Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE MPRUMUT CU DOBND

Numrul contractului: B/RV/6597/3


Data semnrii: 27 februarie 2013
Locul semnrii: mun. Chiinu
MPRUMUTATOR M ''Credit Rapid'' S.R.L.
Data nregistrrii 24 iulie 2008
Cod Fiscal (IDNO) 1008600036589
Persoana autorizat Director Gestiune Operatiuni, Adriana Cevdari, acionnd n baza procurii Nr. 13273 din 08.07.11
MPRUMUTAT Rusu Veaceslav Mihail
Data naterii: 16 noiembrie 1977
Cod numeric personal (IDNP) 0970207026597
mprumuttorul i mprumutatul au ncheiat prezentul contract de mprumut, care const
din Condiii speciale i Condiii generale, privind urmtoarele:
CONDI|II SPECIALE
1. Bunul finan[at Tip: Tehnicadeuz casnic
2. Furnizorul bunului 2.1 Interacces-MSRL IDNO: 1008600013357 2.2. Adresa: mun. Chiinu, str. A. Mateevici, nr. 89/6
2.3 Suma spre plata Furnizorului, MDL : 13 499,00
3. Condi[iile
mprumutului
3.1. Comision de acordare a mprumutului: 39,01Dolari SUA 3.6. Suma mprumutului: 1 153,71Dolari SUA
3.2. Termenul de utilizare a mprumutului: 10 luni 3.7. Numrul de rate: 10
3.3. Dobnda: 14,25%anual 3.8. Rata lunar a mprumutului: 128,61Dolari SUA
3.4. Periodicitatea ratelor: conformgraficului depla[i 3.9. Suma total a contractului: 1 286,08Dolari SUA
3.5. Termenul de scaden al mprumutului: 23decembrie2013 3.10. Valuta contractului de mprumut: Dolari SUA
4. Prevederi speciale 4.1 mprumutatul a primit de la Furnizor copia Contractul de mprumut cu dobnd. mprumutatul este n drept pe toat perioada de valabilitate a contractului s se prezinte la sediul
mprumutatorului pentru a ridica exemplarul su n original.
4.2 Alte clauze contractuale sunt stabilite n Condiiile Generale.
5. Graficul depla[i
Ratalunara
Dolari SUA
Pla[i
Sold
mprumut
Dolari SUA
Ratalunara
Dolari SUA
Pla[i
Sold
mprumut
Dolari SUA Datapla[ii mprumut Dobnda Comision Datapla[ii mprumut Dobnda Comision
27/02/2013 1 153,71 Rata6 23/08/2013 128,61 115,99 7,05 5,57 477,88
Rata1 25/03/2013 128,61 109,34 13,70 5,57 1 044,37 Rata7 23/09/2013 128,61 117,37 5,67 5,57 360,51
Rata2 23/04/2013 128,61 110,64 12,40 5,57 933,73 Rata8 23/10/2013 128,61 118,76 4,28 5,57 241,75
Rata3 23/05/2013 128,61 111,95 11,09 5,57 821,78 Rata9 25/11/2013 128,61 120,17 2,87 5,57 121,58
Rata4 24/06/2013 128,61 113,28 9,76 5,57 708,50 Rata10 23/12/2013 128,59 121,58 1,44 5,57
Rata5 23/07/2013 128,61 114,63 8,41 5,57 593,87
ATEN|IE: Plata se efectueaza pna la data de 23 a fiecarei luni n suma de 128,61 Dolari SUA
6. RechizitelebancarealePar[ilor
6.1. MPRUMUTTOR 6.2. MPRUMUTAT
M''Credit Rapid'' S.R.L. Rusu Veaceslav Mihail
Adresa: str. Socoleni 1 Adresa: MD- 2044, mun. Chisinau, str. N. M. Spatarul nr. 1, ap. 7
Cod fiscal: 1008600036589 Cod fiscal: 0970207026597
Banca: BC'Eximbank-Gruppo Veneto Banca' SAfil.N23 Chisinau Tel.dom.022346390 mob.079446365 serv. 022426140
Cont de decontare: 225129182
Cod bancar: EXMMMD22496
Tel.: (22) 843 555; (22) 843 556; (22) 843 557
7. SemnaturilePar[ilor
Director Gestiune Operatiuni
Adriana Cevdari Rusu Veaceslav Mihail
L.. ..
SE COMPLETEAZA DE REPREZENTANTUL FURNIZORULUI
B Conditii Speciale
Prezentul contract a fost semnat n prezena mea, dup ce amverificat conformitatea actelor originale cu copiile,
precumi solicitantul.
Executat: Cartaleanu Natalia ..........................................................................................................................L.$.
Nume,Prenume:............................................... Semntur:................................
Data semnrii contractului : ..................................................
CONTRACT DE MPRUMUT CU DOBND
Numrul contractului: B/RV/6597/3
Data semnrii: 27 februarie 2013
Locul semnrii: mun. Chiinu
MPRUMUTATOR M ''Credit Rapid'' S.R.L.
Data nregistrrii 24 iulie 2008
Cod Fiscal (IDNO) 1008600036589
Persoana autorizat Director Gestiune Operatiuni, Adriana Cevdari, acionnd n baza procurii Nr. 13273 din 08.07.11
MPRUMUTAT Rusu Veaceslav Mihail
Data naterii: 16 noiembrie 1977
Cod numeric personal (IDNP) 0970207026597
mprumuttorul i mprumutatul au ncheiat prezentul contract de mprumut, care const
din Condiii speciale i Condiii generale, privind urmtoarele:
CONDI|II SPECIALE
1. Bunul finan[at Tip: Tehnicadeuz casnic
2. Furnizorul bunului 2.1 Interacces-MSRL IDNO: 1008600013357 2.2. Adresa: mun. Chiinu, str. A. Mateevici, nr. 89/6
2.3 Suma spre plata Furnizorului, MDL : 13 499,00
3. Condi[iile
mprumutului
3.1. Comision de acordare a mprumutului: 39,01Dolari SUA 3.6. Suma mprumutului: 1 153,71Dolari SUA
3.2. Termenul de utilizare a mprumutului: 10 luni 3.7. Numrul de rate: 10
3.3. Dobnda: 14,25%anual 3.8. Rata lunar a mprumutului: 128,61Dolari SUA
3.4. Periodicitatea ratelor: conformgraficului depla[i 3.9. Suma total a contractului: 1 286,08Dolari SUA
3.5. Termenul de scaden al mprumutului: 23decembrie2013 3.10. Valuta contractului de mprumut: Dolari SUA
4. Prevederi speciale 4.1 mprumutatul a primit de la Furnizor copia Contractul de mprumut cu dobnd. mprumutatul este n drept pe toat perioada de valabilitate a contractului s se prezinte la sediul
mprumutatorului pentru a ridica exemplarul su n original.
4.2 Alte clauze contractuale sunt stabilite n Condiiile Generale.
5. Graficul depla[i
Ratalunara
Dolari SUA
Pla[i
Sold
mprumut
Dolari SUA
Ratalunara
Dolari SUA
Pla[i
Sold
mprumut
Dolari SUA Datapla[ii mprumut Dobnda Comision Datapla[ii mprumut Dobnda Comision
27/02/2013 1 153,71 Rata6 23/08/2013 128,61 115,99 7,05 5,57 477,88
Rata1 25/03/2013 128,61 109,34 13,70 5,57 1 044,37 Rata7 23/09/2013 128,61 117,37 5,67 5,57 360,51
Rata2 23/04/2013 128,61 110,64 12,40 5,57 933,73 Rata8 23/10/2013 128,61 118,76 4,28 5,57 241,75
Rata3 23/05/2013 128,61 111,95 11,09 5,57 821,78 Rata9 25/11/2013 128,61 120,17 2,87 5,57 121,58
Rata4 24/06/2013 128,61 113,28 9,76 5,57 708,50 Rata10 23/12/2013 128,59 121,58 1,44 5,57
Rata5 23/07/2013 128,61 114,63 8,41 5,57 593,87
ATEN|IE: Plata se efectueaza pna la data de 23 a fiecarei luni n suma de 128,61 Dolari SUA
6. RechizitelebancarealePar[ilor
6.1. MPRUMUTTOR 6.2. MPRUMUTAT
M''Credit Rapid'' S.R.L. Rusu Veaceslav Mihail
Adresa: str. Socoleni 1 Adresa: MD- 2044, mun. Chisinau, str. N. M. Spatarul nr. 1, ap. 7
Cod fiscal: 1008600036589 Cod fiscal: 0970207026597
Banca: BC'Eximbank-Gruppo Veneto Banca' SAfil.N23 Chisinau Tel.dom.022346390 mob.079446365 serv. 022426140
Cont de decontare: 225129182
Cod bancar: EXMMMD22496
Tel: (22) 843 555; (22) 843 556; (22) 843 557
7. SemnaturilePar[ilor
Director Gestiune Operatiuni
Adriana Cevdari Rusu Veaceslav Mihail
L.. ..
B Conditii Speciale
Executat: Cartaleanu Natalia