Sunteți pe pagina 1din 2

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT

Realizari 01.01 - 30.11.2012

PIB 2012
Bugetul
de
stat

Bugetul
centralizat
al unitatilor
adm.
teritoriale

Bugetul
asig
sociale

Bugetul
asig.
pentru
somaj

Fondul
national
de
asigurari
sociale de
sanatate

Credite
externe
ministere

Bugetul
institutiilor
publice
finantate
integral sau
partial din

Fonduri
externe
nerambursabile

Bugetul
trezoreriei
statului

Bugetul
Companiei
nationale de
autostrazi
si drumuri
nationale

Titluri
de
despagubire
A.N.R.P

Fondul
Proprie
tatea

Transferuri
intre
bugete
(se scad)

Total

Total
buget
general
consolidat

Operatiuni
financiare

608.500
-milioane lei Buget general
consolidat

Sume

% din
PIB

venituri
proprii

VENITURI TOTALE
Venituri curente
Venituri fiscale
Impozitul pe profit, salarii, venit si
castiguri din capital
Impozitul pe profit
Impozitul pe salarii si venit
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
capital

78.552,4
77.208,0

48.815,7
40.891,9

44.672,7
32.481,7

1.665,6
1.248,5

17.588,5
15.420,0

16.468,9
10.706,7

0,1

1.703,0

2.046,1

333,3

921,9

6.455,7

921,9

909,4

8,4
8,4

215.483,1
179.796,6

-40.065,2
-10.581,6

175.417,9
169.215,0

-4,7

175.413,2
169.215,0

28,8
27,8

69.541,0

31.704,0

104.994,1

104.994,1

104.994,1

17,3

17.829,6

12.955,2

30.784,8

30.784,8

30.784,8

5,1

10.676,2

28,8

10.704,9

10.704,9

10.704,9

1,8

6.255,5

12.915,4

19.170,8

19.170,8

19.170,8

3,2
0,1

897,9

11,1

909,0

909,0

909,0

0,3

3.889,9

3.890,2

3.890,2

3.890,2

0,6

51.020,1

14.739,8

1.845,8

69.308,6

69.308,6

69.308,6

11,4

TVA

31.903,5

13.600,9

45.504,5

45.504,5

45.504,5

7,5

Accize

17.539,6

1.266,1

18.805,7

18.805,7

18.805,7

3,1

1.969,9

1.969,9

1.969,897

0,3

3.028,5

3.028,5

3.028,5

0,5

674,8

674,8

674,8

0,1

Impozite si taxe pe proprietate


Impozite si taxe pe bunuri si servicii

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii


Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
Impozitul pe comertul exterior (taxe
vamale)
Alte impozite si taxe fiscale
Contributii de asigurari
Venituri nefiscale

15,6

Donatii
Sume de la UE in contul platilor efectuate
Operatiuni financiare
Incasari din rambursarea, imprumuturilor
Sume incasate in contul unic, la bugetul de
stat

21.12.2012 14:39

0,0

33,4

1.561,2

1.703,0

1.703,0

0,0

217,9
361,8

1.105,4
674,8
200,3

335,7

13.702,1

4,9

47.414,2

335,7

335,7

0,1

-315,5

47.098,7

47.098,7

7,7

27.388,3

-10.266,1

17.122,1

17.122,1

2,8

29.153,2

-29.153,2
614,7

614,7

0,1

334,7

334,7

0,1

5.466,8

5.466,8

5.466,8

0,9

4,7

4,7

4,7

-4,7

4,7

4,7

4,7

-4,7

-218,0

-218,0

-218,0

-218,0

0,0

16,2

119,1
32.335,5

141,4
7.525,6

Subventii
Venituri din capital

0,1

1.230,3

9.187,9

146,2

18,2

15,0

8.655,7

4.221,4

12.164,4

353,4

2.138,1

4.994,0

303,8

245,3

1,4

66,0

1.252,5

3.391,1

921,9

909,4
5.281,9

65,6

614,7
333,3

26,7

63,7

30,4

702,5

bgc nov sg

8,4

264,4

665,1

-330,4

Bugetul
de
stat

Bugetul
centralizat
al unitatilor
adm.
teritoriale

Bugetul
asig
sociale

Bugetul
asig.
pentru
somaj

Fondul
national
de
asigurari
sociale de
sanatate

Credite
externe
ministere

Bugetul
institutiilor
publice
finantate
integral sau
partial din

Fonduri
externe
nerambursabile

Bugetul
trezoreriei
statului

Bugetul
Companiei
nationale de
autostrazi
si drumuri
nationale

Titluri
de
despagubire
A.N.R.P

Fondul
Proprie
tatea

Total

Transferuri
intre
bugete
(se scad)

Total
buget
general
consolidat

Operatiuni
financiare

Buget general
consolidat

Sume

% din
PIB

venituri
CHELTUIELI TOTALE

93.787,5

49.547,7

44.585,3

1.583,6

17.607,2

257,9

proprii
15.828,4

333,3

882,2

6.757,2

14,9

231.185,3

-40.065,2

191.120,0

-4.918,4

186.201,7

30,6

Cheltuieli curente

89.923,8

40.216,4

44.623,3

1.589,2

17.515,7

5,3

15.035,6

333,3

882,2

924,4

14,9

211.064,1

-39.937,4

171.126,7

-849,7

170.276,9

28,0

15.556,8

14.943,6

136,3

72,4

121,7

6.042,4

209,2

0,2

37.082,5

37.082,5

37.082,5

6,1

3.867,3
8.931,1

13.148,1
748,4

351,6
20,4

55,8

16.311,8
6,3

4.209,8
22,7

623,7
91,5

14,8

38.602,3
10.683,1

-321,8

30.214,7
10.361,2

30.214,7
10.361,2

5,0
1,7

86.563,0

Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Dobanzi
Subventii
Transferuri - Total
Transferuri intre unitati ale administratiei
publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila
Cheltuieli de capital
Active nefinanciare
Active financiare
Operatiuni financiare
Imprumuturi
Rambursari de credite
Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent
EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) fara influente top -u

21.12.2012 14:39

3.409,5

1.989,1

55.241,6

9.387,2

44.115,1

1.459,4

0,1

363,6

22.208,3

571,4

10.261,0

552,3

8.784,8

4.874,2

12.369,7
1.617,7

2.735,4
654,0

1,6

19,5
862,7

15,6
1.075,9

5,3

4.729,4

5.415,8

5,3

40,3
44.074,7

105,3
964,7
25,8

45,9
1.030,0

2.917,7

5.415,8

26.129,6

-25.249,5

880,1

880,1

0,1

333,3

11.639,1

-2.020,7

9.618,4

9.618,4

1,6

862,3

14.712,8

-2.513,9

12.198,9

88,2
305,5

61.262,6
2.603,0

15,8

-849,7

61.262,6
2.603,0

2.933,5

-1.444,0

1.489,5

8.592,8

0,6

1,8

104,2

252,7

762,4

5.162,3

16.455,6

-44,2

16.411,4

1.558,5

8.385,9

0,6

1,8

104,2

252,7

762,4

5.162,3

16.228,3

-44,2

16.184,2
227,3

-20,3

33,2
0,6

670,5

4.132,0
97,50

-83,7

4.048,3
97,5

-4.048,3
-97,50

32,6

670,5

4.034,5

-83,7

3.950,8

-3.950,8

20,3

206,9
873,1

2.458,2

873,1

-270,3

-134,6

-15.235,1

-732,0

227,3

-38,6

-7,4

-12,7

87,5

82,0

-18,7

-257,9

0,9
14,1

-29.784,0

1.578,8

2.555,1
96,86

5.415,8

116.347,1

487,1

-849,7

85.713,3

333,3

2.986,3

0,1

-8.387,6

-2,8

0,0

640,5

39,7

bgc nov sg

-301,4

-6,6

-466,4

-466,4

-15.702,1

-15.702,1

-20,3

4.913,7

11.349,2

1,9

61.262,6
2.603,0

10,1
0,4

1.489,5

0,2

16.391,1

2,7

16.184,2

2,7

206,9

0,0

-466,4

-0,1

-10.788,4

-1,77