Sunteți pe pagina 1din 2

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea durabil i promovarea turismului Domeniul major de intervenie 5.

.3 Promovarea potenialului turistic i crearea infrastructurii necesare, n scopul creterii atractivitii Romniei ca destinaie turistic Operaiunea Crearea Centrelor Naionale de Informare i Promovare Turistic (CNIPT) i dotarea acestora Ghidul Solicitantului - Model B

Declaraie de angajament <Nota privind completarea formularului de declaratie Sectiunile marcate intre paranteze unghiulare si marcate cu culoarea gri se vor completa cu datele respective, mentionate intre paraneze; sectiunile marcate intre paranteze unghiulare, scrise cu caractere inclinate, inclusiv acest paragraf, se vor sterge, aceste sectiuni avand rolul de a explica modul de completare a unor sectiuni din declaratie> Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, n calitate de <functie/ reprezentant legal/ mputernicit> al <denumirea solicitant>, solicitant de finanare pentru realizarea proiectului <titlul proiectului>, pentru care am depus prezenta Cerere de finanare, m angajez S furnizez contribuia proprie ce mi revine din costurile eligibile aferente proiectului1, in valoare de RON reprezentnd minim 2% din costul total eligibil al proiectului; S finanez toate costurile neeligibile (i conexe) aferente proiectului; S asigur resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile rambursrii/decontrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; S menin proprietatea infrastructurii construite/reabilitate/dotate i natura activitii pentru care s-a acordat finanare, pe o perioad de cel puin 5 ani dup finalizare/ dare n exploatare i s asigur exploatarea i ntreinerea n aceast perioad; S nu nstrinez, nchiriez, gajez bunurile achiziionate ca urmare a obinerii finanrii prin Programul Operaional Regional, pe o perioad de 5 ani de la nchiderea oficial a Programului; Sa m asigur ca nu se desfoar activiti economice n scopul obinerii de profit din activitile proiectului, din echipamentele achiziionate prin proiect sau din utilizarea imobilului construit/reabilitat; Sa m asigur ca nu se desfoar alte activiti economice n scopul obinerii de venituri din activitile proiectului, echipamentele achiziionate prin proiect sau din utilizarea imobilului construit/reabilitat, n afara activitilor pentru care a fost finanat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora ctre tere pri. S respect, pe durata pregtirii proiectului i a implementrii acestuia, prevederile legislaiei comunitare i naionale n domeniul egalitii de anse, nediscriminrii, proteciei mediului, eficienei energetice, achiziiilor publice, ajutorului de stat;

Se va anexa decizia Consiliului local/Consiliului Judeean/de aprobare a sumelor aferente contribuiei proprii
1

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea durabil i promovarea turismului Domeniul major de intervenie 5.3 Promovarea potenialului turistic i crearea infrastructurii necesare, n scopul creterii atractivitii Romniei ca destinaie turistic Operaiunea Crearea Centrelor Naionale de Informare i Promovare Turistic (CNIPT) i dotarea acestora Ghidul Solicitantului - Model B

Anex la prezenta Declaraie : Hotrrea <CL/CJ> nr. < > din data < >

Data:

<Semntura reprezentantului legal sau a imputernicitului acestuia> ______________________________