Sunteți pe pagina 1din 8
R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI DIRECłIA GENERALĂ MANAGEMENT

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

DIRECłIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂłĂMÂNT PREUNIVERSITAR

AVIZAT

SECRETAR DE STAT Zvetlana Ileana PREOTEASA

CALENDARUL ACTIVITĂłILE EXTRAŞCOLARE 2008

F1. EVENIMENTE NAłIONALE: ISTORICE, CULTURAL ARTISTICE, SPORTIVE ŞI TEHNICO-ŞTIINłIFICE

Nr.

 

Nr.

     

crt.

Denumirea proiectului

participanŃi

Perioada

Organizatori

Loc de desfăşurare

1.

Concurs „Cultură şi civilizaŃie europeană”

100

Iulie-august

MECT

Cluj

2.

„Europa de mâine” – AplicaŃie a Programului de EducaŃie pentru CetăŃenie Democratică

150

Iulie-august

MECT

Cluj

3.

Proiecte ale consiliilor de elevi – „Parteneriat in educaŃie - prezent şi perspective”

150

Mai

MECT, ISJ Tulcea

Tulcea

4.

Concurs „Sanitarii pricepuŃi”

290

Iulie

MECT, Crucea Roşie

Poiana Pinului

5.

Concurs „EducaŃie rutieră – educaŃie pentru viaŃă”

210

Iulie

MECT, MIRA

Vaslui

6.

Concurs naŃional „Prietenii pompierilor”

150

Iulie

MECT, IGSU

Satu Mare

7.

Concurs „Reviste şcolare şi jurnalistică”

150

August

MECT

Iaşi

8.

Concurs naŃional de creaŃie „Tinere Condeie”

100

August

MECT

Buzău

9.

Concursul naŃional de proiecte de mediu

300

Iunie

MECT

Iaşi, Muncel

10.

Concurs internaŃional „Europa - un viitor împreună”

300

Iulie

MECT, PNC, MAE

Poiana Pinului

11.

Marele Premiu al Palatului NaŃional al Copiilor – concurs tehnic

250

August

MECT, PNC

Bucureşti

12.

Marele Premiu al Palatului NaŃional al Copiilor – concurs interpretare instrumentală

300

August

MECT, PNC

Bucureşti

13.

Festivalul de muzică uşoară pentru copii „Delfinul de Aur”

300

August

MECT, MM

Năvodari, Tabăra SIND România

14.

Festivalul de muzică uşoară pentru copii „Mamaia Copiilor”

220

Iulie

MECT, Euroconcert

Mamaia, Năvodari

15.

Festival de muzică „Jeunesses Musicales România”

200

Mai

MECT, Jeunesses Musicales

Bucureşti

16.

„George Georgescu” – Concurs internaŃional de interpretare muzicală

300

Mai

Liceul de Artă „George Georgescu” Tulcea

Tulcea

17.

Concurs de proiecte antidrog „Împreună”

250

Septembrie

MECT

Amara

18.

Concurs „Alcoolul nu te face mare”

300

Mart. - noiembrie

MECT

Bucureşti

19.

Festival InternaŃional de Folclor „Peştişorul de Aur”

300

Iulie

MECT, ISJ Tulcea

Tulcea

20.

Concurs „PunŃi între sat şi oraş”

100

Martie - sept

MECT

Bucureşti

21.

Festivalul naŃional al fanfarelor din palatele şi cluburile copiilor

250

Iulie

MECT, ISJ Mureş, PC Tg.

Tg Mureş

1

         

Mureş

 

22.

Concursul naŃional de educaŃie pentru sănătate „Descoperă o lume sănătoasă”

 

Martie

MECT, MSP, PNC

 

Bucureşti, PNC

23.

Concurs „Creează-Ńi mediul”

170

Iulie

MECT, FundaŃia Concept, Holcim

 

Băişoara

24.

Concurs „Europa în şcoală”

30

Iulie

MECT, CE

 

Băişoara

25.

„LicArt” - Festival naŃional de arte pentru liceeni*

1600

Ianuarie – dec.

MECT, SCOP

 

Bucureşti

F2. DOMENIUL CULTURAL ARTISTIC

 
 

Nr

 

Nr.

     

crt

Denumirea proiectului

partic.

Perioada

Organizator

Loc desfăşurare

1.

Olimpiada de meşteşuguri tradiŃionale şi Concursul „Icoana din sufletul copilului”

200

21-27 august

I.S. J. Sibiu

Sibiu

2.

Concursul naŃional al copiilor „Căluşul Românesc ”

1200

17

- 20 iunie

P.C. „Adrian Băran”

Slatina

Slatina

3.

Festivalul NaŃional de Folclor şi meşteşuguri tradiŃionale „Pe fir de baladă”

200

23

- 25 mai

P.C. Târgu Jiu

Târgu Jiu

4.

Festival naŃional de folclor pentru copii şi elevi „Dorna, plai de joc şi cântec”

300

August

C.C. Vatra Dornei

Vatra Dornei- SV

       

C.T. de Transporturi

 

5.

Festivalul naŃional de folclor al elevilor „Flori de mai”

300

1

- 3 mai

Transilvania Cluj

Cluj Napoca

 

Napoca

6.

Festivalul internaŃional „La Fântana Dorului”

400

10

- 14 iulie

C.C. Şimleul Silvaniei

Şimleul Silvaniei, SJ

7.

Festivalul internaŃional de folclor pentru copii şi tineret „BrâuleŃul”

350

17

- 20 iulie

C.C. Curtea de Argeş

Curtea de Argeş

8.

Festivalul - concurs internaŃional de Folclor pentru copii „Regele brazilor”

350

14

- 18 august

C.C. Prundu Bârgăului

Prundu Bârgăului, BN

9.

Întâlnirea de la Soskut

450

Iunie

C.C. Cristurul Secuiesc

Cristurul Secuiesc, HG

10.

Festival internaŃional de folclor*

200

Iunie

C.N. „Gh łiŃeica” Dr. Tr. Severin

Drobeta Turnu Severin

11.

Concurs de creaŃie „Florile câmpului în lada de zestre a străbunicii”*

150

Iunie

Liceul „Henri Coandă”

Craiova

Craiova

12.

„Someş, cântecele tale” – Festival de folclor*

150

August

C.C. Jibou

Jiboi, Sj

13.

„Mugurelul” – Festival naŃional de muzică populară pentru copii*

350

Iunie

C.C. Dorohoi

Dorohoi, Bt

14.

„Păstrarea şi valorificarea tradiŃiilor populare” - Simpozion internaŃional*

200

9

- 11 mai

C.C. Şimleu Silvaniei

Simleu Silvaniei, Sj

15.

Festivalul internaŃional de folclor şi artă tradiŃionala „Flori alese de pe Crişuri”*

200

10

- 17 iulie

P.C. Oradea

Oradea

1.

Festivalul internaŃional de folclor „Carpatica”*

300

8

- 14 iulie

P.C. Deva

Deva

2.

Festivalul naŃional de datini şi obiceiuri de primăvară - vară „Am fost ş-om fi”*

150

Iunie

C.C. Sighetu MarmaŃiei

Sighetu Marmatiei, Mm

16.

„UrsuleŃul de aur” – Festival naŃional de muzică uşoară

150

Mai

 

PC

Baia Mare

Baia Mare

17.

„Stelele Olteniei” – Festival naŃional de muzică şi dans

300

Iunie

PC

Slatina

Slatina

18.

„Bucuria de a cânta împreună” – Festival naŃional de muzică clasică

450

1

- 4 mai

CC

VlăhiŃa

VlăhiŃa, HG

19.

„SteluŃele Pucioasei” – Festival naŃional de muzică uşoară

80

25

- 27 aprilie

CC

Pucioasa

Pucioasa, DB

20.

„Coloana infinitului” – Festival naŃional de muzică şi dans*

160

13-15 iunie

PC

Târgu Jiu

Târgu Jiu

21.

„Marius Albulescu” – Festival naŃional de chitară*

50

Martie

CC

Lugoj

Lugoj, TM

22.

„Camena” - Festival de muzică uşoară*

100

20

- 22 iunie

Liceul de Artă „Victor Brauner”- Piatra NeamŃ

Piatra NeamŃ

2

Nr

 

Nr.

     

crt

Denumirea proiectului

partic.

Perioada

Organizator

Loc desfăşurare

23.

„AşchiuŃă” – Festival concurs naŃional muzică uşoară pentru cei mici

125

9

- 10 iunie

P.C. Bacău

Bacău

24.

„Voi fi vedetă” – Concurs naŃional muzica uşoară

60

3

- 4 mai

P.C. Craiova

Craiova

25.

„Ministar cireşar” – Concurs de muzică uşoară*

100

13

- 15 iunie

C.C. sect 5, Bucureşti

Bucureşti

26.

„Flori de gheaŃă” – Concurs de muzică uşoară*

100

12

- 14 decembrie

C.C. sect 5, Bucureşti

Bucureşti

27.

Festival-concurs internaŃional „Sigismund ToduŃă”*

150

Mai

Liceul „Sigismund

Deva

ToduŃă” Deva

       

Liceul de Artă

 

28.

„W.A. Mozart” - Concurs naŃional de interpretare instrumentală*

150

15

- 18 iunie

„Doamna Bălaşa”, Târgovişte

Târgovişte

29.

„Ofranda sunetului” - Festival internaŃional de interpretare*

100

9

mai

PC Iaşi

Iaşi

30.

„Micul virtuoz” – Festival concurs naŃional de interpretare pian*

150

10

- 11 mai

C.C. sect. 5 Bucureşti

Bucureşti

31.

„Dans Magia” – Festival naŃional de dans

200

23

- 25 mai

P.C. Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

32.

„Ghiocelul de argint” – Festival internaŃional de dans şi muzică

250

Martie

ISJ Arad, PC Arad

Arad

33.

„Oltenia dansează” – Concurs naŃional de dans

250

2

iunie

P.C. Craiova

Craiova

34.

„SteluŃele Dansului” – Festival naŃional de dans

250

23

- 25 mai

C.C. Râmnicu-Sărat

Râmnicu-Sărat, BZ

35.

„Fantezii de vară” – Concurs naŃional de dans

400

14

- 15 iunie

C.C. Bârlad

Bârlad, VS

36.

„Ritm

” – concurs internat. de dans

200

8-15 iun

ISJ, PC Focsani

Galaciuc

37.

„Start către excelenŃa în arta fotografică” – spectacole educative*

300

Martie - iunie

Liceul de coregrafie „Floria Capsali”

Bucureşti

38.

„Pe aripile dansului” – Festival naŃional de dans*

300

28

- 30 octombrie

Şcoala pentru surzi Vaslui

Vaslui

39.

„La poalele Hăşmasului” – Festival naŃional de muzică şi dans*

300

14

- 16 iunie

C.C. Bălan

Bălan, HG

40.

„Eurodans ” – Concurs internaŃional de dans*

300

26

- 30 iunie

ISJ Prahova, P.C. Ploieşti

Ploieşti

41.

„Stelele dansului” – Concurs naŃional de dans modern*

200

14

iunie

C.C. Lugoj

Lugoj, TM

42.

„Voinicelul” – Concurs naŃional de muzică şi dans pentru preşcolari*

400

-

ISJ Suceava

Suceava

43.

„GeneraŃia mileniului III” – Festival-concurs de muzică uşoară*

100

Mai

C.C. sect 2, sect. 6, ISMB

Bucureşti

44.

„Florile copilăriei” – Concurs naŃional de muzică uşoară*

100

20

- 22 iunie

C.C. Bârlad

Bârlad

45.

„DeschideŃi poarta soarelui” – Concurs naŃional de muzică folk, dans, arte vizuale*

200

16

- 20 iunie

I.S.J. Suceava, P.C. Suceava

Suceava

46.

„Dunărea albastră” – Festival naŃional de dans*

150

2

- 4 mai

C.C. OlteniŃa

OlteniŃa, CL

47.

„Nicolae Tonitza” - Concurs internaŃional de artă plastică

-

Martie – aprilie

C.C. Bârlad

Bârlad, VS

48.

„Mihail Iordache” - Concurs naŃional de critică literară

55

16

- 18 mai

C.N. „Petru Rareş” SV

Suceava

49.

Concursul naŃional de diaristică/ jurnal „Mihail Sebastian”

65

7

- 9 martie

C.N. „Petru Rareş Suceava”

Suceava

50.

Concurs naŃional de basme originale

 

Mai

P.C. Craiova, C.N.

Craiova - Sinaia

-

„FraŃii Buzeşti” Craiova

51.

„Culorile Mureşului” – Concurs internaŃional de artă plastică

80

Octombrie

P.C. Arad

Arad

52.

„Valorile copilăriei” - Concurs naŃional de artă*

100

Iunie

Şcoala „Ion Creangă”

Paşcani, IS

3

Nr

 

Nr.

     

crt

Denumirea proiectului

 

partic.

Perioada

Organizator

Loc desfăşurare

       

Paşcani

 

53.

Concurs naŃional “e - Litera”*

200

Mai

C.N. „Alexandru

Piteşti

Odobescu” Piteşti

54.

Festivalul internaŃional de teatru în limba engleză

300

Mai

I.S.J. Cluj

Cluj

55.

Festivalul naŃional al teatrelor de revistă (Estrada)

200

Mai - iunie

P.C. Ploieşti

Ploieşti

56.

Festivalul naŃional de teatru şcolar medieval

170

8

- 10 mai

C.C. Sighişoara

Sighişoara, MS

57.

Festivalul internaŃional de teatru pentru elevi „George Constantin”

550

iunie

I.S.M. Bucureşti

Bucureşti

58.

„Teatru Fest” - Festival internaŃional de teatru

60

Iunie

P.C. Cluj-Napoca

Cluj

59.

Festivalul naŃional de teatru de păpuşi „Pantomimă”

100

20

- 26 iunie

P.C. Iaşi

Iaşi

60.

„MEDI@RT” - Festival internaŃional de teatru cu decor virtual

100

Februarie

Consiliul Municipal al Elevilor Bucureşti

Bucureşti

61.

Festivalul naŃional de teatru antic pentru elevi*

150

Septembrie

P.C. ConstanŃa

ConstanŃa

62.

Zilele teatrului pentru copii “L. Blaga”*

100

2-4 mai 2008

P.C. Alba Iulia ISJ Alba

Alba Iulia

       

Mark Twain School,

 

63.

Festival de teatru pentru copii şi adolescenŃi „Mark Twain”*

200

Iunie

Teatrul „I. Creangă” Buc.

Bucureşti

64.

„Planeta PreŃioasă” - concurs naŃional de artă

80

3

- 4 mai

C.C. Lugoj

Lugoj, TM

65.

„Primăvara este sufletul unui copil” - Concurs naŃional de grafică

150

25

- 26 aprilie

C.C. Lugoj

Lugoj, TM

66.

„Eminesciana” - Festivalul naŃional de lectură

200

Ianuarie - iunie

Şcoala nr. 11 Botoşani

Botoşani

67.

„Vasile Alecsandri” - Concurs naŃional de creaŃie literară*

100

Decembrie

Colegiul NaŃional

Bacău

„Vasile Alecsandri”

68.

Concurs naŃional de creaŃie originală „HAIKU”

-

Mai

P.C. Craiova

Craiova

69.

„Interferente culturale in context european”

-

Aprilie – iunie

P.C. Craiova

Craiova

70.

„Doină, doină…” – Concurs de creaŃie literară

70

8

iunie

P.C. Craiova

Craiova

71.

„Ion łuculescu” - Concurs naŃional de artă plastică

150

Martie - iunie

C.C. Lugoj

Lugoj

72.

„Să fim împreună” - Concurs naŃional de filme

-

30

mai – 30 iunie

P.C. Buzău

Buzău

73.

„Porni Luceafărul

– Concurs naŃional de literatură

 

20

ianuarie

Şcoala nr. 7 „Octav

Botoşani

-

Băncilă” Botoşani

74.

„Curcubeu” - Concurs internaŃional de artă plastică

450

Ianuarie – iulie

C.C. Curtea de Argeş

Curtea de Argeş

75.

„Pământul, grădina mea” – Concurs naŃional de artă plastică*

 

Aprilie - iunie

Şcoala „Coresi”

Târgovişte

-

Târgovişte

76.

Concurs naŃional „O carte pentru Şcoala mea”

30

Iunie

ISJ Suceava

Suceava

77.

„Tudor Muşatescu” - Concurs naŃional de creaŃie şi interpretare*

-

Iunie

P.C. Piteşti

Piteşti

78.

„Materialitate şi imagine în arta modernă” – Concurs naŃional de artă

-

23

- 24 mai

C.C. Lugoj

Lugoj, TM

       

Colegiul Tehnic

 

79.

„Mihai Eminescu” - Festival naŃional de recitare, traduceri, creaŃie literară

300

Ianuarie

„Edmond Nicolau”

Bucureşti

Bucureşti

80.

„Calculatorul – desen şi culoare” – Concurs naŃional de artă plastică

150

Iunie

P.C. Bacău

Bacău

81.

„Imagini din copilăria mea” - Concurs naŃional de artă*

300

Decembrie

Şcoala „C. Brâncoveanu” Slatina

Slatina

4

Nr

 

Nr.

     

crt

Denumirea proiectului

partic.

Perioada

Organizator

Loc desfăşurare

82.

„Suntem copiii Europei” – Concurs de creaŃie literară şi plastică*

1000

Aprilie

Şcoala nr. 10 Botoşani

Botoşani

83.

Festival-concurs de film (scurt metraj) „NU violentei in scoli” *

100

Mai

L.T. „Traian” Constanta

Constanta

84.

Concurs naŃional „Zilele cărŃii”*

200

Iunie

ISJ Alba

Alba Iulia

85.

„Copii fericiŃi într-o lume mai curată” - Simpozion naŃional*

100

Mai

ŞAM Popricani

Popricani, Iaşi

F3. EDUCAłIE CIVICĂ

 

Nr.

 

Nr.

     

crt.

Denumirea proiectului

partic.

Perioada

Organizator

Loc desfăşurare

1.

„Alege! Este dreptul tău” - concurs naŃional pe teme de protecŃia consumatorului

130

Iunie

I.S.M. Bucureşti

ConstanŃa

2.

„Noi despre noi”*

350

Mai - iunie

Şcoala nr. 311 Bucureşti, Şcoala Podgoria, Buzău

Bucureşti, Podgoria, BZ

3.

Festivalul naŃional „Ambasadorii Unirii”

200

Decembrie

P.C. Alba Iulia

Alba Iulia

4.

„Next Generation”- Concurs naŃional de consiliere şi orientare în carieră

120

Iulie

I.S.J. Maramureş

Jud. Maramureş

5.

„Copii şi drepturile lor” - Concurs naŃional pe drepturile copiilor

126

Iunie

I.S.J. Bihor

Oradea

6.

„Memorialul CodruŃ Morar”- proiect naŃional civic şi tehnico - ştiinŃific

110

Aprilie

C.C. Întorsura Buzăului

Întorsura Buzăului, CV

7.

„Împreună”- parteneriat în educaŃie şcoală – familie - comunitate (copii cu CES)”

100

Mai

Grup Şcolar „V. Pavelcu” Iaşi, jud. Iaşi

Iaşi

8.

Concurs de proiecte caritabile „Şi Ńie, copile îŃi pasă”

75

Iunie

Şc. Gen. nr. 1 Topoloveni

Topoloveni, AG

9.

„KURUTTY”- Concurs naŃional interdisciplinar

60

Mai

Şcoala Generală „Marton Aron” Sândominic

Sândominic, HG

10.

„NonviolenŃa în mediul şcolar”- concurs naŃional de proiecte

100

Aprilie

I.S.J. Mureş

Târgu Mureş

11.

Proiect de combatere a violenŃei împotriva animalelor

100

Iunie

C.C. Huşi

Huşi, VS

12.

„ToleranŃă şi convieŃuire în spaŃiul public” - Concurs naŃional de proiecte de promovare a egalităŃii de şanse*

140

Mai - iunie

C. N. „Emil NegruŃiu” Turda

Turda, CJ

13.

„UniŃi în diversitate! Unis dans la diversite!”- Concurs internaŃional interdisciplinar*

200

Iunie

C.C. Vălenii de Munte,

Vălenii de Munte, PH

14.

„Culorile României în Europa” - Concurs naŃional interdisciplinar

100

Mai

Şcoala cu clasele I-VIII Frumoasa

Alexandria, Frumoasa, TR

15.

„Copii, salvaŃi planeta albastră” - concurs naŃional interdisciplinar*

140

22 aprilie

C.C. Moreni

Moreni, DB

16.

Concursul „EducaŃia rutieră a copiilor – SiguranŃa vieŃii”*

100

martie

Şcoala „N. Iorga” Iaşi

Iaşi

17.

„KITAIBEL PÁL”- Concurs naŃional de proiecte de ecologie în limba maghiară

50

Martie

I.S.J. Harghita

Miercurea Ciuc

18.

„Un mediu sănătos, un viitor mai bun pentru omenire” - Proiect interdisciplinar*

150

Iunie

Şcoala nr. 24 Bucureşti

Bucureşti

19.

„PRO-Environment” - Proiect internaŃional de educaŃie ecologică-protecŃia mediului*

500

Iunie

Şcoala nr. 120 „MărŃisor” Bucureşti

Bucureşti

20.

„Pământul e casa noastră” - Concurs naŃional de ecologie

120

Iunie

C.C. Sighişoara

Sighişoara, MS

21.

„Prietenii Deltei”- Concurs naŃional de ecologie

100

Iulie

P.C. Tulcea

Sulina, TL

22.

„Memorialul Raul Surdoiu” - Concurs naŃional de protecŃia mediului

160

Mai

P.C. Târgu Jiu

Săcelu

23.

„ActivităŃi practice pentru protejarea păsărilor”- Concurs naŃional de ecologie

50

Mai

C.C. Bârlad

Bârlad, VS

5

Nr.

 

Nr.

     

crt.

Denumirea proiectului

partic.

Perioada

Organizator

Loc desfăşurare

24.

„David împotriva lui Goliat”- Proiect naŃional de protecŃia mediului*

100

Iunie

C.C. Drăgăşani

Drăgăşani, VL

25.

Concurs naŃional de ecologie, dendrologie şi protecŃia mediului

150

Iunie

P.C. Zalău

Zalău

26.

„Un suflet curat într-un mediu curat” - Concurs internaŃional interdisciplinar*

100

Mai

C.C. Zimnicea

Zimnicea, TR

27.

„Ziua mondială a Pământului”- Concurs naŃional interdisciplinar

150

Aprilie

P.C. Baia Mare

Baia Mare

28.

„Bune practici în educaŃia pentru protecŃia mediului”- Concurs naŃional interdisciplinar de protecŃia mediului

170

Iunie

I.S.J. Bihor

Oradea

29.

„Natura prietena mea” - Proiect naŃional interdisciplinar*

-

Martie - aprilie

C.C. OlteniŃa

OlteniŃa, CL

30.

„Danubius” - Concurs naŃional de ecologie*

100

Iunie

P.C. Brăila

Brăila

31.

„Împreună pentru o lume mai bună” - Concurs naŃional de proiecte de mediu*

100

Iunie

Liceul Teoretic „Marin Preda” Turnu Măgurele

Turnu Măgurele, Tr

32.

„Un om între oameni – Constantin Rădulescu Motru” – Simpozion naŃional*

100

Mai

ISJ MehedinŃi

Drobeta Turnu Severin

33.

„Recurs la istorie – Ştefan odobleja” – Sesiune de comunicări*

100

Mai

L. Ped. „Ş. Odobleja” Dr. Tr. Severin

Drobeta Turnu Severin

34.

„Să învăŃăm să trăim împreună” - Festival intercultural*

200

Aprilie

ISJ MehedinŃi, P.C. Dr. Tr. Severin

Drobeta Turnu Severin

35.

„Dunărea – leagăn de istorie, cultură şi civilizaŃie” – Simpozion internaŃional*

200

Iunie

ISJ MehedinŃi

Drobeta Turnu Severin

F4. DOMENIUL TEHNICO-ŞTIINłIFIC

 

Nr.

         

crt.

Denumirea proiectului

Nr. partic.

Perioada

Organizator

Loc desfăşurare

1.

Concursul naŃional de radiogoniometrie „Cupa C. Brâncuşi”*

100

Mai

P.C. Tg. Jiu

Tg. Jiu

2.

Concurs naŃional de aeromodele „Aripi de vis”

150

August

P.C. Bacău

Bacău

3.

„Viitorul începe azi” – Concurs de soft educaŃional şi pagini web*

120

17 - 18 mai

C.N. „Elena Cuza” Craiova

Craiova

4.

Concurs naŃional de soft „Grigore Moisil”

250

Mai

C.C. Lugoj

Lugoj, TM

5.

„Memorialul Aurel Vlaicu” - Concurs naŃional modelism

180

Iunie-iulie

P.C. Deva

Deva

6.

Concurs naŃional „Cupa Mureşului”

180

Iunie

P.C. Arad

Arad

7.

Concurs de educaŃie antiseismica

100

August

C.C. Bârlad

Bârlad, VS

8.

Festivalul naŃional de aeromodele şi zmee

120

Iunie

P.C. Cluj Napoca

Băişoara

9.

„Sub cerul astral al Deltei” - Concurs naŃional de astronomie

70

Iulie

Palatul Copiilor Tulcea, jud. Tulcea

Sulina

10.

Concurs naŃional de informatică

195

Iulie

P.C.Satu Mare

Satu Mare

11.

„Comunicare, colaborare, competiŃie, calculatoare”*

400

August

Şcoala „Dan Barbilian”

ConstanŃa

12.

„Salonul naŃional de aero, auto şi navomodele staŃionare” - Concurs naŃional

60

4 - 10 mai

C.C. Filiaşi

C.C. Filiaşi, DJ

13.

Concurs de artă si tehnologie modernă

150

Mai

C.C. Lugoj

Lugoj

14.

Festivalul activităŃilor tehnico-aplicative

115

Mai - iunie

P.C. Sibiu

Sibiu

6

Nr.

         

crt.

Denumirea proiectului

Nr. partic.

Perioada

Organizator

Loc desfăşurare

15.

„Memorial Henri Coandă” - Concurs naŃional de modelism

120

Iunie

C.C. Pucioasa

Pucioasa, DB

16.

Cupa „Crisius” – Concurs tehnico-aplicativ

500

Mai

C.C. Chişineu Criş

Chişineu Criş

17.

„Zborul – visul de aur al omenirii” – Simpozion naŃional*

150

Martie

Gr. Şcolar „T. Vuia” Craiova

Craiova

18.

Concursul naŃional de electronică pentru elevii din palate şi cluburi ale copiilor*

200

August

P.C.Craiova

Craiova

19.

„Universul Einstein” - Concurs naŃional de referate şi comunicări*

200

Iunie

P.C. BistriŃa

BistriŃa

20.

Concursul „Tehnici matematice”*

500

Martie

G. Ş. „Oltchim” Vâlcea

Rm. Vâlcea

21.

Concursul multidisciplinar „Şcoala cu ceas”*

1000

Martie

Şcoala „Take Ionescu” Rm. Vâlcea

Rm. Vâlcea

22.

Concurs ştiinŃific „Ştefan Procopiu”*

200

Ianuarie

Colegiul Tehnic „Gh. Catianu” Piatra NeamŃ

Piatra NeamŃ

23.

Concurs naŃional de radiogoniometrie şi radiotelegrafie „Adrian Băran”*

100

Iulie

P.C. Dr. Tr. Severin

Dr. Tr. Severin

24.

„Electronica azi” – Concurs naŃional de electronică*

150

Iunie

P.C. ConstanŃa

ConstanŃa

25.

„Mathematiques sans frontieres” - Concurs naŃional de matematică*

150

Aprilie

Sc. nr. 9, Suceava

Suceava

F5. DOMENIUL SPORTIV TURISTIC

 

Nr.

 

Nr.

     

crt

Denumirea proiectului

partic.

Perioada

Organizator

Loc desfăşurare

1.

„Aerogym” - Concurs NaŃional de Gimnastică Aerobică

150

30

- 31 mai

P.C. Arad

Arad

2.

„Pui de brad”- concurs naŃional de orientare turistică

250

Iunie

C.C. Întorsura Buzăului

Crasna, CV

3.

Concurs de sporturi de iarnă „Serbările zăpezii”

300

Februarie

P.C. Cluj Napoca

Cluj Napoca

4.

„Cupa Rusidava” - Concurs naŃional de judo si tenis de masă

300

1

- 4 mai

C.C. Drăgăşani

Drăgăşani, VL

5.

„Prietenia” - Festival internaŃional de gimnastică şi dans

150

6

- 8 iunie

P.C. Vaslui

Vaslui

6.

"Open Lugoj" - Concurs naŃional de şah

100

20

- 23 martie

C.C. Lugoj

Lugoj, TM

7.

„Cupa Palatului Copiilor” – Concurs naŃional de karate

400

14

- 16 iunie

P.C. Cluj Napoca

Cluj Napoca

8.

Campionatul naŃional şcolar de orientare sportivă

150

Iulie

P.N.C.

Alba Iulia

9.

„Cupa Harghita” - Concurs naŃional de orientare sportivă în alergare

200

21

- 22 iunie

P.C. Miercurea-Ciuc

Miercurea-Ciuc, HG

10.

„Cupa de vară” - Concurs naŃional de tenis de câmp

80

26

- 30 iunie

C.C. Curtea de Argeş

Curtea de Argeş

11.

Concurs naŃional de gimnastică aerobică „Cupa Aviva Pelendova”*

135

30

– 31 martie

PC Craiova

Craiova

12.

„Festivalul fulgilor de nea” – sporturi de iarnă

100

Februarie

PC Braşov

Braşov

13.

Festivalul NaŃional Şcolar al Sportului Aerobic*

200

Aprilie -

C.C. sector 6 Bucureşti

Bucureşti

decembrie

14.

„Cupa performanŃei” - Concurs naŃional de arte marŃiale*

200

6

- 9 iunie

C.C. Şimleul Silvaniei

Şimleul Silvaniei, Sj

* Fără finanŃare MECT

7

F6. ACTIVITĂłI CARE VOR FI FINANłATE DIN SUPLIMENTĂRI, ECONOMII ŞI FONDURI OBłINUTE ÎN URMA RECTIFICĂRII BUGETARE:

Nr.

 

Nr.

     

crt

Denumirea proiectului

partic.

Perioada

Organizator

Loc desfăşurare

1.

Festivalul Portului şi dansului TradiŃional Rrom

180

Iulie - august

M.E.C.T - DGILMRP

Costineşti, Ct

2.

Festivalul internaŃional de folclor pentru copii şi tineret „Cătălina”

550

August

P.C. Iaşi

Iaşi

3.

Festival internaŃional de folclor pentru copii „Soarom”

300

14

- 18 august

C.C. Sângeorz Băi

Săngeorz Băi, BN

4.

Concursul naŃional „Doină, doină, cântec dulce”

100

5 - 8 iunie

C.C. Gura Humorului

Gura Humorului, Sv

5.

„Toamna baladelor” Festival naŃional de muzica folk

300

1 - 2 noiembrie

ISMB, MECT

PNC Bucureşti

6.

„Flori în oraşul florilor” - Festival naŃional de muzică şi dans

550

iulie

PC Timiş

Timişoara

7.

„Festival Art” - Concurs internaŃional de arte plastice

200

Iulie

P.C. Cluj Napoca

Băişoara, Cj

8.

„Batca” – Festival naŃional de muzică şi dans

450

25

- 28 septembrie

C.C. Drăgăşani

Drăgăşani, Vl

9.

„Poveşti de lângă Dunare - Legende europene” – Festival internaŃional

150

26

- 29 iunie

P.N.C. Bucureşti

Bucuresti

10.

„Franthousiasme” - Festival naŃional de teatru francofon pentru copii

250

28

- 30 martie

C.C. Dej

Dej, Cj

11.

„Meridianele dansului” – concurs naŃional de dans

250

3

- 7 dec

C.C. Oneşti

Oneşti, Bc

12.

„Ritm, dans, fantezie” – Festival naŃional de dans modern

200

23

- 25 mai

ISJ Mureş, PC Tg. Mureş,

Tg. Mureş

13.

„Larix” - Concurs naŃional de sculptură în lemn

75

August

C.C. C. Moldovenesc

C. Moldovenesc

14.

„Împreună într-o Europă unită” - Concurs naŃional

-

Ianuarie – septembrie

P.C. Cluj Napoca

Cluj Napoca

15.

„Zilele teatrului tânăr francofon”

120

Noiembrie

L.T. „J. L. Calderon”

Timişoara

16.

„G.A. Petculescu” - Festivalul naŃional de teatru

200

Mai

C.C. Lugoj

Lugoj, Tm

17.

„Magia lutului între tradiŃie şi modern” - Tabără internaŃională de creaŃie artistică

40

Martie - septembrie

C.C. Lugoj

Lugoj, Tm

18.

Concurs naŃional de artă fotografică şi cineclub

160

25

- 31 august

P.C. Târgu Mureş

Târgu Mureş

19.

„Românaşul” - Festivalul internaŃional de cultură şi civilizaŃie românească

-

7

- 14 iulie

Şcoala „B.P.Haşdeu” Iaşi

Iaşi

20.

„Împreună pentru o viaŃă mai frumoasă”- concurs naŃional interdisciplinar, cultură şi civilizaŃie rromani

150

Iulie - august

M.E.C.T. - D.G.I.L.M.

Costineşti, Ct

21.

„Dezbaterile Karl Popper şi parlamentare”- Concurs naŃional de debate

200

August - septembrie

C.T. „Ion Borcea” Buhuşi

Buhuşi, Bc

22.

Concurs naŃional de electronică

150

August

P.C. Piteşti

Piteşti

23.

Concurs naŃional de ecologie „Ovidiu Bojor”

100

8

- 14 septembrie

P.C. BistriŃa

Poiana Zânelor, BN

24.

Concurs naŃional „Inventica”

100

August

P.C. Suceava

Suceava

25.

Concurs naŃional de radiogoniometrie

100

August

P.C. Craiova

Craiova

26.

Campionatul naŃional de şah pentru copii si juniori din palate si cluburi ale copiilor

100

3

- 9 iulie

P.C. Botoşani

Botoşani

27.

„Sarmisegetuza

– ExpediŃie în CarpaŃi” – proiect socio-educativ

50

August

P.N.C.

MunŃii Bihorului

28.

Concurs naŃional de automodele si navomodele

200

August

MECT

Amara

DIRECTOR, Megdonia PĂUNESCU

DIRECTOR GENERAL, Liliana PREOTEASA

8

Inspector de specialitate, Cătălina CHENDEA