Sunteți pe pagina 1din 17

1 2 3 4 5

Identificare elemente si tipuri de sectiuni utilizate Evaluare incarcari si combinatii de incarcari Predimensionare elemente Verificare comportare de ansamblu Verificare/redimensionare elemente

1 Identificare elemente si tipuri de sectiuni utilizate 1.1 Tip structura: Cladire pentru birouri- b.a. 1.2 Elemente: 1.2.1 Grinzi 1.2.2 Placa 1.2.3 Stalpi 1.2.4 Fundatii izolate 1.3 Sectiuni utilizate: 1.3.1 Grinzi 30x45(60)cm 1.3.2 Placa 13cm 1.3.3 Stalpi 35x35cm 1.3.4 Fundatii

evaluare incarcare zapada la nivelul acoperisului s1 = gIs m1 Ce Ct sk= 1.28 kN/mp

s2 = gIs m2 Ce Ct sk=

1.32

s- inacarcarea caracteristica la nivelul acoperisului gIs = 1.00 cl III de imp factorul de importanta-expunere pentru actiunea zapezii, f(cls de imp cladire) mi = m1, m2 Ce = 0.80 Ct = 1.00 sk = 2.00 m1= 0.8 m2= 0.83 a= 1 acoperisuri cu mai multe deschideri s3 = gIs m3 Ce Ct sk= 1.12 m3 = minim ( gh/Sk; 2b3/(ls1+ls2); 5 ),m3= g= 2.00 h= 0.70 b3=B+b1= 31.50 b1= 10.50 b2= 10.50 ls1=b1 10.50 ls2=b2 10.50 B= 21.00 gh/Sk= 0.70 2b3/(ls1+ls2)= 3.00 pentru situatia in care zapada este impiedicata sa alunece de pe acoperis: s4 = gIs m4 Ce Ct sk= 0.96 kN/mp m4 = 0.60 inaltime aticatic b1= 31.8 b2= 0 greutate specifica zapada m2= 0.8+0.8a/30 a= unghiul acoperisului nu este cazul- acoperis terasa coeficientul de forma al ncarcarii din zapada pe acoperis (Capitolul 5) exp. Completa coeficientul de expunere al constructiei n amplasament coeficientul termic

valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol [kN/m2], n amplasame

*in cazul evaluarii masei constructiei pentru calculul fortei seismice de proiectare, nu e aplica gIs, deci gIs=1,00

0.70

m4 = minim ( gh/Sk; gb/ls; 8 ) g= 2.00 h= 0.6 b= 31.80 ls= 3.00 ls= minim ( 5h; b1; 15m ) gh/Sk= 0.60 gb/ls= 21.20

kN/m3, greutate specifica zapada

cm
max(b1;b2)

Se considera ca acoperitoare cea mai defavorabila situatie de incarcare(?!) s=max(s1, s2, s3, s4)= 1.32

kN/mp

iunea zapezii, f(cls de imp cladire)

da pe acoperis (Capitolul 5)

amplasament

ada pe sol [kN/m2], n amplasament

aplica gIs, deci gIs=1,00

Evaluare incarcari La nivelul acoperisului Centralizare incarcari Nr. Crt. incarcare tip incarcare val. normata kN/mp coef. G.F.

1 2 3 4 5 6

gstraturi terasa qutila terasa sk gp placa 13cm gp grinzi gp stalpi

P V V P P P

3.00 1.50 1.32 3.25 etabs etabs

1.35 1.50 1.05 1.35 1.35 1.35

Incarcari pe pane 1 5 6 7 greutate straturi terasa utila terasa zapada vant(?!) cf. zonei in care se afla constructia 3 1.5 2.00

cf. tab. N.A. 6.10-SR EN 1991-1-1:20

orasul cel mai aproiapat Oltenita(Cala

Incarcare la nivelul acoperisului fara elemente din model Permanente Variabile Totale Combinatii de calcul 3.00 2.82 5.82 7.69 4.13

GF-U dominanta, fara elem. model GS, fara elem. model, fara S

coef. G.S.

val. calcul G.F. kN/mp

val. calcul G.S. kN/mp

1.00 0.40 0.40 1.00 1.00 1.00

4.05 2.25 1.39 4.39 etabs etabs

3.00 0.60 0.53 3.25 etabs etabs

. tab. N.A. 6.10-SR EN 1991-1-1:2004/2006 CR 1-1-3/2012, Anexa A, tabel A1

rasul cel mai aproiapat Oltenita(Calarasi), 13 km

=0.7, pt. zapada

Calcul Seism- evaluare coeficient seismic conform P100-1/2006 4.5.3.2.2. (4.4) Fb=ISd(T1)m= 0.081 I= 1.00 Sd(T1)= 0.08 =(0.85;1), = 1 m= mg

forta taietoare de baza corespunzatoare mod

factorul de importanta-expunere al constructiei

ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare per

factor de corectie care tine seama de contributia modului propriu fu masa totala a cladirii calculata ca suma a maselor de nivel mi STOP 0.08

(3.17) 0<T<TB=>Sd(T1)= ag[1+(((0/q)-1)/TB)T] (3.18) T>TB=>Sd(T1)= ag(T)/q ag= 0.2 g= 1 0= 2.75 q= 6.75 TB= 0.1 TC= 1 TD= 3.0 T1=Ct*H
3/4

acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizont

m/s2, acceleratia gravitationala factor de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a t factor de comportare al structurii- cadre spatiale din b.a. TB, TC, TD perioadele de colt ale spectrului de raspuns elastic pent orizontale ale acceleratiei terenului

T= 0.32276 perioada de vibratie a unui sistem cu un grad de libertate dinamica Ct= 0.075 H= 7.00 (T)= 2.75 cadre spatiale din beon armat inaltimea cladirii, in m, masurata de la nivelul fundatiei spectrul normalizat de raspuns elastic 0.00 2.75 0.00 0.00

0TTB, (T)= 1+((0-1)/TB)T= STOP TB<T<TC, (T)=0= 2.8 TC<TTD, (T)=0(TC/T)= STOP T>TD, (T)=0((TCTD)/T )= STOP
2

etoare de baza corespunzatoare modului propriu fundamental pentru fiecare directie

ere al constructiei

ns de proiectare corespunzatoare perioadei fundamentale T1

eama de contributia modului propriu fundamental prin masa modala efectiva asociata acestuia a ca suma a maselor de nivel mi 0 0.08

roiectare (pentru componenta orizontala a miscarii terenului)

a maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura urii- cadre spatiale din b.a. ale spectrului de raspuns elastic pentru componentele

stem cu un grad de libertate dinamica si cu raspuns elastic

ata de la nivelul fundatiei

Predimensionare elemente 1 Placa b.a 0.13 0.11 hplaca= 13 hp=P/180 P= 19.2 cm h/L>12 Lmax= Luzual= b/h=1/2:1/3 m

2 Grinzi b.a hmax=60cm huz=45cm b=30cm 3 Stalpi b.a.

7.15 4.75

m m

N/bhfcd0.4= 0.350 N= 71460 fcd= 166.67 fck= 250 = 1.5 (bh)min= 1071.9 bmin=hmin= 32.74 b=h= 35

daN daN/cmp

efortul axial din etabs rezistenta de calcul a betonului

daN/cmp C25/30 rezistenta caracteristica a betonulu coeficient partial de siguranta pentru beton cmp cm cm

rezistenta de calcul a betonului

rezistenta caracteristica a betonului uranta pentru beton

Mdc= rd MEdc MRb/MEdb =

69.264

kNm

Mdc- kNm, momentul de proiectare in stalp MEdc- 44.4 kNm, momentul in stalp in sectiunea considerata, rezultat din calculul static

MRb- kNm, suma momentelor capabile asociate sensului actiunii seismice considerate in grinzile din no MRb/MEdb = 1.2 rd = 1.3 x=N/(bc * fcd)= Mdc= 692640 N= 44728 bc= 35 fcd= 166.67 fyd= 3000 a= 4.5 aproximat factor de consolidare a otelului

MEdb- kNm, suma momentelor rezultate din calculul static sub actiunea fortelor laterale si verticale in gr

7.67 daNcm daN cm daN/cmp daN/cmp

cm

2 a= 9.00

cm

forta axiala corespunzatoare momentului maxim latimea stalpului C25/30 PC52

cm, distanta de la marginea sectiunii la centrul de greutate al armaturii

Asnec= (Mdc -(N hyw/2))/(fyd hyw)= Asnec= (Mdc + (N hyw/2)-(bc x fcd (d-0.5 x)))/(fyd hyw)= hyw= 30.00 hc= 35 d= 30.5 distanta dintre armaturi, hyw<15cm cm, inaltimea stalpului inaltimea utila a sectiunii, d= hc - a

0.24

STOP

0.01 < = Asef / (bc d) < 0.04

, rezultat din calculul static

eismice considerate in grinzile din nodul in care se face verificarea

nea fortelor laterale si verticale in grinzile din nodul in care se face verificarea

e greutate al armaturii

cmp, x<2a

cmp, x>2a

Verificare drift Etaj Directie Combinatie

Drift calculat EbIb 0.5 EbIb

drSLS= q dre<dr,aSLS = 0.5 =0.4-pt cls I,II; =0.5-pt cls III,IV; q= 6.75 SLS dr,a = 0.005(8)h

drULS=c q dre<dr,aULS