Sunteți pe pagina 1din 1

28.

1 ; 1/3 din A4; t1


Judeţul …………………………………….…
Localitatea……………………………………..
REŢETA MEDICALĂ Unitatea sanitară …………………………….
28.1
REŢETĂ MEDICALĂ

Serveşte bolnavului pentru CNP


procurarea medicamentelor de la
farmacii. Numele………..Prenumele….……..sex M / F
Se completează de către Vârsta…… Domiciliul: judeţul………………
medicii din întreaga reţea Localitatea………………Strada…...…………
sanitară, un exemplar în cazul
medicamentelor contra cost şi se Nr…….Nr. fişă (reg. cons., foaie obs.)….....…
înmânează bolnavului. DIAGNOSTIC .................................................
La eliberarea
medicamentelor nu se reţine Rp.
reţeta de către farmacie.

Semnătura şi parafa
Data medicului