P. 1
Bibliographia Historica Romaniae, Tom 11 (2004-2006)

Bibliographia Historica Romaniae, Tom 11 (2004-2006)

|Views: 349|Likes:
Published by Croitoru Eugen
Bibliographia Historica Romaniae, Tom 11 (2004-2006)
Bibliographia Historica Romaniae, Tom 11 (2004-2006)

More info:

Published by: Croitoru Eugen on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Sections

a. ŞTIINŢA ŞI ISTORIA

1002. Aleca, Bogdan. Din activitatea Comisiei Arhivelor
Statului din Basarabia (The activity of the Commission of the
State Archives from Bessarabia). RA, 2006, 3, p. 136-139.
1003. Boar, Liviu. Forme de folosire ştiinţifică a
informaţiilor din Arhive între tradiţie, actualitate şi
perspectivă. Evoluţia conceptului de "Folosire" în legislaţia
arhivistică românească (1925-1996) (Methods of scientific
usage of the archives information - Traditions, present and
perspectives. The evolution of the concept of "Usage" in the
archives related Romanian Legislation (1925-1996). AAM,
2004, 3, p. 25-30.
1004. Dobozi, Beatrice. Liviu Moldovan - un arhivist printre
istorici, un istoric printre arhivişti (Liviu Moldovan - an
archivist among historians, a historian among archivists).
AAM, 2004, 3, p. 331-342.
1005. *Pleşa, Ioan. Arhivele Naţionale din Alba-Iulia la 50

de ani de activitate (The National Archives from Alba-Iulia, 50
years of activity). Dac, 2005, nr. 21, p. 6-13.
1006. Pop, Valer. Relaţia dintre arhive şi muzee (The
relationship between archives and museums). AAM, 2004, 3, p.
11-15.
1007. *Ratcu, Ileana-Maria. Die Rolle der lateinischen
Terminologie in dem deutschen Urkunden am Beispiel der
siebenbürgischen Urkunden. RA, 2006, 71, nr. 4, p. 162-167.
1008. *** Secretele arhivelor, arhivele secrete. Studii şi
documente Vol. I-II (The secrets of the archives, secrete
archives. Studies and documents). Coordonatori: Gheorghe
Buzatu, Corneliu Bichineţ. Bucureşti, Ed. Mica Valahie, 2005,
386, 549 p.
1009. *Şesan, Dragoş. Grigore Alexandrescu "arhivarul
statului" (1849-1854) (Grigore Alexandrescu, the "State
Archiver"(1849-1854). RA, 2006, 69, nr. 2, p. 140-149.

b. ÎNDRUMĂTOARE, INVENTARE, CATALOAGE, FOTOTECI, FONDURI ŞI COLECŢII INTERNE

1010. Bernád, Rita. A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az

Erdélyi Katolikus Státus Levéltára. II. Oklevél és iratjegyzék.

38

Canonica Visitationak mutatója. Arhiva Arhidiecezei romano-
catolice de Alba Iulia şi Arhiva Statusului romano-catolic din
Transilvania. Inventarul diplomelor şi documentelor.
1224/1429-1992. Indicele vizitaţiilor canonice. 1711-1908
(The Archives of the Alba Iulia' Roman-Catholic diocese and
the archives of the Roman-Catholic Status from Transylvania.
Index of canonical visits). Gyulafehérvár, Budapest, [s. n],
2006, 282 p.
1011. Bernád, Rita. Structurarea arhivelor parohiale
romano-catolice din Transilvania. Tipuri de documente (The
structure of the Roman-Catholic archives in Transylvania.
Types of documents). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 297-303.
1012. Biţu, Voichiţa. Memoria colecţiilor Bibliotecii
ASTRA: Ioan Pop Reteganul (The memory of the collections
of the ASTRA Library: Ioan Pop Reteganul). Biblioteca, 2005,
57, nr. 8, p. 246-247.
1013. Biţu, Voichiţa. Memoria documentelor bibliotecii
ASTRA: George Enescu (The memory of the documents of
the ASTRA library: George Enescu). Biblioteca, 2006, 58, nr.
3, p. 83-85.
1014. Brauştein, Iancu. Evreii în prima universitate din
România. Vol. 2. Medici şi farmacişti. Catalogul documentelor
aflate în fondul I. M. F. de la Arhivele Naţionale, Direcţia
Judeţeană Iaşi 1881-1948. Partea I:1881-1929. Partea a II-a:
1929-1948 (Jews in the first university of Romania. Vol. 2.
Physicians and pharmacists. The catalog of the documents in
the collection of I. M. F. from the National Archives, Jassy
county division 1881-1948. Part I: 1881-1929. Part II: 1929-
1948). Iaşi, Ed. "Gr. T. Popa", 2004, 436, 446 p.
1015. *** Casa Regală. Documente oficiale. Vol. II Inventar
arhivistic (1901-1930) (Oficial documents. Vol. II. Archivistic

inventary (1901-1930). Bucureşti, Arhivele Naţionale ale
României, 2004, 332 p.
1016. ***

Goldkörner.

Sammelband

aus

den
Gemeindearchiven A. B. Hg. von Liliana Maria Popa, Gudrun
Liane Ittu. Sibiu, Honterus, 2004, 156 p.
1017. Jucălea, Diana. Fondul arhivistic Şcoala Superioară
de Gospodărie Topoloveni (1935-1948) (Archives of the
Houskeeping Superprimary School Topoloveni (1935-1948).
AAM, 2004, 3, p. 39-44.
1018. Marin, Elisabeta. Arhiva braşoveană: 1916; 1936
(The Archive of Braşov: 1916; 1936). Cumidava, 2004, 27, p.
235-272.
1019. Onofreiu, Adrian. Nestor Şimon - o posibilă colecţie
arhivistică (Nestor Şimon - a possible archive collection).
AAM, 2004, 3, p. 301-320.
1020. Pop, Valer. Colecţia de documente Ioan M. Maloş
(The "Ioan M. Maloş" collection of documents). AAM, 2004,
3, p. 31-34.
1021. Szögi, László. A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az
Erdélyi Katolikus Státus Levéltára. Arhiva Arhidiecezei
romano-catolice de Alba-Iulia şi Arhiva Statusului romano-
catolice din Transilvania. Das Archiv der Erdiözöse Karlsburg
und das Archiv des "Status Catholicus" in Siebenbürgen.
Repertórium. Gyulafehérvár, Budapest, [s. n], 2006, 350 p.
1022. *** Tezaur arhivistic sibian (Archives thesaurus from
Sibiu). Coord Alexiu Tatu. Sibiu, Ed. Techno-Media, 2006, 48
p.
1023. Vulpe, Ilie. Fondul personal I. Gh. Duca (1897-1939)
(The private fund I. Gh. Duca (1897-1939). AAM, 2004, 3, p.
35-38.

c. FONDURI DIN STRĂINĂTATE

1024. Florea, Pavel Mircea. Documentele colecţiei
Cantacuzino-Edeleanu (SUA): 1530-1852 (The documents of
the collection Cantancuzino-Edeleanu (SUA): 1530-1852).
Bucureşti, Ed. Blueprint Internaţional, 2005, 92 p.

1025. *** 1920 Un act de justiţie. Documente (An act of
justice. Documents). Ediţia a II-a întocmită de Corneliu-Mihail
Lungu, Ioana Grigore, Cuvânt înainte de Ioan Scurtu.
Bucureşti, Ed. Elion, 2005, 359 p.

3. PALEOGRAFIE ŞI DIPLOMATICĂ

1026. Feneşan, Costin; Râpă-Buicliu, Dan. Diploma de
înobilare şi blazon a unor români bănăţeni pribegi (1667)
(Ennobling diploma and blazonry of some errant Banat-
originating Romanians (1667). Banatica, 2005, 17, p. 355-366.
1027. Filitti, Georgeta. Take Ionescu. BBuc, 2005, 8, nr. 5,
p. 6-9.
1028. Gafton, Alexandru. Introducere în paleografia
româno-chirilică (Introduction to the Romanian-Cyrillic
paleography). Iaşi, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, 2005, 134 p.
1029. Iscru, Gheorghe. Curs practic de palografie română
(scrierea "chirilică") (Practical course in Romanian
paleography ("the Cyrillic" writing). Bucureşti, Ed. Nicolae
Bălcescu, 2005, 146 p.

1030. *Maria, Cornel. Inconsecvenţe în ductul unei slove
chirilice (Inconsistency in the duct of a Cyrilic letter). BCM,
2003, 2, p. 53-55.
1031. Mateş, Adela. Gherla prin prisma documentelor.
Diplomele privilegiale acordate Armenopolisului (Gherla in
documents. Privilege charters afferend to Armenopolis). AMG,
2003-2005, 1-3, p. 75-81.
1032. Zahariuc, Petronel; Marinescu, Florin. O
manifestare a moştenirii bizantine în diplomatica medievală
moldovenească şi câteva note despre biserica mănăstirii Golia
(Expression of Byzantine heritage in Moldavian medieval
diplomacy, and some notes about Golia monastery). SMIM,
2005, 23, p. 79-100.

39

5. EPIGRAFIE

a. CLASICĂ

1033. Ardevan, Radu. Autour du texte épigraphique CIL III
1474 = IDR III/2, 379. AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 241-249.
1034. Ardevan, Radu; Zăgreanu, Radu. O inscripţie
romană din Muzeul oraşului Gherla (A Roman inscription
from the Museum of Gherla). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 59-63.
1035. *Moga, Vasile. Însemnări epigrafice (Epygraphic
notes). PA, 2004, 4, p. 98-101.
1036. Petolescu, Constantin. Inscripţii latine din Dacia
(ILD) (Latin inscriptions from Dacia (ILD). Bucureşti, Ed.
Academiei Române, 2005, 332 p.
1037. Piso, Ioan. Epigraphica. AMN, 2002-2003, 39-40, nr.
1, p. 201-218.
1038. Stănescu, Alexandru. Căsătoria militarilor în Dacia
romană. Atestări epigrafice (I) (The military marriage in Daco-

Roman Age. Epigraphic Certifies). Cumidava, 2004, 27, p. 47-
56.
1039. Stănescu, Alexandru. Drepturile femeilor în domeniul
succesiunii mortis causa. Atestări epigrafice în Dacia romană
(The succession rights of women, mortis causa. Epigraphic
proofs in Roman Dacia). Cumidava, 2005, 28, p. 11-22.
1040. *Timoc, Călin. Neue Inschriften aus dem römischen
Kastell von Tibiscum. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 277-282.
1041. Timoc, Călin. Restituiri epigrafice (Epigraphic
disclosures). AMP, 2004, 26, p. 253-258.
1042. Zabehlicky, Heinrich; Zabehlicky, Susanne. Cocceii
principes prope ripam Danuvii. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1,
p. 19-23.

b. MEDIEVALĂ

1043. Albu, Ioan. Biblie şi liturghie în inscripţiile medievale
(Bible and liturgy in medieval inscriptions). SUCH, 2005, 2, p.
129-139.
1044. *Christescu, Vasile. Câteva observaţiuni asupra unei
inscripţii romane din Drobeta (Some observations on a Roman
inscription from Drobeta). Drobeta, 2004, 14, p. 30-37.
1045. Ciută, Jean. Unitatea şi independenţa la români
reflectate în unele inscripţii istorice (Unity and independence
of Romanians reflected in some historical inscriptions).
Carpica, 2005, 34, p. 321-324.
1046. *** Inscripţii medievale şi din epoca modernă a
României. Judeţul istoric Vâlcea (sec. XIV-1848) (Romanian
medieval and modern times inscriptions. Vâlcea historical
county (14th

century- 1848). Volum întocmit de Constantin
Bălan, Haralambie Chircă, Olimpia Diaconescu. Bucureşti,
Ed. Academiei Române, 2005, 1348 p.
1047. Kovács, Klára. Un grup de inscripţii renascentiste din

Transilvania secolului XVI (A group of Renaissance
inscriptions form 16th

century Transylvania). AŞD, 2006, 2, p.

139-150.
1048. Munteanu, Claudiu; Sonoc, Alexandru Gh. O
inscripţie chirilică recent descoperită la Sibiu (A Cyrillic
inscription recently found in Sibiu). SUCH, 2004, 1, p. 163-
167.
1049. *Petolescu, Constantin C. Sacerdotes Cohortis I
Sagittariorum. Drobeta, 2004, 14, p. 38-45.
1050. Ráduly, János. A moldvabányai ferencestemplom régi
róvásjegyei (Old runic inscriptions from the Franciscan church
in Baia). EM, 2006, 68, nr. 3-4, p. 145-149.
1051. *Stîngă, Ion; Drăgan, Mihai. O ştampilă tegulară
inedită descoperită în comuna Vrata, judeţul Mehedinţi (A
unique tegular seal discovered at vill. Vrata, Mehedinţi
county). Drobeta, 2004, 14, p. 46-49.

6. NUMISMATICĂ

a. GENERALĂ

1052. Bârliba-Mihăilescu, Virgil. Scurt istoric al
numismaticii (Short history of numismatics). AM, 2003, 26, p.
218-240.
1053. Constantinescu, Bogdan; Cojocaru, Viorel; Bugoi,
Roxana
. Spre o abordare cât mai obiectivă în cercetarea
numismatică prin analize compoziţionale folosind metode
nucleare (Towards the most objective approach possible in
numismatic research through compositional analyses using
nuclear methods). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 389-404.
1054. Ignat, Mircea. Découvertes, collections et recherche
numismatique a Suceava (Discoveries, collections and
numismatic researches in Suceava). CCS, 2004, 10, p. 145-
151.
1055. *Ilie, Costel; Nicu, Mircea. Tezaurul monetar de la

Ţigăneşti, comuna Munteni, judeţul Galaţi (The coin hoard
from Ţigăneşti, vill. Munteni, Galaţi county). Danubius, 2005,
23, p. 127-161.
1056. Lakatos, Attila. Monede bizantine din perioada avară
în Transilvania, vestul şi nord-vestul României (Byzantine
coins from the Avar times in Transylvania, West and noth-
West of Romania). EN, 2002, 12, p. 237-256.
1057. Mihailescu-Bîrliba, Virgil. Numismatica. Vol. I
(Numismatics. Vol. 1). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan
Cuza", 2005, 178 p.
1058. Predoi, Veronica. Bibliografia numismatică a
judeţului Teleorman (Numismatic bibliography of the
Teleorman county). Alexandria, Ed. Rocriss, 2004, 79 p.
1059. *** Simpozion de numismatică dedicat centenarului

40

Societăţii Numismatice Române (1903-2003). Chişinău, 26-28
noiembrie 2003. Comunicări, studii şi note (Numismatic
symposium dedicated to the centenary of the Romanian

Numismatic Society (1903-2003). Chişinău, Nov. 26-28,
2003). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2005, 254 p.

b. ANTICĂ

1060. Alföldy - Găzdac, Ágnes; Găzdac, Cristian. The
coinage "Provincia Dacia" - a coinage for one province only?
(Ad 246-257). AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 247-258.
1061. Beu-Dachin, Eugenia. Două inscripţii votive de la
Alburnus Maior (Two Deity-destined inscriptions from
Alburnus Maior). EN, 2003, 13, p. 187-193.
1062. Chituc, Marius. Analiza tipurilor monetare geto-
dacice principale în judeţul Vâlcea (Analysis of the main
Getae-Dacian monetary types in Vâlcea county). BCIVA,
2004, 3, p. 23-36.
1063. *Davis, Phillip. Dacian Imitations of Roman
Republican Denarii. Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 321-356.
1064. *Dulea, Olivian. Consideraţii privind locuirea în
Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII p. Chr. (III. Monede
şi descoperiri izolate) (Considerations regarding habitance in
Banat and Transylvania in the 7th

-8th

centuries AD (III. Coins
and individual discoveries). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p.
245-266.
1065. Găzdac, Cristian; Cociş, Sorin. Coins from Roman
sites and collections of Roman coins from Romania. Vol. 1:
Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Editor Cristian Găzdac, With
collaboration of Gică Băieştean, Felix Marcu, Ovidiu Ţentea,
Virginia Rădeanu, Radu Ardevan. Cluj-Napoca, Ed. Mega,
2004, 127 p.
1066. Găzdac, Cristian; Voişian, Valentin; Cociş, Sorin.
Coin finds from Roman Napoca - the excavation on Deleu st.
RB, 2003, 17, p. 77-96.
1067. Gramaticu, Steluţa; Oberländer-Târnoveanu,
Ernest
. Un depozit de monede autonome histriene descoperit
la Călan, jud. Hunedoara (A dump of Hystria-issued coins
discovered at Călan, Hunedoara county). C Num., 2003-2005,
9-11, p. 25-36.
1068. Gudea, Nicolae; Găzdac, Cristian. Monede cu
defecte de batere şi imitaţii de secol IV p. Chr. în tezaure din
Banat (Mint-flawed coins and 4th century copies in the hoards
from Banat). RB, 2004, 18, p. 123-137.
1069. Gudea, Nicolae; Găzdac, Cristian. Odd 4th century
coins in the hoards from Banat. EN, 2003, 13, p. 243-259.
1070. *Iacob, Mihaela. Aspecte privind activitatea
atelierului monetar callatian în epoca romană (The activity of
the callatian monetary workshop during the Roman times).
Peuce, 2004, 2, p. 213-283.
1071. Istrate-Purece, Silviu. Aspecte privind perioada de
final a prezenţei romane în Oltenia (Aspects regarding the
final period of Roman presence in Oltenia). Corviniana, 2005,
9, p. 99-103.
1072. *Marinoiu, Vasile. Un nou tezaur imperial descoperit
în castrul de la Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj (A new imperial
thesaurus discovered in the castrum of Bumbeşti Jiu, Gorj
county). Apulum, 2005, 42, p. 175-192.
1073. Mihăilescu-Bârliba, Virgil. Comerţ fără monedă şi
monedă fără comerţ în Dacia preromană (Coinless trade and
tradeless coins in pre-Roman Dacia). C Num., 2003-2005, 9-
11, p. 99-103.
1074. Mirea, Pavel; Pătraşcu, Ion. Alexandria. Repere

arheologice şi numismatice (Alexandria. Archaeological and
numismatics framework). Ploieşti, Ed. Musica Viva, 2006, 64
p.
1075. Munteanu, Claudiu. Descoperiri monetare din judeţul
Sibiu (Coins discovered in Sibiu county). SUCH, 2005, 2, p.
89-90.
1076. Negulici, Dorina. Catalogul monedelor antice de
argint intrate în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Braşov
în anul 1986 (The catalogue of the ancient silver coins in the
collection of the History Museum in Braşov, in 1986).
Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 43-128.
1077. Părpăuţă, Tiberiu. Câteva consideraţii privind
prezenţa monedei în Dacia nord-dunăreană (Some remarks
regarding the presence of coins in North-Danubian Dacia). C
Num.,
2003-2005, 9-11, p. 37-98.
1078. Pătraşcu, Ion; Stoica, Stan. Tezaurul de denari
romani republicani de la Plopi (com. Drăcşenei, jud.
Teleorman) (Hoard of republican Roman denars from Plopi
(village. Drăcşenei, Teleorman county). Argesis, 2004, 13, p.
51-58.
1079. Petean, Ioan; Arghir, Gheorghe. Materialele - o
problemă pentru denarii imperiali suberaţi (Materials - a
problem of false imperial denars). AMP, 2004, 26, p. 435-440.
1080. Preda, Constantin; Palincaş, Nona. A Tetradrachms
hoard from settlement "A" at Popeşti (District Giurgiu). Dacia,
2004-2005, 48-49, p. 77-98.
1081. Protase, Dumitru. Schimbul în natură şi pe bază de
monedă în economia Daciei postromane (Trade off and money
based trading in post-Roman Dacian economy). Tibiscum,
2005, 12, p. 295-301.
1082. *Purece, Silviu Istrate. A roman group of coins from
Vâlcea county museum. ATS, 2006, 5, p. 183-192.
1083. *Suciu, Viorica. Monede dacice din colecţia Muzeului
Municipal "Ion Raica" Sebeş (Dacian coins in the collection of
the "Ion Raica" City Museum of Sebeş). Apulum, 2005, 42, p.
167-174.
1084. Suciu, Viorica. Monede greceşti din colecţia Muzeului
municipal "Ion Raica" Sebeş (Greek coins from the collection
of the county Museum "Ion Raica" Sebeş). Apulum, 2004, 41,
p. 187-201.
1085. *Suciu, Viorica; Purece, Silviu I. Noi descoperiri
monetare din zona Munţilor Orăştiei (New monetary
discoveries in the area of the Orăştie Mountains). Apulum,
2006, 43, nr. 1, p. 373-392.
1086. *Şeptilici, Raoul-M. Câteva descoperiri monetare,
inedite sau mai puţin cunoscute (Some monetary discoveries,
some unique or less known). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p.
299-304.
1087. *Şeptilici, Raoul-M. ; Truican, Angel. Câteva
monede romane imperiale descoperite întâmplător pe raza
localităţii Berzovia (jud. Caraş-Severin) (Accidental discovery
of Roman imperial coins around the village of Berzovia
(Caraş-Severin county). AB, 2004-2005, 12-13, p. 231-236; În
lb. engleză, AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 271-276.
1088. Talmaţchi, Gabriel. Monede autonome greceşti şi

41

macedonene descoperite în aşezarea greco-autohtonă de la
Adâncata-Floriile (com. Aliman, jud. Constanţa) (Autonomous
Greek and Macedonian coins discovered in the native-Greek
settlement from Adâncata-Floriile (village Aliman, Constanţa
county). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 19-24.
1089. Talmaţchi, Gabriel. Monede callatiene din perioada
autonomiei descoperite în Dobrogea (Callatis coins dating
from the autonomy period discovered in Dobruja). C Num.,
2003-2005, 9-11, p. 9-11.
1090. Talmaţchi, Gabriel. Noi precizări privind

descoperirile monetare rezultate în urma săpăturilor
arheologice de la "parcul catedralei - Constanţa", din anii
1971-1974 (New explanations regarding monetary discoveries
revealed by the archaeological diggings in the cathedral park
of Constanţa, between 1971-1974). C Num., 2003-2005, 9-11,
p. 13-17.
1091. *Toma-Demian, Nicoleta. Repertoriul descoperirilor
monetare dintre anii 275-383 p. Chr. din jud. Timiş (The
repertory of monetary discoveries dated between 275-383 AD
in the Timiş county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 173-198.

c. MEDIEVALĂ, MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

1092. Bălănescu, Dana Antoaneta. Monede descoperite la
Opatiţa (oraş Deta, jud. Timiş) (Coins discovered at Opatiţa
(town of Deta, Timiş county). PB, 2005, 4, p. 145-147.
1093. Coza, Mihaela. Tezaurul monetar de la Vinerea
(secolele XIII-XVII) (Monetary treasure from Vinerea (13th-
17th century). Apulum, 2004, 41, p. 387-393.
1094. Dudău, Oltea. Cana Haupt. Un punct de vedere asupra
unei colecţii numismatice de la sfârşitul secolului XVII (Cana
Haupt. A point of view about a numismatic collection at the
end of the 17th

century). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 201-214.
1095. Gândilă, Andrei. Sixth-to-seventh century coin
circulation in Dobrudja. C Num., 2003-2005, 9-11, p. 109-166.
1096. *Hanhanu, Liliana Nicoleta. Monede din secolele
XVIII-XX descoperite în săpături arheologice pe teritoriul
oraşului Bucureşti (18th

-20th

century coins discovered in the
archaeological diggings on the territory of Bucharest). CAB,
2003, 6, p. 369-376.
1097. Ilie, Costel; Nicu, Mircea. Note privind tezaure
monetare descoperite în zona Tecuci (Notes regarding the
monetary hoard discovered in the Tecuci area). Danubius,
2004, 22, p. 169-174.
1098. Langu, Sorin. Aspecte ale circulaţiei monedei
maghiare în Ţara Românească (1300-1550) (The Aspects of
Hungarian currency trafic in Wallachia (1300-1550). AMM,
2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 58-61.
1099. Lungu, Sorin. Consideraţii asupra tezaurelor încheiate
în timpul domniei lui Ştefan cel Mare (Remarks regarding
treasures concluded under the reign of Stephen the Great).
Danubius, 2004, 22, p. 15-19.
1100. Lupu, Coman. Din istoricul numelor de monede în
limba română (From the history of coin names in Romanian).
Bucureşti, Ed. Universităţii, 2006, 130 p.
1101. Miclăuş, Vlad. Aspecte ale numismaticii româneşti.
Monedele din argint şi aur în perioada 1866-1947 (Aspects of
the Romanian numismatics. Silver and gold coins between
1866-1947). BCŞS, 2005, 11, p. 121-123.
1102. *** Monede medievale şi moderne descoperite în
Bucureşti şi împrejurimi (sec. XIV-XIX) (Monnaies
médiévales et modernes découvertes à Bucarest et ses environs
(XIV-XIX siècles). Bucureşti, Ed. Muzeului Municipiului
Bucureşti, 2005, 616 p.
1103. Munteanu, Claudiu. Monede antice, medievale şi
moderne intrate în colecţia numismatică a Muzeului
Brukenthal (Antique, Medieval and Modern Coins entered in
the Numismatic Collection of Brukenthal Museum).
Cumidava, 2004, 27, p. 282-287.
1104. *Mureşan, Angela. Colecţia de monede medievale
"prof. Alexandru Borza" ("Prof. Alexandru Borza" hoard of

medieval coins). PA, 2004, 4, p. 228-234.
1105. *Oargă, Ovidiu. Tezaurul monetar medieval de la
Şeuşa (jud. Alba) (Medieval monetary hoard from Şeuşa (Alba
county). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 131-140.
1106. Oberländer-Târnoveanu,

Ernest.

Emisiunile
monetare bătute pe teritoriul Moldovei în vremea lui Ştefan cel
Mare (1457-1504) - O analiză critică (Money issuing minted
in Moldavia under Stephen the Great (1457-1504) - A critical
analysis). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 299-388.
1107. Oberländer-Târnoveanu,

Ernest;

Custurea,

Gabriel. Deux trésors des XIIe

-XIIIe

siècles trouvés au nord

de la Dobroudja. C Num., 2003-2005, 9-11, p. 183-191.
1108. Pârvan, Katiuşa. Ducaţi munteni descoperiţi la
Mănăstirea Cocoş, judeţul Tulcea (Muntenia ducates
discovered at Cocoş Monastery, Tulcea county). C Num.,
2003-2005, 9-11, p. 215-223.
1109. *Pârvan, Katiuşa. "Falsuri Dabija" descoperite în
Bucureşti ("Dabija forgeries" discovered in Bucharest). CAB,
2003, 6, p. 335-360.
1110. Pârvan, Katiuşa. Un mic tezaur de secol XVII
descoperit la Vaslui (A small treasure of the 17th

c. discovered

in Vaslui). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 185-195.
1111. Pârvan, Katiuşa; Constantinescu, Bogdan. Tezaurul
de groşi moldoveneşti din secolul al XIV-lea descoperit la
Mărmureni, com. Oniceni, jud. Neamţ (The hoard of 14th
century Moldavian coins discovered at Mărmureni, village.
Oniceni, Neamţ county). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 225-
286.
1112. Predoi, Veronica; Rădulescu, Maria. Tezaurul
monetar de la Ciuperceni-Teleorman (a doua jum. a sec.
XVIII) (Monetary thesaurus from Ciuperceni-Teleorman (the
second half of the 18th century). Oltenia, 2004, 15, p. 59-60.
1113. Predoi, Veronica; Rădulescu, Maria. Tezaurul
monetar de la Segarcea Vale - jud. Teleorman (sec. XVIII-
XIX) (Monetary thesaurus from Segarcea Vale - Teleorman
county (18th-19th century). Oltenia, 2004, 15, p. 61-62.
1114. Rădulescu, Toma; Predoi, Veronica. Tezaurul
monetar de la Drăgăneşti-Vlaşca (sec. XV-XVII) (Money
hoard from Drăgăneşti-Vlaşca (15th-17th century). Oltenia,
2004, 15, p. 47-53.
1115. Rădulescu, Toma; Predoi, Veronica. Tezaurul
monetar de la Frăsinet-Teleorman (sec. XVII-XVIII) (Money
hoard from Frăsinet-Teleorman (17th-18th century). Oltenia,
2004, 15, p. 54-58.
1116. *Stancu, Paraschiva; Trohani, George. Tezaurul de
monede turceşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea de
la Străuleşti-Bucureşti (Turkish coin hoard from the first half
of the 19th

century in Străuleşti-Bucharest). CAB, 2003, 6, p.

42

361-367.
1117. *Stîngă, Ion. Contribuţii privind cunoaşterea
circulaţiei monedei moldoveneşti la Cetatea Severinului în a
doua jumătate a secolului al XIV-lea şi prima jumătate a
secolului al XV-lea (Contributions regarding the
understanding of Moldavian coin circulation at Cetatea
Severinului in the second half of the 14th

century and the first

half of the 15th

century). Drobeta, 2004, 14, p. 88-94.
1118. Sustek, Zbysek. Documentaţia grafică a pregătirii
biletelor de tezaur şi a bancnotelor pentru reforma monetară
din România în anul 1952 (Graphic documentation for
preparing bonds and banknotes for the monetary reform in
Romania in 1952). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 473-513.
1119. Ungureanu, Dragoş. Monedele aflate în circulaţie în
Ţara Românească în prima jumătate a secolului al XVIII-lea -
putere de achiziţie şi cursuri de schimb (Circulating coins in
Wallachia in the first half of the 18th

century - acquisition
capacity and exchange rates). C Num., 2003-2005, 9-11, p.
455-468.
1120. *Velter, Ana-Maria. Probleme mai vechi şi mai noi
de numismatică medievală românească. Completări la Corpus
Nummorum Valahorum (Old and new problems of Romanian

medieval numismatics. Additions to Corpus Nummorum
Valahorum). CAB, 2003, 6, p. 329-333.
1121. Velter, Ana-Maria; Custurea, Gabriel. Un tezaur
monetar descoperit în zona oraşului Galaţi (A monetary hoard
discovered in the area of Galaţi). C Num., 2003-2005, 9-11, p.
439-454.
1122. Velter, Ana-Maria; Ştirbu, Constanţa. La
circulation des monnaies d'argent à haute valeur émises par la
couronne espagnole sur le territoire des Principautés Roumains
aux XVI-e et XVII-e siècles. RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 95-
120.
1123. Velter, Ana-Maria; Ştirbu, Constanţa. Tezaurul de
la Dridu-Snagov, jud. Ialomiţa şi unele aspecte ale circulaţiei
monetare în Ţara Românească în secolul al XVII-lea (The
hoard of Dridu-Snagov, Ialomiţa county, and some aspects of
monetary circulation in 17th century Wallachia). C Num.,
2003-2005, 9-11, p. 413-437.
1124. Vîlcu, Aurel; Stancu, Paraschiva. Tezaurul de
monede otomane din secolul al XVIII-lea de la Tamaşi, jud.
Ilfov (The hoard of 18th century Ottoman coins from Tamaşi,
Ilfov county). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 469-472.

7. MEDALISTICĂ, INSIGNOGRAFIE ŞI CARTOFILIE

1125. Avramescu, Valeriu. Începuturile activităţii filatelice
brăilene (Beginnings of Brăila philatelic activity). ABr., 2004,
5, nr. 5, p. 43-48.
1126. Bahrin, Dorel. Sistemul decoraţiilor militare 2000
(The system 2000 of military medals). Cuvânt înainte de Dan
Berindei. Bucureşti, Ed. Economică, 2005, 302 p.
1127. Cojocaru, Florentina; Maschio, Romeo. Mărturii
despre azilul "Elena Doamna" în colecţiile Muzeului Judeţean
Argeş (Evidence about the "Elena Doamna" asylum in the
collections of Argeş County Museum). Argesis, 2004, 13, p.
565-573.
1128. *** Colanul ordinului "Carol I" (The neckless of order
"Charles I"). Bucureşti, Ed. Muzeul Militar Naţional, 2005, 16
p.
1129. Cosmin, Marin. Jubileul "Episcopia Râmnicului - 500
de ani", în colecţii cartofile vâlcene ("The bishopric of Râmnic
- 500 years" jubilee in the Vâlcea postcards collection). CCV,
2003, 1, nr. 1, p. 13.
1130. Cozma, Aurelia; Daneş, Mariana. Medalionul unui
colecţionar sibian - Carl Engber (The Medallion of an
Antiquary in Sibiu - Carl Engber). Cumidava, 2004, 27, p.
232-234.
1131. Dogaru, Ioan. Ştefan cel Mare şi Sfânt în medalistica
românească (1871-2004) (Stephen the Great and Saint in the
Romanian medals). Alexandria, Ed. Cartea Ortodoxă, 2004,
128 p.
1132. Dragomir, Silviu N. Istoria cartofiliei româneşti. Ed. a
III-a (The history of the Romanian bibliophily). Bucureşti, s.
n., 2004, 334 p.
1133. Dragomir, Silviu N. Istoria filateliei româneşti. Vol I,
IV (The history of the Romanian philately). Bucureşti, s. n.,
2003, 331, 221 p.
1134. *Hancu, Ana. Medalii de botez şi de căsătorie în
colecţiile Muzeului de Istorie Târgu-Mureş (Baptism and
marriage medals in the collections of the History Museum of

Târgu-Mureş). Marisia, 2003, 27, p. 459-474.
1135. Iordache, Luminiţa; Constantin, Cristina. Decoraţii
străine din patrimoniul Muzeului Militar Naţional (Foreign
medals at the National Military Museum). Bucureşti, Ed. Total
Publishing, 2005, 80 p.
1136. *Mălinaş, C. Medalia ca document de bibliotecă
(Medals as library documents). Crisia, 2006, 34, p. 195-236.
1137. Mitulescu, Nicolae. Documente bârlădene fixate în
metal (evenimente, fapte, oameni). O istorie a medalisticii
bârlădene (Documents from Bârlad, in metal (events, facts,
people). A history of the medals from Bârlad). Bârlad, Ed.
Sfera, 2005, 186 p.
1138. *Mureşan, Angela. Noi ordine şi medalii intrate în
colecţia muzeului albaiulian (New orders and medals in the
collection of Alba Iulia museum). Apulum, 2005, 42, p. 459-
462.
1139. Pârvan, Katiuşa. Medalii dedicate regelui Suediei
Carol al XII-lea păstrate la Muzeul Naţional de Istorie a
României (Medals dedicated to Charles XII king of Sweden
kept at the National Museum of the Romanian History). C
Num.,
2003-2005, 9-11, p. 585-614.
1140. Popescu Călăraşi, Marius. Documente "în metal" ale
Marinei Regale Române, insignele pentru echipajele navelor
Marinei Regale Române (Documents "in metal" of Romanian
Royal Navy, badges for the crew of Romanian Royal Navy
ships). Tibiscum, 2005, 12, p. 325-33.
1141. Popescu, Iulian N. Jubileul "Episcopia Râmnicului -
500 de ani", în colecţii cartofile vâlcene ("The bishopric of
Râmnic - 500 years" jubilee, Vâlcea map collections). CCV,
2003, 1, nr. 2, p. 31, 34.
1142. Rus, Dorin-Ioan. Steme şi însemne de breaslă aflate
în biserica evanghelică Sf. Margaretha din Mediaş (Arms and
trade signs in the Evangelic Church Saint Margarete in
Mediaş). Cumidava, 2001-2002, 25, p. 312-320.
1143. Ştefănescu, Codrin; Dragomir Silviu N. Din

43

cartofilia românească (1897-1947). Vol. I (From the Romanian
cartophily (1897-1947). Vol. I). Bucureşti, Ed. Arvin Press,
2006, 244 p.
1144. *Toma-Demian, Nicoleta. Medalia aniversării lui
Ormós Zsigmond la 70 de ani (20 februarie 1883) (The
anniversary medal of Ormós Zsigmond at the 70th

birthday

(February 20, 1883). AB, 2004-2005, 12-13, p. 379-392.
1145. *** Un nou chip al voievodului Ştefan cel Mare şi

Sfânt în medalistica românească (A new image of voivod
Stephen the Great and the Holy on Romanian medals).
Tibiscum, 2005, 12, p. 303-312.
1146. Zbarcea, Gheorghe. Bancheri în economia
românească din sec. XIX-XX, oglindită în arta medalistică
(Bankers in the 19th

-20th

century Romanian economy reflected
in art medals). Tibiscum, 2005, 12, p. 319-324.

8. SIGILOGRAFIE

1147. Cincu, Monica. Simboluri în emblemele sigiliilor
săteşti transilvănene la mijlocul secolului al XIX-lea (Symbols
in the rural Transylvanian seals at the middle of the 19th

c.).

RA, 2006, 70, nr. 3, p. 140-146.
1148. *Dan, Iulia Ramona. Tiparul sigilar al tribunului
Mihail Andreica (1827-1902) (Seal mould of tribune Mihail
Andreica (1827-1902). PA, 2004, 4, p. 310-311.
1149. Ghiţulescu, Emil. Toate drumurile duc la... Kabul.
Însemnări diplomatice (All the roads go to... Kabul.
Diplomatic notes). Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2006, 256 p.
1150. Iftimi, Sorin. Emblemele sigiliilor săteşti ca izvor
pentru elaborarea stemelor comunale (The emblems of village
seals as source for the arms of communes). AMEM, 2003, 3, p.
177-202.
1151. Ivănuş, Dan. Sigilii de meşteri breslaşi din colecţia
Muzeului de Istorie din Sibiu (Seals of craftsmen in the
collection of The History Museum in Sibiu). BAM, 2006, 1, nr.
1, p. 197-200.
1152. Ivănuş, Dan. Sigiliul Bisericii Sf. Nicolae din Braşov
(The seal of Saint Nicholas Church in Braşov). Cumidava,
2005, 28, p. 92-93.
1153. Ivănuş, Dan. Sigiliul comitelui Maramureşului
Francisc Redey (The seal of county lord Francisc Redey of
Maramureş). Corviniana, 2005, 9, p. 211-213.
1154. Mălinaş, Constantin. Sfragistica de biblioteci
(Library sfragistics). Oradea, Ed. Asociaţia română pentru Ex-
Libris, 2006, 118 p.
1155. Mircea, Gabriela; Mircea, Ioan. Consideraţii asupra
sigiliilor protopopiatului greco-catolic albaiulian (Remarks
about the seals of Alba Iulia Greek-Orthodox archpriestship).
Apulum, 2004, 41, p. 521-528.
1156. Mureşan, Augustin. Despre aşa-zisul sigiliu al lui
Horea (About the so-called Horea's seal). SIAr, 2005, 1, p. 62-
65.

1157. *Mureşan, Augustin. Două sigilii ale breslei
croitorilor de sumane din Timişoara (Two seals of the thick
long coat tailors guild from Timişoara). AB, 2006, 14-15, nr. 2,
p. 183-188.
1158. Mureşan, Augustin; Popovici, Ioan. Un tipar sigilar
al bisericii din comuna Almaş, judeţul Arad (A seal pattern of
the church from Almaş locality, county of Arad). SSC, 2006,
2, nr. 3-4, p. 160-161.
1159. Opaschi, Cătălina. Sigilii ale familiei Văcărescu -
întâmplări din societatea munteană la sfârşitul veacului al
XVIII-lea (Seals of the Văcărescu family - events in the
wallachian society at the end of the 18th

century). C Num.,

2003-2005, 9-11, p. 537-545.
1160. Opaschi, Cătălina; Ioniţă, Mioara. Un sigiliu şi un
destin - Alexandru Suţu Voievod (A seal and a destiny -
Voievod Alexandru Suţu). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 555-
578.
1161. Puşcaş, Vasile. "Sticks and Carrots". Regrating the
Most-Favored-Nation Status for Romania (US Congres, 1990-
1996). Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2006, 606 p.
1162. *Râpă-Buicliu, Dan. Miscellanea historica.
Documenta et sphragistica. Danubius, 2005, 23, p. 167-198.
1163. Rus, Dorin-Ioan. Sigilii de breaslă în arhivele
braşovene (Corporation seals in archives of Braşov). SUCH,
2004, 1, p. 155-162.
1164. Szemkovics, Laurenţiu Ştefan; Dogaru, Maria.
Tezaur sfragistic românesc. Vol. I: Sigiliile emise la cancelaria
domnească a Ţării Româneşti (1390-1856). Vol. II: Sigiliile
emise de cancelaria domnească a Moldovei (1387-1856)
(Romanian sfragistics thesaurus. Vol. 1: Seals of the preincely
chancellor's office of Wallachia (1390-1856). Vol. 2: Seals of
the princely chancellor's office of Moldovia (1387-1856).
Bucureşti, Ed. Ars Docendi, 2006, 202, 122 p.

9. HERALDICĂ

1165. *Chiriac, Costel. The first Byzantine seal (6-th-7-th)
found at Ibida (Slava Rusă, Tulcea county). EBPB, 2006, 5, p.
207-210.
1166. *Dan, Dorin Ovidiu. Stemă şi sigiliu. Contribuţii
heraldice la istoria Sebeşului (Blazon and seal. Blazonry
contributions to the history of Sebeş). PA, 2004, 4, p. 235-248.
1167. *Diaconu, Ana-Felicia. New information regarding
Romania's Coat of Arms project drown up by P. V. Năsturel.
RA, 2006, 71, nr. 4, p. 143-152.
1168. *Dinică, Anca. Stema României (Romania's coat of
arms). Dac, 2004, nr. 18, p. 27-28.

1169. Dumitran, Ana. Completări la istoricul stemei
Transilvaniei, pe marginea unui sigiliu aplicat la 31 mai 1595
(About the history of the arms of Transylvania in connection
with a seal from May 31, 1595). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p.
271-282.
1170. Gorovei, Ştefan S. Stemele lui Ştefan cel Mare de la
Cetatea Albă (Stephen the Great's blazonry of Cetatea Albă).
SMIM, 2005, 23, p. 215-226.
1171. *Gorovei, Ştefan S. ; Székely, Maria Magdalena.
Les emblèmes impériaux de la princesse Marie Assanine
Paléologuine. EBPB, 2006, 5, p. 49-87.

44

1172. Iftimi, Sorin. Stemele heraldice de la Casa "Pogor"
(The heraldic arms from the House "Pogor"). DL, 2005, 16, nr.
4, p. 3-5.
1173. Ittu, Constantin. Crinii heraldici din stema lui Ştefan
cel Mare (Heraldic lilies on the arms of Stephen the Great).
Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 20-23.
1174. Ittu, Constantin. Crinii heraldici din stema lui Ştefan
cel Mare Voievod şi Domn (The heraldic lilies on the arms of
Stephen the Great). RT, 2004, 14, nr. 3, p. 49-54; Transilvania,
2004, 33, nr. 11, p. 20-23.
1175. *Lazăr, Ioachim. Câteva date privind cel mai vechi
tricolor românesc din Zarand (1869) (Data about the oldest
Romanian flag from Zarand (1869). ŢB, 2006, 5, nr. 5, p. 5-10.
1176. Mureşan, Augustin. Stemele judeţelor Olteniei
reprezentate pe tiparul sigilar din 1824 al lui Dimitrie Ralet,
caimacam al Craiovei (The arms of the countries of Oltenia as
represented by the printing seal from 1824, of Dimitrie Ralet,
Caimacan of Craiova). SUVG, 2004, 14, p. 102-105.

1177. Mureşan, Augustin; Mureşan, Olivian. Stemele
judeţelor Olteniei de pe sigiliul lui Alexandru Scarlat Ghica,
caimacam al Craiovei (Oltenia's countyemblems on the seal of
Alexandru Scarlat Ghica, caimacam of Craiova). AIICN, 2005,
44, p. 45-49.
1178. Nistor, Ioan Silviu. Stema României. Istoria unui
simbol. Studiu critic (The arms of Romania. History of a
symbol. A critical study). Cluj-Napoca, Studia, 2003, 350 p.
1179. Rezachevici, Constantin. L'Écu a "trois tetes de
Maures". Déchiffrement d'une légende de l'héraldique
roumaine. Balcania, 2004, nr. 1, p. 31-45.
1180. Rotaru, George. Însemnele României şi Naţiunilor
Europei (The signs of Romania and of the United Nations).
Râmnicu Vâlcea, Ed. Rottarymond, 2004, 96 p.
1181. Tiron, Tudor-Radu. Despre dreptul la stemă în
Transilvania secolului XVII (About the right to an emblem in
17th

century Transylvania). SMIM, 2006, 24, p. 217-238.

10. VEXILOLOGIE

1182. Rus, Dorin-Ioan. Zunftfahnen aus Agnetheln/Agnita

(Kreis Hermannstadt/Sibiu). Forschungen, 2006, 49, p. 33-45.

11. GENEALOGIE

1183. Apan, Adrian. Contribuţii documnetare privind
succesiunea unor familii nobiliare pe domeniile Diosig-
Săcuieni (Documents concerning the succession of some noble
families on the estates of Diosig-Săcuieni). RBI, 2005, 3, nr. 4,
p. 5-10.
1184. Bejinariu, Petru. Familia Isopescu în mişcarea
naţională din Bucovina (The Isopescu family in the national
movement in Bukovina). Cuvânt înainte de Dimitrie
Vatamaniuc. Rădăuţi, Ed. Septentrion, 2004, 264 p.
1185. Boldea, Ligia. Date asupra unei familii de juzi români
bănăţeni ai secolului al XVI-lea (Data regarding a family of
Romanian nobles from Banat in the 16th

century). PB, 2005, 4,

p. 193-200.
1186. Boldea, Ligia. Imagini ale vieţii educaţionale în
Caransebeşul medieval (sfârşitul secolului al XV-lea) (Images
of the educational life in the medieval Caransebeş (end of the
15th century). Tibiscum, 2005, 12, p. 387-398.
1187. Botoş, Ion M. Un neam nobil din dreapta Tisei (A
noble family from the right bank of Tisa). AMMar, 2005, nr. 3,
p. 301-312.
1188. Bulboacă, Sorin. Nobilimea de origine românească
din Banatul Lugojului şi Caransebeşului în secolele XVI-
XVII. Studii de caz: familiile Bekes, Iojica, Vaida şi Măcicaşi
(The Romanian nobility from Banat in Lugoj Land,
Caransebeş, during the 16th

-17th

centuries. Case studies: the
Bekes, Iojica, Vaida and Măcicaş families). AIICN, 2004, 43,
p. 57-67.
1189. Ciubotaru, Grigore Neculai. Documente privitoare la
familia moldovenească Condrea (Documents about the
Moldavian family Condrea). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p.
260-263.
1190. Cojocariu, Elena. Permanenţe bucovinene ale luptei
pentru unitate naţională (The fight for national unity in
Bukovina). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 327-332.

1191. Cristocea, Spiridon. Din trecutul marii boierimi
muscelene în secolul al XVII-lea. Marele ban Mareş Băjescu
(From the past of the great boyars from Muscel in the 18th
century. The great boyar Mareş Băjescu). Brăila, Ed. Istros,
2005, 153 p.
1192. *Dumitran, Ana. Completări genealogice în lumina
unei noi surse documentare (31 mai 1595) (Genealogic
additions in the light of a new documentary source May 31,
1595). Apulum, 2005, 42, p. 279-284.
1193. Filipaşcu, Alexandru. Enciclopedia familiilor nobile
maramureşene de origine română (Encyclopaedia of the
Romanian noble families from Maramureş). Ediţie ingrijită de
Ion Piso, Livia Piso. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2006, 288 p.
1194. Florescu, Aurelia. Familia Savopol (The Savopols').
Oltenia, 2004, 15, p. 70-71.
1195. Gorovei, Ştefan S. Maria Despina, doamna lui Radu
cel Frumos (Despina, the wife of Radu cel Frumos). AP,
2006, 2, nr. 1-2, p. 145-152.
1196. Grigorescu, Dinu. Album de familie, incursiuni
genealogice (Family album, genealogical incursion). Ploieşti,
Ed. Editart, 2004, 128 p.
1197. Hossu, Valer. "Nobilii de învăţătură" ai Chioarului în
şcolile şi ierarhia Blajului ("The noble scholars" of Chioar in
the schools and hierarchy of Blaj). Studia t. cat., 2005, nr. 1, p.
131-136.
1198. Hossu, Valer. Sacerdoţiul în antecedentele
genealogice ale episcopilor Vasile şi Iuliu Hossu (Vocation in
the genealogy of bishops Vasile and Iuliu Hossu). Studia t.
cat.,
2004, nr. 3, p. 117-119.
1199. Iliescu, Constantin. Conacul Goleştilor, leagănul
boierimii progresiste (The Manor of the Golescu family, the
place of the progressist nobles). Historia, 2005, 2, nr. 41, p.
60-64.
1200. Kovács, András W. A cegei Wass család története

45

(16-20. század (The history of the Wass de Czege family in the
16th-20th century). EM, 2004, 66, nr. 3-4, p. 1-56.
1201. *** Kronológia Székely Mózes életrajzához (The
chronology of Székely Mózes biography). Szerkesztette
Mohály János. Csikszereda, s. n., 2004, 80 p.
1202. Marosi, Ildikó. Örökbe hagyott beszélgetés gróf
Teleki Mihályal (Dialogue left as a will with Count Teleki
Mihály). Marosvásárhely; Budapest, Pallas-Akadémiai Kiadó;
Argumentum Kiadó, 2004, 160 p.
1203. Maxim, Mihai. Conu' Puiu ultimul din marele neam
Stoici (Mr. Puiu, the last of the great Stoici family). Historia,
2005, 2, nr. 41, p. 69-74.
1204. Micle, Veniamin. Genealogia familiei Micle
(Genealogy of the Micle family). Bistriţa, [s. n. ], 2006, 330 p.
1205. *Mitu, Narcisa. Otetelişeanu Family Tree. AO, 2006,
20, p. 41-50.
1206. Murádin, László. Erdélyi magyar családnevek
(Hungarian family names from Transylvania). Nagyvárad,
Europrint Kiadó, 2005, 190 p.
1207. Opproiu, Mihai. Brăneşti, documente inedite ale
familiei Bălăşescu (Brăneşti, new documents of Bălăşescu
family). Târgovişte, Ed. Transversal, 2004, 144 p.
1208. Pag, Teodor A. Zarandul, ţară de voievozi, cnezi şi
nobili români (Zarandul, the country of Romanian voivodes,
princes and nobles). Prefaţă de Nicolae Edroiu. Cluj-Napoca,
Ed. Napoca Star, 2005, 327 p.
1209. Radu, Măriuca. Destinul unei familii româneşti din
Braşov Eremias-Savu (The destiny of a Romanian family from
Braşov, Eremias-Savu). Cumidava, 98-2000, nr. 22-24, p. 129-

140.
1210. Rădulescu, Mihai Sorin. Cu gândul la lumea de
altădată (Thinking about the past world). Bucureşti, Ed.
Albatros, 2005, 366 p.
1211. Rădulescu, Mihai Sorin. Din nobilimea basarabeană -
familia Leonard (Nobility from Bessarabia - the Leonard
family). Historia, 2006, 6, nr. 60, p. 40-43.
1212. Rădulescu, Mihai Sorin. Dinastia Hagi-Tudorachi
(The Hagi-Tudorachi dynasty). MI, 2005, 39, nr. 2, p. 29-32.
1213. Rădulescu, Mihai Sorin. Familia Lecca din Moldova
şi avatarurile ei peste timp (The Lecca family from Moldavia
and its torments in time). Historia, 2006, 6, nr. 59, p. 33-36.
1214. Rădulescu, Mihai Sorin. Kretzulescu, o familie
românească în elita Europei (Kretzulescu, a Romanian family
in the elite of Europe). Historia, 2006, 6, nr. 56, p. 3-6.
1215. Rădulescu, Mihai Sorin. Trei cărţi de vizită (Three
visiting cards). RL, 2006, 39, nr. 13, p. 7.
1216. Sturdza, Mihai Dim. Familiile boiereşti din Moldova
şi Ţara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi
biografică. Vol. I. Abaza - Bogdan (The boyar families in
Moldavia and Wallachia. A historical, genealogical and
biographical encyclopaedia). Bucureşti, Ed. Simetria, 2004,
670 p.
1217. Ungureanu, Ioan. Un neam de boieri numit Hermeziu
(A boyar family called Hermeziu). Carpica, 2005, 34, p. 225-
258.
1218. Vatamaniuc, D. Descendenţi ai familiilor Flondor şi
Hurmuzachi (Descendants of the Flondor and Hurmuzachi
families). ANB, 2003, 10, nr. 1, p. 245-246.

12. DEMOGRAFIE ŞI STATISTICĂ ISTORICĂ

1219. Bertici, Andrea. Evoluţia populaţiei din Plasa Carei,
între anii 1880-1941, din punct de vedere al recensămintelor.
Aspecte etno-confesionale şi economico-sociale (The
evolution of the population from Plasa Carei between 1880-
1941, from the point of view of the census. Ethno-confessional
and economic-social aspects). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-
21, nr. 2, p. 217-232.
1220. Bolovan, Ioan. Politică şi demografie în România în
timpul regimului ceauşist (Politics and demography in
Romania during the communist regime). Tribuna, 2004, 3, nr.
49, p. 15-16.
1221. Bolovan, Paula Sorina; Bolovan, Ioan. Mutaţii
demografice în Transilvania în timpul primului război mondial
(Demographic mutations in Transylvania during World War I).
SMI Mod, 2005, 18, p. 61-70.
1222. *** Catagrafia oraşului Ploieşti de la 1838 (The census
of the town Ploieşti from 1838). Ploieşti, Ed. Mileniul III,
2006, 238 p.
1223. Ciubotaru, Mircea. O problemă de demografie
istorică de la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare (A question
of historical demography at the end of Stephen the Great's
reign). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 69-77.
1224. *Cristian, Crişan. Conscripţia urbarială din anul 1785
a localităţii Ideciu de Jos, jud. Mureş (Urbarial conscription
from 1785 of Ideciu de Jos, Mureş county). Marisia, 2003, 27,
p. 149-165.
1225. Dina, Tudor. Aspecte privind starea civilă a populaţiei
fostei comune Piscani, judeţul Argeş în perioada 1832-1894

(Aspects regarding the civil status of the population of former
village of Pescani, Argeş county during 1832-1894). Argesis,
2005, 14, p. 499-507.
1226. Dumănescu, Luminiţa. Transilvania copiilor.
Dimensiunea demografică a copilăriei la românii ardeleni
(1857-1910) (Children's Transylvania. Demographic aspects
of childhood of Transylvanian Romanians (1857-1910).
Prefaţă de Sorin Mitu. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006, 300
p.
1227. Dumitrescu, Ionel Claudiu. Impactul calamităţilor
naturale asupra populaţiei rurale a judeţului Argeş (The impact
of natural disasters on the rural population of Argeş county).
Argesis, 2004, 13, p. 423-429.
1228. *** Evoluţia principalilor indicatori demografici în
România în perioada 1990-2004 (The evolution of the main
demographic marks in Romania, between 1990-2004).
Bucureşti, [s. n. ], 2005, 41 p.
1229. Gavrilă, Irina. Baze de date istorice. Marea
proprietate funciară potrivit matricolelor nominale ale
locuitorilor împroprietăriţi prin legea rurală din 1864
(Historical databases. The big land property, according to the
number of inhabitants put in possession of land in 1864).
Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2005, 150 p.
1230. Gârceag, Nicolae; Alexandrescu, Vladimir. Pagini
din istoria statisticii româneşti (Glimpses of the Romanian
statistics history). RRS, 2004, nr. 2, p. 5-22.
1231. Gheorghe, Viorel. Populaţia Buzăului până la primul
război mondial (The population of Buzău up to World War I).

46

HU, 2003, 11, nr. 1-2, p. 133-139.
1232. Ghiţulescu

Vintilă,

Constanţa.

Stratégies
matrimoniales et pratiques sociales dans la Valachie au XVIII-
e siècle. RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 125-143.
1233. Haţegan, Ioan. Habitat şi populaţie în Banat (secolele
XI-XX) (Habitat and population in Banat (11th-20th century).
Ediţie de Octavian Dogariu. Timişoara, Ed. Mirton, 2003, 236
p.
1234. Lazăr, Dorina. Tabele de mortalitate prospective
pentru populaţia vârstnică din România (Prospective mortality
tables fo elderly population in Romania). Studia oe., 2004, 49,
nr. 1, p. 83-90.
1235. Lăzărescu, Luminiţa. Consideraţii generale asupra
caracteristicilor populaţiei municipiului Rădăuţi (General
considerations about the characteristics of the population from
the town Rădăuţi). ANB, 2004, 11, nr. 2, p. 393-408.
1236. Le Clerc, Antoine François. Memoriu topografic şi
statistic asupra Basarabiei, Valahiei şi Moldovei, provincii ale
Turciei din Europa (Topographic and statistic statement on
Bessarabia, Wallachia and Moldavia, provinces of Turkey in
Europe). Ediţie de Ioan Aurel Pop, Sorin Şipoş. Cluj-Napoca,
Centrul de Studii Transilvane, 2004, 142 p.
1237. *** Mişcarea naturală a populaţiei între 1901-1910.
Transilvania. Vol. I-II (The natural movement of the
population between 1901-1910. Transylvania. Vol. I-II).
Coordonatori: Traian Rotariu, Maria Semeniuc, Elemér Mezei.
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, 597, 299 p.
1238. Miţă, A. Modificări în structura etnică a populaţiei
depresiunii Braşovului în ultimul secol şi jumătate (The
changes in the Ethnical Structure of the Population of Braşov
Depression in the past Century and a Half). Studia ge., 2006,
51, nr. 1, p. 47-62.
1239. Munteanu, Ioan. Banatul istoric. 1867-1918. Vol. I. :
Aşezările. Populaţia (Historical Banat. 1867-1918. Vol. I. :
The settlements. The population). Timişoara, Ed. Excelsior
Art, 2006, 428 p.
1240. Munteanu, Ioan. Populaţia Banatului istoric la
începutul secolului al XX-lea. Structuri sociale şi profesionale
(Population of the historical Banat at the beginnig of the 20th
century. Social and professional structures). PB, 2005, 4, p.
233-265.
1241. Mureşan, Florin Valeriu. Calamităţi naturale şi
variaţii climaterice în prima jumătate a secolului al XVIII-lea -
impactul acestora asupra habitatelor umane din districtul
românesc al Bistriţei (Natural Calamities and Climate
Variations during the First Half of the 18th Century. Their
Impact on the Human Habitats in the Romanian District of
Bistriţa). AIICN, 2004, 43, p. 113-129.
1242. Muşat, Mariana. Populaţia oraşelor şi târgurilor
moldoveneşti de la jumătatea secolului al XVII-lea la
jumătatea secolului al XVIII-lea (The population of the towns
and market towns in Moldavia since the middle of the 17th
century till the middle of the 18th

century). Bacău, Vasile

Pârvan, 2004, 89 p.
1243. Niedermaier, Paul. Evoluţia populaţiei medievale în
Transilvania (The evolution of the medieval population in
Transylvania). MSŞIA, 2006, 31, p. 107-188.
1244. Olaru, Marian. Consideraţii preliminare despre
demografie şi geopolitică pe teritoriul Bucovinei (1930-1992)
(Preliminaries on demography and geopolitics on the territory
of Bukovina (1930-1992). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 547-553.
1245. Pădurean, Corneliu. Aradul în perioada interbelică.

Contribuţii demografice (Arad during the interwar period.
Demographic contributions). Arad, Ed. Universităţii "Aurel
Vlaicu", 2004, 111 p.
1246. *Pădurean, Corneliu. Unele observaţii privind
natalitatea şi mortalitatea din oraşul Oradea în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea (A few observations regarding the
birthrate and deathrate in Oradea city in the second half of the
19th century

). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 117-128.
1247. Pop, Gr. P. Două sate din judeţul Cluj - Mănăstireni
şi Mănăşturu Românesc - evoluţie geodemografică în perioada
1850-2002 (Two villages from Cluj county, Mănăstireni and
Mănăşturu Românesc and their geodemographic evolution
during the period 1850-2002). Studia ge., 2006, 51, nr. 2, p.
93-110.
1248. Pop, Gr. P. România. Aspecte ale migraţiei externe în
perioada 1980-2001 (Romania. Aspects of the external
migration within the period 1980-2001). Studia ge., 2004, 49,
nr. 2, p. 73-80.
1249. *** Populaţia României. Trecut, prezent, viitor (The
population of Romania. Past, present, future). Coordonatori:
Traian Rotariu, Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan. Cluj-
Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, 587 p.
1250. Rădvan, Laurenţiu. Cu privire la patriciatul şi
"săracii" din oraşul medieval din Ţara Românească (secolele
XIV-XVI) (About the patriciate and the "poor" from medieval
city in Wallachia (14th

- 16th

century). HU, 2003, 11, nr. 1-2, p.

49-71.
1251. *** Recensământul din 1850. Transilvania. Ed. a II-a
(The census from 1850. Transylvania). Coordonator Traian
Rotariu, Editori Maria Semeniuc, Elemér Mezei. Cluj-Napoca,
Presa Universitară Clujeană, 2004, 560 p.
1252. Roman, Ileana. Populaţie şi societate. Teorii,
concepte, atitudini (Population and society. Theories,
concepts, attitudes). Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 2005, 168
p.
1253. Roşca, Ion. Învăţământul statistic în cei 145 de ani de
statistică oficială în România (Statistics during 145 years of
official statistics in Romania). RRS, 2004, nr. 3, p. 29-32.
1254. Rus, Dana-Maria. Populaţia satului Budeşti (judeţul
Bistriţa-Năsăud) în lumina conscripţiei iosefine realizate între
anii 1784-1787 (The population of the village Budeşti
(Bistriţa-Năsăud county) in Joseph's conscription between
1784-1787). A Som., 2005, 4, p. 399-412.
1255. *Străjan, Ioan. Date statistice referitoare la evoluţia
demografică din Basarabia (1817-1897; 1940-1989) (Statistics
of the demographic evolution from Bessarabia (1817-1897;
1940-1989). Dac, 2002, nr. 9, p. 11-12.
1256. Ştefănescu, Daniela. Aportul lui Leonida Colescu la
recensămintele populaţiei din România (Tribute to our
forerunners: Leonida Colescu's contribution to the Romanian
population censuses). RRS, 2004, nr. 2, p. 23-26.
1257. *** Székelyföld számokban (Statistics of the Szeklers'
Land). Összeállította Bíró A. Zoltán, Zsigmond Csilla.
Csíkszereda, Alutus Kiadó, 2005, 195 p.
1258. *** Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de
demografie istorică. Omagiu profesorului Liviu Maior
(Transylvania of the 19th

-20th

centuries. Studies of historical
demography. Homage to prof. Liviu Maior). Coordonatori:
Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean. Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, 413 p.
1259. Ţarcă, Mihai. Populaţia României la începutul
Mileniului III (The population of Romania at the beginning of

47

the 3rd

millenium). RRS, 2004, nr. 4, p. 66-80.
1260. Ungureanu, Constantin. Populaţia Bucovinei în
perioada stăpânirii austriece (1774-1918) (Population of
Bucowina under Austrian rule (1774-1918). G Buc., 2003, 10,
nr. 3-4, p. 7-21.
1261. Ungureanu, Constantin. Populaţia Bucovinei între
1880-1910 (Population of Bucowina between 1880-1910). G
Buc.,
2003, 10, nr. 1-2, p. 45-70.
1262. Ursu, Niculina. Evoluţia demografică a Dobrogei

(1878-1916) (Demographic evolution of Dobruja (1878-1916).
Ex Ponto, 2005, 3, nr. 3, p. 198-202.
1263. Velescu, Oliver. Catagrafia bucureştiului din anul
1810. O nouă lectură (I-II) (The census of Bucharest in the
year 1810. A new reading (I-II). HU, 2003, 11, nr. 1-2, p. 195-
213; 2004, 12, nr. 1-2, p. 121-171.
1264. Vergatti, Radu Ştefan. Harta etnodemografică a
României, în vara lui 1940 (The etnodemographic map of
Romania in the summer of 1940). DI, 2006, 11, nr. 6, p. 35-41.

13. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR

1265. *** Adaptació és modernizáció a moldvai csángó
falvakban (Adaptation and modernization in the Csángó
villages of Moldavia). Szerkesztette Kinda István, Pozsony
Ferenc. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2005, 356
p.
1266. Amzulescu, Al. I. Despre obârşii... et quibusdam aliis!
Autobiografie sentimentală (About origins... et quibusdam
aliis! sentimental autobiography). Bucureşti, Ed. Etnologică,
2005, 174 p.
1267. Amzulescu, Al. I. Mioriţa. Bucureşti, Ed. Etnologică,
2005, 267 p.
1268. Andron, George-Ioan. Aspecte ale economiei agrare
tradiţionale în comuna Crizbav (Aspects of the Traditional
Agrarian Economy in Crizbav). Cumidava, 2004, 27, p. 318-
325.
1269. Anghel, Constantin. Spectacolul vizual al măştii,
costumului şi dansului popular românesc (Images of
Romanian masks, costumes and folk dance). Bucureşti, Ed.
Relal Promex, 2003, 73 p.
1270. Anghel, Eutasia. Încuietori de lemn la gospodăriile
tradiţionale moldoveneşti. Câteva consideraţii (Wooden bolts
in traditional Moldavia households). AMEM, 2003, 3, p. 291-
298.
1271. *** Atlasul etnografic român. Vol. 2: Ocupaţiile
(Romanian ethnographic atlas. Vol II: Professions).
Coordonator Ion Ghinoiu. Bucureşti, Ed. Academiei Române,
2005, 295 p.
1272. *** Aus der Volkskunde der Siebenbürger Sachsen.
Horst Klusch, Koordination. Hermannstadt, Honterus Verlag,
2003, 289 p.
1273. Avram, Florea. Istoriografia etnografiei româneşti din
Banat (The historiography of the Romanian ethnography from
Banat). Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2003, 104 p.
1274. Baka, András. Moldvai csángó magyar népmesék
(Hungarian popular fairy-tales of the Csángó population in
Moldavia). Köéteszi Faragó József. Kolozsvár, Kriterion
Kiadó, 2003, 203 p.
1275. Balotă, Anton. Izvoarele baladei populare româneşti
(The sources of the Romanian folk ballad). Bucureşti, Ed.
Saeculum, 2005, 368 p.
1276. Bălosu, Cornel. Le rituel du "colindat" (cantique de
Noël) entre la fête traditionnelle et la religion populaire.
Symposia, 2003, p. 115-124.
1277. Bălteanu, Valeriu. Dicţionar de magie populară
românească (Dictionary of Romanian folk magic). Bucureşti,
Ed. Paideia, 2003, 324 p.
1278. Bâtcă, Maria. Ceramica populară românească (The
Romanian folk pottery). AIEF, 2005, 16, p. 67-81.

1279. Bâtcă, Maria. Costumul ceremonial de nuntă
(Wedding ceremony costume). SCES, 2004, 18, p. 163-180.
1280. Bâtcă, Maria. Costumul popular în cadrul
spectacolului de folclor (Folk costume in folk performance).
SCES, 2003, 17, p. 133-154.
1281. Berciu-Drăghicescu, Adina; Trofin, Liliana;
Ţîrcomnicu, Emil. Ipostaze spirituale ale romanităţii orientale
(Spiritual aspects of Eastern romanity). Bucureşti, Ed.
Universităţii, 2005, 266 p.
1282. Berdan, Lucia. Cântecul popular epic din Moldova
(The popular epic song in Moldavia). Iaşi, Alfa, 2003, 210 p.
1283. Bernea, Ernest. Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul
român. Ed. a II-a (Space, time and causality with the
Romanian people). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 328 p.
1284. Bilţiu, Pamfil. Contribuţii la cercetarea statutului
vrăjitoarelor în cultura populară din Maramureş (Contributions
to the research of the witches status in the folk culture of
Maramureş). AMET, 2006, 20, p. 145-155.
1285. Bilţiu, Pamfil. Contribuţii la studierea colindului
religios în folclorul maramureşean (Contributions to the study
of religious carols in Maramureş folklore). AMET, 2006, 20, p.
113-127.
1286. Bilţiu, Pamfil. Studii de etnologie românească. Vol. II
(Studies of Romanian ethnology). Bucureşti, Saeculum I. O.,
2004, 293 p.
1287. Bilţiu, Pamfil; Bilţiu, Maria. Fascinaţia magiei. Vrăji,
farmece şi desfaceri din judeţul Maramureş (The fascination of
magic. Witchcraft and magic in Maramureş). Baia Mare, Ed.
Enesis, 2002, 387 p.
1288. *Boangiu, Gabriela. Material culture's silent
narratives on identity and tradition. AO, 2006, 20, p. 165-170.
1289. Bocşe, Maria; Drăgoi, Marius Dan. Portul tradiţional
românesc din subzona Ţibleşului (The Romanian traditional
costume in the subarea of Ţibleş). AMET, 2005, p. 15-41.
1290. Bogdan, Ioan P. Originea mitologică a "Târgului de
fete" de pe muntele Găina (Mythological origin of "The
Maiden Fair" on the Găina Mountain). Bucureşti, Fundaţia
Gândirea, 2004, 54 p.
1291. Boldureanu, Ioan Viorel. Cultura populară bănăţeană
(The Banat folk culture). Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 162 p.
1292. Bologa, Vasile. Poezia populară din Codicele Petrova
(Folk poetry in the Petrova Codex). AMMar, 2002, nr. 1, p.
403-404.
1293. Borca, Mariana. Obiceiuri din Maramureşul istoric
(Customs from historical Maramureş). Silvania, 2006, 5, nr. 1-
4, p. 13-15.
1294. Borca, Vasile. Despre colinda românească (About the
Romanian carol). OMar, 2002, nr. 7, p. 323-326.

48

1295. Braica, Carmen; Toşa, Ioan. Alimentaţia de dulce în
satul românesc de la începutul secolului XX (Regular food in
the Romanian village at the beginning of the 20th

century).

AMP, 2005, 27, p. 793-804.
1296. Brânză, Iulia. Obiceiuri cu măşti în zona Rădăuţi -
"Irozii", "Banda lui Jianu", "Baba" şi "Moşneagul" (Mask
customs in the Rădăuţi area. "Irozii", "Banda lui Jianu",
"Baba" şi "Moşneagul"). ANB, 2002, 9, nr. 1, p. 235-240.
1297. Brill, Tony. Tipologia legendei populare româneşti.
Vol. I. (Typology of the Romanian folk legend). Ediţie de
Ionel Oprişan. Bucureşti, Ed. Saeculum, 2005, 656 p.
1298. Bucur, Corneliu. Identitate etnoculturală. Conştiinţa
naţională şi afirmare universală (Ethno-cultural identity.
National conscience and universal affirmation). Sibiu, Ed.
Astra Museum, 2006, 367 p.
1299. Bucur, Corneliu. Tratat privind istoria civilizaţiei
populare româneşti (Cu privire specială asupra civilizaţiei
tehnice populare). Vol. I-II (Handbook for the history of the
Romanian folk civilization. (With special concern on the folk
technical civilization). Sibiu, Ed. Astra Museum, 2004, 382,
440 p.
1300. Bucur, Corneliu Ioan. Tratat privind istoria
civilizaţiei populare româneşti. Vol. 1-2 (Compendium on the
history of the Romanian folk civilisation). Sibiu, Ed. Astra
Museum, 2004, 382 p.
1301. Budiş, Monica. Gospodăria rurală din România. Vol.
I. Muntenia, Oltenia, Dobrogea (The rural household in
Romania. Vol. I. Muntenia, Oltenia, Dobruja). Bucureşti, Ed.
Etnologică, 2004, 212 p.
1302. Buga, Marin. Ovid Densuşianu, folclorist (Ovid
Densuşianu, a folklorist). Bucureşti, Grai şi Suflet - Cultură
Naţională, 2003, 459 p.
1303. Burghele, Camelia. Alimentul şi atitudinea faţă de
alimentaţie: elemente generatoare de identitate (Food and
attitude towards diet: elements generating identity). Limes,
2001, 4, nr. 1-4, p. 87-98.
1304. Burghele, Camelia. Sfinţii tămăduitori în contextul
terapeuticii populare (Healing saints in the context of popular
therapeutics). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 275-
278.
1305. *** Buzăul între istorie şi legendă (Buzău between
history and legend). Coordonare Elena Cîrcu, Elena Dumitru.
Buzău, Casa Corpului Didactic, 2005, 10 p.
1306. Cabău, Cristian. Caracteristici ale sistemului
ocupaţional la nivelul munţilor Apuseni (sec. XVIII, XIX,
prima jumătate a sec. XX) (The occupational system in the
Western Carpathians 18th

, 19th

century and the beginning of

the 20th

century). CTC, 2006, 3, nr. 7-8, p. 71-85.
1307. Calboreanu, Ion. De pe Olt şi Hârtibaci. Folclor din
Transylvania (1931-1941) (From the Olt and Hârtibaci.
Transylvanian folklore). Bucureşti, Ed. Maiko, 2006, 248 p.
1308. Căliman, Ion. Creaţie şi tradiţie în folclor (Creation
and tradition in folklore). Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova,
2004, 144 p.
1309. Călin Bodea, Cornelia. Înscrisuri etnologice
(Ethnologic inscriptions). Bucureşti, Ed. Fundaţiei Mirabilis,
2005, 416 p.
1310. *Ceauşescu, Anca. Some considerations on the
traditional secondary occupations in the Plain of the Băileşti.
AO, 2006, 20, p. 171-180.
1311. Chindriş, Ioan. Blajul şi începuturile Vifleimului la
români (Blaj and the Beginnings of the "Vifleim" Custom

among the Romanians). AIICN, 2004, 43, p. 415-456.
1312. Chintăuan, Ioan. Etnopetrografia. Cultură populară şi
religie în piatră (Etnopetrography. Folk culture and religion in
stone). Cluj-Napoca, Ed. Supergraph Tipo, 2005, 286 p.
1313. Cichi, Ani Felicia. Sărbătoarea Sânzienelor în
tradiţiile populare şi în literatura cultă (The Sânziene feast in
the folk traditions and in literature). Iaşi, Ed. PIM, 2005, 66 p.
1314. Ciobănel, Ioana Alina; Budiş, Monica; Minoiu,
Raluca
. Romanian Ethnographical Documents (DER) - The
Habitation. Oltenia. AIEF, 2005, 16, p. 19-38.
1315. Cioica, Maria. Datini cultural-creştine, în viaţa
materială şi spirituală a moţilor (Cultural and Christian
customs in material and spiritual life of the "moţi"). AMP,
2005, 27, p. 727-729.
1316. Cioica, Sabin; Cioica, Maria. Mică enciclopedie de
etnografie şi folclor. Ţara Moţilor (Small encyclopaedia of
ethnography and folklore). Alba Iulia, Ed. Altip, 2005, 392 p.
1317. Ciolacu, Pompiliu. Icoana de vatră în sudul Carpaţilor
Meridionali (Home icon in the South of the Eastern
Carpathians). Târgu-Jiu, Ed. CJPCT Gorj, 2006, 115 p.
1318. Cireş, Lucia. Aspecte ale vieţii pastorale în folclorul
obiceiurilor din Moldova (Aspects of pastoral life in the folk
customs in Moldavia). AMEM, 2003, 3, p. 117-124.
1319. Ciubotaru, Ion H. Catolicii din Moldova. Universul
culturii populare. Vol. III, Poezia obiceiurilor populare.
Literatura populară. Folclorul muzical (Catholics from
Moldavia. The folk culture. Vol. 3, Poetry of folk customs.
Folk literature. Folk music). Transcrierea, selecţia şi
comentarea pieselor muzicale Florin Bucescu. Iaşi, Ed. Presa
Bună, 2005, 624 p.
1320. Ciubotaru, Ion H. Consideraţii asupra arhitecturii
populare din satul Gherăieşti, judeţul Neamţ (Considerations
about the folk architecture in the village Gherăieşti, Neamţ
region). AMEM, 2003, 3, p. 125-140.
1321. Ciubotaru, Silvia. Cultul mătrăgunei în Moldova (The
cult of the belladonna in Moldavia). AMEM, 2003, 3, p. 141-
158.
1322. Ciubotaru, Silvia. Folclorul medical din Moldova.
Tipologie şi corpus de texte (Medical folklore from Moldova.
Typology and text collection). Iaşi, Ed. Universităţii
"Alexandru Ioan Cuza", 2005, 576 p.
1323. Colţea, Dumitru. Nunta în satul Petid (anul 1974)
(Wedding in the village of Petid, 1974). CTC, 2004, 15, nr. 4-
6, p. 71-75.
1324. *Comanici, Germina. Conceptul "valoare" în cultura
populară (The concept of "value" in folk culture). AIEF, 2000-
2002, nr. 11-13, p. 21-25.
1325. *Comanici, Germina. Trei repere privitoare la
documentul etnologic (Three reference landmarks concerning
the ethnologic document). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 405-
407.
1326. Comănici, Germina. Obiceiurile populare - un
concept fundamental în cercetarea culturii populare (The Folk
Customs - a basic notion of Folk Culture). Ethnos, 2004, 5, p.
495-458.
1327. Comănici, Germina. Relaţia dintre rit şi textul
folcloric în orizontul lumii vegetale (The relation between rite
and folk text in the horizon of the vegetal world). SCES, 2003,
17, p. 13-22.
1328. *Constantin, Marin. Antecedente medievale ale
transhumanţei din Carpaţi, Pind şi Pirinei (Medieval
antecedents of transhumance in Carpathians, Pindus, and

49

Pyrennees). AIEF, 2003-2004, nr. 14-15, p. 189-197.
1329. Cosma, Dorel; Golban, Vasile. Cultura populară,
aspiraţii şi împliniri (The folk culture, aspirations and
achievements). Bistriţa, George Coşbuc, 2004, 114 p.
1330. *Cristea, Avram. Mărturii ale riturilor dacice în
folclorul obiceiurilor de iarnă (Proofs of Dacian rituals in the
folklore of the winter customs). Dac, 2005, nr. 22, p. 20-22.
1331. Cristescu, Constanţa. Crâmpeie din cronologia unei
deveniri. Vol. I-II (Fragments from the chronology of a
becoming). Bucureşti, Ed. Muzicală, 2004, 238, 228 p.
1332. Croitoru, Costin. Brazda lui Novac - Consideraţii
terminologice (Novac's defensive line - terminology aspects).
Argesis, 2005, 14, p. 279-290.
1333. Croitoru, Grigorie M. ; Croitoru, Maria V. Folclor
literar din satul Aluniş (Literary folklore from the village of
Aluniş). Zalău, Caiete Silvane, 2004, 296 p.
1334. Cursaru, Simona Maria. Formele şi ornamentica
ceramicii de Horezu. Între tradiţie şi modernitate (The shapes
and the ornamentation of Horezu ceramics between tradition
and modernity). Cibinium, 2006, 2, p. 132-137.
1335. Datcu, Iordan. Contribuţii la etnologia românească
(Contributions to the Romanian ethnology). Bucureşti, Ed.
Universal Dalsi, 2004, 254 p.
1336. Dăncuş, Ioana. Obiceiuri de primăvară şi vară în
Maramureş (Spring and summer customs in Maramureş).
AMMar, 2004, nr. 2, p. 133-145.
1337. Dejeu, Zamfir; Teodorescu, Florian. Căluşul şi
căluşerul - paralelă structurală ("Căluşul" and "Căluşerul" - a
structual parallel). SCES, 2005, 19, p. 123-134.
1338. Deleanu, Ileana. Evoluţia portului popular din satul
Corbu, judeţul Olt (The evolution of the folk costume in the
village Corbu, Olt county). Silvania, 2006, 5, nr. 1-4, p. 38-42.
1339. *Diculescu, Felicia. Documentul de folclor între cauză
şi efect (The folkloric document between cause and effect).
AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 77-89.
1340. Dobre, Alexandru; Constantinescu, Nicolae.
Etnografie şi folclor românesc. Vol. I. Familia ştiinţelor
etnologice (Romanian ethnography and folklore. Vol. The
family of ethnological sciences). Bucureşti, Ed. Fundaţiei
"România de Mâine", 2004, 184 p.
1341. Drăgoi, Marius Dan. Folclor muzical din Spermezeu.
Schiţă monografică (Folk music from Spermezeu.
Monographic sketch). Introducere de Ion Cuceu. Cluj-Napoca,
Ed. Limes, 2005, 332 p.
1342. Enache, Ştefan. Creştinarea daco-romanilor şi
folclorul românesc (Christinizing Daco-Romans and
Romanian folklore). Oltenia etno., 2004, 12, p. 49-65; În lb
engleză, Symposia, 2003, p. 101-114.
1343. Eretescu, Constantin. Folclorul literar al românilor, o
privire contemporană (The literary folklore of Romanians, a
contemporary view). Bucureşti, Ed. Compania, 2004, 327 p.
1344. Florea, Virgiliu. M. Gaster and Agnes Murgoci,
advocates in Great Britain of Romanian popular culture. With
120 original documents. Cluj-Napoca, EFES, 2003, 234 p.
1345. Florea, Virgiliu. Un corpus inedit al folclorului
românesc: manuscrisul de la Budapesta al lui I. C. Hintz-
Hinţescu (A new corpus of the Romanian folklor, I. C. Hintz-
Hinţescu's manuscript from Budapest). AIICN, 2004, 43, p.
185-202.
1346. Florea, Virgiliu. Un corpus inedit al poveştilor
româneşti în limba germană: manuscrisul de la Cluj al lui I. C.
Hintz-Hinţescu (An unpublished corpus in german of the

Romanian tales: I. C. Hintz-Hinţescu's manuscript in Cluj).
AMET, 2005, p. 361-378.
1347. Frîncu, Viorel. Drăgaica, târgul dintre ţări (Drăgaica
the market among provinces). Bucureşti, Ed. Dacoromână,
2004, 128 p.
1348. Fruntelată, Ioana Ruxandra. Constituirea
documentului etnologic (Making up the ethnological
document). SCES, 2005, 19, p. 31-36.
1349. Fulga, Ligia. Sticla transilvăneană în secolele XVII-
XVIII (The glass in Transylvania in the 17th - 18th centuries).
Prefaţă de Nicolae Edroiu. Bucureşti, Economică, 2004, 256 p.
1350. Fulga, Ligia. Tendinţe metodologice actuale în
cercetarea culturii tradiţionale: studiu de caz (Present
methodologic tendencies in the study of the traditional culture.
A case study). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 387-398.
1351. Furdui, Mircea. Ocupaţii şi meşteşuguri tradiţionale
în spaţiul rural al Văii Arieşului (Traditional ocupations and
trades in the rural area of Arieş Valley). SCES, 2003, 17, p.
215-234; 2004, 18, p. 141-162.
1352. Gaga, Lidia Maria. Norme sociale şi atitudini
individuale în obiceiurile de familie din Banat (Social
standards and individual attitudes in family habits from
Banat). Cuvânt înainte Nicolae Săcară. Timişoara, Ed. Mirton,
2004, 230 p.
1353. Gágyi, József. Örökitett Székelykapu (The Szekler
gate as patrimony). Marosvásárhelyi, Mentor Kiadó, 2004, 160
p.
1354. Gazda, Klára. Simboluri creştine în arta populară
(Christian symbols in folk art). AMET, 2005, p. 149-169.
1355. Gălăţan Jieţ, Dumitru. Tradiţii şi obiceiuri în satele
din Estul Văii Jiului (Traditions and customs in the villages of
Eastern Valea Jiului). Petroşani, Ed. Focus, 2005, 215 p.
1356. Găvan, Elena. Textilverarbeitung bei den Rumänen in
Azen/Alţâna (Kreis Hermannstadt/Sibiu). Forschungen, 2006,
49, p. 159-170.
1357. Gehl, Hans. Aspecte ale etnografiei şvabilor sătmăreni
(Aspects of the Swabians from Satu Mare). SC - Satu Mare,
2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 279-284.
1358. Gheorghe, Manuela. Tradiţia - coordonata
fundamentală a religiozităţii în comunităţile rurale din
România (Tradition - fundamental characteristic of the
religious spirit in rural communities from Romania). RRSB,
2005, 16, nr. 5 - 6, p. 503-509.
1359. Gherghel, Marius. Construcţii pastorale de piatră din
zona alpină - Vîrciorova (Stone Sheep - Folds from the
Mountain Area Vîrciorova). Cibinium, 2006, 2, p. 316-324.
1360. Ghinciu, Ion. Căluşul, istorie şi documente (Le Calus,
histoire et documents). Slatina, Ed. Fundaţiei "Universitatea
pentru Toţi", 2003, 168 p.
1361. Godea, Ioan. Din etnologia cumpătării. Palinca, ţuica
şi vinarsul la români (From the ethnology of moderation.
Palinka, tzuika and brandy in Romania). Bucureşti, Ed. Coresi,
2005, 136 p.
1362. Goia, Augustin Ioan. Contribuţii la cunoaşterea
tehnicilor pastorale utilizate în satele Transilvaniei de Nord
între anii 1900-1962 (Contributions to the understanding of
pastoral techniques used in Northern Transylvanian villages
between 1900-1962). Oltenia etno., 2004, 12, p. 10-31.
1363. Goia, Ioan Augustin. Consideraţii privind evoluţia
amenajărilor pastorale ţărăneşti pentru ovine în Nord-Vestul
Transilvaniei (The evolution of stone sheep folds in North-
Western Transylvania). Cibinium, 2006, 2, p. 53-71.

50

1364. Goia, Ioan Augustin. Date inedite privind locuinţa
ţărănească din secolul al XVIII-lea pe platoul Gheţari, Ţara
Moţilor (Original date about the peasant home in the 18th

c. on
the plateau Gheţari, Moţilor Land). SCES, 2003, 17, p. 195-
214.
1365. Goia, Ioan Augustin. Dinamica efectivelor de oi în
satele cu păstorit local-agricol din Nordul Transilvaniei
(Dynamics of the sheep in shepherds' villages in Northern
Transylvania). AMMar, 2004, nr. 2, p. 37-57.
1366. Goia, Ioan Augustin. Strategii de utilizare a
patrimoniului funciar comunitar şi individual în 86 de sate din
Nordul Transilvaniei (Strategies for the use of the land
community and individual patrimony in 86 villages in the
North of Transylvania). AMET, 2005, p. 87-108.
1367. Goia, Ioan Augustin. Tehnicile tradiţionale de
prelucrare a laptelui practicate în 86 de sate nord-transilvănene
cu sistem local agricol de creştere a oilor (Traditional
techniques for milk processing in 86 North-Transylvanian
villages with local system of sheep breeding). AMET, 2006,
20, p. 43-72.
1368. Golant, Natalia; Hedeşan, Otilia. Carnavalul de la
Moldova Nouă. Observaţii de teren (The carnival from
Moldova Nouă. Observations from the site). SCES, 2004, 18,
p. 79-100.
1369. Groza, Liviu. Legendă şi istorie în Valea Almăjului
(Legend and history in Valea Almăjului). Lugoj, Ed. Nagard,
2005, 78 p.
1370. Gruian, Alexandra. Sânzienele şi drăgaica:
consideraţii etnologice (The feast of "Sânziene" and
"Drăgaica": ethnological considerations). SCES, 2005, 19, p.
63-68.
1371. Hajan, Gabriela. Structuri dramatice în folclorul
românesc (Dramatic structures in Romanian folklore). Iaşi, Ed.
Alfa, 2003, 156 p.
1372. Haldenwang, Sigrid. Das Gansabreiten ein
Siebenbűrgish - sächsischer Volksbrauch. Transilvania, 2004,
33, nr. 5, p. 24-27.
1373. Hănulescu, Cristina. Portul popular în pictura votivă
din Ţara Loviştei (Folk national ethnic costumes in the ex-voto
painting from Ţara Loviştei). Oltenia etno., 2004, 12, p. 66-70.
1374. Hinescu, Ana. Folclorul şi folcloristica în şcolile
Blajului (Folklore and folkloristic in the schools of Blaj).
A Blas., 2005, 3, p. 379-383.
1375. Iancu, Remus. Studiul complexelor de instalaţii
hidraulice din localitatea Rebrişoara, judeţul Bistriţa-Năsăsud
(Complexes of Hydraulic installations from Rebrişoara village,
Bistriţa-Năsăud county). Cibinium, 2006, 2, p. 325-330.
1376. Ilk, Anton-Joseph. Die drei Faschingsmänner. Zipser
Brauchtum aus Oberwischau in mündlicher Überlieferung.
Forschungen, 2003-2004, 46-47, p. 37-58.
1377. Ilovan, Oana-Ramona; Chitul, Dorina. Semnificaţia
etnografiei pentru identificarea Ţării Năsăudului (The
significance of ethnography in individualising Năsăud Land).
Studia ge., 2006, 51, nr. 2, p. 199-208.
1378. *** Ioan Muşlea. Arhiva de folclor a Academiei
Române. Studii, memorii, rapoarte, chestionare, 1930-1948
(The folklore archives of the Romanian academy. Studies,
memories, reports, questionnaries, 1930-1948). Ediţie de Ion
Cuceu, Maria Cuceu. Cluj-Napoca, EFES, 2003, 387 p.
1379. Ispas, Sabina. Capra, ritual al "zilei împăcării" (An
old New Year tradition: "The Goat"). MI, 2004, 38, nr. 12, p.
5-8.

1380. Ispas, Sabina. Ciobanul Dobrişan sau despre bastard
şi autoritatea regală (The shepherd Dobrişan or about bastard
and royal regal authority). MI, 2005, 39, nr. 10, p. 33-37.
1381. Ispas, Sabina. Moartea morţii şi învierea vieţii. Colind
de văduvă (The death of death and the resurection of life. A
widow's carol). SCES, 2004, 18, p. 7-14.
1382. *Ispas, Sabina. Some Considerations on Ethnic Issues
in Folklore Today. AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 27-33.
1383. Işfănoni, Rusalin. Pădurenii Hunedoarei o viziune
etnologică. Ediţia a II-a revizuită (Pădurenii Hunedoarei - an
ethnological point of view). Bucureşti, Ed. Mirabilis, 2006,
422 p.
1384. Işfănoni, Rusalin. Practici arhaice de îngrijire a
sănătăţii în satele pădureneşti (Archaic health caring practices
in forest villages). Corviniana, 2005, 9, p. 263-270.
1385. Iştoc, Florin. Importanţa zonei fânaţelor în viata
satului Tărcăiţa (The importance of the hayfield area for the
village Tărcăiţa). RBI, 2004, 2, nr. 2, p. 81-83.
1386. Ivancov, Karol-Matej; Iváncov, Ána-Karolina.
Banátsci balgarsci folklor. Vol. II (Bulgarian folklore from
Banat). Timisvár, Ed. Helicon, 2004, 1110 p.
1387. *Jiga, Laura. Coordonate folclorice ale lecturii
colective în mediile tradiţionale (Folkloric coordinates of
"aloud reading" within traditional milieus). AIEF, 2000-2002,
nr. 11-13, p. 147-152.
1388. Jompan, Dumitru. Albinăritul la Marga (Bee culture
in Marga). AUR, 2003, 10, nr. 1, p. 317-327; AUEMR. Teol.
ort. Ist., 2003, 10 nr. 1, p. 317-327.
1389. Jompan, Dumitru. Cântecul lui Mantu - la Glimboca
(Mantu's song - at Glimboca). Tibiscum, 2005, 12, p. 355-363.
1390. Jompan, Dumitru. Motivul "drumului" în etnografia
şi folclorul comunei Marga, jud. Caraş - Severin (The motif of
"the way" in the ethnography and folklore of the village
Marga, Caraş - Severin county). AUR, 2003, 10, nr. 1, p. 328-
338.
1391. Jompan, Dumitru. Ofranda de cântec sau cântecul de
pomană (Tribute of song or the alms song). Tibiscum, 2005,
12, p. 79-85.
1392. Juan-Petroi, Constantin. Restituiri etnologice.
Culegere de studii şi articole (Ethnological restorations.
Studies and articles). Ediţie îngrijită şi cu o prefaţă de Isidor
Chicet. Craiova, Ed. MJM, 2006, 174 p.
1393. Kádár, József. Folclorul românesc din nordul
Transilvaniei (Romanian folklore in the North of
Transylvania). Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu, Francisc Kiss,
Ediţie de. Bucureşti, Ed. Saeculum I. O., 2005, 159 p.
1394. Lăţea, Felicia. Obiceiul de nuntă în satul Oiejdea,
comuna Galda de Jos - judeţul Alba (Wedding customs in the
village Oiejdea, Galda de Jos - Alba county). AMET, 2006, 20,
p. 171-175.
1395. Livescu, Michaela. "Jder" şi "dihor" în limba română
("Marten" and "fitchew" in Romanian). Balcania, 2004, nr. 1,
p. 84-87.
1396. Lungoci, Toma. Istorie şi tradiţie. Momente din istoria
românilor oglindite în literatura populară. Ediţia a 2-a revăzută
(History and tradition. Moments in Romanian history reflected
in folk literature. 2nd

revised edition). Craiova, Ed. Arves,

2004, 178 p.
1397. Maier, Radu Octavian. Meşteşuguri ţărăneşti
tradiţionale în spaţiul românesc (Traditional rural craftmanship
in the Romanian area). Bucureşti, Ed. Institutului de etnografie
şi folclor C. Brăiloiu, 2005, 202 p.

51

1398. Manolescu, Gabriel. Mimă şi dramă în obiceiurile
populare româneşti. Perspectivă istorică (Mimiery and drama
in Romanian folk custom. Historical perspective). Ediţie de
Aurel Turcuş. Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2004, 244 p.
1399. Marian, Mariana. Mărturii privind etnografia şi
folclorul românesc în fondul personal Ana Voileanu-Nicoară
(Testimonies on Romanian etnography and folklore in the
personal collection of Ana Voileanu-Nicoară). AMMar, 2002,
nr. 1, p. 431-436.
1400. Marienescu, Atanasie Marian. Cultul păgân şi
creştin. Vol. I. Sărbătorile şi datinele romane vechi. Ediţia a II-
a (The Pagan and the Christian cult. The old Roman feasts and
traditions). Ediţie de I. Oprişan. 2006, 416 p.
1401. Mateş, Adela. Tipuri de ofrande de întemeiere a
construcţiilor (Types of tributes for construction foundation).
Tibiscum, 2005, 12, p. 57-68.
1402. Mica, Alexandru. Filoane etnoculturale româneşti.
Prelegeri universitare la antologia "Cinci veacuri din istoria
Cântecului popular românesc 1540-2004" (Romanian
ethnocultural veins. University lectures to the anthology "Five
centuries of history of Romanian folk song 1540-2004"). Iaşi,
Ed. Junimea, 2004, 337 p.
1403. Micle, Aneta. Folclor literar românesc (Romanian
literary folklor). Oradea, Ed. Universităţii, 2004, 276 p.
1404. Milian, Radu. Tradiţii populare de iarnă din satul
Luncasprie (Winter folk traditions in the village Luncasprie).
RBI, 2004, 2, nr. 3, p. 73-76.
1405. Mocan, Ancuţa. Credinţe şi superstiţii legate de
naştere în satul Călăţele, jud. Cluj (Beliefs and superstitions
related to birth in Călăţele village, Cluj county). AMET, 2006,
20, p. 165-170.
1406. Mocanu, Augustin. Balada populară din zona Sălaj-
Codru (The popular ballad from Sălaj area). Silvania, 2006, 5,
nr. 1-4, p. 96-103.
1407. Mocanu, Augustin. Folclor din Ţara Silvaniei
(Folklore from Silvania county). Zalău, Caiete Silvane, 2004,
199 p.
1408. Moise, Ilie. Consideraţii privind practicarea
stupăritului într-un sat de pe Valea Secaşului Mare (The bee
culture practice in a village from the Valley of Secaşul Mare).
SCES, 2003, 17, p. 171-174.
1409. Moise, Ilie. Quo vadis, cultura populară? (Quo vadis,
folk culture?). Sibiu, Ed. Universităţii "Lucian Blaga", 2005,
160 p; Ed. Imago, 2006, 160 p.
1410. Moise, Ilie. Sibiu - repere etnologice (Sibiu -
ethnological framework). Sibiu, Ed. Forumul Democrat al
Germanilor din România, 2004, 122 p.
1411. Moisei, Antonie. Ştefan cel Mare în paginile
colecţiilor etnofolclorice culese de Simion Florea Marian şi
succesorii săi (a doua jumătate a sec. XIV - încep. sec. XX)
(Stephen the Great in the pages of the etnofolkloric
collections, gathered by Simion Florea Marian and his
successors (in the second half of the 19 century and the
beginning of the 20th century). CCS, 2004, 10, p. 75-77.
1412. Moldovan, Ilie; Bebeşelea Sterp, Vasile. Ecouri
liturgice din etnogeneza românilor. Colinda creştină din sudul
Transilvaniei (Liturgical influences from Romanians'
ethnogenesis. The Christian carol in Southern Transylvania).
Sibiu, Ed. Universităţii "Lucian Blaga", 2006, 133 p.
1413. Morega, Constantin. Hora satului, obicei strămoşesc
din zona Gorj (Village "hora", ancestral custom in Gorj area).
Târgu-Jiu, Ed. Măiastra, 2005, 96 p.

1414. Morega, Constantin. Legende de pe plaiurile Gorjului
(Legends from the lands of Gorj). Târgu-Jiu, Ed. Măiastra,
2005, 163 p.
1415. Munteanu, Simona; Toşa, Ioan. Câteva aspecte
privind cultura populară vâlceană de la sfârşitul secolului al
XIX-lea (Some aspects regarding Vâlcea folk culture at the
end of the 19th century). Oltenia etno., 2004, 12, p. 32-48.
1416. Munteanu, Simona; Toşa, Ioan. Contribuţii la
cunoaşterea alimentaţiei tradiţionale. Alimentaţia de post la
sfârşitul secolului al XIX-lea (Contributions to the
understanding of traditional food. Fast food at the end of the
19th century). AMP, 2005, 27, p. 777-791.
1417. Munteanu, Simona; Toşa, Ioan. Lumea de aici şi
lumea de dincolo în mentalitatea populară de la sfârşitul sec. al
XIX-lea (This world and the world beyond in the folk
conception at the end of the 19th

c.). AMET, 2006, 20, p. 81-

112.
1418. Mureşan, Mihaela. Les masques de Maramureş.
AMET, 2006, 20, p. 157-164.
1419. Mureşan, Mihaela. Tipologia şi simbolistica măştilor
populare (Typology and symbols folk masks). AMET, 2006,
20, p. 129-143.
1420. Murgoci, Agnes; Murgoci, Helen Beveridge. Pagini
engleze despre folclorul românesc (English pages about
Romanian folklore). Publicate de Virgiliu Florea. Bucureşti,
Ed. Viitorul Românesc, 2005, 286 p.
1421. Mustăţea, Ionel. Obiceiuri la nuntă în satul Bulz la
începutul secolului XX (Wedding customs in the village Bulz
at the beginning of the 20th

century). RBI, 2004, 2, nr. 3, p. 77-

79.
1422. Neaga, Gavril. Aspecte ale elementelor de unitate în
portul popular românesc. Portul popular din zona etnografică
"Barcău" (Unitary aspects in the Romanian folk costume. The
folk costume in the ethnographical area of Barcău). Silvania,
2006, 5, nr. 1-4, p. 71-75.
1423. *Neagotă, Bogdan. Dacismul şi "fenomenul originar"
în studiul culturii populare (The dacism and the "primary
phenomenon" in the study of the folk culture). AIEF, 2000-
2002, nr. 11-13, p. 117-132.
1424. Nemeti, Irina. Calea zânelor. Moşteniri antice în
mitologia românilor (The way of the fairies. Ancient heritage
in Romanian mythology). Prefaţă de Mihai Bărbulescu. Cluj-
Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2004, 304 p.
1425. Nemeti, Irina. Demonul naşterii în mitologia
românilor (avestiţa, striga sau samca) (Birth demon in
Romanians' mythology). RB, 2004, 18, p. 243-248.
1426. Nestorescu, Andrei. Aspecte ale păstoritului
covăsnean - Voineştenii (Aspects from the shepherds' life in
Covasna - Voineştenii). AMMar, 2004, nr. 2, p. 75-93.
1427. Nicolescu, Costion. Elemente de teologie ţărănească.
Chipul creştin ţărănesc al lui Dumnezeu (Elements of peasant
theology. The peasant Chistian figure of God). Bucureşti, Ed.
Vremea XXI, 2005, 304 p.
1428. Nogradi, Alina; Tóth, Zoltán. Practici cutumiare din
zona Codru. (Raport de cercetare: etapele 1999-2001)
(Customary practices from Codru area. (Research report:
1999-2001). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 299-
302.
1429. *Ofrim, Alexandru. Cultură orală şi cultură scrisă în
mediul urban (Oral culture and written culture in urban
milieu). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 395-397.
1430. *Oişteanu, Andrei. The Romanian legend of the

52

flood. Archaeus, 2000, 4, nr. 1-2, p. 69-103.
1431. Oláh, Ilona. Madéfalvi és csángó népszokások
(Customs of the Csángós and of Siculeni, Harghita county).
Szatmárnémeti, Profundis Kiadó, 2003, 204 p.
1432. Oprea, Timotei. Rai şi iad în cultura populară
românească. File de apocalips (sec. 18-19) (Heaven and hell in
the Romanian folk culture. Pages of apocalypse). Buzău, Ed.
Alpha MDN, 2005, 235 p.
1433. Oprişan, I. La hotarul dintre lumi. Studii de etnologie
românească (At the boundary between worlds. Studies of
Romanian ethnology). Bucureşti, Ed. Saeculum, 2006, 559 p.
1434. Palada, Ştefan. Câteva date cu privire la exploatarea
şi prelucrarea lemnului în Ţara Făgăraşului (Data about wood
exploitation and manufacturing in the Land of Făgăraş). SCES,
2003, 17, p. 175-194.
1435. Panea, Nicolae. O privire asupra folclorului românesc
din Timocul bulgăresc (Aspects of Romanian folklore from
Bulgarian Timoc). Balcania, 2004, nr. 1, p. 118-127.
1436. Papahagi, Tache. Petit dictionnaire folklorique. Sous
la direction de Valerie Rusu. Bucureşti, Ed. Grai şi Suflet -
Cultura Naţională, 2003, 691 p.
1437. Papană, Ovidiu. Colinda din Mehala, o restituire
necesară (The Christmas carol from Mehala, a necessary
restoration). Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2004, 161 p.
1438. Partenie, Adelina. Monografia portului popular din
zona de nord a judeţului Mehedinţi (Monograph of the folk
costume in the Northern area of Mehedinţi). Drobeta-Turnu
Severin, Ed. Irco Script, 2006, 49 p.
1439. Pascal, Ilie. Monografia folclorică a zonei Mitoc,
judeţul Botoşani (Vol. I-II (The folklore monograph of the
Mitoc area, Botoşani county). Botoşani, Ed. Axa, 2004-2005,
250, 404 p.
1440. Pascaniuc, Elena. Folclorul deportărilor din Bucovina
(The folklore of the deportations from Bukovina). ANB, 2006,
13, nr. 1, p. 263-269.
1441. Pavel, Emilia. Măşti populare moldoveneşti
(Moldavian folk masks). AMEM, 2003, 3, p. 273-290.
1442. Pavelescu, Amalia. Capricorn, studii şi cercetări de
etnologie (Capricorn, ethnologic studies and researches).
Sibiu, Ed. Universităţii "Lucian Blaga", 2003, 204 p.
1443. Pavelescu, Gheorghe. Valea Sebeşului. Monografie
etno-folclorică. Vol. I-III (The Valley of Sibiu. Ethno-
folklorical monograph). Sibiu, Ed. Astra Museum, 2004, 247,
319, 336 p.
1444. Pădurean, Dominuţ. Consideraţii istorice, lingvistice
şi etnografice privind băutura numită "mied" (cu referiri
speciale la regionalismul "mursă" din Ţara Moţilor)
(Historical, linguistic and ethnographic considerations
regarding the drink called "mied" (with special references to
the regionalism "mursă" from Moţi Land). AMET, 2005, p. 43-
59.
1445. Păiuş, Liviu. Ion Barna - etnograf şi folclorist (Ion
Barna - an ethnographer and folklorist). SCEB, 2005, 10, p.
83-100.
1446. Părean, Ioan. Legende din Mărginimea Sibiului
(Legends from Mărginimea Sibiului). Sibiu, Ed. Phihomedia,
2004, 206 p.
1447. Pârnuţă, Gheorghe. Folclor muscelean (Folklore
from Muscel). Bucureşti, Ed. Semne, 2004, 258 p.
1448. Petri, Ovidiu. Credinţe, practici magice şi povestiri
despre fiinţe fantastice în satul Tăure, judeţul Bistriţa-Năsăud
(Beliefs, magic and stories about phantastic beings in the

village Tăure, Bistriţa-Năsăud region). A Som., 2004, 3, p.
361-372.
1449. Pintilie, Dan Ovidiu. Arta populară musceleană la
expoziţii şi târguri în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
(Folk art from Muscel at fairs and exhibitions in the second
half of the 19th

c.). AAM, 2004, 3, p. 185-190.
1450. Pop, Dorina; Pop, Ionel. Folclorul în zonele de
interferenţă. Vatra folclorică Poieni, judeţul Cluj (Folklore in
interference areas. The folklore source Poieni, Cluj county).
Silvania, 2006, 5, nr. 1-4, p. 79-81.
1451. Pop, Dumitru. Coordonate ale culturii populare
româneşti în perspectivă etnologică (Coordinates of the
Romanian folk culture in ethnological perspective). Cluj-
Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004, 227 p.
1452. Pop, Dumitru. Crepusculul unor valori şi forme ale
vechii noastre culturi şi civilizaţii (The twilight of some
ancient values and forms of our culture and civilization). Cluj-
Napoca, ED. Studia, 2004, 142 p.
1453. Pop, Dumitru. Etnologia şi menirea ei în actualitate
(Ethnology and its present destiny). SCES, 2005, 17, p. 7-8.
1454. Popa, Constantin. Contribuţii cu privire la
cunoaşterea păstoritului din Ţara Făgăraşului (About the
shepherd's life in the Land of Făgăraş). SCES, 2004, 18, p.
181-188.
1455. Popa, Ioan. Folclor secăşean. Studii şi articole
(Folklore from Secaş. Studies and articles). Blaj, Astra -
Despărţământul Timotei Cipariu, 2004, 155 p.
1456. Praoveanu, Ioan. Portul popular brănean (Folk
costume from Bran). SCES, 2003, 17, p. 155-170.
1457. Részeg, Vilmos. Egy Híradás a késő Maradékhoz. 17-
20. századi erdélyi toronygombiratok (Memorials in
Transylvanian churches in the 17th

-20th

centuries).

Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2006, 500 p.
1458. Rieskampf, Nicole. Der Adventskalender. Ein typisch
deutscher Brauch und seine Verbreitung in der Bukowina (The
"Adventskalendar". A typical German habit and its spread in
Bukovina). CCS, 2004, 10, p. 207-216.
1459. Roşianu, Nicolae. Eseuri despre folclor (Essays on
folklor). Bucureşti, Ed. Universităţii, 2004, 343 p.
1460. Sarsamă Dragomir, Sorin Sebastian. Ţara Oltului - o
"ţară" istorică în muzeul ţării. Specificitate şi reprezentare în
domeniul arhitecturii, al gospodăriei şi meşteşugurilor
tradiţionale (The Olt Land - "a historical land" in the Museum
of the county. Characteristics and representation in
architecture, household and traditional occupations). Cibinium,
2000, 1, p. 83-94.
1461. Săcară, Nicolae. Studii de etnografie bănăţeană
(Studies of Banat ethnography). Timişoara, Ed. Excelsior Art,
2005, 229 p.
1462. *** Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele
Atlasului Etnografic Român. Vol. IV: Moldova (Holidays and
traditions. Answers to the questionnaire of the Romanian
Ethnographic Atlas. Vol. IV: Moldavia). Bucureşti, Ed.
Enciclopedică, 2004, 440 p.
1463. Sârbu, George. Folclor muzical instrumental din
Moldova, ţinutul Bacău (Instrumental folk music in Moldavia,
Bacău county). Iaşi, Ed. Artes, 2003, 347 p.
1464. Schubart, Dorothé. Gemeinsamkeiten im galizischen
und rumänischen Volksgesang. SCES, 2005, 19, p. 167-176.
1465. Schullerus, Trude. Volkskunst und Trachtenpflege.
SCES, 2004, 18, p. 197-202.
1466. Spătariu, Maria. Donjuanismul în lirica populară

53

românească ("Donjuanism" in Romanian folk lyrics). SCES,
2004, 18, p. 53-68.
1467. Stahl, Paul H. Case şi acareturi din Mărginimea
Sibiului (1953-1958) (Houses and annexes from Mărginimea
Sibiului). Bucureşti, Ed. Paideia, 2005, 107 p.
1468. Stahl, Paul H. Structuri sociale şi sisteme de
proprietate. Casificări româneşti şi europene (Social structures
and systems of property. Romanian and European
Classifications). Ethnos, 2004, 5, p. 7-28.
1469. Stahl, Paul H. Oameni şi case de pe Valea Moldovei
(1928-1953) (People and houses on the Valley of Moldavia
(1928-1953). Bucureşti, Ed. Paideia, 2004, 284 p.
1470. Stephani, Claus. Senmurv und Nauk. Zwei avimorfe
Darstellungen

auf

siebenbürgischen

Tongefässen.

Forschungen, 2006, 49, p. 171-177.
1471. Suba, László. Torda és környéke fazekassága (Turda
and the pottery in the area). Kolozsvár, Kriza János Néprajzi
Társasága, 2005, 80 p.
1472. *** Szent György és napja a magyar
néphagyományban (Saint George and his commemoration in
the Hungarian folk tradition). Sepsiszentgyörgy, Medium
Kiadó, 2004, 132 p.
1473. Şeitan, Gheorghe. Zalmoxis în cântecul bătrânesc
(Zamolxis in the old folk song). Tulcea, Ed- Cronicarul, 2003,
115 p.
1474. Şerban, Doru Al. ; Şerban, Valentina. Credinţe,
datini şi obiceiuri din Gorj (Beliefs, traditions and customs in
Gorj). Târgu-Jiu, Ed. Rhabon, 2004, 335 p.
1475. *Şerbănescu-Florea, Mihaela. Baze de date la Arhiva
de Folclor (Databases at the Folklore Archives). AIEF, 2000-
2002, nr. 11-13, p. 133-136.
1476. Şişu, Vasile. O legendă a Sfântului Petru în Mehedinţi
(A legend about Saint Peter in Mehedinţi). Drobeta, 2005, 15,
p. 195-196.
1477. Taban, Mircea. Conservatorism şi creativitate
tehnologică în practicarea industriilor populare (cazul
Caraşova) (Conservatism and technological creativeness in
practicing popular industries (Caraşova case). Banatica, 2005,
17, p. 571-588.
1478. Taloş, Ion. Cununia fraţilor şi nunta soarelui. Incestul
zădărnicit în folclorul românesc şi universal (The brothers'
wedding and the marriage of the Son. Frustrated incest in the
Romanian and universal folklor). Bucureşti, Ed.
Enciclopedică, 2004, 960 p.
1479. Tăban, Mircea. Inventică şi creativitate tehnologică în
practicarea industriilor populare (judeţul Caraş-Severin)
(Technological inventivness and creativity in folk industries
(Caraş-Severin county). Cibinium, 2006, 2, p. 302-315.
1480. *Teodoreanu, Nicolae. Cercetarea etnologică. Puncte
de vedere (Ethnological research. Points of view). AIEF, 2000-
2002, nr. 11-13, p. 432-434.
1481. *Teodoreanu, Nicolae. Fondul audio al Institutului de
Etnografie şi Folclor "C. Brăiloiu". Situaţia actuală şi de
perspectivă (The sonorous fund of the Institute of Ethnography
and Folklore "C. Brăiloiu": present and future situation).
AIEF, 2003-2004, nr. 14-15, p. 373-389.
1482. Teodoreanu, Nicolae. Sunetul muzical, mediator între
două lumi. Fenomene acustice "insolite" în muzicile de factură
orală (The musical sound, mediator between two worlds.
"Unusual" acoustic phenomena in songs). Muzica, 2006, 17,
nr. 3, p. 78-100.
1483. Timotin, Andrei. Croyances et idées eschatologiques

dans le folklore roumain et bulgare. RESEE, 2005, 43, nr. 1-4,
p. 67-75.
1484. Toşa, Ioan; Munteanu, Simona. Contribuţii la
cunoaşterea unor obiceiuri agrare de la sfârşitul secolului al
XIX-lea (Some agrarian customs at the end of the 19th

c.).

AMET, 2006, 20, p. 13-42.
1485. Toşa, Ioan; Munteanu, Simona. Cultura lemnului în
satul românesc de la începutul secolului al XX-lea (The
culture of wood in the Romanian village at the beginning of
the 20 th

century). AMET, 2005, p. 61-86.
1486. *Totoianu, Radu. Elemente de chirurgie empirică în
medicina pastorală din zona Sebeşului (jud. Alba) (Elements
of empiric surgery in rural medicine in the area of Sebeş (Alba
county). PA, 2002, 2, p. 252-259.
1487. *Totoianu, Radu. Spaţiul şi calendarul pastoral al
mărginenilor Sebeşului (Pastoral area and calender of Sebeş
outskirters). PA, 2004, 4, p. 339-361.
1488. Tőtszegi, Tekla. Veşmintele de doliu într-un sat de pe
Valea Nadăşului (Mourning costumes in a village from the
region of the river Nadăş). AMET, 2005, p. 109-118.
1489. *Train, Elena Maria. Călători străini prin Banatul
secolului al XIX-lea şi chestiunea costumului popular (Foreign
travelers through 19th

cenutry Banat and the issue of folk
costumes). AUEMR. SSU, 2005, nr. 2, p. 355-359.
1490. Ţintatu-Comănescu, Elena Cremona. Remanenţe
mitice în colinde. Integrare în patrimoniul imaterial românesc
(Mythical remanence in carols. Integration in the Romanian
non-physical patrimony). Piteşti, Ed. Carminis Educaţional,
2005, 56 p.
1491. Ţîrcomnicu, Emil. Identitate românească sud-
dunăreană. Aromânii din Dobrogea. Sărbători, obiceiuri,
credinţe, cultură şi viaţă comunitară (South-Danubian
Romanian identity. Aromanians from Dobruja. Holidays,
traditions, faiths, culture and community life). Bucureşti, Ed.
Etnologică, 2004, 244 p.
1492. *Ţîrcomnicu, Emil; David, Lucian. Cercetări de
teren în Platforma Luncani. Obiceiurile din ciclul familial
(Field Researches in Luncani. Customs within the Family
Cycle). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 367-394.
1493. Ţoca, Ioan. Sărbători religioase, datini, credinţe
populare (Religions feast days, traditions, beliefs). Bucureşti,
ALLFA, 2004, 271 p.
1494. *Ţuţuianu, Adriana; Plantos, Cristinel. The popular
arhitecture within the Ampoi Valley. PA, 2003, 2, p. 247-254.
1495. Văcariu, Mihaela. Instalaţiile hidraulice ale
Răşinarilor (Hydraulic installations of Răşinari). Cibinium,
2006, 2, p. 340-343.
1496. Végh, M. Balázs. 90 esztendeje született Gellért
Sándor (Gellért Sándor - the 90th

birthday anniversary).

Művelődés, 2006, 59, nr. 10, p. 3-4.
1497. Vuia, Romulus. Folclor românesc din Transilvania şi
Moldova. Vol. I (Romanian folklore from Transylvania and
Moldavia). Ediţie de Teofil Teaha. Bucureşti, Ed. Grai şi suflet
şi cultura naţională, 2005, 539 p.
1498. Zanne, Iuliu A. Proverbele românilor din România,
Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia (Proverbs
of the Romanians from Romania, Bessarabia, Bukovina,
Hungary, Istria and Macedonia). Ediţie de Mugur Vasiliu.
Bucureşti, s. n., 2003-2004, vol. -V, 784, 940, 763, 780, 742 p.
1499. Zanne, Iuliu A. Proverbele românilor... Vol. VI-X
(The proverbs of the Romanians). Bucureşti, Scara, 2004, 779,
955, 771, 797 p.

54

14. MENTALITĂŢI ŞI IMAGOLOGIE

1500. Anton, Mioara. Despre ruşi şi rusofobie în România
anilor '40 (About Russians and Russianphobia in Romania in
the 40's). A. tot, 2006, 14, nr. 1-2, p. 19-26.
1501. *Ardeleanu, Radu. Legende urbane consemnate în
publicistica timişoreană (Urban legends mentioned in
Timişoara jurnalism). AB, 2006, 14-15, nr. 2, p. 237-254.
1502. Balan, Dinu. Entre fierté et lamentation: le sentiment
national a l'epoque de '48 (Between pride and complaints: the
national feeling of the '48 epoch). CCS, 2005, 11, p. 57-63.
1503. Balan, Dinu. Reflexe culturale ale xenofobiei în
spaţiul românesc (Cultural reflexes of xenophobia in the
Romanian area). AIIX, 2005, 42, p. 137-155.
1504. Bârlea, Eugenia. Perspectiva lumii rurale asupra
primului război mondial (The perspective of the rural world on
World War I). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2004, 316 p.
1505. Betea, Lavinia. Mentalităţi şi remanenţe comuniste
(Communist mentalities and remanences). Bucureşti, Ed.
Nemira, 2005, 319 p.
1506. Betea, Lavinia. Reprezentări sociale ale războiului în
mentalul colectiv românesc (Social representations of war in
Romanian collective thinking). RIM, 2004, nr. 6, p. 1-8.
1507. *** Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús
paráznák (Sorceresses' trial in Transylvania). Válogatta, a
bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kiss
András. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2004, 395 p.
1508. Bruja, Radu Florian. Ştefan cel Mare în imagologia
legionară (Stephen the Great in the legionary imagology).
CCS, 2004, 10, p. 93-97.
1509. Chiciudean, Gabriela. Incursiune în lumea
simbolurilor (Inside the world of symbols). Sibiu, Ed. Imago,
2004, 116 p.
1510. Chiciudean, Ion; Halic, Bogdan Alexandru.
Imagologie istorică (Historical imagology). Bucureşti, Ed.
Comunicare. ro, 2003, 275 p.
1511. Cocean, P. ; Ilovan, Oana-Ramona. Trăsăturile
spaţiului mental năsăudean (The Features of the mental space
in "Năsăudului land"). Studia ge., 2005, 50, nr. 2, p. 3-14.
1512. Coşoveanu, Gabriel. Discursul identitar românesc
astăzi - resurse expresive şi perspectivă imagologică
(Romanian identity speech today - expressive resources and
imagological perspective). AUC filol. lit. rom. univ., 2004, 26,
nr. 1-2, p. 22-42.
1513. Crăciun, Maria. Polipticul şi Devoţiunea Euharistică
în Transilvania Evului Mediu Târziu (Polyptic and Eucharist
Devotion in Late Middle Age Transylvania). CDAI, 2005, 4,
nr. 1, p. 45-110.
1514. *Din, Petre. Imaginea revoluţiei franceze din februarie
1848 la nivelul sensibilităţii studenţilor români de la Paris
(The French revolution of February 1848, perceived by the
Romanian students in Paris). CTC, 2005, 3, nr. 8-9, p. 71-82.
1515. Din, Petre. Ipostaza justiţiară a împăratului Iosif al II-
lea în sensibilitatea colectivă a românilor ardeleni (The
justitiary hypostasis of the Emperor Joseph 2nd

in the
Transylvanian Romanians sensibility). SUCH, 2004, 1, p. 195-
204.
1516. Din, Petre. Ipostaza justiţiară a împăratului Iosif al II-
lea în sensibilitatea colectivă turdeană în secolul al XVIII-lea
(Reparatory hypostasis of Emperor Joseph II in Turda

collective sensitivity in the 18th

century). RB, 2004, 18, p. 227-

232.
1517. Din, Petre. The myth of the good emperer under
Joseph II in the collective sensibility of the Romanian from
Transylvania. RB, 2004, 18, p. 233-242.
1518. Din, Petre. Românii ardeleni şi împăratul Leopold al
II-lea. Continuitatea mitului "bunului împărat" (Transylvanian
Romanians and Emperor Leopold II. Continuity of the "good
emperor" myth). RB, 2003, 17, p. 175-180.
1519. *Draşovean, Marius-Florin. Tache Rusescu sau
sufletul comerţului cu vorbe - studiu privind reclama bunei
dispoziţii la sfârşitul secolului XIX (Tache Rusescu or the soul
of the words trade - a study on advertising good humor at the
end of the 19th

c.). Erasmus, 2003-2005, 14, p. 91-104.
1520. Fodor, Georgeta. Imaginea femeilor române în
scrierile călătorilor străini (Images of Romanian women in the
writing of foreign travelers in the 16th

and the 17th

centuries

Romanian society). SUPMH, 2006, 6, p. 43-54.
1521. Gafu, Cristina. Istoriile orale - Între biografia
personală şi biografia colectivă (The oral histories. Between
personal and collective biography). AIEF, 2005, 16, p. 39-53.
1522. Gavreliuc, Alin. Mentalitate şi societate. Cartografii
ale imaginarului identitar din Banatul contemporan (Mentality
and society. Charts of the imaginary identity in contemporary
Banat). Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2003, 402 p.
1523. Grancea, Mihaela. Serbările Putnei şi cultura
identitară (The ceremonies at Putna and the culture of
identity). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 369-408.
1524. Hlihor, Constantin. Răsturnarea imaginii adversar-
aliat în mentalul armate române la 23 august 1944 (Turning
over the opponent-ally image in the psychology of the
Romanian army on August 23, 1944). CB, 2005, nr. 2, p. 58-
61.
1525. Iacob, Dan Dumitru. Prin saloanele ieşene din prima
jumătate a secolului XIX (Every day life in Iassy in the 1st

half

of the 19th

c.). MI, 2006, 40, nr. 3, p. 47-49, 54.
1526. Iliescu, Adrian-Paul. Anatomia răului politic
(Anatomy of the political evil). Bucureşti, Fundaţia Culturală
Ideea Europeană, 2005, 357 p.
1527. Iordachi, Constantin. Cetăţenie şi identitate naţională
în România: o trecere în revistă (Citizenship and national
identity in Romania: a short history). Altera, 2004, 10, p. 35-
61.
1528. Ivanciu, Ioan C. Omul şi istoria (The human being
and history). RF, 2004, 51, nr. 5-6, p. 797-806.
1529. Ivancu, Emilia. Descoperirea unui popor prin imagini
- din secolul XXI în secolul XVIII. Noi despre noi prin
intermediul britanicilor (Discovering a people through images
- from the 21st

century to the 18st

century. We about us through

the British). AUA philol., 2004, 5, nr. 2, p. 363-370.
1530. Jiga Iliescu, Laura. Documente de viaţă cotidiană a
soldaţilor (Documents about the everyday life of the soldiers).
AIEF, 2005, 16, p. 55-59.
1531. Leu, Valeriu. Memorie, memorabil, istorie în Banat
(Memory, memorable, history in Banat). Timişoara, Ed.
Marineasa, 2006, 384 p.
1532. Mihalache, Andi. Insicle the heritage iclea: facts,
heros and commemorations in the twentieth century. Studia h.,

55

2005, 50, nr. 1, p. 117-137.
1533. Mitu, Sorin. Prennialism, modernism, ethno-
symbolism: Ideological conflict or changes in the scientific
paradigm. Studia h., 2005, 50, nr. 1, p. 1-11.
1534. Mitu, Sorin. Sărbătoare, alteritate şi conflict social în
premodernitatea românească (Celebration, alterity and social
conflict in Romanian pre-modern epoch). CDAI, 2005, 4, nr. 1,
p. 133-150.
1535. Mitu, Sorin. Transilvania mea, istorii, mentalităţi,
identităţi (My Transylvania, histories, conceptions, identities).
Iaşi, Ed. Polirom, 2006, 464 p.
1536. Moise, Emil. Interpretarea Bibliei, sursă a
discriminărilor de gen în practica religioasă. O analiză de gen
a trei dintre practicile religioase creştine din România (The
interpretation of the Bible, a source of discrimination in the
religious practice. A study of three Christian practices in
Romania). A. P. -I., 2003, 2, p. 1-13.
1537. Muntean, Ovidiu. Imaginea românilor în Franţa la
mijlocul secolului al XIX-lea (The image of the Romanians in
France at the middle of the 19th century). Cluj-Napoca, Ed.
Napoca Star, 2005, 283 p.
1538. Mureşan, Ovidiu. Regimul alimentar imaginar al
secolelor XVI-XVII. De la gastrosophia utopiilor la bulimia
distropiilor (The imaginary diet of the 16th

-17th

centuries.
From the utopian gastrophy to the bulimia of distrophies).
CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 67-88.
1539. Nägler, Doina. Românii în cronici europene din
secolele XVI-XVII (cu privire specială asupra lui Ştefan cel
Mare şi Mihai Viteazul (The Romanians in European
chronicles from the 16th

- 18th

centuries with special concern
about Stephen the Great and Michael the Brave). SUCH, 2004,
1, p. 191-194.
1540. Nicoară, Simona. De la "bunul creştin" şi "bunul
cetăţean" la "patriotul naţional". Miza şcolară şi secularizarea
în secolul al XIX-lea (From the "good Christian" and "good
citizen" to the "national patriot". The education crises and
secularization in the 19th century). A Som., 2004, 3, p. 131-
152.
1541. Nicoară, Simona. Metamorfozele sărbătorii sub
impactul sensibilităţilor moderne (secolele XVI-XIX)
(Metamorphoses of celebration under the impact of modern
sensibility (16th

-19th

century). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 111-

132.
1542. Nicoară, Simona. National sensitivity in Romanian
society (Eighteenth and nineteenth centuries. Studia h., 2005,
50, nr. 1, p. 70-94.
1543. Nicoară, Toader. Sentimentul de insecuritate în
societatea românească la începutul timpurilor moderne (1600-
1830). Vol. II (The feeling of insecurity in Romanian society
at the beginning of modern times (1600-1830). Vol. II). Cluj-
Napoca, Ed. Accent, 2005, 433 p.
1544. Nicolae, Jan. Tabuizarea şi refularea socială a morţii
în modernitate. Spre o propovăduire şi spiritualitate pascală
(Taboos and social rejection of death in modern times). AUA
theol.,
2004, 4, p. 267-289.
1545. Oişteanu, Andrei. Good Jew Bad Jew: An essay on
ethnic imagology. SH, 2004, 4, p. 44-54.
1546. Oişteanu, Andrei. A képzeletbeli zsidó a román és a
kelet-közép- európai kulturában. Imagológiai tanulmány (The
image of the Jew in the Romanian culture and central-East
European culture. Monographical study). Cluj-Napoca,
Kriterion Kiadó, 2005, 467 p.

1547. Otescu, Ion. Credinţele ţăranului român despre cer şi
stele (The beliefs of the Romanian peasant about the sky and
the stars). Ediţie îngrijită de Gheorghe Petcu. Buzău, Ed.
Alpha MDN, 2005, 114 p.
1548. Paul, Cosmina. Antisemitismul în imaginarul urban în
România în secolul XX (Anti-semitism in urban imaginary in
20th century Romania). AŞD, 2005, 1, p. 443-453.
1549. Păuneascu, Anca. Aspecte ale procesului de regres a
unor târguri şi oraşe medievale din Ţara Românească (The
regression of some medieval market towns and towns in
Wallachia). MN, 2004, 16, p. 84-96.
1550. Peteanu, Claudia Septimia. Religia în mentalul
colectiv al românilor din ţinutul Năsăudului în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea (Religion in the Romanian collective
mentality from Năsăud county, in the second half of the 19th
century). AAM, 2005, 4, p. 114-122.
1551. Platon, Alexandru-Florin. "Tua sacratissima unxio...
cordis intima penetret". Corpul în ceremonialul medieval al
încoronării (The body in the mediaeval ceremony of
coronation). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 13-28.
1552. Popescu, Liviu. Imaginea ocupaţiei străine în
Principatele Române (1716-1739, 1806-1812). Scena puterii şi
a banului (The image of the foreign occupation in the
Romanian Principalities (1716-1739, 1806-1812). The stage of
power and money). SMI Mod, 2006, 19, p. 123-150.
1553. Radosav, Doru. "Les Entrées Royales" in
Transylvania and Banat (18th

-19th

century). Discours and
representation. Colloquia, 2003-2004, 10-11, nr. 1-2, p. 158-
189.
1554. Ravaru, Gabriela. Percepţia de sine în spiritualitatea
interbelică (Self awareness in the interwar spirituality). Iaşi,
Ed. Pim, 2005, 155 p.
1555. Romilă, Adrian G. Sursele imaginare ale Raiului în
cultura populară românescă. Mentalităţi păgâne, apocrife
creştine şi cărţi populare (Imaginary sources of Heaven in
Romanian folklore. Pagan mentalities, Christian apocryphs
and popular books). VR, 2005, 100, nr. 1-2, p. 73-89.
1556. Roşu, Georgeta. Propaganda ateistă la sate în perioada
comunismului şi efectele ei asupra mentalului rural
(Communist atheistic propaganda in the villages and its effects
on rural mentality). Ethnos, 2004, 5, p. 321-356.
1557. Rotar, Marius. Apa care arde în flăcări. Dimensiuni
ale alcoolismului în Transilvania celei de a doua jumătăţi a
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea (Water
that burns in flames. The dimensions of alcoholism in
Transylvania in the second half of the 19th

century and the

beginning of the 20th

century). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 155-

186.
1558. Rus, Valer. Români văzuţi de maghiari. Imagini
plastice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
(Romanians as Seen by Hungarians. Plastic Images from the
second half of the XIX century). Cumidava, 2004, 27, p. 182-
192.
1559. *Sim, Dumitru. Cârciuma - contrabiserica
premodernităţii - spaţiu polivalent (The pub - the
counterchurch of pre-modernism - polyvalent space). RBI,
2006, 4, nr. 6-7, p. 149-152.
1560. *Sim, Dumitru. Spaţii imaginare în stadiu pur:
imaginea Paradisului şi Infernului în lumea ţărănească din
Crişana premodernităţii (Imaginary space in pure state: the
Paradise and the Hell in the peasant world in pre-modern
Crişana). RBI, 2006, 4, nr. 6-7, p. 143-148.

56

1561. Stephani, Claus. Wirklichkeit und Freiraum der
Phantasie. Demonische Wesen im Alltag und in der
Volkserzählung. Forschungen, 2003-2004, 46-47, p. 25-35.
1562. Stere, Anca. Colectivizarea - între documentul de
arhivă şi cântecul popular nou (The collectivization between
archive documents and the new folk song). AIEF, 2005, 16, p.
61-65.
1563. Ştefan, Bruno. Simbolistica spaţio-temporală în
mediul penitenciar românesc (The space-temporal symbolistic
in the Romanian prisons). RRSB, 2005, 16, nr. 3-4, p. 303-318.
1564. Toader, Radu. China dinastiei Qing în prima jumătate
a secolului XIX-lea: ecouri în societatea românească a vremii
(China during the Qing dynasty in the first half of the 19th
century: echos in the Romanian society of that time). AIEF,
2005, 16, p. 119-134.
1565. *** Trasee ale memoriei (Wais im Gedöchtnis bleibt).
Bucureşti, Goethe Institute, 2004, 94 p.
1566. Tudor, Aurelia. La moartea lui Ioani Ţandrău.
Momente din viaţa unei familii (The death of Ioani Ţandrău.
Moments from the life of a family). Ethnos, 2004, 5, p. 585-
600.
1567. Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa. Focul amorului:
despre dragoste şi sexualitate în societatea românească: 1750-

1830 (The fire of love: about love and sexuality in the
Romanian society: 1750-1830). Bucureşti, Ed. Humanitas,
2006, 270 p.
1568. Virag, Paula. Aspecte ale căsătoriei în Ţara Oaşului
(satul Moişeni, 1900-1950) (The marriage in Ţara Oaşului (the
village of Moişeni, 1900-1950). SC - Satu Mare, 2000-2004,
17-21, nr. 2, p. 105-108.
1569. Virag, Paula. Deviaţii comportamentale ale familiei
din Ţara Oaşului, în secolul XIX (Behaviour deviations of the
family in Ţara Oaşului, in the 19th

century). SC - Satu Mare,

2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 65-70.
1570. Virag, Paula. Devoţiunea populară faţă de fecioara
Maria în Transilvania secolelor XVIII-XIX (Popular devotion
towards Virgin Mary in17th-19th century Transylvania). AMP,
2005, 27, p. 859-876.
1571. Vlad, Laurenţiu. Propaganda and reception in the
construction of national identity: the role of international
exhibition (1867-1937). Studia h., 2005, 50, nr. 1, p. 108-116.
1572. *Zăloagă, Marian. Imaginea Celuilalt în chronica
românilor. Viziunea şincaiană asupra populaţiilor germanice
din Transilvania (The image of the Other in chronica
românilor. Şincai's vision about Germanic populations from
Transylvania). Libraria, 2004, nr. 3, p. 209-218.

15. ANTROPOLOGIE ISTORICĂ ŞI CULTURALĂ, SOCIOLOGIE

1573. Antonescu, Romulus. Calendar tradiţional
(Noiembrie). Argument (Traditional Calendar - November).
Ethnos, 2004, 5, p. 569-584.
1574. Avram, Sultana. Locuinţa rurală românească.
Moşteniri şi factori de schimbare (The Romanian rural
residence. Heritage and changes). Sibiu, Ed. Techno Media,
2004, 184 p.
1575. Bălăi, Emil. Reflexe istorice, antroponimice şi ale
principalelor ocupaţii în toponimia rodneană (Historical,
antroponimical and professional reflections in the toponimy of
Rodna). A Som., 2004, 3, p. 399-404.
1576. Bărbulescu, Constantin. Imaginarul corpului uman
între cultura ţărănească şi cultura savantă (secolele XIX-XX)
(The imaginary of the human body in folk culture and
academic culture (19th - 20th centuries). Bucureşti, Ed.
Paideia, 2005, 271 p.
1577. Bărbulescu, Constantin. The Substances of Human
Body in the Peasant Body Imaginary. A case Study. Symposia,
2003, p. 391-408.
1578. Bâzgu, Eugen. Arhetipul Întreg-Parte (The Whole-
Part archetype). AMEM, 2003, 3, p. 95-116.
1579. Bellághné Nagy, Rózsa. A "jó és bölcs asszony" a 18.
századi halotti beszédekben (The "good and wise woman" in
18th

century death lamentations). EM, 2006, 68, nr. 3-4, p. 94-

106.
1580. *** Between East and West. Studies in anthropology
and social history. Entre l'est et l'ouest. Etudes d'histoire et
d'anthropologie sociale. Edited by Ştefan Dorondel, Stelu
Şerban. Bucureşti, Ed. Institutul Cultural Român, 2005, 527 p.
1581. Bilţiu, Pamfil. Aspecte ale cercetării obiceiurilor în
lumina descoperirilor arheologice (Aspects related to the
research of the customs in the view of the archaeological
discoveries). AMET, 2006, 20, p. 75-79.
1582. Bilţiu, Pamfil. Elemente de mare vechime în cultura

populară din zona Lăpuş (Ancient elements in the folk culture
from Lăpuş). AMET, 2005, p. 171-187.
1583. *Bilţiu, Pamfil. Mesele ţăranului maramureşean în
tradiţii, credinţe şi obiceiuri (The food of the peasants from
Maramureş in traditions, beliefs and customs). PU, 2004, 7, nr.
1-2, p. 165-169.
1584. Bilţiu, Pamfil. Substratul mitico-magic al sărbătorilor
din ciclul celor douăsprezece zile în cultura populară
maramureşeană (Mythical - Magical substratum of the
holidays belonging to the twelve days cycle in folk culture of
Maramureş). AMET, 2005, p. 189-212.
1585. Bocholier, François. Elitele transilvane, între
identitatea regională şi expansiunea sentimentelor naţionale
(Transylvanian elites between local identity and the national
feeling). Altera, 2004, 10, p. 118-139.
1586. Botezatu, Dan; Cantemir, Petru; Simalcsik, Robert.
Cimitirul medieval de la Siret, judeţul Suceava. Studiu
antropologic (Mediaeval cemetery in Siret, Suceava county.
Antropological study). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p.
399-410.
1587. Bratiloveanu Popilian, Marcela. Valori ale vetrei şi
pragului regăsite în practica populară din spaţiul carpato-
danubian (Values of the hearth and threshold in the practice of
the Carphatian-Danubian area). Ethnos, 2004, 5, p. 549-566.
1588. *** Cercetarea antropologică în România. Perspective
istorice şi etnografice (Anthropologic research in Romania.
Historical and ethnographic perspectives). Coordonatori:
Cristina Papa, Giovanni Pizza, Filippo M. Zerilli. Cluj-
Napoca, Ed. Clusium, 2004, 312 p.
1589. Cesereanu, Ruxandra. Made in Romania. Subculturi
urbane la sfârşit de secol XX şi început de secol XXI (Made in
Romania. Urban subcultures at the end of the 20th

century and

beginning of the 21st

). Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2005, 186 p.
1590. *Comanici, Germina. Antroposul şi cultura -

57

concepte interrelaţionate (The anthrop and culture-interrelated
concepts). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 15-19.
1591. *Constantin, Marin. Tipologia rolurilor etnografice în
antropologia aplicată (The typology of the etnographic roles in
applied anthropology). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 91-98.
1592. Filipciuc, Ion. Naşterea din piatră (Birth from stone).
AMMar, 2004, nr. 2, p. 99-108.
1593. Geambaşu, Réka. Imigranţii rurali: capital material şi
reţele sociale (The Rural Immigrants: Material Capital and
Social Networks). Studia t. gr. cat. v.., 2004, 49, nr. 1, p. 17-
27.
1594. Geană, Gheorghiţă. Antropologia culturală. Un profil
epistemologic (Cultural anthropology. An epistemologic
profile). Bucureşti, Ed. Criterion Publishing, 2005, 246 p.
1595. Goia, Ioan Augustin. Practici magice în păstoritul
local-agricol din Nordul Transilvaniei (Magic practices in
local-agricultural shepherd's life in Northern Transylvania).
AMMar, 2004, nr. 2, p. 59-74.
1596. Holom, Elena Crinela. Sunet şi sensibilităţi colective.
Funcţia socială a clopotelor în comunităţile româneşti din
Transilvania (sec. XIX-XX) (Collective sound and
sensitivities. The social function of bells in the Romanian
communities of Transylvania (19th

-20th

century). Cluj-Napoca,

Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, 194 p.
1597. *** Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc. Vol. V-VI
(History and tradition in the Romanian area). Coordonator
Sultana Avram. Sibiu, Ed. Techno-Media, 2004, 286, 203 p.
1598. Mihaiu, Ligia. La médecine traditionelle roumaine

entre empirisme et magie. AMET, 2005, p. 213-221.
1599. Mureşan, Mihaela. Simbolistica grâului în
obiceiurile, credinţele şi practicile populare româneşti (The
symbol of corn in the Romanian folk customs, beliefs and
practices). AMET, 2005, p. 223-246.
1600. Oşianu, Flavia. Cânepa în obiceiuri şi sărbători
(Hemp in traditional customs and holidays). AMET, 2005, p.
255-258.
1601. Prahase, Dan. Cazuri de stabilire a hotarului în judeţul
Bistriţa-Năsăud. Influenţa nudităţii magice (Situations of
fixing the borderline with Bistriţa-Năsăud district. The
influence of the magic nudity). A Som., 2005, 4, p. 247-273.
1602. Suiogan, Delia. Simbolica riturilor de trecere
(Symbolistics of the passing rites). Bucureşti, Ed. Paideia,
2006, 296 p.
1603. Şişeştean, Gheorghe; Şişeştean, Solica. Procese
identitare în arii de margine ale etnicităţii. Cazul romano-
catolicilor din Moldova (Identity processes at the border
ethnical areas. The case of the Roman-Catholics from
Moldavia). Origini CS, 2003, 6, nr. 3-4, p. 19-33.
1604. *Turda, Marius. Craniometry and racial identity in
interwar Transylvania. AIICN, 2006, 45, p. 195-210.
1605. Vereş, Cristian. Femeia şi rolul său în lumea satului în
optica cercetărilor monografice ale şcolii de comandante
Broşteni - Neamţ (The woman and her role in the village,
accosiding to the monographical research of the Broşteni -
Neamţ school). RRSB, 2006, 17, nr. 1-2, p. 97-106.

16. GEOGRAFIE ISTORICĂ, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE

1606. Ardelean, Radu. Banatul, Ardealul şi restul lumii sau
geografie şi etnografie la Mihail Halici-tatăl (Banat,
Transylvania and the rest of the world or geography and
ethnography at Mihail Halici-the father). SUCH, 2005, 2, p.
171-181.
1607. *** Atlas-dicţionar al Daciei Romane (Atlas-
dictionary of Roman Dacia). Coordonator Mihai Bărbulescu.
Cluj-Napoca, Ed. Tribuna, 2005, 147 p.
1608. *** Atlas istoric al oraşelor din România.
Städtegeschichteatlas Rumäniens. Coord. Dan Dumitru Iacob,
Text: Paul Niedermaier, Judit Pál, Zeno Karl Pinter, Mihaela
Sanda Salontai. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 14 p.
1609. Bâzgan, Melentina. Indicatorul localităţilor medievale
din Ţara Românească până la 1831 (Directory of mediaeval
locations in Wallachia). Bucureşti, Ed. Cartea Universitară,
2004, 112 p.
1610. Benedek, J. ; Bagoly, P. Procesul de suburbanizare
din România. Studiu de caz zona suburbană a Municipiului
Târgu Mureş (The Process of Suburbanisation in Romania.
Case study the Suburban zone of the city of Târgu Mureş).
Studia ge., 2005, 50, nr. 2, p. 117-126.
1611. Boia, Lucian. Omul şi clima, teorii, scenarii, psihoze
(The man and the climate, theories, scenarios, phychosis).
Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 186 p.
1612. Boţan, C. N. Aspecte critice în sistemul geografic al
Ţării Moţilor (Critical Aspects in the Geografic system of the
Moţilor Land). Studia ge., 2005, 50, nr. 2, p. 81-92.
1613. Căzan, Ileana. Atlas istoric şcolar (Historical school
atlas). Bucureşti, Ed. Minerva, 2004, ? p.

1614. Căzan, Ileana. Austrian Strategy and Cartography at
the Lower Danube (1768-1791). RNMY, 2004, 7, p. 67-76.
1615. Căzan, Ileana. Spaţiul românesc în hărţi şi atlase
germane de uz curent, în secolul al XVIII-lea (The Romanian
areal in current german maps and atlases, in the 18th

c.). SMI

Mod, 2006, 19, p. 93-122.
1616. Chipurici, Nicolae. Documente cartografice
mehedinţene din anii 1831-1912 în arhivele naţionale din
Bucureşti (Mehedinţi cartographic documents from 1831-1912
in the national archives in Bucharest). Drobeta, 2005, 15, p.
166-176.
1617. Coşuleţ, Stelian. Date de geografie istorică oferite de
"Harta Moldovei şi a Ţării Româneşti tipărită la Nürnberg în
anul 1785 (Historical geographic data given by "The Map of
Moldavia and Wallachia" printed in Nürnberg in 1785).
Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 287-304.
1618. *Czier, Zoltan. Viviaretul - mineral nou pentru
sedimentarul Jurasic al Munţilor Apuseni (Viviaretul - new
mimeral for the Jurassic sediment of the Apuseni Moutains).
MAp, 2002-2005, 9-12, nr. 1-4, p. 12-19.
1619. Dezsi, Ştefan. Evoluţia sistemului de aşezări din Ţara
Lăpuşului în a doua jumătate a secolului XIX şi în secolul XX
(The Evolution of habitat system and of functional hierarchy
of the Settlements from Lăpuş Country in the Second Half of
the 19th

Century and the 20th

Century). Studia ge., 2005, 50,

nr. 2, p. 127-138.
1620. Deák, András Antal. O hartă manuscris necunoscută
privind Transilvania, întocmită de J. C. Müler şi predecesorii
săi (An unknown manuscript map about Transylvania, drawn

58

by J. C. Müler and his predecessors). Cumidava, 98-2000, 22-
24, p. 261-266.
1621. *Forţiu, Sorin. Despre prima atestare a denumirii
Banatus Timisvariensis (1685) (About the first attestation of
the name Banatus Timisvariensis (1685). AB, 2006, 14-15, nr.
2, p. 67-114.
1622. Gróf, László. Maps and Mapmakers of Transylvania.
AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 283-295.
1623. Hegyi, Géza. Radna és a Radna-völgy a középkorban
(1241-1469/1475). Birtok- és településtörténet (Radna and the
Radna Valley in the Middle Ages (1241-1469/ 1475). A
history of Possesion and Settlement).
1624. Hühnel, Helga. Situaţia căilor rutiere din Braşov şi
împrejurimile acestuia (secolele XVII-XIX) ilustrată în
documente cartografice aflate în patrimoniul Bibliotecii
Naţionale a Austriei (The situation of the roads in Braşov and
the surrounding places (17th-19th century) illustrated by
cartographic documents belonging to the National Library of
Austria). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 217-236.
1625. Ipatov, F. Localizarea spaţială a comunităţii ortodoxe
de rit vechi în România (Localizing the area of the ancient rite
Orthodox community in Romania). Studia ge, 2004, 49, nr. 2,
p. 89-96.
1626. Mureşan, Sofronie. Charte vom Bannat (harta
Banatului) din anul 1784 - un preţios document cartografic
(Charte vom Bannat (the map of Banat) from 1784 - a valuable
cartographic document). PB, 2005, 4, p. 219-224.
1627. Nicoară, L. Consideraţii privind distribuţia aşezărilor
din bazinul superior al Crişului Repede (Considerations
regarding the distributions of the settlements from the upper
basin of the Crişul Repede). Studia ge., 2004, 49, nr. 2, p. 81-
88.
1628. Nicolae, Ion. Antropogeografie. Geografie umană şi
economică generală (Anthropogeography. General human and
economic geography). Bucureşti, Ed. Universitară, 2005, 184
p.
1629. Nicolescu, Carmen; Grecu, Marius Velicu; Grecu,
Ion Gh.
Satele argeşene atestate între anii 1300 şi 1625. Istorie
şi etimologie (The villages from Argeş certified between 1300
and 1625. History and etimology). Piteşti, Ed. Universităţii,
2005, 165 p.
1630. Nussbächer, Gernot. Hărţi şi planuri preluate de la
Biserica neagră din Braşov (Maps and plans taken over from
The Black Church in Braşov). Cumidava, 98-2000, 22-24, p.
237-252.
1631. Osaci-Costache, Gabriela. Muscelele dintre
Dâmboviţa şi Olt în documente cartografice (sec. XVIII-XX)
(The hillocks between Dâmboviţa and Olt in cartographic
documents (18th-20th century). Bucureşti, Ed. Universitară,

2004, 305 p.
1632. Perovici, Minodora. Istoria României. Atlas şcolar
ilustrat (The history of Romania. School illustrated atlas).
Bucureşti, Ed. Corint, 2006, 72 p.
1633. Petrea, D. ; Josan, N. ; Dumnitraşcu, S. Evoluţia
peleomediului Holocen a Câmpiei Crişurilor (Vestul
României) dovedită prin mărturii geoarheologice şi
paleopedologice (Holocene Paleoenviron-mental evolution of
the Crişuri Plain (Western Romania) proved by
geoarchaeologic and Paleopedologic evidences). Studia ge.,
2006, 51, nr. 2, p. 3-10.
1634. Popescu, Lepădat-Marian; Popescu, Leontina.
Drobeta Turnu Severin, studiu de geografie urbană (Drobeta
Turnu Severin, study on urban geography). Drobeta Turnu
Severin, Ed. Irco Script, 2005, 72 p.
1635. Prăjinaru, Ioan V. Târgurile din judeţul Botoşani în
cadrul comerţului Moldovei. Studiu de geografie istorică. Vol.
I (The markets in Botoşani within the trade of Moldavia. A
historical geography). Botoşani, Ed. Quadrat, 2004, 292 p.
1636. Puşcaş, Angelica. Ţara Chioarului. Geneză şi repere
geologo-paleogeografice (Chioarului Country. Genesis and
Geological-Paleogeogeographical References). Studia ge.,
2004, 49, nr. 2, p. 19-30.
1637. Radu, Măriuca; Lazăr, Ioachim. Ţara Haţegului în
izvoare cartografice secolele XIV-XVIII (The Province of
Haţeg in cartography sources 14th-18th centurys). Cumidava,
98-2000, 22-24, p. 267-286.
1638. Rusu, R. ; Moldovan, C. Studiul geografic al Câmpiei
Curticiului (A Geographical study of Curtici Plain). Studia ge.,
2004, 49, nr. 2, p. 35-46.
1639. Sârghie, Valerica. Gravura în aramă (tehnici şi etape)
- importantă sursă documentară în procesul de restaurare a
hărţilor vechi (Copper gravure (techniques and stages) - An
important documentary source in the restoration procedure of
old maps). Cumidava, 2004, 27, p. 374-379.
1640. Seer, M. Aspecte de organizare hidrografică şi
problema resurselor de apă în Depresiunea Giurgeu (Aspects
of Hydrographic Organisation and the issue of water resources
in the Giurgeu Depression). Studia ge., 2004, 49, nr. 2, p. 67-
72.
1641. Ştefănescu, Radu; Radu, Măriuca. O hartă
necunoscută a Ţării Bârsei şi regiunilor înconjurătoare aflată în
patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov (An unknovn
map of the Province of Bârsa and the sulloundings, belonging
to the History Museum in Braşov). Cumidava, 98-2000, 22-24,
p. 253-260.
1642. Ungureanu, Dan. Descriptio Comitatus Temesiensis,
de Mathias Bell. PB, 2005, 4, p. 171-191.

17. TOPONIMIE ŞI ANTROPONIMIE

1643. Agache, Catinca. Toponimie din comuna Mitocul
Dragomirnei (Toponyms from the village Mitocul
Dragomirnei). ANB, 2003, 10, nr. 1, p. 195-213.
1644. Avram, Petre. Toponime din Teleorman formate de la
nume de grup în -eşti (Toponyms from Teleorman made of
group names ending in -eşti). AUC filol lingv., 2003, 25, p. 9-
15.
1645. Bălai, Emil. Nume toponimice din hotarul localităţii

Rodna Veche - Judeţul Bistriţa-Năsăud (Toponymic names
from the borderline of Rodna Veche - Bistriţa-Năsăud county).
SCEB, 2005, 10, p. 171-194.
1646. Bureacă, Ion. Date privind toponimul "Ardeal" (Data
about the toponymic "Ardeal" (Transylvania). CR, 2004, 1, nr.
5-8, p. 71-73.
1647. Chende-Roman, Gheorghe. Câteva aspecte din
toponimia Sălajului (Some aspects of Sălaj toponymy). AMP,

59

2005, 27, p. 843-858.
1648. Constantinescu, Lavinia-Elena. Toponimia comunei
Frânceşti, judeţul Vâlcea (The toponimy of the village
Frânceşti, Vâlcea county). Sibiu, Ed. Alma Mater, 2005, 100
p.
1649. Coşbuc, Anton. Sensul determinativelor în denumirea
localităţilor Ilva Mare şi Ilva Mică (The meaning of adjectives
in the locality names "Ilva Mare" and "Ilva Mică"). SCEB,
2005, 10, p. 196-210.
1650. Dănilă, Simion. Oiconimul Remetea şi variantele sale.
O controversă (The toponym Remetea and its variants. A
controversy). Dacoromania, 2002-2003, 7-8, p. 177-182.
1651. *** Dicţionarul toponimic al României. Muntenia
(DTRM). Vol. 1. A-B (Toponymic dictionary of Romania.
Wallachia (DTRM). Vol. 1. A-B). Sub redacţia Nicolae
Saramandu. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 380 p.
1652. Fodorean, Florin. Contribuţii la reconstituirea reţelei
rutiere din Dacia romană. Rolul şi importanţa toponimiei în
cercetarea drumurilor antice (Contributions to the
recomposition of road network in Roman Dacia. The role and
importance of toponimy in ancient road research). RB, 2003,
17, p. 321-330.
1653. *Glodariu, Ioan. Valea Sebeşului între istorie şi
hidronimie (The Sebeş Valley between history and
hydronymy). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 141-144.
1654. Grau, Johann. Über die Flurnamen auf der
Germarkung der Gemeinde Großscheuern / Şura Mare (Kreis
Hermannstadt / Sibiu). Forschungen, 2003-2004, 46-47, p.
155-188.
1655. Marţian, Ironim. Exploatarea sării oglindită în
documente şi toponimia bazinului superior al Someşului Mare
(Salt mining reflected in documents and toponymy of the
Someşul Mare upper basin). SCEB, 2005, 10, p. 211-216.
1656. Onofreiu, Adrian. Toponimie şi relaţii geografice în
Districtul Năsăud (Toponymy and geographical relations in
Năsăud District). RB, 2003, 17, p. 331-351.
1657. Pachia Tatomirescu, Ion. Arudeal/ Ardeal. Ţara
Ardelenilor/ Ţara Ardealului (Arudeal/ Ardeal. The land of the

Transylvanians. Transylvania). Transilvania, 2003, 32, nr. 8-9,
p. 82-89.
1658. Paliga, Sorin. Toponimia arhaică a României (Archaic
toponymy of Romania). Vatra, 2004, nr. 7-8, p. 159-163.
1659. Pascaru, Mihai. Lidentité toponimique et territoriale.
Studia t. gr. cat. v.., 2004, 49, nr. 2, p. 69-81.
1660. Pătruţ, Ioan. Originea şi structura antroponimelor
româneşti (The origin and structure of Romanian
anthroponymies). Dacoromania, 2002-2003, 7-8, p. 159-163.
1661. Popescu, Octavian. Câteva consideraţii asupra
toponimului Scorila (Some considerations on the Scorila
toponym). Tibiscum, 2005, 12, p. 51-55.
1662. Roman, Vasile. "Râmnic" - toponim de origine dacică
(ipoteză nouă) ("Râmnic" - toponym of Dacian origin (new
hypothesis). Cuvânt înainte de Viorica Moisuc, Postfaţă de
Petru Pistol. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2004, 67 p.
1663. Sebeşan, Nicolae. Vorbe dulce din bătrâni, vorbe de
pe la noi. Mic dicţionar de regionalisme ardeleneşti, comuna şi
plasa Beliu, zona de jos a Crişului Alb (Dictionary of
Transylvanian regionalisms from the village Beliu, on the
valley of Crişul Alb). Braşov, Ed. Team CCD, 2005, 179 p.
1664. Sfârghiu, Otilia; Sfârghiu, Viorel. Regionalisme din
Câmpulung Moldovenesc (Regionalisms from Câmpulung
Moldovenesc). Câmpulung Moldovenesc, Ed. Amadoros,
2005, 183 p.
1665. *** Tezaurul toponimic al României. Moldova. Vol. I.
Partea a 3-a: Toponimia Moldovei în documente scrise în
limbi străine (exclusiv slavonă) 1332-1850 (Toponymic
thesaurus of Romania. Moldavia. Vol. I. Part 3: Toponymy of
Moldavia in documents written in foreign languages (Slavonic
included) 1332-1850). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan
Cuza", 2004, 244 p.
1666. Ursan, Vasile. Nume de locuri din Mărginimea
Sibiului (Names of places from Mărginimea Sibiului). Prefaţă
de Pamfil Matei. Sibiu, Ed. Alma Mater, 2004, 162 p.
1667. Vişovan, Ştefan. Monografia toponimică a Văii Izei
(Toponymical monograph of the Valea Izei). Cluj-Napoca, Ed.
Argonaut, Mega, 2005, 414 p.

18. OSTEOLOGIE, PALEOBOTANICĂ, ARHEOZOOLOGIE

1668. *Bartosiewicz, Lászlo; Boroneanţ, Vasile; Bonsall,
Clive; Stallibrass, Sue
. Size ranges of prehistoric cattle and
pig at Schela Cladovei (Iron Gates region, România). AB,
2006, 14-15, nr. 1, p. 23-42.
1669. Bindea, Diana. Materialul faunistic din complexul
"Casa Cerbului" de la Parţa (campania 2005) (Animal material
from the "Deer House" ensemble from Parţa (2005 campaign).
PB, 2005, 4, p. 27-72.
1670. *Chiu, Florentina. Cercetări arheozoologice în situl
neolitic de la Foeni - Cimitirul ortodox (jud. Timiş). Campania
2002 (Archaeozoological research at the Neolithic site of
Foeni - the Ortodox cemetery (Timiş County), 2002
campaign). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 13-20.
1671. *Ciută, Beatrice; Plantos, Cristinel. Analiza
arheobotanică a unui lot de seminţe carbonizate provenit din
"silozurile" descoperite la Piatra Craivii (Archaeobotanical
analysis of a carbonized seed lot from the "silos" discovered at
Piatra Craivii). Apulum, 2005, 42, p. 83-94.
1672. *Ciută, Beatrice Daisa. Analiza arheobotanică a

macroresturilor vegetale provenite din situl Cheile Turzii -
Peştera Ungurească (Archaeobotanical analysis of plant
macroremains from the Cheile Turzii site - the Hungarian
Cave). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 35-44.
1673. *Ciută, Beatrice Daisa. Despre rolul şi importanţa
arheobotanicii în cercetarea arheologică din România (About
the role and importance of archaeobotany in the archaeological
research in Romania). PA, 2004, 4, p. 105-110.
1674. Coroliuc, Anca; Haimovici, Sergiu. Studiul
materialului arheozoologic provenit din aşezarea
precucuteniană de la Mândrişca, Valea Seacă (jud. Bacău)
(Study of the archeozoological matter coming from the
precucuteni settlement of Mândrişca, Valea Seacă (Bacău
county). Carpica, 2005, 34, p. 343-356.
1675. Daisa-Ciută, Beatrice; Pop, Horia. Macroresturi
vegetale recuperate în urma unor cercetări arheologice
desfăşurate pe teritoriul oraşului Şimleul Silvaniei (Plant
larger remainders recovered after the archaeological researches
on the territory of the city of Şimleul Silvaniei). Corviniana,

60

2005, 9, p. 81-87.
1676. *El Susi, Georgeta. Animal exploitation during the
bronze age in Romania with a special reffering to Ostrovul
Corbului (Mehedinţi county). AB, 2004-2005, 12-13, p. 127-
142.
1677. El Susi, Georgeta. Cercetări arheozoologice în
nivelele de epoca bronzului (culturile Verbicioara şi Gârla
Mare) de la Ostrovul Corbului (judeţul Mehedinţi)
(Archaeozoological research in the Bronze Age layers
(Verbicioara and Gârla Mare cultures) from Ostrovul Corbului
(Mehedinţi county). Banatica, 2005, 17, p. 107-125.
1678. *El Susi, Georgeta. Cercetări arheozoologice
preliminare în cetatea medievală de la Caraşova (jud. Caraş-
Severin) (Archaeozoological preliminary researches in the
medieval fortress of Caraşova (Caraş-Severin county). AB,
2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 285-298.
1679. *El Susi, Georgeta. Resturi de animale din gropi
rituale şi menajere de epoca fierului de la Ostrovul Corbului
(jud. Mehedinţi) (Animal remainings from ritual and litter pits
from the iron age at Ostrovul Corbului (Mehedinţi county).
Drobeta, 2004, 14, p. 17-24.
1680. Haimovici, Sergiu. Studiul arheologic al resturilor
animaliere din situl de la Prăjeni (jud. Botoşani) aparţinând
Hallstattului timpuriu (Archaeological study of animal remains
in the Prăjeni site (Botoşani county) belonging to early
Hallstatt). CCS, 2006, 12, p. 25-34.
1681. Haimovici, Sergiu. Studiul arheozoologic al resturilor
osoase provenite din aşezarea hallstattiană de la Siret - Dealul
Ruina (jud. Suceava) (Archaeozoological study of bone
remains from the Hallstatt settlement from Siret - Dealul
Ruina (Suceava county). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p.
317-330.
1682. Haimovici, Sergiu. Studiul arheozoologic al unui
material faunistic din aşezarea La Tène de la Cetăţeni (jud.
Argeş) (Achaeozoological study of animal stuff from La Tène
settlement from Cetăţeni (Argeş county). Argesis, 2004, 13, p.
99-105.
1683. Haimovici, Sergiu. Studiul materialului arheozoologic
cucutenian de la Preuteşti-Haltă (jud. Suceava) (Study of
Cucuteni archaeozoological material from Preuteşti-Haltă
(Suceava county). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 227-
238.
1684. Haimovici, Sergiu. Studiul materialului arheozoologic
din nivelul gumelniţian de la mănăstirea Glavacioc (jud.
Argeş) (Study of archaeozoological material from the
Gumelniţa layer from the Glavacioc monastery (Argeş
county). Argesis, 2005, 14, p. 75-80.
1685. Haimovici, Sergiu. Studiul resturilor faunistice găsite

în două situri din evul mediu târziu (sec. XVII-XVIII) -
Cernica şi Radovanu (Study of animal relics found in two late
Middle Ages sites (17th

-18th

centuries) - Cernica and

Radovanu). Argesis, 2005, 14, p. 259-264.
1686. Haimovici, Sergiu. Studiul unor resturi animaliere
provenite din situl cucutenian - faza B - de la Mihoveni (Study
of some animal remains from the Cucuteni site - stage B -
from Mihoveni). Carpica, 2004, 33, p. 317-325.
1687. Haimovici, Sergiu; Tencariu, Felix-Adrian. Studiul
resturilor animaliere găsite în situl precucutenian de la Isaiia
(Campania 2002) (Study of animal remains found in the
Cucuteni site from Isaiia (the 2002 campaign). Carpica, 2004,
33, p. 301-316.
1688. Haimovici, Sergiu; Vornicu, Andreea. Studiul
arheozoologic al resturilor faunistice din situl Fulgeriş-
Cucuteni A (Archaeozoological study of plant remains from
Fulgeriş-Cucuteni A site). Carpica, 2005, 34, p. 357-372.
1689. Miriţoiu, Nicolae; Soficaru, Andrei D. Studiu
antropologic al osemintelor descoperite în cripta basilicii de la
Murighiol (anticul Halmyris) (Antropological study of bones
discovered in the basilica crypt of Murighiol (ancient
Halmyris). BOR, 2004, 122, nr. 1-4, p. 275-292.
1690. Pleşa, Mariana; Cârciumaru, Marin; Mărgărit,
Monica
. Omul şi plantele. Manual de analiză carpologică (The
man and the plants. A text book of carpology analysis). Editor
Dragomir Popovici. Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005,
231 p.
1691. *Soficaru, Andrei D. ; Miriţoiu, Nicolae; Sultana,
Nicu
şor M. ; Gătej, Mihaela M. ; Constantinescu, Mihai D.

Analiza antropologică a osemintelor descoperite în campania
din 2002, în necropola romano-bizantină de la Slava Rusă
(jud. Tulcea) (Antropological study of the bones discovered
during the 2002 campaign in the Roman-Byzantine necropolis
from Slava Rusă). Peuce, 2004, 2, p. 329-386.
1692. Stavrescu-Bedivan, Mala-Maria. L'étude du matériel
archéobotanique issu du site de Popeşti (1954-2000). Dacia,
2004-2005, 48-49, p. 65-70.
1693. Tomescu, Iulia. Studiul resturilor lemnoase în
arheologie: paleoecologie şi paleoetnografie (The study of the
wooden remains in archaeology, paleoecology and
paleoethnography). Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2004, 112 p.
1694. Trinkaus, Erik; Băltean, Ion C. ; Constantin,
Silviu; Ghelase, Mircea; Horhoi, Viorel; Milota,
Ştefan;
Moldovan, Oana; Petrea, Catalin; Quiles, Jérôme;
Rodrigo, Ricardo; Rougier, Hél
čne; Sarcina, Lurenţiu;
Soficaru, Andrei; Zilhao, Joao
. Asupra oamenilor moderni
timpurii din Banat: Peşterea cu oase (On the early modern
people from Banat. Boned cave). Banatica, 2005, 17, p. 9-27.

B. ISTORIA ROMÂNIEI

I. Sinteze

1. GENERALE

1695. Aelenei, Victor. Istoria frontierei României (History
of the Romanian frontier). Bucureşti, Ed. Univers Ştiinţific,
2004, 349 p.

1696. Arachelian, Vartan. Duminică după infern (After
Hell Sunday). Bucureşti, Ed. Rao, 2004, 440 p.
1697. Baicu, Vasile Dan. Istorie şi arhivistică în arcul

61

intracarpatic (History and archives in the intracarpathian arch).
Adina Fofircă, Volum de studii şi articole alcătuit şi îngrijit de
Ioan Lăcătuşu. Sfântu Gheorghe, Ed. Eurocarpatica, 2006, 231
p.
1698. Banciu, Angela. Introducere în istoria României
moderne şi contemporane (Introduction to the modern and
contemporary history of Romania). Bucureşti, Ed. Printech,
2005, 230 p.
1699. Barbu, Daniel. Politica pentru barbari (Politics with
barbarians). Bucureşti, Ed. Nemira, 2005, 244 p.
1700. *Batista, Beatrice-Adelaida. Jocul de rol (Role play).
SAI, 2006, 71, p. 64-67.
1701. Bălescu, Valeria. Eroul necunoscut, istorie trecută şi
recentă (The unknown hero, past and recent history). Prefaţă
de Dan Berindei. Bucureşti, Ed. Militară, 2005, 444 p.
1702. Bărbulescu, Mihai; Dörner, Anton E. ; Glodariu,
Ioan; Nägler, Thomas; Pop, Grigor P; Pop, Ioan-Aurel;
Rotea, Mihai; S
ălăgean, Tudor; Vasiliev, Valentin. The
History of Transylvania. Vol. I (until 1541). Coordinators
Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Translated and revised by
Bogdan Aldea, Richard Proctor. Cluj-Napoca, Ed. Institutul
Cultural Român Centrul de Studii Transilvane, 2005, 388 p.
1703. Bărbulescu, Titus. Fiinţa neamului românesc (The
being of the Romanian people). Prefaţă de Eugen Simion.
Bucureşti, Ed. Vestala, 2005, 319 p.
1704. Berindei, Dan. Les Roumains et la Bucovine. MSŞIA,
2004-2005, 29-30, p. 189-192.
1705. Bethlen, Farkas. Erdély története Vol. I-III (The
history of Transylvania). Budapest, Kolozsvár, Enciklopédia
Kiadó, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2000-2004, 226, 367, 382
p.
1706. Bichicean, Gheorghe. Dreptul savant al Evului Mediu
(The scholar right in the Middle Age). Saeculum, 2005, 4, nr.
2, p. 97-102.
1707. Boieru, Ion. Cronica vremii 1976-1982 (Time
chronicle 1976-1982). Cuvânt înainte Mircea Nicolau.
Bucureşti, Ed. Scara, 2005, 296 p.
1708. Brie, Mircea. O istorie socială a spaţiului românesc (A
social history of the Romanian space). Oradea, Ed.
Universităţii, 2005, 292 p.
1709. Buciumaş, Maria; Buciumaş, Neculai. Istoria
românilor în legende şi povestiri istorice (The history of the
Romanians in historical legends and stories). Iaşi, Ed. PIM,
2005, 61 p.
1710. Bulei, Ion. O istorie a românilor. Ed. a II-a (A history
of the Romanians). Bucureşti, Ed. Meronia, 2004, 260 p; În lb.
engleză, Bucurepşti, Ed. Meronia, 2005, 231 p.
1711. Bulei, Ion. A short history of Romania. English
version by Liviu Radu. Bucureşti, Ed. Meronia, 2005, 231 p.
1712. Butuc, Liviu. Scurtă istorie a mijloacelor de
comunicare din România (Brief history of the communication
means in Romania). BBuc, 2005, 8, nr. 1, p. 19-24; nr. 2, p.
20-30, nr. 3, p. 20-23; nr. 4, p. 30-34; nr. 5, p. 21-27; nr. 6, p.
26-30; 7, p. 20-27; nr. 8, p. 19-22; nr. 9, p. 22-27; nr. 10, p. 20-
26; nr. 11, p. 30-34; nr. 12, p. 21-25; 2006, 9, nr. 1, p. 30-34,
nr. 2, p. 31-34; nr. 3, p. 23-33; nr. 4, p. 25-30; nr. 5, p. 21-29;
nr. 6, p. 18-21; nr 7, p. 22-26; nr. 8, p. 29- 32; nr. 9, p. 27-31;
nr. 10, p. 29-32; nr. 11, p. 28-31; nr. 12, p. 26-32.
1713. Calcan, Gheorghe. Istoria românilor (The history of
the Romanians). Ploieşti, Ed. Universităţii, 2005, 250 p.
1714. Caragea, Anton. Pagini de istorie ascunsă. Afaceri
celebre, personalităţi controversate, morţi misterioase (Pages

of a hidden history. Famous affairs, controversed personalities,
mysterious deaths). Bucureşti, Cartier, 2004, 376 p.
1715. *** Cărticică folositoare. Ediţie bibliofilă (Useful
booklet. Bibliophile edition). Transliterare şi glosar Anna
Borca, Cuvânt înainte Simona Lazăr. Bucureşti, Ed. Intact,
2005, 110 p.
1716. *** Centru şi periferie. Lucrările colocviului naţional,
Bistriţa 23-25 aprilie 2004 (Downtown and the suburbs. The
works of the national conference in Bistriţa, 23rd

-25th

of April
2004). Coordonatori Corneliu Gaiu, Horaţiu Bodale. Cluj, Ed.
Accent, 2004, 366 p.
1717. Cernat, Ion. Cu Iorgu Toma despre naţionalism şi
verticalitate (With Iorgu Toma about nationalism and
verticality). Prefaţă de I. Ciupercă. Iaşi, PIM, 2004, 267 p.
1718. Cernat, Vasile. Trecut glorios şi viitor european:
protejarea identităţii naţionale în condiţiile unui prezent
dureros (Glorious past and European future: protecting
national identities under the conditions of a painful present).
AIGS, 2004, 7, p. 178-188.
1719. Chiriţă, Mihai. Studiu de istorie (Eseuri) (History
studies. Essays). Craiova, Ed. Sitech, 2005, 427 p.
1720. Cionchin, Ionel; Ţâru, Joria. Conştiinţa unităţii de
neam (The conscience of the nations unity). Prefaţă de Radu
Păiuşan. Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 605 p.
1721. Cios, Teodor. Eseuri teologice, istorice şi culturale
(Theological, historical and cultural essays). Beiuş, Ed. Buna
Vestire, 2005, 436 p.
1722. Coroama, Mădălina. Sensul peiorativ al
balcanismului românesc (Deprecatory meaning of Romanian
balkanism). Tomis, 2006, nr. 12, p. 76-77.
1723. *** Corona Laurea. Studii în onoarea Luciei Ţeposu
Marinescu (Corona Laurea. Studies in the honour of Lucia
Ţeposu Marinescu). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005,
551 p.
1724. Cristescu, Florian. Povestea neamului nostru.
Legende istorice româneşti. Vol. I (The story of our people.
Romanian historical legends. Vol. I). Bucureşti, Panoptic,
2004, 196 p.
1725. David, Aurel V. Studiu de istorie a înălţării şi
declinului naţiei române (Studies on the history of the rise and
fall of the Romanian nation). Bucureşti, Ed. Dacoromâni TDC,
2006, 676 p.
1726. *** Diversitate şi identitate culturală în Europa. Vol. II
(Cultural diversity and identity in Europe. Vol. II).
Coordonator Petre Gheorghe Bârlea. Târgovişte, Ed.
Bibliotheca, 2005, 255 p.
1727. Djuvara, Neagu. O scurtă istorie a românilor povestită
celor tineri. Ed a V-a (A short history of the Romanians
addressed to the young people). Bucureşti, Ed. Humanitas,
2005, 266 p.
1728. Dudaş, Florian. Urme din trecutul Transilvaniei. Vol.
I (Traces from the past of Transylvania). Timişoara, Ed. de
Vest, 2004, 270 p.
1729. *Duicu, Ioana. Metalurgia fierului de la tehnica
empirică la tehnologia ştiinţifică (Iron metallurgy from
empirical technique to scientific technology). Biharea, 2001,
28, p. 41-52.
1730. *Dumitraşcu, Gheorghe. Românii de dincolo de
Carpaţi şi dincoace de Dunăre (The Romanians from over the
Carpathians and from this side of the Danube). Dac, 2003, nr.
13, p. 5-8.
1731. Egyed, Ákos. Erdély metamorfózisa a hosszú 19

62

században. Vol. I-II (The metamorphosis of Transylvania
along the 19th century). Miercurea Ciuc, Pallas-Akadémia
Kiadó, 2004, 294, 336 p.
1732. *** Europa şi noi. Studii de istorie economică (Europe
and us. Studies on the economic thinking). Coordonator: Maria
Mureşan. Bucureşti, Ed. ASE, 2005, 395 p.
1733. Filitti, Georgeta; Matei, Dorin. Mileniul românesc.
1000 de ani de istorie în imagini (The Romanian millenium.
One thousand years of history in images). Prefaţă de Virgil
Cîndea. Bucureşti, Ed. Litera Internaţional, 2006, 975 p.
1734. Froicu, Dumitru. Continuitatea daco-romanilor în
ţinuturile cuprinse între Dunăre, Marea Neagră, Bug, Carpaţii
Păduroşi şi Dunăre (Continuity of the Daco-Romans on the
territories between the Danube, the Black Sea, Bug, Forest
Carpathians and the Danube). Beiuş, Ed. Buna Vestire, 2005,
47 p.
1735. Ghiţă, Marian. A existat un "model românesc" de
asimilare a ideilor revoluţionare franceze? (Was there a
"Romanian model" of assimilating French revolutionary
ideas?). ABr., 2004, 5, nr. 5, p. 195-216.
1736. Giurescu, Constantin C. Istoria pădurii româneşti:
din cele mai vechi timpuri până azi (The history of the
Romanian forest: from ancient times until present). Postfaţă de
Dinu C. Giurescu. Bucureşti, Ed. Orion, 2004, 400 p.
1737. *Grădinaru, Virgil. Imaginea Banatului reflectată de
un dicţionar istorico-geografic de la sfârşitul secolului al
XVIII-lea (Image of Banat reflected by a historical and
geographical dictionary at the end of the 18th

century). AB,

2002-2003, 10-11, nr. 2, p. 433-442.
1738. Grecu, Victor V. Unirea - permanenţă a istoriei
românilor (The Union - permanence of the history of
Romanians). AICS, 2005, 12, p. 7-13.
1739. Grigorovici, Radu. Modelul Bucovinei (The model of
Bukovina). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 375-391.
1740. Grigorovici, Radu. Die Ősterreichische Politik
gegenüber der Bukowina und ihre oft unerwarteten Folgen.
ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 343-352.
1741. *Haţegan, Ioan. Dicţionar istoric al aşezărilor din
Banat. Secolele XI-XX. Litera A (Historical dictionary of
Banat settlements. 11th -

20th

centuries. Letter A). AB, 2004-

2005, 12-13, p. 297-316.
1742. Hărăguş, Paul-Teodor. Convergenţă şi divergenţă.
Cazurile României şi Suediei (Convergence and divergence.
The Cases of Romania and Sweden). Studia t. gr. cat. v..,
2004, 49, nr. 1, p. 29-40.
1743. Hitchins, Keith. Romanian nation - formation in
Transylvania: the stage seventeenth century to 1914. Studia h.,
2005, 50, nr. 1, p. 43-69.
1744. Husar, Alexandru. Un nou ideal (A new ideal). DL,
2005, 16, nr. 2, p. 19-21; nr. 3, p. 7-9; nr. 4, p. 13-14, P.
Acad.,
2005, 4, nr. 4, p. 9-20.
1745. Iacobescu, Mihai. 30 de zile în "Siberia"căutând
arhivele Bucovinei. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită (30 days
in Syberia searching for the archives of Bukovina. 2nd

revised

and added edition). Iaşi, Ed. Junimea, 2005, 489 p.
1746. Iacobescu, Mihai. Bucovina între mitul habsburgic şi
realitatea istorică (Bukovina between the Habsburg myth and
the historical reality). ANB, 2005, 12, nr. 2, p. 289-306.
1747. Iacobescu, Mihai. Condicile cronicale - izvoare
istorice pentru reconstituirea unor realităţi din trecutul
Bucovinei (The chronical register books - historical sources
for recomposing facts from the past of Bukovina). CCS, 2002-

2003, 8-9, p. 229-235.
1748. Iliescu, Vladimir. Die geschichtliche Entwicklung der
Balkanhalbinsel aus geopolitischer bzw. geohistorischer Sicht
und deren Auswirkungen im rumänischen Raum. Balcania,
2004, nr. 1, p. 9-20.
1749. Ionescu-Bogdăneşti, Petre. O expunere în versuri
privind istoria României de la regele Decebal până la
preşedintele Ion Iliescu (The history of Romania in verse, from
king Decebal to president Ion Iliescu). Bucureşti, Ed. Amurg
Sentimental, 2006, 116 p.
1750. Ioniţă, Alexandru M. Istorie şi cultură. Evenimente,
fapte, oameni (History and culture. Events, facts, people).
Constanţa, Ed. Ex Ponto, 2004, 297 p.
1751. Isar, Nicolae. Mărturii şi preocupări franceze
privitoare la români. Secolele XVIII-XIX (French testimonies
and preoccupations regarding the Romanians. 18th

-19th

century). Bucureşti, Ed. Universităţii, 2005, 252 p.
1752. Isar, Nicolae. Principatele Române în epoca Luminilor
(1770-1830). Cultura, spiritul critic, geneza ideii naţionale.
Ediţia a doua revăzută şi adăugită (Romanian Principalities
during the Enlightenment (1770-1830. Culture, criticism,
genesis of the national idea. 2nd

revised and added edition).
Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2005, 250 p.
1753. *** Istorie şi societate (History and society). Prefaţă de
Gheorghe Buzatu. Bucureşti, Ed. Mica Valachie, 2004, vol.
583 p.
1754. *** Kirche, Staat, Gesellschaft. Biserică, Stat,
Societate. Vol. I (Churches, state, society. Vol. I). Editor
Mihăiţă Nifon. Sibiu, [s. n. ], 2005.
1755. Kristof, Ladis K. D. Bukovina and the evolution of its
Northern boundary: migration, demographic pressures and
regional versus linguistic versus national identity. CCS, 2006,
12, p. 215-222.
1756. Lascu, Stoica. Aromânii în România. Repere istorice
(The Aromanians living in Romania. Historical landmarks).
RI, 2005, 16, nr. 3-4, p. 41-64.
1757. Lechinţan, Vasile. Oficiali de stat români din
Transilvania (1368-1918). Dicţionar (Romanian state officials
from Transylvania (1368-1918). Dictionary). Cluj-Napoca, Ed.
Argonaut, 2003, 363 p.
1758. *Lohon, Silviu Gabriel. Începuturi ale liberalismului
în România (Beginnings of liberalism in Romania). AO, 2004,
18, p. 161-168.
1759. Măcriş, Anatol. De la Nistru pân' la Tisa şi ceva mai
departe (From the Nistru to the Tisa and farther). Bucureşti,
Ed. Agerpress Typo, 2004, 170 p.
1760. Milca, Mihai. Identitate românească şi europeană
(Romanian and European identity). Bucureşti, Ed. Ager, 2005,
240 p.
1761. Millea, Zeno. "Chestiunea Transilvaniei" versus
"Problema transilvană" ("The question of Transylvania "
versus "The Transylvanian problem"). Bucureşti, Ed. România
pur şi simplu, 2004, 126 p.
1762. Moşoarcă, Claudia. Consideraţii istorice şi juridice
despre armele albe (Historical and juridical considerations
about side arms). PB, 2005, 4, p. 433-454.
1763. Mureşeanu, Nicolae. România la interferenţa
mileniilor. Istorie comparată (Romania at the interference of
milleniums. Comparative history). Brăila, Ed. M. T. M.
Prodesign, 2005, 182 p.
1764. *Neagoe, Claudiu. Unitatea românească în "secolul
fanariot". Mit sau realitate istorică? (Romanian unity during

63

the "phanariote century". Myth or historical facts?). Danubius,
2005, 23, p. 73-80.
1765. Neagu, Aurel; Aelenei, Victor. Istoria frontierei
României. Vol. 1 (History of the Romanian border. Vol. I).
Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2003, 350 p.
1766. Nedelcu, Cristina. Avocatura în România. Istoric Vol.
I (1741-1942) (The lawyer's profession in Romania. History
Vol. I (1741-1942). Constanţa, Ed. Muntenia, 2004, 434 p.
1767. *** Neliniştile insecurităţii (The problems of
insecurity). Coordonator Cristian Troncotă. Bucureşti, Ed.
Tritonic, 2005, 428 p.
1768. Nestorescu-Bălceşti, Horia. Enciclopedia ilustrată a
francmasoneriei din România. Vol. I-III (The illustrated
encyclopaedia of the freemasonry in Romania). Bucureşti, Ed.
Phobos, 2005, 462, 440, 480 p.
1769. Nica, Constantin. Liberalismul din România - teorie şi
practică. Vol. 1: Liberalismul şi societatea modernă
(Liberalism in Romania - theory and practice. Vol. 1:
Liberalism and modern society). Bucureşti, Ed. Institutului de
Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2005, 338 p.
1770. *** Note de lectură ce conturează psihologia poporului
român (Reading notes shaping the psychology of the
Romanian people). Editor Mariana Roşca. Cluj-Napoca, [s. n.
], 2006, 99 p.
1771. Oancea, Dorin. "Legea strămoşească" în context
istoric transilvănean ("The ancestral law" in Transylvanian
historical context). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 21-26.
1772. Olaru, Marian; Purici, Ştefan. "Bucovinism" şi
"homo Bucovinensis" ("Bukovinism" and "homo
Bukovinensis"). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 367-374.
1773. Oltean, Adina-Maria. Transylvania - an intercultural
area - a historical and sociological approach. Studia philol.,
2005, 50, nr. 3, p. 171-184.
1774. Ostafi-Ost, George. Die bemalten Ostereier und
Osterbräuche aus der Bukowina. Suceava, 2002-2003, 29-30,
nr. 2, p. 369-386.
1775. Ostermayer, Hieronymus. Erdély krónika, 1520-
1570. Dácia rövid krónikája, 1143-1571 (The chronicle of
Transylvania, 1520-1570. Short history of Dacia, 1143-1571).
Kiadta Péter Lökös. Cluj-Napoca, Kriterion Kiadó, 2005, 168
p.
1776. Papacostea, Şerban. Marea Neagră, placă turnantă a
comerţului internaţional: actualitatea unei teme istoriografice
(The Black Sea, center of international trade: the present
interest of a historiographic issue). MSŞIA, 2006, 31, p. 15-27.
1777. Pârvulescu, Ioana. În intimitatea secolului 19 (In the
intimacy of the 19th

century). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005,

346 p.
1778. Pîrnac, Mariana; Pîrnac, Iulian Liviu. Istoria
românilor. Din cele mai vechi timpuri şi până în anul 1989.
Crestomaţie (History of Romanians. Since the earliest times
until 1989. Chrestomacy). Alexandria, Ed. Tipoalex, 2006,
109 p.
1779. Platon, Gheorghe. România în jocul politic al marilor
puteri. Determinism politic şi acţiune naţională (Romania in
the political game of the great powers. Political determinism
and national activity). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 353-366.
1780. Pop, Ioan Aurel. I romeni e la Romania. Una breve
storia. Cluj-Napoca, Ed. Centrului de Studii Transilvane, 2004,
276 p.
1781. Pop, Ioan-Aurel. Die Rumänen und Rumänien. Eine
kurze Geschichte. Übersetzung aus dem Rumänischen Rudolf

Gräf. Cluj-Napoca, Ed. Rumänisches Kulturinstitut, 2005, 278
p.
1782. *** Porturile dunărene, maritime şi de pe căile
navigabile interioare în sectorul românesc (Romanian Danube,
Sea and inland sailable river harbors). Coordonator Gheorghe
Iuraşcu. Constanţa, s. n., 2004, 348 p.
1783. Purici, Ştefan. De la supuşi la cetăţeni. Românii din
Bucovina (1775-1914) (From subjects to citizens. The
Romanians from Bukovina (1775-1914). ANB, 2006, 13, nr. 1,
p. 155-166.
1784. *** Repere ale dezvoltării la început de mileniu
(Framework of the development at the beginning of the
millenium). Referenţi ştiinţifici Marcel Ştirban, Dumitru
Suciu. Târgu-Mureş, Ed. Dimitrie Cantemir, 2004, 280 p.
1785. *** Reprezentări ale morţii în Transilvania secolelor
XVI-XX (Death representations in the 16th

-20th

century
Transylvania). Coordonator Mihaela Grancea. Cluj-Napoca,
Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, 345 p.
1786. Rizescu, Alexandru. Imagini ale cotidianului la
românii din sudul Transilvaniei în secolele XIV-XIX (Images
of everyday life of the Romanians from Southern Transylvania
in the 14th

-19th

c.). Transilvania, 2004, 33, nr. 2-3, p. 132-135.
1787. *** Romanitate, românitate, universalitate. Vol. III
(Romanity, Romanianism, universality). Coordonator Dan
Bodea. Bucureşti, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2004,
236 p.
1788. Roth, Harold. Scurtă istorie a Transilvaniei (Short
history of Transylvania). Prefaţă de Ovidiu Pecican. Târgu-
Mureş, Ed. Pro Europe, 2006.
1789. * *** Les Roumains et les Balkans. Martor, 2001, 6, p.
71-278.
1790. Sălcudeanu, Nicoleta. Ideea naţională, ideea
europeană (The national concept, the European concept).
AIGS, 2004, 7, p. 309-323.
1791. Sârbu, Ionel. Istoria între destin şi înţelepciune
(History, between destiny and wisdom). Iaşi, Ed. Junimea,
2004, 106 p.
1792. Seişanu, Romulus. Dobrogea - Gurile Dunării şi
Insula Şerpilor, schiţă monografică, studii şi documente
(Dobruja - the Danube and Insula Şerpilor, monograph, studies
and documents). Iaşi, Tipo Moldova, 2004, 300 p.
1793. Speteanu, Viorel Gh. 366 de zile ale neamului
românesc (366 days of the Romanian people). Bucureşti,
Fundaţia Culturală Gheorghe Marin Speteanu, 2005, 422 p.
1794. Stănciugel, Robert; Bălaşa, Monica. Dobrogea în
secolele VII-XIX. Evoluţie istorică (Dobruja in the 17th - 19th
centuries. Historical evolution). Bucureşti, Ed. DC
Promotions, 2005, 258 p.
1795. Suciu, Dumitru. Destine istorice. Românii
transilvăneni spre Marea Unire. 1848-1918. Studii (Historical
destinies. The Romanians from Transylvania towards the
Great Union. 1848-1918. Studies). Bucureşti, Ed. Academiei
Române, 2006, 436 p.
1796. Ştefănescu, Ştefan. Bucovina, "cheia Moldovei", sub
stăpânirea Austriei habsburgice (1775-1918) (Bukovina, "the
key of Moldavia" under the Habsburg Austrian domination).
ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 7-14.
1797. Ştefănescu, Ştefan. La Roumanie - Pilier Oriental de
la latinité. NEH, 2005, 11, p. 19-27.
1798. Teodor, Dan Gh. Consideraţii privind continuitatea
autohtonă în spaţiul carpato-dunărean în mileniul I d. Hr.
(Considerations regarding native continuity in the Carpathian-

64

Danubian area in the 1st

millenium BC). Carpica, 2005, 34, p.

131-142.
1799. Teodorescu, Dorin. Evoluţia social-politică a Ţării
Româneşti (1701-1830) (Social and political evolution of
Wallachia (1701-1830). Slatina, Ed. Fundaţiei "Universitatea
pentru toţi", 2004, 90 p.
1800. Teodorescu, Virgiliu Z. Evoluţia elementelor
definitorii ale personalităţii unui oraş pe teritoriul românesc
(The evolution of the characteristics of a town on the
Romanian territory). HU, 2006, 14, nr. 1, p. 119-128.
1801. Teoran, Alexandru A. ; Groza, Alexandru. Cronica
pădurilor din ţinuturile Bihorului (The chronicle of the forests
from Bihor). Oradea, Abaddaba, 2004, 284 p.
1802. Theodoru, Ştefan Gheorghe. Un drapel, o luptă, un
loc. Studii istorice (A flag, a fight, a place. Historical studies).
Bucureşti, Ed. Universul, 2003, 80 p.
1803. *Timotin, Andrei. Paleocreştinismul carpato-
danubian (Carpathian-Danubian paleochristianity). Archaeus,
99, 3, nr. 1, p. 43-172.
1804. Todorici, Vasile. Precedente ale activităţii culturale şi
politice a studenţilor români de la Academia de Drept din
Oradea (Premises of the cultural and political activity of the
Romanian students from the Law School in Oradea). RBI,
2005, 3, nr. 5, p. 19-22.
1805. Tomi, Marian Nicolae. Maramureşul istoric în date
(Historical Maramureş in data). Introducere de Ovidiu
Pecican. Cluj-Napoca, Ed. Grinta, 2005, 308 p.
1806. *** Trecutul la judecata istoriei (The past in the

judgement of the history). Editor Gheorghe Buzatu. Bucureşti,
Ed. Mica Valahie, 2006, 514 p.
1807. Ţiplic, Ioan Marian. Contribuţii la istoria spaţiului
românesc în perioada migraţiilor şi Evul Mediu timpuriu
(secolele IV-XIII) (Contributions to the history of Romanian
area during migrations and early Middle Ages (4th

-13th

centuries). Iaşi, Institutul European, 2005, 275 p.
1808. Ţiplic, Ioan Marian. Transylvania in the early middle
ages (7th

-13th

c.). Translated by Claudia Valentina Apostu,
Anca Niţoi. Alba Iulia, Ed. Altip, 2006, 128 p.
1809. Ucrain, Constantin; Croitoru, Constantin.
Cuceritorii înălţimilor (Conquerers of the skies). Bucureşti,
Ed. Pro Transilvania, 2004, 235 p.
1810. Vincelli, Daniel Pommier. Il federalismo in Romania:
il dibattito sulla Transilvania. Relazione della ricerca. AIIR,
2005, nr. 2, p. 139-156.
1811. Vlad, Laurenţiu. Pe urmele "Belgiei Orientului".
România la expoziţiile universale sau internaţionale de la
Anvers, Bruxelles, Liège şi Gand (1894-1935) (On the
footsteps of "Belgium of the Orient". Romania at world or
international exhibitions in Anvers, Bruxelles, Liège and Gand
(1894-1935). Bucureşti, Ed. Nemira, 2004, 280 p.
1812. Zub, Al. Cunoaştere de sine şi integrare (Self
conscionsness and integration). Iaşi, Ed. Universităţii "Al. I.
Cuza", 2004, 288 p.
1813. *** 2000 Years of inter European East-West
Relations. Case study: Romania - The Netherlands. Bucharest,
[s. n. ], 2004.

2. SOCIETATE. ECONOMIE

1814. *Andrei, Diana-Mihaela. The history of the princely
estate of Craiova. AO, 2006, 20, p. 25-30.
1815. Anghel, Gheorghe; Suciu, Viorica. Mărturii ale
practicării plutăritului în Transilvania din antichitate, evul
mediu şi perioada modernă. Rolul oraşului Alba Iulia în istoria
plutăritului (Evidence about practising rafting in Transylvania
in Antiquity, the Middle Ages and Modern times. The role of
Alba Iulia in the history of rafting). Apulum, 2004, 41, p. 367-
386.
1816. Apan, Adrian. Informaţii cu caracter istoric şi
etnografic privind domeniile nobiliare Diosig-Săcuieni
(Historical and ethnographic information regarding the Diosig-
Săcuieni nobility's lands). Biharea, 99-2000, 26-27, p. 157-
213.
1817. Baicu, Ion Şt. ; Apostolache, Mihaela; Apostolache,
Mihai
. Doctrine politice trecut şi prezent. Comentarii
(Political doctrines: past and present. Comments). Ploieşti, Ed.
Prahova S. A., 2004, 140 p.
1818. *** Banque Nationale de Roumanie. Bucharest, [s. n.
], 2005, 48 p.
1819. *Bodo, Edith. Propagandă oficială la nivel nobiliar şi
ţărănesc în timpul războaielor napoleoniene (The official
propaganda at the nobiliary and peasant level during the
Napoleonic wars). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 81-86.
1820. Bold, Ion; Drăghici, Manea. Douză secole de
economie rurală şi agrară. Portrete şi semnificaţii (Two
centuries of rural and agrarian economy. Portraits and
significances). Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 724 p.
1821. Bordaş, Liviu. Românii în istoria drumului spre Indii

(Romanians in the history of the way to the Indies). C Lit.,
2005, 138, nr. 1, p. 102-109; nr. 2, p. 97-105.
1822. Bozga, Vasile. Trecut şi activitate. Articole,
personalităţi, comunism (Past and activity. Articles,
personalities, communism). Bucureşti, Ed. Ager-Economistul,
2005.
1823. Buzatu, Gheorghe. A history of Romanian oil. Vol. I-
II. Bucharest, Mica Valahie Publishing House, 2004, 614, 614
p.
1824. *Coman, Ioan. Meşteşugul vărăritului în sate din
Depresiunea Beiuşului (sec. al XVIII-lea, începutul sec. al
XIX-lea) (Chalk processing craft in villages from the Beiuş
valley (18th

century, beginning of the 19th

century). Biharea,

2001, 28, p. 53-92.
1825. Cristocea, Spiridon. Disputa dintre boierii Balotă şi
Brătianu pentru stăpânirea moşiei Cacaleţi din satul Şuici,
judeţul Argeş (The dispute between the boyars Balotă and
Brătianu regarding the ownership of the Cacaleţi property,
South of Şuici, Argeş county). Argesis, 2004, 13, p. 245-248.
1826. Dărămuş, Lucian. Analiza fenomenului prostituţiei în
Bucureşti între 1850-1950. Dinamici ale raporturilor dintre
sexe şi construcţii ale diferenţei (Analysis of prostitution in
Bucharest between 1850-1950. Dynamics of sex ratios and
outlining the differences). AŞD, 2006, 2, p. 253-258.
1827. Deca, Roxana. Statutul femeii în societatea
tradiţională românească. Consideraţii pornind de la mărturii
documentare din sec. al XVII-lea şi al XIX-lea (The status of
women in Romanian traditional society. Remarks starting from
documentary evidence of the 17th and 19th century). Oltenia

65

etno., 2004, 12, p. 113-121.
1828. *Emődi, J. Istoria cărămizii în Bihor (The history of
bricks in Bihor county). Crisia, 2006, 34, p. 133-150.
1829. Filitti, Georgeta. Odobescu. BBuc, 2005, 8, nr. 8, p. 7-
9.
1830. Firescu, Victor. Stupăritul în Oltenia - între tradiţie şi
modernitate (Beehiving in Oltenia - between tradition and
modernity). Oltenia etno., 2004, 12, p. 3-9.
1831. Floareş, Dan. Fortificaţiile Ţării Moldovei din
secolele XIV-XVII (Fortresses of Moldavia in the 14th

-17th
centuries). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza",
2005, 357 p.
1832. Fodor, Dumitru. Pagini din istoria mineritului (Pages
from the history of mining). Deva, Ed. Infomin, 2005, 456 p.
1833. Ghişa, Vasile V. ; Răgălie, Ştefan; Stoian, Ion.
Relaţiile economice româno-ruse. Experienţe şi oportunităţi
(Romanian-Russian relations. Experiences and opportunities).
Bucureşti, Ed. Expert, 2005, 258 p.
1834. Goia, Ioan Augustin. Consideraţii privind ambianţa
social-economică dintr-o zonă populată prin sistemul
"mutăturilor": Platoul Gheţari, Munţii Apuseni (Remarks
regarding the social and economic background of a populated
area using the "moving" system. The Gheţari Plateau, the
Apuseni Mountains). AMP, 2005, 27, p. 717-726.
1835. Grapini, Floarea. Scurtă cronologie a social-
democraţiei române (Brief chronology of Romanian social-
democracy). Suceava, Ed. Lidana, 2005, 51 p.
1836. Irimea, Mihai. Istoria economiei naţionale (The
history of the national economy). Ploieşti, Ed. Universităţii,
2005, 183 p.
1837. *** Istorie şi societate. Vol. III (History and society).
Coordonatori: Stela Cheptea, Marusia Cârstea, Horea
Dumitrescu. Bucureşti, Ed. Mica Valahie, 2005.
1838. Ittu, Gudrun-Liane. Aspecte ale emancipării femeii
în mediul protestant (luteran) german (săsesc) din
Transilvania, în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul
sec. XX (Aspects of women emancipation in the German
Protestant environment from Transylvania, in the second half
of the 19th

century and the beginning of the 20th

century).

AICS, 2005, 12, p. 27-35.
1839. Ivănuş, Gheorghe; Ştefănescu, Ion; Mocuţa, Ştefan-
Traian; Stirimin,
Ştefan N. ; Pascu Coloja, Mihai. Istoria
petrolului în România (History of oil in Romania).
Coordonator Gheorghe Ivănuş. Bucureşti, Ed. Agir, 2004, 578
p.
1840. Jivan, Alexandru; Paţac, Filip. Istoria economică a
României (Economic history of Romania). Timişoara, Ed.
Mirton, 2004, 180 p.
1841. Kirson, Ştefan Petre. Casa de Economii şi
Consemnaţiuni (1864-2004) (The Savings Bank (1864-2004).
Bucureşti, s. n., 2004, 599 p.
1842. Lazăr, Dan Mircea. Repertoriul glăjăriilor
transilvănene din secolele XVII-XIX (List of 17th

-19th
Transylvanian glass workshops). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 215-
232.
1843. Lumperdean, Ioan. Interferenţe economice moderne
(Modern economic interferences). Cluj-Napoca, Ed. Alma
Mater, 2004, 164 p.
1844. Maravela, Petre. Comisia Europeană a Dunării 1856-
2006 (The Danube European Commission 1856-2006).
MareaN, 2006, 16, nr. 3, p. 12-13.
1845. Miron, Vasile. Familia românească între tradiţie şi

provocările contemporaneităţii (Romanian family between
tradition and contemporary challenges). ÎP, 2005, 21, p. 528-
533.
1846. *Mitu, Narcisa. Domeniul funciar al familiei boiereşti
Otetelişeanu (Land property of the boyar Otetelişeanu family).
AO, 2004, 18, p. 85-94.
1847. Negulici, Dorina. Date noi privind organizarea
meşteşugărească în Ţara Bârsei şi la Rupea (New data about
the craftmanship in Ţara Bârsei and Rupea). Cumidava, 2001-
2002, 25, p. 273-311.
1848. Nicoară, Simona. De la modelul creştin al cumpătării
la dieta alimentară modernă. Marile mutaţii ale structurilor
gustului şi consumului (secolele XVI-XX) (From the Christian
pattern of moderation to the modern diet. Significant
alterations of taste and consume structures - 16th

-20th centuries

).

CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 117-130.
1849. Orbán, Iános. Egy erdélyi kastélyleltár 1787-ből (An
inventary of a castle, in 1787). Korunk, 2005, 16, nr. 12, p. 69-
82.
1850. Otiman, Păun Ion. Viaţa rurală a României în secolul
al XX-lea (Rural life in Romania in the 20th century).
Timişoara, Ed. Mirtobn, 2005, 131 p.
1851. Paţac, Filip. Istoria economiei naţionale - manual de
studiu individual (History of the natioanl economym -
handbook of individual study). Timişoara, Ed. Eurostampa,
2004, 90 p.
1852. Petre, George. Navigaţia pe sub podul de la
Cernavodă (Navigation under the Cernavodă bridge). MareaN,
2004, 14, nr. 1, p. 10.
1853. Pintilie, Dan. Capitalul societăţii "Concordia" 1907-
1948 (The capital of "Concordia" company 1907-1948).
Argesis, 2005, 14, p. 553-562.
1854. Popa, Monica; Vasile, Monica. Tradiţie, modernitate
şi continuitate în obştile vrâncene (Tradition, modernity and
continuity in Vrâncea communities). AMP, 2005, 27, p. 681-
694.
1855. Popovici, Florin Bogdan. Consideraţii privind graniţa
şi rolul acesteia în dezvoltarea Branului de Sus (sec. XIV-
XIX) (Considerations about the frontier and its role in the
development of the upper part of Bran 14th-19th century).
Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 467-473.
1856. Prăjinaru, Ioan V. Târgurile din judeţul Botoşani în
cadrul comerţului Moldovei. Studiu de geografie istorică.
Partea I (The fairs in Botoşani county as part of Moldavian
trade. Study of historical geography. Part I). Botoşani, Ed.
Quadrat, 2004, 288 p.
1857. Prepeliuc, Aurel. Elemente introductive referitoare la
plutăritul în Bucovina şi în zonele limitrofe (Introductory
elements referring to rafting in Bukovina and limitrophe
areas). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 169-182.
1858. Puşcaş, Angelica. Particularităţi "obşteşti". Impact şi
evoluţie în economia agricolă tradiţională ("Public" specific
features. Impact and evolution in the traditional agricultural
economy). Studia ge., 2006, 51, nr. 1, p. 63-66.
1859. Rostás, Zoltán. Parcurs întrerupt. Discipoli din anii
'30 ai Şcolii gustiene (Interrupted path. Disciples of the thirties
of the Gustian school). Note de Irina Marmor-Rostás.
Bucureşti, Ed. Paideia, 2006, 519 p.
1860. Roşu, Laurenţiu Ovidiu. Controlul statului asupra
Comunităţii de avere a fostului regiment grăniceresc româno-
bănăţean nr. 13 din Caransebeş (Control of state over the
wealth community of former Romanian-Banat ranger regiment

66

13 from Caransebeş). Banatica, 2005, 17, p. 443-453.
1861. Rovinaru, Flavius. Foreign capital in the Romanian
oil industry. Study on the period 1850-1940. Studia oe, 2005,
50, nr. 1, p. 149-154.
1862. Sisa, József. A szolga és a gyermek a kastély
társadalomban (1840-1914) (The servant and the child in the
social life of the castle). Korunk, 2005, 16, nr. 12, p. 30-37.
1863. Stănilă, Viorel. Avatars of land property in a
Dobrudjan setting: Mihail Kogălniceanu, 1878-2001. RESEE,
2005, 43, nr. 1-4, p. 385-396.
1864. Stănişor, Ioan. Reuniunea meseriaşilor români din
Sălişte (The reunion of the Romanian craftsmen in Sălişte).
Transilvania, 2003, nr. 7, p. 88-98.
1865. Suciu, Ioan P. Jurământul la români. Istoric, reflecţii
şi puncte de vedere (Romanians military oath. History,
opinions and views). BOR, 2003, 121, nr. 1-6, p. 533-536.
1866. *Şcheianu, Ştefania-Virginia. România în circuitul
economic european şi mondial în secolele XIX-XX (Romania
in the European and world economic flow in the 19th

and 20th

centuries). SAI, 2005, 70, p. 99-119.

1867. Ştefan, Ilie. Liga Navală Română şi dezvoltarea
spiritului marinăresc la români (Romanian Naval League and
the development of Romanians' sailing spirit). MareaN, 2004,
14, nr. 4, p. 20-21.
1868. Ştefănescu, Sergiu. O moşie "bătrână" - Delenii (An
"Old Estate" - Delenii). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 155-
171.
1869. Şuta, Alina Ioana. Alimentaţia populaţiei rurale din
Transilvania în manualele şcolii primare (Food habits at the
rural population from Transylvania in primary school books).
CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 371-382.
1870. *Ţone, Mihaela; Costache, Brânduşa. Prosperitate
prin siguranţă şi echilibru: Banca Naţională a României
(Prosperity through security and equilibrium: The National
Bank of Romania). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 49-52.
1871. Ujvárosi, T. Industria cherestelei în Grupa Centrală a
Carpaţilor Orientali (The Slat Industry in the Central Group of
the Eastern Carpathians). Studia ge., 2006, 51, nr. 2, p. 145-
154.

3. POLITICĂ INTERNĂ ŞI EXTERNĂ

1872. Bezviconi, G. Contribuţii la istoria relaţiilor româno-
ruse (Contributions to the history of Romanian-Russian
relations). Bucureşti, Ed. Tritonic, 2004, 392 p.
1873. Bulat, Nicolae. Oamenilor noi de la oameni vechi
(From old people to new people). AMP, 2005, 27, p. 451-458.
1874. Buzatu, Ion. Istoria relaţiilor României cu China din
cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre (The history of
the relations between Romania and China, from the ancient
times up to the present). Bucureşti, Ed. Meteor Press, 2005,
224 p; Ed. a II-a: 2005, 368 p.
1875. *** Confluenţe româno-finlandeze. Trei secole de
contacte. 85 de ani de relaţii diplomatice (Romanian-Finnish
confluence. Three centuries of connection. 85 years of
diplomatic relationship). Coordonator: Alexandru Popescu.
Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Român, 2005, 312 p.
1876. *** Conservatorismul românesc - concepte, idei,
programe (Romanian conservatorism - concepts, ideas,
programs). Antologie, prefaţă, note introductive, bibliografie şi
indici de Laurenţiu Vlad. Bucureşti, Ed. Nemira, 2006, 288 p.
1877. *** Cultură politică şi comportament electoral în
România în perioada democraţiei parlamentare (1866-1937) -
între specificul naţional şi modelele europene (Electoral
behaviour in Romania during parliamentary democracy (1866-
1937) - between national specific european models). Volum de
studii editat de Sorin Radu. Sibiu, Ed. Universităţii Lucian
Blaga, 2006, 319 p.
1878. *** Cultură politică şi politici culturale în România
modernă (Political culture and cultural policies in modern
Romania). Culegere de studii editată de Alexandru Zub,
Adrian Cioflâncă. Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan
Cuza", 2005, 445 p.
1879. *Dogaru, Mircea. Românii sau "Românii de răsărit"
(The Romanians or the "Eastern Romanians"). Dac, 2003, nr.
12, p. 6-15.
1880. Dungaciu, Dan. Moldova ante portas (Moladavia ante
portas). Bucureşti, Ed. Tritonic, 2005, 320 p.
1881. *** Istoria prieteniei româno-franceze. Secolele XIX-

XX (History of the Romanian-French friendship - 19th

-20th

centuries). Bucureşti, [s. n. ], 2006, 44 p.
1882. Mádly, Loránd. Autonomia saşilor transilvăneni şi
circumscrierea sa juridică până în epoca neoabsolutismului
(The autonomy of Transylvanian Saxons and its judicial
circumscription until neoabsolutism). RB, 2004, 18, p. 299-
303.
1883. Miroiu, Andrei. Balanţă şi hegemonie. România în
politica mondială (1913-1989) (Balance and hegemony.
Romania in the world politics (1913-1989). Prefaţă de Mihail
E. Ionescu. Bucureşti, Ed. Tritonic, 2005, 206 p.
1884. Nicolescu, Gheorghe. România în relaţii
internaţionale. Acţiuni politice şi militare în perioada 1877-
1939 (Romania in international relations. Political and military
actions between 1877-1939). Piteşti, Ed. Universităţii din
Piteşti, 2004, 243 p.
1885. Oşca, Alexandru. România în relaţiile internaţionale
contemporane. Vol. I (1917-1939) (Romania within the
contemporary international relations). Bucureşti, Ed. Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei, 2006, 214 p.
1886. Philippi, Paul. Despre istoria Transilvaniei în Evul
Mediu (About the history of Transylvania in the Middle Age).
Saeculum, 2004, 3, nr. 2, p. 90-95.
1887. Platon, Gh. Românii în veacul construcţiei naţionale:
naţiune, frământări, mişcări sociale şi politice, program
naţional (Romanians in the century of national construction:
nation, restlessness, social and political movements, national
program). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2005, 494 p.
1888. Radu, Sorin. Modernizarea sistemului electoral din
România (1866-1937) (The modernization of the elective
system in Romania (1866-1937). Iaşi, Ed. Institutul European,
2005, 284 p.
1889. Răceanu, Mircea. Cronologie comentată a relaţiilor
româno-americane, de la începuturi până la 1989 (Comments
on the chronology of the Romanian-American relations from
the beginnings up to 1989). Bucureşti, Ed. Silex, 2005, 352 p.
1890. Rădulescu, Mugurel. Europa în mişcare. Libera

67

circulaţie a persoanelor în contextul extinderii Uniunii
Europene (Europe on the move. Free circulation of persons in

the context of European Union expansion). Bucureşti, Ed.
Tritonic, 2005, 192 p.

4. BISERICĂ ŞI RELIGIE

1891. Albu, Alin. 30 de ani de la reactivarea scaunului
vlădicesc de Alba Iulia (Thirty years since the re-activation of
the Metropolitan Seat of Alba Iulia). AUA theol., 2005, 5, p.
260-271.
1892. Andea, Susana; Andea, Avram. Transilvania.
Biserici şi preoţi (Transylvania. Churches and priests). Cluj-
Napoca, Ed. Supergraph, 2005, 224 p.
1893. Andrei. Treizeci de ani de la reînvierea Vlădiciei de la
Alba Iulia (Thirty years since the revival of the Diocese in
Alba Iulia). ÎP, 2005, 21, p. 20-25.
1894. *Apati, Cristian. Aspecte privind sursele de venit ale
clerului parohial ortodox din Partium (a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea - primele decenii ale secolului al XIX-
lea) (Aspects regarding the Orthodox clerk's earnings in
Partium (the second half of the 18th

century - the first decades
of the 19th century). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 87-102.
1895. *Basa, Valeriu. Parohia "Înălţarea Domnului" -
Simeria. File de istorie şi viaţă bisericească (The parish
"Înălţarea Domnului" - Simeria. Pages of church history and
life). Alt B., 2006, nr. 7-9, p. 103-108.
1896. Benedek, Fidél P. Ferences kolostorok. Tanulmányok
(Franciscan monasteries. Studies). Csíkszereda, Pallas-
Akadémia Könyvkiadó, 2005, 269 p.
1897. Berinţan, George. Ceasul din urmă. Consideraţii
privind Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică (The
last minute. Considerations about the Romanian Greek-
Catholic Church). Baia-Mare, Ed. Gutinul, 2005, 96 p.
1898. *** Biserică şi societate. Studii istorice (Church and
society. Historical studies). Coordonatori: Corneliu Pădurean,
Mihai Săsăujan. Arad, Ed. Gutenberg Univers, 2005, 327 p.
1899. Bodó, Márta. A piarista nevelés elvei és gyakorlata
(The Piarist principles and education practices). Ker Sz, 2005,
16, nr. 10, p. 29-32.
1900. Bolea, Nicolae. Biserica Ortodoxă Română din
Transilvania în secolele XV-XVII şi legăturile ei cu patriarhia
ecumenică (The Romanian Orthodox Church from
Transylvania in the 15th

-17th

centuries and its relation with the
ecumenic patriarchy). Alba Iulia, Ed. Reîntregirea, 2006, 321
p.
1901. Bolea, Nicolae. Eveniment cu dimensiuni istorice:
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I la Alba Iulia (A historical
event: The Ecumenic Patriarch Bartholomew I in Alba Iulia).
ÎP, 2005, 21, p. 642-650.
1902. Bors-Portik, Hortenzia. Miseruhák (Clerical robes).
Ker Sz, 2006, 17, nr. 6, p. 3-11.
1903. Brusanowski, Paul. Az Erdélyi Ortodox Egyház
történetének periódusai (Historical periods of the Orthodox
Church from Transylvania). Ker Sz, 2006, 17, nr. 10, p. 20-23.
1904. Bunea, Vasile I. Scurt excurs al istoriei generale a
iezuiţilor, apariţia şi activitatea generală a misiunii lor în
România. Viaţa, rezistenţa şi misionarismul comunităţii iezuite
la Gherla, în perioada regimului totalitar comunist (Short
history of the Jesuits, their activity and mission in Romania.
The life, resistence and mission of the Jesuits in Gherla during
the communist regime). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 82-118;

Studia t. cat., 2004, 3, p. 41-61.
1905. Bura, László. A második évszázad (1904-2004): a
szatmári római katolikus egyházmegye kislexikona (The
second century (1904-2004): dictionary of the Roman-Catholic
diocese of Satu-Mare). Csíkszereda, Státus Kiadó, 2003, 230
p.
1906. Buzalic, Alexandru. Unirea cu Roma în viziunea
teologiei greco-catolice (The union with Rome in the Greek-
Catholic theological conception). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p.
75-86.
1907. *Cherciu, Viorel Dorel. Episcopia unită de Lugoj.
Fundaţia Ioan Boros (The Greek-Catholic diocese of Lugoj.
Ioan Boros Foundation). AUVT teol., 2005, 11, p. 101.
1908. *Cherciu, Viorel Dorel. Identitatea ştirbită a unui loc
din Banat - mănăstirea Săraca (The damaged identity of a
place from Banat: the monastery Săraca). AUVT teol., 2006,
12, p. 83-90.
1909. Chifăr, Nicolae. Studii istorice (Historical studies).
Prefaţă de Mircea Păcurariu. Sibiu, Ed. Universităţii Lucian
Blaga, 2005, 193 p.
1910. Chiriac, Aurel. Din calendarul anului "Ştefan cel
Mare - 500" (1504-2004) (The year "Stephen the Great - 500"
(1504-2004). FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 20-26.
1911. Costin, Radu Miron. La 1700 "ne-am întors acasă".
Partea a II-a (In 1700 "we came back home"). Târgu-Lăpuş,
Ed. Galaxia Gutenberg, 2005, 89 p.
1912. Coşa, Anton. Protectoratul catolicilor din Moldova
(Protectorate of the Moldavian Catholics). Carpica, 2004, 33,
p. 134-156.
1913. *** Credinţă, istorie şi cultură la Dunărea de Jos
(Faith, history and culture at the Lower Danube). Se tipăreşte
cu binecuvântarea lui Casian Crăciun. Galaţi, Ed. Episcopiei
Dunării de Jos, 2005, 630 p.
1914. *** Creştinismul, sufletul neamului românesc
(Christianity, the soul of the Romanian people). Făgăraş, Ed.
Agaton, 2004, 258 p.
1915. Damian, Iulian Mihai. Vetus et nova haeresis:
inchiziţia franciscană la hotarul sud-estic al regatului ungar la
jumătatea secolului XV (Vetus et nova haeresis: Franciscan
inquisition at the South-Eastern border of the Hungarian
kingdom in the second half of the 15th

century). AŞD, 2006, 2,

p. 95-102.
1916. Dan, Ovidiu. Protopopiatul Ortodox Român Reghin
(The Romanian Archbisopric of Reghin). ÎP, 2005, 21, p. 307-
312.
1917. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.
Recunoştinţă şi reînnoire. Semnificaţia spirituală şi misionară
a Autocefaliei, Patriarhiei şi a slujirii arhiereşti a Patriarhului
Bisericii Ortodoxe Române (Gratitude and renewal. The
spiritual and missionary significance of Autocephaly and
Patrialchy of the Patriarch of the Romanian Orthodox Church).
Candela M., 2005, 14, nr. 3-4, p. 2-5.
1918. *Debucean, Dragoş. 120 de ani de autocefalie (120
years of autocephaly). AUVT teol., 2005, 11, p. 93-100.
1919. *Debucean, Dragoş. Mănăstirile din Arhiepiscopia

68

Timişoarei (The monasteries from the archbishopric of
Timişoara). AUVT teol., 2006, 12, p. 97-108.
1920. *** Din Arini la Săbăoani (From Arini to Săbăoani).
Roman, s. n., 2004, 96 p.
1921. *Dobrei, Florin. Implicarea B. O. R. în soluţionarea
conflictului bulgaro-constantinopolitan din anii 1870-1945
(The involvement of the Romanian Orthodox Church in the
Bulgarian - Constantinople conflict between 1870-1945). Alt
B.,
2006, nr. 7-9, p. 35-44.
1922. Drăgulin, Gheorghe I. Sfântul Dionisie Smeritul şi
Areopagitul în cinstirea şi unitatea spirituală a Europei (The
Saint Dionisie the Pious and the Areopagitus in the honour and
spiritual unity of Europe). Ortodoxia, 2004, 55, nr. 1-2, p. 3-
15.
1923. Dumitran, Daniel. Între toleranţă şi necesitatea
convertirii. Raporturile dintre greco-catolici şi ortodocşi în
Transilvania la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
secolului al XIX-lea (Between tolerance and the need of
convertion. The relations between Greek-Catholics and
Orthodox in Transylvania at the end of the 18th

century and the

beginning of the 19th

century). AIGS, 2004, 7, p. 46-65.
1924. Dură, Nicolae. Christianism in Pontic Dacia. The
Scythian Monks (Daco-Roman) and their contribution to the
advance of ecumenical unity and the development of the
European Christian Humanist Culture. RRH, 2003, 42, nr. 1-4,
p. 5-17.
1925. Dură, Nicolae. Reactivarea scaunului mitropolitan al
Tomisului (Reactivation of metropolitan bishop see of Tomis).
Ex Ponto, 2004, 2, nr. 4, p. 171-177; 2005, 3, nr. 1, p. 178-
183; nr. 2, p. 186-191 nr. 3, p. 182-188.
1926. Dură, Nicolae V. 120 de ani de la recunoaşterea
Autocefaliei (1885-2005) şi 80 de ani de la întemeierea
Patriarhiei Române (1925-2005) (120 years since the
acknowledgement of the Autocephaly (1885-2005) and 80
years since the foundation of Romanian Patriarchate (1925-
2005). BOR, 2005, 123, nr. 1-3, p. 444-456.
1927. Dură, Nicolae V. Monahismul din Dacia pontică.
"Călugării sciţi" (daco-romani) şi contribuţia lor la afirmarea
unităţii ecumenice şi la dezvoltarea culturii umanist-creştine
europene (Monachism in Pontic Dacia. "Scythian monks" -
Daco-Romans - and their contribution to the assertion of
ecumenic unity and the development of European Christian
humanistic culture). BOR, 2004, 122, nr. 5-8, p. 347-357; ST,
2004, 46, nr. 3-4, p. 3-14.
1928. Dură, Nicolae V. Scythia Minor (Dobrogea) şi
biserica ei apostolică. Scaunul arhiepiscopal şi mitropolitan al
Tomisului (secolele IV-XIV) (Scythia Minor (Dobruja) and its
apostolic church. The bishop's and metropolitan Seat of Tomis
(4th

-14th

centuries). Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică,

2006, 246 p.
1929. *** Episcopia Râmnicului 500 de ani de la înfiinţare
(1503-2003) (The diocese of Râmnic. 500 years since
foundation (1503-2003). Volum îngrijit de Ioan St. Lazăr,
Constantin Cîrstea,. Râmnicu Vâlcea, Ed. Adrianso, 2005, 716
p.
1930. Epure, Ştefan. Monumente de arhitectură populară.
Bisericile de lemn de pe Valea Trotuşului (Popular
architecture monuments. Wood churches from Trotuş Valley).
C. Rom., 2004, 4, nr. 8, p. 22.
1931. Ferro, Teresa. Activitatea misionarilor catolici italieni
în Moldova (sec. XVII-XIX) (The activity of Italian catholic
missionaries in Moldavia (17th

-19th

centuries). Bucureşti, Ed.

Academiei Române, 2004, 22 p.
1932. Ferro, Teresa. I missionari cattolici in Moldavia.
Studi storici e linguistici. Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2005,
192 p.
1933. Fireza, George. Unirea de la 1700 şi cum s-au
învrăjbit iarăşi românii? Ediţia a II-a Lugoj, 1921. Ediţia a III-
a, Lugoj, 2006 (The 1700 Union, and how the Romanians
played off each others.). Lugoj, Ed. Solness, 2006, 119 p.
1934. Gheorghe, Radu. Catolicii din judeţul Neamţ, 1552-
1900. Aspecte istorice şi demografice (The Catholics from
Neamţ county, 1552-1900. Historical and demographic
aspects). Piatra Neamţ, Ed. Cetatea Doamnei, 2006, 115 p.
1935. Ghişa, Ciprian. Biserica greco-catolică din
Transilvania (1700-1850). Elaborarea discursului identitar
(The Greek-Catholic Church from Transylvania (1700-1850).
Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, 407 p.
1936. Ghişa Ciprian. Purgatoriul şi azima în viaţa teologică
a Bisericii Române Unite cu Roma din Ardeal (Purgatory and
azym in the Transylvanian Greek-Catholic church). SM, 2004,
1, p. 173-200.
1937. Gomboş, Stelian. Românii la Muntele Athos
(Romanians at Mount Athos). FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 38-41.
1938. Groza, Liviu. Biserica strămoşească în Banatul
grăniceresc (Ancestral church in the frontier Banat). Lugoj,
Ed. Nagard, 2005, 168 p.
1939. *Holubeanu, Ionuţ. The Byzantine monachisme in
Schytia Minor - Dobruja in the 14th

-15th

centuries. EBPB,

2006, 5, p. 243-289.
1940. *** Iezuiţii şi românii (The Jesuits and Romanians).
Vatra, 2006, 4, p. 2-93.
1941. Ioniţă, Alexandru M. Din viaţa şi activitatea bisericii
strămoşeşti (From the life and activity of traditional church).
Constanţa, Ed. Ex Ponto, 2004, 303 p.
1942. *** Istoria relaţiilor bisericilor creştine în Transilvania.
Vol. I. Comparaţia istoriei bisericilor din punct de vedere al
bisericilor lutherane, reformate, ortodoxe, romano-catolice şi
greco-catolice până la jumătatea secolului al XVIII-lea
(History of the relations between Christian Churches in
Transylvania. Vol. I. Comparing the church history from the
perspective of the Lutheran, Reformed, Orthodox, Roman-
Catholic and Greek-Catholic Churches until the middle of the
18th

century). Editor Dieter Brandes. Cluj-Napoca, Stúdium

Kiadó, 2006, 241 p.
1943. *** A kolozsvári magyar baptista gyülekezet és a vele
kapcsolatos események naptára (1874-2004) (The calender of
the Hungarian Baptist community from Cluj and of the events
regarding its existence). Szerkesztette Varga János. Cluj-
Napoca, Ed. Risoprint, 2004, 150 p.
1944. *Madgearu, Alexandru. The spreading of
Christianity in the rural areas of post-Roman Dacia (4th-7th
centuries). Archaeus, 2004, 1-4, nr. 8, p. 41-59.
1945. Martiniuc, Narcis. "Merkava" şi carul de foc al lui
Ilie - implicaţii simbolice, biblice şi iconografice ("Merkava"
and the fire cart of Ilie - symbols in the Bible and
iconography). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 29-35.
1946. Márton, József. A tízparancsolat az Erdélyi katolikus
hitvitákban (The Ten Commandments in the debates of the
Transylvanian Catholics). Ker Sz, 2006, 17, nr. 9, p. 6-9.
1947. Máthé, András. Baza şi administrarea economică a
Bisericilor Protestante Maghiare în perioada interbelică
(Economic basis and administration of Hungarian Protestant
Churches during the interwar period).AŞD,2006, 2, p. 465-476.

69

1948. Mămularu, Gheorghe; Mămularu, George. Din
trecutul mănăstirii Cozia (From the past of the monastery
Cozia). Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Gh. M. Speteanu,
2004, 115 p.
1949. *Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe. Vase de sticlă
descoperite în complexe funerare din secolele XV-XIX (Glass
pots discovered in the 15th

-19th

centuries burial grounds). CAB,

2003, 6, p. 193-245.
1950. Mărculeţ, Vasile; Mărculeţ, Ioan; Mărculeţ,
C
ătălina. Biserica română unită cu Roma (greco-catolică) din
regiunea Mediaşului 1700-2005. Studiu istorico-demografic
(Romanian church united with Rome (Greek-Catholic) from
the Mediaş region 1700-2005. Historical and demographic
study). Bucureşti, [s. n. ], 2005, 96 p.
1951. *** Memoria imaginii. Arhiepiscopia Ortodoxă
Română a Alba Iuliei, trecut şi prezent. Album (Image
memory. The Romanian Orthodox Archbishopric district from
Alba Iulia, past and present. Album). Alba Iulia, Reîntregirea,
2003, 39 p.
1952. Mihoc, Blaga. Valenţele emancipării. Etnie,
confesiune şi civism (The dimensions of emancipation. Ethnic,
confession and civism). Blaj, Ed. Logos '94, 2004, 435 p.
1953. Mişu, Gheorghe. Biserica Adormirii Maicii Domnului
din satul Grădiştea (The church the "Assumption of the
Virgin" from the village Grădiştea). CMV, 2004, nr. 10, p. 6-7.
1954. Moldovanu, Liviu; Şirli, Roxana. Credinţa, temelia
continuităţii româneşti (Faith, the basis of Romanian
continuity). Arad, Ed.Universităţii "Aurel Vlaicu",2003, 253 p.
1955. Moldoveanu, Ioan. Contribuţii la istoria relaţiilor
Ţărilor Române cu Muntele Athos (1650-1863) (Contributions
to the history of the relationship between Romanian
Principalities and Mount Athos (1650-1863). BOR, 2002, 120,
nr. 7-9, p. 247-420.
1956. *Molnár, Lehel B. Az erdélyi unitárius egyház
szerepe az unitárius világszövetség megalakulásában, és
részvétele a szövetség munkájában (The role of Transylvanian
Unitarian Church in founding the world Association of the
Unitarians (IARF). The collaboration between them). ActaT.,
2004, 1, p. 163-170.
1957. Morariu-Andreievici,

Silvestru.

Proprietăţile
fundaţionale ale bisericii greco-ortodoxe în Bucovina după
istoria aşezămintelor canonice şi legile de stat (The founding
proprieties of the Greek-Orthodox church in Bukovina
according to history canonic settlements and state laws).
Suceava, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor,2004,148 p.
1958. Moraru, Alexandru. Autocefalie şi patriarhie în
Biserica Ortodoxă Română (Autocephaly and patriarchy
within Romanian Orthodox Church). BOR, 2005, 123, nr. 1-3,
p. 403-413.
1959. Moraru, Alexandru. Biserica Ortodoxă Română între
anii 1885-2000. Vol. III (The Romanian Orthodox Church
between 1885-2000). Bucureşti, Ed. Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2006, 822, 480 p.
1960. *Moşneagu, Bogdan. Biserica Ortodoxă Română şi
modernitatea. Procesul secularizării şi caracteristicile sale (The
Romanian Orthodox Church and modernity. The
secularization process and its characteristics). AIICN, 2006,
45, p. 401-416.
1961. Motogna, Macarie. Şematismul Protopopiatului
ortodox român Lăpuş (Shematism of the Romanian Orthodox
Eparchy of Lăpuş). OMar, 2002, nr. 7, p. 319-323.
1962. Muntean, Vasile. Zamolxe în viziunea unor autori

creştini (Zamolxe in the vision of some Christian authors). Alt
B.,
2005, 16, nr. 1-3, p. 67-69.
1963. Muntean, Vasile V. Bizanţul şi românii. Cercetare
comparativă privind organizarea mănăstirilor (The Byzantine
Empire and the Romanians. Comparative research regarding
organization of monasteries). Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, 238 p.
1964. Muntean, Vasile V. Situaţia preoţilor ortodocşi din
Protopopiatul Sighişoarei (secolele XVIII-XIX) (The case of
Orthodox priests from the Eparchy of Sighişoara (18th

-19th

centuries). AŞD, 2006, 2, p. 225-232.
1965. Mureşan, Codruţa Maria; Ştirban, Marcel. Din
istoria Bisericii Române Unite. Biserică. Şcoală. De la
începuturile sale până la 1918 (From the history of the
Romanian Greek-Catholic Church. School. Nation. From its
beginnings to 1918). Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean,
2005, 392 p.
1966. Mureşan, Olimpia; Ghila, Ioana. O veche formă de
manifestare religioasă - pelerinajul (mănăstirile din Sălaj) (An
old form of religious expression - the pilgrimage (Sălaj
monasteries). AMP, 2005, 27, p. 759-767.
1967. *Neagotă, Bogdan. Religie şi religiozitate populară.
Perspective etnologice şi istorico-religioase (Popular religion
and religiosity. Ethnologic and historical-religious
approaches). AIEF, 2003-2004, nr. 14-15, p. 103-126.
1968. Neculce, Ion. O samă de cuvinte. Letopiseţul Ţării
Moldovei de la Dabija-Vodă până la a doua domnie a lui
Constantin Mavrocordat (The chronicle of Moldavia from
Dabija-Vodă up to the second reign of Constantin
Mavrocordat). Ediţie de George Muntean. Bucureşti, Ed.
100+1 Gramar, 2004, 184 p.
1969. Negrea, Romeo. Legăturile monarhiei române cu
biserica în timpul regilor catolici (The relations between
Romanian Monarchy and the Church during the Catholic
Kings). AAM, 2005, 4, p. 177-186.
1970. Netzhammer, Raymund. Antichităţile creştine din
Dobrogea (Christian antiquities from Dobruja). Ediţie de
Alexandru Barnea. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005,
209 p.
1971. Pal, Maximilian. Principii juridice în organizarea
Bisericii Ortodoxe Române la începutul secolului XX
(Juridical principles in the organization of the Romanian
Orthodox Church at the beginning of the 20th

c.). Lumen Fidei,

2004, 2, nr. 2, p. 150-175.
1972. Panaite, Ovidiu. Autocefalie şi Patriarhie. Patriarhia
Română la ceas aniversar (Autocephaly and Patriarchy. The
Romanian Patriarchy at its anniversary). ÎP, 2005, 21, p. 82-
93.
1973. Pascu, Niculiţă. Protopopiatul Ortodox Alba Iulia de
la încputuri până azi (The Orthodox Archipriest of Alba Iulia
from the beginning up today). ÎP, 2005, 21, p. 262-274.
1974. Paul, Adrian. Sfântul Macarie Pseudo-Egipteanul şi
chestiunea patristică a "celor doi Macarie" (Saint Macarie the
Pseudo-Egyptian and the patristic question of the "two
Macarie"). OMar, 2002, nr. 7, p. 199-220.
1975. Păcurariu, Mircea. Istoria bisericii ortodoxe române.
Vol. II. Ediţia a 3-a (History of the Romanian Orthodox
Church. Vol. II. 3rd

edition). Iaşi, Ed. Trinitas, 2006, 567 p.
1976. Păcurariu, Mircea. Scurtă istorie a vieţii bisericeşti a
Sibiului până la începutul secolului al XX-lea (Short history of
the church life in Sibiu at to the beginning of the 20th

c.). RT,

2006, 16, nr. 2, p. 36-46.
1977. Păcurariu, Mircea. Studii de istorie a Bisericii

70

Ortodoxe Române (Studies on the history of the Romanian
Orthodox Church). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005,
542 p.
1978. Pâclişanu, Zenovie. Istoria Bisericii Române Unite
(The history of the Greek-Catholic Church). Ediţie îngrijită
Ioan Tâmbuş. Târgu Lăpuş, Ed. Galaxia Gutenberg, 2006, 543
p.
1979. Petrescu, Teodosie; Rădulescu, Adrian. Mitropolia
Tomisului. Tradiţie şi actualitate (The Metropolitan See of
Tomis. Traditions and present time). Constanţa, Ed.
Arhiepiscopiei Tomisului, 2004, 190 p.
1980. Pop, Partenie. Protopopiatul Târnăveni - trecut şi
perspective (The Archpiest of Târnăveni - past and future
perspectives). ÎP, 2005, 21, p. 315-323.
1981. Popeangă, Vasile. Eparhia Aradului în perioada
instituţionalizării culturii naţionale 1807-1948 (The Arad
diocese during the foundation of the national cultural
institutions). Arad, Ed. Vasile Goldiş University Press, 2006,
418 p.
1982. Raşcu, Paul Emil. Wood churches of Romania and
Norway. Comparative considerations. EJST, 2005, 1, nr. 3, p.
35-50.
1983. Roman, Viorel. Unirea cu Roma a românilor (The
Romanians' union with Rome). AUR, 2004, 11, nr. 2, p. 365-
373.
1984. *** Romeni e la Santa Sede. Miscellanea di studi di
storia ecclesiastica. A cursa di Ion Cârja, Introduzione
Antonello Biagini. Bucarest-Roma, Ed. Scriptum, 2004, 282 p.
1985. Roşca, Nuţu. Catapeteasma Bisericii episcopale din
Sighetu Marmaţiei (The roof screen of bishop church from
Sighetu Marmaţiei). OMar, 2002, nr. 7, p. 316-319.
1986. Sas, Péter. Kalazanci Szent József ereklyéje
Kolozsváron, az egykori piarista templomban (Saint Joseph's
relics in the Cluj Piarist Church). Ker Sz, 2004, 15, nr. 11, p.
26-27.
1987. Sava, Viorel. Binecredinciosul Voievod al Moldovei
Ştefan cel Mare şi Sfânt - file de sinaxar (The faithful Voivod
of Moldavia Stephen the Great and the Holy - synaxar pages).
ASUIteol.., 2004, 9, p. 37-50.
1988. Sârghie, Anca. Vârste sau trepte ale traducerii textelor
Bibliei în cultura românească (Ages or stages in the translation
of the Bible in the Romanian culture). Transilvania, 2004, 33,
nr. 2-3, p. 30-33.
1989. Sechel, Alexandru. Creştinismul latin-roman al
strămoşilor noştri (The Latin-Roman Christianity of our
ancestors). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2006, 167 p.
1990. Stroe, Geo. Tempus în căutarea lui Zamolxe în
Dacoromânia (Tempus looking for Zamolxe in Daco-
Romania). Bucureşti, Ed. Dacoromână Tempus Dacoromânia
Comterra, 2006, 125 p.
1991. Ştefan, Cristian. Legăturile patriarhilor Chiril Lukaris
şi Dositei al Ierusalimului cu Ţările Române (The
relationships of patriarchs Chiril Lukaris and Dositei of
Jerusalem with The Romanian Principalities). OMar, 2002, nr.
7, p. 221-229.
1992. Ştirbăţ, Gh. A. Crucea la români (The cross at the
Romanians). C Rom., 2005, 5, nr. 4, p. 12-13.
1993. Tătaru, Teresia B. Biserica greco-catolică şi Cavalerii

Ioaniţi. "Our Lady of Damascus" (The Greek-Catholic church
and the Ioanites Knights). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 155-191.
1994. *** Teologie şi spiritualitate la Dunărea de Jos.
Fascicula III (Theology and spirituality at The Lower Danube.
Issue III). Volum tipărit cu binecuvântarea P. S Casian
Crăciun. Galaţi, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, 2004, 450 p.
1995. Tia, Teofil. Transilvania "subiectivă": diversitate
confesională şi culturală ("Subjective" Transylvania:
confessional and cultural diversity). AUA theol., 2004, 4, p.
49-68.
1996. Tocănel, Ioan. Protopopiatul Aiud (The Archpiest of
Aiud). ÎP, 2005, 21, p. 275-290.
1997. Trofin, Liliana. Romanitate şi creştinism la Dunărea
de jos în secolele IV-VIII (Romanity and Christianity at the
Lower Danube in the 4th

-8th

century). Bucureşti, Ed.

Universităţii din Bucureşti, 2005, 420 p.
1998. Udişteanu, Dionisie. Seminarul Monahal Neamţu.
Contribuţii la o istorie a şcoalelor călugăreşti (Neamţu
Monachal Seminar. Contributions to a history of monk
schools). Colecţie recuperată, îngrijită şi editată de Mircea
Motrici. Suceava, Ed. Muşatinii, 2005, 308 p.
1999. Ungureanu, Mihai-Răzvan. Convertire şi integrare
religioasă în Moldova la începutul epocii moderne (Religious
convertion and integration in Moldavia at the beginning of the
modern age). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza",
2004, 411 p.
2000. *** Unitatea bisericii. Accente eclesiologice pentru
mileniul III. Biblie şi multiculturalitate II (Church unity.
Ecclesiological aspects for the 3rd

millenium. Bible and
metaculturality II). Ediţie îngrijită de Radu Preda, Ioan-Vasile
Leb. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2005, 460 p.
2001. Vasilescu, Gheorghe. Autocefalie şi patriarhie -
documentare istorică la un popas aniversar (Autocephaly and
patriarchy - historical documentation at the anniversary). BOR,
2005, 123, nr. 1-3, p. 380-402.
2002. *Vasilescu, Gheorghe. Tradiţii şi speranţe româneşti
la Athos (Romanian traditions and hopes at Mount Athos). MI,
2006, 40, nr. 11, p. 5-10.
2003. Vasiliu, Cezar. Istorie şi Credinţă (History and belief).
Râmnicu-Vâlcea, "Antim Ivireanul", 2004, 449 p.
2004. Vasiliu, Cezar. Istorie şi credinţă. Ediţia a II-a
revizuită şi adăugită (History and faith. 2nd

revised and added
edition). Cuvânt înainte Ioan Barbu, Prefaţă Remus Rus.
Râmnicu Vâlcea, Ed. "Antim Ivireanul", 2004, 450 p.
2005. Vasiliu, Cezar. Sfinţi neamului românesc (The Saints
of the Romanian people). Târgovişte, Pildner-Pildner, 2002,
189 p.
2006. Vesa, Pavel. Episcopia Aradului. Istorie. Cultură.
Mentalităţi (1706-1918) (The Arad diocese. History. Culture.
Conceptions (1706-1918). Cluj-Napoca, Ed. Presa
Universitară Clujeană, 2006, 740 p.
2007. *** Viaţa religioasă din România. Ediţia a II-a
(Religious life in Romania. 2nd

edition). Coordonator Adrian
Lemeni, Volum realizat de Florin Frunză, Ştefan Ioniţă.
Bucureşti, Ed. Bizantină, 2005, 256 p.
2008. Zsigmond, Attila. Egyházközségeink a Névkönyvek
tükrében (Our dioceses as reflected by the register office). RSz,
2005, 98, nr. 1, p. 93-109.

71

5. ARMATĂ

2009. Avram, Valeriu; Ştefan, Ion. Politica aeriană a
României în primele decenii ale secolului XX (The air policy
of Romania in the first decades of the 20th

c.). Timişoara, Ed.

Mirton, 2006, 539 p.
2010. Bădălan, Eugen; Arsenie, Valentin; Văduca,
Gheorghe
. Eseu despre arta strategică (Essay on the strategic
art). Bucureşti, Ed. Militară, 2005, 409 p.
2011. Bădălan, Eugen; Băeţelu, Vasile; Laurian, Eugen;
Marin, Gheorghe; Nicu
ţ, Valeriu; Orzeaţă, Mihail; Paşcu,
Ioan Mircea; V
ăduva, Gheorghe. Statul Major General,
contribuţii la construcţia Apărării Naţionale (General
Headquarters, contributions to the development of National
Defence). Coordonator Mihail Orzeaţă. Bucureşti, Ed.
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2004, 122 p.
2012. Băeţelu, Vasile; Carp, Cornel; Duţu, Alesandru;
Georgescu, Maria; Ghinoiu, Marin; Ghita
ş, Ioan Gavril;
Giurc
ă, Ion; Hlihor, Constantin; Orezeaţă, Mihail; Oşca,
Alexandru; Otu, Petre; Petrache, Costinel; Popa, Vasile;
Şperlea, Florin; Ungheanu, Alina. Statul Major General
1859-2004. Istorie şi transformare (General Headquarters
1859-2004. History and change). Coordonator Mihail Orzeaţă.
Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2004,
322 p.
2013. Hentea, Călin. Armata şi luptele românilor. Breviar de
istorie militară. Ed. a II-a (Romanians' army and battles. Short
military history). Bucureşti, Nemira, 2004, 304 p.
2014. *** Importanţa Dunării pentru NATO şi Uniunea
Europeană. Culegere de studii (The importance of the Danube
for NATO and thye European Union. Study collection).
Coordonator Constantin Iordache. Bucureşti, Ed. Centrului
Tehnic Editorial al Armatei, 2005, 208 p.
2015. *Ionescu, Mihail E. Construcţia militară românească.
Temeiuri naţionale şi înrâuri străine (1821-1947) (Romanian
military construction. National background and foreign
influences (1821-1947). RIM, 2006, nr. 1-2, p. 1-15.
2016. *König, Carol; Râpă-Buicliu, Dan. Marginalii
privind două piese rare de armament (Comments reagarding
two rare armament pieces). Danubius, 2005, 23, p. 163-166.
2017. Leşcu, Anatol. Românii în armata imperială rusă.
Secolul al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea
(Romanians in Russian imperial army. 18th

century - first half

of the 19th

century). Bucureşti, Ed. Militară, 2005, 232 p.
2018. Maior, Liviu. Romanians in the Habsburg army.
Forgotten Soldiers and Officers. Bucureşti, Military Publishing
House, 2004, 207 p.
2019. *Manaloiu, Daniela. Primele structuri de organizare
militară în judeţul Muscel (1882-1923) (The first military
organizational structures in Muscel county (1882-1923).
OXXI, 2006, 1, nr. 2, p. 66-67.
2020. Marin, Ilie; Stoe, Petre. Creşterea şi descreşterea
structurilor militare în etapele de precriză, pe timpul crizei şi
postcriză (retrospectivă istorică) (Rise and fall of military
structures in precrisis, crisis and postcrisis stages (historical
view). Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei,
2005, 138 p.

2021. Marinescu, Călin. Cenzura poştală militară în
România (1914-1940) (The military mail censorship in
Romania (1914-1940). Bucureşti, Ed. Medro, 2004, 382 p.
2022. Măran, Trinţu; Groza, Liviu. Documente vieneze
referitoare la Banatul grăniceresc (Vienna documents referring
to the border of Banat). Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova, 2005,
96 p.
2023. Mocanu, Vasile I. Istoria armatei române. Repere
cronologice. Vol. 1: Din cele mai vechi timpuri până în anul
1821 (History of Romanian army. Chronological marks. Vol.
1: Since earliest times until 1821). Bucureşti, Ed. Universităţii
Naţionale de Apărare, 2004, 458 p.
2024. Moşneagu, Marian. 145 de ani de la crearea Marinei
Militare Române (145 years after the foundation of Romanian
military navy). Tomis, 2005, nr. 10, p. 113-117.
2025. Nicolescu, Lenuţa. Secţia 5 Instrucţie din Statul Major
General (Department 5 training of the General Headquarters).
Document, 2006, 9, nr. 1-4, p. 78-84.
2026. Ochea, Lionede. Comunitatea de informaţii a
României. Tradiţie şi modernitate (The intelligence
community of Romania. Tradition and present). Bucureşti, Ed.
Paco, 2005, 243 p.
2027. Onofreiu, Adrian; Bolovan, Ioan. Contribuţii
documentare privind istoria regimentului grăniceresc
năsăudean (Documentary contributions about the history of the
frontier guards' from Năsăud). Cuvânt înainte de Liviu Maior.
Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2006, 380 p.
2028. *Oprea-Barac, Ionel. Consideraţii privind
determinarea economică a fenomenului militar
(Considerations regarding the economic reasons of military
phenomenon). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 17-18.
2029. Oşca, Alexandru; Ene, Niculae; Carp, Cornel;
Ţucă, Cornel. Sub zodia lui Gutenberg. 85 de ani de la
crearea Tipografiei Ministerului Apărării Naţionale (Under the
sign of Gutenberg. 85 years since the foundation of The
National Defence Minister printing house). Studiu introductiv
şi note de Florin Şperlea, Cornel Ţucă. Bucureşti, Ed.
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2005, 304 p.
2030. *** Pietre de hotar. Vol. 5 (Milestones. Vol. 5).
Coordonatori Constantin Moşincat, Dan Poinar. Oradea, Ed.
Tipo MC, 2005, 408 p.
2031. *** Statul Major al forţelor navale (1860-2005):
tradiţii şi perspective (The Navy Headquarters (1860-2005):
traditions and perspectives). Coordonator Marian Moşneagu.
Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2005,
332 p.
2032. Sucilă, Valentin. Istoria unei transformări. De la
Regimentul 2 Grăniceri Românesc la Brigada 81 Mecanizată
(The history of a change. From 2nd Romanian Regiment of
Frontier Guards to 81st Mechanized Brigade). GMR, 2005, 16,
nr. 4, p. 173-177.
2033. Suciu, Ioan P. Privire repede: Jandarmeria la români
(1850-1949) (Quick glimpse: the Romanian gendarmerie
(1850-1949). DI, 2005, 10, nr. 4, p. 17-23.

72

6. STAT, DREPT, INSTITUŢII

2034. Amuza, Ion T. Contribuţii ale bisericii ortodoxe la
formarea vechiului drept românesc (Contributions of the
Orthodox Church to the ancient Romanian law). Bucureşti, Ed.
Sylvi, 2004, 180 p.
2035. Amuza, Ion T. Instituţii juridice româneşti. Istoria
statului şi a dreptului românesc (Romanian juridical
institutions. The history of the Romanian state and low).
Bucureşti, Ed. Sylvi, 2005, 146 p.
2036. Amuza, Ion T. Istoria statului şi dreptului românesc.
Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită (History of Romanian state
and law. 2 nd

revised and added edition). Bucureşti, Ed. Sylvi,

2004, 333 p.
2037. Bitoleanu, Ioan; Atanasiu, Carmen. Istoria
administraţiei (The history of administration). Constanţa, Ed.
Europolis, 2005, 214 p.
2038. Cernea, Emil; Molcuţ, Emil. Istoria statului şi
dreptului românesc. Ed. a III-a (History of the Romanian state
and law). Bucureşti, Ed. Universul Juridic, 2004, 350 p.
2039. Chiş, Ioan. Istoria statului şi dreptului românesc
(History of Romanian state and law). Bucureşti, Ed. A. N. I.,
2004, 212 p.
2040. Dariescu, Cosmin. Istoria statului şi dreptului
românesc (History of Romanian state and law). Iaşi, Ed.
Universitatea " Alexandru Ioan Cuza", 2005, 123 p.
2041. Dworschak, Francisc Ion. Epoca monarhiei în
România. O scurtă istorie (Monarchy epoch in Romania. Brief
history). Bucureşti, Ed. Criterion Publishing, 2004, 256 p.
2042. *** Istoria Curţii de Conturi a României (1864-2004)
(The history of the Court of Decounts of Romania (1864-
2004). Coordonator Bogdan Murgescu. Bucureşti, s. n., 2004,
364 p.
2043. Lifa, Ştefan. Instituţii româneşti şi europene în Evul
Mediu timpuriu. Vol. I-II (Romanian and European
institutions in early Middle Ages. Vol. I-II). Timişoara, Ed.
Aura, 2005, 145 p.
2044. *Mádly, Loránd. Autonomia saşilor transilvăneni şi
circumscrierea sa juridică până în epoca neoabsolutistă
(Autonomy of Transylvanian Saxons and its juridical
circumscription until the neoabsolutist period). RB, 2005, 19,
p. 211-216.
2045. Mangu, Valeriu. Puterea. Categoriile puterii. Teoria
puterii poporului. Puterile excepţionale ale preşedintelui
României. A cincea putere (The power. Categories of power.
Theory of people's power. Exceptional powers of Romania's
president. The 5th

power). Bucureşti, Ed. Sfera, 2005, 645 p.
2046. Matichescu, Olimpiu. Istoria administraţiei publice
româneşti (History of Romanian public administration).
Bucureşti, Ed. Economică, 2000, 208 p.
2047. Miculescu, Petru; Clipa, Cristian. Istoria instituţiilor
juridice în spaţiul românesc (The history of legal institutions in
Romania). Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 197 p.
2048. Negoiţă, Florin. Istoria statului şi dreptului românesc.

Ed. a II-a (History of the Romanian state and law). Bucureşti,
Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2005, 160 p.
2049. Pál-Antal, Sándor. Marosszéki intézmények és
pecsétjeik a XVI-ik századból 1867-ig (Institution and seals of
the Szekler's Seat Mureş from the 16th century up to 1867).
Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2004, 439 p.
2050. Pál-Antal, Sándor. Székely önkormányzat-történet
(The history of the Szeklers' administration). Marosvásárhely,
Mentor Kiadó, 2003, 488 p.
2051. *** Prima constituţie a României. Ediţie anastatică din
1866 (Romania's first constitution. Anastatic edition from
1866). Cu un studiu introductiv de Doru Neagu. Slatina, Ed.
Fundaţiei "Universitatea pentru toţi", 2006, 40 p.
2052. Racoviţan, Mihai. Administraţia imperială austriacă
în Transilvania 1691-1867 (The Austrian imperial
administration in Transylvania 1691-1867). Sibiu, Ed.
Universităţii "Lucian Blaga", 2004, 132 p.
2053. Rizescu, Oana. "Bătaia la capul scării": imaginea
publică a domnitorului judecător ("The beating on the ladder":
the public image of the prince as a judge). RI, 2006, 17, nr. 1-
4, p. 133-140.
2054. *Roşu, Ovidiu. Organele silvice ale Comunităţii de
Avere a fostului regiment grăniceresc nr. 13 din Caransebeş
(Forest administration of the Wealth Community of former
ranger regiment no. 13 in Caransebeş). AB, 2006, 14-15, nr. 2,
p. 255-272.
2055. Stanomir, Ioan. Libertate, lege şi drept. O istorie a
constituţionalismului românesc (Freedom, law and justice. A
history of the Romanian constitutionalism). Iaşi, Ed. Polirom,
2005, 240 p.
2056. Ştefănescu, Barbu. Sociabilitate rurală, violenţă şi
ritual. Cartea în practicile oblative de răscumpărare a păcii
comunitare, Transilvania, sec. XVII-XIX (Rural sociability,
violence and ritual. The books in the oblative practice for
community peace redemption, Transylvania, 17th-19th
century). Oradea, Ed. Universităţii, 2004, 624 p.
2057. Tudor, Constantin. Administraţia românească în
Cadrilater (1913-1940) (The Romanian administration in the
Quadrilater (1913-1940). Călăraşi, Ed. Agora, 2005, 382 p.
2058. Ţop, Dan. Istoria dreptului şi statului românesc
(History of the Romanian state and law). Târgovişte, Ed.
Bibliotheca, 2005, 320 p.
2059. Văleanu, Sebastian. Repere istorice privind dreptul
muncii (Historical reference points regarding labor law).
Sighetul Marmaţiei, Ed. Echim, 2004, 131 p.
2060. Vîlvoi, Nicolae. Evoluţia dreptului românesc privind
falsificarea documentelor istorice (The evolution of Romanian
law regarding the forging of historical documents). Oltenia,
2004, 15, p. 112-119.
2061. Voicu, Costică. Istoria statului şi dreptului românesc.
Curs universitar (History of the Romanian state and law.
University handbook). Bucureşti, Ed. Sylvi, 2003, 425 p.

7. ARHEOLOGIE VECHE ŞI MEDIEVALĂ

2062. *Amon, Lucian. The archeological research made by
National Military Museum at the "Dealul Morii" site in
Romula (Olt district) in the year 1987. AO, 2006, 20, p. 13-16.

2063. Andriţoiu, Ioan; Popa, Cristian Ioan; Simina,
Nicolae Marcel
. Raport de săpătură. Şantierul arheologic
Vinţu de Jos - "Deasupra satului" (jud. Alba) (1994-1998)

73

(Digging report. The archaelogical workyard of Vinţu de Jos -
"Above the villageage" (Alba county) (1994-1998). AMP,
2004, 26, p. 141-192.
2064. Andronic, Mugur; Batariuc, Paraschiva-Victoria;
H
ău, Florin; Gogu, Monica; Niculică, Bogdan Petru;
Mare
ş, Iona. Noi cercetări arheologice de teren în judeţul
Suceava (New archaeological field researches in the Suceava
county). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 117-226.
2065. Angelescu, Mircea. Arheologia preventivă din
România şi contextul european (Preventive archaeology in
Romania and the European context). Bucureşti, Institutul
Naţional al Monumentelor Istorice, 2004, 185 p.
2066. Angelescu, Mircea. Arheologia şi tehnicile de
management (Archaeology and management techniques).
Bucureşti, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, 2004,
90 p.
2067. Anghelinu, Mircea. Evoluţia gândirii teoretice în
arheologia românească. Concepte şi modele aplicate în
preistorie (Evolution of the theoretical thinking in Romanian
archaeology. Concepts and applied methods in prehistory).
Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2003, 375 p.
2068. Ardeu, Adriana; Bălos, Angelica. Cercetări
arheologice la Măgura Uroiului (jud. Hunedoara)
(Archaeologic research in Măgura Uroiului (Hunedoara
county). Cumidava, 2001-2002, nr. 25, p. 67-81.
2069. Avram, Alexandru. Scarlat et Marcelle Lambrino:
notes inédites sur les fouilles d'Histria (1928-1940) récemment
retrouvées. Dacia, 2002-2003, 46-47, p. 185-188.
2070. Batariuc, Paraschiva-Victoria; Hău, Florin.
Necropola medievală de la Siret - punctul C. E. C. (Medieval
necropolis in Siret - C. E. C. landmark). Suceava, 2002-2003,
29-30, nr. 1, p. 363-398.
2071. Bauman, Ionel; Moţei, Florin. Sondajul arheologic
de la Cristian-Măgurice (jud. Braşov) (Archeological Prospect
from Cristian-Măgurice). Cumidava, 2004, 27, p. 15-25.
2072. Bărbat, Ioan Alexandru. Materiale preistorice
descoperite pe teritoriul localităţii Lunca Târnavei (jud. Alba)
(Pre-historical materials discovered at Lunca Târnavei (Alba
county). BCŞS, 2005, 11, p. 13-30.
2073. Beşliu Munteanu, Petre. Sibiu, strada Avram Iancu,
nr. 11 - Studiu arheologic (Sibiu, 11 Avram Iancu str. -
Archaeological study). Corviniana, 2005, 9, p. 139-162.
2074. Beşliu Munteanu, Petre; Blezu, Florin. Restituiri
istorice. Planul fortificaţiei medievale "Turnu Roşu" de la
Boiţa (Historical restorations. The plan of the mediaeval
fortification "Turnu Roşu" from Boiţa). Transilvania, 2003, nr.
4, p. 70-74.
2075. Beşliu, Munteanu Petre; Breazu, Florin. Gropile de
provizii de pe terasa de sus a oraşului medieval Sibiu (The
provision pits on the upper terrace of the medieval town of
Sibiu). Transilvania, 2004, 33, nr. 2-3, p. 139-142.
2076. Boghian, Dumitru; Ursulescu, Nicolae; Catană,
Constantin; Romanescu, Gheorghe; Ignat, Mircea; Mare
ş,
Ioan; Cotrug
ă, Vasile; Niculică, Bogdan Petru; Ignătescu,
Sorin
. Unele consideraţii privind identificarea şi repatrierea
resurselor utile din zona montană a judeţului Suceava utilizate
în preistorie şi istorie (Some considerations regarding the
identification and the repertorisation of the useful resources
from the mountain area of Suceava used in prehistory and
history). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 135-159.
2077. *Boroneanţ, Vasile. Cercetările de la Domneşti,
judeţul Ilfov, Canalul Dunăre-Bucureşti (Researches in

Domneşti, Ilfov county, The Danube-Bucharest Canal). CAB,
2003, 6, p. 23-46.
2078. *Boroneanţ, Vasile. Consideraţii privind pădurea
îngropată din bazinul Argeşului inferior (Viewpoints regarding
the sunken forest from the Lower Argeş basin). CAB, 2003, 6,
p. 3-21.
2079. Botár, István. A csíkszenttamási csonkatorony 2003.
évi régészeti kutatása (The archaeological research of the
Csonkatorony of Tomeşti in 2003). Cs. Sz. M., 2005, nr. 2, p.
37-54.
2080. Bozu, Ovidiu; Rancu, Dacian. Săpăturile arheologice
de salvare din cadrul proiectului "Alimentare cu apă Berzovia"
comuna Berzovia, judeţul Caraş-Severin (Archaeological
rescuing diggings within "Berzovia water supply" project,
Berzovia village, Caraş-Severin county). Banatica, 2005, 17,
p. 159-200.
2081. *Breazu, Marius; Borşan, Tudor; Maican, Ionuţ.
Aplicaţii ale tehnicilor şi metodelor moderne în cadrul
cercetărilor arheologice de salvare - topografia digitală
(Applications of modern methods and techniques in
archaeological rescuing research - digital topography). PA,
2004, 4, p. 111-128.
2082. Breban, Radu; Şerban, Mihai; Viehmann, Iosif;
Baicoan
ă, Marincaş. Istoria exploatării de guano-fosfat şi a
descoperirii omului fosil din peştera Cioclovina Uscată
(Cioclovina uscată). Ediţia I revizuită (History of guano
phosphate manufacturing and the discovery of the fosile man
in Cioclovina Uscată cave. 1st

revised edition). Hunedoara, [s.

n. ], 2003, 152 p.
2083. Budui, Vasile; Niculică, B. P. Consideraţii
pedogeografice privind tumulul nr. 2 din necropola tumulară
de tip Komarów-Costişa-Bialy-Potik, de la Adâncata (jud.
Suceava) (Pedogeographical considerations regarding tumuls
no. 2 from the Komarów - Costişa - Bialy-Potik tumular
necropolis type from Adâncata (county of Suceava). CCS,
2002-2003, 8-9, p. 177-185.
2084. Cantacuzino, Gheorghe I. Cercetarea arheologică a
civilizaţiei urbane din Ţara Românească şi perspectivele sale
(Archeaological research of urban civilization in Wallachia
and its perspectives). HU, 2006, 14, nr. 1, p. 3-20.
2085. *Ciobanu, R. Raport preliminar privind cercetările
arheologice de salvare executate la Alba Iulia - Apulum II -
str. Arhim. Iuliu Hossu, nr. 12 (Preliminary report regarding
the archaeological rescuing research performed at Alba Iulia -
-Apulum II - 12 Arhim. Iuliu Hossu st.). PA, 2002, 2, p. 133-
134.
2086. *Ciobanu, R. ; Rustoiu, G. T. Raport preliminar
privind cercetările arheologice de la Alba Iulia - Apulum II -
"Dealul Furcilor" - str. Izvor, f. n. (Preliminary report
regarding the archaeological research at Alba Iulia - -Apulum
II - Dealul Furcilor - Izvor st.). PA, 2002, 2, p. 137-; PA, 2002,
2, p. 137.
2087. *Ciobanu, R. ; Rustoiu, G. T. Raport preliminar
privind săpăturile arheologice de salvare de la Alba Iulia -
Apulum II - Dealul Furcilor - fără nume de stradă (Preliminary
report regarding the archaeological rescuing diggins from Alba
Iulia - -Apulum II - Dealul Furcilor - no street name). PA,
2002, 2, p. 135-136.
2088. *Ciobanu, Radu; Rustoiu, Gabriel. Şantierul
arheologic de la Alba Iulia - Dealul Furcilor (The
archaeological workfield from Alba Iulia - Dealul Furcilor).
PA, 2003, 2, p. 124.

74

2089. *Ciută, M. ; Gligor, A. Raport preliminar asupra
cercetărilor arheologice de la Şeuşa - "Gorgan" (com. Ciugud,
jud. Alba) (Preliminary report on the archaeological research
from Şeuşa - "Gorgan" (vill. Ciugud, Alba county). PA, 2002,
2, p. 149-152.
2090. *Ciută, Marius. Cercetări arheologice sistematice la
Şeuşa - "Gorgan", (com. Ciugud, jud. Alba) (Systematic
archaeologcial research at Şeuşa - "Gorgan", (vill. Ciugud,
Alba county). PA, 2004, 4, p. 129-137.
2091. *Ciută, Marius; Burnichioiu, Ileana; Anghel, Călin.
Raport preliminar privind rezultatele cercetărilor arheologice
de la Sântimbru - "Biserica Reformată" (judeţul Alba),
campania 2003 (Preliminary report regarding the
archaeological research results from Sântimbru - "the reformed
church" (Alba county), the 2003 campaign). PA, 2003, 2, p.
136-137.
2092. *Ciută, Marius Mihai; Dragotă, Aurel. Cercetări
arheologice de descărcare de sarcină arheologică în Alba Iulia,
str. Brânduşei (Lalelelor) (Archaeological rescuing research in
Alba Iulia, Brânduşei (Lalelelor) st.). PA, 2004, 4, p. 188-195.
2093. *Ciută, Marius Mihai; Dragotă, Aurel. Cercetări
arheologice de descărcare de sarcină arheologică în Alba Iulia,
Dealul Furcilor (str. Izvor) (Archaeological rescuing research
in Alba Iulia, Dealul Furcilor (Izvor st.). PA, 2004, 4, p. 196-
201.
2094. *Ciută, Marius Mihai; Dragotă, Aurel. Raport
asupra lucrărilor de descărcare de sarcină arheologică
întreprinse în cadrul sitului arheologic "Apulum" - Q1 Auto
SRL (QMV), Alba Iulia, B-dul Republicii (Report on the
quick rescuing works performed at the achaeological field
"Apulum" - Q1 Auto SRL (QMV), Alba Iulia, Republicii
Bvd.). PA, 2004, 4, p. 156-164.
2095. *Ciută, Marius Mihai; Gligor, Adrian. Raport
preliminar privind rezultatele cercetărilor arheologice de la
Şeuşa - Gorgan, compania 2003 (Preliminary report regarding
the archaeological research results from Şeuşa - Gorgan, the
2003 campaign). PA, 2003, 2, p. 118-121.
2096. *Ciută, Marius-Mihai; Anghel, Călin. Cercetarea
arheologică de la Sântimbru - "Biserica Reformată"
(Archaeological research at Sântimbru - the Reformed
Church). PA, 2004, 4, p. 221-226.
2097. *Corbu, Emilia. Podoabe din aşezări şi necropole
medievale timpurii de la Dunărea de Jos (a doua jumătate a
secolului VIII-secolul XI (Ornaments from early medieval
settings and necropolis from the Lower Danube (the second
half of the 8th

c-11th

c). Peuce, 2004, 2, p. 177-190.
2098. Costea, Florea. Ein vor kurzem in Racoşul de Jos,
Kreis Braşov (Kronstadt) gefundener keltischer Gewandnagel.
Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 3-6.
2099. Coşuleţ, Stelian. Săpături arheologice de salvare în
Braşov: strada Mihail Sadoveanu nr. 4 (Archaeologic rescuing
research in Braşov: 4, Mihail Sadoveanu Street). Cumidava,
2001-2002, nr. 25, p. 104-113.
2100. Crandell, Otis Norman. Macroscopic and
microscopic analysis of Chert. A proposal for standardisation
of methodology and terminology. BCŞS, 2006, nr. 12, p. 7-30.
2101. Crăciun, Cristina. O fortificaţie necunoscută din
judeţul Iaşi (An unknown fortification in Iaşi county).
BCMASI, 2005, 12-16, nr. 1, p. 266-268.
2102. Crăciun, Gino-Mario. Contribuţii la repertoriul
arheologic al judeţului Hunedoara privind perioada dacică
(sec. II î. Hr. - I d. Hr.) (Contributions to the archaeological

repertoir of Hunedoara county regarding the Dacian period
(2nd century BC - 1st century AD). Corviniana, 2005, 9, p.
89-97.
2103. *Crişan, I. ; Fazecaş, G. Săpăturile de salvare din
punctul Oradea - Salca (Archaeological rescuing excavations
from Oradea "Metro"). Crisia, 2006, 34, p. 7-18.
2104. *Dan, Dorin Ovidiu. O contribuţie de arheologie
industrială transilvană. Uzina electrică Sebeş (A contribution
of Transylvanian industrial archaeology. The electricity plant
in Sebeş). PA, 2003, 2, p. 216-226.
2105. Dăvâncă, Diana. Campania din vara anului 2003 de la
Hunedoara - Grădina Castelului (Summer campaign of year
2003 in Hunedoara - The Castle garden). BCIVA, 2004, 3, p.
47-50.
2106. *Dragotă, Aurel; Deleanu, Valentin; Urian,
Cosmin-Marcel; B
ăbuţ, Isabela; Niţoi, Anca; Ştefu, Viorel;
Brânda, Dan-Sever
. Săpături de salvare în cimitrul de la Alba
Iulia - str. Arhimadrit Iuliu Hossu (fostă Brânduşei) (Rescuing
diggings in the cemetery of Alba Iulia - Arhimadrit Iuliu
Hossu st. (former Brânduşei). PA, 2002, 2, p. 38-57.
2107. Dragotă, Aurel; Rustoiu, Gabriel. A grave with
antique perforated coin in Alba Iulia - site Profi. AMCS, 2005,
5, p. 21-26.
2108. *Dragotă, Aurel; Rustoiu, Gabriel. Raport privind
cercetările executate pentru descărcarea de sarcină arheologică
a terenului din str. Calea Moţilor - F. N. (Report on the
research performed for quick archaeological rescuing of the
land in Calea Moţilor st.). PA, 2003, 2, p. 132-133.
2109. *Drâmbărean, Matei. Raport privind săpăturile
arheologice preventive executate în Alba Iulia, str. Brânduşei,
f. n. şi str. Ferdinand I, nr. 20 (Report on the preventive
archaeological diggings at Alba Iulia - Brânduşei st. and 20
Ferdinant I st.). PA, 2004, 4, p. 174-179.
2110. *Drîmbărean, Matei. Raport privind săpătura
arheologică de salvare executată pe terenului d-lui Laurenţiu
Muncelean, situat în Alba Iulia, str. Regimentul V Vânători,
nr. 42 (Report on the rescuing diggings performed on
Laurenţiu Muncelean's land, located on Regimentul V st.). PA,
2003, 2, p. 122-123.
2111. Dvorski, Traian; Madgearu, Alexandru. Cercetările
arheologice din anul 2003 de la Halmyris (Murighiol, jud.
Tulcea) (Archaeological research in 2003 from Halmyris
(Murighiol, Tulcea county). RIM, 2004, nr. 6, p. 55-58.
2112. El Susi, Georgeta. Cercetări arheologice de epoca
bronzului şi hallstattiene în împrejurimile localităţii Iam
(judeţul Caraş-Severin) (Bronze and Hallstatt Age
archaeological research in the surroundings of locality of Iam
(Caraş-Severin). Banatica, 2005, 17, p. 89-106.
2113. Epure, Violeta-Anca. Descoperiri arheologice din
perioada secolelor VI-XI d. Hr. în spaţiul est-carpatic
(Archaeological discoveries during the 6th

-11th

centuries AD in

the Est-Carpathian area). CCS, 2006, 12, p. 35-42.
2114. Fodorean, Florin. Evoluţia cercetărilor privind
drumurile din Dacia romană (Research development regarding
the roads in Roman Dacia). RB, 2003, 17, p. 55-68.
2115. Fuioagă, Alexandru. Descoperiri recente de la
"Poiana Cireşului", Piatra Neamţ. Materialul litic (Recent
discoveries at "Poiana Cireşului", Piatra Neamţ. Stone
material). BCŞS, 2005, 11, p. 5-12.
2116. *Gaiu, Corneliu. Vestigii feudale timpurii pe teritoriul
localităţii Archiud (jud. Bistriţa-Năsăud) (Early medieval
traces at Archiud (Bistriţa-Năsăud county). Marisia, 2003, 27,

75

p. 73-78.
2117. Gáll, Erwin. Contribuţii privind elaborarea sistemului
cronologic al descoperirilor funerare din secolul X în bazinul
transilvan (Contributions regarding the elaboration of the
chronological system of the 10th century funerary discoveries
in the Transylvanian basin). EN, 2002, 12, p. 289-312.
2118. Gogâltan, Florin. Centru şi periferie. Între teorie şi
realitate arheologică (Central and marginal. Between theory
and archaeological reality). RB, 2004, 18, p. 39-62.
2119. Haimovici, Sergiu. Caracteristicile unui cep al
cornului de bos primigenius, găsit într-o groapă din zona curţii
domneşti de la Suceava, alături de materiale arheologice datate
sec. XVI-XVII (Characteristics of "bos primigenius" found in
a ditch near the fortress from Suceava, together with other
archaeological artefacts). ANB, 2005, 12, nr. 1, p. 73-78.
2120. Hânceanu, George Dan. Căniţe cu semne din
aşezarea de la Roşiori-Dulceşti (Engraved pottery from the
settlement of Roşiori-Dulceşti). Carpica, 2005, 34, p. 115-122.
2121. *Inel, C. ; Drâmbean, M. ; Gligor, A. ; Dragotă, A. ;
Ciobanu, R. ; Rustoiu, G. T. ; Dan, D. O.
Raport preliminar
privind cercetările arheologice de la Alba Iulia - Apulum II -
Stadion (Preliminary report regarding the archaeological
research at Alba Iulia - -Apulum II - the Stadium). PA, 2002,
2, p. 142-145.
2122. *Inel, Constantin. Raport preliminar de cercetare
arheologică pe terenul amplasat în Alba Iulia, str. Crişanei f. n.
(Preliminary report of archaeological research in Alba Iulia -
Crişanei st.). PA, 2004, 4, p. 171-173.
2123. *Inel, Constantin. Raport preliminar de cercetare
arheologică pe terenul amplasat în Alba Iulia str. Izvorului f. n.
(Preliminary report of archaeological research in Alba Iulia -
Iyvorului st.). PA, 2004, 4, p. 202-206.
2124. *Inel, Constantin; Deleanu, Valentin. Raport
preliminar de cercetare arheologică pe terenul amplasat în
Alba Iulia, str. Lalelelor f. n. (Preliminary report of
archaeological research in Alba Iulia - Lalelelor st.). PA, 2004,
4, p. 180-187.
2125. Ivanciuc, Teofil. Descoperiri arheologice inedite în
Ţara Maramureşului (Archaelogical findings in Maramureş).
AMMar, 2005, nr. 3, p. 277-284.
2126. Jozsa, Andreea; Neaţu, Călin. Un nou punct
arheologic situat în hotarul comunei Satchinez (jud. Timiş) (A
new archaeological site at the border of village Satchinez
(Timiş county). PB, 2005, 4, p. 95-106.
2127. Kacsó, Carol. Contribuţii la topografia arheologică a
Depresiunii Lăpuşului. Descoperirile de la Suciu de Sus şi
împrejurimi (Contributions to the archaeological topography
of Depresiunea Lăpuşului. The discoveries from Suciu de Sus
and surroundings). RB, 2003, 17, p. 45-54.
2128. Kacsó, Carol. Contribuţii la topografia arheologică a
judeţului Sălaj (Contributions to the the archaeological
topography of Sălaj county). AMP, 2004, 26, p. 77-87.
2129. Kacsó, Carol. Mărturii arheologice (Archaeological
testimonies). Baia Mare, Ed. Nereamia Napocae, 2004, 212 p.
2130. Lazarovici, Gh. ; Merlini, Marco; Maxim, Zoia;
Lazarovici, Magda
. Şantierul arheologic Parţa. Casa
Cerbului. 1-15 iulie 2005 (Archaeological workfield at Parţa.
The Deer House. July 1-15, 2005). PB, 2005, 4, p. 27-72.
2131. Luca, Sabin Adrian. Arheologie şi istorie (I).
Descoperiri din judeţul Caraş-Severin (Archaeology and
history (I). Dscoveries in Caraş-Severin county). Bucureşti,
Ed. Economică, 2004, 240 p.

2132. Luca, Sabin Adrian. Arheologie şi istorie. Vol. II:
Descoperiri din Banat. Vol. III: Descoperiri din judeţul
Hunedoara (Archaeology and history. Vol. II: Discoveries
from Banat. Vol. III: Discoveries in Hunedoara county). Editor
Sabin Adrian Luca. Bucureşti, Ed. Economică, 2005, 526, 373
p.
2133. Luca, Sabin Adrian. Descoperiri atheologice din
Banatul românesc. Repertoriu (Archaeologic discoveries in
Romanian Banat). Sibiu, Ed. Altip, 2006, 359 p.
2134. Luca, Sabin Adrian. Repertoriul arheologic al
judeţului Caraş-Severin (Archaeological repertoire of the
Caraş-Severin county). Cu contribuţii de Ioan Marian Ţiplic,
Cosmin Suciu, Editor Sabin Adrian Luca. Bucureşti, Ed.
Economică, 2004, 261 p.
2135. Luca, Sabin Adrian. Repertoriul arheologic al
judeţului Hunedoara (The archaeologic index of Hunedoara
county). Alba Iulia, Ed. Altip, 2005, 237 p.
2136. Luca, Sabin Adrian; Roman, Cristian; Diaconescu,
Drago
ş; Ciugudean, Horia; El Susi, Georgeta; Beldiman,
Corneliu
. Cercetări arheologice în peştera Cauce (sat Cerişor,
comuna Lesele, judeţul Hunedoara) (Archaeological research
in the Cauce cave (II) (vill. Cerişor, Hunedoara county). Sabin
Adrian Luca, Editor:, Diana Stancz, Cu contribuţii de.
Bucureşti, Ed. Economică, 2005, 254 p.
2137. Manea, Cristian; Pădurean, Ovidiu. Şantierul
arheologic Rogova. Campania 2005 (Rogova archaeological
workfield. the 2005 campaign). Drobeta, 2005, 15, p. 47-56.
2138. *Marcu Istrate, Daniela; Istrate, Angel. Şantierul
arheologic de la Alba Iulia, Catedrala Romano-Catolică şi
Palatul Episcopal (The archaeological workfield at Alba Iulia,
Roman-Catholic cathedral and the Episcopal palace). PA,
2003, 2, p. 143-135.
2139. *Marcu Istrate, Daniela; Istrate, Angel; Tănase,
Daniela; Szöcs, Peter Levente
. Raport preliminar de
cercetare privind şantierul Alba Iulia - Catedrala Romano-
Catolică şi Palatul Episcopal - str. Mihai Viteazul nr. 21
(Preliminary report of research regarding the Alba Iulia
workfield - Roman-Catholic cathedral and Episcopal palace -
21 Michael the Brave st.). PA, 2002, 2, p. 146.
2140. *Mare, Mircea; Cedic, Valentin. Cercetările
arheologice de la Herneacova-Cetate (or. Recaş, jud. Timiş).
Campaniile 2004-2005 (Archaeological excavations at
Herneacova-Cetate (Timiş county). The 2004-2005
campaigns). AB, 2004-2005, 12-13, p. 633-636.
2141. Matei, Mircea D. ; Asăvoaie, Costică; Sion,
Gheorghe; Chiriac, Lauren
ţiu; Predoi, Veronica; Josanu,
Vitalie
. Investigaţiile arheologice sistematice de la "Curţile
Domneşti" - Vaslui din anii 1998-2002 (The Archaeologycal
researches from Vaslui Princely Residences betrween 1998-
2002). AMM, 2001-2003, 22-23, nr. 1, p. 83-129.
2142. *Mănucu-Adameşteanu,

Gheorghe.

Cronica
cercetărilor arheologice din Bucureşti (1999-2004) (Chronicle
of archaeological research in Bucharest (1999-2004). CAB,
2003, 6, p. 289-314.
2143. *Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe; Căpăţână Dan;
Boronean
ţ, Vasile; Palincaş, Nona; Măgureanu, Andrei.
Săpături arheologice de salvare la Pantelimon (2004)
(Archaeological rescuing diggings in Pantelimon (2004). CAB,
2003, 6, p. 83-172.
2144. *Mărţiş, Florentina; Popescu, Octavian. Studiu
tipologic al inventarului litic cioplit şi şlefuit de la Sânandrei,
nivelul IV, 2004 (Typological study of the cut and polished

76

lithics from Sânandrei (Timis county) 1994 campaign - level
IV). AB, 2004-2005, 12-13, p. 57-80.
2145. Micle, Dorel. Despre prospecţiunile arheologice
aeriene (On archaeological research by plane). SIAr, 2005, 1,
p. 4-27.
2146. *Moga, V. ; Rustoiu, G. T. Raport preliminar privind
cercetările arheologice de la Alba Iulia - Apulum II - str. 1
Decembrie 1918, nr. 30 (Preliminary report regarding the
archaeological research at Alba Iulia - -Apulum II - 30, 1
Decembrie st.). PA, 2002, 2, p. 141.
2147. *Moga, Vasile. Însemnări privind primele investigaţii
arheologice sistematice de la Alburnus Maior (The first
sytematic archaeological research in Alburnus Maior). Dac,
2002, nr. 9, p. 28-29.
2148. *Moga, Vasile. Raport preliminar privind săpăturile
arheologice de la Alba Iulia castrul Apulum - Porta principalis
dextra (Preliminary report regarding the archaeological
diggings from Alba Iulia Apulum castrum - Porta principalis
dextra). PA, 2002, 2, p. 130.
2149. *Moga, Vasile; Inel, Constantin. Raport privind
săpătura arheologică de salvare Alba Iulia - str. Aurel Vlaicu,
nr. 23, proprietar Stanciu Florin (Report on the archaeological
rescuing diggings at Alba Iulia - 23 Aurel Vlaicu st., owner
Stanciu Florin). PA, 2003, 2, p. 125.
2150. *Moga, Vasile; Inel, Constantin. Raport privind
săpătura arheologică de salvare Alba Iulia - str. Republicii, nr.
66, finanţator Rompetrol Downstream S. A. Bucureşti (Report
on the archaeological rescuing diggings at Alba Iulia - 66
Republicii st., financer Rompetrol Downstream S. A.
Bucureşti). PA, 2003, 2, p. 126-127.
2151. Morariu, Vasile V. Arheometrie şi personalităţi din
România. Comemorarea lui Constantin şi Hadrian Daicoviciu
(Archeometry and personalities from Romania. Celebration of
Constantin and Hadrian Daicoviciu). Tibiscum, 2005, 12, p.
151-155.
2152. Nemeth, Eduard; Bozu, Ovidiu. Noile săpături din
castrul roman de la Vărădia - "Pustă" (jud. Caraş-Severin)
(New diggings from the Roman castrum of Vărădia - "Pustă"
(Caraş-Severin county). Banatica, 2005, 17, p. 201-210.
2153. Niculescu, Gheorghe Alexandru. Archaeology,
nationalism and "The history of the Romanians" (2001).
Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 99-124.
2154. Niţoi, Anca; Pop, Răzvan C. Observaţii privind
cercetările arheologice din centrul istoric al Sibiului - Casa
parohială romano-catolică (Observations regarding the
archaeological research in the historical downtown of Sibiu -
Roman-Catholic vicarage). Corviniana, 2005, 9, p. 195-209.
2155. Niţu, Florina; Şeulean, Ana Maria. Evidenţa
statistică şi prelucrarea materialului ceramic pe şantierul
arheologic de la Miercurea Sibiului - "Petriş" (Statistic
evidence and ceramic material analysis at Miercurea Sibiului -
"Petriş" archeological field training course). BCŞS, 2006, nr.
12, p. 31-40.
2156. *O'Shea, John M. ; Barker, Alex W. ; Sherwood,
Sarah; Szentmiklosi, Alexandru
. New archaeological
investigations at Pecica-Şanţul Mare. AB, 2004-2005, 12-13, p.
81-110.
2157. Olaru Nenati, Lucia. O coincidenţă tulburătoare la
Ipoteşti (A thrilling coincidence at Ipoteşti). BBuc, 2005, 8, nr.
1, p. 5-7.
2158. *Panait, Panait I. Arheologia Cotrocenilor
(Archaeology of Controceni). CAB, 2003, 6, p. 247-269.

2159. *Paul, I. ; Ciută, M. ; Rustoiu, G. T. ; Mazăre, P. ;
Florescu, C. ; Gligor, M.
Raport asupra rezultatelor săpăturii
de salvare efectuate în cadrul sitului arheologic de la Alba
Iulia - Lumea Nouă, punctul "Ferma Romano-Catolică"
(Report on the results of the rescuing diggings at the
archaeological site from Alba Iulia - The New World, location
"Roman-Catholic farm"). PA, 2002, 2, p. 127-129.
2160. *Paul, I. ; Gligor, Mihai; Florescu, Cristian. Raport
asupra săpăturilor de eliberare de sarcină istorică efectuate în
situl arheologic de la Alba Iulia - Lumea Nouă (Report on the
rescuing diggings performed at the archaeological site at Alba
Iulia). PA, 2003, 2, p. 114-117.
2161. *Paul, Iulian; Ursuţiu, Adrian; Rustoiu, Gabriel T.
Sondaje arheologice la Miceşti Cigaşe, judeţul Alba
(Archaeological digging tests at Miceşti Cigaşe, Alba county).
PA, 2002, 2, p. 9-24.
2162. *Paul, Iuliu; Gligor, Mihai; Florescu, Cristian.
Cercetări arheologice preventive efectuate pe teritoriul
judeţului Alba în anul 2004 (Preventive archaeological
research performed on the territory of the Alba county in
2004). PA, 2004, 4, p. 138-146.
2163. *Petrov, Gheorghe; Scrobotă, Paul. Biserica
Adormirea Maicii Domnului din Livezile, jud. Alba. Raport
preliminar de cercetare arheologică (The Assumption of the
Virgin Mary Church from Livezile, Alba county. Preliminary
report of arcaheological research). PA, 2003, 2, p. 139-142.
2164. *Petrov, Gheorghe; Scrobotă, Paul. Cercetările
arheologice de la Lopadea Veche, com. Mirăslău, jud. Alba -
Ruina bisericii medievale româneşti - campaniile 1995-1996,
2002 (Archaeological research from Lopadea Veche, vill.
Mirăslău, Alba county - the ruin of medieval Romanian church
- 1995-1996, 2002 campaigns). PA, 2002, 2, p. 147-148.
2165. Pinter, Zeno Karl. Casa din strada Vopsitorilor nr. 13
(Sibiu). Sondaje arheologice (The house in 13, Vopsitorilor
Street, Sibiu, archaeological research). SUCH, 2004, 1, p. 55-
64.
2166. *Popa, Cristian I. ; Bounegru, George. Raport
asupra săpăturii de salvare de la Alba Iulia - str. Oborului, nr.
12 A (Report on the rescuing diggings at Alba Iulia - 12 A
Oborului st.). PA, 2004, 4, p. 165-170.
2167. *Popa, Cristian I. ; Bounegru, George; Mihai, Paul
A.
Raport asupra săpăturii de salvare de la Alba Iulia - str.
Brânduşei, f. n. (Report on the rescuing diggings at Alba Iulia
- Brânduşei st.). PA, 2004, 4, p. 150-155.
2168. *Popa, Cristian I. ; Mihai, Paul; Bounegru, George.
Raport asupra săpăturii de salvare de la Alba Iulia, B-dul
Horea, nr. 22 (Report on the rescuing diggings at Alba Iulia -
22. Horea Bvd.). PA, 2004, 4, p. 207-216.
2169. *Popa, Cristian I. ; Plantos, Cristinel; Deleanu,
Valentin
. Raport privind cercetările arheologice de la Cetea
(com. Galda de jos, jud. Alba) (Report regarding the
archaeological research from Cetea (vill. Galda de jos, Alba
county). PA, 2004, 4, p. 138-146.
2170. Popa, Ioan Cristian; Simina, Nicolae-Marcel.
Cercetări arheologice la Lancrăm - "Glod" (Archaeological
research in Lancrăm - "Glod"). Contribuţii de Radu Totoianu,
Dan Anghel, Ovidiu Ghenscu. Alba Iulia, Ed. Ulise, 2004,
232 p.
2171. *Rădulescu, Alexandru. "Castelul Huniade" -
Timişoara - sondajul arheologic din anul 1980 (An
arheological prospect of the Huniade Castle of Timişoara -
1980). AB, 2006, 14-15, nr. 2, p. 11-42.

77

2172. Rişcuţa, Nicolae Cătălin. Noi cercetări arheologice şi
câteva consideraţii privind complexul ecleziastic de la Strei
(jud. Hunedoara) (New archaeological research and some
remarks regarding the church complex in Strei (Hunedoara
county). Apulum, 2004, 41, p. 337-366.
2173. Rotar, Gabriel; Diaconescu, Dragoş; Roman,
Cristian C.
Contribuţii la repertoriul arheologic al comunei
Laslea (jud. Sibiu) (Contributions to the archaeological
repertory of village Laslea (Sibiu county). BAM, 2006, 1, nr. 1,
p. 31-66.
2174. Rotaru, Marin; Gherghe, Gheorghe. Descoperiri din
evul mediu în partea de sud-est a judeţului Vaslui (Middle
Ages discoveries in the South-East of Vaslui country). AMM,
2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 54-57.
2175. Rus, Răzvan; Stîngă, Mihai. Noi descoperiri
arheologice întâmplătoare pe teritoriul judeţului Mehdinţi
(New accidental archaeological discoveries on the territory of
Mehedinţi county). Drobeta, 2005, 15, p. 134-135.
2176. *Rustoiu, G. T. Raport preliminar privind cercetările
arheologice de la Alba Iulia - Apulum II - sector: Dealul
Furcilor - fără nume de stradă (Preliminary report regarding
the archaeological research at Alba Iulia - -Apulum II - Dealul
Furcilor - no street name). PA, 2002, 2, p. 140.
2177. *Rusu-Bolindeţ, V. Raport preliminar de cercetare
arheologică privind şantierul Alba Iulia - str. Munteniei, nr.
15-17 (sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii)
(Preliminary report of archaeological research regarding the
Alba Iulia workfield - 15-17 Munteniei st. (headquarters of the
consular governor of the three Dacia). PA, 2002, 2, p. 131-132.
2178. *Sfrengeu, Florin. Săpăturile arheologice din 2001-
2002 de la Biharea - cetatea de pământ (zona de sud)
(Archaeological diggings between 2001-2002 at Biharea - the
Ground Walled Fortress (Southern zone). AUO ist. arh., 2004,
nr. 14, p. 11-17.
2179. Spânu, Daniel. Campania Zimnicea 1924 - informaţii
restituite. Cercetările arheologice conduse de I. Andrieşescu pe
situl "Cetate" (Zimnicea campaign 1924 - redeemed
information. Archaeological research conducted by I.
Andrieşescu on the "Cetate" site). Argesis, 2005, 14, p. 117-
173.
2180. *Stan, Adina Daniela. Scurt istoric al cercetărilor
arheologice de la Roşia Montană din perioada 2000-2003
(Short history of the archaeological research in Roşia Montană
between 2000-2003). MAp, 2002-2005, 9-12, nr. 1-4, p. 78-82.
2181. Stăniloiu, Călin. Şantierul arheologic de la Roşcani
(jud. Hunedoara), campaniile 2002-2003 (Archaeological
work-site from Roşcani (Hunedoara county), the 2002-2003
campaigns). BCIVA, 2004, 3, p. 43-46.
2182. Suceveanu, Alexandru. 170 années d'archeologie en
Roumanie. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 11-18.
2183. Székely, Zsolt. Contribuţii la dezvoltarea culturii
Boian în sud-estul Transilvaniei în lumina noilor cercetări
arheologice efectuate la Turia şi Brăduţ (jud. Covasna)
(Contributions to the Boian culture in South-East
Transylvaniae as a result of the new archaeological research in

Turia and Brăduţ (Covasna county). Cumidava, 2001-2002, nr.
25, p. 3-14.
2184. *Szentmiklosi, Alexandru. Cercetările arheologice de
salvare de la Deta-Dudărie. Expoziţie temporară
(Archaeological rescuing research from Deta-Dudărie.
Temporary exhibition). AB, 2004-2005, 12-13, p. 615-618.
2185. *Szentmiklosi, Alexandru. Cercetările arheologice de
salvare din anul 2005 de la Deta-Dudărie. Raport preliminar de
săpătură (Rescue archaeological excavations at Deta-Dudărie.
Preliminary report of excavation). AB, 2004-2005, 12-13, p.
637-656.
2186. *Szentmiklosi, Alexandru. Materiale aparţinând
culturii Cruceni-Belegis descoperite în hotarul localităţii
Dragşina (jud. Timiş) (Materials belonging to the Cruceni-
Belegis culture discovered at the boundaries of locality
Dragşina (Timiş county). AB, 2004-2005, 12-13, p. 111-126;
În lb. engleză, Banatica, 2005, 17, p. 75-88.
2187. *Szentmiklosi, Alexandru; Timoc, Călin. Cercetările
arheologice de la Foeni-Selişte (jud. Timiş). Raport preliminar
(Archaeological research from Foeni-Selişte (Timiş county).
Preliminary report). AB, 2004-2005, 12-13, p. 657-676.
2188. Sztancs, Diana. Consideraţii privind arheologia
informatizată (Considerations regarding computerized
archaeology). BCIVA, 2004, 3, p. 33-36.
2189. *Teodor, Eugen S. Raport asupra materialului
ceramic de secol VI, rezultat în săpăturile de salvare din
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9 (Report on the 6th

century
ceramic material, as a result of the rescuing diggings in
Bucharest, 9 Calea Victoriei). CAB, 2003, 6, p. 181-192.
2190. *Tomegea, George. Istoricul cercetărilor cu privire la
necropolele de tip Mediaş din Transilvania (History of the
research on the Mediaş type necropolis from Transilvania).
BCM, 2004, 3, p. 5-8.
2191. Ţeicu, Dumitru; Rancu, Dacian. Descoperiri
arheologice în hotarul satului Ersig (Archaeological
discoveries at the borders of village Ersig). Banatica, 2005,
17, p. 288-303.
2192. Vizauer, Victor V. Aşezări nefortificate medievale
timpurii (secolele VI/VII-IX/X) de pe teritoriul Transilvaniei:
schiţă a istoricului cercetărilor (Early medieval unfortified
settlements (6/7th-9/10th centuries) in Transylvania: plan of
the history of research). AŞD, 2005, 1, p. 136-144.
2193. Vizauer, Victor V. Mileniul I p. Chr. şi începutul
mileniului II în depresiunea Maramureş (An archaeological
catalog for Maramureş in the First millenium A. C. and at the
beginning of the second millenium). SM, 2004, 1, p. 51-68.
2194. Voznyi, Ihor. Izvoare arheologice privind vestigiile
credinţelor păgâne în cultura spirituală a populaţiei Bucovinei
de nord (sec. XII - prima jumătate a sec. XIII) (Archeological
sources regarding the pagan's faith vestiges in the spiritual
culture of Northern Bukovina's inhabitans (12th

century - first

half of the 13th

century). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 187-193.
2195. Zaharia, Eugenia. Despre arheologie, istorie, muzee
(About archaeology, history, museums). Zargidava, 2006, nr.
5, p. 211-215.

78

8. PERSONALITĂŢI

a. POLITICE, ECONOMICE ŞI MILITARE

2196. Apostol, Vasile. Slavă eroilor băcăuani (Laudatio for
Bacău's heroes). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2002, 233 p.
2197. Banu, Florian. Fişe biografice ale unor ofiţeri
superiori de Securitate (Biographic files of some high rank
officers of Securitate). CB, 2006, nr. 2, p. 96-109.
2198. Borandă, Georgeta. Two Commanders of the
Romanian Danubian Military Fleet: Anton and Nicolae
Barbieri. RNMY, 2004, 7, p. 103-107.
2199. Buzatu, Gh. Hitler, Stalin, Antonescu. Ploieşti, Ed.
Ploieşti- Mileniul III, 2005, 580 p.
2200. *Cetean, Daniela. Destine paralele: Alexandru Ioan
Cuza şi Carol I (Parallel destinies: Alexandru Ioan Cuza and
Charles I). Dac, 2006, nr. 25, p. 35-36.
2201. Crişan, Radu Mihai. Înduşmăniţii au acelaşi crez.
testamentele politice ale lui Ion Antonescu şi Corneliu Zelea
Codreanu (The enemies share the same belief. The political
testaments of Ion Antonescu and Corneliu Zelea Codreanu).
Bucureşti, Ed. Cartea Universitară, 2005, 48 p.
2202. Crişan, Radu Mihai. Moţa şi Marin - testamentele lor
politice (Moţa and Marin - their political wills). Bucureşti, Ed.
Cartea Universitară, 2006, 48 p.
2203. Dan, Petre. Preşedinţii Adunării Deputaţilor şi ai
Senatului României 1862-2004: mică enciclopedie (The
presidents of the Deputy Assembly and Romania's Senate
1862-2004: a brief encyclopedia). Bucureşti, Ed. Meronia,
2004, 301 p.
2204. Dicu, Paul I. Momente şi personalităţi din istoria
modernă a României: vizita domnitorului Cuza la Leordeni-
Argeş (1863); Parlamentari de Argeş (1866-1907) (Moments
and personalities in the modern history of Romania: visit of
domnitor Cuza at Leordeni-Argeş (1863); parliamentaries of
Argeş (1866-1907). Argesis, 2005, 14, p. 521-532.
2205. Dima, Romus. Premierii României 1862-2004. Vol. I
(Romania's prime-ministers. 1862-2004. Vol. I). Bucureşti,
Ed. România în lume, 2005, 302 p.
2206. Dworschak, Francis. King Ferdinand, Queen Mary
and the Western Mass Media. RIC, 2006, 1, nr. 1, p. 12-17.
2207. Gafiţa, Vlad. Divergences politiques entre Iancu
Flondor et Ion Nistor concernant le probleme du rythme de
l'intégration de la Bucovine dans le royaume de la Roumanie
(Differences between Iancu Flondor and Ion Nistor concerning
the problem of the integration of Bukovina in the Romanian
kingdom). CCS, 2005, 11, p. 103-109.
2208. Gârbaci, Fredy. Carol Mircea de Hohenzollern al
României contra lui Mihai I de România (Carol Mircea of
Hohenzollern of Romania, against Michael 1st

of Romania).

Bucureşti, Ed. H. G., 2004, 304 p.
2209. Gheorghe, Constantin. Miniştii de interne în
Parlamentul României (Ministers of interior in the Parliament
of Romania). Bucureşti, Ed. Ministerului Administraţiei şi
Internelor, 2004, 580 p.
2210. Goia, Vistian. Destine parlamentare. De la Mihail
Kogălniceanu la Nicolae Titulescu (Parliamentary destinies.
From Mihail Kogălniceanu to Nicolae Titulescu). Cluj-
Napoca, Ed. Dacia, 2004, 252 p.
2211. Gonţ Topor, Nicolae; Manolescu, Cornel; Păun,
Elena
. Premierii României de la Cuza până azi (The Prime

Ministers of Romania from Cuza up to the present). Slatina,
Ed. Universitatea pentru Toţi, 2004, 116 p.
2212. Hohenzollern-Veringen, Radu. The Royal Family of
Romania. Bucureşti, Ed. Humanitas, 2004, 144 p.
2213. Ioniţoiu, Cicerone. Victimele terorii comuniste,
arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi. Dicţionar N-O (Victims of
the communist terror, arrested, tortured, imprisoned, killed.
Dictionary N-O). Lucrare revizuită de Mihaela Adreiovici.
Bucureşti, Ed. Maşina de scris, 2005, 255 p.
2214. Iordache, Constantin; Pruia, Aurel. Aviatori,
veterani de război (Aviators, war veterans). Bucureşti, Ed.
Artemis, 2005, 371 p.
2215. Iorga, Nicolae; Vulcănescu, Mircea; Polihroniade,
Mihail; Moisil, Constantin; Ioani
ţiu, Mircea; Teşu, S. Regii
României - o istorie adevărată (The kings of Romania - a true
story). Bucureşti, Ed. Teşu, 2004, 204 p.
2216. Martinescu, Sandu. Brăileni şi gălăţeni. Personalităţi
militare (People of Brăila and Galaţi. Military personalities).
Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 145 p.
2217. Matei, Călin T. Destine eroice (1848-1939) (Heroic
destinies). Râmnicu Vâlcea, Ed. Almarom, 2003, 241 p.
2218. Matei, Călin T. Patrie, onoare, demnitate.
Personalităţi militare (Homeland, honor, dignity. Military
personalities). Râmnicu Vâlcea, Ed. Almarom, 2004, 99 p.
2219. *** Membrii C. C. al P. C. R. 1945-1989. Dicţionar
(C. C. members of the R. C. P. 1945-1989. Dictionary).
Coordonator Florica Dobre, Autori: Liviu Marius Bejenaru,
Clara Cosmineanu-Mareş, Monica Grigore, Alina Ilinca, Oana
Ionel, Nicoleta Ionescu-Gură, Elisabeta Neagoe-Pleşa, Liviu
Pleşa, Gură, Studiu introductiv Nicoleta Ionescu. Bucureşti,
Ed. Enciclopedică, 2004, 663 p.
2220. Novac, Vasile. Activitatea politică şi culturală a lui
Gheorghe Golescu (1768? 1770?-1848) (Gheorghe Golescu's
political and cultural activity). Argesis, 2005, 14, p. 469-498.
2221. Opriş, Petre. Doctori în ştiinţe cu orice preţ! (Ph. D. at
any price!). DI, 2004, 9, nr. 12, p. 11-15.
2222. Ploscaru, Gheorghe I. Slavă eroilor şi vitejilor
mehedinţeni (Laudation for the heroes and bravemen of
Mehedinţi). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 516 p.
2223. Poenaru, Emil. Trei recursuri pentru Horea, Şincai şi
Iancu (Three appeals for Horea, Şincai and Iancu). Braşov, Ed.
Dealul Melcilor, 2005, 272 p.
2224. Rus, Valer. Dinastia Mureşenilor sau două secole din
istoria românilor transilvăneni (Mureşanu dynasty or two
centuries from the history of the Transylvanian Romanians).
Historia, 2005, 2, nr. 39, p. 54-59.
2225. *** Studii de istorie economică şi istoria gândirii
economice. Vol. VI: Fernand Braudel, Ion Ionescu de la Brad,
Leonida Colescu, Nicolae Bălcescu. Vol VIII: Personalităţi
româneşti şi străine (Studies of economic history and the
history of economic thinking. Vol. VI: Fernand Braudel, Ion
Ionescu de la Brad, Leonida Colescu, Nicolae Bălcescu).
Coordonator Iulian Văcărel. Bucureşti, Ed. Academiei
Române, 2004-2005, 288, 244 p.
2226. Ucrain, Constantin. Bârlad. Personalităţi militare
(Bârlad. Military peronalities). Bucureşti, Ed. Pro
Transilvania, 2005, 139 p.

79

2227. Ucrain, Constantin. Cavalerii onoarei (The knights of
honour). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 264 p.
2228. Ucrain, Constantin. Urmaşii plăieşilor Sucevei (The
descendents of Suceava guardsmen). Bucureşti, Ed. Pro
Transilvania, 2004, 167 p.
2229. Ucrain, Constantin; Ciobanu, Viorel. Personalităţi
militare din Teleorman (Military personalities from
Teleorman). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2002, 255 p.
2230. Ucrain,

Constantin;

Cîmpean,

Marinel.
Transilvania. Personalităţi militare (Transylvania. Military
personalities). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 272 p.
2231. Ucrain, Constantin; Penciuc, Dumitru. Fii ai
Basarabiei în oştirea română (The sons of Bessarabia in the
Romanian army). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 130
p.
2232. Ucrain, Constantin; Pintilie, Gică. Urmaşii arcaşilor
de la Rovine (The descendents of the Rovine archers).
Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 167 p.
2233. Ucrain, Constantin; Scrieciu, Liviu; Ene, Niculae.
Personalităţi militare româneşti. Vol. I-II (Romanian military
personalities. Vol. I-II). Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-
Editorial al Armatei, 2005, 372, 356 p.
2234. Ungheanu, Alina. Trecutul integral [Şefii Statului
Major General] (Whole past [headquarters chiefs]). GMR,
2004, 15, nr. 5, p. 134-152.
2235. Voicu, Liulian; Bădescu, Emanuel. Regalitatea, o
pagină din istoria României. The Royalty, a page of Romanian
history. La Royauté, une page de l'histoire de la Roumanie.
Das Königtum, ein Blatt aus des Geschichte Rumäniens. La
realeza, una pagina de la historia de Rumania. Ed. a II-a.
Bucureşti, Ed. Alcor Impex, 2005, 96 p.

ANA DE ROMÂNIA

2236. Ana de România, regina. Un război, un exil, o viaţă
(A war, an exile, a life). Bucureşti, Ed.Humanitas,2004, 208 p.

ANGELESCU, CONSTANTIN (1869-1948)

2237. Angelescu, Constantin C. Scrieri alese. Drept, istorie
şi cultură (Selected Works. Law, History and Culture). Ediţie
şi studiu introductiv de Dumitru Vitcu. Iaşi, Ed. Junimea,
2005, 512 p.
2238. . Constantin C. Angelescu. Centenar 2005- Simpozion
comemorativ (A Commemorative Symposium on Constantin
C. Angelescu’s 2005 Centennial). Editor Genoveva Vrabie.
Iaşi, Ed. Institutul European, 2006, 136 p.
2239. Agrigoroaei, Ion. Dr. Constantin Angelescu - Ministru
al Instrucţiunii Publice (Dr. Constantin Angelescu - Minister
of Education). Zargidava, 2006, 5, p. 81-92.

ANTONESCU, ION (1882-1946)

2240. Anton, Mioara. Mareşalul Antonescu supraveghează
ofiţerii "dizidenţi" (Marshal Antonescu supervisor of "the
disident officers"). Document, 2005, 8, nr. 2-3, p. 27-31.
2241. *Buteanu, Radu. Preluarea puterii. Începutul
guvernării generalului Ion Antonescu (Taking over the power.
The beginning of general Ion Antonescu's rule). PU, 2004, 7,
nr. 3-4, p. 42-45.
2242. Buzatu, Gheorghe. Erorile istoriei ori istoria erorilor?

(The errors of the history or the history of the errors). DI,
2006, 11, nr. 6, p. 52-55, 58-64.
2243. *Buzatu, Gheorghe. Mareşalul Antonescu şi
războaiele anticomuniste ale României (Marshal Antonescu
and Romania's anti-communist wars). OXXI, 2006, 1, nr. 3, p.
34-38.
2244. Buzatu, Gheorghe. Reconstituiri din Jurnalul de
Război al Mareşalului Antonescu (Reconstructions from the
Journal of War of Marshal Antonescu). Historia, 2005, 5, nr.
47, p. 14-20.
2245. Buzatu, Gheroghe. România în orbita Reichului
nazist (mareşalul Antonescu - al treilea om al Axei) (Romania
on the orbit of the Nazi Reich (marshal Antonescu - the third
man of the Axis powers). Argesis, 2005, 14, p. 635-660.
2246. Chistol, Aurelian. Ecouri ale demisiei generalului Ion
Antonescu din fruntea Marelui Stat Major (Reactions to the
resignation of general Ion Antonescu as head of the General
Headquarters). Argesis, 2004, 13, p. 505-512.
2247. Dicu, Paul I. Din biografia mareşalului Ioan
Antonescu (1882-1946). Relaţiile familiale cu Dobrianii şi
Antoneştii din Piteşti. Câteva momente din viaţa sa (From the
biography of marshal Ioan Antonescu (1882-1946). Family
relations with the Dobrains and the Antonescusfrom Piteşti.
Some moments of his life). Argesis, 2004, 13, p. 643-665.
2248. Focşa, Constantin. Mareşalul Antonescu şi evreii
(Marshal Antonescu and the Jews). AMM, 2001-2003, 22-24,
nr. 1, p. 446-452.
2249. Focşa, Constantin. Mareşalul Antonescu şi problema
Transilvaniei (Marshal Antonescu and the question of
Transylvania). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 433-445.
2250. Giurescu, Dinu C. Ioan Antonescu în noi documente
americane (1940: General Ion Antonescu în New Evidences
from the National Archives Washington DC (1940: General
Ion Antonescu în New Evidences from the National Archives
Washington DC). DI, 2006, 11, nr. 11, p. 17-23.
2251. ţă, Cezar. Memoriul unui ministru demisionar
(Memoir of a resigning minister). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 109-
132.
2252. Miloiu, Silviu. Antonescu şi Mannerheim, doi soldaţi
aduşi în prim-planul istoriei de revoluţia rusă (Antonescu and
Mannerheim, two soldiers brought in the first line of history
by the Russian revolution). Historia, 2005, 2, nr. 43, p. 32-38.

ANTONESCU, MIHAI (1904-1946)

2253. Filitti, Georgeta. Mihai Antonescu. BBuc, 2006, 9, nr.
2, p. 10-13.

ARBORE, ECATERINA (1873-1937)

2254. Sturdza, Mihai Dim. Ecaterina Arbore (Ecaterina
Arbore the boyard who became a communist). MI, 2004, 38,
nr. 11, p. 5-8.

ARGETOIANU, CONSTANTIN (1871-1952)

2255. Ciuchea, Elena-Mirela. Constantin Argetoianu.
Glimpses on his life. CCS, 2006, 12, p. 249-258.
2256. Scurtu, Ioan. Constantin Argetoianu. Portretul unui
traseist politic (The portrait of a political wanderer). MI, 2005,
39, nr. 1, p. 12-17.

80

ARSENESCU, GHEORGHE (1907-1962)

2257. Mărăcineanu Constantinescu I. Un erou de legendă:
Colonel (r) Gh. Arsenescu (A legendary hero: colonel (r) Gh.
Arsenescu). Memoria, 2004, nr. 49, p. 82-86.

AVERESCU, ALEXANDRU (1859-1938)

2258. Otu, Petre. Mareşalul Alexandru Averescu. Militarul,
omul politic, legenda (Marshal Alexandru Averescu. The
Military Man, the Politician, the Legend). Bucureşti, Ed.
Militară, 2005, 439 p.

BABEŞ, LIVIU (1942-1989)

2259. Benciu, Mircea. Martirul Liviu Babeş. Eseu despre
torţa care a întunecat torţionarii (The martyr Liviu Babeş.
Essay about the torch that darkend the executioners). Postfaţă
de Liviu Sofonea. Braşov, Ed. Capo-Lavoro, 2004, 128 p.

BACALOGLU, GHEORGHE (1868-1934)

2260. Moşincat, Constantin. Întemeietorul revistei "Cele
trei Crişuri", generalul Gheorghe Bacaloglu - în note
calificative (The founder of the magazine "Cele Trei Crişuri",
Gheorghe Bacaloglu - in qualifying notes). CTC, 2005, 16, nr.
1-3, p. 62-64.

BALINT, SIMION (1810-1880)

2261. Rus, Traian. Simion Balint fiu, al Ţării Moţilor
(Simion Balint, the Son of Tara Motilor). Cluj Napoca, Ed.
Eta, 2003, 112 p.

BÁNFFY, MIKLÓS (1873-1950)

2262. Mariás, József. Bánffy Miklós közéleti szerepe (The
public role of Bánffy Miklós). Müvelődés, 2006, 59, nr. 10, p.
23-25.

BIBESCU, GHEORGHE D. (1804-1873)

2263. Ploeşteanu, Grigore. Domnia lui Ghe. D. Bibescu
(1842-1848) reflectată în "Allgemeine Zeitung" din Augsburg
(Ghe. D. Bibescu's ruling (1842-1848) reflected in the
"Allgemeine Zeitung" of Augsburg). AIGS, 2004, 7, p. 101-
119.

BOCU, SEVER (1874-1951)

2264. *Luchescu, Gheorghe. Un patriot bănăţean Sever
Bocu (1874-1951) (A pariot from Banat). Alt B, 2006, nr. 7-9,
p. 89-91.

BODNĂRAŞ, EMIL (1904-1976)

2265. Cristoiu, Ion. Enigma Bodnăraş (The Bodnăraş
enigma). Historia, 2006, 5, nr. 51, p. 54-61.

BOERESCU, MIHAI (1875-?)

2266. Filitti, Georgeta. Mihai Boerescu. BBuc, 2006, 9, nr.

8, p. 7-9.

BOERESCU, VASILE (1833-1883)

2267. Anghelescu, Mircea. Un scriitor din epoca Unirii:
Vasile Boerescu (A writer in the Union time: Vasile
Boerescu). RRIC, 2004, 1, nr. 1, p. 43-50.

BOLOGA, IACOB (1817-1888)

2268. Grama, Ana. Iacob Bologa, în ipostaza de consilier
aulic petiţionar (Iacob Bolga as aulic match maker counselor).
Saeculum, 2004, 3, nr. 2, p. 160-166.

BRANDSCH, RUDOLF (1880-1953)

2269. Ciobanu, Vasile. Relaţiile lui Milan Hodža cu Rudolf
Brandsch (The relations of Milan Hodža with Rudolf
Brandsch). Transilvania, 2004, 33, nr. 5, p. 38-39.

BRANIŞTE, VALERIU (1869-1928)

2270. Branişte, Valeriu. Jurnal (1923) (A Diary (1923).
Timişoara, Ed. de Vest, 2005, 221 p.
2271. Iancu, Gheorghe. Valeriu Branişte (1869-1928) la
"Tribuna" din Sibiu (1893) (Valeriu Branişte at "Tribuna" in
Sibiu). AIICN, 2005, 44, p. 269-286.
2272. Popescu, Dan. Valeriu Branişte - strălucit ziarist şi om
politic (1869-1928) (Valeriu Branişte - a well - known
journalist and politician (1869-1928). Alt B. 2005, 16, nr. 1-3,
p. 135-154.

BRĂTIANU, CONSTANTIN I. C. (1866-1950)

2273. Brişcă, Adrian. Constantin (Dinu) I. C. Brătianu
(1866-1950). A tot., 2005, 13, nr. 48-49, p. 244-246.

BRĂTIANU, CONSTANTIN I. C. (1866-1956)

2274. Tănăsescu, Florian. Constantin (Bebe) I. C. Brătianu:
istoria PNL la interogatoriu (Constantin (Bebe) I. C. Brătianu:
the history of the National Liberal Party under cross-
examination). Prefaţă de Radu Ciuceanu. Piteşti, Ed. Paralela
45, 2005, 370 p.

BRĂTIANU, ELIZA (1870-1957)

2275. *Fotino-Ciobanu, Stanca. Amintiri depre marea
doamnă Eliza Brătianu (1870-1957) (Memoirs about the great
lady: Elitza Brătianu). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 5-8.

BRĂTIANU, ION C. (1821-1891)

2276. Berindei, Dan. Viaţa şi opera lui Ion C. Brătianu (The
life and work of Ion C. Brătianu). Academica, 2006, 16, nr. 50,
p. 42-43.
2277. Ungureanu, Gheorghe. Filosofia istoriei în scrierile
lui Ion C. Brătianu (Philosophy of history in Ion C. Brătianu's
writings). BŞUP şt. soc. um., 2004, 7, nr. 2, p. 9-14.

BRĂTIANU, ION I. C. (1864-1927)

81

2278. Iriciuc, Valeria. I. I. C. Brătianu - apărător al ideii de
suveranitate naţională la Conferinţa Păcii din 1919-1920 (I. I.
C. Brătianu - defender of the idea of national suveranity at the
Peace conference in 1919-1920). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 86-
91.
2279. Tambozi, Justin. Personalitatea lui Ion I. C. Brătianu
(The personality of Ion I. C. Brătianu). Bucureşti, Ed. Justin şi
Justinian Tambozi, 2004, 86 p.
2280. Vasiliu, Mihai. Ideologia lui Ion I. C. Brătianu (Ion I.
C. Brătianu's ideology). Carpica, 2004, 33, p. 213-236.

BRĂTIANU, VINTILĂ (1867-1930)

2281. Cîrstea, Remus Petre. Vintilă I. C. Brătianu - între
pacea României Mari şi războiul petrolului (Vintilă I. C.
Brătianu - between the peace of Greater Romania and the oil
war). Argesis, 2005, 14, p. 613-622.
2282. Cîrstea, Remus Petre. Vintilă I. C. Brătianu şi
premisele modificării legislaţiei asupra resurselor naturale
(1895-1924) (Vintilă I. C. Brătianu and the pre-requisites of
the legislative changes). Argesis, 2004, 13, p. 493-499.
2283. Dumitriu, Mircea. Vintilă I. C. Brătianu, altruistul din
dinastia Brătienilor (Vintilă I. C. Brătianu, the altruist from
Brătianu dynasty). Historia, 2005, 2, nr. 38, p. 75-82.

CARADA, EUGENIU (1836-1910)

2284. Turliuc, Cătălin. Tinereţea unei liberal mazzinian:
Eugeniu Carada (The youth of a Măinian liberal: Eugeniu
Carada). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 163-167.

CAROL AL II-LEA AL ROMÂNIEI (1893-1953)

2285. Moşincat, Constantin. Aspecte ale preocupărilor
regelui Carol al II-lea pentru formarea şi dotarea armatei
(1930-1940) (The concern of king Charles II for the training
and endowment of the army). RIC, 2006, 1, nr. 3, p. 10-20.
2286. Ţurlea, Petre. Bacalaureat la castel (Bacalaureate at
the castle). Historia, 2006, 6, nr. 59, p. 3-6.

CAROL I AL ROMÂNIEI (1839-1914)

2287. Berindei, Dan. Informations inèdits sur les premières
années du règne du prince Charles de Hohenzollern-
Sigmaringen en Roumanie. RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 205-
225.
2288. *** Carol I, amintirea unei mari domnii (Charles I,
recollection of a glorious reign). Bucureşti, [s. n. ], 2006, 306
p.
2289. *** Carol I. Corespondenţă privată. 1878-1912
(Charles 1st

. Private corespondence). Ediţie de Sorin Cristescu,
Prefaţă de Ion Bulei. Bucureşti, Ed. Tritonic, 2005, 494 p.
2290. Ciută, Jean. Omniprezenţa domnitorului-rege Carol I
în primele decenii de guvernare 1866-1886 (Omnipresence of
the domnitor-king Charles I in the first governing decades
1866-1886). Carpica, 2004, 33, p. 200-204.
2291. *** România în timpul lui Carol I 1866-1914
(Romania during the Reign of Charles I (1866-1914).
Bucureşti, Ed. Cetatea de Scaun, 2006, 396 p.

CATARGIU, BARBU (1807-1862)

2292. *Dobrescu, Gheorghe. S-a dat prins duşmanului lt. (r)
Barbu Catargiu? (Did lt. (r) Barbu Catargiu surrender to the
enemy?). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 29-36.

CĂLINESCU, ARMAND (1893-1939)

2293. *Chistol, Aurelian. Armand Călinescu în guvernele
Miron Cristea (10/11 februarie 1938 - 9 martie 1939) (Armand
Călinescu in Miron Cristea governments (February 10/11,
1938 - March 9, 1939). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 40-45.
2294. Weck, René de. Armand Călinescu - Aşa cum l-am
cunoscut (Armand Călinescu as I knew him). MI, 2005, 39, nr.
8, p. 80-84.

CÂRŢAN, GHEORGHE (1849-1911)

2295. *Furduiu, Ilie. Badea Cârţan. Dac, 2002, nr. 10, p. 32-
34.

CEAUŞESCU, NICOLAE (1918-1989)

2296. *Aldea-Aldescu, Grigore. Ceauşescu în Japonia: o
vizită amânată (Ceauşescu in Japan: a delayed visit). MI, 2006,
40, nr. 6, p. 53-56.
2297. Bodunescu, Ion. La groapa preşedintelui, lacrimi şi
nostalgie (At the grave of the president, tears and sorrow).
Bucureşti, Arvin Press, 2004, 372 p.
2298. Cioroianu, Adrian. Ce Ceauşescu qui hante les
Roumains. Préface de Bogumil Jewsiewicki. Bucureşti, Curtea
Veche Publishing, 2004, 320 p.
2299. Crăciun, G. Iaşi, 1985 septembrie 12-14. Vizita celui
mai iubit fiu al poporului (Iaşi, September 12-14 1985. The
Visit of the Nation’s Most Beloved Son). Iaşi, Ed. Noël, 2006,
151 p.
2300. Cristea, Adrian Eugen. Familia Ceauşescu şi Direcţia
a V-a. Puncte de vedere (The Ceauşescu family and "The 5th
Direction. Points of view). Bucureşti, Ed. PACO, 2004, 204 p.
2301. Dobrescu, Maria. La curtea lui Ceauşescu (At the
court of Ceauşescu). Prefaţă de Adrian Cioroianu. Bucureşti,
Ed. Amaltea, 2004, 288 p.
2302. Ianoşi, Ion. Eu şi Ei. Însemnări subiective depre
Ceauşescu (Subjective notes about Ceauşescu). Bucureşti, Ed.
Ideea Europeană, 2006, 192 p.
2303. Roguski, Camil. Ceauşescu, adevăruri interzise.
Dincolo de umbră (Ceauşescu, forbiden truths. Beyond the
shade). Bucureşti, Ed. Lucman, 2004, 387 p.

CERNĂTESCU, IOAN MICU (1849-1943)

2304. Rezeanu, Paul. Jean Cernătescu, un comunard
condamnat la moarte (Jean Cernătescu a Communard
sentenced to death). Historia, 2005, 2, nr. 45, p. 56-58.

CICIO POP, ŞTEFAN (1865-1934)

2305. *Petraş, Lucian. Activitatea desfăşurată de Ştefan
Cicio-Pop în legislatura parlamentară 1910-1914 (Ştefan
Cicio-Pop's activity in the parliamentary legislature 1910-
1914). RB, 2005, 19, p. 249-256.

CIOCAN, ION (1850-1915)

82

2306. Tomi, Gavrilă. Ion Ciocan - la 90 de ani de la trecerea
sa în nefiinţă (Ion Ciocan - 90 years since he passed away). A
Som
, 2005, 4, p. 285-291.

CIORĂNESCU, GEORGE (1918-1993)

2307. Ciorănescu, George. Europa unită. De la idee la
întemeiere (Towards a United Europe. From an Idea to Its
Fulfillment). Bucureşti, Ed. Paideia, 2004, 448 p; În lb.
franceză, Bucureşti, Ed. Paideia, 2005, 414 p.

CIORDAŞ, IOAN (1877-1919)

2308. *Dumitraşcu, Sever. Dr. I. Ciordaş - omul, patriotul,
democratul în contemporaneitate (Dr. I. Ciordaş - the man, the
patriot, the democrat at present). MAp, 2002-2005, 9-12, nr. 1-
4, p. 7-11.

CIUNTU, EDMOND (1894-1988)

2309. Rădulescu, Mihai Sorin. Edmond Ciuntu (1894-
1988). DI, 2006, 11, nr. 1, p. 21-30.
2310. Rădulescu, Sorin Mihai. Un diplomate d'autrefois:
Edmond Ciuntu. SMIC, 2005, 4, p. 159-182.

COPOSU, CORNELIU (1916-1995)

2311. Zarojanu, Tudor Călin. Viaţa lui Corneliu Coposu.
Ediţia a II-a (The life of Corneliu Coposu). Bucureşti, Ed.
Maşina de Scris, 2005, 207 p.

COŞOVEANU, IOAN (1900-1976)

2312. Coşoveanu, Crina. Dosarele de Securitate ale tatălui
meu, comandorul Ioan Coşoveanu (The "Securitate# files of
my father, commandor Ioan Coşoveanu). Memoria, 2005, nr.
50, p. 51-59.

CRISTESCU, EUGEN (1895-1950)

2313. Troncotă, Cristian. Omul de taină al Mareşalului.
Monografie Eugen Cristescu (The secret man of the Marshal.
Eugen Cristescu monograph). Bucureşti, Ed. Elion, 2005, 447
p.

CRISTESCU, GHEORGHE (1904-1975)

2314. Ochea, Lionede. Gheorghe Cristescu (1904-1975) şi
serviciul special de informaţii al României (Gheorghe
Cristescu and the Special Intelligence Service of Romania).
SUCH, 2004, 1, p. 273-283.

CUZA, ALEXANDRU IOAN (1820-1873)

2315. Berindei, Dan. Meritele şi scăderile lui Alexandru
Ioan Cuza (The merits and flaws of Alexandru Ioan Cuza).
Historia, 2006, 6, nr. 50, p. 38-41.
2316. Berindei, Dan. Napoléon III et le prince Cuza. MSŞIA,
2003, 28, p. 41-45.
2317. Potop, Constantin; Melinte, Mariana. 1947 - ultimul
pelerinaj al osemintelor domnitorului Alexandru Ioan Cuza?
(1947 - the last pilgrimage of domnitor Alexandru Ioan Cuza's

relics?). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 96-100.
2318. *Rogojanu, Ion. Un document inedit privind urmaşii
domnitorului Alexandru Ioan I Cuza (A novel document
reagrding the descendents of domnitor Alexandru Ioan I
Cuza). Danubius, 2005, 23, p. 199-204.

CUZA, ELENA (1825-1909)

2319. Flor, Petru. Elena Cuza - Ultimii ani (Elena Cuza -
The last years). MI, 2006, 40, nr. 1, p. 10-14.

DAVILA, CAROL A. (1886-1963)

2320. Cărămizaru, Viorel Rafael. Carol Davila în primul
război mondial (Carol Davila in World War I). Argesis, 2005,
14, p. 579-582.

DĂIANU, ELIE (1868-1956)

2321. Dăianu, Elie. Însemnări din închisoare şi exil (1917-
1918). Vol II (Notes from prison and exile). Ediţie de Valentin
Orga, Maria Aldea, Cosmin Budeancă. Cluj-Napoca, Ed.
Argonaut, 2003, 384 p.
2322. Orga, Valentin. Din zile de detenţie însemnările lui
Elie Dăianu din anii 1917-1918 (Of the incarceration days -
Elie Dăianu's notes in 1917-1918). RB, 2003, 17, p. 247-265.

DĂSCĂLESCU, NICOLAE (1884-1969)

2323. Soreanu, Mircea. Nicolae Dăscălescu, un mare
general şi, mai ales, un mare român (Nicolae Dăscălescu, a
great general, and above all, a great Romanian). RIM, 2005, nr.
1-2, p. 18-21.

DIACONESCU, ION (n. 1917)

2324. Cristoiu, Ion. Un om de treabă rătăcit în istorie: Ion
Diaconescu (A kind man lost in history: Ion Diaconescu).
Historia, 2004, 2, nr. 27, p. 6-14.

DOBRESCU-ARGEŞ, CONSTANTIN (1859-1903)

2325. *** "Oameni care au fost". C. Dobrescu-Argeş,
evocare istorică la centenar ("People of the past". C.
Dobrescu-Argeş, historical commemoration at the centenary).
Coordonator Florian Tucă. Bucureşti, Ed. Sylvi, 2003, 176 p.

DOBROGEANU GHEREA, CONSTANTIN (1855-

1920)

2326. Aderca, Felix. C. Dobrogeanu Gherea, viaţa şi opera
(C. Dobrogeanu Gherea, his life and his works). Iaşi, Princeps
Edit, 2003, 224 p.
2327. Ornea, Zigu. Viaţa lui C. Dobrogeanu-Gherea (The
Life of C. Dobrogeanu-Gherea). Cuvânt înainte Mircea
Anghelscu. Bucureşti, Ed. Compania, 2006, 438 p.

DODA, TRAIAN (1822-1895)

2328. Muntean, Flavius. Train Doda - in memoriam.
Tibiscum, 2005, 12, p. 369-373.

83

DONCEA, CONSTANTIN (1904-?)

2329. Tănase, Stelian. Constantin Doncea (The communist
Constantin Doncea). MI, 2004, 38, nr. 12, p. 66-70.

DRAGOŞ, IOAN (1810-1849)

2330. Faur, Viorel. Prezenţa lui Ioan Dragoş în
evenimentele de la 1848 din Crişana (The presence of Ioan
Dragoş in the events of 1848 in Crişana). CB,2005, nr.2, p.3-8.

DUCA, I. G. (1874-1933)

2331. Râpeanu, Valeriu. I. G. Duca. Bucureşti, Ed.
Fundaţiei Pro, 2004, 196 p.

FERDINAND I AL ROMÂNIEI (1865-1927)

2332. Dănilă, I. Ferdinad I de România şi problema
naţionalităţilor conlocuitoare (Ferdinad I of România and the
national minorities problem). CB, 2005, nr. 2, p. 13-17.
2333. Dănilă, Ion. Ferdinand I de România pe frontul din
Moldova (Ferdinand I of România on the Moldavian front).
CB, 2006, nr. 2, p. 31-35.
2334. Dănilă, Ion I. Ferdinand I de România - Un om de
cultură şi pentru cultură (Ferdinand I of Romania a man of
culture for culture). CTC, 2006, 3, nr. 1-3, p. 36-40.
2335. Duţu, Mircea. Fostele iubite ale lui Ferdinand se
păruie la bătrâneţe (The ex-lovers of Ferdinand fight at old
age). Historia, 2005, 5, nr. 47, p. 30-33.
2336. Moghior, Neculai. Unele aspecte ale preluării tronului
României de către Ferdinand I Întregitorul şi ale intrării
României în primul război mondial (Some aspects regarding
Ferdinand I the Unifier taking the Romanian throne and
entering Romania into World War I). CB, 2005, nr. 1, p. 32-
48.
2337. Moghior, Neculai; Dănilă, Ion; Popa, Vasile.
Ferdinand I văzut de contemporanii săi (Ferdinand I seen by
his contemporaries). Bucureşti, Ed. Militară, 2006, 416 p.

FICŞINESCU, THEODOR V.

2338. Rusşindrilar, Petru. Theodor V. Ficşinescu. Destinul
unui social-democrat (The destiny of a social-democrat).
Suceava, Ed. Lidana, 2004, 98 p.

FLONDOR, IANCU (1865-1924)

2339. Ceauşu, Mihai-Ştefan. Iancu Flondor. Omul politic şi
epoca sa (Iancu Flondor. The political man and his epoch).
AIIX, 2005, 42, p. 221-234.
2340. Gafiţa, Vlad. Aspecte ale activităţii politice a lui Iancu
Flondor (a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea) (Aspects of Iancu Flondor's political
activity (second half of the 19th

century and the beginning of

the 20th

). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 53-75.
2341. Gafiţa, Vlad. Consideraţii privind atitudinea lui Iancu
Flondor faţă de clasele sociale din Bucovina (sfârşitul sec. al
XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea) (Considerations regarding
Iancu Flondor's attitude toward the social classes from
Bukovina (the end the 19th century and the beginning of the
20th century). CCS, 2004, 10, p. 225-230.

2342. Gafiţa, Vlad. Rolul lui Iancu Fondor în emanciparea
politică şi naţională a românilor bucovineni (1897-1918) (The
role of Iancu Fondor in the political and national emancipation
of the Romanians from Bukovina (1897-1918). CTC, 2004, 15,
nr. 10-12, p. 56-68.
2343. Purici, Ştefan. Iancu Flondor (1865-1924). O viaţă în
slujba dreptăţii (Iancu Flondor (1865-1924). A life in the
service of justice). CCS, 2004, 10, p. 259-270.
2344. Ungureanu, Constantin. Memoriul lui Iancu Flondor
din anul 1913 despre hotarele Bucovinei (Iancu Flondor 1915's
memorial about Bukovina's borders). CCS, 2002-2003, 8-9, p.
273-284.

FLORESCU, IOAN EMANOIL (1819-1893)

2345. Florescu, Radu R. Generalul Ioan Emanoil Florescu,
organizator al armatei române moderne (General Ioan Emanoil
Florescu organizer of the modern Romanian army). Bucureşti,
Ed. Militară, 2004, 228 p.

FLUERAŞ, IOAN (1882-1953)

2346. Radu, Sorin. Activitatea politică a lui Ion Flueraş
până în anul 1918 (Ion Flueraş' s political activity until 1918).
Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 357-372.
2347. Radu, Sorin. Documente inedite cu privire la
activitatea politică a lui Ioan Flueraş (1945-1946) (Unknown
documents regarding the political activity of Ioan Flueraş
(1945-1946). AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 189-206.

GAFENCU, GRIGORE (1892-1957)

2348. Gafencu, Grigore. Gânduri peste Cortina de Fier
(Thoughts over the Iron Curtain). Selecţie, note, cuvânt înainte
de Ion Calafeteanu. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2006, 580 p.
2349. Gafencu, Grigore. Jurnal. Vol. 1 Bucureşti, 1 iunie
1940 - Moscova, 31 august 1941 (A Diary. Volume 1,
Bucharest June 1, 1940 Moscow, August 31, 1941). Cuvânt
înainte de Florin Constantiniu, Notă asupra ediţiei, note şi
indici Laurenţiu Constantiniu. Bucureşti, Ed. Pro Historia,
2006, 284 p.
2350. . Provocarea Europei. Exilul elveţian al lui Grigore
Gafencu (1941-1957) (The challenge of Europe. The Swiss
exile of Grigore Gafencu). Ediţie de Claudia Chinezu, Postfaţă
de Florin Constantiniu. Bucureşti, Ed. Pro Historia, 2004, 575
p.
2351. Calafeteanu, Ion. Grigore Gafencu. Alte pagini de
jurnal (Grigore Gafencu. Other pages from a journal). MI,
2006, 40, nr. 1, p. 50-53.
2352. Chinezu, Claudia. Intelectual înzestrat, analist lucid,
farmec personal (Gifted intellectual, lucid analyst, personal
charm). DI, 2005, 10, nr. 1, p. 28-44.
2353. Constantiniu, Florin. Minte luminoasă, inimă
fierbinte (Bright mind, warm heart). DI, 2005, 10, nr. 1, p. 45-
63.
2354. Grecu, Viorel. Europa unită se va face (The Unified
Europe will become true). DI, 2005, 10, nr. 1, p. 24-28.
2355. Lucaci, Andrei. Grigore Gafencu - omul şi diplomatul
(Grigore Gafencu - the man and the diplomat). Carpica, 2004,
33, p. 237-156.

GAFENCU, VALERIU (1921-1952)

84

2356. Drăgulin, Gheorghe I. Valeriu Gafencu: Prin mari
încercări, cu statornicie şi iubire creştină, la suprema cinstire
aghiografică (Valeriu Gafencu: Through hard times, with
steadiness and Christian love, to the utmost hagiographic
honour). BOR, 2002, 120, nr. 7-9, p. 466-478.

GÁL, SÁNDOR (1821-1856)

2357. *** Gál Sándor életrajza, avagy a székely ezredes, ki
nem engedett a 48-ból (Gál Sándor's biography, military chief
of Transilvanian Szeklers in 1848-1849). Ákos Egyed,
Előszó:, Tamás Csikány, Kísérő tanulmány és kronológia:,
Zsolt Zágoni, Fordítás és utószó. Csíkszereda, Ed. Pallas-
Akadémia, 2006, 364 p.

GAVRILIU, VASILE A. (1919-2002)

2358. Iordache, Constantin. Eroul aviator Vasile A.
Gavriliu (An Aviator-Hero: Vasile A. Gavriliu). Bucureşti, Ed.
Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, 2004, 130 p.

GHEORGHE, ION (1893-1957)

2359. Toader, Michaela. Politică şi exil. Generalul Ion
Gheorghe (Politics and exile. General Ion Gheorghe). Argesis,
2005, 14, p. 903-907.

GHEORGHIU-DEJ, GHEORGHE (1901-1965)

2360. Banu, Florian. Moartea şi succesiunea lui Gheorghiu-
Dej (The death and the succession of Gheorghiu-Dej). DI,
2005, 10, nr. 7, p. 27-34.
2361. Betea, Lavinia. Gheorghe Gheorghiu-Dej şi relaţiile
româno-chineze (Gheorghe Gheorghiu-Dej and the Romanian-
Chinese relations). RIM, 2004, nr. 4-5, p. 46-59.
2362. Cătănuş, Dan. A doua destalinizare: Gh. Gheorghiu-
Dej la apogeul puterii (The Second De-Stalinisation: Gh.
Gheorghiu-Dej at the Climax of Power). Prefaţă de Florin
Constantiniu. Bucureşti, Ed. Vremea, 2005, 351 p.
2363. Pleşa, Elisabeta. Eternizarea memoriei lui Gheorghiu-
Dej (Immortalizing the memory of Gheorghiu-Dej). DI, 2005,
10, nr. 7, p. 35-40.
2364. Ţăranu, Liviu. Ce i se impută, ce i se recunoaşte -
Gheorghe Gheorghiu-Dej în istoriografia actuală (Charge and
acknowledgement - Gheorghe Gheorghiu-Dej in the present
historiography). DI, 2005, 10, nr. 7, p. 19-26.
2365. Ţăranu, Liviu. Gh. Gheorghiu-Dej şi unele probleme
economice ale regimului său (Gh. Gheorghiu-Dej and some
economic problems of his regime). CB, 2005, nr. 1, p. 83-98.

GHERMANI, MENELAS (1834-1899)

2366. Slăvescu, Victor. Viaţa şi opera lui Menelas Ghermani
(1834-1899) (The life and work of Menelas Ghermani). Ediţie
de Ştefan Petre-Kirson, Prefaţă de Georgeta Filitti. Bucureşti,
Ed. Fundaţiei Culturale Magazin istoric, 2004, 352 p.

GHICA, ION (1816-1897)

2367. Ghica, Ion. Scrisori către Vasile Alecsandri (Letters to
Vasile Alecsandri). Bucureşti, Ed. Aldo Press, 2004, 397 p.

2368. Baraba, Mircea. Ion Ghica, utopie şi instaurare
culturală (Ion Ghica utopia and cultural estabilishment).
Transilvania, 2001, 31, nr. 1, p. 73-77.

GHICA, ION T. (1873-1922)

2369. Păunescu, Emil. Ion T. Ghica cel mai de seamă
prefect de Vlaşca (Ion T. Ghica the most important prefect of
Vlaşca). CMV, 2004, nr. 10, p. 8-9.

GOJDU, EMANUIL (1802-1870)

2370. *** Grupaj Emanuil Gojdu (Emanuil Gojdu
compendium). Autori; Aurel Pavel, Alexandru Roz, Irina
Donciu, Bogdan Aurescu, Ion Gâlea, Cornel Sigmirean, Ioan
Aurel Pop, Roxana Dobre, Ştefan Munteanu Săcele, Bogdan
Gheorghiţă, Ana Grama, Ion Onuc Nemeş. Transilvania, 2003,
32, nr. 5-6, p. 1-53.
2371. Mălinaş, Constantin. Emanuil Gojdu - un român
european (Emanuil Gojdu - an European Romanian). FR,
2003, 5, nr. 1, p. 4-8.
2372. Mălinaş, Constantin. Roman Ciorogariu despre
Emanuil Gojdu (Roman Ciorogariu about Emanuil Gojdu).
CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 12-20.

GOLDIŞ, VASILE (1862-1934)

2373. Gagea, Eugen. Activitatea la catedră a profesorului
Vasile Goldiş - Arad)1901-1922) (Teaching activity of
professor Vasile Goldiş - Arad (1901-1922). SSC, 2006, 2, nr.
3-4, p. 155-159.
2374. Iovan, Marţian. Fundamente obiective, naţiune şi
valori spirituale ale progresului umanităţii în concepţia lui
Vasile Goldiş (Objective foundamental elements, reason and
spiritual values of the progress of humanity in the conception
of Vasile Goldiş). SSC, 2006, 2, nr. 3-4, p. 176-181.
2375. Şora, Gheorghe; Gacea, Eugen. Vasile Goldiş despre
cultura română şi europeană (Vasile Goldiş on the European
and Romanian culture). Cuvânt înainte de Aurel Turcuş. Arad,
Ed. Gutenberg Univers, 2004, 260 p.

GOLESCU, GHEORGHE (IORDACHE) (1768-

1848)

2376. Călin, Gerard. Iordache Golescu (1768-1848). Boier
şi ctitor al instituţiilor româneşti moderne (Iordache Golescu.
Boyar and founder of modern Romanian institutions).
Historia, 2006, 6, nr. 52, p. 14-17.

GORUN, GHEORGHE (n. 1949)

2377. Gorun, Gheorghe. În menghina istoriei trăite.
Publicistică, 2000-2002. Vol. I-II (In the Vice of Lived
History. Journalism, 2000-2002. Vol. 1-2). Târgu-Jiu, Ed.
Rhabon, 2004, 386, 388 p.

GRIGORE, LIVIU I. (1902-1994)

2378. Grigore, Rodica. Viaţa şi lupta fostului deţinut politic
colonel Liviu I. Grigore (The life and fight of an ex-political
prisoner colonel Liviu I. Grigore). Memoria, 2006, nr. 55-56,
p. 52-66.

85

GRIGORESCU, EREMIA (1863-1919)

2379. Moghior, Neculai. Credincios jurământului dat -
generalul Eremia Grigorescu (Faithful to the oath taken before
general Eremia Grigorescu). CTC, 2006, 3, nr. 1-3, p. 15-35.
2380. Moghior, Neculai; Miler, Didi. Credinţă şi glorie -
General Eremia Grigorescu. Mărturii documentare. Ediţia a II
(Faith and Glory - General Eremia Grigorescu. Documentary
Testimonies). Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al
Armatei, 2006, 178 p.

GUŞĂ, ŞTEFAN (1940-1994)

2381. Guşă de Drăgan, Daniela Veronica. Condamnat la
adevăr: generalul Ştefan Guşă (Convicted to truth: general
Ştefan Guşă). Prefaţă de Gh Buzatu. Bucureşti, Ed. Rao
Internaţional, 2004, 510 p.

HALIPPA, PANTELIMON (1883-1979)

2382. *Mutu, Melania. Ziua mare a Basarabiei - Discursul
lui P. N. Halippa (The great day of Bessarabia - The speech of
P. N. Halippa). Dac, 2003, nr. 14, p. 7-8.

HĂLĂLĂU, ŞTEFAN (1893-1964)

2383. Hălălău-Crăifăleanu, Măriuca. Colonelul Ştefan
Hălălău - un om (Colonel Ştefan Hălălău - a real man).
Memoria, 2006, nr. 54, p. 78-92.

HUDIŢĂ, IOAN (1896-1982)

2384. Hudiţă, Ioan. Jurnal politic, 1939 (Political journal,
1939). Ediţie de Dan Berindei. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Pro,
2004, 352 p.
2385. Hudiţă, Ioan. Jurnal politic (25 august 1944 - 3
noiembrie 1944) (Political Diary (August 25, 1944 November
3, 1944). Ediţie de Dan Berindei. Piteşti, Ed. Paralela 45,
2006, 405 p.
2386. *Berindei, Dan. Jurnal politic: Ioan Hudiţă (Political
journal: Ioan Hudiţă). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 79-83.

HURMUZESCU, MIHAIL (1894-1919)

2387. Moşneagu, Marian. Primul marinar Cavaler al
Ordinului "Mihai Viteazul" - locotenentul Mihail Hurmuzescu
(The first marine awarded the Knight of "Michael the Brave"
Order - lieutenant Mihail Hurmuzescu). RIM, 2005, nr. 4-5, p.
79-81.

IANCU, AVRAM (1824-1872)

2388. Boţoghină, Iulian Stelian. 1924: Centenarul naşterii
lui Avram Iancu. Mitul cretaor de imagine (1924: Centenary of
Avram Iancu' birth. The image creator myth). CB, 2005, nr. 2,
p. 36-39.
2389. Faur, Antonio. Avram Iancu - o personalitate
europeană a revoluţiei de la 1848-1849 (Avram Iancu - an
European personality of the 1848-1849 revolution). CB, 2005,
nr. 1, p. 8-10.
2390. Faur, Viorel. Avram Iancu la Oradea (Avram Iancu in

Oradea). CB, 2005, nr. 1, p. 3-7.
2391. *Faur, Viorel. Solidari cu Iancu (Solidarrity with
Iancu). CTC, 2005, 3, nr. 8-9, p. 55-70.
2392. Lazăr, Ioachim. Personalitatea lui Avram Iancu -
Atitudini pro şi contra (Avram Iancu's personality - Pro and
against attitudes). Corviniana, 2005, 9, p. 215-219.
2393. *Manciulea, Ştefan. Ultimul popas al lui Avram Iancu
la Blaj - moartea Craiului Munţilor (The last stop of Avram
Iancu at Blaj - the death of the King of the Mountains). Dac,
2002, nr. 10, p. 15-17.
2394. *Manta, Ruxandra. Avram Iancu şi locuitorii Roşiei
Montane în revoluţia de la 1848-1849 (Avram Iancu and the
inhabitants from Roşia Montană in the 1848-1849 revolution).
Dac, 2003, nr. 12, p. 30-31.
2395. *Şterca Şuluţiu, Iosif. Avram Iancu în temniţa de la
Alba-Iulia (Avram Iancu in the prison from Alba Iulia). Dac,
2003, nr. 13, p. 14-15.
2396. *Vaida, Aurel. Avram Iancu. 180 de ani de la naşterea
Craiului Munţilor (Avram Iancu - 180 years since the birth of
the "King of the Mountains"). PU, 2004, nr. 3-4, p. 61-64.

ILIESCU, ION (n. 11930)

2397. Iliescu, Ion. Marele şoc din finalul unui secol scurt. În
dialog cu Vladimir Tismăneanu (The great shock at the end of
a short century. Dialogues with Vladimir Tismăneanu). Prefaţă
de Dinu C. Giurescu. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 500
p.

IONESCU, TACHE (1858-1922)

2398. Ionescu, Tache. Amintiri. Discursuri pentru România
Mare (Memoirs. Speeches for Great Romania). Ediţie de
Nicolae Şerban Tanaşoca. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Pro, 2005,
397 p.
2399. Cândea, Mihaela; Baciu, Daniel. Take Ionescu -
vizionar al politicii româneşti (Take Ionescu a visionary of the
Romanian politics). Cred. S, 2006, 16, nr. 12, p. 8.
2400. Iancovici, D. Tache Ionescu. Ediţie de Radu Păiuşan.
Timişoara, Ed. de Vest, 2004, 152 p.
2401. Miron, Lucia. România ar mai avea nevoie de un
Take Ionescu (Romania would need another Take Ionescu).
Historia, 2005, 2, nr. 45, p. 64-69.

ISBĂŞESCU, GHEORGHE (1908-1942)

2402. Petrescu, Nicolae. Un ofiţer de marină, căpitanul
Isbăşescu Gheorghe erou la cotul Donului (A marine officer,
captain Isbăşescu Gheorghe, a hero of the Don). Argesis, 2005,
14, p. 893-901.

ISTRATI, CONSTANTIN I. (1850-1918)

2403. Teodorescu, Virgiliu. Dr. Constantin I. Istrati, militant
pentru unitatea naţională (Dr. Constantin I. Istrati, a Fighter for
National Unity). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 333-352.

JARCA, VASILE (1907-1978)

2404. Popa, Iosif. Căpitanul (r) Vasile Jarca, unul dintre cei
trei bihoreni decoraţi cu Ordinul "Mihai Viteazul" (Captain (r)
Vasile Jarca, one of the three persons from Bihor awarded the

86

"Michael the Brave" Order). CB, 2005, nr. 1, p. 120-122.

KLEIN, GUSTAV ADOLF (1902-1989)

2405. *** Valori încredinţate. Gustav Adolf Klein. Banca
Generală de Economii din Sibiu (Trusted values. Gustav Adolf
Klein. The General Savings Bank Sibiu). Sibiu, Ed. Forumul
Democrat al Germanilor din România, 2006, 110 p.

LASCĂR, VASILE (1854-1907)

2406. Ivanovici, Constantin Bebe; Berca, Teodor. Vasile
Lascăr, părintele poliţiei române (Vasile Lascăr the father of
the Romanian police). Bucureşti, Ed. PACO, 2004, 236 p.

LAZĂR, ILIE (1895-1976)

2407. *Babici, Ioan. Ilie Lazăr (1895-1976). PU, 2004, nr.
3-4, p. 85-86.
2408. *Bellu, Ştefan. Ilie Lazăr, participant activ la
înfăptuirea Marii Uniri şi consolidarea statului naţionbal
român unitar (Ilie Lazăr active participant to the Great Union
and the consolidation of the Romanian national state). PU,
2004, 7, nr. 1-2, p. 38-43.
2409. Dobeş, Andrea. Ilie Lazăr. Consecvenţa unui ideal
politic (Ilie Lazăr. A Steadfast Political Ideal). Cluj-Napoca,
Ed. Argonaut, 2006, 292 p.

LUCACIU, VASILE (1852-1922)

2410. *Corneanu, Ion. Procesul penal intentat de autorităţile
ungureşti părintelui Vasile Lucaciu la Tribunalul Regal din
Satu Mare - 8 iulie 1889 (The criminal trial of the Hungarian
authorities against Father Vasile Lucaciu at the Royal Court
from Satu Mare - July 8, 1889). Dac, 2006, nr. 27, p. 13-19.
2411. Mihoc, Blaga. Memorandistul exemplar (The
exemplary memorandist). Familia, 2005, 41, nr. 1, p. 56-61.

MAGHERU, GHEORGHE (1804-1880)

2412. Mischie, Nicolae; Văduva, Filimon; Nichifor,
Gheorghe
. Generalul Gheorghe Magheru "In memoriam".
Bicentenarul naşterii ("In memoriam": On the Bicentennial
Anniversary of General Gheorghe Magheru’s Birth). Târgu-
Jiu, Ed. Rhabon, 2004, 160 p.

MANIU, IULIU (1873-1953)

2413. Berindei, Dan. Iuliu Maniu, o personalitate a naţiunii.
Rolul său în realizarea marii uniri (Iuliu Maniu a personality
of the nation. His role in the Great Union). MSŞIA, 2003, 28,
p. 7-10.
2414. Biţu, Voichiţa. Memoria documentelor Bibliotecii
Astra: Iuliu Maniu - corespondenţă (The memory of
documents of The Astra Library: Iuliu Maniu -
correspondence). AMP, 2005, 27, p. 147-166.
2415. Burlacu, Emil. Iuliu Maniu, martor în procesul
mareşalului Ion Antonescu (Iuliu Maniu, a wittness in the trial
of marshal Ion Antonescu). AMP, 2005, 27, p. 333-339.
2416. Burlacu, Ioana. Iuliu Maniu în viziunea regelui Mihai
I. Pe marginea convorbirilor purtate de scriitorul Mircea
Ciobanu cu Mihai I al României (Iuliu Maniu in the view of

king Michael I. About the conversations of writer Mircea
Ciobanu with Michael I of Romania). AMP, 2005, 27, p. 341-
344.
2417. Constantinu, Florin. Iuliu Maniu şi "cei trei mari"
(1944-1947) (Iuliu Maniu and "the three big" (1944-1947).
MSŞIA, 2003, 28, p. 17-25.
2418. Iancu, Gheorghe. Aspecte din activitatea politică a lui
Iuliu Maniu în anii 1910 şi 1919 (Aspects of Iuliu Maniu's
Political Activity in the Years 1910 and 1919). AIICN, 2005,
44, p. 551-572.
2419. *Ion, Licu D. Iuliu Maniu versus Carol al II-lea. SAI,
2005, 70, p. 243-256.
2420. Lapedatu, Ion. În 21 august 1944, Maniu recomanda:
"Ascultaţi radio Bucureşti" (On August 21st

1944, Maniu said:
"You should listen radio Bucharest). MI, 2005, 39, nr. 2, p. 6-
8.
2421. Păunescu, Cristian. Mihail Oromolu - Documente
inedite (Mihail Oromolu - Original documents). MI, 2006, 40,
nr. 4, p. 9-11, 15.
2422. Pop, Marian. Iuliu Maniu, omagiat de către sălăjeni la
împlinirea vârstei de 60 de ani (1933) (Iuliu Maniu honored by
the Sălaj people at the age of 60 (1933). AMP, 2005, 27, p.
323-332.
2423. Scurtu, Ioan. Iuliu Maniu, promotor al democraţiei
româneşti (Iuliu Maniu promoter of the Romanian
democracy). MSŞIA, 2003, 28, p. 11-16.
2424. Ţepelea, Ioan. Iuliu Maniu şi Béla Kuhn (Iuliu Maniu
and Béla Kun). C Lit., 2004, 138, nr. 9, p. 105-107.
2425. Ţepelea, Ioan. Omul Iuliu Maniu (Iuliu Maniu, the
man). C Lit., 2004, 138, nr. 10, p. 80-81; nr. 11, p. 80-81.
2426. Zub, Alexandru. Iuliu Maniu - un destin sub semnul
rezistenţei (Iuliu Maniu - a destiny under the sign of
resistence). MSŞIA, 2003, 28, p. 27-32.

MANOILESCU, MIHAIL (1891 - 1950)

2427. Grigore, Adina. Mihail Manoilescu et l'attitude envers
l'orthodoxie et l'eglise (Mihail Manoilescu and the attitude
regarding the orthodoxy and the church). CCS, 2005, 11, p.
119-124.

MANOLIU, FLORIN (1904-?)

2428. Kranzler, David. Omul care a oprit trenurile spre
Auschwitz (The man who stopped the trains to Auschwitz).
MI, 2005, 39, nr. 2, p. 71-73.

MARCHIŞ, ROMUL (1866-1925)

2429. Ciubotă, Viorel. Romul Marchiş (1866-1925). Limes,
2001, 4, nr. 1-4, p. 275-276.

MARGHILOMAN, ALEXANDRU (1854-1925)

2430. Florescu, Gheorghe I. "Sacrificiul" lui Alexandru
Marghiloman (Alexandru Marghiloman's "sacrifice"). C Lit.,
2005, 139, nr. 5, p. 87-89.

MARIA A ROMÂNIEI (1875-1938)

2431. Maria, regina României. Însemnări zilnice. Vol. I
(decembrie 1918-decembrie 1919). Vol. II (ianuarie 1921-

87

decembrie 1921). Vol. IV (1 ianuarie-32 decembrie 1922)
(Daily notes). Traducere de Sanda-Ileana Racoviceanu, Ediţie
de Vasile Armia. Bucureşti, Ed. Albatros, 2004, 420, 439, 424
p.
2432. Ciubotaru, Ştefania. O ultimă dorinţă: să mor în ţara
mea (A last wrish: to die in my country). MI, 2004, 38, nr. 11,
p. 30-32.
2433. Duţu, Mircea. Inima Reginei Maria poposeşte într-un
loc profan (The heart of Queen Mary in a profane place).
Historia, 2005, 2, nr. 45, p. 5-12.
2434. Fotino-Ciobanu, Stanca. Septembrie 1937. Ultima
"Sfântă Marie" a reginei Maria (Sepetember 1937: The last
celebration of the Hola Virgin's Day for Queen Mary). MI,
2006, 40, nr. 2, p. 27-29.
2435. Ionescu, Adrian-Silvan. Preliminariile vizitei
americane a Reginei Maria (Preliminaries to the visit of Queen
Mary to the U. S. A.). RA, 2006, 3, p. 113-135.

MARINESCU, VOINEA (1915-1973)

2436. Opriş, Petre. Ministrul comunist al sănătăţii, dr.
Voinea Marinescu - altruism şi decenţă profesională (The
communist ministry of health, dr. Voinea Marinescu - altruism
and professional decency). CB, 2005, nr. 1, p. 117-119.

MARTINESCU, SANDU (n. 1928)

2437. Ucrain, Constantin. Omagiu unui distins ofiţer de
artilerie colonel Sandu Martinescu (Colonel Sandu
Martinescu: A Homage to a Distinguished Artillery Officer).
Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 203 p.

MAURER, ION GHEORGHE (1902-2000)

2438. Teodoroi, Simona-Maya. Contribuţia lui Ion
Gheorghe Maurer la configurarea unui program realist al
cercetării juridice române (Ion Gheorghe Maurer's
Contribution to the configuration of a realistic program of
Romanian juridical research). SDR, 2004, 16, nr. 3-4, p. 457-
460.

MĂCELARIU, ILIE (1822-1891)

2439. Străuţiu, Eugen. Ilie Măcelariu. In memoriam.
Transilvania, 2003, 32, nr. 7, p. 74-78.

MICULESCU, ANGELO (1929-1999)

2440. *** Angelo Miculescu - o viaţă dăruită ogorului
românesc (Angelo Miculescu A Life Dedicated to the
Romanian Field). Antologie omagială coordonată de
Alexandru Brad, Teodor Marian. Bucureşti, Ed. Fundaţiei
"Satul românesc", 2004, 366 p.

MIHAI I DE ROMÂNIA (n. 1921)

2441. Ciobanu, Mircea. Convorbiri cu Mihai I al României.
Ed. a II-a (Conversations with Michael I of Romania).
Bucureşti, Ed. Humanitas, 2004, 468 p.
2442. *** [Număr special dedicat Regelui Mihai I] (Special
pages dedicated to King Michael I). Autori: Adrian Majuru,
Dinu Zamfirescu, Mihai Dim. Sturdza, Christian Mititelu, Iulia

Huiu, Nicolette Frank, Vlad Stolojan, George Carpat Vocke,
Mihaela Toader. Caietele INMER, 2006, 3, nr. 5, p. 3-50.

MIHALACHE, ION (1882-1963)

2443. *Nicolescu, Gheorghe. Personalităţi în uniformă
militară: Ion Mihalache (Personalities wearing military
uniforme: Ion Mihalache). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 14-16.

MIHALYI DE APŞA, IOAN (1844-1914)

2444. Botoş, Ioan. Dr. Ioan Mihalyi de Apşa. 160 de ani de
la naştere (Ioan Mihaly Apşa. 160 years anniversary). FR,
2004, 6, nr. 3-4, p. 54-56.

MIKÓ, IMRE (1805-1876)

2445. Egyed, Ákos. Gróf Mikó Imre - Erdély Széchenyije
(Commemoration of count Mikó Imre). Kolozsvar, Ed. Erdélyi
Múzeum-Egyesület, 2006, 76 p.

MOLDOVAN, VICTOR (1884-1977)

2446. Şular, Igna-Claudiu. Schiţă biografică a omului
politic Victor Moldovan (origine, şcoală, activitate politică) (A
biographical outline regarding Victor Moldovan - origin,
school, political activity). A Som, 2005, 4, p. 293-313.

MORARIU, VICTOR (1881-1946)

2447. Grigoroviţă, Mircea. Victor Morariu (1881-1946).
Monografie (Victor Morariu. monograph). Prefaţă de Nicolae
Cârlan. Suceava, Fundaţia Culturală "Leca Morariu", 2005,
159 p.

MORUZOV, MIHAIL (1887-1940)

2448. Troncotă, Cristian. Mihail Moruzov şi frontul secret
(Mihail Moruzov and the secrete front). Cuvânt înainte de
Florin Constantiniu. Bucureşti, Ed. Elion, 2004, 320 p.

MOŞOIU, TRAIAN (1868-1932)

2449. Teodorescu, Virgiliu Z. Traian Moşoiu - cetăţean de
onoare al municipiului Oradea (Traian Moşoiu - an honorable
citizen of Oradea). CB, 2004, nr. 2, p. 50-53.

MOŢ DÂMBUL, ATANASIE (1785-1867)

2450. Vaida, Aurel. Atanasie Başotă Moţ Dâmbul. Tribunul
de la Zagra (Atanasie Başotă Moţ Dâmbul. The leader from
Zagra). Baia Mare, Ed. "Maria Montessori", 2006, 308 p.

MURGU, EFTIMIE (1805-1870)

2451. Bocşan, Nicolae. Eftimie Murgu's Political ideology
and Inititives, 1842-1845. Trans R, 2006, 15, nr. 2, p. 100-117.
2452. Bodea, Cornelia. Eftimie Murgu şi făurirea României
Mari (Eftimie Murgu and the creation of Greater Romania).
RI, 2005, 16, nr. 1-2, p. 27-32.
2453. *Popescu, Dan. Eftimie Murgu (1805-1870), 200 de
ani de la naştere (Eftimie Murgu - 200 years since his birth).

88

Alt B, 2006, nr. 4-6, p. 127-133.

NACU, DUMITRU

2454. Gălăţan, Valentin. Dumitru Nacu, văzut de
contemporani (Dumitru Nacu, seen by contemporaries). SCEB,
2005, 10, p. 287-298.

NAGYSÁNDOR, JÓZSEF (1804-1849)

2455. Fleisz, János. A leghazafiasabb érzelmű tábornok.
Nagysándor József (1804-1849) (The most sensitive patriot
general Nagysándor József). Nagyvárad, Europrint Kiadó,
2004, 330 p.

NĂSTASE, ADRIAN (n. 1950)

2456. Năstase, Adrian. România după Malta, 875 de file la
Externe. Vol. I-II (Romania after Malta, 875 days at the
Foreign Affairs). Bucureşti, Ed. Fundaţia Europeană Titulescu,
2006, 708, 458 p.
2457. Năstase, Adrian. România într-o Europă unită
(Romania in a unified Europe). Bucureşti, Ed. Yes, 2004, 112
p; versiune şi în lb. engleză.
2458. . De la Karl Marx la Coca-Cola. Adrian Năstase în
dialog deschis cu Alin Teodorescu (From Karl Marx to Coca-
Cola. Adrian Năstase in open dialogue with Alin Teodorescu).
Bucureşti, Ed. Nemira, 2004, 208 p.

NECULCEA, EUGEN (1877-1954)

2459. *** Un diplomat regăsit/ Un diplomate retrouvé:
Eugen Neculcea. Ediţie de Marcela Sălăjean. Cluj-Napoca, Ed.
Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane,
2006, 161 p.

NEGRESCU, GHEORGHE (1888-1977)

2460. Avram, Valeriu. General aviator inginer Gheorghe
Negrescu. Viaţa şi opera (General pilot engineer Gheorghe
Negrescu. His life and work). Vaslui, Ed. Thalia, 2004, 236 p.

NEGRI, COSTACHE (1812-1876)

2461. Păltănea, Paul. Viaţa lui Costache Negri (The life of
Costache Negri). Galaţi, Ed. Centrului Cultural Dunărea de
Jos, 2006, 340 p.

ONCIUL, AUREL (1864 - )

2462. Olaru, Marian. Despre crezul politic al lui Aurel
Onciul (On Aurel Onciul's Political Beliefs). ANB, 2002, 9, nr.
2, p. 495-500.

PACEPA, ION MIHAI (n. 1928)

2463. Nichita, Alexandru. Pacepa, între trădare şi eroism
(Pacepa, between betrayal and heroism). Bucureşti, Ed. Teşu,
2004, 256 p.
2464. Solomovici, Teşu. Un dosar incendiar, Pacepa (An
inciting file, Pacepa). Bucureşti, Ed. Teşu, 2005, 344 p.

PAPANACE, CONSTANTIN (1904-1985)

2465. Papanace, Constantin. Pro Balcania şi fermentul
aromân (macedo-român) în sud-estul european. Ediţie trilingvă
româno-engleză-franceză (Pro Balkania and the Aromanian
(Macedo-Romanian) Ferment in South-Eastern Europe. A
Trilingual Romanian-English-FrenchEdition). Prefaţă şi
postfaţă de Justin Tambozi, Argument de Gheorghe
Dumitraşcu. Bucureşti, Ed. Justin şi George Iustinian
Tambozi, 2004, 721 p.

PATIŢIA, RUBIN (1841-1918)

2466. *Cristea, Ileana Mihaela. Locul şi rolul lui Rubin
Patiţia în mişcarea memorandistă (1841-1918) (The place and
role of Rubin Patiţia in the Memorandist mouvement). Dac,
2002, nr. 10, p. 27-30.
2467. *Străjan, Ioan. Memorandistul alba-iulian Rubin
Patiţia despre condiţiile cultului ortodox din Alba Iulia în sec.
al XVIII-lea (The Memorandist from Alba Iulia Rubin Patiţia -
about the Orthodox cult in Alba Iulia in the 18th

c.). Dac,

2005, nr. 21, p. 3-5.

PAUKER, ANA (1893-1960)

2468. Calafeteanu, Ion. Scrisori către Tovarăşa Ana (Letters
to Comrade Anna). Bucureşti, Ed. Univers enciclopedic, 2005,
393 p.

PĂTRĂŞCANU, LUCREŢIU (1900-1954)

2469. Betea, Lavinia. Lucreţiu Pătrăşcanu. Moartea unui
lider comunist. Ed. a II-a (Lucreţiu Pătrăşcanu. The death of a
communist leader). Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2006, 499 p.
2470. Buga, Vasile. Sovieticii şi "cazul Pătrăşcanu" (The
Soviets and the "case Pătrăşcanu"). Historia, 2006, 6, nr. 54, p.
50-52.
2471. Ilie, Oana. Victima ultimului proces de tip stalinist
(The victim of the last Stalinist trial). Historia, 2006, 6, nr. 54,
p. 43-47.
2472. Onişoru, Gheorghe. Omul care a vrut să intre în
istorie (The man who wanted to become history). Historia,
2006, 6, nr. 54, p. 36-42.
2473. Păiuşan, Cristina. Femeile din viaţa lui Pătrăşcanu
(The women in Pătrăşcanu's life). Historia, 2006, 6, nr. 54, p.
53-55.

PENESCU, NICOLAE (1889-1982)

2474. Tomescu, Dorina. Pentru o istorie a exilului
românesc: Nicolae Penescu (For a history of the Romanian
exile: Nicolae Penescu). MI, 2006, 40, nr. 3, p. 55-58.

PETROŞANU, DRAGOŞ (1915-1941)

2475. *Sima, Felix. Dragoş Petroşanu (1915-1941). De pe
câmpul de luptă, în paginile unei cărţi (Dragoş Petroşanu
(1915-1941). From the battlefield to the book's pages). RA,
2006, 69, nr. 2, p. 150-152.

PLESSIA, RADU (n. 1915)

89

2476. Rădulescu, Mihai Sorin. Radu Plessia, personalitate
puţin cunoscută a exilului românesc de la Paris (A less known
Romanian from Paris). DI, 2006, 11, nr. 11, p. 58-62.

POP, CORNEL (1889-1953)

2477. Bâtiu, Iosif. Un primar culegător de folclor, dr. Cornel
Pop, o victimă a comunismului (A mayor collector of folklore,
Cornel Pop, PhD, a victim of communism). Memoria, 2005,
nr. 50, p. 80-85.

POP, IOAN (1873-1953)

2478. *Mircea, Ionela. Dr. Ioan Pop, avocat din Alba-Iulia,
primul prefect român al judeţului Alba (Ioan Pop lawyer from
Alba Iulia the first Romanian prefect of Alba county). Dac,
2006, nr. 25, p. 41.

POP, IONEL (1889-1983)

2479. Limbeanu, George. Ionel Pop. Meandrele unui destin
sau patima nemuririi (Ionel Pop. The sinuosity of a destiny or
the passion for immortality). Sibiu, Ed. Arhip Art, 2006, 234
p.

POPA, AUREL (1888-1980)

2480. Racoviţan, Mihai. Aurel Popa, participant la făurirea
României Mari (Aurel Popa, participant to the Great Union).
Sibiu, Ed. Universităţii Lucian Blaga, 2004, 96 p.

POPA-ZLATNA, IOAN (1904-1983)

2481. Popa-Zlatna, Ioan. Amintiri din Ţara Corvinilor
(Memories from Ţara Corvinilor). Ediţie îngrijită de Ioan
Popa-Zlatna. Alba Iulia, Ed. Fundaţia Paem, 2004, 469 p.
2482. Popa-Zlatna, Ioan. Amintiri din Ţara Martirilor. Vol.
I-IV (Memories from the Land of the Martyrs. Volumes 1-4).
Ediţie îngrijită de Ioan Popa-Zlatna. Alba Iulia, Ed. Fundaţia
Paem, 2004, 335, 350, 330, 347 p.
2483. *Forosigan, Melania. Ioan Popa-Zlatna, un neobosit
luptător pentru înălţarea spirituală, socială şi economică a Ţării
Moţilor (Ioan Popa-Zlatna fighter for the social, spiritual and
economic development of the Land of Moţilor). Dac, 2006, nr.
27, p. 40-46.

POPOVICI, AUREL C. (1863-1917)

2484. Crişan, Vasile. Aurel C. Popovici, colaborator al
"Enciclopediei Române" (Aurel C. Popovici collaborator to
the "Romanian Encyclopedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-
10, p. 103-105.
2485. *Neumann, Victor. Federalism şi naţionalism în
monarhia austro-ungară: teoria lui Aurel C. Popovici
(Federalism and nationalism in the Austro-Hungarian
monarchy: the theory of Aurel C. Popovici). Altera, 2006, nr.
12, p. 203-237.

POPŞA, IOAN (1922-1952)

2486. Ivan Duică, Camelia. Ioan Popşa (1922-1952). A tot.,
2005, 13, nr. 48-49, p. 250-251.

PREZAN, CONSTANTIN (1861-1943)

2487. Neagu, Viorica. Incusrsiune în instituţia mareşalatului:
Cartea de mareşal a lui Constantin Prezan (The institution of
the marsal: the marshal book of Constantin Prezan). AMM,
2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 361-367.
2488. Zgutta, Viorica. Constantin Presan - mareşal al
României (Constantin Presan - Marshal of Romania). Vaslui,
Iaşi, Ed. Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare", Ed. Dosoftei,
2005, 112, 112 p.

PROCA, ALEXANDRU (1900-1945)

2489. Spânu, Alexandru-Alin. Alexandru Proca (1900-
1945). A tot., 2005, 13, nr. 48-49, p. 247-249.

PROTOPOPESCU, PAKE (1845-1892)

2490. Filitti, Georgeta. Pake Protopopescu. BBuc, 2005, 8,
nr. 2, p. 4-6.

RANNICHER, JAKOB (1823-1875)

2491. Nägler, Thomas. Jakob Rannicher und seine Zeit.
SUCH, 2004, 1, p. 229-237.
2492. Nägler, Thomas. Parlamentarul sibian Jakob
Rannicher (1823-1875) (The Member of Parliament Jakob
Rannicher from Sibiu (1823-1875). Transilvania, 2003, 33, nr.
4, p. 73-78.

RĂDESCU, NICOLAE (1874-1953)

2493. *** [Număr special dedicat generalului Nicolae
Rădescu] (Special pages dedicated to general Nicolae
Rădescu). Oana Ionel, Autori, Dragoş Marcu, Autori. Caietele
INMER
, 2005, 2, nr. 3, p. 3-54.
2494. Şerbănescu, Alexandru. Nicolae Rădescu 6 martie
1945 (Nicolae Rădescu March 6th

, 1945). Memoria, 2005, nr.

50, p. 10-28.
2495. *** Un sfert de veac de urmărire. Documente din
dosare secrete ale generalului Nicolae Rădescu (A pursuit of a
quarter of a century. Documents from the secret files of
general Nicolae Rădescu). Prefaţă de Gheorghe Onişoru,,
Ediţie de Monica Grigore, Oana Ionel, Dragoş Marcu.
Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 471 p.

RIZEA, ELISABETA (1912-2003)

2496. Dobre, Claudia. Elisabeta Rizea, un "loc al memoriei"
pentru români (Elisabeta Rizea "a place of memory" for
Romanians). Memoria, 2004, nr. 46, p. 76-81.

ROBESCU, C. F. (1839-1920)

2497. Săvulescu, Mihail. C. F. Robescu ia o decizie
revoluţionară (C. F. Robescu takes a revolutionary decision).
MI, 2005, 39, nr. 9, p. 88-90.

ROSETTI, C. A. (1816-1885)

2498. Netedu, Loredana. Jurnalul lui C. A. Rosetti sau

90

ceasuri de ne-mulţumire (The journal of C. A. Rosetti or
moments of dissatisfaction). AUA philol., 2004, 5, nr. 1, p.
191-194.

ROTH, HANS OTTO (1890-1953)

2499. Baier, Hannelore. Die politischen Benühungen von
Hans Otto Roth nach dem 23. August 1944. Forschungen,
2003-2004, 46-47, p. 7-14.
2500. Philippi, Paul. Politik im Namen einer Minderheit.
Saeculum, 2005, 4, nr. 1, p. 75-79.

SCHILERU, DUMITRU (1846-1880)

2501. Duţu, Mircea. Neica Duică Schileru, deputatul cu
doar 42 de zile de şcoală, patron de mine şi proprietar de ziar
(Duică Schileru the deputy with only 42 school days, mine and
newspaper owner). Historia, 2005, 2, nr. 38, p. 7-12.

SEVER, IOAN AXENTE (1821-1906)

2502. Gabor, Ioan. Ioan Axente Sever. Un nume pentru
neuitare (1821-1906) (Ioan Axente Sever. A name for ever).
Sibiu, Ed. Casa de Presă; Ed. Tribuna, 2006, 215 p.
2503. *Stăncescu, Gheorghe. Ioan Axente Sever simbol al
demnităţii noastre naţionale (3/15 aprilie 1821-13 august
1906) (Ioan Axente Sever symbol of aur national dignity
(April 3/15 1821-August 13, 1906). Dac, 2006, nr. 25, p. 33-
34.
2504. Stăncescu, Gheorghe. Un erou transilvănean: Ioan
Axente Sever (A Transylvanian hero: Ioan Axente Sever).
Historia, 2006, 6, nr. 59, p. 41-43.

SIMA, HORIA (1907-1993)

2505. Sima, Horia. Prizonieri ai Puterilor Axei (Prisoners of
the Axis' powers). Constanţa, Ed. Metafora, 2005, 301 p.

SIMINEL, VICTOR (1897-1981)

2506. Lăcătuşu, Gheorghe. Generalul Victor Siminel, o
victimă nevinovată a regimului comunist (General Victor
Siminel, an innocent victim of the communist regime).
Memoria, 2005, nr. 51-52, p. 145-148.
2507. Spânu, Alin. Victor Siminel (1897-1980). A tot., 2006,
14, nr. 1-2, p. 248-251.

SIMU, NICOLAE (1772-1842)

2508. Deteşan, Daniela. Testamentul mecenatului Nicolae
Simu (The will of protector Nicoale Simu). RB, 2004, 18, p.
259-267.

STEER, CORIOLAN (1879-1924)

2509. Ciubotă, Viorel. Coriolan Steer (1879-1924). Limes,
2001, 4, nr. 1-4, p. 276-277.

STERIOPOL, NICOLAE (1889-1972)

2510. Moşneagu, Marian; Făină, Dumitru. Rear Admiral
Nicolae Steriopol - A reporter of International Danube

Comission. RNMY, 2004, 7, p. 167-175.

STOICA, VALERIU (n. 1953)

2511. Stoica, Valeriu. Provocări liberale. Dialoguri despre
gândirea, istoria şi practica liberalismului (Liberal challenges.
Dialogues about the liberal thinking history and practice).
Bucureşti, Ed. Humanitas, 2003, 348 p.

STOICA, VASILE (1889-1959)

2512. Mirgheşiu, Florin. Vasile Stoica în S. U. A. (1919-
1920) (Vasile Stoica in the USA (1919-1920). Limes, 2001, 4,
nr. 1-4, p. 19-42.
2513. Vornicu, Cristian-Sorin. L'activité du patriote
roumain Vasile Stoica pour le renforcement des rapports de la
Roumanie avec les Etats-Unis (1917-1920). EAS, 2005, 9, p.
3-6.

STURDZA, ALEXANDRU (1891-1854)

2514. Vergatti, Radu Ştefan. Boierul român Alexandru
Sturdza şi Sfânta Alianţă (The Romanian boyar Alexandru
Sturdza and the Holy Alliance). Argesis, 2004, 13, p. 267-270.

STURDZA, DIMITRIE A. (1833-1914)

2515. Sturdza, Dimitrie A. Europa, Rusia şi România.
Studiu etnic şi politic (Europe, Russia and Romania. An
Ethno-Political Study). Îngrijire ediţie şi postfaţă de Emil
Ţîrcomnicu. Bucureşti, Ed. Etnologică, 2005, 69 p.

SUCIU, IOAN (1907-1953)

2516. *** Ioan Suciu. Apostolul tinerilor (Ioan Suciu, the
apostle of the young people). Blaj, s. n., 2003.

ŞENCHEA, IOAN (1864-1916)

2517. Vlad, Ioan. Ioan Şenchea martirul Ardealului. Lupta
naţională la Făgăraş pentru marea unire (Ioan Şenchea, the
Martyr for Ardeal. The National Struggle for the Great Union.
The Case of Făgăraş). Braşov, Ed. Pastel, 2004, 623 p.

ŞTIRBEY, GEORGE BARBU

2518. *Rădulescu, Mihai Sorin. Un mécène roumain à
Paris: Georges B. Ştirbey. RRH, 2004, 43, p. 177-181.

TĂTĂRANU, CONSTANTIN (1893-?)

2519. Păunescu, Cristian. Constantin Tătăranu. Destinul
unui fost guvernator (Constantin Tătăranu the destiny of an ex-
guvernor). MI, 2005, 39, nr. 9, p. 18-23.

TĂTĂRĂSCU, GHEORGHE (1886-1957)

2520. Tătărescu, Gheorghe. Regimul electoral şi
parlamentar în România (The Electoral and Parliamentary
System in Romania). Bucureşti, Ed. Fundaţiei Pro, 2004, 175
p.
2521. Ion, Narcis Dorin. Gheorghe Tătărăscu şi Partidul

91

Naţional Liberal (1944-1948) (Gheorghe Tătărăscu and the
National Liberal Party (1944-1948). Bucureşti, Ed. Tritonic,
2004, 260 p.

TITULESCU, NICOLAE (1882-1941)

2522. Titulescu, Nicolae. Mărturii. Témoignages.
Testimonies. Geständnisses. Bucureşti, Monitorul Oficial,
2004, 216 p.
2523. . Nicolae Titulescu, eternitatea unui destin exemplar
(Nicolae Titulescu, eternity of an exquisite destiny).
Coordonatori: Laurenţiu Guţică-Florescu, Dorin Theodorescu.
Slatina, Ed. Fundaţiei Universitatea pentru Toţi, 2005, 240 p.
2524. . Nicolae Titulescu. Opera politico-diplomatică (iulie
1927-iulie 1928). Vol. I-II (N. Titulescu. The political-
diplomatic work (July 1927-July 1928). Ediţie de George G.
Potra, Constantin Prodan. Bucureşti, Ed Fundaţia Europeană
Titulescu, 2003, 1202 p.
2525. Ciupercă, Ioana Veturia. Nicolae Titulesco
l'européen avant l'heure. Le Figaro 1932-1936 (Nicolae
Titulesco l'européen avant l'heure. Le Figaro 1932-1936).
Bucureşti, Ed. Top Form, 2006, 141 p.
2526. Dina, Doru; Ivaşcu, Ion; Teodorescu, Dorin.
Nicolae Titulescu, titanul politicii externe româneşti (Nicolae
Titulescu the head of the Romanian foreign politics). Slatina,
Ed. Fundaţiei Universitatea pentru toţi, 2005, 141 p.
2527. Panait, Oana. Prăbuşirea marelui Titulescu (The fall
of the great Titulescu). Historia, 2006, 6, nr. 3, p. 3-8.

TOBESCU, CONSTANTIN (1893-1951)

2528. Pânu, Alexandru-Alin. G-ralul Constantin Tobescu
(1893-1951) (General Constantin Tobescu (1893-1951). DI,
2005, 10, nr. 4, p. 37-40.

TOMA, SORIN

2529. Ilinca, Alina; Bejenaru, Liviu-Marius. Sorin Toma
la judecata partidului (Sorin Toma at the judgement of the
party). MI, 2006, 40, nr. 2, p. 47-52.

TUDOR, CORNELIU VADIM (n. 1949)

2530. Meşca, Sever. Corneliu Vadim Tudor sau
compromiterea naţionalismului românesc (Corneliu Vadim
Tudor or compromizing the Romanian nationalism). Bucureşti,
Ed. Monitorul Oficial, 2004, 220 p.

ŢEPELEA, GABRIEL (n. 1916)

2531. *** Cărturarul şi omul politic Gabriel Ţepelea. Repere
biobibliografice (The scholar and politician Gabriel Ţepelea.
Biobibliographic frameworks). Coordonatori: Virgil Petrescu,
Dinu Ghia. Bucureşti, Ed. Editor. ro., 2004, 102 p.

URS DE MARGINA, DAVID (1816-1897)

2532. Părean, Ioan; Părean, Radu. David Urs de Margina.
Un mare român uitat (David Urs de Margina. A great forgotten
Romanian). Sibiu, Ed. Asociaţiunii ASTRA, 2006, 135 p.

VAIDA VOEVOD, ALEXANDRU (1872-1950)

2533. Vaida Voevod, Alexandru. Scrisori de la Conferinţa
de Pace Paris-Versailles 1919-1920 (Letters from the Peace
Conferecence Paris-Versailles 1919-1920). Ediţie îngrijită,
studiu introductiv Mircea Vaida-Voevod. Bucureşti, Ed. Multi
Press Internaţional, 2003, 607 p.
2534. Salvan, Florin. Dr. Alexandru Vaida Voevod în
câmpul Conferinţei de Pace de la Paris (1919-1920) (Dr. Al.
Vaida Voevod at the Peace Conference in Paris). Cumidava,
98-2000, 22-24, p. 167-178.

VELICAN, CAMIL (1878-1937)

2535. *Giurgiuman, Elena. Avocatul dr. Camil Velican,
primul primar român de după Marea Unire al oraşului Alba-
Iulia (Lawyer dr. Camil Velican the first Romanian mayor of
Alba-Iulia after the Great Union). Dac, 2006, nr. 25, p. 37-40.

VLAD, AUREL (1875-1953)

2536. Orga, Valentin. Aurel Vlad, istorie şi destin. Ediţia a
II-a (Aurel Vlaicu, history and destiny). Cluj-Napoca, Ed.
Argonaut, 2005, 545 p.

VLADIMIRESCU, TUDOR (1780-1821)

2537. Mada, Georgeta. Tudor Vladimirescu, legendă şi
adevăr (Tudor Vladimirescu, legend and truth). Drobeta Turnu
Severin, Ed. Stef, 2005, 150 p.
2538. Suru, Claudia. Tudor Vladimirescu şi Ghiţă Opran
(Tudor Vladimirescu and Ghiţă Opran). Oltenia, 2004, 15, p.
67-69.

VOINEA, ŞERBAN (1894-1969)

2539. Stahl, Paul H. Şerban Voinea (1894-1969).
Contribuţii la istoria social-democraţiei române (Şerban
Voinea (1894-1969). Contributions to the history of the social-
democracy in Romania). Bucureşti, Ed. Fundaţiei "C. Titel-
Petrescu", 2004, 206 p.

WANGLER, ERNST F. (1888-1976)

2540. Dejan, Constantin; Dejan, Octavian C. Fapte
necunoscute din umbra primului război mondial şi eroul lor,
un mare prieten al Româmiei (Unknown acts of World War I
and their heroes, a great friend of Romania). BOR, 2004, 122,
nr. 9-12, p. 637-644.

ZAPPA, EVANGHELIE (1800-1865)

2541. Postolache, Nicolae. Evanghelie Zappa de la Broşteni
la Atena. Repere europene. Ed. a II-a (Evanghelie Zappa.
From Broşteni to Athens. European Landmarks). Slobozia, Ed.
Star Tipp, 2004, 210 p.

ZELEA CODREANU, CORNELIU (1899-1938)

2542. *Jakson, Paul. A case study in fascist ideological
production: Corneliu Codreanu's "For My Legionaries" (The
Iron Guard). AIICN, 2006, 45, p. 211-242.
2543. Sandache, Cristian. Istorie şi biografie. Cazul Corne-

92

liu Zelea Codreanu (History and Bioraphy.The Case of Corne-

liu Zelea Codreanu).Bucureşti, Ed. Mica Valahie, 2005, 412 p.

b. ECLEZIASTICE

2544. Boér, Jenő. Lelkészharcok a temesvári
egyházmegyéből (Priest figures from Timişoara Diocese).
Temesvár, Solness Könyvkiadó, 2004, 144 p.
2545. David, P. I. Martirii de la Halmyris în contextul
misionar la început de mileniu III. Descoperirea moaştelor
Sfinţilor Epictet şi Astion şi cei împreună cu dânşii (The
martyrs from Halmyris in the missionary contex of the
beginning of the 3rd millenium. Discovery of relics belonging
to saints Epictet and Astion and those together with them).
BOR, 2002, 120, nr. 10-12, p. 323-335.
2546. Dejan, Octavian C. Lista cronologică a protopopilor
de Piteşti şi a episcopilor Eparhiei Argeşului în ultimii 170 de
ani (Câteva figuri reprezentative de protopopi) (Chronological
listing of the protopopes of Pitesti and bishops of Arges
Bishopric in the last 170 years (Some outstanding bishop
personalities). BOR, 2003, 121, nr. 7-12, p. 512-520.
2547. Drăgoi, Macarie. Sfinţii Ioan Gură de Aur şi Teotim
al Tomisului (The Saint "John Gură de Aur" and Teotim of
Tomis). Cred S, 2006, 16, nr. 7, p. 12.
2548. Dumitriu, Claudia. Ierarhi ortodocşi români în
misiuni diplomatice (Romanian Orthodox hierarchs in
diplomatic missions). BOR, 2002, 120, nr. 10-12, p. 266-298.
2549. Dură, Ioan. Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române
îndepărtaţi din scaun şi trimişi în recluziune monastică de către
autorităţile comuniste în anii 1944-1981 (Hierarchs of the
Romanian Orthodox Church removed from their positions and
sent to monastic incarceration by the communist authorities
between 1944-1981). BOR, 2002, 120, nr. 10-12, p. 298-322;
Memoria, 2006, nr. 55-56, p. 158-177.
2550. Leu, Paul. Episcopi români răpiţi şi asasinaţi de KGB
(Romanian bishops kidnapped and assassinated by the KGB).
Bucureşti, Ed. Fundaţia Episcopul Grigorie Leu, 2005, 213 p.
2551. Merticariu, Varlaam; Danielescu, Niţă Dan;
Vicovan, Ioan
. Păstori ai bisericii şi promotori ai culturii.
Mitropoliţii Moldovei de la începuturi până azi (Church
servants and culture promoters. Moldavia's bishops since the
beginning until today). Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, 175 p.
2552. Moraru, Alois; Răchiteanu, Iosif. Păstorii Diecezei
de Iaşi şi rectorii Seminarului diecezan (Servants of the Iaşi
bishopric and the rectors of the Seminar). Iaşi, Ed. Sapientia,
2004, 98 p.
2553. *Popi, Gligor. Preoţii Vichentie Petrovici şi Valeriu
Magdu - militanţi înflăcăraţi pentru drepturile românilor
bănăţeni (Priests Vichentie Petrovici and Valeriu Magdu -
passionate defenders of the rights of the Romanians from
Banat). PU, 2004, 7, nr. 3-4, p. 121-123.
2554. Stavarache, Dumitru. Episcopul Melchisedec
Ştefănescu şi mitropolitul Visarion Puiu. Interferenţe (Bishop
Melchisedec Ştefănescu and metropolitan bishop Visarion
Puiu). Theologos, 2006, nr. 1-6, p. 30-41.
2555. *Străjan, Ioan. Stareţi de la mănăstirea Prislop
(judeţul Hunedoara) aleşi mitropoliţi la Mitropolia Ortodoxă
Română a Transilvaniei de la Bălgrad (Alba-Iulia) (Superiors
at Prislop monastery (Hunedoara county) who became
metropolitan bishops at the Romanian Orthodox Metropolitan
See of Transylvania, from Bălgrad (Alba-Iulia). Dac, 2003, nr.
14, p. 33-37.
2556. Teodorescu, Virgiliu Z. Brădet - mărturii

documentare (Brădet - documentary evidence). BOR, 2002,
120, nr. 10-12, p. 336-347.
2557. Voichiţu, Andrei. Apărători ai individualităţii
spirituale şi culturale la Tomis. Episcopi tomitani (secolele IV-
VI) (Defenders of the spiritual and cultural individuality in
Tomis. Bishops from Tomis (4th

-6th

c.). AMMR, 2003, 6, p. 61-

87.
2558. *Zecheru, Alexandra Dana. Figuri de protopopi
greco-catolici albaiulieni la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului XX (Figures of Greek-Catholic protopope
from Alba Iulia at the end of the 19th

century and the

beginning of the 20th

century). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 285-

293.

ANANIA, BARTOLOMEU (n. 1921)

2559. *Albu, Mihaela. Valeriu Anania şi revista "Noi"
(Valeriu Anania and the magazine "Noi"). AO, 2005, 19, p.
141-146.

ANDREICUŢ, ANDREI (n. 1949)

2560. Tia, Teofil. Un profil acedemic contemporan inedit:
Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Prof. Univ. Dr. Andrei
Andreicuţ, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba
Iulia: 200-2004 şi 2004-2008. Repere bio-bibliografice şi
academice (An original academic profile: this Holiness the
Archbishop Prof. Andrei Andreicuţ, PhD. Dean of the
Orthodox Theology Department in Alba Iulia 2000-2004 and
2000-2008. Bio-bibliographical and academic references). ÎP,
2005, 21, p. 39-64.

ANTAL, EMILIAN (1894-1971)

2561. Valenciuc, D. Arhiereul Emilian Antal Târgovişteanul.
Lt. de Mitropolit al Bucovinei (1945-1948) (Archbishop
Emilian Antal Târgovişteanul. Lt. To Metropolitan Archbishop
of Bukovina (1945-1948). Câmpulung Moldovenesc, Ed.
Biblioteca Mioriţa, 2005, 258 p.

ANTIM IVIREANUL (1650-1716)

2562. Cristea, Avram. Antim Ivireanu - 290 de ani de la
trecerea la cele veşnice (Antim Ivireanu - 290 years since his
death). Cred. S, 2006, 16, nr. 12, p. 5.
2563. Dulceanu, Silviu Iulian. Antim Ivireanul, mitropolitul
Ungrovlahiei (Antim Ivireanul the metropolitan bishop of
Ungrovlachia). Zimnicea, s. n., 2005, 59 p.
2564. Lung, Ecaterina. Imaginea familiei între realitate şi
utopie în opera lui Antim Ivireanu (Family image between
reality and utopia in Antim Ivireanu's work). RI, 2006, 17, nr.
5-6, p. 137-156.
2565. Mălinaş, Constantin. Antim Ivireanul în cultura
românească. Bibliografie la cerere. 1691-1982 (Antim
Ivireanul in Romanian culture. Bibliography on request. 1691-
1982). CCV, 2005, 3, nr. 6, p. 21, 56-58.

93

ARĂPAŞU, TEOCTIST (n. 1915)

2566. Stan, George. Prea Fericitul Părinte Teoctist,
Patriarhul României. Monografie (His holiness Teoctist, the
Patriarch of Romania. monograph). Bucureşti, Ed. Institutului
Biblic şi de Misiune al BOR, 2005, 268 p.

BĂLAN, NICOLAE (1882-1955)

2567. Brusanowski, Paul. Mitropolitul Nicolae Bălan şi
misiunea Bisericii româneşti în Basarabia şi Transnistria, în
anii celui de-al doilea război mondial (Mitropolitan bishop
Nicolae Bălan and the mission of the Romanian church from
Bessarabia and Transnistria during World War II). RT, 2005,
15, nr. 3, p. 154-173.
2568. Chifăr, Nicolae. Mitropolitul Nicolae Bălan şi românii
ortodocşi din America (Mitropolitan bishop Nicolae Bălan and
the Romanians from America). RT, 2005, 15, nr. 3, p. 92-101.
2569. Lăcătuşu, Ioan. Preocuparea Mitropolitului Nicolae
Bălan privind situaţia românilor din ţinutul Harghitei şi
Covasnei (The concern of the mitropolitan bishop Nicolae
Bălan about the situation of the Romanians in Harghita and
Covasna counties). RT, 2005, 15, nr. 3, p. 117-153.
2570. Moldovan, Ilie. Misiune şi pastoraţie în gândirea şi
activitatea mitropolitului Nicolae Bălan (Mission and pastoral
in the thinking and activity of metropolitan bishop Nicolae
Bălan). RT, 2005, 15, nr. 3, p. 79-91.
2571. Oltean, Vasile. Mitropolitul Nicolae Bălan - sprijinitor
al învăţământului braşovean (Mitropolitan Nicolae Bălan -
supporter of education in Braşov). RT, 2005, 15, nr. 2, p. 174-
178.
2572. Păcurariu, Mircea. 50 de ani de la moartea
Mitropolitului Ardealului, Nicolae Bălan, membru de onoare
al Academiei Române (Fifty years since the death of the
Metropolitan Bishop of Transylvania, Nicolae Bălan, member
of honor of the Romanian Academy). Academica, 2005, 15, nr.
41-42, p. 93-95.

BĂLESCU, NICHITA (1915-2006)

2573. Vanca, Dumitru. Nichita Bălescu (1915-2006).
Pledoarie pentru statornicie în parohie (Pleading for stability in
the diocese). Cred. S, 2006, 16, nr. 6, p. 12.

BOB, IOAN (1739-1830)

2574. Dumitran, Daniel. Statutul social-juridic şi
implicaţiile sale politice: demersurile episcopului Ioan Bob
pentru ameliorarea situaţiei materiale a clerului greco-catolic
din dieceza Făgăraşului (The social-juridical statute and its
political implication: the measures taken by Bishop Ioan Bob
to improve the living standards of the Greek-Catholic clergy
from the diocese of Făgăraş). A Blas., 2002, 1, p. 205-215.
2575. Dumitran, Daniel. Un timp al reformelor. Biserica
Greco-Catolică din Transilvania sub conducerea episcopului
Ioan Bob (1782-1830) (A Time of Reforms. The Greek-
Catholic Church in Transylvania under the Bishopry of Ioan
Bob (1782-1830). Bucureşti, Ed. Scriptorium, 2005, 442 p.

BOIU, ZAHARIA (1834-1903)

2576. Macavei, Elena. Zaharia Boiu şi literatura didactică

(Zaharia Boiu and the didactic literature). RT, 2005, 15, nr. 2,
p. 120-138.

BOIU, ZAHARIA (SENIOR) (1800-?)

2577. Adonis, Mihai. Date privind istoricul familiei Boiu din
Sighişoara. Testamentele lui Zaharia Boiu senior (Data
regarding the history of the Boius from Sighişoara. Zaharia
Boiu senior's wills). RB, 2004, 18, p. 269-280.

BRANCOVICI, SAVA (1620-1683)

2578. *Scridon, Alin. Considerations au regard de l'activité
du metropolite de Transylvanie Sava Brancovici (11620-
1683). AUVT teol., 2003, nr. 9, p. 127-134.

CÂRCIULEANU, ION (n 1915)

2579. Cârciuleanu, Ion. Slujire (Servitude). Iaşi, Ed. Pim,
2005, 241 p.

CHEREBEŢIU, CELESTIN (1901-1978)

2580. Roman, Andrei. Celestin Cherebeţiu, preotul,
profesorul şi compozitorul (Celestin Cherebeţiu the priest, the
professeor, the composer). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 261-274.

CIOROGARIU, ROMAN (1852-1936)

2581. Dulgău, Bujor. Ctitori ai României Mari: Roman
Ciorogariu (1852-1936). Adnotări biografice (Founders of the
Great Romania: Roman Ciorogariu - Biographical notes).
CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 34-37.
2582. Erdei, Miron. Episcopul Roman Ciorogariu între
amvon şi tribună (Bishop Roman Ciorogariu between pulpit
and Stand). CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 4-11.
2583. Faur, Viorel. Consideraţii în legătură cu aprecierile
episcopului Roman Ciorogariu despre aşa-numita Carte
Neagră de la Budapesta (Bishop Roman Ciorogariu on the so-
called "Black Book" from Budapest). CTC, 2006, 3, nr. 5-6, p.
10-12.
2584. *Roşu, Elisabeta. Poziţia Episcopului Roman
Ciorogariu faţă de concordatul încheiat de România cu Sfântul
Scaun (Bishop's Roman Ciorogariu status regarding the
concordat between Romania and the Holy See). AUO ist. arh.,
2004, nr. 14, p. 147-160; RBI, 2005, 3, nr. 4, p. 33-41.
2585. Roşu, Elisabeta. Roman Ciorogariu - programul
politic (Roman Ciorogariu - political program). CTC, 2006, 3,
nr. 4, p. 21-33.

COMAN, VASILE (1912-1992)

2586. Muntean, Cristian. Familia în viziunea episcopului
Vasile Coman al Oradiei (Familiy in the conception of Vasile
Coman of Oradea). RT, 2005, 15, nr. 2, p. 147-158.

COSTACHE, VENIAMIN (1768-1846)

2587. Dură, Ioan. Mitropolitul Veniamin Costache, "nou"
ctitor al mănăstirii Esfigmenu de la Sfântul Munte Athos,
pictat în nartexul bisericii acesteia (Bishop Veniamin
Costache, a "new" founder of Esfigmenu monastery at the

94

Athos Holy Mountain, painted in the narthex of its church).
BOR, 2003, 121, nr. 1-6, p. 530-532.

COTOŞMAN, GHEORGHE (1904-1977)

2588. Olărescu, Ioan. Prot. dr. Gheorghe Cotoşman (1904-
1977). O viaţă închinată slujirii bisericii şi istoriografiei
(Archpriest Dr. Gheorghe Cotoşman (1904-1977). A life
dedicated to church and historiography). Alt B., 2005, 16, nr.
1-3, p. 121-128.

CREŢU, NICOLAE (1910-2005)

2589. Nuţu, Mircea. Pr. iconom stavrofor Nicolae Creţu
(Priest Nicolae Creţu). Candela, 2006, 16, nr. 1-2, p. 32.

CRISTEA, ELIE MIRON (1868-1939)

2590. Cristea, Elie Miron. Note ascunse. Însemnări
personale (1895-1937) (Hidden Notes. Personal Records
(1895-1937). Ediţie îngrijită, notă asupra ediţiei Maria Bilţiu,
Cuvânt înainte, note ştiinţifice, comentarii Gheorghe I. Bodea.
Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 99, 176 p.
2591. Georgiţă, Mihai. O pastorală a episcopului Miron
Cristea adresată soldaţilor români din armata austro-ungară (A
pastoral of bishop Miron Cristea addressed to the Romanian
soldiers of the Austrian-Hungarian army). CB, 2006, nr. 1, p.
6-10.

CRIŞAN, TRAIAN (1918-1990)

2592. Rus, Anton; Gheorghiu, Florin. Papa Ioan Paul al II-
lea şi românii. Cazul Mgr. Traian Crişan (Pope John Paul II
and the Romanians. The case of Mgr. Traian Crişan). CCB,
2004, 7, nr. 3-4, p. 281-286.

DAMIAN, VASILE (1855-1919)

2593. *Olosu, Petru. În memoria posterităţii - Vasile
Damian, protopop al Zarandului (In the memory of the
posterity - Vasile Damian, archpriest of Zarand). Dac, 2006,
nr. 24, p. 57-61.

DASCĂLU, GRIGORIE (1765-1834)

2594. Şontică, Daniela. Grigorie Dascălu - Mitropolitul
smerit (Grigorie Dascălu - a pious metropolitan bishop). Cred.
S
, 2006, 16, nr. 8, p. 5.

DOMIDE, GHERASIM (1856-1909)

2595. Păiuş, Liviu. Memorandistul Gherasim Domide (The
memorandist Gherasim Domide). CR, 2004, 1, nr. 9-12, p. 35-
53.

DOSOFTEI (1624-1693)

2596. *** Mărturii documentare privitoare la viaţa şi
activitatea mitropolitului Dosoftei (Documentary Testimonies
about Bishop Dosoftei’s Life and Deeds). Lucrare alcătuită de
N. A. Ursu, Nicolae Dascălu, Cu un cuvânt înainte
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei Daniel. Iaşi, Ed. Trinitas,

2003, 144 p.
2597. *** Slujba, viaţa şi acatistul sfântului ierarh Dosoftei,
mitropolitul Moldovei (The life and prayers of Saint Dosoftei,
metropolitan bishop of Moldavia). Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, 36
p.

DRAGOMIR, IOAN (1905-1985)

2598. Mesaroş, Simion. Ep. Dr. Ioan Dragomir. In
Memoriam. Baia Mare, Ed. Scriptorium, 2005, 56 p.

DUMA, ION

2599. Dobozi, Beatrice. Activitatea unui preot de ţară, Ion
Duma. Autoportret (The activity of a county priest, Ion Duma.
Self portrait). AAM, 2004, 3, p. 179-184.

DURĂ, NICOLAE V. (n. 1945)

2600. *** Omagiu profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani
(Homage to professor Nicolae V. Dură on his 60th
anniversary). Constanţa, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, 2006,
1531 p.

ERDÉLYI, VASILE (1794-1862)

2601. Apan, Adrian. Episcopul Vasile Erdely şi parohia
greco-catolică Olosig (Bishop Vasile Erdely and the Greek-
Catholic parish from Olosig). CTC, 2006, 3, nr. 9-10, p. 1-4.

FERENŢ, IOAN (1886-1933)

2602. Ferenţ, Ioan. Începuturile bisericii catolice din
Moldova (The Beginnings of the Catholic Church in
Moldova). Ediţie îngrijită de Eduard Ferenţ. Iaşi, Ed.
Sapienţia, 2004, 298 p.

FLOCA, IOAN N. (1928-2006)

2603. Joantă, Sorin. Viaţa şi activitatea arhid. prof. univ. dr.
Ioan N. Floca (1928-2006) (The life and activity of Prof. Dr.
Ioan N. Floca). RT, 2006, 16, nr. 2, p. 204-213.

FOGARASSY, MIHÁLY (1800-1882)

2604. Márton, József. Fogarassy Mihály Erdély püspök
élete és munkássága (The life and activity of the
Transylvanian bishop Fogarassy Mihály). Alba Iulia, [s. n. ],
2005, 201 p.

GÁLERIU, CONSTANTIN (1918-2003)

2605. Izidor, Zoltan. Modele omiletice contemporane -
Părintele Constantin Galeriu (Contemporary sermons - Father
Constantin Galeriu). Cred. S, 2006, 16, nr. 8, p. 3.
2606. Leonte,

Constantin.

Personalitatea

moral-
duhovnicească a părintelui profesor Constantin Galeriu (The
moral-religious personality of Father Professor Constantin
Galeriu). C Rom., 2004, 4, nr. 8, p. 14-15.

GAŞPAR, MIHAIL (1881-1929)

95

2607. Bugariu, Valentin. Incursiune în opera protopopului
Mihail Gaşpar (The work of archpriest Mihail Gaşpar). Alt B,
2005, 16, nr. 10-12, p. 154-161.

GHIKA, VLADIMIR (1873-1954)

2608. Fay, Ştefan I. Monseniorul Vladimir Ghica, schiţă de
portret european (Monseigneur Vladimir Ghica, sketch of an
European portrait). Sibiu, Ed. Continent, 2006, 68 p.
2609. Langa, Tertulian. Spicuiri dintr-o biografie sfântă
(Fragments from a holly biography). Memoria, 2003, nr. 47-
48, p. 28-38.
2610. Şerban, Tarciziu. Rayons de sainteté on des
convictions pour une vie sainte. CIC, 2005, 7, p. 217-225.
2611. *** A trăit şi a murit ca un sfânt. Antologie de texte
dedicate monseniorului Vladimir Ghica. 1873-1954 (He lived
and died like a saint. An anthology of texts dedicated to his
Eminence Vladimir Ghica 1873-1954). Coordonator Ioan
Ciobanu. Bucureşti, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice,
2003.

GHITA, IEREMIA B. (1914-1995)

2612. Cilibia, Constantin. In memoriam: Părintele Ieremia
B. Ghita (In memoriam Father Ieremia B. Ghita). Alt B, 2005,
16, nr. 10-12, p. 171-172.

GREBENEA, NICOLAE (1905-2006)

2613. Grebenea, Nicolae. Amintiri din întuneric. Ediţia a
treia (Memories from the Dark. The Third Edition). Bucureşti,
Ed. Scara, 2005, 544 p.

GROSU, GURIE (1877-1943)

2614. Duţu, Mircea. Cazul mitropolitului Gurie al
Basarabiei: răzbunare politică şi nedreaptă prigonire (The case
of the metropolitan bishop Gurie of Bessarabia: political
revenge and injust persecution). Historia, 2006, 6, nr. 55, p.
26-35.
2615. Grosu, Gurie. Jurnalul unui mitropolit (The Diary of a
Metropolitan Archbishop). Ediţie îngrijită şi prefaţată de Prea
Sfinţia Sa Calinic. Curtea de Argeş, Ed. Dacpress, 2005, 37 p.

HOSSU, IULIU (1885-1970)

2616. *** Î. P. S. Episcopul Dr. Iuliu Hossu în graniţa
năsăudeană (His holiness bishop Iuliu Hossu PhD in Năsăud
border). SCEB, 2005, 10, p. 9-16.

KAVSOKALIVITUL, NEOFIT (1713-1784)

2617. Ică, Ioan jr. Un filolog şi canonist uitat - ierodiaconul
Neofit Kavsokalivitul (1713-1784) (The concern of the
mitropolitan bishop Nicolae Bălan about the situation of the
Romanians in Harghita and Covasna counties). RT, 2006, 16,
nr. 4, p. 41-61.

KLEIN, HANS (n. 1940)

2618. *** Spannweite. Theologische Forschung und
kirchliches virken. Festgabe für Hans Klein zum 65.

Geburtstag Christoph von Klein, Stefan Tobler, Egbert
Schlarb. Bucureşti, Ed. Blueprint Internaţional, 2005, 341 p.

LĂZĂRESCU, GHEORGHE C. (n. 1908)

2619. Lăzărescu, Rodica. Un preot sociolog: Gheorghe C.
Lăzărescu (A sociologist priest: Gheorghe C. Lăzărescu).
RRSB, 2005, 16, nr. 1-2, p. 177-182.

LEFTER, MELENTIE (1777-1848)

2620. Niţă-Danielescu, Daniel. Activitatea episcopului
Huşilor, Meletie Lefter, în timpul războiului ruso-turc dintre
anii 1806-1812 (The activity of Huşi bishop, Meletie Lefter,
during the Russian-Turkish war between 1806-1812).
ASUIteol.., 2003, 8, p. 287-298.

LEMENI, IOAN (1780-1861)

2621. Ghişa, Ciprian. Cărţile liturgice din timpul păstoririi
episcopului Ioan Lemeni (1832-1850) (Liturgical books from
the time of bishop Ioan Lemeni). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p.
233-244.
2622. Ghişa, Ciprian. Două predici ale lui Ioan Lemeni
(Two sermons of Ioan Lemeni). Studia t. cat., 2005, nr. 1, p.
145-151.
2623. *Străjan, Ioan. Episcopul Ioan Lemeni faţă de
revoluţia română din Transilvania din anii 1848-1849 (Bishop
Ioan Lemeni facing the Romanian revolution from
Transylvania in 1848-1849). Dac, 2003, nr. 13, p. 33-37.

LEONŢIU DIN BIZANŢ (sec. VI)

2624. Muntean, Vasile. Cine a fost, de fapt Leonţiu din
Bizanţ? (Who was in fact Leonţiu of Byzyntium?). Alt. B,
2004, 15, nr. 10-12, p. 87-89.

LONOVICS, JÓZSEF (1793-1867)

2625. Varga, Attila. Biserica Romano-Catolică din Banat şi
Sfântul Scaun înainte de revoluţia de la 1848-1849. Misiunea
la Roma şi jurnalul secret al episcopului de Cenad József
Lonovics (Roman-Catholoci Church from Banat and the Holy
See prior to the 1848-1849 revolution. The mission in Rome
and the secret diary of bishop Cenad, József Lonovics). AŞD,
2005, 1, p. 337-344.

MANGRA, VASILE (1850-1918)

2626. Eppel, Marius. Roma şi Biserica românilor în
viziunea unui mitropolit ortodox [Vasile Mangra] (Rome and
the Romanians' church as viewed by an Orthodox metropolitan
bishop). RT, 2005, 15, nr. 4, p. 110-116.
2627. Eppel, Marius. Un mitropolit şi epoca sa. Vasile
Mangra (1850-1918) (A metropolitan bishop and his epoch.
Vasile Mangra). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară
Clujeană, 2006, 540 p.
2628. Eppel, Marius. Vasile Mangra şi noul activism politic
(Vasile Mangra and the political activism). RB, 2003, 17, p.
241-246.

MARINA, JUSTINIAN (1901-1977)

96

2629. Muntean, Cristian. Patriarhul Justinian Marina şi
reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania
(Patriarch Justinian Marina and the reunion of the Romanian
Orthodox Church in Transylvania). BOR, 2003, 121, nr. 1-6, p.
501-507.
2630. Oane, Sorin. Ascensiunea patriarhului Justinian
Marina (The ascension of patriarch Justinian Marina).
Historia, 2006, 6, nr. 50, p. 22-26.
2631. Popa, Petre. Patriarhul Iustinian Marina între
ortodoxie tradiţională şi politica românească postbelică
(Patriarch Iustinian Marina between traditional orthodoxy and
Romanian postwar politics). Argesis, 2005, 14, p. 877-892.
2632. Stan, Gheorghe. Părintele Patriarh Justinian Marina
(Father Patriarch Justinian Marina). Bucureşti, Ed. IBMBOR,
2005, 267 p.

MÁRTON, ARON (1896-1980)

2633. Bodó, Márta. Oly korban éltem... Az 1939-es év a
nagyvilágban és Márton Áron életében (The year 1939 in the
world and an the life of Márton Áron). Ker Sz, 2005, 16, nr. 9,
p. 11-16.
2634. Jakabbfy, Tamás. A püspök búcsúja. Tanúságok,
dokumentumok. Márton Áron végnapjairól, haláláról és
temetéséről (Testimonies about the last days, the death and the
funerals of Márton Áron). Ker Sz, 2005, 16, nr. 9, p. 4-9.
2635. Jakubinyi, Győrgy. Márton Áron püspök és a
Szentszék (Bishop Márton Áron and the Haly Seat). Ker Sz,
2005, 16, nr. 9, p. 1-4.
2636. Mihály, József; Nagy, Zoltán. Találkozások Márton
Áronnal (Meeting with Márton Áron). Ker Sz, 2005, 16, nr. 9,
p. 9-10.

MEŢIANU, IOAN (1828-1916)

2637. Răşinăreanu, Visarion. "Biserica şi şcoala" - O
cuvântare inedită a mitropolitului Ioan Meţianu ("Church and
School" - An original speech of Metropolitan bishop Ioan
Meţianu). RT, 2006, 16, nr. 1, p. 13-19.

MICLEA, IOAN (1902-1982)

2638. Mitrofan, Ioan. Caietele Ioan Miclea. Vol I-II (The
Ioan Miclea Papers. Volumes 1-2). Blaj, Ed. Aridia, 2005, 84,
89 p.

MICU-KLEIN, IOAN INOCHENTIE (1692-1768)

2639. Lascu, Viorica. Due esuli: Ovidio e Inochentie Micu
Klein. AIIR, 2005, 2, p. 17-21.
2640. Nuţiu, Florica-Elisabeta. Arhieraticonul lui
Inochentie Micu-Klein: primul ahieraticon ardelenesc
(Arhieratikon, by Inochentie Micu-Klein, the first
Transylvanian Arhieratikon). A Blas., 2005, 3, p. 357-365.
2641. Ungureanu, Cornel. Inocenţiu Micu Klein şi paşii
întâiului călător ardelean (Inocenţiu Micu Klein and the
footsteps of the first Transylvanian traveller). BBuc, 2006, 9,
nr. 11, p. 16-19.

MIHALYI DE APŞA, VICTOR (1841-1918)

2642. Covaci, Diana Maria. Aspecte privind alegerea
mitropolitului Victor Mihályi de Apşa (Aspects regarding the
election of bishop Victor Mihályi of Apşa). AŞD, 2005, 1, p.
355-364.
2643. Covaci, Diana Maria. Instalarea mitropolitului Victor
Mihály de Apşa (The Appointment of the Metropolitan Bishop
Victor Mihály de Apşa). A Som, 2005, 4, p. 169-186.

MIHĂLCESCU, IOAN IRINEU (1874-1948)

2644. Vicovan, Ioan. Ioan Irineu Mihălcescu, "apostol al
teologiei româneşti". Vol. I (Ioan Irineu Mihălcescu, "apostle"
of the Romanian theology). Iaşi, Ed. Trinitas, 2004, 701 p.

MOISESCU, IUSTIN (1910-1986)

2645. Iustin, Patriarhul. Ierarhia bisericească în epoca
apostolică. Ediţia a II-a revizuită (Church Hierarchy in the
Apostolic Period). Coordonator Calinic Argatu, Lucrare
îngrijită de Liliana Comănescu. Bucureşti, Episcopia
Argeşului şi Muscelului, Ed. Anastasia, 2004, 151 p.
2646. Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.
Patriarhul Iustin Moisescu - Mitropolit al Moldovei şi Sucevei
(1957-1977) (Patriarch Iustin Moisescu, Metropolitan Bishop
of Moldavia and Suceava (1957-1977). Candela, 2006, 16, nr.
5-7, p. 3-7.

MORARIU-ANDRIEVICI, SILVESTRU (1818-

1895)

2647. Nichitean, Bogdan Mihai. Mitropolitul Silvestru
Morariu-Andrievici al Bucovinei (The metropolitan bishop
Silvestru Morariu-Andrievici of Bukovina). S. l., s. n., 2005,
90 p.
2648. Stan, Simina Octavia. Silvestru Morariu-Andrievici,
slujitorul şi apărătorul caracterului românesc al bisericii
orotodoxe din Bucovina (Silvestru Morariu-Andrievici -
defender of the Romanian character of the Orthodox church in
Bukovina). ANB, 2005, 12, nr. 1, p. 9-32.

MOROI, IOANICHIE

2649. Bălan, Ioanichie. Ierischomonahul Ioanichie Moroi,
egumenul Sihăstriei (1909-1944) (The monk Ioanichie Moroi,
Father Superior of the monastery Sihăstia 81909-1944).
Vânători, Mănăstirea Sihăstria, 2004, 96 p.

MOVILĂ, PETRU (1596-1647)

2650. Covalcic, Marius. Petru Movilă şi raporturile slavilor
de est cu Ţările Române (Petru Movilă and the Impact of
Eastern Slavs on the Romanian Provinces). Cluj-Napoca, Ed.
Risoprint, 2005, 370 p.

NAZARIE, CONSTANTIN GH. (1865-1926)

2651. Muntean, Cristian. Personalitatea preotului profesor
dr. Constantin Gh. Nazarie şi rolul său în campania militară
din 1916-1918 (The personality of professor priest Constantin
Gh. Nazarie PhD, and his role in the 1916-1918 military
campaign). BOR, 2003, 121, nr. 7-12, p. 403-410.

97

NETZHAMMER, RAYMUND (1862-1945)

2652. Mitu, Sorin. "Rămăşiţele zilei": universalism catolic
versus particularism naţional în opera lui Raymund
Netzhammer ("The remains of day" - universal Catholicism
versus national characteristics in Raymund Netzhammer's
work). Studia h., 2005, 50, nr. 2, p. 200-211.
2653. Netzhammer, Nikolaus. In verbo tuo. Raymund
Netzhammer, O. S. B. Arhiepiscop de Bucureşti, 1905-1924
(Raymund Netzhammer Archpriest of Bucharest). Bucureşti,
Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2003, 170 p.

NICODIM DE LA TISMANA (c. 1340-1406)

2654. *Muntean, Vasile. Sf. Nicodim de la Tismana - noi
conturări (Saint Nicodim from Tismana - new aspects). Alt B,
2006, nr. 7-9, p. 7-10.

NISTOR, VENIAMIN (1886-1963)

2655. *Bona, Petru. L'éveque Veniamin Nistor (1886-1963).
AUVT teol., 2002, nr. 8, p. 107-114.

OLARU, PAISIE (1897-1990)

2656. *** Părintele Paisie Olaru (1897-1990). Povăţuitor
spre poarta raiului - in memoriam (In memoriam: Father Paisie
Olaru (1897-1990). Guiding the Path towards the Gates of
Heaven). Carte tipărită cu binecuvântarea I. P. S. Daniel,
Ediţie îngrijită de Timotei Aioanei, Constantin Prodan. Iaşi,
Ed. Trinitas, 2005, 344 p.

ORBAN, ROMUL S. (1855-1930)

2657. Câmpian, Alexandru. Preotul din Iclănzel, Romul S.
Orban. Note biografice (The priest from Iclănzel, Romul S.
Orban. Biographical notes). AMM, 2004, 3, p. 197-200.

PAVEL, MIHAIL (1827-1902)

2658. Apan, Adrian. Contribuţii documentare privind
testamentul episcopului Mihail Pavel (Documents concernning
the testament of bishop Mihail Pavel). CTC, 2006, 3, nr. 11-
12, p. 38-40.

PETROVICI-STOICHESCU, DIMITRIE
(1794-1860)

2659. Otescu, Daniel. Protopopul Dimitrie Petrovici-
Stoichescu, figură marcantă a Revoluţiei de la 1848 din Banat
(Archpriest Dimitrie Petrovici - Stoichescu, a prominent
character of the Revolution of 1848 in Banat). Alt B., 2005, 16,
nr. 1-3, p. 129-134.

PLĂMĂDEALĂ, ANTONIE (1926-2005)

2660. Brusanowski, Paul. Coordonate biografice ale
Mitropolitului Antonie al Ardealului (Biographical framework
of metropolitan bishop Antonie of Transylvania). RT, 2005,
15, nr. 3, p. 43-69.
2661. Popescu, Dumitru. Î. P. S. academician Antonie
Plămădeală, mitropolitul Transilvaniei (1926-2005) (His

Holliness Antonie Plămădeală, member of the Romanian
Academ, Metropolitan Bishop of Transylvania (1926-2005).
Academica, 2005, 15, nr. 41-42, p. 85-87.

PLOSCARU, IOAN (1911-1998)

2662. Soica, Sergiu. Viaţa şi activitatea arhiepiscopului Ioan
Ploscaru (The Life and Work of Archbishop Ioan Ploscaru).
Timişoara, Ed. Eurobit, 2005, 108 p.

POP, IOSIF (1896-1986)

2663. Pop, Iosif. Credinţă şi apostolat. Memorii (Faith and
Apostolate. Memoirs). Liviu Sabău, Prefaţă de, Dimitrie
Poptămaş, Ediţie îngrijită şi postfaţă de, Melinte Şerban, Ediţie
îngrijită şi postfaţă de. Târgu-Mureş, Fundaţia Culturală
"Vasile Netea", 2004, 229 p.

POP, NICOLAE

2664. *Străjan, Ioan. Nicolae Pop - protopop ortodox de
Balomir - vicar general al episcopiei greco-catolice de Blaj -
arhimandrit ortodox la Mănăstirea Argeşului (Nicolae Pop -
Orthodox archpriest of Balomir - general vicar of the Greek-
Catholic diocese of Blaj, Orthodox archimandrite of the Argeş
monastery). Dac, 2003, nr. 12, p. 21-24.

POPESCU, IOAN (1917-2006)

2665. Baltag, Vasile. A trecut la Domnul preotul Ioan
Popescu (The priest Ioan Popescu passed away). Candela,
2006, 16, nr. 1-2, p. 33.

POPESCU, TEODOR M. (1893-1973)

2666. Popescu, Vasile M. Un martir al Crucii: viaţa şi
scrierile lui Teodor M. Popescu (A martyr of the Cross: the life
and work of Teodor M. Popescu). Ediţie îngrijită de Gabriela
Moldoveanu, Răzvan Codrescu. Bucureşti, Ed. Christiana,
2006, 538 p.

POPOVICI, GEORGE (1862-1927)

2667. Pârvu, Ion. Protopopul dr. George Popovici în slujba
bisericii gr. ort. şi a neamului românesc 81862-1927)
(Archpriest George Popovici, PhD. in the service of the Greek-
Catholic Church and the Romanian people). Timişoara, Ed.
Mirton, 2005, 97 p.

POPOVICIU, NICOLAE (1903-1960)

2668. Cuc, Ioan-Sorin. Repere ale vieţii şi activităţii
episcopului Nicolae Popoviciu (The life and activity of bishop
Nicolae Popescu). RBI, 2004, 2, nr. 3, p. 45-55.
2669. Moşincat, Constantin. Contribuţia episcopului
Nicolae Popoviciu la reînfiinţarea episcopiilor ortodoxe de
Maramureş şi Timişoara (The contribution of bishop Nicolae
Popoviciu to the refoundation of the Orthodox diocese of
Maramureş and Timişoara). CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 52-61.
2670. Rusu, Dorel Octavian. Episcopul Nicolae Popoviciu,
o viaţă jertfită pe altarul Bisericii şi al neamului (Bishop
Nicolae Popoviciu a life sacrified on the altar of the Church).

98

RT, 2006, 16, nr. 2, p. 214-227; CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 38-51.

PUIU, VISARION (1879-1964)

2671. Puiu, Visarion. Documente inedite 1908-1917
(Unpublished Documents. 1908-1917). Se tipăreşte cu
binecuvântarea Casian Căciun, Ediţie îngrijită, studiu
introductiv şi note de Eugen Drăgoi. Galaţi, Ed. Episcopiei
Dunării de Jos, 2005, 174 p.
2672. Gavriliu, Leonard. Mitropolit Visarion Puiu, apostol
al ecumenismului (Metropolitan Bishop Visarion Puiu, an
apostle of religions). DL, 2005, 16, nr. 1, p. 39-40.
2673. Stavarache, Dumitru. Documente inedite ale
mitropolitului Visarion Puiu din perioada 1945-1949 (Novel
documents of archbishop Visarion Puiu during 1945-1949).
CB, 2004, nr. 2, p. 105-109.
2674. Ţuscanu, Florin. In memoriam mitropolitul Visarion
Puiu (In memoriam Metropolitan Bishop Visarion Puiu). C
Rom.,
2004, 4, nr. 8, p. 11, 21.
2675. Ţuscanu, Florin. Un nedreptăţit al istoriei -
mitropolitul Visarion Puiu (An injustice of the history - the
case of the Metropolitan Bishop Visarion Puiu). AMM, 2001-
2003, 22-24, nr. 1, p. 403-407.
2676. Valenciuc, Dumitru. Mitropolitul Visarion Puiu şi
pregătirile pentru evacuarea bunurilor culturale ale bisericii
bucovinene (1939-1940) (The Bishop Visarion Puiu and the
preparation for the cultural possessions of the Bukovina
church (1939-1940). ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 351-363.
2677. Valenciuc, Dumitru. Visarion Puiu, mitropolit al
Bucovinei (1935-1944), un martir al demnităţii ortodoxe
(Visarion Puiu metropolitan bishop of Bukovina a martyr of
the Orthodox dignity). ANB, 2004, 11, nr. 1, p. 41-82.

RAŢIU, NICOLAE (1755-1805)

2678. *Dreghiciu, Ioana; Mircea, Gabriela. O schiţă de
biografie a protopopului albaiulian Niclae Raţiu (Draft of a
biography of archbishop Nicolae Raţiu of Alba Iulia). Apulum,
2005, 42, p. 291-310.

RITI, EMIL (1926-2006)

2679. Birtz, Mircea Remus. Episcopul Emil Riti (1926-
2006). Tentativa unei recuperări istoriografice (cu documente
inedite) (Bishop Emil Riti (1926-2006). An attempt to a
historiographic recovery - with original documents). Cluj-
Napoca, Napoca Star, 2006, 215 p.

ROMANO, DIONISIE (1806-1873)

2680. Epifanie, Episcopul Buzăului şi Vrancei. Episcopul
Dionisie Romano, promotor al culturii şi al emancipării
neamului (Bishop Dionisie Romano, Advocate of the Nation’s
Cultural Emancipation). Buzău, Ed. Episcopiei Buzăului şi
Vrancei, 2006, 80 p.

RUSAILĂ, NIFON (1789-1875)

2681. Zăvoianu, Corneliu. Nifon mitropolitul, primatul
României (1850-1875), fondator de seminar teologic ortodox
(Metropolitan bishop Nifon patriarch of Romania (1850-1875)
fonder of the Orthodox theologic seminary). Ortodoxia, 2006,

57, nr. 1-2, p. 202-220.

RUSU, ALEXANDRU (1884-1963)

2682. Pop, Gheorghe. Demn urmaş al marilor ierarhi ai
Bisericii Române Unite, Greco-Catolică şi al corifwilor Şcolii
ardelene - episcopul Alexandru Rusu - 120 de ani de la naştere
(Bishop Alexandru Rusu - 120 years since his birth - a
respected successor of the great hierarchs of the Greek-
Catholic Church and Şcoala Ardeleană). AMMar, 2005, 3, p.
329-334.
2683. *Pop, Gheorghe. Episcopul Alexandru Rusu - demn
urmaş al marilor ierarhi ai Bisericii Române Unite Greco-
Catolică. 120 de ani de la naştere (Bishop Alexandru Rusu -
successor of the great hierarchs of the Romanian Greek-
Catholic Church. 120 years since his birthday). PU, 2004, 3-4,
p. 169-173; AMMAR, 2005, 3, p. 329-334.
2684. *** 120 ani de la naşterea Episcopului Dr. Alexandru
Rusu (120 years since the birth of Bishop Alexandru Rusu, Ph.
D.). Baia Mare, Ed. Scriptorium, 2004, 488 p.

SAFTU, VASILE (1863-1922)

2685. Pinca, Petru. Protopop Dr. Vasile Saftu (1863-1922),
întâiul numit în scaunul de Episcop al Armatei Române cu
sediul la Alba Iulia (Archpriest Dr. Vasile Saftu (1863-1922)
the first bishop of the Romanian Army in Alba Iulia). ÎP,
2005, 21, p. 159-214.

SANCIALI, NICOLAE (?-1852)

2686. Popa, Cristian Ioan. Protopopul greco-catolic Nicolae
Sanciali (+1852) din Cugir - repere biografice (The archpriest
Nicolae Sanciali (+1852) of Cugir - biographical notes). CCB,
2004, 7, nr. 3-4, p. 245-261.

SANDU, IOAN D. (1889-1955)

2687. Petcu, Adrian Nicolae. Prof. Ioan D. Sandu, martir al
Bisericii Ortodoxe Române (Prof. Ioan D. Sandu, a martyr of
the Romanian Orthodox Church). DI, 2005, 10, nr. 7, p. 48-52.

SOFRONIE DIN CIOARA

2688. *Străjan, Ioan. Ieromonahul Sofronie din Cioara -
apărător al credinţei strămoşeşti (Monk Sofronie of Cioara,
defender of the ancient belief). Dac, 2002, nr. 11, p. 35-38.

STAN, VASILE (1875-1945)

2689. Goia, Eugen. Episcopul dr. Vasile Stan - un mare
patriot şi om de cultură (A great patriot and scholar). Cred. S,
2005, 15, nr. 8, p. 5.

STANCA, SEBASTIAN (1878-1947)

2690. Dobrei, Florin. Protopop Stavrofor Dr. Sebastian
Stanca - micromonografie (Archpriest Dr. Sebastian Stanca -
micromonography). RT, 2006, 16, nr. 1, p. 131-143.

STĂNILOAIE, DUMITRU (1903-1993)

99

2691. Antonie, Mitropolitul Ardealului. Părintele Dumitru
Stăniloaie. Omul şi teologul (Father Dumitru Stăniloaie. The
man and the theologian). Saeculum, 2004, 3, nr. 1, p. 226-229.
2692. Bria, Ion. Metoda "teologică" a Părintelui Stăniloaie
(The "theological" method of Father Stăniloaie). Ortodoxia,
2003, 54, nr. 3-4, p. 46-49.
2693. Buchiu, Ştefan. Cosmologia în opera Părintelui
Stăniloaie şi implicaţiile ei ecologice (Cosmology in the work
of Father Stăniloaie and its ecological implications).
Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 60-75.
2694. Ciora, Andreea. Dumitru Stăniloaie - "Sfântul
cărţilor" (Dumitru Stăniloaie - "the saint of the books"). Cred.
S
, 2006, 16, nr. 11, p. 4.
2695. Clement, Olivier. Cel mai mare teolog ortodox al
secolului XX (The greatest Orthodox theologist of the 20th
century). Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 86-94.
2696. Grigorescu, Florin. With father Dumitru Stăniloae
about father Dumitru Stăniloaie. CCS, 2006, 12, p. 259-268.
2697. Iloaie, Ştefan. Ascetica şi mistica în teologia
Părintelui Stăniloaie (Ascetism and mystic in the theology of
Father Stăniloaie). Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 95-107.
2698. *Neamţu, Mihail. Between the gospel and the nation:
Dumitru Stăniloaie's ethno-theology. Archaeus, 2006, 3, nr.
10, p. 9-46.
2699. Popa, Virginia. Părintele Dumitru Stăniloaie.
Biobibliografie

(Father

Dumitru

Stăniloaie.

A
Biobibliography). Carte tipărită cu binecuvântarea Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei Daniel. Iaşi, Ed. Trinitas, 2004, 524 p.
2700. Preda, Radu. Centenarul Stăniloaie şi teologia
universitară (The centenary Stăniloaie and the University
theology). Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 108-115.
2701. Remete, George. Observaţii privind specificul gândirii
Părintelui Dumitru Stăniloaie (Considerations about the
characteristics of Father Dumitru Stăniloaie's thinking).
Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 50-59.
2702. Teşu, Ioan. "Taina Teologiei" în gândirea părintelui
profesor Dumitru Stăniloaie ("The mystery of theology" in the
conception of Father Professor Dumitru Stăniloaie). ST, 2003,
55, nr. 3-4, p. 10-17.
2703. Teşu, Ioan C. Teologia Părintelui profesor Dumitru
Stăniloaie, o teologie a iubirii şi a dăinuirii, a rugăciunii şi
desăvârşirii (The teology of Professor Dumitru Stăniloaie, a
theology of love, devotion, prayer, perfection). Ortodoxia,
2003, 54, nr. 3-4, p. 76-85.
2704. Toma, Ştefan. Coordonate eclesiologice în gândirea
teologică a Pr. Dumitru Stăniloaie (Ecclesiological coordinates
in the theological thinking of Father Dumitru Stăniloaie). RT,
2006, 16, nr. 4, p. 160-181.

SUCIU, IOAN (1907-1953)

2705. Manu, Mircea. Ioan Suciu - episcop martir (Ioan
Suciu - a martyr bishop). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 275-280.
2706. Pădurean, Mia. Thorns and halo. The life of the
martyr bishop Ioan Suciu. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star,
2004, 160 p.

ŞAFRAN, ALEXANDRU (1910-2006)

2707. *Iancu, Carol. Alexandru Şafran: A life of struggle, a
roy of light. SH, 2006, 6, p. 69-73.
2708. Iancu, Carol. Chief rabbi Alexander Şafran's struggle

before his expulsation from Romania. SH, 2005, 5, p. 324-350.
2709. Radnev, Manase. Alexandru Şafran: viziunea mea a
fost spirituală nu politică (Alexandru Şafran - my vision was a
spiritual, not a political one). MI, 2004, 38, nr. 10, p. 33-38.

ŞAGUNA, ANDREI (1809-1873)

2710. Şaguna, Andrei. Corespondenţa. Vol. I/ 1 (Letters.
Volume I/1). Ediţie, studiu introductiv şi note de Nicolae
Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan
Ivanov. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, 568
p.
2711. ***. Grupaj Andrei Şaguna (Andrei Şaguna -
compendium). Autori: Andrei Mitropolitul Ardealului, Mircea
Păcurariu, Visarion Răşinăreanu, Ana Grama, Irimie Marga.
Transilvania, 2003, nr. 5-6, p. 54-74.
2712. *Furduiu, Ilie. Andrei Şaguna. Dac, 2003, nr. 14, p.
22-23.
2713. *Furduiu, Ilie. Andrei Şaguna - 1809-1873 - ctitor al
învăţământului confesional românesc (Andrei Şaguna - fonder
of the Romanin confessional education). Dac, 2003, nr. 12, p.
32-35.
2714. Goia, Eugen. Mitropolitul Andrei Şaguna - ctitor de
cultură şi învăţământ românesc în Munţii Apuseni ai
Ardealului (Bishop Andrei Şaguna fonder of Romanian culture
and education in Transylvania's Western Montains). Cred. S,
2005, 15, nr. 2, p. 5.
2715. Neamţu, Gelu. Episcopul Andrei Şaguna "Regele
Românilor" la 1848 (Bishop Andrei Şaguna "The King of the
Romanians" in 1848). Studia t. ort., 2004, nr. 1-2, p. 35-39.
2716. Stăniloaie, Dumitru. La începutul Ortodoxiei
contemporane din Transilvania a fost Şaguna (At the
beginnings of the contemporary orthodoxism in Transylvania,
there was Şaguna). RT, 2006, 16, nr. 4, p. 22-28.

ŞTEFAN, SIMION (?-1656)

2717. Păcurariu, Mircea. Mitropolitul Simion Ştefan -
slujitor al Bisericii şi al Poporului Român (Metropolitan
Simion Ştefan, servant of the Romanian Church and the
Romanian people). ÎP, 2005, 21, p. 571-590.

ŞTEFĂNESCU, MELCHISEDEC (1822-1892)

2718. Pentelescu, Aurel. Episcopul Melchisedec Ştefănescu
la Academia Română (Bishop Melchisedec Ştefănescu at the
Romanian Academy). Theologos, 2006, nr. 1-6, p. 57-65.
2719. Petcu, Adrian Nicolae. Episcopul Melchisedec
Ştefănescu în scrierile unor teologi ortodocşi interbelici
(Bishop Melchisedec Ştefănescu in the writings of some
witerwas Orthodox theologians). Theologos, 2006, nr. 1-6, p.
42-49.

ŞTERCA ŞULUŢIU, ALEXANDRU (1794-1867)

2720. Bonda, Ioana Mihaela. Cronica unei conferinţe.
Viena 1856 (The chronicle of a conference. Vienna, 1856).
AŞD, 2005, 1, p. 345-354.

TEOTIM I (?-c. 407)

2721. Ielciu, Ioan-Mircea. Un părinte străromân ierarh şi

100

teolog: Teotim I (An ancient Romanian hierarch and
theologian: Teotim I). RT, 2005, 15, nr. 1, p. 76-84.
2722. Vicovan, Ion. Străromânul Teotim de Tomis, teolog şi
sfânt al Bisericii nedespărţite, model de cooperare pentru
Biserica noastră astăzi (The Romanian forbear Teotim of
Tomis, a theologist and a saint of the undivided church, a
model of cooperation for our present church). ASUIteol..,
2004, 9, p. 346-357.

TOTOIANU, IOACHIM

2723. *Totoianu, Radu. Un luptător pentru desăvârşirea
unităţii naţionale a românilor, preotul Ioachim Totoianu din
Miceşti (A fighter for the completion of Romanians' national
unity, preast Ioachim Totoianu from Miceşti). PA, 2003, 3, p.
227-236.

UDIŞTEANU, DIONISIE (1900-1984)

2724. Udişteanu, Dionisie. O viaţă ca oricare alta (A Life

Like Any Other). Colecţie recuperată, îngrijită de Mircea
Motrici. Suceava, Ed. Muşatinii, 2004, 185 p.

VANCEA, IOAN (1820-1892)

2725. Vancea, Ioan. Mitropolitul greco-catolic Ioan Vancea
- demn urmaş al corifeilor Şcolii Ardelene (The Greek-
Catholic bishop Ioan Vancea - successor of Şcoala Ardeleană).
AMMar, 2005, 3, p. 319-328.

VULCAN, SAMUIL 1758-1839

2726. *Duicu, Ioana. O circulară inedită redactată de Samuil
Vulcan în 1823 privind cultura duzilor ("fragilor") (A novel
document edited by Samuil Vulcan in 1823 regarding
mulberry crop). Biharea, 2001, 28, p. 33-40.
2727. Mihoc, Blaga. Etnie şi confesiune. Samuil Vulcan şi
românii ortodocşi arădeni (Ethnic and confession. Samuil
Vulcan and the Arad Orthodox Romanians). Familia, 2004,
40, nr. 2, p. 43-50; nr. 3, p. 46-51; nr. 5, p. 75-83.

II. Preistorie şi antichitate

1. GENERALITĂŢI

2728. Alicu, Dorin. File risipite, file regăsite (1974-2004)
(Scattered pages, regained pages (1974-2004). Cluj-Napoca,
Ed. Napoca Star, 2005, 297 p.
2729. Angelescu, Mircea. Standarde şi proceduri în
arheologie (Standards and procedures in archaeology).
Bucureşti, Ed. Daim, 2004, 176 p.
2730. *Anghel, Dan. Metode şi etape în studiul tehnologiilor
de confecţionare a ceramicii preistorice (Methods and stages in
the study of prehistorical ceramics manufacturing
technologies). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 393-402.
2731. *** Archaeological pluridisciplinary researches at
Borduşani-Popină. Editor Dragomir Popovici,. Târgovişte, Ed.
Cetatea de Scaun, 2003, 196 p.
2732. *** Archeologie und Geschichte der Region des
Eisernen Tores zwischen 275-602 N. Chr. Bucureşti, Ed.
Vavila Edinf, 2003, 116 p.
2733. *** Archéozoologie en Roumanie. Corpus des
données. Auteurs : Adrian Bălănescu, Mircea Udrescu, Radu
Valentin, Dragomir Popovici. Târgovişte, Cetatea de Scaun,
2003, 344 p.
2734. Bălăşescu, Adrian; Radu, Valentin; Moise, Dragoş.
Omul şi mediul animal între mileniile VII-IV î. e. n. la
Dunărea de Jos (The man and animal environment between
7th

-4th

milleniums BC on the Lower Danube). Târgovişte, Ed.
Cetatea de Scaun, 2005, 404 p.
2735. Bejan, Adrian; Măruia, Liviu. Civilizaţia geto-
dacilor. Universul ocupaţional. Meşteşugurile (Getae and
Dacian civilization. Professional environment. Craftsmanship).
Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2005, 165 p.
2736. Bejan, Adrian; Pădurean, Ovidiu C. Prelucrarea
osului şi cornului în secolele IV-V d. Hr. în spaţiul fostei Dacii
preromane. Tehnici de execuţie a obiectelor din os şi corn
(Bone and antler processing in the 4th

-5th

centuries AD in the
area of former pre-Roman Dacia. Manufacturing techniques of

bone and antler items). Banatica, 2005, 17, p. 247-260.
2737. Beldiman, Corneliu. Istoria veche a românilor. Datele
(Romanians' ancient history. Dates). Bucureşti, Ed. Universul
juridic, 2005, 251 p.
2738. Beldiman, Corneliu; Sztancs, Diana-Maria. Piese
preistorice de podoabă descoperite în peşteri hunedorene (Pre-
historical adornement items discovered in Hunedoara caves).
Corviniana, 2005, 9, p. 41-79.
2739. *Boroffka, Nikolaus. Resursele minerale din România
şi stadiul actual al cercetărilor privind mineritul preistoric
(Mineral resources of Romania and the present stage of
researches regrading prehistoric mining). Apulum, 2006, 43,
nr. 1, p. 71-94.
2740. Chirica, Vasile; Constantinescu, Oana. Descoperiri
arheologice pe Valea Trotuşului (Archaeological discoveries
in the Trotuş Valley). Carpica, 2004, 33, p. 10-40.
2741. *Ciugudean, Daniela. Observaţii de paleotehnologie
antică ocazionate de restaurarea unor artefacte din os şi corn
de la Apulum (Observations of ancient paleotechnology
occasioned by the restoration of some bone and antler-made
artefacts from Apulum). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 425-440.
2742. *** Comerţ şi civilizaţie. Transilvania în contextul
schimburilor comerciale şi culturale în antichitate (Trade and
civilization. Transylvania in the context of commercial and
cultural exchanges in ancient time). Editori/ Editors: Călin
Cosma, Aurel Rustoiu. Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2005, 296 p.
2743. Comşa, Alexandra. Populaţii de origine stepică din
perioada de tranziţie şi epoca bronzului de pe teritoriul
României. O abordare antropologică (Populations of steppe
origine in the transition period and Bronze age on the territory
of Romania. An anthropological approach). Târgovişte, Ed.
Cetatea de Scaun, 2005, 110 p.
2744. Crăciun, Victor; Papari, Aurel. De la Dacia la
România. Studiu, antologie, comentarii privind începuturile

101

românităţii (From Dacia to Romania. Study, anthology,
comments regarding the beginnings of romanity). Constanţa,
Ed. Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni;
Fundaţia Cultural-Ştiinţifică Aromână "Andrei Şaguna", 2006,
434 p.
2745. *** Cronica cercetărilor arheologice din România.
Campania 2001 (The chronicle of the archaeological research
in Romania. The 2001 campaign). Editori: Mircea Victor
Angelescu, Corina Bots, Irina Oberlönder-Târnoveanu.
Bucureşti, Ed. CIMEC, 2002, 520 p.
2746. *** Cronica cercetărilor arheologice din România.
Campania 2003 (The chronicle of the archaeological
researches in Romania. The 2003 campaign). Editori: Victor
Angelescu, Irina Oberländer-Târnoveanu, Florela Vasilescu.
Bucureşti, Ed. CIMEC, 2004, 510 p.
2747. Florescu, Adrian; Florescu, Marilena. Cetăţile traco-
getice din secolele VI-III a. Chr. de la Stânceşti (jud. Botoşani)
(Thracian-Dacian fortresses in the 6th

-3rd

centuries BC at
Stânceşti (Botoşani county). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun,
2005, 181 p.
2748. Ganciu, Anca. Piepteni din corn şi os din secolele IV
a. Chr. -I p. Chr., dela Dunărea de Jos (Horn and bone combs
from the 2nd

BC-1st

AD, from the Lower Danube). SCIVA,

2001-2002, 52-53, p. 53-82.
2749. Georgescu, Cristina. Essai de reconstruction d'un
bouclier (Istros, VIe

s. av. J. -C.). Dacia, 2002-2003, 46-47, p.

5-51.
2750. Gherghe, Petre; Nica, Marin; Ridiche, Florin.
Cercetările arheologice sistematice din punctele "Castraviţa" şi
"La Ruptură", localitatea Desa, jud. Dolj (campania 2001)
(Sistematic archaeological research at "Castraviţa" and "La
Ruptură" sites, locality of Desa, Dolj county (2001 campaign).
Oltenia, 2004, 15, p. 13-22.
2751. *Gligor, Mihai. Consideraţii privitoare la neoliticul
târziu/eneoliticul timpuriu din sud-vestul Transilvaniei.
Materiale cermice de la Alba-Iulia - Lumea Nouă
(Considerations regarding late Neolithic/early Eneolothic in
South-Western Transylvania. Ceramic materials at Alba-Iulia -
the New World). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 9-34.
2752. Gogâltan, Florin; Aldea, Ioan Al. ; Ursuţiu, Adrian.
Raport preliminar asupra investigaţiilor arheologice de la
Gligoreşti - "Holoame", com. Luna, jud. Cluj (1944-1996)
(Preliminary report on the archaeological investigation from
Gligoreşti - "Holoame", Luna village, Cluj county (1944-
1996). Apulum, 2004, 41, p. 61-101.
2753. *Lascu, Ilie. Statuete antropomorfe descoperite la
Alba Iulia - "Dealul Furcilor-Monolit" (Hominoid statuettes
discovered at Alba Iulia - "Dealul Furcilor-Monolit"). Apulum,
2006, 43, nr. 1, p. 135-140.
2754. Luca, Sabin Adrian. Descoperiri arheologice din
judeţul Hunedoara - din paleolitic până la începutul civilizaţiei
dacice (Archeological discoveries in Hunedoara county - from
Paleolithic up to the beginning of the Dacian civilisation).
SUCH, 2005, 2, p. 7-51.
2755. Luca, Sabin Adrian. Roşcani, cercetări arheologice
(Roşcani, archaeological research).Deva, Ed.Emia, 2004, 75 p.
2756. Luca, Sabin Adrian; Roman, Cristian; Diaconescu,
Drago
ş. Archaeological studies in the Cauce Cave. Vol. I-IV.
Bucureşti, Economică, 2004, 286 p.
2757. Mare, Mircea. Banatul între secolele IV-IX.
Meşteşuguri şi ocupaţii tradiţionale. Vol. II (Banat during the
4th

-9th

centuries. Trades and traditional professions).

Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2005, 97 p.
2758. Marin, Tamalia Elena. Consideraţii metodologice
privind metalurgia antică în spaţiul nord-pontic
(Methodological remarks regarding ancient metallurgy in
North-Pontic area). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 3-17.
2759. Măndescu, Dragoş. Arheologia văii Râului Doamnei.
Vestigii din preistorie până în epoca romană (Archaeology of
Râul Doamnei (the Lady's River). Vestiges from prehistory
until the Roman age). Argesis, 2004, 13, p. 107-122.
2760. Măndescu, Dragoş. Varia archaeologica ordessensia.
Argesis, 2005, 14, p. 81-87.
2761. Mărghitan, Liviu. Din umbră de milenii (From the
shade of milleniums). Arad, Ed. Fundaţiei Moise Nicoară,
2004, 99 p.
2762. *Moldovan Emil. Dispozitivul pivotant de la Deda
(jud. Mureş) pentru confecţionat ceramică din suluri de lut
(The revolving device from Deda (Mureş county) for
manufacturing ceramics out of clay roles). Apulum, 2006, 43,
nr. 1, p. 403-424.
2763. *Molnár, Zsolt. Două celturi descoperite în perimetrul
oraşului Aiud (Two celts discovered in the perimeter of Aiud
town). Marisia, 2003, 27, p. 49-51.
2764. Negrei, Dimitrie P. O bază de date pentru idolii
antropomorfi cataloage şi extrageri de tabele (A database for
antropomorphic idols: catalogs and diagram excerpts).
Tibiscum, 2005, 12, p. 205-226.
2765. Nemeth, Eduard; Rustoiu, Aurel; Pop, Horea.
Limes Dacicus Occidentalis. Die befestigungen im westen
Dakiens vor und Nach der Römischen eroberung. Cluj-
Napoca, Ed. Mega, 2005, 177 p.
2766. *O'Shea, John M. ; Barker, Alex W. ; Nicodemus,
Amy; Sherwood, Sarah; Szentmiklosi, Alexandru
.
Archaeological investigations at Pecica "Şanţul Mare": the
2006 campaign. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 211-228.
2767. Olariu, Cristian. Istoria veche a României (The
ancient history of Romania). Bucureşti, Ed. Credit, 2004, 108
p.
2768. Palincaş, Nona. Zur chronologischen Stellung der
kannellierten (Vor-Basarabi) Keramik von Popeşti. Dacia,
2004-2005, 48-49, p. 55-64.
2769. *Paraschiv, Dorel. Cercetările arheologice de la Baia
(jud. Tulcea), punctul "Staţia de epurare" (Archaeological
research from Baia (Tulcea county), "The cleaning station").
Peuce, 2004, 2, p. 153-159.
2770. Păunescu, Alexandru. Din istoria arheologiei
româneşti pe baza unor documente de arhivă (From the history
of the Romanian archaeology based on archive documents).
Ediţie de Alexandra-Cristina Păunescu. Bucureşti, Ed. AGIR,
2003, 164 p.
2771. *Petică, Mihai; Apai, Emeşe. Materiale preistorice de
la Târgu-Mureş "Cetate" (Prehistoric materials from Târgu-
Mureş "Cetate"). Marisia, 2003, 27, p. 9-23.
2772. Pop, Horea; Bejinaru, Ioan; Băcueţ-Crişan, Dan;
B
ăcueţ-Crişan Sanda; Sana, Daniel; Csók, Zsolt. Şimleul
Silvaniei. Monografie arheologică I. Istoricul cercetărilor
(Şimleul Silvaniei. Archaeological monograph. The history of
the research). Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2006, 173 p.
2773. *Popa, Cristian I. ; Rustoiu, Gabriel T. ; Popovici,
Pantelimon
. Două noi piese de plastică preistorică (Two new
pieces of prehistoric art). PA, 2004, 4, p. 36-48.
2774. Protase, D. Orizonturi daco-romane. Vol. II (Daco-
Romans studies. Vol. II). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005,

102

432 p.
2775. *** Relaţii interetnice în spaţiul românesc. populaţii şi
grupuri etnice (II î. Chr. - V d. Chr.) (Interethnical relations in
the Romanian areal. Ethnical populations and groups).
Coordonatori: Ioan Marian Ţiplic, Silviu Istrate Purece,. Alba
Iulia, Ed. Altip, 2006, 253 p.
2776. Roman, Cristian C. ; Diaconescu, Dragoş.
Repertoriul descoperirilor arheologice din peşterile sud-
vestului Transilvaniei (The repertory of archaeological
discoveries from the South-Western Transylvania caves).
Corviniana, 2005, 9, p. 9-40.
2777. *Schuster, Cristian. Mediul înconjurător la Dunărea
de Jos în preistorie. Câteva gânduri (Eenvironment on the
Lower Danube during prehistory. Some thoughts). Drobeta,
2004, 14, p. 5-16.
2778. Schuster, Cristian. The navigation in prehistory in the
region of the Lower Danube. A possible introduction.
Drobeta, 2005, 15, p. 32-46.
2779. *Szentmiklosi, Alexandru. Arta prelucrării bronzului
în Banat (mileniul al II-lea în. Chr.). Expoziţie internaţională
itinerantă (The art of processing bronze in Banat - 2nd
millenium BC. Itinerant international exhibition). AB, 2004-
2005, 12-13, p. 611.
2780. Şovan, Octavian Liviu; Ignat, Mircea. Aşezarea
getică fortificată de la Cotu-Copălău (Getic fortified settlement
from Cotu-Copălău). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005,
113 p.

2781. Teodorescu, Raluca. Înmormântările tumulare cu ocru
pe teritoriul României (Ochred tumular burials on Romanian
territory). BCIVA, 2004, 3, p. 7-20.
2782. Toma, Corina. Habitatul antic în Câmpia Crişurilor.
Condiţii de locuire şi descoperiri de epoca dacică (Ancient
habitat in Câmpia Crişurilor. Living conditions and discoveries
from Dacian times). AŞD, 2005, 1, p. 40-51.
2783. Turcu, Mioara. Arheologie (Archaeology). Bucureşti,
Ed. Fundaţiei "România de Mâine", 2004, 136 p.
2784. *Vasiliu, Ioan. Cercetările arheologice de salvare de la
Frecăţei, jud. Tulcea (The rescue preservation archaeological
research from Frecăţei, Tulcea county). Peuce, 2004, 2, p. 9-
32.
2785. *Vintilă, Nicu. Podul roman de la Grojdibodu,
construit de Domiţian şi Fuscus, între anii 86-87 (The Roman
bridge from Grojdibodu, built by Domiţian and Fuscus,
between 86-87). AO, 2004, 18, p. 21-40.
2786. Virag, Cristian. Cercetări arheologice la Urziceni-
Vamă (Archaeological research at Urziceni-Vamă). AMP,
2004, 26, p. 41-76.
2787. Vulpe, Alexandru. 50 years of systematic
archaeological excavations at the pre- and protohistoric site at
Popeşti. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 19-37.
2788. *Wollmann, Volker; Ciugudean, Horia. Noi
cercetări privind mineritul antic în Transilvania (New research
regarding ancient mining in Transylvania). Apulum, 2005, 42,
p. 95-116.

2. PREISTORIE

a. EPOCA PIETREI

1. PALEOTILIC ŞI MEZOLITIC

2789. Bădocan, Ioana; Maxim, Zoia. Peşterile paleolitice -
sanctuare naturale? (Paleolithic caves - natural sanctuaries?).
Tibiscum, 2005, 12, p. 11-17.
2790. *Beldiman, Corneliu. Art mobilier au Paléolithique
supérieur de l'Olténie, Roumanie. AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 1-
21.
2791. Brudiu, Mihalache. Galets et plaquettés utilisées dans
la station paléolithique de Cotu Miculinţi (dép. de Botoşani).
SAA, 2004-2005, 10-11, p. 3-8.

2792. Cârciumaru, Marin. Paleoliticul, epipaleoliticul şi
mezoliticul lumii (World paleolithic, epipaleolithic and
mezolithic). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2005, 289 p.
2793. Chirica, Vasile; Borziac, Ilie. Considérations
générales concernant le Paléolithique moyen entre le Dniestr et
la Tissa. Carpica, 2005, 34, p. 5-36.
2794. *Popa, Cristian Ioan. În legătură cu câteva
descoperiri Bodrogkersztur (About some Bodrogkersztur
discoveries). PA, 2003, 2, p. 8-15.

2. NEOLITIC

2795. Alaiba, Ruxandra. Cultura Horodiştea/Erbiceni-
Gorodişte-Kasperovcy:

plastica

antropomorfă

(Horodiştea/Erbiceni-Gorodişte-Kasperovcy

culture:

antropomorphic fine arts). Carpica, 2004, 33, p. 78-93.
2796. Alaiba, Ruxandra. Lingurile de lut cucuteniene,
ustensile şi recuzite rituale (The clay spoons from Cucuteni,
tools and ritual pieces). AMEM, 2003, 3, p. 81-94.
2797. Batariuc, Paraschiva-Victoria; Botezatu, Dan. Une
possible inhumation cucuténienne trouvée à Mihoveni - "Cahla
Morii". SAA, 2004-2005, 10-11, p. 21-30.
2798. Băcueţ-Crişan, Sanda; Cârstea, Anamaria. Plastică
antropomorfă neolitică de la Porţ "Corău" (jud. Sălaj)

(Anthropomorphic Neolithic painting from Porţ "Corău" (Sălaj
county). AMP, 2004, 26, p. 11-15.
2799. Băltean, Ion Cornel. Stadiul actual al cercetărilor
privind industria litică cioplită în neoliticul timpuriu din Banat
(Present stage of research regarding carved lithic industry in
Early Neolithic in Banat). PB, 2005, 4, p. 7-25.
2800. *Beldiman, Corneliu. Date asupra industriei
materiilor dure animale în aşezări neolitice timpurii din sud-
estul Transilvaniei (Data on the industry of hard animal
materials in Early Neolithic settlements in South-Eastern
Transylvania). AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 22-54.
2801. Beldiman, Corneliu. Industria materiilor dure

103

animaliere în aşezări neolitice timpurii din sud-estul
Transilvaniei (The industry of raw animal matter in Early
Neolithic settlements in South-Eastern Transylvania). RB,
2003, 17, p. 9-31.
2802. *Beldiman, Corneliu; Sztancs, Diana-Maria.
Obiecte de podoabă neolitice timpurii din materii dure animale
descoperite pe teritoriul României: Brăţări de os (Early
Neolithic jewelry made of hard animal material discovered on
the territory of Romania: bone bracelet). RB, 2005, 19, p. 9-30.
2803. Bem, Cătălin. Considérations sur quelques types de
pièces gumelnitiennes en cuivre. Dacia, 2002-2003, 46-47, p.
147-172.
2804. *Biagi, Paolo; Voytek, Barbara A. Excavations at
Peştera Ungurească (Caprelor) (Cheile Turzii, Petreşti de Jos,
Transylvania) 2003-2004: a preliminary report on the chipped
stone assemblages from the chalcolithic toarte pastilate
(Bodrogkeresztúr) layers. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 177-202.
2805. Bodi, George. Studiul traseologic al utilajului litic
cioplit din aşezarea cucuteniană de fază A de la Hoiseşti.
Consideraţii preliminare (Track study of the lithic carved tool
from the stage A Cucuteni settlement from Hoiseşti.
preliminary considerations). Carpica, 2005, 34, p. 373-384.
2806. Boghian, Dumitru. La phase Cucuteni A-B: une
inconnue? (The Cucuteni A-B phase - unknown?). CCS, 2004,
10, p. 111-129.
2807. Boghian, Dumitru; Ignătescu, Sorin; Mareş, I. ;
Niculic
ă, B. P. Principalele rezultate ale cercetărilor
arheologice efectuate în situl de la Feteşti-la Schit (com.
Adâncata, jud. Suceava) (The most significant results of the
arheological research made in Feteşti site - Adâncata, county
of Suceava). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 161-175.
2808. *Braşovean, Florin. Burials in the area of the Foeni
culture group. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 129-134.
2809. *Ciută, Marius Mihai. Contribuţii la repertoriul
descoperirilor aparţinând fazelor timpurii ale culturii Vinca din
sud-vestul Transilvaniei (Contributions to the repertory of the
discoveries belonging to the early stages of the Vinca culture
in the South-Western Transylvania). PA, 2004, 4, p. 29-35.
2810. Comşa, Eugen. Gesturile redate de figurinele şi
reprezentările antropomorfe de pe unele vase din epoca
neolitică din România (Gestures from anthropomorphous
figurines and representations on some Neolithic pots from
Romania). AMET, 2006, 20, p. 313-324.
2811. Daisa-Ciută, Beatrice; Zach-Obmann, Barbara;
Ciut
ă, Marius. Identificarea macroresturilor vegetale
descoperite într-un sit aparţinând perioadei neoliticului
dezvoltat (Identifying vegetal remainings discovered in an
archaelogical site belonging to the Middle Neolithic). Apulum,
2004, 41, p. 103-112.
2812. Gheorghiu, Dragoş. The archaeology of dwelling.
Theory and experiments. Bucureşti, Ed. Universităţii, 2005,
105 p.
2813. Gligor, Mihai. Contribuţii la repertoriul descoperirilor
aparţinând culturii Petreşti din bazinul Mureşului mijlociu
(Contributions to the repertoire of discoveries belonging to the
Petreşti culture from the middle Mureş basin). AMP, 2004, 26,
p. 17-39.
2814. Godea, Ioan. Arhitectura în epoca neolitică
(Arhitecture in Neolithic). AMMar, 2005, nr. 3, p. 25-43.
2815. Gogâltan, Florin. Tell-uri în Orientul Apropiat şi
Bazinul Carpatic. O scurtă privire comparativă asupra
habitatului preistoric (Tells in Near East and the Carpathian

Basin. A short comparative sight on the pre-historical habitat).
ATS, 2005, 4, p. 79-129.
2816. *Hansen, Svend. Figurinele neolitice din sudul
Bazinului Carpatic (Neolithic figurines from Southern
Carpathian Basin). AB, 2004-2005, 12-13, p. 25-40.
2817. Ignătescu, Sorin. Decorul liniar pe fond alb în faza
Cucuteni A (Linear decor on the white background in the
Cucuteni A phase). CCS, 2004, 10, p. 99-110.
2818. Ignătescu, Sorin. Istoricul cercetării culturii Cucuteni
în Podişul Sucevei (Historical research of the Cucuteni culture
in the Suceava Plateau). CCS, 2005, 11, p. 3-18.
2819. László, Attila. Az Erősd-Cucuteni kultúra időrendjéről
(On the chronology of the Ariuşd-Cucuteni culture). EM-
Dolgozatok
, 2006, nr. 1, p. 9-28.
2820. László, Attila; Cotiugă, Vasile. On the Chalcolitie
housebuilding. Archaelogical observations and some
experimental archaelogical data. SAA, 2004-2005, 10-11, p.
147-170.
2821. Lazarovici, Gh. ; Petrescu, Sorin; Negrei, Dimitrie;
Sorin, Ion;
Ţârdoiu, Daniela. Săpăturile de la Balta Sărată.
Campania din 2004 (Diggings at Balta Sărată. The 2004
campaign). Tibiscum, 2005, 12, p. 157-182.
2822. Lazarovici, Gheorghe. Vulturul - pasărea morţii, a
regenerării şi mesager al zeilor (The eagle - the bird of death,
regeneration and messenger of Gods). AMET, 2006, 20, p.
271-282.
2823. *Lazarovici, Gheorghe Corneliu; Lazarovici,
Magda Cornelia
. A home altar at Gura Baciului. AB, 2006,
14-15, nr. 1, p. 103-112.
2824. Luca, Sabin Adrian. Eine stilisierte zoomorphe
Statuette der neolithischen Siedlung von Reussmarkt /
Miercurea Sibiului (Kreis Hermannstadt / Sibiu).
Forschungen, 2005, 48, p. 33-52.
2825. Luca, Sabin Adrian. La necropole appartenent à la
culture Turdaş trouvée à Orăştie - Dealul Pemilor, le lieu dit
X2. ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 13-27.
2826. Luca, Sabin Adrian; Diaconescu, Dragoş;
Georgescu, Adrian; Suciu, Cosmin
. Cercetările arheologice
de la Miercurea Sibiului - Petriş (jud. Sibiu). Campaniile
anilor 1997-2005 (Archaeological research at Miercurea
Sibiului - Petriş (county of Sibiu). 1997-2005 campaigns).
BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 9-20.
2827. Luca, Sabin Adrian; Suciu, Cosmin Ioan. Despre
începutul neoliticului timpuriu din Transilvania (About the
beginning of Early Neolithic from Transylvania). SUCH,
2004, 1, p. 9-24.
2828. *Martiş, Florentina; Popescu, Octavian. Uneltele de
piatră şlefuită din locurile neolitice de la Hodoni (jud. Timiş)
(Polished stone tools from the neolitical settlements from
Hodoni (Timiş county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 21-44.
2829. Meşter, Mihai. Neoliticul târziu din Transilvania:
cronologie, aspecte culturale, raporturi cu grupurile şi culturile
contemporane (Late Neolithic in Transylvania: chronology,
cultural aspects, relations with contemporary groups and
cultures). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 7-20.
2830. Meşter, Sonia. Repertoriul arheologic al descoperirilor
neoliticului târziu din judeţele: Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud,
Cluj, Maramureş, Mureş, Sălaj (Archaeological index of the
Late Neolithic discoveries in the counties of Alba, Bihor,
Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Mureş, Sălaj). AMG, 2003-
2005, 1-3, p. 21-31.
2831. Molnár, Zsolt; Imecs, Zoltán. Adatok a Nagykárolyi-

104

síkság és az Ér-vidék településhálózatának kutatásához (Data
on the research of the Otomani cultures habitat in the Carei
Plain and the Eriu Valley). EM-Dolgozatok, 2006, nr. 1, p. 29-
66.
2832. Niţă, Loredana; Frînculeasa, Alin. Consideraţii
aupra materialului litic cioplit descoperit în aşezarea
gumelniţiană de la Urlaţi (jud. Prahova) (Considerations on the
carved lithic material discovered in the Gumelniţa culture from
Urlaţi (Prahova county). Argesis, 2005, 14, p. 41-53.
2833. Niţu, Florina Maria. Câteva consideraţii privind
geneza şi originea culturii Petreşti (Some considerations
regarding the genesis and origin of the Petreşti culture).
BCIVA, 2006, 4, p. 13-20.
2834. Pandrea, Stănică. Decouvertes d'ossements humains
dans des établissements Gumelnitza situés au Nord-Est de la
Plaine Roumaine. ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 29-41.
2835. Pătroi, Cătălin Nicolae. Evoluţii culturale în
neoliticul târziu din Oltenia. Contribuţii (Cultural evolutions in
Late Neolithic in Oltenia. Contributions). Drobeta, 2005, 15,
p. 5-15.
2836. Petrescu, Sorin M. Elemente de magie practicată în
aşezarea Vinca de la Balta Sărată (mun. Caransebeş) (Vodoo
elements practiced in Vinca settlement from Balta Sărată (city
of Caransebeş). PB, 2005, 4, p. 89-93.
2837. *Schier, Wolfram; Draşovean, Florin. Masca rituală
descoperită în tellul neolitic de la Uivar (jud. Timiş) (Ritual
mask discovered in the Neolithic tell from Uivar (Timiş
county). AB, 2004-2005, 12-13, p. 41-56.
2838. *Spataro, Michela. Pottery typology versus
technological choices: an Early Neolithic case study from
Banat (România). AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 63-78.
2839. *Suciu, Cosmin; White, Martin; Lazarovici,

Gheorghe; Luca, Sabin Adrian. Progress Report -
Reconstruction and study of the Vinca architecture and
artifacts using virtual reality technology. Case study at Parţa
and Miercurea Sibiului sites. ATS, 2006, 5, p. 7-24.
2840. Sztancs, Diana-Maria; Beldiman, Corneliu. Podoabe
preistorice din materii dure animale: o mărgea de Spondylus
sp. descoperită în peştera din Bordu Mare (sat Ohaba-Ponor,
com. Pui, jud. Hunedoara) (Prehistorical ornaments made of
hard animal matter: a Spondylus sp. bead discovered in the
cave of Bordu Mare (Ohaba-Ponor village, Pui commune,
Hunedoara county). RB, 2004, 18, p. 9-21.
2841. Tencariu, Felix-Adrian; Robu, Ioana. Experimente
privind ceramica neolitică (Experiments regarding Neolithic
ceramics). Carpica, 2004, 33, p. 53-64.
2842. Terzea, Elena; Beldiman, Corneliu. Peştera nr. 1 din
Dâmbul Colibii: date paleontologice şi arheologice (Cave No 1
of Dâmbul Colibii:: paleontological and archaeological data).
RB, 2003, 17, p. 33-43.
2843. Tuţulescu, Ion. Plastica culturilor Sălcuţa şi
Gumelniţa - studiu comparativ (The plastic art of Sălcuţa and
Gumelniţa cultures - a comparative study). BCIVA, 2006, 4, p.
21-30.
2844. Ursulescu, Nicolae; Boghian, Dumitru; Cotiugă,
Vasile
. Nouveaux types d'idoles dans la plastique
anthropomorphe de la culture Prècucuteni. SAA, 2004-2005,
10-11, p. 9-20.
2845. Ursulescu, Nicolae; Tencariu, Felix-Adrian;
Scarlat, Leti
ţia. Isaiia 2005. Noi date privind complexele de
cult din cultura Precucuteni (Isaiia 2005. New data regarding
cult ensembles belonging to the pre-Cucuteni culture).
Carpica, 2005, 34, p. 37-54.

3. ENEOLITIC

2846. Alaiba, Ruxandra. Reprezentări zoomorfe în relief pe
ceramica Cucuteni de tip C (Zoomorphic representations on
the C type Cucuteni ceramics). Carpica, 2005, 34, p. 75-86.
2847. Bartók, Botond. Délkelet Erdély késő eneolitikuma
(Late Eneolithic in the South-East of Transylvania). Sfântu
Gheorghe, Charta Kiadó, 2005, 141 p.
2848. Bălăşescu, Adrian; Radu, Valentin. Omul şi
animalele. Strategii şi resurse la comunităţile Hamangia şi
Boian (The man and the animals. Strategies and resources in
the communities from Hamangia and Boian). Târgovişte,
Cetatea de Scaun, 2004, 310 p.
2849. *Beldiman, Corneliu; Ciută, Marius-Mihai;
Sztancs, Diana-Maria
. Industria materiilor dure animale în
preistoria Transilvaniei: descoperirile aparţinând epocii
eneolitice de la Şeuşa - "Gorgan", com. Ciugud, jud. Alba
(Industry of hard animal matter in the prehistory of
Transylvania: discoveries belonging to the Eneolithic period
from Şeuşa - "Gorgan", Ciugud village, Alba county). Apulum,
2005, 42, p. 27-52.
2850. *Buzea, Dan. Models of Altars and Miniature Tabeles
belonging to the Cucuteni-Ariuşd Culture, discovered at
Păuleni Ciuc-Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", Harghita County.
ATS, 2006, 5, p. 127-158.
2851. *Ciugudean, Horia. Cultură şi civilizaţie la Tărtăria:
istoricul cercetărilor arheologice (Culture and civilization at
Tărtăria; history of the archaeological research). Dac, 2006, nr.

27, p. 4.
2852. *Ciugudean, Horia; Ciută, Marius; Kadar,
Manuela
. Consideraţii privind câteva piese din depozitul de
bronzuri de la Pănade (com. Sâncel, jud. Alba)
(Considerations regarding some pieces from the bronze
deposit at Pănade (vill. Sâncel, Alba county). Apulum, 2006,
43, nr. 1, p. 95-110.
2853. *Crăciunescu, Gabriel. The Eneolithic settlement
from Bistreţ (Mehedinţi county). AB, 2006, 14-15, nr. 1, p.
203-210.
2854. Crăciunescu, Gabriel. Un topor de aramă din judeţul
Mehedinţi (Copper ax from the Mehedinţi county). Tibiscum,
2005, 12, p. 235-242.
2855. *Dima, Cristian; Oargă, Cristina. Descoperiri
Coţofeni din periegheză la Şeuşa şi Drîmbar (jud. Alba)
(Coţofeni surface survey discoveries at Şeuşa and Drîmbar
(Alba county). PA, 2004, 4, p. 49-62.
2856. El Susi, Georgeta. Resturile de faună din nivelele
Coţofeni de la Ostrovul Corbului (judeţul Mehedinţi) (Animal
relics in the Coţofeni layers from Ostrovul Corbului
(Mehedinţi county). Drobeta, 2005, 15, p. 16-31.
2857. Ersulescu, Nicolae. Date recente despre credinţele
magico-religioase la începutul eneoliticului pe teritoriul
Moldovei (Recent data on the magic-religious beliefs at the
beginning of the Eneolithic on the territory of Moldavia).
Zargidava, 2006, nr. 5, p. 50-70.

105

2858. Frânculeasa, Alin. Plastica antropomorfă şi zoomorfă
din epoca neo-eneolitică din patrimoniul Muzeului Judeţean de
Istorie

şi

Arheologie

Prahova

(Neo-Eneolitic,
anthropomorphic and zoomorphic fine arts from the patrimony
of Prahova History and Archeological Museum). Cumidava,
2004, 27, p. 26-46.
2859. Frînculeasa, Alin. Un vas zoomorf descoperit la
Colceag (judeţul Prahova) (A zoomorphic bowl discovered at
Colceag (Prahova county). Argesis, 2004, 13, p. 11-26.
2860. *Ghemiş, C. ; Sava, V. Descoperiri arheologice
aparţinând culturii Coţofeni din Peştera Moanei (com.
Şuncuiuş, jud. Bihor) (Archaeological finds from Moanei
Cave belonging to Coţofeni culture). Crisia, 2006, 34, p. 19-
32.
2861. Ileş, Anca. Un fragment de figurină antropomorfă
descoperit la Alba-Iulia - "Lumea Nouă" (A fragment from an
anthropomorphic figurine discovered at Alba Iulia - "Lumea
Nouă"). BCŞS, 2005, 11, p. 31-33.
2862. Istina, Lăcrămioara Elena. Observaţii privind
cercetările arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriş, jud.
Bacău. Campania 2004 (Observations regarding the
archaeological research in the Cucuteni site from Fulgeriş,
Bacău county. The 2004 capmapign). Carpica, 2005, 34, p.
55-74.
2863. Kacsó, Carol. Descoperiri Coţofeni la Oarţa de Sus -
Oul Făgetului (Coţofeni discoveries at Oarţa de Sus - Oul
Făgetului). RB, 2004, 18, p. 29-37.
2864. Lazarovici, Magda-Cornelia; Botezatu, Dan; Ellis,
Linda;
Ţurcanu, Senica. Noi resturi de oase umane în
aşezarea cucuteniană de la Scânteia (1994-2003) (New
remains of human bones at Cucuteni, Scânteia (1994-2003).
AM, 2003, 26, p. 297-306.
2865. Mareş, Ion. Topoare de aramă din eneolitic, din
colecţiile Complexului Muzeal Bucovina (Copper axes from
Eneolithic, in the collections of Bokovina Museal Complex).
Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 239-266.
2866. Mareş, Ion. Un topor din lut ars din colecţiile
Complexului Muzeal Bucovina (Burn-clayed ax in the
collections of Bukovina Museal Complex). Suceava, 2002-
2003, 29-30, nr. 1, p. 419-422.
2867. Mirea, Pavel. Câteva date despre locuirea neo-
eneolitică din zona Alexandriei (Some data about the Neo-
Eneolothic habitation from the area of Alexandria). Argesis,

2005, 14, p. 13-40.
2868. Mirea, Pavel; Frînculeasa, Alin. Locuirea eneolitică
gumelniţiană de la mănăstirea Glavacioc, judeţul Argeş
(Gumelniţa Eneolithic habitation from the Glavacioc
monastery, Argeş county). Argesis, 2005, 14, p. 55-74.
2869. *Moga, Marius. Ceramica Coţofeni de la Româneşti -
Peştera cu Apă (com. Curtea, jud. Timiş) (The Coţofeni
pottery from Româneşti - Peştera cu Apă (comm. Curtea,
Timiş county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 45-56.
2870. Petrescu, Sorin M. ; Negrei, Dimitrie P. Cercetări de
arheologie speologică în Valea Cernei (Research of
speological archaeology in Valea Cernei). Tibiscum, 2005, 12,
p. 227-234.
2871. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea; Văleanu, Mădălin-
Cornel
. Cucuteni-Cetăţuie. Monografie arheologică (1961-
1966) (Archaeologic monograph). Piatra Neamţ, Ed. C.
Mătasă, 2004, 408 p.
2872. Popa, Cristian I. Reprezentări speciale pe ceramica de
tip Coţofeni. Aspecte ale cultului urano-solar în preistorie
(Special representations on the Coţofeni ceramics. Aspects of
the Uranus and Sun cult in prehistory). Apulum, 2004, 41, p.
113-145.
2873. *Popa, Cristian Ioan. O groapă de cult Coţofeni de la
Sebeş - Râpa Roşie (A Coţofeni cult pit from Sebeş - Râpa
Roşie). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 45-70.
2874. *Sztancs, Diana-Maria; Beldiman, Corneliu; Ciută,
Marius-Mihai
. Podoabe din materii dure animale aparţinând
culturii Coţofeni descoperite recent în Transilvania (Jewelry
made of hard animal material belonging to the Coţofeni
culture recently discovered in Transylvania). RB, 2005, 19, p.
31-50.
2875. Tatár, Árpád. Aşezări Coţofeni pe Valea Mureşului.
Matei "După Vii" (jud. Bistriţa-Năsăud) (Coţofeni settlements
on the Valea Mureşului, village of Matei (Bistriţa-Năsăud
county). RB, 2004, 18, p. 23-28.
2876. *Ursulescu, Nicolae. Donnés récentes concernant
l'histoire des communautés énéolithiques de la civilisation
Cucuteni. ATS, 2006, 5, p. 79-114.
2877. Ursulescu, Nicolae; Boghian, Dumitru; Cotiugă,
Vasile
. Locuinţe de suprafaţă cu platformă din aşezarea
precucuteniană de la Târgu Frumos - Baza Pătule (Ground
platformed dwellings from the pre-Cucuteni settlement in
Târgu Frumos - Baza Pătule). CCS, 2006, 12, p. 3-24.

b. EPOCA METALELOR

1. EPOCA BRONZULUI

2878. *Ardelean, Laura. Despre secerele din epoca
bronzului (About the sikles from the Bronze Age). MAp, 2002-
2005, 9-12, nr. 1-4, p. 20-22.
2879. Bărbat, Ioan Alexandru. Unelte din os şi corn din
cultura Coţofeni. Metode de prelucrare (Bone and horn tools
from the Coţofeni culture. Methods of work). BCŞS, 2005, 11,
p. 45-53.
2880. Bărbulescu, Constantin Augustus; Chiţa, Mădălin.
Săpături de salvare efectuate în necropola de incineraţie de la
Gârla Mare (jud. Mehedinţi), în anul 2004 (Rescuing diggings
performed in the incineration necropolis from Gârla Mare
(Mehedinţi county) in 2004). Argesis, 2005, 14, p. 109-116.

2881. *Bejinariu, Ioan. Piese din necropola de epoca
bronzului de la Felnac (jud. Arad) aflate în colecţia Muzeului
din Zalău (Items from the Bronze Age necropolis in Felnac
(Arad County), held by the Museum of Zalau). AB, 2002-
2003, 10-11, nr. 1, p. 67-72.
2882. Bejinariu, Ioan. Săpăturile arheologice de la
Giurtelecu Şimleului "Coasta lui Damian". Câteva consideraţii
referitoare la staţiunile fortificate din aria culturii Wietenberg
(Archaeological diggings from Giurtelecu Şimleului "Coasta
lui Damian". Some considerations regarding the fortified
station belonging to the Wietenberg culture). AMP, 2004, 26,
p. 89-109.

106

2883. Bejinariu, Ioan; Lakó, Eva; Sana, Daniel V.
Materiale arheologice din epoca bronzului de la Doh (com.
Măierişte), jud. Sălaj (Bronze Age archaeological items in Doh
(com. Măierişte), Sălaj county). AMP, 2004, 26, p. 111-131.
2884. Bolohan, Neculai; Mihu, Cătălina. Unele completări
şi observaţii privind necropola de la Doina (com. Gârcina, jud.
Neamţ) (Some addenda and observations regarding the
necropolis from Doina (vill. Gârcina, Neamţ county). Carpica,
2004, 33, p. 94-109.
2885. *** Bronzefunde aus Rumänien. Descoperiri de
bronzuri din România. Vol. II (Bronze items discovered in
Romania). Editat de Tudor Soroceanu. Bistriţa, Cluj-Napoca,
Ed. Accent, 2005, 501 p.
2886. Brudiu, Mihail. La izvoarele istoriei tracilor (At the
sources of the history of Thracians). Balcania, 2004, nr. 1, p.
21-23.
2887. Chicideanu-Motzoi, Ion; Gugiu, Despina. Un
mormânt dinb epoca bronzului descoperit la Cârlomăneşti
(jud. Buzău) (A Bronze Age tomb discovered at Cârlomăneşti
(Buzău county). SCIVA, 2001-2002, 52-53, p. 5-41.
2888. Chira, Ioana. Spade celtice distruse voluntar la
Pişcolt. Teorii ale problematicii (Celtic swords intentionally
distroyed at Pişcolt. Theories on the topic). AŞD, 2006, 2, p.
13-24.
2889. Ciugudean, Horia. Descoperiri aparţinând Bronzului
târziu pe cursul mijlociu al Mureşului (Discoveries belonging
to the Late Bronze on the middle Mureş River). Apulum, 2004,
41, p. 178-185.
2890. Ciută, Marius. Consideraţii asupra locuirii
Wietenberg de la Şeuşa - La cărarea morii (com. Ciugud, jud.
Alba) (Remarks on Wietenberg dwelling from Şeuşa (Ciugud
com., Alba county). Apulum, 2004, 41, p. 147-178.
2891. Comşa, Alexandra; Semuc, Cătălina. The bearers of
the tumular ochre burials. Some social aspects. Drobeta, 2005,
15, p. 102-105.
2892. Crăciunescu, Gabriel. Cultura Verbicioara în
jumătatea vestică a Olteniei (The Verbicioara culture in the
Western part of Oltenia). Craiova, Ed. MJM, 2004, 382 p.
2893. Crăciunescu, Gabriel. Mărturii ale practicării
metalurgiei şi obiecte de metal în cadrul culturii Verbicioara
(Evidence of practicing metallurgy and metal-made objects
from Verbicioara culture). Drobeta, 2005, 15, p. 57-101.
2894. *Emődi, J. Descoperiri de la sfârşitul epocii bronzului
din Bihor (Corrigenda) (Late Bronze Age discoveries in Bihor
county). Crisia, 2006, 34, p. 33-34.
2895. Emödi, Ioan. O aşezare din epoca bronzului de la
Palota Veche (A Bronze Age settlement from Palota Veche).
EN, 2002, 12, p. 5-35.
2896. Georgescu, Adrian; Gonciar, Andrei. Un mormânt
Noua descoperit la Valea Viilor (jud. Sibiu) (A Noua grave
discovered at Valea Viilor (Sibiu county). BAM, 2006, 1, nr. 1,
p. 21-30.
2897. Irimia, Mihai; Belc, Marius. O seceră de bronz de la
Medgidia şi rezultatul analizelor spectrale efectuate asupra ei
(A bronze sickle from Medgidia and the results of its
spectroscopy examination). Cumidava, 2001-2002, nr. 25, p.
15-20.
2898. *Kacsó, Carol. Contribuţii la cunoaşterea bronzului
târziu din nordul Transilvaniei. Cercetările de la Bicaz-Igoaie
(Contributions to the understanding of Late Bronze in Norther
Transylvania. Researches from Bicaz-Igoaie). RB, 2005, 19, p.
51-70.

2899. Leviţki, Oleg. Lumea tracică şi masivul cultural nord-
pontic în perioada Hallstattiană timpurie (secolele XII-X î. e.
n.) (The Thracian world and the North-Pontic cultural massive
during the Hallstatt early period (12th-10th C. BC). Bucureşti,
Ed. Vavila Edinf, 2003, 432 p.
2900. Măndescu, Dragoş; Miroiu, Marius. Aşezarea
aparţinând culturii Tei de la Valea Stânii (comuna Ţiţeşti,
judeţul Argeş) (The settlement belonging to the Tei culture
from Valea Stânii (Ţiţeşti vill., Argeş county). Argesis, 2005,
14, p. 101-107.
2901. *Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Dorogostaisky,
Leonard
. The earth works from Corneşti-"Iarcuri" (Orţişoara
village, Timiş county) in the light of recent field research. AB,
2006, 14-15, nr. 1, p. 283-290.
2902. Miriţoiu, Nicolae; Soficaru, Andrei D. ; Sultana,
Nicu M.
Analiza antropologică a osemintelor aparţinând
mormântului din epoca bronzului de la Cârlomăneşti (jud.
Buzău) (Anthropologic analysis of the bones belonging to the
Bronze Age tomb from Cârlomăneşti (Buzău county). SCIVA,
2001-2002, 52-53, p. 43-51.
2903. Molnár, Zsolt; Ghemiş, Călin. O descoperire
aparţinând perioadei bronzului timpuriu din peştera Izbucu
Topliţei (jud. Bihor). Consideraţii privind grupul cultural
Roşia (A discovery belonging the Early Bronze Age from
Izbucu Topliţei cave (Bihor county). Remarks regarding Roşia
cultural group). EN, 2003, 13, p. 41-92.
2904. Motzoi-Chicideanu, Ion. Cu privire la descoperirile
funerare ale grupei Verbicioara (About the funerary
discoveries of the Verbicioara group). Oltenia, 2004, 15, p. 3-
12.
2905. Niculică, Bogdan. Considèrations sur la période
moyenne de l'Âge du Bronze dans le Plateau de Suceava. Le
complexe culturel Komarów - Costişa - Bialy Potik. SAA,
2004-2005, 10-11, p. 61-68.
2906. Niculică, Bogdan; Budui, Vasile; Mareş, Ion.
Consideraţii privind unele topoare de piatră, din epoca
bronzului, descoperite în Podişul Sucevei (Considerations
regarding some Bronze age stone-made axes, discovered in the
Suceava Plateau). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 267-
316.
2907. Niculică, Bogdan; Mareş, Ion; Boghian, Dumitru;
Ign
ătescu, Sorin. Consideraţii preliminare asupra practicilor
funerare din necropola de tip Komariv- Bilyi-Potik-Costişa de
la Adâncata (jud. Suceava) (Preliminary considerations
regarding the funeral practices in the Komariv - Bilyi-Potik -
Costişa from Adâncata (Suceava). CCS, 2004, 10, p. 131-143;
In lb. franceză, SAA, 2004-2005, 10-11, p. 69-86.
2908. Niculică, Bogdan Petru. Noi date cu privire la toporul
de la Darabani - Zamèesco (Ucraina) (New data regarding the
Darabani ax - Zamèesco (Ukraine). Suceava, 2002-2003, 29-
30, nr. 1, p. 411-419.
2909. Palincaş, Nona. Statut social şi relaţii de gen în
bronzul târziu de la Popeşti. Pledoarie pentru o astfel de
arheologie (Social status and social relations in the late Bronze
Epoch in Popeşti. Pleading for a different kind of
archaeology). Academica, 2004, 15, nr. 33, p. 26-29; În lb.
engleză, Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 39-53.
2910. Pătraşcu, Ion. Depozitul de celturi de la Pietroşani
(jud. Teleorman) (Deposits of Celtic items at Pietroşani
(Teleorman county). Argesis, 2004, 13, p. 27-31.
2911. *Pinca, Răzvan; Rogozea, Petru. O nouă aşezare din
epoca bronzului aparţinând grupului cultural Balta-Sărată

107

descoperită la Coşteiu (jud. Timiş) (A new Bronze Age
settlement of Balta Sărată type from Coşteiu (Timiş county).
AB, 2004-2005, 12-13, p. 619-632.
2912. Plantos, Cristinel. Observaţii pe marginea a două
piese din bronz din aşezarea getică de la Răcătău (jud. Bacău)
(Observations regarding two bronze pieces from the Getic
settlement from Răcătău (Bacău county). Carpica, 2005, 34, p.
103-114.
2913. *Rogozea, Petru; Pinca, Răzvan. O aşezare din
epoca bronzului de la Lugoj (A settlement belonging to the
Bronze Age from Lugoj). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 73-
80.
2914. Rotea, Mihai. Grupul Copăceni (I) (The group
Copăceni). Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2003, 116 p.
2915. Rotea, Mihai. Non-ferrous metallurgy in Transylvania
from the Bronze Age. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 7-17.
2916. Schuster, Cristian. Zu den frühbronzezeitlichen
Siedlungen und Bestattungen in Südrumänien. ATS, 2006, 5,
nr. 1, p. 43-50.
2917. Schuster, Cristian; Comşa, Alexandra; Semuc,
C
ătălina. Zu den Bestattungen der frühbronzezeitlichen Glina
- Kultur. SAA, 2004-2005, 10-11, p. 41-60.
2918. Schuster, Cristian; Morintz, Alexandru; Chelmec,
Adrian
. Ein dreidimensionales Modell einer Ansiedlung:
Radovanu - "Gorgana a doua". SAA, 2004-2005, 10-11, p. 31-
40.
2919. Sobaru, Luminiţa A. ; Andrei, Răzvan M. Noi
informaţii privind locuirea preistorică de la Ampoiţa - "La
pietre" (New information about the pre-historical habitat from
Ampoiţa - "La pietre"). BCŞS, 2005, 11, p. 35-44.
2920. *Szentmiklosi, Alexandru. The relations of the
Cruceni-Belegis culture with the Zuto Brdo-Gârla Mare

culture. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 229-270.
2921. *Szentmiklosi, Alexandru. Un mormânt de
incineraţie aparţinînd culturii Cruceni-Belegis descoperit la
Şag (jud. Timiş) (A cremation grave belonging to the Bronze
Age from Lugoj). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 81-92.
2922. Szentmiklosi, Alexandru; Draşovean, Florin. Arta
prelucrării bronzului în Banat (mileniul al II-lea în. Chr.).
Catalogul expoziţiei (Art of bronze processing in Banat (3rd
millenium BC). Exhibition catalog). Timişoara, Ed. Solness,
2004, 134 p.
2923. Ştefan, Cristian. Cultura Verbicioara. Câteva
observaţii (The Verbicioara culture. Some observations).
Argesis, 2005, 14, p. 89-100.
2924. Teodorescu, Raluca. Necropolele tumulare din
bronzul timpuriu în spaţiul intracarpatic (Early bronze tumular
necropolis from intra-carpathian area). BCIVA, 2004, 3, p. 5-
14.
2925. *Trandafir, Marian. Două vase de tip "peşte" din
cultura Otomani II descoperite la Girişul de Criş, jud. Bihor
(Two "fish" type vases from the Otomani culture II,
discovered at Girişu de Criş, Bihor county). MAp, 2002-2005,
9-12, nr. 1-4, p. 53-55.
2926. *Vasilescu, Tiberiu. Două complexe de epoca
bronzului descoperite la Cârlomăneşti - "la Arman" (Two
Bronze Age complexes discovered at Cârlomăneşti). AUDC
ist.,
2005, nr. 6, p. 295-307.
2927. Vasiliev, Valentin. Despre grupul cultural Igriţa
(About Igriţa cultural group). AMP, 2004, 26, p. 133-140.
2928. Wittenberger, Mihai. Comportament funerar la
Cultura "Noua" din Transilvania (Funeral behaviour at Noua
Culture from Transylvania). AMET, 2006, 20, p. 305-312.

2. EPOCA FIERULUI, GETO-DACII (Sec. VII-II î.e.n.)

2929. *Ailincăi, Sorin; Micu, Cristian; Maille, Michel.
Nouveaux etablissements du premier age du fer decouverts au
Nord-Ouest de la Dobroudja (The rescue preservation
archaeological research from Frecăţei, Tulcea county). Peuce,
2004, 2, p. 33-40.
2930. Băjenaru, Radu. Două celturi inedite din spaţiul
extracarpatic al României (Two new Celtic pieces from the
extra-Carpathian territory of Romania). Carpica, 2005, 34, p.
87-94.
2931. Benga, Mihaela Silvia. Tipologia inventarului funerar
din mormintele culturii Basarabi de pe teritoriul României
(The typology of the funerary inventory of the tombs
belonging to the Basarabi culture on the territory of Romania).
BCŞS, 2005, 11, p. 55-91.
2932. Calotoiu, Gheorghe. Consideraţii asupra inventarului
funerar descoperit în necropola tumulară de la Teleşti -
Drăgoieşti - Gorj (Considerations on the funerary inventory
discovered in the tumular necropolis from Teleşti - Drăgoieşti
- Gorj). Drobeta, 2005, 15, p. 106-122.
2933. David, Daniel. O încercare de prezentare a staţiunii de
epocă Latène de la Răcătău (Attempt of presenting the old
resort Latene from Răcătău). Carpica, 2005, 34, p. 95-102.
2934. Dumitraşcu, Valentin. The 2001 campaign in the
Early Iron settlement at Popeşti - A zooarchaeological
analysis. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 71-75.
2935. *Haimovici, Sergiu; Chirilă, Letiţia. Studiul unor

resturi funistice descoperite în cetatea datată în Hallstattul
Târziu de la Beidaud (jud. Tulcea) (The study of some fauna
remains discovered at the fortress of Late Halstatt from
Beidaud - Tulcea county). Peuce, 2004, 2, p. 303-310.
2936. Ignat, Mircea. Necropolele tumulare din Depresiunea
Rădăuţi - rezultatele şi perspectivele cercetărilor (The tumular
necropolis from Rădăuţi Depression - results and perspectives
of the researches). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 127-134.
2937. *Inel, Constantin. Istoricul cercetărilor cu privire la
ceramica din prima epocă a fierului pe teritoriul României. Cu
referire specială la spaţiul intracarpatic (History of the
research regarding the First Iron Age ceramics on Romanian
territory. With special reference to intracarpathian area).
Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 111-134.
2938. *Lascu, Ilie. O reprezentare inedită aparţinând culturii
Basarabi de la Oarda (A special representation belonging to
the Basarabi culture froam Oarda). Apulum, 2005, 42, p. 53-
56.
2939. *Lazăr, Simona. Cultura Insula Banului în Oltenia
(The Insula Banului culture in Oltenia). AO, 2005, 19, p. 7-20.
2940. Lazăr, Simona. Cultura Vârtop în Oltenia (Vârtop
culture in Oltenia).Craiova, Ed.Scrisul Românesc, 2005,180 p.
2941. Lazăr, Simona. Motive zoomorfe şi ornitomorfe pe
ceramica culturii Basarabi (Zoomorphic and ornitomorphic
motifs on the ceramics of the Basarabi culture). Oltenia, 2004,
15, p. 23-32.

108

2942. *Lazăr, Simona. Simboluri ornitomorfe în cultura
Basarabi (Ornitomorphic symbols in the Basarabi culture).
AO, 2004, 18, p. 9-20.
2943. *Lăzăr, Simona. Opinions on the funeral practices in
the late Hallstatt in Oltenia. AO, 2006, 20, p. 5-12.
2944. Matei, Sebastian. Geţii de pe Valea Râmnicului.
Aşezarea de la Oratia, comuna Podgoria, judeţul Buzău (Getae
on the Râmnic Valley. The settlement of Oratia, Podgoria
village, Buzău county). Argesis, 2004, 13, p. 39-50.
2945. *Măndescu, Dragoş. Câteva particularităţi regionale
ale fibulei de schemă tracică (Some local characteristics of the
Thracian fibulae). Peuce, 2004, 2, p. 41-48.
2946. Măndescu, Dragoş. Consideraţii cu privire la fibulele
de schemă tracică din tezaurele de la Buneşti-Avereşti şi
Epureni-Huşi (jud. Vaslui) (Considearations about Thracian
fibulae in the treasures from Buneşti-Avereşti and Epureni-
Huşi - Vaslui country). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 23-
26.
2947. Măndescu, Dragoş. Materiale arheologice de la
începutul celei de-a doua epoci a fierului descoperite la
Ipoteşti - "La conac", judeţul Olt (Archaeological items from
the beginning of the second Iron Age discovered at Ipoteşti -
"La conac", Olt county). Argesis, 2004, 13, p. 33-37.
2948. *Medeleţ, Florin; Cedică, Valentin. Coiful greco-ilir
de la Găvojdia (jud. Timiş) (The Greek bronze illyrian helmet
from Găvojdia (Timiş county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p.
97-100.
2949. *Medeleţ, Florin; Cedică, Valentin; Mare, Mircea;
Chiu, Florentina; Rogozea, Petru
. Cercetările arheologice de
la Herneacova-Cetate (com. Recaş, jud. Timiş). Campania
2003, v. I (Archaeological escavations at Herneacova - Cetate
(Timiş county). The 2003 campaign, v. I). AB, 2002-2003, 10-
11, nr. 1, p. 93-96.
2950. Niculică, Bogdan Petru. Consideraţii privind aşezarea
Noua de la Cumpărătura (comuna Bosanci, judeţul Suceava)
(Consideration regarding the Noua settlement from
Cumpărătura (Bosanci village, Suceava county). Suceava,
2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 423-431.
2951. *Pădureanu, Eugen. Două acesorii vestimentare

descoperite în zona Mureşului (Two clothing accessories
discovered in the Mureş area). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p.
101-108.
2952. *Popa, Cristian Ioan. Descoperiri din epoca fierului
la Petreşti - Groapa Galbenă (Iron age discoveries at Petreşti -
Groapa Galbenă). PA, 2004, 4, p. 63-75.
2953. *Rustoiu, Aurel. Archäologische und historische
Hinweise betreffend den Anfang der keltischen Kolonisation
des innenkarpatischen Raumes. Apulum, 2005, 42, p. 57-76.
2954. Spânu, Daniel. Un mormânt de epocă târzie Latène de
la Dubova (A late Latène epoch tomb from Dubova). SCIVA,
2001-2002, 52-53, p. 83-132.
2955. *Talmaţchi, Gabriel. Semne monetare din zona
carpato-pontică la mijlocul mileniului I a. Chr. (Coin traces in
the Carpato-Pontic area at the middle of the 1st

millenium BC).

AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 55-82.
2956. Toma, Corina. Circulaţia monedei de inspiraţie greco-
macedoneană pe teritoriul actual al Crişanei (Circulation of
Greek-Macedonian inspired coins on the present territory of
Crişana). AŞD, 2006, 2, p. 25-34.
2957. Vaida, Dan Lucian. Cimitire celtice din nord-estul
Transilvaniei. Rit şi ritual funerar (Celtic graveyards in the
North-East of Transylvania. Funerary rite and ritual). A Som.,
2004, 3, p. 375-392.
2958. Vaida, Dan Lucian. Fibule descoperite în mormintele
celtice din nord-estul Transilvaniei (sec. IV-II î. Hr.) (Fibulae
discovered in Celtic tomles in the North-Eastern Transylvania
(4th

-2nd

c. BC). A Som., 2005, 4, p. 15-30.
2959. Vaida, Dan Lucian. Habitats et necropoles celtiques
au Nord-Est de la Transylvanie (IVe

-IIe

siècles Av. J-Ch.).

ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 135-138.
2960. Vasile, Ferencz Iosif. Settlements and necropoles.
Few considerations on the archeological discoveries on the
middle course of Mureş rivr belonging to La Tène B2-C1. ATS,
2006, 5, nr. 1, p. 139-149.
2961. *Vasiliev, Valentin. Despre câteva aspecte referitoare
la grupul scitic din aria intracarpatică a Transilvaniei (About
some aspects regarding the Scythian group from
intracarpathian area of Transylvania). RB, 2005, 19, p. 71-76.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->