Sunteți pe pagina 1din 1

Sindicatul Scoala Prahovei

Str. Spatari, Nr. 31


Ploiesti Prahova
Tel/ Fax 0244/513976
Tel 0244/571033

ADEZIUNE INDIVIDUALA
Subsemnatul ., nascut la data de
, in ., domiciliat in ,
strada .., nr. .., bl. ...., sc. ., ap. ., numar de telefon
, de profesie, la unitatea ...,
identificat cu CI/BI seria ...., nr. , declar prin prezenta ca ader la Sindicatul
Scoala Prahovei.
Data...
Localitatea.

Semnatura.

Sindicatul Scoala Prahovei


Str. Spatari, Nr. 31
Ploiesti Prahova
Tel/ Fax 0244/513976
Tel 0244/571033

ADEZIUNE INDIVIDUALA
Subsemnatul ., nascut la data de
, in ., domiciliat in ,
strada .., nr. .., bl. ...., sc. ., ap. ., numar de telefon
, de profesie, la unitatea ...,
identificat cu CI/BI seria ...., nr. , declar prin prezenta ca ader la Sindicatul
Scoala Prahovei.
Data...
Localitatea.

Semnatura.