P. 1
Analiza Economico Financiara a Unei Societati Comerciale Din Romania

Analiza Economico Financiara a Unei Societati Comerciale Din Romania

|Views: 395|Likes:
Published by Radut Mircea

More info:

Published by: Radut Mircea on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2015

pdf

text

original

CUPRINS

Introducere 3

CAPITOLUL I: Modalităţi de evaluare a performanţei economice 1.1 Conceptul de performanţa economică – Situaţii financiare 1.2 Indicatori de exprimare ai performanţei economice 1.3 Profitul –scopul activităţii economice

5 5 11 19

CAPITOLUL II: Factori care influenţează eficienţa economică 2.1 Factorii de influenţă ai eficienţei economice în societăţile multinaţionale 2.2 Factorii care conduc la îmbunatăţirea eficienţei economice în industria alimentară CAPITOLUL III Prezentarea modalităţilor de evaluare a performanţei economice la S.C. “M.F.S.” S.R.L. 3.1 Descrierea societăţii 3.1.1 Obiectul de activitate 3.1.2 Capitalul social 3.1.3 Furnizori, clienţi, concurenţi 3.1.4 Specificul meniurilor internaţionale 3.2 Analiza indicatorilor de rezultate şi eficienţa economică 3.3 Căi de creştere a performanţei economice adoptate de societate

20 20 22

24

24 24 24 25 27 27 30

3.3.1 Prognoza dezvoltării 3.3.2 Căile de creştere a performanţei economice 3.3.3 Efectele metodelor de creştere a performanţei economice adoptate de societate

31 31 36

Concluzii

41

Bibliografie

42

Anexe

43

2

INTRODUCERE
Performanţa economică reprezintă o modalitate superioară de exprimare a eficienţei economice a unei activităţi. Prin eficienţa economică se poate inţelege maximizarea efectelor prin minimizarea eforturilor, reprezentănd unul dintre scopurile oricărei activitaţi. Atingerea performanţei economice situeaza societatea respectivă deasupra concurenţilor săi, prin rezultatele superioare obţinute său prin tehnologiile de producţie practicate. Pentru evidenţierea eficienţei economice şi implicit a performanţei economice atinse, trebuie calculaţi indicatorii de eficienţa economică pe baza carora pot fi observate rezultatele activităţii respective. Aceste rezultate pot fi obţinute şi în urma analizei activităţii de marketing, a activităţii financiare, a încadrării cu personal şi a relaţiilor societăţii cu clienţii, furnizorii şi diferiţii concurenţi pe care aceasta îi are. Mediul extern în care societăţile îşi desfasoară activitatea este, pe baza ce trece timpul, tot mai nesigur, generator de riscuri şi totodată, din ce în ce mai complex. În economia de piaţă, clienţii, furnizorii, firmele şi concurenţii lor acţionează ca un sistem dinamic, în permanentă mişcare, la care societatea trebuie să se adapteze continuu. În acest caz, o societate modernă trebuie să ofere atât produse, cât şi servicii de calitate superioară, care să-i confere o poziţie superioară în sectorul său de activitate. Atingerea performanţei economice de către o societate modernă presupune stabilirea de la bun început a unei strategii referitoare la structura, cantitatea şi calitatea producţiei ce urmează a fi obţinută, procesele tehnologice ce vor fi aplicate, modul şi nivelul de utilizare al progresului tehnic, nivelul productivităţii şi al costurilor de producţie, al gradului de eficienţă al folosirii mijloacelor fixe, cu precizarea exactă a nivelurilor acestora în bugetul de venituri şi cheltuieli. Un sector relativ nou introdus în Romania îl reprezintă activităţile de catering care pot fi introduse în categoria “alimente-servicii”, la fel ca şi restaurantele. O firmă de catering este practic, un restaurant mobil. Activităţile de catering reprezintă un serviciu relativ recent introdus în economia de piaţa din România. Ele presupun realizarea şi transportul preparatelor alimentare la sediul beneficiarilor. Cateringul poate fi de două categorii: - cateringul industrial - cateringul pentru evenimente (festiv)

3

Serviciile de catering includ livrarea la domiciliu a meniului comandat, eventual a băuturilor, asigurarea prânzului la serviciu (cateringul industrial) şi organizarea meselor festive sau doar prepararea mâncărurilor (cateringul festiv). Multe firme nu practică livrarea la domiciliu, mai ales când comanda este mică, din două motive: nu asigură un profit mare imediat şi nu există suficiente cereri pentru a justifica deplasările. Sistemul de comandă clasic este simplu: un telefon, o intâlnire pentru stabilirea condiţiilor contractuale (doar pentru cateringul industrial şi festiv) şi livrarea produselor. Societatea analizată în capitolele urmatoare, S.C. “M.F.S.” S.R.L. desfasoară ambele categorii de catering, accentul punandu-se pe cel industrial, realizând meniurile pentru cursele aeriene, interne şi internaţionale. În capitolele urmatoare mi-am propus să analizez performanţa economică la S.C. “M.F.S.” S.R.L., evidenţiată prin intermediul indicatorilor de exprimare a performanţei economice, dar şi prin evaluarea utilizării resurselor umane şi a activităţii economicofinanciare. În finalul lucrării sunt prezentate metodele de creştere a performanţei economice, precum şi efectele aplicării acestora. Primul capitol prezintă pe larg conceptul de performanţa economică şi indicatorii de măsurare a acesteia, precum şi funcţiile profitului. Capitolul al doilea vă aduce la cunoştinţă factorii care influenţează creşterea eficienţei economice în societăţile multinaţionale, în general şi în cele din industria alimentară, în special. În capitolul al treilea sunt prezentate datele societăţii precum şi încadrarea cu forţa de muncă şi cunoaşterea partenerilor săi de afaceri precum şi produsele pe care societatea le realizează. De asemenea se realizează şi o analiză-diagnostic a societăţii pe baza căreia se vor prezenta căile de creştere a performanţei economice, precum şi rezultatele obţinute pe baza acestor căi aplicate la nivelul societăţii. Căile de creştere au caracter intuitiv, ele nefiind puse în practică în momentul actual.

4

scădea costurile sau îşi poate imbunatăţi calitatea bunurilor sunt căi concrete de creştere a eficienţei economice. când este imposibil să se măreasca volumul producţiei unui bun fără a se micşora cantitatea produsă dintr-un alt bun. Folosirea resurselor economice pentru producerea bunurilor economice este considerată o activitate eficientă dacă producţia se obţine cu cel mai redus cost de producţie. Conceptul de eficienţă economică asociază şi alte elemente de judecată. iar la nivel macroeconomic. La nivel microeconomic.1. cea mai semnificativă faţetă a eficienţei economice o constituie calitatea efectelor. nu se poate obţine decât dacă se scade producţia. când o producţie suplimentară dintr-un anumit bun. ceea ce inseamnă că societatea va beneficia mai devreme de efectele sale utile. variantă cercetată. Este normal ca un procedeu tehnologic să fie preferat altuia dacă procesul de producţie se petrece intr-un interval mai scurt. reprezintă însă numai o formulă de principiu. fără de care eficienţa ar fi definită incomplet. Eficienţa economică reflectă o stare a activităţii economice determinată de un anumit consum de resurse pentru obţinerea unui anumit bun economic. Compararea efectelor cu eforturile. productivitatea muncii naţionale. toate modalităţile prin care o firmă îşi poate mări productivitatea factorilor de producţie. Conceptul de performanţa economică Eficienţa economică reprezintă caracteristica activităţii economice la nivel micro şi macroeconomic aflată pe orice punct de pe frontiera posibilităţilor de producţie.Capitolul I Modalităţi de evaluare a performanţei economice 1. pentru determinarea eficienţei economice. În condiţiile unor resurse limitate şi a unor nevoi nelimitate. O activitate eficienţa se caracterizează prin rezultate dintre cele mai bune. 5 . eficienţa economică are ca formă principală de apreciere rentabilitatea firmei. iar uneori chiar eronat: structura resurselor consumate şi structura rezultatelor obţinute pot da timpul acţionează asupra eficienţei ca un factor care pune în valoare o indicii de o importanţă esenţială în adoptarea deciziilor cu caracter economic. în condiţiile unui cost de oportunitate minim pentru fiecare bun obţinut. în condiţiile unor resurse limitate. pentru un alt bun economic.

Dacă. în creştere. cu mijloacele materiale şi financiare investite pentru o anumită afacere pe fondul progresului stiintifico-tehnic şi ecologic. Mai exact costurile urcă vertiginos şi profiturile scad. performanţa şi modificările poziţiei financiare. Astfel. (situaţia fluxurilor de trezorerie sau situaţia fluxurilor de fonduri). cu timpul. Un set de situaţii financiare. inclusiv situaţii financiare consolidate cuprinde: un bilanţ. Performanţa reprezintă modalitatea superioară de exprimare a competitivităţii unei activitaţi. un cont de profit şi pierdere. indiferent de forma juridică. Cadrul general se aplică tuturor întreprinderilor. Performanţele ridicate în producţie echivalează cu eficienţa atunci când sunt obţinute în condiţiile unei utilizări raţionale. de o deosebită utilitate pentru societate la momentul considerat. având consecinţe negative (uzura accelerată şi ivirea unor dereglări în funcţionare) nu avem de-a face cu eficienţa. Performanţa economică a societăţii are o sferă largă de cuprindere. o situaţie a modificărilor poziţiei financiare. forma de proprietate sau obiectul de activitate. Accepţiunea noţiunii de eficienţa se intâlneşte în practică. cât şi de performanţa managementului în toate sferele activităţii acesteia şi în special în plan economico-financiar. Performanţa se află în stransă legatură cu profesionalismul societăţii. în esenţă reflectând raportul dintre efecte şi eforturi. Performanţa economică depinde de gradul de înzestrare cu resurse ale societăţii. performanţele ridicate sunt obţinute prin suprasolicitarea utilajelor şi echipamentelor.produsele obţinute trebuind să fie de performanţe ridicate. sporirea producţiei este insoţită de costuri reduse şi profituri mari. Câştigul obţinut sub forma sporului de produse este anihilat prin pierderile uzurii accentuate premature. precum şi în studiile de specialitate. rezultate dintre cele mai mari • efecte cât mai mari în raport cu resursele alocate sau consumate. într-un regim economic. în două sensuri: • performante. dimpotrivă. politici contabile şi note explicative. rezultatul administrării întreprinderii şi modul de gestionare a resurselor. 6 . a utilajelor şi echipamentelor. Obiectivul situaţiilor financiare este furnizarea de informaţii referitoare la poziţia financiară.

finanţare şi investiţie în perioada de raportare. Poziţia financiară a întreprinderii este influenţată de: • • • • Aceste informaţii sunt utile pentru: • • • • Anticiparea capacităţii întreprinderii de a genera numerar Anticiparea nevoilor de creditare. şi performanţa pe baza contului profit şi pierdere. generează informaţii privind capacitatea întreprinderii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului. legată în mod direct de evaluarea performanţei. a şanselor de a primi finanţări în viitor Evaluarea modificărilor potenţiale ale resurselor pe care întreprinderea le va controla în viitor Posibilitatea întreprinderi de a genera fluxuri de trezorerie Resursele economice pe care le controlează Structura sa financiară Lichiditatea si solvabilitatea Capacitatea de adaptare la mediu Informaţii privind modificările poziţiei financiare a întreprinderii sunt utilizate în evaluarea activităţii sale de exploatare. Structurile situaţiilor financiare: • Structurile bilanţului sunt:  Activele  Datoriile şi capitalul propriu • veniturile Structura contului Profit şi Pierdere. sunt cheltuielile şi 7 .Poziţia financiară. performanţa şi modificările poziţiei financiare. Poziţia financiară se determină pe baza informaţiilor din bilanţ.

8 . Venituri Definiţia veniturilor include atât venituri din activitatea curentă cât şi câştiguri din orice alte surse: vânzări. Câştigurile reprezintă creşteri de beneficii economice şi ca urmare prin natura lor nu diferă de venituri. dividende. dobânzi. redevenţe. altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari. • Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice. altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor. pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor şi care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu. • Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al acţionarilor în activele unei întreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale. chirii. Definirea elementelor de venituri şi cheltuieli • Veniturile constitiuie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori descreşteri ale datoriilor. comisioane. Activele sunt definite astfel: • Un activ reprezintă o resursă controlată de întreprindere. rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze profituri economice viitoare pentru întreprindere • O datorie reprezintă o obligaţie actuală a întreprinderii ce decurge din evenimente prezente şi prin decontarea căreia rezultă o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. şi care se concretizează în creşteri ale capitalului propriu. etc. datoriile şi capitalul propriu.Elemente legate direct de evaluarea poziţiei financiare sunt : activele.

necesară pentru a deconta obligaţiile în prezent  Valoarea realizabilă (de decontare a obligaţiei) 9 . care ar trebui plătită daca acelaşi activ sau unul asemănător ar fi achiziţionat în prezent. nici prin note sau informaţii suplimentare. Evaluarea structurilor situaţiilor financiare este procesul prin care se determină valorile la care structurile financiare vor fi recunoscute în bilanţ şi în contul Profit şi Pierdere. Bazele de evaluare utilizate în situaţiile financiare:  Costul istoric – activele se înregistrează la suma plătită în numerar sau în echivalente de numerar sau la valoarea justă din momentul cumpărării. elementul nu va fi recunoscut în bilanţ sau în contul Profit şi Pierdere. când nu poate fi realizată o estimare rezonabilă. Un element care corespunde definiţiei unei structuri a situaţiilor financiare trebuie recunoscut.Definiţia cheltuielilor include pierderile precum şi acele cheltuieli generate de activitatea curentă a întreprinderii Recunoaşterea structurilor financiare Recunoaşterea semnifică încorporarea în bilanţ sau în contul Profit şi Pierdere a unui element care îndeplineşte criteriile de recunoaştere. datoriile se înregistrează la valoare neactualizată în numerar sau în echivalente de numerar. datoriile se înregistrează la valoarea ce se aşteaptă a fi plătită pentru a stinge datoriile (impozitul pe profit)  Costul curent – activele se înregistrează la valoarea în numerar sau în echivalente ale numerarului. nerecunoaşterea acelui element nu poate fi corectată nici prin prezentarea politicilor contabile folosite. în cazul în care: • • Este probabil ca orice beneficiu economic viitor să fie asociat să intre sau să iasă din întreprindere Elementul are un cost sau o valoare care poate fi evaluată în mod credibil.

care trebuie plătită pentru a achita datoriile potrivit cursului normal al afacerilor Valoarea actualizată  Activele se înregistrează la valoarea actualizată a intrărilor de numerar. care urmează a fi generata de derularea normală a activităţii întreprinderii. se obţine profit dacă valoarea financiară (monetară) a activelor nete la sfârşitul perioadei este mai mare decât valoarea financiară a activelor la  10 . Conceptul de capital şi de menţinere a nivelului capitalului Conceptul de capital • • • • • Conform conceptului financiar capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalul propriu al întreprinderii Conform conceptului fizic capitalul reprezintă capacitatea de producţie a întreprinderii exprimată în unităţi naturale (cantitative) Conceptul de capital fizic se adoptă dacă principala preocupare a utilizatorului situaţiilor financiare este capacitatea de exploatare a întreprinderii Dacă se urmăreşte menţiunea capitalului investit. care se aşteaptă să fie recunoscute pentru a deconta datoriile. se foloseşte noţiunea de capital financiar. Aceste concepte conduc la: a) Menţinerea capitalului financiar – conform acestui concept.  Datoriile se înregistrează la valoarea lor de decontare – aceasta reprezentând valoarea neactualizată.  Datoriile se înregistrează la valoarea actualizată a intrarilor şi ieşirilor de numerar. potrivit cursului normal al afacerilor. Activele se înregistrează la valoarea în numerar sau în echivalente ale numerarului care poate fi obţinută în prezent prin vânzarea normală a activelor.

ceea ce nu presupune o simplă minimizare aritmetică a cheltuielilor. În fapt. În prezent. Pentru evaluarea capitalului fizic se utilizează costul curent. eficienţa economică este privită în general ca raportul dintre rezultatele obţinute şi consumul de factori de producţie. orice valoare în plus este considerată profit. În termeni generali.perspectiva falimentului devine un factor care determină analizarea resurselor pentru asigurarea unei dezvoltari raţionale. gradul de rezistenţă la faliment fiind dependent de mobilizarea potenţialului financiar. factorul financiar are un rol dominant în procesul de înscriere a eficienţei societăţii pe o traiectorie pulsatorie. uman şi material în acest scop.începutul perioadei. În condiţiile trecerii la economia concurenţială. 1. iar rentabilitatea devine un adevarat barometru pentru aprecierea stării de sănătate financiară a societăţii. după ce s-a exclus orice distribuire către proprietari şi orice contribuţie din partea lor. indică nivelul de fructificare economică şi financiară a capitalului utilizat. în aşa fel încât să fie evitate contradicţiile între optimul total şi optimurile parţiale. după excluderea oricăror contribuţii din partea proprietarilor în timpul perioadei analizate. Indicatori de exprimare ai performanţei economice Teoria şi practica managerială demonstrează că principalul obiectiv al oricărei organizaţii îl constituie creşterea eficienţei. cât mai ales o creştere a rezultatelor. 11 . o întreprindere şi-a menţinut capitalul daca la sfârşitul perioadei are un capital egal cu cel de la începutul perioadei. accepţiunea largă a eficienţei economice se referă la maximizarea efectelor obţinute în condiţiile minimizării eforturilor. Concept viu disputat şi deosebit de complex în semnificaţii. între optimul economic şi social. b) Menţinerea capitalului fizic – se obţine profit când capacitatea fizică productivă (de exploatare) a întreprinderii la sfârşitul perioadei depăşeşte capacitatea fizică productivă de la începutul perioadei.2. în timpul perioadei analizate. Motivul acestei atitudini manageriale este unul strict pragmatic .

să reprezinte un instrument util şi performant. .profitul fiscal. 7. Măsurarea rezultatelor economice necesită informaţii şi. fiind apreciată ca o adevarată productivitate a capitalului.producţia finită 2. cantitativi şi calitativi. profitul din activitatea excepţională. Aceştia pot fi grupaţi în mai multe categorii. elementele de calcul ale rentabilităţii financiare vor fi rezultatele obţinute (profit net. Eficienţa economică a oricărei societăţi comerciale poate fi masurată pe baza unor indicatori economico-financiari. calculul unor indicatori parţiali şi finali. . Indicatori ce reflectă efectele economice (indicatori ai rezultatelor) 1. 3. rată rentabilităţii economice şi rată rentabilităţii financiare. Dintre toate. . Activitatea financiară a societăţii poate fi evaluată prin intermediul a trei categorii de rate ale rentabilităţii: rată rentabilităţii comerciale. rentabilitatea financiară prezintă un interes deosebit. dintre care cele mai importante sunt: A.profitul net. . pe baza acestora. profitul curent al exerciţiului. asigurarea comparabilităţii ratelor şi interpretarea prudentă a ratelor. Posesorii de capital sunt direct interesaţi de acest indicator deoarece cu ajutorul ratei rentabilităţii financiare se măsoară eficienţa investiţiilor efectuate.rezultatul (profitul din exploatare. prin structură şi conţinut.) şi capitalul propriu. 4.În acest context. etc. Astfel. . . Rentabilitatea este o formă a 12 .valoarea adăugată. profitul din activitatea financiară. . fizici şi valorici. 5. funcţiile managementului financiar impun construirea unui sistem de rate ale rentabilităţii care. brut.pragul de rentabilitate Pragul de rentabilitate : O firmă desfasoară activitate rentabilă atunci când creează profit. profitul exerciţiului). Pentru a raspunde dezideratelor sale. adică obţine incasări mai mari decât costul total de producţie. utilizarea ratelor de rentabilitate (construite după modelul indicatorilor de eficienţă raportând efectul la efort) presupune respectarea unor condiţii de bază: formularea unor rate cât mai caracteristice pentru fenomenul studiat. 6.cifra de afaceri.

Frontiera posibilităţilor de producţie permite formularea unor concluzii importante referitoare la problema alegerii în economie şi cea a costului de oportunitate. iar întreprinzătorul trebuie să urmarească schimbarile care intervin în cei 2 termeni. acesta fiind pragul de rentabilitate. Un asemenea prag reprezintă punctul dincolo de care nu se mai obţine profit.1. Întreprinzătorii sunt preocupaţi să cunoască pragul de rentabilitate. Pragul de rentabilitate este dat de egalitatea dintre volumul incasărilor firmei din activitatea depusă şi volumul cheltuielilor efectuate pentru obţinerea încasărilor respective : Venituri=Cheltuieli De la o asemenea egalitate trebuie să pornească activitatea firmei.eficienţei ce se concretizează în capacitatea firmei de a utiliza frontiera posibilităţilor de producţie în interes propriu. iar rentabilitatea se transformă în pierdere. se poate considera: Tabelul 1. facându-şi loc pierderea. se poate observa că la nivelul producţiei de 400 de bucăţi. deoarece : Creşterea primului termen este profitabilă Creşterea volumlui cheltuielilor constituie un semnal că rentabilitatea încetează. Crt 1 2 3 4 5 6 Q 100 200 300 400 500 600 CF 40 40 40 40 40 40 CT 78 73 70 69 60 54 VT 32 40 55 69 75 85 Pornind de la tabelul 1. cheltuielile totale sunt egale cu veniturile totale.1 Pragul de rentabilitate Nr. ceea ce obligă întreprinzătorul să intervină pentru a ameliora starea respectivă Pentru exemplificare. Sub 400 de bucăţi. Cunoaşterea acestui prag minim permite întreprinzătorului să stabilească volumul de producţie (dar şi cel de încasări) de la care firma devine rentabilă . cheltuielile sunt mai mari decât veniturile 13 .

2. investiţionale etc.. În figura 1. -cheltuieli de exploatare. salariale. profit la 1000 lei active circulante de exploatare). veniturile sunt mai mari decât cheltuielile. excepţionale.productivitatea muncii.. înregistrându-se profit pentru societate. pe diferite tipuri de firme. 4.. valoare adăugată. Indicatori ce reflectă eforturile economice (indicatori ai cheltuielilor) 1.costurile de producţie pe unitatea de produs. respectiv cifra de afaceri.cota de eficienţă a activelor circulante de exploatare (cifră de afaceri. materiale. valoare adăugată. C. respectiv 500. 14 . variabile.rată de eficienţă a mijloacelor fixe (cifră de afaceri. La un nivel al producţiei de peste 400 de bucăţi. 600. calitatea producţiei. indirecte. fixe. 5. directe. B.1 este prezentat nivelul pragului de rentabilitate : 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Q CF CT VT Pragul de rentabilitate în raport de volumul producţiei şi preţul său are caracter dinamic de la o perioadă la alta.rată de eficienţă a cheltuielilor (cheltuieli totale său grupări la 1000 lei venituri. 2. Indicatori ai eficienţei producţiei (indicatori ai utilizării potenţialului) 1. reflectând schimbarile ce au loc în costurile şi în volumul. sortimentul.. .înregistrându-se pierdere. profit la 1000 lei mijloace fixe). .. 3. din diverse domenii.viteza de rotaţie a activelor circulante. financiare.

Stocuri Pasive curente Acest coeficient trebuie să fie superior indicelui 1. Rată lichidităţii imediate (Li): Li = Active curente .). financiară. Rd= Total datorii x100 Total active Nivelul indicatorului cuprins între 35% şi 40% este satisfacator pentru societate. indică ponderea datoriilor în total active fixe şi circulante. 2. Rată lichidităţii curente (Lc): Lc = Active curente Pasive curente Atunci când coeficientul este mai mare decât 2. 2) Indicatori de solvabilitate: 1. Solvabilitatea generală (Sg). indică ponderea datoriilor pe termen mediu şi lung în capitalurile proprii. 1. comercială. Bonitarea exprimă performanţa financiară a agenţilor economici. a capitalurilor etc.6. 4. Sg= Active total Pasive total 3. exprimă capacitatea unei societăţi de a-şi onora obligaţiile faţă de terţi pe seama activelor sale. 2. Rs= Credite pe term mediu si lung Capital propriu O rată de solvabilitate de 35-50% este un indiciu al efortului depus de societate pentru utilizarea corespunzatoare a capitalului propriu. Solvabilitatea financiară (Sf) : 15 . D. Printre cei mai semnificativi indicatori financiari (de bonitate) sunt: 1) Indicatori de lichiditate care arată dacă societatea are sau nu disponibilităţi pentru plata la termen a datoriilor. Rată de solvabilitate (Rs). Rată datoriilor (Rd). el arată o bună lichiditate pentru societate.-rată rentabilităţii sau a profitabilităţii (economică. Indicatori financiari Aceşti indicatori se utilizează în analiza financiară şi permit stabilirea bonităţii societăţii (firmei).

2. a resurselor materiale şi financiare etc. Gradul de îndatorare (Gi) : Gi= Pasive total (datorii) Capital propriu Valoarea subunitară a indicatorului arată că societatea are independenţă financiară. 3. 1.35-0. a mărfurilor. Rata de finanţare a activelor circulante (Rfac) : Rfac= Fond de rulment Active circulante Fondul de rulment rezultă din scăderea activelor fixe (imobilizări corporale) din capitalul permanent (capital propriu plus credite pe termen mediu şi lung). reflectă modul în care s-a realizat gestiunea activelor fixe şi circulante. Durata medie de recuperare a creanţelor (Dmrc) : Dmrc= Decontari totale Vanzari zilnice 5. 3) Indicatori ai echilibrului financiar 1. Indicatori de gestiune. Rata autonomiei financiare (Af) : Af= Capital propriu Capital permanent Nivelul normal se află între 50-75%. Rotaţia activelor fixe în cifra de afaceri(Rafca): Rafca= 4.Rotaţia activului total în cifra de afaceri (Ratcca) : 16 .Sf = Capital propriu Cifra de afaceri cuprinsă între limitele 0.50% arată o pondere Solvabilitatea corespunzătoare a capitalului propriu în cifra de afaceri. Durata medie de stocare (Sz) : Sz= Stocuri Vanzari zilnice Cifra de afaceri Active fixe 3. a producţiei. Viteza de rotaţie a stocurilor (Vrs): Vrs= Cifra de afaceri Stocuri 2.

unii întreprinzători îşi restrâng sau chiar abandonează unele activităţi cu profit mai mic şi amplifică sau chiar iniţiază alte activitaţi cu profit mai mare. Bucureşti. Gh. ramuri şi subramuri în scopul găsirii celor ce oferă cel mai mare avantaj. Rata rentabilităţii resurselor consumate (Rrrc) : Rrrc= 6. 2000 17 .Rotaţia activelor circulante în cifra de afaceri (Racca) : Racca= Ratele (indicatorii) de rentabilitate 1. Rata rentabilităţii generale (Rrg) : Rrg= Profit net x100 Cheltuieli totale Importanţa ratei rentabilităţii1 : Importanţa ratei rentabilităţii pentru societate este deosebit de mare şi se manifesta pe diverse planuri : 1) Rata rentabilităţii favorizează orientarea structurii producţiei pe produse. În acest scop.Ratcca= Cifra de afaceri Activ total Cifra de afaceri Active circulante 6. 1 Iosif. Tribuna Economică. Mp= Profit net x100 Cifra de afaceri Profit net x100 Capital propriu 2. Rata rentabilităţii financiare (Rrf) : Rrf= 3. Rata rentabilităţii activelor totale (Rrat) : Rrat= Profit brut x100 Active totale Profit brut/net x100 Ch aferente cifrei de afaceri 5.Analiza economico-financiară a firmei. Marja de profit (Mp) . Rata rentabilităţii economice (Rre) : Rre= Profit net x100 Capital permanent 4.

) sau din cauze exogene (exterioare). stă la baza elaborării programelor de producţie. incapabili să se adapteze stărilor mereu schimbatoare ale realităţii economice. 18 . informaţia. se procedează la lichidarea societăţii falimentare. Cunoaşterea performanţei economice a societăţii. prin evoluţia propriei activităţi a întreprinzătorilor. modernizării design-ului. În final se poate aprecia capacitatea beneficiara a societăţii. Orice relaţie comercială a societăţii implică un risc. Falimentul este situaţia prin care sunt indepărtaţi din câmpul acţiunii economice subiecţii necompetitivi. Informaţiile despre performanţa economică şi bonitatea societăţilor pot asigura evitarea riscului şi permit luarea unor decizii corecte.2) Rata rentabilităţii stimulează gestiunea prin utilizarea raţională a resurselor. Intreprinzatorii îşi intăresc autoritatea în privinţa deciziilor referitoare la cantitatea de produse ce o creeaza. respectiv capacitatea acesteia de a produce un anumit profit. Când măsurile de asanare. Planul de afaceri sintetizează numeroase decizii privind activităţile de producţie. ea se poate obţine printr-o gestiune corespunzătoare a activităţii economice. calitatea. în primul rând din cauza unor reacţii neprevăzute şi necunoscute legate de partenerii de afaceri sau de piaţă. a organizării şi functionalităţii fluxurilor materiale şi financiare. În lupta de concurenţă îşi fac loc tot mai mult mijloace moderne cum ar fi: motivaţia. 3) Rata rentabilităţii contribuie la intărirea interesului întreprinzătorului pentru diferenţierea produselor. Rentabilitatea este deosebit de importanta. îmbunătăţirii metodelor de vânzare. conjuncturii pieţelor pe care ei acţioneaza. dezvoltării service-ului. Riscul poate proveni din cauza unor factori endogeni (evaluări greşite. Pe baza unui numar mare de indicatori financiari pot fi apreciate laturi diferite ale bonităţii societăţii (performanţa financiară). realiste. comercializare şi financiare ale firmei. având în centrul acesteia modernizarea conceptului de calitate. Se trece la o noua civilizaţie a produselor manifestată în sensul perfecţionării parametrilor tehnico-economici şi ecologici. se poate ajunge la faliment. ca şi analiza unor informaţii despre bonitatea partenerilor de afaceri. de rentabilizare nu dau rezultatele scontate. iar în industria alimentară prin introducerea "alimentelor-servicii". etc pe lângă mijloacele tradiţionale. Altfel. prin realizarea unor anticipări ştiinţifice. 4) Rata rentabilităţii favorizează segmentarea pieţei şi diferenţierea strategiilor concurenţiale. necunoaşterea corectă a potenţialului real propriu etc.

fondul de premiere şi altele. mai ales pe seama calităţii.  Managementului. Ana– Profitul. artă. fondul de rezervă. Editura Economică. şi se referă la:  Căile  Căile de creştere a veniturilor prin creşterea producţiei şi a preţurilor de vânzare. pricepere. El propune o strategie prin care activitatea societăţii pe care o conduce să fie profitabilă. care se referă la capacitatea compartimentului de marketing de a organiza şi desfaşura o vânzare de succes a produselor şi serviciilor. 1999 organizatorica.-Abordari moderne în managementul şi economia Gheorghe. Managerii societăţilor agroalimentare stabilesc. în funcţie de strategia adoptată. O parte din profitul net stă la baza formării fondurilor principale ale societăţii agricole: fondul de dezvoltare. profitul este rezultatul2:  Inovaţiei. care diferă de la o perioadă la alta. Bucureşti.3. repartizarea profitului net pentru fondurile de dezvoltare a societăţii din partea destinată cointeresării salariaţilor societăţii şi acţionarilor (dividende). de reducere a costurilor care permit reducerea preţului de vânzare pe piaţă la aceeaşi calitate faţă de alţi producători. scurtă sau lungă.  Speculaţiei comerciale. reflectată prin ideile managerului său ale specialiştilor. În condiţiile unui management performant. Editura Economică. Căile de maximizare a profitului în managementul performant sunt stabilite de manageri în funcţie de perioada urmarită. fondul pentru activitaţi social-culturale. 2003 3 19 . fondul pentru perfecţionarea salariaţilor. Modul de utilizare a profitului net reprezintă una din deciziile foarte importante ale conducerii strategice a societăţii. Lung I.1. idei pe care cel care conduce societatea le asimilează şi le pune în practică. Profitul – scopul activităţii economice Obţinerea profitului reprezintă scopul oricarui agent economic. respectiv efortul de conducere care imbină cunoştinţele ştiinţifice cu talent. dar reflectă previziunea managerului. Principalele funcţii ale profitului3 sunt: 2 Nicolescu O. Bucureşti.

II Factorii care influenţează eficienţa economică 2. Astfel. ci şi nivelul acesteia permiţând efectuarea de comparaţii şi analize cu perioade precedente ale societăţii. Eficienţa economică este influenţată de o serie de factori care pot fi clasificaţi după anumite criterii4.a) Funcţia de motivare. pentru ca investiţiile au la baza acumulările. După modul cum acţionează în vederea asigurării creşterii eficienţei economice : 1) 4 Factori cu acţiune directă : Rusu. care pune astfel în evidenţă că profitul net stă la baza creşterii producţiei. 1993 20 .1 Factori de influenţă ai eficienţei economice în societăţile multinaţionale Experienţa economică arată că incasările iniţiale înregistrate din desfacerea bunurilor produse de o firmă nu se ridică la nivelul costurilor totale de producţie. şi anume : I. . indicând nu doar eficienţa. el generează şi imprimă tuturor participanţilor un spirit de economisire care se transmite de la nivelul conducerii pana la ultimul angajat al societăţii. se confirmă faptul că rentabilitatea este o mărime variabilă în timp şi spaţiu. Editura Expert. C. b) Funcţia de creştere. a dezvoltării societăţii.Management. a apariţiei de noi societăţi. profitul stimulând iniţiativa economică a proprietarilor şi a managerilor şi contribuind astfel la stimularea producţiei de bunuri agroalimentare şi servicii. Cap. c) Funcţia de control asupra activităţii economice a societăţii agricole: profitul reprezintă un barometru. în funcţie de un sistem de factori ce o influenţează şi de care managerul trebuie să ţină seama. Bucureşti. firma desfaşurând o activitate nerentabilă până la un anumit punct al volumului de producţie.

fertilitatea. Factori naturali – includ condiţiile de climă. a Perfecţionarea metodelor de conducere. Factori sociali – constituie elemente dinamice de stimulare a creşterii eficienţei economice (cointeresarea materială.) 21 . Factori economici – includ principalele pârghii economice şi modul de repartizarea a acestora ( preţul. etc. După caracterul lor : 1. 4. Factori tehnici – includ măsurile care vizează promovarea progresului tehnic în direcţia creşterii randamentului utilajelor. industriei exctractive. muncă Ridicarea nivelului de pregătire profesională a forţei de    Îmbunătăţirea structurală în sensul creşterii calităţii. organizare şi Promovarea progresului tehnic Perfecţionarea structurală a activităţii de comerţ capitalului fix utilizat în procesul de producţie programare a producţiei       2) Factori cu acţiune indirectă : Modernizarea activităţii societăţilor situate în ramurile conexe Ridicarea calitaţii materiilor prime Creşterea performanţelor utilajelor realizate de ramurile furnizoare Reorientarea exigenţelor consumatorilor Creşterea gradului de confort şi de civilizaţie a populaţiei II. a productivităţii muncii şi a gradului de prelucrare a materiilor prime 2. bagăţia zăcămintelor care prezintă o importanţă deosebită în domeniul forestiere agriculturii. dobânda ) 3. crearea unor condiţii favorabile de muncă şi viaţă. creditul.

din studii de marketing. din investigarea şi evaluarea stării tehnice a societăţii şi a desfasurarii proceselor tehnologice. Se urmareşte cât va costa pregătirea şi demararea unei activităţi creatoare de bunuri. de exemplu. După sfera de cuprindere: a. care va fi profitul estimat a se obţine şi pragul minim al rentabilităţii. din bilanţul contabil şi anexele acestuia. promovarea progresului tehnic b.III. din analiza realizării prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli. printre care: A. din analiza bonităţii şi a previziunilor financiare. care sunt resursele disponibile şi cele ce pot fi atrase. 2. În cazul unor şanse reale de redresare economică se elaborează un plan de afaceri detaliat. Factori generali – aplicaţi oricărui domeniu de activitate. Măsuri care participă la maximizarea efectelor economice: 1) Eficienţa utiliării fondurilor fixe:  Creşterea fiabilităţii fondurilor fixe 22 . asanarea activităţilor nerentabile. Diagnosticarea activităţii tehnico-productive şi economico-financiare se poate face prin măsurarea performanţelor activităţilor şi pe ansamblul societăţii pentru a gasi soluţii ca aceasta să devina competitivă. Factori specifici – pentru anumite activitaţi ( îmbunătăţirea structurii progresului tehnic) Fiecare factor de influenţă trebuie analizat şi dimensionat încă în faza de proiectare a activităţii economice pentru a se cunoaşte din acest moment gradul de rentabilitate care să fie urmarit pe toata durata activităţii respective.2. felul de utilizare al lor. cât şi prin minimizarea efortului depus. La realizarea acestora participă numeroşi factori. cunoaşterea şanselor societăţii de a deveni competitivă pe piaţă. şansele de a-şi relansa şi stabiliza activitatea economică sau de a intra în faliment. Informaţiile necesare în vederea măsurării performanţei economice prezente şi previzibile se obţin din contabilitatea analitică. Factorii care conduc la îmbunatăţirea eficienţei economice în industria alimentara Sporirea performanţei în societăţile alimentare poate fi asigurată atât prin maximizarea efectelor economice.

Măsuri ce influenţează organizarea producţiei: Perfecţionarea relaţiilor  Introducerea metodelor moderne 23 de . Măsuri ce influenţează organizarea conducerii:  la toate nivelurile ierhice ale societăţii Perfecţionarea conducerii  moderne de conducere Introducerea metodelor  informaţional şi a celui decizional Perfecţionarea sistemului  cu mediul exterior 2.   Creşterea ponderii fondurilor fixe active Folosirea intensivă şi extensivă a fondurilor fixe Modernizarea şi automatizarea unor procese tehnologice 2) Măsuri ce influenţează folosirea obiectelor muncii: o Reducerea consumurilor specifice o Creşterea gradului de prelucrare a materiilor prime o Aprovizionarea ritmică cu materii prime şi materiale o Reducerea deşeurilor şi eliminarea rebuturilor o Optimizarea mărimii stocurilor o Modernizarea structurii producţiei 3) Măsuri ce influenţează folosirea forţei de muncă: • • • • B. Creşterea numărului muncitorilor direct productivi Creşterea nivelului de calificare a personalului Creşterea timpului disponibil de muncă Cointeresarea morală şi materială a lucratorilor Măsuri care participă la minimizarea efortului necesar creşterii eficienţei: 1.

3.S. Societatea are intocmit un statut propriu.1. 24 .1 Descrierea societăţii 3.  Producerea.R.pregătire.F.L.R.L. comercializarea en-gross şi en-detail de legume-fructe şi produse alimentare. “M. potrivit căruia are ca obiect de activitate:  Activitaţi de catering. activitatea principală a societăţii este realizarea de produse din carne.C. comercializarea de produse alimentare în restaurante şi alte unităţi comerciale.” S. lansare urmărire producţiei  Perfecţionarea tehnologiilor de calitate şi introducerea de tehnologii moderne  transportului intern  organizării şi desfaşurării controlului tehnic de calitate Perfecţionarea Modernizarea şi a Capitolul III Prezentarea modalităţilor de evaluare a performanţelor la S.” S.  Producerea şi vânzarea de produse de panificaţie şi pentru alimentaţia publică.  Prepararea de produse de catering specifice şi vanzarea acestora la bordul mijloacelor de transport aeriene române şi străine.1 Obiectul de activitate Conform actului constitutiv al S.S. “M. programare.  Producerea.F..C.

1. Wakom Holding.crt 1 2 3 4 5 Societatea Wakom Holding Aeroportul International Henri Coandă Bucureşti Albert Abela Holding Abela Enterprises Limited TAROM TOTAL Valoarea (mii lei) 2132400 166800 100 17700 1033000 3350000 Ponderea 63. După cum se poate observa in tabelul 3.L.F.2 Capitalul social Capitalul social subscris de acţionari este de 3. În subordinea sa.350 mii lei. 3. acţiuni 21324 1668 1 177 10330 33500 Nr.S.65% din numărul total de acţiuni.R. cu 63.1 Capitalul social subscris şi varsat Nr. Partea productivă se împarte în bucătărie rece. având ca obiect principal de activitate activităţile de catering.” S. capitalul majoritar aparţine holdingului olandez. Administrator şi director general al Societăţii este Dan Minulescu. împărţiţi în sectorul direct productiv şi în cel administrativ.84% 3. reprezentat de 33. “M. clienţii şi concurenţii S. bucătărie caldă şi patiserie-cofetărie. se ocupă cu realizarea meniurilor pentru cursele companiilor aeriene interne 25 .1. fiecare cu o valoare nominală de 100 lei.65% 5% 0.12.01% 0.1.84% din numărul acestora.  Aprovizionarea şi comercializarea echipamentelor de catering. TAROM detinând doar 30. în întregime subscrise de acţionari. cu capital româno-olandez. Producţia industriala specifica obiectului de activitate. la data de 31. Tabelul 3.5% 30.500 acţiuni egale şi indivizibile.3 Furnizorii. Societatea comerciala este mixtă.2009 avea 150 salariaţi.C.

Pentru perioada urmatoare se urmareşte implementarea activitaţilor de catering industrial în cadrul unor societăţi importante. “M.şi internaţionale. “M. nivelul cheltuielilor ocazionate de procesul circulaţiei produselor de la producător la consumator. etc. şcoli şi chiar în spitale. sau servicii tip restaurant desfasurate în interiorul spitalelor. ducând ulterior la creşterea performanţei economice şi. Desfacerea produselor alimentare prin intermediul pieţei reprezintă actul final al activităţii societăţii. se pot asigura servicii de catering prin consumabile. modul de ambalare şi formele necesare pentru expedierea produselor alimentare. spatiu. Dintre concurenţii ce desfaşoară activităţi de catering de acest fel pot fi amintiţi: o Bucharest Marriott Grand Hotel 26 .S. În spitale. În domeniul desfacerii produselor. este Aeroportul Internaţional Henri Coandă. furnizate de o multitudine de firme din industria alimentară. de ambalare şi de expedierea lor către clienţi. se urmareşte atragerea altor categorii de potenţiali clienţi printr-o politică de promovare intensă şi prin introducerea de noi servicii.R. acolo unde este posibil.). pot fi urmariţi în anexa numarul 2.C. De modul de organizare al desfacerii depinde satisfacerea necesităţilor clienţilor cu produsele de care au nevoie. În contractele economice încheiate sunt stabilite: destinatarii. Pe langă furnizorii de produse alimentare.L.F. concurenţă există şi este destul de puternică. energie electrica. termenele de livrare.” S.C. implicit. Presiunea concurenţiala asupra S. este practic inexistentă pentru companiile aeriene. care ulterior sunt aruncate. sarcinile societăţii cuprind şi probleme legate de formarea lotului de livrarea către beneficiari. refacerea fondurilor economice consumate. pentru pacienţi. produsele şi cantităţile respective. Cei mai importanti furnizori ai societatii pot fi analizaţi în anexa numarul 1.L.R. se foloseşte o gamă diversă de produse alimentare dar şi băuturi alcoolice şi nealcoolice. institutii. Clientii S.” S. a profitului. de asortarea lor.S. Datorită unui numar destul de redus de clienţi pe care îi are în prezent firma.F. În ceea ce priveşte cateringul industrial. gradinite. Pentru realizarea acestor meniuri. ca principal furnizor de servicii (apa.

dar le lipsesc utilajele. la companiile aeriene arabe nu se servesc meniuri pe bază de carne de porc şi nici băuturi alcoolice. Specificul meniurilor internaţionale Este un lucru pretutindeni cunoscut că diferitele popoare au specificul lor culinar. numărul pasagerilor s-a redus semnificativ. Tot referitor la meniuri. de care nu se despart. pentru toate societăţile de 27 . oriunde ar fie.1. După această dată. În cazul achiziţionării de astfel de maşini. Astfel. În ceea ce priveşte preţurile meniurilor. în ceea ce priveşte meniul. 3. acestea au scăzut. la companiile indiene nu se servesc meniurile pe bază de carne de vită. în special după anul 2008.o o o o o o Bumerang Pizza Casa Ţărănească Restaurant Cramă Pui de Urs Stefany’s Pizza Trocadero Yin – Yang Societăţi de catering există în România. De accea şi societăţile de catering trebuie să se adapteze la cultura diferitelor popoare. aceste societăţi ar constitui un adevarat pericol. pe cursele care durează mai puţin de 60 minute. Aşa se face că la cumpărarea biletelor de avion se ataşează un formular în care pasagerul este întrebat de preferinţele sale în domeniul culinar. Trebuie respectate toate dorinţele pasagerilor. respectând tradiţiile culinare ale acestora. scăzând totodată şi numărul comenzilor din partea companiilor aeriene.4. meniurile au fost înlocuite cu simple sandwich-uri pentru a se elimina costul realizării meniurilor pentru o perioadă scurtă de timp. pentru a nu se ivi probleme neplacute datorită tradiţiilor interculturale. maşinile necesare urcării meniurilor până la nivelul avioanelor.

764 4. în cazul societăţii analizate. Cifra de afaceri reprezintă veniturile încasate de societate în urma vânzării produselor sau prestării serviciilor.414 2008 24.428 5. după cum se poate observa în tabelul 3.mii lei - Nr.2 Analiza indicatorilor de rezultate şi de eficienţa economică Din indicatorii rezultatelor fac parte:     Cifra de afaceri Rezultatul Profitul net Pragul de rentabilitate În continuare se analizează evoluţia acestora de-a lungul celor 4 ani.1%. însă în 2009 a crescut cu 15%.768 48 4. Aceasta se obţine prin îmulţirea preţului de vânzare cu cantitatea vândută.972 4.443 6.331 0 6. în mare masură evenimentelor din 2008. Această modificare s-a datorat. a scăzut cu 7% faţă de 2006.475 3.345 2009 28. cu numărul de meniuri.catering din întreaga lume.491 4.816 0 4. numărul pasagerilor diminuânduse şi totodată şi volumul producţiei realizate.013 102 6.2. în anul 2007. Astfel.586 28 .399 91 5. Tabelul 3.128 6.114 0 6. iar în 2008 a scăzut cu doar 0.716 2007 22. 3. incasările acestor societăţi au fost reduse considerabil pentru o bună perioadă de timp. Cifra de afaceri a avut o variaţie oscilantă. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Denumire Cifra de afaceri Rezultatul din exploatare Rezultatul financiar Rezultatul curent Rezultatul excepţional Rezultatul brut Rezultatul net 2006 24.2 Evolutia indicatorilor rezultatelor .114 4.491 0 5.227 0 5.

faţă de acelaşi an 2006. în 2007 şi 2008 mai mic decât cel din primul an. În ultimii trei ani nu s-au înregistrat nici venituri excepţionale şi nici cheltuieli excepţionale. Rezultatul curent obţinut din însumarea celui din exploatare cu cel financiar. În 2007 faţă de 2006. obţinut ca diferenţa între veniturile totale şi cheltuielile totale. excepţionale sunt prezentate grafic. iar în 2008 cu 481 mii lei. În 2007 a scăzut cu 1. financiare. Cu toate că s-au înregistrat fluctuaţii se poate observa că veniturile din exploatare sunt mai mari decât cheltuielile. este reprezentat de profit. datorită inexistenţei rezultatului financiar.497 mii lei. 29 .1 Evoluţia rezultatelor societăţii Rezultatul brut. a fost în anul 2006 acelaşi cu cel din exploatare. ca atare rezultatul excepţional este 0. 3. însă în 2009 a cunoscut o evoluţie ascendentă. rezultatul curent a scăzut cu 21%. iar în 2008 cu 12%. obţinut ca diferenţă între veniturile din exploatare şi cheltuielile din exploatare. astfel: 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 o 2006 2007 Ani 2008 2009 Rezultat din exploatare Rezultat financiar Rezultat excepţional Fig. În 2009 a crescut cu 142 mii lei faţă de 2006. drept dovadă că societatea desfasoară o activitate profitabilă. În 2009 a scăzut cu 2% faţă de 2006. este reprezentat de profit. Rezultatele de exploatare.Rezultatul din exploatare.

Rezultat brut 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 5. 3.475 3. Dinamica profitului brut şi a celui net se poate observa în figura 3. iar în anul 2008 cu 8% faţă de acelaşi an.972 4.411 2008 19.2 Dinamica rezultatului brut şi a celui net La sfarşitul exerciţiului financiar se calculează profitul net în urma plăţii Analiza cheltuielilor şi a veniturilor . iar ceea ce este sub acest prag este reprezentat de pierdere. veniturile au fost mai mari decât cheltuielile.818 2007 18.2. în care sunt reprezentati cei doi indicatori ai efectelor. Acest lucru poate fi observat în tabelul 3. Tot ceea ce depăşeşte pragul de rentabilitate reprezintă profit pentru societate.3 Cheltuieli totale VA L O R I 4. Pragul de rentabilitate este dat de egalitatea dintre volumul incasărilor firmei din activitatea depusă şi volumul cheltuielilor efectuate pentru obţinerea încasărilor respective.345 4. Tabelul 3. societatea înregistrând profit.716 4. Acesta s-a diminuat în anul 2007 cu 28% faţă de 2006.491 6.mii lei - 2006 18.944 2009 20. În situatia societăţii analizate.215 30 .586 2008 Ani 2009 Fig.115 impozitului pe profit. Creşterea faţă de anul 2007 s-a datorat în principal redresării numarului curselor şi creşterii numărului de pasageri. în toţi cei 4 ani. În anul 2009 a scăzut cu 3% faţă de 2006.3.414 Rezultat net 5.

au renunţat la serviciile furnizate de societatea de catering si anume cele care efectuează curse pe durate mai mici de 2 ore.435 25.3. etc.  Perspectiva de perfecţionare a procedeelor tehnologice. 3.790 22.  Tendinţe privind posibilitatea de asigurare cu materii prime şi materiale agroalimentare. În cadrul aeroportului societatea deţine monopol în ceea ce priveşte furnizarea platourilor cu mâncare. de asemenea şi restaurantele din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coanda. a metodelor şi echipamentelor de fabricare a produselor.Venituri totale 24. Aspectele principale ale activităţii de prognoza sunt:  Evaluarea cererii de consum în viitor la produsele alimentare şi modul în care se cere asigurarea acestora (cantităţi. dacă nu se iau măsurile necesare de creştere.885 25. perioade de livrare. Însă. condiţii de transport şi păstrare. reprezintă o condiţie principală a reuşitelor ulterioare. Deţine. fundamentarea acestuia pe elemente realiste.3 Căi de creştere a performanţei economice adoptate de societate Societatea îşi desfaşoară activitatea în principal din urma serviciilor furnizate pentru companiile aeriene. pe care desfaşurarea viitoare a evenimentelor să o confirme în mare parte. în dorinţa diminuării costurilor. veniturile societăţii vor urma un trend descendent. care reprezintă prognoza aprovizionării. Drept urmare.012 3. a gradului de valorificare a materiilor prime. interpretate şi prelucrate prin metode ştiinţifice.1 Prognoza dezvoltarii Stabilirea raţională şi din timp a viitorului societăţii. reprezentând prognoza dezvoltării şi a cercetării industriei alimentare. 31 . unele dintre companiile aeriene. etc). care reprezintă prognoza desfacerii. sortimente.

capacitatea de producţie este de 5000 porţii/zi.030.397. consumuri. şcoli. nivelul cheltuielilor. producându-se doar 3800 porţii/zi.779 Prognozarea producţiei pentru următorii ani se poate realiza folosind metoda sporului mediu: ∆= yn − y0 n −1 Yn – producţia ultimului an Y0 – producţia primului an n.3. 3. Tabelul 3.numărul de ani 32 . gradiniţe sau chiar spitale.2 Căile de creştere a performanţei economice În vederea creşterii veniturilor. etc) care formează prognoza economică a industriei alimentare.214 1.4 se poate prognoza producţia pentru anii următori.4 Producţia totală în perioadă 2006 -2009 Anii 2006 2007 2008 2009 Producţia totala 1.  Creşterea producţiei în vederea acoperirii capacităţii de producţie. ar putea presta activităţi de catering industrial.682 1. Pornind de la producţia totală prezentată în tabelul 3. randamente. institutii.147. preţuri de vânzare. În prezent.247. însemnând realizarea de meniuri pentru diferite firme. De exemplu.440 1. Modificările ce decurg din schimbarile ce vor interveni pe diferite planuri asupra indicatorilor economici ai producţiei alimentare (niveluri de productivitate. societatea poate acţiona prin urmatoarele modalităţi:  Diversificarea domeniului de activitate prin pătrunderea pe noi pieţe.

247. 2011.397.5 Evolutia producţiei viitoare Anii 2006 2007 2008 2009 Producţia totala 1. iar in 2010: 1.898. în anii 2010.147.030. capacitatea de producţie de 5000 porţii/zi nu este valorificată la maxim: An 2009: 1397779 = 116.779+ (4-1)*83. Cu toate că producţia totală a crescut.682 1. 30 Acest spor de producţie urmează a fi realizat ca urmarea a intorucerii de noi utilaje.521 porţii 4 −1 3 Yk = yn + (k-1) ∆ În urma calculării sporului mediu al producţiei.344 porţii Y2011 = 1. s-au obţinut urmatoarele valori.521=1. În tabelul 3.882 porţii/zi . reprezentate grafic în figura 3. 2012 şi 2013 producţia va intra pe un trend crescator.397.731.866 porţii Y2012 = 1.521=1.779 33 .500 porţii/zi.779+ (7-1)*83.481 porţii/luna 12 116481 = 3. conform valorilor de mai sus: Tabelul 3.440 1.521 porţii de la un an la celalalt.∆= 1397779 − 1147214 250565 = = 83.214 1.397. cu o dinamică de 83.397.648.909 porţii După cum se poate observa. Acţionarul majoritar urmeaza a investi în România in baza de mijloace fixe existenta in societatea românească.3: Y2010 = 1.344/365= 4. utilaje provenite din Olanda.815.387 porţii Y2013 = 1.5 poate fi urmarită evoluţia viitoare a producţiei.521=1.397.779+ (5-1)*83.779+ (6-1)*83.648.521=1.

Acest lucru se poate realiza prin combinarea sistemelor informatice cu cele electronice. realizarea de sisteme de grade diferite de complexitate şi creşterea prelucrării automate a informaţiilor.000 Nr.247. Prin pătrunderea ştiinţei şi a cercetării ştiinţifice în toate activităţile se poate creşte nivelul ritmului etapelor.682 1.387 1.909 Producţia totală 2.000 0 2006 2007 2008 2009 Anii 2010 2011 2012 2013 1.387 1.000. automatizarea.147.2010 2011 2012 2013 1. pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane.440 1.898.500.648. 1. înnoirea tehnologiilor de producţie.731. 3.866 1. Robotizarea. se pot elimina timpii morţi şi se poate asigura continuitatea procesului de producţie. realizarea de economii.866 1.815. creşterea rentabilităţii. În aceasta privintă o mare influenţă o are introducerea de linii automatizate.214 Producţia realizată Fig.344 1.779 1. promovarea noilor tehnologii. promovarea noilor tehnologii. robotizarea proceselor de producţie de grade diferite. perfecţionarea organizării producţiei şi a muncii.648. 34 . Acestea atrag sporirea producţiei şi implicit a productivităţii.3 : Evoluţia producţiei Producţia prognozată Dintre căile cele mai importante de creştere a productivităţii. porţii 1.909 1. pot fi enumerate : robotizarea.815.030. automatizarea reprezintă coordonate ale progresului tehnic contemporan. deoarece se obţin sporuri de producţie mai mari cu aceleaşi cheltuieli.000.000 500.000 1.898.344 1.397. în condiţiile obţinerii unor produse de calitate superioară.731.

sincronizarea efectuării în timp a diferitelor operaţiuni. toate acestea putând conduce la reducerea volumului de muncă. Înnoirea tehnologiilor de producţie urmăreşte creşterea capacităţilor de producţie existente prin îmbunătăţirea parametrilor tehnico-funcţionali.2. precum şi reintegrarea rapidă a resurselor umane în alte activităţi. Ca urmare a parcurgerii unui proces de pregătire. În urma participării la programul de perfecţionare. în vederea reducerii consumului de materii prime şi energie. Pe baza activităţii de perfecţionare. acesta ar trebui să fie ″ performanţa″ . Formarea profesională şi perfecţionarea continuă reprezintă calea principală de autovalorificare şi dezvoltare a factorului uman. iar ca un cuvânt definitor. personalul mai capabil în realizarea sarcinilor primite dobandeşte noi abilităţi. de valorificare superioară a potenţialului creativ şi anticipativ al omului. Dependente de acestea sunt viteza de adaptare la nou. creşterea disponibilităţii faţă de societate. Asigurarea unor fluxuri continue de fabricaţie. Pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane are efecte de lungă durată. concentrându-se şi descoperirile ştiinţei şi ale progresului tehnic în vederea sporirii calitative. Perfecţionarea organizării producţiei şi a muncii reprezintă un proces complex. 3. cantitative şi structurale a producţiei. îmbunătăţirea calităţii produselor. perfecţionarea activităţii de transport intern şi depozitare reprezintă doar câteva dintre metodele de perfecţionare a producţiei. Studiile de economie au pus în evidenţă contribuţia importanţei pe care pregătirea şi perfecţionarea personalului o au la creşterea producţiei. cât şi receptivitatea. organizarea timpului de lucru şi a locurilor de muncă. randamentul în muncă al celor ce au participat ar trebui să crească. ducând la o sporire a acesteia cu 15-20%. prin care se urmăreşte utilizarea maximă a factorilor de producţie. executarea sarcinilor să fie mai bună. Efectele directe ale pregătirii personalului sunt observate în creşterea productivităţii. 4. se urmăreşte dacă participanţii au dobândit cunoştinţele prezentate. Presupune adoptarea unui set de măsuri organizatorice cu privire la desfăşurarea procesului de muncă. folosirea raţională şi incărcarea optimă a mijloacelor de producţie. creşterii vitezei de lucru şi ridicării 35 . cu caracter dinamic şi de continuitate realizat de managerii de producţie. imbunătătirea activităţii de reparaţie şi întreţinere. Îmbunătăţirea organizării muncii se poate realiza prin cooperarea în producţie. normarea muncii. care se resimt pe termen lung pe mai multe planuri.

Aceasta reclamă investiţii substanţiale pe care societatea trebuie să le facă.018 = 1.02 Ch2010 = Ch2009 ∗ I = 20215*1. pe care o dezvoltă şi o reînnoieşte.018=1.024= 21882 Tabelul 3.022=21032 Ch2012 = Ch2009 ∗ I3 = 20215*1. Modernizarea bazei tehnico-materiale porneşte de la una deja existentă.3 Efectele metodelor de creştere a performanţei societăţii Drept urmare a creşterii producţiei. aceasta se va realiza într-o perioadă scurtă de timp cu concursul noilor cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii. Modernizarea se axează în special pe parteă activă a utilajului. pe când construirea de noi capacitaţi porneşte de la 0. Cheltuielile se pot prognoza pe baza celor înregistrate în anii anteriori.86 18818 4 R 100 R2009 = Indicele mediu poate fi obţinut după formula : I = 1+ I = 1+0. R= Chn − Ch0 100 ∗ Ch0 n 20215 − 18818 100 ∗ = 1.02 = 20620 Ch2011 = Ch2009 ∗ I2 = 20215*1. societatea şi-a sporit atât cheltuielile cât şi veniturile. folosind metoda ritmului mediu sau a indicelui mediu. Pe baza cheltuielilor efectuate în anii precedenţi prognozării. pe când.3. Întreaga metodologie a calculului cheltuielilor pe baza metodei indicelui mediu este prezentată mai jos.gradului de siguranţă în exploatare. influenţând direct elementele care realizează direct producţia.6 Prognozarea cheltuielilor de producţie -mii leiAnii Cheltuieli totale 36 .023=21453 Ch2013 = Ch2009 ∗ I4 = 20215*1. în cazul în care se doreşte înnoirea capacităţii de producţie. 3. am ales folosirea metodei indicelui mediu.

7.46 15.682 1.62 37 . Costurile de producţie s-au redus considerabil. însă.147.998 19. in România. reducere datorată în mare parte creşterii producţiei mult mai rapide decât creşterea costurilor. la o creştere a producţiei realizate si a vitezei de lucru.882 Aşa cum se poate observa din tabelul de mai sus. Urmează a fi importate utilaje ce vor duce la un consum mai mic de energie. prezentate în tabelul 3. portii) 1.032 21.2010 2011 2012 2013 20. estimată pe baza metodei sporului mediu. În acest caz. Cheluielile totale vor creşte datorită modernizării bazei tehnico-materiale.7 Situaţia comparativă a costului de producţie în perioada prognozată faţă de perioadă actuală Anii 2006 2007 2008 2009 Cheltuieli (mii lei) 18. faţă de primii patru ani.90 14. La creşterea cheltuielior s-au adaugat investiţiile pe care societatea a trebuit să le facă.440 1. costul de producţie va avea urmatoarele valori. Tabelul 3.214 1.247.839 20.620 21. prin raportarea cheltuielilor la producţia totală.397. cheltuielile totale au avut o evoluţie crescătoare în cei 4 ani.434 Producţia totală (nr.453 21. am putut afla costul de producţie. modernizare ce necesită investiţii. La această creştere a cheltuielilor a contribuit şi angajarea unor persoane calificate pentru a lucra cu noile utilaje.030. ducând la diminuare a numarului de salariaţi. investiţii pe care acţionarul olandez le-a implementat aici.137 17.81 17.779 Cost de producţie (lei) 15. Costul de producţie : Cunoscându-se atât cheltuielile cât şi producţia totală.

909 Preţ de vânzare 21.214 1.387 1.435 30.99 19. Veniturile şi preţurile de vânzare sunt prezentate în tabelul 3. nu pot fi cunoscute.344 1.909 12.8. Tabelul 3.898.2010 2011 2012 2013 20.8 Veniturile şi preţul de vanzare Anii 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Venituri 24.387 1.682 1.53 19.33 38 .958 36.731.22 19.247.815 34.82 11.344 1.620 21.147.14 11.885 25.52 Preţul de vânzare : Veniturile obţinute în anii următori 2010.20 20.779 1.453 21.39 21.440 1.26 19.648.790 22.815.882 1.689 33.866 1.648.815.030.731. 2012 şi 2013. 2011.898.51 12.61 22. datorită nivelului inflaţiei şi altor variabile care pot influenţa veniturile făcându-se doar o estimare.866 1.032 21.740 31.397. pe baza celor actuale.715 Producţia totală 1.

00 7.4.00 6.5 6.00 4.7 7.8lei/porţie.00 3.4 5. În primii 3 ani a scăzut de la 5.7 4. urmând să scadă în următorii 3 ani la aproximativ 19.Preţurile de vânzare sunt diferite.4 7.00 1. faţă de anul 2009. iar în următorii ani va creşte până la 7.8 lei/portie la 4. În anul următor prognozei preţul de vânzare va scădea la 19. Aceasta evoluţie a preţului de vânzare se datorează în mare parte creşterii veniturilor într-un ritm mai încet decât creşte producţia. Cele destinate catering-ului industrial pentru companiile aeriene sunt asemănătoare cu cele din perioada 2006-2009. 3.00 5.5 lei/porţie.8 0.8 4. Meniurile destinate acestui segment de piaţă vor fi diferite faţă de cele destinate firmelor şi companiilor aeriene.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fig.22 lei/porţie. iar cele pentru spitale.00 8.6 7. dată de evoluţia preţului de vânzare.00 7. Profitul unitar are o evoluţie oscilantă.37 lei/porţie. Profitul unitar. gradiniţe şi creşe vor avea un alt nivel.4 Profitul unitar. Profit unitar 9. obţinut ca diferenţă între preţul de vânzare şi costul de producţie poate fi urmărit în figura 3.00 2. 39 . Preţul de vânzare va înregistra evoluţii oscilante în perioada prognozată.

productivitatea va fi (tabelul 3. urmează a spori atât numărul de salariaţi cât şi resursele financiare necesare investiţiilor în mijloace fixe. Folosind utilajele performante pe care holdingul olandez le-a dat în folosinţă anul trecut. 40 .909 Nr salariati (persoane) 250 280 300 350 Productivitate (portii/pers) 6593. dintre care cei mai importanţi sunt :  Nivelul producţiei ce urmeaza a fi obţinută  Cunoştintele şi.344 1.648. ca urmare a implementării unor tehnici moderne.29 5425. calificarea personalului  Organizarea raţională a proceselor de muncă. Necesarul de personal al societăţii depinde de numeroşi factori.45 Se poate observa că productivitatea muncii va creşte. În acest caz.866 1. productivitatea de 5000 porţii/zi va fi atinsă şi chiar depăşită. numărul de personal direct productiv nu va mai fi atât de mare.898.9): Tabelul 3. numarul de salariati. va ajunge de la 150 cât sunt în prezent.387 1. urmând să se menţină constant în perioada 2011-2012 şi chiar să scadă în anul 2013. concomitent cu crearea unui regim raţional de muncă  Modul în care este folosit timpul disponibil de lucru  Condiţiile tehnice în care se realizează producţia. 300 în 2012 şi 350 în anul 2013.9 Nivelul productivităţii muncii Anii 2010 2011 2012 2013 Producţie totala (nr portii) 1. pentru a folosi potenţialul productiv al personalului. Însă.815. în general.731. la 250 în 2010 şi 280 în anul 2011. Astfel. datorită fluctuaţiei numărului de salariaţi.Productivitatea muncii : Pentru a creşte producţia.38 6185.24 6051.

precum şi de toate utilităţile necesare.S. foarte important în creşterea competitivităţii societăţii. • Organizarea structurală a conducerii este adecvata cu mărimea şi complexitatea societăţii.F. raportându-se periodic rezultatele înregistrate • Forţa de muncă are un nivel corespunzator de calificare. “M. • Se menţine permanent legătura cu acţionarul principal.R.” S. • Se remarcă o bună organizare a activităţii precum şi realizarea unui climat favorabil muncii în echipă.. fiind foarte bine structurată. • Furnizorii societăţii sunt din domenii diverse de activitate. 41 .C. se pot observa urmatoarele: • Societatea dispune de construcţii adecvate desfăşurării procesului de producţie.CONCLUZII SI PROPUNERI În urma analizării activităţii S. reuşind să asigure toate necesităţile societăţii comerciale. fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. • Structura managerială este corespunzator organizată pe niveluri ierarhice.L.

• • Profitul net a înregistrat o evoluţie in scadere în anul 2007-2008. ca urmare a creşterii profitului.  Investitii noi in conformitate cu noua gama de sortimente. Referitor la măsurile pe care societatea ar trebui să le adopte în viitor. BIBLIOGRAFIE 42 . acestea pot fi:  Dezvoltarea compartimentului de marketing existent.  Adoptarea unei politici de marketing agresive prin reclame în revistele de specialitate şi panotaj exterior.  Introducerea în producţie a unei game sortimentale care să se adreseze unei noi categorii de consumatori. exprimând performanţa pe care o realizează societatea în perioadă analizată. pentru ca apoi să urmeze un trend crescator.  Creşterea nivelului de producţie la capacitatea de producţie maximă existentă. • Ratele rentabilităţii au înregistrat evoluţii crescătoare în anul 2009.

Editura Expert. Bucureşti. . 1993.. 2000.R. Bucureşti. Bucureşti. Editura Economică. Bucureşti.F. Rusu. Bucureşti. Gheorghe. Lung I. 2. – Profitul.manual universitar. 1999.com. . – Economie . Nicolescu O. Colecţia 2005-2008.Analiza economico-financiară a firmei.1. xx . Iosif. Gh 4. .www. C. Ana 3. Editura Economică.S.macromex. . 6. 2003. Tribuna Economică. Anexa 1: Cei mai importanţi furnizori ai SC “M.” S.Revista Capital. 5. 1999.L. xx 7. sunt: ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Agroalim Angst Best Brau-Union Caroli Coca-Cola Danone Dorna Excelent Heidi 43 .Management. Gavrilă I. Ciucur D. Editura Economică.Abordări moderne în managementul şi economia organizatorică.

sunt:  TAROM – principalul client  Majoritatea companiilor aeriene straine      LUFTANSA (Germania) BRITISH AIRWAYS (Marea Britanie) ALITALIA (Italia) AIRFRANCE (Franţa) TURKISH AIR (Turcia)  Companii care contracteaza mai puţine meniuri 44 .” S.Gourmet Vincon Anexa 2: Cei mai importanti clienţi ai SC “M.⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Ifantis Indlacto J.L.F.R.S.I Les Gastronomes Moara Loulis Overseas Parma Patiseriile Ana Selgros Suprem .T.

     KLM (Olanda) SWISS AIR (Elveţia) MALEV (Bulgaria) CSA (Cehia) ROMAVIA (România)  Companii accidentale .care efectueaza curse ocazionale Printre cei mai mari clienti ai diviziei de catering industrial se numără:      Orange Ilbau Compaq Microsoft Tornado Systems 45 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->