', Wien, 1901, p. 194.
:J6 Ibidem, p. 1!:!4-202.
27 Axheologie
1
1
1
1
1
209
1860
1
1890
33.933 50.923
215.152 242.400
145.343 176.199
87.967 131.783
---
1
1900
60.791
241.422
147.744
183.344
1910
70.041
227.906
189.489
219.298
vulturul huha
la sfr;itul veacului XIX vulturul a dis-
In 1887, cu prilejul unei vizite n
Bucovina, arhiducele Rudolf a mai
cat exemplare de culoare pe
domeniul fermei de cai de la Lucina.
Din trecut a fost un privi-
legiu boieresc, dar s-au bucu-
rat de dreptul de vnat n afara
lor ale
telor ce
prin patenta din .1 786,
i-a scos n afara legii. De la da-
nu le-a mai dect obli-
de a participa la
tarile organizate de boicri Domeniile
statului :
1
'. Impotriva acestei ndatoriri a
protestat biserica, dar nu pentru
unui drept ci pentru a
nu-i pierde pe de la slujbele re-
ligioase din zilele de
tori cnd se organizau nobili-
are. (Vnatul este reglementat prin ordo-
de braconeri-e din 28
f.ebruarie 1786. de munte era
De asemenea, se puneau pre-
mii pe varea animalelor Ul-
terior, prin introducerea legilor din
1874, 1886 1891 s-a fixat pentru pn-
ma n Bucovina, timpul n care v-
natul este prohibit ; din 1888, s-a intro-
dus pentru cu vnat)
3
H.
situatie s-a la re-
din Hl48, care a
legiile feudale a devemt li-
pentru orice locuitor, indiferent de
stare "
11
s-au con-
:l7 Ibidem, p. 193. .
:m Arh. Prot. Cmpulung, Protocolul poruncz-
lor, tom. IV, anii 1834-1853, doc. 2162, nep:'--
Rinat si tom. II, anii 1812-1823, doc. 97 dm
l813 : Anton Zachar, op. cit., p. 195.
:J9 Gheorghe Nedici, Istoria a
dreptului de p. 68_7
-G88 ; Ion Nania, Istorza vmatorzz m Roma-
nia, 1977.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
stitut terenurile de care nu
puteau fi mai mici de 115 ha.
aveau dreptul creeze :terenuri pe
proprii numai acestea for-
mau un singur trup. Prin comasarea mi-
cilor cu terenurile
izolate s-a creat o de tere-
nuri de exploatate n
(In anul 1895, existau n Bucovina 586 de
teritorii destinate Dintre acestea
70 636 ha fondului religionar,
care, prin arendare, anual
de 3 158 florini. Venitul anual din aren-
darea fondului comunal era de 4 436 flo-
rini n 1897) t.o.
In ntreaga s-a v-
nat pe organizat neor-
ganizat, cu arme de foc tot felul de mij-
loace permise nepermise. Braconajul a
fost n floare. Carnea de vnat se vindea
n ca oricare alta. Vreme nde-
nimeni nu s-a gndit, spre
se<::olului al XIX-lea, anima-
lele nu snt un izvor nesecat.
Bucovina era o
scria R. Sperlbauer, consilier
silvi-c n domeniilor
statului din Viena, dar pentru
fondului cinegetic, pretindea
de la cei ce administrau in-
tinsele terenuri de
excesului, strpirea braconajului mai
pentru
terea vnatului sau chiar ame-
cu cum era cazul
vnatului "
1
De o ngrijire mai
nu s-au bucurat dect cerbii
-prioar-ele carpatine din superioare
ale Moldovei Sucevei. Concludente snt
datele din tabelul de la pag. 211.
Coarnele unor cerbi ajungeau la
12 kg greutate trofee,
tite scump n Austro-Ungaria n
In vederea fondului
n de
de veac, s-a interzis n peri-
oadele de mperechere, s-au introdus a-
menzi chiar pedeapsa cu nchisoare
pentru cei care abuzau de vnat, fo-
loseau metode nepermise de
. Rudolf Sperlbauer, op. cit., p. HJ7 ; Anton
op. cit .. p. HJ6-197.
p. 203-204.
Ibidem, p. 200.
210
sau cu carne de vnat. Cu
toate acestea, dis-
legale, n primul rnd de cei che-
le aplice, personalul sil-
vi-c de de ca bra-
conajului excesiv, multe specii s-au
iar altele au cu totul. Printre
acestea din se nscriu bourul zim-
brul. Ultimul zimbru, pretinde E. Bote-
zat, un cunoscut naturalist bucovinean, a
fost de Iftimie Ziub, n 1808 t.3.
Potrivit unei legende E.
Colibaba G. Damian, scriu cel din
zimbru a n 1860,
cnd a fost vnat la Poiana Stampei, n
districtul Cmpulungului
4
".
III. AGRICVLTURA
o de declin, apicultura
n Bucovina a luat avnt spre
veacului al XIX -lea nceputul celui de
al XX-lea. In s-au :n-
stupii de albine, s-au modernizat
stupinele tehnologiile apicole, a sporit
de miere pe stup, s-a format o
de apicultori La progre-
sul albinelor au contribuit con-
naturale favorabile,
teoretice practice despre
activitatea albinelor,
tehnic n precum
de ncurajare introduse cu foarte
ntrziere de monarhiei aus-
tro-ungare n scopuri politice.
era In
existau favorabile albi-
nelor. Albinele au aici locurile pre-
f:rate, la dintre deal munte,
dmtre de unde
dominau naturale cu o flo-
extrem de zone cu
pomi fructiferi, regiuni cu sal-
cm tei, ca alpine bogate n
Principalele zone se
n depresiunile subcarpatice, n
rurilor n regiunea a
unde locurile ofereau albine-
lor nu numai nectarul polenul necesar,
dar mpotriva v,nturilor pe timp
friguros n timpul
. 4J E. Botezat, bourului zimbru-
luz in regiunea Bucovinei n 12_,
1937, p. 355. . ' " , .
Cartea 1977, p. 16.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
-" -
VINAT UTIL ___________ _

______________ _
S-a

pe
fondului
gr.-or. al
Bucovinei
(n care snt
cuprinse
vinat urile
arendate de
la comune)
Anul

mea te-
ritoriu-
lui de
vnat
ha
animale
de Potrivit datelor sta-
tistice, n 1910, din totalul de 32 085 de
stupi Bucovina, n raport de
pedo-climatice, 5 572 se
n districtul Cmpulungului, pe
rurilor Moldova, Dor-
na, reprezentnd 17,30/o din total o den-
sitate de 92 de stupi la o mie de locuitori,
care urma zona cu 4 890
de stupi, 15% din total cu o densi-
tate de 38 la mie Gura Humorului cu
2 324 stupi, 7,20Jo o densitate, la
fel ca Suceava, de 38 la mia de locuitori.
Cam la nivelul se situau, n
nordul Bucovinei, )districtele
cu foarte
naturale de mediu,
Cmpulungul cu mult apicultura
evului mediu din de ale Bu-
covinei, unde dezvoltarea capitalismului n
a ngustat
La de fostul domeniu al
domnului Moldovei, Miron Barnovschi,
stupilor de la peste 1 000
se Cllflau n secolele XVII-XVIII M, la
125, n 1910.
In s-a moderniat a-
picultura prin introducerea stupilor siste
Documenta Romaniae Historica, A, Moi
dova, voi. XIX, 1969, p. 348-353.
---------
matici a noilor metode de a
mierii din faguri. n 1910 stupii mo-
derni cu rame mobile cuprindeau 77%
din totalul stupilor Din rest, 70Jo
erau numai 16% mai repre
zentau sau buduroaiele din tre-
cut "
6
Sub acest aspect, Bucovina se si-
tua mai sus dect Banatul, unde procentul
de stupi sistematici era de 720/o de ct
Transilvania cu un procent mediu de 35%
stupi Stupii sistematici in-
de Ioan Vicoveanu, n 1907, erau
de tip Dadant-Blatt 41. Prin intermediul
lui Vicoveanu, vestit apicul-
tor din Vicovul de Jos, din ju-
Gheorghiu Corduneanu
au noul sistem de stupi n nor-
dul Moldovei. In Transilvania s-a
stupul Langstroth, cu rame mobile
suspendate. Era tsupul etajat care a re-
apicultura a cucerit lumea
apicultorilor de pe toate continentele
48
.
Simultan cu extinderea stupilor sistema
4ll .'\1itteilungen des statistischen Landesam-
tes des Herzogtums Bukowina, tabela II, p.
61-63.
47 S. Munteanu si Traian Volcinschi, In
amintirea lui Ioan Vicoveanu, in "Apicultura",
4. 1973, p. 39.
IB P. Lorenzo Langstroth (1810-1895),
n "Apicultura", 2, 1972, 39.
211
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
-
VINAT STRICATOR
1
----
animale
------------ -----------
1

1
1
:::1
E
u
:::1
1
o
u
1
V:

Q) Q) ...... "L:
a 1
1
1
1
v:-
ClJ
1
'@
1
ClJ
...,
"Qj
.E

......
o
o;;
....
j > > 1 > 1
1 1
.!::
...,
s
:::1
<
o
t:
:r:
1
::0
1
r .....
1
_!3_1_4_1 18 111 ,--6 1 87 __
__ _5 __ _
1
1 1
1
2991 - 1 231 13 39 !
1.333
1

2 197 i 35 56 295 1.957
4-1 274 9 180 487 2.196
_2_, __ 2_1 __ 7_ --
_265 1 7 1 7 9 218 12 130 213 33

3
4 199 15 406 645 2.600

-- -- --
__ , __
6 1 8 12 1174 '14 117 193 524 19
5_3 __ 14 208 _ _1_._058 __ 67
3 233 16 173 444 2.072
-- ----
-----
4 933 408 180 1.592 12.595
tiei, s-a
pentru extragerea mierii, despre care se
spune a fost de un copil!;!!.
Pe n tehnica
s-au mai introdus masca,
tul pentru stupii de observa-
cu de de obloane,
altele. Pentru
rea stupilor, a fagurilor artificiali a ce-
lorlalte mijloace de lucru s-au creat
numeroase ateliere particulare.
Pentru instruirea apicultorilor, ncepnd
din 1902, s-au deschis cursuri de apicul-
de r;u_ Personalul de
predare, recrutat din rndurile
rilor supedori, erau la
centrale de din Viena.
Printre cei la n
prima au fost Alexan-
dru Suhan, din Boian Ili-e Procopovici
din Vechi, iar n etapa a doua
Pamfil Traci din n 1908, Ioan
Vicoveanu, n 1909
51
. La cursurile orga-
niz::J.te, vJra, in timpul
<
9
V. Mare este... mica n
"Aricu!tt:r'1". 3. 1972.
50
N. Coltofeanu, iNV A'fAM:'JTUL API COL
DE-A LUNGUL ANILOR, n "Apicultura", 10.
1973, p. 32-33.
51 lbidc>m, p. 86-89.
212
-----
in
au o de a-
picultori. practice demonstra-
tive se la stupinele celor care
teau cursurile, sau ale unor de
La dezvoltarea
a contribuit poporului bu-
covinean", o care, pe
calendarul propriu-zis, publica
numeroase sfaturi pentru
n 1902, autorii poporului aten-
asupra foloaselor materiale pe care le
albinele, c:1 asupra rolului lor
n prevestirea vremii fiind considerate
barometre melifere.
D2 s-au ocupat n special
ranii Stupinele
bucavinene vestite n trecut. Stu-
parii, n frunte cu cu scopul
d-2 a renvia o indeletnicire
s-au unit, au constituit, n 1869, "Aso-
albinarilor din Bucovina", prima a-
de acest gen din Romnia 52. La
nceputul veacului XX, n epoca de avnt,
Ioan Vicoveanu, marele animator al api-
culturii a mai creat
din mprejurimi",
5
2 Traian Volcinschi. Avram Lucescu, Aspec-
te din tr.:>cutul apiculturii bucovinen:e, in- "Api-
cultura". 12, 1972, p. 30.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n 1903. modelul au luat apoi
din Suceava,
Cmpu1ung, Gura Humorului
Vatra Dornei
53
Asemenea s-au
creat n Transilvania, referindu-ne nu-
mai la provinciile supuse monarhiei aus-
tro-ungare, dar acestea au reu-;;it
cte o proprie de
specialitate n limba
din Bucovina, cu toate eforturile depuse,
nu au fost capabile de sub tutela
revistei centrale a apicultorilor din Aus-
tria, "Wiener Bienenvater". Guvernarii
austro-ungari s-au temut, probabil, mai
mult de din Bucovina
dect de cea din Transilvania. Dar n
ciuda multor a-
picuitorii bucovineni au avut marea bucu-
rie, n 1905, de a avea n mijlocul lor,
cu prilejul unui congres agricol la
Crasna, pe I. G. Duca, subdirectorul Cen-
tralei populare din Romnia, pri-
mul ministru de mai trziu al n-
tregite. Cu ocazie albinarii buco-
vineni .J.u viitorului om de stat
romn apiculturii din Bucovina,
de o de stu-
la o din Crasna
5
".
din n formate de albiile
ale rurilor, n dintre
Prut Nistru, din zona pre-
cum n rurile praele repezi de
munte. Speciile de erau diverse.
Printre ele, n apele de se :
crapul, linul, carasul, iar
n apele de munte : lipanul,
cleanul, mreana plevu-;;ca. Pe a-
cestea, n rul
lacurilor nu se cu-
Era greu de stabilit prin fap-
tul de la un an la altul aveau loc
prefaceri. Unele secau, iar in urma unor
altele noi. Abia n 1786,
cu prilejul constituirii Fondului biseri-
ces, au fost inventariate ca
surse de venituri pentru visteria impe-
La acea se aflau n construc-
tie 106 n de aproxima-
tiv 3 000 de In 1871 o-
de a la 350
Concludente snt datele din tabelul de
mai jos (1804) :
Sub regimul austriac, in vederea dez-
pescuitului, s-au amenajat nume-
roase iazuri, s-au pen-
tru cultura crapului a s-au
introdus specii de cu n-
Zona de
luciul apei
de iazuri
n
Valea Cernouca. de sus
Zastavna
Vereceanca de sus -
Coimani


Suchoverchov
IV. PISCICULTURA
De o mai s-a bucu-
rat n Bucovina cultura Acesta
s-a pe cale
n apreciabile :n rurile mari
G. Munteanu, T. Volchinschi, op.{ cit.,
p. 31l-3!J.
54 Constantin Loghin, Societatea pentru eul
tura literatura n Bucovina. La 80
de ani. Istorie 1943, p.
222.
213
4
3
2-3
2-5
1
1
50
200
70
200
30
60
150
superioare de cele indigene,
s-a reglementat pescuitul prin legi re-
gulamente. n prima la re-
din 1848, ca n domeniul v-
prin din februarie
1786, s-a suprimat dreptul
de pescuit liber al
Primele de iazuri s-au
cut la nceputul veacului XIX pe
n 1804, printre boieri se aflau
cinci de (16
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de 55. In prima a seco-
lului al XIX-lea de
s-au ntreprins pe domeniile Fondului
biseriCsc ale statului, dar la o
a nu s-a trecut dect la
acestui secol. Pe baza unui pro-
iect modern elaborat la
Bucovinei, n 1898, aprobat de Minis-
terul Agriculturii din Viena, Fondul bi-
sericesc a executat dat n trei
pentru crapului la
mani, la la Suchoverchov. Ia-
zurile celor trei n
de 197 au fost dotate cu diguri
de mpotriva Lu-
de inclusiv
n 1896, au
costat 35 000 florini, din fondurile
statului
3
1i. Pentru aceasta, Fondul bise-
ricesc a fost obligat anual la dis-
25 000-30 000
de crap pentru celor-
lalte din Bucovinei
amortizeze capitalul investit n termen de
30 de ani plus dobinda de 4,50% pe an.
s-a acordat apelor de
munte. In vederea
n 1896 s-au creat moderne
la Putnei, Pojorta Brodina, n
1897, la n continuare la
Marginea la Putna. au
fost cu aparate de clocit, ba-
zine din beton pentru cu toate
ustensilele necesare
57
1901,
de la Brodina, a
devenit o model.
au fost
populate cu specii alese de indigen
In anului 1897 ia-
zurile de au fost cu 5 000
de crap, n de unu doi
ani cu 45 000 icre din sortiment.
Din cei 5 000 1 000 erau autohtoni,
dintr-o specie cu solzi mici, iar 4 000, un
soi cu solzi mari, au fost de la
a contelui Potoki din
Cracovia. au fost
cu cte 20 000 icre de indi-
gen fiecare. mai trziu s-au intra-
55 R. Sperlbauer, op. cit., p. 204.
56 Ibidem, p. 206.
57 Arh. ICEF, mss. inv. nr. M/52, S. Grbu,
Monografia Fondului bisericesc din Bucovina,
p. 173-174.
214
dus icrele de nord-american 58,
ca o .specie de crap solzi.
vul curcubeu fusese aclimatizat n apele
de munte 1881.
de crap au ser-
vit ca surse de dar ca sta-
de pentru a-
pelor de munte de Din iazurile de
a crapului se scoteau se arun-
cau n lacuri n fiecare
25 000-30 000 de crap, iar
din se distribuiau anual ape-
lor de munte cte 10 000-20 000 de
59. In era
nit artificial. S-au permanente ex-
perimente pentru asigurarea unei hrane
potrivite. crapii
teau la 8-10 kg greutate.
vii ajungeau la dimensiuni mari
60

ln vederea
fondului piscicol n apele neamenajate
special, s-a introdus legea din 7 noiem-
brie 1880, cu privire la pescuitul n apele
dulci prin din 21 august
1881 s-au stabilit perioadele de
a pescuitului n vederea depunerii
icrelor. Prin cele acte normative,
s-au stabilit mpotriva bra-
conajului GJ. ln 1907, Bu-
covinei a modificat perioadele de prohi-
dimensiunile la care puteau fi
62.
Ca urmare a aplicate, a cres-
cut de Inainte de a-
prin deceniile 8-9 ale secolului
al XIX-lea Fondul bisericesc recolta n ca-
drul unui plan economic trienal -
tele nu putea fi pescuit mai de trei
veri - 3 500 vieneze de (42 500
florini) din iazuri 1 000
din apele de munte, pentru ca, n 1897,
la o de 1 200 kg
crap de numai dintr-un singur iaz
de 6 toate iazurile ar fi fost
n exploatare la acea potrivit cal-
culelor specialistului austriac, R. Sperl-
bauer, de ar fi
cu mult cifrele preliminate prin proiec-
58 R. Sperlbauer, op. cit., p. 206-207.
5D Arh. ICEF, mss. cit., p. 173-174.
60 "Bucovina an. I, 2, 1943, p.
166-167.
61 R. Sperlbauer, op. cit., p. 205-207.
G2 Landes-K!esetze, III, nr. 13, p. 30-31.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
tul de amenajare a iazurilor pentru
terea crapului. intrarea n
a tuturor primele
artificiale ale apelor de de
munte, de a sporit, po-
trivit socotelilor specialist, la 120
tone anual. principalele surse fiind iazu-
rile din rurile Prut,
Siret, Suceava, Moldova,
cantitate acoperea
tate din consumul intern de 63. In
de de R. Sperl-
bauer nu intra prins legal de pes-
carii amatori cu permise de pescuit n
mai ales cel braconat, care era
imens. era prins ilegal cu tot fe-
lul de mijloace metode. Se prindea cu
astia, un fel de cu vqea, leasa
altele. In apele de munte
lipanul se prindea cu mna Pes-
cuitul clandestin devenise de intins
nct, n 1901, Sperlbauer propunea
dificarea legii pescuitului introducerea
unor drastice pentru
braconajului. Cu toate acestea apele
nutului erau pline de Speciile
ne se dezvoltau la fel de bine ca cele
indigene. de crap
moderne, la nivelul celor din mo-
narhie, asigurau an de an regenerarea
fondului piscicol n cu pescarii
clandestini, .n cea mai mare parte
Unirea din 1918, pisci-
t>'l R. Sperlbauer. op. cit., p. 205-207.
cole bucovinene au servit ca model pis-
cicultorilor din ntreaga au ali-
mentat cu icre numeroase ape
din Moldova.
>!<
>!< *
In concluzie, n
vitelor s-a dezvoltat baza fura-
prin fertilizarea
lor, prin introducerea unor plante de nu-
mai productive cu o valoare nu-
s-au ameliorat rasele
indigene de vite prin tntroducerea unor
rase de mai mare randament. Ca
urmare vitele s-au devenind o
de venituri pentru vis-
teria
ln cu
tehnicilor agricole, modernizarea econo-
miei agrare introducerea de noi plante
furajere, s-a aflat procesul de eman-
cipare a care a fost mult mai
rapid dect n Regat, el a durat mai multe
s-a realizat n Bucovina,
cunoscutul model numit "calea
Acest model conserva marea proprietate,
dar o abolirea datorn-
du-se n mare parte burgheziei liberale
democratice, micii nobilimi reformatoare
unor grupuri mici de proprietari.
Emanciparea a fost premer-
a agrare a transfor-
capitaliste a ntregului sistem eco-
nomic.
LES PREMISSES AU DEVELOPPEMENT DE LA AGRICULTURE
MODERNE DANS LA BUKOVINE (1775-1918): CONTRIBUTIONS A LA
PRODUCTION ANIMALIERE (I)
(Reswne)
L'auteur de, ce travail poursuit le develop-
pement de la zootehnie, de l'apiculture et de
la pisciculture dans la Bucovine, pendant la
domin3tion autrichienne. A la fin, il arrive a
la conclusion que dans le domaine de l'elevage
des bestiaux, on a fait de grands progres, par
le developpment de la base fourragere, par
l'introduction certaines races etrangeres de
betail, superieures a celles indigenes.
Grace aux conditions naturelles favorables
et aux soins rationaux, la zootehnie de la Bu-
covine s'est situee un niveau plus eleve que
215
cella de la monarchie autrichienne-hongroise et
de la Roumanie.
En echange, on a reduit considerablement
le gibier, par une chasse excessive, legale et
ilegale.
L'apiculture s'est modernisee au niveau du
temps, en vertu d'une riche tradition apicole
et la pisciculture, par le soin de l'administra-
tion autrichienne, est devenue une vraie bran-
che de !'economie de la Bucovine et une impor-
tante source de revenus pour le fise imperial.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
INTERFERENTE CULTURALE ROMANO-SASESTI
OGLINDITE iN DOCUMENTELE ASTRA.
1861--1918 .
DORIN
romnilor cu de
origine Transilvania, iar mai
trziu din restul zonei
europene de au
nat culturale naintea
Astrei, facilitnd .procesul de a-
propiere ntre cele co-

Spre d-eosebire de Romnia, care n-
clina spre cultura intelectuali-
tatea din Transilvania, prin stu-
diile temeinice de ca
prin contextul politic specific, a trebuit
se orienteze mai ales spre vasta
cu spre Sibiu cen-
trele austriece.
Documentele Astrei relatii
cu similare sau
economice, cu de stat, edituri.
ziare marcante ale vietii
din centrele culturale
nene, pentru care romnii au prezentat
un interes real. Sistemul politic econo-
mic n-a romni:lor
formeze n prima a secolului al
XJX-1ea o intelectualitate, care oon-
.,iituie o categorie suf:icient de cu-
La mijlocul secolului al XIX_,
lea se o sporire a de
romni n superioare ma-
ghiare sau germane. In registrul matricul
al Academiei de drept din Sibiu consta-
CU peste un sfert dlin
celor care au frecventat-o au fost
romni, iar unii dintre ei vor avea un cu-
v:Dnt de spus n cultura sau
* Ne pe cale
Gernot Nussbacher din Bra-
ca're ne-a ajutat cu sugestii
de valoare.
28 - Arheologie
217
n romnilor : Ioan
Ioan Florian, Ioan Roman, Dioni-
sie Iosif Lemeny, Alexandru
Ioan Moldovan, Aurel Brate, Aran
Ioan Moise
te, Ilie Ioan Papiu-Ilarian, Ioan
Bune:t, Alexandru Moga Ca
intelectualii romni au pus bazele unor
culturale sau economice. n eul-
tun din Transilva-
nia se ca Astra
(1861), pentru romni, Verein fiir sie-
benbilrgische Landeskundc (1840), pentru

Fondarea Astrei se va repercuta favo-
rabil .asupra procesului de dezvoltare a
culturii din imperiu.
nea" nsuma mplinea pe plan cultu-
ral dezideratele romnilor din imperiu,
mai trziu cel dualist, att ct permitea
cadrul politic al timpului. idealurile
politice se loveau de
o oligarhiei maghiare, a
nwrtalitate ne de feudaiismul
timpurrlu, cele culturale au t vicU:I-
turi;!1ile poEtice, alimentnd prin valer\Plc>
propriei culturi eforturile na-
Astra stimula toate ::lv
unitate ale culturale
ceea ce n nu s-a r-ealizat
ntotdeauna. Asociatia n-a
promovat culturii na-
I Arh. Sibiu, Col. Muz. Brukenthal, Pn:
nr. 303 ; p. 5, 9, H. 18-19, 22, 24-25, 28, 44 ;
vezi G. H. Tontsch, Die Rechtsakademie zu
Sibiu (1844-1887 ), n .,Studia Universitatis Ha-
Series Iurisprudentia", 1969, p. 102 ;
C. Gollner, A. Pancratz, Der Spra
chunterricht in
Schulen bis 1918, n .,Siebenbilrgisches Archiv",
voi. 10, KOln-Wien, 1974, p. 44.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ca
le numim numai pe acestea, au jucat.
un rol deloc de neglijat. Dar meritul
trei rezulta din cuprinderea n activitatea
ei a tot ce aveau mai bun romnii din
imperiu, a ntregii elite gata
de a se pune n slujba
Unitatea dintre intelectualitatea mili-
clerul nalt al celor con-
fesiuni a determinat mobiliza-
rea pentru
idealului politic prin
Avind nalte ca Lan-
deskundeverein, Astra era handica-
de a ro-
mnilor din Transilvania, ca de ansam_,
blul politicii oficiale In
plus, obiectivele nede-
clarate ale privind perpe-
tuarea etnice de
rire a culturale a romnilor din
jurul printr-o conlucrare cu A-
cademia cu alte din
Romnia, nu puteau decit
suspiciunea
De la noeput Astra a incercat gru-'
peze elita tran-
neemigrate n Romrua, ca
a clerului romnesc, prin conduoerea
efortul lumina culturii trebuia
ntreprinse pe
economic ndeosebi de Banca "Albina". In
aplicarea proiectelor sale, tinerei asocia-
ii erau necesare adnci care
s-o reprezinte n toate satele iar
aceasta nu se putea dect
de membri prin cuprin:derea ma-
dericilor, negustorilor.

Realizarea scopului Astrei prinbr-o ac-
preocupare pentru ma-'
sei mari a poporului, cum din
denumirea ei, i o
de Verein, n activitatea mun-
ca ocupa un loc preponderent.
Landeskundeverein-ul s-a preocupat
de studiul culturii Dar ce a
fost ce a nsemnat Verein-ul pentru ro-
mnii ? Ca o a
stadiului de dezvoltare
a din Transilvania, Ve-
rein-ul a inglobat sau format inte-
lectuali pentru munca de cer-
cetare n :sfera umaniste sau na-
turale. Mentalitatea epocii ideile im-
218
puse de rigorile aspiratiilor etnice au fost
adesea devansate de unii dintre
nu numai printr-un umanism real.
oare ntregea fericit curiozitatea
pentru cultura romne
maghiare, dar prin momen-
tului istoric : o ro-
n emancipare in spa-
ad-
istoriei cu care se ntrevedea
o viitoare conlucrare.
In planurile de cercetare ale membri_,
lor Verein-ului cultura a ocu-
pat un loc distinct. S-au scris studii n
domenii foarte variate : istorie, dialecto-
logie, etnografie, folclor Ne vom opri
cteva momente la folclor, d..:meniul cer-
cetat foarte n acel timp chi3.r de
rcmni.
Cronologic F lui
Martin Samuel Mockesch (1813-1890), au-
torul care a nlesnit primul contact al sa-
cu poezia prin
traducerilor de
ntr-o de cu-
Aceste traduceri au fost prezen-
tate n Verein-ului reproduse
n ziarul Transilvania. Beiblat zum Sie-
benbilrper Boten (Des Fremdlings Klage
:;;i Der Reiter und sein Gaul) ; ca o con-
tinuare a sale se nscrie
antologia de cntece populare culte Ro-
miinische Dichtungen (Sibiu, 1851) 2_
Intelegind valoarea a folcloru-
lui romnesc pentru cultura un
alt prieten al poporului romn,
de poezie Josef Mar-
lin, n Oesterrei-
chische .filr Literatur, Kunst, Ges-
chichte. Geographie, Statistik und Natur-
kunde (Wien, 1847, Nr. 13), articolele Li-
teratur der Rumunen oder Walachen. Ael-
tere historische Literatur der Rumunen
(1846) Volkslieder (1847), iar n Pester
Zeitung (1847) articolul Walachische Volk-
sleider aus Siebenbilrgen. Autorului i se
paTe demn de relevat, n descrierea vie-
romn, baladele populare ro-
cuprinse n romanul Horra. Kriegs-
und Friedensbilder aus dem Volksleben
2
Transilvania, 1844, Nr. 5.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
der Rumiinen ader Walachen Siebenbilr-
gens
1
.
FolClorul romnesc a atras
lui Johann Karl Schuller (1794-1865).
refugiului de la
n 1849, unde ia contact cu literatura
J. K. Schul-
ler se de culegerea folclorului
romnesc de traducerea unor capodo-
pere ale popuLare
terul Mctnole, Soarele luna). Vor ve-
dea lumina tiparului : un volum de pro-
verbe Aus der Walachei, Ro-
miinische Gedichte und
(1851), traduceri din poezia lui Grigore
Alexandrescu, Dimitrie Bolintineanu Ie-
studiul Ueber einige
merkwilrdige Volkssage n der
(1857), Kloster Argisch, eine ro-
miinische Volksage (1858), amintita anto-
logic de
Volksliecler (1859), Colinda, eine Studie
i.iber Weihnachtslieder (1860).
Pe moldoveanul Gheorghe Asachi,
J. K. Schuller a strnse
cu Pavel Vasici, care i-a
pus de asemenea la material
folcloric romnesc ".
Un alt admirator a:l culturii populare
Fr. Wilhelm Schuster, (1824-
1914) a contribuit la o mai
tere a celor
prin culegerea de folclor ro-
mnesc din jurul (ms. W al,a-
chische Volkslieder aus Siebenbilrgen),
realiznd bune traduceri de
poezie n studiul
Ueber das Walachische Volkslied (1862) r..
In lipsa unei culturale rom-
ori din motive unii inte-
lectuali romni din Transilvania, iar mai
tirziu din Romnia, vor deveni n
membri ai sau vor
strnse cu societatea
o J. Marlin, Horra, n J. Marlin, Ausgewiihlte
Schriften, 1958, p. 269-498 ; A. Go-
tia, Zu Friedrich Willhelm Schusters Bemu-
hungen um die Obersetzung rumanischer Volks-
dichtung ins Deutsche, in ,.Forschung-en zur
Volks-und Landeskunde", Sibiu, voi. 16, nr. 1.
1973. p. 86, 90.
4 A. op. cit., p. 88 ; idem, Johann
Karl Schuller und die 1umanische Folklore, in
.,Forschungen" .... voi. 18, nr. 1. p. !Jl.
5 A. Zu Friedrich Wilhelm Schuster ....
p. 84-91.
219
Rapoartele anuale de activi-
tate ale Verein-ului pe mol-
doveanul Gh. Asachi, care a figurat ca
membru ntre aniJi 1854/6-186617
6
, pe Ion
intre anii 1854/6-
1863/4
7
, ca pe Andrei ntre anii
1859/60-1872/3 s.
In de romnii care aveau cali-
tatea de membri ai Verein-ului,
turari romni schimb de informa-
cu societatea Ast-
fel, ca urmare a interesului pentru cer-
ceta:rea istoriei de Verein, Timot-ei
Cipariu, intr-o scrisoare de din
2 februarie 1858. informa
despre expedierea unei scrise de
C. Aricescu referitoare la istoricul ora-
Cmpttlung n.
Verein-ului
c.u Gh. Asachi ne la preo-
cupc>.rilor- pentru cultura
ei. n 1859 lui Gh.
Asachi pentru traducerea baladei Die
Burpschaft, cu ocazia centenarului Fr.
Schiller, pe
un catalog al literare
volumul de Poezii poporane a
lui V. Alecsandri, n cazul n care
cuprinde un capitol despre doi-
ne colinde
10
Credem expli-
acestei trebuie
in activitatea a lu'i J. K.
SchulJ.er, care cu Gh.
Asachi. Acesta i-a trimis material pentru
culegerea sa de poezii populare
Volkslieder.
Societatea va un larg
schimb de cu Academia
din ntre anii 1879/80
-1914. Un bogat material editat de Aca-
demia a fost pus la
: Texte macedo-roma-
6 Jahresbericht des Vereins fiir siebenbilr-
gische Landeskunde fiir das Vereinsjahr 1854/6,
p. 11 - 1866/7, p. 16.
7
Ibid., 1854/6, p. 3 - 1863/4, p. 17.
8 Ibid., 1859/60, p. 11 - 1872/3, p. 6 ; vezi
M. Sofronie, Die Beziehungen der Astra zum
Verein fiir Siebenbilrgische Landeskunde und
zum Siebenbilrgischen Verein fiir Naturwis-
senschaft, in "Die Woche", Sibiu, nr. 505 din 19
all!l"USt 1977. p. 6.
9
Arh. St. Sibiu. fond. Verein fUr Sieben-
biirgische Landeskunde, act nr. 437/1858. T. Ci-
pariu se probabil, la Istoria Cmpulun-
gului sau la Pnza Cimpulung.
10 Ibid., doc. nr. 167jl859.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ne de I. Bianu, Etimologicum magnum
Romaniae de B. P. Nunta la ro-
mni de S. Fl. Marian, Nunta la romni
de E. Sevastos, Documente privitoare la
istoria rom.nilo1 Fragmente zw Ges-
chiChte der de E. Hurmuzachi,
revista Anale a Academiei Romne
Prin profesorul Nicolae Iorga, Minis-
terul Cultelor Publice din
ntregea biblioteca Verein-ului
cu valoroase ntre anii
1902-1914 : Studii documente cu pri-
vire la istoria romnilor, Operele lui Con-
stantin Cantacuzino, de Nicolae Iorga, Bi-
btiografia veche de I. Bianu
N. L'Academie roumaine en 1906
-1907 de A. D. Sturza muLte altele
12
.
De peste din Romnia, a func-
ca membru al Verein-ului ntre a-
nii 1893/4-1893/9 dr. Coman George, pro-
fesor la Universitatea din 1:1.
Cele reprezentative pen-
tru romni Astra Landeskun-
deverein, vor stabili pe o
care va anu
1
l 1918.
elin 1865, la propunerea lui I. V.
Rusu, comitetul Astrei decidea
cordiale cu Landeskundeverein,
de al statut s-a servit de altfel ca
model. cu pentru
naturii (Siebenbtirgischer Verein
ftir Naturwissenschaften zu Hermann-
stadt). n 1865 s-au trimis "actele"
publicate ale Astrei, abia n 1867 se ajunge
la schimbul de dorit, cnd so-
cietatea trimite un exemPlar din
sa, iar cea
n acela.<;Ji mod. Dintre titlurile de publi-
care au obiectul schim-
bului cteva : revista Transil-
vania, Romnii din Transilvania la-1733
de N. Togan, actele pUJblicate ale Asocia-
tiunii din partea Astrei Archiv des
Vereins fur Siebenbiirginsche Landes-
kunde, Jahresberichten, Program des ev.
Gymnasium A. B. n Hermannstadt,
Schriftsteller Lexicon ader biografischP.
literarische der siebenburger
Deutschen de Joseph Trausch, Obersicht
Il Jahresbericht..., 1879/80, p, 25-1914, p.
25, 29.
12 Jbid. 1902, p. 28, 33-1914, p. 25.
IJ Jbid. 1893j4, p. 10-1898/9, p. 10.
220
der vom Vereine filr siebenbiirgische Lan-
deskunde herausg?gebenen, veranlassten
ader unterstutzten Dcnkschriften d1n
partea Verein-ului 14.
Revista Trar>.silvania cu aten-
activitaka a
sumarul revistei ei Ar-
chiv des Vereins ... , dar luna-
a amintite, Korres-
pondenzbla.tt, care trata "diverse teme
cuprins istoric etnologic privitor la po-
porul care ne
pe noi mai aproape ca conlocuitori pe
petrece cu a-
privitoare la
Foaia aceasta fie
in cercurile
1
".
Programul oraanizat
cu mult fast de Verein n anul 1898 la
ocazionat de a 400
de ani de la lui Honterus (dez-
velirea statuii sale), ca de jubileul Ve-
rein-ului, a .slujit, prin
Astrei, la apropierea celor
In afara reprezentantilor Astrei, dr. Ila-
rion dr. Cornel Diaconovich.
respectiv, secretar, mai
participa episcopul D. M. Moldovan n
numele Academiei Romne din Bucu-
Spicuim din textul s-em-
nate de A. Schullerus Fr. Teutsch : "die
dass dieses die 50-te Haupt-
versammlung sein wird. hat den Verein-
sausschup zu dem Beschlusse vewogen ihr
ein festlicheres als sont zu ge-
ben uhd mit der Jubelfeier eines unserer
gr6Bten Volksgenossen zugleich eine Ge-
14 Arh. Sibiu, fd. Astra. reg. n'r. 56, f. 97
- proces verbal din 7 ian. 1865 ; nr. 57. f. 16-
17 - pr, verbal din 5 febr. l!l67 : nr. 27, f. 45 :
nr. 1, f. 110 ; nr 5, f. 184 ; nr. 28, f. 7 : nr, 61.
p. 5 - pr. verb. din 19 mai 1876 : nr. 59, f. 53 :
nr. 32. p, 290-291 ; 97/1871: 64/1873 : 152/1873 :
130/1885 ; 354/1903 ; 945/1910; 153/1912 : doc. nr.
354/1903 ; rev. Transilvania, anul TII. 1870, nr. 9,
P. 110 - pr. verb. din 5 aprilie 1870 ; anul V,
1872, nr. 11. p, 130 - pr. verb. din 21 mai 1872 ;
anul VI, 1873, nr. 9, p. 105 - pr. verb. din
8 aprilie 1873 ; Jahresbericht .. 1866/7. p. 19-20
- 1914, p. 25. Pentru fd. Astra nu vom mai
mentiona Arhivele Statului Sibiu.
15 Rev, "Transilvania", anul XXXVIII, 1897,
nr. 2, p. 46 ; Vasile Unele probleme ale
oglindite in paginile
1cvi,ld Transilvania (1868-1918), n ,.Transil-
vania'", Sibiu. serie anul VI (LXXX1Tl',
1977, nr. 11, p. 12.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
denkf.eier un&erer hemischen Wissen.S-
chaft zu verkniipfen, der doch unser Volk
es zu verdanken hat, dass die in vergan-
genen Zeiten erwoflbenen geistigen und
nationalen Guter in ungetrtibter Reinheit
auf das Geschlecht der Gegenwarrt ein-
wirken und es zur verantwortungsvollen
Kulturarbeit tiichtig und erfolgfroh ma-
chen", Iar. n scrisoarea de a
Astrei se spunea: "benutzen [wir n.a.]
auch diese Gelegenheit, Ihrem Verein, des-
seu verdienstliche Bemtihungen den Inte-
ressen unseres Volkstums so vorzugliche
Dienste geleistet haben, fiir da.s begin-
nende zweite Ha:Lbjahrhundert seines Bes-
tandes oein erfolgreiches Gedeihen zu
wi.ioochen". JG_
Archiv des Vereins din anul 1898 con-
aportul unor mari
ale rom-
la activitatea Verein-
ului. Despre acor-
date notat : "Es fehlte auch nicht
an Spende fUr den Verein ; Graf Emcrich
Miko, Baroe1 Siag;J_na und... Karl Gchel
widmeten hohcre zum Zweckc :le?
Ablo.sung ihres .Jahresbeitmg.es" li_ De &-
Sl3menea, .se nomin.alizeaz:J. pentru
niile lor membrii ai Verein-ului, maghiari
romni, d:1.r, -dintre ce.i pe
Gh. pe G. Barrdosi nu
n rapoartele anuale ale
citatL!l : ,, ... fand2n seine Bestrebun-
W'n [Verein n.a.] doch auch die Theilnah-
me hervorTar.;ender d-er siebcn-
burgischen Brudervolker ... ; wir finden in
den R-e.ihen .seiner lVIitgli.eder .auch ...
fan Teleki, Baron Samuel Kemeny ... : das
Volk aber vertraten Prof-es-
sor aus Kronstadt und Georg Bar-
dosi aus S. Regin" JH_
1
" Fd. Astm. act. m. 650/1898; "Transilva-
nia", anul XXX, 1899. nr. I-II. p. 50-51 ; V.
op. cit., p. 13 ; M. Sofronie, Zu den
Kulturinterfcrenz im 19.
Jahrhundcrt, n "For.c;chungen ... ", 1978, voi. 21,
nr. 7. p. 129.
17
Heinrich Herbert, Geschichte des V creinc.,
fur siebenbiirgische Landeskunde. n "Archiv
des Vereins fUr siebenbiirgische Landeskunde",
1898, voi. 28, nr. 2, p. 163 ; M. Sofronie, op. cit.,
p. 128. Vezi Vasile Astra und
Landeskundeverein, n "Forschungen ... ", 1978.
voi. 21, nr. 1, p. 124-127 ; Monica Vlaicu, Astra
Landeskundeverein, n "Tribuna Sibiului.
1977, nr. 6234 din 4 aug. 1977 p. 1. 3.
IB H. Herbert, op. cit., p. 149.
221
Arhiva AstTei mai
scrisori provenite de la Lan-
deskundevereln-ului, Fr. Teutsch. n
prima, datind 14 mai 1895, Fr. Teutsch
s2 la neoesitatea trimiterii n con-
tinuare a revistei Transilvanb
m, n a doua, autorul
gratitudinea pentru la
Muzeului Astrei
(1905) :'O
Cu toate n 1361 romnii dispuneau
de o proprie, unii din-
tre membrii de cum au fost : pri-
mul al Astrei, episcopul gr.-ort.
Andrei redactorul Zaharia Boiu
(intre anii 1869170--1902)

preotul bra-
Bartolomeu Baiulescu (ntre anii
188617-1889/90)
22
, realizatorul primei en-
cidopedii secretarul Astrei,
dr. Comd Diaconovich (ntre anii 1398/9-
1908) dr. Ilarlon (ntre anii
1898/9-1914) istoricul Ioan (n-
tre anii 1912-1914) au activat n rn-
durile V erein-ului, fapt care a facilitat
cunoa5tcrea so-
a punctelor de veder-e
ex.primc.te acolo, inclus:v a stilului de

De nt::-e membri onorific;
ai Astrei au fost ac-
tive ale VeTein-ului : gcografd Al'cert Ed.
Di-ellz - Sibiu (1862), pElrohol Mk:ha-el J.
(1862), directorc1l
girnnaziului din dt. Eduard V.
Kr<ltky (1862). pTofesorul Academiei d{'
d.leDt din Sibiu, clr. Alois Sentz (1863).
"comilicru'l de cuno.s::utul
19 Fd. Astra, doc. nr. 130/1885.
20 Ibid., pac. 306,
din 31 iulie 1905.
21 Jahresbericht .. 1869j70, p. 4 - 1902. p. 10.
Jbid ... 1886/7, p. 14 - 1889 f90, p. 13.
2:J Ibid. 1898/9, p. 10 - 1908, p. 11.
24 Ibid. 1898/9, p. 12 - 1914, p. 13.
2
" Ibid. 1912, p. 12 - 1914. p. 13. Gustav
Heinrich, controlor al Herman-
nstarltcr Allgemein-2 Sparkassa, in 1909
unei scrisori n care se cereau asupra
depunerii n 1852 a unei sume de bani pentru
fondarea unei culturale de G.
Dorf<o, P. Vasici, A. G. Baril.iu. A.
Florian. Depunerea sumei ele 2.500 guldeni
lichidarea contului respectiv n 1854 prin retra-
rerea de A. a 1200 guldeni n
rnduri este n textul core pon-
de revista Astrei. Cf. (O.C.T.).
Infiintarea n "Transilvania", anul
XLI, 1010, m. 3, p. 135.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
literat Johann k. Schuiler (1863), vicepre-
Guberniului din Cluj, Gustav
Groiss (1864), directorul Academiei de
drept din Sibiu, dr. Gottfried Mtiller
(1866) editorul tiJpograful sibian Wil-
helm Krafft (1901). Dintre se mai
poate : primarul Sibiului, inginerul
Carol (1862) farmacistul din
Friedrich Schneider (1897), ulti-
mul - membru ordinar al
tului
a celor
intr-un teritoriu de
pe multiple planuri,
care au impus istoriografiei
cercetarea trecutului
celor trei Publi-
Verein-ului permiteau Astrei

stadiul lor de interesul
statornicit pentru valorile culturale rom-
Schimbul de reviste, par-
ticiparea la n calitate de
sau chiar de membri, preluarea expe-
valoroase, semnifica reci-
de indis-
pentru epoca La
secolului al XIX-lea nceputul
secolului al XX-lea e::ono-
mice a romnilor ca n-
'lor politice s-a resim-
n Astrei cu Verein-ul, con-
centrate treptat mai mu1t spre schimbul
de Chiar s-a rare
ori acest tip de finalitatea efor-
turilor a adus uneia alteia
servicii notabile, astfel puntea spiri-
prin a putut fi
secolului nostru.
26 Fd. Astra, reg. nr. 113, p. 40-41 ; nr. 112,
p. 184-185 ; nr. 115 -- indice alfabetic ; nr. 1,
f. 53-54, 58, 64 ; nr. 27. f. 16-17, 43, 103 ;
nr. 56, f. 44 - pr. verb. din 4 nov. 1862; f.
nr. 56, f. 44 - pr. verb. din 4 nov. 1862 ; f.
66 - pr. verb. din 1 mart. 1864 ; nr. 57, f. 4
- pr. verb. din 4 sept. 1866 ; pac. 245, p. 110
- pr. verb. din 18 iulie 1862 ; 237(1868 - pr.
verb. din 15 sept. 1868, f. 105 ; Il. Adunare ge-
a transilvane pentru litera-
tura cultura poporului romn la Bra-
De la 28(16 - 30j18 iulie, 1862, Sibiu,
1862, p. 29-30 ; IV. Adunare ... la n 20
21 iulie 1864 ; p. 33 ,.Transilvania", anul
XXX:II, 1901, P.O., p. 165 - pr. verb. din 31
aug. 1901 ; V.
pentru unirea din 1918, Ed.
19t18, p. 68. G. Groiss apare
sub transcrierea G. Groisz, Grois.
222
Pentru Astra devenise singura so-
cietate din Transil-
vania de real interes, acesta fiind motivul
care justifica bogat3. cu in-
teleotualii dintre care o parte
erau membri ai Verein-ului. Interesul
sau simpatia pentru romni i-a de-
terminat pe unii dintre membrii
se apropie de
Dintre numeroasele exemple ne vom opri
numai 1a cele mai concludente.
Despre de literatura
de J. K.
Schuller am amintit. Acest intelectual sas,
al poeziei culte din Romnia
bun al poeziei populare ro
este ales membru de onoare. al
Astrei la adunarea de la
(1863) ; la scrisoarea de din
2 iul1e 1864 o tJraducerre din po-
eziile lui G.
Contacte strnse a avut
cu Albert Ed. Bielz, care ndeplinea func-
de .comisar de secretar al
de naturii din Sibiu. In
numele sentimentelor sale de prietenie
de romni, A. Ed. Bielz n 1874
articolul n extras Die dakischen Te-
tradrachmen Siebenbilrgens, n
an Astra face apel la de
numismat ale sas, :rugndu-!
examineze o de 145 monede o-
ferite de C. Lazarichis din
In 4 iunie 1898, cnd a survenit
decesul celui care stima ro-
mnilor prin sprijinul dat lite-
rare familia comunica
acestei
28

Servicii nsemnate a dus
familia de tipografi Krafft, fiul.
Wilhelm Krafft senior a fost tipograful
Astrei pe o de mai multe dece-
nii tot el a scos Enciclopedia a
lui C. Diaconovkh. In 1897 re-
vista Albina rom-
27 Fd. Astra, reg. nr. 1, f. 64 ; col. Bruken-
thal, 1
1
-
5
, nr. 115, f. 76-77. M. Stoica, Neues
uber die rumanischen Beziehungen J. K. Schul-
lers, in ,.Forschungen zur Volks-und Landes-
kunde", vol. X/2, 1967, p. 104.
28 Fd. Astra, reg. nr. 27, f. 43 ; nr. 2. P. 263,
266; doc. nr. 63, 98, 126/1874 ; 57/1874, f. 38-
39, IlO ;1874, f. 34 ; vezi Biblioteca Astra,
Sibiu. doc. nr. C.XI/102. A. Bielz. Die dakischen
Tetradrachmen Siebenburgens, Hermannstadt,
1874, n "Archiv ... " ; vol. 11. nr. 3, 1874.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
iar mai tirziu, eu prilejul
tiei Astrei de la Sibru (1905) l con-
printre
Pentru cele "528 uni" de
un catalog "special, anume pentru
W. Krafft va figura pe lista
celor ca:re au primit "diplome de
:JO. Participarea n 1906 la
Romniei de la i aduce tipa-
grafului sas medalia de aul cu
pentru sale" ;
11

familiei, Wilhelm Carl
Krafft fiul, devine, n 1901, membru al
Sibiu al Astrei, continu-
nd seria de
(Amicul poporului, Calendarul poporului
pe ntreaga a :l
2
.
Tot cu prilejul amintite Carl
Wolff:J:J, cunoscut economist, redactor
29 Fd. Astra, reg. nr. 2!l. f. 18 ; nr. 30, f.
74; nr. 124, f. 134; "Transilvania", anul IV, 1871,
p. 158, 183 ; XXVI, 1895, nr. 5, p. 158 ; XXVII,
1897, P.O., p. 259 - pr. Vlerb. din 30 oct. 1897.
Pentru decesul lui G. D. Teutsch vezi anul
XXIV, 1893, nr. 6 din 15 iulie 1893, p. 211.
JO "Analele pentru literatura ro-
cultura poporului romn". HJ05, nr. VJ,
p. 289 ; cul-
a pentru literatura
cultura poporului mmn, Sibiu, 19 aug. -
14 sept. 1905, Sibiu. Tiparul tipografiei arhi-
diecezane, Hl06. p. 33. ,.Anale ... ", 1!!05, nr. VI. p.
21!9 participarea lui W. Krafft la
Astrei" : W. Krafft, Sibiu, tipogra-
fie, n dulap propriu; a) 14()
proprii cu litere latine (cuprinznd
editate de tipografia c:. de Clo,ius de
Institutul tipografic din Sibiu. ambele
rate de firma W. Krafft) 40 cu li-
tere chirilice ; b) din arhiva tipografiei W.
Krafft : 60 ex. de cu litere chi-
rilice II8 cu litere latine; apoi
137 ex. de diferite calendare de firma
c) 26 vechi ele valoare biblio-
n total 528 cu catalog
special, anume pentru La
a participat Emil Sigerus cu un
tablou - vezi reg. :nr. 31, f. 230 ,.Analele",
anul XXXVI, 1905, p. 277.
:n ,.Analele" ... , anul XXXIII 1907, nr. II,
p. 57. Posibilitatea de participare este consem-
n anuntul dr. C. Diaconovich, Aviz "Tran-
silvania", anul XXXVII, 1907, nr. II, p. 56.
:!
2
"Transilvania", an. XXXII, 1901, P.O. p.
165 - pr. verb. din 31 aug. 1901 ; fd. Astra,
doc. nr. l!l98/1912; 777(1917, p. 87; 1667/1917,
4/1919, p. 341 ; 263(1919, p. 341 ; 4/1919 -- pr.
verb. din 30 dec. l!ll8. p. 341 ; 263(1910 - pr.
verb. din 8 mai 1919, p. 128. Biblioteca Astra,
C.XI/103.
:J:J Fd. Astra, pac. nr. 306. scrisoare nen-
din 31 iulie 1905. M. K ro ner, Karl
Wolff. Schriften und Redcn, Kriterion Verlag,
Bukarest, 1!J7(j.
223
reprezentant ai solicita
lui Astrei rezervarea de locuri la festivi-
organizate, iar I. Capesius felicita
pentru eforturile ei:
"So muss ich mich leider drauf besch-
in dieser Form meinen lebhaften
Anteil an lhPer schi:inen und erhebenden
Ku1turarbeit und meinen herzUchen Wi.in-
schen an Ihrer gedeihlichen Weiterent-
wicklung Ausdruck zu


Enciclopedia a lui C. Diaco-
novich a avut colaboratori din Romnia,
Germania din restul imperiului austriac.
n cadrul directe ale Astrei cu
unele ale Oskar Wit-
tstock, profesor n Sibiu, a luat parte la
elaborarea enciclopediei n ca-
li tate de colaborator pentru istoria
lor :
1
".
La din 1905 (Si-
biu) s-au ;printre io-
tografii sibieni W. Auerlich E. Fiseher
la sectorul etnografie. Auerlich o
fotografie a comunei
3
", iar Fis-
cher expune un ciclu de fotografii "de
omci vechi "foto-
grafii de interes etnografic" anume :
cu oile, Pompierii din Orlat, Vede-
re a Blajului" ; Interiorul unei
stine de la Strunga, O
La Claca junilor din [co-
mit. Alba de Jos], La La joc
La prnz" :r;_
L. A. Staufe I. C. Hintz
nu au fost membri ai Verin-ului, dar a-
intelectuali de s-au
remarcat prin meritorH de tra-
duceri din poezia rom-
sau prin culegeri de fo1clor.
O ntre colaboratorii
a constituit-o Ludwig AdoH
Simiginowicz-Staufe, cunoscut
din poezi.a In vederea
;!4 Fd. Astra, scrisoare din 27
iulie 1905. de la notele 20, 33-34,
de noi anterior, este n prezent dis-
din fond.
35
C. Diaconovich, Enciclopedia Ed.
W. Krafft, 1904, voi. ITI, p. 889-891 "Transil-
vania", an. XXXV, 1904. nr. 5-6, p. 59 ..
JG "Analele ... ", 1905, nr. IV, p. 57, 59. Foto-
graful Arthur Adler din oferea
sa de fotografii. Cf. doc. nr. 1938(1911.
37 "Analele" ... , 1903, nr. IV, p. 258. Pentru
A. Schneider, decorator, vezi fd. Astra, dac. nr.
347(1893 ; reg. nr. 31, f. 233 ; 33, p. 3.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
unui spnJin editorial L. A.
Staufe, profesor la gimnaziul din
aduce la Astrei, n 19 august
1864, a tradus n limba poezii
pe cuprinsul .a peste 200 de pa-
gini, fapt care societatea rom-
manuscrisul spre
avea calitatea de ofertant, L. A.
Staufe n 17 septembrie 1364 de
a mai nainta manuscrisul ntruct
de acord cu un editor vienez asupra pu-
lui ; nu n difuzarea
volumului este
trimite mai multe traduceri din poezia
spre orientarea comitetului
Astrei. Manuscrisul va vedea
lumina tiparului la Viena, patru ani mai
trziu, n 1868. (Romanische Poeten). De-
dicat lui D. BoHntineanu, fostul ministru
al cultelor volunllll con-
traduceri din Gr. Alexandrescu, V.
Alecsandri, D. Bdlintineanu, A.
C. A. Rosetti, G. Sion, I.
Un mic capitol din lucrare cuprindea tra-
duceri de poezie romneasci :t:-.
este n 1870, o:b-
cu trimiterea unui exemplar al
rii Der K.los.terbau, despre ca1'e afirma c3.
a fost cu de a face cuna:s-
cute n cercurile germane poeziile rom-
i va fidel
n viibr. volumul s-a bu:::u-
rat de aprecierea Elisabeta
de Austria si Ecaterlna .a Rusiei, L. A.
Staufe mai a pl'lmit din ,partea.
principelui Carol I "o medalie romneasc
pentru merite" (Benemerenti) n "interesul
poeziei La propunere:1
lui Zaharia Boiu, cu stabilirea
valorii traducerilor, comitetul Astrei i ex-
.profesorului ntreaga sa
avnd n "-edere interesul
viu "pentru litE:'ratura o mpre-
t2n.ire oarecare cu datcnele poporului" :l!l
JB f'd. Astra, reg. nr. 1, f. 65, 66-68 ; nr. 2,
p. 121 ; nr. 56, f. 80 - pr. verb. din 6 sept.
1864. A. L. Staufe, Romanische Poe ten. In ihren
originalen Formen und mctrisch ilbcrsctzt, Wien,
Druck unct Verlag von A. Pichlcrs Witwe u.
Sohn. 1865.
:J!l Fd. Astra, dac. nr. 158/1870 : reg. nr. 58,
p. 110 - pr. verb. d!n 12 mai 1870 ; p. 122,
pr. verb. din 7 iunie 1870: "Transilvania" an.
III, 1870. nr. 11, p. 134, nr. 13. p. lGO. A. Staufe,
Der Klosterbau. Erz:ihlung aus dem romanischert
Volksleben, Kronsbuch, 1870. Poezia
224
Folclorul romnesc a reprezentat o
mare pentru I. C.
librar n Constrns de considere:1.te
materiale, I. C. Hintz n 1875
din partea Astrei un sprijin n di-
fuzarea viitorului volum de prov2rbe TO-
Din relatarea autorului reiese
n sa &nt adunate trei mii pro-
verbe, iar cartea va fi "Asocia-
Comitetului Astrei, care
nase recomandarea membrilor ei de
trimiterea unui exemplar n vederea a.;Jil:'C-
cierii valorii sale, i-a parvenit volumul
abia peste doi ani, cnd a fost cu
"
0
. n sale
orin Banat, Bucovina, Moravia, vechea
Romnie, I. C. Hintz a cules 293
al catalog a fost publicat n
revist:l Transilvania H. Publicarea, presu-
pune I. s-ar datora doar
cuJegitorului de folclor de a fac-e
sale de "
2

Kind a fost V. Alecsandri de
Eugen Mi.Uler. Cf. "Tran.<ilvania", an. XVIII.
1887, nr. 15-16 din 1-15 aug. 1897, p. 155.
40 Fd. Astra, reg. nr. GO, f. 81, pr. verb.
din 3 aug. 1875 ; nr. 61, p. 72 - pr. verb. din
30 ian. 1877; doc. nr. 2ij187i; "Transilvania",
an. VIII, 1875. nr. 17, p. 195 - pr. verb. din
3 aug. '1875 ; an X, 1877, nr. 4, p. 47 - pr.
verb. din 30 ian. 1877, 48. I. C. Pro-
vcrbele romnilor, Sibiu, 1877 ; I. Un
sas folclorist romn: !. C. Hintz -
n etnografice de folc-
lor", Ed. Minerva, 1971, vol. I. p.
158-159.
41 I. C. Hintz. Fabule, sau
ori basme de-ale poporului, n "Transilvania".
an. XI, 1878, nr. 10. p. 109-110. Vezi Anca
ale germani din
Banat Transilvania pentru folclorul romnesc
in secolul al XIX-lea, n "Studii de istor;e a
conlocuitoare din Romnia a
lor cu Editura po-
1981. voi. II, p. 279, 281, 283-
284
42 I. op. cit., p. 161. P.
membru al Academiei Romne, a-
n 25 aprilie 1893 ncepnd
cu data de 1 iulie, va prelua revistei
Romanische Jahrbiicher. Urmind se mute
la Sibiu ar dori n cadrul "Aso-
ciatiunii". La 1 decembrie 1893 se din
nou la demisionind din postul de
.,arhivaru" (renumerat cu 300 florini anual).
Scopul revistei sale. redactorul, este
.,de a servi ca organ de pentru
lumea asupra noastre literare
culturale". Cf. fd. Astm, dac. nr. 142, 552/1893.
Vezi si an. XV. 1884, nr. 9-10,
p. 78...:.__79 ; XVIII, 1887. nr. 15-1G, p. 155.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Conlocuirea ca
dlezvoltarea pe plan economic a ro-
mnilor spre secolului al XIX-lea,
a facilitat cultwale nu numai de
cu diverse pu-
ardelene.
Pentru o de peste
de deceniu (1864-1871, 1887),
nea" va strnse cu Aca-
demia de drept din Sibiu, cea mai impor-
de de
Apropierea celor de
s-a datorat n special
personale dintre G. G. Miiller,
directorul academiei respective. Dr. G.
Miiller, ntr-o scrisoare din 1870,
n revista Transilvania, mul-
Astrei pentru cele 40 juri-
dice n limba provenite din pa,r-
tea Ministerului de Interne de ia Bucu-
donate academiei sibiene. Remar-
cnd n a limbii ro-
mne, directorul acestei afirma :
"unseren ... hier studierenden Vaterlands-
nach und nach auch unsere dritte
Lande.ssprache und die mit
werthem Eifer sich erhebende
Literatur und sich, wie es fi.ir
jeden Siebenbiirger, ganz besonders aber
fi.ir den Juristen notwendig, ist, zu eigen
zu machen" t,:l. ntr-o scrisoare din
24 ianuarie 1872, comitetului As-
trei, G. amintind de do-
(?) revistei Transilvania Academiei
de drept, "de cnd cu frumoasa
mita" ce i "se de fostul di-
rector Miiller", cu amaraciUne
neacceptarea revistei de noua con-
duoere a academiei, acum la acea
academie nu mai este .cine ro-

4
".
O anrume din 1887,
se la drr. Alois Sentz, dilfectorul
Academiei de drept din acea
calfe, n conformitate cu prevederile pa-
43 Fd. A;stra, reg. nr. 1, f. 59, nr. 2, p. 121,
195 ; nr. 27, f. 1, 46 ; nr. 28, f. 1, doc. ,nr. 295/
1869, p. 76; 131/1870, p. 111-112; "Transilva-
nia", an. nr, 1870, nr. 11, p. 1,33 - pr. verb
din 5 mai 1870, nr. 12. p. 148.
41
Fd. Astra, act. nr. 35/1872. din
1864-1865 aveau un caracter pur administra-
tiv se refereau la bursierii Astrei. Cf. reg.
nr. 1, f. 59 ; 28, f. 75 ; doc. nr. 295/1869, f. 75 :
298/1869 ; 137/1870, f. 110.
29 - Arheologie
225
ragrafului 25 al statuttlliui pen-
tru sprijinirea de la aca-
demie" a unei a Ministerului
Cultelor Publice de la Bu-
dapesta, trimite suma de
412,01 florini, scopurilor
fostei "acum Nu cu-
motivele acestei so-

Ca urmare a economice
ale Societatea de agricul-
a din Transilvania i trimite
prin lui J. Bedeus (17 aug.
1874) o la adunarea ei
din 20-23 august de Ja la ex,po-
cu
acest prilej "
6
mai detalii des-
pre modul n care reuniune agri-
cu agri-
cultorilor romni, ncheiem idee cu
mult mai trziu, n 1904,
revista Analele ... cerea se procure
economice dintre "poporale
germane ale Reuniunii agricole
arrdelene "'
Intre anii 1876--1918
Camera de industrie din Bra-
au un fructuos schimb de
Astfel s-a trimis la Sibiu un
4.'i Ibid. pac. nr. 266, f. 94-95 - pr. verb.
din 13 oct. 1887. Prin intermediul lui G. Ba-
Hermina Sentz trimite donate de
ei Din cele 19 titluri
n 24 volume erau 11 n limb.a iar
B n limba Cf. doc. nr. 37/1889 ; 376/
1889 - pr. verb. din 14 dec. 1889, f. 63 ; 438/
18i7 ; "Transilvania", P.O. XXI, 1890, nr. 1,
p. 23-24. Completarea de periodice
se face prin sprijinul Herminei Frank din
Sibiu. Cf. doc. nr. 219/1912. De asemenea, ntre
doritoarele de a fi angajate1e n .1889 o
pe Paula Heldenberg, iar n 1897 pe
Selma Mockesch. Cf. doc. nr. 342/1889. f. 61 -
pr. verb. ; "Transilvania", P.O. an. XXVIII,
1897, p. 273-274.
4G Fd. Astra reg. nr. 2, p. 273; nr. 60, f.
45 - pr. verb. din 8 septembrie 1874 ; doc. nr.
187/1874. Vezi J. S c h o bel. Beitrag der
Siebenburger Sachsen zu1 Entwicklung der
Landwirtschaft in den Jahren 1840-1918, in
,.Forschungen", vol. 18, nr. 2, 1975, p. 68. Fest-
programm zu den Vereinstagen in Kronstadt,
Samstag, 22 August. Generalversammlung des
Landwirtschaftsvereins ... , n : "SiebenbCtrgisch-
deutsches Tageb1att", Sibiu. nr. 158 din 11 iulie
1874, p. 711. E. Neugeboren cere Astrei date
statistice. Cf. doc. nr. 57 j1B73. f. 83.
47 "Analele" ... , anul XXXV, 1904, nr. 4, p.
118. HJ3. Vezi "Analele ... ", anul XX, 1880,
p. 8.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Catalog der rUrid Karten-Sam-
mlung bei der Handels - und Gewerbe-
Kammer in Kronstadt. Probabil la cere-
rea negustorilor romni din
devine n 1882 a Astrei,
ceea ce nu semnifica dect prestigiul de
care se bucura societatea
Tot aici este bine amintim de Johann
Andreas Hintz, aLtul dect folcloristul a-
mator, care, n calitate de secretar al in-
comerciale din
n 1882 raportul de altfel, re-
feritor la n
anul anterior de Astra la Sibiu r.n.
a primit n 1897 ca do-
trei volume din Quellen zur Ges-
chichte der Stadt Kronstadt trimise de Ar-
hivele una din cele mai
solide de in
schimbul proprii "ce au
rut sau vor apare n viitor".
vor continua rn 1912 r,o, an care
de documente vor par-
veni Astrei, n 1918, prin intermediul
magistratului de acolo. Nu este lipsit de
interes mai printre titlu-
rile primite de la
se numara lucrarea lui Julius
Gross, Aus dem Tagebuch des Simon
Christophori alias Gaitzer, care este de
fapt o la lucrarea mai
sus :,
1

O de de mare
valo<.tre pentru pentru ntreaga
Transilvanie este muzeul Bru-
kenthal care m 1905 cerea revista
Transilvania. Aceste vor conti-
4B Fd. Astra, reg. nr. 30, f. 32; nr. 61, f. 5 ;
nr. 29, f. 16, 18 ; pac. nr. 266, f. 69 - pr. verb.
din 20 nov. 1885 ; doc. nr. 227 j1882; "Transil-
vania", anul IX, 1876, nr. 12. p. 141 - pr. verb.
din 19 mai 1876.
49 F'd. Astra, reg. nr. 57, f. 64, 73 ; nr. 62,
p. 163 - pr. verb. din 7 martie 1882 ; dac. nr.
328/1876, f. 105 ; 117/1877 ; 255/1885 ; 386/1886.
Johann Hintz. Die rumanische AUsstellung in
Hermannstadt vom 27. August bis 6. Septem-
ber 1881, [Kronstadt, 1882].
5o Fd. Astra, reg. nr. 30, f. 2 ; nr. 5 ; f. 158 ;
nr. 32, p. 5 ; pac. nr. 68, f. 55, doc. nr. 168/1904.
694/HJ12 ; "Transilvania", anul XXVIII, 1897,
P:O., p. 90. 258 - pr. verb. din 30 oct. 1897.
51 Fd. Astm, dac. nr. 347;1892, 307/1912.
1507/1918 ; reg. nr. 87, f. 169-lO - pr. verb.
din 30 dec. HJ18, Julius Gro s, Aus dem Ta-
nebuch des Simon Christophori alias Gc11tzer.
Buchctruckerei Bri'Ider Schneirler u. Feminger,
Bmsso. l!Jl7.
226
nua pma m 1912 ;.1. Mai semnificative ni
se par referirile din revista
la acest muzeu. Intr-o dar
extrem de n date, intitu-
Biblioteca Brukenthal, se fac pre-
asupra bibliotecii, estimn-
du-se ar o de mii exem-
plare, care a fi n-
tr-un viitor catalog destinat publicului.
Nu este nici cartea din


Oct. C.
ocupindu-se de costumele populare rom-
n articolul Costume in-
forma cititorul de despre
n muzeul din Sibiu att a unei
de costume populaTe
(Sammlung Siebenburgischer Landestrach-
ten), ct a unor icoane n care
imaginea costume populalfe" "
4

La inaugurarea Muzeului Astrei (1905)
snt
lor : comitele Gustav Thalmann, din
partea Ministerului Cultelor Instruc--
Publice, J. Drotleff, primarul o-
Sibiu :i5.
a
s-a n 1893, la nmor-
mntarea lui G. cnd au partici-
pat : comitele G. Thalmann, vicecomitele
Gustav Reissenberger, directorul de "fi.
Denk, directorul suprem J o-
sef Elischer, inspectorul Emil
Trauschenfels primarul Wilhelm Hoch-
meister ;,(;_ La muzeului au
participat ca arhitectul Gustav
Maetz inginerul J osef Schusdmig din
Sibiu
51

52 F'd. Astra, reg. nr. 5, f. 230 ; nr. 31, f. 29,
171.
5:1 "Transilvania", anul XXVII, 1896, nr. I-
II, p. 43-44. Vezi Baronul Samuel Brulcenthal,
in "Transilvania" XX, nr. 5-6 din 1-15 martie'
1889. p. 35-38.

Ibidem, anul XLI, 1910, nr. 3, p. 137-


138.
55 Jbid.. anul XXXVI, 1905, nr. V, p. 61,
165, 173, 220. D. G o i a Die "Astra" und die
deutsche KuZtur, n "Forschungen" ... , 1978 nr.
21/2, p. 99.
56 "Transilvania", anul XXXIV, 1893, nr. 5,
p. 131 ; nr. 7, p. 218; "Tribuna", anul X, 1893,
nr. 91, p. 362 ; "Telegraful Romn", anul XLI,
1893, nr. 45, p. 178 ; C. C r n, op. cit., p. 13.
57
"Analele" ... , 1903, nr. 1, p. 35 - pr. verb.
din 25 aprilie 1903 ; nr. IV, p. 88, p. 146 - pr.
verb. din 21 iulie 1903; "Transilvania", anul
XXXVI, 1905, nr. V, p. 165; P. 0., p. 310 -
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
mare de elevi ro-
mni 1a de meserii din Sibiu
la cererea directorului acestei Mar-
tin Schuster, Astra, n cadrul bunelor re-
existente (1901-1913), va dona aju-
toane pentru elevii romni, pri-
mind la rndul ei anuarul acestei
(Jahresbericht der Gewerbeschule).
vor fi pre-
la organizate n 1902
cu prilejul deschiderii de o-
biecte de elevi 5tl.
Dintre variatele se mai pot
aminti cele de Astra cu : U-
niversitatea (ntre 1872-1917 tri-
mite Verhandlungs Protokolle der Gene-
ml-Versammlung der U niver-
sitiit ;;n, de naturii
(trimite Verhandlungen und Mitteilunge7
des Siebenburgen Vereines fur Naturwis-
senschaften in Hermannstadt) Go, Comisia
din comitatul Sibiu
(1886) Gt, tipograful J. Drotleff G2,
S. FHtsch
63
, anticarul Fr. Engber, donate-
pr. verb. din 12 dec. 1905. De altfel, n
1884 inginerii Neugebauer, Mus de
geniu Riedel au fost n comisia
cu Astrei. Cf. doc. nr.
385(1884, 8, 111/1885. 278, 319(1888, 311/1889.
Pentru arhitectul Fr. Maetz vezi "Transilvania",
anul XVI, 1885, :nr. 5-G, p. 48 din 1911, nr. 4,
p. 425. La Muzeului Astrei au
tribuit sculptorul Josef Schneider din Sibiu,
pictorul Johann Hofrichter fiul, din Reichenau
- Boemia, "pictorul" I. Kai.ltz din Viena, fur-
nizorul cortinei a culiselor scenei. Cf. "Tran-
silvania", anul XXVI, 1905, p. 165-166; "Ana-
lele" ... , anul VI, 1905. p. 310.
5H Fd. Astra, reg. nr. 5, f. 54, 56, 68, 79,
98, 100, 154, 160, 212 ; doc. nr. 247(1904; 868/
1908 ; 1132(1910 ; 463(1913.
5U Fd. Astra, reg. nr. 28, f. 86, 28.2 ; nr. 33,
p. 88 ; doc. nr. 105(1871 ; 58/1875 ; 4(1879; 84/
1879, p. 167 ; 131(1881 ; 152/1883 ; 119/1886 ;
1845/1911; 915, 1726/1914; 77/1917; "Transil-
vania, anul XIII, 1882, nr. 23-24, p. 196. Gu-
berniul trimitea protocoalele Dietei pe anii
18G3-1865. Cf. reg. 1, f. 113.
cu Fd. Astra, reg. nr. 31, f. 227, d, f. 16 ;
5, f. 86, 244 ; pac. nr. 283, f. 65, doc. nr. 1329/
Hll3; "Transilvania", anul XXX, 1899, nr. I-
l!, p. 51.
Gl Fd. Astra, reg. nr. 29. f. 18 ; doc. nr.
373/1886.
62 Ibid., reg. nr. 32, p. 65, 67 ; 33, p. 99.
216, 244 : 57, f. 13.
63 Ibid., reg. nr. 1, f. 75 ; 27, f. 43 ; 56, p. 7,
I - pr. verb. ; 25/1861, p. 6 ; 51/1864, p. 144 ;
doc. nr. 86/1878, 96/1878, p. 136; .,Tran-
silvania", anul III, 1870, nr. 3, p. 37 ; IV, 1871,
227
rul a 18 n 1873
6
", ziaxele
Zeitung n:;,
Zeitung ofi, Siebenburgisch Deutsches Ta-
geblatt Gi, Spitalul "Franz Josef" din Si-
biu (1886-1914) 6
8
, Comisia din
pentru de la
Paris rm, banca "Transsylvania"
70
, Magis-
tratul Sibiu
71

nr. III, p. 32-183. Pentru Tipografia Romer
et Kamner si Zeidner din Brasov, vezi doc.
nr. g/1868, f. 62 ; 72/1868 ; f. 67 i 156/1904.
Fd. Astra, reg. nr. 60, p. 18 - pr. verb.
din 30 dec. 1873 ; pac. nr. 11, 150, 158, Profe-
sorul sibian W. Schmidt a donat cartea sa
Stammburg der Hunya in Siebenburgen, Druck
und Verlag von Theodor Steinhaussen, Herman-
nstadt. 1865. Cf. doc. nr. 257(1869, f. 59 ; 66(
1866, pct. 69 ; 257(1869, pct. 100 ; reg. n.r. 53,
f. 13 - pr. verb. din 6 nov. 1866. Vezi Bi-
blioteca "Astra" Sibiu, doc. nr. C.XI/33. In
1898 maiorul George Maxim von Hochstenberg
din Sibiu a donat lui Riel!er Francisc,
Oberst David Baron Urs de Margina bei Sol-
ferino und auf Lissa. Vortrag, gehalten in den
Vereinen zu Kron-
stadt und Hermannstadt am 14 Jenner und 4
Februar, Druck, und Kommission von Krafft,
1898. Cf. reg. nr. 69, f. 72. Pentru W. Hausmann
din Bra5ov vezi reg. nr. 1, f. 25.
65 Fd. Astra, reg. nr. 29, f. 8 ; 4, f. 236 ;
doc. nr. 293/1884; 88(1885. Vezi reg. nr. 1.
f. 25.
oo Ibidem, doc. nr. 266, f. 92 - pr. verb. din
24 nov. 1884.
b? Ibid.
68 Ibid, reg. nr. 2. f. 12 ; 3, f. 71, 73, 77, reg.
nr. 10, f. 69 ; paei. 266, f. 58 - pr. verb. din 4
sept. 1886 : doc. nr. 148, 243, 275(1890 ; 1934/1914.
[;9 Ibid., doc. nr. 117, 182(1877 ; reg. nr. 57,
f. 20. n numele Comisiei centrale din Budapesta
(Landes-Central-Kommission in Budapest) Ma-
gistratul Bra5ov, care organiza n a-
parte a Transilvaniei participarea la ex-
de la Paris din 1878, s-a adre ..
sat Astrei n scop.
7
0 Ibid., doc. nr. 46(1877 ; reg. nr. 2, p. 244.
71
Ibid., doc. nr. 894(1916 ; reg. nr. 31, f. 84.
Anual Astra era de magistratul sibian
"n reprezentanta pe unii
din membrii ei. Cf. doc. nr. 152, 196(1891 ; 894/
1916 ; 1447(1918. n lista de in fa-
voarea Astrei, cu ocazia unui concert
din 29/10 august 1876,
persoane : directorul Locks (120 f.). Hamrodi,
(18, 66 f.), Heberlein (10. f.), Steinhaussen (4,50
f.), Fiaker (2 f.), Krafft (6 f.), Cf. doc. nr. 72/
1877. Este si recenzia Istoria artei
din Ardeal din "Transilvania", 1914, nr. 5, p. 200,
care se de lui V. Roth, publica-
te n "Studien zur deutschen Kunstge-
schichte", Strassburg, Ed. I. H., Ed. Heitz n
anii 1905, 1906. 1908. 1914. Ministerul de Interne
de la Budapesta prin intermediul magis-
tratului sibian datele necesare pentru
gherea Astrei. Cf. doc. nr. 1160/1903 ; 403(1904.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ntr-un teritoriu comun a
urme vizibile n locui-
torilor din Ardeal. Planul cultural nu pu-
tea f.i exclus, la acest nivel se
mai repede idei gnduri comune dect
n cel economic sau politic. Att limba
cultura ct cea
supuse unei reciproce pe o n-
de timp, au contribuit
cu la buna colaborare dintre
romni. care au fost influ-
fondatoare devine n 1876 "Comunita-
tea (Die Miihlbacher Stuhls-
Komrnunitaet). Cf. doc. nr. 63/1876. Vezi D.
G o i a, Die "Astra" und die deutsche Kultur,
in "Forschungen ... ", 1978, nr. 21/2, p. 94-103 ;
"Astrei" la dezvoltarea
lor culturale romna-austriece romna-germane
(1861-1918), n "Marisia", IX, 1979, p. 287-302;
Aus der Korrespondenz von Ludwig Vinzenz
Fischer mit Gheorghe n "Forschungen ... "
i979, nr. 22/2. p. 140-141 ; Fiir beide Seiten von
Nutzen, n "Die Woche", nr. 534 din 10 mai 1978.
p. 6.
n obiceiuri gndire
spiritul latin al romnilor ardeleni, au
beneficiat prin a crea-
populare culte de rea-
celor mai vechi locuitori ai aces-
tor meleaguri.
celor focare de spi-
ritualitate, a u-
romnilor preluarea unor elemente
de origine i-a pentru
asimilarea marilor clasice ale li-
teratUII'ii filozofiei germane.
1918 diversificarea formelor
de a celor culturi s-a
aflat ntr-un x-aport direct cu ideile poli-
tice dominante ale deceniilor interbelice,
perioada oare a UTmat ultimului
mondial a fost pentru atin
gerea apogeului acestor. n
acolo, undie, azi,
cultu['ale
se printr-un ascendent
continuu.
INTERFtRENCES ROUMENO-SAXONNES UANS LES DOCUMENTS
DE LA SOCIETE ASTRA. 1861-1918
(Resume)
Dans ce?tte etude l'auteur fait des inve,ti-
gations sur les rapports qui se sont etablis entre
ASTRA. cn tant que promotrice de la culture
nationale en Transylvanie et les diverses so-
c:ietes. inslit1tions ou personnalites saxonnes,
penclnnt la clcuxieme moitie du XIXeme
Les preoccupations de quelques intellec-
tuels saxons, groupes dans l'associations "Ve-
rein fllr sieben bllrgische Landeskunde pour la
culture populaire roumaine et l'hi,toire de la
Transylvanie, la participation de quelques re-
presentants de !'elite roumaie au Verein saxon,
etablissent des liens durables entre les deux
societes culturelles. Les echanges de publica-
tions, la participation aux actions initiees par
les wcietes saxon nes ou par L' ASTRA, des
preoccupations communes pour la promotion et
la propagation de la culture roumaine et sa-
xonne, approchent les intellectuels roumains et
saxons. Une vaste correspondance mise en va-
leur par cette etude, soutient ces assertions.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
LEGISLATIA IN TRANSILVANIA
IN PERIOADA INTERBELICA (1918-1940)
ADUIAN ONOFREI
Problema a reprezentat n
ri.a a Romniei
un sistem de la care s-au rapor-'
tat toate politice ale
Aceasta a generat a rpolarizat,
mai ales n a doua a sec. XIX
n sec. ;xx, cele mai multe in-
telectuale, a cele mai diverse con_,
tradictorii spirite
1
.
statului a
marcat intrarea Romniei ntr-un nou sta-
diu de dezvoltare, care impunea rezolva-
rea unor probleme social-economice po-
litice de prea vreme.
Una din cele mai importante a fost pro-
blema
n cadrul general de dezvol-
tare de marea unire din 1918, cnd
se nevoia
social-economice, politice, culturale,
intre toate provinciile rezolva-
rea problemei agrare a mai ales
n Transilvania, unde era att
de inegal ca o absolut in-
.dispensa
Pentru realizarea acestui deziderat,
prima a fost de elabo-
rarea cadrului legislativ adecvat. Acest
proces a cuprins o multitudine de legi. de-
crete, decizii, jurnale ale Consiliului de
orin care s-a ncer:cat statuarea
cadrului legislativ de rezolvare a proble-
mei agrare.
Istoriografia romneasca m
s-a remarcat prin ncercarea de
1 V. Nechita. Reflexii cu privire la concep-
tul fie ,.problemii n perioada interbe-
n .. Analele ale Univ. Al. I. Cu-
za - HJR2, XIX, seria istorie, fascicula
nr. 2, pag. 281.
229
a surprinde cadrul general, legile care au
stat la baza problemei agrare,
ct concrete de aplicare
rezultatele n timp. Astfel, putem
distinge perioade n evolutia istorio-
grafiei referitoare la :
a) perioada care a pus n
circuitul istoriografic opere, studii, articole
ale contemporanilor cu evenimentele sau
a celor care au participat activ la elabo-
rarea aplicarea agrare ;
b) perioada de cel de al II-lea
mondial, cnd au ncerci"iri
de asupra reformei ct
studii, articole referitoare la diferitele as-
pecte ale modului de aplicae
a rezultatelor
3
.
Referitor la
faptul majoritatea pe
au abordat o limi-
de timp, n general perioada de ela-
borare a legislatiei referitoare la reforma
(1919-1921) " Este motivul pen-
2 D. Reforma din 1921 n
Romnia, 1975, Ed. Academiei, 358
pag.
J vezi pe larg, n : Bibliografia a
Romniei, voi. I-1944-1969 ; voi. IV - 1969-
Hli4; voi. V - 1974-1979; voi. VI - 1979-
1984.
4 Amintim cteva mai importante :
D. op. cit. ; M. -
privind reforma din 1921 n Transilva-
nia, in ,.Marisia", VI, paf:r. 387-430 ; idem -
Problema din anii 1919-
1921, n .. AIIA", XVI, pag. 279-301 : M. Stir
ban, Gh. Iancu - Docunwnte privind legislatia
din anii 1919-1920, in .,Revista Arhi-
velor". 1976. LIIT, nr. 1. anexa nr. 1, pae-. 29-
: M. Georgescu - Reforme agrare. Principii
111etocle n legiuirile romne Rucu-
1943. 123 pag. : C. Negrea. lepis-
lntiei in Transilvania de la 1918
Sfbiu. 1943, 75 pag. '
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
tru care surprindem
agrare n Transilvania pentru
ntreaga (1918-1940},
pe baza surselor legislative din

5
.
In primul rnd, vom reliefa cadrul le-
gislativ pentru perioada 1919-1920, re-
prezentat de sistemul ;
n continuare, agrare
(1919-1921}, apoi referitoare la
pentru a surprinde n-
tregul ansamblu legislativ referitor la pro-
blema
La 1 decembrie 1918, prin unirea Tran-
silvaniei cu Romnia s-a pro-
cesul istoric de realizare a statului na-
romn. In Marii
de la Alba-Iulia au fost
nscrise un de reforme economica-so-
ciale politice, care urmau
"principii fundamentale ale noului stat
romn-;'. Intre aceste principii, la punctul
5 a fost "reforma radi-

6

Organul provizoriu care urma legi-
fereze era Marele Sfat
prin Consiliul Dirigent. In ,.Ex-
punerea de motive", de acesta
referitor la Proiectul reformei agrare, se
: "Adunarea de la Alba-
Iulia a reforma
pentru ca promovnd pe de o parte nive-
larea pe de parte sea-
de po-
sibil plugar creeze o
prietate cel pu-
t.in atit ct munci el familia
lui"
7
. De asemenea, se firul con-
al ntregului proiect de
este acea convingere se>cial-econo-
trebuie luat de la acela
care este numai interesat n
dat aceluia care n
urma propriei munci prestate va fi che-
s Monitorul Oficial, 1919-1940; C. Haman-
- Codul general al Romniei - legi uzuale,
voi. IX--XXVII, 1919-1940.
6 privind unirea Transilvaniei cu
Romnia de Marea Adunare
de la Alba-Iulia, n .,Istoria Romniei n
documente. ntre anii 1918-1944",
1982 pag. 27.
7 A.rhivelc Statului fond :
.,Consilieratul Al:!ricol al jud. dos. 16 ;
fn continuare : A S.B.
230
mat ia deadreptul roada mun-
cii sale
8

corit de acest principiu, acti-
vitatea a trebuit consacre
de fapt n Transilvania.
Astfel, n toamna anului 1918, din cauza
mult a nelucrat.
El trebuia muncit, iar asigura-
In de atunci, la elabo-
rarea legii de
a fost arendarea a
lui, procedeu folosit n Regat, sub de-
numirea de arendare obligatorie. Consi-
liul Dirigent a arendeze
o parte din terenurile agricole de stat
particulare, pentru a asigura
9_
La 21 februarie 1919 Consiliul Diri-
gent emite nr. 82/ A, referitoa-
re la arendarea statului
10
. Or-
impunea, n scopul pro-
agricole pe anul 1919, arendarea
obligatorie, la reformei
agrare, a unei din sta-
tului, pe care nu se aflau ferme model
sau nu se prevede pentru viitor construi-
rea de ntreprinderi industriale. Erau supu-
se
agricole particulare a da-
lipsei de inventar, nu era garanta-
nu se arendau, iar
se arendau numai comunelor. n
primeau care au luat parte
la orfanii
pe cm:pul de cei care nu aveau
deloc, familiile celor
prin ordinul Consiliului Dirigent, precum
plugarii care aveau mijloace de a
lucra Era stabilit de a-
rendare, iar organele administrative tre-
buiau ca lu-
creze cont de
mentul economic 11_
Ordonanta din februarie 1919 a mar-
cat nceputul n Tran-
silvania, ca portiunHe de
destinate- exproprierii fie date in aren-
3
Ibidem.
9 M. Problema
te ... nag. 280-281.
10
Gazeta a Consiliului Dirigent al
Transilvaniei, Banatului, Maramure-
din Ungaria, nr .
14, 20 februarie 1Sl9, pag. 67-68.
Il Jbfdem,
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
chiar nainte de
reformei agrare.
In cursul lunilor iunie-iulie 1919,
Consiliul Dirigent a definitivat proiectul
de care a fost votat de
Marele Sfat naintat spre apro-
bare regelui, care, n ziua de 10 septem-
brie 1919, l-a Decretul-lege nr.
3911/1919 a fost dat la 12
septembrie 1919
12

Acest decret a constituit punctul fun-
damental al reformei agrare n Transil-
vania n temeiul lui s-au
de Aceasta era n
primul rnd, completeze,
integreze
rurale a se neglija crearea
de mijlocii ; de asemenea, ur-
se dezvoltarea indus-
triei crearea de mici gospo-
Decretul era din
maC multe viznd :
exproprierii, procedura de expro-
priere, de expropriere
prin noii proprietari. Mo-
tivarea a exproprierii era pen-
tru de utilitate Se expro-
priau n ntregime toate imo-
ale statelor toate proprie-
Persoa-
nelor particulare care 500 jug ;
acolo unde era necesar. se puteau expro-
pri;} 13.
Exproprierea era de Consiliul
DirTgent, nrin Consiliul Superior pentru
Reforma organizat pe trei sec-
tiuni : Ardeal, Banat. ungurene.
OrQ'::tnple inferioare ne executie erau co-
misiunile comisiunile locale
COITI1lnaJP fii.
Pretul fixat pentru exnroprierp era cel
pretului din a-
nnl 1 Pi=imntul er11. n::trce-
hf n lotllri comnletare. loturi ntreQ'
!'\l Jnturi dP ntindPri
n functie de
P'P.OC!rFtfic/1 15.
Ordinpq
st.Rbilea ci'\. n Primul rnd vor fi mnro-
12 Decretul-lege nr. 3911 pentru Reforma a-
n Banat si ungurene,
din 12 septembrie 19HJ. n : C. Hanangiu - "Co-
dul l!eneraL", vol. IX-X. pag. 193-205.
13 Ibidem, pag. 1!17.
H Jbidcm, pag. 198-1()0.
15 Ibidem, pag. 200.
231
cei care pe front, in-
valizi, orfani de
cu sau care nu aveau de-
loc
16
.
Modul n care a fost legea
din 1919 a ca ea fie
cu continun-
du-se n timp arendarea
a supus exproprierii.
prevederilor decretului-
lege, s-a nu se mai ntrzie cu
de expropriere mproprie-
ci se arendeze imediat
ca res-
pective fie executate ulterior. Astfel,
n decursul anilor 1919-1921, au fost emi-
se ma! multe completate cu
pentru a executa de
arendare a a se
identifica cu decretul-lege de a-
au preluat trep-
tat unele prevederi ale acestuia.
Amintim, astfel : pentru co-
misiile locale nr. 1004/RA, elaborate Ia
20 noiembrie 1919, cu referire Ia modul
de formare a comisiilor locale de
n temeiul articolelor 15-16 din
decretul-lege nr. 3911/1919
17
; Ordonanta
nr 1005/RA din 20 noiembrie 1919. prin
care se reglementa termenul de anuntare
a imobilelor expropriabile a cererilor
pentru ; Ordonanta nr.
1006/RA, pentru folosirea fondurilor
n scopul de re-'

18
: Ordonanta nr. 20.393, din
10 februarie 1920. ca riceout
al de aQ'rari'i n Tran.c::il-
vania : Deciziunea Comite-
tului AgrRr nr. 5617, din 22 iulie 1920, re-
feritoare la simplificarea de rf';..
de a arpn.:.
da toate terenurile supuse exproorierii
19
:
Decizia nr. 30.313. din 5 noiembrie 1920.
care reg_lementa modul de arPndarp. a tp..:.
renurilor: DP.cizia nr. 361R. din 12 ::tnri,;,.
lie Hl'2 L referitoare valo;:pea arenzii
stabilitP dP r.nmisiile iudetene 20.
Deci, ntlnim n Transilvania,
de decretul-lege pentru reforma o
IG Ibidem, pag. 202.
17
A.S.B .. dos. 16.
18 Ibidem.
19 Gazeta a Comisiunii regionale de
tmifirare Clui, nr. 22. din 20 august 1920.
21 Ibidem, nr. 12, din 14 mai 1921.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
referitoare la
n perioada 1919-1921 ; scopul lor a fost
de a asigura n ntregime cultivarea tere-
nurilor agricole ; au
repr_ezentat de un prim
pas pe calea reformei agrare.
Forma a legii de
n Transilvania a reprezentat-o
"Legea pentru Reforma din Tran-
silvania, Banat,
la 30 iulie 1921
21
lege
preia principiile fundamentale din legea
din 1919, introducnd numeroase
pentru realizarea, pe
cale, a
22
.
a legiuitorului era de a spori
ntinderea rurale de
a comunale. Le-
gea cuprindea : partea I, exproprierea ;
partea a II-a, ; cota in-
de proprietarului a
fost criterii economice
sociale, se seama de dimen-
siunile marii asupra se
aplica exproprierea ; n anumite cazuri s2
puteati face exproprieri totale. Exproprie-
rE-a s-a prin ; la sta-
bilirea pretului se aveau n vedere : cali-
tatea a productivitatea,
valoarea de vnzare, lundu-se ca clP
calcul pentru Transilvania anul 1913
23
.
Statul prelua o pa:rte din pretul
lui si a de ; la
erau obligati
care trebubu achite pretul ;
pretul se achibl o sau n e-
semestriale. pe o ce se pu-
tea prelungi la 20 de ani ; achitarea
sumei de cei la mpro-
ncepea o cu punerea lor
n posesie.
expropriat, n de re-
zervele de stat a terenurilor aflate n
era sol-
invalizilor, orfanilor de
cu sub 5 ha
24
.
Ca pentru ndeplinirea ope-
ratiilor financiare, de executarea
reformei agrare a fost prin Decre-
21 Monitorul Oficial, nr. 93, din 30 iulie
1921.
22 Vezi pe larg : v;ctor Moldovan - Me-
morii - manuscris, la A.S.B., vol. I-11.
23 C. Hamangiu, op. cit., voi. IX-X, pag.
743.
24 Ibidem, p'lg. 740.
232
tul-lege nr. 4167, din 12 septembrie 1919,
Banca
2
".
Prin elaborarea legii de agra-
din 1921 pentru Transilvania s-a creat
cadrul juridic pentru reformei
agrare. Procesul de aplicare a acestei legi
n general, de a
fost ndelungat sinuos. De aceea,
n perioada a fost o
privind aplicarea re-
formei agra.':'e dezvoltarea agriculturii.
Legile de din 1919
1921 din Transilvania au reprezentat
punctul de pornire n transformarea struc-
a agriculturii ; n ntreaga
s-au elaborat multe ale legi,
pentru a finaliza n primul rnd
de a organiza agricul-
tura n conformitate cu timpu-
lui.
Ca a fost adoptat un Re-
gulament de aplicare al legii din 1921,
din 4 noiembrie 1921, prin care se deta-
liau prevederile legii, n ceea ce
exproprierea (art. 1-108)
rirea (art. 118-206) 26_
In continuare, au fost adoptate legi
care vizau modificarea unor articole din
legea din 1921. La 23 iunie 1922, prin Le-
rea nr. 2867. s-au modificat articolele :
48-62 ; 71-77 ; 81 ; 86 ; 87 ; 101-103 ;
105 ; 106 ; 108 ; 111 ; 137, din legea de
din 1921. Prin noua lege
se prevedea de expro-
priere prin simplifica-
rea formelor scurtarea termenelor. Ro-
lul Agrare n reformei
agrare n Transilvania a fost preluat de
care a preluat partea de
de reforma
2
7. Nor-
mele de expropriere au
fost fixate prin circulara nr. 13.575, din 7
iulie 1922, care, la punctul 29, stabilea
n cazul cnd lipsesc olanurile de parce-
Jare sau nu snt conforme cu star"'a de
fapt, darea n se de
tre organele agricole pe baza
lotului tip a tabloului celor
tiH 2s.
25 M. 0., nr. 125, din 12 septembrie 1019.
26 C. Hamangiu, op. cit., vol. IX-X, p.
i5ti-803.
27 Ibidem. p. 891-896.
23 Gh. Hristodol, Problema agrara m presa
din Transilvania n anii 1919-1929, n
"AIIA", XVI, pag. 306.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Regulamentul pentru aplicarea art. 22
din legea din 1921, cu nr. 3881, a fost ela-
borat la data de 20 septembrie 1922. Prin
acesta se fixa norme precise pentru ncu-
rajarea de animale de
prin acordarea de avantaje
pentru
29
Regulamentul adoptat la 13 decembrie
1922, cu nr. 5473, explicit modul de
aplice1re al legii, prin care se autorizau
comunele loturi de invali-
zilor, orfanilor,
de stat, sau comunali, precum
tuturor n ntindere cu-
ntre 200-500 m.p. :10.
In de de re-
au fost elaborate legi refe-
ritoare la unele aspecte particulare. Ast-
fel, la 5 august 1924, s-a aprobat legea nr.
2591, prin care se ca valabile
toate de
cultivatori, la 5 ha, indivi-
dual, ntre 1 februarie 1921 1 ianuarie
1924, din supuse exproprierii :
11
.
Legea privitoare la lotu-
rilor dobindite prin a-
la data de 13 martie 1925, pre-
ciza la art. 1, dobndit de
n ntreaga pe baza legilor de
cel dobndit prin
diferite legi de nu poate
fi vndut sau decit sub rezerva
dreptului de al
statului. De asemenea, se precizau condi-
tiile n care asupra statul
la dreptul de poate
fi vndut. Pentru Transilvania se preciza
se vor face conform dreptu-
lui comun, prin acte notariale, transcrise
sau n funciare 32.
In ntreaga se acorda
o mare invalizilor, orfanilor
duvelor de ct celor care s-au
distins n lupte prin fapte de vitejie. Pen-
tru aceste categorii s-au elaborat : Legea
nr. 1402, din 15 mai 1927, pentru mpro-
cu ordinul
"Mihai Viteazul" ; posesorii ordinului e-
rau cu loturi
individuale de la 25 jug ; n Tran-
29 M. O. nr. 135. din 20 septembrie 1922.
30 Ibidem, nr. 200, din D decembrie 1922.
:n Ibidem, nr. 168, din 5 august 1924.
32 Ibidem, nr. 58, din 13 martie 1928.
30 - Arheologie
233
silvania, ele erau inalienabile indivizi-
bile J:;. Legea a fost cu Regu-
lamentul de aplicare din 15 decembrie
1927
3
".
Pentru orf