Sunteți pe pagina 1din 239

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.

ro
Consiliul
Acad. Dumitru PROTASE, Universitatea Cluj-Napoca
Praf. univ. Toader Universitatea Cluj-Napoca
Praf. univ. Doru RADOSAV, Universitatea Cluj-Napoca
Dr. Volker WOLLMANN, Gundelsheim, Germania
--- Colegiul de ---------------------...
Corneliu GAIU- redactor responsabil, Gheorghe MARINESCU,
George G. MARINESCU, Virgil BODALE,
Valentin ORGA, COSTEA, Gela
Culegere prelucrare imagini desene: Elena PLENICEANU
Orice referitoare la
"Revista se va adresa:
Complexul Muzeal
Str. Gen. Grigore nr. 19
4400
Tel./fax: 0263-211063
Toute corespondance sera envoyee a l'adresse:
Complexul Muzeal
Str. Gen. Grigore nr. 19
4400
Tel./fax: 0263-211063
Roumanie
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Complexul Muzeal
REVISTA BISTRITEI
'
XXI/2
ISTORIE
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Complexul Muzeal
ISSN 1222-5096
Editura Accent, 2007
Str. nr. 98
Tel./fax: 0264-265922
e-mail: office@accentpublisher.com
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
CUPRINS
Vasile Asupra dacilor Daciei
din operele autorilor bizantini din secolele X-XV ................................................. 7
Mihai Florin HASAN, Cteva asupra practicilor divinatorii,
a magiei a n Evul Mediu (secolele XIV-XV).
Studiu de caz: Ungaria voievodatul Transilvaniei .......................................... 13
Dorin-Ioan RUS, Sigilii cu nsemne n Florian Rusu
din Ghcorgheni ........................................................................................................ 21
Iosif Biserica n perioada comitatului {1876-1918} .............................. 27
Felician SUCIU, Mitle/europa n epoca de la 1848 .................................................................. 63
Anamaria MARA, Tiganii: geneza unei structuri identitare marginale .................................................. 69
Rozalia rolul lor n
n a doua a secolului al XIX-lea n Transilvania ................................. 81
Iulia Adina POP, feminine n public
n a doua a secolului al XIX-lea ............................................................ 89
Elena Andreea BOIA, Imaginea "pieilor n Transilvania
(secolul al XIX-lea la Primul Mondial) ...................................... 101
BODALE, Romni din Tara Moldova n Italia n epoca ................. 109
Ana Maria VELE, Personalul diplomatic al Romniei n {1882-1914} ....................................... 117
Dorel MARC, Publicistica de debut a lui Elie (Miron) Cristea
mediul cultural- etno-folclorice ................... 127
Petre DIN, Modelul identitar romnesc n publicistica a lui Mircea Eliade .................... 139
Adrian ONOFREIU, documentare privind
ntre 1918-1938 ...................................................................................................... 145
COSTEA, Mitbiografia eroului comunist ntre memorie .................................... 173
Nicolae BALINT, Ministerului n
pentru sprijinirea PCR n preajma alegerilor din noiembrie 1946 . ................ 193
Manuela MARIN, de la 23 August- de la manifestare la una de cult
{1965-1989} ............................................................................................................. 199
Anca STNGACIU, Presa aspecte ale Romniei
n structurile Uniunii Europene ........................................................................... 209
5
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Anca STNGACIU, Le relationi tra la Romania e /'Italia
nel contesta dell'integrazione Europea ............................................................... 217
Giordano ALTAROZZI, Ideea despre Europa ntre Evul mediu epoca ........................... 223
Recenzii,
Wigant Weltzer, WEGE, IRRWEGE, HEIMWEGE. Schulen, Erziehungsheime und Erziehungsanstalten
des Volksbundes der Deulschen in Ungarn -1940-1944, Rothenburg ob der
Tauber, 2005, 144 p. (Dorin Ioan RUS) .................................................................. 235
Dorin-Ioan Rus, Sub semnul lui Marte. Militarii Reghinului, editura "Accent", Cluj-Napoca, 2007, 544
pp. (Nicolae BALINT) ............................................................................................. 236
Abrevieri ..................................................................................................................................................... 237
5
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Asupra dacilor Daciei
din operele autorilor bizantini din secolele X-XV
Vasile
O a autorilor bizantini din secolele X-XV o lor spre arhaizare.
Fideli acestei literare modelelor din antichitate, n lor, ei constant, pentru a
denumi popoare, locuri etc. contemporane epocii n care scriu, etnonime sau toponime antice. ntre acestea,
destul de frecvent sunt folosite etnonimele daci sau toponimul Dacia pentru a desemna diferite popoare
sau politica-statale din parte a continentului, sau uneori chiar mai Asupra
acestor denumiri, a lor ne vom concentra n continuare n materialul prezent.
Facem de asemenea precizarea folosirea, uneori a celor etnonime, gep daci, de
unii autori bizantini n lor nu ne permite abordarea a referitoare la
ele, ci n comun. n am optat pentru o prezentare o tratare a acestor
n secolul al X-lea, n lucrarea sub denumirea Lexiconul Suidas, autorul sau autorii anonimi
face/fac precizare: "Dacii: care acum s11nt identificarea pecenegilor,
contemporani autorului sau autorilor cu dacii nu este rezultatul vreunei de nrudire ntre cele
popoare, ci el are categoric o de ordin geografic: pecenegilor, care din secolul al X-lea s-au
stabilit n teritoriile locuite de daci, le-a fost acordat n mod arbitrar numele acestora
2

o are etnonimul daci n note marginale din secolul al XI-lea la lucrarea lui
Constantin Porphyrogennetos, De administrando imperio, semnalate de bizantinistul maghiar Moravcsik Gyula.
Prima dintre ele apare n forma "dacii pecenegi", iar cea de-a doua, foarte "pecenegii
care se rmmeau mai nti daci''3. o are etnonimul daci n Lexicormllui Ioan Zonaras din
secolul al XII-lea, care care "daci: pecenegii"
4

Denumirile de daci folosite pentru a denumi de la nord de se ntlnesc n
cronicarilor Mihail Psellos [sec. XI) Anna Comnena (sec. XII). care o invazie n
imperiu n anul1059, de Isaac I Comnenos [1057-1059). Primul "popoarele
acelea, care peste de romeilor prin Istros, se scul veste se
cu totul pe noastre din pricina vecini cu ei, care, tot jefuindu-i i
se La Anna Comnena, referindu-se la evenimente, atunci "cnd
dacilor nu au mai vrut respecte pe care o cu romeii,
nerespectnd aflnd acest lucm, care erau de cei vechi mysieni, nu ari mai
mit stea n lor, atunci n pe care l
de imperiul romeilor, I-au CII ar1 venit n noastre. Ei ar1 plecat de acolo din pricina
pe care le-o pmtau vecinii lor, care nu ncetau atace''li.
1
Suidae Lexicon, edidil Ada Adler, voi. Il, Leipzig, 1930, p. 2; Cf. Fonlcs Historiae Daco-Ronwnae, voi. Il, 1970,
p. 698-699.
2
Cf. A. Decei, Romrnii din veacul al/X-leu prnei n ul XIII-leu, n luminc1 izvoarelor istorice n AliN, Cluj, 1936-
1938, 547-548. Pentru disculii mai ample, vezi: S. Brezeanu, Les "Daces" de Suidas. Une nHnterpnilulion, n RESEE,
XXII, 1984, 2, p. 113-122.
3
Gy. Moravcsik, Byzuntinoturcica, voi. II, Berlin, 1958, p. 116.
4
Iohannis Zonarae, ex lribus codicibus nunc primum cdidit ob.mrvalionibus illuslravit et indicibus
instruait J.A.H. Tillmann, vol.l, Leipzig, 1808, p. 464; Cf. S. Bwzeanu, op. cit., p. 113-114.
5
Mihail Psellos, Cmnografia. Un veac de istorie {976-1077}, ed. Alexandrescu, 1998, VII, 67.
0
Ana Comnena, Alexiada, ed. i M. Marincscu, 1977, III, Vlll, 6 [n continuare: Comnena).
Revista BistriJei, XX.l/2, 2007, pp. 7-12
7
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Indentificarea popoarelor pe care cei doi autori bizantini i denumesc sau daci a constituit o
care s-a aflat n Astfel, sunt de Moravcsik Gyula, Gyoni Mathias, Vasilka
Petre Diaconu sau cu uziF. Nicolae Iorga, n schimb,
de cronicarii bizantini "nu pot fi dect cumani''ll, identificare de I.

n ceea
ce-l pe Ion Barnea acesta sub denumirea de este probabil trebuie pe
romnii dintre


credem este mai complex. Ca urmare, noi
de cei doi autori bizantini trebuie fie cu romnii fie, cel mai probabil,
fiind convulsiile etnice din regiune n perioada cu acel conglomerat de
format din noile elementele turanice, uzii, aflate n curs de afluire n regiune.
Cine sunt dacii de cronicarii bizantini? n acest caz, majoritatea i pe
cu maghiarii
11
La fel sunt daci de Anna Comnena cu prilejul unei
invazii pecenege consumate n anului 1087, cnd cu sosirea Tzelgu
care se afla n fruntea armatei a trecut valea a n fruntea unei armate
puternice, cam de optzeci de mii de oameni, un corp numeros de daci, al se
numea Solomon


identificarea dacilor de Anna Comnena cu ungurii este o
Ne pe faptul n 1059, cnd are loc prima dintre cele invazii de
care ne Ungaria se afla n plin civil. ce-l apunea pe regele Andrei I (1046-1060) fratelui
Bela, viitorul rege (1060-1063)1
3
, fapt ce Illl-i permitea se angajeze ntr-o campanie mpotriva
iar n 1087 cnd se ce de-a doua incursiune n imperiu, la care ex-regele Solomon
(1063-1074), acesta era el fugar la barbarP
4
, fapt care nu-i permitea comande contingente regulate ale
armatei maghiare. Pe baza acestor conchidem daci la cele invazii pecenege n
Imperiu Bizantin din 1059 1087, de Anna Comnena, sunt din teritoriile aflate
sub regilor Ungariei, cel mai probabil din Transilvania, de pecengi sub comanda
unor proprii (n 1059), sau n serviciul lui Solomon (n 1087), putnd fi deci foarte bine, att romni,
ct unguri, sau chiar cete mixte.
La secolului al XI-lea n prima a secolului al XII-lea, asemenea etnonime apar n
poeziile cu caracter istoric ale poetului Theodoros Prodromos. Astfel, cu ocazia basileului Alexios
1 Comnenos (1081-1118) n anul1081, acesta scria un poem n versuri, ntre care acela "pe tine te ocrotesc
triburile

.
Cine sunt dacii la care face referire poetul bizantin? De unde este care le-a
mprumutat numele? ni-l poetul bizantin. Asocierea lor cu triburile sau
diocleilor din nord-vestul Peninsulei Balcanice, ne permit concluzia Theodoros Prodromos
etnonimul daci pentru a-i desemna pe o parte din locuitorii nord-vestului Peninsulei Balcanice, cei care n
epoca sa ocupau teritoriile fostei dioceze romana-bizantine Dacia.
7
Gy. Moravcsik, op. cit., p. 111; M. Gyoni, Zur Fmge der rumanischen Staatsbildungcn im XI. Jahrhundert in
n Ostmitteleuropiiische Bibliothek, nr. 48, Budapest, 1944, p. 91; V. Quelques remarques sur les
noms ethniques chez les auteurs byzantins, n Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums, Budapest, 1968,
p. 403; P. Diaconu, Les Petchenegues au Bas-Danube, 1970, p. 59, n. 1613; Note laM. Psellos,
Cronogmfia, p. 245, p. 53; Idcm, Note la Ana Comnena, Alexiada, voi. I, p. 135, n. 3.
8
N. Iorga, Cele dinti de stat ale romnilor, n Idem, Studii asupra evului mediu romnesc, 1984, p. 44.
!l 1. Fercnt. Cumanii episcopia lor, 1931, p. 5.
10
1. Baroca, Criza bizantine. Problema formatiunilor politice din a doua a secolului al XI-lea pe teritoriul
Dobrogei, n 1. Barnea, Din istoria Dobrogei, voi. III: Bizantini, romni bulgari la Duncirea de Jos,
1970, p. 132.
11
N. Iorga, op. cit., p. 44; Gy. Moravcsik, op. cit., p. 116; Note la Ana Comnena, Alexiuda, voi. 1, p. 135, n. 1.
12
Comnena, VII, 1, 1. Pentru prezentarea acestei campanii mpotriva Bizanlului, vezi Chronicon pictum Vindobonense
(Cronica de la Viena), n G. Popa-Lisscanu, Fontes Historiae Daco-Romunorum (Izvoarele istoriei romnilor), voi.
XI. 1935, LXII. unde actiunea esle cumanilor (n continuare: Chmnicon pictum}.
13
Chronicon pictum, LI.
14
Cf. Ibidem, LXII, unde se fostul rege Solomon s-a refugiat la cumani.
15
Theodoros Prodromos, n Fontes Historiae Daco-Romanae, voi. IV, Bucureti, 1982 p. 138-69.
8
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Etnonimul daci se de asemenea n versurile adresate de poet Ioan II
Comnenos (1118-1142). Omagiindu-l pe cu prilejul victoriei obtinute n anul 1128 asupra fortelor
maghiare n apropiere de Belgrad, poetul bizantin scrie ntre altele "ai nvins neamul


Se n acest caz autorul bizantin la locuitori ai fostei dioceze Dacia ca n cazul precedent?
Cu nu! Plecnd de la faptul incontestabil n cadrul armatei maghiare au luptat importante
contingete recrutate din rndul romnilor n acest caz, sunt desemnati
cu etnonimul daci de poetul bizantin
17
Credem de asemenea la romni se
poetul bizantin n alte din poeziile sale. Spre exemplu, astfel de referiri face atunci cnd adresndu-se
Ioan II Comnenos, "ai dat ca prizonieri le care
pe daci toate popoarele de Istm", sau "izbnzile mpotriva ntregului neam dacic ale ntregii


n secol al XII-lea, etnonimele daci folositi pentru a denumi etnii contemporane, se
ntr-un discurs al oratorului Nikolaos Kallikles, rostit n fata Ioan II Comnenos pe care l
"Poate urle 1111 cine persan, o un lup getic sau strige peonii dac111, tu
pentru ca n continuare, referindu-se la victoriile basileului constate "nimiceaiEtnonimul daci folosit de acest autor are o semnificatie El i cu
certitudine pe romnii n pe cei din Transilvania, vecinii ungurilor.
Mai este identificarea amintiti de Nikolaos Kallikles. Editorul romn al textului, H.
a n ei pe" vlahi sau bulgari''2. n ceea ce ne prin autorul bizantin
i pe romnii Ne opinie pe faptul acesta i att cu "lupul
getic", cu trimitere la stindardul simbolul geto-dacilor (draco), ct cu care nu sunt altii dect
pecenegii, pe care i-au secondat, foarte probabil, n campania lor mpotriva imperiului din anul1127, n urma
au fost nimiciti de imperiale comandate de basileul Ioan II Comnenos.
Trimiteri interseante la daci apar n lucrarea C!wnt despre minunile Sfntului Dimitrie,
a disconului arhivarului din Thessalonik, Ioannes Staurakios (sec. XII-XIII). Aceste apar n cteva
fragmente ale care misiunea de pacificare a unui demnitar bizantin [guvernator) la daci.
Prezentnd de acesta n sa, autorul bizantin pentru nceput "a ajuns
la Thessalonik { ... ], un guvemator n drum spre daci. El acolo spre a unele
a fost nfruntat de o d11s n cetate spre a face un popas''2
1
n continuare,
miraculos, ce a pus n felul acesta, cu .. ], a pomit mai departe
n spre daci" ce a luat hlamida a mmtirului ca de
guvernatoml s-a luminat la s-a ndreptat repede spre daci, ajzmgnd la Istm''2
2

Principalele probleme pe care le prezentate sunt identificarea desemnate cu
numele de daci a locului de origine. Asupra acestor aspecte ne vom opri n continuare.
acestei H. editorul romn al textului, bazndu-se, foarte probabil, pe
faptul un guvernator imperial nu putea fi numit dect n fruntea unei din interiorul hotarelor
imperiului, "guvematomlmergea de la Constantinopole, prin Tl1essalonik valea Vardamlui, spre
Dacia Ripensis'"l
3
n plecnd de la concluzie, el i astfel pe dacii din lucrarea lui
Ioannes Staurakios cu locuitorii teritoriilor acestei foste provincii romana-bizantine,
n ceea ce ne nu opinie. Ne contestatie pe cteva informatii
transmise de autor care ne pentru a ajunge la dacii, demnitarul bizantin care, foarte
probabil, n momentul trimiterii n misiune ndeplinea de guvernator al vreunei theme a
1
" Ibidem, p. 70-71.
17
Cf. H. Note la Theodoros Prodromos, n Fontes Historiae Daco-Romanae, IV, p. 71, unde emile o opinie

18
Theodoros Prodromos, n loc. cit., IV, p. 70-71.
1
u Nikolaos Kallikles, n Fontes Historiae Daco-Uomanae, IV, p. 46-47.
'" Cf. H. Note la Nikolaos Kallikles, n Fontes Historiae Daco-Romanae, IV, p. 46-47.
21
Ioannes Staurakios, Cuvnt despre minunile Sfntului Dimitrie, 1, 5, n Fontes Hisloriae Daco-Romanae, IV, p. 92-93.
22
Ibidem.
23
H. Note la Ioannes Staurakios, n Fontes Historiae Daco-Romanae, IV, p. 93.
9
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
imperiului. de unde calitatea de autor, a trebuit traverseze

i
pe dacii de autorul bizantin la nord de fluviu, pe malul stng. Plecnd de la
constatare, conchidem deci prin daci, autorul i nu pe locuitorii din fosta Dacie Ripensis, ci pe
cei din fosta Dacia din regiunile riverane n rndul n momentul istoric respectiv, i
putem identifica, n primul rnd, pe romni. dar pe cumani.
Pe baza concluziei de mai sus oportun facem precizarea demnitarul bizantin nu a fost
trimis la daci pentru a ocupa o din cadrul ierahiei provinciale bizantine, ci el a ndeplinit
o misiune cea a unui ambasador, trimis la o dinafara imperiului.
cuprinse n lucrarea lui Ioannes Staurakios strnsele existente ntre Imperiul
Bizantin locuitorii de pe malul stng al


n secolul al XIV-lea, referiri la Dacia ntlnim n Oracolele lui Leon. Respectiva lucrare ntre
altele faptul iau Sebasteia, Dacia"
26

Nicolae Iorga, istoricul care a semnalat pentru prima izvorul n istoriografia ntr-o
aluzia la Dacie este este una iar contextul n care ea este este
unul asiatic
2
;. n ceea ce ne analiznd cu am constatat ea cuceririle
mongole musulmane din Asia Europa absolut haotic, a face vrea ntre unele altele. Mai mult
chiar, sursa arbitrar dezordonat, nicio ordine sau vreun criteriu, regiuni
din Europa cu unele din Asia. Pe baza acestei conchidem deci cucerirea Daciei este de
izvorul n n Dacie la care face trimitere sursa nu
este n niciun caz vreo regiune ci toponimul respectiv dubii, teritoriile carpato-

Etnonimele daci toponimul Dacia sau variante ale lor se din n
unor cronicari bizantini din secolul al XV -lea. n unele foarte rare de altfel n ele
i pe unguri, dar n majoritatea a cazurilor ele se la romnii nord-

O n sensul uneori etnonimele dacii-ar desemna pe ungurii ne cronicarul Laonikos
Chlakokondylas. Referindu-se la originile ungurilor acesta faptul n societatea ,.zmii
cred au fost n vechime; locuind sub muntele Hem ndurnd nwlte rele din partea s-au
retras n sus n aceasta, n care locuiesc acum; spun au fost daci''2
6
Falsitatea acestor este
de cronicarul bizantin care veridicitatea lor.
Cu etnonimul daci, Chalkokondylas i pe romnii al teritoriu
de locuire este desemnat de cronicarul bizantin cu toponimul Dacia. Autorul face o
ntre romnii peonodaci, dacii de sau de peoni, termen cu care
sunt ungurii. romnii extracarpatici, daci. este de cronicar n


Ioannes Slaurakios, op. cit., 1, 5, n loc. cii., p. 92-95: ,,Acest fluviu nuvigabil cu vuluri mari ngh{ase cu totul din muza
gerului se j(icusc ca de dar dupti aceea se dezghe{ase n ntregime de adierea ducea cu el sloiuri
de asemenea unor slrnci de munte. Ce se puleu face n asemenea mprejurciri? Guvernatorul
dar flUiriul se nfuria se ntcir(lla, producnd o mullime de spumci, semn al nsufle{irii, agita{iei sale: el a
rupt podul improvizat n gmb 1-a nghi{il cu zgomot. Se scurgeau zile de-a nndul fluviul nu ngciduia trecerea
guvernatorului, de aceea acesta a chemat n ajutor marliml. l-a apcirul n vis cutia n mre pusese hlamida cingciloarea
acestuia; deci a poruncit ca acestea sci fie puse mpotriva valurilor. Le duse deci n up1i deoadatci, ca printr-o minune,
jluviul domolit avntul, m cum s-ar fi de hlamida martirului, ntocmai ca odinioarci Iordanul cel frumos n
fa{a cutiei lui Isus Navi. astfel guvernatorul a trecut dincolo".
2
" Pentru alte informa[ii privind Imperiului Bizantin cu romnii n secolul al XII-lea, vezi: Ioannis
Cinnami, Epitome rcrum ab Ioanne et Alexio Comnenis geslarum ad fidcm codicis Vaticani recensuil Aug. Meineke,
Bonn, 1836, VI, 3; Cf. Fontes Jlistoriae Daco-Flomanae, voi. III, 1975, p. 238-241; Nicetae Choniatae, Hisloria,
recensuill. Bekker, Bonn, 1835, p. 170-li1; Cf. Fonles Hisloriae Daco-Romanae, voi. III, p. 250-251. Pentru discu[iile
asupra informatiilor transmise de Ioannns Kinnamos NikP.tas f:honi<Jles, VP.zi: E. St;inescu, Les Bitaxoc de Kinnamos
el de Choniates et la presence militaire byzantine au nord du Danube sous lus Comnenes, n RESEE, IX, 1971, 3, p. 585-
593; V. Vlcrhii n ac(iunile militare din timpul Comnenilor. RIM, 2 (60), 2000, p. 46-47.
zn Oracolele lui Leon, n Fonles Hisloriae Daco-Homanae, IV, p. 136-137.
27
N. Iorga, n RI, 6, 1920, 10-12, p. 272.
2
" Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, ed. V. Grecu, 1958, p. 60-61.
10
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ceea ce politica-statale ale acestora: Transilvania este Dacia peonilor sau Peonodacia,
respectiv Dacia de unguri in componenta Regatului Ungariei, in timp ce
este Dacia
29

n acest punct al studiului nostru oportun facem precizarea Laonikos Chalkokondylas
nu intotdeauna toponimul Dacia pentru a desemna exclusiv sau vreun alt
geografic locuit de romni. Astfel, in cteva cazuri, in lucrarea sa cronicarul bizantin il fie in forma
Dacia, fie in forma Dania, spre a desemna Danemarca
30

Un alt cronicar bizantin din secolul al XV-lea care etnonimele daci pentru a-i desemna pe
romnii este Kritobulos din Imbros. Mult mai riguros dect predecesorii sau contemporanii
n a utiliza aceste etnonime, cronicarul bizantin pentru a-i desemna pe romnii din diferitele arii
geografice, numele lor care au locuit in antichitate regiunile respective. Spre exemplu, romnii
din intracarpatic Banat sunt daci, iar teritoriile locuite de ei, respectiv Transilvania Banatul, sunt
denumite cu toponimul generic Dacia
31
n schimb, romnii de la sud de sunt iar de
ei, este domnia este "domnia domnii sunt
"domnii sau "domni ai
in acest context, ca pe un caz particular, faptul Ioan (Iancu) de Hunedoara (1441-1456) este
numit de Kritobulos, Ioan GetuP
3
prin atributul Getul conferit lui Ioan de Hunedoara,
cronicarul bizantin acrediteze o care originea a marelui militar om
politic Pe ce surse Kritobulos opinie nu dar suntem in
ea este complet originea a lui Ioan de Hunedoara, ridicat din
rndul cnezimii hunedorene, fiind in afara
n incheierea prezentului studiu, sintetizarea rezultatelor la care am ajuns n urma sale ne permite
formularea concluzii:
1. O serie de cronicari sau literati bizantini din secolele X-XV - Anna Comnena, Theodoros Prodromos,
Nikolaos Kallikles, Ioannes Sturakios, autorul sau autorii Oracolelor lui Leon, Laonikos Chalkokondylas,
Kritobulos din Imbros - folosesc etnonimul daci pentru a-i desemna pe romnii ndeosebi pe
cei sud-carpatici. Altii - Laonikos Chalkokondylas - etnonimul peonodaci, pentru a-i desemna pe
romnii Uneori cu etnonimul daci, unii autori bizantini - autorul sau autorii Lexiconului
Sl!idas, Constantin Porphyrogennetos, Ioan Zonaras, Theodoros Prodromos - i fie pe pecenegi,
fie pe locuitorii din fosta Dacia, sau n cazuri pe unguri.
2. Etnonimul este este folosit de cronicarii scriitorii bizantini din secolele X-XV- Mihail Psellos,
Arma Comnena, Nikolaos Kallikles, Kritobulos din Imbros - pentru a-i desemna, n primul rnd, pe romnii
n unele cazuri etnonimul este folosit de unii autori bizantini pentru a-i desemna pe
pecenegi, iar, in extrem de rare, pe uzi sau maghiari.
3. Toponimul Dacia este folosit de autorii bizantini din secolele XIV-XV- autorul sau autorii Oracolelor lui
Leon, Laonikos Chalkokondiylas- pentru a desemna, fie ntregul teritoriu locuit de romnii fie
numai Pentru desemnarea Transilvaniei, unii cronicari bizantini- Laonikos Chalkokondylas
2
" Ibidem, p. G3-G4, 75, 93,114-115,120,130,137, 148,155,158, 171, 184,189,193, 197-200,210,214,225,282-291,293,
300.
:m Ibidem, p. 59: "De aici ncolo se ntinde (Germania, n.n.) la dreapta la ocrmnul de pe la {ura cell)lor la stnga
de pe la Dcmia, precum nspre insulele Britanice"; p. 58: "n pariul acestui (Brugcs, n.n.) din
mare a din de la marginea oceanului ale Germaniei, Iberiei, Angliei, Daniei ale altor p.
92: ,,Aici (n Inflanda, probabil Estonia sau Letonia) din Dacia Germania, aducnd n
de britanice celtice Pentru unele disculii asupra popoarelor teritoriilor
desemnate cu etnonimul daci toponimul Dacia, vezi: M.P. Dan, Cehi, slovaci, romni n veacurile XIII-XVI, Sibiu,
1944, p. G1-G3, unde elnonimul daci toponimul Dacia se la romni teritoriile Cf. Fr.
Pali, Recenzia la lucrarea lui M.P. Dan, n RHSEE, XXII, 1945, p. 320, unde termenii se la danezi
Danemarca.


Crilobul din Imbros, Din domnia lui Mahomed al II-lea. Anii 1451-1467, ed. V. Grecu, 1963, 1, 14, 17; II 18,
1; Il, 18, 4; IV, 10, 2.
n Ibidem, IV, 10, 1; IV, 10, 3-10.
" Ibidem, l, 14, 17; IV, 10, 2.
11
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
-folosesc toponimul Peonodacia. n cteva cazuri. toponimul Dacia sau Dania este folosit n secolul al XV-lea
de a c e l a i Laonikos Chalkokondylas pentru a denumi Danemarca.
Concerning the Identification of the Getae, Dacians and Dacia,
from the Byzantine's Woritings ofthe 10-15lh Centuries
(Summary}
A series of byzantine authors from the 10 and 15
111
centuries, chroniclers writers and poets, use the
tern1 Dacian for designating the North-Danube Romanians, particularly the ones from South-Carpathians
and the term Peonodaci for designating the Romanians from Transylvania and Banat. In some cases, they
designate with the term Dacians the Pechenegs and Hungarians. The term Getae is used by the 10-15\h
centuries byzantine chroniclers and writers for designating first and foremost the Romanians between the
Carpathians and Danube, in some cases the Pechenegs aud very rarely the Uzi ar Hungarians.
12
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cteva asupra practicilor divinatorii,
a magi ei a n Evul Mediu (secolele XIV-XV).
Studiu de caz: Ungaria voievodatul Transilvaniei
Mihai Florin BASAN
Studiul de prezinte unor astfel de practici n regatul Ungariei n cadrul celor
comitate ale Transilvaniei, pornind de la cele cteva surse care pot fi exploatate n acest moment de
asemenea, cteva asupra terminologiei utilizate pe parcursul acestui studiu.
1. Practicile divinatorii.
n conformitate cu Enciclopedia se ca procesul de a viitorului
sau a lucrurilor ascunse prin metode neadecvate
1

Enciclopedia religiilor ca "arta sau practica descoperirii personale, umane
a viitorului sau, mai simplu, a evenimentelor trecute sau prezente"
2
Greco-romane
(Daremberg-Saglio) la vocea acest fenomen (Mavnxt]) ca gndirii divine"
ce sunt traduse prin "semne simbolice perceptibile sunt "relevate direct sufletului prin
sau de origine


H. J. Rase a fost cel care a clasificat pentru prima tipurile de cte se pare, tipologie
este ca atare

Ca mmare se practicau sau se interpretau: (interpretarea viselor),


presentimentele, involuntare ale corpului, posesia de tip medium, (consultarea
observarea comportamentului animalelor, iar aici cea mai era (interpretarea
zborului observarea intestinelor sau organelor de animale, a formelor acestora
sau haruspicii), ultima a animalului sacrificat nainte de moarte, aruncarea zarurilor, extragerea unor fire
mai lungi sau mai scurte dintr-o (sortilegirr), citirea frunzelor de copaci (tasseografie), utilizarea
de joc (n engl. cartografie), decodarea fenomenelor naturale frenologie, astrologie)S.
Redactorii au remarcat pe dreptate faptul termenii n lumea
pentru a defini sau practicile divinatorii nu sunt ntotdeauna riguros sinonimi, dar nici nu
existau foarte mari ntre modul n care lumea sau percepea executa astfel de practici
6

Astfel, ntr-un sistem religios care are la ntre individ puterea
resursele undeva ntre simpla care imposibilitatea magie,
care n fapt, este vorba despre omului de a prin relevarea de
puteri invizibile, a ceea ce ar vrea nu poate ajutorul acestor forW.
1
Cutholic Encyclopedia, 1913, cf. hllp://www.newadvcnl.org/calhen/05048!J.htm, accesat la 19.05.2007.
z Mucmil/cm Encyclopedia of Heligion, voi. IV, 2006, p. 2369.
" Ch. Darem!Jerg, Edm. Saglio, Dictionnaire des antiquites grecqucs et ronwincs, Paris, tom Il, voi. 1, p. 292.
4
Clasificarea a fost n cadrul unui articol din 1911 intitulat "Divinalion, Introductory and Primitive" din volumul
4 al Encyclopedia of Religion cmd Ethics, Edin!Jurg, 1911, cf. Mucmil/an Encyclopedia of Hcligion, 2"d edition, (editor
principal Lindsay Jones), voi. IV, USA, 2005, p. 2369.
" Ibidem. A se vedea Muchum!Jled, Magia in Europa din Evul Mediu 1997, p.
23-24.
" Ch. Darem!Jerg, Edm. Saglio, op. cit., p. 292.
' Ibidem.
" Ibidem.
Revista XX.l/2, 2007, pp. 13-19
13
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Din analiza de istoricul francez n antichitatea relevant este finalul
vocii, care face trecerea spre medieval. Autorul "Le monde antique a pris fin. La surface des choses est
change; mais le fond reste le meme. Quelque idee qu'il se fasse du divin, l'home ne conc;:oit pas de Dieu sans
Providence et de Providence sans revelation. Les memes causes qui avaient engendre la divination antique l'ont
fait survivre a la disparition de ses rites les plus vantes. Songes, visions, illuminations soudaines, rencontres
fortuites, "sorts" tires de l'Ecriture, tombeaux fameux et lieux de pelerinage rapellant les oracles d'autrefois,
surtout les oracles medicaux, rien ne manque a la divination chretienne, entree en pleine possession de l'heritage
qu'elle croit avoir repudie"
9

Pentru pe aceste nglobate din fondul greco-roman, un alt fond important l-a
reprezentat cel iudaic, care, din punct de vedere al interdictului la invocarea unor astfel de practici, trebuie,
de altfel fi prevalat. n acest sens consider textul din documentul prezentat undeva mai sus este suficient,
pentru a nu mai face din nou pe tema izvorului de canonistic interpretativ medieval.
n vocea din Enciclopedia Religiilor, autorii faptul textul scripturistic
se adeseori nu numai Domnul Dumnezeu este sursa n acest sens se fac trimiteri
la pasaje: Deuteronom, 18: 10-22, Levitic, 19:26, 19:31, 20: 6-7, 20:27, Ieremia, 10:2
10
Pornind
de la visele profetice prezente n (sau Tarah) rabini au fost de acord
cu visului sau a semnelor premonitorii, cu toate se n contra astrologiei". n
Evul Mediu trecnd de considernd astrologia n rndul cei mai au
acceptat aceste forme, contra se foarte violent Moise Maimonides, care cei
ce-l 1 pe Dumnezeu nu pot se nchine stelelor
12
.
model ambiguu se n unde formele legate de Mntuitorului sunt
acceptate ca forme divinatorii, n timp ce acelea legate de posedarea de tip medium de demonologie se
recurge la exorcism
13

La secolului al IV-lea p. Chr. sunt interzise sacrificiile nocturne (353),
(357-358), cu toate de fapt, erau interzise, mai mult, n timpul domniei lui Theodosius
I (379-395) ca arme politice periculoase
14
Ca o completare autorul vocii dedicate remarca: "Thus
divinatory invocation of pagan deities or spirits, schismatic prophetic movements within Christianity, and
even oracular attempts to criticize or deligitimize the ruling regime were all stamped as "satanism""
15

Trimiterea spre idolatrie este n textul scripturistic din cartea Regilor, unde
se au trecut pe fiii lor pe fiicele lor prin foc, au ghicit au s-au apucat lucmri
netrebnice n ocl1ii Domnului mnie" (IV Regi, 17:17}. Vulgata este cu att mai ca terminologie
aici sensul este exact: "Et consecrabant ei fiii os suos et filias suas per ignem et divinationibus inserviebant
el auguriis el tradiderunt se ut facerent malmn coram Domino et inritarent eum ". Identic este cazul cu pasajul
din cartea lui Isaia unde se spune: "Eu semnele pe ghicitori i fac fie nebuni,
pe cei lor o prefac n nebunie" (Isaia, 44:25}, iar textul latin este de o mai
mare "Irrita faciens signa divinomm et ariolos in furorem vertens comre1tens sapientes retrorsum et
scientiam eomm stultam faciens". De altfel practica este n pasajul din Numeri dedicat
profetului Valaam 1 Balaam: Valaam Domnul se binecuvnteze Israel, n-a mai alergat
obicei la ci s-a ntors cu fata spre pustie" (Numeri, 24:1}, ci a proorocit Cuvntul lui
Dumnezeu nu alte practici divinatorii n Vulgata termenii latini sunt "Cumque
1idisset Balaam quod placeret Domino ut benediceret Israheli neq1wquam abiit ut ante perrexerat ut augurium
quaereret sed dirigens contra desertum vultum szmm ".
pentru practicarea n orice este de Iisus Hristos care n predica
de pe munte a statuat: "Nu de ziua de mine, ziua de mine sem ngriji de ale sale. Ajunge zilei
" Ibidem.
111
Macmi/lan Encyclopedia of Religion, voi. IV, p. 2373.
11
Ibidem.
n Ibidem.
"' Ibidem.
14
Jean Sirinelli, lui Alexandru cel Mare. literatura gndirea {343 . /ir.-529 d. Hr), 2000, p. 371.
15
Macmillan Encyclopedia of Religion, voi. IV, p. 2373.
14
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ei" (Matei, 6:34} (Vulgata: "Nolite ergo esse solliciti in crastinum crastinus enim dies sollicitus erit sibi
ipse sufficit diei malitia sua"). De altfel, pentru de astfel de practicieni ai magiei sunt
indivizi precum Simon Magul (amintit ntr-un alt context, Fapte, 8:9 "Dar era mai dinainte n cetate
un anume Simon, uimind neamul Samariei, zicnd el este cineva mare"), Elymas magul
(Fapte, 13: 6-11), care au fost de apostoli n diverse moduri pentru erorile lor.
Despre asemenea practici, care numai putine nu puteau fi ntr-o n care
de sorginte amestecat cu alte erorP
6
, mai ales vechile culte greco-romane "au trecut n segmentul
al religiei lui Christos"
17
, iar semne ale existau

pentru regatul Ungariei, din nefericire,
nu sunt foarte multe
Literatura face uneori trimiteri la astfel de proceduri, cum se n
Povestirea Morarului lui Chaucer, poveste pe adulter
19

Ghicitul. Ceea ce se sigur este faptul n timpul misiunii sale inchizitoriale din Ungaria
Transilvania, Sf. Iacob de Marchia, a secolului al XV-lea de Sf. Ioan
de Capistrano, ambii membri ai Ordinului Minor, ar fi redactat o lucrare care a fost de autor, nu
De sortilegiis, care din a fost

Putem numai starea de fapt pe care
a n de n cadrul latini, nu numai, l-a determinat pe viitorul sfnt al
Bisericii Romane scrie un tratat (probabil?) asupra sau, mai precis, formulele prezentate, de
ghicire a viitorului prin diverse metode
21

Conceptul de este foarte limitat ca utilitate deoarece, printre altele, este doar
una din formele de manifestare ale

Vechii greci credeau, de exemplu, cei aveau mari


puteri profetice era consultarea lor prin intermediul unor sacrificii sau efectuate la mormntul
acestora
23
Invocarea este n Vechiul Testament n cartea Regilor (1 Regi, 28:3): "Murind
Samuel, l-a plns tot Israelul 1-au ngmpat n Rama, cetatea lui. Saul izgonise pe cei ce chemar1
pe ghicitori din (Samulzel autem nwituus est planxitque eum omnis Israhel et sepeliemnt eum in Rama
urbe sua et Saul abstulit magos et ariolos de terra), dar mai pe larg la 1 Regi, 28: 6-25 unde se pe
larg un de prin din Endor, care, la cererea regelui Saul a chemat spiritul lui
Samuel, care a prevestit casei lui Saul.
"Biserica a respins idea ntoarcerii idee pe care o asimila antic. Larva - care
desemna la Roma sufletele funeste ale va semnifica n latina spiritele demonice. Similar,
w Vezi lucrarea N. Zugravu asupra formelor de popular la romni Geneza
popular al romnilor, 1997. Vezi lucrarea Irinei Nemeti, Calea znelor. antice n mitologia
romnilor, Cluj-Napoca, 2004, asupra fondului cultelor perpetuat n mitologia
17
Irina Nemeli, op. cit., p. 33. V. Lrimilerile laM. Biirlmlescu, Cu/Lele greco-romane n provincia Dacia, Cluj-Napoca,
1985.
'" Cf. l. A. Pop, "n jurul anului 1380, o treime din popula\ia n regatul Ungariei era aceusla un
efort prozelit cum nu se mai v;izuse anterior" relund un text de la umanistul Bonfini care face referire printre altele
la cumani evrei, n Transilvaniei mediel'(!lc: de la elnogeneza romnilor pnci la Mihai Vileuzul, Cluj-Napoca,
1997, p. 211. idee n "Regatul Ungariei ntre Apus catolici non catolici n secolele Xlll-XIV", n
AIIC. 3G, 1997, p. 314, pe parcursul articolului trimiteri la din regal.
'" G. Chaucer, Povestirile din CanlerlJwy, vol.l, 1998, p. 123: a zodier 1 tertipuri
ndeajuns 1 Ca ori la ce s<i da 1 De-1 cerceta vercine ntrebnd 1 De vn ploua sau nu, cnd. 1
mai proorocea ce-o fie 1 cte toale- cine le mai 1 [ ... ] Pe Almegisl alte lerfeloace, 1 Pe aslrolavul de cetit n
stele, 1 Socoliloarele toale cele 1 Le rnduise-n la cap".
R. Muchembled, M(Jgia vrcijitoria ... , p. 225.
21
Nu putem trecem cu vederea faptul de exemplu, n apropiat Transilvaniei, e drept, ntr-un mediu ortodox,
proliferau n secolul al XIX-lea anume formule divinatorii, am n vedere descrierea, evident a mamei
scriitorului Ion care, opinia lui G. era de palriarhale" chiur
n Ion Creangci (\'iata opera), 1989, p. 20. de altfel, ca
loc de origine a familiilor n care s-a autorul Amintirilor, iar timpul fiind 1784-
1788, p. 9. Ceea ce doresc subliniez, n fapt, este tocmai persistenla, indiferent de ritul practicat, a unor astfel
de "superslilii" sau "erori" n epoca pentru a nu atinge epoca ce se unde fenomenul
este n lloare.
Macmillan Encyclopedia of Religion, voi. X. p. G452.
z: Ibidem.
15
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
- prin va deveni -magia prin invocarea
diavolului":
4

cum remarca R. Muchembled, a devenit treptat un termen ce desemna magia
iar cei mai a fi membrii clerului inferior, cunoscnd limba putnd
practica exorcismul, erau capabili, la fel de bine, invoce spiritele malefice
25
Jean Bodin n secolul al XVI-lea
considera erau cei ce chemau demonii n lume, iar i utilizau n diverse scopurF
6

Din nou pentru Ungaria trebuie lipsa referitoare la aceste personaje, care puteau
discuta cu sufletele celor puteau le invoce le dea drumul n lume. se practicau acele
sortilegii, mai mult ca sigur, nici din cadrele maghiare a timpului nu poate fi lipsit asemenea
(dar cum ct erau de sau din ce categorii socio-profesionale nu putem cu
certitudine; n calcul cazul dominicanului pasionat de alchimie de la de Jos
27
cu
cele afirmate de Muchembled, atunci putem presupune indivizi, ct de ct de
trebuie fi fost de astfel de experimente).
2. Magia


ncepnd cu "bestsellerul" dominicanilor Kramer Sprenger Malleus maleficarum, Ciocanul
(1486), cum a fost el tradus n limbile de care a cunoscut cteva zeci de la cele mai recente
ezoterice (pseudo sau de genul celei al lui L. Pauwels Guy Brenton, stranii
din istoria la n 2001, toate
vina ntre Biserica luteranism, calvinism sau puritanism, dnd cele mai varii metode.
Consider doar cteva subiecte au attea "valuri de o de
de-a lungul scrisului istoric, nu numai al acestuia, pseudo
tind ngroape de valoare arunce n derizoriu anumite teme istoriografice prin
cantitatea de precum Iisus Hristos, Graalul (orice ar reprezenta el), Templierii, Ere zia
toate acompaniate neaparat, din de spectrul Sfntului Oficiu, asupra s-au aruncat
attea nct o disculpare ar probabil valuri de protest din partea "publicului avizat" n
Astfel, aflat n acestui subiect controversat, pot doar afirma faptul din fericire
pentru autorul acestor pagini, au demonstrat, de "isteria a ocolit pentru
un timp acest al Ungariei.
asupra medievale premoderne de magie n principal din surse:
1. sursele teologice, care descriu magia, care o foarte exact ca 2. alte surse,
ce mai detaliat sau mai precis, cum se pot face astfel de

Termenul de magie este,
n general, un termen abstract analitic cu care literatura iar practicenii ncep se refere
la ei ca fiind magicieni sau de minuni" de abia din secolul al XV-lea
30
n Evul Mediu latin au
fost patru mari teologi, care au fost de magie: John of Salisbnry (1120-1180), Hughues de Saint Victor
Irina Nenwti, op. cit., p. 20.
25
R. Muchembled, Magia ... , p. 28-31. Tot acesta n general. procesele de necromanlie sunt mai rare
dect cele de care erau constante.
::1; Ibidem, p. 37.
27
A. A. Rusu, Gotic la Vin{u de Jos. Documente de cultura din Transilvania secolelor XIII-XVII,
Cluj-Napoca-Satu Mare, 1998, p. 5, despre o ce central reprezentarea unui animal fantastic, nconjurat
de simboluri astrale. Despre descoperirea de la Vin(u de Jos v. de autor, "A glimpse into the inner life of a
Transylvanian Monastery. The Dominican Monastery of Vinlu de Jos (Alba county)", n Church and Society in Central
and Eastern Europe [coord. Maria Ovidiu Ghitta), Cluj-Napoca, 1998, p. 18-19.
'" Pentru o bibliografie din volumul imens de dedicate problemei v. Robert Muchembled, Magia
vrcijitoria n Europa din Evul Mediu pnci astcizi, 1997 sau O istorie a diavolului, J. C. Schmill, Strigoii. Viii
morti n societatea 1998, sau J. Delumeau, Frica n Occident (secolele XIV-XVIII), voi. 1-2,
19BG, N. Benazzi, M. D'Amico, Cartea a 2001, (popularizare a subiectului),
Alide Collino Bontempi, Storia della stregoneria e dei procesi alle streghe, Milano, 1972. De asemenea monumentala
a britanicului H. C. Lea, A History ofthe Inquisition in the Middle Ages (1888) sau The History of Inquisition of
Spain, IV volume, 1906-1907, ori John Edward Longhurst. The Age ofTorquemada, Coronado Press, 1962.
2
!' Macmillan Encyclopedia of Religion, voi. VIII, p. 5577.
Jo Ibidem.
16
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
(t1142), Thoma d' Aquino (c. 1225-1274) Albert Magnus (1193-1280). Primul este cel care mparte magia n
(maleficia), (mathematica); tot el ca categorii:
vu.ltivol: figurme m genul woodoo), imaginarii (utilizau imagini pentm a controla spiritele), specularii
m oglmzi sau bazine de preziceau viitorul)31. Teologul Hughues de Saint Victor avea cam
opmn cu precedentul asupra acestui subiect considera magia ca iar Thoma d' Aquino,
care anumite categorii de magie, dar multe le drept

Muchembled
Sfntul Isidor considera magia drept un artificiu oferit oamenilor de demonP
3
, iar explicativ
o drept "totalitatea practicilor prin care se crede se pot provoca fenomene
miraculoase"
34

Magia, n cu curentele ezoterice, se apropia de cabalistice, ermetice,
dar de anumite scrieri precum cele ale lui Pseudo-Dionysius, care, prin cu
Neoplatonismul, se asocia periculos ezoterismuluP
5

Ulterior, italiene i corespunde, de altfel, o pentru practicile oculte, de
sau magie, secolului al XVI-lea se revendicau dubii de la n secolul
al XV-lea de Marsilia Ficino sau Giovanni Pico delia Mirandola, fondatorii ezoterismului renascentisP
6
de la finalul Evului Mediu.
Marsilia Ficino, dar Pica delia Mirandola s-au confruntat cu Bisericii, mai ales n deceniul al
al secolului al XV-lea, cnd lor defensive de magia i puneau sub incidenta
Sfntului Oficiu
37
De altfel epocii i se apropierea de iar lucrarea lui
Ficino, De Vita, se aproape exclusiv pe Produs, Plotin NeoplatonicienP
8

Redescoperirea a avut astfel meritul de a reactualiza ideile despre magie n mediile
culte de a trezi noi semne de ngrijorare pentru din moment ce, acum, nu doar indivizi au
cu aceste forme interzise, dar, mai mult, intelectualii perioadei astfel de idei periculoase
n mediile lor.
n aceasta cuprinde o varietate de fenomene n are sensuri, care
mai bine anumite concepte dect limba care prin acest termen tot ceea ce este legat de o
activitate de utilizare a magiei Astfel, conform ultimelor opinii, witch din vechiul
cuvnt englez wicca verbul wiccian (a face o corespunde termenului antropologie de
sorcel}': ncercarea de a Cllrsul evenimentelor prin mijloace rituale
39
termen, care n
are tot sensul de este witchcraft se n practicilor din secolul al
XX-lea, n timp ce primul (sorcel}') Europa coloniile sale
40

Practic dintre cei doi termeni se face prin intermediul persoanei care astfel de fapte.
sau sunt aceia care magia (totalitatea de control al spiritelor
fenomenelor) pentru a anumite rezultate, n de practicantului sau a solicitantului.
n maghiar apare de timpuriu regatului a ridicat de la
fondatorii iar Registml de la Oradea cteva de acest tip, dar care nu s-au soldat, n
general, cu clare
42

:n Ibidem.
'" Ibidem, p. 5577-5578.
'"' R. Muchembled, Magia vrjitoria ... , p. 15.
"
4
V. Breban, op. cit., p. 330.
"" Charles G. Nauerl Jr., "Agrippa in Renaissance llaly: The esoteric tradilion'', n Studies in thc Renaissance, voi. 5, 1959,
p. 197.
3
" Ibidem, p. 195.
"
7
Brian P. Copenhaver, "Scholaslic Philosophy aud Renaissance magic in lhe De Vita of Marsilia Ficino", n Renaissance
Quarterly, voi. 37, nr. 4 (winter, 1984), p. 523-524.
"" Ibidem, p. 524.
:< Macmillan Encyclopedia of Religion, voi. XIV, p. 9758.
4
" Ibidem.
41
Vezi Decreta Regni Medievalis Hungariae, Seria I, volumul 1 [1000- 1301]. editat lradus de Jnos M. Bak, Gyiirgy
B6nis James Ross Sweeney, editia 2, Idyllwild/California, USA, 1999, Legile Sf Coloman, p. 29, p. 58, arl. 34.
p. 53, arl. 49, n care fie se dau definitii ale diferitelor tipuri de malefici sau malefice, fie se spune anumile tipuri de
sunl simple ale mintii
17
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n lucrarea lui R. Muchembled se n Ungaria de prima condamnare la moarte pentru
din 1387 din porunca nobilului Menyhart Karolyi, iar contele Hermann de Cilli, socrul lui
Sigismund de Luxemburg, a fost cel care a dat primele privind n Slovenia
1427 1432
43
Tot n studiu sunt amintite cazurile de din Dalmatia din secolul al XIII-lea
al XIV-lea (la Zagreb din 6 femei acuzate doar una a fost pe rug ntre 1360-1379)
44

ar trebui o precizare legat de prima condamnare de n 1387 de
nobilul Karolyi: nu este vorba de o ci de un privilegiu de jus gladii emis de regele Sigismund 1 pentru
Ladislau Andrei, fiii lui Merhard de Karol [Carei, jud. MM], care fac parte din familia istoriei
Ungariei, Karolyi, suveranul, le dreptul, prin acest privilegiu, de a executa voie, inclusiv
pe cei ce fac farmece sau cele ce fac farmece (incantatores vei incantatrices), ceea ce nu imediat
au fost astfel de indivizi sau individe; este vorba de o de formular a unor infractiuni
pasibile de printre care se

Este o formulare n seria
de privilegii de jus gladii este posibil astfel, se fi semnalat de cancelaria a vis-a-
vis de astfel de practici nimic mai mult.
Ceea ce este relevant pentru perioada pe care o am n vedere este faptul statistica din Ungaria se
pe 2000 de procese cunoscute, ntre secolul al XVI-lea al XVIII-lea, prigonirea a
nceput secolul al XVI-Iea
45
(conform lui Klaniczay [tot acolo] acuzatiile regulate ncep 1565
inclusiv n Transilvania [Cluj, Sibiu]).
V. Kernbach amintea n de personajul fabulos, Boszorkany, care n
miturile folclorice maghiare apare ca o zboare se transforme, molime
nenorociri, care se predilect pe 24 iunie sau 23 aprilie; aceste n noapte
goale prin pentru a strnge lapte pentru vacile proprii
47

Revenind la Malleus Maleficamm, acesta de la prima n 1669 cam 34 de
nsumnd 35000 de exemplare, sponsor principal pentru primele fiind pontiful al VIII-lea
48

Unii autori cifra de 13 tratate contra pentru anii 1320-1420, pentru a afirma n
cincizeci de ani lor se


acum nu avem despre nici un exemplar de acest gen care fi circulat n
cu toate nu este exclus ca el se fi vndut aici sau fi existat n bibliotecile dominicanilor
sau franciscanilor, de la Sibiu. Semnele de ntrebare deoarece este ciudat astfel de manuale
nu fi una din fiind aceea poate au n vltoarea Reformei.
La cei doi autori italieni, N. Benazzi M. D'Amico, sunt de denumirile cu care aceste
practicante ale magiei apar n documente: vampire, strigoaice, magiciene,
zne rele, harpii, prostituate, invocatoare ale demonului, preotese ale satanei, idolatre
50
Este clar un
mesaj venind dinspre o lume dominant care se teme de femeie, de puterile necunoscute ale acesteia,
4
' Vezi Dlli, seria C, Tmns., vene XI-XIII, voi. I 11075-1 250), 1951, Registrul de la Oradea: anul 1213, pozitia 6,
p. 43; pozilia 35, p. 50; pozilia 55, p. 55; anul1214, pozi(ia 94, p. G4; anul1216, pozi\ia 15G, p. 79; anul1213, pozi1ia
12, p. 44 nnul1219, pozi1ia 183, p. 87 (singurele cazuri n care femeia ce a purtat fierul s-a ars, deci a fost
nu ce s-a ntmplat ulterior).
4
:' R. Muchembled, Magia vnljitoria ... , p. 225.
44
Ibidem, p. 224.
4
" E. de Hurmuzaki, Documente privit6re la Istoria Romnilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki, voi. 1, Partea 2
(1346-1450]. Cu d6ue Apendice. Documentele slavone {1189-1450] cu portretulu lui Mircea celu Mare alu
fiului seu Mihailu, Bucuresci, 1890, dac. 237; apare ntr-un privilegiu de jus gladii pentru o familie din
comita tu! unde printre altele se pentru "fures, latrones, inccndiaries, incantatores vel incantatrices,
sculptores falsarum monetarum seu falsorum sigillorum rescive !'el retinere possent, propria ipsorum potencia et
auctoritate mediante ipsis talibus malefactoribus aculeum et patibulum elevandi iuxta regni consuetudinem
ab antiquam approbatam unicuique iuxta eomndem demerita suspendendi, decollandi, cremandi et alia quevis
lormenta j(1cienda liberam habeant facultatem ".
41
i Ibidem, p. 230.
v V. Kernbach, Dictionar de mitologie 1989, p. 84.
4
" N. Benazzi, M. D'Amico, Cartea a Inchizi{iei, 2001. p. 171.
4
n Ibidem, p. 177.
50
Ibidem, p. 185.
18
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
asociind sexualitatea cu pasiunile de diavol, este o din frica de "nnodare a
expresia lui Duby} atunci pare logic tot acest arsenal lansat cu dinspre o
care impunea celibatul membrilor care vedea deseori femeia, unor fenomene biologice
normale, ca ca neavnd dreptul de acces ntr-o lume de un Dumnezeu masculin.
este din secolul al XV-lea a conspiratoare, care are de a
elimina vechile forme, mai de a crea imaginea unei n care aceste personaje se cu
diavolul ruinarea n cadrul "sabaturilor" sau "sinagogilor" n care l glorificau pe diavol
aveau sexuale cu acesta, dar profanau sacramentele BisericiP
1
Jean Delumeau considera
tipuri de de cele venite din partea sunt simple de maleficii,
iar cele venind dinspre sunt cele mai grave, acelea se nvrt n cu diavolul
al semnului diavolesc, al sabatului sau alliturghiilor demoniace, deci a DomnuluP
2

Cert este n epoca Reformei discursului puritan al anumitor curente protestante care au
accentuat aceste spaime deja prezente, ce fundamentat bazele doctrinare construit identitatea
au preluat arsenalul "latin" l-au perfectionat, astfel nct, de abia de la secolului al
XVI-lea procesele cu cunosc un avnt mai mare, care au dus "faima rea" a Ungariei, ne gndim
la cazul Elisabetei Btori, ca doamna Dracula care, credem, a ulterior prostul
renume al Transilvaniei avem n vedere aici au avut loc ultimele procese soldate cu ruguri (Trgu
deceniul6 al secolului al XVIII-lea}, atunci, pare normal ca acesta ca bntuit de toate
nchipuirile accentuate ulterior de romanul irlandezului Bram Stoker.
Some Considerations about Divinatory Practices, Magic and Sorcery in Middle Age
(XIV th - XV th century). A Case Study: Hungary and Principality of Transylvania
(Summary)
This article is dealing with the most known issue of occult practices and witchcraft in Hlmgarian ans
especially Transylvanian space in the Middle Age.
The paperwork contains some definitions aud explanations concerning those practices and demonstrate
the fact that in Hungarian Kingdom the problem occurred after the beginning of the period of Reforn with
outmost rankness.
51
R. Muchemi:Jled, Magia ... , p. 32-33.
n J. Delumeau, Frica n Occident (secolele XIV-XVIII]. O cetate vol. II, 1986, p. 305.
19
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Sigilii cu nsemne
n Florian Rusu din Gheorgheni
Dorin-Ioan RUS
nsemnele breslei cele ale erau aplicate mai ales pe bunurile grupei lor. Unul
dintre cele mai importante nsemne este sigiliul, ce era aplicat de cele mai multe ori pe documentele emise de
de se aflau n centrul interioare a breslei!.
de pe sigiliile de prin uneltele sau produsele cele mai caracteristice,
bresle
2
n de aceste elemente specifice s-au mai utilizat
alte elemente heraldice, ce referire la a n
Tiparele de sigilii se din argint, sau Ele au diferite forme: a) tipare n
de disc executate mner; b) tipare disc cu mner metalic; c) tipare n de tambur cilindric, n care
mnerul este de lemn, tiparul propriu-zis fiind format din discul tamburului; d) tipare-disc sudate n mnere
de metal; e) tipare disc terminate printr-un pinten mplntat ntr-un mner de lemn
3

n ceea ce tehnica tiparelor, imaginile se transpuneau pe tipar de obicei prin gravare.
Mai nti se desenul prin zgriere, apoi se grava folosindu-se o prin linii
destul de adnci pentru ca desenul, conturul acestuia prin imprimare bine n relief se o
imagine


n emblemele sigiliilor de sunt figurate unelte sau produse finite care apar n emblemele
sigiliilor de ceea ce dintre bresle de calfe
5

Sigiliile garantau mai ales calitatea standardul produselor asigurau calitatea lor de export a


Sigiiile de apar pe certificatele de de pentru a consemna locul prin
care o a trecut n scopul meseriei. ce acesta ncheia programul de starostele
consemna o caracterizare a apoi aplica sigiliul breslei. Un astfel de certificat este de exemplu
cel al sibieni de la 1814, ce are n plan superior imaginea Sibiu, iar n partea un
nscris de tipar cu litere gotice. n partea se sigiliul breslei, precum
care au eliberat actul.
Ca un exemplu de carte de o avem pe aceea a Demetrius Bongyan de 20 de ani din Alba
Iulia, care ntre 1827 1829 la Sibiu, Cluj, Ai ud pentru a meseria,
din aceste aplicnd sigiliul breslei lor de caracterizarea fie n limba (la Aiud,
Cluj), fie n limba (la Sibiu
Aceste materiale trebuiesc analizate cu celelalte nsemne de pentru a observa
n simbolurilor.
Folosite conform medievale pentru a conferi autenticitate documentelor emise, reflectnd
astfel o organizare precum importantul rol economic de bresle n sigiliile
1
L. Schmidt, Zunftzeichcn. Zeugnisse altor Handwerkskunst, Wien, 1979, p. 17.
2
Grelte de Francesco, Van Sinn der Handwerkszeichen, n CLIO-Rundschau, 1937, p. 443.
" M. Bunla, Sigilii de din colecticJ Muzeul de Istorie Cluj, n AclaMN, OI, 19GG, p. 227.
4
Ibidem, p. 228.
r. D. Sigilii ale usocia(iilor din colcc(ia Muzeului de Istorie Sibiu, n Acta MN, 33, II, 1997, p. 325.
n W. Reininghaus, Sachgut und handwerkliche Grupenkultur, Goltingen, 1988, p. 439.
7
Document Muzeul National al Unirii din Alba Iulia, nr. inv. 3229.
Revista Bistri{ei, XXI/2, 2007, pp. 21-25
21
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de ca element constitutiv principal, emblema, reprezentarea ei aproape
identic pe alte obiecte din patrimoniul acestei economice, cum sunt steagul lada.
n general, elementele componente ale emblemelor- semn distinctiv care confirma autoritatea, ca
a breslei ce emitea documentul- sunt de unelte sau produse ale
din


nsemnele de erau cu cele ale breslei din punctul de vedere al meseriei
din care parte. Principalele apar prin unor ale numelor uneori alte
detalii privind forma simbolului. Acestea nu trebuie confundate cu de


Piesele descrise mai jos, 11 la provin din a domnului Florian Rusu din
Gheorgheni, care le-a n decursul timpului de la sau de la trgurile de
profil n diferite din Romnia.
1. Sigiliu de butnar
Este din L= 55 mm, diametru 16/22 mm.
n cmpul principal insemnele personalizate: un
butoi orizontal, deasupra se unelte specifice,
ntre ele observndu-se un ciocan de dogar, din lemn. n cmpul superior, se
numelui redate stilizat: C M.
Mnerul sigiliului este din de este destinat
ntr-un mner de lemn.
faptului acestui sigiliu este probabilitatea
de a afla numele nscris pe sigiliu, este foarte Datarea sigiliului
nu poate merge mai jos de secolul al19-lea, cum reiese din aspectul exterior al piesei, ca din stilistica
din cmp. De asemenea, localizarea sigiliului este extrem de ntruct majoritatea
din Transilvania aveau bresle de dogari; aria de se poate deci extinde n
romne.
2. Sigiliu de croitor
Este din L= 29 mm, diametru 18/22 mm
n cmpul central se nsemnul croitorilor, cel mai des ntlnit, format de
o cu vrful n sus, fiind de cele litere ale
GH.
Principalul simbol al croitorilor, foarfecele, are caracteristicile stilistice
specifice secolului al18-lea.
Mnerul, de cu marginile curbate spre exterior, interiorul
este traforat, n cu laturile bazelor curbate; are orificiu perforat
pentru atrnare.
Ca n cazul precedent, originea sigiliului este neavnd nici cel mai mic indiciu cu privire
la localitatea n care ar fi activat GH.
3. Sigiliu de frnghier din Trgu
Este din L= 30 mm, diametru 20 mm
Mnerul, de are marginile convexe, partea
cu un orificiu perforat, pentru atrnare, n partea
Are n cmpul central un nsemn mai ntlnit al acestui care
n mod normal este reprezentat de o de frnghier o funie. n acest caz,
apare o probabil din insemnele heraldice de
o de tors, cu 7 vertical, o orizontal cu vrful
spre stnga, iar n n unelte specifice, de mpletit
cnepa. de rotire a lor este de o n partea
" R. Sigilii din colec{ia Muzeul fude(ean n Cumidava, 1979-1980, XII, nr 1, p. 457.
'' D.l.Rus, Steme nsemne de din Transilvania, de doclorat, Sibiu, 2004, p. 235-237.
22
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
a inim.ii. n cmpul inferior, se literele ale D.F. Piesa provine de la
secolulm al18-lea, concluzie din observarea sigiliului breslei frnghierilor din Trgu
dm acea descris mai jos.
4. Sigiliul de frnghii, Trgu 1871
Este din L= 60 mm, diametru 40 mm
Este foarte cu sigiliul precedent, ceea ce a permis
facilitarea primului. Mnerul, de forma uni trunchi
de face corp comun cu tiparul sigilar. Apare n cmpul central
inima, de o cu 5 ca de un buzdugan
de funar de un mpletitor cu crig, ambele dispuse oblic. Cele
prezente pe pecetea lipsesc aici. n cmpul superior
mai apare cifra anului sigiliului, 1871, dispuse de cele
ale furcii de tors. Legenda, este n cerc, fiind
n limba cu litere majuscule: MAROSV ASARHELYIKOTEJ
GYARTO CEHPECSETJE [Pecetea breslei funarilor din Trgu
5. Sigiliu de
Este din bronz, L= 25 mm, diametru 17/23 mm
De n cmp insemnele de iar n
partea TG, scrise stilizat. nsemnul
n prezentarea a chei, aezate cu urechile ndreptate n
sus, iar peste ele, vertical, un ciocan de fierar. Totul se ntr-un
cerc de perle.
Mnerul are o cu un orificiu de prindere n partea
care are o Corpul are laturi curbate
spre interior, n partea fiind drepte.
Nici acest sigiliu nu poate fi datat sau localizat. nsemnul ca atare nu se
printre simbolurile vreunei bresle de din Transilvania,
ceea ce permite ipoteza este exclusiv unul particular. Elementele stilistice permit ncadrarea piesei n prima
a secolului al19-lea.
6. Sigiliu de
Este din bronz, L= 45 mm, diametru 18/22 mm
Are n cmp insemnele un cap de
care are ntre coarne o stea cu 8 raze; n partea topoare
cu lamele ndreptate spre exterior, avnd ntre ele un satr. n
partea literele MR. redate stilizat, desemnnd numele
Se Nu poate fi localizat sau datat.
Mnerul face corp comun cu amprenta, avnd la o
avnd
7. Sigiliu de ar
Este din L= 28 mm, diametru 20 mm
n cmpul central un cap de bour, de satre,
ambele cu lamele ndreptate ntre coarne se
inele. n treimea sub o linie se
literele ale numelui FP.
Piesa poate fi n secolul al19-lea, localizarea este
Se poate n schimb observa elementelor ornamentale,
detaliile fiind foarte bine realizate, att n cazul uneltelor
ct a detaliilor anatomice ale capului de bour.
Mnerul este identic cu acela al piesei cu nr 5.
23
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
8. Sigiliu de
Este din bronz, L= 29 mm, diametru 18/22 mm
n acest caz, avem de-a face cu un singur element profesional, un
produs caracteristic breslei Aceasta este n cmpul
inferior, reprezentnd o cu cinci degete, spre dreapta.
n partea se numelui MHL,
redate stilizat.
Stilul permite datarea piesei n secolul al 19-lea, ntr-una
din n care exista acest tip de Sibiu,
Mnerul, care face corp comun cu amprenta are o parte
n de romb, cu un orificiu perforat de prindere, o parte cu
marginile arciute spre interior, de amprenta Partea este spre interior.
9. Sigiliu de
Este din L= 29 mm, diametru 23/20 mm
n cmpul central se stema unei bresle de din
Transilvania, constnd n: trei suveici de n de
triunghi, avnd n centrul lor o stea, iar deasupra o
cu cinci fleuroane, toate fiind de doi lei heraldici pe un
postament. Sub literele ale CGD, redate
stilizat. Sigiliul pare secolului al18-lea.
Cele mai ntlnite de acest tip, ale provin de
la Sibiu ceea ce permite preaupunerea unui
originar dintr-unul din cele Prezentarea stemei, nu doar a
unui nsemn, permite concluzia este vorba de un staroste care avea un
rol important poate chiar n conducerea
Mnerul are partea n de triunghi, cu un orificiu de atrnare n partea
Partea a corpului mnerului este spre interior. Se pe laterale unele urme de
deteriorare, datorate uzurii.
10. Sigiliu de
Este din L= 40 mm, diametru 18/26 mm
n cmpul central se o de n sus,
de-a dreapta de-a stnga acesteia vertical,
deasupra o de marchiz, iar jos, crengi de frunze de laur. n
dreapta la stnga foarfecelor, respectiv sub cele
se numelui A M, redate stilizat. Piesa poate fi
n secolul al 18-lea, conform elementelor stilistice.
coroanei pare justifice n conducerea din
care provine sigiliul. Mnerul face corp comun cu tiparul propriu-zis. are
n partea un orificiu pentru atrnare are
la lui inelare.
11. Sigiliu de pantofar
Este din L= 50 mm, diametru 21/19 mm
Piesa n cmpul central o frumos
cu vrful spre dreapta, de ramuri de lauri.
Deasupra, literele ale KF. Totul ntr-un cerc de perle.
n acest caz lipsesc elementele de datare de localizare.
Mnerul face corp comun cu tiparul propriu-zis, are n partea
un orificiu pentru atrnare are
24
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
cum se poate observa mai sus, a 9 din cele 11 piese descrise mai sus, este
indiciile pentru localizarea originii fiind nesigure, deoarece cu identice ale numelui ar fi putut
exista att. n ct n cele Da tarea este la fel de lipsei
specifice. Incadrarea lor n timp se poate face doar n baza elementelor stilistice.
Se unele piese care preiau nsemnele breslei, la care se personale. Nici aici nu
poate fi localizarea, multe aveau steme elementul de fiind
din stemei breslei ca parte a simbolului personal poate faptul
avem de-a face cu un personaj de rang important, un staroste sau un lider.
Uneltele reprezentate ca simboluri ne o imagine asupra tehnologiei prezente n ca
a modei. Se poate remarca, de asemenea, artistice a acestor piese, simetria simplitatea
imaginilor reprezentate n cmpul sigilar. Ele au servit, de asemenea, pe autentificare identificare, la
individualizarea delimitarea grupului individului
O se poate face n cu nsemnul breslei funarilor din Trgu acesta face o
aparte n cadrul simbolurilor funarilor

delimitndu-se la 18 71, de grupul mare profesional,


prin mai multor elemente tehnice etnografice.
Toate imaginile au fost gravate pozitiv, iar cele 11 piese se ntr-o stare de conservare foarte
Seals with handicraft signs in the private collection Florian Rusu from Gheorgheni
(Surnrnary}
The signs of the guild and of the masters were applied especially on the goods belonging to their group.
Among the most important signs was the seal, applied mostly on the documents issued by the leaders of the
association. The following master seals were analyzed:
1. Seal of barrelmaker master
2. Seal of tailor master
3. Se al of ro pe spinner master from Trgu
4. Seal of rope makers, Trgu 1871
5. Seal of locksmith master
6. Seal of butcher master
7. Seal of glover master
8. Seal of weaver master
9. Seal of clothier master
10. Seal of shoemaker master
10
Este cunoscut faptul aveau doar o de funar, sau cu funia, n diferite ipostaze
(D.l.Rus, op.cit., p. 142-143).
25
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Biserica n perioada comitatului
(1876-1918)
A. ORGANIZARE SURSE DE VENIT.
Iosif
Un discurs asupra bisericii ntotdeauna chiar pornind de la definirea acesteia. Pentru cei
biserica este n timp Trupul Mntuitorului de asemenea, o adunare n numele Lui. Ea
poate fi, este, un loc de ntlnire, un edificiu, plin de sacralitate. Termenul n
timp de un anume rit: catolic, ortodox, protestant etc.
ntr-un majoritar ortodox, dar dominat politic religios de alte confesiuni cum a fost
Transilvania n evul mediu, biserica a tins un caracter De fapt, ortodoxia la nivel de
generalitate a adoptat de suprapunndu-se peste statele chiar apostolul
Pavel afirmase n Hristos nu mai este elin, iudeu, scit etc. O a bisericii pe baza criteriului etnic
ori ar fi din punct de vedere apostolic. anumite istorice au unit destinul
poporului romn cu cel al bisericii de la care se revendica.
Biserica din Transilvania, sau a continuat n pragul
epocii moderne soarta poporului romn. vreme alteori aproape totdeauna
de factorul politic dominant, ea, biserica, a n fapt,
Normele morale uneori chiar cele juridice, pentru poporul romn, se identificau cu etica
Preotul era deseori cel chemat litigii, acolo unde alte ar fi fost ndriduite se
El era unor de cele mai multe ori material cu probleme sociale medicale
grave.
Satele n mentalul colectiv imagini ancestrale, din care nu lipseau numeroase elemente
de tip sau insuficient adaptate Elemente ale se vor impune, n
de habitat, n a doua a secolului al XIX-lea. indoiala spiritului cartezian
a de aceste suflete, pentru care devenirea avea un singur sens: cel religios. De aici ncrederea,
evlavia unor oameni, care izolat ar fi putut mai Un discurs de tip
privind biserica, sau uznd de o cercetare pe categoriile era absent din mediul romnesc
transilvan. sau nu, romnul era credincios, sau cel credea. Am observa antinomie:
credincios, dar bisericii! Andrei pe aceste meleaguri, putea afirme
acest cu crucea-n frunte! oastea e
n actualul a Transilvaniei afla reflectarea la un nivel
n procente diferite. Romnii erau majoritar greco-catolici, dar existau evanghelic-lutherani,
maghiari- calvini, romano-catolici unitarieni, iar evreii aveau religia Analiza
n statul ungar la primul mondial, n de la nivelul actualului a
stabilit era n anul1880 de 158493locuitori iar n 1900 de 199173. Dinamica
s-a cu certitudine la romnii din comitat, astfel ajunsese n anul 1910 la 212614
locuitori. n conformitate cu din 1910, greco-catolicii aveau o pondere de 59,4% din totalul
de la nivelul 11,49%, luteranii 12,2%, calvinii 8,12% etc. Structura
poate fi mai jos.
Revista XXI/2, 2007, pp. 27-61
27
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Tabel. religie.
1
Greco- Romano- Re Evanghelic

Alte
Anul
cal
religii
1880 18790 92072 4481 12077 25452 115 5415 91
1900 22791 116251 7221 16107 26467 241 10070 25
1910 24438 126313 7241 17281 25948 327 11069 2
Biserica din Transilvania, lui Andrei a fost la rang de
mitropolie n anul 1864. Legea I.X/1868 bisericii ortodoxe romne din Transilvania Ungaria, ca
dreptul de a se administra conduce independent n afacerile sale:
dreptul ei canonic. Sediul mitropoliei ortodoxe era la Sibiu, ea avnd eparhii: Arad
Principiile de ale au fost definite prin Statutul Organic, adoptat n an
1868 de la 28 mai 1869. Monarhul rezerva dreptul de prin guvernul
regesc ungar. Cele cinci capitole se refereau la: parohii, protopresbiterate, eparhii mitropolie
2
n
toate exceptnd se aplica principiul
Sinodul parohial era format din parochiani majori, de sine ndeplinesc
parohiale". El alegea comitetul parohial, parohul, capelanul, diaconul, epitropii parohiali, profesorii
Sinoadele protopresbiterale eparhiale presupuneau colaborarea dintre clerici laici, n
de 1/3 clerici 2/3 mireni. La nivel metropolitan sinodul episcopesc, unde se
probleme spirituale, dogmatice simbolice; participau episcopii din mitropolia sub
mitropolitului.
Capitolul V cuprindea prevederi referitoare la Mitropolie. n conformitate cuart. 144 afacerile mitropoliei
se duceau la ndeplinire prin: congresul consistoriul metropolitan sinodul episcopesc.
Consistoriul metropolitan era "organul suprem administrativ pentru ntreaga provincie
El se n trei senate: bisericesc, epitropesc, cu competente diferite, dar sub
titlul general de "consistoriu metropolitan"
3

Prolopresbiteratul Bistrita reunea majoritatea din actualul depindea direct de scaunul
arhiepiscopal de la Sibiu. n anul 1884 avea 29 de parohii, din care 20 erau matre* iar filii. Cele mai
importante erau cele de pe valea Centrul era atunci la Josenii pentru acolo locuia
protopopul Ioan Buzdug. Dintre cei 25 de trei aveau examen de maturitate, doi aveau absolvite
clase gimnaziale, iar erau cu clase mai Raportul despre starea protopresbiteratului cu finea
anului 1884, referire la salariile ele nu respectau Regulamentul parohial din anul
1878, ci se aplica n continuare o din anul 1872. De aceea, se afirma poporul se aflau n
rapoartele oficiilor parohiale privitor la datele statistice, n an, protopresbiteratul
avea 14152 din care 7220 6932 femei. Cu parohiilor Ida Mare (Viile
Tecii), n celelelte 18 existau biserici. Eran de 14 elementare confesionale
ortodoxe, alte fiind mixte. acestora dat fiind faptul n anul1879 existau primare
ortodoxe n 17 Din totalul locuitorilor protopresbiteratului 3467 scrie citi. Raportarea, care
cont de sex, 2046 erau 1421 femei
4

n anul1888 n protopresbiteratul 3677 familii ortodoxe. locuitorilor ajunsese la
15042, din care 3703 scrie La Viile Tecii se construise ntre timp Din cele 19
biserici, erau din n stare celelalte erau din lemn, dintre care cinci n stare Existau
1
Vezi din Transilvania n perioada dunlismului n Studia censualia Transilvanica, Editura Staff, 1997
1999. Pentru judetul din 1880. p. 360; din 1900, p. GlG; din
1910, p. 598.
Statutul organic al gwco-orientale din Ungaria Transilvania, Sibiu, 1881, Tiparul tipografiei nrhidiecezane, p. 7.
3
Ibidem, p. 10; 53-54.
* Parohie care putea sus!ine preot precum personal necesar. Filiile nu
ndeplineau aceste cerinte se unei parohii matre Vezi Statutul organic, p. 9.
Arhivele Nationale. Direqia de acum ANBN, fond Prolopopialul ortodox romn Bistrita,
dosar 605, f. 28.
28
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
canonice n n 13 parohii, dar, se afirma, nu peste tot parohii
nu aveau asemenea n preotului, iar n parohii nu existau case parohiale
5

Cel mai important protopresbiter la primul mondial a fost Simion Monda. A
protopresbiteratul n perioada 1884-1909. Ierarhul avea la n mijlocul unei
puternice majoritar ortodoxe. Lui Simion Monda i-au urmat Vasile ( 1907-1909) din
de Jos Grigore Pletosu (1909-1934) din n al comitatului, nu
au o n perioada chiar n anul1902 protopresbiteratul
stabilit centrul la nici o n perioada dualismului. Parohia
apare n statistici n anii 80 ai secolului al XIX-lea, dar un preot un de cult. n fapt ea a fost
doar la secolului.
Starea a parohiilor ortodoxe nu putea un nivel considerat atunci mediocru. Un conspect
despre averea n bani a parohiilor ortodoxe la anului 1876, conform de protopopul
Ioan Buzdug la 8 august 1877, poate fi n tabelul de mai jos.
Tabel. veniturilor n bani a parohiilor ortodoxe n anul1876
5

Nr.
Averea n bani (fiorini)
Venitul n Cheltuieli
Crt.
PAROHIA
Bani gata (numerar)
Dati spre
bani-1876 1876
fructific are
1 Bistrita -
168 108,25 50,50
2 1994,87 - 1991,59 1959,2
3 Prundu 75,37 1536,14 542,18 466,81
4 Susenii 239,79 672,95 313 394,15
5 Mijlocenii 17,36 1440,88 29,19 11,83
6 Josenii 155,59 150 37 22,18
7 Rusu 51 600 38 35
8 - 425 8 16
9 - 308,75 ne precizate
10
- 120 24 10
11 Brla - 79,3 10 30,80
12 . Mare - 569,64 91,7 59,50
13 Viile Tecii - 1279,12 457,26 55,94
14 - 275 125 127,9
15 Chintelnic - 1460,35 187,85 110,10
16 Sfntu - - - -
17 Ca il a - - 10 10
18 de Jos 2,37 304,17 150,23 147,86
19 de Sus 510,47 2093,12 268,9 -
TOTAL 2144,82 11982,15 4392,85 3507,77
Tabelul de mai sus doar veniturile ale parohiilor ortodoxe. Nu putem aprecia exactitatea
acestora. notabile ntre parohii, cum se poate observa. Probabil o parte din
venituri n care compensau deficitul Conspectul separat al bisericii din Caila pe circa
un an, raportat la 22 mai 1877, identifica ca venituri n bani suma de 18,95 florini: 10 florini de preotul
Ioan Sigmirean 8,95 cu discul. Cheltuielile pe au fost de 18,3 florini.
Problema veniturilor cheltuielilor parohiilor ortodoxe, a corecte a averilor
a stat n comitetului protopresbiteral n din 20 aprilie 1878. Preotul din Grigore
Marica, a propus se constituie o comisie pe administrator Ioan Buzdug, care se
deplaseze n septembrie an n fiecare parohie, pentru a calcula averea bisericilor n caz
Ibidem, dosar 690/1889, f. 7-8.
0
Ibidem, dosar 539, f. 4.
29
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de nereguli comisia "va dejudeca pe culpabili". Propunerea a fost fiind ca membri pe
protopresbiterul Buzdug, preotul Grigore Marica Pavel - profesor n
a unor parohii nu s-a respingndu-se controlul preconizat de sinodul protopresbiteral.
La 7 iunie 1878 comitetul parohial din Mijlocenii "n numele ntregii comunei noastre se
contra". Brla "de a protesta contra acestei
s-au mai comitetele parohiale din Mare, care
de asemenea n timp ce la de Jos se spunea clar: "comisia aceea la noi nu
repingerii controlului au fost diverse: de la cheltuielile de considerate mari, la
autonomiei parohiilor prin "Statutului Organic."
7
Chiar loc
a existat o ntre care nu erau de acord cu un asemenea control!
De al Consistoriul arhidiecezan din Sibiu, n 18 noiembrie 1878, vicarul arhiepiscopesc Nicolae Popea
trimitea o tuturor oficiilor protopresbiterale bisericii ortodoxe din arhidieceza
Transilvaniei. n aceasta se sinodul arhidiecezan a ca suma de 9673 florini, care n perioada
1874-1878 se luase mprumut din fondurile arhidiecezane pentru acoperirea cheltuielilor sinodale
congresuale, fie spre recuperare protopresbiteratelor, respectiv comunelor
sufletelor starea Consistoriul a protopresbiteratele n trei categorii, starea
era n categoria a 11-a, fiecare locuitor trebuind a contribui cu 1,5 cruceri. Suma
protopresbiteratului a fost de 213 florini, religioase locale
modalitatea acesteia
8

din protopresbiterat poate fi n conspectul protopresbiterului Ioan Buzdug,
redactat la 10 iunie 1879 n care veniturile cheltuielile a 18 parohii ortodoxe n anul
1878. Parohia Sieu-Sfntu nu apare n acest document. Sumele totale sunt


Bani gata (numerar aflat n -1520,14 florini.
Capital dat pe interese (mprumutat locuitorilor sau depus la specializate n vederea
unor dobnzi) -14894,1 florini.
Venitul anului 1878 n bani- 2904 florini.
Spesele (cheltuielile) -1875,96 florini.
19,75 florini.
n anul1895 la nivelul protopresbiteratului existau canonice n 17 parohii, n tot attea se afirma
veniturile erau Nu lucru se spunea despre locuitorilor. Protopopul
Simion Monda, n raportul din 23 februarie 1896, afirma: "starea peste tot a fost rea n
parohiile Sfntu, Brla, Borgo-Mijloceni, de Jos." era de "beutura
cu deosebire beutura vinarsului, care s-a folosit se n toate ocaziile", luxul "care pretinde mai
mult dect se poate produce", care degenera portul obiceiurile romnilor, apoi lenea
10
Ct
starea clerului, n protopresbiterat 16 parohi, cinci capelani, un administrator parohial, doi
clerici Calificarea era 11 aveau opt clase gimnaziale, opt aveau
clase, iar mai de clasell.
ale parohiilor ortodoxe, care constituiau surse sigure importante de venit, erau
n anul 1907, raportate la neunitare. O ierarhie din acest punct de vedere poate fi
de Sus -152 Susenii 64 34 iug., 19 iug.,
-15 ing. n alte ortodoxe de se cifrau n jurul a 10 iug., dar
existau sate vitregite din acest punct de vedere. Parohia Viile Tecii doar 1 ca bisericesc,
dar preotul avea, 17
Averea bisericilor putea proveni din care ca sau
din depozite plasate n diferite fondurP
2
Apoi, preotul realiza venituri, mai importante sau mai
7
Ibidem, dosar !:i47/1B78, passim.
" Ibidem, dosar !:i40/1878, f. 26-27.
9
Ibidem, dosar 564/1879, f. 40.
10
Ibidem, fond Prolopopiatul ortodox dosar 802, f. 8-9.
11
Ibidem, f. 5.
12
Ibidem, fond Protopopialul ortodox dosar 999/1907, passim.
30
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
din serviciul religios. La 16 martie 1880, preotul din de Jos, conformndu-se unei primite
de la protopop, comunica nivelul acestora, cu specificarea n localitate erau doi iar veniturile trebuiau
deci divizate.
Raport al preotului despre veniturile din slujba


10 cruceri.
botez: 40 cruceri.
slobozire din case 40 de zile: 10 cruceri.
50 cruceri.
mare: 1fl.
cununii: 1 fl.
eliberarea de documente: 1fl.
la 3 ani: 1 fl.
peste 3 ani: 2 fl.
mari: 4 fl.
liturghie n zile de lucru: 35 (probabil cruceri, s.n.)
Nivelul sumelor percepute n parohie pot avea doar un caracter orientativ pentru a putea aprecia
taxele percepute in alte ortodoxe. n parohia Gala taxa pe cununie era de 3,5 florini, n anul
1878.
cum se poate observa, preotul ncasa anumite sume pentru servicii, care de alte
Documentele eliberate se refereau, cu la stare Serviciul de stare
precum a trecut n sarcina statului, adoptarea unei legi n acest sens, n anul
1894. Tarifele la serviciu religios, dovedesc se cont de varii considerente, din
care nu lipsea a poate, "fala".
n anul 1914 Protopresbiteratul se compunea din 22 parohii matre 24 de fiiii. Noile fiiii
preponderent n n care era confesiunea
protoprebiteratului ajunsese la 19072 suflete, n 4428 familii. Existau 25 biserici n tot attea ortodoxe.
Totalul ca n era de 231 ing. 472 stj., cu o valoare
de 27313 coroane, n timp ce ca era de 546 ing. 576 stj., cu o valoare de
94338 coroane. Parohiile ortodoxe 16 confesionale, n care cei 17 erau
Salariile acestora ajungeau la suma de 19600 coroane. Ajutor de stat pentru ntregirea salariului
primeau opt n de 7480 coroane. n ceea ce elevilor care urmau primare
confesionale ordodoxe, aceasta nu atingea nici procentul de 50%. Asupra n
confesionale, vom revenP
4

Biserica fusese la rangul de mitropolie n urma
Sfntului Scaun, prin bula Ecclesiam Christi, a papei Pius al IX-lea, n anul 1853. Activarea mitropoliei, care
avea autonomie cu unica de Scaunul apostolic, a avut loc la 28 octombrie 1855.
Episcopia Blajului a devenit arhiepiscopie mitropolie cu titlul de Alba Iulia
la Blaj. Au fost create dieceze: Gherla Lugoj, de mai vechea episcopie Oradea, care devine
noii mitropolii. Legea XXXIX de parlamentul ungar n anul 1868 "ridicarea
episcopiei greco-catolice de sub titlul de Mitropolia de Alba Iulia, la demnitatea de
arhiepiscopie," precum formarea episcopiilor Lugoj Ghela
15

n perioada 5-14 mai 1872, s-a la Blaj Conciliul provincial Prim al provinciei greco-
catolice Alba Iulia El a fost convocat prezidat de mitropolitul Ioan Vancea de Buteasa. Au fost
adoptate "Actele decretele conciliului provincial bisericesc greco-catolic de Alba Iulia La titlul II
"Despre n capitolul rezervat episcopilor, se afirma: "sunt a convoca sinoade diecezane,
a prezida la acelea a aduce legi obligatorii pentru dieceza lor, ca unii ce sunt de Spiritul
Sfnt guverneze biserica lui Dumnezeu, an dreptul a emite regule disciplinare chiar sinod"
16
Titlul IV
13
Ibidem, dosar G05, f. 12.
14
Ibidem, dosar 1084, f. 25-28.

Colec{iunea legilor din anul 1868, Edilie Editura lui M. Rath, p. 230.
16
Conciliul provincial Prim al provinciei greco-catolice Alba Iulia -linut la anul 1872, Blaj, 1882, p. 35.
31
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
referire la beneficiile Capitolul IV din acest titlu reglementa ocuparea parohiilor. Conferirea
acestora, "de n biserica are se prin concurs public, ca Scaunul episcopesc se
desemna pentru biserica pe cel mai apt individ." Candidatul trebuia
moralitate renume bun; parohiile trebuiau ocupate "n timpul cel mai scurt, ca nu sufere
ceva etcY.
Papa Leon al XIII-lea va ratifica la 19 martie 1881, prin decret, actele adoptate la Blaj n anul1872. Ele vor
fi publicate cu papale, n primul rnd ale Sacrei de Propaganda Fide:
"despre indisolubilitatea matrimoniului n caz de adulter "despre matrimoniile mixte"
ele. Al doilea Conciliu proFincial n Mitropolia Alba Iulia s-a n anul1882, iar al
treilea n 1900, cu prilejul a 200 de ani de la unirea cu biserica Romei.
Romnii greco-catolici din actualului erau n majoritate pe episcopia Gherlei,
cei care locuiau pe "Cmpie", n extremitatea de scaunul arhiepiscopal de
la Blaj. Acolo, cu centrul la protopopiatul n comitatul un loc deosebit
l avea vicariatul Rodnei, cu la El se suprapunea majoritar peste fosta
Urmau protopopiatele greco-catolice Budac. Protopopiatul Budac se subordona vicariatului Rodnei.
n afara comitatului, la nivelul actualului mai exista protopopiatul Beclean, n timp ce o de parohii
erau subordonate protopopiatelor Buza Cristur.
Parohiile greco-catolice, n secolul al XIX-lea, erau majoritare raportate la actualului n zona
de "Cmpie," mai de spiritul civilizator al Blajului, parohiile erau aproape n totalitate
greco-catolice. O cum a fost cea de la mijlocul secolului al XVIII-lea nu ne permite facem
privind trecerea la n O de episcopul ortodox
Dionisie Novacovici n 1766 ca parohii ortodoxe din sudul
Smnihaiu, Visuia etc., n protopopiatul Tothaza, comitatul Cluj.
18
Greco-catolicismul
se impusese n zona atunci de districtul cu
nainte de anul1733. O a clerului de pe din anul1733, n
de pe ncepnd cu Mocod, n amonte, 59 de

zonei n afara
religioase de la secolului al XVIII-lea a fost cu un motiv n plus pentru a fi
regimentul n anii 1762/63.
La 1 noiembrie 1867 au fost date de episcopul de Gherla, Ioan Vancea, "Statutele sau
cinosura n administrarea bunurilor a beneficiilor parohiale n diecezei
greco-catolice Gherla". Statutele diecezane n capitole: comisia administratoare la
nivel parohial, modul de alegere a curatorilor ndatoririle lor, modul de administrare a veniturilor parohiale,
"confacerea revederea anuale" etc.
20
Ele trimitere la numeroase prevederi ale unor legi
emanate, n principal, la secolului al XVIII-lea.
n jurul exista o diversitate Protopopiatul greco-catolic avea n
anul1904 parohii cu biserici. n 15 dintre ele existau plimare confesionale greco-catolice.
De unele din acele parohii depindeau filiale, din care trei aveau biserici celelalte trei
Se mai greco-catolici n 18 majoritar evangelic-luterane sau ortodoxe. Totalul
la anului 1903 a fost de 12244, n 2541 familii. protopopiatului se
n: 1727 familii de proprietari, cu case 376 zileri cu iar 438 zileri
Din raportul prezentat de protopopul Gherasim Domide o parte din
greco-catolici din protopopiat aveau o Raportul nu "zilerilor
case". Putem presupune erau familii tinere care locuiau cu bunicii, iar casa era
pe O parte puteau fi insuficient cum nu trebuie exclus fi fost dintre
ei greco-catolici cu profesii liberale: medici, etc, care locuiau cu chirie n
Numeroase familii de confesiune din aveau o stare
17
Ibidem, p. G7-G9.
,. Keilh Hilchins Ioan Beju, Statistica romnilor din Transilvania din anul 1766. n "Milropolia Ardealului",
XXII, nr. 7-9, iulie-septembrie, 1977, p. 522.
l!r Idem, Conscriptia a clerului romn de pe 1733, n "Mitropolia Ardealului", XXXXIV, nr. 4,
iulie-august, 1969, p. XXII.
to ANBN, fond Vicariatul Rodnei, pachet XXIX, dosar 226/1667, f. 134-136.
32
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
chiar raportul prezentat n din 3 iulie 1904, de la din care
am preluat datele de mai sus, nu acest fapt
21
De exemplu, avocatul Demetriu Ciuta la acea
avea o mai apoi Este vorba de imobilul n care
Biblioteca Prin intermediul cu ajutorul unora dintre aceste prospere familii s-a de la
ordinul minorit, n anul1893, catedrala din Unirii, care fusese ncepnd cu secolul al XIII-lea.
a ea a fost sub presiunea reformei luterane, la mijlocul
secolului al XVI-lea. instaurarea habsburgice n Transilvania fusese n
prima a secolului al XVIII-lea, cnd s-au elementele baroce, vizibile


n protopopiatul greco-catolic conform raportului citat, existau biserici din sau
n parohii; despre cinci se afirma erau n stare Brla, Feleac, cea din
era n stare Celelalte biserici greco-catolice erau din lemn, n unele n
stare (Ardan, etc), n altele n stare etc). Averea
din protopopiat, constnd din etc, era de 430 iar n
de 365 se mai afla n posesia sau cantorilor. Totalul
protopopiatului era de 850 care avea o valoare de 85000 coroane. Averea
capitalul mprumutat la ori depus n casele de economii, era de 49926 coroane, n timp ce datoriile se
ridicau la suma de 20842 coroane. Astfel, venitul net se cifra la suma de 29083 coroane. Venitul mediu net, pe
preot, la anului 1903 fusese de 365,14 coroane
23

greco-catolice din protopopiatul aflate ntr-un confesional cosmopolit, erau
n cele mai multe cazuri n materiale. Acest lucru poate fi dedus din faptul din cei 20 de
confesionali, aveau ajutor de stat pentru ntregirea salariului. Pentru doi se ceruse
lucru, n anul 1904, iar nu minimullegal, prescris de legea din 1893, din
greco-catolici din protopopiat. Suma a salariilor confesionali greco-catolici
din protopopiat se ridica la 14507 coroane, din care de la confesiune 11898 coroane, iar ajutor de stat 2609
coroane.
24
Media salariului pe era de 725 coroane, n timp ce legea XXVI 1 1893 prescria un salariu de
600 coroane anual, cu sporuri cincinale pentru vechime, n de 100 coroane.
Au greco-catolici, la Marea Unire, protopopi: Alexandru (1867-
1901), Gherasim Domide (1901-1909), George Stanciu (1909-1915) Dionisiu Vaida (1915-1924).
Vicariatul Rodnei a fost constituit n anul 1786, cu la greco-catolici din
vicariat se n satele foste militarizate, n care confesiunea era cea n total 38. Oameni ai bisericii,
dar n timp n serviciul neamului, vicarii Rodnei, Ioan Marian Macedon Pop. au n
primul sub figura prin cel de-al doilea ca de la 1848,
intereselor mai apoi. Slujitorii altarului din vicari, au aceste suflete
pentru care Roma avea o aceea de origine Vicarii Rodnei n
perioada dualismului au fost:
Grigore Moisil (1814-1891). la 10 ianuarie 1814 n localitatea cu studii teologice la Blaj.
Preot la Tiha din anul1859 devine preot n vicar al Rodnei. A fost al
fondurilor cel dinti director al liceului din n perioada 1863-1868. S-a
"' ANBN, fond Protopopiatul greco-catolic Bistri1a, dosar 182, passim.
zz !bidem, dosar 99/1897, f.1-3. Un scurt istoric al catedralei poate fi cel din documentul pe care, n parte, l reproducem.
In anul 1897 protopopul Alexandru trimisese o copie, n limba a unui document. probabil descoperit
bisericii. preotului din pentru a fi tradus. Ioan Brsan, preotul din se va conforma,
specificnd era mai bine i s-ar fi trimis documentul original, pe care I-ar fi restituit n bune condi1iuni.
traducerea: Conventul din Bistrita dedicat n onoarea sf Ioan Ncpomuc. Sinodul Pasmaniun sclie n anul 1336
episcopul din Transilvania a dut Bistritei din Transilvania pe seama Minori{ilor, din cauza vitregiei
timpurilor trecu{i abia n anul 1724, n ziua Ia a D-lui nostm Iisus Christos, prin zelul conlucrarea
Exr:e!entissim.ului. general L. B. Filipp de Lcmglett, ntia u fost n numita cetate a !Jistri{ei sf
rehgwne a Mmontilor dm Conventul sf Francisc, asigurndu-se din partea magistratului pe seama numitului
ordin cea veche cu biserica sa asemenea care din liberalitatea numitului domn
general, a fost cu Convenlul a nceput a fi ...
2
" Ibidem, dosar 182 passim.
24
Ibidem.
33
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
retras tragedia de la Feldru, din 16 noiembrie 1890, cnd la instalarea preotului Onisim Rotariu
au murit oamenF
5

Ioan Pop (1859-1902). S-a n Poiana Ilvei la 15 septembrie 1859, a urmat liceul la apoi
studii teologice filosofice la Viena, doctor n teologie din anul 1886; asesor consistorial, apoi preot
n vicar foraneu din decembrie 1891. "A lucrat intensiv pentru edificarea de noi biserici
asigurnd pentru acest scop din venitul suma de 306000 coroane,
din care s-au ridicat biserici n parohiile: Telciu, Salva, Nepos, Rebra, Poiana
Ilvei "La initiativa lui s-au ridicat confesionale n Parva, Maieru


Ciril Deac (1848-1909). A lumina zilei n comuna Munti. studii la Blaj, preot la
apoi protopop al Budacului. A fost un pe plan national, deosebit de combativ n
congregatiei comitatense. n din 11 octombrie 1894 a comitetului municipal s-a opus impozitului
extraordinar de 0,5% pentru Milleniului. Din anul 1902 a fost preot n
vicar al Rodnei la vietii. la 6 octombrie 1909. Prin testament a destinat suma de 27804
coroane toate actiunile de la diferite fundatiei Ciril Deac, vicar foraneu n
Rafila n. Popescu, de consistoriul eparhiei Gherla. Scopul era ajutorarea prin
burse a orfanilor de preoti din vicariat
27

Alexandru (1862-1934). la studii teologice la Gherla filologice la univ.
din Cluj. Din anul1911 este preot n vicar al Rodnei, la 22 noiembrie 1920, cnd revine
la catedra liceului din


fiind o a pe ierahii erau inspectori
De asemeneau patronau toate fondurile de stipendii, central fondurile confesionale. Din
sume adunate n fondul central. n anul1888, se construise noul gimnaziu din Un rol important
l-a avut Ion Ciocan, viitor deputat dietal, atunci al fondurilor n timpul
extraordinare a acestora sub mandatul comitelui Desz6 Banffy.
greco-catolice din vicariat aveau o rigoare din perioada
"Regimentului II (nr. 17 n nomenclatorul habsburgic) o dexteritate n a administra capitaluri
comune. O de la unor de credit, fiind membri n comitetele directoare
semnificativi. Pilda talantului biblic a fost prea deseori ad litteram, dar nu numai n
parohiile greco-catolice din vicariat. Implicarea bisericii n de creditare era un fapt general.
la secolului al XIX-lea. Ea se prin intermediul fondurilor confesionale, care n fapt
chiar erau administrate la
Administrarea bunurilor trebuia respecte "Statutele diecezane", adoptate n anul 1867,
ratificate prin scrisoarea Ministerului de culte nr. 9725 din 8 iunie. Comisia administratoare,
din preot curatori, era a se ngriji "ca nici o de bani nu se lase fructificare".
Toti banii disponibili bisericii "ct de curnd se deie spre frnctificare". Sumele
achitarea cheltuielilor trebuiau depuse n sau mprumutate unor Celelalte apartinnd
bisericii trebuiau arendate, n de curatorii nu puteau ia bani parohiali cu
mprumut, nici arendeze bunuri imobile etc.
29
Starea a unor parohii greco-catolice din vicariat, n anul1883, poate fi mai jos.
Gavril Bichigean, Slujitorii altarului bisericii din n IX. nr. 291 din 22 martie 1936.
Idem.
Idem, nr. 293 din 12 aprilie 1936; ANBN, fond Prefectura registrul ta, f. 158-159.
"" Gavril Bichigcan, Slujitorii altarului bisericii din n IX, nr. 293 din 12 aprilie 1936.
"" ANBN, fond Vicarialul Rodnei, pachet XXIX, dosar 226/1867, f. 135.
34
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Tabel. Protocolul Anul1883
30
LOCALITATEA
BISERICA
Izvoarele veniturilor
Venit bisericesc
(material) pe an n florini n
PARVA lemn arenda + 40 fl. 80 iug.
MITITEI lemn 120 fl. 30 iug.
SF. IOSIF lemn arenda 250 fl. 15 iug.
RODNA taxa + 35 fl. 48 iug.
lemn capital140 fl. 14 fl.+10 dob. 12 iug.
MITITEI lemn arenda + dobnda capital 190 fl. 30 iug.
ILVAMARE lemn arenda etc. 600 fl. 70 iug.
FELDRU arenda + taxe 100 fl. 50 iug.
SUPLAI lemn arenda + dob. capital 40 fl. 15 iug.
POIENI lemn arenda + dob. capital 40 fl. 17 iug.
RODNA VECHE pomi Sunt
SNGEORGIU solid arenda + canaane pentru 200-300 fl. 23 iug.
viciul
NEPOS lemn 40 fl. 34 iug.
ZAGRA lemn capital 40-50 fl. 20 iug.
ILVA chiria pe + taxe 18 fl. 48 iug.
MAIERU solid colete, oferte, + dob. 500 fl. 18 52
2 biserici capitalul de 7000 fl. 20
ROMULI lemn arenda + dobnda capital 36,6 fl. 72 iug.
RUNCU lemn arenda + bani de duminica 35,86 fl. 35 iug.
REBRAMARE lemn arenda+ dob. capital 256 fl. 21 iug. +
lemn
BICHIGIU lemn arenda + dob. 906 fl. 72 fl.
arenda + dob. capital 85 iug.
SALVA lemn dobnda 5000 fl. 400 fl. Sunt
Izvoarele veniturilor erau n linii mari cele raportate de fiecare parohie, pe care le-am trecut n coloana
Pe unele dintre acestea nu le-am putut cuprinde n tabelul de mai sus, Se
la capitolul venituri, cele provenite din arenda unor terenuri dobnda capitalul mprumutat
Evident, acestea difereau de la o parohie la alta. Este de remarcat o acest proces de creditare
la nivel local, n care era biserica, nainte constituirea unor populare Pe
formularele tipizate, pe care s-au existau alte capitole referitoare la: aplecarea poporului spre
religie, starea bisericii, etc. de nu erau ntotdeauna cele
mai exacte. De exemplu, este greu de crezut o parohie precum Ilva avea un venit anual de 18 florini, n
cu Ilva Mare care raporta 600 florini, a socoti relieful mult mai dificil al ultimei parohii.
din Zagra avea conform preotului Zinveliu, director al "cam 40" de elevi. Alte documente au
necompletate, sau cu imprecise. Avem serioase rezerve asupra sumelor raportate ca venituri, cel
la cteva dintre parohii, iar mai jos cu n despre statul activ
pasiv ... ", la acele parohii n care s-au asemenea documente.
Parohia avea n anul financiar 1882 un capital mprumutat locuitorilor de 758 florini.
mpnunutate 25 de persoane, cu varii Slmle. era de 6%. Alte venituri se din
arendarea locurilor Sume mai mici proveneau din banii pe talger duminica n
etc. Venitmile anului 1882 n de 376,44 florini, din care din anii era de 108,57
fl., iar veniturile curente de 267,87 fl. Din acestea se percepuse, la 31 decembrie 1882, suma de 181,48 fl.
31

30
ANBN, fond Vicariatul Rodnei, pachet LXXV, dosar 508, passim.
'" Ibidem, pachet LXVIII, dosar 475, f. 1-G.
35
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
La in an, 73 de locuitori cu suma de 970,31 florini.
cheltuielile pentru anul1883 in casa 1449,16 florini
32

n localitatea Mititei sunt consemnati in documentele de venituri cheltuieli ale parohiei 74 locuitori
cu suma de 2210 florini. Unii dintre ei erau de la 1863-1864, iar ntruct
nu fusese nu puteau fi Veniturile anului 1882 erau de 1332,56 florini,
restanta de 963,32 florini (din perioada 1864-1881) se ajungea la o de 2295,58 florini. Din
aceasta s-au perceput 1322,69 florini. Cheltuielile in de 523,51 florini. Parte din bani, 200
florini, pentru repararea bisericii, 36 florini reprezentau impozite comitatense: pentru Casa
comitatiilui, De asemenea, fusese impozitul pentru bisericesc etc.
in casa 799,18 florini. Restanta de recuperat n anul1883 era de 973,19 florini. Astfel, suma de
190 florini ca venit pentru anul1883 (vezi tabelul), nu poate fi Venitul anului 1882 fusese
de 1332,56 florini, iar o att de in normale, nu era

Probabil sumele
aproximate, identificate de ca venituri, trecute in tabel la acest capitol, reprezentau, in unele cazuri,
suma n la anului.
Tabel. Starea unor parohii greco-catolice din vicariat in anul1890
34
Avere Avere Venit parohial din stole
PAROHIA n n lecticalu, n florini. *
(revenea preotului)
PARVA 32 ing. 84iug. 94 fl.
nu are 29 iug. 143 fl.
MOCOD 2 iug. 20iug. 100 fl.
16 iug. 32 il_!& 150-200 fl.
ZAGRA 28 iug. 16 ing. 200 fl.
POIENI 2 ing. 26 iug. nu exista
TIHA 3 ing. 42 iug. necompletat
RODNA 1526 orgie 50 iug. 200 fl.
SNGEORZ 25 ing. 25 ing. 400 fl.
ROMUL! 6 ing. 65 iug. 100 fl.
RUNC 3 iug. 29 ing. 80-100 fl.
SUPLAI 11 iug. 7 iug. -
BRG. 36 iug. 40 ing. 60 fl.
ILVAMARE 24 iug. 72 ing. 400 fl.
ILVA - 73 il_!& 125 fl.
MITITEI 17 ing. 25 it_!& 100 fl.
BICIDGIU 3 ing. 53 it!& 50 fl.
30 iug. 15 it.Ig. ilizibil
Situatia respectiv activ pasiv al unor parohii greco-catolice din vicariatul Rodnei,
in anul 1908, poate fi mai jos. Moneda este coroana, la 1 ianuarie 1900. O = 0,5
florini.
n Ibidem, f. 11.
'' Ibidem, f. 17-29.
34
Ibidem, pachet C, dosar G41, passim.
* Venituri din seviciu religios din eliberarea unor documente de stare
36
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Tabel. unor parohii greco-catolice, n anul1908, n coroane
35
Capital Competinta Suma

Restul
PAROHIA
an trecut an curent unea
casei
Romuli 441,84 1898,52 43422,52 43980,18 43411,83 558,35 12377,3
Tiha 6223,26 180,18 1375,06 1555,24 1386,76 168,48 4,28
Feldru 4793,44 475,75 1554,08 2029,83 1675,73 354,04 384,81
Ilva Mare 10784,73 146,11 24443,75 24589,86 24360,92 228,94 432,57
Telciu 455,85 24421,48 18917,4 43338,88 24907,82 18431,06 831,95
10777,76 --- 1719,37 1719,37 1719,37 ------
Rebra Mare 1917,3 552,44 813,16 1365,6 829,34 536,6 199,03
;;..
907,9 907,9 14
Brg.
-
907,9
E-<
Mititei 58,5
;,)
-(
499,4 381,15 880,55 331,37 549,18 120,79
Ilva 708,79
...J 577,2 1793,07 2081,67 1506,75 574,92 60,89
Luca

368,54 443,3 415,32 27,98 100,27 ----

74,76
Maieru 12179,62
E-0
3334,16 2566,88 5901,04 2189,63 3586,18 525,62
CI"J
7907,54 1386,62 3453,9 4840,52 3860,64 979,88 873,85

Nepos 1626,38 3613,91 1928,83 5542,74 3596,84 1945,9 869,09
Par va 508,6 833,2 246,88 1080,8 301,68 778,4 24,99
Poiana Ilvei 1945,66 -------- 426,97 426,97 426,97 ----- 14,24
Mocod 6700,04 347,61 2172,27 2519,88 1371,65 1149,73 62,53
Salva 3571,24 357,16 937,78 1294,94 964,58 33,36 280,08
Rodna 7830,06 922,86 7412 8335,45 7721,45 614
Zagra 38518,11 --------- 3049,46 3049,46 3049,46 ------- 87,85
Eventualele neconcordan1e sesizate n tabel (vezi Romuli) nu ne Datele au fost preluate cum
apar trecute n despre statul activ pasiv al parohiei ... Veniturile consemnate n statul activ provin din
surse: capitalnrile mprumutate unor de obicei cu de 8%, dobnzile de
financiare (Mercur, Aurora, Albina etc) pentru capitalul depus, arenzi restante curente ale locurilor
mori, vii, etc.), [bani pentru o de pomenire a unor
decedati, prin testament sau ntr-o zi din an de sau de lor, de obicei o
Tot la acest capitol sunt consemnate pe popor, ajutorul de la comuna n bani sau
produse, precum veniturile taxa pe colete cu tainul, amenzi pentru produse
locurilor bani din vnzarea pentru tragerea clopotelor etc.
Cheltuielile n statul pasiv nu apar n tabelul de mai sus. Ele erau cele
repararea sau chiar construirea bisericilor caselor parohiale, restituirea unor capitaluri la sau plata
dobnzilor. Alte cheltuieli constau n plata pentru bisericesc, alimentarea unor fonduri
comitateuse - cum ar fi cel al spitalului, asigurarea bisericii, abonamente, expertizare etc.
Apoi, diferite sume erau alocate vicariatului episcopiei pentru: cancelarie, preparandie, circulare etc. Tot la
acest capitol apar sumele de bani din anul1908 depuse la sau mprumutate unor care n acel
an nu produceau efecte.
Evident nu toate veniturile inventariate erau adunate Din acestea din
totalul statului pasiv restul casei (remanenta casei).
valoare este un indicator relativ privind prosperitatea parohiei. De exemplu, parohia Zagra avea n la 31
decembrie 1908 o 87,85 coroane. Dar suma a fondurilor bisericii la acea era de 40983,01
coroane, din care13296,61 coroane depuse la banca Aurora; la Mercur pe diferite librete: 13403,68 coroane,
5446,17 coroane 488,2 coroane, cu 5%; la Banca din Zagra spre fructificare cu 6%
6314,7 coroane; iar n la cu de 8% alte 1945,8 coroane. Aceste sume
notabile de parohie au fost certificate prin vicarului Ciril Deac, la data de mai sus
36

'
5
Ibidem, pachet CLXVI, dosar 1011, passim.
"; Ibidem, f. 86.
37
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Parohia RofUuli, cu un capital mic, s-ar dincolo de inadvertentele care pot fi observate, avea
venituri mari. In realitate majoritatea acelor sume provin din ajutorul votat de comuna pentru
construirea bisericii din mprumuturi bancare cu scop. De aceea suma mare n Pentru
a aprecia gradul de prosperitate trebuie doi indicatori: capitalul din anul
curent. ei pot forma o imagine asupra veniturilor unei parohii. De asemenea, nu
se poate generaliza, fiecare parohie avnd probleme specifice. trecute n dreptul parohiei Telciu
provin din suma n anii anteriori pentru construirea bisericii,
greco-catolice din sudul actualului atunci cuprinse n cercul administrativ
comitatul Cluj, erau subordonate Arhiepiscopiei de Alba Iulia Parohiile de acolo formau Protopopi atu)
care avea centrul la O parte din veniturile acestora erau din
De exemplu, o parohie mai de nivel mediu atunci, de preotul numit n anul
1918 de Cmpie, avea n anul1897 de teren: 86 de arabil
de preot, locul de cosit 21 preotului de 1,4 tor
al 20 13 cimitirul alte locuri nsumate la
etc. Venituri erau din n bani sau cereale, la care apelau n acel an
mprumutate cu porumb sau gru 63 de persoane, n fapt familii, cu 562 metrete. Pentru acestea numai
dobnda de 25%, n inventar, se ridica la 187 metrete. (Dobnda era de 33% s.n.). Familiile
respective mai avea dobnzi restante mai vechi, de 126 metrete *. Cu bani se 13 persoane, care au
mprumutat 129.9 florini, cu de 10%. Capitalul restant la anului 1897 era de 98,38 florini,
iar dobnzile restante de 33 florini. Venitul n bani al parohiei n anul anterior, 1896, fusese de 557,4 florini.
Cheltuielile pentru an se la 407 florini, din care 250 florini salariul rest de casa
150 florinP
7

veniturilor a cheltuielilor trebuia fie n celelalte parohii de pe "Cmpie":
de Cmpie, etc. n parohia de Cmpie s-a construit din
n anii 1899-1901. Tot de atunci trebuie dateze atunci un local modern de
Acestea presupun cheltuieli ridicate, sacrificii din partea dar venituri relativ mari.
Mai trebuie subliniat bisericii, cu o parte din venituri erau alocate acesteia.
n anul 1918 izvoarele de venit pentru salariul din de Cmpie proveneau din arenda
a 6 cantorale - 400 coroane, pe popor - 700 coroane 100
coroane din fondul


Veniturile bisericilor era n cele mai multe cazuri mai ales sunt raportate
la nivelul de trai al n greco-catolice din vicariatul Rodnei, care
confesionale, preotului pentru catehizarea era de 30 florini anual. O parte dintre
primeau o din "subsidiul Acesta era n de 6680 florini, pentru ntreaga
din Transilvania. n fiecare an, n Vicariatul Rodnei, se lista celor din aceste fondmi
alocate de stat. Astfel, vicarul Grigore Moisil n anul1889 vor primi cte 30 de florini
fiecare, iar doi cte 26 florini. La 23 ianuarie 1892, n din Gherla, era lista
cu din vicariat, care urmau fie n total 36. Ioan Pop, paroh al vicar al Rodnei,
urma 100 florini, cte 28 sau 26 florinP
9
cont de faptul Vicariatul
Rodnei cuprindea 38 de greco-catolice, putem afirma n acest mod.
n Protopresbiteratul ajutorul primit de la stat prin intermediul mitropoliei fusese de 470
florini, din bugetul anului 1876. Mitropolitul Miron Romanul specifica ntr-o de la fiecare din
cei opt n lista pentru ajutor de stat, s-a un procent de 10% pentru fondul de
a ortodoxe din Suma a fost de 423 florini, trebuind a fi cu
Ajutorul de stat trimis la 2 iunie 1878, n contul bugetului pe anul1877, este mai mic, fiind n de 420
florini, din care se 42 florini la fondul arhidiecezan. Suma a fost de 378 florini la
* Unitate de cu "!itra", pe Cmpie. Mentionarea n inventar este "o a 20 litre".
Mai 20 litri.
'
7
ANBN, fond Parohia de Cmpie, f. 37-46.
:'" Ibidem, f. 11-12.
'
9
ANBN, fond Vicariatul Rodnei, pachet XCIV, dosar 614, f. 17. Ibidem, pachet CIV, dosar 667, f. 24.
38
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
sapte Protopresbiterul Ioan Buzduc a primit 108 florini, cte 45 florini. De remarcat este
faptul cu protopresbiterului Buzduc, este vorba despre dect cei din anul anterior
40

Veniturile erau mai mici n mixte confesional, n primul rnd cele din zona
Parohiile greco-catolice sau ortodoxe de acolo nu aveau fonduri comparabile cu cele din zona
nici ca cele de pe "Cmpie." Peste tot, aveau izvoare de
venit: parohiale ca sumele provenite din serviciul religios dar din
eliberarea unor documente, pentru catehizarea eventualele ajutoare din partea statului.
procesul din anul 1894, guvernelor maghiare de
s-a O a prim-ministrului Banffy a fost aceea de a de calitatea de
lideri, cel locali, pe care o n Partidul Romn. Modalitatea n anul1898, a fost
congruarea clerului, ntregirea salariului la o conform a
O apologie a politicii guvernului Banffy (1895-1899) ntlnim n Politica baronului Banffy
n chestia autor istoricul Jancs6 Benedek, care a activat n
a de Sandor Ieszenszky. Bine informat, ca unul care a stat n preajma primului
ministru, el scria cu referire la sumele atribuite de stat n aiml 1899: "Astfel distribuirea acestui
ajutor acum de prevederea guvernului. Banffy a introdus un
control o astfel de procedare, care a pe romni au trecut timpurile cnd n
de din ajutorul de stat, n-avea absolut nici un rol sentimentul patriotic. clerul
romn s-a n anii din de la de aceasta se poate atribui modului cum s-au
distribuit ajutoarele de stat. Suma n buget, sub titlul de ajutor de stat, a fost prea
pentru ndreptarea materiale a clerului inferior romn. chestiune fie prin
regularea congmei. Legea despre este deasemeni o de mare a politicii
a guvernului Banffy. lege numai cadrul de Ce succes va avea ea sub raportul
politicii de la faptul ntruct guvernul va urma controlul de
Banffy n distribuirea ajutoarelor"
41

Astfel, n anul 1897. a luat o Comisie cu misiunea de a face
propuneri, cu privire la regularea parohiilor greco-catolice. Comisia desemnat un
organism specializat, numit comisie care ntr-o n 29 aprilie 1901 a principiile
care vor sta la baza acestui proces. Acestea erau locuitorilor fie mai mic de 800, iar
preotul nu un venit de minimum 150 de florini, pe Trebuiau
se n vedere parohiilor, starea interconfesionale. Pe baza acestor
date, comisia se considera va putea lua n de Ea va putea
unor parohii care s-ar ncadra n de mai sus doar n cazuri izolate sistarea
altor parohii. n acest ultim caz, trebuia modalitatea prin care s-ar face aceasta: afiliere, contopire etc.
Din vicariatul Rodnei, de care depindea protopopiatul Budacului, comisia de specialitate, cont de
cele n virtutea datelor n primul rnd a veniturilor parohiale raportate, a nominalizat
24 de parohii. Majoritatea acestora aveau peste 800 de locuitori, fiind nominalizate Salva, Zagra
Rodna care, cu ndeplineau cele conditii. unor asupra veniturilor
parohiale, lipsite de o cu starea de fapt, fata Episcopul Ioan Szabo,
cu circulara nr. 7194, din 3 septembrie 1901, solicita vicarului date despre cele 24
nominalizate, arate care locuiau pe teritoriul au
precizeze pe care o puteau avea asupra greco-catolici etc. De asemenea,
precizeze opinia cu privire la eventuala sistare, afiliere, contopire etc, a parohiilor

Nu cunoastem
vicarial, dar l putem Nici nu se putea pune n eventuala "regulare" a unor parohii
greco-catolice, mai ales a celor nominalizate.
La 22 decembrie 1902 se n vicariat ministerul de culte a acordat ajutor de stat
pentru ntregirea veniturilor pentru 18 Au primit cte 300 de coroane din Telciu,
4
" Ibidem, fond Protopopialul ortodox romn Bistrita. dosar 540, f. 1-3, 22-24.
41
Jancs6 Bencdek, Politica bamnului Banffy n chestia n "Tribuna" XVI, nr. 66 din 24 rnartie/5aprilic
1899.
4
z ANBN, fond Vicariatul Rodnei, pachet CXLIV, dosar 864, f. 16.
39
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
12 primind cte 150 de coroane. patru au fost cu 200 sau 220 coroane. Ajutorul n bani,
n anul 1906, pentru 21 de din vicariat a fost de 3750 coroane. au primit sume cuprinse ntre
100 300 de coroane. Alegerea pare fie ct se poate de

Implicarea administrative
comitatense n evaluarea veniturilor unei parohii nu era un lucru condamnabil. Studiind lista celor
care primeau asemenea ajutoare nu se poate afirma alegerea nu era Evident, este doar o Nu
ce rol juca "sentimentul patriotic" ntr-o atare desemnare.
Starea a greco-catolici era mai n zonele mixte confesional
etnic. De aceea, s-au n favoarea legii ajutoarelor de stat. Acest fapt
unii aveau venituri insuficiente, sau considerate astfel. n orice caz ele erau supuse hazardului natural,
mai ales n satele care depindeau exclusiv de agricole. Perspectiva unui venit sigur regulat era
La din 19 iulie 1903, de la o a fost
tocmai aceasta, a clerului. a fost n mediul jurnalistic romnesc prost
n cel politic. Au participat circa 30 de din protopopiatele greco-catolice: Budac, Buza, Beclean
Ciceu-Cristur. Se va elabora o n acest sens ministrul de culte n februarie 1904,
protopopul Gherasim Domide un memorandum episcopul Gherlei, avnd
vicarului Alimpiu Barbolovici a la Memorandul se n
principal pentru dar referire la chestiunea clerului, care
e de atare care nu sufere amnarea"
44

este adnc Nu numai pe plan spiritual. La dintre secole construirea unor
biserici noi din sau dar confesionale, a luat amploare n actualului
Nu credem a afirmnd majoritatea bisericilor din mediu rural, n care se au fost
ridicate n perioada de la Marea Unire, n dualism ului! n numeroase sate romnesti s-au edificat
catedrale! n zona o parte din veniturile provenite din administrarea de tip
comunal, a au fost n acest scop, cu aprobarea competente. La
5 septembrie 1899, vicarul Ioan Pop afirma n urma apelului la la
la 31 octombrie 1897, de a se asigura din veniturile anumite sume pentru bisericile
din vicariat, 132000 florini pentru constmirea de biserici noi, repararea renovarea celor
existente. Bisericile din: Tiha IlvaMare, Suplai, Feldru, Mititei restaurate radical. n
biserica era iar cea din aproape gata. n perioada imediat
trebuia construirea unor biserici n: Telciu, Salva, Rebra Mare, Nepos, Romuli
45

Biserica din localitatea a fost n anul1903, fiind o lucrare De asemenea cea din
a fost n anul1903, iar la 30 octombrie 1907 a fost Biserici noi s-au construit
n celelalte zone ale n precum: de Cmpie, Herina,
etc. La bisericii ortodoxe din copie la mai a catedralei din Sibiu, a participat n
noiembrie 1907 din partea mitropolitului Miron Cristea, atunci asesor consistorial.
greco-catolici din Telciu n anul 1899 construirea unei catedrale, pentru care
constructorul urma 140000 de coroane. n anul1902 biserica nu era
primise deja 80000 de coroane, cnd la 13 septembrie s-a surpat aproape n urma anchetei
efectuate, vicarnl senatul bisericesc local apreciau materialul de a fost de iar
constructorul trebuise apeleze la un arhitect, pentru proiectare, fapt care nu se ntmplase
46

Construirea catedralei din are o istorie n anul 1849 a fost incendiat de
unguri. Atunci a fost vechea terminarea comandantul
regimentului II colonelul Carol Urban, a promis sprijin pentru reconstruirea bisericii, prin cedarea
Maria Tereza. n 1850 au fost pentru construirea noii biserici 18000
florini, iar n anul1852 vechea a fost La vicarului Macedon Pop, Franz
Iosif a decis, n anul 1857, ca veniturile trgurilor din se ncaseze timp de 10 ani
n folosul construirii noii biserici. Mai apoi s-a format un comitet pentru edificarea catedralei prezidat de
4
:' Ibidem, pachet CLXII, dosar 973, f. 3-4.
44
Ibidem, fond Protopopiatul Greco-catolic Bistrita, dosar 180, f. 4-6.
45
Ibidem, fond Vicarialul Rodnei, pachet CXXXVJ, dosar 820/1899, f. 28-29.
40
"Tribuna" XIX, nr. 189 din 13/26 octombrie 1902.
40
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
vicarul Grigore Moisil din care parte: Grigore Teodor Anton, Ioan etc. Devizul de
cheltuieli preliminat a fost de 29590 florini. Capitalul destinat construirii bisericii, care fusese mprumutat
din se recupera cu dificultate, astfel doar n anul1879 n raportul prezentat senatului
bisericesc se putea propune nceperea construirii catedralei, cu anul Piatra de temelie a fost la
12 iulie 1880, n cadrul unei ceremonii oficiale de vicarul Grigore Moisil. n bisericii a fost pus un
document despre zilei, precum monezi metalice, care circulau atunci. s-au
n perioada 1880-1884. Suma de 55676,6 florini, la care au contribuit cu 14000 florini comuna
cu 5000 florini fondurile iar locuitorii prin benevole de 1200 florini, a
trebuit a fi Solemnitatea a avut loc la 19 octombrie 1884, n episcopului Ioan
Szabo a


n romnii greco-catolici aveau o de lemn n anul1786. Aceasta, ce
ani de zile arogantul magistrat folosise toate tertipurile permise de statutul autonom al pentru
a se mpotrivi unei biserici La secolului al XIX-lea necesitatea unui nou de
cult devenise Astfel, la 21 decembrie 1893, la Arad s-a semnat contractul definitiv de a
catedralei catolice ce ordinului minorit din Vnzarea, respectiv s-a cu
acordul Sfntului Scaun a episcopiei greco-catolice de Gherla. Reprezentantul ordinului minorit din Ungaria
a fost Dr. Janosy Demjen, n calitate de n timp ce comunitatea din Bistrita a fost
de avocatii Lica Daniel Ciuta Demetriu, n calitate de n de au fost
toate care Ordinului Minorit, n mprejurimi, pentru o
de 35000 de florini. Martori au fost Gal Iosif- deputat dietal Oncu Nicolae - directorul Victoria
din Arad. Suma a fost n ianuarie 1894 iar s-a cu nr. 419/1895, ce ultimele
de a proiectul au locale mpiedice bisericii pe
parohia Nu au dect amne acest lucru
48
La 10 ianuarie 1895 protopopul Alexandru
dispunea se restituie din conturile bisericii suma de 35000 florini Lica, Gabriel
Vertic Gabriel Tripon. n anul anterior ntreaga Ordinului Minorit. n acest scop
casierul era mputernicit ridice banii parohiei la "Districtssporcasa'' De asemenea,
creditul angajat la prima societate n pentru rezolvarea a problemei. n
an s-a ncheiat un contract pentru renoire reconstituire" a bisericii.
Altarul a fost mutat mai nainte reconstruit n conformitate cu ritul greco-catolic. n total, din
anul1895 au costat parohia 1200 florini
49
Sumele mprumutate de la pentru bisericii au fost
repartizate spre recuperare pe greco-catolici din fiind restituite n anii
n comitatul era un procent important l
de origine pe fostul aveau o mai
n parte unor privilegii pe care le-au de-a lungul timpului. Din punct de vedere demografic
cele cteva secole de endogamie au provocat o stagnare a sporului demografic. Spre secolului
XIX nceputul secolului XX un alt proces va afecta de origine din comitat. Acesta se va
dovedi din nefericire ireversibil. Este vorba de nceputul a n America sau n teritorii
germane.
secolului XIX coincide cu marea expansiune a economiei americane. la 1914 SUA absorb
milioane de de origine Fenomenul a cuprins Transilvania, ntr-o
mai El a fost considerat de Consistoriul evanghelic din Sibiu, care a cerut un
al cu de la 1 ianuarie 1898 la 15 martie 1903. Organizat pe cele 10 districte
(cercuri) printre care el confirma de plecare a n primul rnd spre
America. Au emigrat n acea 8319 persoane, din totalul celor 215423 locuitori de origine din
Transilvania. n procente cifra 3,86%. Din districtul spre SUA 1035 iar
din 1349. Districtul fusese mai afectat n doar 59 de

Raportat
47
Gavril Bichigean, Istoria bisericii-catedralei din Tipografia G. Malheiu, Bistrila, passim.
4
" Vezi copia a contractului de la ANBN, fond Protopopialul greco-calolic Bislrila, dosar
84/1895, f. 8.
4
" Ibidem, f. 16.
50
n "Gazeta Transilvaniei", LXVI, nr. 110 din 20 mai (2 iunie) 1903.
41
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
la totalitatea celor 26076 din actualului cifra era dar procesul era doar la
nceput. El va lua n comitatul la primul mondial, afectnd
care de ani ncoace se n limite modeste, n acest an (1906)
ia pentru ntruct celor (n
America de ntrece 400; numai un mic de comune au intacte de febra


O a presei germane din Sibiu privind din Transilvania, pe cercuri a fost
de "Tribuna", n septembrie 1902. Demersul era bazat pe datele din anul 1900,
publicate un an mai trziu. foste atunci mixte, care
erau ncadrate n cercurile evanghelic-luterane Reghin. Tabelul pe care l reproducem mai
jos cuprinde germane, numeric procentual, n conformitate cu
din anul1900, de presa din Sibiu, nainte de "febra
Tabel. din foste din n anul1900
52
Localitatea
Total
Romni
n
locuitori Romni%
539 402 116 74,5 21,5
Bileag 869 347 408 39,8 46,9
12081 5887 3753 48,7 31
Orhei 689 539 67 78,2 9,7
Ce pari 754 630 115 83,5 15,2
Budacul 449 239 188 53,2 42,3
693 430 158 62 39
1 1754 827 612 47,1 34,8
Hodod 2119 479 189 22,6 8,9
680 563 93 82,7 13,6
Iaad (Livezile) 1533 958 376 62,5 24,5
Sn-Iacob 586 383 203 65,3 34,6
Arcalia 908 508 363 55,9 39,8
1089 498 536 45,7 49,2
Bistricioara 868 585 151 67,3 16,9
737 124 577 16,8 78,4
1989 1329 444 66,8 23,3
Du mitra 1632 1393 115 85,3 7
Minarceu 394 275 112 69,7 28,4
Herina 948 404 518 42,8 54,6
510 194 253 38 49,6
Noul inf. 872 36 736 4,1 84,4
Noul sup. 867 725 137 83,5 15,6
1181 835 120 70,7 10,1
Pin tic 699 475 215 67,9 30,7
Sngeorgiu N. 1120 882 218 78,7 19,4
Sicmir 562 401 GG 71,3 11,7
Jelna 590 419 51 71 8,6
Tonciu 427 131 45 30,6 10,5
1108 816 260 73,6 24,2
1081 311 701 28,7 64,7
Unirea 629 503 98 79,9 15,5
1258 GOl 406 47,7 32,2
,, Emil Csallner, Fapte memoriale din tinutul Edilura Guslav Zikeli, 1941, Lraducere Gelu Pavel, p. 294.

"Tribuna" XIX, nr. 155 din 8/21 seplembrie 1902.


42
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Ferihaza 535 397 134 74,2 25
810 545 228 67,2 28,1
Ghinda 519 358 77 68,9 14,8
Viile Tecii 1120 226 612 20,1 54,6
886 368 504 41,5 56,8
Teaca 2554 1179 586 46,1 22,9
B. BISERICA SI SOCIETATEA.
n perioada de la primul mondial societatea a cunoscut un proces accentuat de
modernizare. urbanizarea peisajul urban dar rurale.
Biserica fusese aproape peste tot, de fenomenul numit secularizare. Apoi, noile doctrine politice
afirmau biserica, ca o devenise Spiritul al Iluminismului
se n Europa, iar descoperirile s-au pretins au deschis noi orizonturi
umane. Se teoria a definitiv domeniul biologiei, n timp ce
filosofia, care este chintesenta proclama prin Nietzsche Dumnezeu a murit.
Catolicismul era supus n primul rnd, pentru reprezenta cea mai
Epistola a papei Leon al XIII, din 29 iunie 1881, bisericii unite, este o biserica
era de falsitatea unor concepte, care se ascundeau sub masca Papa, bun al
lumii timpurilor trecute, identifica atunci n stadiu incipient, dar care va domina secolul de
asemenea, originea lui Adresndu-se lumii catolice, Sfntul afirma: de la "din
acel eres luat nceputul n secolul trecut filosofia care fals se astfel- dreptul cel numesc cel nou,
domnia poporului, peste care foarte o a fi libertate. De la aceste s-a ajuns la ciuma
la comunism, socialism nihilism, cele mai negre portrete ale civile"
53

Biserica nu putea nici nu a n asaltului noii bazate
pe materialism consum de bunuri manufactura te. ntr-o toate oficiile protopresbiterale
din Transilvania, la 8 mai 1914, mitropolitul Ioan afirma: "se aud dese
plngeri - cele mai multe cu totul justificate -, cu naintarea pe terenul intelectual, cultura
cu toate de cultura
care a schimbat cu totul formele exterioare ale nu e n stare cu nici un pas mai departe
Sinodul arhidiecezan stabilise precise prin care biserica organizeze "opera de ocrotire
salvare a tinerimii n special a tinerimii moralmente".
Transilvania, atunci o regiune din Austro-Ungaria, mai precis din Ungaria, a fost treptat n acest
proces ireversibil al Comitatul se afla, ntr-o Calea
a fost n anul1886, iar cea de la la n 1888. Zona
a din anonimat, sub acest aspect, trziu; doar n anul 1906 va fi linia Beclean pe
Ilva Am aceste mai de tip economic, pentru ele pot forma o imagine
asupra progresului material dinamicii sociale a zonei
O privire asupra datelor raportate, n anul 1883, de din 26 parohii greco-catolice din regiunea
la acea o imobilitate n mediu rural. Fapt care poate fi dedus din tabelul de
mai jos. Cei sau oricum foarte puteau fi dintre cei n localitate. O
prin datele prezentate este faptul tinerii, aproape ntotdeauna, se n localitatea
uneori intervenind grade de rudenie, pentru care se cerea de la episcopie.
Tabel sumativ pe anul1883. Parohii greco-catolice 26.
Locuitori la

Perechi Locuitori la n
nceputul anului cununa te anului prinsoare
31425 1343 841 23 31 397 31919 35
5
' ANBN, fond Vicarialul Rodnei, pachet LXIV, dosar 451. f. 76.
43
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Din cele 26 de parohii, urmau mai nalte dect primar confesional 66 elevi. n timp ce
un din frecventa cursuri universitare, localitatea era pe un neonorant loc nti la
fapte antisociale. Din cei 35 romni n nchisoare, 16 erau din localitate, n timp ce preotul raporta
20 localnici "de la s-au ntors"
54

de ani mai trziu peisajul rural semne de transformare. Modernismul, n aspectele sale
superficiale, consumul unor distilate, n satele
n care hora continua un ritual. Plednd pentru
ce scria o personalitate cu referire la femeile romnce, dar cu exagerarea profesiei
de gazetar: "Rezultatul muncei de pe se vede duminica la la joc. Toate sunt
mpodobite de e omului. nu trece nu trece joc.
Trecnd prin sate atta petrecere joc crede omul acesta e un popor de


Satul romnesc se ntr-un cadru de a muncii de la cea mai
era un lucru ct se poate de firesc. Din familiile mai copii sau tineri erau ca slugi
sau doar pentru o un deasupra capului. Este suficient parcurgi listele
cu copiii a frecventa procesele verbale ale senatele confesionale, din varii
pentru a observa destui tineri erau de la frecventarea cursul 12-15 ani, dar chiar a
cursului de fiecare zi, 6-12 ani. Motivul invocat, n numeroase cazuri, este faptul erau "sevitori". De exemplu,
n anul1884, n localitatea Chintelnic comitetul parohial decidea scutirea de la frecventarea cursurilor
confesionale a 24 copii tineri, din cei 111 de De la cursul opt tineri, cu
motivarea erau sevitori, dar cinci de la cursul elementar, din care nu 12
anP
6
Legea XIII/1876- despre regularea dintre servitori la art. 29, l obliga pe se
"ca pruncii junii de n serviciul cerceteze regulat n conformitate cu
legea din 1868, participa la Sfnta Liturghie
57
Mai este de legea XVII
1 1884 interzicea patronilor angajeze ucenici sub 12 ani, de asemenea, folosirea copiilor, sub
pe post de Cadrul legal existent nu putea rezolve problema care era cauza a
regulate a cum se poate vedea mai jos.
n localitatea Prundu consemnarea comitetului parohial din 3 decembrie 1884 "despre copiii
copilele de la 6-15 ani din cauza morbului a apoi din cauza mizeriei pentru
anul1884/1885" are privind acestora: 16- "miser", 9- 9- "servitor".
Pe considerente medicale eliberati 14 copii, din care patru erau debili, ologi etc.
58
ntr-o
localitate, Ilva Mare, tabelul cu tinerii n anul 1882/1883 urmeze
din localitate, total miseri", cuprindea 52 de persoane, care nu deloc cursurile. Despre
opt dintre copii se afirma erau

unui nivel de trai ct de ct evident raportat
la standardele de atunci, era o realitate a satului romnesc, mai ales a celui de munte. La aceasta
se ravagiile epidemiilor de difterie, etc. Mortalitatea a n a doua
a secolului al XIX- lea, foarte cu de spre secolului. Mai jos am
prezentat din parohia de Cmpie n 5 perioade regulate care 15 ani.
"
4
Ibidem, pachet LXXX, dosar 508. passim.
Dionisiu Loginu, Qucsliones perpetuae, n "Revista Bistritei", l, nr. 19 din 23 mai 1903.
"" ANBN, fond Protopopiatul ortodox romn Bistrita. dosar 616/1884, f. 49-50.
"
7
Col/ec{iunea din anul 1876, Editie Budapesta, 1877, p. 100.
"' ANBN, fond Protopopiatul ortodox romn Bistrita. dosar 616/1884, f. 12-16
59
Ibidem, fond Vicariatul Rodnei, pachet LXX, dosar nr. 483/1882, f. 39.
44
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Tabel: Protocolul deceselor din parohia de Cmpie
1 deces (ani, luni, sau zile)
Nr. 1856-1858 1866-1868 1876-1878 1886-1888 1896-1898
Crt.
Ani Ani Ani Ani Ani
luni, zile luni, zile luni, zile luni, zile luni, zile
1 1 an necun. 65 ani 78 ani 75 ani
2 2 ani 5 ani 40 ani - 3 zile 74 ani
3 - 4 v. 36 58 65
4 - 3 v. nec. 30 - 7
5 40 ani - 7 luni 35 65 10
6 15 v. nec. 1 1 1
7 7 - 10 luni 70 65 - 6luni
8 43 2 ani 29 45 - 5 zile
9 60 20 1 19 8
10 61 v. nec 2 - 7 zile - 2 zile
11 - 3 zile 44 - 2luni 1 - 2 zile
12 - 9 zile - 11 zile 2 - 3 zile - 11 zile
13 34 v. nec. 11 90 1
14 23 - 60 - 8 zile 27
15 - 6luni - 1 zi 32 52 - 21 zile
16 - 4luni 2 20 56 2
17 - 10 zile 11 25 2 2
18 13 v. nec. 3 - 2luni 1
19 2 1 - 19 zile 4 3
20 7 - 3 zile 76 4 1
21 12 - 2luni 9 4 - 10 zile
22 7 - 2 luni 2 3 4
23 8 - 1 zi 2 65 16
24 - 7 zile 1 29 45 2
25 3 29 34 68 - 11luni
26 3 2 59 - 2 luni - 1
27 3 66 2 - 3 zile 75
28 - 61 58 60 - 6luni
29 - 3luni - 4 ll!ni 60 60 78
30 9 11 61 15 7
31 10 41 2 1 4
32 2 - 1 zi 1 - 9 luni - 6luni
33 16 37 40 - 6luni 3
34 16 - 27 - 6 luni 8
35 7 67 60 56 6
36 7 3 55 36 1
37 7 45 57 22 - 6 luni
38 29 - 4 zile 70 2 31
39 8 62 51
-
2 zile 3
40 - 3 75 5 2
41 2 - 4 zile 3 1 7
42 5 2 60 - 10 luni 2
43 3 30 2 2 - 11luni
44 2 2 50 2 3
45 - 6 zile 4 42 2
-
16 zile
46 3 2 - 14 zile 2 47
45
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
47 7 2 70 - 13 zile 8
48 6 2 1 - 3luni 2
49 48 3 1 1 12
50 10 1 14 34 10
51 58 7 33 - 3luni 7
52 25 5 58 2 8
53 73 1 59 1 2
54 75 80 2 29 14
55 ----------------- 10 - 12 zile - 19 zile 5
56 2 - 10 zile - 6 zile 60
57 2 2 60 - 17 zile
58 50 - 5 zile - 2luni 65
59 3 5 65 58
60 8 1 2 - 7 zile
61 35 2 65 4
62 - 1 zi 70 1 66
63 3 2 6 7
64 3 27 - 7luni 5
65 9 2 1 43
66 5 36 70 - 6 zile
67 67 4 60 1
68 40 4 - 10 luni 38
69 43 6 33 56
70 5 2 - 18 zile 60
71 9 ------------------ 68 n s c . mort
72 2 - 4 zile 80
73 47 6 63
74 3 45 - 13 zile
75 45 72 - 10 zile
76 16 - 7 zile 1
77 - 1 zi 50 70
78 - 1 zi 74 - 10 zile
79 6 - 3 zile - 11 zile
80 - 3 luni 1 2
81 24 42 65
82 98 5 30
83 - 12 zile - 6luni 60
84 - 5 zile -------------------- ------------------
85 14
86 2
87 14
88 42
89 - 15 zile
90 2
91 30
92 58
93 - 2luni
94 2
95 32
96 48
----------------
Media 14,51 ani 18,88 ani 25,38 ani 21,19 ani 17,92 ani
46
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
O tragedie pentru parohia de Cmpie era mortalitatea Din cele 84 decese
consemnate n anii 1896-1898, nu mai de 56 s-au nregistrat la copiii sub 10 ani, n procente reprezentnd
66%. Cauzele identificate de preotul Rusu Petre pentru 45 asemenea decese sunt 13 debilitate
(majoritatea la 10 7 diftiritis, 6 zapor, 4 tuse, 3 aprindere de 2 aprindere de
Epidemia a lovit parohia n anului 1897, toate decesele cu fiind n
lunile februarie-aprilie. Starea a nu putea fi dect urmarea unei insuficiente
a mamelor n perioada a muncilor grele la de concediu pre post-natal
vor fi pentru mult timp necunoscute. Se poate ca n alte din realitatea fi fost mai dar
credem nu putea fi radical


Un aspect care bisericile din Transilvania este faptul primare.
Legea din anul1868, dar legea garanta dreptul confesiunilor recunoscute de
stat, de a organiza asemenea pentru popular. Aproape n fiecare parohie
sau din comitatul existau primare confesionale. Ele erau conduse
de un senat (comitetul parohial n cele ortodoxe), din care parte cel cinci
locale, alese, director fiind preotul. Calitatea era de episcopii sau arhiepiscopii.
confesionale ortodoxe se subordonau Consistoriului arhidiecezan din Sibiu, care ca senat iar
cele greco-catolice din comitat de Consistoriul diecezan Gherla. greco-catolice de pe "Cmpie" erau
tutelate de Consistoriului arhidiecezan din Blaj. putea fi de preot, n calitatea lui de director,
de protopop ca inspector diecezan, de alte abilitate. n Vicariatul Rodnei, care avea
la fusese organizat un inspectorat confesional; referent a fost o de timp
ilustrul pedagog Vasile Petri. Din anul 1876, legea abilita Inspectorul regesc comitatens inspecteze toate
indiferent de caracterul lor. era comisiei administrative comitatense, care
o putea supune dezbaterii n comisia a comitatului, sau nainta ministrului de culte
ori direct consistoriului
din parohie aveau de a material a asigura salariul
Nu exista o general-obligatorie, dar, de obicei, se repartiza pe un impozit de
5%, raportat la n zonele cu mai productiv, parte din salariul era livrat
n produse, cu regularitate, porumb. din regiunea fostului regiment aveau fonduri
din anii 1836-1838. Acestea aprovizionate din arendarea pe trei luni a dreptului de
la acestuia. Administrarea fondurilor se la de un consiliu supravegheat pe linie
n anul1885, comitele suprem de Deszo Banffy, viitor prim-ministru, atunci n
calitate de comisar guvernamental n problema fondurilor a dispus separarea fondurilor
confesionale n de confesiune: sau Fondurile confesionale
pentru cele cinci sate ortodoxe din Valea restituite la 31 decembrie 1885 administrate la Prundu
se ridicau la suma de 26769,78 florini. sat confesional mixt, dar preponderent
mtodox, avea un fond de 7255 florini, pentru care urma se elaboreze un protocol specialG
1
Decizia
comitelui suprem nu poate fi pentru ndeplinea un deziderat al satelor n anul1878
comitetele parohiale din ortodoxe de pe Valea au adoptat n acest sens. La 15
decembrie 1878 chiar protopresbiternl Ioan Buzdug se pentru aducerea fondurilor ortodoxe
din la Prundu


Fondurile confesionale greco-catolice din vicariatul Rodnei au continuat fie administrate la
de un consiliu de 8 membri, sub supravegherea vicarului. Din acestea se asigura plata n rate anticipative
a se rechizite, achitndu-se toate cheltuielile Sursele de alimentare au
respectiv un sfert din veniturile regalii. La 1888 din arendarea dreptului de
pentru cele 38 de greco-catolice se ridica la 1500,77 florini. Suma se administra de
perceptoratul fondurilor confesionale impozitului de 208,50 florini a cheltuielilor
de administrare. n acest fond se sumele datorate de parohii pentru respectiv
procentul de 5% impozitul direct. Fondurile erau proprietatea deciziile lundu-se
"
0
ANBN, fond Colectia registrelor de stare nr. 671, 672, 673, 674, 1465.
n Ibidem, fond fondurilor dosar 231, f. 7.
Ibidem, fond Prolopopiatul ortodox romn dosar 547, f. 89-99.
47
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de senatul cu acordul comisiei de la O de aprovizionare pentru aceste fonduri a
constituit-o dobnda mprumuturile acordate locuitorilor. n anul1891 capitalul mprumutat de
de la fondurile confesionale greco-catolice se ridica la 61492,98 florini, pentru care cheltuielile
dobnzile se ridicau la suma de 5917,67 florini. Suma a fondurilor confesionale greco-catolice a
fost n anul1918 de 823586 coroane 34 fileri
63

n Protopresbiteratul la anului 1876, averea n bani, se prezenta n
felul 455,51 florini n numerar 39342,47 florini spre fructificare. pentru anul
1876 fusese de 2583,86 florini, iar cheltuielile de 1958,70 florini. Fondurile ortodoxe, din cele sate
n anul1890 o de 59172, 60 floriniG
4

confesionale un mijloc de a iar sacrificiile de locuitori
pentru nzestrarea lor nu trebuie trecute cu vederea. o mentalitate,
precum materiale, au ca absenteismul abandonul la nivele ridicate.
elevilor, aprecierile noastre dar lund n calcul oficiale, era de circa 50%
65
Preotul,
n calitate de director, era att pe linie dar pentru buna
a El era obligat, de asemenea, la catehizarea pentru care primea 30 florini anual.
La nceputul secolului XX devenise o pentru romni, care se
n n anul1870 fusese de 7312 locuitori, n anul1900 ajunsese la 12081, nregistrn-
du-se o de 65,22%. n conformitate cu ultimul din perioada n anul1910 n
ca 4470 romni, de 5835 germani 2824 locuitori de n total
13236locuitori. La capitolul religie apar 1441 recenzorii ncadrndu-i, cu la capitolul
drept maghiari
66

Tineri romni din dar din satele apropiate se spre unei meserii. Monopolul
breslelor era doar o amintire. O de servitute, cu denumiri sofisticate, era intrarea
n pe familii mai a numeroase tinere, cele mai multe din mediu rural. gazetar
de ocazie, avocatul Dionisiu Login, scria o destul de
n toate Transilvaniei se poate face ... Deja de la anul nou de pe toate
plaiurile, din toate de pe vale a aduc copilele mai ales ca servitoare,
la ca mai ele ajute greul casei. Ca haine zestre. Ca oile duse
spre pierzare stau mai goale, degerate de frig ostoite lipsuri. Cu pline de necazuri, copile
de 13-14 ani doamnele vie le pe ele pentru slujitul greu fioros al unui an lung.
apoi vndute pentru anul ntreg necunoscut, lipsite de sprijin, departe de ai [ ... ] E pe
vatra care numai o are, ca exploateze toate pentru .... " Mijloacele de educare
n acest mediu, autor, erau: batjocura, ocara, hula n unele locuri tinerele erau expuse ispitei
siluirii. unde lipsesc aceste mijloace vine strada cu cangrena-i ... "
67

de previzibilul n mediu cu cutume uitate n parte,
a noi destine, dar o a Aceasta fiind prima
atrage, chiar pasiuni, uneori meschine, dar poate distruge insuficient formate.
Biserica era n marile evenimente din omului, o serie de ritualuri
religioase, unele considerate taine sau sacramente: botezul, cununia, maslul etc. la adoptarea legii privind
din anul1894, n vigoare n 1895, dar mai trziu, biserica ndeplinea oficiul
civile: ntregistra decesele. De asemenea, pe episcopii tribunale de
n procese matrimoniale.
Idealul sustinerii unei fusese ntotdeauna n forurilor eclesiastice. Dar
cum starea de era proprie doar dintre ei ntr-o de departe de
lume, este evident numeroase probleme "terestre" apar pe agenda sau greco-catolici.
(;] ANHN, fond Vir.arialul Rodnei, pachet Xl:III, rlosar G13/1BBB, f. 233; pndwl l:XCVII, dosar 1221/1919, f. 90.
(;
4
Ibidem, fond Protopopiatul ortodox romn dosar 539, f. 4; dosar ll55, f. 15.
1
;
5
Vezi Iosif confesionale n perioada comitatului (1876-1918}, n "Revista
XX, Ed. Accent 2006.
m; Vezi din perioada dualismului n "Studia censualia Transivanica", Cluj-Napoca, Editura Staff.
';
7
Dionisiu Loginu, Questiones perpetuae, n "Revista 1, nr. 3 din 31 ianuarie 1903.
48
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cele mai importante erau dintre multe izvornd din formale, necesitatea cererii
unor dispense de la episcopie sau arhiepiscopie, dat fiind faptul ntre viitorii existau impedimente care
nu permiteau unirea n taina concubinajul, comportamentul imoral indecent, rezultat uneori
din viciul etc. "Parohii sunt a priveghea peste moralitatea grijei lor, a
scandalele publice, a da testimonii despre purtarea a poporenilor .. a dispensa n cazuri
extraordinare de la lucrurile oprite, duminica n


Prima autoritate n erau aduse problemele "de moralitate" era oficiul parohial, mai exact
comitetul parohial n ortodoxe senatul bisericesc n cele greco-catolice. n "pertractarea" lor
preotul trebuia fie asistat de curatorii parohiei respective. n de gravitatea cazului se ncerca o
rezolvare pe plan local sau problema era protopopiatului de care depindea parohia, ori vicariatului
Rodnei. Dispensele de erau acordate de episcopul ndriduit iar, n pentru
greco-catolici, de Sfntul Scaun. Cazurile ajunse n tribunalelor matrimoniale erau rezolvate cont
de opinia religioase locale. preotul local avea de a care trebuia
de trei ori, tot la opt zile. divergente nainta documentele
pe care le redactase, vicarului sau protopopului, care trebuiau mai ncerce ei, o
nu ar fi de notarul "tractual" trebuiau cerceteze cauza ia declaratiile
martorilor de Toate acestea cu "opiniunea meritorie" ce trebuiau
naintate matrimoniale, de pe episcopie. n Mitropolia de Alba Iulia
era posibil ca prima fie protopopiatul sau vicariatul, iar de pe
episcopie fie de gradul al II-lea, de recurs.
Nu era exclus ca cei refuze prezentarea n religioase: preot, protopresbiter ori
vicar, sau executarea acestora. de rigoare se apela la statului de la
nivelul cercului de domiciliu, care foloseau mijloace coercitive. Aducerea cu jandarmii a fugite nu
era ceva din comun. Procesele de finalizate erau cu totul singulare. n anul1884 n protopresbiteratul
doar dintre care unul trenase din 1880. Cteva cazuri pot fi edificatoare asupra ntlnite.
Pentru protopresbiteratul Bistrita am ales anul1879, iar pentru vicariatul Rodnei 1883.
Protopresbiteratul 1879.
La 30 iulie 1879, preotul Chifa din prezenta protopresbiternlui cazul sotilor Nastasia
atunci n anul acela circa patru luni care domiciliul
conjuga} lund cu ea bunuri. Nastasia fusese la oficiul parohial dar nu se prezentase.
Protopresbiterul Buzdug deoarece n trecut el o "admoniase" pe de aceea se
oficiului procesual din Iaad "a astrnge cu pe a merge la mai
ales plecase cu lucruri din


Un caz din era judecat de preot Iacob Briciu, care prezida comitetul parohial, la
28 septembrie 1879. Primarul Ioan R. alungase de Nastasia, care s-a dus n satul Stupini la
cu l. C. o n pe fiica acestuia Rafila, ca servitoare, urmnd ca
Decizia comitetului parohial a fost 2 florini pentru Nastasia,
care plecase de 10 florini pentru primarul Ioan R.; 10 florini pentru Rafila C. 20 pentru
acesteia l.C. "om de frunte n pe aceea versat n sfinte n acest
caz Rafila C. a recurs la protoprebiteraf
0

La Rusu "numitilor T. O. T, ce de protopresbiter, li se
un timp de gndire mai lung "pentru sau la purtarea speselor divor1iale", care trebuiau depuse cu
Era vorba de 55 florini, foarte mare pentru de preot, se
n timp ce se dar s1m1a


Pavel F. din Rusu era la 41 de ani a treia solicita pentru a patra
La 7 mai 1879, ahiepiscopul mitropolitul Miron Romanul scria: eu cerere dau
,;, Conciliul Provincial Prim al pmvinciei greco-cutolice Alba-Iulia 1inulla anul1872, Blaj, 1882,
p. 51
n; ANllN, fond Prolopopiatul ortodox romn Bistri!a, dosar 5G5, f. 3G.
711
Ibidem, f. 42-43.
71
Ibidem, f. 11.
49
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
numitului suplicant binecuvntarea de a se putea cununa n Domnul a patra nu-iva sta n calePentru acordarea dispenselor trebuia o care era la Sibiu, la arhiepiscopie. Pentru
de gradul III de cuscrie, doi tineri din s-a 20 fl; pentru cuscrie de
gradul VI. caz din Rusu doi veri primari ia n surori, taxa a fost de 10
florini. Pentru doi tineri din Chintelnic care de trei ani avnd un copil de 8luni,
nu se comitetului parohial de a se taxa drept canon pentru a intra n
legalitate a se cununa a fost de 20 florini.
Vicariatul Rodnei. 1883.
aduse n vicarului Rodnei sau naintate episcopiei Gherla sunt mult mai numeroase, chiar
problemele nu puteau fi dect Ele se la n urma
unor bazate pe interese materiale, cerere de dis pentru ntre rude din localitate,
comportamentul imoral al unor care refuzau se de la nivel parohial etc. Cteva
cazuri credem vor fi chiar tragismul acestora nu poate fi exprimat n cuvinte.
Gacea E. 1. din Nepos, n de 28 de ani, se la ndemnul rudelor cu Ermei 1.,
care era de a doua n noiembrie 1882. A doua zi declara numita n scrisoarea
vicarului, ,.m-a batjocorit n fratelui meu 1. T." ,.A treia zi cununie a
nceput a nu trata ca muiere ci ca servitoare semne pe bucate nct eu n sa nu
cutezam a atinge de nimic". A cerut n a declarat nu-i mai
pretinzndu-i 11 florini pentru ,.rebonificarea speselor", pe care i-a achitat cu S-a plns oficiului
parohial, care a convocat curatori n 18 decembrie, unde s-a constatat
nu exista motiv de fiind pentru viitoare. La din 10 ianuarie 1883,
Gacea E. 1. declara n preotului curatorilor nu mai poate nici cu
nainte de lor acesta comisese cu o de-a ei, fapt pe care l aflase ntre
timp! (impediment de provenit din afinitate, probabil aici de gradul al III-lea; al VI-lea
la confesiunea s.n.) fiind de dar o bate n
suindu-se cu genunchi pe ea, a intervenit un frate de-al Ca urmare a fiind
n 8-10 a pierdut copilul. Se de vicar oblige pe
la plata ,.speselor Documentele naintate vicarului adeveresc relatarea Gacei E. 1. Numai
nainte de cununie, n ,.contractul de nvoire", cu standardizate obligatorii, declarase:
Gacea 1. T. din Nepos pasul acesta nu-l fac din interes au au ci singur din
iubire ... "
73

Maria A. din Romuli scria n august 1883 vicarului Moisil ,.Acuma sunt patru ani de cnd
mei legitimi avnd mare de ajutoriu la purtarea economiei, subscrisa au fost numai de
16 ani m-au cu peste voia mea un cu numele George C. din
mea a fost pentru mine o ..... , n loc ca acel act fructe pentru
mei, au produs spini descria n care a fost
rugndu-l pe vicar a urzi procesul de ntre mine meu -
cererei noastre voi ori la religiunea ori temere
spre a putea ca nu mi se impute apoi trecerea la confesiune"
74

La 20 ianuarie 1883 preotul din nainta o cerere pentru de gradul IV de
consngenitate, pentru M. Flocea M., veri primari, ambii cu cte trei copii fiecare.
n acest caz erau chiar episcopului de Gherla, astfel aprobarea a fost
de din Viena la 25 februarie 1883
75

Un caz de-a dreptul din comun este cel pe care l preotul Ioan Z. din Zagra. Z., fiul lui
a Gaftei dorea l nsoare pe fiul Anchidim cu Dochia R. din Poieni; numai cei doi erau,
unul nepot al lui Z., iar fiu. schema doveditoare:
n Ibidem, f. 20.
n ANBN, fond Vicariatul Rodnei, pachet LXXV, dosar 510/1883, f. 1-23
74
Ibidem, f. 109-110.

Ibidem, f. 9.
50
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Z. Gafta Iacob R. Senia
Z.
Anchidim Z. viitori soti Dochia R.
Senia R., cu se n anul 1882 cu Z. el prin
care Dochia Nu vicarul a naintat cererea episcopiei, dar
o este asemeni scopuF
6

Un alt caz n care s-a cerut este pentru doi tineri din Rodna n timp a fost
suma drept Impedimentele la ntre cei doi exprimate de preot dreptul canonic
oriental erau:
gradul VI de consngenitate -veri primari cu secundar- 5 fl.
gradul VI de afinitate ord. II- doi cu doi veri primari- 5 fl.
feciorul de botez cu fina acestuia- 2 fl.
Pentru "comitiva s-a mai achitat un florin; total13 florini
77

Aproape n totalitatea cererilor naintate pentru de foloseau un limbaj standard,
precum "spre scop s-au vestit n biserica de trei deosebite ori n zilele ..... ,
n care timp a obvenit ntre ei impedimentul canonic .... " n acele zile, nemaiavnd ce face, viitorii miri
studiau arborele genealogie aflau sunt veri. Asemenea practici endogame pe care nu le-au
suficient sunt de numeroasele cazuri de handicap fizic sau psihic ntlnite n lumea satului
romnesc n secolul al XIX-lea. Listele senatelor confesionale, prin care erau de la frecventarea
copiii cuprind mult prea multe asemenea care nu pot avea alte
n din 1 ianuarie 1876 n Gherla sub prezidiu! episcopului Mihai Pavel s-a "aflat
de a modifica respectiv ntregi din 13 februarie 1863 nr. 654/54 statorind
taxele tuturor patentelor de la Ordinariat dnde, a altor scripte prin vicari, protopopi pentru taxe
Circulara avea capitole ncepnd cu taxele papale terminnd cu sumele
ncasate de de trebuia n patru
1. afinitate gradul I dreptul canonic occidental, II cel oriental- 30 fl.
2. consngenitate afinitate gradul I mestecat cu al II occidentali, al III orientali- 25 fl.
3. consngenitate afinitate gradul II occidentali sau IV orientali- 20 fl.
4. consngenitate afinitate n gradul II mestecat cu al III, occidentali, sau al V dreptul
canonic oriental - 15 fl.
Pentru ultimul grad episcopia primise facultate de la Sfntul de a da n mod
Urmau taxele episcopale, suma cea mai mare fiind de 5 florini, pentru consngenitate
afinitate gradul III dreptul canonic occidental, sau VI cel oriental etc. Vestirile n erau
taxate cu: 1 florin o vestire, 3 fl. vestiri, 5 fl. trei vestiri etc/
8

Cele mai grele probleme de pe agenda incluznd dispensele, referire ntr-un
fel sau altul la Pentru unirea n taina cununiei, nu mai putea fi pe
dect la moartea unuia dintre Cei doi, acum "un trup," (Mat. 19. 5.) formau o unitate
dintre ei nchipuind unirea bisericii cu Iisus Hristos. "Ce a mpreunat Dumnezeu omul nu
(Mat. 19. 6.). Dreptul matrimonial catolic nu admitea ca motiv de nici adulterul sau desfrnarea
unuia dintre Se argumenta Mntuitorul acceptase o dar nu n
timpul partenerului. n tribunalele matrimoniale greco-catolice era o separare,
poate chiar "de pat cu de drept civil ce decurgeau de aici, dar posibilitatea
la decesul

sacrarnentului este cu toate


pentru adulteriu, heresu sau alte cauze se poate ntmpla ntre conjugi de la pat conlocuire,
nu li este iertat a contrage


"' IIJidem, f. 83
n Ibidem, f. 47-50
7
H Ibidem, dosar 358, f. 47- 48.
79
Vezi Ioan Ra!iu, teologice despre matrimoniu, impedimente, procedura, cu respect la teoria prexa vigente n
provincia a A/bei Iulia, Tiparul seminarului arhidiecezan, Blaj, 1875.
Ho Conciliul Pmvincial al Doilea al pmvinciei greco-catolice Alba Iulia Blaj. 1885, p. 75.
51
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Primul conciliu provincial al Mitropoliei de Alba Iulia din anul 1872, pe baza canoanelor
disciplinei precizase conditiile de valabilitate a unei enumernd "piedicile
de pe cele Primele invalidau celelalte nu. La al doilea
conciliu provincial de la Blaj, din anul1882, titlul IV din "Actele decretele" adoptate
pentru ale provinciei metropolitane, "cu respect la cauzele matrimoniale". Capitolul II
cuprindea "impedimente de n 18 articole, iar cap. III "impedimente de
De la cele dreptul de a acorda l avea doar Scaunul Apostolic. Cele mai multe
dintre "impiedimentele puteau fi prin n schimbul unei sume
de bani, cum s-a mai sus
81

ntr-o regiune majoritar cum era dar un impediment
n l reprezenta "religia Legea din 1868 prescria ca din
asemenea fie n religia conform sexului: urmeze confesiunea iar
fetele pe cea a mamei. Sacrei de Propaganda Fide din 28 iunie 1858, preluate n
documentele Conciliullli protincial Prim de la Blaj, din 1872, pentru asemenea cazuri, indicau etape:
a partea a se ndeplini apoi prescrise: copiilor n religia
atragerea la confesiune, promisiunea partea nu-l va conturba atrage de
la aceasta
82
n Transilvania nu se aplicau prevederile legii interconfesionale. O de episcopul
Ioan Szabo clerului greco-catolic din subordine, n anul 1889, "cu privire la pruncilor din
prin religiune mestecate", preciza trebuiau urmeze ritul care este capul familiei
83

introducerea civile legea permitea, n asemenea cazuri, alegerea de a confesiunii
n care vor fi crescuti copiii.
Asemenea nu erau bine primite, fiecare confesiune recomandnd ca tinerii caute "partea" n
cadrul confesiunii unde s-a Unii puteau interpreteze n mod original interne
privind Un exemplu este la 14 februarie 1878 naintea protopresbiterului Ioan Buzdug
s-a prezentat preotul din Marcu Briciu, cu de cununie - greco-catolici - a unei
perechi; ea din el greco-catolic din Cununia trebuise loc la
naintea preotului miresei, Iacob Briciu. Sub pretextul nu erau de "nu poate ncheia
protocolul bunei nvoiri" n lipsa acestora, preotul Briciu refuzase oficieze cununia, cu toate fusese
taxa fusese rugat de preotul ortodox din care era de Protopresbiterul Buzdug a decis
fiind o fie rugat protopopul greco-catolic al Alexandru ca preot al mirelui,
actul cununiei, iar preotul Iacob Briciu fie tras n cercetare n sinodul presbiteral.
a fost n valoare de 15 florini de a restitui suma de 3,5 florini, ca
de cununie. Cazul preotului a ajuns n Consistorului arhidiecezan Sibiu, care va solicita noi
dovezi privind culpabilitatea acestuia, se vina nu fusese foarte zise
"mestecate" par a fi fost, numeroase, n timp recunoscute de confesiunea Raportul
presbiteral prezentat de protopresbiterul Simion Monda la 14 martie 1885, despre starea protopresbiteratului
n anul 1884, identifica 40 de cununii "mestecate" din totalul celor 155 din anul acela. Tot n acel
an 61 de concubinaje; n 1889 la 79, iar n anul 1895 la 94.
era de n pofida faptului sau greco-catolici puteau lua de o
gravitate pentru a n Preotul ortodox din Sfntu raporta la 14
februarie 1913, nu le-a permis celor ce n concubinaj "a se cu taina sfintei
n parohiile greco-catolice se putea refuza chiar ngroparea celor ce n acest n orice caz
nu lipseau
84

Introducerea civile, prin adoptarea unei legi de parlamentul de la Budapesta n anul1894,
a fost n unanimitate de religioase o a unei taine/sacrament instituite de Iisus
"' Conciliul Provincial Prim al provinciei gmco-catolice Alba Iulia Hlnj, 1882 p. fl1-100 (cnp. VIII
-despre S. Malrimoniu); Conciliul Pmvincial al Doilea ... , p. 102-138.
"
2
Prof. Dr. Iuliu Simon, Instructiune pentru cauzele matrimoniale, Tipo61fafia "Aurora" A. Tudoran, Gherla, 1891.
p. 36; Conciliul Prov. Prim ... , p. 9!:1.
ANBN, fond Vicarialul Rodnei, pachet XCIV, dosar 614, f. 2.
"
4
Ibidem, fond Prolopopiatul ortodox roman Bistrita. dosar 547, f. 16; dosar 605, f. 28; dosar 1076, f. 5.
52
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Hristos. Episcopii catolici greco-catolici n la Budapesta, ntre 30 noiembrie -7 decembrie
1893, au dat o n care "ingerinta a puterii de stat n sfera
a bisericii". Proiectele de lege naintate parlamentului "principiile de ale bisericii noastre".
Proiectul de lege despre dreptul matrimonial "ignornd caracterul sacramental indisolubilitatea
ignornd dreptul ce l-a dat Bisericii noastre Iisus Christos, de a decide, dispune judeca n
n chestiunile ce sunt n cu aceasta, numai un atare contract de care
l cu muierea naintea organelor statului". mpotriva civile s-a papa Leon
al XIII-lea, precum episcopul de Gherla, Ioan Szabo, care participase la conferinta n circulara
din 5 ianuarie 1895 cu ocazia anului nou, episcopul, un legalist, se referea la acesta scriind clerului din
"nu legea despre pe care o numesc n ziua de 18 decembrie a anului trecut a
fost n codicele publicu". Chiar trebuiau o accepte respecte, episcopul o considera un
mare pericol pentru autoritatea pe care biserica o primise de la Iisus Hristos
85

Nu erau prilejurile n care condamnau un viciu, considerat n a fi foarte
alcoolismul. n toamna anului 1880 adresndu-se printr-o scrisoare vicarul Grigore Moisil
le scriindu-le a auzit din surse demne de ncredere "oamenii bucatele cu
pe la le dau mai pe nimica. Cupa de pe o de vinars ... ". Constata un
asemenea comportament, prin care cerealele erau risipite la derizorii cu un asemenea scop, era ct
se poate de Este evident biserica clerul erau de gravitatea acestui nou? flagel. O
formulare deosebit de este cea a preotului Ioan Brsan din cu prilejul
greco-catolici din protopopiatul la n 29 iulie 1896. lat-o: ncepe a deveni securea
la arborelui nostru a n
Brsan a propus ca fiecare preot pentru nfrnarea acestui viciu cu
asprimea, iar "pre cu lipsirea de sfnta nu vor nceta de la
o asemenea amenintare putea avea educative. O mai a avut
protopopul greco-catolic al Gherasim Domide. n raportul despre starea a protopopiatului
greco-catolic prezentat la la 3 iulie 1904, n afirma
starea poporului fusese ce se ivesc mai des n snullui sunt luxul beutura,
apoi pe alocuri concubinatul. Aceste se pot privi ca boale sociale incurabile cu caracter general". n
"tractuale" se prezentau asupra problemelor de ordin moral, urmate de exprimarea unor
opinii propuneri de


Aspecte negative de genul celor de mai sus au fost identificate de episcopulluteran Fritz Teutsch, n
rndul germane din comitatul n lunile iunie-iulie septembrie-octombrie 1911
a avut loc vizita a episcopului n toate comunele care a culminat
cu inaugurarea a Gimnaziului evanghelic-luteran, n 7 octombrie. n viziunea episcopului
era de: "luxul crescnd al n special al fetelor femeilor,
excesele la mesele de la botezuri numeroasele procese de divort n
cu acestea cazurilor de concubinaj, obiceiul n ntre persoane prea
tinere n parte de acest fapt"
87

Autoritatea bisericii n probleme de interes local putea fie Problema zilei de trg din a
ajuns n Arhiepiscopiei de Alba Iulia n anul1905. consistoriale au cerut
oficiului parohial din localitate, trgui comunal se n zile de sau numai n zileie de
lucru. Senatul bisericesc despre care credem anterior se adresase consistoriului n
chestiune, are opinie pe care o n ziua de trg veneau oameni din mai multe
comune, care trebuiau cumpere diferite produse sau animale. era zi de n schimb, soseau
locuitori din apropiate, chiar cte patru dintr-o "unde cte coroane
de nici un scop bun pre nimicuri". n acest timp bisericile din acele sate goale. Apoi, "tineretul
n patru-cinci locuri seara foarte numai ce se rentorc - se -
de jandarmi; d-apoi cte ntre tineret mai cu Constatarea era n zilele de
H
5
ANBN, fond Vicariatul Rodnei, pachet CXIII, dosar 707/1894, r. 9; pachet CXVIII, dosar 728/1895, r. 5.
Hr. Ibidem, pachet LXI, dosar 432, f. 74; fond Prolopopiatul greco-catolic Bislri1a, dosar 92; dosar 182, passim.
H
7
Emil Csallner, op. cit., p. 297.
53
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
veneau la trg de trei ori mai dect n zilele de lucru petreceau n folosul a patru
evrei. Din aceste motive s-a propus ca atunci cnd ziua de trg coincidea cu o fie automat
n ziua Moral dar material ar fi fost mai bine.
Pentru o lume care anumite cutume, chiar locul n era foarte important. El putea
reflecte, nu universul religios, cel despre sine pe care o avea fiecare, cei se cuvenea
n comunitate. erau poftiti stea n era posibil chiar n Ct pe localnici se
putea locuri bine determinate, transmise de la o la alta. Un caz din ridicol atunci
dar cu este judecat de senatul bisericesc la 23 decembrie 1910. Era vorba de plngerea
R., care fusese de pe locul pe care l aprecia s-ar conveni n timpul serviciului divin, de
mai multe femei. Numita cerea ca senatul bisericesc unde stea n senatului,
una de principiu bun a fost trebuia stea mai n cea mai dintre femei, aplicnd cte
o celor implicate n incident, n de 1 20 fileri; n caz de va trebui
doar partea n iunie 1911 cazul nu era nchis, senatului bisericesc reunindu-se pentru a judeca
Se cerea unei anume F. V. respecte decizia mai veche de a ceda locul, ea fiind mai n
caz contrar va fi cu cinci coroane. Trei ani mai trziu, la 8 martie 1914, senatul bisericesc
era ntrunit o pentru a judeca "plngerea R. Prea Veneratul Consistoriu pentru locul
de n 1 se recomanda numitei ocupe un loc mai n spate, unde se plasa familia
ei, deoarece nu era de femeile unde ar fi vrut stea, cu toate era mai de fost
curator. Apoi, ar fi o ordine, senatul detaliind n trimis consistoriului, obiceiul
devenit al locurilor n de familiile din sat etc.
88

O radiografie a morale religioase din zona este cea de
participantii la sinodul vicarial din luna mai 1882. n la 22 mai 1882, s-a un sinod mixt la
nivelul vicariatului Rodnei. Convocarea se cu o nainte, n 20 aprilie, pentru a se afla ce ar fi de
dorit se n interesul bisericii al poporului. De asemenea, trebuiau din
vicariat care plece la Blaj, la al doilea conciliu provincial al Mitropoliei de Alba Iulia Din partea
clerului greco-catolic au fost la 29 de iar din rndul mirenilor 80 de locale.
Cu ocazie a fost elaborat un memoriu pentru a fi trimis episcopului Ioan Szabo. "Memorandul"
inventaria problemele, considerate importante n acel moment, n primul rnd cele religioase.
Referitor la la ocuparea parohiilor se afirma: "cnd sunt clerici se ia ici un din
colea un soldat din se cteva numaidect l vezi n
din cap n picioare". Chiar aceste fapte ar fi cu titlul de pentru mici, lipsite
de mijloace materiale, sinodali vicariali afirmau ca subsidiile primite de la stat trebuiau fie orientate tocmai
satele caz n care s-ar preoti pentru ele. Starea a clerului nu se vede a
prospera progresa". Nu exista n episcopie nicio foaie nu existau mai noi cu
teologic, "nu este uniformitate n administrarea n procesele matrimoniale".
Ct starea a clerului, aceasta "este ct se poate de Nici pe teren
lucrurile nu mai bine, "cei mai multi sunt de n ceea
ce superior diecezan: "avem seminariu clerical n care se propun studiile teologice de
patru ani", cu toate acestea nu se trebuia urmat la zi. Unii studiau pe urmau studii regulate
n patru ani, dar erau cazuri n care se studia n trei ani sau mai doi ani sau chiar numai unul singur.
Cursurile erau n limba mare parte sau totalitatea nu pricepeau Apoi, nu s-a
dispus "ca viitorii directori ai studiile pedagogica-didactice".
"Parohiile se nici o n unele comune se numesc n altele se concede dreptul
de alegere". Moralitatea a nceput concubinajul era la ordinea zilei, (contacte sexuale
s.n.) de asemenea, iar pruncilor se "Pe cnd mai nainte o
nu era iertat umble cu capul gol, ci cu ca semn de unei fete
era o multe fac cu astfel de lucruri imorale. din zi n zi...",
asemenea poporului.
Mijloacele de ndreptare erau trei, dar n fapt unul singur: "nti sinod, a doua sinod, a treia sinod."
Sinodul trebuia clerici mireni, de popor, iar nu bunul plac al
88
ANHN, fond Oficiul parohial greco-calolic dosar 1, f. 14, 23-26.
54
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
cuiva; "o din bisericei ntregi, clerului poporului credincios".
Participarea laicilor era pentru spiritul Memoriul a
fost semnat de vicarul Grigore Moisil de printre care: Ioachim Ion
Ciocan, Maxim Pop. A. P. Alexi, Paul Tanco etc.
89

Tot n acest sens, al unui sinod diecezan, s-au din protopopiatele greco-catolice:
Beclean, Buza Ciceu-Cristur, la o n la data de 19
iulie 1903. n "memorandul" din februarie 1904, compus de protopopul Gherasim Domide, din
se este de
consolidatoare n Ea ar fi asigurat de la nceputul solidaritatea "edificiului
moral al bisericii". Se aduceau argumente de ordin istoric, de la primul conciliul ecumenic, cel de la Niceea, la
cel de la Trento. Acesta din "la cap II De Reformatione impune ca n tot anul se celebreze sinod
diecesan". Dar la Blaj n 1872, conciliului provincial 1 "sinod diecesan este a se
convoca n tot anul Alte biserici, referire la cea se conduceau pe baza
mixte". Alte chestiuni considerate grave n de la au fost: "casarea anului de
respiriu acordat familiilor de congruarea clerului
90

n luna octombrie 1882 era dat Memorandu Ilr1stritatea sa d. Dr. Ioane Szabo episcopul
greco-catolic al diecezei Gherlei- n convocarii unui sinod diecezan mestecat... Acesta ar fi trebuit
la "vindecarea mai multor rane ale diecezei". Noul memoriu asumat de vicariatul a preluat n
mare n luna mai. O constatare se referea la starea care, se afirma,
"Tot e cea n moralitate n alte era
nainte de restaurarea mitropoliei, cnd susta n Transilvania ei anexe sinoadele forurile
parohiale, cnd acestea exercitau ntre altele dreptul de a supraveghea moralitatea n respectiva
Se judeca prin sinodul parohial n bisericii...".
La n adunarea a vicariatului din 30 octombrie au fost pentru a participa la
sinodul diecezan, convocat pentru 12 noiembrie, vicarul Grigore Moisil, de profesorii Leon Pavelea
Maxim Pop.
n perioada 12-14 noiembrie 1882, sinodul diecezan de Gherla a dat n 14 noiembrie
1882 adoptate, care formau cinci capitole:
1. Cultul divin neconmnicarea cu acatolicii.
2. parohilor, administratorilor parohi ale altor n
3. Pwtarea a
4. Despre clemlui n sacre moralitate.
5. Despre clerului
n 1 referire la liturghie se impunea nu se ncumete "a asista, cu
att mai a celebra Sfnta Liturghie n biserice acatolice nici ei nici de
religiune a celebra, asista ori concelebra cu este atunci cnd se
referire la sacramente; nu trebuia se a chema de confesiune, dar nici
greco-catolici nu participe la celebrarea cu acatolicii. III statua preotul trebuia
a fi model, de aceea se de la tot ce poate da prin vorbe,
fapte prin mncare, moduri de de
la petreceri de la lucrurile modurile de care contraveneau canonice
statutului etc. n conformitate cu V n rndurile clerului puteau intra doar aceia
care opt clase gimnaziale, examen de maturitate "cu succesu baremi ndestulitoriu
au produs calculu de moralitate bun". La treapta se ajungea absolvirea a patru ani cursuri de
teologie n seminariu, iar n acest timp se dovedise "chemare la statul clericali, spirit eclesiastic


greco-catolici le era interzis a participa de acatolici
la serviciul divin, din partea se venea cu Protopresbiterul Simion Monda
tn ANBN, fond Vicarialul Rodnei, pachet LXXI, dosar 493, passim.
"" Ibidem, fond Prolopopiatul greco-calolic dosar 180, f. 4-5.
"
1
ANBN, fond Vicarialul Rodnei, dosar 491, f. 34-37.
55
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
onorase o promisiune unei credincioase de rit greco-catolic din zona de a participa la oficierea
slujbei de nmormntare. De la Consitoriul arhidiecezan Sibiu i s-a transmis un sever ultim avertisment.
de adoptate de sinodul diecezan de alte cu referire la
activitatea n parohie, un comportament moral impunea impune ca ntre preot comunitate existe o
de care nu sunt posibile armonioase. Era foarte important ca preotul n calitate de
al sufletelor respectul ncrederea oamenilor. De aceea, trebuia se prin exemplu
personal, de comunitate, a problemelor locale prestigiului adecvat
eclesiastice. Aplecarea prea spre cele putea crea tensionate. Chiar starea
a unor parohii era preotul era din acest punct de vedere mai ocolit. Desigur, nu se poate
generaliza. Putem observa apelul la ca o aproape poate n multe locuri
veniturile erau considerate insuficiente. Dar n fiecare parohie, sau preotul
era personalitatea la care se raportau la care apelau n cazuri deosebite, unele cu
altele poate chiar
n veniturilor parohiale, la instalarea unui nou preot n episcopia Gherla exista un statut diecezan
care fusese adoptat in din 30 iulie 186 7. n protopresbiteratul regulamentul parohial
adoptat n anul 1878 avea prevederi, de asemenea, privind veniturile preotului ale bisericii. Mitropolia
a Transilvaniei elaborase, n anul1886, un "Regulament pentru procedura n cauzele
disciplinare". Asemenea norme erau, pe de parte, reamintite periodic clerului prin circulare consistoriale.
Un preot era este, reprezentantul pe al lui Hristos, care "nu este din lumea aceasta".
Abaterile disciplinare ar fi trebuit iar cu referire la veniturile ar fi trebuit
fie pe un loc secund, ele o rezolvare de a dobndi bunurile cele

din unele parohii eparhiei Gherla reflectarea n circularele
clerul din n cele ce vom prezenta cteva din aceste documente interne. Circulara
nr. 342, din 1 aprilie 1873, cu privire la veniturile parohiale moartea preotului titular, anul
de respiriu. "Toate orfanii de vor avea dreptul respiriului de un an calculat din ziua
respectivului preot n care an toate venitele parohiale vor fi a lor pentru administratorele
interimar singur venitul stolar ofertele benevole ale

doar consacra o care se
pierdea n timp, ea fiind n "statutele diecezane" adoptate in anul1867. Ratificarea unei "clatine
nvechite uz" cu cele mai bune s-a dovedit a fi una din cauzele compromiterii disciplinei
eclesiastice. Doar cteva luni mai trziu, la 20 iunie, episcopia emite circulara 1550/1873. Se constata unii
n cazul unor parohii, sau chiar n cazul interimare n "anul de respiriu", foloseau
"mijloace pentru a beneficiul parohial vizat. Toate acestea erau oprite "sub cea
mai


La 2 mai 1876 n se reamintea clerului prevederile statutului diecezan din 1867,
"carele de de cinosura tuturor diecezani la veniturilor parohiale",
dndu-se procedura ce trebuia la instalarea unui nou preot.
Sub prezidiul episcopului Mihai Pavel, la 6 mai 1876, n Consistoriului diecezan Gherla a fost
circulara 1814/1876. Se "prin cerculariul nostru din 20 iunie 1873 nr. 1550 am fost demandata
din ca nici unul cutezare de a agita ntre poporenii parohiilor vacante pentru ca
pe dnsul de preot de la Ordinariat; nu a pacta, a face contracte peste
cu poporenii; mi-i desminte, nu-i mi-i deoblege cu promisiuni
nelegale, cu spirtoase, sau ori n ce mod ca nu pe alt preot numai pe dnsul, -
cu inima de durere ntristare acuma se de acei carii neobservnd
noastre, in cele deplorabile, folosesc toate mijloacele neiertate pentru
a putea dobndi parohiile care cu nnapoierea altora mai merita Abia devine cutare parohie
se preot, care mergnd acolo n sau pe ori chemnd
pe atari poporeni din parohia la sine, sau cercnd ocaziune de a se aduna cu n la
trguri, prin vorbe prin promisiuni ilegale: le va fi preot pentru mai dect
9
z Ibidem, pachet CXLIV, dosar 864, f. 15.
93
Ibidem, pachel CLII, dosar 908, f. 5.
56
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
prin cu bani, cu spirtoase, n tot modul condamnabil pe poporenii
face contracte peste toate,
ca nu poporenii pe altul numai pe dnsul de preot". Se chiar care agitau
poporul n contra din alte parohii, pentru a-i "Poporenii astfel
se n contra noastre", cu trecerea la neunire, ba unii
ncep a face pentru acest scop". Chiar n acele zile consistoriulluase mpotriva a trei
n fiind pus n de "a strada care sunt pentru ntregul cler diecezan".
consistoriului au fost redate n opt puncte pedepsele anterioare; pe suspendare
vor fi pe "timp etc.
94

La 17 aprilie 1894 cu circulara 2732, triste" din timpul din episcopia notifica
protopopilor "renoim pentru curmarea din circularele 1550/1873 1814/1876;
pedepsele vor fi aplicate amnare iar vor fi la plata "speselor


fir al circularelor consistoriale se poate constata nu se
semnificativ nici la nceputul secolului al XX-lea. Episcopul Ioan Szabo, n din 13 iulie
1901, ce face un expozeu asupra "disciplinei eclesiastice" "anul de respiriu nu se
canonice", cere protopopilor ca n tractuale "n ce mod s-ar putea curma
inconvenientele ce din anul de respiriu". De asemenea, s-ar casa anul de respiriu cum ar putea fi
ajutate orfanii de "an de respiriu" va fi ce
provocase timp de aproape 30 de ani o stare de dezordine n


O ntrunire a Ordinariatului diecezan la 3 februarie 1903 cu de mai
existau care ntre ceea ce compromitea autoritatea Mai mult,
pentru atinge cu de la Consistoriul a renoit cu
ocazie toate circularele anterioare, care curmarea din parohii, publicndu-le n
cadrul circularei diecezane 1187/1903
97

Circularele de mai sus o destul de n comitatul Nu
ne propunem n mod special, dar anumite cazuri nu pot fi trecute cu vederea. n timp
trebuie spus poate tocmai prin lor, au Unii
erau precum preotul Ioan Brsan din se n
suportnd regimul nchisorilor pentru aceasta.
Prin sale, probabil cel mai grav caz de din eparhia Gherla a avut loc n lunile
aprilie-noiembrie 1890, n parohia Feldru. Punctul culminant a fost atins 16 noiembrie
1890. Confruntarea dintre de jandarmii care au deschis focul, s-a soldat cu
15 grav n bisericii din localitate. Jandarmii armele n interiorul bisericii
iar poporul a aruncat cu pietre n geamurile! acestei tragedii le-am expus n
parte. Un rezumat se impune
n luna aprilie 1890, Grigore preotul din Feldru a murit. Pe timpul "anului de respiriu"
parohia a fost preotului neordinat Gregoriu Ciuntereiu, pe care vicarul Moisil l ntlnise n
La nceputul lunii iunie se deja partide. Senatul bisericesc local, de
din li s-a raliat vicarul Grigore Moisil, doreau aducerea de preot, chiar nainte
de expirarea anului, a lui Onisim Rotariu, atunci n Rebra, dar de loc din Feldru. de
[viitor participant n Memorandului!) dar din de Maxim Pop, profesor
n era de partea familiei preotului decedat cu mezinul familiei, atunci la studii
teologice n Gherla, va ajunge preot n Feldru. Cu o atitudine de legalist, dar scrupule cartea,
o chiar o forma preotul Ciuntereiu, despre care episcopia era prin
nici trei luni de locuitorii erau "foarte cu el.
Masa de poporul, urmarea "unor promisiuni ori seduceri nu convingeri", cum
scriau primarul notarul, se va ralia treptat, dar aproape n totalitate, n noiembrie, partidei familiei
94
Ibidem, dosar 3GB, f. 12-13.
!1
5
Ibidem, dosar 908, f. 6.
00
Ibidem, dosar BG4, f. 15.
97
Ibidem, dosar 908, f. 5.
57
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
mai bine zis era mpotriva lui Rotariu a locale care-I sprijinea. La
28 octombrie Consistoriul diecezan, !a cererea vicarului Moisil, l pe Onisim Rotaru preot n Feldru,
urmnd a fi instalat n 20 noiembrie. Inainte de 16 noiembrie, din partea "poporului", se episcopiei
trei memorii; ultimul, cel din 8 noiembrie, pe un ton ultimativ cu trecerea la religiune" n caz
va fi instalat Rotariu. De "trecere la confesiune" nu era nici preotul interimar Gregoriu
Ciuntereiu. Consistoriul face pasul napoi numirea de preot n Feldru a lui Onisim Rotariu, n
12 noiembrie. vicarul Grigore Moisil decide Ordinariatul diecezan n faptului mplinit,
devansnd instalarea acestuia, pentru 16 noiembrie. n vederea ordinii fusese o de
jandarmi, de nesocotitul sergent Fodor de la postul Rotunda, la de intrare n
O zi care trebuia fie se ntr-o de Poporul adunat,
instigat, biserica, nefiind de acord ca nefericitul Rotariu le fie preot cum
episcopiei atunci l doreau pe Constantin Pop, preotul din Herina:). n timpulliturghiei "poporul
de zgomot mare, glasul muierilor se auzea cu deosebire", cum va scrie presei
Ciuntereiu. Confruntarea a avut loc liturghie, la din a care-I pe
Onisim Rotariu. S-a aruncat cu pietre iar jandarmii au deschis focul. Preotul interimar Ciuntereiu va afirma n
14 decembrie 1890, reinstalare, fusese invers: jandarmii la cererea notarului primarului ar
fi deschis focul, apoi a aruncat cu pietre. cum am au localnici, 15
grav, al nu se Din punct de vedere faptul
bisericii cu pietre, indiferent de motiv, este Vicarul Grigore Moisil va demisiona a doua zi
tragedie, n timp ce preotul interimar din "anul de repiriu", Gregoriu Ciuntereiu, va preot n Feldru
n iulie 1892
98

alte parohii din vicariatul Rodnei erau cuprinse de morbul inoculat de cele mai multe
ori de cantori, curatorii sau locale. La nceputul lunii mai 1891, cum
raporta viceprotopopul Vasiliu Groze, preot n Maieru, care conducerea provizorie a vicariatului, dar
canonicului Ioan Papiu, trimis de episcopie, n Feldru poporul n ziua de azi tot n disarmonie se
din unii din el doresc de preot pe Constantin Pop, pe Gregoriu Ciuntereiu." Ambele
partide erau tari, iar pace ntre ei "nu se poate face". Aderentii lui Onisim Ratam se ntre timp de
partea lui Constantin Pop
99
!
n prima a anului 1891, capul de l-a din Salva, de preotul
greco-catolic Petri, paroh n dar de loc din Salva. Numitul fusese convocat n cursul anului 1890
de vicarul general episcopesc "admoniat", interzicndu-i-se mai agite poporul din parohia
pe care o rvnea. A dat un mefistofelic, scuzndu-se, afirmnd numai la atribuirea postului
poate garanta pentru de acolo, dar va fi numit altul el nu nicio La 14 martie
1891 n sedinta din Gherla a fost cererea celor 137 locuitori din Salva, care-1
cereau de preot pe Petri. "Nu mai amintim din ce motiv dorim aceasta, pentru am amintit n cele
patru suplici ale noastre, care se la Sf. Consitoriu", afirmau Ordinariatul diecezan trebuia ia o
decizie, oricare ar fi ea. Ei deja cu mitropolitul ortodox Miron RomanuP
00
! Un argument forte
de care se uzita n parohiile greco-catolice era "trecerea la confesiune". mireni, pentru
atinge scopurile, cu n fapt, un greu de calificat, cel putin atunci cnd
venea din partea unui preot.
Majoritatea trecerilor de la o confesiune la alta erau de fapt treceri de la confesiunea la cea
puteau fi diverse, dar predominau cele de ordin personal, mai ales matrimonial. Posibilitatea
de era foarte Se putea ca oameni din
localitate semneze pentru a trece la confesiunea n anul 1865, din "un de 400
suflete, 86 case, doresc a trece la religia scria mitropolitului Andrei protopresbiterul Teodor
Buzdug. lor era lor au fost dar timpii a se
!IB ANBN, fond Vicarialul Rodnei, pachel XCVIII, dosar 632/1890, passim: Vcirsarea de scnge din Feldru, n "Gazela
Transilvaniei", LIII, nr. 252 din 10/22 noiembrie 1890; Ibid., nr. 256, din 15/27 noiembrie; Ibid., nr. 275 din 9/21
decembrie 1890.
!'
9
ANBN, fond Vicarialul Rodnei, dosar 649/1891, f. 105, 123-124.
100
Ibidem, f. 42-43, 95.
58
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
unii au murit cu dorul avutei lor religii". Mitropolitul i protopresbiterului numai
pe baza unei cereri nu puteau fi n snul bisericii ortodoxe. "Trecerea persoanelor din de la
religia la a atunci ar fi n c. reg. din 1850 nr.
2337, cnd fiecare pentru sine ar produce atestat de trecere". n perioada dualismului,legea LIII din anul1868
reglementa trecerile confesionale. Ele putea fi doar personale, nu colective
101

Un anume rol n de a trece "la o confesiune" putea presa. Campania de
de "Tribuna" mpotriva episcopului Ioan Szabo, suspendarea lui Vasile Lucaciu, a provocat n
localitatea o de condamnare a ierarhiei o de a greco-catolicismul.
Sub titlul Treceri religionare n dieceza Cheilei, "Tribuna" a publicat mai multe articole, ncercnd creeze
o stare de spirit La 12 noiembrie 1892 au fost publicate trei documente: poporenilor
din Raportul parolwlui din oficiul protopopesc Memoriul parohilor din Ardan,
protopopul din poporului din 3 noiembrie
faptului episcopul n afacerea Lucaciu nu rugarea "trebuie din turma lui". La
4 noiembrie, adresndu-se preotului ortodox din Grigore Popovici, pentru a fi acesta
"i-a dojenit n termeni aspri". Este de apreciat rezerva pe care au luat-o unii de acest
evenimentl
02

n urma vizitelor pastorale n parohiile ortodoxe se identificau, acolo, deseori unele fiind
aduse la Consistoriului arhidiecezan Sibiu. Protopresbiterul Simion Monda scria consistoriului
n noiembrie 1884, n parohia Mijlocenii "am aflat-o cu toate
trebile n starea cea mai n era cea mai mare; apoi n partea
unde muierile de o lature era bostanii (harbusii) d-lui Nicolau Reu, de alta lature o de
cu care se acopere grajdurile parohiale". Mizerie era n care era pe deasupra
Citndu-1 pe preot, acesta i-a predat o scrisoare care o de dar acuze noul
protopresbiter, care ar vrea se n final scrisorii preotul afirma "nu poate face nimic acolo, pentru
nu este ales preot definitiv"
103
Reu va fi un caz disciplinar la nceputul secolului XX.
La 27 februarie 1914 protopresbiterul Grigore Pletosu, n sinodului presbiteral ordinar, afirma
starea "se poate numi "Poporul credincios tine la
la la obiceiuri, biserica face uz de sfintele taine. n tract,
luate, nu s-au ncuibat nici una dintre sectele ce ar a roade la
a ortodoxiei bisericii noastre, cum sunt nazarenii, Un expozeu al preotului Eliseu Dan
din Susenii deosebit de critic, va fi primit cu valoare de conchis. El face referire la disciplina
nu se nici o alegere fie de preot sau care contra art. 33
din Regulamentul pentru parol!ii, considerare la nu fie, prin tot felul de promisiuni,
interne particulare de familie ori omenia, praxa
devin iluzorii". Persoane erau amestecate n probleme eclesiastice, erau trimise numeroase la
consistoriul arhidiecezan, care, mai apoi, trimitea comisii cerceteze aspectele semnalate etc.
104

Un aspect foarte important din activitatea unor a fost participarea la
prin ei biserica, au fost cei care au n ideea nainte de a fi greco-
catolici sau erau romni. din comitat pentru a participa la Partidului
Romn, la Memorandum, au fost majoritar n PNR a existat o n
ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, de emancipare de sub tutela ierarhiei edesiastice. n numeroase
n presa se aduceau acuze naltelor care, la cererea ar fi trimis
circulare clerului din subordine mpotriva partidului. Cel mai atacat a fost episcopul
Ioan Szabo, mai ales suspendarea preotului din Vasile Lucaciu.
Implicarea clerului din comitat n activitatea este de unor la
PNR. Astfel, la Partidului Romn de la Sibiu, din 1-3 iunie 1884, dintre cei patru
101
ANllN, fond Prolopopialul ortodox roman Bistri!a, dosar 385/1865 f. 1-4.

Treceri rcligionare n dieceza Gherlei, n ,.Tribuna" IX, nr. 243 din 31 oclombrie/12 noiembrie 1892; Ibid. nr. 253 din
12/24 noiembrie 1892.
10
' ANllN, fond Protopopialul ortodox roman Bistri!a, dosar GOG, f. 23
104
Ibidem, dosar 1084, f. 25, 31-32.
59
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ai comitatului trei erau Alexandru - protopop greco-catolic al Teodor
- preot n Tiha Vasiliu Groze din Maieru. Cercul Teaca, atunci n comitatul Cluj, era
reprezentat de parohul Petru Rusu din de Cmpie, iar cercul Beclean, aflat n comitatul Solnoc
de protopopul Ioan Filipan
105
La celelalte ale PNR au participat din zona Becleanului,
precum Simeon Popanu Paul Silvan.
pentru romni din comitat, 10 iunie 1887, PNR din 7-9
mai 1887, privitoare la n rndul electoratului romn, fusese de doi protopopi
n conducerea a partidului. Este vorba de - protopop greco-catolic
Simeon Monda- protopop ortodox, de avocatii Lica Manu.
Cea mai personalitate din comitat de a fost Gherasim
Domide, din 1901 protopop greco-catolic al Domide era paroh n Rodna, cnd a fost ales n Comitetul
Executiv al PNR, n ianuarie 1892. Activitatea sa nu a statul disciplinei pe care trebuie o
urmeze un preot. Totdeauna cnd a fost nevoit plece din localitate, a depus cerere la oficiul vicarial pentru
concediu, asigurndu-se n Rodna nu se vor produce pe linie. Astfel, la 22 martie 1892,
ntr-o scrisoare vicarului Ioan Pop scria: "convocat fiind Comitetul nostru n
pe 25 l.c. ca membru al aceluia deobligat a lua parte, mi iau libertatea a ruga cu tot respectul,
ca a-mi da un concediu de 6 zile ncepnd din 24 l.c." Va fi suplinit de din Maieru, Vasile
Groze Avram. Cererea i-a fost cu provocare la ordonanta nr. 8845 din 17/12
1890. (mai 1889 s.n.). n calitate de membru n Comitetul Executiv al Partidului Romn,
Gherasim Domide va organiza n cercul Rodnei care va participa la naintarea "Memorandului"
la Viena, pe care o va conduce. A fost condamnat n procesul de la Cluj, din anul 1894, la doi ani
luni nchisoare, n ca agravante, faptul era preot atitudinea La
nceputul secolului XX a de al comitatense a Partidului
Romn
106

Din comitat au mai fost cteva luni 11 pentru activitate pe plan Ei la
"Replica" lui A. C. Popovici. Un alt preot nchis, la Seghedin, n perioada 1890-1892, a fost Ioan Macavei.
carei s-a a fost de un delict de Ioan Macavei a fost colaborator la "Minerva", care
la precum la alte transilvane: "Tribuna", "Transilvania" "Gazeta Transilvaniei".
La din nchisoare va fi numit preot n Feldru "cu ndestulirea tuturor partidelor", cum remarca
episcopul Ioan Szabo. i fusese astfel, la nceputul anului 1894, adresa vicarului o
cerere pentru un concediu medical de trei luni. Va muri n vara an.
La capitol, al intereselor poate fi ncadrat preotul din Ioan Baciu, care
n anul1898 o "Revista Un act de cum a fost acesta are
aspectul patriotismului. Este a doua n limba n comitat la secolului al
XIX-lea. Prima fusese "Minerva" care n perioada august 1891- decembrie 1894.
Pentru zona caracterului confesional-romnesc al fondurilor era una din
n ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Amestecul guvernului n elaborarea statutelor
fondurilor administrarea a fondurilor n timpul comitelui Banffy au fost considerate
atacuri la adresa n urma unei circulare n anului 1892 vicarului Rodnei,
pentru a fi caracterul romnesc confesional al la 13 decembrie 1892 a fost n
o adunare pentru 27 decembrie. Au participat 127 de din satele
Obiectul supus dezbaterii a fost: testamentului de numit
"Instrument pentru institutele de din districtul n Transilvania".
n "protocolul adunarii" se trebuia caracterul confesional al asigurndu-le mijloace de
conform circularei din 1 martie 1892 a episcopilor provinciei metropolitane. Se mai afirma "n
timpul din ministrul reg. ung. purcede pe calea de de cauzele care au drept
105
Actele conferintei electorale a reprezentcm{ilor romni din Ungaria Transilvania (inutci la Sibiu Ia 1, 2 3
iunie 1884, Tiparul Inslilulului Tipografic, Sibiu, 1884, p. 7-10.
10
" ANBN, fond Vicariatul Rodnei, pachcl CIV, dosar GG8/1892, f. 77, 141; Vezi Procesul Memorandului Romnilor din
Transilvania, Acte date, Editura Bul elin ului Jusliliei, Cluj, 1933.
60
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
urmare casarea drepturilor stravechi, scoaterea acesteia din cu jertfe de snge,
se vede caracterul confesional romnesc al etc.".
n timpul primului mondial vor suplini n confesionale pe
O parte dintre romni, greco-catolici se vor afla n spitalele militare
organizate n la
Un capitol zbuciumat din bisericii a fost provocat de de guvernul maghiar n anul
1917, de a culturale." Se tuturor confesionale din
comitatul ca din celelalte comitatele de la cu Romnia. O mai
mpotriva acestei a avut-o Consistoriul arhidiecezan din Sibiu. Cel din
cu protopresbiteratul afecta masiv confesionale ortodoxe din Transilvania. n comitatul
majoritare erau confesionale greco-catolice, care se subordonau episcopiei Gherla.
Circulara nr. 1969/1918, din 29 mai, protopopiatului greco-catolic cu un
echivoc, posibilitatea confesionali de a trece la de stat, preconizat de guvern.
la ulterioare "va fi a se lua

Din cei 109 confesionali n
anul 1917/1918 n comitat, n anul vor mai activa doar 76. confesional
romnesc, bul versat de culturale", respectiv, de lipsa va fi compromis
aproape n ntregime n acel an Un rol negativ n acest sens l-a avut din noiembrie 1918, care
a premers actului de la 1 Decembrie.
n climatul att de tulbure de la anului 1918 nceputul anului n comitatului
au reprezentat aproape unica autoritate, care se mai n raportul
protopresbiterului Grigore Pletosu din 30 decembrie 1918, consistoriul arhidiecezan, descriindu-se
de semnarea a Austro-Ungariei, se "n
unele locuri a chiar ordinea pe

au n general
ei fiind, n primul rnd, cei care vor organiza pe plan local noua autoritate
Marea Unire n bisericii se va deschide un nou capitol. nu putea exclude
biserica. Dar, trebuie reamintit, valorile profesate de aceasta au o valabilitate att ct
L'Eglise du temps du comitat de (1876-1918)
(Resume)
L'Eglise a sans doute ete la plus importante institution a laquelle se rapportaient les Roumains du comitat
de Bistrita-Nasaud a la fin du XIX-eme siecle et au debut du XX-eme. L'etude ayant pour contenu ce theme a
ete divisee en deux chapitres. Le 1er chapitre se nomme L'Organisation de J'eglise et ses sources de revenus et
le Zeme L'Eglise et la societe. Dans le 1er chapitre, apres la mise en evidence de certains aspects d'ordre general
visant les Eglises orthodoxe et greco-catholique de Transylvanie, j'ai traite de la situation confessionnelle
du comitat. A l'epoque, d'apres les donnees statistiques, les greco-catholiques y etaient majoritaires. Voila
ponrquoi mon etude insiste de plus extensive sur les aspects concernant cette confession. J'ai presente
les organisations administratives et les revenus du Vicariat de Rodna et des Archidioceses greco-catholique et
orthodoxe de Bistrita.
Le Zeme chapitre essaie de surprendre l'attitude de l'Eglise face aux tendences de modernisations
economique et sociale. de transformations des mentalites et de comportement de certains fideles. J'y ai evoque
des cas concrets dans le Vicariat de Rodna et dans l'Archidiocese orthodoxe de Bistrita, ainsi que l'etat de la
discipline du clerge, tel qu'il est presente dans les circnlaires des concistoires respectifs et des investigations
que j'ai faites a travers les documents des Archives.
Il faut souligner que, meme avant et apres l'adoption de la Loi du mariage civile, les hommes de l'Eglise se
confrontaient avec des fideles qui se trouvaient dans de nombreuses situations compliquees du point de vue
matrimonial.
107
ANBN, fond Protopopiatul greco-catolic Bistrila. dosar nr. 379/1918, f. 3
106
Ibidem, fond Protopopiatul ortodox romn Bistrita. dosar nr. 1152/1918, f. 104-105
61
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Mitteleuropa
n epoca de la 1848
Felician SUCIU
Ideea de Europa are o vechime de 28 de secole a nceput cu Hessoid, a continuat
Sensurile conceptului de Europa au fost multipe: Europa Europa ca Europa
politice sub forme diferite
1

unei Europe unite s-a dovedit a fi sub "cupola" "Republica Christiana".
Prin armelor au ncercat Carol cel Mare, Napoleon Bonaparte Hitler; ca o posibilitate de unificare
era prin de statele suverane a unui "drept public european", al
tratatelor care asigure echilibrul european.
Ca prin reciproc, a fost n diverse variante de-a lungul secolelor de
marcante precum: Dante, regele Podiebrand al Boemiei, Henric IV. Abatele Saint-Pierre, Napoleon
I Napoleon III, Giuseppe Mazzini, Victor Hugo, Paul Valery, Jose Ortega y Gasset, R. Coudenhove-Kalergi,
Aristide Briand creatorii europene Jean Mannet Robert Schuman, Charles de Gaulle, Jaques
Delors, Altiero Spinelle, Helmuth KohF.
"Opiniile exprimate - istoricilor, geografilor, filosofilor, politicienilor, sociologilor
etc. -sunt extrem de diverse n mod firesc, contradictorii"
3

"0 istorie n filigran, n care desenul evenimentelor e dublat de unul mai greu sesizabil, compus din idei,
atitudini, Sunt desene complementare ce o a istoriei"
4

Cu att mai dificil de realizat este o definire a istorice geopolitice de Mitteleuropa care nu
corespunde unei geografice care fi clar Un eseist german chiar afirma: "n mica mea
pot argumente pentru a exclude din acest Noul-Brandenbnrg,
la fel ca Ucraina Macedonia. Dar argumente pentru a include Noul-Brandenbnrg Scopje, n
Mitteleuropa. Imprecizia contururilor fac parte din utopie( ... )".
Istoricul maghiar Peter Hanale spunea: "Mitteleuropa nu se poate defini dect n raport cu estul cu
vestul n de pe care o aceste ale continentului"
5

despre Mitteleuropa care include sau exclude Brandenburgul sau teritoriile slave din sud
nu are nimic n comun cu genealogie a "Europei de mijloc", referitoare la Pentru
Metternich de Reich-ul ideal includea nordul Italiae, teritoriile istorice ale Casei de Habsburg
Confederatia Mittelenropa lui Metternich, cum Heinrich von Srbik, trebuie precizat
este vorba n de o idee despre Europa de Mitteleuropa
ca termen ce Europa de mijloc, apare n vocabularul uzual german 1914 asupra
scopurilor asupra tezelor lui Friedrich Neumann), termeni care lucru ar
fi Zwischeneuropa, Europa apare cam n timp, nu va dura. "Mitteleuropa"
1
Denis de Rougemonl. Vingt-huit siecles d'Europc, Paris, 1961; Bernard Voyenne, Histoire de l'idec europeennc, Paris,
1964; Vasile Vcse Adrian Ivan, Istoria europene, Ed. Presa Cluj-Napoca, 2001
Simion Costea, Istorifl integrcirii europene : pentru uzul studen{ilor, Editura Pelru Maior,
2005, p. 4.
" Gheorghe Iacob, Noi Eumpa- o istoricii, din volumul Noi Europa coordonat de Adrian Neculau,
Editura Pulirom, 2002, p. 45.
4
Alexandru Zub, la Istoria natiunilor a na{ionfllismului n Europa, de Guy Hermel, Inslilutul European,
1997, p. 5.
5
Michal Rulschky, Mitteleumpa, eune kurzfristige Utopie, n Merkur, nr. 516, marlie, 1922, p. 183-199.
Revista XX.l/2, 2007, pp. 63-68
63
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
marcat de ideologia care, n 1938 avea la Anschluss-ul Austriei. inspirnd n
teoria vital german a expansiunii naturale spre spre Rusia. De aici dezgustul
multor istorici intelectuali germani care termenul neutru de Ostmitteleuropa, iar austriecii dornici
se delimiteze de orice cuvntul Zentraleuropa, iar francezilor ideea de
Mittelemopa le nencredere, exprimate de Joseph Rovan cnd scria .,Wer Mitteleuropa predigt
wil Europa entwerden oder verhindern".
Friedrich Neumann ncercnd genealogia a ideii germanice de s-a ntors n
timp la primele spre est (Ostsiedlung), la Sfntul Imperiu roman germanie, la monarhia
la rivalitatea din secolele al XVIII-lea al XIX-lea. Neumann acredita o continuitate
care cu mult recente ale imperialismului pangermanist impunnd de
,.Mitteleuropa". el. orice asupra Europei Centrale trebuie vrnd-nevrnd la Mitteleuropa
- Buch din 1915.
Se poate concluziona ansamblul geopolitic al Mitteleuropei n fiecare o extensiune
o deosebite.
Studiul de Mitteleuropa conduce la o ,.crizologie" a conjuncturilor europene n care se
relansate asupra contururilor frontierelor centrului Europei: 1848, 1866-1871,
1914-1919 etc.
n .,Mitteleuropa" se ideea de Mitte, centru, mijloc. A afirma lumea face parte
din Europa adesea a sugera ea constituie mijlocul Europei: reprezentarea
a unui teritoriu care ar fi centrul continentului, punct de contact ntre vest
est (Rusia). chemat apere identitatea mpotriva extremelor.
Pot fi distinse sensibil diferite ale cuvntului .,Mitteleuropa". Una trimite direct la
a pangermanului sursele principale n asupra scopurilor n preajma
anului 1914. reia o traditie mai veche, cea a Sfntului Imperiu roman germanie; n acceptie,
Mitteleuropa se ca un proiect, ca un mit, sau ca o utopie de armonie n Europa
Ceea ce le este seva lor ce se trage dintr-un .,mecanism" al poporului german, prezentat ca fiind singurul
capabil ordinea n haosul
Rvzysztof Pomian face o ntre Europa Europa
desparte popoarele de religie ucranieni, romni, srbi, macedonieni,
bulgari, greci), de popoarele de religie Istoria a dintre
aceste grupuri de popoare are propria cronologie. Institutia de exemplu, se
n Europa n Europa ncepnd din secolul al XI-lea, iar n lumea abia n secolul
al XVIII-lea. De asemenea, istoria artei de o parte de alta a acestei .. frontiere" ntre Europa
Europa o ce s-a constatat acestei ei
la evenimentele de din ex-Iugoslavia (ntre Slovenia pe de o parte srbi,
pe de parte, se reconstituie o de ntre cele Europe), trebuie ne ferim
ca pe o justificare a unui sfnt" (rusofob sau antisrbesc) al unei Europe
mpotriva celeilalte"
6

Marea de colonizare a teritoriilor din zona ncepnd cu
secolul al XII-lea la secolului al XIV-lea, nceputul constituirii unei a .,treia Elirope",
de contact ntre Europa de vest Europa primul val a atins Elba, Holstein, precum Maisen
Austria; n sec. al XIII-lea colonizarea se ntinde n Mecklenburg Pomerania, n Brandemburg, Boemia,
Ungaria, Silezia Polonia; n sec. al XIV-lea ea atinge regiunea baltice.
Chiar Prusia nu parte din Sfntul Imperiu, ea se considera o extindere a sa spre nord-est.
nu ar trebui ansamblul marii de colonizare (Ostsiedlung) ca fiind rezultatul
unui scop politic, al unei de cucerire n serviciul expansiunii Reich-ului.
n ansamblu, Ostsiedlung a reprezentat mai ales o introducerea
tehnicilor agricole a modelelor de urbanizare, a sistemelor juridice - nu expansiunea unui
stat german fundamental
6
Jaques Le Ridier, Mitteleuropa, Polirom, 1997, p. 23-24.
64
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Ostsiedlung-ul, de valoare asupra acestuia de fapt, un loc important n istoriografiile
ale sec. al XIX-lea: n timp ce acest proces istoric drept imperialist - n
sensul modern- colonizator, istoria naltul fapt de Kultur
Incontestabil Ostsiedlung-ul medieval constituie baza a Mitteleuropei. La acestui
proces, centrul de al Sfntului Imperiu s-a deplasat spre est.
n secolul al XIX-lea sentimentul a popoarelor slave direct n conflict cu imperiile
central-europene. Polonezii, victime ale succesive ntre imperiile rus, german austro-ungar,
slavii din Boemia, Moravia Slovacia, n provincii germane, austriece ("cisleithaniene") sau
("transleithaniene") pe teritoriul lor istoric ca fiind de
puterea
Sfntul Imperiu a jucat un rol important, mai ales n salvarea echilibrelor europene.
apogeul n sistemul lui Metternich, n sec. al XIX-lea, dar se principiile inspiratoare ale
Congresului de la Viena se nscriu n linia a Sfntului Imperiu.
n scrierile sale din 1800, Schlegel o care poate fi ca "central
mpotriva occidentale. din nceputurile unei ideologii a Mitteleuropei sunt deja
impregnate de o animozitate mpotriva franceze.
curente ale noii ideologii a Reich-ului se n 1848 n Paulskirche. Unii vor recupereze
ideologie pentru a o pune n slujba prusac. "mari-
germane" universaliste a Habsburgilor. Diferendul s-a prelungit pe perioada Griinderzeit, care
fondarea celui de-al doilea Reich de Bismark. El se spectaculos n polemica dintre Heirich von
Sybel- istoric al Prusiei - Julius Ficker - al Sfntului Imperiu.
Pentru unii, pentru Sybel sau pentru Treitschke, cauza Germaniei sub conducerea statului
prusac este n pericol este cu ideologia Sfntului Imperiu. Pentru pentru
Ficker, Edmund Onno Klopp, Constantin Frantz, prusac este incompatibil cu reich-
ului germanie. din 1848-1849, Confederatia este
de Metternich va deveni miza a austro-prusace. Ea pare la nceput
autoritatea regelui Prusiei care, retragerea de la Olmutz- 28 noiembrie 1849
austriece. Dar n august 1863, cu ocazia "dietei de Austria la Frankfurt, pentru a impune
un ansamblu de reforme destinate fortifice confederatia Bismark- devenit cancelar 1862-
de la regele Prusiei promisiunea de a refuza Acum calea este pentru kleindeutsche
Losung, care conduce la proclamarea n 18 ianuarie 1871, la Versailles, a (celui de-al
doilea) Reich german dominat de Prusia. proclamare ce face din regele Prusiei germanilor
formele din Sfntului Imperiu, chiar ceremonialul catolic habsburgic trebuie
fie considerabil modificat pentru a conveni noului Kaizer protestant. proclamare a "celui de-al doilea
Reich" moartea Sfntului Imperiu roman germanie.
1871 Treitschke despre un "Reich prusac de Bismark ideea
unui ",mperiu evanghelic" relund vechea a Germaniei mpotriva Romei: de la Arminius la Luther este
de o continuitate "nationala".
Istoricismul prusac, n operele de istoriografie n arta pe
a de la Staufen la Wilhelm 1. Norddeutscher Bund Zollverin-ul fac obiectul unei
care le ca fiind nceputmile unui Reich ce ar fi revitalizat fostul Sfnt
Imperiu.
La finele sec. al XIX-lea, confuzia propagandistice au nclcit complet de Reich.
n Mitteleuropa- opera din 1915 a lui Friedrick Neumann- autorul se face ecoul acestei teme dominante
a istoriografiei germane care rentemeierea Reich-ului de Bismarck, prezentnd-o ca
fiind restaurarea fostului Reich, cel al Carolingienilor, al Ottonienilor, al dinastiei Hohenstaufen.
Simultan cu Neumann, scriitorul Hugo von Hofmannstahl printr-o serie de articole face o
apologie a ideii de Reich germanie cu federatoare asupra popoarelor din Pentru
Hofmannstahl, monarhia este a Sfntului Imperiu roman germanie chiar,
prin sale cu Italia Mediterana, a Imperiului roman. Austro-Ungaria rolul unei Europe de
mijloc, zid de mpotriva Rusiei (pe care este pe cale de a o face mai
punte ntre Est Vest. Fondat pe sinteza compromisul (Ausgleich) ntre lumea lumea
65
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ideea a fost de europeni ntre 1848 1914. Hofmannstahl "ideile austriece" n
lor ( concilierea), sinteza, atenuarea contrastelor n ncheierea articolului
care se are nevoie de o Austrie ( ... )pentru a integra estul polimorf. Mitteleuropa este o
dar la cel mai nalt nivel, Austria este Europei".
Guy Hermef circumscrie istoric geopolitic Europa, pentru a defini Estul prin imperium Vestul
printr-o feudalitate particularisme generatoare apoi de Estul a grosso moda
conservator, fie era dominat de otomani sau de n timp ce Vestul a pus la lucru elementele mai dinamice
de schimbare (urbanism, burghezie, formative etc.), iar Europa s-a definit, n timp, ca un
mixtum enigmatic, fluctuant. n Vestul a produs preeminent tipul contractual
de Centrul a stimulat un tip etno-cultural de care se generic attea convulsii din ultimele
secole.
Marea din anului 1789, ideea unei Europe unite a fost constant dar
acum era epoca n care scena istoriei, iar varianta n cadrul european
era cea a confederalismului.
n Principatelor romne, sunt identificate primele de solidarizare cu de
eliberare a numeroaselor etnice din Europa din lunile martie- iunie 1848.
"Europenismul romnilor se prin elitelor lor cu cultura dar cu ideile social-
politice ale Occidentului, prin pentru aceia din Imperiul habsburgic filiera pentru
munteni moldoveni
Consulul englez de la Sam Gardner, n martie 1848 sublinia: "Numeroase familii importante de boieri
trimis copiii studieze la Paris n seminariile din Germania, iar n multe cazuri au vegheat personal la
acestora. Acesta a fost un mijloc foarte bun de propagare a ideilor care n
occidentale, iar moldovenii se astfel de celelalte state europene prin

Se tot n martie 1848, Moldova era "singura" din Est care eliminase din
de origine de iar prin decizia domnitorului M. Sturdza prin care-i viza pe evreii n
mare n Moldova, le cerea se mbrace "a l'Europeenne".
Rusia care domina absolut Europa de sud-est, se "de care
trece prin Europa" cum cunoscut Pavel Kisseleff, iar era apere Principatele Romne
de "ciuma care bntuie Europa pare a o duce la o


Spre deosebire de de la Viena care dezideratul confederativ cel mult la stadiul de
dezbatere n opinia guvernul maghiar avea n vedere o Concepuse astfel, n
jurul Ungariei, o cu principatele n primul rnd cu Moldova dar
cu Serbia, avnd ca punct de sprijin Planurile confederative romna-maghiare concepute
de din jurul lui Eftimie Murgu care primise de la maghiari n cazul unei invazii
n Principate, ungurii vor trimite o (de voluntari) de 130000 de oameni, n fapt romni din
Ungaria, Banat Transilvania.
O sub forma unei republici slave era de La Reforme la 16 mai 1848. Ea
ar fi trebuit pe iliri, bosniaci, bulgari etc., li se adauge romnii din
Moldova, Basarabia, Banat Bucovina
10

Evenimentele de la din a a lunii iunie 1848, uneltirilor boierilor
de Rusia dar conducerii guvernul provizoriu a fost zdruncinat.
reinstalarea la putere, a reluat de afirmare ca o parte a europene, cerea ca n
folosul Europei liberal-democrate al guvernul francez ia Principatele Romne sub lui.
Sentimentul cu europene era cultivat de inclusiv pe treptele de
jos ale
7
Alexandru Zub, prefala la Istoria Natiunilor a Nationalismelor n Europa, de Guy Hermet, Institutul European,
1997, p. G.
" Apostol Slan Grigore Utopia confederalismului ntre realitate, Editura Veslala,
2001, p. 18.
9
Ibidem, p. 21.
10
Ibidem, p. 42.
66
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
.c?nsulul n nota despre politice din monarhia constata
de a1c1 de constituirii n distincte separate. Aceasta se datora pe de
0
parte
acestora pe alta, o antipatie de exclusivismul maghiar care
dorea reconshtmrea Ungane1 pe baze istorice n cu principiul consul
boierii intelectualii se interesau cu cine se asocieze pentru a de Rusia? Cu
ungurn sau cu slavii? erau se plaseze sub sceptrul Austriei, atitudine de
Vienei i convenea. La 16 august 1848, "Poporul suveran" extremist
extremist pe care maghiare l purtau cu iar "Romnia, de Europa, va
fie vecinilor


Austria era n Principate, deci o integrare n sfera de interese
austro-germane era dar smulgerea lor de sub a Rusiei, ceea ce n ziarele vremii era
considerat ca un obiectiv indispensabil pentru combaterea panslavismului.
de la au fost private de sprijinul occidental, care fusese doar clamat prin ziare,
dar de au ca la finele lunii august nceputul lunii septembrie 1848, de dubla
mai sperau n ajutorul Ungariei Transilvaniei.
Diplomatii n Occident erau se la Pesta. Era asocierea cu maghiarii
slavii din Austria mpotriva Gndurile lui Ion Ghica se dovedeau a fi nu ceea ce
a ca, potrivit consulului general al Rusiei la K. Kotzebue, ntr-una din din septembrie
1848 Transilvania nu era un pericol pentru invazia n
romnilor din Transilvania, Kossuth conducea "barca abisul care trebuie
Septembrie 1848- martie 1849- Confederarea cu Austria
de cu Ungaria a fost din 13 septembrie 1848, cnd
puterea protectoare impunea Turciei dubla ocupare a Principatelor care erau desprinse de avute cu
diverse din zona Rusia n felul acesta nu doar restaurarea ei
absolute n Principate, ci realizarea unui"cordon sanitar" la frontiera acestora cu Ungaria Transilvania.
A. G. Golescu i prezentase ministrului de Externe al Bastide, lui prin prisma
"chestiunii Orientului a principiului democratic" pentru a putea fi realizat "echilibrul european"
n partea a continentului. nici un ajutor contra Rusiei, l-a constrns pe ministrul de
Externe francez exprime de principiile dreptului la
pentru toarte sprijin n realizarea obiectivelor care trebuiau armoniza te
cu interesele dinastiilor. Punerea tinerelor din Europa sub dreptul public al Europei o
activitate pentru organizarea unei a Orientului printr-o sau
ce atenuarea diferendelor dintre maghiari, romni, cehi. Ca punct de plecare pentru
imperiile Austriei Turciei ele de Rusia. Rusia, constrngnd Turcia o asocieze,
ocupnd Moldova a determinat un val de din ultima spre Transilvania.
imaginata era de Ungaria, care avea o de 14 milioane de locuitori
din care mai de 5 milioane erau unguri, prin intoleranta guvernului devenise
un teatru militar. ncepnd din octombrie ncepuse chiar n Transilvania, periclitnd mai mult
planul strategic de a combate de Principate Ungaria- a Rusiei.
n perioada 2-12 iunie 1848, la Praga se derula un congres al slavilor din monarhia ce adopta
o de transformare a Austriei ntr-o de natiuni egal - exemplul
-dar un principiu ordonator: al sau al dreptului istoric, astfel curentul politic
numit al austro-slavismului, de cehi, rnoravi, srbi sloveni.
din au fost de perspectiva reconstituirii democrat-
confederative a Europei Centrale, la Frankfurt un ajutor n lupta lor mpotriva Rusiei.
n urma mai cu a Principalelor n toamna anului 1848 de turci erau
ndreptate nu doar spre Marea Britanie, ci mai ales spre Germania. n Germania
lui Ioan Maiorescu care credea va fi o privitoare la soarta Italiei, iar locul de fie la
Franfurk sau la Miinster.
11
Ibidem, p. 63.
67
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Insistenta cu care exilatii din pledau pe lor de peste pentru
confederarea cu Austria, le-a atras expulzarea lor, dar avea un orizont dacoroman.
La Viena ncepnd cu octombrie 1848, puterea fusese de centralist-conservatoare
care dovedeau ostilitate de principiul
Generalul Schwarzenberg prin atitudinea sa a conceptului de Austrie prin
ca imperiul un stat unificat, concednd diferitelor o autonomie dar care
ar fi rezervat germane un primat incontestabil. Refuza pe viitor ca atare,
ci doar teritorii pe care anumite grupuri etnice. propunea un stat cu 70 milioane de locuitori
de la Viena, dublat de o uniune care ar fi constituit centrul de pentru continutul european.
era pentru cercurile imperiale la excluderea Austriei din Confederatia la 13
ianuarie 1849.
Guvernul Schwarzenberg, n martie 1849 a ordonat ocuparea evacuarea Parlamentului care elaborase
adoptase acel act constitutional ce ar fi transformat Austria ntr-un stat cu o
aceleia americane.
Revendicarea de entitate ntr-o de libere contrazicerea
planurilor guvernamentale recente de remodelare a monarhiei. Cabinetul imperial, analiznd
romnilor, este o entitate din Transilvania, o parte a Ungariei
Bucovina, deoarece ar trebui dizolvate pentru a fi o de sine a
coroanei, "Romnia". Se posibilitatea se organizeze de
chiar districtuale".
Cabinetul imperial ntr-o de libere, iar acum acordau doar frnturi
de drepturi identitare
12

Mitteleuropa de l'epoque de la Revolution de 1848
(Resume)
Mitteleuropa est un concept qui, des sa apparition, a connu beaucoup des interpretations en ce qui
concerne le contenu, qui doit recu une realite toujours diverse.
Les roumains de l'epoque de la Revolution de 1848 ont ete en contact avec les idees europeennes parmis
les elites culturelles nationales, des jeunes etudiants en Occident, par la filiere alemande pour ces de l'Empire
Habsbourgique et par la filiere frangaise et parciallement alemande pour ces des Etates Roumaines.
n Ibidem, p. 85-100
68
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

geneza unei structuri identitare marginale
Anamaria MARA
"Nu asculta pe cine a mult, ci pe cine a umblat mult"
(proverb rrom)
Una dintre cele mai nsemnate etnice din trecutul romnesc, prezente n
din secolul XIV, rromii sau tiganii interes att prin problemele de ordin
politic, social economic pe care le ridica o minoritate, dar prin a limbii a stilului
de pe care l Lucrarea de cteva aspecte mai importante din
rromilor din Transilvania la nceput de secol XX anume aspecte legate de istorie, demografie, religie,
discriminare, marginalizare excludere, conservarea identitatii etnice prin universul familial al acestei
etnii.
O abordarea a istoriei rromilor propune evenimentelor care multe semne de
ntrebare asupra misterioasei lor existente. Originea dar parcursul lor n istorie au atras sine abordarea
acestui subiect, att n istoriografia ct n cea chiar ea este
uneori contradictorie n originii a lor. Este interesant de studiat att originea acestui popor
ct itinerariile perioadele de precum cauzele, anumite de fapt care presupun
lor, dar excluderea care au drept urmare sedentarizarea a unora sau chiar
"impingerea" spre pribegie, nomadism a altora.
documentelor sau a unor concrete asupra originii lor au ca studiul
limbii lor, prin metoda fie cel mai concludent n acest sens, a uita de aportul istoricilor
etnografilor n definirea culturii, a trecutului acestui popor.
Datele lingvistice antropologice permit situarea a rromilor n nord-vestul Indiei. cum
spunea Barbu Constantinescu n lucrarea sa Probe de limba literatura din Romnia, limba
o cu dialectele indice; firesc multe elemente preluate de la alte
popoare cu care rromii au intrat n contact
1
La fel Heinrich Von Wlislocki, etnograf a prezentat
studierii limbii unui popor n definirea de caracter a acestuia, specificnd
etnografice nu sunt de ajuns. Astfel el scria: "limba unui popor este pe de o parte cea mai expresie a
sale spirituale, iar pe de parte blazonul care i-a fost de
matca sa"
2

Metoda n a traseului parcurs de rromi este foarte n
n care ea este dovada cea mai n acest sens. Analiza de propune abordeze din
punct de vedere istoric, imagologic antropologie cultura acestui popor migrator, precum
generate din partea localnicilor cu sosirea lor, ncercarea de integrare ntr-un areal nu foarte extins
anume Transilvania.
1
Barbu Conslanlincscu, Probe de limba literatura {iganilor din Romnia, Tipografia Academice Romne,
1878, p. 3.
2
llcinrich von Wlislocki. Despre poporul nomad al rromi/ar, Editura ALias, 2000, p. 31. (n conliunuare
Heinrich von Wlislocki "Despre poporul...").
Revista XX.l/2, 2007, pp. 69-80
69
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
idee o la Mihail despre limba ea are origine
chiar limba rromilor e ea elemente sanscrite, bengale, indostane malabarese
3

Limba romani sau romanes face parte din grupul limbilor neoindiene, nrudindu-se
cu cteva dintre limbile vorbite n subcontinentul indian, din neputndu-se delimita precis zona sau
din care provin vorbitorii de romani
4

Chiar nu se cu precizie locul de unde au plecat rromii, nici primele precum
cauzele care le-au determinat, se migratia lor s-a undeva ntre secolele al lX-lea al
XIV-lea. este a nu s-a realizat ca fenomen singular, ci treptat,
de origine alte popoare.
rromilor n Tracia undeva la nceputul secolului al XIV-lea practic debutul lor n
istoria Europei, de aici ei s-au n toate urmnd mai multe trasee
5

Primul val de al din acest interval, secolul XIV-lea XV-lea cuprindea agricultori,
fierari, mercenari, precum ghicitori La nceput ei au fost bine , dar cu timpul
atras din partea celor trei mari puteri ale timpului: statul, biserica ghildele. factori care
au sporit nencrederea de noii sunt: culoarea pielii care este ceea ce constituia o
n Europa; precum asocierea cu turcii [valabil doar pentru unele prin simplul fapt
au n Europa prin Est
6

n ceea ce numele, fiecare a dat diferite nume acestui popor, nu o denumire


ea de la o la alta, astfel sub diverse nume
8
termenul de este sinonim cu cel
de rrom sau rom. n Ardeal omul simplu le spunea pe pharao nepe [poporul faraonului),
plmrde (goi, cig6.ny, n vreme ce le spun kortrasch
9

Majoritatea folosesc autonumul rom n limba lor. Etimologia termenului nu este dare posibil
ca la originea acestuia fie vechiul cuvnt indian "dom" al sens primar este "om". Pluralul cuvntului
este "rom" sau "roma", n de dialect
10

Romnii i cu tot felul de porecle, puse n cu defectele lor. Ei se mai
sub denumirea de arab, cioroi, balaur, ciorogac. Copiilor li se
mai spune danci sau danciugi, purdei chiar odraslele lor mai mici, cu numele pamevel
iar pe cei mai mari ganguri parale il
1

Legile edictele care aveau drept scop eliminarea nomade au avut drept suprimarea
a limbii lor. La nceput n Ungaria Transilvania, rromii s-au bucurat de un grad mai mare de
' Mihail Schi(e despre Tipografia Dacia, 1900, p. 8.
4
Viorel Achim, Tiganii n istoria Romniei, Editura 1!!98, p. 15.
5
Ajungerea rromilor n Balcani s-a malizat n de origine cea mai veche men[iune de aici este cea din 1348 din
Serbia, iar n 1378 n Bulgaria. O parte dintre ei au trecut la nord de ajungnd n Romne. n Tara ei
sunt mentionati ntr-un act de cancelarie n 1385, n Transilvania n jurul anului 1400, iar n Moldova n 1428. Despre venirea
lor n Ungaria nu informalii cerle. Tiganii au fost ultima populatie de origine care a ajuns pe continentul
nostru, cu ei ncheindu-se migratia poparelor. n secolul al XV-lea ci au ajuns peste tot n Europa, de acum ei fac practic
parte din peisajul etnic social europene, Ibidem., pp. 18-20.
,; Donald Kenrick, Dic(ionar istoric al (igani/or (romi/or), Edilua Motiv, Cluj-Napoca, 2002, p. 2. (n continuare Donald
Kenrick "Diqionar istoric ... ").
7
Diferitele denumiri dale acestui popor se de anumite confuzii care s-au la acea de exemplu
termenul de este o abreviere a cuvntului egiptean fiindu-le atribuit deoarece n acel moment se credea ei au
venit din Egipt. O denumire care le-a dat-o rromilor poate derive din regiunea din care au venit ei pentru prima
pe teritoriul respectivei cum este cazul Franlei, unde i sub denumirea de bohemies. O
n denumirea poporului rom este cea de acesta datorndu-se probabil faptului nu erau
6
Francezii i-au numit bohemies, pentru prima cnd au n Franta ei au venit dispre Bohemia, englezii i numesc
gypsei, germanii: zigeuner, italienii: zingari sau zingrui, spaniolii: gitanos, grecii moderni: polonii: zigani, ungurii:
farao-nemzetseg (rasa lui Faraon), turcii: cinghene, olandezii: heydeus danezii suedezii: tartarcs,
maurii i arabii: harani buharienii: geait, romnii: tigani, Mihail op cit., p. 5.
n Heinrich von Wlislocki, Asupra vie(ii obiceiurilor (igrmi/or Editura Krilerion, 1998, p. 20. (n
continuare "Asupra vietii ... ").
10
Donald Kenrick, Romii: din India Ia Mediterana: migratia romi/or, Alternative, p. 141. (n continuare Donald
Kenrick, Romii ... ).
11
George Potra, Contribu{iuni la istoricul din Romnia, Funda!ia Regele Carol!, 1939, pp. 15-1G.
70
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
chiar n Transilvania unora li s-a aplicat o de robie. Astfel n Ungaria regele
Sigismund le-a acordat n 18 aprilie 1423 anumite scutiri iar 73 ani mai trziu putut alege n
fiecare comitat un jude, un voievod a lor
12

n Ungaria au existat n patru voievozi ai n districtele principale ale
se aflau sub jurisdictia acestor voievozi trebuiau anual o dare de un gulden pentru fiecare
om. In Transilvania ca voievozi au fost numiti n anul 1557 de regina Isabella nobilii Caspar Franz
Balatfi. Se faptul acesta i-ar fi vndut pe la un anume Zuhaky, de aici putem deduce
voivozii puteau dispune de la fel ca de iobagi. Ultimul voievod al a fost Peter Vallon, i-a
fost oficial demnitate de Rkoczi Gyorgy P
3

n regatul Ungariei n Transilvania se un mare de Astfel la 1772 n Transilvania
ei aveau o pondere de 2,73% n Banat, reprezentau 1,6% din totalul Veniturile pe care
le aduceau statului erau reduse, facem o cu un iobag sau cu un La
aceasta se faptul ei nu furnizau n schimb ei creau probleme prin modul de
nomad al unora dintre ei prin infractiunile pe care le comiteau.
Maria Tereza fiul ei, Iosif al II-lea, au sedentarizeze asimileze, o
n acesteia s-a realizat treptat. Maria Tereza care era
de colonizarea regiunilor din Banat, ( depopulate cu turcii) a pe
aici. n acest sens a ordonat, n 1761, ca denumirea de fie cu cea de maghiar nou ((Ij
magyarok) fie n Banat
14
Pe trecerii anilor aceste ordine au devenit mai dure.
Din 1767 se aflau sub incidenta sistemului juridiciar la ei aflndu-se sub
voievozilor. Tot acum li se interzice mai n prin limbaj sau
iar fiecare sat trebuia un al Cel mai crunt decret a fost cel din 1773 cnd sunt
interzise ntre iar copiii mplinirea vrstei de cinci ani trebuiau n alte familii
care nu etnieP
5

Iosif al Il-lea a continuat politica mamei sale, prin decretele din 1782 cel din 9 octombrie 1783. Cel din
act cuprinde o a tuturor anterioare referitoare la din monarhia Cele
mai importante puncte ale acestui ordin sunt: interzicerea mai n corturi, cei care nainte
se supuneau voievodului lor, acum se supun judelui nomadisrnul este interzis, sunt
adopte limba locuitorilor n ale sate se stabilesc, li se interzice
limba sau schimbe numele, dintre sunt interzise, casele sunt
numerotate, este interzis, copiii trebuie la sub preotului. Pentru
fixarea legarea lor de ca marii proprietari le dea o de


Chiar aceste decrete au fost foarte aspre, asimilarea din punct de vedere lingvist sau etnic nu s-a
realizat n cele mai multe cazuri, chiar aceasta a avut loc, fenomenul nu se legilor din timpul
lui Mariei Tereza sau al lui Iosif al Il-lea, ci mai naturale a Cert este statutul
rromilor se ei avnd statut social fiscal ca restul
Rolul n economia este destul de mare, prin pe care le practicau ei
aduceau venituri mari economiei. de exemplu este cazul aurari care aduceau nsemnate.
au de un interes special, aurarii fiind o
statului anume furnizeze fiscului aur la oficial. Prin urmare statul era interesat de categorie
oferindu-le un statut aparte de rromP
7

Rolul aurari n economia Transilvaniei era foarte mare ne gndim n anul 1800 erau n
Ardeal1200 mine de aur, iar n 1853 erau peste 2500 de mine. Astfel n 1852-1853 se scoteau din minele
Ardealului aproximativ 20 de aur, n valoare de 200.000 fi. v. a. 30 de argint, "prin urmare patria
da pe an mai mult ca ntrega Europa"
16

12
Mihail op.cit., p. 12.
n Heinrich von Wlislocki, Despre poporul..., p. 37.
14
Ibidem p. 38.
15
Augus Frascr, Tiganii: originile, migm{ia prezenta lor n Europa, Humanilas, 1998, p. 157.
w Viorel Achim, op.cit., p. 71.
17
Ibidem, p. 52.
1
" l. Pop Releganul, Aurul din Transilvania, n: "Noul de 1885, pp. 43-51.
71
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
La nceputul secolului al XIX-lea la un trafic de robi care vor fi
n sau pentru acoperirea de daune, singura lor fiind fuga de la
peste hotare. Valoarea robilor varia sex,
George Patra relata despre vnzarea de robi care ajunge se pe o foarte mare, astfel n prima
a secolului al XIX-lea, robi erau foarte bine cu mncare, deoarece fiind
cu cntarul, lor era direct cu greutatea pe care o aveaU
19

este destul de n secolul al XIX-lea, chiar la o a legilor
de Evul Mediu; plngerilor este tot mai mare, iar fuga de la devine ceva Pentru a
observa acest fapt codul civil al Moldovei redat de Mihail Kogalniceanu n lucrarea sa
despre din este ei aproape
legi.
Un aspect foarte dureros din a robiei este faptul aveau dreptul de a abuza de
tinere roabe, aceasta fiind o mai ales pentru fiul care n felul acesta
ucenicia"
21

Soarta foarte a unui rob este de G. Sion, n lucrarea "Suvenire Contimpurane".
rob, fiul unei roabe a ei va lua pe a iubitei sale Clementine, o
pe care o la Paris, originii sale. Chiar are o o destul de
este foarte tragic, aceasta ntmplndu-se cu timp nainte de dezrobirea a
tuturor robilor. Lucrarea este pentru ea robilor din Moldova
22

mai multe legi de a una n 1766, care a stat la baza anaforei din 1785
de Alexandru Ioan Ma"Hocordat, urmnd ca de la se starea la
mijlocului secolui al XIX-lea ajung la o libertatea

Tineretul romn nu numai. promovnd
ideile liberale aduse din Occident va emanciparea diferitelor categori de robi din vechea lor
trasformarea lor n oameni liberi.
Eliberarea robilor se va face treptat att n ct n Moldova. Ideea
loc destul de anevoios, ea fiind de un mic de persoane dintre care
putem amintim pe Mihail Prima lege de dezrobire se la statului n
n anul 1843. lege presupunea statutului de rob scoaterea din
fiscale ale Vorniciei trecerea sub n Moldova la 31 ianuarie
1844, la propunerea domnului Sturdza, bisericilor deveneau liberi, iar
care locuiau pe aveau drepturi de stat ca Tot n acel an statului
deveneau liberi. n Programul din 9/21 iunie1848, la punctul 14, se dezrobirea
prin Emanciparea s-a treptat, pe categorii de robi, ncheindu-se cu legile din 1855- 1856,
cnd au fost particularF
4

Se n epoca dezrobirii, ntre 1830-1860, total al din
Moldova se ntre 200.000 250.000 de oameni, prima reprezentnd prima parte a intervalului, iar
a doua n deceniul Totalul la 7% din


Statutul juridic n sistemul de roluri sociale are ca efect caracterului de
n mentalul colectiv, lucru valabil mai ales n cazul nomazi care au
ales drumul pribegiei care erau mult mai greu de controlat de stat mai spre li se
vor construi o imagine de cea a sociaP
6

1
" George Polra, op.cil., p. 94.
"" Mihail op.cil., pp. 14-15.
"
1
Neagu Djuvara, ntre Orient Occident, Humanilas, 2005, p. 272.
-- G. Sion. 8uvenire contimpuranc, Tipografia Academiei Romne, 1888, pp. 11-71.
"" George Potrn, op.cil, pp. 107-108.
"
4
Viorel Achim, op.cit. pp. 94-98.
"
5
Ibidem p. 83.
Mihaela Grancea, Considcra{ii pe marginea teoriei acesteia in cercetarea Cazul
pganului. n: "Identilale Allcrilate 3", (Coord. Nicolae Sorin Milu, Toader Presa
Cluj-Napoca, 2002. p. 66.
72
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n Transilvania Ungaria, n timpul conducerii centralizate de la Viena, ntre anii 1850 1860, au fost
revigorate din epoca iar n epoca dualismului austro-ungar au fost luate o serie
de legislative care i priveau pe anume: combaterea vagabondajului, interzicerea
trimiterea napoi a domiciliul. La
nceputul secolului XX, s-au adoptat o serie de politica de fiind una destul de Astfel
social a de la secolului XIX nceput de secol XX se


ncepnd cu secolul al XIX-lea, ncep fie interesate de a
principatului, pentru a structura a acestuia, efectundu-se o serie de
Interesul istoricilor, a etnografilor precum a pentru acest segment de a
a originii foarte controversate a rromilor, a sosirii lor n Europa, respectiv n Transilvania,
a modului lor de a cu Ponderea acestei etnii n ansamblul Transilvaniei
permite situarea pe locul patru n cadrul etnice a provincieF
8

Astfel, cu ocazia efectuat ntre anii 1850-1851, din Transilvania a fost
de 78.884, reprezentnd 3,82% din totalul n romnii constituiau 59,4%, maghiari
- 26% germani- 9,3% alte etniF
9

Rromii apar ca etnie n rubricile realizat de habsburgice,
fiecare individ era liber declare cum ea din oficiale, astfel n
rubrica fiecare era liber declare i apat1inea
30

la secolului al XIX-lea mai precis n 1893, nu se o a rromilor,
pentru n care au urmat -1857, 1869, 1870, 1880, 1890- acest segment al a fost
trecut la rubrica nefigurnd ca o etnie drept urmare nu putem avea o imagine despre

din 1857, efectuat de austriece, nu a a
locuitorilor Transilvaniei, formularele completate de recenzori n sate au rubrica referitoare
la neam. n timpul dualismnlui, efectuate nu au mai nregistat locuitorilor, ci
numai limba Prin acest criteriu, au denaturat premeditat datele statistice, an sporit oficial
maghiarilor. se de ce n rubricile de la 1880 la 1890, nu mai apar evreii, armenii,
ei fiind aproape n corpore la rubrica maghiarilor
31

n 1850-1869, perioada nu s-a promovat n mod deosebit o
care unei etnii sau alteia. La din 1869, n de romni, maghiari,
germani, slovaci, ruteni n maghiare au fost evreii, armenii


din 1893, a fost realizat la ordinul Ministerului de Interne. Specificul acestui
este se doar persoanele considerate de opinia drept scopul acestuia fiind
a acestei finalitatea acestuia era reglementarea vagabondajului
sedentarizarea nomazi. n ntregul regat al Ungariei, existau 27 4.940 reprezentnd doar 1,8
% din ntreaga la 1890, cea mai mare concentrare de era n Transilvania unde
105.034, reprezentnd 4,67% din totalul


ar fi modul lor de din total nregistrat n 1893, 243.432 erau
sedentari, 22.570 semisedentari locuiau o parte din an ntr-o localitate, unde reveneau de fiecare
lor sezoniere) 8.938 nomazi sau n total au fost nregistrate 1026 ceea ce
ntr-o asemenea colectivitate n medie 8

7
Viorel Achim, op.cit., p. 116.
zu Ioan Bolovan, Considera{ii demogarftce a.mpra tiganilor din Transilvania la veacului XIX, n: "Anuarul
Institutului de Istorie", XXXII, Cluj, 1993, p. 187. (n continuare Ioan Bolovan "Considcralii demogarfice ... ")
29
Traian Rotariu, din 1850. Transilvania, Editura Staff, 1996, p.323.
30
Ibidem, p. 244.
31
Ioan Bolovan, Satul romnesc din Transilvania de Ia revolu{ia Ia Primul Mondial. Aspecte demografice.,
de doctorat, Cluj-Napoca, 1998, p. 212. (n continuare: Ioan Bolovan "Satul romnesc ... ")
32
Ibidem, p. 218.
33
Viorel Achim, op.cit., p.117.
34
Ibidem, p. 117.
73
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
stabili au cu majoritatea att n mediul urban ct rural, n mari,
a fost mai trziu pentru ei au fost cu greu de restul

rromilor este destul de redus n cu romnii care sunt mult mai
le anumite forme de ceea ce a dus la deosebirilor dintre ei; lund parte la
satului, se astfel se poate vorbi de un proces de integrare chiar asimilare
35

Casele rromilor fie au fost situate la marginea la periferie, fie se amestecate printre
n mijlocul 55,9% dintre rromi sunt stabili, membrii acestei categorii au
cu 11,1% dintre rromi au casele la periferia dar amestecate printre
iar 33% au locuit cu totul separat de restul rromi au locuit fie n case
construite din lemn, chirpici, dar n bordeie cocioabe. Un de rromi, foarte locuiesc
n corturi. Contactul rromilor cu s-a permanentizat, fapt ce a dus la integrarea acesteia n
colectivitatea n cadrul


Coabitarea cu nu se poate generaliza, pentru societatea n cadrul
fie era de comportamentului lor, fie i tocmai atitudinii lor neadecvate.
Cum este cazul din satul unde lor n mijlocul satului, nu convenea. Pe
neajunsurile de ordin estetic n bordeie- existau repetate certuri, iar lipsa lor de
a avut drept rezultat tranferarea tiganilor n locuri mai retrase, la marginea satuluP
7
Situarea caselor
n mijlocul satelor, respectiv a este de Sextil care surprinde
din rndul "cnd s-au stabilit prin satele noastre, pmtea aceasta a
era de de omenie. Acum s-a a ajuns n mijlocul
"
38
Anumite legislative, au fost luate de din epoca dualismului austro-ungar au dus
la a traiului dar acest lucru nu este notabil n toate cazurile. Un exemplu n
acest sens este cazul de tigani din satul n care se att "case fomte curate, contrastnd
cu aerul nchis din cele mai multe. Igiena de asemeni nu este cum nu se
poate vorbi nici o

Astfel, se poate spune lipsa unui trai adecvat a unei
duc la o mai mare a n snul de rromi.
n nchise, demersul mpotriva (evreului, ereticul, tiganul etc.) a creat
conjuncturale, a asigurat sistemului. i se distribuie roluri socio-economice, n
de el putnd fi exclus sau marginalizat
40

De obicei imaginea a fost n cu toate relele sau bolile care societatea, ei fiind
ca
din evul mediu epidemia e de indivizi de
(de obicei din categoriile marginale, indezirabile umane) de multe ori din categorile
etnice marginalizate (tigani, evei, turci, armeni etc.) n general a generat sngeroase
ale urii colective, generate de frica n epidemiei
41

De obicei fie el sau evreu, are n mentalul colectiv o imagine printr-o
serie de care se transmit mai ales prin folclor.
Statul absolutist n secolele XVII-XVIII, din de recurge la implicarea
n Astfel statul s-a folosit de evrei pentru a aranja economice de n
european balcanic, dar se n continuare n afara familiarului, chiar n se
n interiorul astfel, apare ca parte n raporturile ca factor
Aurel Boia, Integrarea {iganilor n n comunitatea a satului, n: "Sociologie lll,
1938, nr. 7-9, p. 252.
'" Ioan Bolovan, Romii din Transilvania ... , p. 250.
:'
7
Aurel Boia, op.cit., pp. 252-253
'
8
Sexlil de Cluj: Dacia, 1977, p. 160.
'" Aurel Boia, op.cit., p. 356.
4
" Mihaela Grancea, op.cit., p. G5.
41
Toader Epidemii n societatea n zorile {1700-1830}, n: "Studii de Istorie a
Transilvaniei", (Coord. Sorin Milu, Florin Gogllan), Istoricilor din Transilvania Banat, Cluj, 1994. p 157.
74
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
al al Nu evolutii de statut etno-social le ca
n secolele XV- XVI, n lumea acesta este supus tehnicilor sociale menite
sub n secolele XVII-XVIII, monarhia functional din punct de
vedere socio-economic caracterul de asimilndu-1 cultural prin tehnici sociale formule
legislative represive
42

Comportamentul diferit care se viv-a-vis de fie el bun sau se tocmai prin
faptul el este special
43
au fost de secole care n-au nici natie, nici
din tendinta de exagerare s-a ajuns chiar la "mncat biserica". sunt plasati
la marginea a nucleului valoric etno-confesional
44
n conturarea acestor portrete pe care le-a tiganul de-a lungul timpului un rol important l au
steriotipurile medievale provenite din perceperea a ele se
pe deosebiri vizibile cum ar fi culoarea pielii, fizionomie, port, mod de viaW
5
[De exemplu acei care
numele de tocmai lor ciudate). ei devin mai altfel dect
tigani la rndullor tiganii sunt mai "speciali" dect restul n mentalitatea tot ceea ce este
nou, ce din tiparele devine ceva ciudat, privit cu
Structuri confesionale
Chiar nu informatii certe cu privire la apartenenta rromilor la o religie sau alta, putem spune
pe limbii sau a modului de din cadrul n care rromii au adoptat
religia celor cu care
Acest fapt este evidentiat n cazul unde toti sunt de religie religia
Din acest punct de vedere nu nici o deosebire ntre ei romni
46

o ntlnim n satul din Cluj. ntreaga comunitate
deci implicit

Din aceste exemple reiese la religia n
snul Religia n ambele cazuri nu presupune apartenenta a
la religie, ea este n aceste doar o
Structuri sociale
Modul de al este diferit de cel al Aceste mai ales cele de
tip organizatoric se la nivelul nomazi, ei fiind cel mai de sociale ale
epocii cei care au conservat cel mai bine specificul de La sedentarii nu putem observa
aceste caracteristice, ei n apropierea romni, practicnd meserii apropiate cu romnii
sau uneori chiar identice cu astfel pierd din caracteristicile lor culturale, obiceiurile limba.
Gradul de asimilare a sedentarii este foarte ridicat n secolul al XIX-lea, tot acum nregistrndu-se
un mare de mixte ntre romni O fiind de
robilor
48

De aceea este mai studierea structurilor sociale ale care modul nomad
de pentru ei au cel mai bine datiniile acestui popor migrator, avnd de asemenea
un mod aparte de organizare un mod de diferit de cel al la mijlocul
secolului XIX nceput de secol XX.
42
Mihaela Grancea, op.cil., p. 65.
4
:
1
Lucian Boia, Istorie mit n romnescci, Humanitas, 1997, p. 178.
44
Alexandru Jinga, Alteritate identitate national Discursul unui cleric ortodox din Romnia secolul al XIX-
lea, n: "In memoriam Alexandru coleclive idenlilate Perceptii asupra n lumea
(Coord. Mirela-Luminita Murgescu), Editura din 2000, pp. 118-119.

Mihaela Grancea, op.cit., pp. 66-67.


4
" Aurel Boia, op.cit., p. 358.
47
Luminita Satul din Studiu de caz- Parohia
1836-1890, n: societate. Studii de demografic a Transilvaniei (secolele XVIII-XX), (coord. Ioan
Bolovan, Corneliu Cluj-Napoca, 2003, p. 162.
48
Viorel Achim, op.cit., p. 57.
75
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
nomazi nu au o ei pribegesc vara stau n corturi, iar iarna n bordeie pe care de
obicei le fac la marginea a satelor sau a trgurilor. Se poate spune ei sunt mai aproape de
n contact direct cu aceasta. Ei nu se o lege ci au o lege a lor, lege aparte la fel
ca modul lor de a fi. Legea lor este una prin viu grai de lor, de mai marii
de societatea n cadrul
Mai multe familii care n loc o iar n Transilvania ntlnim termenul de
companie. De obicei o companie era din aproximativ 30-40 de familii, fiind formate n general pe
criterii profesionale, iar n lor prin se deplasa ceata. Campania era din mai multe
familii, pentru care n Moldova se folosea termenul de iar n Transilvania termenul
de cort. Familia, cel mai mic grup, era din copiii lor
49

n fruntea acestor erau care numele de jude, juzi erau sub
ascultarea unui numit n Transilvania Voevod
50
"Voivod" este un cuvnt de origine iar
au preluat acest termen din sud-estul Europei, probabil din teritoriul romnesc, acest termen este atribuit
din Ungaria Transilvania de la incepuP
1

Se n fruntea cetei de erau dintre cei mai puternici mai Aceste
formau un fel de a voievodul fiind autoputernic al bucurndu-
se de o ascultare din partea lor
52

Sarcinile voievodului erau de a aduna dijmele, de a judeca diferitele probleme care interveneau n
interiorul unei Tot n lui intrau judecarea adulterelor, etc.
Ei nu puteau cu moartea sau cu nchisoarea, ci doar cu pedepse corporale. n Transilvania se
practica excluderea din comunitatea

Ori pentru era una foarte pentru
" orict de mult i place prin lume el este legat n de tribul iar este
silit umble singur din loc n loc, atunci aceasta este cea mai mare Chiar sa
l nu stea singur
54

astfel cea mai grea care poate fie unui era excluderea din
comunitate, nsingurarea, pribegia este deci unei nu unui singur individ.
La carturari din Transilvania voievodul are principale, fiind tribului
dar mputernicitul acestuia; el interesele tribului de altele oamenii ca
avocat n de presupun rezolvarea unor chestiuni interne ale Un
rol important l are poporul care n - saibidjo. dintre voievod saibidjo se
n de personalitatea voievodului, de lui, prestigiul la care se
de care dispune
55

Ion Chelcea, spre exemplu, o colonie de din Cluj, Gerando, care aleg un voevod la doi ani, prin
majoritatea voturilor. astfel pe care o are adunarea n alegerea lor.
Tot el la secolului XIX, acolo unde sunt mai n sat, ei doresc ridice
pe cineva mai mare peste ei, numit "voevod" fiind cu administrative


deci, nevoia de o conducere proprie se resimte n cadrul de care
n sate, fapt datorat, probabil a acestei categorii de care la de secol
XIX sunt majoritari.
Alegerea voievodului se face anumite ritualuri specifice iar alegerea voievod se
face n de anumite criterii stabilite de comunitatea din care face parte.
Numirea voievodului se face n aer liber, iar cel ales este ridicat pe umeri de trei ori de fiind
nconjurat de de bucurie. Juzii voievozii merg ciubote sau
49
Ibidem, p. 59.
50
Mihail op.cit., p. 17.
51
Viorel Achim, op.cit., p. G3.
52
Ibidem, pp. 59-60.
53
George Polra, op.cit., pp. 72-73.
54
Heinrich von Wilslocki, Despre poporul ... , p. 60.
'" Ibidem, p. 58.
56
Ion Chelcea, Rudarii, Casa 1944, p. 70.
76
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
galbene, bici. Voievozii primesc doi lei la din darea care o i pedepsesc pe dau
de lor
57

Din descriere a voievozilor se poate observa autoritatea acestora de restul o
autoritate de n primul rnd apoi o autoritate care presupune dreptatea, controlul la
nivelul
Voievodul pe n cazul nostru Transilvania, se ocupa cu problemele care priveau raporturile
lor cu statul. lui erau de ordin fiscal, juridic administrativ. voievozi ai nu trebuie
cu care numele de voievod. Avem de a face cu o delegare de autoritate din partea
suveranului n chestiunea voevodul fiind de fapt un cu administrarea
ntr-un teritoriu. Existau astfel de voievozi n Ungariei, n total fiind n de patru, dintre ei unul
avnd la Satu-Mare
5
B.
La corturari Heirich von Wlislocki, voevodului sunt ereditare,
el descrie modul cum se preda la De obicei este celui mai
mare dintre fii, sau caz fratelui sau ginerelui. voevodul are un copil minor locul va fi luat
la majorat de cea mai Prerogativele voievodului pot fi acesta a
pierdut puterea, a devenit "nesuferit" pentru poporul sau este chinuit de vreo nu
poate migra
59

a voievodului, n opinia lui Viorel Achim, este pe nu este


Cert este a existat o organizare proprie n comunitatea de iar a voievodului a persistat
la sfrsitul secolului al XIX-lea, cnd el mai mult o

puterea lui fiind
ntlnirea dintre voievod restul se ntr-un loc retras, unde se dezbat anumite
probleme de ordine Printre judecarea unor chestiuni de furt de ordin
familial izvorte din diverse cauze: adultere, etc.
Se astfel la nivelul de rromi o organizare proprie legi propt'i, nescrise.
ar fi facem o ierarhizare a puterii n cadrul acesteia ar trebui pornim de la simplul individ, n cazul
nostru la mai marii n cazul nostru voievodul.
Astfel, familia este din copiii lor, de multe ori acesta fiind Puterea la
nivelul familiei este de de n caz de deces puterea va fii membrilor
membrii fiind la supunere.
Modul de de organizare este unul aparte, fapt datorat rromilor prin lume, acesta este n
mare de popoarele cu care n contact.
Prin familie n general se a avnd multiple; ea
are o determinare reprezentnd un produs al sistemului social se n raport cu
din societate
62

Familia unitatea unic grup reproductor, asigurnd descendenta
permanenta sociale ca grup social elementar asigurnd continuitatea a
n jurul familiei pot fi reunite cteva repere specifice anume copiilor pentru asigurarea
propriei descendente, gradul de cuprindere a grupului, transmiterea exercitarea
tabuuri legate de membrilor familiei. Se poate spune familia este
cadrul de de conservare a comunitare
63

Astfel, prin familie se se transmit cultura unei n cazul
nostru cea a Nu se poate vorbi despre de rudenie, deci implicit de familie, a vorbi despre
obiceiurile care stau la baza uniunii dintre doi indivizi sau despre copiilor lor. Cum n comunitatea
rromilor o serie de norme reguli, precum o varietate de a culturii
devine n oricare familie de rromi.
57
Mihail op.cit., p. 18.
5
" Viorcl Achim, op.cit, p. 63.
50
Heinrich von Wlislocki, Despre poporul ... , pp. 61-62.
;o Viorel Achim, op.cit., p. 60.
01
Heinrich von Wlislocki, Despre poporul..., p. 62.
;z Maria Voinea, Familia evolu{ia sa Editura 1980, 1980, p.9.
r.J Delia Grigore, Curs de antropologie folclor rrom, Editura Credis, 2001, 97.
77
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Universul familial
n cadrul universului familial se pot distinge o serie de care reies din contactul dintre membrii unei
familii, precum statutul dar o serie de momente care fac parte din individ
n parte. O n cazul nomazi de stabili se face la nivelul indivizilor din
cadrul din care provin.
tigan. n Transilvania carturarul, este doar un nou membru al neamului din care
se trage sa. Neamul are doar o corturar ce se se
va neamului i sa, chiar el face parte n continuare din neamul din care s-a
el este integrat n noua comunitate, iar el lui neamului sale.
n cazul acesta are doar un statut de membru, moartea sale el poate trece
ntr-un alt neam. Lui i este a doua n neam, dar el poate n concubinaj chiar
persoana face parte din neamul fostei sale


G. Potra la nivelul a cortului, puterea este de care dispune de
femeia copiii lui. moare, conducerea trece pe seama ginerelui sau a feciorului mai mare, mama
membrii ai familiei trebuiau dea ascultare. De aceea n cazul unor grave care
surveneua n cadrul familiei se cerea sfatul


este ca inflexibil, familia, impune respect, are ntotdeauna dreptate decide n
copiilor, inclusiv asupra lor
66

Sotia mama Tot la corturari, necesarul
(cort, cai), iar rudele sale asupra "averii" nevestei sale. are
n ei o mai mult sau mai sau se de copii,
ei rezultnd din ghicit, De cea mai mare se femeile acestea
fiind tratate cu o de membri ai


O copii este iar sa de este n
o astfel de femeie s-a iubit nainte de a se cu un vampir acesta este
motivul sale. Tocmai de aceea din primele ale
acest neajuns
68

Se rolul foarte important al femeii n cadrul de rromi, deoarece femeia este
elementului element ce este considerat culturii De aceea femeia este
cu pentru scopul femeii este asigurarea
nu se foarte des la carturari, iar atunci cnd se este din unor
att ct femeia sunt liberi unul de altul. Nici adulterul nu atrage
sine prea grave, iar sunt pentru un timp umble singuri, fiind dinCerturile care intervin ntre membrii familiei sunt foarte iar cnd ele nu sunt n
snul familiei se la voievod, care are rolul de autoritatea de a mai ales cazurile
de succesiune a unei


Certurile dintre triburi devin foarte "aprinse", foarte crunte chiar sngeroase, femeile folosind
danci11ci drept intrumente de atac: femeile i de mini de picioare lovesc pe agresori"
71

realitate o ntlnim n cazul n care n conflict cu opun o
, senrindu-se de ciomege de arme de foc; iar femeile ndrjind pe prin
vorbirile lor, de picioare pe (. . .) dau n agresorii lor ca


H4 Hcinrich Von Wlislocki, poporul ... , pp. 51-55.
65
G. Polra, op.cit., pp. 73-74.
66
Delia Grigore, op. cit., p. 99.
67
Hcinrich Von Wlislocki, Asupra vietii ... , pp. 32-37.
"" Idem, Despre poporul..., pp. 65-66.
69
Idem, Asupra vie(ii .. . , pp. 38-39.
70
N. 1. Zanfireacu, Cetele de tigani, n: "Dreptul", Nr.17, joi 13 noiembrie, 1897, p.593.
71
Tiganii, n: "Poporul", nr. 49, 26 noiembrie (9 decembrie) 1900, Budapesta, p. 776.
72
N. 1. Zanfireacu, op.cit., pp. 593-594.
78
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
O realitate foarte ne gndim la faptul sunt copiii, dar acesta nu trebuie
special caracteristic numai etniei rrome; aceste certuri pot surveni n cadrul familiilor de etnie. Este
din o realitate care exista la secolului al XIX-lea.
Copiii Copiii corturarilor de la o foarte sunt "liberi",
ei trebuie se descurce singuri. De exemplu micul carturar, de la vrsta de opt ani este pus n
cortului poate de acum ce Noaptea nu mai doarme n cortul ci iar mama l
mai din cnd n cnd, dar n rest el trebuie se descurce singur. Fetele n schimb la ele
n cortul "ba ati chiar dreptr1l de aduce ele, de ce se perspectivele
unui


carturari au o serie de obiceiuri legate de venirea pe lume a unui nou Astfel, copilul nou
era frecat cu de de iepure, acest obicei este utilizat pentru ca mai
sensibil la frig iar apa de la prima baie va fi n pentru ca viitorul
mai puternic
74
Lista obiceiurilor specifice corturarilor poate continuie pentru o serie de
legate de botez, sau nmormntare, dar altele care sunt puse n cu unei boli
aplicarea unor practici pentru lor.
Toate aceste practici au loc n cadrul familiei de carturari, pentru ei sunt cei care au
transmis mai departe obiceiurile specifice acestei chiar la de secol XIX, sunt ntr-un
redus.
stabili au adoptat modul de obiceiurile din cadrul trnde astfel, cunoscnd
specificul pot fi cunoscute obiceiurile acestei categorii de
"n unele sate ajung la un grad de destul de mare pentru ca romnii se
cu ei. Atunci parveniti sunt att de mndri de noua lor att de mndri n fine nu
mai sunt nct de originea lor"
75
Acestea fiind spuse, se poate preciza
stabili au adoptat modul de al iar sfera de interes pentru noi vor n continuare
carturari pentru ei sunt cei care au conservat cultura
Cortul: al al carturari sau nomazi, cum le
spune numele sunt cei care la "marginea unui sat sau pe vre o unde
ntind corturile lor peticite.( .. .) Le plac de minune a sub soarelui, dar nici gerul nu le mare
temere: iarna n acel corturi a suferi cele mai estreme in tem perii. De mici fac o de
acest fel nu arareor vezi pe mi cu < goi prin la


n conturarea formarea copiilor este important rolul habitatul, n mijlocul
pentru n acest cadru ei cresc se ca distincte implicit continua tari
ai obiceiurilor culturii
carturari n corturi care erau formate din lemne nfipte oblic n
legate la cu o funie de tei. Peste acestea se ntinde o de "vre-rw de cal sau vre-o
sau covor. acum mai cte-va infecte, o o o o albie, cte-Fa linguri
de lemn, sau trei furate, un porc, o cu doiu sau patru cai sau

Chiar sursa pe
care am folosit-o extracarpatic, ea ne pentru reliefarea habitatului
n care carturari. nu nomazi indiferent unde se pe o parte sau alta
a aveau mod de sau cel
locului n care au se face n scurt timp, " n zece minute corturile sunt desprinse,
ghem uite n d'asupra lor se femeile copiii( ... ); iar mping de la ( ... aerul
de momentul n locul pustiu, lipsit de plin de


Chiar cortul corturarilor par a fi aceasta poate fi doar o n
realitate toate "famiile au averile lor proprii, chiar fomte bogate
79
corturarilor ardeleni este
n Heinrich Von Wlislocki, Despre poporul ... p. 64.
74
Ibidem, p. 68.
7
r. 7Yganii cu locuinte statornice n Transilvania, n: "Albina Carpalilor", nr. 28, Sibiu, 1878, pp. 329-330.
7
u Tiganii, n: "Poporul", nr. 49, 26 noiembrie (9 decembrie) 1900, Budapesta, p. 775.
77
Zanfireacu N. 1., op.cit., p.592.
7
" Ibidem.
7
" Ibidem.
79
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de Ion Agrbiceanu n Faraonii, n care el o ntmplare cu carturari, cum a fost
ea n sa, "carturarii de acum a fi dintr-un neam mai ales"
80

Educatia copiilor se face de timpuriu. Nu este vorba despre o instruire n urma unei
prin educatie n cazul tiganilor intelegem transmiterea de la la descendenti a credintelor obiceiurilor
lor, pe care copiii le vor deprinde n urma la aceste actiuni.
Conform credintei tiganilor femei, sau care puteri aptitudini
supranaturale, pe care fie le-au deprins, fie le-au De exemplu cele mai multe au fost
de mamele lor din n arta lecuirii a


au de ajuta n meseria sa, iar fetele ndeletnicirile
de la vrste fragede, pentru a deveni viitoare nurori bune
112

La fel ca copiii, cei de iubesc jocurile astfel prin firea lor au o serie de
jocuri, care au fost adunate prezentate de Heinrich von Wlislocki n cartea sa ,,Despre poporul nomad al
rromilor". Aceste jocuri nu sunt numai pentru copiii, ele fiind preferate de n mai multe
categorii: jocurile de dans, jocurile cu mingea, jocurile de-a prinselea, jocuri de dare la semn jocuri de noroc
63

acestui popor nomad sunt surprinse transmise noii generatii prin numeroasele proverbe,
care le sunt caracteristice. Proverbele prin natura lor au o ele fiind rezultatul
acumulate. Ele au fost inserate n rubricile ziarelor, servind drept pentru alte etnii,
neamuri, nu numai pentru cel Redau doar cteva dintre ele cu ele se ntr-un
foarte mare: "Burta gala nu vre se joce, cea nu pote, Prietenii seracului suntu bta traista cea
gola"
84
sau" Pe cine vre Dumnezeu se i trei muieri n noue ani, Tate drumurile ducu spre


Copiii sunt egali ei fiind de la nceput unor stimuli prin care se
puterea lor de la frustrare
66

De obicei copiii duc mai departe meseriile lor. Una dintre cele mai frecvente surse
de este muzica. Aceasta este o de mai ales pentru tiganii fiind cei care o
inzestrati cu un auz muzical fin. Dar muzica nu este doar stabili. nu cunosc nici
notele dar instinctul lor muzical totul. Uimirea intervine cnd copiilor "li se pune o n
n scut timp ajung secundeze


Aptitudinea lor pentru face ca ei fie chiar, "nu o scir1, precrmw nici
notele( .. .), din audu prin au devenitu attu de n mtea lam nctu adi srmtr1 chiar
de

Putem spune vioara pentru ei "o de care nu pot
( .. .). Tata mndri a lor n acest minunat instrument, care este titlul lor de


Analiza structurilor sociale n cadrul de rromi s-a pe monazi sau
care mai din organizarea traditiile lor specifice. n acest caz o ierarhie a "puterii",
de la membrii celei mai mici celule- familia, la voievod.
Chiar rromi stabili au adoptat limba modul de a celor din cadrul asimilarea nu
s-a total, existnd o serie de obiceiuri care s-au de-a lungul timpului, unele dintre ele
n de rromi.
Cei care au conservat foarte bine aceste structuri care vin din sfera sunt nomazi
pentru ei n afara au aceste obiceiuri
caracteristice etniei lor.
Doar istoriei rromilor a lor pot contribui la eliminarea care din
n zilele noastre, pot duce la integrarea asimilarea lor n societate, cu egale pentru
"" Ion Agrbiceanu, Faraonii, Editura Minerva, 2000, p. 2.
"
1
lieinrich Von Wlislocki, Despre poporul ... p. 151.
"
2
Delia Grigore, op.cit., p. 140.
"" Heinrich Von Wlislocki, Despre poporul ... , pp. 95-101.
"
4
Gazeta nr. 150, 7 (19) iulie, 1891, p. fi.
"' Idem, nr. 161. 20 iulie (1 august), 1891, p. 6.
"
0
Delia Grigore, op.cit., p. 126.
"
7
Heinrich Von Wlislocki, Despre poporul ... p. 148.
"" Ioan Pop Reteganul, '[ganii, Tipografia Seminarului gr.-cat., Blasiu, 1886, p. 19.
"
9
Tiganii cu locuinte statornice n Tmnsilvania, n: "Albina nr. 28, Sibiu, 1878, p. 330.
80
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
rolul lor n
n a doua a secolului al XIX-lea n Transilvania
Rozulia POllACZKY
Pe fundamentul structurilor economice al capitalismului n contextul istoric existent n a doua parte a
secolului al XIX-lea, printre celelalte aspecte importante care privesc Transilvania din perioada
social-culturale trezesc ele curiozitatea celor de
Materialul documentar studiat pentru lucrarea o de periodice, ntr-un mod
evident, rolul deosebit pe care l-an jucat periodicele n perioada n modelarea
despre lume societate, despre n schimbarea dar n identificarea,
difuzarea elementelor constituente ale patrimoniului cultural al care
n Trasilvania n acea vreme. Idealurile un crez de
care viitorul nu era de imaginat de din perioada Dezvoltarea generatoare
de au contribuit ntr-un mod direct la eficientizarea dinamizarea acestora.
S-a conturat, n o cea a culturii. n mari ale
Transilvaniei s-au format casine pentru promovarea sociale, pentru apropierea persoanelor
unor categorii sociale diferite. Cea mai era casina din Cluj, dar o activitate au
cele din Ai ud, Sfntu Gheorghe, Deva, etc. n paralel, n colegii n gimnazii, elevii
creat culturale pentru promovarea cultivarea literaturii, pentru purtarea unor dezbateri pe
teme culturale, politice. Multe dintre ele au devenit ateliere de scriitori
au nceput cariera lor n astfel de Responsabilitatea pentru soarta poporului i-a ndemnat pe
de organizeze la sate asemenea de
muzeele au devenit cu timpul ele centre ale
culturale, locuri n care se ntlneau, sistematic, cei mai de din Aceste ateliere spirituale
ofereau fertil pe care puteau nflori ideile lor tot aici puteau etala talentele n diferite domenii.
Vom prezenta, n acest context, cteva din a
maghiare din Transilvania n a doua parte a secolului al XIX-lea.
Momentul de n poporului maghiar l-a constituit primei economice, cu
filiale pe tot cuprinsul Transilvaniei, anume, Societatea Erdelyi Gazdasagi Egyesiilet [Societatea
care propus fumizarea a ct mai multe de specialitate din economie.
acesteia a fost Domokos Teleki care, la 4 ianuarie 1844, a lansat din Transilvania o
pentru unei economice. Acest lucru se realiza cteva luni mai trziu, astfel nct, data de
4 martie 1844, momentul de a Economice n statutul
se afirma scopul acesteia era acela de a dezvolta economia Transilvaniei, agricultura zootehnia
reprezentnd primele domenii cu care va ncepe dezvoltarea modernizarea Statutul
a fost modificat de mai multe ori, dar, indiferent de acestuia, dezvoltarea agriculturii
o educarea poporului constituind o preocupare a membrilor
n vederea acestei se recomanda constant utilizarea modeme a
a tratate a animalor de editarea a periodicelor de specialitate,
consultarea literaturii de profil, organizarea unor cursuri pentru cei ncepnd din 1936
extins activitatea la sate, avnd n fiecare comitat.
1
Cf. Cselri Elek, lmreh lslvan, Bcnk6 Samu, Tanulmanyuk az erdelyi kapitalizmus kezdeteir61 [Studii privind
nccpulurilc capitalismului din Transilvania[, Bukaresl, 195G.
Revista XXI/2, 2007, pp. 81-88
81
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
a n 1869, s-a intitulat Erdelyi Gazda [Gospodarul
Principala a o constituia agricultura. De-a lungul timpului, revista ntrerupt de
ori, o ncepnd din octombrie 1918 n iunie 1920 a doua n lunile octombrie
noiembrie din 1944. Printre obiectivele propuse de se
despre cercetarea de la precum popularizarea n timp, att
forma, ct tirajul au crescut considerabil. Redactorul principal al revistei a fost, la nceput, Lajos Szadeczky,
apoi din 1920 n luna aprilie 1936, Balint Torok. Adam Teleki Bela Demeter, redactorii principali care
au urmat, au colaborat cu o din 35-40 de membri.
a fost n 1944 cnd s-a ajuns la un tiraj de 61.000 de exemplare, fiind
aproape n fiecare sat din Transilvania, n care se citea n limba Se edita seria
Az Erdelyi Gazda [Biblioteca agricultorului dar, din punctul de vedere al politicii
de a agricole, un rol important l almahurile. Un exemplu concludent n acest
sens l Az Erdelyi Gazda Naptra [Calendarul agricultorului n aceste calendare
erau publicate, pe articolele de unele texte de sau scrieri de popularizare a

Ultimul al revistei Erdelyi Gazda a la 20 aprilie 1945, n lui Balazs K6s
2
Au mai
suplimentele: Hangya [Furnica] (1920-1925), Meheszeti [Buletin de (1922-1927},
A Gazda Jogi Melleklete [Supliment juridic] (1937-1939, Kisllattenyeszt de (1939).
Cea mai societate n a fost Erdelyi M(Izeum-
Egyesii.let [Societatea Muzeului Ardelean]. Erdelyi Muzeum-Egyesiilet a fost la dieta
Transilvaniei din 1841-1843, dar, n mod practic, acest lucru s-a realizat abia n 1859, la Cluj, cnd J6zsef
Kemeny Janos Kemeny au o serie de societate, iar Imre Mik6 oferit sprijinul moral
material.
n anul (1860). a fost Muzeul care, cu biblioteca, au fost oferite
pentru n de obiectivele propuse membrii au slujit dezvoltarea
organiznd sub forma unor sesiuni
editnd publicnd reviste, n existente. Printre
se de popularizare, organizate la Cluj, dar reuniunile din provincie.
au fost grupate astfel: biblioteca, nsumnd documente manuscrise arhivistice (acestea
se n prezent la Biblioteca "Lucian Blaga" din Cluj, la Arhivele istorice ale filialei
Academiei Romne din Cluj, la Arhivele filiala Cluj); de arheologie (n
prezent aflate n custodia Muzeului de Istorie a Transilvaniei) colectiile de zoologie,
mineralogie (n prezent la de profil din Universitatea din Cluj}. n cadrul
Muzeului Ardelean au (fiecare cu conducere comitet de conducere propriu}:
Bolcseszet-, nyelv- es tortenettudomanyi osztaly [Filosofie, Filologie Istorie), Termeszettudomanyi osztaly
ale Natmii]. Orvosi osztaly Jog- es Tarsadalomtudomanyi osztaly [Drept
Sociale].
De-a lungul timpului, Societatea Muzeului Ardelean a constituit cadrul cel mai important mai adecvat
n maghiare din Transilvania.
n Muzeului Ardelean s-a o activitate se citeau integral,
care, urmau dezbateri publice. n perioada de nceput a reuniunilor, toate ramurile
erau reprezentate n cadrul pentru ca, destul de repede, la lunii noiembrie 1860,
se o sistematizare a ntrunirilor, comisia stabilnd o periodicitate a reuniunilor admiterea n
a unor pe diferite domenii.
Este evident, cea mai activitate, din punct de vedere s-a n cadrul sesiunilor
Aceste reuniuni se de obicei, n aula iar din anul1888, pentru o n
sala a Academiei de Prelegerile de popularizare aveau loc n sala mare a prelegerile
adresate publicului larg, cu rolul de popularizare a erau considerate foarte importante, prima
prelegere de acest fel a avut loc abia n 1895, dar lucrurile nu s-au schimbat prea mult nici n anii
n de deschidere ale n raporturile de ntocmite de secratari, de
A ncepul fie din nou 1990.
82
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
genul nu ar exista suficient interes pentru sau nu sunt citite, ori activitatea
din provincie nu se poate afirma din cauza capitalei, pot fi ntlnite foarte des. nu s-a
respectarea ntlnirilor lunare, cum prevedea statutul, recordul de zece sesiuni fiind atins doar
n anii 1884, 1886 1890, n rest, ntr-un an, ntrunirilor nu a putut trece de 6-8, n ansamblu,
activitatea de Muzeului Ardelean este una deosebit de
primul mondial, ncepnd cu anul 1920, de de ale naturii au
organizat periodic serii de iar de a editat, ntre 1920-1925, Erdelyi OIVosi Lap [Foaie
Din 1930, au fost reluate reuniunile anuale din teritoriu,
fiind publicate n volumele omagiale ale n perioada 1930-1934. aceste reuniuni s-au la
Aiud, Baia Mare, Sfntu Gheorghe Sibiu, iar ntre 1937-1939 la Odorheiu Secuiesc, Turda
Gheorgheni. n au fost editate volumele congreselor medicilor.
Din 1930 se seria Erdelyi Tudom6.nyos Fiizetek [Caiete ], ncepute n 187 4
ntrerupte doar pentru o n 1917, precum noua serie a revistei Erdelyi Muzeum [Muzeul
Ardelean], sprijinul material al fiind asigurat de de Ottilia Vass.
Cu timpul, fiecare a editat propria ntre 1930-1940, au 5 caiete de
la de ale Naturii: Az EME Termeszettudom6.nyi Szakoszt6.ly6.nak
de ale Naturii ale Muzeului Ardelean]; 2 caiete, n 1932, ale de E1tesit6 az
EME OIVostudomanyi Szakosztalyab61 [Buletinul de Medicale ale Muzeului Ardelean];
ntre 1939-1945, 9 caiete, ale de Drept, Economie sociale: Az EME ]og-, es
Tarsadalomtudomanyi Szakosztalyanak Ertekezesei de Drept, Economice Sociale
ale Muzeului Ardelean]; ntre 1941-1944, 6 volume, din az Erdelyi Nemzeti Mrzeum
Erem- es Regisegt6.rab61 de Arheologie ale Muzeului Ardelean], acesta
asigura publicarea studiilor de arheologie, etnografie istoria artei.
Societatea a sprijinit a 5 volume, ntre 1942-1945, din Az Erdelyi Nemzeti Mrzernn
Lel'eltaranak kiadvanyai arhivistice ale Muzeului Ardelean]. Din 1945, se publicarea
seriei Erdelyi Adatok [Repertoriu istoric n 1855, de contele Imre Mik6
de Karoly Szab6.
Societatea Erdelyi !roda/mi Tc1rsas6g [Societatea nceput activitatea n
1888, la Cluj. A fost de Mikl6s Bartha de Istvan Petelei. a fost ales Geza Kuun. Societatea
a propus ca scop sprijinirea literare maghiare din Transilvania. Numele a fost
de Petelei, dar n 1923, s-a modificat n Erdelyi Magyar Irodalmi Tarsasag [Societatea
].
Din 1905 n 1934 a fost Endre D6zsa, apoi, a urmat Janos Kemeny. Structura
era una de tip academic, constnd din maximum 60 de membri, care, la fiecare luni prezentau
n cadrul sesiunilor
s-a intitulat Erdelyi Lapok [Foi fiind o de de
(1908-1913). La nceputul secolului al XX-lea, prin s-a de la
ideile literare ale lui Petelei, devenind o care, la primul mondial, a loc n paginile
sale unei literarturi idealizatoare populiste. 1918 ncetat activitatea. n 1921 s-a modificat statutul
S-a editat un almanah s-a organizat centenariullui Petofi, publicndu-se opera a acestuia
(1923). A avut loc de la n 1925 s-a un apel la un concurs
privind istoria Transilvaniei la scrierea unor piese de teatru ntr-un act (1926). Cu sprijinul ministerului
culturii s-a publicat, n lui Arpad Bitay, Imre Kadar Gyi:irgy Krist6f, o antologie de traduceri din
operele romni (1928). Meritul a fost acela n perioada n care cnd nu Muzeul
Ardelean, a publicat Erdelyi Tudom6.nyos Fiizetek [Caietele (1926-1929).
n1932 s-a organizat, la Cluj, n memoria lui Janos Arany un spectacol la teatru, iar n mai mari s-au
concursuri cu premii pentru scriitorii. Abia la mijlocul anilor '20 au fost n societate scriitori
de origine Istvan Borbely, apoi Lajos Gyi:irgy au ncercat, prin publicarea revistei Erdelyi Irodalmi
Szemle (1924-1929), reorganizeze
J Vezi: Gyalui Farkas, Az Erde/yi Irodalmi Tarsasag iitven eve !Cincizeci de ani ai Kolozsvar,
1939.
83
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n ciuda eforturilor Janos Kemeny, care a ncercat reorganizarea structurii nnoirea
maghiare, aducnd, prin stimularea membrilor tineri, un suflu Erdelyi lrodalmi
Trsasg [Societatea a o societate conservatoare.
Erdelyreszi Kcirpt-Egyesiilet a fost n 1891, la Cluj,4
ca o de turism. propus, n scopuri culturale economice, cunoscute
peisajele popoarele din Transilvania. Centrul de la Cluj, dar filialele din teritoriu au contribuit, prin
publicitare, la balneare a izvoarelor de ape minerale, dar la impulsionarea
turismului.
Din 1892 n 1948 a publicat, cu revista Erdely [Transilvania], care s-a
ocupat, n primul rnd, de problema balneare, dar de etnografie. La n 1902, a fost
o n casa a regelui Matia Corvinul. s-a intitulat
"Muzeul bazele etnografice de fiind puse de Janos Jank6. Muzeul avea
o cu melodii populare ale o de mai mult de zece mii de
volume de de specialitate turistice. de turism avea o cu
cu produse din industria
Pe "Erdelyi Uti Kalauz" [Ghid turistic despre Transilvania], n limbile
au fost publicate o sumedenie de despre comitate diferite caiete de popularizare,
cum a fost, de exemplu, lucrarea lui Vilmos Hank6: "Milyen svnyvizet igyunk?" [Ce
n limba S-au publicat vederi din Transilvania.
n 1945, a fuzionat cu alte patru turistice din Cluj.
a fost ales Geza Vmszer, noua lund denumirea de Erdelyi Nepi Krpt Egyestilet
Carpato-
Erdelyreszi Kerteszeti Egyesiilet a fost la
Cluj, la nceputul anului 1893. Cele de de
aflate sub lui Ferencz Veress, au luat n luna ianuarie, la adunarea
de numit doi pe dr. Leo Davida pe Lszl6 Bodor, iar
de trei: dr. Bela Bir6, J6zsef Tatai Molnr Lajos Walz. ntlnirile se la
alternativ, n zilele de miercuri, la ora cinci. Tematica se de obicei, la
nsumau libere, articole publicate n cotidiene de
specialitate, ncercnd atingerea scopului propus de anume, ncurajarea fructelor
a viticulturii, a a horticulturii, precum propagarea noilor rezultate de cele
De asemenea, la solicitarea membrilor, dar a publicului, s-a determinarea soiurilor, precum
oferirea unor de specialitate. propus publicarea extraselor
a n proprie, cu Kerteszgazdas6gi Lapok [Foile gospodarului
se de obicei, la periferia Clujului, n de cartier. Auditoriu! era, foarte
numeros. Prima a fost cu ocazia primirii, prin decizia forurilor legislative
a primarului Geza Albach, a unei anuale de o mie de un teren aflat n apropierea
din partea consiliului Tot atunci s-a intrarea n ca membru fondator, a
Economice


muzeelor, cercurilor literare de au fost cu viu
interes reflectate foarte frecvent n paginile periodicele de n continuare vom spicui cteva exemple,
mai interesante.
n revista Gyulafejezvri Fiizetek [Caiete albaiuliene} o prezentare a
de Ignc Batthyni la Alba Iulia, sub numele de Batthyaneum. Redactorul, Kroly Veszely,
opera lui Ignc Batthyni. Acesta, n calitate de bibliotecar, a fost n la Appolinare Collegium la
Academiae philaletorum din Roma. Tot aici sunt pomenite lui Batthyni: "Sancti Gerardi scripta et
acta", "Agamentis Palladii Academiae Philaletorum Socii Responsa ad dubia Anonymi advresus Privilegium S.
Stephani, Abbatiae S. Martini de monte Pannoniae Anno MI. concessum proposita"(1779), "Leges Ecclesiasticae
Hungariae et Provinciarum eidem adnexarum"(1785), "Acta et scripta S. Gerardi Episcopi Csandiensis, hactenus
4
Cf. i: Merza Gyula, Az E. K. E. To1tenete {1891-1930} [Istoria EKE [1891-1930}), In: ErdrHy, 1!:130, nr. 4-5.
5
In: Kerleszguzdasagi Lapok, 1893, l, nr. 2, p. 25-28.
84
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
inedita, cum serie Episcoporum Csanadensium Albo-Carolinae, Typis Episcopalibus, MDCCXC", "Norma vitae
clericalis"(1780), "Vita S. Francisci Regis" (traducere din "Nugae philosophiae"(1761), "Collectanea e
SS. Patribus"(1763), "Analecta et Anecdota Historica Diplomatica de rebus sub Joanne 1. et Isabella Regina gestis
praecipue autem de caede Cardinalis Georgii Martinusii Episcopi Magno-Varadiensis Quibus accedunt aliqua
Ludovici II. Ex voto et Sententia Senatus Societati litterariae edendornm Manuscriptorum praepositi Edidit,
recensuit, dissertatione, ac notis illustravit Ignatius Comes de Batthyan Episcopus Transilv.",


Sunt prezentate, de Karoly Veszely, n continuare, observatorul astronomic biblioteca. Pe
frontispiciul observatorului astronomic se cum ne autorul articolului, "1794
Uraniae C. Ig. de Batthyan Ep. Tran. Posuit-Uraniae Comes Ignatius de Batthyan Episcopus Transsilvaniae
posuit."
n prezentarea observatorului astronomic Veszely se din studiile lui Agoston Otvos, n
14, din 1855, al periodicului Hetilap n numerele 9 10, n 1856, ale priodicului
Erdelyi Muzerim [Muzeul Ardelean]. Actul de n limba cuprinznd observatorul astronomic,
biblioteca, de minerale, de arhiva, a fost ntocmit n 1798. J6zsef Bede a fost numit
astronom, iar Andras Cseresnyes bibliotecar. Observatorul astronomic a primit, n vederea unui
telescop, o din partea lui La jos Haynald. Este biblioteca, din cardinal ului
Chirstoph Anton Migazzi, a episcopului J6zsef Martonfi, a episcopului Ignac Szepessy, a episcopului Mikl6s
Kovacs a canonicului Emil Buczy. Biblioteca era pentru public, zilnic ntre 11-12, pentru
la la alte ore. o a manuscriselor din biblioteca Batthyanemn
7

Istoria Muzeului Secuiesc, de Geza Nagy, o n A Szekely Nemzeti Mr1zeum
Ertesit6je [Buletinul Muzeului Secuiesc]. muzeului, cum Geza Nagy, va
avea nceputul n obiecte de etnologie de n prima parte a anului 1875, de
Emilia Zathureczky, lui Janos Cserey. cu bijuteriile vechi de familie,
cu documentele, obiectele de fier lemn a fost sub forma unei la vila din
Imeni Covasna). Scopul era acela ca, ulterior, obiectele expuse fie transferate la Muzeul
Ardelean din Cluj, ntr-o cu titlul "Haromszeki Cserey-gyiijtemenyek" Cserey
din Trei Scaune]. s-a completat, cu relicvele unui mort, cu resturi de
o cruce din ale vrfuri se terminau n de stea. n noaptea de 2 octombrie
1875 toate acestea au fost transportate la Cluj. Era o de dezvoltare a muzeelor, n Ungaria,
initiativei lui Floris R6mer, a nceput se ideea muzeelor n provincii.
Emilia Zathureczky a la ideea aceea a Muzeul Ardelean a
decizndu-se pentru un muzeu propriu, cu numele de Cserey. Ideea unui muzeu n Secuime s-
a n periodice cu ajutorul profesorului Gyula Vasady (Nagy). Trgu-Secuiesc Sfntu-
Gheorghe au nceput. aproape simultan, demersurile n vederea dreptul de a muzeul secuiesc.
Kossuth i trimite lui Vasady medalia lui Bem, de prim rang, a de la 1848 pentru libertate, medalie
la cucerirea Sibiului.
Menirea Muzeului secuiesc ar fi fost aceea de a deveni magazia comorilor tuturor secuilor, prin actul de
al Muzeul Secuiesc, administrarea gestionarea acestuia i revenea profesorului Gyula
Vasady. La data de 26 iunie 1877 se decide ca numele Muzeului fie Cserey Szekely Muzeum [Muzeul
Secuiesc Cserey]. Transferarea de la Imeni la Sfntu Gheorghe a se ntmpla n 1879, la doi ani
La nceput, Muzeul a func1ionat n cele patru camere oferite de Colegiul Mik6, unde a
la data de 15 septembrie 1879, la care s-a transformat n Muzeul Secuiesc. Din acest moment, a
intrat sub ndrumarea unui comitet compus din subprefectii celor trei comitate primarii
Miercurea Cine, Trgu-Secuiesc, Sfntu Gheorghe Odorheiu Secuiesc. S-au pus, astfel, bazele unei
care va deveni culturii de a secuilor. Pentru ca aceste valori fie nu
este suficient, afirma autorul articolului, numai unora, ci, ar trebui ca toate se
asemeni furnicilor, aceste se se dezvolte n viitor. De aceea,
erau cu Pentru ilustrarea istoriei poporului secui, puteau fi donate orice obiecte
" Gyulafeheivari Fuzetek, 18Gl. I. p. G7-72.
' GyulafeheiVari Fuzetek, 18Gl, 1, p. 92-lZG.
85
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
vechi: arme, monede, medalii, documente, de asemenea, piese din roci sau obiecte
din lemn. Activitatea lui Gyula Vasady (Nagy) este foarte


n continuarea articolului, Geza Nagy noului muzeu, n care, n final, Muzeul
Secuiesc


n studiu, Geza Nagy, Muzeul Secuiesc. Se fac aici referiri la
care au descris respective, de exemplu, J. Huszka scris bazat despre motivele
decorative - "Magyar diszitesi motivumok a Szekelyfoldon" [Motive maghiare decorative n Secuime]
"Magyar diszito styl"[Stilul maghiar decorativ]- pe studiul analiza din Muzeu. n primul capitol al
studiului lui Geza Nagy sunt prezentate piesele de arheologie (epoca bronz, metal nobil, vase
de lut, din perioada popoarelor, obiecte romane, de arme, giuvaericale). n al doilea
capitol sunt prezentate piese din epoca suveniruri de
industrie etnologie (obiecte de lut lemn), de naturii (minerale,
de paleontologie), apoi de (manuscrise, documente), portrete, stampe, picturi n
ulei, picturi pe vase.
Din 1879, n vechii crciumi din curtea Colegiului Mik6, au fost depozitate
n patru camere un culoar nchis, toate muzeului. n cea mai se
piesele de arheologie industrie, documentele, manuscrisele mai valoroase. n camera de mijloc
erau depozitate piese de naturii, descoperirile de vase de la Sfntu Gheorghe, Trgu-Secuiesc, Imeni
fiind aranjate n dulap, iar n ultima au fost depozitate unele manuscrise de
portrete (stampe pe lemn, cupru, metal). Camera de a fost pentru custodele
muzeului, pe culoar fiind depozitate mobile vechi, dulapuri, obiecte ale industriei populare
romane pietre, blazoane. Din de o parte din se n dar,
era foarte strmt se completau n Toate piesele au fost descrise extrem de
n articol, autorul afirma poporul secui nu declara ceea ce fie ncercnd valorifice la
acele piese, fie pentru nu voiau se de obiectele Piesele din erau considerate
pietre avnd o bronzul era considerat echivalent cu aurul.
De aceea, misiunea muzeelor de provincie era aceea de a valorifica tot ceea ce ajuta la clarificarea istoriei
regiunii, a intelectuale a greografice ale zonei. Pentru Secuime, acest rol l Muzeul
Secuiesc
10

Mai o trecere n a perioadei 1890-1900 n istoria Muzeului Secuiesc,
de M6zes Peter. Acesta scrie tot despre perioada n care muzeul a fost de Colegiul Mik6.
muzeului au participat la o cu ocazia a o mie de ani de la
maghiarilor pe cmpia Pannoniei''.
Ferencz Lszl6 un raport despre anul1901, demonstrnd beneficiind de un sprijin
din partea statului al publicului, dar unei munci intense, 1901 a fost, att din punct de vedere al
materiale ct din punct de vedere al spirituale, cel mai an
12

n revista Erdely [Transilvania], la rubrica "Turistasag" [Turism], se ofereau n mod frecvent
despre activitatea Erdelyreszi Karpat-Egyesulet a filialelor acesteia.
Extrem de s-a dovedit a fi Carpatico- din Sibiu, dar filialele din
sau din Viena care au avut deosebite
13

La din data de 3 iunie 1888, de constituire a Literare din Cluj, s-a
prezentat statutul Societatea semnat de Karoly Ejszaki de
secretarul dr. Gyula Csernatoni. Revista Az Erdelyi Irodalmi Tarsasag [Anuarul Literare
n coloanele sale acest eveniment. Societatea propune intereselor
literare, a artelor fnm1oase, precum practicarea literaturii de Pentru atingerea acestor
" Szekely Ncmzeti Muzeum Ertesitoje, 1890, 1. p. 3-30.
" Sz6kely Ncmzeti Muzeum Ertcsit6je, 1890, 1, p. 31-39.
ll' Szekely Nemzeti Muzeum Ertesit6je, 1890, 1. p. 40-90.
11
Szekely Ncmzeti Muzeum Ertesitoje, 1902, III, p. 1-8.
12
Szekely Nemzeti Muzeum Ertesit6je, 1902, III, p. 9-31.
'' Erdely, 1892, nr. 2, p. 100-101.
86
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
scopuri s-a propus organizarea unor lecturi publice, capodoperelor poeziei populare
unor concursuri cu premii pentru a ndemna la literare originale. Membrii urmau se
n trei categorii, membri de onoare, membri fondatori membri activi. n comitetul de conducere
vor fi un doi un secretar, un contabil un revizor. S-a mai stabilit ca, n
fiecare an, n prima a lunii mai, se o adunare Sesiunile publice.
urmau se n afara lunilor iulie august, n ultima din fiecare Se vor ncheia, cu
cu nchise. Societatea sub tutela guvernului regal maghiar
14

Geza Kuun ne despre ale actiuni, erau n sesiunile publice
nu prin mica pulicitate. La nceput, prezentate n cadrul sesiunilor au n caiete, dar acest
lucru n-a fost posibil mai mult de un an, care, prelegerile vor fi publicate disparat n diferite ziare
reviste.
Se ncerca unor care ajute la realizarea programului complet al care
sprijine financiar toate unei literare, organizarea concursurilor editarea unei reviste. Se
invoca exemplul lui Kriza, de 20 de ani, constatndu-se din nu prea existau persoane care
urmeze. O a era aceea de a cerceta istoria veche, precum
literare. Se Societatea corespunde unor nevoi reale ale maghiare, fiind, tocmai din acest
motiv, foarte


n discursul inaugural al unui mileniu de al maghiarilor, pe care l-a rostit la adunarea
din 17 mai 1896, Geza Kuun a vorbit despre nceputurile limbii literaturii maghiare
despre primele texte scrise n limba limba


Toate literare, un timp de nu foarte ndelungat, ajung ntmpine probleme
financiare, continuarea acestora finnd strns de unor
financiari. s-a ntmplat n cazul literare, cum reiese din raportul din 24 mai 1891 al
lui Gyula Csernatoni, prezentat la cea de-a treia raport n care se motivul pentru care nu mai
caietele cu materialele de la n raport se ajunge la concluzia lipsa sprijinului financiar se
lipsei


O la din 12 iunie 1892, Zoltn Ferenczi, afirmnd, n calitate de
secretar, activitatea se reducea, din doar la sesiunile de
Smuel Brassai, trecnd n starea mai multor literare, cum ar fi, Kisfaludy, Petfi, Zsigmond
Kemeny Academia de n articolul "Hic Rhodus, hic salta", programul acestora, lipsa
unor obiective clare lor. Academia de de Brassai, avea
mai un program administrativ dect literar. Brassai, o societate ar trebui obiective
clare, asigure ct mai mult timp pentru dezbateri edita un de

18

Istvn Petelei n revista Marosv6s6rhelyi Fiizetek. Uj sorozat [Caiete
misiunea Literare Zsigmond Kemeny. Printre obiectivele se acela de a trezi
pentru frumos. Cultura, cum Istvn Petelei, sentimentele, o minte presupunnd
un suflet mai sensibil. Dar, n timp, cultura pentru un trai mai bun, ceea
ce, n mod inerent, duce la unor probleme de n acest caz, va pierde, n
detrimentul materiale, puterea, putndu-se constata cum dragostea pentru poezie se stinge. Pentru
a din Petelei, trebuie noi instrumente care ajute la poeziei,
finnd nevoie, criticul, de o re-ntoarcere nspre sufletul poporului, care este simplu, profund.
De aceea, unul dintre obiectivele Kemeny se dorea a fi, urmndu-se exemplul lui Kriza, Gyulai,
Erdelyi, Sebesi Benedek, publicarea poeziei populare. Secuimea este mina de
aur n acest sens
19

14
Az Erd6/yi Irodalmi Tarsasag 1890, Il, p. 26-30.
15
Az Erd6lyi Irodalmi Tarsasag 1892, IV, p. 3-9.
w Az Erd6lyi Irodalmi Tarsasag 1897, VIII, p. 3-6.
17
Az Erd6/yi Irodalmi Tarsasag 1891, III, p. 13-1G.
18
Az Erdelyi Irodalmi Tarsasag 1889, 1, nr.5, p. 154-163.
19
Marosvasarhelyi Fiizetek. Uj sorozal, 189G, nr.1, p. 3-7.
87
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ncheiem prezentare cu concluzie: nu era un fenomen specific
faptul marile de sau colegiile existente, cu vechi au devenit
centrele culturale. persoanelor importante ale politice culturale,
precum nivelului nevoii de a adus un nou suflu n epoca S-a
valoarea patrimoniului cultural, care inseamna att identitatea ct responsabilitatea
de a-l conserva, a-l valorifica de a-l face cunoscut n lume.
88
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
feminine n public
n a doua a secolului al XIX-lea
Iulia Adina POP
umane au creat modele normative, comportamentale atitudinale care au fost dominante
ntr-o care au reglementat indivizilor. Aceste modele au fost sunt ntr-o
transformare pentru asupra lor o serie de factori de sau n lor
ele se dau altora n de de disponibilitatea indivizilor de
a le adopta. Structurile mentale, care se cel mai greu, sunt cele care dau
ntr-o anume. Tocmai de aceea istoricii nu le pot ignora, studiul colective fiind
n trecutului ncercarea de asumare a lui. o de istorie, studiul
mentalului colectiv a progrese impresionante s-a impus n sfera socio-umane. La dintre
discipline au luat domenii noi, cu teme de interes care ating subiecte precum atitudinile fundamentale
ale omului. sexualitatea, comportamentele cotidiene, conduitele acceptate de societate, marginalitatea,
etc. Din sfera acestor face parte istoria femeii pentru o asemenea abordare atinge multe dintre
temele enumerate mai sus.
Studierea statutului, a a a feminine se impune ca o
necesitate pentru femeia a fost foarte mult timp ca reprezentnd a
n secolul al XIX-lea societatea a ncercat femeia n afara public, considerat un
domeniu de activitate exclusiv masculin. Prin statutul femeia era material social de
fiind din toate punctele de vedere acestuia. n secolul XIX apar comportamente
atitudini noi, determinate n mare de pe parcursul secolului
acestea se vor mai mult n cele din urma femeii se afirme n public. Romnca
din Transilvania la anumite nivele aceste comportamente se n procesul general de
dezvoltare a Abandonarea adoptarea unor modele noi este
pentru n societatea a unor curente care emanciparea n linii mari
schimbarea este la nceput pentru societatea nu era adopte la nivel macro aceste
comportamente, o n acest sens fiind perpetuarea unui curent dominant de opinie care continua
limiteze femeia n ei la sfera private.
Cercetarea de aceste scopul fiind relevarea factorului
novator n societatea faptul o parte din segmentul feminin alege la normele
dintre public privat nu este o ntmplare, ci o permeabilitatea
de noul model care se impune; interesele ale grupurilor umane se ele ceea ce
angajarea femeii n viata n diferite domenii de activitate. Vedem n aceste
asupra statutului femeii care, sub imperiul se n a doua a
secolului al XIX-lea (ce e drept mai mult n dect n teorie).
Pentru dimensiunea a fost (cu mici din public, deci din istorie,
acestei tematici trebuie abordeze surse din cele mai diverse care surprind spiritul epocii. De la
folclor la memorii, scrieri de bune maniere, scrieri cu caracter moralizator,
sau periodice pentru femei sau chiar pentru ntrega familie, nimic nu este de neglijat n efortul
de reconstituire a statutului femeii n societate, n n familie. Recuperarea unei istorii
feminine este un demers complex ce reevaluarea surselor care redau n principal un punct de
vedere masculin asupra problematicii. Scopul de e acela de a pe ct posibil
relative la cotidianul feminin plecnd de la femeii (care trebuie n acest context ca un
Revista XXI/2, 2007, pp. 89-99
89
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
grup social) cu public, iar n sine trebuie pe mai multe nivele n de
statutul social economic, de de mediul social din care provin participantele la Cu
alte cuvinte cercetarea de se va concentra asupra cotidiene publice a romncei din Transilvania,
indiferent de formele pe care aceasta le-a se va axa ndeosebi pe analizarea mediului urban.
Viziunea sau general n n cu statutul femeii n societate din acele
norme sociale care femeii privat pentru o "suprapunere ntre sfera sfera
a sociale, pe de o parte, de o identificare a sferei publice cu sfera pe de parte.
(compus de obicei, n cazul clasei de mijloc din sufragerie, dormitor de
reprezenta sfera de a femeii, n timp ce strada, publice, localurile cazinourile constituiau
cmpul predilect de afirmare a

cum ne-a acum, secolul al XIX-lea


modele multiple n acest sens, specifice caz lumii rurale sau celei urbane. din traiul
cotidian nu sunt uniforme nici ne la cele rural- urban, nici avem n vedere
unui grup social; astfel, spre intelectualitatea faptul
intelectualul din mediul rural duce o mult mai de modelul dect de cel al clasei din
care face parte.
Un punct de reper important pentru cercetarea de este fetelor n a doua
a secolului al XIX-lea care, n linii mari n sarcina mamelor, ncepe se diversifice prin
de fete cu profil preponderent practic, sau prin crearea claselor speciale n de n
numeroase controverse n cu cea mai pentru fete, fiecare familie
soarta fiicelor: "Tata era de ca numai acele fete cari o ori tata a fost ostil
la snge ca o plece din o dect n cazul nu s-ar putea

Aceasta este viziunea n societatea menirea femeii este aceea de a pune


bazele unei familii iar fetelor trebuia fie n cu menire.
Educarea fetelor n majoritatea familiilor se axa pe preceptele morale care trebuiau le
ntreaga la unor practici comportamente care urmau a le fi folositoare n
n societate: "pe timpul mele, fetele numai atta ct le trebuia pentm economia

se n toate categoriile sociale, chiar la cele care au materiale de


fiicele la fapt care mare parte a este
la noile curente care organizarea unei mai viabile pentru femei.
n linii mari pe care fetele o primeau n familie consta n unor comportamente de
bun simt care le fie utile n societate n deprinderea cu casnice: "n fetelor se
mare preparatului care se deprindea cusutului de haine de rufe. Acesta se
de la poloneze, fete venite din polone ale austriece"
4
fetelor era
n familiile cu materiale pe cale multe fete beneficiind de serviciile profesorilor
pentru pian, sau croitorie. La fetele studiau pianul cu profesorul Krummel iar franceza la
institutul Vautier unde studiau fetele cu dare de din din provincie, precum la profesorul
Nico, la Zay sau la doamna Bonnefoy5.
n familia cea a intelectualilor din mediul rural se punea accentul pe unor deprinderi
culturale care le fetelor n societate pentru era de bonton ca o fluent franceza,
de sau de sau formeze o la
Cu deosebire pe care fetele o primeau n familie este n plan ideologic de scriitoare
precum Gribnicea sau Eleonora Slavici, care n ideea o femeie nu are nevoie de
o prea idealul femeii casnice cu bine delimitate:
copiilor, organizarea lucrul manual; aceste combat trasate ntre
1
Vari Sandor, Alice n sau repere pentru o imagologie a femeii n mediile urbane de la
secolului al XIX-h!a, n voi.: colective i imaginar sociul n Transilvaniu, Oradea- Cluj-Napoca:
Presa 1995-1996, p. 289.
Liviu Rebreanu-Hulea, Fumilia Herdelea (Amintiri), Alba Iulia: Editura Albei", 1995., p. 53.
3
Cornelia Emilian, Amintiri, Tipografia 1886, p. 3.
4
Sextil de Cluj-Napoca: Dacia, 1977, p. 159.
5
Ibidem, p. 158.
90
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
public cel privat de unele dintre semenele lor, catalognd un asemenea comportament ca fiind
cel indezirabil lipsit de feminitate: "nu e menirea femeii pe de a visa o ... sunt rezervate
alte ce o pot face pe dnsa pe cei de aproape ei

Prin generale femeii i este


rezervat privat, ei fiind strns de care de familie de
modelele care impuneau un comportament civilizat.
n la acest curent dominant apar n a doua a secolului al XIX-lea, n
cu de emancipare a femeii, o serie de idei noi care diversificarea reorganizarea
feminine pe principiul intelectuale a femeilor cu este femeile ar avea o
capacitate se ideea femeia nu se poate afirma profesional
normelor sociale Femeii ar trebui i se dea de completa
pentru femeii ntr-aceea ca se la lucrurile de fie
copiii pre ct se poate de bine ( ... ). femeia are aplicare, zel de
studiare are pre toate acestea o minte ea nu se poate valida"
8

Reuniunile de femei care se n Transilvania modelul celei vor introduce
n programele lor ideea unei mai complexe pentru fete vor sprijini de
ndeosebi pentru fetele cu o stare care n acest fel de a o
meserie pornind de la ideea "Femeea a fost n toate timpurile de model, dar
sfera ei de activitate nu se numai n cercul strns al (din programul Reuniunii
Femeilor din Hunedoara)9. Reuniunea avea ca scop declarat "naintarea poporal a
industriei de cu privire la sexul femeiesc din comitatul

Este de medii pentru fete n care se studieze pedagogia, economia,
contabilitatea lucrul de astfel nct o absolvind o poate fi
o

toate aceste nu rolul de
al femeii. Aceasta trebuie mbine cele dimensiuni astfel nct fie att familiei ct
ei Pentru aceasta e nevoie ca societatea ofere posibilitatea accederii la o
de care asigure femeii o mai mare
Rezultatul tuturor acestor dispute a fost de pentru fete n mai toate mari din
Transilvania: de fete cu internat a Astrei la Sibiu de fete de la Arad, Blaj,
Abrud; 1900 Reuniunea din Sibiu bazele unei pentru economie
industrie de unde elevele erau deprinse cu croitoria, cu primare de contabilitate;
asigura cursuri de cusut, croit, mpletit, tors La Reuniunea Femeilor
organizeze o de menaj care furniza o cu din Sibiu
12

Majoritatea pentru fete aveau doar cteva clase primare sau aveau un profil mediu foarte
aveau profil de liceu; spre exemplu, la pentru fete nu aveau la nceput dect 4 apoi 5 clase
primare, iar multe romnce la care aveau clase; n aceste prima din
care a absolvit liceul a bacalaureatul a fost Lia Dima n anul 1909. n lipsa altor variante
romncele apelau la n limba sau la Cluj existau de stat
pentru fete, Marianum un gimnaziu; aceste aveau fie un limitat de locuri fie aveau taxe
foarte mari pe care nu le puteau permite dect familiile burgheze sau cele nobiliare
13
Pentru romnce accesul
n aceste era ngreuna! din motive economice, fiind faptul n segmentul etnic romnesc
aceste clase erau mai dezvoltate.
Pentru familiile care aveau materiale doreau asigure o educatie mai fiicelor lor exista
unor studii n la pensioane din Austria, Germania sau Romnia, un exemplu
r. Activitatea. Foaie socialli 1901, nr. 41.
7
Familia: Foia bclctristicii cu Orndea, 1870, nr. G.
R Dreptatea, 1897, nr. zn.
'' Elena Pop Hossu Longin, Amintiri (1880-19.10}, Cluj-Napoca: Tipografia P. Bari1iu, 1932, p. 17.
10
Jbidum, p. 7.
11
Foia literaria Arad, 1883, nr. 44.
1
z Simona Sligcr, feministe din Transilvania (secolul al XIX-lea- nceputul secolului al XX-lea), Cluj-
Napoca, 199B,p. 223.
n Istoria Clujului, Cluj-Napoca, 1974, p. 345.
91
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
concludent n acest sens fiind oferit de Victoria sora publicistului Valeriu care n 1896
ncepe studiile la

La sate era mai pentru erau foarte din de fonduri. Legile
ale guvernului maghiar erau impregnate de o de pentru a transforma
in comunale dependente de stat, cu predare n limba au fost impuse o serie de
de pe care fiecare trebuia le n aceste va
drastic deoarece nu aveau starea sustinerii cu predare
n limba astfel, la 1865 existau 1625 de la 1899 acestea vor atinge abia
de 2157. avem n vedere faptul n acest interval societatea a cunoscut o
ne seama de starea n care se afla romnesc
15
Cu
att mai se punea problema unor pentru fete, mai ales mentalitatea o
la cursuri, era foarte chiar la
n linii mari viziunea asupra ceea ce trebuia nsemne femeii se chiar
o atitudine mai de curentele care emanciparea a femeii,
economice ndeosebi vor impulsiona dezvoltarea pentru fete n Transilvania.
Modelele de se vor perpetua n secolul XX fiind un indicator pentru
faptul societatea anumite n cu emanciparea a femeii.
Secolul XIX a nsemnat pentru o reorganizare prin formarea unei
burghezii tot mai puternice ca urmare a procesului de industrializare a pe care acest proces o are
asupra economice n general. Burghezia o ierarhizare cel mai bine fiind
burghezia din profesori, mici sau chiar o parte a
care un model economic burghez. Burghezia mijlocie cuprindea elita din medici,
precum proprietari de proprietarii a marilor ateliere sau a
fabricilor precum marii proprietari funciari cu de peste mii de formau
a burgheziei mari. secolului al XIX-lea este stratificarea diversitatea mediilor
profesionale
16

Cel mai important nucleu al tinerei burghezii romne se la dar activitatea
a burgheziei industriale comerciale a determinat un proces de dezvoltarea a celorlalte
Sibiu, Cluj, Alba-Iulia, Odorhei, contribuind la
extinderea lor a urbanistice
1
;. burghezie care se va atrage n activitatea
elemente ale care se constituie ntr-o categorie
cea a muncitorimii; muncitorii provin n marea lor majoritate din mediul rural fiind de
economice ale satului se ndrepte spre unde se n de pentru
Migrarea dinspre mediul rural nspre cel urban familiile acestor muncitori; din
de asigurare a traiului zilnic familiile de muncitori vor dezvolta un non model: al femeii muncitoare. De
asemenea "nlocuirea muncii man11ale cu munca [ ... ] a creat la noi absol11t necesare
pentm antrenarea femeii n


Un fenomen care se este tratamentul discriminatoriu aplicat muncii femeii:
femeile erau angajate cu n acele ramuri n care refuzau lucreze iar munca femeii continua
fie Pentru angajarea femeilor a copiilor era o afacere pentru
spre deosebire de munca munca femeilor era mult mai slab iar programul zilnic
n medie 14 ore; de repaus duminical nici nu putea fi vorba chiar statul va introduce legislative n
acest sens cum ar fi Legea repausului duminical, din 1891
19
Per total nivelul de trai al muncitorimii era foarte
14
Valeriu 1879-1895, Cluj-Napoca: Dacia, 1985, voi. II, p. 49.

Sate din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea, Cluj- Napoca: Dacia, 1994, p. 7- 12.
1
" Vasile Dobrescu, Elita n lumea satului tmnsilvan (1867-1918}, Editura
Universitfilii "Petru Maior", 199G, p. 29.
17
Ioan Chiorean, Szabo Nicolae, Aspecte privind structurile profesionale slatusul social al din Transilvania
n prima a secolului al XIX-lea, n voi.: De la Umanism la Iluminism, Editura "Mica Doris",
p. 1G7.
1
" Din istoria feminismului romnesc. Antologie de texte {1 838-1929}, Polirom, 2002, p. 12.
1
" Istoria Clujului ... , p. 324.
92
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de lucru, n ciuda unei care avea rolul de a le ameliora, la fel de vitrege;
se existenta unor diferentieri regionale, salariile muncitorilor din Transilvania fiind mult mai mici
dect cele ale muncitorilor din Ungaria.
Ramurile predilecte n care se apela la munca femeii erau industria de
a hrtiei a tutunului. n aceste ramuri femeilor l ntrecea pe cel al Munca
un procent relativ ridicat n ansamblul populatiei active pentru exista un mare de femei
care lucrau la domiciliu pentru patronii micilor stabilimente industriale precum femei care acceptau munci
pentru care nu erau calificate, munci refuzate de fiind foarte prost activitatea
n conditii foarte grele.
20
O categorie de femei care singure existenta sunt servitoarele. Acestea nu se ntr-o
categorie nou fac parte din rndul femeilor care spatiul privat pentru asigura
mijloacele de Servitoarele proveneau att din rndul populatiei urbane n dezvoltare
ct din mediul rural. se pe un an ntreg iar leafa era de 20 de florini pe an o pereche
de cizme, cazarea masa fiind asigurate de familia angajatoare
21
n general servitoarele erau
munca pe care o prestau fiind printre altele un fel de n vederea ntretinerii proprii;
din punct de vedere moral existau n snul acestei clase profesionale practici pe care normele sociale morale
le dar care deliciul unui observator atent: Sextil preferinta servitoarelor
pentru viceversa, n zilele de locurile de plimbare fiind ntesate de asemenea cuplurF
2

Familiile care isi permiteau angajeze o servitoare apartineau burgheziei n general,
care apela la serviciile unei femei din comunitate, chiar mai care permitea apeleze
la asemenea servicii. Spre deosebire de muncitoare traiul servitoarelor era considerabil mai natura muncii
prestate fiind
Pentru a satisface nevoile alimentare ale se pe un comert agricol care
n mod deosebit munca femeii. Att n produselor agricole ct n comercializarea lor precupeata
un rol deosebit; produsele comercializate cu sunt legumele, fructele lactatele care sunt
aduse n fiecare din zonele din jurul comportamentul acestor femei, dictat de exigentele
eficientei comerciale, a creat un model hazliu n literatura vremii: "Pe ct erau de amabile cnd te apropiai de
mesele lor, pe att deveneau de agresive cnd le marfa rea"
23
Alte femei implicate n comert activau n
afacerile de familie care puteau fie magazine sau mici localuri publice. Valeriu aflat la
pentru un proces n care era implicat, este impresionat de de la Fritz, "o
tineri foc- cam de 16-18 ani- care servea pe care o cofetaml ca pe ochii din cap.
Dar avea ce era de "gentrymea" tineri care cu ceasurile
pe la taraba sucind la cte o privire, cte un zmbet, cte o
de la frmnoasa


aceste care tineau de comert nu sunt pentru societatea celei de-a doua
a secolului, n schimb profesii care abia acum ncep fie acaparate de femei; o
oportunitate de construire a unei cariere pentru o femeie; tot mai multe femei aleg cariera
pe care o n clasele special constituite pentru fete. femei care
n sistemul bancar de credit, n transporturi alte servicii publice n mult mai redus conform
"femeile nu ar putea ndeplini dect munci inferioare"; n general statutul profesional al femeii
era mult inferior celui al chiar o femeie avea studii superioare, unele profesii cum ar fi cea
de avocat, erau practic nchise segmentului feminin
25

Femeile care alegeau o nu neglijau traditionale care le erau rezervate ci adoptau
modele care "mbinau muncile casnice Cll idealurile feministe"
26
care le determinau contacteze
20
op. cit., p. 15.
21
Sexlil op. cit., p. 116.
22
Ibidem, p. 116.
2
' Ibidem, p. 132.
24
Valeriu Oameni,fapte, Cluj-Napoca: Dacia, 1980, p. 114.
25
op. cit., p. 16- 17.
26
Simona Stiger, op. cit., p. 39-40.
93
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
un loc de n public sunt foarte diverse fiind de factorul economic de cel ideologic.
Femeile care fac acest pas de fapt limitele care sunt impuse de corpul social, limite incapabile
se modifice n ritmul n care o face societatea ei. Prin se de
emancipare a femeilor din Transilvania, o cu deziderate mai modeste dar mult mai practice
dect n alte ale lumii; consecinta a de femei a unor noi roluri este unei
independente economice sociale precedent, proces care n secolul XX se va manifesta la un tot
mai mare de femei.
O preocupare a unei a segmentului feminin a fost viata un rol important n acest
sens fiind asumat de reuniunile de femei n programele era emanciparea a femeii n
cu rolul ei civilizator cu Reuniunile de femei vor colabora n efortul lor
de culturalizare cu alte asociatii ntre care cea mai era Astra. Colaborarea cu Astra este de
reuniunea din iar exemplul ei va fi preluat de reuniunile din Sibiu, Blaj, Hunedoara, Deva,
toate acestea ulterior activitatea n Astrei prin expozitii de
spectacole de teatru, etc
27
Reuniunile de femei comune cu alte
asociatii culturale cum ar fi: Societatea pentru fond de teatru romn, casine culturale ale
tinerilor, ale Spre exemplu Casina din Blaj sub conducerea lui Augustin Bunea
Gavril Precup a ca toate culturale fie organizate cu Reuniunea Femeilor
Romne din Blaj a lansat apelul ca ,.pe viitor colaboreze n cu casina la promovarea
sociale din Blaj prin aranjarea de petreceri, teatre, serate conveniri"
28
Prin aceste considerate
dezirabile este de fapt femeia n capacitatea acesteia de a participa la culturii
nationale.
culturale propriu-zise ale romncelor sunt n marea lor majoritate marcate de diletantism.
Aceasta nu le organizeze din ce n ce mai multe serate literare, de teatru,
concerte. Gazeta Transilvaniei cu mndrie la 11 februarie 1861 de teatru a
de diletanti romni care au ales o a lui Vasile Alecsandri; critica a fost una piesa a
fost bine spectacolul a fost unul ,.Damele care representau pe din partea
publicului onorate cu cunune cu cord ele iar tinerii care produceau pe Iorgu Demian
cte cu un pocalfmmos cu

Un exemplu relevant pentru preocuparea pentru teatru a femeii romne
este oferit de Ludovica Diugan care ca amatoare a prin de teatru de la din Beclean,
impresioneze publicul ardelean care o compara cu Agatha Brsescu
30

Muzica era ea n topul feminine fiind de altfel ideea
este absolut unei doamne de societate. concerte erau organizate n cadrul seratelor
sindrofiilor, n general femeile fiind cele care evoluau cu aceste ocazii. Instrumentul preferat era pianul
familiile care permiteau de pian pentru fiicele lor.
n efortul de culturalizare femeile se n de care pe de o parte o
iar pe de parte o pentru femei n timp
Asemenea avem la Lugoj. unde n 1865 e Reuniunea de
sau la Turda, unde Emilia Raliu Societatea de a femeilor romne din Turcia n anul 1880.
Societatea de o din 468 de volume de piese de teatru, nuvele, poezii, de
istorie diverse. acestei biblioteci interesul pentru o culturalizare pentru
fondurile sunt formate din care se unui public mai larg mai modest din punct de
vedere culturaP
1

Presa activitatea acestor de ,.Societatea a Inimii Romane avu
ieri II. Solemnitatea n-a fost mai de cea dinti. Damele noastre iar au salonul
cu lor de Frumos lucru n cnd sexul cel frumos sentimentele sale ntru naintarea
junimii" iar apoi: ,.nu doamnelor! de la voi mai mult smburelui fericirii, ce
27
op. cit., p. 23.
28
Simona Sliger, op. cit., p. 246.
29
Gazeta Transilvaniei, lBGl, nr. 12.
30
Livia Rebreanu-Hulea, op. cit., p. 33.
31
Simona Stiger, op. cit, p. 253.
94
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
acum s-a deprinderile beletristice, ce se n societatea aceasta, beletristicitatea
literatura, ca diamantul inelului ce pe frumoasele voastre degete pentru suvenire ce
e mai dect a literatura, pe care e cultura poporului"
32

Romncele se implicau n prin propriile remarcndu-se n acest sens
precum: Emilia - Maria Baiulescu -
Reuniunii femeilor Romne din Lucia Minodora Cosma - Ana Victoria
- Elena Pop Hossu Longin - a Reuniunii Femeilor
Romne din Comitatul HunedoareP
3
Toate aceste femei se prin activitatea lor n procesul
de culturalizare pe care l o dimensiune cea care se va impune
treptat ca fiind n opiniei publice.
Romncele vor asuma lupta pentru emancipare de lor, care
conservarea spiritului romne, egalitatea ntre etnii, o mai reprezentare a romne
n structurile de conducere nu n ultimul rnd realizarea suprastatale prin
cu romnii din celelalte provincii din Imperiu din Romnia. o
ntre cultura de femei idealul fie ne referim doar la literare
preferate de acestea, care sunt n cea mai mare parte ale unor autori romni.
O a ..feministe" din Transilvania este faptul toate discursurile principiile pe
care aceasta se contituie emanciparea femeii intereselor de dezvoltare
a romne; spre exemplu se ideea unei diversificate pentru femei pentru ca acestea
resursele necesare n educarea n spirit a copiilor n exercitarea rolului de a
constituirea reuniunilor de femei mare parte a feminine cu sunt preluate
de aceste Sentimentele care le sunt puse n n discursurile rostite cu
diverse ocazii; spre exemplu, cu ocazia constituirii Reuniunii Femeilor Romne din Elena Pop Hossu
Longin saluta attor dame din pe timp de femeile romne
sunt de chemarea lor nu cunosc sacrificii, mi ostenesc, cnd are
de fiicele ei, ci au alergat, inspirate de zelul nobil, toate spre a pune piatra la acel edificiu


n aceste reuniuni vor colecta fonduri pentru sprijinirea orfanilor
n de la 1848 vor organiza diverse cu n timpul crizei orientale din 1877
Emilia apelul pentru sprijinirea romnilor din apel n urma comitetele femeilor
romne din Transilvania se constituie n Societatea doamnelor romne de la Sibiu, sub conducerea Iuditei
societate se va distinge n de colectare trimitere spre Crucea din
a ajutoarelor materiale a cu mpotrivirea controlul instituit de regimului dualist1
5

este unul din punctele cheie ale luptei Ea a angrenat o mare parte a
elitei a avut drept scop popularizarea suferite de romni sub
Emilia a fost activ n realitate de pe care o duce att
cu ct cu simpli particulari care doreau exprime regretul pentru arestarea lui Ion
Raliu sau pentru devastarea casei din Turda. Ea va avea un rol deosebit n popularizarea problemei
n restul Europei prin pe care o avea cu femei influente din Occidentl
6
Tot n perioada
Memorandumului femeile romne au la un comitet politic secret n frunte cu Elena Baiulescu,
al scop principal era popularizarea problemei motiv pentru care a fost o activitate
de att n ct n


Toate aceste feminine n unui
curent prin care femeile se autoimpun ca parte din corpul motiv pentru care implicarea
n problema lupta de lor pe teren politic.
Dincolo de aceste care de sau femeia va dezvolta
comportamente care o vor impune n societate. n secolul al XIX-lea societatea este
n Gazeta Transilvaniei, 1853, nr. G2.
n Pursonalitci(i feminine, Sibiu, 1975, p. 59.
"' Elena Pop Hossu Longin, op. cit., p. 7.
35
op. cit., p. 22.
36
feminine ... , p. 7.
37
op. cit., p. 24.
95
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
acea "ntrunire de oameni pentru un scop oarecare. Aici societatea o ntrunire de oameni
spirituali pentru a se instrui am usa prin comunicarea ideilor lor, a
lor. societate e cea mai imagine a omului, cea mai mare a
sociale"
38
Comportamentele pe care le din ce n ce mai mult lumea din mediul urban
modificarea atitudinii de timpul liber. de relaxare se din ce n ce mai
mult, societatea impregnndu-se treptat cu un aer occidental.
Clasele sociale care aceste noi comportamente sunt burghezia, intelectualitatea, elita care se
n satele aflate n preajma unor centre urbane o parte a muncitorimii n proces de formare,
care mai multe din de timp liber. De la cele mai simple
la cele mai compexe organizate femeia este n centrul este un punct de pentru
societatea spre exemplu, din fetele petreceau cte o
scopul fiind acela de a se "crr o maniere civilizate, se mai
lucruri care se pot face mai bine n societate cu sexul frumos. Era deci chestiune de "
39
Este
n ideea n societate femeia este mult mai dect att unui sentiment
n acest sens pe care femeia l ct pe care mama o fiicei;
n schimb, fiind n principal pe dimensiunea nu acestuia suficiente n
ceea ce de societate tocmai de aceea se trebuie apeleze la
feminine n domeniu
40

Putem deduce prin sensibilitatea ei femeia este de fapt cea care normele de
n societate, ea care sunt comportamentele dezirabile care sunt elementele de care societatea trebuie
se disperseze. societatea femeii privat, se ntrevede aici o a normelor
sociale pentru are nevoie n de femeie; chiar rolul femeii n de societate
este perceput a fi unul decorativ, n subsidiar germenele care va transforma raporturile va
modifica femeii.
n o de scrieri de bune maniere care coduri de n societate, att pentru
ct pentru femei. Pentru a fi om de lume, un trebuie posede
capacitatea de a sensibilitate, fie inteligent fie atent
la fie politicos bine crescut
4
t. este o att pentru
ct pentru femei. normele de fiind foarte bine stabilite; acestea au n vedere formulele de adresare,
gestica, orientarea de interlocutor, abordarea n sine; sunt interzise folosirea numelui propriu,
atingerea interlocutorului pe umeri sau pe mini, ntreruperea interlocutorului n mijlocul frazei, polemicile
de salon, expresiile vulgare sau populare, omul de lume fiind se poarte ntotdeauna cu respect chiar
de cei prost

n pe care le n societate cu femeia, trebuie
tot timpul n vedere structura ei pentru femeia mereu curiozitatea att n
cu propria ct cu membrii ai simte nevoia de a fi chiar
e nu e o se simte atunci cnd sunt averea
logodnicului, sau fiului, e o indiferent de respect din partea


Femeia pe de parte trebuie adopte n societate un comportament binevoitor, fie
nu numai organizeze prnzuri, sera te sau baluri, ci creeze o care
relaxeze. La fel de trebuia fie femeia la modul cum se prezenta n societate, la
la selectarea saloanelor, petrecerilor teatrelor; femeilor trebuiau fie legate de sport,
teatru, pentru "ntrega a femeii se pe o care este singura sa putere: arta
de a

sunt principale ale unei femei de lume. Ea se de organizarea timpului liber
al familiei evenimente publice care societatea din care face parte.
:JH Adolphe Steinberg, cod al maniere/ar elegante pentru tinerii de orice conditiune, Editura Tipo-
Litografiei Doru P. Cucu, 1890, p. 24.
:<" Iuliu Moisil. Amintiri din de liceu , Extras din Arhiva nr. 26, 1939, p. 21- 22.
40
Adolphe Sleinbcrg, op. cit., p. 3.
41
Ibidem, p. 24.
42
Codulu ... , p. 17-19.
43
Idem, p. 40- 41.
44
Marie de Saverny, Femeia in in societate, Craiova: Lito-Tipografia Ralian Samilca, 1883 p. 67.
96
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n societatea a secolului XIX timpul liber putea fi petrecut n diverse forme, de la
vizite sau ntlniri restrnse, la baluri, petreceri, culturale cum ar fi teatrul sau chiar excursii
n n de exemplu, acolo unde exista o existau unele locuri de
plimbare care facilitau ntlnirile ntre era de exemplu brul din jurul la dreapta la
stnga fiind amenajat n 1885 un parc, iar la stnga era promenada care servea ca loc de plimbare
pentru cucoane n fiecare n cursul locul era de tineri, iar duminica era
muncitoarelor servitorimii
45
Un fel de era pe la 1885- 1886 drumul care ducea spre Trgui Grului,
locul n care erau siguri vor ntlni "Cnd o se logodea, cel dinti lucru ce l
era "la de mirelui, pe Trgui Grului. plimbare era pentru cei
ce nu obse1vau verigheta pe deget"
46
Plimbarea era att o de relaxare ct o de socializare
cu restul cineva avea interes o nu era apropiat de familia acesteia
mergea la plimbare n locurile consacrate; de socializare oferea printre altele posibilitatea unor
ntlniri amoroasa care la baza cuplurilor, aceasta n n care femeile aveau
diferite de "Domnii erau la sau la plimbare, iar nevestele lor se adunau cnd la una din
ele, cnd la alta, istorisind, cu semnificative, cancanurile cele mai
interesante. La aceste sindrofii se se1vea cafea cu lapte colac. Cafeaua era "tare" fierbinte, laptele de
c11 caimac gros, iar colacul auriu ca o

Timpul liber ordinar
era petrecut n medii diferite rezervate fie pentru fie pentru femei; rareori aceste medii se intersectau.
n schimb timpul liber era petrecut iar prin ei organizatorice, femeia
punea amprenta asupra acestuia. care se n acest timp sunt: seratele,
balurile, petrecerile etc. Seratele sunt organizate n mediile burgheze intelectuale n
scopul de a facilita ntlnirile ntre tineri: "Noi, aveam convenirile noastre foarte
la familii: Goldsclunidt Eram de obiceiu patru patm cari conveniam
destul de des, dumineca petreceam minunat prin frumoase, joc11ri de salon, dansuri
la sunetele melodioase ale pianului, noastre erau toate excelente pianiste. Apoi luam o
cafea capturi de delicatele lor Natural ne prezentam bine curat
terminarea petrecerii damicelele

Tot ca un mijloc de contact social pot fi considerate
Pentru de exemplu, un bun prilej de organizare de petreceri era
data de 3/ 15 mai, o cu puternice motiv pentru care maghiare au recurs
pentru o la interzicerea legate de aceasta. n anul1878 serbarea a fost
de elevii Gimnaziului superior romn greco-catolic, la ea au participat profesorii din
precum foarte din comunele nvecinate de fiicele lor. Petrecerea
n "Dumbrava" din apropierea a fost un succes, dansul voia fiind completate
de varietatea sortimentelor alimentare
49
pentru analiza este fuziune care se realiza
ntre elita cea de la sat pentru realitate unor comportamente
comune care elita ntr-un proces de modernizare. Dincolo de constatare se face
din nou referire la ntre tineri, fiicele de la sate prezentnd un real interes
pentru elevii liceului din avem n un model n care se n interiorul unei clase
sociale, care nu este trece prin proces de fundamentare a unor noi comportamente.
Contactele care se stabileau ntre tineri n acest fel erau de dea unor mai apropiate
care se puteau finaliza chiar cu o "Cu Lenica, mea, am convenit n la
petrecerile de fie la cele din jurul Becleanului, ct al Am nceput avem cmtezani,
primim de la de la aceste conveniri, ba chiar cerndu-ne
mna, prin aluzie Ba ea a nceput lucreze trusou] pentru Cei mai mai
vrednici de ntre tineri erau de teologie, viitorii Lenica, o neme, s-a
cu unul"
50

45
Scxtil op. cit., p. 155.
40
Ibidem, p. 111.
47
Ibidem, p. 117.
49
Iuliu Moisil, op. cit., p. 22.
49
Ibidem, p. 19- 21.
50
Livia Rebrcanu-Hulea, op. cit., p. 53- 54.
97
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Din de societate a romnilor din Transilvania nu lipseau nici balurile, evenimente mondene care
necesitau poate efortul organizatoric cel mai mare. Caracterul acestora diferea n de scopurile n care
erau organizate. Avem n acest sens balurile de caritate organizate de diverse inclusiv de cele de
femei, balurile organizate cu ocazia unor sau evenimente, balurile mascate sau chiar balul mascat pe
organizat la unde un patinoar
51

Interesul pentru aceste forme de socializare poate fi tradus din foarte mare de trimiteri care apar
n sau n memoriile contemporanilor: "n 15 ianuarie {1857} se aici un bal elegant foarte
cercetat de n folosul public, pentru "fondul nu zeului patriotic"( .. .). Un caracter solid, o virtute
e aceea, care astfel de nct statul cel mai delicat n misiunea sa de
a al poate de o datorie a lucra a ndemna la
acestea de a l'ena public spre scopuri sfnte chiar atunci cnd vrea a se scutura pe
un moment de grijile zilei de a se arunca n ale

Revenind
la femeie, aceasta era atmosferei generale fie prin participarea la organizarea bal ului (cazul
balurilor de caritate organizate de reuniunile de femei), fie prin rolul care i era rezervat:
a balului sau
Pe aceste forme de loisir excursiile n sau la spectacole ambulante, teatrul,
sportul, toate acestea implicnd, ntr-o mai mare sau mai o dimensiune
pentru analiza este transformarea care se ntrevede n rolului femeii n societate;
femeile prin promovarea unor comportamente sau atitudini acceptate ca atare.
n societatea a secolului al XIX-lea se un proces de modernizare care
se la toate nivelele umane. Structura economia. comportamentele atitudinile,
colective, toate un proces de transformare, comun tuturor europene.
care vin din occidental sunt asumate n mai mare sau mai n de permeabilitatea
sau imobilismul de care dau n general indivizii n particular. n general lumea
care este mai la nou, nu noile comportamente dect n foarte Lumea
n diversitatea ei, este cea care va prelua din mers aceste comportamente pentru a se adapta normelor pe care
promovate de tipul de societate le vor impune.
n acest peisaj extrem de complex, romnca din Transilvania va adopta n a doua a
secolului, noile atitudini comportamente. Spun pentru n lumea femeia va continua
respecte normele va statutul care i era rezervat de secole ntregi, statut care
femeia ntr-o stare de inferioritate de care o izola de public. Nu n mediul urban
separare nu ar fi n continuare, dar aici noii clase sociale a muncitorimii va obliga
practic femeia privat pentru a contribui la familiei.
Contemporanii atitudini fundamentale de rolul pe care trebuia l femeia:
de o parte se care accepte implicarea femeii n public pe motiv aceasta ar
echivala cu pierderea marginalizarea rolurilor fundamentale de Acest curent limita
n continuare activitatea femeii la sfera cu n n copiilor.
acestui curent, de emancipare dar o serie de intelectuali
acorde rolurilor dar n timp o emancipare a femeii de
sub tutela emancipare care trebuia nglobeze dimensiunea
nu n ultimul rnd Femeia, spuneau nu este prin nimic
se n de inferioritate ca urmare a normelor sociale care o
se manifeste n
n emanciparea femeii nu cont de nici una dintre aceste teorii. pragului dintre
public privat nu este un proces unitar sau organizat ci este o atitudine pe care fiecare
femeie care are curajul necesar. la o sau o nu a
implicat automat o emancipare mai cum nici din mediul rural nu a mpiedicat anumite
femei ia destinul n propriile mini.
51
Sexlil Pucariu, op. cit., p. 154.
52
Gazeta Transilvaniei, 1857, nr. 5.
98
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n general emanciparea femeii s-a realizat ntr-un mod subtil, feminine n sfera
insinundu-se treptat, aproape pe n acest sens pot fi culturale, implicarea
femeii n organizarea evenimentelor mondene, sporirea de pentru fete, sau implicarea
feministe n lupta n ceea ce acest ultim puncte important de faptul
de emancipare a romncelor din Transilvania, care de altfel nu este una modelul
din Occident, practic toate celelalte sau atitudini romnca trebuie
beneficieze de o de un statut care i fie cauzei Aportul femeilor n
toate aceste domenii va fi din ce n ce mai cnd nu va mai putea fi femeii
n procesul de dezvoltare a
Dincolo de toate teoriile care ncercau reglementeze ntr-un sens sau altul statutul femeii, se impune
relitatea: fie sunt muncitoare, servitoare, sau profesoare, fie fac parte dintr-o cu
tente feministe care sustine dezvoltarea culturii romne emanciparea printre romncele
din Transilvania celei de-a doua a secolului al XIX-lea o categorie care se n
sau n acest fel dintre public privat. Chiar
n teorie se neta a publicului de privat precum atribuirea dintre cele sexe a
unuia dintre aceste n realitate procesul care va duce la majore de statut al femeii n secolul
XX are originile n aceste timide din a doua a secolului al XIX-lea.
99
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Imaginea "pieilor n Transilvania
(secolul al XIX-lea la Primul Mondial)
Elena Andreea BOIA
Pentru secole de-a rndul indienii sau "pieile au fost un simbol central al Lumii Noi. Exotismul,
natura a culturii a lor, dar lipsa unor mijloace de informare eficiente cu privire la
a Americii sunt cteva dintre aspectele care au facilitat vehicularea pe Vechiul Continent
a unor stereotipii legate de fantastic, de extraordinar. de timpuriu
1
, ca un popor liber
inocent, neam de "copii ai naturii" ce posedau toate umane, "nobili au
ajuns ntruchipeze, pe diferendelor dintre amerindieni, postura de barbari
de snge, cu spre crime, jafuri. Astfel de imaginare s-au n
mentalitatea multor europeni pe parcursul secolului al XIX-lea. Au fost sprijinite, probabil, de
celor care au intrat n conflict direct cu aceste de operele care au redat pe scene din
istoria Vestului american- George Catlin (1796-1879)
2
, Henry Farmy (1847-1916)3, John Vanderlyn (1775-
1852)\ John Mix Stanley (1814-1872)5, Asher B. Durand (1796-1886)
6
etc.- sau de scrierile unor autori precum
Chateaubriand, James Fenimore Cooper sau Karl May.
1. Primele privind populatia n Transilvania
n Transilvania primele privind a Noului Continent au din
secolele 16-17 n Maximilian Transilvanus, Nicolae Olahul, Iacob Paleologul din Chios
7
1
Descrieri ale imlienilor cnre ntr-o "Epocri de Aur a virtutii a inocentei" au din secolul al XVI-Ien
n scrierile lui Peler Mnrlyr. Dowi secole mai trziu, impnctul acestora va atinge punctul culminnnl, infiuen\nd nu
doar curlilc europene, ci pc filosofii din au compara\ie ntre ceea ce ei au n\eles a fi
"mul{imea indieni/ar liberi" statutul europenilor care n lipsuri, subordonali unor variate forme de tiranie. Vezi
Alvin M. Josephy. Jr, The Indian HerilClge of America, Houghlon Miffiin Company, Boston, 1991, p. 35.
George Callin a pictat peste 450 de tablouri cu indieni dintre care amintim portretul "Thc While Cloud, Hcad chief
of lowas" [1845) sau pictura "Buffalo Chase, Moulh of lhe Yellowslone" [1832). Vezi Victor Coroianu, Indienii nord-
mnericClni.Triburi .. )efi de trib. Tmdi(ii ed. Gulinul, Baia Mare, 2003, p. 275.
" Ilenry Farny a redal scene din viala indienilor folosindu-se de materialul etnografic adus din pc care le-a
n zonele de Vest ale Americii. manifestat respectul pentru acest popor cultura sa, pe care a ncercat l
n vialn de zi cu zi. Amintim, cu tabloul "In lhc Foolhills of lhc Rockies" realizat n anul1898. Idem,
op.cit., p. 277.
4
John Vanderlyn a pictat. la Paris, tabloul "Uciderea )anei Mc. Crea", la 25 de ani nlmplarea n care
n ca soldat, a fost de indieni. Tabloul ce soarta a Janei
Mc. Crea, a ajuns, n cele din n America unde a fost expus timp de mai multe decenii. Idcm. op.r:it., p. 279.
n tabloul intitulat "Osage Scalp Dance", Slanley imaginea a unui grup de indieni Osage, n costumele
lor lradilionalc, execulnd un dans nainte de a scalpn o cu un copil n Ibidem.
<; Asher B. Durand linie a atacurilor indienilor asupra albilor soldate cu luarea n captivitate a unei
mame a copilului Ibidem.
7
n Catechis Christirma (1574). protestant de origine - stabilit n Transilvania - face o descriere a
modului de al populalici din Mexic chiar mai mult, propriile prin intermediul unuia din eroii
nchipuili ai naraliunii, Telephus, un indian ajuns la Cluj. Autorul combate colonizalorilor gradul de
civilizalie atins de popoarele indigene mai evoluate din America Paul Cernovodcnu, Ioan Stanciu,
Imaginea Lumii Noi in Romne primele lor contacte cu Statele Unite ale Americii in 1859, EA,
1977, p. 18.
Revista XX.I/2, 2007, pp. 101-107
101
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
sau Jan Amos Komensky. Desigur, cea mai mare parte a acestora nu sunt foarte detaliate fac referire mai ales
la indienii Americii de Sud Centrale, la supunerea a acestora prin conchistadorilor spanioli
portughezi.
Date despre indienii Americii de Nord au fost doar spre secolului al XVII-lea, n Ars
heraldica ... (1695), scriere de Ferenc Pariz Papai. n lucrare erau consemnate cteva dintre
obiceiurile amerindienilor din Virginia precum cele de turtire a nasului la copii, de perforare a buzei inferioare,
de tatuare a corpului anumite rituri, de pictare a membrelor sau de a a
podoabelor ce urmau a fi purtate n cadrul ceremoniilor religioase
8

Volumul acestui tip de va apoi, pe parcursul secolului al XVIII-lea mai cu n
secolul cnd materiale despre a Noului Continent au fost inserate n cuprinsul
manualelor al unor enciclopedii, n paginile unor periodice sau n n Europa,
ce parte acum din unor biblioteci ardelene. Interesul pentru vechile precolumbiene
se pe mai departe. Autorii n scrierile lor date despre nivelul de atins de acestea
n general, colonizatorilor soldate cu distrugerea lor. Zaharia Boiu, de n a sa lucrare
de geografie, pentru uzul primare greco-orientale, att "tirani'a bmtalitatea cea
ct europenilor care au cauzat moartea sau retragerea multor
indigeni n zone mai greu accesibile ale continentului
9
Cel mai probabil, considerente 1-au
determinat pe Nicola Nicolau o biografie a binecunoscutului al indienilor, Bartolome de
Las Casas, n traducerea lucrarea literatului francez Pierre Blanchard, Plutarl! Nou sau pe scurt
scrierea celor mai muieri a toate neamurile ... , lucrare celor mai ilustre
ale istoriei universale
10

treptat se impune un alt tip de indian, cel al izolat n
seculare ale Americii de Nord, o personalitate ce cu orice abandoneze
vechile obiceiuri. Un astfel de personaj alimenta gustul pentru pentru faptele de
a unei aflate n plin proces de modernizare. De cele mai multe ori, datele despre "pieile
nu sunt foarte numeroase. Doar articolele din din enciclopedii din manuale sunt ceva
mai detaliate. Dar ajung a fi completate, n primul deceniu al secolului al XX-lea, de contactul nemijlocit cu
cei "100 de Indiani din America de Nord"
11
ce ntregeau trupa celebrului american William Frederick
Cody, poreclit Buffalo Bill, de cele cteva n care erau redate scene din de a Americii de
Nord- "Motav, Indianul ajuns n sclavie", "Buffalo Bill cu Occidentul selbatic", "ntre Pieile
"Ossidov, Indianul "Cel din Sitting-Bull", "Prisonieml Siuxilor" "Buffalo Bill n codrul
secular- din indienilor" -, la Ciurcu din n cu titlul "Biblioteca
poporului"
12
, sau de despre indieni editate n aflate pe rafturile unor biblioteci publice
sau private. n notele sale memorialistice- de Sextil de faptul
pe vremea cnd era elev la liceu, a lecturat n numeroase scrieri despre a
Statelor Unite chiar mai mult, a tradus n un volum ntreg, preeriilor
13
Coroborate, toate
aceste categorii de au ajutat n mod sigur la cristalizarea unui portret ct mai complet al indianului
nord-american. era cel mai adesea spre fizice, temperamentul, caracteristicile
obiceiurile acestei att de exotice.
" Idcm, p. 25.
9
Zaharia Boiu, Elemente de geografia pentru scolele populari romne greco-orientali, Tipografia Sibiu,
18G9, p. 258.
10
Paul Cernovodenu, Ioan Stanciu, op. cit., p. 54.
11
Cel putin, se specifica pc unul din ce anunta spectacolul trupei americane care a fost inserat n paginile
publicitare ale periodice din Transilvania.

Din "Biblioteca poporului". Editura Ciurcu, Vezi coperta Buffalo Bill n codrul sccular.lstorioarri
din viata indienilor, ed. Lib. Ciurcu, 190?. Lista acestor naratiuni a fost n "Calendarul nou pe anulu
1903", publicat tol la
" Volumul preeriilor urma a fi editat de librarnl Haiman, la Acesta din a dat faliment,
iar lucrarea a n manuscris. Sexlil de ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977, p. 257.
102
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2. Indieni "veritabili" n Transilvania
cum deja am precizat, n vara anului 1906, trupa binecunoscutului de bizoni, Buffalo Bill, a
organizat mai multe spectacole n importante ale Transilvaniei- (9 iul.), Arad (10-11 iul.),
Alba-Iulia (12 iul.), Sibiu (13 iul.), (14-15 iul.), (16 iul.), Cluj (18-19 iul.), (20
iul.) Oradea (21 iul.). Seria acestora parte dintr-un lung turneu cunoscut sub numele "Buffalo Bill Wild
West"- prin America Europa- de William F. Cody
14
n anul1883. Erau prezentate mai multe
scene din pionieilor a indienilor, "n timp de pace de erau reconstituite cteva dintre scenele
de la Little Big Horn (1876)- mpotriva triburilor Sioux Cheyenne cu nfrngerea
uciderea generalului american George Armstrong Custer [1839-1876). Totul culmina cu confruntarea
dintre Buffalo Bill Yellow Hand, n urma pierde La acestei scene,
William F. Cody ridica deasupra capului coroana de pene smocul de al adversarului


Spectacolele trupei americane s-au bucurat n Transilvania de o popularitate. "Vineri se dau cele
ale colonelului Cody, numit Buffalo Bill. Interesarea e mare n nostru de ele, se
prevede aglomerarea unui public imens de mare n scopul ca se ram] spectacol", extrem de
unul din redactorii "Telegrafului romn"
16
De altfel, n afara caracterului lor exotic, acestea au avut parte de o
campanie pe Un agent de le preceda cu cteva zile pentru a sosirea lor n locurile
stabilite. Erau plasate publicitare de mari n zonele cele mai aglomerate ale 3 m
10 m lungime-, dar n paginile unor periodice. Pe toate acestea, presa mai oferea
cititorilor despre dimensiunea a trupei, din" 800 de oameni 500 de cai",
sau cu referire la ce urmau a fi De programelor varia n
de de patru la Cluj trei la Arad, la Sibiu
etc .. Toate, au ntregistrat record pentru acele vremuri. "A fost lume att eri ameazi,
ct sera"
17
, "Sibiul a avut o zi de fierbere"
18
sau " ... au luat pmte vre-o 25.000 persoane"
19
erau doar
cteva dintre comentariile redactorilor unor ziare din Arad, Sibiu
programul era destul de variat, reprezentarea Vestului american a fost aspectul care i-a
impresionat cel mai mult pe locuitorii provinciei intracarpatice. Avea un caracter exotic, dar o
educati Constituia o lectie vie de istorie pe care o cu mare Numerele care au
compus spectacolul "nu ni-au impus att prin artistice, pe cari le n diua de azi
unui circ modem ... , ci prin n ale diferitelor americane, cari ni-au oferi
dicend o din poporelor din continentul american"
20
, avea redactorul unui cotidian
Cei o de indieni "veritabili", ... cr1nevestele cu copiii lor"
2
1, au constituit, de altfel,
marea a spectacolelor. Unanim apreciate au fost aspectul lor fizic, portul, dar mai ales obiceiurile
caracteristice sau cum nota, extrem de entuziasmat, unul din spectatori " ... nentrecuta n
a indienilor n pielea cari de spatele cailor repezi ca


aspecte a fost subliniate, mai apoi, de preotul Ioachim Triff, ntr-o la biserica din satul
Vrd, Sibiu. de de la turneul trupei americane a fost considerat
de paroh drept unul din faptele memorabile ale anului 1906. Impresia cea mai a conform
sale, "jocurile, portul"
23
pielor
14
William F. Cody s-a n anul1846 n LeCiaire, Iowa. A lucrul pe rnd la c<iile ferate, ntr-o de aur, caw
s-a nrolflt n n timpul Civil a luptat n campaniile duse mpotriva indienilor Kiowa Comanche.
Numele de Buffalo Billl-a primii faptului nimeni nu-l putea ntrece n partidele organizate pentru
de bizoni. n doar 17luni a doboare peste 4000 de astfel de exemplare. A fost rechemat n n anui1B76
n urma unei luple, a doboare pe Yellow Hand, indienilor Cheyenne. Din a
mai apoi, un scenariu pentru spectacolele sale.

Adrian-Silvan Ionescu, Turneul lui Buffalo Bill n Principute, n "Revista nr. 2, 1999, p. 42.
tB "Telegraful romn", nr.70, 29 iunie-12 iulie 1906, p. 3.
17
"Tribuna poporului", Arad, nr. 123, 29 iunie-12 iulie 1906, p. 6.
1
" "Telegraful romn", nr. 72, 4-17 iulie 1906, p. 3.
tu "Gazeta Transilvaniei", nr. 147, 5-18 iulie 1906, p. 3.
zo Buffalo Bill, Idem, nr. 147, 5-18 iulie 1906, p. 3.
21
"Tribuna poporului", nr. 115, 17-30 iunie 1906, p. 7.
"Telegraful romn", nr. 72, 4-17 iulie 1906, p. 3.
z: Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p. 47.
103
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
3. ale din America de Nord
Unul din cele mai n cu autohtonii nord-americani se la aspectul fizic.
Talia, fizionomia, accesoriile etc., ale unor indieni cu mici indirect
au fost convertite n definitorii pentru ntreaga "Tipu corporalu alti indienilor din America
e attu de asemenea nctu cine a vedutu pe unul, a vedut pe ... " sunt cuvintele cu care debuta una din
descrierile ce au fost n Foiletonul"Gazetei de Transilvania"
24
Statura "Jung
negru", pielea fruntea oasele "proeminente" reprezentau cteva dintre
atributele care portretul tipic al indianului nordic, ntlnit n mai toate analizele de acest gen
25

Nici expunerile cu referire la aceesorii nu foarte mult de la un autor la
Pieile de animale sau, pentru cei ce au acceptat oarecum se "civilizeze", europene,
ntocmite gustulu selbaticilom"
26
sunt obiecte vestimentare considerate caracteristice. n ceea ce
accesoriile, n marea lor majoritate ardelenii par a fi de acord cu potrivit indienilor
le place "ornarea

Pene, obiecte din cochilii de animale, dar de
diverse culori, "vopsirea e o a ornamentului lor corporalu", cu toate au un rol
bine determinat. Indianul, se n "Gazeta Transilvaniei", "nfige n peru cteva pene, la brnci fluierile
piciorelom \'erige de iar n urechi "inelr1 de ce-lu cu de animale
cochiliP'
28
Acestea erau, de altfel, un indicator important al averii al pe care individul o n
cadrul tribului. Penele la cap sau la spate, de constituiau un semn clar al ierarhice,
iar ofereau cititorilor lor cteva imagini care ilustreze cele afirmate.
Dincolo de aceste care de aspectul exterior, mult mai bine par a fi conturate
caracterologice ale "pieilor Temperamentul "melancolic-serios"
29
, calmul, capacitatea de masca
sau "expresiunea a n toate

dar mai ales "dom peste
neatrnare"
31
sunt atribute ale indienilor bine punctate. Pasiunea pentru libertate "statornicia n suferirea
durerilor" constituie lor cele mai alese"
32
, se exprima Ioan Rus n binecunoscutul manual de
geografie. Nu singurele lor fapte "vrednice de nregistrate de autor.
Respectul pentru "cuvntul dat", ospitalitatea discursurile "pline de duh, de putere de nalte" ale
unora dintre lor vin completeze acest portret interior
33
Astfel de au fost re marcate
de autori inserate, apoi, n paginile unor ntocmite n folosul din
Transilvania. Patricu Dragalina, spre exemplu, aducea la cititorilor aspectele care trebuiesc
admirate la "flegmatici" ai Noului Continent. Printre acestea figurau "indiferentismul de lumea
"rara de a suferi chinuri torturi dar de a ascunde ori-ce
injurie", ce-i drept, Ia vr'o ocasiune


O parte a caracteristicilor mai sus amintite erau apoi, cu ajutorul unor exemple concrete publicate
n periodicele Interesul locuitorilor din provincia se ndrepta asupra atitudinii pieilor
n fata unor survenite pe plan sentimental. Calmul de care
nu puteau dect cititorilor. Indienii, se ntr-un cotidian, "nu cunosc dramele de
amom sngerose, tragediile familiare ngrozitoare, sinuciderile din caz1sa nenorocitelom amoruri uciderile
prOl'enite din gelosia"
35
Indiferent era vorba de un simplu refuz venit din partea vreunei fete, de adulter
24
Indianii Statelor Unile, n "Gazeta Transilvaniei", nr. 72, 30 martie-11 aprilie 1891, p. 1.
Patriciu Dragalina, Geografie pentru institutele pedagogice secundare, Ed. Autorului, 1892, p.
89. Dariu Ion, Geografica patriei elemente de geografie 189G, p. 79. Constantin Diaconovici,
Enciclopedia vol.I, ed. W. Kraffl, Sibiu, 1898, p. 142. Indianii Statelor Unite, loc. sus cit ..
zn "Gazeta Transilvaniei", nr. 67, 5 septembrie -24 august 1878, p. 4.
27
Idem, nr. 72, 30 martie-11 aprilie 1891, p. 1.
2
" Ibidem.
29
C. Diaconovici, op. cit., p. 142.
:m "Gazeta Transilvaniei", nr. 72, 30 martic-11 aprilie 1891, p. 2.
:n Dragostea Indianiloru din Idem, nr. 57, 11-23 martie 1890, p. 1.
Ioan Rus, Icoana voi. III, Tip. Seminarului, 1842, p. 239.
:n Ibidem.
:<
4
Patriciu op. cit., p. 89.
Dragostea Indianiloru ... , loc. sus cit., p. 2.
104
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
sau de a domiciliului conjuga!, n cazul n care cei doi erau rezolvarea diferendului se
de pe cale

iar tensiunile erau pe seama acelora care, cum un redactor, "se
de binefacerile culturii ale


de acest tablou al indianului temperat, ospitalier independent s-a conturat
o imagine, aceea a nenfricat, crud n raporturile cu fie
europeni sau chiar indieni din triburi adverse. Indianul ca "e temeram la estremu.
grozavu, se la mo1te", iar e strmtoratu, nu dar nici nu primeste se n
unul din numerele "Gazetei de Transilvania"
38
A ajunge n minile acestora echivala cu "a ajunge n minile


nu era vorba de orice tip de moarte, ci una extrem de


acoperite de ale corpului, cu a scalpului, constituia o destul de n astfel de
reprezenta, conform unor autori, cea mai "fierbinte" a acestei Totul
de o a indigenilor nord-americani, conform omul scalpat sau spnzurat nu avea nici o
"n fericitele teritorie de

Indianul se "bucurosu" cu un european a este ceva


mai des, sublinia un cotidian iar l nvinge "i belesce nu numai pelea de pe der cea
de subsuorf'4
2
Nici de semenii lor "pieile nu manifestau mai compasiune. "n chinuri grozave"
erau membrii unor triburi adverse, mai ales acestora care prin a fi arse de vii. Date,
dar o imagine n care este soarta a unui astfel de personaj sunt redate n sibian
"Foaia poporului"
43
n despre

cadavre mutilate "mmod11 oribilu"
45
sau familii eliminate
46
nu au facut dect convingera unora n caracterul violent inuman al
din America
Pe de parte, tot la conturarea acestei imagini, a indianului "cmd", adus aportul
cteva din obiceiurile lor extrem de sngeroase. Practica de a se auto-mutila n anumite cazuri, cu la
pierderea unei dragi a fost n Transilvania din anul1837. Era o modalitate de exprimare
sau, mai bine zis, de a durerii de obicei la femei. n America de Nord taie muma cte
un deget de cte ori pierde cte un prrmc" n acest mod "cte una mai mna", "Foaia
Duminicii"
47
Obiceiul era la fel de crunt n cazul pierderii a unei rude sau a vreunui amic.
nfipte n mini,

sau degete aruncate n groapa defunctului
49
sunt doar cteva
dintre aspectele care au venit acest tablou destul de
n de aceste imaginare, mai putem identifica cteva ale indienilor
ca victime a abuzurilor comise de europeni. La Buffalo Bill n codml secular
- din indienilor, spre exemplu, amintind de luptele dintre pieile trupele americane, n
urma pierdut Sitting Bull (1890), din sunt pentru cruzimea
de prin uciderea "mai ales" a copiilor a femeilor, "lipsite de apemre"
50
n timp,
o informa cititorii despre "judecata a unui indian, spnzurat de
:.r. n cazul unui adulter, "Gazeta Transilvaiei", so!ul "nu fuce atcta ceremonia, smulge peru/, nu face se curgii
srngc nu su duc/ezri pc mortu, pe via{<i". conduce doar sotia la casa amantului care, la e obligat
acestuia o Idem, p. 3.
:
17
I!Jidem.
:m Indianii Statelor Unite, loc. sus cit., p. 2.
'"' ntre Indieni, n "Gazeta Transilvaniei", nr. 1, 1-13 ianuarie 1891. p. 1.
4
n Ioan Rus, op. c:it., p. 239. Constantin Diaconovici, op. cit., p. 144. Sandor Marki, Geografie pentru civile
superioare de fete, Sibiu, Tipogr. 1899, p. 170. O aventurii cu Indiani, n "Gazeta Transilvaniei", nr.
244, 30 octombrie-11 noiembrie 1880, p. 3.
41
Indianii Statelor Unite, loc. sus cit., p. 3.
4
z Idem, p. 2.
4
:
1
Ars pe rug. Moartea groaznicii a unui de India ni, n "Foaia poporului", nr. 27, 1-14 iulie 1907, p. 345.
44
ntre Indieni, loc sus. cit., p. 2.
45
O cu Indiani, loc. sus cit..
4
" Uesbunarea unui de Indieni, n "Foaia Poporului", nr. 20, 27 iunie-8 iulie 1910, p. O.
47
Obiceiurile Indianilor din America, n "Foaia Duminicii", nr. 2, 10-iulie 1837, p. 15.
46
Ibidem.
4
" O nmormntare la Indieni, n "Gazeta Transilvaniei", nr. 287, 23 decembrie 1890, p. 6.
50
Buffalo Bill n codrul secular. din ... , p. 30.
105
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
fermieri pentru a furat caP
1
ani mai trziu avea un alt articol n care "noii pe
continentul american erau ntr-o mai Redactorul acestuia i nvinuia de
faptul ar fi contaminat cu "bacilii Fersatulut' prizonierii de pe care i-au eliberat, n cele din
pentru a virusul la membrii ai tribului. Acuzele sale nu se opresc, aici, iar
locuitorilor de pe Vechiul Continent este din nou n De autorul
a teritoriilor din de ridicarea la aceste


cele expuse n rndurile de mai sus ne mai ales, un portret al indianului ca mult
mai reliefate sunt femeilor lor. De acestea se reduc la cteva ntocmite fie
pe marginea unor obiceiuri, fie n problema statutului pe care ele l n interiorul unui trib. Femeia ca
cu toate treburile total n societatea
de este ipostaza cel mai des n de acest gen. "Femeia
"Gazeta Transilvanei", "e pote scuti pe seu de la ori ce lucru". Ea este aceea
care "i Jerbe mncarea, i case hainele, peile, carnea de calulu"
nu are "nici unu amestecu n afacerile tribului, nu i e ertatu a intra n cortulu n care se
o mare asupra "mai toate se mia loru"
53

"Valoarea" unei femei consta n de copii la care ea Era unul din aspectele care
i asigurau n mod sigur "cinstea"
54
Lipsa sau mic al acestora i putea aduce,
n schimb, ntregii implicit, a partenerului care se vedea nevoit n cele din
la poligamie. De altfel, exemplele de acest tip sunt destul de numeroase la nord-americani.
Obligate din multe femei ajungeau n imposibilitatea de a deveni mame, iar cele
cu ceva mai mult noroc la maximum trei copiP
5
Tot ca o a efortului fizic pe
care femeile trebuiau l se n cele din de a acestora.
despre acest pericol, dar cu referire la efectele sale concrete aducea la cititorilor
unul din redactorii "Gazetei de Transilvania". ntr-un articol n ultimul deceniu al secolului al XIX-lea,
acesta avea sublinieze "De multe ori fetele femeile n etate de 16 ani se pentru
muncescu tare; astfel nct e fomte greu se scii, de ani e o femeia Credi, e de 40 seu de
50 de ani, pe cnd ea nu are dectu abia 20 seu 25 de ani"
56

Concluzii
Primele date despre a Noului Continent au n Transilvania din primele
decenii de la descoperirea Lumii Noi. Destul de sumare accesibile doar intelectualilor, acestea referire
la conchistadorilor europeni soldate cu distrugerea marilor ale Americii de Sud Centrale.
cu secolului al XVII-lea, dar mai ales n secolele la nivelul imaginarului ardelean
avea se treptat un nou tip de indian, cel al indianului din parte de Nord a continentului,
"primitiv", ce contactul cu traiul retras n vastele preerii. Un astfel de
personaj, cu liber, care n cea mai cu natura, avea interesul unui
considerabil de romni ardeleni. Lucrul este confirmat att prin unor imagini- ce
ne fizice ori obiceiurile pieilor n paginile manualelor didactice, ale enciclopediilor,
ale periodice sau ale unor ct mai ales prin "record" nregistrate de
spectacolele circului american "Buffalo Bill Wild West" n provincia
n general, se poate observa ardelenilor n raport cu a Americii de Nord
nu a fost una Locuitorii acestei provincii au fost de personalitatea a pieilor
51
n "Foaia poporului", nr. 32, G/19 august 1906, p. 426.
52
O care dispare, n "Gazeta Transilvaniei", nr. 118,31 mai-13 iunie 1912, p. 3.
53
Indianii Statelor Unite, Joc. sus cit., p. 1.
54
Copiii indianilor din America n "Gazcla Transilvaniei", nr. 79, 7-19 aprilie 1891, p. 7.
55
"Voia de-a ave mai multe femei zace n dorin{ a de-a me mai copii, lucru care c'o femeia nu 'fu potu ajunge,
Indianele de suntu nefructifere, o are trei copii, aceea se de unu lucru forte ram.
Multe dintre ele suntu de totu sterpe. Cu usa sterpiciunii Joru zace n munca ce trebuie s'o n deplinire
din lam." Dragostea Indienii din America de Nord, loc. sus cit., p. 3.
56
Copiii indianilor din ... , Joc. sus cit..
106
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de calmul, de de ospitalitatea, de curajul care deseori nu cont de
propriei dar mai ales de pasiunea lor pentru libertate. O impresie mai a
cruzimea pe care indienii o manifestau de cazurile de auto-mutilare, deseori ntlnite la femeile
din variate triburi.
pe ansamblu atitudinea de acest popor a fost una de Simple
sau chiar cu privire la pericolul ce cu rasei indiene, au fost incluse n
aproape toate materialele publicate n intervalul temporal analizat. Conflictele cu europenii, luptele interne
dintre triburi, epidemiile alcoolismul erau cteva dintre considerentele cel mai des invocate de cei
care interesul pentru destinul pieilor Deosebit de interesant ni se pare articolul cu titlul
"O care dispare", publicat n anul 1912, n coloanele cotidianului "Gazeta Transilvaniei". Redactorul
acestuia ncerca un semnal de asupra celor amintite n rndurile de mai sus chiar mai mult,
identifice principalele cauze care au generat realitate. de
"cmzimea"
57
europenilor erau principalele aspecte considerate pentru, ceea ce el a numit,
"tragedia pieilor
The Image of the "Red Skins" in Transylvania:
from to 19th Century till the First World War
(Summary)
Pervading Transylvania towards the end of the 16
1
h century, the news aud descriptions of the original
inhabitants of the New Continent - present between the pages of the newspapers, the didactica! manuals,
encyclopedias and other booklets - have focused primarily upon two things: the relation between the
colonists and the Indians; and, secondly, the archetypical traits of the common indigenous people, from a
moral and physical perspective. As the predominant historical image of the Indian in the representations of
the Transylvanian imagery has been that one of a victim, this portrayal has been completed with its moral
correspondent. On this matter the Indian had the image of a skilled and fearsome, merciless and valiant warrior
living in a pacific and serene community, in full harmony with nature. This perception- despite determined
stories of savagery and brutality against the innocent (women and children), the radical sexist attitude of the
Indians or of appalling killing customs - was to prevail aud to gaiu popularity being praised as symbol of the
wise fighter for his own freedom against the greed, the abuses and the vile character of the conquerors of the
New World and their civil coercion based upon society.
57
O care dispare, loc. sus cit.
107
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Romni din Moldova n Italia
n epoca
BODALE
romnii vor ajunge n Italia cu prin intermediul Bisericii Greco-Catolice,
romnii din Principate se vor ndrepta spre Pen. n cadrul unor de a Europei sau n
de a "deprinde" artele frumoase literatura sau pentru a studia la italiene.
romni n Italia sunt ntr-un mai restrns n sec. XVIII din ce n ce mai
1800, n
n timpul domniei lui Constantin Mavrocordat sunt la doisprezece tineri boieri de origine
scopul lor n lagunar fiind acela de a urma cursurile de a
aprofunda valorile culturale specifice acestei regiuni, valori de care se profund prin similitudini
originare
1

Gheorghe Asachi, n filosofie al din Lemberg
2
s-a ndreptat
spre Roma, pentru a studia literatura, artele frumoase pentru a o serie de arheologice
3
n
drumul Asachi s-a oprit la Padova, Ferrata, Bologna, Siena Viterbo, n Roma sosind la
data de 11 iunie 1808
4
Primele obiective vizitate de Asachi au fost Columna lui Traian catedrala Sf. Petru.
n sa de a se familiariza cu spiritualitatea spre sudul Italiei la Napoli. Ca orice turist
ajuns aici, pe Vezuviu trece n ruinele din PompeP.
Pe parcursul unui an, Asachi a italiana, fiind n n original clasicilor
italieni dintre fiind atras n mod special de Petrarca
6
studii de n atelierul lui
Michele Keck sau de cu Canava. acestor studii, Asachi ajunge n profunzime
cercurile artistice romane. o vede pentru prima pe Bianca Milesi. Provenind dintr-o familie
Bianca Mielesi era o de tot ceea ce de Bianca Milesi,
Asachi este din ce n ce mai mult de aceasta. Citindu-i pe Platon, Tacitus dar pe Rousseau
Alfieri, studiind matematica avnd cu pictura, Bianca Milesi a din vechiul spirit latin,
mereu la noi
a dmit tainele sculpturii a picturii, sub frumoasei milaneze, Asachi se apropie
din ce n ce mai mult de litere. Astfel ajunge opera lui Alfieri, intermediarul nefiind
altcineva dect Bianca Milesi. Pentru ea a scris Asachi un destul de mare de poezii italiene, cea mai mare
parte petrarchizate, poezii n care Leuca
8
apare n mijlocul unei naturi mereu regenerate de sa.
n dintre poeziile romane: "La Italia" "La Tibm", scrise n 1809 1810, Asachi
sale italiene. el, ca apoi intelectualii romni care-i vor pe urme, a fost legat de Roma prin prisma
unui trecut originar a unei compatibile cu valorile romane antice. evocare nu
n mod obligatoriu deplngerea prezente. n final degradarea a
1
Al. ltulia n litemtura n Roma, XII, nr.2, 1932, p.23.
Gh. As achi, Fmgment din memoriile unui romn n 1808, n Adaos literar la Monitorul Oficial al Moldovei, lai,
18G1,p. 13
3
Claudiu Isopescu, Il poeta Giorgio Asachi in Italia, Livorno, Hl30, p. 10.
4
Ibidem.
5
Gh. Asachi, op. cit, p.15.
'; Claudiu lsopescu, op. cit,p. 29.
7
Ramiru Ortiz, Asachi e il Petrachismo rumeno, m" Atti dcl Convegno Petrachesco", Arezzo, 1929, pp.0-9.
" Pseudonim literar de sorginte pentru Bianca Milesi.
Revista XX.l/2, 2007, pp. 109-116
109
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
vestigiilor antice nu nici pe depare alunecarea spre derizoriu profan. Ruinele templele
o raportarea la un nou gen de valori.
valorea prin sau italieni care au urmat anticei Rome.
Dintre celelalte poezii scrise n timpul perioadei romane, sonetul italian "In occasione del volo aerostatico
dell'Illustre Donna la Signora Blaclwrd", n ziarul "Il Campidoglio", la 26 decembrie 1811, i-a oferit prilejul
de a fi ales membru n Societa litteraria romana, calitate la care Asachi se mereu autointitulndu-se:
al Academiei din Roma"
9

n anul 1812, Asachi spre Moldova, dar o vie amintire Milesi nu o se

Reflexe ale italiene asupra intelectuale a scriitorului moldovean se ntlnesc frecvent
n opera sa. La fel precum munteanul Heliade a fost promotorul curentului italienist n cadrul
literaturii romne moderne n formare. A fost adeptul pentru limba a ortografiei italiene a
modelului poetice. A preluarea cuvintelor expresiilor care lipsesc limbii romne direct
din dndu-le o a cerut introducerea caracterelor latine de ortografia
care, sale "e mai cu


A scris primele poezii tipicul italian "lipsit de modele clasice n limba m-am
ndreptat pe ct se putea regulile poeziilor italiene,ce sunt mai conforme cu geniul limbii noastre"
11

Modelul italian va n ceea ce-l pe Asachi, un model demn de urmat de o
n unei proprii, identitate canalizeze att valori materiale ct spiritual-
culturale. n cultural romnesc, aceste idei circumscrise operei lui Asachi, ceea ce
o face lesne de identificat.
O n ceea ce intelectuale ulterioare a avut-o Italia asupra
primilor bursieri ai statului la Universitatea din Pisa. Ei au fost n de patru, elevi ai Colegiului
Sfntul Sava din financiar de Eforia n acea
de ardeleanul "latinist" Gheorghe Anaforaua prin care eforii solicitau Domnului aprobe
lor din 17 martie 1820 prin lipsa de profesori cu o
de specialitate de tot sistemul de romnesc de la nceputul secolului
XIX: "Pe alte ce s-au asupra patriei noastre de la venirea n scaun a Tale, am
chibzuit este de mare a patru ucenici romni, care vor a fi destoinici n
limbii la din Pisa din Italia, cu din venitul Casei ca n limba
vreme prinde locul ce sunt la
de aici"
12

Domnul Alexandru a Cei patru bursieri la Pisa au fost Eufrosin Poteca,
Constantin Moroiu, Simeon Marcovici
13
Ion Pandele
14

Din perioada studiilor lui Eufrosin Poteca la Pisa s-au cteva scrisori, scrisori relevante vizavi de
cursurile urmate la universitate de ale celor patru bursieri. Una dintre acestea,
10 februarie 1822, este mitropolitului Ungrovlahiei din acea Dosoftei, n scoate
n tocmai aspectele "Eu de limba am studiat att de bine filosofia,
nct a spune a o preda aceasta sunt vrednic. Am citit altele teologice, istorice politice nu
dar Costache fratele lui MateP
5
, a dat n Pisa cu latineasca nscris
n legi excelent. Simeon Marcu, dedat la limba la inalta filologie, a progresat nu
Ion Pandele s-a admirarea profesorilor pentru dedat la matematici, a geometria ntr-un an
asemenea cu profesorul"
16

9
Claudiu Isopcscu, op. cit., p.G5.
10
Ibidem, p.79.
11
Al Italia n .............. , n Roma, XII, 1932, nr.3, p.24.
12
V. A. Urechea, Istoria Romcnilor, voi. III, Hucurcli, p.85.
1
' Al. Marcu, Un student romn la Pisa Puris 1820: Simion Marcovici, n Revista XV, 1929, nr. 1-3, pp. 17-19.
14
D. Thcodorescu, Eufmsin Poteca, Bucurcti, pp. 11-12.
15
Este vorba de Constantin Moroiu.
10
1. Bianu, nti bursieri romni n Scrisori ale lui Eufmsin Poteca 1822-182 5 (bursier la Pisa), n Revista
1, 1888, p.422.
110
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
La anului 1823, cei patru alumni romni Universitatea din Pisa pentru a continua
studiile la Paris, de unde s-au ntors n n calitate de mai Ion Pandele care a murit n
timpul studiilor. Chiar ntoarcerea n patrie cei trei tineri romni, profesori interesul
pentru cultura Astfel apare n 1836 traducerea n a Viclene" a lui Goldoni, traducere
lui Constantin Moroiu, iar ntre 1846 1851 Simeon Marcovici a tradus tragedia lui Buchi: "Francesca
de la Rimini" precum "Filip" "Orest" ale lui Alfieri.
Din omului dornic ct mai multe din artistice,
spirituale tehnice ale Europei, Constantin Radovici de la din puternica familie a
n istorie ca Diniciu Golescu, a ntreprins o n cteva de pe continent.
Cu familiile din Moldova au avut pe tot parcursul epocii
premoderne cu Italia, fanario!ii ca dragomani ai Portii vorbeau fluent limba chiar
tineri boieri romni la studii n italiene.
La vrsta de 47 de ani Dinicu Golescu cutreiere Europa Acest lucru se ntmpla
n anul 1824. n de a conferi un scop practic sale, Golescu propus n scris
impresiile acumulate n Menirea scrierii sale este de la nceputul
aceea de a ilustra "deosebirea a cum apele orice obicei sau am
spre mele am nsemnat, cele rele ce cunosc ca nu urma n patria
carele nelipsind hotart, nici noi cinste, nici norodul fericire, nu putem dobndi"
17

cu care boierul muntean setea de progres, n
idealismul plin de contraste extreme simbolice. Cu un discurs avant la lettres, de exprimare modernist
dar cu imagini n romantice un evident substrat iluminist retard, Golescu
este printre cei care n prima a secolului XIX, n scris un mijloc de promovare a unor
ratiuni practice imediate absolut necesare.
Pentru nceput Italia prin intermediul portului spre Adriatica, Trieste. Fin observator foarte atent
nu-i scape nici un detaliu, descrie arhitectura care-1 Casele sunt "mai toate frumoase, lucrate
cu toate n linie. Pardoseala nu crez va mai fi n parte. lor temeiniciia
sunt vrednice de vedere, sunt foarte late, drepte cele mai multe taie pardosite cu lepezi de
mari ...... Pe amndoo casilor, loc osibit, cu stlpi de late ca de un stnjin, pentru cei ce pe
jos ...... "
18
surprinde caracteristica a acestui aceea din care trage seva sale
economice. Trieste este prin un comercial unde "vede omu un norod necontenit alergnd, bez
sunt din toate fiind mare cu porto-franco"
19
.
a voiajului este dar nu Triestul nainte de a remarca faptul n
adriatic un teatru foarte mare frumos n care ncap peste 3500 de oameni, la care a asistat
cu alte 2000 de persoane, a fost , "nct n-au fost 100 oameni aceia pe care nu i-am


Nu scape nimic n aspectelor practice ale de zi cu zi, de
la costurile de la ntocmirea unui tablou complet al triestine. Astfel,
"felurimile de de legumi sunt cu indestulare; poamele, cum mere, pere,
prune, nuci, alune, gutui, pepeni verzi galbeni, struguri, smochine, caise,
rodii, iar portocalile - 20 la un toate celante eftine ...... "
21
Este surprins de imaginea
prin diversitate pentru un muntean, a de a multitudinii speciilor
pescuite: "felurimea este din care sardele, licurini, heli,
midii, stridii, raei, scoici, ahivade, ctenii, supii, melanurii, rufi, palamide, gufari, zmaridii, salahii,
chefali, barbuni, calamarri, pagurii, petalide, zvurducle, pine, stacoji"
22
Tot detaliilor care potopesc
hrtia introduc cititorul n a unui triestin, prin intermediul lecturii devine el un locuitor
al frumosului port. Este acel locuitor interesat de confortul sale, de buna stare a
17
Am folosit de G. Piencscu: Dinicu Golescu, nsemnare a mele, Ed. Gramar, 1998,
p.7.
18
Ibidem, p 105.
Ibidem.
20
Ibidem, p. 108.
21
Ibidem
22
Ibidem
111
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
pavajului pentru a rupe picioarele sau hainele, de sau diversitatea produselor,
de bunul mers al afacerilor, dar nu n ultimul rnd este mndru de contopindu-se cu
imaginea cu marea, ct cuprinde vederea ochilor, de pnze carele au pe luntriile cele mari cele
mici ... mai vrtos nspre cnd toate sunt luminate prin felinare mari vede omul tot
marea ...... loc unde tot omul carele din orice nu mai
unde va fi acolo ca

Continua mpletire a imaginilor de
o plasticitate cu pragmatismul listelor de induc a ne fi n
derizoriu, avem n un ghid turistic, ca limbaj, dar care te face ajungi n locurile
descrise.
n ceea ce drumul cu vaporul-curier dinspre Trieste spre Golescu o
descriere a acestuia, de la de fier "lung de patru stnjeni" la mecanismul
de discursul fiind similar unui inginer mecanic care este pasionat de ceea ce vede, dorind el
realizeze ceva
24
Singura abatere de la expunerea n precizarea faptului toate impresiile
sale vizavi de sunt acumulate la plecarea spre deoarece la ntoarcere: "am
n 40 de ceasuri vreme nici am mncat, nici am dormit, ci numai am
am plns ca un copil mic"
25

se n n grandoarea sa acum de uitarea
a prezentului. realismul unui discurs care totul n stnjeni, de la San Marca
la gondole, canale Golescu recurge la o vizavi de starea lagunar
unde "vede felurime de isvoade de zidiri, vede statue, nct poate zice omul case
este o pentru care oamenii prin spre a le a le vedea n dar toate acestea
au plecat spre o asha nct poate acest cu un om trecut de 100 de ani, pe carele ce
1-au toate puterile ntru stare, el un voinic frumos, care
cum din zi n zi, dea brnci n


La precum pe tot parcursul sale, descrierile al arhitecturii citadine se
firesc, stilistice, cu instantaneele cotidiene legate de
Padova pentru bunul gospodar muntean un exemplu de
a muncii, de la drumuri la sistemul de "este piatra pe drum ntocmai ca
masa, apoi de amndoao sunt cu pe care sunt alee de copaci mari... ... pe
amndoao de drum sunt locurile de muncitor are locul nchipuit, ntocmai ca
o n patru mprejurat cu prin care curge apa. cnd
au de nu ploaie, ci nchide de la vale prin stavila ce
are apa umflndn-se se peste toate ... "
2
.
La Vicenza intensa din din nordul Peninsulei Italice,
transformndu-se ntr-o la adresa imobilismului cultural din unde este
un singur teatru, n "ce are norod poate peste o de mii de multe ori ntr-acest numai theatru,
abia sunt 100 de oameni.

n romnesc vorbesc limba
ar fi silit acest norod de a limba ...... 200 de 20 boieri ce
nu pot theatru, nepricepnd, nu pot nu poate alerga
29

de ar fi vorbit n theatru n limba 4 theatre ar fi


atitudine se un impuls exemplificator spre coagularea unei culturi
originale, prin ndeajuns de ca dezvoltarea a
limbii romne. Distingem astfel lui Golescu de un curent heliadist att de prezent n cercurile
intelectuale muntene, de la secolului XIX.
Ibidem.
24
Ibidem, p.107.
zr, Ibidem, p. 108.
zn Ibidem, p.110.
27
Ibidem, p. 115.
2
" de interes, cf. G. Pienescu.
29
Alerga, a progresa rapid, a evolua ntr-un rilm rapid.
'
0
Dinicu Golescu, op. cit., pp. 117-118.
112
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Verona privirilor socotitoare ale boierului muntean buna sa n ceea ce
arhitectonice, drumurile chibzuite fascinantul amfiteatru roman, martor integrat
al unui trecut luminos
31
La Brescia i atrag atentia foarte frumoase, cu felurimi de
statue zgheaburi mari de unde curge apa"
32

Un lung popas al impresiilor al timpului cheltuit cu folos, l ntreprinde la Milano, feericul
lombard, a energiilor citadine amalgamate ntr-o modernizatoare. Primul
contact produce un entuziasm rar ntlnit n ale lui Golescu: "acest frumos ce au
luat numire de Parisul cel nou, poate se

cu toate ce acuma am numit, pentru
ntierea
34
att pentru clima lui cea dulce

ct pentru cea de oameni

n dorin1a sa de a reliefa diverselor milaneze, Golescu


o cu de utilitate din capitala Austriei. Astfel ntlnim imaginea
catedralei Sf. din Viena Domului din Milano sau Scala cu Opera Avnd amintiri dintre
cele mai vizavi de Viena, autorul este surprins de anvergura lombarde, care tinde
substituie etalon ale occidentale a munteanului interesat de modele. Milano este un
care o astfel nct: "multi dintre voiajori, ce se vie o n Milan,
pentru ani. Unii zilele ce an pentru alte locuri aci mai mult.
merg de familiile vin aciia, unde ani"
37

Observarea faptului nobilimea dar burghezimea n timpul verii la la i
posibilitatea lui Golescu apeleze la o ntru totul. Este intrigat de faptul boierimea
majoritatea timpului n n preajma
ale unor ipotetice n locul acestor lncezeli risipitoare mai de folos ar fi la
acolo unde ngrijindu-se de buna nu doar ar avea cu ce dar pe de parte ar avea o
n aer liber ar fi n mijlocul poporului, Poporul are nevoie de exemple, de
pentru a din starea de napoiere n care se Cu virulenta sa, discursul nu face altceva
dect sa se constituie ntr-un mesaj, clar exprimat. cei care cred binele satisfacerea
propriilor dar acest bine se ascunde n spatele unei gndiri de gospodar, exemplul l
poate transforma ntr-un model demn de nrmaP
8

Pavia este ntruchiparea burgului universitar de care atrage "tinerii dintru alte spre


dar om nzestrat cu un deosebit practic, Golescu spre modul judicios
n care un mic curs de poate fi transformat printr-un ingenios sistem de ntr-un eficient curs
navigabil. Prin intermediul acestuia pot ajunge n toate Europei, cheltuielile reducndu-se
de la 3000 de florini carele cu ar circula pe vechile drumuri, la 500 de florini pe calea apei
40

ochi de gospodar buna a din Cremona Mantova,
sale pornind de la calitatea la modul de ancadrament al parcelelor precum sofisticatul
sistem de Curiozitate dar calcul al unei posibile eficiente economice sporite este descrierea modului
de a cailor sau njugare a boilor la carele de


nu pe parcursul scrierilor lui Golescu o reprezentare de a
italienilor, cum ntlnim la Codru sau mai trziu la Ci pariu, impresiile sale legate de contactul cu
acest popor sunt "Italienii cei nobili sunt vrednici de iubire, sunt oameni slobozi galantoni
cu daruri de iar cei sunt cam
de le va da 3 pentru ce au tocmit, nu va auzi, ci tot va mai cere"
42

:n Ibidem, pp. 120-121.
n Ibidem, p. 122.
" A se a concura.
34
ntiere = ntietate.
'"
3
r; Dinicu Golescu, op. cit., p. 123.
37
Ibidem, p. 126
38
Ibidem, pp.124-125.
'" Ibidem, p. 127.
40
Ibidem, pp.127-128.
41
Ibidem, p.l31.
42
Ibidem.
113
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Impresionante prin acuitatea logica descrierilor, boierului muntean au meritul
de a se constitui ntr-un tablou revelator al unei lumi aflate n plin progres economic ntr-un accelerat proces
de modernizare dar care un bagaj cultural voluminos a valoare a fost
prin scurgerea a timpului. Debarasat de horbota discursul lui Golescu este departe de a fi
catalogat ca o realizare autorului este una cu eminamente practice,
ascunse n nfloriturile condeiului mesaje simbolice.
Cincisprezece ani mai trziu vom n Italia un alt intelectual romn care a scris despre
sale italiene anume Costache Negri. ce a studiat n diferite pensioane din Costache Negri a plecat
pentru a urma cursurile universitare la Paris. De aici, n anului 1839 a plecat cu Vasile
Alecsandri spre Italia ca ntr-un interval de cteva luni viziteze mai multe Au vizitat astfel:
Genova, Civittavecchia, Livorno, Bologna, Trieste. n toamna an, Vasile Alecsandri
spre n timp ce Negri a n Italia n anul1841, spre sud, la Napoli. Despre perioada
sale n Italia relativ detalii, una dintre acestea fiind aceea a fost
unde a poposit n cea mai mare parte a timpului, aici de o nu ct de
profunde au fost sale cu carbonarii, ele au existat, fapt relevat de lui Negri de ntoarcerea
n Moldova. Aici s-a n modul de organizare al carbonarilor, prin fondarea unor
secrete de tip


Impresiile sale italiene sunt printr-o serie de trei intitulate: ntia, a doua a
treia "
44

Aceste sunt scrise ntr-o cheie care face din plin apel la un repertoriu lingvistic
specific nu textului cult. Tocmai din acest motiv analiza acestor texte trebuie de la
conceptualizarea contextului perioadei n care au fost concepute de la statutul incipient de exprimare a
culturii romne scrise.
n prima prin intermediul lui Negri n mijlocul unei drame pasionale,
pe firul clasic al unei iubiri cu final tragic, dintre un boier moldovean o ntreaga poveste
autorului posibilitatea declame cu o o voluptate acaparatoare, pofta de
a italienilor, modul lor de a transforma noaptea n zi febrilitatea cu care fiecare de ar fi
ultima. Prin acest tip de abordare, scoate la una dintre caracteristicile definitorii ale romantismului,
fie el retard, cum este cel romnesc. Bucuria de a cu intensitate fiecare moment pe care
de a transforma n sentiment pur de a libere friele toate ne
acestei caracteristici romantice amintite. Cum putem caracteriza altfel un discurs de genul: "0
Italie! Ale fiilor tale se dezvelesc sub jugul puternic al multor patimi ..... .
Te n cerul de-a pururea lin albastru, n ta cu ai codrii portocali, n
fetelor tale cu lung, negru neted, picurnd ca o pe obraz n inele mpletite. Dar mai
mult te n a ta slobozenie n nfocat ce aprinde n sufletele
cele mai


Ideea "cerului pururea senin" a prin sentimente duse la extrem o ca un veritabil
laitmotiv la majoritatea romnilor care vor ajunge n a doua a secolului XIX nceputul secolului XX
n Italia care vor pe hrtie, sub o sau alta, gndurile sentimentele lor. Cu ardelenilor
a lui Dinicu Golescu, au nevoia de a folosi cascade de epitete metafore, ntregi de
alegorii, toate acestea fiind menite n de imagini paradisiace. Italia se
din realul palpabil spre idealizat al imaginarului ocrotitor.
n celelalte apare ca fundal al Italiei contemporane autorului, antichitatea prin
a unui trecu glorios. canalelor ntunecoase, farmecul gondolelor
pe valuri, parfumul de mister peste tot, nu fac altceva dect catalizeze filtreze
spre ceea ce n viziunea lui Negri, prin bucuria a
spontaneitatea se regenereze la infinit. obligatorie pentru transpunerea n
realitate a tuturor acestor este deschiderea spre italie.
43
jertfa lui Costache Negri, Ed. 1912, p.69
44 Publicate n 1, 1B44, pp. 12-15, BS-BB, 132-134, 142-144 Costache Negri, Scrieri, 1909, p. 7, 13, lB.

Costache Negri, Vene{ia. Seara I, 1909, p. 7.


114
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Mozaicul eclectic al sentimentelor care oblignd-o cu imagini unicat care
se la n ochiului completat de interesul pentru o este mixtura
a unui romantism ideal.
Prietenul de voiaj al lui Costache Negri, cel la un moment dat, a fost Vasile
Alecsandri, istoria sale cu Italia fiind mult mai
Despre impresia primului contact al lui Alecsandri cu italian, cel din 1839, nu avem nicio
doar prietenul, pe Costache Negri, ntr-o prin cteva
italiene.
ntmplarea avea din nou n Italia, acest eveniment fiind favorizat de Elenei Negri
n de aceasta, Alecsandri a plecnd spre Italia n anului 1846, pentru
a urma un tratament curativ vizavi de tuberculoza care o moldovean urmat la scurt timp
iubita, pe un traseu sinuos cu vaporul prin Bosfor, iar apoi spre Trieste de aici la Cei doi au nchiriat
una dintre cele mai frumoase din cetatea Palazzo Benzon, devenit n secolul XX Vianello. Aici
au mai multe luni, timp n care Alecsandri a scris mai multe poeme din viitorul ciclu
pentru acest ciclu este poezia 11 septembrie 1846, palatul Benzoni.
elementele definitorii ale romantismului anume transformarea cotidiene ntr-un cadru de fundal
iluzoriu, totul se loc unui exotism luxuriant unor efluvii de
lumii de devin un reflex transfigurat al sentimentului de iubire, sentiment care totul
n jur, transformnd materialul profanul n fericire


nu a fost interesat niciun moment de ca entitate mirajul fiind
doar o accentueze sentimentele sale de Elena Negri
47
,
ntr-un mod absolut credibil ca implicare versuri ritmate n cadenta gondolierilor de
pe Canal Grande. Edificatoare n acest sens sunt poemele: "Barcarola "Biondineta"
4
e.
de a Elenei Negri sosirea iernii i pe cei doi
se ndrepte spre sudul Italiei, mai precis spre Napoli. Aici 1-au ntlnit pe munteanul Nicolae
bolnav el de care clima din tocmai pentru a se trata.
La Napoli zilele s-au scurs n lungi pe falezele golfului n spectaculoasele nocturne,
cu Vezuviul feroce ntunericul cu incandescent. n descoperirii de material
arhivistic bibliografic n vederea unui volum despre istoria perioadei lui Mihai Viteazul,
a fost atras de bibliotecile arhivele italiene. n acest sens este febrilitatea cu care n
Palermo acolo unde l pe parcursul primelor trei luni din 1847, de Elena Negri Alecsandri
19
Cei
trei petrec amiezile slnd n Vielei Delfina, locul unde erau Alecsandri Elena Negri,
n cu generozitate de soare sicilian. citea pasaje din manuscrisul
iar Alecsandri cte una dintre noile sale poezii, totul pentru buna a Elenei Negri.
n poetul moldovean a scris inspirat din cntecele populare
napolitane ( datat ianuarie 1847) "Visurile", poezie a versuri sunt de starea din
ce n ce mai precare a Elenei Negri de spectrul implacabil al Tocmai acestui eveniment
nefericit Vasile Alecsandri iubita sa s-au mbarcat pe un vapor pe Constantinopol, pentru a se
ntoarce n patrie. n apropiere de Bosfor, la nceputul lunii mai 1847, Elena Negri moare fiind
de Alecsandri n cimitirul unei biserici din Pera. Aceasta este ncheierea primei etape italiene din
lui Vasile Alecsandri, a unei de interioare
unor personale asupra italie. Primele impresii o definitorie asupra
lui Alecsandri, chiar viitoarele ale poetului n parte de vor avea loc
n cu totul alte
4
r. :\lexandru Italia n literatura VII, VIII, n Uoma, nr. 1, Xlll, 1933, p.14.
47
In aceste poezii Alecsandri se la Elena Negri numind-o Ninita, folosirea diminutivelor fiind o a
romantismului.
4
H Vasile Alecsandri, Opere complete. Poezii, voi. 1, 1909, p.51.
49
Nicolae a studiat arhivele din Roma, dar mai ales cele din Genova, unde a fost interesat de comertul genovez
la gurile n evul mediu; cfr. Alexandru Marcu, Un fedele amico dei Rumeni: G. \!.Ruscalla, Ed Giusli, Livorno,
1926, p.26.
115
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
june dornic de descoperiri intelectuale s-a transformat intr-un om politic cu
care s-a intors in Italia pentru a indeplini o misiune dar care nu pierdut critic
estetic al omului de condei.
n ceea ce-l pe Nicolae Italia nu a insemnat altceva dect cu o destul de
pentru ameliorarea intru-ctva a bolii sale faptului existau numeroase biblioteci arhive,
a fost un bun prilej de a aduna ct mai multe documente referitoare la epoca lui Mihai Viteazul. ntr-o serie
de scrisori Vasile Alecsandri, Nicolae aflndu-se in Arhivele Vaticanului a
descoperit documente "privitoare la evenimentele de la 1595 intre romni, poloni". n
de noi date istorice, de la Roma la Genova pentru a cerceta rapoartele Companiei Genoveze
de-a lungul anilor arhivele San Giorgio. n misiva Alecsandri spune a descoperit "trei
pline cu asupra noastre, foarte ele au fost de
Companiei Genoveze care avea multe stabilimente pe malurile Negre ale


La inceputul anului 1847 il pe la Napoli Palermo, de Vasile Alecsandri, de unde
se intoarce la Paris la nceputul lunii aprilie.
permanente a sale de iar la 4 octombrie 1852 ajunge
la Napoli. De aici i scrie lui Ion Ghica: pot mai multe zile n Neapoli dar aerul nu-mi
deloc. Sunt silit plec. Aici doctorii din locuitorii Romei a nu merge in acest
e foarte umed iarna n-ar fi bine. Aceasta m-a a a trece la Palermo, a e
ca cea mai din Italia, pentru o ca a mea". La 16 octombrie lui este
vizat pentru plecarea din Napoli spre Palermo. Sosit aici se va instala la hotelul Trinacria pe Via Butera 31
51

Acesta e locul unde moare la 29 noiembrie 1852 faptului nu a dispus de mijloace financiare a
fost nmormntat in groapa a cimitirului Capucinilor
52

Italia cu elementele sale romantice o n unor scriitori de mai in cadrul
general al culturii romne, de la 1859-1860. Sunt clasice unde se trecutul latin comun
sau este gloria


iatalic este perceput de George ca o reprezentare a unei culturi citadine clasice,
precum Roma sau fiind modele n arhitectonice a gloriei trecutuluP
4

Aceste scrieri sunt de cele mai multe ori repetitive un limbaj stufos lipsit de originalitate. De
cele mai multe ori autori romantici obscuri preiau elementele artistice din unora ca Alecsandri,
Asachi sau chiar Heliade topindu-le in cheie proprie, fi ajuns personal n Italia.
Tocmai de aceea trebuie o ntre intelectualii romni a formare a
fost strns de italian, att fizic ct prin accesul la italiene cei care au
cunoscut Italia prin intermediul diverselor lecturi sau de salon.
Romaniens from Wallachia and Moldavia in Italy in Modern Age
(Summary)
Italy represents an extraordinary attraction for a Romanian intellectuality at the incipient phase of
its process of formation. The Italian space offered exactly the essential elements for the structure of a real
intellectuality. Therefore, one could find here the scientific knowledge put into value through the courses of
the professors from prestigious universities. The Italian archives and libraries contain technical information
as well as the works of the great scholars of mankind. Italy represents the place where it can be found the
essence of severa! centuries of evolution of the Western civilization with ali its defining components. All these,
together with the Southern Mediterranean sun and the specific Italian way of life were a permanent impulse
for knowledge for the young Romanian intellectuality.
00
Alexandru Balaci, lui Nicolae cu Giuseppe Mazzini Italia, n Studii Italiene, s.n. 1, 1958, p.363
01
Dan Berindei, Ultimii ani de activitate ai lui Nicolae n Revista 30, nr.ll, 1977, pp. 2006-2007.
0
" Vasile Cndea, Milrturii peste hotare, Ed. 19!:18, p.194.
" C. D. Aricescu, Roma, n Carpatilor, poezii istorice, 18GO, p. 140.
04
George Stelele Vene{iei(Melodii intimej, 1855, p.129.
116
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Personalul diplomatic al Romniei n (1882-1914)
Ana Maria VELE
diplomatici constituie un segment valoros al elitei intelectuale al unei care, prin
activitatea pe care o n mod concret la intensificarea
dezvoltarea ntre popoare. Trebuie n perioada n vedere (1882-1914), Romnia
nu a diplomatice la nivel de cu nici o Misiunile diplomatice de rang nalt
instituite de Romnia cucerirea numele de Acestea un personal
mai numeros dect ambasadele erau conduse de un ministru acreditat pe
statului. Pentru a activa n normale, acesta avea la n cadrul birouri dispuse pe
domenii, respectiv a arhivelor, de contencios, de protocol o cancelarie.
Cnd survenea un caz de deces a titularului sau o schimbare, putea fi ad-interim de un
cu afaceri, care reprezenta un de misiune de rang inferior ministrului
era acreditat pe ministrul de externe prin intermediul unei scrisori de cabinet. nu exista disponibil
un astfel de reprezentant, un membru al corpului diplomatic al este desemnat cu acordul statului
acreditar, reprezinta la numirea unui nou ministru

Acest personal diplomatic


cuprinde consilierii secretarii n 3 clase (clasa n cadrul acestora fiind secretarii
din clasa 1), care puteau de asemenea reprezenta interese speciale fiind ei pe domenii de
activitate, cum ar fi: comerciali, militari, culturali.
comerciali nu erau corpului diplomatic acreditat "nu pot deci fie cu secretarii
de nici figureze n lista corpului diplomatic local, nici poarte

Rolul acestora era


limitat la misiunea de a se informa temeinic asupra n care a transmite
prin intermediul unor rapoarte documentate, orice eveniment important care survenea n acest domeniu.
De asemenea, se impunea apropierea acestora de cercurile industriale comerciale n vederea
cu statul al erau. avea datoria de a le facilita misiunea. comerciali
puteau dobndi informatii utile de la diferitele consulate cu care aveau posibilitatea
le era propunerea unor afaceri diverselor case comerciale sau industriale. Le era
orice deoarece rolul lor era de a urma cu strictete instructiunile primite
3
culturali
li se solicita misiunea de a promova interesele culturale ale pe care o reprezentau, cunoscute
ntr-o ct mai obiceiurile valorile acelei de militar era
ntotdeauna unor cadre militare, care aveau ca obiective concrete colaborarea n probleme de
interes reciproc, reprezentarea statului acreditant la unele ceremonii oficiale cum ar fi serbarea zilei
informarea cu privire la domeniul militar din statul acreditar
4

n cadrul Romniei la Paris, au existat "supranumerari", respectiv tineri n formare,
li se impunea efectuarea unui stagiu n timpul se deprindeau cu cancelariei
li se aptitudinile. Oficial, nu erau recunoscuti ca corpului diplomatic
5

Alte care interesele unui stat n alt stat sunt consulatele. Dintre consulate, cele
generale cea mai n cadrul ierarhiei sunt conduse de un consul general. Romnia
1
Marin Alexie, Nac Androne, Dictionar diplomatic, 1979, p.509.
z Arhivele Ministerului Afacerilor Externe (n continuare A.M.A.E.), Fond Paris, Problema Personal, vol.620 (1897-1909),
30 noiembrie 1909.
: Ibidem.
4
Marin Alexie, Nac Androne, op.cit., p.118.
5
A.M.A.E., Fond Paris, Problema Personal, vol.619 (1893-1894), 16/28 martie 1896.
Revista XX.l/2, 2007, pP. 117-125
117
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
la Paris un astfel de consulat. Consulul este un numit de guvernul sale printr-o
care are valoarea unei scrisori de acreditare n care sunt precizate numele acestuia, clasa lui
n care este trimis. Statutul este recunoscut printr-un exequatur consular care
i permite activitatea n noul stat de consuli nu sunt politici ai
statului lor
6
, de ordin comercial, economic, maritim etc. n rapoartele
consulare elaborate, realitatea Un rang inferior consulului este cel al viceconsulului,
care l pe acesta care este investit cu misiune. De asemenea viceconsulul poate fi titularul
unui consulat att patenta ct exequaturuF.
1882
8
: MIHAIL PHEREKYDE
9
- trimis extraordinar ministru (16 decembrie 1881)
AL Odobescu - prim secretar; A. - al 2-lea secretar; Edgar Mavrocordat - Constantin
Nanu- Stamati Stamatiadis-
1883
10
: Sediul Cancelariei- Bulevardul Malesherbes, no. 97.
AL Odobescu - prim secretar; George Bengescu - al 2-lea secretar, transferat de la Londra substituin-
du-1 pe care este disponibilizat; Edgar MaVIocordat- Constantin Nanu- Stamati
Stamatiadis- Balz- ( n dosarul romnesc acesta este Alexandru n drept)
11

1884
12
: Personalul este identic cu cel al anului 1883, cu lui Balz (AL care nu mai apare
ca fiind conform surselor franceze.
suplimentare furnizate de sursele ne permit nu se
ntocmai, ci cei doi romni care apar ca la Paris, sunt la Atena
(C-tin Nanu n calitate de secretar clasa Il) la Londra (E. Mavrocordat, tot n calitate de secretar clasa
Il), ambii fiind


1885
14
: VASILE ALECSANDRI- trimis extraordinar ministru (18 mai 1885), de
la via de la Socola.
George Bengescu, n litere, doctor n politice administrative, posesor al
Dedulescu era desemnat ca fiind prim secretar, iar Constantin Nanu n calitate de secretar clasa
a II-a este permutat din nou de la Atena la Paris
15

1886
16
: membri ai doar sediul acesteia este schimbat, iar noua devine Paris, Rue
Penthievre, no.5. Aceste cuprinse n sursele franceze, sunt completate de cele
care l surprind pe Bengescu n calitate de de afaceri, iar de militar este
de George din Marele Stat Major
17

1887
18
: Pe trimisul extraordinar V. Alecsandri prim secretarul G. Bengescu, mai apar ca
iar ca militar
1888
19
: personal ca n anul1887.
1889
20
: Sunt ai Romniei n conform anuarului diplomatic francez,
sursele unele de personal, numiri .. Gh.
" Marin Alexie, Nae Androne, op.cit., p.2713.
Ibidem, p.938.
" Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 11382, Paris, 18132, p.317.
" Om politic pe 14 noiembrie 1842 la licenlial n litere la Sorbonna (18132); doctor n drept la Paris
(1813fi); avocat; membru al Coaliliei de la ministru n diverse cabinele; ministru plenipolen1iar la Paris
(16 decembrie 1881-1884); Ministru al Afacerilor (113 decembrie 1885-12 martie 18!38; apoi din nou ministru,
senator; moare n 1928.
10
Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1883, Paris, 1883, p.372.
11
Fond Paris, Problema-Personal, vol.619 (1893-1894), 14/26 decembrie 1882.
n Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1884, Paris, 1884, p. 365.
1
J Fond Paris, Problema-Personal, vol.619 (1893-1894), 20iunie/2 iulie 1884.
14
Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1885, Paris, 1885, p.368.
1
' A.M.A.E.-Bucureli, Fond Paris. Problema-Personal, vol.619 (1893-1894), Paris, 23 decembrie 18813.
1
" Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1886, Paris, 1886, p.382.
17
Fond Paris, Problema-Personal, vol.619 (1893-1894), 9/21 octombrie 1886.
1
" Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1887, Paris, 1887, p.391.
1
" Ibidem, Paris, 1888, p.393.
"
0
Ibidem, Paris, 1889, p.40G.
118
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
aflat n de de clasa 1 este avansat n grad, fiind numit prin decret regal secretar
clasa a II-a transferat n calitate la Constantinopol substituindu-1 pe Em. Kretzulescu, care la
este permutat la Viena. lui la Paris va fi de Theodor Ghica,
la ca clasa J2
1
Pe 16 martie 1889, Constantin Nanu, secretar clasa a II-a la Paris,
este numit n de consul general la Constantinopol este nlocuit de secretar clasa a
II-a, care, la este permutat de la Belgrad
22
Gh. nu va ocupa mult timp postul de la
Constantinopol ntruct este din nou transferat la de la Paris ncepnd cu 1 noiembrie
1889 nlocuindu-1 pe Nicolae numit n lui


1890
24
: se n acest an n sensul personalul devine mult mai numeros. Trimisul extraordinar
respectiv V. Alecsandri, G. Bengescu devine consilier, iar Cretzianu este secretar,
a se clasa i posibilitatea de a fi fost din nou transferat la Paris,
deoarece asemenea demersuri erau ntreprinse n mod curent, mai ales la nivelul personalului inferior al
ierarhiei diplomatice. Corpul 4 membri, Th. Ghica, Florescu sunt simpli
iar comandantul este militar.
Din acest an, Romnia va fi la Paris de un consul general n persoana unui oarecare Fould
(n sursele consulul general romn este Tould, care interesele Romniei
n1893, cnd survine decesul acestuia), iar ca vice-consul de Victor Berceanu. La Marsilia consulul
Romaniei va fi Fraissinet, iar la Nice reprezentantul Romniei va fi Gautier. (Anuarul Diplomatic
Consular al Republicii Franceze pentru 1891, Paris, 1891, p.419)
1891
25
: Sediul din nou, noua fiind Paris, 33, Avenue Montaigne).
Noul ministru este un oarecare N ... , Constantin Nanu devine consilier, Filality, secretar,
Th. Ghica Florescu iar de militar. Alexandru
Florescu, supranumerar este numit din12 februarie 1891 n postul de de clasa a II-a,
substituindu-1 pe Radu

care nu este nregistrat ca personalului conform
surselor franceze. C-tin Nanu este consemnat a de consilier de n urma unui
decret regal din 14 februarie 1891, acesta este transferat n de prim secretar la Paris cu ncepere
din 1 ma1tie, fiind n calitate de la Bmxelles
27
Din 11 martie 1891, Gh. Cretianu care
ocupa de secretar clasa a II-a la Paris, este n calitate la de la Berlin este
substituit de Gh. Filality, care postul de secretar la din Belgrad. La Paris acesta din
activa ca al cabinetuluP
8
Th. Ghica, clasa 1 la Paris, este avansat la gradul de
secretar clasa a II-a n calitate la Constantinopol unde l substituia pe


1892
30
:Habitudinea sediului se de adrese, una a
(Paris, Rue de Rivali, 244), iar a cancelariei, care n fostul sediu al (Paris,
33, Avenue Montaigne).
se o modificare a misiunii diplomatice a noul trimis extraordinar
ministru devine NICOLAE KRETZULESCU
31
, medaliat al Ordinului Legiunea de Onoare
32
(24 decembrie 1891), fost al Consiliului de fost al Senatului. Constantin
21
Fond Paris, Problema-Personal, vol.619 (1893-1894), 28 februarie 1889.
22
I/Jidem, 22 martie 1889.
:::; Ibidem, 21 octombrie 1889.
24
Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1890, Paris, 1890, p.40G.
2
" Ibidem, Paris, 1891, p.418.
zn Fond Paris. Problema-Personal, vol.619 (1893-1894), 14/26 februarie 1891.
27
Ibidem, 19 februarie 1891.
2
" Ibidem, 13 martie 1891.
zu Ibidem, 18 decembrie 1891.
:m Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1892, Paris, 1892, p.423.
:n Om politic, fratele lui C-tin Kretzulecu, la 1 martie 1812 n doctor la Paris (1839}, deschide o
de chirurgie la (1840}; exilat la 1848 la Constantinopol; ministru prim-ministru n mai multe ministem;
ministru plenipotentiar la Berlin, Petersburg, Roma Paris; se mtrage din n 1888; ales al Academiei
Romne; moare pe 26 iulie 1900.
n Ordinul National al Legiunii de Onoare ierarhie: Cavaler(#); Ofiter (O#); Comandor (C#); Mare
Ofiter (G.O.#); Marea Cruce (G.C.#).
119
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Nanu este prim secretar, Filality devine al 2-lea secretar, Nicolae Ghica apare ca fiind simplu secretar,
de militar este de Ghica. Ca de clasa 1, este transferat de
la Bruxelles la Paris, Mihail Pclianu
33
La Paris, Marsilia Nice consuli vice-consuli, acum apare la Bordeaux un consul
n persoana lui A.L. Goyetche. (Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1892,
Paris, 1892, p.423}
1893
34
: N ... revine ca fiind titularul de ministru Nanu pe
de prim secretar, Nicolae Ghica devine al 2-lea secretar, Pclianu Gane sunt iar
Mihai Ghica este militar, avansat ncepnd cu 20 aprilie 1893 la gradul de comandant. Dosarele
de personal i mai ca supranumerari pe Barbu Scarlat Arion,
n drept. Acesta din este numit pe 15 septembrie 1893 n de cancelar al Consulatului
din Bitolia
35
Pe 1 iulie 1893, M. Pclianu, clasa I al de la Paris, este avansat de Carol I n
de secretar clasa a III-a numit n postul de vice-consul cancelar al Consulatului
General din Sofia
36
La Paris, Marsilia, Nice Bordeaux, Romnia este de personal
consular ca n anul precedent.
1894
37
: Este numit un nou de misiune al romne din capitala n persoana lui IOAN LAHOV ARI
(25 mai 1893}, ca urmare a demisiei lui Kretzulescu, de regele Carol n februarie 1893. Acestuia
i se achita avute de guvernul francez abia apoi
anuarul diplomatic francez l ca ministru n 1893, plecarea lui
Kretzulescu naintea venirii lui Lahovari, pe acel N ... , n numeroase rnduri ca
diplomatice n diverse din reprezentnd Romnia. Nanu N. Ghica
sunt ai Ordinului Legiunea de Onoare. Titularul de militar este
schimbat, noul reprezentant fiind comandantul iar simpli sunt Alexandru Gane, B.
C. Cantacuzino. (A. Cantacuzino, conform surselor cercetate}.
La Paris N ... devine consul general, fiind ajutat de V. Berceanu care de vice-consul.
La Marsilia consulul este Fraissinet, la Nice- Gautier, iar la Bordeaux- Goyetche.
1895
38
:Adresa cancelariei se la Paris, 33, Avenue Montaigne, sediul este transferat
la o respectiv Paris, 50, Avenue Marceau. Personalul misiunii diplomatice
este identic anului precedent cu militar care titularul, noul
reprezentant fiind Dimitrie comandantului fiindu-i n
conform surselor franceze. Cele surprind mai multe de cadre cum ar fi numirea
la Paris a lui Spiridon Bibescu, secretar clasa a II-a la Roma, numirea n luna mai 1895 a
lui C-tin Nanu, consilier al n calitate la Bruxelles Haga, apoi transferat din nou la
Paris n luna octombrie 1895, numirea lui Nicolae Lahovari n calitate de supranumerar la Paris,
rechemarea la Afacerilor Politice a Contenciosului din cadrul Ministerului de Externe a lui
Dimitrie Ghica, aflat n de al de la Paris substituit cu Alexandru Pisoski, dar
demisia lui I.Lahovari din de ministru demisie de CaroP
9

La Paris, consulatul general al Romniei avea sediul la no.19, Avenue de !'Opera, iar titularul n
anul1895 a fost Pierre Aubry, vice-cor1sul a V. Berceanu. La Marsilia (vice-consulat},
Nice Bordeaux au titulari ai consulatelor. Noi consulate ale Romniei apar la Le Havre
( G. Le Bourgeois- consul}. Rouen (Le Roy- consul), Menton (din 1892, Silvio-Agliany- vice-consul}.
1896
40
: Noul trimis extraordinar ministru al Romniei la Paris este GRIGORE I. GHICA
41
(acreditat la 13 martie 1896}, decorat de Ordinul Legiunea de Onoare. Pe Cretzianu l ntlnim ca prim
Fond Paris, Problema-Personal, vol.619, 26 mai 1892.
:
14
Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1893, Paris, 1893, p.415.
:
15
Fond Paris, Problema-Personal, vol.619 (1893-1894), 22 septembrie 1893.
:J,; Ibidem, 3 iulie 1893.
:'
7
Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1894, Paris, 1894, p.429.
:l' Ibidem, Paris, 1895, p.425.
H Fond Paris, Problema-Personal, vol.619 (1893-1894), 1895.
40
Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1896, Paris, 1896, p.424.
41
Frate al lui Alex. Emil 1. Ghica, pe 20 decembrie 1847 la studii realizate la Paris; voluntar n armata
n franco-prusac din 1870-1871; secretar al agenliei diplomatice de la Constantinopol (1874); voluntar
120
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
secretar, iar N. Ghica este al 2-lea secretar. Anul acesta este un singur n persoana
lui Alexandru Pisoski, iar militar devine de Stat-Major Constantin Pietraru, deoarece
Dimitrie avansat n gradul de locotenent-colonel a fost rechemat n Alt raport
substituire acum fostul titular al de militar se numea Gheorghe
fusese avansat la gradul de maior, nu locotenent-colonel
42
Cele rapoarte sunt prezente n dosarele
de personal sunt elaborate la luni unul de altul. o de
informare care nu trebuie fie proprie diplomatice. Noi se produc pe parcursul
acestui an, respectiv numirea la cerere n Paris, din 1 martie 1896, a lui N. Rosetti, supranumerar n
prim secretar la Constantinopol este n calitate la Paris.
substituindu-1 pe C-tin Nanu, consilier de care la rndul este transferat la Constantinopol.
avansarea n ierarhie a lui Alex. Pisoski. Acesta devine cancelar, este trimis n este nlocuit cu C.
Manu
43

Consulatele vice-consulatele care reprezentau Romnia n celelalte ale
titulari ca n anul precedent.
1897
44
: Sediul o respectiv Paris, 25, Rue Bizet. Gr. Ghica este misiunii
diplomatice avndu-1 pe Cretzianu ca prim secretar, al 3-lea secretar devine Constantin
Manu, secretarul clasa a 2-a nefiind n afara celui militar care titularul
n persoana comandantului Ion care a terminat n mod din Fontainebleau,
nu sunt n acest an. numire survine ca urmare a deciziei ministrului de ca
militari pe din fie din rndul
superiori
45
Nicolae Ghica, secretar clasa a II-a la Paris este avansat la gradul de secretar clasa 1
n calitate de cu afaceri la Atena unde l substituie pe Cantacuzino
46

Celelalte consulate sau vice-consulate ale Romniei n sunt reprezentate n acest an de
cu faptului la Marsilia, consulul Fraissinet, este ajutat de vice-consulul A.
Fraissinet, iar la Menton l ntlnim ca vice-consul pe N ... , a identitate este
se presupune este care a fost n 1893 ministru
1898
47
: n cadrul personalului nu sunt numeroase, Prim secretar este
N.Ghica, care este transferat de la Atena, iar de militar mai apare un simplu n
persoana lui G.Georgiadi. Sursa l pe N.Ghica, n drept, n calitate de
supranumerar
48
tot n calitate de supranumerar este numit George Giorgiadi,
n drept, care este obligat participe la examenul organizat de Ministerul Afacerilor pentru
a fi avansat n

Nicolae Rosetti pretextnd nu fusese avizat la timp se afla ntr-o
n Africa, nu avuse posibilitatea a se prezenta pentru a examenul din
continua ca supranumerar la Paris. Acesta a a mai participa la examenul
pentru statutului de astfel nct a mai postul de supranumerar
la data la care acesta a fost programat. Din acel moment Rosetti nceta a mai face parte din personalul

Gh. cu afaceri la Paris demisia, care este Personalul


consular sau vice-consular o modificare n acest an, respectiv vice-consulul de la Menton
(N ... ), este numit n timp consulla Rouen.
1899-1900
51
: Grigore Ghica reprezinte Romnia n calitate de al misiunii diplomatice la Paris.
Constantin Poppovici este secretar clasa 1, iar Constantin Manu este secretar clasa a III-a, avansat n aprilie
n romno-turc din 1877-1878; director general al Ministerului de Externe (1888); delegat n Comisia
a ministru plenipoten!iar la Berlin din 1888, apoi la Paris din 1896; moare n 1911.
42
Fond Paris, Problema-Personal, vol.619 (1893-1894), marlie 1896.
4
" Ibidem, 1896.
44
Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1897, Paris, 1897, p.422.
4
r. Fond Paris, Problema-Personal, voi. 620 (1897-1909), 8/20 februarie 1897.
4
n Ibidem, 12/24 ianuarie 1897.
47
Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1898, Paris, 1898, p.435.
4
" Fond Paris, Problema-Personal, voi. 620 (1897-1909), 7/19 decembrie 1898.
4
n Ibidem, 19 septembrie 1898.
50
Ibidem, 3/15 iunie 1898.
r.l Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1899-1900, Paris, 1900, p.443.
121
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1900 la gradul de secretar clasa a II-a. Corpul diplomatic al prin numirea lui Antoine
Bibescu (1/13 ianuarie 1900, apoi promovat la gradul de secretar clasa a III-a n 12 februarie 1902), a
lui Nicolae D. Ghica pe fundalul unor probleme de iar de militar
este de G. Miclescu. Conform maiorul avansat n grad la
locotenent-colonel numit n de de Stat Major
de militar al Romniei la Paris
52
Celelalte nu nici o modificare cu numirii
Dr. Paul de Langenhagen ca vice-consulla Menton, substituindu-1 pe N ... , care la Rouen n
de consul. Girarea celor s-a dovedit a fi destul de pentru N ... , astfel nct
a la de vice-consul.
1901
53
: Grigore Ghica devine Mare al Legiunii de Onoare. Constantin Poppovici este noul consilier
de n acest an nu sunt secretarii clasa I clasa a III-a, ci doar Constantin Manu,
care a avansat n la de secretar clasa a II-a. A. Bibescu n calitate de
Constantin C. acum apare n cadrul de
"surnumeraire", supranumerar, n plus, ceea ce faptul acesta nu este remunerat ci
este extrabugetar. Constantin este numit n de supranumerar pe 10 noiembrie
1899, avansat la gradul de cu titlu (1 decembrie 1899). apoi promovat ca secretar clasa a III-a pe 12
februarie 1902
54
de supranumerar este de 1. Maican. n celelalte
este anilor 1899-1900. (Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru1901,
Paris, 1901, p.446)
1902
55
: Membrii sunt cu substituirii lui Ion Maican, n litere, cu Jean Filitti n
calitate de extrabugetar. Consulatele vice-consulatele Romniei n sunt
reprezentate de persoane ca n anii
1903
56
: Grigore Ghica este n de ministru iar Antoine Bibescu devine secretar,
fiind avansat din de membri ai n posturi pe care le
n 1901, C-tin dispare din de devenit din 1902 secretar clasa a
III-a, dar nu mai este ca al Din 15 aprilie 1903, Constantin Langa
este desemnat a ocupa de secretar clasa a III-a n cadrul de la Paris (promovat la secretar
clasa a II-a cu ncepere din 1 noiembrie 1903), Constantin Manu, secretar clasa a II-a Ioan Filitti,
secretar clasa a III-a cu titlu onorific, sunt continua activitatea n cadrul
centrale a Ministerului Afacerilor n timp, Constantin secretar clasa a II-a n
este numit n calitate la Paris, din 1 mai 1904 acesta este transferat
la ConstantinopoPi.
Consulatele vice-consulatele se cu cu consulatului general de
la Paris, adresa de la no.19, Avenue de l'Opera, la no.42, Rue du Louvre, dar titularul,
Pierre Aubry fiind substituit de Louis Dreyfus. Ca vice-consul V. Berceanu.
1904-1905
58
: Grigore Ghica mentine de trimis extraordinar ministru avnd n
subordine pe Constantin Poppovici drept consilier de Constantin Langa-Rascanu (secretar clasa
a II-a), Gabriel Mitilineu (secretar clasa a III-a), Charles-Adolphe Cantacuzimes (secretar clasa a 111-a),
G. Miclescu militar).
La Paris, consulatul general titular, Louis Dreyfus, vice-consul nu mai este V.
Berceanu ci acesta este substituit de N .... Celelalte sunt reprezentate astfel: Bordeaux ( consul
- A.L.Goyetche); Le Havre (consul - G.Le Bourgeois); Marsilia (consul - Fraissinet, vice-consul- A.
Fraissinet), Menton (vice-consul- Dr. Paul de Langenhagen); Nice (consul- Albert de Gautier); Ruen
(consul- N ... , probabil este vice-consul n cadrul consulatului general de
52
Fond Paris, Problema-Personal, vol. G20 (1897-1909), 2G mai 1899.
5
' Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1901, Paris, 1901, p.44G.
54
Fond Paris, Problema-Personal, vol. G20 (1897-1909), 1902.
55
Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze pentru 1902, Paris, 1902, p.454.
5
" Ibidem, Paris, 1903, p.4G3.
r.
7
Fond Paris, Problema-Personal, vol. 620 (1897-1909), 29 marlie 1903.
5
A Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze penlru 1904-1905, Paris, 1905, p.486.
122
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
la Paris). Acum apare pentru prima un reprezentant care interesele Romniei
n respectiv n algerian Oran n persoana consulului Auguste Frette,
probabil ca urmare a raporturilor comerciale romna-franceze.
1906
59
:Titularul misiunii diplomatice Grigore Ghica, iar sediul
este transferat ntr-o respectiv Paris, no.87, avenue Kleber, n timp ce cancelaria
la Paris, no.12, rue de Longchamp. Personalul este compus din consilierul (Carol
(Charles) Mitilineu), doi secretari clasa a III-a (Charles-Adolphes Cantacuzene Gabriel Mitilineu -
confirmat pe 1 august 1906 n postul bugetar de secretar clasa a II-a), un (Jean Cotadi) un
militar Miclescu).
Consulatul general de la Paris titular n persoana lui Louis Dreyfus secondat de
misterios N ... , sediul este transferat la o Paris, no.4, Rue de la Banque.
Celelalte consulate sau vice-consulate personal ca n anul precedent. Cu
asupra departamentelor din Nord Somme, a fost numit un consul care vegheze interesele
Romniei la Dunkerque, n persoana lui C.A.P. Detraux.
1907-1908
60
: Nu survin multe n cadrul personalului ci doar avansarea lui Charles
Cantacuzene la secretar clasa a II-a, iar ca secretar clasa a III-a apare Em. Rosetti-Rosnovanu.
de militar este de A. Sturdza. doi ani ni-l pe N ... , drept consul
att la Le Havre unde-I pe Le Bourgeois, ct la Rouen. n timp acesta ca
vice-consulla Paris pe consului general Louis Dreyfus.
1909-1910
61
: Sediul din nou de data aceasta fiind transferat la Paris, no.2, Rue
Marbeuf, n timp ce cancelaria no.12, rue de Longchamp. Titularul
este substituit din considerente personale, nu nainte de prezenta Scrisorile de rechemare
Republicii Franceze. Astfel noul trimis extraordinar ministru devine
Alexandru Em.LAHOVARI
62
, comandor al Legiunii de Onoare, numit la 12 noiembrie 1908. Erudit
nzestrat cu o un tact diplomatic comparabil cu al celor mai mari
ai lumii, Alexandru era un model de urmat n maniera de scriere a rapoartelor ntr-o
cusur
63

Pentru a reconstitui unele date biografice care confirme calitatea personalitatea cu totul
a lui Al. Em. Lahovari, att studiile, dar se impune
carierei sale care l-a distins sau cu care a fost onorat. nceput cariera
activnd ca supranumerar la a Romniei din Paris (24 noiembrie
1877), apoi devine secretar clasa a II-a tot n cadrul la rangul de (1
aprilie 1880), la timp fiind promovat n ajungnd secretar clasa I la Petersburg (25 iunie
1881). Printre posturile pe care le-a ulterior, se cel de cu afaceri la Petersburg
n anii 1881-1884, al diviziunii consulare la Ministerul Afacerilor (12/24 martie 1885), secretar
al pentru pace din ntre Serbia Bulgaria n 1886, cu afaceri la Belgrad
(mai 1886), consilier de (19 noiembrie 1888), al Romniei pentru negocierile
antamate cu Viena Budapesta referitoare la noile de ferate la la Palanca
la Burdujeni (31 ianuarie 1891), trimis extraordinar ministru clasa
I la Roma (20 februarie 1893), la Constantinopol (18 martie 1902), la Viena (februarie 1906), la Paris (30
septembrie

Printre onorifice s-au cavaler al Ordinului Steaua


Romniei (mai 1882), Steaua (1889), comandor Coroana (1892), comandor Steaua (1897), mare
Coroana (1904), mare Steaua (1905), iar dintre cele care i-au recunoscut meritele,
acesta a fost distins cu : al Ordinului Leopold al Belgiei (18810, cavaler al Legiunii de Onoare
59
Ibidem, Paris, 1906, p.499.
60
Ibidem, 1907-1908, Paris, 1908, p.481.
01
Ibidem, 1909-1910, Paris, 1910, p.485.
fi' Ministru plenipolcnliar, Consiliului Superior Diplomatic; la 21 decembrie 1855 la Paris; doctor n
drept la Paris (1880); ministru al Romniei la Roma (1893-1899), Constantinopol (1902-1906), Viena (190G-1908), Paris
(1908-1917), Roma (1917-1928).
fi' Raoul Bossy- Amintiri din viala (1918-1940), voi.I, 1918-1937, 1993, p.5G.
04
A.M.A.E., Fond Paris, Problema Personal, vol.620 (1897-1909).
123
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
(Franta-1881), comandor al Ordinului Stanislav (Rusia-1882), comandor al Ordinului Sfnta Ana (Rusia-
1885), mare al Ordinului Alexandru (Bulgaria-1886), mare ofiter al Ordinului Takowo (Serbia-
1886), al Legiunii de Onoare (Franta-1889), Mare Cordon al Ordinului Medgidia (Turcia-1889),
Marea Cruce a Ordinului Francisc-Iosif (Austro-Ungaria-1891), comandor al Legi unii de Onoare (Franta-
1893), Marea Cruce a Ordinului Coroana de Fier (Austro-Ungaria-1906), Marea Cruce a Ordinului
Isabela Catolica (Spania-1909)
65
deferenta cu care personalitate din
a fost de guvernele marilor puteri. De asemenea,
Ordinului francez Legiunea de Onoare au fost acordate diplomatilor de origine, nu
doar autohtonilor.
Corpul diplomatici a sporit considerabil. n anul precedent nu avea nici unul,
acum sunt 3 persoane cu (Jean Gheorghiu, Constantin Stoianovici, Nicolae
A.E.M. Lahovari). militar este mentinut A. Sturdza, avansat n functia de maior. Pentru prima
apare acum o aceea de comercial, titularul acesteia fiind
Jean Arian, cu sediul la Paris, cu asupra Angliei Belgiei. Activitatea pe care
trebuia o presteze, avea direct comerciale, respectiv interesele lucrative ale Romniei cu
caracter comercial se impunea a fi supravegheate. n lipsa unui astfel de reprezentant, un alt membru al
este delegat cu responsabilitatea ce deriva dintr-o astfel de activitate.
Consulatul de la Le Havre, condus de Louis Reinhart extinde asupra Senei Inferioare,
Calvados, Manche.
1911
66
: Nici n acest an nu intervin multe Apare un nou secretar clasa I n persoana lui J.C.
Argetoianu (din septembrie 1911 este cu afaceri la Paris), iar secretari clasa a II- a acum
persoane, Em. Rosetti-Rosnovanu, avansat din clasa a III-a (transferat temporar la Petersburg),
George Stoicescu, transferat de la Petersburg din 1 ianuarie 1911. Sunt mentinuti n doar doi
Constantin Stoianovici nu mai apare ca reprezentant al De asemenea este substituit
comercial Jean Arion de Mihail Holban, cu asupra Angliei.
Celelalte institutii consulare din celelalte personal.
1912
67
: Sediul cancelariei este transferat la Paris, no.122, Rue La Boetie, n timp ce
respectiv Paris, no.2, rue Marbeuf. Mitilineu nu mai apare ca ndeplinind de consilier de
de Argetoianu mai activitatea de secretar clasa I Jean Al. Lahovary. Ca
secretar clasa a II-a doar Rosnovanu (cu unui de serviciu de fruntarii), iar ca
militar l ntlnim pa Dimitrie Sturdza. Functia de comercial este de
Holban, iar pentru celelalte nu intervin de personal. Astfel, n acest an Romniei
de la Paris este de membrii familiei Lahovari, care ministru
(A.Em.Lahovari), secretar clasa I (Jean Al.Lahovari-cu de secretar clasa a II-a)
(Nicolae Nu se n nici un raport consular referitor
la personalul de la Paris, salariile cu care erau retribuite persoanele care compuneau corpul
diplomatic. Uneori incidental fortuit, vreunei reduceri salariale, acestea sunt
dar nu se poate stabili nimic concret pe baza lacunare, deoarece nu se
proprie tip de cu att mai relevarea unei sau augmentare a acesteia.
Sursa care ne aceste informatii este de Legea din 14/26 februarie 1879.
Pe 15 noiembrie 1912 George G. Ioan este numit comercial pentru Franta Anglia, avnd
la Paris substituindu-1 pe G. Holban
68
Am mai astfel de n cadrul documentelor
Mihail Holban devine G. Holbau, eroare care nu o
a personalului romn din nu era foarte numeros.
1913
60
: Constantin Argetoianu din postul de secretar clasa 1. Em Rosetti-Rosnovanu nu mai
de secretar clasa a II-a, fiind probabil transferat la o misiune
r;c, Ibidem.
"" Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze penlru 1911, Paris, 1911, p.490.
"
7
Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze penlru 1912, Paris, 11 decembrie 1911, p.494.
r; Fond Paris, Problema-Personal, voi. GZO (1897-1909), 1 decembrie 1912.
mr Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze penlru 1913, Paris, 1913, p.506.
124
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Nicolae Dianu este numit n calitate de pe 28 decembrie 1912, iar Nicolae Al. Em. Lahovary Ion
Gheorghiu, ambii avnd calitatea de al sunt promovati n de secretar clasa a III-a,
primul pe 1 aprilie 1913, ncepnd din 15 august 1913
70
Consulatul de la Le Havre este girat n
acest an de Maurice Genestal, care-I substituie pe Louis Reinhart. Celelalte diplomatice
nu de personal.
1914
71
: Din nou sediul urmnd habitudine care s-a pe parcursul
ntregii perioade studiate de noi. nu se acestor constante
Rapoartele diplomatice nu surprind nici aceste aspecte semnificative n revelarea reconstituirea
unor legate Romniei la Paris, deosebit de n raporturilor
romna-franceze. Noua a este Paris, no.104, Avenue Malakoff. misiunii diplomatice
A.Em.Lahovary, consilierul de devine Constantin Ioan Lahovary
activitatea ca unic secretar clasa I, iar Alexis Catargi ca secretar clasa a II-a. Consulatele
vice-consulatele din Paris din celelalte activitatea avnd
ntreaga de diplomatici ai Romniei la Paris, dar n celelalte ale
unde au fost acceptate apoi create diplomatice de diverse ranguri, au contribuit n mod
incontestabil la intensificarea romna-franceze, dar la a culturii, istoriei
franceze.
The Rumanian Diplomacy Staff in France (1882-1914)
(Summary)
The diplomatica! institutions created by Romania after the independence was accomplished, had a great
importance for the fu ture european politica! events. Romania was represented in the international relations by
a group of intelectuals and personalities who gained experience in the art of negociation over the years and
participated to the conquest of prestige for their country. The romanian representatives in France during 1882-
1914 made no exception. They had taken a significant part in the evolution of franco-romanian relations and
because of them the culture and the history of both sides became better known.
70
A.M.A.E-Bucureli, Fond Paris, Problema-Personal, voi. GZO (1897-1909), Bucureli, 1913.
71
Anuarul Diplomatic Consular al Republicii Franceze penlru 1914, Paris, 1914, p.519.
125
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Publicistica de debut a lui Elie (Miron) Cristea
mediul cultural-
etno-folclorice
DorelMARC
n aproape de izvoarele cum ncepea ntotdeauna autobiografia,
Elie Cristea, cel care va primi apoi numele de monah Miron va parcurge cu o
- secretar mitropolitan asesor consistorial la Mitropolia Ardealului la Sibiu, episcop la apoi
mitropolit primat al Romniei Mari, primul patriarh al Romniei Mari, regent prim ministru - a fost unul
dintre copiii tinerii care optau urmeze renumite pentru calitatea cum erau cele din

Nutrind de la bun nceput o mare dragoste de carte, Elie Cristea, doi ani de la
din va urma sistemul procedura a n trei limbi
de predare cum i obligau pe tinerii de
de unui viitor ct de ct acceptabil, n perioada a dualismului austro-ungar.
Fiu de Elie Cristea se ridicase n rndul "domnilor" prin ucenicia la nalte, n Transilvania la
Budapesta, dnd de la nceput semne de net de din sa. Face
studii teologice la Seminarul Andreian din Sibiu, apoi trece la Budapesta doctoratul n litere filozofie (1895),
cu o teza- prima din istoria exegezei eminesciene- despre opera lui Mihai Eminescu (n lb.
anticipnd critica cea mai de mai trziu abordnd, de problema cauzelor pesimismului
eminescian, mult exact n sensul criticii de consens de mai trziu. Lui i formularea
pentru prima a sintagmei: poeziei


Astfel, urmnd itinerariul al lui Elie Cristea, amintim primele clase primare la
din la vrsta de 9 ani, n toamna lui 1877, George Cristea l
nscrie n clasa a III-a la din

convins fiind cu ungureasca nu


din Ungaria, cu nemteasca te duci n lumea studiind la gimnaziul din se va confrunta
cu pricinuite de unii elevi profesori maghiari care deveneau, cum se exprima unul
dintre primii biografi ai lui Elie Miron Cristea, "eupatrizi" ai liP. ca la
terminarea claselor gimnaziale, n 1883, calificativul "clasa 1 cu Atmosfera
l-a determinat se transfere la cunoscutul liceu romnesc din Aici, cu totul
mai unde elevii ntr-un fel de autarhie dar cu
Cristea nu va la portul popular dect ca student). Activitatea
care domnea n acest liceu, i va crea privilegiul de a fi educat n spiritul dragostei de neam, unde
Cristea gusta de-a binele mndria de a face parte din neamul romnesc, a istorie
ncepuse s-o o ( s.n. )"
4

1
Antonie Cei patru mari patriarhi ai celor 60 de ani de patriarhal ortodox ronuncsc- cuvntare n Sala
din Palatul Patriarhal din n ziua de 29 septembrie 1985.
2
n dosarul nr.1/1901-1919 din Fondul Miron Cristea, Arhivele Nationale n "Tabele de calificatiunc", Elie
Miron Cristea nu nu de ce motiv- cei doi ani de urmati la Toplita. Acesta nota doar: "Studii
4 clase gimnaziale I-IV la gimnaziul evanghelic lutheran din iar gimnaziul superior, clasele V-VIII
la gimnaziul fundational din
3
Ion Rusu-Aurudeanu, nalt Prea Sfin{ia Sa Patriarhul Romniei Dr. Miron Cristea, nalt regent. Omul faptele, voi. l,
Ed. Cartea 1929, p.31.
4
Pamfil Biltiu, Elie Cristea cultum n Sangidava, l, Toplita. Ed Ardealul Tg 2007, p.45.
Revista XXI/2, 2007, pp. 127-138
127
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n ciuda unei programe de n ansamblu de austro-ungare, se
latina, un orar de cinci ore n fiind pentru studiu C. Salustii
Crispi cu Bellum Catilinae Vergiliu cu Eneida; de asemenea se greaca, trei ore cu lecturi
din Homer, Iliada, Herodot, Cartea I altele; la limba se Elemente de
de Timotei Cipariu. Desigur n studii clasice era n cizeleze spiritele
tinerilor nspre o care le insufle de idealurile nobile, de
valorile clasice ale culturii universale n general. Desigur latinismul, accentul pus pe
romnilor de sorginte cultivarea patriotismului prin studiul intens al literaturii romne, a istoriei
romnilor a folclorului, era specific liceului care nu a dat numele sale de
Virtus Romana RediviFa; activnd la modul foarte serios n aceasta, remarcndu-se, va primi primul
rol de conducere, ca elev n clasa a VIII-a, fiind ales acestei literare, n
trecut de marele poet George

Aici, n cadrul ntlnirilor se recitau poezii, se prezentau


literare ale elevilor, se discutau opere literare clasice. Societatea va almanahul "Musa n care
va debuta Elie Cristea, unii biografi, cu lucrarea Virtutea. Traducere G.f.Zolkkofer, n anul
1885-1886. Dealtfel, acesta se din clasa a VII-a cnd a premiul I de 4 taleri de
argint, la societatea cu lucrarea scrierile lui Publiu Vergiliu Maro. Descrierea Infernului"; n
clasa a VIII-a un alt premiu I de 6 florini, cu lucrarea "Marcus Tulius Cicero. Biografie
lui ca de stat scriitor". Succesul al lui Elie Cristea se va dealtfel la final, cnd
va bacalaureatul, fiind singurul care a calificativul "maturo-eximio modo", net ce


"Musa a de Virtus Romana Redivilra, cu scopul
declarat n cadrul uneia din generale care avusese loc n anul 1882 anume se scrie toate
operatele deoarece n anii s-au pierdut multe operate", ceea ce o activitate n cadrul
precum faptul membrii aveau valorii acelor "operate", de vreme ce i ngrijora
soarta lor
7

Tot n anul 1887, Elie Cristea n cunoscuta "Familia" de Iosif Vulcan, prima
sa "Prosit!"
8
, n care dezvolta vorbelor rostite de romni cu ocazia
("Noroc!", fie de bine!",
Evocnd mai trziu momentul debutului n prodigioasa "Familia", acesta " ... Cnd
am numele meu, Elie Cristea, la negru pe alb, am o bucurie atunci.
Mi se s-a deschis poarta spre o lume, de Am citit cele scrise n "Familia",
poate de zeci de ori, n ziua de azi acea ncercare de stil"
9

ntrunirile se vor n secret, duminica n zilele de n vremurile de
impuse de cenzura regimului; ea va mai bine menirea de "ntregirea studiilor
scolastice" ale elevilor, pentru ndeplinirea acestui scop preconizndu-se "citirea din jurnalele literare,
deprinderea n declamarea de poezii alese opere, att originale, ct de traduceri", fondului de
reviste de al bibliotecii cu periodice de profil literar sau cu sau n alte limbi.
n cadrul Viltus Romana Rediviva, au activat profesorii Gr. Pletosu, dr. Constantin Moisil,
Scridon, Ioan Iacob Papu, Al. Ioan dr. N. care au contribuit la formarea
unei culturi superioare la elevi, la educarea lor ntr-o vreme n care se acutizau privind
romnilor
10

Mediul antmajul cultural care a contribuit n timp la fundamentarea
modelarea bazei celor 17 academicieni romni, care studiile medii la liceul
liceu la catedrele cu o rigoare, cu o
Aminlim elevii profesorii Liceului Griiniceresc din sub conducerea directorului dr. Ioan M.
societatea ca mijloc de manifestare a literare ale elevilor debulan\i n ale scrisului.
" Ilie Valentin Borda (colaboratori Dorel Mare, Ioan Un nume pentru istoric-Patriarhul Elie Miron
Cristea, Casa de Petru Maior, Tg. 1998, p. 27-28.
7
Teodor Tanco, Virtus Homana Rediviva, voi. III, adnci, Bistri1a, 1977, p. 108-109.
8
"Familia", nr. 33 1 1887.
" Ibidem, p.28, dosarul nr.8/1901-1919 din Fondul Miron Cristea, Arhivele Na\ionale Bucurcti.
10
Petre Dan, Asocia(ii, Cluburi, ligi, Ed. 1983, p.115.
128
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de nivel european, buni cunoscutori ai culturii, desigur ai limbii germane -i va permite
lm Ehe Cnstea acumuleze o reale aptitudini pentru scris, debutul
marcndu-i cum deseori mai trziu, traiectoria sa .
. In lucrare vom insista pe primii ani de a lui Elie Cristea, n special asupra
studmlm sau legat de cultura mai precis de cel referitor la istoria jocurilor, studiu elaborat
n etapa care a fost pentru prima pus n de regretatul mitropolit al Ardealului,
Antonie
Elie Cristea, provenit din mediul aflat la cu zona Moldovei,
cu Superior cu zona de secui, un areal bogat n populare beneficiind ca
copii din familie de o n spiritul acestor poseda desigur
0
nspre studiul acestor fenomene folclorice, avnd din acest punct de vedere un avantaj net n
asimilarea acestora.
lui Elie Cristea legate de folclor, n ceea ce istoria dansului n general cu referire
apoi la jocurile populare n special, au dovedit nu doar o pasiune ci o am
spune precoce pentru o n n care , studiile de n general n
special, se aflau ntr-un stadiu prea avansat, insuficietei conceptuale metodologice,
precum a obiectului de studiu.
Fostul mitropolit al Ardealului marele om de Antonie biograf al lui Miron Cristea,
referitor la pasiunea talentul " ... Cine ar fi continuat pe linia acestor
ar fi putut deveni mare specialist ntr-un domeniu n care, doar pot teoretiza ceea ce
firesc, dnd gestl!rilor sensuri provenind dintr-o filozofie asupra jrllmosului lllmii!
(s.n.)"
11

n calitatea sa de elev "octavan" (n clasa a VIII-a), scrie deci o lucrare dezvoltarea
jocurilor n genere, precllm n.n.) jocurilor

Acest studiu,
prezentat cu ocazia unei se rate literare publice la 24 aprilie 1887, deci pentru vrsta lui Elie
Cristea pe care o avea atunci, sa
n studiul referitor la joc, Elie Cristea ncepe definindu-1 simplu: a corpului anumite
reguli"; originea lui la cele mai vechi popoare, "ba chiar la cele
artelor mimetico-chinetice, deoarece prin ritmice artistice ale corpului are
exprime un anumit sau oarecare ntmplare"
13

Autorul face mai nti o incursiune n istoria jocului n general, la poparele cu o bine istorie
din antichitate ca egipteni, evrei, apoi la popoarele romanice ca francezi, italieni, spanioli, apoi la germani,
austrieci; apoi de popoarele slave printre care polonezi trece n final la romni, clasificnd jocurile
acestora n mari categorii: cele jucate n doi sau n grup cele jucate numai de
pasiune n anii de n cadrul liceului din pentru cultura
se va manifesta la Elie Cristea mai trziu, cnd va deveni student la Sibiu apoi la Budapesta. Din
acele perioade, n manuscris descoperit de Antonie n Arlzilra Miron Cristea, se
descrierea a altor jocuri, probabil pe baza pe care le primise la un chestionar lansat
de el, de la cei cu care colaborase. Apar astfel descrieri despre ]ocl!l n doi n Vaiuru n Torontal, Hora
14
n
Torontal n Branului, Axionul, Srba, Brul, Cadrilul, acesta din fiind redat foarte cu
cele figuri ale sale
15

11
Antonie n Romnii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar {1867-1918} -
documente,acte corespondente de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 198G, p.B.
12
Publicat din manuscris de Antonie n op. cit, Addenda II, p. 399-40G, datat la 613 1887, semnat de
Elie Cristea st. VIII (elev n clasa a VIII-a i al "\'irtus Romana Rediviva").
H loc. cit.
14
Dintre dansuri, hora, opinia etnologilor, o Prin polimorfismul. polisimbolismul
ei este cea mai de celelalte dansuri n cerc (de tip horal) din sud-estul
Europei. Ca activitate hora formele de manifestare pentru se
pe toate planurile culturii - mitologie, magie, n toate aceste
domenii hora o conceptie despre lume, despre de ordin mitologic- cf. R. Mitologie
Ed. Academiei, 1987, p. 371.
15
A. op. cit., n Addenda III, p. 407-410, semnat Elie Cristea.
129
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Elie Cristea, n studiul amintit, scris la citit n cadrul de detalii
interesante cu privire la originea, sensul, simbolurile jocurilor, precum cu privire la cei care le-au cultivat
au teoretizat despre ele.
Un teoretician de care se pare aflase Elie Cristea, poetul Martin Opitz, german aflat n
Transilvania n anul 1622, dedicase un impresionant poem horei, cu titlul "Precum vestita ce-n lume

Acest poem se va traduce mai trziu de George colegul mai mare al lui Cristea de la
liceul
n literatura unii istorici ai folclorului, hora este mai pentru prima
de Dimitrie Cantemir n Descrierea Moldovei (1716): "Jocurile sunt la moldoveni altfel dect la alte neamuri. Ei
nu cte doi sau cte patru ca francezii polonii, ci mai sau ntr-un lung ... Cnd
se prind unul pe altul de mergnd de la dreapta spre stnga cu atunci
zic hora; cnd stau ntr-un lung se de mini n fel fruntea coada
slobode merg mprejur, felurite atunci acesta se cu un cuvnt luat de laHora, este apoi de Fr.J.Sulzer n Istoria Daciei Transalpine [1782), unde
de Brul, Hora are redate melodiile pe note
18
, Sulzer fiind reprezentant al curentului
mitologice -latiniste, care la captivat se pare pe Elie Cristea. Prin acest curent se cimentase opinia datele
culturii populare constituie documente istorice de prin rang care pe la problemei
originei unui popor.
Dealtfel la noi, vor de mai trziu, mugurii interesului pentru folclor sunt de
descoperirea folclorului petrecndu-se sub auspicile istoriei, de vreme, faptele culturii
populare fiind utilizate pentru a ilustra caracteristicile popoarelor cunoscute; noua descoperire, nu era dect
"o arheologie tabloul construit din celelalte documente despre trecut. Conceptul
de cu cel de antichitate, revine ca un leitmotiv n secolului al XVIII-lea din
Europa apuseana"
19
, la noi prelungindu-se prin ei n secolul al XIX-lea
20

savantul Nicolae Iorga a luat n folclorul mai nti ca document istoric, apoi ca un capitol
important allitertaturii romne, cercetat n cadrul istoriei literare n repertoriul viu sau n
ce se la Iorga, vedea n datele culturii populare un document de ntruct istoria trebuie
n obiceiurile populare, modul de gndire, specificul imprimat
n folclorice; sublinia necesitatea lor n vederea unui studiu global de prin
care " n mintea omenirii culte supt dect cea n care se


De aceea, releva pe urmele necesitatea a unui corpus, inventar exhaustiv
sistematic al materialelor folclorice culese atunci: "Ar fi vremea acum ca o comisie de cari
fi dat dovezile un repertoriu general al poeziei populare o alegere care n bine
literatura ce va trebui capete se inspire din gndurile sentimentele, ncercate de veacuri,
ale maselor n care sufletul neamului"
22

Dealtfel, originea horei a fost de istoricul Nicolae Iorga n dansul Kalabrismos, un rit complex
[ludic,muzical,magic) ce parte din cultul Soarelui la traci, de adorare a Soarelui la
Clwreia [la bulgari), Hora [la romni) sau Valla [la albanezi) substratulmagico-mitic trac. Iorga
1
G Martin Opilz, Zlatna- dorului, n de Mihail Gavril, Ed. Albatros, 1981, p.49 din care
versetele semnficative: portul minunatul joc,/ Din vechea pornite, dintr-un loc, 1
Precum vestita ce-n lume n-are;/ Acum e-o , apoi se face mare;/ trei i bateti sfios
n scurt ocol,/ ca-n jocul caprelor,/ Cu mni de mne prinse, parte,/ Apoi spre
ca valuri Cnd spre femei cu-n pas dau napoi,/ ... Ce frumoase-s femeile la voi!."
17
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Ed. Minerva, 1986, p. 140.
1
" Ovidiu Brlea, Metoda de cercetare a folclorului, Ed. pentru literaturii, 1969, p. 124-125.
1
" Ibidem.
"" concep\ie corifeilor Ardelene, deseori dovezi despre descenden\a
printre elementele cu IL urii populare. S-a ajuns astfel la afirmndu-se datinile populare au valoare
mull documentelor istorice propriu-zise.
"
1
Ovidiu Brlea, Istoriafolcloristicii Ed. 1974, p. 349.
-- Ibidem.
130
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
considera hora deci o prin ca doina, cum colinda la albanezi ar proveni
dintr-un obicei traco-iliric
23
Actuala la romni cum o serie de etnologi de cultul
Soarelui, ca divinitate
Referitor la istoria jocului, Elie Cristea scria "tot n timpurile cele mai vechi, jocul nu fost ca n timpul
prezent [doar] o petrecere ci mai mult, o cu caracter religios". El mai
departe n templele zeilor s-au reprezentat jocuri la acelora care, erau conduse de care
sau exprimau simpla venerare a zeului respectiv prin ritmice ale altarului, sau n
mimice evenimente din mitologie
24

doar elev fiind, cnd scria acest studiu, Elie Cristea s-a dovedit destul de echilibrat n spre
deosebire de autori din sau de mai trziu. cum afirma O. Brlea, eroarea mitologice rezida
n metodologice care au dus la ce vor discredita unele n zilele noastre;
puneau semnul ntre datele mitologice elementele folclorice
o ncercare de a o fenomene de de adaptare, ntre trecut prezent fiind
n prezentarea acestora o punte O. Brlea critica acele ale unor care,
comparnd faptul din trecutul istorica-mitologic cel folcloric, ei l izolau din contextul respectiv, l n
chip incisiv apoi semnalau n chip formal., se arate ce
ce a avut acest fapt n trecut, care este lui n contextul folcloric de mai trziu ce
au contribuit la pe care le-a suferit n cursul de la mitologie la folclor"
25

Revenind la studiul lui Cristea, acesta faptul jocurile (dansurile} se practicau
se aflau n cultul tuturor popoarelor naintate n ale ele se executau la numitele
misterii", unde, anumite cercuri de dansatori venerau activitatea zeului prin
simbolice ... "
26

Elevul Cristea, mai departe n studiul cei din vechime, de jocurile religioase, practicau
jocuri de ce se la diferite ntruniri ale romane, pe la El aprecia
aceste pantonimice mai mult cu mesaj erotic "se ndeplineau n bine numai prin
sclavi sclave", ntruct pentru "se de mare a lua parte la
atari salturi"; cu ei "lua parte doar la jocurile cele religioase, ce le de
divine". Elie Cristea treptat jocul a fost de cel religios, trecnd n
fiind adoptat "cu


Descrierea dansurilor ne mai departe n acordul sunetelor instrumentelor arhaice cu
de bucurie, se ndeplineau cu armele n apoi jocurile rituale
din jurul mortului n acompaniamentul cntecelor de jale al instrumentelor, cnd se exprima prin
fizionomia prin dansatorilor "durerea ce rJ pentru cel mort"
28

n excursul prin istoria jocului, Elie Cristea perioada evului mediu, n care treptat,
acesta iese din uzul cultului religios, cnd copii, fete n scurte",
acompaniau cu jocurile cntecele lor procesiunile la mari.
era din Spania n Portugalia, Italia; Elie Cristea denumirea
acestor jocuri astfel: n Spania Fandango, n Italia Tarantella, iar n Villanelle; acste jocuri socotite
"inferioare" celor religioase, erau acompaniate la nceput cu un "diapazon" pentru redarea ritmului, astfel nct
z: Ibidem, p.350.
24
Hora este relativ recent de o serie de etnologi ca fiind un procedeu magico-mitic de a lumii
n ceea ce acestea au mai semnificativ. Ea a cunoscut forme arhaice eseniiale- hora de tipul cercului
la daca-romni) hora de tipul spiralei (la macedo-romni). Hora se juca n toale ocaziile riluale,
ceremoniale festive, hora se juca numai rilual ceremonia!. Hora se n trecut n
sensul soarelui pe cer, ridicarea minilor n dans semnificnd Soarelui, iar baterea
cu piciorul semnifica invocarea ogoarelor,a pometurilor, a de lumina, energia
cum din " Bale Hora din picioare soare .. pe Pentru
n bucate" (cf. R. op. cit., p.372-373).

O. Brlea, Metoda de cercetare ... , p.126.


2
" A. op. cit., n Addenda III, p. 400.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
131
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
dansatorii face de deasemenea la acea vreme, cnd elabora
studiul, n Spania Fandango-ul "se acompania cu Castagnette, ce se lovesc cu degetele", iar n Italia
se foloseau "Mandolinele Guitarele". Cristea, mai scria referitor la jocurile aristocratice prin unirea artei
dansului cu muzica, s-au produs o serie de pentru "singuratecele jocuri", care, la origini, "n cele
dinti timpuri au fost foarte primitive".
Studiul elevului liceului mai departe moravurile claselor sociale superioare trec
la popor, adeseori spre dauna aceluia, n vremurile trecute cu jocul s-a ntmplat altfel, a trecut de la popor
la clasele superioare".
"Jocurile sociale" au nceput "a intrare"- spune Cristea -la curtea a regelui Ludovic al XII-lea
s-au n timpul regilor Francisc I Henric II, dar aceste jocuri caracterul lor, care
1-au avut la popor, au tot reprezentati uni pantonimice a de amor, unde se manifestau la
jocuri n grupe aflarea a amorezilor n figuri complicate ale jocului". Cristea, preciza
aceste "danses basses"( dansuri inferioare) corespundeau cultului erotic romantic al cavalerismului. n limbajul
vremii, el "ntre elegante din cnd n cnd ntre complimente omagiale, se apropiau
cavalerii de dame la aceste jocuri line, care se de o melodie de flaut asemenea de
era vorba de cari trebuiau se anumite reguli ... "
29

din studiu, pe timpul Ecaterinei de Medici, "au fost aduse la jocurile care
se combinau cu cu costume, la care se costumele cele mai potrivite jocurilor". n acea
vreme, se jucau Tarantella Fandango-ul "numai din partea domnilor damelor de curte" "cu deosebire
au fost Villandellele n franceze, ce se jucau n porturile populare de acolo"
30

Continund periplul prin istoria dansurilor, Elie Cristea mai scrie faptul aceste dansuri au la
n timpul lui Ludovic al XIV-lea care, considerndu-le frivole, introduce ca joc de curte Menueta,
"un joc cavaleresc, de origine din Poitou, cu line la care lui- Ludovic XIV- i a participa n
petrecerile ce le aranja. De cele mai multe ori, tractau aceste petreceri evenimente mitologice regele primea
la atari [ntruniri] rola (rolul) unuia dintre zeii olimpici"
31
Menuetta s-a n n
timpul franceze, cnd se vor schimba gusturile n materie de dans se va introduce la curte gigue-
ul englez, ntruct "orice evoca n memorie regatul, n-a avut intrare". Au fost introduse astfel prin tot felul
de influente engleze germane, spune Cristea alte dansuri de societate ca: Gmrotte, A la Monoeo, Santense,
Sabotiere, Frieassee, Poliehinelle Allemande. Acestea sunt descrise ca fiind cele care "se ndeplineau n un
tempo repede, stnd perechile vis-a-vis, se executau diferite mpleticiri numai la finea unei ture se nvrteau
(Se Cristea termenul de ca la jocurile

dans descris de Elie Cristea este Quadrilul, "joc de - proprialmente un joc de patru
perechi cari n mod arbitrar se pot prin mai multe perechi, care stau n una alteia,
s-a numit Contradans"
32

Cristea descrie apoi Valsril vienez, "un joc de origine tirolez, care la nceput a fost atacat,
ce a devenit cauza mai multor religioase ... Junimea care totdeauna moda,
valsul"
33

dans de care se Elie Cristea este Palea, despre care "se a fost n vara
anului 1837 din partea unei servitoare a unui cultivator din Boemia, aproape de Elbeteinitz". O
este Palea Mazurea, care "nu e altceva dect o a valsului cum se pre aci prin alte
locuri. cum o polonii, este joc de figuri, la care cavalerul clama ntind
minile astfel sar prin apoi se desfac diferitele perechi se (se


n ncheierea istoricului dansurilor din Europa Elie Cristea "unele din
aceste jocuri au intrare n cercurile cele mai nsemnate ale


'" A. op. cit., n Addenda III, p.401.
"
0
Ibidem.
"
1
Ibidem, p.402.
n Ibidem.
':' Ibidem.
:
4
Ibidem, p.403.
:m Ibidem.
132
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Referitor la jocurile Elie Cristea le cum aminteam, n mari categori: prima
unde include jocurile care se de ambele sexe a doua categorie unde include jocuri care se
numai de Din prima categorie pe primul loc Romna, ca dans de salon "destul
de elegant frumos, constnd din cinci figuri fiecare sau Toate aceste figuri, spune
Cristea, nu altceva dect unele jocuri populare n prima se Ardeleana,
n a doua Lugojana sau focul de doi, n a treia Pre picior, joc n a patra a cincea
compuneri de nvrtite balans alte destul de acomodate potrivite pentru un joc de
Cristea pune pe seama lui Emilian, fost profesor la n acea vreme
cnd se scrie studiul la care ne referim, denvenit profesor universitar la acesta ar fi fost la cererea
lui Iacob editorul Gazeta Transilvaniei, o n anul
1849.
De un real succes se bucura n un joc constnd n prima, "este
mai mult o preumblare, ce are la care trebuie metrului de dans" iar a doua
parte, consta din numita nvrtire sau balans". Elie Cristea acest joc "ne-a cele mai
valide argumente despre Sabinelor ... ". Mai fiind el de curentul mitologic-latinist
din faptul acestui joc "o veche a ne preciza la modul clar
care anume, amintind doar n un vers din Eneida lui Publius Vergiliu Maro.
A doua de jocuri de Elie Cristea numai n cele executate de sexul "prin
salturile sale elegante Dintre acestea, cel mai apreciat era Romnul, jucat din 12 figuri, compus
tot de profesorul Emilian, cules de la Ion de pe "care fusese 7 ani de de
la nepotul acestuia Simion Cicudeanu ... " Cristea, spunea doi ai jocurilor eroice din
Transilvania s-au produs la cu diverse ocaziuni" la Sibiu, "de la a junimea
perfect toate figurile ce le sub conducerea d-nului Emilian, carele ce le cunoscu n
pre cele mai frumoase 12 compuse numit Romnul". La fel de apreciat era
compus din 8 figuri "care se de un anumit cerc de tineri, cari n mna o
cu atentiune semnele dextru din mijlocul lor". De aceste jocuri se
Lunga primul constnd din 4 figuri iar al doilea din 7. Aceste patru jocuri "eroice" scria Cristea au
fost la n anii din timpul de nu era petrecere cu joc, unde ele
nu se cu

Cristea semnala n de jocurile descrise de ele existau o serie
de alte jocuri la romni, care doar "din cauza lor mai deaproape nu au intrat n cercurile
mai culte. n acest context n sale de ale de Sus precum
n alte zone se ntlnea o cu totul de cele descrise mai nainte "la care un cerc mare de
muieri ndeplinesc cele mai frumoase mai salturi"
37
Mai
deasemnea de Corobeasca, Moldoveneasca alte hore, prin care romnul expresiune salturilor
inventate compuse n patria sa Sunt dansuri care s-au format atunci, cnd mama
dispunea peste ntreaga lume" iar "ele libertate ndestulare, nu sclavie"
38

asupra originii unor dansuri pe alocuri, fiiind el de curentul mitologic-
latinist din Elie Cristea pe dreptate de pe atunci un semnal de asupra
pericolului unor dansuri, constatnd "abia se mai prin unele sate retrase cte un care
executa salturile cu originalitate pe cnd cei tineri "mai preferesc
schimonosi corpul imitnd n jocurile lor alte neamuri jucnd alte jocuri neconvenabile originei firei
sale"
39
de folclorului nostru pentru promovarea Cristea ncheia
descrierea jocurilor cu recomandarea: ,,Aceste datini, romnilor m1 numai trebuie nu le
ci suntem datori a le a ne ngriji de ele ca de o ereditate pentru aceste,
pre multe alte argumente putemice pozitive, etnologice etc., dovedesc n un mod
(incontestabil- n.n), origine a neamului romnesc (s.n.)"
40
Cristea, cu unui
30
Ibidem, p. 405.
37
Ibidem.
38
Ibidem.
'" Ibidem.
40
Ibidem, p. 404.
133
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
elev preocupat de aceste nestemate ale culturii populare de sustinerii etnogenezei noastre, mai
se impunea de asemenea chiar de la nivelurile poporului, ar trebui
cu mai mult interes energie ... prin o explicare a sale origini cauzeze o
mai mare atragere spre cele de la spre datinile cele bune, ce pot cu argumente destul de
valide contribuie la limbei originei poporului romnesc"
41

firescul jocurilor populare, mult mai naturale de cele din inalta
care la reuniunile sociale - spune Cristea - ale "se ndeplineau sub cerul senin pre
ritmurile naintea satului, erau un bun prilej, chiar cel mai potrivit pentru de amoreze a
amorezului". Dar hora satului nu a fost numai un moment de destindere la de sau de
sau prilej de a perechii n vederea ea a avut mult mai profunde fiind un
mod de ntrunire a sub semnul frumosului din cntec dans, sub semnul bunei
Abordnd problematica folclorului, ca parte a dimensiunii spirituale a poporului romn teologul Dumitru
afirma n general, n melosul, n graiul romnesc, expresia uman complex,
integral, profund, delicat armonie, care se n portul romnesc ; complex, armonios,
delicat, jocul romnesc. El nu e dans, ci joc.[s.n.) Cuvntul joc ceva mult mai
complex dect cel de dans
42

Hora constituie un prilej de integrare a tinerilor - fete -n comunitatea primind
drepturi ndatoriri social-culturale proprii satului din care parte.
Dealtfel, amintim faptul actuala la romni, acest dans constituie una din cele mai
importante cultural-artistice ale satului romnesc att prin momentele pe care le -
ocaziile ale obiceiurilor ct prin pe plan social afectiv- de a-i elibera pe
de cotidiene.
n mod diferit, hora, este n majoritatea zonelor etnografice ca alte
ale folclorului caracterul specific al populare. Ea s-a ntotdeauna cu
41
Ibidem. p. 40G.
4
" Marele teolog, profesor Dumitru arf1ta n lucrarea Heflexii despre spiritualitatea poporului romn,
Ed. Scrisul romnesc, Craiova, 1992, p. 49, "Jocul e o bucurie o comuniune, produsul unei
personale comune de fiecare dar ceva serios. El nu e un dans al cu n scopul unei
dislraqii n doi, distan1a dintre ei, ci un joc comun, un joc care are pe de o parte ceva pur
n el. pc de alta ceva serios. n fa!n fetei ca arate sprinlenealu imaginalia sa, grija de a
se pune n n fala comunitiitii ntregi; fetele sunt invitate la joc, pe rnd, de fiecare pentru a vedea cu
care se va potrivi la pentru o cu uceea cu care e pe cale se pentru o
de la o vreme mai des. Fetele ele n joc sprinleneula gralia gustul sublire (fin- n.n) atentia
puse n toale ei lucruri care pun n viitoarei solii chivernisitoarc a casei.
de familie nu exclude preocuparea de estetica stilul ales al
membrilor ci. Nu numai cu pine omul, ci cu frumosul Imna .... Comuniunea e de
frumusc1e. de delicatele Frumosul n vorbele nleleple, cuvincioase.
Astfel, portul n cu jocul cu viala. Sau jocul e ncadrat n ansamblul vielii. Nu e de seriozitatea
de estetica ei.
Jocul romnesc este tol de variat, tol de fin sprinten n armonia lui, ca portul romnesc. ntre hora
n care Loli se privesc n zmbesc, ntre nvrtita n care sprintencala de
a fetei fata capacitatea de purtare dar a ei de ntre iute
se nscrie o de jocuri de toate ritmurile, de toate formele, exprimnd o mare de
toale pline de gratie, punnd n relief, gratia portului, comunicabilitalea retinerea, vitalitatea rnduiala

Portul jocul un unic spectacol de zmbet, de armonie, n lumina soarelui, a soarelui interior,
al veseliei reciproce n comunicare cu soarele care bucuria E un spectacol primit
de comuniunea satului, mai mult comuniune. Cuvntul joc, de la "jocus" latinesc, sensul
aceluia de de rs, ca "jeu" francez. El e bucurie, ca "joie" francez sau "joy" englez. Dar cuvntul romnesc
bucuria de comunitate n comunitate, cum nu cuvntul francez sau cel englez.
Pasiunile sunt uitate n acest zmbet al comuniunii generale. Gratia se cu seriozitatea. Seriozitatea nu c
apanajul unui spirit ostil trupului vietii concrete, retras din ea, din neputinta de a o transfigura, sau tinnd-o n fru
prin interdictia a frumusetii n trup, ci apanajul unui spirit puternic, capabil se la limitele
bunei cuviinte n bucuria de frumusete mbinarea gra!iei i-a puritf!ii, nu o compromite pe niciuna. Acesta e
semnul unei mari forte transfiguraloare a spiritului".
134
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ocaziile fiind numeroase n tot timpul anului de de peste an,
targunle, nedetle, hramurile, agricole pastorale} evenimentele importante ale
logodna, moartea
43
'
Despre jocurilor populare, vor face referiri mai trziu. Dansul
are un aspect nobil, ntreaga a dansatorilor este de o mare
spun unii francezi n cu hora lui O. Brlea "hora e prin
dansul maiestuos, care impune acea a bustului ( ... } privirea ( ... }
Ea este prin un dans apolinic, cu departe de zbuciumul celor care impun eforturi
vijelioase. Pare n primul rnd dansul echilibrului sufletesc ( ... }"
44

Romulus "Ritul de trecere de la la maturitate marcat prin intratul n
trebuia ritul n ceata de feciori care avea loc de la Anul Nou"
45
tinerii
un interes o acestui eveniment, pentru de acestora depindea n mare
ierarhia n cadrul care aprecia estetice virtuozitatea dansatorilor.
De asemenea, hora o pondere n cadrul jocurilor cu de Anul Nou, practicate
n zona de a lui Cristea, cea a Superior. Ea ncheie jocul are un caracter
Fetele gazdei din vecini, sunt jucate de cu astfel se vor n curnd.
La cetele de din Moldova denumirea melodiei a jocului primesc numele purtate- hora
harapilor, hora turcilor, hora caprei, hora ursului etc.
Hora satului ndeplinea o de a celor care normele de
ale Exista obiceiul ca la hora satului fie invitat cel care a grav normele
ca un semn al fie obligat de la satul, drept de
reprimire n Deci "hora" este un fenomen complex sub raportul sociale pe
care le
Demersul intuitiv al studiului interesului Cristea pentru cultura n general,
pentru jocurile populare n special, la o mai ni-l ca pe unul dintre primii
pe de o parte de culegerea nestematelor izvodite n lumea satelor, pe de parte,
unor pentru tot ceea ce simbolice din vasta
care ncepea ni se sub forma unor elaborate mai mult sau mai Astfel,
4
" n zona de a autorului Elie Cristea, Superior, la care acesta se raporta mereu, de
unde va culege folclor, un aspect deosebit de important al comunitare l reprezenta hora satului. In ceea ce
denumirea ci, hora satului, era n n genere joc, ca timp se organiza deobicei duminica, n afara perioadelor
de post zilelor de Deasemenea, n majoritatea satelor, se organizau n marile de peste an, cel mai apreciat
timp fiind la din postul de Anul Nou, la din postul La Topli!a. mare joc se organiza
cu ocazia zilei de Sf.IIie, azi hram al prilej de pelerinnj, dar n trecut sincronizat cu Sntilia sau Nedeea care se
organiza n Mun!ii n hotarul Ardealului cu Moldova. Locul de al jocului em deobicei n sat, ntr-o
mai mare, special n acest scop, dar se organiza la drciuma satului, la hanuri (de exemplu la
n Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului), n spa!iilc unor (unde dealfel se !ineau Verge/-urile, forma
a revelioanelor de azi). Se organizau jocuri n afara satului snu pc hotar cu prilejul smbriilor lapldui) oilor,
nedeilor, Un aspect important esle acela erau planificate n jocurile sau horcle prilejuite de
organizarea marilor Lilrb'llri de peste an la Subcetatc (Varviz), Bilbor, chiar n zone mai la
Deda sau Gurghiu. Participan(ii la joc, erau binen!eles n primul rilnd tinerii. n general fetele de la 14 ani. dar de obicei
participau ce de de la 18 ani, dar mai ales satisfacerea stagiului militar n (cf.
obiceiuri.!Mspunuri la chestiobnarele Allasului Etnografic Romn, voi. III, Transilvania, Academia
Institutul de Etnografie Folclor Editura 2003, p. 372-373) n satele vecine Dedei,
se organiza "jocul mic" pentru tinerelul care joace. Mai participau desigur frecvent tineri dar
oameni mai n inclusiv cu rol important n satirizarea stngacilor neexperimentati. Regulile de
comportare n cadrul horci satului erau stabilite strict n fiecare sat pentru fete, femeile
nu erau respectate regulile instituite prin lradi1ie, se puteau isca foarte scandaluri; acestea oricum mai ales
cnd la din afara satului fie nu le fie le ignorau. n general , cei jucau ntre ei, rar se
mai cerea jucau cu rudele apropiate, n de sol cu linii. La Bilbor, spre exemplificare, dar
n celelalle sate, puteau juca cu oricine numai cercau voie. "Femeia era de la
cerea voie" (cf. obiceiuri ... , p.375). O ce impunea respectul cuvenit era celor n
joace n frunte.
44
Apud Aurelia Diaconescu, Hora- simbol, dans, ornament, ms.
45
R. loc. cit.; vezi de autor Fenomenul hora/, Ed. Arhelip, 1995.
135
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
etnologii de mai trziu, care i vor urma lui Elie Cristea, au sesizat unele idei, teme motive mitice legate
de - n cazul nostru - au n arta n pictura ceramica decorarea
cahlelor, ncondeierea covoarelor, pictura pe lemn pe ntre elementele decorative
de ordin mitic, de constelatii. stele, sori, luceferi ntlnim hora.care apare ca modalitate
de exprimare a ideii de ritm. Pe broderii apar siluete de de femei de mini
la nivelul umerilor sau al taliei, sau la mici nct redea ideea de Paul Petrescu
afirma "Motivul horei ar merita el singur un studiu special, att de i este istoria att de mare i este
extensiunea n Ca n cazul attor alte motive, forme sau aspecte ale artei populare nici"
hora" existenta la teritoriul Romniei sau la domeniul artei populare


Element de hora simbolic unirea membrilor n cadrul largi
a satului are la origine dansul ritual n jurul focului, ca dans de a membrilor ei de nocivitatea
malefice. Prezenta ei att n planul artei populare ct n cadrul folclorului, obiceiurilor, a celor
mai semnificative momente din satului, ne strnsa dintre viata cea
a Prin hora satului s-a transmis de-a lungul vremii n forme elanul
de libertate dragostea pentru frumos ale poporului romn. De observat n Transilvania varietatea
dansurilor noastre este mult mai jocul popular romnesc interferndu-se cu elemente coregrafice
ale conlocuitoare.
De amintit faptul Elie Cristea, este deasemnea autorul unei culegeri de poezii populare
datnd probabil tot din anii pe cnd era elev la la pe care i le-a dat lui G. Kirileanu pentru a
fi publicate n a indicarea numelui


Elie Cristea va dovedi talent de pe nu doar n domeniul folclorului, ci
n cel al istoriei, tot n clasa a VIII-a un lung studiu despre Maria Tereza ca a Ungariei
48
,
(1740-1780), dovedind de pe atunci n. acest domeniu mare la scris.
aceste aptitudini nu puteau fi dezvoltate beneficiul deosebit al instruirii din mediul
impulsionat masiv de unea Astra, care dorea nu numai iluminarea, ridicarea
prin a largi, ci dovedea deseori faptul este o societate de
Elie Cristea a n perioada studiilor sale ca un centru cultural dominat de
vestitul Liceu chiar tocmai atunci se intensifica conflictul dintre administratorii fondurilor
guvernul austro-ungar (mai ales n anul 1885 ), pentru autonomiei a caracterului
romnesc al liceului a celorlalte Un profesor actual al liceului din ntr-un articol
dedicat lui Elie Cristea, doar conducerii liceului - de atunci -, datoriei de
al profesorilor I-au salvat, astfel liceul din va printre licee din
Ardeal. n acest liceu se acordau burse semiburse elevilor descendenti ai - dar
nu numai-; exista o a elevilor, alta a profesorilor; un muzeu de naturii, cabinete
de geografie filologie"
49
Profesorii acestei institutii organizau o serie de
excursii anuale cu mare pentru elevi, serate culturale, literare, concerte, spectacole Elie
Cristea va prinde edificarea noului edificiu, dat n n 1888, despre care savantul Nicolae Iorga
afirmase "este cel mai frumos din cte le au romnii de peste


al Astra, unul dintre cele mai active din
Transilvania, desigur 1-au marcat profund pe Elie Cristea (care va deveni el un as trist)
participnd la numeroasele sale culturale nu numai, ce efortul pentru promovarea
culturale, ale romnilor ardeleni. Tot sub imboldul Astrei, va edita cea
mai culegere din folclorul (cf. Iordan Datcu S.C. Stroiescuj5
1
, unde va
40
Vezi Paul Petrescu, Elena Arta ndreptar metodic, 1966.
47
Iordan Datcu, S.C. Stroiescu, Dictionarul Folclorul literar romnesc, Ed.
1979, p. 154.
4
" Studiul se n Fondul Mimn Cristea cita!.
4
" Ioan Seni, Mediul astrist n care petrecut anii de liceu Ilie Cristea, la n .,Sangidava ", 1, Toplita. Ed. Ardealul
Tg. 2007, p.101.
r.o Ibidem, p. 102.
51
Apare sub titlul Proverbe, maxime, idiotisme, colectate din graiul romnilor din Transilvania Ungaria,
Tip. Sibiu, 1901; culegerea a fost prin de la sale" la 1879, contine 3000 de texte
136
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
cuprinde proverbele culese de sora sa, despre efortul " ... Elvira Cristea din
care mi-a notat multe nsemnate [proverbe] att de airea, ct din comuna mai ales din
graiul mamei noastre pururea garnisit cu proverbe maxime, pline de

Referitor la
proverbe, Elie Cristea considera au valoarea unor producte absolut originale, izvorte din mintea romn ului
.. "53
n cadrul se nscrie mai trziu,n 1911, la jubiliare de
50 de ani ale ASTRA, despre Originea jocurilor a teatrului la popoarele la romni,
prin relevarea caracterului "sincretic al religiei, teatrului dansului n vremurile ndeosebi prin
"despre jocurile


Deasemnea, tot la Elie Cristea nceput colaborarea cu presa din Transilvania. Pe
parcursul anilor, n timpul apoi absolvire, va publica n diferite periodice ca "Familia" (Oradea),
"Telegraful Romn", "Tribuna", "Rndunica", "Foaia poporului" (Sibiu),
"Gazeta Transilvaniei" "Revista a lui Slavici,
"Foaia "Lumina" "Drapelul" (Lugoj), "Lupta", "Foaia poporului romn" (Budapesta),
"Universul", "Apostolul" etc; deasemenea, din activitatea sa pe ecleziastic, se
vor volume de predici
etno-folclorice din publicistica de debut a lui Elie Cristea se nscriu deci n de
impunerea valorilor culturii noastre populare, cnd folclorul devine tot mai mult un obiect de studiu. Se prea
poate ca fii fost la curent prin cu cea mai lucrare n domeniu a
lui Moise Gaster, care asumat de a sintetiza adunate la el n a sa


din 1883; acest savant care s-a situeze literatura n
ansamblulliteraturilor orale, ndeosebi apusene, a fost preocupat de teoriile genezei circulatiei folclorului,
ca de dintre mit religie, pe care ncerca o Cristea n anii de
petrecuti la
Toate aceste mediul cultural, instruirea sa n general,
aici, au fost decisive au determinat succesul, cariera de mai trziu a lui Elie (Miron) Cristea, care
nu a fost tocmai una pentru un copil de cum erau fii ai satelor
transilvane.
Publizistische vom Elie (Miron) Cristea und das schulische, kulturelle
Medium vom Nassod. lnteresse fiir Folkloristik und Ethnographie
(Z usarnrnenfaB ung)
Der vorgelegte Beitrag schlagt uns vor, die noch weniger bekannte Publizistik vom Elie Miron Cristea, der
erste Patriarch hervorzuheben, als er Schiiler des berilhmten Lizeurns vom Nassod war.
Der Verfasser unterstreicht die besondere Interesse des jungen Miron Cristea im Bereich der Volkskultur,
im Allgerneinen, sowie der Tanzentwicklung verschiedern Volker insbesondere, vom Alterturn bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts, und Letztens, die evolutorische Darstellung vor allem von
Siebenbiirgen, wo man sich viele Intereferenze befinden.
adunate printre allele i din comuna a lui E.Cristea, Topli!<1 a precum zonele Sibiului,
Hunedoarci, Albci, Timiului, Braovului .a.
52
Antonic Pagini dintr-o ineditci, Ed Minerva, Bucurcti. 1984, p. 298.
53
Ibidem, n studiul introductiv allucr. cit., p. XII.
r.. Iordan Datcu, S.C. Stroiescu, loc. cit.
55
Autorul n cu lucrare ca " ... are ca scop principal modificarea opiniunii generale n
favoarea despre starea a poporului romn, de a poporul nostru pc a
cullurii pe care stau celelalle popoare ale Occidentului. Poporul romn nu s-a izolat de orice contact cu celelalle popoare
moderne, s-a cu acelai nutriment, s-a dintr-un acelai izvor i literatura o
n lan1ul de aur ce popoarele ntre dnselc" - apud Constantin Eretescu, Folclomllitcrar al romnilor. O
privire Ed. Compania, BucurcLi, 2004, p. 17.
137
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Der Absicht des Verfassers ist, eine Berucksichtigung der Wirksamkeit vom Cristeas Publizistik zu
versuchen, da er schrieb als die Objekten, die Methodologien und die Anschauungen der Folkloristik noch
nicht abgegrentzt wurden; der Verfasser weist auch auf die wissenschaftlichen des jungen Miron
Cristea, im schulischen und kulturellen Medium vom Nassod, ein Millieu das auch auf sein Schicksal endgtiltig
eingeflossen hat.
138
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Modelul identitar romnesc n publicistica
a lui Mircea Eliade
Petre DIN
, Obiectul acestui studiu este reliefarea modelului identitar romnesc n publicistica lui Mircea Eliade.
In scopul ct mai pertinente a acestui subiect am considerat se impune o expunere a
biografiei savantului romn.
la 28 februarie 1907 la Mircea Eliade se impune ca o personalitate a culturii
universale n secolul al XX-lea. Studiile primare le-a efectuat n la din strada Mntuleasa
cele secundare la Liceul "Spiru Haref'. o pubertate printr-un intens studiu solitar,
Eliade a urmat cursurile de Litere Filosofie la Universitatea din unde i are profesori
pe Nicolae Iorga, Vasile Prvan Nae Ionescu\ finalizate cu succes n 1928 printr-o lucrare despre filosofia
Filosofia de la Marsiglio Ficino la Giordano Bruno
2

n paralel cu efectuarea studiilor el se printr-o activitate
A debutat literar cu povestirea "Cum am descoperit piatra la vrsta de 14 ani n "Ziarul
populare al

din Cu impetuositatea ce 1-a caracterizat


Eliade la vrsta de 17 ani articole n care istoria religiilor cultura Orientului.
de extinde orizontul intelectual dincolo de cultura n perioada
se printr-o n Italia, unde l va pe Giovanni Papini4, autorul cunoscutului
roman Un uomo finito.
Solida l n India ntre anii 1928-1931. o
care-i studiul limbii sanscrite yoga cu filosoful Dasgupta, n Calcutta
5
n decembrie 1931 Mircea
Eliade se ntoarce la teza de doctorat n filosofie, pe care o va n iunie 1933,
avnd drept subiect tehnicile gndirea yoga. Din noiembrie 1933, Eliade a devenit asistent la Universitatea
din unde a cursuri de filosofie istoria religiilor la catedra mentorului spiritual, Nae
Ionescu.
Un aspect controversat al sale l la ideologia Legionare. Acest fapt s-a
concretizat n mai multe articole pe care le-a publicat n diferite ziare, printre care oficialul "Buna
Vestire", dar prin campania pentru alegerile din decembrie 1937. n trei articole, publicate n 1936,
Eliade profetice ale lui Corneliu Zelea Codreanu despre Romniei cu Dumnezeu,
cuvinte care sensul mistice", imaginate de Nae Ionescu. nu vorbea dect
sau Mircea Eliade
6

Ce surprinde lecturnd publicistica acelei perioade este de de ani
cu el se o care va exonera cultura din inertiile orientale o va
sincroniza cu Europa. realiza misiunea sa unitatea
a Romniei Mari, primul mondial, dar n mod paradoxal nu a nevoia
de identitate S-a colportat un enorm complex de inferioritate o necesitate de recuperare
1
Dic{ionarul General al Utemturii Romne, Editura Univers Enciclopedic, 2005, p.20.
Ibidem.
Mircea Handoca, Via{a lui Mircea Eliude, Edi!ia a II-a Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p.l4-15.
4
Ibidem, p.3o.
" Ibidem, p.42.
0
Mircea Eliade, Cele Homnii, n Vremea, nr.457, 4 octombrie 1936.
Revista XXI/2, 2007, pp. 139-143
139
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n obsesia de a fi ca cu celelalte popoare
europene. Ca n lui Eliade a intelectuali din sa, era varianta
a fascismului sub formula partidului de Fier
7

Lipsa de a lui Eliade privind regimul occidentale este formulat echivoc ntr-un
articol intitulat problema Romniei. tirani care au transformat n
state puternice: Cezar sau Augustus sau Mussolini. Mi-e perfect indiferent Mussolini este sau nu un tiran.
Singurul lucru care este acest om a izbutit n cincispyezece ani transforme Italia
dintr-un stat de rangul al treilea una din puterile mondiale de Imi este deci perfect indiferent ce se
va ntmpla n Romnia suprimarea Romnia, va deveni un stat
puternic, narmat, de destinul atunci istoria va cont de


Derapajul politic ideologic al savantului romn a fost sesizat de un segment important al prietenilor
Mihail Sebastian n Jurnalul realitate. "n Abisinia, a fost cu Italia, n Spania, e
cu Franco. La noi, e cu Codreanu"
9

Chiar subiectul studiului este altul mi rezerv lansez o provocare: care a fost dezideratul
pentru care ai anului 1927 au fost de excesiv al de Fier,
de ce unii dintre ei au aderat ca sau membrii ai acestei structuri politice? ce provocarea
a fost ne propunem cteva plauzibile. Memoriile lui Eliade, indirect,
clarifice convertirea sa la Garda de Fier. n lui, Legiunea este o
ntr-una numai asasinarea lui Nicolae Iorga Virgil Madgearu n noiembrie 1940,
moartea lui Corneliu Zelea Codreanu n 1938. Eliade dezavua din
de Fier, n schimb, argumenta la ntre 1936-1940 ca solidaritate de
ncredere n discipolul Nae Ionescu
10

n Memoriile sale, reputatul istoric al religiilor, se ca un al liderului Corneliu Zelea
Codreanu, adversar al lui Horia Sima, care ar fi denaturat a lui Codreanu.
Fiind cultural la Londra, Mircea Eliade public asasinatele din noiembrie 1940. "Dar teroarea
istoriei se necontenit Cu am aflat de asasinarea lui N.Iorga Virgil Madgearu, precum
a unui grup de n anchetelor la nchisoarea Prin aceste asasinate din noaptea
de 29 noiembrie, echipele de legionari, care le-au credeau pe Codreanu. n fapt, ele au
anulat sensul religios, de al legionarilor sub Carol au compromis iremediabil Garda de Fier,
de atunci o


Mircea Eliade s-a delimitat ulterior de atitudine, dar a evitat ntotdeauna comenteze
din sa. ai operei sale au afirmat marele savant, nu a dezavuat ideile
legionare, argumentul fiind anumitor mistica-totalitare n operele sale Un fapt
este cert, anume, Eliade nu a o asupra acestui episod din biografia sa. Conform opiniei
marelui savant, a reprezentat paradigma a 1927 n demersul de a
stimula o proprie. n aceste diagnosticul formulat de Mihail Sebastian la adresa lui
Eliade- naivitate -
12
ni se pare corect. Mircea Eliade a fost un istoric al religiilor, filosof
al religiilor, profesor universitar, dar nzestrat pentru
O preocupare a 1927 o misiunea Romniei, destinul romne n
concertul statelor europene. Subsumat acestei idei, Mircea Eliade de valoare ale
repere sunt concentrate pe ideea energiilor n Romniei romnismului
n Europa. teritoriale din 1918, Romnia a aspirat la o statal
cu a altor state europene. Din aceste considerente, un segment al clasei politice a elitei culturale
asumat valorile politice culturale liberale, fapt ce a generat o din partea 1927,
de
7
Richard Reschika, Introducere n opera lui Mircea Eliade, Editura Saeculum, 2000. p.133.
" Mircea Eliade, Democra{ia problema Ilomniei, n "Vremea", XI, 18 decembrie 1938.
" Mihail Sebastian, furnal1935-1944, Editura Humanitas, 199G.
10
Matei Despre Ioan P. Culianu Mircea Eliade, Amintiri, lecturi, reflec{ii, Edi[ia a II-a
Editura Polirom, 2002, p.194.
11
Mircea Eliade, Memorii 1907-1980, Editura Humanitas, 1997, p.3GB-3G9.
12
Matei op.cit., p.195.
140
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Mircea Eliade Romniei Mari spre o
cu Occidentul nu poate din Romnia o putere pe politic european. Similitudinea
modelului politic cultural romnesc cu cel european nu poate lichideze decalajul care state prospere
puternice ca Anglia, Germania, Italia de Romnia. cum stau lucrurile, Romnia nu
poate ajunge o putere de mna ntia n Europa. Vor fi ntotdeauna mai mari dect noi, mai puternice,
mai bogate mai narmate - ca Anglia, Germania, Italia, Trebuie foarte ani
cnd intrate n - ca Anglia - lase loc de expansiune a unor popoare
tinere, cum ar fi poporul romn"
13

O care a Romniei n reorientarea eforturilor
energiilor dinspre nivelul eroic, n care s-a afirmat spre cel al culturale,
n care noua avea un orizont deschis
14
Eliade o folie revelatoare ntre "vechea
de Iorga Vasile Prvan "noua al mentor era Nae Ionescu. "Vechea
finalizat misiunea prin realizarea Unirii din 1859, prin din 1877-
1878, constituirea Romniei Mari n 1918. "Noua pe valorile ortodoxe va impune
Romnia n arealul culturilor majore europene. "Semnele ne destinul Romniei moderne cu acest
"om nou" ncepe: dintr-un primat al spiritualului, al valorilor vor trage hrana
noile .... ntlni pretutindeni n toate straturile sociale, oameni un sens al
prin valorile la bucuriile au ajuns
sens al pentru foarte oameni, care acum la ntmplare, n afara valori
spirituale"
15

Savantul romn destinul Romniei moderne trebuie asociat cu valorile fapt ce-i
pot conferi o misiune n istoria Europei, pe care au avut-o grecii, romanii, germanii
slaviP
6
Eliade se pleiadei spiritelor enciclopediste, din Cioran, Noica,
este recunoscut drept liderul acesteia. Imensa pe care o Occidentul este de
retragerea lui Dumnezeu din lume. este salvarea omului prin spirit
O n peisajul socio-politic romnesc al perioadei interbelice este de negarea
Refuzul de a accepta valorile creatoare pentru
o convertire la alte sunt elemente ideatice, ntlnite, n mod repetat n publicistica
momentului. A fi romn este un motiv n plus de a ne soarta, destinul, de a culpabiliza "teroarea
istoriei" de popor localizat la intereselor Marilor Puteri.
ntr-o serie de articole publicate ntre anii 1933-1937, Eliade ideea identitatea
o stare de Stereotipul existent la nivelul tinerilor intelectuali ai perioadei de a
se desolidariza de romnism l pe savantul romn la o de principii. n articolul "A
nu mai fi romn", intelectualul n de 26 de ani se n creator de pamflet politic. Este posibil
romnii o de gndire, de eroism, incompatibili cu problemele de
filosofie, de Este posibil marile ale culturii romne: Dimitrie
Cantemir, Mihail Mihai Eminescu, Bogdan Petriceicu Titu Maiorescu, Nicolae Iorga,
Vasile Prvan, nu sunt la origine romni? "A acum de curnd, o printre tinerii intelectuali
scriitori: a nu mai fi romni, a regreta sunt romni, a pune la elementului romnesc ...
Ei pur simplu, sunt romni, ar vrea fie (o orice de pe lume, chinezi,
unguri. scandinavi, spanioli, orice numai romni nu.
S-au n gt de destinul acesta de a fi a romn. prin orice fel de argumentare
demonstreze romnii sunt o de gndire, de eroism,
de probleme filosofice, de mai departe .... Altul crede orice creier care n
istoria cultura nu e de origine Cantemir, Eminescu, Conta,
Maiorescu, Iorga, Prvan etc. etc. dar absolut sunt streini"
17

13
Mircea Eliade, De unde ncepe misiunea Romniei, n "Vremea", an X, nr.477, 28 februarie 1937, p.3.
14
Achim Mihu, la Dreapta Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p.25-27.
15
Mircea Eliade, Textele "legionare" despre "romnism", Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p.48.
11
' Ibidem, p.49.
17
Mircea Eliade, A nu mai fi romn, n "Vremea", an VI, 1933, septembrie 10, nr.304, p.G.
141
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Este dificil de presupus abordnd disperarea privind destinul unor indivizi de a se fi romni,
Mircea Eliade dezbate chestiunea faliei dintre universalism. n sa cultura este
produsul a tensiuni creatoare: provincialismul, reprezentat de spiritualitatea universalismul,
reprezentat de orizontul deschis spre Europa impregnat de cosmopolitism.
n articolul intitulat orbi", Eliade se ntr-un discurs exaltat criticnd imoralitatea clasei
politice care guvernase Romnia El falimentul regimului politic al
culpe sunt de enumerat: distrugerea burgheziei n favoarea elementelor alogene, introducerea
politicianismului n alienarea de corpusul social
profesiunilor libere. Toate aceste prejudicii generate de orbi (clasa au dus la
pierderea instinctului statal.
Totala incapacitate a clasei politice s-a materializat printr-un "imbecil complex de inferioritate de
unguri"
18
, care a favorizat "maghiarizarea Devei", prin elementului evreiescn din Transilvania,
trecerea n proprietatea evreilor a maghiarilor a din Bucovina, decizia de
a coloniza Cadrilaterul cu
19
, evreilor n satele Bucovinei majoritatea
acestora n Basarabiei. Pentru a amplifica dimensiunea a discursului, Eliade "Cred
suntem singura din lume care tratatele ncurajnd orice cucerire de-a lor,
cultura ajutndu-le creeze un stat n stat. este nu numai din sau prostie. Ci
pur simplu pentru nu mai ce un stat, nu mai vede"
20

Limbajul uzitat de text ideea unui mediu n care se intoleranta agresivitatea,
unor grupuri partide politice pentru impunerea unui regim autoritar.
ntr-un asemenea context, insinuantele apeluri la "misiunea se traduc prin necesitatea de
impunere a ortodoxiei ca stimul al energiilor a unei spirituale.
asupra acestei epoci valori autentice ale liberale: diversitatea,
egalitatea sunt omise n publicistica lui Eliade. Impresia care din text este ralierea savantului la
"spiritul vremii", prin lansarea unor idei ce ideologiei legionare: "cotropirea "degenerarea
regimului" politic utilizat ca argument pentru autoritarism, dezavuarea pentru
utilitatea intolerantei altora ("masacrarea a 100.000 de greci de trupe otomane conduse de
Kemal n Anatolia, "sugrumarea germane din Cehia"j2'. Ambianta epocii cu acest tip
de idei a stimulat mobilizat n ascensiunea sa pe politic romnesc.
ideea nu este doar o concluzie a celor prezentate, dar un trist epilog al clasei politice din Romnia
Intelectualul care n mass-media de valoare privind "cotropirea
viitoarea a evreilor" mpotriva romnilor n atmosfera precum cea din 1937,
nu poate fi perceput ca un exponent al spiritului democratic liberal.
provincialismului cultural, factorului spiritual n restaurarea valorilor
sunt doar cteva repere ale gndirii publicistice ale lui Eliade n articolul "Restaurarea


n lui, ideea "romnismul" o de nu mai este de actualitate. "Spiritul ofensiv
al profesat de Nae Ionescu prinde contur el tinde se finalizeze prin restaurarea
"Demnitatea pe care o vedem azi, nu poate fi dect prin
care nainte de toate: libertate

Mircea Eliade i percepe pe romni,
cu numeroase biologice, civile, istorice. El i pe intelectuali scriitori ai
sale de faptul ideea de romnism pun la unui specific Marele
savant la romni de a fi asimileze multitudinea de elemente alogene: maghiar,
turcesc, polonez, diminua sa capacitate de "Un neam care a asimilat attea
elemente etnice ca altereze structura sa epuizeze puterea sa de
-nu are de ce se

n sa, demnitatea s-a de-a lungul secolelor
1
" Mircea Eliade, Te:xtele ,.legionare" despre ,.romcnism", Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p.54.
'" Ibidem, p. 55.
20
Ibidem, p, 56.
21
Ibidem.
22
Mircea Eliade, Restaurarea demniti{ii n ,.Vremea", an VIII, nr.403, 1 septembrie 1935, p.3.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
142
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n rndul A fi romn a asimila n ntregime elementele culturale promovate de Eminescu
Iorga, Prvan, Nae Ionescu, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu. Eliade
n acest n vicisitudinilor care s-au asupra populat de romni,
perpetuat umtatea integrndu-se n timp valorilor europene contribuind
original la patrimoniul cultural universal.
Eliade ideea a unui "om nou", deci a unui romn nou, care sera porteze permanent
la doctrina Acest om nou trebuie un destin particular care asimileze doar valori culturale.
lui Mircea Eliade la este de anumite articole publicate n paginile unor
ziare n interviul "De ce cred n Legionare". "Cred n destinul neamului romnesc- de
aceea, cred n Legionare. Un neam care a dovedit puteri de n toate nivelurile
nu poate naufragia la periferia istoriei, ntr-o ntr-o


Textul este o pledoarie pentru capacitatea lui Mircea Eliade de asuma discursul, crezul social, valorile
culturale atitudinile Legionare. Identificarea cu aceasta este clar n opera sa,
piesa de teatru Ifigenia n 1939, ce a fost eliberat din de la Miercurea Ciuc unde fusese
politic pentru atitudinea sa "n tragedie, multe teme ideologice care i sunt
apropiate, mai ales glorificarea sacrificiului a pentru patrie, integrate n aparent
cu actualitatea


Eliade este optimist atunci cnd se la destinul culturii Spiritul creator se poate manifesta
n plenitudinea sa doar ntr-un climat de normalitate, de a statale, de
Ceea ce a diminuat constantele geniului romnesc a fost acest cadru favorabil culturii
s-a ntins doar pe o de decenii. Savantul romn Romnia de
1918 ar fi existat de ani, aportul romnesc la patrimoniul culturii europene ar fi fost mult
mai consistent.
n concluzie, Mircea Eliade n publicistica a n intimitatea spiritului romnesc
relevndu-i att ct defectele n ideea a unei culturale originale majore.
The Romanian identity sta tus in the interbelic work of Mircea Eliade
(Summary)
The object of this study represents the underlining of Romanian identity en the interbelic period in Mircea
Eliade writings. Mircea Eliade was a remarkable personality in the universal culture of the XX-th century.
A disputed aspect of his activity is the edhering at the ideoogy of the Legion Movement. This fact has been
materialized in more articles that were published in different newspapers; among them is the newspaper of
the Movement "Buna Vestire". He was involved in the electoral campaign in December, 1937. A constant
preocupation of the 1927 generation is in representing the historical mission of Romania, the destiny of the
Romanian nation in the context of the European statis. According to this ideea Mircea Eliade formulates
judgements of values that are focused on the idea of aknowledging Romania and Romanian in the world.
Outrunning the cultural provinwalism the importance of the spiritual factor the restoring of the Romanian
values that governed Romania during the interbelic period and estimates the failure of the politica} western
type. As a conclusion Mircea Eliade succeded in revealing the intimacy of Romanian, showing in the same
time its qualities aud deffects, ali this being mixed in the obssesive idea of stimulating an original cultural
creation.
Mircea Eliade, Textele "legionare" despre "romnism", Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p.63.
26
Alexandra Laignei-Lavasline, Cioran, Eliade, Ionesco L'oubli du fascisme, P. U.F., Paris, 2002, p.197.
143
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
documentare privind N
ntre 1918-1938
Adrian ONOFREIU
1. O
Romniei n cadrul statului unitar- rezultat n urma evenimentelor din cursul anului
1918, prin liber a romnilor din teritoriile aflate sub va fi de
necesitatea de redefinire a unor criterii devalorizare, care n conturarea
viitoare.
De aceea s-a acut, la nivelul discursului ideologic politic, definirea noii atitudini de
de primul mondial. sistemului politic pe baze parlamentare,
de dezvoltare toate aspectele vor determina canalizarea
eforturilor spre realizarea progresului att de mult posibil, n noile Energiile pozitive ale
poporului, cadrul general al lumii postbelice vor crea premise ale traiectului ascendent, al
la dezvlotarea a europene interbelice
1

n acestor factorii politici de decizie vor apela la sinteze care principalele
n varii domenii de activitate perioade distincte cronologic. O ncercare s-a la zece ani de
la Unirea Transilvaniei cu Romnia, cnd s-a analizat ceea ce a dat a primit- conform expresiei lui Nicolae
Iorga- provincia n perioada de comitetul de organizare a UniriP.
Regimul instaurat prin ncoronarea lui Carol al II-lea ca rege, la 8 iunie 1930, a evoluat spre o
de guvernare n care monarhul prghiile principale de conducere. Pentru aceasta s-a dezvoltat un
ntreg mecanism, la care au subscris -gradual n de propriile interese- politice, economice
ale Romniei de atunci. regimului promulgarea noii din februarie 1938
a deschis calea spre exaltarea din anii de domnie ai suveranului Carol al II-lea, privit ca salvatorul
patriei. de propaganda bine n care vor
mari de Pe plan sinteza
perioadei a fost n monumentala lucrare de suveran la realizarea
adus - de socotim noi- marile spirite ale Romniei din domeniile supuse analizei
n aceasta
3

n dar purtnd amprenta a propagandei oficiale- s-au elaborat alte
de


1
O ncercare de definire cu mijloace moderne a generale de dezvoltare a perioadei analizate n volumul
coordonat de Vasile Vasile Vesa, Dezvoltare modernizare in Tlomnia inlerbdicci 1919-1939. Culegere de
studii, Ed. 1988.
Transilvania, Banalul, Cultura 1929, voi. 1, 757 p; voi. II, 1337 p; voi. III,
102 p.
3
Enciclopedia Tlomcniei, Fundatiile Regale, voi. 1, 1938, p. IX; volumul 1; intitulat Statul II, intilluat
au n anul1938; volumul III, Economia Cadre productia, n 1939; volum! IV, Economia nationalei.
Circulatie, distributie consum, n 1943, de Dimitrie Gusti ca "o lucrare n care avntul al zilelor
noastre care dea vigoare temeinicie").
4
Aminilim cu titlul de exemplu, Tlegele na{iunea, munca credinta. f.a., 71 p; Zece ani de domnie ai Sale
Regelui Carol al II-lea, 1940.
Revista XXI/2, 2007, pp. 145-172
145
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
La nivelul administrative locale, aceste s-au materializat n redactarea de monografii,
cu accent pe aspectele economico-sociale
5
De asemenea, au fost publicate numeroase articole n
presa din care ncercau aspecte definitorii ale pe plan local
6

2. Perspectiva prezentului.
Analiza aspectelor de din perioada cu aplecare spre domnia regelui Carol al II-lea- a
fost n ulterioare, fie a fi aceste aspecte
7
, fie prin modeste referiri sau
conjuncturale
8

Nici de 1989 nu aspectele referitoare la definirea sintezei perioadei, fiind
canalizate spre analiza perioadei n totalitate
9
, sau de redefinire
10
mai este lipsa unor
referiri concrete n memorialistice
11
sau care redau documentele Casei Regale
12

3. Sinteza
Cu att mai importante apar de la nivelul

la chestionarul
cuprins n punctele ordinului telegrafic trimise prefecturii de Ministerul de Interne la data de 5 decembrie
1939. de un timp extrem de scurt pentru documentare- pentru de atunci,
3 zile! - de la nivelul mobilizat energiile au elaborat n de
fiecare n domeniul specific de activitate.
Sunt prezentate astfel principalele ale perioadei 1918-1939, n principalele domenii de activitate:
economic, culte, ocrotiri sociale, drumuri,

Ele
s-au canalizat nchegat pe baza primite pe ca nivel de subordonare, de la
nivelul unor locale - care nu aveau de raportat nici o realizare n cei 20 de ani pe care trebuiau
la care gestionau un anumit domeniu la scara
impregnate de o - de altfel n
- rapoartele oglindesc sinteza pentru perioada la nivelul datelor oficiale ale
constituindu-se ntr-un bun instrument de lucru pentru a defini perioada sale-
cum au fost percepute la nivel oficial!
Tocmai aceste caracteristici, la care se caracterul inedit al documentelor, ne-au determinat
le celor ca o a unei epoci nu ndeajuns cercetate cunoscute n
profunzimea sale definitorii, de aspectele ideologice propaganda


Monogmfia economicci a judetului ntocmitci de Banca a Homdniei, agentia 1938. Lucrarea a
fost exemplarul original identificat la Banca a Romniei, de Enea Grapini Sfatului
Popular al Bistrita la data de 25 aprilie 1961. De asemenea, cele trei volume memorialistice p<islrate n manuscris
ta Directia a Arhivelor Nationale (n continuare se va cita A.N. B.- N., fond ... ), datorate lui
Victor Moldovan, personaj care a detinut func1ii importante la nivel central n cadrul Frontului Nationale.
n Aminilm ncercarea de caracterizare a regimului de Emil Precup sub titlul Denwgogul de datei
Fmntul Nationale, n .. nr. 77-81, mai-iunie 1!140.
7
Al. Gh. Savu, Dictatura reg(llci {1938-1940), Ed. 1970.
" Mircea Ion Ardeleanu, Romnia dupci Marea Unire, val. II, partuu a II-a, noiembrie 1933-scptembriu 1940, Ed.
1988.
" Ioan Scurtu, Istoria romcnilor n timpul culor patru regi (1866-1947), voi. III. Ed. 2000;
Gheorghe Bodea, Viata lui Carol ulII-leu, Ed. Dacia, Ctuj-Napoca, 2000; Istoriu Romnilor, voi. VIII, Ed.
2003, pp. 391-422.
1
Florin Constantiniu, O istorie a poporului romn, Univers Enciclopedic, 1997; Lucian Boia, Istorie
mit n Humanitas, 1997.
11
Carol al II-lea. zilnice, 1937-1951, val. III, 15 decembrie 1939- 7 septembrie 1940, de Nicolae
1998.
12
Arhivele ale Romniei, Casa Regalci. Documente oficiale, val. N, (1938-1947), 2006.
n Pentru evolutia a judelului actual inclusiv n perioada vezi Ioan Bca,
Adrian Onofreiu, a judetului n "Revista XX, 2006, pp. 349-369.
14
aici - de caracterul oficial al punctelor ta care trebuia se - interesul istoricului Silviu
Dragomir, titularul ministerului beneficiar al informatiilor, cel pentru

Se poate vuloriza cuntitativ calitativ astfel, de cercetarea pentru amplitudinea


a interbelice- considernd ca reper anul 1938- n realitatea cotidiene, vatidndu-se sau nu
146
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
. n redarea documentelor am formele de exprimare din pentru fiecare
dmtre acestea am plasat la nceput un scurt rezumat al documentele au fost numerotate ncepnd
cu 1, n continuare, cu cifre arabe. S-a ordonarea a acestora, astfel la nceput sunt
n ordinele primite de la n continuare, sinteza de
apOI rapoartele pe domenii specifice de activitate, nu n ordine
Fiecare document are cota de

inclusiv filelor, chiar provin mai multe
documente din dosar- pentru o identificare.
Acolo unde am nevoia unor detalii sau suplimentare - pentru completarea sau
n documentele publicate- am intervenit n notele de subsol, inclusiv prin trimiteri la alte
documente care ntregesc sinteza.
astfel o parte din sinteza unui ntreg - societatea de valoarea
documentelor, att ca redefinire a trecutului, ct ca a noi de cercetare.
Document nr. 1.
Ordinul telegrafic al Ministerului de Interne privind culegerea transmiterea datelor cuprinznd
n perioada 1918-1938.

Potrivit date de D-l. al Consiliului de d-lui. Ministru pentru
rugm urgente de a se trimite Ministerului n ziua de 10 decembrie inclusiv
1939 o dare de asupra progreselor realizate n ce de la Unire Stop.
Darea de va cuprinde progresele realizate n materii: 1) Dnunuri de
drumuri noi deschise, pavagii, mpietruiri, poduri, etc; stop. 2) Starea spitale, dispensare noi create,
campanii sanitare, medicamente, etc; stop. 3) noi internate, de ucenici, de ucenici,
cantine stop. 4) Biserici, noi, ajutoare acordate, etc; stop. 5)
de unelte agricole, ajutoare plugarilor, de culturi, rasei vitelor, de
progrese realizate prin Camera stop. 6) ocrotiri sociale, muncitorilor,
asistenta stop. 7) cooperative noi progrese realizate n
economia prin cooperative, etc; stop. 8) de noi judiciare, noi, etc; stop.
9) Teatre culturale, etc; stop. 10) edilitare, precum orice alte progrese realizate pe
administrativ social. stop. imediat de executare, cunoscnd ministerul nu admite
nici un fel de ntrziere pentru comunicarea acestor n termenul specificat, direct Ministerului pentru
Stop.
Ministrul Internelor.
M. Ghelmegeanu
1
;.
Nr. 21.233 a 5/XII 1939.
a Arhivelor fond Prefectura numere de
d. 16.816/1939, f. 1.).
w Toale sunt continule n dosare din fondul Prefectura judetului Ncisciud - inventar pe baza instrumentelor
contemporane de numere de la A.N.B-N.
17
Ministru parte- de la 30 noime brie 1939- din guvernul condus de Gheorghe (24 noiembrie 1939-10 mai
1940); titularul portofoliului de la Ministerul pentru era Silviu Dragomir; cf. Mircea Ion Ardeleanu,
Romnia Marea Unire, voi. Il, partea a II-a, noiembrie 1933- septembrie 1940, Ed.
1988, p. 1551. Vezi lucrarea acestuia din n calitate de ministru al sub titlul La politique
minoritaire de la Roumanie entre 1918 et 1940 (exlrait de la Revue de Transylvanie, Tomes VII-IX), 1944,
1G p. Despre opera a acestuia, n prezentarea din Enciclopedia istoriografiei (coorodonator
Ed. 1978, pp. 129-130.
147
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Document nr. 2.
Ordinul circular al Prefecturii din subordine privin ntocmirea
unei de cu din perioada 1918-1938.
n baza ordinului telegrafic al Ministerului de Interne nr. 21.133/1939 din 5 decembrie, dat n baza
ordinului Consiliului de ca n ziua de vineri 8 decembrie orele 17, ne
o dare de asupra de la Unire azi, ca:
1. Drumuri de drumuri noi dechise, mpietruiri, poduri;
2. Starea spitale, dispensare noi create, campanii sanitare, medicamente;
3. noi internate, de ucenici, de ucenici, cantine
4. Biserici, noi, ajutoare acordate;
5. de unelte, ajutoare plugarilor, de culturi; rasei
vitelor, de progrese relizate prin Camera
6. Asistenta ocrotiri sociale, muncitorilor, asistenta
7. coopera ti ve nou progrese realizate n economia prin
8. edilitare, precum orice alte progrese realizate pe administrativ social;
dare de n 2 exemplare ne-o nainta cu un raport, cunoscnd nu este nici o
amnare peste termenul fixat.

Prefectul
Colonel, Al. Cristescu
18
a Arhivelor fond Prefectura numere de
d. 16.816/1939, f. 14}.
Document nr. 3.
Sinteza asupra de la Unire la zi de Prefectura
ministrului pentru
Domnule ministru!
La ordinul telegrafic al Ministerului de Interne nr. 21.133 din 5 decembrie 1939, prin care ni se pune n
vedere D-Voastre o dare de asupra tuturor realizate de la Unire azi, lucrare
ce n 10 decembrie a.c. trebuie la minister.
De aceea cu onoare n vedere timpul fiind att de scurt, nu am putut centraliza datele
primite pentru a o lucrare ci le-am anexat n ordinea cum ni se cereau
n telegrama Ministerului de Interne, astfel:
Anexa 11r. 1 cuprinde o dare de asupra la drumuri, precum toate
aduse ca ndiguiri, poduri, pe drumuri, iar la ntruct nu avem un capitol
s-au trecut ferate nou construite de Stat, n valoare de aproximativ 15 miliarde.
Anexa 111". 2. cupinde starea a spitale, dispensare alte de nou
n nostru, precum ofensivele sanitare ntreprinse, cu care ocazie s-au distribuit medicamente gratuit

Anexa 11r. 3. cuprinde darea de asupra efectuate pe teren didactic de
la Unire azi. Aici se o de trecut. Unde nainte de Unire aveam abia 30
primare de Stat cu 69 azi avem 134, cu 300 10 de se
mai mult la de copii, precum la nzestrarea cu noi localuri de
n comunele prin organelor administrative ale au luat peste
40 de culturale cooperative Pentru hrana copiilor de pe
primare 46 de cantine ce dau
Progresul e n dezvoltare orice ar fi n dauna Statului.
18
Pentru titularii postului de prefect din perioada februarie 1938 - septembrie 1940, vezi Adrian Onofreiu, Prefectii
judetului (1918-1949}, n anul IX. 1997, nr. 1933, 14 iunie, p. 6.
148
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
secundare. n nostru avem licee, unul n unul n cu
proprii pentru internat cu anexele necesare unei a elevilor. Aceste licee sunt nzestrate cu
biblioteci moderne, muzee cu tot felul de ustenisle necesare instruirii elevilor. Liceul din care n anul
trecut s-a redus la gimnaziu, a adus o mare n din
unde afirmarea elementului romnesc de la Unire ncoace a progrese uimitoare. De aceea readucerea lui
la gradul de liceu este absolut
profesionale avem n una n una n nzestrate cu internat
cu atelierele necesare. Mai avem gimnazii de fete, de asemenea cu internat, unul n unul
n
n avem o de ucenici cu internat, unde pat 150 de ucenici romni,
viitoarea burghezie de mine (sic!).
Progresul realizat pe terenul acesta este marcat prin a fiilor de romni la meserii este
lauda Statului a dat sprijin acestui de ucenici, unde elementele tinere pot cu
sunt n cele mai bune
Muzeul Din ngrijirea vrednicilor Iuliu Moisil Virgil n anul 1934, ca
a Arhivelor Statului, a luat Muzeul unde este tot trecutul de glorie
a acestui de unde tinere se n spirit de eroism.
Se1viciul Social. n scurta lui a n comunele de pe Valea nu mai
de vreo 54 culturale, multe din ele cu local propriu. Aceste de
n Duminici la cercuri de instruire i feresc de acest chip de pierde
timpul n localuri nepermise de a se demoraliza n alte obiceiuri
Straja de a tineretului n noile discipline a luat un avnt o
dezvoltare Demnitatea ncrederea n sine sunt floarea ce acestui tineret.
lor n general fac un ndoit apostolat n acest fraged ogor
n timpurile acestea abnormale, cnd cei mai dintre noi fac de la hotare, micii grijulii
se instruiesc pe la pentru suplinirea lor.
n ce minoritare, progresele realizate sunt evidente, iar pentru ilustrarea acestei
la un tabel ce sacrificiile de comune de Stat pentru promovarea elementului
minoritar autohton.
Anexele nr. 4, 5 6, cuprind starea bisericilor din nostru. Cum n nostru
romni sunt mai n timpul dinainte de Unire, evident ei au n din acest punct
de vedere. Unire comunele, Statul au dat un concurs pe teren
bisericesc religios a nostru. Din anexa nr. 4 se sacrificiile n acest scop.
Din anexele 5 6 se vede pe teren bisericesc cultului grecocatolic din acest
Bisericile minoritare au fost ajutorate de comune. Lucru ce se din tabloul anexat la
Anexa nr. 7, cupinde aduse pe teren agricol zootehnic. Din
dare de se culturii cerealelor prin introducerea de
plante furajere, unelte agricole, pomi precum insecticide chimice, unde
la Unire, cultura cerealelor la noi era ntr-o inferioritate, cerealele ce se produc n partea de
a sunt nentrecute n calitate, iar n celelalte regiuni, plantele furajere sunt n fiecare
iar dealurile cu pomet au plasat nostru din acest punct de vedere, al doilea pe

Rasa animalelor din nostru s-a n mod n regiunea pe Valea
de Sus vitele corcite dinainte prin introducerea de Pinagauer au
aproape deplin. n parte a sunt sindicate pentru vitele de Simenthal,
care aduc anual tauri selectionati n valoare de 30-50.000 lei bucata astfel, n regiunea de cmpie a
nostru s-a dea-binelea roade bune.
n ce cabalinele, mai mult Statul prin din hergheliile Statului anual diferitelor
comune a adus o acestei rase.
nostru, prin faptul este n mare parte muntos, se ndeosebi prin oilor.
n regiunea se cresc oile iar n regiunea mai de se cresc oi de cmpie, oi mai
149
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
mari. se foarte bine la cu rase mai nobile de oi ar fi de dorit ca n
se ceva.
n nostru au luat de prin care se tinde la
de care statul dreptul de n baza legii pentru organiazea ncurajarea agriculturii.
Comercializarea tuturor produselor de ar aduce o nviorare agriculturii
vitelor. Pentru aceasta n nostru a luat o de mari care n cadrul pactului
cu Germania va ntreprinde o pentru industrializarea comercializarea produselor lactate din
nostru, lucru ce se va asupra economiei
Pentru instruirea n zootehnie n nostru agricole
practice, una la cea la Este vrednic de n fiecare an
ASTRA, la Serviciul Social, au cursuri agricole n diferite centre din nostru.
Anexa nr. 8. Pe teren muncitoresc progresul se din n special
elementul romnesc, care nainte de Unire n era inexistent, acum o
Pentru ngrijirea lor de ucenici unde li se celor tineri
li se mparte prin filiala Oficiului Sociale iar n
printr-un medic din localitate. Ar fi de dorit ca Oficiul Sociale din Dej fie mutat la unde
sunt muncitori n special din industria lemnului, care n nostru este ntr-o nflorire.
Anexa nr. 9 cuprinde progresele realizate pe teren cooperatist n nostru. Progrese ce trebuie
sunt Se mai nevoia unui mare magazin de desfacere de care
aprovizioneze aceste cooperative de consum direct, iar n ceea ce cele de credit, este de datoria
Statului ca le alimenteze n cu credit ca face datoria de a tuturor
bunurilor ce n nostru sunt n mare parte n minile minoritare.
Anexa nr. 10 cuprinde pe terenul
Celelalte ca teatre, cinematografe, culturale, edilitare, precum alte feluri
de ca fie cuprinse n ntregime le-am luat pe comune astfel:
Anexa nr. 11 cuprinde n
Anexa nr. 12, n
Anexele nr. 13, 14, 15, 16, 17 cuprind de la Unire azi de fiecare pe

Anexele nr. 18, 19, 20, 21 cuprind de Prefectura n anul de gestiune 1938-
1939, lucru ce un alt ritm n o febrilitate n
locale.
Anexa nr. 22 prinde sacrificiile de comune pentru ajutorarea minoritare din a
bisericilor minoritare, fapt de un progres o realizare n acest domeniu.
Este de amintit aici faptul cu Statul s-au obligat a construi
din o de mari au avansat suma de 1.500.000 lei.
balneo-climaterice. nostru este nzestrat de Dumnezeu cu muntoase neasemuite,
din care n loc, n loc, ape astfel avem la Sngeorz Vala Vinului,
altele de mai vizitatori din vindecare se n acest
regiuni Pentru acestor comunele au ntreprins edificarea unor sanatorii alte
de ajutor confort, iar particularii au edificat vile, restaurante hoteluri, n care vizitatorii
odihna n ct mai confortabile mai costisitoare.
ntruct Statul a trecut aceste ntre cele de necesitate, ele nu mai simt ajutorul ce
Statul l da acum n chipul acesta ce ar putea concureze cu cele din n
exploatare iar Statul nostru pierderi. Cel ar trebui trecut ntre acele Statul
ar trebui le dea asistenta
Turism. sunt de poteci ngrijite ce fac accesibile cele mai
regiuni tmde cabane potrivite pe vizitatori. n fapt n tot decursul verii sunt
de foarte lume.
pescuitul sunt sporturile de ale locuitorilor acestui n fapt terenurile
de sunt arendate care au intreprins pentru amenajarea
lor. Praiele de munte sunt nzestrate cu clocitori de n chipul acesta vizitatori
150
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
din alte ca Germania, Cehoslovacia, n fiecare vin exercite aceste sporturi n


Prefectul
Colonel A. Cristescu
Cancelariei, Dr. G. Fetti
(Fond Prefectura d. 3767/1940, f. 127-130).
Document nr. 4.
Dare de privind Serviciului Tehnic
au fost administrate direct de Serviciul Tehnic de Drumuri (numai
de la 1 aprilie a.c. sunt administrate de un Serviciu de Drumuri Drumurile
comunale au fost administrate de comunale, serviciul ntocmind din caz n caz planurile devizele
cerute.
drumurilor din se compune din:
a) 128. 414 km;
b) 573. 347 km;
c) drumuri comunale: 152. 777 km;
total: 854. 638 km.
acestor drumuri din foarte multe poduri, prin faptul este situat
ntr-o regiune
Pe sunt
Pe sunt
398 buc;
1.708 buc;
Pe drumurile comunale sunt 343 buc;
Total 2. 449 buc.
drumuriloe dar mai ales aceea a drumurilor a fost astfel ca
n general din punct de vedere economic militar,
De la, Unire ncoace se necesare:
a) deschiderea unui drum nou ntre Ilva-Mare, Lunea n lungime de 17 km;
b) terminarea drumului ntre Rodna Ilvei, sectorul nou avnd lungime de 3 km:
n schimb, toate podurile importante au fost reconstruite definitivate, din motivul podurile vechi au
fost construite din lemn (neacoperite) pentru un tonaj de 6 tone, iar podurile noi au fost construite pentru
un tonaj de 23 tone, respectiv cele din lemn acoperite, pentru un tonaj de 12 tone. Podurile reconstruite cu o
deschidere mai mare de 15 m. sunt:
1. podul nr. 90, pe Dej- Vatra Dornei, 54 m, lungime, din beton armat; lei 2. 018. 185
2. podul nr. 57, pe 76 m.lungime, din lenm, acoperit; lei 4. 800. 000
3. podul nr. 5, pe Budacul de Sus, 37 m.lungime, din beton armat; lei 2. 837. 611
4. podul nr. 2, pe Salva- Crlibaba, 50 m lungime, din lemn, acoperit; lei 669. 172
5. podul nr. 1, pe Monor, 38 m lunigme, din beton armat; lei 2. 900. 000
6. podul nr. 13, pe Herina- 16 m lungime, din beton armat; lei 600. 000
7. podul nr. 3, pe Jeica, 30 m lungime, din lemn, acoperit;
lei 220. 746
8. podul nr. 24, pe - Budacul de Sus, 30 m lungime,. din lemn, acoperit;
lei 321. 509
9. podul nr. 6, pe Ilva-Mare- 27 m lungime, lemn cu picioare de beton;
lei 400. 000
10. podul nr. 38, pe Ilva-Mare- 18 m lungime, lemn, acoperit; lei 257. 497
11. podul nr. 88, pe Ilva-Mare - 18 m lungime, Imn, acoperit; lei 260. 000
12. podul nr. 21, pe Jelna- Iad, 15 m lungime, lemn cu picioare de beton;
lei 77. 511
151
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
13. podul nr. 81, p Aldorf- Nepos, 58 m lungime, lemn, acoperit;
lei 336. 928
14. podul nr. 4, pe Budacul de Jos- Jelna, 38 m lungime, lemn, acoperit;
lei 377. 405
15. podul nr. 2, pe Chintelnic- 76 m lungime, lemn; lei 350. 000
16. podul nr. 4, pe Mocod- Mintiu- Cepari, 83 m lungime, lemn, acoperit;
17. podul nr. 3, pe 30 m lungime, lemn, acoperit;
18. podul nr. 20, pe 24 m lungime, lemn, acoperit;
19, podul nr. 1, drum comunal Brla- Sntioana, 30 m lungime, lemn;
20. podul nr. 1, drum comunal Bichigiu, 34 m lungime, lemn, acoperit;
total:
lei 1.125. 785
lei 208. 720
lei
lei
181. 086
180. 000
lei 304. 622
18.462. 795lei.
Podurile cu dechidere mai de 15 m, fiind aproape toate din lemn, au fost reconstruite din beton sau
cel din lemn.
pe drumurilor a necesitat refaceri de poduri
mici a necesitat o mpietruire de 10.000 m
3
, n valoare de 6. 500. 000 lei.
n anul1933 cnd apele mari au distrus o mare parte din drumurile refacerea
acestor pagube a costat 21. 821. 000 lei, cu bani, cu porumb cu
de drumuri au fost executate pe sectorul de traversare al nr. 29 Dej- Vatra-
Domei, prin la km. 62 +917-63 + 386, n valoare de 1. 466. 286lei, executndu-se pe acest sector
un pavaj din pavele normale.
Guvernele apreciind necesitatea C. F. R. din au dispus construirea unei
linii C. F. R. ntre Vatra-Dornei, pentru legarea Nordului Ardealului cu Bucovina, care linie- avnd
lungimea de 50 km- s-a terminat n anul1938, au dispus construirea liniei C. F. R. Salva- de Sus, din
care linie s-a predat n ziua de azi sectorul ntre Salva Telciu, n lungime de 15 km.
la 7 decembrie 1939,
serviciului/, inginer


(Fond: Prefectura d. 3767/1940, f. 123-124).
Document nr. 5.
Raport privind pe teren sanitar.
este din punct de vedere administrativ - sanitar n 13 rurale
2 urbane, cu centre: Iad, Satu-Nou,
Nimigea de Jos, Telciu, Rodna Ilva-Mare.
de vechea rurale s-au cu acel avantaj la sediul
medicul, l are la n orice moment nu trebuie
se deplaseze n capitala pentru a fi ca n trecut, ntruct sub vechea cu
a 4 medici, aproape locuiau n de unde administrau
Alt avantaj important din punct de vedere a interesului sanitar al rurale faptul s-au
aproape la fiecare sediu de dispensare la care de 2-3 ori pe se dau
gratuite celor suferinzi de boli sociale - se face un apostolat n combaterea sifilisului tuberculozei
- dndu-se mii mii de gratuite suferinzilor primind n acest scop medicamentele necesare din partea
Ministerului
n de aceste se dau gratuite zilnic la dispensare celor pe listele de
invalizilor, orfanilor de premilitarilor, precum jandarmeriei.
Spitalele
n de avem un spital mixt cu 70 de paturi care preluarea de la vechiul regim
a fost renovat nzestrat cu tot instrumentarul necesar.
19
Pentru detalii vezi i de comunicatie transporturile din judetul Ed. Mesagerul, Bistri1a. 1999.
152
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Dispensare
La data imperiului pe ntreg teritoriul n de spitalul nu am avut
alte sanitare, iar de atunci la data de azi, s-au
Ambulatorul policlinic. n de unde se dau zilnic
gratuite mai ales n combaterea bolilor venerice.
n de aceste ambulatorii policlinice, s-au dispensare:
Dispensare n localuri proprii avem n comuna Telciu, sediul Telciu n comuna Ilva-
Mare, sediul Ilva-Mare, dispensare nzestrate cu instrumentarul necesar cu patru paturi de
fiecare dispensar.
Dispensare n localuri nchiriate avem n comuna cu 20 de paturi cu tot instrumentarul
medical.
Dispensare n curs de terminate n avem n comuna ambele cu
10-11 proiectate fiind n aceste medicilor de
Aceste dispensare au fost edificate terminate n n toamna anului 1937, din de
250.000 primite n acel an pentru acest scop de la Ministerul Pentru a le putea termina n
am apelat la comunelor acestor ntruct din suma de 250.000 lei nu
am putut termina aceste avnd n vedere tot din de 250.000 am renovat dispensarele
din Telciu Ilva-Mare le-am adaptat pentru acest scop primite de la comune.
comunelor a fost prin
oferind o parte din comune o parte, materiallemnos nisip.
faptului aceste dispensare nu sunt luate n gratuite se dau la
cabinetul medicului de
n de aceste dispensare, mai dispunem de dispensar n local nchiriat n comua Rodna, unde se face
tratament gratuit ambulant.
Dispensare de Avem n anume: n Sngeorz-
Rodna. Toate medicamentele necesare acestor dispensare le primim de la Depozitul Regional de pe
Inspectoratul General Sanitar Cluj.
Ofenisva din vara anului 1938
n cursul Ofenisvei Sanitare din vara anului 1938, echipele sanitare au cercetat 109 comune rurale.
cu 2 comune urbane, 100% din totalul comunelor rurale urbane
ale
Din 32.640 au fost cercetate 15.747.
Din totalul de 154.170, au fost vizita 96.607, 62,6%.
Din persoanelor examinate din punct de vedere medical, s-au 19.790 persoane bolnave de
diferite maladii, deci o de 12% de bolnavi, de 88%
S-au recoltat probe de snge pentru Wassermann, 3.167, Pirquet, s-au n 400 de cazuri
la copii depistarea tuberculozei.
S-au anchete familiare n 2.048 de cazuri.
Trenul baie a activat n cuprinsul n zilele de 2,3,4,5 septembrie 1938, n Salva,
Rodna, Iad. Executnd la 2.262 persoane.
nainte de baie au fost 187 de persoane.
prin petrolisare s-au la 12 persoane.
Au primit medicamente alte tratamente, 2.368 persoane.
Din punct de vedere al igienei edilitare a publice, s-au
n cursul acestei ofensive sanitare s-au 12.405 case curate n stare relativ iar 3.342
au fost neigienice, o parte din acestea chiar murdare.
cifra caselor curate este de 78,8%, de 21,2% case murdare.
S-au reparat mprejmuit cu nisip cu 11.929 fntni.
S-au construit n fiecare un considerabil de closete.
Aceasta ar fi n rezumat rezultatul ofensivei sanitare din vara anului 1938.
Nu putem afirma n general, ori n special, cu ocazia acestei ofensive sanitare am rezultatul
care ar fi dorit deoarece timpul pentru ofensivei a fost foarte scurt lupta ce a trebuit
153
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
o ducem cu ne-a mpiedicat mult n activitate; ca un nceput a fost
lund n considerare faptul am locuitorii la medicale am ncrederea lor.
cu ocazie prezint cererea ni se la sumele necesare pentru a putea
termina dispensarele din cerere care am prezentat-o de attea ori, cu
devizele ntocmite de Serviciul Tehnic
la 7 decembrie 1939
Medic primar al dr.
(Ibidem, f. 145-147]2.
Document nr. 6.
Raport privind primar din
Domnule Prefect!
n cu On. nr. 16. 816/1939, mai jos cu onoare
de la Unire privitor la primar din acest
1. La preluarea Imperiului aveam 30 primare de Stat, cu 69
2. 7 de copii mici cu 7
3. 6 primare comunale cu 10
4. una cu 3
5. 14 primare ortodoxe cu 15
6. 48 primare greco-catolice cu 86
7. 30 primare evanghelice C. A. cu 56
8. 2 de copii evanghelice C. A. cu 3
9. un de copii evanghelic C. A. cu o deci n total, 115 primare cu 224
9 de copii cu 10 un de copii cu o
n prezent avem:
1. 136 primare de Stat cu 300 de 10
2. 15 de copii de Stat cu 16
3. 2 romana-catolice cu 3
4. 7 primare reformate cu 8
5. 34 primare evanghelice C. A . cu 60 de
6. 3 de copii evanghelice C. A, cu 4
7. o cu limba de predare romna, cu 3
n intervalul de timp de la preluarea Imperiului n prezent s-au edificat s-au 50 localuri
de cu 82 de sunt n 16 localuri cu 34 de clase.
n nostru de prezent 37 culturale, conduse de
De prezent pe de Stat din cantine pentru prevederea elevilor
cu
Pe 30 primare din 30 coopera ti ve conduse de elevi, sub supravegherea

8 decembrie 1939.
Subinsepctor de cancelarie,
(Ibidem, f. 148 )21.
20
Rapoartele anuale n A.N.B.- N., fond Serviciul Sanitar al judetului (1919-1940). Vezi sinteza perioadei
interbelice sub titlul Fapte nwoi la Inspectoratul din judetul n Bistrita, anul III, nr. 67, 10
martie 1940, p. 3.
21
Vezi raportul prezentat de Ioan Pavel, revizor pentru anul1925 n nationale din Romnia. 1925-
1931, (coordonatori Ioan Scurtu Ioan Dordea), Arhivele Nationale ale Romnei, 1996, p. 157-161. Rapoartele anuale
din perioada - pentru primar, inclusiv cel minoritar - pol fi consullalc la A.N.B-N, fond
lnspectoratrul al judetului (1919-1950). Sinteza perioadei n sub titlul Fapte nevoi la Inspectoratul
din judetul n Bislrila, anul III, nr. 67, 10 martie 1940, p. 3.
154
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Document nr. 7.
Dare de privind religiei ortodoxe.
La ordinul Ministerului de Interne nr. 21.133 a/1939 din 5 decembrie a.c, comunicat cu nr. 16. 816/1939
de Prefectura cu onoare ne voie a face dare de
n protopopiatul ortodox romn al din avem 28 parohii matere 5 filii, cu un
de 24.330 suflete, conform cu finea anului 1938.
n curs de 21 de ani de la Unirea din 1918 n prezent, n aceste parohii fiiii s-au realizat de
noi de biserici, case parohiale case n un larg spirit
de n toate
Fiind bisericile noastre lipsite de averi fonduri care venituri, toate
se ajutoarelor primite de la Stat, alte colecte, daruri benevole.
este
s-au zidit din nou 8 biserici n valoare de 19.000.000 lei;
s-au adaptat 2 biserici din vechi cu 500.000 lei;
s-au reparat 5 biserici cu de 1.700.000 lei;
s-au construit case parohiale noi 12 cu suma de 4.000.000 lei;
s-au reparat 2 case parohiale cu suma de 400.000 lei;
n total lei 25.600.000.
se astfel:
s-a primit ajutor de la Stat circa 6.000.000 lei;
s-a primit ajutor de la circa 4.000.000 lei;
s-a primit ajutor de la comune circa 5.000.000 lei;
s-a primit ajutor de la 5.000.000 lei;
de la alte repartitii colecte 5.600.000 lei;
n total lei 25.600.000.
n acest protopopiat avem parohii n comune cu majoritare, n special n comunele
n care ajutoarele pentru bisericile noastre s-au votat foarte anevoie numai ca biserica
fie de ajutor n ceea ce s-a numai pentru stabilirea bunelor
raporturi de echitate.
De la Stat am primit ajutorul cel mai nsemnat n de 2.000.000 lei pentru biserica din parohia
n celelalte parohii s-a dat mai de la Stat mai mult de la comune
a cu Cooperativa Regna, colecte daruri benevole, precum din repartitii pe
bisericii.
Acesta este raportul ce-l putem face asupra realizate n curs de 21 de ani de la Unire n
prezent, cu tot respectul a-l lua la
[Ibidem, f. 142-143).
Document nr. 8.
la 7 decembrie 1939,
Oficiul protopopesc ortodox romn,
Preot V.
Dare de privind bisercii greco-catolice.
Dare de
Asupra de la Unire azi, n tractul protopopesc unit din
1. Filiala Aldorf: s-a edificat din lemn din ajutor de la comuna
45.000 lei;
2. Filiala Jelna: s-a edificat din din ajutoare de la comuna
30.000 lei;
3. Filiala Ghinda: s-a edificat din din ajutoar de la comuna
150 buc. Fir stejar 100 buc. Lemne de foc, n valoare de 140.000 lei;
Parohia Bidiu: se nu s-a primit nici un ajutor de la comuna se face
numai din
155
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Parohia Enciu s-au construit biserici, nici un ajutor de la comunele
politice, ci numai din
Parohia se din ajutor de la comuna
cu teren, o 20 jug. n valoare de 450.000 lei.
Oficiul protopopesc romn unit
la 8 decembrie 1939
Ioan Petringel, protopop arhidiacon.
(Ibidem, f. 150).
Document nr. 9.
Raport pril'ind din l'icariatul greco-catolic al Rodnei.
Domnule Prefect!
la adresa nr. 16.816 din 1939, am onoare a raporta de la Unire azi n
Vicariatul Rodnei s-au
1. s-a reparat biserica fundamental s-a consacrat de Excelenta Sa d-1.
Episcop Iuliu Hossu n 1933. S-a continuat cu edificarea bisericii ortodoxe, care din ajutorul de stat a costat
peste 10.000.000 lei. La Ciosa s-a din o peste 100.000
lei, de Episcopul Hossu n 1933.
2. S-a un pod solid peste rul n 1937 iar n 1939 s-a nceput unui nou local
cu etaj pentru postul de jandarmi. S-a reparat biserica cu peste 100.000 lei de la Regiunea
3. !Iva-Mare-Lunea. n 1933 s-a reparat biserica s-a consacrat prin Episcopul Hossu la 23 septembrie
1934. S-a tot n Lunea o cu etaj.
4. n Jhra-Mare sat s-a reparat n ntregime biserica s-a cultural n 1939.
5. n s-a reparat fundamental biserica n 1938, costnd la 300.000 lei,
dintr-o de fag bisericii de comuna S-a fundamentul unui cultural.
6. n s-a un cultural.
7. n n 1938 s-a reparat biserica, costnd 10.000 lei.
8. n Ilvei s-a reparat biserica cu 10.000 lei din resurse proprii. S-a cultural cu ajutorul
de la Regna Regiunea
9. n Maieru s-a o cu etaj s-a cvartir parohial.
10. n Mocod s-a edificat o costnd aproape 300.000 lei, cu ajutor de la Stat. Regiunea
Regna. S-a consacrat n 1935.
11. n Mititei n 1938 s-a casa s.-a acoperit reparat biserica cu vreo 200.000 lei.
12. n n 1939 s-a edificat o cu peste 200.000 lei din mijloace proprii.
13. n s-au acoperit din nou ambele turnuri ale bisericii cu 100.000 lei. S-a ridicat de fonduri
un internat al liceului G. cu 36.000.000 lei un local pentru cu vreo 6.000.000 lei. S-a
reparat liceul multe alte s-a ridicat clausa (gtui ) morii din costnd cteva milioane, toate
din resursele proprii ale fondurilor. n 1938/39 s-a edificat biserica casa cu ajutorul de
la Stat, Regiunea Regna. S-a edificat pod solid nou la
14. n Nepos s-a reparat fundamentul bisericii s-a consacrat n 1938 costnd apropae 100.000 lei.
15. n Pmva n 1938 au nceput a face pentru edificarea unei biserici, care va costa 2-3 milioane lei.
16. n Poiana-IIvei s-a reparat cu biserica s-a consacrat n 1938. Pentru
viitoare sunt se edifice un etaj pe actuala cu 400.000 lei.
17. n s-a ridicat din o
18. n Prislop s-a ridicat o cu 2 clase.
19. n Rebra s-a reparat biserica costnd 100.000 lei, s-a consacrat de Episcopul Hossu. S-a reparat
fundamentul la cvartirul parohial.
20. n s-a o pentru cultural cu peste 100.000 lei.
21. n Rodna s-a nceput noii biserici, care va costa peste 7.000.000 lei.
22. n Romuli s-a reparat fundamental biserica. S-a consacrat n1938 de Episcopul Hossu; a costat aproape
200.000 lei.
23. n Runcu-Salvei s-a edificat din o
156
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
24. n s-a reparat cu peste 200.000 lei biserica.
25. n s-a edificat o cu peste 400.000 lei. S-a o pentru cultural
cu peste 100.000 lei.
26. n Telciu s-a reparat biserica s-a edificat o n Fiad, n 1935. S-a
cu peste 100.000 lei. S-a ridicat un monument al eroilor cu peste 200.000 lei. A dat ajutor Regiunea
Regna.
Ca fi putut stabili real al tuturor trebuiau adunate datele de la cei dar a
lipsit timpul recerut de cel o
Domnule prefect expresiunea stimei, ce
la 7 decembrie 1939
22
(Ibidem, f. 151-152).
Document nr. 10.
Dare de privind Oficiulrli Camerei de

Vicar foraneu episcopal.
Oficiul din al Camerei de Cluj sub denumirea de a luat la 19
noiembrie 1933 la 31 mai 1934, cnd a fost n urma legii Camerelor
de n ziua de 20 mai 1935 a fost de atunci nentrerupt.
De la nceputul sale cu toate ce le-a avut de ntmpinat din cauza lipsei de personal,
a depus toate pentru ndeplini fixate prin lege, cu
un organ de reprezentare a intereselor particulari
n cadrul acestor a colaborat cu diferite publice n vederea intereselor
propuneri pentru de a sociale,
igienei muncii.
Ajutorarea celor de lucru s-a n colaborare cu acordndu-se ajutoare
n alimente, lemne n iarna anului 1933/1934, cnd celor de lucru a fost mai mare. n anii
1935, 1936 n anul1937 s-au dat diferite ajutoare mai mici n bani. acest an, epuizndu-se fondul
de ajutoarele de s-au sistat. De altfel nici problema nu se mai punea, ntruct
cea mai mare parte a de inactive a o plasare la de a ferate
- Vatra-Domei, din partea Oficiului nostru la II C. F. R., pentru
primirea n lucru a celor
Asistenta
Pentru drepturilor s-au la Oficiul local la Casa de Sociale
din Dej, pentru plata ajutorului de acordarea de medicamente, trimiterea bolnavilor la balneare
climaterice, nzestrarea oficiului de sociale din cu aparatele medicamentele necesare. S-a
cerut constituirea unui dispensar pentru unui laborator de bacteorologie,
s-au propuneri pentru construirea de ieftine pentru n vederea
unei mai igienice.
Pentru a documenta la locului asupra de lucru trai ale ucenicilor calfelor s-a
control la unele ateliere de croitorie, cu care ocazie s-a consatat multe din
ele nu corespund igienice, fiind ntunecoase servind ca
ca loc de dormit pentru calfe ucenici, care dorm n paturi suprapuse. S-au dat de la caz la caz
pentru ameliorarea acolo unde era posibil ndrumarea ucenicilor la de ucenici.
cu organele de control ale Ministerului Muncii s-au n ce durata muncii munca
de noapte a minorilor, dresndu-se acte de patronilor Tot n vederea unei mai bune
a social-economic a particulari s-a o
din Camerei de Cluj prin chestionare individuale, ca astfel pe baza reale se
face propuneri de ndreptare.
Sinteze anuale pentu n A.N.B-N, fond \'icariatrul Hodnei.
157
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de aceasta au fost n toate cazurile pentru acordarea
concediilor de plata salariilor, n cazuri de concediere sau preaviz legal.
Serviciul contencios al oficiului a dat membrilor care i s-au adresat n diferite
chestiuni, procesele n Mixte din a Tribunalului.
S-a dat o stabilirii de bune raporturi ntre patroni ca
diferendele conflictele individuale sau colective de fie aplanate pe cale de conciliere de
comisia de conciliere care pe oficiul nostru.
Ucenicia
Pentru abuzurilor cu contractarea ucenicilor, care n multe cazuri erau un
stagiu de peste cinci ani, s-au luat ca angajarea ucenicilor se n conformitat cu legea pe durata
de patru ani, ucenicii fie numai la meserie, iar nu ca servitori la lucruri casnice
lucrul cmpului. S-a impus de asemenea patronilor ca acorde ucenicilor concediul legal de de 15
zile an ual.
Camera de Cluj a n localitatea Cald din Cluj o colonie de pentru
ucenici ucenice, unde n fiecare sunt pentru recreere pe timp de trei un
de 15-20 ucenici din fiecare din Camerei. Tot din partea Camerei s-au acordat la
ucenici mai ajutoare n bani, bocanci, burse, rechizite
n vederea pentru ridicarea nivelului cultural al membrilor Camerei
s-au n trecut la la Rodna
n s-a n anul 1937 un curs de limba predat de domnul profesor
Lupu unul de contabilitate, predat de d-1. Alexandru Madgearu, oficiului. De asemena s-a
o pe oficiu, din 236 volume, de unde se regulat n fiecare
ndeosebi ucenicilor care n trecut nu aveau posibilitatea Am cerut
Camerei aprobe nchirierea unei potrivite pentru o cu suficiente,
a necesitate este de mult deoarece majoritatea ucenicilor nu dispun de nici un alt
mijloc pentru a se instrui.
Organizarea timpului liber a constituie a care n prezent n-a fost din
de mijloace. ntruct Ministerul Muncii prin Voie sau Camera de ne
vor pune la mijloacele necesare, vom putea ncepe pe viitor o activitate n acest sens.
Din cele expuse mai sus se poate constata modesta a oficiului nostru pentru ridicarea nivelului
de a din acest Este n prea ceea ce s-a n prezent
de ceea ce trebuie n viitor. Avem de acum nainte cu un rol att de
important n stat, se va bucura de mai solicitudine din parta forurilor superioare, precum de mai
a nevoilor sale multiple din partea publice.
8 decembrie 1939
Al.Madgearu Secretar, Traian Banciu
23
(Ibidem, f. 120-121).
Document nr. 11.
Dare de asupra cooperative din
La nceputul anului 1919 existau n comunele din 6 cooperative de consum,
sistem "Hangya" 3 populare sistem "Raiffeisen"
24

Printr-o n anul 1920, s-au transformat att cooperativele, ct
populare n cooperative a fost la nceput mai mult pe terenul de
consum, care n anul1922 27 cooperative, n jurul Federalei de cooperative din
Din nefericire n anul 1925 avnd pierderi mari, cauzate printr-o a
cerealelor. a trebuit nceteze activitatea a fost n lichidare. Din cauza lipsei de personal
z:J ntr-un domeniu conex - cel al sociale - sub Lillul Necesitatea Casei de
Sociale din Bistri{a n anul Ill, nr. GB, 17 martie 1!:!40, p. 3-4.
24
Pentru istoria de credit n vezi Adrian Onofreiu, Istoricul coopera{iei de credit din
judc!ul Complexul Muzeal Editura "George Bistrita. 2004.
158
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
tehnic priceput, a capitalului de rulment insuficient, a controlului preventiv a unui centru de aprovizionare,
majoritatea cooperativelor de consum suspendat de asemena activitatea lor. Dintre cooperativele existente
n anul1922 nu mai sunt n dect patru.
n anul 1922 ia pe Federala de cooperative, actuala de populare, sub firma
Banca "Andrei la constituirea acestei federale iau parte 7 populare, din care 2 din
Prin de activnd- n special- pe terenul cooperativelor
de credit, se n anul 1931 alte 26 de populare, ridicndu-se astfel lor total
la 31, din care una a fost iar 3 au fuzionat criza din 1931 ne cu 27 n
Conversiunea a contribuit la fuzionarea altor la punerea n lichidare a n schimb n cursul
anului 1936 mai iau alte
populare n este de 25, care 2524 de membrii, cu un capital
subscris de lei 5.356.579 de lei 3.933.686, fondurile proprii de urcndu-se la suma de
lei 1.315.993.
Prin cooperativelor de consum nainte de 1930, care, de altfel, sub
ngrijirea noii Federale n-au cauzat prejudicii materiale membrilor n special prin fostei cooperative
forestiere din Ilva-Mare, o mai pe terenul de consum se
din cauza nencrederii
prin de Federala "Andrei s-au pe cele 4
cooperative de consum, care mai cooperative: 13 cooperative de consum, 1
de 3 coopera ti ve pomicole, 7 cooperative de forestiere 1 de
n de aceste cooperative, n anul1935, Societatea a comunelor se n
sub firma "Regia Regna".
De prezent cooperativelor din se astfel:
1. 25 populare cu 3.524 membrii, care au subscris suma de lei 5.356.579 suma de lei
3.933.686;
2. 17 cooperative de consum cu 934 membrii lei 1.139.000 capital subscris lei 826.267
3. 2 cooperative de cu 67 membrii lei 68.000 capital subscris
4. 1 cu 44 membrii (comunele cu lei 5.000.000 capital subscris

5. 3 cooperative pomicole, capital, care s-au format pentru primirea pomilor;
6. 6 cooperative de cu 183 membrii lei 392.000 capital subscris lei 298.617
7. 1 de cu 29 de membrii lei 14.5000 capital subscris
n de cooperativele mai sunt n cooperative minoritare, de la care nu avem
dat precise.
astfel: 3 cooperative de consum sistem Hangya, centralei de la Aiud; 11
cooperative de consum care au un magazin de aprovizionare n Nu le mai bine
credem avnd acest magazin, trebuie o activitate 19 cooperative de credit
populare) sistem Raiffaisen, dintre care, pe care le avem, nu dect 3,
restul nu fac dect de lichidare.

Prin Federala cooperativele existente s-a aprovizionat n anul1925 cu cereale de
s-au adus alte articole, n special Numai la porumb s-au adus n ani cte
cel 100 de vagoane.
de aprovizionare a cu cereale de fost de Federala
"Andrei n special n anii neproductivi: 1927, 1929 1931.
n de de aprovizionare, Federala "Andrei avnd din anul 1929
aprovizionarea armatei, a contribuit n mare la valorificarea produselor agricole. S-au astfel
n ani cte cel 50 vagoane de gru 40 vagoane de porumb.
Cooperativele de forestiere, pe forestiere, au asigurat muncitorilor munca n
avantajoase.
Cooperativele pomicole au fost pentru procurarea de pomi fructiferi. S-au adus prin aceste
cooperative peste 8.000 activitate nu au avut aceste cooperative.
159
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Prin Regia Regna s-a nu numai o mai desfacere a produselor forestiere
a celor 44 comune ci s-a asigurat existenta a mii de muncitori.
Prin populare s-au acordat mprumuturi ieftine la care s-a perceput nainte de conversiune o
cu 10-24% mai dect la capitaliste. socotim plasamentul anual la o medie de numai
15 milioane diferenta de dobnzi de alte numai 10%, a economisit anual1 Yz
milioane, iar n 10 ani, 15 milioane, ntreg capitalul mprumutat prin populare.
Dar a mai economii sub de capital social, care n anul1935 era de lei 3.768.855
Depuneri spre fructificare, cu
Diverse fonduri colective la
lei 3.808.554
851.570
Total economii efective lei 8.428.979, la
care se diferenta de dobnzi de capitaliste, n de 15.000.000 lei, o economie
n 10 ani de lei 23.428.979.
n fine, prin creditul agricol pus la prin Banca s-au dat n anul curent la peste 1.200
mprumuturi ieftine, cu o de 5%, n valoare de peste 9 milioane lei, din care debitorii au
achitat sconturi care se la aproape 2.000.000 lei.
la 8 decembrie 1939
25

(Ibidem, f. 153-154).
Document nr. 12.
Dare de asupra cooperative din
La Unire exista n Bistrita o de credit care s-a transformat n de
credit cu statute tip. n anul1936.
Unire a luat o .de consum a sub auspiciile federalei de cooperative
ncetat activitatea 2 ani.
n anul1920 a luat Federala de coopera ti ve cu sediul n ca a cooperativelor
din
ncetat de asemenea activitatea n anul 1925, din cauza mari la pretul
cerealelor.
n anul1922 a luat Federala populare "Andrei care a preluat
fostei federale, care ca a cooperativelor din ntreg
n au mai luat cooperative:
Anu11920: Banca care 295 membrii cu un capital subscris de 152.000 lei
de 122.889 lei;
Anu11925: Banca "Functionarul", care 226 membrii, cu un capital subscris de 317.000
lei de 210.337 lei;
Anul 1931: Cooperativa "Plugarul" pentru valorizarea produselor agricole- n special animale
-cu 32 de membrii, care au subscris suma de 32.000 lei, pe care au achitat-o. Azi nu are
nici o activitate.
Anu11933: Cooperativa de "Vera", cu 35 de membrii un capital de 36.000 lei- subscris
Membrii cooperativei sunt minoritari
Anul 1936: Banca "Corpul Didactic" cu 155 membrii, care au subscris 418.000 lei
391.451lei;
Banca a financiari, cu 106 membrii cu capital subscris de 50.000 lei de
42.290 lei;
Banca "Reuniunea de ajutor", cu 295 membrii, care au subscris 612.079
lei, care este


Pentru alte privind n judetul vezi Memoriul cu privire la
pe Valea 15 ianuarie 1939, Ibidem, f. 159-160; Situa{ia coopemtivelor din jude{ul 17 decembrie
938, f. 161-162; Tabloul coopemtivelor de credit din jude{ul f. 1li3; Tablou de cooperativele diverse din jude{ul
f. 164; Tablou de populare din jude{ul cu capital credite, f. 165.
160
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Anul1937: Cooperativa de consum a cu 106 membrii un capital subscris de 144.000 lei
de 38.000 lei.
nu s-a ocupat dect cu desfacerea bumbacului un magazin
pentru aprovizionarea cu alimente.
n total n 8 cooperative diverse cu 1081 de membrii capital subscris de 1.761.579 lei
de 1.485.045 lei.
Prin cooperativele de credit populare) s-au dat mprumuturi ieftine, cu o care era mai
n trecut, cu 10-20% dect aceea de capitaliste.
Cooperativa de a ajutat foarte mult la valorizarea laptelui, cea la valorizarea vitelor.
la 8 decembrie 1939.
(Ibidem, f. 158).
Document nr. 13.
Dare de privind
n de la Unire nu s-a nici o
ci doar n 1931, s-a a II-a a Tribunalului.
Nu s-a nici o nici alte
Tribunalul, inclusiv Parchetul, Cabinetul de Cartea de pe
de Pace Rodna, n nchiriate, iar
n proprii [ale Statului).
la 7 decembrie 1939
Tribunalului n Ioan Sabie
26

(Idem, d. 16.81GJ1939, f. 30).
Document nr. 14.
n de la unire
Domnule Prefect,
Conformndu-ne ordinului D-vs. nr. 16.816 din 1939, avem onoarea a nainta dare de
asupra de de la Unire azi, grupate conform ordinului D-vs.
1. Dmmuri de dmmuri noi deschise, mpietruiri, poduri VIII.
edilitare precum alte progrese realizate pe teren tehnic sunt specificate n tabloul anexat, ntocmit semnat
de serviciului tehnic al
acest tablou numai cu cheltuieli de cel 10.000 lei. n acest tablou se
cuprind efectuate de uzina de canal.
n timpul de la Unire n 1939 inclusiv, au fost zece cattiere noi de locuit cu 42 de noi,
n lungime de 11.160 m. de aceasta a preluat din Statului sectorul
n lungime de rotund 4,5 km diferite drumuri n lungime de 5.346 m. S-au edificat
797 case noi cu 2.895
Apaductul s-a amplificat cu 1.538 m, 13 12 fntni publice.
Canalul s-a amplificat cu 1.048 m. Suma astfel este:
a) Servicul Tehnic: lei 28.387.000 lei;
b) Uzina de canal: lei 7. 781.000 lei.
Tot n acest timp din partea Uzinei electrice a s-au
1. un motor Diesel de 290 C.P. cu cele motoare instalate mai nainte. Uzina are la
1.070 C.P. s-a urcat astfel la 1.019.763 K.W.O., cu 139,2% de timpul dinainte de
Unire.
2
'; O relatare a de statul romn 1918 la nivelul jude!ului Emil n
articolul intitulat Contributii la istoricul n anul III, nr. 89, 11 august 1940, p. 1-2; nr. 90,
18 august 1940, p. 3.
161
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2. La a a contribuit
a) 1923. Edificiul uzinei a fost cu o n valoare de 674.260 lei;
b) 1928. Malul ru lui a fost printr-un perete din beton n valoare de 760.476 lei;
c) 1930. Motoarle Litzmeyer au primit un agregat excitator nou n valoare de 113.000 lei;
Alte la uzina
a) 1923. unui edificiu de birou, a unei case de locuit o n valoare de
b) 1927. unei locomobile de aburi n valoare de
c) 1930-1934. Instalarea de circa 4.500 m cablu subteran n valoare de
d) 1936. Construirea unei aripi noi la edificiul uzinei
e) 1937. Instalara unui separator de cu ulei
f) 1937-1939. Transformarea motoarelor de la consum de la consum de
g) a noi posturi de transformare.
h) Schimbarea transformatoarelor vechi cu altele noi.
310.000 lei;
15.000 lei;
3.500.000 lei;
300.000 lei;
100.000 lei;
210.000 lei;
i) amplificarea iluminatului public cu mutarea de pe stlpii de lemn n mijlocul
j) amplificarea conductelor existente cu 20%, n valoare de 780.000 lei;
k) Motorul Diesel sub punctul1 a costat 2.700.000 lei;
Deci de la Unire azi la s-au n valoare de 10.000.000 lei.
Relativ la punctul II din ordinul D-vs.,
Unire s-au pus bazele unui ambulator policlinic. Aici se dau bolnavi,
att din ct de la n medie se dau gratuite se distribuie medicamente anual la 5.000
indivizi, tratament antisifilitic a altor boli venerice.
S-a construit o baie un comunal cu 80 cabine.
S-a amenajat Decebal pentru alimente; s-a pavat cu s-au construit gherete
pentru vnzarea alimetelor a diferitelor articole.
S-a amenajaz Voievodul MihaF
7
cu gherete speciale igienice pentru vnzarea fructelor zarzavatu-
rilor.
S-a construit un closet public modern subteran, la parter cu tutungerie, n Regele Ferdinand
28

S-a construit un closet public igienic n de alimente Decebal.
S-a amenajat un loc care se igienic pentru
S-au n diferite locuri speciale pentru colectarea hrtiilor, resturilor alimentare, etc.
Din punct de vedere al aproape tot centrul a fost pavat, prin aceasta
praful insuportabil de mai nainte.
A luat un azil pentru al unde se pot la 20 indivizi.
Au luat trei sanatorii particulare, n total putnd adoposti 50-60 bolnavi.
A luat pe Serviciul Sanitar al un dispensar unde se dau n special pentru
copii, n sugacii dndu-se de pentru
luate pentru ocrotirea mamei a copilului, ct n ce combaterea bolilor
prin n spitalul de Stat i s-au adus foarte mult la
aparatele Roentgen, diatermie, instrumente chirurgicale, mortalitatea a ajuns la 10-12%, iar cea
la 12-13%.
La punctul III din ordinul D-vs, n anul 1938 1939 a nceput aproape terminat
adaptarea moderinzarea edificiului pe Voievodul Mihai, n de 590.000 lei n anul1939,
iar n anul1938, de 150.000 lei. Acest sunt cuprinse n tabloul Serviciului Tehnic, sub pozitia 120
127 o
La punctul JV. din ordinul biserici nu s-au edificat, nici nu s-au restaurat din
parta a contribuit la construirea catedralei ortodoxe romne n total cu circa 800.000 lei,
n de ajutoare. cum n prezent contribuie cu o puterilor materiale a
nostru, pentru scopuri diferite.
27
Azi, Piata Pentru evolutia denumirii de-a lungul timpului, vezi Adrian Onofreiu, Bistrita-
habitat toponimie, n "Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, XXXIV, 1995, pp. 295-321.
28
Azi, Piata
162
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n ce punctul V din ordinul avem onoare a raporta n nu ne-a
a face cuvenit, ntruct Serviciul Agricol Camera de care au fost
recerate de aici a ne comunica pe acest teren, nu a corespuns cererii noastre.
n ce asistenta ocrotirea sub punctul VI din ordinul
parte sunt cuprinse deja n darea de relativ la punctul II din ordinul D-vs.
n acest loc n azilul de al sunt n 12-20 locuitori
incapabili de lucru, primind luminat gratuit alimente n valoare de 8 lei pe zi
pentru fiecare.
de aceea, se n de circa 80-100 locuitori prin distribuirea de
ajutoare lunare fixe n de ct 80-100 lei, avnd astfel de prezent sub ngrijire 84 de persoane.
ncepnd cu data militare din luna martie a.c. n prezent, parte,
din mijloace proprii, parte, din sumele rezultate din diferite colecte, a alimentat un de 100-150 persoane,
n majoritate copii mici mijloace de prin distribuire de lapte pine.
Relativ la punctul VIII din ordinul D-vs., edilitare sunt cuprinse n tabloul Serviciului
Tehnic mentionat sub punctul I. de acelea, s-au realizat diferite edilitare alte la
abatorul anume:
1. introducerea curentului electric;
2. instalarea pentru porcilor, amenajarea halei pentru porcilor;
3. edificarea unui grajd de vite mai multor
4. instalarea unui apaduct propriu;
5. s-au pus la cuiere din inoxidabil;
6. instalarea unui frigorific de
7. unui trichinoscop;
8. instalarea centrale la abator, cu aburi;
9. repararea edificiilor schimbarea cu "Boha";
Totalul investitiilor la abator n acest interval, circa 6.000.000 lei.
n acest loc la ridicarea unui monument "Andrei n
de circa. 250.000 lei.
Din cele de mai sus de la data Unirii a pentru
sume:
Serviciul Tehnic, uzina de canal
Uzina
Abator
Ajutorarea
Ajutorarea bisericilor, monumentul "Andrei
Total
lei 36.168.000;
lei 10.000.000;
lei 6.000.000;
lei 2.000.000;
lei 1.500.000;
lei 55.668.000.
n acest loc mijloacele materiale de care dispune pentru noi pe teren
administrativ social scad n an de an, progresiv. nainte de toate, a pierdut veniturile avute
din nchirierea acestea fiind preluate n proprietatea Statului, Ministerul Armatei, recompense
nefiind nici chiria pentru mai ani din naintea trecerii n proprietatea Statului.
de aceea, an de an se sumele cu care trebuie contribuie la diferite cheltuieli, fonduri,
etc., sub de etc., ca de exemplu: Straja Camera de
Tribunal Pompieri, cult, Ocrotirea etc.
Pentru aceste motive activitatea n n ce noi
va ntmpina cele mai mari nu va fi chiar total.
la 8 decembrie 1939.
Primar, colonel Sbrcea.
(Idem, fond d. 24/1940, f. 10-12).
163
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Document nr. 15.
Dare de asupra n de la Unire
1. f!rumuri de drumuri noi deschise, pavaje, mpietruiri, poduri, etc.
1. In 1923-1924 s-au construit trotuare din de beton pe o lungim de cea 5 km, cuprinznd aproape
toate lucrare care a costat 3.000.000 lei, n ntregime de De
asemenea s-a pavat cu de ru I.G.Duca, str. Vasil str. G. lucare n parte,
prin n parte, prin dare n ntreprindere, costnd 75.000 lei.
2. n anul1 925 s-a reconstruit podul nr. 8 din beton armat, care a costat 120.000 lei, n
timp amenajarea Podului, pe o lungime de 200 m.
3. Tot n anul1926 au fost reconstruite din beton armat podurile nr. 10 11, costnd suma de 180.000 lei.
4. n anul 1926 a fost Salva-Crlibaba n partea dinspre Salva, pe o lungime de 200 m.,
lucrare care a costat suma de 35.000 lei, amenajndu-se Valea Crucii, pe o lungime de 250 m.
5. n anul1927 s-a reconstruit podul peste pe n lungime de 80 m, care
a costat 2.300.000 lei, de Prefectura n acest nu se cuprinde costul
materialului lemnos gratuit dat de din de la fabrica din
6. n anul1929-1930 s-a construit ntre podul nr. 9-10, de o lungime de 460 m, ridicndu-se
cu 55 cm. 1610 m
3
, a 40 lei, costnd n total64.400 lei.
Efectuarea acestor s-a n contul Tot atunci a fost Valea Podului pe o
lungime de 200 m.
7. n anul1 930 s-a reconstruit podul nr. 9 pe Salva-Crlibaba, care a costat 80.000 lei.
8. n anul 1924 s-a noua albie a Caselor pe o lungime de 1 km., cu de beton, iar pe
de 1,5 km. s-au efectuat de consolidare a baraje n beton, n valoare
de 5.000.000 lei, de de Stat. Tot atunci s-au construit 3 poduri, dintre care unul din
beton armat, iar celelalte cu de beton de lemn. lucrare a costat suma de
300.000 lei.
9. n anul 1933 s-a Valea Malului (la intrarea n dinspre prin n
contul lucrarea a costat suma de 30.000 lei.
Deci totalul noi de renovare de la acest capitol face suma de 11.109.000 lei.
II. Starea spitalele, dispellSarele nou create, campanii sanitare, medicamente, etc.
1. n 1920 s-a un ambulator policlinic.
2. n anul1932 s-a dispensarul mixt dr. Iulian Chitul, cu 20 de paturi.
3. Campaniile sanitare s-au n anii 1938-1939, conform ordinelor Ministerului
4. Medicamente s-au distribuit gratuit tuturor chiar din 1920 mai ales din 1932 ncoace,
data dispensarului.
III. nou intemate, de ucenici, de ucenici, cantine
1. de fete n 1922, n gimnaziu industrial de fete n 1938.
2. de n 1923.
3. Gimnaziul industrial de n 1924.
4. necesare pentru toate aceste precum pentru internatele ce au fost puse
la de Fondurile
de cele 3 internate de pe aceste n 1920 s-a internat pe liceul G.

internatul acesteia sunt plasate ntr-o de Fondurile
n 1928-1929, care a costat 27.000.000 lei.
Gimnaziul de fete (fosta cu internatul, e tot ntr-o a Fondurilor
a n 1928 a fost n 1939 a costat 10.000.000 lei.
5. Pe o de Cruca filiala din
obolul locuitorilor din
6. Pe mai o de ucenici.
Deci totalul investitiilor la acest capitol este de 37.000.000 lei. La acest total se mai costul
atelierelor Gimnaziului industrial de care au fost edifica te tot de Fondurile din au
costat 1.500.000 lei. n total, 38.500.000 lei.
164
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
IV. Biserici, noi, ajutoare acordate.
1. Biserica a a nceput n 1937, a fost cultului n luna
noiembrie a.c. Edificarea acestui neterminat complet, a costat acum circa 800.000 lei va costa
1.000.000 lei cnd va fi complet.
2. n 1932 s-a edificat casa care a costat 350.000 lei.
3. De la 1918 azi s-au construit 288 noi particulare, la care se edificii economice n
de 79. Din cele 288 15 sunt cu etaj.
4. A fost biserica pentru care s-a cheltuit suma de 100.000 lei. Restaurarea
renovarea liceului G. a costat 1.000.000 lei a fost de Fondurile
Grajdurile comunale distruse de incendiu n 1927, au fost restaurate pentru suma de 350.000 lei
n ntregime de Barajul care cu moara a fost restaurat pentru suma de 600.000 lei.
5. atins de mari dezastre -prin Caselor n 1922 incendiul din 1927
-trebuind distruse, refacere care s-a resimtit asupra bugetului ani de-a rndul, avnd
surse de venituri foarte reduse avizat el la ajutoar din nu a putut dea ajutoare nsemnate
diferitelor din localitate.
n limita bugetare, a alocat bisericilor suma de 56.453 lei.
V. rasei vitelor, progrese realizat prin Camera
1. S-au distribuit diferite de legume precum de cereale din partea
Camerei de S-au distribuit mai departe, cu 50% reducere, un de circa 2-3.000 altoi anual.
S-au dat n ficare an medicamente pentru oi cu redus. S-a construit n o de fructe.
2. Rasele de animale crescute sunt calul de munte, vaci Pintsgrau, porcul Basna, oi
capre autohtone de munte, rase care s-au fiind singurele potrivite teritoriilor muntoase din regiunea

VI. ocrotiri sociale, muncitorilor, asistenta
1. Oricare a primit la dispensar. bolnavii de sifilis sau alte boli
sociale au primit tratament gratuit ambulatoriu.
2. Pentru muncitori, Casa Sociale a acordat din ce n ce mai cu medicamente
chiar cu Munca n ateliere fabrici a fost este de 8 ore, de toate
8. din a fost este n fiecare an cu bani, n limita bugetare
n mai ales cu lemne de foc din comunale.
VII. cooperative nou progrese realizate n economia prin
1. Cooperativa Regna s-a n 1935 cu un capital social din aportul celor 44 de comune
Sub raportul rezultatului de ordin social, regia Regna, prin activitatea ei
a 2.200 persoane, muncitori personal repartizat pe uzine: Dorna,
Valea-Mare, Susenii Retribuirea acestora, n de 40.000.000 lei anual,
n cea mai mare s-a resimtit asupra financiare economice aceea
pentru muncitorilor, pe fiecare cantine, care pun la
muncitorilor articole de necesitate cu mult mai ieftine. Regia Regna, prin ajutoarele ce le
tuturor comunelor dar mai ales prin lucrarea n regie, a contribuit mult la romnizarea
industriei lemnului n regiune.
VIII. edilitare, precum orice alte progrese realizate pe adminsitrativ social.
1. n 1927 s-a edificat abatorul comunal, care a costat 400.000 lei.
2. Uzina la ei n 1928 pentru Normale ale internatului
acestei a fost ncetul cu ncetul pentru particulare.
n anul 1938 a construit un local nou pentru un motor, precum un
generator care au costat 800.000 lei, prin aceasta n mod lumina
celelalte speciale sunt n amplificare, cum se simte necesitatea
pentru a se furniza o


Prin sfaturi este la o lundu-se toate
activndu-se intens pentru ridicarea nivelului cultural material al ei.
Pe larg elcclrificarea judclului n Electricitate elcctlificare n judo{u/ Monografie, Ed. Tipomur, 199G.
165
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
la 8 decembrie 1939
Primarul dr. Traian Chitul;
(Idem, d. 3767/1940, f. 125-126).
Document nr. 16.
p. secretar, Iosif Dindelegan
n comunele din plasa de la Unire n prezent.
n referire la ordinul D-vs. nr. 16.816/1939, dat telefonic cu privire la cele din rezumat, avem onoare a
nainta dare de despre aceste n comunele plasei
1. Rebra, S-a cultural "Dumitru Eremia", s-a edificat un de joc pentru tineret, n
valoare de 10.000 lei. S-a acordat ca bisericii greco-catolice suma de 4.000 lei; primare, 3.400
lei; batalionului 1 500 lei; pentru 6.400 lei; fortificarea
1.000 lei; ambulatorul policlinic, 6.000 lei; aeroporturi, 11.100 lei; n total, 42.000 lei.
2. Parva. S-a cultural s-au dat pentru biserica
7.500 lei; 11.300 lei; batalionul 1 500 lei; fortificarea 1.000 lei; ambulatorul
policlinic, 6.000 lei; aeroporturi, 10.80 lei; n total, 43.700 lei:
3. Romuli. S-a cultural, s-a edificat un grajd comunal n valoare de 10.0 lei s-au
acordat pentru biserica 100.000 lei; batalionului 1 3.000 lei;
ambulatorul policlinic, 6.000 lei; n total, 109.000 lei.
4. S-a cultural s-au construit 2 edificii noi pentru primare, una pe
Valea Gersa una peste cedndu-se lemne de n acest scop n valoare de circa 100.000 lei. S-a
edificat un abator comunal n valoare de 20.000 lei s-au acordat ajutoare: pentru biserica greco-
10.000 lei: de pe Gersa, 50.000 lei; de peste 50.000 lei; 16.772
lei; aeroporturi, 24.362 lei; 8.342 lei; batalionul 1 2.000 lei; ambulatorul
policlinic, 2.910 lei; Straja 2.652lei; n total, 270.000 lei.
5. Mocod. Ca ASTRA, s-a un cultural, i s-a pus la
o n valoare de 40.000 lei. Ajutoare s-au dat biserica
850.000 lei; 20.000 lei; 1.600 lei; fortificarea
1.000 lei; aeroporturi, 20.000 lei; ambulatorul policlinic, 3.000 lei, batalionul 1
200 lei; monumentul eroilor, 10.000 lei; n total, 911.800 lei.
6. Mititei. S-a cultural s-au dat ajutoare: pentru biserica
30.000 lei; 15.000 lei; batalionul 1 200 lei; 1.062 lei;
fortificarea 1.000 lei; aeroporturi, 17.492 lei; ambulatorul policlinic, 2.000 lei;
Straja 6.000 lei; n total, 65.354 lei.
7. Runcu-Salvei. S-a edificat grajduri comunale, s-a cultural s-au dat
ajutoare: pentru biserica 15.000 lei; 60.000 lei;
1.000 lei; Straja 1.000 lei; ambulatorul policlinic, 5.000 lei;
aeroporturi, 8.836lei; batalionul 1 200 lei; n total, 91.036lei.
8. Nimigea de Jos. S-a cultural, iar ca AGRU
30
, Reuniunea "Mariana"
3
\
s-au dat ajutoare: pentru 320.000 lei; de copii, 90.000 lei; biserica greco-
10.000 lei; biserica 5.000 lei; monumentul eroilor, 20.000 lei; nzestrarea armatei, 12.800
lei; 7.500 lei; 3.000 lei; aeroporturi, 20.560 lei; Straja
4350 lei; ambulatorul policlinic, 4.600 lei; n total, 497.810 lei.
9. Nimigea de Sus. AGRU Reuniunea "Mariana", s-a cultural s-au dat
ajutoare: pentru biserica 50.000 lei; 75.00 lei; nzestrarea armatei,
1.100 lei; 1.280 lei; ambulator, 2.800 lei; aeroporturi, 5.800 lei; Straja
800 lei; n total, 136.780 lei.
10. AGRU Reuniunea "Mariana", s-a cultural s-au dat
ajutoare: pentru nzestrarea armatei, 2.992lei; 4.700 lei; 1.000 lei; ambulator,
3.500 lei; aeroporturi, 12. 000 lei; Straja 1.500 lei; n total, 25.692lei.
''" Asocialia a Romnilor Uni li.
31
Reuniunea a greco-calolicii din jude!ul
166
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
11. Mintiu. S-a cultural s-au dat ajutoare: pentru biserica 25.000
lei; 5.000 lei; nzestrarea armatei, 3.855 lei; 5.000 lei; 1.000 lei;
ambulator, 3.500 lei; aeropmturi, 11.100 lei; Straja 1.350 lei; n total, 57.805lei.
12. Salva. Ca ASTRA, s-a cultural s-au dat
ajutoare: pentru biserica 35.000 lei; 80.000 lei; 1.290 lei;
ambulator, 1.500 lei; aeroporturi, 1.000 lei; n total, 118.780 lei.
13. n cultural s-au dat ajutoare: pentru biserica greco-
30.000 lei; 45.000 lei; 907 lei; ambulatoriu, 500 lei; n total,
76.407lei.
14. Bichigiu. Pentru biserica 35.000 lei; 60.000 lei;
987 lei; ambulatoriu, 474lei; n total, 96.461 lei.
15. Nepos. n cultural s-au dat ajutoare: pentru biserica
10.178 lei; renovarea primare, 180.417 lei; 12.363 lei; 3.000 lei;
cultural, 4.300 lei; 2161 lei; 5.000 lei; ajutor profesional, 5.000
lei; chiria directorului primare, 11.000 lei; 6.800 lei; 2.000
lei; n total, 332.219lei.
16. n cultural, iar ca ajutor s-au dat: pentru 240 lei.
17. Prislop. n cultural, nu s-au dat.
18. Zagra. n s-a cultural, ajutoare sau nu s-au dat.
19. n s-a edificat local nou pentru cultural.
20. Suplai. S-a n acest an
21. ca n Suplai.
22. Dumitra. n s-a edificat un pentru fn. culturale culturale
nu sunt. Ajutoare s-au dat pentru: biserica 134.240 lei; 20.00 lei;
aeroporturi, 30.374 lei; 13.000 lei; ambulatoriu, 12.000 lei; n total, 238.692lei.
23. Cepari . . culturale nu sunt, edificii nu s-au nu s-au acordat dect
pentru: 1.000 lei; aeroporturi, 3.750 lei; 2.645 lei; 1.000 lei;
ambulator, 100 lei; n total, 8.495 lei.
24. Telciu. Ca culturale n comuna Telciu AGRU, Reuniunea "Mariana"; cultural
s-a s-au dat ajutoare: pentru biserica 400.000 lei; 620.000
lei; biserica din 18.000 lei; cultural, 3.000 lei; 2.000 lei;
batalionul 1 10.000 lei; 2.000 lei; ambulatoriu, 6.000 lei; spitalul 3.246
lei; s-a o care a fost cu 40.000 lei; n total, 1.104.246 lei.

la 8 decembrie 1939,
(ldem, d. 16.816/1939, f. 79-83)
32

Document nr. 17.
pretor, Anton
Darea de a Prefecturii privind pe anul193 8-1939, rezidentului
regal al

La ordinul nr. 494 din 10 martie 1939 ca urmare a raportului nostru nr. 2.440/1938 ntocmit
n conformitate cu art. 101 din Legea

cu onoare mai jos o dare de asupra
n nostru n cursul anului 1938-1939, precum a de spirit a
"" n A.N.B-N, Fond Prefectura judetului d. 16816/1939, vezi rapoartele pentru plasa Rodna (f. 34-35); plasa
(f. 36.42); plasa (f. 43); de individuale ale din plasa Lechin1a (f. 43-78);
raportul pentru plasa
" Legea din 14 august 1938, n C. Hamangiu, "Codul general al Romniei", XXVI, partea a II-a, 1938, pp.
1471-152R; n continuare, raportul rege la proiectul de lege, cu moliva1iile conceptele luate n considerare la
elaborare, pp. 1529-1577.
167
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ntruct prin ordinul nr. de mai sus ne dare de numai asupra timpului de
la 1 ianuarie 1939- 31 martie 1939, numai o completare a de cu raportul nostru
nr. 2.440/1938, ntruct n acest timp pe tren nu se prea fac, nefiind sezonul, de bine a repeta
ntreaga dare de n liniile ei generale din care rezulte se valoarea n bani a
lucru ce se cere prin ordinul din
1. ACTIVITATEA PE 1938/1939
34
a) Starea de spirit.
Anul1 938 se n ca n printr-un efort de nnoire
apoi determinat de salutarele luate de crma Statului n momentul cnd ajunsesem
pe marginea
De aceea, cea mai parte a noastre administrative de conducere din acest an s-a
ndreptat n primul rnd pentru eliminarea de conflict din
snul ei n al doilea rnd, aparatul administrativ, care pentru a determina n un spirit de
ncredere, trebuie o dect poate- pe nedrept sau cel n mare parte -le-o crease
din aceste timpuri.
Printr-o a celor ce au fost primari o cu introducerea noului regim,
poate prin noroc, s-au oameni cu un trecut cinstit, cu bune de viitor cu o energie ce a
prompt la toate impulsiunile noastre.
De este din 110 primari, abia 2 au fost n decursul acestui an, nu pentru
necinste, ci n urma unor raporturi de particulare de o parte din satului.
Peste tot primarii datoria cu vrf ndesat, au meritat pe drept toate laudele
ce n diferite ocazii le-am adresat.
Prin lor, ntr-un an de zile satele au luat un aspect de ce n decursul alor 20
de ani de la Unire nu 1-au cunoscut poate acestea de mai mare a fost nceputul procesului de
transformare a satelor.
Acest proces de refacere foarte trebuie alimentat cu toate mijloacele n
special, printr-o conducere
Aparatul administrativ propriu zis s-a constatat a fi bine, n scurt timp a dat de reale
morale de lucruri ce nu ar fi putut fi puse n n trecut din cauza presiunilor
politice la care erau Azi, cnd pe terenul lor n-au alte margini
dect legea cinstea, sunt cu
ntre ei s-au n pentru care au fost de ajuns aplicarea pedepselor celor
mai mici disciplinare n cazuri (2 notari) cu serviciul n parte, ca fie la realitate
pe o cale
Celelalte ca biserica, prin lor depun bile pentru ndeplinirea
misiunilor, ndeosebi trebuie puterea de sacrificiu ce o depune care prin
multiplele ndatoriri ce i s-au impus, e complet n serviciul neamului.
Au fost printre ei elemente de discordie, printr-o de ndreptare n
general lucrurile s-au ndreptat, spre
n celelalte servicii publice, la fel redresarea a se vede, de fiscali,
asupra opinia suspiciuni.
n general la acest capitol, putem afirma n acest an s-a ct nu s-a de la Unire ncoace. n
avem datoria ca acest curent de fie alimentat cu orice fel de mijloace.
b) Starea
nostru are principalele izvoare de n vitelor, ori cum anul1938
ne-a adus o avut cu corelativul moral, ncrederea
curajul pentru viitor.
"' Vezi Date pentru raportul general de activitate, n Buletinul Oficial", anul III, nr. 11, 12 martie 1940,
pp. 153-156; acesta trebuia informa!ii referitoare la administra!ie, drumuri, instruc!ie culle,
domenii. zootehnie, comer! industrie, 11nan!e.
168
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
sunt o din care mare parte din locuitorii nostru hrana de toate zilele.
Masivul a celor 44 comune din care se pun n exploatare anual cea. 200.000 m
3
de
lucru n multor locuitori ai nostru, iar celeilalte la fel i ocazie de
sezonul muncilor agricole.
n acest chip, nostru nu o a din mna de lucru este foarte

Vnatul pescuitul n apele de munte a luat un avnt prin de a
vnatului nobil din apele de munte.
Indristria. Cu toate nostru nu e industriaL se prin industriei
forestiere a industriilor ca fabricarea hrtii altele.
Industria laptelui e la nceput se simte nevoia ei.
este avantajat la noi prin ce o are n calea drumurilor spre Bucovina
mai ales prin de ferate ce s-au deschis sunt n
traficul de pe noua linie C.F.R. Il Vatra-Domei e foarte dezvoltat
acum de la nceput datele ce an servit la construirea ei.
n acest are un cmp vast de activitate privind pometul, viile consumul de
cereale, mai ales.
n exploatarea regia "Regna" alte multe cooperative forestiere au scos aproape n
ntregime lemnului din mna evreilor dau ocazie de lucru.
n ce valorificarea fructelor, lucrurile stau mai sunt presiunii
exportatori de fructe n felul acesta pierd anual importante beneficii.
Pentru acestui neajuns am studiat problema construirii unui siloz pentru fructelor,
cu o capacitate de cea 100 vagoane, cu linie de garaj cu un birou de administrare.
n acest siloz fructele s-ar putea n bune cel bun. Mai mult
pentru marii negustori de fructe, faptul ar bine la un loc att de mari, I-ar determina
a da cu cel pulin 2-3 lei la kg. Mai mult, ce ar reprezenta poate numai cheltuielile de adunare
a fructelor.
Problema se pune numai acest siloz fie construit pe baze cooperatiste, sau alt mijloc mai
convenabil.
S-a la ca silozul fie construit de Ministerul Agriculturii Domeniilor pentru o
fie pus la pomicultorilor.
S-a intervenit n acest sens la Minister, acum nu s-a rezolvat cum intersul e mare,
utnl se sesizeze n acest sens.
n de aceste n nostru se duce o bine pentru promovarea
Avem n foarte multe cooperative de consum mai de credit, a se simte n activitatea

Aceste cooperative pot ndeplini misiunea din cauza intermediarilor. Pentru acestui
neajuns s-a intervenit la Ministerul ca n un depozit general de desfacere a
asupra se simte nevoie n nostru acest depozit aprovizioneze direct cooperativele
cu toate cele necesare. Credem n va lua acest depozit.
2. DE LA 1 APRILIE 1938- 1 APRILIE 1939.
Acest an a marcat o de ce o mndrie un optimism
asupra drumului de viitor.
Pentru a orice mai jos cifrele ce valoarea efecutate, mai
n care o
1. Biserici sau construit reparat n valoare de

3. Telefoane cea. 100 km., au cheltuit comunele
a cheltuit
4. de localuri de
5. Grajduri comunale
lei 3.411.644;
lei 4.960.000;
lei 245.132;
lei 410.000;
lei 354.596;
lei 304.277;
169
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
6. Felinare
7. de comunale
8. Construiri culturale
9. Construiri de dispensare
10. Radio pentru comune
total
lei 21.000;
lei 876.500;
lei 1.257.000;
lei 97.675;
lei 43.800;
lei 11.571.624.
S-au mai 290 jug. de munte s-au plantat 90.604 de salcmi pentru
de teren uri.
3. CIFRA BUGETELOR COMUNELOR PE ANUL 1938/1939 PROCENTUL LOR
35

4. DE LA SERVICIUL DE DRUMURI.
1. S-au construit 1km.300 m. drum/terasament n valoare de
2. S-au 700 km., n valoare de
3. S-au construit 60 de poduri n valoare de
4. S-au reparat 11 poduri n valoare de
5. Lungimea a drumurilor:
a) de interes general
de inters turistic
b) de in ters general
de interes turistic
771.813 km.
km. 128.514;
km.: __ _
km. 478.947;
km. 957;
c) Com11nale de inters general km. 164.257;
de inters turistic km.
lei 200.000;
lei 8. 644.728;
lei 2.406.378;
lei 359.543;
6. S-au de la 01.04.1939 prin 55.667

n valoare de lei 7.062.825.


se sub punctul 2.
5. PE TEREN DIDACTIC.
1. n avem 136 primare de stat 16 de copii mici.
2. elevilor este de 19.673.
3. elevilor este de 17.484.
4. la este de:
a) de la 5-7 ani 6.047;
b) de la 7-16 ani 24. 076;
c) de la 16-18 ani 1.924;
total 32.047, din care romni 25.506, germani 3.425, maghiari 1.333 evrei 921,
iar 862.
5. S-au construit din nou 10 localuri de 5 terminate 5 n
6. S-au reparat radical14
7. Valoarea de la punctele 5 7 este de lei 4.960.000.
8. Avem 44 primare minoritare 3 de copii mici, dintre care 34 evanghelice, 9 1

9. de la toate este de 397, dintre care 234 163 femei.
romni 315, germani 65, ungmi 14 evrei 3. n total, 397.
6. ACTIVITATEA PE TEREN AGRICOL.
A 433.690 ha.
Repartizarea pe ramuri de
a) arabil 75.976 ha 17,53%;
b) 166.837 ha 38,47%;
c) 62,452 ha 14,38%;
d) vii 1.039 ha 0,25%;
e) 58.327 ha 13,45%;
f) livezi de pomi 5.841 ha 1,34%;
'" un tablou cuprinznd alfabetic, comunele judelului, cu totalul prevederilor la venituri totalul
efectuate la 31.03.1939 [Ibidem, f. 107-108).
170
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
g) de irigat
h) necultivat
total
34 ha
63.184 ha
433.690 ha
Repartizarea terenului arabil pe ramuri de
0.01%;
14,57%;
100%.
a) porumb 16.874 ha 22,22%;
b) 12.594 ha 16,58%;
c) orz 1.686 ha 2,22%;
d) gru 14,738 ha 19,41%;
e) ogor sterp 22.047 ha 29,03%;
f) trifoi 3.301 ha 4,36%;
g) cartofi 854 ha 1,12%;
h) etc.) 380 ha 0,41 %;
i) fasole, 85 ha 0,12%;
j) industrilae, textile in) 712 ha 0,96%;
k) diverse culturi 2.705 ha 3,57%.
total 75.976 ha 100%.
medie a
cultura kg.
porumb 16.538.500
8.660.300
orz
gru

cartofi

leguminoase
textile
uleioase
total
1.085.000
12.801.000
11.236.400
8.541.800
5.343.200
1.014.900
352.100
326.500
65.899.700 kg.

25,09
13,13
1.64%
19,42
17,04
12,94
8,18
1,54
0,53
0,49
100%.
7. SERVICillL ZOOTEHNIC ..
kg./ha medie
980
687
643
868
3.403
10.002
14.061
1. Plasa 2. Plasa 3. Plasa
vaci 2.602
boi 2.138
juncani 1.293
tauri 50
oi 16.201
capre 1.005
cai 2.605
catri
10
porci 2.136
4. Plasa
vaci 7.986
boi 1.112
juncani
tauri
oi
capre
cai
721
126
28.643
654
2.911
catri
41
porci 3.750
vaci
boi
juncani
tauri
oi
capre
cai
catri

porci
5. Plasa Rodna
vaci
boi
juncani
tauri
oi
capre
cai
catri

porci
9.575 vaci 7.331
1.735 boi 787
2.006 juncani 1.143
80 tauri 121
50.375 oi 16.339
1.005 capre 1.005
4.215 cai 1.694
catri
15 77
2.803 porci 2.937
6. Plasa
7.187 vaci 1.952
2.595 boi 279
1.682 juncani 349
232 tauri 34
50.620 01 2.180
3.183 capre 86
2.448 cai 961
catri
11 25
2.428 porci 1.291
171
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
01. ianuarie- 30 iunie 1938.
1. Consumul intern 839 (cu alte 635 = 1.474
2. Consumul export extern 126 = 71 = 197
8. DE LA
1. pe anul1938-1939, total lei 8. 366.095;
2. total lei 7. 079. 064;
3. pe trim. ian-apr. total lei 465.742;
4. - 11.- -11- total lei 1. 551. 080.
9. DE LA SERVICIUL SANITAR.
n nostru din anul 1937 s-a nceput construirea a 5 dispensare, care nu sunt terminate
din de mijloace matriale.
Activitatea Serviciului Sanitar n anul trecut s-a cu o rigoare n ofensiva
din vara anului 1938 n tot decursul anului printr-o bine de medicii de
pentru combaterea bolilor sociale popularizarea de
Pentru construirea dispensarelor s-a mai cheltuit suma de lei 97.765.
10. DE LA OFICIUL DE PLASARE.
Oficiul de plasare din a luat numai cu data de 25 februarie 1939.
Cu toate acestea acest serviciu a plasamente:
1. n luna martie 1939, 38 plasamente;
11. DE LA FILIALA CAMEREI DE


n general activitatea tuturor serviciilor public n anul1938-1939 a marcat un spor o nviorare pe toate
ternurile de activitate.
Mai este un nceput de refacere a iar la n
general, cinstea prestigiul ce nainte nu prea erau cunoscute, ncep a se consolida spre
ntmpinate se n darea de la lunii decembrie 1938.

Prefectul lt.col. (rez) Medrea.
(Idem, d. 3767/1940, f. 102.-113).
betreffend die Entwicklung des Kreises Naszod
zwischen den Jahren 1918-1938
(Zusammenfassung}
Die Verwirklichung des im Verlauf des Jahres 1918 hat den Weg eines
allgemeines Entwicklung des Gesellschafts auf die allgemeine Linie des Fortschrittes des
zwischenkriegszeit Gesellschafts eroffnet.
In diesen Kontext wurden eine Reihe Synthesen uber verschiedene Gesichtpunkte betreffend dieses
Prozess ausgearbeitet, ausgesehen aher auch in Zeitausschnitte.
Den Zeitsynthesen, umschliessen in Zeitwerken, sind Analysen gefolgen, bis in der Gegenwart.
Um die informationelle Basis am Niveau des Kreises Naszod zu die Studie darbietet
erstmalige Urkunden- auserarbeitet von ortlichen Behorden, vom Rathaus bis zu auf bestimmte Fachgebiete
festgelegte Dienste- iiber das allgemeine Wesen seines Entwicklung, fiir den Zeitraum 1918-1939, als Antwort
fur den Fragenbogen das fur die Beniitzung des Minderheitenminislerium bestimmt ist.
Die Auskl1nfte vom Urkunden sind mit Fussnoten entweder zu anderen Urkunden oder zu anderen Werken
um den Umfassungsinhalt zu erweitern und um neue Forschungsrichtungen zu eroffnen.
'"' un labei "de muncilorii calificati, meserii originea cuprinznd 34 de domenii
pentru originea erau 512 romni, 398 198 maghiari, 184 evrei, 1lituanian, 2 italieni, 1
1 ceh 2 27 pentru originea erau 661 romni, 500 295 maghiari, 156 evrei 1
rutean) 23 pentru ucenici originea erau 328 romni, 104 106 maghiari, 7 5 evrei, 2 cehi 1 Se
"sunt de ucenici n una de Stat de comunilata C.A Bistrita
un singur de ucenici, sus!iunt de Stat (Ibidem, f. 112-113).
172
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Mitbiografia eroului comunist ntre memorie
COSTEA
Condamnarea comunismului poate fi ca o n Romnia care
subiecte de cercetare pentru istorici guvernamentale menite "deconspire" vechiul regim. n aceste
comunismul se unei istorii a demonologiei. Prefigurarea chiar din aliniamentele
comunismului ca istorie-realitate, o limitare n cadrare a ntr-un nchis, o
cum sesiza deja Daniel Barbu care trebuie prin apropierea de de ale celor ce-au
epoca; cmpului oficial, a istoriei politice descoperirea privat, intim,
ascuns ochiului indiscret poate oferi un tablou concludent a ceea ce a nsemnat comunismul, al modului n care,
n parte, a deturnat biografii sau le-a cizelat, n parte. ncercarea pe care o propunem n paginile de nu
se sustrage dar ntr-o o de istorie
a simbolice a n Romnia anilor '50; de aceea accentul nu cade pe caracterul
represiv al regimului, ci pe strategiile de construire a miturilor simbolurilor politice, a modului n care
acestea au fost difuzate, receptate acomodate memoriei sociale. ntr-o astfel de istoria
se asupra unui eveniment, al asasinatului lui Cernescu a sale
n erou-martir, presupune ncadrarea ntr-o a limite institutionalizarea
regimului comunit