Sunteți pe pagina 1din 222

Fizic a I

Crtoaje Cristina si Petrescu Emil


1 mai 2011
2
Cuprins
1 Elemente de mecanic a Newtonian a 7
1.1 Cinematica punctului material . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.1 M arimi fundamentale . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1.2 Miscarea rectiline uniform variat a . . . . . . . . . 10
1.1.3 Miscarea circular a uniform a . . . . . . . . . . . . 12
1.2 Legile mecanicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.1 Formul arile legilor mecanicii . . . . . . . . . . . . 15
1.2.2 Sisteme de referint a (SR) . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2.3 Transform arile Galilei . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.3 Dinamica punctului material si a sistemelor de puncte ma-
teriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3.1 Impulsul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3.2 Energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.3.3 Moment cinetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.3.4 Cinematica misc arii de rotatie . . . . . . . . . . . 37
1.4 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.5 Rezumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2 Miscarea oscilatorie 47
2.1 Ecuatia de miscare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.2 Reprezent arile misc arii oscilatorii . . . . . . . . . . . . . 49
2.2.1 Reprezentarea fazorial a . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.2.2 Reprezentarea complex a . . . . . . . . . . . . . . 50
2.3 Energia oscilatorului armonic . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.4 Pendulul matematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.5 Oscilatii amortizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.6 Oscilatii fortate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.6.1 Rezonanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3
4
2.7 Rezumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.8 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3 Unde 65
3.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.2 Unde armonice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.3 Ecuatia undelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.4 Unde plane tridimensionale . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.4.1 Unde plane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.5 Unde sferice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.6 Energia asociat a unei unde . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.7 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.8 Rezumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4 Termodinamic a 79
4.1 Notiuni fundamentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.2 Energia intern a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.2.1 Forme ale schimbului de energie . . . . . . . . . . 80
4.3 C aldura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.4 Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.4.1 Termometre si sc ari de temperatur a . . . . . . . . 83
4.5 Principiul zero. Ecuatia de stare . . . . . . . . . . . . . . 85
4.6 Principiul I al termodinamicii . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.7 Aplicatii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.7.1 Coecientii calorici . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.7.2 Relatia Robert Mayer . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.8 Moduri de transfer al c aldurii . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.8.1 Conductia termic a . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.8.2 Convectia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.8.3 Radiatia termic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.9 Principiul al doilea al termodinamicii . . . . . . . . . . . 99
4.10 Ciclul Carnot reversibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.10.1 Variatia entropiei n cazul proceselor ireversibile . 103
4.10.2 Leg atura dintre ecuatia caloric a de stare si ecuatia
termic a de stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.11 Functii caracteristice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.11.1 Energia intern a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.11.2 Energia liber a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5
4.11.3 Entalpia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.11.4 Entalpia liber a (potentialul Gibbs) . . . . . . . . 113
4.11.5 Entropia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.12 Sisteme deschise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4.13 Echilibru de faz a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.14 Tranzitii de faz a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.15 Principiul al treilea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.16 Solutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.17 Rezumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
5 Elemente de zic a statistic a 129
5.1 Modelul gazului ideal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.1.1 Presiunea gazului ideal . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.1.2 Interpretarea molecular a a temperaturii . . . . . . 132
5.2 Distributia Maxwell dup a viteze ntr-un gaz . . . . . . . 136
5.2.1 Deducerea formei functiei de distributie . . . . . . 136
5.2.2 Distributia Boltzmann ntr-un cmp de forte omogen141
5.3 Distributia Maxwell-Boltzmann . . . . . . . . . . . . . . 143
5.4 Entropia din punct de vedere microscopic . . . . . . . . . 144
5.5 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
5.6 Rezumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
6 Electricitate 149
6.1 Electrostatic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
6.1.1 Sarcina electric a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
6.1.2 Legea lui Coulomb . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
6.1.3 Cmp electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6.1.4 Distributii continue de sarcini . . . . . . . . . . . 151
6.1.5 Legea lui Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
6.1.6 Potentialul electric . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
6.1.7 Densitatea de energie a cmpului electric . . . . . 162
6.2 Dielectrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
6.2.1 Dipol electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
6.2.2 Dipoli electrici la nivel atomic si molecular . . . . 169
6.2.3 Densitate de polarizare . . . . . . . . . . . . . . . 173
6.2.4 Modalit ati de polarizare a unui dielectric . . . . . 175
6.2.5 Permeabilitatea si susceptibilitatea . . . . . . . . 179
6.2.6 Inductia cmpului electric . . . . . . . . . . . . . 181
6
6.2.7 Densitatea de polarizare a materialelor neomogene 181
6.3 Curentul electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
6.3.1 M arimi ce caracterizeaz a curentul electric . . . . . 183
6.3.2 Ecuatia de continuitate . . . . . . . . . . . . . . . 186
6.3.3 Teoria clasic a a conductiei n metale . . . . . . . 187
6.3.4 Tensiunea electromotoare . . . . . . . . . . . . . 190
6.4 Magnetism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
6.4.1 Forta Lorentz. Inductia cmpului magnetic. . . . 194
6.4.2 Forta electromagnetic a . . . . . . . . . . . . . . . 196
6.4.3 Bucl a de curent n cmp magnetic uniform . . . . 198
6.4.4 Leg atura dintre momentul de dipol magnetic si mo-
mentul cinetic al unui electron care se deplaseaz a
cu vitez a constant a pe o traiectorie circular a. . . 201
6.4.5 Sursele cmpului magnetic. Legea Biot Savart. . . 202
6.4.6 Forta de interactie dintre dou a conductoare paralele 205
6.4.7 Legea lui Ampere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
6.4.8 Fluxul cmpului magentic . . . . . . . . . . . . . 207
6.4.9 Legea lui Gauss pentru cmpul magnetic . . . . . 207
6.4.10 Curent de deplasare si forma general a a legii lui
Ampere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
6.5 Magnetism n materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
6.5.1 Momentul magnetic al atomilor . . . . . . . . . . 209
6.5.2 Vectorul densitate de magnetizare si vectorul in-
tensitate cmp magnetic . . . . . . . . . . . . . . 211
6.5.3 Clasicarea substantelor magnetice . . . . . . . . 212
6.5.4 Feromagnetism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
6.5.5 Paramagnetism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
6.5.6 Diamagnetism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
6.6 Legea inductiei electromagnetice . . . . . . . . . . . . . . 217
6.7 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Capitolul 1
Elemente de mecanic a
Newtonian a
1.1 Cinematica punctului material
Studiul misc arii unui corp se face relativ la un sistem de referint a
(SR). Un sistem de referint a const a n:
1. un sistem de coordonate (alegem un sistem de coordonate ortogonal
deoarece ecuatiile de miscare se scriu cel mai usor n acest a form a)
2. un ceasornic pentru m asurarea timpului.
n principiu putem alege orice sistem de referint a dar practic se
alege ntotdeauna sistemul n care fenomenul s a arate ct mai sim-
plu.
Un corp este un sistem complex. O prim a simplicare este aceea n
care nu se ia n considerare deformarea corpului. n acest caz spunem c a
avem de-a face cu un solid rigid. A doua simplicare se face atunci
cnd dimensiunile corpului nu conteaz a n problema dat a. Atunci putem
lucra cu notiunea de punct material sau particul a. El este caracterizat
doar de masa sa.
Trebuie remarcat c a un corp ntr-o anumit a problem a poate privit
ca un punct material n timp ce n alte situatii acest lucru nu este posibil.
Ca exemplu putem da P amntul, care n cazul rotatiei n jurul Soarelui
poate considerat punct material dar nu si n cazul rotatiei n jurul axei
sale.
7
8
Figura 1.1: Vectorul de pozitie
1.1.1 M arimi fundamentale
Traiectoria
Se numeste traiectorie curba descris a de un mobil n timpul misc arii
sale. Pozitia unui punct pe traiectorie este descris a cu ajutorul vectorului
de pozitie :. (Fig. 1.1)
: = r(:)c
a
+ (t)c
j
+ .(t)c
:
(1.1)
Fie vectorul de pozitie :
1
ce descrie pozitia pe traiectorie a corpului
la momentul de timp t
1
si :
2
vectorul de pozitie al aceluiasi corp la
momentul de timp t
2
. Diferenta vectorial a : = :
2
:
1
poart a numele
de deplasare (Fig. 1.2).
Viteza
Fie :
1
vectorul de pozitie al particulei la momentul t
1
si :
2
vectorul de
pozitie la momentul t
2
= t
1
+ t
2
.
Denim viteza medie ca:

n
=
:
t
(1.2)
Pentru a caracteriza mai bine comportarea particulei este necesar s a
se lucreze cu viteza instantanee obtinut a prin reducerea intervalului de
timp (t 0):
= lim
t0
:
t
=
d:
dt
=
dr
dt
c
a
+
d
dt
c
j
+
d.
dt
c
:
(1.3)
9
Figura 1.2: Vectorul deplasare si vectorul viteza
Cnd t 0, 1
2
se apropie de 1
1
. Din acest motiv vectorul :
se apropie de tangenta la traiectorie n punctul 1
1
. Rezult a c a viteza
instantanee este tangent a la traiectorie. Dac a exprim am viteza n functie
de componentele sale pe cele trei axe de coordonate obtinem:
=
a
c
a
+
j
c
j
+
:
c
:
(1.4)
Prin identicarea variabilelor din relatiile (1.3) si (1.4) se obtin pentru
componentele vitezei urm atoarele expresii:

a
=
dr
dt
;
a
=
dr
dt
;
a
=
dr
dt
(1.5)
Accelera tia
n cursul misc arii viteza variaz a att n m arime (modul) ct si n
directie. Pentru a caracteriza aceast a variatie este necesar s a denim
o nou a m arime. Aceast a m arime poart a numele de acceleratie. Putem
deni o aceleratie medie
c
n
=

t
(1.6)
si o acceleratie instantanee
c = lim
t0

t
=
d
dt
(1.7)
c =
d
dt
=
d
a
dt
c
a
+
d
j
dt
c
j
+
d
:
dt
c
:
10
Figura 1.3: Acceleratia normal a si acceleratia tangential a
Exprimnd acceleratia n functie de proiectiile sale pe cele trei axe de
coordonate
c = c
a
c
a
+ c
j
c
j
+
:
c
:
(1.8)
se obtine
c
a
=
d
a
dt
=
d
2
r
dt
2
c
j
=
d
j
dt
=
d
2

dt
2
(1.9)
c
:
=
d
:
dt
=
d
2
.
dt
2
Acceleratia nu este un vector tangent la traiectorie. n general ea
se poate descompune n dou a componente c
t
si c
a
(Fig. 1.3). c
t
poart a
numele de acceleratie tangential a si m asoar a variatia n directie a vectoru-
lui vitez a iar c
a
poart a numele de acceleratie normal a si caracterizeaz a
variatia n directie a vectorului vitez a.
Este posibil ca acceleratia s a aib a doar una din cele dou a componente.
1.1.2 Miscarea rectiline uniform variat a
Deoarece miscarea este rectilinie, acceleratia are doar componenta
tangential a (c = c
t
). Aceasta este ndreptat a n aceeasi directie (nu
neap arat si sens) ca vectorul vitez a. Miscarea se studiaz a ntr-un sistem
de coordonate unidimensional, motiv pentru care vom renunta la lucrul
cu vectori considernd m arimea respectiv a pozitiv a atunci cnd vectorul
corespunz ator este orientat n sensul pozitiv al axei si negativ a dac a
vectorul este orientat n sens opus axei.
Dac a consider am
c =
d
dt
= ct (1.10)
11
rezult a
d = cdt
Integrnd
_
d =
_
cdt (1.11)
rezult a
= ct + c
1
(1.12)
Constanta c
1
se determin a din conditiile initiale. Dac a la t
0
= 0,
=
0
atunci c
1
=
0
si
=
0
+ ct (1.13)
Pentru a determina legea de miscare pornim de la denitia vitezei
instantanee:
d =
dr
dt
(1.14)
adic a
dr = dt = (
0
+ ct)dt (1.15)
Atunci
r =
_
(
0
+ ct)dt (1.16)
r =
0
t +
ct
2
2
+ c
2
(1.17)
Constanta c
2
se determin a lund n considerare pozitia mobilului la
momentul initial r
0
. Astfel dac a la t = 0, r = r
0
obtinem c
2
= r
0
si
r = r
0
+
0
t +
ct
2
2
(1.18)
Eliminnd timpul ntre relatiile (1.13) si (1.18) se obtine o relatie ntre
vitez a, acceleratie si coordonate numit a relatia lui Galilei.

2
=
2
0
+ 2c(r r
0
) (1.19)
Aplicatie
O particul a este aruncat a n sus cu viteza initial a 100 m/s. Cunoscnd
acceleratia gravitational a egal a cu 10 m/s
2
s a se determine neglijnd
frec arile cu aerul:
12
a) n altimea maxim a la care se ridic a corpul
b) timpul dup a care particula atinge n altimea maxim a
c) timpul dup a care particula revine la sol
Solu tie
Miscarea particulei care urc a este una uniform ncetinit a. Pentru
determinarea n altimii maxime se utilizeaz a relatia lui Galilei:

2
)
=
2
i
+ 2c/
Deoarece viteza nal a este
)
= 0 si c = q rezult a
/ =

2
2q
= 500 m
Pentru determinarea timpului de urcare se utilizeaz a legea vitezei
=
i
qt
n care se ia = 0 si rezult a
t
1
=

i
q
= 10 s
De la n altimea maxim a corpul va cadea liber cu acceleratia c = q.
Din legea de miscare care este una accelerat a far a vitez a initial a rezult a
t
2
=
_
2/
q
=
_
1000
10
= 10 s
Rezult a timpul total este
t = t
1
+ t
2
= 20 s
1.1.3 Miscarea circular a uniform a
Este miscarea care se efectueaz a pe o traiectorie circular a si n care
modulul vectorului vitez a este constant n timp. n acest caz acceleratia
nu are dect componenta normal a.
13
Figura 1.4: Miscarea circular a uniform a
Putem deni 1 perioada misc arii care reprezint a timpul n care are
loc o rotatie complet a si frecventa care reprezint a num arul de rotatii
efectuate n unitatea de timp. Rezult a astfel:
i =
1
1
(1.20)
Deoarece miscarea are loc pe un cerc (Fig. 1.4), putem caracteriza
miscarea prin variatia unghiului o f acut de vectorul de pozitie cu axa Ox,
o = o o
0
. Putem deni viteza ungiular a
. =
o
t
(1.21)
care n cazul misc arii circulare uniforme este constant a.
Spatiul parcurs poate exprimat n dou a moduri:
: = t (1.22)
si
: = 1t = 1.t (1.23)
Rezult a astfel relatia dintre viteza liniar a si viteza unghiular a:
= .1 (1.24)
Deoarece modulul vitezei este constant a acceleratia are numai com-
ponenta normal a. n acest caz ea poart a denumirea de acceleratie cen-
tripet a.
14
Figura 1.5: Acceleratia centripet a
Astfel:
c =c
a
=

t
si
[c
a
[ =
[[
t
(1.25)
Cnd t 0. : -
1

2
Se observ a c a triunghiul C
1

2
este asemenea cu triunghiul vitezelor.
Rezult a:

=

1

2
1
(1.26)
Cum
1

2
= : = t

=
t
1
(1.27)
si
c
a
=

t
=

2
1
= .
2
1 (1.28)
15
1.2 Legile mecanicii
1.2.1 Formul arile legilor mecanicii
Legea I (Principiul inertiei)
Experimental s-a constat c a dac a asupra unui corp aat n stare de
repaus nu se exercit a actiunea altor corpuri aceast a stare se mentine un
timp nedenit. Dac a se lanseaz a pe un plan slefuit o bil a se constat a c a
traiectoria acesteia este o dreapt a iar n intervale de timp scurte miscarea
este aproape o miscare uniform a n sensul c a viteza se micsoreaz a foarte
putin.
Repetnd experienta pe alte plane se const a c a cu ct suprafata plan-
ului este mai bine slefuit a micsorarea vitezei n acelasi interval de timp
este mai mic a. Aceste fapte duc la concluziile urm atoare:
- n punctul de contact dintre bil a si plan apar interactii care se opun
misc arii;
- dac a interactiile care se opun misc arii ar eliminate atunci miscarea
bilei ar o miscare rectilinie uniform a.
Generaliznd, se poate formula principiul inertiei:
Orice corp liber si pastreaza starea de repaus sau de mi scare rectilinie
si uniforma (un corp liber este corpul asupra caruia nu se exercita nici
for te nici momente indiferent de modul de aplicare).
Principiul nu a putut vericat n mod absolut n practic a, deoarece
nici un corp nu poate izolat complet de actiunea celorlalte corpuri
care-l nconjoar a. Experientele care au dus la aceast a concluzie au mini-
mizat ct s-a putut de mult sau au anulat ntr-un fel actiunile exterioare
corpului.
Proprietatea unui corp de a-si mentine starea de repaus sau de miscare
rectilinie si uniform a poart a numele de inertie.
Sistemele de referint a n care este valabil principiul inertei poart a nu-
mele de sisteme inertiale. Ca o observatie trebuie remarcat c a sistemele
de referint a legate de p amnt nu sunt riguros inertiale, datorit a misc arii
acestuia. Abaterile sunt ns a mici, astfel nct aceste sisteme pot fi con-
siderate ca inertiale.
16
Legea a II-a (Legea fundamental a a mecanicii)
n mecanic a se consider a dou a feluri de interactiuni dintre dou a cor-
puri:
a) interactiuni n urma c arora viteza unuia din corpuri se modic a
(n m arime si directie), adic a corpul este accelerat.
b) interactiuni n urma c arora corpurile se deformeaz a.
Cele dou a tipuri de actiuni poart a numele de forte. n continuare ne
vom limita la primului caz.
Experimental s-a constatat c a acceleratia c ap atat a de un corp este
proportional a cu forta care actioneaz a asupra lui.
c v

1
Atunci legea a doua se formuleaz a astfel:
Accelera tia pe care o capata un corp datorita ac tiunii unei for te este
direct propor tionala cu marimea acelei for te si colineara cu ea.
c =

1
:
n relatia de mai sus : este un parametru ce caracterizeaz a corpul
respectiv si poart a numele de mas a. Newton a interpretat acest para-
metru ca fiind cantitatea de substant a continut a ntr-un corp. Deoarece
cu ct masa este mai mare acceleratia imprimat a este mai mic a, se poate
spune c a masa unui corp este o m asur a a inertiei sale. Din acest motiv
masa : poart a numele de mas a inertial a.
Legea a doua poate fi exprimat a si n alt mod. Pentru aceasta se
defineste impulsul ca fiind produsul dintre mas a si vitez a.
j = : (1.29)
Dac a se consider a masa ca fiind o constant a

1 = :c = :
d
dt
=
d (:)
dt
=
d j
dt
(1.30)
Rezult a c a:

1 =
d j
dt
(1.31)
Relatia 1.31 reprezint a o alt a form a a legii a II-a a dinamicii. Ea
este valabil a si n cadrul mecanicii relativiste unde masa este o m arime
variabil a.
17
Legea a III-a (Principiul actiunii si reactiunii)
Fortele care actioneaz a asupra unui corp sunt determinate de alte
corpuri. Experimental se constat a c a fortele cu care un corp actioneaz a
asupra altuia determin a instantaneu din partea celui de-al doilea o reacti-
une asupra primului. Se g aseste c a cele dou a dou a forte sunt egale dar
de sens contrar. Prin generalizarea acestor fapte s-a obtinut principiul
actiunii si reactiunii:
Daca un corp ac tioneaza asupra altui corp cu o for ta

1
12
, al doilea
corp ac tioneaza asupra primului cu o for ta

1
21
egala n marime si de
sens contrar cu prima for ta.

1
21
=

1
12
Cele dou a forte poart a numele de actiune si reactiune si actioneaz a
asupra unor corpuri diferite.
Legea a IV-a (Principiul suprapunerii fortelor)
Principiul suprapunerii fortelor arat a ce se petrece atunci cnd asupra
unui corp actioneaz a simultan mai multe forte:
Daca asupra unui corp ac tioneaza for tele

1
1
.

1
2
. ....

1
a
, efectul ob tinut
este acela si ca si n cazul n care asupra corpului ar ac tiona o singura
for ta

1 =
a

I=1

1
I
(1.32)
Aceasta nseamn a ca fiecare fort a actioneaz a independent, efectul un-
eia dintre ele nefiind afectat de existenta celorlalte forte.
1.2.2 Sisteme de referint a (SR)
Asa cum s-a ar atat, studiul misc arii corpurilor impune raportarea
acesteia la un sistem spatio-temporal (SR) care const a:
- dintr-un sistem de coordonate (atasat de un corp considerat prin
conventie fix);
- un ceasornic pentru m asurarea timpului.
Newton a ajuns la concluzia c a un sistem de referint a, fixat de corpuri
materiale nu poate fi absolutizat, din lipsa motivelor care ar sustine
18
unicitatea unui astfel de sistem. Totusi un sistem de referint a x a fost
introdus, desi despre pozitionarea acestuia nu se poate spune nimic precis.
Acesta este spatiul absolut. Admiterea timpului absolut a fost realizat a
n asa fel nct marcarea momentelor de timp absolut nu putea fi atribuit a
unor evenimente materiale.
Alegerea unui sistemde referint a se face astfel nct principiile mecanicii
s a e satisf acute iar fenomenele studiate s a apar a ct mai simplu.
n conformitate cu aceasta s-a introdus sistemul de referint a inertial
(SRI); n acest sistem principiul inertiei este satisf acut.
Cerintele ce trebuie ndeplinite de spatiu si timp n sistemul de refer-
int a inertial pentru mentinerea st arii de miscare rectilinie si uniform a sau
repaus relativ a unui corp liber sunt:
1 Omogenitatea spatiului: toate punctele din spatiu sunt echivalente.
2 Izotropia spatiului: traiectoriile corpurilor libere n miscare sunt
rectilinii indiferent de directiile n care are loc miscarea.
3 Uniformitatea timpului: corpurile libere parcurg spatii egale n in-
tervale de timp egale.
1.2.3 Transform arile Galilei
Fie dou a sisteme S si S
t
inertiale, S
t
ind n miscare relativ a fat a de
S cu viteza constant a . Un punct material are coordonatele (:. t) n S
si (:
t
. t
t
) n S
t
.
Se pune problema de a determina relatiile de trecere de la coordo-
natele (:. t) la coordonatele (:
t
. t
t
). Aceste relatii sunt date de trans-
form arile Galilei si rezult a din existenta spatiului absolut si a timpului
absolut.
Transformarea timpului
Se consider a dou a sisteme de referint a cu dou a ceasornice identice.
Deoarece pozitia unui ceasornic n sistemul c aruia i este atasat nu con-
teaz a se poate alege pozitia acestuia astfel ca s a existe un moment n
care pozitia celor dou a ceasornice s a coincid a. Astfel se poate realiza
sincronizarea lor.
t
0
= t
t
0
= 0 (1.33)
n mecanica clasic a se presupune c a mersul ceasornicelor este inde-
pendent de starea de miscare a sistemelor de referint a; scurgerea timpului
19
Figura 1.6: Transform arile Galilei.
este aceiasi n ambele sisteme de referint a; atunci:
t
t
= t (1.34)
Se constat a c a dac a se admite existenta unui timp absolut, simultane-
itatea este absolut a: dou a sau mai multe evenimente simultane ntr-un
sistem de referint a inertial sunt simultane n orice alt sistem de referint a
inertial.
Transformarea spatiului
Pentru deducerea relatiei de transformare dintre : si :
t
se consider a
c a:
- etaloanele de lungime nu se modic a n functie de starea de miscare
a sistemelor c arora le sunt atasate;
- m asurarea unei distante ntr-un sistem se face prin considerarea
pozitiilor celor dou a extremit ati la un moment de timp t.
Se consider a c a la t
t
= t = 0 originea sistemului S
t
coincide cu originea
sistemului S. Din Fig. 1.6 se observ a c a:
: = :
t
+t (1.35)
Relatia 1.35 reprezint a relatia de transformare a spatiului.
20
Pentru t = 0, relatiile Galilei care dau transformarea spatiului si
timpului devin:
t = t
t
(1.36)
: = :
t
+t
Dac a S
t
se deplaseaz a de-a lungul axei Oy, relatiile Galilei sunt:
t = t
t
(1.37)
r = r
t
=
t
+ t
. = .
t
Deoarece
n =
d:
dt
(1.38)
este viteza punctului material n S, si
n
t
=
d:
t
dt
(1.39)
este viteza punctului material n S
t
. Relatia dintre n si n
t
se obtine prin
derivarea celei de-a doua relatii 1.36
d:
dt
=
d:
t
dt
+ (1.40)
Rezult a
n = n
t
+ (1.41)
Aceast a relatie leag a vitezele corpului din cele dou a sisteme de refer-
int a.
Dac a un corp se misc a rectiliniu si uniform (cu vitez a constant a n
sistemul de referint a S) el se va misca n acelasi mod si n sistemul S
t
.
Dac a S si S
t
sunt inertiale, atunci sistemele de referint a se misc a unele
fat a de altele cu vitez a constant a.
Pentru obtinerea relatiilor dintre acceleratiile din cele dou a sisteme
de referint a se deriveaz a n raport cu timpul relatia 1.41.
dn
dt
=
dn
t
dt
+
d
dt
(1.42)
21
Rezult a:
c =c
t
(1.43)
Cum masa este constant a, legea a II-a a dinamicii si p astreaz a aceiasi
form a n ambele sisteme de referint a. Acest fapt a dus la enuntarea
principiului relativit atii al lui Galilei:
Legile mecanicii sunt invariante la transformarile Galilei.
1.3 Dinamica punctului material si a sis-
temelor de puncte materiale
1.3.1 Impulsul
Teorema impulsului pentru un punct material.
Din legea a II-a a mecanicii:

1 =
d j
dt
(1.44)
adic a

1dt = d j (1.45)
obtinem
j =
_
2
1
d j =
_
2
1

1dt =
_
t
2
t
1

1dt (1.46)
unde cu 1 am indexat starea initial a de la momentul t
1
iar cu 2 am notat
starea nal a de la momentul t
2
.
Dac a rezultanta fortelor care actioneaz a asupra punctului material
este nul a atunci
j = 0 si (1.47)
j = ct (1.48)
Aceasta este legea conserv arii impulsului. Ea se enunt a astfel:
Dac a rezultanta fortelor care actioneaz a asupra unui punct material
este nul a, impulsul acesteia r amne constant.
22
Figura 1.7: Teorema impulsului pentru un sistem de dou a puncte materiale.
Teorema impulsului pentru un sistem de puncte materiale
Pentru simplicare vom considera un sistem format doar din dou a
puncte materiale rezultatele obtinute ind valabile si pentru un sistem
format din ` puncte materiale.
n gura 1.7 sunt reprezentate cele dou a corpuri. Cu

1
1
si

1
2
am
notat fortele externe care actioneaz a asupra celor dou a corpuri. Cu

T
21
am notat forta cu care corpul 1 actioneaz a asupra corpului 2 iar cu

T
21
am notat forta cu care corpul 2 actioneaz a asupra corpului 1. Conform
legii actiunii si reactiunii cele dou a forte sunt egale si actioneaz a n sensuri
opuse, adic a:

T
12
=

T
21
(1.49)
Dac a j
1
si j
2
sunt impulsurile celor dou a corpuri, putem deni si
impulsul total al momentului ca sum a a impulsurilor particulelor indi-
viduale:

1 = j
1
+ j
2
(1.50)
Scriem legea a doua pentru ecare corp n parte:

1
1
+

T
12
=
d j
1
dt
(1.51)

1
2
+

T
21
=
d j
2
dt
(1.52)
23
Adun am cele dou a relatii si tinem cont c a

T
12
+

T
21
= 0. Atunci

1
1
+

1
2
=
d
dt
( j
1
+ j
2
) =
d

1
dt
(1.53)
Notnd cu

1
c
=

1
1
+

1
2
rezultanta fortelor externe ce actioneaz a
asupra sistemului rezult a:

1
c
=
d

1
dt
(1.54)
Aceasta este legea impulsului pentru un sistem de puncte materiale.
Derivata n raport cu timpul a impulsului total al unui sistem de
particule este egal cu rezultanta fortelor ce actioneaz a asupra sistemului.
Dac a rezultanta fortelor externe este nul a,

1
c
= 0, atunci:
d

1
dt
= 0 (1.55)

1 = ct (1.56)
Se obtine astfel legea conserv arii impulsului:
Impulsul unui sistem de puncte materiale ramne nul cnd rezultanta
for telor externe este nula.
1.3.2 Energia
Forta produce deplas ari ale corpurilor. O m asur a a efectului produs
de fort a este lucru mecanic.
Lucru mecanic produs de o fort a constant a asupra unui punct
material
Fie o fort a

1 constant a ce actioneaz a asupra unui corp si produce o
deplasare a acestuia pe distanta :. Se consider a c a

1 face cu vectorul
deplasare un unghi c.
Prin denitie lucrul mecanic este egal cu produsul scalar dintre fort a
si deplasare:
1 =

1: = 1: cos c (1.57)
Se observ a c a dac a c = 0 forta si deplasarea au aceeasi directie si
1 = 1: (1.58)
24
Figura 1.8: Lucrul mecanic produs de o fort a variabil a.
iar dac a c = :,2 forta este perpendicular a pe directia deplas arii, astfel
c a:
1 = 1: cos :,2 = 0 (1.59)
Consider am o particul a ce se deplaseaz a de-a lungul axei Ox sub acti-
unea unei forte care variaz a cu pozitia. Pentu simplicare vom considera
c a forta actioneaz a de-a lungul axei Ox. Particula se deplaseaz a de la r
i
la r
)
. Pentru a putea calcula lucrul mecanic consider am deplasarea de la
r
i
la r
)
mp artit a n deplas ari foarte mici r foarte mici pe care practic
forta este constant a. Lucrul mecanic pe o astfel de deplasare este 1r,
si, pentru a calcula lucrul total se adun a lucrurile mecanice (Fig. 1.8).
Putem scrie c a
1 =

1
a
r
adic a lucrul total este suma lucrurilor mecanice efectuate pe ecare de-
plasare n parte. Pentru a calcula exact lucrul mecanic facem ca r 0
si atunci
1 = lim
a0

1
a
r =
_
a
f
a
i
1
a
dr (1.60)
n cazul sistemelor n care exist a mai multe particule trebuie calculat
lucrul mecanic al fortelor care actioneaz a asupra ec arei particule si care
apoi se nsumeaz a.
Relatia (1.60) arat a c a lucrul mecanic este egal cu aria suprafetei de
sub curb a (1.8).
Exemple
a) Lucrul mecanic al fortei de greutate.
25
Figura 1.9: Lucrul mecanic al fortei de greutate
Forta de greutate este forta care actioneaz a asupra oric arui corp aat
n apropiere de suprafata p amntului si este egal a cu produsul dintre
mas a si acceleratie gravitational a q = 9. 8 m/s
2
.

G = :q (1.61)
si are aceeasi valoare pentru toate corpurile aate n apropierea p amn-
tului
Consider am c a deplasarea corpului are loc pe drumul dintre si 1.
Pe drumul (1) (Fig. 1.9)
1
1
= :q(/
1
/
2
) = :q (/
2
/
1
) (1.62)
Pe acest drum particula se deplaseaz a liber n sensul c a asupra ei
actioneaz a doar forta de greutate. Pe traiectoria (2) particula nu se
poate deplasa liber. Ea este constrns a s a urmeze aceast a traiectorie si
acest lucru nu se poate realiza dect dac a se actioneaz a din exterior cu
alte forte dect forta de greutate. Totusi aici ne intereseaz a doar lucrul
mecanic al fortei de greutate. El este egal n acest caz cu suma lucrurilor
mecanice efectuate pe portiunile C si C1.
1
2
= 1
C
+ 1
C1
= :q(C) cos c + :q(C1) cos :,2
= :q[C cos c] = :q(/
2
/
1
) = :q (/
2
/
1
) (1.63)
Se observ a c a valoarea lucrului mecanic efectuat de forta de greutate
nu depinde de drumul parcurs ci doar de pozitia initial a si nal a. O
26
Figura 1.10: Lucrul mecanic al fortei elastice
fort a al c arei lucru mecanic depinde doar de pozitiile initial a si nal a
se numeste fort a conservativ a iar regiunea din spatiu n care actioneaz a
astfel de forte poart a numele de cmp conservativ.
b) Lucrul mecanic al fortei elastice
O astfel de fort a apare cnd un resort este comprimat sau alungit sub
actiunea unei forte externe (Fig. 1.10)
Experimental se constat a c a dac a asupra resortului se actioneaz a cu
forta

1, alungirea maxim a a resortului este proportional a cu deformarea
(care n cazul nostru este egal a cu deplasarea corpului fat a de pozitia n
care resortul era nedeformat). Se presupune c a n sistemul considerat nu
actioneaz a forte de frecare.
1 r
Constanta de proportionalitate se noteaz a cu / si poart a numele de
constant a elastic a. Astfel
1 = /r (1.64)
Deoarece resortul nu se mai poate deforma nseamn a c a asupra corpu-
lui actioneaz a si resortul cu o fort a egal a cu

1 si de sens contrar. Aceast a
fort a poart a numele de fort a elastic a
1
c
= 1 = /r (1.65)
Atunci lucrul mecanic efectuat de forta elastic a este:
1 =
_
a
2
a
1
1
c
dr =
_
a
f
a
i
/rdr
1 =
/
2
_
r
2
)
r
2
i
_
=
_
/
2
r
2
)

/
2
r
2
i
_
(1.66)
27
Ca si n cazul fortei de greutate lucrul mecanic depinde doar de pozitia
initial a si nal a. Rezult a c a fortele elastice sunt si ele forte conservative.
c) Lucrul fortei de frecare
Cnd un corp este deplasat pe o suprafat a n sens invers deplas arii
actioneaz a forte de frecare 1
)
= j:q. Lucrul mecanic este:
1 = j:qd (1.67)
unde d este deplasarea. Semnul minus apare deoarece deplasarea se face
n sens invers fortei. Fortele de frecare nu sunt conservative deoarece
ntre dou a puncte exist a o innitate de drumuri pe care lucrul mecanic
al for telor de frecare este diferit.
Aplicatie
O molecul a diatomic a const a din doi atomi ntre care se exercit a o
fort a care are caracter respulsiv la distante mici si caracter atractiv la
distante mari, cu expresia:
1 = 1
0
_
2
_
o
:
_
13

_
o
:
_
7
_
unde : este distanta dintre molecule. Pentru un atom de oxigen 1
0
=
9. 6 10
11
N si o = 3. 5 10
10
m. S a se determine lucrul mecanic
efectuat de o fort a atunci cnd atomii se dep arteaz a de la distanta :
1
=
4 10
10
m la :
2
= 9 10
10
m.
Solu tie
1 =
_
v
2
v
1
1
0
_
2
_
o
:
_
13

_
o
:
_
7
_
d:
1 = 1
0
o
_
1
6
_
o
:
1
_
12

1
6
_
o
:
2
_
12
+
1
7
_
o
:
2
_
6

1
7
_
o
:
1
_
6
_
= 3. 210
21
J
Energia cinetic a. Teorema variatiei energiei cinetice
S a consider am un corp asupra c aruia actioneaz a mai multe forte a
c aror rezultant a este 1. Lucrul mecanic efectuat din pozitia initial a pn a
28
n pozitia nal a este (dac a miscarea este unidimensional a iar deplasarea
se face n sensul fortei):
1 =
_
)
i
1dr (1.68)
Dar
1 = :c = :
d
dt
Atunci
1 =
_
)
i
:
d
dt
dr =
_
)
i
:
d
dt
dt (1.69)
1 =
_
)
i
:d =
1
2
:
2
)

1
2
:
2
i
(1.70)
M arimea:
1
c
=
1
2
:
2
(1.71)
este numit a energia cinetic a. Relatia 1.70 reprezint a teorema variatiei
energiei cinetice pentru un punct material. Ea se exprim a astfel:
Lucrul mecanic efectuat de rezultanta for telor ce ac tioneaza asupra
unui punct material este egal cu varia tia energiei cinetice a punctului
material.
n cazul n care sistemul este format din mai multe puncte materiale
energia cinetic a total a este suma energiilor cinetice ale ec arui punct
material.
1
c
=
a

i=1
1
c
i
=
a

i=1
1
2
:
i

2
i
(1.72)
Si n acest caz variatia energiei cinetice este egal a cu lucrul mecanic
efectuat de toate fortele ce actioneaz a asupra sistemului att interne 1
(i)
ct si externe 1
(c)
.
1
c
= 1
(c)
+ 1
(i)
(a.69)
Puterea
Puterea reprezint a lucrul mecanic efectuat de sistem n unitatea de
timp. Putem deni o putere medie:
1
n
=
1
t
(1.73)
29
si o putere instantanee
1 =
o1
dt
(1.74)
unde o1 este lucrul mecanic efectuat de sistem n timpul dt. o1 poart a
numele de lucru mecanic elementar. n cazul n care lucrul mecanic este
efectuat de forte de tractiune
o1 = 1dr
si
1 =
o1
dt
= 1
dr
dt
= 1 (1.75)
Aplicatie
Puterea automobilelor
Automobilele sunt masini destul de ineciente. Chiar n conditii ide-
ale mai putin de 15% din energia chimic a a combustibilului se transform a
n energie intern a situatie care este si mai proast a n cazul circulatiei prin
marile orase.
Mai multe mecanisme contribuie la pierderea de energie n automo-
bile:
n jur de 67% din energie este pierdut a n motor, n sistemul de r acire
al automobilului si n sistemul de evacuare. Aproximativ 16% din en-
ergie se pierde prin frec arile dintre mecanismele de transmisie interne ale
automobilului, 4% din energie este utilizat a pentru punerea n functiune
a diverselor accesorii ca pompa de benzin a, sistemul de aer conditionat,
sistemul audio. Asadar numai n jur de 13% din energie este utilizat a pen-
tru propulsia efectiv a a automobilului dar si din aceasta o parte este uti-
lizat a pentru a compensa pierderea de energie datorit a frec arii pneurilor
si frec arii cu aerul.
S a examin am puterea care furnizeaz a forta necesar a deplas arii au-
tomobilului. Consider am pentru coecientul de frecare dintre pneuri si
sosea j = 0. 016. Pentru o masin a cu greutatea de 1450 kg (BMV seria
5) forta de frecare este aproximativ:
1
)
- j:q = 227 N
Pe m asur a ce viteza masinii creste, apare o micsorare a fortei de
ap asare normal a ca rezultat al descresterii presiunii aerului ce curge
deasupra masinii.
30
Trebuie luat a n considerare si forta de rezistent a la naintarea prin
aer a automobilului. Ea este legat a de frecarea masinii cu aerul si este
proportional a cu p atratul vitezei.
1
o
=
1
2
1j
2
unde 1 este coecientul de rezistent a la naintare, este aria sectiunii
masinii, j este densitatea aerului Putem utiliza 1 0. 5, j = 1. 20
kg/m
3
, - 2 m
2
. M arimea fortei totale de frecare este suma celor dou a
forte
1
t
= 1
v
+ 1
o
Dac a se merge cu ferestrele deschise atunci forta de rezistent a la de-
plasarea prin aer creste cu 3%.
Puterea necesar a pentru a mentine o anumit a vitez a constant a este
1 = 1

n tabelul de mai jos sunt exemplicate forta de rezistent a si puterea


unui automobil n functie de vitez a.
Tabelul 1.1
Fortele de rezistent a si puterea unui automobil n functie de vitez a.
(m/s) ` (N) 1
v
(N) 1
o
(N) 1
t
(N) 1 (kW)
0 14200 227 0 227 0
8,9 14100 226 48 274 2,4
17,9 13900 222 192 414 7,4
26,8 13600 218 431 649 17,4
35,8 13200 211 767 978 35
44,7 12600 202 1199 1400 62,6
Energia potential a
Pentru a ntelege acest concept vom porni de la exprimarea lucrului
mecanic pentru diverse tipuri de forte conservative. Astfel pentru forta
de greutate:
1 = :q(/
1
/
2
) = (:q/
2
:q/
1
) (1.76)
31
Pentru forta elastic a
1 =
/r
2
1
2

/r
2
2
2
=
_
/r
2
2
2

/r
2
1
2
_
(1.77)
Se observ a c a n ambele cazuri lucrul mecanic se poate exprima ca
opusul variatiei unei m arimi ce depinde doar de pozitie. Aceast a m arime
poart a numele de energie potential a.
Putem generaliza acest fapt pentru orice fort a conservativ a.
Astfel putem spune c a lucrul mecanic al unei forte conservative este
egal cu minus variatia energiei potentiale.
1
)c
= 1
j
= (1
j
2
1
j
1
) (1.78)
Relatia de mai sus poate privit a ca o relatie de denitie pentru
energia potential a determinat a de anumite forte conservative.
Ca o prim a observatie putem spune c a energia potential a este denit a
pn a la o constant a arbitrar a.
1
t
j
= 1
j
+ C (1.79)
Atunci
1
t
j
= 1
t
j
2
1
t
j
1
= 1
j2
+ C 1
j1
C = 1
j2
1
j1
= 1 (1.80)
Aceasta nseamn a c a putem alege orice valoare pentru constanta adi-
tiv a. n general se alege o anumit a pozitie n care energia potential a se
consider a nul a. Aceasta determin a constanta aditiv a. Alegerea se face
astfel nct forma energiei potentiale s a e ct mai simpl a.
Astfel pentru forta de greutate rezult a:
1
jj
= :q/ + C (1.81)
Consider am c a la suprafata p amntului (/ = 0) avem1
j
= 0. Rezult a
C = 0 si energia potential a gravitational a ia forma
1
jj
= :q/ (1.82)
Pentru fortele elastice:
1
jc
=
/r
2
2
+ C (a.86)
32
Dac a aceasta este energia potential a a unui resort ntins, consider am
c a n cazul c a acesta nu este deformat (r = 0) 1
jc
= 0. Rezult a C = 0 si
1
jc
=
/r
2
2
(1.83)
Rezult a c a n afara energiei potentiale este bine s a se cunoasc a si poz-
itia n care aceasta este nul a. Dac a scriem relatia sub form a diferential a
obtinem:
o1 = d1
j
(1.84)
Pentru simplicare vom considera ca miscarea este unidimensional a
si se face de-a lungul acei Ox.
o1 = 1dr (1.85)
1dr = d1
j
Rezult a
1 =
d1
j
dr
(1.86)
n cazul general:
o1 =

1d:
Cum

1 = 1
a
c
a
+ 1
j
c
j
+ 1
:
c
:
si:
d: = drc
a
+ dc
j
+ d.c
:
rezult a:
o1 = 1
a
dr + 1
j
d + 1
:
d.
Energia potential a este o m arime care depinde de pozitia n care se
a a corpul:
1
j
= 1
j
(r. . .) (1.87)
Atunci
d1
j
=
J1
j
Jr
dr +
J1
j
J
d +
J1
j
J.
d. (1.88)
Rezult a:
1
a
dr + 1
j
d + 1
:
d. =
J1
j
Jr
dr
J1
j
J
d
J1
j
J.
d.
33
si
1
a
=
J1
j
Jr
1
j
=
J1
j
J
(1.89)
1
:
=
J1
j
J.
Atunci

1 =
J1
j
Jr
c
a

J1
j
J
c
j

J1
j
J.
c
:
(1.90)

1 = \1
j
n relatia de mai sus simbolul \ reprezint a operatorul nabla
\ =
J
Jr
c
a
+
J
Jr
c
j
+
J
Jr
c
:
(1.91)
Aplicatie
Energia potential a unui sistem format din dou a particule este
1
j
=

:
S a se calculeze forta radial a care actioneaz a ntre cele dou a particule.
Solu tie
1 =
d1
j
d:
=

:
2
Teorema variatiei energiei mecanice. Conservarea energiei me-
canice
Pentru simplicare vom considera un punct material asupra c aruia
actioneaz a al aturi de fortele conservative (a c aror rezultant a este 1
C
) si
forte neconservative (a c aror rezultan a este 1
.C
).
Utiliz am teorema variatiei energiei cinetice:
1
C
= 1 = 1
1
C
+ 1
1
NC
(1.92)
34
unde am exprimat separat lucrul mecanic al fortelor conservative (1
1
C
)
si lucrul mecanic al fortelor neconservative (1
1
NC
). Lucrul mecanic al
fortelor conservative se exprim a ca minus variatia energiei potentiale:
1
1C
= 1
j
(1.93)
Rezult a c a:
1
C
= 1
1
+ 1
1
NC
si
1
C
+ 1
1
= 1
1
NC
(1
C
+ 1
1
) = 1
1
NC
(1.94)
Denim energia mecanic a ca suma dintre energia cinetic a si potential
1
A
= 1
C
+ 1
1
(1.95)
Atunci:
1
A
= 1
1
NC
1
A
2
1
A
1
= 1
1
NC
(1.96)
Relatia de mai sus reprezint a teorema variatiei energiei mecanice:
Lucrul mecanic al for telor neconservative care ac tioneaza asupra unui
punct material este egal cu varia tia energiei mecanice a punctului mate-
rial respectiv.
Dac a asupra punctului material nu actioneaz a forte neconservative
atunci 1
1
NC
= 0 si
1
A2
= 1
A1
Aceasta este legea conserv arii energiei mecanice.
ntr-un cmp de forte conservative energia mecanic a a punctului ma-
terial r amne constant a n timpul misc arii, avnd loc o transformare a
energiei cinetice n energie potential a si invers.
Teoremele variatiei energiei cinetice si conserv arii energiei mecanice
sunt valabile si n cazul sistemelor formate din mai multe puncte mate-
riale n care fortele interne (dintre particule) sunt conservative.
Aplicatie
Dou a particule, una de masa :
1
cu viteza
i1
si alta de masa :
2
cu
viteza
i2
se ciocnesc. Stiind c a ciocnirea este una central a si perfect
35
elastic a iar vitezele sunt pe aceiasi directie, s a se determine vitezele celor
dou a particule dup a ciocnire.
Solu tie
Consider am c a vitezele sunt orientate de-a lungul axei Ox. Dac a
sensul vitezei este n sensul pozitiv al axei viteza va consider at a pozitiv a
si dac a sensul vitezei este n sensul negativ al axei viteza va considerat a
negativ a. Not am vitezele dup a ciocnire
)1
si
)2
. Legile de conservare a
impulsului si energiei sunt:
:
1

i1
+ :
2

i2
= :
1

)1
+ :
2

)2
1
2
:
1

2
i1
+
1
2
:
2

2
i2
=
1
2
:
1

2
)2
+
1
2
:
2

2
)2
Cele dou a relatii se scriu
:
1
(
)1

i1
) = :
2
(
)2

i2
)
:
1
_

2
)1

2
i1
_
= :
2
_

2
)2

2
i2
_
Prin mp artire rezult a

)1
+
i1
=
)2
+
i2
Se obtine astfel un sistem de dou a ecuatii cu dou a necunoscute de
gradul nti. Rezult a:

)1
= 2
:
1

i1
+ :
2

i2
:
1
+ :
2

i1

)2
= 2
:
1

i1
+ :
2

i2
:
1
+ :
2
1.3.3 Moment cinetic
Consider am o fort a care actioneaz a asupra unui punct material. Denim
momentul fortei n raport cu un punct (n cazul nostru, punctul O):

` = :

1 (1.97)
36
Figura 1.11: Momentul fortei fat a de un punct
Figura 1.12: Momentul cinetic fat a de o ax a
37
Aceeasi denitie se poate aplica si n cazul unei forte 1 aplicate ntr-
un punct al unui corp care se poate roti n jurul unei axe (Fig. 1.12).
M arimea momentului este:
` = :1 sin o = :d (1.98)
unde d poart a numele de bratul fortei.
Teorema variatiei momentului cinetic

` = :

1 = :
d j
dt
= :
d j
dt
+ j
d:
dt
Termentul j
o

v
ot
este nul deoarece j si sunt vectori paraleli.
Atunci

` =
d
dt
(: j) =
d

1
dt
(1.99)
Denim m arimea:

1 = : j (1.100)
numit a moment cinetic.
Relatia reprezint a teorema de variatie a momentului cinetic:
Momentul for tei este egal cu derivata momentului cinetic n raport cu
timpul.
n cazul c a momentul fortei este nul:
d

1
dt
= 0 (1.101)

1 = ct (1.102)
Dac a momentul rezultant al fortelor care actioneaz a asupra unui corp
este nul, momentul cinetic se conserv a.
1.3.4 Cinematica misc arii de rotatie
Energia cinetic a de rotatie
S a consider am un obiect format dintr-o multime de puncte care se
roteste n jurul unei axe cu viteza unghiular a .. Consider am c a particula
aat a la distanta :
i
de ax a are masa :
i
.
38
Figura 1.13: Miscarea de rotatie
Energia ei cinetic a (Fig. 1.13)
1
C
i
=
1
2
:
i

2
i
=
1
2
:
i
.
2
:
2
i
(1.103)
Energia cinetic a total a este suma energiilor cinetice ale particulelor
constituente.
1
1
=

i
1
C
i
=
1
2

i
:
i

2
i
=
1
2

i
:
i
.
2
:
2
i
1
1
=
1
2
_

i
:
i
:
2
i
_
.
2
(1.104)
M arimea din parantez a poart a numele de moment de inertie.
1 =

i
:
i
:
2
i
(1.105)
Cu aceast a notatie ecuatia rezult a:
1
1
=
1
2
1.
2
(1.106)
Putem calcula momentul de inertie a unui obiect rigid imaginnd
obiectul ca ind divizat n mici volume de mase :
i
. Atunci
1 = lim
n
i
0

i
:
2
:
i
=
_
:
2
d: (1.107)
Considernd
d: = jd\
39
Atunci
1 =
_
j:
2
d\ (1.108)
Aplicatie
S a se calculeze momentul de inertie a unui cilindru cu raz a 1 si mas a
` si lungimea 1 fat a de axa sa.
Solu tie
1 =
_
:
2
d: =
_
:
2
(2:j1:) d: = 2:j1
_
1
0
:
3
d: =
1
2
:j11
4
Cum densitatea
j =
`
\
=
`
:1
2
1
rezult a
1 =
1
2
`1
2
Aplicatie
S a se determine momentul de inertie al unei sfere de mas a ` si raz a
1 n raport cu o ax a ce trece prin centrul s au.
Solu tie
Momentul cinetic n jurul axei Ox este
1
:
=
_
_
r
2
+
2
_
d`
n jurul axei Oy
1
j
=
_
_
r
2
+ .
2
_
d`
si n jurul axei Oz
1
a
=
_
_

2
+ .
2
_
d`
Deoarece toate cele trei axe sunt echivalente rezult a 1
a
= 1
j
= 1
:
astfel
c a:
40
1 =
1
3
(1
a
+ 1
j
+ 1
:
) =
2
3
_
_
r
2
+
2
+ .
2
_
d` =
2
3
_
:
2
d`
n relatia de mai sus masa d` este masa unei p aturi sferice de raz a
: si grosime d:
d` = 4::
2
jd:
Atunci
1 =
2
3
_
1
0
4:j:
4
d: =
8
15
:1
5
j
Folosind relatia densit atii
j =
`
\
=
3`
4:1
3
rezult a:
1 =
2
5
`1
2
Lucrul mecanic, puterea si energia misc arii de rotatie
Consider am un obiect ca n gura al aturat a n care o fort a

1 este
aplicat a n 1 (Fig. 1.13). Lucrul mecanic efectuat de forta 1 este
o1 =

1d: = (1 sin c):do (1.109)
Deoarece ` = 1: sin c rezult a:
o1 = `do (1.110)
Puterea implicat a n acest proces este:
1 =
o1
dt
= `
do
dt
= `. (1.111)
41
Figura 1.14: Lucrul mecanic al misc arii de rotatie
Figura 1.15: Acceleratia tangential a
Expresia poate privit a ca una similar a celei in care
1 = 1 (1.112)
S a consider am o particul a de mas a m care se roteste pe un cerc de
raz a : sub actiunea unei forte tangentiale

1
t
si a unei forte radiale

1
v
.
Forta tangential a determin a o acceleratie tangential a c
t.
1
t
= :c
t
(1.113)
M arimea momentului fortei ce actioneaz a asupra particulei de mas a
: este
` = 1
t
: = (:c
t
): (1.114)
Deoarece acceleratia unghiular a este:
=
d.
dt
(1.115)
42
atunci
c
t
=
d
t
dt
=
d (:.)
dt
=
d.
dt
: = :
Astfel momentul fortei care actioneaz a asupra punctului material care se
roteste devine:
` = ::
2
= 1 (1.116)
Pornind de la relatia ` = 1 = 1
o.
ot
o1 = `do = 1
d.
d t
.dt (1.117)
o1 = 1.d.
Atunci:
1 =
_
.
f
.
i
1.d. =
1
2
1.
2
)

1
2
1.
2
i
(1.118)
Relatia de mai sus reprezint a teorema variatiei energiei cinetice pentru
miscarea de rotatie n cazul unui punct material.
Putem face o paralel a ntre miscarea de rotatie si miscarea liniar a
Miscarea de rotatie Miscarea liniar a
Viteza unghiular a . =
o0
ot
Viteza liniar a =
oa
ot
Acceleratia unghiular a =
o.
ot
Acceleratia liniar a c =
o
ot
Moment rezultat ` =
o.
ot
Forta 1 = :c
Dac a = ct, .
)
= .
i
+ t Dac a c = ct,
)
=
i
+ ct
Lucrul mecanic 1 =
_
0
f
0
i
`do Lucrul mecanic 1 =
_
a
f
a
i
1dr
Energia cinetic a 1
1
=
1
2
1.
2
Energia cinetic a 1
C
=
1
2
:
2
Puterea 1 = `. Puterea 1 = 1
Momentul cinetic 1 = 1. Impuls j = :
Momentul fortei ` =
o1
ot
Forta 1 =
oj
ot
1.4 Probleme
1.1 Unui puc i se imprim a o vitez a = 2 m/s. Coecientul de frecare
a pucului cu gheata este j = 0. 01. S a se calculeze distanta pe care pucul
se deplaseaz a (q = 10 m/s
2
).
1.2 Un corp interplanetar este atras de Soare cu o fort a
43
1 =
2 10
22
:
2
N
S a se determine lucrul mecanic efectuat de Soare cnd corpul se apropie
de Soare de la distanta :
1
= 3 10
11
m la distanta :
2
= 2. 5 10
11
m.
1.3 Un corp cu masa : = 5 kg este n repaus pe o suprafat a orizontal a
pe care poate misca f ar a frecare. Asupra corpului actioneaz a o fort a
constant a 1 = 5 N. S a se determine viteza corpului ce parcurge distanta
de 3 m.
1.4 Un corp : = 5 kg se a a n repaus pe o suprafat a orizontal a pe
care se poate deplasare sub actiunea unei forte 1 = 12 N pe distanta d =
10 m/s. S a se determine viteza dac a coecientul de frecare la alunecare
este j = 0. 14 si acceleratia gravitational a este q = 9. 8 m/s
2
.
1.5 Un corp de mas a : = 2 kg este atasat la un resort cu o constant a
elastic a / = 10
3
N/m. Resortul este comprimat cu r = 2 cm. Apoi
resortul este eliberat. S a se calculeze viteza corpului cnd trece prin
pozitia de echilibru (miscarea are loc f ar a frecare).
1.6 S a se determine lucrul mecanic efectuat de o fort a care modic a
vitez a unui corp de mas a : = 5 kg de la valoarea
1
= 6c
a
2c
j
la

2
= 8c
a
+ 4c
j
. Componentele vitezelor sunt exprimate n m/s.
1.7 Un corp cm masa : = 3 kg are viteza
= (6c
a
2c
j
) m/s
S a se calculeze energia cinetic a a corpului.
1.8 O fort a conservativ a care actioneaz a asupra unei particule are
expresia

1 =
_
r + 1r
2
_
c
a
unde si 1 sunt constante.
a) S a se calculeze energia potential a
b) S a se calculeze variatia energiei potentiale de la r
1
la r
2
.
1.9 Energia potential a a unei particule este
44
l (r) = r
3
+ 2r
2
+ 3r
S a se determine forta care actioneaz a asupra particulei.
1.10 Motorul electic al unui trenulet de juc arie accelereaz a din repaus
la 0,5 m/s n 50 milisecunde. Masa total a a trenuletului este 800 g. S a
se determine viteza medie a corpului.
1.11 O particul a cu masa : = 4 kg se deplaseaz a de-a lungul axei
Ox n concordanta r = t +2t
3
(r este exprimat n metri iar t n secunde).
a) S a se determine energia cinetic a la momentul t = 5 s
b) S a se determine acceleratia la momentul t = 5 s
c) Puterea furnizat a corpului la t = 5 s
d) Lucrul mecanic efectuat asupra corpului ntre momentele t = 0 si
t = 2 s
1.12 O masin a cu mas a : = 1500 kg se ciocneste cu un perete.
Viteza initial a a masinii este
i
= 20c
a
iar n nal
)
= 2c
a
. Dac a
coliziunea are loc n 0,2 s s a se determine forte medie exercitate asupra
masinii.
1.13 Un pendul balistic este un aparat pentru m asurarea vitezei unui
proiectil (de exemplu un glont). Acesta const a dintr-un corp de lemn de
masa :
2
suspendat de un r. Un glont de masa :
1
ntr a n acest bloc
si-l ridic a la n altimea /. S a se determine viteza glontului functie de /.
1.14 ntr-un reactor nuclear, neutronii sunt produsi cnd un atom
sufer a un produs de sune. Acesti neutroni se deplaseaz a cu 10
7
m/s
si trebuie ncetiniti pn a la 10
3
m/s nainte de aproduce un alt act de
sune. Ei sunt ncetiniti cu ajutorul unui material (lichid sau solid)
numit moderator. S a se arate c a neutronii pot s a-si piard a energia prin
ciocniri elastice cu atomii moderatorului. S a se calculeze fractia din
energia cinetic a initial a a neutronului pierdut a de acesta prin ciocnire.
Consider am ciocnirele elastice si centrale.
1.15 S a se determine m arimea momentului cinetic propriu al unei
bile de bowling (` = 6 kg si 1 = 12 cm) care se roteste cu frecventa de
i = 10 rot/s.
45
1.5 Rezumat
Cinematica se ocup a cu studiul misc arii unui corp f ar a a lua n calcul
si cauzele misc arii.
Traiectoria este curba descris a de un corp n timpul misc arii sale.
Pozitia unui corp pe traiectorie este dat a de legea de miscare:
: = r(:)c
a
+ (t)c
j
+ .(t)c
:
(1.119)
Variatia n timp a vectorului de pozitie al corpului ne va da viteza
instantanee acestuia
= lim
t0
:
t
=
d:
dt
(1.120)
M arimea ce caracterizeaz a variatia vitezei n timp se numeste accel-
eratie
c = lim
t0

t
=
d
dt
(1.121)
Principiul inertiei
Orice corp liber si pastreaza starea de repaus sau de mi scare rectilinie
si uniforma (un corp liber este corpul asupra caruia nu se exercita nici
for te nici momente indiferent de modul de aplicare).
Principiul fundamental
Accelera tia pe care o capata un corp datorita ac tiunii unei for te este
direct propor tionala cu marimea acelei for te si colineara cu ea.
c =

1
:
(1.122)
Principiul actiunii si reactiunii
Daca un corp ac tioneaza asupra altui corp cu o for ta

1
12
, al doilea
corp ac tioneaza asupra primului cu o for ta

1
21
egala n marime si de
sens contrar cu prima for ta.

1
21
=

1
12
(1.123)
Principiul suprapunerii fortelor
Daca asupra unui corp ac tioneaza for tele

1
1
.

1
2
. ....

1
a
, efectul ob tinut
este acela si ca si n cazul n care asupra corpului ar ac tiona o singura
for ta

1 =
a

I=1

1
I
(1.124)
46
Transform arile Galilei
t = t
t
(1.125)
: = :
t
+t
Teorema impulsului pentru un sistem de puncte materiale

1
c
=
d j
dt
(1.126)
Lucru mecanic produs de o fort a constant a asupra unui punct ma-
terial
1 =

1: = 1: cos c (1.127)
Energia cinetic a a unui sistem de puncte materiale:
1
c
=
a

i=1
1
c
i
=
a

i=1
1
2
:
i

2
i
(1.128)
Puterea, prin denitie este lucrul mecanic n unitatea de timp
1
n
=
1
t
(1.129)
Energia potential a a unui sistem aat ntr-un cmp de forte con-
servative

1 = \1
j
(1.130)
Energia mecanic a a unui sistem de puncte materiale
1 = 1
C
+ 1
1
(1.131)
Momentul fortei n raport cu un punct

` = :

1 (1.132)
Momentul cinetic

1 = : j (1.133)
Capitolul 2
Miscarea oscilatorie
2.1 Ecuatia de miscare
Mi scarea periodica este mi scarea unui obiect care se repeta n mod
regulat.
Ca exemplu de misc ari periodice se pot da miscarea P amntului n
jurul Soarelui, miscarea Lunii n jurul P amntului, miscarea moleculelor
ntr-un corp solid n jurul pozitiilor de echilibru, miscarea unui pendul.
Alte exemple de m arimi care variaz a periodic sunt: cmpurile electric si
magnetic ale undelor electromagnetice, curentul alternativ.
Cea mai simpl a miscare periodic a se petrece n cazul n care forta care
actioneaz a asupra unui obiect este proportional a cu distanta fat a de un
punct x numit pozitie de echilibru si este orientat a c atre acel punct. O
astfel de fort a poart a numele de fort a elastic a iar miscarea determinat a
de aceasta poart a numele de miscare oscilatorie armonic a.
Un model pentru o astfel de miscare este miscarea unui corp legat
de un resort care se poate deplasa pe o suprafat a orizontal a f ar a frecare.
Originea axei pe care are loc miscarea se alege n pozitia n care resortul
este nedeformat. Vom exprima forta elastic a astfel:
1 = /r (2.1)
Semnul minus arat a c a forta este n sens invers deplas arii:
Legea a doua a dinamicii:
:c = 1 (2.2)
47
48
devine:
d
2
r
dt
2
+
/
:
r = 0 (2.3)
Not am cu
.
2
0
=
/
:
(2.4)
Rezult a
d
2
r
dt
2
+ .
2
0
r = 0 (2.5)
Relatia de mai sus 2.5 reprezint a o ecuatie diferential a de ordin doi.
Solutia acestei ecuatii este:
r(t) = cos(.
0
t + o
0
) (2.6)
unde si o
0
reprezint a dou a constante. M arimea poart a numele de
amplitudine si reprezint a dep artarea maxim a fat a de pozitia de echili-
bru. M arimea .
0
poart a numele de pulsatie, .
0
t + o
0
reprezint a faza
misc arii iar o
0
reprezint a faza initial a. r (t) poart a numele de elongatie
si reprezint a dep artarea corpului de pozitia de echililibru.
Din relatia 2.11 rezult a viteza si acceleratia
=
dr
dt
= . sin(.
0
t + o
0
) (2.7a)
si
c =
d
dt
=
dr
2
dt
2
= .
2
cos(.
0
t + o
0
) (2.8)
sau
c = .
2
r (2.9)
Determinarea constantelor si o
0
se face cunoscnd pozitia initial a
si viteza initial a.
r (0) = r
0
dr
dt

t=0
=
0
Astfel
r
0
= cos o
0
49

0
= .sin o
0
Atunci:
=
_
r
2
0
+

2
.
2
Determinarea fazei initiale se face din cunosterea functiilor trigono-
metrice sinus si cosinus din al c aror semn se determin a cadranul n care
este situat o
0
. Nu este indicat s a se calculeze tangenta acestui unghi
deoarece functia tangent a este periodic a cu perioada egal a cu :. Astfel:
sin o
0
=

0
.
cos o
0
=
r
0

Miscarea oscilatorie armonic a este miscare periodic a, adic a:


r(t) = r(t + 1) (2.10)
unde 1 este perioada misc arii
cos[.
0
(t + 1) + o
0
] = cos[.t + o
0
+ 2:] (2.11)
Rezult a:
1 =
2:
.
(2.12)
Se poate deni frecventa i:
i =
1
1
(2.13)
care reprezint a num arul de oscilatii n unitatea de timp. Rezult a astfel:
.
0
= 2:i =
2:
1
(2.14)
2.2 Reprezent arile misc arii oscilatorii
2.2.1 Reprezentarea fazorial a
Miscarea este reprezentat a printr-un vector rotator numit fazor (Fig.
2.1). Elongatia misc arii reprezint a proiectia vrfului vectorului pe axa
Cr.
50
Figura 2.1: Reprezentarea fazoriala a miscarii oscilatorii.
2.2.2 Reprezentarea complex a
Miscarea poate reprezentat a cu ajutorul unui num ar complex
r =
0
exp i(.
0
t + o
0
) (2.15)
r =
0
c
i0
0
c
i.
0
t
= c
i.
0
t
(2.16)
unde =
0
c
i0
0
poart a numele de amplitudine complex a. Trecerea la
reprezentarea sinusoidal a (real a) se face foarte simplu: elongatie este
partea real a a lui r, adic a:
r = Re r (2.17)
2.3 Energia oscilatorului armonic
Energia oscilatorului armonic este format a din suma energiei cinetice
si potentiale:
1 = 1
c
+ 1
j
(2.18)
Energia cinetic a este:
1
c
=
:
2
2
=
:
2

2
.
2
0
sin
2
(.
0
t + o
0
) (2.19)
Energia potential a este:
1
j
=
/r
2
2
=
:.
2
0

2
2
cos
2
(.
0
t + o
0
) (2.20)
51
Figura 2.2: Pendulul matematic
Rezult a:
1 = 1
j
+ 1
c
=
:.
2
0

2
2
=
/
2
2
(2.21)
Energia total a a oscilatorului este constant a n timp. Acest lucru este
de asteptat deoarece forta elastic a este una conservativ a si n sistem se
consider a c a nu exist a forte neconservative.
2.4 Pendulul matematic
Pendul matematic const a dintr-un r inextensibil la cap atul c aruia se
a a un punct material de masa : (Fig. 2.2).
Fortele care actioneaz a asupra punctului material sunt greutatea :q
si tensiunea din r

1. Componenta tangential a a greut atii determin a
miscarea corpului c atre pozitia n care o = 0. Aplic am legea a II-a a lui
Newton pentru componenta tangential a a greut atii.
1
t
= :q sin o = :
d
2
:
dt
2
(2.22)
Cum : = |o rezult a:
d
2
o
dt
2
=
q
|
sin o (2.23)
Pentru cazul n care o este foarte mic
sin o o (2.24)
52
si
d
2
o
dt
2
=
q
|
o (2.25)
Rezult a c a ecuatia de miscare este similar a cu ecuatia 2.11. Din acest
motiv solutia se scrie
o = o
n
cos(.
0
t + o
0
) (2.26)
unde
.
0
=
_
q
|
(2.27)
Astfel perioada misc arii este:
1 =
2:
.
0
= 2:
_
|
q
(2.28)
si depinde doar de lungimea | a pendulului si de acceleratia gravitational a.
2.5 Oscilatii amortizate
Miscarea oscilatorie armonic a este o miscare ideal a, n care asupra cor-
pului actioneaz a doar o fort a eleastic a. O astfel de miscare poate avea loc
un timp nedenit. n realitate, ns a, al aturi de forta elastic a actioneaz a
si forte neconservative cum ar fortele de rezistant a la naintare (frecare)
care ncetinesc miscarea. n consecint a energia sistemului scade si mis-
carea este una amortizat a. O fort a de rezistent a este aceea care apare la
deplasarea unui corp ntr-un uid cu viteze mici. n acest caz s-a constat
c a forta de rezistent a este proportional a cu m arimea vitezei.
1 = `
Semnul minus arat a c a forta are sens invers vitezei.
Dac a asupra corpului actioneaz a al aturi de forta elastic a actioneaz a
si forta de rezistent a legea a doua se scrie:
:c = /r ` (2.29)
dr
2
dt
2
=
/
:
r
`
:
dr
dt
(2.30)
53
Figura 2.3: Miscarea anarmonic a.
dr
2
dt
2
+ 2
dr
dt
+ .
2
0
r = 0 (2.31)
unde =
A
2n
poart a numele de coecient de amortizare.
Pentru rezolvarea ecuatiei diferentiale de ordinul doi 2.31 se consider a
ecuatia caracteristic a
:
2
+ 2: + .
2
0
= 0 (2.32)
Ecuatia de gradul doi are ca solutii:
:
1, 2
=
_

2
.
2
0
(2.33)
Exist a trei situatii:
a) .
0
si :
1
si :
2
sunt reale. Solutia ecuatiei n acest caz este:
r = C
1
c
v
1
t
+ C
2
c
v
2
t
(2.34)
unde C
1
si C
2
sunt constante. Ele pot determinate din conditiile initiale.
Deoarece :
1
< 0 si :
2
< 0 rezult a c a atunci cnd t . r 0
O astfel de miscare poart a numele de miscare anarmonic a (Fig. 2.3).
b) = .
0
. Atunci
:
1
= :
2
= (2.35)
Solutia ecuatiei diferentiale este:
r = (C
1
t + C
2
)c
t
(2.36)
O astfel de amortizare poart a numele de amortizare critic a (Fig. 2.4
).
c) < .
0
. Ecuatia caracteristic a are solutii imaginare
:
1, 2
= i
_
.
2
0

2
(2.37)
54
Figura 2.4: Amortizare critic a
Solutia ecuatiei se scrie
r = c
t
[
_
C
1
c
i.t
+ C
2
c
i.t
_
(2.38)
unde . =
_
.
2
0

2
.
Tinnd cont de faptul c a c
ic
= cos c sin c
r = c
t
[(C
1
+ C
2
) cos .t + i(C
1
C
2
) sin .t] (2.39)
Deoarece r elongatia este o m arime real a alegem:
C
1
= c + i/ (2.40)
C
2
= c i/ (2.41)
unde c si / sunt m arimi reale
Atunci
r = c
t
(2c cos .t 2/ sin .t) (2.42)
r = c
t
2c
_
cos .t
/
c
sin .t
_
(2.43)
Se noteaz a
/
c
= tqo (2.44)
si
r =
2c
cos o
0
c
t
[cos .t cos o
0
sin o
0
sin .t] (2.45)
55
Facem notatia
0
=
2o
cos 0
0
si 2.45 devine:
r =
0
c
t
cos(.t + o
0
) (2.46)
Dac a coecientul de atenuare este mic, caracterul oscilatoriu a
misc arii se p astreaz a. Amplitudinea misc arii scade exponential n timp:
=
0
c
t
(2.47)
Miscarea are loc cu o pulsatie
. =
_
.
2
0

2
< .
0
(2.48)
unde .
0
poart a numele de pulsatie natural a a misc arii oscilatorii.
Miscarea este caracterizat a de asa numitul decrement logaritmic
o = ln
r(t)
r(t + 1)
= ln
(t)
(t + 1)
= ln c
jt
= 1 (2.49)
Decrementul logaritmic este o m arime adimensional a si caracterizeaz a
de asemenea gradul de amortizare a oscilatiilor. Cu ajutorul se poate
compara gradul de amortizare a oscialtiilor.
Deoarece miscarea este amortizat a sistemul pierde energie. Pierderea
de energie este egal a cu lucrul mecanic al fortei de rezistent a.
d1 = o1 = `dr (2.50)
Puterea disipat a este:
1 =
d1
dt
= `
dr
dt
= `
2
(2.51)
1 = 2:
2
(2.52)
n Fig. 2.5 este reprezentat a miscarea oscilatorie amortizat a.
Aplicatie
Un corp se misc a ntr-un cmp potential n care acesta are energia
potential a \ (r) care are valoarea minim a la coordonata r = 0. S a se
arate c a miscarea particulei n jurul pozitei de echilibru este una oscila-
torie.
56
Figura 2.5: Miscare oscilatorie amortizat a.
Solu tie
Forta care actioneaz a asupra corpului este
1 =
d\
dr
Dezvolt am expresia energiei potentiale n jurul punctului r = 0 si se
retin doar primiii doi termeni.
\ = \ (0) +
_
d\
dr
_

a=0
r +
1
2
_
d
2
\
dr
2
_

a=0
r
2
+ .....
Cum n r = 0 energia potential a a corpului este minim a d\,dr = 0
\ = \ (0) +
1
2
_
d
2
\
dr
2
_

a=0
r
2
si
1 =
d\
dr
=
_
d
2
\
dr
2
_

a=0
r
Se observ a c a forta care actioneaz a asupra corpului este una de tip
elastic iar constanta elastic a
/ =
_
d
2
\
dr
2
_

a=0
Aplicatie
57
O mas a : este legat a de un resort determin a o oscilatie cu frecventa
de i
1
= 1 Hz. Cnd se ataseaz a n plus o mas a : = 0. 6 kg frecventa
devine i
2
= 0. 6 Hz. S a se determine masa :.
Solu tie
i
1
=
1
2:
_
/
:
i
2
=
1
2:
_
/
: + :
Prin mp artire rezult a
_
i
1
i
2
_
2
=
: + :
:
Rezult a:
: =
:
_
i
1
i
2
_
2
1
= 0. 337
2.6 Oscilatii fortate
n cazul misc arii oscilatorii amortizate, energia sistemului descreste
n timp. Este posibil a compensarea pierderii de energie prin aplicarea
unei forte externe care efectueaz a un lucru mecanic pozitiv. Astfel la
orice moment de timp energia poate transferat a sistemului prin apli-
carea unei forte n sensul misc arii. Amplitudinea r amne constant a dac a
energia furnizat a ntr-o perioada de timp este egal a cu energia mecanic a
pierdut a n aceeasi perioad a datorit a fortelor de rezistente sau frecare.
Un exemplu este acela n care forta exterioar a variaz a periodic 1 =
1
0
cos .t unde . este pulsatia fortei iar 1
0
este o constant a.
Ecuatia de miscare pentru un astfel de aoscilator este:
:
dr
2
dt
2
= 1 /r `
dr
dt
(2.53)
Ecuatia se scrie astfel:
dr
2
dt
2
+ 2
dr
dt
+ .
2
0
r =
1
0
cos .t
:
(2.54)
58
unde 2 = `,:si .
2
0
= /,:. O astfel de ecuatie este o ecuatie de ordinul
doi neomogen a si are solutii de forma:
r(t) = r
0
(t) + r
1
(t) (2.55)
unde r
0
(t) este solutia ecuatie omogene care atunci cnd t este foarte
mare tinde c atre 0. r
1
(t) este o solutie particular a a ecuatiei omogene.
Pentru a rezolva ecuatia vom considera reprezentarea complex a. Astfel
1
0
cos .t 1
0
c
i.t
(2.56)
iar dac a r
i
(t) este ales de forma
r
1
(t) = cos(.t o) (2.57)
el va reprezentat astfel:
r
1
(t) = cos(.t o) c
i(.t0)
(2.58)
Ecuatia 2.54 se scrie:
dr
2
i
dt
2
+ 2
dr
dt
+ .
2
0
r =
1
0
:
c
i.t
(2.59)
unde
Deoarece
dr
i
dt
= i.c
i(.t0)
(2.60)
si
dr
2
i
dt
2
= .
2
c
i(.t0)
(2.61)
Atunci din ecuatia 2.59 rezult a:
[
_
.
2
0
.
2
_
+ 2.i] =
1
0
:
c
i0
=
1
0
:
[cos o + i sin o] (2.62)
Pentru ca cele dou a numere complexe s a e egale este necesar ca:
_
.
2
0
.
2
_
=
1
0
:
cos o (2.63a)
59
2. =
1
0
:
sin o (2.64)
Ridic am la p atrat relatiile 2.63a si 2.64 si le adun am. Obtinem:

2
[
_
.
2
0
.
2
_
2
+ 4
2
.
2
] = (1
0
,:)
2
(2.65)
Atunci amplitudinea misc arii este:
=
1
0
,:
_
(.
2
0
.
2
)
2
+ 4
2
.
2
(2.66)
tg o =
2.
.
2
0
.
2
(2.67)
Dac a
- . 0 tg o 0 o 0 . Aceasta nseamn a c a la pulsatii
(frecvente) mici elongatia este faz a cu forta.
- . .
0
tg o o

2
. Aceasta nseamn a c a elongatia
este defazat a n urma fortei cu :,2.
- . tg o < 0 o :. Aceasta nseamn a c a elongatia si
forta sunt n opozitie de faz a.
2.6.1 Rezonanta
Rezonanta reprezint a fenomenul de crestere a amplitudinii pentru
anumite valori ale lui .. Pentru determinarea frecventei la care ampli-
tudinea este maxim a rezolv am ecuatia
d
d.
= 0 (2.68)
Pentru acest calcul scriem sub forma
=
1
0
,:
_
,(.)
(2.69)
unde
,(.) =
_
.
2
0
.
2
_
2
+ 4
2
.
2
(2.70)
Atunci din relatia (2.68) rezult a:
d,
d.
= 0 (2.71)
60
Figura 2.6: Amplitudinea unei oscilatii fortate functie de pulsatia fortei
d,
d.
= 2
_
.
2
0
.
2
_
(2.) + 8
2
. = 0 (2.72)
si
.
1
=
_
.
2
0
2
2
< .
0
(2.73)
La aceast a valoare a pulsatiei, numit a pulsatie de rezonant a, ampli-
tudinea misc arii la rezonant a devine egal a cu:
(.
1
) =
1
0
,:
_
4
2
(.
2
0

2
)
(2.74)
n Fig. 2.6 este reprezentat a amplitudinea misc arii n functie de pul-
satia fortei externe:
Se observ a c a dac a coecientul de amortizare este mic amplitudinea
misc arii oscilatorii devine mare. n Fig. 2.7 sunt reprezentate curbele
(.) pentru diverse valori ale coecientului de atenuare. Dac a 0,
.
Un exemplu celebru este ruperea podului TACOMA NARROWS BRIDGE
(WASHINGTON) n 1940 datorit a intr arii n rezonant a sub actiunea vn-
tului.
2.7 Rezumat
Miscarea oscilatorie este miscarea periodic a este miscarea unui
obiect care se repet a n mod regulat sub actiunea unei forte de tipul

1 = /r (2.75)
61
Figura 2.7: Amplitudinea A(!) pentru diverse valori ale coecientului de
atenuare.
Legea de miscare a oscilatorului armonic
r(t) = cos(.
0
t + o
0
) (2.76)
Viteza
=
dr
dt
= .
0
sin(.
0
t + o
0
) (2.77)
Acceleratia
c =
d
dt
=
dr
2
dt
2
= .
2
0
cos(.
0
t + o
0
) (2.78)
Energia cinetic a
1
c
=
:
2
2
=
:
2

2
.
2
0
cos
2
(.
0
t + o
0
) (2.79)
Energia potential a
1
j
=
/r
2
2
=
:.
2
0

2
2
sin
2
(.
0
t + o
0
) (2.80)
Energia total a
1 = 1
j
+ 1
c
=
:.
2
0

2
2
=
/
2
2
(2.81)
Miscarea oscilatorie amortizat a apare datorit a actiunii unor forte necon-
servative de frnare astfel c a rezultanta fortelor ce actioneaz a asupra sis-
temului n acest caz este:
:c = /r + ` (2.82)
62
Din rezolvarea acestei ecuatii obtinem:
a) solutia este de forma cnd .
0
r = C
1
c
v
1
t
+ C
2
c
v
2
t
(2.83)
si caracterizeaz a o miscare anarmonic a
b) solutie de forma cnd = .
0
r = (C
1
t + C
2
)c
t
(2.84)
ce caracterizeaz a o amortizare critic a
c) solutie de forma cnd < .
0
r =
0
c
t
cos(.t + o
0
) (2.85)
care caracterizeaz a o miscare oscilatorie amortizat a.
Cnd asupra corpului se actioneaz a cu o fort a de forma 1 cos .t pen-
tru a ntretine oscilatia armonic a. Fenomenul de crestere a amplitudinii
pentru anumite valori ale lui . poart a numele de rezonant a. Ampli-
tudinea devine maxim a cnd:
.
1
=
_
.
2
0
2
2
(2.86)
si are valoarea:
(.
1
) =
1
0
,:
_
4
2
(.
2
0

2
)
(2.87a)
2.8 Probleme
2.1 Un resort orizontal este deformat sub actiunea unei forte 1 = 8
N cu 0. 04 m. De cap atul resortului este legat a o mas a : = 0. 2 kg si
apei resortului este l asat liber. Neglijnd frec arile s a se determine:
a) constanta elastic a a resortului
b) frecventa de oscilatie
c) perioada de oscilatie
2.2 Un autoturism are masa de ` = 1300 kg si este sustinut de 4
resorturi. Fiecare resort are / = 20000 N/m. Dac a n autoturism sunt
trei persoane cu masa de : = 200 kg. S a se determine vibratiile dac a
autoturismul trece peste o denivelare.
63
2.3 Un corp oscileaz a dup a legea
r = 4 cos
_
:t +
:
4
_
cm
a) S a se determine amplitudinea, pulsatia, perioada si frecventa
b) S a se determine vitez a n functie de timp
2.4 Un corp cu masa : = 0. 5 kg este legat de un resort care are
constanta / = 200 N/m. La momentul initial corpul se a a la distanta
r = 0. 015 m fat a de pozitia initial a de echilibru si care are viteza = 0. 4
m/s.
a) S a se determine 1. i. si o faza initial a
b) S a se determine legea de ecuatia de deplasare, viteza si acceleratia
functie de timp
2.5 Un resort este atasat de tavan. Cnd un corp este atasat de
cap atul liber acesta se alungeste cu 2 cm. Apoi corpul este scos din
pozitia de echilibru si este l asat liber. Care este frecventa oscilatiilor.
2.6 Un obiect legat de un resort oscileaz a cu perioada 1 = 0. 8 s si
amplitudinea de 10 cm. La momentul t = 0 corpul se a a la r = 5 cm la
drepta pozitiei de echilibru. Care este pozitia corpului la t = 2 s.
2.7 S a se determine frecventa si perioada de oscilatie a unui pendul
cu lungimea | = 1 m. Se cunoaste acceleratia gravitational a q = 9. 8
m/s
2
.
2.8 Ecuatia de miscare a unui particule este
r = 25 cos 10t
unde r este considerat n cm iar timpul n secunde. La ce moment de
timp energia cinetic a este de dou a ori mai mare dect energia potential a.
2.9 Un corp legat de un resort orizontal este deplasat cu r = 20 cm
din pozitia de echilibru si apoi l asat liber. Oscilatiile au o perioad a egal a
cu 1 = 0. 8 s. n ce pozitie viteza corpului este 1 m/s.
Dac a corpul este deplasat cu 20 cm atunci amplitudinea misc arii este
= 20 cm.
64
2.10 S a se determine perioada de oscilatie a unui pendul zic de mas a
` si lungimea 1.
Capitolul 3
Unde
3.1 Introducere
Se numesc unde, perturbatiile care se propag a din aproape n aproape
printr-un mediu. De exemplu scoaterea din pozitia de echilibru a unei
particule care este situat a ntr-un mediu elastic determin a iesirea din
pozitia de echilibru si a particulelor vecine datorit a fortelor elastice ce
se exercit a ntre particulele mediului. n acest mod miscarea se propag a
din aproape n aproape prin intermediul unui cmp de forte elastice.
Prezenta unei unde presupune existenta unei surse care produce per-
turbatia initial a si a unui mediu n care aceasta s a se propage.
Dup a natura perturbatiei, putem avea diferite feluri de unde:
- unde elastice (undele acustice), care sunt produse de oscilatii de
natur a mecanic a de mic a amplitudine care se propag a n medii elastice;
- unde termice, care apar datorit a diferentelor de temperatur a si car-
acterizeaz a fenomenul de propagare a c aldurii;
- unde electromagnetice, care sunt produse de perturbatii de natur a
electromagnetic a.
Pentru primele dou a tipuri de unde este necesar un mediu material,
n timp ce undele electromagnetice se pot propaga si n vid.
Mediile n care se propag a undele pot fi:
- omogene sau neomogene dup a cum m arimile care caracterizeaz a
mediul sunt, respectiv nu sunt dependente de coordonatele punctului;
- izotrope sau anizotrope dup a cum m arimile ce caracterizeaz a mediul
sunt sau nu functie de directia n care sunt m asurate;
65
66
- dispersive sau nedispersive dup a cum viteza de propagare a undei
depinde sau nu de frecvent a;
- liniare sau neliniare dup a cum rezultanta compunerii a mai multor
unde se exprim a sau nu printr-o relatie liniar a.
Dup a caracterul perturbatiei, undele pot fi:
- scalare, pentru care perturbatia este caracterizat a de o m arime
scalar a;
- vectoriale, pentru care perturbatia este caracterizat a de o m arime
vectorial a.
Dup a modul n care apar perturbatiile n raport cu directia de propa-
gare, undele pot fi:
- transversale, cnd oscilatiile sau deplas arile se efectueaz a n plane
perpendiculare pe directia de propagare;
- longitudinale, cnd oscilatiile sau deplas arile se efectueaz a n directia
de propagare a undelor.(ex. undele acustice = sunetul)
Un exemplu de unde sunt undele seismice care sunt tridimensionale
si se propag a din punctul de producere de sub suprafata p amntului de-a
lungul unei suri. n acest caz ntlnim ambele tipuri de unde: undele
transversale notate cu P (unde primare) care au viteza de propagare n
intervalul 7-8 km/s n apropierea suprafetei si undele longitudinale no-
tate cu S (unde secundare) care se propag a cu 4-5 km/s n apropierea
suprafetei. Prin nregistrarea intervalului de timp ntre momentele de
sosire a celor dou a tipuri de unde la un seismograf se poate calcula dis-
tanta de la seismograf la punctul de origine al cutremurului. Practic acest
punct se a a pe o sfer a cu centrul n locul unde se a a seismograful. Pen-
tru a determina punctul de origine se utilizeaz a mai multe seismografe.
Punctul de origine al cutremurului se a a n punctul de intersectie al
sferelor imaginare cu centrele n locurile unde se a a seismografele.
3.2 Unde armonice
Din punct de vedere zic perturbatiile armonice sunt de o important a
deosebit a. Ele sunt produse de un sistem antrenat ntr-o miscare de
oscilatie armonic a. Starea de oscilatie se transmite si n celelalte puncte
ale mediului avnd o frecvent a egal a cu cea a sursei dar cu o frecvent a
naintat a fat a de aceasta datorit a timpului necesar pentru ca oscilatiile
s a se propage de la surs a la punctul respectiv.
67
Figura 3.1: Unda armonica unidimensionala.
Trebuie remarcat c a perturbatiile armonice cu o frecvent a x a reprez-
int a un caz ideal. Studiul acestor cazuri ideale permite o extrapolare n
cazurile reale, cnd pot s a apar a fenomene periodice nearmonice; acestea
pot fi abordate prin aplicarea unor metode matematice cunoscute (serii
sau integrale Fourier).
Se denesc:
- suprafata de und a, locul geometric al punctelor care oscileaz a n
faz a;
- frontul de und a, locul geometric al punctelor cele mai ndep artate
de sursa de oscilatie care oscileaz a n faz a.
Dup a forma suprafetei de und a, undele pot fi clasicate ca:
- unde cilindrice (produse de surse liforme);
- unde sferice (produse de o surse punctiforme);
- unde plane (frontul de und a este un plan perpendicular pe directia
de propagare).
Pentru a exemplica aceast a situatie vom considera unda armonic a
unidimensional a.
Ecuatia este valabil a si n cazul undei armonice plane deoarece aceasta
se propag a ntr-o singur a directie.
Consider am c a punctul O care este sursa undei c a oscileaz a dup a legea
n = cos(.t + o) (3.1)
Considernd c a este viteza de propagare a undei, un punct P aat
la distanta r ncepe s a oscileze dup a intervalul de timp
t
0
=
r

(3.2)
Atunci punctul 1 oscileaz a dup a legea
n(r. t) = cos[.(t
r

) + o] (3.3)
68
Deoarece . =
2
T
n(r. t) = cos[2:(
t
1

r
`
) + o] (3.4)
unde ` = 1 poart a numele de lungime de und a. Lungimea de und a
reprezint a spatiul str ab atut de und a ntr-o perioad a sau distanta minim a
dintre dou a puncte care oscileaz a n faz a.
Unda armonic a este un fenomen periodic n timp deoarece
n(r. t) = n(r. t + 1) (3.5)
si n spatiu deoarece
n(r. t) = n(r + `. t) (3.6)
unde
/ =
.

(3.7)
poart a numele de num ar de und a sau modulul vectorului de und a.
Viteza de propagare a undei ntr-o coarda ntinsa cu tensiunea T.
Pentru aceasta vom considera un element de coard a (Fig. 3.2). El-
ementul de lungime : formeaz a un arc de cerc cu raza 1. ntrun
sistem de referint a care se misc a cu viteza a pulsului elementul are o
acceleratie centripet a
c =

2
1
(3.8)
care este determinat a de forta rezultant a dintre tensiunile care actioneaz a
la capetele elementului considerat din coard a. Aceasta este egal a cu:
1 = 21 sin o 21o (3.9)
deoarece am considerat elementul : foarte mic fapt ce face ca si unghiul
o s a e foarte mic.
69
Figura 3.2: Calcularea vitezei de propagare in coarda
Elementul : are masa
: = jd: = 2j1o (3.10)
unde j este densitatea liniar a a corzii.
1 = 21o = :c
Atunci:
21o = 2j1o

2
1
(3.11)
Rezult a:
=
_
1
j
(3.12)
Aplicatie
3.3 Ecuatia undelor
Consider am o = 0 si calcul am derivatele:
J
2
n
Jr
2
= /
2
cos(.t /r) (3.13)
J
2
n
Jt
2
= .
2
cos(.t /r) (3.14)
Rezult a prin combinarea relatiilor (3.13) si (3.14)
J
2
n
Jr
2
=
1

2
J
2
n
Jt
2
(3.15)
70
Figura 3.3: Calcularea vitezei de propagare in coarda
Aceasta este ecuatia general a a undei unidimensionale pe care o con-
sider am adev arat a nu numai n cazul undelor armonice. Solutia general a
a ecuatiei 3.15 este de forma
n(r. t) = ,(r t) + q(r + t)
unde ,(r t) este unda progresiv a
unde q(r + t) este unda regresiv a
Pentru a ar ata c a ,(rt) este unda progresiv a este o und a progresiv a
vom considera un puls care se propag a de-a lungul unei coarde.
El are forma = ,(r) la momentu t = 0. La momentul t vrful
pulsului a ajuns la coordonata t. Dac a punem conditia ca forma pulsului
s a r amn a neschimbat a atunci (r. t) = ,(rt). n acest mod am ar atat
c a ,(r t) reprezint a o perturbatie care se propag a n sensul pozitiv al
axei Ox.
Aplicatie
O und a sinusoidal a este descris a de
= 0. 25 sin (0. 3t 40r)
unde r si sunt exprimate n metri iar timpul t n secunde. S a se
determine amplitudinea, pulsatia, num arul de und a, lungimea de und a
si viteza de propagare a undei.
Solu tie
= 0. 25 m
. = 0. 30 rad/s
71
1 =
2:
.
=
2:
0. 3
= 20. 944 s
/ = 40 m
1
` =
2:
/
=
2:
40
= 0. 157 m
=
`
1
=
0. 157
20. 944
= 7. 49 10
3
m
3.4 Unde plane tridimensionale
Ecuatia undelor tridimensionale se obtine prin generalizarea ecuatiei
3.15. n acest caz vom nota elongatia misc arii oscilatiilor executate de
particule n mediu n (din cazul undelor unidiemnsionale) cu (n cazul
unei unde tridimensionale)
J
2

Jr
2
+
J
2

J
2
+
J
2

J.
2
=
1

2
J
2

Jt
2
(3.16)
unde
J
2
Jr
2
+
J
2
J
2
+
J
2
J.
2
= \
2
(3.17)
reprezint a operatorul Laplace
3.4.1 Unde plane
Vom considera cazul unei unde armonice de forma (r. . .. t) =
(r)()(.)c
i.t
.
Inlocuind n relatia 3.16:
J
2

1
Jr
2

2

3
+
J
2

J
2

3
+
J
2

J.
2

1

2
=
.
2

3
(3.18)
Se mparte cu
1

3
si tinem cont c a
.
2

2
= /
2
(3.19)
72
Se obtine:
1

1
J
2

1
Jr
2
+
1

2
J
2

J
2
+
1

3
J
2

J.
2
= /
2
(3.20)
Pentru ca aceast a egalitate s a e adev arat a este necesar ca
1

1
0
2

1
0a
2
= /
2
a
1

1
0
2

1
0a
2
+ /
2
a
= 0
1

2
0
2

0j
2
= /
2
j
1

2
0
2

0j
2
+ /
2
j
= 0
1

3
0
2

0:
2
= /
2
:
1

3
0
2

0:
2
+ /
2
:
= 0
Solutii particulare ale ecuatiilor anterioare sunt:

1
=
1
c
iI
1
a

2
= 2c
iI
2
a
(3.21)

3
=
3
c
iI
3
a
Alegem numai cazul n care apare semnul minus (), astfel c a
= c
i[.t(I
1
a+I
2
a+I
3
a)]
(3.22)
Amales cazul cu minus pentru a obtine o und a progresiv a. Suprafetele
de und a la un moment dat de timp sunt denite de ecuatia:
.t

/: = ct (3.23)
sau

/: = ct (3.24)
/
1
r + /
2
r + /
3
r = ct
Aceasta este ecuatia unui plan pe care este perpendicular vectorul
de propagare

/. Aceasta nseamn a c a frontul de und a se deplaseaz a
perpendicular pe

/. Se poate deni pentru unda plan a armonic a vectorul


de propagare
n =

/
/
(3.25)
73
3.5 Unde sferice
Undele sferice sunt determinate de surse punctiforme de perturbatie
aate n medii omogene si izotrope. n acest caz elongatia a unui punct
aat la distanta de surs a depinde doar de :, adic a = (:. t).n acest
caz este util s a se lucreze cu operatorul Laplace exprimat n coordonate
sferice.
\ =
1
:
2
J
J:
_
:
2
J
J:
_
+
1
sin o
J
Jo
_
sin o
J
Jo
_
+
1
sin
2
o
J
2
J
2
(3.26)
Astfel ecuatia undelor sferice devine
1
:
2
J
J:
_
:
2
J
J:
_
=
1

2
J
2

Jt
2
(3.27)
Se face substitutia:
(:. t) =
,(:. t)
:
(3.28)
rezult a ,(:. t) satisface ecuatia:
J
2
,(:. t)
J:
2
=
1

2
J
2
,(:. t)
Jt
2
(3.29)
O solutie este unda armonic a progresiv a
,(:. t) = c
i.(t
r
v
)
(3.30)
astfel c a
(:. t) =
C
:
c
i.(t
r
v
)
(3.31)
Se observ a c a pentru undele sferice amplitudinea scade cu :
=
C
:
deoarece energia emis a se distribuie pe suprafete din ce n ce mai mari
74
3.6 Energia asociat a unei unde
Ne vom limita la energia undei care se propag a printr-o coard a. Un-
dele transport a energie cnd se propag a printr-un mediu. S a consider am
o und a sinusoidal a care se propag a printr-o coard a. Consider am un el-
ement de mas a : si lungime dr. Fiecare element se misc a n plan
vertical executnd o miscare oscilatorie armonic a.
Energia total a a acestui element este
d1 =
.
2

2
2
d: (3.32)
unde d: = jdr; j este densitatea liniar a de mas a.
d1 =
j.
2

2
2
dr (3.33)
Energia unui element de lungime ` din coard a este
1 =
_
A
0
j.
2

2
2
dr =
1
2
j.
2

2
` (3.34)
Cnd are loc propagarea undei ntr-o perioad a printr-o sectiune a
corzii se transfer a o energie 1. Atunci rata transferului deenergie este
T =
1
1
=
1
2
j.
2

2
`
1
=
1
2
j.
2

2
(3.35)
Viteza cu de transfer n cazul oric arei unde armonice este proportional
cu p atratul pulsatiei (frecventei) si p atratul amplitudinii.
Expresia puterii sau a transferului de energie poate folosit a si n
cazul undelor sonore. Expresia 3.35 trebuie exprimat a n alt mod. Astfel
putem exprima densitatea liniar a de mas a ca
j = jo
unde j este densitatea, iar o este sectiunea portiunii considerate. Am-
plitudinea undei sonore o vom nota cu :
max
care reprezint a n acest caz
dep artarea maxim a la care poate ajunge un mic element din aer fat a de
pozitia sa de echilibru. Astfel
T =
1
2
jo(.:
max
)
2
(3.36)
75
Denim intensitatea 1 a undei ca energia care trece prin unitatea de
arie n unitatea de timp
1 =
T
o
=
1
2
jo(.:
max
)
2
(3.37)
S a consider am o surs a punctiform a care emite unde n toate directiile
si o sfer a cu raza : centrat a pe surs a. Puterea medie T emis a de surs a
trebuie s a e uniform distribuit a pe aceast a sfer a. Atunci intensitatea
undei la distanta : fat a de surs a va
1 =
T
o
=
T
4::
2
(3.38)
Astfel pentru undele sferice intensitatea descreste proportional cu p a-
tratul distantei de la surs a.
n cazul sunetelor este convenabil s a se utilizeze o scal a logaritmic a
n care putem deni nivelul sonor ca
, = 10 lg
1
1
0
(3.39)
Constanta 1
0
este o intensitate de referint a si este considerat a ca
pragul de audibilitate 1
0
= 10
12
W/m
2
iar 1 este intensitatea undei
sonore care se m asoar a, , se m asoar a n dB (decibeli). n tabelul de mai
jos sunt prezentate cteva exemple
Tabel 3.1
Nivelul sonor pentru diverse surse de sunete
Sursa de sunet ,(dB)
Avion cu reactie 150
Siren a; concerte rock 120
Motoare puternice 100
Trac intens 80
Aspirator 70
Conversatie normal a 50
Soapte 30
Frunze 10
Pragul de audibilitate 0
76
Exist a si un prag dureros cu intensitatea 1 = 1 W/m
2
. Acest prag
sonor corespunde unui nivel sonor , = 120 dB. Expunerea prelungit a
la astfel de sunete determin a aparitia unei leziuni la nivelul urechii. Este
recomandat ca s a nu s a se realizeze expuneri la sunete al c aror prag
luminos este mai mare dect 90 dB
Aplicatie
O surs a punctiform a emite sunte. Puterea medie a sursei este 1 = 80
W. S a se g aseasc a intensitatea de 3 m de surs a.
Solu tie
1 =
1
4::
2
=
80
4 : 9
= 0. 707 W/m
2
3.7 Probleme
3.1 O und a sinusoidal a se propag a de-a lungul axei Ox are ampli-
tudinea de = 10 cm, o lungime de und a ` = 30 cm si o frecvent a cu
i = 5 hz. Miscarea oscilatorie are loc de-a lungul axei Oy. Miscarea are
loc de-a lungul axei Oy. La r = 0 si t = 0 = 5 cm.
a) S a se determine num arul de und a, perioada, pulsatia si viteza de
propagare a undei
b) S a se scrie expresia undei
3.2 S a se arate c a functia
(r. t) = sin /rcos .t
satisface ecuatiilor undelor.
3.3 O und a transversal a este produs a ntr-o coard a ntins a are viteza
de propagare = 5 m/s. coarda are lungimea de 6 m si masa de 0,06 kg.
Care este tensiunea din coard a pentru a se produce aceast a und a?
3.4 O siren a aat a n vrful unui stlp emite sunete uniform n toate
directiile. La ce distant a de siren a intensitate acestor devine 0,01 W/m
2
.
77
3.5 O coard a de chitar a este f acut a din otel cu densitatea j = 7800
kg/m
3
are lungimea de 60 cm si diametrul de 0,5 mm. Frecventa fun-
damental a a corzii este i = 250 Hz.
a) S a se determine tensiunea n coard a 1
b) Dac a se schimb a tensiunea n coard a cu 1 s a se calculeze i,i
3.6 Dou a puncte A si B de pe suprafata P amntului sunt la aceeasi
longitudine si distanta cu 45 grade n latitudine. Presupunnd c a n
punctul A are loc un crutemur care creeaz a unde P care ating punctul B
propagndu-se n linie dreapt a cu viteza de 7,8 km/s. Totodat a apar si
unde Rayleigh care se propag a la suprafata P amntului n mod analog
cu valurile si care au viteza de 4,5 km/s. Cunoscnd raza P amntului de
6370 km care dintre unde ating prima n B si care este diferenta de timp
dintre ele.
3.8 Rezumat
Se numesc unde perturbatiile care se propag a ntr-un mediu din
aproape n aproape prin intermediul unui cmp. Oscilatia unui punct
al mediului prin care se propag a o und a armonic a este descris a de legea:
n(r. t) = cos[2:
_
t
1

r
`
_
+ o] (3.40)
Ecuatia general a a undei unidimensionale pe care o consider am
adev arat a numai n cazul undelor armonice este
J
2
n
Jr
2
=
1

2
J
2
n
Jt
2
(3.41)
Puterea sau rata transferului de energie a unei unde unidimensionale
este
T =
1
1
=
1
4
j.
2

2
`
1
=
1
2
j.
2

2
(3.42)
Denim intensitatea 1 a undei ca energia care trece prin unitatea de
arie n unitatea de timp
1 =
T
o
=
1
2
jo(.:
max
)
2
(3.43)
78
Ecuatia undelor tridimensionale obtinut a prin generalizarea ecuatiei
este
J
2

Jr
2
+
J
2

J
2
+
J
2

J.
2
=
1

2
J
2

Jt
2
(3.44)
a c arei solutie este de forma n cazul undelor plane:
= c
i[.t(I
1
a+I
2
a+I
3
a)]
(3.45)
n cazul undelor sferice ecuatia general a a undelor este:
1
:
2
J
J:
_
:
2
J
J:
_
=
1

2
J
2

Jt
2
(3.46)
cu o solutie particular a de forma:
(:. t) =
c
:
c
i.(t
r
v
)
(3.47)
Capitolul 4
Termodinamic a
4.1 Notiuni fundamentale
1. Sistemul termodinamic reprezinta o por tiune din univers care
cuprinde corpuri si cmpuri si care este delimitata de restul universului
printr-o bariera zica sau imaginara. Restul universului poarta numele
de mediu extern.
Interactia dintre sistemul termodinamic si mediul extern se realizeaz a
prin schimb de energie si schimb de mas a.
Pornind de la aceasta putem clasica sistemele n sisteme deschise
care pot schimba mas a si energie cu mediul extern si sisteme nchise
care nu schimb a nici mas a nici energie cu mediul extern (sisteme izolate)
sau care pot schimba doar energie cu mediul extern (sisteme neizolate).
2. Parametri de stare sunt marimi ce caracterizeaza starea sis-
temului. Rela tiile dintre parametrii poarta numele de ecua tii de stare.
Din acest motiv o parte din parametri sunt independenti iar ceilalti
sunt dependenti. Parametri de stare pot clasicati n mai multe feluri:
Parametri de for ta si parametri de pozi tie. Ei apar din modul n care
poate exprimat lucrul mecanic: o1 = dc.
Parametri intensivi sunt cei care nu depind de extinderea spatial a
a sistemului. Ei caracterizeaz a propriet atile locale ale sistemului. Ca
exemplu putem da presiunea si temperatura.
Parametri extensivi depind de extinderea spatial a a sistemului. Ca
exemple putem da volumul si masa.
Referitor la st arile sistemului putem deni stari sta tionare n care
79
80
parametri sistemului sunt constanti n timp si stari nesta tionare n care
parametri sistemului se modic a n timp. Starile de echilibru sunt st arile
stationare n care nu exist a schimb de mas a sau energie cu mediul extern.
Principiul fundamental al termodinamicii
Un sistem izolat ajunge ntotdeauna dupa un timp ntr-o stare de
echilibru termodinamic si nu poate ie si de la sine din aceasta stare.
3. Transformare de stare (Proces)
Dupa natura starilor intermediare procesele sunt cvasistatice (starile
intermediare sunt stari de echilibru iar procesele sunt lente) si stari nec-
vasistatice (starile intermediare nu sunt stari de echilibru).
Dupa posibilitatea de a se realiza procesul invers transformarile pot
reversibile si ireversibile.
4.2 Energia intern a
Energia interna a unui sistem termodinamic reprezinta, suma en-
ergiilor cinetice ale particulelor constituente ale sistemului, suma energi-
ilor poten tiale de interac tie dintre particulele sistemului si suma energi-
ilor poten tiale ale particulelelor n cmpuri externe.
Energia intern a este o m arime de stare. Din punct de vedere matem-
atic ea este o diferential a total a exact a.
4.2.1 Forme ale schimbului de energie
1. Lucrul mecanic
a) n cazul unei for te

1 care ac tioneaza asupra unui corp
o1 = 1d: = (1 cos c)d: (4.1)
Exprimarea lucrului mecanic cu semnul o arat a c a acesta este doar o
form a diferential a, si nu o diferential a total a exact a.
Exist a dou a conventii cu privire la lucrul mecanic. ntr-una se consid-
er a pozitiv lucrul mecanic efectuat de mediul extern iar fortele consider-
ate sunt cele cu care mediul extern actioneaz a asupra sistemului (o1). n
cealalt a conventie lucrul mecanic considerat pozitiv este cel efectuat de
sistem asupra mediului iar fortele sunt cele cu care sistemul actioneaz a
asupra mediului extern. Not am acest lucru mecanic cu +o1.
n continuare vom folosi prima conventie.
81
Figura 4.1: Lucrul mecanic la alungirea unei bare
Figura 4.2: Lucrul mecanic al presiunii
b) Lucrul mecanic efectuat la alungirea unei bare (4.1)
o1 = 1d| (4.2)
c) Lucrul mecanic efectuat la modicarea suprafe tei libere a unui uid
o1 = od (4.3)
unde o este coecientul de tensiune supercial a iar d este variatia ariei.
d) Lucrul mecanic efectuat de for tele de presiune (4.2)
Lucrul efectuat de un sistem se scrie ca:
o1 = 1dr = 1
j
dr = jodr = jd\ (4.4)
astfel c a atunci cnd volumul variaz a de la valoarea \
1
la valoarea \
2
.
1 =
_
\
2
\
1
jd\ (4.5)
Se observ a c a lucrul mecanic reprezint a aria de sub curba presiunii n
functie de volum.
Generaliznd putem spune c a:
o1 =
i

i
dc
i
(e.5)
82
Figura 4.3: Lucrul mecanic efectuat de sistem asupra mediului
unde
i
sunt parametri de fort a, iar c
i
sunt parametri de pozitie (coor-
donate generalizate).
Rezult a c a lucrul mecanic este o m arime care depinde de transfor-
mare.
Aplicatie
S a se determine lucrul mecanic efectuat ntr-o transformare a unui
gaz ideal de forma j = c\ unde c este o constant a, cnd volumul creste
de la volumul \
1
si \
2
.
Solu tie
Lucrul mecanic elementar se scrie
o1 = jd\ = c\ d\
Rezult a
1 =
_
\
2
\
1
c\ d\ = c
\
2
2

\
2
\
1
=
c
2
_
\
2
2
\
2
1
_
4.3 C aldura
Sistem izolat adiabatic. Este sistemul care schimba energie cu
mediul extern doar prin efectuarea de lucru mecanic. n acest caz varia tia
de energie este egala cu L.
l = 1 (4.6)
n cazul unor transform ari oarecare l = +1. Pentru ca legea con-
serv arii energiei s a e satisf acut a este necesar s a se introduc a o nou a
83
m arime numit a c aldur a. Atunci cnd se efectueaz a lucrul mecanic are loc
o modicare a parametrilor de pozitie ai sistemului (coordonate general-
izate). n cazul c aldurii schimbul de energie se efectueaz a f ar a modic ari
ale parametrilor de pozitie ai sistemului.
4.4 Temperatura
n mod practic asociem termeperatura cu senzatiile de cald sau rece.
Totusi pentru a ntelege conceptul de temperatur a trebuie introduse con-
ceptele de contact termic si echilibru termic.
Modul n care este privit contactul termic este acela n care cele dou a
sisteme sunt plasate ntr-un container care le izoleaz a de mediul extern.
ntre sisteme exist a un perete x care permite doar schimbul de c aldur a
ntre ele (perete diaterm).
Dou a sisteme aate n contact termic ajung la echilibru termic dac a
ntre ele nceteaz a orice schimb de c aldur a.
Proprietatea cea mai important a este aceea de tranzitivitate a echili-
brului termic. Astfel dac a sistemele o
1
si o
2
sunt separat n echilibru
termic cu o, atunci o
1
si o
2
sunt n echilibru termic unul cu cel alat.
Aceast a proprietate permite mp artirea sistemelor termodinamice n
clase de echivalent a. Sistemele dintr-o clas a de echivalent a pot n echili-
bru unele cu altele dar nu pot n echilibru cu sistemele din alt a clas a
de echivalent a.
Rezult a c a al aturi de parametri de pozitie (coordonate generalizate)
este nevoie de o alt a m arime pentru a caracteriza starea sistemului.
Aceast a m arime este temperatura (empiric a) ce caracterizeaz a sistemele
din punct de vedere al echilibrului termic. Astfel dou a sisteme aate la
aceeasi temperatur a sunt n echilibru termic.
4.4.1 Termometre si sc ari de temperatur a
Termometrele sunt instrumente utilizate pentru a m asura temper-
atura unui sistem. Ele sunt bazate pe faptul c a anumite propriet ati
zice se schimb a cu modicarea temperaturii. Astfel cnd temperatura
se modic a se schimb a:
1. volumul unui lichid
2. dimensiunile unui solid
84
Figura 4.4: Termometrul cu gaz
3. volumul unui gaz la presiune constant a
4. presiunea unui gaz la volum constant
5. rezistenta electric a
6. culoarea unui obiect
O scar a de temperatur a comun a este scara Celsius n care 0
o
C core-
spunde punctului de topire al ghetii la presiune normal a si 100
o
C core-
spunde temperaturii de erbere a apei la presiune normal a (1 atm). Cele
mai utilizate termometre n domeniile obisnuite de temperatur a sunt:
termometrul cu mercur, (care nu poate utilizat sub 30
o
C deoarece la
aceast a temperatur a ngheat a mercurul si termometrul cu alcool care nu
poate utilzat peste 85
o
C deoarece la 85
o
C alcoolul ncepe s a arb a.
O alt a scal a de temperatur a utilizat a curent n SUA este scara Fahren-
heit. n aceast a scar a punctul de topire al ghetii corespunde la 32
o
F iar
punctul de erbere al apei la 22
o
F. Atunci
o
o
C =
5
9
(t 32)
o
F (4.7)
Temperatura absolut a
Unul din termometrele cele mai exacte este termometrul cu gaz la
volum constant.
La o temperatur a dat a rezervolul cu mercur este ridicat sau cobort
astfel ca n ramura A mercurul s a r amn a la nivelul zero. n altimea /
care m asoar a practic presiunea gazului m asoar a temperatura. Se obtine
un grac ca n gur a. Mai mult n gur a este prezentat rezultatul a
dou a experimente n cazul c a n rezervorul de gaz exist a cantit ati de gaz
diferite (ceea ce nseamn a presiuni diferite la 0
o
C). n ambele cazuri dac a
85
Figura 4.5: Variatia presiunii cu temperatura n cazul termometrului cu gaz
extindem linia n domeniul temperaturilor negative acestea intersecteaz a
axa temperaturilor n 273,15
o
C. Acest lucru sugereaz a rolul pe care
aceast a temperatur a l joac a. Acest punct este utilizat ca punct de zero
pentru scala temperaturilor absolute. Acest punct poart a numele de zero
absolut. Not am cu 1
0
= 273. 15
o
Csi atunci temperatura n grade Celsius
se exprim a n functie de temperatura absolut a astfel:
t
o
C = 1 1
0
K (4.8)
t
o
C = 1 273. 15 K (4.9)
Deoarece punctele de topire si erbere al apei sunt greu de reprodus,
ca punct de referint a pentru noua scar a s-a ales punctul triplu al apei
(punct n care cele trei faze lichid a, solid a si gazoas a sunt n echilibru).
Acesta se petrece la 0,01
o
C si o presiune de 4,58 mm coloana de mercur
(torr). Rezult a c a punctul triplu al apei se a a la:
1 = 273. 15 K
unde K este abrevierea unit atii noii scale care poart a numele de Kelvin. 1
K este denit ca 1/273,16 din diferenta ntre temperatura de zero absolut
si temperatura punctului triplu al apei.
4.5 Principiul zero. Ecuatia de stare
Acesta se poate enunta astfel:
Temperatura este functie de starea de echlibru a sistemului sau Para-
metri de fort a ai sistemului sunt functii de parametri de pozitie (coordo-
nate generalizate) si temperatur a.
86
Matematic principiu zero se scrie astfel:

i
=
i
(c
1
. c
2,
....c
a
. 1) i = 1. .... : (4.10)
Acestea sunt ecuatiile termice de stare. Deoarece starea sistemului
este determinat a de parametri de pozitie si temperatur a, atunci si energia
intern a poate denit a n functie de acestea.
l = l(c
1
. c
2
. ...c
a
) (4.11)
Aceasta ecuatie poart a numele de ecuatie caloric a de stare.
Ca exemplu vom considera cazul unui uid:
= j si c = \ (4.12)
Atunci
j = j(\. 1) este ecuatia termic a de stare (4.13)
l = l(\. 1) este ecuatia caloric a de stare (4.14)
Ecuatiile termice si calorice de stare se obtin e experimental e cu
ajutorul zicii statistice.
Astfel pentru gazul ideal ecuatia termic a de stare este
j\ = i11 (4.15)
unde
i =
`
j
=
`
`

(4.16)
reprezint a num arul de kmoli din sistem iar 1 = 8314 J/kmolK este
constanta universal a a gazelor.
Ecuatia caloric a de stare a gazului ideal este:
l = iC
\
1 (4.17)
unde C
\
reprezint a c aldura molar a la volum constant.
Pentru gazul real ecuatia termic a de stare Van-der-Waals este
87
_
j +
i
2
c
\
2
_
(\ i/) = i11 (4.18)
Ecuatia ia n considerare fortele de atractie dintre moleculele gazului
astfel c a presiunea gazului ideal este mai mare dect cea a gazului ideal.
Acest lucru se realizeaz a prin intermediul termenului
i
2
c
\
2
. n plus volu-
mul n care se misc a gazul ideal este mai mic datorit a volumului propriu
al moleculelor i/.
4.6 Principiul I al termodinamicii
Principiu I al termodinamicii reprezint a legea de conservare a en-
ergiei pentru sistemele termodinamice nchise. Ea leag a variatia energiei
interne a sistemului de lucrul mecanic si c aldura schimbate de acesta cu
mediul extern.
Formularea matematic a a principiului I este
l = Q+ 1 (4.19)
n cazul unei transform ari innitezimale
dl = oQ+ o1 (4.20)
Notatia oQ arat a c a oQ este o form a diferntial a, dar nu o diferential a
total a exact a.
n cazul unui sistem izolat Q = 1 = 0. Atunci l = 0 si l
i
= l
)
.
Energia intern a a unui sistem izolat r amne constant a.
n cazul unui proces ciclic l = 0 si Q = 1.
Se poate exprima primul principiu al temodinamicii considernd lu-
crul mecanic efectuat de sistem/. Deoarece n cazul proceselor revrsibile
st arile intermediare sunt st ari de echilibru fortele cu care sistemul actioneaz a
asupra mediului sunt egale si de sens contrar cu fortele cu care mediul ex-
tern actioneaz a asupra sistemului. Atunci / =1. Astfel forma matem-
atic a a Principiului I al termodinamicii n acest caz se scrie:
l = Q/ (4.21)
88
n acest caz cnd volumul sistemului variaz a cu d\ lucrul mecanic
elementar efectuat de sistem se scrie ca:
o/ =jd\ (4.22)
n discutiile precedente am exprimat lucrul mecanic elementar o1 n
diverse situatii. Si c aldura oQ poate exprimat a n diverse moduri care
sunt legate de modul n care variaz a temperatura sistemului. Exprimarea
lui oQ se face cu ajutorul coecientilor calorici.
oQ = Cd1 (4.23)
unde C poart a numele de capacitate caloric a a corpului. n general ca-
pacitatea caloric a a corpului depinde de modul n care este variat a tem-
peratura corpului. Se denesc capacit ati calorice la volum constant, la
presiune constant a si n alte conditii. Dac a se consider a un kmol din
substanta respectiv a, capacitatea caloric a C poart a numele de c aldur a
molar a si o vom nota C
j
, astfel c a:
oQ = iC
j
d1 (4.24)
n acelasi mod se poate introduce si c aldura specic a c, care reprezint a
c aldura necesar a pentru a schimba temperatura cu 1
o
C a unei unit ati de
mas a.
oQ = :cd1 (4.25)
Relatia l = Q+1 este adev arat a cu urm atoarea conventie: Q este
pozitiv dac a este primit a de la mediul extern iar 1 este pozitiv dac a este
efectuat de mediul extern.
Aplicatie
La temperaturi foarte mici c aldura molar a a s arii variaz a cu temper-
atura n concordant a cu legea lui Debye este
C = /
1
3
o
3
unde / = 1940 J/molKsi o = 281 K. Care este c aldura necesar a pentru ca
temperatura ca unui mol de sare sa-i creasc a temperatura de la 1
1
= 10
K la 1
2
= 30 K.
89
Solu tie
oQ = Cd1
Q =
_
T
2
T
1
Cd1 =
_
T
2
T
1
/
1
3
o
3
d1 =
/
4o
3
_
1
4
2
1
4
1
_
=
1940
4 281
3
_
30
4
10
4
_
= 17. 487 J
4.7 Aplicatii
4.7.1 Coecientii calorici
n continuare vom considera procese reversibile. Din expresia primu-
lui principiu pentru acest tip de procese avem
dl = oQ+ o1
1. Astfel putem exprima c aldura
oQ = dl o1 = dl + jd\ (4.26)
n cazul uidelor sistemul poate descris de parametrul de pozitie \
si de temperatura 1. Atunci l energia intern a este functie de \ si 1.
l = l(\. 1)
Rezult a prin diferentiere:
dl =
_
Jl
J1
_
\
d1 +
_
Jl
J\
_
T
d\ (4.27)
Indicii \ si 1 arat a c a derivatele respective se fac tinnd constant
volumul si respectiv temperatura.
Rezult a:
oQ =
_
Jl
J1
_
\
d1 +
__
Jl
J\
_
T
+ j
_
d\ (4.28)
Considernd \ = ct putem deni capacitatea caloric a la volum con-
stant.
90
C
\
=
_
oQ
d1
_
\
=
_
ol
d1
_
\
(4.29)
Considernd 1 = ct, dl = 0 putem deni c aldura latent a:
` =
_
oQ
d\
_
T
=
_
ol
d\
_
T
+ j (4.30)
Pentru procese reversibile
oQ = 1do (4.31)
C
\
=
_
oQ
d1
_
\
= 1
_
oo
d1
_
\
(4.32)
n cazul presiunii constante putem deni capacitatea sistemului la
presiune constant a:
C
j
=
_
oQ
d1
_
j
= 1
_
oo
d1
_
j
(4.33)
Trebuie remarcat c a este mai usor de studiat sistemele n conditii de
presiune constant a. Din acest motiv n chimie se lucreaz a cu o nou a
functie de stare numit a entalpie
H = l + j\ (4.34)
Diferentiem si obtinem
dH = dl + jd\ + \ dj (4.35)
dH = oQjd\ + jd\ + \ dj
dH = oQ+ \ dj (4.36)
oQ = dH \ dj (4.37)
Se observ a c a la j = ct
oQ = dH (4.38)
91
adic a variatia entalpiei la presiune constant a este egal a cu c aldura schim-
bat a cu mediul
C
j
=
_
oQ
d1
_
j
=
_
JH
J1
_
j
(4.39)
4.7.2 Relatia Robert Mayer
Pornind de la ecuatia principiului I
oQ = dl + jd\
Deoarece ne referim la un uid energia intern a este functie de volum
si temperatur a. Atunci diferentiala energiei interne este:
dl =
_
Jl
J1
_
\
d1 +
_
Jl
J\
_
T
d\ (4.40)
Obtinem astfel:
oQ =
_
Jl
J1
_
\
d1 +
__
Jl
J\
_
T
+ j
_
d\ (4.41)
De aici:
C
j
=
_
oQ
d1
_
j
=
_
Jl
J1
_
\
+
__
Jl
J\
_
T
+ j
_ _
J\
J1
_
c
(4.42)
si cum capacitatea caloric a a sistemului la volum constant este:
C
\
=
_
Jl
J1
_
\
rezult a:
C
j
C
\
=
__
Jl
J\
_
T
+ j
_ _
J\
J1
_
j
(4.43)
Atunci cnd cantitatea de substant a este egal a cu 1 kmol C
j
si C
\
reprezint a c aldura molar a la presiune constant a, respectiv c aldura molar a
la volum constant.
92
Ca aplicatie vom considera gazul ideal. Alegem i = 1 kmol de gaz
ideal. Ecuatiile termic a si caloric a de stare sunt:
j\ = i11 (4.44)
l = C
\
1
Rezult a
_
Jl
J\
_
T
= 0 (4.45)
si
\ =
11
j
(4.46)
_
J\
J1
_
j
=
1
j
(4.47)
Relatia (4.43) devine
C
j
C
\
= j
1
j
C
j
C
\
= 1 (4.48)
Aplicatie
S a se g aseasc a ecuatia unui proces adiabatic suferit de un gaz ideal.
Solu tie
Prinicpiul nti sub form a diferential a este
dl = oQjd\
iC
\
d1 = jd\
unde C
\
este c aldura molar a la volum constant. Deoarece procesul ind
adiabatic oQ = 0.
Tinnd cont de ecuatia de stare a gazului ideal
j\ = i11
93
atunci
iC
\
d1 =
i11
\
d\
Atunci:
C
\
1
d1
1
=
d\
\
Prin integrare
C
\
1
ln 1 = ln \ + ct
Din denitia = C
j
,C
\
si din relatia Robert Mayer C
j
C
\
= 1
rezult a
C
\
=
1
1
Rezult a
1\
1
= ct
si
j\

= ct
Aplicatie
Un mol de gaz urmeaz a Legea Van der Walls.
_
j +
c
\
2
_
(\ /) = 11
Dac a energia intern a a unui mol este
l = C1
c
\
unde \ este volumul molar iar c si c sunt constante s a se calculeze c al-
durile molare la volum si presiune constant a C
\
si C
j
.
Solu tie
94
C
\
=
_
Jl
J1
_
\
= C
Pentru calculul c aldurii molare la presiune constant a se utilizeaz a
relatia Rober-Mayer
C
j
= C
\
+
_
j +
_
Jl
J\
_
T
_ _
J\
J1
_
j
= C
\
+
_
j +
_
0l
0\
_
T

_
0T
0\
_
j
_
Jl
J\
_
T
=
c
\
2
j +
_
Jl
J\
_
T
=
11
\ /

c
\
2
+
c
\
2
=
11
\ /
1 =
1
1
_
j +
c
\
2
_
(\ /)
_
J1
J\
_

j
=
1
1
2c
\
3
(\ /) +
1
1
_
j +
c
\
2
_
C
j
= C
\
+
11

1
1
2o
\
3
(\ /)
2
+
1
1
_
j +
o
\
2
_
(\ /)
C
j
= C
\
+
11

1
1
2o
\
3
(\ /)
2
+
1
1
_
j +
o
\
2
_
(\ /)
C
j
= C
\
+
1
1
2o
1T\
_
1
b
\
_
2
4.8 Moduri de transfer al c aldurii
4.8.1 Conductia termic a
n acest proces transferul poate reprezentat la scar a atomic a prin
ciocnirile dintre particule microscopice cu energia cinetic a mic a cu par-
ticule microscopice cu energie cinetic a mare. S a consider am o bucat a
de material de grosime dr si sectiune . Experimental a fost g asit c a
transferul de energie n unitatea de timp
95
Figura 4.6: Fluxul de c aldur a printr-un strat de grosime x
T = Q,t (4.49)
este proportional cu aria suprafetei, proportional cu diferenta de temper-
atur a si invers proportional cu grosimea (Fig. 4.6).
T =
Q
t

1
r
(4.50)
Putem deni densitatea uxului de c aldur a
, =
1


1
r
(4.51)
Pentru un strat foarte subtire
, = /
d1
dr
(4.52)
unde / poart a numele de conductivitate termic a iar
d1
dr
este gradientul
de c aldur a.
C alduri specice n J/kgK
96
Aluminiu 900
Beriliu 1830
Cadmiu 230
Cupru 387
Germaniu 332
Aur 129
Fier 448
Plumb 128
Siliciu 703
Argint 234
Arama 380
Sticla 837
Ghea ta (-5
cC
) -2090
Alcool etilic 2400
Mercur 140
Apa (15
c
C) 4186
Semnul minus apare deoarece transferul c aldurii are loc de la corpu
cu temperatura mai mare la cel cu temperatura mai mic a.
4.8.2 Convectia
Energia transferat a prin deplasarea unei substante nc alzite. Cnd
miscarea are loc fortat (cu ajutorul unei pompe) este vorba despre o
convectie fortat a.
4.8.3 Radiatia termic a
Toate obiectele nc alzite radiaz a energie sub form a de unde electro-
magnetice. Energia emis a de unitatea de arie n unitatea de timp poart a
numele de putere de emisie si este proportional a cu 1
4
.
1 = co1
4
(4.53)
unde o = 5. 6710
8
W/m
2
K
4
este cunoscut a sub numele de constanta
Stefan-Boltzmann iar c este este emisivitatea materialului si variaz a ntre
0 si 1. Cnd c = 1 ne referim la corpul negru.
97
Conductivita ti termice n W/mK
Aluminiu 238
Cupru 397
Aur 314
Fier 79,5
Plumb 34,7
Argint 427
Aszbest 0,08
Sticla 0,8
Ghea ta 2
Apa 0,6
Lemn 0,08
Aer 0,0234
Heliu 0,138
Hidrogen 0,172
Azot 0,0234
Oxigen 0,0238
Aplicatie
Consider am Soarele si P amntului ca ind corpuri negre iar ntre
spatiu gol. Temperatura Soarelui este 1
S
= 6000 K iar energia transfert a
P amntului face ca suprafata acestuia s a r amn a la temperatur a con-
stant a. S a se determine temperatura (medie). Se cunoaste raza P amn-
tului 1
j
= 6 10
6
m, raza Soarelui 1
S
= 7 10
8
m, distanta P amnt -
Soare este d = 1. 5 10
11
m, o = 5. 67 10
8
W/m
2
K
4
iar emisivitatea
este egal a cu unitatea.
Solu tie
Puterea emis a de Soare
Q =
_
4:1
2
S
_ _
o1
4
S
_
Puterea primit a de P amnt
Q
j
=
_
4:1
2
S
_
o1
4
S
:1
2
j
4:d
2
Puterea emis a de P amnt
Q
C
=
_
4:1
2
j
_ _
o1
4
j
_
98
La echilibru energia primit a trebuie s a e egal a cu energia radiat a
_
4:1
2
S
_
o1
4
S
:1
2
j
4:d
2
=
_
4:1
2
j
_ _
o1
4
j
_
Rezult a
1
j
=
_
1
S
2d
1
S
= 290 K = 17

C
Aplicatie
Raza Soarelui este 1
S
= 6. 96 10
8
m. La distanta de d = 1. 5 10
11
m, intensitatea radiatiei solare (deasupra atmosferei) este \ = 1370
W/m
2
. Care este temperatura suprafetei Soarelui dac a emisivitatea c =
1.
Solu tie
1 = \ 4:d
2
= 1370 4 :
_
1. 5 10
11
_
2
= 3. 87 10
26
W
Temperatura Soarelui este
1 =
_
1
co (4:1
2
S
)
_
14
=
_
3. 87 10
26
5. 67 10
8
4 : (6. 97 10
8
)
2
_
14
= 5782 K
Aplicatie
Interiorul unui cilindru este mentinut la temperatura 1
1
iar exteriorul
la temperatura 1
2
(1
2
< 1
1
). Raza interioar a a cilindrului este :
1
iar raza
exterioar a este :
2
. S a se determine rata cu care este emis a din interior
c atre exterior.
Solu tie
Densitatea uxului de c aldur a este
, = /
d1
d:
oQ
dt
= ,2::1 = /
d1
d:
2::1 = 1
99
d:
:
=
2/:1
1
d1
_
v
2
v
1
d:
:
=
2/:1
1
_
T
2
T
1
d1
ln
:
2
:
1
=
2/:1
1
(1
1
1
2
)
Astfel
1 = 2:1/
1
1
1
2
ln
v
2
v
1
4.9 Principiul al doilea al termodinamicii
Primul principiu al termodinamicii introduce o functie de stare nu-
mit a energie intern a. Principiul I nu face o deosebire calitativ a ntre
formele schimbului de energie c aldur a si lucru mecanic.
Dac a consider am un proces ciclic l = 0 rezult a c a Q = 1. Din
punct de vedere practic ne intereseaz a ca sistemul s a efectueze lucru
mecanic adic a:
/ = 1 0 (4.54)
sau mai precis s a transforme o cantitate de c aldur a n lucru mecanic util.
Problema care s-a pus a fost aceea c a s a se transforme ntreaga cantitate
de c aldur a n lucru mecanic. Pentru aceasta procesul ciclic ar trebui s a
e unul monoterm, adic a sistemul s a e n contact cu o singur a surs a de
c aldur a de la care s a preia c aldura si s a o transforme n lucru mecanic.
Carnot a ajuns la concluzia c a un astfel de proces nu poate avea loc.
O formulare care descrie ntr-un mod general acest rezultat este aceea
dat a de Thomson care spune c a:
ntr-o transformare ciclica monoterma sistemul nu poate ceda lu-
cru mecanic n exterior. Daca transformarea este si reversibila sistemul
prime ste lucru mecanic din exterior.
O formulare echivalent a este cea a lui Clausius:
100
Figura 4.7: Masin a termic a biterm a
Figura 4.8: Ciclul Carnot
Este imposibil de realizat o transformare al carui unic rezultat sa e
transferul caldurii de la o sursa cu temperatura data la o sursa cu tem-
peratura mai mare.
Avnd n vedere faptul c a nu se poate crea o masin a termic a monoterm a,
vom considera o masin a termic a biterm a (Fig. 4.7)
Considernd o transformare ciclic a
Q/ = 0 (4.55)
Q
1
+ Q
2
/ = 0 (4.56)
1 = Q
1
+ Q
2
= Q
1
[Q
2
[ (4.57)
Numim Q
1
c aldura primit a de la sursa cald a iar [Q
2
[ c aldura cedat a
sursei reci. Denim randamentul masinii termice ca:
j =
/
Q
1
= 1
[Q
2
[
Q
1
(4.58)
101
4.10 Ciclul Carnot reversibil
Ciclul Carnot este ciclul format din dou a izoterme si dou a adiabate.
n Fig. 4.8 este prezentat ciclul Carnot efectuat de un gaz ideal.
C aldurile schimbate cu mediul extern pe cele patru transform ari sunt:
Q
12
= 1 =
_
\
2
\
1
jd\ =
_
\
2
\
1
i11
1
\
d\ = i11
1
ln
\
2
\
1
0 (4.59)
Deoarece Q
12
este pozitiv a ea este o c aldura primit a. Pe transformarea
2 - 3
Q
23
= 0 (4.60)
deoarece transformarea este una adiabatic a.
Q
34
= i11
2
ln
\
4
\
3
< 0 (4.61)
Deoarece Q
34
este negativ a ea este c aldura cedat a.
Q
41
= 0 (4.62)
Rezult a:
j = 1
[Q
34
[
Q
12
= 1
i11 ln
\
3
\
4
i11 ln
\
1
\
2
(4.63)
Tinnd cont de ecuatia transform arii adiabatice pentru un gaz ideal
j\

= ct (4.64)
unde
=
C
j
C

(4.65)
este exponentul adiabatic se demonstreaz a c a
\
3
\
4
=
\
1
\ 2
Atunci:
102
j = 1
[Q
2
[
Q
1
= 1 +
Q
2
Q
1
= 1
1
2
1
1
(4.66)
De aici rezult a:
Q
1
1
1
+
Q
2
1
2
= 0 (4.67)
Trebuie remarcat c a randamentul ciclului Carnot depinde doar de
temperaturile izvorului cald si a celui rece. Armatia r amne adev arat a
si n cazul c a se modic a substanta de lucru. Astfel randamentul ciclului
Carnot depinde numai de temperaturile surselor reci si calde.
Fie un sistem care sufer a o tranformare ciclic a reversibil a n cursul
c aruia primeste de la : termostate de temperaturi 1
i
(i = 1. .... :) o canti-
tate de c aldur a Q
i
(i = 1. .... :). Se poate demonstra ca si n cazul ciclului
Carnot c a:
a

i=1
Q
i
1
i
= 0 (4.68)
Dac a se consider a acum c a sistemul sufer a o transformare ciclic a re-
versibil a n cursul c areia c aldura schimbat a cu termostatele variaz a con-
tinuu, atunci egalitatea se scrie:
_
oQ
vc
1
i
= 0 (4.69)
Semnul
_
arat a c a avem de-a face cu o integral a pe o curb a nchis a;
indicele :c arat a ca parcursul este unul reversibil.
Egalitatea arat a ca din punct de vedere matematic m arimea
oQ
1
este
o diferential a total a exact a.
Astfel putem da o form a cantitativ a principiului al doilea al termod-
inamicii.
Exista o func tie de stare S numita entropie a carei varia tie do ntr-un
proces reversibil este:
do =
oQ
1
(4.70)
103
unde oQ este caldura schimbata ntr-un proces reversibil cu un termostat
aat la temperatura T.
Spunem c a
1
1
este factor integrant pentru forma diferential a oQ.
Formele diferentiale care admit factori integranti poart a numele de forme
diferentiale olonome.
De aici rezult a diferenta matematic a ntre lucru mecanic si c aldur a.
Forma diferential a o1 care exprim a lucrul mecanic elementar nu este o
form a diferential a olonom a.
Egalitatea 4.69 poart a numele de egalitatea lui Clausius si dac a n-
locuim n 4.70 rezult a
_
do = 0 (4.71)
Putem exprima Principiul I pentru procese reversibile:
dl = oQ+ o1 (4.72)
tinnd cont c a oQ = 1do si o1 =

i
dc
i
obtinem:
dl = 1do +

i
dc
i
(4.73)
Aceast a relatie este ecuatia fundamental a pentru procesele reversibile.
n cazul proceselor adiabatice reversibile oQ = 0. Atunci do = 0 si
o = ct.
O alt a caracteristic a a entropiei este aceea c a este o m arime extensiv a.
Entropia a dou a sisteme este egal a cu suma entropiilor sistemelor luate
separat.
4.10.1 Variatia entropiei n cazul proceselor ireversibile
Pentru a vedea modul n care aceast a m arime variaz a, vom consid-
era cazul unui proces ireversibil n care schimbul de c aldur a cu mediul
exterior este nul.
Pentru aceasta vom considera destinderea adiabatic a n vid (Fig. 4.9).
Gazul ideal se a a n volumu \
1
la temperatura 1. Volumul \
2
este
vidat iar nvelisul izoleaz a adiabatic cele dou a compartimente. Se de-
schide robinetul si gazul p atrunde n compartimentul II. n acest proces
ireversibil Q = 0. 1 = 0. deoarece trecerea gazului n cel de-al doilea
104
Figura 4.9: Destinderea adiabatic a n vid
compartiment se face datorit a agitatiei termice. Atunci l = 0. Cum
l = iC1 este energia intern a a gazului ideal rezult a 1 = 0. (Se poate
ajunge la aceast a concluzie prin efectuarea experimentului Joule).
Deoarece entropia este functie de stare, nu are important a modul n
care se ajunge la starea nal a. Din acest motiv consider am o transor-
mare izoterm a de la volumul \
1
la volumul \
1
+ \
2
. C aldura schimbat a
de sistem cu mediul este:
Q = / = i11 ln
\
1
+ \
2
\
1
(4.74)
o =
Q
1
= i1ln
\
1
+ \
2
\
1
0 (4.75)
Rezult a c a variatia entropiei este pozitiv a. Astfel ntr-o transformare
ireversibil a entropia sistemului creste (n lipsa schimbului de c aldur a).
Astfel putem exprima legea a II-a n acest fel:
Entropia totala a unui sistem izolat care sufera o transformare nu
poate scadea.
Mai mult daca procesul este ireversibil, entropia totala a sistemului
izolat cre ste. Daca procesul este reversibil entropia totala a sistemului
ramne constanta.
Cnd se lucreaza cu sisteme neizolate cre sterea entropiei se refera la
entropia totala (a sistemului si a mediului).
Din exemplul anterior putem lega entropia de dezordinea n sistem.
Astfel n starea initial a cnd volumul ocupat de gaz este mic dezordinea
n sistem este mai mic a dect n starea nal a cnd volumul ocupat de
gaz este mai mare.
Astfel, pentru un proces innitezimal ireversibil n care sistemul nu
schimb a c aldur a cu mediul extern:
105
do = d
i
o 0 (4.76)
unde cu indicele i am pus in evident a caracterul ireversibil al procesului.
Dac a sistemul nu este izolat variatia de entropie este datorat a si
schimbului de c aldur a cu mediul extern.
d
c
o =
oQ
1
(4.77)
unde 1 este temperatura mediului sau a termostatului cu care sistemul
este n contact. Astfel
do = d
i
o + d
c
o = d
i
o +
oQ
1
(4.78)
Cum d
i
o 0
d
i
o
dQ
1
(4.79)
Considernd un proces ciclic ireversibil
_
do
_
dQ
1
(4.80)
0
_
dQ
1
Rezult a pentru procese ireversibile
_
dQ
1
< 0 (4.81)
inegalitate ce poart a numele de inegalitatea lui Clausius.
Aplicatie
Presupunem c a :
1
= 1 kg de ap a la t
1
= 0

C este amestecat cu o
mas a de :
2
= 3 kg de ap a cu t
2
= 100

C. S a se calculeze variatia de
entropie a sistemului. C aldura specic a a apei este c = 4185 J/kgK
Solu tie
Din ecuatia calorimetric a
:
1
c (t
c
t
1
) = :
2
c (t
2
t
c
)
106
rezult a temperatura de echilibru
t
c
=
:
1
t
1
+ :
2
t
2
:
1
+ :
2
=
3 100
4
= 75

C
Deoarece entropia este o m arime de stare presupunem c a cele dou a
mase de ap a sufer a transform ari reversibile.
o =
_
Te
T
1
:
1
cd1
1
+
_
Te
T
2
:
2
cd1
1
= :
1
c ln
1
c
1
1
+ :
2
c ln
1
c
1
2
o = 4185 ln
273. 15 + 75
273. 15
+ 3 4185 ln
273. 15 + 75
373. 15
= 144. 68 J/K
4.10.2 Leg atura dintre ecuatia caloric a de stare si
ecuatia termic a de stare
Din primul principiu
dl = oQjd\ (4.82)
dl = 1do jd\ (4.83)
rezult a
do =
dl + jd\
1
(4.84)
Deoarece
dl =
_
Jl
J1
_
\
d1 +
_
Jl
J\
_
T
d\
rezult a
do =
_
Jl
J1
_
\
d1 +
1
1
__
Jl
J\
_
T
+
j
1
_
d\ (4.85)
dar
do =
_
Jo
J1
_
\
d1 +
_
Jo
J\
_
T
d\ (4.86)
107
Rezult a
1
1
_
Jl
J1
_
\
=
_
Jo
J1
_
\
(4.87)
1
1
_
Jl
J\
_
T
+
1
1
=
_
Jo
J\
_
T
(4.88)
Deoarece
J
J\
_
1
1
_
Jl
J1
_
\
+
j
1
_
\
=
J
J1
_
1
1
_
Jl
J\
_
T
+
j
1
_
\
(4.89)
1
1
J
2
l
J\ J1
=
1
1
J
2
l
J\ J1

1
1
2
1
1
2
_
Jl
J\
_
T
+
1
1
Jj
J1
_
Jl
J\
_
T
= 1
_
Jj
J1
_
\
j (4.90)
O astfel de relatie permite calculul energiei interne a unui sistem dac a
se cunoaste ecuatia termic a de stare si dac a se consider a C
\
indepen-
dent a de temperatur a.
Cazul gazului real:
_
j +
i
2
c
\
2
_
(\ i/) = i11 (4.91)
De aici
j =
i11
\ + i/

i
2
c
\
2
(4.92)
_
Jj
J1
_
T
=
i1
\ + i/
(4.93)
_
Jl
J\
_
T
= 1
_
Jj
J1
_
\
j =
i
2
c
\
2
(4.94)
Atunci
dl =
_
Jl
J1
_
\
d1 +
_
Jl
J\
_
T
d\ (4.95)
108
se scrie
dl = iC
\
d1 +
i
2
c
\
2
d\ (4.96)
Prin integrare obtinem
l = l
0
+ iC
\
_
d1 + i
2
c
_
d\
\
2
(4.97)
l = l
0
+ iC
\
1
i
2
c
\
2
(4.98)
Relatia arat a c a energia intern a a gazului real este denit a doar pn a
la o constant a. Acest lucru este valabil pentru orice sistem.
4.11 Functii caracteristice
O modalitate de a studia un sistem termodinamic este accea prin care
se introduc unor functii de stare numite functii de stare sau potentiale
termodinamic a. Astfel c a o functie caracteristic a este o functie de stare
din cunoasterea c areia se pot determina toate propriet atile caracteristice
sistemului.
Trebuie remarcat c a al aturi de coecientii calorici, (capacit ati calorice
si c alduri latente) exist a si o serie de coecenti termici
a) coecient de dilatare izobar
c =
1
\
_
J\
J1
_
j
(4.99)
b) coecient de compresie izoterm
/
T
=
1
\
_
J\
J1
_
T
(4.100)
c) coecient de dilatare izobar
/
S
=
1
\
_
J\
Jj
_
c
(4.101)
109
4.11.1 Energia intern a
Ecuatia fundamental a a termodinamicii
dl = 1do jd\ (4.102)
leag a cinci m arimi: j. \. 1. l. o. Starea sistemului pentru un uid este
determinat a de doi parametri \ si 1. Rezult a c a ecuatia fundamental a
contine nc a trei m arimi necunoscute. Pentru determinarea acestora mai
este nevoie de nc a dou a ecuatii si anume
- ecuatia termic a de stare j = j(\. 1)
- ecuatia caloric a de stare l = l(\. 1)
Trebuie s a remarc am c a dac a alegem pentru energia intern a variabilele
independente o si \ este nevoie doar de o singur a ecuatie l = l(o. \ )
pentru a descrie sistemul si anume
dl =
_
Jl
Jo
_
\
do +
_
Jl
J\
_
S
d\ (4.103)
Comparnd cu relatia cantitativ a a principiului I
dl = 1do jd\
Astfel din cunoasterea energiei interne se pot determina temperatura
si presiunea.
1 =
_
Jl
Jo
_
\
si j =
_
Jl
J\
_
S
(4.104)
n plus dac a se calculeaz a derivata a doua se obtine capacitatea
caloric a si coecientul de compresibilitate adiabatic a:
J
2
l
Jo
2
=
J
Jo
(1)
\
=
1
_
0S
0T
_
\
=
1
1
_
0S
0T
_ =
1
C
\
(4.105)
J
2
l
J\
2
=
J
J\
(j)
S
=
1
_
0\
0j
_
S
=
1
\
1
1
\
_
0\
0j
_
S
=
1
\ 1
S
(4.106)
110
4.11.2 Energia liber a
Denim energia intern a:
1 = l 1o (4.107)
d1 = dl 1do od1 (4.108)
d1 = 1do jd\ 1do od1
d1 = jd\ od1 (4.109)
Aceast a relatie sugereaz a faptul c a energia liber a este o functie car-
acteristic a n \ si 1.
1 = 1(\. 1) (4.110)
d1 =
_
J1
J\
_
T
d1 +
_
J1
J1
_
\
d\ (4.111)
Rezult a c a din cunoasterea enegiei libere se obtine presiunea si en-
tropia.
j =
_
J1
J\
_
T
si o =
_
J1
J1
_
\
(4.112)
Ca si n cazul energiei interne efectund derivatele de ordin doi se pot
calcula capacitatea caloric a la volum constant si coecientul de copresi-
bilitate izoterm a.
_
J
2
1
J1
2
_
\
=
_
Jo
J1
_
\
Astfel putem exprima capacitatea caloric a la volum constant:
C
\
=
_
oQ
d1
_
\
= 1
_
Jo
J1
_
\
= 1
_
J
2
1
J1
2
_
\
O alt a derivat a este
_
J
2
1
J\
2
_
T
=
_
Jj
J\
_
T
111
Atunci:
1
T
=
1
\
_
Jj
J\
_
T
=
1
\
1
_
0
2
1
0\
2
_
T
n cazul c a 1 = ct (proces izoterm ireversibil) lucrul mecanic efectuat
de mediu este egal cu variatia energiei libere. Se observ a c a dac a o1 < 0
adic a sistemul efectueaz a un lucru mecanic atunci d1 < 0. Aceasta
nseamn a c a atunci cnd sistemul efectueaz a un lucru mecanic energia
liber a scade.
d1 = jd\ = o1 (4.113)
S a consider am un proces ireversibil izoterm:
oQ
1
_ do (4.114)
Q
1
_ o
)
o
i
(4.115)
Q _ 1o
)
1o
i
(4.116)
l 1 _ 1o
)
1o
i
(4.117)
1 _ l + 1o = l + (1o) (4.118)
1 _ (l + 1o) = 1 (4.119)
1 _ 1 (4.120)
Lucrul mecanic maxim pe care l efectueaz a un sistem termodinamic
aat n contact cu un termostat este egal cu minus variatia energiei libere.
Acesta este motivul pentru care functia poart a denumirea de energie
liber a. Variatia ei este legat a de lucrul mecanic care poate efectuat
sau mai precis de cantitatea de energie termic a din sistem care poate
112
transformat a n energie mecanic a (energia ordonat a n energie dezordo-
nat a).
Conditia general a de echilibru pentru un sistem aat n contact cu
un termostat.
n cazul unui sistem izolat do _ 0. Aceasta nseamn a c a entropia
unui sistem izolat cnd n interiorul lui au loc procese ireversibile en-
tropia creste. Rezult a c a atunci cnd se atinge echilibrul entropia va
avea valoarea maxim a.
S a consider am cazul unui sistem aat la 1 = ct si \ = ct.
1 = l 1o (4.121)
l = 1 + 1o (4.122)
dl = d1 + 1do + od1 (4.123)
dQ = d1 + 1do + od1 jd\ (4.124)
Dar
dQ _ 1do (4.125)
1do _ d1 + 1do + od1 jd\ (4.126)
d1 _ od1 jd\ (4.127)
Se observ a c a atunci cnd 1 = ct si \ = ct.
d1 _ 0 (4.128)
Aceasta nseamn a c a un sistem aat la temperatur a constant a si
volum constant ajunge la echilibru termodinamic cnd valoarea energiei
sale libere devine minim a.
113
4.11.3 Entalpia
H = l + j\ (4.129)
dH = 1do jd\ + \ dj + jd\ (4.130)
dH = 1do + \ dj (4.131)
Cum H = H(o. j)atunci:
dH =
_
JH
Jo
_
j
do +
_
JH
Jj
_
S
dj (4.132)
Rezult a:
1 =
_
JH
Jo
_
j
si \ =
_
JH
Jj
_
S
(4.133)
4.11.4 Entalpia liber a (potentialul Gibbs)
n multe transform ari termodinamice presiunea si temperatura sis-
temului nu variaz a ci r amn egale cu presiunea si temperatura mediului
ambiant. S a consider am o transformare izoterm a si izobar a la temper-
atura 1 si presiunea constant a. Atunci:
/ = j [\
)
\
i
]
Deoarece transformarea se efectueaz a la temperatur a constant a:
/ 6 1
i
1
)
Astfel
j\
)
j\
i
6 1
i
1
)
1
)
+ j\
)
6 1
i
+ j\
i
Denim astfel o nou a functie de stare pe care o not am cu
114
G = 1 + j\ = l j\ 1o (4.134)
si care poart a numele de entalpie liber a sau potentialul Gibbs. Atunci
G
)
6 G
i
adic a ntr-o transformare efectuat a la temperatur a constant a si presiune
constant a potentialul Gibbs nu poate s a creasc a. Prin urmare dac a pre-
siunea si temperatura unui sistem termodinamic sunt mentinute con-
stante atunci starea sistemului n care entalpia liber a este minim a este o
stare de echilibru.
Diferentiem relatia 4.134 si se obtine:
dG = 1do jd\ + jd\ + \ dj 1do od1 (4.135)
dG = \ dj od1 (4.136)
Deoarece G = G(j. 1)
dG =
_
JG
Jj
_
T
dj +
_
JG
J1
_
j
d1 (4.137)
Rezult a
\ =
_
JG
Jj
_
T
si o =
_
JG
Jt
_
j
(4.138)
F acnd consideratii asem an atoare cu cazul energiei libere rezult a c a
lucrul mecanic efectuat de un sistem mentinut n contact cu un rezervor
de presiune si temperatur a constant a este egal cu minus variatia entalpiei
libere.
4.11.5 Entropia
Din egalitatea fundamental a a termodinamicii:
dl = 1do jd\ (4.139)
do =
dl + jd\
1
(4.140)
115
Rezult a c a S poate considerat a o functie caracteristic a n l si \
adic a o = o(l. \ ).
1
1
=
_
Jo
Jl
_
\
dj si
_
Jo
J\
_
l
=
j
1
(4.141)
4.12 Sisteme deschise
Consider am c a sistemul este deschis. Atunci entropia o vom exprima
ca
o = o(l. \. `) (4.142)
do =
_
Jo
Jl
_
dl +
_
Jo
J\
_
d\ +
_
Jo
J`
_
d` (4.143)
Asa cum am discutat:
Jo
Jl
=
1
1
(4.144)
Jo
J\
=
j
1
(4.145)
Not am cu
Jo
J`
=
j
1
(4.146)
unde j poart a numele de potential chimic.
Astfel:
do =
1
1
dl +
j
1
d\
j
1
d` (4.147)
dl = 1do jd\ + jd` (4.148)
n cazul cnd o = ct si \ = ct
dl = jd` (4.149)
Rezult a c a n cazul sistemelor deschise cnd sistemul schimb a mas a
cu mediul extern, j reprezint a energia raportat a la unitatea de mas a pe
116
care sistemul o schimb a cu sistemul extern datorit a schimbului de mas a
cu mediul extern.
Trebuie remarcat faptul c a relatia o = o(l. \. `) contine numai
m arimi extensive. mp artim sistemul n : p arti egale
l l,:. \ \,:. ` `,:. o o,:
si apoi le unim ntr-un sistem : p arti. Atunci:
l :l,:. \ :\,:. ` :`,:. o :o,:.
Astfel
:
:
o = o
_
:
:
l.
:
:
\.
:
:
`
_
Notnd cu / = :,: obtinem
o(/l. /\. /`) = /o(l. \. `)
Deriv am aceast a relatie n raport cu /
Jo
J(/l)
l +
Jo
J(/\ )
\ +
Jo
J(/`)
` = o(l. \. `) (4.150)
Facem / 1. Rezult a:
o =
Jo
Jl
l +
Jo
J\
\ +
Jo
J`
` (4.151)
o =
1
1
l +
j
1
\
j
1
` (4.152)
Atunci:
j =
l + j\ o1
`
=
G
`
= q(j. 1) (4.153)
Rezult a c a pentru o substant a pur a potentialul chimic este egal cu
entalpia unit atii de mas a.
117
Figura 4.10: Dou a sisteme termodinamice izolate de exterior care pot schimba
ntre ele mas a.
4.13 Echilibru de faz a
Pn a n momentul de fat a discutia s-a axat asupra unor sisteme omo-
gene adic a asupra unor sisteme n care propriet atile sunt aceleasi n divese
puncte ale sistemului. n continuare ne vom referi la sisteme eterogene.
Aceste sisteme sunt formate din dou a sau mai multe sisteme omogene
sau faze.
Prin faz a ntelegem orice parte zic distinct a separat a de celelalte
p arti ale sistemului de o suprafat a bine denit a, pe care diverse m arimi
sufer a discontinuit ati.
Un sistem format din dou a faze poart a numele de sistem bifazic. Ca
exemplu de sisteme bifazice se pot mentiona: sistemul ap a - vapori de
ap a, sare solid a n contact cu o solutie concentrat a de sare:
S a consider am dou a faze care pot schimba mas a ntre ele (Fig. 4.10)
Pentru ntregul sistem (izolat de exterior)
l = l
1
+ l
2
= ct (4.154)
\ = \
1
+ \
2
= ct (4.155)
` = `
1
+ `
2
= ct (4.156)
Din aceste relatii
dl
1
= dl
2
. d\
1
= d\
2
. d`
1
= d`
2
(4.157)
o = o
1
+ o
2
(4.158)
do = do
1
+ do
2
118
do =
_
dl
1
1
1
+
j
1
1
1
d\
1

j
1
1
1
d`
1
_
+
_
dl
2
1
2
+
j
2
1
2
d\
2

j
2
1
2
d`
2
_
(4.159)
Cnd sistemul este n echilibru, entropia atinge un maxim si do = 0
Atunci:
do =
_
1
1
1

1
1
2
_
dl
1
+
_
j
1
1
1

j
2
1
2
_
d\
1

_
j
1
1
1

j
2
1
2
_
d`
1
(4.160)
De aici:
1
1
1

1
1
2
= 0; 1
1
1
2
= 0 (4.161)
Aceasta este conditia de echilbru termic.
j
1
1
1 1

j
2
1
2
= 0; j
1
= j
2
(4.162)
Aceasta este conditia de echilibru mecanic.
j
1
1
1

j
2
1
2
= 0; j
1
= j
2
(4.163)
Relatia 4.163 reprezint a conditia de echilibru chimic
Deoarece pentru o substant a pur a potentialul chimic este egal cu
entalpia unit atii de mas a rezult a:
q
1
(j. 1) = q
2
(j. 1) (4.164)
Egalitatea 4.164 reprezint a o curb a a c arei proiectie n planul (j. 1)
reprezint a curba de echilibru a fazelor.
4.14 Tranzitii de faz a
Trecerea dintr-o faz a n alta poart a numele de tranzitie de faz a. De
exemplu, n cazul substantelor pure prin tranzitii de faz a putem mentiona
topirea, vaporizarea si sublimarea.
119
Notiunea de stare de agregare nu coincide ntotdeauna cu cea de faz a.
Astfel numeroase corpuri se g asesc sub diverse forme cristaline care core-
spund acelorasi st ari de agregare. Fenomenul este cunoscut sub numele
de poimorsm. Un exemplu extrem de cunoscut este erul care la tem-
peratura 1
1
= 1183 K trece din structura cristalin a cubic a cu volum
centrat n structura cubic a cu fete centrate iar la 1
2
= 1663 K trece din
nou n structura cubic a cu volum centrat.
Trecerea de la o faz a la alta se caracterizeaz a printr-o discontinuitate
a entropiei. Aceasta determin a existenta unei c alduri latente. Aceste
transform ari poart a numele de tranzitii de faz a de speta I.
n afara acestui tip de tranzitie exist a si un alt tip de tranzitie de faz a
care are loc f ar a c aldur a latent a. Ea poart a numele de tranzitie de faz a
de speta a doua.
Ca exemplu de tranzitii de speta I amintim schimb arile st arilor de
agregare (topire-solidicare, vaporizare-condensare, sublimare-desublimare).
Astfel de tranzitii au loc la temperatur a constant a iar c aldura schimbat a
cu mediul este de forma:
Q = `: (4.165)
unde ` este c aldura latent a de transformare. n cazul topirii, sublim arii
si vaporiz arii sistemul primeste c aldur a n timp ce n cazul desublim arii
solidic arii si licheerii sistemul cedeaz a c aldur a.
S a consider am dou a faze si s a exprim am conditia de echilibru chimic
dintre acestea
q
1
(j. 1) = q
2
(j. 1) (4.166)
Se deriveaz a egalitatea n raport cu temperatura si se tine cont c a pre-
siunea nu este o variabil a independent a ci depinde si ea de temperatur a.
Atunci:
_
J
1
J1
_
j
+
_
J
1
J1
_
T
dj
d1
=
_
J
2
J1
_
j
+
_
J
2
J1
_
T
dj
d1
(4.167)
Not am cu
_
J
J1
_
j
= : (4.168)
120
entropia unit atii de mas a si
_
J
Jj
_
T
= (4.169)
volumul unit atii de mas a, rezult a
:
1
+
1
dj
d1
= :
2
+
2
dj
d1
(4.170)
Atunci
dj
d1
=
:
2
:
1

1
(4.171)
Variatia de entropie se calculeaz a considernd egalitatea fundamen-
tal a a termodinamicii si faptul c a transform arile de faz a au loc la tem-
peratur a constant a
:
2
:
1
=
_
2
1
o
1
=
`
12
1
(4.172)
unde `
12
este c aldura latent a specic a necesar a ca substanta s a treac a
din starea 1 n starea 2. Atunci
dj
d1
=
1
1
`
12

1
(4.173)
Aplica tie: Varia tia presiunii vaporilor saturan ti cu temperatura.
Consider am c a faza 1 reprezint a apa n stare lichid a iar faza 2 core-
spunde st arii de vapori.
Tinem cont c a
2

1
(volumul specic al apei n stare de vapori
este mai mare dect cel n stare lichid a). Atunci
dj
d1
=
1
1
`
12

2
(4.174)
unde `
12
este c aldura latent a de vaporizare.
Din ecuatia de stare a gazelor rezult a
j\ =
`
j
11 (4.175)
mp artind ecuatia cu ` rezult a
121
j =
1
j
11 (4.176)
si

2
=
11
j1
(4.177)
Atunci
dj
d1
=
1
1
`
12
jj
11
(4.178)
Not am cu =
`
12
j
1
atunci:
dj
d1
=
d1
1
2
(4.179)
Integrnd rezult a
ln j =

1
+ ct (4.180)
j = ct exp
_

1
_
(4.181)
4.15 Principiul al treilea
Principiul al doilea introduce functia de stare numit a entropie astfel:
do =
oQ
1
(4.182)
Din aceast a denitie entropia este determinat a pn a la o constant a
aditiv a. Aceast a constant a trebuie determinat a exact deoarece ea in-
tervine ntr-o serie de m asur atori experimentale cum ar c aldurile de
reactie.
W. Nernst a studiat o serie de proceste chimice si a constat c a pe
m asur a ce temperatura scade, variatiile entropiei sunt din ce n ce mai
mici. Acest fapt a condus la urm atoarea constatare:
La temperatura de zero absolut entropia unui corp chimc pur are o
valoare independenta de varia tia altor parametrii si tinde la zero.
122
lim
T0
S=0 (4.183)
Dup a cum arat a m asur atorile exist a o seriei de substante (aliaje, cor-
puri amorfe) a c aror entropie pentru 1 0 nu tinde c atre zero ci spre o
valoare pozitiv a nit a.
Totusi acesta nu arat a c a principiul III nu este valabil, ci arat a c a
substantele mentionate nu se a a n stare de echilibru deoarece la tem-
peraturi foarte joase procesele decurg foarte lent.
Consecinte ale principiului III:
a) Comportarea capacita tilor calorice la volum constant
oQ = C
\
d1 (4.184)
Atunci
do =
C
\
d1
1
(4.185)
o =
_
T
0
C
\
1
1
(4.186)
Astfel problema calcul arii entropiei se reduce la determinarea depen-
dentei c aldurilor specice. Din formula 4.186 se observ a c a pentru 1 0
capacitatea caloric a tinde la zero, deoarece n caz contrar integralele ar
diverge.
b) Comportarea coecien tilor calorici.
Din relatia
dG = od1 + \ dj (4.187)
coecientul de dilatare izobar se poate exprima:
c =
1
\
_
J\
J1
_
j
=
1
\
_
Jo
Jj
_
T
(4.188)
Astfel cnd 1 0 coecientul de compresie izobar tinde la zero
deoarece variatia entropiei n apropiere de zero absolut tinde la zero con-
form principiului III.
Si coecientul termic al presiunii
123
= +
1
j
_
Jj
J1
_
\
(4.189)
tinde la zero cnd 1 0. Pentru aceasta se tine cont c a
d1 = :d1 jd\ (4.190)
si
_
Jj
J1
_
\
=
_
Jo
J\
_
T
(4.191)
Atunci
= +
1
j
_
Jo
J\
_
\
0 (4.192)
c)Atingerea temperaturii de zero absolut este imposibila.
Consider am un Ciclu Carnot reversibil cu sursa cald a la temperatura
1
1
= 1 si cu sursa rece 1
1
= 0. Conform egalit atii lui Clausius
_
oQ
1
= 0 (4.193)
si
o
12
+ o
23
+ o
34
+ o
41
= 0
unde procesele 1 - 2 si 4 - 1 sunt izoterme iar procesele 2 - 3 si 3 - 4 sunt
adiabate.
o
23
= o
41
= 0 deoarece procesele sunt adiabate, o
34
= 0 con-
form principiului III entropia este nul a la 1 = 0 K. Rezult a:
o
12
=
Q
12
1
= 0 (4.194)
Se ajunge la o contradictie deoarece Q
12
,= 0. Aceast a contradictie
arat a c a este imposibil de construit un ciclu Carnot cu o izoterm a la
temperatur a nul a.
124
4.16 Solutie
4.1 O bucat a de metal cu masa :
1
= 0. 05 kg cu temperatura t
1
= 200

C este introdus a ntr-un calorimetru care contine :


2
= 0. 4 kg de ap a
care se a a initial la temperatura t
2
= 20

C. Temperatura nal a devine
t
c
= 22. 4

C. S a se determine c aldura specic a a metalului cunoscnd


c aldura specic a a apei c
o
= 4185 J/kg

C.
4.2 S a se calculeze modicarea entropiei a 250 g de ap a nc alzit a de
la 20

C la 80

C. C aldura specic a a apei este c = 4185 J/kg

C.
4.3 S a se calculeze lucrul mecanic efectuat de un gaz cnd se destinde
adiabatic din starea initial a (j
1
. \
1
) n starea nal a (j
2
. \
2
). Se cunoaste
exponentul adiabatic al gazului .
4.4 Ecuatia Van-der-Waals pentru un gaz este
_
j +
ci
2
\
2
_
(\ i/) = i11
S a se determine lucrul mecanic ntr-o transformare izoterm a a gazului
cnd gazul se destinde de la \
1
la \
2
. S a se particularizeze n cazul a
i = 2 moli de etan care se destinde de la \
1
= 2 l la \
2
= 6 l aat la
temperatur a 1 = 300 K pentru care c = 0. 544 Jm
3
/mol
2
, / = 6. 3810
5
m
3
/mol.
4.5 n apropierea lui 0 K c aldura molar a la presiunea constant a C
j
a
unui element metalic este
C
j
= c1
3
+ /1
n cazul unui mol de substant a si la presiunea j
0
= 1 atm constantele
c si / sunt: c = 1. 16 10
5
Jmol
1
K
4
si / = 7. 14 10
4
Jmol
1
K
2
.
S a se determine variatia entropiei unui mol de de substant a o cnd
temperatura creste de la valoarea 1
1
= 1 K la valoarea 1
2
= 3 K.
4.6 n motorul unui automobil amestecul de aer si vapori de benzin a
este comprimat n raportul 9:1 (raportul de compresie). Presiunea in-
itial a este de 1 atm si 27

C. Dac a presiunea dup a comprimare este 21,7
atm s a se g aseasc a temperatura amestecului comprimat.
125
4.7 Un motor preia o cantitate de c aldur a egal a cu Q
1
= 210
3
J de
la rezervorul cald si transfer a rezervorului rece c aldura [Q
2
[ = 1. 5 10
3
J
a) S a se calculeze randamentul motorului
b) Care este lucrul mecanic efectuat
4.8 Temperatura sursei calde a unui motor care execut a un ciclul
Carnot este 400 K. Care este temperatura sursei calde dac a j = 30 %.
4.9 Un solid are c aldura latent a ` si temperatura de topire 1. S a se
calculeze variatia entropiei cnd masa : de substant a se topeste.
4.10 Un mol de gaz urmeaz a Legea Van der Walls.
_
j +
c
\
2
_
(\ /) = 11
Dac a energia intern a a unui mol este
l = C1
c
\
unde \ este volumul molar iar c si c sunt constante s a se calculeze c al-
durile molare la volum si presiune constant a C
\
si C
j
.
4.11 Un gram de ap a se vaporizeaz a izobar la presiunea atmosferic a
j = 1. 013 10
5
Pa. Volumul apei n stare lichid a este \
|
= 1 cm
3
iar
volumul apei n starea de vapori este \

= 1671 cm
3
. S a se g aseasc a
lucrul mecanic efectuat n cursul presiunii si variatia energiei interne. Se
neglijeaz a interactia vaporilor cu aerul nconjur ator. Se cunoaste c aldura
latent a de vaporizare ` = 2. 26 10
6
J/kg.
4.12 Un nc alzitor opreaz a prin absorbtia radiatiei solare. Dac a
colectrorul are o suprafat a de 6 m
2
si intensitatea fascicolului solar este
1 = 550 W/m
2
. Ce timp este necesar pentru a creste temperatura 1 m
3
de ap a de la 20

C la 50

C. C aldura specic a a apei este 4185 J/kgK.
4.13 O persoan a se dezbrac a ntr-o camer a n care aerul se a a la 20

C. Dac a temperatura studentului este 36C care este energia pierdut a
126
n 10 minute. Emisivitatea pielii este c = 0. 9 iar aria = 1. 5 m
2
. Se
cunoaste o = 5. 67 10
8
W/m
2
K
4
.
4.14 Heliul lichid are la presiunea de j
0
= 1 atm punctul de erbere
la 4,2 K iar la presiunea de j = 1 mm de Hg erbe la 1,2 K. S a se
determine c aldura latent a de vaporizare a heliului lichid.
4.15 Viteza unei unde longitudinale n gaz este
c =
_
dj
dj
S a se calculeze:
a) viteza n cazul n care compresia si rareerea gazului sunt izoterme
b) viteza n cazul n care compreaia si rareerea gazului sunt adiabate
4.16 Un sistem are entalpia liber a de forma
G(j. 1) = 11 ln
_
cj
(11)
52
_
unde c si 1 sunt constante. S a se determine C
j
.
4.17 Dou a buc ati de material de grosimi |
1
si |
2
si conductivit ati
termice /
1
si /
2
sunt n contact. Temperaturile de o parte si de alta sunt
1
1
si 1
2
( 1
2
1
1
). S a se determine temperatura la interfata celor dou a
buc ati de material si rata de transfer a c aldurii.
4.17 Rezumat
Sistemul termodinamic reprezint a o portiune din univers care cuprinde
corpuri si cmpuri si care este delimitat a de restul universului printr-o
barier a zic a sau imaginar a. Restul universului poart a numele de mediu
extern.
Energia intern a a unui sistem termodinamic reprezint a suma energi-
ilor cinetice ale particulelor , suma energiilor potentiale de interactie din-
tre particulele sistemului si suma energiilor potentiale ale particulelelor
n cmpuri externe.
127
Lucrul mecanic se poate calcula cu ajutorul formulei
o1 =
i

i
dc
i
(4.195)
unde
i
sunt parametri de fort a, iar c
i
sunt parametri de pozitie (coor-
donate generalizate).
Temperatura
Al aturi de parametrii de pozitie (coordonate generalizate) este nevoie
de o alt a m arime pentru a caracteriza starea sistemului. Aceast a m arime
este temperatura (empiric a) ce caracterizeaz a sistemele din punct de
vedere al echilibrului termic. Astfel dou a sisteme aate la aceeasi tem-
peratur a sunt n echilibru termic.
Principiul fundamental al termodinamicii
Un sistem izolat ajunge ntotdeauna dupa un timp ntr-o stare de
echilibru termodinamic si nu poate ie si de la sine din aceasta stare.
Principiul I al termodinamicii
Principiu I al termodinamicii reprezinta legea de conservare a energiei
pentru sistemele nchise. Ea leaga varia tia energiei interne a sistemului
de lucrul mecanic si caldura schimbate de acesta cu mediul extern.
Formularea matematic a a principiului I este
l = Q+ 1 (4.196)
n cazul unei transform ari innitezimale
dl = dQ+ o1 (4.197)
Principiul al doilea al termodinamicii
- formularea Thomson:
ntr-o transformare ciclica monoterma sistemul nu poate ceda lu-
cru mecanic n exterior. Daca transformarea este si reversibila sistemul
prime ste lucru mecanic din exterior.
- formularea Clausius
Este imposibil de realizat o transformare al carui unic rezultat sa e
transferul caldurii de la o sursa cu temperatura data la o sursa cu tem-
peratura mai mare.
128
- pentru procese reversibile
_
do =
_
dQ
1
= 0 (4.198)
- pentru procese ireversibile
_
do =
_
dQ
1
< 0 (4.199)
Relatia Robert-Mayerpentru un gaz ideal
C
j
C
\
= 1 (4.200)
Functii caracteristice
- Energia interna
Se deduce din ecuatia fundamental a a termodinamicii
dl = 1do jd\ (4.201)
- Energia libera
1 = l 1o (4.202)
- Entalpia
H = l + j\ (4.203)
- Entalpia libera (poten tialul Gibbs)
G = H 1o = l j\ 1o (4.204)
- Entropia
Din egalitatea fundamental a a termodinamicii rezult a
do =
dl + jd\
1
(4.205)
Principiul al treilea al termodinamicii
La temperatura de zero absolut entropia unui corp chimc pur are o
valoare independenta de varia tia altori parametri si anume este nula.
lim
T0
S=0 (4.206)
Capitolul 5
Elemente de zic a statistic a
5.1 Modelul gazului ideal
Cel mai simplu model pentru un gaz este acela al gazului ideal. n
cadrul acestui model se fac o serie de presupuneri:
a) num arul de molecule dintr-un volum dat este foarte mare iar dis-
tanta medie dintre ele este mare n comparatie cu dimensiunile lor. Aceasta
nseamn a c a moleculele ocup a un volum neglijabil.
b) moleculele se supun legilor mecanicii newtoniene si se misc a haotic,
adic a se pot misca n orice directie cu orice vitez a.
c) moleculele interactioneaz a doar n timpul ciocnirilor, care sunt elas-
tice.
d) moleculele se ciocnesc elastic si cu peretii vasului n care se a a.
e) toate moleculele gazului sunt identice.
5.1.1 Presiunea gazului ideal
S a consider am un vas cubic de latur a 1 n care se a a ` molecule de
gaz. Ne vom concentra asupra unei molecule de mas a : si presupunem
c a pe directia Ox viteza ei este
ia
. Atunci cnd molecula se ciocneste
cu peretele componenta vitezei pe axa Ox se modic a brusc la valoarea

ai
. Atunci variatia impulsului pe directia Ox este:
j
ai
= :
ai
:
ai
= 2:
ai
(5.1)
Timpul ntre dou a ciocniri cu acelasi perete este:
129
130
Figura 5.1: Ciocnirea unei molecule de gaz cu peretele
t =
21

ai
(5.2)
Forta medie cu care peretele actioneaz a asupra moleculei n intervalul
de timp t este:
1
i
=
j
ai
t
=
:
2
ai
1
(5.3)
Conformlegii a III-a forta cu care molecula actioneaz a asupra peretelui
este:
1
ji
= 1
i
=
:
2
ai
1
(5.4)
Forta total a cu care moleculele actioneaz a asupra peretelui este suma
fortelor cu care ecare molecul a actioneaz a asupra peretelui este:
1 =
.

i=1
:
2
ai
1
=
:
1
.

i=1

2
ai
(5.5)
Datorit a num arului foarte mare de molecule forta care actioneaz a
asupra peretelui nu variaz a n timp. Denim media p atratului compo-
nentei pe axa Ox a vitezei:

2
a
=
.

i=1

2
ai
`
(5.6)
131
Atunci
1 =
:
1
`
2
a
(5.7)
Dar

2
=
2
a
+
2
j
+
2
:
(5.8)
si

2
=
2
a
+
2
j
+
2
:
(5.9)
Deoarece miscarea este una haotic a, mediile componentelor vitezelor
pe cele trei axe sunt egale:

2
a
=
2
j
=
2
:
(5.10)
Atunci:

2
a
=

2
3
(5.11)
si forta care actioneaz a asupra peretelui este:
1 =
:
31
`
2
(5.12)
Presiunea care actioneaz a asupra peretelui extern este
j =
1
o
=
:
31
3
`
2
(5.13)
j =
2
3
:
_
1
2
:
2
_
(5.14)
M arimea
1
2
:
2
reprezint a energia cinetic a a moleculelor. : = `,1
3
reprezint a concentratia de molecule din volumul considerat. Rezult a c a
presiunea gazului este proportional a cu num arul de molecule din unitatea
de volum si cu energia cinetic a medie a moleculelor.
Astfel am legat o m arime macroscopic a care este presiunea, de o
m arime microscopic a care este viteza p atratic a medie sau energia cinetic a
medie.
132
5.1.2 Interpretarea molecular a a temperaturii
Consider am ecuatia de stare a gazelor ideale
j\ = i11 (5.15)
j\ =
`
`

11 (5.16)
mp artim prin \ si tinem cont c a
1
`

= /
1
= 1. 38 10
23
J/kmol K - constanta Boltzmann (5.17)
Atunci
j = :/
1
1 (5.18)
Astfel prin compararea relatiilor 5.14 si 5.18 rezult a:
1
2
:
2
= 3
/
1
1
2
Rezultatul arat a c a temperatura este o m asur a a gradului de agitatie
termic a. Gradul de agitatie termic m asurat prin enegia cinetic a medie.
n plus
:
2
a
2
=
:
2
j
2
=
:
2
:
2
=
1
2
/1 (5.19)
Aceasta arat a c a ecare grad de libertate de translatie este caracter-
izat de aceeasi cantitate de energie
IT
2
.
Num arul gradelor de libertate reprezint a num arul minim de para-
metri cu ajutorul c arora se poate caracteriza un sistem. n cazul unei
molecule monoatomice exist a trei grade de libertate deoarece ea poate
caracterizat a cu ajutorul celor trei coordonate (r. . .). Putem privi
pentru o molecul a gradele de libertate ca num arul de misc ari indepen-
dente ale unei molecule. Astfel pentru o molecul a monoatomic a ecare
miscare poate descompus a n trei misc ari dup a axele de coordonate.
Putem generaliza acest rezultat. Se obtineteorema echipartitiei
energiei:
Fiecarui grad de libertate i corespunde o energie medie /
1
1 ,2.
133
Figura 5.2: Miscarea de rotatie n jurul axei Oz a moleculei biatomice- de
ref acut
Cu ajutorul acestei teoreme putem calcula c aldura molar a la volum
constant.
Vom considera pentru nceput un gaz ideal monoatomic. Energia
intern a a gazului ideal monoatomic este suma energiilor ec arei molecule
Deoarece ecare molecul a are i = 3 grade de libertate energia intern a a
unui mol de gaz ideal este:
l = `

3
/1
2
=
311
2
(5.20)
Deoarece:
l = C
\
1 (5.21)
Rezult a c aldura molar a la volum constant:
C
\
=
31
2
(5.22)
Pentru gazele biatomice al aturi de gradele de libertate de translatie
apar si dou a grade de libertate de rotatie.
n Fig.5.2 este prezentat a miscarea unei molecule ntr-un sistem de
referint a legat de molecul a cu axa Oy consider at a de-a lungul axei mole-
culei. Rotatia n jurul axei Oy se neglijeaz a deoarece atomii moleculei se
consider a puncte materiale. Mai precis momentul de inertie referitor la
axa Oy este neglijabil fapt ce face ca energia de rotatie
1
2
1.
2
n jurul axei
respective s a e neglijabil a. Rezult a c a al aturi de gradele de libertate de
translatie mai apar dou a grade de libertate de rotatie n jurul axelor Ox
si Oz astfel c a pentru acest gaz i = 5 si
134
Figura 5.3: Dependenta de temperatur a a c aldurii molare la volum constant
pentru hidrogen
l = `

5
/1
2
=
511
2
(5.23)
Atunci
C
\
=
51
2
(5.24)
Dac a se ia n considerare si miscarea de vibratie (atomii sunt priviti ca
si cum ar legati cu un arc) trebuie ad augate nc a dou a grade de libertate
(unul datorat energiei cinetice si altul datorat energiei potentiale).
Pentru aceste molecule i = 7 si
C
\
=
71
2
(5.25)
Trebuie remarcat c a dac a se traseaz a o curb a care prezint a c aldura
molar a la volum constant n functie de temperatur a se obtine gracul din
Fig. 5.3.
Gracul arat a c a la temperaturi joase hidrogenul se comport a ca un
gaz monoatomic astfel nct spunem c a gradele de libertate de rotatie
sunt nghetate. La temperaturi foarte mari si gradele de libertate de
vibratie trebuie luate n considerare.
Aplicatie: C aldura specic a a solidelor:
C aldura specic a a solidelor descreste rapid cnd temperatura se
apropie de zero absolut. La temperaturi nalte (peste 300 K) valoarea
135
Figura 5.4: Dependenta de temperatur a a c aldurii molare la volum constant
c aldurii molare este 31 t 25 J/molK rezultat care poart a numele de
legea Dulong-Petit.
Putem exprima c aldura molar a a solidelor utiliznd teorema echipar-
titiei energiei. Pentru deplas ari mici ale unui atom fat a de pozitia de
echilibru, acesta execut a o miscare simpl a armonic a.
Energia asociat a cu miscarea pe axa Ox este:
1 =
1
2
:
2
a
+
1
2
/r
2
(5.26)
Expresiile energie asociate misc arilor pe directiile Oy si Oz se scriu n
acelasi fel. Conform teoremei echipartitiei energiei, energia medie pentru
ecare atom este:
6
1
2
/
1
1 = 3/
1
1 (5.27)
Atunci energia intern a este:
l = `

3/
1
1 = 311 (5.28)
Rezult a c aldura molar a C
\
= 31. Acest rezultat poart a numele de
legea Dulong-Petit.
C aldura specic a a solidelor
136
Material c
exp
(J/kgK) j (kg/kmol) c
t
=
31
j
(J/kgK)
Al 895 26,9 927
Ag 235 107 233
Cu 395 53,54 465
Ni 400 59,71 417
Pt 120 195 127
Pb 125 207 120
Zn 340 65 381
5.2 Distributia Maxwell dup a viteze ntr-
un gaz
Presupunem c a ntr-un gaz s-a stabilit o stare de echilibru. n con-
formitate cu datele experimentale presupunem c a moleculele gazului se
distribuie n ntreg volumul recipientului cu o densitate constant a. Mole-
culele asa cum am mai spus prezint a viteze uniform distribuite n spatiu.
Stabilirea misc arii haotice este conditionat a de existenta interactiilor din-
tre molecule. Atunci cnd moleculele se ciocnesc se produce o contiun a
schimbare a directiilor de miscare. Rolul ciocnirilor nu se reduce ns a
la stabilirea unei distributii uniforme a vitezelor dup a directii. Pe lng a
modic arile directiei de miscare moleculele sufer a variatii ale vitezelor n
valoare absolut a. Atunci cnd gazul este nchis ntr-un recipient apare
o distributie a vitezelor moleculelor. n gaz apar molecule cu viteze mai
mari, un num ar de molecule cu viteze medii si un num ar de molecule cu
viteze mici. Aceast a distributie este stationar a att timp ct nu apare
o actiune exterioar a. Problema care se pune este aceea a determin arii
num arului de molecule care au o vitez a dat a. Deoarece vitezele variaz a
n mod continuu atunci problema care se pune este aceea a determin arii
num arului de molecule care au o vitez a apropiat a de o valoare dat a.
5.2.1 Deducerea formei functiei de distributie
Not am cu d` num arul de molecule care au componenetele vitezei
situate ntre
a
si
a
+ d
a
.
j
+ d
j
.
:
+ d
:
. Probabilitatea ca o
molecul a s a aib a componentele vitezelor n intervalul de mai sus este:
d\ =
d`
`
= ,(
a
.
j
.
:
)d
a
d
j
d
:
(5.29)
137
,(
a
.
j
.
:
) poart a numele de functia de distributie dup a viteze. Ob-
serv am c a functia de distributie trebuie s a se supun a unei conditii simple:
num arul de molecule cu valori arbitrare ale componentelor vitezei este
egal cu num arul ` de molecule din volumul considerat.
_
d` = `
_
,(
a
.
j
.
:
)d
a
d
j
d = ` (5.30)
adic a
_
,(
a
.
j
.
:
)d
a
d
j
d = 1 (5.31)
Aceasta poart a numele de conditie de normare. Deoarece vitezele
sunt distribuite uniform n toate directiile atunci functia de distributie
depinde doar de modulul vitezei.
,(
a
.
j
.
:
) = ,() (5.32)
Trecem la coordonate sferice
d
a
d
j
d
:
=
2
sin oddodc (5.33)
Dac a nu intereseaz a distributia dup a directi a moleculelor putem
integra dup a o si c si obtinem astfel o nou a functie de distributie 1 ()
dup a modulul vitezei.
1 () =
__

0
sin odo
_
2
0
dc
_
, ()
2
d = 4:, ()
2
d
n demonstratie (care nu este riguroas a) apare n mod clar rolul cioc-
nirilor si al ipotezei caracterului haotic al misc arii moleculare. S a con-
sider am procesul de ciocnire a dou a particule care se misc a cu vitezele

1
si
2
. S a admitem c a n urma ciocnirilor vitezele moleculelor variaz a si
iau valorile
3
si
4
. Num arul de ciocniri de acest fel n unitatea de timp
trebuie s a e proportional cu num arul perechilor de molecule cu vitezele

1
si
2
adic a proportional cu produsul , (
1
) , (
2
) . S a consider am apoi
procesul invers adic a ciocnirile n care vitezele moleculelor variaz a de la

3
si
4
la
1
si
2
. Num arul de ciocniri n acest timp este , (
3
) , (
4
) .
Tinem cont de presupunerea c a num arul de molecule cu valori date
ale vitezei nu variaz a datorit a proceselor de ciocnire ntr-un gaz care se
138
a a ntr-o stare stationar a. Putem considera c a num arul de molecule ale
c aror viteze variaz a de la
3
si
4
la
1
si
2
este egal cu num arul de
molecule ale c aror viteze variaz a de la
1
si
2
la
3
si
4
. Atunci:
, (
1
) , (
2
) = , (
3
) , (
4
) (5.34)
Deoarece n procesul de ciocnire are loc conservarea energiei. Proba-
bilitatea ca molecula s a aib a:

2
1
+
2
2
=
2
3
+
2
4
(5.35)
Deoarece functia de distributie nu depinde de directia vitezei relatia
poate transcris a sub forma
,(
2
1
),(
2
2
) = ,(
2
3
),(
2
4
) (5.36)
Rezult a:
,() = c
o
2
(5.37)
si
1() = 4:
2
c
o
2
(5.38)
Determinarea constantelor si , se face pornind de la conditia de
normare:
_
o
0
1()d = 1 (5.39)
si de faptul c a:

2
=
3/1
:
(5.40)
Ca observatie trebuie remarcat c a pentru functia q() valoarea medie
se calculeaz a astfel:
q() =
_
+o
0
q()1()d (5.41)
Atunci:
139

2
=
_
+o
0

2
1()d =
3/1
:
(5.42)
Relatia se scrie:

2
= 4:
_
o
0

4
c
o
2
d (5.43)
Integrarea se realizeaz a prin p arti:
/ =
3
; /
t
= 3
2
(5.44)
q
t
= c
o
2
; q =
1
2,
c
o
2
(5.45)

2
=
3
2
1
,
4:
_
o
0

2
c
o
2
d (5.46)
Tinem cont c a
_
o
0
1()d = 4:
_
o
0

2
,()d = 1 (5.47)
rezult a

2
=
3
2
1
,
=
3/1
:
(5.48)
Asfel:
, =
:
2/
1
1
(5.49)
Atunci:
,() = c

mv
2
2k
B
T
Determinarea constantei se face pornind de la conditia de normare:
4:
_
o
0

2
c

mv
2
2k
B
T
= 1 (5.50)
Pentru a realiza aceast a integral a tinem cont de integrala Poisson:
140
_
o
0
c
ca
2
dr =
1
2
_
:
c
(5.51)
Derivnd obtinem
_
o
0
r
2
c
ca
2
dr =
1
4
_
:
c
3
(5.52)
n cazul nostru
_
o
0

2
c

mv
2
2k
B
T
d =
1
4
_
:
_
2/1
:
_
3
(5.53)
Atunci
4:
1
4
_
:
_
2/1
:
_
3
= 1 (5.54)
Rezult a
=
_
:
2:/1
_
32
(5.55)
Astfel
1() = 4:
_
:
2:/1
_
32

2
c
+
mv
2
2kT
(5.56)
Rezult a c a forma functiei de distributie , () este:
,() =
_
:
2:/
1
1
_
32
c

mv
2
2k
B
T

2
(5.57)
Figura Fig. 5.5 reprezint a distributia dup a viteze unde ` = 10
5
Pornind de la expresia functiei de distributie se va putea calcula viteza
medie
=
_
8/1
::
(5.58)
si viteza cea mai probabil a:

j
=
_
2/
1
1
:
(5.59)
141
Figura 5.5: Distributia Maxwell dup a viteze
5.2.2 Distributia Boltzmann ntr-un cmp de forte
omogen
Problema care se pune este aceea de a determina modul n care sunt
distribuite moleculele n cmpuri de forte conservative. Ca un exemplu
vom studia distributia moleculelor unui gaz n cmp gravitational (Fig.
5.2.2.)
S a consider am o coloan a de gaz cu suprafata o aat a ntre coordo-
natele . si . + d.. Punem conditia ca aceast a coloan a s a e n repaus.
Pentru aceasta:
oj(.) = oj(. + d.) + od.jq (5.60)
unde j = :: este densitatea, : este masa unei molecule si : este con-
142
centratia moleculelor.
Rezult a
dj = :/1 (5.61)
Din ecuatia de stare:
j = :/1 (5.62)
si
dj = /1d: (5.63)
/1d: = ::qd. (5.64)
d:
:
=
:q
/
1
1
d. (5.65)
Integr am de la . = 0 unde concentratia moleculelor este : = :
0
.
Atunci
_
a
0
d:
:
= +
:q
/
1
1
_
j
0
d. (5.66)
ln
:
:
0
=
:q
/
1
1
. (5.67)
: = :
0
c

mg
k
B
T
:
(5.68)
Astfel num arul de molecule aate ntre . si . + d.
d: s c

mg
k
B
T
:
d. (5.69)
Atunci probabilitatea ca moleculele s a se g aseasc a ntre . si . + d.
este
dn s c

mg
k
B
T
:
d. (5.70)
Putem rescrie formula de mai sus tinnd cont c a :q. = 1
j
este
energia potential a. Atunci d. s d1
j
. Astfel probabilitatea ca o molecul a
s a aib a energia cuprins a n intervalul d1. 1
j
+ d1
j
este:
dn s c

Ep
k
B
T
:
d1
j
(5.71)
143
Aplicatie
Atomii pot ocupa dou a nivele discrete a energiei. S a consider am un
gaz la 2500

C care are dou a nivele energetice separate prin 1,5 eV. S a se
determine raportul dintre num arul de atomi care ocup a nivelul de energie
mai mare si num arul de atomic care ocup a nivelul de energie mai mic.
Solu tie
Conform statisticii Boltzmann
:(1
2
)
:(1
1
)
=
:
0
exp [1
2
,/
1
1]
:
0 exp
[1
1
,/
1
1]
= exp
_
(1
1
1
2
)
/
1
1
_
= exp
_
1. 5 1. 6 10
19
1. 38 10
23
(2500 + 273. 15)
_
= 1. 910
3
5.3 Distributia Maxwell-Boltzmann
Aceasta reprezint a probabilitatea ca molecula s a se g aseasc a la o
n altime cuprins a ntre . si . + d. si s a aib a viteza cuprins a ntre
si + d.
dn = c

mv
2
2
+mgz
k
B
T
d
a
d
j
d
:
d. (5.72)
Ca o concluzie remarc am c a num ar atorul reprezint a energia moleculei.
Formulele au fost determinate la temperatura 1 constant a.
Distributia determinat a n acest caz poart a numele de distributie
canonic a.
n continuare vom generaliza concluziile din discutia anterioar a n
cazul c a energia stationar a n care se poate aa sistemul formeaz a un sir
discret 1
1
. 1
2
. 1
3
...1
a
.
Probabilitatea ca sistemul s a se ae n starea de energie 1
I
este:
1
I
= C exp
_

1
I
/
1
1
_
(5.73)
Constanta C se determin a din conditia de normare:
a

I=1
1
a
= C
a

I=1
exp
_
1
I
/
1
1
_
(5.74)
144
5.4 Entropia din punct de vedere micro-
scopic
Putem trata entropia din punct de vedere microscopic pornind de la
analiza statistic a a misc arii moleculare.
n teoria cinetic a molecular a, moleculele sunt reprezentate ca partic-
ule care se misc a haotic. S a presupunem c a initial gazul este n volumul
\
i
. Pentru o distributie a gazului n volum exist a un mare num ar de
microst ari echivalente compatibile cu starea macroscopic a dat a.
Vom calcula num arul de microst ari considernd c a ecare molecul a
ocup a un volum microscopic \
n
. Num arul total al locatiilor pe care mole-
cula le poate ocupa n starea initial a este n
i
= \
i
,\
n
.
Num arul n
i
poate interpretat ca num arul de moduri n care mole-
cula poate plasat a n volumul \
i
. Presupunem c a probabilit atile ca
molecula s a ocupe orice locatie sunt egale. Dac a se adaug a molecule n
sistem num arul de posibilit ati n care moleculele se pot aranja n sistem
creste. Astfel dac a n
1
reprezint a num arul de locatii posibile pentru prima
molecul a si n
2
num arul de locatii pentru a doua molecul a num arul total
de moduri n care se pot plasa cele dou a molecule este n
1
n
2
.
Neglijnd probabilitata (extrem de mic a) ca dou a molecule s a ocupe
acelasi volum, num arul de moduri n care ` molecule pot ocupa volumul
\ este:
n
i
= (n
i
)
.
= (\
i
,\
n
)
.
(5.75)
n acelasi mod, num arul de moduri n care cele ` molecule pot ocupa
volumul \
)
este:
n
)
= (n
)
)
.
= (\
)
,\
n
)
.
(5.76)
n
)
n
i
=
_
\
)
\
i
_
.
(5.77)
Logaritmnd si multipicnd cu constanta Boltzman se obtine:
/
1
ln
n
)
n
i
= i`/
1
ln
\
)
\
i
(5.78)
De aici
145
/
1
ln n
)
/
1
ln n
i
= i1ln
\
)
\
i
(5.79)
Dar n cazul c a are loc o expansiune a gazului n vid am dedus c a:
o = o
)
o
i
= i1ln
\
)
\
i
(5.80)
Rezult a c a:
o = /
1
ln n (5.81)
unde n reprezint a practic num arul de microst ari (num arul de moduri n
care moleculele pot ocupa un volum \ ).
n concluzie cu ct sunt mai multe microst ari, cu att creste entropia
sistemului.
Ecuatia arat a c a entropia este o m asur a a dezordinii unui sistem.
Asa cum am spus st arile microscopice sunt egal probabile. Deoarece
num arul de microst ari compatibile cu o stare dezordonat a este mult mai
mare dect num arul de microst ari compatibile cu o stare mai ordonat a
rezult a c a starea dezordonat a este mult mai probabil a.
Aplicatie
Apa erbe la 100

C la nivelul m arii. La ce temperatur a erbe apa
pe un munte la o n altime de 5 km de nivelul m arii. Consider am masa
molar a a aerului j = 28. 9 g/mol si c a temperatura mediului ambiant
este t = 20

C. C aldura latent a de vaprizare este 2. 26 10
6
J/kg
Solu tie
Presiunea vaporilor saturanti functie de temperatur a variaz a dup a
legea
j

= /
1
exp
_

`j
11
)
_
unde 1
)
este temperatura de erbere iar /
1
este o constant a. La nivelul
m arii j

= j
c
= 1 atm si temperatura de erbere 1
)
= 1
)0
= 373. 15 K.
Atunci
j
0
= /
1
exp
_

`j
11
)0
_
146
Presiunea atmosferic a functie de n altime
j = j
0
exp
_

:q.
/1
_
= j
0
exp
_

jq.
11
_
Fenomenul de erbere are loc atunci cnd presiunea vaporilor satu-
ranti la temperatura de erbere este egal a cu presiunea atmsoferic a.
/
1
exp
_

`j
11
)
_
= j
0
exp
_

jq.
11
_
j
0
exp
_
`j
11
)0
_
exp
_

`j
11
)
_
= j
0
exp
_

jq.
11
_
De aici
`j
1
_
1
1
)0

1
1
)
_
=
jq.
11
Astfel
1 =
1
1
T
f
+
j:
AT
=
1
1
373,15
+
9,85000
2,2610
6
293,15
= 363. 13 K
Aceasta corespunde la 90

C
5.5 Probleme
5.1 O centrifug a este un dispozitiv care este utilizat pentru a separa
particule prin rotirea acesteia cu viteza unghiular a ..Ea const a dintr-un
tub de lungime 1 care se roteste n plan orizontal n jurul unui cap at al
acesteia. S a determine densitatea particulelor n interiorul centrifugii.
5.2 Frecventa de rotatie a unei molecule. Molecula de N
2
are lungimea
de 0,12 nm. S a se estimeze frecventa de rotatie a N
2
a rotatie la 20

C.
5.6 Rezumat
Presiunea gazului ideal
147
j =
3
2
:
_
1
2
:
2
_
(5.82)
unde
2
este viteza p atratic a medie a moleculelor.
Energia intern a a gazului ideal este
l = C
\
1 (5.83)
unde
C
\
=
i1
2
(5.84)
unde i reprezint a num arul de grade de libertate.
Distributia Maxwell dup a viteze ntr-un gaz
,() =
_
:
2:/
1
1
_
32
c

mv
2
2k
B
T

2
(5.85)
viteza cea mai probabil a a moleculeleor

j
=
_
2/
1
1
:
(5.86)
Distributia Boltzmann ntr-un cmp de forte omogen
Num arul de molecule aate ntre . si . + d.
d: s c

mg
k
B
T
:
d. (5.87)
Probabilitatea ca moleculele s a se gaseasca ntre . si . + d. este
dn s c

mg
k
B
T
:
d. (5.88)
Probabilitatea ca o molecul a s a aib a energia cuprins a n intervalul
d1. 1
j
+ d1
j
este
dn s c

Ep
k
B
T
:
d1
j
(5.89)
Distributia Maxwell-Boltzmann
Reprezint a probabilitatea ca molecula s a se g aseasc a la o n altime
cuprins a ntre . si . + d. si s a aib a viteza cuprins a ntre si + d.
dn = c

mv
2
2
+mgz
k
B
T
d
a
d
j
d
:
d. (5.90)
148
Capitolul 6
Electricitate
6.1 Electrostatic a
6.1.1 Sarcina electric a
Sarcina electric a este o m arime scalar a care m asoar a starea de elec-
trizare a unui corp. Exist a dou a tipuri de sarcin a: una pozitiv a (a
protonilor) si una negativ a (a electronilor). Unitatea sarcinii electrice
este Coulombul (C). Cea mai mic a cantitate de sarcin a este sarcina
c = 1. 6 10
19
C. Sarcina +c este sarcina protonilor iar sarcina c
este sarcina electronilor.
6.1.2 Legea lui Coulomb
Legea lui Coulomb este o lege experimental a care arm a c a forta de
interactie dintre dou a sarcini punctiforme este de atractie dac a sarcinile
sunt de semne contrare si de respingere dac a sarcinile sunt de acelasi
fel. Forta actioneaz a de-a lungul dreptei ce uneste cele dou a sarcini.
M arimea ei este invers proportional a cu p atratul distantei dintre sarcini
si este direct proportional a cu produsul sarcinilor.
Forma matematic a a legii lui Coulomb n sistemul de unit ati inter-
national SI este:

1
21
=
1
4:
0

2
:
2
21
:
21
:
21
(6.1)
149
150
Figura 6.1: Forta dintre dou a sarcini electrice punctiforme de acelasi semn.
unde
0
= 8. 85410
12
C
2
/Nm
2
este o constant a numit a permitivitatea
vidului.

1
21
reprezint a forta cu care sarcina
2
actioneaz a asupra sarcinii
1
(Fig. 6.1). Se observ a c a ecuatia pune n evident a caracterul atractiv
sau repulsiv al fortei. Se consider a c a semnele sarcinilor sunt incluse n

1
si
2
. Cnd
1

2
0 (adic a ambele sarcini au acelasi semn)

1
21
are
sensul vectorului :
21
si forta este repulsiv a, iar dac a
1

2
< 0 (sarcinile
au semne contrare)

1
21
are sens contrar lui :
21
si forta este atractiv a.
Sarcinile se m asoar a n coulombi, distanta n metri iar forta n newtoni.
Aplicatie
Electronul si protonul atomului de hidrogen se a a la o distant a medie
de 5. 3 10
11
m. S a se determine forta care actioneaz a ntre ei.
Solu tie
1 =
1
4:
0
c
2
:
2
= 9 10
9

(1. 6 10
19
)
2
(5. 3 10
11
)
2
= 8. 2 10
8
N
6.1.3 Cmp electric
Notiunea de cmp se refer a la cazul interactiei cnd cele dou a cor-
puri nu sunt n contact. Astfel asupra unui corp l asat liber deasupra
pamntului actioneaz a o fort a. Spunem c a acel corp se a a n cmpul
gravitational al p amntului. Dac a un corp cu o sarcin a foarte mic a si
de dimensiuni foarte mici este adus n apropierea unor corpuri nc ar-
cate electric si considerate xe asupra c arora actioneaz a o fort a. Astfel
spunem c a n regiunea n care apare o fort a ce actioneaz a asupra unui
corp nc arcat exist a un cmp electric.
151
Figura 6.2: Vectorul intensitatea cmpului electric
Pentru a caracteriza cmpul electric se deneste intensitatea cmpul
electric ntr-un punct ca ind:

1 =

1

(6.2)
unde

1 este forta ce actioneaz a n punctul respectiv asupra sarcinii .
Pentru un corp punctiform de sarcina Q, intensitatea cmpului elec-
tric va

1 =

1

=
Q
4:
0
:
2

:
:
(6.3)
si
[

1[ =
[Q[
4::
2
(6.4)
Pentru a obtine o reprezentare a cmpului electric, se pot deni liniile
de cmp ca ind curbele la care n ecare punct vectorul intensitate cmp
electric este tangent. Sensul unei linii de cmp este sensul n care ncepe
s a se deplaseze o sarcin a pozitiv a pe linia de cmp cnd este l asat a liber a.
Liniile de cmp electric pornesc de pe sarcinile nc arcate pozitiv si se
opresc pe sarcinile nc arcate negativ. Ele nu se intersecteaz a deoarece
cmpul este denit n mod univoc ntr-un punct dat.
6.1.4 Distributii continue de sarcini
Adesea distantele dintre sarcinile unui grup de sarcini sunt mult mai
mici dect distanta de la grupul de sarcini la punctul n care trebuie
calculat a intensitatea cmpului electric. n acest caz sistemul poate
modelat ca un sistem continuu de sarcin a.
Pentru a evalua cmpul electric creat de o distributie continu a de
sarcin a utiliz am urm atorul procedeu: diviz am distributia de sarcin a n
152
Figura 6.3: Fluxul cmpului electric
elemente mici ecare continnd sarcina d. Cmpul produs n 1 de
sarcina din elementul respectiv va :
d

1 =
1
4:
0
d
:
2
:
:
(6.5)
Pentru a obtine intensitatea total a se nsumeaz a contributiile aduse de
ecare element considerat. Pentru aceasta expresia 6.5 se integreaz a pe
tot volumul considerat:

1 =
1
4:
0
_
d
:
2
:
:
(6.6)
Dac a not am cu j densitatea de sarcin a:
1 =
1
4:
0
:
_
\
j(:)
:
2
:
:
d (6.7)
6.1.5 Legea lui Gauss
Fluxul cmpului electric
S a consider am o suprafat a o str ab atut a de un cmp electric uniform

1 (Fig 6.3). Fluxul cmpului electric prin suprafata o se deneste ca:


c =
_

1:
_
o = 1o cos c (6.8)
n cazul unui cmp neuniform mp artim aceast a suprafat a n elemente
mici do, normala pe acest element de suprafat a ind :, (Fig. 6.4). Dac a
pe suprafata do valoarea intensit atii cmpului electric este

1, uxul elec-
tric elementar prin aceast a suprafat a este:
153
Figura 6.4: Fluxul cmpului electric printr-o suprafat a elementar a dS
dc =

1:do = (1do) cos c (6.9)
Fluxul total prin suprafata o se obtine prin adunarea uxurilor prin
toate elementele do. Atunci:
c =
__
S

1:do (6.10)
S a consider am un caz particular si anume o sarcin a n centrul unei
sfere. n orice punct al sferei modulul intensit atii cmpului electric este:
1 =

4:
0
:
2
Atunci
dc = 1do (6.11)
si:
c =
__
1do = 1
__
do = 4:1
2
c =

0
(6.12)
Rezult a c a uxul printr-o suprafat a sferic a produs de sarcina din cen-
tru este proportional cu sarcina.
Aceast a proprietate se poate generaliza si pentru o suprafat a oarecare
anume:
154
c =

iat

0
=
__

1:do (6.13)
Ecuatia de mai sus se poate utiliza pentru determinarea cmpului
electric dar numai n cazurile n care problema prezint a o simetrie.
Ca o aplicatie a legii lui Gauss putem considera un conductor n
echilibru electrostatic (pe care nu exist a sarcini n miscare).
Un conductor n echilibru electrostatic are urm atoarele propriet ati:
1. Cmpul electric este nul n orice punct din interiorul conductorului
2. Dac a conductorul este izolat, sarcina se distribuie pe suprafat a
3. Cmpul la suprafat a este perpendicular pe suprafata conductorului
si are m arimea o,
0
.
4. n cazul unui conductor, densitatea supercial a de sarcin a este mai
mare acolo unde raza de curbura este mai mica.
Prima proprietate se demonstreaz a considernd ntr-un cmp electric
o bucat a de material conductor. Cmpul electric n interiorul conduc-
torului trebuie s a e nul considernd conductorul n echilibru electrosta-
tic. Dac a acest cmp nu ar nul, electronii liberi din conductor sufer a
actiunea unei forte

1 =

1 (6.14)
si vor accelerati. Miscarea electronilor nseamn a c a echilibrul electro-
static nu exist a.
Putem verica a doua armatie considernd n interiorul conductoru-
lui o suprafat a nchis a. Prin aceast a suprafat a uxul este nul deoarece

1 = 0. Atunci n interiorul suprafetei nchise sarcina este nul a. n acest


fel se demonstreaz a c a pentru orice suprafat a nchis a sarcina din interi-
orul este nul a. Atunci rezult a c a sarcina se distribuie pe suprafat a.
Aplicatie
Se d a o distributie liniar a de sarcin a, a c arei densitate este ` (sarcina
pe unitatea de lungine). S a se g aseasc a expresia intensit atii cmpului
electric la distanta : dac a distributia de sarcin a se g aseste n vid.
Solu tie
Din considerente de simetrie,

1 are o directie radial a ca n Fig. 6.5:
Pentru determinarea cmpului electric se utilizeaz a legea lui Gauss. Pen-
tru aceasta se alege o suprafat a cilindric a a c arei ax a se simetrie o consti-
tuie distributia liniar a de sarcin a. Se observ a c a uxul cmpului electric
155
Figura 6.5: Cmpul electric creat de o distibutie liniar a de sarcin a
este diferit de zero doar pe suprafat a lateral a a suprafetei cilindrice de
raz a :. Pe baze uxul cmpului electric este nul deoarece unghiul dintre
normal a si directia cmpului electric este :,2. Atunci:
= 2::|1 =

c
=
`|

0
Rezult a:
1 =
`
2:
c
:
Aplicatie
S a se determine cmpul electric determinat de o sfer a conductoare de
raz a 1 nc arcat a cu sarcina Q n interiorul si exteriorul acesteia.
Solu tie
n cazul unui conductor nc arcat sarcina de pe acesta se distribuie
pe suprafata sferei. Atunci conform legii lui Gauss n interiorul sferei
cmpul este nul deoarece orice suprafat a din interiorul sferei nu contine
sarcini electrice. Pentru un punct situat la distanta : 1 consider am
o sfer a concentric a cu sfera nc arcat a. Din motive de simetrie cmpul
electric este perpendicular pe suprafata sferei de raz a : deoarece toate
punctele de pe aceast a sfer a sunt echivalente. Atunci conform legii lui
Gauss
156
Figura 6.6: Lucrul mecanic efectuat de cmpul produs o sarcin a Q asupra unei
sarcini de prob a q
= 14::
2
=
Q

0
Rezult a:
1 =
Q
4:
0
:
2
6.1.6 Potentialul electric
Lucrul mecanic efectuat de cmpul electric.
Pentru simplicare vom considera cmpul creat de o sarcin a electric a
Q n care se deplaseaz a o sarcin a de-a lungul unei linii de cmp de la
distanta :
1
la distanta :
2
:
1
. Presupunem n plus c a cele dou a sarcini
au acelasi semn (Fig 6.6).
Lucrul mecanic efectuat de cmp cnd sarcina este deplasat a de la :
la : + d: este:
o1 = 1d: = 1d: =
Q
4:
0
:
2
d: (6.15)
Atunci
1 =
v
2
_
v
1
Q
4:
0
d:
:
2
=
Q
4:
0
_
1
:
1

1
:
2
_
(6.16)
Formula 6.16 este valabil a si n cazul n care deplasarea sarcinii se
face pe un drum oarecare ntre dou a puncte aate la distantele :
1
si :
2
fat a de sarcina Q. Deoarece lucrul mecanic nu depinde de drum, fortele
electrostatice sunt forte conservative.
S a consider am deplasarea sarcinii ntr-un cmp electric de-a lungul
unei curbe ntre dou a puncte (Fig 6.7).
157
Figura 6.7:
Deplasarea innitezimal a de-a lungul curbei o vom nota cu d

|.
Lucrul mecanic elementar efectuat de campul electric
o1 =

1d

| = 1 cos od| (6.17)


Lucrul mecanic este:
1 =
2
_
1

1d

| (6.18)
Aceat a integral a este o integral a rectilinie si valoarea ei nu depinde
de drum. Din acest motiv putem deni o energie potential a a sarcinii
n cmpul electric

1.
1
j
= 1
j
2
1
j
1
= 1 =
2
_
1

1d

| (6.19)
Energia potential a este denit a pn a la o constant a aditiv a. Din acest
motiv putem s a alegem o pozitie de referint a n care energia potential a
este nul a. Fie de exemplu punctul 1 punct de referint a si 1
j1
= 0 iar
punctul 2 unul oarecare. Atunci
1
j
2
= 1
1
=
2
_
1

1d

| (6.20)
Observ am c a m arimea
158
Figura 6.8: Potentialul ntr-un cmp electric uniform
1
j
2

=
1

=
2
_
1

1d

|
este independen a de sarcina . Aceast a m arime poart a numele de potential.
Mai general:
\ =
1
j

(6.21)
Ca observatie trebuie s a remarc am c a potentialul este o m arime cu
care putem caracteriza cmpului electrostatic.
Putem deni diferenta de potential ntre dou a puncte 1 si 2
\ = \
2
\
1
=
1
j

=
1

=
2
_
1

1d

| (6.22)
Ca si n cazul energiei potentiale, doar diferenta de potential are
semnicatie zic a. Unitatea de m asur a a potentialului si a diferentei de
potential este voltul.
1\ = 1
J
C
Exemple:
Diferen ta de poten tial ntr-un cmp uniform
S a consider am dou a puncte 1 si 2 ntr-un cmp uniform (Fig 6.8).
159
\
2
\
1
=
2
_
1

1d

| = 1
2
_
1
d| cos o = 1| cos o
Dac a deplasarea se face de-a lungul unei linii de cmp ntre punctele
1 si 3 aate la o distant a d unul de altul:
\
3
\
1
= 1d (6.23)
Dac a punctele 2 si 3 se a a ntr-un plan perpendicular pe liniile de
cmp, atunci
\
3
= \
2
si punctele se a a la acelasi potential. Locul geometric al punctelor
aate la acelasi potential poart a numele de suprafat a echipotentiale. n
acest caz suprafetele echipotentiale sunt plane perpendiculare pe liniile
de cmp.
Diferenta de potential si potentialul determinat de o sarcin a
punctiform a
\ = \
2
\
1
=
1

=
Q
4:
0
_
1
:
2

1
:
1
_
(6.24)
Dac a alegem punctul 1 ca pozitie de referint a la innit :
1
si
\
1
= 0. Atunci
\ =
Q
4:
0
:
n formula de mai sus am renuntat la indicele 2 pentru a da un car-
acter general formulei.
Relatia dintre cmpul electric si potential
Problema care se pune este aceea de a calcula potentialul ntr-o
regiune n care se cunoaste cmpul electric.
Consider am c a o sarcin a se deplaseaz a ntr-un cmp

1 pe distanta d

|.(Fig
6.9)
160
Figura 6.9: Sarcin a punctiform a q ce se deplaseaz a n cmp electric uniform
pe distanta dl
Atunci
d1
j
= 1d| =

1d

| (6.25)
Diferenta de potential este:
d\ =

1d

| (6.26)
S a consider am cazuri particulare:
a) Cazul unui cmp uniform care are numai componente dup a axa
Cr: d

| = rc
a
d\ = 1
a
dr
si
1
a
=
d\
dr
b) Cazul unui cmp creat de o sarcin a punctiform a
n acest caz

1 este pe directia |

d.
d\ =

1d

|
si
1 =
d\
d|
(6.27)
Pentru determinarea relatiei generale ntre cmpul electric si potential
vom considera ca sarcina se deplaseaz a n cmpul

1 pe distanta d

|.
161
d

| = drc
a
+ dc
j
+ d.c
:
Se exprim a lucrul mecanic efectuat de cmpul electric n dou a moduri:
o1 =

1d

| = 1d

| = 1
a
dr + 1
j
d + 1
:
d. (6.28)
si
o1 = d\ = [\ (

| + d

|) \
_

|
_
]
o1 = [\ (r + dr. + d. . + d.) \ (r. . .)]
o1 =
_
\ (r. . .) +
J\
Jr
dr +
J\
J
d +
J\
J.
d. \ (r. . .)
_
o1 =
_
J\
Jr
dr +
J\
J
d +
J\
J.
d.
_
(6.29)
Comparnd cele dou a expresii si tinnd cont c a dr. d. d. sunt ar-
bitare rezult a:
1
a
=
J\
Jr
. 1
j
=
J\
J
. 1
:
=
J\
J.
Rezult a:

1 =
_
J\
Jr
c
a
+
J\
J
c
j
+
J\
J.
c
:
_
sau

1 = grad \ = \\ (6.30)
Aplicatie
S a se determine potentialul unei sfere conductoare de raz a 1 nc arcat
cu sarcina Q.
Solu tie
Deoarece n interiorul sferei cmpul electric este nul, potentialul tu-
turor punctelor sferei este acelasi.
162
\ =
_
o
1
1 (:) d: =
_
o
1
Q
4:
0
:
2
d: =
Q
4:
0
1
6.1.7 Densitatea de energie a cmpului electric
Pentru aceasta vom considera un caz particular si anume energia n-
magazinat a ntr-un condensator plan.
Un condensator const a din dou a conductoare nc arcate cu sarcini elec-
trice egale si de sens contrar. Denim capacitatea unui condensator:
C =
Q
\
[C] = 11 = 1C,1\ (6.31)
C este o cantitate pozitiv a astfel c a Q este sarcina de pe arm atura
pozitiv a iar \ reprezint a diferenta de potential dintre arm atura nc ar-
cat a pozitiv si arm atura nc arcat a negativ.
Condensatorul plan este format din dou a arm aturi plane egale, paralele
aate la o distant a d una de alta.
Pentru a calcula diferenta de potential dintre cele dou a arm aturi vom
calcula cmpul electric creat de un conductor plan innit nc arcat.
Din motive de simetrie, cmpul electric

1 este perpendicular pe
suprafat a. Alegem o suprafat a cilindric a astfel nct cele dou a baze ale
sale s a e simetice fat a de suprafata nc arcat a.
Fluxul prin suprafata respectiv a este:
=
bo:c
+
|otcvo|

|otcvo|
= 0 deoarece

1 este paralel cu suprafata adic a perpendicular
pe normala la suprafat a.
163
=
bo: o
= 21o
Dar =
q
.
0
unde = oo si o reprezint a densitatea supercial a de
sarcin a adic a sarcina de pe unitatea de suprafat a.
Rezult a:
1 =
o
2
0
(6.32)
Revenind la cazul condensatorului plan se observ a c a n interior cm-
pul este suma cmpurilor create de sarcinile pozitiv a si cea negativ a de
pe cele dou a arm aturi.
1 = 1
+
+ 1

Astfel:
1 =
o
2
0
+
o
2
0
=
o

0
Cum
\ = 1d
si
C =
Q
1d
=
0
oo
od
=
0
o
d
(6.33)
Presupunem c a la un moment dat condensatorul este nc arcat cu
sarcina . Pentru a m ari sarcina de pe condensator cu cantitatea d
trebuie s a transfer am sarcina d de pe placa nc arcat a negativ pe cea
inc arcat a pozitiv. Lucrul mecanic efectuat (din exterior) este:
o1 = (\ ) d =

C
d
1 =
_
q
0

C
d =

2
2C
Lucrul mecanic efectuat este egal cu energia nmagazinat a n conden-
sator
164
\ =

2
2C
=
1
2
c (\ )
2
Dar C =
0
S
o
. \ = 1d asa c a:
\ =
1
2

0
1
2
(do)
Cum volumul n care se a a cmpul electric este \ = od densitatea
de energie a cmpului electric va :
n =
1
2

0
1
2
(6.34)
Aceast a relatie desi a fost dedus a pentru un caz particular este vala-
bil a pentru orice cmp electric.
Aplicatie
S a se determine capacitatea unui condensator sferic care const a din
dou a sfere concentrice de raze 1
1
si 1
2
.
Solu tie
Presupunem c a sfera cu raza mai mic a este cea cu raza 1
1
pe care se
a a sarcina pozitiv a Q. Cmpul electric ntre cele dou a sfere este
1 = 1 (Q) + 1 (Q) =
Q
4:
0
:
+ 0
unde 1
1
< : < 1
2
. Am tinut cont c a n interiorul sferei nc arcat a cu
sarcina Q, cmpul este nul.
Diferenta de potential dintre celel dou a sfere este:
\
2
\
1
=
_
1
2
1
1
1d: =
Q
4:
0
_
1
2
1
1
d:
:
2
=
Q
4:
0
_
1
1
2

1
1
1
_
Capacitatea condensatorului este
C =
Q
[\
2
\
1
[
=
4:
0
1
2
1
1
(1
2
1
1
)
Aplicatie
Un condensator cilindric este realizat din doi cilindri concentrici cu
razele c si / c si lungimea |. Cunoscnd c a cei doi cilindri sunt n vid
s a se calculeze capacitatea acestui condensator.
165
Solu tie
Pentru nceput trebuie calculat cmpul electric n interiorul conden-
satorului respectiv. Pentru acesta se utilizeaz a legea lui Gauss sub form a
integral a. Pentru efectuarea integralei de suprafat a se consider a o suprafat a
cilindric a coaxial a cu cei doi cilindri. Datorit a simetriei cmpul electric
are aceiasi valoare pe suprafata lateral a. Pe bazele cilindrului cmpul
electric se consider a nul.
c = 1 2::| =

0
Rezult a:
1 =
`
2:
0
:
unde ` este sarcina pe unitatea de lungime. Consider am c a pe cilindrul
din interior sarcina este negativ a iar pe cilindrul exterior sarcina este
pozitiv a. Atunci diferenta de potential
\
b
\
o
=
_
b
o
1d: =
_
b
o

`
2:
0
:
d: =
`
2:
0
ln
/
c
=

2:
0
|
ln
/
c
Capacitatea condenstorului este:
C =

\
b
\
o
=
2:
0
|
ln
b
o
Aplicatie
S a se arate c a energia asociat a cu o sfer a conductoare de raz a 1
nc arcat a cu sarcina este
\ =
1
4:
0
Q
2
1
2
Solu tie
Cnd pe sfer a se a a sarcina potentialul sferei este
\ =

4:
0
1
166
Figura 6.10: Dipol electric
Pentru a se aduce o sarcin a d pe sfer a trebuie s a se efectueze un
lucru mecanic egal cu
o1 = \ d =

4:
0
1
d
Astfel
\ = 1 =
_
Q
0

4:
0
1
d =
1
4:
0
Q
2
1
2
6.2 Dielectrici
6.2.1 Dipol electric
Dipolul electric este un sistem de dou a sarcini de m arimi egale si de
semne contrare aate la o distant a | una fat a de cealalt a (Fig 6.10).
Denim momentul de dipol
j = :
1
:
2
= (:
1
:
2
) =

| (6.35)
n continuare se calculeaz a potentialul creat de un dipol electric la
o distant a mult mai mare dect distanta dintre sarcinile dipolului. Se
presupune c a sarcinile sunt situate pe axa Oz. Potentialul n punctul 1
va fi (Fig. 6.11):
\ =
1
4:
0
_
1
:
2

1
:
1
_
(6.36)
167
Figura 6.11: Calculul potentialului creat de un dipol. Originea se a a la
mijlocul distantei dintre cele dou a sarcini.
unde:
:
2
2
= :
2
+
1
4
|
2
|: cos o = :
2
_
1 +
|
2
:
2

|
:
cos o
_
:
2
1
= :
2
+
1
4
|
2
+ |: cos o = :
2
_
1 +
|
2
:
2
+
|
:
cos o
_
Deoarece s-a presupus c a : | atunci:
1
:
2
=
_
:
2
2
_

1
2
=
1
:
_
1 +
|
2
:
2

|
:
cos o
_

1
2
=
1
:
_
1 +
|
2:
cos o + ...
_
1
:
1
=
_
:
2
1
_

1
2
=
1
:
_
1 +
|
2
:
2
+
|
:
cos o
_

1
2
=
1
:
_
1
|
2:
cos o + ...
_
Rezult a:
\ =
| cos o
4:
0
:
2
(6.37)
Se observ a c a j: = j : cos o = |: cos o . Relatia 6.37 se mai scrie:
168
Figura 6.12: Efectul cmpului electric asupra unui dipol electric.
\ =
j:
4:
0
:
3
(6.38)
Dipol plasat n cmp electric extern
Presupunem dipolul ca ind plasat ntr-un cmp electric extern

1
(Fig. 6.12). Cmpul electric extern este determinat de o alt a distributie
de sarcin a.
Fortele care actioneaz a asupra ec arei sarcini sunt

1 =

1 si opuse
ca directie. Rezultanta lor este nul a dar momentul cuplului determin a
alinierea dipolului cu cmpul electric. Momentul cuplului care actioneaz a
asupra dipolului este:

` =

|

1 =

1 (6.39)

` =
_

|

1
_
=

|

1 (6.40)

` = j

1 (6.41)
Modulul acestui moment este
` = j1 sin o (6.42)
Putem determina energia potential a a sistemului n cmp extern n
functie de orientarea dipolului n cmp electric. Pentru aceasta observ am
c a lucrul mecanic efectuat din exterior se reg aseste n variatia energiei
potentiale a dipolului.
169
d1
j
= o1 = `do = j1 sin odo
Atunci
1
j)
1
ji
=
0
f
_
0
i
j1 sin odo = j1
0
f
_
0
i
sin odo = j1 (cos o)[
0
f
0
i
= j1 [cos o
i
cos o
)
]
(6.43)
Termentul care contine pe o
i
este o constant a care depinde de ori-
entarea initial a a dipolului. Este convenabil s a utiliz am ca pozitie de
referint a pozitia n care o
i
= 90
o
si unde consider am 1
ji
= 0. Rezult a:
1
j
= j1 cos o
expresie n care am neglijat indicele ,. Expresia se scrie ca un produs
scalar:
1
j
= j

1
6.2.2 Dipoli electrici la nivel atomic si molecular
Dipoli electrici indusi n atomi
Atomul este un sistem format dintr-un nucleu n jurul c aruia se rotesc
electronii cu viteze de 10
6
m/s. Deoarece raza atomic a este de aproxi-
mativ 10
9
10
10
m la scar a macroscopic a nu poate observat a dect
media acestor misc ari. Astfel imaginea zic a a unui atom dintr-un di-
electric se apropie de imaginea dat a de mecanica cuantic a care consider a
c a nucleul pozitiv este nconjurat de un nor de sarcin a negativ. n gen-
eral norul negativ este uniform distribuit n jurul nucleului si centrul
sarcinilor negative (determinate de electroni) coincide cel al sarcinilor
pozitive (nucleul) astfel c a momentul de dipol al moleculelor este nul.
Dac a nucleul este introdus ntr-un cmp electric atunci nucleul este
deplasat n sensul cmpului n timp ce norul electronic este deplasat n
sens contrar pn a se ajunge din nou ntr-o stare de echilibrul stabil. Un
astfel de atom prezint a un moment electric de dipol. Spunem c a atomul
este polarizat iar dipolul astfel format poart a numele de dipol indus (Fig
6.1.7).
170
Figura 6.13: Modelul simplicat pentru ilustrarea efectului cmpului electric
asupra unui atom neutru
Se demonstreaz a c a:
j = c1
unde c poart a numele de polarizabiliate
n tablelul de mai jos sunt date polarizabilit atile ctorva atomi
Tabel Polarizabilit ati
ATOM c 10
41
F/m
2
H 7,34
He 2,34
Ne 4,45
Ar 17,80
C 6,68
Li 14,48
Na 304,40
K 378,40
Se observ a c a pentru gazele nobile He, Ne, Ar unde atomii sunt put-
ernic legati de nucleu polarizabilitatea este mic a. n cazul elementelelor
alcaline unde electronii de valent a sunt slab legati de nucleu polarizabil-
itatea este mai mare.
Dipoli indusi n molecule nepolare
n cazul unor molecule unde centrul sarcinilor negative coincide cu
centrul sarcinilor pozitive. Astfel de molecule poart a numele de molecule
171
Figura 6.14: Molecula CO
2
nepolare.
Exist a dou a tipuri de astfel de molecule unele cu simetrie sferic a si
altele cu simetrie mai joas a.
Moleculele cu simetrie sferic a CH
4
BCl
3
au un moment de dipol j =
c

1. Trebuie remarcat c a polarizabilitatea lor molecular a nu este suma


polarizabilit atilor atomilor constituenti.
n cazul moleculelor care nu au simetrie sferic a precum CO
2
(Fig.
6.14) polarizabilitatea moleculelor depinde de directia cmpului extern.
Pentru aceast a molecul a c
[[
c
l
unde [[ si l se refer a la orientarea
cmpului fat a de axa lung a a moleculei.
Dipoli moleculelelor polare
Exist a molecule care datorit a structurii lor chiar n absenta unui
cmp electric exterior posed a un moment electric dipolar deoarece cen-
trul sarcinilor pozitive nu coincide cu centrul sarcinilor negative. Astfel
orice molecul a biatomic a format a din atomi de natur a diferit a posed a
momente de dipol permanente.
Tabel Valori ale dipolilor pentru diverse molecule
Molecul a j 10
30
Cm
CO 7,34
HI 2,34
HB

4,45
HCl 17,8
NH
2
6,68
H
2
o 14,48
172
Figura 6.15: Molecula de ap a
Un exemplu de molecul a care posed a moment electric permanent este
molecula de ap a care are centrul sarcinilor negative n apropierea oxi-
genului (6.15). Practic momentul de dipol electric este determinat prin
compunerea celor dou a momente de dipol OH.
El are valoarea
j = 6. 2 10
30
Cm
Aplica tii
a) nc alzirea apei n cuptoarele cu microunde.
Cand functioneaz a, cuptoarele cu microunde genereaz a cmpuri elec-
trice care variaz a extrem de rapid si fac ca moleculele de ap a s a intre
ntr-o puternic a miscare de oscilatie. Datorit a ciocnirilor dintre molecule
energia absorbit a de la cmpul electric se transform a n energie termic a
si apa se nc alzeste.
b) Sp alatul cu ap a si s apun.
Gr asimile si uleiurile sunt formate din molecule nepolare care sunt
atrase de ap a. Apa simpl a nu poate ndep arta aceste molecule. S apunul
contine molecule lungi numite surfactanti. Unul din capetele moleculei
este nepolar si cel alat cap at actineaz a ca o molecul a polar a. Cap atul
polar al surfactantului se leag a de moleculela de ap a iar cap atul nepolar
se poate atasa moleculelor de gr asime. Astfel de molecule servesc deci ca
leg aturi ntre moleculele gr asimilor si moleculele de ap a.
n concluzie ne putem imagina ce se petrece ntr-un material n care
exist a molecule cu momente dipolare permanente sau cu momente induse
n cmp electric.
Dipolii moleculari vor tinde s a se alinieze paralel cu cmpul electric.
Alinierea ns a nu va una perfect a din dou a motive:
173
- agitatia termic a se opune alinierii
- dipolii ns asi vor determina un cmp electric astfel c a asupra ec arui
dipol va actiona un cmp electric extern si unul determinat de dipolii
vecini.
Totusi pentru dielectricii omogeni si izotropi putemconsidera c a dipolii
sunt aliniati paralel cu cmpul electric.
Ca exemple de materiale dielectrici se pot da: sunt sticla, hrtia,
ceramica, materialele plastice. Ele sunt materiale care nu posed a sarcini
electrice libere adic a nu sunt conductoare. Proprietatea fundamental a a
unui dielectric este aceea c a n cmpuri electrice materialul se polarizeaz a
adic a are loc o orientare a dipolilor paralel cu cmpul.
6.2.3 Densitate de polarizare
Polarizarea unui material dielectric este caracterizat a de m arimea nu-
mit a densitate de polarizare care reprezint a momentul de dipol al unit atii
de volum:

1 = lim
\ 0

j
i
\
(6.44)
unde

j
i
reprezint a suma momentelor de dipol care exist a n volumul
\ .
n cazul unui dielectric omogen format dintr-un singur tip de mole-
cule polare cu momentul de dipol j care se orienteaz a paralel cu cmpul
extern, densitatea de polarizare are expresia:

1 = : j (6.45)
unde : este concentratia de dipoli din unitatea de volum.
Densitatea de polarizare a unui material omogen
Fie un dielectric omogen aat n cmp electric n care datorit a orien-
t arii dipolilor electrici apare o densitate de polarizare 1.
Consider am din acest dielectric o portiune de grosime d avnd suprafata
dxd (Fig. 6.2.3). Deoarece dielectricul este omogen si izotrop directia
vectorului de polarizare coincide cu directia cmpului electric. Un ele-
ment de volum a c arui n altime este d. i se poate asocia un moment de
dipol egal cu:
174
1d = 1drdd. (6.46)
Potentialul creat de acest element de volum
d\ =
(1rdd.)
4:
0
:
2
Deoarece dr = d. cos o
\ =
1do
4:
0
:
2
v
2
_
v
1
d:
:
2
(6.47)
\ =
1do
4:
0
:
2
_
1
:
1

1
:
2
_
=
1do
4:
0
:
2

1do
4:
0
:
1
(6.48)
Relatia este echivalent a cu expresia potentialului creat de dou a sarcini
punctiforme egale si de sens contrar avnd valoarea 1do. Sarcina 1do
este situat a la cap atul paralelipipedului care se g aseste la distanta :
1
fat a
de punctul n care se calculeaz a potentialul iar sarcina negativ a 1do
se g aseste la distanta :
2
fat a de acelasi punct.
Rezult a c a o plac a dielectric a introdus a ntr-un cmp electric care
determin a aparitia unei polariz ari poate nlocuit a cu dou a distributii
de sarcini o
1
= +1 si o
2
= 1 pe cele dou a fete ale pl acii.
Observa tie: Daca vectorul

1 nu este normal pe suprafa ta dielectricu-
lui densitatea de sarcina de pe suprafa ta dielectricului este egala cu com-
ponenta normala a polarizarii
o = 1
a
= 1 cos o
175
6.2.4 Modalit ati de polarizare a unui dielectric
Polarizare electronic a
Se manifest a la dielectrici formati din molecule sau atomi simetrici
n care centrul sarcinilor pozitive coincide cu centrul sarcinilor negative.
Asa cum am spus n prezenta unui cmp electric are loc o deplasare
relativ a a centrului sarcinilor negative fat a de nucleu, astfel nct ntreg
ansamblul atomic se manifest a ca un dipol. Ea nu depinde de agitatie
termic a, deoarece n acest caz avem de-a face cu procese atomice. Astfel
densitatea de polarizare este:
1 = :c
c
1 (6.49)
unde c
c
este polarizabilitatea electronic a iar : este conetratia de atomi.
Polarizarea ionic a
n cristalele ionice cum ar NaCl, KBr deplas arile relative ale ion-
ilor pozitivi n raport cu cei negativi n prezenta cmpului electric, dau
nastere plariz arii ionice (Fig. 6.16).
Polarizarea orientational a
Este prezent a n dielectricii constituiti din molecule nesimetrice (mole-
cule polare) n care centrul sarcinilor pozitive nu coincide cu centrul
176
Figura 6.16: Polarizarea ionic a
Figura 6.17: Dipol electric n cmp electric
sarcinilor negative. Un exemplu este molecula de CO
C
2+
= C
2
Astfel de molecule prezint a un moment dipolar permanent datorit a
separ arii sarcinilor de semn contrar. n prezenta unui cmp electric
dipolii tind s a se orienteze n directia acestuia.
n acest caz energia potential a a unui dipol de moment j n cmpul
electric

1 (Fig. 6.17) este:
1
j
= j

1 = j1 cos o (6.50)
Pentru a determina densitatea de polarizare a materialului trebuie s a
se calculeze media proiectiei momentului de dipol pe directia cmpului
electric care va considerat a ca axa Oz. Componentele momentului de
dipol pe directie perpendicular a a cmpului electric au valori arbitrare si
sunt orientate aleatoriu. Media acestora este nul a.
Vom considera c a distributia directiilor momentelor de dipol este
o distributie Boltzmann. Astfel probabilitatea c a directia momentu-
lui de dipol s a e n interiorul unghiului solid d n jurul directiei

.
Deoarece d = sin odod,. probabilitatea ca unghiul o s a e n intervalul
177
o (o. o + do) si , s a e n intevalul este n intervalul , (,. , + d,)
este:
dn = Cc
pE cos
k
B
T
sin odod,
Constanta C se obtine din conditia de normare
1 = C

_
0
c
pE cos
k
B
T
sin odo
2
_
0
d,
Atunci
dn =
c
pE cos
k
B
T
sin odod,

_
0
c
pE cos
k
B
T
sin odo
2
_
0
d,
Valoarea medie a proiectiei momentului dipolar pe directia cmpului
determinat polarizarea 1.
< j
:
=

_
0
(j cos o) c
pE cos
k
B
T
sin odo
2
_
0
d,

_
0
c
pE cos
k
B
T
sin odo
2
_
0
d,
(6.51)
< j
:
= j < cos o = j

_
0
c
pE cos
k
B
T
cos o sin odo

_
0
c
pE
k
B
T
sin odo
(6.52)
Not am cu
r = cos o
dr = sin odo
c =
j1
/
1
1
178
Figura 6.18: Functia Langevin
< cos o =
1
_
1
rc
oa
dr
1
_
1
c
oa
dr
(6.53)
Cele dou a integrale se calculeaz a astfel:
1
_
1
rc
oa
dr =
1
c
c
oa

1
1
=
c
o
c
o
c
=
2
c
c
o
c
o
2
=
2
c
shc
1
_
1
cc
oa
dr =
d
dc
_
_
1
_
1
c
oa
dr
_
_
=
d
dr
_
2
c
shc
_
=
2chc
c
2
Atunci:
< cos o =
2cho
o

2sho
o
2
2
o
shc
= coth c
1
c
= 1(c)
1(c) poart a numele de functie Langevin (Fig. 6.18)
Atunci densitatea de polarizare este
1 = :j1
_

j1
/
1
1
_
n cazul unor cmpuri slabe cnd j1 /
1
1 si c 1. Atunci relatia
6.53 devine tinnd cont c a
179
c
oa
= 1 + cr
Atunci
< cos o =
1
_
1
r(1 +cr)dr
1
_
1
(1 +cr)dr
=
2o
3
2
=
c
3
Rezult a
1 = :j
c
3
= :j
j1
3/
1
1
= :
j
2
3/
1
1
1 (6.54)
Dac a not am
1 = :c
ov
1 ==c
ov
=
j
2
3/
1
1
(6.55)
n general
c = c
c|
+ c
icaic
+ c
ov
(6.56)
6.2.5 Permeabilitatea si susceptibilitatea
Consider am un conductor a c arui capacitate este C
0
(Fig. 6.19). Dac a
n interior se introduce un dielectric capacitatea acestuia se modic a la
valoarea C. Raportul dintre C si C
0
poart a numele de permitivitate
relativ a a dielectricului:

v
= C,C
0
(6.57)
Permitivitatea relativ a este o m arime specic a materialului dielectric
respectiv.
Introducerea materialului dielectric n cmpul electric l polarizeaz a
si apare o sarcin a supercial a la suparfata dielectricului. Consider am o
suprafat a pe care aplic am legea lui Gauss:
1o =
1

0
(o o
j
) o (6.58)

0
1 = o j (6.59)
180
Figura 6.19: Plac a de dielectric introdus a n interiorul unui condensator plan
o =
0
1 + j (6.60)
Atunci
C =
Q
l
=
oo
1d
=

0
1 + 1
1
o
d
(6.61)
C =
_
1 +
1

0
1
_

0
o
d
=
_
1 +
1

0
1
_
C
0
(6.62)
Rezult a c a:

v
= 1 +
1

0
1
(6.63)
De aici:
1 = (
v
1)
0
1 (6.64)
Denim:

1
=
v
1 (6.65)
181
ca susceptibilitate electric a. Astfel densitatea de polarizare se poate scrie
ca:
1 =
0
1 (6.66)
6.2.6 Inductia cmpului electric
Relatia
Q
l
=

0
1 + 1
1
o
d
(6.67)
se poate scrie
Q
1d
=
(
0
1 + 1)
1
o
d
(6.68)
Rezult a:
Q
o
=
0
1 + 1 (6.69)
M arimea din partea dreapt a poart a numele de inductie a cmpului
electric:

1 =
0

1 +

1 (6.70)
Deoarece

1 si

1 sunt vectori si

1 este un vector:

1 =
0

1 +

1 (6.71)

1 =
0

1 + (
v
1)
0

1 =
v

1 (6.72)
6.2.7 Densitatea de polarizare a materialelor neo-
mogene
Al aturi de consideratiile f acute pn a acum asupra polariz arii uniforme
este important s a se considere si cazul n care polarizarea nu este uni-
form a. Acest lucru se datoreaz a neuniformit atii dielectricului sau a vari-
atiei intensit atii cmpului eletric n functie de pozitia din interiorul delec-
tricului. Pentru a putea determina polarizarea trebuie s a tinem cont c a
182
Figura 6.20: Portiune dintr-un dielectric neomogen aat a n cmp electric
n afara sarcinilor induse la suprafata dielectricului apar sarcini induse
n interiorul acestuia.
Fie un cub n interiorul unui dielectric neutru cu volumul oroo.
(Fig. 6.20). Cubul este mic la scar a macroscopic a dar suecient de mare
la scar a microscopic a pentru a contine sucient de multi atomi. Dac a
aplic am un cmp electric acesta se polarizeaz a.
Presupunem pentru simplicare c a polarizarea n interiorul cubului
este diferit a de zero pe directia Cr, c a este dependent a de r si indepen-
dent a de si .. O consecint a a polariz arii este deplasarea sarcinilor n
sens invers cmpului. Atunci sarcinile de pe fetele cubului sunt 1(r)o.o
pe fata I si 1(. + o.)o.o pe fata II.
Contributia net a la sarcina cubului este:
o
qp
= [1(r + or) 1
a
(r)] oo. =
J1
a
Jr
oroo.
Generaliznd n cazul c a directia cmpului

1 este arbitrar a, putem
arma c a exist a contributii similare pentru toate componentele lui

1 pe
directiile C si C. astfel c a sarcina total a o din interiorul cubului este:
o =
_
J1
a
Jr
+
J1
j
J
+
J1
:
J.
_
oroo.
Atunci densitatea sarcinilor de polarizare este:
183
j
1
=
o
oroo.
=
_
J1
a
Jr
+
J1
j
J
+
J1
:
J.
_
j
1
= div

1 (6.73)
sau
j
1
= \

1 (6.74)
6.3 Curentul electric
Prin curent electric se ntelege deplasarea directionat a a electronilor
n metale sau a ionilor n unele lichide sau gaze sub actiunea cmpului
electric.
De exemplu n cazul unui metal aat la o temperatur a diferit a de
zero Kelvin electronii de conductie sunt ntr-o continu a stare de agitatie
termic a. Prin aplicarea unui cmp elelctric, peste miscarea de agitatie
termic a se suprapune o miscare dirijat a n sens invers cmpului electric.
Un mediu care contine purt atori cvasiliberi capabili s a se deplaseze
sub actiunea unui cmp electric poart a numele de conductor.
Un mediu f ar a purt atori de sarcini capabile s a se deplasesze sub acti-
unea unui cmp electric poart a numele de izolator.
6.3.1 M arimi ce caracterizeaz a curentul electric
Pentru a deni curentul mai precis presupunem c a sarcinile se misc a
perpendicular pe o sprafat a de arie o (Fig. 6.21).
Curentul reprezint a sarcina net a care traverseaz a aria o n unitatea
de timp. Dac a n intervalul de timp t prin suprafata o trece sarcina
Q intensitatea medie a curentului care trece este:
1
n
=
Q
t
(6.75)
Dac a n intervale de timp egale prin suprafata o trec cantit ati diferite
de curent denim intensitatea instantanee a curentului ca ind:
184
Figura 6.21: Deplasarea sarcinilor electrice prin suprafata S
1 =
dQ
dt
(6.76)
n sistemul international de unit ati (SI) intensitatea curentului este o
m arime zic a fundamental a iar unitatea sa de m asur a este Amperul (A)
1A = C/s (6.77)
Relatia 6.77 nu este o relatie de denitie pentru amper. Relatia de
mai sus poate utilizat a mai degrab a pentru denirea unit atii de sarcin a
care este columbul.
Sarcinile care pot trece prin sprafata o pot pozitive sau negative.
n mod conventional se consider a c a sensul de curgere al curentului este
acelasi cu sensul n care s-ar deplasa sarcinile electrice pozitive n inte-
riorul conductorului. Astfel cnd se discut a despre curent ntr-un metal
(de exemplu cupru) directia de deplasare a curentului este opus a directiei
de deplasare a electronilor.
Densitatea de curent
Admitem c a n conductorul omogen si izotrop care contine un singur
tip de purt atori de sarcin a ecare cu sarcina densitatea acestor este :.
Dac a n conductor este aplicat un cmp electric, sarcinii i se imprim a
o miscare ordonat a de transport n sensul cmpului dac a sarcinile sunt
pozitive si n sens contrar dac a sarcinile sunt negative. Cosider am c a
viteza misc arii de transport a sarcinlor este .(Fig. 6.22).
n intervalul de timp t, toti purt atorii de sarcin a din cilindrul cu
aria bazei o si generatoarea t se vor deplasa astfel nct vor trece prin
sectiunea o din dreapta. Deoarece num arul de purt atori de sarcin a din
cilindru este:
185
Figura 6.22: Curent elecric
` = :ot (6.78)
sarcina care trece prin aria bazei este Q = ` = :ot. Atunci inten-
sitatea curentului este:
1 =
Q
t
= :o (6.79)
Densitatea de curent se deneste ca ind sarcina ce trece n unitatea
de timp prin unitatea de suprafat a.
, =
1
o
= : (6.80)
Deoarece viteza este o m arime vectorial a rezult a c a si densitatea de
curent este o m arime vectorial a:

, = :
Acest rezultat poate generalizat n cazul c a n materialul respectiv
exit a mai multe tipuri de purt atori de sarcin a cu concentratiile :
i
. viteze
medii
i
si sarcinile
i

J =

,
i
=

:
i

i
i
(6.81)
Dac a conductorul este neomogen concentratia purt atorilor de sarcin a
depinde de pozitie : = :(r. . .) astfel c a si densitatea de curent este
diferit a de la punct la punct.
186
Rezult a c a densitatea de curent

, =

,(r. . .) este o m arime care
caracterizeaz a local curentul electric. n acest caz pentru a determina
intensitatea curentului printr-o suprafat a o, mp artim suprafata o ntr-o
multime de suprafete elementare do. Dac a directia densit atii de curent
nu este perpendicular a pe suprafata do la curentul care trece prin aceast a
suprafat a contribuie doar componenta normal a a acestei densit ati de
curent. Atunci curentul d1 care trece prin suprafata elementar a do este:
d1 =

,d

o =

,:do (6.82)
Pentru determinarea suprafata o trebuie nsumate toate contributiile
elementare
1 =
__
S
d1 =
__
S

,d

o (6.83)
6.3.2 Ecuatia de continuitate
Fie o suprafat a nchis a o n interiorul unui conductor care cuprinde
volumul \ . Normala la suprafata nchis a ind ndreptat a ntotdeauna
nspre exteriorul acesteia integrala
__
S

,d

o reprezint a sarcina care iese


n unitatea de timp din volumul \ prin o. Conform legii conserv arii
sarcinii, sarcina electric a care iese din volumul \ n unitatea de timp
este egal a cu variatia sarcinii n unitatea de timp
_

oq
ot
_
. Semnul minus
se consider a deoarece atunci cnd sarcina se micsoreaz a d < 0. Rezult a:
__
S

,d

o =
d
dt
(6.84)
Dac a exprim am n functie de densitatea de sarcin a din volumul \ .
=
___
\
jd\ (6.85)
atunci
__
S

,d

o =
___
\
dj
dt
d (6.86)
187
sau
__
S

,d

o +
___
\
dj
dt
d = 0
Relatia poart a numele de ecuatia de continuitate si reprezint a legea
de conservare a sarcinii electrice.
6.3.3 Teoria clasic a a conductiei n metale
Teoria a fost elaborat a n anul 1990 de Drude si a fost perfectionat a
de Lorentz n anul 1910. Teoria se bazeaz a pe ipoteza existentei gazului
electronic n metale adic a a existentei unor electroni liberi n interiorul
acestora. Prin electroni liberi se nteleg elelctronii de valent a care nu
sunt legati de nici un atom al retelei cristalin si astfel se pot deplasa n
interiorul acestuia pe distante relativ mari.
Conform acestei teorii n absenta cmpului electric electronii se misc a
haotic n toate directiile. Cnd se aplic a un cmp electric electronii sunt
supusi unei forte care le imprim a o miscare directionat a.
n miscarea lor electronii sufer a coincniri cu ionii retelei cristaline care
la rndul lor execut a misc ari oscilatorii. Dup a ecare ciocnire electronii si
pierd "memoria" adic a viteza c ap atat a prin accelerare n cmp electric
revine la zero. Astfel dac a timpul mediu dintre dou a ciocniri este t,
viteza c ap atat a de electron nainte de ciocnire este:
= ct =
c1
:
c
t (6.87)
unde cu :
c
se noteaz a asa numita mas a efectiv a a electronului. Notiunea
de mas a efectiv a este introdus a deoarece electronul sub actiuunea cm-
pului electric 1 se misc a nu n spatiu liber ci n cmpul retelei cristaline
a metalului. Astfel electronii se misc a n interiorul metalelor cu o vitez a
medie numit a vitez a de drift.

o
=

2
=
c1
2:
c
t (6.88)
Atunci densitatea de curent se scrie ca ind
, = :c
o
=
:c
2
t
2:
c
1 (6.89)
188
Rezult a c a densitatea de curent este proportional a cu 1. O astfel de
dependent a se numeste ohmic a.
Putem scrie
, = o1
sau vectorial

, = o

1 (6.90)
unde o poart a numele de conductivitate. Comparnd expresiile
rezult a c a n acest model
o =
:c
2
t
2:
c
Dar timpul mediu t dintre dou a ciocniri poate exprimat ca raportul
dintre drumul liber al electronului ` si viteza termic a
T
a electronilor.
Viteza termic a a electronilor n metale are o formul a similar a cu cea a
vitezei termice a moleculelor unui gaz.

T
=
_
3/
1
1
:
c
(6.91)
Atunci
o =
1
2
:c
2
:
c
`

T
(6.92)
Relatia

, = o

1 ste valabil a pentru un mare num ar de materiale in-


clusiv semiconductori. Dac a n cazul metalelor variatia lui o este foarte
mic a n functie de temperatur a n cazul semiconductorilor aceast a de-
pendent a este puternic a datorit a variatiei concentratiei purt atorilor de
sarcini n functie de temperatur a.
Legea lui Ohm
S a consider am un conductor de lungime | la cap atul c aruia se aplic a
o diferent a de potential egal a cu l (Fig 6.23).
Cmpul electric n interiorul conductorul este egal cu
1 =
l
c
(6.93)
189
Tinnd cont c a , = 1,o atunci relatia 6.93 se scrie ca
1
o
= o
l
|
(6.94)
de unde
l = o
|
o
1 (6.95)
M arimea o
|
S
poart a numele de rezistent a
1 = o
|
o
(6.96)
n general cnd se discut a de rezistenta n locul lui o se utilizeaz a
m arimea numit a rezistivitate:
j =
1
o
(6.97)
Pentru metale rezistivitatea j depinde de temperatur a dup a legea:
j = j
0
(1 +ct) (6.98)
unde j
0
este rezistivitaea la 0
o
C si c este coecientul de variatie cu
temperatura al rezistivit atii. n tabelul de mai jos sunt prezentate o
serie de valori ale lui j
0
si c.
Tabel Valori ale rezistivit atii j si a coecientului de variatie a
rezistivit atii cu temperatura
190
Material Rezistivitate [m10
8
] Coecient de temperatur a c
_
o
C
1
10
3

Argint 1,59 3,8


Cupru 1,7 3,9
Aur 2,44 3,4
Aluminiu 2,82 3,9
Tungsten 5,6 4,5
Fier 10 5
Platin a 11 3,92
Plumb 11 3,9
Carbon 3500 -0,5
6.3.4 Tensiunea electromotoare
Pentru mentinerea unui curent electric ntr-un circuit este necesar
ca purt atorii de sarcin a s a e actionati de o fort a care s a le asigure
deplasarea pe o durat a de timp sucient de mare.
Sarcinile electrice transfer a n mod continuu si ireversibil energia lor
atomilor din nodurile retelei cristaline prin efect Joule. Aceasta nseamn a
c a pe lng a fortele de natur a electrostatic a asupra sarcinilor actioneaz a
si forte de natur a neelectrostatic a numite forte imprimate.
Ele iau nastere n anumite puncte ale circuitului n care se g asesc surse
de tensiune electromotoare (pile electrice, acumulatoare care transform a
energia liber a prin diferite reactii chimice n energie electric a).
Fortele imprimate determin a un cmp electric numit cmp electric
imprimat

1 =

1
i

(6.99)
Cmpul electric total este suma dintre cmpul electric imprimat si
cmpul electrostatic. Lucrul mecanic efectuat asupra unei sarcini care se
deplaseaz a din punctul 1 n punctul 2 este:
1
12
=
0
2
_
1

1d

| +
0
2
_
1

1
i
d

| (6.100)
1
12
=
0
(\
1
\
2
) +
0
c
12
unde cu c
12
am notat tensiunea electromotoare
191
c
12
=
2
_
1

1
i
d

| (6.101)
Denim c aderea de tensiune
l
12
=
1
12

= (\
1
\
2
) +c
12
(6.102)
Se observ a c a dac a tensiunea electromotoare este nul a, c aderea de
tensiune este egal a cu diferenta de potential. Pentru un circuit nchis
1 =
_

1d

| +
_

1
i
d

| (6.103)
Dar pentru un cmp electrostatic:
_

1d

| = 0 (6.104)
Rezult a c a tensiunea electromotoare pe un circuit reprezint a raportul
dintre lucrul mecanic efectuat pentru a deplasa sarcina prin circuit si
acea sarcin a:
1 =
1

=
_

1
i
d

| (6.105)
Astfel tensiunea electromotoare ce actioneaz a ntr-un circuit este egal a
cu lucrul mecanic necesar pentru a deplasa unitatea de sarcin a pe ntregul
circuit.
Aplicatie
Un curent electric are expresia:
1 = 100 sin 120:t A
unde t este exprimat n secunde. S a se calculeze sarcina ce trece printr-o
sectiune a conductorului n timpul t
1
= 1,240 s.
Solu tie
Q =
_
t
1
0
1dt = 100
_
t
1
0
(sin 120:t) dt =
100
120:
cos 120t[
t
1
0
=
100
120:
= 0. 25 C
192
Aplicatie
S a se determine sarcina de pe un condesator cu capacitatea C care se
descarc a pe o rezistent a 1 n functie de timp. Initial condensatorul este
nc arcat cu sarcina Q. Care este intensitatea curentului care trece prin
rezistor.
Solu tie
La un moment de timp dat tensiunea de pe condensator este
l =

C
Curentul care trece prin rezistenta 1 este:
1 =
l
1
=

1C
Cum
1 =
d
dt
deoarece variatia sarcinii pe condensator este negativ a. Astfel rezult a
ecuatia diferential a
d
dt
=

1C
d

=
dt
1C
_
q
Q
d

=
_
t
0

dt
1C
ln

Q
=
t
1C
Atunci:
= Qexp
_

t
1C
_
Produsul 1C poart a numele de constanta de timp a circuitului.
193
6.4 Magnetism
Constatarea propriet atilor magnetice a fost f acut a nc a din antichi-
tate, numele de magnet provenind de la numele unei regiuni din Asia
Mic a Magnesia unde se g aseau roci cu astfel de propriet ati.
n 1269 un francez Piere de Maricourt a g asit c a directiile unor ace
lng a un magnet sferic natural formeaz a linii care nconjoar a sfera si trec
prin dou a puncte diametral opuse. Punctele respective au fost numite
polii magnetului. Experientele ulterioare au ar atat c a indiferent de forma
lor magnetii au doi poli: nord si sud care exercit a forte asupra polilor
altui magnet. Astfel interactiile N-N si S-S sunt de respingere n timp
ce interactiile N-S sunt ntotdeauna de atractie. Polii au primit numele
datorit a modului n care un magnet (de exemplu o busol a) se comport a
n prezenta cmpului magnetic terestru. Dac a un ac magnetic este sus-
pendat de centrul s au si se poate misca liber n plan orizontal, el se va
roti pn a ce polul s au nord se va pozitiona c atre polul nord geograc si
polul sau sud se va pozitiona c atre sudul geograc. Trebuie remarcat c a
polul nord geograc din punct de vedere magnetic este un pol sud iar
polul sud geograc este din punct de vedere magnetic un pol nord.
n 1600 William Gilbert a realizat o serie de experiente noi cu o
varietate de materiale. Utiliznd faptul c a magnetii se pozitioneaz a
ntr-o directie preferential a, el a sugerat c a P amntul este un magnet
urias.
n 1750 experimentele realizate cu o balant a de torsiune au ar atat c a
fortele care se exercit a ntre polii unor magneti sunt invers proportionale
cu p atratul distantei dintre polii care interactioneaz a. Desi fortele ntre
acesti poli sunt similare cu cele dintre sarcinile electrice cu privire la
modul n care variaz a cu distanta, un singur pol magnetic nu a putut
izolat asa cum sarcinile pozitive si cele negative pot izolate. Astfel
dac a se taie un magnet de-a lungul unui plan perpendicular pe axa ce
uneste cei doi poli se obtin doi magneti.
n anul 1820 Hans Christian ersted a g asit o leg atu a ntre electrici-
tate si magnetism. El a descoperit c a dac a printr-un conductor trece un
curent electric si n apropierea acestuia se aduce un ac magnetic asupra
acului magnetic se va exercita o fort a. La putin timp de la descoperirea
lui Oersted, Ampere a ar atat c a ntre doi conductori str ab atuti de curent
electric se exercit a forte de atractie sau de respingere n functie de sen-
sul curentilor. Ele nu au aceiasi natur a ca si fortele care se exercit a
194
Figura 6.23: Liniile de cmp magnetic ale unui magnet
ntre sarcinile electrice. Dac a se introduce o plac a metalic a ntre cei doi
conductori forta de interactie dintre ei nu se modic a. S-a presupus c a
o astfel de forta are aceiasi natur a ca si forta care se exercit a ntre un
conductor parcurs de curent electric si un ac magnetic.
Pentru a g asi o corespondent a ntre un ac magnetic si un conductor
str ab atut de un curent electric, Ampere a presupus c a acul magnetic
contine un num ar foarte mare de curenti microscopici (care formeaz a
mici bucle de curent) pe care i-a denumit curenti moleculari.
Ulterior Maxwell a armat c a astfel de forte se exercit a ntre orice
sarcini electrice n miscare. Aceste forte pot atribuite existentei n jurul
sarcinilor n miscare a unui cmp numit cmp magnetic. n consecint a
putem arma c a sursele cmpului magnetic sunt sarcinile n miscare.
6.4.1 Forta Lorentz. Inductia cmpului magnetic.
Cmpul magnetic poate descris cu ajutorul unui vector

1 numit
inductie a cmpului magnetic. Directia lui

1 este directia n care se
pozitioneaz a un ac magnetic n punctul respectiv. Ca si n cazul cmpului
electric vom putea deni liniile de cmp magnetic ca ind curbele la care
vectorul

1 este tangent n ecare punct. n Fig (6.23) sunt reprezentate
liniile de cmp ale unui magnet n form a de bar a. Experimental ele se
pot trasa cu ajutorul unei busole.
Pentru denirea inductiei cmpului magnetic se utilizeaz a forta Lorentz

,
|
care actioneaz a asupra unei particule ce se deplaseaz a n cmp mag-
netic cu viteza . Aceasta joac a rolul de corp de prob a. Rezultatele
experimentale au ar atat c a:
- m arimea fortei Lorentz este proportional a cu sarcina particulei si
viteza acesteia
195
Figura 6.24: Directia fortei Lorentz fat a de directiile vitezei si cmpului mag-
netic
- directia lui

,
|
depinde de directia vitezei si de directiile liniilor de
cmp
- cnd particula se misc a paralel cu liniile de cmp magnetic forta
Lorentz este nul a
- cnd viteza particulei face un unghi c cu vectorul

1 (adic a cu
tangenta la liniile de cmp magnetic) forta actioneaz a pe o directie per-
pendicular a pe

1 si pe adic a este perpendicular a pe planul format de

1 si .
- m arimea fortei este proportional a cu sin o unde o este unghiul f acut
de viteza cu directia vectorului

1.
- fortele care se exercit a asupra sarcinilor pozitive sunt n sens invers
fortelor care se exercit a asupra sarcinilor negative
Putem concluziona c a

,
|
=
_


1
_
(6.106)
n Fig (6.24) sunt prezentate directia si sensul fortei Lorentz pentru
o sarcin a pozitiv a.
M arimea fortei Lorentz este:
,
|
= 1sin o (6.107)
Deoarece forta Lorentz este perpendicular a pe vitez a ea este perpen-
dicular a si pe deplasare. Astfel lucrul mecanic efectuat de forta Lorentz
este nul. Atunci conform teoremei variatiei energiei cinetice rezult a c a
variatia acesteia este nul a. Astfel ntr-un cmp magnetic o sarcin a n
miscare nu-si poate modica viteza n modul. Viteza variaz a doar ca
directie.
196
Figura 6.25: Modul n care apare forta electromagnetic a care actioneaz a
asupra unui conductor plasat n cmp magnetic.
Din relatia 6.107 rezult a c a unitatea de m asur a pentru 1 care poart a
numele de Tesla este
1T=
1N
Cm/s
=
N
Am
O unitate tolerat a este gaussul (G)
1T = 10
4
G
6.4.2 Forta electromagnetic a
Dac a asupra unei particule se exercit a o fort a atunci cnd aceasta se
deplaseaz a n cmp magnetic este de asteptat ca asupra unui conductor
prin care trece un curent aat n cmp magnetic s a se exercite o fort a
(Fig. 6.25).
S a consider am o portiune de conductor prin care trece un curent
1 = :co aat a n cmp magnetic.
Asupra ec arei sarcini (n cazul nostru electroni) actioneaz a o fort a
Lorentz

,
|
= c
_


1
_
(6.108)
n portiunea de conductor considerat a num arul de purt atori de sarcini
este:
` = :o|
197
Figura 6.26: Conductor de form a oarecare n cmp magnetic uniform
unde : este concentratia de electroni liberi, o este sectiunea conduc-
torului si | lungimea conductorului. Atunci forta total a care actioneaz a
asupra portiunii de conductor este

1 = `

,
|
= :|oc
_


1
_
(6.109)
Vom introduce n loc de vectorul

| care are modulul egal cu lungimea


portiuni de conductor si sensul n sensul vitezei. Putem scrie | =

|.
Atunci

1 = :oc
_

|

1
_
(6.110)

1 = 1
_

|

1
_
(6.111)
S a consider am un conductor avnd o form a oarecare ntr-un cmp
magnetic uniform (Fig6.26).
Forta care actioneaz a asupra portiunii d: este
d

1 = 1
_
d:

1
_
(6.112)
unde d

1 este perpendicular pe planul hrtiei, nspre cititor. Ecuatia


poate considerat a ca o ecuatie alternativ a pentru denirea cmpului
magnetic

1.
Forta total a care se exercit a asupra conductorului este:

1 =
b
1
_
o
d:

1 (6.113)
198
unde c si / reprezint a capetele conductorului.
S a consider am dou a cazuri:
a) Conductorul se a a n cmp magnetic

1 uniform. Deoarece cmpul
este uniform

1 = 1
_
_
b
_
o
d:
_
_


1 (6.114)
Atunci:

1 = 1

|

1
b) Conductorul formeaz a o curb a nchis a si este plasat ntr-un cmp
magnetic uniform

1 = 1
_
d

|

1 (6.115)
Dar
_
d

| = 0 (6.116)
Rezult a

1 = 0
Putem concluziona c a forta electromagnetic a care actioneaz a asupra
oric arei bucle de curent aat a ntr-un cmp magnetic uniform este nul a.
6.4.3 Bucl a de curent n cmp magnetic uniform
S a consider am o bucl a de curent de form a dreptunghiular a ntr-un
cmp magnetic uniform ca n Fig 6.27.
Asupra laturilor 1 si 3 nu actioneaz a nici o fort a deoarece conductorii
respectiv sunt paraleli cu liniile cmpului magnetic.
Fortele electromagnetice actioneaz a asupra laturilor 2 si 4 deoarece
acestea sunt orientate perpendicular pe cmp. Valorile acestor forte sunt:
1
2
= 1
4
= 1c1 (6.117)
Directiile lui 1
2
si 1
4
sunt ar atate n Fig. 6.27.
199
Figura 6.27: Bucl a dreptunghiular a n cmp magnetic uniform.
Figura 6.28: Forte ce actioneaz a asupra unei bucle de curent aat a n cmp
magnetic
Fortele sunt egale dar de semne contrare. Directiile celor dou a forte
sunt paralele. M arimea total a a momentului care poate roti bucla n
jurul punctului O (mai degrab a n jurul axei d) este:
` = 1
2
/
2
+ 1
4
/
2
= 1c1
/
2
+ 1c1
/
2
(6.118)
` = 1c1 = 1o1 (6.119)
Dac a cmpul magnetic face un unghi de o < 90
o
cu normala pe
suprafata buclei ca n Fig 6.28 fortele 1
1
si 1
3
actioneaz a pe aceiasi
directie n sensuri opuse si rezultanta lor este nul a.
Momentul fortei care actioneaz a asupra buclei este:
200
` = 1
2
/
2
sin o + 1
4
/
2
sin o (6.120)
` = 1c1
/
2
sin o + 1c1
/
2
sin o (6.121)
` = 1o1sin o (6.122)
unde o = c/.
Generaliznd, momentul care actioneaz a asupra unei bucle de curent
este:
` = 1
_

o

1
_
(6.123)
unde

o = o: iar : este normal a pe suprafata buclei.
Putem scrie
` =
_
1

o
_


1 (6.124)
M arimea 1

o poart a numele de moment magnetic de dipol:


: = 1

o (6.125)
Atunci

` = :

1 (6.126)
Acest moment tinde s a alinieze bucla perpendicular pe cmpul mag-
netic
Putem deni o energie potential a a buclei de curent n cmpul mag-
netic extern. Pentru aceasta trebuie calculat lucrul mecanic pe care l
efectueaz a cmpul asupra buclei cnd o roteste cu un unghi c.
1 =
_
0
2
0
1
`(do) (6.127)
Se alege do deoarece n cursul rotirii unghiul o scade si do < 0:
1 =
0
2
_
0
1
11o sin odo (6.128)
201
1 = 11o(cos o
2
cos o
1
) (6.129)
Deoarece
1
j
= 1 (6.130)
1
j
= 1o1(cos o
2
cos o
1
) (6.131)
Rezult a:
1
j
= 1o1cos o + ct (6.132)
Consider am c a atunci cnd o = :,2. 1
j
= 0. Rezult a:
1
j
= :1cos o (6.133)
sau
1
j
= :

1 (6.134)
6.4.4 Leg atura dintre momentul de dipol magnetic
si momentul cinetic al unui electron care se
deplaseaz a cu vitez a constant a pe o traiectorie
circular a.
S a consider am un electron aat pe o orbit a circular a, perioada de
rotatie ind 1. Miscarea electronului este echivalent a cu un curent
1 =
c
1
=
c.
2:
=
c
2::
(6.135)
Semnul minus apare deoarece sarcina electronului este negativ a, sen-
sul curentului datorat misc arii electronului ind opus sensului misc arii
acestuia.
Momentul magnetic de dipol asociat acestei misc ari este:
: = o1 = ::
2
c
2::
=
c:
2
: =
c::
c
2:
c
(6.136)
202
unde :
c
este masa electronului
Dar momentul cinetic orbital este
1 = :
c
:
Rezult a:
: =
c
2:
c
1 = 1
Vectorial relatia de mai jos se scrie ca:
: =
c
2:
c

1 =

1 (6.137)
M arimea =
c
2ne
poart a numele de raport giromagnetic oribital al
electronului.
6.4.5 Sursele cmpului magnetic. Legea Biot Savart.
La putin timp dup a ce ersted a descoperit c a acul unei busole este
deviat de un conductor prin care trece un curent, Jean Bapiste Biot
(1774-1862) si Felix Savart au realizat experimente cantitative pentru de-
terminarea fortei exercitate de un curent asupra unui magnet. Pornind
de la rezultatele experimetnale obtinut Biot si Savart au ajuns la o ex-
presie matematic a pentru cmpul mangetic d

1 ntr-un punct

1 datorat
unui element de lungime d

| din conductor str ab atut de curentul 1.


Vectorul d

1 este perpendicular pe d

| si pe vectorul de pozitie :. Ex-


perimental s-a constata c a m arimea lui d

1 este invers proportional a cu


:
2
, proportional a cu lungimea segmentului d

|, cu intensitatea curentului
1 si proportional a cu sin o unde o este unghiul dintre : si d

|.
Astfel expresia matematic a a Legii Biot-Savart este:
d1 =
j
0
4:
1d

| :
:
3
(6.138)
unde j
0
este o constant a numit a permitivitatea vidului.
j
0
= 4: 10
7
Tm/A (6.139)
Pentru calculul cmpului magnetic total trebuie nsumate toate con-
tributiile elementare:
203
Figura 6.29: Cmpul magnetic produs de un curent liniar

1 =
j
0
1
4:
_
d

| :
:
3
(6.140)
Exemple:
1) Calculul cmpului magnetic produs de un curent liniar (Fig. 6.29)
d

1 =
j
0
1
4:
d

| :
:
3
d1 =
j
0
1
4:
:d| sin o
:
3
Pentru a calcula pe 1 vom nota
, =
:
2
o
si tinem cont c a , variaz a de la :,2 la :,2
| = 1tg,
d| =
1
cos
2
,
d,
si
204
Figura 6.30: Spir a circular a parcurs a de un curent electric.
: =
1
cos ,
Atunci
d1 =
j
0
1
4:
1d,cos ,
cos
2
,
cos
2
,
1
2
d1 =
j
0
1
4:
2
_
2
cos ,d,
1
1 =
j
0
1
4:
1
1
sin ,

2
2
=
j
0
1
2:1
1 = j
0
1
2:1
(6.141)
2) Calculul cmpului magnetic produs pe o spir a circular a n centrul
ei
Consider am situatia din Fig. 6.30. Folosind legea lui Biot Savart
rezult a c a o portiune de lungime d| din spir a determin a un cmp magnetic
d1
d1 =
j
0
1
4:
:d|
:
3
(6.142)
d1 =
j
0
1
4:
d|
:
2
205
Figura 6.31: Conductoare paralele parcurse de curenti electrici
1 =
j
0
1
4:
_
d

|
:
2
=
j
0
1
4:
2::
:
2
Atunci:
1 = j
0
1
2:
(6.143)
6.4.6 Forta de interactie dintre dou a conductoare
paralele
S a consider am dou a conductoare, lungi, drepte paralele aate la o
distant a c unul fat a de cel alalt (Fig. 6.31).
Conductorul 2 prin care trece curentul 1
2
creaz a cmpul magnetic

1
2
n locul unde se a a primul conductor. Directia lui

1
2
este perpendicular a
pe conductorul 1, asa cum este prezentat n Fig. 6.31. Atunci forta care
actioneaz a asupra primului conductor este:
1
1
= 1
1
|1
2
unde:
1
2
= j
0
1
2
2c:
Rezult a:
1
1
= j
0
1
1
1
2
|
2c:
(6.144)
206
Conform legii actiunii si reactiunii forta 1
2
care actioneaz a asupra
primului conductor este egal a si de sens contrar cu 1
1
.
Trebuie observat c a dac a curentii care trec prin cele dou a conductoare
au acelasi sens, conductoarele se atrag. Dac a curentii sunt n sensuri
contrare conductoarele se resping. Pornind de la relatia 6.144 se poate
exprima forta pe unitatea de lungime:
1
|
= j
0
1
1
1
2
2c:
Pornind de la aceast a expresie se poate deni Amperul
Amperul este intensitatea curentului care trece prin doua conductoare
paralele innit de lungi aate la distan ta de 1 m unul de altul determina
o for ta de 2 10
7
N.
6.4.7 Legea lui Ampere
S a consider am un conductor rectiliniu innit str ab atut de curentul
1. Consider am o linie a cmpului magnetic care este un cerc ntr-un
plan perpedicular pe palnul conductorului si care prin centrul cercului.
Evalu am produsul

1d

| pe aceast a linie si obtinem1d

| = 1d|.
Integrnd pe ntreaga linie de cmp rezult a:
_

1d

| =
_
1d| = 1
_
d| (6.145)
Tinnd cont de valoarea cmpului magnetic dat de relatia 6.143 este:
_

1d

| = j
0
1
2::
= 2:: = j
0
1 (6.146)
Desi rezultatul a fost determinat pentru cazul particular al unui con-
ductor liniar, rezultatul este valabil pentru orice curb a nchis a str ab atut a
de un curent 1. Relatia a fost stabilit a pentru cazul unui curent stationar.
Legea lui Ampere descrie aparitia cmpului magnetic datorit a unui
curent continuu. Legea este util a pentru calculul cmpului magnetic
atunci cnd problema prezint a o simetrie nalt a.
207
6.4.8 Fluxul cmpului magentic
Fluxul cmpului magnetic este denit n acelasi mod n care este
denit ca si uxul cmpului electric.
n Fig. 6.4.8 uxul magnetic printr-o suprafat a elementar a do este

1d

o =

1:do. Atunci
=
_

1:do (6.147)
Dac a cmpul magnetic este uniform si suprafata este plan a:
= 1o cos o (6.148)
Unitatea de m asur a a uxului este Tm
2
si ea se numeste Weber (Wb).
1Wb = 1Tm
2
(6.149)
6.4.9 Legea lui Gauss pentru cmpul magnetic
Cnd s-a stabilit Legea lui Gauss pentru un cmp electric a rezultat
c a uxul cmpului electric printr-o suprafat a nchis a este proportional a
cu sarcina din interiorul ei. n cazul c a sarcina total a este nul a rezult a
c a si uxul total este nul.
Deoarece n cazul cmpului magnetic nu exist a sarcini magnetice, prin
analogie cu situatia cmpului electric rezult a c a uxul cmpului magnetic
prin orice suprafat a nchis a este nul.
_

1:do = 0 (6.150)
Aceast a formul a se bazeaz a pe fapte experimentale.
208
Figura 6.32: Determinarea legii lui Ampere n cazul general
6.4.10 Curent de deplasare si forma general a a legii
lui Ampere
Sarcinile electrice n miscare produc cmpul magnetic. Cnd un con-
ductor prezint a o simetrie putem calcula cmpul magnetic pornind de la
legea lui Ampere
_

1d

| = j
0
1 integrala ind considerat a prin orice curb a
nchis a care nconjoar a curentul. Curentul 1 este curentul de conductie
si are expersia 1 = d,dt.
Trebuie remarcat c a Legea lui Ampere scris a n aceast a form a este
valabil a numai n cazul cmpului electric constant n timp. Maxwell
a observat aceast a limitare si a modicat Legea lui Ampere pentru a
include cmpurile electrice variabile n timp.
Putem ntelege acest lucru considernd un conductor nc arcat elec-
tric ca n Fig. 6.32. Cnd curentul de conductie este prezent, sarcina
arm aturii pozitive se shimb a dar ntre pl acile condensatorului nu exit a
nici un fel de curent de conductie.
S a consider am dou a suprafete o
1
si o
2
ca n gura 6.32 m arginite de
aceeasi curb a nchis a 1. Legea lui Ampere spune c a
_

1d

| pe o curb a
este egal cu j
0
1 unde 1 este curentul total prin orice suprafat a ce se
sprijin a pe curba 1.
Cnd curba 1 se consider a c a nconjoar a suprafata o
1
atunci
_

1d

| =
j
0
1 ns a atunci cnd curba 1 nconjoar a suprafata o
2
.
_

1d

| = 0 .
Rezult a o situatie contradictorie datorat a discontinuit atii curentului.
209
Maxwell a rezolvat problema prin postularea unui nou termen care
este ad augat n membrul drept al ecuatiei 6.146 si care poart a numele de
curent de deplasare:
1
o
=
0
d
1
dt
=
0
d
dt
_

1:do (6.151)
1
o
=
_
J

1
Jt
:d

o (6.152)
Cnd condensatorul se ncarc a sau se descarc a cmpul electric variabil
este echivalent cu un curent numit curent de deplasare. Aceasta face ca
problema ridicat a anterior s a e rezolvat a. Cu acest nou termen forma
general a a legii lui Ampere devine:
_

1d

| = j
0
(1 + 1
o
) = j
0
1 + j
0

0
d
1
dt
(6.153)
sau
_

1d

| = j
0
1 + j
0
_

0
J

1
Jt
:do
_

1d

| = j
0
1 + j
0
_
J

1
Jt
:do (6.154)
6.5 Magnetism n materiale
6.5.1 Momentul magnetic al atomilor
Am ar atat c a pentru un electron care se deplaseaz a pe o orbit a cir-
cular a, momentul magnetic ale atomului poate scris sub forma:
j =
c
2:
c

1
Deoarece electronul este nc arcat negativ atunci j si

1 au sensuri
opuse. n mecanica cuantic a se demonstreaz a c a orice moment magnetic
orbital este un multiplu de ~ = /,2: = 1. 5 10
34
Js unde / este
210
constanta lui Plank. Cea mai mic a valoare a momentului magnetic orbita
al electronului este
j =
_
2
c
2:
c
~ (6.155)
Desi orice substanta contine electoni se pune problema de ce cele mai
multe substante nu sunt magnetice. Principalul motiv este c a n cele
mai multe substante momentul magnetic al unui electron este anulat de
momentul magnetic al altui electron care se roteste n directie opus a.
Rezult a este c a momentul magnetic produs de miscarea orbital a este ori
zero ori foarte mic.
n plus un electron (ca si protonii si alte particule) au un moment
cinetic propriu numit spin. ntr-o reprezentare clasic a momentul propriu
provine din miscarea de rotatie a particulei n jurul axei sale.
M arimea spinului unui electron este
o =
_
3
2
~ (6.156)
iar proiectiile sale pe o axa sunt ~,2 si -~,2.
Momentul caracteristic asociat cu spinul electronului este
j =
c~
2:
c
(6.157)
Acest a combinatie de constante poart a numele de magneton Bohr
j
0
=
c~
2:
c
= 9. 27 10
24
:
2
(6.158)
Astfel momentele magnetice atomice pot exprimate n functie de
magnetonul Bohr.
n atomi care contin mai multi electroni acestia se mperecheaz a doi
cte doi cu spini opusi; astfel momentul datorat spinului se anuleaz a.
Oricum atomii care contin un num ar impar de electroni au cel putin
un electron nemperecheat si deci exist a un moment magnetic de spin.
Momentul magnetic total este suma dintre momentele magnetice de spin
si orbital.
n tabelul de mai jos sunt prezentate momentele magnetice ale ctorva
atomi
211
Momente magnetice a unor atomi
Atomi j(:
2
)
H 9,27
He 0
Ne 0
Ca
3+
19,8
Nucleul atomilor are deasemenea un moment magnetic asociat de-
terminat de constituentii s ai (protonii si electronii). Oricum momentele
magnetice ale protonului si neutronului sunt mult mai mici dect ale elec-
tronului astfel c a ntr-o prim a aproximatie momentul magnetic asociat
nucleului se neglijeaz a.
6.5.2 Vectorul densitate de magnetizare si vectorul
intensitate cmp magnetic
Starea de magnetizare a unei substante este descris a de vectorul den-
sitate de magnetizare

` care este denit a ca momentul magnetic al
unit atii de volum.
Asa cum este de asteptat inductia total a a cmpului magnetic

1
ntr-un cmp dintr-o substant a depinde de cmpul magntic

1
0
produs
de curentii liberi (care trec prin conductor) si de magnetizarea substantei.
Se consider a o regiune umplut a cu substant a magnetic a n care cm-
pul mangetic

1
0
este produs de curentii care trec prin conductoare si

1
n
este cmpul produs de substant a magnetic a.

1 =

1
0
+

1
n
Vom ncerca s a determin am o relatie ntre

1
n
si

`. Pentru aceasta
consider am c a

1
n
este determinat mai degrab a de o bobin a dect de o
substant a magnetic a.
1
n
= j
0
`
|
1 = j
0
`o1
|o
(6.159)
unde ` este num arul de spire si | este lungimea sa iar o este sectiunea
bobinei. Observ am c a la num ar ator ` (o1) reprezint a momentul mag-
netic : al bobinei si iar numitorul |o = \ este volumul acesteia.
Atunci 1
n
poate exprimat ca:
212
1
n
= j
0
:
\
= j
0
` (6.160)
Astfel cnd o substant a este plasat a n cmp magnetic, inductia total a
a cmpului magnetic n acea substant a se exprim a ca:

1 =

1
0
+ j
0

` (6.161)
Cnd se analizeaz a cmpurile magnetice datorate magnetiz arii ese
convenabil s a se introduc a o m arime numit a intensitatea cmpului mag-
netic n interiorul substantei

H. Ea este determinat a doar de curenti de
conductie si este denit a ca:

H =

1
0
j
0
(6.162)
Atunci relatia 6.161 se scrie ca:
1 = j
0
(

H +

`) (6.163)
Unit atile de m asur a ale lui H si 1 sunt A/m respectiv T.
6.5.3 Clasicarea substantelor magnetice
Substantele magnetice pot clasicate n trei categorii: substante
feromagnetice, substante paramagnetice si diamagnetice. Substantele
paramagnetice si feromagnetice sunt constituite din atomi care au mo-
mentle magnetice permanente. Materialele diamagnetice sunt materiale
care nu prezint a momente magnetice permanente.
Pentru substantele paramagnetice si diamagnetice magnetizarea este
proportional a cu intensitatea cmpului magnetic

H.

` =

H (6.164)
unde ese un factor adimensional numit susceptibilitate magnetic a. El
arat a ct de susceptibil este un material cnd este magnetizat. Pentru
substantele paramagnetice 0 si

` este n acelasi sens cu

H. Pentru
substantele diamagnetice < 0 si

` are sensul opus lui

H.
Obtinem astfel:

1 = j
0
(1 +)

H (6.165)
213
sau:

1 = j
0
j
v

H (6.166)
unde j
v
este o constant a care poart a numele de permeabilitate magnetic a
si este legat a de susceptibilitate magetic a prin relatia
j
v
= (1 + ) (6.167)
Se poate deni si o susceptibilitate magnetic a prin relatia
j
n
= j
0
(1 +)
Susceptibilit ati magnetice pentru substante paramagnetice si
diamagnetice
Substante paramagnetice Substante diamagnetice
Auminiu 2,310
5
Bismut 1,66 10
5
Calciu 1,910
5
Cupru 9,810
5
Crom 2,710
5
Diamant 2,210
5
Litiu 2,110
5
Aur 3,610
5
Magneziu 1,210
5
Plumb 1,710
5
Niobiu 2,610
4
Mercur 2,910
5
Oxigen 2,110
6
Azot 510
5
Platin a 2,910
4
Argint 2,610
5
Tungsten 6,810
5
Siliciu 4,210
5
Pentru substantele paramagnetice j
n
j
0
iar pentru cele diamag-
netice j
n
j
0
. Deoarece este foarte mic pentru substantele para-
magnetice si diamagnetice j
n
j
0
pentru aceste substante. Pentru
substantele feromagnetice j
n
este de mii de ori mai mare dect j
0
.
Desi relatia 6.164 d a o relatie simpl a ntre

1 si

` nu mai este valabil a
pentru substantele feromagnetice. Se g aseste c a

` nu mai este o functie
liniar a de

H iar j pentru substantele feromagnetice nu depinde numai
de valoarea intensit atii cmpului magnetic H ci si de st arile anterioare
prin care trece substanta.
214
Figura 6.33: Curba de histerezis
6.5.4 Feromagnetism
Un mic num ar de substante pot prezenta o magnetizare permanent a.
Ele sunt substante feromagnetice. Aceste substante contin momente
magnetice permanente care au tendinta s a se alinieze n cmpuri magnet-
ice. Odat a momentele magnetice aliniate, substanta r amne magnetizat a
dup a ce cmpul extern este anulat. Acest fapt se datoreaz a faptului c a
ntre momentele magnetice vecine exist a o cuplare puternic a ce poate
explicat a cu ajutorul mecanicii cuantice.
Toate substantele feromagnetice sunt formate din microdomenii n
care momentele magnetice sunt aliniate. Aceste domenii au volume
cuprinse n intervalul 10
12
10
8
m
3
si contin n jur de 10
17
10
21
atomi.
Frontierele dintre diversele domenii cu orient ari diferite ale magnetiz arii
sunt numite peretii. ntr-o prob a nemagnetic a momentele magnetice ale
atomilor sunt orientate aleatoriu astfel c a momentul magnetic total este
nul. Cnd proba este plasat a ntr-un cmp magnetic extern

1
0
dimen-
siunile domeniilor magnetice ale c aror momente sunt paralele cu

1
0
si
cresc volumul rezultnd astfel o prob a magnetizat a. Cnd cmpul mag-
netic devine foarte puternic domeniile n care momentele nu sunt aliniate
devin foarte mici. Cnd cmpul magnetic este anulat proba r amne cu
o magnetizare n sensul cmpului initial. La temperaturi obisnuite, agi-
tatia termic a nu este sucient de puternic a pentru a distruge orientarea
momentelor magnetice.
215
Dac a se m asoar a

1 n functie de

H se observ a c a atunci cnd

H
creste inductia cmpului magnetic ajunge la o valoare de saturatie. Cnd

H scade la zero (punctul b) se inductia magentic a nu ajunge la zero.


Valoarea poart a numele de inductie magnetic a remanant a.
Dac a sensul lui

H se schimb a, momentele magnetice se reorienteaz a
pn a ce proba devine nemangetizat a cnd

1 = 0. O crestere n sens
invers determin a o magnetizare n sens invers ajungnd n punctul de
saturatie. O comportare similar a se petrece cnd

H se reduce din nou.
n acest caz curba urmeaz a drumul d. c. ,. Dac a

H creste sucient de
mult se ajunge din nou n punctul de saturatie c.
Efectul poart a numele de histerezis si arat a c a magnetizarea sub-
stantelor feromagnetice depinde de istoria substantei si de intensitatea
cmpului magnetic.
Curba nchis a reprezentat a n Fig. 6.33 se numeste cub a de histerezis.
Curba de magnetizre este important a din alt punct de vedere: aria
nchis a de curba de magnetizare reprezint a energia necesar a pentru re-
alizarea ciclului histerezis.
Cnd temperatura unei substante feromagnetice creste si dep aseste
o anumit a temperatur a numit a temperatur a Curie substanta si pierde
magnetizarea pemanent a si devine paramagnetic a.
Sub temperatura Curie momentele magnetice sunt aliniate si sub-
stanta este feromagnetic a. Deasupra acestei termperaturi agitatia ter-
mic a este sucient de puternic a s a determine o orientare haotic a a mo-
mentelor magnetice.
6.5.5 Paramagnetism
Substantele paramagnetice au susceptibilitatea magnetic a mic a si poz-
itiv a 0 , 0, ind determinat a de prezenta atomilor si a ionilor
care posed a un moment magnetic. Aceste momente interactioaz a slab
unele cu altele si sunt orientate haotic n lipsa unui cmp extern. Cnd
o substant a paramagnetic a este plasat a ntr-un cmp magnetic extern,
momentele magnetice tind s a se alinieze cu cmpul magnetic (Fig. 6.34).
Acest proces este n competitie cu procesul de agitatie termic a care se
opune alinierii momentelor magnetice.
Pierre Curie (1859-1906) a g asit experimental c a magnetizarea sub-
stantelor paramagnetice este proportional a cu cmpul magnetic aplicat
si invers proportional a cu temperatura absolut a
216
Figura 6.34: Orientarea momentelor magnetice n cmp extern
` = C
1
0
1
Aceast a lege poart a numele de Legea Curie iar C este constanta
Curie.
6.5.6 Diamagnetism
Cnd un cmp magnetic extern este aplicat unei substante diamag-
netice, un moment mangetic slab este indus n directie opus a cmpului
magnetic aplicat. Desi diamagnetismul este prezent n toate materialele,
efectele sunt mult mai mici dect acelea determinate de paramagnetism
si feromagnetism.
Pentru a ntelege diamagnetismul s a consider am doi electroni care
se nvrtesc n jurul nucleului n directii opuse. Deoarece momentele
magnetice ale celor doi electroni sunt egale n m arime si opuse n directie
ele se anuleaz a reciproc.
Cnd un cmp extern este aplicat asupra electronilor actioneaz a o
fort a magnetic a 1. Aceasta se adaug a fortei coulombiene si creste
viteza orbital a a electronului al c arui moment magnetic este antiparalel
cu cmpul si scade viteza electronului al c arui moment magnetic este
paralele cu cmpul. Ca rezultat al compunerii celor dou a momente mag-
netice rezult a un moment magnetic invers cmpului magnetic aplicat.
217
Figura 6.35: Actiunea cmpului extern
~
B asupra unei bare perpendicular a pe
liniile cmpului
6.6 Legea inductiei electromagnetice
Experientele efectuate de Faraday realizate n anul 1831 au ar atat c a
o tensiune electromotoare poate indus a ntr-un circuit prin modicarea
cmpului magnetic n care se a a circuitul.
Practic s-a constatat c a din punct de vedere practic fenomenul de
inductie electromagnetic const a n aparitia unei tensiuni electromotoare
induse ntr-un circuit str ab atut de un ux magnetic variabil.
Deoarece uxul magnetic se scrie
= 1o cos o (6.168)
un ux magnetic variabil printr-un circuit poate realizat n mai multe
moduri.
a) prin plasarea circuitului ntr-o regiune n care exist a un cmp mag-
netic variabil (1-variabil)
b) prin modicarea suprafetei circuitului aat n cmp magnetic (o-
variabil a)
c) rotind circuitul n cmp magnetic (o -variabil)
Pentru a ntelege conceptul de tensiune electromotoare s a consider am
o bar a perpendicular a pe liniile cmpului magnetic si este deplasat a pe
o directie perpendicular a pe directia liniilor de cmp (Fig. 6.35).
Asupra electronilor actioneaz a forta Lorentz.

,
|
= c
_


1
_
(6.169)
218
Ea este directionat a de-a lungul conductorului astfel c a sarcinile neg-
ative se adun a la un cap at al conductorului. Cel alalt cap at r amne nc ar-
cat pozitiv. Apare astfel un cmp electric

1 n interiorul conductorului
care va actiona si el cu o fort a asupra electronilor. Sarcinile se acumuleaz a
la capetele conductorului pn a cnd forta Lorentz este echilibrat a n con-
ductor de forta electric a 1
1
= c1. Astfel:
c1 = c1 (6.170)
1 = 1
Apare astfel o diferent a de potential
\ = 1| = 1| (6.171)
Consider am c a aceast a diferent a de potential este determinat a de
aparitia tensiunii electromotoare.
Relatia este adev arat a n orice situatie n care uxul magnetic vari-
abil str abate circuitul. Se consider a conform Legii lui Lorentz c a sensul
tensiunii electromotoare induse si a curentului electric indus este n asa
fel nct uxul magnetic indus s a se opun a variatiei uxului magnetic
inductor. Fluxul magnetic indus este datorat aparitiei curentului indus
n circuit. Din acest motiv
c =
d
dt
(6.172)
Relatia este adev arat a pentru orice circuit inchis. S a consider am o
spir a circular a aat a ntr-un cmp magnetic variabil.
n spir a apare un curent datorat deplas arii sarcinilor electrice se face
doar dac a exist a un cmp electric. Astfel tensiunea electromotoare in-
dus a n spir a este:
c =
d
dt
Cmpul electric indus trebuie s a e tangent la o spir a pentru a putea
deplasa sarcinile electrice. Deoarece forta electric a care actioneaz a asupra
unei sarcinii este 1 = 1 lucrul mecanic efectuat la deplasarea sarcini
de-a lungul spirei este 12::.
219
Atunci:
c = 12::
si
c =
1
2::
(6.173)
Putem scrie:
1 =
1
2::
d
dt
=
::
2
2::
d1
dt
(6.174)
1 =
:
2
1
2::
d1
dt
(6.175)
Tensiunea electromotoare pentru orice curb a nchis a este
c =
_

1d

| (6.176)
Dar
c =
d
dt
Rezult a
_

1d

| =
d
dt
(6.177)
6.7 Probleme
6.1 Trei sarcini punctiforme pozitive sunt situate pe axa Ox. Sarcina

1
= 20 jC este situat a la coordonata r
1
= 3 m iar sarcina
2
= 10
jC se a a n origine. Unde trebuie situat a sarcina
3
astfel nct asupra
acesteia forta care actioneaz a asupra ei s a e nul a.
6.2 S a se determine cmpul electric creat de un dipol care const a din
dou a sarcini si aate la distanta 2c. pe axa dipolului.
6.3 Un inel de raz a 1 este nc arcat uniform cu o sarcin a pozitiv a Q.
S a se calculeze cmpul electric ntr-un punct aat la distanta r de centrul
inelului perpendicular pe planul acestuia.
220
6.4 Un inel de raz a 1 este nc arcat uniform cu o sarcin a pozitiv a
Q. S a se determine potentialul creat de sarcin a ntr-un punct aat la
distanta r de centrul inelului perpendicular pe planul acestuia.
6.5 Un disc de raz a 1 este nc arcat uniform cu sarcina Q cu densitatea
de sarcin a o. S a se determine potentialul si cmpul electric creat de
sarcin a ntr-un punct aat la distanta r de centrul inelului perpendicular
pe planul acestuia.
6.6 S a se determine potentialul si cmpul electric creat de un dipol
cu sarinile si aate la distanta c una de alta la distanta r de centrul
dipolului pe directia axei care leag a cele dou a sarcini.
6.7 O bara de lungime | situat a de-a lungul axei Ox cu unul din
capete n origine este nc arcata uniform cu sarcin a electric a pozitiv a cu
densitatea liniar a `.S a se determine potentialul ntr-un punct situat pe
axa Oy la coordonata c pozitiv a pe aceast a ax a.
6.8 Potentialul ntr-o regiune a spatiului este
\ (r. . .) = 5r 3r
2
+ 2.
2
unde potentialul este considerat n volti iar r. si . n metri. S a se
determine cmpul electric n punctul (1, 0, 2).
6.9 Molecula de ap a H
2
O are un moment de dipol egal cu j = 6. 3
10
30
Cm. O cantitate de ap a ce contine ` = 10
21
molecule de ap a au
toti dipoli orientati n sensul unui cmp 1 = 2. 510
5
N/C (V/m). Care
este lucrul mecanic pentru a orienta dipoli perpendicular pe cmp.
6.10 O sarcin a pozitiv a este distribuit a uniform n interiorul unei
sfere dielectrice omogene cu permitivitatea . Se cere intensitatea cm-
pului electric n afara sferei si n interiorul ei.
6.11 Cnd o diferent a de 100 V este aplicat a arm aturilor unui plan
paralel pe care se a a o sarcin a supercial a de 30 nC/cm
2
. S a se determine
distanta dintre arm aturi. Se cunoaste
0
= 8. 854 10
12
F/m.
221
6.12 Un condensator const a din dou a arm aturi cu aer o = 10 cm
2
,
separate la distanta de 2 mm. Cele dou a arm aturi se a a la o diferent a
de potential l = 10 V.
a) S a se calculeze cmpul electric dintre arm aturi
b) S a se determine densitatea supercial a de sarcin a
c) S a se calculeze capacitatea condensatorului
d) S a se ae sarcina de pe ecare arm atur a
6.13 Un cablu coaxial de 50 m este format dintr-un conductor cu
diametrul de 2,5 mm si are o sarcin a Q = 8 nC. Conductorul care ncon-
joar a rul are 7,5 mm si are o sarcin a Q = 8 n C. S a se calculeze:
a) Capacitatea cablului
b) Diferenta de potential dintre cele dou a conductoarea cablului coax-
ial
6.14 O capacitate de 3 jF este conectat la o diferent a de potential
de 12 V. Care este energia stocat a n condensator.
6.15 Un condensator plan paralel sunt separate prin distanta d =
1. 00 mm. Care este densitatea de energie dac a condensatorul este nc ar-
cat la o diferent a de potential l = 500 V.
6.16 Un conductor de Cu are aria o = 3 10
6
m
2
. Dac a prin
conductor trece un curent de 10 A, care este viteza de drift a electronilor.
Densitatea cuprului este j = 8950 kg/m
3
. Se consider a c a ecare atom
contribuie cu un electron al electronii de conductie. Masa molar a este
j = 29 kg/kmol.
6.17 O srm a de Cu are diametru d = 1 mm. Prin acest conductor
trece un curent 1 = 1. 8 A. Densitatea de electroni liberi este : = 8. 5
10
28
electroni/m
3
. S a se g aseasc a:
a) densitatea de curent
b) viteza de drift
6.18 ntr-un atom Bhor electronul are o traiectorie circular a cu raza
: = 5. 29 10
11
m cu vieza = 2. 19 10
6
m/s. Care este curentul
efectiv asociat cu aceast a miscare.
6.19 Un cablu coaxial de lungime | este format dintr-un conductor cu
diametrul de c si altul coaxial cu diametrul /.ntre cele dou a conductoare
222
exist a un material plastic cu rezisvitatea j. S a se calculeze rezistenta
radial a a cablului.
6.20 Un condensator cu capacitatea C este cuplat cu ajutorul unui
comutator ntr-un circuit care const a dintr-o surs a de tensiune electromo-
toare 1 si rezistenta 1. S a se determine modul n care variaz a intensitatea
curentului de nc arcare a condensatorului functie de timp.
6.21 Presupunem c a un curent care trece printr-un conductor de-
screste exponential dup a ecuatia
1 (t) = 1
0
exp
_

t
t
_
S a se determine sarcina ce trece printr-o sectiune a conductorului n
intervalele de timp (0. 6t) si (0. 60t).

S-ar putea să vă placă și