Sunteți pe pagina 1din 3

REGISTRU DE INTERNĂRI ŞI IEŞIRI DIN SPITAL

a a a a

Seria şi nr.
Nr.
Data internării Numele şi buletinului de Data naşterii
crt. SECŢIA Sexul
luna, ziua prenumele identitate sau anul,luna,ziua
alt act
1 2 3 4 5 6 7

faţa 27.33.; A4; t2


Domiciliul: Întreprinderea Diagnosticul Data externării: Menţiuni
judeţul, localitatea, (instituţia) la externare anul, luna, ziua speciale
strada, nr. localitatea
8 9 10 11 12

verso