Sunteți pe pagina 1din 2

BibliotecaJudeeanV.A.Urechia GradinitaCroitorasulcelViteaz Galai Galai Str.MihaiBravuNr.16 Str.Viilornr.36 Tel.0236/411037,Fax0236/319408 Tel.0236/490392 email:bvau@bvau.ro email:netisusanu@yahoo.

com _____________________________________________________________________________

Nr.nregistrare ...........................

Nr.nregistrare ............................

PROTOCOLDECOLABORARE

Art.1Prile Prezentulprotocoldecolaboraresencheientre: 1. Biblioteca Judeean V.A. Urechia Galai, cu sediul n str. Mihai Bravu nr. 16, tel. 0236/411037, fax. 0236/311060, e-mail bvau@bvau.ro reprezentat prin dl. Prof. Zanfir ILIE, n calitate de director i responsabil d-na Florina Diaconeasa, ef Serviciu Relaii cu Publicul i 2. Gradinita Croitorasul cel ViteazGalai, cu sediul n str. Viilor nr. 36, reprezentat prin d-na Prof.educator-Sorea Aurica, in calitate de director si Susanu Neta,Hiliuta Corina, Ursu Mihaela-initiatoare proiect. Art.2Obiectulprotocoluluidecolaborare Obiectulprotocoluluidecolaborare lconstituiedesfurareaunoractiviti educativecomune, cuscopuldeacunoatebiblioteca iimportanaacesteia n procesuleducaional. Art.3Obiectivelecolaborrii: nscriereaelevilordincadrulcoliilaBibliotecaJudeeanV.A.Urechia; cadreledidacticesevorocupa,lamodulminimal,depromovareaserviciilor

BiblioteciiV.A.Urechiaiaavantajelordeaficititorulacesteiinstituiin rndulcolarilor; stimulareainteresuluipentrulectur prinaciunicomuneiprinparticiparea laactuldeculturncadrulBibliotecii; colaborare n vederea recuperrii documentelor de la cititorii elevi, restanieri; dezvoltareacompetenelorcolarilorlastandardeeuropene; Art.4Durataprotocolului: Prezentulprotocolarevalabilitateade1(un)andeladatasemnriiacestuia, cuposibilitateaprelungirii/ncetrii,cuacordulscrisalprilor. Art.5.Obligaiileprilor: GradinitaCroitorasulcelViteazGalaiorganizeaz activitilacare suntinvitaireprezentanidincultur,educaie imassmedia(detipul: mas rotund,dezbatere,vizit,lansaredecarte,expoziie, vizionare, concurs,programartisticetc),nbeneficiulprescolarilor; instituiilepartenerecolaboreaz nvederea ntocmiriiunorbibliografii necesarestudiuluiipentrulecturadeloisir. Prezentulprotocolsencheiendouexemplare.

BibliotecaV.A.Urechia GradinitaCroitorasulcelViteazGalati Directorgeneral, Educatoareinitiatoare:SusanuNeta,Ursu ProfesorZanfirIlieMihaela,HiliutaCorina .Director:SoreaAurica