Sunteți pe pagina 1din 24

STANDARDESPECIFICEPENTRUDOMENIULMEDICAL

MEDICIN

A.PERSONALULDIDACTIC 1.1.Raportulstudeni/posturididactice=5/1. 1.2.Raportulpersonalauxiliar/posturididactice=1/5 B.CONINUTULPROCESULUIDE NVMNT Seasigurminimumde6anidestudiirespectiv360decrediteECTS(60credite/ande studiu)mpritendouperioadecomplementaredepregtiredecte3ani,respectiv180de crediteECTSfiecareiminimumde5500deoredeactivitateteoreticipracticfinalizatecuo diplomdelicencaresgarantezedobndireantimpulpregtiriia: unei cunoateri adecvate a tiinelor fundamentale, precum i unei bune nelegeri a metodologiei tiinifice cuprinznd principii de msurare a funciilor biologice, a aprecierii (evalurii) rezultatelor tiinifice i de analiz a datelor (Metodologiei cercetrii tiinifice medicale,materieobligatoriencurricul); cunoateriiadecvateadisciplinelor ipracticiiclinice,asigurndoviziunecoerent asupra mbolnvirilor fizice i mentale, a medicinii sub aspectele sale preventive, diagnostice i terapeutice, ct i a reproducerii umane. (Asistena primar a strii de sntate, materie obligatoriencurricul); unei experiene clinice adecvate sub supraveghere competent n spitale ( extinderea activitilor practice n programa de nvmnt; generalizarea practicii anuale n uniti ale sistemuluidesntateprofilactice,deasisten primar ispitaliceasc,cucreditareaacestor activitincadrulbugetuluitotalde60decrediteECTSpean). Dinbugetultotalaltimpuluidestudiu,unminimumde2/3trebuies fiereprezentatde activitilepractice(lucrripracticedelaborator,stagiuclinic,practicaninstituiialesistemului desntate)pentruformareaunorcompetene ideprindericlinice,restuldemaximum1/3de activitileteoretice(cursuri,seminarii). Curriculaminimncondiiilerespectriiprevederilordemaisusvacuprindeelementele prezentatencontinuare. AnatomieEmbriologie Biochimie Biofizicifizicmedical InformaticmedicaliBiostatistic BiologiecelulariMolecular Histologie Fiziologie Microbiologie,virusologie,parazitologie Geneticmedical 1

Fiziopatologie Imunologie Morfopatologie Farmacologiesifarmacologieclinica Asistenprimarastriidesntate MedicininternSemiologiemedical ChirurgiegeneralSemiologieChirurgical Medicinintern Pneumoftiziologie Medicinamunciiiboliprofesionale Balneofizioterapie Neurologie Psihiatrie Pediatrie+Puericultur Endocrinologie Oncologie Medicindefamilie Boliinfecioase Dermatologie Radiologie Chirurgiegeneral Chirurgieplastic,esteticimicrochirurgiereconstructiv OrtopedieTraumatologie Chirurgieiortopediepediatric Urologie ATI+Medicindeurgen O.R.L. Oftalmologie Chirurgiecraniomaxilofacial ObstetricGinecologie; Biochimieclinic IgienSntateamediului Metodologiacercetriitiinifice Epidemiologie Medicinlegal Sntatepublicimanagementulsanitar tiinelecomportamentului;Psihologiemedical;Sociologiemedical;Deontologiemedical; Bioetica Practicadevaranualpentrunsuireaunordeprinderiicompetenemedicale Limbamodern/Limbaromnpentrustudeniistrini Educaiefizic Oriceeliminareauneidisciplinedintreceledemaisusimpunesubstituireaeicuoalta,n strns legtur cuceaeliminat i nlocuindocaniveldeaptitudini icunotineacumulate. Aceastatrebuieprobatprinprogramaanaliticanoiidisciplineintroduse. Pelng trunchiulcomunobligatoriu,fiecruiandestudiuisepotasociaofertelede disciplineopionale.Disciplineleopionaletrebuies fieocompletareastudiilorobligatoriiale anuluirespectivsau,dacnupotsaiblegturcuacesteaastudiilormedicalengeneral.

Disciplinele opionale trebuie s sprijine posibilitatea conturrii unei traiectorii profesionaleindividualepentrufiecarestudent.Elenutrebuiesreprezinterepetareandetaliua uneicomponenteatrunchiuluicomun inutrebuies depeasc niveluldecunotinenecesar pregtiriidebaz nmedicin,respectivnivelulabsolventuluiculicen,carepentruapractica medicinatrebuie nobligatoriusicontinuestudiileprinciclulIIIcalificant nspecialitate(n UniuneaEuropeanmedicinasepoatepracticanumainurmauneispecializricudurataminim de3ani). Uneidisciplineopionaleisepoatealocaunnumrdemaximum14orentotalitate i2 crediteETCS,indiferentdetipuldeactivitiprevzute(teoreticesaupractice).La nceputul anului universitar, din oferta de discipline opionale studentul are obligaia de a alege una, aceastadevenindobligatoriepentrustudentulncauz.Dinacestmotiv,lacalcululminimuluide 5500deore/totalstudiidemedicinidecrediteECTS/an,vaintraosingurdisciplinopional pentrufiecareandestudiu.Studentularedreptulsurmezemaimultedisciplineopionalepean, acesteareprezentndunsuplimentdeoreidecreditenfoaiasamatricol. La disciplinele obligatorii din curricula minim, n funcie de tradiia i specificul instituiei,sepotaduga ialtele,totcutitluobligatoriu,dar nafaraminimuluide5500deore prevzutededirectivelesectoriale.Eletrebuies fiecuprinse ns ntotalulde60decredite ECTSanuale,diminundastfelpondereadecrediteadisciplinelorcuprinse ncurriculaminim obligatorieatrunchiuluicomun. Programa de nvmnt a facultilor de medicin poate s conin i discipline facultative.Pentruacesteanuexist restriciedeore,pentruc elenusecrediteaz cucredite ECTSinusenormeaznstatuldefuncii(potfiorganizatesuplimentar,contracost,pentrucei interesai).Elepots completezepregtireastudentuluilamedicin nariispecificesaumai puin specifice domeniului medical, conturndui astfel pregtirea intelectual. n funcie de hotrreasenatuluiuniversitiincauz,elepotsfigurezenfoaiamatricolastudentului. Toate aceste categorii de discipline vor figura n suplimentul la diplom (Diploma supplement). C.BAZAMATERIAL 3.1.Fiecareamfiteatru(saufiecaredisciplin)trebuiesfiedotatcu:tabl, videoproiector,proiectordiapozitive,retroproiector/epidiascop,ecrandeproiecie. 3.2.Laniveldefacultatevorexista,caserviciiminime,obiblioteccufonddecarte propriucaresacopereminimumbibliografiaobligatoriepentru50%dinstudeni,abonamente larevisteiunnumrdelocuriegalcuminim10%dintotaluldestudeni,unlaboratorde sistemeaudiovizuale,reteadecalculatoarecuacceslaInternetiunatelierdentreinerea aparaturii. 3.3.Disciplinelefundamentalemorfologicevorfidotateminimalcu: materialenecesarepregtirii,conservriiiprezentriimaterialuluididactic(anexa1); posibilitideminimprotecie(chiuvete,vestiarstudeni,ventilaiepentruslilede disecie,etc.); dotricuaparaturspecific(anexa1); materialdidacticspecific(coleciideplane,piese,mulaje).l 3.4.Disciplinelefundamentaleteoretice(fizica,chimia),funcionale(fiziologia, fiziopatologia)idespecialitate(farmacologia,microbiologia)vorfidotateminimalcu: aparaturspecificnecesarprocesuluididactic(anexa1); 3

posibilitateaprocurriidematerialdidactic(animaledelaborator,culturimicrobiene etc.); posibilitideproteciepentrustudeni(vezidisciplinelemorfologice); oreeade1012calculatoare,unserveriunsistemmultimediapentru: derulareaivizualizareaprogramelordefiziologievirtualcaipentru nregistrrilepecalculatorafenomenelorbiologice(ECG,EEG,EOG,EMG, spirografie,fenomeneelectricecelulareetc.) studeniispoatlucraefectivlaculegereadatelor,prelucrareaianaliza acestora,eantionareistabilireadesignuluiunuistudiuepidemiologic; televizorcuecranmareiunsistemvideopentruderulareacasetelorcumaterialedidactice; microscoape; instrumentarpentrufiziologieexperimental. 3.5.Disciplineleclinicemedicaleichirurgicalevorfidotateastfel: toatedisciplinelecustagiuvoraveabazeclinicenfolosireexclusiv(NUseadmitmai multefacultinaceeaibazclinic); minim2paturi/studentlafiecaredisciplincustagiuiosaldepansamente/3grupe lafiecaredisciplinchirurgicalcustagiu; posibilitideinvestiieminimal(anexa2); ladisciplinelefrstagiu,slidedemonstraieiposibilitideprezentaredecazuri cliniceilustrative(bazeclinicedespecialitate); centrudeinstruirevirtualinterapieintensivacarevaputeafiutilizatnudoardecatre studenticisiininvatamantulpostuniversitar.

MEDICINDENTAR A.PERSONALULDIDACTIC 1.1.Promovabilitateananiiterminalisfieminim80%. 1.2.Raportulstudeni/posturididactice=5/1. 1.3.Raportulpersonalauxiliar/posturididactice=1/5. B.CONINUTULPROCESULUIDE NVMNT Seasigurminimumde6anidestudiirespectiv360decrediteECTS(60credite/ andestudiu)mpritendouperioadecomplementaredepregtiredectre3ani,respectiv180 decrediteECTSfiecareiminimumde550deoredeactivitateteoreticipracticfinalizatcu odiplomdelicencaresgarantezedobndireantimpulpregtiriia: uneicunoateriadecvateatiinelorfundamentalepecaresebazeazmedicinadentar,precum iauneibune nelegeriametodologiei tiinificecuprinzndprincipiidemsurareafunciilor biologice,aaprecierii(evalurii)rezultatelor tiinifice ideanaliz adatelor(Metodologia cercetriitiinificemedicale,materieobligatoriencurricul); cunoaterii adecvate a structurii, funciilor i comportamentul fiinei umane sntoase i bolnave,ct iaraportuluintrestareadesntate imediulfizic isocial, nmsurancareau relaiecumedicinadentar.(tiinelecomportamentului,materieobligatoriencurricul); 4

cunoateriiadecvateastructuriiifunciilordentare,acavitiiimucoaselorbucalencondiii desntate iboal,ct iraportulacestoracustareageneral desntate ibunstarefizic i socialapacientului; cunoateriiadecvateadisciplinelor imetodelorclinicecarefurnizeaz untabloucoerentde anomalii,leziuniibolidentare,acavitiibucale,mucoaseloriesuturilornconjurtoare,cti aodontologieisubaspectelesalepreventive,diagnostice iterapeutice(elementedeasisten primarastriidesntatendomeniulmediciniidentare,materieobligatoriencurricul); cunoateriiadecvateadisciplinelor imetodelorclinicecarefurnizeaz untabloucoerentde anomalii,leziuniibolidentare,acavitiibucale,mucoaseloriesuturilornconjurtoare,cti odontologiei sub aspectele sale preventive, diagnostice i terapeutice (elemente de asisten primarastriidesntatendomeniulmediciniidentare,materieobligatoriencurricul); uneiexperienecliniceadecvatesubsupravegherecompetentnspitale(extindereaactivitilor practiceprofilactice,deasistenprimarispitaliceasc,cucreditareaacestoractivitincadrul bugetuluitotaldecrediteETCSpean). CurriculatrebuiessatisfaccerineleEUprivind: alocareaunuinumrdeminimum1500deorepentruformareaunorcompetene ideprinderi clinicecupacientul,dinbugetultotaldeminimum5500deore; iniiereatimpurieaactivitilorpracticepepacient,celtrziudelasfritulanuluiIdestudiu; realizareabalaneioptimentreprofilelemedicalidentar,astfelcadisciplineledeprofildentar sacoperecelpuin2/3,iarcelemedicalemaximum1/3dinbugetultotaldeactiviti; dinbugetultotalaltimpuluidestudiu,,minimumde2/3trebuiesfiereprezentatdeactivitile practice (lucrri practice de laborator, stagiu clinic, practica n instituii ale sistemului de sntate)pentruformareaunorcompetene ideprinderidebaz,iarrestuldemaximum1/3de activitileteoretice(cursuri,seminarii); introducereanpregtireamedicalaunuiintegrat,nvedereaabordriiholisticeapacientului. Curriculaminimncondiiilerespectriiprevederilordemaisuscuprinde elementeleprezentatencontinuare. Disciplinefundamentale: Chimie Fizic Biologie Disciplinemedicobiologiceimedicalegenerale: Anatomie Embriologie Histologiecuprinzndcitologia Fiziologie Patologiegeneral;Imunologie Farmacologie Microbiologie 5

Igien Profilaxieiepidemiologie Radiologie Fizioterapie Chirurgiegeneral Medicininterncuprinzndpediatria ORL Dermatovenerologie Psihologiegeneral,psihiatrieineurologie Aanesteziologie Metodologiacercetriitiinificemedicale tiinelecomportamentului;Psihologiemedical;Sociologiemedical;Bioetica Elementedeasistenprimarastriidesntatendomeniulmediciniidentare Materiispecificeodontostomatologice: Proteticdentar Materialedentare Dentisticconservativ Dentisticpreventiv Anestezieisedarendentistic Chirurgiespecial Patologiespecial Clinicodontostomatologic Pedodonie Ortodonie Parodontologie Radiologieodontologic Funciamasticatoare Organizareprofesional,deontologieilegislaiesaumedicindentarcomunitar Aspectesocialealepracticiiodontologice Practicadevaranualpentrunsuireaunordeprinderiicompetenespecifice Durataiobiectivelepracticilordevardelasfritulanilordestudiusunt: 4sptmnia8ore/zi=160ore/an AnulIDentisticapreventivimaterialedentare AnulIISemiologiedentarifunciemasticatorie AnulIIIAnestezieisedarendentistic AnulIVDentisticaconservativ,pedodonieiaspectesocialealepracticiiodontologice AnulVClinicaodontostomatologic,proteticadentar,paradontologieiortodonie Oriceeliminareauneidisciplinedintreceledemaisusimpunesubstituireaeicuo alta, n strns legtur cu cea eliminat i nlocuindo ca nivel de aptitudini i cunotine acumulate.Aceastatrebuieprobatprinprogramaanaliticanoiidisciplineintroduse. Pelngtrunchiulcomunobligatoriu,fiecruiandestudiuIsepotasociaofertede disciplineopionale.Disciplineleopionaletrebuiesfieocompletareadisciplinelorobligatorii aleanuluirespectivsau,dacnupotsaiblegturacuacestea,adisciplinelordespecialitaten general. Disciplinele opionale trebuie s sprijine posibilitatea conturrii unei traiectorii profesionaleindividualepentrufiecarestudent.Elenutrebuiesreprezinterepetareandetaliia uneicomponenteatrunchiuluicomun inutrebuies depeasc niveluldecunotinenecesar pregtiriidebaznmedicinadentar,respectivnivelulabsolventuluiculicen. 6

UneidisciplineopionaleIsepoatealocaunnumrdemaximum14orentotalitate icrediteECTS,indiferentdetipuldeactivitiprevzute(teoreticesaupractice).La nceputul anului universitar, din oferta de discipline opionale studentul are obligaia de a alege una, aceastadevenindobligatoriepentrustudentulncauz.Dinacestmotiv,lacalcululminimuluide 5500deore/totalstudiidemedicin dentar ide60decrediteECTS/anvaintraosingur disciplin opional pentru fiecare an de studiu. Studentul are dreptul s urmeze mai multe disciplineopionalepean,acesteareprezentndunsuplimentdeoreicreditenfoaiamatricol. Ladisciplineleobligatoriidecurriculaminim, nfunciedetradiia ispecificul instituiei,sepotadugaialtele,totcutitlulobligatoriu,darnafaraminimuluide5500deore prevzutededirectivelesectoriale.Eletrebuies fiecuprinse ns ntotalulde60decredite ECTSanualediminundastfelpondereadecrediteadisciplinelorcuprinse ncurriculaminim obligatorieatrunchiuluicomun. Programa de nvmnt a facultilor de medicin dentar poate s conin i disciplinefacultative.Pentruacesteanuexistrestriciedeore,pentrucelenusecrediteazcu crediteECTS inusenormeaz nstatuldefuncii(potfiorganizatesuplimentar,contracost, pentruceiinteresai).Elepots completezepregtireastudentuluilamedicin nariispecifice sau mai pui specifice domeniului specialitii, conturndui astfel pregtirea intelectual. n funcie de hotrreasenatului universitii ncauz, ele pot s figureze n foaia matricol a studentului. Toateacestecategoriidedisciplinevorfigura nsuplimentulladiplom ( Diploma Supplement). FARMACIE A.PERSONALULDIDACTIC 1.1.Cadreledidacticetrebuiesaibpregtirespecificpentrufarmaciedemonstrabil prinlucrridespecialitate 1.2.Promovabilitateananiiterminalisfieminimum80%. 1.3.Raportulstudeni/posturididactice=5/1. 1.4.Raportulpersonalauxiliar/posturididactice=1/5. B.CONINUTULPROCESULUIDE NVMNT Duratastudiilorestedeminimum5anideactivitateteoretic ipractic finalizat cuodiplomcaresgarantezedobndireantimpulpregtiriia: cunoaterii adecvate a medicamentului i substanelor utilizate pentru fabricarea medicamentului; cunoaterii adecvate a tehnologiei farmaceutice i a controlului fizic, chimic, biologic i microbiologicalmedicamentului; cunoaterii adecvate a metabolismului i efectelor medicamentelor, a aciunii toxicelor i a utilizriimedicamentelor; 7

unorcunotineadecvatepermindevaluareadatelor tiinificeprivindmedicamentulpentrua putea furniza cunotine corespunztoare 8 metodologia cercetrii farmaceutice, materie obligatoriencurricul); cunoateriiadecvateacondiiilorlegaledeexerciiuaactivitilorfarmaceutice. Durata practicii n bloc unic (perioad compact), n farmacie comunitar sau farmacie de spital, trebuie s fie de cel puin 6 luni. Pentru creterea ansei de inserie profesional a absolventului se adaug acesteia o lun de practic n laborator sau o lun practic nindustrie. Curriculaminimprevzutdedirectiv,ncondiiilerespectriiprevederilorde maisus,vacuprindeelementeleprezentatencontinuare. I.DisciplineminimeobligatoriiconformDirectiveiCEE85/432: Biologiegeneral,vegetalianimal Fizic Chimiegeneralianorganic Chimieorganic Chimieanalitic Chimiefarmaceutic Analizamedicamentului Biochimiegeneraliaplicat(medical) Anatomieifiziologie;terminologiemedical Microbiologie,virusologie,parazitologie Tehnologiefarmaceutic Toxicologie Farmacognozie Legislaieideontologie Metodologiacercetriitiinifice Farmacologieifarmacoterapie Oriceeliminareauneidisciplinedintreceledemaisusimpunesubstituireaeicuo alta, n strns legtur cu cea eliminat i nlocuindo ca nivel de aptitudini i cunotine acumulate.Aceastatrebuieprobatprinprogramaanaliticanoiidisciplineintroduse. Ladisciplineleobligatoriidincurriculaminim, nfunciedetradiia ispecificul instituiei,sepotaduga ialtele,totcutitlulobligatoriu.Eletrebuies fiecuprinse ns n totalul de 60 de credite ECTS anuale, diminund astfel ponderea de credite a disciplinelor cuprinsencurriculaminimobligatorieatrunchiuluicomun. II.Disciplinecarenuartrebuislipseascdincurriculafaculti lordefarmaciedin Romnia: Managementimarketing Biofarmacie Industriamedicamentului Medicamentebilogice Farmacieclinic Biologiecelular 8

Patologie Imunologie Dermatofarmacieicosmetologie Chimiaiigienamediului Chimiefizic

Pelngtrunchiulcomunobligatoriu,fiecruiandestudiuIsepotasociaofertede disciplineopionale.Disciplineleopionaletrebuiesfieocompletareadisciplinelorobligatorii aleanuluirespectivsau,dacnupotsaiblegturcuacestea,adisciplinelordespecialitaten general. Disciplinele opionale trebuie s sprijine posibilitatea conturrii unei traiectorii profesionaleindividualepentrufiecarestudent.Elenutrebuiesreprezinterepetareandetaliua uneicomponenteatrunchiuluicomun inutrebuies depeasc niveluldecunotinenecesar pregtiriidebaznfarmacie,respectivnivelulabsolventuluiculicen. Uneidisciplineopionaleisepoatealocaunnumrdemaximum14orentotalitate i2crediteECTS,indiferentdetipuldeactivitiprevzute(teoreticesaupractice).Lanceputul anului universitar, din oferta de discipline opionale studentul are obligaia de a alege una, aceastadevenindobligatoriepentrustudentul ncauz.Dinacestmotiv,lacalculultotaluluide 60decrediteECTS/an,vaintraosingur disciplin opional pentrufiecareandestudiu. Studentularedreptuls urmezemaimultedisciplineopionalepean,acesteareprezentndun suplimentdeoreicreditenfoaiasamatricol. Ladisciplineleobligatoriidincurriculaminim, nfunciedetradiia ispecificul instituiei,sepotaduga ialtele,totcutitlulobligatoriu.Eletrebuies fiecuprinse ns n totalul de 60 de credite ECTS anuale, diminund astfel ponderea de credite a disciplinelor cuprinsencurriculaminimobligatorieatrunchiuluicomun. Programade nvmntafacultilordefarmaciepoates conin idiscipline facultative.Pentruacesteanuexist restriciedeore,pentruc elenusecrediteaz cucredite ECTSinusenormeaznstatuldefuncii(potfiorganizatesuplimentar,contracost,pentrucei interesai).Elepotscompletezepregtireastudentuluilafarmacienariispecificesaumaipuin specifice domeniului specialitii, conturndui astfel pregtirea intelectual. n funcie de hotrreasenatuluiuniversitiincauz,elepotsfigurezenfoaiamatricolaastudentului. supplement). Toateacestecategoriidedisciplinevorfiguransuplimentulladiplom.(Diploma

C.BAZAMATERIAL Pentrubunadesf urareanvmn tuluifarmaceuticdotareaminimaunei faculti trebuiescuprind: Amfiteatre o minimdou o dotare:tabl,retroproiector,videoproiector,ecrandeproiecie Laboratoarepentrufiecaredisciplincareareactivitatepractic o organizatespecificastfelncts asigurelucrulindividualalstudenilorinsuirea deprinderilorpractice 9

o dotare:bazmaterialcorespunztoaretipuluideactivitatepractic,s liseparate carespermitdesf urareadiferiteloractiviti practice(slibalane,sli aparatur,depozite/magazii,etc.),mijloacedeprotecie(sistemefiltrarei exhaustareaer,nie,etc.),gaz,apreceicald,mobilieradecvat. Slideseminarpentrudisciplinelecarenuauactivitatepractic o dotare:tabl,retropriector,videoproiector,ecrandeproiecie,calculatoare Bibliotec o fonddecartepropriu,abonamentelareviste o locuripentrustudiuindividual Biobazsauacceslabiobaz Bazspotivpropriesauacceslabazsportiv Aparatura(anexa4) Vaseiustensiledelaborator(anexa4)

3.1.Fiecareamfiteatru(saufiecaredisciplin)trebuiesfiedotatcu:tabl, videoproiector,proiectordiapozitive,retroproiector,epidiascop,ecrandeproiecie. 3.2.Laniveldefacultatevorexista,caserviciiminime,obiblioteccufonddecarte propriucaresacopereminimumbibliografiaobligatoriepentru50%dinstudeni,abonamente larevisteiunnumrdelocuriegalcuminim10%dintotaluldestudeni,unlaboratorde sistemeaudiovizualeiunatelierdentreinereaaparaturii,biobaz. 3.4.Disciplinelevorfidotateminimalcu: aparaturcarespermitlucrulindividualalstudenilor(anexa4); dotrimaterialecorespunztoare)alelaboratoarelorpentruapermitedeprindereatehnic specific(anexa4). ASISTENAMEDICALA Duratastudiilordenvmntestedetreianiiminimum3300deoredepregtire dincare1/3pregtireteoreticidoutreimipregtireclinicpractic. nurmapregtiriidiplomatrebuiesfiegarania: cunoateriiadecvatea tiinelorcestaulabaza ngrijirilorgenerale,cuprinzndocunoatere suficientaorganismului,afunciilorfiziologiceiacomportamentuluincondiiidesntatei deboal,ctiarelaiilorexistententrestareadesntateimediulfizicisocial; cunoaterii suficiente a profilului i eticii profesionale i a principiilor generale a strii de sntateiangrijirii; uneiexperienecliniceadecvate,dobnditesub ndrumareaunuipersonalde ngrijirecalificat, ninstituiiundeimportanapersonaluluide ngrijire iaechipamentuluisuntadecvatepentru activitidengrijire; capacitile de participare la formarea personalului sanitar i unei experiene de colaborare optimcurestulpersonalului; uneiexperienedecolaborarecualiprofesionitiaisectoruluisanitar. 10

CurriculatrebuiessatisfaccerineleEUprivind: formareadeprinderilorspecificeactivitilorsociale; alocareaacelpuinjumtatedinpondereapregtiriipracticepentruactiviticlinice nafara spitalelor(cabinetedespecialitateidemedicindefamilie); evaluareaaptitudinilorcliniceinafaraspitalelor(cabinetedespecialitateidemedicinde familie)pentruactivitidelaparagrafuldemaisus; posibilitatecontinuriistudiilorsauabordareauneicariereacademicepentruasistenimedicali generaliti(posibilitatealicenierii). Curriculaminimprevzutdedirectiv,ncondiiilerespectriiprevederilorde maisus,vacuprindeelementeleprevzutencontinuare. A.nvm ntulteoretic a)ngrijirecalificat Orientareasupraprofesieiieticprofesional Principiigeneraledesntateidengrijirecalificat Principiidengrijirecalificatndomeniile: medicingeneralispecialitimedicale chirurgiegeneralispecialitichirurgicale puericulturipediatrie igieningrijireamameiinounscutului sntatemintalipsihiatrie ngrijireapersoanelorvrstniceigeriatrie b)tiinefundamentale Anatomieifiziologie Patologie Bacteriologie,virusologieiparazitologie Biofizic,biochimieiradiologie Dietetic Igien(profilaxie,educaiesanitar) Farmacologie c)tiinesociale Sociologie Psihologie Principiideadministraie Principiideeducaie Legislsiesocialisanitar Aspectejuridicealeprofesiei B.nvm ntclinic ngrijiricalificatendomeniile: medicingeneralispecialitimedicale chirurgiegeneralispecialitichirurgicale ngrijireacopiluluiipediatrie 11

igieningrijireamameiinounscutului sntatemintalipsihiatrie ngrijireapersoanelorvrsticeigeriatrie ngrijiriladomiciliu anesteziesiterapieintensivaprincipiideingrijirecalificataabolnavuluicritic Oriceeliminareauneidisciplinedintreceledemaisusimpunesubstituireaeicuo alta, n strns legtur cu cea eliminat i nlocuindo ca nivel de aptitudini i cunotiine acumulate.Aceastatrebuieprobatprinprogramaanaliticanoiidisciplineintroduse. Uneidisciplineopionaleisepoatealocaunnumrde14ore ntotalitatea i2 crediteECTS,indiferentdetipuldeactivitiprevzute(teoreticesaupractice).La nceputul anului universitar, din oferta de discipline opionale, studentul are obligaia de a alege una, aceastadevenindobligatoriepentrustudentul ncauz.Dinacestmotiv,lacalculultotaluluide 60decrediteECTS/an,vaintraosingurdisciplinopionalpentrufiecareandestudiu. Studentul are dreptul s urmeze mai multe discipline opionale pe an, acestea reprezentndunsuplimentdeoreicreditenfoaiamatricol. Ladisciplineleobligatoriidincurriculaminim, nfunciedetradiia ispecificul instituiei,sepotadugaialtele,totcutitluobligatoriu.Eletrebuiesfiecuprinsensntotalul de60decrediteECTSanuale,diminundastfelpondereadecrediteadisciplinelorcuprinse n curriculaminimobligatorieatrubchiuluicomun. Programa de nvmnt de asisteni medicali poate s conin i discipline facultative.Pentruacesteanuexist restriciedeore,pentruc elenusecrediteaz cucredite ECTSinusenormeaznstatuldefuncii(potfiorganizatesuplimentar,contracost,pentrucei interesai).Elepots completezepregtireastudentului nariispecificesaumaipuinspecifice domeniului specialitii, conturndui astfel pregtirea intelectual. n funcie de hotrrea senatuluiuniversitiincauz,elepotsfigurezenfoaiamatricolastudentului. Toateacestecategoriidedisciplinevorfigura nsuplimentulladiplom ( Diploma supplement). BAZAMATERIAL Fiecaresal decurstrebuies fiedotat cu: tabl,proiectordia,videoproiector, retroproiector,epidiascop,ecrandeproiecie. Vor exista ca servicii minime o bibliotec n msur s asigure minimum bibliografiaobligatoriepentru50%dinstudeni,abonamentelarevisteinumrdelocuriegalcu minim10%dintotaluldestudeni,unlaboratordemijloaceaudiovizuale,reteadecalculatoare cuacceslaInternetiunatelierdentreinereaparatur. Disciplinefundamentale(biochimie,biofizic)idespecialitate(farmacologie, nutriie,dietetic)vorfidotateminimalcu: aparaturspecificnecesarprocesuluididactic; posibilitideproieciepentrustudeni. Disciplinelemedicalencadrulactivitilordeinstruireclinicvortrebuisdispunde: bazeclinice(spital,dispensarmedical,leagnetc.)nfolosireexclusiv; 12

minim2paturi/studentlafiecarestagiucliniciosaldepansamente/3grupe pentrudisciplinelechirurgicalelacaresecerestagiupractic; ladisciplinelelacarenuseorganizeazstagiupracticvorexistaslidedemonstraiei sevaasiguraposibilitateaprezentriidecazuriclinice.

MOASE Pregtireauniversitarseefectueazlacursuridezi,cucelpuin4600deorede pregtire.Pentruaputeaabordacarieraacademicipentruaputeacontinuastudiileconform legislaieiromnetistudiilevorfiliceniateisevordesfurapedurataa4ani. Activitateaeducativvafidivizatnpriegalede1/2ntreactivitileteoreticei pregtireapracticclinic. nurmapregtiriidiplomatrebuiesfiegarania: cunoateriiadecvateatiinelorcestaulabazaactivitiidemoae,nspecialaobstetriciii ginecologiei; cunoateriiaprofundateafunciilorbiologice,aanatomieiifiziologieidindomeniulobstetricii inouluinscut,precum icunoateriiasuprarelaiilordintrestareadesntate icunotine asuprarelaiilordintrestareadesntateimediulfizicisocial; uneiexperienecliniceadecvate,dobnditesubndrumareaunuipersonalcalificatnobstetric, ninstituiiacreditate; capacitii de participare la formarea personalului sanitar i unei experiene de colaborare optimcurestulpersonalului. Curricula minim pentru pregtirea moaelor, n spiritul celor de mai sus, va cuprindeelementeleprezentatencontinuare. A.nvm ntteoreticitehnic a)Materiidebaz Noiunifundamentaledeanatomieifiziologie Noiunifundamentaledepatologie Noiunifundamentaledebacteriologie,virusologie,parazitologie Noiunifundamentaledebiofizic,biochimieiradiologie Pediatriecentralpenoulnscut Igien,educaiesanitar,prevenireaboliloridepistarealortimpurie Nutriieidieteticcuprecderevizndalimentaiafemeii,nouluinscutisugarului Noiunifundamentaledesociologieiproblemedemedicinsocial Noiunifundamentaledefarmacologie Psihologie Pedagogie Legislaiesanitarisocial,precumiorganizareasanitar Bioeticideontologie Educaiesexualiplanificarefamilial Proteciejuridicamameiicopilului 13

b)Materiispecificeactivit iidemoae Anatomieifiziologie Embriologieidezvoltareaftului Sarcina,natereaiconsecineleacesteia Patologieginecologiciobstetrical Pregtireapentrunatereimaternitate,cuprinzndaspectelepsihologice Pregtireanaterii(cuprinzndcunoatereaiutilizareainstrumentuluiobstetrical) Analgezie,anestezieireanimare(terapiaintensiva,anesteziesiterapiadurerii) Fiziologiaipatologianouluinscut ngrijireaisupraveghereanouluinscut Factoripsihologiciisociali Nursinggeneralinursingspecificnobstetriciginecologie B.nvm ntpracticiclinic(subsupravegherecalificat iautorizat): Consultareafemeiinsrcinate(celpuin100deconsultaiiprenatale) Supraveghereaingrijireaacelpuin40departuriente Asistareaacelpuin40denateri Participareaactivlanaterileasistate Practicaepiziotomieiiiniieriiasuprasuturilor(teoreticiexerciiiclinice).Practicasuturilor vacuprindesuturaepiziotonomiei,arupturilorsimpleaperineului Supraveghereaingrijireaa40degravidecuriscianateriiacestora Supraveghereaingrijirea(cuprinzndexaminarea)aminimului100departurientesntoase inounscuilorsntoi Urmrireaingrijireanounscutuluinecesitndngrijirispeciale,incluzndprematurii, suprapurtaii,subponderaliiidistroficiictinounscuiibolnavi ngrijireapacientelorprezentndpatologieginecologicsauobstetrical Iniiereasuprangrijirilormedicaleichirurgicale(teoreticiexerciiiclinicepractice) Oriceeliminareauneidisciplinedintreceledemaisusimpunesubstituireaeicuo alta, n strns legtur cu cea eliminat i nlocuindo ca nivel de aptitudini i cunotine acumulate.Aceastatrebuieprobatprinprogramaanaliticanoiidisciplineintroduse. Lafacultateademoae,pelngtrunchiulcomunobligatoriu,fiecruiandestudiu isepotasociaofertededisciplineopionale.Disciplineleopionaletrebuiesfieocompletarea disciplinelor obligatorii ale anului respectiv sau, dac nu pot s aib legtur cu acestea, a disciplinelor de specialitate n general. Disciplinele opionale trebuie s sprijine posibilitatea conturrii unei traiectorii profesionale individuale pentru fiecare student. Ele nu trebuie s reprezinterepetareandetaliuauneicomponenteatrunchiuluicomuninutrebuiesdepeasc niveluldecunotinenecesarpregtiriidebaz,respectivnivelulunuiabsolventculicen. Uneidisciplineopionaleisepoatealocaunnumrdemaximum14orentotalitate i2crediteECT,indiferentdetipuldeactivitiprevzute(teoretice ipractice).La nceputul anului universitar, din oferta de discipline opionale studentul are obligaia de a alege una, aceastadevenindobligatoriepentrustudentul ncauz.Dinacestmotiv,lacalculultotaluluide 60decrediteECTS/an,vaintraosingur disciplin opional pentrufiecareandestudiu. Studentularedreptuls urmezemaimultedisciplineopionalepean,acesteareprezentndun suplimentdeoreicreditenfoaiasamatricol. Ladisciplineleobligatoriidincurriculaminim, nfunciedetradiia ispecificul instituiei,sepotadugaialtele,totcutitluobligatoriu.Eletrebuiesfiecuprinsensntotalul 14

de60decrediteECTSanuale,diminundastfelpondereadecrediteadisciplinelorcuprinse n curriculaminimobligatorieatrunchiuluicomun. Programa de nvmnt a facultilor de moae poate s conin i discipline facultative.Pentruacesteanuexistrestriciedeore,pentrucelenucrediteazcucrediteECTS inusenormeaz nstatuldefuncii(potfiorganizatesuplimentar,contracost,pentrucei interesai).Elepots completezepregtireastudentului nariispecificesaumaipuinspecifice domeniului specialitii, conturndui astfel pregtirea intelectual. n funcie de hotrrea senatuluiuniversitiincauz,elepotsfigurezenfoaiamatricolastudentului. supplement). Toateacestecategoriidedisciplinevorfigura nsuplimentulladiplom ( Diploma

TEHNICDENTAR Misiuneaspecializriiestedeapregticadredetehnicienidentarifoartebinepregtiin domeniulproteticiidentare,alrealizriideaparateortodonticeichirurgicale. Obiectivelecaretrebuierealizatesunt: Specialitiexcelenintehnicadentar; Cunotinetemeiniceasupramaterialelordetehnicdentar; Informatic,limbistrine. Prezentaregeneral Specializareadetehnicdentarfaceparteintegrantdinuniversitate,beneficiindastfel dedisciplinelefundamentaleicliniceexistente. Specializareadetehnicdentarareoduratde3ani. Standardeprivindcurriculla 1.Disciplineledespecialitateobligatoriitrebuiesreprezinte75%dincuantumultotaldeore. 2.Disciplinelefundamentale(anatomie,biofizic,biochimie)=15%. 3.Disciplinelecomplementare=10%. 4.Pentruformareauneiviziunilargiasuprameserieidetehniciandentar icorelriiacesteiacu profilurile stomatologice sunt necesare noiuni de odontologie parodontologie, noiuni de protetic dentar,noiunidechirurgieB.M.F. inoiunideortodonie.Predareaacestornoiuni dectredisciplineledespecialitatetrebuies cuprind 15%dincele75%cerevindisciplinelor despecialitatedincuantumultotaldeore. 5.Disciplineledespecialitatepredatencadrultehniciidentare(Morfologiadiniloriarcadelor dentare, Instrumentar i aparatur de laborator, Materiale utilizate n tehnologia protezelor dentare, Tehnologia protezelor unidentare, Tehnologia punilor dentare, Tehnologia protezei totale, Tehnologia protezei pariale, Tehnologia metaloceramic, Tehnologia aparatelor ortodontice,Tehnologiaaparatelorchirurgicale,implantelor iepitezelor,Practic,Dentogenie), lacareseadaug Organizarealaboratoruluidetehnic dentar,Proteciamuncii iInformatica, reprezint63,6%dincuantumultotal(respectiv1666oredintotalulde2688ore). 15

Duratastudiilor:3ani 1.Raportulaproximativcurs/activitatepracticvafi: pentrudisciplinelefundamentale:1/2; pentrudisciplineledespecialitate:1/4. 2.Numrultotalminimdeorelaprincipaleledisciplinedespecialitate: Morfologiadiniloriarcadelordentare Tehnologiaprotezelorunidentare Instrumentariaparaturdelaborator Materialeutilizatentehnologiaprotezelordentare Tehnologiapunilordentare Tehnologiaprotezeitotale Tehnologiaaparatelorortodontice Tehnologiaaparatelorchirurgicale,implanteloriepitezelor Tehnologiaprotezeiparialemobilizabile 3.Disciplinenoiintrodusenplanuldenvm ntde3ani: Tehnologiametaloceramic Dentologie,esteticfacial Noiunideodontoparandontologie Noiunideproteticdentar Noiunideortodonie NoiunidechirurgieB.M.F. Informatic

160ore 160ore 64ore 160ore 160ore 160ore 160ore 96ore 160ore 96ore 32ore 64ore 96ore 96ore 64ore 32ore

4.Standardeprivindpersonalulicursanii: Raportcursani/cadredidactice =3/1 Raportpersonalauxiliar/cadredidactice =1/2 Ceilaliindicatori conformmodeluluigeneral Dimensiuneaoptimacelegiului 25cursani Dimensiuneaseriei 12cursani Dimensiuneagrupeiladisciplinelefundamentale 6cursani Dimensiuneagrupeiladisciplineledespecialitate 3cursani Trebuiesexisteounitatedelucru(locdemasdetehnicdentar)pentrufiecare cursant. Bazamaterial Standardelegeneralesuntceleprecizatenmodel,cuurmtoareleprecizri: amfiteatreletrebuiescuprindoseriedecursani(25delocuri); amfiteatreleislilededemonstraiitrebuiesfiedotatecu:tabl,proiectorde diapozitive,epidiascop,ecrandeprotecie; nafaradotrilorgenerale,maisuntnecesareurmtoareleserviciiminimale: laboratordesistemeaudiovizuale(foto,videocasete,monitorizri,plane); 16

atelierdentreinereamaterialuluididacticidelaborator(electronic,mecanic, sticlrie); coleciedepieseimaterialdidactic. Laboratoaredotatecuaparaturadecvatprogrameloranalitice Standardele specifice se refer la dotarea minimal a laboratoarelor de tehnic dentar i a serviciilor clinice. Acestea vor fi detaliate pe tipuri de laboratoare, servicii i discipline. Disciplinele fundamentale vor avea sli de lucrri care s cuprind 12 grupe, respectiv 25 de cursani, cu o suprafa de 1,5 mp/cursant i cte un calculator la fiecare disciplin.

17

ANEXE

ANEXA1

DOTRISPECIFICEPENTRUDISCIPLINELEFUNDAMENTALE 1.DotripentrudisciplinaAnatomie laboratorformolizarecadavreifacilitipentrupstrareacadavrelor; minimumomasdedisecieiuncadavrula10studeni(anulIiII); minimum10microscoape,2microtoamei4cuitemicrotom. Colecieoase Muzeupieseanatomice Materialdidcaticvideo ReteadecalculatoarecuacceslaInternet(omulvirtual) 2.Dotripentrudisciplinele:Histologia,Biologiacelular iAnatomiapatologic : microscoape/studeni=1/3(montatepemesecusursdelumin); 2microtoame/disciplini4cuitemicrotom/disciplin; 2proiectoaredediapozitiveiecrane/sal; pentruanatomiapatologic:slicumesedenecropsieminimum1la3grupe,cu 2trusedenecropsiefiecare; pentrucercetare:2microscoapedecercetareiunmicroscopelectronic(sau acces)pentrufiecaredisciplin; ocentrifugioultracentrifugpentrufiecaredisciplin. colecielame laboratorprepararelame criostat 3.Dotripentrudisciplinelefuncionale(Fiziologia,Fiziopatologia,Farmacologia): aparaturdenregistrare(polifiziograf)pentruprincipalelesistemeiorgane, pentrufenomeneelectriceimecanice; instrumentariaparaturdelaboratorpentrubiochimie,hematologieetc.; bideorgane,termostateetc.; aparaturpentruexplorrifuncionale(EKG,EEG,EMG,spirometrieetc.); biobazsauacces. 4.Dotripentrudisciplinelefundamentaleteoretice(Biofizica,Biochimia): instrumentedetectoarefotoelectrice(fotometru,colorimetru,spectrofotometru, spectrofotocolorimetru)ibioelectrice(EKG,EEG,EMG)labiofizic; aparatdeelectroforez,pompdevid,centrifug,ultracentrifug, spectrofotometru; instrumentarimaterialepermindlucrulindividual. 5.Dotripentruinformaticmedical : minimumuncalculator(terminal)la2destudeni. 6.DotripentrudisciplinaMicrobiologie(Bacteriologie,Virusologie,Parazotologie) unmicroscop/3studeni; unmicroscopcufluorescen/sal; 2termostate/salicteoetuv,unpupinel,unautoclav/sal; cteobalananaliticiobaiedeelectroforez/disciplin; cteobaiedeapcuagitatoriocentrifug/sal. coleciedelamespecifice laboratorprepararelame,culturietc,pentruspecialiti,dotatecorespunztor 18

ANEXA2

DOTRISPECIFICEPENTRUDISCIPLINELECLINICE 1.Dotripentrudisciplinelemedicale: electrocardiografie,ecocardiografie,spirometrie,radiologie,endoscopie,ecografie abdominallacteunadindisciplineledincursulfacultii. aparaturaimagisticnconcordancuplanuldenvmnt 2.Dotripentrudisciplinelechirurgicale: ladisciplineledeoftalmologie,otorinolaringologie:slidedemonstraie (tratament)cuunscaun/5studeni. manechinderesuscitare simulatoarepentrumanevrechirurgicale sistemvideodetransmiteredinsaliledeoperatie videobiblioteca,cupatologiechirurgicala ANEXA3

DOTRISPECIFICEPENTRUDISCIPLINELEDEMEDICINDENTARA 1.Chirurgiabucomaxilofacial ianestezianmedicinadentar : ounitatedelucru/3studeni(pentruaniiclinici); saldeoperaiiambulatoriidentoalveolare; paturidespitalpentrucazurisepticeiaseptice. 2.Odontologia,Paradontologia,Protetica,Ortodonia: unitidelucrupentrulucrrineclinice(fantome)iortodonie:cteunala2 studeni; unitipentrulucrriclinice:cteunapentrufiecarestudent(laortodonieuna la2studeni,lapedodonieunala3studeni). 3.Propedeuticaimaterialedentare: laboratoarepentru24grupe(2040studeni),cu1,5m2/student; locuridelucruindividuale(cteunula3studeni)vorfifiecaredotatecu:bec Bunsen,ocluzoare,FantomModele,instrumentar; fiecarelaboratorvafidotatcu:mastehniciandemonstrator,masvibratorie, presmecanic,motorlustruire,preshidraulic,aparatsoclat; slideghipsipolimerizare; materialeconsumabilencantitiicuconsumscripticverificabilecares asigurelucrulindividualalstudenilor.

19

ANEXA4

DOTRIMATERIALEPENTRUSPECIALIZRILEDEFARMACIE TEHNICDECALCUL Calculatoare50 Imprimante20 plciachiziii4 scanner10 Copiator/xerox3

APARATURADELABORATOR o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o SpectrofotometreUVVis5 SpectrometruIR1 HPLC2 Gazcromatograf1 Aparatanalizelementar1 Balananalitic30 Balanefarmaceutice15 Balanedigitale10 Etuve10 Centrifugdelaborator5 Centrifugcurcire1 Cuptorcalcinare1 Bielectrice(ap)20 Bicuultrasunete2 Mantaleelectrice5 Frigidere3 pHmetre5 Conductometru5 Poteniometru1 Poteniostat1 Refractometre3 Polarimetre3 Aparateelectricededeterminarepunctedetopire6 Rotavapor4 Agitatoaremagnetice10 Aparatelectroforez2 SetErweka1 Matrisupozitoare10 Sitegranulareumede5 Percolatoare5 AparateSoxhlet5 Generatordevapori3 Cuve(bacuri)cromatografice20 Liofilizatoare2 Moriprodusevegetale2 20

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Microscoape30 Lupe5 Fotomicroscop1 Poligrafe2 Bideorgane5 Aparatedetestareamotilitii2 Actograf1 Electrocardiograf1 Stimulatorelectric2 Ultratermostate2 Tensiometre2 Aparatdemsurattensiunelaanimale1 Placnclzittestdurerelaanimale1 Pletismometre2 Calorimetre2 Osmometre2 Picnometre5 Vscozimetrurotaional1 VscozimetruHoppler1 VscozimetruEngel1 BalanMohrWestphall(hidrostatic)1 Higrometru1 Aparatdetectareradiaii1 Bancoptic1 Criostat1 Pompperistaltic1 Multimetre(voltampermetru)5 Sursedetensiunestabilizat2 Omogenizator1 Compresoraer1 nregistrator2 Densitometru1 LmpiUV2

VASEIUSTENSILEDELABORATOR: Eprubete,baghete,pahareBerzelius,flacoaneErlenmeyer,baloanecufundrotund,cufundplat, baloanespeciale(Wurtz,Kjeldhal,cudou sautreigturi),sticledeceas,cristalizoare,plnii simple, plnii Buchner, plnii cu material filtrant, plnii de extracie, refrigerente, vase de splare/absorbie, vase Kitasato, exicatoare, sticle pentru reactivi, pipete, pare pipete, micropipete,biurete/microbiurete,cilindrigradai,pahare iflacoanegradate,baloanecotate, plciPetri,lamemicroscop,mojare,pistile,plcicugodeuri,spatule,cleti,bisturie,stative, suporturi,trepiede,inele,cleme,becuridegaz,termometresimpleielectronice,stalagmometru, vscozimetruOstwald,trusededisecie, trusemicroscopice,trusedensimetre,pulverizatoare (sprayer),trompdeap(vid),pompdevid. 1.Laboratoareledisciplinelorcuprofildechimieidespecialitatefarmaceuticvorfidotate minimalcu: balaneanaliticeibalanefarmaceutice;etuveibideapelectrice,cte25per disciplin; microscopoptic;pHmetructe1perdisciplin; 21

spectrocolorimetruSpekol;spectrofotometruUVVis;aparatBoetius;pHmetru; distilatorap;cuptorelectricte1perdisciplin. aparaturspecific,adecvatconformfiecreiprogrammeanalitice Laboratoarele vor fi organizate cu sli separate care s permit desfurarea diferitelorproceduri(slibalane,sliaparatur,depoziteetc.) ivorfidotatecumobilierul i mijloaceledeprotecienecesare(sistemefiltrareiexhaustareaeretc.). 2.Laboratoareleaparinndurmtoarelordisciplinevorfidotateobligatoriuminimal suplimentar,dupcumurmeaz : chimieanalitic:20balaneanalitice; chimieorganic:20bideap;1aparatBoetius;1aparatanalizelementar;1 aparatanalizazot;1HPLC;1cromatografgaze; 1cromatograflichide;1spectrometruRMN; chimiefarmaceutic:minimum15bideapelectrice;1aparatBoetius,1bloc Maquenne;1aparatanalizelementar;1aparatanalizazot;3mantaleelectrice; 3aparateuscatsubstanesolide;5vasereacieKPG; 1HPLC;1cromatografgaze;1cromatograflichide;10agitatoare electromecanice; chimieanorganic:1conductometruperdisciplin;1blocMaquenne; chimiefizic:1conductometru,1calorimetru,1criometru,1osmometru,1 tensiometru,5pHmetre,1polarograf,1cromatograf,3ultratermostate,2pompe peristaltice,1disolver; biochimie:4binisip,1cromatograf,2ultratermostate,1centrifugcurcire,2 aparateWartburg,spectrofotometru fizic:1aparatBoetius,3picnometre,stalagmometre,vscozimetrediferite (Ostwald,Hoppler,Engler),calorimetre,aparattensiune,higrometre,puni Weston,aparatelectroforez,cromatografe,bancurioptice,aparatdetectare radiaii; tehnicafarmaceutic:minimum10balanefarmaceutice,20cumpenedemn,6 matriesupozitoare,6sitegranulareumede,1setErweka,5percolatoare; botanica:50delupe,30microscoapeoptice,preparate,ierbar; farmacognozia:30microscoapeoptice,2bidenisip,unsufltorAKG,1 generatorvapori,1liofilizator,1moarpentruprodusevegetale,5percolatoare,1 fotomicroscop,1refractometru,15aparateSoxhlet; controlulmedicamentului:1aparatBoetius,1baienisip,1HPLC, spectrofotometru; industriamedicamentului:1blocMaquenne; farmacologia:10poligrafe,10bideorgane,3aparatetestareamotilitii,5 tensiometre,3actografe,1electrocardiograf,5stimulatoareelectrice,2 ultratermostate,accesbiobaz; toxicologia:identiccuchimiaanalitic+1cuptorcalcinare,1cuptorincinerare, acceslabiobaz; chimiefarmaceutic:cte3mantaleelectrice,3aparateuscatsubstanesolidei cte5vasereacieKPG.

22

ANEXA5

DOTRIMATERIALESPECIFICEPENTRUSPECIALIZAREATEHNICDENTAR 1.DotrialedisciplinelorcorespunztoarespecializriideTehnicdentar Disciplineledetehnic dentar suntcelecarepredautehnologiaprotezelorunidentare, punilor dentare, protezelor pariale mobilizate confecionate din acrilat, protezelor pariale scheletate, protezelor totale, protezelor metaloceramice, aparatelor ortodontice i protezelor chirurgicale Locuridemunc:laboratordidacticdetehnicdentarcu1520locuri+demonstrator. Laboratoruldidactictrebuies fiespaios, njurde40mp,dotatcuinstalaiedegaze naturalealimentatdepreferindelareea. Laboratorultrebuies cuprind urmtoareleanexe: slideghips,slidepolimerizare, turntorie. Fiecarelaboratordidactictrebuiescuprind: mesedelucrucu24locuri; omasdedemonstraiipentrufiecarelaborator; becuriBunsenpentrufiecarelocdelucru; FantomModelepentrufiecarecursant; ocluzoarepentrufiecarecursant; articulatoaremediiiindividuale,cteunuldinfiecaretippentrufiecare laborator; cteuncletecramponpentrufiecarecursant; cteuncletecuflcirotundepentrufiecarecursant; 56cleticuflciascuitepentrufiecarelaborator; cteuncletedetiatsrmpentrufiecarecursant; cteopensanatomic,ospatuldemodelat,unmotordetehnicdentarpentru fiecarecursant; cteunmotorpentrulustruireaprotezelor,omasvibratorie,unaragazcu2 ochiuri,opresmecanicsauhidraulic,unaparatpentrusoclat,uncuptorde nclzire,ocentrifugtipRotaxsausemiautomat,unarztorpentruamesteculde gaze,untubdeoxigen,pentrufiecarelaborator. accesorii:mufe,cuvete(1020buc i),ringuri(5buc i). Lucrrilepracticesuntcondusedeuncadrudidactic(medic). Personalauxiliar: untehniciandemonstratorla55cursani; unlaborantpentrufiecarelaborator. 2.Dotripentrulaboratoruldeprotezscheletat ; (pentrufiecarelaborator) unaparatpentrutopireiturnare; unparalelograf; unsablator; unmotordetehnicdentar ; unmotorpentrulustruitproteze; 23

unaparatelectrogalvanicpentrulustruit; uncuptordenclzire; unadoupiesedetehnicdentar. undemonstratorlafiecaregrupdecursani. 3.Dotripentrulaboratoruldemetaloceramic : uncuptorpentruarsmaseceramice; unmotordetehnicdentar ; opiesdetehnicdentar ; aliajepentruarsmaseceramice; trusmasceramic ; frezediamantatepentruprelucratmaseceramice. undemonstratorlafiecaregrupdecursani. 4.DotripentrudisciplineleProteticdentar,OdontologieiParadontologie,Ortodonie: Lucrrilepracticesedesf oarsubformdedemonstraiipegrupede56cursani. Unit idelucru(unituridentare)=5 Personalauxiliar:asistentemedicale. 5.DotripentrudisciplinaChirurgiebucomaxilofacial : Lucrrilepracticesedesf oarsubformdedemonstraiipecazuriclinicelacaresefolosesc aparatechirurgicale,implanteiepiteze. Suntnecesare: saldetratament; saldeoperaie. 6. Dotripentrustagiuldepractic :

Pentrustagiiledepractic,colegiiledetehnicdentartrebuiesasigurepentrufiecarecursant cteunlocdemuncprevzutcuaparaturaiinstrumentarulconsemnatlapunctul1:dotriale disciplinelordetehnicdentar. nstagiiledepracticcursaniiexecutlucrrirealepentrupacienintratament.

24

S-ar putea să vă placă și