Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. Inregistrare... Data....

Domnule Director,

Subsemnatul, .., salariat in cadrul unitatii de invatamant ., membru al Sindicatului Scoala Prahovei, in temeiul art. 6 si 24 din Legea nr. 62/ 2011 a Dialogului Social si al art. 1 din Ordinul Comun al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Ministrului Administratiei si Internelor Ministrul Finantelor Publice, nr. 4271/116/755 29.05.2012, prin prezenta solicit retinerea cotizatiei sindicale, in cuantum de 1% din salariul brut, direct de pe statul de plata, prin intermediul aplicatiei EDUSAL, si virarea acesteia in contul RO78CECEPH0131RON0229720, deschis la CEC Ploiesti. CUI: 11254802.

Data, Semnatura,

Nr. Inregistrare... Data....

Domnului Director al unitatii invatamant.

de