Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timişoara PROPUNĂTOR: Harnischfeger Cristine DATA: 19.03.2013 CLASA: a IX-a B ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Istorie TEMA LECŢIEI: Trăsături generale. Transilvania TIPUL LECŢIEI: mixtă DURATA: 50 min COMPETENŢE SPECIFICE: 1.1Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise. 1.2Evidenţierea relaţiei cauză – effect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice. 2.1 Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric. 5.1 Înţelegerea mesajului surselor istorice, arheologice, scrise, vizuale şi de istorie orală. 5.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 5.5 Construirea de sinteze tematice. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. Să enumere formele de organizare ale românilor în Evul Mediu. 2. Să precizeze condiţiile care stau la baza constituirii statelor medievale. 3. Să numească principalele izvoare referitoare la Transilvania. 4. Să menţioneze principalele formaţiuni prestatale din Transilvania. 5. Să recunoască ţările existente în zonele de graniţă. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE: povestirea, explicaţia, conversaţia, descoperire, problematizarea MIJLOACE: catalog, manual, fişe de lucru FORME DE ORGANIZARE: colectiv, individual EVALUARE: orală, formativă BIBLIOGRAFIE: • Academia Română, Istoria românilor, vol. III, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 învăţarea prin

Să menţioneze principalele formaţiuni prestatale Transilvania. Editura Corint.). fişe de lucru învăţarea din prin . Istoria medie a României. social. Mihai (coord. manual. Să recunoască ţările existente în zonele de graniţă. problematizarea MIJLOACE: catalog. conversaţia. 4. Bucureşti.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 3.03. 5. politic. istoric.1 Înţelegerea mesajului surselor istorice.2013 CLASA: a IX-a C ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Istorie TEMA LECŢIEI: Trăsături generale.5 Construirea de sinteze tematice. Să numească principalele izvoare referitoare la Transilvania. 2.• • Bărbulescu. 2002 Pascu. Transilvania TIPUL LECŢIEI: mixtă DURATA: 50 min COMPETENŢE SPECIFICE: 1.4Evidenţierea relaţiei cauză – effect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice. 5. scrise. Să precizeze condiţiile care stau la baza constituirii statelor medievale.1 Recunoaşterea unui context economic.3 Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise. Editura Didactică şi Pedagogică. descoperire. Istoria României. Ştefan (coord. vizuale şi de istorie orală. 1966 Proiect didactic UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timişoara PROPUNĂTOR: Harnischfeger Cristine DATA: 19. cultural. explicaţia. Bucureşti. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE: povestirea. 5.). 5. arheologice. 2. Să enumere formele de organizare ale românilor în Evul Mediu. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. 1.

individual EVALUARE: orală. Transilvania Statele medievale româneşti (Transilvania. Ei acordă pământuri. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. Editura Enciclopedică. cnezate şi voievodate. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români). Apar noi forme de organizare administrativă: comitatul (locuit de maghiari). Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. Editura Didactică şi Pedagogică. ducatele lui Menumorut. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de cucerirea maghiară (în Transilvania). pe parcursul a trei secole. Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. înzestrează cu privilegii. Ţara Românească. Editura Corint. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. Bucureşti. Istoria medie a României. 2002 • Pascu. Istoria românilor. III. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia. Istoria României. Bucureşti. vasal al regelui Ungariei. Legenda Sf. Ştefan (coord. Formarea Transilvaniei este un proces complex. câmpuri sau codrii.).). desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. . Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. Erau organizate la început în ţări. 2001 • Bărbulescu. Mihai (coord. iar mai apoi în jupanate. În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. vol. obşti săteşti. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă.FORME DE ORGANIZARE: colectiv. Gerard. progresul activităţii economice. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. 1966 Formarea statelor medievale româneşti Trăsături generale. Bucureşti. formativă BIBLIOGRAFIE: • Academia Română. condus de un lider politic şi militar.

Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie. ajungând în curbura Carpaţilor. . Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. Sibiu. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului. apoi pe Mureş şi Târnave.Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi stabilesc forme proprii de organizare politică şi administrativă. Haţegului. În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică. Bistriţa – Năsăud. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie.

Anunţarea noii lecţii 1 min.Formulează întrebări: 1. Când şi între ce ţări a avut loc războiul de 100 de ani? 3.aprecieri asupra răspunsurilor şi explicaţii suplimentare -titlul lecţiei şi obiectivele (nu copiate cele operaţionale ci pe înţelesul elevilor) -titlul lecţiei este Trăsături generale.Desfăşurarea lecţiei Secvenţele lecţiei Timp Obiective le operaţion ale Conţinut ştiinţific Strategii Observaţii Metode Momentul organizatoric Reactualiza rea şi consolidare a cunoştinţel or anterioare 2 min. expunere X . Transilvania conversaţi a conversaţi a Mijloace Forme de organizare C G I X X manualul X X 5 min. Cine pune bazele dinastiei capetiene? 2.pregătirea mijloacelor de învăţământ . efectuarea prezenţei / notarea absenţilor . Cine este încoronat rege la Aachen în anul 936? .

obşti săteşti. progresul activităţii economice. fişa. 1 O.Dirijarea învăţării 30 min. Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator. textul istoric X X . câmpuri sau codrii.2 . Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de cucerirea maghiară (în expunere manual ul. desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. O. Ţara Românească.Statele medievale româneşti (Transilvania. iar mai apoi în jupanate. Erau organizate la început în ţări. cnezate şi voievodate. condus de un lider politic şi militar.

Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. înzestrează cu privilegii. Legenda Sf. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea). colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele. Gerard. Formarea Transilvaniei este un proces complex. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă.4 Transilvania). pe parcursul a trei secole.3 O. Apar noi forme de organizare Brainstormin g. Ei acordă pământuri. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. Învăţarea prin descoperir e . ducatele lui Menumorut. Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia.O.

În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului.5 administrativă: comitatul (locuit de maghiari). Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie.O. În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică. Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. vasal al regelui Ungariei. când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi stabilesc forme proprii de . Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. Haţegului. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români).

Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. scaune 3. Fişă de lucru 1. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. Alegeţi răspunsul corect. districte c. Voievodatul este forma de organizare politică a Transilvaniei până în anul: a. Sibiu. 2. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. Istoriile lui Herodot 2. 1. 1541 Conversaţi a fişa X X . Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. Asigurarea feedback-ului 10 min. apoi pe Mureş şi Târnave.comitate b. Bistriţa – Năsăud. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. Gesta Hungarorum b.organizare politică şi administrativă. ajungând în curbura Carpaţilor. Cântecul Nibelungilor c.

1600 c.b. 1366 3. Încheierea lecţiei 2 min. aprecieri individuale globale şi X . Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale.

Cine este încoronat rege la Aachen în anul 936? .aprecieri asupra răspunsurilor şi explicaţii suplimentare -titlul lecţiei şi obiectivele (nu copiate cele operaţionale ci pe înţelesul elevilor) -titlul lecţiei este Trăsături conversaţi a conversaţi a Mijloace Forme de organizare C G I X X manualul X X 5 min.pregătirea mijloacelor de învăţământ . expunere X .Formulează întrebări: 1. efectuarea prezenţei / notarea absenţilor . Când şi între ce ţări a avut loc războiul de 100 de ani? 3.Desfăşurarea lecţiei Secvenţele lecţiei Timp Obiective le operaţion ale Conţinut ştiinţific Strategii Observaţii Metode Momentul organizatoric Reactualiza rea şi consolidare a cunoştinţel or anterioare 2 min. Anunţarea noii lecţii 1 min. Cine pune bazele dinastiei capetiene? 2.

condus de un lider politic şi militar. Erau organizate la început în ţări. obşti săteşti.2 generale. desprinderea aristocraţiei feudale în cadrul obştilor săteşti şi contextul extern favorabil.Statele medievale româneşti (Transilvania. Moldova şi Dobrogea) s-au constituit pe teritoriul de la nordul Dunării. Ţara Românească. Condiţiile externe apariţiei statelor medievale româneşti sunt legate de expunere manual ul. iar mai apoi în jupanate. fişa. un nivel de dezvoltare social – economic şi o forţă armată care să asigure controlul asupra unui teritoriu. câmpuri sau codrii. cnezate şi voievodate.Dirijarea învăţării 30 min. progresul activităţii economice. 1 O. Factorii care stau la baza procesului sunt: creşterea numărului de locuitori. O. textul istoric X X . Transilvania . Condiţiile constituirii statelor sunt: existenţa unui centru unificator.

dar odată pătrunşi încep să organizeze provincia. Gerard. Deplasarea maghiarilor în Transilvania este lentă. Legenda Sf. pe parcursul a trei secole. Aceste izvoare atestă existenţa în Transilvania a unor formaţiuni politice locale. Formarea Transilvaniei este un proces complex. Apar noi forme de organizare Brainstormin g. Ei acordă pământuri. Gelu şi Glad (secolul X) şi mai apoi Gyla şi Ahtum. înzestrează cu privilegii. Izvoare referitoare la acest proces sunt: Anonymus – Gesta Hungarorum. slăbirea autorităţii Hoardei de Aur şi tendinţele expansioniste ale regatului Ungariei la sud şi răsărit de Munţii Carpaţi (Ţara Românească. colonizează populaţii străine pentru a asigura frontierele.O. Moldova) şi slăbirea puterii Bizanţului (Dobrogea).3 O. ducatele lui Menumorut. Învăţarea prin descoperir e .4 cucerirea maghiară (în Transilvania).

Haţegului.5 administrativă: comitatul (locuit de maghiari). Voievodatul este forma de organizare politică până la cucerirea Ungariei de otomani în 1541. Pătrunderea maghiarilor este însoţită şi de colonizarea secuilor şi saşilor. În regiunile de graniţă există ţările (locuite de români) Făgăraşului. Maramureşului şi păstrează o anumită autonomie. scaunele (locuite de secui şi saşi) şi districtele (locuite de români). vasal al regelui Ungariei. În anul 1366 regele Ludovic cel Mare emite diplomele regale unde este condiţionată calitatea de nobil la apartenenţa la religia catolică.O. În anul 1176 este amintit voievodul Leustachiu. Aceştia primesc privilegii politice şi economice importante şi . când Transilvania devine mare principat sub suzeranitatea Imperiului Otoman.

districte c. Gesta Hungarorum b. Alegeţi răspunsul corect. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. Sibiu.stabilesc forme proprii de organizare politică şi administrativă. Voievodatul este forma de organizare politică a Conversaţi a fişa X X . 2. ajungând în curbura Carpaţilor. Istoriile lui Herodot 2. Bistriţa – Năsăud. Cântecul Nibelungilor c. Secuii sunt înrudiţi cu maghiarii şi se aşează în Crişana. apoi pe Mureş şi Târnave.comitate b. Fişă de lucru 1. Saşii sun originari din zona Rinului şi Saxoniei şi se stabilesc în zona Orăştie. Asigurarea feedback-ului 10 min. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. 1. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. scaune 3.

Transilvaniei până în anul: a. Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale. aprecieri individuale globale şi X . 1366 3. Încheierea lecţiei 2 min. 1541 b. 1600 c.

Menţionaţi factorii care stau la baza procesului de constituire a statelor medievale. 1366 de organizare politică a 3. 1541 b. Enumeraţi condiţiile constituirii statelor medievale. 2. Gesta Hungarorum b. Izvorul referitor la formarea Transilvaniei este: a. . Voievodatul este forma Transilvaniei până în anul: a. 1600 c. districte c. După pătrunderea maghiarilor în Transilvania românii erau organizaţi în: a. scaune 3. 1. comitate b. Cântecul Nibelungilor c.Fişă de lucru 1. Alegeţi răspunsul corect. Istoriile lui Herodot 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful