Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timişoara PROPUNĂTOR: Harnischfeger Cristine DATA: 19.03.2013 CLASA: a IX-a B ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Istorie TEMA LECŢIEI: Trăsături generale. Transilvania TIPUL LECŢIEI: mixtă DURATA: 50 min COMPETENŢE SPECIFICE: 1.1Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise. 1.2Evidenţierea relaţiei cauză – effect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice. 2.1 Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric. 5.1 Înţelegerea mesajului surselor istorice, arheologice, scrise, vizuale şi de istorie orală. 5.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 5.5 Construirea de sinteze tematice. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. Să enumere formele de organizare ale românilor în Evul Mediu. 2. Să precizeze condiţiile care stau la baza constituirii statelor medievale. 3. Să numească principalele izvoare referitoare la Transilvania. 4. Să menţioneze principalele formaţiuni prestatale din Transilvania. 5. Să recunoască ţările existente în zonele de graniţă. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE: povestirea, explicaţia, conversaţia, descoperire, problematizarea MIJLOACE: catalog, manual, fişe de lucru FORME DE ORGANIZARE: colectiv, individual EVALUARE: orală, formativă BIBLIOGRAFIE: • Academia Română, Istoria românilor, vol. III, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 învăţarea prin

). conversaţia. politic.2013 CLASA: a IX-a C ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Istorie TEMA LECŢIEI: Trăsături generale. Să recunoască ţările existente în zonele de graniţă.5 Construirea de sinteze tematice. 3. Bucureşti. vizuale şi de istorie orală. Ştefan (coord. cultural. 2. 2002 Pascu.• • Bărbulescu. 5. social. scrise. Transilvania TIPUL LECŢIEI: mixtă DURATA: 50 min COMPETENŢE SPECIFICE: 1. Să precizeze condiţiile care stau la baza constituirii statelor medievale. descoperire. 5.1 Înţelegerea mesajului surselor istorice. 5. 1966 Proiect didactic UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timişoara PROPUNĂTOR: Harnischfeger Cristine DATA: 19. Editura Didactică şi Pedagogică. 1. 4. Să numească principalele izvoare referitoare la Transilvania. Istoria medie a României. arheologice. 5. manual. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE: povestirea.).1 Recunoaşterea unui context economic. Editura Corint. fişe de lucru învăţarea din prin . Bucureşti. Mihai (coord. Istoria României.4Evidenţierea relaţiei cauză – effect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. Să enumere formele de organizare ale românilor în Evul Mediu.03.3 Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise. problematizarea MIJLOACE: catalog. 2. Să menţioneze principalele formaţiuni prestatale Transilvania.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. explicaţia. istoric.

condus de un lider politic şi militar. Formarea Transilvaniei este un proces complex. vasal al regelui Ungariei. pe parcursul a trei secole. Istoria românilor. III. înzestrează cu privilegii. iar mai apoi în jupanate. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. Bucureşti. progresul activităţii economice. Mihai (coord. Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. . Editura Didactică şi Pedagogică. Ţara Românească. Istoria României.FORME DE ORGANIZARE: colectiv. Legenda Sf. Bucureşti. În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu.). formativă BIBLIOGRAFIE: • Academia Română. Editura Corint. Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. Ei acordă pământuri. ducatele lui Menumorut. câmpuri sau codrii. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia. 2001 • Bărbulescu.). Ştefan (coord. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă. desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. 1966 Formarea statelor medievale româneşti Trăsături generale. cnezate şi voievodate. Istoria medie a României. obşti săteşti. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de cucerirea maghiară (în Transilvania). slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. Bucureşti. vol. Transilvania Statele medievale româneşti (Transilvania. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. Gerard. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). 2002 • Pascu. individual EVALUARE: orală. Erau organizate la început în ţări. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români). Apar noi forme de organizare administrativă: comitatul (locuit de maghiari). Editura Enciclopedică.

apoi pe Mureş şi Târnave. . Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi stabilesc forme proprii de organizare politică şi administrativă. În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică. În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului. ajungând în curbura Carpaţilor. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. Sibiu. Haţegului. când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. Bistriţa – Năsăud.Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie.

efectuarea prezenţei / notarea absenţilor . Cine pune bazele dinastiei capetiene? 2. expunere X .Desfăşurarea lecţiei Secvenţele lecţiei Timp Obiective le operaţion ale Conţinut ştiinţific Strategii Observaţii Metode Momentul organizatoric Reactualiza rea şi consolidare a cunoştinţel or anterioare 2 min.aprecieri asupra răspunsurilor şi explicaţii suplimentare -titlul lecţiei şi obiectivele (nu copiate cele operaţionale ci pe înţelesul elevilor) -titlul lecţiei este Trăsături generale. Anunţarea noii lecţii 1 min. Când şi între ce ţări a avut loc războiul de 100 de ani? 3.Formulează întrebări: 1.pregătirea mijloacelor de învăţământ . Cine este încoronat rege la Aachen în anul 936? . Transilvania conversaţi a conversaţi a Mijloace Forme de organizare C G I X X manualul X X 5 min.

Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de cucerirea maghiară (în expunere manual ul. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. cnezate şi voievodate. desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. câmpuri sau codrii. obşti săteşti. textul istoric X X . O. Erau organizate la început în ţări. condus de un lider politic şi militar. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu.Dirijarea învăţării 30 min. 1 O. fişa. Ţara Românească. iar mai apoi în jupanate. progresul activităţii economice. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori.2 .Statele medievale româneşti (Transilvania.

Formarea Transilvaniei este un proces complex. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă. Gerard. Învăţarea prin descoperir e . Apar noi forme de organizare Brainstormin g.3 O.O.4 Transilvania). Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. Legenda Sf. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. ducatele lui Menumorut. pe parcursul a trei secole. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. Ei acordă pământuri. înzestrează cu privilegii. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia.

5 administrativă: comitatul (locuit de maghiari). Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului.O. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi stabilesc forme proprii de . Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie. În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică. Haţegului. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români). În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. vasal al regelui Ungariei.

Gesta Hungarorum b.organizare politică şi administrativă. Bistriţa – Năsăud. scaune 3. Alegeţi răspunsul corect. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana.comitate b. Asigurarea feedback-ului 10 min. Fişă de lucru 1. Sibiu. Istoriile lui Herodot 2. 1541 Conversaţi a fişa X X . ajungând în curbura Carpaţilor. Cântecul Nibelungilor c. Voievodatul este forma de organizare politică a Transilvaniei până în anul: a. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. 1. apoi pe Mureş şi Târnave. districte c. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. 2. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a.

1366 3. Încheierea lecţiei 2 min.b. Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale. aprecieri individuale globale şi X . 1600 c.

Anunţarea noii lecţii 1 min.pregătirea mijloacelor de învăţământ . Cine este încoronat rege la Aachen în anul 936? . Cine pune bazele dinastiei capetiene? 2. Când şi între ce ţări a avut loc războiul de 100 de ani? 3.aprecieri asupra răspunsurilor şi explicaţii suplimentare -titlul lecţiei şi obiectivele (nu copiate cele operaţionale ci pe înţelesul elevilor) -titlul lecţiei este Trăsături conversaţi a conversaţi a Mijloace Forme de organizare C G I X X manualul X X 5 min.Formulează întrebări: 1. expunere X . efectuarea prezenţei / notarea absenţilor .Desfăşurarea lecţiei Secvenţele lecţiei Timp Obiective le operaţion ale Conţinut ştiinţific Strategii Observaţii Metode Momentul organizatoric Reactualiza rea şi consolidare a cunoştinţel or anterioare 2 min.

desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. condus de un lider politic şi militar. textul istoric X X .2 generale. Transilvania . câmpuri sau codrii. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de expunere manual ul.Dirijarea învăţării 30 min. obşti săteşti. fişa. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. progresul activităţii economice. iar mai apoi în jupanate.Statele medievale româneşti (Transilvania. 1 O. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. O. Ţara Românească. Erau organizate la început în ţări. cnezate şi voievodate.

colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. Formarea Transilvaniei este un proces complex. Apar noi forme de organizare Brainstormin g. Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. Gerard. Învăţarea prin descoperir e .O. Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia.3 O. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). Ei acordă pământuri. pe parcursul a trei secole.4 cucerirea maghiară (în Transilvania). Legenda Sf. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă. ducatele lui Menumorut. înzestrează cu privilegii.

scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români).5 administrativă: comitatul (locuit de maghiari). când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi . Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului. În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică. Haţegului. vasal al regelui Ungariei. Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541.O.

apoi pe Mureş şi Târnave. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. Asigurarea feedback-ului 10 min.comitate b. 1. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. Sibiu. Cântecul Nibelungilor c. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. scaune 3. Bistriţa – Năsăud. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. Alegeţi răspunsul corect. Istoriile lui Herodot 2. ajungând în curbura Carpaţilor. districte c.stabilesc forme proprii de organizare politică şi administrativă. Gesta Hungarorum b. Voievodatul este forma de organizare politică a Conversaţi a fişa X X . 2. Fişă de lucru 1.

1541 b.Transilvaniei până în anul: a. 1366 3. Încheierea lecţiei 2 min. 1600 c. Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale. aprecieri individuale globale şi X .

După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. Voievodatul este forma Transilvaniei până în anul: a. . 1541 b. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. 1366 de organizare politică a 3. scaune 3. Gesta Hungarorum b. 1. 1600 c. Cântecul Nibelungilor c. districte c. Alegeţi răspunsul corect. Istoriile lui Herodot 2. 2. comitate b.Fişă de lucru 1. Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful