abaxiális Abbé-Estlander ajakplasztika Abbé-műtét aberráns nyálmirigy ablakképzés ablakos ablakos korona ablatio abnormális ábra

/ jegy abrázio dentális abrázió, foglalkozási abrázió / kopás abrázió, művi abráziónak ellenálló tükör abrázió, okkluzális / rágófelszíni abrázió, rituális abráziós fazetta abraziv anyagok ábrázolás ábrázolás, grafikus abscessus, alveoláris abscessus, apikális abscessus, dentoalveoláris abscessus, gingivális abscessus, lingvális abscessus, parodontális abscessus, periapikális abscessus, periartikuláris abscessus, pericoronális abscessus, pterigomaxilláris abscessus, pulpális abscessus / tályog abszorbeálódó paszta abszorbeáló / felszívó abszorbens abszorbens vatta (rolni) abszorpciós koefficiens abszorpciós sugárdózis acanthoticus hám acél acélcsík, szeparáló acél csiszolócsík acéldróthuzal acélfúró acelluláris acelluláris cement acélműszer acél, rozsdamentes acélszalag achát/ agát achátlemez achátspatula / -lapoc acheilia

abaxial plastia buzelor după metoda Abbé-Estlander operaţia lui Abbé glandă salivară aberantă fenestrare fenestrat coroană fenestrată ablaţie anormal figura, cifră abrazie dentară abrazie profesională abrazie abrazie artificială oglindă bucală rezistentă la abrazie abrazie habituală, a suprafeţelor oclu-zale abrazie rituală faţetă de abrazie materiale abrazive reprezentare prezentare grafică abces alveolar abces apical abces dentoalveolar abces gingival abces lingual abces parodontal abces periapical abces periarticular abces pe-ricoronar abces pterigomaxilar abces pulpar abces pastă resor-babilă absorbant absorbant vată hidrofi-lă coeficient de absorbţie doză de radiaţie absorbită digitaţie epitelia-lă, epiteliul acantotic oţel bandă separatoare din oţel bandă abrazivă din oţel sârmă din oţel freză din oţel acelular cement acelular instrument din oţel oţel inoxidabil bandă din oţel agat placă de agat spatulă de agat acheilie

abaxial Abbé-Estlander operation Abbé-Estlander operation aberrant salivary gland fenestration windowed, fenestrated open face crown, window crown ablation abnormal figure, digit dental abrasion occupational abrasion abrasion, wear artificial abrasion abrasion-resistant mirror habitual occlusal abrasion ritual abrasion abrasion facet abrasive substances, substances used for abrading representation tracing, graphic alveolar abscess apical abscess dentoalveolar abscess gingival abscess lingual abscess periodontal abscess periapical abscess periarticular abscess pericoronal abscess pterygomaxillary abscess pulpal abscess abscess absorbent cream absorbent absorbent absorbent cotton coefficient of absorption rad (radiation absorption dose) epithelial peg steel separating steel strip abrasive steel strip steel wire steel bur, steel grain acellular acellular cementum steel instrument stainless steel steel strip agate agate slab agate spatula / instrument acheilia

achondroplasia acidophil mikroorganizmus acidózis acidum acinus / mirigyvégkamra acinus, nyálmirigy acinusszekréció acrocephal acrodermatitis acrodinia acrodontia A. D. A. adag adag / adagolt mennyiség adag, hatékony adag, kezdő adag, maximális adagolás/bemérés adag, optimális adamantinoma adamanto- / amelozománc ádámkapocs adaptációs szindróma adaptálható adapter adaptergyűrű adat adatlap / kórlap adatlap, parodontális addíció Addison-kór addukció adenitisz adenoid vegetáció adenokarcinóma adenoma adenopathia adenozin-difoszfát (ADP) adenozin-monofoszfát adenozin-trifoszfát (ATP) adhézió (kötés, zománc savas kondicionálása után bondanyaggal végzett művelet) adhéziós erő adhéziós híd adjunktus, egyetemi adjuvans adminisztráció, kórházi adminisztráció, praxis adottságra.- calitate înnăscută adrenalin adrenocorticotrop adstringens adszorpció

achondroplazie microorganism acidofil acidoză acid acin acinii glandei salivare secreţie acinară acrocefalie acrodermatită acrodinie acrodonţie Asociaţia Dentară Americană doză doză, porţie, cantitate doză eficientă doză de atac doză maximă dozare doză optimă adamantinom adamantin croşetul Adams sindrom de adaptare adaptabil adaptor inel de adaptare date fişă personală fişă parodon-tală adiţie boala Addison adducţie adenită vegetaţii adenio-diene rinofaringiene adenocarcinoma adenom adenopatie adenozin-difosfat (ADP) adenozin-monofosfat adenozin-trifosfat (ATP) adeziune, legare, lipire, legătură forţă adezivă restaurare protetică fixă adezivă (RPF) şef de lucrări (univ.) adjuvant administraţia spitalului administrarea unui cabinet dentar natural endowments adrenalină adrenocortico-trop astringent adsorbţie

achondroplasia acidophilic microorganism acidosis acid acinus salivary gland acinus acinar secretion acro-cephaly acrodermatitis acrodynia acrodontia American Dental Association (ADA) dose batch efficient dose initial dose maximal dose dosing optimal dose adamantinoma adamantine Adam's clasp adaptation syndrome adaptable adapter band adapter data, information chart periodontal chart addition Addison's disease adduction adenitis nasal polyp adenocarcinoma adenoma adenopathy adenosine diphosphate (ADP) adenosine monophosphate adenosine triphosphate (ATP) bonding, adherence adhesive force adhesive fixed partial denture (FPD) lecturer adjuvant hospital management practice management adrenal-in(e), epinephrine, suprarenine adrenocorticotropic astringent adsorption

aerob aerob, fakultatív aerobiózis aerob, obligát aerodontalgia (légnyomásváltozáshoz kötött fogfájás) aeroszol Aesculapius-szike affektivitászavarok afferens affinitás afibrilláris cement afibrinogenaemia afta afta, orális afta, recidiváló aftás aftás fekély aftás stomatitis ág agaragar agaragar-táptalaj agargéz, felszívódó agenézia ágens ágens, fertőző ágens, irritáló ágens, szennyező ageusia / ízérzés hiánya agg aggkor aggkori orvoslás agglomerálás agglutináció aggregáció aglossia agnathia agonia agranulocytosis agy agybaj agybarázda agyi agyideg agyideg, VII. / nervus facialis agyideg, X. / nervus vagus agyi eredetű görcs ágynyugalom agyödéma agyrázkódás ágy, tábori agyvérzés AIDS-es beteg ínygyulladása AIDS (szerzett immunhiány-szindróma)

aerob facultativ aerob aerobioză aerob obligatoriu aerodontalgie aerosol bisturiu Aescu-lap tulburări afective aferent afinitate ciment afibri-lar afibrinogene-mie aftă aftă bucală aftă recidivantă aftos ulceraţie aftoasă stomatita aftoasă ramură agar mediu de cultură din agar pansament rezorbabil din agar agenezie agent contaminant agent iritant contaminant lipsa senzaţiei gustative senil; bătrân bătrâneţe gerontologie aglomerare aglutinare agregare aglosie, absenţa congenitală a limbii agnaţie, absenţa congenitală a mandibulei agonie agranulocitoză creier boală cerebrală sulcus, şanţ cerebral cerebral nerv cranian nerv facial nervul vag, nerv cranian X spasm cerebral repaos la pat edem cerebral contuzie, comoţie cerebrală brancardă hemoragie cerebrală gingi-vita bolnavului SIDA SIDA (sindrom de imunodefi-cienţă dobândită)

aerobe facultative aerobe aerobiosis no obligate aerobe aerodontalgia aerosol Aesculap scalpel affective disturbance afferent affinity afibrillar cementum afibrinogen(a)emia sore cancer; aphtha oral aphtha recurrent aphtha aphthous aphthous ulcer aphthous stomatitis branch agar agar culture medium for microorganisms absorbable agar gauze agenesia agent contaminant irritant (agent) contaminant ageusia senile; aged senescence gerontology agglomeration agglutination aggregation aglosia agnathia agony agranulocytosis cerebrum, brain brain disease, mental disorder cerebral sulcus cerebral cranial nerve seventh nerve tenth nerve cerebral spasm standstill cerebral oedema cerebral contussion stretcher stroke HFV-associated gingivitis acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)

AIDS-vírus air abrasive technika airbrasive / prophy-jet típusú fogtisz-titó-készülék ajak ajakáll ajak-, állcsont-, szájpadhasadék ajakbarázda ajakbehúzódás ajakbetegség ajakdaganat ajakdefektus ajakduzzanat ajak előreállása ajak- és pofakampó ajak- és szájpadhasadék ajak- és szájpadhasadék, teljes ajakfájdalom ajakfék ajakfekély ajakfog ajakgyulladás ajakharapdálás / morsicatio labio-rum ajakhasadék, nyúlajak ajakheg / forradás ajakherpesz ajakhiány ajak hiánya ajakiv ajakkampó ajak, kettős ajak kimetszése ajakkontúr ajak, nyelvi ajakorbánc ajakpír ajakpírhatár ajakplasztika ajakrák ajakrepedés ajaksipoly ajakszopás ajakszorítás ajakterpesz ajakvastagodás ajakvédő ajakverőér ajakvonal ajakzáródási hiba ajakzáródás, normál ajakzsibbadás ajakzug ajánlás ajánlott gyógyszer ajkak közötti

virus HIV tehnica aerabrazivă aparat de detartraj prophy-jet buză labiomental despicătură de buză, alveolă şi palat; cheilo-gnato-palatoschizis filtrum retracţie labială cheilită tumora labială defect labial tumefacţie labială procheilie depărtător de buze şi obraji despicătură de buză şi palat labio-palatoschizis total cheilodinie frenul labial ulceraţie labială labiodental cheilită, inflamaţie labială muşcarea buzei cheiloschi-sis (buză de iepure) cicatrice labială herpes labial acheilie acheilie contur labial indepărtător de buze buză dublă excizie labială conturul labial labiolingual erizipelul buzei roşul buzelor limita roşului buzei cheiloplastie cancer labial, epitelom de buza ragadă labială fistulă labială sugerea buzei contractură labială îndepărtător bucal macrocheilie scut labial arteră labială linie labială incompetenţă labială contact labial normal parestezia buzei unghiul labial recomandare medicament recomandat linie interlabială

HIV (Human Immunodeficiency Virus) air-abrasive procedure air-abrasive system lip labiomental cleft lip, maxilla and palate philtrum lip retraction cheilopa-thy lip tumo(u)r lip deficiency lip oedema procheilia lip and cheek retractor cleft lip and palate complete lip and palate cleft chei-lodynia labial fre-num lip ulceration labiodental cheilitis, lip inflammation lip biting cleft lip, hare lip labial scar lip herpes acheily acheilia lip line lip retractor double lip labial excision lip contour / outline labi-olingual labial erysipelas vermilion border of lip lip line cheiloplasty carcinoma of lips, lip cancer labial rhagades fistula of lips lip sucking lip habits cheek retractor macro cheily lip guard artera labiális lip line (prosthodont.) incompetent lips competent lips lip paresthesia angle of the mouth recommendation prescribed drug interlabial Upline

ájul ás ájul ás / kollabálás / kollapszus akadály akadémia akadémiai akadémikus akarat nélküli akarattól függetlenül működő akcesszorikus csatorna akcesszorikus gyökér akcidentális pulpamegnyitás akné akrilát akrilát alaplemez akrilát bázislemez akrilátból készült akrilátcement akrilátfazetta akrilátfazettás korona akrilát fogsor akrilát frézer akrilát harapásemelő sín akrilát, hidegen polimerizálódó akrilátkorona akrilát műgyanta akrilsav akromegália akromegáliás / óriásnövés aktinikus aktinomikózis aktinomyces aktiválás aktivátor aktív áttörés aktív caries / rohamosan szuvasodó fog aktív fázis aktív fogelőtörés aktív immunitás aktivitás, cariesaktivitás, fokozott aktivitás, kapilláris aktív komponens akupunktúra akut akut gingivitis ulcerosa akut letál is fluordózis akut parodontitis akut periapikális paradontosis akut polycythaemia vera akut pulpitis akut szeptikus nekrózis aláásás alábélelés alábélelés, fogsor-

pierderea cunoştinţei, leşin lipotimie obstacol academie academic academician involuntar funcţionare nevoluntară canal accesoriu rădăcină accesorie deschiderea accidentală a camerei pulpare (descoperirea accidentală a pulpei) acnee răşină acrilică, acrilat placă de bază acrilică placă de bază acrilică din acrilat ciment din răşină acrilică faţetă din acrilat coroană cu faţetă acrilică proteză din răşină acrilică freză de acrilat şină, gutieră ocluzală din acrilat răşină polimerizabilă la rece coroană din răşină acrilică răşină acrilică acid acrilic acromegalie acromegalie, gigantism efect actinic actinomicoză actinomicete activare activator ortodontic erupţie activă carie activă fază activă erupţie dentară activă imunitate activă carioactivitate activitate crescută activitate capilară component activ acupunctura acut gingivită ulcero-necrotică acută intoxicaţie acută de fluor parodontită acută parodontită apicală acută policite-mia vera acută pulpită acută necroză septică acută subminare rebazare, căptuşire rebazarea protezei

faint, swoon lipothymy obstacle, impediment academy academic; academical academician involuntary involuntary function accessory channel accessory root accidental pulp exposure acne acrylic resin, acrylate acrylic baseplate acrylic baseplate acrylic acrylic resin cement acrylic facing resin-faced crown acrylic resin denture acrylic bur acrylic bite guard splint cold cured resin, autopolymer resin acrylic resin crown acrylic resin acrylic acid acromegaly acromegaly actinic effect actinomycosis actinomyces activation activator (orthodont.) active eruption active / rampant caries active phase active tooth eruption active immunity caries activity hyperactivity capillary attraction active component acupuncture acute acute necrotizing ulcerative gingivitis (ANUG) acute fluoride intoxication acute periodontitis acute apical periodontitis acute PV acute pulpitis acute septic necrosis undermine relining rebasing of denture

alábélelő anyag alábélelő anyag, puhán maradó alábélelő anyag, puhán maradó (mű-fogsor) alábélelő tömőanyag alacsony fog alacsony fordulatszámú alacsony olvadáspontú ötvözet alacsony vérnyomás aláfóliázott / tehermentesített rész a fogsoron alagútpreparáció alagútpreparáció (a 3. fokú furcatio laesio sebészi megoldására) aláírás alak alakállandóság alaki és szerkezeti fejlődés alaki fejlődés alakítás alakítható / beállítható / illeszthető alakítható gyűrű alakítható / hidegen kalapálható alakíthatóság (nemesfémek) alakító alaktan alaktani alakváltozás alámenő részeket megszüntetni alámenős rész ala minor ossis sphenoidalis alámosható híd alany alanyi alany, kísérleti aláöltőtű aláöltő varrat alap alapanyag alapanyagcsere alapanyagcsere-érték alapanyagok, fogtechnikai alapanyag, porcelán alapellátás alapelv alapelv, terápiás alapfal alapfogalmak alaphártya alaphelyzet alapi / bazális

material pt. rebazare material de rebazare rezilientă material de condiţionare rezilientă material pt. obturaţie de bază dinte scurt turaţie redusă aliaj cu punct de topire joasă hipotensiune suprafaţă foliată, despovărată prepararea cavităţii prin metoda tunelizării preparare prin tunelare a semna formă, statură stabilitatea formei dezvoltare morfo-funcţională morfogeneză formare ajustabil inel adaptabil ductibil ductilitate formativ morfologie morfologic schimbare de formă deretentivizare zonă retentivă aripa mică a osului sfenoidal RPF suspendată subiect subiectiv subiect de experienţă ac de sutura sutura de separaţie bază materie primă, substanţă de bază metabolism bazai valoarea metabolismului bazai materiale uzuale pt. tehnica dentară materie primă a porţelanului asistenţă de bază principiu fundamental principiu terapeutic peretele bazai noţiuni de bază membrană bazală stare, situaţie de bază bazai

reliner soft reliner soft reliner cavity liner short / small tooth low rotation low-fusing alloy hypotension, low blood pressure relief chamber (prosthodont.) tunel-ization tunnel preparation (periodont.) to sign form, shape, stature, conformation form stability morphological and functional development morphogenesis formation, forming, shaping adjustable adjustable band ductile ductility formative morphology morphological change of form, metamorphosis blocking-out undercut undercut lesser wing of sphenoid bone sanitary, self-cleasing fixed partial denture subject subjective subject of an experiment ligature needle suture of separation base, basis, ground substance, ground; basic material, elementary substance basal metabolism basal metabolism rate usual dental technicians materials porcelain body primary health care fundamental principle therapeutic principle base surface fundamental ideas / notions / conceptions basement layer basal / initial position basal

alapképzés, fogászati alaplemez alaplemez / bázislemez (műfogsoré) alaplemez, fém alaplemez, fogsor alaplemezviasz alaplenyomat-anyag alapozószín alapterület alaptörvény alárendelt alátámasztás alátámasztó terület alatta fekvő alá váj ás alávájt zománc alávet (kezelésnek) Albers-Schönberg-betegség albínó albumin álciszta alcsoport áldaganat alépítmény (pl. implantátumé) aleukias leukémia alfaj alfejezet álficam algesia alginát alginát, irreverzibilisen kötő alginát lenyomatanyag alginát, színváltós alginsav alhám / irha ál / hamis / nem valódi álhártya alimentáris alizarin alkáli földfém alkalikus alkalmatlan alkalmatlanság alkalmazás alkalmazkodás alkalmazkodás, funkcionális alkalmazott fogorvos alkalmi alkalmi parazita alkat alkatrész alkohol alkohol / borszesz alkoholfogyasztás

instruire stomatologică de bază placă de bază placă de bază placă de bază metalică baza protezei ceară pt. placa de bază material de amprentă chitos opacizant arie bazală principiu, lege fundamentală subordonat sprijin zonă de sprijin subiacent subminare smalţ subminat supune la un tratament osteoporoză Albers-Schönberg albino albumină pseudochist subgrupă pseudotumoră infrastructură leucemie aleu-cemică subspecie subcapitol pseudoluxaţie algezie alginat alginat cu priză ireversibilă material pe bază de alginat pt. amprentă alginat cromatic acid alginic ţesut subepitelial prefăcut, simulat, fals pseudomembrană alimentar alizarină metal alcalin alcalin incompetent, necorespunzător incompetenţă, necorespondenţă administrare acomodare adaptare funcţională stomatolog angajat ocazional parazit ocazional, facultativ statură, stare constituţională piesă componentă alcool alcool sanitar consum de alcool

dental undergraduate education baseplate baseplate metal baseplate denture base baseplate wax putty impression material primer basal area principle; fundamental law, statute subject (to) support, supporting supporting / basal area, supporting surface underlying undermine undermined enamel to subject to treatment Albers-Schönberg's osteoporosis albino albumin pseudocyst subgroup pseu-dotumo(u)r substructure aleuk(a)emic leuk(a)emia subspecies subchapter pseudo-luxation algesia alginate irreversible hydrocolloid alginate alginate impression material colo(u)r-changing alginate alginic acid subepithelial tissue sham pseudomembrane alimentary alizarin(e) alkaline metal alkaline unfit(ted) for, unsuited to/for, incompetent incompetence administration, application, use accommodation, compliance functional adaptation salaried dentist occasional, incidental, casual occasional parasite physique, constitution component, constituent, piece alcohol spirit alcoholism

alkoholos oldat alkotóelem áll állag áll alatti áll alatti nyirokcsomó áll- / álli / alsó állkapcsi államvizsga állandó állandó fogazat állandó orthodonciai erő állandó parazita állandósító szer állapot állapot, egészségi állapot, fizikális állapot/ helyzetállapot, immunoszupressziós állapot, kezdeti állapot, mérgezéses állapot, pajzsmirigyhiányos állapot, paradentális állapotváltozás állás, szabályos állati eredetű sörte állatiszőr-nyíróolló v. elektromos nyíró (állatkísérletben) állatkísérlet állat, kísérleti állatorvostudomány állcsont, alsó állcsontartéria állcsontciszta, alsóállcsontfejlődési rendellenesség, alsoállcsont, felsőállcsont, fogatlan állcsontgerinc állcsontgyulladás állcsonthasadék állcsonthiány állcsontindex állcsontív állcsontsipoly állcsontsipoly, alsóállcsonttörés állcsonttörés, alsóál les úcs állcsúcs alatti állcsúcsi állcsúcs / mentum állcsúcsplasztika allelomorf gén allergen allergia allergiás allergiás gyógyszerreakció

soluţie alcoolică element component bărbie, mentőn consistenţă submandibular ganglion submandibular gnatic, mandibular examen de licenţă permanent, continuu dentiţie permanentă forţă ortodontică permanentă parazit permanent stabilizator stare stare de sănătate starea fizică stare, poziţie stare imunosupresată stadiu prodromal stare toxică ati-reoză stare paro-dontală schimbare de poziţie de stare poziţie simetrică, ordonată smocuri din păr natural foarfecă sau maşină de tuns (animale) experienţă pe animale animal de experienţă medicină veterinară os mandibular, mandibulă artera mandibulară chist osos mandibular anomalie de dezvoltare a mandibulei os maxilar, maxilă creastă edentată creastă alveolară osteită maxilară gnatoschisis agnaţie indice gnatic arc maxilar fistula osului maxilar fistulă mandibulară fractura osului maxilar fractură mandibulară gnathion submentonier mentonier bărbie genioplastie genă allelomorfă alergen alergie alergic reacţie medicamentoasă alergică

alcohol solution element chin, men-ton consistency submandibular submandibular ganglion gnathic board exam permanent, constant, continual, stable permanent dentition continuous orthodontic force permanent parasite stabilization substance / stabilizer status, state, condition state of health physical condition status immunosuppressive state initial stage toxemia athyroidism periodontal status status disturbance symmetrical position animal bristle clipper animal experiment / test experimental animal veterinary medicine mandible artera mandibulars mandibular bone cyst mandible development disturbance maxilla edentulous crest alveolar crest maxillary bone inflammation cleft jaw, gnathoschisis agnathia gnathic index maxillary arc maxilla fistula mandibular fistula maxillary fracture mandibular fracture gnathion (cephalom.) submental mental (chin) chin genioplasty allelic gene allergen allergy allergic allergic drug reaction

allergiás ödéma allergiás purpura allergiás sokk allergiás stomatitis allergiás túlérzékenység áll és fejsapka állítható állítható (egyéni értékű artikulátor) állítócsavar állítógomb áll izom áll izomgörcs állkapcsi állkapcsi alapmozgások állkapocs állkapocs alatti állkapocs alatti mirigy állkapocs alatti nyálmirigy állkapocs, alsó állkapoccsal foglalkozó tudomány (gnatológia) állkapocscsatorna állkapocs-előreugrás állkapocs eredetű állkapocsfájdalom állkapocs felszálló ág állkapocsficam állkapocs határmozgásai állkapocs-hátraugrás állkapocshelyzetek állkapocshelyzet, relaxált izomtónusban felvett állkapocsízület állkapocsízület-ankylosis állkapocsízületi fejecs állkapocsízületi ficam állkapocsízületi gyulladás állkapocsízületi merevség (ankylosis) állkapocsízületi részleges ficam állkapocsízületi ropogás állkapocs kondilusz alatti törés állkapocs-koponyabázis-viszony anomália állkapocs körüli állkapocs legmélyebb külső pontja

edem alergic purpură alergică şoc anafilactic stomatită alergică reacţie alergică frondă mentonieră cu capelină reglabil, adaptabil articulator adaptabil şurub de reglare buton de reglare muşchi mentonier spasm al muşchiului mentonier mandibular mişcările fundamentale ale mandibulei mandibula, osul mandibular submandibular glandă sub-mandibulară glandă salivară submandibulară mandibulă gnatologie, ocluzologie canal mandibular progenie mandibular nevralgie man-dibulară ramura ascendentă a mandibulei luxaţie mandibu-lară mişcările limită ale mandibulei retruzie man-dibulară poziţii mandi-bulare raport mandibular de repaus articulaţia tempo-ro-mandibulară anchiloza articulaţiei temporo-mandibulare cap articular al mandibulei luxaţie ATM artrită ATM (temporomandibulară) anchiloza, rigiditate ATM (temporomandibulară) subluxaţie ATM (temporomandibulară) cracment articular, gnatosonie fractură subcondiliană anomalie mandibulo-craniană perimandibular gnathion

allergic oedema allergic purpura allergic shock allergic stomatitis allergic reaction chin and headcap adjustable, adaptable adaptable / adjustable articulator adjusting screw regulating/adjusting button (knob) mentonier muscle muscle spasm mandibular basal mandibular movements mandible jaw; mandible submandibular submandibular gland submandibular salivary gland mandible gnathology mandibular channel progenia mandibular origin gnathodynia, mandibular nerve neuralgia slope of mandibular ridge luxation of jaw, jaw sprain mandibular rest movements mandibular retraction mandibular position unstrained jaw relaxation temporomandibu-laris articulation, temporomandibular joint, mandibular joint mandibular joint ankylosis condillus mandible; mandibular caput dislocation of temporomandibular joint, subluxation of temporomandibular joint temporomandibular joint inflammation rigid temporomandibular joint subluxation of temporomandibular joint clicking jaw; gnathosonics subcondylar fracture anomaly of jaw-cranial base relationship perimandibular gnathion

állkapocsméret anomáliái állkapocsmozgás állkapocsmozgás, parafunkciós állkapocsmozgás, szabad állkapocsnekrózis állkapocs nyugalmi helyzete állkapocsplasztika állkapocs, progéniás állkapocsreflex állkapocs részleges ficama állkapocsrögzítő sín állkapocsszöglet állkapocstörés állkapocs, törött állkapocs, visszaugró állkapocs zárási reflex állomány, intercelluláris állomány, sejtközötti állomány, szövetközti alloplasztikus anyagok alloplasztikus implantátum allotranszplantátum állplasztika állsapka álltámla álom álpozitív alsó ajak alsó állcsont alsó állcsont alatti alsó állcsont alatti nyálmirigy alsó állcsont feletti alsó állcsontgerinc alsó állcsont helyzete alsó állcsonti fájdalom alsó állcsonti fog alsó állcsonti fogsor alsó állcsontörés alsó állcsont retrakciós (hátsó) helyzete alsó állcsont sikló-csúszó mozgása alsó állkapocs alsó állkapocs érzéstelenítése alsó arcmagasság alsóbbrendű alsó első kisőrlő alsó első nagyőrlő alsó és felső kisőrlők összehasonlítása alsó és felső metszőfogak összehasonlítása

anomaliile dimensiunilor mandibulare mişcările mandibulei mişcare mandibulară parafuncţională, parafuncţie mandibulară mobilitate mandibulară liberă necroză mandibulară poziţie de repaus mandibular chirurgia plastică a maxilarelor maxilar inferior în protruzie reflex maseterin sublu-xaţie, luxaţie parţială atelă de imobilizare maxilară gonion fractura maxilarului inferior maxilar fracturat retrognaţie reflex de închidere a gurii substanţă intercelulară substanţă interstiţială, matrice intercelulară substanţă interstiţială materiale aloplastice implant aloplastic transplant alogen chirurgia plastică a maxilarelor frondă mentonieră atelă mentonieră vis rezultat fals pozitiv buză inferioară mandibulă submandibular glandă salivară submandibulară supramandi-bular creastă alveolară mandibulară poziţia mandibulei nevralgie mandibulară dinte mandibular arcadă dentară inferioară fractură mandibulară poziţia posterioară a mandibulei mişcare de protuzie mandibulară maxilar inferior, mandibulă anestezie mandibulară etajul inferior al feţei inferior premolar prim inferior molarul prim inferiori, molarul de şase ani studiu comparativ al premolarilor inferiori şi superiori studiu comparativ al incisivilor inferior şi superiori

anomaly of jaw size (major) mandibular movements perverted mandibular movement free mandibular movement mandibular necrosis mandibular rest position gnathoplasty protruding lower jaw jaw jerk reflex, masseter reflex mandibular subluxation, condylar dislocation arch bar angle of the mandible jaw / mandibular fracture fractured jaw retrognathia jaw closing reflex intercelullar substance matrix (histol.) interstitial substance alloplastic materials allograft xenograft gnathoplasty chin retractor, chin cap (orthodont.) chin rest dream false positive result inferior lip mandible submandibular submaxillary salivary gland supramandibular mandibular crest/ ridge mandibular position mandibular neuralgia mandibular tooth lower dental arch; lower mandibular denture mandibular fracture retracted position of the mandible mandibular protraction lower jawbone, mandible mandibular an(a)esthesia lower facial height inferior lower / inferior first premolar lower / inferior first molar, six-year molar comparative study of lower and upper premolars comparative study of lower and upper incisors

alsó és felső nagyőrlők összehasonlítása alsó és felső szemfogak összehasonlítása alsó fogív alsó fogsorprotézis alsó harmadik nagyőrlő alsó / inferior alsó középső metszőfog alsó lenyomatkanál alsó második kisőrlő alsó második nagyőrlő alsó metszőfogpont/ incision inferius alsó műfogsor alsó oldalsó metszőfog alsó részleges fogsor alsó szemfog alsó vezetéses érzéstelenítés általános általános adaptációs szindróma általános / egész szervezetre kiterjedő általános érzéstelenítés általános fizikális állapot általános paradentális státus általános sebészet általános vizsgálat általános v. szisztémás betegség áltasak altatás altató altató hatású / altató altatókészülék altatóorvos altatószer alternatív terápia áltumor aluminium alumínium bázislemez alumíniumfólia alumíniumkorona alumíniumoxid-kerámia alumínium, öntött álút alvadás alvadásgátló / antikoaguláns alvadási idő alvás alvás során fellépő légszomj alveoláris alveoláris atrofia alveoláris csont alveoláris csontpusztulás, horizontális

studiu comparativ al molarilor inferiori şi superiori studiu comparativ al caninilor inferiori şi superiori arcadă dentară inferioară proteză inferioară al treilea molar inferior, molarul de minte inferior inferior incisiv central inferior lingură de amprentă inferioară al doilea premolar inferior al doilea molar inferior, molarul de 12 ani punct interincizal inferior proteză inferioară incisiv lateral inferior proteză parţială inferioară canin inferior anestezie tronculară periferică mandibulară general sindrom de adaptare generală sistemic anestezie generală stare generală stare parodontală generală chirurgie generală investigaţie / examinare generală afecţiune de sistem / boală generală pungă parodontală falsă narcoză hipnotic, narcotic somnifer aparat de anestezie medic anestezist somnifer terapie alternativă pseudotumoră aluminiu placă de bază din aluminiu folie din aluminiu coroană de inveliş din aluminiu ceramică aluminoasă aluminiu turnat cale falsă coagulare anticoagulant timp de coagulare somn, adormire dis-pnee nocturnă alveolar atrofie alveolară os alveolar resorbţie alveolară orizontală

comparative study of lower and upper molars comparative study of lower and upper canines lower dental arch lower denture lower / inferior third molar lower, inferior lower / inferior central incisor mandibular impression tray second lower/inferior premolar lower / inferior second molar, twelve-year molar incisal edge lower / inferior denture lower / inferior lateral incisor mandibular partial denture lower / inferior canine mandibular block an(a)esthesia general general adaptation syndrome systemic general an(a)esthesia general physical state general parodontal status general surgery general investigation systemic disease pseudopocket narcosis drug, hypnotic soporific (somnific) anaesthetic apparatus an(a)esthesiologist sleeping draught / potion / pill alternative therapy pseudo-tumo(u)r aluminium aluminium baseplate aluminium foil aluminium cap aluminous porcelain aluminium cast false route coagulation anticoagulant coagulation time sleep sleep dyspn(o)ea alveolar alveolar atrophy alveolar bone horizontal alveolar resorption

alveoláris dehiscentia alveoláris drótligatúra alveoláris gerinc, reziduális alveoláris határ / alveoláris csonttaraj / az alveolus széle alveoláris ív alveoláris küret alveoláris osteotomia alveoláris rák alveoláris rostok, vízszintes alveoláris septum alveoláris sorvadás alveoláris vonal alveoláris széli rost alveoláris szög alveolitisz alveolodentális ligamentum alveologingivalis rost alveolotómia alveolus alveolus dentalis / fogmeder alveolusfal alveolus gerinc alveolus széle alveolusszéli rostok alveolus törés amalgam amalgámadagoló amalgam alternatíva amalgámba illeszkedő sín amalgam dörzscsésze amalgam dörzsrúd amalgámezüst amalgámfelszín-mintázó amalgámfényező-csík amalgámgolyócska amalgámhulladék amalgámkapszula amalgámkarver / amalgámmodellező kézi szerszám amalgámkeverő amalgámmatrica amalgámminta amalgámpisztoly amalgámreszelék amalgam tető vác ió amalgámtömő amalgámtömörítés amalgam vagy viasz modellezése ambulancia, járóbeteg ambuláns beteg ambuláns szájsebészet ameloblast ameloblastoma, malignus ameloblastréteg amelogenezis

dehiscenţă alveolară ligatură de sârmă alveolară creastă edentată rebord alveolar arc alveolar chiuretaj alveolar osteotomie alveolară tumoră malignă alveolară ligamente alveolare orizontale sept alveolar atrofie alveolară linie alveolară fibră marginală alveolară unghi alveolar alveolită ligamente alveolodentare fibră alveo-logingivală alveolotomie alveolă dentară alveolă dentară perete alveolar creastă alveolară rebord alveolar ligamente alveolare periferice fractura osului alveolar amalgam dozator de amalgam alternativa amalgamului şină cu retenţie în amalgam mojar de amalgam pistil de amalgam amalgam de argint instrument de modelat amalgam bandă pt. lustruirea amalgamului bobită de amalgam rest / deşeu de amalgam capsulă de amalgam instrument pt. modelarea amalgamului amalgamator matricea pt. obturaţii de amalgam model de amalgam port amalgam pilitură de amalgam tatuaj de amalgam fuloar de amalgam condensarea amalgamului modelajul amalgamului, al cerii asistenţă ambulatorie pacient tratat în ambulatoriu chirurgie oro-maxilo-facială ambulatorie ameloblast amelo-blastom malign strat ameloblastic formare de smalţ

alveolar dehiscence alveolar wiring residual alveolar ridge alveolar border / crest / margin alveolar arch alveolar curettage alveolar osteotomy alveolar carcinoma horizontal alveolar fibre, ligament alveolar septum alveolar atrophy alveolar line alveolar crest fibre alveolar angle alveolitis periodontal ligaments alveologingival fibre alveolotomy dental alveolus, tooth socket dental alveolus, tooth socket alveolar wall alveolar crest / ridge alveolar crest peripheral periodontal ligaments alveolar fracture amalgam amalgam proportioner / dispenser alternative to amalgam amalgam splint amalgam mortar amalgam pestle silver amalgam amalgam carver amalgam strip amalgam alloy pellet amalgam waste amalgam capsule amalgam carver amalgam mixer; amalgamator amalgam matrix amalgam die amalgam carrier amalgam scrap amalgam tattoo amalgam condenser (amalgam plug-ger) amalgam condensation carving of amalgam or wax dispensary outpatient ambulatory oral surgery amelo-blast malignant ameloblastoma ameloblastic layer enamel formation, amelogenesis

amelogenezis, imperfekt Amerikai Fogorvos Egyesület amiláz amiiiofluorid aminosav ammónia amorf amoxycilin amplitúdó ampulla amputált anaerob baktérium anaerob, fakultatív anaerob, obligát anafilaktikus sokk anafilaxia analgetikum analgetikus fájdalomcsillapító analgézia analitikus epidemiológia analízis, okkluzális v. rágófelszíni anamnézis anamnézis, családi anamnézisfelvétel anamnézis, fogászati anamnézis, lokális anasztomózis / rövidrezárás anatoform fogcsücsök anatómiai / anatomikus anatómiai csipesz anatómiai fognyak anatómiai fogsorzáródás / okklúzió anatómiai formájú fazetta anatómiai-funkcionális egység anatómiai gyökér anatómiai ínybarázda anatómiai korona anatómiai minta / modell anatómiai pont anatómiai rágófelszín anatómiai támpont anatómiai viszony anatómia, orális Andresen-készülék anemia anémia, perniciózus anémia, sarlósejtes anesztetikum aneszteziológia aneszteziológus anesztézis, szelektív aneurizmális csont pszeudociszta aneurizma, mandibularis arterioveno-sus

ameloge-neză imperfectă Asociaţia Medicilor Stomatologi din America amilază aminofluorid aminoacid amoniac amorf amoxicilină amplitudine fiolă amputat bacterie anae-robă anaerob facultativ anaerob obligatoriu şoc anafilactic anafilaxie analgetic analgezic analgezie epidemiologie analitică analiză ocluzală anamneză antecedente familiale, anamneză familială întocmirea anamnezei anamneză stomatologică anamneză locală anas-tomoză / şuntare cuspid anatomic anatomic pensetă anatomică colet dentar anatomic ocluzie anatomică faţetă anatomică unitate morfo-funcţională rădăcină anatomică şanţ gingival anatomic coroană anatomică model anatomic punct anatomic de reper suprafaţă ocluzală anatomică punct de reper anatomic relaţie anatomică anatomie orală aparat Andre-sen anemie anemie pernicioasă anemie hemoli-tică anestezic anesteziologie anestezist anestezie selectivă pseudochist osos aneurismal anevrism arteriovenos al mandibulei

amelogenesis imperfecta American Dental Association (ADA) amylase aminofluoride amino-acid ammonia amorphous amo-xycilin amplitude ampoule truncated anaerobe bacteria facultative anaerobe obligate anaerobe anaphylactic shock anaphylaxis analgesic analgesic blocking agent analgesia analytic epidemiology bite / occlusal analysis anamnesis, case history / record social / family history history-taking dental history local anamnesis shunt anatomic cusp anatomic forceps, tissue; anatomic tweezers anatomic cementoenamel junction, anatomic cervix anatomic occlusion anatomic facing form and function unity anatomic root anatomic gingival sulcus anatomic crown anatomic cast anatomic point anatomic occlusal surface anatomic landmark anatomic relation oral anatomy Andresen appliance anaemia pernicious anaemia sickle cell anaemia anaesthetic agent anaesthesiology anaesthetist selective an(a)esthesia aneurysmal bone pseudocyst arteriovenous aneurysm of mandible

angina angina pectoris angiofibroma angioma angiomioma angioneurotikus ödéma Angle szerinti fogszabályozási beosztás Angle-típusú anomália angolkór angolkóros angulus angulus infectiosus oris angulus oris ankyloglossia ankylosis, állkapocsízületi ankylosis, foggyökér anód anodontia anodontia, kongenitális anodontia, részleges anodontia, teljes anomália, dentofaciális anomália, fogívanomália, kraniofaciális anomália, maxillofacial anorganikus anorganikus fogászati cement anostosis anoxia antagonista antagonista fog antagonista izom antagonizmus anterior / elülső anterográd gyökértömés antero okklúzió antibiotikum antibiotikum hatásspektruma antibiotikum-profilaxis antidepresszív gyógyszer antiepileptikum antigén antihisztaminikum antikoagulens kezelés antikoncipiensek, orális antikonvulzivum antipyreticum antiszepszis antiszeptikus / germicid antiszeptikus hatású antitest antroorális fisztula antropometria antrum mastoideum antrum / sinus maxillaris anxiolyticum

angina angina pectorală angiofibrom angiom, nev vascular angiomiom edem angioneurotic clasificarea anomaliilor după Angle anomalie după Angle rahitism rahitic angular cheilită angulară unghi labial anchiloglosie anchiloza articulaţiei temporo-mandibulare anchiloză radiculară anod anodonţie anodonţie congenitală anodonţie parţială anodonţie totală anomalie dentofacială anomalia arcadelor dentare anomalie craniofacial anomalie maxilo-facială anorganic ciment dentar anorganic anostoză anoxie antagonist dinte antagonist muşchi antagonist antagonism anterior obturaţie radiculară anterogradă mezioocluzie antibiotic spectrul de acţiune al antibioticului profilaxie antibiotică medicament antidepresiv medicament anti-epilectic antigen antihistamină tratament anticoagulant anticoncepţionale orale anticonvulsi-vant antipiretic antisepsie germicid antiseptic anticorp fistula antro-orală antropometrie sinusul mas-toidian sinusul maxilar medicament anxioli-tic

angina angina pectoris angiofibroma angioma, vascular n(a)evus angio-myoma angioneurotic oedema Angle's classification (ortho-dont) Angle's malocclusion rickets rachitic angular angular cheilitis labial angle ankyloglossia, tongue tie TMJ ankylosis dental root ankylosis positive electrode anodontia congenital anodontia partial anodontia total anodontia dentofacial anomaly anomaly of dental arch relationship craniofacial anomaly maxillofacial anomaly, dysgnathia inorganic inorganic dental cement anostosis anoxia antagonist antagonist tooth antagonist muscle antagonism anterior preoperative root filling mesio-occlusion, mesial occlusion antibiotic antibiotic spectrum antibiotic prophylaxis depressant (phar-macol.) antiepileptic drug antigen antihistamine anticoagulant treatment oral contraceptives anticonvulsive antipyretic antisepsis germicidal antiseptic antibody antro-oral fistula anthropometry mastoid antrum maxillary antrum anxiolyticum drug

anyag anyag, állományanyag, barázdazáró anyag, bioaktív anyag, bioinert anyag, biotoleráns anyagcsere-betegség anyagcsere-egyensúly anyagcsere-folyamat anyagcsere / metabolizmus anyag, csontos anyag, csontregeneráló anyag, dublírozó anyag, feloldott anyag, fogászati anyag, fogdíszítő anyag, forrasztóanyag, gyökértömő anyaghiány, defektus anyagi előny anyag, izolálóanyag keménységi vizsgálata anyag, lenyomatanyag, leplezőanyag, mintázóanyag, modellezőanyagok, ragasztóanyag, oltóanyag, polírozó anyag, pulpadevitalizáló anyag, sebfedő anyag, sebkötöző anyag szilárdsága anyagtan anyag, tapadást elősegítő anyajegy, kék anyajegy / naevus anyajegy, pigmenttartalék nélküli anyajegy, pigmenttartalmú apathogen baktérium apatit (ásvány) Apert-szindróma apex, fogapexifikáció apexképződés apex radicis dentis apex, radiológiai apicectomia apikális bázis / apikális csúcsszint apikális beszűkülés apikális / csúcshoz tartozó apikális felszívódás apikális gyökérhártyarost apikális gyökérreszekció

substanţă, materie substanţă material pt. sigilare material bioactiv material bioinert material cu toleranţă biologică afecţiune / boală metabolică echilibru metabolic proces metabolic metabolism substanţă osoasă material de regenerare osoasă material de duplicare substanţă dizolvată material dentar material de ornament dentar sudură material de obturaţie radiculară lipsă de substanţă beneficiu material substanţă izolatoare examenul durităţii materialului material de amprentă material de placare material de modelat material plastic pt. amprentă materiale adezive vaccin material de lustruire medicament devitalizant pansament posto-perator pansament chirurgical consistenta materialului, substanţei studiul materialelor material adeziv nev albastru nev nev nepigmentat nev pigmentat bacterii nepatogene apatită sindromul Apert apexul rădăcinii dentare apexificare apexogeneză apex radicular, vârful rădăcinii dentare apex radiologie rezecţie apicală baza apicală constricţie apicală apical resorbţie apicală fibră periapicală rezecţie apicală

matter, material, substance substance pit and fissure sealant bioactive material bioinert material biocompatible material metabolic disease metabolic equilibrium metabolic process metabolism bone material bone regeneration material duplicating material solute dental material tooth ornament, dental jewelry solder root filling material shortage of substance / material material benefit insulating material, separating medium hardness examination impression material veneer material moulder material modelling compound adhesive materials vaccine polishing cloth devitalizer drug surgical plaster field of dressing strength / solidity of material materials study adhesive (material) blue n(a)evus n(a)e-vus; birth mark nonpigmented n(a)evus pigmented n(a)evus, pigmented mole nonpathogenic bacteria apatite Apert's syndrome apex, root apexi-fication apexogenesis apex, end of a tooth root radiological apex root resection / amputation, apiectomy apical base apical constriction apical apical resorption apical fibre apicoectomy

apikális küret apikális parodentitis apikális ramifikáció (delta) aplasia ápolás ápolónő ápolószemélyzet A-pont (mérőpontok) apoptosis applikációs toll appozíció approximális approximális caries approximális érintkezés approximális fal approximális felszín approximális fogköz v. térköz approximális kapocs approximális kopás approximális üreg approximális szél aprított apró hólyagú / vezikuláris apró / parányi arachidonsav áram árammal mozgatott fogorvosi szék aranyfólia-csipesz aranyfóliagolyócska-tömő műszer (kalapált aranytöméshez) aranyfólia-hüvely aranyfólia, kohézív aranyfólia (kohézív, kalapált arany) aranyfólia, nemkohézív aranyfólia-tömörítő aranyforrasztó aranyfüst / aranyfólia arány, gyökérkoronaarannyal tömött arany arány arany betét arany borítókorona arany, kalapált arány, keverési aranykorona aranymaradék arányosság arany öntőfém aranyötvözet aranyötvözet, fogászati aranypolírozó készlet aranypor arányszám, halálozási arányszám, megbetegedési (fennálló betegségek)

chiuretaj apical parodontită apicală ramificaţie, delta apicală aplazie îngrijire asistentă medicală personal de asistenţă medicală punctul A apoptoză pensulă de aplicare apoziţie aproximai carie proxi-mală contact proximal perete aproximai suprafaţă proximală am-brazură dentară proximală croşet cu vârf în săgeată uzură aproxi-mală cavitate proxi-mală margine aproxi-mală triturat, măcinat, tocat, tăiat mărunt vezicu-lar minuscul acid arachidonic curent electric fotoliu electric pensă pt. auri-ficare instrument pt. aurificare cilindru de aur laminat aur coeziv folie de aur coeziv aur neco-eziv fuloar pt. aurificare lot de lipire de aur, sudură de aur folie de aur raport coroa-nă-rădăcină obturat cu aur aur proporţie incrustaţie din aur coroană de inveliş din aur aur ambutisat proporţie de amestec coroană de aur rest după turnare de aur proporţionalitate aur pt. turnare aliaj de aur aliaj dentar cu conţinut înalt de aur trusă pt. polizarea aurului aur pudră rata mortalităţii prevalenta morbidităţii

periapical curettage apical periodontitis apical ramification aplasia nursing, care medical nurse nursing staff point A (subspinal) apoptosis application brush apposition approx-imal proximal caries proximal contact proximal wall proximal surface proximal embrasure proximal / arrowhead clasp proximal wear proximal cavity proximal border chopped vesiculous, vesicular minuscule arachidonic acid power motorized chair foil crimper pellet placer foil cylinder cohesive gold cohesive gold foil non-cohesive gold gold plugger, foil plugger gold solder gold foil crown-root ratio gold-filled gold proportion, rate, ratio, scale gold inlay gold crown hammer gold foil mixing proportion gold crown gold remainder prop ortionality casting gold gold alloy dental gold alloy gold polishing kit powdered gold death rate morbidity prevalence

arányszám, megbetegedési (újonnan előforduló betegségek) arányszám, születési aranyszűrő aránytalanság aranytömés aranytörmelék / törmelékarany arc arc-állcsont fejlődési zavar arc-állcsonti arc-állcsontsebészet arc-állcsontsebész, maxillofacial szájsebész arc-állkapcsi arcbénulás arcbénulás, féloldali arccsont arccsontok arcdimenzió arc fagyási sérülése arcfájdalom arcforma arcforma: ovális típus, szögletes típus és trapéz formájú arcgörcs archarmónia archasadék archoz tartozó arcideg arcidegbénulás arcidegbénulás, kétoldali arcidegzsába arcív arcív, egyéni értékű (állítható) arcíves harapásvétel (artikulátorhoz) arcívvilla arckifejezés arckontúr / -körvonal arckoponya arckörvonal arc, madárszerű arcmagasság arcmaszk arcnyaki / faciocervikális arcnyelvi / faciolingvális arcplasztika arcprofil arcprotézis arcrák arcrángatózás arcreflex arcsipoly arcszimmetria arcszín

incidenţa morbidităţii, rata înbolnăvirii rata natalităţii, indice de natalitate filtru de aur disproporţionalita-te, asimetrie obturaţie din aur resturi de aur faţă anomalie maxilo-facială maxilo-facial chirurgie ma-xilo-facială chirurg oro-maxilo-facial mandibulo-facial paralizie facială hemipareză facială os maxilar oasele feţei dimensiunea feţei degerătură facială durere facială forma feţei forma feţei: tip ovoidal, rectangular, trapezoid spasm facial armonie facială fisură facială facial nerv facial paralizia nervului facial paralizie facială bilaterală nevralgie de trige-men arc facial arc facial ajustabil înregistrare cu arc facial potcoava arcului facial facies, expresie facială contur facial craniu visceral, visce-rocraniu contur facial profil de pasăre înălţimea feţei mască facială cervicofacial linguofacial plastie facială conturul feţei, profil facial epiteză facială cancer facial contracţii spastice ale feţei reflex facial fistula cutanată a feţei simetrie facială coloraţie facială

morbidity incidence; rate / incidence of diseases birth rate gold catcher disproportion, lack of symmetry, inequality golden filling gold scrap face, visage, cheek maxillofacial anomaly, dysgnathia maxillofacial oral and maxillofacial surgery, maxillofacial surgery maxillofacial surgeon maxillomandibular facial paralysis facial haemyparesys maxillary bone cheek bones facial dimension frostbite of face facial pain facial form face form: ovoid type, square type, tapering type facial spasm facial harmony facial cleft facial facial nerve facial nerve paralysis; facial paralysis bilateral mimetic paralysis facial / trigeminal neuralgia facial arch, facebow adjustable axis / kinematic facebow facebow record facebow fork facies contour, outline of face soft tissues of the skull contour / outline of face bird face facial height facial mask faciocervical faciolingual facioplasty facial contour maxillofacial prosthesis facial cancer facial spasm/ jerk / twitch facial reflex facial fistula facial symmetry facial colo(u)ration

arcszög arctorzulás arcus dentalis inferior arcus dentalis superior arcus palatoglossus arcus palatopharyngeus arcus zygomaticus arcüreg arcüreg-átöblítés arcüregfeltöltés csontpótló anyaggal arcüreggyulladás area rugae palatini argentum nitricum argon lézer argyrophil argyrophil rost ariboflavinosis Arkansas-kő / finom fenőkő árok / bemélyedés árok, interkuszpidális árok, ízületi árok, nazolabiális árok / sulcus, interkuszpidális ártalmatlan ártalom arteficiális / művi artera alveolaris inferior artera carotis interna artéria artéria alveolaris posterior superior artéria auricularis profunda artéria buccalis artéria canalis pterygoidei artéria carotis communis artéria carotis externa artéria és véna közötti összeköttetés artéria, facialis artéria, infraorbitális artéria, lingvális arteriális pulzus arteriális vérnyomás artéria masseterica artéria, maxilláris artéria nasalis posterior lateralis artéria palatina descendens artéria palatina major artéria palatina minor artéria parous artéria pharyngica ascendens artéria pterygopalatine artéria, sublingvális artéria, temporalis artéria temporalis profunda

unghiul facial deformarea feţei arcadă dentară inferioară arcadă dentară superioară arc palato-glos, arc glosopalatin arc pala-tofaringian arcada zigoma-tică sinus maxilar spălătură sinusa-lă sinus lift sinusită zona rugilor palatine nitrát de argint laser cu argon argirofil fibră argirofilă ariboflavinoză piatră Arcansas incizură, şanţ şanţ inter-cuspidian cavitate glenoidă şanţ naso-labial şanţ intercuspidian inocent, inofensiv afecţiune, afectare, daună artificial artera dentară inferioară artera carotidă internă arteră artera alveolară postero-superioară artera auriculară profundă artera bucală artera canalului pterigoidian artera carotidă comună artera carotidă externă anastomoză arteriovenoasă artera facială artera infra-orbitară artera linguală puls arterial presiune arterială artera masete-rină artera maxilară artera nazală postero-laterală artera palatină descendentă artera palatină mare artera palatină mică artera parotidiană artera faringiană ascendentă artera pte-rigopalatină artera sublin-guală artera temporală artera temporală profundă

facial angle facial deformation / distortion mandibular dental arch maxillary dental arch palatoglossal arch, glossopalatine arch palato-pharyngeal arch zygomatic arch genyan-trum, maxillary sinus antral irrigation; sinus-washing sinus lifting sinusitis rugae area silver nitrate argon laser argy-rophilic argyrophilic fibre ariboflavinosis Arkansas stone fissure, ditch, canal intercuspidal pit glenoid fossa, articular fossa of temporal bone nasolabial fold intercuspidian fold innocent, inoffensive, harmless injury, harm, hurt, damage factitious, artificial inferior dental artery internal carotid artery artery posterior superior alveolar artery deep auricular artery buccal artery artery of the pterygoid canal common carotid artery external carotid artery arterial-venous shunt facial artery infraorbital artery lingual artery arterial pulse arterial pressure, blood pressure masseteric artery maxillary artery posterolateral nasal artery descending palatine artery major palatine artery minor palatine artery parotid artery pharyngeal ascending artery pterygopalatine artery sublingual artery temporal artery anterior deep temporal artery

anterior artéria temporalis profunda posterior artéria tympanica anterior arteriole arterioszklerózis arthralgia arthritis arthritis rheumatica arthroplasztika arthroplasztikus implantátum arthrotomia Arthrus-fenomén artikuláció artikuláció artikuláció, kiegyensúlyozott artikulációs modell artikulációs pálya artikulációs papír artikuláció, szánkaartikulál artikulátor artikulátor, egyszerű artikulátor, Gysiartikulátor, középértékű artikulátor, nyitó-csukó / zsanér artikulátor, Wadswortharzén arzénmentes arzén-trioxid A-sin aspecifikus asphyxia aspiráció ásványi ásványi só asszimetrikus asszisztencia (fogászati kisegítő személyzet) asszisztens, fogászati asszisztensnő asszisztensnő, ügyfélfogadó titkárnő asszisztens, szék melletti aszepszis aszimmetria, facialis congenitalis aszkorbinsav aszpirin asztali demonstráció (kiállításokon, bemutatón) asztali só fluordúsítása aszténia asztmás átalakítás átalakítható atavisztikus atavisztikus jelenség

anterioară artera temporală profundă poste-rioară artera timpanică anterioară arteriolă arterioscleroză artralgie artrită artrită reu-matoidă artroplastie implant artroplastie artrotomie fenomenul Arth-rus articulare articulaţie armonie ocluzală funcţională model în ocluzie traiectorie articulară hârtie de articulaţie articulare prin glisare articulează articulator articulator simplex articulatorul Gysi articulator mediu articulator tip şarnieră articulator Wadsworth arsen nonarsenical, nearse-nical trioxid arsenios şina A nespecific asfixie aspiraţie mineral sare minerală asimetric personal auxiliar în stomatologie asistent de stomatologie asistentă medicală, soră secretară-recepţionistă asistent de cabinet stomatologic asepsie asimetrie facială congenitală acid ascorbic aspirină masă clinică fluoriza-rea sării de bucătărie astenie astmatic transformare transformabil atavic atavism

posterior deep temporal artery anterior tympanic artery arteriole arteriosclerosis arthralgia arthritis rheumatoid arthritis arthroplasty arthroplasty implant arthro-tomy / exarticulation Arthrus phenomenon articulation articulation functional occlusal harmony articulating model occlusal path articulating paper gliding occlusion articulate articulator nonadjustable articulator Gysi articulator semi-adjustable articulator hinge articulator Wadsworth articulator arsenic nonarsenical arsenic trioxide splint "A" nonspecific asphyxia aspiration mineral mineral salt asymmetrical, unsymmetrical dental auxiliary / ancillary dental / chairside assistant dental nurse secretary-receptionist dental assistant asepsis congenital facial asymmetry ascorbic acid aspirin clinic table table salt fluoridation asthenia asthmatic, suffering from asthma transformation, conversion, change, reshaping transformable, convertible atavic atavism

átellenben átellenes átépülés / átalakulás áteresztő áteresztőképesség átfedés átformálás átfúrás áthajlás, lingvális áthajlás, mucolabiális áthajlás, sublingvális áthajlás, vesztibuláris átható áthatolóképesség áthatoló seb áthelyezés áthelyezés (lebeny, szerv) áthelyeződés atipusos atipusos caries átitatás átjárható átjárhatósági fok átlag átlagérték / középérték átlagos eltérés átláthatatlan átlátható átlátszó műanyag interdentális ék átlátszóság átló átmeneti átmeneti harapásemelés átmeneti / ideiglenes átmeneti / ideiglenes protézis átmeneti íny, mucogingivális átmeneti javulás / enyhülés átmérő átmosás atomsúly atoni a atopiás átömlesztés, vérátörökít átörökítés atrofia atrofia, alveoláris atrofia, hemifaciális atrófia, horizontális atrófia, inaktivációs / inaktivitási atrófia, nyomási atrófia, postmenopauzális atrófiás atrófiás glossitis atrófia, szenilis

de partea opusă opus restructurare, remodelare permeabil permeabilitate încălecare remodelare perforare şanţ alveolo-lingual (fundul de sac) şanţ muco-labial şanţ / pliu sublingual şanţ gingi-vo-jugal penetrant penetrabilitate plagă penetrantă transfer, transpoziţio-nare, transpunere trans-poziţionare transpoziţie atipic carie atipică impregnare, absorbire permeabil grad de permeabilitate mediu valoare medie deviere medie netransparent, opac transparent ic interdental transparent din material plastic transparenţă diagonală provizoriu, temporar, tranziţional înălţarea temporară a ocluziei tranzitoriu, temporar proteză provizorie gingia mucogingivală, de tranziţie remi-sie diametru spălătură, lavaj, clătire greutate atomică atonie atopic transfuzie transmite ereditar ereditate atrofie atrofie alveolară atrofie hemi-facială atrofie orizontală atrofie de inactivitate atrofie de presiune atrofie post-menopauză atrofie glosită atrofică atrofie senilă

opposite, on opposite side opposite remodelling permeable permeability overlapping remodeling perforation alveololin-gual sulcus / fold mucolabial fold sublingual plica / fold mucobuccal / vestibular fold penetrating, penetrative penetrability (radiol.) penetrating wound transfer, change of place, removal transposition transversion, transposition atypical atypical caries impregnation, absorbtion permeable degree (scale) of permeability medium mean value mean deviation (statistic) non-transparent, opaque look-through, transparent, clear transparent wedge look-through, transparency diagonal transitional, temporary, provisional, interim, transitory temporary occlusal splint transitional transitional / temporary dentures transitional gingiva remission (pathol.) diameter washout atomic weight atony atopic transfusion transmit by heredity heredity atrophy alveolar atrophy hemifaciális atrophy horizontal atrophy disuse atrophy pressure atrophy post-menopausal atrophy atrophic atrophic glossitis senile atrophy

atropin átszivárgás átszivárgás (az izoláció hiánya) áttekintés / vizsgálat átterjed átterjedés áttét / áttétel (pl. daganatáttét) áttételes áttétet okoz / metasztatizál áttetsző áttetszőség áttetszőség / transzparencia áttetsző / világos áttörés áttörő fog körüli gyulladás attritio attrito dentis áttűnik atubuláris atubuláris dentin átültetés átültetett szerv átvágás átváltozás átvilágítás átvilágítás látható fénysugárral átvitel / átörökítés átvivőfej, direkt típusú audioanalgézia audiovizuális segédeszközök auriculo-infraorbitális sík auriculo-nazális sík auszkultáció autoellenanyag autogén fogátültetés autogén szervátültetés autogén, testben keletkező autogén transzplantátum / auto-transzplantátum autoimmun betegség autoimmunitás autoinfekció autokláv autoklávozható fúrótartó automata fluoradagoló automata kalapács automata tömő automatikus adagoló automatikus filmelőhívó autonom autonóm / vegetatív idegrendszer autoplasztikus transzplantátum autopolimer autoradiograf autoradiogram autoretenciós autotranszplantáció

atropină infiltraţie, scurgere infiltraţie, lipsa izolaţiei studiu, inspectare invadează progresie metastază metastatic meta-statează transparent transluciditate transparenţă limpede, clar erupţie peri-coronarită atriţie atriţie dentară transpare atubular dentină atubu-lară transplantare organ transplantat incizie transformare transiluminare diafanoscopie transmisie bont de transfer, capa de transfer audioanalgezie materiale auxiliare audiovizuale plan auriculo-infra-orbital (Frankfurt) plan auricu-lonazal auscultaţie autoanticorp transplantare autogenă a dinţilor transplant autogén auto-gen grefă autogenă boală autoi-mună autoimunitate autoinfecţie autoclav suport de freze autoclavabil dozator automat de fluor ciocan automatic fuloar automatic distribuitor automatic relevator automatizat autonom sistem nervos autonom grefă autoplastică autopolimer autoradiograf autoradiogramă autoretentiv a autotran-splanta

atropine infiltration, leakage leakage survey spread over progression metastasis metastatic metastatize look-through, transparent translucency transparency clear eruption pericoronitis attrition tooth attrition transparency atubular atubular dentin(e) transplantation graft, transplant cut through transformation transillumination diaphanoscopy transmission head transfer audioanalgesia audiovisual aids auriculo-infraorbital plane auriculo-nasal plane auscultation autoantibody autogenous tooth transplantation autogenous transplantation autogenous autogenous graft autoimmune disease autoimmunity autoinfection sterilizer, steam autoclave autocleavable bur block automatic fluor-dispenser automatic mallet automatic plugger automatic dispenser automated processor autonomous autonomous nervous system autoplastic graft autopolymer autoradiograph autoradiogram self-retaining autotransplantation

autotranszplantátum avitaminózis A-vonal (a protézis lezárásának vonala) avulsio axiális axiális felszín axiális irányú preparációs barázda axiális irányú törés axiális rágófelszíni üreg axiális sík axiodisztális axiolingvális axiomeziális az állcsontok helyzetének regisztrálása azbeszt azonnal ható (pl. gyógyszer) azonnali azonnali / gyors azonnali kezelés azonnali / közvetlen azonnali visszahelyezés azonosítás azonosítás, fogászati azonos oldali bacillus acidophilus bacillus fusiformis bacilus bajonettalak bajonett alakú tömő bajonettrögzítés bakteriális bakteriális fertőzés bakteriális filmréteg bakteriális flóra bakteriális infekció bakteriális invázió bakteriális plakk baktericid baktericid tulajdonságok bakteriofág bakteriolízis bakteriológiai vizsgálat bakteriostasis bakteriostatikum bakteriostatikus bakteriostatikus hatású baktérium baktérium, anaerob baktérium, apathogen baktériumfejlődést gátló baktériumflóra baktérium fusiformis baktériumkenet baktériumok baktériumok, kromogén

autotran-splant avitaminoză linia A, linia de închidere marginală posterioară avulsie axial suprafaţă axială prepararea şanţurilor axiale fractură in sens axial fosetă ocluzală axială plan axial distoaxial axiolingual mezioaxial înregistrarea relaţiei mandibu-lare asbest efect instantaneu imediat, prompt imediat, rapid tratament de urgenţă imediat, direct repoziţi-onare imediată identificare identificare stomatologică partea omonimă bacil acido-fil bacil fusiform bacil formă de baionetă fuloar in baionetă imobilizare în formă de baionetă bacterian infecţie bac-teriană peliculă bacteriană flora bacteriană infecţie bacteriană invazie bacteriană placă bacteriană bactericid proprietăţi bactericide bacteriofag bacterioliză examen bacteriologic bacteriostază bacteriostat bacteriostatic efect bacteriostatic bacterie bacterie ana-erobă bacterie nepatogenă bacteriostatic, bacterioinhibitor floră microbiană bacterie fusiformă frotiu bacteriologic bacterii bacterii cromogene

autograft avi-taminosis line A (line, vibrating, palatal) avulsion axial axial surface axial grooving axial fracture axial surface cavity axial plane axio-distal (AD) axi-olingual (AL) axio-mesial (AM) jaw relation record asbestos instantaneous effect prompt prompt, rapid immediate treatment / therapy instant immediate reposition / replacement identification, identifying dental identification the same side bacillus acidophilus bacillus fusiformis bacillus bayonet form bayonet condenser bayonet attachment bacterial bacterial infection bacterial plaque / film bacterial flora bacterial infection bacterial invasion bacterial plaque bactericidal; bactericide bactericidal properties bacteriophage bacteriolysis bacteriological examination bacteriostasis bacteriostat bacteriostatic bacteriostatic effect bacterium, (pi. bacteria) anaerobe bacteria nonpathogenic bacteria bacteriostatic microflora fusiform bacterium bacterial smear bacteria (sg. bacterium) chromogenic bacteria

baktériumok, nemspecifikus baktériumok, patogen baktériumok, specifikus baktériumok, szaprofita baktériumölő baktérium, pálcika formájú baktériumproliferáció / baktériumtelep baktérium, rothasztó baktériumvérűség bakteroid bakteroidok bal bal alsó bölcsességfog bal alsó első kisőrlő bal alsó első őrlőfog bal alsó kismetsző bal alsó második kisőrlő bal alsó második őrlőfog bal alsó nagymetsző bal alsó szemfog balansz, egyoldalú balanszérintkezés balanszoldali érintkezés balanszoldal (okklúzió) baleset baleset, közlekedési bal felső bölcsességfog bal felső első kisőrlő bal felső első őrlőfog bal felső kismetsző bal felső második kisőrlő bal felső második őrlőfog bal felső nagymetsző bal felső szemfog Balkwill-szög bank bárányhimlő barázda, agybarázdaárok / sulcus barázda, cariesbarázda, járulékos barázdakavitás barázdált nyelv barázda, okkluzális / rágófelszíni barázdapreparálás barázdapreparálás, profilaktikus barázdazárás barázdazáró anyag barázdazáró, fényrekötő barázdazáró, önkötő barázda, zománcbarbiturát barbitursav bartholinitis

bacterii nespecifice bacterii patogene bacterii specifice bacterii saprofite bactericid bacterie sub formă de bastonaş proliferare bacteriană, colonie bacterie de putrefacţie bacteriemie bacteroid bacteroizi stâng al treilea molar inferior stâng primul premolar inferior stâng primul molar inferior stâng incisivul lateral inferior stâng al doilea premolar inferior stâng al doilea molar inferior stâng incisivul central inferior stâng caninul inferior stâng balans unilateral contact pe partea de balans contact în partea de balans partea de balans accident accident rutier al treilea molar superior stâng primul premolar superior stâng primul molar superior stâng incisivul lateral superior stâng al doilea premolar superior stâng al doilea molar superior stâng incisivul central superior stâng caninul superior stâng unghiul Balkwill bancă varicelă sulcus, şanţ cerebral fisură carie de fisură şanţ suplimentar cavitate fisurală limbă fisurată fisură ocluzală prepararea şanţului odontotomie profilactică sigilare de şanţ şi/sau de fisură material pt. sigilare material de sigilare fotopolimerizabil material de sigilare autopolimerizabil şanţ / fisură de smalţ barbituric acid barbituric bartonilită

non-specific bacteria pathogenic bacteria specific bacteria saprophytic bacteria bactericide rod (bacteriol.) bacterial growth putrefactive bacterium bacter(a)emia bacteroid bac-teroides left lower left third molar lower left first premolar lower left first molar lower left lateral incisor lower left second premolar lower left second molar lower left central incisor lower left canine unilateral occlusal balance balanced occlusal contact; nonworking side occlusal contact balancing contact balancing side accident traffic injury upper left third molar upper left first premolar upper left first molar upper left lateral incisor upper left second premolar upper left second molar upper left central incisor upper left canine Balkwill angle bank chicken-pox cerebral sulcus fissure fissure caries supplemental groove cavity fissure fissured tongue occlusal groove / pit pit / fissure preparation prophylactic odontotomy sealing of pit and fissure pit and fissure sealant light-curing sealant autopoly-merizable pit and fissure sealant enamel groove barbiturate barbituric acid bartholinitis

Bartholin-vezeték Barton-kötés basalioma basion basis cranii basis mandibulae bazális / alapi bazális csont bazális érzéstelenítés bazális felszín bazális gerinc bazális membrán bazalmembrán bazalsejtes karcinóma bazedovkór bázikus bázis bázislemez, akrilát bázislemez, alumínium bázislemez, fém bázislemez (műfogsoré) bázis / lúg, alkáli bazofil bazofília bazofil leukocita beágyaz beágyazás beágyazás, inlay beágyazás, kétfázisú beágyazás légüres térben beágyazás, magas hőmérsékletű beágyazás, viasz beágyazás, szekciós beágyazóanyag, foszfátkötésű beágyazóanyag, gipszalapú beágyazóanyag, összetett beágyazóanyag, szilikátkötésű beágyazógipsz beágyazómassza beágyazómassza, higroszkópos beágyazott beágyazóviasz beállít beállítható beavatkozás beavatkozás, megelőző beavatkozás, sebészi / műtéti beburkol becsavarás becsiszolás becsiszolás művelete becsiszolás / okkluzális korrekció becsiszolás, pontszerű becsiszolás, szelektív befecskendezés befecskendezéses megmintázás

canalul Bartholin ligatura Barton epiteliom bazo-celu-lar, basaliom basion bază craniană baza mandibulei bazai os bazai anestezie bazală suprafaţa bazală a protezei creastă bazală membrană bazală membrană bazală carcinom bazocelular boala Basedow bazic, alcalin plan bazai placă de bază acrilică placă de bază din aluminiu placa protezei din metal placă de bază bază (alcalinita-te) bazofil bazofilie leucocit bazofil ambalează ambalare ambalarea inla-yului ambalare în doi timpi ambalare în vid ambalare în material refractar ambalarea cerii ambalare secţionată masă de ambalat fosfatic masă de ambalat pe bază de ipsos amestec pt. ambalare material de ambalat pe bază de silicat gips de ambalare material de ambalare masă de ambalat higroscopic ambalat, inclus ceară pt. cofraj reglează, poziţionează ajustabil intervenţie intervenţie profilactică intervenţie chirurgicală imbracă, căptuşeşte înşurubare adaptare ocluzală manopera de şlefuire adaptare ocluzală şlefuire punctiformă şlefuire selectivă injectare modelare cu substanţe injectabile

Bartholin canal Barton's bandage basal cell carcinoma basion cranial base mandibular base basal basal bone basal an(a)esthesia basal surface basal ridge basal lamina (histol.) basement membrane (histol.) nevoid basal cell carcinoma Basedow's hyperthyroidism basic (chem.) base plane acrylic baseplate aluminium baseplate metal base baseplate base (chem.) basophilic basophilia basophilic leukocyte invest, race embedding inlay investment two-phase bedding, biphase investment in vacuum refractory investment wax embedding sectional investment phosphate bonded investment material gypsum bonded investment material investment compound silicate-bonded investment material investment stone / plaster / gypsum investment material hygroscopic investment imbedded, embedded boxing wax set, regulate, adjust adjustable overhauling, procedure prophylactic treatment surgical intervention coat screwing up occlusal adjustment / correction grinding-in occlusal adjustment / correction spot grinding selective grinding injection injection moulding (technol.)

befedés / betakarás befejezés befejez / finíroz befelé forduló befertöződött gyökércsatorna befogadóhely / recipiens terület (pl. transzplantátum) beforrasztás beforr / gyógyul befúvás Begg-féle készülék begyógyulás begyújtás a kemencébe behatol behatolás Behcet-szindróma behelyezés behelyezési irány behorpadás behúzódás beidegzés beillesztés bekarcolás beköt belégzési rezervtérfogat belégzés / légzés belélegez belélegzés belélegzik / inhalai belgyógyász belgyógyászat Bell-fenoménes perifériás facialis paresis belső belső csavarmenetes mandrel / csiszolókő-rögzítő belső csíralemez belső csontlemez belső elválasztás belsőelválasztású belsőelválasztású rendszer belső fal belső fogfelszívódás belső kapocs vagy csúsztató belső zománchám bemélyedés bemélyedés / árok bemélyedés, körbarázda bemenet / nyílás bemetszés bemosakodás bemutatás béna benignus benignusdaganat benignus nyálkahártya

acoperire finalizare termină, finisează introvertit canal radicular contaminat pat de primire sudare cicatrizează insuflaţie aparat Begg vindecare aprindere în cuptor penetrare penetrare, intruzie sindrom Behcet inserare direcţia, axa de inserare ancoşă refracţie inervaţie încadrare gravură pansează volum inspirator de rezervă respiraţie inspiră aspirare inhalează medic internist medicină internă paralizie facială Bell intern, interior mandren cu filet interior endoderm compacta osoasă internă secreţie endocrină endocrin sistem endocrin perete intern resorbţie internă croşet sau culisă interioară epiteliu adamantin intern infundare şanţ infundare, fosă circulară intrare, orificiu, deschidere incizie dezinfectarea preo-peratorie a mâinilor prin spălare prezentare paralizat benign tumoră benignă pemfigus mucozal benign

covering, masking termination finish introverted contaminated root canal recipient site welding, soldering heal blast Begg appliance healing, cure to fire in a furnace penetration intrusion Behcet's syndrome insertion axis of insertion indentation recess(us) innervation bordering engraving, cut dress inspiratory reserve volume breath inspire aspiration inhale internist internal medicine Bell's palsy inside, internal mandrel with internal thread endoderm internal compact bone endocrine secretion endocrine endocrine system internal wall internal resorption (tooth) internal attachment inner enamel epithelium swage pit swage opening, orifice groove preoperative hand disinfection presentation, submit game, paralytic benign benign neoplasm / tumo(u)r / growth benign pemphigoid of mucous

pemphigoid Bennett-mozgás Bennett-szög bénulás bénulás, arcbénulás, féloldali bénulás, idegbénulás, izombénulás, központi bénulás, légzésbénulás, ólommérgezés okozta benyálazás (ételé, tömésé) benyomat benyomódás benzin benzoésav benzokain benzol beoltás beoltás / immunizálás beosztás beöblösödés / arcüreg bepróbálás beragasztás berendezés berepedés besugárzás besugárzást követő besugárzott terület beszámoló beszédhiba beszédjavítás beszédképtelenség beszédpróba (új fogsornál) beszédzavar beszédzavar, mechanikus beszerelés (pl. fogászati széket) beszívódás beszúrás beszűkülés beszűrődés betakarás / befedés beteg beteg, ambuláns v. járóbetegbiztosítás betegek jegyzéke betegellátás betegfelvétel betegfelvilágosítás / tájékoztatás beteg, gyógyszeresen előkészített beteg, HIV pozitív beteg, képzelt beteg, kezelt beteg, kórházban fekvő beteg / páciens betegség betegség

mişcarea Bennett unghiul Bennett paralizie paralizie facială hemiplegie paralizie nervoasă paralizie musculară paralizie cerebrală paralizie respiratorie paralizie saturniană impreg-naţie salivară depresiune ancoşă benzină acid benzoic benzocaină benzen inoculare imunizare, vaccinare împărţire golf sinusal probă, verificare cimentare, lipire, adeziune instalaţie, echipament fisură iradiere postradiaţie suprafaţă iradiată raport defect de vorbire logopedie imposibilitate de vorbire test fonetic al bolnavului recent protezat tulburare de vorbire dislalie instalare absorbţie puncţie constricţie infiltrare acoperire bolnav, pacient pacient tratat în ambulatoriu asigurare de sănătate lista bolnavilor asistenţă medicală internare, luare în evidenţă informarea bolnavului bolnav pregătit medicamentos bolnav HIV pozitiv hipocondru bolnav tratat bolnav spitalizat pacient afecţiune, boală maladie

membrane Bennett movement Bennett angle palsy facial paralysis hemiparesis, hemiplegia paralysis muscular paralysis cerebral paralysis respiratory paralysis lead palsy insalivation depression indentation gasoline benzoic acid benzo-caine benzene inoculation immunization distribution maxillary sinus test, fit cementation, bonding, adhesion installation fissure irradiation postradiation radiation field count (epi-demiol.) speech defect logopaedics alalia speaking test of the recent denture-wearer dyslalia dyslalia installation absorb-tion stick constriction infiltration covering, masking, coating sick, patient outpatient health insurance panel patient care patient receiving patient information pre-medicated patient HIV - infected patient would-be invalid, hypochondriac medicated patient inpatient patient sickness malady

betegség, ajakbetegség, általános / szisztémás betegség, anyagcsere betegség, autoimmun betegségek, szexuális úton terjedő betegség, elhúzódó betegséget bevezető állapot betegség, fertőző betegség, foglalkozási betegség, iatrogén betegség, ínybetegség, légúti betegség, legyengítő betegség, macskakarmolási betegség, magatartási betegség, másodlagos betegség, nemi betegség, öröklődő betegség, ragályos betegség, recidiváló betegség, szájbetegség, szervi betegség, táplálkozási betegvisszarendelés betegvizsgálat bételdió rágás betét betét, aranybetét, csapszeges betét, porcelánbetömés (fogat) betüremkedés Beutelrock-gyökércsatorna-tágító beültetés beültetett szerv bevágás bevarrás bevétel / felvétel / fogyasztás (táplálék) bevezetés bevonat bevont bezárás bianguláris bibliográfia / könyvészet bíbor bíborvörös nyelv Bichat-féle zsírpárna / pofazsírpárna bicuspidális bifokális bifurkáció bifurkáció, dentális bifurkációra terjedő paradentális laesio bifurkációs gyökér bikonkáv

cheilită boală de sistem afecţiune / boală metabolică boală auto-imună boli cu transmisie sexuală boală cronică stare prodromală boală infecţioa-să / contagioasă boală profesională boală de natură iatrogenă afecţiune a gingiei afecţiune respiratorie boală caşec-tizantă boala ghearelor de pisică boală comportamentală afecţiune secundară boală venerică boală ereditară boală contagioasă afecţiune recidivantă afecţiune bucală afecţiune organică boală nutriţională reprograma-re examinarea bolnavului mestecarea de betel inlay incrustaţie din aur inlay cu cram-poane inlay din ceramică obturare invaginare freză Beutelrock implantare organ implantat incizură suturare ingestie introducere înveliş îmbrăcat închidere biangular, bicurbat bibliografie purpuriu limbă purpura-cee bula lui Bichat bicuspidat bifocal bifurcaţie bifurcaţie dentară leziune a zonei de bifurcaţie radiculară rădăcină bifurcată biconcav

cheilo-pathy systemic disease metabolic disease autoimmune disease sexually transmitted diseases chronic disease aura contagious / communicable / transmissible disease occupational disease iatrogenic disease gingival disease respiratory disease debilitating disease cat-scratch disease behavioural disease secondary affection venereal disease hereditary disease communicable disease recurrent disease oral disease organic disease nutritional disease patient recall patient examination betel chewing habit inlay gold inlay pinledge porcelain inlay filling invagination Beutelrock broach implantation implant, graft incisura, notch suturing ingestion introduction coat coated closingvc biangle bibliography purple magenta tongue fatty ball of Bichat, fat buccal pad, corpus adiposus bucae, sucking pad bicusp-idate bifocal bifurcation tooth bifurcation bifurcation involvement bifurcated root concavo-concave

bikortikális csavar bikortikális implantátum bilaterális billentés billentő mozgás billentyű bimbó bimbó, ízérző binokuláris mikroszkóp bioadhézió bioaktív anyag biodegradáció biofeedback biofil biofizika bioinert anyag biokémia biokerámia implantátum biokompatibilitás biológiai biológiailag inert fém (rozsdamentes) biológiailag közömbös biológiai stabilitás biológiai teszt biológiai vizsgálat biomechanikai biomechanikus biometria / orvosi statisztika Bio-Oss biopszia biopszia, körtrepán biopszia / próbakimetszés biopsziás anyag biopszia, trepanációs biotoleráns anyag bipoláris biszfenol-A-glicil-dimetakrilát bizmut (Bi) bizmutgingivitis bizmutmérgezés bizmutszegély / gingivális bizonyíték bizonyítvány / diploma bizonyítvány, orvosi bizsergés biztonság biztonsági előírások biztonsági intézkedés biztonsági szelep biztosítás biztosítás, egészségügyi biztosítás, fogászati biztosító által fizetett orvos blasztóma blasztomás leukémia

şurub bicorti-cal implant bicortical bilateral basculare mişcare de basculare valvă mugure papilă gustativă micro-scop binocular adeziune biologică material bioactiv degradare biologică biofeedback biofil biofizică material bioinert biochimie implant bioceramic biocompatibi-litate biologic metal necoroziv, inert biologic inert stabilitate biologică test biologic examen biologic biomechanic biomecanica bio-metrie, statistică medicală Bio-Oss biopsie biopsie prin trepanare circulară biopsie eşantion histologic biopsie prin trepanare material cu toleranţă biologică bipolar bis-fenol-A-glicildimetacrilat bismut gingivită bismu-tică intoxicaţie cu bismut lizereu bismutic dovadă certificat, adeverinţă, diplomă, atestat certificat medical furnicătură siguranţă măsuri de siguranţă măsură de protecţie, de siguranţă supapă de siguranţă asigurare asigurare de sănătate asigurare stomatologică medic în relaţia cu casa de asigurări blastom leucemie blastică

bicortical screw bicortical implant bilateral tipping tipping movement valve bud gustatory papilla, taste bud binocular microscope biological adhesion bioactive material biological degradation biofeedback biophilia biophysics bioinert material biochemistry bioceramic implant biocompatible biological inert metal, stainless biologically inert biological stability bio-assay biological test biomechanic biomechanics biometry Bio-Oss biopsy trephine / punch biopsy biopsy histological specimen punch biopsy biocompatible material bipolar BIS-GMA / bisphenol A-glycidyl dimethacrylate bismuth bismuth gingivitis bismuth intoxication bismuth line proof, evidence certificate health certificate itch safety safety regulations safety of operation exhalation valve insurance health insurance dental insurance panel doctor blastoma blastic leuk(a)emia

blasztómikózis blokád blow-out fraktúra bódítás bódítás, nitrogén-oxiddal bódító bogáncsszáras nyálkendő Bolton-háromszög Bolton-nasion sík Bolton-pont Bolton-sík boltozatos bolygóideg bolyhos bomlási folyamat bomlástermék boncolás bonctermi vizsgálat bontó Bonwill-háromszög bonyolult borax borda bordaátültetés (pl. mandibulapót-1 ásnál) borítókorona borítókorona, arany borítókorona-cementezés borítókorona, porcelán borítókorona, teljes borkősav borogatás borogatás, hidegvizes borogatás, nedves bórsav borszesz / alkohol bot bouillon táptalaj Bowen-kór bölcs bölcsesség bölcsességfog bölcsességfog, bal alsó bölcsességfog, bal felső bölcsességfog, jobb alsó bölcsességfog, jobb felső bőnye / fascia bő r bőr alatti bőr alatti gennyesedés bőr alatti kötőszövet bőrátültetés bőrbank transzplantációhoz bőrberepedés bőrbevérzés, körülírt

blastomicoză bloc disjuncţie, fractură orizontală suborbitară, fractură blow-out anestezie generală analge-zie prin oxid de azot ameţitor barbetă cu scaieţi triunghiul Bolton plan Bolton nasion punctul Bolton plan Bolton formă de boltă nervul vag vilozitate, ciliat proces de degradare produs de descompunere, putrefacţie disecţie, autopsie, necropsie autopsie litic triunghiul Bonwill complicat borax coastă transplant costal coroană de înveliş coroană de înveliş din aur cimentarea coroanei de inveliş coroană jacket din porţelan coroană de înveliş acid tartaric compresă compresă cu apă rece compresă umedă acid boric alcool sanitar baston, băţ mediu de cultură pe bulion boala Bowen înţelept înţelepciune molar de minte al treilea molar inferior stâng al treilea molar superior stâng al treilea molar inferior drept al treilea molar superior drept fascie dermă, piele subepitelial, subdermal supuraţie subcutanată ţesut conjunctiv subepidermal transplant de piele bancă de piele pt. transplante fisură cutanată peteşie

blastomycosis block blow-out fracture general an(a)esthesia nitrous oxide analgesia overpowering scratch napkin Bolton triangle Bolton nasion plane Bolton point Bolton plane arch form nervus vagus ciliated, ciliary degradation process product of degradation dissection, autopsy, postmortem examination, necropsy post-mortem examination (autopsy) lytic Bonwill triangle complicated borax rib rib graft veneer crown gold crown crown cementation porcelain-jacket crown complete crown tartaric acid pack / compress cold pack / compress wet compress boric acid alcohol stick broth culture medium Bowen's disease sapient sapience third molar lower left third molar upper left third molar lower right third molar upper right third molar fascia corium, dermis, skin, cutis subdermal subcutaneous abscess subepidermal conjunctive tissue skin-grafting skin bank skin fissure petechia

bőr candidiasis bőrelszíneződés bőrfertőtlenítés bőrfolt / melanin bőrgyulladás bőrkiütés bőrkorong bőrlebeny bőrlebeny, félvastag bőrmegvastagodás / szarusodás bőrplasztika bőrszövet bőrtranszplantátum bőrvarrat bőrvarrat, csomós bőséges bőséges foganyag-eltávolítás bő vérzés brachicefália brachidont brachignathia bracket / rögzített fogszabályozó-készülék bradycardia Bránemark-implantátum Brill-Symmer-betegség Brinell-féle keménységi szám Brinell keménységi fok mérése bruxizmus bruxizmus, éjjeli bruxizmus, nappali bruxománia bucca harapásos sérülése buccalis felszín buccalis interdentális terület buccalis interdentális terület / fogköz buccalis kontúr buccalis oldal buccalis üreg bucea / pofahús buccasipoly buccaszopás buccinatorius buccocervikális taréj buldogharapás bulla bullosus pemphigus Bunsen-égő burjánzás burjánzó Burkitt-tumor burok / héj

candidoză cutanată discromie epi-dermală dezinfecţie tegu-mentară, antiseptizare pată melanică inflamaţie dermică, epitelială erupţie cutanată disc de piele lambou cutanat, grefă cutanată grefă dermo-epidermică semigroasă cheratinizare dermală plastie cutanată ţesut epitelial transplant epidermic sutura cutanată sutura cutanată nodulară abundent îndepărtarea masivă a substanţei dentare hemoragie abundentă brahicefalic brahiodont brahignaţie bracket, aparat ortodontic fix bradicardie implant Brânemark boala Brill-Symmers coeficient de duritate Brinell încercarea la duritate Brinell bruxism bruxism nocturn bruxism diurn bruxomanie morsi-catio bucarum suprafaţa vesti-buară nişă vestibulară, ambrazură vestibulară nişă vestibulară contur bucal dinspre bucal, parte vestibulară cavitate bucală obraz fistulă orală, bucală, a obrazului sugerea obrazului muşchiul buccinator margine bucogingivală progenie mandi-bulară, ocluzie inversă anterioară bulă pemfigus bulos bec Bunsen proliferare proliferativ tumora Burkitt teacă, coajă

cutis candidosis epidermal discromy skin disinfection stigma epithelial inflammation rash leather disc skin flap, skin graft split-skin graft dermal cher-atinization skin plasty epithelial tissue epidermic / epidermal graft skin suture interrupted skin suture profuse high dental material reduction full bleeding brachycephalic bra-chydont brachygnathia bracket bradycardia Brânemark implant Brill-Symmer's disease BHN / Brinell Hardness number Brinell hardness bruxism, clenching nocturnal bruxism diurnal bruxism bruxomania cheek-biting lesion buccal surface buccal / vestibular embrasure buccal / vestibular embrasure buccal contour buccal aspect buccal cavity cheek cheek fistula cheek sucking buccinator muscle buccocervical ridge mandibular prognathism, anterior protruded position bulla bullous pemphigoid Bun-sen burner, alcohol / spirit lamp proliferation proliferative Burkitt's tumo(u)r involu-crum, coat

bűzös bűzös lehelet bűzösség B-vitamin B-vitamin, komplex CAD/CAM-rendszer callus Camper-vonal canaliculi dentales canaliculus canaliculus, dentin canalis alveolaris canalis alveolaris anterior canalis alveolaris inferior canalis alveolaris posterior canalis incisivus canalis infraorbitalis canalis mandibulae canalis nasoplatinus canalis palatínus major canalis palatínus minor canalis pterygoideus canalis pterygopalatine canalis radicis dentis canalis sérülése candida-leukoplakia candidiasis candidiasis, orális caninus Ca(OH)2 Capdepont-kór Carabelli-féle csücsök caries, aktív cariesaktivitás caries, approximális cariesarány caries, atipusos caries, barázdacaries beteglap caries, dentális cariesellenes cariesellenőrzés carieselmélet carieselőfordulás carieselőidéző / cariogen carieselterjedés cariesérintettség cariesértékelés carieses carieses elváltozás carieses folyamat megállása carieses üreg cariesfelmérés cariesfogékonyság caries / fogszuvasodás

fetid halenă fetidă fetiditate vitamina B complex vitamina B sistem CAD/ CAM calus linia lui Camper canalicul dentinar canalicul canalicul dentinar canal alveolar canal alveolar anterior canal alveolar al maxiarului inferior canal alveolar posterior canal incisiv canal infraorbital canal mandibular canal naso-palatin canal palatin posterior canal palatin posterior mic canal pteri-goidian canal pterigo-palatin canal radicular lezarea canalului mandibular leucoplazie candidozică candidoză candidoză bucală canin hidroxid de calciu boala Capdepont tuberculul Carabelli carie activă activitate carioasă carie proxi-mală proporţia de carii carie atipică carie de fisură fişa examenului cariilor carie dentinară anticariogen controlul cariilor teorie cariogenă bilanţul cariilor cariogenic răspândirea cariei afectare prin carie evaluarea cariei carios leziune carioasă oprirea procesului carios cavitatea cariei evaluarea morbidităţii prin carie susceptibilitate la carii carie dentară

fetid halitosis, fetidity fetidity vitamin B vitamin B complex CAD/CAM - Computer Aided Design - Computer Aided Manufacturer callus Camper's line dentin(e) canaliculus canaliculus dentinal canaliculus alveolar canal anterior alveolar canal inferior alveolar canal posterior alveolar canal incisive canal infraorbital canal mandibular canal naso-palatine duct posterior palatine canal accessory palatine canal pterygoid canal pterygopalatine canal root canal canal lesion candidial leukoplakia candi-dosis oral candidosis canine, canine-tooth, cuspide tooth, eye-tooth, sectorial tooth calcium hydroxide Capdepont's disease Carabelli's cusp active / rampant caries caries activity proximal caries caries ratio atypical caries fissure caries caries examination chart dentin(e) caries anticariogenic caries control cariogenic theory caries experience cariogenic caries prevalence caries attack caries evaluation carious carious lesion caries arrest carious cavity caries survey caries susceptibility dental caries

caries foka cariesfrekvencia cariesgátlás cariesgátló cariesgátló hatású cariesgyakoriság caries, gyorsan terjedő carieshajlam caries, időskori caries, inaktív caries, incipiens cariesindex caries indikátor caries, iniciális caries kemoparaziter elmélete caries, kezelt carieskialakulás caries kialakulása / carieses attak caries, klinikailag kimutatható cariesmegelőzés cariesmeghatározás caries, mély cariesmentes cariesmérő szám / -index cariesmorbiditás cariesnek ellenálló caries, nem kezelt caries, nyaki caries, okkluzális / rágófelszíni caries, penetráló caries, penetrans caries predilekciós hely caries prevalencia caries, primer caries, profunda caries, rágófelszíni caries, recidiváló cariesredukció cariesredukció cariesre fogékony cariesre hajlamos felület caries, reziduális cariesrezisztens caries, sima felszíni cariessúlyosbodás / -terjedés caries, szekunder cariesszel foglalkozó tudomány / ca-riológia caries szuperficiális cariest előidéző cariest megelőző cariesvédő hatású cariesvizsgálat caries, zománccariogenicus hatásfok cariogenitas cariopreventiv

gradul cariei bilanţul cariilor inhibiţie a cariei inhibitor al cariei, cariostatic inhibitor al cariei frecvenţa cariilor carie rapid progresivă, penetrantă susceptibilitate la carii carie senilă carie inactivă carie incipientă, pată albă cretoasă indice al cariei indicator de carie carie incipientă teoria chimico parazitară a cariei carie tratată formarea cariei atac carios carie decelabilă clinic carioprevenţie, prevenţia cariei diagnosticul, determinarea cariei carie profundă fără carie indice de carie morbiditate prin carie rezistent la carie carie netratată carie de colet carie ocluzală carie penetrantă carie penetrantă loc de predilecţie pt. carie prevalentă carioasă carie primară carie profundă carie ocluzală recidivă a cariei oprirea dezvoltării cariei reducere a numărului de carie predispus la carie suprafaţă, loc cu predilecţie la carie carie reziduală carioimun, rezistent la carie caria suprafeţei netede progresarea cariei carie secundară cariologie carie superficială cariogen cariopreventiv carioprotectiv controlul cariilor carie a smalţului potenţial cariogen cariogenicitate cariopreventiv

caries degree caries experience caries inhibition caries inhibitory caries inhibitory caries frequency / rate rampant caries caries susceptibility senile caries arrested caries white spot lesion / caries, initial caries caries index caries indicator incipient carious lesion chemico-parasitic theory of caries treated caries caries formation caries attack clinical caries caries prevention caries diagnosis profound caries caries free caries index caries morbidity caries resistant untreated dental caries cervical caries, gingival caries occlusal caries penetrating caries perforating caries caries predilection site caries prevalence primary caries deep-seated caries occlusal caries recurrent caries caries decrement caries reduction caries susceptible, caries-prone caries predilection site residual caries caries-immune, caries-resistant smooth surface caries caries progression secondary caries cariology superficial caries caries formation caries preventive caries protective caries control enamel caries cariogenic potential cariogenicity caries preventive

cariostatikus hatás Carmichael-kapocs carpule (Carpule-fecskendőbe helyezhető, 1,8 ml oldatot tartalmazó dugattyús üvegfiola) Carpule-fecskendőhöz való dupla végű tű cartilage cricoides cartilage thyreoidea caruncula salivaris caruncula sublingualis carvicofacialis actinomycosis catgutvarrat catgut varróanyag caudalis cavum coronale cavum dentis / fogbélkamra cédrusolaj celluláris cement celluláris immunitás celluloid celluloidcsík celluloid matricaszalag cellulóz cellulózacetát celofán cement cement, acelluláris cement, afibrilláris cementalábélelés cementalap (alábélelésnél) cementaplasia cementburjánzás cementcaries cementcsont sinostozis cementdysplasia, periapikális cementezés cementfelszívódás cement, fogászati cement, fogászati organikus cementfolyadék cement, folyékony cement, gyorsan kötő cementhártya cementhiány cementhyperplasia cementiculus cementképzés cementképződés cementképző fibroma cementkeverő cementkeverő lap cementkeverő spatula cementkeverő üveglap cementoblaszt cementoblasztóma

efect cariosta-tic coroana lui Carmichael carpulă ac de seringă cu două capete pt. carpule cartilaj cricoid cartilaj tiroid carunculă salivară carunculă sublinguală actinomicoză cervicofacial sutură cu catgut catgut caudal cavitate coronară camera pulpară ulei de cedru cement celular imunitate celulară celuloid bandă de celuloid matrice din celuloid celuloză acetát de celuloză celofan cement dentar cement acelu-lar ciment afibri-lar obturaţie de bază cu ciment bază de ciment aplazie de cement hiperplazie ce-mentară carie a cimentului sinostoză osteo-cementară displazia cementului radicular cimentare cementoclazie ciment stomatologic ciment dentar organic lichid de ciment ciment fluid ciment cu priză rapidă membrană cemen-tară aplazie cementară hiperplazie cementară cementicul cementogeneză formarea de cement, cementogeneză fibrom cementogen malaxor de ciment placă pt. mala-xarea cimentului spatula pt. prepararea cimentului placă de sticlă pt. prepararea cementului cementoblast cementoblas-tom

cariostatic effect Carmichael clasp carpule cartridge needle cricoid cartilage thyroid cartilage salivary caruncule sublingual caruncule actinomycosis, cervicofacial catgut suture catgut, surgical gut caudal coronal cavity pulp chamber, pulp cavity cedar oil cellular cementum cellular immunity celluloid celluloid strip foil condenser cellulose cellulose acetate cellophane dental cement acellular cementum afibrillar cementum cement base cement base cementum aplasia cementum hyperplasia cementum caries cementostosis periapical cemental dysplasia cementation cementoclasia dental cement dental organic cement cement, liquid liquid cement quicksetting resin cement cementum membrane cementum aplasia cementum hyperplasia cementicle cementogenesis cemen-togenous, cementogenesis cementifying fibroma cement mixer cement slab cement spatula glass slab cementoblast cementoblastoma

cementocita cementoclasia cementoid cementoma cementoma, gigantiform cementophita cementpakolás, sebészeti cement, polikarboxil cementpor cementrostok cement, sebészeti cement, szilikát cement, szilikofoszfátcementtel kötött cement, üvegionomer cement-zománc kapcsolat centrális centrális árok centrális érintkezés centrális okklúzió centrális okklúzió regisztrálása centrális óriássejtes granuloma centrális pozíció centrális pozícióban vett harapás centrális reláció centrális reláció, habituális centrális reláció rögzítése centrális reláció, szerzett centrális sugárnyaláb centrális sugárzás centrifuga centrifugálás centrifugális centrifugális erő centrifugális öntés centrifugális öntőgép centroszóma cephalicus index (fej hossz- és szélességi méretének aránya) cephalogram cephalogram, oldalirányú cephalometria cephalometria cephalometriás ábrázolás / regisztrálás cephalometriás pont cephalometriás röntgenfelvétel cephalometriás támpont CeraOne-rendszer Cerec CAD/CAM-egység Cerec CAD/CAM forgácsoló kamra cérna cervikális fognyaki

cementocit cementoclazie cementoid cementom cementom gigantiform cementofit pansament din ciment chirurgical ciment poli-carboxilat praf de ciment fibre de ciment ciment chirurgical ciment silicat ciment silico-fosfat cimentat ciment ionomer de sticlă joncţiune smalţ-ciment central şanţ central contact centric ocluzie centri-că înregistrare intrabucală în poziţie cen-trică cu machete granulom central cu celule gigante poziţie centrică verificarea ocluziei centrice raport centrat, relaţie centrică relaţie mandibulară de convenienţă înregistrare a raportului ocluziei în poziţie centrică relaţie centrică obţinută / habituală fascicol central al radiaţiei iradiaţie centrală centrifugă centrifugare centrifugal forţă centrifugală turnare prin centrifugare maşină centrifugală de turnare centrozom indice cefalic cefalogramă cefalo-grafie de profil cefalometrie cefalometrie traseu cefalometrie punct cefalometrie radiografie cefalometrică reper cefalometrie sistem CeraO-ne unitate Cerec CAD/CAM camera de strung al unităţii Cerec CAD/CAM aţă, material de sutură cervical

ce-mentocyte cementoclasia cemen-toid ce-mentoma gigantiform cementoma cementosis surgical cement dressing (poly)carboxylate cement cement powder cemental fibre, (dentoperiosteal fibre) surgical cement silicate cement silico-phosphate cement cemented glasionomer cement cemento-enamel junction central central pit centric contact central occlusion, centric occlusion centric interoc-clusal record giant cell (reparative) central granuloma centric position centric checkbite centric jaw relation convenience jaw relation occluding centric relation record acquired centric jaw relation central beam (ra-diol.) central ray centrifuge centrifugation centrifugal centrifugal force centrifugal casting centrifugal casting machine cen-triole (biol.) cephalic index cephalogram lateral headfilm cephalometry cephalometry cepha-lometric tracing cephalometric point cephalometric radiograph cephalometric landmark CeraOne system Cerec CAD/CAM unit milling chamber of the Cerec CAD/CAM unit suture material cervical

cervikális kapocs cervikális / nyaki cervikális vonal cervikális szél cervix / cervicis / nyak cervix, fognyak cheilitis actinica cheilodynia cheilognathoschisis chelatio chi-négyzet teszt Chlumsky-oldat chondroblast chondrocyte chondrodystrophia chondroectodermalis dysplasia chondroid chondroitinsulfat chondroma chondromyxoma chondrosarcoma chorda tympani ciánakrilát cianózis ciklikus ciklus cilinderampulla a carpule típusú fecskendőhöz cilinderimplantátum cingulum / zománcperem cink cink-foszfát cink, horganycink-klorid cinkklorid-oldat cink-oxid cement cink-oxid eugenol cink-oxideugenol lenyomatanyag cinkoxid-eugenolos kötés cink-oxid eugenol paradentális pakolás cink-oxideugenol paszta cink-oxid / horganyfehér cink-oxifoszfát cement cipőfűzőöltés circumferenciális circumferenciális kapocs / gyűrűkapocs circumferenciális kapocskar / gyűrűskapocskar circumorális sápadtság cirkuláris ínyrostok cirrhosis ciszta ciszta / cysta alveolaris ciszta / cysta apicalis

croşet cervical cervical linie cervicală, linia de colet margine cervicală colet, regiune cervicală colet cheilită actinică cheilodinie fisură labio-alveolară chelaţie testul chi soluţie Chlum-sky condroblast condrocit condodistro-fie displasie condroectodermală condroid condroitinsul-fat condrom condromixom condrosarcom coarda timpanului cianacrilat cianoză ciclic ciclu ampulă cilindrică pt. seringă uniject implant cilindric cingu-lum zinc fosfat de zinc zinc clorură de zinc soluţie de clorură de zinc cement zinc-oxid ZOE - zinc-oxide eugenol material de amprentă cu conţinut de zinc-oxid-eugenol pansament cu eugenat de zinc pansament parodontal din zinc-oxid eugenol pastă din oxid de zinc eugenol oxid de zinc ciment din oxifosfat de zinc sutura şiretiformă circumferential croşet circular braţul croşetului circular paloare circumorală fibre gingi-vale circumferenţiale, circulare ciroză chist chist alveolar chist apical

cervical clasp cervical cervix line cervical margin cervix cervix actinie cheilitis chei-lodynia cheilognathoschisis chelation chi-square test (statistic) Chlumsky solution chondroblast chondrocyte chondrodystrophy chon-droectodermal dysplasia chondroid chondroitin sulphate chondroma chondromyxoma chondrosarcoma chorda tympani cyano-acrylate resin cyanosis cyclic cycle cartridge syringe cylindrical implant cingulum zinc zinc phosphate zinc zinc chloride zinc chloride solution zinc-oxide phosphate cement ZOE- zinc-oxide eugenol zinc-oxide and eugenol impression material zinc-oxide eugenol caps zinc-oxide eugenol dressing zinc-oxide eugenol paste zinc oxide zinc(oxy)phosphate cement shoelace suture circumferential circumferential clasp arm clasp circumferential circumora pallor gingival circular fibres cirrhosis cyst alveolar cyst apical cyst

ciszta / cysta branchyalis ciszta / cysta canalis incisivi ciszta, / cysta, csontciszta / cysta dermo-epidermoides ciszta, / cysta, dermoid ciszta / cysta ductus thyroglossus ciszta, / cysta, erupciós ciszta / cysta follicularis ciszta / cysta globulomaxillare ciszta / cysta papillae palatini ciszta / cysta periapicalis ciszta / cysta primordialis ciszta / cysta radicularis ciszta / cysta residualis cisztaeltávolítás ciszta, fibrózus ciszta, gyökércsúcs körüli ciszta, kiirtott ciszta, mandibuláris ciszta, multilocularis ciszta, nasoalveolaris ciszta, odontogén ciszta, paradentális cisztaüreg konzervatív dekompresz-sziója és zsugorítása ciszta, visszamaradt cisztikus tumor citolizis citológia citológia, exfoliatív citomegáliás szindróma citomegalovírus-fertőzés citoplazma citoplazmatikus filamentum citostatikus szer citotoxicitás citrát citromlé citromsav clearance / megtisztulás cleidocranial dysostosis clindamycin clonusos / rángásos clonus / rángás coccoid (pl. baktérium) coccus coccusok coeziv aranyfólia col area (interdentális palatinalis és buccalis papilla közötti konkáv rész) collum dentis collum mandibulae compacta compacta alveolaris

chist branhial chist al canalului incisiv, chist al canalului naso-palatin chist osos chist sebaceu chist dermoid chist al duetului tireoglos chist corono-dentar in momentul erupţiei chist folicular chist globulomaxilar chist al papilei palatine chist periapical chist primordial chist radicular chist per-sitent după extracţie dentară chistectomie fibroză chistică chist periapical chist extirpat chist mandibular chist multi-locular chist naso-alveolar chist de origine dentară chist parodontal marsupializare chist rezidual tumoare chistică citoliză citologie citologie exfoliativa sindrom citomegalic infecţie cu virusul citomegalic citoplasmă filament citoplasmatic substanţă citoto-xică citotoxicitate citrat suc de lămâie acid citric eliminare disos-toză cleidocranial clindamicina clonic contracţie tonico-clonică cociform coc coci aur coeziv col gingival, colet coletul dentar colul condi-lului compacta osoasă compacta alveolară

branchial cyst incisive canal cyst, nasopalatine fissural cyst bone cyst sebaceous cyst dermoid cyst thy-roglossal cyst eruption cyst dentigerous cyst fissural, glob-ulomaxillary cyst cyst of palatine papilla periapical cyst primordial cyst radicular cyst residual cyst cystectomy cystic fibrosis periapical cyst exteriorized cyst mandibular / jaw cyst multilocular cyst nasoalveolar cyst odontogenic cyst periodontal cyst marsupialization (surg.) residual cyst cystic tumo(u)r cytolysis cytology exfoliative cytology cytomegalic inclusion, disease cytomegalic virus infection cytoplasm cytoplasmic filament cytotoxical substance cytotoxicity citrate lemon juice citric acid clearance (physiol.) cleidocranial dysostosis clindamycin clonic clonus coccoid coccus cocci (pi.) cohesive gold gingival col cervix mandibular neck ( condylar neck) compact bone compact alveolar bone

concha nasalis condylaris tengely condylectomia condylion pont condylus condylus feletti condyluslejtő hajlásszöge / ízületi vezetőfelszín hajlásszöge condylus mandibulae / caput mandi-bulae condyluspálya condylusszög condylustengelyt meghatározó arcív contusio contusio facies corium corium / irha corona clinica corona dentis coronoideus (csőr alakú) corpuscula calcareus cortex cortical is cortical is csont corticalis csontlemez levésése (pl. fogszabályozás előtt) corticalis kéregréteg corticalis osteotomia corticosteroidok Costen-szindróma Coxsackie virus stomatitis, herpeti-form ulceratio crista crista buccinatorica crista infrazygomatica / crista zygo-maticoalveolaris crista marginalis crista nasalis crista retromolaris crista transversalis crista triangularis Cristhensen-jelenség CT - komputertomográfia cukor cukorbaj cukorbetegség cukorfinomítás cukor, inverz cukorpótló ro; înlocuitor al zahărului cukortartalom ro; conţinut în zahăr cukrot nem tartalmazó cumi / cucii ro; suzetă, tetină cumizási szokás Cushing-kór ro; sindrom Cushing

cornet nazal axa condilia-nă condilectomie punct condilian condil supracondilian înclinare a ghidajului condilian condil mandibular traiectorie condi-liană unghiul condilian arc facial pt. determinarea axei con-diliene contuzie contuzia feţei corion derm coroana clinică coroană dentară coro-noid corpuscul calcaros cortex cortical os cortical, corti-cală osoasă modelare corti-cală în scop ortodontic cortical, strat cortical osteotomie corticală corticosteroide sindromul Cos-ten stomatită Coxsackie creastă creastă buc-cinatorie creastă subzigo-matică creastă marginală creastă nazală trigonul retro-molar creastă transversală creastă trian-gulară fenomenul Christensen tomografie axială zahăr, hidrocarbonat boală diabetică diabet zaharat rafinarea zahărului zahăr invertit sugar substitute sugar content fără zahăr cup obicei de sugere a tetinei Cushing's polyglandular dysfunction

concha of nose condylar axis condylectomy condylion (cephalom) condyle supracondylar inclination of condylar guidance condyloid process, capitulum mandibulae, mandibular condyle condylar path condylar angle hinge bow contusion bruise of the face corium corium clinical crown dental crown coronoid calcareous corpuscle cortex cortical cortical bone corticotomy cortical cortical osteotomy corticoids, corticosteroids Costen's syndrome stomatitis, Coxsackie virus crest buccinator crest zygomaxillary ridge marginal ridge nasal crest trigonum retromolare transversal crest triangular ridge Christensen's phenomenon CAT - Computerized Axial Tomoghrapy sugar diabetes mellitus diabetes mellitus sugar refining invert sugar

sugarless cup suction

cuspis ro; cuspid cuspis dentis ro; cuspid dentar cuspis lingualis ro; cuspid lingual cuspis mesiolingualis cuspis mesiovestibularis cuspis supplementarius cuspis supranumerarius ro; cuspid supranumerar cuspis vestibularis Czermak-féle globularis dentin ro; dentină globulară Czermak családi anamnézis / kórtörténet ro; antecedente familiale / anamneză familială családorvos, gyakorló ro; medic de familie csalánfolt ro; urticarie csap ro; pivot, stift csap (csapos fogé) ro; pivot radicular csapcsatorna csapcsatorna fúrása ro; pregătirea canalului pt. ştift csapcsöves készülék ro; aparat cu ştift şi tubuşoare csapeltávolítás ro; îndepărtarea DCR-ului csapeltávolító ro; dispozitiv pt. îndepărtarea pivoturilor csapfog csap (foggyökérben elhorgonyzott műcsonk) ro; DCR -dispozitiv corono-radicular csapfúró csap, gyökércsatornacsap, implantációs ro; tijă de implantare csap, menetvágó dentin parapulpá-lis csap, nem csavarmenetes parapul-pális csapos elhorgonyzás csapos elhorgonyzású öntött tömés ro; inlay metalic turnat csapos felépítés / műcsonk csapos fog ro; coroană cu ştift radicular, dinte cu DCR csapos hídpillér csapos korona ro; coroană pe dispozitiv radicular csapos műcsonk ro; dispozitiv corono-radicular (DCR) csappal rögzített fazetta / krampon-fazetta ro; faţetă cu crampon csapszeg csapszeges betét

cusp dental cusp lingual cusp cuspid meziolingual cuspid meziovestibular cuspid suplimentar accessory cusp cuspid vestibular Czer-mak's globular dentin social / family history medical practitioner urticaria post post, dowel canal pt. dispozitiv corono-radicular; DCR pinholing pine and tube appliance pine extraction post-extractor, pin tooth extractor dispozitiv corono-radicular, DCR pin freză de DCR dispozitiv intraradicular implant post pin parapulpar autoínfiletat pin parapulpar neínfiletat ancorare intraradiculară pinledge bontul dipozitivului corono-radicular turnat dowel-crown, post-crown stâlp de RPF cu ştift pivot / post crown post and core pin facing crampon inlay cu cram-poane

mesiolingual cusp mesiovestibular cusp supplemental cusp vestibular cusp

pinhole

root canal pin

rotary bur for pin root canal post self-threading pin friction-retained pin intraradicular anchorage dowel abutment

post abutment

spike pinledge

csap, titán alapanyagú csap, zománccsatlakozás csatorna csatorna, akcesszórikus csatorna, állkapocscsatornácska csatornácska, dentincsatorna, elvezetőcsatorna, emésztőcsatorna, gyökércsatorna, levezetőcsatorna, öntőcsatornatágítás, lézeres csavar csavar alakú implantátum csavar, bikortikális csavarfogó csavar, gyökércsatornacsavarhúzó csavar, intrapulpalis csavar, kalibrált csavarkészlet csavarkulcs (villáskulcs) csavarmenet csavarodás (tekeredés) csavar/ sróf csavar, szárnyascsecsbimbó alakú csecsemő csecsemő, koraszülött csecsemőmirigy csecsenyúlványsejt / sinus mastoi-deus csepegtető csepp csepp alakú fog / meziodens cseppecske cseppfertőzés cseppfog / csökevényes metszőfog cseppinfúzió cserélhető pengéjű szike csersav csersav / tannin cserzés (fém savval történő tisztítása) csésze csésze, gumicsésze, keverőcsigolyái csík csík, amalgámfényező csíkoltság csikorgatás csikorgatási hajlam / szokás csikorgatás / őrlés csík, polírozó-

DOR din titan smoc al smalţului conexiune canal canal accesoriu canal mandibular canalicul canalicul dentinar canal de scurgere, duct de evacuare aparat digestiv canal radicular cale de drenaj canal de turnare alezaj canalar cu laser şurub implant în formă de şurub şurub bicorti-cal menghină şurub pt. canal radicular şurubelniţă şurub pt. canal radicular şurub calibrat şurub de presiune cheie pt. şurub filet torsiune şurub şurub cu aripioară mastoidian sugar nou-năs-cut prematur timus, glandă timică sinus mastoidian picurător picătură meziodens picătură infecţie prin picătură, a lui Pfluge incisiv conic infuzie prin picătură bisturiu cu lame de schimb acid tanic tanin decapare bol bol de cauciuc bol pt. amestec vertebral striu bandă pt. lustruirea amalgamului striaţiune bruxism, scrâşnire obicei de scrâşnire, bruxomanie scrâşnire bandă de lustruire

titan pin enamel tuft connection canal, duct accessory channel mandibular channel canaliculus dentinal canaliculus conduit canal digestive apparatus, alimentary system root canal, pulp canal drain tube casting channel root canal treatment with laser ray screw screw implant bicorticale screw vice root canal screw screwdriver root canal screw calibrated screw set screw wrench worm, thread of screw torsion screw wing screw mastoid infant premature baby thymus mastoid sinus dropper drop mesiodens droplet Pfluge's drop infection peg-shaped incisor intravenous drip scalpel with interchangeable blades tannic acid tannin pickling bowl mixing bowl mixing bowl vertebral stria amalgam strip striation clenching clenching habit grinding, clenching polishing strip

csík, szeparálócsík / vonal csillagos / csillag alakú csillapítás csillapító csillapítószer csillós hám csípés csipesz csipeszcsipesz, anatómiai csipesz, aranyfólia csipesz, fogászati (pinzetta) csipesz / fogó csipesz, forrasztócsipesz / kisméretű fogó csipesz, mosquito csipesz, nyálkendőtartó csipesz, sebészi / horgascsipesz csipesz, tompa végű csipkézett / fűrészfogazott csípőből való csípőből való csont csípő / szúró érzés csíra / bimbó csíralemez csíralemez, belső csíralemez, középső csíralemez, külső csíramentesítés csíramentesség csíramentes / steril csíraölő / fertőtlenítő csíra, zománccsiszolás csiszolás, pontszerű csiszolat csiszolóanyag csiszolócsík / polírozócsík csiszoló / dörzs csiszolófelszín csiszológép (köszörű) kónusza (amelyre a technikus a polírozótárcsát vagy követ felerősíti) csiszoló, gyémántcsiszolókorong csiszolókorong / szépiakorong csiszolókorong-tartó mandrell csiszolókő csiszolókő, fogászati csiszolókő, gyémánt csiszolókő (kör alakú) csiszolóműszer csiszolópapír korong csiszolópapír / smirgli csiszolópaszta csiszolópor

bandă abrazivă metalică separatoare linie stelat calmare calmant calmant epiteliu ciliat ciupire pensă pensă chirurgicală pensetă anatomică pensă pt. aurificare pensă dentară pensă clemă pt. sudură pensă pensă mosquito pensă de fixare a barbetei pensă chirurgicală curbă pensă cu vârf bont dantelat din creasta iliacă os prevelat din creasta iliacă senzaţie de usturime mugure lama bazală endoderm mezoderm, mezodermal ectoderm sterilizare, anti-sepsie, asepsie asepsie steril antiseptic mugure de smalţ şlefuire şlefuire punctiformă suprafaţă şlefuită material abraziv bandă de şlefuire abraziv suprafaţă abrazivă con pt. tur

lighting strip, separating strip line stellate pain alleviation / soothing demulcent demulcent drug ciliated epithelium core-drill, punch pliers dressing forceps forceps, tissue; anatomic tweezers foil crimper dental tweezers, pliers pliers soldering clamp pincers mosquito forceps napkin holder surgical forceps, tweezers blunt forceps serrated iliac iliac bone tissue prickling sensation bud derm endoderm mesoderm, mesodermal ectoderma sterilization asepsis germ-free, sterile germ killer enamel nucleus grinding spot grinding grinding surface abrasive material dental tape abrasive abrasive surface lathe cone

freză diaman-tată disc abraziv disc abraziv mandrin pt. disc de hârtie abrazivă piatră de şlefuit piatră de şlefuit de uz stomatologic piatră dia-mantată piatră de şlefuit rotundă instrument abraziv disc de hârtie abrazivă şmirghel, hârtie abrazivă pastă abrazivă pudră abrazivă

diamond point bur abrasive disc abrasive disc, cuttlefish disc sandpaper disc-holder grindstone dental stone (instr.) diamond stone wheel stone abrasive instrument, device sandpaper disc sandpaper abrasive / grinding paste abrasive powder

csiszoló, szeparáló csiszolószer csiszolt kónuszú fecskendő csodagyógyszer csomó csomó, kettős (sebészeti) csomó, meszes csomós bőrvarrat csomó, sebészeti csomós matracöltés csomós öltés csonk csonka / amputált csonka kúp csonkakúp alakú (kónuszos) csavar csonk, gyökércsonkítás csonkolás csonkolás, ízületi csonk, rögzített csont csont, alveoláris csontanyag csontbank csont, basalis csontbetegség csontbeültetés csontciszta csontciszta, traumas csontcsípő csontcsípő (Luer-féle) csontdaganat csontdarab, elhalt csont dystrophia csontegyesítés csontéletkor csontelhalás csontelmeszedés csontelváltozás csontemelő csont, endochondralis csont eredetű / osteogen csontfájdalom csontfaló sejt csontfejecs csontfejlesztés csontfejlődés csont feletti / supraossealis csontfelszívódás csontfogó csontforgács csontfrézer csontfúró csontfúró, gömb alakú csontfúró, spirális csontfűrész csontgerenda

pilă de separare substanţă abrazivă, de şlefuire siringă cu piston leac miraculos, panaceu nod, nodul nod chirurgical dublu concrement sutura cutanată nodulară nod chirurgical sutura in diferite puncte, în saltea sutură prin înnoda-re bont amputat con trunchiat şurub tronconic bont radicular amputare preparare de bont, amputare dezarticulare bont fix os os alveolar substanţă osoasă bancă de oase os bazal afecţiune osoasă implant osos chist osos chist traumatic intraosos cleşte ciupitor de os cleşte ciupitor de os tumoare osoasă sechestru osos distrofie osoasă avivare osoasă vârsta osoasă necroză osoasă calcifiere osoasă, sclerozare osoasă modificare osoasă elevator de os os endochondral osteogenic durere osoasă osteoclast cap articular apoziţie osoasă dezvoltare osoasă supra-osos rezorbţie osoasă cleşte de os mici fragmente osoase freză de os freză de os freză de os globulară freză de os spiralat ferăstrău de os trabeculă

separating file abrasive material with ground piston syringe panacea knot double knot concretion interrupted skin suture surgeon's knot mattress suture interrupted suture abutment truncated truncated cone truncated conical screw root abutment resection prepared tooth disarticulation fixed abutment bone alveolar bone bone material bone bank basal bone osteopathy bone implant bone cyst traumatic bone cyst nibblers, bone, rongeur, bone bone forceps bone tumo(u)r bone sequestrum bone dystrophy bone surface avivation bone age bone necrosis bone replacement bone modification bone elevator endochondral bone osteogenic bone pain osteoclast articular caput growing bone skeletal growth, osteogenesis suprabony bone resorption bone pincers, tongs, forceps bone chips bone bur bone bur / cutter spherical bone bur spiral bone bur bone saw tra-becula

csontgyulladás csont, halántékcsonthártya csonthártyagyulladás csonthártyái csonthártyaletoló / raspatorium / csontvéső csontheg csontintegráció csontkanál csontkaparás csontkaparó csontképző csontképződés csontképző sejtek csontkinövés csontkinövés, tű alakú csontkivésés csontkorrekció csont körüli csont, köteges csontkrepitálás csontküretkanál csontlágyulás csontleépülés csontlemez csontlemez, belső csont, lemezes csontlemez, külső csontlemez, orális csontlemez, vesztibuláris csontmegvastagodás csont, meszes csontnekrózis csontos csontos ízület csontos kiemelkedés a szájpad közepén csontos kiemelkedés az alsó állcsonton csontosodás csontosodás, enchondrális csont, perichondrealis csontplasztika csontpótló anyag, szintetikus csontpusztulás, paradentális csontrák csontregeneráció csontregeneráló anyag csontrepedés csontreszekció csontreszelő csontreszelő / raspatorium / csont-hártya-leválasztó csontreszorpció csontreszorpció, horizontális alveo-láris

osteită osul temporal periost periostită periostic chiuretă osoasă cicatrice osoasă osteointegrare chiuretă alveolară chiuretaj osos sindesmotom osteogen osteogeneză, formarea de os celule formatoare de os exostoză exostoză ascuţită osteotomie osteoplastie circumosos, periosos os fascicular crepitaţie osoasă chiuretă osoasă halistereză, osteo-malacie atrofie osoasă lamă osoasă compacta osoasă internă os lamelar compacta osoasă externă lamă osoasă orală lamă osoasă vestibulară hiperostoză os sclerozat osteonecroză osos articulaţie osificată torus palatinal torus mandibular, exostoză osificare osificare endocondrală os peri-chondreal plastie osoasă os artificial sintetic dis-trucţie osoasă parodontală cancer / tumoră malignă osoasă regenerare osoasă material de regenerare osoasă fisură osoasă rezecţie osoasă pilă pt. os decolator de periost resorbţie osoasă resorbţie alveolară orizontală

osteitis temporal bone periosteum periosteitis, periostitis periosteal raspatory (bone rasp) bone callus osteointegration, osseous integration alveolar curettage bone curettage scalper osteogenous osteogenesis, ossification bone forming cells exos-tozis spicule ostec-tomy osteoplasty circumosseal bundle bone bony crepitus bone curette halisteresis, osteomalacia bone atrophy bone plate internal compact bone lamellar bone external compact bone oral bone crest vestibular bone lame hyperostosis sclerotic bone osteonecrosis, bone necrosis osseous (bony) ossified joint palatinal torus mandibular torus ossification endochondral ossification perichondreal bone osteoplasthy synthetic bone periodontal bone resorption bone cancer bone tissue regeneration bone regeneration material fissured fracture, bone fissure osteotomy bone file bone rasp bone resorption horizontal alveolar resorption

csontreszorpció, vertikális alveoláris csontritkulás csontsarkantyú csontsebészet csontsejt csontsorvadás csontsorvadás, függőleges csontsorvadás, vízszintes csontsűrűség / -tömörség csontszeg csontszegecs csontszerkezet csontszerkezet, trabekuláris csontszerű csontszilánk csontszövet csontszövet, reszorbeálódó csont, támasztó csonttan csonttápláló csatorna csonttasak csonttömörség beosztása csonttörés csonttörés, szövődményes csonttörmelék csont, trabecularis / üreges / gerendás csontüreg csontvágó csontvarrat csontvastagság csontváz csontvázi csontvelő csontvelőgyulladás csontvelőűr csontvéső csontvéső, homorú csont, zigomatikus csoport csoport / egység, fejlődési csoport, epidemiológiai csoport, izomcsoport, kísérleti csoportos fogászati praxis csoportos prevenció / megelőzés csoportvezetés csoportvezetéses okklúzió csoportvizsgálat csorba fog csökevényes / csökevény csökevényes csücsök csökkent elmeszesedés csökkent érzékenység csökkent fogképződés / foghiány

resorbţie alveolară verticală rarefacţie osoasă pinten osos chirurgie ososasă celulă osoasă atrofie osoasă atrofie osoasă verticală atrofie orizontală densitate osoasă nit osos nit osos structură osoasă structura osoasa trabeculara osos aşchie osoasă ţesut osos ţesut osos rezorbabil os de susţinere osteologie canal nutritiv, (canal pt. vase si nervi) pungă osoasă clasificarea densităţii osoase fractură osoasă fractură osoasă complicată sechestru os trabecular cavitate osoasă osteotom sutura osoasă grosimea osului schelet scheletic măduvă osoasă osteomielită cavitatea măduvei osoase osteotom pensă os zigomatic grupă, echipă, colectivitate unitate de dezvoltare mostră grup muscular lot experimental, eşantion practică stomatologică în grup prevenţie în masă conducere, ghidaj de grup ocluzie cu conducere de grup examen de grup, într-o colectivitate, în masă ştirb atavic, atavism cuspid hipo-plazic hipocalci-ficare hiposensi-bilitate anodonţie

vertical alveolar resorption rarefaction of bone bone spur bone surgery bone cell bone atrophy vertical atrophy horizontal atrophy bone density nail fracture nail fracture bone structure trabecular bone structure osseous bony spicule bone / osseous tissue resorbable bone supporting bone osteology nutrient canal of bone intraosseous pocket bone density types bone fracture complicated fracture sequester, sequestrum trabecular bone bone cavity bone cutter (spherical bone bur) suture (anat.) bone thickness skeleton skeletal bone marrow osteomyelitis bone medular cavity osteotome gouge jugal / zygomatic bone group, team developmental entity sample muscular group experimental group group practice group / mass / collective prevention group guiding function group guiding occlusion group examination snag vestigial hypoplasical cusp hypocalcification hypoesthesia anodontia

csökkent interokkluzális távolság csökkent ízérzés csökkent mineralizáció csökkent működés csökkent nyálelválasztás csőlebeny, nyeles csőlebenyplasztika csőlebenyplasztika, nyeles csőrös csöves csont ízületi vége csúcs csúcs, guttapercha csúcs, gyökércsúcsi / apikális csúcsi reszekció csúcsszint csukamájolaj csuklóízület csúszás csúszásinterferencia / elcsúsztatás-ban fellépő ütközés csúszó érintkezés / szánkaartikulá-ció csúszóízület csúszókapcsos rugó csúszómozgás csúszós in csúsztató csúsztató, előregyártott csúsztató, extrakoronális csúsztató, gombos csúsztató, gömbtípusú csúsztató, párhuzamos csúsztató, patentgombos csúsztatórendszer (oldható fixrögzí-tést biztosító, előregyártott) csücskök, rágófelszíni csücskök, támasztó csücskös csücsök csücsökabrázió csücsökcsúcs csücsök-csücsök érintkezés csücsök-csücsök találkozás csücsök, distomolaris csücsök, disztális csücsök, gerinccsücsökilleszkedés csücsökinterferencia /csücsök korai érintkezése csücsök, ízületi csücsökkopás csücsöklejtő csücsöklejtő szöge

distanţă interocluzală scăzută hipogeuzie, senzaţie gustativă scăzută hipomi-neralizare activitate redusă secreţie salivară scăzută lambou tubular, grefă tubulară intervenţie plastică cu lambou în vizieră intervenţie plastică cu lambou în vizieră cioc epifiză vârf, apex con de guta-perchă apex radicular apical rezecţie apicală baza apicală ulei de ficat de morun articulaţia încheieturii mâinii alunecare, glisare interferenţă de alunecare contact prin alunecare articulaţie cu alunecare arc cu conexiune în glisieră mişcare de alunecare gutieră de articulare, şină tip culisă culisă culisă prefabricată culisă extracoronară capsă culisă tip bilă culisă paralelă sistem de culisare pe capsă sistem de culisare prefabricat cuspid ocluzal cuspid de sprijin cuspidal cuspid abrazia cuspidiană vârf cuspidian poziţie de contact cuspid-cuspid contact cuspid-cuspid cuspid dis-to-molar cuspid distal creastă cuspidiană poziţionare cuspidiană interferenţa cuspizilor tubercul articular abrazie cuspidiană pantă cuspidiană unghiul pantei cuspidiene

reduced interocclusal distance hypogeusia hypomineralization descreased activity hyposialia pedicle tube flap tubed pedicle graft tubed pedicle graft rostral epiphysis apex gutta-percha point root apex apical apicoectomy apical base cod liver oil wrist joint slipping, gliding slip interference gliding occlusion joint/ gliding / slip joint slip joint spring sliding movement gliding splint precision attachment prefabricated attachment extracoronal attachment stud attachment ball attachment parallel slide press stud attachment coil spring attachment occlusal cusp supporting cusps cuspal cusp cups wear cuspal tip cusp by cusp contact position intercuspal contact position distomolar cusp distal cusp cusp crest intercuspal position cuspal interference articular tubercle cusp abrasion cusp plane cusp plane angle

csücsök, lingvális csücsök, meziái is csücsök, nyíró csücsök, orális csücsök, palatinális csücsökpálya csücsök, paramolaris csücsök, számfeletti csücsök, vesztibuláris csücsökvezetés dadogás dagadás daganat daganat, ajakdaganatáttét daganat, benignus daganat, csontdaganatellenes daganat eltűnése (pl. gyulladás felszívódása után) daganat, festékes daganat, granulációs daganat, hámdaganat, idegdaganat, idegrostdaganat, izomdaganat, jóindulatú daganatkeltő daganatképző daganatképződés daganatkezelés daganat, kötőszöveti rost daganat, lágyrészdaganatmegelőző daganat, mirigydaganat, mucoepidermoid daganatnövekedés daganat, odontogen daganatoldódás daganat, óriássejtes daganatos daganat, plazmasejtes daganat, rákos daganat, rosszindulatú daganatsejtek limfatikus szórása daganatsejt-szétesés daganat, szekunder daganattan daganattani daganat, vegyes daganat, vérérdaganat, zománcdaganat, zsírDakin-oldat darab

cuspid lingual cuspid mezial cuspid incizant cuspid oral cuspid pala-tinal traiect cuspidian tubercul paramolar cuspid supra-numerar cuspid vestibular conducere cuspidiană dislalie, bâlbâire tumefiere tumora, neoplasm tumora labială metastază tumora benignă tumora osoasă antineoplazic rezorbţie tumoră melani-că tumoră de granulaţie epiteliom neurom neurofibrom miom tumoră benignă oncogen oncogen neoplazie terapie tumorală fibrom tumoră a ţesuturilor moi precanceros adenom tumora mucoepidermoidă proliferare tumorală tumora odon-togenă liză tumorală tumoră cu celule gigante neoplazic tumora celulei plasmatice tumoră canceroasă tumoră malignă diseminare metastatică pe cale limfatică liză tumorală tumoră secundară oncologie oncologic tumora mixtă hemangiom ameloblastoma lipom soluţia Dakin piesă, bucată

lingual cusp mesial cusp shearing cusp oral cusp palatal cusp cusp path paramolar cusp supernumerary cusp vestibular cusp cusp guidance stammering tumefaction, swell, bloating, puffiness growth tumo(u)r, neoplasm lip tumo(u)r metastasis benign neoplasm, benign tumo(u)r, benign growth bone tumo(u)r antineoplastic resolution pigmented tumo(u)r granulomatous tumo(u)r epithelioma, carcinoma neuroma neurofibroma myoma benign neoplasm / tumo(u)r oncogenous oncogenous neoplasia tumo(u)r therapy fibroma soft tissue tumo(u)r precancerous adenoma mucoperider-moid tumo(u)r tumo(u)ral proliferation odontogenic tumo(u)r oncolysis giant cell tumo(u)r neopla-sic plasma cell tumo(u)r cancerous tumo(u)r malignant neoplasm / tumo(u)r seeding (pathol.) oncolysis secondary tumo(u)r oncology oncological mixed tumo(u)r hemangioma ameloblastoma lipoma Dakin's fluid piece

darabokra törött darabos törés Darier-betegség decubitus decubitus, műfogsor okozta defektus defektus, ajakDEF-index DEF-index (szuvas, kihúzott és tömött maradófogak száma) deformáció deformált szájpad deformitás / fejlődési rendellenesség degeneráció, meszes degeneráció, pulpadegeneráció, zsíros degenerativ dehidrálás dekalcifikáció dekalcifikáció, kritikus pH (caries) dekalcinál / mésztelenít dekoltált fogsorlemez delta, apikális demineralizálódás demonstrációs modell denaturált szesz dendrit / idegsejtnyúlvány denervatio Denker-műtét dens caninus dens connatalis dens evaginatus densimeter dens in dente dens moláris dens sapiens dentálhigiénista dental is dental isan megtámasztott fogmű dentális fisztula dentális plakk dentális sipoly dentális sipolyjárat dentes anteriores dentes bicuspidalis dentes decidui dentes incisivi dentes lactales dentes molares dentes posteriores denticulus dentiméter dentin dentinállomány / szubsztancia

sfărămiţat, ruinat fractură cominuti-vă boala Darier decubit durere secundară leziunii provocată de o proteză defect defect labial indice DEF indice DEF -nr. dinţilor permanenţi cariaţi, extraşi sau/şi obturaţi deformaţie boltă palanită deformată deformare, deformaţie degenerare calcară degenerare pulpară degenerare grasă degenerativ deshidratare decalcifiere nivel critic al pH-ului determinând o decalcifiere decalci-fiază placa pala-tinală răscroită a protezei delta apicală demineraliza-re model de demonstraţie alcool metilic den-drită denervaţie procedeul lui Den-ker dinte canin dinţi natali dinte invaginat densimetru dens in dente dinte molar molar de minte asistentă de igienizare orală dental proteză cu sprijin odontal fistulă de origine dentară placă dentară fistulă odontală traiectul fistulei odontale dinte anterior dinţi bicuspi-daţi dinţi temporari, dinte de lapte dinte incisiv dinţi de lapte dinţi molari dinţi posteriori, trituranţi denticul dentimetru dentină substanţă dentinară

shattered comminuted fracture Darier's disease decubitus, prosthetical injuries denture sore mouth defect (surg.) lip deficiency DEF index DEF (number of permanent teeth decayed, extracted, filled) deformity deformed palate deformity, malformation calcareous degeneration pulp degeneration fatty degeneration degenerative dehydration decalcification (preferred term dem-ineralization) critical decalcifying pH level decalcify partial palatal plate apical delta demineralization demonstration model, dummy methylated spirit dendrite denervation Denker's operation canine tooth natal teeth dens evaginatus densitometer dens in dente molar tooth third molar oral hygienist / nurse dental tooth-borne prosthesis dental origin fistula dental plaque dental origin fistula dental sinus tract anterior tooth bicuspidal tooth deciduous tooth incisal / incisor tooth deciduous tooth tooth molar posterior tooth denticle den-timeter dentin(e) dentin(e) substance

eburnea dentin atubularis dentinben elhelyezett tömést rögzítő csavar dentinben rögzített csavar dentin canaliculus dentin caries dentin-cement határ dentincsatornácska dentin dysplasia dentin, Ebnerdentin eredetű dentinfejlődés dentinfelület dentin, fiziológiás dentinglobulus / dentingömböcske dentin, gyökérdentinhíd a gyökércsatornában dentin, interglobularis dentin, irregularis dentin, irregularis szekundér dentinkalcifikáció dentinképzés dentinképző sejt dentinlemez, Neumann-féle dentinoclasia / dentinreszorpció dentinoclast dentinogenézis dentinogenézis / dentinfejlődés dentinogenézis imperfecta dentinoid dentin, opaleszkáló dentin, perifériás / dentinköpeny dentin, peritubularis dentin, primer dentin, pulpa körüli dentin, reparatív dentinréteg dentin, szekundér dentin, szklerotikus dentinszklerózis dentinszuvasodás dentin, tercier dentin, transzparens dentin, tubuláris dentin, túlérzékeny dentin-túlérzékenység dentinum dentitio dentitio praecox dentitio tarda dentoalveoláris

dentină atubu-lară şurub dentinar de fixarea obturaţiei şurub intradentinar canalicul dentinar carie dentinară joncţiune cemento-dentinară canalicul dentinar displazie dentinară dentină Ebner dentinar dentinogeneză suprafaţă dentinară dentină fiziologică globul dentinar dentină radicula-ră punte dentinară din canalul radicular dentină interglobulară dentină neregulată dentină secundară calcificare den-tinară, scleroză dentinară dentinogeneză odontoblast lamelă dentinară Neumann rezorbţie dentinară dentinoclast dentinogeneză dentinogeneză dentinogeneză imperfectă dentinoid dentină opa-lescentă dentină periferică dentină peritubular dentină primară dentină cir-cumpulpară dentină de reparaţie, terţiară strat dentinar dentină secundară dentină sclerotica, dentină sclerozată scleroză dentinară carie dentinară dentină terţiară dentină transparentă dentină tubula-ră dentină hiper-estezică hipersensibilitate dentinară dentină erupţie erupţie precoce erupţie tardivă, erupţie întârziată dento-alveolar

atubular dentin(e) dentin(e) screw dentin(e) screw dentinal canaliculus dentin(e) caries cemento-denti-nal junction dentinal canaliculus dentinal dysplasia von Ebner dentin(e), orthodentin(e) dentinal dentinogenesis, dentin(e) formation dentinal surface physiologic dentin dentin(e) globule root / radicular dentin(e) dentin(e) bridge interglobular den-tin(e) irregular dentin(e) irregular secondary dentin (e) calcification / sclerosis of dentin dentinogenesis, formation, dentin(e) odontoblastic cell, odontoblast, denti-noblast dentinal sheath dentinoclasia dentinoclast dentinogenesis, dentin(e) formation dentinogenesis, den-tin(e) development dentinogenesis imperfecta dentinoid opalescent dentin(e) mantle dentin(e) peritubular dentin(e) primary dentin(e) circumpulpal dentin(e) reparative den-tin(e) dentinal layer secondary dentin(e) sclerotic dentin(e) sclerosis of dentin dentinal caries tertiary dentin (e) transparent dentin(e) tubular dentin(e) hypersensitive dentin(e) dentin(e), hypersensitivity dentin(e) eruption accelerated / premature eruption delayed / retarded eruption dentoalveolar

dentoalveoláris abscessus dentofaciális dentofaciális anomália dentogingivális határ dentogingivális rost dentoperioszteális rost denudáció dependencia, gyógyszerdepolarizáció depopenicillin depurálás depurálás és gyökérsimítás depurátor depurátor, kapa alakú depurátor, sarló alakú depurátor, szarvdepurátor, ultrahangos derékszög derékszögű dermatitis herpetica dermatitis, irradiációs dermatitis, sugár okozta dermatofibroma dermis dermoid ciszta desmocranium desmodontalis, periodontális (gyökérhártya eredetű) desmodontium desmoid, szívós fibrorum desmolysis desquamatio desquamativ desquamativ gingivitis destrukció deszcendens deszenzibilizálás deszelizibil izáló gyógyszer deszenzibilizáló krém desztillálás desztillált víz detektor, plakk detergens detritus devitalizáció de vi tal izáló készítmény devitalizált dextrán dextrin dextróz dezinfekció dezinficiens szer DF-index (szuvas és tömött maradófogak száma)

abces dentoalveolar dentofacial anomalie dentofacială joncţiune / limită dento-gingivală fibră dento-gingivală fibră den-toperiostală denudare substanţă cu efect de dependenţă depolarizare penicilină retard detartraj detar-taj şi netezirea cimentului radicular instrument de detartraj instrument de detartraj în formă de sapă instrument de detartraj în formă de seceră instrument de detartraj cu aripioară aparat de detartaj cu ultrasunete unghi drept dreptunghiular dermatită herpetică dermatită de iradiere radio-dermatită dermatofibrom derm, piele chist dermoid bolta membranoasă a craniului desmodontal desmodonţiu tumora conjunctivă îndurată desmoliză descuamare descuamativ gingivită descuamativă distrucţie descendent desensibilizare medicament desensibilizant pastă pt. desensibilizare distilare apă distilată revelator de placă detergent detritus devitalizare preparat devitalizant devitalizat dextran dextrină dextroză, glucoza dezinfecţie dezinfectant CO - carii şi obturaţii (dinţi permanenţi)

dentoalveolar abscess dentofacial dentofacial anomaly dentogingi-val junction dentogingival fibre dentoperiosteal fibre denudation (periodont.) drug habit forming depolarization depot penicillin scaling scaling and root planing sealer hoe sealer sickle sealer wing sealer ultrasonic sealer right angle rectangular herpetic eczema radiation dermatitis radiation dermatitis dermatofibroma dermis dermoid cyst desmocranium (embryol.) desmodontal desmodontium, periodontal ligament desmoid desmoly-sis (embryol.) desquamation desquamative, exfoliative desquamative gingivitis destruction descending desensitization desensitizing drug desensitizing paste distillation distilled water plaque detector detergent cuttings devitalization devitalized drugs devitalized dextran dextrin(e) dextrose disinfection disinfectant DF (number of permanent teeth decayed and filled)

diabetes insipidus diabetes mellitus diabetes mellitus, nem inzulinde-pendens diacetilsav diafanoszkópia diafizis diafizishez tartozó diafragma diagnosztikai diagnosztikai jelek diagnosztikai kérdőív / kórlap diagnosztikus tesztek diagnosztizál diagnózis diagnózis, hibás / téves diagnózis, klinikai diagnózis, orális diagnózis, radiológiai / röntgendiagnózis diagonális mozgás dializáló hártya dialízis diapedesis diapozitív diastema diastemazárás diatermia diatermiás készülék diatézis haemorhagica diazepam diéta dietil-éter (Ct^CI^C^ difenilhidantoin differenciálatlan differenciáldiagnosztika diffundál diffundálás diffúz diffúzió diftériaszerű dilaceratio dimenzionális dimenzionális stabilitás diphyodont diploma, orvosi diplomás fogorvosok továbbtanulása direkt lenyomatvétel direkt pulpasapkázás direkt típusú átvivőfej dissectio disszaharid distoangularis distobuccalis distolingvális distomolaris distomolaris csücsök

diabet insipid diabet zaharat diabet zaharat noninsuli-nodependent acid diacetic diafanoscopie diafiză diafizal diafragmă diagnosticat simptom fişă de diagnostic teste de diagnostic pune un diagnostic diagnostic diagnostic greşit, eronat diagnostic clinic diagnostic bucal diagnostic radiografie mişcare în diagonală membrană de dializă dializă diapedeză diapozitiv diastema închiderea spaţiului diatermie aparat de diatermie predispoziţie la sindrom hemoragie diazepam dietă, regim eter etilic difenilhidantoi-nă nediferenţiat diagnostic difereţial difuziune difuzare difuz difuzare difteric dilacerare dimensional stabilitate dimensională difiodont, difiodonţie diplomă de medic învăţământ postgradual amprentare directă coafaj pul-par direct bont de transfer, capa de transfer disecţie dizaharidă disto-angular distobucal distolingual distomolar cuspid distomolar

diabetes insipidus diabetes mellitus NIDDM (non-insulin dependent diabetes mellitus) diacetic acid diaphanoscopy diaphysis diaphyseal diaphragm diagnosed diagnostic feature diagnostic chart diagnostic test diagnose diagnosis defective / false diagnosis clinical diagnosis oral diagnosis X-ray examination, radiographic diagnosis, X-ray diagnosis diagonal motion / movement dialyzing membrane dialysis dia-pedesis slide for projector diastema space closure diathermy diathermic apparatus diathesis diazepam diet diethyl ether diphenylhydantoin undifferential differential diagnosis diffusion diffusion diffuse diffusion diphtheroid dilacer-ation dimensional dimensional stability diphyodont medical degree postgraduate education (US) direct impression direct pulp caps head transfer dissection dis-sacharide distoangular dis-tobuccal distolingual dis-tomolar distomolar cusp

distookkluzális distookklúzió distoversion diszgnát harapás diszharmónia, okkluzális diszkosz / korong diszkrepancia diszlokáció diszperzió disztálharapás disztális disztális csücsök disztális felszín disztális fogfelszín disztális fogvándorlás / disztalizá-ció disztális innokklúzió disztális üreg disztális szél disztális szél / disztális margó disztorzió disztovesztibuláris gyökér DMF-érték DMF-index (szuvas, kihúzott és tömött maradófogak száma) dmf-index (szuvas, kihúzott és tömött tejfogak száma) DMF-szám DNS, dezoxiribo-nukleinsav dobhártya doboz doboz, fúrótartó dohány dohányos ember dohányzacskóöltés dohányzás dohányzás hatására fellépő hiper-keratózis dohányzás okozta barna lepedék dohányzás okozta elszíneződés doktor Dolder-iv Dolder-rúdrögzítés dolgozat dolichocephal domború domborulat domború védőmaszk domborzati elemek donor / adó (vér-, szervadó) dorszális dorszális helyzet dorszális irányú mozgás dorszális, palatinális lezárási terület Down-kór Down-szindróma doziméter

distoocluzal ocluzie distalizată distoversiune disgnaţie dizar-monie ocluzală disc discrepanţă dizlocare dispersie distocluzie, ocluzie distalizată distal cuspid distal suprafaţa distală suprafaţă dentară distală distalizare, migrare spre distal inocluzie distală cavitate distală margine distală extremitate distală a protezei distorsiune rădăcină distovestibulară valoarea DMF CAO = carii, dinţi absenţi sau obturaţi (dinţi permanenţi) cao - carii, absenţi sau obturaţi (dinţi temporari) număr DMF acid dezoxiribonucleic (ADN) membrană timpanică cutie cutie pt. freze tutun fumător sutura în bursă tabagism hipercheratoză tabagică coloraţie saburală maronie tabagică discromie cauzată de tutun medic-doctor arc Dolder menţinere prin bară Dolder teză, lucrare dolicocefalic convex convexitate mască de protecţie tip botniţă elemente morfologice donator dorsal limitare poste-rioară mişcare de retruzie, refracţie spaţiul dorsal, palatinal de închidere boală Down sindrom Down dozimetru

distocclusal distal occlusion, distocclusion distoversion dysgnathia occlusal disharmony, malocclusion disc, disk discrepancy infradis-placement dispersion distal occlusion, distocclusion distal distal cusp distal surface distal tooth surface distal drift distal inocclusion distal cavity distal border distal heel (prosthodont.) distortion disto-vestibu-lar root DMF rate DMF = decayed, missing, filled (permanent teeth) DMF (number of primary teeth decayed, missed and filled) DMF index deoxyribonucleic acid (DNA) tympanic membrane box bur box tobacco smoker purse-string suture tobacco habit, tobaccoism keratosis from smoking tabagical tongue pigmentation tobacco stain doctor Dolder arch Dolder bar joint attachment thesis dolichocephalic convex convexity mask, dome morphological elements donor dorsal post dam retrusive motion posterior palatal seal area (prosthodont.) mongolism (Down's syndrome) Down's syndrome dosimeter

dozírozás dózis, halálos dózis, normál dőlés dőlés, vesztibuláris / labiális irányú dörzs dörzscsésze, amalgamdörzscsésze üvegrúddal dörzscsík dörzscsík, lesímító dörzshatás dörzsöl dörzsölés dörzsölés, gépi dörzsölés, kézi dörzsölő dörzspapír dörzsrúd, amalgam drainage / drénezés dréncső dréncső, fém drótátmérő dróthurok drótív drótíves rögzítő sínezés drótíves sín / sínezés drótkapocs drótkefe drótligatúra drótligatúra, alveoláris drótligatúra, járomív körüli drótos sínezés drótsín dróttal rögzít, fixál drótvágó olló drótvarrat drótvarrat, intraoszteális drótvarrat, kraniofaciális felfüggesztő drótvarrat, perialveoláris drótvarrat, tovafutó dublírozás dublírozó anyag ductus ductus lingualis ductus nasolacrimal ductus parotideus / Stenon-vezeték ductus salivarius ductus sublingualis major ductus submandibularis / Wharton-vezeték ductus thyreoglossus dudor dugasz dugóhúzó alakú

dozare doză mortală doză normală înclinaţie înclinaţie vestibulară abraziv mojar de amalgam mojar cu pistil bandă abrazivă bandă abrazivă pt. finisare efect abraziv freacă fricţiune fricţiune mecanică fricţiune manuală frecător bandă abrazivă pistil de amalgam drenaj tub de drenaj dren metalic diametrul sârmei buclă din sârmă arc din sârmă imobilizare prin arc de sârmă atelă de contenţie din sârmă agrafă de fir metalic perie din sârmă ligatură de sârmă ligatură de sârmă alveolară liga-tură de sârmă perizigomatică imobilizare prin sârmă contenţie prin ligaturi de sârmă contenţie, fixare prin ligatură de sârmă foarfecă de tăiat sârmă sutură din sârmă ligatură de sârmă intraosoasă sutură suspendată craniofacial cu sârmă sutură perialveolară din sârmă ligatur de sârma continuă duplicare material de duplicare duct canal lingual duct nazo-lacrimal canalul lui Stenon canal salivar canalul sublingual mare canalul lui Wharton canal tireo-glos proeminenţă, tuberozitate tampon spiral

burdening, preparation lethal dose normal dose inclination labio-incli-nation abrasive amalgam mortar mortar and pistil linen strip, sandpaper strip finishing strip effect abrasive scrub friction mechanical trituration hand trituration grinder, rubber polishing strip amalgam pestle drainage drainage tube metallic drain wire diameter wire loop wire arch wire arch splint, immobilization wire arch splint wire clamp wire brush wire ligature alveolar wiring cir-cumzygomatic wiring wiring wire splint wiring ligature scissors wiring intraosseous wiring craniofacial suspension wiring perialveolar wiring multiple loop wiring duplication duplicating material duct lingual duct nasolacrimal duct parotid duct, Stenon's canal salivary duct sublingual major duct submandibular duct thyroglossal duct (embryol.) knob plug spiral

duplabeágyazásos technika dupla vágóélű vágószerszám duplikát fogsor duplikátum duroplast / kemény műanyag durva durva / érdes durván vágott durva rostozatú durva szemcse (pl. gyémántfúró) durvaszemcsés duzzadás duzzadási folyamat duzzadóképesség duzzadt / dagadt duzzanat, ajakduzzanat, szövetduzzanat, vizenyős Dycal-bevivő műszer dysfunctio dysgeusia dysgnathia dyskeratosis dyslexia dysostosis cleidocranial dysostosis craniofacialis dysostosis mandibulofacialis dyspepsia dysphagia dysphonia dysplasia, ectodermalis dysplasia periapicalis fibrosa dystrophia adiposogenitalis / Fröh-lich-kór dystrophia, izomdystrophias Ebner-dentin Ebner-féle dentin collagen fibrillum Ebner-féle vonal Ebner-mirigy ebonit ecetsav ecset ecsetelés ectodermosis erosiva pluriorificia-lis ectomesenchyma édes édesítőszer, mesterséges édességek Edlan-Mejchar-műtét EDTA (etilén-diamin-tetraecetsav) edzőszer

tehnica de ambalare cu nucleu central instrument de tăiere cu lamă dublă duplicat al protezei reproducere material plastic dur rugos, aspru aspru tăiat grosolan textură neomogenă macrogranulaţie granulaţie crescută, macrogranulaţie expansiune, tumefire, edemaţiere proces de expansiune capacitate de expansiune edemaţiat, tumefiat tumefacţie labia-lă tumefacţie tisulară edemaţiere, tumefiere instrument de aplicare Dycal disfuncţie alterarea senzaţiei gustative disgnaţie, anomalie maxilo-facială discheratoză dislexie disos-toză cleidocranial disosto-ză craniofacială disostoză mandibulofacial dispepsie disfagie disfonie displazie ectodermală displazie periapicală fibroasă displazie adiposogenital distrofie musculară distrofie dentină Ebner fibrila lui Ebner linia lui Ebner glanda lui Ebner ebonită acid acetic pensulă pensulare, badijonare eritem polimorf Stevens-Johnson mezenchim ectodermal dulce edulco-rant, înlocuitor artificial al zahărului dulciuri operaţia Edlan-Mejchar EDTA, acid diamino-etilen-tetraace-tic substanţă de călire

double-investing technique bibevelled cutting instrument duplicate denture duplication duroplastic coarse rough coarse-cut coarse fiber coarse grit coarse grit swelling expansion process expansion capacitance swollen lip oedema tissue tumefaction swelling application instrument for Dycal malfunction (dysfunction) dysgeusia maxillofacial anomaly, dysgnathia dyskeratosis dyslexia cleidocranial dysostosis craniofacial dysostosis mandibulofacialis dysostosis dyspepsia dysphagia dyspho-nia ectodermal dysplasia periapical fibrous dysplasia adiposogenital dystrophy, Fröh-lich's syndrome muscular dystrophy dystrophic von Ebner dentin(e), orthodentin(e) von Ebner's collagen fibril von Ebner's line eccentric von Ebner's gland ebonite acetic acid brush, pencil brushing Stevens-Johnson syndrome ectomesenchyme sweet artificial sweetener sweets Edlan-Mejchar procedure EDTA (ethylene diaminote-tracetic acid) hardening substance

efedrin efferens égés égés által okozott pörk égési maradvány égési sérülés / égés egészség egészség erősítése egészséges egészséges fogazat egészséges fogszövet egészséges száj egészséges száj és fogazati állapot egészségi állapot egészségkárosodás egészségre ártalmas egészségtelen egészségügy egészségügyi egészségügyi biztosítás egészségügyi biztosító kártya egészségügyi ellátási terv egészségügyi ellenőr egészségügyi igazgatási terület egészségügyi statisztika Egészségügyi Világszervezet / WHO égetés égetett égetőkemence égő érzés égő fájdalom egy adott betegség elterjedtsége egycsomójú fogkefe egycsücskű egycsücskű fog (szemfog) egy darabból álló egyedi fejlődés egyedi minta egyenáram egyenértékű egyenes egyenes darabba való fissurafúró egyenes darab / kézidarab egyenes élű véső egyenes olló egyenes testtartás / -helyzet egyenes vonal egyenetlen egyéni / alanyi / szubjektív egyéni értékű arcív egyéni kanál egyéni prevenció egyéni szájhigiéné egyenletes megvilágítás egyenlőtlen egyensúly

efedrina eferent ardere escară de combustie reziduu de ardere leziune prin combustie sănătate roborare, toni-fiere, intensificare sănătos dentiţie integră ţesut dentar sănătos, intact cavitate orală sănătoasă sănătate buco-dentară stare de sănătate afectarea sănătăţii dăunător sănătăţii nesănătos sistem sanitar sanitar, igienic asigurare de sănătate car-net de asigurat program de asistenţă medicală inspector sanitar teritoriu de administraţie sanitară statistică medicală Organizaţia Mondială a Sănătăţii, OMS coacere, ardere ars cuptor de ardere senzaţie de arsură pirozis prevalenta bolii periuţă de dinţi interdentară cu un singur smoc monocuspidat dinte monocuspidat unicat ontogeneză model original curent continuu omolog drept freză fisură pt. piesă dreaptă piesă de mână dreaptă daltă dreaptă foarfecă dreaptă poziţie ortostatică linie dreaptă neregulat, neuniform subiectiv arc facial ajustabil lingură de amprentă individuală prevenţie / profilaxie individuală igienă bucală / orală individuală iluminare uniformă neregulat echilibru

ephedrine efferent combustion, burning eschar burning residue burning lesion health strengthening healthy healthy dentition healthy dental tissue dental health oral and dental health state of health injurious to health unhealthy unhealthy, injurious to health health service sanitary, hygienic health insurance health card health care planning health inspector local health area health statistics World Health Organization (WHO) firing, burning burnt, burned burning furnace burning sensation burning pain prevalence of the disease single-tufted brush monocuspidate monocuspidate tooth unique ontogenesis master model direct current (DC) equivalent straight straight fissure bur straight handpiece straight chisel straight scissors upright position straight line uneven subjective adjustable axis facebow individual impression tray individual prevention self performed plaque control uniform illumination inequality balance, equilibrium

egyensúlyérzet egyensúlytengely egyesítés egyesítő varrat egyetem egyetemes egyetemi adjunktus egyetemi docens egyetemi klinika egyetemi tanár egyetemi tanársegéd egyező szín egyfázisú műtét egyfogas kivehető immediate pótlás egyforma egygyökerű egyidejű egykarú kapocs egymásba kapcsolódás egymásutániság egynemű egy oldalon csiszoló korong egy oldalról lecsapott vágóélű vágószerszám egyoldalú balansz egypengéjű műszer egység egységes egységesítés egységkészülék, homokfúvó egyszerhasználatos / eldobható egyszerhasználatos fecskendő egyszerhasználatos műanyag fogászati tükör egyszerhasználatos pohár egyszerhasználatos tű egyszerű artikulátor egyszerű forgómozgás egyszerű okkludor egyszerűsített (Greene-Vermillion-féle) szájhigiéniés index egyszerűsített ka vitáspreparáció egyszerű üreg egyszínű együléses kezelés együttélés együttható együttható, hőtágulási együttható, rugalmassági együttjáró együttműködés egy vizsgálathoz önként jelentkezőket gyűjtés éhség éjjeli sín

senzaţie de echilibru axă de echilibru unire, asamblare sutura de avivare universitate universal şef de lucrări conferenţiar universitar clinică universitară profesor universitar asistent uni-vesitar culoare potrivită operaţie într-un singur timp proteză imediată unidentară mobili-zabilă uniform monoradicular simultan croşet cu un braţ angrenaj succesiune unisex disc cu o faţă activă instrument de tăiere cu lamă unică balans unilateral instrument cudat într-un singur plan unitate unitar standardizare sab-lator cu nisip de unică folosinţă seringă de unică folosinţă oglindă stomatologică de unică folosinţă din plastic pahar de unică folosinţă ac de unică folosinţă articulator simplex mişcare de închidere şi deschidere ocluzor indice de placă simplificat Vermillion preparare simplificată a cavităţii cavitate simplă monocromatic tratament într-o singură şedinţă simbioză coeficient coeficient de expansiune termică coeficient de elasticitate concomitent colaborare recrutare senzaţie de foame, foame gutieră, şină nocturnă

static sense balancing line unite, amalgamate uniting suture university universal lecturer privat docent university clinic university professor university readership matching colo(u)r monophase surgical treatment unidental immediate prosthesis of the same form, uniform monoradicular simultaneous single-arm clasp interlocking succession unisex single-sided disc single bevelled cutting instrument unilateral occlusal balance single plane instrument unit uniform, unified unity sand-blasting unit disposable disposable syringe disposable plastic dental mirror disposable glass disposable needle nonadjustable articulator hinge-movement occluder (articulator, plane line) Simplified Oral Hygiene Index convenience form in cavity preparation simple cavity single colo(u)red one-session treatment symbiosis coefficient thermal expansion coefficient modulus of resilience concomitant cooperation recruiting hunger night / nocturnal splint

éjszakai fájdalom éjszakai fogcsikorgatás éjszakai harapásemelő (csikorga-tóknak) ék ék alakú ék alakú forma ék alakú hiány ékcsontro ekecsont ék, műanyag ék típusú szeparátor ektoderma ektodermális ektodermális dysplasia ektodermális hám ektópia ektópiás fogelőtörés ektópiás / rendellenes elhelyezkedésű szemfog elágazás elágazik elágazódás el ájul ás elaszticitás elasztikus gumigyűrű elasztikus lenyomatanyag elasztomer elavult Elbrecht-féle sín elcsiszol / lecsiszol elcsontosodás elcsontosodó elcsúszik / csúszik elcsúsztatott lebeny eldobható kesztyű eldobható pohár eldörzsöl / szétdörzsöl elefántcsont (régi használatban dentin) elefantiazis elefantiazis gingivae elégés elégséges elégtelen elégtelenség elégtelenség, légzési elégtelenség, működési elégtelen tömés elégtelen záróképesség elekciós hely (fogbélűr megnyitási helye) elektroforézis elektroforézishez használt szűrőpapír elektrogalvanizáció

durere nocturnă bruxism nocturn gutieră nocturnă pt.bruxo-mani ic, pană formă de ic în formă de ic abrazie cuneiformă os sfenoidal vomer ic din plastic separator tip pană ectoderm ectodermal displazie ectodermală epiteliu ectodermal ectopie erupţie ecto-pică canin ectopie ramificaţie se ramifică / se distribuie ramificaţie leşin elasticitate inel elastic substanţă elastică pt. amprentă elastomer depăşit şină Elbrecht şlefuieşte osificare osificant alunecă, glise-ză lambou alunecat mănuşă de cauciuc de unică folosinţă pahar de unică folosinţă pisează, malaxează fildeş, ivoriu elefantiazis elefantiază gingivală ardere, combustie suficient insuficient insuficienţă insuficienţă respiratorie insuficienţă funcţională obturaţie incompletă închidere marginală necorespunzătoară loc de elecţie pentru trepana-rea camerei pulpare electroforeză hârtie pt. elctroforeză electrogalva-nizare

night pain night bruxism night guard wedge wedge-form wedge-shaped wedge-shaped abrasion sphenoid bone vomer bone plastic wedge wedge type separator ectoderm ectodermal ectodermal dysplasia ectodermal epithelium ectopia, ectopy ectopie eruption ectopie canine ramification branch / fork ramification faint, swoon elasticity elastic band elastic impression material elastomer out of date, obsolete crib splint grind, buff ossification ossifying slip, glide sliding flap disposable rubber gloves disposable cup rub ivory elephantiasis gingival elephantiasis / fibromatosis combustion, burning sufficient, satisfactory, enough insufficient insufficiency respiratory insufficiency functional insufficiency incomplete restoration insufficient marginal loss election place of endodontical treatment electrophoresis electrophoresis paper electroplating, galvanization

elektrokirurgiai készülék elektrokirurgiai szike elektrolizáló készülék elektromágneses hullám elektromágneses sugárzás elektromiogram / EMG elektromos feszültségkülönbség okozta szájbetegség elektromos fogkefe elektromos inger elektromos kemence elektromos kés elektromos kés / elektrokauter elektromos pulpavizsgáló készülék elektromos vitalitásvizsgálat elektromotor elektronikusan adagoló érzéstelení-tő-fecskendő elektronikus pulpaingerlés elektronmikroszkóp, transzmissziós élelem élelmiszer elernyedés éles élesítő / élező / fenőkő élesség / hegyesség élesztőgomba / élesztő élet élet-halál életkor életközösség életlen életmód életnagyságú élettan élettani élettartam élettelen / szervetlen életvitel / életforma eleven élezés elfajulás elfajulással járó elfogadhatatlan obturatio elfolyósítás el ford it ás elforgatott / elcsúsztatott lebeny elhal elhalás elhalás, csontelhalás, koagulációs (alvadásos) elhalás, sugár okozta elhalt elhalt csontdarab elhalt pulpa

echipament de electrochirugie bisturiu chirurgical electric aparat de electroliză undă electromagnetică radiaţie electromagnetică electromio-gramă, EMG galvanism bucal perie de dinţi electrică stimul electric cuptor electric bisturiu chirurgical electric electrocauter, bisturiu electric aparat electronic de testare a vitalităţii pulpare examenul vitalităţii prin stimulare electrică electromotor seringă automată reglată electronic pt. anestezie test electric de vitaltate pulpară microscop electronic cu transmisie aliment (comestibil) aliment relaxare ascuţit ascuţitor, tocilar ascuţime, caracter ascuţit/tăios drojdie viaţă, vitalitate viaţă-moarte vârstă simbioză nevital, avital mod de viaţă de mărime naturală fiziologie fiziologic durată de viaţă nevital, anorganic mod de viaţă viu ascuţire degenerare degenerativ obtura-ţie inaceptabilă lichefiere rotare lambou alunecat, rotit necrozează necroză necroză osoasă necroză de coagulare radionecro-ză necrozat sechestru osos pulpă necrozată

electrosur-gical equipment electrosurgical knife electrolyser electromagnetic wave electromagnetic radiation electromyogram, EMG oral galvanism electric dental brush electric stimulus electric furnace electrosurgical knife elec-trotome, electrosurgical scalpel electrical pulp testing apparatus electrical pulp testing electric engine electronic an(a)esthesia injection system electrical pulp testing transmission electron microscope foodstuff (edible) food relaxation sharp sharpener sharpness yeast life life and death age, time of life symbiosis lifeless life style, way of life life-sized physiology physiological lifetime, life span lifeless lifestyle living, alive sharpening degeneration degenerative inacceptable restoration liquefaction rotation sliding flap to necrotize, to necrose necrosis bone necrosis coagulation necrosis radionecrosis necrosed bone sequestrum necrosed pulp

élharapás elhasználódás elhasznált elhelyezkedés, rendellenes elhomályosodás elhorgonyzás elhorgonyzás, csapos elhorgonyzó gyűrű elhúzódó betegség elhúzódó fogzás elhúzódó / késleltetett éli élív eljárás, folyamat eljárás, módszer eljárás, vizsgálat elkeskenyedő elkopás elkövet elkülönítő kórisme ellátás ellátás / beszerzés ellazulás ellenállás ellenálló ellenanyag ellenhatás ellenjavallat ellenjavalt ellenkező ellenoldali ellenőriz ellenőrizhetetlen ellenőrzés ellenőrzött kísérlet ellenőrző vizsgálat / teszt ellenszög ellentétes / megfordított ellentétesség ellipszis formájú elmaradottság, szellemi elmaradt gyenge fejlődés elmebaj elmebeteg elmélet elmélet, carieselmeszesedés elmeszesedés, csökkent elmeszesedés, globuláris elmezavar elmozdulás / elcsúszás él, műszer- / szerszámelnyelés elnyelt sugárdózis elnyomás / elfojtás eloszlás élő előállítás

labiodonţie, ocluzie cap la cap uzură uzat ecto-pie, malpoziţie opacifiere ancorare ancorare intraradiculară croşet inelar boală cronică erupţie tardivă / întârziată tardiv, întârziat incizal arcul incizal procedeu, proces procedeu, metodă procedeu, examen subţiat, ascuţit uzură comite diagnostic diferenţial asistenţă aprovizionare relaxare rezistenţă rezistent anticorp contracarare, neutralizare, reacţie contraindicaţie contraindicat contrar contralateral controlat necontrolabil control experiment controlat test de control contraunghi contrar, în sens invers antagonism elipsoid retardare psihică hipo-plazie tulburare psihică psihopat teorie teorie cariogenă calcificare hipocal-cificare calce-fiere globulară tulburare psihică alunecare muchie absorbţie radiaţie absorbită supresie dispersie viu, vital producţie

edge-to-edge bite wear used up ectopia, ectopy opacification (radiol.) anchorage intraradicular anchorage anchor band chronic disease delayed / retarded eruption delayed incisal edgewise arch (orthodont.) procedure, process procedure, method procedure, examination tapered wearing commit differential diagnosis attend supply relaxation resistance resistant antibody counteraction contraindication, counterindication counterindicated contrary, opposite contralateral controlled uncontrolled control controlled experiment control test contra-angle contrary, opposite antagonism ellipsoid mental retardation hypoplasia psychotic disorder insane theory cariogenic theory calcification hypocalcification globular mineralization mental disturbance shift edge absorbtion, swallow absorbed radiation suppression, repression division, parcelling living, alive production

előboltosulás / kitüremkedés előfordulás előhívófürdő (foto) előhívó koncentrátum előhívóoldat előhívott előidéz előírás, hivatalos előírások, biztonsági előírás, orvosi előjel, betegségelőkészítés előkészítés, gyógyszeres előkészítő fúró előkészítő gyógyszerelés előkeverés előkezelés előkezelés (pl. a zománc savas kondicionálása) elöl előléptetés előmelegítés előmelegítő kályha / kemence elöntés előny előpolimerizáció előpolimerizátum élő pulpa eltávolítása előreálló előreálló állú előreálló fog előredőlés előregyártott csúsztató előregyártott (gyári) fémkorona előreharapás előrelátható / prognosztikus előre megalkotott / preformált élősdi élősdi okozta előterjesztés előtér / tornác előtolómozgás előtörés előtörési sorrend előtörés, patológiás aktív másodlagos előtört előzetes adag előzetes, ideiglenes előzmény előző elpárolgás elporlasztás elrostosodás elrothadás elsimítás elsődleges

pro-truzie frecvenţă baie revelatoare soluţie revelatoare soluţie de developare developat induce ordonanţă măsuri de siguranţă prescripţie semn premonitoriu, prodromal pregătire preme-dicaţie freză de preferare preme-dicatie premalaxat tratament premergător, premedicaţie condiţionare, gravaj acid anterior avansare preîncălzire cuptor de preîncălzire fluidizare, flux avantaj copolimerizare copolimer pulpecto-mie vitală în propulsie, protrusiv progenie mandibu-lară dinte vestibularizat anteroversie culisă prefabricată coroană din metal prefabricat propulsie previzibil preformat parazit parazitar prezentare vestibul mişcare de alunecare protruzivă erupţie cronologie de erupţie erupţie secundară patologică erupt porţie, doză preliminară preliminar, provizoriu date din antecedente anterior evaporare pulverizare fibrozare putrefacţie finisare primordial, primar

protrusion frequency developing bath developing solution developing solution developed (phot.) induce, cause subscribe safety regulations / measurements prescription sign, omen preparation premedication preparatory drill premedication pre-mixed premedication (treatment) conditioning from before promotion preheating preheating furnace flooding advantage co-polymerization co-polymer vital pulpectomy protrusive mandibular prognathism tooth protrusion procumbency (proclination) prefabricated attachment preformed metal crown protrusion foreseeable, predictable preformed parasite parasitic presentation, submit vestibule protrusive deflection eruption order of eruption secondary pathological eruption erupted preliminary dose previous, preliminary review previous, preceding evaporation, vaporization pulverization fibroz-ing rot, decay smoothing primary

elsődleges fogpreparálás elsődleges halálok elsődleges (per primam) sebgyógyulás elsődleges pillérfogak elsődleges szuvasodás első moláris fog (un. hatos fog) elsősegély elsősegélynyújtás első stádium elszarusodás elszarusodási folyamat elszarusodási rendellenesség elszarusodás, normál elszarusodik elszarusodó hám elszarusodott elszíneződés elszíneződés, nikotinos elszíneződött elszíneződött fog elszíneződött fog fehérítése elszívó elszívóberendezés elszívócső elszívókészülék elszórt / ritka / gyér elszórt / sporadikus elszórt / szétszórt eltarthatósági idő (szavatosság) eltávolítás eltérés eltérítés elterjedés (betegségé) eltorzítás / elcsúfítás eltorzulás / elferdülés eltör eltűr eltűrhető elülső elülső élharapásos helyzet elülső ideggyök (motorikus) él, vágási (metszőéi) elválasztás elválasztás, belső elválaszthatatlan elválasztó mirigy elváltozás elváltozás, carieses elvegyítés elvékonyítás elvérzés elvétve előforduló / nem járványos elvezetőcsatorna elvi elviselhetetlen

preparare odontală iniţială cauză principală a decesului vindecare per primam dinţii stâlpi principali carie primară molarul prim permanent prim ajutor acordarea primului ajutor stadiu primar cheratinizare cheratinizare paracheratoză cheratinizare fiziologică suferă o cheratinizare, se cheratinizează epiteliu cornifi-cat cheratinizat discromie discromie nicotinică decolorat discromie dentară albirea dinţilor cu discromie aspirator aparatură de aspirare tub de aspirare aspirator rar, sporadic sporadic diseminat durată de conservare îndepărtare, ablaţie deviere deviere răspândirea bolii desfigurare distorsiune se fracturează tolerează acceptabil anterior poziţie de ocluzie cap la cap rădăcină nervoasă anterioară margine tăioasă separare, despărţire secreţie endocrină inseparabil glandă de secreţie modificare leziune cari-oasă amestecare, mixare subţiere hemoragie până la exan-ghinare sporadic canal de scurgere, duct de evacuare principal insuportabil

primary dental preparation primary cause of death per primam recovering, healing (up) primary abutment primary dental caries permanent first molar first aid first aid initial status cornification, keratinization the process of keratinization parakeratosis orthokeratosis keratinize squamous epithelium cornified, keratinized dis-colo(u)r nicotinic discolo(u)ration faded tooth discolo(u)ration tooth whitening aspirator, exhaustor aspirator, exhaustor aspirator tube suction apparatus sparse sporadic disseminated shelf-life removal, ablation deviation deflection spreading of disease disfigurement distortion break / shatter endure / tolerate / suffer tolerated front, fore, anterior anterior occlusal position anterior root cutting border separation endocrine secretion inseparable secreting gland modification, change carious lesion mixing thinning bleeding to death rare, infrequent, scarce conduit canal of principle unbearable

elzáródás elzáródás, töméselzáródás, széli emameloma (embrionális zománcszövet daganat) emberi emberszerű embolia embrió embryopathia emelés - növelés - fokozás emelkedett perifériás fehérvérsejtszám emelni a harapást emelő (fogeltávolítás) emelő, gyökéremelőizom emelőkar émelygés / rosszullét emésztés emésztési zavar emésztő emésztőcsatorna emésztőrendszer E. M. G. - Elektromiogramm eminentia articularis eminentia canina eminentia mentalis emlőről való táplálás empyema enamelum enanthema encephalocutaneus angina enchondrális csont enchondrális csontosodás endémiás endémiás zománcfluorózis endochondrális csont endocrinopathia endodermális hám endodoncia endodoncia / gyökérkezelés endodonciai kezelés, sikertelen endodonciai öblítőfecskendő endodoncia, sürgősségi endodontális endogén, helyben termelődő endokarditisz endokrin endokrin (belsőelválasztású) mirigy endokrinológia endoneurinum endooszteális implantátum

obstrucţie obturaţie adaptare marginală perlă de smalţ uman antropoid embolie embrion embriopatie stimulare, creştere, ridicare leucocitoză, neutrofilie periferică supraînălţarea ocluziei elevator elevator pt. rădăcină muşchi ridicător braţ de pârghie greaţă, stare de rău digestie tulburare de digestie digestiv aparat digestiv aparatul digestiv EMG - electromiogramă apofiză articulară protuberantă canină margine men-tonieră alăptare la sân empiem smalţ dentar enanthem angina encefalocutanată os endochondral osifi-care endochondral endemic fluo-roză dentară endemică os endochondral endocrinopatie epiteliu endo-dermal endodonţie endodonţie tratament endodontic eşuat seringă de lavaj, spălaturi endodontice endodon-ţie de urgenţă endodontic endogen endocardită endocrin glandă endocrină endocrinologie ţesutul de legătură nervoasă implant intraosos

locking (up), shutting (up) obturation (filling) marginal spinning enameloma human anthropoid embolism embryo embryopathy increasing, stimulation neutrophilia to open the bite elevator (oral surg), root forceps root elevator elevator muscle leverage nausea, sickness digestion digestive disturbance digestive digestive apparatus, alimentary system digesting system / apparatus, alimentary system EMG -electromyogram articular eminence canine eminence mental ridge breast feeding empyema dental enamel enan-thema enchephalocuta-neous angiomatosis endochondral bone endochondral ossification endemic endemic dental fluorosis endochondral bone endocrinopathy endodermal epithelium endodontics endodontia, endodontics unsuccessful endodontical treatment endodontic irrigating syringe endodontical urgency endodontic endogenous endocarditis endocrine ductless gland, endocrine gland endocrinology endoneurinum endosseous implant

endooszteális tűimplantátum endoplazmás endostruktúra endosztális endothelium endotoxin endotracheal is intubáció endotracheális lélegeztetés engedéllyel rendelkező enoláz enostosis Entamoeba gingivalis enterococcus entoderma entodermális entodermális hám enyhe enyhít enyhítő enyhítő kezelés / tüneti kezelés enzim enzimatikus enzimes enzimgátló szer enzim, glikolitikus enzimtermészetű eozinofil granuloma eozinofília eozinofil leukocita eozinofil tulajdonságú ép epe epehólyag epeköves / veseköves ép fogazat ép fogsorív epidémia epidemiológia epidemiológia, analitikus epidemiológiai csoport epidemiológiai felmérés epidemiológia, kísérleti epidemiológia, leíró epiderma epidermális epidermolysis bullosa epiglottis epiglottis porc epilepszia epilepszia, nagyrohamos epilepsziás roham epiphysis epistaxis epithelioma epithelium, orális epoxigyanta Epstein-gyöngyök epulis fibrosum

implant endosos în formă de ac endoplasmatic structura interioara intraosos endoteliu endotoxină inhibare endotraheală respiraţie endotraheală confirmat, verificat enolază enostoză entamoeba bucală enterococ endoderm endodermic epiteliu endodermal uşor alină calmant tratament simptomatic enzimă enzimatic enzimatic inhibiţie enzima-tică enzimă glico-litică enzimatic granulom eosinofil eozinofilie leucocit eozinofil eozinofil integru bilă vezică biliară calculos dentiţie integră dantură perfectă epidemie epidemilogie epidemiologie analitică mostră studiu epidemiologie epidemiologie experimentală epidemiologie descriptivă epiderm epidermic epidermo-liză buloasă epiglotă cartilaj epiglotic epilepsie epilepsie cu crize grand mal atac de apo-plexie epifiză epistaxis epiteliom epiteliu bucal răşină epoxy perle Epstein epulis fibros

endosteal needle implant endoplasmic endostructure endosteal endothelium endotoxin endotracheal intubation endotracheal insufflation certified enolase enostosis entamoeba gingivalis ente-rococcus endo-derm endodermal endodermal epithelium mild subside / abate demulcent symptomatic therapy enzyme enzymatic, enzymic enzymatic, enzymic enzyme inhibitor glycolytic enzyme enzymatic eosinophilic granuloma eosi-nophilia eosinophilic leukocyte eosinophilic whole bile, gall gall bladder calculous unhurt teeth fit denture epidemic epidemiology analytic epidemiology sample epidemiological sur-vay experimental epidemiology descriptive epidemiology epidermal epidermic epidermolysis bullosa epiglottis epiglotic cartilage epilepsy grand mal seizure seizure epiphysis epistaxis epithelioma, carcinoma oral epithelium epoxy resin Epstein's pearls fibrous epulis

epulis fissuratum epulis / ínyburjánzás epulis, óriássejtes epulis, terhességi ér ércsípő érdes érdús eredet eredetileg eredmény érelmeszesedés érelzáródás eres anyajegydaganat érés (pl. tályog megérése) éretlen éretlen fehérvérsejt érfájdalom érfogó érfogó, Kocher-féle ergonomia érgyulladás érintkezés érintkezés, approximális érintkezés, balanszoldali érintkezés, centrális érintkezés, csücsök-csücsök érintkezés, hárompontos érintkezési felület érintkezési pont érintkezés, junctio érintkezés, kétpontos érintkezés, korai érintkezés, nem funkcionális érintkezés, okkluzális / rágófelszíni érintkezés (pl. fogzáródás) érintkező felszín / kontakt felszín érintkező / határos erithro-leukoplakia erjedés erjesztés érképződés erkölcs érlefogás műszerrel érlekötés Erlenmeyer-lombik érnek ujjal történő leszorítása ernyő / képernyő erő, adhéziós erő, centrifugális erőelosztás erő / energia erő, hajlító erő, harapási erőkar erő, kompressziós

epulis fisurat epulis epulis cu celule gigante epulis de sarcină vas de sânge pensă vasculară aspru bogat vascularizat origine original rezultat scleroză vasculară stenoză, obstrucţie vasculară heman-giom matu-raţia, colectarea abcesului imatur leucoblast durere vasculară pensă vasculară pensă hemostatică Kocher ergonomie vasculită, arterită contact contact proximal contact în partea de balans contact centric poziţie de contact cuspid-cuspid contact tripodic suprafaţă de contact punct de contact joncţiune contact bipodic contact dentar prematur contact nefuncţional contact ocluzal contactarea, aşezarea dinţilor în ocluzie suprafaţă de contact contiguu, învecinat, apropiat eritro-leuco-plazie fermentaţie fermentare revascularizaţie morală pensare vasculară ligatură vasculară balon Erlen-meyer compresiune digitală ecran forţă adezivă forţă centrifugală repartiţie a forţelor forţă, energie forţă de încovoiere forţă ocluzală braţ de forţă forţă de compresie

fissured epulis epulis giant cell epulis pregnancy epulis blood vessel forceps, clamp, h(a)emastat (surg.) coarse abundant vascularization origin originally result hardening of the arteries vascular obstruction haemangioma maturation immature, unripe immature leucocyte vascular pain, blood-vessel pain forcep-s, clamp, h(a)emastat (surg.) Kocher-clip / haemostatic forceps ergonomics blood-vessel inflammation contact proximal contact balancing contact centric contact cusp by cusp contact position three-point contact contact surface contact point junction two-point contact premature contact nonfunctional contact occlusal contact occlude contact surface contiguous speckled leukoplakia fermentation fermentation revascularization morality instrumental compression blood-vessel bind Erlenmeyer flask digital compression screen adhesive force centrifugal force stress distribution power flexural stress, bending force occlusal force arm lever compressive stress

erő, kondenzációs erőmérő erősen csökkent nyáltermelés erősítés erősítő ernyő erősítő / gyorsító erősség / intenzitás erős vérzés erőtörő erőtörő kapocs erővonal érrendszer érspasmus érszűkítő értágító értágító hatású értágulat érték értelem értelmezés erupció dentis erupció, herpeszes erupciós ciszta erysipelas erythema erythema exsudativum multiforme erythemas erythroblast erythrocyte erytromycin érzék érzékcsalódás érzékelő / érzékeny érzékelőhám érzékennyé tesz érzékenység érzékenység, csökkent érzékenység / fogékonyság / érzékelő képesség érzékenységi határ érzéketlen érzéketlenné tesz érzésbénulás érzés / benyomás érzés / inger érzésküszöb érzéstelenítés érzéstelenítés, alsó vezetéses érzéstelenítés, általános érzéstelenítés, basalis érzéstelenítés, infiltrációs érzéstelenítés, inhalációs érzéstelenítés, intraligamentális érzéstelenítés, intramuszkuláris

forţă de condensare dinamometru oligosialie, diminuarea fluxului salivar roborare, tonifiere, intensificare ecran care intensifică accelerator intensitate hemoragie puternică disjunctor, ruptor de forţă croşet ruptor de forţă linie de forţă sistem vascular spasm vascular vasoconstrictor dilatator vascular, vasodilatator efect vasodilatator anevrism valoare intelect interpretare erupţie dentară erupţie herpe-tică chist corono-den-tar in momentul erupţiei erizipel eritem eritem polimorf eritematos eritroblast eritrocit Eritromicină simţ halucinaţie sensibil, perceptibil, emotiv epiteliu senzitiv sensibilizează sensibilitate hiposensi-bilitate sensibilitate prag de sensibilitate insensibil desensibilizare parestezie senzaţie excitaţie, senzaţie prag de sensibilitate anestezie anestezie tronculară periferică mandi-bulară anestezie generală anestezie bazală anestezie prin infiltraţie anestezie prin inhalaţie anestezie intraligamentară anestezie intramusculară

condensing force dynamometer oligosialia strengthenting intensifying screen intensifier intensity profuse bleeding stress breaker stress breaker clasp line of force blood vessels vascular spasm vasoconstrictor vasodilatation drug vasodilatation effect aneurism, aneurysm score (epidemi-ol.) (count) intelligence, intellect interpretation, explanation teething herpetic lesion eruption cyst erysipelas erythema multiform exsudativum erythema erythematous ery-throblast erythrocyte erythromycin sense hallucination sensible sensitive epithelium sensitise sensitiveness, sensitivity hypoesthesia sensibility sensibility limit insensible (to) desensitisation paresthesia sensation stimulus limit of sensibility an(a)-esthesia mandibular block an(a)es-thesia general an(a)esthesia basal an(a)esthesia infiltration an(a)esthesia inhalation an(a)esthesia intraligamentous an(a)esthesia intramuscular an(a)esthesia

érzéstelenítés, intrapulpális érzéstelenítés, intravénás érzéstelenítés, vezetéses érzéstelenítő érzéstelenítő, helyi érzéstelenítő krém érzéstelenítőszer érző / érzékeny érző funkció érzőidegek érzőközpont érzőreceptor érzősejt érzőszerv Escherichia coli esetbemutatás / esetismertetés eset (gyógyászati értelemben) eset, klinikai esetleírás esszenciális háromszögű gerinc eszköz eszköz, kavitáspreparációs eszköz, kétélű eszköz, megelőzési eszköztár, terápiás észlelés eszméletlen eszméletvesztés észrevétel / megjegyzés ésszerű észteráz esztétika esztétikai funkció esztétikai kiértékelés esztétikum esztétikus korona étel ételbeékelődés a fogak közé étellepedék étellerakódás ételmaradék éternarkózis ethmoidalis ethoxi-benzoesav etika, orvosi etil-alkohol CH3-CH2-OH etilendiaminotetraaceticsav (EDTA) etil-klorid etiologia etiológiai etiológiai tényező eugenol, 4-allil-2-metoxi-fenol eugenolt nem tartalmazó paraden-tális kötés eugnathia (normál harapási

anestezie intrapulpară anestezie intravenoasă anestezie tronculară / prin conducere anestezic anestezic local unguent anestezic substanţă anestezică sensibil funcţie senzitivă nerv senzitiv centru senzitiv receptor senzitiv celulă senzitivă organ senzitiv Escherichia coli prezentare de caz caz caz clinic descrierea cazului creastă esenţială instrument instrument pt. prepararea cavităţii instrument cu plan dublu mijloc de prevenire arsenal terapeutic constatare inconştient leşin, pierderea cunoştinţei observaţie raţional esterază estetică funcţie estetică evaluare estetică estetică coroană fizio-nomică aliment (comestibil) reten-ţie a alimentelor depozite alimentare depunere alimentară rest alimentar narcoză cu eter etmoidal acid etoxyben-zoic deontologie medicală alcool etilic acid etilendiaminotetraacetic (EDTA) clorură de etil etiologie etiologie factor etiologie eugenol pansament parodontal fără eugenol eugnaţie

intrapulpal an(a)esthesia intravenous an(a)-esthesia nerve block conduction an(a)esthesia anaesthetic local an(a)esthetic an(a)esthetic paste an(a)esthetic substance sensitive, feeling sensitive function sensory nerve sensitive centre sensory receptor sensitive cell sensitive organ Escherichia coli case report case clinical case case description crest instrument cavity preparation instrument double plane instrument prophylactic measure armamentarium observation / perceive unconscious blackout, faint observation, notice, remark, comment reasonable esterase (a)esthetics esthetics function esthetic evaluation (a)esthet-ics esthetics crown foodstuff food impaction food deposits food deposit food debris ether narcosis ethmoid ethoxybenzoic acid medical ethics ethanol, ethyl alcohol ethylene diaminotetracetic (EDTA) acid ethyl chloride etiology, aetiology aetiologi-ca(al) aetiologic(al) factor eugenol non-eugenol dressing (periodont.) eugnathia

viszony) eukaliptusz eukaliptuszolaj Eustach-kürt eutektikus evolúció Ewing-tumor exacerbáció exacerbáció, periapikális exanthema excentrikus excentrikus állkapocshelyzet excentrikus mozgás excentrikus okklúzió excentrikus pozíció exfoliatio exfoliativ exfoliativ citológia exfoliativ citológiai vizsgálat exkaváció exkaválás exkaváló fúró exkavátor exkavátor, kanál alakú exkavátor, kapa alakú exkavátor, körte alakú exkavátor, lapát alakú exkavátor, tányér alakú exodontia exogén experimentális paradontosis állaton experimentális üreg exploratív műtét (próba / feltáró műtét) exponálási idő expozíciós dózis exstirpáció, pulpaexstirpál (kiirt) exsudatio exsudatum extenziós híd extenziós szabadvégő híd extractio dentis extractio előtt vett lenyomat alapján készült minta extrahál extrakemény gipsz extrakoronális csúsztató extrakoronális rögzítőelem extrakoronális sín extramaxilláris rögzítés extra nagy fogazat extraorális extraorális fogszabályozó-készülék

eucaliptol ulei de eucalipt trompa lui Eusta-chio eutectic evoluţie tumoarea lui Ewing exacerbare exacerbare periapicală erupţie excentric raport al maxilarelor în poziţie excentrică mişcare centrifugă ocluzie excentrică poziţie excentrică exfoliere descuamativ citologie exfoliativa examen citologie exfoliativ excavare excavare freză pt. escavare excavator excavator în formă de lingură excavator în formă de sapă excavator în formă de pară excavator lopăţică excavator discoid exodonţie, extracţie dentară exogen parodontită experimentală frezaj explorator, testul cavităţii intervenţie explorativă timp de expunere doză de expunere extirparea pulpei se extirpă exsudaţie exsudat restaurare protetică fixă (RPF) cu extensie RPF cu extensie extracţia dentară model preextracţio-nal extrage gips extradur culisă extracoronară element extracoronar de retenţie şină extracoronară fixare extramaxilară macrodonţie extraoral aparat ortodontic extraoral

euca-lyptol eucalyptus oil Eustachian tube eutectic evolution, development Ewing's tumo(u)r exacerbation periapical exacerbation exanthema eccentric eccentric jaw relation eccentric movement eccentric occlusion eccentric position exfoliation exfoliative exfoliative cytology examination, exfoliative cytological sauceriza-tion excavation excavating bur excavator spoon excavator hoe excavator excavator, pear-shaped shovel-shaped digger discoid excavator exodontia, exodontics exogenous experimental induced periodontitis cavity test (epi-demiol.) exploratory operation latitude (radiol.) exposure rate extirpation of pulp extirpate exudation exudate cantiliver extension cantiliver extension tooth extraction pre-extraction cast extract extra hard gypsum extracoronal attachment extracoronal retainer extracoronal splint extra maxillary anchorage macrodontia extraoral face gear

extraorális készülék extraorális panorámafelvétel extraorális rögzítés (illesztés) extraorális zablaíves fogszabályozókészülék extrúzió ezüst ezüstamalgám ezüstcement ezüstcsúcs, színkódolt ezüstforrasztó ezüst-klorid ezüstmérgezés ezüst-nitrát / lápisz, AgNC>3 ezüst-nitrát oldat ezüstvegyület facialis facialis felszín facialis kongenitális aszimmetria facialis neuralgia facies kontaktus facies kontaktus, disztális facies kontaktus, mesialis facies, lingvális facies, okkluzális facies, vesztibuláris faciocervikális / arc-nyaki faciolingvális / arc-nyelvi facsarógép faék faggyú / faggyútartalmú faggyúmirigy fagocita / falósejt fagocitás védekezés fagocitózis fagyás fagyasztás fagyasztásos érzéstelenítés fagypont fájdalmas fájdalmatlan fájdalmi érzékenység fájdalmi reakció fájdalomra fájdalom, ajakfájdalom, állkapocsfájdalom, arcfájdalomcsillapítás fájdalomcsillapító fájdalomcsillapító szer fájdalomcsillapodás fájdalom, csontfájdalomcsökkenés fájdalom, égő fájdalom, éjszakai fájdalomérzékelés

aparat extra-oral radiografie panoramică extraorală contenţie / fixare extraorală dispozitiv cranio-cervical de tracţiune extruzie argint amalgam de argint ciment cu argint conuri de argint asortate coloristic sudură de argint clorură de argint intoxicaţie cu argint azotat de argint soluţie de azotat de argint compus argintat facial faţa vestibulară asimetrie facială congenitală nevralgie facială suprafaţă de contact suprafaţă de contact distal suprafaţă de contact mezial faţă linguală faţă ocluzală faţă vestibulară cervicofacial linguofacial aparat de presat, presă pană de lemn sebaceu glandă sebacee fagocit, celulă fagocită apărare fago-citară fagocitoză refrigerare refrigeraţie anestezie prin refrigeraţie, crioanestezie punct de congelare rău, durere, dureros nedureros sensibilitate dureroasă reacţie dureroasă durere, iritare, sensibilitate cheilodinie nevralgie mandibulară, gnatodinie durere facială analgezie antineuralgic antalgic scăderea durerii durere osoasă analgezie pirozis durere nocturnă sensibiltate dureroasă

extraoral appliance extraoral X-ray panoramic imaging extra oral fixation / anchorage headgear (orthodont) extrusion silver silver amalgam silver cement colo(u)r-coded silver cone silver solder silver chloride argyria silver nitrate silver nitrate solution silver combine facial facial surface congenital facial asymmetry facial neuralgia contact surface distal contact surface mesial contact surface lingual surface occlusal surface vestibular surface faciocervical faciolingual squeezer wood wedge sebaceous sebaceous gland phagocyte phagocytic defence phagocytosis bite, frost freeze refrigeration an(a)esthesia, cryoan(a)es-thesia freezing point sore, pain, painful painful algesia reactive pain soreness cheilodynia gnathody-nia, mandibular nerve neuralgia, mandibular neuralgia facial pain analgesia, pain abatement antineuralgic anodyne relief of pain bone pain pain abatement pain, burning night pain algesia

fájdalomérzés fájdalomérzés-hiány fájdalomérzet / fájdalmi válaszreakció fájdalom / fájás fájdalom, gyulladásos eredetű fájdalom, hasogató fájdalom, helyi fájdalom, idegfájdalominger fájdalom, izomfájdalom, ízületi fájdalom, kisugárzó fájdalomküszöb fájdalom, lüktető fájdalommentes fájdalommentes kezelés fájdalom, orofaciális fájdalom, pszichogén fájdalomra érzéketlen fájdalom ráharapásra fájdalomreflex fájdalom, szúró fájdalomtolerancia fájdalomtűrés fájdalom, villámszerű faj / species fajsúly fajta / típus faktor faktorok, véralvadási fakultás, orvosi fakultatív aerob fakultatív anaerob fakultatív parazita falat falatozás falcsonti fali konzol falósejt falósejtműködés familiáris fantom fantomfej fantomfej (preklinikai fogászati tárgyak oktatására) fantomfog farmakoterápia fascia / bőnye fascia buccopharyngea fascia parotideomasseterica fascia, temporalis faszesz fazetta, abráziós fazetta, anatómiai formájú fazettahátlemez

sensibilitate la durere absenţa senzaţiei dureroase reacţie dureroasă durere durere de origine inflamatorie durere lanci-nantă durere locală neuralgie stimul dureros mialgie, durere musculară artralgie durere iradiantă prag de durere durere pulsatilă nedureros tratament nedureros durere oro-facială durere psihogenă, psihalgie insensibilitate dureroasă dureri în timpul masticaţiei durere reflexă durere lancinan-tă toleranţă la durere toleranţă la durere durere fulgurantă specie greutate specifică rasă factor factori de coagulare facultatea de medicină facultativ aerob facultativ anaerob parazit facultativ bol consum de alimente între mesele principale parietal consolă fagocit fagocitoză familial fantom cranial model de demonstraţie fantom cranial dinte din fantom farmacoterapie fascie, aponevroză aponevroză faringeană fascia parotidomaseterină aponevroză temporală alcool metilic faţetă de abrazie faţetă anatomică intradosul faţetei

algesia analgesia pain reaction ache, pain inflammatory pain lancinating pain local pain neuralgia pain stimulus muscular pain arthralgia irradiating / projected / reflected pain pain threshold pulsating pain painless pain-free treatment orofacial pain psychogenic pain analgesia masticatory pain reflex pain stabbing pain pain tolerance pain tolerance lighting pain species specific weight type, race factor clotting factors medical school facultative aerobe facultative anaerobe facultative parasite bolus snack parietal bracket, wall phagocyte phagocytosis familial phantom head dummy demonstration model phantom head laboratory phantom tooth pharmacotherapy fascia buccopharyngeal fascia fascia paro-tideomaseterica temporal fascia methyl alcohol abrasion facet anatomic facing backing

fazetta, kopási fazetta, műanyag fazetta, műgyanta fazetta, propulziós fázis fázis, aktív fáziseltolódás fázisgörbe / hőmérsékleti diagram fáziskontraszt mikroszkóp fázis, magoszlási fázis, preeruptív fázis, prefunkcionális fecskefarkú forma fecskendő, egyszerhasználatos fecskendő, injekciós fecskendő, sipolyirrigáló fecskendő, szívó-nyomó fecskendőtű fedetlen fedett fedőharapás fedő / kupak fedőlakk fedőlemez feed-back (visszacsatolás) fehérarany fehér folt fehérítés fehérítő fehérítőpor fehérítőszer fehérje fehérje-anyagcsere fehérjehiány fehérjeszintézis fehér lézió fehér vérkép fehérvérsejt fehérvérsejteknek érfalhoz tapadása gyulladás közben / leukocita margináció fehérvérsejt, éretlen fehérvérsejtszám fehérvérsejtszámlálás fehérvérűség fej fej, caputfejecs, állkapocsízületi fejecs, ízületi fejecsnyak fejecspálya fejecsszög fejecstengely fejecsvezetés fejfájás fejfájás, migrénszerű fej (fúrófej), láng alakú

faţetă de uzură faţetă din material plastic, polimeric faţetă din acri-lat faţetă de abrazie în propulsie fază, stare de agregare fază activă defazaj diagramă de fază micro-scop cu contrast de fază mitoză fază prereuptivă fază pre-funcţională formă în coadă de rândunică seringă de unică folosinţă seringă de injecţie seringă pt. irigarea fistulei seringă cu acţiune aspirare-injectare ac de seringă neacoperit acoperit ocluzie acoperită capac lac protector lamelă feedback aur alb pată albă albire soluţie de albire pudră de albire substanţă care albeşte proteină, albumină metabolism proteic deficienţă proteică sinteză proteică leziune albă leucogramă leucocit marginaţie leucocitară leucoblast număr de leu-cocite formulă leucocitară leucemie cap cap cap articular al mandibulei condil, cap articular colul capului articular traseul mişcărilor articulare unghiul poziţiei capului articular ax condilian ghidaj condilian cefalee, durere de cap migrenă freză flacără

wear facet acrylic resin veneer acrylic facing propulsion facet phase active phase phase difference phase diagram phase contrast-microscope metaphase (mitosis) preeruptive phase prefunctional phase dovetail disposable syringe hypodermic syringe fistula syringe aspirating and pressing syringe hypodermic needle uncovered covered covered occlusal position operculum protected lacquer cover-glass, cover-slip feed-back white gold white patch bleaching whitener, bleacher bleaching powder bleaching agent albumin, protein protein metabolism protein deficiency protein synthesis white lesion leucogram, with blood picture leucocyte, leukocyte leukocytic margination immature leucocyte WBC (white blood count) WBC - White Blood Count leukaemia head head, caput (anat.) condillus mandible; mandibular caput capitulum, condyle neck of the condyle articular trajectory condylar guide inclination condylar axis condylar guidance cephalalgia, headache cluster headaches flame head

fej, gömb alakú feji / chephalofejletlen fejlődés fejlődés, dentinfejlődés, gátolt fejlődési csoport / egység fejlődési elmaradottság fejlődési rendellenesség fejlődési zavar fejlődéstan fejméréstan tudománya fejrögzítő szerkezet fejröntgenfelvétel fejsapka fejsérülés fejtámasz fejtámla fejtámlatakaró fejtető (calvaria, koponyatető) fekély fekély, aftás fekély, ajakfekélyes fekélyes-álhártyás fekélyes ínygyulladás fekélyes szájnyálkahártya-gyulladás fekélyképződés fekély, recidiváló fekély, traumas fekély, venerológiai feketehimlő feketén végzett, nem legális praxis feketenyelv, szőrös (lingua nigra pi-losa) fék, frenulum fekvés / helyzet fekvő beteg fogászati ellátása / vizsgálata kórházban fekvő helyzet feladat felaprított/ őrölt felaprózás / élelem őrlése felbomlás felcserélés felcsíptethető védőszemüveg feldolgozás feldolgozhatósági idő félelem fél ellipszis felépítés felépítés, szöveti felépül felesleg felezési idő

cap globular cefalic imatur, subdezvoltat dezvoltare dentinogeneză dezvoltare inhibată unitate de dezvoltare dezvoltare retardată tulburare de dezvoltare tulburare de dezvoltare embriologie cefalome-trie cefalostat radiografia cefa-lică capelină leziune craniană tetieră tetieră muşama pt. tetieră os occipital ulceraţie ulceraţie aftoasă ulceraţie labială ulcerativ ulceromem-branos gingivită ulceroasă stomatită ulcerată ulcerare ulceraţie reci-divantă ulceraţie traumatică şancru variolă practicarea ilegală a medicinei limbă neagră piloasă fren aspect asistenţă stomatologică a bolnavului imobilizat la pat poziţie culcată exerciţiu, sarcină fragmentat, redus la fragmente tritura-rea alimentelor descompunere preschimbare ochelari de protecţie aplicaţi prin pensare prelucrare timp de prelucrare anxietate semielipsă construcţie structură tisulară se vindecă surplus timp de înjumătăţire (a izotopilor radioactivi)

round head cephalic undeveloped development, evolution dentinogenesis, dentin(e) formation inhibited development developmental entity retarded development deviation (ortho-dont.) anomaly disturbance of development embryology cephalometrics (cephalometry) cephalostat cephalic x-ray(ing) headcap head injury head support head rest head-dress calvarium ulceration aphthous ulcer lip ulceration ulcerative ulceromembranous ulcerous gingivitis ulcerous stomatitis ulceration recurrent ulcer traumatic ulcer chancre, shanker smallpox illegal practice lingua nigra pilosa, black (hairy) tongue frenum aspect dental hospital consult lying position task comminuted food mastication decomposition changing clip-on safety glasses process, preparation manipulating time fear, dread semi-elliptic construction tissular structure recover surplus half life

felezési szög felezőréteg felfedezés felfekvés / decubitus felfelé irányuló elmozdítás felfüggeszt felfüggesztett technikai motor felgyógyulás felhalmozódás felhám felhasadt ínyszél / Stilmann-hasa-dék felhasználó / fogyasztó felhelyezés félig félig áteresztő féligáteresztő hártya félig ülő, félig fekvő helyzet felír feliratro felismerés felitatás félkör félkör alakú félkörös Ivory matricafeszítő fellágyulás fellángolás (betegség) felmérés, epidemiológiai fel nem szívódó varrat felnyitás felold féloldali féloldali arcbénulás féloldali bénulás féloldali görcs féloldali nyelvbénulás feloldhatatlanság feloldhatóság feloldóképesség feloldott anyag felpuhulás felrakás felreped felritkulás, szöveti felsért felső felső ajakhasadék felső ajakpont felső állcsont felső állcsont előreállása felső állcsont előtti felső állcsonti felső állcsonti érzéstelenítés felső állcsontív felsőállcsont-törés felső(bb) felső első kisőrlő felső első nagyőrlő

unghi bisectorial strat despărţitor descoperire ulceraţie de decubit deplasare în direcţie ascendentă suspendă motor suspendat de tehnică dentară restabilire, însănătoşire, vindecare aglomerare epiderm fisură gingivală consumator aplicare semi semipermeabil membrană semipermeabilă poziţie semi-culcată prescrie prescripţie cunoaştere, percepţie absorbţie semicerc semicircular port-matrice Ivory înmuiere, ramolisment exacerbare studiu epidemiologie sutură neresorbabilă deschidere dizolvă hemihemipareză facială hemiplegie hemispasm hemipareză linguală insolubilitate solubilitate capacitate de dizolvare substanţă dizolvată înmuirere aplicare se fisurează rarefiere tisulară traumatizează superior dehiscenţa buzei superioare punct labial superior os maxilar proge-nie maxilară premaxilar maxilar anestezie maxilară arc maxilar fractură de maxilar superior premolarul prim superior molarul prim superior, molarul de

bisecting technique (radiol.) half-value layer (radiol.) discovery decubitus (decubital ulcer) supradis-placement hang up suspension motor recovery accumulation epiderma gingival cleft / fissure consumer application semi, half semipermeable semipermeable membrane semireclining position prescribe prescription cognition absorption semicircle semicircular semicircular portma-trix Ivory softening exacerbation epidemiological survey non-absorbing suture deglov-ing dissolve one-side, hemi facial haemyparesys haemiparesis, hemiplegia haemispasmus, hemispasm haemiparalysed tongue insolubility solubility resolution (microscopy) solute softening application fissure tissular rarefaction traumatize upper, superior upper lip cleft upper lip point maxilla (upper jaw) maxilla protrusion premaxillary maxillary maxillary an(a)esthe-sia maxillary arch maxillary fracture superior upper/superior first premolar upper/-superior first molar, six-year

felső és alsó kisőrlők összehasonlítása felső és alsó metszőfogak összehasonlítása felső és alsó nagyőrlők összehasonlítása felső és alsó szemfogak összehasonlítása felső fogív felső fogsor előreállása felső harmadik nagyőrlő felső középső metszőfog felső második kisőrlő felső második nagyőrlő felső műfogsor felső oldalsó metszőfog felső szemfog felszerelés felszerelés, laboratóriumi felszín felszín, approximális felszín, axiális felszín, basalis felszín, csiszoló felszín, disztális felszínes felszínes bemetszés felszín, hátsó felszíni érzékenység felszíni seb felszín, ízületi felszín, kavitás felszín, kontakt felszín, labiális felszín, laterális felszín, 1 ingvális felszín, meziális felszín, okkluzális felszín, okkluzális / okkluzális facies / rágófelszín felszín, oldalsó felszín, orális felszín, palatinális felszín, polírozott felszín, szájpadi felszín, vesztibuláris / buccalis felszín, zománcfelszív felszívás felszívódás felszívódás, apikális felszívódás, cementfelszívódás, csontfelszívódás, gyökérfelszívódási rendellenesség

şase ani studiu comparativ al premolarilor superiori şi inferiori studiu comparativ al incisivilor superiori şi inferiori studiu comparativ al molarilor superiori şi inferiori studiu comparativ al caniilor superiori şi inferiori arcadă dentară maxilară prodenţie maxilară al treilea molar superior, molarul de minte superior incisiv central superior al doilea premolar superior al doilea molar superior, molarul de 12 ani proteză superioară incisiv lateral superior canin superior echipament echipament de laborator suprafaţă suprafaţă proximală suprafaţă axială suprafaţa bazală a protezei suprafaţă abrazivă suprafaţă distală superficial, de suprafaţă incizie superficială suprafaţă posterioa-ră sensibiltate de suprafaţă plagă superficială suprafaţă articulară suprafaţa cavităţii suprafaţă de contact suprafaţă labială suprafaţă laterală faţa linguală faţa mezială faţa ocluzală / triturantă suprafaţă ocluzală suprafaţă proxi-mală suprafaţă orală suprafaţă palatinală suprafaţă lustruită suprafaţă palatină suprafaţă vestibulară suprafaţă de smalţ aspiră absorbţie, aspiraţie rezorbţie resorbţie apicală cementocla-zie rezorbţie osoasă rezorbţie radi-culară, rizaliză tulburare de absorbţie, malabsorbţie

molar comparative study of upper and lower premolars comparative study of upper and lower incisors comparative study of upper and lower molars comparative study of upper and lower canines maxillary dental arch protrusion of the maxillae tooth upper/superior third molar upper/superior central incisor second upper/superior premolar upper/superior second molar, twelve-year molar upper denture upper/superior lateral incisor upper/superior canine equipment laboratory equipment surface proximal surface axial surface basal surface abrasive surface distal surface superficial superficial incision posterior surface superficial sensibility surface wound articular surface cavity surface contact surface labial surface lateral surface lingual surface mesial surface occlusal surface occlusal surface approximal surface oral surface palatal surface polished surface palatal surface vestibular surface, buccal surface enamel surface aspirate absorbtion resorption apical resorption cementoclasia bone resorption radicular resorption malabsorption

felszívódó agargéz felszívódó gyökértömőanyag felszívódó, nemfelszívódó varrat felszívódó varratfonál felszívóképesség feltárás feltétel feltételes reflex feltételez Felty-poliartritisz felület felület, cariesre hajlamos felület, érintkezési felületi energia felületi érzéstelenítés felületi fertőtlenítés felületi feszültség felületi feszültséget csökkentő szer felület, pofacsonti felület, rágófelszíni felület, törési felület, ütközőfelülfertőzés felülvizsgálat felülvizsgálat, orvosi felvág / megnyit félvastag bőrlebeny felvétel felvillanás, szem előtti fém fém alaplemez fémallergia fém által okozott elszíneződés fém bázislemez fémbevonat, galvanizált fémből készült alaplemez fémcsap fémcsonk fém dréncső fémek által okozott stomatitis fémes fémfólia fémgolyókkal való bemérés (imp-lantológia) fémháló fém hőkezelése fémimplantátum fémkerámia fémkerámia / fémre égetett porcelán fémkerámiai / fémkerámiából készült fog fémkerámia-kötés

pansament rezorbabil din agar material de obturaţie radiculară resorbabilă neresorbabil sutura rezorba-bilă material de sutură rezorbabil capacitate de absorbţie explorare, expunere condiţie reflex condiţionat presupune poliartrită Felty suprafaţă suprafaţă, loc cu predilecţie la carie suprafaţă de contact energie de suprafaţă anestezie de suprafaţă / topică dezinfecţie de suprafaţă tensiune de suprafaţă soluţie de detensionare faţa malară suprafaţă triturantă suprafaţă de fractură suprafaţă de contact suprainfecţie reexaminare reexaminare medicală incizează grefă dermo-epidermică semigroasă internare, admitere acufenă metal placă de bază metalică alergie la metale coloraţie de origine metalică, tatuaj metalic placa protezei din metal placare galvanică placa protezei din metal dispozitiv metalic bont metalic dren metalic stomatită de cauză metalică metalic folie metalică măsurare cu bile metalice de poziţionare pânză metalică, grilaj tratamentul termic al metalelor implant metalic metaloceramică ceramică pe suport metalic, metalo-ceramic dinte din metalo-ceramică placare metaloceramică

absorbable agar gauze absorbable root filling paste non-absorbent absorbable suture absorbable suture material absorption capacity exploration condition conditioned reflex suppose Felty's syndrome surface site caries predilection contact surface surface energy surface an(a)esthe-sia, topical an(a)esthesia surface disinfection / sterilization surface tension surfactant malar surface occlusal surface fracture surface contact surface superinfection reexamination medical audit / examination lance split-skin-graft intake flashing metal metal baseplate metal allergy metallic stain metal base plating metal base metallic pin metallic stump metallic drain metallic stomatitis metallic metallic foil metallic sphere measurement wire gauze anneal metal implant ceramo-metallic porcelain, bonded to metal ceramics, bioceramo-metallic tooth porcelain fused to metal

fémkerámia-ötvözet fémkorona fémkorona, előregyártott fémmatrica, körkörös fémmérgezés által okozott stomatitis fémnyereg (protézis) fém, olvasztott fémötvözet fémre égetett kerámiahíd fémre égetett porcelánkorona fémszerkezet fémszivacs fémváz fémváz, öntött (részleges fogsor) fennálló betegségek arányszáma fenntartó / karbantartó kezelés (gondozás) fenol / karbolsav fenolmérgezés fenotipus / faji típus fenőkő fény fényáram fényáteresztő fényerősség fényérzékenység fényesre csiszol fényezőgép fényforrás fényhatás fény hatására létrejövő polimerizá-ció fényhatásnak kitenni valamit fényképezőgép fénylő fényrekötő alábélelő gyanta fényrekötő barázdazáró fényre kötő kompozit fényrekötő tömőanyag fényre polimerizálódó műgyanta fénytelen fénytörés, kettős fény, ultraibolya ferde fekvés ferde (fő) gyökérhártyarostok ferde gerinc ferdén előreálló fogak ferdére faragni ferdére levágás ferde sík ferde törésvonal

aliaj metalo-ceramic coroană metalică coroană din metal prefabricat matrice circulară stomatită de intoxicaţie metalică şa de metal metal topit aliaj metalic RPF ceramică arsă pe metal coroană metalo-ceramică structură metalică pânză metalică, grilaj schelet metalic schelet metalic pt. proteză parţială prevalenta bolii terapie conservativă fenol intoxicaţie cu fenol fenotip piatră de şlefuire, ascuţire lumină flux luminos transparent intensitate luminoasă fotosensibilitate lustruire oglindă aparat de polizat sursă de lumină efect luminos fotopolimerizare expune la lumină aparat fotografic luminos material pt. obturaţie de bază fotopolimeriza-bil material de sigilare fotopolimerizabil compozit fotopolimerizabil material de obturaţie fotopolimerizabil material plastic fotoploimerizabil opac birefringenţă lumină din spectrul UV poziţie oblică fibre oblice creastă oblică protruzie dentară bizotare bizotare plan înclinat linie de fractură oblică

ceramic alloy metallic crown preformed metal crown precontured circular matrix metallic stomatitis metal saddle smelt metal alloy porcelain-fused-to-metal FPD metallo-ceramic crown, ceramometallic crown metallic structure wire gauze skeleton (prosthodont.) (framework) metal framework (partial denture) prevalence rate maintenance therapy phenol phenol intoxication phenotype stone of sharpening light luminous flux transparent luminous intensity photosensitivity polished polishing machine light source luminous effect photopoly-merization, light-curing, polymerization expose (phot.) camera, photographic apparatus luminous light-curing base resin light-curing sealant light-cured resin composites light-curing filling material light-curing resin opaque birefraction of light ultraviolet light (UV), ultraviolet radiation inclined position oblique fibre oblique ridge / crest dental protrusion bevel bevel inclined plane oblique fracture line

fertőtlenít fertőtlenítés fertőtlenítő fertőtlenítő hatású fertőtlenítőszer fertőtlenítőszer, klóros fertőz fertőzés fertőzés, bakteriális fertőzés, cseppfertőzésgátló fertőzés, gyökércsúcs körüli fertőzési góc fertőzés, ismételt fertőzési veszély fertőzés, keresztfertőzés, korona körüli fertőzés, közvetett fertőzés, közvetlen fertőzés, másodlagos fertőzés, penészgombás fertőzés, pulpafertőzés, vegyes fertőzés, vérfertőzésveszély fertőzés, vírusos fertőzés, visszamaradt fertőző fertőző ágens fertőző betegség fertőzőképesség / virulencia fertőző májgyulladás fertőző / ragályos fertőző / ragályos betegség fertőző / szennyező ágens festékanyag festék / bevonat festékes daganat festés festés, vitális festőanyag / festék festődő, nehezen fészek / góc feszes íny feszes íny határa feszítés feszítőkapocs fesztelenítő varrat feszültség feszültségoldó szer fiatal fiatalkori fiatalkori melanodontia / fogelszíneződés fibrillum fibrin

dezinfectează dezinfectare dezinfectant dezinfectant substanţă dezin-fectantă dezinfectant pe bază de clor infecţios infecţie infecţie bac-teriană infecţie prin picătură, a lui Pfluge dezinfectant infecţie periraapicală focar de infecţie infecţie repetată pericol de contaminare infecţie încrucişată infecţie pericoronară infecţie indirectă infecţie directă infecţie secundară infecţie fungică infecţie pulpară infecţie mixtă incest risc de contaminare infecţie virotică infecţie reziduală infecţios contaminant boală contagioasă virulenţă hepatită infecţioasă transmisibil, infecţios boală contagioasă contaminant, poluant pigment înveliş, strat (de vopsea), căptuşeală, înbrăcăminte tumoră melani-că colorare coloraţie vitală colorant cromofob focar gingia fixă limita gingiei fixe tensiune, tensionare arc de expansiune sutură de decompresie tensiune, stres relaxant juvenil, tânăr juvenil melanodonţie infantilă fibrilă fibrină

anti-septicize disinfection, sterilization disinfectant, antiseptic disinfectant disinfectant, antiseptic chlorous disinfectant contagious/infectious infection bacterial infection Pfluge's drop infection disinfectant, antiseptic periapical inflammation infection focus superinfection infectious danger cross-contamination pericoronaritis indirect infection direct infection secondary infection mould (microbiol.) pulp infection mixed infection incest contamination risk virus infection residual infection infectious, infective, contagious contaminant contagious disease (disease, communicable) virulence infectious hepatitis communicable communicable disease contaminant pigment coat pigmented tumo(u)r dyeing vital staining stain, colo(u)r paint chromophobe nidus (pathol.) (focus) attached gingiva attached gingiva border stretch expansion arch tension suture stress relaxant juvenile juvenile infantile melanodontia fibril fibrin

fibrinogen fibrinolysis, haemorrhagiás fibroameloblastoma fibroblast fibrocartilago articularis fibrocita fibroepithelialis polip fibrolipoma fibroma molle / puha fibroma fibroma, ossificans fibroma ossificatio fibromatosis gingivae fibromióma fibro-oszteointegráció fibrosis, orális submukoza fibroszarcóma fibrózus porc ficam ficam, állkapocsficam, állkapocsízületi ficam / elmozdulás ficam, részleges filccsúcs / -kúp filckorong / nemezkorong filiformis film filmelőhívás film előhívása filmfókusztávolság filmkazetta filmréteg, bakteriális filmréteg, mucin filmtartó filmtartó kazetta filogenezis finírozás finírozó fúró finírozó műszer finírozó reszelő finírozó szalag finom finoman szemcsézett finomított finomított szénhidrát finom polírozó korong finomság finomstruktúra fiola / ampulla fissura fissura, distolingvális fissurafúró fissurafúró, sima végű fissurális üreg fissura, longitudinális fissura, mesiovesztibuláris fissura, pterygomaxillaris fissura, transzverzális

fibrinogen fibri-noliză hemoragică fibrom ameloblastic fibroblast fibrocar-tilaj articular fibrocit polip fibroepitelial fibrolipoma fibroma moale fibrom osifi-cant fibrom osifi-cant fibromato-ză gingivală fibromiom osteointe-grare fibroasă fibroză bucală submucoasă fibrosarcoma cartilaj fibros luxaţie luxaţie mandi-bulară luxaţia ATM (temporomandibulară) dizlocare, luxaţie luxaţie parţială con de pâslă disc de filţ filiform film (fot.) relevarea filmului developarea filmului distanţă film-focal casetă de film peliculă bacteriană peliculă de mucină suport de film dentar casetă filogeneză finisare freză pt. finisare instrument pt. finisare pilă pt. finisare bandă de pânză pt. finisare fin granulaţie fină rafinat hidrát de carbon rafinat disc pt. lustruire fină fineţe ultrastructură fiolă fisură fisură dis-tolinguală freză fisură freză fisură cu cap plat cavitate la nivelul unei fisuri fisură longitudinală fisură meziovestibulară fisură pterigimaxilară fisură transversală

fibrinogen haemorrhagic fibrinolysis ameloblastic fibroma / sarcoma fibroblast articular fibrocartilage fibrocyte fibroepithelial polyp fibro-lipoma soft fibroma ossifying fibroma ossifying fibroma gingival fibromatosis fibro-myoma fibroseal osteointe-gration oral submucous fibrosis fibrosarcoma fibrous cartilage sprain luxation of jaw, jaw sprain temporomandibular joint (TMJ) dislocation dislocation partial luxation felt point felt disc/disk filiform film film processing film processing target-film distance (radiol.) film dispenser bacterial plaque / film mucinous film film dispenser cassette filogen-esis finishing finishing bur finishing instrument, finisher finishing file linen-finishing strip fine fine granulation refined refined carbohydrate fine polishing disc fineness ultrastructure (histol.) phial fissure (anat.) distolingual fissure fissure bur flat fissure end bur fissure cavity longitudinal fissure mesiovestibular fissure pterygomaxillary fissure transversal fissure

fisztula, branchiális fisztula, dentális fisztulajárat fisztula, oroantrális / szinussipoly fisztula, oronazális fisztula / sipoly fisztulaszonda fixáció, mandibulo-maxilláris fixáció, transzradikuláris fixáló oldat fixáló / szövetrögzítő szer fix pótlás fizikális állapot fiziológiás dentin fiziológiás konyhasóoldat fiziológiás okklúzió fiziológiás rágófelszín fizioterápia flagellátum, csilló flexibilis kábel flexibilis kar flexibilitás / hajlékonyság flexió (behajlított állapot) flóra, bakteriális fluktuáció fluoradag fluorapatit fluoratom fluoreszcencia fluoreszcens mikroszkopikus vizsgálat fluor (F) fluorfelszívódás fluorhatás fluorid felszabadító tömőanyag fluoridhordozó fluoridoldat fluoritkristály / folypát/ kalciumflu-orid-kristály, CaF2 fluorkezelés, lokális fluorkiválasztás fluorkristály fluoros lakk fluoros megelőzés fluoros oldat fluoros tabletta adagolása fluorozás fluorozis, zománc fluorral dúsított asztali só fluorral kezelés / fluorozás fluortabletta fluorvegyület fluorveszteség fluorzselé focalis epithelialis hyperplasia foetalis

fistulă bran-hială fistulă de origine dentară traiect fistulos comunicare oro-antrală fistulă orona-zală fistulă sondă de explorare a fistulei fixare intermaxilară fixaţie transradiculară, transfixaţie soluţie de fixare soluţie de fixare restaurare protetică fixă starea fizică dentină fiziologică ser fiziologic ocluzie fiziologică suprafaţă ocluzală fiziologică fizioterapie cil vibratil cablu flexibil braţ flexibil flexibilitate poziţie de flexie flora bacteriană fluctuaţie doză de fluor fluorapatită fluor fluorescentă microscopie cu fluorescentă fluor, F absorbţia fluoru-lui efectul fluorului matériáidé obturaţie cu emisie de fluo-ruri vehiculant de fluorid soluţie fluorurată fluorină aplicare locală de fluor excreţia fluoru-lui cristal de fluor lac fluorurat profilaxie cu fluor soluţie fluorurată dozarea fluorului prin tablete fluorizare fluoroză a smalţului sare de bucătărie fluorurată fluorizare tabletă cu fluor compus fluorurat deperdiţie de fluor gel fluorurat hiperplazie focală epitelială fetal

branchial fistula dental origin fistula fistula trajectory oroantral fistula oronasal fistula fistula fistula explorer intermaxillary fixation endodontic implant (diadontic implant) fixing solution fixative fixed partial denture physical condition physiological dentin(e) physiological serum, saline solution physiological occlusion physiological occlusal surface balneological therapy flagella flexible cable flexible arm flexibility flexion bacterial flora fluctuation fluor dose fluo-rapatite fluorine fluorescence fluorescence microscopy fluor, F fluor absorption fluor effect fluoride-releasing restorative material fluoride vector fluoride solution flu-orite, fluor spar topical fluoridation fluor excretion fluor crystal fluoride varnish fluor prevention fluoride solution fluoride tablet dosing fluoridation enamel fluorosis fluoridated table salt fluoridation fluoride tablet combine with the fluor fluoride loss fluoride gel focal epithelial hyperplasia f(o)etal

foetor foetor ex ore foetus fog a fogban fogágybetegség fogágybetegségek kezelése fogágybetegségek sebészi kezelése fogágybetegség, pubertás előtti fogágygyulladás fogágy / parodentium fogágytályog fogak felületi anatómiája / odonto-gráfia fogak felületi morfológiája fogak helyzeti rendellenessége fogak jelölése fogak közötti fogak közötti csontléc fogak közötti csontsövény fogak közötti háromszög alakú tér fogak közötti ínypapilla fogak közötti rés fogak között kialakult szuvasodás fogak meziális irányú vándorlása fogak örökletes betegségei fogak összeolvadása / összenövése fogak, számfeletti fogak, torlódott fogállás / foghelyzet fogállás, rendellenes fogállomány fogállomány elszíneződése fog, alsó állcsonti fogamzásgátló szer fogamzásgátlót szedők ínygyulladása foganatómia fog ankylosis fog, antagonista fogápolás fogápolószer fogaskerékszerű érintkezés / inter-cuspidatio fogász fogászat fogászat / foggyógyítás fogászati fogászati alapképzés fogászati anamnézis fogászati anatómia fogászati / anorganikus cement fogászati anyag fogászati anyagok specifikációja fogászati aranyötvözet

cacostomie halenă fetidă f ăt dens invaginatus boală parodonta-lă, parodontopatie tratament parodontal terapie chirurgicală parodontală parodontopatie prepuberală parodontită parodonţiu abces parodontal, parulis morfologia odontală morfologia suprafeţelor ocluzale alinierea defectuoasă a dinţilor notarea dinţilor interdentar lamă osoasă alveolară interraduculară sept osos interradicular ambrazură interdentară, spaţiu interproximal papilă gingivală interdentară tremă interdentară carie proximală migrare dentară în sens mezial, mezializare afecţiuni dentare ereditare fuziune dentară dinţi supranu-merari dinţi înghesuiţi poziţie dentară heterotopie substanţă dentară discro-mie intrinsecă dinte mandibular anticoncepţional, contraceptiv gingivită anticoncepţională, datorită medicaţiei contraceptive morfologia odontală anchiloză dentară dinte antagonist igienă dentară substanţă de igienă dentară intercuspidare dentist odontologie stomatologie, dentistică odontologie instruire stomatologică de bază anamneză stomatologică anatomie stomatologică ciment stomatologic, dentar , anorganic material dentar norme pt. materiale dentare aliaj dentar cu conţinut înalt de aur

cacostomia halitosis foetus dens in dente periodontal disease periodontal therapy surgical periodontal therapy prepubertal periodontitis parodontal inflammation periodontium periodontal abscess dental morphology occlusal surface anatomy tooth malalignment teeth marking interdental interdental bone septum interdental bone septum interproximal space, embrasure interdental papilla interdental space proximal caries mesial drift congenital dental diseases fusion of teeth supernumerary teeth jammed dentition position of teeth heterotopia, tooth displacement dental structure intrinsic colo(u)ring mandibular tooth contraceptive contraceptive gingivitis dental morphology odontostosis (tooth ankylosis) antagonist tooth dental hygiene tooth brush substance inter-digitation dentist dentistry dentistry odonto-logical dental undergraduate education dental history dental anatomy dental inorganic cement dental material specifications for dental materials dental gold alloy

fogászati asszisztens fogászati azonosítás fogászati biztosítás fogászati cement fogászati csipesz fogászati csipesz (pinzetta) fogászati diagram / odontogram fogászati egészségügyi biztosítás fogászati egészségügyi szolgálat fogászati egységkészülék fogászati ellátás fogászati ellátás (kórházban fekvő betegeké) fogászati ellenőrzés fogászati elsősegélynyújtás fogászati emelő fogászati eszköz fogászati exkavátor fogászati felszerelés fogászati fúrók mérete és jelölése fogászat, igazságügyi fogászati gondozás fogászati gurulóasztalka fogászati gyakorlat fogászati gyógymódok fogászati implantátumok fogászati index fogászati kartoték fogászati képzés fogászati képzési terv fogorvostanhallgatók számára fogászati kerámia / porcelán fogászati készülék / felszerelés / anyag fogászati kezelőlap fogászati kisegítő személyzet fogászati korong fogászati kutatás fogászati kutatómunka fogászati megelőzés fogászati mozgó rendelő fogászati nagyítótükör fogászati népegészségügy fogászati organikus cement fogászati patológia fogászati polírozó anyag fogászati porcelán fogászati praxis / rendelő fogászati rendellenesség fogászati rendelő fogászati síktükör fogászati szájtükör fogászati szerves cement fogászati szonda fogászati tanszék fogászati tanszék (klinika)

asistent de stomatologie identificare stomatologică asigurare stomatologică ciment stomatologic pensă stomatologică pensă dentară grafic odontologie asigurare medicală stomatologică serviciu de igienă dentară unit dentar tratament stomatologic asistenţă stomatologică în staţionar control stomatologic prim ajutor în stomatologie elevator dentar instrument stomatologic excavator aparatură stomatologică, echipament sisteme de numerotare a frezelor stomatologie medico-legală asistenţă stomatologică măsuţă cu rotile de uz stomatologic practica stomatologică medicaţie stomatologică implan-te dentare indice dentar fişă stomatologică studiu stomatologic program de pregătire pt. studenţi stomatologi ceramică de uz stomatologic aparatură, echipament şi material stomatologic fişă dentară personal auxiliar în stomatologie disc dentar cercetare stomatologică cercetare ştiinţifică stomatologică prevenţia stomatologică clinica stomatologică mobilă oglindă bucală care măreşte stomatologie comunitară ciment dentar organic patologie dentară pulbere pt. lustruirea dinţilor porţelan dentar cabinet dentar anomalie dentară cabinet stomatologic oglindă plană stomatologică oglindă bucală ciment dentar organic sondă dentară disciplină stomatologică departament dentar, disciplina,

dental / chairside assistant dental identification dental insurance dental cement cotton tweezers dental tweezers, pliers dental diagram (odontogram) dental insurance dental health service / care dental unit dental attendance / service hospital dentistry dental recall emergency dental treatment dental elevator dental device excavator, dental spoon dental equipment / instrument burs classification / annotation forensic dentistry, forensic odontology dental health service dental cart practice of dentistry dental remedies dental implants dental index dental file dental education dental education curriculum dental ceramics dental equipment / material dental chart dental ancillary dental disc dental research dental research stomatological prevention mobile dental clinic magnifying mouth mirror community dentistry dental organic cement dental pathology dental polish dental porcelain dental surgery / practice dental anomaly dental office plane mouth mirror mouth / dental mirror dental organic cement dental explorer / probe dental department dental department

fogászati technológia fogászati terápia fogászati termékek fogászati továbbképzés fogászati vizsgálat fogászat, konzerváló fogászat, közegészségügyi fogászat, preventív fogászat, restauráló fogászat, szociális (társadalom) fogatlan fogatlan állcsont fogatlanság / foghiány fogatlan száj fogátmérő fogáttörés fogáttörés elmaradása fogáttörés, idő előtti v. korai fogáttörés, késleltetett fogáttörés, késői fogáttörés, komplikáltra fogáttörés, passzív fogáttörés, részleges fogátültetés fogátültetés, autogén fogazat fogazat, állandó fogazat, egészséges fogazati rendellenesség fogazati státus fogazat, kettős fogazat, maradó fogazatrendellenességi index fogazat, szabályos fogazat, számfeletti fogazat szanálása fogazat, természetes fogazat, vegyes fogazott / foggal bíró / fogeredetű fogazott / foggal ellátott fogbarázda fogbarázda, primitív fogbél fogbélcsatorna / kamra / üreg megnyitása fogbél eltávolítása fogbél épsége fogbélgyulladás / pulpitis fogbél ideg fogbél / pulpa fogbélsorvadás fogbél szövetmaradvány fogbélűr fogbélüreg / fogbélkamra fogbélűr megnyitási helye /

clinica universitara tehnologie dentară terapeutică dentară produse stomatologice perfecţionare în stomatologie examen stomatologic odontologie conservatoare igienă buco-dentară publică stomatologie preventivă odontologie restauratoare odontologie socială edentat creastă edentată edentaţie cavitate bucală edentată circumferinţa dentară erupţie dentară incluzie dentară erupţie precoce erupţie întârziată erupţie tardivă erupţie dentară dificilă erupţie pasivă erupţie parţială transplant dentar transplantare autogenă a dinţilor dentiţie dentiţie permanentă dentiţie integră anomalie dentară status odontal difiodont , difio-donţie dentiţie permanentă indice ortodontic dentiţie normală hipergeneză dentară asanare bucală dentiţie naturală dentiţie mixtă, heterodonţie dentogen, de origine dentară dentat şanţ dentar şanţ dentar primar pulpa dentară deschiderea camerei pulpa-re pulpectomie integritate pulpară pulpită nerv pulpar pulpă dentară atrofie pulpară detritus pulpar camera pulpară camera pulpară loc de elecţie pt. trepanarea pulpară

dental technology dental therapeutics dental products continuing dental education dental examination conservative / operative / restorative dentistry public health / community dentistry preven(ta)tive dentistry restorative dentistry social dentistry edentate, edentulous edentulous crest edentulousness edentulous mouth dental circumferences dental eruption impaction of teeth accelerated / premature eruption delayed / retarded eruption late eruption complicated eruption passive eruption partial eruption tooth transplantation autogenous tooth transplantation dentition permanent dentition healthy dentition dental anomaly record of teeth present, dental record diphyodont permanent / secondary dentition malocclusion index nomal dentition polyodontia mouth as sanation natural dentition mixed dentition dentigerous dentate dental groove primitive dental groove (em-bryol.) dental pulp pulp exposure pulp extirpation intact pulp pulpal inflammation pulp innervation dental pulp pulpal degeneration pulpal detritus, smear layer pulpal floor pulp chamber election place of endodon-tical

elekciós hely fogbél vérellátása fogbélvitalitás fogbetegség fog betömése fogcement / cementum fogcement / gyökércement fog, csapos fogcsikorgatás fogcsikorgatás, éjszakai fogcsíra fogcsíra-eltávolítás fogcsonk fogcsoport fogcsucsi granuloma fogcsücsök fogcsücsök, anatoform fogcsücsök, járulékos fogdaganat, vegyes fogdíszítő anyag fogdudor fogegészségügyi felmérés fogékonyság valamire / érzékenység fog életkora fogelhajlás / fogdőlés fogelhalás fog elhelyezkedése a fogsorívben fog, előreálló fogelőtörés fogelőtörés, aktív fogelőtörés, ektópiás fogelőtörés / fogzás fogelőtörési zavar fogelőtörés, siettetett fogelszíneződés fog, elszíneződött fogeltávolítás fog elvesztése fogeredetű fogeredetű ciszta fogeredetű fájdalom fogeredetű fertőzés fogeredetű tályog fogérintkezés fogfájás fogfájás, légnyomáskülönbségre keletkező fogfájásos fogfehérítés fogfehérítő kezelés fogfehérítő rendszer fogfejlődés fogfejlődési rendellenesség

circulaţie sangvină pulpară vitalitate pulpară odontopatie obturarea dintelui ciment dentar ciment radicular dinte cu DCR bruxism bruxism nocturn mugure dentar germectomie bont dentar grup dentar granulom periapical cuspid dentar cuspid anatomic cuspid auxiliar odontom, tumora mixtă odontală material de ornament dentar tubercul dentar studiu epidemiologie de sănătate orală susceptibilitate, sensibilitate vârsta dentară înclinare dentară necroză dentară alinierea dinţilor pe arcadă dinte vestibularizat erupţie dentară erupţie dentară activă erupţie ecto-pică dentiţie tulburare de erupţie erupţie precoce coloraţie dentară anormală, discromie dentară discromie dentară extracţie dentară edentare origine dentară chist de origine dentară nevralgie dentară infecţie de origine dentară abces de origine odontală contact interdentar odontalgie, dureri dentare barodontalgie odontalgic albire dentară tratament de albire a dinţilor sistem de albire dentară odontogeneză anomalie de dezvoltare dentară

treatment pulpal vascular plex-ures, pulpal vascularization pulp vitality odontopathy stopping of a tooth cementum of the root cementum of the root pin-tooth odontoprisis, bruxism, clenching night bruxism tooth germ, tooth bud germectomy tooth stump dental group periapical granuloma dental cusp anatomic cusp supplemental cusp odontoma tooth ornament, dental jewelry dental tubercle dental health survey susceptibility tooth age teeth inclination dental necrosis tooth alignment tooth protrusion eruption active tooth eruption ectopic eruption dentition (teething) disturbance in tooth eruption accelerate / premature eruption dis-colo(u)ration of teeth tooth discolo(u)ration extraction of teeth tooth lose dental origin dental origin cyst pulp pain dental origin infection dental origin abscess proximal contact area odontodynia, dentalgia, odontalgia barodon-talgia odontalgic dental bleaching tooth-whitening treatment tooth-whitening system odontogenesis dental developmental anomaly / disorder

fogfelezés fogfelszín fogfelszín, disztális fogfelszín polírozására szolgáló puha gumiharang fogfelszívódás, belső fogfelület fogfluorózis fog formája / alakja fogfúzió foggyökér foggyökércsúcs foggyökér felszívódás foggyökérhártya-gyulladás foggyökérhúzó fogó foggyökér közötti alveoláris csont foggyökértörés fog, hamis fog helyzeti rendellenessége foghelyzet, rendellenes foghiány foghiány / csírahiány foghiány kialakulása foghiány, kongenitális foghiányos lapos gerinc foghiány osztályozása foghiány, részleges foghossz foghossz / fognagyság fog hossztengelyére ható erő foghullás foghús foghúzás foghúzás / extractio, sorozatos foghúzó fogó fogilleszkedés fogilleszkedés / fogsorzáródás, ideális fogilleszkedés, hibás fog, impaktált fogindex foginklúzió fogíny fogínyduzzanat fogínyelhalás fogínyfájdalom fogínygyulladás fogíny hyperplasia, palatinális fogínyi fogínyrostok, kollagén fogínytályog fogínytasak fogínytasak vérzési indexe fogínyvérzés

hemisecţiune suprafaţă dentară suprafaţă dentară distală polipant de lustruire din cauciuc resorbţie internă suprafaţă dentară fluoroză dentară forma dintelui dinte bigeminat rădăcină dentară apex rizaliză osteo-periostită cleşte de extracţie pt. rădăcină sept alveolar interradicular, limbus fractură radiculară dinte fals anomalie de poziţie a dinţilor poziţie dentară anormală, anomalie de poziţie edentaţie anodonţie formare de breşă edentată anodonţie rebord plat clasificarea edentaţiei edentaţie parţială lungimea dintelui lungime, dimensiune dentară forţă care acţionează în axul longitudinal al dintelui proces de edentare gingie extracţie dentară extracţie seriată cleşte de extracţie dentară articulare inter-dentară ocluzie ideală dizarmonie ocluzală incluzie dentară indice de notare a dinţilor incluzie dentară gingie tumefiere gingi-vală necroză gingivală durere gingivală gingivită hiperplazie gingivală palatinală gingival fibre den-togingivale de colagen abces gingival pungă gingivală indice de sângerare a pungii gingivale gingivoragie

hemi-secüon tooth surface distal tooth surface prophy cup internal resorption (tooth) dental surface dental fluorozis dental form dental bigemination dental root radicular apex, root apex / tip root resorbtion osteoperiostitis stump forceps interradicular bone septum root fracture fake tooth anomaly of tooth position tooth displacement edentulous area anodontia tooth spacing congenital absence of teeth flat ridge classification of edentulous area partial edentulousness tooth length tooth length / dimension axial loading edentulous process gingiva extraction of teeth serial extraction teeth extraction forceps, crow-bill dental articulation ideal occlusion pathogenic occlusion, occlusal disharmony impacted tooth dental index impacted teeth gingiva gingival tumefaction gingival necrosis gingival pain gingival inflammation, gingivitis papillary palatal hyperplasia gingival dentogingi-val collagen fiber parulis, gingival abscess gingival pocket bleeding gingival pocket index gingival bleeding

fogi rendellenesség fogív, alsó fogív-anomália fogívek közötti távolság fogív / fogsorív fogívhossz fogívindex fogívszélesség fogívszűkület / fogtorlódás fogjelölés fogjelölés, Zsigmondy-féle fogkefe fogkefe, egycsomójú fogkefe, elektromos fog kemény szövete fogképlet / fogséma / fogjelölés fogképződés fogképződés / foghiány, csökkent fogkezelés fogkezeléstől való félelem / fóbia fog, kiálló fogkilökődés fogkímélő édességek fog, kisőrlő- / premoláris fogkopás fogkor fogkorona fogkorona csiszoló fúró fogkorona-preparálás fogkoronatörés fogkő fogkőeltávolítás fogkőfelületi index fogkőképződés fogkőlerakódás fogkő, subgingivális fogköz fogközi ék fogközi kefe fogköz / labiális interdentális terület fogközöket tisztító kefe fogköz / térköz, approximális fogkrém / fogpaszta fogkrém, gyógyfoglakozási betegség foglakúna foglalkozási foglalkozási abrázió foglalkozási erózió foglazulás fogléc fogléc, lamina dentális fog legnagyobb körfogata

anomalie dentară arcadă dentară inferioară anomalia arcadelor dentare distanţă interarcadică arcadă dentară lungimea arcadei dentare indice al arcadei lăţimea arcadei dentare compresie de maxilar numerotarea dinţilor sistem de numerotare/notare a dinţilor după Zsigmondy-Palmer perie de dinţi periuţă de dinţi interdentară cu un singur smoc perie de dinţi electrică ţesut dentar dur formula dentară odontogeneză anodonţie terapie odontală anxietate faţă de tratament stomatologic dinte proeminent avulsie dentară înlocuitori al zahărului premolar abrazie dentară vârsta dentară coroană dentară freză pt. şlefuirea coronară preparare coronară fractură coronară tartru dentar, calcul dentar detartraj indice de tartru formare de tartru depunere de tar-tu tartru subgingival nişă interdentară ic interdentar periuţă interdentară nişă vestibulară periuţă interdentară ambrazură dentară proximală pastă de dinţi, dentifrice pastă de dinţi terapeutică boală profesională criptă foliculară profesional abrazie profesională eroziune dentară profesională mobilitate a dintelui lamă dentară lamă germinativă bazală perimetrul maxim al coroanei

dental anomaly lower dental arch anomaly of dental arch relationship interarch distance dental arch arch length arch index dental arch breadth maxillary compression dental marking Zsigmondy-Pal-mer's dental record tooth brush single-tufted brush electric dental brush hard dental tissue dental formula odontogenesis anodontia odontotherapy fear of dental treatment snaggle-tooth tooth extrusion artificial sweetener premolar tooth dental abrasion dental age dental / tooth crown crown preparation bur crown preparation crown / coronal fracture dental calculus, calcular deposit, dental stone calculus removal (scaling) CSI - Calculus Surface Index calculus formation calculus deposit subgingival calculus interdental embrasure interproximal wedge interdental brush labial / vestibular embrasure interdental brush proximal embrasure tooth paste, dentifrice, denture paste therapeutic dentifrice occupational disease dental crypt occupational occupational abrasion occupational erosion tooth loosening dental lamina (histol.) tooth band (embry-ol.) maximal tooth circumference

fogleírás foglepedék fogluxatio fogmeder, alveolus fogmedernyúlvány fogméret fogmintázás fogmosás fogmosási módszerek fogmozgás fogmozgathatóság fog, műanyag fogmű, ideiglenes fognyak fognyak, anatómiai fognyaki fognyaki érzékenység fognyaki vonal fognyak, klinikai fognyakszuvasodás fogó fogó, csontfogóelhelyezés fogó, gyökérfogó, kapocsfogó, ortodontiai ívhajlító fogorvos fogorvos, alkalmazott fogorvos, gyakorló fogorvosi fogorvosi gyakorlat fogorvosi hivatás fogorvosi munkaszék fogorvosi rendelő fogorvosi szék fogorvosi ülőszék fogorvos, klinikus fogorvostan-hallgató fogorvostan, törvényszéki fogorvostól való iszony fogorvostól való kóros félelem fogpapilla fogpiszkáló fogpolírozó szer fogpor fogpótlás fogpótlástan fogpótlás, teljes lemezes fogpreparálás, elsődleges fogpróba viaszfogpulpa fog, rendellenes

dentare odontogramă placă dentară luxaţie a dinţilor alveolă dentară proces alveolar mărimea dintelui modelajul dintelui igienă dentară, periaj dentar tehnici de periaj mobilitatea dentară mobilitate dentară dinte din acrilat restaurare protetică provizorie colet dentar colet dentar anatomic cervical hipersensi-biltate de colet lizereu cervical colet clinic carie de colet cleşte cleşte de os priza cleştelui cleşte pt. rădăcină cleşte pt. croşet cleşte de îndoit sârmă folosit în scop ortodon-tic medic stomatolog, dentist, odontolog stomatolog angajat practician dentar, stomatolog stomatologic practică stomatologică profesiune de stomatolog taburet dentar cabinet dentar scaun dentar taburet dentar stomatolog clinician student la stomatologie stomatologie medico-legală anxietate faţă de stomatolog teamă patologică de stomatolog papilă dentară scobitoare substanţă de polizare pudră dentrifice protezare stomatologie protetică, protetică dentară proteză totală preparare odontală iniţială proba machetei de ceară pulpă dentară anomalie dentară

odontogram dental plaque luxation of teeth tooth socket (alveolus, dental) alveolar process tooth size tooth carving tooth brushing brushing techniques tooth movement tooth mobility acrylic resin artificial tooth interim / transitional / provisional denture dental neck, neck of tooth cementoenamel junction, anatomic cervical cervical hypersensitivity cervical line clinical dental neck cervical caries forceps, shears, tongs bone pincers, tongs, forceps forceps application root forceps clasp forceps turret, arch dentist, odontologist salaried dentist dental practitioner stomatological dental practice dental profession operating stool (stool, dentist's) dental consulting-room dental chair dentist's stool, operating stool dental therapist dental student forensic dentistry dentistophobia dental phobia dental papilla (embryol.) toothpick tooth polishing substance tooth powder dental prosthesis prosthetic dentistry, prosthodontia complete denture (complete denture prosthesis) primary dental preparation modelling wax dental pulp dental anomaly

fog rendellenes fekvése / rendellenes foghelyzet fogrestauráció fogrestaurációs terv felvázolása fogretrusio fogrotáció fogröntgenfelvétel fog saját szövetei fogsebészet fogselyem fogselyemmel végzett fogtisztítás fogselyem, natúr fogselyem, viaszozott fogsérülés fogsínézés / rögzítés fogsínező anyag fog, sokcsücskű fogsor, akrilát fogsor-alábélelés fogsoralaplemez fogsoralaplemez (műanyag) fogsoralaplemez, nyálkahártya által megtámasztott fogsor, alsó állcsonti fogsorbeágyazás fogsor, duplikát fogsorgörbék fogsorgörbe, vesztibuláris fogsor, gyógyító fogsor, ideiglenes fogsor, immediat fogsor, interdentális kapcsos fogsorív fogsorív, normál fogsorívszűkítés fogsorívszűkület fogsor, kapoccsal rögzített fogsor, kivehető fogsorlemez, dekoltáltro fogsor, lemezes fogsorlemez, lyukas fogsor, mandibuláris vezetősíkkal ellátott fogsornyereg / protézis fogakat tartó része fogsor okozta decubitus fogsor polimerizáció fogsorragasztó fogsorragasztó paszta fogsorragasztó por

poziţie dentară anormală restaurare odontală schiţarea planului de execuţie a restaurărilor retruzie dentară rotaţie a dinţilor radiografie dentară ţesuturile proprii ale dintelui chirurgie odontală mătase dentară igienă individuală cu mătase dentară mătase dentară naturală mătase dentară cerată traumatism dentar imobilizare dentară, consolidarea dinţilor material pt. imobilizare dentară multicuspidat proteză din răşină acrilică rebazarea protezei baza protezei placa protezei din acrilat placă protetică cu sprijin mucozal arcadă dentară inferioară ambalarea protezelor duplicat al protezei curburile arcadei dentare curbură vestibulară al arcadei dentare restaurare protetică terapeutică proteză provizorie proteză imediată croşet interdentar arcadă dentară curbă de aliniere comprimarea maxilarului endognaţie proteză mobilizabilă cu ancorare prin croşet proteză mobilizabilă placa palati-nală răscroită a protezei proteză cu placă placă protetică perforată proteză cu plan de direcţionare mandibulară şeile protezei leziunie provocată de o proteză ploimeriza-rea protezei adeziv pt. proteze pastă adezivă pt. stabilitatea protezei praf adeziv pt. stabilitatea protezei

tooth displacement odontal restoration record dental restorations tooth retrusion rotation of teeth dental radiography tooth tissues dentoalveolar surgery dental floss flossing unwaxed dental floss waxed dental floss dental injury / trauma fixation of teeth tooth splint material multicuspidate acrylic resin denture rebasing of denture denture base plastic base tissue supported basis lower dental arch; lower mandibular denture denture flasking duplicate denture dental arch curves vestibular dental arch treatment denture temporary prosthesis/ denture, interim denture immediate denture interdental insertion prosthesis dental arch alignment curve contraction (orthodont.) endognathion clasp-retained denture removable denture partial palatal plate removable prosthesis perforated resin base removable prosthesis mandibular guide-plane prosthesis saddle area denture sore mouth denture curing denture base denture paste adhesive denture powder

fogsor, részleges fogsorretenció fogsorrögzülés fogsorstabilitás fogsor szájba helyezése fogsorszél fogsortapadás fogsor, tartalék fogsortartó doboz fogsortervezés fogsortisztító kefe fogsort megtámasztó terület fogsorzárás, egyéni fogsorzárás, munkaoldali fogsorzárás, ortognát fogsorzárás, protrúziós fogsorzárás, terminális / terminális okklúzió fogsorzárást javító műtétek fogsorzáródás, ideális fogsorzáródás, keresztharapásos fogstátus regisztrálása fogszabályozás fogszabályozás, megelőző fogszabályozás, terápiás fogszabályozó fogszabályozó fogszakorvos fogszabályozó készülék fogszabályozó készülék, kivehető fogszabályozó kezelés fogszabályzó ív fogszabályzó készülék, rögzített fogszabályzó specialista fog számbeli rendellenessége / foghiány fog, számfeletti fogszeparálás fogszerkezet fogszerű fogszerű/fog alakú fogszín fogszínkulcs fogszínkulcs kompozit tömésekhez fogszonda fogszövet fogszövet, egészséges fog szöveti szerkezete fogszú fogszuvasodás, kezdeti fog, támasztó fog tartószalag / ligamentum paro-dontale fogtechnika fogtechnikai alapanyagok

proteză parţială retenţia protezei stabilitatea protezei stabilitatea protezei inserarea protezei pe câmpul protetic marginea protezei adeziunea protezelor proteză de rezervă cutie pt. proteze construcţia protezei perie pt. proteză arie de sprijin pt. proteză ocluzie habi-tuală ocluzie de partea lucrătoare ortogna-tism ocluzie în propulsie ocluzie terminală chirurgie proprotetică ocluzie ideală ocluzie încrucişată înregistrarea stării odontale ortodonţie ortodonţie preventivă / interceptivă ortodonţie corectivă ortodontic medic ortodont aparat ortodontic aparat ortodontic mobilizabil tratament ortodontic bară ortodontică aparat ortodontic fix medic specialist ortodont oligodonţie, anodonţie dinte supranume-rar separaţie interden-tară structură dentară dentoid dentiform culoarea dinţilor cheie de culori cheie de culori pt. obturaţii compozite sondă dentară ţesut dentar ţesut dentar sănătos, intact structura tisulară dentară carie dentară carie incipientă dinte pivot ligament parodontal TD - tehnică dentară materiale uzuale pt. tehnica dentară

partial denture denture retention denture stability denture stability denture placement prosthesis border denture adhesion spare denture denture box denture construction denture brush denture supporting area habitual occlusion, occlusion of convenience, bite of convenience working occlusion orthognathism protrusive occlusion terminal occlusion orthognathic surgery ideal occlusion crossbite occlusion, crossbite the dental record orthodontia, orthodontics preventive / prophylactic orthodontia corrective orthodontia orthodontic orthodontist regulating appliance removable apparatus (orthodont.) orthodontic treatment orthodontic arch fixed appliance (orthodont.) orthodontist oligodontia accessory tooth separation of teeth dental structure dentoid dentiform colo(u)r of teeth blending guide, (colo(u)r guide) composite shade dental explorer, probe dental tissue, tooth substance healthy dental tissue dental tissue structure tooth decay, (dental caries) initial caries supporting tooth periodontal fibre dental technicians usual dental technicians materials

fogtechnikai csiszológépre szerelhető malomkő fogtechnikai fúrógép fogtechnikai laboratórium fogtechnikai motor fogtechnikai motor, felfüggesztett fogtechnikai munkafolyamatok fogtechnikai műszerek fogtechnikai polírozó gép fogtechnikus fogtelep / fogcsíra fogtengely fogterhelés fogtisztítás fogtisztítás, professzionális (orvos vagy szájhigiénikus által végzett) fogtorlódás / fogívszűkület fogtömés fogtörés fogtúlérzékenység fog, tünetmentes fogvándorlás fogvándorlás, mezialis fog, veleszületett fogvezetés fogvisszaültetés fogvisszaültetés utáni ideiglenes rögzítés fogvitalitás fogvitalitás fogyatékos / hátárányos helyzetű fogyatékosság, szellemi fogzacskó fog, zapfogzás, elhúzódó fogzás, idő előtti fogzási idő fogzási láz fogzás, késői fogzás, korai fogzománc fogzománcvéső fogzománcsejt fok fokális / góc-, fok, átjárhatósági fok, keménységi fokozott aktivitás fokozott fájdalomérzés fokozott működés fokozott nyálelválasztás fokozott szarusodás fókuszál / koncentrál fókusz / gyújtópont

piatră pt. tur de laborator aparat rotativ tehnic laborator dentar motor de T.D motor suspendat de T.D proces tehnologic în tehnica dentară instrumente de tehnică dentară aparat de polizat pt. tehnică dentară tehnician dentar mugure dentar ax dentar încărcare dentară igienă dentară igienă dentară profesională compresie maxilară obturaţie dentară fractură dentară hiperestezie, hipersensibilitate dentară dinte asimpto-matic deplasare, migrare dentară meziali-zare dinte neonatal ghidaj dentar replantare, reim-plantare, repoziţionare dentară imobilizare temporară a dintelui replantat vitalitatea dintelui vitalitate dentară handicapat retardare psihică sac dentar dinte molar erupţie tardivă / întârziată dentiţie precoce durata erupţiei febră în perioada erupţiei dentare dentiţie întârziată erupţie prematură, dentiţie precoce smalţ dentar dăltiţă de smalţ ameloblast grad focal grad de permeabilitate grad de duritate activitate crescută hiperestezie activitate crescută hiperse-creţie salivară, hipersalivaţie hiperkerati-nizare focalizare focus, focalizare

lathe stone dental laboratory micromotor dental prosthetics laboratory laboratory engine suspension motor dental prosthetics laboratory procedures dental technicians instruments polishing lathe dental laboratory technician dental germ (tooth germ) dental / tooth axis load of the tooth, dental load dental hygiene / health care professional oral hygiene endognathion dental restoration tooth fracture odonto-hyperesthesia asymptomatic tooth drifting, tooth migration mesial drift natal tooth dental guidance dental reimplantation, repositioning splint loosened to temporary replace missing teeth tooth vitality dental vitality handicapped mental deficiency dental sac molar tooth delayed / retarded eruption accelarated dentition period / duration of eruption dentition fever delayed / retarded dentition early / premature dentition dental enamel, adamantine layer enamel chisel ameloblast scale, degree, stage focal degree (scale) of permeability hardness degree hyperactivity hyperesthesia hyperactivity salivary gland hyperfunction hyperkeratinization focus focus

fókusz, optikai fókusztávolság fólia, alumíniumfólia, ólomfóliázás (nyálkahártya tehermentesítésére) fóliázás ónfóliával fóliázás protézis készítésekor follicularis follicularis ciszta folliculus, nyelvfolsav folt foltos foltos eróziós leukoplakia foltosság / pettyezettség foltos zománc foltos zománc / fluorosis folyadék folyadék, gargalizáló folyadékgyülem folyadék, ínybarázdafolyadékot vezet el / drénez folyadékretenció folyadék, sterilizáló folyadék, toroköblítő folyadékvisszatartás folyamat folyamat, bomlási folyamat, duzzadási folyamat, elszarusodási folyamatos folyamatos előtörés folyamatos fogáttörés folyamat, polimerizációs folyás folyási sebességet mérő mikrométer folyás / ömlés folyékony folyékony cement folyékony táptalaj folytonosság fonáció / hangképzés fonákérzés / paresztézia fonák ízérzés fonalas fonetika fontanella fontos foramen foramen accessoricus foramen, alveoláris foramen, apikális foramen, apikális / apicis dentis foramen caecum foramen incisivum

focus, focalizare distanţă focală folie din aluminiu folie de plumb foliere de despovărare mucozală aplicarea unei foiţe de staniol foliere folicular chist folicular folicul lingual acid folic pată pătat leuco-plazie pătată / erozivă marmo-raţie smalţ pătat fluoroză dentară fluid, lichid lichid pt. gargarism edem lichid sul-cular gingival drenaj retenţie de lichid lichid pt. sterilizare soluţie pt. gargară retenţie de lichid proces proces de degradare proces de expansiune cherati-nizare continuu, neîntrerupt, progresiv erupţie continuă erupţie continuă proces de polimerizare curgere micrometru pt. măsurarea fluxului flux, scurgere fluid ciment lichid mediu de cultură lichid continuitate fonaţie pareste-zie alterarea gustului filiform, filamentos fonetică fontanelă parietală, fontanelă important foramen, orificiu, gaură foramen accesoriu gaura alveolară foramen apical foramen apical foramen caecum gaura incisivă

focus (opt.) focal distance, F. D. aluminium foil lead plate relief of master cast tinfoiling foiling follicular dentigerous cyst, follicular cyst lingual follicle folic acid patch, spot, stain mottled spotted or erosive leukokeratosis mottling mottled enamel dental fluorosis, mottled enamel fluid gargle oedema gingival sulcus fluid drainage, draining fluid retention sterilizing liquid rinsing liquid, mouthrinse fluid retention process degradation process expansion process the process of keratinization continuous continuous eruption continuous eruption polymerization process flow flow-micrometer flux fluid liquid cement culture fluid continuity phonation, sound-formation paresthesia parageusia filiform phonetics fontanel(le) substantial foramen accessory foramen alveolar foramen, foramen, dental of maxilla foramen apical apical foramen foramen caecum incisive / nasopalatine foramen

foramen infraorbitale foramen mandibulae foramen mentale foramen ovale foramen palatinum majus foramen palatinum minor foramen rotundum foramen sphenopalatinum foramen spinosum fordított fordított ferde metszés paradentális műtéteknél fordított ferde sík fordított harapás fordított kép fordított kúp fordított kúpfúró fordulat fordulatredukáló toldalék fordulatsebesség fordulatszám, percenkénti forgács forgás forgási erő forgási pont forgási sebesség forgási tengely forgásközpont forgáspont forgáspont / fulcrumpont forgáspont / zsanérízület forgástengely forgatás forgatható szék forgó eszköz forgómozgás forgó műszer forgó / rotáló forgózár / lengőzár forma / alak formaállandóság forma, külső formaldehid formáihatóság / képlékenység formalin formastabilitás formázhatósági idő formocresol fornix vestibulae forradás forradás / heg forrás forráspont forrasztás forrasztáshoz való beágyazás

gaura sub-orbitală gaura man-dibulară gaura mentoni-eră gaura ovală gaura palatină anterioară gaura palatină posterioară gaura rotundă gaura sfenopalatină gaura rotundă mică inversat incizie cu bizou inversat în operaţiile parodontale plan înclinat invers ocluzie inversă imagine inversă, în oglindă con invers freză con invers turaţie angrenaj reductor viteză de turaţie turaţii pe minut rumeguş rotaţie, turaţie forţă de rotaţie punct de rotaţie viteză de rotaţie axă de rotaţie punct de rotaţie centru de rotaţie fulcrum, punct de sprijin punct corespunzător axei de rotaţie axă de rotaţie rotaţie taburet rotativ instrument rotativ mişcare de rotaţie instrument rotativ rotativ ruptor de forţă formă stabilitate dimensională forma de contur exterior formaldehidă plasticitate formalină stabilitate de formă timp de modelare cresol formalină pliu vestibular cicatrice cicatrice fierbere temperatura de fierbere sudare ambalare pt. sudare

infraorbital foramen mandibular foramen mental foramen oval foramen anterior palatine foramen, major palatine foramen posterior palatine foramen, minor palatine foramen round foramen sphenopalatine foramen spinous foramen reversed bevelled, reverse, internal incision inverse bevel inverted occlusion inverted image inverted cone inverted cone bur revolution, rotation, turn reduction gear revolution speed revolutions per minute (r.p.m.), number of rotations, revolutions filings, shavings rotation rotation force rotation point rotation speed axis of rotation rotation point rotation centre fulcrum hinge axis point axis of rotation rotation rotatory chair rotatory instrument rotatory movement rotatory instrument rotatory swinglock mold (mould) dimensional stability outline form formaldehyde plasticity formalin dimensional stability moulding time formocresol vestibular fold scar cicatrix, scar, suture scar boiling boiling point soldering soldering investment

forrasztóanyag forrasztócsipesz forrasztófém forrasztófolyadék forrasztókészülék forrasztóötvözet fossa articularis / ossis temporalis fossa canina fossa condylaris fossa digastrica fossa madibularis fossa nasalis fossa pterygoidea processus muscu-laris osis mandibulae fossa pterygopalatine fossa retromolaris fossa sublingualis fossa submaxillaris fossa temporomandibularis fossa zygomatica foszfát foszfátcement foszfátkötésű beágyazóanyag foszfor (P) foszforsav foszforsav 37%-os fotókémiai hatású / aktinikus fotometria / fénymérés fotopolimerizációs lámpa fototerápia / fénykezelés fovea fovea, centrális fovea, disztális fovea, meziális foveola / lyuk / mélyedés Fox-Fordyce-folt főantagonista főárok főbarázda főétkezések között fogyasztott étel főgödör fő kapocsvonal / fulcrumvonal főkonnektor (összekötő) földfém, alkáli főnővér főpillér fraktúra, alveoláris fraktúra, dentis fraktúra, kompressziós fraktúra, szakításos Franceschetti-szindróma frankfurti horizontális sík frekvencia frekvencia, caries frenulectomia frenulotomia

sudură clemă pt. sudură lot, aliaj pt. sudură soluţie deca-pantă aparat de sudură lot de sudură (lot) cavitate glenoidă fosă canină fosa condiliană fosa digastrică cavitate glenoidă fosă nazală foseta de inserţie a pterigoidianului extern fosă pteri-gopalatină fosă retromo-lară foseta sublin-guală foseta sub-maxilară fosa temporomandibular fosa zigomatică fosfat ciment cu fosfat masă de ambalat fosfatic fosfor, P acid fosforic acid fosforic 37% efect actinic fotometrie lampă de fotopolimerizare terapie prin lumină, fototerapie fosă fosă centrală fosă distală fosă mezială foveolă, gaură, puţ petele, granula-ţiile lui Fordyce antagonist principal şanţ principal fisură principală, şanţ principal consum de alimente între mesele principale fosa principală linia fulcrum a protezei scheletate conector principal metal alcalin asistentă şefă element principal de agregare fractură alveolară fractură dentară fractură prin compresie fractură osoasă fisurată sindrom Franceschetti planul Frankfurt frecvenţă bilanţul cariilor frenectomie frenotomie

solder soldering clamp soldering alloy soldering flux soldering apparatus soldering alloy articular temporal bone fossa canine fossa condylar fossa digastric fossa glenoid fossa nasal fossa external pterygoid of condyloid process fossa pterygopalatine fossa retromolar fossa sublingual fossa submaxillary fossa glenoid fossa zygomatic fossa phosphate phosphate-cement phosphate-bonded investment material phosphorus, P phosphoric acid phosphoric acid 37% actinic effect photometry polymerization lamp phototherapy fovea central fovea distal fovea mesial fovea pit (anat.) Fordyce's granule main antagonist main groove main fissure snack central pit fulcrum line major connector (prostho-dont.) alkaline metal supervisor principal abutment alveolar fracture dental fracture compression fracture fissure fracture Franceschetti's syndrome Frankfurt horizontal plane frequency caries experience frenectomy freno-tomy

frenulum frenulum labii frenulum linguae / nyelvfék frenulum tectolabiale frenum frenumtapadás frézer frézer, akrilát frézer, csontfrontális sík frontális ütközés frontfog frontfogvezetés frontotemporalis frontozygomaticus fröccsöntés / présöntés fulcrumvonal fulladás / asphyxia fundus alveoláris funkció funkcionális funkcionális alkalmazkodás funkcionálisan regisztrált artikulációs pálya funkcionális egyensúly funkcionális egység funkcionális érintkezés funkcionális fázis funkcionális harapásregisztrálás funkcionális insufficientia funkciós lenyomat funkciós okklúziós harmónia funkciós szélek lemintázása funkció, tápláló funkciózavar funkció zavara fúr fúrás fúrási fájdalom fúrási törmelék fúrási trauma furcatio furcatio plastica furcatióval összefüggő fúró fúróbefogó / fúrózár (könyökdarabon) fúró, cavitás alakításáshoz használatos fúró, csapfúró, csontfúró éle fúró, előkészítő fúróeltávolító műszer fúró, exkaváló fúrófej, lencse alakú

fren fren labial fren lingual fren dento-labial fren inserţia frenului freză freză de acrilat freză de os plan frontal coloziune frontală dinte frontal ghidaj incisal frontotemporal frontomalar turnare prin presiune linie de sprijin asfixie planşeul alveolar funcţie funcţional adaptare funcţională înregistarea funcţională al traiectului articular echilibru funcţional unitate funcţională contact funcţional fază funcţională înregistare ocluzală funcţională insuficienţă funcţională amprentă funcţională armonie ocluzală funcţională amprentă periferică, modelare periferică funcţie nutritivă disfuncţie tulburare funcţională găureşte frezare durere de frezare detritus de frezare traumă de frezare furcaţie plastia furcaţiei în legătură cu furcaţia freză port-freză freză pt. prepararea cavităţii freză de DCR freză de os tăişul frezei, marginea activă a frezei freză de preferare instrument pt. îndepărtarea frezei freză pt. escavare freză lenticulară

frenulum, bridle labial frenum lingual frenum tectolabial frenulum frenum frenum attachment bur acrylic bur bone bur frontal plane head on collision frontal tooth incisal guidance frontotemporal fronto-malar die-casting fulcrum line asphyxia alveolar fundus function functional functional adaptation generated occlusal path functional equilibrium functional unit functional contact functional phase functional chew-in record functional insufficiency functional impression functional occlusal harmony border / tissue moulding, tissue trimming nutritive function dysfunction functional disturbance drill milling milling pain milling debris milling trauma furca (furcation) furcation plasty furcal bur bur latch cavity-preparation bur rotary bur for pin bone bur, bone cutter bur edge preparatory drill chuck remover excavating bur hypohemispherical head

fúró, gömbfúró, gyémántfúró, gyökérfúró, gyökérsimító fúró, hosszú szárú fúró, inlay fúró, kerék alakú fúró, keresztbe rovátkolt fissura fúró, könyökdarabba való fúró, körte alakú fúró, kúpfúrók, widiafúrók, wolfram-karbid fúró, lándzsa alakú fúró, láng alakú fúró, lépcsőfúró, menetfúró, polírozó fúró, rövid szárú fúró, sebészeti fúrótartó fúrótartó doboz fúrótartó talp fúró, trepan fúró, tungsten fúró, vállsülyesztő furuiikullus fusobacterium fusospirilaris stomatitis fusospirochaetás fertőzés (gingivitis ulcerosa, Vincent-angina) fusospirochaetás stomatitis függ független függőleges függőleges csontsorvadás függőleges eltérés függőleges leépülés / sorvadás függőleges mozgás függőleges sík függőleges tengely függőleges törés függőleges / vertikális tömörítési módszer függőleges vonal fül fülész szakorvos fülfájás fülkagyló tragus fül-orr-gége szakorvos fül-orr-gégészet fülre erősíthető sebészi maszk fültőmirigy fültőmirigy-gyulladás fülzúgás fürdő, galván-

freză globulară freză diamantată freză de canal freză pt. netezirea furcaţiei freză cu tijă lungă freză fisură tronconică freză disc freză în cruce freză pt. contra unghi formă de pară freză conică freză widia freze din wolfram-carbid freză cu vârf în formă de lance freză flacără freză de înfundat prag freză de tăiat filet freză pt. lustruire freza cu coadă scurtă freză chirurgicală bloc port-freză cutie pt. freze suport pt. freze freza trepan freză din carbură de tungsten freză cilindrică cu capăt tăios furuncul bacil fusiform stomatită fuzospirilară fuzospi-rochetoză stomatită fusospirochetal suspendat independent vertical atrofie osoasă verticală deviere verticală aplazie, atrofie verticală mişcare verticală plan vertical axă verticală fractură verticală tehnica condensării verticale linie verticală ureche medic specialist ORL otalgie tragus, pavilionul urechii oto-rino-laringolog otorinolaringolo-gie, ORL mască chirurgicală cu fixare auriculară glanda parotidă parotidită tinitis baie galvanică, baie electrolitică

roseshape / round / spherical bur diamond bur root bur root-facing bur long-shank bur tapered-fissure bur wheel bur cross-cut bur counter-angle bur cone, inverted, domed conical bur widia bur wolfram-carbide burs spearpoint-drill flame bur step-down bur tap (thread cutting) polishing bur short-shank bur surgical bur, bone-bur bur-block bur-box bur stand trepanation bur tungsten-carbide bur cylindrical end-cutting bur boil, furuncle fusobacterium fusospirochaetal stomatitis fusospirochaetosis fusospirochaetal stomatitis hung independent vertical vertical atrophy vertical deviation vertical atrophy vertical movement vertical plane vertical axis vertical fracture vertical condensation vertical line ear aurist otalgia tragus ENT doctor otorhinolaryngology earloop mask parotid gland parotid gland inflammation tinnitis electroplating bath

fűrész fűrész, csontfűrészkorong fűrészlap fűzőkapocs galaktáz galaktóz tejcukor gallér galluszsav galvánáram galváncsonk galváncsonk / galvánozott minta galvánfürdő galvanizálással feljuttatott galvanizált inlaymodel (csonk) galvanizmus, orális galvanométer galvántechnikával befuttatott / galvanizált gamma-sugár gamma-sugárzás ganglion oticum ganglion petrosum ganglion semilunare ganglion sphenopalatinum ganglion submandibulare gangrena gangrena, pulpagangrénás fog kezelése gangrena, száraz garat garatbántalom garatbénulás garatboltozat garateldugulás garat / garaţi garatgyulladás garatív garatmandula garatnyálkahártya garatplasztika garatreflex garatszűkület garattükör garattükrözés gargalizáló folyadék gargarizálás Gasser-dúc gasztrointestinalis gasztrointestinalis rendszer Gates-féle gyökércsatorna-reszelő gátlás gátló anyag gátolt fejlődés Gaucher-kór gazda

fierestrău ferăstrău de os disc dinţat lamă de fierestrău agrafă galactază galactoză guler acid galic curent galvanic bont metalizat prin galvanoplastie model metalizat prin galvanoplastie baie galvanică galva-nizat model galvanizat pt. inlay galvanism bucal galvanometru galvanizat rază gamma radiaţie gamma ganglionul otic ganglion pietros ganglionul lui Gasser ganglion sfeno-palatin ganglion submaxilar / sublingual gangrena gangrena pul-pară tratamentul gangrenei dentare gangrena uscată faringe afecţiune faringia-nă paralizie faringiană boltă faringiană obstrucţia farin-gelui faringian faringită boltă faringiană amigdală faringiană mucoasă faringiană faringoplastie reflex faringian constricţie faringiană faringoscop faringoscopie lichid pt. gargarism gargarizare, gargarism ganglionul lui Gasser gastrointestinal sistem gastrointestinal ac de canal Gates inhibare substanţă inhibantă dezvoltare inhibată sindromul Gaucher gazdă

saw bone saw circular saw disc saw blade clasp galactase galactose collar gallic acid galvanic current alloy-plated post copper-plated post electroplating bath electrodeposited inlay electroplated model oral galvanism galvanometer electroplated gamma ray gamma radiation otic ganglion petrosal ganglion semilunar ganglion, Gasserian ganglion sphenopalatine ganglion submaxillary ganglion putrefactive necrosis (gangrene) gangrene of pulp gangrenous tooth treatment dry necrosis pharynx pharyngeal affection pharyngeal paralysis pharyngeal arch postnasal obstruction pharyngeal pharyngeal inflammation pharyngeal arch pharyngeal tonsil pharyngeal mucosa pharyngoplasty pharyngeal reflex pharyngeal constriction pharyngoscope pharyngoscopy gargle gargle Gasserian ganlion gastrointestinal gastrointestinal system Gate's reamer (reamer, root canal type G) inhibition, suppression inhibitor inhibited development Gaucher's disease host

gazdaszervezet gázfűtésű kemence gázhalmazállapot gáz halmazállapotú gázpalack gázpalack színjelölése gége gége alatti gégefő gégegarat gégemetszés gégeporc gégetampon gél gélt képez gémkapocs genciánaibolya generalizált juvenilis parodontitis genetikai genetikai mutációt előidéző hatású genetikai mutációt előidéző szer genetika / örökléstan genetikus genezis gén, lethalis gén, nemi kromoszómához kötött genny gennyedés gennyedző gennyes állcsontgyulladás gennyesedés gennyesedés, bőr alatti gennyes fertőzés gennyes fogmedergyulladás gennyes pulpitis gennyes / purulens gennyes váladék gennygóc gennygyülem gennygyülem / tályog gennykeltő genotípus gentamycin gépi dörzsölés gépi keverés gépi meghajtású gyökércsatorna-tágító gépi meghajtású preparálás gép, öntőgereblye alakú sebkampó gerinc gerincagy gerinc, alsó állcsonti gerinc, alveolus gerincanomália

organism gazdă cuptor de gaz stare gazoasă gazos, stare gazoasă cilindru de gaz (butelie) codul culorilor pt. recipienţii de gaze laringe sublaringian istm laringian laringo-faringian laringotomie cartilaj laringian tamponament farin-gian gel gelificare agrafă de birou violet de genţiana parodontită juvenilă generalizată genetic mutagenic substanţă mutagenică genetică genetic geneză, formare genă letală genă x-lincată puroi supuraţie supurativ osteită purulentă de mandibulă supuraţie supuraţie subcutanată infecţie purulentă alveo-lită supurativă pulpită supurativă purulent scurgere purulentă focar piogenic empiem abces supu-rativ, purulent piogenic genotip gentamicină fricţiune mecanică malaxare mecanică ac pt. lărgirea canalelor acţionat mecanic preparare rotativă frondă de turnare înde-părtător cu ghiare creastă, rebord bulb creastă alveolară mandibulară creastă alveolară anomalia coloanei vertebrale

host organism gas-fired furnace gaseous state gaseous gas cylinder gasholder colo(u)r codes larynx, throat infra-larynx head of larynx laryngopharyngeal laryngotomy laryngeal cartilage throat pack gel gelatifica-tion paper clip gentian violet GJP (generalized juvenile periodontitis) genetic mutagenic mutagen genetics genetic generation, origin, come* into being lethal gene sex-linked gene pus suppuration suppurative suppurative mandibular osteitis suppuration subcutaneous abscess purulent infection suppurative alveolar inflammation suppurative pulpitis purulent purulent discharge pyogenic focus empyema suppurative abscess pyogenic genotype gen-tamicin mechanical trituration mechanical trituration power-operated root canal reamer rotary dressing casting machine rake retractor ridge rachidian bulb mandibular crest/ ridge alveolar crest/ ridge spinal anomaly

gerinc, bazális gerinces gerinc, ferde gerinc, lapos gerinc, lötyögő, csontmag nélküli gerincoszlop gerinc, pengevékonyságú alveoláris gerinc, transzverzális gerincvelő gerinc, zománcgerjesztés gerontológia gézcsík gézcsík, jodoformos géz, hidrofil gézpólya géztampon gézzel való drénezés gigantiform cementoma gigantizmus Gigli-fűrész gingiva / foghús / fogíny gingiválisan közelítő kapocs gingivális epithelium gingivális foghúsdaganat gingivális granuloma gingivális, ínyszéli gingivális küret gingivális masszázs gingivális szalagok gingiva marginalis gingiva marginalis / szabad ínyszél gingiva mucosa gingivaplasztika gingiva propria gingiva propria / feszes íny / ínytapadás gingivectomia gingivectomiánál használatos olló gingivectomiánál használatos szike gingivitis gingivitis, akut / heveny ínygyulladás gingivitis, bizmut gingivitis, desquamativ gingivitis hyperplastica gingivitis, krónikus gingivitis marginális gingivitis marginális simplex gingivitis, menstruációs gingivitis ulcerosa gingivitis ulcerosa, akut gingivitis ulcerosa / fekélyes

creastă bazală vertebrat creastă oblică rebord plat rebord alveolar flotant coloană vertebrală creastă alveolară ascuţită creastă transversală măduvă spinală creastă de smalţ inducţie odonto-gerontologie faşă de tifon faşă iodofor-mată tifon hidrofil fesă de tifon compresă de tifon drenaj cu meşă cemen-tom gigantiform gigantism fierestrăul Gigli gingie croşet gingival epiteliu gingival tumora gingivală granulom gingival gingival, marginal chiuretaj gingival masaj gingival ligamente gingivale gingia marginală marginea gingivală liberă mucoasă gingivală gingivoplastie gingie alveolară gingie ataşată gingivectomie foarfecă gingivală bisturiu pt. gingivectomie inflamaţie gingivală gingivită acută gingivită bismu-tică gingivită descuamativă gingivită hiperplazică gingivită cronică gingivită marginală gingivită marginală simplă gingivită menstruală / catamenială stomatită ulceroasă gingivită acută ulceroasă gingivită ulceroasă

basal ridge vertebrate oblique ridge / crest flat ridge flabby ridge spinal column knife edged ridges transverse crest spinal marrow / cord enamel crest induction gerodontology (gerodontia) gauze strip / bandage iodoform gauze absorbent gauze bandage, gauze gauze compress gauze drainage gigantiform cementoma gigantism Gigli saw gingiva bar, claps oral-gingival epithelium gingival tumo(u)r gingival granuloma gingival gingival curettage gingival massage gingival fibers / ligaments marginal gingiva marginal gingiva edge gingival mucosa gingivoplasty alveolar gingiva attached gingiva, gingival attachment gingivectomy, gingival resection gum scissors gingivectomy knife gingival inflammation, gingivitis acute gingivitis bismuth gingivitis desquamative gingivitis hyperplastic / hypertrophic gingivitis chronic gingivitis marginal gingivitis simple marginal gingivitis menstrual cycle gingivitis trench mouth acute necrotizing ulcerative stomatitis ulcerative gingivitis

ínygyulladás gingivoaxiális gingivolabialis gingivostomatitis herpetica gingivostomatitis, streptococcusos gingivostomatitis ulcerosa gipsz gipszalapú beágyazóanyag gipszanyag gipszbeágyazó-massza gipszbe tesz gipszcsésze gipsz, extrakemény gipszfűrész gipsz, kék gipsz, kemény gipszkés gipszkeverő gipszkeverő spatula / gipszkanál gipszkötés / gipszpólya gipszlenyomat gipszmassza gipszminta gipszmintafaragó-gép gipsz, mintázó gipsz, modellgipszmodelltalpaló sablon gipszöntvény gipszreszelő glabella glandula lingualis anterior / glandu-la apicis linguae glandula parathyroidea / mellékpajzsmirigy glandula pituitaria glandula sebaceae glandula, szublingvális glandula, szubmandibuláris glandula thyreoeidea glicerin glikogén globuláris globuláris dentin, Czermak-féle globuláris elmeszesedés globulin glomerulus glomus caroticum glossalgia / glossodinia glossectomia glossitis glossitis exfoliativa / Hunter-Moel-ler-glossitis glossitis mediana rhomboidea glossitis migrans glossitis, szifiliszes

gingivoaxial gingivolabial gin-givoatamatită herpetică gingivostoamtită streptococică stoma-tita Paut-Vincent gips masă de ambalat pe bază de ipsos amestec de gips ambalare în gips gipsare bol pt. ghips gips extradur fierestrău pt. gips gips moldano gips dur cuţit pt. gips malaxor de gips spatulă pt. ghips faşă gip-sată amprentă de gips masă de ipsos model de ghips aparat de soclat gips de model gips de Paris socla-tor pt. modele de gips model de gips râzătoare pt. ghips glabelă glanda linguală anterioară, gl. Nühn-Blandin glandă paratiroidă hipofiză glandă sebacee glandă sublinguală glandă submandibulară glandă tiroidă glicerina glicogen globular, sferic dentină globulară Czermak calcefiere globulară globulină glomerul glomerul caro-tidian glosalgie, glosodinie glosectomie glosită glosită exfoliativa marginală glosită romboidă mediană limbă geografică glosită sifilitică, luetică

gingivo-axial gingivolabial herpetic gingivostomatitis streptococcal gingivostomatitis Plaut-Vincent's stomatitis gypsum gyp-sum bonded investment material plaster compound plaster of Paris investment plaster plaster bowl extra hard gypsum plaster saw blue gypsum hard (stone) plaster plaster knife plaster mixer plaster spatula / spoon plaster bandage plaster impression plaster mass plaster model / cast model trimmer plaster moulding plaster of Paris former, model base plaster model / cast plaster scraper glabella anterior lingual gland parathyroid gland hypophysis, pituitary gland sebaceous gland sublingual salivary gland submandibular salivary gland, submaxillary salivary gland thyroid gland glycerine glycogen globular Czer-mak's globular dentin mineralization, globular globulin capillary glomerule carotid glomus glossalgia glossectomy glossitis glossitis areata exfoliativa median rhomboid glossitis benign migratory glossitis syphilitic glossitis

glossodynia glossohyoidalis glossolabialis glossopathia glossoplasztika glossoplegia glossoptosis glossotomia glottis glukocorticoid glukoprotein glukóz glukozid glutáraldehid-oldat gluten / siker glycolyticus enzim gnathion gnathologia gnathoschisis gnathostatikus minta gnatológia góc gócbetegség gócdiagnosztika gócfertőzés góc, fertőzési góchatás góc körüli góclokalizálás góc, többszörös góctünet Golgi-apparátus golyóízület golyva gomba gomba által okozott gomba által okozott fertőzés gombaellenes szer gombák gombák által okozott megbetegedés gombák által okozott szájfertőzés gombás gombás szájgyulladás gombatelep gombos csúsztató gombosvarrat gombosvégű szonda gomoly gondatlan orvosi kezelés gondozás gondozás, fogászati gondozás, karbantartó gondozás, paradentális gonion, mandibula szögletpontja gonococcusos gótikus szájpad

glosodinie glosohioidian glosolabial afecţiune linguală plastie linguală, glosoplastie paralizie a limbii ptoză linguală, glo-soptoză glosotomie glotă glucocorticoid glicoproteine glucoza glucozid soluţie de formaldehidă gluten enzimă glico-litică gnathion gnatologie fisură alveolară model gna-tostatic ocluzologie, gnatologie focar boală de focar diagnostic de focar infecţie de focar focar de infecţie efect de focar, la distanţă perifocal localizarea focarului focare multiple simptom de focar aparat Golgi articulaţia cu cap şi cavitate guşă fungus, ciupercă de cauză micotică micoză, infecţie micotică substanţă antimicotică fungi boală micotică stomatită micotică, infecţie orală micotică micotic, fungic stomatită micotică colonie micotică culisă tip capsă sutura în nasture sondă buto-nată glomerul greşeală profesională îngrijire asistenţă stomatologică terapie de menţinere îngrijire parodontală punctul gonion gonococ boltă palatină gotică, ogivală

glos-sodynia glossohyal glossolabial glossopathy glossoplasty glossoplegia glossoptosis glos-sotomy glottis glucocortico(stero)ids glucoprotein glucose glucoside formaldehyde solution gluten glycolytic enzyme gnathion (cephalom.) gna-thology alveolar cleft gnathostatic cast gnathology focus (pathol.) focal infection, focal diseases focal diagnosis focal infection infection focus focal effect perifocal focal localization multiple foci focal symptom Golgi's apparatus ball and socket joint struma fungus mycotic mycosis, mycobacterial infection antifungal drug fungi mycotic disease mycotic stomatitis mycotic mycotic stomatitis mycotic colony stud attachment button suture bulb-headed probe glomus malpractice care, maintenance dental health service maintenance therapy periodontal maintenance mandibular angular point gonococcal gothic palate

gótikus szájpadív göb gödör gödör, járulékos gömb alakú csontfúró gömb alakú fej gömb alakú / gömbszerű gömbfúró gömbszerű / gömb alakú gömbtípusú csúsztató gömbtömő gömbvégű kapocs gömbvégű szonda görbe görbe, kompenzációs görbe, negatív görbe, okklúziós görbe, szagittális kompenzációs görbe, szagittális okklúziós / Spee görbe, transzverzális kompenzációs görbület görbületi jel görbült görbült gyökér görcs görcs, agyi eredetű görcs, állizom görcs, arcgörcs, féloldali görcsgátló görcs, izomeredetű görcs, lázas görcsoldás görcsoldó görcsös gördülő mozgás gőz Gracey-féle paradentális küret grafikus ábrázolás grafit grafitcsap grafitpor Gram-festés gram jele, g Gram-negativ Gram-pozitiv granulációs daganat granulációs sarjszövet granulocyta granulocytopenia granuloma granuloma, apikális granuloma, centrális óriássejtes granuloma, eozinofil granuloma, eozinofil arci

boltă ogivală papula fosă fosetă auxiliară freză de os globulară cap globular globular freză globulară sferic, butonat, globular culisă tip bilă fuloar rotund croşet butonat sondă butona-tă curb curbă de compensaţie curbă inversă curbă de ocluzie curbă de compensaţie sagitală curbă de ocluzie sagitală, curba lui Spee curbă de compensaţie transversală curbură semn de curbură curbat rădăcină curbă spasm spasm cerebral spasm al muşchiului mentonier spasm facial hemispasm anticonvulsivant, anti-spastic spasm muscular spasm febril spasmoliză spasmolitic spastic mişcare glisantă vapori chiuretă parodontală Gracey prezentare grafică grafit con de grafit pudră de grafit coloraţie Gram gram, g Gram-negativ Gram-pozitiv tumora de granulaţie ţesut de granulaţie granulocit granulocitope-nie granulom granulom apical granulom central cu celule gigante granulom eosinofil granulom eozinofil al feţei

gothic arch knob fossa, pit, groove, depression supplemental fossa spherical bone bur round head orbicular roseshape bur / round spherical bur round, spherical ball attachment round plugger, round condenser ball clasp bulb-headed probe curve compensating curve reverse curve curve of occlusion anteroposterior curve curve of Spee, anteroposterior curve mediolateral curve curvature curve sign curved everted apex spasm cerebral spasm muscle spasm facial spasm haemispasmus, hemispasm anticonvulsant, antispasmodic myopathic spasm feverous spasm spas-molysis spas-molysant spasmodic slider movement steam Gracey curette tracing, graphic graphite graphite point graphite powder Gram stain gram(me), Gram-negative Gram-positive granulomatous tumo(u)r granular / repair tissue granulocyte granulocytopenia granuloma apical granuloma giant cell (reparative) central granuloma eosinophilic granuloma malignant face granuloma

granuloma, fogcsúcsi granuloma fungoides granuloma gangrenescens granuloma, gyökércsúcsi granuloma internum granuloma, oldalcsatorna körül kifejlődő laterális granuloma, perifériás óriássejtes granuloma, pyogen granulomas granuloma, terhességi granulomatosis gravida / terhes nő gravitáció Greene Verillion-féle OHI Green-féle szájhigiéniás index Grossman-féle gyökértömő anyag Guérin-törés Guérin-törés / maxilla alveolus törés / Le Fort I törés gumiarábikum / arab mézga gumicsésze gumigyűrű gumigyűrű, elasztikus gumiharang gumiharang, fogfelszín polírozására szolgáló puha gumikesztyű gumikorong gumipolírozó gumi szívókorong gumma, orális gumó / dudor gumphosis / beékelődéses kapcsolat / ék ízület gurulószék guttapercha guttapercha csúcs guttapercha csúcs, színkódolt guttapercha gyökértömés guttapercha, kemény guttapercha, lágy guttapercha, melegen kondenzált guttapercha rúd guttapercha tömő gyakori gyakoriság gyakorlat, fogászati gyakorlat, fogorvosi gyakorlati vizsga gyakorlat, kórházi gyakorlat, magánorvosi gyakorló családorvos

granulom periapical granulom candidozic granulom gangrenos granulom periapical granulom intern granulom al canalelor colaterale granulom gigantocelular periferic granulom piogen granulomatos granulom gravidic granulomatoză femeie gravidă gravitaţie indice Greene Verillion indice de igienă orală Greene material de obturaţie Grossman fractura Guérin fractura Guérin gumă arabică bol de cauciuc inel de cauciuc inel elastic cupula, clopot de cauciuc polipant de lustruire din cauciuc mănuşă de cauciuc disc de cauciuc polipant ventuză de cauciuc gomă sifilitică bucală / orală tubercul gomfoză taburet gutapercă con de guta-perchă conuri de gutapercă asortate coloristic obtura-ţie de canal cu gutapercă gutapercă dură gutapercă moale gutapercă condensată la cald baton de gutapercă obturator de gutapercă frecvent frecvenţă practica stomatologică practică stomatologică examen practic practică medicală practică privată medic de familie

periapical granuloma oral candidal granuloma lethal midline granuloma apical granuloma tooth internal granuloma lateral granuloma giant cell (reparative) peripheral granuloma pyogenic granuloma granulomatous gravidarum granuloma (pregnancy granuloma) granulomatosis pregnant woman gravitation Greene-Vermillion Index (index, oral hygiene simplified) Oral Hygiene Index Grossman root filling material Guérin's fracture Guérin's fracture gum arabic mixing bowel rubber band elastic band rubber cup prophy cup rubber gloves rubber disc polipant disc rubber suction disc oral gumma tuber-cle gomphosis stool on castors gutta-percha gutta-percha point colo(u)r-coded gutta-percha gutta-percha root filling hard gutta-percha soft gutta-percha warmly condensated gutta-percha gutta-percha bar gutta-percha plugger frequent frequency practice of dentistry dental practice internship examination internship private practice medical practitioner, phami-ly physician

gyakorló fogorvos gyakorló minta gyakorló orvos gyanta / műgyanta / műanyag gyapjas / pelyhes gyapjúkefe / pufni gyarapodás / növekedés gyári név / márkanév gyémánt csiszolókorong gyémántcsiszoló kő gyémántfúró gyémánt szerszám gyenge alkatú gyengébb / alsóbbrendű gyenge / beteges / törékeny gyengeelméjű gyengén fejlett gyengeség, aszténia gyengeség / rossz közérzet gyermekfogász gyermekfogászat gyógyeredmény gyógyfogkrém gyógyhatás gyógyítás gyógyíthatatlan gyógyítható gyógyító gyógyító fogsor gyógyító hatású gyógykezelés gyógykezelés, természetes gyógymód gyógynövény gyógyszer gyógyszeralkalmazás gyógyszer, antidepressszív gyógyszer-dependencia gyógyszer, deszenzitizáló gyógyszerek, rákellenes gyógyszeres gyógyszeresdoboz gyógyszeres előkészítés gyógyszeresen előkészített beteg gyógyszeres kezelés gyógyszeres kezelés / farmakoterá-pia gyógyszeres pulpaamputáció gyógyszeres (verteién) kezelés gyógyszerész gyógyszerészet gyógyszerészeti gyógyszerfüggőség, narkománia gyógyszerhatás, kontrollált gyógyszer, hatásos gyógyszerhatástan

practician den-tar, stomatolog model de antrenament medic practician răşină flocular perie de lână, puf creştere, dezvoltare marcă comercială disc de şlefuire diamantată piatră diamantată freză diamantată instrument diamantat statură astenică inferior astenic retardat mental nedezvoltat, insuficient dezvoltat astenie stare generală alterată specialist în pedo-donţie, pedodont stomatologie pedodontică, pedodonţie rezultat terapeutic pastă de dinţi terapeutică efect terapeutic vindecare incurabil, nevindecabil curabil, vindecabil curativ restaurare protetică terapeutică efect terapeutic terapie, tratament fizioterapie metodă de tratament plantă medicinală medicament administrare de medicament medicament antidepresiv substanţă cu efect de dependenţă medicament desensibilizant medicamente anticanceroase medicamentos recipient pt. medicamente premedi-caţie bolnav pregătit medicamentos medicaţie farmacoterapie amputare radiculară medicamentoasă tratament medicamentos droghist, farmacist farmacie farmaceutic dependenţă medicamentoasă efect farmaceutic controlat medicament eficace, eficient farmacodina-mie

dental practitioner training model medical practitioner resin floccular wool brush growth, increase brand diamond abrasive disc diamond bur stone diamond bur diamond instrument feeble stature inferior asthenic mentally retarded development insufficiency asthenia malaise p(a)edodontist children's dentistry, p(a)edodontia therapeutic result therapeutic dentifrice therapeutic effect healing incurable curable curative treatment denture health-giving therapy, treatment physiotherapy cure, therapy medicinal plant/herb medicine (pharmacol.) a medicine administration depressant (pharmacol.) drug habit forming desinsitiz-ing drug anticancer drugs medication drug holder premedication pre-medicated patient medication pharmacotherapy devital pulp amputation conservative medication druggist, pharmacist pharmaceutics pharmaceutical) drug habit controlled drug efficient drug pharmacodynamics

gyógyszerhozzászokás / gyógyszer-addikció gyógyszerkönyv gyógyszer / narkotikum gyógyszer, patikában készített / magisztrális gyógyszerreakció, allergiás gyógyszertanász / farmakológus gyógyszertan / farmakológia gyógyszertani gyógyszertan, klinikai gyógyszertolerancia / gyógyszertűrés gyógyszer, vényre adandó gyógyulás gyógyulási csavarfej gyógyulás, per primam / elsődleges sebgyógyulás gyógyulás, per secundam / másodlagos sebgyógyulás gyomor gyomorégés gyomoremésztés gyomorfekély gyomorgörcs gyomornedv gyors gyorsan kötő cement gyorsan kötő polimer gyorsan polimerizálódó műanyag gyorsan terjedő caries gyors / azonnali gyorsfordulat gyorsító gyökér, accessoricus gyökéramputáció / reszekció gyökér, anatómiai gyökércaries / gyökérszuvasodás gyökércement gyökércement-képződés gyökércement, lamella gyökércsap, műanyag gyökércsatorna gyökércsatorna-átöblítő fecskendő gyökércsatorna csap gyökércsatorna csavar gyökércsatorna-elzáródás gyökércsatornahossz bemérése gyökércsatorna, járulékos gyökércsatorna, kollaterális gyökércsatorna mechanikai tágítása gyökércsatorna-preparálás gyökércsatorna-reszelő

obişnuinţă cu medicamente, dependenţă de medicamente farmacopee medicament medicament oficinal reacţie medicamentoasă alergică farmacolog farmacologie farmacologic farmacologie clinică toleranţă medicamentoasă medicament eliberat pe reţetă vindecare capa de vindecare a gingiei cicatrizare per primam cicatrizare per secundam stomac arsură gastrică, piro-ză digestie gastrică ulcer gastric crampă gastrică sue gastric prompt, imediat ciment cu priză rapidă polimer cu priză rapidă răşină de polimerizare rapidă carie rapid progresivă, penetrantă rapid, imediat turaţie rapidă accelerator rădăcină accesorie, laterală amputate radiculară rădăcină anatomică carie radiculară cement radicular formarea de cement radicular lamela cementului radicular stift intrara-dicular din material plastic canal radicular seringă pt. lavajul (spălarea) canalului radicular dispozitiv intraradicular şurub pt. canalul radicular obliterarea canalului radicular determinarea lungimii de lucru canal radicular accesor canal radicular colateral alezajul mecanic al canalului radicular prepararea canalului radicular ac pt. lărgirea canalului

addiction pharmacop(o)eia drug offici(n)al drug allergic drug reaction pharmacologist pharmacology pharmacological pharmacotherapeutics drug tolerance prescription drug store recovery, convalescence, healing healing cap healing by first intention healing by second intention stomach heartburn gastric digestion gastric ulcer gastric spasm gastric juice prompt quick-setting resin cement quick-setting resin quick-cured resin rampant caries immediate high speed accelerator accessory root root amputation anatomic root root, radicular caries radicular cementum cementoge-nesis cemental lamella acrylic root canal pivot root-canal, pulp canal syringe for endodontics treatment root canal post root canal screw obliteration of root canal working length determination accessory canal alveolar canal, collateral pulp. resp. root root canal instrumentation root-canal preparation reamer (root canal power-operated reamer)

gyökércsatorna-szárító papírcsúcs gyökércsatorna-szonda gyökércsatorna-szondázás gyökércsatorna-tágító gyökércsatorna-tágító, Beutelrock-féle gyökércsatorna-tágító, nikkel-titán (NiTi) gyökércsatorna-tágító tűk mérete gyökércsatorna-tisztítás gyökércsatorna-tömés / gyökértömés gyökércsatorna-tömő gyökércsatornatömő laterális kondenzációs gyökértömési technikához gyökércsatornatű gyökércsonk gyökércsonkolás gyökércsúcs gyökércsúcs bemérő műszer gyokercsucscsonkolas / gyökérreszekció gyökércsúcs-felszívódás gyökércsúcsgyulladás gyökércsúcsi granuloma gyökércsúcsi nyílás gyökércsúcs irányba lépegető / step down technika gyökércsúcsi rostok gyökércsúcsi tályog gyökércsúcs körüli gyökércsúcs körüli ciszta gyökércsúcs körüli fertőzés gyökércsúcs körüli küret gyökércsúcs körüli régió gyökércsúcs, lingválisan görbült gyökércsúcszáródás gyökérdentin gyökér, disztovesztibuláris gyökerek közötti gyökerek közötti csontos septum gyökerek szeparálása extractio előtt gyökérelágazás / furcatio gyökéreltávolítás gyökéremelő gyökérfelszín gyökérfelszívódás gyökérfogó gyökérfragmentum gyökérfúró gyökér, görbült

con de hârtie pt. usacrea canalului radicular sondă de canal radicular cate-terizarea canalului radicular instrument de lărgire a canalului freză Beutelrock instrument de lărgit canale din nickel-titan (NiTi) dimensiunile acelor pt. tratamentul endodontic alezajul canalului radicular obturaţie de canal fuloar radicular spreader pt. condensarea laterală ac de canal bont radicular amputare radi-culară apex radicular aparat de localizare al apexului, apexlocator rezecţie apicală rezorb-ţie periradiculară, rezorbţia apexului radicular inflamaţie apicală granu-lom periapical foramen api-cale, orificiul apical tehnica step down ligamente alveolare periapicale abces perira-apical periapical chist periapical infecţie periraapicală chiuretaj periapical regiunea periradiculară apex lingualizat apexificare dentină radiculară rădăcină disto-vestibulară interradicular sept osos interradicular separarea radiculară preextracţiona-lă furcaţie radiculară, ramificaţie radiculară extracţia rădăcinii dentare elevator pt. rădăcină suprafaţa radicula-ră rezorbţie radi-culară, rizaliză cleşte pt. rădăcină fragment radicular freză de canal rădăcină curbă

paper point root canal probe radicular catheterization root canal reamer Beutelrock broach nickel-titanium (NiTi) file root-canal needle dimensions root canal shaping root canal filling, root canal obturation root canal plugger root canal spreader root shaping and filling needle root abutment root resection / amputation root apex apex locator apiecto-my apical resorption apical inflammation apical granuloma apical foramen step-down root filling techniques periapical fibres periapical abscess periapical periapical cyst periapical inflammation periapical curettage periapex lingual apex apexification root / radicular dentin(e) disto-vestibular root interradicular interradicular bone septum separation of roots radicular furcation extraction of tooth root root elevator root surface radicular resorption root forceps root fragment root bur everted apex

gyökér / gyök (ideg) gyökérhártya gyökérhártya-gyulladás gyökérhártya / periodontium gyökérhártyarés gyökérhártyarost gyökérhártyarost, apikális gyökérhártyarost / desmodontium, li-gamentum periodontale gyökérhártyarost, horizontális gyökér hosszát meghatározó műszer gyökérhúzás gyökérinfekció gyökéri, radicularis gyökérkezelés gyökérkezelési technikák gyökérkezelés tudománya gyökérkezelő műszer gyökérkezelő specialista gyökérkezelőtűtartó-talapzat gyökérkezelőtű végére szerelt biztosító lánc gyökérkezelt fog kifehérítése gyökér, klinikai gyökér-korona arány gyökér körüli gyökérközi rostok gyökérmegvastagodás / hipercemen-tózis gyökér, meziovesztibuláris gyökér, palatinális gyökérperforáció, laterális gyökér, pillérgyökérpulpa gyökér, radix dentis gyökérreszekció gyökérreszelő gyökérreszorpció gyökérreszorpció, külső gyökérsimítás gyökérsimítás (depurálás utáni gyökérfelszín simítása kézi vagy gépi műszerekkel) gyökérsimító fúró gyökér, számfeletti gyökérszerű gyökérszuvasodás gyökértágító gyökértömés gyökértömés, anterograd gyökértömés, guttapercha

rădăcină periodonţiu paro-dontită par-odonţiu spaţiu desmo-dontal fibră periodon-tală fibră periapicală desmodon-ţiu, ligament periodontal fibră periodontală orizontală instrument pt. determinarea lungimii radiculare, de lucru extracţie radiculară, rădăcinii dentare infecţie radiculară radicular tratament de canal radicular tehnici endodontice studiul bolilor pulpei dentare instrument endocanalar specialist în tratamentul pulpei dentare, endodont port tire-nervi lănţişor de siguranţă ataşat acului de canal albirea dinţilor devitali rădăcină clinică raport coro-no-radicular periradicular ligamente alveolare interradiculare hipercimentoză radiculară rădăcină meziovestibulară rădăcină palatină perforaţie laterală rădăcină dintelui stâlp pulpă radiculară rădăcină dentară rezecţie apicală pilă de canal resorbţie radi-culară rezorb-ţie radiculară externă netezire radiculară netezirea rădăcinii freză pt. netezirea furcaţiei rădăcină sup-ranumerară radicular carie radiculară instrument de lărgit canal radicular obturaţie de canal obtura-ţie radiculară anterogradă obtu-raţie de canal cu gutapercă

root alveolodental membrane, periodontal ligament parodontitis alveolodental ligament, periodontal membrane desmodontal space periodontal fibre apical fibre desmodontium (periodontal ligament) horizontal fibre apex localization extraction of tooth root radicular infection radicular root canal therapy endodontics technique endo-dontology root canal instrument endodontist broach holder safety chain for root canal instrument tooth bleaching clinical root crown-root ratio periradicular interradic-ular alveolar ligament hypercementosis mesiovesübular root palatal root lateral root canal perforation tooth abutment root root / radicular pulp root root resection (apiectomy) root reamer root resorption external dental root resorbtion root planing root planing (periodont.) root-facing bur accessory root radicular root caries root reamer root canal obturation (root canal filling) preoperative root filling guttapercha root filling

gyökértömés, ideiglenes gyökértömés, lateralis kondenzációs gyökértömés meleg guttaperchával, kompressziós gyökértömés, retrograd gyökértömő anyag gyökértömőanyag, felszívódó gyökértömő műszer gyökértömőpaszta gyökértörés Gysi-féle artikulátor gyújtóláng (gázkészüléken) gyújtópont gyúlékony gyulladás gyulladás, ajakgyulladás, állkapocsízületi gyulladás, arcüreggyulladás, áttörő fog körüli gyulladás, csontgyulladás, csonthártyagyulladáscsökkentő gyulladásellenes szer gyulladás, fültőmirigygyulladásgátló gyulladásgátlók, nemszteroid gyulladásgátló szer gyulladásgátló, szteroidmentes gyulladás, heveny gyulladás, homloküreggyulladás, idült gyulladás, izomgyulladás, ízületi gyulladásos gyulladásos beszűrődés gyulladásos eredetű fájdalom gyulladás, periapikális gyulladás, phlegmonés gyulladás, proliferatív gyulladásra való hajlam gyulladást keltő gyulladást okozó gyulladás, vénagyulladás, szájzuggyulladt gyűrű gyűrűapplikáló gyűrűeltávolító (fogó) gyűrű, karikagyűrű, moláris gyűrű, ortodontiai gyűrű, retenciós

obtura-ţie de canal provizorie obturaţie de canal prin condensare laterală obturaţie de canal cu gutapercă încălzită obturaţie radiculară retrodradă material de obturaţie radiculară material de obturaţie radiculară resor-babilă instrument pt. obturaţia canalului radicular pastă de obtu-raţie de canal fractură radiculară articulatorul Gysi lumină de veghe focus inflamabil inflamaţie cheilită, inflama-ţie labială artrită ATM (temporomandibulară) sinusită peri-coronarită osteită periostită antinflama-tor antiinfla-mator parotidită antiflogistic, anti-inflamator anti-inflamatoare nesteroidiene, AINS substanţă antiinflamatoare antiinflamator nesteroidian inflamaţie acută sinuzită frontală inflamaţie cronică miozită artrită inflamat infiltrat inflamator durere de origine inflamat orie inflamaţie periapicală flegmon inflamaţie proliferativă predispoziţie la inflamaţie agent cu efect inflamator inflamator flebită cheilită angulară inflamat inel aplicator de inel instrument de îndepărtat inel inel, cerc inel molar inel ortodon-tic inel de retenţie

temporary root canal filling lateral condensation method (endodontics) warm gutta-percha technique retrograde root filling root filling material absorbable root filling paste root canal filling condenser root canal sealer root fracture Gysi's articulator pilot light focus inflammable inflammation cheilitis, lip inflammation temporomandibular joint inflammation sinusitis pericoronitis osteitis periosteitis, periostitis anti-inflammatory agent anti-infective parotid gland inflammation antiphlogistic, anti-inflammatory non steroid anti-inflammatory drugs (NSAID) anti-inflammatory / antiphlogistic agent non-steroid anti-inflammatory agent acute inflammation sinus frontal infection chronic inflammation muscular inflammation arthritis phlogistic inflammatory infiltration inflammatory pain periapical inflammation phlegmonous productive inflammation exudative diathesis inflammatory agent inflammatory phlebitis angular cheilitis inflamed band band driver band remover (orthodont.) band, ring, circle molar band orthodontic band retention groove

gyűrű, retrakciós habituális centrális reláció habituális luxatio habituális okklúzió / egyéni fogsorzáródás haemangioma capillare haemangioma cavernosum haemocytoblast haemorrhagia postoperative haemorrhagiás csont pszeudociszta haemorrhagiás fibrinolízis haemorrhagiás / vérzési hagyományos hajas hajas leukoplakia (AIDS) hájas / zsíros / zsírtartalmú hajfonat / tincs hajlamosító / prediszponáló hajlamosító / prediszponáló tényező hajlamos valamire hajlam / prediszpozíció hajlam valamilyen betegségre hajlat hajlékony hajlítás hajlítási szilárdság hajlítható kar hajlíthatóság hajlítóerő hajlított élű véső hajlított olló hajlított rugalmas drótkapocs hajszálér hajszálér, vénás hajszálvékony halál halál, klinikai halálok halálok, elsődleges halálos halálos adagot megközelítő halálos dózis halálos / halált okozó halálozási arányszám halánték halántékárok halántékcsont halántékcsont alatti halántékizom haldoklás / agónia / haláltusa hallgatózás halmazállapot halmazállapot, gáz háló

inel de refracţie relaţie mandibulară de convenienţă luxaţie habi-tuală ocluzie habituală heman-giom capilar hem-angiom cavernos hemocitoblast hemoragie postoperatorie pseudochist hemoragie intraosos fibri-noliză hemoragică hemoragie convenţional păros leuco-plazie cu vilozităţi (AIDS) adipos, cu grăsime şuviţă pre-dispozant factor predispozant predispus predis-punere predispoziţie pt. o afecţiune plică flexibil îndoire rezistenţa la îndoire, încovoiere, flexiune braţ pliant maleabilitate forţă de încovoiere daltă în unghi foarfecă curbă croşet de sârmă elastică capilar, vas capilar capilară venoasă capilar moarte moarte clinică cauza decesului, exitusu-lui cauză principală a decesului letal, mortal doză subletală doză mortală mortal rata mortalităţii regiunea temporală fosă temporală osul temporal infratemporal muşchiul temporal agonie auscultaţie, ascultaţie stare de agregare stare gazoasă plasă

retraction ring convenience jaw relation habitual luxation habitual occlusion, occlusion of convenience, bite of convenience capillary haemangioma cavernous haemangioma hemocytoblast postoperative h(a)emorrhage, post-haemorrhage haemorrhagic bone cyst haemorrhagic fibrinolysis h(a)emorrhagic traditional hairy hairy leukoplakia (AIDS) adipose coil of hair predisposing predisposing factor to be prone to predisposition disposition flexure flexible, pliable flex bending strength folding bracket malleability flexural stress, bending force angle chisel curved scissors wrought wire clasp capillary venous capillary capillary death, decease clinical death cause of death primary cause of death deadly, mortal, lethal sublethal dose lethal dose mortal death rate temple temporal fossa temporal bone infratemporal temporal muscle dying, agony auscultation state, physical condition gaseous state net

háló / szövedék halottkémi vizsgálat halottszemle hálózat hálózatos / hálószerű halucináció halványulás / elfakulás halvaszületett hám hám, acanthoticus hám alatti hámbimbó hám, csillós hámdaganat hám, ektodermális hám, elszarusodó hám, endodermális hámeredetű hámgyöngy hámhiány hám, ínybarázda hamis fog / műfog hamis ízérzés hám, junctional is hámköteg hámlás hámló hámmaradék hámosodás hámréteg hámsejt hámszigetek, Malassez-féle hámtapadás hámtapadás, széles (gingiva) hám, többrétegű hamulus pterygoideum hámvisszatapadás (paradentológia) hám, zománchang hangi, fonetikus hangképzés hangképzési zavar hangképző szervek rendellenessége miatti beszédzavar hangrés / glottis hangsebesség feletti (óránként 1200 km-nél gyorsabb) / szuperszonikus hangszalag hangszín hangtan hányás hányási reflex

plasă, ţesătură autopsie autopsie reţea reticular halucinaţie matitate naştere letală epiteliu digitaţie epitelială, epiteliul acantotic subepitelial mugure epitelial epiteliu ciliat epiteliom epiteliu ectodermal epiteliu corni-ficat epiteliu endo-dermal de origine epitelială perlă epitelială soluţie de continuitate epitelială epitelu sulcular dinte artificial disgneuzie, perturbarea sensibilităţii gustative epiteliu joncţi-onal cordon epitelial descuamare descuamativ rest epitelial epitelizare strat epitelial celulă epitelială resturile epiteliale a lui Malassez inserţie epitelială inserţie epitalială plată epiteliu stratificat cârligul aripii interne a apofizei pterigoide reinserţie epitelială epiteliu adamantin, de smalţ voce fonetic fonaţie disfonie dislalie de origine mecanică glotă supersonic coardă vocală timbrul vocii fonetică vomisment, vomă reflex de vomă

net, snare, web post-mortem examination (autopsy) postmortem examination (autopsy) lattice reticular hallucination to turn / grow pale stillborn epithelium epithelial peg subepithelial epithelial bud ciliated epithelium epithelioma, carcinoma ectodermal epithelium squamous epithelium endodermal epithelium epithelial origin epithelial nodule / pearl epithelial injury oral-sulcular epithelium fake tooth dys-gneusia junctional epithelium epithelial cord peeling, scaling desquamative, exfoliative, pityriasic epithelial rest epithe-lization epithelial layer epithelial cell epithelial rests of Malassez epithelial cuff long junctional epithelium stratified epithelium pterygoid hamulus epithelial reattachment enamel epithelium voice phonetic phonation dysphonia dyslalia glottis supersonic vocal chord timbre phonetics emesis gag reflex

hanyatlik / visszafejlődik hanyatt fekvés hanyatt fekvő hányinger hánytató harang, gumiharang, polírozó harántátmérő harántcsíkolt izom harántirányú ív harántirányú kompenzatorikus mozgás haránt / keresztirányú haránt-összeköttetés / harántkapcsolat haránttengely haránttörés harántul futó zománcléc harapás harapás, buldogharapás, centrális pozícióban vett harapás, diszgnát harapás, élharapásemelés harapásemelő, éjjeli harapásemelő, éjszakai (csikorgatóknak) harapásemelő sín harapáserőt mérő készülék harapás, fedőharapás, fordított harapási harapási beállítás harapási erő harapási forma harapási helyzet harapási magasság harapási mintavétel harapási rendellenesség harapási sablon harapási sík harapási viaszsánc harapás, keresztharapás, kiegyensúlyozott harapás, lateralis pozícióban vett harapásmagasság harapásmagasságmérő-készülék harapás, meziális harapás, neutrális harapás, normális harapás, nyitott harapás / okklúzió, szabályos

degradare poziţie dorsală poziţie clinostatică greaţă emetic cupula, clopot de cauciuc clopot pt. şlefuire diametru transversal muşchi striat arc transversal mişcare compensatorie transversală transversal legătură transversală ax transversal fractură transversală creastă de smalţ transversală ocluzie, incizie, muşcare progenie man-dibularâ, ocluzie inversă anterioară verificarea ocluziei centrice disgnaţie ocluzie cap la cap înălţarea ocluziei gutieră de înălţare nocturnă gutieră nocturnă pt. bruxo-mani şină pt. înălţarea ocluziei, gutieră de înălţare gnato-dinamometru ocluzie acoperită ocluzie inversă ocluzal adaptare, ajustare ocluzală forţă ocluzală modalitate de ocluzie poziţie în ocluzie dimensiune verticală a ocluziei înregistrarea ocluziei tulburare de ocluzie şablon de ocluzie plan de ocluzie val de ceară pt. determinarea ocluziei ocluzie încrucişată ocluzie echilibrată verificarea relaţiilor ocluzale în late-ropulsie înălţimea ocluziei instrument pt. determinarea dimensiunii ocluzale ocluzie mezia-lizată ocluzie neutrală, poziţie ocluzală neutrală ocluzie normală ocluzie deschisă ocluzie eugnată

decline dorsal position recumbent position nausea emetic rubber cup polishing cup transversal diameter striated muscle transversal arc transversal, horizontal compensatory movement transversal transversal layer transverse axis transversal fracture transversal enamel crest bite, occlusion mandibular prognathism, anterior protruded position centric checkbite dysgnathia edge-to-edge bite, end-to-end bite raising the bite mouthguard night guard occlusal appliance / splint gnathodynamometer covered occlusal position inverted occlusion occlusal, morsal occlusal adaptation occlusal force occlusal form occlusal position vertical dimension of occlusion occlusal device occlusal disharmony record base, bite plate occlusal plane biteblock / occlusal rim cross-bite balanced bite / occlusion lateral checkbite height of bite bite gauge mesio-occlusion, mesoclusion neutroclusion normal bite open bite, apertognathia eugnathic occlusion

harapás, prognát harapásregisztrálás, funkcionális harapásregisztráló viasz harapássüllyedés harapásvétel harapás, zárt harapdálás (orcái nyálkahártyát) harapómozgás harmadik osztályú kavitás restaurációja hármas elágazódás harmonikus fogsorilleszkedés háromcsücskű háromkomponensű ötvözet háromnegyed korona háromnegyed koronával ellátott csapos hídhorgony háromszög háromszög, Boltonháromszög, Bonwillháromszögletű háromszögű / esszenciális gerinc hártya hártya, cementhártya, dializáló hártya, féligáteresztő hártya, hüvely- / burok hártya, lepedékhártyás hasáb alakú tömő hasadás / széthasítás hasadék hasadék, archasadék, laterális hasadék, mediális hasadt ínyszél hasadt nyelv hashajtás hasi hasítás / hasadás hasító / hasogató / nyillaló hasított hasogató fájdalom hasonló hasonló korú / azonos korcsoportba tartozó hastífusz használati utasítás használható sugár határ, dentin-cement határ, dentogingivális határeset határidő lejárása (dátum), szavatosság dátuma határidő / terminus

ocluzie progenă înregistare ocluzală funcţională ceară de ocluzie diminuarea verticală a ocluziei determinarea ocluziei ocluzie blocată muşcarea obrazului, (morsicatio buccarum) mişcare de incizie restaurarea cavităţii de clasa Ill-a trifurcaţie armonie interocluzală tricuspid aliaj ternar coroană parţială trei pe patru stâlp de punte cu ancorare prin coroană 3/4 triunghi triunghiul Bolton triunghiul Bonwill triunghiular creastă esenţială membrană, peliculă membrană cementară membrană pt. dializă membrană semipermeabilă teacă peliculă membrános fuloar rectangular dehiscenţă fisură fisură facială fisură laterală fisură mediană fisură gingivală Stillman limbă fisurată purgare abdominal clivaj lanci-nanţă secţionat durere lanci-nantă asemănător, similar de vârstă identică febră tifoidă mod de utilizare, instrucţiuni de utilizare, de folosire fascicol util joncţiune cemento-dentinară joncţiune dentogingivală limită, stare de graniţă data expirării termen, trimestru

prognathic occlusion functional chew-in record record-rim, bite-block, bite-wax vertical decrease of occlusion bite-taking locked bite cheek-biting, (morsicatio buccarum) bite movement class 3 restoration trifurcation occlusal harmony tricuspid ternary alloy three-quarter crown pinledge abutment triangle Bolton triangle Bonwill triangle triangular cross crest pellicle cementum membrane dialyzing membrane semipermeable membrane sheath fur, film, pellicle membranous quadrangle condenser, square plugger fissure, dehiscence fissure, cleft facial cleft lateral cleft median cleft gingival Stillman's clefts fissure tongue purging abdominal cleavage splitting fissured lancinating pain similar of matched age (epidemiol.) typhoid fever directions for use useful beam (radiol.) cemento-denti-nal junction dentogingival junction borderline case expiry date term

határ, mucogingivális (feszes íny és laza alveoláris nyálkahártya határa) határ, nyújthatósági határos határsugárzás határ, zománc-cement határ, zománc-dentin hatás hatásfok hatás, károsító hatás, káros vagy a szokásostól eltérő hatásos hatásos gyógyszer hatásos, kis mennyiségben hatástalan hatástalanítás hatékony hatékony adag hatóanyag hátrafelé irányuló / retrograd hátrahúzódás hátramozgás hátrány hátsó hátsó felszín hátsó fog hátsó fogakban alkalmazott kompo-zittömés hátsó harapás hátsó irányba elhajlás hátsó irányba vándorlás hátsó lezárási terület hátsó, lingvális, nyelv felé néző moláris csücsök háttérsugárzás hátul hátulsó hátulsó (érző) ideggyök Havers-csatorna Hawley-készülék háziorvos háziorvos / általános orvos Hedström-reszelő hegesedés hegesztés hegesztetlen heg / forradás / sebhely hegszövet hegyes hegyes olló hegyes sebkampó hegyesség hegyesvégű szonda hegyezés / élezés hegzsugorodás

joncţiune mucogigivală limită de întindere contiguu raze limită joncţiune, limită smalţ-cement joncţiune, limită smalţ-dentină efect randament efect dăunător efect negativ eficient medicament eficace, eficient efect oligodinamic ineficient inactivare, neutralizare eficient doză eficientă substanţă activă retrograd retropulsie mişcare retropulsi-vă dezavantaj posterior suprafaţă posterioa-ră dinte posterior obturaţie compozită în regiunea molară ocluzie distalizată distoversi-une migrare în direcţie distală, distalizare spaţiul posterior de închidere cuspid disto-lingual radiaţie de fond posterior dorsal rădăcina nervului spino-dorsal canalul Havers aparatul de contenţie Hawley medic de familie medic de familie, medic generálist ac de canal Hedström cicatrizare sudare nesudat cicatrice ţesut cicatricial ascuţit foarfecă cu vârf ascuţit depărtător cu gheare ascuţime, caracter ascuţit/tăios sondă cu vârf ascuţit ascuţire contracţie

muco-gingival junction yield point contiguous grenz rays cemento-e-namel junction dentino-e-namel junction effect efficiency injurious / harmful effect adverse effect efficacious efficient drug oligodynamic ineffective, inefficacious inactivation efficient, effective efficient dose active substance / agent retrograde retrusion retrusion movement disadvantage posterior posterior surface posterior / cuspidal tooth composite filling of molars distoclusion distoversion distal migration post-dam area (prosthodont.) entoconid (anat.) background radiation posterior, behind, at the back dorsal dorsal root Haversian canal Hawley retainer medical adviser general practitioner Hedström reamer cicatrization welding seamless scar repair tissue sharp sharp-pointed scissors sharp-hook retractor sharpness point / sharp probe sharpening contraction, cicatrical

héj / hüvely / páncél helycsinálas, nyílástágítas helycsináló helyes eugnát harapás (helyes fogsorzáródás) helyettesítés / pótlás helyettes / pótló / pótlék helyfenntartás (pl. idő előtti tejfog-extractio után) helyfenntartó helyi helyi alkalmazás helyi érzéstelenítés helyi érzéstelenítő helyi fájdalom helyi hatás helyi tünet helyi vértelenség helymeghatározás helyreállítás helyreállítás, műtéti helyreállítás, tömés / betét helyreállító, restaurátor helyreállító sebészet helyreillesztés / összeillesztés helyre tesz helyre- / visszaállítás helytelen helytelen kezelés hely / tér / térköz helyzet helyzet / állapot helyzet, elülső élharapásos helyzet-mozgásérző, proprioceptiv helyzet, okklúziós helyzet, semleges helyzet, ülő hemiatrophia faciei hemiplegia hemisectio hemisectio / amputáció, fogfelezés hemofíliás hemoglobin hemolitikus henger hengeres hengeres gyökérpreparáló fúró hengeres hámsejt hengerhám henger, öntőhepatitis hepatitis epidemica hereditaer fibromatosis gingivae hereditárius

capsulă, coajă creare de spaţiu dispozitiv pt. creare de spaţiu eugnaţie înlocuire, substituire de substituţie menţinerea spaţiului menţinător de spaţiu localizat aplicare locală anestezie locală anestezic local durere locală efect local simptom local ischemie locală poziţionare reconstrucţie restaurare chirurgicală restaurare restaurator chirurgie restaurátorié repoziţionare, asambale, coaptare repoziţionare reabilitare incorect, eronat, greşit tratament incorect, maltratare spaţiu poziţie stare, poziţie poziţie de ocluzie cap la cap proprioceptiv poziţie de ocluzie poziţie neutră poziţie şezândă hemiatrofia feţei, atrofie hemifacială hemiplegie, paralizie unilaterală hemisecţie hemisecţiune hemofil hemoglobina hemolitic cilindru cilndric freză cilindrică pt. preparat canale celulă epitelia-lă cilindrică epiteliu cilindric mufă pt. turnare, cilindru hepatită hepatită epidemică, hepatită infecţioasă fibromatoză gingivală ereditară ereditar

shell, skin space regainer space obtainer orthognathia substitution, replacement substitute space maintenance space maintainer localized local application local an(a)esthesia local an(a)esthetic local pain local effect local symptom local ischemia tooth positioner (orthodont.) restoration, restoring, repairing surgical reconstruction restoration restorative reconstructive surgery assembling, coupling restoration, repair rehabilitation incorrect, wrong inadequate, incorrect treatment space position, situation, posture state, condition, position anterior occlusal position proprioceptive occlusal position neutral position sitting down position hemiatrophy of the face hemiplegia hemi-section hemisection h(a)e-mophilic h(a)emoglobin h(a)e-molytic cylinder cylindrical cylindrically guided root-forming drill cylindrical epithelial cells columnar epithelium casting ring hepatitis viral hepatitis hereditary gingival fibromatosis hereditary

hermetikus lezárás hermetikus zárás herpesz herpeszes dermatitis herpeszes erupció/ herpesz herpeszes íny és szájgyulladás herpeszhólyag herpesz simplex herpesz zoster herpetiform herpetiform ulceratio Hertwig-féle hámhüvely heterodont heteroplasztikus transzplantátum heterotop (szerv vagy szövet rendellenes fekvése / ektópia / rendellenes elhelyezkedés) heterotranszplantáció heterotranszplantátum heveny heveny gyulladás heveny ínygyulladás hexóz hézag / hasadék hézag / hasadék / diastema hézag / távolság hialin hialinizáció hialinporc hiány hiányállapot hiánybetegség hiányos fogazat hiányos táplálkozás hiatus semilunare hiba hiba, öntési hibás hibás diagnózis hibás fogilleszkedés hibás ízesülés hibás működés híd, adhéziós híd, alámosható hidantoin-inyhyperplasia hidantoinszármazékok hidegen polimerizálódó akrilát hidegen polimerizált hideginger hideg inger, a fogbél vitalitását megállapító inger hidegkauter / kriosebészet hideg polimerizáció, önkötő

închidere ermetică închidere etanşă herpes dermatită herpetică erupţie herpetică gingivostomatită herpetică veziculă herpetică herpex simplex herpes zoster, simplex herpetiform ulceraţie herpetiformă teaca epitelială a lui Hertwig heterodont transplant heteroplastic ectopie hetero-transplantare hetero-transplant acut inflamaţie acută gingivită acută hexoză diastema diastema, fisură, spaţiere spaţiu, spaţiere, distanţă hialin hialinizare cartilaj hialin carenţă, lipsă stare carenţială boală prin carenţă dentiţie deficitară malnutriţie hiatus semilunar eroare, greşeală, defect defect de turnare defectuos, greşit, eronat diagnostic greşit, eronat dizarmonie ocluzală articulare defec-tuasă, greşită, incorectă disfuncţie restaurare protetică fixă adezivă (RPF) RPF suspendată hiper-plazie gingivală hidantoinică derivaţi de hidantoină răşină polimerizabilă la rece polimerizat la rece stimul termic producător de temperaturi coborâte stimul termic la rece pt. testarea vitalităţii pulpare crio-chirugie poli-merizare la rece,

hermetical sigilation hermetic seal herpes herpetic eczema herpetic lesion herpetic gingivostomatitis herpes variceliform vesicle cold sore (herpes simplex) herpes zoster her-petiform Coxsackie virus stomatitis Hertwig's root sheath heterodont heteroplastic transplant heterotopia, ectopia heterotransplantation, heterograft heterograft acute acute inflammation acute gingivitis hexose diastema diastema, diastasis interspace hyaline hyalin-ization hyalin cartilage deficiency deficiency state deficiency disease deficiency dentition malnutrition semilunar hiatus fault casting defect defective, deficient defective diagnosis pathogenic occlusion, occlusal disharmony defective articulation dysfunction adhesive fixed partial denture (FPD) sanitary, self-cleasing fixed partial denture Dilantin hyperplasia hydantoine derivates cold-cured resin, autopolymer resin cold-cured cold stimulus cold sensitivity stimulation cryosurgery cold-curing

hidegvizes borogatás híd, extenziós híd, fémre égetett kerámiahídhorgony, öntött híd, ideiglenes híd, kerámiahíd, két pillérű híd, kiterjesztett híd, kivehető hídmunkatervezés / szerkesztés hídpillér hídpótlás hídpótlás, kivehető hídpótlás, rögzített hídpótlás, szabadvégű hidrofil géz hidrofil, vízszívó hidrofluorsav hidrofób / víztaszító hidrogén hidrogén-peroxid, H2O2 hidrokolloid hidrokolloid lenyomatanyag hidrolitikus hidroxid hidroxilapatit hid / rögzített részleges fogpótlás (RRFp) híd, szabadvégű hidtest hidtest, vonalszerűén érintkező híd, több pillérű híd, üvegszálas merevítésű hídváz, öntött hígan folyó higany higanyadagolás higanyadagoló higanygőz higanymérgezés higanyszegély (gingiván) Highmore-üreg / szinusz maxilláris higiénikus híd / alámosható híd hígítás hígító higroszkóp / nedvszívó higroszkópos beágyazó massza himlőkiütés hímnemű hiperbola hipercimentózis

autopolimerizare compresă cu apă rece restaurare protetică fixă (RPF) cu extensie RPF metalo-ceramică stâlp turnat restaurare protetică fixă, RPF provizorie RPF de ceramică RPF cu doi stâlpi RPF cu extensie RPF demontabilă proiectarea construcţiei RPF stâlp dentar pt. RPF RPF - Restaurare Protetică Fixă, proteză conjunctă restaurare protetică compozită mobilizabilă RPF RPF cu extensie tifon hidrofil hidrofil acid hidrofluoric hidrofob hidrogen apă oxigenată, peroxid de hidrogen hidrocoloid hidrocoloid pt. amprentă hidrolitic hidroxid hidroxilapatită restaurare protetică fixă (RPF), punte RPF cu extensie intermediar, corpul RPF element intermediar RPF tangent linear RPF cu stâlpi multipli RPF cu fibre de sticlă schelet metalic turnat al RPF fluid mercur dozare de mercur flacon dozator de mercur vapori de mercur intoxicaţie cu mercur lizereu mercurial antrul lui Highmore RPF suspendată diluare diluant higroscop masă de ambalat higroscopic erupţie de varicelă masculin hiperbolă hipercimentoză

cold pack cantiliver extension porcelain fused to metal FPD cast abutment temporary fixed partial denture (temporary FPD) all-porcelain FPD two-abutment FPD extension FPD removable FPD FPD construction FPD abutment fixed partial denture, FPD fixed-removable prosthesis fixed-bridge prosthesis partial denture cantiliver prosthesis absorbent gauze hydrophilic hydrofluoric acid hydrophobic hydrogen hydrogen peroxide hydrocolloid hydrocolloid impression material hydro-lytic hydroxide hydroxyapatite, bone salt fixed partial denture (FPD), bridge extension FPD fixed partial denture intermediary modified ridge lap multiple abutment FPD glass fiber-reinforced bridge / FPD FPD cast framework diluted mercury, quicksilver mercury dosation mercury dispenser mercury vapours mercury poisoning mercury line Highmore antrum sanitary FPD dilution diluent hygroscopic hygroscopic investment smallpox eruption male hyperbole hypercementosis

hiperémiás hiperémia / vérbőség hiperfunkció hiperkeratózis, dohányzás hatására fellépő hiperkeratózis, mechanikai irritáci-óra fellépő hiperoxid hiperplasztikus szövet hipertenzió hipertireózis szindróma hipertrofia hipertrófiás hipervitaminózis hipnózis hipofízis hipofíziszavar hipoglikémia hipoglikémiás hipoglikémiás sokk hipoklórsav hipokónusz hipotenzió hipotireoid hipotireózis hipovitaminózis hirtelen fellépő keringési elégtelenség hirtelen fellépő tünet histiocyte hisztamin hisztériás hisztogenezis / szövetfejlődés hisztokémia hisztokémiai hisztológiai vizsgálat hisztopatológiai hisztotoxikus hitelesítés / tipizálás hitelesített hivatás, fogorvosi hivatás, orvosi HIV negatív paciens HIV pozitív beteg hízósejt hódfarok alakú polírozó Hodgkin-kór holtfej, öntési holttest hólyag hólyagosa hólyagos hólyagos kiütés hólyagszerű homályos homeopátia homeosztázis

congestionat, hipere-mic congestie, hiperemie hiperfuncţie hipercheratoză tabagică hipercheratoză iritativ-mecanică hiperoxid ţesut hiperplazic hipertensiune hiperti-roidism hipertrofie hipertrofiant hipervitamino-ză hipnotism hipofiză tulburare hipofizară hipoglicemie hipoglicemie şoc hipoglicemie acid hipocloros cuspid hipodezvoltat hipotensiune hipotiroidian hipotiroidism hipovitaminoză insuficienţă circulatorie instalată brusc simptom cu debut brusc celulă reticulo-endote-lială, histiocit histamină isteric his-togeneză histochimie histochimie examen histologic histopatologic toxic tisular autentificare autentificat profesiune de stomatolog profesie medicală bolnav HIV negativ bolnav HIV pozitiv mastocit bruni-sor boala Hodgkin rezervor pt. turnare cadavru, corp neînsufleţit vezică, sac veziculă veziculos erupţie veziculo-sasă veziculos opac homeopatie homeostază

hyperemic hyperemia hyperfunction keratosis from smoking frictional keratosis superoxide flabby / hyperplastic tissue hypertension, high blood-pressure hyperthyroidism hypertrophy hypertrophy hypervitaminosis hypnotism pituitary body hypophysis disease hypoglyc (a)emia hypoglycaemic hypoglyc(a)emic shock hypochlorous acid hypocone (anat.) hypotension hypothyroid hypothyroidism hypovitaminosis circulatory collapse shower histiocyte histamine hysterical histogenesis histochemistry his-tochemical histological / microscopical examination histopathological histotoxic standardization standardized dental profession medical profession HlV-negative patient HIV-infected patient mast cell burnisher Hodgkin's disease reservoir in casting dead body, corpse bladder bleb vesicular vesicular eruption pom-phoid opaque homeopathy homeostasis

homlok homlokarccsonti homlokcsont homlokdudor homloklebeny homloknyúlvány homlokpofacsonti homlokreflektor homloksík homloktükör homloküreg-gyulladás homogenizálás homogén leukoplakia homokfúvás homokfúvó homokfúvó egységkészülék homokfúvó készülék homokfúvott homoplasztika (szövet pótlása más egyén azonos szövetével) homorú homorú csontvéső homorulat homorú tükör homotranszplantátum hordágy / tábori ágy hordozható horgascsipesz horgas / fogazott horgonyelem horgonykorona horgony / rögzítőelem / csúsztató / kapocs / anker horizontális alveoláris csontpusztulás / csontreszorpció horizontális gyökérhártyarost horizontális sík / vízszintes határvonal horizontális túlharapás horizontális / vízszintes horkolást gátló készülék hormon hormon, mellékvesekéreghormon, növekedési hormonok, ösztrogén hormonrendszer hormon, szomatotrop horog / kampó / kapocs horony / retesz horzskőpor / csiszolópor horzskőpor / polírozópor hossz hosszan tartó hosszanti hosszanti törés hossznövekedés hossztengely

regiune frontală fronto-maxilar os frontal protuberantă frontală lambou frontal apofiză frontală fronto-malar lampă frontală plan frontal oglindă frontală sinuzită frontală omogenizare leucopla-zie omogenă sablare pulverizator sabla-tor cu nisip aparat de sablare cu granule fine de nisip sablat homo-plastie concav pensă concavitate oglindă concavă grefă ho-moplastică brancardă portabil pensă zimţată dinţat, zimţat element de ancorare coroană de ancorare ancoră resorbţie alveolară orizontală fibră orizontală plan orizontal spaţiu de inocluzie sagitală orizontal aparat pt. prevenirea sforăitului hormon hormon al corticalei suprarenale hormon de creştere estrogen sistem hormonal hormon somatotrop cârlig culisă piatră ponce pudră / granule fine din piatră ponce lungime efect prelungit longitudinal fractură longitudinală dezvoltare longitudinală axa longitudinală

forehead frontomaxillary forehead, brow forehead swelling forehead flap frontonasal process (embryol.) frontomalar head reflector frontal level frontal mirror sinus frontal infection homogenizing homogenous leukoker-atosis sandblasting powder blower, vapour sand-blasting unit sanding apparatus sandblasted homoplasty concave gouge concavity concave dental mirror homograft, homotrans-plantation stretcher portable hooked pincér hooked, crooked anchor element crown anchorage anchor horizontal alveolar resorption horizontal fibre horizontal plane / level overjet horizontal interim anti-snoring appliance hormone suprarenal hormone growth hormone (o)estrogen hormonal system somatotropin (growth hormone) hook link pumice pumice powder length long / delayed effect longitudinal longitudinal fracture longitudinal grow long axis

hosszú arcú, keskeny arcú hosszú ideig tartó hatás hosszúkonuszos röntgentechnika hosszú láncú polimer hosszú szárú fúró hosszú tubus hosszú uvula Howship-lakúnák hozam hozzáidomítás / illesztés hozzákeverés hozzáragasztás hő hőálló hőáteresztés hőemelkedés hőérzékenység hőfejlődés hőfok hőforrás hő hatására megkeményedő műanyag hő, hőmérsékleti hőingerlés hőintervallum, olvadási hőkezelés (fémé) hő, kötési hőlabilis / hőérzékeny hőlégkezelés hőlég-sterilizáció hőleg-sterilizátor hőmérés hőmérő hőmérséklet hőmérsékleti diagram hő, olvadáshőre érzékeny műanyag hőre képlékeny hőre kötés / keményedés hőre polimerizálódó műanyag (ak-rilát) hőre való homogenizálás hőre való összehúzódás hörgő légzés hőstabil hősterilizálás hősugárzó hőszabályozás hőszigetelő hőtágulás hőtágulási együttható hőtermelési hővezetés hőzsugorodás húgyhólyag húgysav

lepto-prosop efect de durată tehnică radiologică cu con lung polimer cu macromolecule freză cu tijă lungă con lung uvulă hipertrofică lacunele lui Howship debit adaptare amestecare adeziune căldură termorezistent conductibilitate termică febră uşoară / mică sensibilitate termică termogenerare grad termic sursă termică material plastic termopolire-mizabil termic, termo-, căldură stimulare termică interval de topire tratamentul termic al metalelor căldură de priză termosen-sibil tratament aeroter-mic, vaporizare sterilizare cu aer cald, sterilizator electric cu aer cald, pupinel determinarea temperaturii termometru temperatură diagramă termică căldură de topire material termoplastic termoplastic priză la cald, solidificare la cald, termopolime-rizare răşină polimerizabilă la cald, termopolimerizare omogenizare termică contracţie termică stridor termostabil sterilizare termică radiator termic reglare termică, termoreglare termoizolant expansiune / dilatare termică coeficient de expansiune termică termogenetic conductibilitate termică contracţie termică vezică urinară acid uric

leptoprosope long-term effect long-cone technique (radiol.) long-chain polymer long-shank bur long cone (radiol.) hypertrophy cal uvula Howship's lacunae yield adaptation mixture adhesion heat heat-resistant thermal conductivity slight fever heat sensibility heat generation degree of temperature source of heat thermoplastic resin heat heat stimulation melting range anneal bonding temperature heat labile vaporization hot air sterilization electric hot air sterilizer temperature determination thermometer temperature phase diagram fusion / melting heat thermoplasticizing substance thermoplastic thermopolimerization heat cured resin treatment heat homogenizing thermal contraction rattle in one's throat thermostable thermodesinfection heater thermoregulation thermal insulator thermal expansion thermal expansion coefficient thermogenic thermal conductibility thermal contraction urinary bladder uric acid

hulladék hulladék- és vattatartó hulladéktartó hullám, elektromágneses hullámhossz humoral is immunitás hurok hurokelektród hurok / kacs hurok, kapilláris hurokrugó, nyitott hurutos húsevő hús / izom huszonnégyóránkénti hússzerű Hutchinson-fog huzal húzás húzási szilárdság húzás, külső húzás, mandibulomaxilláris húzódás hűtés / fagyasztás hűtőfolyadék hüvelykujjszopás hypercementosis hyperol / hidrogén-peroxid / hiper-oxid hyperparathyreoidismus hyperplasia, cement hyperplasia, focalis epithelialis hyperplasia, ínyhypogeusia hypoplasia hypoplasias zománc iatrogen betegség iatrogen tulajdonságú ibolyántúli sugárzás (UV) ideális fogilleszkedés / fogsorzáródás ideális / legjobb ideg idegátmetszés idegbénulás idegbénulás, arcideg, bolygóidegdaganat idegdekompresszió idegellátás idegen eredetű idegen test ideg eredetű ideges

deşeu recipient pt. deşeuri şi vată recipient, suport pt. deşeuri undă electromagnetică lungime de undă imunitate umorală ansă electrod cu ansă ansă, capsă ansă capilară resort cu buclă deschisă catar carnivor carne, muşchi circadian sarcoid dinţii Hutchin-son cablu, fir tracţiune rezistenţă la tracţiune, coeficient de tracţiune tracţiune externă tracţiune intermaxilară contracţie răcire, refrige-raţie, îngheţare lichid de răcire sugerea police-lui hipercementoză peroxid de hidrogen hiper-paratiroidism hiperplazie cementară hiperplazie epitelială localizată hiperplazie gin-givală hipogeuzie hipoplazie hipoplazie de smalţ boală de natură iatrogenă proprietate iatrogenică radiaţie ultravioletă, UV ocluzie ideală ideal nerv neurotomie paralizie nervoasă paralizia nervului facial nervul vag neurom decompresiu-nea nervului inervaţie străin (adj.), de origine străină corp străin de origine nervoasă nervos

waste, garbage waste-wool receiver waste receiver electromagnetic wave wavelength humoral immunity noose loop electrode loop capillary loop open loop spring catarrh carnivorous flesh circadian sarcoid Hutchinson's teeth wire, cable traction tensile strength external traction intermaxillary traction, maxillomandibular traction strain refrigeration coolant thumb suck(ing) excementosis (see also hypercementosis) hydrogen peroxide, oxygenating agent hyperparathyroidism cementum hyperplasia focal epithelial hyperplasia gingival hyperplasia hypo-geusia malacia pitted enamel iatrogenic disease iatrogenic feature UV radiation ideal occlusion ideal nerve neurotomy paralysis facial nerve paralysis; facial paralysis nervus vagus neuroma nerve decompression innervation foreign (adj.), origin foreign body nervous nervous

idegesség ideg, exairesis idegfájdalom idegfonatro ideggyógyászati idegi idegkimetszés idegköteg átmetszése / tractotomia idegközpont ideg, látóideg, neuromuscularis ideg, nyelv alatti idegpálya idegrendszer idegrendszer, központi idegrendszer, paraszimpatikus idegrendszer, szimpatikus idegrendszer, vegetatív idegrost idegrostdaganat idegrost, myelinhüvelyes idegrostok idegsejt idegsérülés ideg, szájpadideg, szimpatikus idegtörzs idegtű (pulpa eltávolítására használatos eszköz) idegvégződés idegvégződés, proprioceptív ideiglenes ideiglenes / átmeneti ideiglenes csonkvédő korona ideiglenes fogfelépítés ideiglenes fogmű ideiglenes fogsor ideiglenes gyökértömés ideiglenes híd ideiglenes korona ideiglenes megoldás ideiglenes paradentális sín ideiglenes protézis ideiglenes sín ideiglenes stancolt korona ideiglenes tömés ideiglenes tömőanyag idiopátiás / ismeretlen etiológiájú idiopátiás steatorrhoea idioszinkrácia idő, alvadási időbeli sorrend

nevroză exereza nervului neuralgie pachet nervos neurologic nervos neurectomie tractotomie centru nervos nerv optic neuromuscular nerv sublingual cale nervoasă sistem nervos sistem nervos central sistem nervos parasimpatic sistem nervos simpatic sistem nervos vegetativ fibră nervoasă neurofibrom fibră nervoasă mielinică fibre nervoase celulă nervoasă traumatism al nervului nervul palatin nerv simpatic trunchi nervos ac tirnerv terminaţiune nervoasă terminaţie nervoasă proprioceptivă provizoriu temporar, provizoriu coroană provizorie de protecţie a bontului restaurare dentară provizorie restaurare protetică provizorie proteză provizorie obturaţie de canal provizorie restaurare protetică fixă, RPF provizorie coroană provizorie rezolvare provizorie şină parodontală provizorie proteză provizorie şină provizorie / temporară coroană stanţată provizorie obturaţie provizorie material de obturaţie provizorie idiopatic steatoree idiopatică idiosincrazie timp de coagulare ordine cronologică

neurosis nerve avulsion neuralgia nerve plegus neurological nervous neurectomy tractotomy nervous centre optic / visual nerve neuromuscular nervus sublingualis neurofibril nervous system central nervous system parasympathetic nervous system sympathetic nervous systems neurovegetative system, vegetative nervous system nerve fibre neurofibroma myelinated / medullated fibre nerve fibres nerve cell nerve injury palatine nerve sympathetic nerve nerve trunk barbed broach nerve ending proprioceptive nerv termination temporary temporary, transitional temporary crown temporary tooth restoration interim / transitional / provisional denture temporary prosthesis / denture, interim denture temporary root canal filling temporary fixed partial denture (temporary FPD) temporary crown temporary solution semipermanent periodontal splint temporary denture temporary splint temporary swaged crown temporary filling / stopping temporary cement idiopathic idiopathic steatorrhoea idiosyncrasy coagulation time chronological order

idő előtti fogáttörés idő előtti fogzás idő, fogzási idő, formázhatósági idő, keményedési idő, keverési idő, kötési idő, lappangási idő, reagálási idős időskori caries időskori elastosis (elasztikus szövetek degenerációja) időskori kórtan időskori szklerózis idősödés időszak idő, szilárdulási időtartam idő, vérzési idült akusztikai trauma idült gyulladás idült / krónikus candidiasis ifjúkori igazgatás / praxisvitel igazítás / hozzáillesztés / korrekció igazolás, orvosi igazságügyi fogászat igazságügyi orvostudomány igen érzékenység, túlérzékenység igen finom polírozókorong iker ikerfog ikerív illékony / illanó / párolgó illesztés illesztőelem / adapter illóolaj immediat fogsor immobilizáció / nyugalomba helyezés immobilizációs ligatúra immunbetegségek, orális immúnis / védett immunitás, aktív immunitás, celluláris immunitás, humorális immunitás / védettség immunitás, szerzett immunizálás / beoltás immunizálódás immunizáló hatású immunológiai immunológia, orális

erupţie precoce dentiţie precoce durata erupţiei timp de modelare timp de solidi-ficare timp de malaxare timp de priză perioadă de latenţă timp de reacţie vârstnic carie senilă degenescenţa senilă a ţesuturilor elastice gerontologie scleroză senilă îmbătrânire perioadă timp de solidifi-care durată timp de sângerare traumatism acustic cronic inflamaţie cronică can-didoză cronică juvenil administrarea (unui praxis) adaptare certificat medical stomatologie medico-legală medicină legală hipersensibilitate, sensibilitate excesivă disc abraziv cu granulaţie extrafină gemen dinte geminat arc bigeminat volatil adaptare adaptor ulei volatil proteză imediată imobilizare ligatură de stabilizare afecţiuni orale de origine imunologică imun imunitate activă imunitate celulară imunitate umorală imunitate imunitate dobândită imunizare imunizare efect imuni-zant imunologic imunologie orală

accelerated eruption accelarated dentition period / duration of eruption moulding time hardening time mixing / stirring time setting time period of latency reaction time senile, old senile caries senile elastosis gerontology age hardening ageing period hardening time period, length of time bleeding time chronic acoustic trauma chronic inflammation chronic candidosis juvenile practice administration adaptation certificate of health forensic dentistry / odontology forensic medicine hypersensitivity abrasive disk with extrafine granulation twin twin-tooth twin-arch (orthodont.) volatile adaptation adapter volatile oil (essential oil) immediate denture immobilization stabilizing ligature oral immunological diseases immune active immunity cellular immunity humoral immunity immunity acquired immunity immunization immunifaction immunogenic effect immunological oral immunology

immunológus immunoszuppressziós állapot immunreakció immunválasz impactált bölcsességfog impactált fog impactatio impermeabil itás implantáció implantációs csap implantációs modell implantációs pillér implantált pillér implantátum implantátum alépítménye implantátum, alloplasztikus implantátum, artroplasztikus implantátum, bikortikális implantátum, biokerámia implantátum, Branemarkimplantátumcsap implantátum, csavar alakú implantátum, fémimplantátum közbülső része implantátumok, fogászati implantátumra helyezett protézis implantátum váz in inaktivációs / inaktivitási atrofia inaktív caries inaktivitás ínátmetszés incipiens caries incisalis fogvezetésszög incisalis, metszőéi felőli incisalisszög incisalis vezetőfelszín incisio / bemetszés incisivus lateralis / oldalsó kismetsző incisivus / metszőfog incisura / bevágás incisura mandibulae incisura pterygomandibularis incizális él incizális, metszőéli index index, caries index, koponyaindex, közösségi paradentális index, mitotikus index, paradentális index PMA index, szájhigiéniés

medic imunolog stare imunosupresată reacţie imună răspuns imunologic incluzia molarului de minte dinte inclus erupţie întreruptă impermeabilitate implantare tijă de implantare model pt. implant bont de implantare stâlp implantat implant infrastructura implantului implant aloplastic implant artroplastic implant bicortical implant bioceramic implant Branemark dispozitivul implantului implant în formă de şurub implant metalic mezostructura implantului implan-te dentare implant protetic scheletul implantului tendon atrofie de inactivitate carie inactivă inactivitate, pasivitate, inerţie secţiune de tendon carie incipientă, pată albă cretoasă unghiul conducerii incisive incizal unghiul incizal ghidaj incisiv incizie incisiv lateral dinte incisiv, incisiv central incizură incizură sigmoidă incizură pterigomandibulară margine incizală incizal indice indice de carie indice cranial indice CPITN indice de mitoză index parodontal indicele P.M.A. indicele igienei bucale

immunologist immunosu-pressive state immune reaction immune response impacted third molar impacted tooth arrested eruption impermeable implantation implant post implant model implant pillar implant abutment implant implant infrastructure allograft arthroplastic implant bicortical implant bioceramic implant Branemark implant implant post screw implant metal implant implant mesostructure dental implants denture implant implant frame tendon disuse atrophy arrested caries inactivity tendon section initial caries, white spot lesion / caries incisal angle guide incisal incisal angle incisal guide incision lateral incisor incisor tooth incisura, notch mandibular / sigmoid notch ptery-gomaxillary / hamular notch incisal edge incisal index caries index cranial index community periodontal index of treatment needs (CPITN) mitotic index periodontal index PMA (Index of inflammation of the papillary, marginal and attached gingiva) oral hygiene index

indikáltra indirekt elhorgonyzási elemek (részleges fogsor) indirekt pulpasapkázás indiszpozíció / rossz közérzet individuális sugárdózis-ellenőrzés indoklás indokolatlanul alkalmazott transzplantáció indukció / indukálás infarktus infekció, bakteriális infekció, gyökérinfekció, paradentális infiltrációs érzéstelenítés influenza információk infractío / repedés / részleges törés inframandibuláris infraokklúzió infraokklúzió, (okklúziós sík alatti, az okklúziót el nem érő fog) infraorbitális, szem alatti infravörös infravörös sugárzás infúzió infúziós készülék infúziós oldat ingadozás inger ingerdentín / regeneratív dentin inger, elektromos inger, fájdalomingerhatás ingerküszöb ingerlékeny ingerlés ingerlés / stimulálás ingerlőkészülék inger, mechanikai ingernyál ingerválasz / ingerreakció ingervezetés inhalációs érzéstelenítés inhalációs maszk inhalációs maszk, nitrogén-oxid inhalációs narkózis iniciális caries iniciális oldalirányú rágómozgás injekciós fecskendő injekciós tű injekciós tű, canule injekció, subcutan injekció, subperiostális injektálható

indicaţie elemente de ancorare indirecte coafaj pul-par indirect indispoziţie controlul individual al dozei de radiaţie argument, motivare transplant cu indicaţie greşită inducţie infarct infecţie bac-teriană infecţie radicu-lară infecţie periodontală anestezie prin infiltraţie gripă informaţii fractură incompletă submandibular ocluzie adâncă infrao-cluzie infraorbital infraroşu radiaţie infra-roşie infuzie aparat de infuzie soluţie de infuzie labilitate stimul dentină de iritaţie stimul electric stimul dureros efect stimulant prag de excitaţie iritabil, irascibil excitare stimulare, iritare stimulator stimul mecanic salivă stimulată reacţie de răspuns transmiterea stimulului anestezie prin inhalaţie mască pt. inhalaţii inhalátor de protoxid de azot narcoză prin inhalaţie carie incipientă mişcare laterală iniţială seringă ac pt. injecţie canulă injecţie subcutanată injecţie subperiostică injectabil

indication indirect retainers indirect pulp capping indisposition personal monitoring (radiol.) motivation overgrafting induction (embryol.) infarct bacterial infection radicular infection periodontal infection infiltration an(a)esthesia influenza, flu information infraction inframandibular infraclusion (infraocclusion) infraocclusion, abstraction infraorbital infrared infrared radiation infusion infusion apparatus infusion solution lability stimulus reparative den-tin(e) electric stimulus pain stimulus stimulus effect sensation / stimulus threshold irritable, excitable excitation stimulation, irritation stimulator mechanical stimulus stimulated saliva stimulus reaction stimulus transmission inhalation an(a)es-thesia inhalation mask nitrous oxide inhaler narcotisation, narcosis inhalation incipient carious lesion precurent laterotrusion hypodermic syringe injection / hypodermic needle cannula subcutaneous / hypodermic injection subperiosteal injection injectable

inkubációs idő inkubátor inlay inlay beágyazás inlayfúró inlayminta inlaymodell (csonk) inlayviasz innerváció innokklúzió, disztális inoperábilis inspekció iiisufficieiitia, funkcionális intellektus intenzitás / erősség intenzív ellátás intenzív osztály intercelluláris intercelluláris állomány intercuspidatio intercuspidatio / csücsök-csücsök találkozás interdentális interdentális hézag, diastema interdentális ínypapilla interdentális kapcsos fogsor interdentális merevítőrúdra csatolt Dolder-szerű rögzítés interdentális merevítőrúdra kapcsolódó rögzítés interdentális öltés interdentális septum interdentális térköz / fogköz interdentális szalagok interferenciák, okklúziós interglobuláris dentin interkuszpidácós helyzet interkuszpidális árok intermediális nyereg (protézis) intermittáló láz intermittáló ortodontiai erő interoceptor interokkluzális interokkluzális térköz interproximális interradikuláris interradikuláris septum interradikuláris tasak interstitialis interstitium / szövet közötti tér intervallum / köz / tartam intézet intézkedés, biztonsági intézkedés, preventív intézmény / szervezet / egyesület intoxikáció intraarteriális

perioadă de incubaţie incubator inlay ambalarea inlay-ului freză fisură tronconică model pt. inlay model pt. inlay ceară pt. inlay inervaţie inocluzie distală inoperabil inspecţie insuficienţă funcţională intelect intensitate terapie intensivă unitate de terapie intensivă intercelular substanţă intercelulară intercuspidare intercuspidare interdental diastema papilă interdentară proteză cu croşet interdentar ancorare pe bară Dolder ancorare pe bară inter-coronară sutura interdentară sept interdentar nişă interdentară ligament interdentar interferenţe ocluzale dentină interglobulară poziţie de intercuspidare fosă inter-cuspidiană şa intermediară febră intermitentă forţă ortodontică intermitentă interoceptor interocluzal spaţiu interocluzal de repaus interproximal interradicular sept interradicular fund de sac interradicular interstitial interstiţiu interval institut măsură de protecţie, de siguranţă măsură preventivă asociaţie intoxicaţie intraarterial

incubation period incubator, nursery carver, inlay inlay investment tapered fissure bur inlay die / model inlay model inlay wax innervation distal inocclusion inoperable inspection functional insufficiency intelligence, intellect intensity intensive care intensive care unit intercellular intercelullar substance intercuspidation inter-cuspidal position interdental interdental gap interdental gingiva interdental insertion prosthesis Dolder bar, clip attachment clip bar attachment interdental suture interdental septum interdental embrasure interdental ligament / fibre occlusal interferences interglobular dentin(e) intercuspidal position intercuspidal fossa intermediate saddle fit / attack / bout of fever intermitent orthodontic force sensory interoceptor interocclusal interocclusal clearance / gap, freeway space interproximal interradicular interradicular septum interradicular pocket interstitial interstitial space interval, period institute safety measurement preven(ta)tive measure institution intoxication intra-arterial

intraartikuláris intracellulars intracoronális rögzítés intracoronális rögzítőelem intracoronális sín intrakután injekció intrakután varrat intra] igamentál is intrai igamentál is érzéstelenítés intramuscularis intramuscularis érzéstelenítés intramuscularis injekció intraorális intraorális fotózásnál használt körvillanó / körvaku intraorális röntgenfilmet rögzítő eszköz intraorális telemetria intraorális vizsgálat intraosseális intraosseális drótvarrat intraosseális rögzítés intrapulpális csavar intrapulpális érzéstelenítés intraradikuláris rögzítés intravascularis intravénás érzéstelenítés intravénás injekció intravénás narkózis intubáció, endotrachealis intubációs tubus intubálás invaginatio / betüremkedés invaginatio dentis invázió, bakteriális invertáz invert cukor inzulin íny íny alatti ínybarázda ínybarázda, anatómiai ínybarázda-folyadék ínybarázda hám ínybarázda, klinikai ínybarázda-vérzési index ínybetegség ínyburjánzás / epulis ínyduzzadás ínyduzzanat ínyelszíneződés ínyeredetű íny feletti íny, feszes ínygyulladás ínygyulladás, fekélyes ínygyulladás, heveny ínygyulladás, kísérleti

intraarticular intracelular inserare intracoronară ele-ment intracoronar de retenţie şină intracoronară injecţie intra-dermică sutură cutanată intraligamnetar anestezie intraligamentară intramuscular anestezie intramusculară injecţie intramusculară intrabucal, intraoral blitz circular pt. fotografii intraorale pensă suport pt. filme dentare intraorale telemetrie orală examen intraoral intraosos ligatură de sârmă intraosoasă ancorare endoosoasă şurub pt. canal radicular anestezie intrapulpară fixare intraradiculară intravascular anestezie intravenoasă injecţie intravenoasă anestezie generală pe cale venoasă inhibare endotraheală tub pt. intubaţie inhibare inva-ginare dinte invagi-nat invazie bac-terială invertază zahăr invertit insulina gingie subgingival sulcus, şanţ gingival şanţ gingival anatomic lichid sul-cular gingival epiteliu sulcular şanţ gigival clinic indice de sângerare gingival afecţiune a gingiei hiperplazie gingivală, epulis tumefiere gingivală edem gingival pigmentare gin-givală gingival supragingival gingia fixă gingivită gingivită ulceroasă gingivită acută gingivită experimentală

intra-articular intracellular intracoronal attachment intracoronal retainer intracoronal splint intradermal injection intradermal suture intraligamentous intraligamentous an(a)esthesia intramuscular intramuscular an(a)esthesia intramuscular injection intraoral ring flash bite-block intraoral telemetry intraoral examination intraosseous intraosseous wiring intraosseous fixation root canal screw intrapulpal an(a)-esthesia intraradicular anchorage intravascular intravenous an(a)esthesia intravenous injection intravenous narcosis endotracheal intubation intubation tube intubation invagination dens invaginatus bacterial invasion inverting enzyme, invertase invert sugar insulin gingiva, gum, ula subgingival gingival sulcus / crevice anatomic gingival sulcus gingival sulcus fluid oral-sulcular epithelium clinical gingival sulcus Löe-Silness gingival index gingival disease gingival hyperplasia gingival tumefaction gingival pad gingival pigmentation gingival supragingival attached gingiva gingivitis ulcerous gingivitis acute gingivitis experimental gingivitis

ínygyulladás, korai ínygyulladás, krónikus ínygyulladás, terhességi ínyhám ínyhám / gingivalis epithelium inyhyperplasia ínykimetszés / gingivectomia ínykontúr ínykráter (pl. gingivitis ulcerosa után) ínylebeny ínylemetszés ínymasszázs ínypapilla ínypapilla, palatina]is ínypigmentáció / melanosis gingivae ínyplasztika ínyrák ínyrostok, cirkuláris ínysorvadás ínyszegély ínyszél ínyszélduzzanat ínyszél, szabad íny szemcsés sarjadzása ínyszövet ínytályog ínytapadás ínytasak ínytasakdepurálás ínytasakküret ínytranszplantátum ínyvérzés ínyvérzési index ínyvisszahúzódás ionizáció, ionizálás ionizáló sugárzás iontoforézis irány, behelyezési irányelv, kezelési irányított paradentális szövetregeneráció irha / alhám iroda, íróasztal irodalom irodalom / könyvészet irradiáció irradiációs dermatitis irregularis dentin irregularis / szekunder dentin irreverzibilis irreverzibilisen kötő alginát

gingivită precoce gingivită cronică gingivită gravidică epiteliu gingival epiteliu gingival hiperplazie gingi-vală gin-givectomie, ablaţie gingivală contur gingival crater gingival lambou gingival gingivectomie masaj gingival papilă gingivală papilă palatinală pigmentare gingivală plastie gingivală tumora malignă gingivală fibre gingi-vale circumferenţiale, circulare atrofie gingivală lizereu gingival rebord gingival, margine gingivală tumefierea rebor-dului gingival marginea gingivală liberă granu-lom gingival ţesut gingival abces gingival inserţie gingivală sac gingival depurarea pungii gingivale chiuretaj pungii gingivale transplant gingival gingivoragie, hemoragie gingivală indice de sânge-rare papilară atrofie gingivală ionizare radiaţie ionizantă ionoforeză direcţia, axa de inserare conduită de tratament regenerare tisulară ghidată corion birou literatură, bibliografie bibliografie iradiere dermatită de iradiere dentină neregulată dentină secundară ireversibil algi-nat cu priză ireversibilă

early gingivitis chronic gingivitis, established gingival lesion pregnancy gingivitis gingival epithelium, oral gingival epithelium gingival epithelium gingival hyperplasia gin-givectomy gingival contour gingival crater gingival flap gingivectomy, gingival resection gingival massage / stimulation gingival papilla incisive / palatine papilla gingival pigmentation gingivoplasty gingival tumo(u)r gingival circular fibres gingival / gum recession gingival border / line gingival crest / margin gingival margin tumefaction free gingiva gingival granuloma gingival tissue gingival abscess gingival attachment gingival pocket / sulcus gingival pocket scaling gingival pocket curettage gingival graft gingival bleeding / haemorrhage papilar bleeding index, PBI (Papilla Blood Index) gingival retraction / recession / abrasion ionization ionizing radiation iono-foresis axis of insertion treatment to be followed guided tissue regeneration (perio-dont.) chorion office reference, bibliography gingival margin irradiation radiation dermatitis irregular dentin(e) irregular secondary dentin(e) irreversible irreversible hydrocolloid alginate

irrigáció irrigator irritáló irritáló ágens ischaemiás iskolafogászat iskolaorvosi szolgálat ismeretlen eredetű ismételt fertőzés ittrium iuvenilis parodontitis iuvenilis parodontitis, lokalizált ív ív alakú ivari sejtosztódás ív / boltív ív, Dolderívelt ív, fogszabályzó ívhajlító fogó ívhajlító, ortodontiai ív, harántirányú ív, Kennedy-féle ív, labiális ív, lingvális ivóvíz ivóvíz fluordúsítása ív, palatinális ív, rögzítő ív, tágító ív, támasztó ív, tejfogíz ízérzés, csökkent ízérzés elvesztése ízérzés, fonák ízérzés, hamis ízérzési zavar ízérző papilla/bimbó ízesülés izgalom izgatott / nyugtalan ízlelőbimbó ízlés / ízérzés izolálás izolálás, kofferdam izolálóanyag izolálóréteg izom izom, antagonista izomátmetszés izombénulás izomcsoport izomdaganat

irigaţie, spălătură irigator iritativ agent iritant ischemic stomatologie şcolară serviciu dentar şcolar de origine necunoscută infecţie repetată ytriu parodontită juvenilă parodontită juvenilă localizată arc în formă de arc diviziune celulară boltă arc Dolder arcuit bară ortodontică cleşte pt. arcuire activator de arc arc transversal croşet continuu (Kennedy) bară labială, arc labial arc lingual, bară lin-guală apă potabilă fluorizarea apei potabile arc palatinal, bară palatinală bară de imobilizare arc de dilatare arc de sprijin arcadă temporară gust hipogeuzie, senzaţie gustativă scăzută ageuzie alterarea gustului, parageuzie disgeuzie, perturbarea sensibilităţii gustative parageuzie papilă gustativă articulare excitaţie agitat mugure gustativ (de)gustare izolare izolare cu digă substanţă izolatoare strat izolator muşchi muşchi antagonist miotomie paralizie musculară grup muscular miom

irrigation irrigator irritant irritant (agent) isch(a)e-mic school dentistry school dental service of occult origin superinfection yttrium juvenile type periodontitis localized juvenile periodontitis bow archi-forma metameric segmentation vault Dolder arch vaulted, arcual orthodontic arch arch turret forceps arch turret transversal arc Kennedy bar labial bar / arch (orthodont.) lingual arch (orthodont.), connector bar, linguoplate drinking water fluorization of drinking water palatal arch / bar fixed bar expansion arch (orthodont.) supporting arch primary dental arch taste hypogeusia ageusia parageusia dys-geusia parageusia gustatory papilla, taste bud articulation excitation hectic taste bud gustation isolation rubber-dam isolation insulating material, separating medium insulating layer muscle antagonist muscle myotomy muscular paralysis muscular group myoma

izom dystrophia izom / emelőizom / levator izomer izomeredetű izomeredetű görcs izomernyedés izometriás izomfájdalom izomfáradtság izomfunkciós izomgyengeség izomgyulladás izom, harántcsíkolt izomingerlés izom, járomizomkontraktura izomláz izom, lefelé húzó izommerevség izom, mimikai izomorsó izomrángás izomrelaxáns / izomtónus-csökkenést előidéző szer izomrendszer / izomzat izomrost izomrosthüvely izomseb izomsejt izomszövet izomtapadás izomtónus izotóniás izotóp izotop, nyomjelző ízület, állkapocsízület / artikuláció ízület, csontos ízületfeji / condylaris ízületi árok ízületi csonkolás ízületi csücsök ízületi fájdalom ízületi fájdalom / arthralgia ízületi fej ízületi felszín ízületi ficam / temporomandibularis ízületi gyulladás izületi gyulladás, psoriasisos ízületi kattogás / ropogás ízületi merevség ízületi nedv

distrofie musculară muşchiul ridicător izomer muscular spasm muscular atonie musculară izometric mialgie, durere musculară oboseală musculară miofuncţional atonie musculară miozită muşchi striat excitare musculară muşchiul zigomatic contractură musculară febră musculară muşchi coborâtor rigiditate musculară muşchiul mimicii fus muscular secusă, spasm muscular, fasciculaţie substanţă miorela-xantă sistem muscular, musculatură fibră musculară teacă musculară plagă musculară celulă musculară ţesut muscular inserţie musculară tonus muscular izotonic izotop izotop radioactiv trasor articulaţia tem-poro-mandibulară articulaţie articulaţie osificată condilian cavitate glenoidă dezarticulare tubercul articular artralgie artralgie cap articular suprafaţă articulară luxatie ATM artrită artrită psoriazică crac-mente articulare rigiditate articulară lichid sinovial

muscular dystrophy levator muscle isomer muscular myopathic spasm muscular atony isometric muscular pain muscle fatigue myofunctional muscular atony muscular inflammation striated muscle muscular excitability zygomatic muscle contracture (muscle) muscular fever depressor (anat.) muscular rigidity mimetic musculature muscle spindle fasciculation muscle relaxant musculation muscle fibre sarcolemma flesh wound muscle cell muscle tissue muscle attachment muscle tone / tonus isotonic isotope radioactive tracer temporomandi-bularis articulation, temporomandibular joint, mandibular joint articulation ossified joint condylar glenoid fossa, articular fossa of temporal bone disarticulation tubercul arthralgia arthralgia mandibular condyle articular surface temporomandibular joint (TMJ) sprain arthritis psoriastic/psoria-sic arthritis clicking of joint joint immobility synovial fluid

izületi porc ízületi porckorong ízületi rés ízületi tok ízületi vezetés ízület, szabadon mozgó ízvápa, üregszerű izzadás / veríték izzadmány izzadmányképződés izzadságmirigy izzó / hevülő jacketkorona jacketkorona számára előkészített fogcsonk járóbeteg ambulancia járóbeteg-kezelés járomcsont járomcsonti / járomi járomcsonttörés járomideg járomív járomív drótos rögzítése járomív-kiemelő műszer járomív körüli drótligatúra járomívnyúlvány járomívtörés járomizom járulékos járulékos barázda járulékos fogcsücsök járulékos gödör járulékos gyökércsatorna járulékos, komplement járulékos, mellékes járulékos, pótlólagos járvány / epidemia járványgóc járványos járványtan / epidemiológia javallat javítás javítás, kéziratjavulás jeges borogatás / pakolás jégtömlő jelek, diagnosztikai jelenség, atavisztikus jelentékeny jelentéktelen jelentés / beszámoló jelez jel, görbületi jel / jelek jelleg

cartilaj articular disc cartilagi-nos articular spaţiu articular capsulă articulară conducere condi-liană articulaţie liberă glenoid transpiraţie, sudoare exsudat exsudaţie glandă sudoripa-ră incandescent coroană jacket din porţelan bont pt. coroană jacket asistenţă ambulatorie asistenţă medicală ambulatorie os zigomatic, malar zigomatic fractură malară nerv zigomatic arcada malară, zigomati-că fixarea prin ligatură de sârmă a arcadei zigo-matice instrument de ridicare al arcadei zigomatice ligatură de sârmă zigomato-malară apofiza osului zigomatic fractura arcului zigomatic muşchiul zigomatic secundar, adjuvant şanţ suplimentar cuspid auxiliar fosetă auxiliară canal dentar accesor suplimentar adjunct auxiliar epidemie focar epidemic epidemic epidemiologie indicaţie, recomandare reparaţie corectarea unui manuscris ameliorare compresă cu gheaţă pungă cu gheată simptom atavism important neînsemnat raport semnalează semn de curbură semn caracter

articular cartilage temporomandibular disk disk space articular capsule, joint capsule condylar guidance loose joint gleonoid sweat(ing) exudate exudation sweat gland glowing, incandescent porcelain-jacket crown, fused porcelain crown jacket crown stump dispensary ambulatory medicare yoke bone, zygoma zygomatic malar fracture zygomatic nerve malar / zygomatic arch circum arch immobilization malar elevator circum zygomatic wiring zygomatic process zygomatic arch fracture zygomatic muscle adventitious supplemental groove supplemental cusp supplemental fossa accessory canal supplemental adjunctive supplementary (supplement) epidemic epidemic focus epidemic (a) epidemiology indication, recommendation repairing, correction proof-read improvement ice pack ice-bag diagnostic feature atavism important, significant, considerable insignificant count (epidemiol.) signal / indicate curve sign sign, mark, symptom character, characteristic

jelölés jelölés, fogjelölőanyag jelzés jelzőanyag / indikátor jobb jobb alsó bölcsességfog jobb alsó első kisőrlő jobb alsó első őrlőfog jobb alsó kismetsző jobb alsó második kisőrlő jobb alsó nagymetsző jobb alsó szemfog jobbraforgató (sztereoizomér) jód (I) jódmérgezés jodoform jodoform gézcsík jodoformos tampon jodoformpaszta jódoldat jóindulatú jóindulatú daganat/ tumor jó közérzet jól festődő (sejt, baktérium) jugularis, nyaki junctionalis hám / gingivális hámtapadás felülete kábel kábítás kábítószer kábultság kakaóvaj kalapács kalapált arany kalcitonin kalcium kalcium-fluorid kalcium-foszfát kalciumhiány kalcium-hidroxid kalcium-hidroxidos ideiglenes gyökértömő kalcium-karbonát kalcium-oxid kalcium, radioaktív kalciumszint kalcium-szulfát kalibrált csavar kalibrált szonda kálium kálium-karbonát kálium-klorid kálium-nitrát kályha, előmelegítő kamillás borogatás kampó

marcare, indicare notarea dinţilor material relevator, marker marcaj, semnal indicator drept al treilea molar inferior drept primul premolar inferior drept primul molar inferior drept incisivul lateral inferior drept al doilea premolar inferior drept incisivul central inferior drept caninul inferior drept dextrogir iod, I intoxicaţie cu iod iodoform faşă iodoforma-tă compresă iodoformată pastă iodoformată soluţie iodată benign tumora benignă stare generală bună cro-mofil jugular epiteliu junctional cablu narcotizare drog, narcotic ameţeală, narcotizare unt de cacao ciocan aur ambutisat calcitonină calciu fluorură de calciu fosfat de calciu deficienţă de calciu hidroxid de calciu material de obturaţie cana-lară provizorie pe bază de hidroxid de calciu carbonat de calciu oxid de calciu calciu radioactiv calcemie sulfat de calciu şurub calibrat sondă calibrată, gradată potasiu carbonat de calciu clorură de potasiu nitrát de potasiu cuptor de preîncălzire compresă cu muşeţel îndepărtător

marking, indication teeth marking marking medium mark, stamp, signal indicator right lower right third molar lower right first premolar lower right first molar lower right lateral incisor lower right second premolar lower right central incisor lower right canine dextrorotatory iodine, I iodine intoxication iodoform iodoform gauze iodoform gauze iodoform paste iodoform solution benign benign neoplasm / tumo(u)r disposition chromophile jugular junctional epithelium cable narcotization narcotic narcotization cocoa butter hammer, mallet hammer gold foil calcito-nine calcium calcium fluoride calcium phosphate calcium deficiency calcium hydroxide calcium hydroxide for provisional cavity liner calcium carbonate lime radio-calcium cal-cemia calcium sulphate calibrated screw calibrated / graduated probe potassium potassium carbonate potassium chloride potassium nitrate preheater furnace camomile compress hook, clasp

Kanada-balzsam kanál kanál alakú exkavátor kanál fluorzselé kezeléshez kanállenyomat kanálragasztó kancsal szem kanul, tracheotomies kanyaró kanyarulat kaolin kapa alakú depurátor kapa alakú exkavátor kaparás kaparék (kenet) kapcsol kapcsolat kapcsológomb kapcsoló, indítópedálkapillárisaktivitás kapilláris áteresztőképesség kapilláris glomerulus kapilláris, gomolyagkapilláris / hajszálérkapilláris hurok kapilláris kacs kapilláris pericyta kapilláris permeabilitás kapilláris rezisztenciavizsgálat kapilláris vérnyomás kapillároszkópia kapoccsal rögzített fogsor kapocs kapocs, approximális kapocs, Carmichaelkapocs, cervikális kapocsdrót / rugalmas kapocsdrót kapocs, erőtörő kapocsfogó kapocs, gömbvégű kapocs karja kapocslemez kapocs, lingvális tovafutó kapocs, moláris kapocs, öntött kapocs, rögzítőkapocs, sebészi kapocssín, tovafutó kapocstartó kapocstartó fogakra (kapocs tervezése és elhelyezése) kapocstengely kapocsterület kapocs, tovafutó

balsam de Canada lingură excavator în formă de lingură lingură pt. aplicarea gelului flourat lingură de amprentă adeziv pt. lingură de luat amprentă strabism canula de traheotomie rujeolă, pojar curbură caolin instrument de detartraj în formă de sapă excavator în formă de sapă chiuretaj, grataj resturi face legătura contact, relaţie buton de pornire dispozitiv de reglaj activitate capilară permeabilitate capilară glomerul capilar glomerul capilar, ghem capilar capilar ansă capilară ansă capilară pericitom capilar permeabilitate capilară probă de rezistenţă capilară presiune capilară capilaroscopie proteză mobilizabilă cu ancorare prin croşet croşet croşet cu vârf în săgeată coroana lui Carmichael croşet cervical sârmă elastică pt. croşet croşet ruptor de forţă cleşte pt. croşet croşet butonat braţ de croşet placă cu croşete croşet lingual continuu croşet pt. molar croşet turnat clemă de ancorare clemă chirurgicală atela cu croşet continuu suport de croşet desenarea liniei croşetelor axa croşetului suprafaţa croşetului croşet continuu

Canada balm spoon spoon excavator fluoride gel tray impression tray adhesive for impression tray squint, strabismus trachea cannula measles, morbilli turn kaolin hoe sealer hoe excavator scratching, scraping scrapings to connect connection, contact, relation switch controller (dent, equip.) capillary attraction capillary permeability capillary glomerule capillary glomerulus / glomerule capillary capillary loop capillary loop capillary pericyte capillary permeability capillary resistance test capillary pressure capillaroscopy clasp-retained denture clasp proximal clasp, arrow-head clasp Carmichael clasp cervical clasp wire wrought stressbreaker clasp clasp forceps ball clasp clasp bar clasp plate lingual continuous clasp molar clamp cast / wrought clasp crib (orthodont.) surgical clamp continuous clasp splint retainer clasp clasping teeth clasping axis clasp zone continuous clasp, continuous beam, continuous bar retainer

kapocs, univerzális kapocs-vezetővonal Kaposi-szarkóma kapszula kapszula, amalgamkapszulakeverő (automatikus vibrációs készülék ezüstamalgám készítésére) kar karakter karakterisztikus kisugárzás karát karbamid karbantartó gondozás karbidfúró karbolsav, fenol karbonát karborundum karborundumkorong karborundumkő karbunkulus karcinóma karcinóma, bazalsejtes karcinóma epidermoides karcinóma in situ karcinóma keratoides karcinóma, orális karcinóma, örökletes / bazalsejtes karcinóma, szájüregi kardiális kardiális betegségek kardiális insufficientia kardiovaszkuláris karéjosmagvú leukocita kariocyta károsító hatás káros vagy a szokásostól eltérő hatás kartámasz / kartámla kartoték kartotékrendszer kartotékszekrény / irattár katabolikus hatású katalizátor kategória katéter katód katódsugár kaucsuk kaukázusi (átfogó értelemben az európai fehér emberi fajta) kauter kauterezés kavitás kavitás alábélelő anyag kavitás alakításáshoz használatos

croşet universal linia croşetului sarcom Kaposi capsulă capsulă de amalgam aparat vibrator pt. capsule de amalgam de argint braţ caracter iradiere caracteristică carat uree terapie de menţinere freză de carbid fenol carbonat carborundum disc de carborundum piatră de carborundum carbuncul epitelom, carcinom, cancer carcinom bazocelular epite-liom epidermoid carcinom in situ carcinom cheratozic carcinom oral carcinom bazocelular ereditar cancer bucal cardiac afecţiuni cardiace insuficienţă cardiacă cardiovascular leucocit polimorfonuclear cariocit efect dăunător efect advers sprijin pt. braţ fişă medicală fişier dulap pt. fişe catabolic catalizator categorie cateter, sondă catod rază catodică vulcanit, cauciuc rigid caucazian cauter cauterizare cavitate substanţă pt. izolarea cavităţii freză pt. prepararea cavităţii

universal clasp clasp guideline Kaposi's sarcoma emetic bowl amalgam capsule capsule vibrator for silver amalgam arm character characteristic radiation carat urea maintenance therapy carbide bur phenol carbonate carborundum carborundum wheel, carborundumdisc carborundum stone carbuncle carcinoma nevoid basal cell carcinoma epidermoid carcinoma carcinoma in situ squamous cell carcinoma oral carcinoma nevoid basal cell carcinoma syndrome oral cancer cardiac heart diseases heart failure cardiovascular polymorphonuclear leukocyte karyocyte injurious / harmful effect adverse effect arm rest card-index (file), file file, card, index filing cabinet catabolic catalyst, catalyzer category catheter negative electrode cathode ray vulcanite Caucasian cautery cauterization cavity cavity liner cavity prepared bur

fúró kavitás alakítás / -előkészítés kavitásfelszín kavitásfelszín / -felület kavitásosztályozás kavitás, pontszerű kavitáspreparációs eszköz kavitás, rágófelszíni kavitás, trepanációs kavitás-üregosztályozás kavitásszél kavitásszél kazetta kefe kefe, fogközi kefe, fogközöket tisztító kefe, fogsortisztító kék anyajegy kékgipsz kékviasz keletkezés keloid kémcső kemence, égetőkemence, elektromos kemence, gázfűtésű kemence, mintaszárító kemence, porcelánégető kemence, szárítókemény keményedés keményedési idő keményforrasztó keményfúró keménygipsz keménygipszminta keménygumi keménygumikorong kemény guttapercha kemény ideiglenes tömőanyag keményítő keménység keménységi fok keményszájpad keményszövet kemény / tömör kémia kémiai kötés kémiailag tiszta kémia, szerves kemochirurgia kemotaxis kemoterápia kemoterápiás szer kén kendőcsipesz / csiptető kendőtartó, nyálkendőtartó

prepararea cavităţii suprafaţa cavităţii suprafaţa cavităţii clasificarea cavităţilor cavitate punctiformă instrument pt. prepararea cavităţii cavitate ocluzală cavitate de trepanare clasificarea formei cavităţilor marginea cavităţii marginea cavităţii casetă perie periuţă interdentară periuţă interdentară perie pt.prote-ză nev albastru gips moldano ceară albastră geneză cheloid eprubetă cuptor de ardere cuptor electric cuptor de gaz cuptor de uscat modele muflă cuptor de uscare dur solidificare timp de solidifi-care lot solid freză dură gips dur model din gips dur vulcanit, cauciuc rigid disc de cauciuc vulcanizat gutapercă dură material de obturaţie provizorie dură întăritor duritate grad de duritate palat dur ţesut dur solid chimie legătură chimică chimical pur chimie organică chemochirurgie chemotaxă chemoterapie agent chemo-terapeutic sulf clemă pt. prosop port şervet

cavity preparation cavity surface cavosurface cavity classification spot cavity cavity preparation instrument occlusal cavity cavity access cavity form classification cavity margin cavity border cassette brush interdental brush interdental brush denture brush blue n(a)evus blue-gypsum blue-wax origin, genesis cheloid test tube burning furnace electric furnace gas-fired furnace cast-drying furnace muffle drying oven hard hardness hardening time hard solder hard bur hard (stone) plaster hard plaster model vulcanite vulcanite disc hard gutta-percha hard provisional cavity liner hardener hardness hardness degree hard palate hard tissue compact, solid, massive chemistry chemical bond chemically pure organic chemistry chemosurgery chemo-taxis chemotherapy chemotherapeutic agent sulphur towel clip napkin holder

kénessav kenet kengyelkapocs kengyelsín, öntött Kennedy-féle foghiánybeosztás Kennedy-féle ív kenőcs kénsav kényszermozgás kényszertartás képernyő képesített képesség képesség, áteresztőkép, fordított képlékeny képzelt beteg képzés képzés, fogászati képzett / tanult képződmény kerámia kerámia, alumínium-oxid kerámiahíd kerámiai folyósító adalékanyag kerámiai kötés kerámialeplezésű korona kerámia, porcelánból készült keratinizáció keratinizált keratin szaruanyag keratociszta keratohyalin-szemcsék keratosis actinica kérdőív kérdőív / kórlap, diagnosztikai kéreg kerék alakú fúró kerekasztal-konferencia kerekes orvosi szék kerek Miller-tű kerek sejt kereksejtes beszűrődés kerekszemcsés keresztbe rovátkolt fissurafúró keresztdrótozás keresztfertőzés kereszt, harántkeresztharapás keresztharapásos fogsorzáródás keresztirányú sík keresztkompatibilitás keresztkötés keresztmetszet keresztmetszeti vizsgálat

acid sulfuros frotiu croşet cu braţ bară interden-tară turnată clasificarea edentaţiilor după Kennedy croşet continuu (Kennedy) unguent acid sulfuric mişcare forţată poziţie forţată ecran calificat capacitate permeabilitate imagine inversă, în oglindă ductil, plastic hipocondru formare studiu stomatologic educat formaţiune ceramică ceramie aluminoasă RPF de ceramică substanţă de fluidizare pt. ceramică legătură ceramică coroană mixtă metalo-ceramică ceramic, din porţelan cheratinizare cheratinizat material che-ratinos cheratocit granule cherato-hialine cheratoză acti-nică chestionar fişă de diagnostic scoarţă freză disc masă rotundă taburet ac Miler cu profil rotund celulă rotundă infiltraţie de celule rotunde globular, sferic, granular freză în cruce ligătură de sârmă încrucişată infecţie încrucişată transversal ocluzie încrucişată ocluzie încrucişată plan transversal compatibilitatea grupelor sanguine ligătură încrucişată tăietură transversală, secţiune examen de secţiune

sulphurous acid smear, swab (specimen for examination) bar-clasp connector arch bar splint Kennedy classification of partial edentulous condition (prosthodont.) Kennedy bar ointment, cream sulphuric acid compulsory movement compulsory position screen qualified, trained, skilled ability, capacity permeability inverted image plastic would-be invalid, hypochondriac instruction, teaching, training dental education educated, trained, cultured formation ceramics aluminous porcelain all-porcelain FPD ceramic flux ceramic bond ceramic crown without a supporting metal substructure ceramic the process of keratinization keratinized keratin, cornifier structure kera-tocyst keratohyalin granules actinic keratosis questionnaire diagnostic chart crust wheel bur panel discussion stool on castors Miller needle with round profile round cell round cell infiltration (lymphatic) globular, granulated cross-cut bur cross-wire (surg.) cross-contamination transverse, tranversal cross-bite crossbite occlusion, crossbite transversal plane blood group cross-tolerance cross-linking (chem.) cross-section cross-sectional study

kereszttolerancia (vértranszfúziónál) keresztülfúrás keringési keringési rendszer keringési zavar keringés, vérkeringő lymphoidsejtek Kerr-tömő kerubizmus kerület kés kés, elektromos késés keskeny arc késleltetés késleltetett fogáttörés késleltetett kitágulás késleltező tényező késői fogáttörés késői fogzás késpenge / szikepenge készítmény készítmény, devitalizáló készlet készlet, aranypolírozó készlet, műszerkészlet, sürgősségi készlet, tartalékkészlet, teljes sorozatkesztyű, eldobható kesztyű, gumikesztyű, latexvizsgálókészülék készülék, altatókészülék, Begg-féle készülék, csapcsöves készülék, diatermiás készülék, elektrokirurgiai készülék, elektrolizáló készülék, elektromos pulpavizsgáló készülék, extraorális készülék, fogszabályozókészülék, forrasztókészülék, homokfúvó készülék, infúziós készülék, kraniofaciális készülék, légnedvesítő készülék, lélegeztető készülék, másoló- / dublírozó készülék, myofunkcionális készülék, ortodontiai készülék, öntőkészülék, polimerizációs készülék, receptor- / érzékelő készülék, retenciós

compatibilitatea grupelor sanguine trepanare circulator sistem circulator tulburare circulatorie sanguină circulaţie sanguină celulă limfoidă migratoare obturator Kerr cherubism circumferinţă cuţit bisturiu chirurgical electric întârziere faţă îngustă temporizare erupţie întârziată expansiune întârziată factor de inhibare erupţie tardivă dentiţie întârziată lamă de bisturiu preparat preparat devitalizant trusă trusă pt. polizarea aurului trusă de instrumente trusă de urgenţă rezervă set mănuşă de cauciuc de unică folosinţă mănuşă de cauciuc mănuşă de examinare din cauciuc aparat aparat de anestezie aparat Begg aparat cu ştift şi tubuşoare aparat de diatermie echipament de electrochirugie aparat de electroliză aparat electronic de testare a vitalităţii pulpare aparat extra-oral aparat ortodontic aparat de sudură aparat de sablare aparat de infuzie aparat craniofacial higrofor aparat de respiraţie artificială aparat de duplicare aparat miofuncţional aparat ortodontic aparat de turnat aparat de polimerizare receptor dispozitiv de retenţie

blood group cross-tolerance trepanation, drilling, boring circulatory circulatory system circulatory trouble circulation wandering lymphoid cell Ken-filler cheru-bism circumference knife electrosurgical knife delay narrow face tem-porization delayed / retarted eruption delayed expansion inhibition factor late eruption delayed / retarded dentition cutting blade product, preparation devitalized drugs case, kit gold polishing kit instrument case urgency kit / set store, stock, reserve set disposable rubber gloves rubber gloves latex examination gloves appliance an(a)esthetic apparatus Begg appliance pine and tube appliance diathermic apparatus electro-surgical equipment electrolyser electrical pulp testing apparatus extraoral appliance regulating appliance soldering apparatus sanding apparatus infusion apparatus craniofacial appliance humidifier inspirator apparatus duplicating equipment myofunctional appliance orthodontic appliance casting apparatus polymerization apparatus receptor retaining device, retainer

készülék, refrakciós készülék, rögzítőkészülék, röntgenfilmnézőkészülék, sterilizátor / sterilizáló készülék, szárítókészülék, szívókészülék, univerzális készülék, viaszkiégető készülék, vibrációs készülék, Water-Pik kétágú két betegség együttes előfordulása kétcsücskű kétcsücskű végleges fog kétélű eszköz kétélű szike kétfázis-mentes amalgam kétfázisos lenyomat kétfázisú beágyazás két fémből álló / binér ötvözet kétfogazatú kétfogú / két foghoz tartozó kétirányú megvilágítás kétirányú mozgás / két oldalon való rágás kétkomponensű ötvözet két lépésben végrehajtott művelet két lokalizációs tüskével és rögzítőtűvel ellátott mandrel (csiszolókő-rögzítő) kétoldali kétoldali arcidegbénulás két oldalról lecsapott vágóélű vágószerszám kétoldalú korong kétpillérű híd kétpontos érintkezés kétszeres kétszer hajlított véső kettéágazás kettéágazó kettéhasítas kettéosztott kettévágás kettős ajak kettőscsap-ágyazású fej (kézidarabé) kettős csomó (sebészi) kettős fénytörés kettős fogazat kettős konicitású tágítás kettős lenyomat kettős végű kétvégű szike

aparat de retractie aparat de fixare nega-toscop sterilizator uscător aspirator aparat universal aparat de ars ceară vibrator hidropulsor Water-Pik bifid sintropie dinte bicuspidat / bicuspidian dinte bicuspidat permanent instrument cu plan dublu bisturiu cu tăiş dublu, bisturiu lanceolar amalgam non-gamma 2 amprentă în doi timpi ambalare în doi timpi aliaj binar difiodont biden-tal iluminare bifocală masticaţie bilaterală aliaj bicomponent procedeu bifazic mandren cu două pinuri de poziţionare şi ac de fixare bilateral paralizie facială bilaterală instrument de tăiere cu lamă dublă disc biactiv RPF cu doi stâlpi contact în două puncte dublu daltă bian-gulară bifurcaţie bifurcat, dedublat secţionare, despicare divizat secţionare buză dublă cap cu cuzineţi dubli nod chirurgical dublu birefringenţă difiodont , difio-donţie lărgire conică dublă amprentă divizată cu extremităţi duble scalpel dublu

retraction appliance fixation apparatus radiographic illuminator, X-ray illuminator, radiographic film viewer sterilizer desiccator aspirator, exhaustor universal appliance burnout wax apparatus vibrator Water-Pik machine, oral hydrotherapy apparatus bifid syntropy bicuspid permanent bicuspid tooth double plane instrument lancet non-gamma 2 amalgam sandwich impression technique two-phase bedding, biphase binary alloy diphyo-dont bidental two-way lighting reciprocation (prosthodont.) bicomponent alloy two-procedure stage mandrel with pin and chuck and two locating prongs bilateral bilateral mimetic paralysis bibevelled cutting instrument double-sided disc two-abutment FPD two-point contact double biangle chisel bifurcation bifurcated section in two division divided division double lip double-bearing head double knot birefraction of light diphyodont double-flatted technique divided impression double-ended double-ended scalpel

keverék keverés keverési arány keverési idő keverő keverőblokk, papír keverő, cementkeverőcsésze keverő, gipszkeverőkészülék keverőlap keverőlapoc keverőpálca keverő papírtömb keverőrúd keverőspatula keverő üveglap kevert/ keverék kevert nyál kevert összetétel kéz kezdeti állapot kezdeti fogszuvasodás kezdeti tünet kezdőadag kezdődő kezelés kezelés, antikoagulens kezelés, azonnali kezelés, együléses kezelés, fájdalommentes kezelés, fogfehérítő kezelés, fogszabályozó kezelés, gondatlan orvosi kezelés, gyógyszeres kezelés, gyökérkezelési irányelv kezelési lépések kezelési munkaterv kezelési terv kezelési terv felvázolása kezelés, logopédiai kezelés, lokális fluorid kezelés, megtartó kezelés, négykezes fogászati kezelés, oki kezelés, orvosi kezelés, paradentális kezelés, posztoperatív kezelés, radikális kezelés, sikeres kezelés, sikertelen kezelhetetlen kezelőlap, fogászati kezelőorvos

amestec amestecare proporţie de amestec timp de malaxare aparat pt. amestecat bloc de hârtie pt. amestec malaxor de ciment bol pt. amestec malaxor de gips aparat de malaxare, malaxor plăcuţă pt. amestecare spatulă baton pt amestec hârtie pt. amestec tub de amestec spatulă placă de sticlă pt. amestec amestec, combinaţie salivă mixtă compoziţie mixtă mână stadiu prodromal carie incipientă simptom de debut / iniţial doză de atac incipient tratament, terapie tratament anticoagulant tratament de urgenţă tratament într-o singură şedinţă tratament nedureros tratament de albire a dinţilor tratament ortodontic eroare profesională, maipraxis medicaţie tratament de canal radicular conduită de tratament fază de tratament fişa planului de tratament planificarea tratamentului schiţarea planului de tratament terapie fonetică / logopedică aplicare topică de fluorid tratament de întreţinere / conservativ tratament stomatologic la patru mâini tratament etiopatoge-nic tratament medical tratamentul leziunilor parodontale tratament post-operator cură radicală succes terapeutic insucces terapeutic incurabil fişă dentară medic curant

mixture mixing mixing proportion mixing / stirring time spatulator paper mixing pad cement mixer mixing bowl plaster mixer malaxor mixing slab / tablet mixing spatula mixing stick mixing pad mixing baton mixing spatula mixing glass slab mixture, blend mixed saliva mixed composition hand initial stage initial caries initial symptom initial dose initial treatment, therapy anticoagulant treatment immediate treatment / therapy one-session treatment pain-free treatment tooth-whitening treatment orthodontic treatment malpractice medication root canal therapy treatment to be followed treatment sequence problem list work sheet treatment planning pictorial treatment planning sheet, pictorial charting system speech therapy topical fluoride application conservative treatment four-handed dentistry cause related treatment medical treatment periodontal treatment postoperative care radical therapy successful treatment treatment failure incurable dental chart doctor, physician, general

kezelt beteg kezelt caries kézfertőtlenítés kézi kézidarab kézidarab csírátlanító készülék kézidarabkulcs kézidarab, miniatűr kézidarab, technikai kézi dörzsölés kézi dörzsölés / keverés kézi műszer kéziratjavítás kézi tömő kézi tömörítés (amalgam) kéztámaszték / kéztámla kézügyesség kézzel keverés kialakítás kialakított üreg kiálló kiálló fog kibővített hatáskörű segéderő kicsinyítés kidolgoz kidudorodás kidülledő kiegészítő kiégetés kiégetés kiegyenlítés kiegyensúlyozás, okkluzális kiegyensúlyozatlan kiegyensúlyozatlan okklúzió kiegyensúlyozó rugó kiegyensúlyozott artikuláció kiegyensúlyozott harapás kiékelés (tömés mellett a matricát) kiemelkedés kifáradásos szilárdság kifehérítés / fehérítő kifejlesztés kifekélyesedés kifekélyesedett kifelé fordítás kificamodott alsó állkapocs visszahelyezése kihámozás kihegyezett kihúzás kiirtás kiirtott ciszta kiízesítés / ízületi csonkolás kijavítás kikanalazás

bolnav tratat carie tratată dezinfectarea mâinilor manual piesă de mână autoclav pt. piese de mână cheie pt. desfacerea piesei de mână piesă con-traunghi cu cap în miniatură piesa de mâna pt. laborator fricţiune manuală malaxare manuală instrument de mână corectarea manuscrisului, lecturare fuloar de mână condensare manuală suport pt.antebraţ abilitate manuală malaxare manuală formare cavitate preparată proeminent dinte proeminent personal auxiliar cu drepturi lărgite micşorare prelucrează protuberantă, proeminenţă în propulsie, protrusiv complementar, adaos cauterizare,ardere cauter egalare, echilibrare echilibrare ocluzală neechilibrat dezechilibru ocluzal arc de echilibrare armonie ocluzală funcţională ocluzie echilibrată aplicarea de ic proeminenţă rezistenţă la oboseală albire dezvoltare ulcerare ulceros supinaţie reducerea luxaţiei ATM enucleaţie subţiat, ascuţit extracţie extirpatie chist extirpat dezarticulare corectare excavare

practitioner medicated patient treated caries hand disinfection manual handpiece handpiece autoclave handpiece spanner miniature handpiece laboratory handpiece hand trituration hand trituration manual instrument proof-read hand plugger / condenser manual condensation hand rest manual dexterity handled mixing formation prepared cavity protruding snaggle-tooth expanded duty auxiliary reduction make up, work out protuberance protrusive supplement cauterization cautery equalization, equilibration occlusal equilibration imbalanced occlusal imbalance balancing spring functional occlusal harmony balanced bite / occlusion wedging prominence (anat.) fatigue strength whitening, bleaching development ulceration ulcerated supination TMJ luxation repositioning, jaw reposition enucleation tapered, sharp extraction extirpation exteriorized cyst disarticulation correction, revision, rectification saucera-tion

kikaparás éles műszerrel kiképző személy kikopogtatás kiküszöbölés kilégzési rezervtérfogat kilökődés kilyukadás kilyukasztás kimaródás kimetszés kinyitás / felnyitás kioldás kiöblítés kiöblítés / kimosás kiönteni egy lenyomatot / mintaöntés kiprésel kis áll kisegítő rugó kisegítőszemélyzet kísérlet kísérlet, ellenőrzött kísérletes ínygyulladás kísérletes orvostudomány kísérleti alany kísérleti állat kísérleti cél kísérleti csoport kísérleti epidemiológia kísérleti patológia kísérleti személy kísérő megbetegedés kísérő tünet / járulékos tünet kisfejűség kisfokú tömítetlenségi hiba kis izomrost / fibrillum kis mennyiségben hatásos kisméretű könyökdarab kismetsző, bal alsó kismetsző, bal felső kismetsző, jobb alsó kis nyelv kisőrlő, alsó első kisőrlő, alsó második kisőrlő, bal alsó első kisőrlő, bal alsó második kisőrlő, bal felső első kisőrlő, bal felső második kisőrlőfog kisőrlő, jobb alsó első kisőrlő, jobb alsó második kis szájnyílás kisszájsebészet kisugárzás kisugárzó kisugárzó fájdalom kiszakított / kitépett kiszáradás

excavare instructor percuţie eliminare volum expirator de rezervă expulsie perforaţie perforare coroziune excizie explorare, deschidere, expunere solubilizare clătire spălătură, irigare turnare de model presează, supune presiunii micrognatie arc auxiliar, resort auxiliar personal auxiliar experiment experiment controlat gingivită experimentală medicină experimentală subiect de experienţă animal de experienţă scopul experienţei lot experimental, eşantion epidemiologie experimentală patologie experimentală subiect testat afecţiune coexistentă simptom adiţional microcefalie defect microscopic de etanşeitate fibrilă oligo-dinamic mică piesă în contraunghi incisivul lateral inferior stâng incisivul lateral superior stâng incisivul lateral inferior drept microglosie premolar prim inferior al doilea premolar inferior primul premolar inferior stâng al doilea premolar inferior stâng primul premolar superior stâng al doilea premolar superior stâng premolar primul premolar inferior drept al doilea premolar inferior drept microstomie mică chirurgie endoorală iradiere iradiant durere iradiată avulsat dezhidratare, exicare

curettage instructor percussion elimination expiratory reserve volume rejection (graft) perforation perforation corrosion excision exploration, open solubilization flush lavage model casting, moulding squeeze, press micrognathia finger / auxiliary spring auxiliary / ancillary personnel experiment, attempt controlled experiment experimental gingivitis experimental medicine subject of an experiment experimental animal purpose of experiment experimental group experimental epidemiology experimental pathology tested subject accompanying disease accompanying symptom microcephalism, microcephaly micro-leakage fibril oligodynamic little contra-angle handpiece lower left lateral incisor upper left lateral incisor lower right lateral incisor microglossia lower / inferior first premolar second lower/inferior premolar lower left first premolar lower left second premolar upper left first premolar upper left second premolar premolar tooth lower right first premolar lower right secont premolar microstomia dentoalveolar surgery radiation radiant irradiating / projected pain avulsed dehydration, exsiccation

kiszélesítés kiszivárgás kiszűr (beteget) kitágulás kitapintás kitartás / ellenállás kitépés kiterjedt kiterjesztés kiterjesztett híd kitevés / kitétel veszélyes noxatív tényezőknek kitüremkedés kiütés kiütéses tífusz kiütés, hólyagos kivágás kiválasztás kiválasztás, mirigykiválasztásos mirigytevékenység kiválasztó kiválasztómirigy kiváltó kiváltó ok kivehető kivehető fogsor kivehető fogszabályozó készülék kivehető híd kivehető hídpótlás kivérzés kivetítés / vetület kivezetőcső-elzáródás, nyálmirigy kivezetőnyílás kivonás klinika klinika, egyetemi klinikai klinikai diagnózis klinikai eset klinikai fogászati higiénikus klinikai fognyak klinikai gyógyszertan klinikai gyökér klinikai halál klinikai ínybarázda klinikai korona klinikailag kimutatható caries klinikai tudományos vizsgálat klinikai tüneteket nem mutató klinikai vizsgálat klinikai vizsgálat összetevői klinikus klinikus fogorvos klisé / keret a röntgenfilmek felkasí-rozásához klór klóramin

lărgire difuziune, infiltrare elimină expansiune, extindere palpare rezistenţă extirpare difuz extensie RPF cu extensie expunere protruzie erupţie tifos, tifos exente-matic erupţie veziculo-sasă rezecţie selecţionare secreţie glandulară excreţie selectiv.electiv, ales prin sondaj glandă secre-toară cauzal agent cauzal, factor etiologic mobilizabil proteză mobiliza-bilă aparat ortodontic mobilizabil RPF demontabilă restaurare protetică compozită mobilizabilă exsanguinare proiecţie atrezia canalului salivar orificiu de drenaj substracţie clinică clinică universitară clinic diagnostic clinic caz clinic asistentă de igienizare colet clinic farmacologie clinică rădăcină clinică moarte clinică şanţ gingival clinic coroană clinică carie decelabilă clinic experiment clinic ştiinţific subclinic, nemanifest examen clinic elementele examenului clinic clinician stomatolog clinician suport pt. radiografie clor cloramină

widening leaking screen expansion palpation resistance evulsion (avulsion) expansive extension FPD with extension exposure protrusion eruption, rash, spot enteric fever vesicular eruption resection selection secretion excretion selective secretion gland causative causative agent removable removable denture removable apparatus (orthodont.) removable FPD fixed-removable prosthesis persistent hemorrhage projection salivary duct atresia outlet subtraction clinic university clinic clinical clinical diagnosis clinical case dental hygienist clinical dental neck pharmacotherapeutics clinical root clinical death clinical gingival sulcus clinical crown (epidemiol.) clinical clinical test subclinical clinical examination / trial elements of the clinical examination clinician dental therapist radiographic mount chlorine chlo-ramine

klór-fenolkámfor klór-hexidin klorid klórmész kloroform kloroformban oldott guttapercha kloropercha klóros fertőtlenítőszer Knoop keménységi fok mérése koaguláció / alvadás koagulációs / alvadásos elhalás koagulum koagulum / alvadék kobalt kobalt-króm ötvözet Kocher-féle érfogó kocka kocka alakú kocsány / nyél kocsányos kocsonyás koefficiens, abszorpciós koffein kofferdam kofferdamgumi-feszítőkeret kofferdam izolálás kofferdamkapocs kofferdam kapocsfelhelyező fogó kofferdam lyukasztó kofferdam nyálrekesz kofferdamtartó kohéziós (pl. erő) kokain kokain-hidroklorid koleszterin koleszterinkristály kollagén kollagénáz kollagénből való kollagén fogínyrostok kollagenolitikus kollagénrost kollapszus kollaterális kollaterális gyökércsatorna kolloid kolloidális / kolloid kollokvium kolorimetriás kóma kombinált kapocs kompakt csont kompakt / tömör kompenzáció / kártérítés kompenzációs görbe kompenzációs / Spee-görbe

clorfenol clorhexidină clorură clorură de calciu cloroform gutapercă dizolvată în cloroform cloropercă dezinfectant pe bază de clor încercarea la duritate după scala Knoop coagulare necroză de coagulare coagul cheag de sânge cobalt aliaj cobalt-crom pensă Kocher cub cubic pedicul pediculat gelatinos coeficient de absorbţie cofeină digă de cauciuc port-digă izolare cu digă clemă pt. digă cleşte pt. clame kofferdam cleşte perforator de digă digă, kofferdam suport pt. digă coeziv cocaină clorhidrat de cocaină colesterol cristal de colesterol colagen colagenază colagenic fibre den-togingivale de colagen colagenolitic fibră colagenică colaps colateral canal radicular colateral coloid coloidal colocviu colorimetric comă croşet combinat os compact compact despăgubiri curbă de compensaţie curba de compenzaţie, curba Spee

chlorophenol, camphor chlorhexdine chloride bleaching powder chloroform chloropercha chloropercha chlorouse disinfectant Knoop hardness test coagulation coagulation necrosis coagulum coagulation clot cobalt cobalt-chromium alloy Kocher-clip cube cube-shaped pedicle, peduncle pedunculate jelly-like coefficient of absorption caffeine coffer-dam, rubber-dam rubber-dam frame rubber-dam isolation rubber-dam clamp forceps, clamp, rubber-dam rubber-dam punch rubber-dam rubber-dam holder cohesive cocaine cocaine hydrochloride cholesterol cholesterol crystal collagen colla-genase collagenous dentogingi-val collagen fiber collagenolytic collagen fibre collapse collateral alveolar canal, collateral pulp. resp. root collodion colloidal semifinal exam colo(u)rimetric coma combination clasp compact bone compact compensatory damages compensating curve anteroposterior curve, Spee curve

kompetencia / képesség komplementkötés komplett komplex komplex cavitas komplikáció komplikált fogáttörés kompozíciós műanyag / kompozit kompozit kompozit behelyező műszer kompozitcement kompozit, fényre kötő kompozitok előnyei kompozitok fizikai tulajdonságai kompozitok hátrányai kompozitok, önkötő kompozit, színváltozó kompozit tömések esztétikai stabilitása kompozit tömőanyag kompozit tömőanyag kompressziós erő kompressziós fraktúra kompressziós gyökértömés meleg guttaperchával kompressziós igénybevétel kompressziós / nyomási szilárdság kompressziós / nyomásos lenyomatvétel kompressziós szilárdság komprimáihatóság komputertomográfia komputertomográfiás (CT) vizsgálat koncréció koncrementum kondenzációs erő kondenzációs kémiai reakció útján kötő szilikonbázisú lenyomatanyag kondicionálás, savas edzés kondilusztengely kongenitális kongenitális anodontia kongenitális foghiány kongenitális, veleszületett kongenitális VIII-as faktor rendellenesség konkáv / homorú konkáv-konvex konkáv tükör / homorú konkrementum (fogkő) konnektor, ív- / összekötő kengyel konnektor, mellék- (összekötő)

competenţă, pricepere fixarea complementului complet complex cavitate complexă complicaţie erupţie dentară dificilă material compozit compozit instrument pt. inserarea materialului compozit ciment compozit compozit fotopolimerizabil avantajele compozitelor proprietăţile fizice ale compozitelor dezavantajele compozitelor compozite autopolimerizabile material compozit cu variaţii coloristice stabilitatea estetică a restaurărilor compozite material de obturaţie compozită material compozit forţă de compresie fractură prin compresie obturaţie de canal cu gutapercă caldă prin compresie solicitare la compresie forţă compresivă amprentă prin presiune rezistenţă la compresiune compresibili-tate tomografie computerizată examen computer-tomografic concreţiune depozit forţă de condensare materile de amprentă pe bază de siliconi cu reacţie de condensare condiţionare acidă ax condilian congenital anodonţie congenitală anodonţie congenitală congenital tulburarea congenitală a factorului VIII concav concav-convex oglindă concavă tartru, depozit conector conector mic

competence fixation of complement complete, full, total complex complex cavity complication complicated eruption composite resin composite composite applicator dental composite cement light-cured resin composites advantages of resin composite physical characteristics of composites disadvantages of resin composites autocured resin composites colo(u)r-changing composite esthetic stability of composite restorations composite filling material composite resin filling material compressive stress compression fracture warm gutta-percha root canal filling technique compressive strain compressive strength compression moulding compressive strength compressibility computerized tomography CATscan concrescence con-crement condensing force condensation curing silicon, impression material etching dissolution condylar axis congenital congenital anodontia congenital absence of teeth geneogenous congenital disorder of factor VIII concave concavoconvex concave mirror serum calculus, concrement connector minor connector (prosthodont.)

konnektor, szájpadi konstans konstrikció kontakt felszín kontaktpont kontakt stomatitis kontakt szájfertőzés kontakt terület kontaktus kontraindikáció kontraindikált kontrakció kontraktilis kontraktilis ligatura kontrasztanyag kontrasztanyagos röntgenfelvétel kontrollált gyógyszerhatás kontrollált kísérlet kontrollcsoport kontroll / ellenőrző vizsgálat kontroll személy kontrollvizsgálat kontúr kontúr, buccalis kontúrvonal kónuszos / kónikus konyhasó konzerválás konzerváló eljárás konzerváló fogászat konzerváló sebészet konzervatív (fogászat) konzervatív kezelés konzisztencia konzultáció / konzílium konzultáló koordinációs zavar koordináta kopás kopás / abrázió, rendellenes kopásállóság kopásállósági vizsgálat kopás, approximális kopási fazetta kopási próba kopási szilárdság kopásmentes kopás, zománcKoplik-folt kopogtatás kopolimer kopoltyúhasadék / kopoltyúrés kopoltyúív kopoltyúrés koponya koponyaagy-sérülés

conector principal palatinal constant constricţie suprafaţă de contact punct de contact stomatită de contact infecţie orală de contact arie de contact contact contraindicaţie contraindicat contracţie contracţii ligatură con-tractilă substanţă de contrast radiografie cu substanţă de contrast efect farmaceutic controlat experiment controlat grup martor, lot de control examen de control subiect de control examen de control contur contur bucal contur conic sare de bucătărie conservare (de ex. a sângelui) metodă de conservare odontologie conservatoare chirurgie conservativă conservativ tratament conservator consistenţă consultaţie consultant tulburare de coordonare coordonată uzură abrazie patologică rezistenţă la uzură test al rezistenţei la uzură uzură apro-ximală faţetă de uzură, de abrazie proba la uzură rezistenţă la uzură neuzat abrazia smalţului petele lui Koplik percuţie răşină copolimeră fisură viscerală arc branchial fisură viscerală craniu traumatism cranio-cerebral

palatal connector constant constriction contact surface contact point contact stomatitis contact oral infection contact area contact, connection, relation contraindication, counterindication counterindicated contraction contractile contractile - in grass line ligature contrast medium, radiopaque medium radiograph, contrast medium controlled drug controlled experiment control group (epidemiol.) control examination control subject (epidemiol.) health-maintenance examination contour buccal contour contour line (Owen's contour lines) conical salt conservation conservative method conservative / operative / restorative dentistry conservative surgery conservative conservative treatment consistency consultation consultant dysergia coordinate attrition, abrasion, erosion abnormal wear abrasion resistance wear test proximal wear wear facet abrasion test abrasion stability unabrad-ed enamel abrasion Koplik's spot percussion copolymer resin branchial / visceral cleft branchial arch visceral cleft (branchial cleft) cranium, skull, head, brain brain injury

koponyaalap koponya felé eső koponyához és archoz tartozó koponyaindex koponyalapi törés (Le Fort II) koponyamagasság koponyamérés koponyatető kór koraérett korai korai érintkezés korai fogáttörés korai fogzás korai / idő előtti korai ínygyulladás korai kezelés koraszülés koraszülött csecsemő kór, Bowenkór, Capdepontkórélettan kórelőzmény / anamnézis kórház kórházban fekvő beteg kórházba utal kórházi adminisztráció kórházi gyakorlat kórházi kezelés kórházi osztály kórjelző kórjóslás kórjóslat kórjóslati kórkép kórlap, paradentális korlátlan korlátozás korlátozott kórok / kóroktan kórokozó kórokozó-képesség korona, akrilát korona, akrilátfazettás korona, alumíniumkorona, anatómiai korona, aranykorona, csapos koronacsonk korona, dentális koronadomborulat korona-eltávolító (fogó) koronafelépítés koronafelvágó korona, fog koronafraktura korona, háromnegyed

baza craniului cranian, cranial craniofacial indice cranial fractură de bază a craniului (Le Fort II) înălţimea craniului cefalometrie boltă craniană boală prematur timpuriu, precoce contact dentar prematur erupţie precoce erupţie prematură, dentiţie precoce precoce gingivită precoce terapie precoce naştere prematură nou-născut prematur boala Bowen boala Capdepont fiziopatologie antecedente patologice spital bolnav spitalizat internează în spital administraţia spitalului practică medicală tratament spitalicesc salon de spital patognomonic prognosticul bolii prognoză prognostic tablou clinic fişă de examen parodontologic nelimitat limitare limitat etiologie agent patogen patogenie RPF acrilică coroană cu faţetă acrilică coroană de inveliş din aluminiu coroană anatomică coroană de aur coroană pe dispozitiv radicular bont coronar coroană dentară convexitate coronară instrument pt. detaşarea coroanei reconstituire coronară instrument de tăiat coroane coroană (dentară) fractură coronară coroană parţială trei pe patru

cranial base cranial craniofacial cranial index craniofacial fracture (Le Fort II) cranial height cephalometry, craniometry sinciput disease, illness premature premature, untimely, early premature contact accelerated / premature eruption early / premature dentition premature early gingivitis premature therapy premature birth premature baby Bowen's disease Capdepont's disease physiopathology P. H. (past history) hospital inpatient refer to hospital, put in hospital hospital management internship hospitalisation hospital ward pathognomonic prognostic prognostic prognostic clinical periodontal examination chart boundless, unlimited restriction, limitation limited etiology, aetiology, pathogenesis pathogen pathogenecity acrylic resin crown resin-faced crown aluminium cap anatomic crown gold crown pivot-crown, post-crown crown stump tooth crown crown convexity crown remover crowned crown-bill crown (head of tooth) coronal fracture (crown fracture) three-quarter crown

koronahüvely korona, ideiglenes koronái pulpa korona, jacketkorona körüli korona körüli fertőzés korona, látható korona, leplezett koronái is koronái is irányba lépegető technika korona-meghosszabító műtét korona, műanyag leplezésű koronaolló / rézgyűrűolló korona, öntött korona, pillérkorona, porcelánborító korona, porcelánfazettás korona, porcelánleplezésű koronapótlás korona, részleges korona, sapkakorona, teleszkóp koronatörés korona, vállas korona, váll nélküli korong korong alakú korong, csiszolópapír korong, fogászati korong, gumikorong, gyémántcsiszolókorong, karborundum korong, lapos korong, polírozó korong, szeparáló korongtároló kóros korrekció korrekció, okkluzális korreláció kórszövettani kórtan kórtan, időskori kórterem kortikoszteron kortizon kórtörténet korundkorong kozmetikus korona kő, calculus

disc pt. coroană stanţată coroană provizorie pulpă coronară coroană jacket din porţelan pericoronar infecţie pericoronară coroană clinică coroană mixtă coronar tehnica step back intervenţie chirurgicală pt. prelungirea coroanei coroană mixtă cu placare polimerică foarfecă de tăiat inel de cupru coroană turnată coroană stâlp coroană ceramică coroană cu faţetă vestibulară din porţelan coroană cu faţete vestibulare de porţelan reconstituire coronară coroană parţială coroană coroană telescopică fractură coronară coroană cu prag coroană fără prag disc discoid disc de hârtie abrazivă disc dentar disc de cauciuc disc de şlefuire diamantată disc de carborundum disc aplatizat disc de lustruire disc de separare suport pt. discuri patologic corecţie adaptare ocluzală corelare histopatologic patologie gerontologie salon de spital corticosteroid cortizon istoricul bolii disc de şmirglu coroană estetică / fizionomică piatră

crown sleeve temporary crown coronal pulp porcelain-jacket crown, fused porcelain crown pericoronal pericoronaritis visible crown (epidemiol.) cast veneer crown coronal step-back technique operation for coronal denudation metal crown with acrylic resin veener band scissors all-cast crown crown abutment porcelain veneer crown, jacket crown porcelain-faced crown porcelain-faced crown, porcelain veneered crown crowned partial crown cap, crown telescope crown tooth crown fracture shoulder crown shoulderless crown disc, disk discoid sandpaper-disc dental disc rubber disc diamond abrasive disc carborundum wheel / disc flat disc polishing disc cutting wheel / separating disc support for discs pathologic(al) correction occlusal adjustment, occlusal correction / recontouring correlation histopathological pathology gerontology medical / hospital ward corticosteroid cortisone anamnesis emery disc esthetical crown stone

kőcement kőeltávolítás / depurálás köhögés kőképződés a fogon kőképződmény kölcsönhatás könny könnycsatorna könnyelválasztás könnymirigy könnyzacskó könyökben hajlított olló könyökdarab könyökdarabba való fúró kőolaj, ásványi köpeny köpenykorona köpés köpet köpőcsésze kör alakú körfogati körforgási sebesség körfűrész körkefe körkörös körkörös fémmatrica körkörös kollagénrostok körkörös matrica körkörös matricafeszítő környezet körömrágás körte alakú körte alakú exkavátor körte alakú fúró körtrepán biopszia körülhatárol körülírás körülírt bőrbevérzés körülírt / elhatárolt körülírt szklerodermia körülmény körülményes körülöltés körülvevés körvonal körvonal / arckontúr körző köteges köteges csont köteg / nyaláb kötelező tantárgyak kötés kötés hő hatására kötési hő kötési idő

ciment piatră detartaj tusa formare de tartru dentar concrement efect reciproc, reciprocitate lacrimă canal lacrimal secreţie lacrimală glandă lacrimală sac lacrimal foarfecă cotită piesă de mână contra unghi freză pt. contra unghi ulei mineral halat coroană de înveliş scuipare, expectoraţie scuipat, expectoraţie, spută scuipătoare circular circumferential, periferic viteză de rotaţie freză circulară perie circulară circular matrice circulară fibre circulare de colagen matrice circulară portma-trice circulară mediu, anturaj onicofagie, muşcarea unghiei piriform excavator în formă de pară formă de pară biopsie prin trepanare ciculară delimita circumscriere peteşie, he-matom cutanat ciscumscris circumscris, delimitat scleroderma circumscrisă circumstanţă complicat sutura circulară înconjurare contur contur facial compas fascicular os fascicular fascicol materii obligatorii legătură priză la cald căldură de priză timp de priză

stone cement descaling, pickling coughing tooth tartar tartar reciprocal effect, reciprocity tear lacrymal duct lacrymal secretion lacrymal gland lacrymal sac angled scissors counter-angle handpiece counter-angle bur mineral oil mantle artificial crown spittle expectoration, spittle, phlegm, sputum bowl, cuspidor bowl, spittoon circular circumferential rotational speed rotary saw circular brush circular precontured circular matrix circular collagen fiber groups circular matrix matrix retainer milieu nail biting bulb pear-shaped excavator cone, inverted, domed trephine / punch biopsy encircle, limit, define circumscription petechia circumscription circumscribed scleroderma circumstance complicated (a)round suture surrounding outline, contour contour, outline of face compasses fascicular bundle bone bundle compulsory subjects bond thermopolymerization bonding temperature setting time

kötési tágulás kötési zsugorodás kötés / polimerizáció kötés / sebészi pakolás kötést gyorsító adalék kötést rögzítő kapocs kötés, zink-oxid-eugenolos kötőszövet kötőszövet, bőr alatti kötőszöveti rostdaganat kötőszöveti sejt kötőszövet, laza kötőszövet, rostos kötőszövet rosszindulatú daganata / szarkóma kötöz / kötözés kötszer kötszerolló köves követelmény követéses vizsgálat következmény / komplikáció következő következtetés közbülső közegészségügy közegészségügyben dolgozó fogorvos közegészségügyi fogászat közeledik közelítés középérték középértékű artikulátor közepes mértékű fogszuvasodás középirányú dőlés középpont középsík középsíkban fekvő középső középső csíralemez középső metsző (fog) középvonal középvonal felé eső közlekedési baleset közlekedési sérülés közlekedő közömbös közömbösítés közösségi fogászat közösségi paradentális index központ központi központi bénulás központi idegrendszer közti alak / átmeneti közti pillérfog

expansiune de priză contracţie de priză polimeriza-re pansament chirurgical accelerator clemă pt. bandă pansament cu eugenat de zinc ţesut conjunctiv ţesut conjunctiv subepidermal fibrom celulă conjunctivă ţesut conjunctiv lax ţesut conjunctiv fibros sarcom pansează, pansament material de pansat foarfecă pt.tifon calcular, tartric criteriu studiu pilot / longitudinal sechelă, consecinţă, urmare următor concluzie intermediar sănătate publică stomatolog în serviciul igienei publice/ medicinei comunitare stomatologie, igienă buco-dentară comunitară apropiere, convergenţă adducţie valoare medie articulator mediu proces carios de profuzime medie mezializare punct median plan median median median mezoderm, mezodermal incisiv central linie mediană mezial accident rutier rană, leziune accidentală comunicant indiferent, inert, neutral neutralizare stomatologie comunitară indice CPITN centru central paralizie cerebrală sistem nervos central formă intermediară stâlp intermediar

setting expansion setting contraction polymerization surgical dress accelerant, accelerator band clamp zinc-oxide eugenol caps connective tissue subepidermal conjunctive tissue fibroma connective tissue cell loose conjunctival tissue fibrous conjunctival tissue sarcoma dress, bandage dressing material bandage scissors calcular requirement pilot / follow-up / longitudinal study sequela subsequent conclusion middle, intermediate public health public health dentist public health / community dentistry nearness, approach adduction mean / middle value semi-adjustable articulator medium size dental caries mezialization central point median plan median central, middle mesoderm, mesodermal central incisor median line (midline) mesial traffic injury traffic injury communicating neutral neutralization community dentistry comunity periodontal index of treatment needs (CPITN) centre central cerebral palsy central nervous system intermediate form intermediate abutment

közvetett közvetett fertőzés közvetítés közvetlen közvetlen fertőzés kraniális kraniális készülék kraniális LeFort Ili-típusú törés kraniális mérőpont kraniofaciális kraniofaciális anomália kraniofaciális dysostosis kraniofaciális felfüggesztő drótvarrat kraniomaxilláris kraniometer kraniometriás pont krém, deszenzibilizáló krém, érzéstelenítő krepitálás (szörcszörej) kréta krétafolt a zománcon krétapor krétaszerű kretinizmus krezol kriosebészet / hidegkauter kriosztát krioterápia kristály kristályos kristályosodás kristályrács kristobalit beágyazómassza kritikus kritikus dekalcifikáció pH (caries) kritikus megterhelés / a megterhel-hetőség határa kritikus pontro krízis / csúcspont kromatin, kromoplaszma krómból való króm-kobalt króm-kobalt-nikkel ötvözet kromogén baktériumok kromoszóma krómozott / krómmal futtatott krómsav krónikus krónikus, hyperplasias pulpitis krónikus ínygyulladás krónikus iuvenilis parodontitis krónikus marginális parodontitis krónikus periapikális parodontitis

indirect infecţie indirectă transmitere direct infecţie directă cranial aparat craniofacial fractură craniofacial LeFort III reper cranian craniofacial anomalie craniofacial disosto-ză craniofacial ligatură de sârmă craniofacial craniomaxilar cefalometru punct cranio-metric pastă pt. desensibilizare unguent anestezic crepitaţie cretă pată albă de smalţ praf de cretă cretos cretinism crezol chirurgie prin refrigeraţie criostat crioterapie cristal cristalin cristalizare reţea de cristale material de ambalare din cristobalit critic nivel critic al pH-ului determinând o decalcifiere încărcare critică punct critic punct culminant, criză, fastigium cromo-plasmă cromic crom-cobalt aliaj crom-cobalt-nickel bacterii cromogene cromozom cromat acid cromic cronic pulpită cronică hiperplazică gingivită cronică parodontită juvenilă cronică parodontită marginală cronică parodontită apicală cronică

indirect indirect infection transmission direct, immediate direct infection cranial craniofacial appliance craniofacial disjunction, fracture craniometric point craniofacial craniofacial anomaly craniofacial dysostosis craniofacial suspension wiring craniomaxillary cephalometer craniometric point desensitizing paste an(a)esthetic paste crepitus, crepitation chalk white spot in enamel chalk powder chalky cretinism cresol cryocautery cryostat (histol.) cryotherapy crystal, granulate crystalline crystallization space lattice (physics) crys-tobalite investment critical, decisive critical decalcifying pH level proof stress critical point crisis, fasti-gium chromatin chromic chrome-cobalt, cobalt-chromium chrome-cobalt-nickel alloy chromogenic bacteria chromosome chromium-plated chromic acid chronic hyperplastic chronic pulpitis chronic gingivitis, established gingival lesion chronic juvenile periodontitis chronic simplex (marginal) periodontitis chronic apical periodontitis

krónikus pulpitis krónikus vashiányos anémia, Patterson-Kelly (Plummer-Vinson) betegség kulcscsont feletti kumulatív sugárbehatás kúp alakú kúp alakú csiszolókő kúp / csücsök kúp, fordított kúpfúró kúpfúró, fordított kúp, nemezkutacs kutatás kutatás, fogászati kutikula kutikula dentis különböző különbség különleges / specifikus különös viselkedésű külső külső csíralemez külső csontlemez külső / exogén külső ferde metszés külső forma külső gyökérreszorpció külső húzás külső tényező külső zománchám kültakaró, bőr küret küret, alveoláris küret, apikális küretázs, gyökércsúcs körüli küretázs, ínytasak küret, gingivális küretkanál küretkanál, paradentális küret, paradentális küret, szubgingivális küretta, paradentális küszöb alatti küszöbérték küszöb, fájdalomküszöb feletti küvetta küvettaprés / öntőformaprés kvalitatív kvalitatív proteinhiány kvalitatív vérkép kvantitatív vérkép kvantum satis (q.s.) kvarc

pulpită cronică anemie feriprivă Patterson-Kelly (boala Plummer-Vinson) supraclavicular efect radiant cumulat conic piatră conică con con invers freză conică freză con invers con de fetru fontanelă cercetare, investigare, explorare cercetare stomatologică cuticulă cuticulă dentară eterogen, diferit diferenţă specific excentric extern ectoderm compacta osoasă externă exogen, extrinsec incizie externă oblică forma de contur exterior rezorbţie radiculară externă fracţiune externă exogen epiteliu adamantin extern tegument chiuretaj chiuretaj alveolar chiuretaj apical chiuretaj periapical chiretajul pungii gingivale chiuretaj gingival chiuretă chiuretă parodontală chiuretaj gingi-voparodontal chiuretaj subgingival instrument de detarfraj în formă de chiuretă subliminal prag valoric, valoare de prag prag de durere supraliminal chiuvetă presă pt. chiuvete calitativ hipopro-teinemie calitativă tablou sanguin calitativ tablou sanguin cantitativ quantum satis (q.s.), până la saturaţie cuarţ

chronic pulpitis pernicious an(a)emia supraclavicular cumulative exposure (radiol.) conic conical abrasive rotary cone inverted cone conical bur inverted cone bur felt cone fontanel(le) scientific investigation, research dental research cuticle dental cuticle diverse, different, miscellaneous difference, variance specific excentric exterior, external ectoderma external compact bone extrinsic external bevel incision outline form external dental root resorbtion external traction exogenous outer enamel epithelium integument curetting, curettage alveolar curettage periapical curettage periapical curettage gingival pocket curettage gingival curettage cutting spoon, sharp spoon, curette periodontal curette periodontal curettage subgingival curettage curette sealer subliminal threshold value pain threshold supraliminal flask, sink flask press qualitative qualitative hypoproteinosis qualitative blood picture quantitative blood picture quantum satis (q.s.) silica, quartz, rock-crystal

kvarclámpa lábadozás lábadozószoba lábhajtásos motor labiális labiális felszín labiális irányú dőlés labiális ív labilis lábindító / lábpedál labiodontia labiomentális labioverzió, labiális irányba dőlt lábkapcsoló kábel laborasztal laboratórium laboratórium, fogtechnikai laboratóriumi felszerelés laboratóriumi szék / zsámoly laboratóriumi vizsgálat lábtartó laesio laesio, fehér laesio, szuvas lágy lágyforrasztó lágy guttapercha lágy ideiglenes tömőanyag lágyítás lágy (kis energiájú) sugárzás lágyrész lágyrészdaganat lágyrészelváltozás lágyrésztályog lágyrésztasak / szupraalveoláris tasak lágyság lágyszájpad lágyszájpadbénulás lágy szövet lágyulás lakk, fluoros lakmuszpapír laktáció laktobacilus szám(lálás) lakunális lamina cribriformis lamina dura / belső alveoláris corti-calis lámpa, fotopolimerizációs lándzsa alakú lándzsafúró, láng alakú láng alakú fej (fúrófej) láng alakú fúró lapát alakú exkavátor lapát alakú metszőfog

lampă cuarţ convalescenţă salon de convalescenţă motor cu reostat de picior labial suprafaţa labială înclinaţie vestibulară bară labială, arc labial labil pedală de reostat labiodonţie labiomentonier labioversiune cablul turului cu pedală masă de laborator laborator laborator dentar echipament de laborator taburet pt. laborator probă de laborator treaptă leziune leziune albă leziune carioasă moale sudură cu topire joasă gutapercă moale material de obturaţie provizorie moale înmuiere radiaţii moi ţesut moale tumoră a ţesuturilor moi modificarea ţesuturilor moi abces al ţesuturilor moi pungă supraalveolară consistenţă moale palatul moale, văl palatin paralizia palatului moale ţesut moale înmuiere lac fluorurat hârtie de turnesol lactaţie, alăptare la sân numărarea lactobacililor lacunar placă cribri-formă lamina dură lampă de fotopolimerizare lanciform freză cu vârf în formă de lance formă de flacără freză cu cap în formă de flacără freză flacără excavator lopăţică incisiv în formă de lopată

quartz lamp, sunlamp (re)-convalescence recovery room foot engine labial labial surface labioinclination labial bar unstable, unsteady foot starter labiodental labiomental labioversion foot control cable laboratory bench laboratory dental prosthetics laboratory laboratory equipment laboratory stool laboratory test footrest loss suffered, damage, lesion white lesion carious lesion soft soft solder soft gutta-percha soft provisional filling material soften, make* soft soft radiations (soft rays) soft tissue soft tissue tumo(u)r soft tissue alteration soft tissues abscess supra-bony / supracrestal pocket softness root of mouth, soft palate palatal paralysis soft tissue malacia fluoride varnish litmus paper, test-paper suckling, lactation, breast feeding lactobacillus count lacunar cribriform plate lamina dura polymerization lamp lan-ciform spearpoint-drill flame-shaped flame head drill flame bur shovel-shaped digger shovel-shaped incisor

lap, cementkeverő laphámrák laphámsejtes rák lap, keverőlapoc lapoc, keverőlapoc, nyelvlapos lapos gerinc, foghiányos lapos korong lapos orr laposvégű fissurafúró lappangási idő lappangó lap / tábla lassít lassítás lassú lassú fordulatú latens laterális laterális elmozdulás (rágómozgás) laterális felszín laterális gyökérperforáció laterális hasadék laterális kondenzációs gyökértömés lateralis pozícióban vett harapás lateropulzió latexkesztyű latex vizsgálókesztyű látható látható korona láthatóság látóideg látószögelhajlás láz laza laza kötőszövet lázas lázas görcs lázcsillapító láz, fogzási láz, intermittáló lázmérő 1 áztál an láz, szeptikus lebeny lebeny, bőrlebeny, elforgatott / elcsúsztatott lebenyes feltárásban végzett paradental is küret lebeny, ínylebeny, mukoperiostealis lebenyműtét lebeny, nyálkahártya

placă pt. mala-xarea cimentului carcinom epitelial epiteliom cu celule scuomatoase plăcuţă pt. amestecare spatula spatula apăsător de limbă plat rebord plat disc aplatizat nas turtit freză fisură cu cap plat perioadă de latenţă latent placă încetineşte încetinire, inhibare lent viteză mică, turaţie redusă latent, ascuns lateral mişcare de lateralitate suprafaţă laterală perforaţie laterală dehiscenţă laterală obturaţie de canal prin condensare laterală verificarea relaţiilor ocluzale în latero-pulsie lateropulsie mănuşă de cauciuc mănuşă de examinare din cauciuc vizibil coroană clinică vizibilitate nerv optic paralaxă febră lejer, lax ţesut conjunctiv lax febril spasm febril antipiretic febră în perioada erupţiei dentare febră intermitentă termometru scăderea febrei, afebrili-tate febră septică lambou lambou cutanat, grefă cutanată lambou alunecat, rotit chiuretaj parodontal cu lambou lambou gingival lambou mucoperiostal operaţie cu lambou lambou mucozal

cement slab epithelial carcinoma squamous cell carcinoma mixing slab / tablet spatula mixing spatula tongue depressor, spatula flat flat ridge flat disc flat nose flat fissure end bur period of latency latent slab slacken, delay decelerate, slow down/up slow, tardy low speed latent, hidden, concealed, secret lateral lateral excursion lateral surface lateral root canal perforation lateral cleft (lip cleft) lateral condensation meth-ode (endodontics) lateral checkbite lat-eropulsion latex gloves latex examination gloves viewable visible crown (epidemiol.) visibly, perceptibly optic / visual nerve parallax, optic / visual angle fever, temperature loose, slack loose conjunctival tissue feverish, fevered feverous spasm antipyretic, febrifuge, antifebrile dentition fever fit / attack / bout of fever clinical / fever thermometer afebrility, fever-free septical fever lobe, flap skin flap, skin graft sliding flap open flap curettage gingival flap mucoperiosteal flap flap operation mucous membrane lobe

lebeny, nyeles lebeny, oldalirányban elforgatott lebeny, rotációs lebeny, teljes vastagságú lebomlás lebontási folyamat lecsiszolás lecsupaszodott nyelv ledörzsöl ledörzsölés leégés leépülés lefedés lefejezés lefelé húzó izom lefelé irányuló elmozdítás lefogyás Le Fort-törés légcső légcsőbemetszés légcsőszűkület légcsövi légemből ia léghűtéses legkisebb adag légkompresszor légmentes légmentes lezárás légnedvesítő készülék légnyomás légnyomáskülönbségre keletkező fogfájás légnyomásos öntőkészülék légödéma legömbölyített váll légsűrítő légszomj légturbina légút légúti betegség légúti idegentest-inhaláció légüres tér légüres térbeni beágyazás légüres térbeni öntés légzés légzésbénulás légzési elégtelenség légzőkészülék legyengítő betegség lehámlás lehelet lehelet, bűzös lehűlés leíró epidemiológia lejtősítés lekerekített / hengeres lekoptat

lambou pediculat, grefă tubulară lambou rotit lateral lambou de rotaţie lambou mucoperiostal descompunere proces de descompunere şlefuire limbă atro-fică abrazează abrazie ardere liză, descompunere acoperire decapitare muşchi coborâtor dislocare descendentă slăbire disjuncţia cranio-facială a lui Le Fort trahee traheotomie traheostenoza traheal embolie gazoasă răcire cu aer doză minimă compresor cu aer ermetic, etanş închidere ermetică higrofor presiune atmosferică barodontalgie aparat de turnare sub presiune emfizem margine oblică, chanfrein compresor dispnee turbină cu aer cale aeriană afecţiune respiratorie aspi-rarea traheală de corp străin vid ambalare în vid turnare în vid respiraţie paralizie respiratorie insuficienţă respiratorie aparat respirator boală caşecti-zantă descuamare, exfoliere răsuflare halenă fetidă refigeraţie epidemiologie descriptivă bizotare tronc-conic uzează

pedicle flap / graft laterally repositioned flap swaging graft mucoperiosteal flap decomposition decomposition process smoothing, scraping bald tongue (atrophic glossitis) abrade wear, abrasion burning reduction covering decapitation depressor (anat.) infradisplacement sliming down Le Fort fracture trachea tracheotomy tracheostenosis tracheal aerai embolism air cooling minimal dose air compressor airtight, hermetic hermetic / non-leaking seal humidifier atmospheric pressure barodon-talgia air press caster emphysema chamfer compressor dyspnea (dyspnoea) air turbine airway respiratory disease tracheal foreign body vacuum encase, investment in vacuum casting in vacuum respiration, breathing respiratory paralysis respiratous insufficiency resuscitator debilitating disease desquamation, exfoliation breath halitosis, fetidity cooling (down) descriptive epidemiology bevel cylinder-domed wear down

lekötés (pl. éré) lélegeztetés, endotrachealis lélegeztetés, szájból szájba lélegeztető készülék lelki alkat / beállítottság lelki eredetű lemetsz lemez lemezes lemezes csont lemezes fogsor lemeztelenedés lemezvágó olló lemez, zománclemintázás lencse alakú lencse alakú fej (fúrófej) lengőhíd lengőkar lenőtt nyelv Lentuló lentulo tű lényeges lenyel lenyelhető lenyomat lenyomatanyag lenyomatanyag, alginát lenyomatanyag, elasztikus lenyomatanyag, hidrokolloid lenyomatanyag, nyersgumi alapú (természetes gumi) lenyomatanyag, poliéter alapú lenyomatanyag, poliszulfid szilikon bázisú lenyomatanyag, reverzibilis hidrokolloid lenyomatanyag, Stents-típusú lenyomatanyag, szilikongumi lenyomatanyag, termoplasztikus funkciós lenyomatélesség lenyomat, funkciós lenyomatgipsz lenyomatkanál lenyomatkanál, alsó lenyomatkanál, műanyag lenyomatkanál, rozsdamentes perforált lenyomat, kétfázisos lenyomat, kettős lenyomatpaszta lenyomat, részleges lenyomat, rézgyűrűvel vett lenyomatvétel

ligatură respiraţie endotraheală respiraţie artificială gură la gură aparat de respiraţie artificială temperament psihogen secţionează placă lamelar os lamelar proteză cu placă denudare cleşte plat lamelă de smalţ modelare formă de lentilă, lenticular freză lenticulară R.P.F cu extensie braţ elastic anchiloglosie ac Lentulo, freză spiralată ac Lentulo important înghite de deglutiţie, de înghiţit amprentă material de amprentă material pe bază de alginat pt. amprentă substanţă elastică pt. amprentă hidrocoloid pt. amprentă material de amprentă pe bază de tiocauciuc material de amprentă pe bază de polie-teri material de amprentă pe bază de silicon polisulfidic hidrocoloid reversibil material pt. amprentă tip Stents elastomer cu silicon pt. amprentă material de amprenta funcţionala termoplastica precizia amprentei amprentă funcţională gips pt. amprentă lingură de amprentă lingură de amprentă inferioară port amprentă din răşină acrilică lingură de amprentă inox perforată amprentă în doi timpi amprentă divizată pastă pt. amprentă amprentă parţială, segmentară amprentă cu inel de cupru amprentare

ligation, ligature, strangulate endotracheal insufflation mouth-to-mouth insufflation / ventilation inspirator apparatus temper of psychical origin to cut*, to strike* plate discoid, lamellar lamellar bone removable prosthesis denudation (periodont.) plate shears enamel lamella modelling lenticular hypohemispherical head bur cantilever fixed partial denture elastic arm ankyloglossia, tongue-tie twist drill Lentulo spiral (endodont.) substantial swallow (down) deglutitive impression impression material alginate impression material elastic impression material hydrocol-loid impression material elastomeric impression material polyether impression material polysul-phide impression material reversible hydrocolloid impression compound silicon rubber impression material functional thermoplastic impression material precision of impression functional impression impression plaster impression tray mandibular impression tray acrylic resin tray stainless steel impression tray sandwich impression technique divided impression impression paste partial impression copper ring impression impressing

lenyomatvétel, direktre amprentare directă lenyom (elnyom, visszafojt) leoltás leontiasis ossea leoperál ás leöblítés lépcsőfúró lepedék lepedék-eltávolítás lepedékes nyelv lepedő lépések, kezelési leplezett korona leplezőanyag leptozom lerakódás lerakódás (fogelszíneződés, fogkő) lerakódás, meszes lesarkított él (vállas korona-előkészítésénél a széli zárás pereme) lesimító dörzscsík lesüllyedt leszármazott leszármazott utód leszívás / belélegzés letakarás letál is dózis meghatározása letális gén letapadás letapadt letör letörés / eltörés letört létrejövés leukémia leukémia, aleukiás leukémia, monocytaer leukémia, myeloid leukoblaszt leukocita leukocita, bazofil leukocita, eozinofil leukocita, karéjosmagvú leukocita, mononukleáris leukocita, neutrofil leukocitás beszűrődés leukocytosis leukogram leukokeratosis nicotinica pal ati leukoplakia leukoplakia, foltos vagy eróziós leukoplakia, hajas (AIDS) leukoplakia, homogén

direct impression suprimă inoculare leontiazis osea, facies leonin ablaţie clătire freză de înfundat prag pelicula eliminarea plăcii bacteriene limbă saburală cearceaf faze de tratament coroană mixtă material de placare leptosom, persoană cu constituţie slabă depunere, sediment, depozit depunere de concreţiuni, tartru dentar, decolorare depozit calcar bizou bandă abrazivă pt. finisare înfundat urmaş, descendent descendent aspirare învelire, acoperire determinarea dozei letale genă letală ataşament, inserţie ataşat, inserat fracturează fractură fracturat geneză leucemie leucemie aleu-cemică leucemie monocitară leucemie mie-loidă leucoblast leucocit leucocit bazofil leucocit eozi-nofil leucocit polimorfonuclear leucocit mononuclear leucocit neu-trofil infiltraţie leucocitară leucocitoză leucogramă stomatită nicotinică leucoplazie leucoplazie pătată sau erozivă leucoplazie cu vilozităţi (AIDS) leucoplazie omogenă suppress inoculation leontasiasis ossium ablation bathing step-down bur pellicle, film bacterial pellicle remove coated tongue sheet treatment sequence cast veneer crown veneered material leptosome sediment, coating, deposit tooth accretion calcareous deposit bevel finishing strip dropped offspring progeny aspiration covering lethal dose test lethal gene attachment attached break, fracture fracture fractured genesis leucosis, leuk(a)emia aleuk(a)emic leuk(a)emia monocytic leuk(a)emia myeloid leuk(a)emia leu-koblast leukocyte basophilic leukocyte eosinophilic leukocyte polymorphonuclear leukocyte mononuclear leukocyte neutrophilic leukocyte, neu-trocyte leukocytic infiltration leukocytosis leu-cogram nicotinic stomatitis leukokeratosis, white spot lesion (oral mucosa) spotted or erosive leukokeratosis hairy leukoplakia (AIDS) homogenous leukokeratosis

leukoplakia nodularis, szemcsézett leukoplakia, verrucosus leukoplakia, verrucosus / szemöl-csös levágás levatorizom / emelőizom levedlett bőr levegőnyomás levegősugár levegő, sűrített levegőt kedvelő / oxigénigényes levezetőcsatorna lezárási hátsó terület lezárás (pl. fissurazárás) lézer lézerberendezések lézer csatornatágítás lézer-doppler vizsgálat lézer irradiáció lézersugár lézerterápia lichen planus, eróziós lidokain / helyi érzéstelenítés lidokain spray ligamentum, alveolodentális ligamentum periodontale ligamentum stylohyoideum ligamentum stylomandibular ligamentum szfenomandibulare ligamentum temporomandibulare externa ligamentum temporomandibulare interna ligatúra ligatúra, immobilizációs ligatúra, kontraktilis ligatúra, mandibulo-maxilláris ligatúra, stabilizáló / rögzítő kötés likacsosság limbus alveoláris limfoid leukémia linea alba linea mylohyoidea linea mylohyoidea / linea oblique interna linea oblique externa lineáris hőtágulás lingua linguae abscessus lingua geographica lingua nigra lingua scrotalis lingula mandibulae

leucoplazie nodulară leucoplazie verucoasă leucoplazie verucoasă secţionare, rezecare muşchi ridicător escară, scamă presiunea aerului jet de aer aer comprimat aerob cale de drenaj spaţiul posterior de închidere sigilare, închidere (fisurei, şanţului) laser echipamente pt. laser alezaj cana-lar cu laser examinare cu laser-doppler iradiere cu laser radiaţie laser terapie cu laser lichen plan eroziv anestezie locală cu lidocaină lidocaină pulverizată ligamente alveolodentare ligament desmodontal / parodontal ligament stilohioidian ligament stilomandibular ligament sfenomandibular ligament temporomandibular extern ligament temporomandibular intern ligatură ligatură de stabilizare ligatură contractilă ligatură intermaxilară ligatură de stabilizare cribriform, spongios limb alveolar leucemie limfatică linia albă partea inferioară a liniei milohioidiene linie milohioidiană linia oblică externă expansiune termică lineară limbă abces lingual limbă geografică limbă neagră limbă scrotală spina lui Spix

leukoker-atosis nodularis verrucous leukoplakia leukokeratosis verrucosus cut, strike, resect levator muscle slought air pressure air jet compressed air aerobic drain tube post-dam area (prosthodont.) sealing laser laser equipments root canal treatment with laser ray laser doppler examination laser irradiation laser (light amplification by stimulated emission of radiation) laser therapy erosive lichen planus local an(a)esthesia with lydocain lydocain spray periodontal ligaments periodontal ligament stylohyoid ligament stylomandibular ligament spheno-mandibular ligament external temporomandibular ligament internal temporomandibular ligament ligature, strangulate stabilizing ligature contractile - in grass line ligature intermaxillary ligature stabilizing ligature, retaining ligature porous, foraminous limbus alveolar (anat.) lymphatic leuk(a)emia white line mylohyoid ridge mylohyoid line external oblique line (anat.) linear thermal expansion tongue lingual abscess geographical tongue black (hairy) tongue crenated tongue lingula mandibulae, mandibular spine, Spix's spine

lingvális lingválisan elhajlott gyökércsúcs lingvális áthajlás lingvális csücsök lingvális felszín lingvális foramen lingvális ív lingvális konnektor lingvális konnektorlemez lingvális oldal lingvális tovafutó kapocs lingvális üreg lingvális zár liofilizálás lipid local anestheticum logopédia logopédiai kezelés lokális lokális anamnézis lokális fluorkezelés lokális lemetszés lokális növekedési faktor lokalizáció lokalizált lokalizált iuvenilis parodontitis lombik longitudinális vizsgálat lőtt seb lötyögő lötyögő v. csontmag nélküli gerinc lövés által okozott törés lövési törés lubricantia Luc-Caldwell-műtét Luer-féle csontcsípő luesz lúg lúgos lupe lupus erytematosus discoid luxáció / ficam luxáció, habituális luxatio articulatioiiis temporoman-dibularis / állkapocsízület ficama lüktető lüktető fájdalom lymphadenitis, nyaki lymphocyta lypohilizációs technika lysosomal is granulum lytikus / bontó lyuk lyukas fogsorlemez

lingual apex lingualizat şanţ alveolo-lingual (fundul de sac) cuspid lingual faţa linguală foramen lingual arc lingual, bară linguală bară linguală bară linguală dinspre faţa linguală croşet lingual continuu cavitate linguală blocaj lingual liofilizare lipidă anestezic local logopedie, ortofonie terapie fonetică / logopedică local anamneză locală aplicare locală de fluor excizie locală factor de creştere locală localizare localizat parodontită juvenilă localizată eprubetă studiu longitudinal plagă împuşcată balant rebord alveolar flotant fractură de etiologie balistică fractură balistică lubrifiere procedeul Caldwell-Luc ciupitor de os tip Luer lues bază alcalin lupă lupus eritematos discoid luxaţie luxaţie habi-tuală luxaţie temporomandibulară pulsatil durere pulsatilă limfadenită cervicală limfocit tehnică de congelare granulom lizozomal litic orificiu placă protetică perforată

lingual lingual apex alveolo-lin-gual sulcus, alveololingual fold lingual cusp lingual surface lingual foramen lingual arch (orthodont.), connector bar, linguoplate lingual bar linguoplate (connector bar) lingual aspect lingual continuous 1 clasp lingual cavity lingual lock (orthodont.) lyo-philization lipid local an(a)esthesia logopédia speech therapy local local anamnesis topical fluoridation local excision local growth factor localization localized localized juvenile periodontitis test-tube, retort longitudinal study bullet wound moving, mobile, loose flabby ridge gunshot fracture gunshot fracture lubrication, greasing Caldwell-Luc operation Luers bone forceps syphilis, lues venerea lye, alkali alkaline, basic magnifying glass, convex lens discoides lupus erytematosus (DLE) luxation habitual luxation dislocation of temporomandibular joint, subluxation of temporomandibular joint) throbbing pulsating pain cervical lymphadenitis lymphocyte freeze-drying technique lysosomal granule lytic depression (anat.) perforated resin base removable prosthesis

macrocheilia macrodontia macroglossia macrognathia macskakarmolási betegség madárarc mag magánorvosi gyakorlat / magánpraxis magánrendelő magas fordulatszám magasfrekvenciás elektrokirurgia magas hőmérsékletű beágyazás magasnyomású öntőgép magas olvadáspont magas olvadáspontú festék magasság, arcmagasság, harapási magas vérnyomás magatartás magatartási betegség magatartástudomány magától ottmaradó mágneses rezonanciavizsgálat mágneses tér / mező mag, nukleáris magoszlási fázis magzat / foetus magzati / foetalis máj májgyulladás, fertőző makrofág makroszkópos makula makula cretosa Malassez-féle hámszigetek malignus ameloblasztóma malignus / rosszindulatú tumor / rákos daganat malomkő / csiszolókő mandibula mandibula alatti mandibula előrecsúsztatása mandibula felszálló ága mandibula nyugalmi helyzete mandibuláris / állkapcsi mandibuláris arteriovenosus aneu-rysma mandibuláris ciszta mandibuláris idegág érzéstelenítése mandibuláris masseterreflex mandibuláris protrusio progenia mandibuláris tengely mandibuláris vezetősíkkal ellátott fogsor mandibulaszöglet / angulus

macrocheilie macrodontism macroglosie macrognaţie boala ghearelor de pisică faţă de pasăre, micro-gnaţie mijloc, miez practică privată cabinet privat turaţie înaltă electrochirurgie cu înaltă frecvenţă ambalare în material refractar aparat de turnare cu presiune înaltă punct de topire înaltă colorant cu topire înaltă înălţimea feţei dimensiune verticală a ocluziei hipertensiune comportament boală comportamentală ştiinţa comportamentului autoretentiv explorare REM câmp magnetic nuclear mitoză f ăt fetal ficat hepatită infecţioasă macrofag macroscopic placă mucoasă pată albă de smalţ resturile epiteliale a lui Malassez amelo-blastom malign tumora malignă piatră de şlefuit rotundă mandibulă, maxilar inferior submandibular propulsie ramura ascendentă a mandibulei poziţia de repaus al mandibulei mandibular anevrism arteriovenos al mandibulei chist mandibular anestezia nervului dentar inferior reflex maseterin (mandibular) prognaţie mandibulară, protruzie man-dibulară axă mandibulară proteză cu plan de direcţionare mandibulară unghiul mandibular, gonion

macro cheilia macrodontia macroglossia macrognathism cat-scratch disease birdlike face, micrognathia core private practice private practise high rotation high frequency electrosurgery refractory investment casting-air pressure machine high-fusing point high-fusing stain facial height vertical dimension of occlusion high blood pressure, hypertension behaviour behavioural disease behavioural science self-retaining magnetic resonance imaging (MRI) magnetic field nuclear metaphase (mitosis) f(o)etus f(o)etal liver infectious hepatitis macrophage macroscopical mucous patch white spot in enamel debris / epithelial rests of Malassez malignant ameloblastoma malignant tumo(u)r / growth wheel stone mandibula inframandibular propulsive movement of mandible lower jaw bone repose mandibular position mandibular arteriovenous aneurysm of mandible mandibular / jaw cyst mandibular nerve block mandibular masseter reflex protrusive mandible mandibular axis mandibular guide-plane prosthesis angle of the mandible

mandi-bulae mandibula szögletpontja mandibulofacialis dysostosis mandibulomaxilláris fixáció mandibulomaxilláris húzás (tractio) mandibulomaxilláris ligatúra mandibulomaxilláris, mindkét állcsontra kiterjedő mandibulomaxilláris protrusio mandibulomaxilláris rögzítés mandibulomaxilláris sín mandrel, belső csavarmenetes (csiszolókőrögzítő) mandrén mandula mandula-eltávolítás mandulagyulladás mandzsetta maradandó fogak elvesztése maradandó fogak / fogazat maradék, rezidual is maradó maradó fogazat maradvány, égési maradvány / maradék marás / maratás marat maratás margo gingivalis margo infraorbitalis markolat maró maró folyadék második osztályú kavitás restaurációja másodlagos betegség másodlagos fertőzés másodlagos sugárzás másodlagos / szekunder másolat / duplikátum másoló / dublírozó készülék masszázs, gingivális mastectomia / emlő eltávolítása maszk maszk, inhalációs maszk, narkotizáló maszk, sebészi materia alba / lepedék matracöltés matracöltés, csomós matrica matrica, amalgammatricacsík matricafeszítő matricafeszítő, körkörös

simfiza mandibulară, gonion disostoză mandibulofacial fixare intermaxilară tracţiune intermaxilară liga tură intermaxilară bimaxilar protruzie bimaxilară imobilizare intermaxilară, mandibulo-maxilară gutieră mandibulo-maxilară mandren cu filet interior mandrin amigdală faringiană tonsilecto-mie amigdalită manşetă, cofrag pierderea dinţilor permanenţi dinţi permanenţi rezidual permanent dentiţie permanentă reziduu de ardere reziduu gravaj gravează gravare rebord gingival rebord infra-orbital mâner caustic soluţie caustică restaurarea cavităţii de clasa II - a afecţiune secundară infecţie secundară radiaţie secundară secundar reproducere aparat de duplicare masaj gingival mastectomie mască mască pt. inhalaţii mască pt. anestezie generală mască chirurgicală materia albă sutură în diferite puncte, sutură întreruptă sutură înnodată în diferite puncte matrice matricea pt. obturaţii de amalgam matrice tip bandeletă port matrice portma-trice circulară

gonion mandibulofacialis dysostosis intermaxillary fixation intermaxillary / maxillomandibular traction intermaxillary ligature bimaxillary double protrusion (bimaxillary) maxillomandibular fixation, (intermaxillary fixation) intermaxillary splint mandrel with internal thread mandrel, mandrin, chuck tonsil tonsillectomy tonsillitis cuff loss of permanent teeth permanent / secondary dentition residual permanent permanent / secondary dentition burning residue residue, remnant, rest corrosive effect corrode milling gingival crest (gingival margin) infraorbital margin hilt corrosive, corroding corrosive solution class 2 restoration secondary affection secondary infection secondary rays secondary duplication duplicating equipment gingival massage mammectomy mask inhalation mask an(a)esthetic mask surgical mask materia alba interrupted mattress suture mattress suture matrix amalgam matrix matrix stripe matrix holder / retainer matrix retainer

matrica, körkörös matrica, nyaki matrica, platinamatrica, poliésztermatricaszalag matricaszalag, celluloid matt fehér maxilla maxilla alatti / inframaxilláris maxillaectomia / felső állcsont eltávolítása maxilláris / felső állcsonti maxilláris osteotomia maxillatörés, LeFort I-típusú maxillofacial anomália / dysgna-thia, arcállcsont fejlődési zavar maxillofaciális, arcállcsonti maximális maximális adag maximális domborulat maximális interkuszpidációs helyzet maximális szájnyitási helyzet meatus nazi mechanikai (gépi) tömörítés (amalgam) mechanikai inger mechanikai irritáció által okozott hiperkeratózis mechanikai stimulus mechanikus beszédzavar mechanikus plakk-kontroll Meckel-ganglion Meckel-porc mediális mediális hasadék mediális orrnyúlvány mediális sík medialsagittalis-sik / mediánsík megadni a fogsor egyéni jellegét megállapítás megállítás / elfojtás / elállítás megbetegedés megbetegedési arányszám megbetegedési arányszám (újonnan előforduló betegségek) megbetegedési esetszám megbetegedési gyakoriság megbetegedés, kísérő megbetegedés, szekunder megbetegedés, szisztémás megbízható

matrice circulară matrice cervicală matrice de platină matrice de celuloid bandă, inel pt. matrice matrice din celuloid cretos, mat maxilar superior submaxilar rezecţie de maxilar superior maxilar osteotomie maxilară fractură de maxilar superior LeFort I anomalie maxilo-facială ma-xilo-facial maximal doză maximă convexi-tate maximă poziţie de intercuspidare maximă poziţie de deschidere maximă a gurii meat nasal condensare mecanică stimul / iritaţie mecanică hipercheratoză cauzată de iritaţia mecanică stimulent mecanic dislalie controlul mecanic al plăcii dentare ganglionul sfe-no-palatin a lui Meckel cartilajul lui Meckel median fisură mediană mugurele nazal intern plan medial plan mediosagital individualizarea protezei constatare su-presie îmbolnăvire prevalenta morbidităţi rata înbolnă-virii morbiditate frecvenţa îmbolnăvirii afecţiune coexistentă afecţiune secundară boală de sistem credibil

three common matrice cervical matrix platinum matrix celluloid matrix matrix band foil-condenser chalky upper jaw / maxilla inframaxillary upper jaw resection maxillary maxillary osteotomy maxillary fracture maxillofacial anomaly, dysgnathia maxillofacial maximal maximal dose maximal convexity maximal intercuspidal position maximal mouth opening position nasal meatus mechanical condensation mechanical stimulus frictional keratosis mechanical stimulus dyslalia mechanic plaque control Meckel's ganglion Meckel's cartilage medial median cleft median nasal process (embryol.) median plane medio-sagittal plane denture characterization establishing suppression illness, sickness, disease, indisposition, disorder, affection, malady morbidity prevalence rate / incidence of diseases morbidity frequency of diseases accompanying disease secondary affection systemic disease reliable

megbízhatóság megcsavarodás megegyező megelőzés, cariesmegelőzés, fogászati megelőzési eszköz megelőzési módszer megelőzés / prevenció megelőzés / profilaxis megelőzés, tömeges megelőző bevatkozás / kezelés megelőző fogszabályozás megelőző orvostudomány megelőző / preventív szer megelőző / profilaktikus megelőző szer / profil akt ikum megerősítés megfagy megfelelő megfertőz megfertőz / szennyez megfestett / piszkos / szennyezett megfeszít / erőltet megfeszítés megfigyelés megfordítás megfordíthatóság megformázás meggátol meghajtás meghaladott (elmélet) meghalás meghatározás meghosszabítás megindító / elindító megjegyzés / észrevétel megkeményedés megkeményedés, meszes csomó (epekő) megkeményedett megkever megkötött / polimerizálódott polimer megmér megnagyobbodik megnyílt pulpa megnyilvánulás megnyitás megoldás megoszlás, nemi megrág megsebez / megsért megszakítás megszemlél megszilárdít / rögzít

credibilitate torsiune identic carioprevenţie, prevenţia cariei prevenţia stomatologică mijloc de prevenire metodă de prevenire prevenţie profilaxie profilaxie colectivă intervenţie profilactică ortodon-ţie preventivă / interceptivă medicină preventivă material preventiv preventiv, profilactic substanţă profilactică întărire îngheaţă corespunzător infectează, contaminează poluează, contaminează contaminat, colorat, poluat forţează punere în tensiune supraveghere, observaţie inversare reversibilitate modelare inhibare acţionare depăşit (teorie) deces definiţie prelungire iniţiator observaţie întărire concrement, calcul biliar indurat malaxează răşină polimerizată măsoară se măreşte în volum, creşte pulpă descoperită manifestare deschidere, crearea de acces soluţie distribuţie pe sexe mestecă lezează înterupere inspectează fixează, stabilizează

reliability (pharmacol.) turning identical, corresponding, concordant caries prevention stomatological prevention prophylactical measure method preven(ta)tive prevention prophylaxis collective prophylaxis prophylactic treatment preven(-ta)tive / prophylactic orthodontia preven(ta)tive medicine preventive agent preventive, prophylactic prophylactical substance reinforcing, strenghtening, fortification freeze, glaciate adequate, proper infect contaminate stained strain flexing, extending, stretching observation, watching turning reversibility moulding inhibition drive exploded/ discredited theory death determination; definition elongation, lengthening initiator remark, observation, note hardening, reinforcement concretion indurated malaxate polymer, cured resin measure enlarge / extend / increase exposed pulp manifestation opening solution sex distribution (statistics.) chew vulnerate / injure / damage interruption, break, pause look at / examine / view / survey stabilize

megszokás megtámasztás megtámasztási terület megtartó kezelés megtekintés, inspekció megterhelés megtermékenyített petesejt / zygota megtisztulás / clearance megvalósítás megvilágítás megvilágítás, oldalirányú megvilágító berendezés méhviasz melaninos sejt melanoma meleg melegen kondenzélt guttapercha melegítés meleglevegő puszter mellék antagonista mellék antagonizmus mellékárok mellékbarázda mellékcsatorna mellékes / járulékos / esetleges mellékhatás mellékpajzsmirigyek melléktermék melléküregek, orrmelléküreg-gyulladás, többszörös mellékvese mellékveséi mellékvesekéreg-hormon mellékvesekérgi mellett mellette és ellene szóló érvek mellkas mély caries mélyedés mélyérzékelő képesség mélyharapás mély kábultság mély / mélyről jövő, mélyreható membrán, basalis menet, csavarmenetfúró menetvágó dentin parapulpalis csap meniszkusz-eltávolítás meniszkusz / ízületi porc mennyiség mennyiségi menstruációs gingivitis menta

obişnuinţă sprijin suprafaţă de sprijin tratament de întreţinere / conservativ inspecţie încărcare zigot clearance realizare iluminare iluminare laterală sistem de iluminare ceară de albine celulă melanică, melanocit melanom cald gutapercă condensată la cald încălzire balon cu aer cald antagonist secundar antagonism secundar şanţ secundar fisură secundară canal secundar, colateral secundar, adjuvant efect secundar glande para-tiroidiene produs auxiliar sinusurile para-nazale pansinuzită glandă suprarenală suprarenal (în leg. cu) hormon al corticalei suprarenale adrenocortical para argumente pro şi contra bust, piept carie profundă infundare,concavitate, depresiune sensibilitate profundă supraacoperire verticală, ocluzie adâncă stare de somnolenţă profundă profund membrană bazală filet freză de înfiletare freză de filetare pt. pin parapulpar meniscec-tomie menise articular cantitate cantitativ gingivită menstruală / catamenială mentă

custom, usage, use, habit support rest area conservative treatment inspection load, burden, weight zygote clearance realization, implementation illumination oblique illumination illuminator beeswax melanic cell melanoma warm warmly condensated gutta-percha warming, heating hot air / warm air syringe secondary antagonist secondary antagonism secondary seal secondary fissure secondary canal adventitious side effect parathyroid glands by-product sinuses of nose, accessory pansinusitis adrenal gland, suprarenal adrenal suprarenal hormone adrenocortical by, beside, near pros and cons bust profound caries depression, concavity, cavity, embrasure deep sensibility overlap (vertical overbite) coma, profound narcosis profound lamina, basal (histol.) worm, thread of screw tap (thread cutting) self-threading pin menisectomy meniscus quantity quantitative menstrual cycle gingivitis mint

mentálisan beszámíthatatlan mentőápoló / mentőtiszt mentőszolgálat mérce / mérő / mérték méreg mérés méretállandóság méretbeli állandóság merev mereven alátámasztott merev / feszes ízület merevítőrúd merevítősín merevség merevség, állkapocsízületi / ankylosis mérgezés mérgezés, bizmutmérgezéses állapot mérgezés, nehézfémsómérgező / toxikus mérleg mérlegel mérődrót / mérőszonda mérőedény mérőkészülék merőleges merőleges metszet mérőműszer mérőpohár mérőpont, kraniális mérőskála mérőszonda, paradentális mérőüvegcse mérték mesterminta mesterminta / munkaminta mesterséges mesterséges édesítőszer mesterségesen előidézett változás mész mészanyagveszteség meszes csomó meszes csont meszes degeneráció / elmeszesedés meszesedés meszesedő / (el)meszesedett meszes /elmeszesedett meszes lerakódás mészképződés mészlerakódás mészlerakódás a pulpában mésztartalmú

psihopat asistent de salvare serviciu de salvare măsură otravă determinare, măsurare stabilitate dimensională stabilitate dimensională rigid suport rigid articulaţie imobilizată bară rigidă şină / atelă / bară rigidă rigiditate anchiloză, rigiditate ATM (tem-poromandibulara) intoxicaţie intoxicaţie cu bismut stare toxică intoxicaţie cu sărurile metalelor grele toxic balanţă, cântar cântăreşte, analizează sondă gradată vas gradat aparat de măsurare perpendicular secţiune perpendiculară aparat de măsurare pahar etalon reper cranian scală gradată sondă gradată parodontală eprubetă gradată măsură, grad model original, model didactic model de lucru artificial edulco-rant, înlocuitor artificial al zahărului artefact var deminerali-zare concrement os sclerozat degenerescentă calcaroasă calcifiere sclerozat calcificat depozit calcar calcefiere depunere calcară degenerescentă calcică pulpară calcaros

insane paramedic ambulance, life-saving service gauge poison measuring dimension stability dimensional stability rigid rigid support rigid articulation rigid bar rigid bar rigidity rigid temporomandibular joint poisoning bismuth intoxication toxemia heavy metal intoxication virulent, poisonous balance, pair of scales weigh / balance measuring wire bale / bailer scoop measuring / surveying instrument perpendicular square off measuring / surveying instrument measuring cup craniometric point measuring scale measuring scale probe measuring phial (ampoule) mea-sure(ment), degree, scale, dimension, quality master cast working model, masterpiece, masterwork artificial, synthetic artificial sweetener artefact lime demineralization concretion sclerotic bone calcareous degeneration calcification sclerosed calciferous calcareous deposit calcification calcification pulpal calcification calcareous

metabolikus / anyagcserei metacarpus index (kéztőcsont ásványianyag-tartalmának meghatározása) metakrilát metallográfus metastatikus méterrendszer metil-akrilát metilénkék metszet, hisztológiai metszett seb metszett sérülés metszőéi metszőéiszög metszőerő metszőfog metszőfogak közötti hézag metszőfog, alsó oldalsó metszőfog, lapát alakú metszőfog, számfeletti metszőfogtörés restaurációja metszőfogvezetés metsző, középső (fog) metsző, oldalsó (fog) metsző, oldalsó / incisivus lateralis mezenchima mezenchymális meziálharapás / progenia, antero-okklúzió meziális csücsök meziális felszín meziális irányú vándorlás meziális (mesialis) meziális üreg meziális szél meziodens meziodens / csepp alakú fog meziodisztális meziodisztális irányú meziolabiális meziolingvális meziookkluzális meziookkluzális üreg meziookklúzio, disztális meziopalatinális mezioverzió meziovesztibuláris gyökér mezoderma / középső csíralemez mezodermális / középső csíralemezi meztelen microdontia microgenia (rendellenes kis áll) microglossia

metabolic indice metacarpian metacrilat metalografic metastatic sistem metric acrilat metilic albastru de metil secţiune histologică plagă tăiată leziune tăiată margine incizală unghi incizal forţa incisivă dinte incisiv diastema incisiv lateral inferior incisiv în formă de lopată incisiv supranumerar restaurarea fracturii de incisiv conducere de grup frontal, ghidaj anterior incisiv central incisiv lateral incisiv lateral mezenchim mezenchimal mezioocluzie, ocluzie mezializată cuspid mezial suprafaţă mezia-lă migrarea dinţilor în direcţie mezială, meziali-zare mezial cavitate mezială margine mezială meziodens meziodens meziodistal direcţie meziodistală meziolabial meziolingual MO = mezio-ocluzal cavitate me-zio-ocluzală MOD = mezio-ocluzo-distal meziopalatinal mezioversiune rădăcină meziovestibulară mezoderm mezodermal nud microdontism, nanism dentar microgenie microglosie

metabolic carpal index metha-crylate metallographic metastatic metric system methyl acrylic resin methylene-blue histologic section cutting wound / injury cutting injury incisal margin / edge tooth angle incisal force incisor tooth diastema lower/inferior lateral incisor shovel-shaped incisor supernumerary incisor restoring of a fractured incisal anterior guidance, anterior protected articulation, group function central incisor lateral incisor lateral incisor mesenchyma, mesenchime mesenchymal mesioclusion, mesial occlusion mesial cusp mesial surface tooth mesialisation / mesial drift mesial mesial cavity mesial rebord mesio-dens mesiodens mesiodistal mesiodistal direction mesiolabial mesiolingual mesio-occlusal (MO) mesio-occlusal cavity mesio-occluso-distal (MOD) mesiopalatal mesioversion mesiovestibu-lar root mesoderm mesodermal naked, nude microdontism microgenia microglossia

micrognathia microstomia mielinhüvellyel ellátott migráló sejt migrén migrénszerű fejfájás mikózis / gombafertőzés mikroba / mikroorganizmus mikrogram mikrokefália mikrométer mikroorganizmus mikroorganizmus, acidofil mikroorganizmusok eliminálása mikroorganizmusok telepe mikroradiográfia mikroszkóp, binokuláris mikrotom / hisztológiai metszőkés Mikulicz-afta Miller-tű Miller-tű, szögletes milligramm pro liter (ppm) mimika mimikai izom mindenütt előforduló mineralizáció, csökkent mineralizált matrix minifúró minimális alábélelés m in ini at űr kézidarab minőség minőségi minőségi ellenőrzés minőségi felülvizsgálat minta minta, amalgammintaanyag, precíziós minta, egyedi mintaformázó gép minta, galvánozott minta, gipszminta, gnathostatikus minta, gyakorlóminta, inlay mintamásoló minta / öntőforma mintaszárító kemence minta, szekciós minta, tanulmányi / archív státusminta minta (vér vagy bakteriológiai vagy epidemiológiai próba) mintavételből származó hiba mintavétel, harapási minta, viasz-

micrognaţie microstomie cu teacă mielinică, mielinizat celulă migratoare migrenă, cefalee migrenă micoză microb, microorganism microgram microcefalie, faţă de pasăre calibrator microme-tric microorganism microorganism acidofil eliminarea microorganismelor microflora microradiografie microscop binocular microtom aftă Mikulicz ac Miller ac Miller cu cant ppm (pars per mille) mimică muşchii mimicii omniprezent hipomi-neralizare matrice mineralizată freză miniatură protecţie pulpară minimă piesă con-traunghi cu cap în miniatură calitate calitativ control calitativ supra-controlul calităţii model, eşantion model de amalgam material de amprentă de precizie/ fluid model original sablator model metalizat prin galvanoplastie model de ghips model gna-tostatic model de antrenament model pt. inlay duplicator matriţă cuptor de uscat modele metodă de montare a modelului în articulator cu san-turi de reper model de studiu mostră, probă, eşantion, model eroare de eşantion înregistrarea ocluziei macheta / model de ceară

micrognathism microstomia myelinated migratory / wandering cell migraine, megrim cluster headaches mycosis microbe micro-gram(me) microcephaly micrometer-caliper microorganism acidophilic microorganism microorganism elimination microorganism colony, microflora microradiography binocular microscope microtome Mikulicz's aphtha root canal applicator edged broach ppm (parts per million) mimic mimetic musculature everywhere present hypomineralization mineralizated matrix miniature bur minimum basing miniature handpiece quality, class qualitative quality control review, peer sample / model / pattern amalgam die high precision impression material master model plaster model trimmer copper-plated post plaster model, plaster cast gnathostatic cast training model inlay die / model duplicator, cast matrix-band, mould (technol.) cast-drying furnace split-cast method study-model, record-cast, study-cast sample / model / pattern sampling error (statistics.) occlusal device wax model / wax pattern

mintázni mintázó, amalgámfelszín mintázóanyag mintázóanyag, rugalmas mintázócsonk mintázóeszköz / carver mintázógipsz mintázó / modellviasz mintázóműszer miofunkcionális / izomfunkciós miofunkcionális készülék mirigy mirigy, állkapocs alatti mirigydaganat mirigy, elválasztómirigyes / mirigyből való mirigygyulladás mirigy, izzadságmirigy, kiválasztómirigy, könnymirigy, nyaki mirigy, nyirokmitotikus index mitrális szívbillentyű-protézis mobilitásvizsgálat modell, artikulációs modell, demonstrációs modellezőanyag, rugalmas modellgipsz modell, implantációs modell, okklúziós modell, oktatási demonstrációs módszer modulus, a leggyakoribb érték Mohs-féle keménységi skála moláris fogak mögötti háromszög alakú terület moláris gyűrű moláris kapocs moláris mögötti moláris / nagyörlő moláris tájéki szárnyas röntgenfelvétel molekulasúly monoblock monocyta monocytaer leukemia monoklór-ecetsav monomer mononucleosis infectiosa mononukleáris leukocita montírozott csiszolókő morbiditás morfin / morfium morfologia morsicatio buccarum mortalitás / elhalálozás mortalitási mutató

a modela instrument de modelat amalgam material de modelat material de modelat elastic bont de modelat instrument pt. modelare gips de model ceară pt. modelat instrument de modelat miofuncţional aparat miofuncţional glandă glandă submandibulară adenom glandă secre-torie glandular adenită glandă sudori-pară glandă secre-toare glandă lacrimală ganglion cervical ganglion limfatic indice de mitoză proteză valvulară mitrală determinarea mobilităţii dentare model în ocluzie model de demonstraţie material elastic pt. amprentă gips de Paris model pt. implant model ocluzal fantom metodă modul statistic scală de duritate Mohs trigon retromolar inel molar croşet, clemă pt. molar retromolar molar radiografie molară cu aripioare greutate moleculară monobloc monocit leucemie monocitară acid monoclo-racetic monomer mono-nucleoză infecţioasă leucocit mononuclear piatră montată morbiditate morfină morfologie muşcarea mucoaselor jugale mortalitate indice de mortalitate

to model amalgam carver moulder material modelling plastic material mould abutment carving instrument plaster moulding modelling wax moulding instrument myofunctional myofunctional appliance gland submandibular gland adenoma secreting gland glandular adenitis sweat gland secretion gland lacrymal gland cervical ganglion lymphatic gland mitotic index mitral valve prosthesis measurement of dental mobility articulating model demonstration model, dummy elastic compound modelling plaster of Paris implant model occlusal pattern manikin, phantom method statistics mode degree of hardness Mohs retromolar triangle molar band molar clamp retromolar molar posterior bite-wing radiographs molecular weight mono-block (orthodont.) monocyte monocytic leuk(a)emia monocloracetic acid monomer infectious mononucleosis mononuclear leukocyte mounted point morbidity morphine morphology cheek biting mortality death rate

mosás / öblítés mosquito csipesz motiváció motoros fogorvosi szék motoros szájzuhany moulage fej / fantomfej moulage (oktató, demonstrációs modell) mozdulatlan mozgás, Bennettmozgás, diagonális mozgás, dorzális irányú mozgás, excentrikus mozgás, függőleges mozgás, gördülő mozgás, harapó mozgásos funkciós fogsorilleszkedés mozgáspálya mozgás, propulziós mozgás, protruziós mozgás, rángatódzó mozgás tani mozgás, transzlációs mozgatható mozgathatóság mozgatóideg mozgó fogászati rendelő mozsár mozsártörő MRV - mágneses rezonanciavizsgálat mucin filmréteg mucinplakk mucocaele mucoepidermoid daganat mucogingivális / átmeneti íny mucogingivális határ (feszes íny és a laza alveolar is nyálkahártya határa) mucoid / nyákszerű mucolabiális áthajlás mucoperiostealis ínylebeny vertikális segédmetszés nélkül mucoperiostealis lebeny / teljes vastagságú lebeny mucoperiosteum mucosa / nyálkahártya mucostaticus mucosus / nyákos mucus / mucoid nyalka mullpólya multiband (sokgyűrűs) technika multilokuláris ciszta multiplex papilloma a nyelven multiplikáció / többszörözés mumifikációs paszta

spălătură pensă mosquito motivare fotoliu stomatologic acţionat electric hidropulsor cap fantom mulaj staţionar mişcarea Bennett mişcare în diagonală mişcare de retruzie, retracţie mişcare centrifugă mişcare verticală mişcare glisantă mişcare de incizie ocluzie dentară funcţională traseu de deplasare mişcare propulsivă mişcare pro-truzivă tic cinetic mişcare de translaţie mobilizabil grad de mobilitate nerv motor cabinet stomatologic mobil mojar pistil REM - rezonanţă electrică magnetică peliculă de mucină, film placă de mucină mucocel tumora mucoepidermoidă gingia mucogingivala, de tranziţie joncţiune muco-gingivală mucoid şanţ muco-labial lambou mucoperiostal fără incizie verticală secundară lambou mucoperiostal fibro-mucoasă mucoasă mucostatic mucinos mucină fesă de tifon tehnică cu inele multiple chist multi-locular papilomatoză linguală multiplă multiplicare pastă mumi-fiantă, devitalizantă

wash(ing) mosquito forceps motivation motorized chair water pick, mouth douche phantom head moulage, moulding stationary Bennett movement diagonal motion / movement retrusive motion eccentric movement vertical movement slider movement bite movement functional occlusion, functional occlusal harmony direction / trajectory of movement propulsation motion protrusive motion tic kinematic translatory movement movable mobility degree motor nerve dental mobile clinic mortar pestle MRI - magnetic resonance imaging mucinous film mucin / mucoid plaque mucous extravasation cyst mucoperider-moid tumo(u)r transitional gingiva muco-gingival junction mucoid mucolabial fold envelop flap mucoperiosteal flap mucoperiosteum mucosa mucostatic muscilagious mucin bandage, gauze multiband technique (orthodont.) multilocular cyst pebbly tongue multiplication mummifying paste

mumpsz munkaasztal / munkapad munkadarab munkahely munkamegrendelő lap munkaminta-készítés munkaoldal munkaoldali fogsorzárás munkatárs munkaterápia musculus buccinatorius musculus caninus musculus constrictor pharyngis su-perioris musculus depressor anguli oris / musculus triangularis musculus depressor labii inferioris musculus digastricus musculus genioglossus musculus geniohyoideus musculus glossopalatinus musculus glossopharyngeus musculus hyoglossus musculus iiicisivus labii inferioris musculus iiicisivus labii superioris musculus levator labii superioris musculus levator veli palatini musculus longitudinális inferior linguae musculus masseter musculus mentalis musculus mylohyoideus musculus omohyoideus musculus palatoglossus musculus palatopharyngeus musculus pterygoideus musculus pterygoideus lateralis (ex-ternus) musculus pterygoideus medialis (in-ternus) musculus risorius musculus sternocleidomastoideus musculus sternothyroideus musculus styloglossus musculus stylohyoideus musculus temporalis musculus tensor veli palatini musculus transversus linguae musculus transversus menti musculus uvulae musculus verticalis linguae musculus zygomaticus mutató műanyag műanyag bázisú esztétikus tömőanyag

parotidită epidemică banc de lucru piesă de lucru loc de muncă fişă de comandă confecţionarea modelulu de lucru partea lucrătoare activă ocluzie de partea lucrătoare colaborator ergoterapie muşchiul buccinator muşchiul canin muşchiul pterigofaringean muşchiul triunghiular al buzelor muşchiul pătrat al mentonului muşchiul digastric muşchiul genioglos muşchiul geniohioidian muşchiul glosopalatin muşchiul glosofaringean muşchiul hioglos muşchii incisivi ai buzei inferioare muşchii incisivi ai buzei superioare muşchi ridicător al buzei superioare muşchiul peristafilin intern muşchiul lingual inferior muşchiul maseter muşchiul mental muşchiul milohioidian muşchiul omohioidian muşchiul palatoglos muşchiul palatofaringean muşchiul pterigoidian muşchiul pterigoidean extern muşchiul pterigoidian intern muşchiul rizo-rius muşchiul sternocleidomastoidian muşchiul sternotiroidian muşchiul stiloglos muşchiul stilohioidian muşchiul temporal muşchiul tensor al vălului palatin muşchiul transvers al limbii muşchiul transversal mentonier muşchiul vălului palatin muşchiul vertical al limbii muşchiul zigomatic index plastic, material sintetic material de obturaţie fizionomică pe bază de polimeri

epidemic parotitis, mumps work bench work(piece) workplace, place of work work-sheet working model preparation working side working occlusion collaborator, co-worker occupational therapy buccinator muscle canine muscle pterygopharyngeal muscle triangularis muscle of lip labial quadrate inferior muscle digastric muscle genioglossus muscle geniohyoid muscle glossopalatine muscle glossopharyngeal muscle hyogloss muscle incisivii labii inferioris muscles incisivii labii superioris muscles upper lip quadrate muscle levator veli palatini muscle longitudinal-inferior muscle of the tongue masseter muscle mental muscle mylohyoid muscle omohyoid muscle palatoglossal muscle pharyngopala-tine muscle pterygoid muscle lateral pterygoid muscle medial pterygoid muscle risorius muscle sternocleidomastoid muscle sternothyroid muscle styloglossus muscle stylohyoid muscle temporal muscle tensor veli palatini muscle transverse muscle of the tongue transverse muscle of the chin muscle of uvula verticalis linguae muscle zygomaticus muscle index, register plastic acrylic resin filling material

műanyag ék műanyag eszköz (pl. kompozitumtö-méshez) műanyag fazetta műanyag fog műanyag, hőre érzékeny műanyag, hőre polimerizálódó (ak-rilát) műanyag korona műanyag lenyomatkanál műanyag leplezésű korona műanyag matrica műanyag matricacsík műanyag protézis műanyag ragasztó műanyag rost műanyag, ultraibolya fényre kötő műanyag, gyorsan polimerizálódó műanyag gyökércsap műcsonk műcsonk, csapos műfog műfogak élettartamának kórjóslata műfogak esztétikai hatása műfogak fényezett felülete műfogak okkluzális felülete műfog, porcelán műfogsor alakjának tervezése műfogsor felfekvési felülete műfogsor stabilitása műfogsorszél műfogsor / teljes protézis műgyanta műgyanta fazetta műhiba, orvosi Mühlreiter-féle anatómiai jelek műíny működés működés, csökkent működés, fokozott működés, hibás működési egység működési elégtelenség működési zavar működés kiértékelése működés, rendellenes műszer műszer állagának védelme

ic din plastic instrument din material plastic faţetă din material plastic, polimeric dinte din acrilat material termoplastic răşină polimerizabilă la cald, termopolimerizare coroană acrilică portam-prentă din răşină acrilică coroană mixtă cu placare polimerică matrice din celuloid bandă din celuloid proteză acrilică adeziv polimeric fibră sintetică material compozit cu polimerizare la raze U.V. răşină de polimerizare rapidă ştift intrara-dicular din material plastic bont artificial dispozitiv coro-no-radicular (DCR) dinte artificial prognoza longevităţii restaurării protetice efectul estetic al restaurării protetice suprafaţa lustruită, polizată a restaurării protetice suprafaţa ocluzală a restaurării protetice dinte artificial ceramic designul restaurării protetice suprafaţa de sprijin al restaurării protetice stabilitatea restaurării protetice marginea protezei proteză totală răşină sintetică faţetă din acrilat iatrogenie, eroare profesională, malpraxis nomenclatorul anatomic al lui Miihlrei-ter gingie artificală funcţionare activitate redusă, hipoactivitate activitate crescută, hiperactivitate disfuncţie unitate funcţională insuficienţă funcţională tulburare funcţională, disfuncţie evaluarea funcţiei parafunc-ţie instrument protejarea instrumentului

plastic wedge plastic instrument acrylic resin veener acrylic resin artificial tooth thermoplasticizing substance heat cured resin acrylic resin crown acrylic resin tray metal crown with acrylic resin veener plastic matrix plastic matrix strip acrylic resin removable prosthesis adhesive resin resin veining fibre (technol.) ultraviolet radiation cured resin quick-cured resin acrylic root canal pivot artificial abutment post and core denture denture prognosis denture esthetics denture polished surface denture occlusal surface porcelain / ceramic artificial tooth denture design denture supporting area, denture foundation area denture retention / stability denture flange, denture periphery, denture-border, denture-edge complete denture synthetic resin acrylic facing malpractice nomina anatomica Miihlreiter artificial gingiva functioning descreased activity hyperactivity dysfunction functional unity functional insufficiency functional disturbance / trouble functional evaluation parafunction instrument instrument protecting

műszerasztal műszercsírátlanítás műszer, csiszolóműszerek, fogtechnikai műszer, finiser műszer, forgó műszer, fúróeltávolító műszer, gyökérkezelő műszer, gyökértömő műszer, járomívkiemelő műszer, kalcium-hidroxid cement bevivő műszerkészlet műszerrel való ellátás / felszerelés műszer, rozsdamentes műszer, sebészeti műszerszekrény műszer, színkódolt műszertálca műszer, tantálból készült műszertisztítás műszer, tömőműtermék műtét műtét, egyfázisú műtét előtti műtét előtt vett lenyomat alapján készült minta műtéti műtéti beavatkozás műtéti beavatkozások műtéti helyreállítás műtéti segéderő műtéti terület műtéti terv műtét, összeesett foga ti an gerinc plasztikai korrekcióját célzó implantációs műtét, palliatív műtét, plasztikai műtét, radikális műtét utáni műtét utáni / posztoperatív sokk műtő műtőasztal műtőköpeny műtőlámpa műtőmaszk műtősnő műtőszék művelet / beavatkozás művi művi abrázió myelinhuvely myelinhüvelyes idegrost myelin, hüvely nélküli velőtlen

masă cu instrumente dezinfectarea instrumentului instrument abraziv instrumente de tehnică dentară instrument pt. finisare instrument rotativ instrument pt. îndepărtarea frezei instrument endocanalar instrument pt. obturaţia canalului radicular instrument de ridicare al arcadei zigomatice instrument pt. aplicarea cementului hidroxid de calciu set de instrumente instrumentare instrument din oţel inoxidabil instrument chirurgical dulap pt. cabinet instrument codificat cromatic tavă pt. instrumente instrument de tantál igienizarea instrumentului instrument de obturaţie, fuloar artefact intervenţie, operaţie chirurgicală operaţie într-un singur timp preoperativ model confecţionat pe baza amprentei preoperatorie operativ intervenţie chirurgicală intervenţii chirurgicale restaurare chirurgicală personal auxiliar din blocul operator câmp chirurgical plan de operaţie intervenţie plastică asupra crestei alveolare atrofice intervenţie paliativă intervenţie chirurgicală plastică operaţie radicală postoperativ şoc postoperativ sală de operaţie masă de operaţie halat pt. operaţie lampă scialitică mască chirurgicală asistentă instrumentară fotoliu chirurgical procedeu, manoperă artificial abrazie artificială teacă mielinică fibră nervoasă mielinizată amielinic

instrumental table instrument disinfecting abrasive instrument, device dental technicians instruments finishing instrument, finisher rotatory instrument chuck remover root canal instrument root canal filling condenser malar elevator apli-cation instrument for calcium-hydrox-id cement set of instruments instrumentation stainless steel instrument surgical instrument instrument cabinet colour-coded instrument instrument tray tantalum instrument instrument cleaning filling / stopping instrument artefact operation monophase surgical treatment preoperational preoperative cast operative operative procedure operative procedures surgical reconstruction operating auxiliary surgical surface operative planing pouch procedure for subepithelial grafts palliative intervention/ operation plastic surgery intervention radical operation postoperative post operative shock operating room operating table operating / surgical suit operating lamp operating mask surgical nurse operating chair manipulation artificial artificial abrasion nerve sheath myelinated fibre unmedullated

myeloid myeloid leukémia myeloma myeloma multiplex myxochondrofibroma nádcukor / szacharóz naevus / anyajegy Na-F oldat nagyajkúság nagy, előreugró állkapocs nagyfejűség nagyfeszültség nagyfogúság nagyfrekvenciájú nagyítás nagyítóüveg / lupe nagymetsző nagymetsző, bal alsó nagymetsző, bal felső nagymetsző, jobb alsó nagymetsző, jobb felső nagynyomású nagynyomású / sűrített levegő nagyothallás nagyőrlő, alsó első nagyőrlő, alsó harmadik nagyőrlő, alsó második nagyőrlő, moláris / zápfog nagy pontosságú öntés nagyrohamos epilepszia nagyság nanizmus napi adag naponkénti / huszonnégy óránkénti naponta napozás okozta égés nappali bruxismus narkománia narkomániás narkotikus hatású / bódító / kábító narkózis narkózis, inhalációs narkózis, intravénás narkózisnál használatos maszk narkózist bevezető / előkészítő Nasmyth-hártya Na-tartalom nátha nátrium nátrium-fluorid nátrium-foszfát nátrium-hipoklorit

mieloid leucemie mie-loidă mielom mielom multiplu fibrom mixocondromatos zaharoză nev soluţie de florură de sodiu macrochelie macro-genie macrocefalie tensiune înaltă macrodontism frecvenţă înaltă mărire lupă incisiv central incisivul central inferior stâng incisivul central superior stâng incisivul central inferior drept incisivul central superior drept presiune înaltă aer comprimat surditate molarul prim inferior, molarul de sase ani al treilea molar inferior, molarul de minte inferiori al doilea molar inferior, molarul de 12 ani dinte molar turnare de precizie epilepsie cu crize grand mal mărime, dimensiune nanism doză zilnică circadian, zilnic zilnic arsură solară bruxism diurn narcomanie narcomaniac narcotic narcoză narcoză prin inhalaţie anestezie generală pe cale venoasă mască pt. anestezie generală preanestezie membrana lui Nasmyth conţinut în sodiu, natremie răceală, guturai, gripă sodiu fluorură de sodiu fosfat de sodiu hipoclorit de sodiu

myeloid myeloid leuk(a)emia myeloma multiple myeloma chondromixoid fibroma sucrose n(a)e-vus, mole (oral pathol.) sodium fluoride solution macro cheilia macrogenia macrocephaly high tension / voltage macrodontia high frequency enlargement magnifying glass / loupe central incisor lower left central incisor upper left central incisor lower right central incisor upper right central incisor high pressure compressed air hardening of hearing lower/inferior first molar, six-year molar lower/inferior third molar lower/inferior second molar, twelve-year molar molar (tooth) high precision casting grand mal seizure dimension, size nanism daily dose circadian daily sunburn diurnal bruxism drug addiction drug addict narcotic narcosis narcotisation, narcosis inhalation intravenous narcosis an(a)es-thetic mask prean(a)esthetic enamel membrane (Nas-myth's membrane) sodium content cold sodium sodium fluoride sodium phosphate sodium hypochlorite

natrium-klorid nátrium-perborát natúr fogselyem natúrsörte, természetes anyagból készült nazális / orrhoz tartozó / szaglószer-vi nazionpont nazoalveoláris ciszta nazolabiális ciszta nazolabiális / orrajaki nazolakrimális / orrkönnycsonti nazomandibuláris rögzítés nazopalatális / orrszájpadi nazopharyngeális / orrgarati nazotracheális / orrgarati tubus nedv nedves nedvesít nedvesítőszer nedvesség nedvességtűrő képesség nedv, ízületi nedvszívó negatív görbe negyed negyedik osztályú kavitás restaurációja négykezes fogászati kezelés négyszög alakú négyszögletű nehezen festődő nehézfémsó-mérgezés nehézlégzés nekrolízis / elhalt szövet elfolyósodása nekrotikus pulpa nekrózis, csontnekrózis pulpanekrózis, steril nem nem állandó nem áteresztő / impermeábilis nem coesiv aranyfólia nemesfém nemezkúp / filckúp nem felszívódó nem fluoros zománchomály nem funkcionális érintkezés nem harmonikus okklúzió nem higiénikus nem homogén nemi betegség nemi kromoszómához kötött gén nemi megoszlás nem kezelt caries

clorură de sodiu perborat de sodiu mătase dentară naturală, necerată fir natural nazal nasion chist nasoal-veolar chist nasolabial nasolabial nasolacrimal imobilizare, fixare nazomandibulară naso-palatin rino-faringean tub nazotreheal lichid umed umectează umectant umiditate toleranţă faţă de umiditate lichid sinovial absorbant curbă inversă sfert restaurarea cavităţii de clasa rV-a tratament stomatologic la patru mâini formă pătrată pătrat cromofob intoxicaţie cu săruri de metale grele dispnee necroliză pulpă necrozată osteonecroză necroză pulpară necroză aseptică gen instabil, inconstant impermeabil aur necoe-ziv metal nobil / preţios con de fetru neresorbabil, neabsorbabil opacitate de smalţ contact ne funcţional interferenţă ocluzală neigienic neomogen boală venerică genă x-lincată distribuţie pe sexe carie netratată

sodium chloride sodium perborat unwaxed dental floss natural bristle nasal nasion nasoalveolar cyst nasolabial cyst nasolabial nasolacrymal nasomandibular fixation nasopalatine nasopharyngeal nasotracheal tube juice wet, damp moisten, wet, humidize hu-mectant, wetting agent humidity wet strength synovial fluid absorbent reverse curve quarter class 4 restoration four-handed dentistry square, quadrangular square chromophobe heavy metal intoxication oppression in breathing necrolysis necrotic pulp osteonecrosis, bone necrosis pulp death (necrosis of pulp) aseptic necrosis genus, race, species, mankind unstable impermeable non-cohesive gold noble / precious metal felt cone non-absorbent non-fluorotic enamel opacity nefunctional contact occlusal interference nonhygienic non-homogeneous venereal disease sex-linked gene sex distribution (statistics.) untreated dental caries

nem kohéziv aranyfólia nemleges nem nemesfém nem operálható nem ragályos nem specifikus nem specifikus baktériumok nem szteroid gyulladásgátlók nem tapadó nem teljes nem változó nem záródott gyökércsúcs nemzés nemzetközi egység Nemzetközi Fogászati Társaság (FDI) nem zsugorodó neoplazma / daganat népbetegség népegészségügyi szolgálat népesség / lakosság nervi palatini nervi palatini minores nervi pterygopalatin nervi pterygopalatini nervi temporales profundi nervus abducens nervus accessorius nervus acusticus nervus alveolaris inferior nervus auriculotemporalis nervus buccinatorius nervus facialis nervus frontalis nervus glossopharyngeus nervus hypoglossus nervus infraorbitalis nervus lacrimalis nervus lingualis nervus mandibularis nervus massetericus nervus maxillaris nervus mentalis nervus nasopalatinus nervus oculomotoricus nervus ophthalmicus nervus opticus nervus palatínus anterior nervus palatínus posterior nervus petrosis superficialis major nervus petrosus profundus nervus pterygoideus lateralis nervus pterygoideus medialis

aur necoeziv negativ metal nepreţios, nenobil inoperabil necontagios nespecific bacterii nespecifice antiinflamatoare nesteroidiene, A.I.N.S. neadeziv incomplet staţionar canal radicular neapexificat concepere unitate internaţională (U.I.) Asociaţia Stomatologică Internaţională (FDI) necontractil neoplasm, tumora boală socială serviciu de sănătate publică populaţie nerv palatin nerv palatin mijlociu nerv pteri-gopalatin nerv sfeno-palatin nerv temporal profund nerv oculomotor extern nervul acce-sor nervul acustic nerv alveolar inferior nerv auriculotemporal nerv bucal nerv facial nerv frontal nerv glosofaringean nerv hipo-glos nerv infra-orbital nerv lacrimal nerv lingual nerv mandibular nerv mase-terin nerv maxilar nerv mentonier nerv naso-palatin Scarpa nerv oculomotor nerv oftal-mic nerv optic nerv palatin anterior nerv palatin posterior nerv mare pietros superficial nerv pietros profund nerv pterigoid extern nerv pterigoid intern

non-cohesive gold negative base / nonprecious metal inoperable non-contagious non-specific non-specific bacteria NSAID (non steroid antiinflammatory drugs) non-adherent incomplete stationary uncalcificat-ed root apex generation International Unit (IU) Federation Dentaire Internationale (FDI) non-shrinking growth (pathol.) widespread disease public health service population palatine nerve middle palatine nerve, lesser palatine nerve pterygopalatine nerve, sphenopalatine nerve sphenopalatine nerve deep temporal nerve abducens nerve accessory nerve acoustic nerve inferior alveolar nerve auriculotemporal nerve buccal / buccinator nerve facial nerve frontal nerve glossopharyngeal nerve hypoglossal nerve infraorbital nerve lachrymal nerve lingual nerve mandibular nerve masseteric nerve maxillary nerve mental nerve nasopalatine - Scarpa's nerve oculomotor nerve ophthalmic nerve optic nerve anterior palatine nerve, greater palatine nerve posterior palatine nerve greater superficial petrosal nerve deep petrosal nerve external pterygoid nerve internal pterygoid nerve

nervus trigeminus nervus vagus nervus zygomaticus Neumann-féle dentinlemez Neumann-műtét (paradentális) neuralgias neural is / idegi neuroaxon neurofibroma neurológia / ideggyógyászat neuromuscular is ideg neuron neurózis neutrálharapás / normálharapás neutrofil leukocita neutropenia nevetővonal nicotinstomatitis / stomatitis nicoti-nica / leukokeratosis nicotină palati nikkel-titán (NiTi), gyökeresatorna tágító nikotinlerakódás iiikotiiios elszíneződés nikotinsav nitrogén (N) nitrogén-oxid nitrogénoxid-bódítás nitrogén-oxidos inhalációs maszk nodi lymphatici buccales nodi lymphatici cervicales profundi nodi lymphatici cervicales superficiales nodi lymphatici parotidei profundi nodi lymphatici praeauricularis nodi lymphatici submandibularis nodi lymphatici submaxillaris nodi lymphatici submentales noma, stomatitis gangrenosa noma / vízirák nómenklatúra / szaknyelv nominális érték normál ajakzáródás normál dózis normál egység normál elszarusodás normál fogsorív normális harapás noxa / ártalom nő i nő / nőstény növekedés növekedési gátlás növekedési időszak

nerv trigeminal nerv vag nerv zigoma-tic lamă dentinară Neumann operaţia Neumann nevralgic neural axon neuronal fibrom neurogen neurologie neuromuscular neuron neuroză ocluzie neutră, normală leucocit neu-trofil neutropenic linia surâsului stomatită nicotinică, leukocheratoză nicotinică a palatului instrument de lărgit canale din nickel-titan (NiTi) depunere nicotinică discromie nicotinică acid nicotinic nitrogen, (N) gaz ilariant, oxid de azot analgezie prin oxid de azot inhalátor de protoxid de azot ganglion limfatic bucal ganglion cervical profund ganglion cervical superficial ganglion parotidian profund ganglion preauricular ganglion limfatic submandibular ganglion limfatic submaxilar ganglion limfatic submentonier nomă, stomatită gangrenoasă noma nomenclator, terminologie profesională valoare nominală contact labial normal doză normală unitate normală cheratiniza-re fiziologică curbă normală de aliniere dentară ocluzie normală noxă feminin genul feminin, femeie dezvoltare inhibare de dezvoltare perioadă de creştere

trigeminal nerve vagus nerve zygomatic nerve dentinal sheat Neumann flap (periodont.) neuralgic neuronal axon (nerve) neurogenic fibroma neurologic neuromuscular neuron neurosis neutroclusion neutrophilic leukocyte neutropenia laughing line nicotinic stomatitis nickel-titanium (NiTi) file nicotinal deposit nicotinal discolouration nicotinic acid nitrogen (N) laughing gas nitrous oxide analgesia nitrous oxide inhaler buccal lymph node deep cervical lymph node superficial cervical lymph node deep parotid lymph node superficial parotid lymph node submandibular lymph node submaxillary lymph node submental lymph node, submental lymph gland gangrenous stomatitis, noma cancrum oris, noma technical language, professional terminology nominal value competent lips normal dose normal unit orthokeratosis alignment curve normal bite damage, injury woman's, female female expansion, growth growth inhibition growing period

növekedési irány növekedési központ növekedési tényező növekedési vonal növekedési v. somatotrop hormon növekedési zavar növényféle, növényi nővér, szájhigiénikus növés / képződmény nukleáris mag nyak bőr alatti izma / platysma nyak / cervix nyaki caries / fognyaki szuvasodás nyaki ciszta nyaki (fognyaki) áttetszőség nyaki (fognyaki) cervikális nyaki / fognyaki matrica nyaki ideg nyaki irányban fekvő nyaki limfadenitisz nyaki matrica nyaki mirigy nyaki nyirokcsomó-duzzanat nyaki véna nyaki verőér nyákszerű / mucin nyakszirt alatti nyakszirt / tarkó nyakvonal / cervikális vonal nyál nyáladzás nyáladzás / erős nyálfolyás nyálciszta nyálelszívó nyálelválasztás nyálelválasztás csökkenése nyálelválasztás, csökkent nyálelválasztás, fokozott nyálenzim nyálfilm / nyálhártya nyálfolyás nyálfolyás / ptyalismus (kóros) nyálfolyásvizsgálat nyálhiány nyálhiány / csökkent elválasztás nyalka nyálkadaganat / myxoma nyálkahártya nyálkahártya alatti nyálkahártya alatti szövet nyálkahártya elszarusodás nyálkahártyái / nyálkahártyás nyálkahártyalebeny

direcţie de dezvoltare centru de creştere factor de dezvoltare linii de creştere hormon de creştere, hormon somatotrop tulburare de dezvoltare vegetal asistentă de igienizare / stomatologie creştere, formare, formaţiune nuclear platisma gât, colet, cervix carie de colet chist cervical transparenţă cervicală cervical matrice cervicală nerv cervical cervical limfadenită cervicală matrice cervicală ganglion cervical ade-nită cervicală venă cervicală arteră cervicală mucinos suboccipital ceafă linie cervicală salivă salivare sialo-ree chist salivar aspirator de salivă secreţie salivară scăderea secreţiei salivare, hiposialie secreţie salivară scăzută hiperse-creţie salivară, hipersalivaţie enzimă salivară peliculă salivară flux salivar ptialism probă de flux salivar xerostomie asialie mucozitate mixom mucoasă submucos ţesut submucos chera-tinizarea mucoasei mucozal lambou mucozal

growing direction growing center growing factor incremental line growth hormone growing disturbance vegetable dental nurse growth, formation nuclear platysma neck, cervix cervical / gingival caries cervical cyst cervical translu-cency cervical cervical matrix cervical nerve cervical cervical lymphadenitis cervical matrix cervical ganglion cervical adenopathy cervical vein cervical artery mucinous suboccipital nape, back of the head cervical line saliva salivation salivation salivary cyst saliva ejector salivary excretion salivation diminuation hyposialia salivary gland hyperfunction salivary enzyme salivary pellicle salivary flow ptyalism, excessive salivation salivary flow test aptyalia, xerostomia asialia mucus mixoma mucous membrane under mucous membrane tissue under mucous membrane mucous membrane cornification mucosal mucous membrane lobe

nyálkahártyán fekvő műfogsor lemez nyálkahártyán megjelent kiütés nyálkahártya, pharyngealis nyálkahártyapolip nyálkahártyaredő nyálkahártya, szájpadi nyálkahártya, szublingvális nyálkahártyavérzés nyálkás / nyalka nyálkás-véres váladék / köpet nyálkendő nyálkendő, bogáncsszáras nyálkendőtartó csipesz nyálkontamináció nyálkő nyálkőeltávolítás nyálkövesség nyálmirigy nyálmirigy, állkapocs alatti nyálmirigyek, palatinális nyálmirigy eltávolítása nyálmirigy-eltávolítás / kiirtás nyálmirigygyulladás nyálmirigykivezetőcső-elzáródás nyálmirigy röntgenképe nyálmirigy, serosus nyálmirigytágulat nyálnyelés nyál, parotis nyálretenció nyálsipoly nyál, sublingvális nyál, submandibuláris nyálszívó nyáltermelést csökkentő szer nyáltermelést fokozó szer nyálvezeték nyálvezeték gyulladása nyálvezeték plasztikai műtéte nyálvezeték szűkülete nyálvezeték tágulata nyálviszkozitás mérése nyálviszkozitás-vizsgálat nyál, viszkózus nyél nyél alakú nyeles csőlebeny nyeles csőlebenyplasztika nyelési nehézség / zavar nyelési reflex nyeles / kocsányos nyeles lebeny nyelés / lenyelés

placă protetică cu sprijin mucozal erupţie mucozală mucoasă faringiană polip mucozal fren mucoasa boitei palatine mucoasă sublinguală hemoragie mucozală mucos secreţie mucosangvinolentă barbetă barbetă cu scaieţi clemă pt. barbeţică contaminare salivară calcul salivar / litiază salivară ablaţia unui calcul salivar litiază salivară glandă salivară glandă salivară submandibular glande salivare palatinale ablaţia glandei salivare adenectomie sialoadenită, inflamaţia glandei salivare atrezia canalului salivar imaginea radiologică a glandei salivare glanda seroa-să sialectasie deglutiţia salivei salivă parotidiană retenţie salivară fistulă salivară salivă sublin-guală salivă sub-mandibulară aspirator de salivă medicament care reduce saliva sialo-gog duct salivar inflama-ţie duetului salivar plastia duetului salivar stenoza duetului salivar dilatarea duetului salivar determinarea vâscozităţii salivare examenul vâscozităţii salivare salivă vâscoasă peduncul, mâner peduncular lambou tubular intervenţie plastică cu lambou în vizieră disfagie reflex de deglutiţie pediculat grefă tubulară, lam-bou pediculat înghiţire, deglutiţie

tissue supported denture basis mucous membrane eruption pharyngeal mucosa mucous membrane polyp frenum palatal mucosa (palatine mucosa) sublingual mucosa mucous membrane haemorrhage mucous phlegm napkin scratch napkin napkin holder salivary contamination sialolith, salivary stone, salivary calculus sialolithotomy salivolithiasis salivary gland submandibular salivary gland palatal salivary glands sialoadenotomy salivary gland extirpation siaload-enitis salivary duct atresia radiological aspect to salivary gland serous gland sialoectasy salivary deglutition parotid saliva mucoid retention salivary fistula sublingual saliva submaxillary saliva saliva ejector, dental pump antisialogogue sialogogue, salivant salivary duct salivary duct inflammation salivary duct plastic operation salivary duct stenosis salivary duct dilatation salivary viscosity test salivary viscosity test viscous saliva peduncle peduncular pedicle tube flap tubed pedicle graft deglutition pain, dysphagia deglutitional reflex pedunculate pedicle graft / flap swallowing, deglutition

nyél / fogantyú / emelő nyél, gally nyelv nyelv alatti nyelv alatti hajlított ív nyelv alatti ideg nyelv alatti mirigy nyelv alatti mirigy tömlős daganata nyelv alatti nyálkahártya nyelvatrófia nyelvbántalom nyelv, barázdált nyelvbénulás nyelvbénulás, féloldali nyelvbetegség nyelvcsapkimetszés / eltávolítás nyelvcsap, osztott nyelvcsont nyelvcsont feletti nyelvcsonti izmok nyelvcsúcs nyelvduzzanat nyelvégés nyelv-erythroplakia nyelvérzés nyelv és szájfenék összenövése nyelvfájás nyelvfék nyelvfék műtéti átvágása nyelvfogó nyelv-folliculitis nyelvgörcs nyelvgyök nyelvgyulladás nyelvharapás nyelv, hasadt nyelvhát nyelvhátraesés nyelv hegye nyelvideg nyelvi-garati nyelvi-szájpadlási nyelvizomzat nyelvkampó nyelvkiirtás nyelvkimetszés nyelvlapoc nyelv, lecsupaszodott nyelv, lenőtt nyelvlepedék nyelv, lepedékes nyelvmandula nyelvmegnagyobbodás nyelvmirigy nyelv műtéti metszése nyelv, osztott nyelvpapilla

mâner baston, băţ limbă sublingual arc sublingual nerv sublingual glandă sublin-guală ranula mucoasă sublinguală atrofie linguală afecţiune linguală limbă fisurată glosoplegie, paralizie a limbii hemipare-ză linguală afecţiune linguală uvulectomie uvula bifida osul hioid suprahioidian muşchii din regiunea osului hioid vârful limbii edem lingual glosodinie, glosopiroză eritroplazie linguală sensibilitate linguală anchiloglosie glosodinie fren sublingual frenec-tomie linguală pensă linguală folicul lingual spasm lingual baza limbii glosită muşcarea limbii limbă fisurată faţa dorsală a limbii glosoptoză vârful limbii nerv lingual glosofaringian glosopalatinal musculatura limbii depărtător de limbă glosectomie excizie linguală, amputarea limbii apăsător de limbă limbă atro-fică anchiloglosie limbă saburală limbă saburală amigdală linguală macroglo-sie glandă linguală glosoto-mie, glosectomie limbă bifida papilă linguală

handle stick tongue sublingual sublingual arch nervus sublingualis sublingual gland ranula sublingual mucosa atrophy of tongue injury of tongue fissured tongue glossolysis, glossoplegia haemiparalyse tongue glossopathy uvulectomy bifid uvula hyoid bone suprahyoid muscles of hyoid bone glossal vertex glossocele glosodinya tongue erythroplakia glossal sensitivity ancylostoma, adherent tongue glosso-dynia frenulum of tongue frenectomy lingual forceps lingual follicle glossopasm root of tongue glossitis, tongue inflammation lingual bite fissured tongue dorsum of the tongue glossoptosis tip of the tongue lingual nerve glossopharyngeal glossopalatinal lingual musculation lingual musculation tongue retractor glos-sectomy glossectomy, glos-sosteresis tongue depressor, spatula bald tongue (atrophic glossitis) ankyloglossia, tongue-tie coated tongue coated tongue lingual tonsil macroglossia lingual gland glossotomy, glossectomy bifid tongue lingual papilla

nyelvszél nyelvszemölcs nyelvtályog nyelvtisztító ráspoly nyelwarrat nyereg nyeregorr nyeregszerű hídtest nyersanyag nyersgumi nyers v. érdes felület nyílás nyílirányú tengely nyílt csonttörés nyílt harapás / nyitott harapás nyílt vagy komplikált törés nyilvántartás nyilvántartási kártya nyílvarrat a koponyatetőn nyíró csücsök nyirok nyirokcsomó nyirokcsomó, áll alatti nyirokcsomó-duzzanat nyirokcsomó-eltávolítás nyirokcsomó-gyulladás, többszörös nyirokcsomó körüli nyirokcsomó körüli gyulladás nyirokcsomótályog nyirokedény nyirokér nyiroki nyirokmirigy nyirokrendszer nyitó-csukó / zsanér artikulátor nyitó izom nyitótengely nyitott nyitott harapás nyitott hurokrugó nyitó-záró mozgás nyolcasöltés nyolcszögletű nyél nyomás nyomás alatt végzett öntés nyomás által okozott atrofia nyomáscsökkenés nyomási atrofia nyomási szilárdság nyomásmérő nyomásnak kitett terület nyomás, okklúziós nyomás, ozmózisos nyomás, öntőformát-lezáró nyomás, tengelyirányú nyomástól mentesített terület nyomást viselő terület

marginea limbii papilă linguală abces lingual instrument de raclaj lingual sutura linguală §(e)a nas în şa intermediar R.P.F în formă de şa materie primă cauciuc natural suprafaţă rugoasă orificiu, foramen axa sagitală fractură cu deplasare ocluzie deschisă fractură deschisă, cu complicaţii evidenţă fişă de observaţie sutură sagitală parietală cuspid incizant limfă ganglion limfatic ganglion submandibular adenită adenec-tomie poliadenită periganglio-nar periadenită abces ganglionar vas limfatic vas limfatic limfatic ganglion limfatic sistem limfatic articulator tip şarnieră muşchi coborâtor axă de deschidere deschis ocluzie deschisă arc spiralat cu buclă deschisă mişcare de închidere -deschidere sutură în opt mâner octogo-nal presiune turnare sub presiune atrofie de presiune scăderea presiunii atrofie de presiune rezistenţă la compresiune manometru spaţiu expus presiunii presiune oclu-zală presiune osmotică presiunea de închidere a chiuvetei presiune axială spaţiu ferit de presiuni zonă care suportă presiunile

lingual border lingual papilla lingual abscess tongue cleaner glossorrhaphy saddle saddle nose saddle pontic raw material crude rubber latex uneven surface slot, embouchure sagittal axis dislocated fracture open occlusal relationship compound fracture record, register, registry, dossier record chart sagittal suture (anat.) shearing cusp lymph lymphaden, lymph node submandibular ganglion adenitis adenectomy polyadenitis perilymph(a) periadenitis lymph node abscess lymphatic vessel / duct lymph vessel lymphaceus lymphatic gland lymphatic system hinge articulator depressor muscle opening axis open open bite, apertognathia open loop spring opening-closing movement suture, figure of eight octagonal handle pressure, pressing pressure casting pressure atrophy decompression pressure atrophy compressive strength manometer, pressure gauge pressure area occlusal pressure osmotic pressure flask closure pressure axial stress relief area stress-bearing area

nyomelem nyomon követés nyomó-szorító kötés nyugalmi állapot nyugalmi anyagcsere nyugalmi helyzet nyugalmi nyál nyugtalanság / feszültség nyugtatás nyugtató nyugvó / statikus nyújtás nyújtás / feszítés nyújtási együttható nyújtási szilárdság nyújtható / kalapálható / hidegen alakítható nyújthatóság / alakíthatóság (nemesfémek) nyújthatósági határ nyújt / kúposra kovácsol nyúlajak nyúlajak / ajakhasadék nyúlajak és farkastorok nyúlvány nyúlvány, felső állcsonti obligát aerob obligát anaerob obligát parazita obturáció, elfogadhatatlan obturáció / elzáródás obturator, szájpadi obturator, zsanéros Obwegeser-műtét / sagittalis ramus ascendens osteotomia odaülő szín odontoblaszt odontogén ciszta odontogén daganat odontogenezis / fogfejlődés odontogenezis imperfekt odontogén fibroma / fibroma odonto-genes odontogén szarkóma odontogén tulajdonságú odontográf (fogzománc felszíni egyenetlenségeit regisztráló készülék) odontogram / fogleírás odontoklast odontoma komplexum ok okcipitális rögzítés ok és okozat oki oki kezelés

oligoelemente urmărire pansament compresiv stare de repaus metabolism bazal poziţie de repaus salivă de repaus anxietate sedare tranchilizant, sedativ static întindere tracţiune coeficient de tracţiune / elasticitate / întindere rezistenţă la tensiune ductil ductilitate prag de ductilitate stanţează cheiloschizis, fisură labială buză de iepure cheilog-natopalatoschizis apofiză, proces apofiză maxilară aerob obligatoriu anaerob obligatoriu parazit obligatoriu obtu-raţie inacceptabilă obturare, obstrucţie, obliterare obturator pt. despicături palatine obturator cu balama osteotomia ramurei sagitale a mandibulei, tehnica Obwegeser culoare adecvată odontoblast chist odontogen tumora odon-togenă odon-togeneză odonto-geneză imperfectă fibrom odontogen sarcom odontogen odontogenic odontográf odonto-gramă odontoclast odontom complex cauză, pricină, temei, motiv ancoraj occipital cauză şi efect cauzal tratament etiopatoge-nic

trace element tracing clamped band rest, state of rest / repose basal metabolism rest occlusion resting saliva anxiety sedation tranquilizer, sedative, calmative static stretching extension modulus of elasticity tensile strength ductile ductility yield point swage cheiloschisis hare lip (lip, cleft) cheilognatopala-toschisis process maxillary process (embryol.) obligate aerobe obligate anaerobe obligate parasite inacceptable restoration obturation cleft palate prosthesis, obturator for cleft palate hinged obturator Obwegeser sagittal osteotomy colour matching den-tinoblast (odontoblast) developmental odontogenic cyst odontogenic tumo(u)r odontogenesis odontogenesis imperfecta odontogenic fibroma odontogenic sarcoma odontogenic odontograph odontogram odontoclast complex odontoma cause occipital anchorage cause and effect causal cause-related treatment

okirat okkludor okkludor, egyszerű okkludor, zsanéros okkluzális barázda okkluzális / rágófelszíni abrázió okkluzális / rágófelszíni analízis okkluzális / rágófelszíni barázda okkluzális / rágófelszíni caries okkluzális / rágófelszíni diszharmónia okkluzális / rágófelszíni egyensúly okkluzális / rágófelszíni érintkezés okkluzális / rágófelszíni érzékelés okkluzális / rágófelszíni kiegyensúlyozás okkluzális / rágófelszíni korrekció okkluzális / rágófelszíni megterhelés okkluzális / rágófelszíni / rágófelü-leti okkluzális / rágófelszíni sík okkluzális / rágófelszíni terhelés / rágóerő / rágónyomás okkluzális / rágófelszíni trauma okkluzális / rágófelszíni üreg okkluzális / rágófelszíni ütköző okkluzális / rágófelszíni ütközőpontok okkluzális / rágófelszíni zavar okklúzió, centrális okklúzió, csoportvezetéses okklúzió, habituális okklúzió / harapás regisztrálása okklúzió, kiegyensúlyozatlan okklúzió, nem harmonikus okklúziós egység / rágóegység okklúziós görbe okklúziós helyzet okklúziós interferenciák okklúziós modell okklúziós nyomás okklúziós rés okklúziós sík okklúziós stop okklúzió, statikus okklúziós tér okklúziós trauma, primer okklúziós trauma, szekunder okklúziós viszony okklúziós zavar okklúzió, traumas okklúzió vizsgálata okkluzológia / gnatológia

act ocluzor ocluzor ocluzor cu balama şanţ ocluzal abrazie habituală a suprafeţelor ocluza-le analiză ocluzală fisură ocluzală carie ocluzală dizarmonie ocluzală echilibru ocluzal contact ocluzal sensibilitate ocluzală echilibrare ocluzală ajustare, echilibrare ocluzală presiune ocluzală ocluzal plan de ocluzie forţă ocluzală traumă ocluzală cavitate ocluzală sprijin ocluzal puncte de contact ocluzal disfuncţie ocluzală ocluzie cen-trică ocluzie cu conducere de grup ocluzie habi-tuală înregistrarea ocluziei dezechilibru ocluzal interferenţă ocluzală unitate ocluzală curba ocluziei poziţie de ocluzie interferenţe ocluzale model ocluzal presiune ocluzală spaţiu interocluzal plan de ocluzie stop ocluzal ocluzie statică spaţiu de ocluzie traumă ocluzală primară traumă ocluzală secundară relaţie ocluzală tulburare de ocluzie, malocluzie ocluzie traumatică analiza ocluziei ocluzo-logie, gnatologie

document, deed, charter plane line articulator, bite frame (articulator) occluder (articulator, plane line) hinged occluder/cast relator occlusal pit habitual occlusal abrasion bite / occlusal analysis occlusal groove occlusal caries occlusal disharmony, malocclusion occlusal balance occlusal contact occlusal perception occlusal equilibration re contouring occlusal load occlusal bite plane occlusal force / load / stress occlusal trauma occlusal cavity occlusal rest / stop occlusal interferences occlusal disturbance central / centric occlusion group guiding occlusion habitual occlusion, occlusion of convenience, bite of convenience jaw relation record occlusal imbalance occlusal interference occlusal unit curve of occlusion occlusal position occlusal interferences occlusal pattern occlusal pressure interocclusal distance occlusal plane centric stop static occlusion occlusal space primary occlusal trauma secondary occlusal trauma occlusal relationship occlusal disturbance, malocclusion traumatic / traumatogenic occlusion occlusal investigation gnathology

okos / bölcs / tudós (ember) okosság / bölcsesség okoz okozó / kiváltó oktatási demonstrációs modell oktató / tanító / kiképző olajozás / kenés oldal oldalági oldal, buccalis oldalcsatorna oldalfal oldalharapás oldalharapás-regisztrálás oldalhelyzet oldali / approximális oldalirányban elforgatott lebeny oldalirányú oldalirányú cefalogram oldalirányú eltolódás oldalirányú megvilágítás oldalirányú rágómozgás oldalirányú röntgenfelvétel oldalirányú tömörítés oldal, lingvális oldalmeghatározás oldalmozgás oldalnézet oldal, palatinális oldalsó felszín oldalsó fogak / őrlőfogak oldalsó / laterális oldalsó metsző / incisivus lateralis oldalsó pulpacsatornácska oldás oldat oldat, alkoholos oldat, Dakinoldat, ezüstnitrátoldat, fluoros oldat, infúziós oldat, Walkhoff-féle oldékonyság oldhatatlan oldhatatlan, vízben oldható oldható, vízben oldószer oldószer / vivőszer / nedvesítőszer oligodontia / részleges foghiány olló ollóharapás ólom ólomfólia ólomkötény ólommérgezés ólommérgezés okozta bénulás

înţelept, deştept înţelepciune cauzează cauzal fantom, model pt. demonstraţii instructor lubrificare suprafaţă colateral dinspre bucal, parte vestibulară canal colateral perete lateral ocluzie în latero-pulsie înregistrare intrabucală cu machete a poziţiei de lateralitate lateropoziţie aproximai lambou cu rotaţie laterală direcţie laterală cefalo-grafie de profil deplasare laterală iluminare laterală mişcare masticatorie în lateropulsie radiografie în unghi lateral condensare laterală dinspre faţă lin-guală determinarea suprafeţei mişcare de lateralitate imagine, normă laterală dinspre palati-nal suprafaţă proxi-mală dinţi laterali, trituranţi lateral incisiv lateral cana-licul radicular lateral dizolvare soluţie soluţie alcoolică soluţia Dakin soluţie de azotat de argint soluţie fluorurată soluţie de infuzie soluţie Wal-khoff solubilitate insolubil insolubil în apă solubil hidrosolubil solvent diluant, umectant oligodonţie foarfecă psalidodonţie plumb folie de plumb şorţ din plumb saturnism paralizie saturniană

brainy intelligence cause, occasion causing manikin, phantom instructor lubrication side, flank collateral buccal aspect collateral canal wall collateral lateropulsion occlusion lateral interoc-clusal record lateral position approximal laterally repositioned flap lateral side lateral headfilm lateral movement, lat-erotrusion oblique illumination lat-erotrusion lateral headfilm lateral condensation lingual aspect side determination lateral movement side / lateral / profile (view) palatinal aspect approximal surface molars, masticators lateral lateral incisor lateral rooth canaliculus dissolution solution alcohol solution Dakin's fluid silver nitrate solution fluoride solution infusion solution Walkhoff solution solubility insoluble insoluble soluble, dissolvable soluble in water solvent humectant oligodontia scissors eugnathia lead lead plate lead apron saturnism lead palsy

ólomszegély oltás, védőoltóanyag olvadáshő olvadási hőidő olvadási hőintervallum olvadási pont olvasási zavar / dyslexia olvasztás olvasztótégely olvasztott fém ondó / sperma ónfluorid ónfólia onkológia / daganattan onkológus onlay (rágófelszínre terjesztett öntött betét) ontogenetikus / egyedfejlődés ontogenezis / egyedfejlődéssel kapcsolatos opacitás / homály opaleszcens dentin opció operáció operációs reflektor operációs terület operáció utáni operálandó terület operálható ópiumtartalmú optikai fókusz optimális optimális adag optimális hőmérséklet orális orális afta orális anatómia orálisan / szájon át beadott orális antikoncipiensek orális candidiasis orális csontlemez orális csücsök orális diagnózis orális epithelium orális felszín orális galvanizmus orális gumma orális immunbetegségek orális immunológia orális karcinóma orális lágyrésztályog orális manifesztálódás orális pajzs orális patológia orális prevenció orális rehabilitáció

lizereu saturnian vaccinare, revaccina-re vaccin temperatură de topire interval / timp de topire interval de topire punct de topire dislexie topire creuzet metal topit spermă fluorura de staniu folie de staniu oncologie oncolog onlay ontogenetic ontogeneză opacitate dentină opa-lescentă opţiune operaţie lampă de operaţie câmp operator postoperator arie operatorie operabil opiaceu focalizare optică optim doză optimă temperatură optimă oral aftă bucală anatomie orală per os anticoncepţional oral candidoză bucală lamă osoasă orală cuspid oral diagnostic bucal epiteliu bucal suprafaţă orală galvanism bucal gomă sifilitică bucală afecţiuni orale de origine imunologică imunologie orală carcinom oral abcesul părţilor moi ale gurii manifestare orală scut vestibular patologie bucală profilaxie orală reabilitare orală

lead seam (lead line) seeding (bacteriol.), vaccination vaccine fusion/melting heat melting range melting range melting point dyslexia smelting, fusion crucible smelt semen stannous fluoride tin-foil oncology, cancerology oncologist onlay ontogenie ontogeny opacity opalescent dentine option operation operating light operating field postoperative operation area operable opiate focus (optics.) best, optimum optimal dose optimal temperature oral oral aphtha oral anatomy peroral oral contraceptives oral candidosis oral bone crest oral cusp oral diagnosis oral epithelium oral surface oral galvanism oral gumma oral immunological diseases oral immunology oral carcinoma oral soft tissue abscess oral manifestation oral screen oral pathology oral prophylaxis oral rehabilitation

orális submucosus fibrózis orális sulcusepithelium / ínybarázda hámja orális váladék orális verruca vulgáris orális szepszis óramutató forgási iránya orbánc, ajakorbánc az arcon orbitaalap-törés orbitale / szemüregpont orbitális sík orbitális / szemüregi orca felőli / buccalis orcái nyálkahártya harapdálása (morsicatio buccarum) organikus debris / szerves gyökércsatorna-törmelék orgánum dentale / odonton / fogszerv óriás afta óriásnövés, akromegáliás óriássejt óriássejtes daganat óriássejtes epulis óriássejtes szarkóma oroantrális fisztula / szinuszsipoly oroantrális / száj- és arcüregi orofaciális fájdalom orofaciális fájdalomszindróma orofaciális izmok oronazális fisztula orr orr-ajak ciszta orr alatti pont orrcimpa orrcsont orreldugulás orr-fül-gégész orrgarat / pars nasalis pharyngis orrhangúság orrhegy orr körüli orrlégzés orrlyuk orrmelléküregek orron keresztül orrprofilszög orrsövény orrszondán keresztül való táplálás orrüreg orrvérzés orsó orsó alakú orsó alakú sejt orsósejtes szarkóma ortodeiitin

fibro-ză bucală submucoasă epiteliu sulcular secreţie bucală verucă vulgară orală septicitate bucală în direcţia acelor de ceasornic erizipelul buzei erizipel facial fractură suborbi-tară punct orbital plan orbital orbital bucal muşcarea obrazului smear layer organic, rumeguş intracanalar odonton aftă bucală gigantă acro-megalie, gigantism celulă gigantică tumora cu celule gigante epulis cu celule gigante sarcom cu celule gigante comunicare oro-antrală buco-sinusal durere oro-facială sindrom de nevralgie orofacială muşchii oro-faciali fistulă buco-nazală nas chist nazolabial subnazal aripă nazală os nazal obstrucţie nazală oto-rino-laringo-log, ORL-ist rinofaringe voce nazonată vârful nasului perinazal respiraţie nazală nară sinusurile para-nazale transnazal unghiul nasului din profil sept nazal alimentare pe cale nazală cavitate nazală epistaxis fus fusiform celulă fusiformă sarcom fuso-celular ortodentină

oral submucous fibrosis oral-sulcular epithelium oral fluid verruca vulgaris oral sepsis clockwise labial erysipelas erysipelas blow-out fracture orbitale (cephalom) orbital plane orbital buccal cheek-biting root canal smear layer tooth giant oral aphta acromegaly giant cell giant cell tumo(u)r giant cell epulis giant cell sarcoma oro-antral fistula oroantral orofacial pain orofacial pain orofacial muscles fistula, oronasal nose nasolabial cyst sub-nasal wing, ala (of nose) nasal bone nasal obstruction ear nose and throat specialist nasopharynx nasality tip of the nose perinasal nasal respiration nostril, naris sinuses of nose, accessory nasal inhalation nasal profile angle nasi septum nasal feeding nasal cavity nasal h(a)emorrhage, nosebleed spindle fusiform, spindle spindle cell spindle cell sarcoma ortho-dentine

ortodontiai erő, állandó ortodontiai gyűrű ortodontiai ívhajlító ortodontiai ívhajlító fogó ortodontiai készülék ortognát / helyes fogsorzárás ortognát / normál állcsontállás ortografikus vetület orvos orvosdoktor orvos, gyakorló orvosi orvosi bizonyítvány orvosi diploma orvosi etika orvosi fakultás orvosi felülvizsgálat orvosi hivatás orvosi igazolás / igazolvány orvosi kezelés orvosi köpeny orvosi laboratóriumvizsgálat orvosi műhiba / gondatlan orvosi kezelés orvosi rendelő orvosi testület / kamara orvosi tiszteletdíj orvosi titoktartási kötelezettség orvosi vizsgálat orvosi vizsgálat v. felülvizsgálat orvoslás, aggkori orvosság orvostanhallgató / medika / medikus orvostudomány orvostudomány, igazságügyi orvostudomány, kísérletes os ethmoidale / rostacsont os incisivum, közti csont os incisivum / premaxilla osmotikus nyomás os palatinum ossifikáló fibroma os szfenoidale / ékcsont ostectomia / csontkivésés osteitis osteitis alveolaris osteitis alveolaris cum dolor post extractionem osteitis deformans (Paget-kór) os temporalis / halántékcsont osteoblast osteoclast osteocyta osteodystrophia

forţă ortodontică permanentă inel ortodontic activator de arc cleşte de îndoit sârmă folosit în scop ortodontic aparat ortodontic ortognatism ortognaţie proiecţie ortografică medic doctor medic medic practician medical certificat medical diplomă de medic deontologie medicală facultatea de medicină reexaminare medicală profesie medicală certificat medical tratament medical halat examen de laborator medical erorare profesională, maipraxis cabinet medical colegiul medicilor onorariu medical obligaţia păstrării secretului medical consult medical examinare medicală gerontologie medicament student la medicină ştiinţă medicală, medicină medicină legală medicină experimentală os etmoid os incisiv prema-xilar, os intermaxilar presiune osmotică os palatin fibrom osifi-cant os sfe-noid osteo-tomie osteită osteită alveolară alveolită cu durere postextracţională osteită deformantă Paget os temporal osteoblast osteoclast osteocit osteodistrofie

continuous orthodontic force orthodontic band arch turret arch turret orthodontic appliance orthognathism normal occlusion orthographic projection (radiol.) physician Doctor of Medicine (D.M.) medical practitioner medical health certificate medical degree medical ethics medical school medical audit / examination medical profession certificate of health medical treatment dental uniform laboratory test malpractice medical consultation room medical board medical bill medical discretion obligativity medical audit / examination medical audit gerontology medicine, drug, medicament, remedy medical student healing art, medicine forensic medicine experimental medicine ethmoid bone interincisive bone premaxilla osmotic pressure palatine bone ossifying fibroma sphenoid bone ostectomy osteitis alveolar osteitis dry socket osteitis deformans temporal bone osteoblast osteoclast osteocyte osteodystrophy

osteogen / csont eredetű osteoid osteomyelitis osteonecrosis osteopetrosis osteoporosis, posztmenopauzás osteoporosis, primer osteoradionecrosis osteotom / csontvéső osteotomia, alveolaris osteotomia, corticalis osteotomia, sagittalis ostormeghajtás ostorral ellátott / ostoros ostor / zsinór ostya oszlop osztályozás osztályozás, típusok szerinti osztályzat osztás osztatlan oszteogenezis, imperfekt oszteoplasztika / csontkorrekció osztható osztódás, sejtosztott nyelv osztott nyelvcsap os zygomaticum / zigóma / járomcsont otthon használatos szájzuhany otthoni ellátás ovális overbite / függőleges túlharapás overjet / vízszintes túlharapás óvintézkedés oxálsav / sóskasav oxigén oxigéndeficit oxigénellátás oxigénhiány / anoxia oxytalan gingivalisrost oxytalan rost ózon ózonkezelés öblítés öblítőfecskendő, endodonciai öblítőkatéter öblítőszer ödéma, agyi ödéma, allergiás ödéma, angioneurotikus ödémás ödémás / vizenyős ödéma / vizenyő / duzzanat öklendezés / hányinger / nausea öltés, csomós öltés, interdentális

osteogenic ţesut osteoid osteomielită osteonecroză os marmorat osteoporoză postmenopauză osteoporoză primară osteoradione-croză osteotom osteoto-mie alveolară osteotomie corticală osteotomie sagitală transmisie prin curea flagelat coardă, cablu casetă coloană, stâlp, reazem, pilier clasificare tipizare notificare diviziune, divizare indivizibil osteoge-neză imperfectă osteoplastic divizibil diviziune, divizare celulară limbă bifida uvula bifida os malar aparat pt. lavaj bucal de uz casnic tratament la domiciliu ovoid overbite, supraocluzie verticală overjet, inocluzie sagitală măsură de precauţie acid oxalic oxigen deficit de oxigenare oxigenare anoxie fibră gin-givală oxytalan fibră oxytalan ozon terapie cu ozon, ozo-noterapie irigare, clătire seringă de lavaj endodontic cateter pt. lavaj soluţie de spălătură edem cerebral edem alergic edem angioneurotic edemaţiat edematos, edemaţiat edem senzaţie de greaţă sutura prin înnoda-re sutură inter-dentară

osteogenic osteoid osteomyelitis osteonecrosis marble bone postmenopausal osteoporosis primary osteoporosis osteoradionecrosis osteotome alveolar osteotomy cortical osteotomy splitting, sagittal of mandible cord-driven flagellated cord (dent, equip.) cachet column, support classification typing mark, grade division undivided osteogenesis imperfecta osteoplasty divisible division of cells, cell division bifid tongue bifid uvula malar bone home care irrigator / waterjet home care ovoid overbite overjet precautionary / preventive measure oxalic acid oxygen oxygen debt oxygenation anoxia osytalan fibre osytalan fibre ozone ozonetherapy irrigation, rinsing, mouthwash endodontic irrigating syringe irrigation catheter rinsing solution cerebral oedema allergic oedema angioneurotic oedema edematous oedematous oedema, swelling retching, nausea interrupted suture interdental suture

öltés / varrat / sutura önálló önkötő önkötő barázdazáró önkötő kompozitok önkötő ragasztócement öntapadó öntés, centrifugális öntéshez beágyazva öntési hiba öntési holtfej öntési kónusz öntés / megöntés öntés, nagy pontosságú öntisztulás öntőcsap öntőcsatorna öntőfém, arany öntőfém ötvözet öntőforma öntőformát lezáró nyomás öntőgép öntőgép, centrifugális öntőgép, magasnyomású öntőhenger öntőkészülék öntőkészülék, légnyomásos öntőtölcsér / öntőfej / öntőnyílás öntött alumínium öntött fémváz (részleges fogsor) öntött hídváz öntött kapocs öntött kengyelsín öntött korona öntőviasz öntvény öntvény összezsugorodása öntvény, többcsapos öregkor / aggkor / megöregedés őrlés őrlőfog őrlőfogak mögötti mandibuláris du-dor őrlőfog, bal alsó első őrlőfog, bal alsó második őrlőfog, bal felső első őrlőfog, bal felső második őrlőfog, jobb alsó első őrlőfog mögötti örökléstan / genetika örökletes örökletes basalsejtes karcinóma öröklődés öröklődő öröklődő betegség

sutură autonom autopolimerizabil material de sigilare autopolimerizabil compozite autopolimerizabile adeziv autopolimerizabil autoadeziv turnare prin centrifugare ambalat pt. turnare defect de turnare rezervor pt. turnare con de turnare turnare turnare de precizie autocurăţire tijă de turnare canal de turnare aur pt. turnare aliaj de turnare tipar de turnare presiunea de închidere a chiuvetei aparat de turnare centrifugă de turnare aparat de turnare cu presiune înaltă mufă pt. turnare, cilindru aparat de turnat aparat de turnare sub presiune canal de turnare aluminiu turnat schelet metalic pt. proteză parţială schelet turnat al RPF croşet turnat bară interdenta-ră turnată coroană turnată ceară de turnare obiect turnat, turnătură contracţia turnăturii turnătură cu tije multiple bătrâneţe, senilitate triturare, măcinare molar, dinte triturant tuberozitate retromolară, man-dibulară primul molar inferior stâng al doilea molar inferior stâng primul molar superior stâng al doilea molar superior stâng primul molar inferior drept retromolar genetică ereditar carcinom bazocelular ereditar ereditate ereditar boală ereditară

stitch independent autopolimeryzable autopoly-merizable pit and fissure sealant autocured resin composites autopolymeriz-able bonding material autoad-hesive centrifugal casting encasing for casting defect in casting reservoir in casting sprue button casting hight precision casting auto-cleansing casting tap, spruepin casting chanel casting gold casting alloy casting mould flask closure pressure casting machine centrifugal casting machine cast-ing-air pressure-machine casting ring casting apparatus air press caster pouring sprue aluminium cast metal framework (partial denture) FPD cast framework casting clip arch bar splint all-cast crown casting-wax casting casting shrinkage multiple posts casting senescence, old age grinding, milling molar, masticator mandibular retromolar tuber lower left first molar lower left second molar upper left first molar upper left second molar lower right first molar retromolar genetics, heredity hereditary nevoid basal cell carcinoma syndrome inheritance hereditary hereditary disease

örökölt tulajdonság / jellegzetesség őssejt/haemoblastro összeaprítás összeesés / kollapszus összeférhetetlenség összeférőség összefoglalás / kivonat összefolyik összeforrás (csonté) összefüggés összeg összegző / szintetikus összehangolt csontátépülés összehasonlítás összehúzódás összeilleszt összeillesztés / helyreillesztés összekeverés összeköt összekötési mód összeköttetés összenövés összenyomás összenyomható összenyomhatóság összeolvadás összeragad összetapadás összetapadó aranyfólia kalapált aranytömésekhez összetartás összetartó összetett összetett beágyazóanyag összetett rögzítés összetett röntgenfelvétel összeütközés / karambol ösztön / hajlam ösztönös megérzés ösztönzés / izgatás / serkentés / sti-mulálás ösztrogén hormonok ötvözet ötvözet, aranyötvözet, forrasztóötvözet, háromkomponensű ötvözet, kétkomponensű ötvözet, kobalt-króm ötvözet, króm-kobalt-nikkel övsömör, herpes zoster pacemaker / szívritmus-szabályozó páciens páciens nevelése Paget-féle betegség / kór pajzsmirigy pajzsmirigyhiányos állapot

proprietate ereditară hemoblast triturare prăbuşire, colaps, cădere incompatibilitate compatibilitate rezumat confluează calus osos relaţie, conexiune sumă sintetic regenerare osoasă ghidată comparaţie contracţie articulează coaptare amestecare, malaxa-re leagă modalitate de legătură legătură concrescenţă compresie compresibil compresibili-tate fuzionare, sudare, întrepătrundere se lipeşte coeziune folie de aur coe-ziv convergenţă convergent complex amestec pt. ambalare ancorare compusă radiografie compusă ciocnire, conflict instinct presimţire instinctuală stimulare hormoni estrogeni aliaj aliaj de aur lot de sudură (lot) aliaj ternar aliaj bicomponent aliaj cobalt-crom aliaj crom-cobalt-nickel herpes zoster pace-maker pacient educarea pacientului boala Paget glanda tiroidă ati-reoză

triat hemoblast trituration collapse incompatibility compatibility summary to converge knitting connection, relation sum synthetic coupled bone remodelling paired comparison contraction articulate coaptation mix up, compound connect junction method relation concrescence compression compressible compressibility coalescence (con-grescence) adhere cohesion cohesive gold-foil convergence convergent complex, composite investment compound compound anchorage composite radiograph collision instinct insight stimulus (o)estrogens alloy gold alloy soldering alloy ternary alloy bicomponent alloy cobalt-chromium alloy chrome-cobalt-nickel alloy herpes zoster, shingles pacemaker patient patient education Paget's disease thyroid gland athyroidism

pajzsmirigyhormon pajzsporc átmetszése pajzsporc / cartilago thyreoidea / ádámcsutka pakolás / borogatás palatinális palatinális csücsök palatinális felszín palatinális fogíny-hyperplasia palatinális gyökér palatinális ínypapilla palatinális ív palatinális nyálmirigyek palatinális oldal palatinális rugae sablon (műfogsor-hoz) palatinális tályog pálca, keverőpálcika pálcika formájú baktérium pálcika / vessző palliatív műtét pállott száj palpáció / tapintás pálya, artikulációs pálya, csücsökpanasz pangás / megrekedés / stagnálás pangásos vérbőség panorámafelvétel, extraorális panoráma röntgenfelvétel panorámaröntgen / ortopantomograf pantomográfia pantomogram pantoténsav Papanicolau festési technika papilla circumvallata papilla filiformis papilla foliata papilla fungiformis papilla incisiva papilla, interdentális papilla, ínypapilla, ízérző papilla, nyelv papilla parotidea / Stenon-vezeték papillája papilla / szemölcs papilla, szublingvális papillectomia / papillakimetszés papilloma inversa / befordult papilla papilloma keratotica / elszarusodó papilloma papilloma squamosa papilloma / szemölcsös daganat papillomatózus / szemölcsös

hormon tiroi-dian tirotomie, laringotomie cartilaj tiroid pansament, compresă palatinal cuspid palatinal suprafaţa palatină hiperplazie gingivală palatinală rădăcină palatinală papilă palatinală arc palatinal, bară palatinală glande salivare palatinale dinspre palatinal, partea palatinală şablon pt. rugile palatine abces palatinal baton pt amestec bastonaş bacterie sub formă de bastonaş bastonaş, virgulă intervenţie palea-tivă senzaţie de gură sabu-rală palpare traiectorie articulară traiect cuspidian nemulţumire, plângere, reclamaţie stagnare hiperemie pasivă radiografie panoramică extraorală radiografie panoramică ortopantomograf pantomografie pantomogramă acid pantotenic coloraţie Papanicolau papila cali-ciformă papilă filiformă papilă foliată papilă fungi-formă papilă incisivă papilă inter-dentară / interproximal papilă gingivală papilă gustativă papilă linguală ostiumul duetului Stenon papilă papilă sublinguală papilectomie papilom inversat papilom keratinizat papilom scuamos papilom papilomatoză, papilomatos

parathyroid hormone thyrochondrotomy thyroid cartilage pack palatal palatal cusp palatal surface papillary palatal hyperplasia palatal root incisive / palatine papilla palatal arch palatal salivary glands palatinal aspect palatal rugae model palatal abscess mixing stick stylet (stylus) rod (bacteriol.) stylus palliative intervention / operation sore mouth palpation occlusal path cusp path complaint stagnation passive hyperaemia extraoral X-ray panoramic imaging panoramic radiograph orthopantomograph pantomography pantomogram panthotenic acid Papanicolau staining technique vallate papilla filiform papilla foliate papilla fungiform papilla incisive papilla interdental / gingival papilla gingival papilla gustatory papilla, taste bud lingual papilla papilla salivaris superior, parotid papilla papilla, (pi. papillae) sublingual papilla papillectomy inverted papilloma keratotic papilloma squamous cell papilloma papilloma papillomatous

papilloma verrucosa Papillon-LeFevre-szindróma papír, artikulációs papír csiszolókorong papírcsúcs (gyökércsatorna szárításához) papírcsúcs / papírpoint papírcsúcs, színkódolt papír keverőblokk papírkorong papírkórongtartó papírkromatográfia papírtömb, keverő papírzsebkendő / papírtörlő papula para-amino-benzoesav parabola paracentézis paradentális paradentális adatlap paradentális állapot paradentális ciszta paradentális csontpusztulás paradentális gondozás paradentális index paradentális index, Russel-féle paradentális infekció paradentális kezelés paradentális kórlap / státuslap / karton paradentális küret paradentális küretkanál paradentális mérőszonda paradentális rost / gyökérhártyarost paradentális rostok érzéstelenítése paradentális sebészet paradentális sebvédő pakolás paradentális status paradentális status kiértékelése paradentális tályog paradentális tapadás paradentális tasak paradentális tasakmérő szonda, színkódolású paradentális tasakszondázás, tasakmélységmérés paradentális véső / depurátor paradentális visszatapadás / parodentium regenerálódása paradentális szonda paradontitis /

papilom verucos sindrom Papillon-LeFevre hârtie de articulaţie disc abraziv de hârtie con de hârtie con de hârtie conuri de hârtie asortate coloristic bloc de hârtie pt. amestec disc de hârtie suport pt. discuri de hârtie cromatogra-fie pe hârtie hârtie pt. amestec şerveţel de hârtie papula acid para-aminobenzoic parabolă paracenteză parodontal fişă paro-dontală stare paro-dontală chist parodontal dis-trucţie osoasă parodontală îngrijire parodontală indice parodontal indice parodontal Russel infecţie periodontală tratamentul leziunilor parodontale fişă de examen parodontolo-gic chiuretaj gingi-voparodontal instrument de detartraj în formă de chiuretă sondă parodontală gradată fibră periodontală / parodontală anestezie ligamentara chirurgie parodontală pansament chirurgical pt. gingivecto-mie status parodontal evaluarea stării parodontale abces parodontal inserţie parodontală pungă parodontală sondă parodontală gradată colorimetric determinarea profunzimii pungii parodontale, parodon-tometrie instrument de detartaj reataşare / reacolare parodontală sondă pt. examinarea pungilor gingivo-parodon-tale, sondă parodontală parodontită

verrucous papilloma Papillon-LeFévre syndrome articulating paper paper abrasive disk paper absorbent point paper point colour-coded paper cone paper mixing pad paper disc stand for paper discs paper chromatography mixing pad kleenex papule para-aminobenzoic acid parabola tap paracentesis periodontal periodontal chart periodontal status periodontal cyst periodontal bone resorption periodontal maintenance periodontal index Russel index (RI), periodontal index (PI) periodontal infection periodontal treatment periodontal examination chart periodontal curettage periodontal curette, curette sealer measuring scale probe periodontal fibre / ligament periodontal ligament anaesthetic injection periodontal surgery periodontal pack periodontal record evaluation of the periodontium periodontal abscess periodontal attachment periodontal pocket colour-coded probes periodontal probing scaler, push periodontal reattachment periodontal probe periodontal inflammation,

gyökérhártya-gyulladás paraffilium liquidum / olaj paraffin vi asz paraformaldehid / paraformalin paraformaldehid-paszta parafunkció / rendellenes működés parafunkciós állkapocsmozgás parageusia / fonák ízérzés páraképző parakeratosis / elszarusodási rendellenesség (amikor a sejtmagok megmaradnak a szarurétegben) paralelométer paralelométerrel tanulmányozni a mintát paramedicinális para / mellett paramoláris csücsök parányi / apró parapulpális tömést rögzítő dentin-csavar (csap) parapulpáris titán gyökércsap parasagittal sík parasympathicolyticumok paraszimpatikus paraszimpatikus idegrendszer parathormon parazita, alkalmi parazita, állandó parazita, obligát parazitás parazita tulajdonságú / élősdi parenterális párhuzam beállításásra szolgáló műszer párhuzamos párhuzamos csúsztató párhuzamosítás párhuzamosított röntgensugár párhuzamosított sugárnyaláb párhuzamos kavitáspreparálási technika parietalis / fali / falcsonti parittyakötés Parkinson-kór parodontitis parodontitis / apikális parodontitis, iuvenilis parodontitis profunda parodontiumfertőzés

ulei de parafină parafină paraformaldehidă, trioximetilen pastă din paraformaldehidă parafuncţie mişcare mandibulară parafuncţională tulburarea simţului gustativ, parageuzie higrofor para-cheratoză, tulburare a procesului de cheratinizare a epidermului paralelometru pt. studierea modelului determinarea liniei de ghidaj, examinarea modelului la paralelometru paramedical para tubercul paramolar minuscul dentatus, pin parapul-par, stift parapulpar infiletat stift parapulpar din titan plan parasagital para-simpaticolitice parasimpatic sistem nervos parasimpatic parathormon parazit ocazional parazit permanent parazit obligatoriu parazitar, parazitism parazit parenteral paralelogram paralel culisă paralelă paralelizare radiaţie paralelizată fascicol paralelizat tehnică de preparare paralelă a cavităţii parietal ligatură în praştie boală Parkinson parodontită parodontită apicală parodontită juvenilă parodontită profundă infecţie par-odontală

periodontitis liquid paraffin, liquid petroleum hard paraffin, paraffin wax paraformaldehyde, paraform paraformaldehyde paste parafunction perverted mandibular movement parageusia humidifier parakeratosis

parallelometer, clasp making instrument (surveyor) surveying paramedical para paramolar cusp tiny dentine pin, self-threading pin titanium root pin para-sagittal plane anticholinergic drugs parasympathetic parasympathetic nervous system parathyroid hormone occasional parasite permanent parasite obligate parasite parasititic, parasitism parasite parenteral parallelometer parallel parallel slide collimation, paralleling collimated X-ray beam collimated beam (radiol.) parallel technique (cavity preparation) parietal slingshot ligature Parkinson's disease periodontal inflammation, periodontitis apical periodontitis juvenile type periodontitis periodontoclasia periodontal inflammation, periodontitis

parodentium / fogágy / fogtartó szerkezet / fogmeder / fogrögzítő apparátus parodentium / fog tartószerkezete / gyökérhártya parodontológia parodontológus szakorvos parodontopathia parodontosis, túlhaladott párosítás páros összehasonlítás parous, fültőmirigy parous nyál parotitis epidemica / mumpsz, fültő-mirigy-gyulladás partikuláris fertőző ágens Partsch-műtét parulis / fogínytályog passzív fázis passzív fogáttörés passzív immunitás Pasteurella tularensis fertőzés/tularemia paszta, abszorbeálodó paszta, csiszolópaszta, fogsorragasztó paszta, gyökértömő paszta / kenőcs paszta, lenyomatpaszta, mumifikációs pásztázó elektronmikroszkóp patentgombos csúsztató patikában készített / officinalis gyógyszer patkó alakú patogén baktériumok patogenezis / kóroktan / kórfejlődés patológia patológia, orális patológiás aktív másodlagos előtörés patológiás térköz / hasadék pattanás / kiütés / pörsenés Péan-féle érfogó pecsét pediatria példány pellicula / hártya pemphigoid pemphigus foliaceus pemphigus vegetans pemphigus vulgaris penész

parodonţiu, desmodonţiu parodonţiu parodontologie specialist în parodontologie, parodontolog afecţiune paro-dontală para-dontoză (termen învechit) geminaţie, împerechere comparaţie paralelă glanda paro-tidă salivă parotidiană parotidită epidemică, oreion, boală urliană particulă contaminantă intervenţia Partsch parulis fază pasivă erupţie pasivă imunitate pasivă tularemie pastă resor-babilă pastă abrazivă pastă adezivă pt. stabilitatea protezei pastă de obturaţie de canal unguent, pastă pastă pt. amprentă pastă mu-mifiantă microscopie electronică prin baleaj, (MEB) culisă cu buton de retenţie medicament oficinal formă de potcoavă bacterii patogene patogeneză patologie patologie bucală erupţie secundară patologică nişă defectuoasă acnee, pustulă pensă Pean sigiliu pediatrie exemplar peliculă pemfigoid pemfigus exfoliativ pemfigus vegetant pemfigus vulgar mucegai

periodontium, periodontal attachment apparatus periodontium, periodontal attachment apparatus periodontology, periodontics, periodontia periodontist periodontal disease periodontosis (obsolete term) gemination paired comparison parotid gland parotid saliva epidemic parotitis particulate contaminant Partsch's operation parulis passive phase passive eruption passive immunity tularemia absorbent cream abrasive paste, grinding paste denture paste root canal sealer cream impression paste mummifying paste scanning electron microscope, (SEM) press stud attachment offici(n)al drug horseshoe-shaped pathogenic bacteria pathogenesis pathology oral pathology secondary pathological eruption faulty embrasure wheal, pimple Péan's forceps seal p(a)edi-atrics copy pellicle pemphigoid foliaceous pemphigus pemphigus vegetans pemphigus vulgaris mildew

penészgombás fertőzés penetráló caries penge pengééi pengeélességű alveoláris gerinc pengeimplantátum penicillin penicillinallergia penicillinérzékenység penicillinrezisztens percenkénti fordulatszám / fordulat percenként percepció / érzékelés pereméi peremfelület perem / szegély perforáció / kilyukadás / átlyukadás perforálás perialveoláris drótvarrat perialveoláris varrat periapikális abscessus periapikális cementdysplazia periapikális exacerbáció periapikális felritkulás periapikális / gyökércsúcs körüli periapikális gyulladás periapikális röntgenfelvétel periapikális röntgenvizsgálat periapikális tér periartikuláris abscessus pericementális / cement körüli perichondreális csont pericoronalis abscessus pericoronalis / korona körüli pericoronaritis (bennrekedt, retíneált fog koronája körül kialakult ínygyulladás) periféria perifériás árok perifériás dentin / dentinköpeny perifériás / környéki perifériás óriássejtes granuloma peri / körös-körül periodontal is ligamentum periodontal is rés periodontális tér periosteális / csonthártyái periosteum alveolare / gyökérhártya periostitis / csonthártyagyulladás periostitis, osteoperitonsilláris tályog peritubuláris dentin perkusszió perkuszió / kopogtatás (vizsgálati

infecţie fungică carie penetrantă lamă tăişul lamei creastă alveolară ascuţită implant tip lamă penicilină alergie la penicilină sensibilitate la penicilină penicilino rezistent turaţii pe minut percepţie linie marginală suprafaţă marginală margine perforaţie perforare sutura perialveolară din sârmă ligatură perialveolară abces periapical displazie cementară periradiculară exacerbare periapicală rarefiere osoasă periapicală periapical inflamaţie periapicală radiografia regiunii periapicale examinare radiologică a zonei periapicale spaţiu periapical abces periarticular parodontal, pericemental os peri-chondreal abces pericoronar pericoronar pericoronarită, inflamaţie peri-coronară periferie şanţ periferic dentină periferică periferic granulom gigantocelular periferic circular ligament periodontal spaţiu periodontal spaţiu periodontal perios-tic periost alveolar periostită osteoperiostită abces peri-tonsilar / periamigdalian dentină peritubular percuţie percuţie

mould (microbiol.) penetrating caries blade blade edge knife-edge ridge blade implant penicillin penicillin allergy penicillin sensitivity penicillin-fast (penicillin-resistant) revolutions per minute perception border line border surface edge, border, ledge perforation perforation perialveolar wiring perialveolar wiring periapical abscess periapical cemental dysplasia periapical exacerbation periapical bone rarefaction periapical periapical infection apical radiograph apical radiograph periapical space periarticular abscess pericemental perichondreal bone pericoronal abscess pericoronal pericoronitis, pericoronal infection peripheral peripherial fissure mantle dentine peripherial giant cell (reparative) peripherial granuloma circular periodontal fibre / ligament periodontal fissure periodontal space periosteal alveolar periosteum periosteitis, periostitis osteoperiosteitis peritonsillar abscess peritubular dentine percussion percussion

mód) permeabilitás, kapilláris permet / aerosol permetezés permetező / porlasztó permetszóró peroxid per primam gyógyulás / elsődleges sebgyógyulás per primam sebzárás per secundam gyógyulás / másodlagos sebgyógyulás perszisztens / fennmaradó Peru-balzsam perzisztáló tejfog petechia / pontszerű bevérzés petyhüdt/lötyögő petyhüdtség petyhüdt szövet pharyngeális nyálkahártya pharyng / garat pH-érték pH (hidrogénion-koncentráció) phlegmone / gennyes kötőszöveti gyulladás phlegmonés gyulladás pigmentáció pigmentált / pigmentartalmú pigment / festékanyag pigmentfolt pigmenthiány / festékanyaghiány pigmentképződés pigmenttartalék nélküli anyajegy pigmenttartalmú anyajegy pikkely pikkelyes pikkelysömör piknózis pikrinsav / trinitrofenol pillér pillérfog pillérfogak, elsődleges pillérfogak rögzítése pillér, implantációs pillér, implantált pillérkorona pillér, subperiostealis pilula pinlay / csapszeges betét pipetta piramistörés, LeFort II-típusú piroszőlősav pirula placebo / hatóanyagot nem tartalmazó gyógyszerkészítmény plakk, bakteriális

permeabilitate capilară aerosol pulverizare atomizor, pulverizator flacon pulverizator peroxid cicatrizare per primam închiderea per primam al plăgii cicatrizare per secundam persistent balsam de Peru persistenţa dintelui de lapte peteşie balant atonie ţesut flasc mucoasă faringiană faringe valoare pH pH (concentraţia ionilor de hidrogen) flegmon flegmonos pigmentare pigmentat pigment pată pigmentată depigmentare, lipsă de pigment producţie pigmentară nev nepigmentat nev pigmentat scuamă scuamos psoriasis picnoză acid picric stâlp bont dentar, dinte stâlp dinţii stâlpi principali imobilizarea bonturilor bont de implantare stâlp implantat coroană stâlp stâlp subperiostal pastilă inlay cu stift pipetă fractură piramidală Le Fort II acid piruvic tabletă placebo placă bacteria-nă

capillary permeability aerosol spray atomizer, spray spray-bottle peroxide healing by first intention primary closure healing by second intention persistent Peru balm retained primary dentition petechia flabby flabbi-ness, atony flabby / hyperplastic tissue pharyngeal mucosa pharynx, gullet pH value pH (hydrogen ion concentration) phlegmon phlegmonous pigmentation pigmented pigment pigmented spot depigmentation pigmentation nonpigmented n(a)evus pigmented n(a)evus, pigmented mole squama squamous psoriasis pyknosis picric acid abutment tooth abutment primary abutment abutment splint implant pillar implant abutment crown abutment subperiostal abutment pill, pastille pinlay pipette pyramidal fracture pyruvic acid pill, pastille placebo bacterial plaque

plakk, dentális plakkdetektor plakkeltávolítás plakkeltávolítás / plakk képződésének gátlása plakkfestő oldat plakkfestő szerek plakkfestő tabletták plakk-képződés plakk-kontroll plakkmeghatározás plakk retenciós területek plaque / lepedék / plakk plasmocyta / plazmasejt plaszticitás plasztika, állkapocsplasztikai műtét plasztika, ínyplasztikai sebészet plasztikus platina platinaarany platinából való platinafólia (porcelán jacket koronák égetéséhez) platinahurok platina-iridium platinakacs platinamatrica platysma / nyak bőr alatti izma plazmafehérje plazmasejt plazmasejtdaganat plegia / bénulás pleiodontia / számbeli rendellenesség plica alveololingvális / lingvális át-hajlás plica mucolabiale / mucolabiális át-hajlás plica pterygomandibularis plica / redo plica, szublingvális / szublingvális áthajlás plica, vesztibuláris / vesztibuláris áthajlás / fornix plomba / fogtömés plombálás / töméskészítés PMA gingivalis index pofa pofacsont / ékcsont pofanyálkahártya pofaszélesség pohár, egyszerhasználatos pohár, eldobható műanyag

placă dentară revelator de placă eliminarea plăcii controlul plăcii bacteriene indicator colorant substanţe colorante pt. placă tablete revelatoare formarea de pal-că controlul plăcii bacteriene determinarea plăcii suprafeţe retentive pt. placă placă plasmo-cit plasticitate chirurgia plastică a maxilarelor intervenţie chirurgicală plastică, plastie plastie gingivală chirurgie plastică ductil, plastic platină aur platinat platinat folie de platină buclă de platină platină-iridiu ansă de platină matrice de platină platismă proteină plasmati-că plasmocit tumora celulei plasmatice paralizie, plegie anomalie de număr plica alveololinguală plica mucolinguală şanţ pterigo-mandibular plică plică, şanţ sublingual şanţ gingivo-jugal obturaţie obturare indicele gingival P.M.A. regiune jugală os malar, os maxilar mucoasă jugală lăţimea feţei pahar de unică folosinţă pahar din plastie de unică folosinţă

dental plaque plaque detector plaque control plaque control disclosing solution disclosing agents disclosing tablets plaque formation plaque control plague determination plaque retention areas dental plaque plasmacyte plasticity gnathoplasty plastic surgery intervention gingivoplasty plastic surgery plastic platinum platinized gold, platinum gold pla-tinic platinum foil platinum loop iridium-platinum platinum clasper platinum matrix platysma plasma protein plasma cell plasma cell tumo(u)r paralysis pleiodontia alveololingual fold muco-labial fold pterygomandibular fold fold sublingual fold mucobuccal / vestibular fold (tooth) filling filling, obturation PMA (Index of inflammation of the papillary, marginal and attached gingiva) cheek region malar buccal mucosa facial breadth disposable glass disposable cup

polarizáció polarizációs mikroszkópos vizsgálat (PMV) poliantibiotikus poliészter matrica poliéter alapú lenyomatanyag polikarboxil-cement poliklinika / rendelőintézet polimer, gyorsan kötő polimerizáció polimerizációs folyamat polimerizációs készülék polimer / polimer tulajdonságú / polimerből való poliomyelitis polipeptid polip, nyálkahártya / daganat polipszerű polírcsík polirkorong polirkorong, vászon polírozóanyag polírozócsík polírozócsík / polírozó vászoncsík polírozó fúró polírozógép polírozó harang polírozókefe polírozó kendő polírozó készlet polírozó korong polírozóműszer / -eszköz polírozó paszta polírozópor polírozószer polírozott felszín polirpaszta poliszacharid polisztirol poliszulfid poliszulfid szilikon bázisú lenyomatanyag poliuretán polivalens / több vegyértékű polivinilészter pólus / sarok pólya / fásli pólyakötés polydactilia / többujjúság polyneuritis polyphydont pont, anatómiai pontatlan pont, Boltonpont, cefalometriás pont, condylion pont, érintkezési

polarizaţie microscopie cu lumină polarizată, (MLP) poliantibiotic matrice de celuloid material de amprentă pe bază de polie-teri ciment poli-carboxilat policlinică polimer cu priză rapidă polimerizare proces de polimerizare aparat de polimerizare polimeric poliomielită polipeptid polip mucozal polipoid bandă abrazivă disc de polizat, de lustruit puf material pt. polizare bandă de lustruire faşă de pânză freză pt. lustruire aparat de polizat cupula pt. şlefuire perie de lustruit material de lustruire trusă de polizare disc de lustruire instrument pt. lustruire pastă de polizat pudră pt. lustruire material de lustruire suprafaţa lustruită pastă de lustruit polizaharid polistiren polisulfid material de amprentă pe bază de silicon polisulfidic poliuretan polivalent ester polivinilic pol faşă compresă umedă poli-dactilie polinevrită polifiodont punct anatomic de reper imprecis punctul Bolton punct cefalo-metric punct condilian punct de contact

polarization polarizing light microscopy (PLM) polyantibiotic celluloid matrix polyether impression material (poly)carboxylate cement polyclinic quicksetting resin polymerization polymerization process polymerization apparatus polymeric poliomyelitis polypeptide mucosal polypus polypous abrasive, polishing strip / band polishing disk linen polishing disc polishing material polishing strip linen strip polishing bur polishing apparatus polishing cup polishing / abrasive brush polishing cloth polishing set polishing-disc polishing instrument, polisher polishing paste polishing powder polishing agent polished surface polishing-paste polysaccharide polystyrene polysul-phide polysul-phide impression material poly-urethane polyvalent polyvinyl ester pole strip compress polydactily multiple neuritis polyphydont anatomic point inexact, inaccurate Bolton point cephalometric point condylion (cephalom) contact point

pont, forgási ponthegesztés pont, kraniometriás pont, olvadási pont, orr alatti pontos pontos illeszkedés pontszerű csiszolás / becsiszolás pontszerű kavitás pont, szilárdulási por porbelégzés okozta tüdőbetegség / szilikózis porc porcelán porcelán alapanyag porcelán betét porcelánborító korona porcelán borítókorona / jacketko-rona porcelánégetés porcelánégető kemence porcelánfazetta porcelánfazettás korona porcelán fémre égetése / megolvasztása porcelán fénymáz porcelán fényre égetés előtt porcelánfesték porcelánfog porcelán, fogászati porcelánjavító porcelánleplezésű korona porcelánmáz porcelán műfog porcgyulladás porció / adag porc, ízületi porcképződés porckorong, ízületi porcos por, csiszolóporcszerű / chondroid / porcos por, fogsorragasztó porion porítás / porrá alakítás porlaszt porlasztó / permetezőporozitás / likacsosság porozitás, zárvány okozta porozitás, szilárdulás okozta porózus / likacsos pórus posterior / hátsó posteroanterior irány posztextrakciós vérzés /

punct de rotaţie sudură prin punctare punct cra-niometric punct de topire subnazal exact asamblare de precizie şlefuire punctiformă cavitate punctiformă punct de soli-dificare praf silicoză pulmonară cartilaj porţelan, ceramică materie primă al porţelanului inlay din ceramică coroană ceramică coroană jacket din porţelan arderea porţelanului muflă faţetă ceramică coroană cu faţetă vestibulară din porţelan turnarea, coacerea ceramicii glazură de porţelan fază de biscuit in technológia arderii porţelanului pigment pt. ceramică dinte din ceramică porţelan / ceramică dentară corector de ceramică coa-roană cu placare ceramică glazură ceramică dinte artificial ceramic condrită, infla-maţia cartilajului doză, porţie cartilaj articular condrificare, formarea cartilajului disc cartila-ginos articular cartilaginos pudră abrazivă condroid, cartilaginos praf adeziv pt. stabilitatea protezei porion pulverizare pulverizează pulveri-zator porozita-te poro-zitate de incluziuni porozitate de solidificare poros por posterior direcţie posteroanterioră hemoragie post-extracţională

rotation point spot welding craniometric point melting point sub-nasal accurate, precise, exact precise / accuracy joint spot grinding spot cavity hardening point powder pneumoconiosis cartilage porcelain, ceramics porcelain body porcelain inlay porcelain veneere / jacket crown porcelain jacket crown baking / firing of porcelain muffle porcelain facing porcelain-faced crown fuse porcelain glaze of porcelain biscuit bake porcelain stain porcelain tooth dental porcelain porcelain corrector porce-lain-faced crown glaze of porcelain porcelain / ceramic artificial tooth chondritis dose, portion articular cartilage chondrification temporomandibular disk chon-droid abrasive powder chondroid, cartilaginous adhesive denture powder porion (ce-phalom) pulverization atomize / pulverize / spray atomizer, sprayer porosity shrink-spot porosity solidification porosity porous pore posterior posteroanterior post-extraction h(a)emorrhage

haemorr-hagia post extractionem posztgraduális tanulmány posztmenopauzális atrofia posztmenopauzás osteoporosis posztnatális / születés utáni posztoperatív fázis posztoperatív kezelés posztoperatív sebfertőzés posztoperatív vérzés / haemorrha-gia postoperativă potencia / erő / hatásfok potenciál / feszültség pótkezelés / pótlólagos kezelés pótlás pótlás, fix pótló / helyettesítő pozíció, excentrikus pozíció/ helyzet pörk, égés által okozott p. p. m. - pars per mille praecancerosus laesio / rákot megelőző elváltozás praecancerosus / rákot megelőző állapot praemaxilla praesphenoidalis praxisadminisztráció / praxisszervezés precíziós mintaanyag precízióspaszta predentin prednizolon preeruptív preeruptív fázis prefunkcionális prefunkcionális fázis premoláris / kisörlő premolarizáció (molárisból dissec-tío után premoláris képzése) preoperatív preparációs technika preparáció, vállas csiszolású preparálás, fogkorona preparálási határ preparálás, ultrahangos preparáló eszköz / műszer prepubertáskori parodontics prés préselés préselőgép préselt présgép / stancológép prevalencia prevenció, csoportos prevenció, egyéni

studii aprofundate, postgradual atrofie post-menopauză osteoporoză postmenopauză postnatal fază postope-rativă tratament post-operator infecţia postoperativă a plăgii hemoragie postoperatorie randament, forţă, potenţial tensiune de potenţial tratament, terapie complementară restaurare restaurare protetică fixă restaurativ poziţie excentrică poziţie escară de combustie p.p.m. -pars per mille leziune precance-roasă stare precanceroasă os intermaxilar presfenoidal administrarea / organizarea unui cabinet stomatologic material de amprentă de precizie / fluid material de amprentă fluid predentină prednison preeruptiv fază prereuptivă prejunctional fază pre-funcţională premolar, dinte pre-molarizare preoperativ tehnică de preparare prepararea bontului cu prag preparare coronară graniţa, limita preparaţiei preparare cu ultrasunete instrument de preparare parodontită prepuberală presă presare aparat de presat, presă presat presă de stanţat prevalentă, răspândire prevenţie colectivă / în masă prevenţie / profilaxie individuală

postgraduate study postmenopausal atrophy postmenopausal osteoporosis postnatal postoperative phase postoperative care postoperative wound infection postoperative h(a)emor-rhage, post-haemorrhage potency potential, voltage replacement therapy restoration fixed partial denture restorative succedaneous eccentric position position eschar p.p.m. - pars per mille precancerous lesion precancerous phase intermaxillary bone presphenoid practice management high precision impression material high precision impression paste pre-dentine prednisolone preemptive preeruptive phase prejunctional prejunctional phase premolar tooth premolarization (oral surg.) preoperative preparation technique shoulder preparation crown preparation preparation limit ultrasonic preparation preparation instrument prepubertal periodontitis press press technique squeezer compressed swager prevalence group prevention, mass prevention, collective prevention individual prevention

prevenció / megelőzés prevenció, orális preventív fogászat preventív intézkedés preventív intézkedések preventív / megelőző primer caries primer dentin primer és szekunder zománckutikula primer gingivostomatitis herpetica primer okklúziós trauma primer osteoporosis primer tumor primitív fogbarázda prismata adamantina / zománcprizma prizma prizmahüvely prizma, zománcpróbafogsor próbakimetszés próbalenyomat / tájékoztató lenyomat próbametszés / feltáró metszés processzus, alveoláris / fogmedernyúlvány processzus artikuláris (mandibula) / eminentia articularis processzus coronoideus mandibu-lae / processzus muscularis mandibu-lae processzus mastoideus processzus, maxilláris / felső áll-csonti nyúlvány processzus, nazofrontális / homloknyúlvány processzus pterygoideus processzus styloideus processzus zygomaticus procheilia / ajak előreállása / előre-dőlése proenzim professzionális / foglakozási professzionális szájhigiénia (orvos vagy szájhigiénikus által végzett fogtisztítás) professzor / tanár profilaktikum profilaktikus barázdapreparálás profil, arcprofil / arcéi profilaxis / prevenció profil / oldalnézet progén- / bulldog- / fordított harapás

prevenţie profilaxie orală stomatologie preventivă măsură preventivă măsuri de prevenţie preventiv, profilactic carie primară dentină primară cuticulă a smalţului primară şi secundară gingivostomaită herpetică primară traumă ocluzală primară osteoporoză primară tumoră primară şanţ dentar primitiv prismă de smalţ prismă teacă prismatică prismă de smalţ proteză de probă excizie explora-torie amprentă de orientare incizie exploratorie proces alveolar apofiză articulară apofiză coronoidă apofiză mastoidă apofiză maxilară apofiză frontală apofiză pterigoidă proces sti-loidian apofiză zigomatică procheilie proenzimă profesional igienizare profesională profesor substanţă profilactică odontotomie profilactică conturul feţei, profil facial profil profilaxie, prevenţie profil, normă laterală ocluzie inversă frontală

prevention, prophylaxis oral prophylaxis preventive dentistry prevent measure preventive measure preventive primary caries primary dentine enamel-cuticle - primary and secondary primary herpetic gingivostomatitis primary occlusal trauma primary osteoporosis primary tumo(u)r dental primitive groove (embryol.) enamel prism prism prism sheath enamel prisma, enamel rod trial denture explored excision probe impression explored incision alveolar process articular process, condyloid process, articular eminence coronoid process (of mandible) mastoid process maxillary process (embryol.) frontonasal process (embryol.) pterygoid process styloid process zygomatic process procheilia (proclination) proenzyme professional professional oral hygiene professor prophylactic substance prophylactic odontotomy facial contour profile prophylaxis, prevention profile progenia

progenia / előreugró állkapocs progéniakorrekciós bilaterális os-teotomia progenia / meziálharapás progéniás állkapocs prognát harapás prognathia prognathia / előreharapás prognózis /jóslat/ kórjóslat progresszív / súlyosbodó prolapsus / előreesés proliferáció / burjánzás proliferaió / burjánzó proliferatív gyulladás propedeutika prophy-jet típusú polírozó proprioceptív / helyzet-mozgásérző proprioceptív idegvégződés proprioceptor propulzió propulziós fazetta propulziós kopás propulziós mozgás proteolitikus enzim proteolitikus / fehérjebontó protetikai protetikai beszédjavító-készülék protetikai equator protetikai művelet előtti protetikus szakorvos protézisakrilát protézis, arcprotézis, ideiglenes protéziskapocs protézis / műfogsor protézisretenció protoplazma protruzió, mandibulo-maxilláris protruziós fogsorzárás / prognathia protruziós helyzet protruziós mozgás / előretolás protruzív elmozdulás (rágómozgás) protuberancia / kiemelkedés protuberancia, mentális provokációs teszt proximális / törzshöz közelebb eső psaliodontia / ollóharapás pseudoarthrosis / álízület psoriasisos ízületi gyulladás psoriasis / pikkelysömör pszichiátria pszichogén fájdalom pszichológia / lélektan

progenie osteotomie bilaterală de corectare a progeniei progenie, prognatism mandibular maxilar inferior în protruzie ocluzie proge-nă prognatism ocluzie progenă prognostic agravare progresivă prolaps, prolabare, ptoză proliferare, proliferaţie prolifera-tiv inflamaţie proliferativă propedeutică aparat de netezire prophy-jet proprioceptiv terminaţie nervoasă proprioceptivă proprioceptor propulsie faţetă de abra-zie în propulsie abrazie în propulsie mişcare propulsivă enzimă pro-teolitică pro-teolitic protetic aparat de corectare al fonaţiei ecuatorul protetic prepro-tetic protetician acrilat de proteză epiteză facială proteză provizorie croşet proteză dentară retentivitatea protezei protoplasma protruzie bimaxilară ocluzie în propulsie poziţie în protruzie mişcare protruzivă mişcare de propulsie protuberantă protuberantă mentonieră test de provocare proximal ocluzie psaliodontă pseu-doarticulaţie artrită psoriazică psoriazis psihiatrie psihalgie psihologie

progenia osteotomy, bilateral for mandibular protrusion mandibular prognathism protruding lower jaw prognathic occlusion maxillary prognathism prognathic occlusion prognosis progressive aggravation prolapse proliferation proliferative productive inflammation prop(a)edeutics air powered abrasive systems for scaling and root planing proprioceptive proprioceptive nerve termination proprioceptor propulsion propulsation facet propulsation facet propulsation motion proteolytic enzyme proteolytic prosthetic prosthetic speech aid survey line preprosthetic prosthodontist denture base polymer maxillo-facial prosthesis temporary denture clasp denture denture retention protoplasm double protrusion (bimaxillary) protrusive occlusion protrusive position protrusive motion protrusive excursion protuberance, eminence mental eminence provocative test proximal eugnathia pseudoarthrosis psoriatic arthritis psoriasis psychiatry psychogenic pain psychology

pszichoszomatikus / testi-lelki pszichoterápia pszichotrop pszichózis / elmebaj pterigomaxilláris abscessus ptosis / süllyedés pubertás pubertás előtti fogágybetegség pubertáskor pubertás utáni pufferhatás pufferkapacitás pufferoldat puha puha gumi puhán maradó alábélelő anyag (mű-fogsor) puha polírozó gumiharang pulpa pulpaamputáció pulpaamputáció, gyógyszeres pulpabetegség pulpa coronalis / koronapulpa pulpacsatornácska, oldalsó pulpadegeneráció pulpa dentis / fogpulpa / fogbél pulpadevitalizáló anyag pulpaelhalás / nekrózis pulpa, elhalt pulpaeltávolítás pulpaelváltozás pulpaérzékenység pulpaexstirpáció pulpafertőzés pulpagangréna pulpa, gyökéri pulpa hiperémia / kezdeti gyulladás pulpa, hiperémiás pulpaingerlés pulpaingerlés, elektromos pulpairritáció pulpakamra / cavum dentis pulpakamra feltárása pulpakamra megnyílása caries következtében / penetráló caries pulpakárosodás pulpa, koronái pulpakő / denticulus pulpa körüli pulpa körüli dentin pulpális pulpális abscessus pulpa, megnyílt

psihosomatic psihoterapie psihotrop psihoză, boală emoţională severă abces pterigomaxilar ptoză pubertate parodontopatie prepuberală vârsta pubertăţii, pubertate, vârsta maturităţii sexuale postpuberal tampon capacitate tampon soluţie tampon moale cauciuc moale material de condiţionare rezi-lientă cupula pt. şlefuire din cauciuc moale pulpă pulpotomie, amputaţie pulpară amputare radiculară medicamentoasă patologie pulpară, afecţiune pulpară pulpă coronară ca-nalicul radicular lateral degenerare pulpară pulpă dentară medicament devitalizant necroză pulpară pulpă necrozată înlăturarea pulpei modificare pulpară sensibilitate pulpară extirparea pulpei infecţie pulpară gangrena pulpară pulpă radiculară hiperemie pulpară, inflamaţia iniţială a pulpei dentare hiperemie pulpară iritaţie pulpară test electric de vitalitate pulpară iritarea pulpei cameră pulpară expunerea camerei pulpare deschiderea camerei pulpare de origine carioasă, carie penetrantă afectare / leziune pulpară pulpă coronară pulpolit peripulpar dentină cir-cumpulpară pulpar abces pulpar pulpă expusă

psychosomatic psychotherapeutics psychotropic psychosis-mental illness pterygomaxil-lary abscess ptosis puberty prepubertal periodontitis pubescent / pubertal age postpubertal buffer buffer capacity buffer solution soft soft rubber soft reliner soft rubber polishing cup pulp pulp amputation, pulpotomy, biopulpotomy devital pulp amputation pulp pathosis, pulp disease coronal pulp lateral rooth canaliculus pulp degeneration dental pulp devitalizer drug necrosis of pulp necrozed pulp pulp removal / extirpation pulpal modification pulpal sensitivity extirpation of pulp pulp infection gangrene of pulp root / radicular pulp pulp hyperaemia initial pulpitis, (hyper-(a)emia) pulp irritation electrical pulp testing pulp irritation pulp-chamber, pulp-cavity exposure of pulp caries pulpal exposure pulp lesion coronal pulp endolith (pulpolith) cir-cumpulpal circumpulpal dentine pulpal pulpal abscess exposed pulp

pulpamegnyitás pulpa melletti pulpa, nekrotikus pulpanekrózis pulpa nélküli pulpaölő szer pulpa, polipos pulpa, radikuláris / gyökérpulpa pulpareakció / pulpaválasz pulpasapkázás pulpasapkázás, direkt pulpasapkázás, indirekt pulpaseb pulpaszarv pulpaszerv pulpaszövet pulpatályog pulpavédelem pulpavitalitás pulpavitalitási próba / vizsgálat pulpectomia / pulpa exstirpáció pulpitis / fogbélgyulladás pulpitis, gennyes pulpitis, krónikus pulpitis, retrograd pulpitis, zárt pulpolith pulpoparodontitis pulpotómia pulzálás / lüktetés pulzus, arteriális pulzusszám pulzus, vénás punkció pupillavonal / bipupilláris vonal púposság / domborulat purpura, allergiás pustula / himlőhólyag puszter puszter, meleglevegő pyogen / gennykeltő pyogen granuloma Q-antigen QLF-diagnosztika quad helix készülék Quantiflex Dental bódító készülék Querhieb-barázdafúró Queyrat erytroplasia Quick-vérzési idő Quigley-Hein féle plakkindex Quincke-ödéma Quinke-féle pulzus quo ad functionem / a működés szempontjából quo ad vitam / az életben maradást illetőleg

deschidere pul-pară parapulpar pulpă necrozată necroză pulpară depulpat caustic pulpar polip pulpar pulpă radiculară reacţie pulpară coafaj pulpar coafaj pulpar direct coafaj pulpar indirect plagă pulpară corn pulpar organul pulpar ţesut pulpar abces pulpar protecţie pulpară vitalitate pulpară test de vitalitate pulpară pulpectomie pulpită pulpită supurată pulpită cronică pulpită retrogradă pulpită închisă pulpolit afecţiune pul-po-parodontală pulpotomie, îndepărtarea pulpei coronare pulsaţie puls arterial frecvenţa pulsului puls venos puncţie linie pupilară proeminenţă purpură alergică veziculă variolică pară de cauciuc pt.însu-flare dispozitiv, siringă cu aer cald, spray piogenic granulom piogen antigen Q diagnostic QLF aparat orto-dontic quad helix aparat de narcoză cu circuit închis Quantiflex Dental freză de fisură Querhieb eritropla-zia Queyrat timp de sân-gerare Quick indice de placă Quigley-Hein edemul Quincke puls capilar Quincke quo ad functionem, d.p.d.v funcţional quo ad vitam, d.p.d.v vital

exposure of pulp parapulpal necrotic pulp pulp necrosis pulp-less pulpal poison pulp polyp radicular pulp pulp reaction pulp capping direct pulp capping indirect pulp capping pulpal injury pulp-corn, pulp-horn pulpa / pulp pulp tissue pulp abscess pulp protection pulp vitality pulp vitality test pulpectomy, pulp extirpation pulpitis suppurative pulpitis chronic pulpitis anachore pulpitis closed pulpitis pulpolith pulpoperiodontitis pulp amputation, pulpotomy pulse, palpitation arterial pulse pulse rate venous pulse puncture, tapping pupil line kyphosis allergic purpura pustule chip blower hot air / warm air syringe pyogenic pyogenic granuloma antigen Q QLF's diagnosis quad helix orthodontic appliance Quantiflex Dental narcosis appliance Querhieb fissure bur Queyrat erytroplasia Quick bleeding-time Quig-ley-Hein's plague index Quiencke's edema Quincke capillary pulse quo ad functionem quo ad vitam

Q-vércsoport antigen rács / háló / hálózat radikális excisio / exstirpáció radikális / gyökeres radikális kezelés radikális kimetszés radikális műtét radikuláris radikuláris gyökérpulpa radioaktivitás radioaktív izotóp radioaktív kalcium radiológia radiológiai radiológiai apex radiológiai diagnózis / röntgendiagnózis radiológiai vizsgálat radiolucens radionekrózis radix dentis / foggyökér ragadós / nyúlós (anyag) ragadós / tapadóképes / adhéziós ragadós / tapadós / viszkózus ragályos ragályos betegség ragályos / fertőző ragályos, nemrágás rágási ciklus rágási elégtelenség rágási viszonyok ragasztás ragasztó ragasztóanyagok ragasztócement, önkötő ragasztó, műanyagragasztószer / kötőszer ragasztószer / mastix ragasztóviasz rágó rágóapparátus rágóegység / okklúziós egység rágóerő rágóerőmérő rágófelszín rágófelszín, anatómiai rágófelszínek közötti rágófelszín, fiziológiás rágófelszín helyreállítása

antigen sanguin Q plasă, reţea extirpare, excizie, ablaţie radicală radical cură radicală excizie radicală operaţie radicală radicular pulpă radiculară radioactivitate izotop radioactiv calciu radioactiv radiologie radiologie apex radiologie diagnostic radiografie examen radiologie radiotransparenţă radionecroză, necroză prin radiaţie rădăcină dentară lipicios adeziv vâscos transmisibil boală contagioasă contagios necontagios masticaţie ciclul mişcărilor de masticaţie, ciclu masticator insuficienţă masticatorie relaţii ocluzale, masticatorie lipire adeziv materiale adezive adeziv autopolimerizabil adeziv de material plastic agent de legătură răşină de mastic ceară adezivă, ceară de lipit masticator aparat dentoma-xilar, masticator, (ADM) unitate ocluzală forţă masticatorie dispozitiv pt. măsurarea forţei masticatorii, gnatodina-mometru suprafaţă masticatorie, ocluzală suprafaţă ocluzală anatomică interoclu-zal suprafaţă ocluzală fiziologică restaurarea suprafaţei ocluzale

blood antigen Q net radical excision radical radical therapy radical excision radical operation radicular radicular pulp radioactivity radioactive isotope, radioisotope radio-calcium radiology roent-geno- (radio-) radiological apex X-ray examination, radiographic diagnosis, X-ray diagnosis radiographic examination, X-ray examination radiolucency, radiotransparency, radioparency radionecrosis root of tooth sticky adhesive viscid, viscous communicable communicable disease contagious non-contagious mastication, chew chewing / masticatory cycle masticatory/chewing insufficiency, hipofunction masticatory relation sticking lute, adhesive adhesive plastic autopolymeriz-able bonding material adhesive resin bonding agent mastic sticky / cement wax masticatory stomatog-nathic system occlusal / masticatory unit bite strength, masticatory force, occlusal force / load / stress bite gauge, gnathody-namometer occlusal surface anatomic oclus-sal surface interocclusal phsiological occlusal surface occlusal surface restoration

rágófelszíni rágófelszíni caries rágófelszíni csücsök rágófelszíni felület rágófelszíni kavitás rágófelszíni sík rágófelszíni támasz rágófelszíni üreg, axiális rágófelszín, nem okkludáló rágófelszín normál kopása rágófelszín / őrlőfelszín rágófelszínre kiterjesztett és csücsök-védelemmel ellátott öntött betét rágófelület rágófunkció-elégtelenség rágógumi rágó izmok rágóizom-fibrózis rágóizomgörcs rágóképesség rágóképesség helyreállítása rágókészülék rágómozgás rágómozgási pálya / rágópálya rágómozgás, oldalirányú rágó nyom ás rágónyomás ereje rágóoldali rágópálya rágórendszer / rágószerv rágósík rágóteljesítmény / rágás hatásossága ragtapasz ráharapás ráharapásra való fájdalom rajzmásolás / méretazonosság rák rák, ajakrák, alveoláris rákbetegség rákellenes gyógyszerek rákkeltő rákkeltő tulajdonságú rákképződés rákkialakulás rák, laphámrák, laphámsejtes rákos rákos daganat rákos képződmény rákot megelőző rák, szájüregi

ocluzal carie ocluzală cuspid ocluzal suprafaţă tri-turantă cavitate ocluzală plan ocluzal sprijin ocluzal fosetă ocluzală axială suprafaţă in infracluzie abra-zia fiziologică a suprafeţei masticatorie, atriţie suprafaţă triturantă restaurare odontală prin piese turnate cu acoperirea cuspidului, overlay suprafaţă triturantă insuficienţă masticatorie gumă de mestecat muşchii masticatori fibroza muşchilor masticatori spasm al muşchi-lori masticatori capacitate masticatorie reabilitarea funcţiei masticatorii aparat masticator mişcare masticatorie traiect masticator mişcare de lateropulsie, de lateralitate presiune ocluzală forţă ocluzală partea masticatorie activă traiect masticator aparat dentomaxilar / masticator, ADM plan ocluzal eficienţa funcţiei masticatorii pansament adeziv muşcătură dureri în timpul masticaţiei pantográf ie cancer epiteliom al buzelor tumora malignă alveolară boală canceroasă medicamente anticanceroase carcinogen cancerigen carcinogeneză, on-cogeneză oncogeneză carcinom epitelial epiteliom cu celule scuomatoase canceros tumoare canceroasă formaţiune tumorală precanceros epiteliom al cavităţii bucale

occlusal occlusal caries occlusal cusp occlusal surface occlusal cavity occlusal plane occlusal rest axial surface cavity subocclusal surface occlusal attrition griding surface overlay occlusal area masticatory insufficiency chewing gum masticatory muscle fibrosis of masticatory muscle masticatory muscle spasm chewing ability occlusal / masticatory reabilitation masticatory system / apparatus masticatory motion working path (gnathol.) laterotrusion biting pressure, occlusal pressure occlusal force / load / stress active masticatory slide occlusal pathway masticatory system / apparatus masticatory plane masticatory efficiency adhesive plaster, adhesive tape, sticking plaster bite masticatory pain pantography cancer carcinoma of lips alveolar carcinoma cancerous disease anticancer drugs carcinogen carcinogenic, cancerigenic carcinogenesis carcinogenesis epithelial carcinoma squamous cell carcinoma cancerous cancerous tumo(u)r cancerous growth precancerous oral carcinoma

rákszerű raktározás raktár / raktárkészlet / üzlet Ramfjord-féle paradentális index rami alveolares posteriores superiores ramifikáció, apikális ramifikáció / elágazás rami nervi alveolaris anterioris su-perioris rami nervi alveolaris superior me-dius ramus / ág ramus mandibulae / állkapocsszár ránc / barázda ránc / redő random izáció / vizsgált egyedek véletlenszerű kiválogatása rángás rángatódzó mozgás rángatózás / izom-összehúzódás ranula / nyelv alatti mirigy tömlős daganata raphe palati raphe pterygomandibularis raspatórium raspatórium / csontreszelő ráspoly, nyelvtisztító rátevéses allergiavizsgálat / bőrteszt reagál reagálási idő reagens reakció / hatás reakciósebesség reanimáció / felélesztés recept nélkül kapható gyógyszer receptor / érzékelőkészülék receptre felír / előír recept / vény recidiva / kiújulás / visszaesés recidiváló afta recidiváló betegség recidiváló caries recidiváló fekély reciprok kapocskar reciprok kar reciprok rögzítés Recklinghausen-betegség / neurofibromatosis recsegés / ropogás redő redőzött nyelv redőzött / ráncos redukálás redukálás, oxigén / oxigénelvonás redukált zománchám

canceros, tumoral depozitare depozit indice parodontal Ramfjord nerv alveolar posterior ramificaţie apicală ramificaţie nerv alveolar anterior nerv alveolar mediu superior ram, ramură ramură ascendentă a mandibulei pliu, fisură pliu rando-mizare contracţie clonică tic contracţie clonică ranulă creastă palatină, rafeul palatin creastă pterigomandibulară elevator periostal răzu-şă de os instrument de raclaj lingual test cutanat de contact reacţionează timp de reacţie reactiv reacţie viteză de reacţie reanimare medicament eliberat fără reţetă receptor prescrie reţetă, prescripţie recidivă aftă recidivantă afecţiune recidivantă recidivă a cariei ulceraţie recidivantă braţ reciproc al croşetului braţ reciproc, con-tracroşet ancoraj reciproc neurofibromatoză cracment, crepitaţie pliu, plică limbă plicaturată / plicată plicaturat reducere dezoxidare, reducere epiteliu adamantin redus

cancerous, tumoro(u)s store store Periodontal Disease Index (PDI) posterior superior alveolar nerve apical ramification ramification anterior superior alveolar nerve middle superior alveolar nerve ramus ramus of mandible furrow wrinkle randomization (sampling random) clonus tic twitching ranula palatine raphe pthery-gomandibular raphe periosteal elevator bone grater tongue cleaner allergy patch test to react reaction time reagent, reactive reaction reaction capacity speed reanimation over-the-counter drug receptor prescribe recipe (prescription) recidivation recurrent aphtha recurrent disease recurrent caries recurrent ulcer reciprocal clasp arm reciprocal arm reciprocal anchorage neurofibromatosis cracking wrinkle fissured tongue wrinkled reduction deoxyda-tion, deoxygenation reduced enamel epithelium

referenciasík reflektor reflektorfény reflektor, operációs reflex, akaratlan mozgás- / rángás reflex, állkapocsreflex, arcreflex feltételes reflex, hányási regeneráció, csontregenerálódás regio mentalis / álltájék regionális / helyi regisztrációspont regisztrálás, oldalharapásregisztráló ceruza regisztrálópálca regisztrálótűvel történő regisztrálás regresszió / visszafejlődés / hanyatlás rehabilitáció, orális reimplantáció / újrabeültetés rejtett rejtett / lappangó / latens rekesz rekurrens / visszatérő reláció, centrális relaxáns relexált izomtónusban felvett állkapocshelyzet remegés, borzongás remineralizáció rendelés rendelet / utasítás rendellenes rendellenes elhelyezkedés rendellenes elhelyezkedésű rendellenes elhelyezkedésű fog rendellenesen elhelyezkedő rendellenesen fejlődött fog rendellenesen nagy távolság rendellenes fog rendellenes fogállás rendellenes foghelyzet rendellenes helyzet rendellenes kopás / abrázió rendellenes működés rendellenesség, elszarusodási rendellenesség, fejlődési rendellenesség, felszívódási rendellenesség, fogászati rendellenesség, fogfejlődési

plan de referinţă lampă reflectorizantă lumină reflectorizantă lampă de operaţie reflex masticator involuntar reflex masete-rin reflex facial reflex condiţionat reflex de vomă regenerare osoasă regenerare regiune mentonieră local punct de înregistrare înregistrare intrabucală în poziţie laterală cu machete creion de înregistrare creion de înregistrare traseu cu ajutorul unui ac înregistrator regresie reabilitare orală reimplantare ascuns, latent latent diafragmă recurent, recidivă, revenire relaţie centrică relaxant raport mandibular de repaus tremor remineralizare consultaţie ordonanţă anormal, iregulat ecto-pie, malpoziţie ectopic malpoziţie dentară în malpoziţie anomalie dentară de dezvoltare spaţiu, breşă supradimensionată anomalie dentară heterotopic poziţie dentară anormală, anomalie de poziţie distopie abrazie patologică disfuncţie paracheratoză deformare, deformaţie malabsorbţie anomalie dentară anomalie de dezvoltare dentară

plane of reference lighting spot floodlighting (illumination, uniform) operating light jerk jaw jerk reflex, masseter reflex facial reflex conditioned reflex gag reflex bone tissue regeneration regeneration mentonier region local registration point lateral interocclusal record tracing-stick tracing stick needle-point tracing regression oral rehabilitation reimplantation hidden, concealed, secret masked diaphragm recurrence centric jaw relation relaxant unstrained jaw relation thrill remineralization consultation subscribe, order, decree abnormal, irregular ectopia, ectopy ectopic malposition of teeth, irregular tooth position malposed developing anomaly hypertelorism dental anomaly heterotopia, tooth displacement tooth displacement dystopia, dystopy abnormal wear abnormal function parakeratosis deformity, malformation malabsorption syndrome dental anomaly dental developmental anomaly / disorder

rendellenesség, fogi rendellenesség, harapási rendellenesség / szabálytalanság / kóros jelenség rendellenesség, számbeli / pleio-dontia rendellenesség, veleszületett rendellenesség, zománcfejlődési rendellenes / természetellenes / kivételes / különös rendelő rendelő, fogászati v. fogorvosi rendelőintézet / poliklinika rendelő, orvosi rendszer rendszer, belsőelválasztású rendszer, CeraOne rendszer, emésztőrendszeres rendszer, fogfehérítő rendszer, gasztrointestinalis rendszer, idegrendszer, izom / izomzat rendszer, keringési rendszer, nyirokrendszer, stomatognáth rendszer, vérképző renyheség reparativ dentin repedés repedés, ajakrepedés / hasadás repedés (öntött fémben) repedés, zománcrepedés / szakadás / ruptura reponál / helyrerakja a tört végeket repulzió rés / hézag restauráló fogászat részarányos részecske részecskesugárzás reszekál, levág reszekció reszekció, csúcsi reszelek / vastörmelék reszelés reszelési törmelékréteg reszelő reszelő, csontreszelő, finírozó reszelő, Gates-féle gyökeres atorna reszelő, gyökércsatorna-

anomalie dentară tulburare de ocluzie anomalie, abnorma-litate anomalie de număr anomalie congenitală displazie de smalţ anormal cabinet medical cabinet stomatologic policlinică cabinet medical sistem sistem endocrin sistem Cera-One aparatul digestiv sistematic, metodic sistem de albire dentară sistem gastrointestinal sistem nervos sistem muscular, musculatură sistem circulator sistem limfatic sistem stomatognat, ADM sistem hema-topoetic inerţie, inactivitate dentină de reparaţie, terţiară fisură ragadă labială fisură, dehis-cenţă fisura turnăturii fisură de smalţ ruptură reduce o fractură repulsie breşă odontologie restauratoare proporţional particulă radiaţie cor-pusculară secţionează, rezecă amputaţie radiculară, rezecţie radiculară rezecţie apica-lă pilitură pilire smear-layer, rumeguş pilă, pilişoară, răzuşă pilă pt. os pilă pt. finisare ac de canal, tip pilă, Gates ac pt. lărgirea canalului

dental anomaly occlusal dishar-momy anomaly, abnormality, irregularity dental number anomaly congenital anomaly enamel displasia abnormal consulting/consultation room, medical office dental office / operatory / surgery policlinic (polyclinic) medical consultation room system endocrine system CeraOne sistem digesting system / apparatus, alimentary system systematic, methodic tooth whitening system gastrointestinal system nervous system musculation circulatory system lymphatic system stomatognathic system h(a)ematopoietic system inaction, inactivity reparative dentine fissure, cleft rhagad fissure, slit shrinkage-crank enamel fissura rupture set a fracture repulsion fissure, rift, slit, apperture restorative dentistry proportionate, symmetrical particle, fragment corpuscular radiation resect, cut root amputation, resection apicoectomy filings file, rasp, grate smear-layer grater, file bone file finishing file Gate's reamer drill reamer (power-operated root

reszelő mozgást végző fúró reszelő, patkányfarok (endodont) részleges részleges anodontia részleges eltávolítás részleges ficam részleges ficam, állkapocsízületi részleges fix pótlás / híd részleges fogáttörés részleges foghiány részleges foghiányos részleges fogsor részleges kivehető fogsor részleges korona részleges lenyomatra.- amprentă parţială, segmentară reszorbeálódó csontszövet reszorpció, gyökérrész / szelet / metszet réteg réteg, ameloblastréteg, dentinréteges öltés rétegezett réteg, izoláló réteg, zománcrétegződés retenció retenciókialakítás kavitásprepará-ció során retenciós elem retenciós gyűrű retenciós hely retenciós hurok retenciós kar retenciós készülék retenciós nyálciszta / mucocele retenciós terület reticuloendothel sarcoma retikuláris rost retikuláris sejt retina / recehártya retrakciós fonal retrakciós gyűrű retrakciós készülék retrakció / visszahúzódás retraktorok / hátrahúzó rágóizmok retrogénia / hátrább álló állkapocs retrognathia / alsó állkapocs hátsó pozíciója retrognathiás retrograd retrograd gyökértömés

freză pt. mişcări de pilire pilă coadă de şoarece parţial anodonţie parţială ablaţie parţială luxaţie parţială subluxaţie ATM (temporomandibulară) proteză conjunctă / fixă erupţie parţială edentaţie parţială parţial edentat proteză parţială proteză dentară parţială mobilizabilă coroană parţială partial impression ţesut osos rezorbabil resorbţie radiculară segment, secţiune strat strat ameloblastic strat dentinar sutura stratificată stratificat strat izolator strat de smalţ laminare, stratificare retenţie, depleţie formă de rezistenţă în prepararea cavităţii element de reten-ţie inel de retenţie loc de retenţie tachet retentiv braţ retentiv dispozitiv de retenţie mucocel suprafaţă de retenţie reti-culosarcom fibră reticulară celulă reticulară retină fir de refracţie gingivală inel de retrac-ţie aparat de retracţie retracţie muşchi retractori retrogenie retrognatism retrognatic retrograd obturaţie radiculară retrogradă

canal reamer) friction-grip bur rat-tail file partial partial anodontia partial ablation partial luxation subluxation of temporomandibular joint partial fixed prosthesis partial eruption partial edentulousness partially edentulous partial denture removable partial denture prosthesis partial crown resorbable bone root resorption segment layer, stratum ameloblastic layer dentinal layer layered suture layered insulating layer enamel layer lamination retention resistance form in cavity preparation retention element retention groove retention place retentive lug retention arm retaining device, retainer mucous retention cyst retention area reticulum cell sarcoma reticulin fibre reticular / polymorphonuclear cell retina retraction strip retraction ring retraction appliance retraction retractor muscles retrogénia retrog-nathism ret-rognathic retrograde retrograde root filling

retrograd pulpitis retrograd tömés retromoláris dudor / retromoláris tuberkulum retromoláris terület retropulsiós elmozdulás retroverzió / hátradőlés Retzius-csíkok Retzius-féle vonalak reumás láz / febris rheumatica reumatikus / reumás reverzibilis hidrokolloid lenyomatanyag reverzibilis / megfordítható réz rézamalgám rézcement rezervtérfogat, kilégzési rezgés / vibrálás rezgő / vibrációs rézgyűrű rézgyűrűvel vett lenyomat rezidual is reziduális alveoláris gerinc reziduális caries reziduális / maradék reziduális térfogat reziliens / rugalmas rézkefe rhagadok Rh-faktor rhinitis rhinitis / szénanátha ribonukleinsav (RNS) riboszóma Richmond-korona ricinusolaj Rigg-féle betegség ritka / ritkítás rituális abrázió rizikófaktor Roach-kapocs roboráns / erősítőszer Rockwell-féle keménységi szám rohadt rokkant rombusz alakú rombusz alakú tömőműszer romlandó romlás roncsolás ropogás ropogás, állkapocsízületi rosszindulatú rosszindulatú daganat rosszindulatúság / rosszindulatú rossz közérzet / indiszpozíció rossz szagú / bűzös

pulpită retrogradă obturaţie retrogradă tubercul retromolar spaţiul retromolar mişcare retropulsivă retro-versie striaţiile Retzius liniile lui Retzius febră reumatoidă reumatic hidrocoloid reversibil reversibil cupru, Cu amalgam de cupru ciment cu cupru volum expirator de rezervă vibraţie vibrator inel de cupru amprentă cu inel de cupru rezidual creastă edentată carie reziduală rezidual volum rezidual rezilient perie din cupru ragade, fisuri factorul Rh rinită guturai ARM -acid ribonucleic ribozom coroană Richmond ulei de ricin boala Rigg rar, rarefiere abrazie rituală factor de rise croşet Roach substanţă roborantă coeficient de duritate Rockwell putred invalid romboid fuloar cu cap romboidal alterabil, perisabil alterare, deteriorare dilacerare cracment cracment articular, gnatosonie malign tumora malignă malignitate indispoziţie fetid

anachore pulpitis retrograde obturation / filling retromolar pad retromolar area retrusive excursion retroversion Retzius striations Retzius lines rheumatic fever rheumatic reversible hydrocolloid reversible copper copper amalgam copper cement expiratory reserve volume vibration, oscillation vibratory copper band / ring (for impression) copper ring impression residual residual alveolar ridge residual caries residual residual volume resilient, elastic copper scrub rha-gades Rh-fac-tor rhinitis coryza, rhinitis ribonucleic acid (RNA) ribosome Richmond crown cas-trol oil Rigg's disease sparse ritual abrasion risk factor Roach clasp roborant substance Rockwell hardness number (RHN) putrid invalid rhombus form, rhomboid parallelogram condenser perishable, putrefiable deterioration laceration crack-(l)ing, crepitation jaw clicking, gnathosonics malignant malignant tumo(u)r malignancy malaise smelly

rossz szájszag / foetor rossz szokás rosszul fekvő / billegő / labilis / pontatlan rosszullét rost rostacsont / os ethmoidale rost, alveologingivális rost, dentogingivális rost, dentoperiosteális rosthálózat rost, kollagén rostköteg rost, műanyag rostok, cementrostok, gyökércsúcsi rostok, gyökérközi rostok, körkörös kollagén rostok, Sharpey-féle rostos rostos kötőszövet rostos szövet rost, oxitalan rost, oxitalan gingivális rost, paradentális rost, szupraalveoláris rost, transseptalis rost, zománcrotációs depurátor rotációs / forgó műszer rotációs lebeny rotációs műszerek (fúrók, csiszolók) rotációs vágószerszám rotáló / forgó rothadás / bomlás rothadó / bűzös roth asz tó baktérium rovátkázott szonda rovátkolt tabletta rózsaszín folt (belső foggranulóma) rózsaviasz rozsda rozsdamentes rozsdamentes acél rozsdamentes műszer rozsdamentes perforált lenyomatkanál rög, vér- / thrombus rögzítés rögzítés, bajonettrögzítés, Dolder-rúd rögzítés / elhorgonyzás rögzítés, extramaxilláris rögzítés, extraorális rögzítés / fixálás

halenă fetidă obicei vicios nepotrivit indispoziţie fibră os etmodal fibră al-veologingivală fibră dento-gingivală fibră den-toperiostală reţea de fibre fibră colagenică fascicol fibros fibră sintetică fibre de cement ligamente alveolare periapicale ligamente alveolare interradiculare fibre circulare de colagen fibre Shar-pey fibros ţesut conjunctiv fibros ţesut fibros fibră oxytalan fibră gingivală oxytalan fibră perio-dontală fibră supraalveolară fibră transep-tală fibră de smalţ instrument de detartaj rotativ instrument rotativ lambou de rotaţie instrumente rotative instrument de tăiere rotativ rotativ putrefacţie în putrefacţie bacterie de putrefacţie sondă gradată tabletă divizată pată rozacee (granulom intern) ceară roz rugină inoxidabil oţel inoxidabil instrument din oţel inoxidabil lingură de amprentă inox perforată tromb sanguin fixare, stabilizare, imobilizare imobilizare în forma de baionetă menţinere prin bară Dolder ancorare, fixare fixare extramaxilară fixare extra-orală fixare

bad / offensive breath bad habit ill-fitting indisposition fiber, fibre ethmoidal bone alveologingival fibre dentogingival fibre dentoperiosteal fibre filament meshwork (histol.) collagen fibre fibrous fascicle resin veining fibre (technol) cemental fibre (dentoperiosteal fibre) periapical fibres interradic-ular alveolar ligament circular collagen fiber groups Sharpey's fiber fibrillary fibrous conjunctival tissue fibrous tissue osytalan fibre osytalan fibre periodontal fibre supra-alveolar fibre transseptal fibre enamel fibre rotary sealer rotary instrument swaging graft rotating instruments rotary cutting instrument rotary putrefaction putrescent putrefactive bacterium grooved director scored tablet pink-spot, internal granuloma wax pink baseplate rust stainless stainless steel stainless steel instrument stainless steel impression tray thrombus, blood clot fixing, stabilization, anchorage bayonet attachment Dolder bar joint attachment anchorage extra-maxillary anchorage extraoral anchorage fixing

rögzítés / immobilizáció rögzítés, interdentális merevítő-rúdra kapcsolódó rögzítés, interdentális merevítő-rúdra pattanó (Dolder-szerű) rögzítés, intracoronalis rögzítés, intraosseális rögzítés, intraradikuláris rögzítés, mandibulomaxilláris rögzítés, nazomandibuláris rögzítés, okcipitális rögzítés, összetett rögzítés, reciprok rögzítés, spirálrugós rögzítés, velőűri rögzített rögzített csonk rögzített fogszabályozó-készülék alkotóeleme, -zár / kampó rögzített fogszabályzó-készülék rögzített hídpótlás rögzítettség foka rögzítőcsapocska rögzítőelem, extracoronalis rögzítőelem, intracoronalis rögzítőív rögzítőkapocs rögzítőkészülék rögzítő ragasztóanyag rögzítősín röntgen röntgenárnyék röntgenátvilágítás röntgencső röntgendiagnózis röntgendoziméter röntgendózis röntgenegység röntgenfátyol röntgenfekély röntgenfelvétel röntgenfelvétel-készítés röntgenfelvétel, kontrasztanyagos röntgenfelvétel, oldalirányú röntgenfelvétel, összetett röntgenfelvétel, periapikális röntgenfelvétel / röntgenfilm röntgenfelvétel, sztereoszkópikus röntgenfilm röntgenfilm archívum / röntgenfilmtartó műanyag vagy kartonlap röntgenfilmnéző-készülék

imobilizare fixare pe bară fixare pe bară Dolder inserare intracoronară fixare intraosoasă fixare intraradiculară imobilizare mandibulomaxilară imobilizare nazomandibulară ancoraj occipital ancoraj compus ancoraj reciproc imobilizare în formă de arc spiralat fixaţie medulară ancorat, fixat bont fix bracket aparat ortodontic fix R.P.F grad de fixitate con de fixare ele-ment extracoronar de retenţie element intracoronar de retenţie bară de imobilizare clemă de ancorare aparat de fixare material adeziv şină de imobilizare röntgen radioopacitate radioscopie tub röntgen diagnostic radiografie dozimetru radiologic doză de radiaţie unitate radiologi-că voalare radiologi-că ulceraţie de iradiere radiografie radiografie radiografie cu substanţă de contrast radiografie din normă laterală, de profil radiografie compusă radiografie periapicală radiografie stereoradiografie film radiologic suport de radiografii din plastic nega-toscop

immobillization clip bar attachment clip attachment intracoronal attachment intraosseous fixation intraradicular ancorage maxillomandibular / intermaxillar fixation naso-mandibular fixation occipital anchorage compound anchorage reciprocal anchorage coil spring attachment medullar fixation fixed fixed abutment bracket fixed appliance (orthodont.) fixed bridge prosthesis fixing degree fixed pin extra-coronal retainer intracoronal retainer fixed bar crib (orthodont.) fixation apparatus bonding material anchor splint roentgen, X-ray, radiography radio-opacity fluoroscopy roentgen-tube X-ray diagnosis (diagnosis, radiographic) film badge roentgen/X-ray dose R (roentgen unit) fog (radiol.) roentgen/X-ray ulceration radiograph, X-ray photograph radiography contrast medium radiograph lateral headfilm composite radiograph apical radiograph roentgenography stereoscopic radiograph X-ray / radiographic film radiographic film file radiographic illuminator, X-ray illuminator, radiographic film

röntgenfilmtartó röntgengolyó kónusz röntgenkép röntgenképernyő röntgenkészülék / röntgenberendezés röntgenkezelés röntgenlelet röntgenológia röntgenológiai jel röntgenológiai szűrővizsgálat röntgenológus röntgenstátus, teljes röntgensugár röntgensugár, párhuzamosított röntgensugárzás röntgenszínkép-elemzés / röntgendiffrakció röntgenszűrő röntgentubus röntgen tűkontroll röntgenvédő pajzs röntgenvizsgálat rövid áll rövidhullámú sugárral kezelés rövid ideig tartó / rövid lejáratú rövidlátó rövid szárú fúró rövidtubus-technika rubeola / rózsahimlő rubor / pír, pirosság rúd rúd, guttapercha rúd, keverőrugae palati rugalmas rugalmas / alaktartó képesség rugalmas húzás rugalmas massza rugalmas mintázóanyag rugalmas modellezőanyag rugalmasság rugalmassági együttható rugalmassági határ rugó rugó, csúszókapcsos rugó, kiegyensúlyozó rugó, kisegítő rugóskalapács (korona-eltávolító műszer) rugós retesz / rugós zár ruptura / repedés Russel-féle parodontális index rutin

suport de film radiologie con locali-zator radiografie, imagine radiologică fluoroscop aparat Röntgen, aparat pt. radiografie radioterapie, ron-tgenterapie rezultat radiologie radiologie semn radiologie control radiologie radiolog examen radiografie oral complet raze Röntgen radiaţie röntgen paralelizată radiaţia Röntgen difracţia razelor X filtru radiologie tub radiologie control radio-logic cu ac scut de protecţie radilogică examen radio-lgic retrognaţie diatermie de scurtă durată miop freză cu coadă scurtă tehnică cu con scurt rubeola roşeaţă, rubor bară baton de guta-percă baton de amestec rugile palatinale elastic memorie elastică tracţiune elastică substanţă elastică material de modelat elastic material elastic pt. amprentă elasticitate, rezi-lienţă coeficient de elasticitate prag de elasticitate / de rezilienţă resort, arc arc cu conexiune în glisieră arc de echilibrare resort auxiliar instrument pt. îndepărtarea coroanelor culisă cu arc ruptură, fisură indice parodontal Russel rutină

viewer radiographic film holder focusing cone (radiol.) radiographic film, X-ray film, radiograph, radiography, roentgenography, roentgenogram fluoroscope radiographic equipment, X-ray machine, X-ray apparatus radiotherapy, X-ray treatment X-ray radiology, roentgenology X-ray diagnosis radiographic survey radiologist, roentgenologist full-mouth X-ray roentgen rays, X-rays colli-mated X-ray beam X-ray beams X-ray diffraction added filter, (radiol.) X-ray tube needle roentgen examination radiation shield radiologie examination rethrog-nathy diathermy short-term nearsighted short-shank bur short cone technique (radiol.) rubella, German measles erithema bar, rod gutta-percha bar mixing baton palatine ridge / raphe resilient elastic memory elastic traction elastic compound modeling plastic material elastic compound modelling elasticity, resiliance modulus of resilience limit of resilience spring slip joint spring balancing spring auxiliary spring, finger spring retarder stud, spring rupture, cleft, fissure Russel index (RI), periodontal index (PI) routine

rutinvizsgálat rücskös sablon, harapási sablon, palatinális rugae (műfog-sorhoz) sagittal is Christensen-jelenség sagittalis condyluspálya sagittális kompenzációs görbe sagittalis / nyílirányú sagittális okklúziós görbe / Spee-görbe sagittális osteotomia sagittális sík sagittális v. mezio-disztális gerinc sajátos saját szervvel való pótlás salétromsav sapka sapkakorona / hüvely sapkasín sapkázás, pulpasarcoid granulamatosis sárgaság sarjadzás sarjdaganat sarjszövet sarkantyú sarló alakú depurátor sarlósejtes anémia sav, akrilsaválló saválló baktérium savanyít / megsavanyít savanyítóoldat / savfürdő / savas fürdő savanyú kémhatású / savanykás savanyú mucopolisaccharida savas fürdő savas kondicionálás utáni retentív felület savazógél saverózió savképző savképződés savmaratás / a zománc savas kondicionálása savmaratás / maratás savmaratásos technikával rögzített részleges híd savoldékonyság savós-fibrines savós-gennyes savós hártya savósság/szerózusságro sav / savas / savanyú savsemlegesítő sav, szerves

examen de rutină rugos şablon de ocluzie amprentă cheie pt. rugile palatine fenomenul Christensen sagital traiectorie condiliană sagitală curbă de compensaţie sagitală sagital curbă de ocluzie sagitală, curba lui Spee osteotomie sagitală plan sagital creastă sagitală / mezio-distală specific auto-transplant acid nitric capelină capă gutieră coafaj pulpar granulo-matoză sarcoidă icter, hepatită granulaţie granulom ţesut de granulaţie pinten instrument de detartraj în formă de seceră anemie dre-panocitară acid acrilic acidorezistent bacterie aci-dorezistentă acidifică baie acidă acidulat mucopolizaharidă acidă baie de acid microcavităţi retentive după condiţionarea acidă gel pt. condiţionarea acidă eroziune acidă acidogen formare de acid condiţionare acidă a smalţului condiţionare acidă RPF adezivă solubilitate acidă serofibrinos seropurulent seroasă serozitate acid neutralizant de acid acid organic

routine examination rough, scabrous record base palatal rugae model Christensen's phenomenon sagittal condylar path anteroposterior curve sagittal curve of Spee, anteroposterior curve splitting, sagittal of mandible sagittal plane sagittal crest specific autotransplant nitric acid cover piece coping (restorat. dent.) cap splint pulp capping sarcoidosis jaundice granulation granuloma granulation tissue spur sickle-sealer sickle cell anaemia acrylic acid acid-fast acid-fast bacterium acidulate pickling solution, acid bath acidulous acid mucopolysaccharide acid bath bonding traps etching gel acid erosion acido-genic acid formation acid-etching of tooth enamel etching, acid etching resin - bonded prosthesis acid solubility serous-fibrinous serous-suppurating serous membrane serosity acid, acidic acid neutralizer organic acid

sav, szervetlen savtúltengés sealer (gyökértömő anyag) seb sebellátás / sebkezelés sebességintervallum sebesség, körforgási / forgási sebesség / gyorsaság sebész sebészcsipesz sebészcsipesz / horgascsipesz sebészcsomó sebészetre chirurgie sebészet, általános sebészet, csontsebészet, helyreállító sebészeti beavatkozást előkészítő kezelés sebészeti cement sebészeti eset sebészeti fúró sebészeti kalapács sebészeti műszer sebész(et)i / műtéti sebészeti olló sebészeti osztály sebészeti ráspoly / raspatórium sebészet, konzerváló sebészet, paradentális sebészet, plasztikai sebészi beavatkozás sebészi beavatkozásnál használt frézer sebészi beavatkozással végzett fogszabályozás sebészi beavatkozással végzett kezelés sebészi beszédjavító készülék sebészi cementpakolás sebészi feltárás sebészi megközelítés / szemléletmód sebészkapocs sebészmaszk sebezhető sebfedő anyag sebfelszakadás / sebszélek szétnyílása seb, felszíni sebfertőzés sebfertőzés, posztoperatív sebgyógyulás sebgyógyulás, elsődleges (per primam) sebhely / forradás / heg sebkampó, gereblye alakú sebkampó, hegyes

acid anorganic hiperaciditate material de obturaţie radiculară plagă îngrijirea plăgii amploarea, intervalul vitezei viteză de rotaţie viteză chirurg pensă chirurgicală pensă chirurgicală curbă nod chirurgical surgery chirurgie generală chirurgie osoasă chirurgie restaurátorié pregătire preoperatorie ciment chirurgical caz chirurgical freză chirurgicală ciocan chirurgical instrument chirurgical chirurgical foarfecă chirurgicală secţie de chirurgie răzuşă chirurgicală chirurgie conservativă chirurgie parodontală chirurgie plastică intervenţie chirurgicală freză chirurgicală chirurgie ortodontică tratament chirurgical aparat chirurgical de corectare al fona-ţiei pansament din ciment chirurgical explorare chirurgicală d.p.d.v. chirurgical clemă chirurgicală mască chirurgicală vulnerabil pansament posto-perator dehiscenţa plăgii plagă superficială infecţia plăgii infecţie postoperatorie a plăgii vindecarea plăgii vindecare per primam cicatrice inde-părtător cu ghiare depărtător cu vârf ascuţit

inorganic acid hyperacidity root canal sealer, filling material wound treatment of wound speed range rotational speed speed surgeon dressing forceps surgical forceps, tweezers surgeon's knot general surgery bone surgery reconstructive surgery surgical preparation surgical cement surgical case surgical bur, bone-bur surgical mallet surgical instrument surgical surgical scissors surgical division surgical file conservative surgery periodontal surgery plastic surgery surgical intervention surgical cutter surgical orthodontia operative treatment surgical speech aid surgical cement dressing surgical exploration surgical approach surgical clamp surgical mask vulnerable surgical plaster wound disruption surface wound wound infection postoperative wound infection wound healing per primam recovering, healing (up) cicatrice, scar, mark rake refractor sharp hook-retractor

sebkezelés sebkimetszés sebkötöző anyag seb, lőtt seb, metszett sebnyílás sebszél seb, szúrt sebtisztítás sebváladék sebvarrat sebvarrat / varróanyag sebvarróselyem sebvarrótű sebzárás, per primam sectiós minta beállítása sectio / vágás / metszés sedatio segédanyagok segéderő, műtéti segédeszköz segédrugó / karrugó segédszemélyzet segítő / adjuváns sejt sejtburjánzás sejt, csontsejt, csontfaló sejt, dentinképző sejtdifferenciálódás sejtek, csontképző sejtelhalás sejteredet / sejtfejlődési vonal sejtes / celluláris sejtes / sejtekből álló sejtfejlődés sejtgenetika sejthalál sejt, hámsejthártya sejt, idegsejt, izomsejtkárosító sejt, kerek sejt, klónsejt körüli sejt, kötőszöveti sejtközötti állomány sejtleválás sejti ízis sejtmag / nukleusz sejtmagvacska sejt, melaninos sejtmembrán / sejthártya / sejtfal

îngrijirea plăgii excizia plăgii pansament chirurgical plagă împuşcată plagă tăiată orificiul plăgii marginea, buzele plăgii plagă înţepată toaleta plăgii secreţia plăgii sutura plăgii sutura ligatură cu mătase ac pt. sutura avivare per primam a plăgii montarea modelelor în articulator cu şanţuri de reper secţionare sedare materiale auxiliare personal auxiliar din blocul operator instrument auxiliar arc secundar personal auxiliar adjuvant celulă proliferare celulară celulă osoasă osteoclast odontoblast diferenţiere celulară celule osteo-genetice, formatoare de os necroză celulară origine celulară celular areolar dezvoltare celulară genetică celulară necroză celulară celulă epitelială membrană celulară celulă nervoasă celulă musculară toxic celular celulă rotundă clonă celulară pericelular celulă conjunctivă substanţă interstiţială, matrice intercelulară exfoliere, descuama-re liză nucleu nucleol celulă melanică, melanocit membrană celulară

treatment of wound wound excision field of dressing bullet wound cutting wound / injury orifice of wound wound margin pricked wound toilet of a wound wound secretion wound suture suture silk ligature suture needle primary closure split cast-mounting section, cut, cutting sedation auxiliary materials operating auxiliary auxiliary instrument auxiliary spring auxiliary / ancillary personnel adjuvant cell, alveolus cell proliferation bone cell osteoclast odontoblastic cell, odontoblast, dentinoblast cell differentiation bone, forming cells cell necrosis cell lineage cellular areolar cell development cytogenetics cell necrosis epithelial cell cell membrane nerve cell muscle cell cytotoxin round cell clone (histol.) pericytial connective tissue cell matrix (histol.) exfoliation of cell cell lysis nucleus nucleolus melanic cell cell membrane

sejtmentes zóna sejt, migráló sejtmorfológia sejt, orsó alakú sejtosztódás sejtosztódás, ivari sejtölő sejtplazma sejt, retikuláris sejttan sejttípus sejt, vándorló sellac sellanazion sík sellapont sella turcica / töröknyereg selyemfonál / selyemszál selyemvarrat selypítés semleges helyzet semlegesítés senescentia / öregedés sensorium / érzékszerv septalis, választófali septum septum, alveoláris septum interalveoláris septum, interdentális septum interradikuláris septum nazi sequester / elhalt csontdarab sequester-eltávolítás / sequestrecto-mia sequestratio / sequesterképződés serosus nyálmirigy serosus / savós serosus váladék sérülés sérülés, közlekedési sérülés, metszett sérülés / sebesülés sérülés, többszörös sérülés / traumatizált állapot Sharpey-féle rostok Shore keménységi fok mérése sialectasia / nyálmirigy-kivezetőcső kitágulása sialadenitis sialogram / nyálmirigyről készült röntgenfelvétel sialographia sialolith / nyálkő sialorrhea / nyálfolyás sialosis siettetett fogelőtörés sík sík, auriculo-infraorbitális

zonă acelulară celulă migratoare morfologie celulară celulă fusiformă diviziune, divizare celulară diviziune celulară citotoxic plasmă celulară celulă reticulară ciotologie, biologie celulară tip celular celulă migratoare lac plan sella-nazion punct selar şaua turcească mătase dentară, fir de mătase sutură cu mătase vorbire peltică poziţie neutră neutralizare, inacti-vare senescen-ţă organ senzitiv septal osul septal sept alveolar sept interalveolar sept inter-dentar sept interradicular sept nazal sechestru sechestrectomie sechestrare glandă seroa-să seros secreţie seroasă leziune, traumă rană, leziune accidentală leziune tăiată rană, leziune leziuni multiple, politraumatism traumatism fibre Shar-pey încercarea la duritate Shore sialectazie sialoadenită sialogramă sialografie calcul salivar sialoree sialoză erupţie precoce plan plan auriculo-infra-orbital

cell-free zone migratory / wandering cell cell morphology spindle cell division of cells, cell-division metameric segmentation cytotoxic(al) cell plasma reticular / polymorphonuclear cell cell biology cell type wandering / migratory cell shellac sella-nasion plane sella point Turkish saddle dental floss silk suture lisp neutral position neutralization, inactivation old-age, senility perceptor, sensor septal septal bone alveolar septum interalveolar septum interdental septum interradicular septum nasi septum sequestrum sequestrectomy sequestration serous gland serous serous discharge injury, traumatism traffic injury cutting injury injury multiple injuries, postraumatic traumatism Sharpey's fiber Shore hardness test sialectasia sialoadenitis sialograph, sialogram sialography salivary calculus sialorrhoea sialosis accelerate / premature eruption plane auriculo-infraorbital plane

sík, auriculo-nazális sík, axiális sík, Bolton-nazion sikeres kezelés sikertelen endodontiai kezelés sikertelen kezelés sík, ferde sík, fordított ferde sík, frontális sík, függőleges sík, harapási sík, horizontális sík, keresztirányú siklóhurkos rugó sík, mediális sík, okkluzális sík, orbital is sík, parasagittal is síkpor / hintőpor sík, rágósík, rágófelszíni sík, referencia sík, tájékozódó sík, tengelyirányú síktükör, fogászati sík, vezető sima sima felszíni caries simaizom simítás sin sín, csúszósín, drótíves sín, Elbrecht-féle sín, extracoronális sínezés sínezés, drótos sín, harapásemelő sín, ideiglenes sín, ideiglenes paradentális sín, intracoronális sín, mandibulomaxilláris sínnel történő rögzítés sín, rögzítősín/ rögzítő kötés sín, transzverzális sinus ballon sinus caroticus sinuseleváció sinus ethmoidális / rostacsonti öböl sinus frontális sinushoz tartozó / sinus sinus kavernózus sinus maxilláris

(Frankfurt) plan auri-culonazal plan axial plan Bolton nasion succes terapeutic tratament endodontic eşuat insucces terapeutic plan înclinat plan înclinat invers plan frontal plan vertical plan de ocluzie plan orizontal plan transversal resort glisant în buclă plan medial plan ocluzal plan orbital plan parasa-giatal talc plan ocluzal plan ocluzal plan de referinţă plan de orientare plan axial oglindă plană plan de ghidaj neted caria suprafeţei netede muşchi neted planare, finisare şină culisă atelă de contenţie din sârmă şină Elbrecht culisă extra-coronară punerea unei aţele imobilizare prin sârmă şină pt. înălţarea ocluziei, gutieră de înălţare şină temporară şină parodontală provizorie culisă intra-coronară aparat de contenţie bimaxilară imobilizare cu aţele şină de imobilizare atelă şină transversală balon sinusal sinus carotidian cură de sinus sinus etmoidal sinus frontal sinusal sinus cavernos sinusul maxilar

auriculo-nasal plane axial plane Bolton nasion plane successful treatment unsuccessful endodontical treatment treatment failure inclined plane inverse bevel frontal plane vertical plane occlusal plane horizontal plain, level transversal plane sliding-loop spring median plane occlusal plane orbital plane para-sagittal plane talcum powder masticatory plane occlusal plane plane of reference orientation plane axial plane plane mouth mirror guide plane smooth smooth surface caries uns-triated muscle, smooth muscle smoothing splint gliding splint wire arch splint crib splint extracoronal splint splinting wiring occlusal appliance, occlusal splint temporary splint temporary periodontal splint intracoronal splint intermaxillary splint splint fixation anchor splint splint cross-arch bar splint sinus balloon carotid sinus sinus elevation ethmoidale sinus / antrum frontal sinus sinal, antral cavernous sinus maxillary antrum, maxillary sinus

sinusmegnyitás sinus melletti sinusműtét sinusöblítés sinuspunkció sinussipoly sín, vesztibuláris sípoló légzés sipoly sipoly, ajaksipoly, állcsontsipoly, arcsipoly, dentális sipolyidentifikálás sipolyirrigáló fecskendő sipolyjárat sipolyjárat, dentális sipolyképződés sipoly, sinussipolyszonda Sjögren-szindróma skálaérték skarlát skorbut / C-vitamin hiány skorbutos slice / nyeső preparálás smirgli / csiszolópapír só só, fluorral dúsított asztali softlaser softlaser-terápia sokalakú sokcsücskű fog sokízületi sokk sokk, allergiás sokk, anaphylactics sokk, hypoglykaemiás sokk-kezelés / sokkterápia sokk, műtét utáni sokk, zúzódásos sokrétegű sokrétű sokszínű soor oris / szájpenész sorozat sorozatmetszet sorozatos sorozatos foghúzás sorozatvizsgálat sorrend sorrend, előtörési sorvadás sorvadásos / atrofiás sorvadás, tétlenségi sósav

trepanare sinu-sală parasinusal interveţie chirurgicală pe sinus irigarea sinusului, spălătură sinusală puncţie sinusală, antrotomie fistulă sinusală şină vestibula-ră stridor fistulă fistulă labială fistula osului maxilar fistulă cutanată a feţei fistulă odontală identificarea, explorarea fistulei seringă pt. irigarea fistulei traiectul fistulei traiectul fistulei odontale formarea de fistulă fistulă sinusală sondă pt. explorarea fistulei sindrom Sjogren valoare gradată scarlatina scor-but scorbutic tăiere, preparare în felie smirglii, hârtie abrazivă sare (de bucătărie) sare de bucătărie fluorizat softlaser terapie cu softlaser multiform, polimorf multicuspidat poliarticular şoc şoc anafilactic şoc anafilactic şoc hipo-glicemic terapie de şoc şoc postoperator şoc traumatic, contuzional pluristratificat multiplu policrom candidoză bucală, orală serie, şir, rând, succesiune, înlănţuire secţiune seriată în serie extracţie seriată examinare seriată ordine, secvenţă cronologie de erupţie atrofie atrofie atrofie de inactivitate acid clorhidric

sinus trepanation parasinusal sinus operation antral irrigation, antral lavage antrotomy sagittal sinus buccal splint stridor fistula fistula of lips maxilla, fistula facial fistula dental origin fistula fistula exploration fistula syringe fistulous tract dental sinus tract fistula formation oroantral fistula fistula (surgeon's) probe sicca syndrome (Sjogren's syndrome) graduation, division, scale of value scarlet fever scurvy, scorbutus scorbutic slice-cut (preparation) emery, sandpaper salt fluoridated table salt softlaser soft laser therapy multiform multicuspidate multiarticular shock allergic shock anaphylactic shock hypoglyc(a)emic shock shock therapy postoperative shock crash injury pluristratum multiple polychromatic, many-coloured oral candidosis series, sequence, succession serial section serial serial extraction serial study (longitudinal study) sequence, order, succession order of eruption atrophy atrophic inactivity athrophy hydrochloric acid

só / sóoldat sörte (pl. fogkefe szála) sötétkamra sötét látótér sövény / válaszfal spácium interdentale spácium retromylohyoideum spácium / tér spasmolyticus spasticus spatula, achátspatula, cementkeverő spatula / lapoc / keverőlapátka spatulával keverés speciális eset specialista, fogszabályzó specialista, gyökérkezelő species specifikus baktériumok specifikus, nem Spee-görbe / szagittális okklúziós / Spee kompenzációs spina mentalis spina mentalis, tuberculum muscu-li genioglossi et geniohyoidiei spina, nazális anterior spina, nazális posterior spirális spirális csontfúró spirálrugós rögzítés spirochaeta spondylitis / csigolyagyulladás spontán / önkéntes spontán véraláfutások spontán vérzés spóra sporadikus spray / felületi érzéstelenítés sprayvíz-levegőkeverék squama temporalis stabil / állandó rögzítés stabilitás / állandóság stabilitás, biológiai stabilitás, dimenzionális stabilizáló ligatúra / rögzítő kötés stabilizator / oldatállandósító szer stagnálás stancológép stannum / ón (St) staphylococcus (szőlőfürt alakban elhelyezkedő gömb alakú kórokozók) statikus / nem változó statikus okklúzió

sărat, salin, de sare smocurile periei de dinţi cameră obscură câmp obscur sept spaţiu interdental spaţiu retromilohioidian spaţiu spasmolitic spastic spatulă de agat spatulă pt.prepararea cimentului spatulă preparare cu spatula, spatulare caz special medic specialist ortodont specialist în tratamentul pulpei dentare, endodontist specie bacterii specifice nespecific curba de ocluzie sagitală, curba lui Spee apofiza géni apofiza géni SNA -spina nazală anterioară spina nazală posterioară spiral freză de os spiralat imobilizare în formă de arc spiralat spirochetă spondilită spontan sufu-ziuni sanguine spontane hemoragie spontană spor sporadic anestezie prin pulverizare, de suprafaţă atomi-zor, pulverizator os temporal ancoraj permanent stabilitate stabilitate biologică stabilitate dimensională ligatură de stabilizare stabilizator stagnare presă de stanţat staniu stafilococ static, permanent ocluzie statică

saline bristle dark room dark field septum interdental space retromylo-hyoid space space spasmolytic spastic agate spatula, agate instrument cement spatula spatula spatulation special / particular case orthodontist endodontist species specific bacteria non-specific curve of Spee, anteroposterior curve mental spine genial tubercle, mental tubercle, mental spine ANS - anterior nasal spine posterior nasal spine spiral spiral bone bur coil spring attachment spirochete spondylitis spontaneous spontaneous ecchymoses spontaneous bleeding spore sporadic spray anaesthesia nebulizer temporal squama stationary anchorage stability biological stability dimensional stability stabilizing ligature, retaining ligature stabilizer stagnation swager tin staphylococcus static, permanent static occlusion

statisztika statisztikai statisztikai értékelés / analízis státus, általános paradentális státus, fogazati státus, paradentális steatorrhoea, idiopátiás stellate reticulum Stents-típusú lenyomatanyag step back technika steril / csíramentes steril géz sterilitás sterilizálás / fertőtlenítés sterilizáló doboz sterilizáló folyadék sterilizáló tálca sterilizátor / sterilizáló készülék steril nekrózis steril víz Stevens-Johnson-szindróma Stilmann-hasadék stimuláció stimuláció / serkentés stimuláló / ingerlőszer stimuláns stimuláns, mechanikai stomatalgia / szájfájás stomatitis stomatitis, aftás stomatitis, allergiás stomatitis, fémmérgezés által okozott stomatitis, fusospirilaris stomatitis, gangrénás stomatitis, gyógyszeres stomatitis, herpeszes stomatitis, kontakt stomatitis mycotica stomatitis nicotinica / leukokerato-sis nicotină palati stomatitis, protetikus stomatognáth rendszer stomodeum / elemi szájűr stranguláció stratum corneum / szaruréteg stratum germinativum stratum granulosum stratum intermedium stratum spinocellulare stratum spinosum / tükéssejtes réteg streptococcus streptococcus gingivostomatitis streptococcus mutánsszámlálás

statistică statistic analiză statistică stare parodontală generală status odontal status parodontal steato-ree idiopatică reticul stelat material pt. amprentă tip Stents tehnica step-back aseptic, steril compresă antiseptică asepsie sterilizare recipient pt. sterilizare lichid pt. sterilizare tavă pt. sterilizare sterilizator necroză aseptică apă sterilă sindrom Stevens-Johnson, eritem polimorf Stevens-Johnson fisură gingi-vală Stilmann stimulare stimulare substanţă stimulantă stimul stimulent mecanic stomatal-gie stomatită stomatită aftoa-să stomatită alergică stomatită de intoxicaţie metalică stoam-tită fuzospirilară nomă, stomatită gangrenoasă stomatită medicamentoasă stomatită herpetică stomatită de contact stomatită micotică stomatită nicotinica stomatită protetică sistem stomatognat, ADM sto-modeum strangulare strat cornos strat germinativ strat granu-los strat intermediar strat celular spinos strat spinos streptococ gingivostoamtită streptococică numărarea S. mutáns

statistics statistical statistical analysis general parodontal status record of teeth present, dental record periodontal record idiopathic steatorrhoea stellate reticulum impression-compound step-back technique aseptic, sterile antiseptic gauze asepsis sterilization sterilizing canister sterilizing liquid sterilizing tray sterilizer aseptic necrosis sterile water Stevens-Johnson syndrome gingival cleft / fissure stimulation stimulation (physiol.) stimulant stimulus mechanical stimulus stomatalgia stomatitis aphthous stomatitis allergic stomatitis metallic stomatitis fusospirochaetal stomatitis cancrum oris, noma drugs stomatitis herpetic stomatitis contact stomatitis mycotic stomatitis nicotine stomatitis denture stomatitis stomatognathic system stomadeum (embryol.) strangling horny layer, stratum corneum, keratinous layer germinal layer granular layer stratum intermedium (histol.) prickle cell layer stratum spinosum, prickle cell layer streptococcus streptococcal gingivostomatitis Streptococcus mutáns count

streptomycin striáció / csíkoltság stroncium struma / golyva subcondylaris / condylus alatti subcutan subcutan abscessus subcutan injekció subcutan injekciós fecskendő subcutan injekciós tű subfebrilis / hőemelkedéses subgingivális subgingivális fogkő subgingivális küret sublingvális sublingvális áthajlás sublingvális nyál sublingvális nyálkahártya subluxatio submandibular submandibulars nyál submaxilláris submental is submentum submucosa submucosus submucosus abscessus submuscosába adott injekció subnazális subnazionpont suborbitalis subperiostális injekció subperiosteális abscessus subperiosteális pillér substancia adamantina / fogzománc substantia eburnea / dentin sugár sugárártalom sugárátbocsátás / áteresztés sugáráteresztő sugár-átnemeresztés sugár-átnemeresztő sugárbehatás, kumulatív sugárbetegség sugárbiológia sugárbőrgyulladás sugár dermatitis sugárdetektor sugárdózis sugárdózis, abszorpciós sugárdózis, elnyelt sugárellenálló / rezisztens sugárellenőrzés sugárerősség sugárérzékeny sugárérzékenység

streptomicină striaţiune stronţiu guşă subcondiliar subcutan abces subcutan injecţie subcutanată siringă hipodermică ac hipodermic sub-febril subgingival tartru subgingival chiuretaj subgingival sublingual pliu sublingual salivă sublin-guală mucoasă sublinguală subluxaţie submandibular salivă submandibular submaxilar submentonier punct submentonier ţesut submucos submucos abces submucos injecţie submucoasă subnazal punct subnazion punct suborbital injecţie subperiostică abces subperiostal stâlp subperiostal smalţ dentar, substanţă adamantină den-tină, substanţă dentinară rază boală de iradiere radi-otransparenţă radiotransparent radio-opa-citate radioopac acţiune iradiantă cumulantă boală de iradiere radiobiologie radioderma-tită radiodermită aparat de detectare a radiaţiilor doză de iradiere doză de radiaţie absorbită radiaţie absorbită radio-rezistent controlul radiaţiilor intensitatea radiaţiei radiosensibil radiosensibi-litate

streptomycin striped, streaked strontium struma, goiter subcondylar subcutaneous subcutaneous abscess subcutaneous / hypodermic injection hypodermic syringe hypodermic needle subfebrile subgingival subgingival calculus subgingival curettage sublingual sublingualis plica, sublingual fold sublingual saliva sublingual mucosa subluxation submandibular submaxillary saliva submaxillary submental submental point submucous tissue submucosal submucous abscess submucous injection subnasal subnasion (cephalom.) suborbital subperiosteal injection subperiosteal abscess subperiostal abutment enamel, substantia adamantina dentine ray, beam radiation sickness radiotranslucency radiolucent radiopacity radiopaque, roentgenopaque cumulative exposure (radiol.) radiation sickness radiobiology radiation dermatitis radiation dermatitis radiation detector radiation dose rad (radiation absorption dose) absorbed radiation radioresistance radiation survey radiointensity radiosensitive radiosensitivity

sugár, használható sugárnekrózis sugárnyaláb sugárnyaláb, centrális sugárnyaláb, párhuzamosított sugár okozta elhalás sugárral kezelés, rövidhullámú sugársérülés a bőrön sugársűrűség sugárterápia / -kezelés sugártűrés / -tolerancia sugárvédelem sugárvédelmi szempontból megfigyelt terület sugárveszély sugárzás sugárzás, centrális sugárzás, elektromágneses sugárzás, ibolyántúli (U.V.) sugárzás, infravörös sugárzás, ionizáló sugárzás, kis energiájú sugárzás, másodlagos sugárzásmérő sugárzás, nagy energiájú sugárzás, szórt sugárzó, radioaktív sugárzó radioaktív izotóp sulcus epithelium sulcus epithelium / ínybarázda hámja sulcus epithelium, orális sulcus gingivae sulcus gingivális, klinikai sulcus medianus linguae / centrális nyelvbarázda sulcus mylohoideus sulcus nasolacrimal sulcus, nazális sulcusváladék súly súlycsökkenés súlygyarapodás súlyos eset súlyos és gyorsan progrediáló caries súlyos, túlsúlyszázalék suppurativ supraalveoláris rost supraalveoláris tasak supragingivális suprahyoidalis supraokklúzió supraossealis

fascicol util radionecroză fascicol de radiaţie fascicol central al radiaţiei fascicol paralelizat radionecroză tratament cu unde scurte dermită postiradiere radiodensitate radioterapie, terapie radiantă toleranţă faţă de radiaţii radioprotecţie teritoriu supravegheat d.p.d.v. al radiaţiilor pericol de radiaţii radiaţie radiaţie de tip central radiaţie electromagnetică radiaţie ultravioletă, U.V radiaţie infraroşie radiaţie ionizantă radiaţie moale radiaţie secundară radiometru, dozi-metru radiaţie dură radiaţii difuze radioactiv izotop radioactiv epiteliu sul-cular epiteliul şanţului gingival epiteliu sulcular oral şanţ gingival şanţ gingivo-dentar clinic şanţul lingual median şanţ milo-hioidian şanţ nazo-lacrimal şanţ nazal fluid gingival / cre-vicular greutate scădere în greutate creştere în greutate caz grav carie cu evoluţie rapidă supraponderal procent de greutate supurativ fibră supra-alveolară pungă par-odontală supraalveolară supragingival suprahioidian diminuarea distanţei între arcade supraosos

useful beam (radiol.) radionecrosis beam central beam (radiol.) collimated beam (radiol.) radionecrosis diathermy radiation burn radiodensity radiotherapy, roentgenotherapy, radiation therapy radiation tolerance radiation hygiene monitoring area (radiol.) radiation hazard radiation, radiance central ray electromagnetic radiation U.V. radiation infrared radiation ionizing radiation soft radiation secondary rays radiometer hard radiation scattered radiation radioactive radioisotope crevicular / oral-sulcular epithelium sul-cular / oral-sulcular epithelium oral-sulcular epithelium gingival sulcus gingival crevice, periodontal pocket median sulcus of tongue mylohoid groove nasomaxillary groove, nasolacrimal groove nasal groove gingival / crevicular fluid weight weight loss weight gain serious case rampant caries heavy weighed weight percentage suppurative supra-alveolar fibre suprabony pocket, supracrestal pocket supragingival suprahyoid overclosure suprabony

supraversio supressio / elnyomás súrlódás / dörzsölés súrlódásos tapadás surranás / fremitus Sutton-afta sutura abscessus sutura intermaxilláris sutura / varrat sülyesztőfúró süllyesztett varrat sürgősségi endodontia sürgősségi eset sürgősségi készlet sürgősségi műtét sűrítés / kondenzáció sűrítés / összenyomás sűrített levegő sűrű sűrűség sűrűségvizsgálat symphysis mandibulae synalgia / sérüléstől eltérő helyen jelentkező fájdalom synarthosis / csontok közötti merev összekötés syndesmosis / szalagos összeköttetés szabad állkapocsmozgás szabadalom szabad átültetés, transzplantáció szabad ínyszél szabadon álló szabadon mozgó ízület szabad polimer, még nem polimeri-zálódott szabad szemmel / makroszkóposán szabad tér / térköz szabadvégű híd szabadvégű hídpótlás szabadvégű nyereg (protézis) szabályellenes / szabálytalan szabály / előírás szabályos szabályos állás szabályos fogazat szabályos harapás / okklúzió szabályos / rendszeres szabályozás szabályozható szabálytalan fogazat szabálytalan / rendellenes szabálytalanság szabálytalan v. kóros

suprapunere supresie fricţiune blocaj prin fricţiune freamăt aftă Sutton abces al suturii, abces de fir sutură intermaxilară sutură freză de înfundat prag sutură înfundată endodon-ţie de urgenţă caz de urgenţă trusă de urgenţă intervenţie de urgenţă condensare presiune aer comprimat dens, compact densitate densimetrie simfiză mandibulară sinalgie, durere reflexă sinartroză sindesmoză mobilitate mandibulară liberă patent transplantare marginea gingi-vală liberă individual articulaţie liberă răşină nepolimerizată macroscopic spaţiu liber RPF cu extremitate liberă RPF cu extensie şa cu extensie neregulamentar, neregulat regulă, prescripţie ordonat poziţie simetrică, ordonată dentiţie normală ocluzie eugnată regulat reglare, regularizare reglabil anomalie dentară de poziţie dis-proporţional, anormal, neregulat neregularitate cementogeneză imperfectă

supraversion supression friction friction grip rustling, murmur major aphta, Sutton's aptha, periadenitis mucosa necrotica reccurens stitch / suture abscess intermaxillary suture suture step-down bur buried suture endodontical urgency urgency case urgency kit / set emergency operation condensation compression compressed air dense density consistency test mandibular symphysis synalgie syn-arthroidal joint syndesmosis free mandibular movement patent free graft free gingiva individual loose joint uncured polymer gross macroscopic clearance (prosthodont.) cantilever FPD partial denture cantiliver prosthesis free-end saddle irregular rule regular, symmetrical symmetrical position dentition eugnathic occlusion regular regulating, regulation, ordering regulable, adjustable compromised dentition irregular, abnormal irregularity, abnormality, anomaly, asymmetry irregular cementogenesis

cementképződés szabvány szacharid szacharolyticus szacharóz / nádcukor szag szaggató (pl. fájdalom) szaggatott / szakított szaglás szaglószervi szagtalan szájadék szájápolás szájápoló szer szájba kerülő darab szájban képlékeny viaszlenyomattechnika szájbetegség szájbetegségek szájból szájba lélegeztetés szájbűz száj, egészséges száj eredetű száj- és arcüregi száj- és körömfájás szájfekély szájfenék szájfertőzés szájfertőzés, kontakt száj, fogatlan száj, foramenális szájgarat, oropharynx szájgyulladás, gombás száj higiéné szájhigiéné, egyéni szájhigiéné / fogak tisztántartása szájhigiéné, professzionális szájhigiéniás index szájhigiéniás index, egyszerűsített (Greene-Vermillion-féle) szájhigiéniás tanácsadás szájhigiénikus szájhigiénikus nővér száj körüli száj körüli ráncok szájlégzés száj mögötti szájnagyobbodás szájnyálkahártya szájnyálkahártya-gyulladás szájnyálkahártya-gyulladás, feké-lyes szájnyálkahártya-gyulladás, gombás szájnyálkahártya hámja

standard zaharid zaharolitic zaharoză miros lanci-nant dilacerat olfacţie, simţ olfactiv nazal inodor gură, stomodeum, orificiu igienă bucală, orală substanţă pt. igienă orală îmbucătură tehnică de amprentare cu ceară bucoplastică afecţiune bucală stări de patologie orală respiraţie artificială gură la gură halenă fetidă bucală cavitate orală sănătoasă oral buco-sinusal boala aftoasă ulceraţie bucală planşeul cavităţii bucale infecţie bucală, orală infecţie orală de contact stare de gură edentată orificial orofarin-ge stomatită micotică igiena orală, bucală igienă bucală individuală igienă bucală igienizare bucală profesională indicele igienei bucale indice de placă simplificat Vermillion educaţia igienei orale / bucale asistentă de igienizare orală asistentă de stomatologie circumoral, peribu-cal şanţuri perio-rale respiraţie bucală retrobucal macrostomie mucoasă bucală / orală stomatită stomatită ulceroasă stomatită micotică epiteliul mucoasei bucale

standard saccharide saccharolytic saccharose smell lancinating lacerated smell, smelling, olfaction nasal odourless, smell-less mouth, stoma, orifice oral hygiene, mouth hygiene substance for mouth rinsing mouthpiece mouth temperature wax impression technique oral disease oral diseases mouth-to-mouth insufflation / ventilation mouth odour, halitosis, foe tor oris dental health oral oroantral epizootie stomatitis oral ulceration floor of the mouth stomatitis, oral infection contact oral infection edentulous mouth orificial oropharynx mycotic stomatitis oral hygiene self performed plaque control oral hygiene, mouth hygiene professional oral hygiene oral hygiene index Oral Hygiene Index Simplified oral hygiene instruction, dental health education dental hygienist dental nurse circumoral circumoral furrows (Parrot's furrows) mouth breathing pos-toral macrostomia oral mucosa stomatitis ulcerous stomatitis mycotic stomatitis, stomatomycosis mucosal epithelium (of oral

szájnyálkahártya hólyagos gyulladása szájnyálkahártya-leukoplakia szájnyálkahártya-tumor szájnyálkhártya-elváltozás szájnyílás szájnyílás, kisszájon át szájon belüli szájon keresztül adni szájöblítés szájöblítő / szájvíz szájpad szájpadbénulás, lágyszájpadcsont szájpad, deformált szájpadgarat / palatopharyngeal is szájpad, gótikus szájpadhasadék, palatoschisis szájpadi szájpadideg szájpadi felszín szájpadi kengyel v. ív szájpadi konnektor szájpadi nyálkahártya szájpadi obturator szájpadív szájpadív, gótikus szájpad, kemény szájpad, lágy szájpadlás szájpadmandula szájpad-nyelvi szájpad-orri szájpadplasztika szájpadplasztika / farkastorok műtét szájpadreflex szájpadvarrat száj, pállott szájpenész szájpitvar szájreflektor szájsebész szájsebészet szájsebészet, ambuláns szájsebészet, kis szájsebész szakorvos, specialista szájspray szájstátus szájszárazság / xerostomia szájszűkület

herpangina, angină herpetică lecoplazia mucoasei bucale tumora mucoasei bucale modificarea mucoasei bucale orificiu bucal, oral microstomie per os intraoral, intrabu-cal administrare per os lavaj bucal, clătire orală baie de gură, apă de gură palat, regiune palatinală paralizia palatului moale os palatin deformarea palatului dur palatofaringian boltă palatină gotică, ogivală palatoschizis, fisură palatină, uranos-chizis palatinal nervul palatin suprafaţă palatinală bară palatinală conector principal palatinal mucoasă boitei palatinale obturator pt. despicături palatinale boltă palatinală boltă ogivală palat dur palat moale boltă palatină amigdală palatină palatoglos nazopalatin palatoplastie palatorafie, uranorafie reflex palatofaringian sutura palatină gură uscată candidoză bucală vestibul bucal lampă orală chirurg maxilo-facial chirurgie bucală chirurgie oro-maxilo-facială ambulatorie mică chirurgie endoorală medic specialist în chirurgie orală spray bucal statusul bucal/oral uscăciunea gurii, xerostomie microstomie

mucosa) herpangina oral mucosa leukoplakia oral mucosa tumour modification of oral mucosa mouth orifice microstomia orally intrabuccal oral administration mouthwashing rinsing liquid, mouth-rinse, mouthwash palate palatal paralysis palatal bone deformed palate palatopharyngeal gothic palate palatoschisis, uranoschisis, palate cleft palatal, palatine palatine nerve palatal surface palatal bar palatal connector palatal mucosa (palatine mucosa) cleft palate prosthesis, obturator for cleft palate palatal arch, vault-palatine Gothic arch hard palate soft palate palate palatine tonsil palatoglossal palatonasal palatoplasty palatorrhaphy, uranorraphy palatal reflex palatal suture sore mouth oral candidosis vestibule of mouth mouth lamp oral surgeon oral surgery ambulatory oral surgery dentoalveolar surgery board certified oral surgeon mouth spray oral record dry mouth, xerosis oral phimosis

szájterpesz szájtükör / stomatoszkop szájüreg szájüreg / cavum oris szájüregi karcinóma szájüregi rák szájvédő szájvédő (pl. boxolóknál) szájvíz szájvizsgálat szájzárási képtelenség szájzár / trismus szájzug / angulus oris szájzug-gyulladás szájzuhanykezelés / orális hidroterápia szakértő szakirodalom szakításos fraktúra szakítás / szakított seb szakítószilárdság szakított v. tépett seb szakképzés / fogászati posztgraduális képzés szakmai terv / kutatási tervezet szakorvos, fülész szakorvos, fül-orr-gége szakorvos, paradentológus szakorvos, protetikus szakorvos, specialista szakosodás / specializálódás szakszerű szakszerűség / professzionalizmus szakszerűtlen szakterület szakvizsga-bizonyítvány szakvizsgával rendelkező / működési engedéllyel bíró szalagátvágás szalag, finírozó szalag, ínyszalagív szalagmatrica szalagok, gingival is szalagok, interdentális szalicilát szalicilsav szállítás / átvitel száloptika száloptikai megvilágítás szám számbeli rendellenesség / pleio-dontia számérték számfeletti csücsök

deschizător de gură oglindă bucală oral cavitate orală, bucală cancer bucal epiteliom al cavităţii bucale aparat de protecţie bucală proteză protectoare bucală apă de gură examen oral blocarea mişcării de închidere a gurii trismus comisura labială / bucală cheilită angulară tratament prin irigaţii bucale specialist literatură de specialitate fractură osoasă fisurată dilacera-re rezistenţă la rupere plagă sfâşiată educaţie / pregătire postgraduală plan de cercetare medic specialist ORL oto-rino-laringolog parodontist proteti-cian medic specialist specializare competent profesionalism, competenţă incompetent specialitate certificat de licenţă certificat licenţiat sindesmotomie bandă de pânză pt. finisare desmodonţiu arc continuu matrice circulară ligamente gingivale ligamente interdentare salicilat acid salicilic vehiculare, transport fibră optică iluminare cu fibră optică număr anomalie de număr valoare numerică cuspid sup-ranumerar

mouth prop, mouth gag stomatoscope, mouth mirror mouth, stoma oral cavity oral cancer oral carcinoma cheek guard mouthguard, mouth protector rinsing-liquid, mouthrinse, mouthwash clinical oral examination blocking of closure movement lockjaw commissura labio-rum (angle of the mouth), labial angle angular cheilitis pulsating irrigation, oral hydrotherapy specialist professional literature fissure fracture laceration tensile strength lacerated wound postgraduate dental education project aurist ENT doctor periodontist prosthodontist specialist specialization competent professionalism, competence incompetent speciality board certification board certified syndesmotomy linen finishing-strip ribbon ribbon arch (orthodont.) circular matrix gingival fibers / ligaments interdental ligament, fibre salicylate salicylic acid transfer, transport optic fibre fibre optics illumination number dental number anomaly count score (epidemiol.) supernumerary cusp

számfeletti fog számfeletti fogak számfeletti fogazat számfeletti gyökér számfeletti metszőfog számítógép számláló számmeghatározás szandarak lakkmézga / gyanta száiika artikuláció szapora légzés szapora szívműködés szaprofita szaprofita baktériumok száraz szárazanyag-tartalom száraz gangrena száraz üszkösödés száraz száj szárítókemence szárítókészülék szarkóma szarkóma, odontogén szarkóma, óriássejtes szarkóma, orsósejtes származás szárny szárny alakú testrész szárnyas csavar szárnyas depurátor szárnyas filmre készült röntgenfelvétel / szárnyasfilm szaruanyag szaruréteg szarusodás, fokozott szarutartalmú szarv, pulpaszavatosság dátuma százalék százalékos szedatívum, nyugtató szederjes szédülés szegecs szegecselőkerék / szegecskalapáló kerék szegély szegély, higany- (gingiván) szegfűolaj szegmentális alveoláris osteotomia szekciós beágyazás szekciós minta szekcióvita / vitafórum / kerekasztal-megbeszélés szék, fogorvosi székháttámla

dinte supranu-merar dinţi supranu-merari hipergeneză dentară rădăcină supranumerară incisiv supranumerar calculator contor, calculator determinare numerică lac cu sandarac articulare prin glisare tahipnee tahicardie saprofitic bacterii saprofite uscat conţinut de materie uscată gangrena uscată gangrena uscată uscăciunea gurii cuptor de uscare uscător sarcom sarcom odontogen sarcom cu celule gigante sarcom fuso-celular origine aripă formă ala-ră şurub cu aripioară instrument de detartraj cu aripioară radiografie cu aripioară muşcată, radiografie muşcată material cheratinos strat cheratinos / cor-nos hiperkera-tinizare cheratinos corn pulpar data expirării procent procentual sedativ, calmant cianotic vertij, ameţeală nit inel de ştanţare bordură, lizereu lizereu mercurial ulei de cuişoare osteotomie alveolară segmentară ambalare secţionată metodă de montare a modelului în articulator cu şanţuri de reper masă rotundă scaun dentar spătarul scaunului, fotoliului

accessory tooth supernumerary teeth polyodontia accessory root supernumerary incisor computer counter numerical determination sandarac varnish gliding occlusion tachypnea tachicardia saprophytic saprophytic bacteria dry dry material content dry necrosis dry gangrene dry mouth drying oven desiccator sarcoma odontogenic sarcoma giant cell sarcoma spindle cell sarcoma origin wing (anat.) ala wing screw wing sealer bitewing radiograph / film keratinous material keratinous / horny layer hyperkeratinization keratinous horn of pulp expiry date percent, percentage percentage sedative cyanotic vertigo, giddiness rivet riveting wheel border mercury line oil of cloves segmental alveolar osteotomy sectional investment split-cast method panel discussion dental chair chair back

szék karjára szerelt elforgatható asztal szék, kerekes orvosi szék, laboratóriumi széklet szék, motoros fogorvosi szekunder caries szekunder daganat szekunder dentin szekunder kuticula dentis szekunder / másodlagos szekunder megbetegedés szekunder okklúziós trauma szék / ülőhely / fekvésilleszkedés szél szél, approximális szél, cervikális szél, disztális szelekció, kiválasztás szelektív anesztézis szelektív becsiszolás szelep, biztonsági széles széles hámtapadás (gingiva) szélesség szél/határro széli elzáródás széli felesleg széli gerinc széli rés / hézag széli tuberkulum széli zárás széli záródás szellemi / ágybéli szellemi elmaradottság szellemi fogyatékosság szél, meziális szél, műfogsorszélső szél- v. peremvágó korong szem szem alatti szembetegség szemcse szemcse (csiszolószemcse, homok) szemcseképződés szemcsés szemcsés felszínű endoplazmati-kus retikulum szemcsés / szőlőfürtszerű szemcsézett személyi feltételek személyiség személy, kísérleti személy, kontroll személyzet (kórházi, klinikai orvosi kar, oktatószemélyzet)

măsuţă rabatabilă montată pe braţul scaunului taburet taburet pt. laborator fecale, excrement fotoliu electric carie secundară tumora secundară dentină secundară cuti-culă dentară secundară secundar afecţiune secundară traumă ocluzală secundară loc (de şezut/stat), scaun, bancă margine margine apro-ximală margine cervicală extremitate distală a protezei selecţie anestezie selectivă şlefuire selectivă supapă de siguranţă lat inserţie epitalială plată lăţime rebord adaptare marginală exces marginal creastă marginală dehiscenţă marginală tubercul marginal închidere marginală, periferică închidere marginală mental retarda-re psihică retardare psihică margine mezială marginea protezei marginal disc de preparare a marginii ochi infraorbital afecţiune oculară granulă, particulă particule pt. lustruit, şlefuit, nisip granulare granular reticul endoplasma-tic rugos acinos granulat condiţii personale personalitate, caracter subiect experimental subiect martor personal

table arm stool on castors laboratory stool stool, excrement, faeces motorized chair secondary caries secondary tumo(u)r secondary dentine dental secondary cuticle secondary secondary affection secondary occlusal trauma seat edge, border proximal border cervical margin distal heel (prosthodont.) choice, selection selective anaesthesia selective grinding exhalation valve wide, vast long junctional epithelium breadth border, edge marginal spinning marginal excess marginal crest marginal gap, loss of adhesion marginal tubercle border seal, peripheral seal border seal mental (brain) mental retardation mental deficiency mesial rebord denture flange, denture periphery, denture-border, denture-edge marginal edge-cutting disc eye infra-orbital oculopathy granule, partide grit granulation granular, granulous rough endoplasmatic reticulum acinous granular, granulated personal conditions personality, character test subject control subject (epidemiol.) staff

szemészet szemeteskosár szemétláda szemfog szemfog, alsó szemfog, bal alsó szemfog, bal felső szemfog, jobb alsó szemfogszerű szemfogvezetés szemgödör feletti szemhéj szeminárium szemiológia szemipermeábilis szem, kancsal szemlél szemlélet / nézet / meglátás szemléltetés szemölcs szemölcsös szemölcs, vírusos / verruca vulgaris szemöldökköz szempilla / csilló szemrezgés szem / szemhez tartozó szemüregi szemüregpont szén szén-dioxid szénhidrát szénhidrát, finomított szénhidrogén szenilis, agg szénkefe szénszálas üveg szennyezés szennyezett szennyező ágens szennyeződés szenszibilitáció / érzékenyítés Szent-Györgyi-Krebs-ciklus szenzitizálás szeparálás szeparáló acélcsík szeparálócsík szeparálócsiszoló szeparálóék szeparáló korong szeparálóműszer (pl. Ivory) szeparátor, ék típusú szeplő szepszis / orális szepszis / vérmérgezés szeptikus / fertőző / fertőzött

oftalmologie coş de gunoi coş de deşeuri canin canin inferior caninul inferior stâng canin superior stâng caninul inferior drept caniniform conducere, ghidaj canin supraorbital pleoapă seminar semiologie semipermea-bil strabism ocular observă, inspectează observaţie, părere reprezentare, demonstrare, ilustrare papilă papilar, papilomatos veruca vulgaris glabelă cilii pleoapei nistagmus, mişcări oculare involuntare ocular orbital punct orbital carbon bioxid de carbon hidrát de carbon hidrát de carbon rafinat hidrocarbură senil perie de cărbune sticlă cu fibre de carbon contaminare impur agent de contaminare contaminare sensibilizare ciclul Krebs sensibilizare separare, separaţie bandă separatoare din oţel bandă abrazivă metalică separatoare pilă de separare ic de separare disc de separare separator separator tip pană pistrui septicitate orală septicemie septic

ophthalmology dustbin waste bin canine lower/inferior canine lower left canine upper left canine lower right canine caniniform canine guidance supra-orbital eyelid seminar nosology semipermeable squint to inspection view demonstration, exemplification, illustration verrucous papilloma papillary, papillomatous viral wart glabella eyelashes nystagmus ocular orbital orbitale (cephalom) carbon carbon dioxide carbohydrate refined carbohydrate hydrocarbon old-aged, senile carbon brush vitreous carbon contamination stained contaminant contamination sensibilization Krebs cycle sensitization separation separating strip, steel strip lighting strip, separating strip separating file separating wedge separating disc separator wedge type separator freckles, sun spot, lentigo oral sepsis sept(a)emia, septic(a)emia septic

szeptikus láz szer szer, állandósítószer, csillapítószer, csiszolószer, dezinficiens szerek, plakkfestő szer, érzéstelenítőszer, fájdalomcsillapító szer, feszültségoldó szer, fogamzásgátló szer, fogápoló szer, gombaellenes szer, gyulladásellenes szer, gyulladásgátló szer, kemoterápiás szerkezet szerkezeti szer, nyáltermelést csökkentő szer, nyáltermelést fokozó szer, öblítőszer, pulpaölő szerszám szerszám, gyémántszerszámkészlet szer, trankvilláns szérumhepatitis szerv szervátültetés szervátültetés, autogén szerv, átültetett szerv, beületetett szerves cement, fogászati szerves kémia szerves / organikus szerves sav szerves vegyület szervetlen / anorganikus szervetlen sav szervezés, praxisszervezetre organism szervfejlődés szervi betegség szerzett centrális reláció szerzett immunitás szerzett zománcpellicula szerződés szesz, denaturált szesz, etilalkohol szétdörzsölés szétporlasztás szétreped szétszóródás szétszórt

febră septică agent stabilizator calmant substanţă abrazivă, de şlefuire dezinfectant substanţe colorante pt. placă, revelator substanţă anestezică antalgic relaxant anticoncepţional substanţă de igienă dentară substanţă antimicotică antiinfla-mator substanţă antiinflamatoare agent chemo-terapeutic structură structural medicament care reduce fluxul salivar sialo-gog soluţie de spălătură caustic pulpar instrument instrument diamantat set instrumental tranchilizant hepatită B organ transplantaţie, grefare transplantare autogenă organ transplantat organ implantat ciment dentar organic chimie organică organic acid organic substanţă organică anorganic acid anorganic administrarea, organizarea unui cabinet dentar organism organogeneză afecţiune organică relaţie centrică obţinută / habituală imunitate dobândită pelicula dobândită a smalţului contract alcool metilic alcool etilic triturare pulverizare fisurează dispersie diseminat

septical fever agent stabilization substance / stabilizer demulcent drugs abrasive material disinfectant disclosing agents an(a)esthetic substance anodyne relaxant contraceptive tooth brush substance antifungal drug anti-infective anti-inflammatory / antiphlogistic agent chemotherapeutic agent structure constructional, constructive antisialogogue sialogogue, salivant rinsing solution pulpal poison instrument diamond instrument tool bracket tranquil(l)izer hepatitis B organ, tract transplantation autogenous transplantation graft, transplant implant, graft dental organic cement organic chemistry organic organic acid organic compound / substance inorganic inorganic acid practice management organogenesis organic disease acquired centric jaw relation acquired immunity acquired enamel pellicle contract methylated spirit alcohol, spirit trituration pulverisation burst / split dispersion disseminated

szétválasztás szexuális úton terjedő betegségek szfenoidális / ékcsonti szfenomaxilláris szfenoorbitális szfenopalatinális szfenotemporális szifilisz / bujakór szifiliszes bőrkiütés szifiliszes glossitis szifiliszes gumma szifiliszes, szederjes felszínű moláris szifiliszes / vérbajos szifiliszre emlékeztető szigetelés szigetelő szigetelőanyag / izolálóanyag szigetelőréteg szigorlatra szíjmeghajtás, transzmisszió szike szike, Aesculapius szike, cserélhető pengéjű szike, elektrokirurgiai szike, gingivectomiás szike, kétélű szike, kétvégű szikenyél szikepenge szikepenge (cserélhető) sziklacsonti szilánkos törés szilárd szilárdság szilárdság / állandóság / stabilitás szilárdság, hajlítási szilárdság, kifáradásos szilárdság, kompressziós szilárdság, kopási szilárdság, nyomási szilárdság, nyújtási szilárdság, ütési szilárdulási idő szilárdulási pont szilárdulás okozta porozitás szilikát szilikátcement szilikátkötésű beágyazóanyag szilikofoszfát-cement szilikongumi lenyomatanyag szilikózis / kvarcporlerakódás a tüdőben szimbiózis szimmetria szimpatikus ideg szimpatikus idegrendszer

separaţie boli cu transmisie sexuală sfenoidal sfenomaxilar sfenoorbital sfenopalatinal sfenotemporal sifilis dermatită eruptivă sifilitică glosită sifilitică, luetică gomă sifilitică dinte Moozer sifilitic sifilitic izolare izolant material izolant strat izolator examen curea de transmisie bisturiu bisturiu Aes-culap bisturiu cu lame de schimb bisturiu chirurgical electric bisturiu pt. gingivectomie bisturiu cu tăiş dublu / lanceolar scalpel dublu mâner de bisturiu lamă pt. tăiere lamă de bisturiu pietros fractură cominu-tivă solid, rigid stare solidă stabilitate rezistenţă la flexiune rezistenţă la oboseală rezistenţă la compresiune rezistenţă la uzură rezistenţă la compresiune rezistenţă la tensiune rezistenţă la lovire, forţă de impact timp de solidifi-care punct de soli-dificare porozitate de solidificare silicat ciment silicat material de ambalat pe bază de silicat ciment silico-fosfat elastomer cu silicon pt. amprentă silicoză pulmonară simbioză simetrie nerv simpatic sistem nervos simpatic

separation sexually transmitted diseases sphenoidal sphenomaxillary sphenoorbital sphenopalatine sphenotemporal syphilis, lues syphilide syphilitic glossitis gummatous lesion of syphilis molar mulberry, moon molar syphilitic syphiloid isolation, lining insulating insulator insulating layer final examination) driving belt scalpel Aesculap scalpel scalpel with interchangeable blades electrosurgical knife gingivectomy knife lancet double-ended scalpel scalpel handle cutting blade scalpel blade petrosal comminution fracture solid, rigid stability stability bending strength fatigue strength compressive strength abrasion stability compressive strength tensile strength impact resistance / strength hardening time hardening point solidification porosity silicate silicate cement silicate-bonded investment material silico-phosphate cement silicon rubber impression material silicosis symbiosis symmetry sympathetic nerve sympathetic nervous systems

szimptóma / tünet szimulálás / színlelés szín színállandóság szinapszis szindróma, általános adaptációs szindróma, Behcetszindróma, Costenszindróma Downszindróma, hipertireózisos szindróma, Papillon-LeFevreszinergista / egymást segítő szinergista / együttműködő szinergizmus / együttműködés / egymást segítés színérzékeny színesség / színtartalom színezés / festődés színezett színezőoldat / festőoldat színkódolású paradentális tasakmérő szonda színkódolt ezüstcsúcs színkódolt guttapercha csúcs színkódolt műszer színkódolt papírcsúcs szinkron / egyidejű színmeghatározás színnel jelölt szín, odaülő színskála / fogszínkulcs színtelenít színtelítettség szintetikus csontpótló anyag szintézis színvakság színváltós alginát színváltozó kompozit szisztéma / rendszer szisztémás fluorkezelés tablettával szisztémás megbetegedés szisztolé / kamrai összehúzódás szisztolés szisztolés zörej szita / rosta szituációs varrat / öltés szivacsos csontállomány / pars spongioasa / trabecularis csont szivacsos / spongiosus szivárgás szivárgás, kisfokú szívás szivattyú szívbénulás / szívmegállás szívbetegség

simptom simulare culoare stabilitate colo-ristică sinapsă sindrom de adaptare generală sindrom Behcet sindromul Costen sindrom Down hi-pertiroidism sindrom Papillon-LeFevre sinergie sinergie sinergism sensibilitate cromatică coloraţie, pigmentaţie coloraţie colorat, pigmentat soluţie de colorare sondă parodontală gradată colorimetric conuri de argint asortate coloristic conuri de gutapercă asortate coloristic instrument codificat cromatic conuri de hârtie asortate coloristic sincron determinarea culorii, colorimetrie codat cromatic culoare adecvată cheie de culori decolorează saturaţie cromatică os artificial sintetic sinteză daltonism, acro-matopsie alginat cromatic material compozit cu variaţii coloristice sistem fluorizare sistematică boală de sistem sistolă sistolic murmur sistolic sită sutură de poziţie os spongios / os trabecular spongios osmoză, infiltrare defect microscopic de etanşeitate succiune aspirator stop cardiac cardiopatie

sign, symptom simulation, feigning colo(u)r colour stability synapse general adaptation syndrome Behcet's syndrome Costen's syndrome Down's syndrome hyperthyroidism Papillon-LeFevre syndrome synergistic synergism synergism colour sensitivity chromaticity staining colo(u)red colo(u)ring solution colo(u)r-coded probes colo(u)r-coded silver cone colo(u)r-coded gutta-percha colo(u)r-coded instrument colo(u)r-coded paper cone synchronous colo(u)r determination colo(u)r-coded colour matching shade guide decolo(u)rize colo(u)r saturation synthetic bone synthesis colo(u)r blindness colo(u)r-changing alginate colo(u)r-changing composite system tablet fluoridation systemic disease ventricular contraction systolic systolic murmur sieve approximation suture spongiosa spongy leaking microleakage suction suction pump cardiac arrest cardiopathy

szívbillentyű / billentyű szívdobogás szívelégtelenség szívfrekvencia szívhalál szívmasszázs szívmegállás szívócső szívó / elszívókészülék szívó / elszívó pumpa szívókamra a fogsor alaplemezében szívókészülék szívókorong, gumi szívólemez szívó-nyomó fecskendő szívösszehúzódás szívroham szívzörej szklerodermia, körülírt szklerodermia, progresszív szklerotikus dentin szklerotikus / megkeményedett / el-meszesedett szklerózis, dentinszklerózis, időskori szklerózis multiplex szoba, lábadozószóbeli szociális szociális segély szociális v. társadalomfogászat szódabikarbóna / nátrium-bikarbo-nát szóda / nátrium-karbonát szófűzési zavar / dysphasia szokás szokásos / szokványos / megszokott szokványméret / szabványméret szolgálat szolgálat, iskolaorvosi szoliter csontciszta szomatikus szomatotrop hormon szomszédos szomszédos / egymás melletti szomszédosság / folyamatosság szonda szonda, fisztulaszonda, fogászati szonda, gombos végű szonda, gyökércsatorna szonda, hegyes végű szonda, kalibrált szonda / katéter / kutasz

valvă cardiacă bătaie cardiacă insuficienţă cardiacă ritm cardiac stop cardiac masaj cardiac stop cardiac tub aspirator aspirator pompă de aspirare cameră de vid, ventuză aspirator ventuză de cauciuc placă cu succiune seringă cu acţiune aspirare-injectare contracţie cardiacă atac de cord suflu cardiac scleroderma circumscrisă scleroderma progresivă dentină sclerotica, dentină sclerozată sclerotic scleroză den-tinară scleroză senilă scleroză multiplexă salon de convalescenţă oral social ajutor social odontologie socială bicarbonat de sodiu carbonat de sodiu dis-fazie verbală obicei habitual / obişnuit mărime standard serviciu serviciu dentar şcolar chist solitar intraosos somatic hormon somatotrop învecinat, adiacent adiacent vecinătate, continuitate sondă sondă de explorare a fistulei sondă dentară sondă buto-nată sondă de canal radicular sondă cu vârf ascuţit sondă calibrată, gradată sondă

valve (anat.) heartbeat cardiac insufficiency heart rate cardiac failure cardiac massage heart failure suction tube aspirator, suction apparatus suction pump vacuum / suction chamber aspirator, exhaustor rubber suction disc suction plate aspirating and pressing syringe systole cardiac seizure, heart attack heart murmur circumscribed scleroderma progressive systemic sclerosis (PSS) sclerotic dentine sclerotic sclerosis of dentin age hardening multiple sclerosis recovery room oral social welfare social dentistry sodium bicarbonate sodium carbonate dysphasia habit habitual standard size service school dental service solitary bone cyst somatic somatotropin (growth hormone) neighbouring, adjacent to adjacent neighbourhood continuity explorer (probe) fistula explorer dental explorer / probe bulb-headed probe root canal probe point / sharp probe calibrated / graduated probe explorer, probe, catheter

szonda, paradentális szonda, rovátkázott szonda, sipolyszonda, tompa végű szondázás szónikus depurátor szonográf, hangjelíró szopás szoptatás / laktáció szórás szórás / diszperzió szorítókötés szóródás szorongás szórt sugárzás szótagolási zavar szög szög, Bennettszöget alkotó / szögben levő szög, felezési szög, incisalis szögletes Miller-tű szög, orrprofilszőlőcukor / glukóz szörcszörej / krepitálás szőrnyelv szörny / szörnyeteg / torzszülött szőrös / bozontos szövedék / háló szövetro szövet alkotóelem szövetátalakulás szövet, csontszövetdifferenciálódás / -fejlődés szövetduzzanat szövetek összenyomása szövetelhalás / nekrobiózis szövetfejlődés szövetfelépítés / rárakódás / appo-zíció szövetfixálás / -fixáció szövet, hiperplasztikus szöveti felépítés szöveti felritkulás szövet, ínyszöveti reparáció / helyreállítás szöveti válasz szövet, izomszövet, kemény szövet közötti tér / interstitium szövetközti szövetközti állomány szövetkultúra szövet, lágy szövetmaradvány szövetmaradvány /

sondă pt. examinarea pungilor gingivo-parodon-tale, sondă parodontală sondă gradată sondă pt. explorarea fistulei sondă rotunjită cateterizare instrument de detartaj sonic sonograf sugere lactaţie, alăptare deviaţie statistică standard dispersie pansament compre-siv difuzie anxietate radiaţii difuze dislalie unghi unghiul Bennett care formează un unghi tehnica bisectoarei unghiul incizal ac Miller cu cant unghiul nasului din profil glucoza crepita-ţie limbă neagră păroasă monstru păros, stufos tramă ţesut element tisular metaplazie ţesut osos morfodiferenţiere tumefacţie tisulară comprimarea ţesuturilor ne-crobioză histogeneză apozitie fixare tisulară / fixarea ţesutului ţesut hiperplazic structură tisulară rarefiere tisulară ţesut gingival regenerare tisulară reacţie tisulară ţesut muscular ţesut dur spaţiu interstitial interstitial substanţă interstiţială cultură de ţesuturi ţesut moale detritus tisular detritus pulpar

periodontal probe grooved director fistula (surgeon's) probe blunt probe catheterization sonic sealer sonograph suction lactation standard deviation dispersion, spreading clamped band spread oppression scattered radiation dysarthria (phonetics.) angle Bennett angle angle-forming bisecting technique (radiol.) incisal angle edged broach nasal profile angle grape sugar, dextrose crepitus, crepitation hairy tongue monster hirsute web, fabric, network tissue tissue element metaplasia bone (tissue), osseous tissue morphodifferenti-ation tissue tumefaction compression of tissue necrobiosis histogenesis apposition tissular fixation, (histol.) flabby / hyperplastic tissue tissular structure tissular rarefaction gingival tissue tissue repair tissue reaction muscle tissue hard tissue interstitial space interstitial interstitial substance hanging drop (tissue culture) soft tissue tissue detritus pulpal detritus, smear layer

fogbélmaradvány szövetnedv szövet, nyálkahártya alatti szövet, petyhüdt szövet, pulpaszövetregeneráció / irányított paradental is szövet, rostos szövetrugalmasság-mérő műszer szövetszétválás szövet, támasztószövettan szövettani kép szövettenyészet szövettűrés szövődmény szövődményes csonttörés sztasis / pangás sztenderd befejezés sztenderd deviáció sztenderd error sztenderd / irányadó / szabványos / egységes sztereofotózás / térhatású fotózás sztereoradiográfia / térhatású radiológia sztereoszkóp sztereoszkópikus röntgenfelvétel szteroidmentes gyulladásgátló szteroidok sztetoszkóp / hallgatócső sztetoszkóppal végzett hallgatódzás sztomatológia / fog- és szájbetegségek tana sztomatológiai sztomatológus / fogorvos, fog- és szájbetegségek szakorvosa szubakut / félheveny szubjektív szubsztrátum / hordozóanyag szubsztrátum, vegyi alapanyag szulfamid szulfát szulfonamid szúrás / nyilallás szúrcsapolás szúrcsap / punkciós kanul szúró fájdalom szurok / kátrány szúrt seb szuvas / carieses szuvas lézió szuvasodás, dentinszuvasodás, elsődleges szuvasodás, fognyaki szuvasodás, gyökérszuvasodás, visszahagyott

lichid tisular ţesut submucos ţesut flasc ţesut pulpar regenerare tisulară ghidată ţesut fibros elastrometru tisular disociere tisulară ţesut de sprijin, ţesut de susţinere histologie aspect histologie cultură tisulară toleranţă tisulară complicaţie fractură osoasă complicată stază finisare standard deviere standard eroare standard etalon, tip, standard stereofotografie radiografie stereo stereoscop stereoradiografie antiinflamator nesteroidian steroizi stetoscop auscultaţie cu stetoscop stomatologie stomatologic stomatolog subacut subiectiv substrat, vehiculant substrat chimic sulfamidă sulfat sulfonamidă lancinare puncţie trocar durere lancinan-tă gudron plagă înţepată cariat leziune carioasă carie denti-nară carie primară carie de colet carie radi-culară carie reziduală

tissue fluid tissue under mucous membrane flaccid tissue pulp tissue guided tissue regeneration (perio-dont.) fibrous tissue elastometer tissue dissociation supporting tissue histology tissular aspect tissue culture tissue tolerance complication, intergrowth complicated fracture stasis standard finishing standard deviation (statistics.) standard error (statistics.) standard stereophotography stereoradiography stereoscope stereoscopic radiograph non-steroid anti-inflammatory agent steroids stethoscope stetho-scopy stomatology, dentistry stomatologic (al) stomatologist, dentist, dental surgeon subacute subjective carrier, support substrate sul-phamide sulphate sulphonamide twinge tapping trocar stabbing pain tar pricked wound carious, decayed carious lesion dentinal caries primary dental caries cervical caries root caries residual caries

szuvasodás / szuvasság szűkítés szűkítő szűk pupillájú szűkszájúság szűkület szűkület / stenosis / strictură szülésznő születés előtti születési arányszám születés utáni szűrő szűrőpapír, elektroforézishez használt tábla (fémből) táblázat tabletta tabletták, plakkfestő tabletta, rovátkoltro tábori ágy tachycardia / szapora pulzus tachypnoe / szapora légzés tag tágítás tágító tágítócsavar tágító, gyökértágító, gyökércsatornatágító ív tagolatlan tagozódás tagság (különböző testületeké) tagtárs / kolléga tágulási együttható v. érték tágulás, kötési tájékozódás tájékozódó sík tájék / testtájék talap / alj / alapzat talkum talp, fúrótartó tályog tályog, ínytályogképződés tályog, lágyrész tályog, nyirokcsomó tályog, palatinális tályog, paradentális tályog, peritonsillaris tályog, pulpatályog, vándorló tályog, gyökércsúcsi támasz támasz / oszlop / alátámasztás támaszték

carie, proces carios constricţie stenozant miotic microstomie istm, constricţie,stenoză, strictură stenoză, strictură moaşă prenatal indice de natalitate postnatal filtru hârtie pt. electroforeză placă tabel tabletă, pastilă tablete revelatoare tabletă divizată brancardă tahicardie tahi-pnee element, membru lărgire, alezaj, dilatare ac pt. lărgirea canalului şurub de expansiune instrument de lărgire a canalului radicular instrument de lărgire a canalului arc de dilatare nearticulat segmentare membru într-o asociaţie, calitate de membru coleg de facultate coeficient de expansiune expansiune de priză orientare plan de orientare regiune soclu talc suport pt. freze abces abces gingival formare de abces abces al ţesuturilor moi abces ganglionar abces palati-nal abces parodontal abces peritonsilar abces pulpar abces migrator abces periapical sprijin suport sprijin

cariosity constriction stenozed miotic microstomia neck, constriction stenosis, stricture midwife, maternity nurse prenatal birth rate postnatal filter electrophoresis paper slab table tablet disclosing tablets scored tablet stretcher tachycardia tachypnea element, member dilatation, expansion reamer dilatation / expansion screw, jackscrew (orthodont.) root reamers root canal reamer expansion arch (orthodont.) inarticulate division fellowship fellow coefficient of expansion setting expansion orientation orientation plane region socle, base talc bur stand abscess gingival abscess abscess formation soft tissues abscess lymph node abscess palatal abscess periodontal abscess peritonsillar abscess pulp abscess migratory abscess periapical abscess support support rest (pros-thodont.)

támasztócsont támasztócsücskök támasztófog támasztófunkció támasztóív támasztópont támasztószövet támasztószövetek támasztózóna támogat / fenntart / alátámaszt támogató gyógyszeres kezelés tamponálás / borogatás / tampon / pakolás tampon, jodoformos támpont, anatómiai támpont, cefálometriás tampon, vattagombóc tanácsadás, szájhigiéniás tanácsadó tanácskozás tanácsol / javasol tanár, egyetemi tanári kar tanársegéd, egyetemi tanítás / oktatás tanonc tanoncévek / inaskodás tanszék, fogászati (klinika) tantál tantálból készült műszer tantárgyak, kötelező tanterv tanulmány tanulmányi minta tanulmányi státusminta tanulmányoz tányér alakú exkavátor tapadás tapadás / adhézió tapadási képesség tapadás, paradentális tapadás, súrlódásos tapadást elősegítő ágens tapadást elősegítő anyag tapadóapparátus tapadókorong tapadó, nemtapadós tápanyag tapasz / ragtapasz tápcsatorna tápérték tapintásérzék

os de susţinere cuspizi de sprijin dinte pivot funcţie de sprijin arc de sprijin punct de sprijin ţesut de sprijin ţesuturi de susţinere zonă de sprijin susţine, sprijină terapie medicamentoasă de susţinere pansament, tamponament compresă iodoformată punct de reper anatomic reper cefalometric tampon educaţia igienei orale / bucale consilier consiliu sugerează profesor universitar personalul didactic preparator, asistent univesitar educaţie, instruire ucenic ucenicie departament dentar, disciplină, clinică universitară tantál instrument din tantál materie obligatorie plan de învăţămînt studiu model de studiu model de studiu studiază excavator discoid inserţie, adeziune aderenţă, adeziune capacitate de aderare, adeziune inserţie parodontală adeziune, blocaj prin fricţiune agenţi de îmbunătăţire a adeziunii material adeziv parodonţiu ventuză neaderent lipicios substanţă nutritivă leucoplast tub digestiv valoare nutritivă simţ tactil

supporting bone supporting cusps supporting tooth supporting function supporting arch supporting point supporting tissue supporting tissues support area support supported medication treatment packing iodoform gauze anatomic landmark cephalometric landmark tampon oral hygiene instruction, dental health education adviser council suggest university professor teaching staff university readership upbringing, education, instruction apprentice apprenticeship dental department tantalum tantalum instrument compulsory subjects programme, curriculum study study-model, study-cast study model, record cast, study cast study discoid excavator attachment, adhesion adherence, adhesion capacity of adhesion periodontal attachment friction grip adhesion promoters adhesive (material) attachment apparatus (periodont.) air vent nonadherent sticky, adherent, adhesive nutrient sticking plaster, adhesive tape/plaster, medical tape, band-aid digesting system, digestive apparatus, alimentary system food value, nutritive property touch(ing), feeling

tapintás / palpáció / taktilis tapintható táplálás, orrszondán keresztül való táplálás / táplálkozás táplálék táplálékfelvétel táplálkozás táplálkozás, hiányos táplálkozási betegség táplálkozási / élelmezési táplálkozási zavar tápláló tápláló funkció tápláló / tápértékű tápoldat táptalaj táptalaj, agaragar táptalaj, bouillon táptalaj, folyékony tárgyi utalás tárgykatalógus tárgylemez tárgylencse tárgymutató tarkóizom tarkómerevség tarkó / nyakszirt tarkótájék társadalombiztosítás társaság / közösség tartalék fogsor tartalék henger tartalom tartalom / téma tartály / edény tartás, marokra fogott tartó tartócsavar tartó, gyökérkezelőtűtartó / konténer tartó, matricatartó / pillér / támasz / oszlop / alátámasztás tartós hatás tartós ízületi kontraktúra tartószerkezet tartozék tasak tasakeltávolítás tasakhám / ínytasak hámja tasak, interradikuláris

pal-pare, palpaţie palpabil alimentare pe cale nazală alimentare, nutriţie aliment ingestie nutriţie, alimentare malnutriţie boală nutriţională nutritiv problemă de nutriţie nutritiv funcţie nutritivă nutritiv soluţie nutritivă mediu de cultură mediu de cultură din agar mediu de cultură pe bouillon mediu de cultură lichid referinţă catalog lamă microscopică obiectiv index muşchiul cefei rigiditatea cefei ceafă regiune cervicală asigurare socială comunitate proteză de rezervă cilindru de rezervă cuprins, conţinut subiect recipient ţinerea instrumentului în palmă cu punct de sprijin pe police stivă şurub de susţinere port tir-nerv container, recipient port matrice suport efect de durată con-tractură articulară durabilă congenitală structură de suport piese anexă, accesorii pungă suprimarea pungii epi-teliu al pungii gingivo-parodontale fund de sac interradicular

palpation palpable nasal feeding alimentation, feeding, nutrition food nutrition, alimentation, feeding nutrition, alimentation, feeding malnutrition nutritional disease nutritional nutritional disturbance nutritive nutritive function nutrient nutritive solution culture medium, culture broth agar culture medium for microorganisms culture-bouillon culture fluid subject reference subject catalogue microscopic slide, object slide object glass subject index nape muscle nape rigidity nape, back of the head cervical region social security community spare denture spare cylinder contents subject matter container, receptacle palm and thumb grasp anvil-block supporting screw broach holder container matrix holder stand, support durable, fast, lasting, persistent effect multiple congenital arthrogryposis supporting structures accessories pocket, crevice, cul-de-sac, periodontal pocket pocket elimination (periodontal) pocket epithelium interradicular pocket

tasak, ínytasakképződés tasakmélység tasakmélységmérés tasakmérő (paradentális) szonda tasak, paradentális tasak, supraalveoláris tasakszonda tasakszondázás, paradentális tasak / zacskó taurodont taurodontismus távolítás / abdukció távolság távolság, filmfókuszTBC / gümőkór technika, duplabeágyazásos technika / eljárás technikai technikai kézidarab technikai mérleg technika, multiband (sokgyűrűs) technika, párhuzamos kavitáspre-parálási technológia, fogászati technológia / módszer tégely tégely, olvasztóteher / megterhelés tehermentesítő varrat tehetetlenség / mozdulatlanság tej tejcukor / laktóz tejfluorozás tejfogak elvesztése tejfogak kihullása / fogváltás tejfogáttörés tejfogazat tejfog / dent decidui tejfogiv tejfog, perszisztáló tejkészítmény tejmetszőfog tejmirigy tejmoláris tejörlő tejsav tejsavas erjedés

pungă gingivală formarea pungii gingivo-parodontale adâncimea pungii, profunzimea fundului de sac determinarea adâncimii pungii gingivo-parodontale sondă pt. examinarea fundurilor de sac gingivo-parodontale pungă gingi-vo-parodontală / parodontală pungă parodontală supraalveolară sondă parodontală determinarea adâncimii pungii parodon-tale cu sonda sac taurodont taurodonţie abducţie distanţă distanţă fim-focal tuberculoză, TBC tehnică de ambalare cu nucleu central tehnică tehnic piesă de mână pt. laborator balanţă tehnică tehnică cu inele multiple tehnica paralelă de preparare a cavităţii tehnologie dentară tehnologie godeu creuzet încărcare sutură de decompresie inerţie, stabilitate lapte lactoză fluorizarea laptelui pierderea dinţilor temporari căderea dinţilor temporari erupţia dinţilor temporari dentiţie temporară, primară dinte de lapte, dinte decidual arcadă temporară persistenţa dinţilor de lapte lactate incisiv temporar glandă mamară molar temporar / de lapte molar temporar acid lactic fermentaţie lac-tică

gingival pocket pocket formation pocket depth periodontal probing pocket probe, periodontal probe gingival crevice, periodontal pocket supra-bony pocket, supracrestal pocket pocket probe, periodontal probe periodontal probing pouch, pocket tau-rodont taurodontism abduction distance target-film distance (radiol.) tuberculosis double-investing technique technique technical laboratory handpiece laboratory balance multiband technique (orthodont.) parallel technique (cavity preparation) dental technology technology jar crucible load tension suture inertia milk milk sugar milk fluorization loss of primary teeth exfoliation of deciduous teeth milk dentition primary / deciduous / temporary dentition deciduous / primary tooth, milk-tooth primary dental arch retained primary dentition milk formula primary,/ deciduous incisive mammary gland primary molar primary molar lactic acid lactic fermentation

tejszerű tejüveg / opálüveg tejüvegszerű tekercs / köteg teleangiectasia / hajszálértágulat telemetria, intraorális teleröntgen teleröntgenkép teleszkóp teleszkópkorona teleszkopprotézis telítés / telítődés telítetlen telített teli / tömör teljes adag teljes ajak- és szájpadhasadék teljes alsó-felső fogsor teljes anodoncia teljes arcot eltakaró maszk teljes borítókorona teljesítmény teljes kiirtás teljes / komplett teljes lemezes fogpótlás teljes műfogsor teljes röntgenstátus teljes száj röngenstátus teljes természetes fogazat teljes vastagságú lebeny téma temporomandibuláris diszfunkció-ból eredő fájdalomszindróma temporomandibuláris ízület temporomandibuláris ízületi ficam tengely tengely, condylaris tengelyeltérés tengely, forgási tengely, függőleges tengelyirányú tengelyirányú nyomás tengelyirányú sík tengely, kapocstengely körüli / tengelyszerű / axiá-lis tengely, mandibuláris tengely, nyílirányú tengelyszög tenyészet tenyészet, sejt tenzió / feszülés / nyomás

lăptos cristal opalin opalin rulou, spirală teleangiectazie telemetrie orală teleradiografie teleradiografie telescop coroană telescopică proteză cu telescop saturaţie, saturare nesaturat saturat compact doză totală labio-palatoschizis total proteză totală superioară şi inferioară anodonţie totală mască facială completă coroană de înveliş performanţă extirpare totală complet, total proteză totală dantură completă (artificială) examen radiografie complet al gurii radiografie orală totală dantură completă (naturală) lambou mucoperiostal subiect, tematică sindrom disfuncţional algic al ATM-re ATM - articulaţia temporo-mandibula-ră luxaţie ATM axă axă condilia-nă deviaţie axială axă de rotaţie axă verticală axial presiune axială plan axial axă croşetului axial axă man-dibulară axă sagitală unghi axial cultură cultură celulară tensiune

galactic opaline glass opaline roll, coil telangiectasia intraoral telemetry teleradiography teleradiogram telescope, anchor clamp band telescope crown overdenture saturation insaturated saturated dense, compact full dose complete lip and palate cleft full denture total anodontia full-face mask complete crown performance complete extirpation complete, full complete denture (complete denture prosthesis) set of teeth, complete denture (prosthodontics) full-mouth X-ray radiographic full-mouth survey complement of teeth mucoperiosteal flap subject myofascial pain dysfunction syndrome temporomandibular joint (TMJ) temporomandibular joint sprain axis, axle condylar axis axial deviation axis of rotation vertical axis axial axial stress axial plane clasping axis axial mandibular axis sagittal axis axial angle culture, cultivation culture (biol.) tension

tenziós erő / húzóerő tényező tényező, etiológiai tényező, hajlamosító tényező, késleltető tényező, növekedési terápia terápia, alternatív terápia, fogászati terápiás alapelv terápiás eszköztár terápiás fogszabályozás teratogen / fejlődési rendellenességet okozó teratológia / fejlődési rendellenességek tana teratoma / több csíralemezből származó veleszületett daganat tercier dentin térdreflex térfogatcsökkenés térfogat-növekedés térfogatsúly térfogatszázalék térfogat / űrtartalom / volumen / kötet terhelés, okkluzális terhelhetőség terhes nő / gravida / várandós terhesség terhességi epulis terhességi granuloma terhességi ínygyulladás terhességi ínymegnagyobbodás terjedelmes terjedés terjesztés térképnyelv térköz térköz, interokkluzális térköz, nyomásnak kitett térköz, nyomástól mentesített térköz v. patológiás hasadék tér-, kristályrács termék termék, bomlástermékek, fogászati természetes természetes fogazat természetes formájú / anatómiás természetes gyógykezelés termikus, hőterminális fogsorzárás / okklúzió terminális / végső

forţă de tracţiune factor factor etiologic factor pre-dispozant factor de inhibare factor de dezvoltare terapie terapie alternativă terapeutică dentară principiu terapeutic arsenal terapeutic orto-donţie corectivă teratogen teratologic teratom dentină terţiară reflex patelar scădere volumetrică creştere volumetrică greutate volumetrică procent volumetric volum solicitare ocluzală rată de incărcare gravidă graviditate, sarcină, gestaţie epulis de sarcină granulom gravidică gingivi-tă gravidică hiperplazie gingivală gravidică voluminos propagare transmitere limbă geografică spaţiu spaţiu interocluzal de repaus spaţiu expus presiunii spaţiu ferit de presiuni nişă defectuoasă reţea cristalină produs produs de descompunere, putrefacţie produse stomatologice natural dentiţie naturală anatomoform fizioterapie termic ocluzie terminală terminal

tensile stress factor aetiologic(al) factor predisposing factor inhibition factor growing factor therapy alternative therapy dental therapeutics therapeutic principle armamentarium corrective orthodontia teratogenic teratology teratome, dermoid tumo(u)r tertiary dentine knee jerk volume diminution volume growth volume weight volume percentage volume occlusal load charging rate pregnant woman pregnancy, gestation pregnancy epulis gravidarum granuloma (pregnancy granuloma) pregnancy gingivitis pregnancy gingival hyperplasia bulky spreading, extension transmission, spreading geographic tongue, benign migratory glossitis space interocclusal clearance / gap, freeway space pressure area relief area faulty embrasure crystal lattice product product of degradation dental products natural natural dentition anatomic form physiotherapy thermic terminal occlusion terminal

terminális zárásban történő regisztrálás terminális szájnyitáskor felvett fejecspozíció terminus termoplasztikus funkciós lenyomatanyag termoplasztikus / hőre lágyuló termoplasztikus műanyag /hőre lágyuló műanyag termosztát terpesz, ajakterület terület, besugárzott terület, buccalis interdentális terület, kontaktterület, lezárási hátsó terület, nyomásnak kitett terület, nyomástól mentesített terület, nyomást viselő terület, operálandó terület, retenciós terv terv, kezelési terv, műtéti terv, szakmai / kutatási tervezet test testalkat testápolás testes elmozdulás / vándorlás (fogé) testfolyadék testhelyzeti testi / fizikai test közepe felé irányuló testnedvek testsúly testszag / izzadság testtartás testtartás, felegyenesedett testtartás, munkavégzés során felvett testület, orvosi (kamara) teszt, biológiai teszt, chi-négyzet tesztcsoport tesztek, diagnosztikus teszt / próba teszt, próbafúrás teszt, provokációs tetanusz / merevgörcs tétharapás tétlenségi sorvadás tetraciklin

înregistrarea relaţiei mandibu-lare în poziţie terminală poziţie finală de deschidere maximă termen, trimestru material de amprentă funcţională termoplastică termoplastic răşină termoplastică termostat îndepărtător bucal suprafaţă suprafaţă iradiată nişă vestibulară, ambrazură vestibulară arie de contact spaţiul posterior de închidere spaţiu expus presiunii spaţiu ferit de presiuni zonă care suportă presiunile regiunea de operat suprafaţă de retenţie planificare planificarea tratamentului, plan de tratament plan de operaţie plan de cercetare corp statură, stare fizică îngrijire corporală mişcare / dislocare corporală secreţie corporală, fluid corporal postural fizic, somatic medial secreţii corporale greutate corporală miros corporal postură ortos-tatism poziţie de lucru colegiul medicilor test biologic testul chi grupă experimentală, eşantion teste de diagnostic test, probă testarea vitalităţii pulpare prin frezaj explorator test de provocare tetanos ocluzie cap la cap atrofie de inactivitate tetraciclină

jaw relation terminal record terminal hinge position term functional thermoplastic impression material thermoplastic thermoplastic resin thermostat cheek retractor area, surface radiation field buccal embrasure, vestibular embrasure contact area post-dam area (prosthodont.) pressure area relief area stress-bearing area operation area retention area planning treatment planning operative planing project body setup, physique body care bodily movement (orthodont.) body fluids postural physical medial body fluids body weight body odour posture upright position working position medical board bio-assay chi-square test (statistic) experimental group (epidemiol.) diagnostic test test, trial pulp vitality exploration test provocative test tetanus, lock-jaw edge-to-edge occlusion (edge-to-edge bite) inactivity athrophy tetracycline

téves diagnózis téves érzet / dysaesthesia téves negatív téves pozitiv tézis thrombin thrombin előanyaga thrombocyte thrombocytahiány thrombocytopenia thrombopeniás purpura / Werlhof-kór thrombus tic / arcrángatódzás tífusz, hastífusz, kiütéses tines tipikus tipizálás típus típusba sorolás típusok szerinti osztályozás tireotrop hormon tiroxin tiszta tiszteletdíj, orvosi tisztiorvos tisztítás tisztítás / depurálás tisztítás, ultrahangos tisztítható tisztító titán alapanyagú csap titrálás T-kapocs T-kengyel / T-rúd tojás alakú / ovális tojássárgája tokba zárt tokfelhasítás / capsulotomia tok, ízületi tok / kapszula / támasztószövet tokszalag / ízületi tok toldalék toldalék, fordulatredukáló toll, applikációs tollszárfogás tolómérce / subler Tomes-féle rost tomográfia / rétegfelvétel tompa érzékenység tompa fájdalom / fájás tompa vég tompa végű csipesz tompa végű sebészeti kampó tompa végű szonda tompított tonsilla lingua

diagnostic eronat dises-tezie fals negativ fals pozitiv teză trombină protrombi-nă trombocit trombocito-penie trombocito-penie purpură trombocitopenică tromb tic, prosopospasm febră tifoidă tifus, tifos exen-tematic şuviţă tipic, specific tipizare tip tipizare tipizare hormon tiroi-dian tiroxină pur, clar onorariu medical medic de sănătate publică curăţare detartraj curăţare ultrasonică curăţabil substanţă de curăţat, racletă D.C.R din titan titrare croşet în T bară în formă de T oval gălbenuş de ouă încapsulat cap-sulotomie capsulă articulară capsulă, teacă, ţesut înconjurător ligament capsular extensie angrenaj reductor pensulă de aplicare ţinerea unui instrument ca pe stilou calibrator cu culisare fibră Tomes tomografie sensibiltate estompată durere estompată / surdă extremitate tocită, boantă, plană pensă cu vârf bont depărtător cu ghiare boante sondă rotunjită obtuz amigdală lingua-lă

false diagnosis dysaesthesia wrong negative wrong positive thesis thrombin prothrombin thrombocyte thrombocytopenia thrombocytopenia pseudoh(a)emophilia thromb tic typhoid fever enteric fever coil of hair typical, specific standardization, typing type typing typing thyrotropic hormone thyroxine pure, clear medical bill medical officer of health cleaning, cleansing depuration, scaling ultrasonic cleansing cleansable cleanser titan pin titration T-clasp T-bar oval yolk encapsulated capsulotomy, capsotomy articular capsule, joint capsule capsule, shell, capsid capsular ligament extension, annex reduction gear applicator brush pen grasp sliding caliper Tomes fibre tomography dull sensitiveness dull pain blunt end blunt forceps blunt hook-retractor blunt probe obtuse lingual tonsil

tonsilla / mandula tonsilla pharyngea tonsillitis tónus / feszülés tónus, izomtopográfia torlódás torlódott fogak torok torokhang toroknyílás /torokszoros toroköblítő folyadék tórusz, mandibuláris tórusz, palatínus torz fejlődés torzió / csavarás továbbképzés továbbképzés, fogászati tovafutó drótvarrat tovafutó kapocs tovafutó kapocssín tovafutó varrat tovaterjedés toxemia toxicitás / mérgező hatás toxikus toxin többcsapos öntvény többcsücskű többfelszínű v. összetett üreg többgyökerű több komponensű műanyag / kom-pozit többlet több mirigyre kiterjedő több okra vonatkozó több pillérű híd többrétegű hám többrétegű transzplantátum többszörös góc többszörös melléküreg-gyulladás többszörös nyirokcsomó-gyulladás többszörös sérülés többszörös törés többször szült nő többujjúság tökéletes / hibátlan tökéletlen csontképződés tölcsér tölcsér alakú nyílás tömeg tömeges megelőzés töménység tömés

amigdală amigdală faringiană amigdalită tonicitate tonus muscular topografie inghesuire dinţi înghesuiţi faringe voce guturală faringe soluţie pt. gargară torus mandibular torus palatin teratogeneză torsiune perfecţionare ulterioară perfecţionare stomatologică postgraduală ligatură de sârmă continuă croşet continuu atelă cu croşet continuu sutură continuă proliferare toxemie toxicitate toxic toxină turnatură cu tije multiple multicuspidat cavitate compusă pluriradicular compozit surplus pluriglandular, multiglandular pluricau-zal, plurietiologic, multifactorial R.P.F cu stâlpi multipli epiteliu stratificat transplant pluristartificat focare multiple pansinuzită poliadenită leziuni multiple, politraumatism fractură multiplă multipara polidactilie perfect osteo-geneză imperfectă pâlnie orificiu în formă de pâlnie masă profilaxie colectivă concentraţie obturaţie

tonsil pharyngeal tonsil tonsillitis tonality muscle tone / tonus topography crowding jammed dentition pharynx, gullet guttural voice fauces rinsing-liquid, mouthrinse mandibular torus torus palatinus teratogenesis torsion further training continuing dental education multiple loop wiring continuous clasp, continuous beam, continuous bar retainer continuous clasp splint chain / continuous suture proliferation toxemia, toxicemia toxicity toxic toxin multiple posts casting pluricuspidate compound cavity multirooted composite surplus pluriglandular pluricausal multiple abutment F.P.R stratified epithelium sandwich grafting multiple foci pansinusitis polyadenitis multiple injuries, poly traumatic multiple fracture multipara polydactily perfect imperfecta osteogenesis funnel choana mass collective prophylaxis concentration filling, plug, stopping

tömés, aranytömés, elégtelen töméselhorgonyzás tömésfelszín tömés, gyökértömés, ideiglenes tömés, retrograd tömést vagy fazettát rögzítő csap tömésszél tömítés tömítettség hiánya tömlő tömőanyag tömőanyag, alábélelő tömőanyag, fényre kötő tömőanyag, fluorid felszabadító tömőanyag, ideigleges tömőanyag, kemény ideiglenes tömőanyag, kompozit tömőanyag, lágy ideiglenes tömőanyag, műanyag bázisú esztétikus tömő, automata tömő, bajonett alakú tömő, gömbtömő, guttapercha tömő, gyökércsatornatömő, hasáb alakú tömő, kézitömő műszer tömőműszer, rombusz alakú tömörítés tömörítés, amalgam tömörítés (amalgam), mechanikai (gépi) tömörítési módszer, függőleges / vertikális tömörítés, kézi (amalgam) tömörítés, oldalirányú tömörítés, ultrahangos vibrációs tömörítő, aranyfólia tömörítő eszköz, húzó mozdulattal tömő, vibrációs törékeny törékenység törés törés, állkapocstörés, állkapocs kondilusz alatti törés, alveolus

obturaţie din aur obturaţie incompletă ancorarea obturaţiei suprafaţa obturaţiei obturaţie de canal obturaţie provizorie obturaţie retrogradă stift, nit de fixare a faţetei sau obturaţiei marginea obturaţiei tampon defect microscopic de etanşeitate chist material de obturaţie material pt. obturaţie de bază material de obturaţie fotopolimerizabil material de obturaţie cu emisie de fluo-ruri material de obturaţie provizorie material de obturaţie provizorie dură material de obturaţie compozită material de obturaţie provizorie moale material de obturaţie fiziono-mică pe baza de polimeri fuloar automatic fuloar in baionetă fuloar rotund obturator de gutapercă fuloar radicular fuloar rectangular fuloar de mână instrument de obturaţie, fuloar fuloar cu cap romboidal condensare, comprimare condensarea amalgamului condensare mecanică tehnica condensării verticale condensare manuală condensare laterală condensare cu ultrasunete fuloar pt. aurificare fuloar pt. mişcare de tracţiune aparat de condensare prin vibraţie fragil fragilitate fractură fractură maxilarului inferior / mandibular fractură subcondiliană fractură osului alveolar

golden filling incomplete restauration filling anchorage filling surface root canal obturation (root canal filling) temporary filling / stopping retrograde obturation / filling retention pin filling border stopper microleakage cyst filling material cavity liner light-curing filling material fluoride-releasing restorative material temporary filling material hard provisional cavity liner composite resin filling material soft provisional filling material acrylic resin filling material automatic plugger bayonet-condenser round plugger, round condenser gutta-percha plugger root canal-plugger quadrangle condenser, square plugger hand plugger / condenser filling / stopping instrument parallelogram condenser condensation amalgam condensation mechanical condensation vertical condensation manual condensation lateral condensation ultrasonic vibration condensation gold-plugger, foil plugger back-action condenser vibratory condenser fragile fragility fracture jaw/-mandibular fracture subcondylar fracture alveolar fracture

törés, axiális irányú törés, csonttörés, darabos törés, foggyökér törés, függőleges törés, gyökértörés, haránttörés, hosszanti törési ellenállás / törőszilárdság törési felület törés, koponyaalapi (Le Fort II) törés, kraniofaciális LeFort III-típu-sú törés, lövés által okozott törés, nyílt v. komplikált v. összetett törés, orbitaalaptörés, zárt törés, zománctörés, zöldgally- (fracture â bois vert) törés, szilánkos törlés törmelék törmelékarany törmelék, csonttörmelék, fúrási törött állkapocs törött csont rögzítése törpe törpe / hypophysaer törpenövés / törpeség tör / reped tört végek elmozdulása / diszloká-ciós fraktúra tört végek rossz illeszkedése reconsolidare vicioasă a unei fracturi tört végek rögzítése / fixációja törvényszéki fogorvostan törzs törzs, baktériumtörzsfejlődés törzstenyészet tövises trabecula trabecularis csont trabecularis csontszerkezet trabecularis / gerendázott trabecularis v. gerendázott rajzolat tracheal is tracheotomia / légcsőmetszés tracheotomiás kanul tragus / fülcsap

fractură în sens axial fractură osoasă fractură cominu-tivă fractură radicu-lară fractură verticală fractură radiculară fractură transversală fractură longitudinală linie de rezistenţă suprafaţă de fractură fractură de baza al craniului (Le Fort II) disjuncţie craniofacial LeFort III fractură de etiologie balistică fractură deschisă fractură subor-bitară fractură închisă fractură de smalţ fractură în lemn verde fractură / sfarâ-mere, zdrobire, pulverizare tamponare, ştergere rest, detritus resturi de aur sechestru detritus de fre-zare maxilar fracturat imobilizarea osului fracturat pitic nanism hipofizar nanism crapă, sparge deplasarea fracturii malunion of a fracture imobilizarea capatelor de fractură stomatologie medico-legală corp colonie bacte-riană filogeneză colonie spinos trabeculă os trabecular structură osoasă trabeculară trabecular desen trabecular traheal traheotomie canula de traheotomie tragus

axial fracture bone fracture comminuted fracture root fracture vertical fracture root fracture transversal fracture longitudinal fracture crushing strength fracture surface craniofacial fracture (Le Fort II) craniofacial disjunction fracture gunshot fracture compound fracture blow-out fracture closed fracture enamel fracture greenstic fracture splinter / comminution fracture wiping, drying debris, detritus gold scrap sequester, sequestrum milling debris fractured jaw fixation of fracture, fracture immobilization dwarf pituitary dwarf dwarfism crack fracture dislocation

fixation of fracture forensic dentistry body strain (biol.) phylogenesis colony spinous trabecula trabecular bone trabecular bone structure trabecular trabecula pattern tracheal tracheotomy trachea cannula tragus

tranqvilláns szer transcortical is / a cortexen áthatoló transzdentális v. transzradikulá-ris) fixáció transzformátor transzfúzió / vérátömlesztés transzlációs mozgás transzmissziós elektronmikroszkóp transzparencia / áttetszőség transzparens dentin transzplantáció transzplantál / átültet transzplantátum transzplantátum, autoplasztikus transzplantátum, bőr transzplantátum, heteroplasztikus transzplantátum revaskularizáció-ja transzradikuláris fixáció transzseptalis rost transzverzális Cristhensen-jelenség transzverzális gerinc transzverzális / harántirányú transzverzális kompenzációs görbe transzverzális okklúziós görbe / Wilson-görbe transzverzális sín trauma, fúrási trauma, okkluzális v. rágófelszíni traumas traumas csontciszta traumas fekély traumas okklúzió traumatogen / sérülés okozta traumatológia tremor / reszketés / remegés trepanácio trepanációs biopszia trepanációs kavitás trepanációs nyílás trepan ál ás / kinyitás / lékelés trepánfúró trifurkáció trifurkáció radicis dentis trigeminus eredetű trigeminus neuralgia triggerzóna / fájdalomkeltő zóna trigónum, retromolaris triklórecetsav trilaterális / háromoldalú

tranchilizant transcortical transfixaţie dentară transformator rotativ transfuzie mişcare de translaţie microscop electronic cu transmisie transparenţă dentină transparentă transplantare transplantează transplant, grefă grefă autoplastică transplant epidermic transplant / grefă heteroplastică revascularizarea transplantului fixaţie transradiculară, transfixaţie fibră transep-tală fenomenul Cristensen transversal creastă transversală transversal curbă de compensaţie transversală curbă de ocluzie transversală, curba Wilson şină transversală traumă de frezare traumă ocluzală traumatic chist traumatic intraosos ulceraţie traumatică ocluzie traumatică traumatogen traumatologie tremur trepanare biopsie prin trepanare cavitate de trepanare orificiu de trepanare trepanaţie freză trepan trifurcaţie trifurcaţie radiculară trigeminal nevralgie a trigemenului, prosopalgic zonă de descărcare, (zonă trigger) triunghi retromolar acid tricloracetic trilateral

tranquil(l)izer transcortical diadontic implant rotary converter transfusion translatory movement transmission electron microscope transparency transparent dentine transplantation graft transplant graft, free grafts autoplastic graft epidermic / epidermal graft heteroplastic transplant revascularization graft endodontic implant (diadontic implant) transseptal fibre transverse Christensen's phenomenon transverse crest transverse mediolateral curve tran-verse occlusal curve, curve of Wilson cross-arch bar splint, transverse splint milling trauma occlusal trauma traumatic traumatic bone cyst traumatic ulcer traumatic / traumatogenic occlusion traumatogenic traumatology trembling trepanation punch biopsy cavity access root canal / cavity access trepanation trepanation bur trifur-cation trifurcation of root trigeminal trigeminal neuralgia trigger zone retromolar triangle trichloracetic acid trilateral

trinitrófenol / pikrinsav trismus trituratio / eldörzsölés trokár / szúrcsap / üreges tű trombózis T-rugó T-típusú hurok tubákolás / dohánypor szippantás tuber / dudor / gumó tuberkulum, artikuláris tuberkulum, Carabelli- / járulékos fogcsücsök tuberkulum, dentális tuberkulum, distomoláris tuberkulum, lingvális tuberkulum, paramolaris tuberkulum, széli tuber, maxilláris tuberplasztika tubuláris dentin tubus, intubációs tubus, nazotracheális, orr-garati tudat tudat alatti tudatos tudomány tudomány, magatartási tudományok tudományos bizottság tudós (ember) túladagolás tulajdonság túlburjánzás / túltengés túlélés / életben maradás túlérett túlérő túlérő tömés v. koronaszél túlérzékeny túlérzékeny dentin túlérzékeny / hiperszenzibilis túlérzékenység túlérzékenység, allergiás túlérzékenység, dentin túlexponálás túlfejlődött túlfolyócsatorna túlharapás, horizontális túlharapás, vertikális / mélyharapás túl nagy adag túlnövés / hiperplázia / szövetszaporodás túltelítettség túltengés / hipertrofia túlterhelés túltermelés túlzott elválasztás

acid picric trismus triturare trocar tromboză arc în formă de T ansă în formă de T mestecarea / aspirarea tutunului tuberozita-te tubercul articular tuberculul lui Carabelli tubercul dentar tuberculul distomolar tubercul lingual tuberculul paramolar tubercul marginal tuberozitatea maxilarului superior plastia tuberozi-tăţilor dentină tubula-ră tub pt. intuba-ţie tub nazotreheal conştiinţă subconştient conştient, lucid, treaz stiinta ştiinţa comportamentului ştiinţe comitet ştiinţific înţelept supradozare proprietate, calitate hiper-plazie supravieţuire supramaturat debordant obtu-raţie, coroană debordantă hipersensibil dentină hiper-estezică hipersensibil hipersensibilitate reacţie alergică hipersensibilitate dentinară supraexpunere supradezvoltat, hi-perplazic canal de evacuare spaţiu de inocluzie sagitală supraacoperire verticală supradoză hiperplazie suprasaturaţie hiperto-fiere supraîncărcare supraproducţie hipersecreţie

picric acid trismus trituration trocar / trochar thrombosis T-spring T-loop snuff dipping tuberosity articular tubercle Carabelli's tubercle dental tubercle distomolar tubercle lingual tubercle paramolar tubercle marginal tubercle maxillary tuberosity tuberoplasty tubular dentine intubation tube nasotracheal tube consciousness subconscious conscious science behavioural science sciences scientific committee sapient overdosing property, quality hyperplasia survival overmature overhanging overhanging supersensitive, hypersensitive hypersensitive dentine supersensitive, hypersensitive, hyper(a)estetic hypersensitivity allergic reaction dentine, hypersensitivity overexposure overdevelopment, hyper-plasic spillway overjet vertical overbite, overlap overdose overgrowth supersaturation overdevelopment overloading overproduction supersecretion

tumor tumor, Burkitttumor, jóindulatú tumor, malignus v. rosszindulatú tumor, primer tumor, vegyes turbina turbinafúró, vízhűtéses turbina kézidarab Turner-fog tű tű alakú csontkinövés tű, aláöltő tüdő tüdőbetegség, porbelégzés okozta tüdőgyulladás tű, egyszerhasználatos tűfogó tű foka tű, gombostű, gyökércsatorna tűimplantátum tűimplantátum, endosealis tű, injekciós tükör tükör, egyszerhasználatos műanyag tükörkép tükör, konkáv v. homorú tükörnyél tünetcsoport / szindróma tüneteket nem mutató tünet, hirtelen fellépő tüneti / átmeneti / palliatív tüneti / enyhítő kezelés tüneti / szimptómás tünet, kezdeti tünet / kórtünet / szimptóma tünetleírás tünetmentes tünetmentes fog tünet nélkül tünettan tünet, vele járó tűréshatár tűrhetetlen tüskés sejt tüsszentés tyroglossus Tzanck-sejtek újezüst/ alpakka ujj ujjal ellenőrizni ujjbegy ujjösszenövés ujjszopás ujjtartás / ujjhelyzet

tumoare tumoră Burkitt tumora benignă tumora malignă tumoră primară tumora mixtă turbină turbină cu răcire cu apă piesă de mână tip turbină dinte Turner ac exostoză ac de sutură plămân silicoză pulmonară pneumonie ac de unică folosinţă portac ferestruică spinoasă ac de gămălie ac de canal implant ac implant ac intraosos ac de seringă oglindă oglindă dentară de unică folosinţă imagine in oglindă oglindă concavă mâner de oglindă sindrom asimpto-matic simptom cu debut brusc paliativ tratament simptomatic / paleativ simptomatic simptom iniţial simptom semiotica asimptomatic dinte asimptomatic asimptomatic semiologie simptom asociat prag de toleranţă insuportabil celulă ciliată strănut, strănutare tireoglos celulele Tzanck alpaca deget control tactil pulpa degetelui sindactilie sugerea degetelor poziţia degetelor

tumo(u)r Burkitt's tumo(u)r benign tumour malignant tumo(u)r / growth primary tumo(u)r mixed tumor airotor air-turbine air-turbine handpiece Turner's tooth needle spicule ligature needle lung pneumoconiosis pneumonia, inflammation of the lungs disposable needle needle holder, suture forceps eyelet pin root shaping and filling needle needle implant needle endosteal implant injection / hypodermic needle mirror disposable dental mirror mirror image concave mirror mirror handle syndrome subclinical shower palliative symptomatic treatment / therapy symptomatic initial symptom symptom sem(e)i-ology asymptomatic asymptomatic tooth asymptomatic symptomatology, sem(e)iology concomitant sign unbearable intolerable, insupportable prickle cell sneeze, sneezing thy-roglossal Tzanck-cells German silver finger finger control finger pad syndactylia finger sucking, finger sucking habit finger position

ujjvédelem ujjvédő újonnan észlelt caries (követéses epdemiológiai vizsgálatok alapján) újraaktiválás újrabeültetés újraélesztés újrafertőzés / újrafertőződés újraimplantálás újraképződés újraoltás újszülött újszülötti / neonatal is ulceratio ulceratio, herpetiform ulcus / fekély ulcus rodens ultracentrifuga ultrahang ultrahangkészülék ultrahangos depuráló kézidarab ultrahangos depurátor ultrahangos preparálás ultrahangos tisztítás ultrahangos / ultraszonikus ultrahangos vibrációs tömörítés ultraibolya fény ultraibolya fényre kötő műanyag ultraibolya / ibolyántúli ultraibolya-sugárzás ultramikroszkóp ultramikroszkopikus ultrarövidhullámok ultrastruktúra unilaterális condylus hyperplasia unilaterális condylus hypoplasia unilocularis radiolucentia univerzális kapocs univerzális készülék univerzális laboratóriumi olló / lemezolló uralkodó tünet urea uremia urémiás urticaria angioneurotica urticaria / csalánkiütés usura / kimaródás utántöltő utasítás / útmutatás utófájdalom utóhatás

protecţia degetelor apărător de deget studiu longitudinal al bolii carioase reactivare reimplantare, re-plantare reanimare, resuscitare rein-fecţie reimplantare regenerare revaccinare nou-născut neonatal ulcerare ulceraţie herpetiformă ulcer, şancru ulcus rodens ultracentrifuga ultrasunet aparat cu ultrasunete piesă de mână ultrasonică aparat de detartaj cu ultrasunete preparare cu ultrasunete curăţare ultrasonică ultrasonic condensare cu ultrasunete lumină din spectrul U.V. material compozit cu polimerizare la raze U.V. ultravioletă, U.V. radiaţie U.V. ultramicro-scop ultrami-croscopic unde ultrascurte ultrastructură hiperplazie condiliană unilaterală hipoplazie condiliană unilaterală radi-otransparenţă uniloculară croşet universal aparat universal foarfecă de laborator simptom predominant uree uremie uremic urtica-rie angioneurotica urticarie uzură reîncărcabil, reşarjabil indicaţie durere tardivă efect tardiv

finger protection finger cot, finger strut new caries (epidemiol.) reactivation replantation, reimplantation reanimation, resuscitation reinfection reimplantation regeneration revac-cination newborn child neonatal ulceration Coxsackie virus stomatitis ulcer rodent ulcer ultracentrifuge ultrasound, ultrasonic waves ultrasonic apparatus ultrasonic handpiece ultrasonic sealer ultrasonic preparation ultrasonic cleansing ultrasonic ultrasonic vibration condensation ultraviolet light (UV), ultraviolet radiation ultraviolet radiation cured resin ultraviolet (U.V.) ultraviolet radiation ultramicroscope ultramicroscopic ultrashort waves ultrastructure (histol.) hyperplasia of mandible, unilateral condylar hypoplasia of mandible, unilateral condylar unilocular radiolucency universal clasp universal appliance universal plate-scissors predominant symptom urea ureamia ur(a)emic urticaria, angioneurotic oedema nettle-rash abrasion, attrition, erosion replenishable (radiol.) indication after-pain belated effect, after-effect of illness, post-effect

utókezelés uveoparotitis / Heerford-szindróma UV-fényre kötő kompozit tömőanyag UV - ibolyántúli sugár uvula bifida / hasadt uvula uvula / nyelvcsap üledék ülés / gyűlés üllő ülő helyzet üreg üreg alja üreg, approximális üreg, arcüreg, buccalis üreg, csontüreg, disztális üreg, egyszerű üreges üreges / barlangos üreges fej / holtfej (műszeré) üreges v. gerendás csont üreg, experimentális üreg fala üreg, fissurális üreg, Highmore- / sinus maxilláris üregképzés üregképződés üregkészítés üreg, kialakított üreg, lingvális üreg, meziális üreg, mezio-okkluzális üreg, okkluzális üregtisztítás üszkös üszkösödés, száraz ütés ütésállóság-vizsgálat ütési szilárdság ütközőfelület ütköző, okkluzális ütközőpontok, okkluzális ütközővel ellátott tű üvegedény üveggömb-sterilizátor üveghenger üvegionomer cement üveglap, cementkeverő üveglap, keverő üveglemez / üveglap

tratament tardiv uveo-parotidită, sindrom Heerford material de obturaţie cu poli-merizare la UV radiaţie ultravioletă lue-tă bifida omuşorul, uvula, luetă sediment şedinţă nicovală poziţie şezândă cavitate, excavaţie, cavernă, sinus baza cavităţii cavitate pro-ximală sinus maxilar cavitate bucală cavitate osoasă cavitate distală cavitate simplă lacunar, cavitar cavernos cap tubular os trabecular frezaj explorator, testul cavităţii peretele cavităţii cavitate la nivelul unei fisuri antrul lui Highmore formare de cavitate cavitaţie excavaţie, preparare de cavitate cavitate preparată cavitate linguală cavitate mezială cavitate mezio-ocluzală cavitate ocluza-lă toaleta cavităţii gangrenos gangrena uscată lovitură test de şoc rezistenţa la lovire, forţă de impact suprafaţă de contact sprijin / stop ocluzal puncte de contact ocluzal, stopuri ocluzale ac cu opritor / stoper vas de sticlă aparat de sterilizare cu biluţă de sticlă cilindru de sticlă ciment ionomer de sticlă placă de sticlă pt. prepararea cementului placă de sticlă pt. amestec placă de sticlă

after-care, follow-up care/treatment, belated treatment uveoparotid fever ultraviolet radiation curing filling material UV, ultraviolet bifid uvula uvula, throat-flap sediment, dregs meeting anvil, incus sitting down position cavity, excavation, hollow, sinus cavity basis proximal cavity genyantrum, maxillary sinus buccal cavity bone cavity distal cavity simple cavity lacunar cavernous hollow head trabecular bone cavity test (epi-demiol.) cavity wall fissure cavity Highmore antrum excavation cavitation cavity preparation prepared cavity lingual cavity mesial cavity mesiocclusal cavity occlusal cavity toilet of a cavity gangrenous dry gangrene blow, impact impact test impact resistance / strength contact surface occlusal rest / stop occlusal interferences stop-needle glass vessel glass bead sterilizer glass-cylinder glasionomer cement glass slab mixing glass slab glass slab / plate

üvegszál üvegszálas merevítésű híd üvegszerű vágás vágási él / metszőéi vágóéi vágószerszám vágószerszám, dupla vágóélű vagusátmetszés vagustúlsúly / vagotonia V-agyideg / nervus trigeminus vak vakjárat (pl. nem átjárható sipoly) vakság vakuólaképződés vakuoláris vakuóla / sejtüregecske vákuumban égetett porcelán vákuumbeágyazás vákuumkamra vákuumkeverés vákuum / légüres tér vákuumöntés váladék váladékelvezető csík váladék, gennyes váladékképző váladék, orális valamin keresztül rögzítés válaszfal / sövény / szeptum vállas korona vállas korona v. üreg előkészítésénél a széli zárás pereme vállas preparáció / csiszolás vállfúró váll, legömbölyített váll nélküli korona vállsülyesztő fúró váll v. üreg (csonkelőkészítés kapcsán) valóság váltóáram változás, mesterségesen előidézett változat változatlan / ismételt változatos változó változó irányú erő vándorlás / helyváltoztatás vándorló vándorló sejt vándorló tályog var várakozás várható élettartam variancia

fibră de sticlă RPF cu fibre de sticlă sticlos secţionare, tăiere margine tăioasă rebord tăios instrument de tăiere instrument de tăiere cu lamă dublă vagotomie vagoto-nie nerv trigeminal orb fistulă oarbă cecitate vacuolizare vacuolar vacuolă porţelan ars în vid ambalare în vacuum cameră de vid amestecare în vid vacum, vid turnare în vid exudat, secreţie dren scurgere purulentă secretor secreţie bucală trans-fixaţie sept coroană cu prag bizou preparaţia bontului cu prag freză pt. modelarea pragului margine oblică coroană fără prag freză cilindrică cu capăt tăios prag realitate curent alternativ artefact variantă stereotip, constant variat variabilă forţă cu direcţie alternantă mig-raţiune migrator celulă migratoare abces migrator crustă aşteptare prognoză de viaţă variaţie

vitreous carbon glass fiber-reinforced bridge / FPD vitreous sectioning, cutting cutting border cutting edge cutting instrument bibevelled cutting instrument vagotomia vagotonia fifth / trigeminal nerve blind blind fistula blindness vacuolization vacuolar vacuole vacuum fired porcelain vacuum investing vacuum chamber vacuum mixing vacuum vacuum casting exudate, secretion drain purulent discharge secretory oral fluid transfixation septum shoulder crown bevel shoulder preparation shouldering bur chamfer shoulderless crown cylindrical end-cutting bur shoulder, threshold reality alternating current artefact version, variant constant, unvaried varied, diversified variable (statistics) jiggling force (periodont.) migration floating wandering / migratory cell migratory abscess scab, crust expectation life expectancy variance

varicella / bárányhimlő variola / himlő varix / visszértágulat várószoba varrat varrat, aláöltő varrat, csontvarrat, egyesítő varrat, fel nem szívódó varrat, felszívódó varrat, fesztelenítő varratfonál, felszívódó varratgennyesedés varrat, intracutan varrat nélküli forrasztásmentes gyűrű varrat, süllyesztett varrat, tehermentesítő varrat, tovafutó varrat v. öltés, szituációs varróanyag varrókészlet (sutura elhelyezéséhez szolgáló műszereket tartalmazó kazetta) varrótű vascularisatio / érképződés vascularis / érrel kapcsolatos vasoactiv vasodilatator / értágító vas-oxid vastagodás vastagság vastartalmú vászon polírkorong vatta vattagombóc vattaszálcsa vattatampon / dugasz vattatekercs vattatekercs-adagoló vattatekercs-ártalom vattatekercstartó vattatekercstartó a szájban vázasítás / lesoványodás váz, csontvazelin / ásványi zsiradék váz-izomrendszer vázlat vazomotor / érmozgató vazomotor kollapszus vazopresszin váz, sztróma védekezés (pl. fagocitás) védelem védettség / immunitás védő

varicelă variolă varicozita-te sala de aşteptare sutură sutură de separaţie calus osos sutură de aviva-re sutură neresorbabilă sutura rezor-babilă sutură de decompresie material de sutura rezorbabil abces de fir de sutură sutura intra-dermică inel fără sudură sutură înfundată sutură de decompresie sutură continuă sutură de poziţie material de sutură trusă pt. sutură ac de sutură vas-cularizaţie vascular vasoactiv vasodilatator oxid de fier îngroşare grosime feros puf vată buletă de vată filament de vată tampon de vată rulou de vată dozator de rulou de vată afecţiune cauzată de ruloul de vată suport pt. vată instrument de menţinut ruloul de vată schele-tizare schelet vaze-lină sistem neuromuscular schemă vasomotor colaps vazopresin stroma imunitate, apărare fagocitară apărare, protecţie imunitate protector

chicken-pox smallpox, variola varicosity reception / waiting room stitch suture of separation suture (anat.) uniting suture non-absorbing suture absorbable suture tension suture absorbable suture material suture abscess intradermal suture seamless band buried suture tension suture chain / continuous suture approximation suture suture material suture case suture needle vascularization vascular vasoactive vasodilator iron oxide thickening thichness ferrous linen polishing disc cotton cotton pellet cotton thread cotton tampon cotton roll cotton roll dispenser cotton roll burn cotton roll holder cotton roll holder isolator skeletization skeleton paraffinum molie, petrolatum, petroleum jelly, soft paraffin musculosceletal system scheme vasomotor vasovagal attack vas-sopressor stroma phagocytic defence protection, defence immunity protective

védő, ajakvédőálarc védőanyag / ellenanyag védőernyő, gát védőfunkció védőkesztyű védőkorona védőkötés védőmaszk / álarc védőoltás védőoltás / vakcináció védőpajzs védőréteg védőszemüveg védőszemüveg, felcsíptethető védőszer vég a véghez találkozás vegetáció, adenoid vegetáriánus vegetatív idegrendszer végleges végleges égetés / máz ráégetése a porcelánra végleges tömés végső / vég végtag végtelen vegyérték vegyesdaganat vegyesfertőzés vegyesfogazat vegyes fogdaganat vegyes tumor vegyi kötés vegyileg tiszta vegyület, összetett v. komplex vegyület, szerves vektor (pl. bacillushordozó / -gazda) vele járó tünet veleszületett fejlődési rendellenesség veleszületett fog veleszületett/ örökölt veleszületett rendellenesség véletlen velő velős / myelinhüvelyes / velőhüvelyes velőtlen velőűri rögzítés velum véna véna, anguláris véna, facialis vénagyulladás

scut labial mască protectoare antidot barieră protectoare funcţie protectoare mănuşă de protecţie coroană de protecţie pansament protector mască de protecţie vaccinare vaccin scut protector strat protector ochelari de protecţie ochelari de protecţie aplicat prin pen-sare preparat protector cap la cap vegetaţie ade-noidă rinofaringiană vegetarian sistem nervos vegetativ permanent coacere terminală / finală obturaţie definitivă terminal, definitiv, permanent membru infinitiv valenţă chimică tumora mixtă infecţie mixtă dentiţie mixtă, heterodonţie odontom, tumora mixtă odontală tumoră mixtă legătură chimică chimic pur compoziţie substanţă organică vector, purtător simptom asociat malformaţie congenitală dinte neonatal congenital anomalie congenitală accidental măduvă medular amedular fixaţie medulară văl palatin venă venă angulară venă facială flebită

lip guard safety shield antidote protective barrier protective function protective glove protective crown protective bandage protective mask vaccination protective inoculation shield protective layer protective goggles, safety glasses clip-on safety glasses protective preparation end-to-end nasal polyp vegetarian neurovegetative system, vegetative nervous system permanent final firing permanent filling permanent, ending, final limb, extremity infinitive valence mixed tumo(u)r mixed infection mixed dentition odontoma mixed tumor chemically bundle chemically pure compound organic compound / substance carrier concomitant sign congenital malformation natal tooth inherent, congenital congenital anomaly accidental, chance marrow medullary unmed-ullary medullar fixation soft palate vein angular vein facial vein phlebitis

véna, juguláris véna, juguláris interna vénakimetszés véna, kisvéna, lingvális vénaöböl, sinus venosi véna, palatum vénapunkció véna, retromandibuláris vénás vénás fonat vénás hajszálér vénás pulzus véna, sublingvális véna, temporalis venerológiai fekély ventrális / hasi venula vényre adandó gyógyszer vér véradás véradó véradóközpont véraláfutás véralkat véralvadás véralvadási faktorok véralvadási zavarok véralvadék véralvadék / vérrög / koagulum / al-vadék véráram véráramba kerülés / anachoresis vérátömlesztés vérbaj vérbajos vérbőség vércukorszint vércukortartalma vércsepp vércsoport véredény / ér verejtékmirigy verejték, veríték vérellátás vérérdaganat vérerek véres vérfertőzés vérfolt vérfolyás vérgyülem / vértódulás vérhányás vérhas vérhólyag vérkép vérkép, fehér vérképző rendszer

venă jugulară venă jugulară internă venectomie venulă venă linguală sinus venos venă palatină puncţie venoasă venă retromandibulară venos plex venos capilară venoasă puls venos venă sublin-guală venă temporală şancru ventral venulă medicament eliberat pe reţetă sânge donare sanguină donator de sânge centru de transfuzii hematom, sufuziune temperament coagularea sângelui factori de coagulare coagulopa-tii coagulare coagul, cheag sanguin curent / flux sanguin anacoreză transfuzie sifilis sifilitic hiperemie glicemie glicemie picătură de sânge grupa sanguină vas de sânge, vas sanguin glandă sudoripa-ră transpiraţie vascularizaţie hemangiom vase sanguine însângerat incest pată de sânge hemoragie hipere-mie hematemeză dizenterie veziculă sanguină tablou sanguin leucogramă sistem hema-topoetic

jugular vein internal jugular vein venectomy venule lingual vein venous sinus palatine vein venipuncture retromandibular vein venous venous plexus venous capillary venous pulse sublingual vein temporal vein chancre, shanker ventral venule prescription drug store blood blood-transfusion service blood-giver/donor blood bank black-and-blue spot(s) temperament) blood clotting clotting factors clotting abnormalities clot blood clot, coagulum blood stream anachoresis transfusion syphilis syphilitic hyper(a)emia glyc(a)emia glyc(a)emia blood drop blood group blood vessel sweat gland sweat vascularization hemangioma bloodvessels covered with blood incest blood stain h(a)em-orrhage hyperemia black vomit dysentery blood blister blood picture leucogram, with blood picture h(a)ematopoietic system

vérkeringés vérkezelés vérköpés vérkör vérkör, kisvérkör, nagyvérközpont vérlemezke vérmérgezés / szepszis / szepticé-mia vérnyomás vérnyomás, alacsony vérnyomás, artériális vérnyomás, kapilláris vérnyomás, magas vérnyomásmérő verőér verőér, ajak vérömleny vér összetételének zavara vérpangás vérplazma vérpróba vérrendszer vérrög / véralvadék verruca vulgáris, orális verrucosus / szemölcsös verrucosus / szemölcsös leukoplakia vérsavó vérsavó / szérum / védőoltóanyag vérsejt vérsejtek átvándorlása a kapillárison vérsejt, fehérvérsejtsüllyedés-vizsgálat vérsejtszám vérsejtszámlálás vérsejtszámlálás (kép) vérsüllyedés vérszegénység / anemia vertebrális verteién vértelenség, helyi vértest, vörösvertikális alveoláris csontpusztulás / csontreszorpció vertikális / függőleges vertikális irányú vertikális magasság / dimenzió vertikális túlharapás / mélyharapás vért köp vérvizsgálat vérzékeny vérzékenység

circulaţia sanguină hemoterapie hemoptizie, spută san-gvinolentă circulaţia sanguină circulaţia pulmonară circulaţia sistemi-că centru de hematologie trombocit septicemie, stare septică tensiune arterială hipotensi-une presiune arterială presiune capilară hipertensiune tensiometru arteră artera labială hematom dis-crazie sanguină hemostază plasmă sanguină test sanguin sistem sanguin coagul sanguin veruca vulgară orală verucos leucoplazie verucoasă ser sanguin ser celulă sanguină diapedeză leucocit viteză de sedimentare a hematiilor, VSH hemogramă numărarea globulelor hemoleu-cogramă VSH - viteză de sedimentare a hematiilor anemie vertebral ischemic ischemie locală eritrocit resorbţie alveolară verticală vertical direcţie verticală dimensiune verticală supraacoperire verticală spută sangvinolentă analiza sângelui predispus la sângera-re hemofilie

circulation of blood hemotherapy spitting of blood, h(a)e-moptysis circulation of blood pulmonary/lesser circulation systemic/greater circulation blood bank blood plate, platelet (blood) septic (a)emia blood pressure hypotension, low blood-pressure arterial pressure, blood pressure capillary pressure high blood pressure, hypertension sphygmomanometer, tonometer artery artera labiális hae-matom blood dyscrasia hemo-stasis blood plasma blood test blood system blood clot verruca vulgaris verrucous leukoker-atosis verrucosus (blood) serum, serosity serum blood cell/corpuscule diapedesis leucocyte, leukocyte blood sedimentation test blood count blood count blood count blood-sedimentation test an(a)emia vertebral ischemic local ischemia erythrocyte vertical alveolar resorption vertical vertical direction vertical dimension vertical overbite, overlap sanguinolent sputa blood test bleeder hemophilia

vérzékenységi hajlam vérzés vérzés, bő vérzéscsillapító vérzéscsillapító szivacs vérzés / haemorrhagia vérzési idő vérzés, nyálkahártya vérzés, posztextrakciós vérzés, posztoperatív vérzés, spontán vese vese alakú vesebaj veseelégtelenség vesekő vesetál vesicula / bulla vesicula / vízhólyagocska vesiculum / hólyagocska / bulla véső véső, hajlított élű véső, kétszer hajlított véső, zománcvestibulum oris / szájtornác vestibulumplasztika vestibulum / szájpitvar vestibulum / tornác / pitvar veszélyállapot veszélytelen veszettség vesztibuláris vesztibuláris áthajlás vesztibuláris / buccalis felszín vesztibuláris / buccalis / szájtornác irányába néző vesztibuláris csontlemez vesztibuláris csücsök vesztibuláris felszín vesztibuláris fogsorgörbe vesztibuláris interdentális terület / fogköz vesztibuláris irányú dőlés vesztibuláris sín vetület vetület, ortografikus vezeték vezeték, Bartholinvezetés, csücsök vezetéses érzéstelenítés vezetés, frontfog vezetés, ízületi vezetőfelszín, incisalis vezető / igazgató

predispoziţie la hemoragie extravazare, sângerare, hemoragie hemoragie abundentă hemostatic burete hemostatic hemoragie timp de săngerare hemoragie mucozală hemoragie post-extracţională hemoragie postoperatorie hemoragie spontană rinichi formă renală, reni-form nefropatie insuficienţă renală calcul renal tăviţă renală veziculă, bulă veziculă veziculă daltă daltă în unghi daltă bian-gulară daltă de smalţ vestibul bucal vestibulo-plastie vestibul vestibul stare de pericol nepericulos turbare, rabie vestibular şanţ gingi-vo-jugal suprafaţă vestibulară vestibular lamă osoasă vestibulară cuspid vestibular suprafaţă vestibulară curbură vestibulară al arcadei dentare nişă vestibulară înclinaţie vestibulară şină vestibulară proiecţie proiecţie ortografică duct canalul Bartholin conducere cus-pidiană anestezie tronculară / prin conducere conducere incisivă conducere condi-liană ghidaj incisiv director

diathesis, ha(e)-morhagic extravasation, bleeding, haemorrhage full bleeding h(a)emostatic h(a)emostatic sponge h(a)emorrhage bleeding-time mucous membrane haemorrhage post-extraction h(a)emorrhage postoperative h(a)e-morrhage, post-haemorrhage spontaneous bleeding kidney renal form renal disease renal failure kidney stone kidney dish blister vesicle vesicle, bleb chisel angle chisel biangle chisel enamel-chisel / cleaver vestibule vestibuloplasty buccal shelf, mucobuccal fold vestibule emergency safe, secure, harmless rabies vestibular, mucobuccal mucobuccal fold, vestibular fold vestibular surface, buccal surface vestibular, mucobuccal vestibular bone lame vestibular cusp vestibular / buccal surface vestibular dental arch vestibular embrasure labio-inclination buccal splint projection orthographic projection (radiol.) tub, duct, canal Bartholin canal cusp guidance nerve block, conduction anaesthesia incisal guidance condylar guidance incisal guide manager, headmaster

vezetősík vezetővéggel ellátott gyökércsatorna-tágító vezetővonal, kapocs vezikuláris / apró hólyagú via falsa / álút viasz viasz alaplemez viaszbeágyazás viasz, beágyazó viasz eltávolítása viaszfecskendő viasz, fogpróba viaszfrézer / viaszfúró viaszharapás viasz, harapásregisztráló viasz, inlayviaszkaparó / mintázó viasz, kék viaszkés viaszkiégetés viaszkiégető készülék viaszlemez viaszmegmintázáshoz való műszer viaszminta viaszmintázás viaszmintázás öntéshez viaszmintázó viaszozott fogselyem viasz, öntőviasz próbafogsor viasz, ragasztóviaszsánc, harapási viasztágulás viasztapasz vibrációs készülék vibrációs tömő Vickers-féle keménységi próba vídiafúró vídiaműszer villámszerű fájdalom villás, kettéágazó villódzás /foszforeszkálás vinilgyanta vinii (műanyag) virológia/víruskutatás virtuális / képzeletbeli virulens / fertőzőképes virus virus, AIDSvírusfertőzés vírusgazda vírusos betegség

plan de ghidaj freză pt. lărgit canale linia croşetului vezi-cular cale falsă ceară placă de bază din ceară ambalarea cerii ceară pt. cofraj eliminarea cerii siringă pt. ceară proba machetei de ceară freză de ceară înregistrarea ocluziei în ceară / val de ocluzie ceară de înregistrare a ocluziei ceară pt. inlay instrument de ceară ceară albastră cuţit pt. ceară arderea cerii aparat de ars ceară placă de ceară instrument pt. ceară machetă / model de ceară modelarea cerii modelarea de ceară pt. turnătură spatulă de modelare a cerii mătase dentară cerată ceară de turnare machetă de ceară a protezei ceară adezivă, ceară de lipit val de ceară pt. determinarea ocluziei expansiunea cerii pansament cu ceară vibrator aparat de condensare prin vibraţie probă de duritate Vickers freză din carbură de tungsten instrument din vidia, carbură de tungsten durere fulgurantă în formă de furculiţă, bifurcat fosforescenţă răşină vinilică vinii virologie virtual virulent virus virus HIV infecţie virotică purtător de virus afecţiune viro-tică

guide plane guided root bur clasp guide-line vesiculous, vesicular false route wax wax baseplate wax embedding boxing wax wax elimination / boil out wax syringe modelling wax wax bur wax checkbite, wax record wax bite taking inlay-wax wax scrable instrument blue-wax wax knife burn wax burnout wax apparatus wax wafer wax instrument wax model / wax pattern waxing-up waxing die wax carver waxed dental floss casting-wax wax model denture sticky / cement wax bite, rim, biteblock wax expansion cerate vibrator vibratory condenser Vickers Hardness Test (VHT) tungsten-carbide bur tungsten-carbide instrument lighting pain forked phosphoresce vinyl resin vinyl virology virtual, potential virulent virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) virus infection virus carrier viral disease

vírusos / vírus vírusos szemölcs / verruca vulgaris vírustan visszaadás / utánzás / ábrázolás visszaalakulás visszacsatolás visszaesés / kiújulás visszafejlődés / hanyatlás visszafojt visszafordítás visszafordíthatatlan visszahagyott szuvasodás visszahatás / ellenhatás visszahelyezés, azonnali visszahelyezés / reponálás / repozí-ció visszahúzás visszahúzódás / zsugorodás visszajelzés visszamaradás visszamaradt ciszta visszamaradt fertőzés vissza nem helyezhető visszanyer visszás visszatérő láz visszatérő / recidiváló visszaugró állkapocs visszavert fény visszérgyulladás visszértágulat viszketés viszkozitás viszkozitásmérő viszkózus nyál viszony, anatómiai viszony, arányviszonylagos viszony, okklúziós vitális / élethez szükséges / életfontosságú vitális / élő pulpa vitális festés vitalitás / életerő / életképesség vitalitásvizsgálat vitalitásvizsgálat, elektromos vitalitásvizsgáló (pulpa) vitamin vitaminhiány vitiligo vivőanyag vivőanyag a tablettához viz vízálló / vízhatlan

viral veruca vulgaris virologie, virusologie redare, imitaţie reversie, reformare feedback recidivă regre-sie supresie reversibilitate ireversibil carie reziduală reacţie, efect contrar repozi-ţionare imediată repoziţionare retruzie ret-racţie feedback rezidual, retenţie chist rezidual infecţie reziduală ireductibil recuperare paradox febră recurentă recurent, recidivant retrognaţie lumină reflectată flebită varice prurit vâscozitate vâscozimetru salivă vâscoasă relaţie anatomică relaţie, proporţie relativ relaţie oclu-zală vital pulpă vitală coloraţie vitală vitalitate test / probă de vitalitate examenul vitalităţii prin stimulare electrică aparat pt. testarea a vitalităţii pulpare vitamină deficienţă vitami-nică, hipovitaminoză vitiligo, cloasma albă vehicul exci-pient apă impermeabil

viral viral wart virology imitation drawing away feedback relapse regression suppress reversibility irreversibility residual caries reaction, back action immediate reposition / replacement replacement retru-sion retraction feedback residual residual cyst residual infection irreductible resume, recovery paradox recurrent fever recurrent retrognathia reflected glare phlebitis varix pruritus viscosity viscosimeter viscous saliva anatomic relation relationship, proportion relative occlusal relationship vital vital pulp vital staining vitality vitality test electrical pulp testing pulp vitality tester, pulp-tester vitamin vitamin deficiency vitiligo vehicle excipient (pharmacol.) water waterproof

vízben oldhatatlan vízben oldható vizelés vizelet vizeletkiválasztás vizenyő vizenyős vízfecskendő vízfejűség vízfelvétel vízgőz vízhólyag vízhűtés vízhűtéses turbinafúró vízoldékony víztartalom víztaszító / hidrofób vízturbina vizsga, gyakorlati vizsgálat vizsgálat, általános vizsgálat, bakteriológiai vizsgálat, betegvizsgálat, biológiai vizsgálat, bonctermi vizsgálat, fogászati vizsgálat, halottkémi vizsgálat, hisztológiai vizsgálati eredményeket rögzítő beteglap vizsgálati minta / anyag / preparátum vizsgálat, intraorális vizsgálat, keresztmetszeti vizsgálat, klinikai vizsgálat, klinikai tudományos vizsgálat, kontrollvizsgálat, kopásállóságvizsgálat, követéses vizsgálat, laboratóriumi vizsgálat, longitudinális vizsgálat, mágnesesrezonanciavizsgálatnak veti alá vizsgálat, nyálfolyásvizsgálat, nyálviszkozitásvizsgálat, orvosi vizsgálat, orvosi laboratóriumvizsgálat, polarizációs mikroszkópos vizsgálat, pulpavitalitás vizsgálat, radiológiai vizsgálat, rutinvizsgálat, sorozat-

insolubil în apă hidrosolubil urinare urină secreţie urinară edem edematos siringă cu apă hidrocefalie adiţie hidrică aburi de apă, vapori de apă vezică urinară răcire cu apă turbina cu răcire cu apă hidrosolubil cantitatea de apă conţinută hidrofob turbină cu apă examen practic examen, consultaţie investigaţie / examinare generală examen bacteriologic examinarea bolnavului examen biologic autopsie examen stomatologic autopsie examen histologic fişă de observaţie specimen examinare endoorală / endobucală examen de secţiune examen clinic examen clinic ştiinţific examen de control test al rezistenţei la uzură studiu pilot / longitudinal probă de laborator studiu longitudinal examen prin rezonanţă magnetică examinează probă de flux salivar examenul vâscozităţii salivare consult medical investigaţie medicală de laborator examen la microscop cu lumină polarizată test de vitalitate pulpară examen radiologie examen de rutină examinare seriată

insoluble soluble in water urination urine urinary secretion oedema, swelling oedema-tous water syringe hydrocephaly water addition water steam friction made blister water-cooling air-turbine hydrosoluble water content hydrophobe water turbine internship trial general investigation bacteriological examination patient examination biological test post-mortem examination (autopsy) dental examination autopsy, post-mortem examination histological / microscopical examination examination record chart specimen, sample intraoral examination cross-secüonal study clinical examination / trial clinical test health-maintenance examination, patient recall wear test pilot study, follow-up study, longitudinal study laboratory test longitudinal study magnetic resonance examination subject somebody to an examination salivary flow test salivary viscosity test medical audit / examination laboratory test polarizing light microscopy pulp vitality test radiographic examination, X-ray examination routine examination serial study (longitudinal study)

vizsgálat, szájvizsgálat, ütésállóságvizsgálótükör vizsga, próbavizsga, tesztvizuális vízveszteség vízzel keveredő / oldódó vízsugárhűtés vízszintes vízszintes alveoláris rostok vízszintes csontsorvadás vokális / hang volumen (térfogat) vomitus vonal vonal, alveoláris vonal, cervikális vonal / csík vonal, fognyaki vonal, függőleges vonal, növekedési vörösesbarna fogelszíneződés vörös por / fémpolírozásnál használt por vörösvértest vörösvértestképzési zavarok vörösvértest-számlálás vörösvértest-szaporodás vörösvértest / vörösvértestszám vulkanizálás vulkanizáló Wadsworth-artikulátor Waldeyer-féle limfatikus garatgyűrű Walkhoff-féle centrálokklúzió bemérés Walkhoff-féle oldat warfarin / kumarin Wassermann-reakció Wassmund-féle műtét Water-Pik készülék Weigele-eljárás Wharton-vezeték Whip-Mix artikulátor Whitehead-szájterpesz white sponge naevus white spot (fehér folt, krétafolt) WHO Chronicle WHO / Egészségügyi Világszervezet Widman-lebeny Wild-féle háromfázisú rágási forma Williams-féle tömőműszer

examen oral test de şoc oglindă examen probă, test vizual deperdiţie de apă hidro-solubil răcire cu jet de apă orizontal ligamente alveolare orizontale atrofie orizontală vocal, fonetic volum vomă linie linie alveolară linie cervicală / linia coletului striaţie lizereu cervical linie verticală linii de creştere eritrodonţie, colorarea în roşu a dinţilor pudră roşie eritrocit tulburare de eritropoeză număro-tarea eritrocitelor policite-mie număr de eritrocite vulcanizare vulcanizator articulator Wadsworth inelul limfatic Waldeyer determinarea ocluziei centri-ce după metoda Walkhoff soluţie Walkhoff cumarină reacţia Wassermann operaţia Wassmund hidropulsor Water-Pik metoda Weigele canalul glandei submandibulare Wharton articulator Whip-Mix deschizător de gură Whitehead nev alb spongios pată albă cretoasă Cronica WHO Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) lambou Wid-man schemă masticatorie trifazică Wild fuloar tip Williams

clinical oral examination impact test speculum examination test, trial of view water deperdition soluble in water water jet cooling horizontal horizontal alveolar fibre, ligament horizontal atrophy vocal volume emesis line alveolar line cervix line straff cervical line vertical line incremental line erythrodontia rouge powder red blood cell red blood cell disorder RBC - Red Blood Count policitemy RBC (red blood count) vulcanization vulcanizer Wadsworth articulator Waldeyer limphoglandular circle Walkhoff centric occlusion record Walkhoff solution cumarin Wassermann reaction Wassmund operation Water-Pik machine, oral hydrotherapy apparatus Weigele method submandibular gland/Wharton canal Whip-Mix articulator Whitehead mouth forceps white sponge naevus white spot WHO Chronicle World Health Organisation, WHO Widman flap three-phase chewing model William's filling instrument

Wilson-görbe / transzverzális okk-lúziós görbe Winkler-féle homloküregműtét Winter-féle gyökércsúcs-kiemelő wipla (rozsdamentes acél) wironit wironium wiron-ötvözet wisil (Co-Cr-Mo fogászati ötvözet) Wolfe-Krause-féle lebeny wolfrám-karbid fúrók Wood-ötvözet Wustrow-féle rágópálya-vezető Würzburgi fehérfém xantalgin Xantalgin műanyagkanalak xantalgin tray-set xanthelasma xanthodont xanthoma göbcsék xanthoma linguae xanthosis Zuckerkandl xantomatosis xantopren xenograft xenoradiográfia xerocheilia xeroderma pigmentosum xerophthalmia xeroradiográfia xerosis cutis diabetica xerosis / szárazság xerostomia xilitol xilol / dimetil-benzol xilolmérgezés xilometazolin X-kromoszóma X-sugár xylocain yard (1 yard = 0,91439 m) Young-fogó Young-képlet yperitro Yta vércsoportantigén y-tengely zacskó zajártalom / idült akusztikai trauma zamat zápfog

curbă de ocluzie transversală, curba Wilson operaţia sinususului frontal după Win-kler elevator apexian a lui Winter wiplă, oţel inoxidabil Wironit Wironium aliaj Wiron Wisil, aliaj dentar din Cr-Co-Mo lambou Wolfe-Krause freze din wolfram-carbid aliaj Wood ghidajul traiectoriei masticatorie Wus-trow aliaj alb Würzburg Xantalgin lingură de amprentă din material plastic Xantalgin trusă pt. amprentă Xantalgin nev palpebral, xan-telasmă persoană cu dinţi îngălbeniţi perle xanto-matoase xantom lingual xantho-dermie / xanthocromie / coloraţie galbenă a mucoaselor oro-nazale Zuckerkandl xantomatoză, lipo-matoză Xantopren xenograft radiografie pe lame de seleniu cheilită uscată der-matită solară xeroftalmie radiografie glandelor salivare xeroză / deshidratare tegumantară diabetică uscare xerostomie xilitol xilol intoxicaţie cu benzol xilometazolină cromozom X rază X xilocaină iard (1 yard = 0,91439 m) cleşte Young formula Young yperită antigénül de grupă sanguină Yta axa y sac, pungă, veziculă traumatism acustic cronic aromă, gust dinte molar

curve of Wilson, mediolateral curve Winkler frontal sinus operation Winter's root-apex elevator wipla Wironit Wironi-um Wiron alloy Wisil, Cr-Co-Mo dental alloy Wolfe-Krause flap wolfram-carbide burs Wood alloy masticatory route guidance Würzburg white alloy Xantalgin plastic material impression tray Xantalgin Xantalgin tray-set xanthelasma xanthodont xanthoma pearls xanthoma of tongue xanthosis xanthomatosis Xanto-pren xenograft xenoradiography xerocheilia xerodermia xerophthalmia xeroradiography diabetic epidermal xerosis / xeronosus xerosis xerostomia xylitol xylene benzol intoxication xilometazolin X chromosome X-ray xylocain yard (1 yard = 0,91439 m) Young forceps Young formula yperit Yta blood group antigen y axis bag, purse, vesicle chronic acustic trauma flavour, savour, aroma molar tooth

zárás zárás, hermetikus zárási pálya zárás, széli zár, lingvális záródás / érintkezés záródás / illeszkedés (fogsorzáródás) záródás, széli záróharapás záróharapás (rágási ciklus vége) záróléc zárólemez / obturator záróréteg zárószelep záróvizsga zárt harapás / blokkolt okklúzió zártláncú televíziós demonstráció zárt pulpitis zárt rendszerű altatás zárt törés zárvány zárvány okozta porozitás zavar zavar, arc-állcsont fejlődési zavar, emésztési zavar, fejlődési zavar, fogelőtörési zavar, hangképzési zavar, ízérzési zavar, keringési zavar, koordinációs zavar, működési zavar, növekedési zavar, nyelési zavar, okklúziós zavarok, véralvadási zavaros beszéd zavar, táplálkozási zigionvonal zigomatikus csont zigóta zománc zománc, alávájt zománcbarázda zománcbarázda / fissura zománcbarázda (fogfejlődés kezdeti szakában) zománcbárd / véső zománcbemélyedés zománccaries zománc-cement határ zománc-cementi zománcdaganat zománc-dentin határ

închidere închidere etanşă traseu de închidere închidere marginală blocaj lingual contact, închidere ocluzie închidere marginală ocluzie fermă / adâncă / închisă poziţie ocluzală terminală creastă marginală obturator strat izolator valvă de oprire examen de absolvire ocluzie blocată demonstraţie televizată cu circuit închis pulpită închisă narcoză cu circuit închis fractură închisă incluzie poro-zitate de incluziuni tulburare anomalie maxilo-facială tulburare de digestie tulburare de dezvoltare tulburare de erupţie disfonie parageuzie tulburare circulatorie sanguină tulburare de coordonare tulburare funcţională / disfuncţie tulburare de dezvoltare disfagie tulburare de ocluzie, malocluzie coagulopa-tii glosolalie tulburare de nutriţie punct zigomatic, zighion os zigomatic zigot smalţ, email smalţ subminat şanţ, fisură de smalţ fisura smalţului şanţ de dezvoltare daltă pt. smalţ nişă a smalţului carie de smalţ joncţiune, limita smalţ-cement amelocementar ameloblastom joncţiune, limită smalţ-dentină

closure hermetic seal path of closure marginal spinning lingual lock (orthodont.) contact, closing occlusion border seal close bite terminal occlusal position, terminal jaw relation marginal / border crest obturator isolate layer stop valve terminal examination locked bite closed-circuit television demonstration closed pulpitis slice narcosis closed fracture inclusion shrink-spot porosity anomaly, trouble maxillofacial anomaly, dysgnathia digest disturbance disturbance of development disturbance in tooth eruption dysphonia parageusia circulatory trouble dysergia functional disturbance / trouble, malfunction, dysfunction growing disturbance dysphagia occlusal disturbance, malocclusion clotting abnormalities glosolalia nutritional disturbance zygion jugal / zygomatic bone zygote enamel, substantia adamantina undermined enamel enamel groove enamel groove / fissure developmental enamel groove enamel hatchet enamel niche enamel caries cemento-e-namel junction cemento-enamel ameloblastoma dentino-e-namel junction

zománcdudor zománcepithel zománcérés, fog áttörése utáni zománcfal zománcfejlődési rendellenesség zománcfelszín zománcfluorózis zománcfluorózis, endémiás zománc fluorózisos foltja zománcfolt zománcgerinc zománcgödröcske zománcgödröcskék és -barázdák zománcgyöngy zománchám zománchám, belső zománchám, külső zománchám, redukált zománcharang (fogfejlődés korai stádiuma) zománc hasítása zománchiány / fogkopás zománchiba zománchomály, nem fluoros zománchypoplasia zománckárosodás zománcképzés zománckiemelkedések zománckopás zománckutikula zománckutikula, primer és szekunder zománclamella zománcléc zománcléc, harántul futó zománclemez zománcmatrix zománcoldékonyság zománcorsó zománcpellicula, szerzett zománcprizma zománcprizma közötti / interpris-matikus állomány zománcrepedés zománcréteg zománcrojt zománcrost zománctörés zománcvéső zománc- (sav)oldékonyság zománccsap zománccsepp zománccsepp, gyöngy zománccsíra zománcszél zománcszerű zománcszerv zománcszínkülönbség

tubercul de smalţ membrană epite-lială a smalţului maturaţia posteruptivă a smalţului perete de smalţ displazie de smalţ suprafaţă de smalţ fluoroză a smalţului fluoroză dentară endemică fluoro-za smalţului pată de smalţ creastă de smalţ fosetă de smalţ gropiţe şi fisuri de smalţ perlă de smalţ epiteliu adamantin, de smalţ epiteliu adamantin intern epiteliu adamantin extern epiteliu adamantin redus capişon de smalţ segmentarea smalţului defect / abrazie de smalţ defect de smalţ opacitate de smalţ hipoplazia smalţului leziune de smalţ formarea smalţului proeminenţe de smalţ abrazia smalţului cuticula smalţului cuticulă primară şi secundară a smalţului lamelă de smalţ cordon de smalţ creastă de smalţ transversală lamelă de smalţ matricea smalţului solubilita-tea smalţului prelungire fusiformă a smalţului pelicula dobândită a smalţului prismă de smalţ substanţă inter-prismatică fisură de smalt strat de smalţ prelungire a smalţului fibră de smalţ fractură de smalţ daltă de smalţ solu-bilitate acidă a smalţului nodul al smalţului perle de smalţ perlă de smalţ mugure de smalţ creastă, marginea de smalţ emailat organ al smalţului diferenţe de nuanţă a smalţului

enamel tubercle enamel epithelium perieruptive maturation enamel wall enamel dysplasia enamel surface enamel fluorosis endemic dental fluorosis enamel fluorosis spot enamel spot enamel crest enamel pit pits and fissures in enamel enamel pearl, enamel nodule enamel epithelium inner enamel epithelium outer enamel epithelium reduced enamel epithelium enamel cap cleavage of enamel enamel abrasion enamel defect non-fluorotic enamel opacity enamel hypoplasia enamel lesion amelogenesis enamel protuberances enamel abrasion enamel membrane / cuticle enamel cuticle - primary and secondary enamel lamella enamel cord (embryol.) transversal enamel crest enamel lamella enamel matrix (histol.) enamel solubility enamel spindle acquired enamel pellicle enamel prisma / rod interprismatic substance enamel fissure enamel layer enamel tuft enamel fibre enamel fracture enamel-chisel / cleavar enamel solubility (acid) enamel knot enamel drops enamel drop enamel nucleus enamel crest / margin enam-eloid enamel organ enamel colour difference

zóna zónák, felszíni és sötét zona zoster zöldgallytörés zöldhályog zöld Kerr-rúd zörej, szívzug, ajakzúzódás zúzódásos sokk zsába / arcidegzsaluzás zsámoly, laboratóriumi zsanérízület zsanérízület-forgáspont zsanérmozgás zsanéros obturator zsanéros okkludor zsanértengely zsebdoziméter zselatin zselatinképzés / kocsonyásodás zselé zselé, fluor zsibbasztás zsigeri koponya / cranium zsigeri, vegetatív zsigeri / visceralis zsigerív (kopoltyúbél) Zsigmondy-féle fogjelölés Zsigmondy-féle kereszt Zsigmondy O-féle rágási forma Zsigmondy-Palmer, Chevron kvad-ránsonkénti fogjelölés zsinór zsiradékok cariesgátló hatása zsírdaganat zsírképzés zsírmáj zsíroldékony zsíros degeneráció zsíros / olajos zsírsav zsírszerű zsírszövet zsugorítás, tömörítés zsugorodás zsugorodási együttható / mértékszám zsugorodási repedés (öntött fémben) zsugorodás, kötési

zonă zone superficiale / cu discromie zona zoster fractură în lemn verde glaucom baston din substanţă plastică pt. amprentă Kerr verde suflu cardiac, raluri unghiul labial contuzie şoc traumatic, contuzional nevralgie de tri-gemen cofrare taburet pt. laborator articulaţie în balama punct corespunzător axei de rotaţie mişcare de închidere şi deschidere pură obturator cu balama ocluzor cu balama ax articulator / şarnieră dozimetru personal gelatină gelificare gel gel floururat anestezie craniu visceral, viscerocraniu visceral visceral arc bran-hial sistem de numerotare / notare a dinţilor după Zsigmondy-Palmer notarea dinţilor după schema Zsigmondy tip de masticaţie Zsigmondy O. sistemul de notare în cadrane a dinţilor după Zsigmondy-Palmer, Chevron coardă, şnur efectul carioprotectiv a lipidelor lipom lipogeneză/formarea a grăsimii steatoză hepatică liposolubil degenerare grasă adipos, grăsos, uleios acid gras lipoid, adipos ţesut adipos contractare, sinterizare, compactare, atrofie refracţie, contracţie coeficient de contracţie fisură de contracţie contracţie de priză

zone surfaces, discoloration zones zona/ herpes zoster greenstic fracture glaucoma compound tracing stick, green compound impression stick cardiac noise angle of the mouth contusion, bruising crash injury facial / trigeminal neuralgia framework, cradling laboratory stool hinge joint hinge axis point hinge-movement hinged obturator hinged occluder / cast rela-tor hinge axis personal dosimeter gelatin(e) gelation gel fluor jelly, gel anaesthesia cranium visceral vegetative visceral branhial arch Zsigmondy-Palmer' s dental record Zsigmondy' s dental record Zsigmondy O. mastication form Zsigmon-dy-Palmer-Chevron' s quadrant dental record cord caries inhibitory effect of fat lipoma lipogenesis hepatosis adiposus fat-soluble fatty degeneration fatty fatty acid, F.A. adipose, fatty adipose tissue, fatty tissue contraction, atrophy shrinkage, contraction coefficient of contraction shrinkage crank setting contraction

zsugorodó, nem-

necontractil

non-shrinking