Sunteți pe pagina 1din 2

Judeţul……………………………………..

Unitatea sanitară
Localitatea………………………………… ……………………………………………

TABEL DE CATAGRAFIE

Pentru (acţiunea) ………………………………………. Data ……………………….

Data
naşterii : Domiciliul :
Nr. Menţiuni
Numele şi prenumele anul, luna, Localitatea, str.
crt. speciale
ziua nr.
0 A B C 1 2 3 4

30.2 ; A4 ; t2

- continuare -
0 A B C 1 2 3 4