Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timişoara PROPUNĂTOR: Harnischfeger Cristine DATA: 19.03.2013 CLASA: a IX-a B ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Istorie TEMA LECŢIEI: Trăsături generale. Transilvania TIPUL LECŢIEI: mixtă DURATA: 50 min COMPETENŢE SPECIFICE: 1.1Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise. 1.2Evidenţierea relaţiei cauză – effect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice. 2.1 Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric. 5.1 Înţelegerea mesajului surselor istorice, arheologice, scrise, vizuale şi de istorie orală. 5.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 5.5 Construirea de sinteze tematice. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. Să enumere formele de organizare ale românilor în Evul Mediu. 2. Să precizeze condiţiile care stau la baza constituirii statelor medievale. 3. Să numească principalele izvoare referitoare la Transilvania. 4. Să menţioneze principalele formaţiuni prestatale din Transilvania. 5. Să recunoască ţările existente în zonele de graniţă. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE: povestirea, explicaţia, conversaţia, descoperire, problematizarea MIJLOACE: catalog, manual, fişe de lucru FORME DE ORGANIZARE: colectiv, individual EVALUARE: orală, formativă BIBLIOGRAFIE: • Academia Română, Istoria românilor, vol. III, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 învăţarea prin

• • Bărbulescu. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE: povestirea. 1966 Proiect didactic UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timişoara PROPUNĂTOR: Harnischfeger Cristine DATA: 19. Mihai (coord. conversaţia.1 Înţelegerea mesajului surselor istorice. 5. cultural. manual. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. vizuale şi de istorie orală. 1. Editura Didactică şi Pedagogică. 5. 3. istoric. explicaţia. scrise. 2.4Evidenţierea relaţiei cauză – effect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice. politic. 5. Să menţioneze principalele formaţiuni prestatale Transilvania. Ştefan (coord. 4. problematizarea MIJLOACE: catalog.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. fişe de lucru învăţarea din prin .03. Transilvania TIPUL LECŢIEI: mixtă DURATA: 50 min COMPETENŢE SPECIFICE: 1. Să numească principalele izvoare referitoare la Transilvania. Editura Corint. Să precizeze condiţiile care stau la baza constituirii statelor medievale.1 Recunoaşterea unui context economic. 2002 Pascu.3 Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise. Bucureşti.). arheologice. social. descoperire.). Să enumere formele de organizare ale românilor în Evul Mediu. Istoria României.2013 CLASA: a IX-a C ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Istorie TEMA LECŢIEI: Trăsături generale.5 Construirea de sinteze tematice. 2. Istoria medie a României. 5. Să recunoască ţările existente în zonele de graniţă. Bucureşti.

slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. pe parcursul a trei secole. cnezate şi voievodate.). Bucureşti. În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. Editura Corint. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). Istoria românilor. Ştefan (coord. obşti săteşti. Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. Formarea Transilvaniei este un proces complex. formativă BIBLIOGRAFIE: • Academia Română. vasal al regelui Ungariei. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. Gerard. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. ducatele lui Menumorut.FORME DE ORGANIZARE: colectiv. Erau organizate la început în ţări. Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. Ţara Românească. 2001 • Bărbulescu. câmpuri sau codrii. Bucureşti. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia. Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. Apar noi forme de organizare administrativă: comitatul (locuit de maghiari). vol. individual EVALUARE: orală. Bucureşti. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. Editura Didactică şi Pedagogică. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de cucerirea maghiară (în Transilvania). scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români). 2002 • Pascu. Ei acordă pământuri. Istoria medie a României. progresul activităţii economice. Istoria României. . iar mai apoi în jupanate. desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. III. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. condus de un lider politic şi militar. Mihai (coord. Transilvania Statele medievale româneşti (Transilvania. înzestrează cu privilegii. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă.). Legenda Sf. Editura Enciclopedică. 1966 Formarea statelor medievale româneşti Trăsături generale.

Haţegului. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi stabilesc forme proprii de organizare politică şi administrativă. . Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie. În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică. ajungând în curbura Carpaţilor.Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului. când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. Bistriţa – Năsăud. Sibiu. apoi pe Mureş şi Târnave. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor.

Desfăşurarea lecţiei Secvenţele lecţiei Timp Obiective le operaţion ale Conţinut ştiinţific Strategii Observaţii Metode Momentul organizatoric Reactualiza rea şi consolidare a cunoştinţel or anterioare 2 min.pregătirea mijloacelor de învăţământ .aprecieri asupra răspunsurilor şi explicaţii suplimentare -titlul lecţiei şi obiectivele (nu copiate cele operaţionale ci pe înţelesul elevilor) -titlul lecţiei este Trăsături generale. efectuarea prezenţei / notarea absenţilor . Cine este încoronat rege la Aachen în anul 936? . Când şi între ce ţări a avut loc războiul de 100 de ani? 3. Cine pune bazele dinastiei capetiene? 2. expunere X . Anunţarea noii lecţii 1 min.Formulează întrebări: 1. Transilvania conversaţi a conversaţi a Mijloace Forme de organizare C G I X X manualul X X 5 min.

1 O. textul istoric X X . cnezate şi voievodate. desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. iar mai apoi în jupanate. fişa. progresul activităţii economice. obşti săteşti. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu.Dirijarea învăţării 30 min.2 . condus de un lider politic şi militar. Ţara Românească. câmpuri sau codrii. O.Statele medievale româneşti (Transilvania. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de cucerirea maghiară (în expunere manual ul. Erau organizate la început în ţări.

pe parcursul a trei secole. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). Formarea Transilvaniei este un proces complex. Legenda Sf. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. Învăţarea prin descoperir e . dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. Ei acordă pământuri.O. Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. ducatele lui Menumorut.3 O. Gerard. Apar noi forme de organizare Brainstormin g. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă.4 Transilvania). înzestrează cu privilegii.

Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie.O. În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi stabilesc forme proprii de . În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică. vasal al regelui Ungariei. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. Haţegului. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români).5 administrativă: comitatul (locuit de maghiari). Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului.

Bistriţa – Năsăud. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. Voievodatul este forma de organizare politică a Transilvaniei până în anul: a. 1. Sibiu.organizare politică şi administrativă. 2. 1541 Conversaţi a fişa X X . Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. Cântecul Nibelungilor c. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. scaune 3. Istoriile lui Herodot 2. apoi pe Mureş şi Târnave. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a.comitate b. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. Asigurarea feedback-ului 10 min. ajungând în curbura Carpaţilor. Fişă de lucru 1. districte c. Gesta Hungarorum b. Alegeţi răspunsul corect.

Încheierea lecţiei 2 min. Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale. 1366 3.b. aprecieri individuale globale şi X . 1600 c.

efectuarea prezenţei / notarea absenţilor . Cine pune bazele dinastiei capetiene? 2.pregătirea mijloacelor de învăţământ . expunere X .aprecieri asupra răspunsurilor şi explicaţii suplimentare -titlul lecţiei şi obiectivele (nu copiate cele operaţionale ci pe înţelesul elevilor) -titlul lecţiei este Trăsături conversaţi a conversaţi a Mijloace Forme de organizare C G I X X manualul X X 5 min. Anunţarea noii lecţii 1 min.Desfăşurarea lecţiei Secvenţele lecţiei Timp Obiective le operaţion ale Conţinut ştiinţific Strategii Observaţii Metode Momentul organizatoric Reactualiza rea şi consolidare a cunoştinţel or anterioare 2 min.Formulează întrebări: 1. Când şi între ce ţări a avut loc războiul de 100 de ani? 3. Cine este încoronat rege la Aachen în anul 936? .

iar mai apoi în jupanate. 1 O. progresul activităţii economice. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. obşti săteşti. Ţara Românească. condus de un lider politic şi militar. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de expunere manual ul.2 generale. textul istoric X X . cnezate şi voievodate. câmpuri sau codrii. fişa. Transilvania . Erau organizate la început în ţări.Dirijarea învăţării 30 min. desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator.Statele medievale româneşti (Transilvania. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. O. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării.

Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale.O. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). Apar noi forme de organizare Brainstormin g. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. Ei acordă pământuri. Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum.4 cucerirea maghiară (în Transilvania). înzestrează cu privilegii. Învăţarea prin descoperir e . Formarea Transilvaniei este un proces complex.3 O. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă. Legenda Sf. Gerard. pe parcursul a trei secole. ducatele lui Menumorut. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească.

În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului.5 administrativă: comitatul (locuit de maghiari). În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. vasal al regelui Ungariei. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie. În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică. Haţegului. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi .O. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români). Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541.

districte c. scaune 3. Alegeţi răspunsul corect. Istoriile lui Herodot 2. apoi pe Mureş şi Târnave. Fişă de lucru 1. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. ajungând în curbura Carpaţilor. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. Cântecul Nibelungilor c. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. Gesta Hungarorum b. Bistriţa – Năsăud.stabilesc forme proprii de organizare politică şi administrativă. Asigurarea feedback-ului 10 min. 2. 1. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana.comitate b. Voievodatul este forma de organizare politică a Conversaţi a fişa X X . Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. Sibiu.

aprecieri individuale globale şi X .Transilvaniei până în anul: a. 1366 3. 1541 b. 1600 c. Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale. Încheierea lecţiei 2 min.

comitate b. 1. Cântecul Nibelungilor c. 1541 b. Voievodatul este forma Transilvaniei până în anul: a. scaune 3. Alegeţi răspunsul corect. Istoriile lui Herodot 2. 1366 de organizare politică a 3. . După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale.Fişă de lucru 1. 1600 c. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. districte c. Gesta Hungarorum b. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful