Sunteți pe pagina 1din 2

Judeţul ………………….

1
Localitatea ……………… 2
Unitatea sanitară ……….. 3
FOAIE ZILNICĂ DE MIŞCARE A BOLNAVILOR INTERNAŢI Faţă 23.17; A5; t2

a a a a l l z z
INSOŢITORI
BOLNAVI
FOAIE DE ALIMENTAŢIE*)
iţalfA

sectii altedinferaţiTrans

Transferaţi în alte sectii

Intraţi
ţiIntra

Ieşiţi
Zile
spitalizare Nr.
Felul regimului Menţiuni speciale

Rămaşi
Ieşiţi
Aflaţi
contabile porţii

Rămaşi
TOTAL

Bolnavi (col.1)

Însoţitori (col.9)
din
care:
din rutal
decedaţi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

INTERNĂRI NOMINALE IEŞIRI NOMINALE


Nr Numele bolnavului Nr. Nr Nr.
Numele bolnavului ieşit
crt intrat F.O. crt F.O.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Asistent medical (soră) şef (ă )
14 ………………………………………
15
Numele bolnavului
Numele bolnavului
X transferat din altă X X X
transferat in altă secţie
secţie
1
2 *) Se întocmeşte pentru ziua următoare.
3
4
5
Numele bolnavului
PATURI LIBERE X X
decedat
BĂRBAŢI FEMEI TOTAL X
Verso