Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timişoara PROPUNĂTOR: Harnischfeger Cristine DATA: 19.03.2013 CLASA: a IX-a B ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Istorie TEMA LECŢIEI: Trăsături generale. Transilvania TIPUL LECŢIEI: mixtă DURATA: 50 min COMPETENŢE SPECIFICE: 1.1Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise. 1.2Evidenţierea relaţiei cauză – effect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice. 2.1 Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric. 5.1 Înţelegerea mesajului surselor istorice, arheologice, scrise, vizuale şi de istorie orală. 5.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 5.5 Construirea de sinteze tematice. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. Să enumere formele de organizare ale românilor în Evul Mediu. 2. Să precizeze condiţiile care stau la baza constituirii statelor medievale. 3. Să numească principalele izvoare referitoare la Transilvania. 4. Să menţioneze principalele formaţiuni prestatale din Transilvania. 5. Să recunoască ţările existente în zonele de graniţă. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE: povestirea, explicaţia, conversaţia, descoperire, problematizarea MIJLOACE: catalog, manual, fişe de lucru FORME DE ORGANIZARE: colectiv, individual EVALUARE: orală, formativă BIBLIOGRAFIE: • Academia Română, Istoria românilor, vol. III, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 învăţarea prin

Să numească principalele izvoare referitoare la Transilvania. Bucureşti.). conversaţia. Transilvania TIPUL LECŢIEI: mixtă DURATA: 50 min COMPETENŢE SPECIFICE: 1.3 Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise. Mihai (coord. 2. 2002 Pascu. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. 3. Ştefan (coord. 5. fişe de lucru învăţarea din prin .1 Recunoaşterea unui context economic. 5.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. Istoria României. arheologice. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE: povestirea.03. Să enumere formele de organizare ale românilor în Evul Mediu.4Evidenţierea relaţiei cauză – effect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice. 1966 Proiect didactic UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timişoara PROPUNĂTOR: Harnischfeger Cristine DATA: 19. descoperire.• • Bărbulescu.). Să recunoască ţările existente în zonele de graniţă. Istoria medie a României.2013 CLASA: a IX-a C ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Istorie TEMA LECŢIEI: Trăsături generale. Să menţioneze principalele formaţiuni prestatale Transilvania. 1. vizuale şi de istorie orală. 5. istoric.5 Construirea de sinteze tematice. problematizarea MIJLOACE: catalog. Bucureşti. scrise. Editura Didactică şi Pedagogică.1 Înţelegerea mesajului surselor istorice. explicaţia. Să precizeze condiţiile care stau la baza constituirii statelor medievale. cultural. manual. 5. politic. 2. Editura Corint. 4. social.

2002 • Pascu.FORME DE ORGANIZARE: colectiv. individual EVALUARE: orală. 2001 • Bărbulescu. 1966 Formarea statelor medievale româneşti Trăsături generale. III. formativă BIBLIOGRAFIE: • Academia Română. Istoria românilor. Erau organizate la început în ţări. Bucureşti. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. Editura Corint. Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. condus de un lider politic şi militar. Ştefan (coord. Gerard. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. câmpuri sau codrii. Transilvania Statele medievale româneşti (Transilvania. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori.). Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. obşti săteşti. Bucureşti. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia. cnezate şi voievodate. Legenda Sf. Editura Didactică şi Pedagogică. desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. Ţara Românească. . vol. Formarea Transilvaniei este un proces complex. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. ducatele lui Menumorut. În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. vasal al regelui Ungariei. Editura Enciclopedică.). Mihai (coord. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de cucerirea maghiară (în Transilvania). Ei acordă pământuri. înzestrează cu privilegii. Apar noi forme de organizare administrativă: comitatul (locuit de maghiari). Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. pe parcursul a trei secole. progresul activităţii economice. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. Bucureşti. iar mai apoi în jupanate. Istoria medie a României. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români). Istoria României. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea).

Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. apoi pe Mureş şi Târnave. ajungând în curbura Carpaţilor. În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului. . Sibiu. În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie. Haţegului. Bistriţa – Năsăud.Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi stabilesc forme proprii de organizare politică şi administrativă.

Desfăşurarea lecţiei Secvenţele lecţiei Timp Obiective le operaţion ale Conţinut ştiinţific Strategii Observaţii Metode Momentul organizatoric Reactualiza rea şi consolidare a cunoştinţel or anterioare 2 min. Când şi între ce ţări a avut loc războiul de 100 de ani? 3.pregătirea mijloacelor de învăţământ . efectuarea prezenţei / notarea absenţilor . Cine pune bazele dinastiei capetiene? 2.Formulează întrebări: 1. Anunţarea noii lecţii 1 min. Cine este încoronat rege la Aachen în anul 936? . Transilvania conversaţi a conversaţi a Mijloace Forme de organizare C G I X X manualul X X 5 min. expunere X .aprecieri asupra răspunsurilor şi explicaţii suplimentare -titlul lecţiei şi obiectivele (nu copiate cele operaţionale ci pe înţelesul elevilor) -titlul lecţiei este Trăsături generale.

un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. condus de un lider politic şi militar. fişa.2 . Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. 1 O. cnezate şi voievodate. desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil.Dirijarea învăţării 30 min. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de cucerirea maghiară (în expunere manual ul.Statele medievale româneşti (Transilvania. câmpuri sau codrii. O. obşti săteşti. textul istoric X X . iar mai apoi în jupanate. Erau organizate la început în ţări. Ţara Românească. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. progresul activităţii economice.

Formarea Transilvaniei este un proces complex. Legenda Sf. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă.3 O. Gerard. înzestrează cu privilegii. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. pe parcursul a trei secole.4 Transilvania).O. Ei acordă pământuri. Apar noi forme de organizare Brainstormin g. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia. Învăţarea prin descoperir e . Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). ducatele lui Menumorut. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească.

Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541.5 administrativă: comitatul (locuit de maghiari). Haţegului.O. vasal al regelui Ungariei. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi stabilesc forme proprii de . când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români). În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică. În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului. În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie.

scaune 3. ajungând în curbura Carpaţilor.comitate b. Gesta Hungarorum b. apoi pe Mureş şi Târnave. Asigurarea feedback-ului 10 min. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. districte c. Alegeţi răspunsul corect. Istoriile lui Herodot 2. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. 1. Sibiu. Cântecul Nibelungilor c. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. 2. 1541 Conversaţi a fişa X X . Voievodatul este forma de organizare politică a Transilvaniei până în anul: a.organizare politică şi administrativă. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. Bistriţa – Năsăud. Fişă de lucru 1.

1600 c.b. 1366 3. Încheierea lecţiei 2 min. aprecieri individuale globale şi X . Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale.

Formulează întrebări: 1. expunere X .aprecieri asupra răspunsurilor şi explicaţii suplimentare -titlul lecţiei şi obiectivele (nu copiate cele operaţionale ci pe înţelesul elevilor) -titlul lecţiei este Trăsături conversaţi a conversaţi a Mijloace Forme de organizare C G I X X manualul X X 5 min.Desfăşurarea lecţiei Secvenţele lecţiei Timp Obiective le operaţion ale Conţinut ştiinţific Strategii Observaţii Metode Momentul organizatoric Reactualiza rea şi consolidare a cunoştinţel or anterioare 2 min.pregătirea mijloacelor de învăţământ . Anunţarea noii lecţii 1 min. Cine pune bazele dinastiei capetiene? 2. efectuarea prezenţei / notarea absenţilor . Cine este încoronat rege la Aachen în anul 936? . Când şi între ce ţări a avut loc războiul de 100 de ani? 3.

1 O. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. O. iar mai apoi în jupanate. fişa. textul istoric X X . câmpuri sau codrii. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. condus de un lider politic şi militar. obşti săteşti.Dirijarea învăţării 30 min.Statele medievale româneşti (Transilvania. progresul activităţii economice.2 generale. cnezate şi voievodate. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de expunere manual ul. Ţara Românească. Erau organizate la început în ţări. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. Transilvania .

Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. pe parcursul a trei secole. Gerard. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea).4 cucerirea maghiară (în Transilvania). Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. Formarea Transilvaniei este un proces complex. ducatele lui Menumorut. Apar noi forme de organizare Brainstormin g. Învăţarea prin descoperir e .O.3 O. Legenda Sf. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. înzestrează cu privilegii. Ei acordă pământuri. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă.

când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. Haţegului. În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români).O.5 administrativă: comitatul (locuit de maghiari). Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi . În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului. vasal al regelui Ungariei. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie.

Cântecul Nibelungilor c. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie.comitate b. Alegeţi răspunsul corect. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. Asigurarea feedback-ului 10 min. apoi pe Mureş şi Târnave. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. districte c. Sibiu. Fişă de lucru 1. Voievodatul este forma de organizare politică a Conversaţi a fişa X X . 2. Bistriţa – Năsăud. ajungând în curbura Carpaţilor. Gesta Hungarorum b. Istoriile lui Herodot 2. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. scaune 3.stabilesc forme proprii de organizare politică şi administrativă. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. 1.

Transilvaniei până în anul: a. 1541 b. Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale. 1366 3. 1600 c. Încheierea lecţiei 2 min. aprecieri individuale globale şi X .

Fişă de lucru 1. . Istoriile lui Herodot 2. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. 2. Gesta Hungarorum b. 1366 de organizare politică a 3. comitate b. 1541 b. districte c. Voievodatul este forma Transilvaniei până în anul: a. 1600 c. Cântecul Nibelungilor c. scaune 3. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale. 1. Alegeţi răspunsul corect.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful