Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timişoara PROPUNĂTOR: Harnischfeger Cristine DATA: 19.03.2013 CLASA: a IX-a B ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Istorie TEMA LECŢIEI: Trăsături generale. Transilvania TIPUL LECŢIEI: mixtă DURATA: 50 min COMPETENŢE SPECIFICE: 1.1Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise. 1.2Evidenţierea relaţiei cauză – effect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice. 2.1 Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric. 5.1 Înţelegerea mesajului surselor istorice, arheologice, scrise, vizuale şi de istorie orală. 5.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 5.5 Construirea de sinteze tematice. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. Să enumere formele de organizare ale românilor în Evul Mediu. 2. Să precizeze condiţiile care stau la baza constituirii statelor medievale. 3. Să numească principalele izvoare referitoare la Transilvania. 4. Să menţioneze principalele formaţiuni prestatale din Transilvania. 5. Să recunoască ţările existente în zonele de graniţă. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE: povestirea, explicaţia, conversaţia, descoperire, problematizarea MIJLOACE: catalog, manual, fişe de lucru FORME DE ORGANIZARE: colectiv, individual EVALUARE: orală, formativă BIBLIOGRAFIE: • Academia Română, Istoria românilor, vol. III, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 învăţarea prin

2. Bucureşti.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. Istoria României. Editura Corint. Să recunoască ţările existente în zonele de graniţă. Editura Didactică şi Pedagogică. conversaţia. scrise. Să precizeze condiţiile care stau la baza constituirii statelor medievale. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE: povestirea. Să numească principalele izvoare referitoare la Transilvania.). 4.03. explicaţia.5 Construirea de sinteze tematice. 5. istoric.4Evidenţierea relaţiei cauză – effect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. Să enumere formele de organizare ale românilor în Evul Mediu.1 Înţelegerea mesajului surselor istorice. 3. 1. Ştefan (coord. vizuale şi de istorie orală. 1966 Proiect didactic UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timişoara PROPUNĂTOR: Harnischfeger Cristine DATA: 19. problematizarea MIJLOACE: catalog.• • Bărbulescu. Transilvania TIPUL LECŢIEI: mixtă DURATA: 50 min COMPETENŢE SPECIFICE: 1. politic.2013 CLASA: a IX-a C ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Istorie TEMA LECŢIEI: Trăsături generale. Mihai (coord.). 5. Istoria medie a României. fişe de lucru învăţarea din prin . arheologice.1 Recunoaşterea unui context economic. Să menţioneze principalele formaţiuni prestatale Transilvania. 5.3 Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise. Bucureşti. 5. cultural. 2002 Pascu. descoperire. manual. social. 2.

Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. . Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum.). progresul activităţii economice. Apar noi forme de organizare administrativă: comitatul (locuit de maghiari).FORME DE ORGANIZARE: colectiv. Bucureşti. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. Ştefan (coord. Mihai (coord. obşti săteşti. Editura Didactică şi Pedagogică. desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. Gerard. Editura Corint. pe parcursul a trei secole. ducatele lui Menumorut. Istoria românilor. înzestrează cu privilegii. Transilvania Statele medievale româneşti (Transilvania. Istoria medie a României. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. Ţara Românească. 2002 • Pascu. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de cucerirea maghiară (în Transilvania). 1966 Formarea statelor medievale româneşti Trăsături generale. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă. Erau organizate la început în ţări. Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. 2001 • Bărbulescu. III. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. Istoria României. Bucureşti. cnezate şi voievodate. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români).). individual EVALUARE: orală. Editura Enciclopedică. condus de un lider politic şi militar. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. vol. formativă BIBLIOGRAFIE: • Academia Română. În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. Legenda Sf. Bucureşti. iar mai apoi în jupanate. câmpuri sau codrii. Ei acordă pământuri. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia. vasal al regelui Ungariei. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. Formarea Transilvaniei este un proces complex.

. Sibiu. Haţegului. Bistriţa – Năsăud.Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie. În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi stabilesc forme proprii de organizare politică şi administrativă. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică. apoi pe Mureş şi Târnave. ajungând în curbura Carpaţilor.

Transilvania conversaţi a conversaţi a Mijloace Forme de organizare C G I X X manualul X X 5 min. expunere X .aprecieri asupra răspunsurilor şi explicaţii suplimentare -titlul lecţiei şi obiectivele (nu copiate cele operaţionale ci pe înţelesul elevilor) -titlul lecţiei este Trăsături generale.Formulează întrebări: 1.Desfăşurarea lecţiei Secvenţele lecţiei Timp Obiective le operaţion ale Conţinut ştiinţific Strategii Observaţii Metode Momentul organizatoric Reactualiza rea şi consolidare a cunoştinţel or anterioare 2 min. efectuarea prezenţei / notarea absenţilor . Anunţarea noii lecţii 1 min. Cine este încoronat rege la Aachen în anul 936? .pregătirea mijloacelor de învăţământ . Cine pune bazele dinastiei capetiene? 2. Când şi între ce ţări a avut loc războiul de 100 de ani? 3.

obşti săteşti.Dirijarea învăţării 30 min. desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. progresul activităţii economice. textul istoric X X .Statele medievale româneşti (Transilvania. Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator.2 . 1 O. câmpuri sau codrii. Ţara Românească. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. O. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. iar mai apoi în jupanate. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. fişa. Erau organizate la început în ţări. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de cucerirea maghiară (în expunere manual ul. cnezate şi voievodate. condus de un lider politic şi militar.

colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. Învăţarea prin descoperir e .4 Transilvania).3 O. Ei acordă pământuri. Legenda Sf. Apar noi forme de organizare Brainstormin g. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă. înzestrează cu privilegii. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. pe parcursul a trei secole. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia.O. ducatele lui Menumorut. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. Formarea Transilvaniei este un proces complex. Gerard.

În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. Haţegului. vasal al regelui Ungariei.O.5 administrativă: comitatul (locuit de maghiari). când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie. În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi stabilesc forme proprii de . Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români). În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică.

Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a.comitate b. Istoriile lui Herodot 2. Voievodatul este forma de organizare politică a Transilvaniei până în anul: a. Asigurarea feedback-ului 10 min. ajungând în curbura Carpaţilor. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. districte c. Sibiu. Alegeţi răspunsul corect. Bistriţa – Năsăud. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. 1541 Conversaţi a fişa X X .organizare politică şi administrativă. apoi pe Mureş şi Târnave. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. Cântecul Nibelungilor c. scaune 3. 2. Fişă de lucru 1. Gesta Hungarorum b. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. 1.

aprecieri individuale globale şi X . Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale. 1366 3.b. 1600 c. Încheierea lecţiei 2 min.

expunere X .Desfăşurarea lecţiei Secvenţele lecţiei Timp Obiective le operaţion ale Conţinut ştiinţific Strategii Observaţii Metode Momentul organizatoric Reactualiza rea şi consolidare a cunoştinţel or anterioare 2 min. efectuarea prezenţei / notarea absenţilor . Anunţarea noii lecţii 1 min.aprecieri asupra răspunsurilor şi explicaţii suplimentare -titlul lecţiei şi obiectivele (nu copiate cele operaţionale ci pe înţelesul elevilor) -titlul lecţiei este Trăsături conversaţi a conversaţi a Mijloace Forme de organizare C G I X X manualul X X 5 min.pregătirea mijloacelor de învăţământ .Formulează întrebări: 1. Cine pune bazele dinastiei capetiene? 2. Când şi între ce ţări a avut loc războiul de 100 de ani? 3. Cine este încoronat rege la Aachen în anul 936? .

Transilvania . câmpuri sau codrii. Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. progresul activităţii economice. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de expunere manual ul.Statele medievale româneşti (Transilvania.2 generale. textul istoric X X . desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. O. Erau organizate la început în ţări. fişa. obşti săteşti. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării.Dirijarea învăţării 30 min. iar mai apoi în jupanate. 1 O. Ţara Românească. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. condus de un lider politic şi militar. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. cnezate şi voievodate.

Gerard. Formarea Transilvaniei este un proces complex. Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). ducatele lui Menumorut.3 O. Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele.O. Învăţarea prin descoperir e . înzestrează cu privilegii. pe parcursul a trei secole. Ei acordă pământuri. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. Legenda Sf.4 cucerirea maghiară (în Transilvania). Apar noi forme de organizare Brainstormin g. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia.

În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. vasal al regelui Ungariei. În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români).5 administrativă: comitatul (locuit de maghiari). În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului. Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie. Haţegului.O. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi .

1. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale.comitate b. scaune 3. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a.stabilesc forme proprii de organizare politică şi administrativă. Voievodatul este forma de organizare politică a Conversaţi a fişa X X . Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. Asigurarea feedback-ului 10 min. apoi pe Mureş şi Târnave. Gesta Hungarorum b. ajungând în curbura Carpaţilor. Cântecul Nibelungilor c. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. Fişă de lucru 1. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. Istoriile lui Herodot 2. Alegeţi răspunsul corect. 2. Bistriţa – Năsăud. districte c. Sibiu.

1600 c. aprecieri individuale globale şi X .Transilvaniei până în anul: a. 1541 b. Încheierea lecţiei 2 min. 1366 3. Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale.

Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. Alegeţi răspunsul corect. Cântecul Nibelungilor c. 2. . Voievodatul este forma Transilvaniei până în anul: a. scaune 3. Istoriile lui Herodot 2.Fişă de lucru 1. comitate b. Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale. 1600 c. districte c. 1. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. Gesta Hungarorum b. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. 1366 de organizare politică a 3. 1541 b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful