Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timişoara PROPUNĂTOR: Harnischfeger Cristine DATA: 19.03.2013 CLASA: a IX-a B ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Istorie TEMA LECŢIEI: Trăsături generale. Transilvania TIPUL LECŢIEI: mixtă DURATA: 50 min COMPETENŢE SPECIFICE: 1.1Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise. 1.2Evidenţierea relaţiei cauză – effect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice. 2.1 Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric. 5.1 Înţelegerea mesajului surselor istorice, arheologice, scrise, vizuale şi de istorie orală. 5.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 5.5 Construirea de sinteze tematice. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. Să enumere formele de organizare ale românilor în Evul Mediu. 2. Să precizeze condiţiile care stau la baza constituirii statelor medievale. 3. Să numească principalele izvoare referitoare la Transilvania. 4. Să menţioneze principalele formaţiuni prestatale din Transilvania. 5. Să recunoască ţările existente în zonele de graniţă. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE: povestirea, explicaţia, conversaţia, descoperire, problematizarea MIJLOACE: catalog, manual, fişe de lucru FORME DE ORGANIZARE: colectiv, individual EVALUARE: orală, formativă BIBLIOGRAFIE: • Academia Română, Istoria românilor, vol. III, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 învăţarea prin

Să recunoască ţările existente în zonele de graniţă.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. fişe de lucru învăţarea din prin . arheologice.1 Recunoaşterea unui context economic.03. vizuale şi de istorie orală. 4. Să menţioneze principalele formaţiuni prestatale Transilvania. Să precizeze condiţiile care stau la baza constituirii statelor medievale.4Evidenţierea relaţiei cauză – effect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice. 5.1 Înţelegerea mesajului surselor istorice.2013 CLASA: a IX-a C ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Istorie TEMA LECŢIEI: Trăsături generale.3 Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise. Să numească principalele izvoare referitoare la Transilvania. Bucureşti. Ştefan (coord. manual.• • Bărbulescu. conversaţia. Editura Corint. 1. explicaţia. Să enumere formele de organizare ale românilor în Evul Mediu. Bucureşti. 2. Transilvania TIPUL LECŢIEI: mixtă DURATA: 50 min COMPETENŢE SPECIFICE: 1.). cultural. 5. istoric. Mihai (coord. 2. Editura Didactică şi Pedagogică. descoperire. 5. social.5 Construirea de sinteze tematice. 3. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE: povestirea. problematizarea MIJLOACE: catalog. 2002 Pascu. Istoria României. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1.). 1966 Proiect didactic UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timişoara PROPUNĂTOR: Harnischfeger Cristine DATA: 19. scrise. Istoria medie a României. politic. 5.

Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. obşti săteşti. Bucureşti. formativă BIBLIOGRAFIE: • Academia Română. desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. Istoria României. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români). Legenda Sf. Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. progresul activităţii economice. individual EVALUARE: orală. Editura Enciclopedică.). Ei acordă pământuri. III. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. Apar noi forme de organizare administrativă: comitatul (locuit de maghiari). câmpuri sau codrii. În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. Istoria medie a României.FORME DE ORGANIZARE: colectiv. 1966 Formarea statelor medievale româneşti Trăsături generale. Erau organizate la început în ţări. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. vol. Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. condus de un lider politic şi militar. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). Editura Corint. cnezate şi voievodate. 2002 • Pascu. Formarea Transilvaniei este un proces complex. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. iar mai apoi în jupanate.). Editura Didactică şi Pedagogică. înzestrează cu privilegii. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de cucerirea maghiară (în Transilvania). vasal al regelui Ungariei. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia. Gerard. Ţara Românească. pe parcursul a trei secole. Istoria românilor. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. Bucureşti. Bucureşti. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă. 2001 • Bărbulescu. . Mihai (coord. Transilvania Statele medievale româneşti (Transilvania. ducatele lui Menumorut. Ştefan (coord.

Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie. Sibiu. . apoi pe Mureş şi Târnave. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. ajungând în curbura Carpaţilor. În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică.Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi stabilesc forme proprii de organizare politică şi administrativă. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. Bistriţa – Năsăud. Haţegului.

pregătirea mijloacelor de învăţământ . Cine pune bazele dinastiei capetiene? 2. Cine este încoronat rege la Aachen în anul 936? .Formulează întrebări: 1.aprecieri asupra răspunsurilor şi explicaţii suplimentare -titlul lecţiei şi obiectivele (nu copiate cele operaţionale ci pe înţelesul elevilor) -titlul lecţiei este Trăsături generale.Desfăşurarea lecţiei Secvenţele lecţiei Timp Obiective le operaţion ale Conţinut ştiinţific Strategii Observaţii Metode Momentul organizatoric Reactualiza rea şi consolidare a cunoştinţel or anterioare 2 min. expunere X . Când şi între ce ţări a avut loc războiul de 100 de ani? 3. Transilvania conversaţi a conversaţi a Mijloace Forme de organizare C G I X X manualul X X 5 min. efectuarea prezenţei / notarea absenţilor . Anunţarea noii lecţii 1 min.

cnezate şi voievodate. condus de un lider politic şi militar. 1 O. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. fişa. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. câmpuri sau codrii.Statele medievale româneşti (Transilvania. Erau organizate la început în ţări. O. Ţara Românească. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de cucerirea maghiară (în expunere manual ul. desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. iar mai apoi în jupanate. obşti săteşti. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării.Dirijarea învăţării 30 min. textul istoric X X . Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. progresul activităţii economice.2 .

ducatele lui Menumorut. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. Formarea Transilvaniei este un proces complex. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia.3 O. Gerard.4 Transilvania).O. Apar noi forme de organizare Brainstormin g. Ei acordă pământuri. Învăţarea prin descoperir e . Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. Legenda Sf. Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). pe parcursul a trei secole. înzestrează cu privilegii.

În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului.5 administrativă: comitatul (locuit de maghiari). când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Haţegului.O. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. vasal al regelui Ungariei. Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie. Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români). În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi stabilesc forme proprii de . În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică.

Alegeţi răspunsul corect. Asigurarea feedback-ului 10 min. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. Cântecul Nibelungilor c. Bistriţa – Năsăud.organizare politică şi administrativă. 1. ajungând în curbura Carpaţilor. Sibiu. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. apoi pe Mureş şi Târnave. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. districte c.comitate b. scaune 3. 2. 1541 Conversaţi a fişa X X . Fişă de lucru 1. Istoriile lui Herodot 2. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. Voievodatul este forma de organizare politică a Transilvaniei până în anul: a. Gesta Hungarorum b.

1366 3. Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale. 1600 c. Încheierea lecţiei 2 min.b. aprecieri individuale globale şi X .

Când şi între ce ţări a avut loc războiul de 100 de ani? 3. expunere X . Anunţarea noii lecţii 1 min.aprecieri asupra răspunsurilor şi explicaţii suplimentare -titlul lecţiei şi obiectivele (nu copiate cele operaţionale ci pe înţelesul elevilor) -titlul lecţiei este Trăsături conversaţi a conversaţi a Mijloace Forme de organizare C G I X X manualul X X 5 min.pregătirea mijloacelor de învăţământ .Formulează întrebări: 1. Cine este încoronat rege la Aachen în anul 936? . efectuarea prezenţei / notarea absenţilor . Cine pune bazele dinastiei capetiene? 2.Desfăşurarea lecţiei Secvenţele lecţiei Timp Obiective le operaţion ale Conţinut ştiinţific Strategii Observaţii Metode Momentul organizatoric Reactualiza rea şi consolidare a cunoştinţel or anterioare 2 min.

desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. textul istoric X X . fişa.2 generale. Erau organizate la început în ţări. obşti săteşti. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de expunere manual ul. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. O. progresul activităţii economice.Dirijarea învăţării 30 min. Ţara Românească. câmpuri sau codrii. cnezate şi voievodate. Transilvania . un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. condus de un lider politic şi militar. Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. iar mai apoi în jupanate. 1 O.Statele medievale româneşti (Transilvania.

O. Formarea Transilvaniei este un proces complex. pe parcursul a trei secole. Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). ducatele lui Menumorut. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească.4 cucerirea maghiară (în Transilvania). dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia. Apar noi forme de organizare Brainstormin g. Legenda Sf. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă. Ei acordă pământuri. Învăţarea prin descoperir e . înzestrează cu privilegii. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. Gerard. Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum.3 O. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum.

În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. vasal al regelui Ungariei. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români). Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi . În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică. Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie. Haţegului.5 administrativă: comitatul (locuit de maghiari). În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului. când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman.O. Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor.

Istoriile lui Herodot 2. 1. Asigurarea feedback-ului 10 min. Gesta Hungarorum b. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. Voievodatul este forma de organizare politică a Conversaţi a fişa X X . Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. districte c. Cântecul Nibelungilor c. Sibiu. 2.stabilesc forme proprii de organizare politică şi administrativă. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. apoi pe Mureş şi Târnave. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. Bistriţa – Năsăud. ajungând în curbura Carpaţilor.comitate b. Alegeţi răspunsul corect. Fişă de lucru 1. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. scaune 3.

Încheierea lecţiei 2 min. Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale. 1366 3. aprecieri individuale globale şi X . 1600 c.Transilvaniei până în anul: a. 1541 b.

După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale. Alegeţi răspunsul corect. comitate b.Fişă de lucru 1. Gesta Hungarorum b. scaune 3. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. 1600 c. Voievodatul este forma Transilvaniei până în anul: a. Istoriile lui Herodot 2. Cântecul Nibelungilor c. 1. 1366 de organizare politică a 3. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. districte c. 2. 1541 b. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.